Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 401 podstron zawierających "sesja"
21 ZP.271.2.55.2020 sesja on-line
Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi
22 ZP.271.2.43.2020 sesja on-line
"Remont rowu opaskowego „B” przy zbiorniku wodnym w Komorowie Wsi"
23 ZP.271.2.46.2020 sesja on-line
Budowa wiat rowerowych przy zespole szkolno-przedszkolnym w Nowej Wsi
24 ZP.271.1.1829.2020 sesja on-line
Budowa sieci wodociągowej w ul. Wąskiej, Zaułek i Parkowej w Pęcicach
25 ZP.271.1.1788.2020 sesja on-line
"Wymiana sieci, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zasuw i hydrantów oraz naprawa uszkodzeń na sieci kanalizacyjnej"
26 ZP.271.2.48.2020 sesja on-line
"Dostawa wody, eksploatacja, obsługa i utrzymanie w gotowości stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej położonej na terenie gminy Michałowice wraz z wymianą wodomierzy"
27 ZP.271.2.39.2020 sesja on-line
"Modernizacja i wymiana nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Michałowice"
28 ZP.271.2.29.2020 sesja on-line
Remont nawierzchni ulicy Reja w Granicy
29 ZP.271.2.94.2020 sesja on-line
Zimowe utrzymanie dróg
30 ZP.271.1.1620.2020 sesja on-line
Budowa wolnostojącego, parterowego budynku rekreacji indywidualnej w formie pawilonu kontenerowego w Nowej Wsi
31 ZP.271.1.1252.2020 sesja on-line
Budowa sieci wodociągowej w ulicy Rodzinnej w Sokołowie
32 ZP.271.2.32.2020 sesja on-line
Remont ul. Niecałej oraz przebudowa ul. Północnej w Komorowie wraz z budową odwodnienia
33 ZP.271.2.89.2020 sesja on-line
Zabiegi pielęgnacyjne i chirurgiczne stosowane przy roślinności niskiej na terenie gminy Michałowice
34 ZP.271.1.1350.2020 sesja on-line
Budowa wolnostojącego, parterowego budynku rekreacji indywidualnej w formie pawilonu kontenerowego w Nowej Wsi
35 ZP.271.1.763.2020 sesja on-line
Remont i konserwacja urządzeń w ogródkach jordanowskich, placach zabaw i strefach rekreacji
36 ZP.271.1.1170.2020 sesja on-line
„Budowa wolnostojącego, parterowego budynku rekreacji indywidualnej w formie pawilonu kontenerowego w Nowej Wsi ”
37 ZP.271.2.31.2020 sesja on-line
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacyjnej dla odwodnienia rejonu ulic w Pęcicach Małych
38 ZP.271.2.63.2020 sesja on-line
Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy Michałowice wraz z wdrożeniem sprzętu serwerowego
39 ZP.271.1.1587.2020 sesja on-line
"Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej na rzecz Gminy Michałowice- w ramach ZIT - Ścieżki i infrastruktura rowerowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
40 ZP.271.2.62.2020 sesja on-line
"Budowa ścieżki rowerowej w Al. Topolowej w Michałowicach wraz z oświetleniem"