553

Regulamin wydawania i używania karty mieszkańca Gminy Michałowice

Z dniem 5 listopada 2020 Wójt Gminy Michałowice zarządzeniem 275/2020 wprowadził nowy Regulamin wydawania i używania Karty Mieszkańca Gminy Michałowice który zastąpił dotychczas obowiązujący dokument.

do pobrania