27

ul. Tadeusza Kościuszki 15

ul. Tadeusza Kościuszki 15

Fryderyk Fryszer, ps. „Pilot” (1911-2001) – z wykształcenia technik mechanik, do 1939 r. pracował w Państwowych Zakładach Inżynierii w Warszawie zajmujących się produkcją motocykli i samochodów. W czasie okupacji pracownik PKP Warszawa Zachodnia. W Powstaniu Warszawskim dowodził plutonem szturmowym 193 w IV Zgrupowaniu AK „Gurt” (rejon walk: ulice Marszałkowska, Twarda, Królewska, Żelazna, Chmielna, Dworzec Główny). Po upadku Powstania dostał się do niewoli niemieckiej (jeniec obozu przejściowego w Ożarowie, następnie w Stalagu 344 Lamsdorf, od 10.10.1944 r. jeniec Oflagu VII-A Murnau). Odznaczony Krzyżem Walecznych, Orderem Wojennym Virtuti Militari Kl. V, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim. Awansowany do stopnia kapitana. Do kraju powrócił we wrześniu 1945 r. Do emerytury pracował w dyrekcji PKP jako urzędnik.

Wywiad z Panią Barbarą Ciastek, córką kapitana Fryderyka Fryszera ps. „Pilot”, w okresie Powstania Warszawskiego dowódcy plutonu 193 w IV Zgrupowaniu „Gurt”