49

6. ul. 3 Maja 15

6. ul. 3 Maja 15

Tadeusz Borkowski, ps. „Sulima”, „Juliusz” (1903-1972) – z wykształcenia architekt. Uczestnik polskiej wojny obronnej we wrześniu 1939 r. Pod koniec 1939 r. rozpoczął działalność konspiracyjną w Związku Odbudowy Rzeczpospolitej (scalony później z Armią Krajową). Został komendantem Placówki „Ojców” obejmującej teren Michałowic. Przez cały czas okupacji prowadzono tu szkolenia wojskowe, obserwację terenu i składano meldunki o działaniach niemieckich przeciwko ludności polskiej. Po wojnie pracował jako architekt przy odbudowie Zakładów Mechanicznych Ursus.