21

7. ul. Ludowa 2

7. ul. Ludowa 2

Witold Janikowski, ps. „Vis” (1928-2005) – żołnierz Armii Krajowej od 1943 r. Był kapralem w Batalionie „Kiliński”. Brał udział w zdobyciu PAST-y (Polska Akcyjna Spółka Telefoniczna) 20 sierpnia 1944 r. Po upadku Powstania dostał się do niewoli niemieckiej, był m.in. więźniem obozu w Lamsdorf (Łambinowice). Po wojnie właściciel punktu usługowego (gręplarni waty) w Warszawie. Porucznik Wojska Polskiego.