2086

Cmentarze i parafie

CMENTARZE

Cmentarze parafialne

W gminie nie występują cmentarze komunalne. Cmentarze parafialne zlokalizowane są w Komorowie, Michałowicach oraz Pęcicach.

Zabytkowy cmentarz z okresu I wojny światowej

Na terenie gminy, w Pęcicach, niedaleko pomnika-mauzoleum oraz zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego, znajduje się także zabytkowy cmentarz z okresu I wojny światowej. Cmentarz ma ogromną wartość historyczną. W tym miejscu spoczywa 49 żołnierzy niemieckich i 218 rosyjskich z pierwszej wojny światowej, którzy polegli jesienią 1914 r. Doszło wówczas do rosyjskiego kontrataku, który odbił wieś, a miejscowa ludność została ostrzelana przez niemiecką artylerię. Pochowano tu także Polaka – Ignacego Tarczyńskiego – poległego w 1914 r.

W 2022 r. cmentarz przeszedł gruntowną modernizację, po pozytywnym zaopiniowaniu programu prac konserwatorskich przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  Konieczne było wzmocnienie skarpy cmentarnej oraz wymiana na nowe - dużych, dębowych krzyży znajdujących się na jego środku. Zniszczone betonowe ogrodzenie wymagało naprawy ubytków i pęknięć, a skradziona kilkadziesiąt lat temu zabytkowa brama cmentarna – odtworzenia wraz z furtkami. W ramach prac zostały także naprawione betonowe obrzeża mogił.  Inwestycja została dofinansowana z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz z Polskiego Ładu.

PARAFIE
Obszar gminy dzieli się na cztery parafie. Rzymskokatolickie kościoły parafialne znajdują się w:

  • Pęcicach - Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła,
  • Michałowicach - Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,
  • Komorowie - Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny,
  • i Pruszkowie - Parafia św. Kazimierza.
zabytkowy cmentarz z okresu I wojny światowej
zabytkowy cmentarz z okresu I wojny światowej
kościół w Komorowie
kościół w Komorowie
kościół w Pęcicach
kościół w Pęcicach
kościół w Michałowicach (źródło: http://www.michalowiceopacz.pl/)
kościół w Michałowicach (źródło: http://www.michalowiceopacz.pl/)