24.05.2022 11:15

O gospodarowaniu odpadami - list Wójt Gminy Michałowice do mieszkańców

88
Poniżej list wójt gminy, Małgorzaty Pacheckiej do mieszkańców dotyczący gospodarowania odpadami.

Drogi Mieszkańcu,

troska o wspólne środowisko oraz estetykę przestrzeni publicznej powinna być dla nas szczególnie ważna. W czystym i schludnym otoczeniu żyje się lepiej i przyjemniej, dlatego niepokojący jest ostatnio częsty widok zalegających przed posesjami worków z odpadami, czy wystawionych na długo przed terminem odbioru, odpadów wielogabarytowych. Szczególnie dotyczy to worków z bioodpadami, które zaraz po wykonanych pracach w ogrodzie, wystawiane są na zewnątrz nieruchomości. Pamiętajmy, że otoczenie, w którym żyjemy to nasza wspólna odpowiedzialność.

Przypominam o terminowym wystawianiu odpadów. Należy je gromadzić na terenie swojej nieruchomości i udostępniać w dniu, kiedy są odbierane czyli zgodnie z obowiązującym harmonogramem, który został Państwu dostarczony, jak również jest stale dostępny na stronie internetowej gminy (strona główna – środowisko).

Przypominam też, że zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej gminie, odpady (w pojemnikach, workach) należy wystawiać do godz. 6.00 w dniu odbioru lub wieczorem dnia poprzedzającego odbiór. Odbiór gabarytów ma miejsce raz w miesiącu po uprzednim zgłoszeniu do referatu ochrony środowiska.

Mieszkańcy posiadający altany śmietnikowe powinni je w dniu odbioru odpadów udostępnić. Jeśli już jest altanka to proszę nie wystawiać np. jednego worka na zewnątrz, a reszty pozostawiać w altance, gdyż powoduje to niepotrzebne zamieszanie. Altany śmietnikowe powinny być też dobrze widoczne dla firmy odbierającej odpady, a nie ukryte w gąszczu roślin.

Dbajmy o naszą przestrzeń i środowisko, bo mamy o co dbać. Gmina Michałowice jest jednym z najlepszych podwarszawskich miejsc do życia. Niech zalegające na ulicach śmieci tego nie popsują.

                                                        Wójt Gminy Michałowice, Małgorzata Pachecka

 

 

Załączniki

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: środowisko

Zobacz także