1853

Kultura

Działalność kulturalna prowadzona w Gminie Michałowice

Działania w dziedzinie kultury Gmina Michałowice opiera na rocznym planie imprez kulturalnych – wśród nich ważne miejsce zajmują te, które na stałe wpisały się w kalendarz i stanowią już lokalną tradycję. Należy do nich przede wszystkim festyn Dni Gminy Michałowice, który corocznie odbywa się w innej części gminy, Dożynki Gminne, Pożegnanie Lata, Święto Pieczonego Ziemniaka. Przedsięwzięcia te mają służyć dobrej zabawie mieszkańców w każdym wieku, a co ważniejsze integracji i budowie poczucia wspólnoty lokalnej.

Wielką wagę przywiązujemy do uroczystości patriotycznych, którym nadaje się szczególną oprawę. Tradycją stał się „Rajd Po Kamienistej Drodze”, upamiętniający bitwę stoczoną przez powstańców z warszawskiej Ochoty w Pęcicach, w dniu 2 sierpnia 1944 roku. Biorą w nim udział Powstańcy Warszawscy, zaproszeni goście, mieszkańcy Gminy Michałowie, w tym dzieci i młodzież . Obchodom towarzyszy asysta honorowa Wojska Polskiego. Uroczystości zaczynają się mszą świętą i koncertem patriotycznym w kościele. Po koncercie, przy dźwiękach orkiestry, następuje uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych i wszystkich uczestników pod Pomnik-Mauzoleum w Pęcicach. Tam składane są wieńce i kwiaty, odbywa się apel pamięci. Uroczystości w Pęcicach są zawsze organizowane we współpracy ze środowiskami kombatantów i Klubem PTTK „Varsovia”. W październiku, w rocznicę upadku Powstania Warszawskiego ponownie wszyscy spotykają się pod Pomnikiem-Mauzoleum w Pęcicach – tym razem przy większym udziale młodzieży szkolnej, która, w zorganizowanych grupach, przybywa na miejsce na rowerach. Corocznie uroczystościom w Pęcicach towarzyszy okolicznościowy folder i metalowy znaczek Rajdu. Uzbierała się już kolekcja czterdziestu siedmiu znaczków.

Podobnie uroczysty charakter mają obchody Święta Niepodległości, które organizowane są w Michałowicach. Po mszy świętej i koncercie patriotycznym, licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy spotykają się na pikniku.

Ważną rolę w organizacji życia kulturalnego odgrywają sołectwa i osiedla. Coraz więcej środków z Funduszu Sołeckiego lokalne społeczności przeznaczają na kulturę i sport. Ich inicjatywy i pomysły kierowane są do najbliższego otoczenia (na przykład festyny dla dzieci), umożliwiające aktywne uczestnictwo we wspólnych działaniach i znajdują szerokie wsparcie Urzędu Gminy.

Gmina Michałowice udziela pomocy w działalności Kół Emerytów, Rencistów i Inwalidów, które organizują spotkania dla swoich członków z okazji świąt, wyjazdy na wycieczki; aktywizują seniorów do uczestnictwa w życiu społecznym i wspólnego działania . Bazą dla działalności w sołectwach oraz dla Kół Emerytów, Rencistów i Inwalidów są sukcesywnie coraz lepiej urządzane i wyposażane świetlice wiejskie, które znajdują się w Komorowie, Nowej Wsi, Opaczy-Kolonii, Pęcicach, Regułach i Sokołowie.

W gminie prężnie działa 5 zespołów wokalnych:

W urzędzie gminy funkcjonuje sala multimedialna przeznaczona na organizację kameralnych koncertów, przedstawień i spotkań tematycznych dla mieszkańców w każdym wieku, w tym dla dzieci, młodzieży i seniorów.

 

 

Pectus
Pectus
Festyn
Festyn
Koncert w sali multimedialnej ( Olga Bończy, Zbigniew Wodecki, Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz)
Koncert w sali multimedialnej ( Olga Bończy, Zbigniew Wodecki, Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz)
Uroczystości w Pęcicach
Uroczystości w Pęcicach

Swoje miejsce na mapie kultury mają także dwie biblioteki gminne – w Komorowie http://www.biblioteka-komorow.pl/ oraz Michałowicach z filią biblioteki w Nowej Wsi http://www.biblioteka.michalowice.pl/. Dzięki nim mieszkańcy mogą korzystać z bardzo bogatej oferty zbiorów księgarskich.

Oprócz muzyki rozrywkowej i patriotycznej mamy też imprezy przeznaczone dla miłośników muzyki poważnej. Od siedmiu lat Gmina Michałowice organizuje cykl koncertów  „Muzyczny Maj”. Zapraszani są muzycy „z najwyższej półki”, tacy jak Hanna Banaszak, Katy Carr, Antonina Krzysztoń czy Roman Perucki, światowej sławy organista  i Vadim Brodzki, międzynarodowej sławy skrzypek . 

Istotną rolę odgrywa w dziedzinie kultury współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, które opiera się na uchwalonym przez Radę Gminy Michałowice rocznym programie współpracy. Stowarzyszenia, takie jak K40 z Komorowa, które organizuje koncerty, przedstawienia teatralne, spotkania ze znanymi ludźmi, warsztaty twórcze dla dzieci, są wspierane środkami finansowymi w postaci dotacji budżetowych, udzielanych po rozstrzygnięciu konkursu ofert, ogłaszanego przez Wójta Gminy Michałowice.

Gmina Michałowice współpracuje z włoskim miastem Vico nel Lazio na zasadzie związku partnerskiego „gmin bliźniaczych". Współpraca, która trwa już od 11 lat, głównie oparta jest na wymianie młodzieży i osób starszych, wspólnym uczestnictwie i organizowaniu spotkań seminaryjnych. Pozwala to obydwu stronom na poznanie wzajemnie państw, ich kultury, historii i obyczajów. W 2011 roku naszą gminę odwiedziła grupa seniorów oraz młodzieżowy zespół ludowy. Artyści występowali w takich strojach , w jakich starsi ludzie w Vico nel Lacio ubierają się do dziś, najczęściej w święta. Wykonali ludowe utwory (taniec, śpiew, muzyka) ze swoich okolic, całych Włoch czy z innych państw, np. polkę – ludowy taniec czeski. W 2011 roku także polscy seniorzy gościli w we włoskiej gminie bliźniaczej, zwiedzając nie tylko miejscowość, ale także inne zakątki Włoch, m.in. Rzym.

Komorów - biblioteka im. Marii Dąbrowskiej
Komorów - biblioteka im. Marii Dąbrowskiej
Tu mieszkała Maria Dąbrowska - tablica na bibliotece
"Tu mieszkała Maria Dąbrowska" - tablica na bibliotece
Warsztaty muzyczne dla dzieci organizowane przez K40
Warsztaty muzyczne dla dzieci organizowane przez K40