Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 338 podstron zawierających "sesja"
121 Władze gminy - kadencja 2018-2023
W jesiennych wyborach wybraliśmy nowych samorządowców, którzy przez najbliższe 5 lat będą podejmowali najważniejsze dla naszej gminy decyzje związane m.in. z ładem przestrzennym,
122 program umożliwiający przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
Informujemy, iż rozpoczynamy realizację Gminnego[nbsp] programu osłonowego umożliwiającego przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na lata 2019-2022
123 Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
MAPA OBOWIĄZUJĄCYCH PLANÓW - stan na 2011 r..   Obszar działki nr ew. 6 we wsi Komorów przy zbiorniku retencyjnym na Utracie.   Obszar położony
124 Uchwała Nr XXXIII/230/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lipca 2009 roku
zmieniająca uchwałę Nr II/6/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych z późniejszymi zmianami.
125 UCHWAŁA Nr III/16/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2006r.
w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego
126 Uchwała Nr XII/74/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 sierpnia 2007 r.
zmieniająca uchwałę Nr II/6/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych z późniejszymi zmianami.
127 Uchwała Nr XII/72/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 sierpnia 2007 roku.
zmieniająca uchwałę Nr II/5/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej.
128 Uchwała Nr XVI/101/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia ­20 grudnia 2007 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/340/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa
129 Uchwała Nr XLVI/313/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XLV/302/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 lipca 2010 r.w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
130 Uchwała Nr XII/73/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 sierpnia 2007 roku.
zmieniająca uchwałę Nr II/4/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów z późniejszymi zmianami.
131 Uchwała Nr IX/87/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 września 2011 roku.
Zmieniająca uchwałę Nr II/4/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów
132 Trybuna Mazowiecka, 22 maja 1970 rok - W 5 rocznicę śmierci M. Dąbrowskiej
W piątą rocznicę śmierci pisarki Marii Dąbrowskiej w Komorowie (pow. pruszkowski) na domu, w którym mieszkała, a w którym obeznie znajduje się biblioteka jej
133 Uchwała Nr IX/86/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 września 2011 roku.
zmieniająca uchwałę Nr II/5/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej
134 Uchwała Nr XLII/289/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXVIII/262/2009.
135 Uchwała Nr IX/75/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 września 2011 r.
zmieniająca Uchwałę Nr VIII/73/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Michałowice Nr IV/20/2011.
136 Uchwała Nr XXXVII/248/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/170/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2008 r w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
137 Uchwała Nr XIII/140/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2012 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXIII/164/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice
138 Uchwała Nr XXIV/174/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 08 grudnia 2008 r.
zmieniająca uchwałę nr XIV/85/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2003r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach
139 Uchwała Nr VII/34/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 marca 2007r.
zmieniająca Uchwałę Nr III/10/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2006r w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2007 r.
140 Uchwała Nr VIII/48/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 kwietnia 2007 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego załącznika nr 5 do Uchwały Nr VI/32/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 lutego 2007 r.