112

3. ul. Szkolna 51

3. ul. Szkolna 51

Waldemar Kaczorowski, ps. „Jurkowski” (1926-2014) – harcerz Szarych Szeregów, żołnierz Armii Krajowej, w Powstaniu Warszawskim walczył w kompanii „Harcerskiej” Batalionu „Gustaw”. Po upadku Powstania wywieziony do Niemiec na roboty przymusowe. Po zakończeniu wojny powrócił do kraju. Pracował w Ministerstwie Budownictwa Przemysłowego, w Mostostalu oraz w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie. Podporucznik Wojska Polskiego.