17.03.2014 10:20

Opacz Mała: zapadła decyzja w sprawie lokalizacji kapliczki

597
12 marca 2014 r., na drugim zebraniu wiejskim zwołanym w tej sprawie, mieszkańcy Opaczy Małej podjęli decyzję o nowej lokalizacji kapliczki, która musi być przeniesiona w związku z budową drogi ekspresowej S8.

Trasa ta lada moment przetnie miejscowość, w tym działkę, na której znajduje się kapliczka.

 

Kapliczka zostanie przesunięta o kilkadziesiąt metrów w stronę Michałowic. Stanie obok wejścia na kładkę dla pieszych przechodzącą nad drogą ekspresową S 8. przy ekranach zasłaniających trasę i przy ul. Targowej, w miejscu gdzie rośnie kasztan.

 

Pierwsze zebranie wiejskie w tej sprawie odbyło się 10 stycznia, jednak wówczas po  długiej dyskusji nie udało się podjąć decyzji. 

 

W tym drugim zebraniu, podobnie jak w poprzednim, udział wzięli wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka (przedstawił propozycję lokalizacji) oraz proboszcz parafii Michałowice-Opacz Marek Małkiewicz.  Większość mieszkańców - 21 głosów za, 4 przeciw - zagłosowała za  nową lokalizację zabytkowej kapliczki. 

 

Jak ktoś stwierdził, kapliczki stoją na rozstaju dróg i ta stanie na rozstaju.

 

Zebrania, w styczniu i w marcu, prowadziła sołtys Barbara Budzyniak, sekretarzem zebrań wybrano Ewę Wojnę.

 

* * *

Kapliczka została wybudowana w czasie I wojny światowej w 1916 roku, w intencji żołnierzy, którzy szli na front. Od wielu lat codziennie w maju przy kapliczce odbywają się nieszpory – modlitwa wieczorna do Matki Boskiej Loretańskiej.

 

* * *

Wykonawca – w imieniu inwestora: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – firma Strabag Sp. z o.o. zobowiązana jest do przeniesienia kapliczki na nowe miejsce. 

Autor: Stanisław Szałapak
Opublikowany przez: Stanisław Szałapak
Podobne tematy: Opacz Mała

Zobacz także