1269

Sport i rekreacja

Boisko wielofunkcyjne
Boisko wielofunkcyjne

 W gminie ważną bazę sportową stanowią placówki oświatowe, w których zadbano nie tylko o wyposażenie sal i miejsc do nauki, ale także o sferę ruchu. Przedszkola gminne posiadają nowoczesne place zabaw, zaś każda szkoła wyposażona jest w bardzo dobre obiekty sportowe – przestronne hale z zapleczem oraz nowoczesne, wielofunkcyjne boiska, czy zimą, w jednej z placówek – lodowisko. Udostępniane są one mieszkańcom, dzięki czemu maja oni możliwość rekreacji i uprawiania różnorodnych dyscyplin sportowych.

 

 Na terenie gminy prężnie działają stowarzyszenia i organizacje sportowe. Są to min. Uczniowskie Kluby Sportowe oraz Szkolne Koła Sportowe. Kluby Sportowe w Komorowie specjalizują się w koszykówce chłopców i piłki nożnej chłopców, w Nowej Wsi działa sekcja piłki nożnej, koszykówki, piłki siatkowej i ręcznej, w Michałowicach zaś – piłki nożnej, ręcznej i unihokeja.

 

Szkoły i kluby sportowe, we współpracy z gminą, organizują zawody sportowe o znaczeniu lokalnym, środowiskowym, gminnym oraz w międzygminnym, powiatowym, wojewódzkim oraz krajowym. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Komorowie jest organizatorem gimnazjady i licealiady. Gmina Michałowice uczestniczy w zawodach sportowych w ramach Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza „Mazovia”.

 

Coraz większe środki finansowe inwestowane są w sferę wypoczynku i rekreacji mieszkańców. Są już tego efekty. W ostatnich latach oddano do użytku place zabaw, w Granicy, Komorowie, Komorowie Wsi, Michałowicach, Nowej Wsi oraz Opaczy-Kolonii, Regułach. Rozbudowywana jest również sieć ścieżek rowerowych. W 2011 roku oddano do użytkowania w 4 miejscowościach gminy nowoczesne strefy rekreacyjne. Powstały one w ramach programu „Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprzez budowę otwartych stref rekreacji ”, wspieranego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG. Projekt ten obejmował nie  tylko budowę miejsc do wypoczynku, ale także badania wad postawy i otyłości u dzieci oraz prowadzenie różnorodnych zajęć sportowych (min. piłka nożna, zajęcia rekreacyjne, piłka siatkowa), jak również zajęć poprawiających sprawność ruchową. Podczas wakacji na wszystkich strefach prowadzona jest akcja „Aktywne wakacje” – pod okiem instruktorów odbywają się zawody i konkursy sportowe.

Strefy rekreacji są wyposażone w nowoczesne place zabaw dla najmłodszych, skateparki lub wielofunkcyjne boiska dla nieco starszych, wreszcie strefy do wytchnienia na ławeczce, czy przy fontannie.

 

Gmina może poszczycić się powstałym w Sokołowie boiskiem „Orlik 2012” – nowoczesnym, bezpiecznym i ogólnodostępnym kompleksem boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym. Kompleks składa się z boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni trawiastej, o wymiarach 30 m x 59 m oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, o wymiarach 19,1 m x 32.1 m. Boisko wielofunkcyjne jest przystosowane do takich dyscyplin sportowych jak: koszykówka, siatkówka, jak również badminton czy tenis. Całość jest oświetlona, ogrodzona i monitorowana. Na obiekcie praktycznie przez cały rok zatrudniony jest animator sportu.

Gmina organizuje i współorganizuje liczne imprezy o charakterze sportowo-rekreacyjnym: m.in. coroczny Festyn z okazji Dni Gminy Michałowice, wycieczki dla emerytów i rencistów w ramach współpracy z Kołami Emerytów, imprezy dla przedszkolaków i uczniów, lokalne festyny sportowo-rekreacyjne.

 

Ogródek jordanowski w Opaczy Kolonii
Ogródek jordanowski w Opaczy Kolonii