4294

Położenie

Położenie, powierzchnia, ludność Gminy Michałowice

Gmina Michałowice jest zlokalizowana w centralnej części Niziny Mazowieckiej. Wchodzi w skład powiatu pruszkowskiego, województwa mazowieckiego. Położona w zachodniej części strefy podmiejskiej stolicy, graniczy z miastami: Warszawą, Piastowem i Pruszkowem oraz gminami: Brwinów, Nadarzyn i Raszyn. Odległość od poszczególnych miejscowości gminy do centrum Warszawy wynosi od 10 do 19 kilometrów.

Gmina Michałowice zajmuje obszar 34,73 km2, z czego około 5 km2 zajmują osiedla mieszkaniowe, 22 km2 - wsie i tereny rolne, a około 3 km2- lasy.

Zagospodarowanie przestrzenne gminy jest bardzo różnorodne, poczynając od substandardowej zabudowy wiejskiej, przez jednorodzinną zabudowę osiedlową, oraz wille o spokojnej stylistyce okresu międzywojennego, architekturę lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku, aż po niezwykle zróżnicowany postmodernizm realizowany w ostatnim czasie. Wśród tego ostatniego można znaleźć cały przekrój tendencji obecnie panujących w projektowaniu architektury mieszkaniowej i komercyjnej, jak też niezwykłych wymagań i gustów inwestorów i ich zróżnicowanych, niekiedy nieograniczonych możliwości finansowych.

W gminie zameldowane są  17 820 osoby (wg danych UG Michałowice z 31.12.2018 r.), średnio na 1 km2 przypada 513 mieszkańców. Obszar gminy podzielony jest na 13 jednostek pomocniczych: 3 osiedla (Granica, Komorów i Michałowice) oraz 10 sołectw (Komorów, Michałowice Wieś, Nowa Wieś, Opacz-Kolonia, Opacz Mała, Pęcice, Pęcice Małe, Reguły, Sokołów i Suchy Las).

Ośrodkiem administracyjnym gminy jest miejscowość Reguły. Jest ona zlokalizowane w jej północno - wschodniej części, obok przystanku Warszawskiej Kolei Dojazdowej, oraz w pobliżu drogi wojewódzkiej nr 719. Największą miejscowością gminy jest Komorów, o szczególnym pod względem zagospodarowania charakterze. Założony został jako "miasto-ogród"pod koniec lat dwudziestych ubiegłego stulecia. W znacznej części charakter osiedla został zachowany do dzisiaj.

Gmina Michałowice jest położona w odległości około piętnastu kilometrów od centrum Warszawy. Z tego też względu wielu inwestorów lokuje na jej obszarze swoje projekty mieszkaniowe, a także komercyjne.

O inwestycyjnej atrakcyjności gminy świadczy widoczny na co dzień intensywny ruch budowlany oraz rosnące ceny gruntów przeznaczonych pod zabudowę.

Położenie gminy w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy oraz przecinające ją przedłużenie Alei Jerozolimskich sprawiają, że jest ona jednym z bardziej atrakcyjnych miejsc w województwie mazowieckim do zamieszkania, lub zainwestowania w działalność gospodarczą . Dostępność komunikacyjną zapewniają gminie również biegnące w pobliżu trasy krajowe:

• nr 7 - Warszawa - Kraków
• nr 8 - Warszawa - Wrocław
• nr 2 - Warszawa - Poznań

Doskonałą komunikację krajową i zagraniczną zapewnia gminie bliskie sąsiedztwo z Portem Lotniczym na Okęciu.

Na terenie gminy przeważa zabudowa jednorodzinna
Na terenie gminy przeważa zabudowa jednorodzinna
Urząd Gminy Michałowice
Urząd Gminy Michałowice
Zalew w Komorowie
Zalew w Komorowie
Gmina Michałowice z lotu ptaka
Gmina Michałowice z "lotu ptaka"
Jednostki pomocnicze gminy
Jednostki pomocnicze gminy