Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 283 podstron zawierających "sesja"
21 ZP.271.2.20.2020 sesja otwarcia on-line
Przedszkole Nowa Wieś – modernizacja obiektu przedszkolnego i biblioteka
22 ZP.271.2.12.2020 sesja otwarcia on-line
Remont chodników, wjazdów i parkingów na terenie gminy Michałowice
23 ZP.271.1.748.2020 sesja otwarcia on-line
Budowa sieci wodociągowej w ul. Ks. M. Woźniaka w Suchym Lesie
24 ZP.271.1.756.2020 sesja otwarcia on-line
Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Michałowice
25 ZP.271.2.18.2020 sesja otwarcia on-line
Konserwacja rowów odwadniających na terenie gminy Michałowice
26 ZP.271.2.14.2020 sesja otwarcia on-line
Przebudowa rowu - U1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki - etap IIIb i IV
27 ZP.271.2.16.2020 sesja otwarcia on-line
Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Michałowice
28 ZP.271.2.15.2020 sesja otwarcia on-line
Równanie i profilowanie dróg na terenie Gminy Michałowice
29 Inauguracyjna sesja Rady Gminy Michałowice
W dniu 02.12.2010 odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Michałowice, na której 15 nowo wybranych radnych złożyło ślubowanie oraz wybrało przewodniczącego.
30 II Sesja Rady Gminy Michałowice
Ustalenie składów osobowych i wybór członków Komisji Budżetu i Finansów, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, Spraw społecznych, Rewizyjnej, Skarg Wniosków i Petycji
31 II i III sesja rady gminy
8 grudnia odbyły się dwie kolejne sesje Rady Gminy Michałowice. Tego dnia został zaprzysiężony wójt oraz wybrano wieceprzewodniczących rady gminy i jej komisje.
32 I sesja Rady Gminy Michałowice (kadencja 2014-2018)
1 grudnia br. odbyła się inauguracyjna sesja Rady Gminy Michałowice VII kadencji. Radni złożyli ślubowanie oraz wybrali przewodniczącego rady.
33 IV sesja rady gminy - budżet 2019 uchwalony!
Podczas IV sesji, która odbyła się 14 stycznia br., Rada Gminy Michałowice przyjęła uchwałę budżetową na 2019 rok. W tym roku dochody zostały zaplanowane w wysokości 147 711
34 II sesja Rady Gminy Michałowice VI kadencji
Zaprzysiężenie wójta oraz wybór wiceprzewodniczących oraz składów komisji rady (rewizyjnej, budżetu i finansów, gospodarki komunalnej i przestrzennej, spraw społecznych
35 20-lecie samorządu terytorialnego - XLIII uroczysta sesja Rady Gminy Michałowice
W poniedziałek 31 maja o godzinie 14.30 w hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi miała miejsce XLIII uroczysta sesja Rady Gminy Michałowice.
36 30-LECIE SAMORZĄDU - CZ.9: VIII KADENCJA SAMORZĄDU GMINY MICHAŁOWICE (2018-2023)
W czasie trwającej obecnie kadencji m.in. powstała koncepcja urbanistyczno-planistyczna zagospodarowania terenu w Regułach oraz koncepcja przedszkola w Regułach, powołano
37 Nabór wniosków o dopłaty za odbiór odpadów na drugie półrocze
Uprzejmie informujemy, iż od 01.06.2020 do 31.07.2020 przyjmowane są wnioski o dopłaty za odbiór odpadów komunalnych na drugie półrocze (czyli okres od lipca do grudnia ).
38 2003
Sesja Rady Nr XV z dnia 15 grudnia 2003 r. Sesja Rady Nr XIV z dnia 08 grudnia 2003 r. Sesja Rady Nr XIII z dnia 30 października 2003 r. Sesja Rady Nr XII z dnia 26
39 30-LECIE SAMORZĄDU - CZ.7: WSPOMINAMY VI KADENCJĘ SAMORZĄDU GMINY MICHAŁOWICE (2010-2014)
W kadencji VI m.in. wybudowano nową siedzibę Urzędu Gminy Michałowice oraz rozpoczęto wieloletnią inwestycję przebudowy rowu U1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki
40 Status prawny
Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego stopnia gminnego nie posiadającą osobowości prawnej. Status prawny ośrodka reguluje ustawa z dnia