Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 244 podstron zawierających "sesja"
61 Uchwała Nr IX/86/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 września 2011 roku.
zmieniająca uchwałę Nr II/5/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej
62 Uchwała Nr XLII/289/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXVIII/262/2009.
63 Uchwała Nr IX/75/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 września 2011 r.
zmieniająca Uchwałę Nr VIII/73/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Michałowice Nr IV/20/2011.
64 Uchwała Nr XXXVII/248/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/170/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2008 r w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
65 Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
MAPA OBOWIĄZUJĄCYCH PLANÓW - stan na 2011 r..   Obszar działki nr ew. 6 we wsi Komorów przy zbiorniku retencyjnym na Utracie.   Obszar położony
66 Uchwała Nr XIII/140/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2012 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXIII/164/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice
67 Absolutorium dla wójta
10 maja br., Wójt Gminy Michałowice, Krzysztof Grabka otrzymał absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu.
68 Uchwała Nr XXIV/174/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 08 grudnia 2008 r.
zmieniająca uchwałę nr XIV/85/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2003r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach
69 Uchwała Nr VII/34/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 marca 2007r.
zmieniająca Uchwałę Nr III/10/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2006r w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2007 r.
70 Protokół Nr II
Z obrad II sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 8 grudnia 2014 roku.
71 Uchwała Nr VIII/48/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 kwietnia 2007 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego załącznika nr 5 do Uchwały Nr VI/32/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 lutego 2007 r.
72 Uchwała Nr XV/153/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011.
73 Uchwała Nr XXXVII/256/09 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009 r.
zmieniająca uchwałę nr XXIII/164/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice
74 Absolutorium dla wójta
Podczas XIV sesji rady gminy, 11 maja br., Wójt Gminy Michałowice, Krzysztof Grabka otrzymał absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu.
75 Uchwała Nr XXXVII/249/09 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
76 Uchwała Nr XIII/142/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011.
77 Uchwała Nr IX/76/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 września 2011r.
zmieniająca uchwałę nr XXIII/164/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice
78 Uchwała Nr VII/46/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011 r.
zmieniająca Uchwałę Nr IV/21/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2011–2020.
79 Uchwała Nr VII/35/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 marca 2007
zmieniająca uchwałę Nr XLII/379/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie: stawek opłat za dostawę wody oraz za odprowadzanie ścieków z nieruchomości z terenu
80 Uchwała Nr V/26/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2007 r.
zmieniająca uchwałę Nr IX/56/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5%