ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW SUCHEGO LASU

22.09.2017 21:20     142
ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW SUCHEGO LASU; Foto: bz.
Mieszkańcy w czasie zebrania. W zebraniu uczestniczył dzielnicowy Paweł Biegalewski. Foto: bz. Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice, na ręce sołtysa Edwarda Chruściaka, przekazał dyplom i podziękował mieszkańcom Suchego Lasu za udział w organizacji dożynek gminnych; Foto: bz. Mieszkańcy w czasie głosowania; Foto: bz.
Podobne tematy: Suchy Las

Mieszkańcy Suchego Lasu spotkali się na corocznym (wrześniowym) zebraniu, którego celem jest rozdysponowanie funduszu sołeckiego na 2018 rok. Zebranie zwołał i prowadził sołtys Edward Chruściak, uczestniczyli w nim Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice, Elżbieta Biczyk, przewodnicząca rady, a także radni innych miejscowości gminy Michałowice.


Zebranie po raz pierwszy odbyło się w nowo wybudowanym budynku świetlicy przy ulicy Księdza Michała Woźniaka. Rozpoczęło się w pierwszym terminie i uczestniczyło w nim dwadzieścia osób. Sołtys Edward Chruściak rozpoczął od zaprezentowania porządku zebrania, wyboru sekretarza zebrania, a następnie przedstawił sprawozdanie z pracy sołtysa i rady sołeckiej za ostatni rok. Sołtys powiedział, że został zorganizowany dzień dziecka w ramach, którego najmłodsi pojechali na wycieczkę do Wilanowa, odbyło się otwarcie świetlicy, mieszkańcy uczestniczyli w dożynkach, wiejskich Suchego Lasu, jak również dożynkach gminnych.  Sołtys podziękował mieszkańcom za zaangażowanie i udział w organizacji dożynek. W sposób szczególny podziękował Hannie Tumiłowskiej, Jadwidze i Dariuszowi Olszakom, Andrzejowi Zielińskiemu z rodziną, Katarzynie Ciesielskiej i jej synom: Łukaszowi i Mateuszowi, Krzysztofowi Ciemieńskiemu z rodziną, Monice i Waldkowi Bąkiewiczom, Marzenie Wiśniewskiej, Piotrowi Michalakowi z żoną i Bogusi Kwaśnej. Również Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice, podziękował mieszkańcom za aktywny wkład w organizację gminnych dożynek. Na ręce sołtysa przekazał dyplom z podziękowaniami i gminne upominki. 

 

Sołtys zaprezentował również sprawozdanie z wydatkowania budżetu sołeckiego na rok 2017. Powiedział, że fundusz zostanie wydany w całości. Do tej pory został zakupiony sprzęt i wyposażenie do świetlicy, zakupione zostało wyposażenie kuchni, odkurzacz. Zostały nasadzone drzewa i krzewy na terenie wokół świetlicy, a także przygotowany został teren pod boisko do piłki siatkowej (została posadzona trawa). Z funduszu sołeckiego finansowane są zajęcia pilates, odbywają się raz w tygodniu – w poniedziałki o godz. 19.15.

 

Zasadniczym punktem zebrania było przegłosowanie funduszu sołeckiego na rok 2018. Budżet w tym roku wynosi 18 566,79 zł. 

Mieszkańcy, poprzez jednomyślne głosowanie, zdecydowali, aby przeznaczyć go na następujące cele:

- na imprezy kulturalne związane z poznawaniem dziedzictwa kulturowego oraz imprezy aktywizujące  mieszkańców – 13 566, 79 zł;

- na zajęcia gimnastyczne i sportowe – 3 000  zł;

- na zakup produktów i żywności podczas spotkań z mieszkańcami w świetlicy – 2 000 zł.

 

Kolejny punktem zebrania były propozycje mieszkańców do budżetu gminy Michałowice, jak również sprawy wniesione. Sołtys złożył wniosek o wybudowane garażu, usytuowany byłyby na terenie przy świetlicy. W garażu przechowywane byłyby sprzęty typu namiot, grill, krzesła, stoły i inne. Mieszkańcy wnioskowali również o przejęcie przez gminę (obecnie jest to droga powiatowa) ulicy Księdza Michała Woźniaka, a także zgłosili prośbę o wybudowanie nowej nawierzchni boiska do piłki siatkowej. W sprawach wniesionych mieszkańcy zwrócili uwagę na zarośnięte krzakami skrzyżowanie ulic Sąsiedzkiej, Rodzinnej i Księdza Michała Woźniaka. Wnioskowali o przycięcie krzewów i zwiększenie widoczności w tym miejscu.

 

Na zakończenie spotkania Agnieszka Kwaśna, członek rady sołeckiej, złożyła swoją rezygnację. 

Opublikowane przez: Beata Izdebska-Zybała

Zobacz także

Zumba w Granicy. fot. Mariusz Marcysiak

Sportowo – taneczna gmina, czyli jak w miły sposób poprawić kondycję i uwolnić przy tym solidną dawkę endorfin. 09.03.2018 10:20

Jeżeli na co dzień brak nam energii i czujemy się przemęczeni, a także nierzadko podenerwowani, to znak, że potrzebujemy czegoś dla ucha i ciała.

czytaj więcej
Noworoczne spotkanie mieszkańców Suchego Lasu. fot. Mariusz Marcysiak

Noworoczne spotkanie mieszkańców Suchego Lasu 07.01.2018 14:10

Początek roku to doskonały czas na sąsiedzkie spotkanie, życzenia i rozmowy. Tak jak w Suchym Lesie, gdzie 6 stycznia z inicjatywy sołtysa Edwarda Chruściaka i rady sołeckiej odbyło się świąteczno-noworoczne spotkanie.

czytaj więcej
Biesiada sąsiedzka w Suchym Lesie. fot. Mariusz Marcysiak

Biesiada sąsiedzka w Suchym Lesie 01.10.2017 18:45

W minioną sobotę, 30 września, mieszkańcy Suchego Lasu spotkali się na corocznej biesiadzie sąsiedzkiej. W tym roku impreza odbyła się w nowej świetlicy przy ulicy ks. Woźniaka, która niespełna trzy miesięcy temu została oddana do użytku.

czytaj więcej
Otwarcie świetlicy w Suchym Lesie. fot. Mariusz Marcysiak

Nowa świetlica w naszej gminie 16.07.2017 20:55

Suchy Las to kolejne sołectwo w gminie ze świetlicą, w której mieszkańcy będą mogli aktywnie spędzać czas. Uroczystość oficjalnego otwarcia i przekazania świetlicy do użytku mieszkańcom odbyła się w niedzielę, 16 lipca.

czytaj więcej
Spotkanie świąteczno- noworoczne mieszkańców Suchego Lasu. Foto: bz

Spotkanie świąteczno- noworoczne mieszkańców Suchego Lasu 08.01.2017 13:20

Mieszkańcy Suchego Lasu spotkali się w styczniu, aby złożyć sobie najlepsze świąteczno – noworoczne życzenia. W spotkaniu opłatkowym uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice z żoną, a także ksiądz Grzegorz Jasiński, proboszcz parafii w Pęcicach.

czytaj więcej
Sąsiedzka biesiada sołectwa Suchy Las

Sąsiedzka biesiada sołectwa Suchy Las 06.12.2016 10:30

Mieszkańcy Suchego Lasu podczas spotkania w sąsiedzkim gronie rozmawiali o mijającym roku. Spotkali się w świetlicy w Pęcicach Małych. Zaproszenie przyjął Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice.

czytaj więcej
Zebranie mieszkańców Suchego Lasu

Zebranie mieszkańców Suchego Lasu 27.09.2016 14:10

W poniedziałek, 26 września, odbyło się zebranie z mieszkańcami Suchego Lasu. Zorganizował i prowadził je sołtys Edward Chruściak. W zebraniu uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt gminy oraz radni gminni i powiatowi.

czytaj więcej
4 czerwca, z okazji Dnia Dziecka Orlik w Sokołowie zamienił się w wielki plac zabaw.

Dzień Dziecka – Pęcice, Pęcice Małe, Sokołów, Suchy Las 06.06.2016 10:25

Festyn z okazji Dnia Dziecka. Na ten dzień, dzień pełen atrakcji i świetnej zabawy dzieci z sołectw Pęcice, Pęcice Małe, Sokołów i Suchy Las czekają cały rok.

czytaj więcej
Świąteczno - noworoczne spotkanie mieszkańców Suchego Lasu

Świąteczno - noworoczne spotkanie mieszkańców Suchego Lasu 07.01.2016 11:45

Mieszkańcy Suchego Lasu bardzo licznie przybyli na spotkanie świąteczno-noworoczne. Zorganizował je sołtys Edward Chruściak wraz z radą sołecką. W wigilii uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt gminy, a także ksiądz Grzegorz Jasiński.


czytaj więcej
Coroczne zebranie z mieszkańcami Suchego Lasu

Coroczne zebranie z mieszkańcami Suchego Lasu 12.09.2015 15:15

W piątek, 11 września, odbyło się zebranie z mieszkańcami Suchego Lasu. Zorganizował i prowadził je sołtys Edward Chruściak. W zebraniu uczestniczył w Krzysztof Grabka, wójt gminy oraz radni.

czytaj więcej