Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 338 podstron zawierających "sesja"
61 ZP.271.2.16.2020 sesja otwarcia on-line
Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Michałowice
62 ZP.271.2.15.2020 sesja otwarcia on-line
Równanie i profilowanie dróg na terenie Gminy Michałowice
63 ZP.271.1.1017.2020 sesja on-line
Adaptacja placu przy budynku OSP w Nowej Wsi z siedzibą w Nowej Wsi na potrzeby Centrum Edukacyjnego w celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Michałowice ogólnodostępnej
64 ZP.271.1.854.2020 zmiana terminu na 23.07.2020 g. 15:00 sesja on-line
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Regułach
65 Inauguracyjna sesja Rady Gminy Michałowice
W dniu 02.12.2010 odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Michałowice, na której 15 nowo wybranych radnych złożyło ślubowanie oraz wybrało przewodniczącego.
66 II Sesja Rady Gminy Michałowice
Ustalenie składów osobowych i wybór członków Komisji Budżetu i Finansów, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, Spraw społecznych, Rewizyjnej, Skarg Wniosków i Petycji
67 II i III sesja rady gminy
8 grudnia odbyły się dwie kolejne sesje Rady Gminy Michałowice. Tego dnia został zaprzysiężony wójt oraz wybrano wieceprzewodniczących rady gminy i jej komisje.
68 I sesja Rady Gminy Michałowice (kadencja 2014-2018)
1 grudnia br. odbyła się inauguracyjna sesja Rady Gminy Michałowice VII kadencji. Radni złożyli ślubowanie oraz wybrali przewodniczącego rady.
69 II sesja Rady Gminy Michałowice VI kadencji
Zaprzysiężenie wójta oraz wybór wiceprzewodniczących oraz składów komisji rady (rewizyjnej, budżetu i finansów, gospodarki komunalnej i przestrzennej, spraw społecznych
70 IV sesja rady gminy - budżet 2019 uchwalony!
Podczas IV sesji, która odbyła się 14 stycznia br., Rada Gminy Michałowice przyjęła uchwałę budżetową na 2019 rok. W tym roku dochody zostały zaplanowane w wysokości 147 711
71 20-lecie samorządu terytorialnego - XLIII uroczysta sesja Rady Gminy Michałowice
W poniedziałek 31 maja o godzinie 14.30 w hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi miała miejsce XLIII uroczysta sesja Rady Gminy Michałowice.
72 2003
Sesja Rady Nr XV z dnia 15 grudnia 2003 r. Sesja Rady Nr XIV z dnia 08 grudnia 2003 r. Sesja Rady Nr XIII z dnia 30 października 2003 r. Sesja Rady Nr XII z dnia 26
73 Remont ul. Niecałej i przebudowa ul. Północnej
W dniu dzisiejszym (04.09.2020) rozpoczął się remont ul. Niecałej oraz przebudowa ul. Północnej w Komorowie.
74 Sesja Rady Gminy Michałowice Nr XXIV
14 października 2020 r. o godz. 16:00   (w trybie zdalnym)     
75 Nabór wniosków o dopłaty za odbiór odpadów na drugie półrocze
Uprzejmie informujemy, iż od 01.06.2020 do 31.07.2020 przyjmowane są wnioski o dopłaty za odbiór odpadów komunalnych na drugie półrocze (czyli okres od lipca do grudnia ).
76 Status prawny
Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego stopnia gminnego nie posiadającą osobowości prawnej. Status prawny ośrodka reguluje ustawa z dnia
77 Wójt gminy Małgorzata Pachecka z absolutorium i wotum zaufania
Na sesji rady gminy (18 sierpnia) wójt gminy Małgorzata Pachecka otrzymała wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019. Gratulujemy!
79 STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSORTOWYCH NA 2015 ROK
Wójt Gminy Michałowice informuje, że na 2015 rok obowiązują stawki podatku od środków transportowych określone w Uchwale Nr: XXXIII/284/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada
80 Uchwała Nr III/15/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2006 roku
zmieniająca uchwałę Nr II/4/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów