Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 196 podstron zawierających "budżet"
41 Uchwała Nr XXX/269/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 czerwca 2013 r.
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012.
42 Uchwała Nr XXIX/261/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 maja 2013 r.
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012.
43 Projekt uchwały
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Michałowice Nr IV/20/2011
44 Uchwała Nr XXXII/279/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 września 2013 r.
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012.
45 Uchwała Nr XXVI/229/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lutego 2013 r.
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012.
46 Projekt uchwały
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012.
47 Zarządzenie Nr 30/2015 z dnia 29 grudnia 2015
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice.
48 Projekt uchwały
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011.
49 Projekt uchwały
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012.
50 Uchwała Nr XLVII/328/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXVIII/262/2009.
51 Projekt uchwały
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012.
52 Uchwała Nr XI/97/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Michałowice Nr IV/20/2011.
53 Zarządzenie Nr 10/2017 Dyrektora CUW z dnia 5 stycznia 2017
w sprawie ustalenia Regulaminu zasad klasyfikacji wydatków związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w publicznych szkołach
54 Program Rozwoju Bibliotek
Program Rozwoju Bibliotek to ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych znajdujących się na wsiach i w małych
55 Zebranie mieszkańców Osiedla Komorów
19 października, w szkole w Komorowie, odbyło się zebranie z mieszkańcami Osiedla Komorów (Komorów, Granica). W spotkaniu uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt gminy
56 Zarządzenie Nr 4/2018 Dyrektora CUW z dnia 1 marca 2018
zmieniające zarządzenie nr 38/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia jednolitego zakładowego planu kont dla Centrum Usług
57 Zarządzenie Nr 9/2017 Dyrektora CUW z dnia 5 stycznia 2017
w sprawie zasad ewidencji zaangażowania wydatków w Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice i w jednostkach obsługiwanych.
58 Uchwała Nr XLVI/312/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXVIII/262/2009.
59 Projekt uchwały
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011.