20.05.2024 10:35

Raport z konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Michałowice

143
Przedstawiamy Państwu podsumowanie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Gminy Michałowice.

Konsultacje trwały od 10 stycznia do 14 lutego 2024 roku. Prowadzone były w formie zbierania uwag, propozycji i opinii w formie elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego oraz ustnie - w punkcie konsultacyjnym.  

Zachęcamy do zapoznania się z raportem.  

RAPORT 

Załączamy także protokoły z działań konsultacyjnych dot. projektu uchwały Rady Gminy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Michałowice.

PROTOKOŁY

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także