Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 4 podstron zawierających ""
1 Rodzina 3+
Program osłonowy dla rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice "Rodzina 3+" oraz Rządowy program dla rodzin wielodzietnych
2 ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2019
Wójt Gminy Michałowice informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na rok 2019
3 Zadanie pn: "Przebudowa ul. Ryżowej w Opaczy - Kolonii”
zrealizowane w 2016 r. współfinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej