Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 303 podstron zawierających "sesja"
161 Podział Gminy Michałowice na okręgi wyborcze
Nr okręgu Granice okręgu Liczba radnych wybieranych  w okręgu 1 sołectwo Opacz
162 Opłaty, podatki
Podatki   podatek od nieruchomości - osoby fizyczne podatek od nieruchomości - osoby prawne podatek rolny - osoby fizyczne podatek rolny - osoby prawne podatek leśny -
163 Protokół nr III
z obrad III sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 13 grudnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1.
164 Stanowisko Wójta i Mieszkańców Michałowic
Jeżeli chcieliby Państwo poprzeć wspólne stanowisko i złożyć swój podpis na liście, zapraszamy do Urzędu Gminy Michałowice, do Referatu Geodezji i Rolnictwa, pok. 208, II p.
165 Uchwała Nr XXXIII/287/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/250/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych
166 Protokół Nr XXXVI
Z obrad XXXVI sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2002-2006 z dnia: 2005-11-14
167 Protokół nr XVIII
Z obrad XVIII sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2010-2014 z dnia 2012.08.01
168 Protokół nr XXIII
Z obrad XXIII sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2010-2014 z dnia 2012.12.20
169 Zarządzenie Nr 254/ZP/2011 Wójta Gminy Michałowice z dnia 30 grudnia 2011 roku
w sprawie: powołania stałej komisji przetargowej i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej.
170 Protokół nr XXVIII
Z obrad XXVIII sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2006-2010 z dnia 2009-03-06
171 Protokół Nr XII
Z obrad XII sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2002-2006 z dnia: 2003-09-26
172 Protokół Nr XLV
Z obrad XLV sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2002-2006 z dnia 2006-10-26
173 Protokół Nr XXX
Z obrad XXX sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2002-2006 z dnia: 2005-04-25
174 Protokół Nr XXX Z obrad XXX sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2002-2006 z dnia: 2005-04-25
Protokół Nr  XXX z obrad XXX sesji Rady Gminy Michałowice odbytych w dniu 25 kwietnia  2005 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach przy
175 Dla niepełnosprawnych
ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z USŁUG WIDEO-TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO KORZYŚCI Z ZATRUDNIANIA
176 Protokół nr XVI
Z obrad XVI sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2010-2014 z dnia 2012.06.26
177 Protokół Nr VII
Z obrad VII sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2002-2006 z dnia: 2003-04-2
178 Protokół Nr XLIV
Z obrad XLIV sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2002-2006 z dnia 2006-10-13
179 Protokół Nr XV
Z obrad XV sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2002-2006 z dnia: 2003-12-15
180 Protokół Nr XVII
Z obrad XVII sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2002-2006 z dnia: 2004-03-18