30.09.2017 12:40

Zebranie mieszkańców Reguł

687
Jak co roku mieszkańcy Reguł spotkali się na sołeckim zebraniu, które w tym roku odbyło się w nowej świetlicy zlokalizowanej w zabytkowym parku przy ul. Wiejskiej.

Tematów zebrania jak zawsze było wiele, a rozpoczęło je przyjęcie porządku zebrania oraz wybór sekretarza, którym została Katarzyna Stygińska.

 

Tegoroczne zebranie w nowej i zarazem większej świetlicy zgromadziło wielu mieszkańców, a oprócz nich byli również: wójt gminy Michałowice – Krzysztof Grabka, przewodnicząca rady gminy – Elżbieta Biczyk, radni –  Agnieszka Paradowska, Adriana Król-Popiel, Anna Kamińska,  Katarzyna Parzyńska i  Eugeniusz Hanc.

 

Zastępca kom. Asp. Szt. Witold Gołyński oraz dzielnicowy sierż. Mariusz Szymanek wysłuchali uwag mieszkańców dotyczących bezpieczeństwa w sołectwie, a dokładniej jego zagrożeń związanymi m.in. z nieprzestrzeganiem przez kierowców przepisów ruchu drogowego w tym: zawracania na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskie/Regulska oraz przejazdu samochodów ciężarowych – TIR – ulicą Regulską.

 

Kolejnym punktem było przyjęcie przez mieszkańców protokołu z zebrania z dnia 28 września 2016r. oraz sprawozdania z działalności sołtys i rady sołeckiej. W minionym roku zorganizowano:

Październik– wycieczka familijna do Warszawy [Wilanów, Niewidzialna Wystawa, Planetarium, Ogrody Biblioteki Uniwersyteckiej], wyjazd do Matecznika Mazowsze na sztukę „Przekręt niedoskonały”,

Listopad – wyjazd do Matecznika Mazowsze na recital Ireny Santor,

Grudzień – mikołajkowe widowisko estradowe dla dzieci, spotkanie Wigilijne na mieszkańców oraz koncert Marka Rawskiego,

Styczeń-maj – odbywały się zajęcia: Gordonki, Pilates, samoobrony i Zumby,

Kwiecień – spotkanie Wielkanocne,

Maj – przedstawienie dla dzieci „Czerwone Jabłuszko”, spływ kajakowy rzeką Pilicą,

Czerwiec – festyn z okazji Dnia Dziecka,

Wrzesień – uroczyste otwarcie świetlicy.

 

Na zakończenie części związanej ze sprawozdaniem z działalności, sołtys, Magdalena Krajnik-Partyka wręczyła pamiątkowy dyplom Marianowi Jędrasowi, który w znaczący sposób przyczynił się do opracowania rysu historycznego Reguł.  

 

Fundusz sołecki, który w 2018 roku wyniesie 62 725,63 zł zgodnie z wolą mieszkańców został rozdysponowany na następujące działalności:

- organizację przedsięwzięć  kulturalnych  aktywizujących mieszkańców – 39 725,63 zł,

- organizacja przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych – 10 000,00 zł,

- zorganizowanie i umiejscowienie punktu informacyjnego historycznego wsi Reguły – 5 000,00 zł,

- wyposażenie świetlicy – 8 000,00 zł.

 

Ważnym punktem zebrania z dnia 26 września było uzupełnienie składu rady sołeckiej. Nowym członkiem została wybrana Alicja Więckowska.

 

Przed zgłoszeniem przez mieszkańców propozycji do budżetu na rok 2018, wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka przedstawił stan realizacji wniosków z roku ubiegłego, a następnie wysłuchał nowych, wśród których znalazło się: oświetlenie ścieżki rowerowej łączącej Reguły z Michałowicami oraz Reguły z Pęcicami, modernizacja ul. Regulskiej wraz z jej odwodnieniem i ułożeniem ciągu pieszo-rowerowego, ustawienie na terenie strefy rekreacji podwójnej huśtawki dla dzieci, wybudowanie zadaszonego przystanku szkolnego przy ul. Ogrodowej/Regulska, wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego mającego na celu skomunikowanie mieszkańców ul. Zielonej, Czarnieckiego z Al. Powstańców Warszawy, wytyczenie i konserwacja ścieżki rowerowej wzdłuż rzeczki Raszynki, na trasie mostek Malichy – mostek Al. Powstańców Warszawy, opracowanie projektu budowy zespołu edukacyjnego szkoła-przedszkole-żłobek w Regułach, wykonanie chodnika wzdłuż ul. Granicznej – od Dereniowej do Al. Powstańców Warszawy, wyznaczenie i wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Kuchy, poszerzenie ścieżki rowerowej reguły-Michałowice i przekształcenie jej w ciąg pieszo-rowerowy, wykonanie trwałej nawierzchni na ul. Złotej Rybki oraz Torfowej.

 

Bardzo miłym akcentem kończącym tegoroczne zebranie były podziękowania, jakie mieszkańcy Reguł złożyli swoim samorządowcom oraz za pośrednictwem wójta gminy Michałowice, Krzysztofa Grabki Urzędowi i Radzie Gminy. Były to podziękowania za wybudowanie wspaniałej świetlicy, która już od pierwszych dni pełni rolę miejsca aktywizującego mieszkańców. 

 

 

Opublikowany przez: Mariusz Marcysiak

Zobacz także