1145

Gospodarka

Rozwój gospodarczy Gminy Michałowice

Wskaźnikiem zachodzących zmian jest rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej w sektorze prywatnym.

Poziom indywidualnej przedsiębiorczości ludzi zamieszkujących Michałowice jest jednym z najwyższych pośród gmin wiejskich woj. mazowieckiego.

Gmina stanowi atrakcyjny obszar rozwoju inicjatyw biznesowych. Sprzyja temu bliskość stolicy - dużego rynku pracy i zbytu, a także położenie gminy w pobliżu dróg wojewódzkich i autostrad oraz przebiegającej przez gminę Południowej Obwodnicy Warszawy. W gminie istnieje wiele znaczących firm, które prowadzą działalność ponadlokalną, ważną dla statusu ekonomicznego gminy.
 

Gminę Michałowice cechuje stały rozwój prowadzonej na jej terenie działalności gospodarczej. Według danych GUS w 2017 roku na terenie gminy Michałowice miało siedzibę 3768 podmiotów gospodarczych, głównie w działach: usługi, handel i produkcja (dla porównania w 2014 - 3533; w 2012 r. - 3345; a w 2010 r. - 3091 podmioty). W gospodarce gminy Michałowice dominuje sektor prywatny. Liczba działających podmiotów gospodarczych  w sektorze przemysłowym wynosiła w 2017 r. 452, natomiast w sektorze budowlanym - 334. Z roku na rok odnotowuje się coraz mniejszą liczbę indywidualnych gospodarstw rolnych. W 2017 r.  - wg danych GUS działało 11 takich gospodarstw, gdy w roku 2014 - było ich jeszcze 23. Gmina  traci swój rolniczo-mieszkaniowy charakter na rzecz typu handlowo-usługowo-mieszkaniowego.  Zmniejsza się powierzchnia użytków rolnych i gruntów.  Wraz ze spadkiem liczby gospodarstw rolnych obniża się liczba osób tam zatrudnionych. Działalność rolnicza prowadzona jest jeszcze w południowo-wschodnim obszarze gminy, gdzie dominują tereny o najlepszych glebach i gospodarstwa o większym areale. 

Dla ekonomiki gminy duże znaczenie ma notowany rozwój firm prowadzących ponadlokalną działalność w zakresie produkcji, budownictwa, handlu hurtowego.