1253

 Jak wyrobić Kartę Mieszkańca ?

Należy wypełnić wniosek (wniosek) i złożyć go w urzędzie gminy – punkt Karta Mieszkańca.

Składając wniosek niezbędne będą:

  • pierwsza strona formularza rozliczeniowego PIT za ostatni rok rozliczeniowy wraz  z potwierdzeniem:

- złożenia go w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie

- w przypadku rozliczania się za pośrednictwem internetu – elektroniczne potwierdzenie wpłynięcia formularza PIT (UPO)

- decyzja o wymiarze podatku rolnego lub łącznego zobowiązania pieniężnego

- zaświadczenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice o korzystaniu ze świadczeń z pomocy społecznej

oraz

  • dowód osobisty/legitymacja szkolna/legitymacja studencka

 

Zapraszamy do wyrobienia Karty Mieszkańca, która wydawana wydawana jest „od ręki” w Urzędzie Gminy Michałowice - parter Sala Obsługi Interesanta - punkt Karta Mieszkańca. 

 

Regulamin wydawania i używania Karty Mieszkańca Gminy Michałowice (link)