22.06.2015 10:25

Zebranie z mieszkańcami Suchego Lasu

151
W sobotę, 20 czerwca, odbyło się zebranie z mieszkańcami Suchego Lasu. Zorganizował je sołtys Edward Chruściak. W zebraniu uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt gminy.

Zebranie odbyło się na posesji sołtysa Edwarda Chruściaka. Celem zebrania z mieszkańcami było podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2015.

 

Przypomnijmy, że wrześniu ubiegłego roku mieszkańcy podczas zebrania podjęli decyzję o rozdysponowaniu funduszu sołeckiego na 2015 rok, który wynosi – 14 773, 27 zł. Ustalono wtedy, że kwota 9 tys.zł przeznaczona będzie na działalność kulturalną (organizację imprez: wigilia mieszkańców, Dzień Dziecka i  piknik „Sucholeskie bajanie”). Reszta funduszu, czyli kwota 5 773,27 zł przeznaczona została na zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw.

 

Podczas sobotniego zebrania Edward Chruściak, sołtys przedstawił sprawozdanie z wydatkowanych pieniędzy. Powiedział, że część funduszu sołeckiego została przeznaczona na nasadzanie drzew wokół placu zabaw, a także została wydana na organizację festynu z okazji Dnia Dziecka. W kolejnym punkcie zebrania sołtys wnioskował, aby część pieniędzy, które zostały przeznaczone na integrację mieszkańców, czyli organizację wigilii i festynu „Sucholeskie bajanie” przeznaczyć na inny cel. Edward Chruściak zaproponował, aby w tym roku jeszcze przeznaczyć fundusz sołecki na inwestycje - kupić i postawić drewnianą altankę (6 500 zł), która postawiona zostałaby na placu zabaw. W czasie deszczu można byłoby się schronić. Byłoby to też miejsce, gdzie dzieci mogłyby odpocząć i posilić się, a dorośli przy stole usiąść i porozmawiać. Mieszkańcy obecni na zebraniu z entuzjazmem przyjęli propozycję sołtysa. Podczas głosowania wszyscy byli za przyjęciem takiego wniosku. Dwanaście osób wzięło udział w zebraniu i wszyscy w głosowaniu poprali wniosek sołtysa. Mieszkańcy zgodnie ustalili, że spotkania można zorganizować tzw. „własnym sumptem”.

 

Po zakończeniu zebrania mieszkańcy nie mieli ochoty wracać do domów, tym bardziej, że sołtys Edward Chruściak przygotował drobny poczęstunek: ciastka i owoce. Tak więc tematów do rozmowy było wiele. Rozmawiano  oczywiście na tematy związane z miejscowością oraz gminą. Tematem numer jeden była budowa świetlicy. Obecny na zebraniu wójt Krzysztof Grabka, powiedział, że budowa świetlicy to nieodległa przyszłość. Powiedział też, że docenia fakt, że mieszkańcy czują potrzebę posiadania miejsca, gdzie mogliby spotykać się budować więzi lokalne. 

 

 

    

 

 

 

 

 

Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała
Podobne tematy: Suchy Las

Zobacz także