22.05.2017 14:25

Gminna edukacja na najwyższym poziomie w Polsce!

360
Wielki sukces oświaty – gmina Michałowice zajęła 2. pozycję w ogólnopolskim rankingu „Miejsc sprzyjających edukacji”.

Ranking został opracowywany  w oparciu o ogólnodostępne dane dotyczące trzech poziomów nauczania - w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz gimnazjach. Składał się z trzech miar, z których każda w równy sposób wpływała na ostateczną ocenę: 

Miara dobrego startu, gdzie oceniana była dostępność edukacji przedszkolnej na terenie gminy oraz wyniki sprawdzianu szóstoklasistów.

Miara nierówności, która odzwierciedla zróżnicowanie wyników sprawdzianu szóstoklasistów oraz egzaminu gimnazjalnego na terenie gminy z lat 2014-2016

Miara postępu, która odzwierciedla jak duży postęp w gimnazjum uczynili uczniowie niezależnie od ich potencjału po szkole podstawowej.

  

Ranking został przygotowany przez fundację Evidence Institute, zajmującą się badaniami oświatowymi oraz promowaniem najlepszych praktyk edukacyjnych, związaną z czołowymi polskimi uczelniami,  współpracującą z instytucjami badawczymi z Europy i USA.

 

więcej o rankingu:  

 

Dyplom za zajęcie 2. miejsca w ogólnopolskim rankingu odebrał wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka, podczas konferencji Rankingu samorządów sprzyjających edukacji 2017,  która odbyła się 22 maja w Warszawie. 1. miejsce zajęła Podkowa Leśna natomiast 3. -  gmina Świdnica ( województwo lubelskie).

 

Tak wysoka pozycja w Polsce jest rezultatem bardzo dobrych wyników jakie uzyskują nasi uczniowie, zaangażowania nauczycieli i rodziców, a także  pracy wszystkich osób związanych bezpośrednio lub pośrednio z edukacją w naszej gminie. 

 

 

 

 

Podobne tematy: nagrody

Zobacz także