Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 277 podstron zawierających "sesja"
121 Uchwała Nr XV/154/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 kwietnia 2012 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XII/118/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2012–2020.
122 Uchwała Nr XVII/168/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2012 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/216/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
123 Projekt uchwały
zmieniająca Uchwałę Nr XV /85/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 grudnia 2007r w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa,
124 Budżet przyjęty
Gmina Michałowice jako pierwsza w powiecie pruszkowskim ma uchwalony budżet na przyszły rok. 16 grudnia br., podczas sesji, Rada Gminy Michałowice jednogłośnie przyjęła uchwałę
125 Złote gody Państwa Chodkowskich z Komorowa oraz Państwa Sieraków z Reguł.
Miłą uroczystością rozpoczęła się VIII Sesja Rady Gminy Michałowice 7 lipca 2011 r. Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodziły dwie pary: Państwo Aleksandra i Wiesław
126 Uchwała Nr VI/30/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 kwietnia 2011r.
zmieniająca uchwałę Nr XXVII/194/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania a także przyznawania
127 Uchwała Nr XLV/299/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 08 lipca 2010 r.
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXVIII/262/2009.
128 AKTYWNY KOMORÓW - festyn dla mieszkańców
Aktywny Komorów – to piknik sportowy zorganizowany przez Zarząd Osiedla Komorów. Atrakcji na pikniku było wiele, dla dzieci i dorosłych. Mieszkańców odwiedził Krzysztof Grabka,
129 Usuń AZBEST już dziś
    Z opracowanej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wynika, że na terenie gminy Michałowice znajduje się przeszło 500 obiektów pokrytych
130 Stypendium Wójta Gminy Michałowice
Zasady przyznawania stypendiów  pn. „Stypendium Wójta Gminy Michałowice’ za wybitne osiągnięcia edukacyjne lub artystyczne dla uczniów
131 Uchwała Nr XIII/141/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2012 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XII/118/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2012–2020.
132 Uchwała Nr VII/45/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Michałowice Nr IV/20/2011.
133 Budżet 2018 uchwalony
Rada Gminy Michałowice podczas sesji, która odbyła się 18 grudnia br., przyjęła uchwałę budżetową na 2018 rok. Dochody zostały zaplanowane w wysokości 131,3 mln zł, natomiast
134 Uchwała Nr X/88/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 października 2011 r.
zmieniająca Uchwałę Nr IV/21/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2011–2020.
135 Herb i flaga
HERB Godłem w herbie Gminy Michałowice jest lipa. Nawiązuje to do najstarszego okazu przyrodniczego na naszym terenie – szesnastowiecznego drzewa tego gatunku. W herbie Gminy lipa
136 Uchwała Nr XVII/166/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2012 r.
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011.
137 Uchwała Nr XL/281/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 marca 2010 r.
zmieniająca uchwałę Nr XII/70/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminuprzyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony
138 Uchwała nr XII/67/2007 Rady Gminy w Michałowicach z dnia 28 sierpnia 2007roku
zmieniająca Uchwałę Nr XX/145/2004 z dnia 18 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych
139 Prognoza rozwoju gminy
ZAPEWNIENIE WYSOKIEGO STANDARDU ZAMIESZKANIA I WYPOCZYNKU MIESZKAŃCÓW ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG SPOŁECZNYCH Czynnikiem warunkującym wysoki standard życia mieszkańców
140 Uchwała Nr XXXIII/282/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 05 listopada 2013 r.
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012.