688

REJESTR UMÓW, ZLECEŃ I ZAMÓWIEŃ

Pobierz dane rejestru w formacie XML

Rejestr aktualizowany 25 dnia każdego miesiąca (lub w razie zaistnienia istotnych zmian), ostatnia aktualizacja: 2019-09-24 21:16:00
(pozycje rejestru kończą się na ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego aktualizację)

Nr Data podpisania Data zakończenia Kontrahent Opis Kwota umowy (brutto) w zł Rodzaj dokumentu
GK.1.2019 2019-01-02 2019-01-31 Makowski Bogusław dozór na placu zabaw w Nowej Ws 1 581,00 Umowa zlecenie
GK.2.2019 2019-01-02 2019-01-31 Artur Kostera dozór na placu zabaw w Komorowie Ws 600,00 Umowa zlecenie
GK.3.2019 2019-01-02 2019-01-31 Piotr Uzarowicz dozór na placu zabaw w Granic 1 581,00 Umowa zlecenie
GK.4.2019 2019-01-02 2019-01-31 Stanisław Smolak Dozór na placu zabaw w Opaczy-Koloni 2 027,16 Umowa zlecenie
GK.5.2019 2019-01-02 2019-01-31 Marian Mazur dozór na strefie rekreacjiw Komorowi 3 287,40 Umowa zlecenie
GK.6.2019 2019-01-02 2019-01-31 Włodzimierz Kostera dozór na strefie rekreacji w Komorowie Ws 3 269,60 Umowa zlecenie
GK.7.2019 2019-01-02 2019-01-31 ABG MATERIAŁY Bartosz Lewandowski, ul. Rodzinna 39a Sokołów
NIP: 6731708314
dozór na strefie rekreacji w Michałowic 2 850,00 Umowa zlecenie
GK.8.2019 2019-01-02 2019-01-31 Jerzy Pokropek, ul. Polna 13a Nowa Wieś
NIP: 5341261678
dozór na strefie rekreacjiw Regułac 2 883,00 Umowa zlecenie
GK.9.2019 2019-01-02 2019-01-31 Jerzy Pokropek, ul. Polna 13a Nowa Wieś
NIP: 5341261678
dozór na strefie rekreacjiw Nowej Ws 2 883,00 Umowa zlecenie
GK.10.2019 2019-01-02 2019-01-31 Bogdan Maruszewski dozór na boisku i kompleksie sportowym w Granic 2 812,56 Umowa zlecenie
GK.11.2019 2019-01-02 2019-01-31 Justyna Ciechomska dozór nad boiskiem ORLIK 2012 w Sokołowi 2 768,26 Umowa zlecenie
S.12.2019 2019-01-02 2019-12-31 SIR-COM Stanisław Zajączkowski, ul. Irysowa 25 Opacz Mała wywóz nieczystości stałych na 2019 r 9 000,00 Umowa zlecenie
S.13.2019 2019-01-02 2020-02-29 KERIM GRUPA Sp. z o.o. Sp. K., ul. Dzielna 11 Radom
NIP: 9482606911
Aneks do umowy Nr UG-S/277/2018 z dn ia 28 lutego 2018 r 17 484,70 Umowa zlecenie
S.14.2019 2019-01-02 2020-12-31 Poczta Polska, Warszawa ul. Rodziny Hiszpańskich 8 525-000-73-13 świadczenie usług pocztowych 370 433,00 Umowa zlecenie
IT.15.2019 2019-01-03 2019-12-31 Marken Systemy Antywirusowe, ul. Armii Krajowej 23/13, Gdynia 81-366 9131305785 Odnowienie rocznej licencji systemu antywirusoweg 4 895,40 Zamówienie / Zlecenie
KS.16.2019 2019-01-03 2019-01-05 Józef Poręba, ul. Stanisława Lentza 35 lok. 38, 02-956 Warszawa
NIP: 9511559954
usługa cateringowa podczas spotkania wiglijno-noworocznego w Suchym Lesi 2 520,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.17.2019 2019-01-03 2019-12-31 MP Technology sp. z o.o., 18-400 Łomża Plac Niepodległości 9c 718-213-64-52 Zakup konwertera BNC/VG 105,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.18.2019 2019-01-04 2019-12-31 Wolters Kluwer S.A., ul. Przyokopowa 33, Warszawa 01-208 583-001-89-31 Zakup rocznej subskrypcji pakietu LEX Administracj 16 826,40 Zamówienie / Zlecenie
S.19.2019 2019-01-04 2019-12-31 HEUTE SERVICE Sp. z o. o. z siedzibą 02-451 Warszawa, ul. Wałowicka 19A, 522-291-93-96 umowa na dzierżawę urządzenia do czyszczenia butó 2 937,24 Umowa zlecenie
FZ.20.2019 2019-01-02 2019-12-31 Joanna Krzyżanowska Pełnienie czynności związanych z funkcją opiekuna sali komputerowej w Gminnej Bibliotece Publicznej im. M. Dąbrowskiej, ul. Kraszewskiego 3, 05-806 Komorów w ramach trwałości projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice 16 537,80 Umowa zlecenie
FZ.21.2019 2019-01-02 2019-12-31 Krzysztof Gralak Pełnienie czynności związanych z funkcją opiekuna sali komputerowej w Gminnym Centrum Wolontariatu, Opacz-Kolonia, ul. Ryżowa 90 w ramach trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice 16 537,80 Umowa zlecenie
FZ.22.2019 2019-01-02 2019-12-31 Robert Skirski Pełnienie czynności zwiazanych z funkcja opiekuna sali komputerowej w Bibliotece Publicznej Gminy Michałowice Filia w Nowej Wsi , ul, Główna 52a w ramach trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Michałowice 7 056,00 Umowa zlecenie
BHP.23.2019 2019-01-08 2019-12-26 Volvo Truck Center Młochów, Aleja Katowicka 215, 05-831 Młochów 8951009619 wykonanie naprawy samochodu VOLVO nr rej WPR 84998 z OSP Nowa Wie 7 000,00 Zamówienie / Zlecenie
BF.24.2019 2019-01-02 2019-12-31 Agencja Ochrony Osób i Mienia "ROMA" ul. Estrady 70C 01-932 Warszawa 527-107-97-95 konwojowanie wartości pieniężnyc 16 000,00 Umowa zlecenie
KS.25.2019 2019-01-08 2019-01-14 Tomag Tomasz Rachlewicz, ul. Zacisze 20, 05-802 Pruszków
NIP: 5340209807
przewóz drużyny koszykarzy reprezentujących Gminę Michałowice na Międzynarodowy Turniej European Young Basketball Leagu 6 480,00 Umowa zlecenie
FZ.26.2019 2019-01-02 2019-12-31 Rafał Nowakowski Czynności zwiazane z pełnieniem funkcji opiekuna sali komputerowej w bibliotece publicznej Gminy Michałowice, ul. Raszyńska 34 w ramach trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice 15 159,70 Umowa zlecenie
IR.27.2019 2019-01-04 2019-12-31 WKD Grodzisk sp.zo ul. Batorego 23 Distawa mocy i energii elektrycznej do obiektu w Komorowie przy ul. Ceglanej 8 400,00 Zamówienie / Zlecenie
KA.28.2019 2019-01-09 2019-12-31 Gabinet Lekarski Wojciech Wall, 05-800 Pruszków, ul. Promyka 40 obsługa pracowników UGM w zakresie profilaktycznych badań lekarskic 9 000,00 Umowa zakupu
IT.29.2019 2019-01-09 2019-12-31 Televoice Polska Sp. z o.o. ul. Wałbrzyska 11 lok. 69, Warszawa 02-657 5213545720 Obsługa tetefonii stacjonarnej (analogowej oraz voIP 19 976,80 Umowa zlecenie
IT.30.2019 2019-01-09 2019-12-31 INTER-MEDIA Sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 48, 05-800 Pruszków
NIP: 5342280100
Dostęp do sieci transmisji danyc 9 446,40 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2019-08-02
do umowy nr IT.30.2019
2019-12-31 Rozszerzenie sieci transmisji danych o nowy punkt zlokalizowany w SUW Pęcice 984,00 Aneks do umowy
IT.31.2019 2019-01-09 2019-12-31 INTER-MEDIA Sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 48, 05-800 Pruszków
NIP: 5342280100
Świadczenie usług dostępu do Internet 118 419,00 Umowa zlecenie
IT.32.2019 2019-01-09 2019-12-31 Teroplan S.A., ul. Klucznikowska 1, 32-300 Oświęcim 5492295534 Umowa Serwisowa - utrzymanie usługi FORIS - Karta Miejsk 5 239,80 Umowa zlecenie
IT.33.2019 2019-01-09 2019-12-31 "WEB SOLUTION" Dariusz Szulik, ul. Graniczna 7, 44-240 Żory 6511627921 Umowa Serwisowa - utrzymanie usługi EcoHarmonogra 4 428,00 Umowa zlecenie
IT.34.2019 2019-01-09 2019-12-31 Marcin Zalewski ZALER, ul. Promyka 53B, 05-800 Pruszków 5342161513 Umowa Serwisowa - nadzór autorski systemu stron internetowyc 5 904,00 Umowa zlecenie
IT.35.2019 2019-01-09 2019-12-31 Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki, ul. Nawrot 94/96, Łódź 90-040 7271009554 Usługi tłumaczeń języka migowego 3 690,00 Umowa zlecenie
PR.36.2019 2019-01-10 2019-12-31 Polski Druk Publishing Sp. z o.o., ul. Przejazdowa 25, 05-800 Pruszków
NIP: 1070028518
wykonanie kompletów upominków 1 267,52 Zamówienie / Zlecenie
FZ.37.2019 2019-01-09 2019-01-15 Jarosław Makuch Kancelaria Radcy Prawnego, adres: ul. Chodakowska 24 lok. 11, 03-826 Warszawa 9181024781 Wykonanie opinii prawnej dotyczącej problemu, czy w świetle przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo budowlane, możliwym jest powierzenie przez Gminę Michałowice, firmie zewnętrznej wybranej w przetargu publicznym w formie „outsourcingu”, usług – pomocy mieszkańcom Gminy w znalezieniu oraz pozyskaniu dotacji celowej zewnętrznej (np. z budżetu UE, budżetu Państwa, itp.) w zakresie przeciwdziałania zjawisku „SMOGU” w Gminie poprzez: wymianę starych źródeł ciepła, tj. starych pieców węglowych na nowe gazowe, termomodernizacji indywidualnych budynków mieszkalnych, wymiany starej stolarki okiennej, montażu OZE 2 829,00 Umowa zlecenie
PR.38.2019 2019-01-10 2019-12-31 Mariusz Marcysiak obsługa reportersk 1 650,00 Umowa o dzieło
PR.39.2019 2019-01-10 2019-12-31 Beata Izdebska-Zybała obsługa reportersk 1 650,00 Umowa o dzieło
IT.40.2019 2019-01-09 2019-12-31 U.I.INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek sp.j., ul.Piłsudskiego 31 lok. 240 536-174-53-79 Umowa Serwisowa - opieka autorska nad oprogramowaniem systemu finansoweg 38 622,00 Umowa zlecenie
KS.41.2019 2019-01-10 2019-01-12 Sport and Fun Mateusz Stonio, ul. Marymoncka 69 a lok. 14, 01-802 Warszawa 7162702061 Impreza karnawałowa dla mieszkańców sołectwa Pęcice 12.01.2019 r 4 200,00 Umowa zlecenie
IT.42.2019 2019-01-09 2019-12-31 ALTI Andrzej Olszewski, ul. Mikołaja Reja 4, Żukowo 83-330 584-095-12-43 Umowa Serwisowa - opieka autorska nak oprogramowaniem systemu obsługi gospodarki komunalnej (woda, zrzut ścieków, odpady 5 276,70 Umowa zlecenie
IT.43.2019 2019-01-09 2019-12-31 ARAM Software sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 200 lok.236, 02-486 Warszawa 1182115317 Umowa Serwisowa - opieka autorska nad oprogramowaniem: Ewidencja Ludnośc, Rejestr Wyborcó 19 188,00 Umowa zlecenie
IT.44.2019 2019-01-09 2019-12-31 GEO-SYSTEM Sp z o.o., ul. Kubickiego 9 lok. 5, Warszawa 02-954 5210001965 Umowa Serwisowa - opieka autorska i utrzymanie oprogramowania: usługa eGmina (internetowy Moduł Punkty Adresowe, internetowy Moduł Mienie Komunalne 4 920,00 Umowa zlecenie
IT.45.2019 2019-01-09 2019-12-31 WIKnet Piotr Glen, Łomna ul. Wierzbowa 9, 05-152 Czosnów 8671011673 Świadczenie usług związanych z pełnieniem obowiązków Inspektora Ochrony Danych Ososbowyc 26 568,00 Umowa zlecenie
KS.46.2019 2019-01-08 2019-01-22 Julia Kosk zajęcia sportowe dla mieszkańców osiedla Michałowice 350,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2019-01-21
do umowy nr KS.46.2019
2019-06-28 Aneks do umowy UG/KS/46/2019 z 8.01.2019 - zajęcia sportowe dla mieszkańców osiedla Michałowic 2 590,00 Aneks do umowy
IT.47.2019 2019-01-09 2019-12-31 N.K. Serwis Piotr Nowak, ul.Żeromskiego 6, 05-820 Piastów 521-212-41-75 Obsługa informatyczna sprzętu komputerowego (projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w Gminie Michałowice" 7 500,00 Umowa zlecenie
IT.48.2019 2019-01-09 2019-12-31 N.K. Serwis Piotr Nowak, ul.Żeromskiego 6, 05-820 Piastów 521-212-41-75 Umowa Serwisowa - konserwacja kserokopiare 9 000,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2019-07-10
do umowy nr IT.48.2019
2019-12-31 aneks rozszerzający o drukarki biurowe zakres sprzętu objętego konserwacją. 0,00 Aneks do umowy
KS.49.2019 2019-01-09 2019-01-31 MusicBABYart Anita Wleklińska Dzierzążno 51a, 88-330 Gębice NIP 5571653465 5571653465 Zajęcia umuzykalniające dla dzieci mieszkańców Reguł 664,20 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2019-01-24
do umowy nr KS.49.2019
2019-05-30 Aneks do umowy nr UG/KS/49/2019 z 9 stycznia 2019 r. - zajęcia umuzykalniające dla mieszkańców Reguł 3 763,80 Aneks do umowy
GR.50.2019 2019-01-07 2019-12-31 Stefan Wall dzierżawa części działki ewid. nr 638, Opacz-Kolonia, pod parkin 54 000,00 Umowa najmu / dzierżawy
KS.51.2019 2019-01-10 2019-01-31 Paulina Kopestyńska Warsztaty plastyczne dla mieszkańców sołectwa Nowa Wie 1 038,92 Umowa o dzieło
Aneks nr 1
z dnia 2019-01-24
do umowy nr KS.51.2019
2019-06-13 Aneks do umowy nr UG/KS/51/2019 z 10 stycznia 2019 r. - warsztaty malarskie Nowa Wie 4 415,41 Aneks do umowy
GK.52.2019 2019-01-09 2020-02-07 Pomp 4 Eko Sp. z o.o. ul. Wólczyńska 321, Warszawa 118 204 35 52 Ekspertyza wodomierza nr 58348446 784,74 Zamówienie / Zlecenie
KS.53.2019 2019-01-11 2019-06-14 Laboratorium juniora Katarzyna Skomra ul. Przeskok 3 lok. 6, 05-800 Pruszków 9591656948 zajęcia dla dzieci, mieszkańców sołectwa Komoró 2 040,00 Umowa zlecenie
KS.54.2019 2019-01-08 2019-01-30 Paulina Wądołowska Zajęcia artystyczne dla mieszkańców sołectwa Komoró 240,00 Umowa o dzieło
Aneks nr 1
z dnia 2019-01-24
do umowy nr KS.54.2019
2019-06-12 Aneks do umowy nr UG/KS/54/2019 z 8 stycznia 2019 r. - zajęcia artystyczne sołectwo Komoró 2 400,00 Aneks do umowy
KS.55.2019 2019-01-10 2019-06-15 Laboratorium juniora Katarzyna Skomra ul. Przeskok 3 lok. 6, 05-800 Pruszków 9591656948 zajęcia dla dzieci, mieszkańców sołęctwa Reguły 1 080,00 Umowa zlecenie
KS.56.2019 2019-01-10 2019-01-25 Paulina Kopestyńska zajęcia malarskie dla mieszkańców sołectwa Reguły 390,00 Umowa o dzieło
Aneks nr 1
z dnia 2019-01-24
do umowy nr KS.56.2019
2019-06-14 Aneks do umowy nr UG/KS/56/2019 z 10 stycznia 2019 r. - warsztaty malarskie Reguł 2 340,00 Aneks do umowy
KS.57.2019 2019-01-07 2019-01-31 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
zajęcia taneczno-ruchowe i nauka tańca, Granic 2 360,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2019-01-30
do umowy nr KS.57.2019
2019-12-19 Aneks do umowy nr UG/KS/57/2019 z 7 stycznia 2019 r. - zajęcia taneczno-ruchowe i nauka tańca, Granic 19 850,00 Aneks do umowy
KS.58.2019 2019-01-07 2019-01-31 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
zajęcia taneczno-ruchowe i nauka tańca, Reguł 1 880,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2019-01-24
do umowy nr KS.58.2019
2019-12-19 Aneks do umowy nr UG/KS/58/2019 - zajęcia taneczno-ruchowe i nauka tańca, Reguł 14 520,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2019-03-06
do umowy nr KS.58.2019
2019-10-28 Aneks nr 2/2019 do umowy nr UG/KS/58/2019 - zajęcia taneczno-ruchowe i nauka tańca, Reguły 1 120,00 Aneks do umowy
KS.59.2019 2019-01-07 2019-01-31 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
zajęcia taneczno-ruchowe, Nowa Wie 1 400,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2019-01-30
do umowy nr KS.59.2019
2019-12-18 Aneks do umowy nr UG/KS/59/2019 z 7 stycznia 2019 r. - zajęcia taneczno-ruchowe, Nowa Wie 11 200,00 Aneks do umowy
KS.60.2019 2019-01-10 2019-01-18 The Brand Łukasz Brodowski ul. Grzybowa 4, 05-120 Legionowo 5361755656 sprzedaż i wykonanie nadruku na 120 koszulkach. Specyfikacja koszulek i nadruku na Mazovia Cup Turniej koszykówki chłopców z rocznika 2003-200 3 456,30 Zamówienie / Zlecenie
KS.61.2019 2019-01-07 2019-01-31 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
zajęia taneczno-ruchowe, Opacz-Koloni 1 120,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2019-01-30
do umowy nr KS.61.2019
2019-12-19 Aneks do umowy nr UG/KS/61/2019 z 7 stycznia 2019 r. - zajęcia taneczno-ruchowe, Opacz-Koloni 10 360,00 Aneks do umowy
KS.62.2019 2019-01-09 2019-01-31 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
zajęcia taneczno-ruchowe, Pęcic 280,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2019-01-30
do umowy nr KS.62.2019
2019-12-19 Aneks do umowy nr UG/KS/62/2019 z 9 stycznia 2019 r. - zajęcia taneczno-ruchowe Pęcic 2 590,00 Aneks do umowy
KS.63.2019 2019-01-09 2019-01-31 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
zajęcia taneczno-ruchowe, Suchy La 280,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2019-01-30
do umowy nr KS.63.2019
2019-12-19 Aneks do umowy nr UG/KS/63/2019 z 9 stycznia 2019 r. - zajęcia taneczno-ruchowe Suchy La 2 590,00 Aneks do umowy
KS.64.2019 2019-01-07 2019-01-31 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
zajęcia taneczno-ruchowe, Komoró 490,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2019-01-30
do umowy nr KS.64.2019
2019-12-17 Aneks do umowy nr UG/KS/64/2019 z 7 stycznia 2019 r. - zajęcia taneczno-ruchowe, Komoró 4 830,00 Aneks do umowy
KS.65.2019 2019-01-07 2019-01-21 Czarny Konik Dorota Tchorek, Kręczki ul. Dracena nr 5 lok. 19, 05-850 Ożarów Mazowiecki 5272555536 zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, Reguł 360,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2019-01-21
do umowy nr KS.65.2019
2019-05-27 Aneks do umowy UG/KS/65/2019 z 7.01.2019 r. - zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci Reguł 1 800,00 Aneks do umowy
KS.66.2019 2019-01-07 2019-01-31 Ojrzyński Grzegorz Rysunek Malarstwo Rzeźba, ul. Tadeusza Kościuszki 20 lok. a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5290002061
warsztaty twórczego rozwoju, Granic 480,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2019-01-24
do umowy nr KS.66.2019
2019-06-18 Aneks do umowy nr UG/KS/66/2019 z 7 stycznia 2019 r. - warsztaty malarskie Granic 2 400,00 Aneks do umowy
KS.67.2019 2019-01-07 2019-01-31 Elżbieta Baur warsztaty plastyczne, Nowa Wie 1 414,20 Umowa o dzieło
Aneks nr 1
z dnia 2019-01-24
do umowy nr KS.67.2019
2019-05-25 Aneks do umowy nr UG/KS/67/2019 z 7 stycznia 2019 r. - warsztaty plastyczne Nowa Wie 3 676,92 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2019-05-06
do umowy nr KS.67.2019
2019-05-25 Aneks nr 2 do umowy UG/KS/67/2019 z 7 stycznia 2019 r.- warsztaty plastyczne Nowa Wieś 1 131,36 Aneks do umowy
KS.68.2019 2019-01-07 2019-01-31 Agencja Ochrony Osób i Mienia "ZUBRZYCKI" Sp, z o.o., ul. Łucka 18 lok. 1701 A monitoring, świetlica w Nowej Ws 123,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2019-01-24
do umowy nr KS.68.2019
2019-12-31 Aneks do umowy UG/KS/68/2019 z 7 stycznia 2019 r. - monitoring świetlica w Nowej Ws 1 353,00 Aneks do umowy
KS.69.2019 2019-01-07 2019-01-31 Agencja Ochrony Osób i Mienia Zubrzycki Sp.z o.o., ul.Łucka 18 lok.1701,05-845 Warszawa monitoring, świetlica w Opaczy-Koloni 123,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2019-01-24
do umowy nr KS.69.2019
2019-12-31 Aneks do umowy nr UG/KS/69/2019 z 7 stycznia 2019 r. - monitoring świetlica w Opaczy-Koloni 1 353,00 Aneks do umowy
KS.70.2019 2019-01-07 2019-01-31 Anna Wasilew sprzątanie w świetlicyw w Michałowicach ul. Raszyńska 3 793,80 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2019-01-24
do umowy nr KS.70.2019
2019-12-19 aneks do umowy nr UG/KS/70/2019 z 7 stycznia 2019 r. - sprzątanie Raszyńska 3 8 731,80 Aneks do umowy
GK.71.2019 2019-01-03 2019-12-30 HUGO Hubert Kozłowski, Al. Krakowska 48, 05-090 Janki 5221021925 konserwacja i utrzymanie w sprawności systemu monitoringu na strefach rekreacji, placach zabaw i terenach publicznych gminy Michałowic 25 520,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.72.2019 2019-01-07 2019-01-31 Danuta Kamińska sprzątanie w świetlicy w Opaczy-Kolonii ul. Ryżowa 9 1 000,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2019-01-24
do umowy nr KS.72.2019
2019-12-19 Aneks do umowy nr UG/KS/72/2019 z 7 stycznia 2019 r. - sprzątanie w Opaczy-Koloni 11 000,00 Aneks do umowy
KS.73.2019 2019-01-07 2019-01-31 Katarzyna Ciesielska sprzątanie w świetlicy w Suchym Lesie ul. Księdza Woźniaka 500,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2019-01-29
do umowy nr KS.73.2019
2019-12-19 Aneks do umowy nr UG/KS/73/2019 z 7 stycznia 2019 r. - sprzątanie w świetlicy w Suchym Lesie 6 270,00 Aneks do umowy
GK.74.2019 2019-01-02 2019-01-31 Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Michałowicach Raszynie z/s w Jankach ul. Falencka 1 05-090 Raszyn 5250003870 Dzierżawa częsci działki 678/2 w Regułac 2 214,00 Umowa zlecenie
B.75.2019 2019-01-11 2019-12-31 FRDL Centrum Mazowsze w Warszawie 522-000-18-95 szkolenia w ramach Forum Skarbników 2 160,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.76.2019 2019-01-02 2019-12-31 Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o. 6331975945 Ekspertyza odpadów paleniskowyc 10 000,00 Umowa zlecenie
KS.77.2019 2019-01-08 2019-01-31 Zdzisława Budzyńska sprzątanie w świetlicy w Regułach ul. Wiejska 1 700,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2019-01-24
do umowy nr KS.77.2019
2019-12-19 Aneks do umowy nr UG/KS/77/2019 z 8 stycznia 2019 r 7 700,00 Aneks do umowy
KS.78.2019 2019-01-07 2019-01-31 Barbara Więch sprzątanie w świetlicy w Pęcicach ul. Zaułek 411,60 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2019-01-24
do umowy nr KS.78.2019
2019-12-19 Aneks do umowy nr UG/KS/78/2019 z 7 stycznia 2019 r. - sprzątanie świetlicy w Pęciac 4 527,60 Aneks do umowy
KS.79.2019 2019-01-07 2019-01-24 Anna Nowakowska zajęcia sportowe dla mieszkańców osiedla Michałowic 450,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2019-01-24
do umowy nr KS.79.2019
2019-06-27 Aneks do umowy UG/KS/79/2019 z 7.01.2019 r. - zajęcia sportowe dla mieszkańców osiedla Michałowice 2 925,00 Aneks do umowy
IT.80.2019 2019-01-11 2019-12-31 VIDOM Dawid Czyżewski, ul. Kluczborska 9/U2, 01-461 Warszawa 7262171605 Umowa Serwisowa - obsługa centralnego systemu monitoringu IP w budynkach gmin 18 730,40 Umowa zlecenie
KS.81.2019 2019-01-07 2019-01-31 Magdalena Stępniak sprzątanie w świetlicy w Nowej Wsi ul. Główna 52 573,30 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2019-01-29
do umowy nr KS.81.2019
2019-12-19 Aneks do umowy nr UG/KS/81/2019 - sprzątanie w świetlicy w Nowej Ws 6 306,30 Aneks do umowy
KS.82.2019 2019-01-11 2019-01-25 Magdalena Bober joga dla mieszkańców sołectwa Reguły 356,04 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2019-01-25
do umowy nr KS.82.2019
2019-04-26 Aneks do umowy nr UG/KS/82/2019 - joga, Reguł 1 542,84 Aneks do umowy
IT.83.2019 2019-01-11 2019-01-31 N.K. Serwis, ul. Żeromskiego 6, 05-820 Piastów
NIP: 5212124175
Zakup konsoli sekretarskiej (seria: CiscoSPA500 289,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.84.2019 2019-01-07 2019-01-31 Artur Dziewicki zajęcia Ping-Pong z sąsiadem, Granica 388,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2019-01-24
do umowy nr KS.84.2019
2019-03-25 Aneks do umowy nr UG/KS/84/2019 z 7 stycznia 2019 r. - Ping-Pong Granic 776,00 Aneks do umowy
KS.85.2019 2019-01-08 2019-01-31 Anna Pisarek zajęcia jogi dla mieszkańców Granic 702,10 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2019-01-24
do umowy nr KS.85.2019
2019-06-21 Aneks do umowy nr UG/KS/85/2019 z 8 stycznia 2019 r. - joga w Granic 3 911,70 Aneks do umowy
KS.86.2019 2019-01-08 2019-01-31 Anna Pisarek zajęcia jogi dla mieszkańców Nowej Ws 802,40 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2019-01-31
do umowy nr KS.86.2019
2019-06-11 Aneks do umowy nr UG/KS/86/2019 - zajęcia jogi, Nowa Wie 3 610,80 Aneks do umowy
KS.87.2019 2019-01-15 2019-01-19 REKOS Witold Piskorek 02-495 Warszawa ul. Sosnkowskiego 3 9511654078 zakup nagród dla zwycięzców i zawodników turnieju na hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie, aleja M. Dąbrowskiej 12/20 – Turnieju Koszykówki MAZOVIA CUP 19 stycznia 2019 r 3 788,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.88.2019 2019-01-29 2019-01-30 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków 5272383182 zakup dwóch bukietów kwiatów dla kobiety na 100 urodziny i dla pary małżenskiej na 50 lat pożycia małżeńskieg 300,00 Umowa zlecenie
IR.89.2019 2019-01-02 2019-12-31 Wojciech Mysliwiec IMPULS, ul. Obrońców Helu 9/6, 85-150 Hel utrzymanie budynku przy ul. Raszyńskiej 34 w ramach środków budżetowych dz. 911 rozdz. 92109 par. 430 38 376,00 Umowa zlecenie
GK.90.2019 2019-01-02 2019-01-27 Sylwia Kościuszki prace biurow 3 515,70 Zamówienie / Zlecenie
KS.91.2019 2019-01-14 2019-12-23 Paulina Wądołowska zajęcia kreatywne dla mieszkańców osiedla Granic 6 800,00 Umowa o dzieło
KS.92.2019 2019-01-15 2019-05-28 Kamila Kuna warsztaty plastyczne dla mieszkańców osiedla Komoró 3 240,00 Umowa o dzieło
KS.93.2019 2019-01-15 2019-03-12 Anna Błaszczyk zajęcia Jogi dla mieszkańców osiedla Komoró 1 000,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2019-03-12
do umowy nr KS.93.2019
2019-05-28 Aneks do umowy nr UG/KS/93/2019 - joga osiedle Komoró 1 125,00 Aneks do umowy
KS.94.2019 2019-01-14 2019-05-27 SZKOŁA TAŃCA UNIQUEDANCE Magdą Kłopotowską ul. Na Uboczu 16 lok. 11, 02-791 Warszawa 9512402025 zajęcia z nauki tańca dla mieszkańców osiedla Komorów 2 250,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2019-01-24
do umowy nr KS.94.2019
2019-05-29 Aneks do umowy nr UG/KS/94/2019 z 14 stycznia 2019 r. - nauka tańca i Zumba osiedle Komoró 2 125,00 Aneks do umowy
GK.95.2019 2019-01-02 2019-01-15 TOI TOI - Polska sp. z o.o. ul. Płochocińska 29 03-044 Warszawa 1180042784 Ustawienie i obsługa kabin 1 778,27 Umowa zlecenie
GK.96.2019 2019-01-02 2019-12-31 Jacek Wojcieszak Pensjonat "Pies i kot" 5341016654 Odławianie zwierzą 42 066,00 Umowa zlecenie
GK.97.2019 2019-01-02 2019-12-31 Fundacja im. 120 lecia TOZ Warszawa, u. Podkowińska 2 5212430707 Przyjmowanie zwierzat do schroniska 68 880,00 Umowa zlecenie
IR.98.2019 2019-01-02 2019-12-31 Wojciech Mysliwiec IMPULS, ul. Obrońców Helu 9/6, 85-150 Hel obsługa techniczna budynku UG Michałowice ze środków budżetowych dz 750 rozdz. 75023 par. 430 129 368,00 Umowa zlecenie
IR.99.2019 2019-01-14 2019-12-31 HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A. ul. Płocka 15 87-800 Włocławek usprawnienie trzech instalacji powietrza w budynku technologicznym i osadniku w stacji wodociągowej "Komorów" na dz. nr ew. 58/4 obręb Komorów-Wieś ze środków budżetowych dz. 010 rozdz. 01010 par. 4300 poz. 000 15 498,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.100.2019 2019-01-14 2019-01-30 MULTIDEKOR sp. z o.o. sp. komandytowa 05-820 Piastów ul. Noakowskiego 4 1180185696 dostawa transformatora na strefę rekreacji w Komorowie ul. Kolejow 1 082,40 Zamówienie / Zlecenie
KS.101.2019 2019-01-15 2019-06-15 Bożena Michalska spotkania przy grach planszowych dla mieszkańców osiedla Michałowic 3 960,00 Umowa zlecenie
KS.102.2019 2019-01-15 2019-06-12 Laboratorium juniora Katarzyna Skomra ul. Przeskok 3 lok. 6, 05-800 Pruszków 9591656948 zajęcia naukowe dla mieszkańców osiedla Granic 1 020,00 Umowa zlecenie
KS.103.2019 2019-01-15 2019-01-20 Łódzki Teatr Piosenki Michał Wieczorek ul. Liściasta 54 m. 26 91-357 Łódź NIP 7262436794 7262436794 koncert pt. „Osiecka filmowa” dla mieszkańców osiedla Granic 1 500,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.104.2019 2019-01-25 2019-01-25 CZAPLAR, Usługi gastronomiczne, Rafała Czaplarski ul. Kolejowa 28, B 05-806 Komorów 5342309915 Zakup drożdżówek na otwarcie lodowiska w Komorowie 700,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.105.2019 2019-01-15 2019-01-19 Studio Teatralne KRAK-ART Grzegorz Paleczny 31-709 Kraków, ul. M. Jaskra 13 NIP 6762224853 6762224853 teatrzyk dla dzieci „Łakocie Jasia i Małgosi”, Opacz-Kolonia 19.01.2019 r 420,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.106.2019 2019-01-15 2019-01-19 Studio Teatralne KRAK-ART Grzegorz Paleczny 31-709 Kraków, ul. M. Jaskra 13 NIP 6762224853 6762224853 teatrzyk dla dzieci „Łakocie Jasia i Małgosi”, Nowa Wieś 19.01.2019 r. 420,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.107.2019 2019-01-15 2019-01-19 Studio Teatralne KRAK-ART Grzegorz Paleczny 31-709 Kraków, ul. M. Jaskra 13 NIP 6762224853 6762224853 teatrzyk dla dzieci „Łakocie Jasia i Małgosi”, Komorów 19.01.2019 r 420,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.108.2019 2019-01-15 2019-01-19 Studio Teatralne KRAK-ART Grzegorz Paleczny 31-709 Kraków, ul. M. Jaskra 13 NIP 6762224853 6762224853 teatrzyk dla dzieci „Łakocie Jasia i Małgosi”, Pęcice Małe 19.01.2019 r 420,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.109.2019 2019-01-15 2019-09-01 Norton, D.A.A.P Nadulny Sp. j, ul. Orzeszkowej 11, Reguły 5341369772 zakup soków i wody w związku z organizacją Turnieju Mazovii w koszykówkę chłopców z roczników 2003-2005 19 stycznia w Komorowie 900,18 Zamówienie / Zlecenie
OC.110.2019 2019-01-14 2019-06-30 Zarzad Główny Związku OSP RP w Warszawie 5260251411 szkolenie zawodowe Param w Warszawie 2 460,00 Zamówienie / Zlecenie
BF.111.2019 2019-01-15 2019-12-31 DOK Dział obsługi Klienta publikacja książkowa zmiany w finansach publicznych 2019 133,67 Zamówienie / Zlecenie
IR.112.2019 2019-01-02 2019-01-18 Dom Retro Pracownia Architektoniczna, Michalów 45a, 05-079 Okuniew Wykonanie dwóch wariantów zagospodarowania terenu na dzialkach: 628/4, 628/6, 628/10 i 628/12 w obrebie Reguły dla planowanej budowy kompleksu edukacyjnego 7 380,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.113.2019 2019-01-15 2019-01-25 X-CONNECT Dawid Szczepanek 05-090 Raszyn ul. Prosta 5a 5342505326 wykonanie nalepek elektromobilnyc 1 992,60 Zamówienie / Zlecenie
KS.114.2019 2019-01-09 2019-01-30 BRANDENBURG SCHOOL AND EDUCATION HAKAN ÇAKAR, ul. 11 Listopada 65A, 05-816 Michałowice 5262521139 Joga, osiedle Michałowice 450,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2019-01-30
do umowy nr KS.114.2019
2019-06-26 Aneks do umowy nr UG/KS/114/2019 z 9 stycznia 2019 r. - Joga, osiedle Moichałowic 2 550,00 Aneks do umowy
PR.115.2019 2019-01-10 2019-12-31 Usługi Grawerskie, Magdalena Szczepaniak, ul. Ruchliwa 20, Warszawa 5222515500 wykonanie usługi grawerowania herb 202,02 Zamówienie / Zlecenie
PR.116.2019 2019-01-10 2019-12-31 PPH CALINO Barbara Połulich, ul. Ruchliwa 20, 02-182 Warszawa 5211213250 wykonanie 4 plakietek pamiątkowyc 164,03 Zamówienie / Zlecenie
KS.117.2019 2019-01-16 2019-05-08 Anna Pisarek zajęcia jogi dla mieszkańców Pęcic Małyc 1 604,80 Umowa zlecenie
KS.118.2019 2019-01-16 2019-05-26 Laboratorium juniora Katarzyna Skomra ul. Przeskok 3 lok. 6, 05-800 Pruszków 9591656948 zajęcia naukowe dla mieszakńców sołectwa Michałowice 950,00 Umowa zlecenie
KS.119.2019 2019-01-15 2019-12-19 Grzegorz Śliwiński administrowanie stroną internetową sołectwa Pęcice Małe (www.pecicemale.pl 2 000,00 Umowa zlecenie
KS.120.2019 2019-01-16 2019-06-08 Joanna Mentel Ciasta i książki, Os. Kazimierzowskie 25 lok. 40, 31-843 Kraków 6782946236 warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Michałowice 4 800,00 Umowa zlecenie
GR.121.2019 2019-01-16 2019-12-31 Usługi Geodezyjne Jacek Kobus 8381598339 wykonanie mapy z projektem podziału dz. 231/1 w Sokołowie ul. Wspólnoty Gruntowe 3 013,50 Zamówienie / Zlecenie
KS.122.2019 2019-01-16 2019-06-07 Joanna Mentel Ciasta i książki, Os. Kazimierzowskie 25 lok. 40, 31-843 Kraków 6782946236 warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Opacz-Koloni 6 000,00 Umowa zlecenie
KS.123.2019 2019-01-16 2019-06-08 Joanna Mentel Ciasta i książki, Os. Kazimierzowskie 25 lok. 40, 31-843 Kraków 6782946236 warsztaty kulinarne dla mieszkańców osiedla Michałowic 4 500,00 Umowa zlecenie
PR.124.2019 2019-01-16 2019-12-31 Zakład Poligraficzny INDRUK, ul. Obrońców Pokoju 6A, 05-800 Pruszków 5340010313 wykonanie wizytówe 774,90 Zamówienie / Zlecenie
GK.125.2019 2019-01-02 2019-12-31 ZARZAD ZWIAZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" Zbiórka zwłok zwierzęcych 24 000,00 Umowa zlecenie
GK.126.2019 2019-01-16 2019-12-31 TOI TOI - Polska sp. z o.o. ul. Płochocińska 29 03-044 Warszawa 1180042784 Ustawienie i obsługa kabin sanitarnych. 43 000,00 Umowa zlecenie
GK.127.2019 2019-01-10 2019-12-31 Marta Ambroziak-Dogru, PUPIL Usługi Weterynaryjne 5342149021 Usługi weterynaryjn 39 960,00 Umowa zlecenie
GK.128.2019 2019-01-14 2019-12-23 DROMARK, ul. Sułkowskiego 4a, 05-820 Piastów 5340203696 naprawa tabliczek z nazwami ulic 15 000,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.129.2019 2019-01-18 2019-12-20 Bożenna Rybkowska sprzątanie w świetlicy w Pęcicach Małych ul. Brzozowa 1 6 174,00 Umowa zlecenie
KS.130.2019 2019-01-18 2019-06-08 Joanna Mentel Ciasta i książki, Os. Kazimierzowskie 25 lok. 40, 31-843 Kraków 6782946236 warsztaty kulinarne - Opacz Mał 4 800,00 Umowa zlecenie
GK.131.2019 2019-01-21 2019-04-30 Zakład Usług Wielobranżowych Jolanta Generalczyk, 05-805 Otrębusy, ul. Wiejska 13 534-10-16-803 zimowe utrzymania chodników sezon 2019 r. dla części 106 920,00 Umowa o dzieło
GK.132.2019 2019-01-21 2019-04-30 Zakład Usług Wielobranżowych Jolanta Generalczyk, 05-805 Otrębusy, ul. Wiejska 13 534-10-16-803 usługi zimowego utrzymania chodników w sezonie 2019 r. dla części I 102 060,00 Umowa o dzieło
GK.133.2019 2019-01-21 2019-04-30 jukomex Krzysztof Juczewski ul. Stawowa 4 05-090 Raszyn 522-192-56-21 usługa zimowego utrzymania chodników w sezonie 2019 r. dla części II 79 488,00 Umowa o dzieło
IT.134.2019 2019-01-21 2019-12-31 Komputronik Łuków ul. Nowopijarska 8c 21-400 Łuków 972-09-02-729 Zakup sprzętu komputerowego 8 337,80 Zamówienie / Zlecenie
IT.135.2019 2019-01-21 2019-12-31 CORSOFT, Andrzej Korzeniewski, ul. Trzykotki 6, 04-727 Warszawa
NIP: 9521760511
Roczna subskrypcja oprogramowania graficznego (Adobe Photoshop 1 966,77 Zamówienie / Zlecenie
IT.136.2019 2019-01-18 2019-12-31 home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
NIP: 8522103252
utrzymanie domeny: komorow.pl utrzymanie certyfikatu SS 135,18 Zamówienie / Zlecenie
KA.137.2019 2019-01-14 2019-02-28 Tomasz Łoziński umowa zleceni 5 000,00 Zamówienie / Zlecenie
KA.138.2019 2019-01-22 2019-12-31 Dorota Bagińska umowa zleceni 5 000,00 Zamówienie / Zlecenie
KA.139.2019 2019-01-01 2019-12-31 Pracownicy UGM Umowy na ryczał 71 210,20 Zamówienie / Zlecenie
IR.140.2019 2019-01-15 2019-12-31 MAX PROJEKT Witold Pietrzak 05-808 Parzniew ul. Działkowa 111/19 8891214740 nadzór drogowy 113 160,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.141.2019 2019-01-23 2019-12-31 Doradztwo Gospodarcze Robert Szewczyk 1230273570 wykonanie operatu szacunkowego określającego waerość dz. 678/2 dot aktualizacji opłaty rocznej 836,40 Zamówienie / Zlecenie
IR.142.2019 2019-01-22 2019-03-29 MT-PROJEKT Sp. z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9, 05-600 Grójec 7972068087 dokumentacja projektowa na odnogę ul. Stara Droga w Komorowie Ws 17 220,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.143.2019 2019-01-22 2019-12-31 Zakład Dokumentacji Nadzoru i Realizacji Prac Ogrodniczych Marian Jędras Reguły, ul. Działkowa 35
NIP: 5340203466
nadzór nad zabezpieczeniem zieleni przy pracach inwestycyjnyc 52 767,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.144.2019 2019-01-22 2019-12-31 Fagus sp z o.o. Al.Krakowska 110/114 Warszawa 5222843925 Roboty porządkowe na terenie Gminy 201 763 894,00 Umowa zlecenie
IT.145.2019 2019-01-25 2019-12-31 N.K. Serwis, ul. Żeromskiego 6, 05-820 Piastów
NIP: 5212124175
Zakup dwóch konsol sekretarskiech (seria: CiscoSPA500 578,00 Zamówienie / Zlecenie
KA.146.2019 2019-01-25 2019-12-31 Teresa Stolarczyk Umowa zlecenia - udział w prowadzeniu bieżących spraw stanowiska kadrowo-administracyjnego i przygotowanie dokumentów do archiwizacj 4 010,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.147.2019 2019-01-24 2019-04-30 Delta cert Sp. z o.o. ul. Powstańców Listopadowych 29c/9 Rzeszów 8133701898 naprawa piłkochwytu na boisku w Granic 9 766,20 Zamówienie / Zlecenie
SO.148.2019 2019-01-15 2019-12-31 Zofia Brzezińska Aktualizowanie rejestru wyborcó 1 860,00 Zamówienie / Zlecenie
SO.149.2019 2019-01-25 2019-12-31 Grażyna Tomaszewska prowadzenie rejstru wyborcó 1 000,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.150.2019 2019-01-25 2019-01-25 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków 5272383182 zakup dwóch kwiatów doniczkowych Anturium i Cymbidium. Zakup dla kobiety i mężczyzny, pracowników urzędu Gminy Michałowice odchodzących na emeryturę, 25 stycznia 2019 r 250,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.151.2019 2019-01-28 2019-12-31 WPR media ul.Niecała 10/2 Pruszków 5342488875 ogłoszenie- wykaz nr 1/2019 i 2/2019 , 3/2019 do oddania w dzierżaw 295,20 Zamówienie / Zlecenie
KS.152.2019 2019-01-23 2019-01-23 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o. ul. Targowa 72 03-734 Warszawa 1130089950 Zakup na utrzymanie świetlicy w Granicy ul. Czeremchy 1 78,86 Zamówienie / Zlecenie
IT.153.2019 2019-01-28 2019-12-31 Komputronik S.A. ul. Wólczyńska 37, 60-003 Poznań 972-09-02-729 Zakup sprzętu komputerowego 2 781,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.154.2019 2019-01-23 2019-02-02 AUTO-LIFT Dariusz Olszak ul. Pruszkowska 17 Granica 5341025162 demontaż dekoracji świątecznych i choinek zanontowanych z okazji Świat Bożego Narodzeni 48 000,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.155.2019 2019-01-25 2019-02-20 Uczniowski Klub Sportowy "w Nowej Wsi" 05-806 Komorów ul. Główna 96 KRS 0000226339 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: Walczymy o mistrzostwo Polski, Koszykówka dziewczą 9 000,00 Umowy dotacyjne
KS.156.2019 2019-01-28 2019-02-28 Fundacja Kraina OZA ul. Wiejska 5, 05-802 Pruszków KRS 0000465375 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: Zima 201 3 000,00 Umowy dotacyjne
KS.157.2019 2019-01-28 2019-03-03 SKF Anprel - KL AMT 05-806 Komorów ul. Kamelskiego 41 Nowa Wieś KRS 0000212423 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: Akcja „Działamy, biegamy, sportowo odpoczywamy” 3 100,00 Umowy dotacyjne
KS.158.2019 2019-01-28 2019-02-28 Uczniowski Klub Sportowy FC Komorow, 05-806 Komorow, Al. Marii Dąbrowskiej 12/20 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wsparto ealizację zadania publicznego pod tytułem: Akcja „Aktywność fizyczna – zawsze i wszędzie bez barier 10 000,00 Umowy dotacyjne
GK.159.2019 2019-01-29 2019-02-15 UNI-ARCZ Sp. z o.o. ul. Wiolinowa 13/32 Warszawa 9512444911 dostawa torebek na psie odchod 1 476,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.160.2019 2019-01-17 2020-03-04 Usługi Geodezyjne Witold Wielgosz, Regyły ul. Wiejska 9 534 119 00 85 Mapa do celow projektowych. 1 476,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.161.2019 2019-01-02 2019-12-31 Clipper Sp. z o.o., Warszawa, ul. Muszkieterów 31 Wynajem 6 kontenerów przy boisku w Granicy (dz. ewid. nr 101/10 74 980,80 Zamówienie / Zlecenie
KS.162.2019 2019-01-30 2019-03-10 UKS Akademia Koszykówki Komorów, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20 nr rejestru: 60 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: Propagowanie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice 10 000,00 Umowy dotacyjne
IR.163.2019 2019-01-30 2019-04-30 Biuro Usług Projektowych KANPRO Jan Wojcieski, ul. Radzymińska 36/38/40 m.11, 03-752 Warszawa 5361005286 dokumentacja na budowę sieci wod-kan w ul. Kuchy w Regułac 10 578,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.164.2019 2019-01-18 2019-12-31 Zakład Elektromechaniki Dźwigowej Krzysztof Borgul ul. Hirszfelda 18/30 02-776 Warszawa konserwacja: 1. dwóch dźwigów osobowych w budynku UG w Regułach ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 2. dżwigu osobowego w budynku przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicac 11 217,60 Umowa zlecenie
IR.165.2019 2019-01-30 2019-03-15 Sart Sp. z o.o. ul. Czerwonych Maków 11, 05-800 Pruszków 5342504232 aktualizacja koncepcji rozbudowy cmentarza w Michałowicac 2 460,00 Zamówienie / Zlecenie
UA.166.2019 2019-01-31 2019-12-31 Dariusz Korpetta udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektoniczne 500,00 Zamówienie / Zlecenie
UA.167.2019 2019-01-31 2019-12-31 Paweł Paradowski Udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architwktoniczne 400,00 Zamówienie / Zlecenie
UA.168.2019 2019-01-31 2019-12-31 Dagmara Obłuska Udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektoniczne 400,00 Zamówienie / Zlecenie
UA.169.2019 2019-01-31 2019-12-31 Zbigniew Kaiser Udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektoniczne 400,00 Zamówienie / Zlecenie
UA.170.2019 2019-01-31 2019-12-31 Dominika Jędrzejczak Udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektoniczne 400,00 Zamówienie / Zlecenie
UA.171.2019 2019-01-31 2019-12-31 Jarosław Sobol Udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektoniczne 400,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.172.2019 2019-01-24 2019-01-31 GEA-NOWA sp. z o.o. ul. Kutrzeby 38, St.Babice 529 000 90 57 usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej, czyszczenie studni i sieci kanalizacji sanutarnej samochodem do czyszcenia kanałów i wpustów ulicznyc 6 048,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.173.2019 2019-01-31 2019-12-31 Komputronik Łuków ul. Nowopijarska 8c 21-400 Łuków 972-09-02-729 Zakup smartphonów myPhone Hammer Energy na potrzeby terminali inkasenckich 1 947,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.174.2019 2019-01-31 2019-12-31 ABC PRO Sp. z o.o. ul. Owsiana 12, 03-825 Warszawa 952-20-69-024 Przedłużenie licencji legislato 1 537,50 Zamówienie / Zlecenie
KS.175.2019 2019-01-21 2019-01-22 P.U.H.P. Dragon sp. z o.o. 05-800 Pruszków ul. Błońska 12 NIP: 5210083377 5342480595 zakup artykułów przemysłowych na utrzymanie śiwtlicy w Nowej Ws 275,20 Zamówienie / Zlecenie
GK.176.2019 2019-01-29 2020-07-31 Asenizacja Leon Szeląg ul. Słowikowskiego 62A, 05-090 Raszyn 522 234 54 23 konserwacja pompowni i sieci kanalizacyjnej oraz usuwanie awarii na sieci na rok 2020 zabezpieczono środki: usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej 30 000 zł konserwacja przepompowni i sieci kanalizacyjnej 250 000 z 440 000,00 Zamówienie / Zlecenie
ZP.177.2019 2019-01-31 2019-06-30 PRESSCOM Sp. z o.o., ul. Kościuszki 29, 50-011 Wrocław prenumerata półroczna Przetargów Publicznyc 198,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.178.2019 2019-01-31 2019-02-15 MULTIPLANTA Dariusz Cegłowski ul. Warecka 110, Warszawa 534 138 01 76 wykonanie projektu nasadze 2 460,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.179.2019 2019-01-24 2019-12-31 Usługi Grawerskie, Magdalena Szczepaniak, ul. Ruchliwa 20, Warszawa 5222515500 wykonanie usługi grawerowania herb 50,50 Zamówienie / Zlecenie
PR.180.2019 2019-01-24 2019-12-31 PPH CALINO Barbara Połulich, ul. Ruchliwa 20, 02-182 Warszawa 5211213250 wykonanie jednej plakietki pamiątkowe 41,01 Zamówienie / Zlecenie
PR.181.2019 2019-01-25 2019-12-31 Fundacja Okiem Kamery, ul. Alei Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów 5342538076 wykonanie trzech filmowych kampanii gminy Michałowic 18 000,00 Umowa o dzieło
GK.182.2019 2019-02-01 2019-04-03 Delta cert Sp. z o.o. ul. Powstańców Listopadowych 29c/9 Rzeszów 8133701898 wykonanie przeglądów na placach zabaw , ogródkach jordanowskich i strefach rekreacj 6 457,50 Zamówienie / Zlecenie
GK.183.2019 2019-02-01 2019-12-20 DROMARK, ul. Sułkowskiego 4a, 05-820 Piastów 5340203696 wykonanie tablic z nazwami ulic i ogłoszeniowyc 24 600,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.184.2019 2019-02-01 2019-12-31 ANKOR A. Korniluk, KEN 85/22, 02-777 Warszawa 9511530703 operat szacunkowy dla opłaty planistycznej dla dz.566/7 Opacz ko 984,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.185.2019 2019-02-01 2019-12-31 Usługi Geodezyjne Wielgosz-Domańska 5342384839 wykonanie operatu geodezyjnego na waznaczenei punktów granicznych dz. 124/1 Opacz mał 2 000,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.186.2019 2019-01-31 2019-02-08 Jarosław Makuch Kancelaria Radcy Prawnego, adres: ul. Chodakowska 24 lok. 11, 03-826 Warszawa 9181024781 Wykonanie usługi opracowania na rzecz Gminy Michałowice Opisu Przedmiotu Zamówienia (zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych oraz przepisami ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo budowlane) w zakresie realizacji usług pomocy mieszkańcom gminy Michałowice w znalezieniu, pozyskaniu dotacji zewnętrznej (np. z budżetu UE, budżet państwa, itp.) w zakresie przeciwdziałania zjawisku „SMOGU” w gminie poprzez: wymianę starych źródeł ciepła, tj. starych pieców węglowych na nowe gazowe, termomodernizacji indywidualnych budynków mieszkalnych, wymiany starej stolarki okiennej, montażu OZE. 34 440,00 Umowa zlecenie
FZ.187.2019 2019-01-31 2019-02-04 Athon Partner Consulting – Mariusz Malinowski, Kampinos, ul. Fryderyka Chopina 61, 05 – 085 Kampinos 1181518622 Opracowanie na rzecz Gminy Michałowice, fiszki stanowiącej – zarys strategii rozwoju elektromobilności zgodnie z załączonym wzorem (załącznik nr 2 do Regulaminu) oraz Harmonogramu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie na opracowanie „Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Michałowice” w ramach naboru ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny, część 2) Strategia rozwoju elektromobilności. 8 610,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.188.2019 2019-01-31 2019-02-28 Anna Mruwczyńska wykonywanie prac pomocniczych przy realizacji przez Gminę Michałowice w 2019 roku na rzecz mieszkańców gminy programu wymiany pieców węglowych na gazow 3 000,00 Umowa zlecenie
PR.189.2019 2019-01-29 2019-12-31 db Print Polska sp. z o.o, Grodzisk MAzowiecki, ul. Chrzanowska 32 5272458425 wykonanie Biuletynu Informacyjnego Gminy Michałowic 4 526,40 Zamówienie / Zlecenie
IR.190.2019 2019-02-06 2019-03-15 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo - Handlowe "WOMAX" Marek Wosztyl 26 - 600 Radom, ul. Zielna 3 Naprawa rolety zewnętrznej w świetlicy wiejskiej w Regułach 1 722,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.191.2019 2019-02-06 2019-12-31 ANKOR A. Korniluk, KEN 85/22, 02-777 Warszawa 9511530703 wykonanie operatu okreslającego wartość dz. 1327/1 Michałowice osiedle 984,00 Zamówienie / Zlecenie
BF.192.2019 2019-02-01 2019-03-01 Alicja Bodych roznisienie decyzji podatkowyc 3 100,00 Umowa zlecenie
BF.193.2019 2019-02-01 2019-03-01 Rafał Raczyński rozniesienie decyzji podatkowyc 4 500,00 Umowa zlecenie
BF.194.2019 2019-02-01 2019-03-01 Małgorzata Szczepańska rozniesienie decyzji podatkowyc 6 000,00 Umowa zlecenie
BF.195.2019 2019-02-01 2019-03-01 Elżbieta Gorzelak rozniesienie decyzji podatkowyc 5 500,00 Umowa zlecenie
BF.196.2019 2019-02-01 2019-03-01 Danuta Przychodzka rozniesienie decyzji podatkowyc 6 000,00 Umowa zlecenie
BF.197.2019 2019-02-01 2019-03-01 Katarzyna Stygińska rozniesienie decyzji podatkowyc 2 600,00 Umowa zlecenie
BF.198.2019 2019-02-01 2019-03-01 Marian Bośka rozniesienie decyzji podatkowyc 7 600,00 Umowa zlecenie
BF.199.2019 2019-02-01 2019-03-01 Zdzisław Krupa rozniesienie decyzji podatkowyc 2 100,00 Umowa zlecenie
BF.200.2019 2019-02-04 2019-03-01 Artur Kostera rozniesienie decyzji podatkowyc 8 200,00 Umowa zlecenie
BF.201.2019 2019-02-04 2019-03-01 Edward Chruściak rozniesienie decyzji podatkowyc 400,00 Umowa zlecenie
BF.202.2019 2019-02-04 2019-03-01 Barbara Budzyniak rozniesienie decyzji podatkowyc 920,00 Umowa zlecenie
KS.203.2019 2019-02-06 2019-02-28 Wioletta Lulis sprzątanie w świetlicy w Granicy 1 300,00 Umowa zlecenie
IR.204.2019 2019-02-05 2019-02-28 Zakład Elektromechaniki Dźwigowej Krzysztof Borgul ul. Hirszfelda 18/30 02-776 Warszawa Skrócenie linek ograniczników w dwóch windach w UG przy Al. Powstańców Warszawy 1 246,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.205.2019 2019-02-11 2019-02-17 Agencja Teatralna VENA ul. Lasek Brzozowy 7/28 02 -792 Warszawa NIP 9511780251 9511780251 Bal karnawałowy w Opaczy-Kolonii, 17.02.2019 r 800,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.206.2019 2019-01-30 2019-12-20 PZM WIMET Zbigniew Wisniewsk8i Spółaka Jawna 05-420 Józefółw ul. Krucza 2 5320000286 Wymiana i uzupełnienie znaków drogowych pionowych i poziomych 126 309,00 Umowa o roboty budowlane
KS.207.2019 2019-02-11 2019-02-17 WARSZAWSKA AKADEMIA WIZERUNKU UZAROWICZ ART VISAGE Wioletta Uzarowicz ul. Ks. Prym. A. Hlonda 10F m 7262436794 Warsztaty z wizażu dla mieszkańców osiedla Granica, 17.02.2019 r 1 230,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.208.2019 2019-02-11 2019-03-09 Klub Sportowy Zdrowie 05-816 Michałowice ul. Świętego Antoniego 2 nr w rejestrze: 21 1131466892 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: Propagowanie sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Michałowice 500,00 Umowy dotacyjne
KS.209.2019 2019-02-11 2019-04-06 Klub Sportowy Zdrowie 05-816 Michałowice ul. Świętego Antoniego 2 nr w rejestrze: 21 1131466892 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: Udział w XVIII Mazowieckim Festiwalu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej ASTERIADA 1 400,00 Umowy dotacyjne
KS.210.2019 2019-02-11 2019-12-31 Jacek Wrzeszcz w sprawie przyznania stypendium sportowego, Marta Wrzeszcz otrzymuje stypendium ufundowane przez Gminę Michałowice na okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Marcie Wrzeszcz w wysokości 600,00 zł miesięcznie za zajecie I miejsca na Mistrzostwach Europy w formacji jazz dance adult i modern juniors oraz VI miejsce na Mistrzostwach Świata w formacji Jazz Dance adults. 7 200,00 Umowa stypendialna
KS.211.2019 2019-02-11 2019-12-31 Magdalena Miedzińska w sprawie przyznania stypendium sportowego, Martyna Maciejewska otrzymuje stypendium ufundowane przez Gminę Michałowice na okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Martynie Maciejewskiej w wysokości 600,00 zł miesięcznie za zajęcie I miejsca na Mistrzostwach Polski seniorów w snowboardzi 7 200,00 Umowa stypendialna
KS.212.2019 2019-02-11 2019-12-31 Małgorzata Łysomirska w sprawie przyznania stypendium sportowego, Aleksander Łysomirski otrzymuje stypendium ufundowane przez Gminę Michałowice na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Aleksandrowi Łysomirskiemu w wysokości 450,00 zł miesięcznie za zajęcie III miejsca na Mistrzostwach Polski federacji WAD 5 400,00 Umowa stypendialna
KS.213.2019 2019-02-11 2019-06-30 Nadia Jasińska w sprawie przyznania stypendium sportowego, stypendysta otrzymuje stypendium ufundowane przez Gminę Michałowice na okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. Nadii Jasińskiej w wysokości 450,00 zł miesięcznie za zajecie III miejsca w konkurencji 2-ki kobiet na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w skokach na trampolinie, Mistrzostwach Polski Juniorów w akrobatyce sportowej, skokach na trampolinie i ścieżce 5 400,00 Umowa stypendialna
KS.214.2019 2019-02-11 2019-12-31 Maria Popielarska w sprawie przyznania stypendium sportowego, Jakub Popielarski otrzymuje stypendium ufundowane przez Gminę Michałowice na okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Jakubowi Popielarskiemu w wysokości 600,00 zł miesięcznie za powołanie do Kadry Narodowej w narciarstwie wysokogórskim na 2018 rok. 7 200,00 Umowa stypendialna
KS.215.2019 2019-02-11 2019-12-31 Beata Hyżyk w sprawie przyznania stypendium sportowego, Gracja Hyżyk otrzymuje stypendium ufundowane przez Gminę Michałowice na okres od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Gracji Hyżyk, zawodniczce Polskiej Federacji Tańca i Jazz One Juniors, w wysokości 600,00 zł miesięcznie za powołanie Kadry Narodowej 7 200,00 Umowa stypendialna
KS.216.2019 2019-02-11 2019-02-15 Norton, D.A.A.P Nadulny Sp. j, ul. Orzeszkowej 11, Reguły 5341369772 zakup 100 zgrzewek wody na potrzeby organizowanych imprez kulturalnych 442,80 Zamówienie / Zlecenie
GK.217.2019 2019-02-01 2019-02-28 Justyna Ciechomska dozór na boisku ORLIK w Sokołowi 2 768,56 Umowa zlecenie
GK.218.2019 2019-02-01 2019-02-28 Bogdan Maruszewski dozór nad kompleksem sportowym w Granic 2 812,56 Umowa zlecenie
GK.219.2019 2019-02-01 2019-02-28 Artur Kostera dozór na placu zabaw 600,00 Umowa zlecenie
GK.220.2019 2019-02-01 2019-02-28 Włodzimierz Kostera dozór na strefie rekreacji 3 269,60 Umowa zlecenie
GK.221.2019 2019-02-01 2019-02-28 ABG MATERIAŁY Bartosz Lewandowski, ul. Rodzinna 39a Sokołów
NIP: 6731708314
dozór na strefie rekreacj 2 850,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.222.2019 2019-02-01 2019-02-28 Jerzy Pokropek, ul. Polna 13a Nowa Wieś
NIP: 5341261678
dozór na strefie rekreacj 2 883,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.223.2019 2019-02-01 2019-02-28 Jerzy Pokropek, ul. Polna 13a Nowa Wieś
NIP: 5341261678
dozór na strefach rekreacj 2 883,00 Zamówienie / Zlecenie
BF.224.2019 2019-02-11 2019-03-30 CDK Pruszków szxkolenie z zakresu przeciwpożarowej 1 800,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.225.2019 2019-02-01 2019-02-28 Stanisław Smolak dozór na placu zaba 2 027,16 Umowa zlecenie
GK.226.2019 2019-02-01 2019-02-28 Makowski Bogusław dozór na placach zaba 1 581,00 Umowa zlecenie
GK.227.2019 2019-02-01 2019-02-28 Piotr Uzarowicz dozór na placu zaba 1 581,00 Umowa zlecenie
KS.228.2019 2019-02-11 2019-02-20 „Jack-Bud” Usługi Wnętrzarskie Jacek Jagielski ul. Zdzisława Mączyńskiego 29 02-829 Warszawa 9511054757 usługa polegająca na montażu zamków w szafkach kuchennych w świetlicy w Granicy ul. Czeremchy 1 650,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.229.2019 2019-02-01 2019-02-28 Marian Mazur dozór na strefie rekreacj 3 352,57 Umowa zlecenie
KS.230.2019 2019-02-11 2019-02-16 Tomasz Prasolik zorganizowanie i przeprowadzenie sędziowania zawodów sportowych na hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie, aleja M. Dąbrowskiej 12/20 – Turnieju Koszykówki MAZOVIA CUP. Usługa będzie wykonana przez czterech sędziów: dwóch boiskowych, sekretarza zawodów i sędziego obsługującego tablicę oraz czas gry i akcję, 16 lutego 2019 r., w godzinach 8:00-16:00. 3 200,00 Umowa zlecenie
KS.231.2019 2019-02-11 2019-02-16 Grażyna Anna Ziemkiewicz zapewnienie opieki medyczno-pielęgniarskiej podczas trwania zawodów sportowych na hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20 – Turnieju Koszykówki MAZOVIA CUP 700,00 Umowa zlecenie
KS.232.2019 2019-02-11 2019-02-17 Kocham podróże Urszula Popławska, Duchnice, ul. Ożarowska 33 05-850 Ożarów Mazowiecki 5341615194 Wyjazd studyjny dla mieszkańców sołectwa Pęcice do Matecznika Mazowsze, 17.02.2019 r 5 800,00 Umowa zlecenie
KS.233.2019 2019-02-11 2019-04-03 Magdalena Bober, ul. Ołówkowa 26/3 05-800 Pruszków Zajęcia jogi dla mieszkańców sołectwa Komoró 960,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2019-04-03
do umowy nr KS.233.2019
2019-12-18 Aneks do umowy UG/KS/233/2019 z 11.02.2019 r. - zajęcia z jogi, sołectwo Komoró 2 880,00 Aneks do umowy
GK.234.2019 2019-02-11 2019-03-08 ENERGO-MIX Piotr Gieleciński 05-504 Złotokłos Łoś ul. Prazmowska 42d 9511757660 Przegląd instalacji elektrycznej w budynku komunalnym przy ul. Mazurskiej 67 w Komorowie 6 150,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.235.2019 2019-02-11 2019-04-16 Paulina Wądołowska warsztaty plastyczne dla mieszkańców sołectwa Opacz-Koloni 1 500,00 Umowa o dzieło
Aneks nr 1
z dnia 2019-04-11
do umowy nr KS.235.2019
2019-06-25 Aneks do umowy UG/KS/235/2019 z 11.02.2019 r. - warsztaty artystyczne dla mieszkańców sołectwa Opacz-Koloni 1 500,00 Aneks do umowy
KS.236.2019 2019-02-11 2019-06-24 Anna Pawlak zajęcia plastyczne dla mieszkańców osiedla Michałowic 2 219,20 Umowa o dzieło
KS.237.2019 2019-02-15 2019-02-16 RESTAURACJA CORRADO, Konrad Filipowicz, al. Woj. Polskiego 36A, 05-804 Pruszków 5341935384 usługa cateringowa – poczęstunek dla 120 osób, uczestników imprezy sportowej, 16 lutego 2019 r. Turniej Piłki Koszykowej Mazovia CUP dla chłopców w wieku gimnazjalnym. 1 653,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.238.2019 2019-02-11 2019-02-16 CATERING COMETA, Anna Bolek, ul. Polna 21C, 05-806 Nowa Wieś 5341021833 usługa cateringowa - poczęstunek dla 120 osób, uczestników i gości honorowych imprezy sportowej, 16 lutego 2019 r. Turniej Piłki Koszykowej Mazovia CUP dla chłopców w wieku gimnazjalnym. 529,20 Zamówienie / Zlecenie
BF.239.2019 2019-02-04 2019-03-01 Waldemar Widlicki rozniesienie decyzji podatkowyc 1 200,00 Umowa zlecenie
BF.240.2019 2019-02-12 2019-03-01 Magdalena Krajnik-Partyka rozniesienie decyzji podatkowyc 6 200,00 Umowa zlecenie
GK.241.2019 2019-01-02 2019-12-31 Fortum Marketing and Sales Polska S.A. ul. Heweliusza 80-890 Gdańsk Sprzedaż i dostawa paliwa gazoweg 131 189,00 Umowa zakupu
IR.242.2019 2019-02-13 2019-02-18 WAGA-BART Specjalistyczna Pracownia Projektowa, ul. Wojciechowskiego 37/4, 02-495 Warszawa 5220050095 aktualizacja kosztorysu na modernizację zbiornika w Komorowie Ws 2 337,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.243.2019 2019-02-14 2019-02-22 Wide Format Iwona Kowalczyk, Sasanki 4, 05-802 Pruszków 7161122255 wykonanie 31 tablic w formacie 61x91 cm. Usługa będzie wykonana w związku z organizacją wernisażu, wystawy fotograficznej Pawła Paradowskiego, 22 lutego 2019 r. o godz. 18.30 w Sali multimedialnej i holu Urzędu Gminy Michałowice w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1. 3 557,16 Zamówienie / Zlecenie
KS.244.2019 2019-02-14 2019-02-16 Marcin Skwarek PART4YOU ul. Zagłoby 2 lok. 46, 02-495 5222727768 oprawa muzyczna balu karnawałowego, Nowa Wieś 16.02.201 2 952,00 Umowa zlecenie
KS.245.2019 2019-02-11 2019-04-17 M-land Mariusz Marcysiak ul. Bony 47h /5 02-496 Warszawa 5661362263 warsztaty fotograficzne, Reguły od 13.02.2019 r 3 000,00 Umowa zlecenie
KS.246.2019 2019-02-11 2019-04-18 M-land Mariusz Marcysiak ul. Bony 47h /5 02-496 Warszawa 5661362263 warsztaty fotograficzne, Granica od 14.02.2019 r 3 000,00 Umowa zlecenie
KS.247.2019 2019-02-11 2019-02-23 Nove e-Media Piotr Niciporuk ul. Mazowiecka 20/32 05-077 Warszawa NIP 821-260-28-54 8212602854 zabawa karnawałowa w Granicy, 23 lutego 2019 r 984,00 Umowa zlecenie
IT.248.2019 2019-02-11 2019-12-31 ODEO Systemy Dźwiękowe ul. Kineskopowa 1, Piaseczno 05-500 1230457850 Zakup dodatkowych pulpitów do systemu konferencyjnego 12 498,00 Zamówienie / Zlecenie
BHP.249.2019 2019-02-01 2019-12-31 Volvo Truck Center Młochów, Aleja katowica 215, 05-831 Młochów 8951009619 naprawa uzupełniająca samochodu pozarniczego VOLVO nr rej WPR8499 4 000,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.250.2019 2019-02-13 2019-12-31 Fotospress, ul.Wiosny Ludów 41/1, Warszawa 5271096687 przygotowanie i opracowaniw materiałów informacyjno-promocyjnyc 17 712,00 Umowa zlecenie
FZ.251.2019 2019-02-14 2019-03-14 Paweł Mikiewicz wykonywanie plrac pomocniczych w polegajacych na przygotowywaniu materiałów dla radnych i sołtysów,publikacji zaproszeń, uchwał i projektów uchwał, prowadzeniu rejestru uchwał, zarządzaniu pocztą elektroniczną, sporzadzaniu protokołów z przebiegu sesj 3 076,24 Umowa zlecenie
GK.252.2019 2019-02-14 2019-03-31 Dariusz Bernaś Dotacja do usunięcia eternitu 1 237,50 Umowy dotacyjne
FZ.253.2019 2019-02-14 2019-02-20 Biuro Projektów Infrastrukturalnych Krzysztof Suliga, ul. Tęczowa 3 lok. 6, 05-270 Marki 6932026076 Sporządzenie Programu Funkcjonalno Użytkowego (PFU) dla parkingu „Parkuj i Jedź” w Komorowie, planowanego do dofinansowania w ramach ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych konkursu nr RPMA.04.03.02-IP.01-14-085/18 Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – Poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT, typu projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – „Parkingi Parkuj i Jedź” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 12 300,00 Umowa o dzieło
GK.254.2019 2019-02-15 2019-12-31 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. 5272706082 dostawa paliwa gazowego Komorów ul. Ceglana dz. 716/2 12 000,00 Umowa zakupu
GR.255.2019 2019-02-15 2019-12-31 Kancelaria Adwokacka Krysińska i Krasowicz ul.Elektoralna 21/28 5252525408 świadczenie usług prawnych i zastepstwie procesowymDobra Ziemskie Michałowic 14 850,00 Usługi prawne
GR.256.2019 2019-02-15 2019-12-31 Usługi Justyna Wielgosz 5342384839 wykonanie opracowania geodezyjnego dla dz. 124/1 Opacz Mał 2 000,00 Umowa zlecenie
GR.257.2019 2019-02-15 2019-12-31 GEOMAR-Marcin Baranowski,ul. Nadbrzeżna 34C/113, Ożarów Mazowiecki 8521411879 wykonanie czynności rozgraniczających dz. ewid. nr 926 z dz. 749 w Granic 3 567,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.258.2019 2019-02-15 2019-02-20 Calino Barbara Połulich, ul. Ruchliwa 20, 02-182 Warszawa 5211213250 Zakup na Turniej piłki ręcznej o Puchar Wójta Gminy Michałowice, który odbędzie się 21 lutego 2019 r. w Szkole Podstawowej w Michałowicach, ul. Szkolna 15. 750,15 Zamówienie / Zlecenie
GK.259.2019 2019-02-15 2019-12-31 Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Michałowicach Raszynie z/s w Jankach ul. Falencka 1 05-090 Raszyn 5250003870 Dzierżawa części działki 678/2 W Regułach. 24 354,00 Umowa najmu / dzierżawy
KS.260.2019 2019-02-15 2019-02-20 Usługi Grawerskie, Magdalena Szczepaniak, ul. Ruchliwa 20, Warszawa 5222515500 Tabliczki grawerowane grawerton, usługa wykonana będzie w związku Turniejem piłki ręcznej o Puchar Wójta Gminy Michałowice, który odbędzie się 21 lutego 2019 r. w Szkole Podstawowej w Michałowicach, ul. Szkolna 15. 309,31 Zamówienie / Zlecenie
GK.261.2019 2019-02-15 2019-12-31 TP Enterprise Tomasz Piotrowski ul. Rosy 5L, 02-996 Warszawa 118 153 86 94 opieka nad zwierzętam 3 690,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.262.2019 2019-02-18 2019-12-31 Wolters Kluwer S.A., ul. Przyokopowa 33, Warszawa 01-208 583-001-89-31 Zakup dodatkowego stanowiska LEX off-line z modułami LEX Omega, Komentarze, Prawo Publiczne, Prawo Cywilne, Prawo Pracy, Prawo Karne, Prawo Europejski 1 741,68 Zamówienie / Zlecenie
KS.263.2019 2019-02-18 2019-02-21 REKOS Witold Piskorek 02-495 Warszawa ul. Sosnkowskiego 3 9511654078 Zakup 3 piłek do piłki ręcznej w rozmiarze 2 firmy SELECT W. Champions Replica jako nagrodę dla Drużyny zajmującej I, II i III miejsce uczestników Turnieju piłki ręcznej o Puchar Wójta Gminy Michałowice, który odbędzie się 21 lutego 2019 r. w Szkole Podstawowej w Michałowicach, ul. Szkolna 15. 288,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.264.2019 2019-02-18 2019-12-31 Komputronik Łuków ul. Nowopijarska 8c 21-400 Łuków 972-09-02-729 Zakup oprogramowania Microsoft Office w programie licencjonowania abonamentowego „Office 365” 2 695,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.265.2019 2019-02-11 2019-02-11 TORPAK SP. Komandytowa Krzysztof Baran, ul. Działkowa 16, 05-816 Reguły 5340018390 zakup artykułów przemysłowych na utrzymanie świetlicy w Nowej Ws 161,38 Zamówienie / Zlecenie
IR.266.2019 2019-02-18 2019-02-25 Biuro Usług Projektowych KANPRO Jan Wojcieski, ul. Radzymińska 36/38/40 m.11, 03-752 Warszawa 5361005286 aktualizacja przedmiarów i kosztorysó 9 840,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.267.2019 2019-02-18 2019-12-22 Tomag Tomasz Rachlewicz, ul. Zacisze 20, 05-802 Pruszków
NIP: 5340209807
przewóz dziesięciu drużyn dzieci i młodzieży z terenu Gminy Michałowice na zawody sportowe w ramach Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza MAZOVIA, reprezentujących Gminę Michałowic 4 320,00 Umowa zlecenie
GK.268.2019 2019-01-02 2020-12-31 PGE Obrót S.A. ul.Marsa 95, Warszwa 8130268082 Kompleksowa umowa sprzedaży energii elektrycznej i dystrybucji dla świetlicy w Gminie Michałowice, 70 000 w 2019, 70 000 w 202 140 000,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.269.2019 2019-02-18 2019-06-17 Perfect Drive Arkadiusz Krzak, ul. Równoległa 5/18, 05-092 Łomianki NIP: 1181481178 1181481178 warsztaty z ceramiki dla mieszkańców sołectwa Pęcic 4 981,50 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2019-03-12
do umowy nr KS.269.2019
2019-06-17 Aneks do umowy UG/KS/269/2019 - warsztaty z ceramiki dla mieszkańców sołectwa Pęcice 3 874,50 Aneks do umowy
KS.270.2019 2019-02-18 2019-02-19 AJJ Aneta Jaguścik, ul.Królewska 12, Reguły NIP : 5321695821 5321695821 zakup artykułów papierniczych na potrzeby działalności świetlicy w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34 300,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.271.2019 2019-02-18 2019-02-27 "Polandscape - architektura krajobrazu" Marzena Bronisz,ul. Domaniewska 22A/54, 02-672 Warszawa "Siłownia plenerowa, strefa relaksu i plac zabaw w ramach programu OSA - Otwarta Strefa Aktywności przy Szkole Podstawowej w Komorowie" - dostosowanie istniejącego projektu placu zabaw do wytycznych programu OSA 4 797,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.272.2019 2019-02-20 2019-02-22 Sebastian Grądalski EUFONIA ul. Wałbrzyska 48/158, 02-739 Warszawa 7381831723 koncert zespołu Moribaya podczas wernisażu 22.02.2019 r 3 690,00 Umowa zlecenie
KS.273.2019 2019-02-20 2019-02-23 Wiktor Szczepański oprawa muzyczna balu karnawałowego dla mieszkańców sołectwa Opacz-Kolonia, 23.02.2019 r 592,31 Umowa zlecenie
KS.274.2019 2019-02-20 2019-04-25 Michał Chruśliński Sport & Finance ul. Makowska 7, 04-208 Warszawa 5222641831 zumba dla dzieci, sołectwo Opacz-Kolonia 1 000,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2019-04-15
do umowy nr KS.274.2019
2019-06-27 Aneks do umowy nr UG/KS/274/2019 z 20.02.2019 r. - Zumba dla dzieci z sołęctwa Opacz-Koloni 700,00 Aneks do umowy
KS.275.2019 2019-02-21 2019-02-22 Italian Grill sp. z o.o. ul. Jesionowa 1e lok. 4 05-816 Michałwoice 5342519989 catering dla gości wernisażu wystawy fotograficznej Pawła Paradowskiego 22 lutego 2019 r. w Urzędzie Gminy Michałowice ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, Reguł 1 200,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.276.2019 2019-02-22 2019-03-18 MULTI-GEO Tomasz Szymański, Sadowa 6, Pruszków 1180916987 operat szacunkwy dz. 845/1, Komorów-Osiedle, służebność przesył 725,70 Zamówienie / Zlecenie
IR.277.2019 2019-02-19 2019-09-30 Atlantisystem Marcin Urbański, Reguły, Al. Jerozolimskie 330 Dostawa i montaż garażu na rolbę - ZSO w Komorowi 37 023,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.278.2019 2019-02-22 2019-12-31 Usługi Asenizacyjne Leon Szeląg 05-090 Raszyn ul. Słowikowskiego 62a 5222345423 usuwanie zalewisk wodnych na drogac 29 916,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.279.2019 2019-02-20 2019-03-01 House of Quality Sp. z o.o., ul. Jaskółcza 10, 05-807 Podkowa Leśna 5291820324 opracowanie i złozenie wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego przez MSiT Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OS 2 952,00 Umowa zlecenie
KA.280.2019 2019-02-12 2019-02-28 Tomasz Łoziński weryfikacja procedur i wzorców umownych w zakresie zamówień publicznyc 5 000,00 Umowa zlecenie
GR.281.2019 2019-02-25 2019-12-31 MULTI-GEO Tomasz Szymański, Sadowa 6, Pruszków 1180916987 wykonanie mapy z projektem podziału dz. 725 na wydzielenie pasa gruntu pod poszerzenie ul. Debowej w Granic 3 075,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.282.2019 2019-02-25 2019-12-31 Usługi Geodezyjne Justyna Wielgosz-Domańska 5342384839 wykonanie mapy z projektem podziału dz. 631/3 w Pęcicach, wydzielenie pasa gruntu pod ścieżkę rowerową wzdłuż Raszynk 2 400,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.283.2019 2019-02-25 2019-12-31 Anna Rybicka Julia Rybicka otrzymuje stypendium na okres od 1 lutego 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. w wysokości 600,00 zł miesięcznie za powołanie Kadry Narodowej 2019 przez Polski Związek Gimnastyczny. 6 600,00 Umowa stypendialna
KS.284.2019 2019-02-25 2019-12-31 Marek Ożóg Maja Ożóg otrzymuje stypendium na okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w wysokości 600,00 zł miesięcznie za powołanie do Kadry Narodowej Juniorów w snowboarcrossie. 7 200,00 Umowa stypendialna
GR.285.2019 2019-02-25 2019-12-31 Doradztwo Gospodarcze Robert Szewczyk 1230273570 wykonanie operatu szacunkowego okreslającego wartość dz. 316/1 Pęcice aktualizacja opłaty z tytułu uzytkowani 971,70 Zamówienie / Zlecenie
IR.286.2019 2019-02-26 2019-11-30 Nextbike Polska Spółka Akcyjna, 01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 6B Zakup systemu bezobsługowego wypożyczalni sprzetu turystycznego - Rower Gminn 449 000,00 Zamówienie / Zlecenie
UA.287.2019 2019-02-20 2019-07-01 BROL Systemy Przestrzenne SC, 05-500 Piaseczno ul. Strusia 4C/27 952-188-30-53 sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Granica-część IIB 2 000,00 Zamówienie / Zlecenie
BF.288.2019 2019-02-15 2019-03-01 Bartosz Lewandowski rozniesienie decyzji podatkowyc 1 000,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.289.2019 2019-02-26 2019-03-01 PPH CALINO Barbara Połulich, ul. Ruchliwa 20, 02-182 Warszawa
NIP: 5211213250
Zakup medali i pucharów na organizowany przez Zarząd Osiedla Granica Pierwszy Turniej ping-ponga w Granicy, który odbędzie się 3 marca 2019 r. o godz. 11.00 w świetlicy w Granicy przy ul. Czeremchy 1. 246,20 Zamówienie / Zlecenie
KS.290.2019 2019-02-26 2019-03-01 Usługi Grawerskie, Magdalena Szczepaniak, ul. Ruchliwa 20, Warszawa 5222515500 Usługa tabliczka grawerowana grawerton MG10 wykonana będzie w związku z organizowanym przez Zarząd Osiedla Granica Pierwszy Turniej ping-ponga w Granicy, który odbędzie się 3 marca 2019 r. o godz. 11.00 w świetlicy w Granicy przy ul. Czeremchy 1. 15,02 Zamówienie / Zlecenie
FZ.291.2019 2019-02-26 2019-12-31 Andrzej Styszewski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice na zakup pieca gazowego w ramach trwałej zmiany ogrzewania węglowego na gazowe 7 000,00 Umowy dotacyjne
KS.292.2019 2019-03-04 2019-03-09 Łódzki Teatr Piosenki Michał Wieczorek ul. Liściasta 54 m. 26 91-357 Łódź NIP 7262436794 7262436794 koncert z okazji Dnia Kobiet pt. „Wieczór w Paryżu”, dla mieszkańców sołectwa Opacz-Kolonia, 9 marca 2019 r. w godzinach 18.00-19.00 w świetlicy w Opaczy-Kolonii ul. Ryżowa 90. 1 600,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.293.2019 2019-02-26 2019-12-31 Marta Bieńczak Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne 7 000,00 Umowy dotacyjne
KS.294.2019 2019-03-04 2019-03-09 Łódzki Teatr Piosenki Michał Wieczorek ul. Liściasta 54 m. 26 91-357 Łódź NIP 7262436794 7262436794 koncert z okazji Dnia Kobiet pt. „Wieczór w Paryżu”, dla mieszkańców sołectwa Komorów. Koncert odbędzie się 9 marca 2019 r. w godzinach 15.30-16.30 w świetlicy w Komorowie ul. Kaliszany 18. 1 600,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.295.2019 2019-02-20 2019-03-01 Tomasz Pospieszny przygotowanie i przeprowadzenie spotkania – wykładu autorskiego pt. „Trzy Panie Curie” poświęconego Marii Skłodowskiej-Curie oraz jej córkom: Irenie Joliot-Curie i Ewie Curie. Spotkanie organizowane jest dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś, 1 marca 2019 r. 220,00 Umowa o dzieło
KS.296.2019 2019-02-27 2020-01-02 Krzysztof Malmurowicz ul. Kościuszki 5 05-816 Michałowice NIP 5251635141 5251635141 wynajem sali w Ośrodku Rehabilitacji Olimpijczyków przy ul. Kościuszki 5 w Michałowicach. Sala zostanie wynajęta na 2 marca 2019 r. dla mieszkańców sołectwa Michałowice w celu zorganizowania zabawy karnawałowej, która odbędzie się w godz. 20.00-2.00. 2 000,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.297.2019 2019-02-28 2019-03-07 e-dyplomy Zbigniew Spychała, Warszawska 106A/22, 05-300 Mińśk Mazowiecki NIP: 8221439431 8221439431 Zakup statuetek, dyplomów i pucharów na nagrody dla uczestników gminnego konkursu „Bezpiecznie, Zdrowo I Miło, By Się W Szkole Lepiej Żyło” II edycji konkursu "Zdrowo I Aktywnie W Gminie Michałowice" pod patronatem Wójta Gminy Michałowice, 8 marca 2019 r 986,30 Zamówienie / Zlecenie
PR.298.2019 2019-02-01 2019-12-31 Mariusz Marcysiak pisanie artykułów wraz z dokumentacją fotograficzn 3 300,00 Umowa o dzieło
Aneks nr 1
z dnia 2019-03-04
do umowy nr PR.298.2019
2019-12-31 aneks - [pisanie artykułów - do umowy nr 298/2019 13 200,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2019-06-12
do umowy nr PR.298.2019
2019-12-31 Aneks do umowy UG.PR/298/2019. Zwiększona wartość zamówienia do kwoty 28 000 zł. 11 500,00 Aneks do umowy
PR.299.2019 2019-02-01 2019-03-31 Beata Izdebska-Zybała piasnie artykułów wraz z dokumentacja fotograficzn 3 300,00 Umowa o dzieło
Aneks nr 1
z dnia 2019-03-04
do umowy nr PR.299.2019
2019-12-31 zmiana okresu obowiązywania umowy 6 700,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2019-06-12
do umowy nr PR.299.2019
2019-12-31 Aneks nr 2 do Umowy UG.PR/299/2019 z 1 lutego 2019 r., pisanie artykułów wraz z dokumentacją fotograficzną. 510,00 Aneks do umowy
GK.300.2019 2019-03-01 2019-06-28 Biuro Usług Projektowych KANPRO Jan Wojcieski, ul. Radzymińska 36/38/40 m.11, 03-753 Warszawa 5361005286 dokumentacja projektowa na przebudowę wodociągu wraz z rozbudową odwodnienia w ul. Jodłowej w Granic 119 925,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.301.2019 2019-02-28 2019-03-03 Cezary Jarosław Haber zapewnienie stałej obsługi techniki estradowej na którą składa się: montaż, demontaż i obsługa techniczna sprzętu nagłośniającego podczas koncertu pt. „Pod dachami Paryża” – piosenki Edith Piaf z akompaniamentem akordeonu dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś, 3 marca 2019 r. 474,73 Umowa zlecenie
KS.302.2019 2019-02-28 2019-03-03 Dorota Bębenek autorski koncert pt. „Pod dachami Paryża” – piosenki Edith Piaf w tłumaczeniu polskim Andrzeja Ozgi z akompaniamentem akordeonu, dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś, 3.03.2019 r. 2 747,25 Umowa o dzieło
KS.303.2019 2019-02-28 2019-03-02 DIL GROUP Paweł Kurek ul. Michał Spisaka 18 02-495 Warszawa NIP 5272388995 5272388995 obsługa muzycznaj i techniczna zabawy karnawałowej dla mieszkańców sołectwa Michałowice, 2 marca 2019 r 3 075,00 Umowa zlecenie
KS.304.2019 2019-02-20 2019-02-21 Sklep spożywczy u Darka, Dariusz Kanclerski, Parkowa 79, 05-806 Komorów Pęcice 5342112816 zakup słodyczy na Turniej Piłki ręcznej 21.02.2019 r 146,40 Zamówienie / Zlecenie
KS.305.2019 2019-03-01 2019-03-03 Kwiaciarnia Wielki Błękit, ul. Berylowa 34, Komorów 9511297129 zakup jednego bukietu kwiatów dla artystów wykonawców koncertu pt. „Pod dachami Paryża”, który odbędzie się 3 marca r. w świetlicy w Nowej Wsi przy ul. Głównej 52B w godzinach 17.00-18.30. 234,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.306.2019 2019-02-22 2019-04-20 Mateusz Ciesielski Dotacja do usunięcia eternitu 4 950,00 Umowy dotacyjne
KS.307.2019 2019-03-04 2019-03-29 PPU „OTO” Tomasz Ostrowski ul. Arkadowa 3 02-787 Warszawa NIP: 5210443137 5210443137 zakup Zastawki Aluminiowej ze stelażem składanym, przenośnym 1 m x 2,2 m, kieszeń wsuwana od góry na stelaż z czarnej tkaniny molton (atest ppoż.) – 2 szt. Zakup na potrzeby wydarzeń kulturalnych organizowanych w świetlicy w Nowej Wsi ul. Główna 52B. 3 259,50 Zamówienie / Zlecenie
FZ.308.2019 2019-03-05 2019-12-31 Urszula Cichecka Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne 7 000,00 Umowy dotacyjne
GK.309.2019 2019-03-04 2019-03-04 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o. ul. Targowa 72 03-734 Warszawa 1130089950 dostawa ubrań roboczyc 507,98 Zamówienie / Zlecenie
FZ.310.2019 2019-03-05 2019-12-31 Tadeusz Godula Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne 7 000,00 Umowy dotacyjne
GK.311.2019 2019-02-05 2019-12-31 MPWIK S.A 525 00 05 662 dostawa wody do ul. Polnej, Orzeszkowej, ul. Armii Krajowej oraz odbiór śieków ul. Armii Krajowej. 650 000,00 Umowa zakupu
GK.312.2019 2019-02-05 2019-12-31 MPWIK S.A 525 00 05 662 Odprowadzenie ścieków z terenu Gminy Michałowice 4 205 000,00 Umowa zakupu
GK.313.2019 2019-02-05 2019-12-31 MPWIK S.A 525 00 05 662 zakup wody ul. Raszyńska 3 5 000,00 Umowa zakupu
GK.314.2019 2019-02-05 2019-12-31 MPWIK S.A 525 00 05 662 dostawa wody do budynku ul. Łąkowa 1 1 000,00 Umowa zakupu
KS.315.2019 2019-03-06 2019-03-08 Krzysztof Jankowski koncert z repertuaru przebojów Elvisa Presleya z okazji Dnia Kobiet. Koncert organizowany jest dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś. 2 198,00 Umowa o dzieło
KS.316.2019 2019-03-05 2019-05-18 M-land Mariusz Marcysiak ul. Bony 47h /5 02-496 Warszawa 5661362263 warsztaty fotograficzne, osiedle Michałowic 3 000,00 Umowa zlecenie
KS.317.2019 2019-03-06 2019-03-17 Kocham podróże Urszula Popławska, Duchnice, ul. Ożarowska 33 05-850 Ożarów Mazowiecki 5341615194 wyjazd studyjny do teatru Capitol, sołectwo Michałowice, 17.03.2019 r 3 856,00 Umowa zlecenie
KS.318.2019 2019-03-06 2019-03-08 Stowarzyszenie K40, 05-806 Komorów, ul. M. Dąbrowskiej 40 KRS 0000214644 5342283699 koncert – recital Krzysztofa Tyńca, 8.03.2019 r 8 100,00 Umowa zlecenie
KS.319.2019 2019-03-07 2019-03-10 QIC Maciej Szkudlarek ul. Smugowa 26j/2 95-200 Pabianice NIP: 7292524787 7292524787 koncert poetycko-musicalowy pt. "Z piosenką przez świat", dla mieszkańców osiedla Granica, 10.03.2019 r 1 500,00 Zamówienie / Zlecenie
KA.320.2019 2019-03-01 2019-03-31 Teresa Stolarczyk Umowa zlecenie - udział w prowadzeniu bieżących spraw stanowiska kadrowo-administracyjnego i prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników UG 3 507,84 Umowa zlecenie
GK.321.2019 2019-02-19 2019-12-31 Intantto Michał Grelus ul. Żeromskiego 27n Ożarów Mazowiecki 1181952672 prace porządkowe na strefach rekreacji, placach zabaw i boiskac 156 989,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.322.2019 2019-03-07 2019-03-22 The Brand Łukasz Brodowski ul. Grzybowa 4, 05-120 Legionowo 5361755656 sprzedaż i wykonanie nadruku na 120 koszulkach Turniej Piłki ręcznej 3 456,30 Zamówienie / Zlecenie
KS.323.2019 2019-03-08 2019-03-08 Stefan Gałka obsługa techniki scenicznej podczas koncertu - recitalu Krzysztofa Tyńca, 8.03.2019 r 400,00 Umowa zlecenie
KS.324.2019 2019-03-08 2019-03-08 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków 5272383182 zakup jednego bukietu kwiatów dla artysty Krzysztofa Tyńca wykonawcy koncertu – recitalu z okazji Dnia Kobiet. Koncert odbędzie się 8 marca 2019 r., w sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice w Regułach, przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, o godz. 19:00 150,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.325.2019 2019-03-06 2019-09-30 PAULOKOP Paweł Potruszka 05-830 Stara Wieś ul. Grodziska 21 534-25-77-395 równanie i profilowanie dró 158 303,00 Umowa o roboty budowlane
GR.326.2019 2019-03-08 2019-12-31 Marcin Baranowski Usługi Geodezyjne GEOMAR ul. Górna Droga 4/506, 02-495 Warszawa 8521411879 wykonanie pomiarów ogrodzeń i skarp wraz z wykonaniem mapy zasadnicze 1 845,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.327.2019 2019-03-11 2019-03-16 Studio Teatralne KRAK-ART Grzegorz Paleczny 31-709 Kraków, ul. M. Jaskra 13 NIP 6762224853 6762224853 przedstawienie artystyczne dla rodzin z Opaczy-Kolonii pt. „Pipi Skarpetka” 16 marca 2019 r. 450,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.328.2019 2019-03-11 2019-03-16 Studio Teatralne KRAK-ART Grzegorz Paleczny 31-709 Kraków, ul. M. Jaskra 13 NIP 6762224853 6762224853 przedstawienie artystyczne dla rodzin z sołectwa Komorów pt. „Pipi Skarpetka” 16 marca 2019 r. 450,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.329.2019 2019-03-11 2019-03-16 Studio Teatralne KRAK-ART Grzegorz Paleczny 31-709 Kraków, ul. M. Jaskra 13 NIP 6762224853 6762224853 przedstawienie artystyczne dla rodzin z Pęcic Małych pt. „Pipi Skrpetka” 16 marca 2019 r. 450,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.330.2019 2019-03-01 2019-03-31 Bogdan Maruszewski dozór na boisku w Granic 2 812,56 Umowa zlecenie
PR.331.2019 2019-03-06 2019-12-31 Naprawa Sprzętu Fotograficznego, Warszawa, Al. Jerozolimskie 113/115 9512145232 naprawa aparat 750,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.332.2019 2019-03-14 2019-03-16 Katarzyna Gruszewska spektakl muzyczny pt. „Ordonka - dziewczyna z Woli” w świetlicy w Nowej Wsi, 16.03.2019 r 2 747,25 Umowa o dzieło
GK.333.2019 2019-03-12 2019-10-15 WATERSYSTEM Sp. z o.o. spólka komandytowa Zakręt ul. Trakt Brzeski 167, 05-077 Wesoła 5322048050 konserwacja fontanny na strefie rekreacji w Michałowicac 21 402,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.334.2019 2019-03-01 2019-03-31 Justyna Ciechomska dozór na boiski ORLI 2 768,56 Umowa zlecenie
GK.335.2019 2019-03-01 2019-03-31 Artur Kostera dozór na placu zaba 600,00 Umowa zlecenie
GK.336.2019 2019-03-01 2019-03-31 Włodzimierz Kostera dozór na strefie rekreacj 3 269,60 Umowa zlecenie
GK.337.2019 2019-03-01 2019-03-31 Makowski Bogusław dozór na placu zaba 1 581,00 Umowa zlecenie
GK.338.2019 2019-03-01 2019-03-31 Stanisław Smolak dozór na placu zaba 2 027,16 Umowa zlecenie
GK.339.2019 2019-03-01 2019-03-31 Jerzy Pokropek, ul. Polna 13a Nowa Wieś
NIP: 5341261678
dozór na strefie rekreacj 2 883,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.340.2019 2019-03-12 2019-05-10 Fagus sp z o.o. Al.Krakowska 110/114 Warszawa 5222843925 wymiana piasku w piaskownicach na terenie gminy Michałowic 26 893,30 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.341.2019 2019-03-12 2019-12-20 DROMARK, ul. Sułkowskiego 4a, 05-820 Piastów 5340203696 wykonanie tablicze 1 718,31 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.342.2019 2019-03-13 2019-09-20 Zakład Zwalczania Szkodników SCORPION 8882334893 wykonanie zabiegów na kasztanowcach - zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczk 24 300,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.343.2019 2019-03-12 2019-12-31 Indruk, ul. Obrońców Pokoju 6a, Pruszków 5340010313 papier z logo gmin 369,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.344.2019 2019-03-12 2019-12-31 Mariola Kaczmarek Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne 7 000,00 Umowy dotacyjne
IT.345.2019 2019-03-13 2019-12-31 home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
NIP: 8522103252
Zakup usług hostingowych oraz utrzymanie domeny michalowice.p 1 746,60 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.346.2019 2019-03-13 2019-04-30 MULTIPLANTA Dariusz Cegłowski ul. Warecka 110, Warszawa 5341380176 wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy Dziennym Domu Seniora, przy ul. Ceglanej 2 w Komorowi 5 500,56 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.347.2019 2019-03-13 2019-03-13 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o. ul. Targowa 72 03-734 Warszawa 1130089950 dostawa sprzętu ogrodniczego 839,72 Zamówienie / Zlecenie
GK.348.2019 2019-03-01 2019-03-31 Piotr Uzarowicz dozór na placu zaba 1 581,00 Umowa zlecenie
OŚ.349.2019 2019-03-04 2019-03-05 HURTOWNIA ZOOLOGICZNA ARA Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 83B, 02-230 Warszawa
NIP: 5223134912
Zakup karmy 960,90 Zamówienie / Zlecenie
GK.350.2019 2019-03-01 2019-03-31 Marian Mazur dozory na strefie rekreacj 3 339,48 Umowa zlecenie
GK.351.2019 2019-03-01 2019-03-31 ABG MATERIAŁY Bartosz Lewandowski, ul. Rodzinna 39a Sokołów
NIP: 6731708314
dozór na strefie rekreacj 2 638,89 Umowa zlecenie
GK.352.2019 2019-03-04 2019-03-29 Iwona Koj Zawietanie umów najmu, naliczanie wysokości czynszu, prowadenie kartoteki indywidualnych najemców, prowadznie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem i eksploatacfją sieci oświetleniowej 3 200,00 Umowa zlecenie
IT.353.2019 2019-03-14 2019-12-31 Senetic SA, ul. ul.Kościuszki 227, 40-600 Katowice
NIP: 6342709934
Zakup licencji oprogramowania do wirtualiacji 841,22 Zamówienie / Zlecenie
IT.354.2019 2019-03-14 2019-12-31 PAWEŁ OCHYŃSKI CSG SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Kraków
NIP: 6793163992
Zakup 6 szt. akumulatów do zasilaczy awaryjnych 299,70 Zamówienie / Zlecenie
KS.355.2019 2019-03-14 2019-03-17 Tomag Tomasz Rachlewicz, ul. Zacisze 20, Pruszków NIP 5340209807 5340209807 przewóz 23 osobowej drużyny rocznika 2009 Uczniowskiego Klubu sportowego FC Komorów, która będzie reprezentowała naszą Gminę na turnieju „Pożegnanie zimy” odbywającego się w Krakowie przy ul. Dekerta 21. Trasa przejazdu: Komorów-Kraków-Komorów, 16-17 marca 2019 r. 1 944,00 Umowa zlecenie
KS.356.2019 2019-03-11 2019-03-18 WLS Sp. z o.o., ul. Na Uboczu 2 lok. 101, 02-791 Warszawa 9512398453 Zakup na Festiwal Piosenki Anglojęzycznej SINGING SCHOOLS. Który odbędzie się 30 marca 2019 r. w Sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice w Regułach ul. Aleja Powstańców Warszawy 1. 1 595,47 Zamówienie / Zlecenie
BF.357.2019 2019-02-22 2019-12-31 Taxpress s.c.ul. Marszałkowska 80, 00-517 Warszawa 527-231-50-97 prenumerata- przegląd podatków na 201 390,15 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.358.2019 2019-03-15 2019-03-15 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o. ul. Targowa 72 03-734 Warszawa 1130089950 zakup ubrań roboczych i wyposażenia na strefy rekreacj 449,87 Zamówienie / Zlecenie
FZ.359.2019 2019-03-15 2019-12-31 Krzysztof Dębski Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.360.2019 2019-03-15 2019-04-16 Karol Modrzejewski Dotacja do usunięcia eternitu 8 775,00 Umowy dotacyjne
OŚ.361.2019 2019-03-15 2019-05-15 Marzena Więckowska Dotacja do usunięcia eternitu 4 950,00 Umowy dotacyjne
KS.362.2019 2019-03-18 2019-12-19 Wioletta Lulis sprzątanie w świetlicy w Granic 13 500,00 Umowa zlecenie
GK.363.2019 2019-03-15 2019-04-30 Fal-Bruk Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, Warszawa ul. Sarabandy 42 5210527420 wykonanie dodatkowych nawierzchni utwardzonych w ul. Mokrej w Opacz-Kolonii 119 310,00 Umowa o roboty budowlane
PR.364.2019 2019-03-18 2019-12-31 ARTMAGIC PHU, ul, Leonida Teligi 24, 30-835 Kraków 676-209-43-62 wykonanie produktów reklamowyc 1 125,08 Zamówienie / Zlecenie
KS.365.2019 2019-03-15 2019-05-15 UKS Akademia Koszykówki Komorów, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20 nr w rejestrze powiatu: 60 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: Organizacja Europejskiego młodzieżowego turnieju ligowego 60 000,00 Umowy dotacyjne
KS.366.2019 2019-03-18 2019-03-23 Sebastian Patyk sędziowanie zawodów sportowych na hali sportowej w Zespole Szkół w Michałowicach ul. Szkolna 15 podczas Turnieju Piłki Ręcznej Chłopców, w ramach rozgrywek sportowych gmin zrzeszonych w „Stowarzyszeniu Gmin Zachodniego Mazowsza Mazovia” 23 marca 2019 r. 1 750,00 Umowa zlecenie
KS.367.2019 2019-03-15 2019-03-16 Kwiaciarnia "Wielki Błękit", Monika Filipowicz, ul. Berylowa 34, Komorów 9511297129 zakup jednego bukietu kwiatów ciętych dla artystów wykonawców koncertu pt. „Ordonka – dziewczyna z Woli”, który odbędzie się 16 marca 2019 r. w świetlicy w Nowej Wsi przy ul. Głównej 52B w godzinach 18.00-19.40 325,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.368.2019 2019-03-18 2019-05-19 BRANDENBURG SCHOOL AND EDUCATION HAKAN ÇAKAR, ul. 11 Listopada 65A, 05-816 Michałowice 5262521139 przygotowania i przygotowania dwóch zajęć – warsztatów kulinarnych kuchnia turecka dla dzieci, mieszkańców sołectwa Michałowice. 31.03 i 19.0 1 500,00 Umowa zlecenie
KS.369.2019 2019-03-18 2019-06-29 Marcin Maciąg zajęcia szachowe dla mieszkańców sołęctwa Reguły 1 403,50 Umowa zlecenie
IT.370.2019 2019-03-19 2019-12-31 CORSOFT, Andrzej Korzeniewski, ul. Trzykotki 6, 04-727 Warszawa
NIP: 9521760511
Roczna subskrypcja Adobe Creative Cloud for teams Roczna subskrypcja Adobe Stock for teams 10 assets per month 4 869,57 Zamówienie / Zlecenie
FZ.371.2019 2019-03-19 2019-12-31 Marek Trzciński Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne 7 000,00 Umowy dotacyjne
KS.372.2019 2019-03-19 2019-03-22 Grupa Seraf Art & Marketing - Janusz Serafin ul. Warsztatowa 11, 04-803 Warszawa 1132246394 zakup nagród zgodnie z ofertą dla uczestników Turnieju piłki ręcznej chłopców z roczników 2003-2005, który odbędzie się w Michałowicach, na terenie Zespołu Szkół przy ul. Szkolnej 15. Turniej organizowany jest w ramach Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza MAZOVIA 8 018,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.373.2019 2019-03-20 2019-03-23 RESTAURACJA CORRADO, Konrad Filipowicz, al. Woj. Polskiego 36A, 05-804 Pruszków 5341935384 usługa cateringowa – poczęstunek dla 120 osób, uczestników imprezy sportowej, w postaci dostarczonych na miejsce 45 pizz familijnych w trzech smakach (capriciosa, pepperoni, hawajska), 23 marca 2019 r. w szkole w Michałowicach przy ul. Szkolnej 15. Usługa będzie wykonana w związku z organizacją Turnieju piłki ręcznej chłopców z roczników 2003-2005 w ramach Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza MAZOVIA. 1 653,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.374.2019 2019-03-20 2019-03-23 Romana Brudzińska sprzątanie w trakcie i po turnieju piłki ręcznej Mazovia 2019 w ramach Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza „Mazovia” 23 marca 2019 r. 300,00 Umowa zlecenie
KS.375.2019 2019-03-20 2019-03-23 Agnieszka Aleksandra Gajewska zapewnienie opieki medyczno-pielęgniarskiej podczas trwania turnieju piłki ręcznej Mazovia 2019 w ramach Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza „Mazovia” 23 marca 2019 r 700,00 Umowa zlecenie
KS.376.2019 2019-03-20 2019-03-23 Janina Jamróz 05-816 Michałowice sprzątanie w trakcie i po turnieju piłki ręcznej Mazovia 2019 w ramach Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza „Mazovia” 23 marca 2019 r. 300,00 Umowa zlecenie
OŚ.377.2019 2019-03-21 2019-05-30 PERGOLA Małgorzata Skórko ul. Kineskopowa 1, 05-500 Piaseczno 1250460967 konserwacja i utwardzenie nawierzchni na placu zabaw- Komorów ul. Turystyczn 44 772,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.378.2019 2019-03-20 2019-03-24 EWELINA ADAMSKA, Szczeblewski i S-ka s.c. PHU, z siedzibą przy ul. 3 maja 42 05-816 Michałowice 5342145098 przewóz 90 osób, mieszkańców Gminy Michałowice na mecz reprezentacji Polski, który odbędzie się 24 marca 2019 r. na Stadionie PGE Narodowy w Warszawi 1 836,00 Umowa zlecenie
KS.379.2019 2019-03-20 2019-03-24 GAIK DOROTA PRZEWÓZ OSÓB COMFORTTRANS ul. Sylwestra 7, 05-803 Pruszków 5341163332 przewóz 13-osobowej reprezentacji Gminy Michałowice i 3 osób dorosłych (trenerzy i opiekunowie) na ćwierćfinały Mistrzostw Polski Juniorek w koszykówce, które odbędą się 22-23 marca 2019 r. na obiekcie Wisły Kraków przy ul Rejmonta 22 5 500,00 Umowa zlecenie
SA.380.2019 2019-03-19 2019-12-31 Lyreco Polska S.A ul. Sokołowska 33 05-806 Komorów 521-27-11-056 zakup i dostawa materiałów biurowych 43 050,00 Zamówienie / Zlecenie
SA.381.2019 2019-03-19 2019-12-31 ENTEREO Mateusz Pawlikowski ul. Ryżowa 87, 05-816 Opacz - Kolonia 773-24-02-807 sprzedaż i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych 95 149,10 Zamówienie / Zlecenie
BF.382.2019 2019-03-20 2019-10-30 Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Warszawa 522-26-66-162 Program szkoleniowo propagandowy "Bezpiecznie chce się żyć 2 460,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.383.2019 2019-03-21 2019-03-21 CATERING COMETA, Anna Bolek, ul. Polna 21C, 05-806 Nowa Wieś 5341021833 usługa cateringowa - poczęstunek dla delegacji z Ukrainy, 21.03.2019 r 492,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.384.2019 2019-03-14 2019-12-31 "H.G. FILM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Podwiejska 11, 05-822 Milanówek
NIP: 5291143852
usluga reklamow 2 460,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.385.2019 2019-03-20 2019-03-22 REKOS Witold Piskorek 02-495 Warszawa ul. Sosnkowskiego 3 9511654078 zakup akcesoriów sportowych na Turniej Piłki Ręcznej chłopców w Michałowicach 23 marca 2019 2 190,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.386.2019 2019-03-18 2019-12-31 Podarowane.pl Biedrzycki Spółka Jawna, 32-040 Rzeszotary, ul. Kasztanowa 26 944-224-71-62 wykonanie 15 szt. teczek formatu A 1 391,87 Zamówienie / Zlecenie
PR.387.2019 2019-04-11 2019-12-31 Towarzystwo Przyjaciół Miasta Komorów Komorowianie, 05-806 Komorów ul. Ceglana 29 5342433874 wykonanie 30 szt. książek i 30 szt. płyt C 1 950,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.388.2019 2019-03-18 2019-12-31 P.P.H.U. CHILI Damian Konieczny, Przyłęk 288, 64-300 Nowy Tomyśl 7881876930 wykonanie 500 szt. ściereczek reklamowych do okularó 1 245,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.389.2019 2019-03-22 2019-12-31 BIURO WYCENY NIERUCHOMOŚCI "MARKUS" MARIA MARCZAK, ul. Wiktorska 89 lok. 119, 02-582 Warszawa wycena nieruchomości w Komorowie dz. 499, 775/8, 775/9 576/1 775/8 775/10, 775/11, 775/12 5 000,00 Umowa zlecenie
GK.390.2019 2019-03-25 2019-06-28 Fal-Bruk Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, Warszawa ul. Sarabandy 42 5210527420 przebudowa ul. Ceglanej w Komorowie - etap 778 590,00 Umowa o roboty budowlane
KS.391.2019 2019-03-22 2019-03-26 GRE-ROB IMPORT EXPORT SC, ul. Modularna 12/paw 408, 02-238 Warszawa 5222740450 Zakup artykułów przemysłowych na potrzeby świetlicy przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach 1 894,22 Zamówienie / Zlecenie
KS.392.2019 2019-03-25 2019-12-31 SKF Anprel - KL AMT 05-806 Komorów ul. Kamelskiego 41 Nowa Wieś KRS 0000212423 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powierzono realizację zadania publicznego pod tytułem: Sport na Orliku, jako część życia gminy 35 000,00 Umowy dotacyjne
KS.393.2019 2019-03-25 2019-03-31 Bufet Gastronomiczny Dariusz Kołodziejczuk, warszawa , Narbutta 86 5341232688 przeprowadzenie warsztatów wielkanocnych dla dzieci, mieszkańców sołectwa Nowa Wieś, 31.03.2019 r 625,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.394.2019 2019-03-25 2019-09-04 Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich Warszawie
NIP: 5251594778
Przygotowanie i przeprowadzenie dwuetapowego konkursu studialno-realizacyjnego na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną zagospodarowania terenów przy Urzędzie Gminy Michałowice w Regułach, ze szczególnym uwzględnieniem kampusu edukacyjnego, oraz koncepcję architektoniczną energoefektywnego budynku przedszkola 265 680,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.395.2019 2019-03-25 2019-05-30 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MARGOT mgr inż. Jerzy Nieswadba, Zajączki 31, 63-500 Ostrzeszów 622-163-56-97 zabiegi mikoryzy w Alei Starych Li 34 980,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.396.2019 2019-03-25 2019-04-06 Elżbieta Baur warsztaty wielkanocne według autorskiego programu dla dzieci i dorosłych z sołectwa Nowa Wieś, 30.03 i 6.04.2019 r 851,70 Umowa o dzieło
FZ.397.2019 2019-03-25 2019-12-31 Paweł Rutkowski Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne 7 000,00 Umowy dotacyjne
GR.398.2019 2019-03-26 2019-12-31 BIURO WYCENY NIERUCHOMOŚCI "MARKUS" MARIA MARCZAK, ul. Wiktorska 89 lok. 119, 02-582 Warszawa wykonanie operatu szacunkowego dla dz. 649/1 i 650/1 Granic 600,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.399.2019 2019-03-25 2019-12-31 db Print Polska sp. z o.o, Grodzisk MAzowiecki, ul. Chrzanowska 32 5272458425 wykonanie 5000 szt. ulotek "Kampania płać podatki w Gminie Michałowice 836,40 Zamówienie / Zlecenie
FZ.400.2019 2019-03-26 2019-04-01 Bogdan Gancarz BODO, Krzywe 76, 22-351 Krzywe 5641667864 Rozkolportowanie 680 listów do mieszkańców gminy zgodnie z załaczona lista adresow 984,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.401.2019 2019-03-26 2019-05-30 MULTIPLANTA Dariusz Cegłowski ul. Warecka 110, 05-604 JASIENIEC 534-138-01-76 wykonanie i pielęgnacja nasadzeń wiosennych na terenie gmin 33 491,90 Zamówienie / Zlecenie
GR.402.2019 2019-03-19 2019-03-22 WPR media ul.Niecała 10/2 Pruszków publikacja wykazu nr 5/201 147,60 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.403.2019 2019-03-26 2019-04-30 REMONDIS Sp. z o.o., ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa 728-01-32-515 zabiegi pielęgnacyjne na rabatach przy urzędzie gmin 6 750,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.404.2019 2019-03-25 2019-03-27 HURTOWNIA ZOOLOGICZNA ARA Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 83B, 02-230 Warszawa
NIP: 5223134912
Zakup karmy dla zwierzą 12 170,30 Zamówienie / Zlecenie
KS.405.2019 2019-03-21 2019-03-21 Norton, D.A.A.P Nadulny Sp. j, ul. Orzeszkowej 11, Reguły 5341369772 Zakup wody i soków dla uczestników Turnieju piłki ręcznej chłopców z roczników 2003-2005, który odbędzie się 23 marca 2019 r. w Michałowicach na terenie Zespołu Szkół przy ul. Szkolnej 15. Turniej organizowany jest w ramach Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza MAZOVIA. 590,22 Zamówienie / Zlecenie
FZ.406.2019 2019-03-26 2019-12-31 Małgorzata Rosa Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne 7 000,00 Umowy dotacyjne
S.407.2019 2019-03-27 2019-05-06 Curulis Sp z o.o., P. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań 7831691499 przygotowanie raportu o stanie gminy zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminny 19 188,00 Umowa zlecenie
FZ.408.2019 2019-03-27 2019-04-15 Collect Consulting S.A., ul. Rolna 14, 40-555 Katowice 9542443402 Opracowanie Studium Wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami dla projektu "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"w ramach Konkursu RPMA.04.03.02-IP.01-14-085/1 14 760,00 Umowa zlecenie
FZ.409.2019 2019-03-27 2019-04-05 Biuro Projektów Infrastrukturalnych Krzysztof Suliga, ul. Tęczowa 3 lok. 6, 05-270 Marki 6932026076 Sporzadzenie programu funkcjonalno-użytkowego na rzecz Gminy Michałowice dla parkingu "Parkuj i Jedź" w Komorowie przy ul. Ceglanej planowanego do dofinansowania w ramach konkursu RPMA.04.03.02.-IP-14-085/1 12 300,00 Umowa zlecenie
GK.410.2019 2019-03-19 2019-12-31 jukomex Krzysztof Juczewski ul. Stawowa 4 05-090 Raszyn 522-192-56-21 ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG CZĘŚĆ 154 845,00 Umowa o dzieło
GK.411.2019 2019-03-19 2019-12-31 Zakład Usług Wielobranżowych Jolanta Generalczyk, 05-805 Otrębusy, ul. Wiejska 13 534-101-68-03 ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG CZĘŚĆ I 152 744,00 Umowa o dzieło
KS.412.2019 2019-03-27 2019-03-28 EWIANEK PRACOWNIA FLORYSTYCZNA EWA KANIA ul. Komorowska 54, 05-800 Pruszków 1181793021 warsztaty florystyczne „Las w słoiku” dla mieszkańców osiedla Michałowice, 28.03.2019 r 1 660,50 Umowa zlecenie
KS.413.2019 2019-03-21 2019-03-21 Almar II Marianna Jankowska ul. Kościuszki 1, 05-800 Pruszków 5211569691 zakup kroniki o wymiarach 420x297 na potrzeby działalności kulturalnej świetlicy Nowej Wsi, ul. Główna 52 95,01 Zamówienie / Zlecenie
KS.414.2019 2019-03-20 2019-03-22 Klub Miłośników Książki Sławomir Muskała, ul. Owczarska 9, 43-100 Tychy 6340080314 zakup 1 sztuki książki pt. „Stanisław Wyspiański” Wydawnictwo SBM i 1 sztuki książki pt. „Impresjonizm”. Zakup dla ucznia, mieszkańca gminy Michałowice laureata XIX edycji Konkursu Recytatorskiego im. Jarosława Iwaszkiewicza pt. „W kręgu Skamandra” pod patronatem Starosty Powiatu Grodziskiego Marka Wieżbickiego, który odbędzie się 15 i 17 maja 2019 r. w Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku ul. Gołębia 1, 05-807 Podkowa Leśna. 175,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.415.2019 2019-03-28 2019-04-07 Bufet Gastronomiczny Dariusz Kołodziejczuk, warszawa , Narbutta 86 5341232688 przeprowadzenie warsztatów wielkanocnych dla dzieci, mieszkańców sołectwa Komorów 7 kwietnia 2019 r 800,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.416.2019 2019-03-28 2019-12-31 Irena Borowska Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne 7 000,00 Umowy dotacyjne
IT.417.2019 2019-03-28 2019-12-31 ENTEREO ul. Centralna 22 05-816 Opacz-Kolonia 7732402807 Zakup sprzętu komputerowego: urządzenia wielofunkcyjne (kopiarko-drukarki 9 901,50 Zamówienie / Zlecenie
IT.418.2019 2019-03-28 2019-12-31 N.K. Serwis Piotr Nowak, ul.Żeromskiego 6, 05-820 Piastów 521-212-41-75 Zakup sprzętu komputerowego 279,21 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.419.2019 2019-03-14 2019-12-31 L.A.R. Usługi Dendrologiczne Leszek Rodek 5212102245 Nadzór nad pracami związanymi z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Michałowice, w tym nad pielęgnacją zieleni przyulicznej, Wykonywanie okresowych przeglądów stanu roślinności niskiej i wysokiej wraz ze wskazaniem konieczności wykonania określonych prac, Nadzór nad wykonywaniem nasadzeń drzew i krzewów na terenie gminy, Nadzór nad wykonywaniem nasadzeń roślin kwitnących i ozdobnych na terenie gminy, Współpraca w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej na „Usługi związane z utrzymaniem zieleni – koszenie traw, wycinka i cięcia drzew i krzewów oraz wykonanie i pielęgnacja nasadzeń na terenie gminy Michałowice”. 37 512,20 Zamówienie / Zlecenie
GK.420.2019 2019-03-18 2019-07-03 BUDWEX Wasilewski Mieczysław ul. 3 Maja 89, 05-080 Truskaw 118-095-99-27 Modernizacja oświetlebnia ulicznegooraz wymiana, remont i uzupełnienie punktów świtlnych, wymian szaf sterujących , wymian i remont linii i słupów oświetlena ulicznego na terenie Gminy. 1 216 100,00 Umowa o roboty budowlane
IR.421.2019 2019-03-01 2019-05-31 PSG Spółka z o.o. z siedzib ą w Warszawie, ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa 5252496411 Przyłaczenie do sieci gazowej działki 469 (ul. Szkolna) Michałowic 5 813,30 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.422.2019 2019-03-25 2019-03-25 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o. ul. Targowa 72 03-734 Warszawa 1130089950 zakup materiałów i wyposażenia na strefy rekreacji - środki czystośc 157,78 Zamówienie / Zlecenie
KS.423.2019 2019-04-01 2019-04-05 Calino Barbara Połulich, ul. Ruchliwa 20, 02-182 Warszawa 5211213250 Zakup na zwody wędkarskie o mistrzostwo Klubu Wędkarza przy Radzie Sołeckiej w Nowej Wsi. Zawody spławikowe odbędą się 7 kwietnia, a zawody spinningowe 1 maja o godz. 11.30, SMUG w Nowej Wsi 280,02 Zamówienie / Zlecenie
KS.424.2019 2019-04-01 2019-04-05 Usługi Grawerskie, Magdalena Szczepaniak, ul. Ruchliwa 20, Warszawa 5222515500 wykonanie tabliczek z nadrukiem grawerton do pucharów na zwody wędkarskie o mistrzostwo Klubu Wędkarza przy Radzie Sołeckiej w Nowej Wsi. Zawody spławikowe odbędą się 7 kwietnia, a zawody spinningowe 1 maja o godz. 11.30, SMUG w Nowej Wsi 44,03 Zamówienie / Zlecenie
KS.425.2019 2019-04-01 2019-04-07 Łódzki Teatr Piosenki Michał Wieczorek ul. Liściasta 54 m. 26 91-357 Łódź NIP 7262436794 7262436794 przygotowanie i przeprowadzenie koncertu pt. „Wiosna, ach to ty!”, dla mieszkańców sołectwa Komorów. Koncert odbędzie się 7 kwietnia 2019 r. w godzinach 15.00-16.00 w świetlicy w Komorowie ul. Kaliszany 18. 1 800,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.426.2019 2019-04-01 2019-06-24 Artur Dziewicki Ping-Pong, osiedle Granica 1 164,00 Umowa zlecenie
KS.427.2019 2019-04-01 2019-04-04 EWIANEK PRACOWNIA FLORYSTYCZNA EWA KANIA ul. Komorowska 54, 05-800 Pruszków 1181793021 warsztaty florystyczne „Wianek wiosenny” osiedle Michałowice, 4.04.2019 r 1 476,00 Umowa zlecenie
KS.428.2019 2019-04-01 2019-12-31 Pracownia Szeluszki Andrzej Szelenbaum, ul. Tomcia Palucha 11/29, 02-495 Warszawa NIP:5222601168 5222601168 warsztaty wielkanocne – szycie zajączków dla dzieci, mieszkańców osiedla Michałowice, 7 kwietnia 2019 r 1 000,00 Umowa zlecenie
FZ.429.2019 2019-03-29 2019-12-31 Euro-Doradztwo, Jakub Kotelecki, ul. Tadeusza 8, 05-800 Pruszków 5211581568 Sporządzenie Lokalnego Programu Osłonowego na rzecz Gminy Michałowic 8 000,00 Umowa zlecenie
FZ.430.2019 2019-04-01 2019-12-31 Kinga Gralak Pełnienie funkcji opiekuna sali komputerowej w Bibliotece Publicznej im. M. dabrowskiej w Komorowie, w ramach trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michalowice 12 403,40 Umowa zlecenie
KS.431.2019 2019-04-02 2019-04-07 Ochotnicza Straż Pożarna Nowa Wieś ul. Główna 2 05-806 Komorów KRS 0000033141 1130089950 Przygotowanie ogniska podczas akcji sprzątania 7 kwienia 2019 r. Nowa Wie 500,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.432.2019 2019-03-28 2019-12-31 Polski Druk Publishing Sp. z o.o., ul. Przejazdowa 25, 05-800 Pruszków
NIP: 1070028518
wykonanie plakatów PAŻ 295,20 Zamówienie / Zlecenie
GK.433.2019 2019-03-28 2019-06-28 Promar Zakład Usługowy Krzysztof Prokopczyk, ul. Skaryszewska 6, 26-600 Radom 7960016392 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piachy w Pęcicac 543 660,00 Umowa o roboty budowlane
GK.434.2019 2019-03-28 2019-04-29 Biuro Usług Projektowych KANPRO Jan Wojcieski, ul. Radzymińska 36/38/40 m.11, 03-752 Warszawa 5361005286 wykonanie szczegółowej koncepcji odwodnienia ul. Sieradzkiej w Komorowi 10 701,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.435.2019 2019-04-02 2019-06-28 Centrum Archeologiczne Jacek Kaczanowski, Pruszków ul. Jasna 11B/12 5342020669 nadzór arecheologiczny nad budową kanalizacji sanitarnej w ul. Piachy w Pęcicac 4 920,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.436.2019 2019-04-02 2019-04-12 PHU Pol-Drum Paweł Paśk, ul. Żelazna 83/85 m.4 00-875 Warszawa 5272233330 wykonanie aktuaclizacji przedmiaru i kosztorysu na przebudowę ul. Kolejowej w Michałowicach na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Wesołe 1 845,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.437.2019 2019-04-02 2019-07-31 ToMar-DROG T. Lis, M. Oleszczuk Sp. Jawna, Ul. Mełgiewska 38B/14, 20-234 Lublin 7122177826 wykoanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy cmentarzu w Michałowicac 23 985,00 Umowa zlecenie
OŚ.438.2019 2019-03-25 2019-03-25 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o. ul. Targowa 72 03-734 Warszawa 113-00-89-950 zakup materiałów na ORLIK w Sokołowi 624,65 Zamówienie / Zlecenie
GR.439.2019 2019-04-02 2019-12-31 Przedsiębiorstwo Usług Geo Kunicki -Kujawski ul. Kraszwskiego 27/28, Pruszków wykonanie mapy prawnej dla dz. 1049/1 Michałowice Osiedle ul. lotnicza nabycie gruntu zajętego pod drogę art.7 3 044,25 Umowa o dzieło
OŚ.440.2019 2019-04-02 2019-04-30 Delta cert Sp. z o.o. ul. Powstańców Listopadowych 29c/9 Rzeszów 8133701898 naprawa kabin dla zawodników na boisku w Granicy - wymiana siedzisk i uszkodzonych wypełnień konstrukcj 6 150,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.441.2019 2019-04-02 2019-05-17 Bodys Sp. z o.o. Patriotów 174, Warszawa dostawa i montaż siłowni plenerowej- Park w Regułac 6 999,32 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.442.2019 2019-04-02 2019-05-17 Bodys Sp. z o.o. Patriotów 174, Warszawa dostawa i montaż siłowni plenerowej - Pęcice Mał 9 999,29 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.443.2019 2019-04-02 2019-05-17 Bodys Sp. z o.o. Patriotów 174, Warszawa dostawa i montaż siłowni plenerowej - Komoró 12 999,90 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.444.2019 2019-04-02 2019-05-17 Bodys Sp. z o.o. Patriotów 174, Warszawa dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej - Reguły i Komoró 10 971,60 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.445.2019 2019-04-02 2019-05-20 Artykuły Ogrodniczo-Przemysłowe Monika Konopka, ul. Parkowa 2, Michałowice 5341776537 zakup materiałów i wyposażenia na strefy rekreacji i place zabaw na terenie gminy - nawozy, środki ochrony roślin, ziemia ogrodnicza, kor 5 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.446.2019 2019-04-02 2019-04-08 DROMARK, ul. Sułkowskiego 4a, 05-820 Piastów 5340203696 wykonanie tabliczek z napisem : Posprzątaj po swoim psi 1 151,28 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.447.2019 2019-03-28 2019-03-28 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o. zakup materiałów i wyposażenia na strefy rekreacji i placach zabaw - kłódki do strzynek elektrycznych zamontowanych na placach zaba 107,40 Zamówienie / Zlecenie
GR.448.2019 2019-04-03 2019-12-31 Doradztwo Gospodarcze Robert Szewczyk wykonanioe operatu szacunkowego okreslającego wartość działek w Regułac 1 125,45 Zamówienie / Zlecenie
KS.449.2019 2019-04-03 2019-04-13 "Top Medical" sp. z o. o. ul. Tomasza Zana 29/XIX Lublin Ogólnopolski Program Profilaktycznych Badań Ultrasonograficznych pod nazwą „NIE nowotworom u dzieci” dla dzieci w wieku 9 miesięcy – 6 lat w dniach 12-13 kwietnia 2019 r. przy Urzędzie Gminy Michałowice w Regułach ul. Aleja Powstańców Warszawy 10 000,00 Umowa zlecenie
FZ.450.2019 2019-04-03 2019-12-31 Wojciech Wągrodzki Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne 7 000,00 Umowy dotacyjne
KS.451.2019 2019-04-01 2019-08-31 Stowarzyszenie K40, 05-806 Komorów, ul. M. Dąbrowskiej 40 KRS 0000214644 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: Recitale 2019 określonego szczegółowo w ofercie złożonej w dniu 26 lutego 2019 r., 12 600,00 Umowy dotacyjne
KS.452.2019 2019-04-01 2019-08-31 Komorowskie Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów i Osób dotkniętych Chorobą Parkinsona KRS 0000407004 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: Aktywizacja osób starszych, niepełnosprawnych do udziału w wydarzeniach kulturalnych określonego szczegółowo w ofercie złożonej w dniu 14 marca 2019 r., 2 920,00 Umowy dotacyjne
KS.453.2019 2019-04-01 2019-08-31 Komorowskie Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów i Osób dotkniętych Chorobą Parkinsona KRS 0000407004 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: Aktywizacja osób starszych, niepełnosprawnych do uczestnictwa w działaniach kulturalnych, edukacyjnych i społecznych określonego szczegółowo w ofercie złożonej w dniu 14 marca 2019 r., 5 968,00 Umowy dotacyjne
GR.454.2019 2019-04-03 2019-12-31 Alojzy Kiziniewicz AK EXPERT, ul. Mariensztat 15/1, 00-302 W-wa okreslenie wartości nieruchomości poprzez ocenę atrybutów nieruchomości gruntowej w kontekście rynkowym celem weruyfikacji rynkowej z uywzględnieniem atrybutów oraz rynku równoległego 3 382,50 Zamówienie / Zlecenie
GK.455.2019 2019-04-03 2019-05-17 Hydro Kan Bruk Sp. z o.o. Warszawa ul. Witkiewicza 16 lok. 23 5242787302 przebudowa ul. Calineczki w Regułac 168 510,00 Umowa o roboty budowlane
GK.456.2019 2019-03-28 2020-04-20 Zakład Usługowo-ProjektowoProdukcyjny DROMARK 534-020-36-96 wykonanie zbiorczego projektu organizacji ruchu korekta w zakresie ulic w rejonie szkoły w miejscowości Granic 6 396,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.457.2019 2019-04-03 2019-12-31 Konrad Legucki Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne 7 000,00 Umowy dotacyjne
KS.458.2019 2019-04-03 2019-04-07 Paweł Odoszewski koncert Pieśni o Męce Pańskiej na kwintet i śpiew, który odbędzie się 7 kwietnia 2019 r. w kościele Wniebowzięcia N.M.P. w Michałowicach przy ul. Szkolnej 11 w godz. 19.00-20.30 4 945,00 Umowa o dzieło
PR.459.2019 2019-03-27 2019-12-31 PPH CALINO Barbara Połulich, ul. Ruchliwa 20, 02-182 Warszawa 5211213250 wykonanie dwóch plakietek pamiątkowyc 107,02 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.460.2019 2019-03-01 2019-03-15 Jerzy Pokropek, ul. Polna 13a Nowa Wieś
NIP: 5341261678
Dozór na strefie rekreacji w Nowej Ws 1 395,00 Umowa zlecenie
PR.461.2019 2019-03-27 2019-12-31 Usługi Grawerskie, Magdalena Szczepaniak, ul. Ruchliwa 20, Warszawa 5222515500 wykonanie usługi grawerowania herbu gminy Michałowic 101,01 Zamówienie / Zlecenie
GK.462.2019 2019-04-04 2019-04-25 Firma Poż - serwis 05-816 Michałowice, ul. Dębowa 8 534-231-30-12 przegląd i remont gaśnic oraz badanie hydrantów wewnętrznych w budynkach SUW i świetlic wiejskic 1 075,02 Zamówienie / Zlecenie
KS.463.2019 2019-04-01 2019-12-31 SKF Anprel - KL AMT 05-806 Komorów ul. Kamelskiego 41 Nowa Wieś KRS 0000212423 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: Trenuję piłkę nożną, kopię i skaczę, uczę się określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 12 marca 2019 r 30 000,00 Umowy dotacyjne
KS.464.2019 2019-04-01 2019-12-31 UKS Akademia Koszykówki Komorów, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20 nr rejestru: 60 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: Na sportowo czyli zdrowo określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 14 marca 2019 r., 67 500,00 Umowy dotacyjne
PR.465.2019 2019-04-04 2019-12-31 Polski Druk Publishing, ul. Przejazdowa 25, 05-800 Pruszków 1070028518 wykonanie 100 szt. kartek świątecznych wielkanocnych wraz z kopertami z logiem gminy Michałowic 467,40 Zamówienie / Zlecenie
PR.466.2019 2019-04-04 2019-12-31 NOVA Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 7,58-130 Żarów 8842601968 wykonanie gadżetów promocyjnych z logiem gminy Michałowic 24 280,20 Zamówienie / Zlecenie
S.467.2019 2019-03-25 2019-12-31 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Warszawa 5220001895 szkolenia organizowane w ramach Forum Sekretarz 1 440,00 Umowa zlecenie
KS.468.2019 2019-04-01 2019-08-31 UKS Akademia Koszykówki Komorów, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20 nr w rejestrze powiatu: 60 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: Z kulturą i historią zza pan brat określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 14 marca 2019 r 6 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.469.2019 2019-04-04 2019-05-16 Marzena Suchocka Wykonanie ekspertyzy dotyczącej zakresu i zasad przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych, mikoryzy i mulczowania w obrębie drzew stanowiacych pomnik przyrody w pasie drogi Aleja Starych Lip 6 700,00 Umowa o dzieło
KS.470.2019 2019-04-04 2019-04-04 TORPAK SP. Komandytowa Krzysztof Baran, ul. Działkowa 16, 05-816 Reguły 5340018390 Zakup artykułów przemysłowych na utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w osiedlu Michałowice, ul. Raszyńska 34 95,82 Zamówienie / Zlecenie
GK.471.2019 2019-04-05 2019-12-16 Tomasz Borowik usługa pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót branży sanitarnej przy realizacji zadań inwestycyjnych oraz konserwacji i usuwaniu awarii w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Michałowice w 2019 r 35 997,30 Umowa zlecenie
FZ.472.2019 2019-04-05 2019-04-11 Athon Partner Consulting - Mariusz Malinowski, ul. Chopina 61, 05-085 Kampinos 1181518622 Opracowanie wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowyc 14 760,00 Umowa zlecenie
RG.473.2019 2019-04-08 2019-05-10 Aneta Waćko-Pękałą Pomocnicze prace biurow 3 500,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.474.2019 2019-04-05 2019-04-15 Beata Krzyszton-Ulijasz opracowanie i złozenie wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu RPMA.09.02.10-IP.01-14-081/1 4 000,00 Umowa zlecenie
GK.475.2019 2019-04-01 2019-04-30 Iwona Koj Zleceniodawca zleca prace biurowe: 1) zawieranie umów najmu, naliczanie wysokości czynszu, 2) prowadzenie kartotek indywidualnych najemców, 3) prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją sieci oświetleniowej na terenie gminy, 4) pomoc w prowadzeniu bieżących spraw Referatu Gospodarki Komunalnej. 3 360,00 Umowa zlecenie
GK.476.2019 2019-04-01 2019-12-31 Krzysztof Pęczak, Pruszków, ul. Trójkątna 3 534-106-83-55 Wykonanie prac polegających na wykonywaniu nadzoru inwestorskiego nad robotami elektrycznymi prowadzonymi na terenie gminy Michałowice 28 782,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.477.2019 2019-04-05 2019-04-08 MT-PROJEKT Sp. z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9, 05-600 Grójec 7972068087 aktualizacja kosztorysu na przebudowę ul. Wiejskiej w Regułac 738,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.478.2019 2019-04-05 2019-04-30 Kamil Anikiej Dotacja do usunięcia eternitu 3 802,50 Umowy dotacyjne
OŚ.479.2019 2019-04-05 2019-06-30 Andrzej Ciemiński Dotacja do usunięcia eternitu 12 600,00 Umowy dotacyjne
KS.480.2019 2019-04-01 2019-12-31 Uczniowski Klub Sportowy "Komorów" 05-806 Komorów Al. M. Dąbrowskiej 12/20 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: Prowadzenie zajęć sportowych oraz organizacja masowych turniejów dla dzieci, młodzieży i osób starszych Gminy Michałowice określonego szczegółowo w ofercie złożonej w dniu 25 lutego 2019 r 15 000,00 Umowy dotacyjne
KS.481.2019 2019-04-01 2019-06-30 Uczniowski Klub Sportowy "Komorów" 05-806 Komorów Al. M. Dąbrowskiej 12/20 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: Otwarte zajęcia sportowe dla osób dorosłych i starszych jako forma aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego określonego szczegółowo w ofercie złożonej w dniu 25 lutego 2019 r 4 500,00 Umowy dotacyjne
KS.482.2019 2019-04-09 2019-04-09 MERIDA Sp. z o.o., ul. Karkonoska 59, Wrocław 8990024020 Zakup środków czystości na potrzeby świetlicy w Nowej Wsi, ul. Główna 52B. 324,36 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.483.2019 2019-04-04 2019-04-04 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o. ul. Targowa 72 03-734 Warszawa 113-00-89-950 zakup wyposażenia na strefy rekreacji i place zbaw - Nowa Wieś ul. Spacerow 51,30 Zamówienie / Zlecenie
KS.484.2019 2019-04-10 2019-06-30 Zgromadzenie Sióstr Służebniczek N.M.P. Niepokalanie Poczętej, ul. Dobrogniewa 6, 01-438 Warszawa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: Festyn Rodzinny w Przedszkolu (Ochronce) Sióstr Służebniczek N. M. P. im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Komorowie 9 czerwca 2019 r określonego szczegółowo w ofercie złożonej w dniu 6 marca 2019 r., 11 000,00 Umowy dotacyjne
IT.485.2019 2019-04-09 2019-12-31 FOGO SP. z o.o., ul.Świściechowska 36, Wilkowice Naprawa agrgatu prądotwórczego, przegląd okresowy. 10 000,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.486.2019 2019-04-03 2019-08-31 Stowarzyszenie K40, 05-806 Komorów, ul. M. Dąbrowskiej 40 KRS 0000214644 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: Teatralnia K40 – zajęcia teatralne dla seniorów określonego szczegółowo w ofercie złożonej w dniu 26 lutego 2019 r 5 500,00 Umowy dotacyjne
KS.487.2019 2019-04-03 2019-08-31 Stowarzyszenie K40, 05-806 Komorów, ul. M. Dąbrowskiej 40 KRS 0000214644 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: Warsztaty wokalne dla dzieci określonego szczegółowo w ofercie złożonej w dniu 26 lutego 2019 r 4 700,00 Umowy dotacyjne
KS.488.2019 2019-04-03 2019-08-31 Stowarzyszenie K40, 05-806 Komorów, ul. M. Dąbrowskiej 40 KRS 0000214644 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: Filharmonia Rodzinna K40 określonego szczegółowo w ofercie złożonej w dniu 26 lutego 2019 r 8 000,00 Umowy dotacyjne
KS.489.2019 2019-04-10 2019-08-31 Stowarzyszenie "Przyjazne Jutro", ul. Mikołaja Reja lok. 1, 05-806 Komorów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: Lokalny Przegląd Artystyczny – ART.INSPIRACJE 2019 określonego szczegółowo w ofercie złożonej w dniu 14 marca 2019 r. 9 000,00 Umowy dotacyjne
KS.490.2019 2019-04-10 2019-11-30 Stowarzyszenie "Przyjazne Jutro", ul. Mikołaja Reja 1 lok. 1, 05-806 Komorów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: Poznajmy naszą gminę – rowerowo i kajakowo określonego szczegółowo w ofercie złożonej w dniu 14 marca 2019 r 12 000,00 Umowy dotacyjne
KS.491.2019 2019-04-04 2019-12-31 Komorowskie Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów i Osób dotkniętych Chorobą Parkinsona KRS 0000407004 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: Aktywizacja osób starszych, niepełnosprawnych poprzez kulturę fizyczną określonego szczegółowo w ofercie złożonej w dniu 14 marca 2019 r 8 800,00 Umowy dotacyjne
IT.492.2019 2019-04-11 2019-12-31 Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. w Warszawie, ul. rtm. W. Pileckiego 65, Warszawa 02-781 526-030-05-17 Usługa związana z wydaniem zestawów podpisu elektronicznego dla 8 osób 2 500,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.493.2019 2019-04-11 2019-12-31 GEO-SYSTEM Sp z o.o., ul. Kubickiego 9 lok. 5, Warszawa 02-954 5210001965 Zakup oprogramowania GEO-MAP moduł podstawowy (licencja pływająca sieciowa dwustanowiskowa 6 888,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.494.2019 2019-04-11 2019-04-13 Bogumiła Seń przygotowanie poczęstunku na „Spotkanie wielkanocne” dla mieszkańców sołectwa Pęcice, 13.04.2019 r 2 000,00 Umowa o dzieło
KS.495.2019 2019-04-11 2019-04-13 Bogumiła Seń własnoręczne przygotowanie dekoracji świątecznych na stoły, udekorowanie świetlicy i nakrycie stołów na „Spotkanie wielkanocne” dla mieszkańców sołectwa Pęcice, 13.04.2019 r 1 500,00 Umowa o dzieło
KS.496.2019 2019-04-10 2019-04-19 WLS Sp. z o.o., ul. Na Uboczu 2 lok. 101, 02-791 Warszawa 9512398453 Zakup dodatkowych statuetek dla wyróżnionych uczestników Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej SINGING SCHOOLS, który odbył się 30 marca 2019 r. w Sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice w Regułach ul. Aleja Powstańców Warszawy 1. 234,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.497.2019 2019-04-11 2019-04-13 Katarzyną Sobczyk-Osuchowską TENDOM K.SOBCZYK-OSUCHOWSKA, M.OLESIŃSKA S.C ul. Krzywa 1, 05-805 5342521495 przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów wielkanocnych dla mieszkańców z sołectwa Sokołów, 13 kwietnia 2019 r 2 200,00 Umowa zlecenie
KS.498.2019 2019-04-11 2019-04-13 Agnieszka Zaborek przygotowanie i przeprowadzenie rodzinnych warsztatów wielkanocnych – zajączki wielkanocne według autorskiego programu dla mieszkańców z sołectwa Reguły, 13.04.2019 r. 11.30-12.3 989,00 Umowa o dzieło
KS.499.2019 2019-04-11 2019-04-13 Agnieszka Zaborek przygotowanie i przeprowadzenie rodzinnych warsztatów wielkanocnych – stroik wielkanocny według autorskiego programu dla mieszkańców z sołectwa Reguły, 13.04.2019 r. 10.30-11.3 989,00 Umowa o dzieło
KS.500.2019 2019-04-05 2019-04-07 Kwiaciarnia Wielki Błękit, ul. Berylowa 34, Komorów 9511297129 zakup bukietu kwiatów dla artystów wykonawców koncertu pt. „Wiosna, ach to ty!”, dla mieszkańców sołectwa Komorów, 7.04.2019 r 170,00 Zamówienie / Zlecenie
OC.501.2019 2019-04-10 2019-07-30 ARRET Sp. z o.o. ul. Kopalniana 11, 41-807 Zabrze 6312643550 zakup i mintaż wiat przystankowych na terenie gminy michałowic 95 443,10 Umowa zlecenie
OŚ.502.2019 2019-04-11 2019-04-27 Piotr Borkowski Dotacja do usunięcia eternitu 1 035,00 Umowy dotacyjne
KS.503.2019 2019-04-08 2019-12-31 Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie, ul. J.Słowackiego 11, 05-806 Komorów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: Piknik rodzinny określonego szczegółowo w ofercie złożonej w dniu 5 marca 2019 r 9 350,00 Umowy dotacyjne
KS.504.2019 2019-04-04 2019-12-31 Kołem Gospodyń wiejskich w Suchym Lesie, Koło Kobiet Kreatywnych, ul. Bł.M.Wożniaka 6 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: Kultura fizyczna i sport określonego szczegółowo w ofercie złożonej w dniu 14 marca 2019 r 3 800,00 Umowy dotacyjne
IT.505.2019 2019-04-15 2019-12-31 USŁUGI INFORMATYCZNE INFO-SYSTEM ul. Piłsudskiego 31/240, 05-120 Legionowo 5361745379 Zakup dodatkowych modułów do posiadanego systemu Finansowo-Księgowego: moduł „Zezwolenia”, moduł oprogramowania księgowego 6 642,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.506.2019 2019-04-15 2019-04-16 Józef Poręba, ul. Lentza 35 m 38, 02-956 Warszawa 9511559954 usługa cateringowa na spotkanie Wielkanocne w Gminie Michałowice 16.04.2019 r 9 420,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.507.2019 2019-04-09 2019-04-11 Piekarnia JAREX, ul. Andrzeja 17, 05-800 Pruszków 5341017665 zakup ciast na spotkanie mieszkańców sołectwa Nowa Wieś, 11.04.2019 r 329,40 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.508.2019 2019-04-15 2019-04-30 Intantto Michał Grelus ul. Żeromskiego 27n Ożarów Mazowiecki 118-195-26-72 dostawa i rozplantowanie 5t żwiru (tożsamego z występującym) na terenie placu zabaw w Granicy przy ul. Porzeczne 1 749,99 Zamówienie / Zlecenie
KS.509.2019 2019-04-10 2019-08-31 Stowarzyszenie "Przyjazne Jutro", ul. Mikołaja Reja lok. 1, 05-806 Komorów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: Przygotowanie i uruchomienie Michałowickiego Otwartego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – semestr pilotażowy określonego szczegółowo w ofercie złożonej dniu 14 marca 2019 r 11 000,00 Umowy dotacyjne
PR.510.2019 2019-04-11 2019-12-31 Polski Druk Publishing, ul. Przejazdowa 25, 05-800 Pruszków 1070028518 wykonanie 1000 szt. naklejek promocyjnych z logiem gminy Michałowic 344,40 Zamówienie / Zlecenie
KS.511.2019 2019-04-05 2019-12-31 Mazowiecki Klub Karate Kyokushin ul. Bielska 21 a, 02-394 Warszawa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci, młodzieży i osób starszych w karate kyokushin określonego szczegółowo w ofercie złożonej w dniu 14 marca 2019 r 13 400,00 Umowy dotacyjne
PR.512.2019 2019-04-04 2019-12-31 Fotospress, ul.Wiosny Ludów 41/1, Warszawa 5271096687 publikacja materiału promocyjnego w gazecie Mocne Strony - życzenia wielkanocn 615,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.513.2019 2019-04-15 2019-04-26 Wiesław Ochman koncert pt. "Spotkanie z Wiesławem Ochmanem" dla mieszkańców Gminy Michałowice, w dniu 26 kwietnia 2019 r. w godz. 19.00-20.00, w Sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice w Regułach ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 5 000,00 Umowa o dzieło
KS.514.2019 2019-04-11 2019-08-31 Stowarzyszenie Kulturlany Komorów, ul. Rubinowa 3, 05-806 Komorów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: Działalność chóralna Towarzystwa Śpiewaczego przy stowarzyszeniu Kulturalny Komorów zwieńczona koncertami określonego szczegółowo w ofercie złożonej w dniu 14 marca 2019 r 6 500,00 Umowy dotacyjne
KS.515.2019 2019-04-08 2019-12-31 Uczniowski Klub Sportowy "w Nowej Wsi" 05-806 Komorów ul. Główna 96 KRS 0000226339 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: Ze sportem zawsze za pan brat określonego szczegółowo w ofercie złożonej w dniu 14 marca 2019 r 4 000,00 Umowy dotacyjne
KS.516.2019 2019-04-08 2019-12-31 Uczniowski Klub Sportowy "w Nowej Wsi" 05-806 Komorów ul. Główna 96 KRS 0000226339 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: Sport naszym wspólnym celem – zajęcia z koszykówki dziewcząt i piłki nożnej chłopców określonego szczegółowo w ofercie złożonej w dniu 14 marca 2019 r 67 500,00 Umowy dotacyjne
KS.517.2019 2019-04-09 2019-12-31 Fundacja Toto Animo 05-802 Pruszków ul. Wiejska 5 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: Aktywnie 2019 określonego szczegółowo w ofercie złożonej w dniu 14 marca 2019 r 24 000,00 Umowy dotacyjne
KS.518.2019 2019-04-09 2019-08-31 Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów Komorowianie ul. Kujawska 9, 05-806 Komorów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: Spotykajmy się określonego szczegółowo w ofercie złożonej w dniu 14 marca 2019 r., 25 000,00 Umowy dotacyjne
KS.519.2019 2019-04-09 2019-12-31 Uczniowski Klub Sportowy Jaguar 05-816 Michałowice ul. Szkolna 15 nr ewidencji 59 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: Szkolenie i współzawodnictwo w piłce nożnej w duchu „Fair Play” określonego szczegółowo w ofercie złożonej w dniu 14 marca 2019 r 28 000,00 Umowy dotacyjne
KS.520.2019 2019-04-09 2019-12-31 Klub Sportowy Zdrowie 05-816 Michałowice ul. Świętego Antoniego 2 nr w rejestrze: 21 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: 1. XVI Turniej karate o Puchar Wójta Gminy Michałowice; 2. „Przedszkolak” – na sportowo rosnę zdrowo; 3. „Sportowe wakacje” – letni obóz sportowy Sarbinowo 2019 określonego szczegółowo w ofercie złożonej w dniu 26 lutego 2019 r., 13 100,00 Umowy dotacyjne
KS.521.2019 2019-04-09 2019-08-31 Klub Sportowy Zdrowie 05-816 Michałowice ul. Świętego Antoniego 2 nr w rejestrze: 21 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: 1 Organizacja zajęć i imprez kulturalnych: 4. Reprezentowanie Gminy Michałowice na Wojewódzkich i Ogólnopolskich Przeglądach i Turniejach Tanecznych określonego szczegółowo w ofercie złożonej w dniu 26 lutego 2019 r., 8 000,00 Umowy dotacyjne
KS.522.2019 2019-04-10 2019-08-31 Chorągiew Stołeczna ZHP 01-067 Warszawa ul. Piaskowa 4 KRS 00000268913 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: „Harcerskie wychowanie jako misja wspierania młodego człowieka we wszechstronnym rozwoju” określonego szczegółowo w ofercie złożonej w dniu 14 marca 2019 r., 8 000,00 Umowy dotacyjne
KS.523.2019 2019-04-10 2019-08-31 Polski Zwiazek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Al. Jerozolimskie 30 00-024 Warszawa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: Senior i kultura określonego szczegółowo w ofercie złożonej w dniu 13 marca 2019 r 65 430,00 Umowy dotacyjne
KS.524.2019 2019-04-10 2019-08-31 Polski Zwiazek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Al. Jerozolimskie 30 00-024 Warszawa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: Senior ciekawy świata określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 13 marca 2019 r., 94 032,00 Umowy dotacyjne
KS.525.2019 2019-04-10 2019-12-31 Klub Kolarski Komobike ul. Ireny 13, 05-806 Komorów, nr ewidencji: 30 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: Rozwój i działalność Klubu Kolarskiego Komobike określonego szczegółowo w ofercie złożonej w dniu 26 lutego 2019 r 10 000,00 Umowy dotacyjne
KS.526.2019 2019-04-10 2019-12-31 Uczniowski Klub Sportowy „FC Komorów”, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: Szkolenie w piłce nożnej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Michałowice określonego szczegółowo w ofercie złożonej w dniu 14 marca 2019 r 55 000,00 Umowy dotacyjne
KS.527.2019 2019-04-15 2019-10-02 SKF Anprel - KL AMT 05-806 Komorów ul. Kamelskiego 41 Nowa Wieś zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: Futbol dla wszystkich. Piłka nożna, ta z telewizji i ta z podwórka… określonego szczegółowo w ofercie złożonej w dniu 12 marca 2019 r 3 000,00 Umowy dotacyjne
KS.528.2019 2019-04-15 2019-11-30 Stowarzyszenie "Przyjazne Jutro", ul. Mikołaja Reja lok. 1, 05-806 Komorów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: Bezpieczna Kobieta – Samoobrona dla Pań określonego szczegółowo w ofercie złożonej w dniu 14 marca 2019 r 4 800,00 Umowy dotacyjne
KS.529.2019 2019-04-15 2019-06-30 Stowarzyszenie "Razem dla Rozwoju" ul. Granicka 7, 05-806 Komorów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: Rodzinny Ogród Rękodzieła określonego szczegółowo w ofercie złożonej w dniu 14 marca 2019 r 7 000,00 Umowy dotacyjne
KS.530.2019 2019-04-16 2019-04-17 Julia Bistuła przygotowanie i przeprowadzenie anielskich warsztatów pt. „Przytul morskiego anioła” dla mieszkańców z osiedla Michałowice, 17 kwietnia 2019 r 264,00 Umowa o dzieło
GR.531.2019 2019-04-15 2019-12-31 Usługi Geodezyjne Izabela Nawrot ul. Fr Kawy 42/4, 01-496 Warszawa 522-104-59-95 wykonanie mapy prawnej nabycie gruntu zajetego pod droge publiczną ul. Kolejową w Komorowi 21 033,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.532.2019 2019-04-16 2019-12-31 Usługi Geodezyjne Izabela Nawrot ul. Fr Kawy 42/4, 01-496 Warszawa 522-104-59-95 wykonanie mapy prawnej o nabycie gruntu zajetego pod drogę ul. Królewska w Regułac 5 756,40 Zamówienie / Zlecenie
OC.533.2019 2019-04-16 2019-04-16 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o. ul. Targowa 72 03-734 Warszawa 1130089950 zakup wyposażenia do budynku sanitarno-socjalnego na Strefie Rekreacji w Nowej Wsi przy ul. Spacerowe 199,75 Zamówienie / Zlecenie
GK.534.2019 2019-04-15 2019-06-17 LAMBDA Radosław Tusiński Pruszków ul. Żółkiewskiego 8 Pruszków 5341058693 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i renowację odcinka sieci kanalizacyjnej w ul. Królewskiej w Regułach oraz dokumentacji kosztorysowej wymiany/ renowacji tuni rewizyjnych w ul. Kuchy. 18 327,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.535.2019 2019-04-17 2019-12-31 Ewa Darmopuk, Nowa Wieś, ul. Orla 7, 05-806 Komorów Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne 7 000,00 Umowy dotacyjne
KS.536.2019 2019-04-11 2019-04-12 L&L Marketing i Zarządzanie Danuta Szymańska Al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa 7292324344 zakup bukietu kwiatów dla wykonawcy warsztatów muzycznych "klasyka dla smyka", które odbyły się 13 kwietnia 2019 r. w sali przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach 100,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.537.2019 2019-04-17 2019-12-31 Iwona Nowocin Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne 7 000,00 Umowy dotacyjne
KS.538.2019 2019-04-17 2019-04-25 Calino Barbara Połulich, ul. Ruchliwa 20, 02-182 Warszawa 5211213250 Zakup pucharów na turniej ćwierćfinałowy Mistrzostw Polski w koszykówce Młodzików. Turniej odbędzie się 26-28 kwietnia 2019 r. na hali sportowej w Komorowie przy ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20 112,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.539.2019 2019-04-17 2019-04-25 Usługi Grawerskie, Magdalena Szczepaniak, ul. Ruchliwa 20, Warszawa 5222515500 Wykonanie tabliczek graweronanych na puchary w związku z turniejem ćwierćfinałowym Mistrzostw Polski w koszykówce Młodzików. Turniej odbędzie się 26-28 kwietnia 2019 r. na hali sportowej w Komorowie przy ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20. 16,01 Zamówienie / Zlecenie
UA.540.2019 2019-04-19 2019-05-31 PTO.pl Magdalena Wysocka, Brwinów 05-840 ul. Sochaczewska 10B lok. 13 5222477142 wykonanie analiza możliwości zabudowy i zagpspodarowania terenu inwestycyjnego przy ulicy Wiejskiej w Regułac 18 000,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.541.2019 2019-04-18 2019-05-11 The Brand Łukasz Brodowski ul. Grzybowa 4, 05-120 Legionowo 5361755656 wykonanie 150 szt. kubków Americano z nadrukiem w związku z obchodami 65-lecia istnienia Biblioteki Publicznej Gminy, które zostały objęte patronatem Wójta Gminy Michałowice, 11 maja 2019 r. 3 456,30 Zamówienie / Zlecenie
PR.542.2019 2019-04-16 2019-12-31 Wide Format Sp. z o. o., ul. Kasztanowa 44, 05-816 Michałowice-Wieś 5342545828 25 szt. plakatów z życzeniami wielkanocnymi z herbem gmin 245,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.543.2019 2019-04-19 2019-12-31 Usługi Geodezyjne Izabela Nawrot ul. Fr Kawy 42/4, 01-496 Warszawa 522-104-59-95 wykonanie mapy prawnejustalającej granice dz. hipotecznej ul. Granicznej jarzębinowej i Dereniowe 2 200,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.544.2019 2019-04-19 2019-12-31 Doradztwo Gospodarcze Robert Szewczyk 123-027-35-70 operat szacunkowy okreslający wartość dz. 205/3,205/4,527/1,527/3 opacz koloni 922,50 Zamówienie / Zlecenie
GR.545.2019 2019-04-19 2019-12-31 Usługi Geodezyjne "GEO MAR" Marcin Baranowski ul. Górna Droga 4 m 506 852-141-18-79 wykonanie mapy analogowej oraz numerycznej dla siedziby urzedu Gmin 3 000,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.546.2019 2019-04-11 2019-04-17 Aleksandra Adamska Wykonanie artystycznego makijażu - przygotowanie władz gminy, kierowników urzędu do sesji zdjęciowej, której fotografie będę wykorzystywane do celów promocyjnych gminy. 1 672,00 Umowa o dzieło
KS.547.2019 2019-04-23 2019-04-28 Towarzystwo Gastronomiczne BIS s.c. Agnieszka Sawicka-Woźniak, Jarosław Woźniak, ul. Puławska 67/40 9512106628 wykonanie usługi gastronomicznej – przygotowanie dań na zimno i na ciepło na spotkanie Wielkanocne mieszkańców sołectwa Opacz Mała. Spotkanie odbędzie się 28 kwietnia 2019 r. 1 944,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.548.2019 2019-04-18 2019-04-23 Usługi Pogrzebowe Sławomir Fabiański ul. Narodowa 10 05-800 Pruszków 5341836624 wykonanie wieńca pogrzebowego z szarfą biało-czerwoną z napisem „Wójt Gminy Michałowice”. Wieniec będzie złożony podczas pogrzebu Wicestarosty Powiatu Pruszkowskiego – Wojciecha Gawkowskiego 350,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.549.2019 2019-04-23 2019-12-31 MIKAWAS Sp. z o.o., ul. Sierakowskiego 12A, 05-500 Piaseczno 1231415150 publikacja materiałów informacyjno-promocyjnych na łamach gazety "Przegląd Regionalny 8 364,00 Umowa zlecenie
PR.550.2019 2019-04-23 2019-12-31 WPR Media s.c., ul. Niecała 10 lok. 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342592093
publikacja materiałów informacyjno-promocyjnych na łamach gazety WP 9 840,00 Umowa zlecenie
KS.551.2019 2019-04-23 2019-04-28 Bar Kolorowa Antoni Zarzecki ul. Kolorowa 1 05-816 Michałowice 5341246905 usługa gastronomiczna– przygotowanie dań na zimno zgodnie z załączoną ofertą na spotkanie Wielkanocne Koła Emerytów z Osiedla Michałowice. Spotkanie odbędzie się 28 kwietnia 2019 r. o godz. 16.00 w szkole w Michałowicach. 999,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.552.2019 2019-04-23 2019-04-28 Calino Barbara Połulich, ul. Ruchliwa 20, 02-182 Warszawa 5211213250 Zakup pucharów i medali na turniej charytatywny piłki nożnej pod patronatem Wójta Gminy Michałowice, który odbędzie się 28 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00 na boisku w Granicy 1 170,05 Zamówienie / Zlecenie
KS.553.2019 2019-04-23 2019-04-28 Usługi Grawerskie, Magdalena Szczepaniak, ul. Ruchliwa 20, Warszawa 5222515500 wykonanie grawerki na medalach na turniej charytatywny piłki nożnej pod patronatem Wójta Gminy Michałowice, który odbędzie się 28 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00 na boisku w Granicy 527,50 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.554.2019 2019-04-01 2019-04-30 ABG MATERIAŁY Bartosz Lewandowski, ul. Rodzinna 39a Sokołów
NIP: 6731708314
dozór na strefie rekreacj 2 850,00 Umowa zlecenie
OŚ.555.2019 2019-04-01 2019-04-30 Jerzy Pokropek, ul. Polna 13a Nowa Wieś
NIP: 5341261678
dozór na strefie rekreacj 2 883,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.556.2019 2019-04-01 2019-04-30 Makowski Bogusław dozór na placu zaba 1 581,00 Umowa zlecenie
OŚ.557.2019 2019-04-01 2019-04-30 Artur Kostera dozór na placu zaba 600,00 Umowa najmu / dzierżawy
OŚ.558.2019 2019-04-01 2019-04-30 Bogdan Maruszewski dozór na boisku w Granicy 2 400,00 Umowa zlecenie
OŚ.559.2019 2019-04-01 2019-04-30 Włodzimierz Kostera dozór na strefie rekreacj 3 269,60 Umowa zlecenie
OŚ.560.2019 2019-04-01 2019-04-30 Stanisław Smolak dozór na placach zaba 2 027,16 Umowa zlecenie
OŚ.561.2019 2019-04-01 2019-04-30 Piotr Uzarowicz dozór na placu zba 1 852,78 Umowa zlecenie
FZ.562.2019 2019-04-24 2019-12-31 Katarzyna Majewska Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.563.2019 2019-04-01 2019-04-30 Marian Mazur dozór na strefie rekracj 3 352,43 Umowa zlecenie
FZ.564.2019 2019-04-24 2019-12-31 Joanna Gontarczyk Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne 7 000,00 Umowy dotacyjne
GK.565.2019 2019-04-23 2019-05-10 Marek Juchniewicz, ul. Romualda Gutta 1 lok. 31, 02-777 Warszawa
NIP: 6481142135
usuniecie awarii na przepompowni ścików - naprawa pomp - 2 szt 13 284,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.566.2019 2019-04-01 2019-04-30 Justyna Ciechomska dozór na boisku Orlik w Sokołowi 2 911,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.567.2019 2019-04-03 2019-04-17 Usługi Asenizacyjne Leon Szeląg, ul. Słowikowskiego 62a, 05-090 Raszyn
NIP: 5222345423
usunięcie awarii na przepompowni ścieków przy ul. Kolejowej w michałowicach wraz z wyminą uszkodzonych zaworów i zasuw 15 990,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.568.2019 2019-04-24 2019-12-31 Jarosław Uciński Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne 7 000,00 Umowy dotacyjne
GK.569.2019 2019-04-24 2019-05-17 MT-Projekt Sp. z o.o., ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9, 05-600 Grójec opracowanie koncepcji przebudowy drogi ul. Żwirki i Wigury w Michałowicach Osiedle i Opaczy Kolonia gm. Michałowic 10 000,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.570.2019 2019-04-24 2019-04-28 Tomasz Prasolik zorganizowanie i przeprowadzenie sędziowania Turnieju ćwierćfinałów mistrzostw Polski w koszykówce młodzików (6 meczów) na hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20. 26-28 kwietnia 2019 r 5 400,00 Umowa zlecenie
KS.571.2019 2019-04-24 2019-04-28 Grażyna Anna Ziemkiewicz zapewnienie opieki medyczno-pielęgniarskiej podczas trwania zawodów sportowych na hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20 – Turnieju ćwierćfinałów mistrzostw Polski w koszykówce młodzików (6 meczów), 26-28 kwietnia 2019 r 711,00 Umowa zlecenie
IT.572.2019 2019-04-24 2019-12-31 ODEO SYSTEMY DŹWIĘKOWE, ul. EMILILII PLATER 1A lok. 14, 05-500 PIASECZNO
NIP: 1230457850
Sprzęt audio w celu modernizacji sali konferenecyjnej na II piętrze: Mikser sygnałowy z wbudowanym wzmacniaczem. Multiformatorowy procesor video z wbudowanym skalerem. Okablowanie sygnałowe, montaż oraz konfiguracja urządzeń. 7 761,30 Zamówienie / Zlecenie
KS.573.2019 2019-04-25 2019-04-28 Gestion Adam Wall, ul. Robotnicza 5 lok. 27, 05-800 Pruszków
NIP: 5342317369
prowadzenie statystyk na turnieju ćwierćfinałowym mistrzostw Polski w koszykówce młodzików (sześć meczów) w dniach 26-28 kwietnia 2019 r. rozgrywanym w Komorowie w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Alei Marii Dąbrowskiej 12/20 i na bieżąco umieszczania w Internecie. 2 200,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.574.2019 2019-04-24 2019-04-24 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
dostawa materiałów na strefy rekreacji i place zabaw - blachowkręty, podkładki, zamek hakowy, smar maszynowy, smar silikonow 183,37 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.575.2019 2019-04-24 2019-04-24 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
dostawa materiałów na boisko w Granic 230,77 Zamówienie / Zlecenie
PR.576.2019 2019-04-16 2019-12-31 Podarowane.pl Biedrzycki Sp.J., ul. Kasztanowa 26, 32-040 Rzeszotary
NIP: 9442247162
Przygotowanie usługi polegającej na sprzedaży artykułów promocyjnych wraz z zaprojektowaniem, przygotowaniem i wykonaniem oznakowania na nich (nadruk lub grawer) oraz dostarczeniem do Urzędu Gminy Michałowice 9 577,27 Umowa zlecenie
PR.577.2019 2019-04-17 2019-12-31 WPR Media s.c., ul. Niecała 10 lok. 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342592093
Publikacja kondolencji w gazecie WPR, w wydaniu kwietniowym 295,20 Zamówienie / Zlecenie
PR.578.2019 2019-04-23 2019-12-31 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
Zakup jednego bukietu kwiatów z dostawą do Urzędu Gminy Michałowice 150,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.579.2019 2019-04-25 2019-05-17 Agencja Ochrony Osób i Mienia „Zubrzycki” Sp. z.o.o., ul. Łucka 18 lok. 1701 A, 00-845 Warszawa
NIP: 5272557222
wymiana czujek dualnych w świetlicy w Regułach przy ul. Wiejskiej 13 i w Opaczy-kolonii przy ul. Ryżowej 90. 1 008,60 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.580.2019 2019-04-25 2019-04-25 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
zakup materiałów na boisko w Granic 29,95 Zamówienie / Zlecenie
GR.581.2019 2019-04-25 2019-12-31 gazeta wyborcza, ul. Czerska 8 lok. 10, 00-732 Warszawa wykaz nieruchomości nr 6/2019 do dzierżawy i najm 793,35 Zamówienie / Zlecenie
FZ.582.2019 2019-04-24 2019-04-30 Jarosław Makuch Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Chodakowska 24 lok. 11, 03-826 Warszawa
NIP: 9181024781
Opracowanie na rzecz Gminy Michałowice materiałów i wzorów dokumentów związanych z fazą realizacyjną usług w ramach działań na rzecz mieszkańców Gminy Michałowice z zakresu ochrony środowiska, ograniczenia niskiej emisji, poprawy jakości powietrza, przeciwdziałania zjawisku „Smogu”, pomocy w znalezieniu i pozyskaniu dostępnych dotacji ze środków zewnętrznych (z budżetu UE, Programu Czyste Powietrze, środków WFOSiGW, NFOŚiGW, itp.) w zakresie: wymiany przestarzałych źródeł ciepła, termomodernizacji indywidualnych budynków mieszkalnych, wymiany przestarzałej stolarki okiennej, itp. oraz promowania i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych 27 060,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.583.2019 2019-04-26 2019-04-26 BrandClinic Beata Spinek, ul. Granicka 10, 05-806 Komorów
NIP: 5342025075
zapewnienie kompleksowej i stałej obsługi technicznej koncertu pt. "Spotkanie z Wiesławem Ochmanem" organizowanego dla mieszkańców Gminy Michałowice, 26.04.2019 r 4 305,00 Umowa zlecenie
KS.584.2019 2019-04-26 2019-04-28 Jakub Jabłoński przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie koncertu w ramach Festiwalu Muzyczny Maj, w wykonaniu zespół Solo Dios Basta (17 osób), 28 kwietnia 2019 r. w kościele Wniebowzięcia N.M.P. w Michałowicach przy ul. Szkolnej 11 w godz. 19.00-20.30. 9 780,22 Umowa o dzieło
OŚ.585.2019 2019-04-24 2019-06-14 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ART-BUD Jan Lachowski, ul. Towarowa 28, 85-746 Bydgoszcz
NIP: 5540391024
dostawa betonowego stołu do gry w szachy z czterema siedziskami na strefę rekreacji w Michałowicac 3 444,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.586.2019 2019-04-24 2019-06-14 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ART-BUD Jan Lachowski, ul. Towarowa 28, 85-746 Bydgoszcz
NIP: 5540391024
dostawa betonowego stołu do gry w piłkarzyki na strefę rekreacji w Komorowie przy ul. Główne 5 065,14 Zamówienie / Zlecenie
KS.587.2019 2019-04-26 2019-05-05 Gutek Film Sp. z o.o., ul. Al. Wojska Polskiego 41 lok. 43, 01-503 Warszawa
NIP: 5261009244
publiczny pokaz filmowy „Dumni i wściekli” Matthew Warchus, 5 maja 2019 r. o godzinie 19:00. Pokaz odbędzie się w Sali multimedialnej w budynku przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach 492,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.588.2019 2019-04-26 2019-04-26 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
zakup trzech bukietu kwiatów na koncertu pt. "Spotkanie z Wiesławem Ochmanem" , 26 kwietnia 2019 r 460,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.589.2019 2019-04-26 2019-05-24 Usługi Asenizacyjne Leon Szeląg, ul. Słowikowskiego 62a, 05-090 Raszyn
NIP: 5222345423
Naprawa pompy do ścieków Grundfos z przepompowni przy ul. Centralnej. 2 214,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.590.2019 2019-04-26 2019-12-31 P.W. DIGITAL, ul. Fabianowska 46, 62-064 Plewiska
NIP: 7772361687
sprzęt umożliwiający prowadzenie foto-relacji oraz video-relacji z imprez przygotowanych przez urząd gmin 15 539,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.591.2019 2019-04-26 2019-05-11 Łódzki Teatr Piosenki Michał Wieczorek, ul. Liściasta 54 lok. 26, 91-357 Łódź
NIP: 7262436794
przygotowanie i przeprowadzenie koncertu pt. „Gdy wiosna nad ziemią szaleje od bzu”– muzyczne wspomnienie o Bułacie Okudżawie i romanse rosyjskie, dla mieszkańców sołectwa Komorów, 11 maja 2019 r 1 600,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.592.2019 2019-04-24 2019-11-15 Dariusz Olszak Montaż i demontaż flag państwowych do uchwytów przy słupach ulicznych na terenie gminy Michałowic 20 627,10 Umowa zlecenie
OŚ.593.2019 2019-04-29 2019-06-14 RIM KOWALCZYK Sp. z o. o. , ul. Al. Krakowska 30, 05-090 Janki
NIP: 5220203191
dostawa 20 szt. hoteli dla owadó 809,80 Zamówienie / Zlecenie
KS.594.2019 2019-04-26 2019-04-27 Usługi Pogrzebowe Sławomir Fabijański, ul. Narodowa 10, 05-800 Pruszków
NIP: 5341836624
wykonanie wieńca pogrzebowego z szarfą biało-czerwoną z napisem „Wójt Gminy Michałowice” 350,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.595.2019 2019-04-26 2019-06-15 Stowarzyszeniem MOTO-AUTO-KLUB Członek Rzeczywisty Polskiego Związku Motorowego, ul. Kazimierzowska 33 lok. 9, 02-572 Warszawa
NIP: 5213631247
przygotowanie i przeprowadzenie kursu składającego się z czterech spotkań w zakresie pierwszej pomocy „pogadanka z pierwszej pomocy” prowadzonego przez wykwalifikowanych instruktorów. Kurs skierowany jest do mieszkańców osiedla Michałowice. 1 200,00 Umowa zlecenie
KS.596.2019 2019-04-18 2019-04-18 Panaceum Jaszczuk Sp. J., ul. Al. Tysiąclecia 2a, 05-820 Piastów
NIP: 5342422646
zakup artykułów przemysłowych dla animatora sportu Orlika 2012 w Sokołowie 362,53 Zamówienie / Zlecenie
PR.597.2019 2019-04-30 2019-12-31 FPHU "MAREK" Marek Wróblewski, ul. Żyzna 15B, 42-202 Częstochowa Sprzedaż 200 szt. zabawek klik-klak M23 wraz z dostawą, które będą wykorzystywane w celach promocyjnych 492,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.598.2019 2019-04-30 2019-12-31 Wide Format Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 44, 05-816 Michałowice-Wieś Wykonanie 150 szt. plakatów A3, 50 szt. plakatów B2 oraz 1000 szt. ulotek A5 na piknik "Zielono mi!" 1 011,06 Zamówienie / Zlecenie
BHP.599.2019 2019-04-26 2019-05-07 Volvo Truck Center Młochów, Aleja katowica 215, 05-831 Młochów 8951009619 Naprawa samochodu VOLVO WPR 8499 2 100,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.600.2019 2019-05-06 2019-05-06 ProArt Czesław Kosmaty, ul. Rynkowa 14 lok. b, 05-816 Michałowice
NIP: 5340015552
zleca wykonanie czterech banerów dwustronnie drukowanych o wymiarach 7 x 1,25 m na imprezę – piknik pt. „Zielono mi” organizowaną dla mieszkańców Gminy Michałowice, 18 maja 2019 r. 4 305,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.601.2019 2019-05-06 2019-05-09 AUTO LIFT Dariusz Olszak, ul. Mikołaja Reja 28, 05-806 Granica
NIP: 5341025162
wykonanie usługi polegającej na montażu i demontażu czterech banerów dwustronnie drukowanych o wymiarach 7 x 1,25 m na imprezę – piknik pt. „Zielono mi” organizowaną dla mieszkańców Gminy Michałowice. Impreza odbędzie się na Placu Paderewskiego w Komorowie, 18 maja 2019 r. 4 428,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.602.2019 2019-05-06 2019-05-26 „BEL CANTO” AGENCJA ARTYSTYCZNA” Bogusław Morka, ul. Piekiełko 169, 34-650 Tymbark
NIP: 5261542984
wykonanie koncertu na żywo : „ Bogusław Morka zaprasza na Uroczysty koncert z okazji 200 rocznicy urodzin wielkiego patrioty i twórcy Opery Narodowej Stanisława Moniuszki”, zespołu w składzie: Bogusław Morka – tenor, Agnieszka Kozłowska - sopran, Artur Janda - bas/baryton, orkiestra kameralna Alla Vienna pod dyrekcją Adama Manijaka, gospodarz wieczoru: Laura Łącz. w kościele w Komorowie 26 maja 2019 r, 21 000,00 Umowa zlecenie
KS.603.2019 2019-05-06 2019-05-11 Agencja Teatralna VENA Agnieszka Stachurska, ul. Lasek Brzozowy 7 lok. 28, 02 -792 Warszawa
NIP: 9511780251
wykonanie autorskiego przedstawienia artystycznego dla rodzin z sołectwa Pęcice Małe pt. „Znaki drogowe" 11 maja 2019 r. (sobota), w świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych ul. Brzozowa 18 o godz. 14.15. 420,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.604.2019 2019-05-06 2019-05-17 „MTL MANAGEMENT Karolina Rutecka”, ul. Górki 11, 82-450 Stary Dzierzgoń
NIP: 5792068914
Koncert Piotra Machalicy „Mój ulubiony Młynarski”, 17 maja 2019 r. w ogrodzie przy ul. Juliusza Słowackiego 8, 05-806 Komoró 9 460,00 Umowa zlecenie
KS.605.2019 2019-05-06 2019-05-11 Agencja Teatralna VENA Agnieszka Stachurska, ul. Lasek Brzozowy 7 lok. 28, 02 -792 Warszawa
NIP: 9511780251
wykonanie autorskiego przedstawienia artystycznego dla rodzin z sołectwa Nowa Wieś pt. „Znaki drogowe” 11 maja 2019 r. (sobota), w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi przy ul. Głównej 52B o godz. 11.00. 420,00 Zamówienie / Zlecenie
RG.606.2019 2019-05-06 2019-07-31 Anna Tulej prace biurow 10 483,20 Zamówienie / Zlecenie
GK.607.2019 2019-05-06 2019-05-31 Usługi Brukarskie Budowa Dróg Król Józef Zbigniew, ul. Plona 25a, 05-816 Opacz-Kolonia
NIP: 5341090768
wykonanie odwdnienia na skrzyżowaniu ul. Ryszarda i Topazowej w Komorowi 191 880,00 Umowa o roboty budowlane
KA.608.2019 2019-04-25 2019-05-06 KAMILA BURNO wytypowanie dokumentacji niearchiwalnej, której czasokres przechowywania już minął wraz z usunięciem jej z regałów oraz przemieszczenie zasobu i sporządzenie spisu dokumentacji wytypowanej do brakowania 10 500,00 Umowa o dzieło
FZ.609.2019 2019-05-07 2019-12-31 Teresa Osmólska Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne 7 000,00 Umowy dotacyjne
FZ.610.2019 2019-05-07 2019-12-31 Jarosław Listosz Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne 7 000,00 Umowy dotacyjne
FZ.611.2019 2019-05-07 2019-12-31 Jerzy Olejnik Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne 7 000,00 Umowy dotacyjne
FZ.612.2019 2019-05-07 2019-12-31 Ryszard Olejnik Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne 7 000,00 Umowy dotacyjne
KS.613.2019 2019-05-07 2019-05-07 Marian Mare Drozdowski przygotowanie i przeprowadzenie spotkania – wykładu autorskiego pt. „Wpływ Ignacego Paderewskiego na narodziny II Rzeczypospolitej”, 7 maja 2019 r. dla mieszkańców Gminy Michałowice. 550,00 Umowa o dzieło
IT.614.2019 2019-05-07 2019-12-31 HitMe.pl Marek Bajerski, ul. Franciszka Mamuszki lok. 17A, 80-178 Gdańsk
NIP: 8792487067
Hosting VPS - DA 1 999,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.615.2019 2019-05-07 2019-05-14 PPH CALINO Barbara Połulich, ul. Ruchliwa 20, 02-182 Warszawa
NIP: 5211213250
Zakup pucharów na turniej półfinałowy Mistrzostw Polski w koszykówce Młodzików. Turniej odbędzie się 17-19 maja 2019 r. na hali sportowej w Komorowie przy ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20 224,01 Zamówienie / Zlecenie
KS.616.2019 2019-05-07 2019-05-14 Usługi Grawerskie Magdalena Szczepaniak, ul. Ruchliwa 20, 02-182 Warszawa
NIP: 5222515500
wykonanie tabliczek grawerowanych grawerton w związku z turniejem półfinałowym Mistrzostw Polski w koszykówce Młodzików. Turniej odbędzie się 17-19 maja 2019 r. na hali sportowej w Komorowie przy ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20. 32,03 Zamówienie / Zlecenie
KS.617.2019 2019-05-07 2019-05-15 MITKO Sp. z o.o., ul. Osiedle 1 Maja 16 lok. G, 44-304 Wodzisław Śląski
NIP: 6470509572
wykonanie wraz z dostawą 220 szt. leżaków reklamowych z nadrukiem na potrzeby organizowanych wydarzeń promocyjno-kulturalnych 21 033,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.618.2019 2019-05-08 2019-05-10 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "WOMAX", ul. Zielna 3, 26-606 Radom
NIP: 7960036992
demontaż 2 szt. skrzydeł przesuwnych w budynku świetlicy wiejskiej w Opaczy Kolonii 861,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.619.2019 2019-05-07 2019-05-18 Stowarzyszenie Pruszkowianka, ul. Obrońców Pokoju 41 lok. A, 05-800 Pruszków
NIP: 5342487769
realizacja przemarszu i koncertu podczas pikniku „Zielono mi”, który organizowany jest dla mieszkańców Gminy Michałowice w wykonaniu Pruszkowskiej orkiestry dętej Pruszkowianka pod dyrekcją kapelmistrza Adama Malcherek, 18 maja 2019 r. 2 000,00 Umowa zlecenie
KS.620.2019 2019-05-07 2019-05-18 EUFONIA Sebastian Grądalski, ul. Wałbrzyska 48 lok. 158, 02-739 Warszawa
NIP: 7381831723
przygotowanie i poprowadzenie „Strefy Aktywnego Mieszkańca”, która składa się z różnorodnych atrakcji dla dzieci i dorosłych podczas pikniku Zielono mi, 18 maja 2019 r 4 550,00 Umowa zlecenie
OŚ.621.2019 2019-04-30 2019-12-31 Bogumiła Seń Dotacja do usunięcia eternitu 8 775,00 Umowy dotacyjne
KS.622.2019 2019-05-07 2019-05-18 EUFONIA Sebastian Grądalski, ul. Wałbrzyska 48 lok. 158, 02-739 Warszawa
NIP: 7381831723
zapewnienie stałej obsługi technicznej podczas imprezy – pikniku „Zielono mi” organizowanego dla mieszkańców Gminy Michałowice, 18 maja 2019 r 9 594,00 Umowa zlecenie
KS.623.2019 2019-05-13 2019-05-18 Grupa Seraf Art & Marketing Janusz Serafin, ul. Warsztatowa 11, 04-803 Warszawa
NIP: 1132246394
zobowiązuje się do wykonania usługi – wynajęcia fotobudki lustro waty cukrowej oraz dostarczenia balonów z helem (100 szt. różowych + 100 szt. niebieskich) wraz z obsługą na imprezę Zielono mi, 18 maja 2019 r. 4 305,00 Umowa zlecenie
KS.624.2019 2019-05-07 2019-05-18 STORYTELLER MUSEUM - MICHAŁ MALINOWSKI, ul. Grochowska 54 lok. 27, 04-282 Warszawa
NIP: 1130822600
przygotowanie i poprowadzenie atrakcji dla dzieci w postaci edukacyjnego, kreatywnego placu zabaw EKO – podwórko wyobraźni – MuBaBaO podczas imprezy Zielono mi, 18 maja 2019 r 3 000,00 Umowa zlecenie
KS.625.2019 2019-05-08 2019-05-19 Toi Toi - Polska sp.z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa
NIP: 1180042784
dostarczenie i obsługę czterech kabin sanitarnych FRESH VIP na 18 maja 2019 r. do Komorowa na Plac Ignacego Paderewskiego na imprezę "Zielono Mi 664,98 Zamówienie / Zlecenie
GK.626.2019 2019-05-08 2019-12-08 ATKA - PROJEKT Anna Tabernacka, ul. Zamiejska 17/7, 03-580 Warszawa
NIP: 5241170120
aktualizacja kosztorysu inwestorskiego dla dokumentacji projektowej na budowe przepompowni ścieków P1A przy ul. Kolejowej w michałowicach 861,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.627.2019 2019-05-08 2019-05-19 ANGA Aleksander Porębski, ul. Mrówcza 243 lok. 117, 04-697 Warszawa
NIP: 1251188935
prowadzenie statystyk na turnieju półfinałowym mistrzostw Polski w koszykówce młodzików (sześć meczów) w dniach 17-19 maja 2019 r. rozgrywanym w Komorowie w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Alei Marii Dąbrowskiej 12/20 1 400,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.628.2019 2019-05-08 2019-05-31 MEFA Sp. z o.o., ul. Grodziska 15, 05-870 Błonie
NIP: 5290009152
Modernizacja drukarki termincznej MEFA-1 1 131,60 Zamówienie / Zlecenie
KS.629.2019 2019-05-08 2019-05-15 The Brand Łukasz Brodowski, ul. Grzybowa 4, 05-120 Legionowo
NIP: 5361755656
sprzedaż i wykonanie nadruku na 76 koszulkac 2 804,40 Zamówienie / Zlecenie
KS.630.2019 2019-05-08 2019-06-18 IMPULS - KLUB FITNESS MONIKA TRZEŚNIEWSKA, ul. Turkusowa 5, 05-806 Komorów
NIP: 5341263967
przygotowanie i przeprowadzenie 6 zajęć ruchowych pt. zdrowy kręgosłup dla mieszkańców osiedla Komoró 540,00 Umowa zlecenie
KS.631.2019 2019-05-08 2019-05-19 Grażyna Anna Ziemkiewicz zapewnienie opieki medyczno-pielęgniarskiej podczas trwania zawodów sportowych na hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20 – Turnieju półfinałowego mistrzostw Polski w koszykówce młodzików (6 meczów), 17-19 maja 2019 r 711,00 Umowa zlecenie
KS.632.2019 2019-05-08 2019-05-19 Tomasz Prasolik zorganizowanie i przeprowadzenie sędziowania Turnieju półfinałowego mistrzostw Polski w koszykówce młodzików (6 meczów) na hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20, 17-19 maja 2019 r 7 000,00 Umowa zlecenie
KS.633.2019 2019-05-08 2019-05-18 Muzeum Motoryzacji Tomasz Graczyk, ul. Mokra 6, 05-816 Mchałowice
NIP: 5342212297
zapewnienia samochodów zabytkowych wraz z obsługą podczas imprezy – pikniku „Zielono mi” organizowanego dla mieszkańców Gminy Michałowice, 18 maja 2019 5 320,00 Umowa zlecenie
KS.634.2019 2019-05-08 2019-05-18 VIRIDIS MARIA POPIELARSKA, ul. Śląska 3, 05-806 Komorów
NIP: 1181415402
przygotowanie i przeprowadzenie wykładu z cyklu „MAJA W OGRODZIE” pt. „Dlaczego warto mieć kompost” podczas imprezy – pikniku „Zielono mi” organizowanego dla mieszkańców Gminy Michałowice, 18 maja 2019 r 615,00 Umowa zlecenie
GR.635.2019 2019-05-09 2019-12-31 Usługi Geodezyjne GEOMAR Marcin Baranowski, ul. Nadbrzeżna 34C lok. 113, 05-850 Ożaów Mazowiecki
NIP: 8521411879
wykonanie mapy do celów projektowych wraz z obliczeniem pow. biologicznie czynnej dla dz. ew. nr 469, obręb ewid. Michałowice-Osiedl 3 936,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.636.2019 2019-05-09 2019-12-31 AHA STUDIO BIS, ul. Marszalkowska 140 lok. 135, 00-061 Warszawa
NIP: 5251601320
Dyplom haftowany z herbem gminy Michałowice wykonany z okazji rocznicy 65-.lecia Biblioteki w Michałowicach 332,10 Zamówienie / Zlecenie
PR.637.2019 2019-05-07 2019-12-31 Polski Druk Publishing Sp. z o.o., ul. Przejazdowa 25, 05-800 Pruszków
NIP: 1070028518
wykonanie 200 szt. zaproszeń 150x150 wraz z kopertami związanych z koncertem Piotra Machalicy „Mój ulubiony Młynarski” w bibliotece w Komorowie. 542,43 Zamówienie / Zlecenie
KS.638.2019 2019-05-08 2019-06-01 P.H.U Nestor Krzysztof Bieniek, ul. Bolesławicka 12, 03-325 Warszawa
NIP: 5242490803
wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu atrakcji dla dzieci w postaci małej ścianki wspinaczkowej o wym. 5m/5m/3,5m i dużej zjeżdżalni o wym. 5,2m/7m/6,5m podczas imprezy z okazji Dnia Dziecka zorganizowanej dla mieszkańców sołectwa Pęcice Małe, 1 czerwca 2019 r 2 200,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.639.2019 2019-05-08 2019-05-26 Alecki ENTERTAINMENT Aleksander Waślicki , ul. Antoniego Edwarda Odyńca 61 lok. 43, 02-644 Warszawa wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu atrakcji dla dzieci w postaci dwóch animatorów, którzy będą prowadzili z dziećmi różnego rodzaju animacje podczas pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Opacz-Kolonia, 26 maja 2019 r 1 500,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.640.2019 2019-05-09 2019-12-31 Tomasz Matysiak BTM-KOM, ul. Przemysłowa lok. 22, 21-400 Łuków
NIP: 8252026109
Toner HP CF226XC - 10 sztu 4 858,50 Zamówienie / Zlecenie
KS.641.2019 2019-05-08 2019-05-15 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Umowa zlecenie
OŚ.642.2019 2019-04-30 2019-12-27 Jerzy Pokropek, ul. Polna 13a Nowa Wieś
NIP: 5341261678
dozór na strefie rekreacj 23 064,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.643.2019 2019-04-30 2019-12-27 Artur Kostera dozór na placu zaba 4 800,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.644.2019 2019-04-30 2019-12-27 Bogdan Maruszewski dozór na placu zaba 19 200,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.645.2019 2019-04-30 2019-12-27 Stanisław Smolak dozór n aplacu zaba 16 217,30 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.646.2019 2019-05-10 2019-11-30 Wacław Cichoń Firma Handlowo-Budowlana WAKBUD, ul. Wola Rzędzińska 104c, 33-150 Wola Rzędzińska
NIP: 8730000525
konserwacja i utwardzenie nawierzchni boisk na strefach rekreacji, placach zabaw i orliku; konserwacja nawierzchni na boisku w Granic 58 104,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.647.2019 2019-05-10 2019-06-14 Fabryka Artykułów Turystycznych i Sportowych POLSPORT Sp. z o.o., ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 132, 05-530 Góra Kalwaria
NIP: 1230004083
dostawa sietek do bramek Juniori Senior, siatek do siatkówki i siatek obręczy turniejowyc 2 005,96 Zamówienie / Zlecenie
KS.648.2019 2019-05-10 2019-06-15 Klubem Sportowym Judo Victoria sp. z o.o., ul. Polnych Kwiatów 1, 96-316 Budy Michałowskie
NIP: 5291813100
przygotowanie i poprowadzenie turnieju judo 15 czerwca 2019 r. na hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi ul. Główna 96 w godz. 8.00-18.0 16 980,00 Umowa zlecenie
IT.649.2019 2019-05-10 2019-12-31 MEFA Sp. z o.o., ul. Grodziska 15, 05-870 Błonie
NIP: 5290009152
Naprawa 2 drukarek termicznych MEFA-1 2 681,40 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.650.2019 2019-05-10 2019-06-24 PTS PLAST Smerczek Sp. j., ul. Dworcowa 10, 05806 Ornontownice
NIP: 6310112794
zakup workó 4 758,80 Zamówienie / Zlecenie
KS.651.2019 2019-05-13 2019-05-17 DAsport KOSOBUDZKI DANIEL, ul. Przejazd 3, 41-200 Sosnowiec
NIP: 6443102808
wykonanie 3 szt. trofeów mikrofon ŚPIEWANIE 32-29-26 cm z grawerką i 60 szt. medali o średnicy 4 cm z emblematem kolor awers ze wstążką V8 (11 mm) dla laureatów i uczestników międzyprzedszkolnego konkursu „Piosenki o Warszawie” pod patronatem Wójta Gminy Michałowice, organizowanego przez Gminne Przedszkole w Michałowicach. Konkurs odbędzie się 17 maja 2019 r. 546,60 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.652.2019 2019-05-06 2019-12-27 ABG MATERIAŁY Bartosz Lewandowski, ul. Rodzinna 39a Sokołów
NIP: 6731708314
dozór na strefie rekreacj 22 320,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.653.2019 2019-05-06 2019-12-27 Jerzy Pokropek, ul. Polna 13a Nowa Wieś
NIP: 5341261678
dozór na placu zaba 11 200,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.654.2019 2019-05-06 2019-12-27 Włodzimierz Kostera dozór na strefie rekreacj 26 156,80 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.655.2019 2019-05-06 2019-12-27 Marian Mazur dozór na strefie rekreacj 26 819,60 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.656.2019 2019-05-07 2019-12-27 Justyna Ciechomska dozór na boisku ORLI 24 019,30 Zamówienie / Zlecenie
GK.657.2019 2019-04-26 2019-12-31 PGE ObrótS.A, ul. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów Umowa kmpleksowa sprzedaży energi elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji - przepompwnia ul. Stara Droga - dz.nr 711 Komorów Wie 1 350,00 Umowa zakupu
PR.658.2019 2019-05-13 2019-05-16 Drukarnia Kontakt Kołcz Joanna, Kołcz Robert, ul. Gospodarcza 5A, 05-092 Łomianki
NIP: 1180185147
Druk Biuletynu Gminy Michałowice maj 201 5 904,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.659.2019 2019-05-06 2019-11-30 Marek Długołęcki Konserwacja i obsługa serwisowa 21 rowerów będących własnością Gminy 12 923,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.660.2019 2019-05-13 2019-05-17 Drukarnia Kontakt Kołcz Joanna, Kołcz Robert, ul. Gospodarcza 5A, 05-092 Łomianki
NIP: 1180185147
Druk jednorazowej gazety Głos Komorowa z okazji pikniku 18 maja 201 1 968,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.661.2019 2019-05-17 2019-05-27 Sylwia Łapińska Wykonywanie zadań operatora ObKW podczas wyborów poslów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku w ObKW Nr 1 350,00 Umowa zlecenie
OA.662.2019 2019-05-13 2019-05-27 Michał Krokosz Wykonywanie zadań operatora ObKW podczas wyborów poslów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku w ObKW Nr 350,00 Umowa zlecenie
OA.663.2019 2019-05-13 2019-05-27 Krystian Biedrzycki Wykonywanie zadań operatora ObKW podczas wyborów poslów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku w ObKW Nr 350,00 Umowa zlecenie
OA.664.2019 2019-05-13 2019-05-27 Tomasz Szewczyk Przygotowanie siedziby ObKW Nr 8 w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r 300,00 Umowa zlecenie
OA.665.2019 2019-05-13 2019-05-27 Ryszard Lenarczyk Przygotowanie siedziby ObKW Nr 3 w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r 300,00 Umowa zlecenie
OA.666.2019 2019-05-13 2019-05-27 Krzysztof Łukowski Przygotowanie siedziby ObKW Nr 2 w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r 300,00 Umowa zlecenie
OA.667.2019 2019-05-13 2019-05-27 Ewa Antolak Zinowjew Przygotowanie siedziby ObKW Nr 7 w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r 300,00 Umowa zlecenie
OA.668.2019 2019-05-13 2019-05-27 Dariusz Osiński Przygotowanie siedziby ObKW Nr 1 w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r 300,00 Umowa zlecenie
OA.669.2019 2019-05-13 2019-05-27 Andrzej Kowalski Przygotowanie siedziby ObKW Nr 9 w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r 300,00 Umowa zlecenie
KS.670.2019 2019-05-13 2019-05-16 IWONA PIECUCH, ul. Kolejowa 10 lok. B, 05-816 Michałowice
NIP: 5211548200
przygotowanie i poprowadzenie warsztatów z tworzenia biżuterii z masy polimerowej dla mieszkańców osiedla Michałowice, 16 maja 2019 r 1 107,00 Umowa zlecenie
OA.671.2019 2019-05-13 2019-05-27 Piotr Wykuż Wykonywanie zadań operatora ObKW podczas wyborów poslów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku w ObKW Nr 1, Nr 2, Nr 1 050,00 Umowa zlecenie
FZ.672.2019 2019-05-14 2019-12-31 Władysław Pyć Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne 7 000,00 Umowy dotacyjne
OA.673.2019 2019-05-13 2019-05-27 Jolanta Krzysiak Wykonywanie zadań operatora ObKW podczas wyborów poslów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku w ObKW Nr 1 350,00 Umowa zlecenie
OA.674.2019 2019-05-13 2019-05-27 Jakub Sarnecki Wykonywanie zadań operatora ObKW podczas wyborów poslów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku w ObKW Nr 7, Nr 8, Nr 1 050,00 Umowa zlecenie
KS.675.2019 2019-05-13 2019-06-01 BajOLAndia Aleksandra Jakubczak, ul. Kleeberga 10, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291554087
przygotowania i przeprowadzenia imprezy dla dzieci z sołectwa Pęcice Małe z okazji Dnia Dziecka, 1 czerwca 2019 r. na terenie wokół świetlicy w Pęcicach Małych, przy ul. Brzozowej 18, w godz. 15.00-19.00 4 300,00 Umowa zlecenie
OŚ.676.2019 2019-05-14 2019-05-14 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
zakup materiałów na strefy rekreaci i place zaba 733,98 Zamówienie / Zlecenie
KS.677.2019 2019-05-14 2019-05-17 Norton D.A.A.P. Nadulny Sp.J., ul. Elizy Orzeszkowej 11, 05-816 Reguły
NIP: 5341369772
dostawę wody niegazowanej Prima Vera w butelkach 0,5 litra w ilości 70 zgrzewek po 6 butelek oraz Prima Vera w butelkach 1,5 litra w ilości 40 zgrzewek po 6 butelek na potrzeby zawodów sportowych 590,40 Zamówienie / Zlecenie
KS.678.2019 2019-05-13 2019-05-18 Waldemar Kuleczka przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie koncertu w wykonaniu zespołu BIG BIT podczas imprezy – pikniku „Zielono mi” w Komorowie na Placu Paderewskiego w godz. 18.30-20.30. 6 044,00 Umowa o dzieło
OA.679.2019 2019-05-13 2019-05-27 Elżbieta Dynerowicz Wykonywanie zadań operatora ObKW podczas wyborów poslów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku w ObKW Nr 350,00 Umowa zlecenie
OA.680.2019 2019-05-13 2019-05-27 Krzysztof Pietrusiak Przygotowanie siedziby ObKW Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 10 i Nr 11 w związku z wyborami posłów do parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r 900,00 Umowa zlecenie
OA.681.2019 2019-05-13 2019-05-27 Krzysztof Muszynski Przygotowanie siedziby ObKW Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 10 i Nr 11 w związku z wyborami posłów do parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r 900,00 Umowa zlecenie
OA.682.2019 2019-05-13 2019-05-27 Wojciech Walichnowski Wykonanie zadań pomocniczych w Urzędzie Gminy Michałowice podczas przeprowadzania wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r 600,00 Umowa zlecenie
OA.683.2019 2019-05-06 2019-05-27 Kazimierz Wojciechowski Wykonanie zadań pomocniczych w Urzędzie Gminy Michałowice podczas przeprowadzania wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r 600,00 Umowa zlecenie
OA.684.2019 2019-05-13 2019-05-27 Marcin Walichnowski Wykonywanie zadań koordynatora gminnego zespołu informatycznego w Gminie Michałowice podczas przeprowadzania wyborów poslów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r 1 500,00 Umowa zlecenie
OA.685.2019 2019-04-29 2019-05-26 Grażyna Tomaszewska Ustalenie i sporządzenie spisu wyborców oraz pełnienie dyżuru podczas wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2016 r 1 000,00 Umowa zlecenie
OA.686.2019 2019-04-29 2019-05-26 Zofia Brzezińska Ustalenie i sporządzenie spisu wyborców, aktów pełnomocnictw oraz pełnienie dyżuru podczas wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2016 r 1 200,00 Umowa zlecenie
OA.687.2019 2019-05-06 2019-05-27 Michał Piwek Wykonywanie zadan pomocniczych w Urzedzie Gminy Michałowice podczas przeprowadzania wyborów posłów do parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r 1 000,00 Umowa zlecenie
KS.688.2019 2019-05-10 2019-05-11 Kwiaciarnia „Wielki Błękit” Monika Filipowicz, ul. Berylowa 34, 05-806 Komorów
NIP: 9511297129
zakup jednego bukietu kwiatów dla artystów wykonawców koncertu pt. „Gdy wiosna nad ziemią szaleje od bzu”– muzyczne wspomnienie o Bułacie Okudżawie i romanse rosyjskie, dla mieszkańców sołectwa Komorów. Koncert odbędzie się 11 maja 2019 r. w godzinach 15.00-16.00 w świetlicy w Komorowie ul. Kaliszany 18 170,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.689.2019 2019-05-14 2019-12-31 Centrum Druku Futura, ul. Legionowska 28, 15-281 Białystok
NIP: 5420103821
Wykonanie wystawy plenerowej pn. "Od komitetów społecznych do wyborów samorządowych " ( ścinanki wsytawiennicze dwustronne, wydruk UV na płytach dibond 3 mm; możliwośc ustawienia ososbno) 11 675,20 Umowa zlecenie
GK.690.2019 2019-05-06 2019-05-31 Iwona Koj Zleceniodawca zleca: 1) zawieranie umów najmu, naliczanie wysokości czynszu, 2) prowadzenie kartotek indywidualnych najemców, 3) prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją sieci oświetleniowej na terenie gminy, 4) pomoc w prowadzeniu bieżących spraw Referatu Gospodarki Komunalnej 3 360,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.691.2019 2019-05-14 2019-05-24 GRE-ROB IMPORT-EXPORT ROBERT SZATAŃSKI, ul. Modularna 12 lok. 408, 02-238 Warszawa
NIP: 5222740450
Zakup artykułów przemysłowych na wyposażenie Orlika 2012 w Sokołowi 1 471,84 Zamówienie / Zlecenie
KS.692.2019 2019-05-10 2019-05-15 Tomag Tomasz Rachlewicz, ul. Zacisze 20, 05-802 Pruszków
NIP: 5340209807
przewóz drużyny koszykarzy reprezentujących Gminę Michałowice na Finał województwa Mazowieckiego. Zawody w terminei od 13 do 15 maja 2019 r. w Płock 1 950,00 Umowa zlecenie
KS.693.2019 2019-05-16 2019-12-31 Jakub Kaśnikowski przyznanie stypendium sportowego dla Maksymiliiana Kaśnikowskiego na okres od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w wysokości 600,00 zł miesięcznie za powołanie do Kadry Narodowej PZT. 5 400,00 Umowa stypendialna
KS.694.2019 2019-05-10 2019-05-24 „NICE SPORT 2” Jacek Ochman, ul. Łukowska 60, 04-133 Warszawa
NIP: 1250049717
zakup sprzętu sportowego na wyposażenie Orlika 2012 w Sokołowie 800,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.695.2019 2019-05-16 2019-05-19 Michał Krzysztof Stawarski Agencja Reklamowo-Kreatywna "MAKE MUSIC AND MOVIE", ul. Błońska 6b, 05-830 Nadarzyn
NIP: 5341469456
wykonanie koncertu muzyki latynoamerykańskiej w wykonaniu kostaryńskiego wokalisty, gitarzysty oraz kompozytora Allana Guzmana 19 maja 2019 r. 4 920,00 Umowa zlecenie
OŚ.696.2019 2019-05-15 2019-06-28 ABC Wyposażenia Majętny Bieńkowski Sp. j., ul. Johna Baildona 24c lok. 25, 40-115 Katowice
NIP: 6342856894
dostawa i montaż piaskownic na placu zabaw w Granicy na ul. Poprzecznej - 3 szt 3 900,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.697.2019 2019-05-15 2019-05-31 BODYS Sp. z o.o., ul. Patriotów 174, 04-832 Warszawa naprawa urządzeń sportowo-rekreacyjnych - wahadło w siłowni plenerowej na strefie rekreacji w Nowej Ws 984,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.698.2019 2019-05-14 2019-05-18 TCD Joanna Piotrowska, ul. Żurawinowa 23 lok. B, 05-270 Marki
NIP: 5781690337
Pokaz filmy pt. „Mama Mia!” cz. 1 w parku w Regułach przy ul. Wiejskiej 13, 18 maja 2019 r. w godz. 21.00-23.00, dla mieszkańców sołectwa Reguły 2 146,35 Zamówienie / Zlecenie
KS.699.2019 2019-05-14 2019-05-17 BrandClinic Beata Spinek, ul. Granicka 10, 05-806 Komorów
NIP: 5342025075
obsługa techniczna koncertu Piotra Machalicy pt. "Mój ulubiony Młynarski" organizowanego dla mieszkańców Gminy Michałowice, 17 maja 2019 r. w Bibliotece w Komorowie 10 762,00 Umowa zlecenie
KS.700.2019 2019-05-14 2019-05-19 BrandClinic Beata Spinek, ul. Granicka 10, 05-806 Komorów
NIP: 5342025075
obsługa technicznaj koncertu muzyki latynoamerykańskiej w wykonaniu kostarykańskiego wokalisty, gitarzysty oraz kompozytora Allana Guzmana organizowanego dla mieszkańców Gminy Michałowice, 19 maja 2019 r. w Bibliotece w Komorowie 7 503,00 Umowa zlecenie
KS.701.2019 2019-05-14 2019-05-17 Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „PIASTUN”, ul. Mikołaja Reja 1, 05-820 Piastów
NIP: 5342131788
zabezpieczenia medycznego podczas imprezy – pikniku „Zielono mi” organizowanego dla mieszkańców Gminy Michałowice, 17 maja 2019 r 1 650,00 Umowa zlecenie
KS.702.2019 2019-05-14 2019-06-02 Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „PIASTUN”, ul. Mikołaja Reja 1, 05-820 Piastów
NIP: 5342131788
zapewnienie zabezpieczenia medycznego i atrakcji piknikowej Misiowy Oddział Ratunkowy podczas imprezy – Gminny Dzień dzieci i rodziców organizowanego dla mieszkańców Gminy Michałowice w Regułach 2 czerwca 2019 r 5 706,00 Umowa zlecenie
KS.703.2019 2019-05-14 2019-05-26 Monika Urlik-Smolińska koncert w stylu gospel w ramach Festiwalu Muzyczny Maj, 26 maja 2019 r. w kościele Wniebowzięcia N.M.P. w Michałowicach przy ul. Szkolnej 11 w godz. 16.00-17.30. 9 780,22 Umowa o dzieło
GK.704.2019 2019-05-15 2019-07-30 P.P.H.U. "MAXDROGI" Dawid Rakoczy, ul. gen. Józefa Hallera 7, 43-300 Bielsko-Biała
NIP: 9372595187
Wykonanie pomiaru sprawdzenia widoczności na przejazdach kolejowych 1 217,70 Zamówienie / Zlecenie
OA.705.2019 2019-05-14 2019-05-24 PHU BESKID PLUS sp.j. Roman Tyrna, Janusz Cybuch, Bartosz Tyrna, ul. Towarowa 3, 43-400 Cieszyn
NIP: 5482075995
Zakup teczek, pudeł oraz klipsów dla potrzeb archiwizacji dokumentów w Urzedzie Gminy Michalowice, zgodnie z ofertą Wykonawc 2 347,70 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.706.2019 2019-05-16 2019-12-31 MULTIPLANTA Dariusz Cegłowski, ul. Warecka 110, 05-604 Jasieniec
NIP: 5341380176
Wykonanie nasadznia drzewa, krzewów i roślin ozdobnych przy budynku Urzędu Gminy Michałowice w Regułac 18 230,40 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.707.2019 2019-05-16 2019-06-28 KIRING IRENA IZDEBSKA, ul. Wokulskiego 1a lok. 4, 05-800 Pruszków
NIP: 5341343399
wykonanie i montaż otwartych tablic ogłoszeniowyc 20 076,80 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.708.2019 2019-05-16 2019-05-28 POLAMP, ul. Przemysłowa 1, 11-500 Gizycka
NIP: 8451659142
Remont dekoracji świątecznyc 11 485,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.709.2019 2019-05-21 2019-05-26 Stanisław Żuchowski, ul. Zimowa 35B lok. 34, 05-515 Mysadło
NIP: 1231434070
zapewnienie atrakcji dla dzieci w postaci dmuchanej zjeżdżalni o wym. 4x3m wraz z obsługą podczas pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Opacz-Kolonia, 26 maja 2019 r 600,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.710.2019 2019-05-16 2019-09-16 SANTINEX Robert Siekierski, ul. Planowa 11, 96-500 Sochaczew
NIP: 8371171579
budowa wodociągu w ul. Źródlanej i Wąskiej w Pęcicach i Sokołowi 671 580,00 Umowa o roboty budowlane
IR.711.2019 2019-05-16 2019-08-31 Specjalistyczna Pracownia Projektowa WAGA-BART ZBigniew Bartosik, ul. Wojciechowskiego 37 lok. 4, 02-495 Warszawa
NIP: 5220050095
wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z Michałowic Ws 31 980,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.712.2019 2019-05-16 2019-11-30 Awas-Serwis Sp. z o.o., ul. Egejska 1/34, 02-764 Warszawa
NIP: 5213177038
czyszczenie separatoró 29 130,40 Zamówienie / Zlecenie
KS.713.2019 2019-05-16 2019-05-18 FAGUS Sp. z o.o., ul. Al. Krakowska 110 lok. 114, 00-971 Warszawa
NIP: 5222843925
obsługa techniczna imprezy plenerowej „Zielono mi”, odbywającej się w Komorowie na Placu Paderewskiego w Komorowie 18 maja 2019 r. 8 985,60 Zamówienie / Zlecenie
KS.714.2019 2019-05-16 2019-05-17 Na Słodko Daniel Milczarek, ul. Sosnowa 9, 96-515 Maszna
NIP: 8371085325
catering dla gości i wykonawców koncertu Piotra Machalicy „Mój ulubiony Młynarski” 17 maja 2019 r. w ogrodzie Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 3, 05-806 Komorów 5 649,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.715.2019 2019-05-16 2019-12-31 Wide Format Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 44, 05-816 Michałowice-Wieś Druk 12 plakatów rozmiar 70/100 oraz 3 - o wymiarze A2 - piknik Zielono mi 397,56 Zamówienie / Zlecenie
KS.716.2019 2019-05-16 2019-05-17 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
zakup czterech bukietów kwiatów dla artysty Piotra Machalicy wykonawcy koncertu pt. „Mój ulubiony Młynarski” i dla trzech mężczyzn akompaniujących artyście oraz 50 róż do dekoracji, 17 maja 2019 r 950,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.717.2019 2019-05-17 2019-05-18 Elżbieta Baur przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów DECOUPAGE (zdobienie herbaciarek) według autorskiego programu dla mieszkańców z sołectwa Nowa Wieś, 18 maja 2019 r 529,00 Umowa o dzieło
KS.718.2019 2019-05-17 2019-05-18 Jacek Jankowski "PA-TA-TAJ", ul. Krótka 9, 05-805 Otrębusy
NIP: 5340203727
wynajęcie dwóch koni do zaprzęgu wraz z obsługą podczas imprezy – pikniki „Zielono mi”, 18 maja 2019 r 1 845,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.719.2019 2019-05-17 2019-06-14 Zakład Usługowo-Projektowo-Produkcyjny DROMARK, ul. J Sułkowskiego 4a, 05-820 Piastów Wykonanie i montaż tablic " Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu" i " Pomnik Przyrody Aleja Drzew 8 634,60 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.720.2019 2019-05-14 2019-06-22 GRE-ROB Import Export S.C., ul. Modularna 12 lok. 408, 02-238 Warszawa
NIP: 5222740450
Dostawa środków czystości na Strefę Rekreacji w Nowej Ws 324,97 Zamówienie / Zlecenie
KS.721.2019 2019-05-16 2019-05-17 Kwiaciarnia Bożena Charazińska, ul. Szkolna 18, 05-816 Michałowice
NIP: 5341990087
zakup kwiatów ciętych na konkurs piosenki angielskiej 17 maja 2019 r. 300,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.722.2019 2019-05-06 2019-05-06 Bogdan Gancarz wykonanie usługi polegającej na odczytywaniu wodomierzy i dostarczaniu faktur za zrzut ścieków i pobór wod 538 800,00 Umowa zlecenie
KS.723.2019 2019-05-21 2019-05-26 P.P.H.U. MAŁGORZATA OCHMAN, ul. Stefana Czarnieckiego 66 lok. 2, 05-816 Michałowice
NIP: 9222333712
przygotowanie grilla podczas pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Opacz-Kolonia, 26 maja 2019 r 1 200,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.724.2019 2019-05-21 2019-05-26 ART OF BODY AKADEMIA ROZWOJU SZTUKI TAŃCA I KULTURY FIZYCZNEJ MAŁGORZATA GOŁĘBIOWSKA-SOBOTA, ul. Gwiaździsta 23, 02-123 Chotomów
NIP: 5241025352
zapewnienie nagłośnienia podczas pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Opacz-Kolonia. Impreza odbędzie się na terenie wokół świetlicy w Opaczy-Kolonii przy ul. Ryżowej 90, 26 maja 2019 r. 1 000,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.725.2019 2019-05-21 2019-05-25 P.H.U Nestor Krzysztof Bieniek, ul. Bolesławicka 12, 03-325 Warszawa
NIP: 5242490803
zapewnieniu atrakcji dla dzieci podczas imprezy z okazji Dnia Dziecka zorganizowanej dla mieszkańców sołectwa Michałowice. Impreza odbędzie się na terenie Szkoły Podstawowej w Michałowicach przy ul. Szkolnej 15, 25 maja 2019 r. w godz. 13.00-16.00 2 600,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.726.2019 2019-05-21 2019-05-25 PIASTPOL Klejnowski&Kobieracki, ul. Kolumba 26, 02-288 Warszawa
NIP: 1130070353
wypożyczeniu dozownika ceramicznego na stojaku wraz z wodą i kubeczkami. Usługa będzie wykonana 25 maja 2019 r. podczas imprezy z okazji Dnia Dziecka 25 maja 2019 r. dla mieszkańców sołectwa Opacz Mała w Szkole Podstawowej w Michałowicach ul. Szkolna 15. 155,82 Zamówienie / Zlecenie
KS.727.2019 2019-05-21 2019-05-25 P.H.U Nestor Krzysztof Bieniek, ul. Bolesławicka 12, 03-325 Warszawa
NIP: 5242490803
zapewnienie atrakcji dla dzieci w postaci wodzireja i symulatora krowy do dojenia podczas imprezy z okazji Dnia Dziecka zorganizowanej dla mieszkańców sołectwa Opacz Mała. Impreza odbędzie się na terenie Szkoły Podstawowej w Michałowicach przy ul. Szkolnej 15, 25 maja 2019 r. w godz. 13.00-16.00 1 200,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.728.2019 2019-05-21 2019-12-31 Usługi Geodezyjne GEOMAR Marcin Baranowski, ul. Nadbrzeżna 34C lok. 113, 05-850 Ożaów Mazowiecki
NIP: 8521411879
Wykonanie mapy prawnej o nabycie gruntu zajętego pod ulicę Wiejską w Regułach 17 958,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.729.2019 2019-05-21 2019-12-31 ADA Cezary Adamiec, ul. Rynkowa 7, 05-816 Michałowice
NIP: 5261121797
dostarczenie lodów gałkowych w różnych smakach wraz z wafelkami do lodów i obsługą. Usługa będzie wykonana podczas imprezy z okazji Dnia Dziecka zorganizowanej dla mieszkańców osiedla Michałowice, 25 maja 2019 r. 700,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.730.2019 2019-05-21 2019-05-24 ALKOcups.pl Sławomir Kozłowski, ul. Mickiewicza 52, 38-200 Jasłow
NIP: 6852082983
wykonanie 20 szt. statuetek CP02 plexi Muzyka i 150 szt. medali MMC9850 dla laureatów i uczestników konkursu piosenki przedszkolnej i wczesnoszkolnej „Wyśpiewajmy wiosnę” pod patronatem Wójta Gminy Michałowice 5 czerwca 2019 r 1 292,50 Zamówienie / Zlecenie
KS.731.2019 2019-05-17 2019-05-19 CATERING COMETA Anna Bolek, ul. Polna 21C, 05-806 Nowa Wieś
NIP: 5341021833
wykonanie usługi cateringowej poczęstunku dla wykonawcy koncertu muzyki latynoamerykańskiej Allana Guzmana i dwóch osób akompaniujących artyście. Usługa będzie wykonana 19 maja 2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie o godz. 19.00. 254,88 Zamówienie / Zlecenie
KS.732.2019 2019-05-17 2019-05-17 CATERING COMETA Anna Bolek, ul. Polna 21C, 05-806 Nowa Wieś
NIP: 5341021833
wykonanie usługi cateringowej poczęstunku dla wykonawcy koncertu pt. „Mój ulubiony Młynarski” Piotra Machalicy i osoby akompaniującej artyście. Usługa będzie wykonana 17 maja 2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie o godz. 19.00. 762,60 Zamówienie / Zlecenie
KS.733.2019 2019-05-16 2019-05-16 CATERING COMETA Anna Bolek, ul. Polna 21C, 05-806 Nowa Wieś
NIP: 5341021833
usługa cateringowa poczęstunek dla zespołu BIG BIT wykonawców koncertu podczas imprezy – pikniku „Zielono mi”. Usługa będzie wykonana 18 maja 2019 r. o godz. 17.00 na Placu Paderewskiego w Komorowie. 762,60 Zamówienie / Zlecenie
KS.734.2019 2019-05-17 2019-05-19 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
zakup trzech bukietów kwiatów dla artysty Allana Guzmana wykonawcy koncertu muzyki latynoamerykańskiej i dla dwóch mężczyzn akompaniujących artyście. Usługa będzie wykonana 19 maja 2019 r. w ogrodzie Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie o godz. 19.00. 360,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.735.2019 2019-05-22 2019-12-31 Nawrot Izabela-geodezja, ul. Kawy 42 lok. 4, 01-496 warszawa
NIP: 5221045995
wykonanie mapy prawnej art.73 nabycie gruntu zajętego pod ul. Wiśniowa w Nowej Ws 9 840,00 Umowa o dzieło
GK.736.2019 2019-05-21 2019-06-14 "T O M K O R" - NADZORY I PROJEKTOWANIE Korczak Tomasz, 05-651 Wola Kukalska
NIP: 7971246411
aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla następujących ulic: 1. Starego Dębu w Komorowie Wsi 2. Ciszy Leśnej w Granicy 3. Wrzosowa w Komorowie Wsi 4. Różana w Komorowie Ws 2 952,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.737.2019 2019-05-24 2019-05-25 Krzysztof Peszuk przygotowanie i wykonanie pokazu Iluzjonistycznego podczas Pikniku Rodzinnego dla mieszkańców osiedla Michałowice, 25 maja 2019 r. 275,00 Umowa o dzieło
KS.738.2019 2019-05-27 2019-06-09 „BREMEX” SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Korkowa 161a lok. 62, 04-549 Warszawa
NIP: 5270105237
przygotowania i poprowadzenia atrakcji dla dzieci podczas „Pikniku Rodzinnego” w Granicy 9.06.2019 r 5 571,90 Umowa zlecenie
KS.739.2019 2019-05-17 2019-05-19 Na Słodko Daniel Milczarek, ul. Sosnowa 9, 96-515 Maszna
NIP: 8371085325
wykonanie usługi gastronomicznej dla gości i wykonawcy koncertu muzyki latynoamerykańskiej Allana Guzmana oraz dwóch osób akompaniujących artyście. Usługa będzie wykonana 19 maja 2019 r. w ogrodzie Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie o godz. 19.00. 5 111,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.740.2019 2019-05-23 2019-05-26 CATERING COMETA Anna Bolek, ul. Polna 21C, 05-806 Nowa Wieś
NIP: 5341021833
wykonanie usługi cateringowej poczęstunku dla wykonawców koncertu z okazji 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki: Bogusława Morki, Agnieszki Kozłowskiej i Artura Jandy. Artystom akompaniować będzie orkiestra kameralna Alla Vienna. Usługa będzie wykonana 26 maja 2019 r. o 19.00 na terenie kościoła N.N.M.P w Komorowie ul. 3 Maja 9. 861,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.741.2019 2019-05-20 2019-05-23 Usługi Grawerskie Magdalena Szczepaniak, ul. Ruchliwa 20, 02-182 Warszawa
NIP: 5222515500
wykonanie grawerowanych tabliczek do pucharów, statuetek, plakietki i medali na Turniej Piłki Nożnej 8 czerwca 2019 r. i Turniej Szóstek Piłkarskich 1 czerwca 2019 r. na Orliku w Sokołowi 236,74 Zamówienie / Zlecenie
KS.742.2019 2019-05-20 2019-05-23 PPH CALINO Barbara Połulich, ul. Ruchliwa 20, 02-182 Warszawa
NIP: 5211213250
Zakup medali, pucharów, statuetek i plakietki na Turniej Piłki Nożnej 8 czerwca 2019 r. i Turniej Szóstek Piłkarskich 1 czerwca 2019 r. na Orliku w Sokołowi 647,90 Zamówienie / Zlecenie
KS.743.2019 2019-05-24 2019-05-25 MCOURT POLSKA Monika Rasiewicz, ul. Montrealska 8, 05-509 Józefosław
NIP: 6261771136
Zakup nagród na Turniej Tenisowy dla dzieci w dwóch kategoriach: niebieskiej i czerwonej o Puchar Wójta Gminy Michałowice, który odbędzie się 25 maja 2019 r. na kortach w Pęcicach przy ul. Pęcickiej 10 918,61 Zamówienie / Zlecenie
IR.744.2019 2019-05-21 2019-05-31 ART SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Nowogrodzka 18 A lok. 8, 00-511 Warszawa
NIP: 5252216280
Szkoła Michałowice przebudowa sali gimnastycznej - wyk.inwentaryzacji architektonicznej części sportowej z zapleczem wraz z przebiegiem powierzcvhniowym instalacji c.o. i instalacji wodno kanalizacyjnej /bez rozkuwania ścian/, w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji projektowej przebudowy. 22 000,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.745.2019 2019-05-24 2019-05-31 NAPARTY Usługi Wodno-Kanalizacyjne Janusz Naparty, ul. Stare Faszyce 52b, 05-870 Błonie
NIP: 5291288237
budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Stara Droga w Komorowie Ws 12 915,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.746.2019 2019-05-23 2019-09-30 KPK_PROJEKT Krzysztof Polakowski, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 3b lok. 113, 18-300 Zambrów
NIP: 7231564769
Część I - Przebudowa ulicy ul. Parkowej w Opaczy Małej i Michałowicach Wsi gm. Michałowice – Część I - Przebudowa ulicy ul. Parkowej w Opaczy Małej i Michałowicach Wsi gm. Michałowice – opracowanie dokumentacji projektowej Część II - Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem – opracowanie dokumentacji projektowej 72 939,00 Umowa zlecenie
GR.747.2019 2019-05-27 2019-12-31 Doradztwo Gospodarcze Robert Szewczyk, ul. Szkolna 30b, 05-515 Nowa Wola
NIP: 1230273570
wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość urządzeń infrastruktury technicznej na działce 678/2, obręb ewid. Reguły 650,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.748.2019 2019-05-23 2019-12-31 WPR Media s.c., ul. Niecała 10 lok. 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342592093
publikacja ogłoszenia - wykaz nr 7/201 240,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.749.2019 2019-05-21 2019-12-31 Podarowane.pl Biedrzycki Sp.J., ul. Kasztanowa 26, 32-040 Rzeszotary
NIP: 9442247162
Wykonanie i dostarczenie 220 szt. koszulek promocyjnych wraz z nadrukiem: 70 szt. w związku z 25-leciem Klubu Piłkarskiego ANPLER Nowa Wieś oraz 150 szt. w związku z 30. rocznicą wyborów parlamentarnych. 4 227,39 Zamówienie / Zlecenie
KS.750.2019 2019-05-27 2019-06-01 Edward Stachera STUDIO F- 64, ul. Myśliwska 4, 05-840 Brwinów
NIP: 5341083202
wykonanie 20 szt. plakatów na płytkach PCV format B2 z rysunków dzieci z sołectwa Nowa Wieś wykonanych podczas warsztatów plastycznych. Plakaty zostaną zaprezentowane podczas imprezy - Dnia Dziecka dla mieszkańców Nowej Wsi, która odbędzie się 1 czerwca 2019 r. na Gminnej Strefie Rekreacji w Nowej Wsi przy ul. Heleny 1 094,70 Zamówienie / Zlecenie
PR.751.2019 2019-05-27 2019-12-31 Creative Intersections Laboratory Paulina Niebrzydowska, ul. Nadarzyńska 45, 05-806 Komorów
NIP: 5342426779
Wykonanie projektu graficznego do nadruku na koszulki z logiem gminy Michałowice 492,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.752.2019 2019-05-27 2019-06-01 Alecki ENTERTAINMENT Aleksander Waślicki , ul. Antoniego Edwarda Odyńca 61 lok. 43, 02-644 Warszawa zapewnieniu atrakcji dla dzieci w postaci trzech animatorów, którzy będą prowadzili z dziećmi różnego rodzaju animacje podczas imprezy z okazji Dnia Dziecka dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś. Impreza odbędzie się na Gminnej Strefie Rekreacji w Nowej Wsi przy ul. Heleny, 1 czerwca 2019 r. 1 845,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.753.2019 2019-05-27 2019-06-01 Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi, ul. Główna 2, 05-806 Nowa Wieś
NIP: 5342221238
wykonanie usługi gastronomicznej – ogniska dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś z okazji Dnia Dziecka, 1 czerwca 2019 r 1 000,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.754.2019 2019-05-24 2019-05-26 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
zakup 5 szt. bukietów dla artystów: tenora, sopranistki, basa, dyrygenta, prowadzącego koncert i pięcioosobowej orkiestry kameralnej wykonujących koncert na terenie kościoła w Komorowie 26 maj 2019 r. - Koncert Bogusława Mork 620,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.755.2019 2019-05-24 2019-05-26 BrandClinic Beata Spinek, ul. Granicka 10, 05-806 Komorów
NIP: 5342025075
wykonanie usługi - nagłośnienie koncertu Bogusława Morki, który odbędzie się 26 maja 2019 r. w kościele NNMP w Komorowie ul. 3 Maja 9 o godz. 19.00 11 439,00 Umowa zlecenie
KS.756.2019 2019-05-17 2019-05-18 BrandClinic Beata Spinek, ul. Granicka 10, 05-806 Komorów
NIP: 5342025075
zapewnienie techniki scenicznej w postaci hali namiotowej 5x10m na imprezę „Zielono mi”, 18 maja 2019 r. na Placu Paderewskiego w Komorowie 3 500,00 Umowa zlecenie
KS.757.2019 2019-05-27 2019-06-01 PPH CALINO Barbara Połulich, ul. Ruchliwa 20, 02-182 Warszawa
NIP: 5211213250
Zakup pucharów i medali na Zawody Wędkarskie Spławikowe Dzieci i Młodzieży „SMUG” 2019 r., które odbędą się 1 czerwca 2019 w godz. 12.00-14.30, SMUG w Nowej Wsi 265,96 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.758.2019 2019-05-27 2019-05-27 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup materiałów i wyposażenia na strefy rekreacji i place zaba 108,79 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.759.2019 2019-05-27 2019-05-27 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup ubrań roboczych dla pracownika z robót interwencyjnyc 331,96 Zamówienie / Zlecenie
KS.760.2019 2019-05-27 2019-06-01 Usługi Grawerskie Magdalena Szczepaniak, ul. Ruchliwa 20, 02-182 Warszawa
NIP: 5222515500
wykonanie tabliczek z nadrukiem grawerton do pucharów na Zawody Wędkarskich Spławikowych Dzieci i Młodzieży „SMUG” 2019 r. Zawody spławikowe odbędą się 1 czerwca 2019 w godz. 12.00-14.30, SMUG w Nowej Wsi 20,01 Zamówienie / Zlecenie
FZ.761.2019 2019-05-28 2019-12-31 Izabela Sieńko-Holewa Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne 7 000,00 Umowy dotacyjne
KS.762.2019 2019-05-28 2019-06-01 ZBIGNIEW KURMAN "DZIECIĘCY ZAKĄTEK", ul. Czerska 26/28 lok. 28A, 00-732 Warszawa
NIP: 5211057413
zapewnienie podczas Dnia Dziecka organizowanego dla mieszkańców Nowej Wsi atrakcji dla dzieci wraz z obsługą 1 czerwca 3 700,00 Umowa zlecenie
IR.763.2019 2019-05-28 2019-06-28 ATK DESIGN TOMASZ KOWAL, ul. Strażacka 4 lok. 39, 05-850 Ożarów Mazowiecki
NIP: 6262523831
Wykonanie dla Szkoły w Michałowicach ekspertyzy technicznej dot.możliwości modernizacji z przebudową i rozbudową, ze szczególnym uwzględnieniem oceny stanu technicznego konstrukcji hali sportowej z zapleczem i budową trybun -dotyczy zadania "Szkoła Michałowice przebudowa sali gimnastycznej 23 370,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.764.2019 2019-05-28 2019-09-17 ARDJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Ludwika Narbutta 38 lok. 23, 02-541 Warszawa
NIP: 5220004971
Wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji z przebudową i rozbudową hali sportowej z zapleczem i budową trybun przy Szkole w Michałowicach - dot. zadania "Szkoła Michałowice przebudowa sali gimnastycznej 146 370,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.765.2019 2019-05-28 2019-06-09 BajOLAndia Aleksandra Jakubczak, ul. Kleeberga 10, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291554087
przygotowanie i przeprowadzenie imprezy dla dzieci z sołectwa Suchy Las z okazji Dnia Dziecka, 9 czerwca 2019 r. na terenie wokół świetlicy w Suchym Lesie przy ul. Księdza Woźniaka 6, w godz. 16.00-18.00 2 500,00 Umowa zlecenie
GK.766.2019 2019-05-28 2019-07-21 NIVUS Sp zo.o., ul. Hutnicza 3/B lok. 18, 81-212 Gdynia wypożyczenie, szkolenie z akresu obsługi oraz montaż dwuch przepływomierzy PCM na okres 7 tygodni. 18 437,70 Zamówienie / Zlecenie
FZ.767.2019 2019-05-28 2019-12-31 Teresa Skowrońska Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne 7 000,00 Umowy dotacyjne
FZ.768.2019 2019-05-29 2019-12-31 Stanisław Omen Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.769.2019 2019-05-29 2019-06-17 SKANDYNAWIA-PLAC Andrzej Paszkowski, ul. Tarnowiecka 11 lok. 12, 04-174 Warszawa
NIP: 1130301723
Wykonanie naprawy skeate parku na Strefue Rekreacji w Michałowicach 3 075,00 Zamówienie / Zlecenie
SA.770.2019 2019-05-29 2019-12-31 CWS-BOCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Rokicińska 156 B, 92-412 Łódź
NIP: 5210123622
dostarczanie i wyłożenie mat - wycieraczek w budynku Urzędu Gminy 7 000,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.771.2019 2019-05-29 2019-12-31 Piotr Romanowski Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne 7 000,00 Umowy dotacyjne
KS.772.2019 2019-05-29 2019-06-01 Dorota Iwona Bębenek przygotowanie i wykonanie autorskiego koncertu plenerowego pt. „POLCOUNTRY” – znane przeboje gwiazd estrady polskiej w stylu contry z okazji Dnia Dziecka, dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś, 1.06.2019 r. 3 846,15 Umowa o dzieło
KS.773.2019 2019-05-29 2019-06-10 Tomag Tomasz Rachlewicz, ul. Zacisze 20, 05-802 Pruszków
NIP: 5340209807
przewóz 23 osobowej drużyny rocznika 2008 Uczniowskiego Klubu sportowego FC Komorów, która będzie reprezentowała naszą Gminę na turnieju piłkarskim Prague Strahov Cup odbywający się na Stadionie Strahov 169 00 Praga 6, Czechy. Trasa przejazdu: Komorów-Praga-Komorów 7-10 czerwca 2019 r. 2 430,00 Umowa zlecenie
OA.774.2019 2019-05-21 2019-05-24 Artykuły Propagandowe Liliana Niewiadomska, Renata Stosio Sp. c., ul. Żytnia 32, 01-191 Warszawa
NIP: 5272832964
Zakup flag UE oraz drzewców celem wyposażenia lokali wyborczych na wybory do Parlamentu Europejskieg 312,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.775.2019 2019-05-29 2019-06-02 Teatr Wagabunda Bogusław Pobiedziński, ul. os. Na Lotnisku 18 lok. 13, 31-804 Kraków
NIP: 6721415705
wykonanie programu artystycznego dla dzieci pod tytułem „Stara zagroda” – interaktywna instalacja teatralna podczas Gminnego Dnia Dzieci i Rodziców w Regułach 2 czerwca 2019 r 11 000,00 Umowa zlecenie
KS.776.2019 2019-05-29 2019-06-02 BrandClinic Beata Spinek, ul. Granicka 10, 05-806 Komorów
NIP: 5342025075
zapewnienia obsługi technicznej imprezy – Gminnego Dnia Dzieci i Rodziców, 2 czerwca 2019 r 11 070,00 Umowa zlecenie
FZ.777.2019 2019-05-30 2019-12-31 Stanisław Wrona Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne 7 000,00 Umowy dotacyjne
KS.778.2019 2019-05-29 2019-06-02 ACTIVA24 ANETA WIKŁACZ, ul. Starego Dębu 1, 05-806 Komorów
NIP: 5371940444
przygotowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa podczas korzystania z akwenów wodnych z uwzględnieniem szczególnego okresu jakim są wakacje nad wodą podczas Gminnego Dnia Dzieci i Rodziców w Regułach, 2 czerwca 2019 r 2 500,00 Umowa zlecenie
GK.779.2019 2019-05-29 2019-11-30 Fal-Bruk Sp. z o.o. Sp. K., ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa
NIP: 5210527420
Rozbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kuchy i Al.ei Topolowej na odcinku od posterunku policji w Regułach do ul. Szkolnej w Michałowicach wraz z budową oświetlenia w ramach ZIT etap I 1 270 590,00 Umowa o roboty budowlane
KS.780.2019 2019-05-29 2019-06-02 FAGUS Sp. z o.o., ul. Al. Krakowska 110 lok. 114, 00-971 Warszawa
NIP: 5222843925
wykonanie usługi podczas imprezy plenerowej - Gminnego Dnia Dzieci i Rodziców, która odbędzie się w parku w Regułach przy ul. Wiejskiej 2 czerwca 2019 r. Usługa obejmuje obsługę techniczną imprezy 7 819,20 Zamówienie / Zlecenie
IT.781.2019 2019-05-30 2019-06-30 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.782.2019 2019-05-28 2019-06-02 Toi Toi - Polska sp.z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa
NIP: 1180042784
dostarczenie i obsługa 9 kabin TOI Fresh i 2 kabin TOI CAP z serwisem podczas imprezy plenerowej Gminnego Dnia Dzieci i Rodziców. Impreza odbędzie się 2 czerwca 2019 r. 1 472,94 Zamówienie / Zlecenie
KS.783.2019 2019-05-30 2019-06-02 Grupa Seraf Art & Marketing Janusz Serafin, ul. Warsztatowa 11, 04-803 Warszawa
NIP: 1132246394
zapewnienie atrakcji w postaci strefy Dmuchańców, strefy interaktywnych zabaw, warsztatów kreatywnych, zabaw sportowo-ruchowych i występu Roba Flaminga – iluzjonisty na Gminny dzień dzieci i rodziców 2 czerwca 2019 r. w Regułach 60 433,00 Umowa zlecenie
KS.784.2019 2019-05-30 2019-06-02 MOBILEMACHINE ŻANETA ZALEWSKA, ul. Pasażerska 30, 05-800 Pruszków
NIP: 5341592731
poczęstunek dla dzieci podczas Gminnego Dnia dzieci i rodziców 2 czerwca 2019 r., w parku w Regułach przy ul. Wiejskie 3 000,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.785.2019 2019-05-31 2019-10-31 GWK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Gąbińska 9 lok. 75, 01-703 Warszawa
NIP: 1182153217
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w ul. Radości w Michałowicach-Wsi oraz w ul. Rekreacyjnej w Granic 43 050,00 Umowa zlecenie
FZ.786.2019 2019-05-30 2019-12-31 Jan Kusy Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne 7 000,00 Umowy dotacyjne
FZ.787.2019 2019-05-30 2019-12-31 Beata Lesińska Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne 7 000,00 Umowy dotacyjne
KS.788.2019 2019-05-30 2019-06-02 Profitster Usługi zarządczo-doradcze Andrzej Kaźmierczak, ul. Sternicza 129 lok. 63, 01-350 Warszawa
NIP: 5261496557
wykonanie usługi polegającej przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć z alpakami wraz zobsługą animatora podczas imprezy plenerowej Gminnego Dnia Dzieci i Rodziców, która odbędzie się w parku w Regułach przy ul. Wiejskiej 2 czerwca 2019 r. 2 952,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.789.2019 2019-05-30 2019-06-01 Na Słodko Daniel Milczarek, ul. Sosnowa 9, 96-515 Maszna
NIP: 8371085325
wykonanie usługi gastronomicznej dla wykonawców i gości spotkania autorskiego z Barbarą Młynarską-Ahrens oraz Jerzym Sosnowskim autorami książki pt. „Życie nie tylko snem”. Usługa będzie wykonana 1 czerwca 2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Komorowie przy ul. Ignacego Kraszewskiego 3 o godz. 17.30. 5 202,75 Zamówienie / Zlecenie
PR.790.2019 2019-05-27 2019-12-31 Anna Sołowiow Przeprowadzenie w szkołach gminy Michałowice kampanii pn. "Wszystko o cukrze, czyli ile go jeść i kiedy najlepiej, by nie szkodził zdrowiu". 11 590,00 Umowa o dzieło
KS.791.2019 2019-05-31 2019-06-01 Jerzy Sosnowski przygotowanie i przeprowadzenie spotkania autorskiego na temat książki pt. „Życie nie tylko snem”, która miała swoją premierę 18 kwietnia 2018 r. jako współautor wyjątkowej, pełnej ciepła opowieści o minionych czasach i niezwykłych ludziach, o rodzinach Młynarskich, Zdziechowskich i Rubinsteinów i miejscu – Komorowie. Spotkanie organizowane jest dla mieszkańców Gminy Michałowice, 1 czerwca 2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Komorowie. 550,00 Umowa o dzieło
KS.792.2019 2019-05-31 2019-06-01 Barbara Ahrens przygotowanie i przeprowadzenie spotkania autorskiego na temat książki pt. „Życie nie tylko snem”, która miała swoją premierę 18 kwietnia 2018 r. jako współautorka wyjątkowej, pełnej ciepła opowieści o minionych czasach i niezwykłych ludziach, o rodzinach Młynarskich, Zdziechowskich i Rubinsteinów i miejscu – Komorowie. Spotkanie organizowane jest dla mieszkańców Gminy Michałowice, 1 czerwca 2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Komorowie. 550,00 Umowa o dzieło
KS.793.2019 2019-05-31 2019-06-02 HAPPY BRICKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Al. Krakowska 89, 05-090 Raszyn przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z budowania modeli z klocków LEGO® podczas Gminnego Dnia Dzieci i Rodziców, 2 czerwca 2019 r. 4 200,00 Umowa zlecenie
KS.794.2019 2019-05-31 2019-06-01 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
zakup dwóch bukietów kwiatów dla Barbary Młynarskiej-Ahrens i Jerzego Sosnowskiego w związku z organizacją spotkania autorskiego poświęconego ich wspólnej książce pt. „Życie nie tylko snem”. Usługa będzie wykonana 1 czerwca 2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie ul. Ignacego Kraszewskiego 3 250,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.795.2019 2019-05-31 2019-06-02 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
zakup jednego bukietu kwiatów dla Czesława Mozila wykonawcy Muzycznego Stand-Upu „SPOWIEDŹ EMIGRANTA”. Stand-Up odbędzie się 2 czerwca 2019 r. na Sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice o godz. 19.00. 130,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.796.2019 2019-05-05 2019-05-12 Doradztwo Paweł Mamcarz, ul. Jesionowa 18, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 7122188089
Wykonanie zdjęć z drona terenu wokół urzędu gminy Michałowice na potrzeby publikacji w Gminnym Biuletynie Informacyjnym. 861,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.797.2019 2019-05-31 2019-06-01 „NICE SPORT 2” Jacek Ochman, ul. Łukowska 60, 04-133 Warszawa
NIP: 1250049717
zakup sprzętu sportowego dla uczestników turnieju piłkarskiego szóstek o Puchar Wójt Gminy Michałowice, w kategorii OPEN-dorośli i OPEN-dzieci na Orliku w Sokołowie. 3 700,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.798.2019 2019-06-03 2019-08-16 Politechnika Warszawska wydził Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, ul. Nowowiejscka 20, 00-653 Warszawa Wykonanie analizy wielkości przepływu ścieków w wybranych punktach pomiarowych sieci kanalizacyjnej na tereni Gminy michałowice. 25 830,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.799.2019 2019-05-24 2019-05-26 CATERING COMETA Anna Bolek, ul. Polna 21C, 05-806 Nowa Wieś
NIP: 5341021833
wykonanie usługi cateringowej poczęstunku dla gości koncertu z okazji 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki w wykonaniu Bogusława Morki, Agnieszki Kozłowskiej i Artura Jandy oraz orkiestry kameralnej Alla Vienna, 26.05.2019 r. 1 123,20 Zamówienie / Zlecenie
KS.800.2019 2019-05-31 2019-06-02 Hubert Kowalski warsztaty muzyczne w szkole w Michałowicach dla 80 uczestników w dniach 31 maja-2 czerwca 2 000,00 Umowa zlecenie
KS.801.2019 2019-05-31 2019-06-02 Piotr Pałka warsztaty muzyczne w szkole w Michałowicach dla 80 uczestników w dniach 31 maja-2 czerwca 2 000,00 Umowa o dzieło
PR.802.2019 2019-05-27 2019-12-31 Podarowane.pl Biedrzycki Sp.J., ul. Kasztanowa 26, 32-040 Rzeszotary
NIP: 9442247162
Wykonanie 400 szt .gminnych koszulek promocyjnych wraz z pakowaniem w pojedyncze torebki. 5 920,97 Zamówienie / Zlecenie
PR.803.2019 2019-05-27 2019-12-31 Wide Format Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 44, 05-816 Michałowice-Wieś Wykonanie 100 szt. plakatów A2 z okazji Gminnego dnia dzieci i rodziców, zawierające herb gminy Michałowice. 798,27 Zamówienie / Zlecenie
IR.804.2019 2019-05-31 2019-06-14 FIRMA POŻ-SERWIS Firma Poż-Serwis Krzysztof Śrutwa przegląd i zakup gaśnic w budynkach świetlic wiejskich 987,69 Zamówienie / Zlecenie
GR.805.2019 2019-05-30 2019-12-31 Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych "Kujawski-Nosecki-Kunicki" s.c., ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 27 lok. 28, 05-800 Pruszków
NIP: 5340006984
Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości dz. ewid. nr 469/1 połozonej w Wolicy z działkami ewid nr 339/1, 341/1, 348/1, 349/1, 350/5 połozonych w Sokołowie 11 193,00 Umowa o dzieło
PR.806.2019 2019-05-31 2019-12-12 Paweł Mikosz DOBRE, ul. Krośnieńska 30, 38-455 Warszawa
NIP: 6842334093
Wykonanie tablicy infomacyjnej - na pamiątkę 30. rocznicy wyborów parlamentarnych 1989 r. 1 879,44 Umowa zakupu
GK.807.2019 2019-05-31 2019-06-10 Paweł Wierzbicki prowadzący działalnośćHYDRO-LUX Paweł Wierzicki, ul. Echa Leśne 2/16, 05-090 Dawidy
NIP: 5342209941
„Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych” w ul. Rzemieślniczej w Nowej Wsi oraz ul. Brzozowej w Komorowie. 70 000,00 Umowa o roboty budowlane
IR.808.2019 2019-06-03 2019-06-10 Budownictwo Paweł Chojecki, ul. Robotnicza 39A, 05-800 Pruszków
NIP: 5341077644
Wykonanie dokumentacji przetargowej /przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych/ na: Szkoła Komorów - modernizacja budynku szkolnego 2 214,00 Zamówienie / Zlecenie
BF.809.2019 2019-06-03 2019-12-31 Thedy$Partners sp z oo, ul. Moniuszki 1a, 00-014 Wraszawa
NIP: 1132893745
doradztwo podatkowe z zakresu VAT 52 029,00 Usługi prawne
IR.810.2019 2019-06-03 2019-06-10 Budownictwo Paweł Chojecki, ul. Robotnicza 39A, 05-800 Pruszków
NIP: 5341077644
Wykonanie dokumentacji przetargowej/ przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonamia i odbioru robót budowlanych na: Szkoła Nowa Wieś-modernizacja budynków szkolnych 3 075,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.811.2019 2019-05-31 2019-06-14 Michał Kuczyński Gmina Michałowice zleca: opracowanie oceny warunków gruntowo – wodnych podłoża działki nr ewid. 119 w miejscowości Pęcice Małe, w tym wykonanie 4 odwiertów do głębokości 5 m p.p.t. 1 599,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.812.2019 2019-05-30 2019-06-19 STREFAPLUS Michał Marciniak, ul. Płocka 15c lok. 4, 01-231 Warszawa
NIP: 5271702917
Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleiowej skierowanej do pracowników samorządowych Gminy Michałowice pn. "Letnia akademia samorządowca. Pozyskiwanie i rozliczanie środkow pomocowych na projekty samorządowe i sztuka udanych negocjacji." 49 100,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.813.2019 2019-06-03 2019-07-03 Witold Wielgosz Usługi Geodezyjne, ul. Wiejska 9, 05-816 Reguły
NIP: 5341190085
wykonanie pomiaru geodezyjnego zbiornika wody w Pęcicach Małych na działce nr ew. 119 w Pęcicach Małych w ramach zadania budżetowego pn: Odwodnienie Pęcic Małych. 984,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.814.2019 2019-05-22 2019-05-24 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup materiałów biurowych celem zapewnienia materiałow kancelaryjnych Obwodowym Komisjom Wyborczym celem zorganizowania wyborów do Parlamentu Europejskiego 2 500,47 Zamówienie / Zlecenie
OA.815.2019 2019-05-21 2019-05-24 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup worków polipropylenowych celem zapewnienia Obwodowym Komisjom Wyborczym na spakowanie materiałow wyborczych oraz dla potrzeb archiwum zakładowego celem przechowywania dokumentacji 179,40 Zamówienie / Zlecenie
GK.816.2019 2019-05-29 2019-12-20 Katarzyna Bartczak Remont chodników, wjazdów i parkingów oraz ulic na terenie gminy 307 823,00 Umowa o roboty budowlane
GK.817.2019 2019-05-31 2019-11-29 Biuro Badawczo-Projektowe Budownictwa Komunikacyjnego "TRANSCOMP" Sp. z o.o., ul. JAGIELLOŃSKA 78, 03-301 Warszawa
NIP: 9510041669
Aktualizacja ewidencji dróg 32 226,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.818.2019 2019-05-21 2019-05-22 Tom-Car Tomasz Kuciński, ul. Klonowa 17, 05-816 Opacz Kolonia
NIP: 5342084333
Naprawa samochodu służbowego celem przywrócenia pełnej sprawności 6 644,50 Zamówienie / Zlecenie
KS.819.2019 2019-06-04 2019-06-09 Fku-Miku Agnieszka Grzegorzewska, ul. Ogrodowa 13, 96-320 Grabce Józefpolskie
NIP: 8381699431
wykonanie usługi polegającej ma wynajęciu klocków wielkoformatowych (360 szt. mega klocków) wraz z obsługą na Piknik Rodzinny dla mieszkańców osiedla Granica, 9 czerwca 2019 r. 570,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.820.2019 2019-06-04 2019-06-09 Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi, ul. Główna 2, 05-806 Nowa Wieś
NIP: 5342221238
wykonanie usługi gastronomicznej – ogniska dla mieszkańców osiedla Granica podczas Pikniku Rodzinnego, 9 czerwca 2019 r. 1 500,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.821.2019 2019-06-04 2019-06-09 Erudio Piotr Malinowski, ul. Główna 19, 05-806 Komorów
NIP: 5342321069
wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu zabaw i animacji edukacyjno-profilaktycznych – „Escape Tent” podczas Pikniku Rodzinnego dla mieszkańców osiedla Granica, 9 czerwca 2019 r. 799,50 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.822.2019 2019-06-04 2019-06-28 Delta CertaSp. z o.o., ul. Powstańców Listopadowych 29c lok. 7, 35-606 Rzeszów
NIP: 8133701898
Remont elementów małej architektury w Komorowie na Placu Paderewskiego i w ulicach Aleja Marii Dąbrowskiej i Brzozowej 14 103,30 Umowa zlecenie
GK.823.2019 2019-06-11 2019-07-31 Dariusz BartczakZakład Wodno Kanalizacyjny i COo., ul. Sienkiewicza 1, 88-220 Osięciny
NIP: 8891034682
budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Parkowej w Opaczy Małej i Michałowicach Wsi. 484 000,00 Umowa o roboty budowlane
KS.824.2019 2019-06-04 2019-06-18 AUTO LIFT Dariusz Olszak, ul. Mikołaja Reja 28, 05-806 Granica
NIP: 5341025162
wykonanie usługi polegającej na montażu i demontażu czterech banerów dwustronnie drukowanych o wymiarach 7 x 1,25 m na imprezę – pt. „Cuda Wianki”, która odbędzie się 15 czerwca 2019 r. 4 428,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.825.2019 2019-06-03 2019-12-31 Polski Druk Publishing Sp. z o.o., ul. Przejazdowa 25, 05-800 Pruszków
NIP: 1070028518
Wykonanie 35 szt. zaproszeń i kopert (projekt własny z herbem gminy Michałowice), w związku ze spotkaniem z okazji 30. rocznicy wyborów parlamentarnych. 172,20 Zamówienie / Zlecenie
PR.826.2019 2019-06-03 2019-12-31 Agencja PROFIL Gabriela Milewska-Kalinowska, ul. Stanisława Moniuszki 6 lok. 2, 05-806 Komorów
NIP: 5341201096
Publikacja materiału promocyjnego w gazecie Głos Pruszkowa, w wydaniu czerwcowym, 1 strona. 1 230,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.827.2019 2019-06-04 2019-06-15 Akademia Kucania Anna Sobańska, ul. Nowolipki 11a lok. 9, 00-151 Warszawa
NIP: 5252376629
wykonanie usługi polegającej na wynajęciu trzech kucyków wraz z instruktorami na przejażdżki dla dzieci podczas zabawy plenerowej „Cuda Wianki”, która odbędzie się przy zbiorniku retencyjnym w Michałowicach, 15 czerwca 2019 r. 1 500,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.828.2019 2019-06-04 2019-06-09 Toi Toi - Polska sp.z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa
NIP: 1180042784
wykonanie usługi – dostarczenia i obsługi 2 kabin TOI Fresh z serwisem podczas Pikniku Rodzinnego w Granicy. Piknik odbędzie się 9 czerwca 2019 r. w godz. 16.00-19.00 na placu zabaw w Granicy przy ul. Poprzecznej. 375,54 Zamówienie / Zlecenie
KS.829.2019 2019-06-04 2019-06-16 Clipper Sp. z o.o., ul. Muszkieterów 31, 02-273 Warszawa
NIP: 1130010397
wykonanie usługi – dostarczenia i obsługi 3 kabin Clip Clio VIP i 2 umywalek dwustanowiskowych z serwisem podczas zabawy plenerowej „Cuda Wianki”. Zabawa odbędzie się 15 czerwca 2019 r. 658,80 Zamówienie / Zlecenie
KS.830.2019 2019-06-04 2019-06-05 Firma Usługowo - Handlowa "AMBIT" Michalec Bogdan, ul. Raszyńska 20, 05-816 Michałowice
NIP: 8110008047
wykonanie czterech banerów dwustronnie drukowanych o wymiarach 7 x 1,25 m informujących o imprezie „Cuda Wianki”. 2 798,25 Zamówienie / Zlecenie
KS.831.2019 2019-05-31 2019-06-01 STANFIKS Stanisław Fiks, ul. Bodycha 13s, 05-816 Opacz-Kolonia
NIP: 5220014886
zakup ciast na imprezę z okazji Dnia Dziecka dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś, 1.06.2019 r. 441,80 Zamówienie / Zlecenie
KA.832.2019 2019-06-03 2019-07-31 BOŻENNA PACHUCKA Opracowanie dokumentacji niearchiwalnej i materiałów archiwalnych oraz sporządzenie ewidencji w wersji papierowej i elektronicznej. 6 200,00 Umowa o dzieło
KA.833.2019 2019-06-03 2019-07-31 KAMILA BURNO OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ I MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH ORAZ SPORZĄDZENIE EWIDENCJI W WERSJI PAPIEROWEJ I ELEKTRONICZNEJ 7 040,00 Umowa o dzieło
KS.834.2019 2019-06-04 2019-06-09 Marta Anna Warżycka przygotowania i przeprowadzenia atrakcji dla dzieci w postaci: kącika plastycznego, skręcania balonów oraz malowania buziek dla mieszkańców Osiedla Granica, podczas Pikniku Rodzinnego 9 czerwca 2019 r. 400,00 Umowa o dzieło
KA.835.2019 2019-06-03 2019-07-31 ZOFIA DWORNIK OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ I MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH ORAZ SPORZĄDZENIE EWIDENCJI W WERSJI PAPIEROWEJ I ELEKTRONICZNEJ. 6 200,00 Umowa o dzieło
KS.836.2019 2019-06-03 2019-06-09 Tomag Tomasz Rachlewicz, ul. Zacisze 20, 05-802 Pruszków
NIP: 5340209807
przewóz drużyny koszykarzy UKS Akademii Koszykówki Komorów, która będzie reprezentowała Gminę Michałowice na Mistrzostwach Polski w koszykówce młodzików odbywających się w Żarach 4-9.06.2019 r. 5 184,00 Umowa zlecenie
KS.837.2019 2019-06-04 2019-06-07 Oriana Dorota Drachal-Paszkiewicz koncert – oprawa muzyczna wernisażu prac dzieci uczęszczających na wiosenne warsztaty rysunku i malarstwa 2019 r., 7 czerwca 2019 r. godz. 18.30 sala multimedialana Urzędu Gminy Michałowice 1 209,00 Umowa o dzieło
IR.838.2019 2019-05-06 2019-05-09 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.839.2019 2019-06-05 2019-11-30 Energo-Mix Piotr Gileciński, ul. Prażmowska 42d, 05-504 Łoś
NIP: 9511757660
wykonanie oświetlenia ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Powstańców Warszawy i Pęcickiej na odcinku od ul. Granicznej w Regułach do ul. Ireny w Komorowie 699 870,00 Umowa o roboty budowlane
FZ.840.2019 2019-06-06 2019-12-31 Małgorzata Woźniak Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne) 7 000,00 Umowy dotacyjne
PR.841.2019 2019-05-27 2019-12-31 FIn Anna Płażewska, ul. Leśna 23 Brwinów Wykonanie filmu związanego z uroczystymi obchodami 30. rocznicy wyborów parlamentarnych 1989 r. - usługa obejmuje nagranie i montaż materiałów z happeningów w 3 gminnych szkołach oraz wywiadów z członkami Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” Michałowice, jak również uroczystości, która odbędzie się 16 czerwca br 4 920,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.842.2019 2019-06-06 2019-12-31 Elżbieta Soboń Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne) 7 000,00 Umowy dotacyjne
KS.843.2019 2019-05-27 2019-12-31 Anna Żazcek-Siwczulk Przeprowadzenie happeningu w 3 gminnych szkołach, - przygotowanie dekoracji i uroczystości, która odbędzie się 16 czerwca 2019 r. oraz opracowanie projektów:zaproszeń, nadruku na koszulkach oraz wystawy pt…Aby jutro było z nas dumne w związku z obchodami w gminie Michałowice 30. rocznicy wyborów parlamentarnych 1989. 5 500,00 Umowa o dzieło
IR.844.2019 2019-06-06 2019-12-10 Jard Robert Durlak Sp. Jawna _ Meble Biurowe, ul. Łopuszańska 36, 02-220 Warszawa
NIP: 5251969988
Dostarczenie mebli do budynku UG przy ul. Al. Powstańców Warszawy 1 7 011,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.845.2019 2019-06-06 2019-12-31 Antoni Kamiński Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne) 7 000,00 Umowy dotacyjne
FZ.846.2019 2019-06-06 2019-12-31 Karol Modrzejewski Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne) 7 000,00 Umowy dotacyjne
FZ.847.2019 2019-06-06 2019-12-31 Magdalena Kuleta de Mesquito e Melo Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne) 7 000,00 Umowy dotacyjne
KS.848.2019 2019-06-03 2019-06-30 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
opłata licencyjna ZAiKS za koncerty 270,35 Umowa zlecenie
KS.849.2019 2019-06-03 2019-06-30 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
opłata licencyjna ZAiKS za koncerty 473,07 Umowa zlecenie
KS.850.2019 2019-06-03 2019-06-30 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
opłata licencyjna ZAiKS za koncerty 996,30 Umowa zlecenie
KS.851.2019 2019-06-03 2019-06-30 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
opłata licencyjna ZAiKS za koncerty 989,41 Umowa zlecenie
KS.852.2019 2019-06-03 2019-06-30 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
opłata licencyjna ZAiKS za koncerty 337,91 Umowa zlecenie
KS.853.2019 2019-06-03 2019-06-30 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
opłata licencyjna ZAiKS za koncerty 363,11 Umowa zlecenie
PR.854.2019 2019-06-03 2019-06-07 Print Pol, ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów Druk 300 szt. kata;ogu wystawy „Art. Inspiracje 2019” przedstawiającego i promujacego dorobek malarzy i grafików z gminy Miichałowice. 3 860,01 Zamówienie / Zlecenie
KS.855.2019 2019-06-03 2019-06-12 USŁUGI DORADCZE ARTUR GLUZIŃSKI, ul. Tomcia Palucha 31 lok. 72, 02-495 Warszawa
NIP: 5222637870
Szkolenie w Urzędzie Gminy Michałowice Michałowice z zakresu przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 12 czerwca 600,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.856.2019 2019-06-06 2019-06-15 Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi, ul. Główna 2, 05-806 Nowa Wieś
NIP: 5342221238
wykonanie usługi gastronomicznej – przygotowanie grochówki dla uczestników imprezy plenerowej „Cuda Wianki”, 15 czerwca 2019 r. 1 500,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.857.2019 2019-06-07 2019-12-31 Iwona Romaszko Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OA.858.2019 2019-06-03 2019-06-03 CWS-BOCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Rokicińska 156 B, 92-412 Łódź
NIP: 5210123622
Wymiana wycieraczek przy wejściach do budynku Urzędu Gminy oraz w windach 289,05 Zamówienie / Zlecenie
OA.859.2019 2019-06-03 2019-06-03 Szyldy-Pieczątki Joanna Zalewska, ul. Cegielniana 9, 05-800 Pruszków
NIP: 5341505991
Wyrobienie pieczatki dla potrzeb Referatu Gospodarki Komunalnej, zgodnie z zapotrzebowaniem 55,35 Zamówienie / Zlecenie
KS.860.2019 2019-06-07 2019-06-09 AKS SŁAWOMIR CZUBA KRZYSZTOF BORUTA SPÓŁKA JAWNA, ul. Aleje Jerozolimskie 313, 05-816 Reguły
NIP: 5341614556
zakup zamiatarki ręcznej KÄRCHER KM 70/20 C2SB na wyposażenie świetlicy w Suchym Lesie, ul. Księdza Woźniaka 6. 3 221,37 Zamówienie / Zlecenie
IT.861.2019 2019-06-07 2019-06-30 G DATA SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Warcisława IV 2, 78-400 Szczecinek
NIP: 6731008232
Zakup 118 kluczy licencyjnych oprogramowania antywirusowego. 4 354,20 Zamówienie / Zlecenie
KS.862.2019 2019-06-03 2019-06-30 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
opłata licencyjna ZAiKS za koncerty 861,00 Umowa zlecenie
KS.863.2019 2019-06-07 2019-06-08 Akademia Kucania Anna Sobańska, ul. Nowolipki 11a lok. 9, 00-151 Warszawa
NIP: 5252376629
wykonanie usługi polegającej na wynajęciu dwóch kucyków wraz z instruktorami na przejażdżki dla dzieci podczas Pikniku Rodzinnego w Gminnym Przedszkolu w Michałowicach, przy ul. Szkolnej 13, 8 czerwca 2019 r., w godzinach 10:00-14:00. 900,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.864.2019 2019-06-07 2019-06-08 PRZEDSIĘBIORSTWO ORGANIZACJI TURYSTYKI, REKREACJI I SPORTU SP. Z O. O., ul. Aleja Stanów Zjednoczonych 72 lok. 35, 04-036 Warszawa wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu atrakcji dla dzieci, podczas Pikniku Rodzinnego w Gminnym Przedszkolu w Michałowicach 8 .czerwca 2019 r. 6 000,00 Umowa zlecenie
KS.865.2019 2019-06-07 2019-06-08 RESTAURACJA CORRADO Konrad Filipowicz, ul. al. Woj. Polskiego 36A, 05-804 Pruszków
NIP: 5341935384
wykonanie usługi cateringowej – poczęstunku dla uczestników imprezy sportowej, w postaci dostarczonych na miejsce 36 pizz familijnych w trzech smakach (capriciosa, margarita, vesuviana), 8 czerwca 2019 r. Orlik w Sokołowie. 1 060,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.866.2019 2019-06-07 2019-12-31 Oriana Drachal-Paszkiewicz Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.867.2019 2019-06-06 2019-06-22 GRE-ROB Import Export S.C., ul. Modularna 12 lok. 408, 02-238 Warszawa
NIP: 5222740450
Zakup materiałów i wyposażenia na strefę rekreacji w Nowej Wsi 478,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.868.2019 2019-06-06 2019-11-20 Zakład Usług Wielobranżowych Katarzyna Bartczak, ul. Grodziska 21, 05-830 Nadarzyn
NIP: 5220013898
Wykonanie remontów chodników i placów znajdujacych się na strefach rekreacji i placach zabaw na terenie gminy Michałowice. 58 941,60 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.869.2019 2019-06-10 2019-08-15 Marek Piskorski Dotacja do usunięcia eternitu, dz. nr 459 Komorów 6 322,50 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.870.2019 2019-06-07 2019-06-28 Janusz Wiśniewski Dotacja do usunięcia eternitu, dz. nr 53/4 Suchy Las 4 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.871.2019 2019-06-10 2019-07-03 Melbud S.C., ul. Kościelna 105A, 05-124 Skrzeszew
NIP: 5360018499
Zabezpieczenie brzegów zbiornika wodnego w parku w Regułach 79 335,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.872.2019 2019-06-03 2019-07-14 Usługi Asenizacyjne Leon Szeląg, ul. Słowikowskiego 62a, 05-090 Raszyn
NIP: 5222345423
Obsug techniczna sesji pomiarowych przepływu ścieków. 14 268,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.873.2019 2019-06-10 2019-12-31 Stanisław Rogalski Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne) 7 000,00 Umowy dotacyjne
KS.874.2019 2019-06-07 2019-06-08 Klub dla dzieci RASZYNIACZEK - Katarzyna Mąkowska, ul. Al. Krakowska 75, 05-090 Raszyn
NIP: 6611961051
wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu pokazu iluzji dla dzieci podczas Pikniku Rodzinnego w Gminnym Przedszkolu w Michałowicach, przy ul. Szkolnej 13, 8 czerwca 2019 r. 700,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.875.2019 2019-06-08 2019-08-02 UKS Akademia Koszykówki Komorów, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wspareto realizację zadania publicznego pod tytułem: Propagowanie aktywności fizycznej i promocja Gminy Michałowice przez udział zespołu w finale Mistrzostw Polski 5 000,00 Umowy dotacyjne
KS.876.2019 2019-06-07 2019-06-08 NIKART Paweł Porębski, ul. Targowa 15 lok. 1, 03-727 Warszawa
NIP: 5251173841
zakup artykułów plastycznych dla dzieci do wykorzystania podczas Pikniku Rodzinnego w Gminnym Przedszkolu w Michałowicach, przy ul. Szkolnej 13, 8 czerwca 2019 r. 400,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.877.2019 2019-06-07 2019-12-31 AWIH, ul. Łopuszańska 53, 02-232 Warszawa
NIP: 1130061093
Wykonanie papierowych toreb reklamowych z logiem gminy Michałowice. 1 498,14 Zamówienie / Zlecenie
FZ.878.2019 2019-06-03 2019-06-07 Jarosław Makuch Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Chodakowska 24 lok. 11, 03-826 Warszawa
NIP: 9181024781
Wykonanie opinii prawnej pozwalajacej okreslić czy w świetle przepisów ustawy prawo budowlane w przypadku zakupu i montażu przez Gminę Michałowice metalowego kontenera wystawowego konieczne będzie zgłoszenie tego faktu we właściwym organie nadzoru budowlanego.Ja 738,00 Umowa zlecenie
IT.879.2019 2019-06-10 2019-12-31 Komputronik, ul. Nowopijarska 8c, 21-400 Łuków
NIP: 9720902729
2x dysk Segate 8TB 2 178,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.880.2019 2019-06-08 2019-06-08 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup materiałów i wyposażenia na strefy rekreacji - wąż ogrodowy na wózku na strefę rekreacji w Komorowie przy ul. Głównej. 698,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.881.2019 2019-06-10 2019-06-22 Bufet Gastronomiczny Dariusz Kołodziejczuk, ul. Narbutta 86, 02-524 Warszawa
NIP: 5341232688
wykonanie usługi gastronomicznej – poczęstunek dla mieszkańców sołectwa Komorów podczas organizowanej imprezy plenerowej Wianki, która odbędzie się 22 czerwca 2019 r. 5 300,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.882.2019 2019-06-10 2019-12-31 INS Instruments Marcin Jastrząb, ul. Oleandry 2, 30-063 Kraków
NIP: 6842246124
Zakup sprzętu komputerowego - dwa komputery przenośne Dell wraz z akcesoriami 11 098,30 Zamówienie / Zlecenie
FZ.883.2019 2019-06-10 2019-07-10 Zakład Usługowo-Projektowo-Produkcyjny DROMARK, ul. J Sułkowskiego 4a, 05-820 Piastów Wykonanie tablic informacyjnych dla projektu dofinansowanego ze środkow zewnętrznych - parking P+R etap IIZ.U 3 505,50 Zamówienie / Zlecenie
FZ.884.2019 2019-06-10 2019-06-24 Athon Partner Consulting - Mariusz Malinowski, ul. Chopina 61, 05-085 Kampinos
NIP: 1181518622
Wykonanie na rzecz Gminy Michałowice kompleksowego rozliczenia projektu pn. "Budowa Parkingu "Parkuj i Jedź" w Gminie Michałowice - ETAP II" dofinansowanego w ramach RPOWM 2014-2020 9 225,00 Umowa zlecenie
IR.885.2019 2019-06-10 2019-06-15 ZAKŁAD ELEKTROMECHANIKI DŹWIGOWEJ KRZYSZTOF BORGUL wymiana paska i rolki kabiny dźwigu nr HLH-001 przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach 467,40 Zamówienie / Zlecenie
KS.886.2019 2019-06-10 2019-12-31 MOTION PICTURE LICENSING COMPANY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Chocimska 12 lok. 9, 00-791 Warszawa
NIP: 5213506996
Licencja na publiczne odtwarzanie filmów w Dziennym Domu Seniora w Komorowie. 1 660,50 Umowa zlecenie
KS.887.2019 2019-06-11 2019-12-14 Laboratorium juniora Katarzyna Skomra, ul. Przeskok 3 lok. 6, 05-800 Pruszków
NIP: 9591656948
przygotowanie i przeprowadzenie pięciu zajęć dla dzieci w sali przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach. Zajęcia skierowane są do mieszkańców osiedla Michałowice. 950,00 Umowa zlecenie
KS.888.2019 2019-06-11 2019-06-15 EUFONIA Sebastian Grądalski, ul. Wałbrzyska 48 lok. 158, 02-739 Warszawa
NIP: 7381831723
zapewnienie stałej obsługi technicznej podczas imprezy – „Cuda Wianki” organizowanej dla mieszkańców Gminy Michałowice, 15 czerwca 2019 r. 369,00 Umowa zlecenie
KS.889.2019 2019-06-11 2019-08-29 Wyjątkowe Urodziny Anna Serafin, ul. gen. Romana Abrahama 13 lok. 78, 03-982 Warszawa
NIP: 9521949852
39 spotkań rekreacyjno-sportowych z dziećmi i młodzieżą pn. „Aktywne wakacje w Gminie Michałowice” w terminie od 24 czerwca do 29 sierpnia 2019 r. na 4 strefach rekreacji 112 520,00 Umowa zlecenie
GK.890.2019 2019-06-11 2019-12-31 Starostwo Powiatowe , ul. Drzymały 30 pomoc finansowa z budżetu Gminy Michałowice na 2019 r. w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn.: "Przebudowa drogi nr 3107 W (ul.Komorowska i Pruszkowska) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy" 1 000 000,00 Umowy dotacyjne
GK.891.2019 2019-05-31 2019-06-14 Jarosław Makuch Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Chodakowska 24 lok. 11, 03-826 Warszawa
NIP: 9181024781
doradztwo prawne w sprawie przedsięwzięcia inwestycyjnego dotyczącego Przebudowy rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki w zakresie współpracy Gminy Michałowice z Miastem Piastów 1 845,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.892.2019 2019-06-11 2019-06-15 ADA Cezary Adamiec, ul. Rynkowa 7, 05-816 Michałowice
NIP: 5261121797
wykonanie usługi gastronomicznej dla uczestników imprezy plenerowej „Cuda Wianki”. Usługa będzie wykonana 15 czerwca 2019 r. w godz. 15.00-19.00 nad zbiornikiem retencyjnym w Michałowicach 1 200,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.893.2019 2019-06-05 2019-12-13 Urządzanie i utrzymanie zieleńców chirurgia drzew, ul. Ludna 7B, 05-822 Milanówek
NIP: 5290003161
Cześć I - Zabiegi pielęgnacyjne i chirurgiczne stosowane przy roślinności wysokiej i niskiej oraz wycinka drzew i krzewów 858 071,00 Umowa zlecenie
OŚ.894.2019 2019-05-31 2019-12-13 Remondis Sp. z o. o., ul. Zawidzie 18, 02-981 Warszawa
NIP: 7280132515
Część II - wykonanie nasadzeń drzew i krzewów 94 510,80 Umowa zlecenie
OŚ.895.2019 2019-05-31 2019-12-13 Remondis Sp. z o. o., ul. Zawidzie 18, 02-981 Warszawa
NIP: 7280132515
Część III - wykonanie oraz pielęgnacja nasadzeń roślin kwitnących i ozdobnych, 237 562,00 Umowa zlecenie
FZ.896.2019 2019-06-11 2019-12-31 Czesław Wojciechowski Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne) 7 000,00 Umowy dotacyjne
S.897.2019 2019-05-31 2019-12-31 OWIW Legal Ostrowski Wołyniec i Wspólnicy Adwokaci sp.k., ul. Stanisława Noakowskiego 12 lok. 49, 00-666 Warszawa
NIP: 5252591931
świadczenie obsługi prawnej Zamawiającego, w tym równiez jednostek organizacyjnych Zamawiającego 86 100,00 Usługi prawne
KS.898.2019 2019-06-11 2019-06-13 Usługi Pogrzebowe Sławomir Fabijański, ul. Narodowa 10, 05-800 Pruszków
NIP: 5341836624
wykonanie wiązanki z szarfą biało-czerwoną z napisem „Wójt Gminy Michałowice”. 200,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.899.2019 2019-06-12 2019-12-31 Beata Wanda Cybulska-Sitnik Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne) 7 000,00 Umowy dotacyjne
FZ.900.2019 2019-06-12 2019-12-31 Alina Majewska Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.901.2019 2019-06-11 2019-06-28 HUGO IT, ul. al. Krakowska 48, 05-090 Janki
NIP: 5221021925
Konserwacja sieci monitoringu na strefie rekreacji w Michałowicach przy ul. 11 Listopada 1 476,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.902.2019 2019-06-12 2019-12-31 Teresa Łata Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne) 7 000,00 Umowy dotacyjne
PR.903.2019 2019-06-12 2019-12-31 Polski Druk Publishing Sp. z o.o., ul. Przejazdowa 25, 05-800 Pruszków
NIP: 1070028518
Wykonanie 25 szt. karnetów pamiątkowych (projekt własny z herbem gminy Michałowice), w związku ze spotkaniem z okazji 30. rocznicy wyborów parlamentarnych 1989 r. 110,70 Zamówienie / Zlecenie
OA.904.2019 2019-06-07 2019-06-10 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup niszczarki dla potrzeb pracowników Referatu Ochrony Środowiska 3 135,27 Zamówienie / Zlecenie
KS.905.2019 2019-06-13 2019-06-16 ITALIAN GRILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Jesionowa 1E lok. 4, 05-816 Michałowice
NIP: 5342519989
catering dla gości uroczystości upamiętniających 30. rocznice wyborów czerwcowych, które odbyły się 4 czerwca 1989 r. Usługa zostanie wykonana 16 czerwca 2019 r. w Urzędzie Gminy Michałowice ul. aleja Powstańców Warszawy 1, Reguły w godz. 16.00-19.00. 6 617,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.906.2019 2019-06-14 2019-07-31 KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. rtm. Witolda Pileckiego 65, 02-781 Warszawa
NIP: 5260300517
Odnowienie certyfikatów kwalifikowanych dla 4 osób. 782,28 Zamówienie / Zlecenie
KS.907.2019 2019-06-13 2019-06-16 Michał Krzysztof Stawarski Agencja Reklamowo-Kreatywna "MAKE MUSIC AND MOVIE", ul. Błońska 6b, 05-830 Nadarzyn
NIP: 5341469456
koncertu muzyki latynoamerykańskiej oraz oprawy muzycznej w tle na żywo w wykonaniu kubańskiego saksofonisty Luisa Nubiola, 16 czerwca 2019 r. w sali multimedialnej Urządu Gminy Michałowice 2 460,00 Umowa zlecenie
KS.908.2019 2019-06-13 2019-06-15 Adam Anusiewicz oprawa muzyczna imprezy „Cuda Wianki”, 15 czerwca 2019 r. w godz. 18.00-20.00 przy zbiorniku retencyjnym w Michałowicach. 660,00 Umowa o dzieło
KS.909.2019 2019-06-13 2019-06-15 NOREKA GROUP SŁAWOMIR CHUDZIK, ul. al. Wojska Polskiego 56 lok. 58, 05-800 Pruszków
NIP: 5341044320
dostarczenie i wynajęcie balonu do lotów na uwięzi podczas imprezy – „Cuda Wianki” organizowanej dla mieszkańców Gminy Michałowice, 15 czerwca 2019 r. 4 551,00 Umowa zlecenie
KS.910.2019 2019-06-13 2019-06-22 Conferis Ireneusz Brykała, ul. Gościeradowska 1 lok. 28, 03-535 Warszawa
NIP: 5240015535
organizacja zaplecza ceteringowo-technicznego oraz nagłośnienia podczas imprezy – „Wianki” organizowanej dla mieszkańców sołectwa Komorów, 22 czerwca 2019 r. w wietlicy w Komorowie przy ul. Kaliszany 18. 3 500,00 Umowa zlecenie
KS.911.2019 2019-06-13 2019-10-31 Katarzyna Joanna Mączyńska sprzątanie pomieszczeń świetlicy w Komorowie przy ul. Ceglanej 2D 8 000,00 Umowa zakupu
Aneks nr 1
z dnia 2019-08-29
do umowy nr KS.911.2019
2019-12-19 Aneks do umowy UG/KS/911/2019 - sprzątanie w świetlicy w Komorowie ul. Ceglana 2D wydłużenie terminu 0,00 Aneks do umowy
KS.912.2019 2019-06-13 2019-06-13 STANFIKS Stanisław Fiks, ul. Bodycha 13s, 05-816 Opacz-Kolonia
NIP: 5220014886
zakup Tortu dla reprezentacji Gminy Michałowice, która zdobyła Wicemistrzostwo Polski w Koszykówce młodzików. 465,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.913.2019 2019-06-14 2019-12-31 Komputronik, ul. Nowopijarska 8c, 21-400 Łuków
NIP: 9720902729
Zakup sprzętu komputerowego - komputer przenośny Asus wraz z akcesoriami 4 599,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.914.2019 2019-06-14 2019-06-19 Norton D.A.A.P. Nadulny Sp.J., ul. Elizy Orzeszkowej 11, 05-816 Reguły
NIP: 5341369772
zakup wody dla uczestników Aktywnych Wakacji w Gminie Michałowice, na strefach rekreacji (24.06-28.08) 1 598,66 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.915.2019 2019-06-14 2019-07-30 ABG MATERIAŁY Bartosz Lewandowski, ul. Rodzinna 39a Sokołów
NIP: 6731708314
Wykoananie naprawy ogrodzenia na strefie rekreacji w Regułach 3 850,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.916.2019 2019-06-14 2019-07-30 ABG MATERIAŁY Bartosz Lewandowski, ul. Rodzinna 39a Sokołów
NIP: 6731708314
Wykonanie naprawy pomnika Lotników Rumuńskich w Michałowicach 1 800,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.917.2019 2019-06-14 2019-06-16 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
zakup dwóch bukietów kwiatów i kompozycji kwiatów na uroczystość upamiętniającą 30. rocznice wyborów czerwcowych, które odbyły się 4 czerwca 1989 r. Uroczystość odbyła się 16 czerwca 2019 na sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice. 650,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.918.2019 2019-06-17 2019-12-31 Andrzej ANKOR- Korniluk wykonanie operatu szacunkowego okreslającego wartoćś działek dla potrzeb opłaty adiacenckiej 7 011,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.919.2019 2019-06-11 2019-06-18 BIAŁY KRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Szwedzka 38, 30-324 Kraków
NIP: 6782199259
Zakup nagród dla uczniów klas drugich i trzecich Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach, uczestników konkursu wiedzy o Janie Pawle II pod patronatem Wójta Gminy Michałowice. 437,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.920.2019 2019-06-17 2019-12-31 Przegląd Regionlany, ul. Sierakowskiego 12a, 05-500 Piaseczno
NIP: 1231415150
ogłoszenie prasowe wykaz nr 8/2019 r. 83,64 Zamówienie / Zlecenie
KS.921.2019 2019-06-12 2019-06-13 Firma Usługowo - Handlowa "AMBIT" Michalec Bogdan, ul. Raszyńska 20, 05-816 Michałowice
NIP: 8110008047
wykonanie jednego banneru jednostronnie drukowanego o wymiarach 8 x 5 m informującego o zdobyciu przez reprezentację Gminy Michałowice Wicemistrzostwa Polski w Koszykówce młodzików. 784,13 Zamówienie / Zlecenie
IT.922.2019 2019-06-18 2019-07-31 PAWEŁ OCHYŃSKI CSG SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Kraków
NIP: 6793163992
Dostawa 10 sztuk akumulatorów AGM Green Cell 12V 7Ah dla AP 529,50 Zamówienie / Zlecenie
IT.923.2019 2019-06-18 2019-07-31 INFOTOUCH SOFTWARE Sp. z o.o., ul. Leszczynowa 10 F, 80-175 Gdańsk
NIP: 5833346452
zakup licencji InfoTouch Basic 479,70 Zamówienie / Zlecenie
IT.924.2019 2019-06-18 2019-12-31 GUZIK-SYSTEMY INFORMATYCZNE Henryk Guzik, ul. Spółdzielców 8, 62-510 Konin
NIP: 6651052366
Zakup siedmiu kart elektronicznych Gemalto ID Prime 3810 OTP oraz trzech czytników dla tych kart. 1 009,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.925.2019 2019-06-18 2019-06-19 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
zakup jednego bukietu kwiatów na zakończenie roku szkolnego, 19.06.19 r. 150,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.926.2019 2019-06-12 2019-07-22 Energocom pro Sp. z o.o., ul. Hawajska 6 lok. 96, 02-776 Warszawa
NIP: 9512416300
Wykonanie opracowań dotyczących instalacji elektrycznych w ZSO w Komorowie. 31 344,10 Zamówienie / Zlecenie
FZ.927.2019 2019-06-24 2019-12-31 Barbara Dymek Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
KS.928.2019 2019-06-12 2019-06-13 Grupa Seraf Art & Marketing Janusz Serafin, ul. Warsztatowa 11, 04-803 Warszawa
NIP: 1132246394
zakup 10 sztuk zegarków dla reprezentacji Gminy Michałowice, która zdobyła Wicemistrzostwo Polski w Koszykówce młodzików. 1 990,00 Zamówienie / Zlecenie
OC.929.2019 2019-06-25 2019-06-28 Agencja Ochrony Osób i Mienia „Zubrzycki” Sp. z.o.o., ul. Łucka 18 lok. 1701 A, 00-845 Warszawa
NIP: 5272557222
Montaż i konfiguracja systemu alarmowego w budynku SUW w Pęcicach 1 771,20 Zamówienie / Zlecenie
KS.930.2019 2019-06-24 2019-07-20 Parafia Wniebowzięcia N.M.P. Michałowice-Opacz, ul. Szkolna 11, 05-816 Michałowice zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: Wyjazd wakacyjny dzieci i młodzieży 9 000,00 Umowy dotacyjne
KS.931.2019 2019-06-10 2019-06-16 Marta Gałecka przygotowanie i dostarczenie 18 torcików dla gości uroczystości upamiętniających 30. rocznice wyborów czerwcowych. 16 czerwca 2019 r. sala multimedialna Urzędu Gminy Michałowice. 1 847,00 Umowa o dzieło
IR.932.2019 2019-06-28 2019-12-20 Biuro Inzynierskie Gasmont79, ul. Kopernika 8, 05-820 Piastów
NIP: 5340203495
Opracowanie dokumentacji projektowych i wykonanie prac budowlano-montażowych doot. - wykonania przyłącza gazu dla hali balonowej w Michałowicach - wykonania przyłącza gazowego dla budynku socjalnego Sieradzka/Mazurska w Komorowie 62 914,50 Zamówienie / Zlecenie
KS.933.2019 2019-06-25 2019-07-19 MIRAT S.C. A.TERESZKIEWICZ P.HARASIMOWICZ, ul. Witolda Gombrowicza 37, 73-110 Stargard
NIP: 8542319788
zakup wraz z dostawą fotela Yoko w ilości 15 sztuk w kolorze pomarańczowym z ekoskóry. Zakup na potrzeby organizowanych zajęć i na wyposażenie świetlicy w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34. 2 754,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.934.2019 2019-06-25 2019-06-30 Budownictwo Paweł Chojecki, ul. Robotnicza 39A, 05-800 Pruszków
NIP: 5341077644
Wykonanie dokumentacji przetargowej (przedmiary,kosztorysy inwestorskie,specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) na Szkoła Michałowice - modernizacja pomieszczeń i sal lekcyjnych 2 460,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.935.2019 2019-06-14 2019-12-31 Bożena Głuchowska Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne) 7 000,00 Umowy dotacyjne
PR.936.2019 2019-06-10 2019-12-31 Piotr Siwczuk Wykonanie statuetek pamiątkowych dla gości oraz autorskiej dekoracji promującej działania z 1989 r. w ramach spotkania z okazji 30. rocznicy wyborów parlamentarnych 1989 r. 6 924,00 Umowa o dzieło
OA.937.2019 2019-06-24 2019-07-10 ProArt Czesław Kosmaty, ul. Rynkowa 14 lok. b, 05-816 Michałowice
NIP: 5340015552
Usunięcie nieprawidłowych oraz wykonanie nowych napisów z godzinami pracy Urzędu na drzwiach wejściowych oraz okienku kasowym 553,50 Zamówienie / Zlecenie
FZ.938.2019 2019-06-26 2019-12-31 Bożenna Rybkowska Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne) 7 000,00 Umowy dotacyjne
IT.939.2019 2019-06-26 2019-12-31 N.K. Serwis, ul. Żeromskiego 6, 05-820 Piastów
NIP: 5212124175
Naprawa drukarki HP LaserJet Enterprise M506 dn 819,99 Zamówienie / Zlecenie
KS.940.2019 2019-06-27 2019-07-19 PASTERZ - HANNA CHODAK, ul. Akacjowa 43, 55-010 Biestrzyków
NIP: 8942492510
zakup 26 sztuk gry „Przygoda ze Świętym Piotrem Gra Biblijna” dla wyróżnionych, uczestników konkursu na „święte” przebranie „Parada Świętych” pod patronatem Wójta Gminy Michałowice. Konkurs odbędzie się 31 października 2019 r. w ZSO Komorów. 754,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.941.2019 2019-06-26 2019-06-30 Firma Święcki Andrzej Święcki, ul. Przejazdowa 27A, 05-800 Pruszków
NIP: 5340210182
wymiana uszkodzonego słupa oświetleniowego ul. Topolowa w Michałowicach, 4 790,47 Zamówienie / Zlecenie
GK.942.2019 2019-06-26 2019-07-15 Marek Juchniewicz, ul. Romualda Gutta 1 lok. 31, 02-777 Warszawa
NIP: 6481142135
dostawa i montaż włączników poziomu oraz sond hydrostatycznych do pomiaru poziomu w przepompowniach ścieków zlokalizowanych na terenie gminy Michałowice 18 382,30 Zamówienie / Zlecenie
OA.943.2019 2019-06-12 2019-12-12 NS Capital Group Sp. z o.o., ul. 3 Maja 75, 05-800 Pruszków
NIP: 5342434112
Usługa prania chemicznego i wodnego obrusów oraz kotary 310,09 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.944.2019 2019-06-26 2019-07-30 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.945.2019 2019-06-26 2019-12-31 WATERSYSTEM sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Trakt Brzeski 127, 05-077 Zakręt
NIP: 5322048050
naprawa fontanny na strefie rekreacji w Michałowicach - naprawa dyszy centralnej - montaż nowej sluzy dozującej - wymiana uszczelki filtra piaskowego - wymiana manometra filtra piaskowego 2 439,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.946.2019 2019-06-27 2019-12-31 Castor Craft Sp. z .o.o., ul. Pieńków 159, 05152 Czosnów
NIP: 1182077338
Konserwacja rowów odwadniających na terenie Gminy Michałowice w ramach zadania pn:"Usuwanie awarii i konserwacja na odwodnieniu". 137 442,00 Umowa zlecenie
KS.947.2019 2019-06-28 2019-07-14 Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi, ul. Główna 2, 05-806 Nowa Wieś
NIP: 5342221238
wykonanie usługi – przygotowanie posiłku strażackiego (grochówka + kajzerka) podczas Rodzinnego pikniku Policji „Bezpieczny Powiat Pruszkowski” w którym będą uczestniczyły gminy z powiatu pruszkowskiego. Piknik odbędzie się w Brwinowie ul. Piłsudskiego i ul. Przejazd, 14 lipca 2014 r. w godzinach 14:00-19:00. 3 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.948.2019 2019-07-01 2019-09-30 Władysław Kwaśny Dotacja do usunięcia eternitu 5 625,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.949.2019 2019-07-01 2019-08-24 Andrzej Jarzębowski Dotacja do usunięcia eternitu. 5 400,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.950.2019 2019-07-01 2019-08-12 Cezary Zieliński Dotacja do usunięcia eternitu 2 250,00 Zamówienie / Zlecenie
BHP.951.2019 2019-06-28 2019-07-15 Elnex, ul. Wierzbicka 37, 26-600 Radom
NIP: 9480002480
Sprzęt dla OSP: Słuchawki Peltor i kabel adapterowy 1 029,51 Zamówienie / Zlecenie
BHP.952.2019 2019-06-28 2019-07-15 GUDEPOL oddz. Warszawa, ul. Szyszkowa 24 24, 02-285 Warswzawa
NIP: 6912538301
Sprężarka GD 28-100 1 766,90 Zamówienie / Zlecenie
BHP.953.2019 2019-06-28 2019-07-15 PHU Strefa 998, ul. Wietrzyce 41, 67-221 Białołęka
NIP: 6932115549
rękaice HAIX; Obuwie Rosenbauer; Zestaw podpór; Wąż OSW 12 153,90 Zamówienie / Zlecenie
OC.954.2019 2019-06-28 2019-07-15 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Zamówienie / Zlecenie
OC.955.2019 2019-06-28 2019-12-31 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Zamówienie / Zlecenie
BHP.956.2019 2019-06-28 2019-07-15 VANTORO Sp.z o.o.,, ul. Al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław
NIP: 8992785131
Latarka PELI 3AA LED - 11 sztuk 2 237,73 Zamówienie / Zlecenie
GK.957.2019 2019-06-28 2019-09-01 POMP 4 EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wólczyńska 321, 01-919 Warszawa
NIP: 1182043552
Wykonanie ekspertyzy wodomierza DN 20 mm, nr 13274012 zamontowanego w studni wodomierzowej przy ul. Bugaj 5D w Komorowie. 010-01010-4390-0001 784,74 Zamówienie / Zlecenie
IT.958.2019 2019-07-02 2019-12-31 CORSOFT, Andrzej Korzeniewski, ul. Trzykotki 6, 04-727 Warszawa
NIP: 9521760511
Office 365 Business subskrypcja 8m-c dla 3 użytkowników 1 049,25 Zamówienie / Zlecenie
IT.959.2019 2019-07-01 2019-12-31 BLUE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot
NIP: 5851351185
świadczenie usług płatności elektronicznych, udostępnienie systemu e-Płatności 2 214,00 Umowa zlecenie
IR.960.2019 2019-07-03 2019-08-31 PAWŁOWSKI INSTALACJE Michał Pawłowski, ul. Gospodarcza 32 lok. 1, 26-600 Radom
NIP: 9482574683
Szkoła Michałowice modernizacja pomieszczeń i sal lekcyjnych 109 470,00 Umowa o roboty budowlane
GK.961.2019 2019-07-04 2019-08-23 Małgorzata Szymańska prowadząca działalność gospodarczą pn: Zakład Usług Terenowych, Budowlanych i Porządkowych "MARGOT" Małgorzata Szymańska, ul. Pasaż Ursynowski 11, 02-784 Warszawa
NIP: 5210128223
Przebudowa ul. Calineczki w Regułach 158 460,00 Umowa o roboty budowlane
IR.962.2019 2019-07-05 2019-07-29 AS BUD ALBERT ŚPIEWAKOWSKI, ul. Adama Ciołkosza 2 lok. 41, 03-134 Warszawa
NIP: 5242409356
Remont schodów wejściowych, naprawa schodów od strony tarasu, naprawa i umycie tarasu oraz malowanie kuchni w ramach zadania"Modernizacja Przedszkola w Nowej Wsi" 62 484,00 Umowa o roboty budowlane
FZ.963.2019 2019-07-08 2019-07-31 STREFAPLUS Michał Marciniak, ul. Płocka 15c lok. 4, 01-231 Warszawa
NIP: 5271702917
Wykonanie regulaminu udzielania pożyczek ze środkow budżetu gminy dla organizacji pozarządowych z terenu Gminy Michałowice na realizację zadań statutowych na terenie Gminy Michałowice wspólfinansowanych ze środków wsparcia zewnętrznego. 10 000,00 Umowa o dzieło
FZ.964.2019 2019-07-10 2019-12-31 Bożenna Dębowska Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne) 7 000,00 Umowy dotacyjne
GK.965.2019 2019-07-09 2019-08-09 KANPRO inż. Jan Wojcieski, ul. Radzymińska 36/38/40 lok. 11, 03-752 Warszawa
NIP: 5361005286
Koncepcja kanalizacji sanitarnej w ul. Paproci, Rumiankowej i Pod Borem w Komorowie-Wsi 11 685,00 Umowa zlecenie
OŚ.966.2019 2019-07-01 2019-09-30 Makowski Bogusław dozór na placu zabaw i strefie rekreacji w nowej wsi 7 116,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.967.2019 2019-07-10 2019-08-15 Bartez Kaczmarek Prabucki sp.j., ul. Książęca 1, 61-361 Murowana Goślina
NIP: 7773164061
dostawa pokrowca zwijanoego do piaskownicy na plac zabaw w Sokołowie 2 300,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.968.2019 2019-07-10 2019-07-19 Zakład Usług Wielobranżowych Katarzyna Bartczak, ul. Grodziska 21, 05-830 Nadarzyn
NIP: 5220013898
demontaż wiat przystankowych 2 952,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.969.2019 2019-07-10 2019-07-19 HURTOWNIA ZOOLOGICZNA ARA Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 83B, 02-230 Warszawa
NIP: 5223134912
dostawa karmy dla kotów 10 300,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.970.2019 2019-07-10 2019-08-23 WIBRAM Sp. z o.o. sp. k., ul. szpitalna 44, 05-802 Pruszków
NIP: 5342540280
dostawa i montaż samozamykaczy na strefie rekreacji w Regułach 9 446,40 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.971.2019 2019-07-09 2019-08-23 Delta CertaSp. z o.o., ul. Powstańców Listopadowych 29c lok. 7, 35-606 Rzeszów
NIP: 8133701898
remont i konserwacja urządzeń w ogródkach jordanowskich, placach zabaw i strefach rekreacji 66 051,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.972.2019 2019-07-12 2019-07-31 Tejbrant Polska Sp. z o.o., ul. Świętojańska 175, 07-200 Wyszków
NIP: 5842372615
Remont wiaty autobusowej City Light w Opaczy-Kolonii przy ul. Środkowej 1 469,85 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.973.2019 2019-07-12 2019-07-31 Spółdzielnia Kółek Rolniczychw w Michałowicach-Raszynie z/s w Jankach, ul. Falencka 1, 05-090 Raszyn Roboty porządkowe polegajace na wykoszeniu chwastówz terenu ograniczonego ulicami Popiełuszki-Parkową-Szarą- Raszyńską 7 000,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.974.2019 2019-07-11 2019-07-19 NIVUS Sp zo.o., ul. Hutnicza 3/B lok. 18, 81-212 Gdynia Przedłużenie wypożyczenia dwóch zestawów przepływomierza PCM do 19 lipca 2019 r. 1 230,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.975.2019 2019-07-05 2019-12-10 NAPARTY Usługi Wodno-Kanalizacyjne Janusz Naparty, ul. Stare Faszyce 52b, 05-870 Błonie
NIP: 5291288237
Odwodnienie drogi oraz wjazdu do posesji przy ul. Norwida 14 w Komorowie wsi, gm. Michałowice w ramach zadania budżetowego Gminy Michałowice pod nazwą :Usuwanie awarii i konserwacja na odwodnieniu" 600-60095-4270-0002 22 755,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.976.2019 2019-07-01 2019-07-02 ProArt Czesław Kosmaty, ul. Rynkowa 14 lok. b, 05-816 Michałowice
NIP: 5340015552
druk plakatów i zaproszeń w związku z uroczystościami upamiętniającymi 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, które odbędą się w Pęcicach, 28 lipca 2019 1 746,60 Zamówienie / Zlecenie
IT.977.2019 2019-07-15 2019-12-31 CORSOFT, Andrzej Korzeniewski, ul. Trzykotki 6, 04-727 Warszawa
NIP: 9521760511
Zakup oprogramowania typu CAD 11 458,70 Zamówienie / Zlecenie
KS.978.2019 2019-07-12 2019-07-14 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
zakup jednego bukietu kwiatów dla Artura Barcisia wykonawcy recitalu, który odbędzie się 14 lipca 2019 r. na Sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice o godz. 19.00. 200,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.979.2019 2019-07-08 2019-12-31 Podarowane.pl Biedrzycki Sp.J., ul. Kasztanowa 26, 32-040 Rzeszotary
NIP: 9442247162
Wykonanie odblaskowych produktów promocyjnych z logiem gminy Michałowice. 8 002,38 Zamówienie / Zlecenie
KS.980.2019 2019-07-16 2019-07-28 Zakład Usługowo-Projektowo-Produkcyjny DROMARK, ul. J Sułkowskiego 4a, 05-820 Piastów sporządzenie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem zgodnie z ofertą w rejonie ul. Parkowej na odcinku od ronda „Orląt Pęcickich” do ul. Sokołowskiej w godz. 09.00-14.00 w związku z organizacją 28 lipca 2019 r. w Pęcicach uroczystości związanych z obchodami 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. 5 904,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.981.2019 2019-07-16 2019-08-31 ER-KA Renata Kowalska, ul. Aleja Wojska Polskiego 46, 05-820 Piastów Szkoła Nowa Wieś - modernizacja budynków szkolnych 210 000,00 Umowa o roboty budowlane
PR.982.2019 2019-07-09 2019-12-31 Piotr Tomaszewski Wykonanie dwóch zdjęć czajek (czajka w locie i młoda czajka), które będą wykorzystywane w celach promocyjnych gminy Michałowice. 220,00 Umowa o dzieło
KS.983.2019 2019-07-12 2019-07-14 Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogród Komorów „Komorowianie”, ul. Ceglana 29, 05-806 Komorów sprzedaż 600 sztuk „Przewodnika Rowerowego wzdłuż rzeki Utraty i jej okolic”, wydanego w 2018 r. na potrzeby orgaznizowanych imprez rowerowych. 1 476,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.984.2019 2019-07-09 2019-12-31 Zakład Dokumentacji Nadzoru i Realizacji Prac Ogrodniczych Marian Jędras Reguły, ul. Działkowa 35
NIP: 5340203466
Opracowanie aktualizacji tekstu o miejscowości Reguły pn. "Z dziejów Reguł" oraz wykonanie zdjęcia kapliczki znajdującej się na ul. Wiejskiej w Regułach, które będą wykorzystane w celach promocyjnych i informacyjnych gminy Michałowice. 1 599,00 Umowa o dzieło
KS.985.2019 2019-07-16 2019-07-29 Toi Toi - Polska sp.z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa
NIP: 1180042784
wykonanie usługi - dostarczenia i obsługi pięciu kabin sanitarnych na dzień 28 lipca 2019 r. do Pęcic. na uroczystości w kościele i przy Pomniku Mauzoleum w Pęcicach 755,70 Zamówienie / Zlecenie
KS.986.2019 2019-07-16 2019-08-29 Patrycja Brejnak przeprowadzenie wakacyjnych warsztatów dla dzieci od 16 lipca do 29 sierpnia w świetlicy w Regułach 2 208,15 Zamówienie / Zlecenie
KS.987.2019 2019-07-16 2019-07-18 Gaia Bisiganano tłumaczenie z języka polskiego na język włoski katalogu wystawy „Artystyczne Inspiracje. Wystawa malarstwa i grafiki artystów z Gminy Michałowice w Vico nel Lacio” 607,00 Umowa o dzieło
KS.988.2019 2019-07-16 2019-07-18 Aleksandra Domek wykonanie projektu graficznego katalogu wystawy „Artystyczne Inspiracje. Wystawa malarstwa i grafiki artystów z Gminy Michałowice w Vico nel Lacio” 701,00 Umowa o dzieło
IT.989.2019 2019-07-18 2019-12-31 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "GEO-SYSTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Jakuba Kubickiego 9 lok. 5, 02-954 Warszawa
NIP: 5210001965
wdrożenie i uruchomienie usługi iGeoPlan przeznaczonej do publikacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 29 520,00 Umowa zlecenie
UA.990.2019 2019-07-16 2019-07-19 Wide Format Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 44, 05-816 Michałowice-Wieś drukowanie map mpzp 338,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.991.2019 2019-07-11 2019-07-22 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ STOŁECZNY IM. ALEKSANDRA JANOWSKIEGO W WARSZAWIE, ul. Mikołaja Kopernika 30 lok. 523, 00-336 Warszawa
NIP: 5260001944
wykonanie 600 sztuk pamiątkowych znaczków na 53 Rajd „Po Kamienistej Drodze” w Pęcicach 8 487,00 Zamówienie / Zlecenie
S.992.2019 2019-07-17 2019-12-31 Civis Polonus, ul. ul. Bellotiego 5 lok. 47, 01-022 Warszawa
NIP: 5252103104
Usługi konsultacyjne związane z powolaniem Młodzieżowej Rady Gminy Michałowice, obejmujące szkolenia dla władz samorządowych, dyrektorów szkół i kandydatów, a później członków Młodzieżowej Rady Gminy. Fundacja zapewnia wsparcie merytoryczne na wszystkich etapach powoływania Młodzieżowej Rady Gminy 18 700,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.993.2019 2019-07-16 2019-07-28 MACIEJ ZATORSKI, ` 101 `, ul. Marii Dąbrowskiej 28, 05-806 Komorów
NIP: 5341069337
druk 24 str. A5, 60 egzemplarzy broszury autorstwa gimnazjalistów z Komorowa poświęconej Stefanowi Jaroniowi-Kowalskiemu 959,40 Zamówienie / Zlecenie
KS.994.2019 2019-07-17 2019-07-28 Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi, ul. Główna 2, 05-806 Nowa Wieś
NIP: 5342221238
wykonanie usługi gastronomicznej w związku z uroczystościami upamiętniającymi 75. Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, które odbędą się w Pęcicach, 28 lipca 2019 r. Usługa obejmuje przygotowanie i wydanie posiłku strażackiego (grochówka). 3 500,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.995.2019 2019-07-22 2019-07-28 "DOS GARDENIAS" S.C. Aleksandra Orłowska-Jabłońska, Piotr Jabłoński, ul. 3 Maja 40, 05-816 Michałowice
NIP: 5342096425
koncertu pieśni i piosenek powstańczych w wykonaniu Garwolińskiego Teatru Muzycznego „Od Czapy” 28 lipca 2019 r. na terenie Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Pęcicach przy ul. Parkowej 4 12 300,00 Umowa zlecenie
OA.996.2019 2019-07-18 2019-12-31 2M Corp Marcin Dłuzewski, ul. Spacerowa 1A, 05-822 Milanówek
NIP: 5291653725
Dostarczenie i zainstalowanie oraz serwisowanie w Urzędzie Gminy Michałowice dystrybutorów filtrujacych wodę 5 904,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.997.2019 2019-07-18 2019-12-31 IMPULS Wojciech Myśliwiec, ul. Karczewskiego 7, 05-870 Błonie
NIP: 8451663190
Obsługa techniczna budynków świetlic będących własnoscią Gminy Michałowice 78 720,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.998.2019 2019-07-17 2019-12-31 FOTOSPRESS, ul. Wiosny Ludów 41 lok. 1, 02-495 Warszawa
NIP: 5271096687
Zamieszczenie publikacji prasowej, która dotyczy realizacji projektu pn. " Budowa parkingu Parkuj i Jedź w gminie Michałowice - Etap II" (data publikacji: 25 lipca 2019 r. oraz 22 sierpnia 2019 r.). 1 107,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.999.2019 2019-07-12 2019-07-17 Norton D.A.A.P. Nadulny Sp.J., ul. Elizy Orzeszkowej 11, 05-816 Reguły
NIP: 5341369772
Zakup wody dla uczestników Aktywnych Wakacji w Gminie Michałowice na strefach rekreacji 24.06-29.08.2019 r. 562,06 Zamówienie / Zlecenie
KS.1000.2019 2019-07-19 2019-07-28 FAGUS Sp. z o.o., ul. Al. Krakowska 110 lok. 114, 00-971 Warszawa
NIP: 5222843925
obsługa techniczna podczas uroczystości patriotycznych w Pęcicach 28 lipca 2019 r. 8 532,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1001.2019 2019-07-17 2019-07-31 Arten Consulting Sp. z o. o., ul. Obwodowa 7a, 03-532 Warszawa
NIP: 5272684653
Wykonanie analizy skutków finansowych dla budżetu Gminy Michałowice zakupu nieruchomości stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 560, 561 i 633 w obrębie ewidencyjnym 0004 Komorów Wieś, położonych przy ul. Aleja Kasztanowa/ ul. Senatoryjna 19 796,80 Umowa zlecenie
PR.1002.2019 2019-07-17 2019-12-31 Z.P.U. PRINT - POL, ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP: 5340028247
Druk 150 szuk katalogów wystawy "Art Inspiracje 2019", które będą wykorzystane w celach promocyjnych gminy Michałowice podczas wystawy malarskiej w Vico Nel Lazio. 2 490,75 Zamówienie / Zlecenie
PR.1003.2019 2019-07-17 2019-12-31 Beata Izdebska-Zybała Wykonanie i przekazanie 12 zdjęć butelek po regulskim mleku z okresu przedwojennego i powojennego, które będą wykorzystane w celach promocyjnych gminy Michałowice. 260,00 Umowa o dzieło
OA.1004.2019 2019-07-23 2019-08-09 Alpin-Jar Jarosław Popławski, ul. Zieleniec 81A, 07-140 Sadowne, Węgrów
NIP: 8241390188
Jednorazowe mycie okien, fasad szklanych i żaluzji zewnętrznych, portalu z gresu, słupów obłożonych blachą ze stali szlachetnej nierdzewnej, podbitki z blachy stalowej mallowanej proszkowo oraz czyszczenie podcieni w budynku Urzedu Gminy Michałowice przy Al. Powstańców Warszawy 1 17 220,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1005.2019 2019-07-08 2019-12-31 Beata Izdebska-Zybała Pisanie artykułów wraz z dokumentacją fotograficzną z organizowanych na terenie gminy Michałowice imprez, uroczystości oraz innych wydarzeń, które będą wykorzystywane w celach informacyjnych i promocyjnych gminy Michałowice. 2 000,00 Umowa o dzieło
KS.1006.2019 2019-07-22 2019-07-25 GRZEGORZ OLEWNIK ANG - serwis, ul. Warszawska 58B lok. 82, 02-496 Warszawa
NIP: 5211878794
przewóz własnym środkiem transportu wystawy malarskiej pt. „Artystyczne inspiracje” na którą składa się 27 obrazów, 27 sztalug i 150 szt. katalogów do zaprzyjaźnionej gminy włoskiej Vico nel Lazio. 4 719,69 Umowa zlecenie
KS.1007.2019 2019-07-23 2019-08-01 Dominika Małgowska przygotowanie i pełnienie nadzoru nad uroczystym otwarciem wystawy malarskiej pt. „Artystyczne inspiracje 2019. Wystawa malarstwa i grafiki artystów z terenu Gminy Michałowice w Vico nel Lazio” organizowanej przez Gminę Michałowice w zaprzyjaźnionej gminie włoskiej Vico nel Lazio 28 lipca 2019 r. 8 250,00 Umowa zlecenie
KS.1008.2019 2019-07-23 2019-07-26 2M Corp Marcin Dłuzewski, ul. Spacerowa 1A, 05-822 Milanówek
NIP: 5291653725
zakup wody i coca-coli dla uczestników Rajdu po Kamienistej Drodze i Aktywnych Wakacji w Gminie Michałowice. 2 267,14 Zamówienie / Zlecenie
GR.1009.2019 2019-07-23 2019-12-31 Usługi Geodezyjne GEOMAR Marcin Baranowski, ul. Nadbrzeżna 34C lok. 113, 05-850 Ożaów Mazowiecki
NIP: 8521411879
wykonanie mapy z projektem podziału dz. 159, 187, 183 pod poszerzenie ul. Błekitnej w Michałowice Wieś oraz dz. 44 Suchy Las wydzielenie dz. zajetej pod kult religijny- kapliczka. 9 225,00 Umowa zlecenie
KS.1010.2019 2019-07-23 2019-08-04 KINO ŚWIAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Belwederska 20/22, 00-762 Warszawa
NIP: 5213273776
dostarczenie licencji i płyty DVD na publiczny pokaz filmu „Miasto 44” Jan Komasa, 4 sierpnia 2019 r. o godzinie 19:30. Pokaz odbędzie się w Sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice przy ul. Alei Powstańców Warszawy 1. 1 137,75 Zamówienie / Zlecenie
IT.1011.2019 2019-07-23 2019-12-31 Komputronik, ul. Nowopijarska 8c, 21-400 Łuków
NIP: 9720902729
Peryferia komputerowe - 1 x stacja dokująca oraz 3 sztuki myszki bezp 1 146,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1012.2019 2019-07-23 2019-07-28 ProArt Czesław Kosmaty, ul. Rynkowa 14 lok. b, 05-816 Michałowice
NIP: 5340015552
wykonanie usługi polegającej na druku 500 sztuk folderu „PĘCICE” wg wzoru w związku z organizacją uroczystości upamiętniających 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, które odbędą się w Pęcicach, 28 lipca 2019 r. 3 444,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1013.2019 2019-07-23 2019-08-09 IMPULS Wojciech Myśliwiec, ul. Karczewskiego 7, 05-870 Błonie
NIP: 8451663190
Naprawa instalacji klimatyzacji w świetlicy w Pęcicach Małych celem przywrócenia sprawności działania z uwagi na uszkodzenie sprężarki klimatyzatora oraz występujacym przebiciem na obudowie powodującym zwarcie instalacji elektrycznej. 5 658,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1014.2019 2019-07-24 2019-07-28 EWELINA ADAMSKA, Szczeblewski i S-ka s.c. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, ul. 3 Maja 42, 05-816 Michałowice
NIP: 5342145098
zapewnienie transportu dla uczestników uroczystości związanych z obchodami 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego na trasie: Reguły-Pęcice-Reguły, 28 lipca 2019 r. 486,00 Umowa zlecenie
PR.1015.2019 2019-07-22 2019-12-31 AHA STUDIO BIS, ul. Marszalkowska 140 lok. 135, 00-061 Warszawa
NIP: 5251601320
Wykonanie 6 szarf z frędzlami i z haftowanym herbem gminy Michałowice. 1 107,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1016.2019 2019-07-22 2019-12-31 Doradztwo Paweł Mamcarz, ul. Jesionowa 18, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 7122188089
Wykonanie i przekazanie zdjęć z drona ukończonego parkingu w Regułach w ramach realizacji projektu pn. "Budowa parkingów Parkuj i Jedź w gminie Michałowice- Etap II", które będą wykorzystywane w celach informacyjnych i promocyjnych gminy Michałowice dot. projektu. 1 107,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1017.2019 2019-07-22 2019-12-31 Józef Poręba, ul. Stanisława Lentza 35 lok. 38, 02-956 Warszawa
NIP: 9511559954
Organizacja konferencji prasowej dotyczącej realizacji projektu pn. Budowa parkingów Parkuj i Jedź w gminie Michałowice - Etap II w dniu 23 lipca 2019 r., godz. 9:00, w Urzędzie Gminy Michałowice. 1 150,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1018.2019 2019-07-31 2022-08-02 Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A Vienna Insutrance Group, ul. Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Michałowice oraz jednostek organizacyjnych Gminy, instytucji kultury oraz innych podmiotów, których jest organizatorem. Kwota łączna umowy jest kwotą należną za cały okres ubezpieczenia (3 lata). Każdą z wartości w poszczególnym dziale należy podzielić na 3 wówczas uzyskamy kwoty na 2019, 2020 oraz 2021 rok. 186 458,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1019.2019 2019-07-25 2019-07-28 Usługi Pogrzebowe Sławomir Fabijański, ul. Narodowa 10, 05-800 Pruszków
NIP: 5341836624
wykonanie wieńca, wiązanki i kosza kwiatów na potrzeby organizowanych uroczystości upamiętniających 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, które odbędą się w Pęcicach, 28 lipca 2019 r. 1 050,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1020.2019 2019-07-25 2019-07-26 DARIUSZ KANCLERSKI, ul. Parkowa 79, 05-806 Pęcice
NIP: 5342112816
Zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizowanych wydarzeń kulturalno-promocyjnych. 1 190,70 Zamówienie / Zlecenie
KS.1021.2019 2019-07-25 2019-07-28 BrandClinic Beata Spinek, ul. Granicka 10, 05-806 Komorów
NIP: 5342025075
zapewnienia obsługi technicznej podczas uroczystości związanych z obchodami 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 28 lipca 2019 r. 9 840,00 Umowa zlecenie
IR.1022.2019 2019-08-08 2019-09-16 Marek Lewandowski i Szymon Ruban ARGON s.c., ul. Malownicza 22 lok. 1, 02-272 Warszawa
NIP: 5222854225
Dostawa i montaż klimatyzatorów: 1. Przychodnia w Komorowie 2. Przedszkole w Nowej Wsi 3. Budynek UG 83 904,50 Zamówienie / Zlecenie
PR.1023.2019 2019-07-24 2019-12-31 Z.P.U. PRINT - POL, ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP: 5340028247
Wykonanie 7 sztuk dyplomów, które będą wręczane uczestnikom "53. Rajdu po Kamienistej Drodze", 28 lipca 2019 r., w Pęcicach. 86,10 Zamówienie / Zlecenie
OA.1024.2019 2019-07-31 2022-08-02 Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ul. S. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań
NIP: 7781211349
Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Michałowice 2019 r. - 9115,00 zł 754/75412/4430-1 - 2005,00 zł CUW - 959,00 zł GOPS 2020 r. - 9243,00 zł 754/75412/4430-1 - 2005,00 zł CUW - 2848,00 zł GOPS - 2581,00 zł 750/75023/4430-1 2021 r. - 9243,00 zł 754/75412/4430-1 - 2005,00 zł CUW - 2848,00 zł GOPS - 2581,00 zł 750/75023/4430-1 2022 r - 128,00 zł 754/75412/4430-1 - 1889,00 zł GOPS - 2581,00 zł 750/75023/4430-1 35 472,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1025.2019 2019-07-31 2022-08-02 Balcia Insurance S.E. Spółka Europejska Oddział w Polsce, ul. Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa
NIP: 1080016534
Ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Michałowice w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej Straży Pożarnej 2019 r. - 1300,00 zł 754/75412/4430-1 2020 r. - 1300,00 zł 754/75412/4430-1 2021 r. - 1300,00 zł 754/75412/4430-1 3 900,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1026.2019 2019-07-31 2022-08-02 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa
NIP: 5260038806
Ubezpieczenie projektu internetowego pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice” 2019 r. - 3.013,00 zł 750/75095/4430-1 2020 r. - 3.013,00 zł 750/75095/4430-1 2021 r. - 3.013,00 zł 750/75095/4430-1 9 039,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1027.2019 2019-07-26 2019-08-23 Wiklinowa Wieś, Paweł Maczuga, ul. Sarzyna 177a, 37-310 Nowa Sarzyna
NIP: 8161608774
zakup płotków faszynowych 2 055,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1028.2019 2019-07-26 2019-09-13 Delta CertaSp. z o.o., ul. Powstańców Listopadowych 29c lok. 7, 35-606 Rzeszów
NIP: 8133701898
Wymiana 16 szt. uszkodzonych siedzisk trybun na boisku w Granicy 4 777,40 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1029.2019 2019-07-26 2019-08-23 Prosportis Sp. z o.o., ul. Waryńskiego 9 Warszawa
NIP: 7010250742
Renowacja nawierzchnii boiska w Opaczy 54 046,20 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1030.2019 2019-08-12 2019-09-15 Garden Art Szczypiński Piotr, ul. Koronacyjna 40, 02-496 Warszawa
NIP: 5361345941
ekspertyza stanu drzew Pomnika Przyrody w Alei Marii Dąbrowskiej w Komorowie 55 657,50 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1031.2019 2019-07-19 2019-12-30 Remondis Sp. z o. o., ul. Zawidzie 18, 02-981 Warszawa
NIP: 7280132515
Roboty porządkowe na terenie placów zabaw i stref rekreacji 148 638,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1032.2019 2019-07-24 2019-08-08 Cantino S.C., ul. Na Niskich Łąkach 13B lok. 1, 50-422 Wrocław
NIP: 8992854613
Zakup naczyń jednorazowych biodegradowalnych i kompostowalnych dla potrzeb Urzędu Gminy Michałowice 3 457,30 Zamówienie / Zlecenie
OA.1033.2019 2019-07-26 2019-09-15 Auto Raf Rafał Telak, ul. Baczki 1, 07-130 Łochów
NIP: 8241656663
Zapewnienie atrakcji dla dzieci i dorosłych podczas imprezy pt:"Żegnaj lato na rok" 1 500,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1034.2019 2019-07-26 2019-07-28 MACIEJ ZATORSKI, ` 101 `, ul. Marii Dąbrowskiej 28, 05-806 Komorów
NIP: 5341069337
Druk książki pt. „Pęcice 2 sierpnia 1944 r. Pamięci „ORLĄT PĘCICKICH” w 75. Rocznice bitwy pod Pęcicami.”, w związku z organizacją 28 lipca 2019 r. w Pęcicach uroczystości związanych z obchodami 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 6 765,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1035.2019 2019-07-24 2019-07-31 Zakład Usług Wielobranżowych Katarzyna Bartczak, ul. Grodziska 21, 05-830 Nadarzyn
NIP: 5220013898
wykonanie dwóch progów spowalniających U-16d z kostki brukowej w ul. Poprzecznej w Granicy 4 800,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1036.2019 2019-07-24 2019-08-15 usługi geodezyjne Witold Wielgosz, ul. wiejska 9, 05816 Reguły
NIP: 5341190085
wykonanie wyznanczenia punktów granicznych działki nr ewidencyjny 42 na odcinku pomiędzy działkami od 52/2 do 52/12 (będącej ul. Parkową) w Suchym Lesie 1 200,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1037.2019 2019-07-24 2019-07-25 Michał Kuczyński Opracowanie oceny warunków gruntowo – wodnych podłoża na planowanej trasie ścieżki rowerowej po północnej stronie rzeki Raszynki na odcinku od ul. Powstańców Warszawy w Regułach do ulicy Kasztanowej w Michałowicach w ramach zadania inwestycyjnego: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II” 2 337,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1038.2019 2019-07-26 2019-12-31 2M Corp Marcin Dłuzewski, ul. Spacerowa 1A, 05-822 Milanówek
NIP: 5291653725
Wykonanie przyłącza wody na Sali Obsługi Mieszkańca w budynku Urzędu Gminy Michałowice 2 460,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1039.2019 2019-07-29 2019-12-19 SPORT & FINANCE MICHAŁ CHRUŚLIŃSKI, ul. Makowska 7, 04-208 Warszawa
NIP: 5222641831
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych zumba dla dzieci i dorosłych oraz zajęć fitness dla dorosłych finansowanych z funduszu sołeckiego. 6 240,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1040.2019 2019-07-29 2019-12-31 Wiesława Karwacka-Dec Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OA.1041.2019 2019-07-26 2019-09-15 AMADEO GROUP Tomasz Radwan, ul. Partyzantów 41/13, 05-850 Ożarów Mazowiecki
NIP: 5271136820
Dostarczenie parkietu tanecznego na imprezę pt. "Żegnaj lato na rok", finansowane z funduszu sołeckiego 1 193,10 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1042.2019 2019-07-29 2019-12-31 Andrzej Grzywaczewski Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne) 7 000,00 Umowy dotacyjne
FZ.1043.2019 2019-07-29 2019-12-31 Karol Świt, ul. Waldemara 33 A, 05-806 Komorów Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne) 7 000,00 Umowy dotacyjne
FZ.1044.2019 2019-07-29 2019-12-31 Dariusz Barański Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne) 7 000,00 Umowy dotacyjne
FZ.1045.2019 2019-07-29 2019-12-31 Jerzy Arkadiusz Świtek Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne) 7 000,00 Umowy dotacyjne
GK.1046.2019 2019-07-30 2019-09-09 POMP 4 EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wólczyńska 321, 01-919 Warszawa
NIP: 1182043552
Wykonanie wymiany wodomierza sprzężonego DN80/DN20 zainstalowanego u odbiorcy przy ul. Środkowej 35 w Opaczy Kolonii w ramach zadania budżetowego Gminy Michałowice pod nazwą :wymiana wodomierzy i montaż urządzeń pomiarowych na sieci kanalizacyjnej" 010-01010-4270-0003. 4 858,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.1047.2019 2019-07-24 2019-12-24 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup krzeseł obrotowych dla potrzeb pracowników Urzędu Gminy 1 027,05 Zamówienie / Zlecenie
OA.1048.2019 2019-07-25 2019-12-25 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup przedłużaczy i kosza na śmieci dla potrzeb pracowników Urzedu Gminy 192,96 Zamówienie / Zlecenie
PR.1049.2019 2019-07-30 2019-12-31 Drukarnia Kontakt Kołcz Joanna, Kołcz Robert, ul. Gospodarcza 5A, 05-092 Łomianki
NIP: 1180185147
Druk Gminnego Biuletynu Informacyjnego, 3000 egz., 36 stron, papier 130g/m^2, silk, oprawa zeszytowa. 8 154,90 Zamówienie / Zlecenie
GR.1050.2019 2019-07-30 2019-12-31 usługi geodezyjne Witold Wielgosz, ul. wiejska 9, 05816 Reguły
NIP: 5341190085
umowa na wykonanie mapy z projektem podziału dz. 118,119 Pęcice Małe 4 305,00 Umowa o dzieło
OŚ.1051.2019 2019-07-30 2019-08-06 GRE-ROB Import Export S.C., ul. Modularna 12 lok. 408, 02-238 Warszawa
NIP: 5222740450
Dostawa środków czystości 532,96 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1052.2019 2019-07-30 2019-12-31 Małgorzata Marczyk Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OA.1053.2019 2019-07-31 2019-08-20 TOPSI Ryszard Kretowicz, ul. Raszyńska 6, 05-816 Michałowice
NIP: 5340010738
Uszycie bluzek dla Pań z chóru Michałowiczanka w ramach funduszu osiedla Michałowice 1 033,20 Zamówienie / Zlecenie
KS.1054.2019 2019-08-01 2019-08-04 Iwona Elżbieta Rusek przygotowania i przeprowadzenia wykładu autorskiego na temat: Smuga światła, czyli o idei powstania, zgodnie z załączoną ofertą, 4 sierpnia 2019 r. sala multimedialana Urzędu Gminy Michałowice godz. 18.30. 550,00 Umowa o dzieło
OA.1055.2019 2019-07-31 2019-08-20 EwTrade Ewa Marzec, ul. Al. Wojska Polskiego 32/24, 05-800 Pruszków
NIP: 5341385481
Zakup ekspresu do kawy celem wyposażenia świetlicy w Komorowie, finansowany z funduszu sołeckiego 3 990,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1056.2019 2019-07-24 2019-08-27 Budownictwo Paweł Chojecki, ul. Robotnicza 39A, 05-800 Pruszków
NIP: 5341077644
Wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich na przebudowę ogrodzeń w związku z poszerzeniem dróg. 1 845,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1057.2019 2019-07-31 2019-12-31 Agencja PROFIL Gabriela Milewska-Kalinowska, ul. Stanisława Moniuszki 6 lok. 2, 05-806 Komorów
NIP: 5341201096
Publikacja materiału promocyjnego w gazecie Głos Pruszkowa, w wydaniu sierpniowym, 1/2 strony. 615,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1058.2019 2019-08-01 2019-12-31 Wide Format Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 44, 05-816 Michałowice-Wieś Wykonanie 23 tablic z fotografiami. Usługa będzie wykonana na potrzeby organizowanej wystawy wykonanych z drona zdjęć gminy Michałowice. 2 656,80 Zamówienie / Zlecenie
PR.1059.2019 2019-08-01 2019-12-31 Creative Sp.z o.o., ul. Kasprowicza 6, 05-820 Piastów
NIP: 5342444837
Wykonanie 4 Roll up-ów - Gmina Michałowice, o wymiarach 100x200 cm wraz z wielowarstwową torbą do transportu i dostawą. 1 574,40 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1060.2019 2019-08-01 2019-12-31 Zdzisław Cyran Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne) 7 000,00 Umowy dotacyjne
KS.1061.2019 2019-08-02 2019-12-02 Piotr Stankiewicz przygotowanie i przeprowadzenie 4 spotkań autorskich – warsztatów filozoficzno-dyskusyjnych. Sala multimedialna Urzędu Gminy Michałowice w Regułach, przy ul. Alei Powstańców Warszawy 1, poniedziałek 16 września, 14 października, 4 listopada i 2 grudnia 2019 r. w godz. 18.00-20.00. 1 892,00 Umowa o dzieło
PR.1062.2019 2019-07-31 2019-12-31 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup opasek zaciskowych, które będa wykorzystywane do mocowania wystaw zewnętrznych gminy Michałowice. 111,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1063.2019 2019-07-30 2019-10-30 SANTINEX Robert Siekierski, ul. Planowa 11, 96-500 Sochaczew
NIP: 8371171579
Budowa pompowni ścieków P1A przy ul. Kolejowej w Michałowicach 477 800,00 Umowa o roboty budowlane
GK.1064.2019 2019-07-31 2019-10-11 Fal-Bruk Sp. z o.o. Sp. K., ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa
NIP: 5210527420
Przebudowa ul. Wiejskiej w Regułach 1 559 640,00 Umowa o roboty budowlane
FZ.1065.2019 2019-08-01 2019-12-31 Magdalena Haber Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne 7 000,00 Umowy dotacyjne
BF.1066.2019 2019-07-15 2019-12-31 Parafia Rzymskokatolicka w Pęcicach, ul. Parkowa 4, 05-806 Pęcice prace konserwatorskie zabytkowego ogrodzenia dawnego cmentarza przykościelnego w Pęcicach 70 000,00 Umowy dotacyjne
IT.1067.2019 2019-08-05 2019-12-31 MP TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Plac Niepodległości 9C, 18-400 Łomża
NIP: 7182136452
Zaprojektowanie i wybudowanie systemu monitoringu na Stacji Uzdatniania Wody w Pęcicach 36 898,80 Umowa o roboty budowlane
FZ.1068.2019 2019-08-05 2019-12-31 Piotr Woźniakiewicz Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne) 7 000,00 Umowy dotacyjne
KS.1069.2019 2019-07-22 2019-07-24 Magdalena Katarzyna Paczyńska korekta książki pt. „Pęcice 2 sierpnia 1944 r. Pamięci „ORLĄT PĘCICKICH” w 75. Rocznice bitwy pod Pęcicami” 850,00 Umowa o dzieło
KS.1070.2019 2019-07-22 2019-07-24 Magdalena Katarzyna Paczyńska korekta foldera pt. „PĘCICE” w związku z organizacją uroczystości upamiętniających 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego 28 lipca 2019 r. 750,00 Umowa o dzieło
OA.1071.2019 2019-08-07 2019-09-14 ATRAKCJODAJNIA Dęgus Daniel, ul. Kiernozka 12 lok. A, 09-540 Osmolin
NIP: 8341719328
Zapewnienie atrakcji dla dzieci podczas imprezy „Żegnaj lato na rok” organizowanej dla mieszkańców sołectwa Opacz-Kolonia 14 września 2019 r. na terenie świetlicy w Opaczy-Kolonii przy ul. Ryżowej 90 w godz. 16.00-22.00. 2 600,00 Umowa zlecenie
OA.1072.2019 2019-08-07 2019-09-14 ARTROS ANNA ROSIŃSKA, ul. Mariana Keniga 18 lok. 27, 02-495 Warszawa
NIP: 7231563899
Zapewnienie kompleksowej i stałej obsługi tecznicznej podczas imprezy „Żegnaj lato na rok” organizowanej dla mieszkańców sołectwa Opacz-Kolonia 14 września 2019 r. na terenie świetlicy w Opaczy-Kolonii przy ul. Ryżowej 90 w godz. 16.00-22.00. 2 000,00 Umowa zlecenie
OA.1073.2019 2019-08-07 2019-09-21 Agencja Teatralna VENA Agnieszka Stachurska, ul. Lasek Brzozowy 7 lok. 28, 02 -792 Warszawa
NIP: 9511780251
Wykonanie autorskiego przedstawienia artystycznego dla rodzin z sołectwa Opacz-Kolonia pt. „Legendy skrzata warszawskiego” 21 września 2019 r. (sobota), w świetlicy wiejskiej w Opaczy-Kolonii ul. Ryżowa 90 o godz. 12.30. 430,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1074.2019 2019-08-07 2019-12-31 Dariusz Jerzy Czerwiński Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne) 7 000,00 Umowy dotacyjne
FZ.1075.2019 2019-08-07 2019-12-31 Jarosław Peczyński Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne) 7 000,00 Umowy dotacyjne
FZ.1076.2019 2019-08-07 2019-12-31 Mariusz Jaskulski Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne) 7 000,00 Umowy dotacyjne
GK.1077.2019 2019-07-31 2019-12-20 ROBOKOP Grzegorz Leonowicz, ul. DĘBOWA 8 lok. 45, 05-822 MILANÓWEK
NIP: 5291721467
remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej 784 906,00 Umowa o roboty budowlane
GK.1078.2019 2019-08-07 2019-12-20 IN TEC PLAN Marek Krawczyk opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Bankowej w Komorowie 55 350,00 Umowa o dzieło
GK.1079.2019 2019-08-01 2019-09-01 POMP 4 EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wólczyńska 321, 01-919 Warszawa
NIP: 1182043552
Wykonanie przegladu sprężarki typ SF6P nr AII691233 zlokalizaowanej na SUW w Pęcicach, ul. Źródlana 8 610,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1080.2019 2019-08-08 2019-12-31 Zenon Kachel Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne) 7 000,00 Umowy dotacyjne
FZ.1081.2019 2019-08-08 2019-12-31 Halina Zofia Kaczorowska Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne) 7 000,00 Umowy dotacyjne
GK.1082.2019 2019-07-31 2019-08-16 usługi geodezyjne Witold Wielgosz, ul. wiejska 9, 05816 Reguły
NIP: 5341190085
wykonanie wytyczenia pasa drogowego stanowiącego działki nr ewid. 616/8 616/3 na odcinku pomiedzy działkami nr 616/8 616/11 w obrebie reguły 2 091,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1083.2019 2019-08-09 2019-12-31 Anna Rybicka przyznanie stypendium sportowego dla Jagody Rybickiej na okres od 1 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w wysokości 200,00 zł miesięcznie za zajęcie III miejsca w Mistrzostwach Polski Juniora Młodszego w Akrobatyce Sportowejw kategorii Trójki Kobiet. 1 400,00 Umowa stypendialna
KS.1084.2019 2019-08-09 2019-12-31 Tomasz Raszkowski przyznanie stypendium sportowego dla Pauliny Raszkowskiej na okres od 1 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w wysokości 200,00 zł miesięcznie za zajęcie III miejsca w Mistrzostwach Polski Młodziczek w piłce siatkowej. 1 400,00 Umowa stypendialna
KS.1085.2019 2019-08-09 2019-12-31 Marta Tafil Dalach przyznanie stypendium sportowego dla Wiktorii Dalach na okres od 1 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w wysokości 200,00 zł miesięcznie za zajęcie III miejsca w Mistrzostwach Polski Młodziczek w piłece siatkowej. 1 400,00 Umowa stypendialna
KS.1086.2019 2019-08-09 2019-12-31 Marta Tafil Dalach przyznanie stypendium sportowego dla Aleksandry Dalach na okres od 1 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w wysokości 200,00 zł miesięcznie za zajęcie III miejsca w Mistrzostwach Polski Młodziczek w piłece siatkowej. 1 400,00 Umowa stypendialna
KS.1087.2019 2019-08-23 2019-12-31 Grzegorz Gawin przyznanie stypendium sportowego dla Łucji Gawin na okres od 1 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w wysokości 200,00 zł miesięcznie za zajęcie III miejsca w Mistrzostwach Polski Młodziczek w piłece siatkowej. 1 400,00 Umowa stypendialna
IR.1088.2019 2019-07-31 2019-12-31 RABEK POŻ RABEK POŻ ANDRZEJ RATYŃSKI Aneks do Ekspertyzy Technicznej dot. stanu ochrony przeciwpożarowej budynku świetlicy w miejscowości Opacz Kolonia ul. Ryżowa 90 na terenie Gminy Michałowice 8 610,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.1089.2019 2019-08-08 2019-12-31 Andrzej ANKOR- Korniluk wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość dz. 90/2 Opacz Mała do celów planistycznych,dla dz. 350/11,356/7,352/7 Komorów Wieś,oraz 354/7 Komorów Wieś 1 783,50 Zamówienie / Zlecenie
KS.1090.2019 2019-08-08 2019-09-01 Teatr Wagabunda Bogusław Pobiedziński, ul. os. Na Lotnisku 18 lok. 13, 31-804 Kraków
NIP: 6721415705
zapewnienie atrakcji podczas Dożynek Gminnych 2019 w postaci wprogramu artystycznego pt. „Port Magiczny” i „Stara zagoda”, 1 września 2019 r. Pęcice. 10 000,00 Umowa zlecenie
KS.1091.2019 2019-08-08 2019-09-01 EUFONIA Sebastian Grądalski, ul. Wałbrzyska 48 lok. 158, 02-739 Warszawa
NIP: 7381831723
wykonanie usługi techniczno-artystycznej podczas imprezy - Dożynki Gminne 2019, które odbędą się 1 września 2019 r. w Pęcicach. 53 689,50 Umowa zlecenie
KS.1092.2019 2019-08-08 2019-09-01 BM Inspiration Barbara Andruchów, ul. Przyczółkowa 110, 02-968 Warszawa
NIP: 9511006824
pokaz kulinarny, koncert folk-rockowy i koncert coverowy w wykonaniu zespołu „Słowiany” podczas Dożynek Gminnych 2019, które odbęda się 1 września 2019 r. 9 225,00 Umowa zlecenie
S.1093.2019 2019-08-09 2019-12-15 Barbara Kucharska Opracowanie Programu Polityki Senioralnej Gminy Michałwoice na lata 2020-2023. 11 000,00 Umowa zlecenie
IR.1094.2019 2019-08-09 2019-08-23 IMPULS Wojciech Myśliwiec, ul. Karczewskiego 7, 05-870 Błonie
NIP: 8451663190
wykonanie i zamontowanie barierki blokującej zejście do piwnicy w budynku użyteczności publicznej o funkcji kulturalno-oświatowej (ze świetlicą wiejską) przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach 959,40 Zamówienie / Zlecenie
PR.1095.2019 2019-08-01 2019-08-01 Magdalena Katarzyna Paczyńska Korekta wydania 8/2019 Gminnego Biuletynu Informacyjnego 930,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1096.2019 2019-08-08 2019-12-31 Adsystem Sp.z o.o., ul. Atramentowa 11, 55-040 Bielany Wrocławskie
NIP: 8942678597
Wykonanie dwustronnej ścianki wystawienniczej - Gmina Michałowice (projekt własny), model Vario Proste F, o wymiarach 300x230 cm wraz z oświetleniem 2 szt. oświetlenia Vario Light 60W, torbą transportową i dostawą. 2 778,57 Zamówienie / Zlecenie
PR.1097.2019 2019-08-08 2019-12-31 Polski Druk Publishing Sp. z o.o., ul. Przejazdowa 25, 05-800 Pruszków
NIP: 1070028518
Wykonanie 300 szt. teczek tekturowych na pismo pojedyncze z herbem gminy Michałowice. 1 450,17 Zamówienie / Zlecenie
PR.1098.2019 2019-08-09 2019-12-31 POP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Bohaterów Warszawy 4, 05-800 Pruszków
NIP: 5342517430
Przeprowadzenie i jednorazowa emisja na antenie POP Radia wywiadu z Wójt Gminy Michałowice, Małgorzatą Pachecką, który zwiazany jest z realizacją projektu „Budowa parkingów Parkuj i Jedź w Gminie Michałowice – Etap II”. 307,50 Umowa zlecenie
PR.1099.2019 2019-08-09 2019-12-31 OŚRODEK KULTURY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI, ul. Spółdzielcza 9, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291176426
Przeprowadzenia wywiadu w radiu Bogoria z Wójt Gminy Michałowice, Małgorzatą Pachecką, który związany jest z realizacją projektu „Budowa parkingów Parkuj i Jedź w Gminie Michałowice – Etap II”. 307,50 Umowa zlecenie
IT.1100.2019 2019-08-12 2019-09-30 KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. rtm. Witolda Pileckiego 65, 02-781 Warszawa
NIP: 5260300517
Usługa odnowienia podpisu elektronicznego 195,57 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1101.2019 2019-08-12 2019-12-31 Marcin Pawelec Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne) 7 000,00 Umowy dotacyjne
GK.1102.2019 2019-07-31 2019-10-31 Jacek Kaczanowski Centrum Archeologiczne, ul. Jasna 11B lok. 12, 05-804 Pruszków
NIP: 5342020669
pełnienie nadzoru archeologicznego przy realizacji zadania pn: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo – zachodniej części Warszawskiego Obszaru funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – etap II Część I zamówienia: Rozbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kuchy i Al. Topolowej na odcinku od posterunku policji w Regułach do ul. Szkolnej w Michałowicach, wraz z budową oświetlenia 4 428,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1103.2019 2019-08-12 2019-12-20 HURTOWNIA ZOOLOGICZNA ARA Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 83B, 02-230 Warszawa
NIP: 5223134912
Zakup karmy 1 235,73 Zamówienie / Zlecenie
KS.1104.2019 2019-08-13 2019-09-22 GRZEGORZ OLEWNIK ANG - serwis, ul. Warszawska 58B lok. 82, 02-496 Warszawa
NIP: 5211878794
usługa transportowa - przewóz własnym środkiem transportu wystawy malarskiej pt. „Artystyczne inspiracje. Wystawa malarstwa i grafiki artystów z terenu Gminy Michałowice w Vico nel Lazio” na którą składa się 27 obrazów, 27 sztalug. Trasa przejazdu: Włochy-Polska (do miejscowości Komorów we wskazane przez Zamawiającego miejsce). 6 585,59 Umowa zlecenie
PR.1105.2019 2019-08-12 2019-12-31 Podarowane.pl Biedrzycki Sp.J., ul. Kasztanowa 26, 32-040 Rzeszotary
NIP: 9442247162
Wykonanie i dostarczenie 325 szt. koszulek promocyjnych z nadrukiem nawiązującym kolorystyką i charakterem do gminy Michałowice. 4 142,03 Zamówienie / Zlecenie
PR.1106.2019 2019-08-13 2019-12-31 PPH CALINO Barbara Połulich, ul. Ruchliwa 20, 02-182 Warszawa
NIP: 5211213250
wykonanie plakietki pamiątkowej z herbem gminy Michałowice 66,01 Zamówienie / Zlecenie
PR.1107.2019 2019-08-13 2019-12-31 Usługi Grawerskie Magdalena Szczepaniak, ul. Ruchliwa 20, 02-182 Warszawa
NIP: 5222515500
wykonanie usługi grawerowania herbu gminy Michałowice 50,50 Zamówienie / Zlecenie
PR.1108.2019 2019-08-13 2019-12-31 Wide Format Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 44, 05-816 Michałowice-Wieś wykonanie 3 rodzajów plakatów A2 po 100 szt. każdy z okazji Dni Gminy Michałowice, zawierających herb gminy Michałowice 1 202,94 Zamówienie / Zlecenie
PR.1109.2019 2019-08-13 2019-12-31 Firma Usługowo - Handlowa "AMBIT" Michalec Bogdan, ul. Raszyńska 20, 05-816 Michałowice
NIP: 8110008047
Wykonanie 6 banerów dwustronnych drukowanych o wymiarach 7x1,25 m informujących o imprezach (Dożynkach oraz Dniu Strażaka) w ramach Dni Gminy Michałowice. 3 900,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1110.2019 2019-08-14 2019-12-31 SMJ SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Dzielna 11, 01-023 Warszawa
NIP: 5272610399
Wykonanie 20 szt. piłek do koszykówki z logiem gminy Michałowice. 2 300,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1111.2019 2019-08-14 2019-09-30 Lambda Radosław Tusińsk, ul. Żółkiewskiego 8, 05-800 Pruszków
NIP: 5341058693
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociagowej w ul. Turystycznej, Starego Dębu i Wrzosowej w Komorowie-Wsi i przyłącza wodociagowego do dz. nr ewid. 900 27 921,00 Umowa zlecenie
BF.1112.2019 2019-08-14 2019-09-30 Zwiazek Gmin mWiejskich Partner Sp. z oo w Poznaniu, ul. Kantaka 2, 61-812 Poznań XIX Kongres Gmin Wiejskich 6 285,30 Zamówienie / Zlecenie
GK.1113.2019 2019-08-13 2019-09-30 PBS Piotr Krasnodębski Wybudowanie zjazdu publicznego ul. Polna Opacz-Kolonia (dok. i wyk.) 24 600,00 Umowa o roboty budowlane
GK.1114.2019 2019-08-09 2019-12-09 Agencja użytkowania i poszanowania energii Sp. Z.o.o., ul. Kwidzyńska 14, 91-334 Łódź
NIP: 7262159834
Aktualizacj aprojektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektr. i paliwo gazowe. 6 027,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1115.2019 2019-08-09 2019-09-09 Marek Juchniewicz, ul. Romualda Gutta 1 lok. 31, 02-777 Warszawa
NIP: 6481142135
Wymiana autozłącza w przepompowni przydomowej zlokalizowanej z Opaczy Kolonii, ul. Makowa 4. 010-01010-4300-0006, "Usługi związane z biezącym utrzymaniem przepompowni ścieków i SUW, studni głębinowych" 984,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1116.2019 2019-08-21 2019-09-01 NAMIOTY BROL DANIEL BROL, 46-280 Gronowice
NIP: 7511614646
wynajęcie, zamontowanie i zdemontowanie hali namiotowej o powierzchni 300 m2 z podłogą nielakierowaną na potrzeby organizowanych Dożynek Gminnych 2019, 1 września 2019 r. 13 407,00 Umowa zlecenie
OA.1117.2019 2019-08-20 2019-09-09 FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa
NIP: 5220001895
Przeprowadzenie szkolenia z zakresu funduszu sołeckiego w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice, zgodnie z ofertą 2 900,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1118.2019 2019-08-19 2019-09-06 AUTO LIFT Dariusz Olszak, ul. Mikołaja Reja 28, 05-806 Granica
NIP: 5341025162
montaż i demontaż pięciu banerów dwustronnie drukowanych o wymiarach 7 x 1,25 m informujących o imprezach (Dożynkach oraz Dniu Strażaka) w ramach Dni Gminy Michałowice organizowanych dla mieszkańców Gminy Michałowice. 5 535,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.1119.2019 2019-08-21 2019-09-20 "ALLTECH" - SPÓŁKA JAWNA ZDZISŁAW PAJĄK, ARTUR PAJĄK, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock
NIP: 7740013894
Dostawa sprzętu komputerowego. 80 124,70 Umowa zakupu
IT.1120.2019 2019-08-20 2019-12-31 XENTIVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Bakalarska 34, 02-212 Warszawa
NIP: 5222940717
Dostęp do systemu Komunikator Miejski 4 907,70 Umowa zlecenie
KS.1121.2019 2019-08-21 2019-09-01 FAGUS Sp. z o.o., ul. Al. Krakowska 110 lok. 114, 00-971 Warszawa
NIP: 5222843925
obsługa techniczna podczas Dożynek Gminnych 2019 w Pęcicach, 1 września 2019 r. 12 960,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1122.2019 2019-08-21 2019-09-21 MAREK ZIELIŃSKI DATASPORT, ul. Okrężna 22, 58-310 Szczawno-Zdrój
NIP: 8860021767
obsługa I Półmaratonu Komorowskiego „Lasy nad Utratą” 2019 oraz biegu na dystansie 5 km, 21 września 2019 r. 5 600,00 Umowa zlecenie
PR.1123.2019 2019-08-14 2019-12-31 Z.P.U. PRINT - POL, ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP: 5340028247
Wykonanie 600 szt. zakładek do książek przedstawiająxych gminę Michałowice i partnerską gminę Vico nel Lazio, które będą wykrzystywane w celach promocyjnych gminy Michałowice. 590,40 Zamówienie / Zlecenie
KS.1124.2019 2019-08-22 2019-09-01 Toi Toi - Polska sp.z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa
NIP: 1180042784
dostarczenie i obsłua dwóch umywalek wolnostojących oraz 17 kabin sanitarnych FRESH VIP w tym cztery dla osób niepełnosprawnych z całodzienną obsługą w godz. 13.00-22.00 (czuwanie nad czystością kabin i uzupełnianie środków sanitarnych przez dwie osoby) podczas Dożynek Gminnych 2019, 1 września 2019 r. 3 770,28 Zamówienie / Zlecenie
BF.1125.2019 2019-08-22 2019-12-31 ODDK Sp. z oo Gdańsk, ul. Obrońców Westerplatte 32A, 80-317 Gdańsk
NIP: 5840305419
zakup publikacji pn. szczegółowa klsayfikacja budżetowa 220,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1126.2019 2019-08-22 2019-09-14 P.P.H.U. MAŁGORZATA OCHMAN, ul. Stefana Czarnieckiego 66 lok. 2, 05-816 Reguły
NIP: 9222333712
wykonanie poczęstunku podczas imprezy „Żegnaj lato na rok” organizowanej dla mieszkańców sołectwa Opacz-Kolonia, 14 września 2019 r. 2 400,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1127.2019 2019-08-22 2019-08-24 Józef Poręba, ul. Stanisława Lentza 35 lok. 38, 02-956 Warszawa
NIP: 9511559954
przygotowanie poczęstunku zgodnie z załączoną ofertą w związku z Biesiadą sąsiedzką przy ognisku w Suchym Lesie organizowaną dla mieszkańców sołectwa Suchy Las, 24 sierpnia 2019 r. 2 289,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1128.2019 2019-08-22 2019-09-07 DOMINIKA SŁAWIŃSKA NIKA, ul. Karola Kniaziewicza 31, 05-500 Piaseczno
NIP: 9512071456
wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu poczęstunku w postaci Foodtrucka ziemniaczanego (zakręcony ziemniak 120 szt., średnie frytki 80 szt., pieczone ziemniaki 80 szt.) na imprezę plenerową pn.„Dzień Pieczonego Ziemniaka” dla mieszkańców sołectwa Sokołów, 7 września 2019 r. 2 240,00 Zamówienie / Zlecenie
BHP.1129.2019 2019-08-23 2019-09-16 FACH - POŻ SERVICE S.C JACEK SUSZYŃSKI , MICHAŁ WILCZAK, ul. Helenowska 20 lok. 5, 05-800 Pruszków
NIP: 5441454684
Torba PSP R1 z wyposażeniem dla OSP 5 166,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1130.2019 2019-08-14 2019-12-31 Podarowane.pl Biedrzycki Sp.J., ul. Kasztanowa 26, 32-040 Rzeszotary
NIP: 9442247162
Przygotowanie usługi polegającej na sprzedaży artykułów promocyjnych wraz z zaprojektowaniem, przygotowaniem i wykonaniem oznakowania na nich (nadruk lub grawer) oraz ich dostarczeniem 5 378,18 Umowa zlecenie
BHP.1131.2019 2019-08-23 2019-09-16 Oddział Wojewódzki ZOSP RP Warszawa, ul. Chłodna 3, 00-891 Warszawa Prądownica turbo - RB 101 EN z łamanym przegubem -Storz c/52 - 1szt Kurtka typu SOFTSHELL do ubrania koszarowego- 20szt 8 727,90 Zamówienie / Zlecenie
BHP.1132.2019 2019-08-23 2019-09-16 Sintac-Polska Sp. z o.o., ul. Szpotańskiego 10, 04-760 Warszawa 1. Sorbent COMPAKT (worek 20 kg) - 50szt 2. Sintan (beczka 200 l) - 1 szt 5 719,50 Zamówienie / Zlecenie
PR.1133.2019 2019-08-22 2019-12-31 Creative Sp.z o.o., ul. Kasprowicza 6, 05-820 Piastów
NIP: 5342444837
Wykonanie 200 szt. teczek z gumką i sznurkiem (okładka na dyplomy) z ekoskóry z herbem gminy Michałowice. 4 674,00 Zamówienie / Zlecenie
BHP.1134.2019 2019-08-23 2019-09-20 PHU System Plus - Poznań, ul. Słupska 21, 60-458 Poznań Namiot szybkorozstawialny 3x3 dla OSP 3 936,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1135.2019 2019-08-22 2019-09-21 Agencja Teatralna VENA Agnieszka Stachurska, ul. Lasek Brzozowy 7 lok. 28, 02 -792 Warszawa
NIP: 9511780251
wykonanie autorskiego przedstawienia artystycznego dla rodzin z sołectwa Nowa Wieś pt. „Legendy skrzata warszawskiego” 21 września 2019 r. (sobota), w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi przy ul. Głównej 52B o godz. 11.00. 430,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.1136.2019 2019-08-20 2030-01-01 Prologis Poland XXXI Sp zo.o., ul. Złota 59 dzierżawa działek pod przebudowę ul. Sąsiedzkiej i Rodzinnej 640,00 Umowa najmu / dzierżawy
OA.1137.2019 2019-08-23 2019-09-07 Czaplar Usługi Gastronomiczne Rafał Czaplarski, ul. Kolejowa 28B, 05-806 Komorów
NIP: 5342309915
wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu poczęstunku zgodnie z ofertą na imprezę plenerową pn. „Dzień Pieczonego Ziemniaka” dla mieszkańców sołectwa Sokołów, która odbędzie się na terenie oczka wodnego w Sokołowiec, przy ul. Wspólnoty Wiejskiej, 7 września 2019 r. 5 000,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.1138.2019 2019-08-23 2019-09-30 KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. rtm. Witolda Pileckiego 65, 02-781 Warszawa
NIP: 5260300517
Zakup zestawu do podpisu elektronicznego. 341,94 Zamówienie / Zlecenie
BF.1139.2019 2019-08-23 2019-12-31 FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa
NIP: 5220001895
forum skarbników - szkolenie 2 035,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.1140.2019 2019-08-24 2019-08-27 Paweł Wierzbicki prowadzący działalnośćHYDRO-LUX Paweł Wierzicki, ul. Echa Leśne 2/16, 05-090 Dawidy
NIP: 5342209941
Modernizacja fragmentu kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy szkole w Michałowicach w ramach zadania "Modernizacja placu zabaw przy szkole w Michałowicach" 24 600,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.1141.2019 2019-08-12 2019-08-20 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.1142.2019 2019-08-24 2019-08-31 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1143.2019 2019-08-14 2019-12-31 Dominika Małgowska Przygotowanie artykułu dotyczącego gminy Vico nel Lazio, wykonanie 40 zdjęć miejscowości Vico nel Lazio, opracowanie koncepcji wystawy oraz broszury związanej z gminą Vico nel Lazio oraz przygotowanie prezentacji dotyczącej miejscowości Vico nel Lazio. 1 870,00 Umowa o dzieło
OA.1144.2019 2019-08-26 2019-09-21 Agencja Teatralna VENA Agnieszka Stachurska, ul. Lasek Brzozowy 7 lok. 28, 02 -792 Warszawa
NIP: 9511780251
wykonanie autorskiego przedstawienia artystycznego dla rodzin z sołectwa Pęcice Małe pt. „Legendy skrzata warszawskiego” 21 września 2019 r. (sobota), w świetlicy wiejskiej wPęcicach Małych ul. Brzozowa 18 o godz. 14.15. 430,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1145.2019 2019-08-12 2019-12-31 Miejski Krajobraz Sp. z o. o., ul. Okulickiego 30/23, 05-500 Piaseczno
NIP: 1231420369
wykonanie projektów nasadzeń roślin kwitnącyhc i ozdobnuch na terenie gminy 34 317,00 Umowa zlecenie
PR.1146.2019 2019-08-26 2019-12-31 Magdalena Katarzyna Paczyńska Korekta Gminnego Biuletynu Informacyjnego, wydanie wrzesień 2019 890,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1147.2019 2019-08-27 2019-09-16 RYSZARD PECKA, P.H.U. ` DREWPŁYT `, ul. Szeroka 2, 05-806 Granica
NIP: 5341281296
wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu 30 szt. słupków orientacyjnych o wymiarach 12x12x200, zakończonych „na kopertę”. impregnacji ciśnieniowej KL. IV oraz struganiu 4-stronnym. Usługa będzie wykonana w związku z organizacją I Półmaratonu Lasy nad Utratą i biegu na dystansie 5 km, 21 września 2019 r. w Komorowie. 2 250,60 Zamówienie / Zlecenie
PR.1148.2019 2019-08-12 2019-12-31 Maciej Witkowski Wykonanie dzieła polegającego na cyfrowej obróbce i korekcie fotografii do druku, które będą wykorzystywane w celach promocyjnych i informacyjnych gminy Michałowice. 2 000,00 Umowa o dzieło
OA.1149.2019 2019-08-27 2019-09-28 PEAK Consulting Wojciech Niemirowicz-Szczytt, ul. Baleya 12 lok. 102, 02-132 Warszawa
NIP: 5222213874
Oprawa muzyczna imprezy plenerowej dla mieszkańców sołectwa Pęcice Małe, która odbędzie się 28.09.2019 r. 2 500,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1150.2019 2019-08-27 2019-09-07 PSZCZÓŁKA WIOLETA KAŁOSKA, ul. Brzozowa 8, 05-462 Kąck
NIP: 5321906600
przygotowanie i przeprowadzenie atrakcji dla mieszkańców z sołectwa Sokołów podczas imprezy plenerowej pn. „Dzień Pieczonego Ziemniaka”. Celem imprezy jest aktywne spędzenie czasu wolnego i integracja mieszkańców sołectwa Sokołów, 7 września 2019 r. 2 400,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1151.2019 2019-08-27 2019-09-21 Toi Toi - Polska sp.z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa
NIP: 1180042784
dostarczenie i obsługa dwóch umywalek wolnostojących i 10 kabin sanitarnych TOI FRESHVIP zserwisem 11.00-14.00 i 16.00-19.00 podczas imprezy plenerowej zorganizowanej dla mieszkańców osiedla Komorów pn. „Aktywny Komorów”. Impreza odbędzie się 21 września 2019 r. 3 320,82 Zamówienie / Zlecenie
KS.1152.2019 2019-08-27 2019-09-01 Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „PIASTUN”, ul. Mikołaja Reja 1, 05-820 Piastów
NIP: 5342131788
zabezpieczenia medycznego podczas imprezy – Dożynki Gminne 2019 r. Pęcice 1.09.2019 r. 1 650,00 Umowa zlecenie
OA.1153.2019 2019-08-27 2019-09-07 Mirosław Sajak przygotowanie i wykonanie autorskiej oprawy muzycznej podczas imprezy plenerowej pn. „Dzień Pieczonego Ziemniaka” w wykonaniu duetu zespołu „mini-MAX” 7 września 2019 r. 1 319,00 Umowa o dzieło
KS.1154.2019 2019-08-27 2019-09-01 KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH SUCHY LAS "KOŁO KOBIET KREATYWNYCH", ul. Księdza Michała Woźniaka 6, 05-806 Suchy Las
NIP: 5342592584
przygotowanie poczęstunku w związku z organizacją Dożynek Gminnych 2019, które odbędą się 1 września 2019 r. w Pęcicach. 3 200,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1155.2019 2019-08-27 2019-09-01 AGENCJA PROMOCJI MIDI ANNA ZIÓŁKOWSKA, ul. Leśna 12, 05-806 Komorów
NIP: 1180922858
organizacja warsztatów i konkursów dożynkowych zgodnie z załączoną ofertą podczas imprezy – Dożynek Gminnych 2019, Pęcice 1.09.2019 r. 2 583,00 Umowa zlecenie
KS.1156.2019 2019-08-27 2019-09-01 ALE MEDIA ADAM GIZA, ul. Tadeusza Borowskiego 2d, 05-816 Michałowice-Wieś
NIP: 6423026719
wykonanie usługi polegającej na autorskim prowadzeniu imprezy – Dożynek Gminnych 2019, Pęcice 1.09.2019 r. 4 000,00 Umowa zlecenie
OŚ.1157.2019 2019-08-26 2019-12-31 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
zakup worków polipropylenowcyh 448,50 Zamówienie / Zlecenie
IR.1158.2019 2019-08-24 2019-08-30 Stanisław Kowalewski Modernizacja sześciu sal lekcyjnych, pokoju nauczycielskiego i pokoju pedagopga oraz modernizację oświetlenia w ZSO w Komorowie. 151 290,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1159.2019 2019-08-27 2019-09-01 DANIEL ZIELIŃSKI, 1. Agencja Ochrony ~Zieliński~2. Usługi meblowe ~Zieliński~3. Imprez Projekt, ul. Działkowa 45, 05-816 Reguły
NIP: 5341111298
zabezpieczenie fizyczne imprezy – Dożynek Gminnych 2019, Pęcice 1.09.2019 r. 13 001,10 Umowa zlecenie
KS.1160.2019 2019-08-27 2019-09-01 Grupa Seraf Art & Marketing Janusz Serafin, ul. Warsztatowa 11, 04-803 Warszawa
NIP: 1132246394
zapewnienie atrakcji dla dzieci podczas imprezy – Dożynek Gminnych 2019, Pęcice 1.09.2019 r. 24 002,20 Umowa zlecenie
KS.1161.2019 2019-08-27 2019-08-30 BM Inspiration Barbara Andruchów, ul. Przyczółkowa 110, 02-968 Warszawa
NIP: 9511006824
koncert pt. „Ludożercy z innej wsi” 30 sierpnia 2019 r. sala multimedialna Urzędu Gminy Michałowice 3 690,00 Umowa zlecenie
IR.1162.2019 2019-08-27 2019-08-31 Remondis Sp. z o. o., ul. Zawidzie 18, 02-981 Warszawa
NIP: 7280132515
Ułożenie trawnika z rolki przy placu zabaw przy szkole w Michałowicach w ramach zadania "Modernizacja placu zabaw przy szkole w Michałowicach" 7 128,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1163.2019 2019-08-28 2019-09-30 Dariusz Majcher Dotacja do usunięcia eternitu 3 402,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1164.2019 2019-08-28 2019-10-05 Krzysztof Ziomek Dotacja do usunięcia eternitu 5 580,00 Umowy dotacyjne
GK.1165.2019 2019-08-26 2019-12-26 WOD-KAN WIĘCKOWSKI I MILEWSKI SPÓŁKA JAWNA, ul. Leszowa 7, 05-850 Konotopa
NIP: 5340005453
Budowa sieci wodociagowej w ul. Borowskiego w Opaczy Małej oraz przebudowa sieci wodociagowej w ul. Wiejskiej w Regułach. 111 930,00 Umowa o roboty budowlane
OA.1166.2019 2019-08-28 2019-09-21 Bufet Gastronomiczny Dariusz Kołodziejczuk, ul. Narbutta 86, 02-524 Warszawa
NIP: 5341232688
poczęstunek dla mieszkańców sołectwa Komorów, uczestników imprezy plenerowej Pożegnanie Lata 60 6 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1167.2019 2019-08-28 2019-09-21 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA NOWA WIEŚ przygotowanie poczęstunku strażackiego dla mieszkoańców sołectwa Komorów 1 800,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1168.2019 2019-08-14 2019-12-31 MULTIPLANTA Dariusz Cegłowski, ul. Warecka 110, 05-604 Jasieniec
NIP: 5341380176
sprzedaż jednego drzewka lipy, które w ramach promocji gminy Michałowice zostanie przekazane gminie partnerskiej Vico nel Lazio. 54,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1169.2019 2019-08-28 2019-09-01 DOMEK BIAŁEGO KUCYKA EWA MUSZYŃSKA, ul. Adama 5, 05-800 Pruszków
NIP: 1180626924
wynajęcie bryczki oraz dwóch kucyków wraz z instruktorami na przejażdżki dla dzieci podczas Dożynek Gminnych 2019, 1.09.2019 r. 944,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1171.2019 2019-08-29 2019-08-30 BrandClinic Beata Spinek, ul. Granicka 10, 05-806 Komorów
NIP: 5342025075
zapewnienie techniki scenicznej podczs koncertu duetu „Ludożercy z inne wsi”, 30 sierpnia 2019 r. 4 305,00 Umowa zlecenie
KS.1172.2019 2019-08-29 2019-09-01 BrandClinic Beata Spinek, ul. Granicka 10, 05-806 Komorów
NIP: 5342025075
zapewnienie techniki scenicznej podczas Dożynek Gminnych 2019, Pęcice 1 września 2019 r. 4 920,00 Umowa zlecenie
KS.1173.2019 2019-08-29 2019-09-01 ABG MATERIAŁY Bartosz Lewandowski, ul. Rodzinna 39a Sokołów
NIP: 6731708314
wykonanie, dostarczenie, zainstalowanie, montaż i demontaż po imprezie dekoracji dożynkowych w postaci wozu drabiniastego z owocami, warzywami i kwiatami. Usługa będzie wykonana w związku z organizacją Dożynek Gminnych 2019, które odbędą się 1 września 2019 r. w Pęcicach 4 243,50 Zamówienie / Zlecenie
KS.1174.2019 2019-08-29 2019-09-01 AK OTRĘBUSY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, ul. Wiejska 21, 05-805 Otrębusy
NIP: 5342035576
zakup wraz z dostawą 500 sztuk chlebków do święconek 30 g i chleb dożynkowy ozdobny 2 kg. Zakup na potrzeby organizowanych Dożynek Gminnych 2019 w Pęcicach, 1 września 2019 r. 288,75 Zamówienie / Zlecenie
KS.1175.2019 2019-08-29 2019-12-31 TCD Joanna Piotrowska, ul. Żurawinowa 23 lok. B, 05-270 Marki
NIP: 5781690337
pokaz filmu pt. Jutro będziemy szczęśliwi w dniu 7 września 2019 r. (sobota) o godz. 19.00 na Placu Ignacego Jana Paderewskiego w Komorowie 3 000,00 Umowa zlecenie
IR.1176.2019 2019-08-23 2019-10-31 Fal-Bruk Sp. z o.o. Sp. K., ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa
NIP: 5210527420
Przebudowę drogi ul. Ks. J. Popiełuszki w Michałowicach, w ramach zadania budżetowego pn: Przebudowa ul. 3 Maja, Kościuszki, Mickiewicza, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, ks. Popiełuszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach”. 1 448 940,00 Umowa o roboty budowlane
KS.1177.2019 2019-08-29 2019-09-18 JMP MEDIA HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Zwycięstwa 278, 75-671 Koszalin
NIP: 6692526513
wykonanie usługi polegającej na zaprojektowaniu, przygotowaniu i dostarczeniu 200 szt. medali ze złotym obrysem wraz ze wstążką w kolorze białym na I Półmaraton Lasy nad Utratą i 200 szt. medali ze złotym obrysem wraz ze wstążką w kolorze białym na bieg na dystansie 5 km dla każdego uczestnika biegu oraz 12 szt. statuetek z drewna w kształcie pucharów dla zdobywców pierwszych trzech miejsc w półmaratonie i w biegu na 5 km w klasyfikacji kobiet i klasyfikacji mężczyzn zgodnie z ofertą i zaakceptowanymi projektami. Usługa będzie wykonana w związku z organizacją I Półmaratonu Lasy nad Utratą i biegu na dystansie 5 km – Lasy nad Utratą, 21 września 2019 r. w Komorowie. 7 841,25 Zamówienie / Zlecenie
GK.1178.2019 2019-08-19 2019-09-16 Małgorzata Szymańska prowadząca działalność gospodarczą pn: Zakład Usług Terenowych, Budowlanych i Porządkowych "MARGOT" Małgorzata Szymańska, ul. Pasaż Ursynowski 11, 02-784 Warszawa
NIP: 5210128223
remont nawierzchni ulicy Południowej wraz z przebudową w zakresie odwodnieni w miejscowości Komorów Wieś, gm. Michałowice w ramach realizacji zadań budżetowych pn: „Remont nawierzchni ul. Południowej w Komorowie Wsi” oraz „Przebudowa odwodnienia w ul. Południowej w Komorowie Wsi”. 192 817,00 Umowa o roboty budowlane
KS.1179.2019 2019-08-30 2019-08-30 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
zakup dwóch bukietu kwiatów dla wykonawcy koncertu „Ludożercy z inne wsi”, który odbędzie się 30 sierpnia 2019 r. na Sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice o godz. 19.00. 200,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1180.2019 2019-08-30 2019-09-01 MICHAŁ SADŁOWSKI, ul. Kolejowa 9, 05-806 Komorów
NIP: 5342007692
wykonanie usługi gastronomicznej – talony żywnościowe – menu z grilla dla gości honorowych i obsługi technicznej oraz usługi cateringowej dla wykonawców. Usługa będzie wykonana podczas Dożynek Gminnych 2019, które odbędą się 1 września 2019 r. w Pęcicach. 7 557,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1181.2019 2019-08-30 2019-09-01 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
wykonanie dwóch wiązanek biało-czerwonych z szarfą biało-czerwoną z napisem „BOHATEROM II WOJNY ŚWIATOWEJ – WÓJT GMINY MICHAŁOWICE” w związku z obchodami 80. Rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. 240,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1182.2019 2019-08-30 2019-09-01 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
zakup 20 szt. białych pojedynczych róż, 6 kompletów po 3 szt. czerwonych róż, kwiatów do wazony i 3 wiązanek patriotycznych z goździków. Zakup kwiatów dla artystów występujących podczas Dożynek Gminnych 2019 oraz zakup wiązanek patriotycznych z okazji wybuchy 80. rocznicy II Wojny Światowej. 960,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1183.2019 2019-08-26 2019-08-30 KWIACIARNIA "PAULA" PAULINA GRZEŚKOWIAK, ul. Handlowa 7, 64-061 Kamieniec
NIP: 9950085458
wykonanie wieńca Dożynkowego w związku z organizacją Dożynek Gminnych 2019, 1 września 2019 r. w Pęcicach. 720,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1184.2019 2019-08-26 2019-12-31 POP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Bohaterów Warszawy 4, 05-800 Pruszków
NIP: 5342517430
Wykonanie 50 emisji (w cenie nagranie lektorskie + montaż materiału) materiałów informacyjnych gminy Michałowice o długości nie krótszej niż 30 sekund każdy, do przeprowadzenia studia plenerowego podczas Gminnego Dnia Strażaka i Gminnych Dożynek (w cenie minimum 8 relacji z każdej z tych imprez, w tym rozmowa z Panią Wójt Gminy Michałowice, Małgorzatą Pachecką) oraz promocji tych wydarzeń na radiowym facebook’u wraz z fotorelacją z imprez. 1 230,00 Umowa zlecenie
GK.1194.2019 2019-08-21 2019-11-21 Fal-Bruk Sp. z o.o. Sp. K., ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa
NIP: 5210527420
przebudowa ul. Kolejowej w Michałowicach – etap II, na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Wesołej, w ramach zadania budżetowego: Przebudowa ul. Kasztanowej, Poniatowskiego w Michałowicach Wsi, Wesołej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w Michałowicach. 1 242 300,00 Umowa o roboty budowlane
PR.1195.2019 2019-08-28 2019-12-31 Piotr Siwczuk Wykonanie statuetki pamiątkowej, która zostanie wręczona dyrektorowi szkoły w Michałowicach w ramach zakończenia funkcji. 360,00 Umowa o dzieło
KS.1196.2019 2019-08-30 2019-09-01 MOBILEMACHINE ŻANETA ZALEWSKA, ul. Pasażerska 30, 05-800 Pruszków
NIP: 5341592731
Foodtruck - talony na lody, gofry i napoje podczas Dożynek Gminnych 2019, Pęcice 1 września 2019 r. 1 800,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1197.2019 2019-08-30 2019-09-02 Jacek Jankowski "PA-TA-TAJ", ul. Krótka 9, 05-805 Otrębusy
NIP: 5340203727
Inscenizację historyczne w związku z 80. rocznicą wybuchu II Wojny Światowej na terenach szkoł Gminy Michałowice, 2 września 2019 r. 7 380,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1198.2019 2019-08-27 2019-09-16 P.P.U.H. Budowa i Naprawa Dróg Efekt Sp. z o.o., ul. Szomańskiego 8, 02-495 Warszawa
NIP: 5220020266
Remont nawierzchni ulic Zielona Polana i Skowronków w Pęcicach Małych 221 400,00 Umowa o roboty budowlane