15.09.2014 09:45

Coroczne spotkanie mieszkańców Suchego Lasu

142
Zebranie z mieszkańcami Suchego Lasu zorganizowała sołtys Joanna Jabłońska – Sztyk. Odbyło się w piątek, 12 września, uczestniczył w nim Krzysztof Grabka, wójt gminy, a także radni rady gminy i rady powiatu.

Piątek, 12 września, był ciepły i słoneczny. Mieszkańcy Suchego Lasu spotkali się na posesji Joanny Jabłońskiej- Sztyk i na świeżym powietrzu omawiali zagadnienia dotyczące ich wsi. 

 

Rozpoczęła je sołtys, która przedstawiła sprawozdanie z prac rady sołeckiej. Powiedziała, że w tym roku zostały zorganizowane wigilia, w czerwcu piknik z okazji Dnia Dziecka (wspólnie z Sokołowem, Pęcicami i Pęcicami Małymi), a także w lipcu piknik „Sucholeskie bajanie”.

 

Najważniejszym punktem spotkania było rozdysponowanie i przegłosowanie funduszu sołeckiego Suchego Lasu na 2015 rok, który wynosi – 14 773, 27 złotych.

Sołtys zaproponowała, aby kwotę 9 000 zł  przeznaczyć na organizację imprez: wigilii mieszkańców, Dnia Dziecka i „Sucholeskiego bajania”. Resztę funduszu, czyli kwotę 5 773, 27 złotych przeznaczyć na zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw. 

 

Warto dodać, że plac zabaw dla dzieci, to nowa inwestycja, o którą zabiegali mieszkańcy. Znajduje się on przy ulicy ks. Woźniaka, na działce, którą jeden z mieszkańców dzierżawi gminie. Na placu zabaw, który jest ogrodzony, znajduje się piaskownica i wiele ciekawych urządzeń do gimnastyki i zabawy. Jest również namiot – wiata, gdzie dorośli mieszkańcy mogą odpocząć. Na zebraniu mieszkańcy zdecydowali, aby z funduszu sołeckiego plac obsadzić drzewami i krzewami, tak, by dawały cień. Ustalono też że powstanie miejsce, gdzie będzie palenisko i grill.

 

Omawiano również przeprowadzone w Suchym Lesie inwestycje. Mieszkańcy z satysfakcją uznali, że wszystkie zaplanowane zostały wykonane. Odwodniono, a także oświetlono ulicę Parkowa, powstał plac zabaw.

 

Do przyszłorocznego budżetu mieszkańcy zgłosili wnioski  dotyczące:  odwodnienia terenu w okolicy ulicy ks. Woźniaka,  budowy świetlicy, a także utwardzenie kawałka drogi – ulicy ks. Woźniaka,  na odcinku od numeru 2a w kierunku Sokołowa.

 

W sprawach wniesionych mieszkańcy wystąpili do wójta o pomoc w sfinansowaniu chorągwi upamiętniającej ks. Woźniaka. Ksiądz Michał Woźniak urodził się 9 września 1875 w Suchym Lesie pod  Warszawą, w parafii Pęcice.  Zmarł w 1942 w Dachau, był  polskim duchownym katolickim. Został beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II w 1999 roku, w grupie 108 polskich męczenników. Jedna z głównych ulic w Suchym Lesie jest jego imienia.  Mieszkańcy chcą, aby pamięć o nim była kultywowana.

 

Podjęty został również temat bocianich gniazd. W Suchym Lesie istnieją ostatnie bocianie gniazda w naszej gminie. Jeden z mieszkańców zwrócił się z prośbą o pomoc w ich oczyszczaniu.

 

Krzysztof Grabka, wójt gminy, zapewnił, że wszystkie sprawy wniesione podczas zebrania zostaną rozpatrzone.  

 

Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała
Podobne tematy: Suchy Las, zebranie

Zobacz także