06.06.2024 09:59

Wybory w sołectwach i osiedlach

818
Od 13 do 26 czerwca br. o godz. 19:00 odbędą się zebrania, podczas których mieszkańcy naszej gminy będą wybierać sołtysów i rady sołeckie oraz przewodniczących zarządów osiedli i zarządy osiedli. Ważne! Zgodnie z nowym statutem jednostek nie będzie możliwości dopisanie się podczas zebrania do spisu wyborców. Należy tego dokonać w urzędzie gminy maksymalnie na 3 dni przed terminem wyborów w danym sołectwie/osiedlu.
 • Zebrania wyborcze odbywać się będą od 13 do 26 czerwca, wg poniższego harmonogramuo godzinie 19:00  (Uwaga! Został wyznaczony tylko jeden termin zebrania).
 • Zgodnie ze statutem  sołectw i osiedli  prawo do głosowania mają tylko stali mieszkańcy sołectw i osiedli, którzy posiadają czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy. Z uwagi na to podczas zebrań nie będzie możliwości dopisania się do spisu wyborców. Można tego dokonać jedynie w urzędzie gminy Michałowice poprzez dopisanie się do Centralnego Rejestru Wyborców.    
 • Osoby kandydujące muszą posiadać czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy. W tym przypadku na zebraniu także  nie będzie możliwości dopisania się do spisu wyborców.  Można tego dokonać jedynie w urzędzie gminy Michałowice poprzez dopisanie się do Centralnego Rejestru Wyborców.    

Terminy zebrań wyborczych:

 • 13 czerwca (czwartek), godz. 19.00 - Nowa Wieś, świetlica wiejska, ul. Główna 52 B - LINK         
 • 13 czerwca (czwartek), godz. 19.00 - Komorów - Wieś, świetlica wiejska, ul. Kaliszany 18  - LINK          
 • 14 czerwca (piątek), godz. 19.00 - Michałowice - Wieś, szkoła podstawowa, ul. Szkolna 15 (parter, wejście od ul. Szkolnej) - LINK   
 • 17 czerwca (poniedziałek), godz. 19.00 - Komorów osiedle, Zespół Szkół Ogólnokształcących  (mała sala gimnastyczna), al. Marii Dąbrowskiej 12/20 - LINK 
 • 17 czerwca (poniedziałek), godz. 19.00 - Pęcice Małe, świetlica wiejska, ul Brzozowa 18 - LINK
 • 18 czerwca (wtorek), godz. 19.00 - Reguły, Urząd Gminy Michałowice, al. Powstańców Warszawy 1 (sala multimedialna) -  LINK
 • 18 czerwca (wtorek), godz. 19.00 - Suchy Las, świetlica wiejska, ul. Księdza Michała Woźniaka - LINK 
 • 19 czerwca (środa), godz. 19.00 - Michałowice osiedle, szkoła podstawowa, ul. Szkolna 15 (parter, wejście od ul. Szkolnej) - LINK
 • 19 czerwca (środa), godz. 19.00 - Opacz Mała, budynek przy ul. Raszyńskiej 34 (sala multimedialna - II piętro) - LINK
 • 20 czerwca (czwartek), godz. 19.00 – Pęcice, świetlica wiejska,  ul. Zaułek 7   - LINK
 • 20 czerwca (czwartek), godz. 19.00 – Sokołów, świetlica Oaza Spokoju, ul. Wspólnoty Wiejskiej  - LINK  
 • 24 czerwca (poniedziałek), godz. 19.00 -  Opacz-Kolonia, świetlica wiejska, ul. Ryżowa 9 - LINK
 • 26 czerwca (środa), godz. 19.00 - Granica, świetlica Granicka Zatoka Kultury,  ul. Czeremchy 1 - LINK

grafika prezentujaca harmonogram

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także