4805

Korzyści dla posiadaczy Karty:

Posiadacze Karty Mieszkańca mają tańsze przejazdy kolejką  WKD na linii Nowa Wieś Warszawska – Warszawa Salomea. Bilet normalny kosztuje 2,50 zł (12 min) i 3 zł (19 min). Bilet miesięczny dla posiadaczy Karty Mieszkańca wg taryfy normalnej jest dla nich tańszy o 40 zł, a bilet kwartalny wg taryfy normalnej o 90 zł.

Szczegóły


 

Bezpłatne szczepienia przeciw wirusowi HPV - objęte są nimi dziewczynki i chłopcy w wieku 13 i 14 lat, mieszkańcy Gminy Michałowice. Szczepienia w 2022 roku planowane są na maj/czerwiec (I dawka) i listopad/grudzień (II dawka). Rozpoczęcie szczepień poprzedzone będzie działaniami informacyjno-edukacyjnymi.

Do szczepień będą kwalifikowani tylko mieszkańcy naszej gminy. Dlatego miejsce zamieszkania będzie  weryfikowane na podstawie ważnej Karty Mieszkańca Gminy Michałowice (karty wydawane są na okres 1 roku - sprawdź ważność karty) lub informacji zawartych w dokumentach składanych w Urzędzie Skarbowym – rozliczeniu rocznym lub formularzu aktualizacji adresu zamieszkania podatnika.

 


 

Dopłaty na dojazdy dla dziecka uczącego się w szkole ponadpodstawowej lub w szkole wyższej w systemie dziennym oraz posiadającego Kartę Dużej Rodziny z identyfikatorem gminy Michałowice (1421042).- wysokość świadczenia jest kwotowa i zależy od miesięcznej wysokości kosztów zakupu biletów długookresowych. Przykładowo przy bilecie do 75 zł, wysokość dopłaty wyniesie 30 zł, przy bilecie powyżej 150 zł -  70 zł

Szczegóły


 

Dopłaty do opłat za pobyt dziecka w żłobku niepublicznym - gmina dotuje pobyt każdego dziecka w żłobku kwotą 500 zł miesięcznie, przy czym opłata miesięczna wszędzie jest taka sama. 

Lista żłobków, w tym dotowanych 

 

 


 

Tańsze bilety na pływalni KAPRY w Pruszkowie - mieszkańcy posiadający „Kartę Mieszkańca Gminy Michałowice” zapłacą o 5 złotych mniej za każdy bilet wstępu na pływalnię KAPRY w Pruszkowie. Różnica w cenie biletu zostanie pokryta z Budżetu Gminy Michałowice 2023.

Tańsze wejścia na basen są możliwe dzięki podpisanemu porozumieniu w pływalnią.

 

 


 

Pierwszeństwo w rezerwowaniu/odbiorze wejściówek na wydarzenia organizowane przez gminę w sali multimedialnej urzędu gminy

Szczegóły


 


 

Psy i koty - bezpłatna sterylizacja i kastracja oraz chipowanie

Zabiegi wykonywane są w przychodni CZTERY ŁAPY Piastów, ul. Orzeszkowej 38; tel. 22 435 78 70 

Oferta jest aktywna dla właścicieli zwierząt posiadających Kartę Mieszkańca Gminy Michałowice lub wskazujących w zeznaniu podatkowym złożonym w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie Gminę Michałowice jako miejsce zamieszkania. 

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Michałowice".