19.09.2015 07:30

Zebranie mieszkańców Reguł

433
17 września 2015 r., w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Michałowice w Regułach odbyło sie zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Reguły.

Na zebraniu została podjęta uchwała o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego na 2016 r. Kwota 54 180,06 zł zostanie przeznaczona na:

- organizację imprez kulturalnych i wyjazdowych aktywizujących mieszkańców – 40 000 zł;

- działania sportowe i rekreacyjne – 10 000 zł;

- wykonanie i umiejscowienie punktu / tablicy informującej o historii Reguł – 4 180,06 zł.

 

Sołtys Magdalena Krajnik-Partyka przedstawiła sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej od 10 kwietnia br., czyli od dnia, w którym wybrano nową sołtys i radę. 31 maja został zorganizowany festyn z okazji Dnia Dziecka, 26 czerwca odbył się bieg patrolowy po zabytkowym parku, 31 sierpnia reprezentacja sołectwa wzięła udział w dożynkach gminnych, uczestnicząc w konkursie na dożynkową dekorację. 13 września został zorganizowany wyjazd aktywizujący najmłodszych mieszkańców do Warszawy, podczas którego odbyła się m.in. gra miejska na Starówce. Wkrótce odbędą się: wyjazd do matecznika Mazowsze oraz taneczna biesiada przy ognisku "Powitanie Jesieni", która odbędzie się 3 października w parku w Regułach. 

 

Jednym z pierwszych punktów zebrania było przedstawienie przez sołtys Reguł Magdalenę Krajnik-Partykę nowego komendanta Komisariatu Policji w Michałowicach (z siedzibą w Regułach) - komisarz Małgorzaty Pietrusiak. W dosyć długiej rozmowie z mieszkańcami policjantka tłumaczyła m.in., że jeśli ktoś podejrzewa, iż łamane jest prawo i jeśli nie ma pewności (np. coś dziwnego dzieje się na posesji sąsiada), to niech koniecznie telefonuje na policję. – My sprawdzimy – zapewniła. Wypowiedzi komendant uzupełniali dzielnicowy aspirant sztabowy Tomasz Piątek oraz aspirant Robert Cichecki – asystent Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.

 

Sekretarzem zebrania została wybrana Natalia Chudzyńska-Stępień. Przy stole prezydialnym zasiadł i głos zabierał Eugeniusz Strzelecki – radny, do niedawna sołtys Reguł (przez kilka kadencji). W znaczącej części zebrania mieszkańcy dyskutowali o nurtujących ich sprawach miejscowości. Na liczne pytania odpowiadał wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka.

 

Na zakończenie zostały przedstawione propozycje do budżetu gminy. Znalazły się wśród nich m.in. zabezpieczenie środków na zrealizowanie, przy udziale powiatu pruszkowskiego, inwestycji polegającej na przebudowie  ulicy Regulskiej, wykonanie projektu i  wybudowanie nowego budynku świetlicy, oświetlenie ścieżki rowerowej do Michałowic, czy remont ulic (Herbacianej, Słonecznej, Przytorowej, Orzeszkowej).  

 

Opublikowany przez: Stanisław Szałapak

Zobacz także