1033

Kultura

Działalność kulturalna prowadzona w Gminie Michałowice.

Działania w dziedzinie kultury Gmina Michałowice opiera na rocznym planie imprez kulturalnych – wśród nich ważne miejsce zajmują te, które na stałe wpisały się w kalendarz i stanowią już lokalną tradycję. Należy do nich przede wszystkim festyn Dni Gminy Michałowice, który corocznie odbywa się w innej części gminy, Dożynki Gminne, Pożegnanie Lata, Święto Pieczonego Ziemniaka. Przedsięwzięcia te mają służyć dobrej zabawie mieszkańców w każdym wieku, a co ważniejsze integracji i budowie poczucia wspólnoty lokalnej.

Wielką wagę przywiązujemy do uroczystości patriotycznych, którym nadaje się szczególną oprawę. Tradycją stał się „Rajd Po Kamienistej Drodze”, upamiętniający bitwę stoczoną przez powstańców z warszawskiej Ochoty w Pęcicach, w dniu 2 sierpnia 1944 roku. Biorą w nim udział Powstańcy Warszawscy, zaproszeni goście, mieszkańcy Gminy Michałowie, w tym dzieci i młodzież . Obchodom towarzyszy  asysta honorowa Wojska Polskiego. Uroczystości zaczynają się mszą świętą i koncertem patriotycznym w kościele. Po koncercie, przy dźwiękach orkiestry, następuje uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych i wszystkich uczestników pod Pomnik-Mauzoleum w Pęcicach. Tam składane są wieńce i kwiaty, odbywa się apel pamięci. Uroczystości w Pęcicach są zawsze organizowane we współpracy ze środowiskami kombatantów i Klubem PTTK „Varsovia”. W październiku, w rocznicę upadku Powstania Warszawskiego ponownie wszyscy spotykają się pod Pomnikiem-Mauzoleum w Pęcicach – tym razem przy większym udziale młodzieży szkolnej, która, w zorganizowanych grupach, przybywa na miejsce na rowerach. Corocznie uroczystościom w Pęcicach towarzyszy okolicznościowy folder i metalowy znaczek Rajdu. Uzbierała się już kolekcja czterdziestu siedmiu znaczków.

Podobnie uroczysty charakter mają obchody Święta Niepodległości, które organizowane są w Michałowicach. Po mszy świętej i koncercie patriotycznym, licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy spotykają się na pikniku.

 

Ważną rolę w organizacji życia kulturalnego odgrywają sołectwa i osiedla. Coraz więcej środków z Funduszu Sołeckiego lokalne społeczności przeznaczają na kulturę i sport. Ich inicjatywy i pomysły kierowane są do najbliższego otoczenia (na przykład festyny dla dzieci), umożliwiające aktywne uczestnictwo we wspólnych działaniach i znajdują szerokie wsparcie Urzędu Gminy.

Gmina Michałowice udziela pomocy w działalności Kół Emerytów, Rencistów i Inwalidów, które organizują spotkania dla swoich członków z okazji świąt, wyjazdy na wycieczki; aktywizują seniorów do uczestnictwa w życiu społecznym i wspólnego działania (czego wyrazem jest na przykład istnienie dwóch chórów). Bazą dla działalności w sołectwach oraz dla Kół Emerytów, Rencistów i Inwalidów są sukcesywnie coraz lepiej urządzane i wyposażane świetlice wiejskie, które znajdują się w Komorowie, Nowej Wsi, Opaczy-Kolonii, Pęcicach, Regułach i Sokołowie.

W urzędzie gminy funkcjonuje sala multimedialna przeznaczona na organizację kameralnych koncertów, przedstawień i spotkań tematycznych dla mieszkańców w każdym wieku, w tym dla dzieci, młodzieży i seniorów.

 

 

Swoje miejsce na mapie kultury mają także dwie biblioteki gminne – w Komorowie http://www.biblioteka-komorow.pl/ oraz Michałowicach z filią biblioteki w Nowej Wsi http://www.biblioteka.michalowice.pl/. Dzięki nim mieszkańcy mogą korzystać z bardzo bogatej oferty zbiorów księgarskich.

 

Oprócz muzyki rozrywkowej i patriotycznej mamy też imprezy przeznaczone dla miłośników muzyki poważnej. Od siedmiu lat Gmina Michałowice organizuje cykl koncertów w kościele w Michałowicach – „Muzyczny Maj”. Zapraszani są muzycy „z najwyższej półki”, tacy jak Roman Perucki – mistrz organów, czy Vadim Brodski – wirtuoz skrzypiec. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Kulturalny Komorów organizowane są koncerty Muzycznej Jesieni, które odbywają się w kościele w Komorowie.

 

Istotną rolę odgrywa w dziedzinie kultury współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, które opiera się na uchwalonym przez Radę Gminy Michałowice rocznym programie współpracy. Stowarzyszenia, takie jak K40 z Komorowa, które organizuje koncerty, przedstawienia teatralne, spotkania ze znanymi ludźmi, warsztaty twórcze dla dzieci, są wspierane środkami finansowymi w postaci dotacji budżetowych, udzielanych po rozstrzygnięciu konkursu ofert, ogłaszanego przez Wójta Gminy Michałowice.

 

Gmina Michałowice współpracuje z włoskim miastem Vico nel Lazio na zasadzie związku partnerskiego „gmin bliźniaczych". Współpraca, która trwa już od 11 lat, głównie oparta jest na wymianie młodzieży i osób starszych, wspólnym uczestnictwie i organizowaniu spotkań seminaryjnych. Pozwala to obydwu stronom na poznanie wzajemnie państw, ich kultury, historii i obyczajów. W 2011 roku naszą gminę odwiedziła grupa seniorów oraz młodzieżowy zespół ludowy. Artyści występowali w takich strojach , w jakich starsi ludzie w Vico nel Lacio ubierają się do dziś, najczęściej w święta. Wykonali ludowe utwory (taniec, śpiew, muzyka) ze swoich okolic, całych Włoch czy z innych państw, np. polkę – ludowy taniec czeski. W 2011 roku także polscy seniorzy gościli w we włoskiej gminie bliźniaczej, zwiedzając nie tylko miejscowość, ale także inne zakątki Włoch, m.in. Rzym.

Komorów - biblioteka im. Marii Dąbrowskiej
Komorów - biblioteka im. Marii Dąbrowskiej