09.01.2023 10:15

Narada o klimacie

125
Pod koniec maja 2022 r. odbyła się w gminie Obywatelska Narada o Klimacie związana z zarządzeniem odpadami. Została ona przeprowadzona przez Fundację Pole Dialogu i Instytut na rzecz Ekorozwoju.

Jej celem było włączenie mieszkańców w proces decydowania o politykach klimatycznych gminy  i pilotażowe wykorzystanie i adaptacja na polskim gruncie narzędzia, jakim są narady obywatelskie.

W projekcie wzięły udział także  3 inne gminy – Cieszyn, Lesko i Świdwin.

Naradę obywatelską poprzedziło badanie ankietowe przeprowadzona wśród mieszkańców naszej gminy. Uczestniczyło w niej 425 osób. Spośród respondentów, którzy wyrazili chęć wzięcia udziału w naradzie (82), wylosowanych zostało 11 mieszkanek i mieszkańców. Podczas dwóch dni spotkań i dyskusji,  wraz z ekspertami, wypracowali wiele rekomendacji, które przekazano władzom gminy.

Informacje o sposobie wdrożenia rekomendacji z gminnej Narady o Klimacie 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z przebiegu narady wraz z przyjętymi rekomendacjami.

O naradzie

Opublikowany przez: Angelika Niedzieska

Zobacz także