2177

Herb i flaga

Herb
Herb
Flaga
Flaga

HERB
Godłem w herbie Gminy Michałowice jest lipa. Nawiązuje to do najstarszego okazu przyrodniczego na naszym terenie – szesnastowiecznego drzewa tego gatunku.
W herbie Gminy lipa przedstawiona jest heraldycznie jako drzewo życia. Symbolizuje także przyjaźń, zżycie się społeczności lokalnych. Gałęzie drzewa herbowego układają się w kształt pięciokąta, z wierzchołkiem skierowanym ku górze. Figura ta symbolizuje idealne połączenia tego co boskie i ludzkie, harmonię i szczęście. W korzeniach drzewa umieszczono stylizowaną na majuskułę literę „M” – inicjał nazwy miejscowości Michałowice. W herbie występują barwy: czerń, złoto i zieleń. Każda z nich ma bogatą i różnorodną symbolikę. Barwa czarna symbolizuje w szczególności ziemię i bogactwo, barwa złota stanowiąca tło tarczy herbowej – słońce, miłość, życzliwość i wzniosłość, barwa zielona – długie życie, nieśmiertelność, honor i dworskość.

 

FLAGA
Flaga gminy jest trójkolorowa w standardowych proporcjach 3x5. Barwy flagi ułożone są w układzie holenderskim, odpowiadają kolorystyce herbu.

Herb i flaga gminy zostały ustanowione uchwałą Rady Gminy Michałowice nr XLIII/306/2001 w dniu 25 czerwca 2001 r. Zasady ich używania zostały określone w Uchwale Nr XVI/104/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2007 r.*Opracowano m.in. na podstawie: „Herder – Lexikon Symbole”, wyd. pol. L. Robakiewicz, Warszawa 2009.