26

ul. Parkowa 25

ul. Parkowa 25

Wacław Dmowski, ps. „Adamski” (1917-1994) – uczeń Szkoły Inżynierskiej im. Hipolita Wawelberga i Stanisława Rotwanda, ukończył także kursy dla monterów oraz mechaników samochodowych przy Państwowej Szkole Budowy Maszyn (obydwie szkoły znajdowały w Warszawie przy ul. Mokotowskiej). W okresie okupacji pracował w warszawskiej Fabryce Dźwigów przy ul. Emilii Plater. W Powstaniu Warszawskim  walczył w plutonie 163  (dowódca Franciszek Steczkowski ps. „Groźny”) w Zgrupowaniu AK „Chrobry II”. Odznaczony Krzyżem Walecznych. Ranny, ewakuowany do szpitala w Brwinowie. Po wojnie pracował do emerytury w 1978 r. w Mechanicznej Spółdzielni Pracy „Siła” w Warszawie.

 

Przedstawiamy życiorys mieszkańca Michałowic, bohatera II wojny światowej Wacława Dmowskiego ps. "Adamski"