16.05.2017 15:10

ZNIŻKI OPŁAT ZA ODPADY

197
Przypominamy, że na podstawie uchwały rady gminy z 2015 r. (*) rodziny posiadające ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny oraz znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, mogą płacić mniej za odpady.

Jak uzyskać zniżkę, która wynosi 50%? Wystarczy segregować odpady i w przypadku: 

 

 - rodzin posiadające Kartę Dużej Rodziny (KDR)  złożyć w urzędzie gminy korektę deklaracji za odpady oraz kserokopie kart KDR wszystkich osób je posiadających

- osób o niższych dochodach - oprócz złożenia korekty deklaracji należy złożyć oświadczenie o dochodach na osobę poniżej  634 zł - dla osób samotnie gospodarujących lub 514 zł - dla osób w rodzinie. 

 

Więcej informacji pod nr tel. 22 350 91 51.

 

Link dla osób, które nie posiadają jeszcze Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, a są uprawnieni do jej wyrobienia.

Jak wyrobić Kartę Dużej Rodziny  

 

* Uchwała Rady Gminy Michałowice Nr XII/121/2015 z grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 11 stycznia 2016 r. poz. 164):

 

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: środowisko

Zobacz także