Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 338 podstron zawierających "sesja"
1 I Sesja Rady Gminy Michałowice w kadencji 2018-2023
Po wyborach przyszedł czas na inauguracyjną sesję Rady Gminy Michałowice, która odbyła się 22 listopada.
3 ZP.271.2.63.2020 sesja on-line
Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy Michałowice wraz z wdrożeniem sprzętu serwerowego
4 ZP.271.2.62.2020 sesja on-line
"Budowa ścieżki rowerowej w Al. Topolowej w Michałowicach wraz z oświetleniem"
5 ZP.271.2.60.2020 sesja on-line
Przebudowa drogi na dz. nr 120 w Pęcicach Małych
6 ZP.271.2.58.2020 sesja on-line
Przebudowa ul. Turystycznej wraz z budową parkingu w rejonie cmentarza w Komorowie Wsi
7 ZP.271.2.57.2020 sesja on-line
„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Michałowice i jednostek organizacyjnych”
8 ZP.271.2.53.2020 sesja on-line
„Budowa wolnostojącego, parterowego budynku rekreacji indywidualnej w formie pawilonu kontenerowego zlokalizowanego na działkach nr ew. 355/4 i 355/5 w Nowej Wsi”
9 ZP.271.2.56.2020 sesja on-line
Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz wymiana szaf sterujących, wymiana, remont i uzupełnienie punktów świetlnych, wymiana i remont linii i słupów oświetlenia ulicznego na
10 ZP.271.2.55.2020 sesja on-line
Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi
11 ZP.271.1.1819.2020 sesja on-line
„Okresowa roczna kontrola stanu technicznego budynków będących w zasobie Gminy Michałowice – w zakresie zgodnym z art. 62 Prawa budowlanego”
12 ZP.271.1.1829.2020 sesja on-line
Budowa sieci wodociągowej w ul. Wąskiej, Zaułek i Parkowej w Pęcicach
13 ZP.271.2.51.2020 sesja on-line
Budowa energoefektywnego przedszkola w Regułach
14 ZP.271.2.49.2020 sesja on-line
"Budowa wiat rowerowych przy zespole szkolno-przedszkolnym w Nowej Wsi"
15 ZP.271.1.1788.2020 sesja on-line
"Wymiana sieci, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zasuw i hydrantów oraz naprawa uszkodzeń na sieci kanalizacyjnej"
16 ZP.271.2.48.2020 sesja on-line
"Dostawa wody, eksploatacja, obsługa i utrzymanie w gotowości stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej położonej na terenie gminy Michałowice wraz z wymianą wodomierzy"
17 ZP.271.2.50.2020 Zmiana terminu składania ofert na 18.11.2020 sesja on-line
„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Michałowice”
18 ZP.271.2.46.2020 sesja on-line
Budowa wiat rowerowych przy zespole szkolno-przedszkolnym w Nowej Wsi
19 ZP.271.2.43.2020 sesja on-line
"Remont rowu opaskowego „B” przy zbiorniku wodnym w Komorowie Wsi"
20 ZP.271.2.45.2020 sesja on-line
Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie