01.10.2018 22:35

Zebranie mieszkańców Michałowic-Wsi

275
Zebranie mieszkańców Michałowic-Wsi zakończyło cykl wrześniowych spotkań w naszej gminie, podczas których mieszkańcy mogli m.in.: wysłuchać sprawozdań z działalności swoich sołtysów i rad sołeckich/zarządów osiedli, zdecydować o rozdysponowaniu środków funduszów sołeckich/osiedli oraz składać propozycje zadań do realizacji z budżetu gminy na kolejny rok.

Dokładnie 26 września sołtys, Adriana Król-Popiel przedstawiła mieszkańcom co w minionym roku udało się z realizować i co zadziało się na terenie sołectwa.

W ramach środków funduszu sołeckiego udało się zrealizować warsztaty małego chemika, kulinarne, malarstwa dla dzieci i młodzieży. Nie zabrakło również warsztatów, gdzie dzieci i dorośli wspólnie tworzyli ciekawe kompozycje, jak choćby podczas warsztatów ozdób świątecznych. Swoją aktywność fizyczną mieszkańcy mogli wykazać podczas spływów kajakowych połączonych z elementami wycieczki krajoznawczej, a na spotkanie z kulturą mieszkańcy wybrali się do Teatru Kwadrat. Jak co roku mieszkańcy pożegnali lato podczas pikniku rodzinnego, przy okazji którego odbyła się uroczystość otwarcia mostka nad rzeką Raszynką. Ze środków funduszu zakupiono również zestaw nagłośnieniowy, który jest wykorzystywany podczas organizowanych wydarzeń. W ramach funduszu do końca roku dzieci będą mogły kontynuować warsztaty, a także zorganizowany zostanie wyjazd do Teatru Capitol oraz wyjazd patriotyczny połączony ze zwiedzaniem Muzeum Powstania Warszawskiego, Belwederu i Cmentarza na Powązkach.

Działania kulturalne i sportowe aktywizujące mieszkańców to tylko część z tego, co się udało zrealizować. Sołtys Adriana Król-Popiel na bieżąco współpracowała także z Urzędem Gminy Michałowice. Dzięki wspólnym działaniom został uzupełniony kanał sanitarny  w ul. Borowskiego, wykonano wodociąg na ul. Parkowej i w ul. Borowskiego, a także przygotowano projekt oświetlenia w tej ulicy. Na ul. Poniatowskiego została zaplanowana przebudowa oświetlenia ulicznego, jednak jest ona niemożliwa, ponieważ PGE nie wyraziło na nią zgody. Gmina wykonała kratki odwadniające na ul. Kasztanowej oraz doprojektowano i zaplanowano w najbliższym czasie wykonanie podwyższenia progów zwalniających na ul. Szarej. Awarie oświetlenia ulicznego były zgłaszane na bieżąco celem  ich usunięcia, a sprawy związane z dokonaniem przyłączeń energetycznych i gazowych także były wspierane działaniem sołtysa.

Dużą inwestycją, która została zrealizowana w tym roku na terenie sołectwa, była przebudowa  mostka nad rzeką Raszynką na ul. Kasztanowej. Natomiast niebawem zakończą się budowy dróg rowerowych, które powstają w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

W najbliższym czasie, zgodnie z postulatami mieszkańców ul. Kolejowej, zostaną zamontowane pachołki, które uniemożliwią kierowcom wjeżdżanie na chodnik i omijanie progów zwalniających. Natomiast nowe – zostaną umieszczone na ul. Poniatowskiego. 

Ciekawym projektem były prelekcje w szkołach, które zostały  wspólnie zorganizowane przez sołtys, policję i gminę Michałowice. Dotyczyły one bezpiecznego poruszania się po chodnikach i drogach, a także o zmroku. W ramach tej akcji każdy uczeń otrzymał odblask.

55 207,27 zł to kwota, która stanowi fundusz sołecki sołectwa Michałowice-Wieś na rok 2019. Zgodnie z wolą mieszkańców został on przeznaczony na: realizację zajęć kulturalnych dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów – 40 000,00 zł, organizację zajęć sportowych dla wszystkich grup wekowych – 14 000,00 zł, wydatki związane z organizacją powyższych przedsięwzięć – 1 207,27 zł.

Budowa ronda przy ul. Poniatowskiego i Borowskiego, odwodnienie i utwardzenie terenu w okolicy ul. Kasztanowej to już propozycje sołtys Adriany Król-Popiel do budżetu gminy.  Ponadto mieszkańcy zgłosili monitoring miejscowości i budowę oświetlenia na ul. Borowskiego.  

Bardzo ważnym elementem tegorocznego zebrania była sprawa podwyższonego hałasu pochodzącego z trasy S8. Adriana Król-Popiel powiedziała, że od kilku lat, przy współpracy z mieszkańcami, prowadzone były działania mające na celu jego ograniczenie. Zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w terminie do 31 sierpnia 2020 r. ma obowiązek wprowadzenia ograniczania oddziaływania akustycznego trasy. 

Ostatnim punktem zebrania były sprawy wniesione i większości dotyczyły organizacji ruchu m.in. utrudnionego wyjazdu z posesji przy ul. Kasztanowej, gdzie znajduje się ścieżka rowerowa. Innym problemem jest parkowanie pojazdów na drogach rowerowych.

 

Podobne tematy: Michałowice-Wieś

Zobacz także