22.09.2019 13:05

Zebranie mieszkańców – Michałowice-Wieś

218
63 543,50 zł, tyle wynosi budżet funduszu sołeckiego na rok 2020, którego przeznaczenie było jednym z punktów dorocznego zebrania mieszkańców sołectwa Michałowice-Wieś.

Dokładnie 16 września odbyło się zebranie mieszkańców, które jak co roku zwołała sołtys Adriana Król-Popiel i podczas którego mieszkańcy mogli wysłuchać sprawozdania z realizacji uchwał i wniosków o sprawozdania z działalności sołtys i rady sołeckiej.

Michałowice-Wieś to już kolejne sołectwo w naszej gminie, gdzie wiele się działo w minionym roku. Sołtys, Adriana Król-Popiel wraz z radą sołecką zadbali o aktywność i integrację mieszkańców na wielu poziomach. Zorganizowano cykl warsztatów kulinarnych, chemicznych i plastycznych dla dzieci oraz piknik rodzinny przy ognisku w ramach akcji „Pożegnaj lato z sąsiadem”. Dzięki warsztatom kuchni tureckiej, dorośli również mieli okazję na zdobycie nowych umiejętności kulinarnych. W minionym roku odbył się także bal andrzejkowy i bal karnawałowy dla dorosłych oraz zabawa mikołajkowa dla dzieci. Nie brakowało również spotkań z kulturą, sztuką i historią np. podczas obchodów Dnia Niepodległości, wyjazdów do teatru oraz muzeum Powstania Warszawskiego, Powązek i Łazienek Królewskich. Sołectwo współorganizowało piknik z okazji Dnia Dziecka, a także piknik „Cuda wianki”. Nie zapomniano o zajęciach ruchowo-sportowych wśród których znalazła się zumba dla dzieci i dorosłych, fitness i 1oga dla rodzin.

Działalność sołtys i rady sołeckiej to niejedynie dbanie o aktywność i integrację mieszkańców. W okresie od ostatniego zebrania tj. od 26 września 2019 r. sołtys, Adriana Król-Popiel wielokrotnie kontaktowała się z urzędem gminy w sprawach związanych z sołectwem i jego mieszkańcami. Dotyczyło to m.in. problemów z ul. Szarą, progów zwalniających na ul. Poniatowskiego, opinii nowo powstałej ul. Rycerskiej, ułożenia asfaltu przy wjeździe na ul. Kasztanową, ułożenia kostki brukowej na ul. Wesołej, wniosku budowy stacji rowerowej „Rower Gminny”, ławeczki przy kapliczce, ławeczek w ciągu ul. Kasztanowej i Wesołej. Złożono także wniosek o zagospodarowania zielenią u zbiegu ul. Borowskiego i ul. Poniatowskiego oraz przy ul. Błękitnej. W tej sprawie sołtys i rada sołecka wydała opinię do programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019, z którego to programu uzyskano dofinansowanie na ww. nasadzenia. Sołtys wnioskowała również o kosze na śmieci i psie odchody, interweniowała w sprawie braku koszenia trawy, awarii oświetlenia ulicznego, problemu nasypu na ul. Radości, uszkodzonej barierki na mostku oraz lustra przy u. Borowskiego i kradzieży pokryw studzienek. Sprawą, która również zajęła się sołtys jest kurz na ul. Parkowej w której to sprawie odbyła się wizja lokalna z udziałem zastępcy wójta, Jerzego Sieraka. Podobnie jak również w sprawie przejścia pomiędzy ul. Szara, Zgody i Borowskiego.

Kolejnym punktem zebrania było uchwalenie wniosku o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na rok 2020, który zgodnie z propozycją przedstawianą przez sołtys Adrianę Król-Popiel i wolą mieszkańców zostanie przeznaczony na:

Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców

 • Zumba dla dzieci – szacowany koszt 4 160,00 zł
 • Zumba dla dorosłych – szacowany koszt 4 160,00 zł
 • Fitness – szacowany koszt 4 030,00 zł
 • Yoga dla dorosłych – szacowany koszt 3 900,00 zł

Organizacja różnorodnych imprez, zajęć i aktywności dla mieszkańców

 • Pikniki rodzinne z elementami gier, zabaw i konkursów – szacowany koszt 6 700,00 zł
 • Zakup produktów do organizacji pikników – szacowany koszt 593,50 zł
 • Piknik patriotyczno-historyczny połączony z rajdem na orientację, zwiedzaniem miejsc historycznych, patriotycznych i przyrodniczych – szacowany koszt 5 000,00 zł
 • Zakup biletów do muzeum, teatru, centrum nauk i obiektów historycznych – szacowany koszt 10 000,00 zł
 • Warsztaty kreatywne dla dzieci pt. „Zdrowo i wesoło” – szacowany koszt 6 750,00 zł
 • Warsztaty tematyczne dla dzieci – szacowany koszt 2 000,00 zł
 • Warsztaty tematyczne dla dorosłych – szacowany koszt 1 900,00 zł
 • Warsztaty dla dzieci pt. „Dlaczego i jak” – szacowany koszt 2 100,00 zł
 • Warsztaty kreatywne dla dorosłych pt. „Akademia pasji” – szacowany koszt 3 000,00 zł
 • Warsztaty pt. "Zdrowy ja, zdrowy ty"– szacowany koszt 1 500,00 zł
 • Zabawa choinkowa oraz świąteczne warsztaty – szacowany koszt 3 000,00 zł
 • Zakupy związane z organizacją zabawy choinkowej i warsztatów – szacowany koszt 250,00 zł
 • Współorganizacja Dnia Dziecka – szacowany koszt 3 500,00 zł
 • Zakupy związane z organizacją Dnia Dziecka – szacowany koszt 1 000,00 zł

Budowa ronda przy ul. Borowskiego, Poniatowskiego i Kasztanowej, uruchomienie transportu wewnątrzgminnego – w szczególności do kolejki WKD, projekt i budowa oświetlenia na ul. Szarej i Błękitnej, projekt i przebudowa ul. Szarej, przebudowa ul. Kasztanowej, impreza o charakterze gminnym – zlokalizowana w Michałowicach, zakup ziemi pod świetlicę, nasadzenie wzdłuż drogi serwisowej POW, modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Michałowicach, budowa/przebudowa przedszkola w Michałowicach, budowa odcinaka drogi od ul. Zgody do ul. Borowskiego to już propozycje sołtys, Adriany Król-Popiel do budżetu gminy na rok 2020. Oprócz ww. propozycji, które mieszkańcy przyjęli z zadowoleniem dołączyli też swoją, a mianowicie wykonanie projektu budowy świetlicy.

Ostatnim punktem poniedziałkowego zebrania mieszkańców sołectwa Michałowice-Wieś były sprawy wniesione, które w znacznej mierze dotyczyły poprawy bezpieczeństwa na drodze, zwłaszcza młodych rowerzystów. W zebraniu uczestniczyła dzielnicowa mł. asp. Karolina Kłosowska, która bezpośrednio odniosła się do uwag mieszkańców. Poruszono również kwestię zanieczyszczeń na skwerku w okolicy ul. Szarej i Poniatowskiego. Mieszkańcy zgłaszali potrzebę postawiania tam kosza na śmieci oraz pojemnika na psie odchody. Zwrócono też uwagę na parkujące w tym miejscu samochody i topole, które rosną w sąsiedztwie domów i im zagrażają. Mieszkańcy dopytywali także o termin ułożenia światłowodu, zagospodarowania zbiornika wodnego przy rzece Raszynce, a także przebudowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Michałowicach. Na te pytania starał się odpowiedzieć zastępca wójta gminy Michałowice, Jerzy Sierak, który uczestniczył w zebraniu mieszkańców.

 

 

Opublikowany przez: Mariusz Marcysiak

Zobacz także