Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 277 podstron zawierających "sesja"
1 I Sesja Rady Gminy Michałowice w kadencji 2018-2023
Po wyborach przyszedł czas na inauguracyjną sesję Rady Gminy Michałowice, która odbyła się 22 listopada.
3 ZP.271.2.31.2020 sesja on-line
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacyjnej dla odwodnienia rejonu ulic w Pęcicach Małych
4 ZP.271.2.29.2020 sesja on-line
Remont nawierzchni ulicy Reja w Granicy
5 ZP.271.1.1062.2020 sesja on-line
Wykonanie instalacji klimatyzacji oraz zasilania urządzeń klimatyzacyjnych w budynku szkoły w Nowej Wsi
6 ZP.271.2.28.2020 sesja on-line
Remont dróg tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym i destruktem bitumicznym na terenie Gminy Michałowice
7 ZP.271.1.949.2020 sesja on-line
Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Michałowice - część II"
8 ZP.271.1.943.2020 sesja on-line
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Królewskiej i w ulicy Zacisznej w Regułach
9 ZP.271.1.1009.2020 sesja on-line
„Wykonanie instalacji klimatyzacji oraz zasilania urządzeń klimatyzacyjnych w budynku szkoły w Nowej Wsi”
11 ZP.271.2.25.2020 sesja on-line
Rozbudowa wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych
12 ZP.271.1.804.2020 sesja on-line
Budowa sieci wodociągowej w ul. Jarzębinowej i w ul. Torfowej w Regułach
13 ZP.271.2.24.2020 sesja on-line
Przebudowa wraz z odwodnieniem ul. Sieradzkiej w Komorowie
14 ZP.271.1.854.2020 zmiana terminu na 23.07.2020 g. 15:00 sesja on-line
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Regułach
15 ZP.271.1.763.2020 sesja on-line
Remont i konserwacja urządzeń w ogródkach jordanowskich, placach zabaw i strefach rekreacji
16 ZP.271.2.21.2020 sesja on-line
Szkoła w Michałowicach – modernizacja obiektów szkolnych
17 ZP.271.2.22.2020 sesja otwarcia on-line
ZSO w Komorowie - modernizacja obiektów szkolnych
18 ZP.271.1.624.2020 sesja otwarcia on-line
Konserwacja nawierzchni boisk na strefach rekreacji, placach zabaw oraz boisku „Orlik” na terenie Gminy Michałowice
19 ZP.271.2.20.2020 sesja otwarcia on-line
Przedszkole Nowa Wieś – modernizacja obiektu przedszkolnego i biblioteka
20 ZP.271.1.748.2020 sesja otwarcia on-line
Budowa sieci wodociągowej w ul. Ks. M. Woźniaka w Suchym Lesie