Elektroniczna decyzja podatkowa

Wójt Gminy Michałowice informuje o możliwości otrzymywania decyzji podatkowych za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Jest to ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób.

Osoby fizyczne, które chcą otrzymywać decyzje podatkowe za pośrednictwem ePUAP, powinny wnieść wniosek o doręczanie decyzji w formie elektronicznej.

Formularz wniosku można znaleźć pod adresem: https://obywatel.gov.pl/wyslij-pismo-ogolne

Aby złożyć wniosek konieczne jest posiadanie konta na platformie ePUAP oraz profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego. (Jeśli nie masz zobacz jak założyć profil zaufany na stronie obywatel.gov.pl)

Ważne! We wniosku należy wyrazić chęć otrzymania decyzji w formie elektronicznej oraz podać swoje dane wraz z adresem nieruchomości, której dotyczy decyzja podatkowa.

Zachęcamy do tej formy odbioru decyzji podatkowych.

W każdym momencie osoba fizyczna ma prawo do rezygnacji z doręczania decyzji za pośrednictwem ePUAP. W takim przypadku dokument będzie doręczany w sposób tradycyjny, tj. w formie papierowej, listem doręczanym za pośrednictwem operatora pocztowego.