12.09.2013 17:30

Sołtys Sołectwa Opacz-Kolonia zwołuje zebranie wiejskie.

203
Lokalizacja: Świetlica przy ul. Ryżowej 90

ZEBRANIE WIEJSKIE

 


Na podstawie § 5 pkt 3 ppkt 1 Statutu Sołectwa Sołtys Opaczy Kolonii zwołuje Zebranie Wiejskie

dnia 12.09.2013r. w świetlicy przy ul. Ryżowej 90
Pierwszy termin – godz. 17:30
Drugi termin – godz. 18:00

Proponowany porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór wiceprzewodniczącego i sekretarza zebrania.
3. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej od dn. 14.09.2012 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wydatkowania środków z funduszu sołeckiego w roku 2014 (na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20.02.2009 r. o funduszu sołeckim).
5. Propozycje do budżetu Gminy na rok 2014.
6. Sprawy wniesione.

 

 


Sołtys sołectwa
/-/ Grażyna Grabka

Załączniki

Autor: Katarzyna Stygińska
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: Świetlica Opacz-Kolonia

Zobacz także