61

Poprawa jakości świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej w Gminie Michałowice

  • Rok dofinansowania: 2020

  • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  • Całkowita wartość projektu: 1 778 926,00 zł
  • Wysokość dofinansowania:  1 168 200,00 zł

Projekt zakłada budowę i uruchomienie systemu teleinformatycznego w gminie Michałowice (etap1), którego celem będzie świadczenie usług publicznych przez Gminę na rzecz jej mieszkańców a także mieszkańców gmin ościennych oraz przedsiębiorców za pomocą Internetu. System będzie obsługiwał uruchomione w ramach Projektu nowe e-usługi w obszarze zaopatrzenia mieszkańców i przedsiębiorców w wodę oraz rekrutacji do przedszkoli i szkół gminnych.

 
Budowa wodociągu w Sokołowie, Pęcicach i Suchym Lesie

W ramach projektu dostarczono główny portal eBOI (Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta) umożliwiający mieszkańcom wgląd w zobowiązania i składanie wniosków on-line oraz portali dedykowanych obszarom dziedzinowym:

  • Woda i Kanalizacja
  • E-Rekrutacje
  • E-Opłaty dla przedszkoli

Aby umożliwić zasilanie danymi systemu on-line w roku 2022 wymieniono w urzędzie gminy oprogramowanie systemu księgowości podatkowej (podatki, odpady, woda i kanalizacja) oraz zawarto umowę z wykonawcą na wsparcie, utrzymanie i aktualizację systemu do roku 2027.

Integralną częścią projektu był również zakup jednych z najnowocześniejszych w Polsce wodomierzy radiowych pozwalających na precyzyjny pomiar ultradźwiękowy oraz zdalną komunikację (odczyty wodomierzy). W pierwszym etapie zakupiono 2100 wodomierzy i rozpoczęto ich montaż w domach mieszkańców Gminy.

Wartość umowy „Zakup oprogramowania, wdrożenie e-usług oraz zakup urządzeń do zdalnego odczytu wody na potrzeby Gminy Michałowice” opiewa na kwotę
2 164 370,00 brutto, projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1 168 200,00 zł.

 

Dostrzeżono nas

Drugie miejsce i nagroda w wysokości 20 000,00 zł w VI edycji konkursu „Samorządowy lider cyfryzacji” organizowanym corocznie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

Kategoria II – Ponad codzienność (innowacyjne rozwiązania w zakresie e-usług dla mieszkańca)

Więcej na stronie: https://mazovia.pl/pl/konkursy/vi-edycja-konkursu-samorzadowy-lider-cyfryzacji.html