Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 277 podstron zawierających "sesja"
81 Uchwała Nr XVI/101/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia ­20 grudnia 2007 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/340/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa
82 Uchwała Nr XLVI/313/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XLV/302/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 lipca 2010 r.w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
83 Uchwała Nr IX/87/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 września 2011 roku.
Zmieniająca uchwałę Nr II/4/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów
84 Uchwała Nr XII/73/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 sierpnia 2007 roku.
zmieniająca uchwałę Nr II/4/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów z późniejszymi zmianami.
85 Uchwała Nr IX/86/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 września 2011 roku.
zmieniająca uchwałę Nr II/5/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej
86 Uchwała Nr XLII/289/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXVIII/262/2009.
87 Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
MAPA OBOWIĄZUJĄCYCH PLANÓW - stan na 2011 r..   Obszar działki nr ew. 6 we wsi Komorów przy zbiorniku retencyjnym na Utracie.   Obszar położony
88 Uchwała Nr IX/75/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 września 2011 r.
zmieniająca Uchwałę Nr VIII/73/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Michałowice Nr IV/20/2011.
89 Uchwała Nr XXXVII/248/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/170/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2008 r w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
90 Uchwała Nr XIII/140/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2012 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXIII/164/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice
91 Uchwała Nr XXIV/174/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 08 grudnia 2008 r.
zmieniająca uchwałę nr XIV/85/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2003r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach
92 Absolutorium dla wójta
10 maja br., Wójt Gminy Michałowice, Krzysztof Grabka otrzymał absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu.
93 Uchwała Nr VII/34/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 marca 2007r.
zmieniająca Uchwałę Nr III/10/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2006r w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2007 r.
94 Protokół Nr II
Z obrad II sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 8 grudnia 2014 roku.
95 Uchwała Nr VIII/48/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 kwietnia 2007 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego załącznika nr 5 do Uchwały Nr VI/32/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 lutego 2007 r.
96 Uchwała Nr XV/153/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011.
97 Uchwała Nr XXXVII/256/09 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009 r.
zmieniająca uchwałę nr XXIII/164/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice
98 Absolutorium dla wójta
Podczas XIV sesji rady gminy, 11 maja br., Wójt Gminy Michałowice, Krzysztof Grabka otrzymał absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu.
99 Uchwała Nr XXXVII/249/09 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
100 Uchwała Nr XIII/142/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011.