22.09.2017 21:20

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW SUCHEGO LASU

170
Mieszkańcy Suchego Lasu spotkali się na corocznym (wrześniowym) zebraniu, którego celem jest rozdysponowanie funduszu sołeckiego na 2018 rok. Zebranie zwołał i prowadził sołtys Edward Chruściak, uczestniczyli w nim Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice, Elżbieta Biczyk, przewodnicząca rady, a także radni innych miejscowości gminy Michałowice.

Zebranie po raz pierwszy odbyło się w nowo wybudowanym budynku świetlicy przy ulicy Księdza Michała Woźniaka. Rozpoczęło się w pierwszym terminie i uczestniczyło w nim dwadzieścia osób. Sołtys Edward Chruściak rozpoczął od zaprezentowania porządku zebrania, wyboru sekretarza zebrania, a następnie przedstawił sprawozdanie z pracy sołtysa i rady sołeckiej za ostatni rok. Sołtys powiedział, że został zorganizowany dzień dziecka w ramach, którego najmłodsi pojechali na wycieczkę do Wilanowa, odbyło się otwarcie świetlicy, mieszkańcy uczestniczyli w dożynkach, wiejskich Suchego Lasu, jak również dożynkach gminnych.  Sołtys podziękował mieszkańcom za zaangażowanie i udział w organizacji dożynek. W sposób szczególny podziękował Hannie Tumiłowskiej, Jadwidze i Dariuszowi Olszakom, Andrzejowi Zielińskiemu z rodziną, Katarzynie Ciesielskiej i jej synom: Łukaszowi i Mateuszowi, Krzysztofowi Ciemieńskiemu z rodziną, Monice i Waldkowi Bąkiewiczom, Marzenie Wiśniewskiej, Piotrowi Michalakowi z żoną i Bogusi Kwaśnej. Również Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice, podziękował mieszkańcom za aktywny wkład w organizację gminnych dożynek. Na ręce sołtysa przekazał dyplom z podziękowaniami i gminne upominki. 

 

Sołtys zaprezentował również sprawozdanie z wydatkowania budżetu sołeckiego na rok 2017. Powiedział, że fundusz zostanie wydany w całości. Do tej pory został zakupiony sprzęt i wyposażenie do świetlicy, zakupione zostało wyposażenie kuchni, odkurzacz. Zostały nasadzone drzewa i krzewy na terenie wokół świetlicy, a także przygotowany został teren pod boisko do piłki siatkowej (została posadzona trawa). Z funduszu sołeckiego finansowane są zajęcia pilates, odbywają się raz w tygodniu – w poniedziałki o godz. 19.15.

 

Zasadniczym punktem zebrania było przegłosowanie funduszu sołeckiego na rok 2018. Budżet w tym roku wynosi 18 566,79 zł. 

Mieszkańcy, poprzez jednomyślne głosowanie, zdecydowali, aby przeznaczyć go na następujące cele:

- na imprezy kulturalne związane z poznawaniem dziedzictwa kulturowego oraz imprezy aktywizujące  mieszkańców – 13 566, 79 zł;

- na zajęcia gimnastyczne i sportowe – 3 000  zł;

- na zakup produktów i żywności podczas spotkań z mieszkańcami w świetlicy – 2 000 zł.

 

Kolejny punktem zebrania były propozycje mieszkańców do budżetu gminy Michałowice, jak również sprawy wniesione. Sołtys złożył wniosek o wybudowane garażu, usytuowany byłyby na terenie przy świetlicy. W garażu przechowywane byłyby sprzęty typu namiot, grill, krzesła, stoły i inne. Mieszkańcy wnioskowali również o przejęcie przez gminę (obecnie jest to droga powiatowa) ulicy Księdza Michała Woźniaka, a także zgłosili prośbę o wybudowanie nowej nawierzchni boiska do piłki siatkowej. W sprawach wniesionych mieszkańcy zwrócili uwagę na zarośnięte krzakami skrzyżowanie ulic Sąsiedzkiej, Rodzinnej i Księdza Michała Woźniaka. Wnioskowali o przycięcie krzewów i zwiększenie widoczności w tym miejscu.

 

Na zakończenie spotkania Agnieszka Kwaśna, członek rady sołeckiej, złożyła swoją rezygnację. 

Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała
Podobne tematy: Suchy Las

Zobacz także