Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 3 podstron zawierających ""
1 Rodzina 3+
Program osłonowy dla rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice "Rodzina 3+" oraz Rządowy program dla rodzin wielodzietnych
2 ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2019
Wójt Gminy Michałowice informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na rok 2019
3 Informacje dla organizacji
UCHWAŁA NR XV/206/2019 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność