915

REJESTR UMÓW, ZLECEŃ I ZAMÓWIEŃ

Rok rejestru: 2020

Pobierz dane rejestru w formacie XML

Rejestr aktualizowany 25 dnia każdego miesiąca (lub w razie zaistnienia istotnych zmian), ostatnia aktualizacja: 2020-08-25 15:53:29
(pozycje rejestru kończą się na ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego aktualizację)

Nr Data wpisania do rej. Okres obobiązywania Kontrahent Opis Kwota umowy (brutto) w zł Rodzaj dokumentu
KS.1.2020 2019-12-31 2020-02-26 - 2020-12-31 FORTUM MARKETING AND SALES POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Jana Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk
NIP:
Paliwo gazowe - budynek przu yl. Raszyńskiej 34 w Michałowicach od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 10 883,30 Umowa zlecenie
KS.2.2020 2020-01-02 2020-01-02 - 2020-01-03 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
zakup wraz z dostawą jednego bukietu kwiatów. 130,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.3.2020 2020-01-02 2020-01-02 - 2020-12-31 VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań
NIP:
Dostęp do systemu komputerowego umożliwiającego masową wysyłkę wiadomości SMS do mieszkańców. 6 150,00 Umowa zlecenie
IT.4.2020 2020-01-03 2020-01-03 - 2020-12-31 'MARKEN SYSTEMY ANTYWIRUSOWE' Marek Markowski, ul. Hieronima Derdowskiego 7, 81-369 Gdynia
NIP:
Zakup pakietu antywirusowego do obsługi urzędzu Gminy Michałowice 5 215,20 Zamówienie / Zlecenie
IT.5.2020 2020-01-03 2020-01-03 - 2020-12-31 CORSOFT, Andrzej Korzeniewski, ul. Trzykotki 6, 04-727 Warszawa
NIP: 9521760511
Zakup rocznej licencji pakietu programów graficznych na potrzeby Urzedu Gminy Michałowice 6 209,04 Zamówienie / Zlecenie
IT.6.2020 2020-01-03 2020-01-02 - 2020-12-31 TELEVOICE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wałbrzyska 11 lok. 69, 02-739 Warszawa
NIP:
Obsługa telefonii stacjonarnej i voIP. 16 000,00 Umowa zlecenie
IT.7.2020 2020-01-03 2020-01-02 - 2020-12-31 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "GEO-SYSTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Jakuba Kubickiego 9 lok. 5, 02-954 Warszawa
NIP: 5210001965
Umowa Serwisowa - opieka autorska i utrzymanie oprogramowania: usługa eGmina (internetowy Moduł Punkty Adresowe, internetowy Moduł Mienie Komunalne, internetowy moduł Plany) 9 840,00 Umowa zlecenie
IT.8.2020 2020-01-03 2020-01-02 - 2020-12-31 "USŁUGI INFORMATYCZNE INFO-SYSTEM" ROMAN I TADEUSZ GROSZEK SPÓŁKA JAWNA, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 31 lok. 240, 05-120 Legionowo
NIP:
Umowa Serwisowa - opieka autorska nad oprogramowaniem systemu finansowego 40 467,00 Umowa zlecenie
IT.9.2020 2020-01-03 2020-01-02 - 2020-12-31 ARAM SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa
NIP:
Umowa Serwisowa - opieka autorska nad oprogramowaniem: Ewidencja Ludnośc, Rejestr Wyborców 19 188,00 Umowa zlecenie
IT.10.2020 2020-01-03 2020-01-02 - 2020-12-31 FIRMA "ALTI" ANDRZEJ OLSZEWSKI, ul. Mikołaja Reja 4, 83-330 Żukowo
NIP:
Umowa Serwisowa - opieka autorska nak oprogramowaniem systemu obsługi gospodarki komunalnej (woda, zrzut ścieków, odpady) 5 276,70 Umowa zlecenie
IT.11.2020 2020-01-03 2020-01-02 - 2020-12-31 "WEB SOLUTION" Dariusz SZULIK, ul. Graniczna 7, 44-240 Żory
NIP:
Umowa Serwisowa - utrzymanie usługi EcoHarmonogram 4 428,00 Umowa zlecenie
IT.12.2020 2020-01-03 2020-01-02 - 2020-12-31 WIKnet Piotr Glen, ul. Wierzbowa 9, 05-152 Łomna
NIP:
Świadczenie usług związanych z pełnieniem obowiązków Inspektora Ochrony Danych Ososbowych 26 568,00 Umowa zlecenie
IT.13.2020 2020-01-03 2020-01-02 - 2020-12-31 INTER-MEDIA Sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 48, 05-800 Pruszków
NIP: 5342280100
Świadczenie usług dostępu do Internetu 111 777,00 Umowa zlecenie
IT.14.2020 2020-01-03 2020-01-02 - 2020-12-31 POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ ŁÓDZKI, ul. Nawrot 94/96, 90-040 Łódź
NIP:
Usługi tłumaczeń języka migowego 3 690,00 Umowa zlecenie
IT.15.2020 2020-01-03 2020-01-02 - 2020-12-31 XENTIVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Bakalarska 34, 02-212 Warszawa
NIP: 5222940717
Utrzymanie systemu Komunikator Miejski LocalSpot 7 306,20 Umowa zlecenie
OA.16.2020 2020-01-07 2020-01-18 - 2020-12-18 Mariusz Zalwowski KAMIENIARSTWO, ul. 2 sierpnia 15, 05-800 Pruszków
NIP: 5342113661
Przygotowanie i prowadzenie 12 spotkań, rozgrywek planszowych gier towarzyskich „Rodzinne granie bez prądu”, dla mieszkańców osiedla Komorów 2 220,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.17.2020 2020-01-07 2020-01-07 - 2020-12-18 Barbara Pietrusiak Sprzątanie pomieszczeń świetlicy w Komorowie przy ul. Ceglanej 2D 12 000,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-06-08
do umowy nr OA.17.2020
2020-06-08-2020-12-18 Aneks do umowy UG/OA/17/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. - dodano zapis dotyczący COVID-19 0,00 Aneks do umowy
OA.18.2020 2020-01-07 2020-01-07 - 2020-12-18 Jakub Tomasz Siedlczyński Sprzątanie w świetlicy w Nowej Wsi 7 956,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-06-08
do umowy nr OA.18.2020
2020-06-08-2020-12-18 Aneks do umowy UG/OA/18/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. - dodano zapis dotyczący COVID-19 0,00 Aneks do umowy
OA.19.2020 2020-01-07 2020-01-27 - 2020-06-15 JOANNA MENTEL CIASTA I KSIĄŻKI, ul. Osiedle Kazimierzowskie 25 lok. 40, 31-843 Kraków
NIP: 6782946236
Przygotowanie i poprowadzenie 6 zajęć – warsztatów kulinarnych dla dzieci, mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 4 800,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.20.2020 2020-01-07 2020-01-24 - 2020-06-05 JOANNA MENTEL CIASTA I KSIĄŻKI, ul. Osiedle Kazimierzowskie 25 lok. 40, 31-843 Kraków
NIP: 6782946236
Przygotowanie i poprowadzenie sześciu zajęć – warsztatów kulinarnych dla dzieci, mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia 5 400,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.21.2020 2020-01-07 2020-01-11 - 2020-06-06 Elżbieta Baur Prowadzenie 18 spotkań – warsztatów plastycznych dla dzieci z sołectwa Nowa Wieś 5 760,00 Umowa o dzieło
OA.22.2020 2020-01-07 2020-01-23 - 2020-05-07 Akademia Bambidu Katarzyna Wasilewska, ul. Gładka 29, 96-321 Żelechów
NIP: 5290002061
Przygotowania i przeprowadzenie 15 zajęć ogólnorozwojowych z elementami gier i zabaw ruchowych w ramach zajęć Aktywny Maluch 1 950,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.23.2020 2020-01-07 2020-01-22 - 2020-06-03 Laboratorium juniora Katarzyna Skomra, ul. Przeskok 3 lok. 6, 05-800 Pruszków
NIP: 9591656948
Przygotowania i przeprowadzenie 6 zajęć dla dzieci w świetlicy osiedlowej w Granicy ul. Czeremchy 1 1 080,00 Zamówienie / Zlecenie
BF.24.2020 2020-01-07 2020-01-02 - 2020-12-31 Agencja Ochrony Osób i Mienia ROMA, ul. ESTRADY 70C
NIP:
konwój wartości pieniężnych 18 000,00 Zamówienie / Zlecenie
BF.25.2020 2020-01-07 2020-01-07 - 2020-03-31 Elżbieta Gorzelak wprowadzanie przyjmowanych deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych; wysyłanie wezwań i postanowień dotyczących prowadzonych postępowań podatkowych; księgowanie wpłat; prace biurowe związane z wymiarem podatków lokalnych na 2020 r. 14 640,00 Umowa zlecenie
FZ.26.2020 2020-01-07 2020-01-02 - 2020-12-31 Robert Skirski Pełnienie czynności zwiazanych z pełnieniem funkcji Opiekuna Sali Komputerowej w ramach utrzymania w okresie trwałości projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice" 8 160,00 Umowa zlecenie
FZ.27.2020 2020-01-07 2020-01-02 - 2020-12-31 Krzysztof Gralak Pełnienie czynności związanych z funkcą Opiekuna Sali Komputerowej w ramach utrzymania trwałości projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice" + skladki ZUS 19 125,40 Umowa zlecenie
FZ.28.2020 2020-01-07 2020-01-02 - 2020-12-31 Rafał Nowakowski Pełnienie czynności zwązanych z funkcją Opiekuna Sali Komputerowej w ramach trwałości projektu pn. "Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice". + składki ZUS 19 125,40 Umowa zlecenie
FZ.29.2020 2020-01-07 - 2020-12-31 Kinga Gralak Pełnienie czynności zwązanych z funkcją Opiekuna Sali Komputerowej w ramach trwałości projektu pn. "Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice". + składki ZUS 19 125,40 Umowa zlecenie
IT.30.2020 2020-01-07 2020-01-07 - 2020-12-31 CORSOFT, Andrzej Korzeniewski, ul. Trzykotki 6, 04-727 Warszawa
NIP: 9521760511
Zakup rocznej licencji pakietu office na potrzeby Urzędu Gminy Michałowice 8 393,27 Zamówienie / Zlecenie
IT.31.2020 2020-01-08 2020-01-08 - 2020-12-31 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.32.2020 2020-01-08 2020-01-07 - 2020-12-31 2M Corp Marcin Dłuzewski, ul. Spacerowa 1A, 05-822 Milanówek
NIP: 5291653725
Serwis dystrybutorów do wody w pomieszczeniach Urzędu Gminy Michałowice 14 169,60 Zamówienie / Zlecenie
OA.33.2020 2020-01-08 2020-01-07 - 2020-02-29 IMPULS Wojciech Myśliwiec, ul. Karczewskiego 7, 05-870 Błonie
NIP: 8451663190
Obsługa techniczna budynków Swietlic będących własnoscią Gminy 30 937,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.34.2020 2020-01-08 2020-01-01 - 2020-12-31 FORTUM MARKETING AND SALES POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Jana Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk
NIP: 7811861610
Dostawa paliwa gazowego do budynku Urzędu Gminy Michałowice 83 835,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.35.2020 2020-01-09 2020-01-02 - 2020-12-31 Clipper Sp. z o.o., ul. Muszkieterów 31, 02-273 Warszawa
NIP: 1130010397
Wynajem 6 kontenerów na boisku w Granicy. 74 980,80 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.36.2020 2020-01-09 2020-01-02 - 2020-12-31 Toi Toi - Polska sp.z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa
NIP: 1180042784
Udostępnienie i serwis kabin sanitarnych typu TOI FRESH VIP 45 000,00 Umowa zlecenie
OŚ.37.2020 2020-01-09 2020-01-09 - 2020-02-19 Adrianna Warachomska dotacja na zdjęcie i utylizację azbestu 4 050,00 Umowy dotacyjne
KS.38.2020 2020-01-09 2020-01-09 - 2020-12-28 Tomag Tomasz Rachlewicz, ul. Zacisze 20, 05-802 Pruszków
NIP: 5340209807
przewóz dwunastu drużyn dzieci i młodzieży z terenu Gminy Michałowice na zawody sportowe w ramach Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza MAZOVIA, reprezentujących Gminę Michałowice. 5 832,00 Umowa zlecenie
OŚ.39.2020 2020-01-09 2020-01-02 - 2020-01-31 Justyna Ciechomska dozór nad boiskiem Orlik w Sokołowie 2 670,00 Umowa zlecenie
OŚ.40.2020 2020-01-09 2020-01-02 - 2020-01-31 Stanisław Smolak dozór nad placem zabaw w Opaczy Kolonii 1 729,80 Umowa zlecenie
OŚ.41.2020 2020-01-10 2020-01-02 - 2020-01-31 Artur Kostera dozór nad placem zabaw w Komorowie 800,00 Umowa zlecenie
OŚ.42.2020 2020-01-10 2020-01-02 - 2020-01-31 Bogdan Maruszewski dozór nad kompleksem boisk w Granicy 3 000,00 Umowa zlecenie
OŚ.43.2020 2020-01-10 2020-01-02 - 2020-01-31 Włodzimierz Kostera dozór nad strefą rekreacjiw Komorowie Wsi 3 000,80 Umowa zlecenie
OŚ.44.2020 2020-01-10 2020-01-02 - 2020-01-31 Marian Mazur dozór nad strefą rekreacji w Komorowie 2 976,00 Umowa zlecenie
OŚ.45.2020 2020-01-10 2020-01-02 - 2020-01-31 ABG MATERIAŁY Bartosz Lewandowski, ul. Sokołów Rodzinna 39a, 05-806 Komorów
NIP: 6731708314
dozór nad strefą rekreacji w Michałowicach 2 850,00 Umowa zlecenie
OŚ.46.2020 2020-01-10 2020-01-02 - 2020-01-31 Jerzy Pokropek, ul. Polna 13a Nowa Wieś
NIP: 5341261678
dozór nad placem zabaw w Granicy 1 399,65 Umowa zlecenie
OŚ.47.2020 2020-01-10 2020-01-02 - 2020-01-31 Jerzy Pokropek, ul. Polna 13a Nowa Wieś
NIP: 5341261678
dozór nad strefą rekreacji w Regułach 2 852,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.48.2020 2020-01-10 2020-01-02 - 2020-12-31 PUPIL Usługi Weterynaryjne Marta Ambroziak-Dogru, ul. ks. Jana Ignacego Skorupki 5a, 05-820 Piastów
NIP:
usługi weterynaryjne 43 113,60 Umowa zlecenie
IT.49.2020 2020-01-10 2020-01-10 - 2020-12-31 home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
NIP: 8522103252
utrzymanie certyfikatu SSL 147,60 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.50.2020 2020-01-10 2020-01-02 - 2020-12-31 FUNDACJA IM. 120-LECIA TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE, ul. Podkowińska 2, 01-472 Warszawa
NIP:
przyjmowanie zwierzat do schroniska 68 880,00 Umowa zlecenie
OŚ.51.2020 2020-01-10 2020-01-02 - 2020-12-31 JACEK WOJCIESZAK PENSJONAT "PIES I KOT" JACEK WOJCIESZAK HOTEL "PIES I KOT", ul. Potockiego 137, 96-313 Budy-Grzybek
NIP:
odławianie bezdomnych zwierząt 45 000,00 Umowa zlecenie
OŚ.52.2020 2020-01-10 2020-01-02 - 2020-12-31 ADAM CABAJ ADAM CABAJ zbiórka, transport i utylizacja padłych zwierząt 20 400,00 Umowa zlecenie
OŚ.53.2020 2020-01-10 2020-01-02 - 2020-12-30 Jarosław Listosz dozór i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 29 898,00 Umowa zlecenie
IT.54.2020 2020-01-10 2020-01-24 - 2021-01-23 WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
NIP: 5830018931
Oprogramowanie LEX pakiet dla administracji - roczny abonament 17 675,10 Zamówienie / Zlecenie
KS.55.2020 2020-01-13 2020-01-14 - 2020-03-31 UKS Akademia Koszykówki Komorów, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, realizację zadania publicznego pod tytułem: Propagowanie aktywności fizycznej i promocja Gminy Michałowice przez udział zespołu międzynarodowej lidze EYBL w kategorii rocznika 2005 określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 02.01.2020 r., 10 000,00 Umowy dotacyjne
IT.56.2020 2020-01-13 2020-01-01 - 2020-12-31 VIDOM Dawid Czyżewski, ul. Kluczborska 9/U2, 01-461 Warszawa
NIP:
Konserwacja centralnego systemu monitoringu cyfrowego wraz z przyłączonymi kamerami. 22 287,60 Umowa zlecenie
IT.57.2020 2020-01-13 2020-01-13 - 2020-12-31 N.K. Serwis, ul. Żeromskiego 6, 05-820 Piastów
NIP: 5212124175
obsługa informatyczna sprzętu komputerowego w ramach progamu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice" 7 500,00 Umowa zlecenie
OŚ.58.2020 2020-01-13 2020-01-13 - 2020-12-31 Centralne Laboratorium Pomiarowo Badawcze, ul. Rybnicka 6, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
NIP:
Umowa na usługę w zakresie ekspertyzy odpadów paleniskowych. 5 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.59.2020 2020-01-13 2020-01-02 - 2020-12-31 MP TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Plac Niepodległości 9C, 18-400 Łomża
NIP: 7182136452
konserwacja i utrzymaniw w sprawności systemu monitoringu na strefach rekreacji, placach zabaw i terenach publcznych 19 800,00 Zamówienie / Zlecenie
BF.60.2020 2020-01-13 - 2020-02-07 Pan Przemysław Sowa, ul. Al Marii Dąbrowskiej 47, 05-806 Komorów
NIP:
wysyłka korespondencji 3 300,00 Umowa zlecenie
KA.61.2020 2020-01-13 - 2020-12-31 Gabinet Lekarski Wojciech Wall, ul. Promyka 40, 05-800 Pruszków
NIP: 5341068094
obsługa w zakresie badań profilaktycznych pracowników 9 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.62.2020 2020-01-13 2020-01-17 - 2020-06-19 BRANDENBURG SCHOOL AND EDUCATION HAKAN ÇAKAR, ul. 11 Listopada 65A, 05-816 Michałowice
NIP: 5262521139
Przygotowanie i przeprowadzenie 22 zajęć jogi dla mieszkańców osiedla Michałowice 4 180,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-06-16
do umowy nr OA.62.2020
2020-06-16-2020-08-04 Aneks do umowy UG/OA/62/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. zmieniający miejsce prowadzenia zajęć oraz wydłużający termin prowadzenia zajęć do dnia 04.08.2020 r. 0,00 Aneks do umowy
OA.63.2020 2020-01-13 2020-01-10 - 2020-06-26 IMPULS - KLUB FITNESS MONIKA TRZEŚNIEWSKA, ul. Turkusowa 5, 05-806 Komorów
NIP: 5341263967
Przygotowanie i przeprowadzenie 23 zajęć ruchowych (Pilates) dla mieszkańców osiedla Komorów 2 300,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.64.2020 2020-01-13 2020-01-10 - 2020-05-31 Michał Sabała Przygotowanie i prowadzenie 10 prelekcji filmoznawczych, dla mieszkańców Gminy Michałowice 3 000,00 Umowa zlecenie
OA.65.2020 2020-01-13 2020-01-07 - 2020-06-30 Paulina Wądołowska Przygotowanie i przeprowadzenie 21 zajęć – warsztatów kreatywnych dla dzieci, mieszkańców sołectwa Opacz-Kolonia 3 150,00 Umowa o dzieło
OA.66.2020 2020-01-13 2020-01-11 - 2020-06-13 Laboratorium juniora Katarzyna Skomra, ul. Przeskok 3 lok. 6, 05-800 Pruszków
NIP: 9591656948
Przygotowanie i przeprowadzenie 6 zajęć warsztatowo-edukacyjnych dla dzieci mieszkańców sołectwa Reguły 1 140,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.67.2020 2020-01-13 2020-01-07 - 2020-06-15 CZARNY KONIK DOROTA TCHOREK, ul. Draceny 5 lok. 19, 05-850 Ożarów Mazowiecki
NIP: 5272555536
Przygotowanie i przeprowadzenie 24 zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci, mieszkańców sołectwa Reguły 2 880,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.68.2020 2020-01-13 2020-01-09 - 2020-05-28 MusicBABYart ANITA WLEKLIŃSKA, ul. Dzierzążno 51a, 88-330 Gębice
NIP: 5571653465
Przygotowanie i przeprowadzenie 21 zajęć umuzykalniających inspirowanych metodą E.E. Gordona dla niemowląt i dzieci w wieku do 3 lat - Reguły 4 907,70 Zamówienie / Zlecenie
OA.69.2020 2020-01-13 2020-01-01 - 2020-12-31 PGNiG Obrót Detaliczny sp. z oo, ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa
NIP: 5272706082
Dostawa paliwa gazowego do budynku Gminy przy ul. Ceglanej 2D w Komorowie 0,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.70.2020 2020-01-13 2020-01-13 - 2020-06-08 Paulina Wądołowska Przygotowanie i przeprowadzenie 19 zajęć – warsztatów kreatywnych dla dzieci, mieszkańców sołectwa Granica 3 230,00 Umowa o dzieło
OA.71.2020 2020-01-13 2020-01-14 - 2020-06-02 Hanna Osowicka-Kozarzewska Przeprowadzenie 20 zajęć plastycznych dla mieszkańców osiedla Michałowice 4 640,00 Umowa zlecenie
OA.72.2020 2020-01-13 2020-01-07 - 2020-06-23 IMPULS - KLUB FITNESS MONIKA TRZEŚNIEWSKA, ul. Turkusowa 5, 05-806 Komorów
NIP: 5341263967
Przygotowanie i przeprowadzenie 25 zajęć ruchowych (trening na siłowni) dla mieszkańców osiedla Komorów 3 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.73.2020 2020-01-13 2020-01-07 - 2020-02-29 IMPULS Wojciech Myśliwiec, ul. Karczewskiego 7, 05-870 Błonie
NIP: 8451663190
Obsługa techniczna budynku Gminy Michałowice przy ul. Raszyńskiej 34 10 091,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.74.2020 2020-01-13 2020-01-07 - 2020-02-29 IMPULS Wojciech Myśliwiec, ul. Karczewskiego 7, 05-870 Błonie
NIP: 8451663190
Obsługa techniczna budynku urzedu Gminy Michałowice przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 21 402,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.75.2020 2020-01-13 2020-02-05 - 2020-12-31 ZAKŁAD ELEKTROMECHANIKI DŹWIGOWEJ KRZYSZTOF BORGUL Konserwacja urządzeń dźwigowych w budynkach Urzędu Gminy Michałowice 11 217,60 Zamówienie / Zlecenie
OA.76.2020 2020-01-13 2020-01-07 - 2020-12-31 Anna Wasilew Usługa sprzątania budynku przy ul. Raszynskiej 34 11 016,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-06-08
do umowy nr OA.76.2020
2020-06-08-2020-12-31 Aneks do umowy UG/OA/76/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. - dodano zapis dotyczący COVID-19 0,00 Aneks do umowy
OA.77.2020 2020-01-13 2020-01-07 - 2020-12-31 SIR-COM Stanisław Zajączkowski, ul. Irysowa 25 Opacz Mała
NIP:
Odbiór odpadów stałych wraz z makulaturą z budynku Urzędu Gminy Michałowice 36 115,20 Zamówienie / Zlecenie
OA.78.2020 2020-01-13 2020-01-07 - 2020-12-31 Heute Service Sp. zo.o., ul. Wałowiccka 19A, 02-451 Warszawa
NIP:
Użytkowanie urządzenia czyszcząco - polerującego do obuwia w budynku Urzędu Gminy Michałowice 2 937,24 Zamówienie / Zlecenie
OA.79.2020 2020-01-13 2020-01-07 - 2020-02-29 Agencja Ochrony Osób i Mienia „Zubrzycki” Sp. z.o.o., ul. Łucka 18 lok. 1701 A, 00-845 Warszawa
NIP: 5272557222
Monitoring alarmu w świetlicy w Nowej Wsi 246,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.80.2020 2020-01-13 2020-01-07 - 2020-02-29 Agencja Ochrony Osób i Mienia „Zubrzycki” Sp. z.o.o., ul. Łucka 18 lok. 1701 A, 00-845 Warszawa
NIP: 5272557222
Monitoring alarmu w świetlicy w Opacz - Kolonii 246,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.81.2020 2020-01-14 2020-01-08 - 2020-06-24 SZKOŁA TAŃCA UNIQUEDANCE MAGDA KŁOPOTOWSKA, ul. Na Uboczu 16 lok. 11, 02-791 Warszawa
NIP: 9512402025
Przygotowanie i przeprowadzenie 23 zajęć tanecznych dla młodzieży, mieszkańców osiedla Komorów 2 300,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-06-17
do umowy nr OA.81.2020
2020-06-17-2020-06-25 Aneks do umowy UG/OA/81/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r.zmieniający miejsce prowadzenia zajęć oraz wydłużający termin prowadzenia zajęć do dnia 25.06.2020 0,00 Aneks do umowy
OA.82.2020 2020-01-14 2020-01-09 - 2020-03-12 Robert Kandefer, ul. Komorska 11/15 lok. 131, 04-161 Warszawa
NIP:
Przygotowanie i przeprowadzenie 10 zajęć tańca „Tango argentyńskie", dla mieszkańców osiedla Komorów 4 920,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.83.2020 2020-01-14 2020-01-13 - 2020-06-22 SZKOŁA TAŃCA UNIQUEDANCE MAGDA KŁOPOTOWSKA, ul. Na Uboczu 16 lok. 11, 02-791 Warszawa
NIP: 9512402025
Przygotowanie i przeprowadzenie 21 zajęć tańca latino solo, dla mieszkańców osiedla Komorów 2 625,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-06-17
do umowy nr OA.83.2020
2020-06-17-2020-06-25 Aneks do umowy UG/OA/83/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r.zmieniający miejsce prowadzenia zajęć oraz wydłużający termin prowadzenia zajęć do dnia 25.06.2020 0,00 Aneks do umowy
OA.84.2020 2020-01-14 2020-01-07 - 2020-06-23 IMPULS - KLUB FITNESS MONIKA TRZEŚNIEWSKA, ul. Turkusowa 5, 05-806 Komorów
NIP: 5341263967
Przygotowanie i przeprowadzenie 25 zajęć ruchowych pt. zdrowy kręgosłup dla mieszkańców osiedla Komorów 2 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.85.2020 2020-01-14 2020-01-08 - 2020-06-24 SZKOŁA TAŃCA UNIQUEDANCE MAGDA KŁOPOTOWSKA, ul. Na Uboczu 16 lok. 11, 02-791 Warszawa
NIP: 9512402025
Przygotowanie i przeprowadzenie 23 zajęć ZUMBA, dla mieszkańców osiedla Komorów 2 875,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-06-17
do umowy nr OA.85.2020
2020-06-17-2020-06-24 Aneks do umowy UG/OA/85/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r.zmieniający miejsce prowadzenia zajęć 0,00 Aneks do umowy
OA.86.2020 2020-01-14 2020-01-07 - 2020-06-30 Zdzisława Budzyńska Sprzątanie w świetlicy w Regułach 4 200,00 Umowa zlecenie
KA.87.2020 2020-01-14 - 2020-01-13 VICTORIA - RECYCLING, ul. JERZEGO SIWIŃSKIEGO 2
NIP:
Zniszczeniedokumentacji niearchiwalnej 1 230,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.88.2020 2020-01-14 2020-01-29 - 2020-06-30 Beata Izdebska-Zybała Pisanie artykułów wraz z dokumentacją fotograficzną oraz zamieszczanie na stronach www. 10 000,00 Umowa o dzieło
PR.89.2020 2020-01-14 2020-01-29 - 2020-12-31 MAriusz Marcysiak Pisanie artykułów wraz z dokumnetacja fotograficzną 1 500,00 Umowa o dzieło
PR.90.2020 2020-01-14 2020-01-31 - 2020-12-31 Print Pol, ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP:
Druk ulotek dotycząsych kampanii zachęcającej i promującej kompostowanie 1 722,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.91.2020 2020-01-14 2020-01-29 - 2020-12-31 Tomag Tomasz Rachlewicz, ul. Zacisze 20, 05-802 Pruszków
NIP: 5340209807
Wynajem powierzchni reklamowej 14 760,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.92.2020 2020-01-14 2020-01-02 - 2020-01-02 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup krzeseł obrotowych komputerowych dla potrzeb pracowników Urzędu Gminy Michałowice 2 154,96 Zamówienie / Zlecenie
OA.93.2020 2020-01-14 2020-01-02 - 2020-01-02 Flint Sp. z o.o., ul. Powązkowska 59E, 01-728 Warszawa
NIP: 1180004128
Konserwacja ekspresu do kawy stanowiącego wyposażenie gabinetu Pani Wójt Urzędu Gminy Michałowice 258,30 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.94.2020 2020-01-14 2020-01-27 - 2020-12-31 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.95.2020 2020-01-14 2020-01-01 - 2020-12-31 OŚRODEK PRODUKCYJNO WDROŻENIOWY "DOSKOMP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Stanisława Dubois 114/116, 93-465 Łódź
NIP: 7270126594
Umowa Serwisowa - opieka autorska nad oprogramowaniem do zarządzania budżetem. 25 830,00 Umowa zlecenie
KS.96.2020 2020-01-14 2020-01-18 - 2020-01-24 UKS Akademia Koszykówki Komorów, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, realizację zadania publicznego pod tytułem: Propagowanie aktywności fizycznej i promocja Gminy Michałowice przez udział zespołu międzynarodowej lidze EYBL w Rydze w kategorii rocznika 2006 określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 08.01.2020 r., 10 000,00 Umowy dotacyjne
KS.97.2020 2020-01-14 2020-01-14 - 2020-01-19 FUNDACJA "CHÓR STULIGROSZA - POZNAŃSKIE SŁOWIKI", ul. Święty Marcin 81, 61-808 Poznań
NIP:
przygotowanie i wykonanie dwóch koncertów pt. „SŁOWICZE KOLĘDOWANIE” w wykonaniu Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej "Poznańskie słowiki", Maciej Wieloch – dyrygent, Mirosław Gałęski 19 stycznia 2020 r. w kościele w Komorowie i w kościele w Michałowicach. 26 000,00 Umowa zlecenie
KS.98.2020 2020-01-14 2020-01-14 - 2020-01-19 Zbigniew Józef Szymański zorganizowania i poprowadzenia dzieła –dwóch koncertów w wykonaniu Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej "Poznańskie słowiki", 19 stycznia 2020 r. w kościele w Komorowie i w kościele w Michałowicach. 1 402,00 Umowa o dzieło
KS.99.2020 2020-01-14 2020-01-14 - 2020-01-19 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
zakup dwóch koszy kwiatów wraz z dostawą dla wykonawców koncertu kolędowego pt. „SŁOWICZE KOLĘDOWANIE” – Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej "Poznańskie słowiki", który odbędzie się 19 stycznia 2020 r. w kościele w Komorowie przy ul. 3 Maja 9 i w kościele w Michałowicach przy ul. Szkolnej 11. 600,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.100.2020 2020-01-15 2020-01-02 - 2020-12-31 Leszek Rodek LAR LESZEK RODEK USŁUGI DENDROLOGICZNE nadzór inwestorskiw trakcie wykonywania zabiegów pielęgnacyjno-chirurgicznych na drzewach oraz zieleni niskiej 45 014,80 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.101.2020 2020-01-15 2020-01-01 - 2020-12-31 Spółdzielnia Kółek Rolniczychw w Michałowicach-Raszynie z/s w Jankach, ul. Falencka 1, 05-090 Raszyn
NIP:
Wydzierżawienie terenu pod PSZOK 29 520,00 Umowa najmu / dzierżawy
KS.102.2020 2020-01-17 2020-01-17 - 2020-01-19 HOTEL VENECIA PALACE HVP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, ul. Kasztanowa 44, 05-816 Michałowice-Wieś
NIP: 5342487367
wykonanie usługi gastronomicznej zgodnie z ofertą dla wykonawców koncertu kolędowego pt. „SŁOWICZE KOLĘDOWANIE” – Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej "Poznańskie słowiki", który odbędzie się 19 stycznia 2020 r. w kościele w Komorowie i w Kościele w Michałowicach. 2 916,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.103.2020 2020-01-17 2020-01-28 - 2020-01-19 CATERING COMETA Anna Bolek, ul. Polna 21C, 05-806 Nowa Wieś
NIP: 5341021833
wykonanie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu suchego prowiantu dla wykonawców koncertu kolędowego pt. „SŁOWICZE KOLĘDOWANIE” – Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej "Poznańskie słowiki", który odbędzie się 19 stycznia 2020 r. o godz. 15.30 w kościele w Komorowie i w kościele w Michałowicach. 1 383,75 Zamówienie / Zlecenie
GR.104.2020 2020-01-20 2020-01-20 - 2021-06-30 Stefan Wall Wydzierżawienie dz. ewid, nr 638 o pow. 2100m z przeznaczeniem pod parking w Opaczy Kolonia 27 000,00 Umowa najmu / dzierżawy
KS.105.2020 2020-01-20 2020-01-17 - 2020-01-19 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAiKS za koncert 3 198,00 Umowa zlecenie
IR.106.2020 2020-01-21 2020-01-21 - 2020-02-03 Baranowski, ul. Nadbrzeżna 34C lok. 113, 05-850 Ożarów mazowiecki
NIP: 8521411879
Uzyskanie mapy do celów projektowych dla działki 469 w Michałowicach w związku z rozbudowa sali gimnastycznej przy szkole. 3 075,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.107.2020 2020-01-21 2020-02-01 - 2020-03-23 Parafia Wniebowzięcia N.M.P. Michałowice-Opacz, ul. Szkolna 11, 05-816 Michałowice
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, realizację zadania publicznego pod tytułem: Wyjazd narciarski dla dzieci i młodzieży określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 14 stycznia 2020 r. 9 000,00 Umowy dotacyjne
KS.108.2020 2020-01-21 2020-01-24 - 2020-04-01 FUNDACJA KRAINA OZA, ul. Wiejska 5, 05-802 Pruszków
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, realizację zadania publicznego pod tytułem: Zima 2020 określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 15 stycznia 2020 r., 10 000,00 Umowy dotacyjne
GK.109.2020 2020-01-21 2020-01-01 - 2020-12-31 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Plac Sokratesa Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa
NIP: 5250005662
zakup wody ul. Raszyńska 34 500,00 Umowa zakupu
GK.110.2020 2020-01-21 2020-01-01 - 2020-12-31 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Plac Sokratesa Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa
NIP: 5250005662
zakup wody do budynku ul. Łąkowa 18 1 000,00 Umowa zakupu
GK.111.2020 2020-01-21 2020-01-01 - 2020-12-31 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Plac Sokratesa Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa
NIP: 5250005662
dostawa wody do nieruchomości przy ul. Polnej, ul.11 Listopada, ul. Orzeszkoweji ul.Armii Krajowej - os. Agricola i odprowadzenie ścieków z os. Agricola 601 370,00 Umowa zakupu
GK.112.2020 2020-01-21 2020-01-01 - 2020-12-31 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Plac Sokratesa Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa
NIP: 5250005662
odprowadzenie ścieków z terenu Gminy Michałowice 4 097 130,00 Umowa zakupu
KS.113.2020 2020-01-21 2020-01-21 - 2020-02-02 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
zakup kosza kwiatów wraz z dostawą dla wykonawców koncertu kolędowego pt. „Wigilia w polskiej tradycji” wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskie, który odbędzie się 2 lutego 2020 r. o godz. 17.00 w kościele Pęcicach przy ul. Parkowej 4. 300,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.114.2020 2020-01-21 2020-01-21 - 2020-01-24 ,, BIGUS" TOMASZ M. BIGUS, ul. Polna 2, 05-816 Michałowice
NIP: 7412092162
wykonanie usługi gastronomicznej polegającej na przygotowaniu poczęstunku dla gości wernisażu malarstwa Renaty Biłozór pt. „Zatoka ciszy”, który odbędzie się 24 stycznia 2020 r. o godz. 19.00 w Urzędzie Gminy Michałowice ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, Reguły. 1 360,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.115.2020 2020-01-21 - 2020-12-31 Elżbieta Nyc Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
KS.116.2020 2020-01-22 2020-01-22 - 2020-02-02 CATERING COMETA Anna Bolek, ul. Polna 21C, 05-806 Nowa Wieś
NIP: 5341021833
wykonanie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu poczęstunku dla wykonawców koncertu kolędowego pt. „Wigilia w polskiej tradycji” w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskie, który odbędzie się 2 lutego 2020 r. o godz. 17.00 w kościele Pęcicach przy ul. Parkowej 4. 1 476,00 Zamówienie / Zlecenie
BF.117.2020 2020-01-22 2020-01-16 - 2020-01-31 Edward Chruściak rozniesienie zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 000,00 Umowa zlecenie
BF.118.2020 2020-01-22 2020-01-16 - 2020-01-31 Waldemar Widlicki rozniesienie zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 500,00 Umowa zlecenie
BF.119.2020 2020-01-22 2020-01-16 - 2020-01-31 Zdzisław Krupa rozniesienie zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 000,00 Umowa zlecenie
BF.120.2020 2020-01-22 2020-01-16 - 2020-01-31 Grzegorz Jakuta rozniesienie zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4 000,00 Umowa zlecenie
BF.121.2020 2020-01-22 2020-01-01 - 2020-01-31 Monika Krokosz rozniesienie zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4 000,00 Umowa zlecenie
BF.122.2020 2020-01-22 2020-01-16 - 2020-02-03 Jadwiga Kostrzewska-Szybeler rozniesienie zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 000,00 Umowa zlecenie
BF.123.2020 2020-01-22 2020-01-16 - 2020-02-03 Iwona Michalska-Skrzypczuk rozniesienie zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4 000,00 Umowa zlecenie
BF.124.2020 2020-01-22 2020-01-16 - 2020-02-03 Katarzyna Stygińska rozniesienie zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 500,00 Umowa zlecenie
BF.125.2020 2020-01-22 2020-01-16 - 2020-02-03 Jolanta Krzysiak rozniesienie zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 500,00 Umowa zlecenie
BF.126.2020 2020-01-22 2020-01-16 - 2020-02-03 Marta Opłocka rozniesienie zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5 000,00 Umowa zlecenie
BF.127.2020 2020-01-22 2020-01-16 - 2020-02-03 Małgorzata Szczepańska rozniesienie zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4 000,00 Umowa zlecenie
BF.128.2020 2020-01-22 2020-01-16 - 2020-02-03 ALicja Bodych rozniesienie zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4 000,00 Umowa zlecenie
PR.129.2020 2020-01-22 2020-01-17 - 2020-01-24 Print Pol, ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP:
wykonanie katalogu wystawy w ilości 100 sztuk w związku z organizacją wernisażu malarstwa Renaty Biłozór pt. „Zatoka ciszy”, który odbędzie się 24 stycznia 2020 r. o godz. 19.00 w Urzędzie Gminy Michałowice ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, Reguły. 760,14 Zamówienie / Zlecenie
IR.130.2020 2020-01-22 2020-01-22 - 2020-02-05 PAWŁOWSKI INSTALACJE Michał Pawłowski, ul. Gospodarcza 32 lok. 1, 26-600 Radom
NIP: 9482574683
Roboty budowlane w ramach remontu i adaptacji pomieszczenia nr 6 (wraz z magzaynkiem) i nnr 7 na parterze budynku Urzędu Gminy Michałowice, tj.: 1) wykucie otworu i zainstalowanie w nim drzwi przesuwnych kasetowych wraz z zobróbką, 2) malowanie i szpachlowanie ścian, 3) zainstalowanie gniazd internetowych. 17 896,50 Umowa o roboty budowlane
BF.131.2020 2020-01-22 2020-01-20 - 2020-01-31 Bartosz Lewandowski rozniesienie zawiadomień dotycących zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 000,00 Umowa zlecenie
PR.132.2020 2020-01-22 2020-01-17 - 2020-01-20 "ARKUSZOWA DRUKARNIA OFFSETOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. R. Traugutta 40, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP:
druk 80 szt. plakatów w formacie B2 zgodnie informujący mieszkańców o terminach dyżurów pracowników GOPS oraz Urzędu Gminy-referatu ochrony środowiska, podczas których, będzie można złożyć i uzyskać pomoc w wypełnianiu wniosku dotyczącego dopłat do opłat za odbiór odpadów. 408,36 Zamówienie / Zlecenie
OA.133.2020 2020-01-23 2020-01-23 - 2020-01-31 Jard Sp z o.o., ul. Aleja na skarpie 21 lok. 11, 00-488 Warszawa
NIP: 5262585033
Zakup szaf ubraniowych dla potrzeb pracowników Urzędu Gminy Michałowice w związku z reorganizacją w budynku Urzędu 5 338,20 Zamówienie / Zlecenie
GK.134.2020 2020-01-23 2020-01-16 - 2020-12-31 MAX PROJEKT Witold Pietrzak, ul. DZIAŁKOWA 111 lok. 19, 05808 Parzniew
NIP: 8891214740
pełnienie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego branży drogowej nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadań inwestycyjnych i remontowo - utrzymaniowych dróg gminnych na terenie gminy Michałowice 118 720,00 Umowa zlecenie
IR.135.2020 2020-01-23 2020-01-22 - 2020-02-05 Usługi Kominiarsko - Budowlane KOMAX Andrzej Mróz, ul. Dzielna 74 lok. 12, 01-029 Warszawa
NIP: 5252124023
Czyszczenie przewodów kominowych w budynkach znajdujących się w zasobie Gminy Michałowice. 2 700,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.136.2020 2020-01-23 2020-01-23 - 2020-02-12 Fire Pol A. Bednarek i Wspólnicy Sp. j., ul. Kadryla 18, 02-851 Warszawa
NIP:
Wykonanie zaleceń pokontrolnych wynikających z dokonanego przeglądu ppoż w budynku Urzędu Gminy Michałowice przy ALeji Powstańców Warszawy 1 3 919,76 Zamówienie / Zlecenie
OA.137.2020 2020-01-23 2020-01-23 - 2020-02-14 Wamet Adrzej Walendziak, ul. Ludna 37, 05-822 Milanówek
NIP:
Wykonanie oraz montaż verticali w pomieszczeniach Referatu Gospodarki Komunalnej 4 317,30 Zamówienie / Zlecenie
OA.138.2020 2020-01-23 2020-01-02 - 2020-12-31 OWIW Legal Ostrowski Wołyniec i Wspólnicy Adwokaci sp.k., ul. Stanisława Noakowskiego 12 lok. 49, 00-666 Warszawa
NIP: 5252591931
Usługi prawnicze polegające na wykonywaniu zastępstwa procesowego oraz doradztwa prawnego w zakresie przygotowywania postępowań 191 880,00 Usługi prawne
OA.139.2020 2020-01-23 2020-01-02 - 2020-12-31 OWIW Legal Ostrowski Wołyniec i Wspólnicy Adwokaci sp.k., ul. Stanisława Noakowskiego 12 lok. 49, 00-666 Warszawa
NIP: 5252591931
Bieżąca obsługa prawna Urzędu Gminy Michałowice oraz jednostek organizacyjnych Gminy 147 600,00 Usługi prawne
OA.140.2020 2020-01-23 2020-01-13 - 2020-06-22 Anna Błaszczyk Przygotowanie i przeprowadzenie 22 zajęć jogi dla kręgosłupa - Osiedle Komorów 2 750,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-06-19
do umowy nr OA.140.2020
2020-06-19-2020-07-27 Aneks do umowy UG/OA/140/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r. wydłużający termin prowadzenia zajęć do dnia 27.07.2020 r. 0,00 Aneks do umowy
FZ.141.2020 2020-01-23 2020-01-23 - 2020-12-31 Stanisław Ciechomski Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OA.142.2020 2020-01-23 2020-01-14 - 2020-06-16 Anna Pisarek Przygotowanie i przeprowadzenie 23 zajęć jogi dla kręgosłupa - Osiedle Granica 3 450,00 Umowa zlecenie
OA.143.2020 2020-01-23 2020-01-07 - 2020-06-23 Anna Pisarek Przygotowanie i przeprowadzenie 40 zajęć jogi dla kręgosłupa – Nowa Wieś 4 012,00 Umowa zlecenie
OA.144.2020 2020-01-23 2020-01-13 - 2020-06-15 Beata Świątek Przeprowadzenie 22 zajęć sportowych pt. „Ping Pong – Zagraj z sąsiadem” - Osiedle Granica 2 134,00 Umowa zlecenie
FZ.145.2020 2020-01-23 2020-01-23 - 2020-12-31 Jacek Więch Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
PR.146.2020 2020-01-23 2020-01-20 - 2020-01-23 AHA STUDIO BIS, ul. Marszalkowska 140 lok. 135, 00-061 Warszawa
NIP: 5251601320
Dypolm gratulacyjny 246,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.147.2020 2020-01-23 2020-01-07 - 2020-12-31 Międzykomunalna Spółka Akcyjna MUNICIPIUM, ul. Marynarska 19A, 02-674 Warszawa
NIP:
Prenumerata czasopisma "Wspólnota 2020" 3 848,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.148.2020 2020-01-23 2020-01-23 - 2020-02-29 N.K. Serwis, ul. Żeromskiego 6, 05-820 Piastów
NIP: 5212124175
zakup tonerów do drukarek 2 366,03 Zamówienie / Zlecenie
KS.149.2020 2020-01-24 2020-01-23 - 2020-01-24 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
zakup jednego bukietu kwiatów dla malarki Renaty Biłozór w związku z organizacją wernisażu wystawy pt. „Zatoka ciszy”, który odbędzie się 24 stycznia 2020 r. o godz. 19.00 w Urzędzie Gminy Michałowice ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, Reguły. 150,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.150.2020 2020-01-24 2020-01-22 - 2020-12-31 Dariusz Zdzieszyński Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne) 7 000,00 Umowy dotacyjne
FZ.151.2020 2020-01-24 2020-01-22 - 2020-12-31 Anna Rudzińska Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OA.152.2020 2020-01-24 2019-11-30 - 2019-11-30 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAIKS - Zabawa Andrzejkowa 30.11.2019 Sokołów 337,92 Zamówienie / Zlecenie
OA.153.2020 2020-01-24 2019-12-06 - 2019-12-06 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAIKS - Zabawa Mikołajkowa 06.12.2019 Nowa Wieś 202,83 Zamówienie / Zlecenie
OA.154.2020 2020-01-24 2019-12-06 - 2019-12-06 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAIKS za koncert "Odrobina szczęścia w miłości" 06.12.2019 Opacz-Kolonia 688,80 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.155.2020 2020-01-27 2020-01-01 - 2020-12-31 Global Innovative Solutions, ul. Artura Grottgera 22a, 40-681 Katowice
NIP: 9542197765
Świadczenie usług abonamentowych w zakresie pomiarów jakości powietrza 1 014,75 Zamówienie / Zlecenie
PR.156.2020 2020-01-27 2020-01-24 - 2020-02-14 MACIEJ ZATORSKI, ` 101 `, ul. Marii Dąbrowskiej 28, 05-806 Komorów
NIP: 5341069337
druk 136 str. w formacie A4, 125 egzemplarzy książki pt. „Sto Lat Niepodległej”. Książka zostanie wydana w związku z obchodami 100-lecia Odzyskania Niepodległości i będą się w niej znajdywały prace uczniów ze szkół z Gminy Michałowice. Książka będzie podzielona na dwie części: Cześć I „Bohaterowie naszej wolności” i Cześć II „Oblicza Ojczyzny”. 7 500,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.157.2020 2020-01-27 2020-01-27 - 2021-06-30 Piotr Stankiewicz przygotowanie i przeprowadzenie 6 spotkań autorskich – warsztatów filozoficzno-dyskusyjnych w Sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice w Regułach, przy Alei Powstańców Warszawy 1 w poniedziałek 27 stycznia, 24 lutego, w marcu, kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. w godz. 18.00-20.00. 2 838,00 Umowa o dzieło
Aneks nr 1
z dnia 2020-04-28
do umowy nr KS.157.2020
2020-04-28-2020-06-30 Aneks do umowy UG/KS/157/2020 z 27.01.2020 r. - dodanie pragrafu o koronawirusie + możliwość prowadzenia zajęć za pomocą aplikacji Zoom. 0,00 Aneks do umowy
IT.158.2020 2020-01-27 2020-01-27 - 2020-12-31 "ABC PRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Owsiana 12, 03-825 Warszawa
NIP:
Przedłużenie licencji aplikacji Legislator w wersji Standard OPEN oraz zakup licencji ABC ANON w wersji OPEN 2 398,50 Zamówienie / Zlecenie
GK.159.2020 2020-01-27 2020-01-01 - 2020-12-31 PGE ObrótS.A, ul. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów
NIP: 8130268082
umowa kompleksowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji dla punktu poboru ul.Gromadzka dz. 217 05-806 Sokołów - oświetlenie uliczne 20 000,00 Umowa zakupu
GK.160.2020 2020-01-27 2020-01-01 - 2020-12-31 FORTUM MARKETING AND SALES POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Jana Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk
NIP: 7811861610
umowa kompleksowa sprzedaży paliwa gazowego dla budynku przy ul. Ryżowej 90 w Opaczy Kolonii 6 500,00 Umowa zakupu
GK.161.2020 2020-01-27 2020-01-01 - 2020-12-31 FORTUM MARKETING AND SALES POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Jana Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk
NIP: 7811861610
umowa kompleksowa sprzedaży paliwa gazowego dla budynku SUW ul. Turystyczna 2 Komorów 8 000,00 Umowa zakupu
IT.162.2020 2020-01-27 2020-01-27 - 2020-12-31 CartPoland Maciej Twardowski, ul. Olszowa 5, 05-300 Wólka Mińska
NIP: 8220012110
Karta mieszkańca sztuk 2k 6 415,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.163.2020 2020-01-28 2020-01-11 - 2020-05-09 Antonina Wędrychowska Animacje dla dzieci i ich rodziców z cyklu dziecięcych pokazów filmowych - Osiedle Komorów 1 500,00 Umowa zlecenie
OA.164.2020 2020-01-28 2020-01-07 - 2020-06-16 Magdalena Bober Przygotowanie i przeprowadzenie 24 zajęć jogi - Reguły 2 848,32 Umowa zlecenie
OA.165.2020 2020-01-28 2020-01-30 - 2020-06-18 Anna Pisarek Przygotowanie i przeprowadzenie 16 zajęć jogi dla kręgosłupa - Pęcice Małe 1 604,80 Umowa zlecenie
OA.166.2020 2020-01-28 2020-03-07 - 2020-03-07 Karina Kita Koncert "An Dreo e Karina" - największe przeboje włoskiego duetu Al Bano&Romina Power - Opacz Kolonia 07.03.2020 4 250,00 Umowa o dzieło
OA.167.2020 2020-01-28 2020-01-13 - 2020-05-18 PERFECT DRIVE ARKADIUSZ KRZAK, ul. Równoległa 5 lok. 18, 05-092 Łomianki
NIP: 1181481178
Przygotowanie i przeprowadzenie 9 zajęć ceramicznych dla dzieci w wieku 6-12 lat -Osiedle Komorów 4 981,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.168.2020 2020-01-28 2020-02-29 - 2020-04-04 Laboratorium juniora Katarzyna Skomra, ul. Przeskok 3 lok. 6, 05-800 Pruszków
NIP: 9591656948
Przygotowanie i przeprowadzenie 3 zajęć warsztatowo-edukacyjnych dla dzieci - Opacz Kolonia 600,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.169.2020 2020-01-28 2020-01-25 - 2020-06-13 JOANNA MENTEL CIASTA I KSIĄŻKI, ul. Osiedle Kazimierzowskie 25 lok. 40, 31-843 Kraków
NIP: 6782946236
Przygotowanie i poprowadzenie 6 warsztatów kulinarnych dla dzieci - Michałowice 4 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.170.2020 2020-01-28 2020-01-26 - 2020-01-26 Agata Habierska Przeprowadzenie warsztatów w tematyce zdrowia i urody w zakresie pielęgnacji skóry "Spotkanie z pięknem" 750,00 Umowa zlecenie
OA.171.2020 2020-01-28 2020-01-07 - 2020-06-16 Paulina Kopestyńska Przygotowanie i przeprowadzenie kursu malarstwa i rysunku dla młodzieży i dorosłych 18 zajęć - Nowa Wieś 4 675,14 Umowa o dzieło
OA.172.2020 2020-01-28 2020-01-07 - 2020-05-26 Kamila Kuna Przygotowanie i prowadzenie 20 warsztatów z rysunku i malarstwa - Osiedle Komorów 4 800,00 Umowa o dzieło
OA.173.2020 2020-01-28 2020-01-14 - 2020-05-19 Ojrzyński Grzegorz Rysunek Malarstwo Rzeźba, ul. Tadeusza Kościuszki 20 lok. a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5290002061
Przygotowanie i przeprowadzenie 19 warsztatów twórczego rozwoju-zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży w wieku wczsenoszkolnym, szkolnym, gimnazjalnym i licealnym - Granica 2 280,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.174.2020 2020-01-28 2020-01-27 - 2020-02-02 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAiKS za koncert 2 lutego 2020 r, 578,10 Umowa zlecenie
OA.175.2020 2020-01-28 2020-01-15 - 2020-06-10 Magdalena Bober Przygotowanie i przeprowadzenie 22 zajęć jogi - Komorów 3 080,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-06-10
do umowy nr OA.175.2020
2020-06-10-2020-07-15 Aneks do umowy UG/OA/175/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. wydłużający termin prowadzenia zajęć do dnia 15.07.2020 r. 0,00 Aneks do umowy
OA.176.2020 2020-01-28 2020-01-14 - 2020-06-18 Julia Kosk Przeprowadzenie 44 zajęć sportowych - stretching połączony z pilates - osiedle Michałowice 3 740,00 Umowa zlecenie
OA.177.2020 2020-01-28 2020-02-04 - 2020-06-16 POMOST Maja Niderla, ul. Majowa 14/5, 05-800 Pruszków
NIP: 5221053210
Przygotowanie i przeprowadzenie 20 zajęć gimnastycznych pilates - Pęcice Małe 1 700,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-02-25
do umowy nr OA.177.2020
2020-03-10-2020-06-16 Aneks wydłużający czas trwania zajęć z 60 minut do 90 minut oraz wynagrodzenie z kwoty 1.700,00 zł do kwoty 2337,50 zł - zajęcia gimnastyczne pilates - Pęcice Małe 637,50 Aneks do umowy
OA.178.2020 2020-01-28 2020-01-13 - 2020-06-15 Kinga Prządka Przygotowanie i przeprowadzenie 22 zajęć wzmacniająco-rozciągających inspirowanych metodą pilates - Granica 1 747,90 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-06-15
do umowy nr OA.178.2020
2020-06-15-2020-06-22 Aneks do umowy UG/OA/178/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r.wydłużający termin prowadzenia zajęć do dnia 22.06.2020 r. 0,00 Aneks do umowy
KS.179.2020 2020-01-28 2020-01-27 - 2020-02-02 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, ul. Ludwika Waryńskiego 12, 00-631 Warszawa
NIP: 7010285232
przygotowanie i wykonanie 45 minutowego koncerut kolęd pt. „Wigilia w polskiej tradycji” w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej, 2 lutego 2020 r. w kościele w Pęcicach o godz. 17.00. 4 700,00 Umowa zlecenie
OA.180.2020 2020-01-28 2020-01-13 - 2020-06-17 Anna Elżbieta Nowakowska Przeprowadzenie 41 zajęć sportowych z gimnastyki ogólnorozwojowej - Osiedle Michałowice 3 485,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-06-15
do umowy nr OA.180.2020
2020-06-15-2020-07-29 Aneks do umowy UG/OA/180/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r.zmieniający miejsce prowadzenia zajęć oraz wydłużający termin prowadzenia zajęć do dnia 29.07.2020 0,00 Aneks do umowy
OA.181.2020 2020-01-28 2020-01-13 - 2020-12-18 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przygotowanie i przeprowadzenie: 182 zajęć taneczno-ruchowych dla dorosłych i młodzieży, 38 zajęć taneczno-ruchowych dla dzieci, 74 zajęć z kursu tańca - Granica 26 480,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-06-15
do umowy nr OA.181.2020
2020-06-15-2020-12-18 Aneks do umowy UG/OA/181/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r. dot. zmiany harmonogramu prowadzenia zajęć 0,00 Aneks do umowy
OA.182.2020 2020-01-28 2020-01-14 - 2020-12-22 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przygotowanie i przeprowadzenie 68 zajęć taneczno-ruchowych - Komorów 5 440,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-06-09
do umowy nr OA.182.2020
2020-06-09-2020-12-22 Aneks do umowy UG/OA/182/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. dot. zmiany harmonogramu prowadzenia zajęć 0,00 Aneks do umowy
OA.183.2020 2020-01-28 2020-01-07 - 2020-06-22 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przygotowanie i przeprowadzenie 106 zajęć taneczno-ruchowych - Nowa Wieś 8 480,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-06-15
do umowy nr OA.183.2020
2020-06-15-2020-07-16 Aneks do umowy UG/OA/183/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. dot. zmiany harmonogramu prowadzenia zajęć 0,00 Aneks do umowy
OA.184.2020 2020-01-28 2020-01-07 - 2020-06-30 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przygotowanie i przeprowadzenie 98 zajęć taneczno-ruchowych - Opacz Kolonia 7 840,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-06-15
do umowy nr OA.184.2020
2020-06-15-2020-08-13 Aneks do umowy UG/OA/184/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. dot. zmiany harmonogramu prowadzenia zajęć 0,00 Aneks do umowy
OA.185.2020 2020-01-28 2020-01-07 - 2020-06-19 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przygotowanie i orzeprowadzenie: 139 zajęć taneczno-ruchowych oraz 24 zajęć z kursu tańca - Reguły 14 000,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-06-15
do umowy nr OA.185.2020
2020-06-15-2020-07-09 Aneks do umowy UG/OA/185/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. dot. zmiany harmonogramu prowadzenia zajęć 0,00 Aneks do umowy
IT.186.2020 2020-01-28 2020-01-27 - 2020-02-29 home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
NIP: 8522103252
Roczna opłata za domenę: komorow.pl 123,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.187.2020 2020-01-28 2020-01-28 - 2020-02-29 PAWŁOWSKI INSTALACJE Michał Pawłowski, ul. Gospodarcza 32 lok. 1, 26-600 Radom
NIP: 9482574683
Modernizacja okablowania sieci komputerowej w budynku Urzędu Gminy. 4 710,90 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.188.2020 2020-01-28 2020-01-28 - 2020-02-07 UNI-ARCZ Sp. z o.o., ul. Wiolinowa 13 lok. 32, 02-785 Warszawa
NIP: 9512444911
dostawa torebek na psie odchody 1 795,80 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.189.2020 2020-01-28 2020-01-28 - 2020-12-21 Zakład Usługowo-Projektowo-Produkcyjny DROMARK, ul. J Sułkowskiego 4a, 05-820 Piastów
NIP:
wykonanie tabliczek z nazwami ulic 24 600,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.190.2020 2020-01-28 2020-01-28 - 2020-12-21 Zakład Usługowo-Projektowo-Produkcyjny DROMARK, ul. J Sułkowskiego 4a, 05-820 Piastów
NIP:
naprawa tabliczek z nawzami ulic 15 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.191.2020 2020-01-28 2020-01-31 - 2020-12-31 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Bieżąca dostawa materiałów biurowych dla potzreb pracowników Urzędu Gminy Michałowice 89 000,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.192.2020 2020-01-28 2020-01-28 - 2020-03-02 POMP 4 EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wólczyńska 321, 01-919 Warszawa
NIP: 1182043552
zlecenie na wykonanie ekspertyzy wodomierza DN 20 mm PoWoGaz nr fabryczny 53217251 zdemontowanego z posesji przy ul. Wiejskiej 11 w Regułach 784,74 Zamówienie / Zlecenie
IR.193.2020 2020-01-28 2020-01-28 - 2020-02-14 RABEK POŻ RABEK POŻ ANDRZEJ RATYŃSKI opracowanie analizy i oceny dot. stanu ochrony ppoż w budynku Przedszkola i Biblioteki w Nowej Wsi przy ul. Głównej 52A 5 904,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.194.2020 2020-01-28 2020-01-06 - 2020-12-31 Stanisław Andruszkiewicz Pełnienie funkcji inspektora nadzoru 60 000,00 Umowa zlecenie
KS.195.2020 2020-01-28 2020-01-28 - 2020-02-02 BrandClinic Beata Spinek, ul. Granicka 10, 05-806 Komorów
NIP: 5342025075
zapewnienia techniki scenicznej podczas koncertu kolęd pt. „Wigilia w polskiej tradycji” w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej, 2 lutego 2020 r. w kościele w Pęcicach. 3 690,00 Umowa zlecenie
OŚ.196.2020 2020-01-29 2020-01-22 - 2020-02-02 AUTO LIFT Dariusz Olszak, ul. Mikołaja Reja 28, 05-806 Granica
NIP: 5341025162
demontaż dekoracji śwąatecznych 62 000,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.197.2020 2020-01-29 2020-02-14 - 2020-03-13 Uczniowski Klub Sportowy w Nowej Wsi, ul. Główna 96, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, realizację zadania publicznego pod tytułem: Zima z koszykówką określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 22 stycznia 2020 r., 10 000,00 Umowy dotacyjne
KS.198.2020 2020-01-29 2020-02-01 - 2020-03-03 SKF ANPREL KP AMT Nowa Wieś, ul. Wiśniowa 1, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, realizację zadania publicznego pod tytułem: Promowanie aktywnośći fizycznej wśród dzieci określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 20 stycznia 2020 r., 8 400,00 Umowy dotacyjne
KS.199.2020 2020-01-29 2020-02-01 - 2020-03-02 SKF ANPREL KP AMT Nowa Wieś, ul. Wiśniowa 1, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, realizację zadania publicznego pod tytułem: Utrwalanie aktywnośći fizycznej wśród dzieci i mlodzieży określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 20 stycznia 2020 r., 2 800,00 Umowy dotacyjne
KS.200.2020 2020-01-29 2020-01-01 - 2020-12-31 Anna Rybicka przyznanie stypendium sportowego dla Jagody Rybickiej na okres od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w wysokości 600,00 zł miesięcznie za powołanie do Kadry Narodowej 2020 przez Polski Związek Gimnastyczny. 7 200,00 Umowa stypendialna
KS.201.2020 2020-01-29 2020-01-01 - 2020-12-31 Anna Rybicka przyznanie stypendium sportowego dla Julii Rybickiej na okres od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w wysokości 600,00 zł miesięcznie za powołanie do Kadry Narodowej 2020 przez Polski Związek Gimnastyczny. 7 200,00 Umowa stypendialna
KS.202.2020 2020-01-29 2020-01-29 - 2020-12-31 Grzegorz Gawin przyznanie stypendium sportowego dla Łucji Gawin na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w wysokości 200,00 zł miesięcznie za zajęcie III miejsca w Mistrzostwach Polski Młodziczek w piłce siatkowej. 2 400,00 Umowa stypendialna
KS.203.2020 2020-01-29 2020-01-01 - 2020-12-31 Tomasz Raszkowski przyznanie stypendium sportowego dla Pauliny Raszkowska na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w wysokości 200,00 zł miesięcznie za zajęcie III miejsca w Mistrzostwach Polski Młodziczek w piłce siatkowej. 2 400,00 Umowa stypendialna
KS.204.2020 2020-01-29 2020-01-09 - 2020-12-31 Wojciech Niemirowicz-Szczytt przyznanie stypendium sportowego dla Maksymiliana Niemirowicz-Szczytt na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w wysokości 200,00 zł miesięcznie za zajęcie II miejsca w Mistrzostwach Polski U-14 w koszykówce mężczyzn. 2 400,00 Umowa stypendialna
KS.205.2020 2020-01-29 2020-01-03 - 2020-12-31 Beata Jaworska przyznanie stypendium sportowego dla Bartłomieja Jaworskiego na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w wysokości 200,00 zł miesięcznie za zajęcie II miejsca w Mistrzostwach Polski U-14 w koszykówce mężczyzn. 2 400,00 Umowa stypendialna
KS.206.2020 2020-01-29 2020-01-29 - 2020-12-31 Małgorzata Kowalska przyznanie stypendium sportowego dla Jakuba Kowalskiego na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w wysokości 200,00 zł miesięcznie za zajęcie II miejsca w Mistrzostwach Polski U-14 w koszykówce mężczyzn. 2 400,00 Umowa stypendialna
KS.207.2020 2020-01-29 2020-01-14 - 2020-12-31 Mirosław Janik przyznanie stypendium sportowego dla Adama Janik na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w wysokości 200,00 zł miesięcznie za zajęcie II miejsca w Mistrzostwach Polski U-14 w koszykówce mężczyzn. 2 400,00 Umowa stypendialna
KS.208.2020 2020-01-29 2020-01-13 - 2020-12-31 Marta Tafil Dalach przyznanie stypendium sportowego dla Aleksandry Dalach na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w wysokości 200,00 zł miesięcznie za zajęcie III miejsca w Mistrzostwach Polski Młodziczek w piłce siatkowej. 2 400,00 Umowa stypendialna
KS.209.2020 2020-01-29 2020-01-13 - 2020-12-31 Marta Tafil Dalach przyznanie stypendium sportowego dla Wiktorii Dalach na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 wysokości 200,00 zł miesięcznie za zajęcie III miejsca w Mistrzostwach Polski Młodziczek w piłce siatkowej 2 400,00 Umowa stypendialna
KS.210.2020 2020-01-29 2020-01-29 - 2020-01-30 Usługi Pogrzebowe Sławomir Fabijański, ul. Narodowa 10, 05-800 Pruszków
NIP: 5341836624
Zakup wiązanki z szarfą biało-czerwoną z napisem „mieszkańcy i Wójt Gminy Michałowice”. 250,00 Zamówienie / Zlecenie
BF.211.2020 2020-01-29 2020-01-23 - 2020-01-24 Marcin Pakuła- PB-Matic usługa-wynajem kopertownicy 3 414,48 Zamówienie / Zlecenie
KS.212.2020 2020-01-29 2020-01-17 - 2020-01-17 DARIUSZ KANCLERSKI, ul. Parkowa 79, 05-806 Pęcice
NIP: 5342112816
Zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizowanego koncertu kolędowego pt. „SŁOWICZE KOLĘDOWANIE” – Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej "Poznańskie słowiki", który odbędzie się 19 stycznia 2020 r. o godz. 15.30 w kościele w Komorowie przy ul. 3 Maja 9 i o godz. 19.00 w kościele w Michałowicach przy ul. Szkolnej 11. 547,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.213.2020 2020-01-30 2020-02-04 - 2020-03-15 Uczniowski Klub Sportowy „FC Komorów”, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, realizację zadania publicznego pod tytułem: Akcja – „Aktywność fizyczna bez barier” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 23 stycznia 2020 r. 10 000,00 Umowy dotacyjne
OA.214.2020 2020-01-30 2020-02-02 - 2020-02-02 Beata Jucejko Pałęcka Przygotowanie i przeprowadzenie Zabawy karnawałowej dla dzieci pt."Wyprawa na wyspę skarbów" - Nowa Wieś 1 000,00 Umowa o dzieło
FZ.215.2020 2020-01-30 2020-01-29 - 2020-03-05 Zakład Usługowo-Projektowo-Produkcyjny DROMARK, ul. J Sułkowskiego 4a, 05-820 Piastów
NIP:
Wykonanie tablic informacyjnych wraz z projektem graficznym dla projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych. 5 412,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.216.2020 2020-01-30 2020-01-24 - 2020-01-31 MM CONSULT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Płocka 15 C lok. 4, 01-231 Warszawa
NIP:
Opracowanie wniosku o płatność dla projektu RPMA.04.03.02-14-9444/17 "Redukcja emisji zanieczyszceń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap II" 4 500,00 Umowa zlecenie
FZ.217.2020 2020-01-30 2020-01-30 - 2020-02-28 MM CONSULT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Płocka 15 C lok. 4, 01-231 Warszawa
NIP:
Opracowanie Lokalnego Programu Pomostowego dotyczacego wsparcia najuboższych mieszkańców gminy w celu zmiany systemu ogrzewania wysokoemisyjnego na jeden z systemow niskoemisyjnychMM 7 995,00 Umowa zlecenie
IT.218.2020 2020-01-30 2020-01-30 - 2021-01-12 4IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wiejska 21 lok. 5, 81-068 Gdynia
NIP:
Telefon Cisco SPA502G 2 szt, PLA-PRO-M Słuchawka nagłowna Platora Pro-M z kablem przyłączeniowym 1szt 940,48 Zamówienie / Zlecenie
FZ.219.2020 2020-01-30 2020-01-30 - 2020-02-28 Athon Partner Consulting - Mariusz Malinowski, ul. Chopina 61, 05-085 Kampinos
NIP:
Wykonania na rzecz Gminy Michałowice, jako Lidera Projektu, opracowania dokumentacji przetargowej, tj. SIWZ wraz z załącznikami oraz projektem umowy dla potrzeb wyłonienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Nadzoru Inwestorskiego/Inżyniera Kontraktu” na potrzeby realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” 17 220,00 Umowa zlecenie
FZ.220.2020 2020-01-30 2020-01-30 - 2020-06-20 ALCYONA Firma Doradcza Marzena Wistuba-Wesołek, ul. Dębowa 3 lok. 4, 44-246 Palowice
NIP: 6422459994
Wykonanie na rzecz Gminy Michałowice czynności koordynacyjnych rozliczania projektu pn. ”Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 33 948,00 Umowa zlecenie
FZ.221.2020 2020-01-31 2020-01-31 - 2020-12-31 Krystyna Kłos Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
KA.222.2020 2020-01-31 2020-01-01 - 2020-12-31 Pracownicy UGM
NIP:
Umowy ryczałtowe na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych. 101 170,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.223.2020 2020-01-31 2020-02-01 - 2020-02-29 Włodzimierz Kostera dozór na strefie rekreacji w Komorowie przy ul. Głównej 3 000,80 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-02-27
do umowy nr OŚ.223.2020
2020-03-01-2020-03-08 dozór na strefie rekreacji w Komorowie przy ul. Głównej 774,40 Aneks do umowy
OŚ.224.2020 2020-01-31 2020-02-01 - 2020-02-29 Justyna Ciechomska dozór na boisku ORLIK w Sokołowie 2 670,00 Umowa zlecenie
OŚ.225.2020 2020-01-31 2020-02-01 - 2020-02-29 Bogdan Maruszewski dozór na kompleksie boisk w Granicy 3 000,00 Umowa zlecenie
OŚ.226.2020 2020-01-31 2020-02-01 - 2020-02-29 Stanisław Smolak dozór na placu zabaw w Opaczy Kolonii 1 729,80 Umowa zlecenie
OŚ.227.2020 2020-01-31 2020-02-01 - 2020-02-29 Artur Kostera dozór na placu zabaw w Komorowie przy ul. Turystycznej 800,00 Umowa zlecenie
OŚ.228.2020 2020-01-31 2020-02-01 - 2020-02-29 Marian Mazur dozór na strefie rekreacjiw Komorowie przy ul. Kolejowej 2 976,00 Umowa zlecenie
OŚ.229.2020 2020-01-31 2020-02-01 - 2020-02-29 Jerzy Pokropek, ul. Polna 13a Nowa Wieś
NIP: 5341261678
dozór na placu zabaw w Granicy przy ul. Poprzecznej 1 399,65 Umowa zlecenie
OŚ.230.2020 2020-01-31 2020-02-01 - 2020-02-29 Jerzy Pokropek, ul. Polna 13a Nowa Wieś
NIP: 5341261678
dozór na strefie rekreacji w Reguąłch przy ul. Wiejskiej 2 852,00 Umowa zlecenie
OŚ.231.2020 2020-01-31 2020-02-01 - 2020-02-29 ABG MATERIAŁY Bartosz Lewandowski, ul. Sokołów Rodzinna 39a, 05-806 Komorów
NIP: 6731708314
dozór na strefie rekracji w Michałowicach przy ul. 11 Listopada 2 850,00 Umowa zlecenie
OA.232.2020 2020-01-31 2020-01-24 - 2020-01-31 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup wyposażenia biurowego na potrzeby pracowników Urzędu Gminy Michałowice 2 648,19 Zamówienie / Zlecenie
OA.233.2020 2020-01-31 2020-01-24 - 2020-01-31 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup artykułów technicznych na potrzeby pracowników Urzędu Gminy Michałowice 1 332,67 Zamówienie / Zlecenie
OA.234.2020 2020-01-31 2020-01-07 - 2020-12-22 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przygotowanie i przeprowadzenie 75 zajęć taneczno-ruchowych - Sokołów 6 000,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-06-15
do umowy nr OA.234.2020
2020-06-15-2020-12-22 Aneks do umowy UG/OA/234/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. dot. zmiany harmonogramu prowadzenia zajęć 0,00 Aneks do umowy
OA.235.2020 2020-01-31 2020-01-09 - 2020-12-17 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przygotowanie i przeprowadzenie 37 zajęć taneczno-ruchowych - Suchy Las 2 960,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.236.2020 2020-01-31 2020-01-25 - 2020-01-25 Iwona Gas Przygotowanie i poprowadzenie Balu karnawałowego dla dzieci 25.01.2020 - Osiedle Komorów 300,00 Umowa o dzieło
OA.237.2020 2020-01-31 2020-01-25 - 2020-01-25 Aleksandra Perkowska Przygotowanie i poprowadzenie Balu karnawałowego dla dzieci 25.01.2020 - Osiedle Komorów 300,00 Umowa o dzieło
OA.238.2020 2020-01-31 2020-01-22 - 2020-12-02 Paulina Wądołowska Przygotowanie i przeprowadzenie 16 zajęć - warsztatów kreatywnych dla dzieci - sołectwo Komorów 2 560,00 Umowa o dzieło
OA.239.2020 2020-01-31 2020-02-27 - 2020-04-30 Michał Golba ROBOTECO, ul. Kasztanowa 29, 05-816 Michałowice
NIP:
Przygotowanie i przeprowadzenie 3 zajęć z robotyki dla dzieci - Opacz Kolonia 1 950,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.240.2020 2020-01-31 2020-01-25 - 2020-01-25 Nove e-Media Piotr Niciporuk, ul. Mazowiecka 20/32, 05-077 Warszawa
NIP:
Zorganizowanie, przygotowanie i przeprowadzenie Zabawy karnawałowej dla mieszkańców Osiedla Granica 738,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.241.2020 2020-01-31 2020-01-28 - 2020-03-31 Hanna Osowicka-Kozarzewska Przeprowadzenie 10 zajęć plastycznych dla dorosłych - Osiedle Michałowice 1 500,00 Umowa zlecenie
KS.242.2020 2020-01-31 2020-01-31 - 2020-02-07 EUFONIA Sebastian Grądalski, ul. Wałbrzyska 48 lok. 158, 02-739 Warszawa
NIP: 7381831723
Zapewnienie obsługi technicznej koncertu zespołu Blues Fellows, 7 lutego 2020 r. w sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice. 3 690,00 Umowa zlecenie
OA.243.2020 2020-01-31 2020-01-29 - 2020-06-10 Laboratorium juniora Katarzyna Skomra, ul. Przeskok 3 lok. 6, 05-800 Pruszków
NIP: 9591656948
Przygotowanie i przeprowadzenie 16 zajęć warsztatowo-edukacyjnych dla dzieci - sołectwo Komorów 1 800,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.244.2020 2020-01-31 2020-01-31 - 2020-12-18 Psychoterapia Żaneta Ryszawa, ul. Szczęśliwicka 74 lok. 2, 02-353 Warszawa
NIP: 1130383626
Przygotowanie i przeprowadzenie 10 warsztatów "Tańce w kręgu" dla mieszkańców Osiedla Komorów 2 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.245.2020 2020-01-31 2020-01-08 - 2020-12-16 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przygotowanie i przeprowadzenie 40 zajęć taneczno-ruchowych dla mieszkańców sołectwa Pęcice 3 200,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.246.2020 2020-02-03 2020-02-03 - 2020-12-31 Alina Doda Tłumaczenie materiałów promocyjnych na język włoski 550,00 Umowa o dzieło
OC.247.2020 2020-02-03 2020-02-03 - 2020-12-31 Komendant Powiatowy Policji w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 8, 05-800 Pruszków
NIP:
Porozumienie w sprawie zorganizowania w roku 2020 służb ponadnormatywnych policjantów Komisariatu Policji w Michałowicach, finansowanych ze środków stanowiących dochody własn Gminy Michałowice 160 000,00 Umowa/Porozumienie - bez kosztowe
GR.248.2020 2020-02-03 2020-01-31 - 2020-03-31 Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych "Kujawski-Nosecki-Kunicki" s.c., ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 27 lok. 28, 05-800 Pruszków
NIP: 5340006984
potwierdzenie zajęcia dz.ewid. 1023,1026,1031,1035,1039,1043,1046, stanowiące częśc ul. Lotniczej w obrebie Michałowice osiedle 4 182,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.249.2020 2020-02-03 2020-02-03 - 2020-12-31 Tomasz Matysiak BTM-KOM, ul. Przemysłowa lok. 22, 21-400 Łuków
NIP: 8252026109
Zakup skaner dla biura podawczego 1 799,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.250.2020 2020-02-03 2020-01-25 - 2020-06-13 JOANNA MENTEL CIASTA I KSIĄŻKI, ul. Osiedle Kazimierzowskie 25 lok. 40, 31-843 Kraków
NIP: 6782946236
Przygotowanie i poprowadzenie warsztatów kulinarnych dla dzieci (7 spotkań w dwóch grupach) - Osiedle Michałowice 10 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.251.2020 2020-02-03 2020-01-21 - 2020-12-18 Bożenna Rybkowska Sprzątanie w świetlicy w Pęcicach Małych 7 140,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-06-08
do umowy nr OA.251.2020
2020-06-08-2020-12-18 Aneks do umowy UG/OA/251/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. - dodano zapis dotyczący COVID-19 0,00 Aneks do umowy
OA.252.2020 2020-02-03 2020-01-21 - 2020-12-18 Grzegorz Śliwiński Administrowanie stroną internetową sołectwa Pęcice Małe (www.pecicemale.pl) 1 920,00 Umowa zlecenie
OA.253.2020 2020-02-03 2020-01-21 - 2020-12-18 Danuta Kamińska Sprzątanie w świetlicy w Opaczy-Kolonii 12 000,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-06-08
do umowy nr OA.253.2020
2020-06-08-2020-12-18 Aneks do umowy UG/OA/253/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. - dodano zapis dotyczący COVID-19 0,00 Aneks do umowy
OA.254.2020 2020-02-03 2020-01-21 - 2020-01-27 Henryka Piskurz Dodatkowe prace porządkowe w budynku Urzędu Gminy Michałowice 800,00 Umowa zlecenie
OA.255.2020 2020-02-03 2020-01-20 - 2020-12-18 Ewa Chruściak Sprzątanie w świetlicy w Suchym Lesie 6 000,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-06-08
do umowy nr OA.255.2020
2020-06-08-2020-12-18 Aneks do umowy UG/OA/255/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. - dodano zapis dotyczący COVID-19 0,00 Aneks do umowy
OA.256.2020 2020-02-03 2020-01-20 - 2020-12-18 Wioletta Lulis Sprzątanie w świetlicy w Granicy 16 200,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-06-08
do umowy nr OA.256.2020
2020-06-08-2020-12-18 Aneks do umowy UG/OA/256/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. - dodano zapis dotyczący COVID-19 0,00 Aneks do umowy
OA.257.2020 2020-02-03 2020-01-21 - 2020-12-18 Barbara Więch Sprzątanie w świetlicy w Pęcicach 5 712,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-06-08
do umowy nr OA.257.2020
2020-06-08-2020-12-18 Aneks do umowy UG/OA/257/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. - dodano zapis dotyczący COVID-19 0,00 Aneks do umowy
IR.258.2020 2020-02-03 2020-01-15 - 2021-01-31 Budownictwo Paweł Chojecki, ul. Robotnicza 39A, 05-800 Pruszków
NIP: 5341077644
wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego na remont dwóch pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Michałowice 590,40 Zamówienie / Zlecenie
IR.259.2020 2020-02-03 2020-01-31 - 2020-02-14 ZAKŁAD ELEKTROMECHANIKI DŹWIGOWEJ KRZYSZTOF BORGUL adaptacja oprogramowania sterownika dźwigu do wykonania jazdy specjalnej na parter z otwarciem drzwi w budynku przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach 492,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.260.2020 2020-02-04 2020-01-07 - 2020-12-31 "PRESSCOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław
NIP: 8971688084
Prenumerata czasopisma "Przetargi publiczne" 432,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.261.2020 2020-02-04 2020-02-04 - 2020-09-10 Projektsan.pl Ewa Wojniak, ul. Babiego Lata 21, 05-830 Nadarzyn
NIP:
Sprawowanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej nad realizacją zadania :budowa budynku socjalnego w Komorowie przy ul. Sieradzkiej w ramach zadania "budowa budynków socjalnych" 4 000,00 Umowa zlecenie
KS.262.2020 2020-02-04 2020-03-01 - 2020-05-10 Stowarzyszenie Aktywnie, Bezpiecznie, Ciekawie, ul. Widok 14, 05-816 Michałowice
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, realizację zadania publicznego pod tytułem: Zakup sprzętu kajakowego dla podniesienia aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Michałowice określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 24 stycznia 2020 r., 10 000,00 Umowy dotacyjne
Aneks nr 1
z dnia 2020-04-07
do umowy nr KS.262.2020
2020-04-07-2020-05-29 Aneks do umowy UG/KS/262/2020 z 6.02.2020 r. - wydłużnie terminu reazlizacji na maksymalne 90 dni 0,00 Aneks do umowy
FZ.263.2020 2020-02-04 2020-02-04 - 2020-12-31 HERMES Jarosław Koć, ul. Aleje Jerozolimskie 290, 05-820 Reguły
NIP:
Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
FZ.264.2020 2020-02-04 2020-02-04 - 2020-12-31 Tadeusz Szumielewicz Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OA.265.2020 2020-02-04 2020-02-08 - 2020-02-08 Mirosław Sajak Przygotowanie i wykonanie autorskiej oprawy muzycznej podczas Zabawy karnawałowej dla dorosłych 08.02.2020 Nowa Wieś 1 700,00 Umowa o dzieło
IR.266.2020 2020-02-04 2020-02-04 - 2020-03-05 SAAR ARCHITEKCI - MGR INŻ. ARCH. RADOSŁAW SADOWSKI, ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa
NIP:
Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy boiska przy ZSO w Komorowie w zakresie wymiany nawierzchni w ramach zadania budżetowego pn: ,,ZSO w Komorowie – modernizacja nawierzchni boiska” 6 150,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.267.2020 2020-02-04 2020-02-04 - 2020-12-31 Wanda Sarna Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
KS.268.2020 2020-02-04 2020-02-03 - 2020-02-29 Dorota Zglińska pomoc administracyjna w referacie Kultury i Spraw Społecznych 2 720,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-02-27
do umowy nr KS.268.2020
2020-03-01-2020-03-31 Aneks do umowy UG/KS/268/2020 - pomoc administracyjna w referacie Kultury i Spraw Społecznych 2 992,00 Aneks do umowy
OA.269.2020 2020-02-04 2020-01-30 - 2020-01-31 PUHP Dragon Sp. z o.o., ul. Błońska 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5210083377
Zakup art. spożywczych z przeznaczeniem na przygotowanie posiłku regeneracyjnego podczas Balu karnawałowego dla dzieci z sołectwa Nowa Wieś 299,84 Zamówienie / Zlecenie
KS.270.2020 2020-02-04 2020-02-05 - 2020-02-07 Jerzy Więckowski przygotowanie i poprowadzenie dzieła - koncertu zespołu Blues Fellows 7 lutego 2020 r. w sali mutimedialnej Urzędu Gminy Michałowice w Regułach o godz. 19.00. 4 340,00 Umowa o dzieło
IR.271.2020 2020-02-05 2020-01-15 - 2020-08-19 KRAWIEC PIOTR "DOM RETRO" Pracownia Architektoniczna, 05-079 Michałów
NIP:
Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji budowy budynku socjalnego w Komorowie przy ul. Sieradzkiej 7 380,00 Umowa zlecenie
OA.272.2020 2020-02-05 2020-01-30 - 2020-01-30 ,, BIGUS" TOMASZ M. BIGUS, ul. Polna 2, 05-816 Michałowice
NIP: 7412092162
Wykonanie usługi gastronomicznej podczas oficjalnego spotkania Wójt Gminy Michałowice z przedstawicielami samorządów gmin ościennych 64,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.273.2020 2020-02-05 2020-02-03 - 2020-12-31 Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów, ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin
NIP:
Prenumerata Gazety Sołeckiej 2020 924,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.274.2020 2020-02-05 2020-02-05 - 2020-12-31 Nataliya Galytska Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OA.275.2020 2020-02-05 2020-02-05 - 2020-02-12 IMPULS Wojciech Myśliwiec, ul. Karczewskiego 7, 05-870 Błonie
NIP: 8451663190
Wymiana uszkodzonych wentylatorów bytowych na dachu budynku Urzędu Gminy 2 890,50 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.276.2020 2020-02-05 2020-01-31 - 2021-04-30 AQUAGEO Michał Fic, ul. Grocholskiego 1, 05-090 Falenty
NIP:
Ekspertyza i opinia w postępowaniu dotyczącym zmiany stanu wody na gruncie na działce o num. ewid. 1298 w Gminie Michałowice 6 000,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.277.2020 2020-02-06 2020-02-06 - 2020-02-07 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
zakup roż wraz z dostawą dla wykonawców koncertu – zespołu Blues Fellows (6 osób, białe dla mężczyzn po 1 szt., czerwone dla kobiety 5 szt.), który odbędzie się 7 lutego 2020 r. o godz. 19.00 w Sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice, Reguły Aleja Powstańców Warszawy 1. 175,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.278.2020 2020-02-06 2020-02-06 - 2020-03-10 Belu Jacek Godowski, ul. Bruzdowa 19A, 02-994 Warszawa
NIP:
Wykonanie i montaż tabliczki szklanej na elewacji budynku Urzędu Gminy 1 254,60 Zamówienie / Zlecenie
GK.279.2020 2020-02-06 2020-02-06 - 2020-02-20 Jan Wojcieski Biuro Usług Projektowych "KANPRO", ul. Radzymińska 36/38/40 lok. 11, 03-752 Warszawa
NIP: 5361005286
Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego dla budowy sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 719 stanowiącej Aleje Jerozolimskie w Opaczy Kolonii w ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki” 1 845,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.280.2020 2020-02-06 2020-02-06 - 2020-02-20 Specjalistyczna Pracownia Projektowa WAGA-BART ZBigniew Bartosik, ul. Wojciechowskiego 37 lok. 4, 02-495 Warszawa
NIP: 5220050095
Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego dla przebudowy rowu U-1 od ul. Przeciętnej do ul. Partyzantów w Pruszkowie w ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki” 2 337,00 Zamówienie / Zlecenie
SO.281.2020 2020-02-06 2020-01-22 - 2020-12-31 Zofia Brzezińska aktualizowanie rejestru wyborców 2 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.282.2020 2020-02-07 2020-02-06 - 2020-03-10 Antare Sp z o.o., ul. Białobrzeska 15, 02-370 Warszawa
NIP:
Wykonanie tabliczek w kolorze czerwonym z tworzywa PCV, celem aktualizacji danych Urzędu Gminy Michałowice 184,50 Zamówienie / Zlecenie
PR.283.2020 2020-02-07 2020-02-03 - 2020-02-06 Print Pol, ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP:
wykonanie druku i składu Gminnego Biuletynu Informacyjnego nr 1/2020 10 455,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.284.2020 2020-02-07 2020-02-04 - 2020-02-12 Wide Format Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 44, 05-816 Michałowice-Wieś
NIP:
zleca wykonanie 2 000 szt. ulotek A5 do wykorzystania w kampanii promocyjnej „Stop SMOG” 396,06 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.285.2020 2020-02-07 2020-02-07 - 2020-02-28 USSURI OCHRONA PRZYRODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Myśliwska 14, 05-840 Brwinów
NIP:
dostawa budek lęgowych dla ptaków 975,00 Zamówienie / Zlecenie
BF.286.2020 2020-02-07 2020-02-05 - 2020-02-29 Barbara Budzyniak rozniesienie decyzji podatkowych 1 500,00 Umowa zlecenie
BF.287.2020 2020-02-07 2020-02-04 - 2020-02-29 Edward Chruściak rozniesienie decyzji podatkowych 800,00 Umowa zlecenie
BF.288.2020 2020-02-07 2020-02-03 - 2020-02-29 Artur Kostera rozniesienie decyzji podatkowych 3 500,00 Zamówienie / Zlecenie
BF.289.2020 2020-02-07 2020-02-06 - 2020-02-29 Magdalena Krajnik-Partyka rozniesienie decyzji podatkowych 6 200,00 Umowa zlecenie
BF.290.2020 2020-02-07 2020-02-04 - 2020-02-29 Zdzisław Krupa rozniesienie decyzji podatkowych 2 500,00 Umowa zlecenie
BF.291.2020 2020-02-07 2020-02-06 - 2020-02-29 Bartosz Lewandowski rozniesienie decyzji podatkowych 1 000,00 Umowa zlecenie
BF.292.2020 2020-02-07 2020-02-04 - 2020-02-29 Waldemar Widlicki rozniesienie decyzji podatkowych 2 500,00 Umowa zlecenie
PR.293.2020 2020-02-07 2020-02-06 - 2020-02-14 Firma Usługowo - Handlowa "AMBIT" Michalec Bogdan, ul. Raszyńska 20, 05-816 Michałowice
NIP: 8110008047
wykonanie 100 szt. naklejek z laminatem w formacie A3 przeznaczonych dla uczniów szkół w ramach kampanii dot. profilaktyki otyłości u dzieci pn. „Wszystko o cukrze, czyli ile go jeść i kiedy najlepiej, by nie szkodził zdrowiu” 615,00 Zamówienie / Zlecenie
BF.294.2020 2020-02-07 2020-02-03 - 2020-02-29 Alicja Bodych rozniesienie decyzji podatkowych 6 000,00 Umowa zlecenie
BF.295.2020 2020-02-07 2020-02-03 - 2020-02-29 Małgorzata Szczepańska rozniesienie decyzji podatkowych 5 000,00 Umowa zlecenie
BF.296.2020 2020-02-07 2020-02-03 - 2020-02-29 Iwona Michalska-Skrzypczuk rozniesienie decyzji podatkowych 8 000,00 Umowa zlecenie
BF.297.2020 2020-02-07 2020-02-03 - 2020-02-29 Edyta Sawczyńska roznoiesienie decyzji podatkowych 8 000,00 Umowa zlecenie
BF.298.2020 2020-02-07 2020-02-03 - 2020-02-29 Elżbieta Jarzębowska rozniesienie decyzji podatkowych 6 000,00 Umowa zlecenie
BF.299.2020 2020-02-07 2020-02-03 - 2020-02-29 Rafał Raczyński rozniesienie decyzji podatkowych 6 500,00 Umowa zlecenie
PR.300.2020 2020-02-07 2020-02-10 - 2020-02-21 AWIH, ul. Łopuszańska 53, 02-232 Warszawa
NIP: 1130061093
wykonanie papierowych toreb reklamowych z logiem Gminy Michałowice. 1 493,22 Zamówienie / Zlecenie
PR.301.2020 2020-02-07 2020-02-04 - 2020-02-07 Agencja PROFIL Gabriela Milewska-Kalinowska, ul. Stanisława Moniuszki 6 lok. 2, 05-806 Komorów
NIP: 5341201096
Publikacja prasowa 3 690,00 Umowa zlecenie
PR.302.2020 2020-02-07 2020-02-05 - 2020-12-31 FOTOSPRESS, ul. Wiosny Ludów 41 lok. 1, 02-495 Warszawa
NIP:
Publikacje prasowe 19 680,00 Umowa zlecenie
PR.303.2020 2020-02-07 2020-02-05 - 2020-12-30 Przegląd Regionlany, ul. Sierakowskiego 12a, 05-500 Piaseczno
NIP: 1231415150
Publikacje prasowe 12 177,00 Umowa zlecenie
PR.304.2020 2020-02-07 2020-02-05 - 2020-02-06 Print Pol, ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP:
Zleca wykonanie 3000 sztuk ulotek – insertów do Gminnego Biuletynu Informacyjnego nr 01/2020. 1 451,40 Zamówienie / Zlecenie
PR.305.2020 2020-02-07 2020-02-05 - 2020-12-30 WPR Media s.c., ul. Niecała 10 lok. 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342592093
Publikacje prasowe 18 696,00 Umowa zlecenie
GK.306.2020 2020-02-07 2020-02-07 - 2020-07-30 Jan Wojcieski Biuro Usług Projektowych "KANPRO", ul. Radzymińska 36/38/40 lok. 11, 03-752 Warszawa
NIP: 5361005286
Opracowanie dokumentacji projektowej na:„Przebudowę drogi i budowę odwodnienia wraz z zamianą rowu R-10 na rurociąg w ulicy Wspólnoty Wiejskiej w Sokołowie” 49 938,00 Umowa zlecenie
OŚ.307.2020 2020-02-07 2020-01-01 - 2020-02-29 Tomasz Piotrowski Przetrzymywaniw węża Boa Kubańskiegi 615,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.308.2020 2020-02-10 2020-02-06 - 2020-12-20 PZM WIMET Zbigniew Wiśniewski Sp. J,, ul. Krucza 2, 05-420 Józefów
NIP: 5320000286
wymiana i uzupełnienie znaków drogowych pionowych i poziomych 136 764,00 Umowa zlecenie
OA.309.2020 2020-02-10 2020-02-10 - 2020-02-28 Wamet Adrzej Walendziak, ul. Ludna 37, 05-822 Milanówek
NIP: 5291106590
Wykonanie i montaż verticali w pomieszczeniach Referatu Promocji i Kultury SPołecznej oraz w pomieszczeniu Referatu Inwestycji i Remontów 3 690,25 Zamówienie / Zlecenie
OA.310.2020 2020-02-10 2020-02-03 - 2020-02-10 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup szafki na klucze 736,77 Zamówienie / Zlecenie
OA.311.2020 2020-02-10 2020-01-02 - 2020-01-02 TORPAK Sp. komandytowa Krzysztof Baran, ul. Działkowa 16, 05-816 Reguły
NIP: 5340018390
Zakup art. przemysłowych przeznaczonych do wykorzystania podczas przedsięwzięć kulturalnych organizowanych dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 145,90 Zamówienie / Zlecenie
OA.312.2020 2020-02-10 2020-02-06 - 2020-02-06 TORPAK Sp. komandytowa Krzysztof Baran, ul. Działkowa 16, 05-816 Reguły
NIP: 5340018390
Zakup art. przemysłowych przeznaczonych do wykorzystania podczas Zabawy karnawałowej i innych przedsięwzięć kulturalnych organizowanych dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 149,38 Zamówienie / Zlecenie
KS.313.2020 2020-02-11 2020-02-07 - 2020-02-10 Usługi Pogrzebowe Sławomir Fabijański, ul. Narodowa 10, 05-800 Pruszków
NIP: 5341836624
wykonanie wiązanki z szarfą biało-czerwoną z napisem „Radni i Wójt Gminy Michałowice”. 250,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.314.2020 2020-02-11 2020-02-07 - 2020-02-07 DARIUSZ KANCLERSKI, ul. Parkowa 79, 05-806 Pęcice
NIP: 5342112816
Zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizowanych wydarzeń promocyjno-kulturalnych. 353,86 Zamówienie / Zlecenie
KS.315.2020 2020-02-11 2020-02-11 - 2020-02-11 Maja Ożóg przyznanie stypendium sportowego dla Mai Ożóg na okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. w wysokości 600,00 zł miesięcznie 3 600,00 Umowy dotacyjne
OA.316.2020 2020-02-11 2020-02-11 - 2020-02-21 ZAKŁAD ELEKTROMECHANIKI DŹWIGOWEJ KRZYSZTOF BORGUL Wykonanie wymiany włącznika krańcowego na kabinie oraz kontaktu drzwi kabinowych w dźwigu osobowym w budynku Urzędu Gminy Michałowice przy Alei Powstańców Warszawy 1 w Regułach z uwagi na awarię 332,10 Zamówienie / Zlecenie
IR.317.2020 2020-02-11 2020-02-04 - 2020-02-05 Budownictwo Paweł Chojecki, ul. Robotnicza 39A, 05-800 Pruszków
NIP: 5341077644
Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego na remont Biblioteki w Nowej Wsi przy ul. Głównej 52A 246,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.318.2020 2020-02-11 2020-01-31 - 2020-01-31 CWS-BOCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Rokicińska 156 B, 92-412 Łódź
NIP: 5210123622
Wymiana wycieraczek w budynku Urzędu Gminy 927,85 Zamówienie / Zlecenie
OA.319.2020 2020-02-11 2020-02-04 - 2020-04-28 YVONNE Krzysztof Olejarczyk, ul. Michała Spisaka 25, 02-495 Warszawa
NIP: 5221499259
Przygotowanie i przeprowadzenie 18 zajęć sportowych zumba dla dzieci i dorosłych, mieszkańców sołectwa Michałowice 2 340,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.320.2020 2020-02-11 2020-02-01 - 2020-12-31 Jacek Wrzeszcz przyznanie stypendium sportowego dla Marty Wrzeszcz na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Marcie Wrzeszcz w wysokości 600,00 zł miesięcznie powołanie do reprezentowania Rzeczypospolitej Polskiej w Mistrzostwach Europy oraz Mistrzostwach Świata. 7 200,00 Umowa stypendialna
IR.321.2020 2020-02-11 2020-02-04 - 2020-08-19 ZAKŁAD BUDOWNICTWA OGÓLNEGO "KARBUD" KARLICKI WOJCIECH, 96-500 Kożuszki-Parcel
NIP: 8370004394
Aneks do umowy nr IR/1899/2019 z dnia 19.12.2019r "Budowa budynku socjalnego w Komorowie przy ul. Sieradzkiej"- roboty dodatkowe i zamienne 16 379,80 Zamówienie / Zlecenie
FZ.322.2020 2020-02-11 2020-02-11 - 2020-12-31 Artur Piotrkowicz Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OA.323.2020 2020-02-12 2020-02-12 - 2020-03-10 Luga24.pl Sklepy internetowe Łukasz GAwdyn, ul. Wschodnia 25, 45-449 Opole
NIP:
Zakup apteczek do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 390,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.324.2020 2020-02-12 2020-02-12 - 2020-12-31 Jacek Parchan Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
KS.325.2020 2020-02-12 2020-02-17 - 2020-03-31 Koło Gospodyń Wiejskich w Pęcicach Małych - Pęciczanki rejestr nr: 1421040002, ul. Brzozowa 18, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, realizację zadania publicznego pod tytułem: „Dzień kobiet w teatrze” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 3 lutego 2020 r. 4 500,00 Umowy dotacyjne
Aneks nr 1
z dnia 2020-03-24
do umowy nr KS.325.2020
2020-02-17-2020-05-16 aneks 1/2020 do umowy UG/KS/325/2020 - wydłużenie terminu realizacji zadania publicznego 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2020-05-15
do umowy nr KS.325.2020
2020-05-17-2020-12-31 Aneks nr 2 do umowy KS/325/2020 - dotacja art. 19a wydłużenie terminu realizacji zadania na podstawie art. 15zzzzzb ust. 2 ustawy z dnia 2.03.2020 r. dot. COVID-19 0,00 Aneks do umowy
KS.326.2020 2020-02-12 2020-02-28 - 2020-05-08 Koło Gospodyń Wiejskich w Pęcicach Małych - Pęciczanki rejestr nr: 1421040002, ul. Brzozowa 18, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, realizację zadania publicznego pod tytułem: Zajęcia wokalne z dyrygentką oraz akompaniatorem dla chóru „Pęciczanki” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 6 lutego 2020 r., 2 600,00 Umowy dotacyjne
OŚ.327.2020 2020-02-12 2020-02-14 - 2020-12-31 FAGUS Sp. z o.o., ul. Al. Krakowska 110 lok. 114, 00-971 Warszawa
NIP: 5222843925
Roboty porządkowe na terenie Gminy Michałowice 803 255,00 Umowa zlecenie
IT.328.2020 2020-02-13 2020-02-13 - 2020-02-17 "USŁUGI INFORMATYCZNE INFO-SYSTEM" ROMAN I TADEUSZ GROSZEK SPÓŁKA JAWNA, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 31 lok. 240, 05-120 Legionowo
NIP: 5361745379
Przygotowanie eksportów baz danych do systemów TransGUS 1 217,70 Zamówienie / Zlecenie
OA.329.2020 2020-02-13 2020-03-21 - 2020-03-21 Fundacja Nasze Szczęścia, ul. Lipków, Mościckiego 71, 05-080 Stare Babice
NIP:
Przedstawienie teatralne dla dzieci i ich rodziców "Czarny Garnek" Osiedle Komorów 800,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.330.2020 2020-02-13 2020-02-10 - 2020-02-10 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup art. technicznych na potrzeby konserwatora UG Michałowice 126,46 Zamówienie / Zlecenie
OA.331.2020 2020-02-13 2020-03-07 - 2020-03-07 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAIKS za koncert "An Dreo e Karina" 07.03.2020 522,75 Zamówienie / Zlecenie
OA.332.2020 2020-02-13 2020-01-25 - 2020-01-25 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAIKS - Zabawa karnawałowa w Granicy 25.01.2020 90,77 Zamówienie / Zlecenie
OA.333.2020 2020-02-13 2020-02-08 - 2020-02-08 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAIKS - Zabawa karnawałowa w Nowej Wsi 08.02.2020 r. 209,10 Zamówienie / Zlecenie
IR.334.2020 2020-02-13 2020-02-13 - 2020-03-23 ER-KA Renata Kowalska, ul. Aleja Wojska Polskiego 46, 05-820 Piastów
NIP: 5222364840
Bieżąca konserwacja – modernizacja pomieszczeń biblioteki Publicznej w Nowej Wsi, gm. Michałowice w ramach zadania budżetowego pn: ,,Przedszkole w Nowej Wsi – modernizacja obiektu przedszkolnego i biblioteka” 76 983,40 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2020-03-11
do umowy nr IR.334.2020
2020-03-23-2020-03-12 na wykonanie bieżącej konserwacji – modernizacji pomieszczeń biblioteki Publicznej w Nowej Wsi, gm. Michałowice w ramach zadania budżetowego pn: ,,Przedszkole w Nowej Wsi – modernizacja obiektu przedszkolnego i biblioteka” 4 299,98 Aneks do umowy
OA.335.2020 2020-02-13 2020-02-27 - 2020-05-16 Tomasz Niedziński Przeprowadzenie 4 zajęć modelarstwa dla dzieci i młodzieży w wieku 7-14 lat, osiedle Komorów 600,00 Umowa zlecenie
GK.336.2020 2020-02-13 2020-02-13 - 2020-12-20 Usługi Asenizacyjne Leon Szeląg, ul. Słowikowskiego 62a, 05-090 Raszyn
NIP: 5222345423
usuwanie zalewisk wodnych na drogach gminnych, poprzez ich wypompowywanie taborem asenizacyjnym 23 220,00 Umowa zlecenie
GR.337.2020 2020-02-13 2020-02-13 - 2020-03-02 Doradztwo Gospodarcze Robert Szewczyk, ul. Szkolna 30b, 05-515 Nowa Wola
NIP: 1230273570
szacowanie nieruchomości cz, dz, 425/2 połozonej w Opaczy Kolonia centrala telekomunikacyjna okreslenie wysokości czynszu dzierżawnego 2 091,00 Umowa zlecenie
OA.338.2020 2020-02-14 2020-02-03 - 2020-02-05 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup czajników bezprzewodowych dla potrzeb pracownikó Urzędu Gminy Michałowice 605,16 Zamówienie / Zlecenie
SO.339.2020 2020-02-14 2020-01-22 - 2020-12-31 Jolanta Krzysiak Prowadzenie rejestru wyborców 900,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.340.2020 2020-02-17 2020-02-11 - 2020-02-14 Firma Usługowo - Handlowa "AMBIT" Michalec Bogdan, ul. Raszyńska 20, 05-816 Michałowice
NIP: 8110008047
druk 6 szt. banerów - wymień kopciucha 3 985,20 Zamówienie / Zlecenie
OA.341.2020 2020-02-17 2020-02-17 - 2020-02-28 Komputronik, ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań
NIP: 9720902729
Zakup komputera dla potrzeb sołectwa Suchy Las 959,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.342.2020 2020-02-17 2020-02-12 - 2020-02-13 P.P.U.H. WiK Zawadka Sp. j., ul. Jesionowa 30, 05-816 Michałowice
NIP: 5342186766
Naprawa i regulacja okien w pomieszczeniach Urzędu Gminy Michałowice 7 872,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.343.2020 2020-02-17 2020-02-17 - 2020-02-23 EUFONIA Sebastian Grądalski, ul. Wałbrzyska 48 lok. 158, 02-739 Warszawa
NIP: 7381831723
organizacja koncertu Gordona Haskella, 23 lutego 2020 r. na sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice. 16 000,00 Umowa zlecenie
KS.344.2020 2020-02-17 2020-02-17 - 2020-03-12 Hanna Osowicka-Kozarzewska wykonanie artystycznej dekoracji sali Szkoły Podstawowej w Michałowicach na potrzeby przygotowywanej prezentacji objętej patronatem Wójta Gminy Michałowice, która przygotowywana jest w ramach Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych w 102. Rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości pt. „Do Hymnu – III edycja” 2 000,00 Umowa o dzieło
FZ.345.2020 2020-02-18 2020-02-18 - 2020-12-31 Czesław Kosmaty Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
IT.346.2020 2020-02-18 2020-02-24 - 2020-12-31 SIGMA JOANNA RĄPAŁA, ul. Bałtycka 7 lok. 9, 74-500 Chojna
NIP:
zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych 80 450,20 Umowa zakupu
IR.347.2020 2020-02-18 2020-02-18 - 2020-03-16 Budownictwo Paweł Chojecki, ul. Robotnicza 39A, 05-800 Pruszków
NIP: 5341077644
Wykonanie dokumentacji przetargowej /przedmiary, kosztorysy inwestorskie,specyfikacje/ na modernizację obiektów szkolnych w Komorowie i modernizację obiektu przedszkolnego w Nowej Wsi. 7 380,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.348.2020 2020-02-18 2020-02-18 - 2020-12-31 Wojciech Burs Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
FZ.349.2020 2020-02-18 2020-02-18 - 2020-12-31 Ryszard Długołęcki Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
GK.350.2020 2020-02-18 2020-02-18 - 2020-04-17 Specjalistyczna Pracownia Projektowa WAGA-BART ZBigniew Bartosik, ul. Wojciechowskiego 37 lok. 4, 02-495 Warszawa
NIP: 5220050095
Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu (modernizacji) zbiornika wodnego w Komorowie Wsi w ramach zadania budżetowego "Modernizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi" 41 820,00 Umowa zlecenie
FZ.351.2020 2020-02-18 2020-02-19 - 2020-12-31 Przemysław Sowa Pełnienie czynności zwązanych z funkcją opiekuna sali komputerowej w ramach trwałości projektu "Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice" 17 532,00 Umowa zlecenie
OA.352.2020 2020-02-18 2020-02-17 - 2020-02-28 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Dostawa niszczarek dla potrzeb pracownikó Urzędu Gminy 20 750,10 Zamówienie / Zlecenie
OA.353.2020 2020-02-18 2020-02-24 - 2020-12-31 WEBEYE Polska Sp. z o.o., ul. Wielicka 250, 30-663 Kraków
NIP:
Dostęp do systemu śledzenia pojazdów słuzbowych za pośrednictwem aplikacji sieciowych 811,80 Zamówienie / Zlecenie
KS.354.2020 2020-02-19 2020-02-19 - 2020-02-23 CATERING COMETA Anna Bolek, ul. Polna 21C, 05-806 Nowa Wieś
NIP: 5341021833
wykonanie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu poczęstunku dla wykonawców koncertu - Gordona Haskella i Romana Rogowieckiego, który odbędzie się 23 lutego 2020 r. na Sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice, Reguły Aleja Powstańców Warszawy 1. 162,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.355.2020 2020-02-19 2020-02-11 - 2020-03-31 AUTO LIFT Dariusz Olszak, ul. Mikołaja Reja 28, 05-806 Granica
NIP: 5341025162
wykonanie usługi polegającej na montażu i demontażu sześciu banerów dwustronnie drukowanych o wymiarach 7 x 1,25 m – pt. „Wymień kopciucha”, zachęcających mieszkańców do wymiany pieca w programie dotacji gminnych. 6 642,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.356.2020 2020-02-19 2020-02-12 - 2020-02-14 Wide Format Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 44, 05-816 Michałowice-Wieś
NIP:
druk 2000 szt. ulotek A4 oraz 100 szt. plakatów A1 do wykorzystania w kampanii promocyjnej „Wymień kopciucha”. 1 403,43 Zamówienie / Zlecenie
KS.357.2020 2020-02-19 2020-02-19 - 2020-03-20 WLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Na Uboczu 2 lok. 101, 02-791 Warszawa
NIP:
Wykonanie Statuetek na Festiwal Piosenki Anglojęzycznej SINGING SCHOOLS pod patronatem Wójta Gminy Michałowice, który odbędzie się 21 marca 2020 r. w Sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice w Regułach ul. Aleja Powstańców Warszawy 1. Miejsce dostawy: Urząd Gminy Michałowice ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, Reguły, 05-816 Michałowice. 2 103,25 Zamówienie / Zlecenie
GR.358.2020 2020-02-19 2020-02-19 - 2020-05-29 Baranowski, ul. Nadbrzeżna 34C lok. 113, 05-850 Ożarów mazowiecki
NIP:
wykonanie map podziałowych nieruchomości dla zadania nr 1 -dz. 320 połozona w Granicy zadanie nr 2- dz. 732 Komorów Wieś, zadanie nr 3 działka 218/7 położona w Sokołowie- wydzielenie działki rolnej. 6 752,70 Umowa zlecenie
PR.359.2020 2020-02-19 2020-02-19 - 2020-03-14 CITYBOARD MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa
NIP:
Wykonanie i prezentacja na ekranie nośnika reklamowego - biblordu dotyczacego wydarzeń 6 marca 1944 r. w Opaczy-Kolonii. 1 783,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.360.2020 2020-02-20 2020-02-17 - 2020-12-31 2M Corp Marcin Dłuzewski, ul. Spacerowa 1A, 05-822 Milanówek
NIP: 5291653725
Montaż i serwis dystrybutorówdo wody w pomieszczeniach świetlic będących własnoscią Gminy MIchałowice 17 220,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.361.2020 2020-02-20 2020-02-20 - 2020-12-31 Waldemar Szelągowski Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne) 7 000,00 Umowy dotacyjne
FZ.362.2020 2020-02-20 2020-02-20 - 2020-12-31 Krzysztof Ciszek Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne) 7 000,00 Umowy dotacyjne
KS.363.2020 2020-02-20 2020-02-20 - 2020-02-24 USŁUGI DORADCZE ARTUR GLUZIŃSKI, ul. Tomcia Palucha 31 lok. 72, 02-495 Warszawa
NIP: 5222637870
Szkolenie w Urzędzie Gminy Michałowice z zakresu przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 24 lutego 2020 r. 700,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.364.2020 2020-02-20 2020-02-20 - 2020-02-20 Jacek Więch Dotacja do usunięcia eternitu ul.Zaułek 3 8 797,50 Umowy dotacyjne
KS.365.2020 2020-02-20 2020-03-16 - 2020-06-12 Koło Gospodyń Wiejskich z Opaczy-Kolonii, ul. Polna 23E, 05-816 Opacz-Kolonia
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, realizację zadania publicznego pod tytułem: 10-lecie chóru Czerwone Korale określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 12 lutego 2020 r. 6 500,00 Umowy dotacyjne
KS.366.2020 2020-02-21 2020-01-01 - 2020-12-31 Beata Hyżyk przyznanie stypendium sportowego dla Gracji Hyżyk na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. w wysokości 300,00 zł miesiąecznie. 3 600,00 Umowa stypendialna
OA.367.2020 2020-02-21 2020-02-14 - 2020-02-22 Damian Krawczyk Przeprowadzenie warsztatów tanecznych oraz balu karnawałowego dla mieszkańców osiedla Komorów 1 400,00 Umowa zlecenie
IT.368.2020 2020-02-21 2020-02-21 - 2020-02-21 "AKCESS-NET" FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA Cezary Małota, ul. Wośnicka 31A, 26-600 Radom
NIP:
Przeprowadzenie audyty dostępności cyfrowej serwisów internetowych 3 686,31 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.369.2020 2020-02-24 2020-02-03 - 2020-02-21 KRZYSZTOF PĘCZAK ELPEN, ul. Trójkątna 3, 05-804 Pruszków
NIP:
naprawa instalacji elektrycznej w budynkach saitarnych na strefach rekreacji na terenie gminy Michałowice 6 041,46 Zamówienie / Zlecenie
OA.370.2020 2020-02-24 2020-02-17 - 2020-12-31 TAXPRESS S.C., ul. Marszałkowska 80, 00-517 Warszawa
NIP:
Prenumerata czasopisma „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” na okres od stycznia do grudnia 2020 r 391,13 Zamówienie / Zlecenie
OA.371.2020 2020-02-24 2020-02-20 - 2020-02-20 PIEKARNIA Bogdan Podlewski, ul. Potulickiego 7, 05-800 Pruszków
NIP:
Zakup art. spożywczych dla pracowników Urzędu Gminy na "Tłusty czwartek" 699,30 Zamówienie / Zlecenie
OA.372.2020 2020-02-24 2020-02-12 - 2020-02-13 AGRA Producent Masztów Flagowych Jacek Sobieryn, ul. Kolejowa 3, 95-082 Dobroń
NIP:
Zakup asortymentu do masztów flagowych znajdujących się przed Urzędem Gminy Michałowice 282,90 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.373.2020 2020-02-24 2020-02-21 - 2020-03-27 Terra Group - Bogusław Albinowski, ul. Wrocławska 17B, 65-427 Zielona Góra
NIP:
dostawa ksakadowej konstrukcji kwietnikowej 1 071,10 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.374.2020 2020-02-24 2020-02-21 - 2020-03-20 UNI-ARCZ Sp. z o.o., ul. Wiolinowa 13 lok. 32, 02-785 Warszawa
NIP: 9512444911
dostawa stojaków rowerowych 6 242,25 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.375.2020 2020-02-24 2020-02-24 - 2020-05-31 Majtyka Przemysław zdjęcie i utylizacja eternitu 4 185,00 Umowy dotacyjne
OŚ.376.2020 2020-02-24 2020-04-15 - 2020-10-15 WATERSYSTEM sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Trakt Brzeski 127, 05-077 Zakręt
NIP: 5322048050
konserwacja fontanny na terenie strefy rekreacji w Michałowicach 21 402,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.377.2020 2020-02-24 2020-02-24 - 2020-03-07 Magdalena Warzecha zorganizowanie i poprowadzenie dzieła – recitalu pt. „Kaprysy zaspokojone” , 7 marca 2020 r. godz. 19.00 sala multimedialna Urzędu Gminy Michałowice 7 700,00 Umowa o dzieło
KS.378.2020 2020-02-24 2020-02-24 - 2020-03-07 Michał Jaros zorganizowanie i poprowadzenie dzieła – gry na kontrabasie podczas recitalu Magdaleny Warzechy pt. „Kaprysy zaspokojone”, 7 marca 2020 r. godz. 19.00 sala multimedialna Urzędu Gminy Michałowice. 1 100,00 Umowa o dzieło
KS.379.2020 2020-02-24 2020-02-24 - 2020-03-07 Robert Murakowski zorganizowanie i poprowadzenie dzieła – gry na trąbce podczas recitalu Magdaleny Warzechy pt. „Kaprysy zaspokojone”, 7 marca 2020 r. godz. 19.00 sala multimedialna Urzędu GMiny Michałowice. 1 100,00 Umowa o dzieło
KS.380.2020 2020-02-24 2020-02-24 - 2020-03-07 Kondrad Wantrych zorganizowanie i poprowadzenie dzieła – gry na instrumencie klawiszowym podczas recitalu Magdaleny Warzechy pt. „Kaprysy zaspokojone”, 7 marca 2020 r. godz. 18.00 sala multimedialna Urzędu Gminy Michałowice 1 100,00 Umowa o dzieło
OA.381.2020 2020-02-24 2020-03-07 - 2020-03-07 Łódzki Teatr Piosenki Michał Wieczorek, ul. Liściasta 54 lok. 26, 91-357 Łódź
NIP: 7262436794
Przygotowanie i przeprowadzenie koncertu pt. "Osiecka Filmowa", Nowa Wieś 07.03.2020 2 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.382.2020 2020-02-25 2020-03-02 - 2020-03-31 Bartosz Poniedziałek Przeprowadzenie oceny zewnętrznej funkcjonowania komórki audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Michałowice 2 990,00 Umowa zlecenie
OA.383.2020 2020-02-25 2020-03-08 - 2020-03-08 Łódzki Teatr Piosenki Michał Wieczorek, ul. Liściasta 54 lok. 26, 91-357 Łódź
NIP: 7262436794
Przygotowanie i przeprowadzenie spektaklu pt. "Z piosenką przez świat" sołectwo Komorów 08.03.2020 r. 1 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.384.2020 2020-02-26 2020-03-15 - 2020-03-15 Łódzki Teatr Piosenki Michał Wieczorek, ul. Liściasta 54 lok. 26, 91-357 Łódź
NIP: 7262436794
Przygotowanie i przeprowadzenie koncertu pt. "Wiosna ach to ty"-muzyczne wspomnienie o Marku Grechucie - osiedle Granica 15.03.2020 r. 1 800,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.385.2020 2020-02-26 2020-03-22 - 2020-03-22 Bufet Gastronomiczny Dariusz Kołodziejczuk, ul. Narbutta 86, 02-524 Warszawa
NIP: 5341232688
Przeprowadzenie warsztatów plastycznych dla dzieci i dorosłych - dekoracja stroików wielkanocnych 22.03.2020, Pęcice Małe 900,00 Zamówienie / Zlecenie
UA.386.2020 2020-02-26 2020-02-26 - 2020-05-21 SUNBAR Sp z o.o., ul. Nadarzańska 54, 05-816 Otrębusy
NIP:
Wykonanie analizy i oceny miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązującyh na terenie Gminy Michałowice 12 300,00 Umowa zlecenie
OA.387.2020 2020-02-26 2020-02-24 - 2020-02-24 TECHNICA GROUP SP. Z O.O. SP.K., ul. Miłosna, Ochaby Małe 2, 43-430 Skoczów
NIP:
Zakup art. przemysłowych z przeznaczeniem na wyposażenie świetlicy w Komorowie przy ul. Ceglanej 2D 568,97 Zamówienie / Zlecenie
SP.388.2020 2020-02-26 2020-02-27 - 2020-03-18 LOGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. al. Wojska Polskiego 60E, 05-800 Pruszków
NIP:
Usługa zostanie wykonana na potrzeby Turnieju piłki ręcznej chłopców w ramach Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza MAZOVIA, który odbędzie się 20 marca 2020 r. w Szkole Podstawowej ul. Szkolna 15, 05-816 Michałowice 2 051,64 Zamówienie / Zlecenie
IR.389.2020 2020-02-26 2020-02-27 - 2020-04-01 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Umowa zlecenie
SP.390.2020 2020-02-27 2020-02-27 - 2020-03-18 LOGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. al. Wojska Polskiego 60E, 05-800 Pruszków
NIP: 5342584248
Wykonanie 400 szt. kominów sportowych z nadrukiem zgodnie ze specyfikacją na potrzeby organizowanych imprez promocyjno – sportowych. 3 936,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.391.2020 2020-02-27 2020-02-27 - 2020-03-18 REKOS Witols Piskorek, ul. Magellana 7 lok. 27, 02-777 Warszawa
NIP: 9511654078
Zakup akcesoriów sportowych dla 8 drużyn oraz drużyn zajmujących I, II, III miejsce w Turnieju piłki ręcznej chłopców w ramach Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza MAZOVIA, który odbędzie się w Szkole Podstawowej w Michałowicach w dniu 20 marca 2020 2 569,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.392.2020 2020-02-27 2020-02-26 - 2020-02-26 MERIDA Sp. z o.o., ul. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław
NIP:
Zakup śr.dezynfekcyjnych i art. higienicznych na potrzeby Urzędu Gminy Michałowice 310,10 Zamówienie / Zlecenie
PR.393.2020 2020-02-27 2020-02-24 - 2020-12-21 Anna Sołowiow Przeprowadzenie w szkołach gminy Michałowice kampanii dot. profilaktyki otyłości u dzieci pn. „Wszystko o cukrze, czyli ile go jeść i kiedy najlepiej, by nie szkodził zdrowiu” 13 845,00 Umowa o dzieło
PR.394.2020 2020-02-27 2020-02-24 - 2020-02-21 Calino, ul. Ruchliwa 20, 02-182 Warszawa
NIP:
Wykonanie plakietki z okazji jubileuszu małżeńskiego 90,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.395.2020 2020-02-27 2020-02-24 - 2020-02-28 Usługi Grawerskie Magdalena Szczepaniak, ul. Ruchliwa 20, 02-182 Warszawa
NIP: 5222515500
Grawerowanie tekstu na dyplomie-plakietcez okazji jubileuszu małżeństwa 72,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.396.2020 2020-02-27 2020-02-27 - 2020-03-02 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP:
zakup bukietu kwiatów - jubileusz 70.rocznicy ślubu 200,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.397.2020 2020-02-27 2020-02-10 - 2020-02-13 Dariusz Korpetta Wykonanie opinii dotyczącej powierzchni parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą projketowaną do realizacji 1 500,00 Umowa o dzieło
OA.398.2020 2020-02-27 2020-03-02 - 2020-12-31 eko-Hetman, ul. Turystyczna 38, 05-830 Nadarzyn
NIP:
Odbiór odpadów z budynku Urzędu przy ul. Raszynskiej 34 3 218,40 Zamówienie / Zlecenie
IR.399.2020 2020-02-27 2020-02-28 - 2020-09-10 j.s. Elmont Jan Smoliński, ul. Sprawiedliwości 2 lok. 4, 05-800 Pruszków
NIP:
Nadzór inwestorski branży elektrycznej przy realizacji zadania: budowa budynku socjalnego w Komorowie przy ul. Sieradzkiej w ramach zadania "budowa budynku socjalnego" 3 690,00 Umowa zlecenie
KS.400.2020 2020-02-28 2020-03-02 - 2020-03-02 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAiKS za koncert 7 lutego 2020 r. 533,82 Umowa zlecenie
KS.401.2020 2020-02-28 2020-03-02 - 2020-03-07 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
zakup kwiatów dla wykonawców koncertu – recitalu Magdaleny Warzechy, który odbędzie się 7 marca 2020 r. o godz. 18.00 w Sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice, Reguły Aleja Powstańców Warszawy 1. 200,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.402.2020 2020-02-28 2020-02-28 - 2020-03-02 Norton D.A.A.P. Nadulny Sp.J., ul. Elizy Orzeszkowej 11, 05-816 Reguły
NIP: 5341369772
zakup wody niegazowanej 70 zgrzewek po 6 butelek o poj. 0,5 litra w każdej i soku pomarańczowego 3 zgrzewki po 12 szt. o poj. 1 l. Zakup dla uczestników Turnieju Mazovia w piłce ręcznej chłopców, który odbędzie się 20 marca 2020 r. w Szkole Podst. w Michałowicach.Turniej organizowany jest w ramach Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza MAZOVIA. 457,38 Zamówienie / Zlecenie
OA.403.2020 2020-02-28 2020-03-28 - 2020-03-28 Studio Teatralne Krak-Art, ul. Mikołaja Jaskra 13, 31-709 Kraków
NIP: 6762224853
Przedstawienie teatralne dla dzieci "Wilk i zając" Opacz Kolonia 450,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.404.2020 2020-02-28 2020-03-01 - 2021-12-31 Agencja Ochrony Osób i Mienia „Zubrzycki” Sp. z.o.o., ul. Łucka 18 lok. 1701 A, 00-845 Warszawa
NIP: 5272557222
Świadczenie usług ochrony obiektów Gminy Michałowice w zakresie monitoringu i fizycznej ochrony w świetlicach wiejskich w Gminie Michałowice W 2020 r - 27675,00 zł W 2021 r - 33210,00 zł 60 885,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.405.2020 2020-03-02 2020-02-26 - 2020-02-26 NS Capital Group Sp. z o.o., ul. 3 Maja 75, 05-800 Pruszków
NIP: 5342434112
Pranie obrusów wykorzystywanych podczas imprez oraz uroczystości organizowanych przed Gminę Michałowice 264,39 Zamówienie / Zlecenie
OA.406.2020 2020-03-02 2020-02-28 - 2020-02-28 DRUKAN-ZIELARZ S.C., ul. Al. Wojska Polskiego 52A lok. 3, 05-804 Pruszków
NIP:
Zakup art. biurowych z przeznaczeniem na doposażenie świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi 176,30 Zamówienie / Zlecenie
OA.407.2020 2020-03-02 2020-02-27 - 2020-02-27 BePiGraf Beata Dądzik, ul. Astrów 5, 05-540 Ustanów
NIP:
Zakup płynu dezynfekcyjnego wraz z dozownikami na potrzeby UG Michałowice 4 623,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.408.2020 2020-03-02 2020-03-02 - 2020-03-13 MAriusz Marcysiak Przygotowanie materiałow informacyjnych dotyczcych inwestycji w gminie w 2019 r. - wykonanie zdjęć, opracowanie zestawienia i tekstu. 1 160,00 Umowa o dzieło
IT.409.2020 2020-03-02 2020-02-14 - 2020-02-28 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Akcesoria komputerowe i BHP. 999,01 Zamówienie / Zlecenie
OA.410.2020 2020-03-02 2020-03-01 - 2021-12-31 KERIM GRUPA Sp. z o.o. Sp. K., ul. Dzielna 11 Radom
NIP: 9482606911
Usługi ochrony obiektów Gminy Michałowice - Urząd Gminy w Regułach W roku 2020 kwota 149.076 zł w 2021 - 178.897,20 149 076,00 Umowa zlecenie
OA.411.2020 2020-03-02 2020-03-01 - 2021-12-31 Agencja Ochrony Osób i Mienia „Zubrzycki” Sp. z.o.o., ul. Łucka 18 lok. 1701 A, 00-845 Warszawa
NIP: 5272557222
Usługi ochrony obiektów Gminy Michałowice - Stacje Uzdatniania Wody w Komorowie i w Pęcicach W roku 2020 kwota157.489,20 zł, a w roku 2021 - 188.987,04 zł. 157 489,00 Umowa zlecenie
OŚ.412.2020 2020-03-02 2020-03-01 - 2020-12-31 Piotr Uzarowicz Dozór na placu zabaw w Granicy przy ul. Poprzecznej 20 460,00 Umowa zlecenie
OŚ.413.2020 2020-03-02 2020-03-01 - 2020-12-31 Artur Kostera Dozór na placu zabaw "Kaliszowy Gaik" w Komorowie przy ul. Turystycznej 10 000,00 Umowa zlecenie
OŚ.414.2020 2020-03-02 2020-03-01 - 2020-12-31 Stanisław Smolak Dozór na placu zabaw w Opaczy-Kolonii przy ul. Ryżowej 20 460,00 Umowa zlecenie
OŚ.415.2020 2020-03-02 2020-03-01 - 2020-12-31 Justyna Ciechomska Dozór na boisku ORLIK 2012 w Sokołowie przy ul. Wspólnoty Wiejskiej 32 400,00 Umowa zlecenie
OŚ.416.2020 2020-03-02 2020-03-01 - 2020-12-31 Bogdan Maruszewski Dozór na boisku w Granicy przy ul. Głównej 42 000,00 Umowa zlecenie
OA.417.2020 2020-03-02 2020-03-06 - 2021-12-31 TRONIX S.C., ul. Jana Olbrachta 58A lok. 173, 01-111 Warszawa
NIP: 5272306543
Zapewnienie obsługi technicznej budynków Gminy Michałowice w roku 2020: Urząd Gminy - 94.864,00 (konserwacja + materiały) budynki świetlic oraz budynek przy ul. Raszyńskiej: 166.770,00 (konserwacja + materiały) w roku 2021: Urząd Gminy - 118.836,80 (konserwacja + materiały) budynki świetlic oraz budynek przy ul. Raszyńskiej: 201.124,00 (konserwacja + materiały) 581 595,00 Umowa zlecenie
OŚ.418.2020 2020-03-02 2020-02-28 - 2020-04-10 VITTORIA Jacek Krawczyk, SONAKO Jacek Krawczyk, AXTORIA Jacek Krawczyk, GABLOMIX Jacek Krawczyk, ul. Zakamarek 23, 02-998 Warszawa
NIP:
dostawa gablot ogłoszeniowych 5 313,60 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.419.2020 2020-03-02 2020-02-27 - 2020-04-06 DELTA CERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Powstańców Listopadowych 29C lok. 7, 35-606 Rzeszów
NIP:
przegląd pkaców zabaw i siłowni plenerowych na terenie gminy Michałowice 5 250,00 Zamówienie / Zlecenie
BF.420.2020 2020-03-02 2020-02-01 - 2020-12-31 Thedy$Partners sp z oo, ul. Moniuszki 1a, 00-014 Wraszawa
NIP: 1132893745
doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT 40 590,00 Usługi prawne
KS.421.2020 2020-03-02 2020-03-02 - 2020-03-07 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAiKS za koncert 7 marca 2020 r. 1 353,00 Umowa zlecenie
SP.422.2020 2020-03-02 2020-03-02 - 2020-03-25 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.423.2020 2020-03-02 2020-03-02 - 2020-05-29 Krzysztof Wójcik Przeprowadzenie 12 treningów biegowych dla mieszkańców Gminy Michałowice 2 400,00 Umowa zlecenie
OA.424.2020 2020-03-03 2020-03-01 - 2020-05-24 Studio Buffo Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa
NIP:
Bilety wstępu do Teatru Buffo na musical POLITA dla mieszkańców sołectwa Pęcice Małe 5 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.425.2020 2020-03-03 2020-03-01 - 2020-04-22 Studio Buffo Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa
NIP: 5260301623
Bilety wstępu do Teatru Buffo na koncert "Wieczór francuski w Buffo" dla mieszkańców sołectwa Pęcice 5 720,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.426.2020 2020-03-03 2020-03-07 - 2020-03-07 GAMP GROUP S.C., ul. K. Gierdziejewskiego 5 lok. 272 a, 02-495 Warszawa
NIP: 5222990566
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu spotkania integracyjnego polegającego na grze zespołowej, dla mieszkańców sołectwa Pęcice 07.03.2020 r. 2 792,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.427.2020 2020-03-03 2020-03-28 - 2020-03-28 Studio Teatralne Krak-Art, ul. Mikołaja Jaskra 13, 31-709 Kraków
NIP: 6762224853
Przedstawienie teatralne dla dzieci "Wilk i zając" Pęcice Małe 450,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.428.2020 2020-03-03 2020-02-28 - 2020-03-02 Krzysztof Pietrusiak Wykonanie prac remontowo - malarskich w pomieszczeniu Biura Rady Gminy 1 600,00 Umowa zlecenie
IT.429.2020 2020-03-03 2020-03-03 - 2020-03-20 N.K. Serwis, ul. Żeromskiego 6, 05-820 Piastów
NIP: 5212124175
Zakup dwóch konsol sekretarskiech telefonii voIP 630,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.430.2020 2020-03-03 2020-03-03 - 2020-05-31 Daria Kantorska Wykonywanie na rzecz Gminy Michałowice prac pomocniczych zwiazanych z opracowywaniem dokumentacji projektowych dla projektów przygotowywanych do dofinanasowania ze środkow zewnętrznych. 1 547,00 Umowa zlecenie
IT.431.2020 2020-03-03 2020-03-03 - 2020-03-03 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.432.2020 2020-03-03 2020-03-03 - 2020-03-31 LCK Design, ul. Zenona 10, 05-806 Komorów
NIP: 1181835498
Szkolenie z obsługi Bezzałogowego StatkuPowietrznego wraz ze stacją pomioarową 7 000,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.433.2020 2020-03-04 2020-03-04 - 2020-03-13 Andrzej ANKOR- Korniluk wykonanie operatu określającego roczną opłatę ustanowienia służebności gruntowej na dz. 1515/24 z uwzględnieniem budowy ścieszki rowerowej 615,00 Umowa zlecenie
GR.434.2020 2020-03-04 2020-03-04 - 2020-07-31 Nawrot Izabela-geodezja, ul. Kawy 42 lok. 4, 01-496 warszawa
NIP: 5221045995
wykonanie mapy sytuacyjnej z projektem podziału nieruchomości dla dz. 1516/24 Michałowice w celu budowy ścieżki rowerowej oraz projektu podziału dz. ewid. nr 265/1 polegającego na wydzieleniu cześci działki zajetej pod ul. Michała w Regułach. 4 797,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.435.2020 2020-03-04 2020-03-04 - 2020-12-31 Marian Mazur Dozór na strefie rekreacji w Komorowie przy ul. Kolejowej 29 760,00 Umowa zlecenie
OŚ.436.2020 2020-03-04 2020-03-04 - 2020-12-31 Jerzy Pokropek, ul. Polna 13a Nowa Wieś
NIP: 5341261678
Dozór na strefie rekreacji w Regułach przy ul. Wiejskiej 28 520,00 Umowa zlecenie
OŚ.437.2020 2020-03-04 2020-03-04 - 2020-12-31 ABG MATERIAŁY Bartosz Lewandowski, ul. Sokołów Rodzinna 39a, 05-806 Komorów
NIP: 6731708314
Dozór na strefie rekreacji w Michałowicach przy ul. 11 Listopada 28 500,00 Umowa zlecenie
OŚ.438.2020 2020-03-04 2020-03-09 - 2020-12-31 RG Grzegorz Rogalski, ul. Kwiatowa 17A, 05-816 Michałowice
NIP: 5341078922
Dozór na strefie rekreacji w Komorowie przy ul. Głównej 30 750,00 Umowa zlecenie
OA.439.2020 2020-03-04 2020-03-28 - 2020-03-28 Studio Teatralne Krak-Art, ul. Mikołaja Jaskra 13, 31-709 Kraków
NIP: 6762224853
Przedstawienie teatralne dla dzieci "Wilk i zając" sołectwo Komorów 450,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.440.2020 2020-03-04 2020-03-05 - 2020-12-01 Nawrot Izabela-geodezja, ul. Kawy 42 lok. 4, 01-496 warszawa
NIP: 5221045995
Wykonanie mapy prawnej - obręb Nowa Wieś (ul. Polna), Granica (ul. Graniczna) 31 783,20 Umowa zlecenie
OA.441.2020 2020-03-04 2020-05-16 - 2020-05-16 Łódzki Teatr Piosenki Michał Wieczorek, ul. Liściasta 54 lok. 26, 91-357 Łódź
NIP: 7262436794
Przygotowanie i przeprowadzenie koncertu pt. "Bella Italia - wieczór muzyki włoskiej"- sołectow Komorów 16.05.2020 r. 3 000,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.442.2020 2020-03-04 2020-03-05 - 2020-12-01 Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych "Kujawski-Nosecki-Kunicki" s.c., ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 27 lok. 28, 05-800 Pruszków
NIP: 5340006984
Wykonanie mapy prawnej w obrębie Granica ( ul. Skośnaoraz ul. Dębowa i ul. Norwida od skrzezowania z ul. Skośna) 28 634,40 Umowa zlecenie
GR.443.2020 2020-03-04 2020-03-05 - 2020-11-30 Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych "Kujawski-Nosecki-Kunicki" s.c., ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 27 lok. 28, 05-800 Pruszków
NIP: 5340006984
Wykonanie mapy prawnej w obrębie Pęcice ( część ul. Wąskiej od skrzyżowania z ul. Zaułek do ul. Sokołowskiej) 18 204,00 Umowa zlecenie
OA.444.2020 2020-03-04 2020-03-05 - 2020-03-10 GRE-ROB Import Export S.C., ul. Modularna 12 lok. 408, 02-238 Warszawa
NIP: 5222740450
Zakup środków czystości celem utzrymania budynu przy ul. Raszyńskiej 34 1 019,21 Zamówienie / Zlecenie
IR.445.2020 2020-03-04 2020-03-04 - 2020-03-13 LANDAR PROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI, ul. Brazylijska 10A lok. 37, 03-946 Warszawa
NIP:
Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy kortów tenisowych w Granicy 16 686,40 Umowa zlecenie
SP.446.2020 2020-03-05 2020-03-05 - 2020-03-21 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Umowa zlecenie
SP.447.2020 2020-03-05 2020-03-05 - 2020-03-21 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Umowa zlecenie
OA.448.2020 2020-03-05 2020-03-10 - 2020-12-31 HR Bjorkman Maty Wejściowe Sp. z o.o., ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa
NIP:
Wynajem oraz serwis mat wejściwoych w budynku Urzedu Gminy Michałowice 7 023,30 Zamówienie / Zlecenie
SP.449.2020 2020-03-05 2020-03-05 - 2020-03-21 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Umowa zlecenie
PR.450.2020 2020-03-05 2020-03-09 - 2020-03-13 Creative Intersections Laboratory Paulina Niebrzydowska, ul. Nadarzyńska 45, 05-806 Komorów
NIP: 5342426779
wykonanie projektu graficznego 9 ikon do kampanii informacyjnej pn "Rozlicz PIT w Gminie Michałowice" 984,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.451.2020 2020-03-05 2020-03-06 - 2020-03-13 GRANNA Sp. z o.o., ul. Księciaq Ziemowita 47, 03-788 Warszawa
NIP: 5252180783
zakup nagród zgodnie z ofetą, na potrzeby konkursów ogłoszonych dla dzieci i młodzieży. 2 599,62 Zamówienie / Zlecenie
KS.452.2020 2020-03-05 2020-03-05 - 2020-03-07 CATERING COMETA Anna Bolek, ul. Polna 21C, 05-806 Nowa Wieś
NIP: 5341021833
wykonanie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu poczęstunku dla wykonawców recitalu Magdaleny Warzechy, który odbędzie się 7 marca 2020 r. na sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice, Reguły Aleja Powstańców Warszawy 1. 324,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.453.2020 2020-03-05 2020-03-02 - 2020-03-13 KRYSTYNA IWAN ~ART.SZYLD~, ul. Kościelna 13, 05-800 Pruszków
NIP: 5341272535
wykonanie 40 szt. wianków biało-czerwonych, 20 szt. muszek narodowych, 1 szt. chusty narodowej i 50 szt. wstążek biało-czerwonych. na potrzeby przygotowywanej przez Szkołę Podstawową w Michałowicach prezentacji konkursowej objętej patronatem Wójta Gminy Michałowice biorącej udział w Ogólnopolskim Konkursie dla Szkół Podstawowych w 102. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości pod nazwą „DO HYMNU – III EDYCJA. 1 000,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.454.2020 2020-03-05 2020-03-05 - 2020-03-07 BrandClinic Beata Spinek, ul. Granicka 10, 05-806 Komorów
NIP: 5342025075
zapewnienie techniki scenicznej podczas recitalu Magdaleny Warzechy pt. „Kaprysy zaspokojone”, 7 marca 2020 r. 5 658,00 Umowa zlecenie
SP.455.2020 2020-03-05 2020-03-05 - 2020-03-29 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.456.2020 2020-03-05 2020-03-05 - 2020-03-29 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Umowa zlecenie
OA.457.2020 2020-03-06 2020-02-14 - 2020-02-14 ENTEREO Mateusz Pawlikowski, ul. Ryżowa 87, 05-816 Opacz Kolonia
NIP:
Zakup tonerów do drukarek - Urząd Gminy Michałowice 4 741,65 Zamówienie / Zlecenie
SP.458.2020 2020-03-06 2020-03-06 - 2020-03-17 EURO PROMOTION Karol Walczak, ul. Nadwodnia 4, 34-400 Nowy Targ
NIP:
Sprzedaż i wykonanie nadruku herbu gminy Michałowice na 1000m wstążki / tasiemki na medale. Usługa na potrzeby organizowanych imprez promocyjno - sportowych 1 364,69 Zamówienie / Zlecenie
OA.459.2020 2020-03-06 2020-02-25 - 2020-02-28 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup wyposażenia biurowego na potrzeby pracowników Urzędu Gminy Michałowice 483,60 Zamówienie / Zlecenie
OA.460.2020 2020-03-06 2020-03-28 - 2020-03-28 Studio Teatralne Krak-Art, ul. Mikołaja Jaskra 13, 31-709 Kraków
NIP: 6762224853
Przedstawienie teatralne dla dzieci "Wilk i zając" sołectwo Nowa Wieś 450,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.461.2020 2020-03-09 2020-03-06 - 2020-03-06 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
zakup wiązanki i 6 szt. zniczy, które będą złożone pod Pomnikiem Żołnierzy AK poległych w Opaczy -Kolonii. Uroczystość odbędzie się 6 marca 2020 r. 300,20 Zamówienie / Zlecenie
GK.462.2020 2020-03-09 2020-03-09 - 2020-03-30 Specjalistyczna Pracownia Projektowa WAGA-BART ZBigniew Bartosik, ul. Wojciechowskiego 37 lok. 4, 02-495 Warszawa
NIP: 5220050095
Inwentaryzacja zieleni zbiornika wodnego w Komorowie Wsi w ramach zadania budżetowego: „Modernizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi”. 11 070,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.463.2020 2020-03-09 2020-02-26 - 2020-08-31 MM CONSULT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Płocka 15 C lok. 4, 01-231 Warszawa
NIP: 5272912031
Wykonanie na rzecz Gminy Michałowice opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Michałowice na lata 2020-2029 62 853,00 Umowa zlecenie
KS.464.2020 2020-03-09 2020-03-06 - 2020-03-12 GALAR PAWEŁ GALARA, ul. Jurajska 89, 42-202 Częstochowa
NIP:
zakup 20 szt. sztalug sosnowych trójnożnych SN-180 cm na potrzeby wydarzeń promocyjno-kulturalnaych. 1 560,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.465.2020 2020-03-09 2020-03-09 - 2020-03-11 ,, BIGUS" TOMASZ M. BIGUS, ul. Polna 2, 05-816 Michałowice
NIP: 7412092162
Wykonanie usługi gastronomicznej dla sądu konkursowego na koncepcję Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie 975,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.466.2020 2020-03-09 2020-02-01 - 2020-12-31 Jakub Kaśnikowski Przyznanie stypendium sportowego dla Maksymiliana Kaśnikowskiego na okres od 1 lutego do 31 grudnia 2020 r. w wysokości 600,00 zł za powołanie do Kadry Narodowej Polskiego Związku Tenisowego na rok 2020. 6 600,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.467.2020 2020-03-10 2020-03-10 - 2020-03-20 TRONIX S.C., ul. Jana Olbrachta 58A lok. 173, 01-111 Warszawa
NIP: 5272306543
Usługa wymiany zaworu trójdrożnego mieszajacego w kotłowni budynku Urzędu z uwagi na awarię i wyciek wody 3 382,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.468.2020 2020-03-10 2020-03-28 - 2020-03-28 Łódzki Teatr Piosenki Michał Wieczorek, ul. Liściasta 54 lok. 26, 91-357 Łódź
NIP: 7262436794
Przygotowanie i przeprowadzenie koncertu pt. "A przecież mi żal" - Bułat Okudżawa i romanse rosyjskie - Osiedle Michałowice 28.03.2020 r. 1 200,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.469.2020 2020-03-10 2020-03-10 - 2020-05-29 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Umowa zlecenie
SP.470.2020 2020-03-10 2020-03-10 - 2020-04-30 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Umowa zlecenie
OA.471.2020 2020-03-11 2020-03-05 - 2020-03-05 MERIDA Sp. z o.o., ul. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław
NIP: 8990024020
Zakup środków dezynfekcyjnych i art. higienicznych na potrzeby Urzędu Gminy Michałowice 531,36 Zamówienie / Zlecenie
OA.472.2020 2020-03-11 2020-03-07 - 2020-03-07 Mariusz Marcysiak Przygotowanie reportażu i fotoreportażu dot. koncertu z okazji Dnia Kobiet organizowanego w dniu 07.03.2020 r. w świetlicy wiejskiej w Opaczy Kolonii 280,00 Umowa o dzieło
IR.473.2020 2020-03-11 2020-03-11 - 2020-05-06 Autorska Pracownia Projektowa Architektury i Urbanistryki Linearte Wojciech Obłuski, ul. Al. Krakowska 94, 05-090 Raszyn
NIP: 5220017896
opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę pawilonu kontenerowego, o funkcji wystawienniczej, zlokalizowanego na działce 355/4 i 355/5, przy ul. Głównej w Nowej Wsi, realizowanego w ramach zadania budżetowego pn: „ Adaptacja placu przy budynku OSP w Nowej Wsi z siedzibą w Nowej Wsi na potrzeby Centrum Edukacyjnego w celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Michałowice ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury”. 15 375,00 Umowa o roboty budowlane
GK.474.2020 2020-03-11 2020-03-10 - 2020-05-31 KPK_PROJEKT Krzysztof Polakowski, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 3b lok. 113, 18-300 Zambrów
NIP: 7231564769
Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowy i rozbudowy systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem pomiędzy ul. Zieloną i Al. Powstańców Warszawy w Regułach” 59 532,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-05-29
do umowy nr GK.474.2020
2020-05-29-2020-09-30 Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowy i rozbudowy systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem pomiędzy ul. Zieloną i Al. Powstańców Warszawy w Regułach” 6 642,00 Aneks do umowy
OA.475.2020 2020-03-11 2020-03-09 - 2020-03-09 PERFECT DRIVE ARKADIUSZ KRZAK, ul. Równoległa 5 lok. 18, 05-092 Łomianki
NIP: 1181481178
Przygotowanie i przeprowadzenie 1 warsztatów ceramicznych dla dorosłych, mieszkańców sołectwa Pęcice 553,50 Zamówienie / Zlecenie
UA.476.2020 2020-03-12 2020-02-25 - 2020-12-31 Zbigniew Bronowicki wykonanie mpzp gminy Michałowice obszaru "Wiejska - część 2" w obrębie geodezyjnym Reguły 4 920,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.477.2020 2020-03-12 2020-03-10 - 2020-03-10 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup artykułów technicznych wykorzystywanych przez konserwatora UG w Michałowicach 211,99 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.478.2020 2020-03-12 2020-03-12 - 2020-04-28 DELTA CERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Powstańców Listopadowych 29C lok. 7, 35-606 Rzeszów
NIP: 8133701898
remont pergoli drewnianej na strefie rekreacji w Regułach 24 304,80 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.479.2020 2020-03-12 2020-03-12 - 2020-03-27 HURTOWNIA ZOOLOGICZNA ARA Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 83B, 02-230 Warszawa
NIP: 5223134912
zakup karmy dla kotów 12 359,50 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.480.2020 2020-03-12 2020-03-12 - 2020-05-15 Witold Wielgosz Usługi Geodezyjne, ul. Wiejska 9, 05-816 Reguły
NIP: 5341190085
wykonanie aktualizacji map 1 107,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.481.2020 2020-03-12 2020-03-09 - 2020-03-09 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAIKS - Bal karnawałowy, Os.Komorów 22.02.2020 r. 90,77 Zamówienie / Zlecenie
OA.482.2020 2020-03-13 2020-04-10 - 2020-04-10 Krystan Cielak PPHU GrupaGSM, ul. Paszczyna 162e, 39-207 Brzeźnica
NIP:
Zakup kolumny AZUSA 15 w celu doposażenia świetlicy w Komorowie przy ul. Ceglanej 2D 770,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.483.2020 2020-03-13 2020-03-10 - 2020-03-10 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
zakup materiałów na strefy rekreacji i place zabaw 640,39 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.484.2020 2020-03-16 2020-03-14 - 2020-03-14 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
zakup materiałów na strefy rekreacji i place zabaw 517,38 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.485.2020 2020-03-16 2020-03-02 - 2020-07-31 MULTIPLANTA Dariusz Cegłowski, ul. Warecka 110, 05-604 Jasieniec
NIP: 5341380176
opracowanie projektu nasadzeń w pasie ul. Szkolnej i ul. Sacerowej w Michałowicach 27 921,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.486.2020 2020-03-16 2020-03-06 - 2020-09-30 JAKUB HECIAK ARCHITEKT, ul. Hetmana Jana Tarnowskiego 18, 25-137 Kielce
NIP: 9591715415
wykonanie projektu naszdzeń w al. Jana Pawłą II , Spacerowej i Nadzryńskiej w Komorowie 116 850,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.487.2020 2020-03-16 2020-03-16 - 2020-09-21 ZAKŁAD ZWALCZANIA SZKODNIKÓW "SCORPION" - WŁODZIMIERZ PSZCZOLIŃSKI, ul. Rajska 3 lok. 46, 87-800 Włocławek
NIP: 8882334893
zabiegi na kasztanowcach 28 674,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.488.2020 2020-03-16 2020-03-02 - 2020-12-31 KRZYSZTOF PĘCZAK ELPEN, ul. Trójkątna 3, 05-804 Pruszków
NIP: 5341068355
Wykonanie nadzoru inwestorskiego nad robotami elektrycznymi na terenie Gminy Michałowice 36 777,00 Umowa zlecenie
OA.489.2020 2020-03-17 2020-03-16 - 2020-03-20 Elżbieta Gruza Usługa sprzątania pomieszczeń Urzędu z uwagi na przeciągające się rostrzygnięcie postępowania przetargowego. 2 400,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.490.2020 2020-03-17 2020-03-17 - 2020-05-31 Teresa Stępień zdjęcie i utylizacja odpadó niebezpiecznych zawierających azbest 2 764,13 Umowy dotacyjne
OŚ.491.2020 2020-03-17 2020-03-16 - 2020-03-16 GRE-ROB Import Export S.C., ul. Modularna 12 lok. 408, 02-238 Warszawa
NIP: 5222740450
dostawa środkó czystości na boisko Orlik w Sokołowie i strefę rekreacji w Nowej Wsi 1 469,90 Zamówienie / Zlecenie
FZ.492.2020 2020-03-18 2020-03-18 - 2020-04-15 Angelika Moskwa Opracowanie na rzecz Gminy Michałowice audytu procedur trwałości oraz raportu z monitoringu utrzymania wskaźników rezultatu i produktu w okresie trwałości projektu pn. „Kompleksowa oferta turystyczna w Gminie Michałowice” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. 5 800,00 Umowa o dzieło
IR.493.2020 2020-03-18 2020-03-18 - 2020-12-31 Krzysztof Kaltenberg Opracowanie oceny technicznej istniejącego boiska / lodowiska zlokalizowanego przy ZSO w komorowie 2 012,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.494.2020 2020-03-18 2020-03-23 - 2021-12-31 BORSTE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Williama Lindleya 16, 02-013 Warszawa
NIP: 5272687516
Sprzątanie pomieszczeń Urzędu Gminy Michałowice w 2020 r kwota 124.555,32 zł w 2021 r. 160.884 285 439,00 Umowa zlecenie
IT.495.2020 2020-03-18 2020-03-12 - 2021-03-12 home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
NIP: 8522103252
opłata roczna za domenę: michalowice.pl 123,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.496.2020 2020-03-19 2020-03-18 - 2020-03-30 ALCYONA Firma Doradcza Marzena Wistuba-Wesołek, ul. Dębowa 3 lok. 4, 44-246 Palowice
NIP: 6422459994
Opracowanie na rzecz Gminy Michałowice wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi zalacznikami w ramach programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" - edycja 2020. 15 375,00 Umowa zlecenie
IR.497.2020 2020-03-19 2020-03-19 - 2020-12-31 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa
NIP: 5252496411
Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku świetlicy w Pęcicach Małych ul. Brzozowa 18. 7 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.498.2020 2020-03-19 2020-03-03 - 2020-03-10 Antare Sp z o.o., ul. Białobrzeska 15, 02-370 Warszawa
NIP: 7010904008
Wykonanie tabliczki w kolorze czerwonym z tworzywa PCV, celem aktualizacji danych Urzędu Gminy Michałowice 123,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.499.2020 2020-03-19 2020-03-16 - 2020-03-16 GRE-ROB IMPORT-EXPORT ROBERT SZATAŃSKI, ul. Modularna 12 lok. 408, 02-238 Warszawa
NIP: 5222740450
Zakup środków czystości celem utrzymania budynu przy ul. Raszyńskiej 34 2 857,11 Zamówienie / Zlecenie
OA.500.2020 2020-03-19 2020-03-16 - 2020-03-16 GRE-ROB IMPORT-EXPORT ROBERT SZATAŃSKI, ul. Modularna 12 lok. 408, 02-238 Warszawa
NIP: 5222740450
Zakup środków czystości celem utrzymania budynu przy ul. Raszyńskiej 34 654,69 Zamówienie / Zlecenie
OA.501.2020 2020-03-19 2020-03-18 - 2020-03-18 GRE-ROB IMPORT-EXPORT ROBERT SZATAŃSKI, ul. Modularna 12 lok. 408, 02-238 Warszawa
NIP: 5222740450
Zakup środków czystości celem utrzymania budynu przy ul. Raszyńskiej 34 312,03 Zamówienie / Zlecenie
OA.502.2020 2020-03-19 2020-03-19 - 2020-03-19 GRE-ROB IMPORT-EXPORT ROBERT SZATAŃSKI, ul. Modularna 12 lok. 408, 02-238 Warszawa
NIP: 5222740450
Zakup rękawic ochronnych dla pracowników Urzędu Gminy Michałowice, celem zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa 980,15 Zamówienie / Zlecenie
OA.503.2020 2020-03-20 2020-03-16 - 2020-03-17 BePiGraf Beata Dądzik, ul. Astrów 5, 05-540 Ustanów
NIP: 8361125690
Zakup środków dezynfekcyjnych wraz z dozownikami, celem zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa 2 451,39 Zamówienie / Zlecenie
OA.504.2020 2020-03-20 2020-03-13 - 2020-03-13 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup szkła polistyrenowego oraz taśm montażowych 645,70 Zamówienie / Zlecenie
OA.505.2020 2020-03-20 2020-03-16 - 2020-03-16 MERIDA Sp. z o.o., ul. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław
NIP: 8990024020
Zakup środków czystości na potrzeby Urzędu Gminy Michałowice 540,98 Zamówienie / Zlecenie
OA.506.2020 2020-03-20 2020-03-16 - 2020-03-17 Farbomaniacy Michał Wiciński, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1/2, 05-816 Reguły
NIP: 5342269920
Zakup materiałów malarskich dla potrzeb konserwatora celem wykonywania bieżących prac malarsko - remontowych w pomieszczeniach Urzędu Gminy Michałowice 860,30 Zamówienie / Zlecenie
GK.507.2020 2020-03-20 2020-03-20 - 2020-04-03 Energo-Mix Piotr Gieleciński, ul. Prażmowska 42d, 05-504 Łoś
NIP: 9511757660
Wymiana uszkodzonego słupa oświetleniowego położonego przy ścieżce rowerowej wzdłuż ul. Pęcickiej w miejscowości Pęcice, w ramach zadania budżetowego: „Wymiana uszkodzonego słupa w ul. Środkowej w Opaczy Kolonii i w ul. Pęcickiej w Pęcicach” 3 960,38 Zamówienie / Zlecenie
GK.508.2020 2020-03-20 2020-03-20 - 2020-04-03 Firma Święcki Andrzej Święcki, ul. Przejazdowa 27A, 05-800 Pruszków
NIP: 5340210182
Wymiana uszkodzonego słupa oświetleniowego położonego przy skrzyżowaniu ul. Środkowej i ul. Ryżowej w miejscowości Opacz Kolonia, w ramach zadania budżetowego: „Wymiana uszkodzonego słupa w ul. Środkowej w Opaczy Kolonii i w ul. Pęcickiej w Pęcicach” 10 971,70 Zamówienie / Zlecenie
IR.509.2020 2020-03-23 2020-03-23 - 2020-06-30 SAAR ARCHITEKCI - MGR INŻ. ARCH. RADOSŁAW SADOWSKI, ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa
NIP: 9521795604
kompleksowe opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę budynku Szkoły Podstawowej w Michałowicach w zakresie zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych zlokalizowanych na parterze budynku A dla potrzeb pomieszczeń dydaktycznych wraz z zapleczem sanitarnym w ramach zadania budżetowego pn: „Szkoła w Michałowicach - modernizacja obiektów szkolnych”. 29 520,00 Umowa zlecenie
PR.510.2020 2020-03-23 2020-03-16 - 2020-03-16 Creative Intersections Laboratory Paulina Niebrzydowska, ul. Nadarzyńska 45, 05-806 Komorów
NIP: 5342426779
projekt graficzny dwóch animacji komputerowych oraz plakatu A2, dot kampanii informacyjnej "Koronawirus -seniorze dbaj o siebie i pozwól sobie pomóc". 1 107,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.511.2020 2020-03-23 2020-03-17 - 2020-03-19 WIDE FORMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Kasztanowa 44, 05-816 Michałowice-Wieś
NIP: 5342545828
zlecenie wykonania plakatów w formacie A2 -50 szt. oraz A3 -50 szt. na potrzeby kampanii informacyjne dla seniorów "Koronawirus -seniorze dbaj osiebie i pozwól sobie pomóc" 506,76 Zamówienie / Zlecenie
PR.512.2020 2020-03-23 2020-03-16 - 2020-03-20 Katarzyna Balińska Biuro Tłumaczeń "Ital-Pol", ul. Reymonta 1A, 78-320 Połczyn-Zdrój
NIP:
przetłumaczenie tekstu z języka polskiego na język włoski. 61,50 Zamówienie / Zlecenie
PR.513.2020 2020-03-23 2020-03-18 - 2020-03-31 Komputronik, ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań
NIP: 9720902729
zakup nagród na potrzeby gminnego konkursu pn "Wideorelacja -10 dni w domu podejmij wyzwanie". 787,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.514.2020 2020-03-23 2020-03-25 - 2020-06-10 Creative Intersections Laboratory Paulina Niebrzydowska, ul. Nadarzyńska 45, 05-806 Komorów
NIP:
projekt 5 plakatów oraz baenrka do kapani promocyjnej pn. Rozlicz PIT w gminie Michalowice" 2 890,50 Umowa zlecenie
KS.515.2020 2020-03-23 2020-02-01 - 2020-12-31 Piotr Koryczan przyznanie stypendium sportowego Agnieszce Koryczan na okres od 1 lutego do 31 marca 2020 r. w wysokości 600,00 zł za powołanie do Kadry Polskiej Unii karate na rok 2019. 6 600,00 Umowa stypendialna
PR.516.2020 2020-03-23 2020-03-18 - 2020-09-30 Madaj Dariusz zlecenie wykonania prac artystycznych- grafik zabytkowych miejsc na terenie gminy Michałowice na potrzeby promocji dziedzictwa kulturowego. 7 040,00 Umowa o dzieło
Aneks nr 1
z dnia 2020-05-28
do umowy nr PR.516.2020
2020-06-02-2020-09-30 wykonanie prac artystycznych - grafiki cmentarza I wojny światowej 880,00 Aneks do umowy
PR.517.2020 2020-03-23 2020-03-23 - 2020-03-25 Mariusz Marcysiak zlecenie wykonania min. 60 zdjęć trójwymiarowych makiet podczas konkursu na koncepcję budowy Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie. 540,00 Umowa o dzieło
OA.518.2020 2020-03-24 2020-03-09 - 2020-03-19 ProArt Czesław Kosmaty, ul. Rynkowa 14 lok. b, 05-816 Michałowice
NIP: 5340015552
Usunięcie starej i wykonanie nowej grafiki oraz aktualnych napisów na drzwiach Urzędu Gminy w Michałowicach 1 107,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.519.2020 2020-03-24 2020-03-24 - 2020-04-05 Tomasz Łyszcz Pracownia Przyrodnicza Korona Tomasz Łyszcz Inwentaryzacja zieleni w pasie drogowym ulicy Rekreacyjnej w Granicy 6 150,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.520.2020 2020-03-24 2020-03-20 - 2020-03-23 Creative Intersections Laboratory Paulina Niebrzydowska, ul. Nadarzyńska 45, 05-806 Komorów
NIP: 5342426779
Zlecenie wykonania projektu graficznego logo oraz kartki pocztowej z okazji obchodów 30-lecia samorządu nawiązujący do charakteru Gminy Michałowice. 861,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.521.2020 2020-03-24 2020-03-24 - 2020-04-14 POMP 4 EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wólczyńska 321, 01-919 Warszawa
NIP: 1182043552
Usunięcie awarii sprężarki sprężonego powietrza zlokalizowanej na stacji SUW w Pęcicach przy ul. Źródlanej 1 w ramach zadania budżetowego: „Usuwanie awarii na SUW i sieci wodociągowej oraz płukanie sieci wodociągowej” Zakres zlecenia obejmuje: Usunięcie awarii sprężarki sprężonego powietrza firmy Atlas Copco typ SF6P o nr seryjnym AII691233, zlokalizowanej na stacji SUW w Pęcicach – wymiana stycznika oraz zaworu zwrotnego. 2 041,23 Zamówienie / Zlecenie
GK.522.2020 2020-03-24 2020-03-24 - 2020-04-06 usługi geodezyjne Witold Wielgosz, ul. wiejska 9, 05816 Reguły
NIP: 5341190085
Wykonanie pomiaru wysokościowego ul. Czapli w Opaczy-Kolonii na odcinku od ul. Polnej do drogi serwisowej 861,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.523.2020 2020-03-24 2020-03-24 - 2020-04-30 PZM WIMET Zbigniew Wiśniewski Sp. J,, ul. Krucza 2, 05-420 Józefów
NIP: 5320000286
dostawa i montaż zapór drogowych u-14b wraz z oznakowaniem pionowym, celem wprowadzenia zmian w stałej organizacji ruchu w ul. Orzeszkowej w Regułach 24 587,70 Umowa zakupu
OA.524.2020 2020-03-25 2020-03-16 - 2020-03-21 DOEKO GROUP Sp. z o.o., ul. Bociana 4A/49, 31-231 Kraków
NIP:
Zakup płynu do dezynfekcji celem zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa 2 231,06 Zamówienie / Zlecenie
GK.525.2020 2020-03-25 2020-03-20 - 2020-06-30 ToMaR-DROG Tomasz Lis, Marek Oleszczuk - Spółka Jawna, ul. Mełgiewska 38B lok. 14, 20-234 Lublin
NIP:
Opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowę ul. Stokrotek w Nowej Wsi” 11 685,00 Umowa zlecenie
OA.526.2020 2020-03-25 2020-03-30 - 2020-05-11 Curulis Sp z o.o., ul. Pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań
NIP:
Przygotowanie raportu o stanie Gminy Michałowice zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym 11 734,20 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-05-18
do umowy nr OA.526.2020
2020-05-18-2020-06-26 Aneks zmieniający termin wykonania umowy do dnia 26.06.2020 r. 0,00 Aneks do umowy
IR.527.2020 2020-03-25 2020-03-25 - 2020-04-24 LABORATORIUM BUDOWLANE MP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Krzysztofa Kolumba 29, 02-288 Warszawa
NIP:
Wykonanie badań odwodnienia budynku użyteczności publicznej przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach w ramach zadania budżetowegopn:"Usuwanie awarii i konserwacja na odwodnieniu" 8 118,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.528.2020 2020-03-25 2020-03-25 - 2020-04-24 Usługi Asenizacyjne Leon Szeląg, ul. Słowikowskiego 62a, 05-090 Raszyn
NIP: 5222345423
Wykonanie badań drenażu odwadniającego budynek użyteczności publicznej przy ul. Raszyńskiej34 w Michałowicach w ramach zadania budżetowego pn:"Usuwanie awarii i konserwacja na odwodnieniu" 3 324,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.529.2020 2020-03-25 2020-03-18 - 2020-03-25 NADRUK NA TKANINACH Ryszard Lampa, ul. Złoty Potok, ul. Św. Józefa 22, 42-253 Janów
NIP:
Zakup maseczek ochronnych celem zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa 11 070,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.530.2020 2020-03-25 2020-03-19 - 2020-03-19 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
materiały na strefy rekreacji 663,73 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.531.2020 2020-03-25 2020-03-25 - 2020-06-30 Artykuły Ogrodniczo-Przemysłowe Monika Konopka, ul. Parkowa 2, 05-816 Michałowice
NIP: 5341776537
materiały na place zabaw 5 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.532.2020 2020-03-25 2020-03-20 - 2020-03-20 Przedsiębiorstwo Handlowe POLMARMEX S.C. G.Klimas P.Kolber M.Augustyniak, ul. Klecza Dolna 75, 34-124 Klecza Dolna
NIP:
Zakup zestawów ubrań ochronnych celem zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii koronawiarusa 9 799,41 Zamówienie / Zlecenie
IR.533.2020 2020-03-25 2020-03-25 - 2020-03-25 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.534.2020 2020-03-26 2020-03-01 - 2020-06-30 Jakub Bachleda-Księdzularz przyznanie stypendium sportowego dla Jakuba Balchledy-Księdzularza na okres od 1 marca do 30 czerwca 2020 r. w wysokości 600,00 zł miesięcznie za powołanie do Kadry Narodowej Polskiego Związku Alpinizmu w narciarstwie wysokogórskim na rok 2020. 6 000,00 Umowa stypendialna
FZ.535.2020 2020-03-26 2020-03-26 - 2020-04-30 Dorota Wojtas-Lorek Opracowanie na rzecz Gminy Michałowice wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do programu OA-1 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz wykorzystaania odnawialnych źródeł energii. 11 500,00 Umowa o dzieło
OŚ.536.2020 2020-03-26 2020-03-25 - 2020-03-31 KRZYSZTOF PĘCZAK ELPEN, ul. Trójkątna 3, 05-804 Pruszków
NIP: 5341068355
naprawa instalacji elektrycznej w kontenerach sanitarnych na terenie boisk w Granicy 1 209,09 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.537.2020 2020-03-26 2020-03-26 - 2020-05-31 Robert Obłuski dotacja na zdjęcie i utylizację azbestu 2 250,00 Umowy dotacyjne
OA.538.2020 2020-03-26 2020-03-16 - 2020-09-27 SZTOLDO.PL Sp. z o.o. Sp.k., ul. Własna 6, 75-377 Koszalin
NIP:
Zakup biletów na recital Piotra Bałtroczyka pt. "Starość nie jest dla mięczaków" 27.09.2020 - sołectwo Reguły 4 200,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.539.2020 2020-03-27 2020-03-27 - 2020-12-31 Hanna Molendowska Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
FZ.540.2020 2020-03-27 2020-03-27 - 2020-12-31 Krzysztof Jan Makowski Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
FZ.541.2020 2020-03-27 2020-03-27 - 2020-12-31 Mariusz Godlewski Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
FZ.542.2020 2020-03-27 2020-03-27 - 2020-12-31 Maria Zaremba Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
FZ.543.2020 2020-03-27 2020-03-27 - 2020-12-31 Ewa Grzybowska-Oleksiak Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
FZ.544.2020 2020-03-27 2020-03-27 - 2020-12-31 Zdzisława Skwarska Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
FZ.545.2020 2020-03-27 2020-03-27 - 2020-12-31 Lena Wyleżyńska-Dębska Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
FZ.546.2020 2020-03-27 2020-03-27 - 2020-12-31 Maria Mroczek Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
FZ.547.2020 2020-03-27 2020-03-27 - 2020-12-31 Edward Olan Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
FZ.548.2020 2020-03-27 2020-03-27 - 2020-12-31 Elżbieta Soboń Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
FZ.549.2020 2020-03-27 2020-03-27 - 2020-12-31 Jolanta Szydłowska Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
FZ.550.2020 2020-03-27 2020-03-27 - 2020-12-31 Paweł Augustyniak Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OA.551.2020 2020-03-27 2020-03-19 - 2020-03-26 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup niszczarek do dokumentów w celu wyposażenia kancelarii niejawnej oraz sekretariatu Urzędu Gminy Michałowice 3 115,59 Zamówienie / Zlecenie
OA.552.2020 2020-03-30 2020-03-30 - 2020-04-30 AC REKLAMA Andrzej Ciesielski, ul. Kazimierza Pułaskiego 4 lok. 29, 05-800 Pruszków
NIP:
Zlecenie wykonania tablic informacyjnych i tabliczek, po reorganizacji Urzędu 3 690,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.553.2020 2020-03-30 2020-03-30 - 2020-05-15 SABO-TRANS Sebastian Kurek, ul. Jana Pawła II 55, 05-326 Poświętne
NIP:
Wymiana piasku w piaskownicach na terenie gminy Michałowice 29 502,80 Zamówienie / Zlecenie
GK.554.2020 2020-03-30 2020-03-31 - 2020-04-21 POMP 4 EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wólczyńska 321, 01-919 Warszawa
NIP: 1182043552
Wymiana wodomierzy 4 szt. z zakończonym okresem legalizacji w ramach zadania " Wymiana wodomierzy i montaż urządzen pomiarowych na sieci kanalizacyjnej". 7 626,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.555.2020 2020-03-30 2020-03-31 - 2000-04-14 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.556.2020 2020-03-30 2020-03-31 - 2020-04-14 Marek Juchniewicz, ul. Romualda Gutta 1 lok. 31, 02-777 Warszawa
NIP: 6481142135
wykonanie usługi polegającej na przeglądzie zainstalowanych pomp wraz z montażem sondy hydrostatycznej i wymianą szafy sterująco-zabezpieczającej przepompowni ścieków przy ul. Targowej w Opaczy-Kolonii, w gminie Michałowice. dz. 010 rozdz. 01010 par. 4300 poz. 0006 „Usługi związane z bieżącym utrzymaniem przepompowni ścieków i SUW, studni głębinowych” 14 760,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.557.2020 2020-03-31 2020-03-26 - 2020-03-31 Print Pol, ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP:
wykonanie kartek światecznych, 2 rodzaje.Łącznie 450 szt. 1 236,15 Zamówienie / Zlecenie
PR.558.2020 2020-03-31 2020-03-30 - 2020-04-30 Arkuszowa Drukarnia Offsetowa, ul. Traugutta 40, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP:
Wykonanie skladu i druku 3000 szt. folderu pn" Inwestycje 2019". 5 350,50 Zamówienie / Zlecenie
GK.559.2020 2020-03-31 2020-03-31 - 2020-03-31 Marek Juchniewicz, ul. Romualda Gutta 1 lok. 31, 02-777 Warszawa
NIP: 6481142135
Remont pompy zatapialnej ul. Stare Sady Komorów 7 872,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.560.2020 2020-03-31 2020-03-31 - 2020-04-28 Melbud S.C., ul. Kościelna 105A, 05-124 Skrzeszew
NIP: 5360018499
zabezpieczenie brzegów zbiorników wodnych na strefie rekreacji w Nowej Wsi przy ul. Spacerowej i na placu zabaw w Komorowie Wsi przy ul. Turystycznej 139 980,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.561.2020 2020-04-01 2020-03-01 - 2020-03-31 Tomasz Piotrowski Przetrzymywanie węża Boa Kubańskiego 307,50 Zamówienie / Zlecenie
IT.562.2020 2020-04-01 2020-04-30 - 2021-04-30 HitMe.pl Marek Bajerski, ul. Franciszka Mamuszki lok. 17A, 80-178 Gdańsk
NIP: 8792487067
Usługa utrzymania utrzymania domeny michalowice.eu przez okres kolejnego roku 37,99 Zamówienie / Zlecenie
GR.563.2020 2020-04-02 2020-03-31 - 2020-04-02 MULTI-DEO, ul. Sadow 6, 05-800 Pruszków
NIP:
Zlecenie wykonanie operatu szacunkowego dla dz. 58/5 Komorów 2 460,00 Umowa zlecenie
OA.564.2020 2020-04-02 2020-03-26 - 2020-04-01 Polski Druk Publishing Sp. z o.o. sk., ul. Przejazdowa 25, 05-800 Pruszków
NIP:
Zakup masek ochronnych celem zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa 1 623,60 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.565.2020 2020-04-02 2020-04-20 - 2020-12-11 Urządzanie i utrzymanie zieleńców chirurgia drzew, ul. Ludna 7B, 05-822 Milanówek
NIP: 5290003161
"Zabiegi chirurgiczne, wycinka i wykonanie nasadzeń oraz pielęgnacja drzew i roślin, na terenie gminy Michałowice" część I - Zabiegi pielęgnacyjne i chirurgiczne stosowane przy roślinności wysokiej i niskiej oraz wycinka drzew i krzewów 898 981,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.566.2020 2020-04-02 2020-04-15 - 2020-12-11 Remondis Sp. z o. o., ul. Zawidzie 18, 02-981 Warszawa
NIP: 7280132515
"Zabiegi chirurgiczne, wycinka i wykonanie nasadzeń oraz pielęgnacja drzew i roślin, na terenie gminy Michałowice" część II - Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów 292 641,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.567.2020 2020-04-02 2020-04-15 - 2020-12-11 Remondis Sp. z o. o., ul. Zawidzie 18, 02-981 Warszawa
NIP: 7280132515
„Zabiegi chirurgiczne, wycinka i wykonanie nasadzeń oraz pielęgnacja drzew i roślin, na terenie gminy Michałowice” Część III Wykonanie oraz pielęgnacja nasadzeń roślin kwitnących i ozdobnych 492 998,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.568.2020 2020-04-02 2020-03-31 - 2020-04-01 POINT&SHOOT Katarzyna Żebrowska, ul. Mariańska 18, 05-800 Pruszków
NIP:
Zakup płynu do dezynfekcji przeznaczonego do dezynfekcji wiat przystankowych, celem zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa na terenie Gminy Michałowice 342,33 Zamówienie / Zlecenie
OA.569.2020 2020-04-02 2020-03-31 - 2020-04-01 BALTRADE Sp. z o.o., ul. Kartuska 493, 80-298 Gdańsk
NIP:
Zakup baterii i akumulatorków dla potrzeb pracowników Urzędu Gminy w Michałowicach, celem wymiany w zegarach, sprzęcie komputerowym i wyposażeniu biurowym 192,69 Zamówienie / Zlecenie
PR.570.2020 2020-04-03 2020-04-03 - 2020-04-08 WIDE FORMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Kasztanowa 44, 05-816 Michałowice-Wieś
NIP: 5342545828
druku 100 szt. plakatów w formacie A1 z życzeniami z okazji świąt wielkanocnych 685,11 Zamówienie / Zlecenie
GR.571.2020 2020-04-06 2020-03-31 - 2020-04-15 Andrzej ANKOR- Korniluk Wykonanie operatów szacunkowych działek 636 oraz 631/5 w obrębie Pęcice. 1 230,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.572.2020 2020-04-06 2020-03-31 - 2020-04-14 Doradztwo Gospodarcze Robert Szewczyk, ul. Szkolna 30b, 05-515 Nowa Wola
NIP: 1230273570
wykonanie operatów szacunkowych dzia działek 633/3, 635/3 połozonych w obrębie Reguły oraz działkii 618/1 opłożonej w obrębie Granica 1 217,70 Zamówienie / Zlecenie
IR.573.2020 2020-04-06 2020-04-06 - 2020-04-24 Budownictwo Paweł Chojecki, ul. Robotnicza 39A, 05-800 Pruszków
NIP: 5342480595
Wykonanie dokumentacji przetargowej dla Modernizacji obiektów szkolnych w Michałowicach. 5 535,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.574.2020 2020-04-06 2020-04-06 - 2020-05-15 Dariusz Placzyński Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla modernizacji instalacji elektrycznych w szkole w Komorowie. 9 225,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.575.2020 2020-04-06 2020-04-06 - 2020-04-10 Jerzy Przygoda Wykonanie inwentaryzacji przewodów kominowych w skrzydle A budynku szkoły w Michałowicach. 1 230,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.576.2020 2020-04-06 2020-04-06 - 2020-04-15 Magdalena Musiał Wykonanie STWIORB dla modernizacji świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi. 1 845,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.577.2020 2020-04-06 2020-04-06 - 2020-04-24 Kinga Kimic Opracowanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego dot. rewitalizacji parku dworskiego w Regułach. 8 000,00 Umowa zlecenie
FZ.578.2020 2020-04-06 2020-04-06 - 2020-08-31 Athon Partner Consulting - Mariusz Malinowski, ul. Chopina 61, 05-085 Kampinos
NIP: 1181518622
Wniosek o dofinansowanie budowy/przebudowy/remontu drogi (ul. Bodycha) 14 760,00 Umowa zlecenie
FZ.579.2020 2020-04-06 2020-04-03 - 2020-04-10 Grzegorz Jakuta Kolportaż listów do mieszkańców Gminy ws. wymiany pieców. 1 300,00 Umowa zlecenie
PR.580.2020 2020-04-08 2020-04-08 - 2020-04-19 ZOFIA OLBORSKA ZAKŁAD POLIGRAFICZNY"INDRUK", ul. Obrońców Pokoju 6A, 05-800 Pruszków
NIP: 5340010313
Druk w katalogu wystawy Andrzeja Filisa w ilosci 500 szt. 4 833,90 Zamówienie / Zlecenie
OA.581.2020 2020-04-09 2020-04-06 - 2020-04-06 Erudio Piotr Malinowski, ul. Główna 19, 05-806 Komorów
NIP: 5342321069
Zakup maseczek ochronnych z przeznaczeniem do rozdysponowania mieszkańcom, celem zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa na terenie Gminy Michałowice 78 474,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.582.2020 2020-04-09 2020-04-03 - 2020-04-03 Instytut Systemów Bezpieczeństwa Sp. z o.o., ul. Mesyńska 16, 02-761 Warszawa
NIP:
Zakup maseczek ochronnych z przeznaczeniem do rozdysponowania mieszkańcom, celem zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa na terenie Gminy Michałowice 20 295,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.583.2020 2020-04-09 2020-04-03 - 2020-04-03 ORLEN OIL SP. Z O.O., ul. Opolska 114, 31-323 Kraków
NIP:
Zakup płynu do dezynfekcji rąk 5 699,81 Zamówienie / Zlecenie
OA.584.2020 2020-04-09 2020-04-06 - 2020-04-06 BePiGraf Beata Dądzik, ul. Astrów 5, 05-540 Ustanów
NIP: 8361125690
Zakup środków dezynfekcyjnych, celem zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa 9 501,58 Zamówienie / Zlecenie
OA.585.2020 2020-04-09 2020-04-09 - 2020-04-09 Erudio Piotr Malinowski, ul. Główna 19, 05-806 Komorów
NIP: 5342321069
Zakup maseczek ochronnych celem zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa 16 236,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.586.2020 2020-04-09 2020-04-09 - 2020-05-07 Magdalena Musiał Wykonanie kompleksowego opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. modernizacji świetlicy w Opaczy-Kolonii. 7 380,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.587.2020 2020-04-14 2020-04-14 - 2020-04-28 Delta CertaSp. z o.o., ul. Powstańców Listopadowych 29c lok. 7, 35-606 Rzeszów
NIP: 8133701898
remont uszkodzonych siedzisk w kabinach zawodników i na widowni oraz zakup, dostawa i montaż barierek do kabin dla zawodników 13 407,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.588.2020 2020-04-14 2020-04-09 - 2020-08-28 "T O M K O R" - NADZORY I PROJEKTOWANIE Korczak Tomasz, 05-651 Wola Kukalska
NIP: 7971246411
Aktualizacja dokumentacji projektowej na „Rozbudowę ul. Przytorowej w Regułach” 11 685,00 Umowa zlecenie
PR.589.2020 2020-04-14 2020-04-02 - 2020-11-30 Dominika Małgowska licencja na korzystanie z autorskich praw majątkowych do artykułów dotyczących historii terenów Gminy Michałowice, przygotowanych na podstawie źródeł i archiwaliów prezentujących wyniki badań w kwestii średniowiecznych dziejów miejscowości położonych na terenie dzisiejszej Gminy Michałowice(Średniowieczne korzenie osad i wsi z terenu Gminy Michałowice, szkice z dziejów miejscowości Granica, szkice z dziejów miejscowości Nowa Wieś) 1 093,00 Umowa licencyjna
PR.590.2020 2020-04-15 2020-04-02 - 2020-04-19 TOMASZ KACZYŃSKI, ` DEJA VU `, ul. Henryka Kotońskiego 11, 05-806 Komorów
NIP:
opracowanie projektu serii katalogów w tym przygotowanie do druku katalogu nr 1 pt. „PRZEJŚCIE” ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ Andrzej Antoni Pilich. 8 487,00 Umowa zlecenie
OA.591.2020 2020-04-15 2020-04-06 - 2020-04-06 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup woreczków strunowych z przeznaczeniem do zapakowania maseczek ochronnych przekazywanych mieszkańcom Gminy Michałowice w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa 3 142,93 Zamówienie / Zlecenie
OA.592.2020 2020-04-15 2020-04-07 - 2020-04-07 Domowa Apteczka Sp. z o.o. Sp. K, ul. Cieszyńska 26, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP:
Zakup płynu do dezynfekcji, celem zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa 1 968,00 Zamówienie / Zlecenie
OC.593.2020 2020-04-16 2020-04-17 - 2020-12-31 Komendant Stołeczny Policji w Warszawie, ul. Nowolipie 2
NIP:
Porozumienie z Komendantem KSP na zakup samochodu w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji 50 000,00 Umowy dotacyjne
OA.594.2020 2020-04-16 2020-04-06 - 2020-04-06 DOEKO GROUP Sp. z o.o., ul. Bociana 4A/49, 31-231 Kraków
NIP: 9452196242
Zakup płynu dezynfekcyjnego, przeznaczonego do dezynfekcji ławek i przystanków autobusowych, celem zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa na terenie Gminy Michałowice 3 727,70 Zamówienie / Zlecenie
PR.595.2020 2020-04-16 2020-04-20 - 2020-09-30 Ewa Stokłuska przeprowadzenie spotkań roboczych, warsztatów i konsultacji projektu dokumentów związanych z Budżetem Obywatelskim 5 000,00 Umowa zlecenie
OA.596.2020 2020-04-16 2020-04-09 - 2020-04-09 DOEKO GROUP Sp. z o.o., ul. Bociana 4A/49, 31-231 Kraków
NIP: 9452196242
Zakup płynu do dezynfekcji, celem zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa 14 482,80 Zamówienie / Zlecenie
OA.597.2020 2020-04-16 2020-04-02 - 2020-04-02 DARIUSZ KANCLERSKI, ul. Parkowa 79, 05-806 Pęcice
NIP: 5342112816
Zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu Urzędu Gminy Michałowice 234,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.598.2020 2020-04-16 2020-04-07 - 2020-04-09 Tom-Car Tomasz Kuciński, ul. Klonowa 17, 05-816 Opacz Kolonia
NIP: 5342084333
Naprawa samochodu służbowego marki Skoda Superb o nr rejestracyjnym WPR 88827, wraz z przeglądem technicznym 3 695,02 Zamówienie / Zlecenie
IT.599.2020 2020-04-20 2020-04-20 - 2020-04-30 GREENERIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Nad Rzeczką 21 B, 03-257 Warszawa
NIP:
Zakup rocznej licencji dostępu do platformy wideokonferencji. 921,27 Zamówienie / Zlecenie
IT.600.2020 2020-04-20 2020-04-20 - 2020-04-30 MWC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Kowalewicka 12, 60-002 Poznań
NIP:
eSesja - moduł Dyskusja 2 202,93 Zamówienie / Zlecenie
OC.601.2020 2020-04-20 2020-04-10 - 2020-05-08 PHU Kospil Elżbieta Gilr, Otylia Darmetko S.C., ul. Aleje Jerozolimskie 338, 05-820 Piastów
NIP: 5222710868
Sprzęt na wyposażenie jednostki OSP w Nowej Wsi 1 015,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.602.2020 2020-04-20 2020-04-24 - 2020-12-31 N.K. Serwis, ul. Żeromskiego 6, 05-820 Piastów
NIP: 5212124175
Sprzedaż i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych 74 718,20 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.603.2020 2020-04-21 2020-04-21 - 2020-05-20 B.T.H.U. Jucla, ul. Gwarecka 9 lok. 13, 54-143 Wrocław
NIP:
Zakup analizatora spalin oraz dymomierza 28 290,00 Umowa zakupu
GK.604.2020 2020-04-22 2020-04-22 - 2020-10-30 Biuro Badawczo-Projektowe Budownictwa Komunikacyjnego "TRANSCOMP" Sp. z o.o., ul. JAGIELLOŃSKA 78, 03-301 Warszawa
NIP: 9510041669
wykonanie aktualizacji ewidencji dróg Gminy Michałowice 30 996,00 Umowa zlecenie
IR.605.2020 2020-04-22 2020-04-23 - 2020-04-30 Dariusz Placzyński Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego dla projektu instalacji elektrycznych oswietlenia sali gimnastycznej w ZSO w Komorowie 615,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.606.2020 2020-04-22 2020-04-22 - 2020-04-30 Michał Łupienko dotacja na zdjęcie i utylizację azbestu 8 292,60 Umowy dotacyjne
OŚ.607.2020 2020-04-22 2020-04-22 - 2020-05-18 Stanisłąw Zagórski dotacja na zdjęcie i utylizację azbestu 3 937,50 Umowy dotacyjne
AB.608.2020 2020-04-22 2020-04-22 - 2020-04-27 PROTECT TADEUSZ CISEK I WSPÓLNICY, ul. Rudnickiego 3A lok. 13H, 01-858 Warszawa
NIP: 5270017562
Wykonanie analizy i opracowanie opinii do dokumentacji projektowej przedszkola w Regułach pod katem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. 2 460,00 Zamówienie / Zlecenie
AB.609.2020 2020-04-22 2020-04-22 - 2020-04-27 ARDJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Ludwika Narbutta 38 lok. 23, 02-541 Warszawa
NIP: 5220004971
Konsultacje do projektu budowlanego przedszkola w Regułach: przegląd dokumentacji w branży architektoniczno-budowlanej. 2 214,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.610.2020 2020-04-22 2020-04-22 - 2020-07-21 Usługi Asenizacyjne Leon Szeląg, ul. Słowikowskiego 62a, 05-090 Raszyn
NIP: 5222345423
„Remont i wymiana uszkodzonych elementów wyposażenia przepompowni ścieków na terenie Gminy Michałowice, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas wykonywania prac przy obsłudze i naprawie przepompowni” w ramach zadania budżetowego pn.: „Remont przepompowni ścieków w ul. Pruszkowskiej w Granicy, ul. Środkowej i ul. Polnej w Opaczy-Kolonii, ul. Polnej w Nowej Wsi, ul. Rodzinnej w Sokołowie, ul. Stare Sady, ul. Mazurskiej w Komorowie, ul. Reja w Granicy, ul. Jesiennej w Nowej Wsi, ul. Kolejowej w Michałowicach, ul. Torfowej w Regułach” 67 035,00 Umowa zlecenie
GK.611.2020 2020-04-23 2020-04-23 - 2020-05-30 POMP 4 EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wólczyńska 321, 01-919 Warszawa
NIP: 1182043552
Przegląd sprężarek SUW Komorów 9 206,01 Zamówienie / Zlecenie
GK.612.2020 2020-04-23 2020-04-23 - 2020-04-30 Witold Wielgosz Usługi Geodezyjne, ul. Wiejska 9, 05-816 Reguły
NIP: 5341190085
wykonanie mapy do celów projektowych dz 631/31 położonej w obrębie geodezyjnym Reguły przy ul. Torfowej 5 535,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.613.2020 2020-04-24 2020-04-22 - 2020-04-23 Sportsrelations Tomasz Sitarek, ul. Koszykarska 5, 00-706 Warszawa
NIP:
Zakup środków dezynfekcyjnych celem zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa 31 744,70 Zamówienie / Zlecenie
GK.614.2020 2020-04-27 2020-04-24 - 2020-06-30 AGENCJA WSPIERANIA OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Grunwaldzka 66 lok. 3, 60-312 Poznań
NIP: 7811884924
Analiza ryzyka ujęć wody 12 300,00 Umowa zlecenie
OŚ.615.2020 2020-04-27 2020-04-27 - 2020-04-27 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
zakup materiałów na place zabaw i strefy rekreacji 2 490,95 Zamówienie / Zlecenie
FZ.616.2020 2020-04-27 2020-04-27 - 2020-05-15 HOUSE OF QUALITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Jaskółcza 10, 05-807 Podkowa Leśna
NIP:
wykonanie dokumenrtacji aplikacyjnej (wniosku, studium wykonalności i innych załączników w ramach działania 2.1 E-usługi Poddziałanie 2.1.2 E-usługi na Mazowszu w ramach ZIT RPO WM na lata 2014-2020 34 809,00 Umowa zlecenie
FZ.617.2020 2020-04-27 2020-04-27 - 2020-08-17 Athon Partner Consulting - Mariusz Malinowski, ul. Chopina 61, 05-085 Kampinos
NIP: 1181518622
wykonanie dokumentacji aplikacyjnej (wniosku, studium wykonalności inwestycji i innych niezbędnych załączników) oraz kompleksowego audytu energetycznego dla przyszłej inwestycji w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektów termomodernizacja budynków użyteczności publ. 35 055,00 Umowa zlecenie
FZ.618.2020 2020-04-27 2020-04-27 - 2020-05-10 Beata Krzyszton-Ulijasz opracowanie dokumentacji aplikacyjnej (wniosku o dofinansowanie i innych niezbędnych załączników) w ramach RPO WM 2014-2020, Priorytet IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działania 9.2 usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, poddziałania 9.2.1 zwiększenie dostępności usług społecznych 4 000,00 Umowa o dzieło
OA.619.2020 2020-04-28 2020-04-23 - 2020-04-27 Instytut Systemów Bezpieczeństwa Sp. z o.o., ul. Mesyńska 16, 02-761 Warszawa
NIP: 5262739921
Zakup maseczek ochronnych, celem zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa 11 070,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.620.2020 2020-04-28 2020-04-27 - 2020-04-27 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup artykułów technicznych wykorzystywanych przez konserwatora Urzędu Gminy w Michałowicach 443,55 Zamówienie / Zlecenie
OA.621.2020 2020-04-28 2020-04-14 - 2020-04-27 EDUBAMA Aleksandra Przybyłek, ul. Niedobczycka 94, 44-200 Rybnik
NIP:
Zakup rękawiczek ochronnych, celem zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa 5 646,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.622.2020 2020-04-29 2020-04-28 - 2020-04-28 DARIUSZ KANCLERSKI, ul. Parkowa 79, 05-806 Pęcice
NIP: 5342112816
Zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu Urzędu Gminy Michałowice 176,50 Zamówienie / Zlecenie
PR.623.2020 2020-04-29 2020-04-29 - 2020-05-18 TOPSI Ryszard Kretowicz, ul. Raszyńska 6, 05-816 Michałowice
NIP: 5340010738
Przygotowanie usługi polegającej na sprzedaży kominów promocyjnych w ilości 5.400 szt wraz z wykonaniem na nich nadruku, zapakowaniem oraz dostarczeniem do siedziby Zamawiającego 32 545,80 Zamówienie / Zlecenie
OA.624.2020 2020-04-30 2020-04-07 - 2020-04-16 Łukasz Karczewski Dystrybucja maseczek jednorazowych do mieszkańców Gminy Michałowice 2 725,00 Umowa zlecenie
OA.625.2020 2020-04-30 2020-04-07 - 2020-04-16 Krzysztof Muszynski Dystrybucja maseczek jednorazowych do mieszkańców Gminy Michałowice 2 725,00 Umowa zlecenie
OA.626.2020 2020-04-30 2020-04-17 - 2020-05-11 Marcin Walichnowski Wykonywanie zadań koordynatora gminnego zespołu informatycznego w Michałowicach w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10.05.2020 r. 1 500,00 Umowa zlecenie
OA.627.2020 2020-04-30 2020-04-28 - 2020-04-29 Sportsrelations Tomasz Sitarek, ul. Koszykarska 5, 00-706 Warszawa
NIP: 5261248368
Zakup rękawiczek ochronnych celem zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa 1 922,40 Zamówienie / Zlecenie
OA.628.2020 2020-04-30 2020-04-17 - 2020-05-11 Zofia Brzezińska Sporządzenie spisu wyborców, aktów pełnomocnictw oraz pełnienie dyżuru podczas wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10.05.2020 r. 900,00 Umowa zlecenie
OA.629.2020 2020-04-30 2020-04-17 - 2020-05-11 Jolanta Krzysiak Sporządzenie spisu wyborców, aktów pełnomocnictw oraz pełnienie dyżuru podczas wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10.05.2020 r. 800,00 Umowa zlecenie
OA.630.2020 2020-04-30 2020-04-17 - 2020-05-11 Aleksandra Myszkowska Sporządzenie spisu wyborców, aktów pełnomocnictw oraz pełnienie dyżuru podczas wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10.05.2020 r. 500,00 Umowa zlecenie
KA.631.2020 2020-05-04 2020-05-02 - 2020-05-04 Burno Kamila wytypowanie dokumentacji niearchiwalnej 13 440,00 Umowa o dzieło
SP.632.2020 2020-05-04 2020-05-04 - 2020-05-22 X-KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Mariusza Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa
NIP: 9492107026
zakup nagród konkursowych związanych z organizacją konkursu sportowo-plastycznego dla dzieci zajmujących I, II, III miejsce w poszczególnych kategoriach wiekowych, który odbędzie się w dniach 05-22 maja 2020 1 369,00 Zamówienie / Zlecenie
KA.633.2020 2020-05-04 2020-05-12 - 2020-05-12 Maria Rotkiel, ul. Sarmacka 12g lok. 42, 02-972 Warszawa
NIP: 1130229931
Przeprowadzenie spotkania on-line (webinaru), pt."Zarządzenie stresem, relacjami..." 4 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.634.2020 2020-05-05 2020-04-27 - 2020-11-15 AUTO LIFT Dariusz Olszak, ul. Mikołaja Reja 28, 05-806 Granica
NIP: 5341025162
Montaż i demontaż flag państwowych do uchwytów przy słupach ulicznych na terenie Gminy Michałowice 21 106,80 Zamówienie / Zlecenie
IR.635.2020 2020-05-06 2020-04-23 - 2020-05-16 SORTED So. z o. o., ul. Wschodnia 27 B, 05-500 Chyliczki
NIP: 1231308566
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy placu zabaw przy ZSO w Komorowie na dz. nr. ewd. 1249 8 979,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.636.2020 2020-05-06 2020-05-06 - 2020-06-01 Doradztwo Gospodarcze Robert Szewczyk, ul. Szkolna 30b, 05-515 Nowa Wola
NIP: 1230273570
wykonanie 7 operatów szacunkowych określających wartośc nieruchomości po wejściu plany zagpspodarowania przestrzennego 4 218,90 Zamówienie / Zlecenie
IR.637.2020 2020-05-08 2020-05-08 - 2020-06-30 SAAR ARCHITEKCI - MGR INŻ. ARCH. RADOSŁAW SADOWSKI, ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa
NIP: 9521795604
Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w budynku szkoły w Nowej Wsi. 33 210,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.638.2020 2020-05-08 2020-05-08 - 2020-06-08 Projektsan.pl Ewa Wojniak, ul. Babiego Lata 21, 05-830 Nadarzyn
NIP: 7171702422
Opracowanie branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na montaż klimatyzatorów w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi. 4 900,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-06-03
do umowy nr IR.638.2020
2020-06-03-2020-06-08 Aneks rozszerzający zakres umowy UG.IR./638/2020 z dn. 08 maja 2020 r. 1 500,00 Aneks do umowy
PR.639.2020 2020-05-11 2020-05-08 - 2020-05-13 Uslugi Grawerskie, ul. Ruchliwa 20, 02-182 Warszawa
NIP: 5211213250
wykonanie grawerowania tekstu na plakietce pamiątkowej z okazji 100. rocznicy urodzin mieszkańców gminy Michałowice 80,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.640.2020 2020-05-11 2020-05-08 - 2020-05-13 Calino, ul. Ruchliwa 20, 02-182 Warszawa
NIP:
wykonanie 2 plakietek pamiątkowych w etui ze znaczkiem zawierającym herb Gminy Michałowice 66,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.641.2020 2020-05-11 2020-05-04 - 2020-05-04 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
zakup materiałów na strefy rekreacji i place zabaw 414,94 Zamówienie / Zlecenie
KS.642.2020 2020-05-12 2020-02-17 - 2020-12-20 Stowarzyszenie "Przyjazne Jutro", ul. Mikołaja Reja 1 lok. 1, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: Czas na historię określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 02.03.2020 r. i aktualizacji złożonej w dniu 07.05.2020 r. 7 700,00 Umowy dotacyjne
IT.643.2020 2020-05-12 2020-05-07 - 2021-05-12 HitMe.pl Marek Bajerski, ul. Franciszka Mamuszki lok. 17A, 80-178 Gdańsk
NIP: 8792487067
Zakup usług hostingowych. 1 990,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.644.2020 2020-05-12 2020-02-17 - 2020-12-31 SKF ANPREL KP AMT Nowa Wieś, ul. Wiśniowa 1, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznegozgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: Na Orliku na sportowo, czyli życie gminy w ruchu określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 05.03.2020 r. i aktualizacji złożonej w dniu 04.05.2020 r. 30 000,00 Umowy dotacyjne
PR.645.2020 2020-05-12 2020-05-04 - 2020-05-29 Creative Intersections Laboratory Paulina Niebrzydowska, ul. Nadarzyńska 45, 05-806 Komorów
NIP: 5342426779
umowa licencyjna na korzystanie z autorskich praw majątkowych do wykorzystywania materiałów źródłowych (autorskich grafik wektorowych) dla potrzeb animacji komputerowej pt. "Rozlicz PIT w Gminie Michałowice"oraz modyfikacji tekstów grafik. 615,00 Umowa licencyjna
KS.646.2020 2020-05-12 2020-02-17 - 2020-07-31 Polskie Zrzeszenie Instruktorów Rowerowych, ul. Słoneczna 2 lok. a, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: Rowerem zdrowo i bezpiecznie w Gminie Michałowice, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 09.03.2020 r. i aktualizacji złożonej w dniu 11.05.2020 r. 1 500,00 Umowy dotacyjne
PR.647.2020 2020-05-12 2020-05-18 - 2020-12-15 MARCIN BÓJKO, Autofokus, ul. Szkolna 59, 05-816 Michałowice
NIP:
Wykonywanie fotografii na potrzeby gminy Michałwocie. Będą one wykorzytsywane w celach promcyjnych gminy, w mediach elektronicznych oraz wydawnictwach gminnych. 1 260,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-07-28
do umowy nr PR.647.2020
2020-07-02-2020-12-24 wykonywanie zdjeć na potrzeby gminy Michałowice 3 740,00 Aneks do umowy
PR.648.2020 2020-05-12 2020-05-12 - 2020-12-23 POP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Bohaterów Warszawy 4, 05-800 Pruszków
NIP: 5342517430
Emisja materiałów informacyjnych dotyczacych gminy Michałowice, w tym wywiadów z Panią wójt na antenie Pop Radia oraz umieszczanie ich na stronie interentowej radia. 6 400,00 Umowa zlecenie
IR.649.2020 2020-05-12 2020-05-15 - 2020-08-28 Dariusz Placzyński Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji rozdzielnicy głównej i rozdzielnicy GK instalacji elektrycznych w ZSO w Komorowie. 6 642,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.650.2020 2020-05-12 2020-02-17 - 2020-12-31 Stowrzyszenie: Towrzystwo Przyjaciół Miasta Ogródu Komorów „KOMOROWIANIE”, ul. Ceglana 29, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: Spotkajmy się określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 09.03.2020 r. i aktualizacji złożonej w dniu 11.05.2020 r. 22 000,00 Umowy dotacyjne
KS.651.2020 2020-05-13 2020-02-17 - 2020-12-31 FUNDACJA KRAINA OZA, ul. Wiejska 5, 05-802 Pruszków
NIP: 5342493422
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: Aktywnie 2020 – zajęcia sportowe BOCCIA dla dzieci i młodzieży z autyzmem, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 09.03.2020 r. i aktualizacji złożonej w dniu 12.05.2020 r. 27 000,00 Umowy dotacyjne
FZ.652.2020 2020-05-13 2020-05-13 - 2020-07-10 MM CONSULT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Płocka 15 C lok. 4, 01-231 Warszawa
NIP: 5272912031
Opracowanie na rzecz Gminy Muichałowice dokumentu pn. "Strategia rozwoju elektromobilności dla gminy Michałowice na lata 2020- 2040" 49 569,00 Umowa o dzieło
FZ.653.2020 2020-05-13 2020-05-13 - 2020-06-15 ALCYONA Firma Doradcza Marzena Wistuba-Wesołek, ul. Dębowa 3 lok. 4, 44-246 Palowice
NIP: 6422459994
Opracowania dokumentacji aplikacyjnej (tj. wniosku o dofinansowanie, Studium Wykonalności Inwestycji i innych niezbędnych załączników wymaganych na etapie przygotowania aplikacji a określonych w Regulaminie konkursu do dofinasowania) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020: Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, typ projektów: Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych, RPMA.05.03.00-IP.01-14-105/20 35 055,00 Umowa zlecenie
GK.654.2020 2020-05-14 2020-05-15 - 2020-09-30 Wod-Kan-Bruk, ul. Łomnica 39, 08-430 Żelechów
NIP:
Przebudowa rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki – etap IIIb – część I 1 469 670,00 Umowa o roboty budowlane
GK.655.2020 2020-05-14 2020-05-15 - 2020-09-30 Firma Hydrotechniczno-Budowlana "HYDRODOM" Ireneusz Getka, 08-470 Tarnów
NIP:
Przebudowa rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki – etap IV – część II 238 177,00 Umowa o roboty budowlane
GK.656.2020 2020-05-14 2020-05-14 - 2020-05-23 Marek Juchniewicz Remont pompy ściekowej zatapialnej w przepompowni ścieków przy ul. Głównej przy OSP w Nowej Wsi w ramach zadania budżetowego: "Bieżące remonty na SUW i przepompowni ścieków" 3 444,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.657.2020 2020-05-14 2020-04-30 - 2020-04-30 Flint Sp. z o.o., ul. Powązkowska 59E, 01-728 Warszawa
NIP: 1180004128
Usunięcie usterki ekspresu do kawy stanowiącego wyposażenie gabinetu Pani Wójt Urzędu Gminy Michałowice 135,30 Zamówienie / Zlecenie
OA.658.2020 2020-05-14 2020-05-04 - 2020-05-04 FUNDACJA ARGENTA, ul. ge. Jarosława Dąbrowskiego 225/243/215, 93-231 Łódź
NIP:
Zakup maseczek ochronnych dla pracowników Urzędu Gminy w Michałowicach celem zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa 3 025,80 Zamówienie / Zlecenie
GK.659.2020 2020-05-15 2020-05-15 - 2020-05-15 P.P.H.U. "MAXDROGI" DAWID RAKOCZY, ul. JÓZEFA HALLERA 7, 43-300 BIELSKO-BIAŁA
NIP:
wykonanie pomiaru sprawdzenia widoczności na przejeździe kolejowym: skrzyzowanie z ul. Ryżową w Opaczy-Kolonii i skrzyżowanie z ul. Kolejową w Komorowie 1 463,70 Zamówienie / Zlecenie
GR.660.2020 2020-05-15 2020-05-15 - 2020-05-20 Przegląd Regionlany, ul. Sierakowskiego 12a, 05-500 Piaseczno
NIP: 1231415150
wykaz nr 1/2020 nieruchomości gminne na dzierżawę na 2020 83,64 Zamówienie / Zlecenie
IT.661.2020 2020-05-15 2020-05-15 - 2020-06-05 COCON SYSTEMY KOMPUTEROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Dworcowa 10A, 46-300 Olesno
NIP:
Zakup 5 zestawów komputerowych. 18 443,80 Zamówienie / Zlecenie
GK.662.2020 2020-05-18 2020-05-15 - 2020-12-31 PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
NIP: 9462593855
Umowa usunięcia kolizji nr 17/PGE-OW/RE-1/RM/2020 w zakresie przełożenia urządzeń elektroenergetycznych w ul. Wrzosowej i ul. Różanej w m. Komorów. 0,00 Umowa/Porozumienie - bez kosztowe
IT.663.2020 2020-05-18 2020-05-19 - 2021-05-22 PIRXON SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk
NIP:
Zakup systemu do inwentaryzacji środków trwałych wraz z dostawą urządzeń, wdrożeniem i szkoleniami. 41 631,80 Umowa zakupu
OA.664.2020 2020-05-18 2020-05-15 - 2020-05-21 MULTIPLANTA Dariusz Cegłowski, ul. Warecka 110, 05-604 Jasieniec
NIP: 5341380176
Wykonanie usługi nasadzenia roślin jednorocznych 1 620,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.665.2020 2020-05-18 2020-05-18 - 2020-06-30 SECURITUM SZKOLENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Siostry Zygmunty Zimmer 5, 30-441 Kraków
NIP:
Książka: bezpieczeństwo aplikacji webowych. 119,10 Zamówienie / Zlecenie
OA.666.2020 2020-05-18 2020-05-18 - 2020-06-15 TRONIX S.C., ul. Jana Brożka 26, 01-451 Warszawa
NIP:
Montaż pompy do brudnej wody celem odprowadzania wód opadowych z terenu parkingu oraz budynku Urzędu Gminy Michałowice 16 974,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.667.2020 2020-05-18 2020-05-18 - 2020-05-26 Zakład Usługowo-Projektowo-Produkcyjny DROMARK, ul. J Sułkowskiego 4a, 05-820 Piastów
NIP:
wykonanie tabliczek Uwaga wiewiórki i Uwaga jeże 9 778,50 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.668.2020 2020-05-18 2020-05-18 - 2020-05-26 Zakład Usługowo-Projektowo-Produkcyjny DROMARK, ul. J Sułkowskiego 4a, 05-820 Piastów
NIP:
Wykonanie tabliczek posprzątaj po swoim psie 3 111,90 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.669.2020 2020-05-18 2020-05-18 - 2020-05-20 GRO-Instal Krzysztof Grobelny, ul. Polna 5A, 05-806 Nowa Wieś
NIP: 5341907689
wykonanie uruchomienia instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z wymiana uszczelek na obiegu wodnym w budynku sanitariatów na strefie rekreacji przy ul. Spacerowej w Nowej Wsi 615,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.670.2020 2020-05-18 2020-05-18 - 2020-07-20 SYSKA RYSZARD "HERKULES", ul. Śląska 41A, 32-500 Chrzanów
NIP:
dostawa i montaż urzadzeń siłowni plenerowej 5 373,40 Zamówienie / Zlecenie
GK.671.2020 2020-05-19 2020-05-15 - 2020-06-29 ARKADIUSZ MERCHEL 1. ARKOM PROJEKT; 2. NAREW S.C., ul. Ireny 126, 05-800 Pruszków
NIP:
Wykonanie projektu Robót Geologicznych - wykonanie otworu małośrednicowego rozpoznawczego celem rozpoznania budowy geologicznej na działce nr ewid. 326 w Pęcicach 7 503,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.672.2020 2020-05-19 2020-05-20 - 2020-10-20 IN TEC PLAN Marek Krawczyk Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę lub budowę (w zależności od zakresu opracowywanej dokumentacji) drogi, ul. Wspólnej (na odcinku od ul. Polnej do ul. Granicznej) w miejscowości Granica, gmina Michałowice w ramach zadania budżetowego pn. „Przebudowa ul. Wspólnej w Granicy i Nowej Wsi” 19 680,00 Umowa zlecenie
IT.673.2020 2020-05-19 2020-05-19 - 2020-05-19 Tomasz Matysiak BTM-KOM, ul. Przemysłowa lok. 22, 21-400 Łuków
NIP: 8252026109
Zakup aparatów telefonicznych telefonii voIP 1 854,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.674.2020 2020-05-19 2020-05-19 - 2020-06-26 Andrzej ANKOR- Korniluk wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości okeślających wartość działek do opłaty planistycznej 2 706,00 Umowa zlecenie
GR.675.2020 2020-05-19 2020-05-19 - 2020-05-29 Andrzej ANKOR- Korniluk opinia określająca wartość 1m/2 za grunty przeznaczone pod drogi publiczne 615,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.676.2020 2020-05-19 2020-05-19 - 2020-09-30 Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych "Kujawski-Nosecki-Kunicki" s.c., ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 27 lok. 28, 05-800 Pruszków
NIP: 5340006984
potwierdzenie stanu zajęcia nieruchomości pod drogi gminne 42 435,00 Umowa o dzieło
OŚ.677.2020 2020-05-19 2020-05-19 - 2020-05-28 SORTED So. z o. o., ul. Wschodnia 27 B, 05-500 Chyliczki
NIP: 9521795604
remont elementów systemu nawodnienia na rabatach wokół Pomnika Pamięci 1 + przegląd systemu 5 535,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.678.2020 2020-05-19 2020-05-22 - 2020-11-30 MARWELL Paweł Orliński, ul. Sportowa 24, 05-462 Wiązowna
NIP:
Konserwacja nawierzchni boisk na strefach rekreacji, placach zabaw oraz boisku „Orlik” na terenie Gminy Michałowice” 38 286,20 Zamówienie / Zlecenie
PR.679.2020 2020-05-20 2020-05-18 - 2020-06-15 KAMDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Świecka 8, 85-040 Bydgoszcz
NIP:
Wykonanie i dostarczenie upominków odblaskowych z logiem gminy Michałowice 2 688,78 Zamówienie / Zlecenie
PR.680.2020 2020-05-20 2020-05-20 - 2020-06-15 MARCIN STADNICKI MS Trade, ul. Skotnicka 175, 30-394 Kraków
NIP:
Wykonanie i dostareczenie upominków promocyjnych z logiem gminy Michałowice 2 629,13 Zamówienie / Zlecenie
IR.681.2020 2020-05-20 2020-05-20 - 2020-06-05 Budownictwo Paweł Chojecki, ul. Robotnicza 39A, 05-800 Pruszków
NIP: 5341077644
Wykonanie dokumentacji przetargowej /przedmiary,kosztorysy inwestorskie, specyfikacje / na modernizację obiektów szkolnych w Nowej Wsi 2 460,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.682.2020 2020-05-20 2020-05-20 - 2020-06-22 usługi geodezyjne Witold Wielgosz, ul. wiejska 9, 05816 Reguły
NIP: 5341190085
Wykonanie mapy do celów projektowych dla działki ewid. nr 543/1 w Granicy (teren szkoły. 1 476,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.683.2020 2020-05-20 2020-05-20 - 2020-06-05 Antare Sp z o.o., ul. Białobrzeska 15, 02-370 Warszawa
NIP: 7010904008
Wykonanie herbu Gminy Michałowice celem zainstalowania na zewnątrz budynku Urzędu Gminy w Michałowicach 184,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.684.2020 2020-05-20 2020-05-22 - 2020-05-31 TRONIX S.C., ul. Jana Olbrachta 58A lok. 173, 01-111 Warszawa
NIP: 5272306543
Wykonanie ozonowania klimatyzacji oraz pomieszczeń Urzędu Gminy w Michałowicach, celem ochrony pracowników oraz mieszkańców przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 23 985,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.685.2020 2020-05-21 2020-05-19 - 2020-06-30 X PRO-MOTION KRZYSZTOF SCHÖN, ul. Mikołaja Kopernika 45 lok. 9, 44-117 Gliwice
NIP:
wykonanie i dostarczenie upominków promocyjnych z logo gminy - kubki 1 871,20 Zamówienie / Zlecenie
FZ.686.2020 2020-05-22 2020-05-22 - 2020-12-31 Joanna Lisowska Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
IR.687.2020 2020-05-22 2020-05-25 - 2020-06-01 Budownictwo Paweł Chojecki, ul. Robotnicza 39A, 05-800 Pruszków
NIP: 5341077644
Wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego przebudowy instalacji systemu sygnalizacji pozaru w budynku w Michałowicach, ul. Raszyńska 34. 676,50 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.688.2020 2020-05-22 2020-05-22 - 2020-06-30 Marcin Gil dotacja na zdjęcie i utylizację azbestu 4 612,50 Umowy dotacyjne
IT.689.2020 2020-05-25 2020-05-25 - 2020-05-25 CORSOFT, Andrzej Korzeniewski, ul. Trzykotki 6, 04-727 Warszawa
NIP: 9521760511
Rozszerzenie subskrypcji pakietu office business o dodatkowe 5 stanowisk 2 072,55 Zamówienie / Zlecenie
GR.690.2020 2020-05-25 2020-05-25 - 2020-08-14 Usługi Geodezyjne GEOMAR Marcin Baranowski, ul. Nadbrzeżna 34C lok. 113, 05-850 Ożaów Mazowiecki
NIP: 8521411879
aktalizacja ewidencji gruntów w celu ustalenia poprawnego przebiegu gra nic pomiędzy dz. 616/3 i 616/9 w regułąch oraz działką nr 616/8 i 616/10 połozoną w Regułach 6 150,00 Umowa zlecenie
GK.691.2020 2020-05-25 2020-05-22 - 2020-09-20 usługi geodezyjne Witold Wielgosz, ul. wiejska 9, 05816 Reguły
NIP: 5341190085
wykonanie wyznaczenia punktów granicznych dz. 84/12 położonej w Pęcicach Małych przy ul. Skowronków celem przestawienia ogrodzenia 3 075,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.692.2020 2020-05-25 2020-05-22 - 2020-09-30 MT-Projekt Sp. z .o.o., ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9, 05-600 Grójec
NIP: 7972068087
Opracowanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę sieci teletechnicznej w ul. Bodycha” 14 760,00 Umowa zlecenie
FZ.693.2020 2020-05-26 2020-05-26 - 2020-12-31 Maria Mroczek Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
FZ.694.2020 2020-05-26 2020-05-26 - 2020-12-31 Joanna Otto Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OA.695.2020 2020-05-26 2020-05-26 - 2020-06-19 TRONIX S.C., ul. Jana Brożka 26, 01-451 Warszawa
NIP: 5272306543
Montaż systemu nawadniania roślin na tarasie zewnętrznym budynku Urzędu Gminy w Michałowicach 2 164,80 Zamówienie / Zlecenie
GR.696.2020 2020-05-26 2020-05-26 - 2020-05-26 Przegląd Regionlany, ul. Sierakowskiego 12a, 05-500 Piaseczno
NIP: 1231415150
Ogłoszenie przegląd regionalny 125,46 Zamówienie / Zlecenie
GK.697.2020 2020-05-26 2020-05-26 - 2020-06-04 NAPARTY Usługi Wodno-Kanalizacyjne Janusz Naparty, ul. Stare Faszyce 52b, 05-870 Błonie
NIP: 5291288237
wymiana przyłącza wod. do dz. nr ewid. 100 w Pęcicach Małych18450 18 450,00 Umowa zlecenie
OŚ.698.2020 2020-05-26 2020-05-26 - 2020-06-22 KRZYSZTOF PĘCZAK ELPEN, ul. Trójkątna 3, 05-804 Pruszków
NIP: 5341068355
wykonanie zasilenia do pompy pływajacej na zbiorniku wodnym w Komorowie przy ul. Turystycznej. 3 431,70 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.699.2020 2020-05-26 2020-05-26 - 2020-06-22 KRZYSZTOF PĘCZAK ELPEN, ul. Trójkątna 3, 05-804 Pruszków
NIP: 5341068355
wykonanie zasilenia do pompy pływajacej na zbiorniku w parku w Regułach 2 816,70 Zamówienie / Zlecenie
GK.700.2020 2020-05-26 2020-05-27 - 2020-06-29 Specjalistyczna Pracownia Projektowa WAGA-BART ZBigniew Bartosik, ul. Wojciechowskiego 37 lok. 4, 02-495 Warszawa
NIP: 5220050095
Opracowanie zgłoszenia prac w trybie art. 118 Ustawy o ochronie przyrody oraz wykonanie badania namułu zbiornika wodnego w Komorowie Wsi na rzece Utracie w zakresie 6 próbek zlokalizowanych w różnych częściach zbiornika oraz dodatkowo 2 próbek z rowu A i B w ramach zadania budżetowego: „Modernizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi”. Dla każdej próbki określone zostaną następujące stężenia: nikiel, cynk, ołów, miedź, kadm, chrom, kobalt, rtęć, suma węglowodorów ropopochodnych (C6 – C12). Badania zostaną wykonane przez laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji. 13 284,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.701.2020 2020-05-27 2020-05-27 - 2020-12-18 JKM MIREX Sp. z o.o., ul. Czerwona 9, 96-100 Skierniewice
NIP:
Remont chodników, wjazdów i parkingów na terenie Gminy Michałowice 215 687,00 Umowa o roboty budowlane
FZ.702.2020 2020-05-27 2020-05-27 - 2020-12-31 Jan Gorzkowski Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OA.703.2020 2020-05-27 2020-05-21 - 2020-05-22 NS Capital Group Sp. z o.o., ul. 3 Maja 75, 05-800 Pruszków
NIP: 5342434112
Pranie obrusów wykorzystywanych podczas imprez oraz uroczystości organizowanych przed Gminę Michałowice 201,27 Zamówienie / Zlecenie
OC.704.2020 2020-05-27 2020-05-27 - 2020-06-30 Oddział Wojewódzki ZOSP RP Warszawa, ul. Chłodna 3, 00-891 Warszawa
NIP:
Sprzęt i wyposażenie ratowniczo - gaśnicze na wyposażenie OSP w Nowej Wsi 24 529,80 Zamówienie / Zlecenie
GK.705.2020 2020-05-27 2020-05-27 - 2020-12-15 KANPRO inż. Jan Wojcieski, ul. Radzymińska 36/38/40 lok. 11, 03-752 Warszawa
NIP: 5361005286
wykonanie dok. proj.kosztor. budowy zdroju czerpalnego ze studz. wod. przy ul. Kasztanowej w Michałowicach-Wsi 7 872,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.706.2020 2020-05-27 2020-05-27 - 2020-08-10 ProArt Czesław Kosmaty, ul. Rynkowa 14 lok. b, 05-816 Michałowice
NIP: 5340015552
Oklejenie folią siatkową czterech szyb okiennych w nowo zaadoptowanym pomieszczeniu na parterze budynku Urzędu Gminy w Michałowicach 369,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.707.2020 2020-05-27 2020-05-27 - 2020-06-05 Biuro Handlowo-Projektowe Bartosz Sikora, ul. Jerzmanowska 17G/2, 54-530 Wrocław
NIP:
Zakup słupków przemysłowych stalowych z taśmą 9m celem dokonywania odgrodzeń na parkingu przed budynkiem Urzędu Gminy w Michałowicach, jak również we wnętrzu budynku 4 001,16 Zamówienie / Zlecenie
IT.708.2020 2020-05-27 2020-05-27 - 2020-05-27 CORSOFT, Andrzej Korzeniewski, ul. Trzykotki 6, 04-727 Warszawa
NIP: 9521760511
Zakup rocznej licencji oprogramowania do zdalnej pomocy informatycznej 1 199,25 Zamówienie / Zlecenie
PR.709.2020 2020-05-28 2020-05-18 - 2020-06-18 DB PRINT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Chrzanowska 32, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP:
Gmina Michałowice zleca wykonanie druku i składu Gminnego Biuletynu Informacyjnego nr 2/2020. 7 626,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.710.2020 2020-05-28 2020-05-28 - 2021-12-31 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, ul. Stawki 2, 00 964 Warszawa
NIP:
Realizacja projektu Edukacyjna Sieć Antysmogowa 19 621,60 Zamówienie / Zlecenie
PR.711.2020 2020-05-28 2020-05-18 - 2020-05-28 Dorota Zglińska Przeprowadzenie badania ankietowego wśród 50 osób, dotyczącego rozwoju e-usług na terenie Gminy Michałowice. 500,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.712.2020 2020-05-28 2020-06-01 - 2020-11-30 Marek Długołęcki Konserwacja i obsługa serwisowa 21 rowerów będących własnością Gminy Michałowice. 12 923,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.713.2020 2020-05-28 2020-05-20 - 2020-07-31 Uczniowski Klub Sportowy w Nowej Wsi, ul. Główna 96, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Powrót do sportu po pandemii” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 19 maja 2020 r. - art. 19a 7 960,00 Umowy dotacyjne
GK.714.2020 2020-05-28 2020-05-29 - 2020-10-30 PAULOKOP PAWEŁ PIETRUSZKA, ul. GRODZISKA 21, 05-830 STARA WIEŚ
NIP: 5342577395
Równanie i profilowanie dróg na terenie Gminy Michałowice 125 417,00 Umowa o roboty budowlane
GK.715.2020 2020-05-28 2020-05-29 - 2020-08-31 POMP 4 EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wólczyńska 321, 01-919 Warszawa
NIP: 1182043552
Dostawa wody, eksploatacja, obsługa i utrzymanie w gotowości stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej położonej na terenie gminy Michałowice wraz z wymianą wodomierzy 174 363,00 Umowa zlecenie
OA.716.2020 2020-05-29 2020-05-28 - 2020-06-05 Kom-Pap Office Partners Marian Stępień, ul. Niepołomicka 6, 93-467 Łódź
NIP:
Zakup ręcznej drukarki etykiet - sołectwo Michałowice 174,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.717.2020 2020-05-29 2020-05-27 - 2020-05-28 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
wykonanie wiązanki okolicznościowej w barwach białych i czerwonych z szarfą biało-czerwoną z napisem „Wójt, Radni i Mieszkańcy Gminy Michałowice” na grób Wójta Gminy Michałowice, Romana Lawrence z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego 200,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.718.2020 2020-06-01 2020-05-29 - 2020-12-31 Andrzej Więch Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
GK.719.2020 2020-06-01 2020-06-01 - 2020-06-08 Marek Juchniewicz Usunięcie awarii szafy sterowniczej w przepompowni przy ul. Jesiennej w Nowej Wsi, gmina Michałowice w ramach zadania budżetowego: "Bieżące remonty na SUW i przepompowni ścieków" 670,35 Zamówienie / Zlecenie
OA.720.2020 2020-06-02 2020-05-28 - 2020-05-28 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup rośliny doniczkowej oraz podłoża do roślin celem wymiany nasadzeń w donicach na I piętrze budynku Urzędu Gminy w Michałowicach 108,90 Zamówienie / Zlecenie
OA.721.2020 2020-06-02 2020-06-01 - 2020-06-01 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup termowentylatora celem doposażenia nowo zaadoptowanego pomieszczenia na parterze budynku Urzędu Gminy w Michałowicach 109,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.722.2020 2020-06-03 2020-06-18 - 2020-08-28 DOMINIKA ROSIŃSKA, ul. Bolesława Prusa 43 lok. 136, 05-800 Pruszków
NIP: 8241778308
Przeprowadzenie 10 zajęć ruchowych Nordic Walking dla seniorów mieszkajacych w Gminie Michałowice 1 200,00 Umowa zlecenie
GK.723.2020 2020-06-03 2020-06-05 - 2020-11-30 Leon Szeląg Płukanie, czyszczenia, udrażniania oraz monitoring sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowice 199 692,00 Umowa zlecenie
OŚ.724.2020 2020-06-03 2020-06-03 - 2020-06-03 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
zakup materiałów na place zabaw, strefy rekreacji i orlik 682,49 Zamówienie / Zlecenie
GR.725.2020 2020-06-04 2020-06-04 - 2020-08-10 Usługi Geodezyjne GEOMAR Marcin Baranowski, ul. Nadbrzeżna 34C lok. 113, 05-850 Ożaów Mazowiecki
NIP: 8521411879
Wykonanie dokumentacji geodezyjnej w celu ustalenia zgodności przebiegu granic nieruchomości oznaczonych zgodnie z operatem KEM-RED-161/00 w Regułąch działki KOWR 19 680,00 Umowa zlecenie
GR.726.2020 2020-06-04 2020-06-04 - 2020-09-30 Nawrot Izabela-geodezja, ul. Kawy 42 lok. 4, 01-496 warszawa
NIP: 5221045995
wykonanie mapy ze wstepnym projektem podziału dla dz. ewid. nr. 110/1 w celu wydzielenia cześci nieruchomości pod drogę publiczną ul. Wąską w Granicy 2 214,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.727.2020 2020-06-04 2020-05-18 - 2020-12-24 MAriusz Marcysiak Wykonywanie fotografii na potrzeby gminy Michałwocie. Będą one wykorzytsywane w celach promcyjnych gminy, w mediach elektronicznych oraz wydawnictwach gminnych. 1 260,00 Umowa o dzieło
Aneks nr 1
z dnia 2020-07-02
do umowy nr PR.727.2020
2020-07-02-2020-12-24 Wykonywanie fotografii na potrzeby gminy, 3 740,00 Aneks do umowy
OŚ.728.2020 2020-06-04 2020-05-29 - 2020-06-16 Agnieszka Sopel - "ASFoto", ul. Jana Sobieskiego 11, 37-500 Jarosław
NIP:
wykonanie odtworzenia nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw przy ul. Ryzowej w Opaczy-Kolonii 9 100,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.729.2020 2020-06-04 2020-06-03 - 2020-07-31 PROTECTIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Walerego Wróblewskiego 18 lok. 606, 93-578 Łódź
NIP:
Usługa wykonania audytu infrastruktury teleinformatycznej. 9 457,47 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.730.2020 2020-06-04 2020-06-04 - 2020-06-26 MULTIPLANTA Dariusz Cegłowski, ul. Warecka 110, 05-604 Jasieniec
NIP: 5341380176
Wykonanie nasadzeń przy dziennym domu seniora w Komorowie. 69 184,80 Zamówienie / Zlecenie
GK.731.2020 2020-06-05 2020-06-04 - 2020-07-31 Małgorzata Szymańska prowadząca działalność gospodarczą pn: Zakład Usług Terenowych, Budowlanych i Porządkowych "MARGOT" Małgorzata Szymańska, ul. Pasaż Ursynowski 11, 02-784 Warszawa
NIP: 5210128223
wykonanie dwóch progów spowalniających w ul. Starego Dębu w Komorowie Wsi 21 728,40 Umowa o roboty budowlane
IR.732.2020 2020-06-05 2020-06-05 - 2020-07-15 SAAR ARCHITEKCI - MGR INŻ. ARCH. RADOSŁAW SADOWSKI, ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa
NIP: 9521795604
Opracowanie dokumentacji projektowej dla wiat rowerowych przy Szkole w Nowej Wsi 19 926,00 Umowa zlecenie
OA.733.2020 2020-06-08 2020-06-08 - 2020-06-18 Włodzimierz Kostera Sprzątanie świetlicy w Komorowie ul. Kaliszany 18 7 980,00 Umowa zlecenie
OŚ.734.2020 2020-06-08 2020-05-22 - 2020-05-25 DETROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Staszica 36 Rzuców
NIP: 6010089855
zebranie ziemi, wyzóz ziemi, nawizienie i rozplantowanie ziemi Fregaty Reguły 7 170,00 Zamówienie / Zlecenie
PS.735.2020 2020-06-08 2020-06-03 - 2020-12-24 Marcin Napierała korekta tekstów wydawnictw gminy Michałowice, w tym Biuletynu Informacyjnego Gminy Michałowice. 3 044,51 Zamówienie / Zlecenie
FZ.736.2020 2020-06-08 2020-06-08 - 2020-12-31 Hanna Majkowska Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OA.737.2020 2020-06-08 2020-06-02 - 2020-06-02 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup wkładek do drzwi, celem wykorzystania przez konserwatora Urzędu Gminy Michałowice 238,00 Zamówienie / Zlecenie
AB.738.2020 2020-06-08 2020-06-04 - 2020-11-30 SART Sp. z o.o., ul. Czerwonych Maków 11, 05-800 Pruszków
NIP: 5342504232
Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania terenu i budynku świetlicy wiejskiej w ramach zadania: Budowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach 76 260,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.739.2020 2020-06-09 2020-06-03 - 2020-06-15 DELTA CERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Powstańców Listopadowych 29C lok. 7, 35-606 Rzeszów
NIP: 8133701898
zakup i miontaż zestawu zabawowego na palcu zabaw przy ul. Ryżowej w Opacz-Kolonii 35 547,00 Umowa zlecenie
OŚ.740.2020 2020-06-09 2020-06-09 - 2020-06-30 GRZEGORZ DYJA "HYDROOGRÓD", ul. Prawnicza 64, 02-495 Warszawa
NIP:
dostawa i montaz agregatu fontannowego FJ600 z oświetleniem autozmiennym oraz kablem zasilającym , zestawu kotwiacego na zbiornik wodny przy placu zabaw w Komorowie przy ul. Turystycznej 5 100,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.741.2020 2020-06-09 2020-06-09 - 2020-06-30 GRZEGORZ DYJA "HYDROOGRÓD", ul. Prawnicza 64, 02-495 Warszawa
NIP: 5260051066
dostawa i montaz agregatu fontannowego FJ600 z oświetleniem autozmiennym oraz kablem zasilającym , zestawu kotwiacego na zbiornik wodny przy placu zabaw w parku w Regułąch przy ul. Wiejskiej 5 100,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.742.2020 2020-06-09 2020-06-05 - 2020-06-15 GRE-ROB Import Export S.C., ul. Modularna 12 lok. 408, 02-238 Warszawa
NIP: 5222740450
dostawa środkó czystości na boisko Orlik w Sokołowie i strefę rekraecji w Nowej Wsi 411,25 Zamówienie / Zlecenie
OA.743.2020 2020-06-09 2020-06-03 - 2020-06-04 Tom-Car Tomasz Kuciński, ul. Klonowa 17, 05-816 Opacz Kolonia
NIP: 5342084333
Naprawa samochodu służbowego marki Skoda Superb o nr rejestracyjnym WPR 88827, z uwagi na awarię 2 551,50 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.744.2020 2020-06-09 2020-06-02 - 2020-06-30 Michał Łupienko dotacja na zdjęcie i utylizację azbestu Michałowice ul. Wersoła 14 9 000,00 Umowy dotacyjne
OA.745.2020 2020-06-09 2020-06-03 - 2020-06-03 MERIDA Sp. z o.o., ul. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław
NIP: 8990024020
Zakup środków dezynfekcyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Michałowice, celem zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa 257,07 Zamówienie / Zlecenie
FZ.746.2020 2020-06-09 2020-06-09 - 2020-12-31 Jadwiga Karczmarczyk Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OA.747.2020 2020-06-09 2020-06-04 - 2020-06-04 MERIDA Sp. z o.o., ul. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław
NIP: 8990024020
Zakup środków dezynfekcyjnych, rękawic i art. przemysłowych wykorzystywanych do utrzymania i dezynfekcji pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi 331,31 Zamówienie / Zlecenie
OA.748.2020 2020-06-09 2020-06-04 - 2020-06-04 MERIDA Sp. z o.o., ul. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław
NIP: 8990024020
Zakup środków dezynfekcyjnych, rękawic i art. przemysłowych wykorzystywanych do utrzymania i dezynfekcji pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Opaczy-Kolonii 332,72 Zamówienie / Zlecenie
GK.749.2020 2020-06-10 2020-07-01 - 2020-08-05 NIVUS Sp zo.o., ul. Hutnicza 3/B lok. 18, 81-212 Gdynia
NIP:
wypożyczenie dwóch zestawów przepływomierzy PCM na okres 5 tygodni wraz z montażem i dojazdem 16 974,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.750.2020 2020-06-10 2020-06-08 - 2020-06-08 MERIDA Sp. z o.o., ul. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław
NIP: 8990024020
Zakup środków dezynfekcyjnych i art. przemysłowych wykorzystywanych do utrzymania i dezynfekcji pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Pęcicach 453,70 Zamówienie / Zlecenie
KS.751.2020 2020-06-10 2020-04-28 - 2020-12-31 Klub sportowy ZDROWIE rejestr nr: 21, ul. Św. Antoniego 2, 05-816 Michałowice
NIP:
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: „1. Roztańczone Michałowice” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 11.05.2020 r. 14 200,00 Umowy dotacyjne
IT.752.2020 2020-06-10 2020-06-10 - 2020-06-10 CORSOFT, Andrzej Korzeniewski, ul. Trzykotki 6, 04-727 Warszawa
NIP: 9521760511
Przedłużenie rocznej subskrypcji programu ty CAD 2 212,77 Zamówienie / Zlecenie
OA.753.2020 2020-06-10 2020-06-08 - 2020-06-08 ABC Higiena Andrzej Gurba, Piotr Krasowski S.C., ul. Podleśna 30, 05-075 Warszawa
NIP:
Zakup środków dezynfekcyjnych i rękawic wykorzystywanych do utrzymania i dezynfekcji pomieszczeń świetlicy osiedlowej w Granicy 437,03 Zamówienie / Zlecenie
KS.754.2020 2020-06-10 2020-04-28 - 2020-12-31 Klub sportowy ZDROWIE rejestr nr: 21, ul. Św. Antoniego 2, 05-816 Michałowice
NIP:
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: „Na sportowo rosnę zdrowo” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 11.05.2020 r. 15 000,00 Umowy dotacyjne
KS.755.2020 2020-06-12 2020-04-28 - 2020-12-31 SKF ANPREL KP AMT Nowa Wieś, ul. Wiśniowa 1, 05-806 Komorów
NIP:
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: „Piłka nożna sposobem na codzienną rutynę. Nowa rzeczywistość sportu w czasie zarazy. Próba powrotu do normalności” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 14.05.2020 r. 15 000,00 Umowy dotacyjne
KS.756.2020 2020-06-12 2020-06-01 - 2020-12-31 Uczniowski Klub Sportowy "Komorów", ul. Al. Marii Dąbrowskiej 12 lok. 20, 05-806 Komorów
NIP:
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: „Prowadzenie zajęć sportowych oraz organizacja turnieju tenisa stołowego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych Gminy Michałowice” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 19.05.2020 r. 15 000,00 Umowy dotacyjne
KS.757.2020 2020-06-12 2020-04-28 - 2020-12-31 Uczniowski Klub Sportowy JAGUAR, ul. Szkolna 15, 05-816 Michałowice
NIP:
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: „Szkolenie i współzawodnictwo w piłce nożnej w duchu Fair Play” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 19.05.2020 r. 19 000,00 Umowy dotacyjne
IT.758.2020 2020-06-15 2020-06-15 - 2020-06-15 AGREGATY SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Święciechowska 36, 64-115 Wilkowice
NIP:
Wykonanie przeglądu technicznego agregatu prądotwórczego. 1 848,69 Zamówienie / Zlecenie
IR.759.2020 2020-06-15 2020-06-15 - 2020-06-15 LABORATORIUM BUDOWLANE MP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Krzysztofa Kolumba 29, 02-288 Warszawa
NIP: 5223084611
Wykonanie badań odwodnienia budynku użyteczności publicznej przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach w ramach zadania pn. Modernizacja budynku w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach. 4 674,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.760.2020 2020-06-15 2020-06-15 - 2020-12-31 Jadwiga Zakrzewska Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
GK.761.2020 2020-06-15 2020-06-16 - 2020-07-31 "MARGOT" Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych Małgorzata Szymańska, ul. PASAŻ URSYNOWSKI 11, 02784 WARSZAWA
NIP: 5210128223
Remont ulicy Letniej w Granicy 99 172,40 Umowa o roboty budowlane
SP.762.2020 2020-06-15 2020-06-16 - 2020-06-19 KRYSTYNA IWAN ~ART.SZYLD~, ul. Kościelna 13, 05-800 Pruszków
NIP: 5341272535
zakup flag Polski i UE na potrzeby organizacji „Spaceru rodzinnego przy stawach w Pęcicach”, który odbędzie się 20 czerwca 2020 r. w godzinach 10-14. 2 350,00 Umowa zlecenie
OA.763.2020 2020-06-16 2020-06-12 - 2020-06-12 Agencja Ochrony Osób i Mienia „Zubrzycki” Sp. z.o.o., ul. Łucka 18 lok. 1701 A, 00-845 Warszawa
NIP: 5272557222
Przekonfigurowanie centrali alalrmowej w budynku przy ul. Raszyńskiej 34 307,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.764.2020 2020-06-16 2020-06-09 - 2020-06-29 Piotr Wykuż Wykonywanie zadań operatora ObKW Nr 1, Nr 2, Nr 3 podczas wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28.06.2020 r. 1 050,00 Umowa zlecenie
OA.765.2020 2020-06-16 2020-06-09 - 2020-06-29 Elżbieta Dynerowicz Wykonywanie zadań operatora ObKW Nr 4 podczas wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28.06.2020 r. 350,00 Umowa zlecenie
OA.766.2020 2020-06-16 2020-06-09 - 2020-06-29 Jakub Sarnecki Wykonywanie zadań operatora ObKW Nr 7, Nr 8, Nr 9 podczas wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28.06.2020 r. 1 050,00 Umowa zlecenie
OA.767.2020 2020-06-16 2020-06-09 - 2020-06-29 Łukasz Karczewski Wykonywanie zadań operatora ObKW Nr 5 podczas wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28.06.2020 r. 350,00 Umowa zlecenie
OA.768.2020 2020-06-16 2020-06-09 - 2020-06-29 Sylwia Przygoda Wykonywanie zadań operatora ObKW Nr 6 podczas wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28.06.2020 r. 350,00 Umowa zlecenie
OA.769.2020 2020-06-16 2020-06-09 - 2020-06-29 Marta Ostaszewska Wykonywanie zadań operatora ObKW Nr 10 podczas wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28.06.2020 r. 350,00 Umowa zlecenie
OA.770.2020 2020-06-16 2020-06-09 - 2020-06-29 Sylwia Łapińska Wykonywanie zadań operatora ObKW Nr 11 podczas wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28.06.2020 r. 350,00 Umowa zlecenie
IR.771.2020 2020-06-17 2020-06-17 - 2020-07-06 Budownictwo Paweł Chojecki, ul. Robotnicza 39A, 05-800 Pruszków
NIP: 5341077644
Opracowanie dokumentacji przetargowej/przedmiary, kosztorysy inwestorskie,specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych/ na modernizację budynku przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach 2 460,00 Zamówienie / Zlecenie
BF.772.2020 2020-06-17 2020-06-09 - 2020-06-10 MEFA Sp. z o.o., ul. Grodziska 15, 05-870 Błonie
NIP: 5290009152
Zakup papieru do drukarek dla potrzeb obsługi inkasenta 1 062,72 Zamówienie / Zlecenie
FZ.773.2020 2020-06-17 2020-06-02 - 2020-06-30 Daria Kantorska Wykonywanie na rzecz Gminy Michałowice prac pomocniczych zwiazanych z opracowaniem dokumentacji projektowych dla projektów przygotowywanych do dofinansowania ze środkow zewnętrznych. 595,00 Umowa zlecenie
SP.774.2020 2020-06-17 2020-06-17 - 2020-06-20 Stowarzyszenie ABC nr w rejestrze 45, ul. Widok 14, 05-816 Michałowice
NIP:
Przygotowanie i obsługa Spaceru rodzinnego / gry terenowej nad stawami w Pęcicach, który odbędzie się 20 czerwca 2020 r. w godz. 10.00-14.00 2 100,00 Umowa zlecenie
IT.775.2020 2020-06-18 2020-06-18 - 2020-06-30 PAWEŁ OCHYŃSKI CSG SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Kraków
NIP: 6793163992
Zakup 10 szt. akumulatów do zasilaczy awaryjnych. 479,50 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.776.2020 2020-06-18 2020-06-18 - 2020-06-30 Martyna Strałka-Dembczyńska utylizacja i zdjęcie azbestu Nowa Wieś ul. Polna 22a 2 250,00 Umowy dotacyjne
OŚ.777.2020 2020-06-18 2020-06-16 - 2020-06-16 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
zakup materiałów na strefy rekreacji i place zabaw 956,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.778.2020 2020-06-18 2020-06-18 - 2020-08-25 Paweł Nerek fitbodies.pl, ul. Rakowska 14A lok. 95, 02-237 Warszawa
NIP:
przygotowanie i przeprowadzenie treningów biegowych zaawansowanych dla mieszkańców gminy Michałowice 3 500,00 Umowa zlecenie
KS.779.2020 2020-06-18 2020-04-28 - 2020-12-31 UKS Akademia Koszykówki Komorów, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów
NIP:
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: „Na sportowo rosnę zdrowo” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 19.05.2020 r. 31 000,00 Umowy dotacyjne
KS.780.2020 2020-06-18 2020-04-28 - 2020-12-31 Uczniowski Klub Sportowy w Nowej Wsi, ul. Główna 96, 05-806 Komorów
NIP:
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: „Piłka nożna dla każdego – zajęcia szkoleniowe z piłki nożnej” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 19.05.2020 r 19 000,00 Umowy dotacyjne
KS.781.2020 2020-06-18 2020-04-28 - 2020-12-31 Stowarzyszenie K40, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 40, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Warsztaty przyjemności w ruchu”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 12.05.2020 r., 9 141,00 Umowy dotacyjne
KS.782.2020 2020-06-18 2020-04-28 - 2020-12-31 Stowarzyszenie K40, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 40, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Warsztaty wokalne dla dzieci - KaChórek”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 12.05.2020 r., 11 450,00 Umowy dotacyjne
KS.783.2020 2020-06-18 2020-07-06 - 2020-12-31 MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY PRUSZKÓW, ul. Polna 23, 05-800 Pruszków
NIP:
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: „Aktywnie i wesoło z gimnastyką” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 19.05.2020 r., 10 000,00 Umowy dotacyjne
KS.784.2020 2020-06-18 2020-04-28 - 2020-12-31 Stowarzyszenie K40, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 40, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Teatralnia K40” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 12.05.2020 r. 12 350,00 Umowy dotacyjne
KS.785.2020 2020-06-18 2020-04-28 - 2020-12-31 Stowarzyszenie K40, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 40, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Warsztaty teledyskowe dla młodzieży – „Z pomysłu… na ekran!”,, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 12.05.2020 r. 13 793,00 Umowy dotacyjne
KS.786.2020 2020-06-18 2020-07-01 - 2020-12-31 Stowarzyszenie Edukacyjni-Kulturalne „NDM” rejestr nr: 25, ul. S. Sempołowskiej 15 lok. 13, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Klocki i zabytki: Pałac w Pęcicach – zdalne warsztaty modelarskie dziedzictwa architektonicznego”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 18.05.2020 r. 1 350,00 Umowy dotacyjne
KS.787.2020 2020-06-18 2020-04-28 - 2020-12-31 Komorowskie Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona, ul. Południow 1 lok. a, 05-806 Komorów
NIP:
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: „Gimnastyka usprawniająca seniorów” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 18.05.2020 r 10 000,00 Umowy dotacyjne
KS.788.2020 2020-06-18 2020-06-01 - 2020-12-31 Polskie Zrzeszenie Instruktorów Rowerowych, ul. Słoneczna 2 lok. a, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Rowerem zdrowo i bezpiecznie w Gminie Michałowice”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 19.05.2020 r. 32 722,00 Umowy dotacyjne
KS.789.2020 2020-06-18 2020-06-15 - 2020-12-31 FUNDACJA PROMOCJI REKREACJI "KIM", ul. Partyzantów 21, 05-092 Łomianki
NIP:
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: „Nordic Walking – Team Michałowice” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 19.05.2020 r 6 000,00 Umowy dotacyjne
KS.790.2020 2020-06-18 2020-06-22 - 2020-12-31 Stowarzyszenie „Projekt Raszyn”, ul. Mieszka I, 05-090 Raszyn
NIP:
realizacja zadania publicznegozgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Międzypokoleniowa eSzkoła w Gminie Michałowice”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 19.05.2020 r. 26 700,00 Umowy dotacyjne
KS.791.2020 2020-06-18 2020-04-28 - 2020-12-31 UKS Akademia Koszykówki Komorów, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Z kultura i historią za pan brat”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 19.05.2020 r. 18 000,00 Umowy dotacyjne
KS.792.2020 2020-06-18 2020-06-15 - 2020-12-31 FUNDACJA KRAINA OZA, ul. Wiejska 5, 05-802 Pruszków
NIP: 5342493422
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Kultura i dla nas 2020 – wyjazd aktywizujący kulturalnie dla dzieci k młodzieży z autyzmem”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 19.05.2020 r. 6 920,00 Umowy dotacyjne
KS.793.2020 2020-06-18 2020-06-04 - 2020-12-31 Fundacja Sofijka - edukacja i rozwój, ul. Sochaczewska 8a lok. 13, 05-840 Brwinów
NIP:
realizaca zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Wielcy Polacy znani i nieznani” – kreatywne warsztaty dla mieszkańców Gminy Michałowice, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 19.05.2020 r. 10 800,00 Umowy dotacyjne
KS.794.2020 2020-06-18 2020-06-20 - 2020-12-31 Stowarzyszenie „Razem dla Rozwoju”, ul. Granicka 7, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: Mama ma ciekawy pomysł” Poradnik edukacyjno-kulturalny dla rodziców, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 19.05.2020 r. 7 100,00 Umowy dotacyjne
KS.795.2020 2020-06-18 2020-06-01 - 2020-12-31 Koło Gospodyń Wiejskich „Dziewczyny z Komorowa” rejestr nr: 1421040005, ul. Leśna 12, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Nasze talenty i tradycje”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 19.05.2020 r. 6 250,00 Umowy dotacyjne
OA.796.2020 2020-06-18 2020-06-17 - 2020-06-17 MERIDA Sp. z o.o., ul. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław
NIP: 8990024020
Zakup środków dezynfekcyjnych i rękawic ochronnych wykorzystywanych do utrzymania i dezynfekcji pomieszczeń świetlicy przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach 297,69 Zamówienie / Zlecenie
KS.797.2020 2020-06-19 2020-06-18 - 2020-06-18 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
zakup wiązanki okolicznościowej w barwach białych i czerwonych z szarfą biało-czerwoną z napisem „Wójt, Radni i Mieszkańcy Gminy Michałowice”, która zostanie złożona na grobie Wójta Gminy Michałowice, Romana Lawrence z okazji 11. rocznicy śmierci. 200,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.798.2020 2020-06-19 2020-06-19 - 2020-06-19 Toi Toi - Polska sp.z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa
NIP: 1180042784
dostarczenie i obsługe dwóch kabin sanitarnych TOI Fresh (ze spryskiwaczem do rąk) i jednej kabiny TOI CAP dla osób niepełnosprawnych (ze spryskiwaczem do rąk) w związku z organizacją z Grupą Rękodzielników „Dobre Życie” Kiermaszu Rękodzieła – „Rękodzieło w Gminie Michałowice”, 27 czerwca 2020 r. w godz. 10.00-16.00. 603,12 Zamówienie / Zlecenie
KS.799.2020 2020-06-19 2020-04-28 - 2020-12-31 Stowarzyszenie K40, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 40, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Scena K40”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 12.05.2020 r. 14 562,00 Umowy dotacyjne
KS.800.2020 2020-06-19 2020-09-01 - 2020-12-31 Koło Gospodyń Wiejskich w Pęcicach Małych - Pęciczanki rejestr nr: 1421040002, ul. Brzozowa 18, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Chór KGW Pęciczanki”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 19.05.2020 r. 8 600,00 Umowy dotacyjne
KS.801.2020 2020-06-19 2020-04-28 - 2020-12-31 Uczniowski Klub Sportowy „FC Komorów”, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów
NIP:
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariaci wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: „Zajęcia piłkarskie bez barier” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 18.05.2020 r., 19 000,00 Umowy dotacyjne
KS.802.2020 2020-06-19 2020-06-22 - 2020-06-25 Norton D.A.A.P. Nadulny Sp.J., ul. Elizy Orzeszkowej 11, 05-816 Reguły
NIP: 5341369772
zakup wody niegazowanej Staropolanka – 42 zgrzewki po 12 szklanych butelek o poj. 0,3 litra w każdej, dla uczestników organizowanego z Grupą Rękodzielników „Dobre Życie” Kiermaszu Rękodzieła – „Rękodzieło w Gminie Michałowice”, 27 czerwca 2020 r. w godz. 10.00-16.00 na parkingu przy urzędzie. 676,75 Zamówienie / Zlecenie
KS.803.2020 2020-06-19 2020-04-28 - 2020-12-31 Uczniowski Klub Sportowy w Nowej Wsi, ul. Główna 96, 05-806 Komorów
NIP:
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: „Gmina Michałowice przyjacielem koszykówki dziewcząt” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 19.05.2020 r., 22 500,00 Umowy dotacyjne
KS.804.2020 2020-06-19 2020-08-01 - 2020-12-31 TOWARZYSTWO KOSZYKÓWKI NOWA WIEŚ, ul. Główna 96, 05-806 Nowa Wieś
NIP:
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: „II liga koszyków kobiet w Gminie Michałowice” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 19.05.2020 r., 10 000,00 Umowy dotacyjne
KS.805.2020 2020-06-19 2020-04-28 - 2020-12-31 MAZOWIECKI KLUB KARATE KYOKUSHIN, ul. Bielska 21A, 02-394 Warszawa
NIP:
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci, młodzieży i osób starszych w karate kyokushin” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 19.05.2020 r. 8 000,00 Umowy dotacyjne
KS.806.2020 2020-06-19 2020-06-18 - 2020-12-31 Koło Gospodyń Wiejskich „Dziewczyny z Komorowa” rejestr nr: 1421040005, ul. Leśna 12, 05-806 Komorów
NIP:
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: „Aktywność dla zdrowia” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 19.05.2020 r. 6 000,00 Umowy dotacyjne
OA.807.2020 2020-06-19 2020-06-08 - 2020-06-29 Marcin Walichnowski Wykonywanie zadań koordynatora gminnego zespołu informatycznego w Michałowicach w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28.06.2020 r. 1 500,00 Umowa zlecenie
OA.808.2020 2020-06-19 2020-06-28 - 2020-06-29 Wojciech Walichnowski Wykonywanie zadań pomocniczych w UG Michałowice podczas wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 200,00 Umowa zlecenie
OA.809.2020 2020-06-19 2020-06-08 - 2020-06-29 Michał Piwek Wykonywanie zadań pomocniczych podczas przeprowadzania wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28.06.2020 r. 1 000,00 Umowa zlecenie
OA.810.2020 2020-06-19 2020-06-22 - 2020-06-26 Krzysztof Muszynski Przygotowanie lokali wyborczych dla potrzeb Obwodowych Komisji Wyborczych nr 4,5,6,10 i 11 powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28.06.2020 r. 1 100,00 Umowa zlecenie
OA.811.2020 2020-06-19 2020-06-22 - 2020-06-26 Krzysztof Pietrusiak Przygotowanie lokali wyborczych nr 4,5,6,10 i 11 dla potrzeb Obwodowych Komisji Wyborczych na wybory Przezydenta RP zarządzonych na dzień 28.06.2020 r. 1 100,00 Umowa zlecenie
OA.812.2020 2020-06-19 2020-06-22 - 2020-06-26 Łukasz Karczewski Przygotowanie lokali wyborczych nr 4,5,6,10 i 11 dla potrzeb Obwodowych Komisji Wyborczych na wybory Przezydenta RP zarządzonych na dzień 28.06.2020 r. 1 100,00 Umowa zlecenie
OA.813.2020 2020-06-19 2020-06-08 - 2020-06-28 Zofia Brzezińska Sporządzenie spisu wyborców na dzień 16.06.2020 r., aktów pełnomocnictw oraz pełnienie dyżuru podczas wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28.06.2020 r. 900,00 Umowa zlecenie
OA.814.2020 2020-06-19 2020-06-08 - 2020-06-28 Jolanta Krzysiak Sporządzenie spisu wyborców na dzień 16.06.2020 r., aktów pełnomocnictw oraz pełnienie dyżuru podczas wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28.06.2020 r. 800,00 Umowa zlecenie
OA.815.2020 2020-06-19 2020-06-08 - 2020-06-28 Aleksandra Myszkowska Sporządzenie spisu wyborców na dzień 16.06.2020 r., aktów pełnomocnictw oraz pełnienie dyżuru podczas wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28.06.2020 r. 500,00 Umowa zlecenie
OA.816.2020 2020-06-19 2020-06-08 - 2020-06-29 Katarzyna Żebrowska Wykonywanie zadań pomocniczych podczas przeprowadzania wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28.06.2020 r. 600,00 Umowa zlecenie
OA.817.2020 2020-06-19 2020-06-26 - 2020-06-29 Andrzej Kowalski Przygotowanie lokalu wyborczego dla potrzeb Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28.06.2020 r. 300,00 Umowa zlecenie
OA.818.2020 2020-06-19 2020-06-26 - 2020-06-29 Dariusz Osiński Przygotowanie lokalu wyborczego dla potrzeb Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28.06.2020 r. 300,00 Umowa zlecenie
OA.819.2020 2020-06-19 2020-06-26 - 2020-06-29 Krzysztof Łukowski Przygotowanie lokalu wyborczego dla potrzeb Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 na wybory Przezydenta RP zarządzone na dzień 28.06.2020 r. 300,00 Umowa zlecenie
OA.820.2020 2020-06-19 2020-06-26 - 2020-06-29 Paweł Lubryczyński Przygotowanie lokalu wyborczego dla potrzeb Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28.06.2020 r. 300,00 Umowa zlecenie
OA.821.2020 2020-06-19 2020-06-26 - 2020-06-29 Przemysław Kieszek Przygotowanie lokalu wyborczego dla potrzeb Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28.06.2020 r. 300,00 Umowa zlecenie
OA.822.2020 2020-06-19 2020-06-26 - 2020-06-29 Tomasz Szewczyk Przygotowanie lokalu wyborczego dla potrzeb Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28.06.2020 r. 300,00 Umowa zlecenie
OA.823.2020 2020-06-19 2020-06-16 - 2020-07-24 POMOST Maja Niderla, ul. Majowa 14/5, 05-800 Pruszków
NIP: 5221053210
Przygotowanie i przeprowadzenie 12 zajęć gimnastycznych pilates - Pęcice Małe 1 200,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.824.2020 2020-06-19 2020-06-15 - 2020-12-31 Irena Gdak Sprzątanie świetlicy w Regułach 4 875,00 Umowa zlecenie
IR.825.2020 2020-06-22 2020-06-22 - 2020-06-22 YOMEX JOANNA WEJDELEK YOMEX Firma Usługowo- Handlowa WEJDELEK JOANNA Przebudowa instalacji systemu sygnalizacji pożaru w budynku użyteczności publicznej o funkcji kulturalno-oświatowej (ze świetlicą wiejską) przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach. 8 081,10 Zamówienie / Zlecenie
OA.826.2020 2020-06-22 2020-06-18 - 2020-06-18 Sportsrelations Tomasz Sitarek, ul. Koszykarska 5, 00-706 Warszawa
NIP: 5261248368
Zakup dozowników do środków dezynfekcyjnych oraz ściereczek do dezynfekcji poręczy klamek i włączników świateł, z przeznaczeniem dla członków OKW celem prawidłowej realizacji wytycznych Ministra Zdrowia i przeprowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2 038,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.827.2020 2020-06-22 2020-06-18 - 2020-06-18 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup artykułów biurowych z przeznaczeniem dla członków OKW powołanych do przeprowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 1 659,65 Zamówienie / Zlecenie
OA.828.2020 2020-06-22 2020-06-17 - 2020-06-17 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup artykułów biurowych z przeznaczeniem dla członków OKW powołanych do przeprowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 121,77 Zamówienie / Zlecenie
KS.829.2020 2020-06-22 2020-06-22 - 2020-06-25 Norton D.A.A.P. Nadulny Sp.J., ul. Elizy Orzeszkowej 11, 05-816 Reguły
NIP: 5341369772
zakup wody niegazowanej – 42 zgrzewek po 12 butelek o poj. 0,5 litra w każdej dla uczestników Aktywnych Wakacji w Gminie Michałowice 29.06-29.08.2020 r. 383,32 Zamówienie / Zlecenie
OA.830.2020 2020-06-22 2020-06-26 - 2020-06-29 Hanna Eljasz Przygotowanie lokalu wyborczego dla potrzeb Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28.06.2020 r. 300,00 Umowa zlecenie
IR.831.2020 2020-06-22 2020-06-22 - 2020-06-22 Paweł Przybysz Opracowanie końcowej ekspertyzy technicznej dotyczącej zawilgoceń w piwnicach w budynku użyteczności publicznej przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach. 9 500,00 Umowa o dzieło
KS.832.2020 2020-06-22 2020-06-29 - 2020-08-29 MACIEJ PUTAJ LECH93 FHU, ul. św. Gertrudy 2 lok. 2, 31-046 Kraków
NIP:
53 spotkań rekreacyjno- sportowych z dziećmi i młodzieżą pod nazwą „Aktywne wakacje w Gminie Michałowice” organizowane na terenie otwartych strefach rekreacji w terminie od 29 czerwca do 29 sierpnia 2020 roku, w godzinach od 10:00 do 15:00 127 995,00 Umowa zlecenie
OŚ.833.2020 2020-06-23 2020-06-23 - 2020-07-15 ŚWIĘCKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Przejazdowa 27A, 05-800 Pruszków
NIP:
naprawa oświetlenia na terenie boiska ORLIK w Sokołowie 738,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.834.2020 2020-06-23 2020-06-23 - 2020-08-14 Artykuły Ogrodniczo-Przemysłowe Monika Konopka, ul. Parkowa 2, 05-816 Michałowice
NIP: 5341776537
dostawa materiałów na strefy rekreacji i place zabaw 4 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.835.2020 2020-06-23 2020-06-24 - 2020-06-30 Andrzej Bilicki dotacja na zdjęcie i utylizację azbestu 6 795,00 Umowy dotacyjne
IT.836.2020 2020-06-24 2020-06-24 - 2020-06-24 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "GEO-SYSTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Jakuba Kubickiego 9 lok. 5, 02-954 Warszawa
NIP: 5210001965
Uaktualnienie licencji GEO-MAP Pro na kolejny rok 1 894,20 Zamówienie / Zlecenie
IT.837.2020 2020-06-24 2020-06-24 - 2020-06-24 CartPoland Maciej Twardowski, ul. Olszowa 5, 05-300 Wólka Mińska
NIP: 8220012110
Karta mieszkańca 2 000 sztuk 6 415,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.838.2020 2020-06-24 2020-06-25 - 2020-12-31 PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
NIP: 9462593855
Przyłaczenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacji elektr. domu socjalnego w Komorowie ul. Mazurska/Sieradzka, dz. ewid. nr 845/1 2 770,16 Zamówienie / Zlecenie
OA.839.2020 2020-06-24 2020-06-22 - 2020-07-15 FOTOLAB EXPRESS Andrzej Wroński, ul. Kościuszki 39, 05-800 Pruszków
NIP: 5341060856
Wykonanie usługi polegającej na wykonaniu zdjęć do kroniki nowowiejskiej, dokumentujących wydarzenia odbywające się na terenie sołectwa Nowa Wieś 295,50 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.840.2020 2020-06-25 2020-06-23 - 2020-06-23 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
dostawa materiałów na place zabaw i boisko ORLIK 862,73 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.841.2020 2020-06-25 2020-06-29 - 2020-07-24 DELTA CERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Powstańców Listopadowych 29C lok. 7, 35-606 Rzeszów
NIP: 8133701898
Remont i konserwacja urządzeń w ogródkach jordanowskich, placach zabaw i strefach rekreacji 99 937,50 Umowa zlecenie
OŚ.842.2020 2020-06-25 2020-06-24 - 2020-06-24 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
dostawa wyposażenia na strefy rekreacji 2 439,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.843.2020 2020-06-25 2020-06-23 - 2020-06-23 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup folii stretch, taśmy pakowej i montażowej, opasek zaciskowych oraz taśmy ostrzegawczej, celem wykorzystania przez konserwatora Urzędu Gminy Michałowice 328,35 Zamówienie / Zlecenie
IT.844.2020 2020-06-25 2020-06-26 - 2021-12-31 SPUTNIK SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Klinkierowa 7, 60-104 Poznań
NIP:
Dostawa i wdrożenie Platformy e-Usług Publicznych Urzędu Gminy Michałowice 13 648,10 Umowa zlecenie
OA.845.2020 2020-06-25 2020-06-25 - 2020-07-10 Fire Company Serwis ppoż Michał Wilkiewicz, ul. Polska 22 lok. 2, 00-703 Warszawa`
NIP: 5213471157
Wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego budynku Urzędu Gminy przy ul. Raszyńskiej 34 3 075,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.846.2020 2020-06-25 2020-06-26 - 2020-07-17 Leon Szeląg Usunięcie awarii na sieci kanalizacyjnej w miejscowości Opacz Kolonia ul. Ryżowa, Bodycha oraz w miejscowości Granica - ul. Główna 96, Szkoła Podstawowa 4 182,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.847.2020 2020-06-25 2020-06-26 - 2020-06-26 TCD Joanna Piotrowska, ul. Żurawinowa 23 lok. B, 05-270 Marki
NIP: 5781690337
pokaz film pt. "Moje wakacje z Rudym" 26 czerwca 2020 r. o godz. 20.30 dla mieszkańców Gminy Michałowice 2 300,00 Umowa zlecenie
GK.848.2020 2020-06-26 2020-06-26 - 2020-07-15 Lambda Radosław Tusińsk, ul. Żółkiewskiego 8, 05-800 Pruszków
NIP: 5341058693
Koncepcja sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sąsiedzkiej (dla obszaru od końcówki sieci w ul. Sąsiedzkiej do granicy z gminą Nadzrzyn i gminą Raszyn) w Sokołowie na terenie gminy Michałowice 010-01010-6050-0010 - 8733,- zł 010-01010-6050-0003 - 8733,- zł 17 466,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.849.2020 2020-06-26 2020-06-19 - 2020-06-27 Joanna Elżbieta Tomaszewska Przedmiotem umowy jest usługa przygotowania i przeprowadzenia KIERMASZU RĘKODZIEŁA I RZEMIOSŁA W GMINIE MICHAŁOWICE, 27 czerwca 220 r. 200,00 Umowa zlecenie
IR.850.2020 2020-06-26 2020-06-26 - 2020-07-03 ER-KA Renata Kowalska, ul. Aleja Wojska Polskiego 46, 05-820 Piastów
NIP:
Usunięcie awarii ic.o.w bibliotece w Nowej Wsi w ramach zadania "Przedszkole w Nowej Wsi - modernizacja obiektu przedszkolnego i biblioteka" 1 476,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.851.2020 2020-06-26 2020-07-01 - 2020-08-06 Politechnika Warszawska wydził Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, ul. Nowowiejscka 20, 00-653 Warszawa
NIP:
"Analiza wielkości przepływu ścieków w wybranych punktach pomiarowych sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Michałowice" 25 830,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.852.2020 2020-06-26 2020-06-26 - 2020-08-07 POMP 4 EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wólczyńska 321, 01-919 Warszawa
NIP: 1182043552
Przegląd techniczny dmuchaw typ Aerzen typ GM 4S na SUW Komorów ul. Turystyczna 2 1 845,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.853.2020 2020-06-26 2020-06-26 - 2020-07-03 POMP 4 EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wólczyńska 321, 01-919 Warszawa
NIP:
Demontaż, oczyszczenie i ponowny montaż wodomierza głównego zlokalizowanego na terenie firmy Hillwood w Sokołowie przy ul. Gromadzkiej 5 535,05 Zamówienie / Zlecenie
FZ.854.2020 2020-06-26 2020-06-26 - 2020-12-31 Edyta Welenc Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
GK.855.2020 2020-06-29 2020-06-29 - 2020-10-29 Inżynieria Sanitarna Jakub Hanausek, ul. Sybiraków 41 lok. 4, 05-500 Julianów
NIP: 9512036483
budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej na trenie Gminy Michałowice 376 380,00 Umowa o roboty budowlane
FZ.856.2020 2020-06-29 2020-06-29 - 2020-12-31 Stanisław Obłuski Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
KS.857.2020 2020-06-29 2020-06-26 - 2020-06-27 EVENTOMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Fryderyka Chopina 28, 05-820 Piastów
NIP:
wynajem 5 szt. namiotów MASTERTENT 50s 3x3m. Wynajem na potrzeby organizacji z Grupą Rękodzielników „Dobre Życie” Kiermaszu Rękodzieła – „Rękodzieło w Gminie Michałowice”, 27 czerwca 2020 r. w godz. 10.00-16.00. 1 937,25 Zamówienie / Zlecenie
PR.858.2020 2020-06-29 2020-06-30 - 2020-06-30 Wide Format Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 44, 05-816 Michałowice-Wieś
NIP:
Druk plakatów - kampania Bilet Michalowiczanina 686,34 Zamówienie / Zlecenie
PR.859.2020 2020-06-29 2020-07-31 - 2020-07-31 Włodzimierz Majdewicz Wykonanie autorskiego projektu medalu okolicznosciowego upamiętniajaceg 30-lecie samorządu terytorialnego 1 310,00 Umowa o dzieło
FZ.860.2020 2020-06-29 2020-06-29 - 2020-12-31 Wioleta Litwińczuk Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OA.861.2020 2020-06-30 2020-06-30 - 2020-08-31 Alpin-Jar Jarosław Popławski, ul. Zieleniec 81A, 07-140 Sadowne, Węgrów
NIP: 8241390188
Jednorazowe mycie okien, fasad szklanych i żaluzji zewnętrznych, portalu z gresu, słupów obłożonych blachą ze stali szlachetnej nierdzewnej, podbitki z blachy stalowej malowanej proszkowo oraz czyszczenie podcieni w budynku Urzedu Gminy Michałowice przy Al. Powstańców Warszawy 1 18 942,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.862.2020 2020-06-30 2020-06-29 - 2020-07-31 Usługi Asenizacyjne Leon Szeląg, ul. Słowikowskiego 62a, 05-090 Raszyn
NIP: 5222345423
Konserwacja i odczyty wskazań przepływomierzy zainstalowanych na kanałach ściekowych w Gminie Michałowice 17 798,10 Zamówienie / Zlecenie
GR.863.2020 2020-06-30 2020-06-30 - 2020-07-10 Przegląd Regionlany, ul. Sierakowskiego 12a, 05-500 Piaseczno
NIP: 1231415150
Ogłoszenie prasowe -wykaz nieruchomości 5/2020 do sprzedaży wykaz nr 6/2020 do oddania w uzyczenie 83,64 Zamówienie / Zlecenie
FZ.864.2020 2020-07-01 2020-07-01 - 2020-12-31 Anna Kokorzycka Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
GK.865.2020 2020-07-01 2020-06-10 - 2020-09-30 usługi geodezyjne Witold Wielgosz, ul. wiejska 9, 05816 Reguły
NIP: 5341190085
wytyczenie południowo-wschodniej granicy ul. Spacerowej w Nowej Wsi stanowiącej działkę nr ewid. 643 na odcinku od działki 1164/4 do 427 oraz po utwardzeniu nawierzchni wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej 2 460,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.866.2020 2020-07-01 2020-06-29 - 2020-07-13 DB PRINT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Chrzanowska 32, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5272458425
Gmina Michałowice zleca wykonanie druku Katalogu prezentującego inwestycje gminne z 2019 roku.Nakład 300 Ilość stron: 24 Kolory: 4 + 4 Papier: kreda 170 g/m2 półmat Okładka kreda 250 gr/m2 półmat Termin wykonania i dostawy – do tygodnia od momentu przesłania projektu. 2 091,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.867.2020 2020-07-01 2020-06-29 - 2020-07-01 Wide Format Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 44, 05-816 Michałowice-Wieś
NIP:
Druk plakatów, format A2 453,87 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.868.2020 2020-07-01 2020-06-30 - 2020-07-15 MERIDA Sp. z o.o., ul. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław
NIP: 8990024020
dostawa dozowników do mydła 624,84 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.869.2020 2020-07-01 2020-06-30 - 2020-08-15 Beata Ruszkiewicz zdjęcie i utykiacja azbestu 787,50 Umowy dotacyjne
OA.870.2020 2020-07-02 2020-06-29 - 2020-07-03 PHU BESKID PLUS sp.j. Roman Tyrna, Janusz Cybuch, Bartosz Tyrna, ul. Towarowa 3, 43-400 Cieszyn
NIP: 5482075995
Zakup teczek, pudeł oraz klipsów dla potrzeb archiwizacji dokumentów w Urzedzie Gminy Michalowice, zgodnie z ofertą Wykonawcy 2 189,28 Zamówienie / Zlecenie
OC.871.2020 2020-07-02 2020-06-20 - 2020-07-25 PHU Kospil Elżbieta Gilr, Otylia Darmetko S.C., ul. Aleje Jerozolimskie 338, 05-820 Piastów
NIP: 5222710868
Zlecenie serwisu i naprawy pilarki spalinowej STIHL z OSP w Nowej Wsi 268,50 Zamówienie / Zlecenie
PR.872.2020 2020-07-02 2020-07-02 - 2020-07-10 Mark - Witold Rowicki, ul. ul. Królewicza Jakuba lok. 105 , 02-956 Warszawa
NIP: 5270106515
wykonanie druku wizytówek na potrzeby pracowników urzędu gminy. 1 119,30 Zamówienie / Zlecenie
KS.873.2020 2020-07-02 2020-07-03 - 2020-07-17 ProArt Czesław Kosmaty, ul. Rynkowa 14 lok. b, 05-816 Michałowice
NIP: 5340015552
druku 500 sztuk folderu „PĘCICE”, 500 sztuk zaproszeń, 500 sztuk ulotek w formacie A4 i 100 sztuk plakatów w formacie A2 w związku z organizacją uroczystości upamiętniających 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, które odbędą się w Pęcicach, 26 lipca 2020 r. 5 313,60 Zamówienie / Zlecenie
GK.874.2020 2020-07-02 2020-07-02 - 2020-12-18 DROG-REM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa
NIP:
Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Michałowice 735 872,00 Umowa o roboty budowlane
FZ.875.2020 2020-07-02 2020-06-25 - 2020-07-15 Biuro Projektów Infrastrukturalnych Krzysztof Suliga, ul. Tęczowa 3 lok. 6, 05-270 Marki
NIP: 6932026076
Wykonanie aktualizacji programu funkcjonalno-użytkowego na rzecz Gminy Michałowice dla parkingu "Parkuj i Jedź" przy ul. Kolejowej w Komorowie, będącego załącznikiem do wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów"Parkuj i Jedź" dofinansowanego w ramach RPO WM 2014-2020 6 000,00 Umowa zlecenie
IR.876.2020 2020-07-02 2020-07-06 - 2020-08-20 Grzegorz Murach P.H.U. MUREX, ul. Ceramiczna 4 lok. 10, 49-130 Tułowice
NIP:
Modernizacja budynku Szkoły w Nowej Wsi 120 194,00 Umowa o roboty budowlane
FZ.877.2020 2020-07-02 2020-07-06 - 2020-08-06 Piotr Bednarski Wykonywanie na rzecz Gminy Michałowice prac pomocniczych związanych z opracowywaniem dokumentacji projektowych dla projektów przygotowywanych do dofinansowywania ze środków zewnętrznych . 3 298,00 Umowa zlecenie
KS.878.2020 2020-07-02 2020-07-03 - 2020-08-28 TCD Joanna Piotrowska, ul. Żurawinowa 23 lok. B, 05-270 Marki
NIP: 5781690337
przygotowania 9 pokazów filmowych w piątek: 3.07, 10.07, 17.07, 24.07, 31.07, 7.08, 14.08, 21.08 i 28.08. 24 574,50 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-07-30
do umowy nr KS.878.2020
2020-07-31-2020-08-28 Aneks nr 1 do umowy UG/KS/878/2020 - Kino plenerowe, zmniejszenie kwoty. 0,00 Aneks do umowy
KS.879.2020 2020-07-03 2020-07-01 - 2020-09-30 SKF ANPREL KP AMT Nowa Wieś, ul. Wiśniowa 1, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: Zabawa poprzez sport i treningi piłkarskie określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 23 czerwca 2020 r. 8 800,00 Umowy dotacyjne
FZ.880.2020 2020-07-03 2020-07-03 - 2020-12-31 Ireneusz Szymkiewicz Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
PR.881.2020 2020-07-03 2020-07-03 - 2020-07-03 Z.P.U. PRINT - POL, ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP: 5340028247
Druk zaproszeń na wernisaż Przejście – grafika i malarstwo Andrzeja Antoniego Pilicha w ilości 150 szt. 276,75 Zamówienie / Zlecenie
UA.882.2020 2020-07-03 2020-07-02 - 2020-12-31 Dorota Bagińska udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 400,00 Zamówienie / Zlecenie
UA.883.2020 2020-07-03 2020-07-02 - 2020-12-31 Jadwiga Brzyska udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 400,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.884.2020 2020-07-03 2020-07-03 - 2020-12-21 HURTOWNIA ZOOLOGICZNA ARA Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 83B, 02-230 Warszawa
NIP: 5223134912
DOSTAWA KARMY DLA ZWIERZĄT WOLNOŻYJĄCYCH 30 140,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.885.2020 2020-07-03 2020-07-03 - 2020-07-24 DELTA CERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Powstańców Listopadowych 29C lok. 7, 35-606 Rzeszów
NIP: 8133701898
naprawa skeateparku w Michałowicach 8 487,00 Zamówienie / Zlecenie
UA.886.2020 2020-07-03 2020-07-02 - 2020-12-31 Grzegorz Chojnacki udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 400,00 Zamówienie / Zlecenie
UA.887.2020 2020-07-03 2020-07-02 - 2020-12-31 Paweł Paradowski udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznych 400,00 Zamówienie / Zlecenie
UA.888.2020 2020-07-03 2020-07-02 - 2020-12-31 Jarosław Sobol udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 400,00 Zamówienie / Zlecenie
UA.889.2020 2020-07-03 2020-07-02 - 2020-12-31 Dariusz Korpetta udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 500,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.890.2020 2020-07-03 2020-06-29 - 2020-07-30 MAX PROJEKT Witold Pietrzak, ul. DZIAŁKOWA 111 lok. 19, 05808 Parzniew
NIP: 8891214740
wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy zjazdów w bezkolizyjnej technologii z korzeniami drzew w ul. Al. Starych Lip w Komorowie 21 525,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.891.2020 2020-07-03 2020-06-23 - 2020-07-23 Julia Kosk Przeprowadzenie 13 zajęć sportowych dla mieszkańców Osiedla Michałowice 1 105,00 Umowa zlecenie
OA.892.2020 2020-07-03 2020-06-10 - 2020-06-30 HERMES Jarosław Koć, ul. Aleje Jerozolimskie 290, 05-820 Reguły
NIP: 5341053922
Usługa mycia oraz odkurzania samochodu służbowego marki Skoda Superb WPR 88827 oraz uzupełnienie płynów eksploatacyjnych 165,38 Zamówienie / Zlecenie
OA.893.2020 2020-07-03 2020-06-18 - 2020-06-22 Norma BG, ul. Warszawska 74, 05-082 Blizne Jasińskiego
NIP: 5221040182
Zakup 2 tablic PCV o wymiarach 30 x 60 cm, celem aktualizacji danych teleadresowych Urzędu Gminy Michałowice 137,76 Zamówienie / Zlecenie
OA.894.2020 2020-07-03 2020-06-25 - 2020-06-25 Artykuły Ogrodniczo-Przemysłowe Monika Konopka, ul. Parkowa 2, 05-816 Michałowice
NIP: 5341776537
Zakup lejków na potrzeby konserwatora celem bieżącego uzupełniania płynów dezynfekujących w zapleczach socjalnych oraz pozostałych pomieszczeniach Urzędu Gminy Michałowice 36,01 Zamówienie / Zlecenie
GK.895.2020 2020-07-06 2020-07-01 - 2020-12-31 Lambda Radosław Tusińsk, ul. Żółkiewskiego 8, 05-800 Pruszków
NIP: 5341058693
Opracowanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie decyzji wodnoprawnej na odprowadzenie wód opadowych z ul. Sąsiedzkiej i z obiektów zlokalizowanych przy ul. Sąsiedzkiej dla których zostały już wydane pozwolenia wodnoprawne (Prologis i Panattoni) w ramach zadania budżetowego: „Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk.)”. 11 070,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.896.2020 2020-07-06 2020-07-06 - 2020-12-31 Katarzyna Izdebska-Białka Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.897.2020 2020-07-06 2020-07-06 - 2020-08-10 usługi geodezyjne Witold Wielgosz, ul. wiejska 9, 05816 Reguły
NIP: 5341190085
wykonanie aktualizacji map 2 214,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.898.2020 2020-07-06 2020-07-06 - 2020-08-29 Małgorzata Zawadzka-Selim zdjęcie i utylizacja azbestu 810,00 Umowy dotacyjne
OA.899.2020 2020-07-06 2020-07-06 - 2020-07-21 Corporate Image Sp. z o.o., ul. Aleja Bohaterów Września 9, 02-389 Warszawa
NIP:
Wykonanie 100 koszulek z okazjonalnym nadrukiem w związku z organizowanym happeningiem dla mieszkańców Osiedla Komorów związanym z otwarciem Skweru im. W. Młynarskiego w Komorowie w dniu 16 lipca 2020 r. 1 521,07 Zamówienie / Zlecenie
KA.900.2020 2020-07-07 2020-07-02 - 2020-08-17 Burno Kamila Opracowanie materiałów archiwalnych kat. A 1 500,00 Umowa o dzieło
KA.901.2020 2020-07-07 2020-07-02 - 2020-08-17 ZOFIA DWORNIK Opracowanie materiałów archiwalnych kat. A 1 500,00 Umowa o dzieło
KA.902.2020 2020-07-07 2020-07-02 - 2020-08-17 BOŻENNA PACHUCKA opracowanie materiałów archiwalnych kat. A 1 500,00 Umowa o dzieło
KA.903.2020 2020-07-07 2020-07-02 - 2020-07-07 KAMILA BURNO Opracowanie dokumentacji niearchiwalnej 3 200,00 Umowa o dzieło
KA.904.2020 2020-07-07 2020-07-02 - 2020-07-07 ZOFIA DWORNIK opracowanie dokumentacji niearchiwalnej 3 200,00 Umowa o dzieło
KA.905.2020 2020-07-07 2020-07-02 - 2020-07-07 BOŻENNA PACHUCKA Opracowanie dokumentacji niearchiwalnej 3 200,00 Umowa o dzieło
OŚ.906.2020 2020-07-07 2020-07-02 - 2020-07-02 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
zakup materiałów na boisko ORLIK i strefy rekreacji 1 147,36 Zamówienie / Zlecenie
OA.907.2020 2020-07-07 2020-07-10 - 2020-07-13 Andrzej Kowalski Przygotowanie lokalu wyborczego dla potrzeb Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 12.07.2020 r. 300,00 Umowa zlecenie
OA.908.2020 2020-07-07 2020-07-10 - 2020-07-13 Dariusz Osiński Przygotowanie lokalu wyborczego dla potrzeb Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 12.07.2020 r. 300,00 Umowa zlecenie
OA.909.2020 2020-07-07 2020-07-10 - 2020-07-13 Krzysztof Łukowski Przygotowanie lokalu wyborczego dla potrzeb Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 12.07.2020 r. 300,00 Umowa zlecenie
OA.910.2020 2020-07-07 2020-07-10 - 2020-07-13 Krzysztof Wiecha Przygotowanie lokalu wyborczego dla potrzeb Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 12.07.2020 r. 300,00 Umowa zlecenie
OA.911.2020 2020-07-07 2020-07-10 - 2020-07-13 Piotr Wykuż Wykonywanie zadań operatora ObKW Nr 1, Nr 2, Nr 3 podczas wyborów Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 12.07.2020 r. 1 050,00 Umowa zlecenie
OA.912.2020 2020-07-07 2020-07-10 - 2020-07-13 Elżbieta Dynerowicz Wykonywanie zadań operatora ObKW Nr 4 podczas wyborów Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 12.07.2020 r. 350,00 Umowa zlecenie
IT.913.2020 2020-07-07 2020-07-07 - 2020-07-07 INS Instruments Marcin Jastrząb, ul. Oleandry 2, 30-063 Kraków
NIP: 6842246124
Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego (12 zatokowy serwer objęty 5 letnią gwarancją) . 17 060,10 Zamówienie / Zlecenie
OA.914.2020 2020-07-07 2020-07-10 - 2020-07-13 Łukasz Karczewski Wykonywanie zadań operatora ObKW Nr 5 podczas wyborów Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 12.07.2020 r. 350,00 Umowa zlecenie
OA.915.2020 2020-07-07 2020-07-10 - 2020-07-13 Sylwia Przygoda Wykonywanie zadań operatora ObKW Nr 6 podczas wyborów Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 12.07.2020 r. 350,00 Umowa zlecenie
OA.916.2020 2020-07-07 2020-07-10 - 2020-07-13 Jakub Sarnecki Wykonywanie zadań operatora ObKW Nr 7, Nr 8, Nr 9 podczas wyborów Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 12.07.2020 r. 1 050,00 Umowa zlecenie
OA.917.2020 2020-07-07 2020-07-10 - 2020-07-13 Marta Ostaszewska Wykonywanie zadań operatora ObKW Nr 10 podczas wyborów Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 12.07.2020 r. 350,00 Umowa zlecenie
OA.918.2020 2020-07-07 2020-07-10 - 2020-07-13 Sylwia Łapińska Wykonywanie zadań operatora ObKW Nr 11 podczas wyborów Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 12.07.2020 r. 350,00 Umowa zlecenie
OA.919.2020 2020-07-07 2020-07-10 - 2020-07-13 Paweł Lubryczyński Przygotowanie lokalu wyborczego dla potrzeb Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 12.07.2020 r. 300,00 Umowa zlecenie
OA.920.2020 2020-07-07 2020-07-10 - 2020-07-13 Tomasz Szewczyk Przygotowanie lokalu wyborczego dla potrzeb Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 12.07.2020 r. 300,00 Umowa zlecenie
OA.921.2020 2020-07-07 2020-07-06 - 2020-07-13 Marcin Walichnowski Wykonywanie zadań koordynatora gminnego zespołu informatycznego w Michałowicach w wyborach Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 12.07.2020 r. 1 000,00 Umowa zlecenie
OA.922.2020 2020-07-07 2020-07-06 - 2020-07-13 Michał Piwek Wykonywanie zadań pomocniczych podczas przeprowadzania wyborów Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 12.07.2020 r. 1 000,00 Umowa zlecenie
OA.923.2020 2020-07-07 2020-07-12 - 2020-07-13 Wojciech Walichnowski Wykonywanie zadań pomocniczych w UG Michałowice podczas wyborów Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 12.07.2020 r. 200,00 Umowa zlecenie
OA.924.2020 2020-07-07 2020-07-09 - 2020-07-14 Krzysztof Pietrusiak Przygotowanie lokali wyborczych dla potrzeb Obwodowych Komisji Wyborczych nr 4,5,6,10 i 11 powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 12.07.2020 r. 700,00 Umowa zlecenie
OA.925.2020 2020-07-07 2020-07-09 - 2020-07-14 Krzysztof Muszynski Przygotowanie lokali wyborczych dla potrzeb Obwodowych Komisji Wyborczych nr 4,5,6,10 i 11 powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 12.07.2020 r. 700,00 Umowa zlecenie
OA.926.2020 2020-07-07 2020-07-09 - 2020-07-14 Łukasz Karczewski Przygotowanie lokali wyborczych dla potrzeb Obwodowych Komisji Wyborczych nr 4,5,6,10 i 11 powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 12.07.2020 r. 700,00 Umowa zlecenie
OA.927.2020 2020-07-07 2020-07-06 - 2020-07-12 Zofia Brzezińska Sporządzenie spisu wyborców na dzień 06.07.2020 r., aktów pełnomocnictw oraz pełnienie dyżuru podczas wyborów Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 12.07.2020 r. 600,00 Umowa zlecenie
OA.928.2020 2020-07-07 2020-07-06 - 2020-07-12 Jolanta Krzysiak Sporządzenie spisu wyborców na dzień 06.07.2020 r., aktów pełnomocnictw oraz pełnienie dyżuru podczas wyborów Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 12.07.2020 r. 400,00 Umowa zlecenie
OA.929.2020 2020-07-07 2020-07-06 - 2020-07-13 Katarzyna Żebrowska Wykonywanie zadań pomocniczych podczas przeprowadzania wyborów Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 12.07.2020 r. 600,00 Umowa zlecenie
OA.930.2020 2020-07-07 2020-07-06 - 2020-07-12 Aleksandra Myszkowska Sporządzenie spisu wyborców na dzień 06.07.2020 r., aktów pełnomocnictw oraz pełnienie dyżuru podczas wyborów Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 12.07.2020 r. 250,00 Umowa zlecenie
KS.931.2020 2020-07-07 2020-09-01 - 2020-11-30 FUNDACJA "OKIEM KAMERY", ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: Zajęcia filmowe dla młodzieży w Gminie Michałowice. określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 24 czerwca 2020 r. 10 000,00 Umowy dotacyjne
KS.932.2020 2020-07-08 2020-07-08 - 2020-07-26 Toi Toi - Polska sp.z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa
NIP: 1180042784
dostarczenie i obsługa pięciu kabin sanitarnych: trzech TOI Fresh i dwóch TOI CAP na 26 lipca 2020 r. do Pęcic. Dwie kabiny – jedna TOI Fresh i TOI CAP przy kościele w Pęcicach ul. Parkowa i trzy przy Pomniku Mauzoleum w Pęcicach ul. Parkowa. 859,50 Zamówienie / Zlecenie
KS.933.2020 2020-07-08 2020-07-07 - 2020-07-10 SZYMON SIKORA "BIL-CUP", ul. Gąsiorowskich 3, 60-703 Poznań
NIP:
wykonanie usługi polegającej na zaprojektowaniu, przygotowaniu i dostarczeniu 3 sztuk statuetek drewnianych WOODEN o wymiarach 10-19 cm z napisem – III miejsce w turnieju piłki nożnej „o Puchar Wójta Gminy Michałowice” Sokołów 2020 r.; 20-29 cm z napisem – II miejsce w turnieju piłki nożnej „o Puchar Wójta Gminy Michałowice” Sokołów 2020 r. i 30-39 cm z napisem – I miejsce w turnieju piłki nożnej „o Puchar Wójta Gminy Michałowice” Sokołów 2020 r., w związku z objęciem patronatem przez Panią Wójt turnieju piłki nożnej „o Puchar Wójta Gminy Michałowice”, 11 lipca 2020 r. na boisku Orlik w Sokołowie. 162,99 Zamówienie / Zlecenie
OA.934.2020 2020-07-08 2020-07-06 - 2020-07-17 TRONIX S.C., ul. Jana Olbrachta 58A lok. 173, 01-111 Warszawa
NIP: 5272306543
Wykonanie usługi wymiany falownika znajdującego się w systemie wentylacji odpowiedzialnej za wymianę powietrza w serwerowni oraz archiwum Urzędu Gminy Michałowice 7 011,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.935.2020 2020-07-09 2020-07-06 - 2020-07-06 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup wentylatorów kolumnowych celem doposażenia pomieszczeń Urzędu Gminy Michałowice, w których nie ma instalacji klimatyzacyjnych oraz zakup artykułów technicznych wykorzystywanych przez konserwatora Urzędu Gminy 1 322,16 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.936.2020 2020-07-09 2020-07-09 - 2020-09-30 Jan Kryński zdjęcie i utylizacja azbestu 3 555,00 Umowy dotacyjne
OŚ.937.2020 2020-07-09 2020-07-09 - 2020-07-30 Mateusz Ciesielski zdjęcie i utylizacja azbestu 1 912,50 Umowy dotacyjne
FZ.938.2020 2020-07-09 2020-07-09 - 2020-12-31 Krzysztof Grobelny Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
IR.939.2020 2020-07-09 2020-07-09 - 2020-07-09 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "WOMAX", ul. Zielna 3, 26-606 Radom
NIP: 7960036992
Wykonanie robót budowlanych polegających na: modernizacji świetlicy w Opaczy Kolonii w zakresie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części budynku: sali spotkań w zakresie liczby użytkowników z na osób oraz pomieszczń technicznych na pomieszczenia biurowe i pomocnicze do osób. 34 911,60 Zamówienie / Zlecenie
FZ.940.2020 2020-07-09 2020-07-09 - 2020-12-31 Włodzimierz Masiarz Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
KS.941.2020 2020-07-09 2020-07-09 - 2020-07-15 Norton D.A.A.P. Nadulny Sp.J., ul. Elizy Orzeszkowej 11, 05-816 Reguły
NIP: 5341369772
Dostarczenie wody niegazowanej Primavera – 300 zgrzewek po 6 butelek o poj. 0,5 litra w każdej i Coca cola – 2 zgrzewki po 6 puszek o poj. 0,33 litra. Zakup dla uczestników organizowanych uroczystości upamiętniających 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, 26 lipca 2020 r. w Pęcicach oraz dla uczestników Aktywnych Wakacji 2020. 1 441,95 Zamówienie / Zlecenie
FZ.942.2020 2020-07-09 2020-07-09 - 2020-12-31 Martyna Domaradzka Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
KS.943.2020 2020-07-09 2020-07-07 - 2020-07-08 Panaceum Jaszczuk Sp. J., ul. Al. Tysiąclecia 2a, 05-820 Piastów
NIP: 5342422646
zakup środków opatrunkowych dla animatora sportu Orlika 2012 w Sokołowie. 227,19 Zamówienie / Zlecenie
KS.944.2020 2020-07-10 2020-07-10 - 2020-07-26 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
wykonanie i dostarczenie Wieńca z szarfą: „Bohaterom Walki za Ojczyznę – Społeczeństwo Gminy Michałowice”: 1 szt. (dostawa pod pomnik w Pęcicach) na godz. 11.00, Wiązanki z szarfą: „Bohaterom Walki za Ojczyznę – Społeczeństwo Gminy Michałowice”: 2 szt. pod pomnik w Opaczy-Kolonii ul. Ryżowa róg Bodycha oraz w Komorowie pod krzyżem przy ul. Kotońskiego (w ogrodzeniu szkoły). Usługa będzie wykonana na potrzeby organizowanych uroczystości upamiętniających 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego oraz bity i egzekucji w Pęcicach, które odbędą się w Pęcicach, 26 lipca 2020 r. 1 040,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.945.2020 2020-07-10 2020-07-10 - 2020-07-10 AGREGATY SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Święciechowska 36, 64-115 Wilkowice
NIP: 6972084720
Wykonanie prac serwisowych związanych z przeglądem technicznym agregatu prądotwórczego. 3 866,38 Zamówienie / Zlecenie
OA.946.2020 2020-07-10 2020-07-06 - 2020-07-08 Norma BG, ul. Warszawska 74, 05-082 Blizne Jasińskiego
NIP: 5221040182
Zakup dwóch tablic drukowanych PCV o wymiarach 30 cm x 60 cm z przeznaczeniem dla Obwodowych Komisji Wyborczych wyznaczonych i powołanych do przeprowadzenia wyborów powszechnych Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 12.07.2020 r 137,76 Zamówienie / Zlecenie
IT.947.2020 2020-07-10 2020-07-10 - 2020-07-10 N.K. Serwis, ul. Żeromskiego 6, 05-820 Piastów
NIP:
Akumulator żelowy do ups 2 sztuki 240,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.948.2020 2020-07-10 2020-07-10 - 2020-07-10 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup artykułów biurowych z przeznaczeniem dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12.07.2020 r. 1 485,47 Zamówienie / Zlecenie
OA.949.2020 2020-07-10 2020-07-06 - 2020-07-08 Norma BG, ul. Warszawska 74, 05-082 Blizne Jasińskiego
NIP: 5221040182
Zakup 10 szt. flag Polski, o wymiarach 70 x 112 cm z przeznaczeniem dla Obwodowych Komisji Wyborczych wyznaczonych i powołanych do przeprowadzenia wyborów powszechnych Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 12.07.2020 r., celem wywieszenia w lokalach wyborczych 233,70 Zamówienie / Zlecenie
OA.950.2020 2020-07-10 2020-07-09 - 2020-07-15 ALTMEDIA Producent Upominków Reklamowych Jarosław Olender, ul. Piłsudskiego 24, 05-840 Brwinów
NIP:
Wykonanie 150 szt. przypinek/znaczków okolicznościowych z nadrukiem „Róbmy swoje – Komorów 2020”, w związku z organizowanym happeningiem dla mieszkańców Osiedla Komorów związanym z otwarciem Skweru im. W. Młynarskiego w Komorowie w dniu 16 lipca 2020 r 236,16 Zamówienie / Zlecenie
IR.951.2020 2020-07-10 2020-07-10 - 2020-11-02 Magdalena Musiał Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji robót t budowlanych polegających na: modernizacji świetlicy w Opaczy Kolonii w zakresie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części budynku: sali spotkań w zakresie liczby użytkowników z 50 na 120 osób oraz pomieszczeń technicznych na pomieszczenia biurowe i pomocnicze do 10 osób 1 476,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.952.2020 2020-07-10 2020-07-10 - 2020-07-20 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ STOŁECZNY IM. ALEKSANDRA JANOWSKIEGO W WARSZAWIE, ul. Mikołaja Kopernika 30 lok. 523, 00-336 Warszawa
NIP: 5260001944
wykonanie 500 sztuk pamiątkowych znaczków na 54 Rajd „Po Kamienistej Drodze” w Pęcicach według projektu Włodzimierza Majdewicza. Usługą będzie wykonana w związku z uroczystościami upamiętniającymi 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego oraz bitwy i egzekucji w Pęcicach, które odbędą się w Pęcicach, 26 lipca 2020 r. 6 460,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.953.2020 2020-07-10 2020-07-10 - 2020-07-10 „NICE SPORT 2” Jacek Ochman, ul. Łukowska 60, 04-133 Warszawa
NIP: 1250049717
Zakup artykułów sportowych w związku z organizacją Turnieju piłki nożnej w kategorii open, 11 lipca 2020 r. na boisku Orlik 2012 w Sokołowie o Puchar Wójta Gminy Michałowice. 2 400,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.954.2020 2020-07-11 2020-07-10 - 2020-07-31 PPHU LEŻAKOWO Krzysztof Szewczyj, ul. Szkolna 16, 42-231 Cykarzew Stary
NIP:
Usługa wykonania 50 szt. leżaków o wymiarach 125x54x3,2 cm, z nadrukiem wg załączonego wzoru, celem wykorzystania podczas spotkań mieszkańców związanych z działalnością kulturalną Osiedla Komorów 3 837,60 Zamówienie / Zlecenie
FZ.955.2020 2020-07-13 2020-07-13 - 2020-12-31 Ewa Stypułkowska Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.956.2020 2020-07-13 2020-07-10 - 2020-09-30 Sławomir Gałka zdjęcie i utylizacja azbestu 4 590,00 Umowy dotacyjne
FZ.957.2020 2020-07-13 2020-07-13 - 2020-12-31 Aneta Matysiak Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
FZ.958.2020 2020-07-13 2020-07-13 - 2020-12-31 Agnieszka Raczyńska-Bigaj Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
GK.959.2020 2020-07-14 2020-07-14 - 2020-07-28 Marek Juchniewicz Dokonanie przeglądu pomp Grundfos zgodnie z dokumentacją techniczno - ruchową zainstalowanych w przepompowniach ścieków przy ul. Jesiennej w Nowej Wsi oraz przy ul. Kolejowej w Michałowicach, gm. Michałowice 26 076,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.960.2020 2020-07-14 2020-07-14 - 2020-09-14 Projektsan.pl Ewa Wojniak, ul. Babiego Lata 21, 05-830 Nadarzyn
NIP: 7171702422
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania instalacji gazowej do budynku komunalnego przy ul. Kasztanowej 10B w Komorowie. 3 900,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.961.2020 2020-07-14 2020-07-15 - 2020-08-14 ' SZTUKA OGRODÓW ' JANUCIK JANUSZ, 18-204 Pszczółczyn
NIP:
Przedszkole Nowa Wieś - modernizacja obiektu przedszkolnego i biblioteka 269 370,00 Umowa o roboty budowlane
GK.962.2020 2020-07-14 2020-07-15 - 2020-11-15 PRI INSBUD-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Inżynierska 3, 05-800 Pruszków
NIP: 5342590272
Budowa sieci wodociagowej w ul. Ks. M. Woźniaka w Suchym Lesie 420 600,00 Umowa o roboty budowlane
KS.963.2020 2020-07-14 2020-07-14 - 2020-07-26 FAGUS Sp. z o.o., ul. Al. Krakowska 110 lok. 114, 00-971 Warszawa
NIP: 5222843925
obsługa techniczna uroczystości patriotycznych w Pęcicach 26 lipca 2020 r. 6 955,20 Zamówienie / Zlecenie
FZ.964.2020 2020-07-14 2020-07-14 - 2020-12-31 Sylwia Krysińska Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
FZ.965.2020 2020-07-14 2020-07-14 - 2020-12-31 Małgorzata Jaworska Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
FZ.966.2020 2020-07-14 2020-07-14 - 2020-12-31 Tomasz Pietruszka Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
FZ.967.2020 2020-07-14 2020-07-13 - 2020-08-15 DMW Projekt Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
NIP: 6342973938
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej tj. wniosku o dofinansowanie , Studium wykonalności i innych niezbędnych zalacznikow do dofinansowania wramach konkursu prowdzonego przez Ministerstwwo Klimatu na "Realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach" 43 050,00 Umowa zlecenie
FZ.968.2020 2020-07-14 2020-07-13 - 2020-09-30 Tomasz Robert Jerominko ITECH, ul. Wioślarska 8 lok. 16, 94-036 Łódź
NIP:
Opracowanie dokumentacji dla potrzeb termomodernizacji Szkoly Podstawowej im. Jana Pawla II w Michałowicach w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 4.2 Efektywnośc energetyczna, typ projektów:Termomodernizacja budynkow użyteczności publicznej. 153 135,00 Umowa zlecenie
GR.969.2020 2020-07-15 2020-07-15 - 2020-07-31 MARCIN BARANOWSKI GEOMAR, ul. Nadbrzeżna 34C lok. 113, 05-850 Ożarów Mazowiecki
NIP:
Odtworzenie punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków dla działki ewid. nr101/6 położenej w obrębie Granica, gmina Michałowice 6 765,00 Umowa zlecenie
FZ.970.2020 2020-07-15 2020-07-15 - 2020-12-31 Ewa Stochwicz Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
SP.971.2020 2020-07-15 2020-07-15 - 2020-09-10 X-KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Mariusza Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa
NIP: 9492107026
zakup nagród konkursowych związanych z organizacją rywalizacji sportowej pt. Aktywne Lato w gminie Michałowicedla kobiet i mężczyzn zajmujących I, II, III miejsce w kategorii bieg i chód. 2 090,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.972.2020 2020-07-15 2020-07-15 - 2020-07-15 MARCIN ZALEWSKI ZALER, ul. Promyka 53B, 05-800 Pruszków
NIP: 5342161513
Wykonanie konserwacji i optyamalizacji serwera bazy danych Biuletynu Informacji Publicznej 1 476,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.973.2020 2020-07-15 2020-07-15 - 2020-08-14 Marek Lewandowski i Szymon Ruban ARGON s.c., ul. Malownicza 22 lok. 1, 02-272 Warszawa
NIP: 5222854225
Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach UG (II piętro) 24 132,60 Zamówienie / Zlecenie
OC.974.2020 2020-07-16 2020-07-08 - 2020-07-10 LECHPOL ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne
NIP:
zakup akcesoriów do sprzętu OSP w Nowej Wsi 605,06 Zamówienie / Zlecenie
OC.975.2020 2020-07-16 2020-07-02 - 2020-07-02 AUTO-DUKAT Jarosław Dukaczewski ; Stacja Kontroli Pojazdów; DUKAT-DOM, ul. al. Jerozolimskie 412, 05-800 Pruszków
NIP: 5340018088
Okresowe badanie techniczne samochód NISSAN WPR22JS 99,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.976.2020 2020-07-16 2020-07-15 - 2020-09-15 Paweł Przybysz Opracowanie oceny technicznej konstrukcji komina wspólnego dla budynków przy Al. Kasztanowej 8C i *B w Komorowie. 2 800,00 Umowa o dzieło
OC.977.2020 2020-07-16 2020-07-16 - 2020-07-16 AUTO-DUKAT Jarosław Dukaczewski ; Stacja Kontroli Pojazdów; DUKAT-DOM, ul. al. Jerozolimskie 412, 05-800 Pruszków
NIP: 5340018088
Okresowe badanie techniczne pojazdu MAN/V-VAN/TGE nr rej WPR3692N 149,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.978.2020 2020-07-16 2020-07-16 - 2020-11-30 Awas-Serwis Sp. z o.o., ul. Egejska 1/34, 02-764 Warszawa
NIP: 5213177038
Wykonanie corocznego czyszczenia separatorów ropopochodnych oczyszczających wody deszczowe, odbioru i unieszkodliwienia odpadów w ramach zadania budżetowego pn.: „Usuwanie awarii i konserwacja na odwodnieniu” 30 792,40 Umowa zlecenie
OŚ.979.2020 2020-07-16 2020-07-15 - 2020-07-15 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
zakup materiałów na strefy rekreacji i plce zabw 686,94 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.980.2020 2020-07-16 2020-07-16 - 2020-08-31 Jan Ochman zdjęcie i utylizacja azbestu 7 515,00 Umowy dotacyjne
OŚ.981.2020 2020-07-16 2020-07-16 - 2020-08-20 usługi geodezyjne Witold Wielgosz, ul. wiejska 9, 05816 Reguły
NIP: 5341190085
wykonanie aktualizacji map 2 460,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.982.2020 2020-07-16 2020-07-16 - 2020-07-30 KRZYSZTOF PĘCZAK ELPEN, ul. Trójkątna 3, 05-804 Pruszków
NIP: 5341068355
naprawa skrzynki elektrycznej na placu zabaw oraz wymiana zabezpieczeń elektrycznych na strefie rekreacji 623,61 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.983.2020 2020-07-16 2020-07-16 - 2020-09-15 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ART-BUD Jan Lachowski, ul. Towarowa 28, 85-746 Bydgoszcz
NIP: 5540391024
ostawa betonowego stołu na sttefę rekreacji w Michałowicach 3 705,90 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.984.2020 2020-07-16 2020-07-16 - 2020-08-20 NOVUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno
NIP:
dostawa i montaż zadaszenia trójkątnego na plac zabaw w Noej Wsi i strefę rekreacji w Michałowicach 8 461,60 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.985.2020 2020-07-17 2020-07-17 - 2020-09-15 Paweł Sobierajczyk zdjęcie i utylizacja azbestu 2 025,00 Umowy dotacyjne
IR.986.2020 2020-07-17 2020-07-15 - 2020-12-30 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa
NIP: 5252496411
Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku przy ul. Al. Kasztanowa 8C w Komorowie. 2 497,64 Zamówienie / Zlecenie
IR.987.2020 2020-07-17 2020-07-16 - 2020-12-31 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa
NIP: 5252496411
Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku przy ul. Al. Kasztanowa 10B w Komorowie. 2 497,64 Zamówienie / Zlecenie
IR.988.2020 2020-07-17 2020-07-17 - 2020-08-20 Adam ARPRO Adam Reguła Szkoła w Michałowicach – modernizacja obiektów szkolnych 399 750,00 Umowa o roboty budowlane
OŚ.989.2020 2020-07-17 2020-07-16 - 2020-07-16 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
zakup materiałów na strefy rekreacji 525,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.990.2020 2020-07-20 2020-07-02 - 2020-07-15 Agencja Reklamowa Petersmedia Piotr Majka, ul. Konojad ul. Główna 3, 64-060 Wolkowo
NIP:
Wykonanie upominków bidonów promocyjnych na potrzeby promocji gminy Michałowice 1 648,20 Zamówienie / Zlecenie
SP.991.2020 2020-07-20 2020-07-20 - 2020-09-10 Marek Długołęcki zakup nagród konkursowych związanych z organizacją rywalizacji sportowej pt. Aktywne Lato w gminie Michałowicedla kobiet i mężczyzn zajmujących I, II, III miejsce w kategorii rower 728,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.992.2020 2020-07-20 2020-07-20 - 2020-07-25 Toi Toi - Polska sp.z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa
NIP: 1180042784
dostarczenie i obsługa dwóch kabin sanitarnych TOI Fresh (ze spryskiwaczem do rąk) i jednej kabiny TOI CAP dla osób niepełnosprawnych (ze spryskiwaczem do rąk) w związku organizacją z Grupą Rękodzielników „Dobre Życie” Kiermaszu Rękodzieła – „Rękodzieło w Gminie Michałowice”, 25 lipca 2020 r. w godz. 10.00-18.00. 517,02 Zamówienie / Zlecenie
KS.993.2020 2020-07-20 2020-07-16 - 2020-07-17 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup artykułów przemysłowych. 287,89 Zamówienie / Zlecenie
UA.994.2020 2020-07-20 2020-07-20 - 2020-07-20 Jolanta Markert wykonanie operatów szacunkowych działek pod kątem wzrostu ich wartości z tytułu uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 12 300,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.995.2020 2020-07-20 2020-07-20 - 2020-12-18 Nawrot Izabela-geodezja, ul. Kawy 42 lok. 4, 01-496 warszawa
NIP: 5221045995
regulacja stanu prawnego na podstawie art.73 ustawy reformujące administrację dla nieruchomości zajetych pod ulicę Harcerską w Komorowie. 9 225,00 Umowa o dzieło
KS.996.2020 2020-07-21 2020-07-21 - 2020-07-26 BrandClinic Beata Spinek, ul. Granicka 10, 05-806 Komorów
NIP: 5342025075
zapewnienie obsługi technicznej podczas 54. Rajdu Po Kamienistej Drodze w 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego oraz bitwy i egzekucji w Pęcicach, 26 lipca 2020 r. 3 075,00 Umowa zlecenie
KS.997.2020 2020-07-21 2020-07-21 - 2020-07-26 Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „PIASTUN”, ul. Mikołaja Reja 1, 05-820 Piastów
NIP: 5342131788
zabezpieczenie medycznego podczas uroczystości upamiętniających 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego oraz bitwy i egzekucji w Pęcicach, 26 lipca 2020 r. 960,00 Umowa zlecenie
KS.998.2020 2020-07-21 2020-07-21 - 2020-07-26 Doradztwo Ochrona Konsulting FLIC Andrzej Rajewicz, ul. Pruszkowska 12 lok. 194, 02-119 Warszawa
NIP:
zabezpieczenie fizyczne uroczystości upamiętniających 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego oraz bitwy i egzekucji w Pęcicach, 26 lipca 2020 r. Pomnik Mauzoleum w Pęcicach 4 100,82 Umowa zlecenie
KS.999.2020 2020-07-21 2020-07-21 - 2020-07-26 Szczeblewski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. 3 Maja 42, 05-816 Michałowice
NIP:
wykonania usługi przewozowej: zapewnienie transportu dla uczestników 54. Rajdu Po Kamienistej Drodze w 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego oraz bitwy i egzekucji w Pęcicach na trasie: Reguły-Pęcice-Reguły, 26 lipca 2020 r. 486,00 Umowa zlecenie
GK.1000.2020 2020-07-22 2020-07-22 - 2020-08-05 Usługi Asenizacyjne Leon Szeląg, ul. Słowikowskiego 62a, 05-090 Raszyn
NIP: 5222345423
Naprawa uszkodzonego kolektora tłocznego w przepompowni ścieków w Pęcicach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 230,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1001.2020 2020-07-22 2020-07-22 - 2020-07-28 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
wykonanie i dostarczenie 9 wiązanek w barwach biało-czerwonych z szarfą biało-czerwoną: „RAJD PO KAMIENISTEJ DRODZE PĘCICE 2020”. Wiązanki zostaną złożone na grobach powstańców pochowanych na cmentarzu w Wilanowie, na Powązkach, w Pruszkowie, w Nadarzynie, na Wawrzyszewie i na Żbikowie. 1 800,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1002.2020 2020-07-22 2020-07-22 - 2020-12-31 Jarosław Janczak Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
GK.1003.2020 2020-07-23 2020-07-23 - 2020-11-23 Zakład Usługowy "MARTEL" spółka cywilna Marek Fabisiak, Patryk Fabisiak, Paweł Fabisiak, 05-840 Milęcin
NIP:
Budowa sieci wodociągowej w ul. Jarzębinowej i w ul. Torfowej w Regułach 129 150,00 Umowa o roboty budowlane
OA.1004.2020 2020-07-23 2020-07-22 - 2020-08-21 TRONIX S.C., ul. Jana Olbrachta 58A lok. 173, 01-111 Warszawa
NIP: 5272306543
Montaż pompy do brudnej wody celem odprowadzania wód opadowych i zapobiegania zalaniu piwnicy budynku przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach 9 102,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1005.2020 2020-07-23 2020-07-22 - 2020-08-24 WES.expert Sp. z o.o. Sp.k., ul. Racławicka 69 lok. 15, 53-149 Wrocław
NIP:
Zakup 40 szt. krzeseł plastikowych CORTINA chrome w kolorze niebieskim K-31(siedzisko i oparcie wykonane z plastiku, rama krzesła metalowa, chromowana), celem doposażenia świetlicy osiedlowej w Komorowie przy ul. Ceglanej 2 D 3 454,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.1006.2020 2020-07-23 2020-07-23 - 2020-11-30 Nawrot Izabela-geodezja, ul. Kawy 42 lok. 4, 01-496 warszawa
NIP: 5221045995
wykonanie analizy prawnej nieruchomości dla dz. 634 i 755 połozone w Regułach do Kodeksu napoleona 4 920,00 Umowa zlecenie
FZ.1007.2020 2020-07-24 2020-07-24 - 2020-08-03 4 PORY ROKU Katarzyna Fidura-Tratkiewicz, ul. Szklarniowa 6B, 03-046 Warszawa
NIP: 5241865106
sporządzenie projektów zagospodarowania terenów w zakresie zieleni oraz małej architektury, związanych z aplikowaniem w projekcie partnerskim o dofinansowanie projektów na "Prowadzeie przez szkoły badań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków" 10 332,00 Umowa zlecenie
PR.1008.2020 2020-07-24 2020-07-03 - 2020-07-10 GRAWERSTWO s.c.Bartosz Madejczyk, Sławomir Kopek, ul. Piaskowa 11, 39-300 Mielec
NIP:
Wykonanie dyplomów okolicznościowych grawerowanych na pożegnanie 2 pracowników i dla mieszkanki obchodzącej 100 lat 595,04 Zamówienie / Zlecenie
PR.1009.2020 2020-07-24 2020-07-14 - 2020-07-17 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
Gmina Michałowice zamawia 2 bukiety kwiatów na gminne uroczystości. 260,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1010.2020 2020-07-24 2020-07-23 - 2020-07-23 ZAKŁAD ELEKTROMECHANIKI DŹWIGOWEJ KRZYSZTOF BORGUL Wykonanie naprawy motoreduktora napędu drzwi w urządzeniu dźwigowym w budynku Urzędu Gminy przy ul. Al. Powstańców Warszawy 1 w Regułach. 676,50 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1011.2020 2020-07-27 2020-07-24 - 2020-09-04 NOVUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno
NIP:
Zakup hustawki, stołu do gry w szachy i chińczyka. 14 811,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1012.2020 2020-07-27 2020-07-23 - 2020-07-29 DETROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Staszica 36 Rzuców
NIP:
eco board + zakup i posianie łąki kwietnej 16 357,70 Zamówienie / Zlecenie
KS.1013.2020 2020-07-28 2020-07-24 - 2020-07-24 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup artykułów przemysłowych na potrzeby organizowanych uroczystości patriotycznych, 26 lipca 2020 r. w Pęcicach. 214,92 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1014.2020 2020-07-28 2020-08-10 - 2020-11-30 Dorota Zglińska wykonywanie na rzecz Gminy Michałowice prac polegających na obsłudze programu udzielania dotacji celowej do zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz”, tj. obsługi interesantów, przyjmowania, rozpatrywania i rozliczania wniosków, udzielania informacji telefonicznych i mailowych dotyczących Programu a także innych prac niezbędnych przy obsłudze Programu 10 897,00 Umowa zlecenie
KS.1015.2020 2020-07-28 2020-07-28 - 2020-10-13 Stowarzyszenie "Przyjazne Jutro", ul. Mikołaja Reja 1 lok. 1, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: Bezpieczna Kobieta – warsztaty 2020 określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 16 lipca 2020 r. 9 533,00 Umowy dotacyjne
KS.1016.2020 2020-07-28 2020-08-04 - 2020-08-31 Uczniowski Klub Sportowy „FC Komorów”, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: Wakacje z piłką określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 23 lipca 2020 r. 4 000,00 Umowy dotacyjne
KS.1017.2020 2020-07-28 2020-08-10 - 2020-08-30 Parafia Wniebowzięcia N.M.P. Michałowice-Opacz, ul. Szkolna 11, 05-816 Michałowice
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: Wyjazd letni, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 16 lipca 2020 r. 10 000,00 Umowa o dzieło
KS.1018.2020 2020-07-28 2020-08-01 - 2020-10-15 TOWARZYSTWO KOSZYKÓWKI NOWA WIEŚ, ul. Główna 96, 05-806 Nowa Wieś
NIP: 5342617396
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: Start wychowanek Gminy Michałowice do dorosłej koszykówki II Liga kobiet, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 16 lipca 2020 r. 9 850,00 Umowy dotacyjne
KS.1019.2020 2020-07-28 2020-07-27 - 2020-09-15 Komorowskie Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona, ul. Południow 1 lok. a, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: Aktywizacja seniorów do uczestnictwa w kulturze, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 20 lipca 2020 r. 3 000,00 Umowy dotacyjne
KS.1020.2020 2020-07-30 2020-07-30 - 2020-08-05 Norton D.A.A.P. Nadulny Sp.J., ul. Elizy Orzeszkowej 11, 05-816 Reguły
NIP: 5341369772
zakup wody niegazowanej – 42 zgrzewek po 12 butelek o poj. 0,5 litra w każdej dla uczestników Aktywnych Wakacji w Gminie Michałowice 29.06-29.08.2020 r. 383,32 Zamówienie / Zlecenie
GK.1021.2020 2020-07-30 2020-07-30 - 2020-08-06 Marek Juchniewicz Naprawa pompy zatapialnej P2, KSB Amarex N F65 - 170/042 ULG 4,2 kW zlokalizowanej w przepompowni ścieków przy ul. Azaliowej w miejscowości Pęcice, gm. Michałowice 3 505,50 Zamówienie / Zlecenie
KS.1022.2020 2020-07-30 2020-07-30 - 2020-07-31 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
wykonanie i dostarczenie wiązanki okolicznościowej z szarfą biało-czerwoną z napisem „Wójt i Radni Gminy Michałowice”, która zostanie złożona 1 sierpnia 2020 r. pod pomnikiem w Pęcicach. 350,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1023.2020 2020-07-30 2020-07-30 - 2020-08-06 Marek Juchniewicz Naprawa pompy zatapialnej P2, KSB Amarex N F65 - 170/042 ULG 4,2 kW zlokalizowanej w przepompowni ścieków przy ul. Ks. Woźniaka w miejscowości Suchy Las, gmona Michałowice 3 382,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.1024.2020 2020-07-30 2020-07-29 - 2020-07-29 HERMES Jarosław Koć, ul. Aleje Jerozolimskie 290, 05-820 Reguły
NIP: 5341053922
Usługa mycia oraz odkurzania samochodu służbowego marki Skoda Superb WPR 88827 130,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1025.2020 2020-07-30 2020-07-28 - 2020-07-28 Tomag Tomasz Rachlewicz, ul. Zacisze 20, 05-802 Pruszków
NIP: 5340209807
zapewnienie transportu 28 lipca 2020 r. dla delegacji z Urzędu Gminy Michałowice i współorganizatorów 54. Rajdu Po Kamienistej Drodze oraz wiązanek, które zostaną złożone na grobach powstańców pochowanych na cmentarzu w Wilanowie, na Powązkach, na Bródnie, w Pruszkowie, w Nadarzynie, na Wawrzyszewie i na Żbikowie. 1 080,00 Umowa zlecenie
GK.1026.2020 2020-07-31 2020-07-31 - 2020-11-30 Roman Zwierzchowski Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Michałowice -część II 433 139,00 Umowa o roboty budowlane
GK.1027.2020 2020-07-31 2020-08-01 - 2020-10-31 POMP 4 EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wólczyńska 321, 01-919 Warszawa
NIP: 1182043552
„Dostawa wody, eksploatacja, obsługa i utrzymanie w gotowości stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej położonej na terenie gminy Michałowice wraz z wymianą wodomierzy” - zamówienie uzupełniające 220 450,00 Umowa zlecenie
KS.1028.2020 2020-07-31 2020-07-31 - 2020-08-21 P.P.H.U. EUROBLASK-MARIOLA WYRWIAK, ul. Stefana Batorego 37B, 34-120 Andrychów
NIP: 5511273138
zakup oraz dostawa 25 sztuk znaków drogowych, klina do ronda, maty prostej z liniami bocznymi w związku z organizacją przez Stowarzyszenie ABC „Dnia Bezpieczeństwa” 29 sierpnia 2020 r. objętego patronatem Wójta Gminy Michałowice. 2 835,15 Zamówienie / Zlecenie
IR.1029.2020 2020-07-31 2020-07-31 - 2020-08-28 ' SZTUKA OGRODÓW ' JANUCIK JANUSZ, 18-204 Pszczółczyn
NIP: 7220000595
Modernizacja chodnika z kostki przy szkole podstawowej w Komorowie. 15 375,00 Zamówienie / Zlecenie