3586

REJESTR UMÓW, ZLECEŃ I ZAMÓWIEŃ

Rok rejestru: 2020

Pobierz dane rejestru w formacie XML

Rejestr aktualizowany 25 dnia każdego miesiąca (lub w razie zaistnienia istotnych zmian), ostatnia aktualizacja: 2024-04-25 11:55:31
(pozycje rejestru kończą się na ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego aktualizację)

Nr Data wpisania do rej. Okres obobiązywania Kontrahent Opis Kwota umowy (brutto) w zł Rodzaj dokumentu
KS.1.2020 2019-12-31 2020-02-26 - 2020-12-31 FORTUM MARKETING AND SALES POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Jana Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk
NIP:
Paliwo gazowe - budynek przu yl. Raszyńskiej 34 w Michałowicach od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 10 883,30 Umowa zlecenie
KS.2.2020 2020-01-02 2020-01-02 - 2020-01-03 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
zakup wraz z dostawą jednego bukietu kwiatów. 130,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.3.2020 2020-01-02 2020-01-02 - 2020-12-31 VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań
NIP:
Dostęp do systemu komputerowego umożliwiającego masową wysyłkę wiadomości SMS do mieszkańców. 6 150,00 Umowa zlecenie
IT.4.2020 2020-01-03 2020-01-03 - 2020-12-31 'MARKEN SYSTEMY ANTYWIRUSOWE' Marek Markowski, ul. Hieronima Derdowskiego 7, 81-369 Gdynia
NIP:
Zakup pakietu antywirusowego do obsługi urzędzu Gminy Michałowice 5 215,20 Zamówienie / Zlecenie
IT.5.2020 2020-01-03 2020-01-03 - 2020-12-31 CORSOFT, Andrzej Korzeniewski, ul. Trzykotki 6, 04-727 Warszawa
NIP: 9521760511
Zakup rocznej licencji pakietu programów graficznych na potrzeby Urzedu Gminy Michałowice 6 209,04 Zamówienie / Zlecenie
IT.6.2020 2020-01-03 2020-01-02 - 2020-12-31 TELEVOICE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wałbrzyska 11 lok. 69, 02-739 Warszawa
NIP:
Obsługa telefonii stacjonarnej i voIP. 16 000,00 Umowa zlecenie
IT.7.2020 2020-01-03 2020-01-02 - 2020-12-31 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "GEO-SYSTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Jakuba Kubickiego 9 lok. 5, 02-954 Warszawa
NIP: 5210001965
Umowa Serwisowa - opieka autorska i utrzymanie oprogramowania: usługa eGmina (internetowy Moduł Punkty Adresowe, internetowy Moduł Mienie Komunalne, internetowy moduł Plany) 9 840,00 Umowa zlecenie
IT.8.2020 2020-01-03 2020-01-02 - 2020-12-31 "USŁUGI INFORMATYCZNE INFO-SYSTEM" ROMAN I TADEUSZ GROSZEK SPÓŁKA JAWNA, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 31 lok. 240, 05-120 Legionowo
NIP:
Umowa Serwisowa - opieka autorska nad oprogramowaniem systemu finansowego 40 467,00 Umowa zlecenie
IT.9.2020 2020-01-03 2020-01-02 - 2020-12-31 ARAM SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa
NIP:
Umowa Serwisowa - opieka autorska nad oprogramowaniem: Ewidencja Ludnośc, Rejestr Wyborców 19 188,00 Umowa zlecenie
IT.10.2020 2020-01-03 2020-01-02 - 2020-12-31 FIRMA "ALTI" ANDRZEJ OLSZEWSKI, ul. Mikołaja Reja 4, 83-330 Żukowo
NIP:
Umowa Serwisowa - opieka autorska nak oprogramowaniem systemu obsługi gospodarki komunalnej (woda, zrzut ścieków, odpady) 5 276,70 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-01-21
do umowy nr IT.10.2020
2022-01-21-2022-06-15 Aneks do umowy UG/OA/10/2022 z dnia 4 stycznia 2022 r. - podmiotowe zwolnienie z podatku VAT 0,00 Aneks do umowy
IT.11.2020 2020-01-03 2020-01-02 - 2020-12-31 "WEB SOLUTION" Dariusz SZULIK, ul. Graniczna 7, 44-240 Żory
NIP:
Umowa Serwisowa - utrzymanie usługi EcoHarmonogram 4 428,00 Umowa zlecenie
IT.12.2020 2020-01-03 2020-01-02 - 2020-12-31 WIKnet Piotr Glen, ul. Wierzbowa 9, 05-152 Łomna
NIP:
Świadczenie usług związanych z pełnieniem obowiązków Inspektora Ochrony Danych Ososbowych 26 568,00 Umowa zlecenie
IT.13.2020 2020-01-03 2020-01-02 - 2020-12-31 INTER-MEDIA Sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 48, 05-800 Pruszków
NIP: 5342280100
Świadczenie usług dostępu do Internetu 111 777,00 Umowa zlecenie
IT.14.2020 2020-01-03 2020-01-02 - 2020-12-31 POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ ŁÓDZKI, ul. Nawrot 94/96, 90-040 Łódź
NIP:
Usługi tłumaczeń języka migowego 3 690,00 Umowa zlecenie
IT.15.2020 2020-01-03 2020-01-02 - 2020-12-31 XENTIVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Bakalarska 34, 02-212 Warszawa
NIP: 5222940717
Utrzymanie systemu Komunikator Miejski LocalSpot 7 306,20 Umowa zlecenie
OA.16.2020 2020-01-07 2020-01-18 - 2020-12-18 Mariusz Zalwowski KAMIENIARSTWO, ul. 2 sierpnia 15, 05-800 Pruszków
NIP: 5342113661
Przygotowanie i prowadzenie 12 spotkań, rozgrywek planszowych gier towarzyskich „Rodzinne granie bez prądu”, dla mieszkańców osiedla Komorów 2 220,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-09-15
do umowy nr OA.16.2020
2020-09-15-2020-12-18 Aneks do umowy UG/OA/16/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. zmieniający ilość spotkań , rozgrywek planszowych gier towarzyskich - osiedle Komorów -50,00 Aneks do umowy
OA.17.2020 2020-01-07 2020-01-07 - 2020-12-18 Barbara Pietrusiak Sprzątanie pomieszczeń świetlicy w Komorowie przy ul. Ceglanej 2D 12 000,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-06-08
do umowy nr OA.17.2020
2020-06-08-2020-12-18 Aneks do umowy UG/OA/17/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. - dodano zapis dotyczący COVID-19 0,00 Aneks do umowy
OA.18.2020 2020-01-07 2020-01-07 - 2020-12-18 Jakub Tomasz Siedlczyński Sprzątanie w świetlicy w Nowej Wsi 7 956,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-06-08
do umowy nr OA.18.2020
2020-06-08-2020-12-18 Aneks do umowy UG/OA/18/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. - dodano zapis dotyczący COVID-19 0,00 Aneks do umowy
OA.19.2020 2020-01-07 2020-01-27 - 2020-06-15 JOANNA MENTEL CIASTA I KSIĄŻKI, ul. Osiedle Kazimierzowskie 25 lok. 40, 31-843 Kraków
NIP: 6782946236
Przygotowanie i poprowadzenie 6 zajęć – warsztatów kulinarnych dla dzieci, mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 4 800,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-01-21
do umowy nr OA.19.2020
2022-01-21-2022-06-30 Aneks do umowy UG/OA/19/2022 z dnia 4 stycznia 2022 r. - podmiotowe zwolnienie z podatku VAT 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2022-04-01
do umowy nr OA.19.2020
2022-04-01-2022-06-30 Aneks do umowy UG/OA/19/2022 z dnia 4 stycznia 2022 r. zmieniający terminy zajęć 0,00 Aneks do umowy
OA.20.2020 2020-01-07 2020-01-24 - 2020-06-05 JOANNA MENTEL CIASTA I KSIĄŻKI, ul. Osiedle Kazimierzowskie 25 lok. 40, 31-843 Kraków
NIP: 6782946236
Przygotowanie i poprowadzenie sześciu zajęć – warsztatów kulinarnych dla dzieci, mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia 5 400,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.21.2020 2020-01-07 2020-01-11 - 2020-06-06 Elżbieta Baur Prowadzenie 18 spotkań – warsztatów plastycznych dla dzieci z sołectwa Nowa Wieś 5 760,00 Umowa o dzieło
OA.22.2020 2020-01-07 2020-01-23 - 2020-05-07 Akademia Bambidu Katarzyna Wasilewska, ul. Gładka 29, 96-321 Żelechów
NIP: 5290002061
Przygotowania i przeprowadzenie 15 zajęć ogólnorozwojowych z elementami gier i zabaw ruchowych w ramach zajęć Aktywny Maluch 1 950,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.23.2020 2020-01-07 2020-01-22 - 2020-06-03 Laboratorium juniora Katarzyna Skomra, ul. Przeskok 3 lok. 6, 05-800 Pruszków
NIP: 9591656948
Przygotowania i przeprowadzenie 6 zajęć dla dzieci w świetlicy osiedlowej w Granicy ul. Czeremchy 1 1 080,00 Zamówienie / Zlecenie
BF.24.2020 2020-01-07 2020-01-02 - 2020-12-31 Agencja Ochrony Osób i Mienia ROMA, ul. ESTRADY 70C
NIP:
konwój wartości pieniężnych 18 000,00 Zamówienie / Zlecenie
BF.25.2020 2020-01-07 2020-01-07 - 2020-03-31 Elżbieta Gorzelak wprowadzanie przyjmowanych deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych; wysyłanie wezwań i postanowień dotyczących prowadzonych postępowań podatkowych; księgowanie wpłat; prace biurowe związane z wymiarem podatków lokalnych na 2020 r. 14 640,00 Umowa zlecenie
FZ.26.2020 2020-01-07 2020-01-02 - 2020-12-31 Robert Skirski Pełnienie czynności zwiazanych z pełnieniem funkcji Opiekuna Sali Komputerowej w ramach utrzymania w okresie trwałości projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice" 8 160,00 Umowa zlecenie
FZ.27.2020 2020-01-07 2020-01-02 - 2020-12-31 Krzysztof Gralak Pełnienie czynności związanych z funkcą Opiekuna Sali Komputerowej w ramach utrzymania trwałości projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice" + skladki ZUS 19 125,40 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2021-12-31
do umowy nr FZ.27.2020
2022-01-01-2022-01-31 dozór na placu zabaw 2 157,94 Aneks do umowy
FZ.28.2020 2020-01-07 2020-01-02 - 2020-12-31 Rafał Nowakowski Pełnienie czynności zwązanych z funkcją Opiekuna Sali Komputerowej w ramach trwałości projektu pn. "Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice". + składki ZUS 19 125,40 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2021-12-31
do umowy nr FZ.28.2020
2022-01-01-2022-01-31 dozór na placu zabaw 3 409,75 Aneks do umowy
FZ.29.2020 2020-01-07 2020-01-02 - 2020-12-31 Kinga Gralak Pełnienie czynności zwązanych z funkcją Opiekuna Sali Komputerowej w ramach trwałości projektu pn. "Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice". + składki ZUS 19 125,40 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2021-12-31
do umowy nr FZ.29.2020
2022-01-01-2022-01-31 dozór na placu zabaw 3 069,00 Aneks do umowy
IT.30.2020 2020-01-07 2020-01-07 - 2020-12-31 CORSOFT, Andrzej Korzeniewski, ul. Trzykotki 6, 04-727 Warszawa
NIP: 9521760511
Zakup rocznej licencji pakietu office na potrzeby Urzędu Gminy Michałowice 8 393,27 Zamówienie / Zlecenie
IT.31.2020 2020-01-08 2020-01-08 - 2020-12-31 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.32.2020 2020-01-08 2020-01-07 - 2020-12-31 2M Corp Marcin Dłuzewski, ul. Spacerowa 1A, 05-822 Milanówek
NIP: 5291653725
Serwis dystrybutorów do wody w pomieszczeniach Urzędu Gminy Michałowice 14 169,60 Zamówienie / Zlecenie
OA.33.2020 2020-01-08 2020-01-07 - 2020-02-29 IMPULS Wojciech Myśliwiec, ul. Karczewskiego 7, 05-870 Błonie
NIP: 8451663190
Obsługa techniczna budynków Swietlic będących własnoscią Gminy 30 937,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.34.2020 2020-01-08 2020-01-01 - 2020-12-31 FORTUM MARKETING AND SALES POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Jana Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk
NIP: 7811861610
Dostawa paliwa gazowego do budynku Urzędu Gminy Michałowice 83 835,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.35.2020 2020-01-09 2020-01-02 - 2020-12-31 Clipper Sp. z o.o., ul. Pana Tadeusza 6B, 30-727 Kraków
NIP: 1130010397
Wynajem 6 kontenerów na boisku w Granicy. 74 980,80 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.36.2020 2020-01-09 2020-01-02 - 2020-12-31 Toi Toi - Polska sp.z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa
NIP: 1180042784
Udostępnienie i serwis kabin sanitarnych typu TOI FRESH VIP 45 000,00 Umowa zlecenie
OŚ.37.2020 2020-01-09 2020-01-09 - 2020-02-19 Adrianna Warachomska dotacja na zdjęcie i utylizację azbestu 4 050,00 Umowy dotacyjne
KS.38.2020 2020-01-09 2020-01-09 - 2020-12-28 Tomag Tomasz Rachlewicz, ul. Zacisze 20, 05-802 Pruszków
NIP: 5340209807
przewóz dwunastu drużyn dzieci i młodzieży z terenu Gminy Michałowice na zawody sportowe w ramach Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza MAZOVIA, reprezentujących Gminę Michałowice. 5 832,00 Umowa zlecenie
OŚ.39.2020 2020-01-09 2020-01-02 - 2020-01-31 Justyna Ciechomska dozór nad boiskiem Orlik w Sokołowie 2 670,00 Umowa zlecenie
OŚ.40.2020 2020-01-09 2020-01-02 - 2020-01-31 Stanisław Smolak dozór nad placem zabaw w Opaczy Kolonii 1 729,80 Umowa zlecenie
OŚ.41.2020 2020-01-10 2020-01-02 - 2020-01-31 Artur Kostera dozór nad placem zabaw w Komorowie 800,00 Umowa zlecenie
OŚ.42.2020 2020-01-10 2020-01-02 - 2020-01-31 Bogdan Maruszewski dozór nad kompleksem boisk w Granicy 3 000,00 Umowa zlecenie
OŚ.43.2020 2020-01-10 2020-01-02 - 2020-01-31 Włodzimierz Kostera dozór nad strefą rekreacjiw Komorowie Wsi 3 000,80 Umowa zlecenie
OŚ.44.2020 2020-01-10 2020-01-02 - 2020-01-31 Marian Mazur dozór nad strefą rekreacji w Komorowie 2 976,00 Umowa zlecenie
OŚ.45.2020 2020-01-10 2020-01-02 - 2020-01-31 ABG MATERIAŁY Bartosz Lewandowski, ul. Sokołów Rodzinna 39a, 05-806 Komorów
NIP: 6731708314
dozór nad strefą rekreacji w Michałowicach 2 850,00 Umowa zlecenie
OŚ.46.2020 2020-01-10 2020-01-02 - 2020-01-31 Jerzy Pokropek, ul. Polna 13a Nowa Wieś
NIP: 5341261678
dozór nad placem zabaw w Granicy 1 399,65 Umowa zlecenie
OŚ.47.2020 2020-01-10 2020-01-02 - 2020-01-31 Jerzy Pokropek, ul. Polna 13a Nowa Wieś
NIP: 5341261678
dozór nad strefą rekreacji w Regułach 2 852,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.48.2020 2020-01-10 2020-01-02 - 2020-12-31 PUPIL Usługi Weterynaryjne Marta Ambroziak-Dogru, ul. ks. Jana Ignacego Skorupki 5a, 05-820 Piastów
NIP:
usługi weterynaryjne 43 113,60 Umowa zlecenie
IT.49.2020 2020-01-10 2020-01-10 - 2020-12-31 home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
NIP: 8522103252
utrzymanie certyfikatu SSL 147,60 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.50.2020 2020-01-10 2020-01-02 - 2020-12-31 FUNDACJA IM. 120-LECIA TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE, ul. Podkowińska 2, 01-472 Warszawa
NIP:
przyjmowanie zwierzat do schroniska 68 880,00 Umowa zlecenie
OŚ.51.2020 2020-01-10 2020-01-02 - 2020-12-31 JACEK WOJCIESZAK PENSJONAT "PIES I KOT" JACEK WOJCIESZAK HOTEL "PIES I KOT", ul. Potockiego 137, 96-313 Budy-Grzybek
NIP:
odławianie bezdomnych zwierząt 45 000,00 Umowa zlecenie
OŚ.52.2020 2020-01-10 2020-01-02 - 2020-12-31 ADAM CABAJ ADAM CABAJ zbiórka, transport i utylizacja padłych zwierząt 20 400,00 Umowa zlecenie
OŚ.53.2020 2020-01-10 2020-01-02 - 2020-12-30 Jarosław Listosz dozór i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 29 898,00 Umowa zlecenie
IT.54.2020 2020-01-10 2020-01-24 - 2021-01-23 WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
NIP: 5830018931
Oprogramowanie LEX pakiet dla administracji - roczny abonament 17 675,10 Zamówienie / Zlecenie
KS.55.2020 2020-01-13 2020-01-14 - 2020-03-31 UKS Akademia Koszykówki Komorów, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, realizację zadania publicznego pod tytułem: Propagowanie aktywności fizycznej i promocja Gminy Michałowice przez udział zespołu międzynarodowej lidze EYBL w kategorii rocznika 2005 określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 02.01.2020 r., 10 000,00 Umowy dotacyjne
IT.56.2020 2020-01-13 2020-01-01 - 2020-12-31 VIDOM Dawid Czyżewski, ul. Kluczborska 9/U2, 01-461 Warszawa
NIP:
Konserwacja centralnego systemu monitoringu cyfrowego wraz z przyłączonymi kamerami. 22 287,60 Umowa zlecenie
IT.57.2020 2020-01-13 2020-01-13 - 2020-12-31 N.K. Serwis, ul. Żeromskiego 6, 05-820 Piastów
NIP: 5212124175
obsługa informatyczna sprzętu komputerowego w ramach progamu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice" 7 500,00 Umowa zlecenie
OŚ.58.2020 2020-01-13 2020-01-13 - 2020-12-31 Centralne Laboratorium Pomiarowo Badawcze, ul. Rybnicka 6, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
NIP:
Umowa na usługę w zakresie ekspertyzy odpadów paleniskowych. 5 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.59.2020 2020-01-13 2020-01-02 - 2020-12-31 MP TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Plac Niepodległości 9C, 18-400 Łomża
NIP: 7182136452
konserwacja i utrzymaniw w sprawności systemu monitoringu na strefach rekreacji, placach zabaw i terenach publcznych 19 800,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2021-07-01
do umowy nr OŚ.59.2020
2021-07-05-2021-07-05 Dostawa wody do nieruchomości w Michałowicach przy ul. Polnej, ul. 11 Listopada, ul. Orzeszkowej, oraz w Pęcicach przy ul. Armii krajowej - Oś Agricla i odprawadzenie ścieków z oś Agricola przy ul. Armii Krajowej. 1 670,76 Aneks do umowy
BF.60.2020 2020-01-13 2020-01-07 - 2020-02-07 Pan Przemysław Sowa, ul. Al Marii Dąbrowskiej 47, 05-806 Komorów
NIP:
wysyłka korespondencji 3 300,00 Umowa zlecenie
KA.61.2020 2020-01-13 2020-01-01 - 2020-12-31 Gabinet Lekarski Wojciech Wall, ul. Promyka 40, 05-800 Pruszków
NIP: 5341068094
obsługa w zakresie badań profilaktycznych pracowników 9 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.62.2020 2020-01-13 2020-01-17 - 2020-06-19 BRANDENBURG SCHOOL AND EDUCATION HAKAN ÇAKAR, ul. 11 Listopada 65A, 05-816 Michałowice
NIP: 5262521139
Przygotowanie i przeprowadzenie 22 zajęć jogi dla mieszkańców osiedla Michałowice 4 180,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-06-16
do umowy nr OA.62.2020
2020-06-16-2020-08-04 Aneks do umowy UG/OA/62/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. zmieniający miejsce prowadzenia zajęć oraz wydłużający termin prowadzenia zajęć do dnia 04.08.2020 r. 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2021-07-01
do umowy nr OA.62.2020
2021-07-05-2021-12-31 Odprowadzenie ścieków z terenu Gminy Michałowice. 207 067,00 Aneks do umowy
OA.63.2020 2020-01-13 2020-01-10 - 2020-06-26 IMPULS - KLUB FITNESS MONIKA TRZEŚNIEWSKA, ul. Turkusowa 5, 05-806 Komorów
NIP: 5341263967
Przygotowanie i przeprowadzenie 23 zajęć ruchowych (Pilates) dla mieszkańców osiedla Komorów 2 300,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.64.2020 2020-01-13 2020-01-10 - 2020-05-31 Michał Sabała Przygotowanie i prowadzenie 10 prelekcji filmoznawczych, dla mieszkańców Gminy Michałowice 3 000,00 Umowa zlecenie
OA.65.2020 2020-01-13 2020-01-07 - 2020-06-30 Paulina Wądołowska Przygotowanie i przeprowadzenie 21 zajęć – warsztatów kreatywnych dla dzieci, mieszkańców sołectwa Opacz-Kolonia 3 150,00 Umowa o dzieło
OA.66.2020 2020-01-13 2020-01-11 - 2020-06-13 Laboratorium juniora Katarzyna Skomra, ul. Przeskok 3 lok. 6, 05-800 Pruszków
NIP: 9591656948
Przygotowanie i przeprowadzenie 6 zajęć warsztatowo-edukacyjnych dla dzieci mieszkańców sołectwa Reguły 1 140,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.67.2020 2020-01-13 2020-01-07 - 2020-06-15 CZARNY KONIK DOROTA TCHOREK, ul. Draceny 5 lok. 19, 05-850 Ożarów Mazowiecki
NIP: 5272555536
Przygotowanie i przeprowadzenie 24 zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci, mieszkańców sołectwa Reguły 2 880,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2021-04-27
do umowy nr OA.67.2020
2021-04-28-2021-06-29 Aneks nr 1 do umowy nr UG/SP/67/2021 z dnia 1 lutego 2021 - zwiększenie ilości zajęć gimnastycznych dla seniorów 1 050,00 Aneks do umowy
OA.68.2020 2020-01-13 2020-01-09 - 2020-05-28 MusicBABYart ANITA WLEKLIŃSKA, ul. Dzierzążno 51a, 88-330 Gębice
NIP: 5571653465
Przygotowanie i przeprowadzenie 21 zajęć umuzykalniających inspirowanych metodą E.E. Gordona dla niemowląt i dzieci w wieku do 3 lat - Reguły 4 907,70 Zamówienie / Zlecenie
OA.69.2020 2020-01-13 2020-01-01 - 2020-12-31 PGNiG Obrót Detaliczny sp. z oo, ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa
NIP: 5272706082
Dostawa paliwa gazowego do budynku Gminy przy ul. Ceglanej 2D w Komorowie 0,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.70.2020 2020-01-13 2020-01-13 - 2020-06-08 Paulina Wądołowska Przygotowanie i przeprowadzenie 19 zajęć – warsztatów kreatywnych dla dzieci, mieszkańców sołectwa Granica 3 230,00 Umowa o dzieło
OA.71.2020 2020-01-13 2020-01-14 - 2020-06-02 Hanna Osowicka-Kozarzewska Przeprowadzenie 20 zajęć plastycznych dla mieszkańców osiedla Michałowice 4 640,00 Umowa zlecenie
OA.72.2020 2020-01-13 2020-01-07 - 2020-06-23 IMPULS - KLUB FITNESS MONIKA TRZEŚNIEWSKA, ul. Turkusowa 5, 05-806 Komorów
NIP: 5341263967
Przygotowanie i przeprowadzenie 25 zajęć ruchowych (trening na siłowni) dla mieszkańców osiedla Komorów 3 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.73.2020 2020-01-13 2020-01-07 - 2020-02-29 IMPULS Wojciech Myśliwiec, ul. Karczewskiego 7, 05-870 Błonie
NIP: 8451663190
Obsługa techniczna budynku Gminy Michałowice przy ul. Raszyńskiej 34 10 091,50 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2021-12-31
do umowy nr OA.73.2020
2022-01-01-2022-01-31 dozór na placu zabaw 3 515,70 Aneks do umowy
OA.74.2020 2020-01-13 2020-01-07 - 2020-02-29 IMPULS Wojciech Myśliwiec, ul. Karczewskiego 7, 05-870 Błonie
NIP: 8451663190
Obsługa techniczna budynku urzedu Gminy Michałowice przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 21 402,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.75.2020 2020-01-13 2020-02-05 - 2020-12-31 ZAKŁAD ELEKTROMECHANIKI DŹWIGOWEJ KRZYSZTOF BORGUL Konserwacja urządzeń dźwigowych w budynkach Urzędu Gminy Michałowice 11 217,60 Zamówienie / Zlecenie
OA.76.2020 2020-01-13 2020-01-07 - 2020-12-31 Anna Wasilew Usługa sprzątania budynku przy ul. Raszynskiej 34 11 016,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-06-08
do umowy nr OA.76.2020
2020-06-08-2020-12-31 Aneks do umowy UG/OA/76/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. - dodano zapis dotyczący COVID-19 0,00 Aneks do umowy
OA.77.2020 2020-01-13 2020-01-07 - 2020-12-31 SIR-COM Stanisław Zajączkowski, ul. Irysowa 25 Opacz Mała
NIP:
Odbiór odpadów stałych wraz z makulaturą z budynku Urzędu Gminy Michałowice 36 115,20 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-08-11
do umowy nr OA.77.2020
2020-08-11-2020-12-31 Odbiór nieczystości niesegregowanych - zwiększenie wartości umowy 8 640,40 Aneks do umowy
OA.78.2020 2020-01-13 2020-01-07 - 2020-12-31 Heute Service Sp. zo.o., ul. Wałowiccka 19A, 02-451 Warszawa
NIP:
Użytkowanie urządzenia czyszcząco - polerującego do obuwia w budynku Urzędu Gminy Michałowice 2 937,24 Zamówienie / Zlecenie
OA.79.2020 2020-01-13 2020-01-07 - 2020-02-29 Agencja Ochrony Osób i Mienia „Zubrzycki” Sp. z.o.o., ul. Łucka 18 lok. 1701 A, 00-845 Warszawa
NIP: 5272557222
Monitoring alarmu w świetlicy w Nowej Wsi 246,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.80.2020 2020-01-13 2020-01-07 - 2020-02-29 Agencja Ochrony Osób i Mienia „Zubrzycki” Sp. z.o.o., ul. Łucka 18 lok. 1701 A, 00-845 Warszawa
NIP: 5272557222
Monitoring alarmu w świetlicy w Opacz - Kolonii 246,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.81.2020 2020-01-14 2020-01-08 - 2020-06-24 SZKOŁA TAŃCA UNIQUEDANCE MAGDA KŁOPOTOWSKA, ul. Na Uboczu 16 lok. 11, 02-791 Warszawa
NIP: 9512402025
Przygotowanie i przeprowadzenie 23 zajęć tanecznych dla młodzieży, mieszkańców osiedla Komorów 2 300,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-06-17
do umowy nr OA.81.2020
2020-06-17-2020-06-25 Aneks do umowy UG/OA/81/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r.zmieniający miejsce prowadzenia zajęć oraz wydłużający termin prowadzenia zajęć do dnia 25.06.2020 0,00 Aneks do umowy
OA.82.2020 2020-01-14 2020-01-09 - 2020-03-12 Robert Kandefer, ul. Komorska 11/15 lok. 131, 04-161 Warszawa
NIP:
Przygotowanie i przeprowadzenie 10 zajęć tańca „Tango argentyńskie", dla mieszkańców osiedla Komorów 4 920,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.83.2020 2020-01-14 2020-01-13 - 2020-06-22 SZKOŁA TAŃCA UNIQUEDANCE MAGDA KŁOPOTOWSKA, ul. Na Uboczu 16 lok. 11, 02-791 Warszawa
NIP: 9512402025
Przygotowanie i przeprowadzenie 21 zajęć tańca latino solo, dla mieszkańców osiedla Komorów 2 625,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-06-17
do umowy nr OA.83.2020
2020-06-17-2020-06-25 Aneks do umowy UG/OA/83/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r.zmieniający miejsce prowadzenia zajęć oraz wydłużający termin prowadzenia zajęć do dnia 25.06.2020 0,00 Aneks do umowy
OA.84.2020 2020-01-14 2020-01-07 - 2020-06-23 IMPULS - KLUB FITNESS MONIKA TRZEŚNIEWSKA, ul. Turkusowa 5, 05-806 Komorów
NIP: 5341263967
Przygotowanie i przeprowadzenie 25 zajęć ruchowych pt. zdrowy kręgosłup dla mieszkańców osiedla Komorów 2 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.85.2020 2020-01-14 2020-01-08 - 2020-06-24 SZKOŁA TAŃCA UNIQUEDANCE MAGDA KŁOPOTOWSKA, ul. Na Uboczu 16 lok. 11, 02-791 Warszawa
NIP: 9512402025
Przygotowanie i przeprowadzenie 23 zajęć ZUMBA, dla mieszkańców osiedla Komorów 2 875,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-06-17
do umowy nr OA.85.2020
2020-06-17-2020-06-24 Aneks do umowy UG/OA/85/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r.zmieniający miejsce prowadzenia zajęć 0,00 Aneks do umowy
OA.86.2020 2020-01-14 2020-01-07 - 2020-06-30 Zdzisława Budzyńska Sprzątanie w świetlicy w Regułach 4 200,00 Umowa zlecenie
KA.87.2020 2020-01-14 2020-01-13 - 2020-01-13 VICTORIA - RECYCLING Andrzej Kadłubowski, ul. Dębe 84, 05-140 Serock
NIP:
Zniszczeniedokumentacji niearchiwalnej 1 230,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.88.2020 2020-01-14 2020-01-29 - 2020-06-30 Beata Izdebska-Zybała Pisanie artykułów wraz z dokumentacją fotograficzną oraz zamieszczanie na stronach www. 10 000,00 Umowa o dzieło
PR.89.2020 2020-01-14 2020-01-29 - 2020-12-31 MAriusz Marcysiak Pisanie artykułów wraz z dokumnetacja fotograficzną 1 500,00 Umowa o dzieło
PR.90.2020 2020-01-14 2020-01-31 - 2020-12-31 Print Pol, ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP:
Druk ulotek dotycząsych kampanii zachęcającej i promującej kompostowanie 1 722,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.91.2020 2020-01-14 2020-01-29 - 2020-12-31 Tomag Tomasz Rachlewicz, ul. Zacisze 20, 05-802 Pruszków
NIP: 5340209807
Wynajem powierzchni reklamowej 14 760,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.92.2020 2020-01-14 2020-01-02 - 2020-01-02 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup krzeseł obrotowych komputerowych dla potrzeb pracowników Urzędu Gminy Michałowice 2 154,96 Zamówienie / Zlecenie
OA.93.2020 2020-01-14 2020-01-02 - 2020-01-02 Flint Sp. z o.o., ul. Powązkowska 59E, 01-728 Warszawa
NIP: 1180004128
Konserwacja ekspresu do kawy stanowiącego wyposażenie gabinetu Pani Wójt Urzędu Gminy Michałowice 258,30 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.94.2020 2020-01-14 2020-01-27 - 2020-12-31 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.95.2020 2020-01-14 2020-01-01 - 2020-12-31 OŚRODEK PRODUKCYJNO WDROŻENIOWY "DOSKOMP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Stanisława Dubois 114/116, 93-465 Łódź
NIP: 7270126594
Umowa Serwisowa - opieka autorska nad oprogramowaniem do zarządzania budżetem. 25 830,00 Umowa zlecenie
KS.96.2020 2020-01-14 2020-01-18 - 2020-01-24 UKS Akademia Koszykówki Komorów, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, realizację zadania publicznego pod tytułem: Propagowanie aktywności fizycznej i promocja Gminy Michałowice przez udział zespołu międzynarodowej lidze EYBL w Rydze w kategorii rocznika 2006 określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 08.01.2020 r., 10 000,00 Umowy dotacyjne
KS.97.2020 2020-01-14 2020-01-14 - 2020-01-19 FUNDACJA "CHÓR STULIGROSZA - POZNAŃSKIE SŁOWIKI", ul. Święty Marcin 81, 61-808 Poznań
NIP:
przygotowanie i wykonanie dwóch koncertów pt. „SŁOWICZE KOLĘDOWANIE” w wykonaniu Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej "Poznańskie słowiki", Maciej Wieloch – dyrygent, Mirosław Gałęski 19 stycznia 2020 r. w kościele w Komorowie i w kościele w Michałowicach. 26 000,00 Umowa zlecenie
KS.98.2020 2020-01-14 2020-01-14 - 2020-01-19 Zbigniew Józef Szymański zorganizowania i poprowadzenia dzieła –dwóch koncertów w wykonaniu Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej "Poznańskie słowiki", 19 stycznia 2020 r. w kościele w Komorowie i w kościele w Michałowicach. 1 402,00 Umowa o dzieło
KS.99.2020 2020-01-14 2020-01-14 - 2020-01-19 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
zakup dwóch koszy kwiatów wraz z dostawą dla wykonawców koncertu kolędowego pt. „SŁOWICZE KOLĘDOWANIE” – Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej "Poznańskie słowiki", który odbędzie się 19 stycznia 2020 r. w kościele w Komorowie przy ul. 3 Maja 9 i w kościele w Michałowicach przy ul. Szkolnej 11. 600,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.100.2020 2020-01-15 2020-01-02 - 2020-12-31 Leszek Rodek LAR LESZEK RODEK USŁUGI DENDROLOGICZNE nadzór inwestorskiw trakcie wykonywania zabiegów pielęgnacyjno-chirurgicznych na drzewach oraz zieleni niskiej 45 014,80 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-04-11
do umowy nr OŚ.100.2020
2022-04-11-2022-06-15 Aneks do umowy UG/OA/100/2022 z dnia 21 stycznia 2022 r. wydłużający czas trwania umowy do dn. 15 czerwca 2022 r. 2 100,00 Aneks do umowy
OŚ.101.2020 2020-01-15 2020-01-01 - 2020-12-31 Spółdzielnia Kółek Rolniczychw w Michałowicach-Raszynie z/s w Jankach, ul. Falencka 1, 05-090 Raszyn
NIP:
Wydzierżawienie terenu pod PSZOK 29 520,00 Umowa najmu / dzierżawy
KS.102.2020 2020-01-17 2020-01-17 - 2020-01-19 HOTEL VENECIA PALACE HVP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, ul. Kasztanowa 44, 05-816 Michałowice-Wieś
NIP: 5342487367
wykonanie usługi gastronomicznej zgodnie z ofertą dla wykonawców koncertu kolędowego pt. „SŁOWICZE KOLĘDOWANIE” – Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej "Poznańskie słowiki", który odbędzie się 19 stycznia 2020 r. w kościele w Komorowie i w Kościele w Michałowicach. 2 916,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.103.2020 2020-01-17 2020-01-28 - 2020-01-19 CATERING COMETA Anna Bolek, ul. Polna 21C, 05-806 Nowa Wieś
NIP: 5341021833
wykonanie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu suchego prowiantu dla wykonawców koncertu kolędowego pt. „SŁOWICZE KOLĘDOWANIE” – Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej "Poznańskie słowiki", który odbędzie się 19 stycznia 2020 r. o godz. 15.30 w kościele w Komorowie i w kościele w Michałowicach. 1 383,75 Zamówienie / Zlecenie
GR.104.2020 2020-01-20 2020-01-20 - 2021-06-30 Stefan Wall Wydzierżawienie dz. ewid, nr 638 o pow. 2100m z przeznaczeniem pod parking w Opaczy Kolonia 27 000,00 Umowa najmu / dzierżawy
KS.105.2020 2020-01-20 2020-01-17 - 2020-01-19 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAiKS za koncert 3 198,00 Umowa zlecenie
IR.106.2020 2020-01-21 2020-01-21 - 2020-02-03 Baranowski, ul. Nadbrzeżna 34C lok. 113, 05-850 Ożarów mazowiecki
NIP: 8521411879
Uzyskanie mapy do celów projektowych dla działki 469 w Michałowicach w związku z rozbudowa sali gimnastycznej przy szkole. 3 075,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.107.2020 2020-01-21 2020-02-01 - 2020-03-23 Parafia Wniebowzięcia N.M.P. Michałowice-Opacz, ul. Szkolna 11, 05-816 Michałowice
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, realizację zadania publicznego pod tytułem: Wyjazd narciarski dla dzieci i młodzieży określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 14 stycznia 2020 r. 9 000,00 Umowy dotacyjne
KS.108.2020 2020-01-21 2020-01-24 - 2020-04-01 FUNDACJA KRAINA OZA, ul. Wiejska 5, 05-802 Pruszków
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, realizację zadania publicznego pod tytułem: Zima 2020 określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 15 stycznia 2020 r., 10 000,00 Umowy dotacyjne
GK.109.2020 2020-01-21 2020-01-01 - 2020-12-31 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Plac Sokratesa Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa
NIP: 5250005662
zakup wody ul. Raszyńska 34 500,00 Umowa zakupu
GK.110.2020 2020-01-21 2020-01-01 - 2020-12-31 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Plac Sokratesa Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa
NIP: 5250005662
zakup wody do budynku ul. Łąkowa 18 1 000,00 Umowa zakupu
GK.111.2020 2020-01-21 2020-01-01 - 2020-12-31 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Plac Sokratesa Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa
NIP: 5250005662
dostawa wody do nieruchomości przy ul. Polnej, ul.11 Listopada, ul. Orzeszkoweji ul.Armii Krajowej - os. Agricola i odprowadzenie ścieków z os. Agricola 601 370,00 Umowa zakupu
GK.112.2020 2020-01-21 2020-01-01 - 2020-12-31 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Plac Sokratesa Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa
NIP: 5250005662
odprowadzenie ścieków z terenu Gminy Michałowice 4 097 130,00 Umowa zakupu
KS.113.2020 2020-01-21 2020-01-21 - 2020-02-02 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
zakup kosza kwiatów wraz z dostawą dla wykonawców koncertu kolędowego pt. „Wigilia w polskiej tradycji” wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskie, który odbędzie się 2 lutego 2020 r. o godz. 17.00 w kościele Pęcicach przy ul. Parkowej 4. 300,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.114.2020 2020-01-21 2020-01-21 - 2020-01-24 ,, BIGUS" TOMASZ M. BIGUS, ul. Polna 2, 05-816 Michałowice
NIP: 7412092162
wykonanie usługi gastronomicznej polegającej na przygotowaniu poczęstunku dla gości wernisażu malarstwa Renaty Biłozór pt. „Zatoka ciszy”, który odbędzie się 24 stycznia 2020 r. o godz. 19.00 w Urzędzie Gminy Michałowice ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, Reguły. 1 360,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.115.2020 2020-01-21 2020-01-21 - 2020-12-31 Elżbieta Nyc Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
KS.116.2020 2020-01-22 2020-01-22 - 2020-02-02 CATERING COMETA Anna Bolek, ul. Polna 21C, 05-806 Nowa Wieś
NIP: 5341021833
wykonanie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu poczęstunku dla wykonawców koncertu kolędowego pt. „Wigilia w polskiej tradycji” w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskie, który odbędzie się 2 lutego 2020 r. o godz. 17.00 w kościele Pęcicach przy ul. Parkowej 4. 1 476,00 Zamówienie / Zlecenie
BF.117.2020 2020-01-22 2020-01-16 - 2020-01-31 Edward Chruściak rozniesienie zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 000,00 Umowa zlecenie
BF.118.2020 2020-01-22 2020-01-16 - 2020-01-31 Waldemar Widlicki rozniesienie zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 500,00 Umowa zlecenie
BF.119.2020 2020-01-22 2020-01-16 - 2020-01-31 Zdzisław Krupa rozniesienie zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 000,00 Umowa zlecenie
BF.120.2020 2020-01-22 2020-01-16 - 2020-01-31 Grzegorz Jakuta rozniesienie zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4 000,00 Umowa zlecenie
BF.121.2020 2020-01-22 2020-01-01 - 2020-01-31 Monika Krokosz rozniesienie zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4 000,00 Umowa zlecenie
BF.122.2020 2020-01-22 2020-01-16 - 2020-02-03 Jadwiga Kostrzewska-Szybeler rozniesienie zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 000,00 Umowa zlecenie
BF.123.2020 2020-01-22 2020-01-16 - 2020-02-03 Iwona Michalska-Skrzypczuk rozniesienie zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4 000,00 Umowa zlecenie
BF.124.2020 2020-01-22 2020-01-16 - 2020-02-03 Katarzyna Stygińska rozniesienie zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 500,00 Umowa zlecenie
BF.125.2020 2020-01-22 2020-01-16 - 2020-02-03 Jolanta Krzysiak rozniesienie zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 500,00 Umowa zlecenie
BF.126.2020 2020-01-22 2020-01-16 - 2020-02-03 Marta Opłocka rozniesienie zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5 000,00 Umowa zlecenie
BF.127.2020 2020-01-22 2020-01-16 - 2020-02-03 Małgorzata Szczepańska rozniesienie zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4 000,00 Umowa zlecenie
BF.128.2020 2020-01-22 2020-01-16 - 2020-02-03 ALicja Bodych rozniesienie zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4 000,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-04-12
do umowy nr BF.128.2020
2022-04-12-2022-05-15 dotacja na zdjęci i utylizację azbestu 2 700,00 Aneks do umowy
PR.129.2020 2020-01-22 2020-01-17 - 2020-01-24 Print Pol, ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP:
wykonanie katalogu wystawy w ilości 100 sztuk w związku z organizacją wernisażu malarstwa Renaty Biłozór pt. „Zatoka ciszy”, który odbędzie się 24 stycznia 2020 r. o godz. 19.00 w Urzędzie Gminy Michałowice ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, Reguły. 760,14 Zamówienie / Zlecenie
IR.130.2020 2020-01-22 2020-01-22 - 2020-02-05 PAWŁOWSKI INSTALACJE Michał Pawłowski, ul. Gospodarcza 32 lok. 1, 26-600 Radom
NIP: 9482574683
Roboty budowlane w ramach remontu i adaptacji pomieszczenia nr 6 (wraz z magzaynkiem) i nnr 7 na parterze budynku Urzędu Gminy Michałowice, tj.: 1) wykucie otworu i zainstalowanie w nim drzwi przesuwnych kasetowych wraz z zobróbką, 2) malowanie i szpachlowanie ścian, 3) zainstalowanie gniazd internetowych. 17 896,50 Umowa o roboty budowlane
BF.131.2020 2020-01-22 2020-01-20 - 2020-01-31 Bartosz Lewandowski rozniesienie zawiadomień dotycących zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 000,00 Umowa zlecenie
PR.132.2020 2020-01-22 2020-01-17 - 2020-01-20 "ARKUSZOWA DRUKARNIA OFFSETOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. R. Traugutta 40, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP:
druk 80 szt. plakatów w formacie B2 zgodnie informujący mieszkańców o terminach dyżurów pracowników GOPS oraz Urzędu Gminy-referatu ochrony środowiska, podczas których, będzie można złożyć i uzyskać pomoc w wypełnianiu wniosku dotyczącego dopłat do opłat za odbiór odpadów. 408,36 Zamówienie / Zlecenie
OA.133.2020 2020-01-23 2020-01-23 - 2020-01-31 Jard Sp z o.o., ul. Aleja na skarpie 21 lok. 11, 00-488 Warszawa
NIP: 5262585033
Zakup szaf ubraniowych dla potrzeb pracowników Urzędu Gminy Michałowice w związku z reorganizacją w budynku Urzędu 5 338,20 Zamówienie / Zlecenie
GK.134.2020 2020-01-23 2020-01-16 - 2020-12-31 MAX PROJEKT Witold Pietrzak, ul. DZIAŁKOWA 111 lok. 19, 05808 Parzniew
NIP: 8891214740
pełnienie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego branży drogowej nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadań inwestycyjnych i remontowo - utrzymaniowych dróg gminnych na terenie gminy Michałowice 118 720,00 Umowa zlecenie
IR.135.2020 2020-01-23 2020-01-22 - 2020-02-05 Usługi Kominiarsko - Budowlane KOMAX Andrzej Mróz, ul. Dzielna 74 lok. 12, 01-029 Warszawa
NIP: 5252124023
Czyszczenie przewodów kominowych w budynkach znajdujących się w zasobie Gminy Michałowice. 2 700,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.136.2020 2020-01-23 2020-01-23 - 2020-02-12 Fire Pol A. Bednarek i Wspólnicy Sp. j., ul. Kadryla 18, 02-851 Warszawa
NIP:
Wykonanie zaleceń pokontrolnych wynikających z dokonanego przeglądu ppoż w budynku Urzędu Gminy Michałowice przy ALeji Powstańców Warszawy 1 3 919,76 Zamówienie / Zlecenie
OA.137.2020 2020-01-23 2020-01-23 - 2020-02-14 P.P.H.U. Wamet Adrzej Walendziak, ul. Ludna 37, 05-822 Milanówek
NIP:
Wykonanie oraz montaż verticali w pomieszczeniach Referatu Gospodarki Komunalnej 4 317,30 Zamówienie / Zlecenie
OA.138.2020 2020-01-23 2020-01-02 - 2020-12-31 OWIW Legal Ostrowski Wołyniec i Wspólnicy Adwokaci sp.k., ul. Szpitalna 8 lok. 6, 00-031 Warszawa
NIP: 5252591931
Usługi prawnicze polegające na wykonywaniu zastępstwa procesowego oraz doradztwa prawnego w zakresie przygotowywania postępowań 191 880,00 Usługi prawne
OA.139.2020 2020-01-23 2020-01-02 - 2020-12-31 OWIW Legal Ostrowski Wołyniec i Wspólnicy Adwokaci sp.k., ul. Szpitalna 8 lok. 6, 00-031 Warszawa
NIP: 5252591931
Bieżąca obsługa prawna Urzędu Gminy Michałowice oraz jednostek organizacyjnych Gminy 147 600,00 Usługi prawne
OA.140.2020 2020-01-23 2020-01-13 - 2020-06-22 Anna Błaszczyk Przygotowanie i przeprowadzenie 22 zajęć jogi dla kręgosłupa - Osiedle Komorów 2 750,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-06-19
do umowy nr OA.140.2020
2020-06-19-2020-07-27 Aneks do umowy UG/OA/140/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r. wydłużający termin prowadzenia zajęć do dnia 27.07.2020 r. 0,00 Aneks do umowy
FZ.141.2020 2020-01-23 2020-01-23 - 2020-12-31 Stanisław Ciechomski Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OA.142.2020 2020-01-23 2020-01-14 - 2020-06-16 Anna Pisarek Przygotowanie i przeprowadzenie 23 zajęć jogi dla kręgosłupa - Osiedle Granica 3 450,00 Umowa zlecenie
OA.143.2020 2020-01-23 2020-01-07 - 2020-06-23 Anna Pisarek Przygotowanie i przeprowadzenie 40 zajęć jogi dla kręgosłupa – Nowa Wieś 4 012,00 Umowa zlecenie
OA.144.2020 2020-01-23 2020-01-13 - 2020-06-15 Beata Świątek Przeprowadzenie 22 zajęć sportowych pt. „Ping Pong – Zagraj z sąsiadem” - Osiedle Granica 2 134,00 Umowa zlecenie
FZ.145.2020 2020-01-23 2020-01-23 - 2020-12-31 Jacek Więch Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
PR.146.2020 2020-01-23 2020-01-20 - 2020-01-23 Andrzej Teodoczyk Dypolm gratulacyjny 246,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.147.2020 2020-01-23 2020-01-07 - 2020-12-31 Międzykomunalna Spółka Akcyjna MUNICIPIUM, ul. Marynarska 19A, 02-674 Warszawa
NIP:
Prenumerata czasopisma "Wspólnota 2020" 3 848,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.148.2020 2020-01-23 2020-01-23 - 2020-02-29 N.K. Serwis, ul. Żeromskiego 6, 05-820 Piastów
NIP: 5212124175
zakup tonerów do drukarek 2 366,03 Zamówienie / Zlecenie
KS.149.2020 2020-01-24 2020-01-23 - 2020-01-24 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
zakup jednego bukietu kwiatów dla malarki Renaty Biłozór w związku z organizacją wernisażu wystawy pt. „Zatoka ciszy”, który odbędzie się 24 stycznia 2020 r. o godz. 19.00 w Urzędzie Gminy Michałowice ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, Reguły. 150,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.150.2020 2020-01-24 2020-01-22 - 2020-12-31 Dariusz Zdzieszyński Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne) 7 000,00 Umowy dotacyjne
FZ.151.2020 2020-01-24 2020-01-22 - 2020-12-31 Anna Rudzińska Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OA.152.2020 2020-01-24 2019-11-30 - 2019-11-30 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAIKS - Zabawa Andrzejkowa 30.11.2019 Sokołów 337,92 Zamówienie / Zlecenie
OA.153.2020 2020-01-24 2019-12-06 - 2019-12-06 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAIKS - Zabawa Mikołajkowa 06.12.2019 Nowa Wieś 202,83 Zamówienie / Zlecenie
OA.154.2020 2020-01-24 2019-12-06 - 2019-12-06 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAIKS za koncert "Odrobina szczęścia w miłości" 06.12.2019 Opacz-Kolonia 688,80 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.155.2020 2020-01-27 2020-01-01 - 2020-12-31 Global Innovative Solutions, ul. Artura Grottgera 22a, 40-681 Katowice
NIP: 9542197765
Świadczenie usług abonamentowych w zakresie pomiarów jakości powietrza 1 014,75 Zamówienie / Zlecenie
PR.156.2020 2020-01-27 2020-01-24 - 2020-02-14 MACIEJ ZATORSKI, ` 101 `, ul. Marii Dąbrowskiej 28, 05-806 Komorów
NIP: 5341069337
druk 136 str. w formacie A4, 125 egzemplarzy książki pt. „Sto Lat Niepodległej”. Książka zostanie wydana w związku z obchodami 100-lecia Odzyskania Niepodległości i będą się w niej znajdywały prace uczniów ze szkół z Gminy Michałowice. Książka będzie podzielona na dwie części: Cześć I „Bohaterowie naszej wolności” i Cześć II „Oblicza Ojczyzny”. 7 500,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.157.2020 2020-01-27 2020-01-27 - 2021-06-30 Piotr Stankiewicz przygotowanie i przeprowadzenie 6 spotkań autorskich – warsztatów filozoficzno-dyskusyjnych w Sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice w Regułach, przy Alei Powstańców Warszawy 1 w poniedziałek 27 stycznia, 24 lutego, w marcu, kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. w godz. 18.00-20.00. 2 838,00 Umowa o dzieło
Aneks nr 1
z dnia 2020-04-28
do umowy nr KS.157.2020
2020-04-28-2020-06-30 Aneks do umowy UG/KS/157/2020 z 27.01.2020 r. - dodanie pragrafu o koronawirusie + możliwość prowadzenia zajęć za pomocą aplikacji Zoom. 0,00 Aneks do umowy
IT.158.2020 2020-01-27 2020-01-27 - 2020-12-31 "ABC PRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Owsiana 12, 03-825 Warszawa
NIP:
Przedłużenie licencji aplikacji Legislator w wersji Standard OPEN oraz zakup licencji ABC ANON w wersji OPEN 2 398,50 Zamówienie / Zlecenie
GK.159.2020 2020-01-27 2020-01-01 - 2020-12-31 PGE ObrótS.A, ul. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów
NIP: 8130268082
umowa kompleksowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji dla punktu poboru ul.Gromadzka dz. 217 05-806 Sokołów - oświetlenie uliczne 20 000,00 Umowa zakupu
GK.160.2020 2020-01-27 2020-01-01 - 2020-12-31 FORTUM MARKETING AND SALES POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Jana Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk
NIP: 7811861610
umowa kompleksowa sprzedaży paliwa gazowego dla budynku przy ul. Ryżowej 90 w Opaczy Kolonii 6 500,00 Umowa zakupu
GK.161.2020 2020-01-27 2020-01-01 - 2020-12-31 FORTUM MARKETING AND SALES POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Jana Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk
NIP: 7811861610
umowa kompleksowa sprzedaży paliwa gazowego dla budynku SUW ul. Turystyczna 2 Komorów 8 000,00 Umowa zakupu
IT.162.2020 2020-01-27 2020-01-27 - 2020-12-31 CartPoland Maciej Twardowski, ul. Olszowa 5, 05-300 Wólka Mińska
NIP: 8220012110
Karta mieszkańca sztuk 2k 6 415,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.163.2020 2020-01-28 2020-01-11 - 2020-05-09 Antonina Wędrychowska Animacje dla dzieci i ich rodziców z cyklu dziecięcych pokazów filmowych - Osiedle Komorów 1 500,00 Umowa zlecenie
OA.164.2020 2020-01-28 2020-01-07 - 2020-06-16 Magdalena Bober Przygotowanie i przeprowadzenie 24 zajęć jogi - Reguły 2 848,32 Umowa zlecenie
OA.165.2020 2020-01-28 2020-01-30 - 2020-06-18 Anna Pisarek Przygotowanie i przeprowadzenie 16 zajęć jogi dla kręgosłupa - Pęcice Małe 1 604,80 Umowa zlecenie
OA.166.2020 2020-01-28 2020-03-07 - 2020-03-07 Karina Kita Koncert "An Dreo e Karina" - największe przeboje włoskiego duetu Al Bano&Romina Power - Opacz Kolonia 07.03.2020 4 250,00 Umowa o dzieło
OA.167.2020 2020-01-28 2020-01-13 - 2020-05-18 PERFECT DRIVE ARKADIUSZ KRZAK, ul. Równoległa 5 lok. 18, 05-092 Łomianki
NIP: 1181481178
Przygotowanie i przeprowadzenie 9 zajęć ceramicznych dla dzieci w wieku 6-12 lat -Osiedle Komorów 4 981,50 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2021-04-26
do umowy nr OA.167.2020
2021-04-26-2022-06-07 Aneks nr 1 do umowy nr UG/IR/167/2021 z dnia 01.02.2021 r. - "opracowanie wielobranżowej dokumenracji na modernizację Szkoły Podstawowej w m. Michałowice" (technologia żywienia), zmiana terminu dostarczenia dokumentacji 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2021-05-10
do umowy nr OA.167.2020
2021-05-10-2021-06-14 Aneks nr 2 do umowy nr UG/IR/167/2021 z dnia 01.02.2021 r. zmieniający terminy wykonania umowy na: 24.05. - dokumentacja; 14.06. - pozwolenie na budowę. 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 3
z dnia 2021-05-28
do umowy nr OA.167.2020
2021-06-01-2021-06-16 Aneks nr 3 do umowy nr UG/IR/167/2021 dot. Opracowania wielobranżowej dokumentacji na modernizację Szkoły Podstawowej w Michałowicach - zmiana zakresu umowy (zwiększenie zakresu o sporządzenia dokumentacji dotyczącej dostosowania budynku szkoły do wymagań okreslonych w ekspertyzie ppoż 4 305,00 Aneks do umowy
OA.168.2020 2020-01-28 2020-02-29 - 2020-04-04 Laboratorium juniora Katarzyna Skomra, ul. Przeskok 3 lok. 6, 05-800 Pruszków
NIP: 9591656948
Przygotowanie i przeprowadzenie 3 zajęć warsztatowo-edukacyjnych dla dzieci - Opacz Kolonia 600,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-02-28
do umowy nr OA.168.2020
2022-03-01-2022-03-31 dozór na placu zabaw 2 397,71 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2022-03-31
do umowy nr OA.168.2020
2022-04-01-2022-04-30 dozór na placu zabaw w Opacz-Kolonii 2 397,71 Aneks do umowy
OA.169.2020 2020-01-28 2020-01-25 - 2020-06-13 JOANNA MENTEL CIASTA I KSIĄŻKI, ul. Osiedle Kazimierzowskie 25 lok. 40, 31-843 Kraków
NIP: 6782946236
Przygotowanie i poprowadzenie 6 warsztatów kulinarnych dla dzieci - Michałowice 4 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.170.2020 2020-01-28 2020-01-26 - 2020-01-26 Agata Habierska Przeprowadzenie warsztatów w tematyce zdrowia i urody w zakresie pielęgnacji skóry "Spotkanie z pięknem" 750,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-02-28
do umowy nr OA.170.2020
2022-03-01-2022-03-31 dozór na strefie rekreacji 3 515,70 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2022-03-31
do umowy nr OA.170.2020
2022-04-01-2022-04-30 dozór na strefie rekreacji w Komorowie ul. Główna 3 515,70 Aneks do umowy
OA.171.2020 2020-01-28 2020-01-07 - 2020-06-16 Paulina Kopestyńska Przygotowanie i przeprowadzenie kursu malarstwa i rysunku dla młodzieży i dorosłych 18 zajęć - Nowa Wieś 4 675,14 Umowa o dzieło
Aneks nr 1
z dnia 2022-02-28
do umowy nr OA.171.2020
2022-03-01-2022-03-31 dozór na placu zabaw 1 000,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2022-03-31
do umowy nr OA.171.2020
2022-04-01-2022-04-30 dozór na placu zabaw Komorów ul. Turystyczna 1 000,00 Aneks do umowy
OA.172.2020 2020-01-28 2020-01-07 - 2020-05-26 Kamila Kuna Przygotowanie i prowadzenie 20 warsztatów z rysunku i malarstwa - Osiedle Komorów 4 800,00 Umowa o dzieło
Aneks nr 1
z dnia 2022-02-28
do umowy nr OA.172.2020
2022-03-01-2022-03-31 dozór na strefie rekreacji 3 339,92 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2022-03-31
do umowy nr OA.172.2020
2022-04-01-2022-04-30 dozór na strefie rekreacji w Nowej Wsi 3 339,92 Aneks do umowy
OA.173.2020 2020-01-28 2020-01-14 - 2020-05-19 Ojrzyński Grzegorz Rysunek Malarstwo Rzeźba, ul. Tadeusza Kościuszki 20 lok. a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5290002061
Przygotowanie i przeprowadzenie 19 warsztatów twórczego rozwoju-zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży w wieku wczsenoszkolnym, szkolnym, gimnazjalnym i licealnym - Granica 2 280,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-02-28
do umowy nr OA.173.2020
2022-03-01-2022-03-31 dozór na boisku 3 976,92 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2022-03-31
do umowy nr OA.173.2020
2022-04-01-2022-04-01 dozór na boisku Orlik w Sokołowie 3 796,95 Aneks do umowy
KS.174.2020 2020-01-28 2020-01-27 - 2020-02-02 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAiKS za koncert 2 lutego 2020 r, 578,10 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-02-28
do umowy nr KS.174.2020
2022-03-01-2022-03-31 dozór na strefie rekreacji 3 596,56 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2022-03-31
do umowy nr KS.174.2020
2022-04-01-2022-04-30 dozór na strefie rekreacji w Komorowie ul. Kolejowa 3 596,56 Aneks do umowy
OA.175.2020 2020-01-28 2020-01-15 - 2020-06-10 Magdalena Bober Przygotowanie i przeprowadzenie 22 zajęć jogi - Komorów 3 080,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-06-10
do umowy nr OA.175.2020
2020-06-10-2020-07-15 Aneks do umowy UG/OA/175/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. wydłużający termin prowadzenia zajęć do dnia 15.07.2020 r. 0,00 Aneks do umowy
OA.176.2020 2020-01-28 2020-01-14 - 2020-06-18 Julia Kosk Przeprowadzenie 44 zajęć sportowych - stretching połączony z pilates - osiedle Michałowice 3 740,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-03-31
do umowy nr OA.176.2020
2022-04-01-2022-04-30 dozór na kompleksie boisk w Granicy 4 200,00 Aneks do umowy
OA.177.2020 2020-01-28 2020-02-04 - 2020-06-16 POMOST Maja Niderla, ul. Majowa 14/5, 05-800 Pruszków
NIP: 5221053210
Przygotowanie i przeprowadzenie 20 zajęć gimnastycznych pilates - Pęcice Małe 1 700,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-02-25
do umowy nr OA.177.2020
2020-03-10-2020-06-16 Aneks wydłużający czas trwania zajęć z 60 minut do 90 minut oraz wynagrodzenie z kwoty 1.700,00 zł do kwoty 2337,50 zł - zajęcia gimnastyczne pilates - Pęcice Małe 637,50 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2022-02-28
do umowy nr OA.177.2020
2022-03-01-2022-03-31 dozór n strefie rekreacji 3 069,00 Aneks do umowy
Aneks nr 3
z dnia 2022-03-31
do umowy nr OA.177.2020
2022-04-01-2022-04-30 dozór na strefie rekracji w Michałowicach 3 069,00 Aneks do umowy
OA.178.2020 2020-01-28 2020-01-13 - 2020-06-15 Kinga Prządka Przygotowanie i przeprowadzenie 22 zajęć wzmacniająco-rozciągających inspirowanych metodą pilates - Granica 1 747,90 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-06-15
do umowy nr OA.178.2020
2020-06-15-2020-06-22 Aneks do umowy UG/OA/178/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r.wydłużający termin prowadzenia zajęć do dnia 22.06.2020 r. 0,00 Aneks do umowy
KS.179.2020 2020-01-28 2020-01-27 - 2020-02-02 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, ul. Ludwika Waryńskiego 12, 00-631 Warszawa
NIP: 7010285232
przygotowanie i wykonanie 45 minutowego koncerut kolęd pt. „Wigilia w polskiej tradycji” w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej, 2 lutego 2020 r. w kościele w Pęcicach o godz. 17.00. 4 700,00 Umowa zlecenie
OA.180.2020 2020-01-28 2020-01-13 - 2020-06-17 Anna Elżbieta Nowakowska Przeprowadzenie 41 zajęć sportowych z gimnastyki ogólnorozwojowej - Osiedle Michałowice 3 485,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-06-15
do umowy nr OA.180.2020
2020-06-15-2020-07-29 Aneks do umowy UG/OA/180/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r.zmieniający miejsce prowadzenia zajęć oraz wydłużający termin prowadzenia zajęć do dnia 29.07.2020 0,00 Aneks do umowy
OA.181.2020 2020-01-28 2020-01-13 - 2020-12-18 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przygotowanie i przeprowadzenie: 182 zajęć taneczno-ruchowych dla dorosłych i młodzieży, 38 zajęć taneczno-ruchowych dla dzieci, 74 zajęć z kursu tańca - Granica 26 480,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-06-15
do umowy nr OA.181.2020
2020-06-15-2020-12-18 Aneks do umowy UG/OA/181/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r. dot. zmiany harmonogramu prowadzenia zajęć 0,00 Aneks do umowy
OA.182.2020 2020-01-28 2020-01-14 - 2020-12-22 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przygotowanie i przeprowadzenie 68 zajęć taneczno-ruchowych - Komorów 5 440,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-06-09
do umowy nr OA.182.2020
2020-06-09-2020-12-22 Aneks do umowy UG/OA/182/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. dot. zmiany harmonogramu prowadzenia zajęć 0,00 Aneks do umowy
OA.183.2020 2020-01-28 2020-01-07 - 2020-06-22 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przygotowanie i przeprowadzenie 106 zajęć taneczno-ruchowych - Nowa Wieś 8 480,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-06-15
do umowy nr OA.183.2020
2020-06-15-2020-07-16 Aneks do umowy UG/OA/183/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. dot. zmiany harmonogramu prowadzenia zajęć 0,00 Aneks do umowy
OA.184.2020 2020-01-28 2020-01-07 - 2020-06-30 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przygotowanie i przeprowadzenie 98 zajęć taneczno-ruchowych - Opacz Kolonia 7 840,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-06-15
do umowy nr OA.184.2020
2020-06-15-2020-08-13 Aneks do umowy UG/OA/184/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. dot. zmiany harmonogramu prowadzenia zajęć 0,00 Aneks do umowy
OA.185.2020 2020-01-28 2020-01-07 - 2020-06-19 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przygotowanie i orzeprowadzenie: 139 zajęć taneczno-ruchowych oraz 24 zajęć z kursu tańca - Reguły 14 000,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-06-15
do umowy nr OA.185.2020
2020-06-15-2020-07-09 Aneks do umowy UG/OA/185/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. dot. zmiany harmonogramu prowadzenia zajęć 0,00 Aneks do umowy
IT.186.2020 2020-01-28 2020-01-27 - 2020-02-29 home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
NIP: 8522103252
Roczna opłata za domenę: komorow.pl 123,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.187.2020 2020-01-28 2020-01-28 - 2020-02-29 PAWŁOWSKI INSTALACJE Michał Pawłowski, ul. Gospodarcza 32 lok. 1, 26-600 Radom
NIP: 9482574683
Modernizacja okablowania sieci komputerowej w budynku Urzędu Gminy. 4 710,90 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.188.2020 2020-01-28 2020-01-28 - 2020-02-07 UNI-ARCZ Sp. z o.o., ul. Wiolinowa 13 lok. 32, 02-785 Warszawa
NIP: 9512444911
dostawa torebek na psie odchody 1 795,80 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.189.2020 2020-01-28 2020-01-28 - 2020-12-21 Zakład Usługowo-Projektowo-Produkcyjny DROMARK, ul. J Sułkowskiego 4a, 05-820 Piastów
NIP:
wykonanie tabliczek z nazwami ulic 24 600,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.190.2020 2020-01-28 2020-01-28 - 2020-12-21 Zakład Usługowo-Projektowo-Produkcyjny DROMARK, ul. J Sułkowskiego 4a, 05-820 Piastów
NIP:
naprawa tabliczek z nawzami ulic 15 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.191.2020 2020-01-28 2020-01-31 - 2020-12-31 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Bieżąca dostawa materiałów biurowych dla potzreb pracowników Urzędu Gminy Michałowice 89 000,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-09-28
do umowy nr OA.191.2020
2020-09-28-2020-12-31 Aneks do umowy UG/OA/191/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. zwiększający kwotę przeznaczoną na bieżącą dostawę materiałów biurowych 35 000,00 Aneks do umowy
GK.192.2020 2020-01-28 2020-01-28 - 2020-03-02 POMP 4 EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wólczyńska 321, 01-919 Warszawa
NIP: 1182043552
zlecenie na wykonanie ekspertyzy wodomierza DN 20 mm PoWoGaz nr fabryczny 53217251 zdemontowanego z posesji przy ul. Wiejskiej 11 w Regułach 784,74 Zamówienie / Zlecenie
IR.193.2020 2020-01-28 2020-01-28 - 2020-02-14 RABEK POŻ RABEK POŻ ANDRZEJ RATYŃSKI opracowanie analizy i oceny dot. stanu ochrony ppoż w budynku Przedszkola i Biblioteki w Nowej Wsi przy ul. Głównej 52A 5 904,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.194.2020 2020-01-28 2020-01-06 - 2020-12-31 Stanisław Andruszkiewicz MEL-WOD-KAN Stanisław Andruszkiewicz Pełnienie funkcji inspektora nadzoru 60 000,00 Umowa zlecenie
KS.195.2020 2020-01-28 2020-01-28 - 2020-02-02 BrandClinic Beata Spinek, ul. Granicka 10, 05-806 Komorów
NIP: 5342025075
zapewnienia techniki scenicznej podczas koncertu kolęd pt. „Wigilia w polskiej tradycji” w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej, 2 lutego 2020 r. w kościele w Pęcicach. 3 690,00 Umowa zlecenie
OŚ.196.2020 2020-01-29 2020-01-22 - 2020-02-02 AUTO LIFT Dariusz Olszak, ul. Mikołaja Reja 28, 05-806 Granica
NIP: 5341025162
demontaż dekoracji śwąatecznych 62 000,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.197.2020 2020-01-29 2020-02-14 - 2020-03-13 Uczniowski Klub Sportowy w Nowej Wsi, ul. Główna 96, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, realizację zadania publicznego pod tytułem: Zima z koszykówką określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 22 stycznia 2020 r., 10 000,00 Umowy dotacyjne
KS.198.2020 2020-01-29 2020-02-01 - 2020-03-03 SKF ANPREL KP AMT Nowa Wieś, ul. Wiśniowa 1, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, realizację zadania publicznego pod tytułem: Promowanie aktywnośći fizycznej wśród dzieci określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 20 stycznia 2020 r., 8 400,00 Umowy dotacyjne
KS.199.2020 2020-01-29 2020-02-01 - 2020-03-02 SKF ANPREL KP AMT Nowa Wieś, ul. Wiśniowa 1, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, realizację zadania publicznego pod tytułem: Utrwalanie aktywnośći fizycznej wśród dzieci i mlodzieży określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 20 stycznia 2020 r., 2 800,00 Umowy dotacyjne
KS.200.2020 2020-01-29 2020-01-01 - 2020-12-31 Anna Rybicka przyznanie stypendium sportowego dla Jagody Rybickiej na okres od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w wysokości 600,00 zł miesięcznie za powołanie do Kadry Narodowej 2020 przez Polski Związek Gimnastyczny. 7 200,00 Umowa stypendialna
KS.201.2020 2020-01-29 2020-01-01 - 2020-12-31 Anna Rybicka przyznanie stypendium sportowego dla Julii Rybickiej na okres od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w wysokości 600,00 zł miesięcznie za powołanie do Kadry Narodowej 2020 przez Polski Związek Gimnastyczny. 7 200,00 Umowa stypendialna
KS.202.2020 2020-01-29 2020-01-29 - 2020-12-31 Grzegorz Gawin przyznanie stypendium sportowego dla Łucji Gawin na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w wysokości 200,00 zł miesięcznie za zajęcie III miejsca w Mistrzostwach Polski Młodziczek w piłce siatkowej. 2 400,00 Umowa stypendialna
KS.203.2020 2020-01-29 2020-01-01 - 2020-12-31 Tomasz Raszkowski przyznanie stypendium sportowego dla Pauliny Raszkowska na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w wysokości 200,00 zł miesięcznie za zajęcie III miejsca w Mistrzostwach Polski Młodziczek w piłce siatkowej. 2 400,00 Umowa stypendialna
KS.204.2020 2020-01-29 2020-01-09 - 2020-12-31 Wojciech Niemirowicz-Szczytt przyznanie stypendium sportowego dla Maksymiliana Niemirowicz-Szczytt na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w wysokości 200,00 zł miesięcznie za zajęcie II miejsca w Mistrzostwach Polski U-14 w koszykówce mężczyzn. 2 400,00 Umowa stypendialna
KS.205.2020 2020-01-29 2020-01-03 - 2020-12-31 Beata Jaworska przyznanie stypendium sportowego dla Bartłomieja Jaworskiego na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w wysokości 200,00 zł miesięcznie za zajęcie II miejsca w Mistrzostwach Polski U-14 w koszykówce mężczyzn. 2 400,00 Umowa stypendialna
KS.206.2020 2020-01-29 2020-01-29 - 2020-12-31 Małgorzata Kowalska przyznanie stypendium sportowego dla Jakuba Kowalskiego na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w wysokości 200,00 zł miesięcznie za zajęcie II miejsca w Mistrzostwach Polski U-14 w koszykówce mężczyzn. 2 400,00 Umowa stypendialna
KS.207.2020 2020-01-29 2020-01-14 - 2020-12-31 Mirosław Janik przyznanie stypendium sportowego dla Adama Janik na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w wysokości 200,00 zł miesięcznie za zajęcie II miejsca w Mistrzostwach Polski U-14 w koszykówce mężczyzn. 2 400,00 Umowa stypendialna
Aneks nr 1
z dnia 2021-02-15
do umowy nr KS.207.2020
2021-02-15-2021-12-10 Aneks nr 1 do umowy UG/OŚ/207/2021 z dnia 15.02.2021r uchylający zapisy dot. rękojmi 0,00 Aneks do umowy
KS.208.2020 2020-01-29 2020-01-13 - 2020-12-31 Marta Tafil Dalach przyznanie stypendium sportowego dla Aleksandry Dalach na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w wysokości 200,00 zł miesięcznie za zajęcie III miejsca w Mistrzostwach Polski Młodziczek w piłce siatkowej. 2 400,00 Umowa stypendialna
KS.209.2020 2020-01-29 2020-01-13 - 2020-12-31 Marta Tafil Dalach przyznanie stypendium sportowego dla Wiktorii Dalach na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 wysokości 200,00 zł miesięcznie za zajęcie III miejsca w Mistrzostwach Polski Młodziczek w piłce siatkowej 2 400,00 Umowa stypendialna
KS.210.2020 2020-01-29 2020-01-29 - 2020-01-30 Usługi Pogrzebowe Sławomir Fabijański, ul. Narodowa 10, 05-800 Pruszków
NIP: 5341836624
Zakup wiązanki z szarfą biało-czerwoną z napisem „mieszkańcy i Wójt Gminy Michałowice”. 250,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2021-06-23
do umowy nr KS.210.2020
2021-06-23-2021-08-31 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy parkingu „Parkuj i Jedź” w Komorowie wraz z przebudową ulicy Kolejowej w Gminie Michałowice” 5 535,00 Aneks do umowy
BF.211.2020 2020-01-29 2020-01-23 - 2020-01-24 Marcin Pakuła- PB-Matic usługa-wynajem kopertownicy 3 414,48 Zamówienie / Zlecenie
KS.212.2020 2020-01-29 2020-01-17 - 2020-01-17 DARIUSZ KANCLERSKI, ul. Parkowa 79, 05-806 Pęcice
NIP: 5342112816
Zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizowanego koncertu kolędowego pt. „SŁOWICZE KOLĘDOWANIE” – Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej "Poznańskie słowiki", który odbędzie się 19 stycznia 2020 r. o godz. 15.30 w kościele w Komorowie przy ul. 3 Maja 9 i o godz. 19.00 w kościele w Michałowicach przy ul. Szkolnej 11. 547,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.213.2020 2020-01-30 2020-02-04 - 2020-03-15 Uczniowski Klub Sportowy „FC Komorów”, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, realizację zadania publicznego pod tytułem: Akcja – „Aktywność fizyczna bez barier” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 23 stycznia 2020 r. 10 000,00 Umowy dotacyjne
OA.214.2020 2020-01-30 2020-02-02 - 2020-02-02 Beata Jucejko Pałęcka Przygotowanie i przeprowadzenie Zabawy karnawałowej dla dzieci pt."Wyprawa na wyspę skarbów" - Nowa Wieś 1 000,00 Umowa o dzieło
FZ.215.2020 2020-01-30 2020-01-29 - 2020-03-05 Zakład Usługowo-Projektowo-Produkcyjny DROMARK, ul. J Sułkowskiego 4a, 05-820 Piastów
NIP:
Wykonanie tablic informacyjnych wraz z projektem graficznym dla projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych. 5 412,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.216.2020 2020-01-30 2020-01-24 - 2020-01-31 MM CONSULT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Płocka 15 C lok. 4, 01-231 Warszawa
NIP:
Opracowanie wniosku o płatność dla projektu RPMA.04.03.02-14-9444/17 "Redukcja emisji zanieczyszceń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap II" 4 500,00 Umowa zlecenie
FZ.217.2020 2020-01-30 2020-01-30 - 2020-02-28 MM CONSULT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Płocka 15 C lok. 4, 01-231 Warszawa
NIP:
Opracowanie Lokalnego Programu Pomostowego dotyczacego wsparcia najuboższych mieszkańców gminy w celu zmiany systemu ogrzewania wysokoemisyjnego na jeden z systemow niskoemisyjnychMM 7 995,00 Umowa zlecenie
IT.218.2020 2020-01-30 2020-01-30 - 2021-01-12 4IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wiejska 21 lok. 5, 81-068 Gdynia
NIP:
Telefon Cisco SPA502G 2 szt, PLA-PRO-M Słuchawka nagłowna Platora Pro-M z kablem przyłączeniowym 1szt 940,48 Zamówienie / Zlecenie
FZ.219.2020 2020-01-30 2020-01-30 - 2020-02-28 Athon Partner Consulting - Mariusz Malinowski, ul. Chopina 61, 05-085 Kampinos
NIP:
Wykonania na rzecz Gminy Michałowice, jako Lidera Projektu, opracowania dokumentacji przetargowej, tj. SIWZ wraz z załącznikami oraz projektem umowy dla potrzeb wyłonienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Nadzoru Inwestorskiego/Inżyniera Kontraktu” na potrzeby realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” 17 220,00 Umowa zlecenie
FZ.220.2020 2020-01-30 2020-01-30 - 2020-06-20 ALCYONA Firma Doradcza Marzena Wistuba-Wesołek, ul. Dębowa 3 lok. 4, 44-246 Palowice
NIP: 6422459994
Wykonanie na rzecz Gminy Michałowice czynności koordynacyjnych rozliczania projektu pn. ”Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 33 948,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2021-02-19
do umowy nr FZ.220.2020
2021-02-19-2021-12-31 Aneks nr 1 do umowy UG/OŚ/220/2021 uchylajacy zapisy dot. rękojmi 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2021-08-10
do umowy nr FZ.220.2020
2021-08-10-2021-12-24 U.... 32 529,60 Aneks do umowy
FZ.221.2020 2020-01-31 2020-01-31 - 2020-12-31 Krystyna Kłos Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
KA.222.2020 2020-01-31 2020-01-01 - 2020-12-31 Pracownicy UGM
NIP:
Umowy ryczałtowe na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych. 101 170,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.223.2020 2020-01-31 2020-02-01 - 2020-02-29 Włodzimierz Kostera dozór na strefie rekreacji w Komorowie przy ul. Głównej 3 000,80 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-02-27
do umowy nr OŚ.223.2020
2020-03-01-2020-03-08 dozór na strefie rekreacji w Komorowie przy ul. Głównej 774,40 Aneks do umowy
OŚ.224.2020 2020-01-31 2020-02-01 - 2020-02-29 Justyna Ciechomska dozór na boisku ORLIK w Sokołowie 2 670,00 Umowa zlecenie
OŚ.225.2020 2020-01-31 2020-02-01 - 2020-02-29 Bogdan Maruszewski dozór na kompleksie boisk w Granicy 3 000,00 Umowa zlecenie
OŚ.226.2020 2020-01-31 2020-02-01 - 2020-02-29 Stanisław Smolak dozór na placu zabaw w Opaczy Kolonii 1 729,80 Umowa zlecenie
OŚ.227.2020 2020-01-31 2020-02-01 - 2020-02-29 Artur Kostera dozór na placu zabaw w Komorowie przy ul. Turystycznej 800,00 Umowa zlecenie
OŚ.228.2020 2020-01-31 2020-02-01 - 2020-02-29 Marian Mazur dozór na strefie rekreacjiw Komorowie przy ul. Kolejowej 2 976,00 Umowa zlecenie
OŚ.229.2020 2020-01-31 2020-02-01 - 2020-02-29 Jerzy Pokropek, ul. Polna 13a Nowa Wieś
NIP: 5341261678
dozór na placu zabaw w Granicy przy ul. Poprzecznej 1 399,65 Umowa zlecenie
OŚ.230.2020 2020-01-31 2020-02-01 - 2020-02-29 Jerzy Pokropek, ul. Polna 13a Nowa Wieś
NIP: 5341261678
dozór na strefie rekreacji w Reguąłch przy ul. Wiejskiej 2 852,00 Umowa zlecenie
OŚ.231.2020 2020-01-31 2020-02-01 - 2020-02-29 ABG MATERIAŁY Bartosz Lewandowski, ul. Sokołów Rodzinna 39a, 05-806 Komorów
NIP: 6731708314
dozór na strefie rekracji w Michałowicach przy ul. 11 Listopada 2 850,00 Umowa zlecenie
OA.232.2020 2020-01-31 2020-01-24 - 2020-01-31 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup wyposażenia biurowego na potrzeby pracowników Urzędu Gminy Michałowice 2 648,19 Zamówienie / Zlecenie
OA.233.2020 2020-01-31 2020-01-24 - 2020-01-31 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup artykułów technicznych na potrzeby pracowników Urzędu Gminy Michałowice 1 332,67 Zamówienie / Zlecenie
OA.234.2020 2020-01-31 2020-01-07 - 2020-12-22 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przygotowanie i przeprowadzenie 75 zajęć taneczno-ruchowych - Sokołów 6 000,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-06-15
do umowy nr OA.234.2020
2020-06-15-2020-12-22 Aneks do umowy UG/OA/234/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. dot. zmiany harmonogramu prowadzenia zajęć 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2020-09-01
do umowy nr OA.234.2020
2020-09-01-2020-12-22 Aneks do umowy UG/OA/234/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. wprowadzający zapisy dot. weryfikacji liczby uczestniczących w zajęciach oraz prowadzenia listy obecności 0,00 Aneks do umowy
OA.235.2020 2020-01-31 2020-01-09 - 2020-12-17 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przygotowanie i przeprowadzenie 37 zajęć taneczno-ruchowych - Suchy Las 2 960,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-09-01
do umowy nr OA.235.2020
2020-09-03-2020-12-17 Aneks do umowy UG/OA/191/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. zmieniający ilość zajęć taneczno-rchowych - sołectwo Suchy Las 160,00 Aneks do umowy
OA.236.2020 2020-01-31 2020-01-25 - 2020-01-25 Iwona Gas Przygotowanie i poprowadzenie Balu karnawałowego dla dzieci 25.01.2020 - Osiedle Komorów 300,00 Umowa o dzieło
OA.237.2020 2020-01-31 2020-01-25 - 2020-01-25 Aleksandra Perkowska Przygotowanie i poprowadzenie Balu karnawałowego dla dzieci 25.01.2020 - Osiedle Komorów 300,00 Umowa o dzieło
OA.238.2020 2020-01-31 2020-01-22 - 2020-12-02 Paulina Wądołowska Przygotowanie i przeprowadzenie 16 zajęć - warsztatów kreatywnych dla dzieci - sołectwo Komorów 2 560,00 Umowa o dzieło
Aneks nr 1
z dnia 2020-09-02
do umowy nr OA.238.2020
2020-09-02-2020-12-02 Aneks do umowy UG/OA/238/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. wprowadzający zapisy dot. covid-19 0,00 Aneks do umowy
OA.239.2020 2020-01-31 2020-02-27 - 2020-04-30 Michał Golba ROBOTECO, ul. Kasztanowa 29, 05-816 Michałowice
NIP:
Przygotowanie i przeprowadzenie 3 zajęć z robotyki dla dzieci - Opacz Kolonia 1 950,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.240.2020 2020-01-31 2020-01-25 - 2020-01-25 Nove e-Media Piotr Niciporuk, ul. Mazowiecka 20/32, 05-077 Warszawa
NIP:
Zorganizowanie, przygotowanie i przeprowadzenie Zabawy karnawałowej dla mieszkańców Osiedla Granica 738,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.241.2020 2020-01-31 2020-01-28 - 2020-03-31 Hanna Osowicka-Kozarzewska Przeprowadzenie 10 zajęć plastycznych dla dorosłych - Osiedle Michałowice 1 500,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2021-06-22
do umowy nr OA.241.2020
2021-06-22-2021-09-30 Aneks do umowy UG/OA/241/2021 - wydłużenie obowiązywania umowy do 30.09.2021 r. 2 574,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2021-09-28
do umowy nr OA.241.2020
2021-10-01-2021-12-27 Aneks do umowy UG/OA/241/2021 - wydłużenie obowiązywania umowy do 27.12.2021 r. 0,00 Aneks do umowy
KS.242.2020 2020-01-31 2020-01-31 - 2020-02-07 EUFONIA Sebastian Grądalski, ul. Wałbrzyska 48 lok. 158, 02-739 Warszawa
NIP: 7381831723
Zapewnienie obsługi technicznej koncertu zespołu Blues Fellows, 7 lutego 2020 r. w sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice. 3 690,00 Umowa zlecenie
OA.243.2020 2020-01-31 2020-01-29 - 2020-06-10 Laboratorium juniora Katarzyna Skomra, ul. Przeskok 3 lok. 6, 05-800 Pruszków
NIP: 9591656948
Przygotowanie i przeprowadzenie 16 zajęć warsztatowo-edukacyjnych dla dzieci - sołectwo Komorów 1 800,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.244.2020 2020-01-31 2020-01-31 - 2020-12-18 Psychoterapia Żaneta Ryszawa, ul. Szczęśliwicka 74 lok. 2, 02-353 Warszawa
NIP: 1130383626
Przygotowanie i przeprowadzenie 10 warsztatów "Tańce w kręgu" dla mieszkańców Osiedla Komorów 2 500,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2021-04-26
do umowy nr OA.244.2020
2021-02-26-2021-06-16 wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej przykanalików kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Regulskiej w Regułach do dz. nr ewid. 161/1; 162/2, 161/2 i 162/3 oraz aktualizacja kosztorysu inwestorskiego sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr ewid. 101/4 i 162/4. 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2021-06-14
do umowy nr OA.244.2020
2021-02-26-2021-06-15 zmiana do zlecenia - zwiększenie kwoty o 1800 zł netto 2 214,00 Aneks do umowy
OA.245.2020 2020-01-31 2020-01-08 - 2020-12-16 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przygotowanie i przeprowadzenie 40 zajęć taneczno-ruchowych dla mieszkańców sołectwa Pęcice 3 200,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-09-03
do umowy nr OA.245.2020
2020-09-03-2020-12-16 Aneks do umowy UG/OA/245/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r, wprowadzający zapisy dot. covid-19 0,00 Aneks do umowy
PR.246.2020 2020-02-03 2020-02-03 - 2020-12-31 Alina Doda Tłumaczenie materiałów promocyjnych na język włoski 550,00 Umowa o dzieło
OC.247.2020 2020-02-03 2020-02-03 - 2020-12-31 Komendant Powiatowy Policji w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 8, 05-800 Pruszków
NIP:
Porozumienie w sprawie zorganizowania w roku 2020 służb ponadnormatywnych policjantów Komisariatu Policji w Michałowicach, finansowanych ze środków stanowiących dochody własn Gminy Michałowice 160 000,00 Umowa/Porozumienie - bez kosztowe
GR.248.2020 2020-02-03 2020-01-31 - 2020-03-31 Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych "Kujawski-Nosecki-Kunicki" s.c., ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 27 lok. 28, 05-800 Pruszków
NIP: 5340006984
potwierdzenie zajęcia dz.ewid. 1023,1026,1031,1035,1039,1043,1046, stanowiące częśc ul. Lotniczej w obrebie Michałowice osiedle 4 182,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.249.2020 2020-02-03 2020-02-03 - 2020-12-31 Tomasz Matysiak BTM-KOM, ul. Przemysłowa lok. 22, 21-400 Łuków
NIP: 8252026109
Zakup skaner dla biura podawczego 1 799,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.250.2020 2020-02-03 2020-01-25 - 2020-06-13 JOANNA MENTEL CIASTA I KSIĄŻKI, ul. Osiedle Kazimierzowskie 25 lok. 40, 31-843 Kraków
NIP: 6782946236
Przygotowanie i poprowadzenie warsztatów kulinarnych dla dzieci (7 spotkań w dwóch grupach) - Osiedle Michałowice 10 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.251.2020 2020-02-03 2020-01-21 - 2020-12-18 Bożenna Rybkowska Sprzątanie w świetlicy w Pęcicach Małych 7 140,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-06-08
do umowy nr OA.251.2020
2020-06-08-2020-12-18 Aneks do umowy UG/OA/251/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. - dodano zapis dotyczący COVID-19 0,00 Aneks do umowy
OA.252.2020 2020-02-03 2020-01-21 - 2020-12-18 Grzegorz Śliwiński Administrowanie stroną internetową sołectwa Pęcice Małe (www.pecicemale.pl) 1 920,00 Umowa zlecenie
OA.253.2020 2020-02-03 2020-01-21 - 2020-12-18 Danuta Kamińska Sprzątanie w świetlicy w Opaczy-Kolonii 12 000,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-06-08
do umowy nr OA.253.2020
2020-06-08-2020-12-18 Aneks do umowy UG/OA/253/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. - dodano zapis dotyczący COVID-19 0,00 Aneks do umowy
OA.254.2020 2020-02-03 2020-01-21 - 2020-01-27 Henryka Piskurz Dodatkowe prace porządkowe w budynku Urzędu Gminy Michałowice 800,00 Umowa zlecenie
OA.255.2020 2020-02-03 2020-01-20 - 2020-12-18 Ewa Chruściak Sprzątanie w świetlicy w Suchym Lesie 6 000,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-06-08
do umowy nr OA.255.2020
2020-06-08-2020-12-18 Aneks do umowy UG/OA/255/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. - dodano zapis dotyczący COVID-19 0,00 Aneks do umowy
OA.256.2020 2020-02-03 2020-01-20 - 2020-12-18 Wioletta Lulis Sprzątanie w świetlicy w Granicy 16 200,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-06-08
do umowy nr OA.256.2020
2020-06-08-2020-12-18 Aneks do umowy UG/OA/256/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. - dodano zapis dotyczący COVID-19 0,00 Aneks do umowy
OA.257.2020 2020-02-03 2020-01-21 - 2020-12-18 Barbara Więch Sprzątanie w świetlicy w Pęcicach 5 712,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-06-08
do umowy nr OA.257.2020
2020-06-08-2020-12-18 Aneks do umowy UG/OA/257/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. - dodano zapis dotyczący COVID-19 0,00 Aneks do umowy
IR.258.2020 2020-02-03 2020-01-15 - 2021-01-31 Budownictwo Paweł Chojecki, ul. Robotnicza 39A, 05-800 Pruszków
NIP: 5341077644
wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego na remont dwóch pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Michałowice 590,40 Zamówienie / Zlecenie
IR.259.2020 2020-02-03 2020-01-31 - 2020-02-14 ZAKŁAD ELEKTROMECHANIKI DŹWIGOWEJ KRZYSZTOF BORGUL adaptacja oprogramowania sterownika dźwigu do wykonania jazdy specjalnej na parter z otwarciem drzwi w budynku przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach 492,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.260.2020 2020-02-04 2020-01-07 - 2020-12-31 "PRESSCOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław
NIP: 8971688084
Prenumerata czasopisma "Przetargi publiczne" 432,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.261.2020 2020-02-04 2020-02-04 - 2020-09-10 Projektsan.pl Ewa Wojniak, ul. Babiego Lata 21, 05-830 Nadarzyn
NIP:
Sprawowanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej nad realizacją zadania :budowa budynku socjalnego w Komorowie przy ul. Sieradzkiej w ramach zadania "budowa budynków socjalnych" 4 000,00 Umowa zlecenie
KS.262.2020 2020-02-04 2020-03-01 - 2020-05-10 Stowarzyszenie Aktywnie, Bezpiecznie, Ciekawie, ul. Widok 14, 05-816 Michałowice
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, realizację zadania publicznego pod tytułem: Zakup sprzętu kajakowego dla podniesienia aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Michałowice określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 24 stycznia 2020 r., 10 000,00 Umowy dotacyjne
Aneks nr 1
z dnia 2020-04-07
do umowy nr KS.262.2020
2020-04-07-2020-05-29 Aneks do umowy UG/KS/262/2020 z 6.02.2020 r. - wydłużnie terminu reazlizacji na maksymalne 90 dni 0,00 Aneks do umowy
FZ.263.2020 2020-02-04 2020-02-04 - 2020-12-31 HERMES Jarosław Koć, ul. Aleje Jerozolimskie 290, 05-820 Reguły
NIP:
Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
FZ.264.2020 2020-02-04 2020-02-04 - 2020-12-31 Tadeusz Szumielewicz Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OA.265.2020 2020-02-04 2020-02-08 - 2020-02-08 Mirosław Sajak Przygotowanie i wykonanie autorskiej oprawy muzycznej podczas Zabawy karnawałowej dla dorosłych 08.02.2020 Nowa Wieś 1 700,00 Umowa o dzieło
IR.266.2020 2020-02-04 2020-02-04 - 2020-03-05 SAAR ARCHITEKCI - MGR INŻ. ARCH. RADOSŁAW SADOWSKI, ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa
NIP:
Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy boiska przy ZSO w Komorowie w zakresie wymiany nawierzchni w ramach zadania budżetowego pn: ,,ZSO w Komorowie – modernizacja nawierzchni boiska” 6 150,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.267.2020 2020-02-04 2020-02-04 - 2020-12-31 Wanda Sarna Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
KS.268.2020 2020-02-04 2020-02-03 - 2020-02-29 Dorota Zglińska pomoc administracyjna w referacie Kultury i Spraw Społecznych 2 720,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-02-27
do umowy nr KS.268.2020
2020-03-01-2020-03-31 Aneks do umowy UG/KS/268/2020 - pomoc administracyjna w referacie Kultury i Spraw Społecznych 2 992,00 Aneks do umowy
OA.269.2020 2020-02-04 2020-01-30 - 2020-01-31 PUHP Dragon Sp. z o.o., ul. Błońska 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5210083377
Zakup art. spożywczych z przeznaczeniem na przygotowanie posiłku regeneracyjnego podczas Balu karnawałowego dla dzieci z sołectwa Nowa Wieś 299,84 Zamówienie / Zlecenie
KS.270.2020 2020-02-04 2020-02-05 - 2020-02-07 Jerzy Więckowski przygotowanie i poprowadzenie dzieła - koncertu zespołu Blues Fellows 7 lutego 2020 r. w sali mutimedialnej Urzędu Gminy Michałowice w Regułach o godz. 19.00. 4 340,00 Umowa o dzieło
IR.271.2020 2020-02-05 2020-01-15 - 2020-08-19 KRAWIEC PIOTR "DOM RETRO" Pracownia Architektoniczna, 05-079 Michałów
NIP:
Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji budowy budynku socjalnego w Komorowie przy ul. Sieradzkiej 7 380,00 Umowa zlecenie
OA.272.2020 2020-02-05 2020-01-30 - 2020-01-30 ,, BIGUS" TOMASZ M. BIGUS, ul. Polna 2, 05-816 Michałowice
NIP: 7412092162
Wykonanie usługi gastronomicznej podczas oficjalnego spotkania Wójt Gminy Michałowice z przedstawicielami samorządów gmin ościennych 64,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.273.2020 2020-02-05 2020-02-03 - 2020-12-31 Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów, ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin
NIP:
Prenumerata Gazety Sołeckiej 2020 924,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.274.2020 2020-02-05 2020-02-05 - 2020-12-31 Nataliya Galytska Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OA.275.2020 2020-02-05 2020-02-05 - 2020-02-12 IMPULS Wojciech Myśliwiec, ul. Karczewskiego 7, 05-870 Błonie
NIP: 8451663190
Wymiana uszkodzonych wentylatorów bytowych na dachu budynku Urzędu Gminy 2 890,50 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.276.2020 2020-02-05 2020-01-31 - 2021-04-30 AQUAGEO Michał Fic, ul. Grocholskiego 1, 05-090 Falenty
NIP:
Ekspertyza i opinia w postępowaniu dotyczącym zmiany stanu wody na gruncie na działce o num. ewid. 1298 w Gminie Michałowice 6 000,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.277.2020 2020-02-06 2020-02-06 - 2020-02-07 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
zakup roż wraz z dostawą dla wykonawców koncertu – zespołu Blues Fellows (6 osób, białe dla mężczyzn po 1 szt., czerwone dla kobiety 5 szt.), który odbędzie się 7 lutego 2020 r. o godz. 19.00 w Sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice, Reguły Aleja Powstańców Warszawy 1. 175,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.278.2020 2020-02-06 2020-02-06 - 2020-03-10 Belu Jacek Godowski, ul. Bruzdowa 19A, 02-994 Warszawa
NIP:
Wykonanie i montaż tabliczki szklanej na elewacji budynku Urzędu Gminy 1 254,60 Zamówienie / Zlecenie
GK.279.2020 2020-02-06 2020-02-06 - 2020-02-20 Jan Wojcieski Biuro Usług Projektowych "KANPRO", ul. Radzymińska 36/38/40 lok. 11, 03-752 Warszawa
NIP: 5361005286
Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego dla budowy sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 719 stanowiącej Aleje Jerozolimskie w Opaczy Kolonii w ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki” 1 845,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.280.2020 2020-02-06 2020-02-06 - 2020-02-20 Specjalistyczna Pracownia Projektowa WAGA-BART ZBigniew Bartosik, ul. Wojciechowskiego 37 lok. 4, 02-495 Warszawa
NIP: 5220050095
Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego dla przebudowy rowu U-1 od ul. Przeciętnej do ul. Partyzantów w Pruszkowie w ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki” 2 337,00 Zamówienie / Zlecenie
SO.281.2020 2020-02-06 2020-01-22 - 2020-12-31 Zofia Brzezińska aktualizowanie rejestru wyborców 2 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.282.2020 2020-02-07 2020-02-06 - 2020-03-10 Antare Sp z o.o., ul. Białobrzeska 15, 02-370 Warszawa
NIP:
Wykonanie tabliczek w kolorze czerwonym z tworzywa PCV, celem aktualizacji danych Urzędu Gminy Michałowice 184,50 Zamówienie / Zlecenie
PR.283.2020 2020-02-07 2020-02-03 - 2020-02-06 Print Pol, ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP:
wykonanie druku i składu Gminnego Biuletynu Informacyjnego nr 1/2020 10 455,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.284.2020 2020-02-07 2020-02-04 - 2020-02-12 Wide Format Sp. z o.o., ul. Pałacowa 25, 05-816 Michałowice-Wieś
NIP:
zleca wykonanie 2 000 szt. ulotek A5 do wykorzystania w kampanii promocyjnej „Stop SMOG” 396,06 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.285.2020 2020-02-07 2020-02-07 - 2020-02-28 USSURI OCHRONA PRZYRODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Myśliwska 14, 05-840 Brwinów
NIP:
dostawa budek lęgowych dla ptaków 975,00 Zamówienie / Zlecenie
BF.286.2020 2020-02-07 2020-02-05 - 2020-02-29 Barbara Budzyniak rozniesienie decyzji podatkowych 1 500,00 Umowa zlecenie
BF.287.2020 2020-02-07 2020-02-04 - 2020-02-29 Edward Chruściak rozniesienie decyzji podatkowych 800,00 Umowa zlecenie
BF.288.2020 2020-02-07 2020-02-03 - 2020-02-29 Artur Kostera rozniesienie decyzji podatkowych 3 500,00 Zamówienie / Zlecenie
BF.289.2020 2020-02-07 2020-02-06 - 2020-02-29 Magdalena Krajnik-Partyka rozniesienie decyzji podatkowych 6 200,00 Umowa zlecenie
BF.290.2020 2020-02-07 2020-02-04 - 2020-02-29 Zdzisław Krupa rozniesienie decyzji podatkowych 2 500,00 Umowa zlecenie
BF.291.2020 2020-02-07 2020-02-06 - 2020-02-29 Bartosz Lewandowski rozniesienie decyzji podatkowych 1 000,00 Umowa zlecenie
BF.292.2020 2020-02-07 2020-02-04 - 2020-02-29 Waldemar Widlicki rozniesienie decyzji podatkowych 2 500,00 Umowa zlecenie
PR.293.2020 2020-02-07 2020-02-06 - 2020-02-14 Firma Usługowo - Handlowa "AMBIT" Michalec Bogdan, ul. Lotnicza 7a, 05-816 Michałowice
NIP: 8110008047
wykonanie 100 szt. naklejek z laminatem w formacie A3 przeznaczonych dla uczniów szkół w ramach kampanii dot. profilaktyki otyłości u dzieci pn. „Wszystko o cukrze, czyli ile go jeść i kiedy najlepiej, by nie szkodził zdrowiu” 615,00 Zamówienie / Zlecenie
BF.294.2020 2020-02-07 2020-02-03 - 2020-02-29 Alicja Bodych rozniesienie decyzji podatkowych 6 000,00 Umowa zlecenie
BF.295.2020 2020-02-07 2020-02-03 - 2020-02-29 Małgorzata Szczepańska rozniesienie decyzji podatkowych 5 000,00 Umowa zlecenie
BF.296.2020 2020-02-07 2020-02-03 - 2020-02-29 Iwona Michalska-Skrzypczuk rozniesienie decyzji podatkowych 8 000,00 Umowa zlecenie
BF.297.2020 2020-02-07 2020-02-03 - 2020-02-29 Edyta Sawczyńska roznoiesienie decyzji podatkowych 8 000,00 Umowa zlecenie
BF.298.2020 2020-02-07 2020-02-03 - 2020-02-29 Elżbieta Jarzębowska rozniesienie decyzji podatkowych 6 000,00 Umowa zlecenie
BF.299.2020 2020-02-07 2020-02-03 - 2020-02-29 Rafał Raczyński rozniesienie decyzji podatkowych 6 500,00 Umowa zlecenie
PR.300.2020 2020-02-07 2020-02-10 - 2020-02-21 AWIH, ul. Łopuszańska 53, 02-232 Warszawa
NIP: 1130061093
wykonanie papierowych toreb reklamowych z logiem Gminy Michałowice. 1 493,22 Zamówienie / Zlecenie
PR.301.2020 2020-02-07 2020-02-04 - 2020-02-07 Agencja PROFIL Gabriela Milewska-Kalinowska, ul. Stanisława Moniuszki 6 lok. 2, 05-806 Komorów
NIP: 5341201096
Publikacja prasowa 3 690,00 Umowa zlecenie
PR.302.2020 2020-02-07 2020-02-05 - 2020-12-31 FOTOSPRESS, ul. Wiosny Ludów 41 lok. 1, 02-495 Warszawa
NIP:
Publikacje prasowe 19 680,00 Umowa zlecenie
PR.303.2020 2020-02-07 2020-02-05 - 2020-12-30 Przegląd Regionlany, ul. Sierakowskiego 12a, 05-500 Piaseczno
NIP: 1231415150
Publikacje prasowe 12 177,00 Umowa zlecenie
PR.304.2020 2020-02-07 2020-02-05 - 2020-02-06 Print Pol, ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP:
Zleca wykonanie 3000 sztuk ulotek – insertów do Gminnego Biuletynu Informacyjnego nr 01/2020. 1 451,40 Zamówienie / Zlecenie
PR.305.2020 2020-02-07 2020-02-05 - 2020-12-30 WPR Media s.c., ul. Niecała 10 lok. 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342592093
Publikacje prasowe 18 696,00 Umowa zlecenie
GK.306.2020 2020-02-07 2020-02-07 - 2020-07-30 Jan Wojcieski Biuro Usług Projektowych "KANPRO", ul. Radzymińska 36/38/40 lok. 11, 03-752 Warszawa
NIP: 5361005286
Opracowanie dokumentacji projektowej na:„Przebudowę drogi i budowę odwodnienia wraz z zamianą rowu R-10 na rurociąg w ulicy Wspólnoty Wiejskiej w Sokołowie” 49 938,00 Umowa zlecenie
OŚ.307.2020 2020-02-07 2020-01-01 - 2020-02-29 Tomasz Piotrowski Przetrzymywaniw węża Boa Kubańskiegi 615,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.308.2020 2020-02-10 2020-02-06 - 2020-12-20 PZM WIMET Zbigniew Wiśniewski Sp. J,, ul. Krucza 2, 05-420 Józefów
NIP: 5320000286
wymiana i uzupełnienie znaków drogowych pionowych i poziomych 136 764,00 Umowa zlecenie
OA.309.2020 2020-02-10 2020-02-10 - 2020-02-28 P.P.H.U. Wamet Adrzej Walendziak, ul. Ludna 37, 05-822 Milanówek
NIP: 5291106590
Wykonanie i montaż verticali w pomieszczeniach Referatu Promocji i Kultury SPołecznej oraz w pomieszczeniu Referatu Inwestycji i Remontów 3 690,25 Zamówienie / Zlecenie
OA.310.2020 2020-02-10 2020-02-03 - 2020-02-10 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup szafki na klucze 736,77 Zamówienie / Zlecenie
OA.311.2020 2020-02-10 2020-01-02 - 2020-01-02 TORPAK Sp. komandytowa Krzysztof Baran, ul. Działkowa 16, 05-816 Reguły
NIP: 5340018390
Zakup art. przemysłowych przeznaczonych do wykorzystania podczas przedsięwzięć kulturalnych organizowanych dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 145,90 Zamówienie / Zlecenie
OA.312.2020 2020-02-10 2020-02-06 - 2020-02-06 TORPAK Sp. komandytowa Krzysztof Baran, ul. Działkowa 16, 05-816 Reguły
NIP: 5340018390
Zakup art. przemysłowych przeznaczonych do wykorzystania podczas Zabawy karnawałowej i innych przedsięwzięć kulturalnych organizowanych dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 149,38 Zamówienie / Zlecenie
KS.313.2020 2020-02-11 2020-02-07 - 2020-02-10 Usługi Pogrzebowe Sławomir Fabijański, ul. Narodowa 10, 05-800 Pruszków
NIP: 5341836624
wykonanie wiązanki z szarfą biało-czerwoną z napisem „Radni i Wójt Gminy Michałowice”. 250,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.314.2020 2020-02-11 2020-02-07 - 2020-02-07 DARIUSZ KANCLERSKI, ul. Parkowa 79, 05-806 Pęcice
NIP: 5342112816
Zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizowanych wydarzeń promocyjno-kulturalnych. 353,86 Zamówienie / Zlecenie
KS.315.2020 2020-02-11 2020-02-11 - 2020-02-11 Maja Ożóg przyznanie stypendium sportowego dla Mai Ożóg na okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. w wysokości 600,00 zł miesięcznie 3 600,00 Umowy dotacyjne
OA.316.2020 2020-02-11 2020-02-11 - 2020-02-21 ZAKŁAD ELEKTROMECHANIKI DŹWIGOWEJ KRZYSZTOF BORGUL Wykonanie wymiany włącznika krańcowego na kabinie oraz kontaktu drzwi kabinowych w dźwigu osobowym w budynku Urzędu Gminy Michałowice przy Alei Powstańców Warszawy 1 w Regułach z uwagi na awarię 332,10 Zamówienie / Zlecenie
IR.317.2020 2020-02-11 2020-02-04 - 2020-02-05 Budownictwo Paweł Chojecki, ul. Robotnicza 39A, 05-800 Pruszków
NIP: 5341077644
Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego na remont Biblioteki w Nowej Wsi przy ul. Głównej 52A 246,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.318.2020 2020-02-11 2020-01-31 - 2020-01-31 CWS-BOCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Rokicińska 156 B, 92-412 Łódź
NIP: 5210123622
Wymiana wycieraczek w budynku Urzędu Gminy 927,85 Zamówienie / Zlecenie
OA.319.2020 2020-02-11 2020-02-04 - 2020-04-28 YVONNE Krzysztof Olejarczyk, ul. Michała Spisaka 25, 02-495 Warszawa
NIP: 5221499259
Przygotowanie i przeprowadzenie 18 zajęć sportowych zumba dla dzieci i dorosłych, mieszkańców sołectwa Michałowice 2 340,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.320.2020 2020-02-11 2020-02-01 - 2020-12-31 Jacek Wrzeszcz przyznanie stypendium sportowego dla Marty Wrzeszcz na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Marcie Wrzeszcz w wysokości 600,00 zł miesięcznie powołanie do reprezentowania Rzeczypospolitej Polskiej w Mistrzostwach Europy oraz Mistrzostwach Świata. 7 200,00 Umowa stypendialna
IR.321.2020 2020-02-11 2020-02-04 - 2020-08-19 ZAKŁAD BUDOWNICTWA OGÓLNEGO "KARBUD" KARLICKI WOJCIECH, 96-500 Kożuszki-Parcel
NIP: 8370004394
Aneks do umowy nr IR/1899/2019 z dnia 19.12.2019r "Budowa budynku socjalnego w Komorowie przy ul. Sieradzkiej"- roboty dodatkowe i zamienne 16 379,80 Zamówienie / Zlecenie
FZ.322.2020 2020-02-11 2020-02-11 - 2020-12-31 Artur Piotrkowicz Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OA.323.2020 2020-02-12 2020-02-12 - 2020-03-10 Luga24.pl Sklepy internetowe Łukasz GAwdyn, ul. Wschodnia 25, 45-449 Opole
NIP:
Zakup apteczek do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 390,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.324.2020 2020-02-12 2020-02-12 - 2020-12-31 Jacek Parchan Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
Aneks nr 1
z dnia 2021-07-15
do umowy nr FZ.324.2020
2021-03-16-2021-09-16 zmiana terminu 0,00 Aneks do umowy
KS.325.2020 2020-02-12 2020-02-17 - 2020-03-31 Koło Gospodyń Wiejskich w Pęcicach Małych - Pęciczanki rejestr nr: 1421040002, ul. Brzozowa 18, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, realizację zadania publicznego pod tytułem: „Dzień kobiet w teatrze” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 3 lutego 2020 r. 4 500,00 Umowy dotacyjne
Aneks nr 1
z dnia 2020-03-24
do umowy nr KS.325.2020
2020-02-17-2020-05-16 aneks 1/2020 do umowy UG/KS/325/2020 - wydłużenie terminu realizacji zadania publicznego 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2020-05-15
do umowy nr KS.325.2020
2020-05-17-2020-12-31 Aneks nr 2 do umowy KS/325/2020 - dotacja art. 19a wydłużenie terminu realizacji zadania na podstawie art. 15zzzzzb ust. 2 ustawy z dnia 2.03.2020 r. dot. COVID-19 0,00 Aneks do umowy
KS.326.2020 2020-02-12 2020-02-28 - 2020-05-08 Koło Gospodyń Wiejskich w Pęcicach Małych - Pęciczanki rejestr nr: 1421040002, ul. Brzozowa 18, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, realizację zadania publicznego pod tytułem: Zajęcia wokalne z dyrygentką oraz akompaniatorem dla chóru „Pęciczanki” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 6 lutego 2020 r., 2 600,00 Umowy dotacyjne
OŚ.327.2020 2020-02-12 2020-02-14 - 2020-12-31 FAGUS Sp. z o.o., ul. Al. Krakowska 110 lok. 114, 00-971 Warszawa
NIP: 5222843925
Roboty porządkowe na terenie Gminy Michałowice 803 255,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-12-31
do umowy nr OŚ.327.2020
2020-12-31-2021-04-30 Roboty porządkowe 195 041,00 Aneks do umowy
IT.328.2020 2020-02-13 2020-02-13 - 2020-02-17 "USŁUGI INFORMATYCZNE INFO-SYSTEM" ROMAN I TADEUSZ GROSZEK SPÓŁKA JAWNA, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 31 lok. 240, 05-120 Legionowo
NIP: 5361745379
Przygotowanie eksportów baz danych do systemów TransGUS 1 217,70 Zamówienie / Zlecenie
OA.329.2020 2020-02-13 2020-03-21 - 2020-03-21 Fundacja Nasze Szczęścia, ul. Lipków, Mościckiego 71, 05-080 Stare Babice
NIP:
Przedstawienie teatralne dla dzieci i ich rodziców "Czarny Garnek" Osiedle Komorów 800,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.330.2020 2020-02-13 2020-02-10 - 2020-02-10 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup art. technicznych na potrzeby konserwatora UG Michałowice 126,46 Zamówienie / Zlecenie
OA.331.2020 2020-02-13 2020-03-07 - 2020-03-07 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAIKS za koncert "An Dreo e Karina" 07.03.2020 522,75 Zamówienie / Zlecenie
OA.332.2020 2020-02-13 2020-01-25 - 2020-01-25 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAIKS - Zabawa karnawałowa w Granicy 25.01.2020 90,77 Zamówienie / Zlecenie
OA.333.2020 2020-02-13 2020-02-08 - 2020-02-08 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAIKS - Zabawa karnawałowa w Nowej Wsi 08.02.2020 r. 209,10 Zamówienie / Zlecenie
IR.334.2020 2020-02-13 2020-02-13 - 2020-03-23 ER-KA Renata Kowalska, ul. Aleja Wojska Polskiego 46, 05-820 Piastów
NIP: 5222364840
Bieżąca konserwacja – modernizacja pomieszczeń biblioteki Publicznej w Nowej Wsi, gm. Michałowice w ramach zadania budżetowego pn: ,,Przedszkole w Nowej Wsi – modernizacja obiektu przedszkolnego i biblioteka” 76 983,40 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2020-03-11
do umowy nr IR.334.2020
2020-03-23-2020-03-12 na wykonanie bieżącej konserwacji – modernizacji pomieszczeń biblioteki Publicznej w Nowej Wsi, gm. Michałowice w ramach zadania budżetowego pn: ,,Przedszkole w Nowej Wsi – modernizacja obiektu przedszkolnego i biblioteka” 4 299,98 Aneks do umowy
OA.335.2020 2020-02-13 2020-02-27 - 2020-05-16 Tomasz Niedziński Przeprowadzenie 4 zajęć modelarstwa dla dzieci i młodzieży w wieku 7-14 lat, osiedle Komorów 600,00 Umowa zlecenie
GK.336.2020 2020-02-13 2020-02-13 - 2020-12-20 Usługi Asenizacyjne Leon Szeląg, ul. Słowikowskiego 62a, 05-090 Raszyn
NIP: 5222345423
usuwanie zalewisk wodnych na drogach gminnych, poprzez ich wypompowywanie taborem asenizacyjnym 23 220,00 Umowa zlecenie
GR.337.2020 2020-02-13 2020-02-13 - 2020-03-02 Doradztwo Gospodarcze Robert Szewczyk, ul. Szkolna 30b, 05-515 Nowa Wola
NIP: 1230273570
szacowanie nieruchomości cz, dz, 425/2 połozonej w Opaczy Kolonia centrala telekomunikacyjna okreslenie wysokości czynszu dzierżawnego 2 091,00 Umowa zlecenie
OA.338.2020 2020-02-14 2020-02-03 - 2020-02-05 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup czajników bezprzewodowych dla potrzeb pracownikó Urzędu Gminy Michałowice 605,16 Zamówienie / Zlecenie
SO.339.2020 2020-02-14 2020-01-22 - 2020-12-31 Jolanta Krzysiak Prowadzenie rejestru wyborców 900,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.340.2020 2020-02-17 2020-02-11 - 2020-02-14 Firma Usługowo - Handlowa "AMBIT" Michalec Bogdan, ul. Lotnicza 7a, 05-816 Michałowice
NIP: 8110008047
druk 6 szt. banerów - wymień kopciucha 3 985,20 Zamówienie / Zlecenie
OA.341.2020 2020-02-17 2020-02-17 - 2020-02-28 Komputronik, ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań
NIP: 9720902729
Zakup komputera dla potrzeb sołectwa Suchy Las 959,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2021-04-02
do umowy nr OA.341.2020
2021-03-17-2021-04-15 Aneks nr 1 - Zmiana wartości przedmiotu umowy 1 078,81 Aneks do umowy
OA.342.2020 2020-02-17 2020-02-12 - 2020-02-13 P.P.U.H. WiK Zawadka Sp. j., ul. Jesionowa 30, 05-816 Michałowice
NIP: 5342186766
Naprawa i regulacja okien w pomieszczeniach Urzędu Gminy Michałowice 7 872,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2021-04-02
do umowy nr OA.342.2020
2021-03-17-2021-04-29 Aneks nr 1 - Wydłużenie terminu obowiązywania umowy z 15 kwietnia 2021 na 29 kwietnia 2021 oraz zmiana wartości przedmiotu umowy. 10 692,30 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2021-04-23
do umowy nr OA.342.2020
2021-05-01-2021-06-02 Aneks nr 2 zmieniający termin realizacji umowy z 29 kwietnia na 02 czerwca 2021 roku 0,00 Aneks do umowy
KS.343.2020 2020-02-17 2020-02-17 - 2020-02-23 EUFONIA Sebastian Grądalski, ul. Wałbrzyska 48 lok. 158, 02-739 Warszawa
NIP: 7381831723
organizacja koncertu Gordona Haskella, 23 lutego 2020 r. na sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice. 16 000,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2021-04-02
do umowy nr KS.343.2020
2021-03-17-2021-04-15 Aneks nr 1 - Zmiana wartości przedmiotu umowy 4 495,08 Aneks do umowy
KS.344.2020 2020-02-17 2020-02-17 - 2020-03-12 Hanna Osowicka-Kozarzewska wykonanie artystycznej dekoracji sali Szkoły Podstawowej w Michałowicach na potrzeby przygotowywanej prezentacji objętej patronatem Wójta Gminy Michałowice, która przygotowywana jest w ramach Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych w 102. Rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości pt. „Do Hymnu – III edycja” 2 000,00 Umowa o dzieło
FZ.345.2020 2020-02-18 2020-02-18 - 2020-12-31 Czesław Kosmaty Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
IT.346.2020 2020-02-18 2020-02-24 - 2020-12-31 SIGMA JOANNA RĄPAŁA, ul. Bałtycka 7 lok. 9, 74-500 Chojna
NIP:
zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych 80 450,20 Umowa zakupu
IR.347.2020 2020-02-18 2020-02-18 - 2020-03-16 Budownictwo Paweł Chojecki, ul. Robotnicza 39A, 05-800 Pruszków
NIP: 5341077644
Wykonanie dokumentacji przetargowej /przedmiary, kosztorysy inwestorskie,specyfikacje/ na modernizację obiektów szkolnych w Komorowie i modernizację obiektu przedszkolnego w Nowej Wsi. 7 380,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.348.2020 2020-02-18 2020-02-18 - 2020-12-31 Wojciech Burs Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
FZ.349.2020 2020-02-18 2020-02-18 - 2020-12-31 Ryszard Długołęcki Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
GK.350.2020 2020-02-18 2020-02-18 - 2020-04-17 Specjalistyczna Pracownia Projektowa WAGA-BART ZBigniew Bartosik, ul. Wojciechowskiego 37 lok. 4, 02-495 Warszawa
NIP: 5220050095
Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu (modernizacji) zbiornika wodnego w Komorowie Wsi w ramach zadania budżetowego "Modernizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi" 41 820,00 Umowa zlecenie
FZ.351.2020 2020-02-18 2020-02-19 - 2020-12-31 Przemysław Sowa Pełnienie czynności zwązanych z funkcją opiekuna sali komputerowej w ramach trwałości projektu "Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice" 17 532,00 Umowa zlecenie
OA.352.2020 2020-02-18 2020-02-17 - 2020-02-28 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Dostawa niszczarek dla potrzeb pracownikó Urzędu Gminy 20 750,10 Zamówienie / Zlecenie
OA.353.2020 2020-02-18 2020-02-24 - 2020-12-31 WEBEYE Polska Sp. z o.o., ul. Wielicka 250, 30-663 Kraków
NIP:
Dostęp do systemu śledzenia pojazdów słuzbowych za pośrednictwem aplikacji sieciowych 811,80 Zamówienie / Zlecenie
KS.354.2020 2020-02-19 2020-02-19 - 2020-02-23 CATERING COMETA Anna Bolek, ul. Polna 21C, 05-806 Nowa Wieś
NIP: 5341021833
wykonanie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu poczęstunku dla wykonawców koncertu - Gordona Haskella i Romana Rogowieckiego, który odbędzie się 23 lutego 2020 r. na Sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice, Reguły Aleja Powstańców Warszawy 1. 162,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.355.2020 2020-02-19 2020-02-11 - 2020-03-31 AUTO LIFT Dariusz Olszak, ul. Mikołaja Reja 28, 05-806 Granica
NIP: 5341025162
wykonanie usługi polegającej na montażu i demontażu sześciu banerów dwustronnie drukowanych o wymiarach 7 x 1,25 m – pt. „Wymień kopciucha”, zachęcających mieszkańców do wymiany pieca w programie dotacji gminnych. 6 642,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.356.2020 2020-02-19 2020-02-12 - 2020-02-14 Wide Format Sp. z o.o., ul. Pałacowa 25, 05-816 Michałowice-Wieś
NIP:
druk 2000 szt. ulotek A4 oraz 100 szt. plakatów A1 do wykorzystania w kampanii promocyjnej „Wymień kopciucha”. 1 403,43 Zamówienie / Zlecenie
KS.357.2020 2020-02-19 2020-02-19 - 2020-03-20 WLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Na Uboczu 2 lok. 101, 02-791 Warszawa
NIP:
Wykonanie Statuetek na Festiwal Piosenki Anglojęzycznej SINGING SCHOOLS pod patronatem Wójta Gminy Michałowice, który odbędzie się 21 marca 2020 r. w Sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice w Regułach ul. Aleja Powstańców Warszawy 1. Miejsce dostawy: Urząd Gminy Michałowice ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, Reguły, 05-816 Michałowice. 2 103,25 Zamówienie / Zlecenie
GR.358.2020 2020-02-19 2020-02-19 - 2020-05-29 Baranowski, ul. Nadbrzeżna 34C lok. 113, 05-850 Ożarów mazowiecki
NIP:
wykonanie map podziałowych nieruchomości dla zadania nr 1 -dz. 320 połozona w Granicy zadanie nr 2- dz. 732 Komorów Wieś, zadanie nr 3 działka 218/7 położona w Sokołowie- wydzielenie działki rolnej. 6 752,70 Umowa zlecenie
PR.359.2020 2020-02-19 2020-02-19 - 2020-03-14 CITYBOARD MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa
NIP:
Wykonanie i prezentacja na ekranie nośnika reklamowego - biblordu dotyczacego wydarzeń 6 marca 1944 r. w Opaczy-Kolonii. 1 783,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.360.2020 2020-02-20 2020-02-17 - 2020-12-31 2M Corp Marcin Dłuzewski, ul. Spacerowa 1A, 05-822 Milanówek
NIP: 5291653725
Montaż i serwis dystrybutorówdo wody w pomieszczeniach świetlic będących własnoscią Gminy MIchałowice 17 220,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.361.2020 2020-02-20 2020-02-20 - 2020-12-31 Waldemar Szelągowski Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne) 7 000,00 Umowy dotacyjne
FZ.362.2020 2020-02-20 2020-02-20 - 2020-12-31 Krzysztof Ciszek Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne) 7 000,00 Umowy dotacyjne
KS.363.2020 2020-02-20 2020-02-20 - 2020-02-24 USŁUGI DORADCZE ARTUR GLUZIŃSKI, ul. Tomcia Palucha 31 lok. 72, 02-495 Warszawa
NIP: 5222637870
Szkolenie w Urzędzie Gminy Michałowice z zakresu przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 24 lutego 2020 r. 700,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.364.2020 2020-02-20 2020-02-20 - 2020-02-20 Jacek Więch Dotacja do usunięcia eternitu ul.Zaułek 3 8 797,50 Umowy dotacyjne
KS.365.2020 2020-02-20 2020-03-16 - 2020-06-12 Koło Gospodyń Wiejskich z Opaczy-Kolonii, ul. Polna 23E, 05-816 Opacz-Kolonia
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, realizację zadania publicznego pod tytułem: 10-lecie chóru Czerwone Korale określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 12 lutego 2020 r. 6 500,00 Umowy dotacyjne
KS.366.2020 2020-02-21 2020-01-01 - 2020-12-31 Beata Hyżyk przyznanie stypendium sportowego dla Gracji Hyżyk na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. w wysokości 300,00 zł miesiąecznie. 3 600,00 Umowa stypendialna
OA.367.2020 2020-02-21 2020-02-14 - 2020-02-22 Damian Krawczyk Przeprowadzenie warsztatów tanecznych oraz balu karnawałowego dla mieszkańców osiedla Komorów 1 400,00 Umowa zlecenie
IT.368.2020 2020-02-21 2020-02-21 - 2020-02-21 "AKCESS-NET" FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA Cezary Małota, ul. Wośnicka 31A, 26-600 Radom
NIP:
Przeprowadzenie audyty dostępności cyfrowej serwisów internetowych 3 686,31 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.369.2020 2020-02-24 2020-02-03 - 2020-02-21 KRZYSZTOF PĘCZAK ELPEN, ul. Trójkątna 3, 05-804 Pruszków
NIP:
naprawa instalacji elektrycznej w budynkach saitarnych na strefach rekreacji na terenie gminy Michałowice 6 041,46 Zamówienie / Zlecenie
OA.370.2020 2020-02-24 2020-02-17 - 2020-12-31 TAXPRESS S.C., ul. Marszałkowska 80, 00-517 Warszawa
NIP:
Prenumerata czasopisma „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” na okres od stycznia do grudnia 2020 r 391,13 Zamówienie / Zlecenie
OA.371.2020 2020-02-24 2020-02-20 - 2020-02-20 PIEKARNIA Bogdan Podlewski, ul. Potulickiego 7, 05-800 Pruszków
NIP:
Zakup art. spożywczych dla pracowników Urzędu Gminy na "Tłusty czwartek" 699,30 Zamówienie / Zlecenie
OA.372.2020 2020-02-24 2020-02-12 - 2020-02-13 AGRA Producent Masztów Flagowych Jacek Sobieryn, ul. Kolejowa 3, 95-082 Dobroń
NIP:
Zakup asortymentu do masztów flagowych znajdujących się przed Urzędem Gminy Michałowice 282,90 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.373.2020 2020-02-24 2020-02-21 - 2020-03-27 Terra Group - Bogusław Albinowski, ul. Wrocławska 17B, 65-427 Zielona Góra
NIP:
dostawa ksakadowej konstrukcji kwietnikowej 1 071,10 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.374.2020 2020-02-24 2020-02-21 - 2020-03-20 UNI-ARCZ Sp. z o.o., ul. Wiolinowa 13 lok. 32, 02-785 Warszawa
NIP: 9512444911
dostawa stojaków rowerowych 6 242,25 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.375.2020 2020-02-24 2020-02-24 - 2020-05-31 Majtyka Przemysław zdjęcie i utylizacja eternitu 4 185,00 Umowy dotacyjne
OŚ.376.2020 2020-02-24 2020-04-15 - 2020-10-15 WATERSYSTEM sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Trakt Brzeski 127, 05-077 Zakręt
NIP: 5322048050
konserwacja fontanny na terenie strefy rekreacji w Michałowicach 21 402,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.377.2020 2020-02-24 2020-02-24 - 2020-03-07 Magdalena Warzecha zorganizowanie i poprowadzenie dzieła – recitalu pt. „Kaprysy zaspokojone” , 7 marca 2020 r. godz. 19.00 sala multimedialna Urzędu Gminy Michałowice 7 700,00 Umowa o dzieło
KS.378.2020 2020-02-24 2020-02-24 - 2020-03-07 Michał Jaros zorganizowanie i poprowadzenie dzieła – gry na kontrabasie podczas recitalu Magdaleny Warzechy pt. „Kaprysy zaspokojone”, 7 marca 2020 r. godz. 19.00 sala multimedialna Urzędu Gminy Michałowice. 1 100,00 Umowa o dzieło
KS.379.2020 2020-02-24 2020-02-24 - 2020-03-07 Robert Murakowski zorganizowanie i poprowadzenie dzieła – gry na trąbce podczas recitalu Magdaleny Warzechy pt. „Kaprysy zaspokojone”, 7 marca 2020 r. godz. 19.00 sala multimedialna Urzędu GMiny Michałowice. 1 100,00 Umowa o dzieło
KS.380.2020 2020-02-24 2020-02-24 - 2020-03-07 Kondrad Wantrych zorganizowanie i poprowadzenie dzieła – gry na instrumencie klawiszowym podczas recitalu Magdaleny Warzechy pt. „Kaprysy zaspokojone”, 7 marca 2020 r. godz. 18.00 sala multimedialna Urzędu Gminy Michałowice 1 100,00 Umowa o dzieło
OA.381.2020 2020-02-24 2020-03-07 - 2020-03-07 Łódzki Teatr Piosenki Michał Wieczorek, ul. Liściasta 54 lok. 26, 91-357 Łódź
NIP: 7262436794
Przygotowanie i przeprowadzenie koncertu pt. "Osiecka Filmowa", Nowa Wieś 07.03.2020 2 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.382.2020 2020-02-25 2020-03-02 - 2020-03-31 Bartosz Poniedziałek Przeprowadzenie oceny zewnętrznej funkcjonowania komórki audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Michałowice 2 990,00 Umowa zlecenie
OA.383.2020 2020-02-25 2020-03-08 - 2020-03-08 Łódzki Teatr Piosenki Michał Wieczorek, ul. Liściasta 54 lok. 26, 91-357 Łódź
NIP: 7262436794
Przygotowanie i przeprowadzenie spektaklu pt. "Z piosenką przez świat" sołectwo Komorów 08.03.2020 r. 1 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.384.2020 2020-02-26 2020-03-15 - 2020-03-15 Łódzki Teatr Piosenki Michał Wieczorek, ul. Liściasta 54 lok. 26, 91-357 Łódź
NIP: 7262436794
Przygotowanie i przeprowadzenie koncertu pt. "Wiosna ach to ty"-muzyczne wspomnienie o Marku Grechucie - osiedle Granica 15.03.2020 r. 1 800,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.385.2020 2020-02-26 2020-03-22 - 2020-03-22 Bufet Gastronomiczny Dariusz Kołodziejczuk, ul. Narbutta 86, 02-524 Warszawa
NIP: 5341232688
Przeprowadzenie warsztatów plastycznych dla dzieci i dorosłych - dekoracja stroików wielkanocnych 22.03.2020, Pęcice Małe 900,00 Zamówienie / Zlecenie
UA.386.2020 2020-02-26 2020-02-26 - 2020-05-21 KANON Sp. z o.o., ul. Nadarzyńska 54, 05-816 Otrębusy
NIP:
Wykonanie analizy i oceny miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązującyh na terenie Gminy Michałowice 12 300,00 Umowa zlecenie
OA.387.2020 2020-02-26 2020-02-24 - 2020-02-24 TECHNICA GROUP SP. Z O.O. SP.K., ul. Miłosna, Ochaby Małe 2, 43-430 Skoczów
NIP:
Zakup art. przemysłowych z przeznaczeniem na wyposażenie świetlicy w Komorowie przy ul. Ceglanej 2D 568,97 Zamówienie / Zlecenie
SP.388.2020 2020-02-26 2020-02-27 - 2020-03-18 LOGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. al. Wojska Polskiego 60E, 05-800 Pruszków
NIP:
Usługa zostanie wykonana na potrzeby Turnieju piłki ręcznej chłopców w ramach Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza MAZOVIA, który odbędzie się 20 marca 2020 r. w Szkole Podstawowej ul. Szkolna 15, 05-816 Michałowice 2 051,64 Zamówienie / Zlecenie
IR.389.2020 2020-02-26 2020-02-27 - 2020-04-01 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Umowa zlecenie
SP.390.2020 2020-02-27 2020-02-27 - 2020-03-18 LOGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. al. Wojska Polskiego 60E, 05-800 Pruszków
NIP: 5342584248
Wykonanie 400 szt. kominów sportowych z nadrukiem zgodnie ze specyfikacją na potrzeby organizowanych imprez promocyjno – sportowych. 3 936,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.391.2020 2020-02-27 2020-02-27 - 2020-03-18 REKOS Witols Piskorek, ul. Magellana 7 lok. 27, 02-777 Warszawa
NIP: 9511654078
Zakup akcesoriów sportowych dla 8 drużyn oraz drużyn zajmujących I, II, III miejsce w Turnieju piłki ręcznej chłopców w ramach Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza MAZOVIA, który odbędzie się w Szkole Podstawowej w Michałowicach w dniu 20 marca 2020 2 569,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.392.2020 2020-02-27 2020-02-26 - 2020-02-26 MERIDA Sp. z o.o., ul. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław
NIP:
Zakup śr.dezynfekcyjnych i art. higienicznych na potrzeby Urzędu Gminy Michałowice 310,10 Zamówienie / Zlecenie
PR.393.2020 2020-02-27 2020-02-24 - 2020-12-21 Anna Sołowiow Przeprowadzenie w szkołach gminy Michałowice kampanii dot. profilaktyki otyłości u dzieci pn. „Wszystko o cukrze, czyli ile go jeść i kiedy najlepiej, by nie szkodził zdrowiu” 13 845,00 Umowa o dzieło
PR.394.2020 2020-02-27 2020-02-24 - 2020-02-21 PPH Calino Barbara Połulich, ul. Ruchliwa 20, 02-182 Warszawa
NIP:
Wykonanie plakietki z okazji jubileuszu małżeńskiego 90,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.395.2020 2020-02-27 2020-02-24 - 2020-02-28 Usługi Grawerskie Magdalena Szczepaniak, ul. Ruchliwa 20, 02-182 Warszawa
NIP: 5222515500
Grawerowanie tekstu na dyplomie-plakietcez okazji jubileuszu małżeństwa 72,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.396.2020 2020-02-27 2020-02-27 - 2020-03-02 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP:
zakup bukietu kwiatów - jubileusz 70.rocznicy ślubu 200,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.397.2020 2020-02-27 2020-02-10 - 2020-02-13 Dariusz Korpetta Wykonanie opinii dotyczącej powierzchni parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą projketowaną do realizacji 1 500,00 Umowa o dzieło
OA.398.2020 2020-02-27 2020-03-02 - 2020-12-31 eko-Hetman, ul. Turystyczna 38, 05-830 Nadarzyn
NIP:
Odbiór odpadów z budynku Urzędu przy ul. Raszynskiej 34 3 218,40 Zamówienie / Zlecenie
IR.399.2020 2020-02-27 2020-02-28 - 2020-09-10 j.s. Elmont Jan Smoliński, ul. Sprawiedliwości 2 lok. 4, 05-800 Pruszków
NIP:
Nadzór inwestorski branży elektrycznej przy realizacji zadania: budowa budynku socjalnego w Komorowie przy ul. Sieradzkiej w ramach zadania "budowa budynku socjalnego" 3 690,00 Umowa zlecenie
KS.400.2020 2020-02-28 2020-03-02 - 2020-03-02 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAiKS za koncert 7 lutego 2020 r. 533,82 Umowa zlecenie
KS.401.2020 2020-02-28 2020-03-02 - 2020-03-07 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
zakup kwiatów dla wykonawców koncertu – recitalu Magdaleny Warzechy, który odbędzie się 7 marca 2020 r. o godz. 18.00 w Sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice, Reguły Aleja Powstańców Warszawy 1. 200,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.402.2020 2020-02-28 2020-02-28 - 2020-03-02 Norton D.A.A.P. Nadulny Sp.J., ul. Elizy Orzeszkowej 11, 05-816 Reguły
NIP: 5341369772
zakup wody niegazowanej 70 zgrzewek po 6 butelek o poj. 0,5 litra w każdej i soku pomarańczowego 3 zgrzewki po 12 szt. o poj. 1 l. Zakup dla uczestników Turnieju Mazovia w piłce ręcznej chłopców, który odbędzie się 20 marca 2020 r. w Szkole Podst. w Michałowicach.Turniej organizowany jest w ramach Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza MAZOVIA. 457,38 Zamówienie / Zlecenie
OA.403.2020 2020-02-28 2020-03-28 - 2020-03-28 Studio Teatralne Krak-Art, ul. Mikołaja Jaskra 13, 31-709 Kraków
NIP: 6762224853
Przedstawienie teatralne dla dzieci "Wilk i zając" Opacz Kolonia 450,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.404.2020 2020-02-28 2020-03-01 - 2021-12-31 Agencja Ochrony Osób i Mienia „Zubrzycki” Sp. z.o.o., ul. Łucka 18 lok. 1701 A, 00-845 Warszawa
NIP: 5272557222
Świadczenie usług ochrony obiektów Gminy Michałowice w zakresie monitoringu i fizycznej ochrony w świetlicach wiejskich w Gminie Michałowice W 2020 r - 27675,00 zł W 2021 r - 33210,00 zł 60 885,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.405.2020 2020-03-02 2020-02-26 - 2020-02-26 NS Capital Group Sp. z o.o., ul. 3 Maja 75, 05-800 Pruszków
NIP: 5342434112
Pranie obrusów wykorzystywanych podczas imprez oraz uroczystości organizowanych przed Gminę Michałowice 264,39 Zamówienie / Zlecenie
OA.406.2020 2020-03-02 2020-02-28 - 2020-02-28 DRUKAN-ZIELARZ S.C., ul. Al. Wojska Polskiego 52A lok. 3, 05-804 Pruszków
NIP:
Zakup art. biurowych z przeznaczeniem na doposażenie świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi 176,30 Zamówienie / Zlecenie
OA.407.2020 2020-03-02 2020-02-27 - 2020-02-27 BePiGraf Beata Dądzik, ul. Astrów 5, 05-540 Ustanów
NIP:
Zakup płynu dezynfekcyjnego wraz z dozownikami na potrzeby UG Michałowice 4 623,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.408.2020 2020-03-02 2020-03-02 - 2020-03-13 MAriusz Marcysiak Przygotowanie materiałow informacyjnych dotyczcych inwestycji w gminie w 2019 r. - wykonanie zdjęć, opracowanie zestawienia i tekstu. 1 160,00 Umowa o dzieło
IT.409.2020 2020-03-02 2020-02-14 - 2020-02-28 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Akcesoria komputerowe i BHP. 999,01 Zamówienie / Zlecenie
OA.410.2020 2020-03-02 2020-03-01 - 2021-12-31 KERIM GRUPA Sp. z o.o. Sp. K., ul. Dzielna 11 Radom
NIP: 9482606911
Usługi ochrony obiektów Gminy Michałowice - Urząd Gminy w Regułach W roku 2020 kwota 149.076 zł w 2021 - 178.897,20 149 076,00 Umowa zlecenie
OA.411.2020 2020-03-02 2020-03-01 - 2021-12-31 Agencja Ochrony Osób i Mienia „Zubrzycki” Sp. z.o.o., ul. Łucka 18 lok. 1701 A, 00-845 Warszawa
NIP: 5272557222
Usługi ochrony obiektów Gminy Michałowice - Stacje Uzdatniania Wody w Komorowie i w Pęcicach W roku 2020 kwota157.489,20 zł, a w roku 2021 - 188.987,04 zł. 157 489,00 Umowa zlecenie
OŚ.412.2020 2020-03-02 2020-03-01 - 2020-12-31 Piotr Uzarowicz Dozór na placu zabaw w Granicy przy ul. Poprzecznej 20 460,00 Umowa zlecenie
OŚ.413.2020 2020-03-02 2020-03-01 - 2020-12-31 Artur Kostera Dozór na placu zabaw "Kaliszowy Gaik" w Komorowie przy ul. Turystycznej 10 000,00 Umowa zlecenie
OŚ.414.2020 2020-03-02 2020-03-01 - 2020-12-31 Stanisław Smolak Dozór na placu zabaw w Opaczy-Kolonii przy ul. Ryżowej 20 460,00 Umowa zlecenie
OŚ.415.2020 2020-03-02 2020-03-01 - 2020-12-31 Justyna Ciechomska Dozór na boisku ORLIK 2012 w Sokołowie przy ul. Wspólnoty Wiejskiej 32 400,00 Umowa zlecenie
OŚ.416.2020 2020-03-02 2020-03-01 - 2020-12-31 Bogdan Maruszewski Dozór na boisku w Granicy przy ul. Głównej 42 000,00 Umowa zlecenie
OA.417.2020 2020-03-02 2020-03-06 - 2021-12-31 TRONIX S.C., ul. Jana Olbrachta 58A lok. 173, 01-111 Warszawa
NIP: 5272306543
Zapewnienie obsługi technicznej budynków Gminy Michałowice w roku 2020: Urząd Gminy - 94.864,00 (konserwacja + materiały) budynki świetlic oraz budynek przy ul. Raszyńskiej: 166.770,00 (konserwacja + materiały) w roku 2021: Urząd Gminy - 118.836,80 (konserwacja + materiały) budynki świetlic oraz budynek przy ul. Raszyńskiej: 201.124,00 (konserwacja + materiały) 581 595,00 Umowa zlecenie
OŚ.418.2020 2020-03-02 2020-02-28 - 2020-04-10 VITTORIA Jacek Krawczyk, SONAKO Jacek Krawczyk, AXTORIA Jacek Krawczyk, GABLOMIX Jacek Krawczyk, ul. Zakamarek 23, 02-998 Warszawa
NIP:
dostawa gablot ogłoszeniowych 5 313,60 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.419.2020 2020-03-02 2020-02-27 - 2020-04-06 DELTA CERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Powstańców Listopadowych 29C lok. 7, 35-606 Rzeszów
NIP:
przegląd pkaców zabaw i siłowni plenerowych na terenie gminy Michałowice 5 250,00 Zamówienie / Zlecenie
BF.420.2020 2020-03-02 2020-02-01 - 2020-12-31 Thedy$Partners sp z oo, ul. Moniuszki 1a, 00-014 Wraszawa
NIP: 1132893745
doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT 40 590,00 Usługi prawne
KS.421.2020 2020-03-02 2020-03-02 - 2020-03-07 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAiKS za koncert 7 marca 2020 r. 1 353,00 Umowa zlecenie
SP.422.2020 2020-03-02 2020-03-02 - 2020-03-25 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.423.2020 2020-03-02 2020-03-02 - 2020-05-29 Krzysztof Wójcik Przeprowadzenie 12 treningów biegowych dla mieszkańców Gminy Michałowice 2 400,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-07-01
do umowy nr SP.423.2020
2020-06-01-2020-08-31 Aneks 1 do umowy nr UG/SP/423/2020 z dnia 6 marca 2020 r.wydłużenie terminu treningów biegowych dla początkujących, dla mieszkańców gminy Michałowice 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2020-08-10
do umowy nr SP.423.2020
2020-09-01-2020-12-20 Aneks 2 do umowy nr UG/SP/423/2020 z dnia 6 marca 2020 r. - zwiększenie ilości treningów biegowych dla początkujących dla mieszkańców Gminy Michałowice (dodatkowe 14) 2 800,00 Aneks do umowy
Aneks nr 3
z dnia 2020-11-30
do umowy nr SP.423.2020
2020-11-30-2020-12-30 Aneks nr 3 do umowy nr UG/SP/423/2020 z dnia 6 marca 2020r . - zwiększenie ilosci treningów biegowych (dodatkowe 4) i wydłuzenie terminu 800,00 Aneks do umowy
OA.424.2020 2020-03-03 2020-03-01 - 2020-05-24 Studio Buffo Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa
NIP:
Bilety wstępu do Teatru Buffo na musical POLITA dla mieszkańców sołectwa Pęcice Małe 5 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.425.2020 2020-03-03 2020-03-01 - 2020-04-22 Studio Buffo Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa
NIP: 5260301623
Bilety wstępu do Teatru Buffo na koncert "Wieczór francuski w Buffo" dla mieszkańców sołectwa Pęcice 5 720,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.426.2020 2020-03-03 2020-03-07 - 2020-03-07 GAMP GROUP S.C., ul. K. Gierdziejewskiego 5 lok. 272 a, 02-495 Warszawa
NIP: 5222990566
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu spotkania integracyjnego polegającego na grze zespołowej, dla mieszkańców sołectwa Pęcice 07.03.2020 r. 2 792,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.427.2020 2020-03-03 2020-03-28 - 2020-03-28 Studio Teatralne Krak-Art, ul. Mikołaja Jaskra 13, 31-709 Kraków
NIP: 6762224853
Przedstawienie teatralne dla dzieci "Wilk i zając" Pęcice Małe 450,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.428.2020 2020-03-03 2020-02-28 - 2020-03-02 Krzysztof Pietrusiak Wykonanie prac remontowo - malarskich w pomieszczeniu Biura Rady Gminy 1 600,00 Umowa zlecenie
IT.429.2020 2020-03-03 2020-03-03 - 2020-03-20 N.K. Serwis, ul. Żeromskiego 6, 05-820 Piastów
NIP: 5212124175
Zakup dwóch konsol sekretarskiech telefonii voIP 630,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.430.2020 2020-03-03 2020-03-03 - 2020-05-31 Daria Kantorska Wykonywanie na rzecz Gminy Michałowice prac pomocniczych zwiazanych z opracowywaniem dokumentacji projektowych dla projektów przygotowywanych do dofinanasowania ze środkow zewnętrznych. 1 547,00 Umowa zlecenie
IT.431.2020 2020-03-03 2020-03-03 - 2020-03-03 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.432.2020 2020-03-03 2020-03-03 - 2020-03-31 LCK Design, ul. Zenona 10, 05-806 Komorów
NIP: 1181835498
Szkolenie z obsługi Bezzałogowego StatkuPowietrznego wraz ze stacją pomioarową 7 000,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.433.2020 2020-03-04 2020-03-04 - 2020-03-13 Andrzej ANKOR- Korniluk wykonanie operatu określającego roczną opłatę ustanowienia służebności gruntowej na dz. 1515/24 z uwzględnieniem budowy ścieszki rowerowej 615,00 Umowa zlecenie
GR.434.2020 2020-03-04 2020-03-04 - 2020-07-31 Usługi Geodezyjne Izabela Nawro, ul. Kawy 42 lok. 4, 01-496 warszawa
NIP: 5221045995
wykonanie mapy sytuacyjnej z projektem podziału nieruchomości dla dz. 1516/24 Michałowice w celu budowy ścieżki rowerowej oraz projektu podziału dz. ewid. nr 265/1 polegającego na wydzieleniu cześci działki zajetej pod ul. Michała w Regułach. 4 797,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.435.2020 2020-03-04 2020-03-04 - 2020-12-31 Marian Mazur Dozór na strefie rekreacji w Komorowie przy ul. Kolejowej 29 760,00 Umowa zlecenie
OŚ.436.2020 2020-03-04 2020-03-04 - 2020-12-31 Jerzy Pokropek, ul. Polna 13a Nowa Wieś
NIP: 5341261678
Dozór na strefie rekreacji w Regułach przy ul. Wiejskiej 28 520,00 Umowa zlecenie
OŚ.437.2020 2020-03-04 2020-03-04 - 2020-12-31 ABG MATERIAŁY Bartosz Lewandowski, ul. Sokołów Rodzinna 39a, 05-806 Komorów
NIP: 6731708314
Dozór na strefie rekreacji w Michałowicach przy ul. 11 Listopada 28 500,00 Umowa zlecenie
OŚ.438.2020 2020-03-04 2020-03-09 - 2020-12-31 RG Grzegorz Rogalski, ul. Kwiatowa 17A, 05-816 Michałowice
NIP: 5341078922
Dozór na strefie rekreacji w Komorowie przy ul. Głównej 30 750,00 Umowa zlecenie
OA.439.2020 2020-03-04 2020-03-28 - 2020-03-28 Studio Teatralne Krak-Art, ul. Mikołaja Jaskra 13, 31-709 Kraków
NIP: 6762224853
Przedstawienie teatralne dla dzieci "Wilk i zając" sołectwo Komorów 450,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.440.2020 2020-03-04 2020-03-05 - 2020-12-01 Usługi Geodezyjne Izabela Nawro, ul. Kawy 42 lok. 4, 01-496 warszawa
NIP: 5221045995
Wykonanie mapy prawnej - obręb Nowa Wieś (ul. Polna), Granica (ul. Graniczna) 31 783,20 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-12-02
do umowy nr GR.440.2020
2020-12-02-2020-12-21 Aneks terminowy 31 783,20 Aneks do umowy
OA.441.2020 2020-03-04 2020-05-16 - 2020-05-16 Łódzki Teatr Piosenki Michał Wieczorek, ul. Liściasta 54 lok. 26, 91-357 Łódź
NIP: 7262436794
Przygotowanie i przeprowadzenie koncertu pt. "Bella Italia - wieczór muzyki włoskiej"- sołectow Komorów 16.05.2020 r. 3 000,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.442.2020 2020-03-04 2020-03-05 - 2020-12-01 Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych "Kujawski-Nosecki-Kunicki" s.c., ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 27 lok. 28, 05-800 Pruszków
NIP: 5340006984
Wykonanie mapy prawnej w obrębie Granica ( ul. Skośnaoraz ul. Dębowa i ul. Norwida od skrzezowania z ul. Skośna) 28 634,40 Umowa zlecenie
GR.443.2020 2020-03-04 2020-03-05 - 2020-11-30 Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych "Kujawski-Nosecki-Kunicki" s.c., ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 27 lok. 28, 05-800 Pruszków
NIP: 5340006984
Wykonanie mapy prawnej w obrębie Pęcice ( część ul. Wąskiej od skrzyżowania z ul. Zaułek do ul. Sokołowskiej) 18 204,00 Umowa zlecenie
OA.444.2020 2020-03-04 2020-03-05 - 2020-03-10 GRE-ROB Import Export S.C., ul. Modularna 12 lok. 408, 02-238 Warszawa
NIP: 5222740450
Zakup środków czystości celem utzrymania budynu przy ul. Raszyńskiej 34 1 019,21 Zamówienie / Zlecenie
IR.445.2020 2020-03-04 2020-03-04 - 2020-03-13 LANDAR PROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI, ul. Brazylijska 10A lok. 37, 03-946 Warszawa
NIP:
Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy kortów tenisowych w Granicy 16 686,40 Umowa zlecenie
SP.446.2020 2020-03-05 2020-03-05 - 2020-03-21 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Umowa zlecenie
SP.447.2020 2020-03-05 2020-03-05 - 2020-03-21 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Umowa zlecenie
OA.448.2020 2020-03-05 2020-03-10 - 2020-12-31 HR Bjorkman Maty Wejściowe Sp. z o.o., ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa
NIP:
Wynajem oraz serwis mat wejściwoych w budynku Urzedu Gminy Michałowice 7 023,30 Zamówienie / Zlecenie
SP.449.2020 2020-03-05 2020-03-05 - 2020-03-21 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Umowa zlecenie
PR.450.2020 2020-03-05 2020-03-09 - 2020-03-13 Creative Intersections Laboratory Paulina Niebrzydowska, ul. Nadarzyńska 45, 05-806 Komorów
NIP: 5342426779
wykonanie projektu graficznego 9 ikon do kampanii informacyjnej pn "Rozlicz PIT w Gminie Michałowice" 984,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.451.2020 2020-03-05 2020-03-06 - 2020-03-13 GRANNA Sp. z o.o., ul. Księciaq Ziemowita 47, 03-788 Warszawa
NIP: 5252180783
zakup nagród zgodnie z ofetą, na potrzeby konkursów ogłoszonych dla dzieci i młodzieży. 2 599,62 Zamówienie / Zlecenie
KS.452.2020 2020-03-05 2020-03-05 - 2020-03-07 CATERING COMETA Anna Bolek, ul. Polna 21C, 05-806 Nowa Wieś
NIP: 5341021833
wykonanie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu poczęstunku dla wykonawców recitalu Magdaleny Warzechy, który odbędzie się 7 marca 2020 r. na sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice, Reguły Aleja Powstańców Warszawy 1. 324,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.453.2020 2020-03-05 2020-03-02 - 2020-03-13 KRYSTYNA IWAN ~ART.SZYLD~, ul. Kościelna 13, 05-800 Pruszków
NIP: 5341272535
wykonanie 40 szt. wianków biało-czerwonych, 20 szt. muszek narodowych, 1 szt. chusty narodowej i 50 szt. wstążek biało-czerwonych. na potrzeby przygotowywanej przez Szkołę Podstawową w Michałowicach prezentacji konkursowej objętej patronatem Wójta Gminy Michałowice biorącej udział w Ogólnopolskim Konkursie dla Szkół Podstawowych w 102. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości pod nazwą „DO HYMNU – III EDYCJA. 1 000,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.454.2020 2020-03-05 2020-03-05 - 2020-03-07 BrandClinic Beata Spinek, ul. Granicka 10, 05-806 Komorów
NIP: 5342025075
zapewnienie techniki scenicznej podczas recitalu Magdaleny Warzechy pt. „Kaprysy zaspokojone”, 7 marca 2020 r. 5 658,00 Umowa zlecenie
SP.455.2020 2020-03-05 2020-03-05 - 2020-03-29 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.456.2020 2020-03-05 2020-03-05 - 2020-03-29 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Umowa zlecenie
OA.457.2020 2020-03-06 2020-02-14 - 2020-02-14 ENTEREO Mateusz Pawlikowski, ul. Ryżowa 87, 05-816 Opacz Kolonia
NIP:
Zakup tonerów do drukarek - Urząd Gminy Michałowice 4 741,65 Zamówienie / Zlecenie
SP.458.2020 2020-03-06 2020-03-06 - 2020-03-17 EURO PROMOTION Karol Walczak, ul. Nadwodnia 4, 34-400 Nowy Targ
NIP:
Sprzedaż i wykonanie nadruku herbu gminy Michałowice na 1000m wstążki / tasiemki na medale. Usługa na potrzeby organizowanych imprez promocyjno - sportowych 1 364,69 Zamówienie / Zlecenie
OA.459.2020 2020-03-06 2020-02-25 - 2020-02-28 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup wyposażenia biurowego na potrzeby pracowników Urzędu Gminy Michałowice 483,60 Zamówienie / Zlecenie
OA.460.2020 2020-03-06 2020-03-28 - 2020-03-28 Studio Teatralne Krak-Art, ul. Mikołaja Jaskra 13, 31-709 Kraków
NIP: 6762224853
Przedstawienie teatralne dla dzieci "Wilk i zając" sołectwo Nowa Wieś 450,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.461.2020 2020-03-09 2020-03-06 - 2020-03-06 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
zakup wiązanki i 6 szt. zniczy, które będą złożone pod Pomnikiem Żołnierzy AK poległych w Opaczy -Kolonii. Uroczystość odbędzie się 6 marca 2020 r. 300,20 Zamówienie / Zlecenie
GK.462.2020 2020-03-09 2020-03-09 - 2020-03-30 Specjalistyczna Pracownia Projektowa WAGA-BART ZBigniew Bartosik, ul. Wojciechowskiego 37 lok. 4, 02-495 Warszawa
NIP: 5220050095
Inwentaryzacja zieleni zbiornika wodnego w Komorowie Wsi w ramach zadania budżetowego: „Modernizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi”. 11 070,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.463.2020 2020-03-09 2020-02-26 - 2020-08-31 MM CONSULT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Płocka 15 C lok. 4, 01-231 Warszawa
NIP: 5272912031
Wykonanie na rzecz Gminy Michałowice opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Michałowice na lata 2020-2029 62 853,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-12-09
do umowy nr FZ.463.2020
2020-12-09-2020-12-31 Wykonanie na rzecz Gminy Michałowice opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Michałowice na lata 2020-2029 aneks nr 2 zwiększajacy kwotę umowy o 6000, 00 zł brutto 6 000,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2021-03-31
do umowy nr FZ.463.2020
2021-03-31-2021-11-30 Aneks nr 4 do umowy dotyczącej opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 3
z dnia 2023-05-29
do umowy nr FZ.463.2020
2023-05-29-2023-09-30 Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 4
z dnia 2023-09-29
do umowy nr FZ.463.2020
2023-09-29-2023-12-31 Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 5
z dnia 2024-02-06
do umowy nr FZ.463.2020
2024-02-06-2024-02-06 Wykonanie na rzecz Gminy Michałowice opracowane Gminnego Programu Rewilitalizacji Gminy Michałowice lata 2020-2029 aneks nr 11 dotyczy terminu wykonania przedmiotu umowy do 30 września 2024 r. 0,00 Aneks do umowy
KS.464.2020 2020-03-09 2020-03-06 - 2020-03-12 GALAR PAWEŁ GALARA, ul. Jurajska 89, 42-202 Częstochowa
NIP:
zakup 20 szt. sztalug sosnowych trójnożnych SN-180 cm na potrzeby wydarzeń promocyjno-kulturalnaych. 1 560,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.465.2020 2020-03-09 2020-03-09 - 2020-03-11 ,, BIGUS" TOMASZ M. BIGUS, ul. Polna 2, 05-816 Michałowice
NIP: 7412092162
Wykonanie usługi gastronomicznej dla sądu konkursowego na koncepcję Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie 975,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.466.2020 2020-03-09 2020-02-01 - 2020-12-31 Jakub Kaśnikowski Przyznanie stypendium sportowego dla Maksymiliana Kaśnikowskiego na okres od 1 lutego do 31 grudnia 2020 r. w wysokości 600,00 zł za powołanie do Kadry Narodowej Polskiego Związku Tenisowego na rok 2020. 6 600,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.467.2020 2020-03-10 2020-03-10 - 2020-03-20 TRONIX S.C., ul. Jana Olbrachta 58A lok. 173, 01-111 Warszawa
NIP: 5272306543
Usługa wymiany zaworu trójdrożnego mieszajacego w kotłowni budynku Urzędu z uwagi na awarię i wyciek wody 3 382,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.468.2020 2020-03-10 2020-03-28 - 2020-03-28 Łódzki Teatr Piosenki Michał Wieczorek, ul. Liściasta 54 lok. 26, 91-357 Łódź
NIP: 7262436794
Przygotowanie i przeprowadzenie koncertu pt. "A przecież mi żal" - Bułat Okudżawa i romanse rosyjskie - Osiedle Michałowice 28.03.2020 r. 1 200,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.469.2020 2020-03-10 2020-03-10 - 2020-05-29 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Umowa zlecenie
SP.470.2020 2020-03-10 2020-03-10 - 2020-04-30 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Umowa zlecenie
OA.471.2020 2020-03-11 2020-03-05 - 2020-03-05 MERIDA Sp. z o.o., ul. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław
NIP: 8990024020
Zakup środków dezynfekcyjnych i art. higienicznych na potrzeby Urzędu Gminy Michałowice 531,36 Zamówienie / Zlecenie
OA.472.2020 2020-03-11 2020-03-07 - 2020-03-07 Mariusz Marcysiak Przygotowanie reportażu i fotoreportażu dot. koncertu z okazji Dnia Kobiet organizowanego w dniu 07.03.2020 r. w świetlicy wiejskiej w Opaczy Kolonii 280,00 Umowa o dzieło
IR.473.2020 2020-03-11 2020-03-11 - 2020-05-06 Autorska Pracownia Projektowa Architektury i Urbanistryki Linearte Wojciech Obłuski, ul. Al. Krakowska 94, 05-090 Raszyn
NIP: 5220017896
opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę pawilonu kontenerowego, o funkcji wystawienniczej, zlokalizowanego na działce 355/4 i 355/5, przy ul. Głównej w Nowej Wsi, realizowanego w ramach zadania budżetowego pn: „ Adaptacja placu przy budynku OSP w Nowej Wsi z siedzibą w Nowej Wsi na potrzeby Centrum Edukacyjnego w celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Michałowice ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury”. 15 375,00 Umowa o roboty budowlane
GK.474.2020 2020-03-11 2020-03-10 - 2020-05-31 KPK_PROJEKT Krzysztof Polakowski, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 3b lok. 113, 18-300 Zambrów
NIP: 7231564769
Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowy i rozbudowy systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem pomiędzy ul. Zieloną i Al. Powstańców Warszawy w Regułach” 59 532,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-05-29
do umowy nr GK.474.2020
2020-05-29-2020-09-30 Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowy i rozbudowy systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem pomiędzy ul. Zieloną i Al. Powstańców Warszawy w Regułach” 6 642,00 Aneks do umowy
OA.475.2020 2020-03-11 2020-03-09 - 2020-03-09 PERFECT DRIVE ARKADIUSZ KRZAK, ul. Równoległa 5 lok. 18, 05-092 Łomianki
NIP: 1181481178
Przygotowanie i przeprowadzenie 1 warsztatów ceramicznych dla dorosłych, mieszkańców sołectwa Pęcice 553,50 Zamówienie / Zlecenie
UA.476.2020 2020-03-12 2020-02-25 - 2020-12-31 Zbigniew Bronowicki wykonanie mpzp gminy Michałowice obszaru "Wiejska - część 2" w obrębie geodezyjnym Reguły 4 920,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.477.2020 2020-03-12 2020-03-10 - 2020-03-10 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup artykułów technicznych wykorzystywanych przez konserwatora UG w Michałowicach 211,99 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.478.2020 2020-03-12 2020-03-12 - 2020-04-28 DELTA CERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Powstańców Listopadowych 29C lok. 7, 35-606 Rzeszów
NIP: 8133701898
remont pergoli drewnianej na strefie rekreacji w Regułach 24 304,80 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.479.2020 2020-03-12 2020-03-12 - 2020-03-27 HURTOWNIA ZOOLOGICZNA ARA Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 83B, 02-230 Warszawa
NIP: 5223134912
zakup karmy dla kotów 12 359,50 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.480.2020 2020-03-12 2020-03-12 - 2020-05-15 Witold Wielgosz Usługi Geodezyjne, ul. Wiejska 9, 05-816 Reguły
NIP: 5341190085
wykonanie aktualizacji map 1 107,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.481.2020 2020-03-12 2020-03-09 - 2020-03-09 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAIKS - Bal karnawałowy, Os.Komorów 22.02.2020 r. 90,77 Zamówienie / Zlecenie
OA.482.2020 2020-03-13 2020-04-10 - 2020-04-10 Krystan Cielak PPHU GrupaGSM, ul. Paszczyna 162e, 39-207 Brzeźnica
NIP:
Zakup kolumny AZUSA 15 w celu doposażenia świetlicy w Komorowie przy ul. Ceglanej 2D 770,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.483.2020 2020-03-13 2020-03-10 - 2020-03-10 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
zakup materiałów na strefy rekreacji i place zabaw 640,39 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.484.2020 2020-03-16 2020-03-14 - 2020-03-14 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
zakup materiałów na strefy rekreacji i place zabaw 517,38 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.485.2020 2020-03-16 2020-03-02 - 2020-07-31 MULTIPLANTA Dariusz Cegłowski, ul. Warecka 110, 05-604 Jasieniec
NIP: 5341380176
opracowanie projektu nasadzeń w pasie ul. Szkolnej i ul. Sacerowej w Michałowicach 27 921,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.486.2020 2020-03-16 2020-03-06 - 2020-09-30 JAKUB HECIAK ARCHITEKT, ul. Hetmana Jana Tarnowskiego 18, 25-137 Kielce
NIP: 9591715415
wykonanie projektu naszdzeń w al. Jana Pawłą II , Spacerowej i Nadzryńskiej w Komorowie 116 850,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.487.2020 2020-03-16 2020-03-16 - 2020-09-21 ZAKŁAD ZWALCZANIA SZKODNIKÓW "SCORPION" - WŁODZIMIERZ PSZCZOLIŃSKI, ul. Rajska 3 lok. 46, 87-800 Włocławek
NIP: 8882334893
zabiegi na kasztanowcach 28 674,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.488.2020 2020-03-16 2020-03-02 - 2020-12-31 KRZYSZTOF PĘCZAK ELPEN, ul. Trójkątna 3, 05-804 Pruszków
NIP: 5341068355
Wykonanie nadzoru inwestorskiego nad robotami elektrycznymi na terenie Gminy Michałowice 36 777,00 Umowa zlecenie
OA.489.2020 2020-03-17 2020-03-16 - 2020-03-20 Elżbieta Gruza Usługa sprzątania pomieszczeń Urzędu z uwagi na przeciągające się rostrzygnięcie postępowania przetargowego. 2 400,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.490.2020 2020-03-17 2020-03-17 - 2020-05-31 Teresa Stępień zdjęcie i utylizacja odpadó niebezpiecznych zawierających azbest 2 764,13 Umowy dotacyjne
OŚ.491.2020 2020-03-17 2020-03-16 - 2020-03-16 GRE-ROB Import Export S.C., ul. Modularna 12 lok. 408, 02-238 Warszawa
NIP: 5222740450
dostawa środkó czystości na boisko Orlik w Sokołowie i strefę rekreacji w Nowej Wsi 1 469,90 Zamówienie / Zlecenie
FZ.492.2020 2020-03-18 2020-03-18 - 2020-04-15 Angelika Moskwa Opracowanie na rzecz Gminy Michałowice audytu procedur trwałości oraz raportu z monitoringu utrzymania wskaźników rezultatu i produktu w okresie trwałości projektu pn. „Kompleksowa oferta turystyczna w Gminie Michałowice” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. 5 800,00 Umowa o dzieło
IR.493.2020 2020-03-18 2020-03-18 - 2020-12-31 Krzysztof Kaltenberg Opracowanie oceny technicznej istniejącego boiska / lodowiska zlokalizowanego przy ZSO w komorowie 2 012,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.494.2020 2020-03-18 2020-03-23 - 2021-12-31 BORSTE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Williama Lindleya 16, 02-013 Warszawa
NIP: 5272687516
Sprzątanie pomieszczeń Urzędu Gminy Michałowice w 2020 r kwota 124.555,32 zł w 2021 r. 160.884 285 439,00 Umowa zlecenie
IT.495.2020 2020-03-18 2020-03-12 - 2021-03-12 home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
NIP: 8522103252
opłata roczna za domenę: michalowice.pl 123,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.496.2020 2020-03-19 2020-03-18 - 2020-03-30 ALCYONA Firma Doradcza Marzena Wistuba-Wesołek, ul. Dębowa 3 lok. 4, 44-246 Palowice
NIP: 6422459994
Opracowanie na rzecz Gminy Michałowice wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi zalacznikami w ramach programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" - edycja 2020. 15 375,00 Umowa zlecenie
IR.497.2020 2020-03-19 2020-03-19 - 2020-12-31 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa
NIP: 5252496411
Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku świetlicy w Pęcicach Małych ul. Brzozowa 18. 7 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.498.2020 2020-03-19 2020-03-03 - 2020-03-10 Antare Sp z o.o., ul. Białobrzeska 15, 02-370 Warszawa
NIP: 7010904008
Wykonanie tabliczki w kolorze czerwonym z tworzywa PCV, celem aktualizacji danych Urzędu Gminy Michałowice 123,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.499.2020 2020-03-19 2020-03-16 - 2020-03-16 GRE-ROB IMPORT-EXPORT ROBERT SZATAŃSKI, ul. Modularna 12 lok. 408, 02-238 Warszawa
NIP: 5222740450
Zakup środków czystości celem utrzymania budynu przy ul. Raszyńskiej 34 2 857,11 Zamówienie / Zlecenie
OA.500.2020 2020-03-19 2020-03-16 - 2020-03-16 GRE-ROB IMPORT-EXPORT ROBERT SZATAŃSKI, ul. Modularna 12 lok. 408, 02-238 Warszawa
NIP: 5222740450
Zakup środków czystości celem utrzymania budynu przy ul. Raszyńskiej 34 654,69 Zamówienie / Zlecenie
OA.501.2020 2020-03-19 2020-03-18 - 2020-03-18 GRE-ROB IMPORT-EXPORT ROBERT SZATAŃSKI, ul. Modularna 12 lok. 408, 02-238 Warszawa
NIP: 5222740450
Zakup środków czystości celem utrzymania budynu przy ul. Raszyńskiej 34 312,03 Zamówienie / Zlecenie
OA.502.2020 2020-03-19 2020-03-19 - 2020-03-19 GRE-ROB IMPORT-EXPORT ROBERT SZATAŃSKI, ul. Modularna 12 lok. 408, 02-238 Warszawa
NIP: 5222740450
Zakup rękawic ochronnych dla pracowników Urzędu Gminy Michałowice, celem zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa 980,15 Zamówienie / Zlecenie
OA.503.2020 2020-03-20 2020-03-16 - 2020-03-17 BePiGraf Beata Dądzik, ul. Astrów 5, 05-540 Ustanów
NIP: 8361125690
Zakup środków dezynfekcyjnych wraz z dozownikami, celem zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa 2 451,39 Zamówienie / Zlecenie
OA.504.2020 2020-03-20 2020-03-13 - 2020-03-13 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup szkła polistyrenowego oraz taśm montażowych 645,70 Zamówienie / Zlecenie
OA.505.2020 2020-03-20 2020-03-16 - 2020-03-16 MERIDA Sp. z o.o., ul. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław
NIP: 8990024020
Zakup środków czystości na potrzeby Urzędu Gminy Michałowice 540,98 Zamówienie / Zlecenie
OA.506.2020 2020-03-20 2020-03-16 - 2020-03-17 Farbomaniacy Michał Wiciński, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1/2, 05-816 Reguły
NIP: 5342269920
Zakup materiałów malarskich dla potrzeb konserwatora celem wykonywania bieżących prac malarsko - remontowych w pomieszczeniach Urzędu Gminy Michałowice 860,30 Zamówienie / Zlecenie
GK.507.2020 2020-03-20 2020-03-20 - 2020-04-03 Energo-Mix Piotr Gieleciński, ul. Prażmowska 42d, 05-504 Łoś
NIP: 9511757660
Wymiana uszkodzonego słupa oświetleniowego położonego przy ścieżce rowerowej wzdłuż ul. Pęcickiej w miejscowości Pęcice, w ramach zadania budżetowego: „Wymiana uszkodzonego słupa w ul. Środkowej w Opaczy Kolonii i w ul. Pęcickiej w Pęcicach” 3 960,38 Zamówienie / Zlecenie
GK.508.2020 2020-03-20 2020-03-20 - 2020-04-03 Firma Święcki Andrzej Święcki, ul. Przejazdowa 27A, 05-800 Pruszków
NIP: 5340210182
Wymiana uszkodzonego słupa oświetleniowego położonego przy skrzyżowaniu ul. Środkowej i ul. Ryżowej w miejscowości Opacz Kolonia, w ramach zadania budżetowego: „Wymiana uszkodzonego słupa w ul. Środkowej w Opaczy Kolonii i w ul. Pęcickiej w Pęcicach” 10 971,70 Zamówienie / Zlecenie
IR.509.2020 2020-03-23 2020-03-23 - 2020-06-30 SAAR ARCHITEKCI - MGR INŻ. ARCH. RADOSŁAW SADOWSKI, ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa
NIP: 9521795604
kompleksowe opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę budynku Szkoły Podstawowej w Michałowicach w zakresie zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych zlokalizowanych na parterze budynku A dla potrzeb pomieszczeń dydaktycznych wraz z zapleczem sanitarnym w ramach zadania budżetowego pn: „Szkoła w Michałowicach - modernizacja obiektów szkolnych”. 29 520,00 Umowa zlecenie
PR.510.2020 2020-03-23 2020-03-16 - 2020-03-16 Creative Intersections Laboratory Paulina Niebrzydowska, ul. Nadarzyńska 45, 05-806 Komorów
NIP: 5342426779
projekt graficzny dwóch animacji komputerowych oraz plakatu A2, dot kampanii informacyjnej "Koronawirus -seniorze dbaj o siebie i pozwól sobie pomóc". 1 107,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.511.2020 2020-03-23 2020-03-17 - 2020-03-19 WIDE FORMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Kasztanowa 44, 05-816 Michałowice-Wieś
NIP: 5342545828
zlecenie wykonania plakatów w formacie A2 -50 szt. oraz A3 -50 szt. na potrzeby kampanii informacyjne dla seniorów "Koronawirus -seniorze dbaj osiebie i pozwól sobie pomóc" 506,76 Zamówienie / Zlecenie
PR.512.2020 2020-03-23 2020-03-16 - 2020-03-20 Katarzyna Balińska Biuro Tłumaczeń "Ital-Pol", ul. Reymonta 1A, 78-320 Połczyn-Zdrój
NIP:
przetłumaczenie tekstu z języka polskiego na język włoski. 61,50 Zamówienie / Zlecenie
PR.513.2020 2020-03-23 2020-03-18 - 2020-03-31 Komputronik, ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań
NIP: 9720902729
zakup nagród na potrzeby gminnego konkursu pn "Wideorelacja -10 dni w domu podejmij wyzwanie". 787,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.514.2020 2020-03-23 2020-03-25 - 2020-06-10 Creative Intersections Laboratory Paulina Niebrzydowska, ul. Nadarzyńska 45, 05-806 Komorów
NIP:
projekt 5 plakatów oraz baenrka do kapani promocyjnej pn. Rozlicz PIT w gminie Michalowice" 2 890,50 Umowa zlecenie
KS.515.2020 2020-03-23 2020-02-01 - 2020-12-31 Piotr Koryczan przyznanie stypendium sportowego Agnieszce Koryczan na okres od 1 lutego do 31 marca 2020 r. w wysokości 600,00 zł za powołanie do Kadry Polskiej Unii karate na rok 2019. 6 600,00 Umowa stypendialna
PR.516.2020 2020-03-23 2020-03-18 - 2020-09-30 Madaj Dariusz zlecenie wykonania prac artystycznych- grafik zabytkowych miejsc na terenie gminy Michałowice na potrzeby promocji dziedzictwa kulturowego. 7 040,00 Umowa o dzieło
Aneks nr 1
z dnia 2020-05-28
do umowy nr PR.516.2020
2020-06-02-2020-09-30 wykonanie prac artystycznych - grafiki cmentarza I wojny światowej 880,00 Aneks do umowy
PR.517.2020 2020-03-23 2020-03-23 - 2020-03-25 Mariusz Marcysiak zlecenie wykonania min. 60 zdjęć trójwymiarowych makiet podczas konkursu na koncepcję budowy Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie. 540,00 Umowa o dzieło
OA.518.2020 2020-03-24 2020-03-09 - 2020-03-19 ProArt Czesław Kosmaty, ul. Rynkowa 14 lok. b, 05-816 Michałowice
NIP: 5340015552
Usunięcie starej i wykonanie nowej grafiki oraz aktualnych napisów na drzwiach Urzędu Gminy w Michałowicach 1 107,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.519.2020 2020-03-24 2020-03-24 - 2020-04-05 Tomasz Łyszcz Pracownia Przyrodnicza Korona Tomasz Łyszcz Inwentaryzacja zieleni w pasie drogowym ulicy Rekreacyjnej w Granicy 6 150,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.520.2020 2020-03-24 2020-03-20 - 2020-03-23 Creative Intersections Laboratory Paulina Niebrzydowska, ul. Nadarzyńska 45, 05-806 Komorów
NIP: 5342426779
Zlecenie wykonania projektu graficznego logo oraz kartki pocztowej z okazji obchodów 30-lecia samorządu nawiązujący do charakteru Gminy Michałowice. 861,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.521.2020 2020-03-24 2020-03-24 - 2020-04-14 POMP 4 EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wólczyńska 321, 01-919 Warszawa
NIP: 1182043552
Usunięcie awarii sprężarki sprężonego powietrza zlokalizowanej na stacji SUW w Pęcicach przy ul. Źródlanej 1 w ramach zadania budżetowego: „Usuwanie awarii na SUW i sieci wodociągowej oraz płukanie sieci wodociągowej” Zakres zlecenia obejmuje: Usunięcie awarii sprężarki sprężonego powietrza firmy Atlas Copco typ SF6P o nr seryjnym AII691233, zlokalizowanej na stacji SUW w Pęcicach – wymiana stycznika oraz zaworu zwrotnego. 2 041,23 Zamówienie / Zlecenie
GK.522.2020 2020-03-24 2020-03-24 - 2020-04-06 usługi geodezyjne Witold Wielgosz, ul. wiejska 9, 05816 Reguły
NIP: 5341190085
Wykonanie pomiaru wysokościowego ul. Czapli w Opaczy-Kolonii na odcinku od ul. Polnej do drogi serwisowej 861,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.523.2020 2020-03-24 2020-03-24 - 2020-04-30 PZM WIMET Zbigniew Wiśniewski Sp. J,, ul. Krucza 2, 05-420 Józefów
NIP: 5320000286
dostawa i montaż zapór drogowych u-14b wraz z oznakowaniem pionowym, celem wprowadzenia zmian w stałej organizacji ruchu w ul. Orzeszkowej w Regułach 24 587,70 Umowa zakupu
OA.524.2020 2020-03-25 2020-03-16 - 2020-03-21 DOEKO GROUP Sp. z o.o., ul. Bociana 4A/49, 31-231 Kraków
NIP:
Zakup płynu do dezynfekcji celem zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa 2 231,06 Zamówienie / Zlecenie
GK.525.2020 2020-03-25 2020-03-20 - 2020-06-30 ToMaR-DROG Tomasz Lis, Marek Oleszczuk - Spółka Jawna, ul. Mełgiewska 38B lok. 14, 20-234 Lublin
NIP:
Opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowę ul. Stokrotek w Nowej Wsi” 11 685,00 Umowa zlecenie
OA.526.2020 2020-03-25 2020-03-30 - 2020-05-11 Curulis Sp z o.o., ul. Pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań
NIP:
Przygotowanie raportu o stanie Gminy Michałowice zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym 11 734,20 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-05-18
do umowy nr OA.526.2020
2020-05-18-2020-06-26 Aneks zmieniający termin wykonania umowy do dnia 26.06.2020 r. 0,00 Aneks do umowy
IR.527.2020 2020-03-25 2020-03-25 - 2020-04-24 LABORATORIUM BUDOWLANE MP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Krzysztofa Kolumba 29, 02-288 Warszawa
NIP:
Wykonanie badań odwodnienia budynku użyteczności publicznej przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach w ramach zadania budżetowegopn:"Usuwanie awarii i konserwacja na odwodnieniu" 8 118,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.528.2020 2020-03-25 2020-03-25 - 2020-04-24 Usługi Asenizacyjne Leon Szeląg, ul. Słowikowskiego 62a, 05-090 Raszyn
NIP: 5222345423
Wykonanie badań drenażu odwadniającego budynek użyteczności publicznej przy ul. Raszyńskiej34 w Michałowicach w ramach zadania budżetowego pn:"Usuwanie awarii i konserwacja na odwodnieniu" 3 324,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.529.2020 2020-03-25 2020-03-18 - 2020-03-25 NADRUK NA TKANINACH Ryszard Lampa, ul. Złoty Potok, ul. Św. Józefa 22, 42-253 Janów
NIP:
Zakup maseczek ochronnych celem zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa 11 070,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.530.2020 2020-03-25 2020-03-19 - 2020-03-19 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
materiały na strefy rekreacji 663,73 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.531.2020 2020-03-25 2020-03-25 - 2020-06-30 Artykuły Ogrodniczo-Przemysłowe Monika Konopka, ul. Parkowa 2, 05-816 Michałowice
NIP: 5341776537
materiały na place zabaw 5 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.532.2020 2020-03-25 2020-03-20 - 2020-03-20 Przedsiębiorstwo Handlowe POLMARMEX S.C. G.Klimas P.Kolber M.Augustyniak, ul. Klecza Dolna 75, 34-124 Klecza Dolna
NIP:
Zakup zestawów ubrań ochronnych celem zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii koronawiarusa 9 799,41 Zamówienie / Zlecenie
IR.533.2020 2020-03-25 2020-03-25 - 2020-03-25 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.534.2020 2020-03-26 2020-03-01 - 2020-06-30 Jakub Bachleda-Księdzularz przyznanie stypendium sportowego dla Jakuba Balchledy-Księdzularza na okres od 1 marca do 30 czerwca 2020 r. w wysokości 600,00 zł miesięcznie za powołanie do Kadry Narodowej Polskiego Związku Alpinizmu w narciarstwie wysokogórskim na rok 2020. 6 000,00 Umowa stypendialna
FZ.535.2020 2020-03-26 2020-03-26 - 2020-04-30 Dorota Wojtas-Lorek Opracowanie na rzecz Gminy Michałowice wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do programu OA-1 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz wykorzystaania odnawialnych źródeł energii. 11 500,00 Umowa o dzieło
OŚ.536.2020 2020-03-26 2020-03-25 - 2020-03-31 KRZYSZTOF PĘCZAK ELPEN, ul. Trójkątna 3, 05-804 Pruszków
NIP: 5341068355
naprawa instalacji elektrycznej w kontenerach sanitarnych na terenie boisk w Granicy 1 209,09 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.537.2020 2020-03-26 2020-03-26 - 2020-05-31 Robert Obłuski dotacja na zdjęcie i utylizację azbestu 2 250,00 Umowy dotacyjne
OA.538.2020 2020-03-26 2020-03-16 - 2020-09-27 SZTOLDO.PL Sp. z o.o. Sp.k., ul. Własna 6, 75-377 Koszalin
NIP:
Zakup biletów na recital Piotra Bałtroczyka pt. "Starość nie jest dla mięczaków" 27.09.2020 - sołectwo Reguły 4 200,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.539.2020 2020-03-27 2020-03-27 - 2020-12-31 Hanna Molendowska Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
FZ.540.2020 2020-03-27 2020-03-27 - 2020-12-31 Krzysztof Jan Makowski Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
FZ.541.2020 2020-03-27 2020-03-27 - 2020-12-31 Mariusz Godlewski Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
FZ.542.2020 2020-03-27 2020-03-27 - 2020-12-31 Maria Zaremba Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
FZ.543.2020 2020-03-27 2020-03-27 - 2020-12-31 Ewa Grzybowska-Oleksiak Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
FZ.544.2020 2020-03-27 2020-03-27 - 2020-12-31 Zdzisława Skwarska Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
FZ.545.2020 2020-03-27 2020-03-27 - 2020-12-31 Lena Wyleżyńska-Dębska Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
FZ.546.2020 2020-03-27 2020-03-27 - 2020-12-31 Maria Mroczek Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
FZ.547.2020 2020-03-27 2020-03-27 - 2020-12-31 Edward Olan Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
FZ.548.2020 2020-03-27 2020-03-27 - 2020-12-31 Elżbieta Soboń Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
FZ.549.2020 2020-03-27 2020-03-27 - 2020-12-31 Jolanta Szydłowska Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
FZ.550.2020 2020-03-27 2020-03-27 - 2020-12-31 Paweł Augustyniak Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OA.551.2020 2020-03-27 2020-03-19 - 2020-03-26 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup niszczarek do dokumentów w celu wyposażenia kancelarii niejawnej oraz sekretariatu Urzędu Gminy Michałowice 3 115,59 Zamówienie / Zlecenie
OA.552.2020 2020-03-30 2020-03-30 - 2020-04-30 AC REKLAMA Andrzej Ciesielski, ul. Kazimierza Pułaskiego 4 lok. 29, 05-800 Pruszków
NIP:
Zlecenie wykonania tablic informacyjnych i tabliczek, po reorganizacji Urzędu 3 690,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.553.2020 2020-03-30 2020-03-30 - 2020-05-15 SABO-TRANS Sebastian Kurek, ul. Jana Pawła II 55, 05-326 Poświętne
NIP:
Wymiana piasku w piaskownicach na terenie gminy Michałowice 29 502,80 Zamówienie / Zlecenie
GK.554.2020 2020-03-30 2020-03-31 - 2020-04-21 POMP 4 EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wólczyńska 321, 01-919 Warszawa
NIP: 1182043552
Wymiana wodomierzy 4 szt. z zakończonym okresem legalizacji w ramach zadania " Wymiana wodomierzy i montaż urządzen pomiarowych na sieci kanalizacyjnej". 7 626,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.555.2020 2020-03-30 2020-03-31 - 2000-04-14 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.556.2020 2020-03-30 2020-03-31 - 2020-04-14 Marek Juchniewicz, ul. Romualda Gutta 1 lok. 31, 02-777 Warszawa
NIP: 6481142135
wykonanie usługi polegającej na przeglądzie zainstalowanych pomp wraz z montażem sondy hydrostatycznej i wymianą szafy sterująco-zabezpieczającej przepompowni ścieków przy ul. Targowej w Opaczy-Kolonii, w gminie Michałowice. dz. 010 rozdz. 01010 par. 4300 poz. 0006 „Usługi związane z bieżącym utrzymaniem przepompowni ścieków i SUW, studni głębinowych” 14 760,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.557.2020 2020-03-31 2020-03-26 - 2020-03-31 Print Pol, ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP:
wykonanie kartek światecznych, 2 rodzaje.Łącznie 450 szt. 1 236,15 Zamówienie / Zlecenie
PR.558.2020 2020-03-31 2020-03-30 - 2020-04-30 Arkuszowa Drukarnia Offsetowa, ul. Traugutta 40, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP:
Wykonanie skladu i druku 3000 szt. folderu pn" Inwestycje 2019". 5 350,50 Zamówienie / Zlecenie
GK.559.2020 2020-03-31 2020-03-31 - 2020-03-31 Marek Juchniewicz, ul. Romualda Gutta 1 lok. 31, 02-777 Warszawa
NIP: 6481142135
Remont pompy zatapialnej ul. Stare Sady Komorów 7 872,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.560.2020 2020-03-31 2020-03-31 - 2020-04-28 Melbud S.C., ul. Kościelna 105A, 05-124 Skrzeszew
NIP: 5360018499
zabezpieczenie brzegów zbiorników wodnych na strefie rekreacji w Nowej Wsi przy ul. Spacerowej i na placu zabaw w Komorowie Wsi przy ul. Turystycznej 139 980,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.561.2020 2020-04-01 2020-03-01 - 2020-03-31 Tomasz Piotrowski Przetrzymywanie węża Boa Kubańskiego 307,50 Zamówienie / Zlecenie
IT.562.2020 2020-04-01 2020-04-30 - 2021-04-30 HitMe.pl Marek Bajerski, ul. Franciszka Mamuszki lok. 17A, 80-178 Gdańsk
NIP: 8792487067
Usługa utrzymania utrzymania domeny michalowice.eu przez okres kolejnego roku 37,99 Zamówienie / Zlecenie
GR.563.2020 2020-04-02 2020-03-31 - 2020-04-02 MULTI-DEO, ul. Sadow 6, 05-800 Pruszków
NIP:
Zlecenie wykonanie operatu szacunkowego dla dz. 58/5 Komorów 2 460,00 Umowa zlecenie
OA.564.2020 2020-04-02 2020-03-26 - 2020-04-01 Polski Druk Publishing Sp. z o.o. sk., ul. Przejazdowa 25, 05-800 Pruszków
NIP:
Zakup masek ochronnych celem zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa 1 623,60 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.565.2020 2020-04-02 2020-04-20 - 2020-12-11 Urządzanie i utrzymanie zieleńców chirurgia drzew, ul. Ludna 7B, 05-822 Milanówek
NIP: 5290003161
"Zabiegi chirurgiczne, wycinka i wykonanie nasadzeń oraz pielęgnacja drzew i roślin, na terenie gminy Michałowice" część I - Zabiegi pielęgnacyjne i chirurgiczne stosowane przy roślinności wysokiej i niskiej oraz wycinka drzew i krzewów 898 981,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.566.2020 2020-04-02 2020-04-15 - 2020-12-11 Remondis Sp. z o. o., ul. Zawidzie 18, 02-981 Warszawa
NIP: 7280132515
"Zabiegi chirurgiczne, wycinka i wykonanie nasadzeń oraz pielęgnacja drzew i roślin, na terenie gminy Michałowice" część II - Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów 292 641,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-11-16
do umowy nr OŚ.566.2020
2020-11-16-2020-12-11 zwiększenie wartości umowy 9 758,88 Aneks do umowy
OŚ.567.2020 2020-04-02 2020-04-15 - 2020-12-11 Remondis Sp. z o. o., ul. Zawidzie 18, 02-981 Warszawa
NIP: 7280132515
„Zabiegi chirurgiczne, wycinka i wykonanie nasadzeń oraz pielęgnacja drzew i roślin, na terenie gminy Michałowice” Część III Wykonanie oraz pielęgnacja nasadzeń roślin kwitnących i ozdobnych 492 998,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.568.2020 2020-04-02 2020-03-31 - 2020-04-01 POINT&SHOOT Katarzyna Żebrowska, ul. Mariańska 18, 05-800 Pruszków
NIP:
Zakup płynu do dezynfekcji przeznaczonego do dezynfekcji wiat przystankowych, celem zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa na terenie Gminy Michałowice 342,33 Zamówienie / Zlecenie
OA.569.2020 2020-04-02 2020-03-31 - 2020-04-01 BALTRADE Sp. z o.o., ul. Kartuska 493, 80-298 Gdańsk
NIP:
Zakup baterii i akumulatorków dla potrzeb pracowników Urzędu Gminy w Michałowicach, celem wymiany w zegarach, sprzęcie komputerowym i wyposażeniu biurowym 192,69 Zamówienie / Zlecenie
PR.570.2020 2020-04-03 2020-04-03 - 2020-04-08 WIDE FORMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Kasztanowa 44, 05-816 Michałowice-Wieś
NIP: 5342545828
druku 100 szt. plakatów w formacie A1 z życzeniami z okazji świąt wielkanocnych 685,11 Zamówienie / Zlecenie
GR.571.2020 2020-04-06 2020-03-31 - 2020-04-15 Andrzej ANKOR- Korniluk Wykonanie operatów szacunkowych działek 636 oraz 631/5 w obrębie Pęcice. 1 230,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.572.2020 2020-04-06 2020-03-31 - 2020-04-14 Doradztwo Gospodarcze Robert Szewczyk, ul. Szkolna 30b, 05-515 Nowa Wola
NIP: 1230273570
wykonanie operatów szacunkowych dzia działek 633/3, 635/3 połozonych w obrębie Reguły oraz działkii 618/1 opłożonej w obrębie Granica 1 217,70 Zamówienie / Zlecenie
IR.573.2020 2020-04-06 2020-04-06 - 2020-04-24 Budownictwo Paweł Chojecki, ul. Robotnicza 39A, 05-800 Pruszków
NIP: 5342480595
Wykonanie dokumentacji przetargowej dla Modernizacji obiektów szkolnych w Michałowicach. 5 535,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.574.2020 2020-04-06 2020-04-06 - 2020-05-15 Dariusz Placzyński Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla modernizacji instalacji elektrycznych w szkole w Komorowie. 9 225,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.575.2020 2020-04-06 2020-04-06 - 2020-04-10 Jerzy Przygoda Wykonanie inwentaryzacji przewodów kominowych w skrzydle A budynku szkoły w Michałowicach. 1 230,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.576.2020 2020-04-06 2020-04-06 - 2020-04-15 Magdalena Musiał Wykonanie STWIORB dla modernizacji świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi. 1 845,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.577.2020 2020-04-06 2020-04-06 - 2020-04-24 Kinga Kimic Opracowanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego dot. rewitalizacji parku dworskiego w Regułach. 8 000,00 Umowa zlecenie
FZ.578.2020 2020-04-06 2020-04-06 - 2020-08-31 Athon Partner Consulting - Mariusz Malinowski, ul. Chopina 61, 05-085 Kampinos
NIP: 1181518622
Wniosek o dofinansowanie budowy/przebudowy/remontu drogi (ul. Bodycha) 14 760,00 Umowa zlecenie
FZ.579.2020 2020-04-06 2020-04-03 - 2020-04-10 Grzegorz Jakuta Kolportaż listów do mieszkańców Gminy ws. wymiany pieców. 1 300,00 Umowa zlecenie
PR.580.2020 2020-04-08 2020-04-08 - 2020-04-19 ZOFIA OLBORSKA ZAKŁAD POLIGRAFICZNY"INDRUK", ul. Obrońców Pokoju 6A, 05-800 Pruszków
NIP: 5340010313
Druk w katalogu wystawy Andrzeja Filisa w ilosci 500 szt. 4 833,90 Zamówienie / Zlecenie
OA.581.2020 2020-04-09 2020-04-06 - 2020-04-06 Erudio Piotr Malinowski, ul. Główna 19, 05-806 Komorów
NIP: 5342321069
Zakup maseczek ochronnych z przeznaczeniem do rozdysponowania mieszkańcom, celem zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa na terenie Gminy Michałowice 78 474,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.582.2020 2020-04-09 2020-04-03 - 2020-04-03 Instytut Systemów Bezpieczeństwa Sp. z o.o., ul. Mesyńska 16, 02-761 Warszawa
NIP:
Zakup maseczek ochronnych z przeznaczeniem do rozdysponowania mieszkańcom, celem zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa na terenie Gminy Michałowice 20 295,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.583.2020 2020-04-09 2020-04-03 - 2020-04-03 ORLEN OIL SP. Z O.O., ul. Opolska 114, 31-323 Kraków
NIP:
Zakup płynu do dezynfekcji rąk 5 699,81 Zamówienie / Zlecenie
OA.584.2020 2020-04-09 2020-04-06 - 2020-04-06 BePiGraf Beata Dądzik, ul. Astrów 5, 05-540 Ustanów
NIP: 8361125690
Zakup środków dezynfekcyjnych, celem zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa 9 501,58 Zamówienie / Zlecenie
OA.585.2020 2020-04-09 2020-04-09 - 2020-04-09 Erudio Piotr Malinowski, ul. Główna 19, 05-806 Komorów
NIP: 5342321069
Zakup maseczek ochronnych celem zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa 16 236,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.586.2020 2020-04-09 2020-04-09 - 2020-05-07 Magdalena Musiał Wykonanie kompleksowego opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. modernizacji świetlicy w Opaczy-Kolonii. 7 380,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.587.2020 2020-04-14 2020-04-14 - 2020-04-28 Delta CertaSp. z o.o., ul. Powstańców Listopadowych 29c lok. 7, 35-606 Rzeszów
NIP: 8133701898
remont uszkodzonych siedzisk w kabinach zawodników i na widowni oraz zakup, dostawa i montaż barierek do kabin dla zawodników 13 407,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.588.2020 2020-04-14 2020-04-09 - 2020-08-28 "T O M K O R" - NADZORY I PROJEKTOWANIE Korczak Tomasz, 05-651 Wola Kukalska
NIP: 7971246411
Aktualizacja dokumentacji projektowej na „Rozbudowę ul. Przytorowej w Regułach” 11 685,00 Umowa zlecenie
PR.589.2020 2020-04-14 2020-04-02 - 2020-11-30 Dominika Małgowska licencja na korzystanie z autorskich praw majątkowych do artykułów dotyczących historii terenów Gminy Michałowice, przygotowanych na podstawie źródeł i archiwaliów prezentujących wyniki badań w kwestii średniowiecznych dziejów miejscowości położonych na terenie dzisiejszej Gminy Michałowice(Średniowieczne korzenie osad i wsi z terenu Gminy Michałowice, szkice z dziejów miejscowości Granica, szkice z dziejów miejscowości Nowa Wieś) 1 093,00 Umowa licencyjna
PR.590.2020 2020-04-15 2020-04-02 - 2020-04-19 TOMASZ KACZYŃSKI, ` DEJA VU `, ul. Henryka Kotońskiego 11, 05-806 Komorów
NIP:
opracowanie projektu serii katalogów w tym przygotowanie do druku katalogu nr 1 pt. „PRZEJŚCIE” ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ Andrzej Antoni Pilich. 8 487,00 Umowa zlecenie
OA.591.2020 2020-04-15 2020-04-06 - 2020-04-06 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup woreczków strunowych z przeznaczeniem do zapakowania maseczek ochronnych przekazywanych mieszkańcom Gminy Michałowice w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa 3 142,93 Zamówienie / Zlecenie
OA.592.2020 2020-04-15 2020-04-07 - 2020-04-07 Domowa Apteczka Sp. z o.o. Sp. K, ul. Cieszyńska 26, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP:
Zakup płynu do dezynfekcji, celem zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa 1 968,00 Zamówienie / Zlecenie
OC.593.2020 2020-04-16 2020-04-17 - 2020-12-31 Komendant Stołeczny Policji w Warszawie, ul. Nowolipie 2
NIP:
Porozumienie z Komendantem KSP na zakup samochodu w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji 50 000,00 Umowy dotacyjne
OA.594.2020 2020-04-16 2020-04-06 - 2020-04-06 DOEKO GROUP Sp. z o.o., ul. Bociana 4A/49, 31-231 Kraków
NIP: 9452196242
Zakup płynu dezynfekcyjnego, przeznaczonego do dezynfekcji ławek i przystanków autobusowych, celem zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa na terenie Gminy Michałowice 3 727,70 Zamówienie / Zlecenie
PR.595.2020 2020-04-16 2020-04-20 - 2020-09-30 Ewa Stokłuska przeprowadzenie spotkań roboczych, warsztatów i konsultacji projektu dokumentów związanych z Budżetem Obywatelskim 5 000,00 Umowa zlecenie
OA.596.2020 2020-04-16 2020-04-09 - 2020-04-09 DOEKO GROUP Sp. z o.o., ul. Bociana 4A/49, 31-231 Kraków
NIP: 9452196242
Zakup płynu do dezynfekcji, celem zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa 14 482,80 Zamówienie / Zlecenie
OA.597.2020 2020-04-16 2020-04-02 - 2020-04-02 DARIUSZ KANCLERSKI, ul. Parkowa 79, 05-806 Pęcice
NIP: 5342112816
Zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu Urzędu Gminy Michałowice 234,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.598.2020 2020-04-16 2020-04-07 - 2020-04-09 Tom-Car Tomasz Kuciński, ul. Klonowa 17, 05-816 Opacz Kolonia
NIP: 5342084333
Naprawa samochodu służbowego marki Skoda Superb o nr rejestracyjnym WPR 88827, wraz z przeglądem technicznym 3 695,02 Zamówienie / Zlecenie
IT.599.2020 2020-04-20 2020-04-20 - 2020-04-30 GREENERIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Nad Rzeczką 21 B, 03-257 Warszawa
NIP:
Zakup rocznej licencji dostępu do platformy wideokonferencji. 921,27 Zamówienie / Zlecenie
IT.600.2020 2020-04-20 2020-04-20 - 2020-04-30 MWC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Kowalewicka 12, 60-002 Poznań
NIP:
eSesja - moduł Dyskusja 2 202,93 Zamówienie / Zlecenie
OC.601.2020 2020-04-20 2020-04-10 - 2020-05-08 PHU Kospil Elżbieta Gilr, Otylia Darmetko S.C., ul. Aleje Jerozolimskie 338, 05-820 Piastów
NIP: 5222710868
Sprzęt na wyposażenie jednostki OSP w Nowej Wsi 1 015,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.602.2020 2020-04-20 2020-04-24 - 2020-12-31 N.K. Serwis, ul. Żeromskiego 6, 05-820 Piastów
NIP: 5212124175
Sprzedaż i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych 74 718,20 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.603.2020 2020-04-21 2020-04-21 - 2020-05-20 B.T.H.U. Jucla, ul. Gwarecka 9 lok. 13, 54-143 Wrocław
NIP:
Zakup analizatora spalin oraz dymomierza 28 290,00 Umowa zakupu
GK.604.2020 2020-04-22 2020-04-22 - 2020-10-30 Biuro Badawczo-Projektowe Budownictwa Komunikacyjnego "TRANSCOMP" Sp. z o.o., ul. JAGIELLOŃSKA 78, 03-301 Warszawa
NIP: 9510041669
wykonanie aktualizacji ewidencji dróg Gminy Michałowice 30 996,00 Umowa zlecenie
IR.605.2020 2020-04-22 2020-04-23 - 2020-04-30 Dariusz Placzyński Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego dla projektu instalacji elektrycznych oswietlenia sali gimnastycznej w ZSO w Komorowie 615,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.606.2020 2020-04-22 2020-04-22 - 2020-04-30 Michał Łupienko dotacja na zdjęcie i utylizację azbestu 8 292,60 Umowy dotacyjne
OŚ.607.2020 2020-04-22 2020-04-22 - 2020-05-18 Stanisłąw Zagórski dotacja na zdjęcie i utylizację azbestu 3 937,50 Umowy dotacyjne
AB.608.2020 2020-04-22 2020-04-22 - 2020-04-27 PROTECT TADEUSZ CISEK I WSPÓLNICY, ul. Rudnickiego 3A lok. 13H, 01-858 Warszawa
NIP: 5270017562
Wykonanie analizy i opracowanie opinii do dokumentacji projektowej przedszkola w Regułach pod katem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. 2 460,00 Zamówienie / Zlecenie
AB.609.2020 2020-04-22 2020-04-22 - 2020-04-27 ARDJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Ludwika Narbutta 38 lok. 23, 02-541 Warszawa
NIP: 5220004971
Konsultacje do projektu budowlanego przedszkola w Regułach: przegląd dokumentacji w branży architektoniczno-budowlanej. 2 214,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.610.2020 2020-04-22 2020-04-22 - 2020-07-21 Usługi Asenizacyjne Leon Szeląg, ul. Słowikowskiego 62a, 05-090 Raszyn
NIP: 5222345423
„Remont i wymiana uszkodzonych elementów wyposażenia przepompowni ścieków na terenie Gminy Michałowice, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas wykonywania prac przy obsłudze i naprawie przepompowni” w ramach zadania budżetowego pn.: „Remont przepompowni ścieków w ul. Pruszkowskiej w Granicy, ul. Środkowej i ul. Polnej w Opaczy-Kolonii, ul. Polnej w Nowej Wsi, ul. Rodzinnej w Sokołowie, ul. Stare Sady, ul. Mazurskiej w Komorowie, ul. Reja w Granicy, ul. Jesiennej w Nowej Wsi, ul. Kolejowej w Michałowicach, ul. Torfowej w Regułach” 67 035,00 Umowa zlecenie
GK.611.2020 2020-04-23 2020-04-23 - 2020-05-30 POMP 4 EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wólczyńska 321, 01-919 Warszawa
NIP: 1182043552
Przegląd sprężarek SUW Komorów 9 206,01 Zamówienie / Zlecenie
GK.612.2020 2020-04-23 2020-04-23 - 2020-04-30 Witold Wielgosz Usługi Geodezyjne, ul. Wiejska 9, 05-816 Reguły
NIP: 5341190085
wykonanie mapy do celów projektowych dz 631/31 położonej w obrębie geodezyjnym Reguły przy ul. Torfowej 5 535,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.613.2020 2020-04-24 2020-04-22 - 2020-04-23 Sportsrelations Tomasz Sitarek, ul. Koszykarska 5, 00-706 Warszawa
NIP:
Zakup środków dezynfekcyjnych celem zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa 31 744,70 Zamówienie / Zlecenie
GK.614.2020 2020-04-27 2020-04-24 - 2020-06-30 AGENCJA WSPIERANIA OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Grunwaldzka 66 lok. 3, 60-312 Poznań
NIP: 7811884924
Analiza ryzyka ujęć wody 12 300,00 Umowa zlecenie
OŚ.615.2020 2020-04-27 2020-04-27 - 2020-04-27 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
zakup materiałów na place zabaw i strefy rekreacji 2 490,95 Zamówienie / Zlecenie
FZ.616.2020 2020-04-27 2020-04-27 - 2020-05-15 HOUSE OF QUALITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Jaskółcza 10, 05-807 Podkowa Leśna
NIP:
wykonanie dokumenrtacji aplikacyjnej (wniosku, studium wykonalności i innych załączników w ramach działania 2.1 E-usługi Poddziałanie 2.1.2 E-usługi na Mazowszu w ramach ZIT RPO WM na lata 2014-2020 34 809,00 Umowa zlecenie
FZ.617.2020 2020-04-27 2020-04-27 - 2020-08-17 Athon Partner Consulting - Mariusz Malinowski, ul. Chopina 61, 05-085 Kampinos
NIP: 1181518622
wykonanie dokumentacji aplikacyjnej (wniosku, studium wykonalności inwestycji i innych niezbędnych załączników) oraz kompleksowego audytu energetycznego dla przyszłej inwestycji w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektów termomodernizacja budynków użyteczności publ. 35 055,00 Umowa zlecenie
FZ.618.2020 2020-04-27 2020-04-27 - 2020-05-10 Beata Krzyszton-Ulijasz opracowanie dokumentacji aplikacyjnej (wniosku o dofinansowanie i innych niezbędnych załączników) w ramach RPO WM 2014-2020, Priorytet IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działania 9.2 usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, poddziałania 9.2.1 zwiększenie dostępności usług społecznych 4 000,00 Umowa o dzieło
OA.619.2020 2020-04-28 2020-04-23 - 2020-04-27 Instytut Systemów Bezpieczeństwa Sp. z o.o., ul. Mesyńska 16, 02-761 Warszawa
NIP: 5262739921
Zakup maseczek ochronnych, celem zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa 11 070,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.620.2020 2020-04-28 2020-04-27 - 2020-04-27 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup artykułów technicznych wykorzystywanych przez konserwatora Urzędu Gminy w Michałowicach 443,55 Zamówienie / Zlecenie
OA.621.2020 2020-04-28 2020-04-14 - 2020-04-27 EDUBAMA Aleksandra Przybyłek, ul. Niedobczycka 94, 44-200 Rybnik
NIP:
Zakup rękawiczek ochronnych, celem zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa 5 646,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.622.2020 2020-04-29 2020-04-28 - 2020-04-28 DARIUSZ KANCLERSKI, ul. Parkowa 79, 05-806 Pęcice
NIP: 5342112816
Zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu Urzędu Gminy Michałowice 176,50 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2021-07-09
do umowy nr OA.622.2020
2021-07-09-2021-12-30 Aneks do umowy UG/OA/622/2021 z dnia 6 maja 2021 r. zwiększający ilość zajęć taneczno ruchowych - Opacz Kolonia 4 512,00 Aneks do umowy
PR.623.2020 2020-04-29 2020-04-29 - 2020-05-18 TOPSI Ryszard Kretowicz, ul. Raszyńska 6, 05-816 Michałowice
NIP: 5340010738
Przygotowanie usługi polegającej na sprzedaży kominów promocyjnych w ilości 5.400 szt wraz z wykonaniem na nich nadruku, zapakowaniem oraz dostarczeniem do siedziby Zamawiającego 32 545,80 Zamówienie / Zlecenie
OA.624.2020 2020-04-30 2020-04-07 - 2020-04-16 Łukasz Karczewski Dystrybucja maseczek jednorazowych do mieszkańców Gminy Michałowice 2 725,00 Umowa zlecenie
OA.625.2020 2020-04-30 2020-04-07 - 2020-04-16 Krzysztof Muszynski Dystrybucja maseczek jednorazowych do mieszkańców Gminy Michałowice 2 725,00 Umowa zlecenie
OA.626.2020 2020-04-30 2020-04-17 - 2020-05-11 Marcin Walichnowski Wykonywanie zadań koordynatora gminnego zespołu informatycznego w Michałowicach w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10.05.2020 r. 1 500,00 Umowa zlecenie
OA.627.2020 2020-04-30 2020-04-28 - 2020-04-29 Sportsrelations Tomasz Sitarek, ul. Koszykarska 5, 00-706 Warszawa
NIP: 5261248368
Zakup rękawiczek ochronnych celem zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa 1 922,40 Zamówienie / Zlecenie
OA.628.2020 2020-04-30 2020-04-17 - 2020-05-11 Zofia Brzezińska Sporządzenie spisu wyborców, aktów pełnomocnictw oraz pełnienie dyżuru podczas wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10.05.2020 r. 900,00 Umowa zlecenie
OA.629.2020 2020-04-30 2020-04-17 - 2020-05-11 Jolanta Krzysiak Sporządzenie spisu wyborców, aktów pełnomocnictw oraz pełnienie dyżuru podczas wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10.05.2020 r. 800,00 Umowa zlecenie
OA.630.2020 2020-04-30 2020-04-17 - 2020-05-11 Aleksandra Myszkowska Sporządzenie spisu wyborców, aktów pełnomocnictw oraz pełnienie dyżuru podczas wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10.05.2020 r. 500,00 Umowa zlecenie
KA.631.2020 2020-05-04 2020-05-02 - 2020-05-04 Burno Kamila wytypowanie dokumentacji niearchiwalnej 13 440,00 Umowa o dzieło
SP.632.2020 2020-05-04 2020-05-04 - 2020-05-22 X-KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Mariusza Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa
NIP: 9492107026
zakup nagród konkursowych związanych z organizacją konkursu sportowo-plastycznego dla dzieci zajmujących I, II, III miejsce w poszczególnych kategoriach wiekowych, który odbędzie się w dniach 05-22 maja 2020 1 369,00 Zamówienie / Zlecenie
KA.633.2020 2020-05-04 2020-05-12 - 2020-05-12 Maria Rotkiel, ul. Sarmacka 12g lok. 42, 02-972 Warszawa
NIP: 1130229931
Przeprowadzenie spotkania on-line (webinaru), pt."Zarządzenie stresem, relacjami..." 4 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.634.2020 2020-05-05 2020-04-27 - 2020-11-15 AUTO LIFT Dariusz Olszak, ul. Mikołaja Reja 28, 05-806 Granica
NIP: 5341025162
Montaż i demontaż flag państwowych do uchwytów przy słupach ulicznych na terenie Gminy Michałowice 21 106,80 Zamówienie / Zlecenie
IR.635.2020 2020-05-06 2020-04-23 - 2020-05-16 SORTED So. z o. o., ul. Wschodnia 27 B, 05-500 Chyliczki
NIP: 1231308566
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy placu zabaw przy ZSO w Komorowie na dz. nr. ewd. 1249 8 979,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.636.2020 2020-05-06 2020-05-06 - 2020-06-01 Doradztwo Gospodarcze Robert Szewczyk, ul. Szkolna 30b, 05-515 Nowa Wola
NIP: 1230273570
wykonanie 7 operatów szacunkowych określających wartośc nieruchomości po wejściu plany zagpspodarowania przestrzennego 4 218,90 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2021-06-18
do umowy nr GR.636.2020
2021-06-18-2021-12-10 Aneks do umowy UG/OA/636/2021 z dnia 11 maja 2021 r. wydłużający czas trwania zajęć do 10 grudnia 2021 r. - Nowa Wieś 14 304,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2021-12-09
do umowy nr GR.636.2020
2021-12-09-2021-12-17 Aneks do umowy UG/OA/636/2021 z dnia 11 maja 2021 r. wydłużający czas trwania umowy do 17 grudnia 2021 - Nowa Wieś 0,00 Aneks do umowy
IR.637.2020 2020-05-08 2020-05-08 - 2020-06-30 SAAR ARCHITEKCI - MGR INŻ. ARCH. RADOSŁAW SADOWSKI, ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa
NIP: 9521795604
Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w budynku szkoły w Nowej Wsi. 33 210,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.638.2020 2020-05-08 2020-05-08 - 2020-06-08 Projektsan.pl Ewa Wojniak, ul. Babiego Lata 21, 05-830 Nadarzyn
NIP: 7171702422
Opracowanie branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na montaż klimatyzatorów w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi. 4 900,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-06-03
do umowy nr IR.638.2020
2020-06-03-2020-06-08 Aneks rozszerzający zakres umowy UG.IR./638/2020 z dn. 08 maja 2020 r. 1 500,00 Aneks do umowy
PR.639.2020 2020-05-11 2020-05-08 - 2020-05-13 Uslugi Grawerskie Magdalena Szczepaniak, ul. Ruchliwa 20, 02-182 Warszawa
NIP: 5211213250
wykonanie grawerowania tekstu na plakietce pamiątkowej z okazji 100. rocznicy urodzin mieszkańców gminy Michałowice 80,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.640.2020 2020-05-11 2020-05-08 - 2020-05-13 PPH Calino Barbara Połulich, ul. Ruchliwa 20, 02-182 Warszawa
NIP:
wykonanie 2 plakietek pamiątkowych w etui ze znaczkiem zawierającym herb Gminy Michałowice 66,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.641.2020 2020-05-11 2020-05-04 - 2020-05-04 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
zakup materiałów na strefy rekreacji i place zabaw 414,94 Zamówienie / Zlecenie
KS.642.2020 2020-05-12 2020-02-17 - 2020-12-20 Stowarzyszenie "Przyjazne Jutro", ul. Mikołaja Reja 1 lok. 1, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: Czas na historię określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 02.03.2020 r. i aktualizacji złożonej w dniu 07.05.2020 r. 7 700,00 Umowy dotacyjne
IT.643.2020 2020-05-12 2020-05-07 - 2021-05-12 HitMe.pl Marek Bajerski, ul. Franciszka Mamuszki lok. 17A, 80-178 Gdańsk
NIP: 8792487067
Zakup usług hostingowych. 1 990,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.644.2020 2020-05-12 2020-02-17 - 2020-12-31 SKF ANPREL KP AMT Nowa Wieś, ul. Wiśniowa 1, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznegozgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: Na Orliku na sportowo, czyli życie gminy w ruchu określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 05.03.2020 r. i aktualizacji złożonej w dniu 04.05.2020 r. 30 000,00 Umowy dotacyjne
PR.645.2020 2020-05-12 2020-05-04 - 2020-05-29 Creative Intersections Laboratory Paulina Niebrzydowska, ul. Nadarzyńska 45, 05-806 Komorów
NIP: 5342426779
umowa licencyjna na korzystanie z autorskich praw majątkowych do wykorzystywania materiałów źródłowych (autorskich grafik wektorowych) dla potrzeb animacji komputerowej pt. "Rozlicz PIT w Gminie Michałowice"oraz modyfikacji tekstów grafik. 615,00 Umowa licencyjna
KS.646.2020 2020-05-12 2020-02-17 - 2020-07-31 Polskie Zrzeszenie Instruktorów Rowerowych, ul. Słoneczna 2 lok. a, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: Rowerem zdrowo i bezpiecznie w Gminie Michałowice, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 09.03.2020 r. i aktualizacji złożonej w dniu 11.05.2020 r. 1 500,00 Umowy dotacyjne
PR.647.2020 2020-05-12 2020-05-18 - 2020-12-15 MARCIN BÓJKO, Autofokus, ul. Szkolna 59, 05-816 Michałowice
NIP:
Wykonywanie fotografii na potrzeby gminy Michałwocie. Będą one wykorzytsywane w celach promcyjnych gminy, w mediach elektronicznych oraz wydawnictwach gminnych. 1 260,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-07-28
do umowy nr PR.647.2020
2020-07-02-2020-12-24 wykonywanie zdjeć na potrzeby gminy Michałowice 3 740,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2020-09-01
do umowy nr PR.647.2020
2020-09-01-2020-12-23 Wykonywanie zdjęć na potrzeby gminy 5 000,00 Aneks do umowy
PR.648.2020 2020-05-12 2020-05-12 - 2020-12-23 POP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Bohaterów Warszawy 4, 05-800 Pruszków
NIP: 5342517430
Emisja materiałów informacyjnych dotyczacych gminy Michałowice, w tym wywiadów z Panią wójt na antenie Pop Radia oraz umieszczanie ich na stronie interentowej radia. 6 400,00 Umowa zlecenie
IR.649.2020 2020-05-12 2020-05-15 - 2020-08-28 Dariusz Placzyński Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji rozdzielnicy głównej i rozdzielnicy GK instalacji elektrycznych w ZSO w Komorowie. 6 642,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-11-10
do umowy nr IR.649.2020
2020-11-12-2020-12-15 Aneks do umowy dotyczącej wykonaia dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla modernizacji rozdzielnicy głownej i rozdzielnicy GK instalacji elektrycznych w ZSO w Komorowie (zmiana terminu realizacji cześci umowy - uzgodnienia) 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2020-12-15
do umowy nr IR.649.2020
2020-05-15-2020-12-23 Aneks wydłużający termin realizacji (z 15 grudnia do 23 grudnia) 0,00 Aneks do umowy
KS.650.2020 2020-05-12 2020-02-17 - 2020-12-31 Towrzystwo Przyjaciół Miasta Ogródu Komorów „KOMOROWIANIE”, ul. Ceglana 29, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: Spotkajmy się określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 09.03.2020 r. i aktualizacji złożonej w dniu 11.05.2020 r. 22 000,00 Umowy dotacyjne
KS.651.2020 2020-05-13 2020-02-17 - 2020-12-31 FUNDACJA KRAINA OZA, ul. Wiejska 5, 05-802 Pruszków
NIP: 5342493422
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: Aktywnie 2020 – zajęcia sportowe BOCCIA dla dzieci i młodzieży z autyzmem, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 09.03.2020 r. i aktualizacji złożonej w dniu 12.05.2020 r. 27 000,00 Umowy dotacyjne
FZ.652.2020 2020-05-13 2020-05-13 - 2020-07-10 MM CONSULT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Płocka 15 C lok. 4, 01-231 Warszawa
NIP: 5272912031
Opracowanie na rzecz Gminy Muichałowice dokumentu pn. "Strategia rozwoju elektromobilności dla gminy Michałowice na lata 2020- 2040" 49 569,00 Umowa o dzieło
FZ.653.2020 2020-05-13 2020-05-13 - 2020-06-15 ALCYONA Firma Doradcza Marzena Wistuba-Wesołek, ul. Dębowa 3 lok. 4, 44-246 Palowice
NIP: 6422459994
Opracowania dokumentacji aplikacyjnej (tj. wniosku o dofinansowanie, Studium Wykonalności Inwestycji i innych niezbędnych załączników wymaganych na etapie przygotowania aplikacji a określonych w Regulaminie konkursu do dofinasowania) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020: Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, typ projektów: Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych, RPMA.05.03.00-IP.01-14-105/20 35 055,00 Umowa zlecenie
GK.654.2020 2020-05-14 2020-05-15 - 2020-09-30 Wod-Kan-Bruk, ul. Łomnica 39, 08-430 Żelechów
NIP:
Przebudowa rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki – etap IIIb – część I 1 469 670,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2020-09-28
do umowy nr GK.654.2020
2020-05-15-2020-11-30 Przebudowa rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki – etap IIIb – część I, 0,00 Aneks do umowy
GK.655.2020 2020-05-14 2020-05-15 - 2020-09-30 Firma Hydrotechniczno-Budowlana "HYDRODOM" Ireneusz Getka, 08-470 Tarnów
NIP:
Przebudowa rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki – etap IV – część II 238 177,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2020-09-28
do umowy nr GK.655.2020
2020-05-15-2020-11-16 Przebudowa rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki – etap IV – część II 0,00 Aneks do umowy
GK.656.2020 2020-05-14 2020-05-14 - 2020-05-23 Marek Juchniewicz Remont pompy ściekowej zatapialnej w przepompowni ścieków przy ul. Głównej przy OSP w Nowej Wsi w ramach zadania budżetowego: "Bieżące remonty na SUW i przepompowni ścieków" 3 444,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.657.2020 2020-05-14 2020-04-30 - 2020-04-30 Flint Sp. z o.o., ul. Powązkowska 59E, 01-728 Warszawa
NIP: 1180004128
Usunięcie usterki ekspresu do kawy stanowiącego wyposażenie gabinetu Pani Wójt Urzędu Gminy Michałowice 135,30 Zamówienie / Zlecenie
OA.658.2020 2020-05-14 2020-05-04 - 2020-05-04 FUNDACJA ARGENTA, ul. ge. Jarosława Dąbrowskiego 225/243/215, 93-231 Łódź
NIP:
Zakup maseczek ochronnych dla pracowników Urzędu Gminy w Michałowicach celem zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa 3 025,80 Zamówienie / Zlecenie
GK.659.2020 2020-05-15 2020-05-15 - 2020-05-15 P.P.H.U. "MAXDROGI" DAWID RAKOCZY, ul. JÓZEFA HALLERA 7, 43-300 BIELSKO-BIAŁA
NIP:
wykonanie pomiaru sprawdzenia widoczności na przejeździe kolejowym: skrzyzowanie z ul. Ryżową w Opaczy-Kolonii i skrzyżowanie z ul. Kolejową w Komorowie 1 463,70 Zamówienie / Zlecenie
GR.660.2020 2020-05-15 2020-05-15 - 2020-05-20 Przegląd Regionlany, ul. Sierakowskiego 12a, 05-500 Piaseczno
NIP: 1231415150
wykaz nr 1/2020 nieruchomości gminne na dzierżawę na 2020 83,64 Zamówienie / Zlecenie
IT.661.2020 2020-05-15 2020-05-15 - 2020-06-05 COCON SYSTEMY KOMPUTEROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Dworcowa 10A, 46-300 Olesno
NIP:
Zakup 5 zestawów komputerowych. 18 443,80 Zamówienie / Zlecenie
GK.662.2020 2020-05-18 2020-05-15 - 2020-12-31 PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
NIP: 9462593855
Umowa usunięcia kolizji nr 17/PGE-OW/RE-1/RM/2020 w zakresie przełożenia urządzeń elektroenergetycznych w ul. Wrzosowej i ul. Różanej w m. Komorów. 0,00 Umowa/Porozumienie - bez kosztowe
IT.663.2020 2020-05-18 2020-05-19 - 2021-05-22 PIRXON SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk
NIP:
Zakup systemu do inwentaryzacji środków trwałych wraz z dostawą urządzeń, wdrożeniem i szkoleniami. 41 631,80 Umowa zakupu
OA.664.2020 2020-05-18 2020-05-15 - 2020-05-21 MULTIPLANTA Dariusz Cegłowski, ul. Warecka 110, 05-604 Jasieniec
NIP: 5341380176
Wykonanie usługi nasadzenia roślin jednorocznych 1 620,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.665.2020 2020-05-18 2020-05-18 - 2020-06-30 SECURITUM SZKOLENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Siostry Zygmunty Zimmer 5, 30-441 Kraków
NIP:
Książka: bezpieczeństwo aplikacji webowych. 119,10 Zamówienie / Zlecenie
OA.666.2020 2020-05-18 2020-05-18 - 2020-06-15 TRONIX S.C., ul. Jana Brożka 26, 01-451 Warszawa
NIP:
Montaż pompy do brudnej wody celem odprowadzania wód opadowych z terenu parkingu oraz budynku Urzędu Gminy Michałowice 16 974,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.667.2020 2020-05-18 2020-05-18 - 2020-05-26 Zakład Usługowo-Projektowo-Produkcyjny DROMARK, ul. J Sułkowskiego 4a, 05-820 Piastów
NIP:
wykonanie tabliczek Uwaga wiewiórki i Uwaga jeże 9 778,50 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.668.2020 2020-05-18 2020-05-18 - 2020-05-26 Zakład Usługowo-Projektowo-Produkcyjny DROMARK, ul. J Sułkowskiego 4a, 05-820 Piastów
NIP:
Wykonanie tabliczek posprzątaj po swoim psie 3 111,90 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.669.2020 2020-05-18 2020-05-18 - 2020-05-20 GRO-Instal Krzysztof Grobelny, ul. Polna 5A, 05-806 Nowa Wieś
NIP: 5341907689
wykonanie uruchomienia instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z wymiana uszczelek na obiegu wodnym w budynku sanitariatów na strefie rekreacji przy ul. Spacerowej w Nowej Wsi 615,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.670.2020 2020-05-18 2020-05-18 - 2020-07-20 SYSKA RYSZARD "HERKULES", ul. Śląska 41A, 32-500 Chrzanów
NIP:
dostawa i montaż urzadzeń siłowni plenerowej 5 373,40 Zamówienie / Zlecenie
GK.671.2020 2020-05-19 2020-05-15 - 2020-06-29 ARKADIUSZ MERCHEL ARKOM PROJEKT, ul. Ireny 126, 05-800 Pruszków
NIP:
Wykonanie projektu Robót Geologicznych - wykonanie otworu małośrednicowego rozpoznawczego celem rozpoznania budowy geologicznej na działce nr ewid. 326 w Pęcicach 7 503,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.672.2020 2020-05-19 2020-05-20 - 2020-10-20 IN TEC PLAN Marek Krawczyk Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę lub budowę (w zależności od zakresu opracowywanej dokumentacji) drogi, ul. Wspólnej (na odcinku od ul. Polnej do ul. Granicznej) w miejscowości Granica, gmina Michałowice w ramach zadania budżetowego pn. „Przebudowa ul. Wspólnej w Granicy i Nowej Wsi” 19 680,00 Umowa zlecenie
IT.673.2020 2020-05-19 2020-05-19 - 2020-05-19 Tomasz Matysiak BTM-KOM, ul. Przemysłowa lok. 22, 21-400 Łuków
NIP: 8252026109
Zakup aparatów telefonicznych telefonii voIP 1 854,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.674.2020 2020-05-19 2020-05-19 - 2020-06-26 Andrzej ANKOR- Korniluk wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości okeślających wartość działek do opłaty planistycznej 2 706,00 Umowa zlecenie
GR.675.2020 2020-05-19 2020-05-19 - 2020-05-29 Andrzej ANKOR- Korniluk opinia określająca wartość 1m/2 za grunty przeznaczone pod drogi publiczne 615,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.676.2020 2020-05-19 2020-05-19 - 2020-09-30 Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych "Kujawski-Nosecki-Kunicki" s.c., ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 27 lok. 28, 05-800 Pruszków
NIP: 5340006984
potwierdzenie stanu zajęcia nieruchomości pod drogi gminne 42 435,00 Umowa o dzieło
Aneks nr 1
z dnia 2020-09-11
do umowy nr GR.676.2020
2020-09-11-2020-09-11 anek do umowy nr 676/20 wnosi zmiejszenie kwoty przedmiotu umowy na wartośc 40 344,00 zł z powodu wyłączenie z opracowania geodezyjnego jednej z działek nr 452 położonej w komorowie wykreśla sie poz. 15 z regulacji. -1 700,00 Aneks do umowy
OŚ.677.2020 2020-05-19 2020-05-19 - 2020-05-28 SORTED So. z o. o., ul. Wschodnia 27 B, 05-500 Chyliczki
NIP: 9521795604
remont elementów systemu nawodnienia na rabatach wokół Pomnika Pamięci 1 + przegląd systemu 5 535,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.678.2020 2020-05-19 2020-05-22 - 2020-11-30 MARWELL Paweł Orliński, ul. Sportowa 24, 05-462 Wiązowna
NIP:
Konserwacja nawierzchni boisk na strefach rekreacji, placach zabaw oraz boisku „Orlik” na terenie Gminy Michałowice” 38 286,20 Zamówienie / Zlecenie
PR.679.2020 2020-05-20 2020-05-18 - 2020-06-15 KAMDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Świecka 8, 85-040 Bydgoszcz
NIP:
Wykonanie i dostarczenie upominków odblaskowych z logiem gminy Michałowice 2 688,78 Zamówienie / Zlecenie
PR.680.2020 2020-05-20 2020-05-20 - 2020-06-15 MARCIN STADNICKI MS Trade, ul. Skotnicka 175, 30-394 Kraków
NIP:
Wykonanie i dostareczenie upominków promocyjnych z logiem gminy Michałowice 2 629,13 Zamówienie / Zlecenie
IR.681.2020 2020-05-20 2020-05-20 - 2020-06-05 Budownictwo Paweł Chojecki, ul. Robotnicza 39A, 05-800 Pruszków
NIP: 5341077644
Wykonanie dokumentacji przetargowej /przedmiary,kosztorysy inwestorskie, specyfikacje / na modernizację obiektów szkolnych w Nowej Wsi 2 460,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.682.2020 2020-05-20 2020-05-20 - 2020-06-22 usługi geodezyjne Witold Wielgosz, ul. wiejska 9, 05816 Reguły
NIP: 5341190085
Wykonanie mapy do celów projektowych dla działki ewid. nr 543/1 w Granicy (teren szkoły. 1 476,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.683.2020 2020-05-20 2020-05-20 - 2020-06-05 Antare Sp z o.o., ul. Białobrzeska 15, 02-370 Warszawa
NIP: 7010904008
Wykonanie herbu Gminy Michałowice celem zainstalowania na zewnątrz budynku Urzędu Gminy w Michałowicach 184,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.684.2020 2020-05-20 2020-05-22 - 2020-05-31 TRONIX S.C., ul. Jana Olbrachta 58A lok. 173, 01-111 Warszawa
NIP: 5272306543
Wykonanie ozonowania klimatyzacji oraz pomieszczeń Urzędu Gminy w Michałowicach, celem ochrony pracowników oraz mieszkańców przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 23 985,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.685.2020 2020-05-21 2020-05-19 - 2020-06-30 X PRO-MOTION KRZYSZTOF SCHÖN, ul. Mikołaja Kopernika 45 lok. 9, 44-117 Gliwice
NIP:
wykonanie i dostarczenie upominków promocyjnych z logo gminy - kubki 1 871,20 Zamówienie / Zlecenie
FZ.686.2020 2020-05-22 2020-05-22 - 2020-12-31 Joanna Lisowska Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
IR.687.2020 2020-05-22 2020-05-25 - 2020-06-01 Budownictwo Paweł Chojecki, ul. Robotnicza 39A, 05-800 Pruszków
NIP: 5341077644
Wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego przebudowy instalacji systemu sygnalizacji pozaru w budynku w Michałowicach, ul. Raszyńska 34. 676,50 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.688.2020 2020-05-22 2020-05-22 - 2020-06-30 Marcin Gil dotacja na zdjęcie i utylizację azbestu 4 612,50 Umowy dotacyjne
IT.689.2020 2020-05-25 2020-05-25 - 2020-05-25 CORSOFT, Andrzej Korzeniewski, ul. Trzykotki 6, 04-727 Warszawa
NIP: 9521760511
Rozszerzenie subskrypcji pakietu office business o dodatkowe 5 stanowisk 2 072,55 Zamówienie / Zlecenie
GR.690.2020 2020-05-25 2020-05-25 - 2020-08-14 Usługi Geodezyjne GEOMAR Marcin Baranowski, ul. Nadbrzeżna 34C lok. 113, 05-850 Ożaów Mazowiecki
NIP: 8521411879
aktalizacja ewidencji gruntów w celu ustalenia poprawnego przebiegu gra nic pomiędzy dz. 616/3 i 616/9 w regułąch oraz działką nr 616/8 i 616/10 połozoną w Regułach 6 150,00 Umowa zlecenie
GK.691.2020 2020-05-25 2020-05-22 - 2020-09-20 usługi geodezyjne Witold Wielgosz, ul. wiejska 9, 05816 Reguły
NIP: 5341190085
wykonanie wyznaczenia punktów granicznych dz. 84/12 położonej w Pęcicach Małych przy ul. Skowronków celem przestawienia ogrodzenia 3 075,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.692.2020 2020-05-25 2020-05-22 - 2020-09-30 MT-Projekt Sp. z .o.o., ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9, 05-600 Grójec
NIP: 7972068087
Opracowanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę sieci teletechnicznej w ul. Bodycha” 14 760,00 Umowa zlecenie
FZ.693.2020 2020-05-26 2020-05-26 - 2020-12-31 Maria Mroczek Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
FZ.694.2020 2020-05-26 2020-05-26 - 2020-12-31 Joanna Otto Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OA.695.2020 2020-05-26 2020-05-26 - 2020-06-19 TRONIX S.C., ul. Jana Brożka 26, 01-451 Warszawa
NIP: 5272306543
Montaż systemu nawadniania roślin na tarasie zewnętrznym budynku Urzędu Gminy w Michałowicach 2 164,80 Zamówienie / Zlecenie
GR.696.2020 2020-05-26 2020-05-26 - 2020-05-26 Przegląd Regionlany, ul. Sierakowskiego 12a, 05-500 Piaseczno
NIP: 1231415150
Ogłoszenie przegląd regionalny 125,46 Zamówienie / Zlecenie
GK.697.2020 2020-05-26 2020-05-26 - 2020-06-04 NAPARTY Usługi Wodno-Kanalizacyjne Janusz Naparty, ul. Piaskowa 2, 05-870 Błonie
NIP: 5291288237
wymiana przyłącza wod. do dz. nr ewid. 100 w Pęcicach Małych18450 18 450,00 Umowa zlecenie
OŚ.698.2020 2020-05-26 2020-05-26 - 2020-06-22 KRZYSZTOF PĘCZAK ELPEN, ul. Trójkątna 3, 05-804 Pruszków
NIP: 5341068355
wykonanie zasilenia do pompy pływajacej na zbiorniku wodnym w Komorowie przy ul. Turystycznej. 3 431,70 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.699.2020 2020-05-26 2020-05-26 - 2020-06-22 KRZYSZTOF PĘCZAK ELPEN, ul. Trójkątna 3, 05-804 Pruszków
NIP: 5341068355
wykonanie zasilenia do pompy pływajacej na zbiorniku w parku w Regułach 2 816,70 Zamówienie / Zlecenie
GK.700.2020 2020-05-26 2020-05-27 - 2020-06-29 Specjalistyczna Pracownia Projektowa WAGA-BART ZBigniew Bartosik, ul. Wojciechowskiego 37 lok. 4, 02-495 Warszawa
NIP: 5220050095
Opracowanie zgłoszenia prac w trybie art. 118 Ustawy o ochronie przyrody oraz wykonanie badania namułu zbiornika wodnego w Komorowie Wsi na rzece Utracie w zakresie 6 próbek zlokalizowanych w różnych częściach zbiornika oraz dodatkowo 2 próbek z rowu A i B w ramach zadania budżetowego: „Modernizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi”. Dla każdej próbki określone zostaną następujące stężenia: nikiel, cynk, ołów, miedź, kadm, chrom, kobalt, rtęć, suma węglowodorów ropopochodnych (C6 – C12). Badania zostaną wykonane przez laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji. 13 284,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.701.2020 2020-05-27 2020-05-27 - 2020-12-18 JKM MIREX Sp. z o.o., ul. Czerwona 9, 96-100 Skierniewice
NIP:
Remont chodników, wjazdów i parkingów na terenie Gminy Michałowice 215 687,00 Umowa o roboty budowlane
FZ.702.2020 2020-05-27 2020-05-27 - 2020-12-31 Jan Gorzkowski Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OA.703.2020 2020-05-27 2020-05-21 - 2020-05-22 NS Capital Group Sp. z o.o., ul. 3 Maja 75, 05-800 Pruszków
NIP: 5342434112
Pranie obrusów wykorzystywanych podczas imprez oraz uroczystości organizowanych przed Gminę Michałowice 201,27 Zamówienie / Zlecenie
OC.704.2020 2020-05-27 2020-05-27 - 2020-06-30 Oddział Wojewódzki ZOSP RP Warszawa, ul. Markowska 18A, 03-742 Warszawa
NIP:
Sprzęt i wyposażenie ratowniczo - gaśnicze na wyposażenie OSP w Nowej Wsi 24 529,80 Zamówienie / Zlecenie
GK.705.2020 2020-05-27 2020-05-27 - 2020-12-15 Biuro Usług Projektowych "KANPRO" inż. Jan Wojcieski, ul. Radzymińska 36/38/40 lok. 11, 03-752 Warszawa
NIP: 5361005286
wykonanie dok. proj.kosztor. budowy zdroju czerpalnego ze studz. wod. przy ul. Kasztanowej w Michałowicach-Wsi 7 872,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-12-15
do umowy nr GK.705.2020
2020-12-15-2020-12-31 Zmiana do zlecenia GK.705.2020 z 27.05.2020 - zmiana terminu wykonania 7 872,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2020-12-31
do umowy nr GK.705.2020
2020-12-31-2021-02-15 Zmiana do zlecenia GK.705.2020 z 27.05.2020 r. - zmiana terminu 7 872,00 Aneks do umowy
OA.706.2020 2020-05-27 2020-05-27 - 2020-08-10 ProArt Czesław Kosmaty, ul. Rynkowa 14 lok. b, 05-816 Michałowice
NIP: 5340015552
Oklejenie folią siatkową czterech szyb okiennych w nowo zaadoptowanym pomieszczeniu na parterze budynku Urzędu Gminy w Michałowicach 369,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.707.2020 2020-05-27 2020-05-27 - 2020-06-05 Biuro Handlowo-Projektowe Bartosz Sikora, ul. Jerzmanowska 17G/2, 54-530 Wrocław
NIP:
Zakup słupków przemysłowych stalowych z taśmą 9m celem dokonywania odgrodzeń na parkingu przed budynkiem Urzędu Gminy w Michałowicach, jak również we wnętrzu budynku 4 001,16 Zamówienie / Zlecenie
IT.708.2020 2020-05-27 2020-05-27 - 2020-05-27 CORSOFT, Andrzej Korzeniewski, ul. Trzykotki 6, 04-727 Warszawa
NIP: 9521760511
Zakup rocznej licencji oprogramowania do zdalnej pomocy informatycznej 1 199,25 Zamówienie / Zlecenie
PR.709.2020 2020-05-28 2020-05-18 - 2020-06-18 DB PRINT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Chrzanowska 32, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP:
Gmina Michałowice zleca wykonanie druku i składu Gminnego Biuletynu Informacyjnego nr 2/2020. 7 626,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.710.2020 2020-05-28 2020-05-28 - 2021-12-31 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, ul. Stawki 2, 00 964 Warszawa
NIP:
Realizacja projektu Edukacyjna Sieć Antysmogowa 19 621,60 Zamówienie / Zlecenie
PR.711.2020 2020-05-28 2020-05-18 - 2020-05-28 Dorota Zglińska Przeprowadzenie badania ankietowego wśród 50 osób, dotyczącego rozwoju e-usług na terenie Gminy Michałowice. 500,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.712.2020 2020-05-28 2020-06-01 - 2020-11-30 Marek Długołęcki Konserwacja i obsługa serwisowa 21 rowerów będących własnością Gminy Michałowice. 12 923,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.713.2020 2020-05-28 2020-05-20 - 2020-07-31 Uczniowski Klub Sportowy w Nowej Wsi, ul. Główna 96, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Powrót do sportu po pandemii” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 19 maja 2020 r. - art. 19a 7 960,00 Umowy dotacyjne
GK.714.2020 2020-05-28 2020-05-29 - 2020-10-30 PAULOKOP PAWEŁ PIETRUSZKA, ul. GRODZISKA 21, 05-830 STARA WIEŚ
NIP: 5342577395
Równanie i profilowanie dróg na terenie Gminy Michałowice 125 417,00 Umowa o roboty budowlane
GK.715.2020 2020-05-28 2020-05-29 - 2020-08-31 POMP 4 EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wólczyńska 321, 01-919 Warszawa
NIP: 1182043552
Dostawa wody, eksploatacja, obsługa i utrzymanie w gotowości stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej położonej na terenie gminy Michałowice wraz z wymianą wodomierzy 174 363,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-07-29
do umowy nr GK.715.2020
2020-09-25-2020-09-25 Dostawa wody, eksploatacja, obsługa i utrzymanie w gotowości stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej położonej na terenie gminy Michałowice wraz z wymianą wodomierzy 17 436,30 Aneks do umowy
OA.716.2020 2020-05-29 2020-05-28 - 2020-06-05 Kom-Pap Office Partners Marian Stępień, ul. Niepołomicka 6, 93-467 Łódź
NIP:
Zakup ręcznej drukarki etykiet - sołectwo Michałowice 174,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.717.2020 2020-05-29 2020-05-27 - 2020-05-28 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
wykonanie wiązanki okolicznościowej w barwach białych i czerwonych z szarfą biało-czerwoną z napisem „Wójt, Radni i Mieszkańcy Gminy Michałowice” na grób Wójta Gminy Michałowice, Romana Lawrence z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego 200,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.718.2020 2020-06-01 2020-05-29 - 2020-12-31 Andrzej Więch Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
GK.719.2020 2020-06-01 2020-06-01 - 2020-06-08 Marek Juchniewicz Usunięcie awarii szafy sterowniczej w przepompowni przy ul. Jesiennej w Nowej Wsi, gmina Michałowice w ramach zadania budżetowego: "Bieżące remonty na SUW i przepompowni ścieków" 670,35 Zamówienie / Zlecenie
OA.720.2020 2020-06-02 2020-05-28 - 2020-05-28 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup rośliny doniczkowej oraz podłoża do roślin celem wymiany nasadzeń w donicach na I piętrze budynku Urzędu Gminy w Michałowicach 108,90 Zamówienie / Zlecenie
OA.721.2020 2020-06-02 2020-06-01 - 2020-06-01 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup termowentylatora celem doposażenia nowo zaadoptowanego pomieszczenia na parterze budynku Urzędu Gminy w Michałowicach 109,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.722.2020 2020-06-03 2020-06-18 - 2020-08-28 DOMINIKA ROSIŃSKA, ul. Bolesława Prusa 43 lok. 136, 05-800 Pruszków
NIP: 8241778308
Przeprowadzenie 10 zajęć ruchowych Nordic Walking dla seniorów mieszkajacych w Gminie Michałowice 1 200,00 Umowa zlecenie
GK.723.2020 2020-06-03 2020-06-05 - 2020-11-30 Leon Szeląg Płukanie, czyszczenia, udrażniania oraz monitoring sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowice 199 692,00 Umowa zlecenie
OŚ.724.2020 2020-06-03 2020-06-03 - 2020-06-03 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
zakup materiałów na place zabaw, strefy rekreacji i orlik 682,49 Zamówienie / Zlecenie
GR.725.2020 2020-06-04 2020-06-04 - 2020-08-10 Usługi Geodezyjne GEOMAR Marcin Baranowski, ul. Nadbrzeżna 34C lok. 113, 05-850 Ożaów Mazowiecki
NIP: 8521411879
Wykonanie dokumentacji geodezyjnej w celu ustalenia zgodności przebiegu granic nieruchomości oznaczonych zgodnie z operatem KEM-RED-161/00 w Regułąch działki KOWR 19 680,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-09-30
do umowy nr GR.725.2020
2020-09-30-2020-09-30 Aneks do umowy UG-GR/725/2020 przedłużający termin do 15 grudnia 20202 i zwiększający kwote wynagrodzenia o 3690 złotych brutto 3 690,00 Aneks do umowy
GR.726.2020 2020-06-04 2020-06-04 - 2020-09-30 Usługi Geodezyjne Izabela Nawro, ul. Kawy 42 lok. 4, 01-496 warszawa
NIP: 5221045995
wykonanie mapy ze wstepnym projektem podziału dla dz. ewid. nr. 110/1 w celu wydzielenia cześci nieruchomości pod drogę publiczną ul. Wąską w Granicy 2 214,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.727.2020 2020-06-04 2020-05-18 - 2020-12-24 MAriusz Marcysiak Wykonywanie fotografii na potrzeby gminy Michałwocie. Będą one wykorzytsywane w celach promcyjnych gminy, w mediach elektronicznych oraz wydawnictwach gminnych. 1 260,00 Umowa o dzieło
Aneks nr 1
z dnia 2020-07-02
do umowy nr PR.727.2020
2020-07-02-2020-12-24 Wykonywanie fotografii na potrzeby gminy, 3 740,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2020-09-01
do umowy nr PR.727.2020
2020-09-01-2020-12-23 Wykonywanie zdjec na potrzeby gminy 10 000,00 Aneks do umowy
OŚ.728.2020 2020-06-04 2020-05-29 - 2020-06-16 Agnieszka Sopel - "ASFoto", ul. Jana Sobieskiego 11, 37-500 Jarosław
NIP:
wykonanie odtworzenia nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw przy ul. Ryzowej w Opaczy-Kolonii 9 100,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.729.2020 2020-06-04 2020-06-03 - 2020-07-31 PROTECTIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Walerego Wróblewskiego 18 lok. 606, 93-578 Łódź
NIP:
Usługa wykonania audytu infrastruktury teleinformatycznej. 9 457,47 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.730.2020 2020-06-04 2020-06-04 - 2020-06-26 MULTIPLANTA Dariusz Cegłowski, ul. Warecka 110, 05-604 Jasieniec
NIP: 5341380176
Wykonanie nasadzeń przy dziennym domu seniora w Komorowie. 69 184,80 Zamówienie / Zlecenie
GK.731.2020 2020-06-05 2020-06-04 - 2020-07-31 Małgorzata Szymańska prowadząca działalność gospodarczą pn: Zakład Usług Terenowych, Budowlanych i Porządkowych "MARGOT" Małgorzata Szymańska, ul. Pasaż Ursynowski 11, 02-784 Warszawa
NIP: 5210128223
wykonanie dwóch progów spowalniających w ul. Starego Dębu w Komorowie Wsi 21 728,40 Umowa o roboty budowlane
IR.732.2020 2020-06-05 2020-06-05 - 2020-07-15 SAAR ARCHITEKCI - MGR INŻ. ARCH. RADOSŁAW SADOWSKI, ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa
NIP: 9521795604
Opracowanie dokumentacji projektowej dla wiat rowerowych przy Szkole w Nowej Wsi 19 926,00 Umowa zlecenie
OA.733.2020 2020-06-08 2020-06-08 - 2020-06-18 Włodzimierz Kostera Sprzątanie świetlicy w Komorowie ul. Kaliszany 18 7 980,00 Umowa zlecenie
OŚ.734.2020 2020-06-08 2020-05-22 - 2020-05-25 DETROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Staszica 36 Rzuców
NIP: 6010089855
zebranie ziemi, wyzóz ziemi, nawizienie i rozplantowanie ziemi Fregaty Reguły 7 170,00 Zamówienie / Zlecenie
PS.735.2020 2020-06-08 2020-06-03 - 2020-12-24 Marcin Napierała korekta tekstów wydawnictw gminy Michałowice, w tym Biuletynu Informacyjnego Gminy Michałowice. 3 044,51 Zamówienie / Zlecenie
FZ.736.2020 2020-06-08 2020-06-08 - 2020-12-31 Hanna Majkowska Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OA.737.2020 2020-06-08 2020-06-02 - 2020-06-02 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup wkładek do drzwi, celem wykorzystania przez konserwatora Urzędu Gminy Michałowice 238,00 Zamówienie / Zlecenie
AB.738.2020 2020-06-08 2020-06-04 - 2020-11-30 SART Sp. z o.o., ul. Czerwonych Maków 11, 05-800 Pruszków
NIP: 5342504232
Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania terenu i budynku świetlicy wiejskiej w ramach zadania: Budowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach 76 260,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.739.2020 2020-06-09 2020-06-03 - 2020-06-15 DELTA CERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Powstańców Listopadowych 29C lok. 7, 35-606 Rzeszów
NIP: 8133701898
zakup i miontaż zestawu zabawowego na palcu zabaw przy ul. Ryżowej w Opacz-Kolonii 35 547,00 Umowa zlecenie
OŚ.740.2020 2020-06-09 2020-06-09 - 2020-06-30 GRZEGORZ DYJA "HYDROOGRÓD", ul. Prawnicza 64, 02-495 Warszawa
NIP:
dostawa i montaz agregatu fontannowego FJ600 z oświetleniem autozmiennym oraz kablem zasilającym , zestawu kotwiacego na zbiornik wodny przy placu zabaw w Komorowie przy ul. Turystycznej 5 100,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.741.2020 2020-06-09 2020-06-09 - 2020-06-30 GRZEGORZ DYJA "HYDROOGRÓD", ul. Prawnicza 64, 02-495 Warszawa
NIP: 5260051066
dostawa i montaz agregatu fontannowego FJ600 z oświetleniem autozmiennym oraz kablem zasilającym , zestawu kotwiacego na zbiornik wodny przy placu zabaw w parku w Regułąch przy ul. Wiejskiej 5 100,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.742.2020 2020-06-09 2020-06-05 - 2020-06-15 GRE-ROB Import Export S.C., ul. Modularna 12 lok. 408, 02-238 Warszawa
NIP: 5222740450
dostawa środkó czystości na boisko Orlik w Sokołowie i strefę rekraecji w Nowej Wsi 411,25 Zamówienie / Zlecenie
OA.743.2020 2020-06-09 2020-06-03 - 2020-06-04 Tom-Car Tomasz Kuciński, ul. Klonowa 17, 05-816 Opacz Kolonia
NIP: 5342084333
Naprawa samochodu służbowego marki Skoda Superb o nr rejestracyjnym WPR 88827, z uwagi na awarię 2 551,50 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.744.2020 2020-06-09 2020-06-02 - 2020-06-30 Michał Łupienko dotacja na zdjęcie i utylizację azbestu Michałowice ul. Wersoła 14 9 000,00 Umowy dotacyjne
OA.745.2020 2020-06-09 2020-06-03 - 2020-06-03 MERIDA Sp. z o.o., ul. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław
NIP: 8990024020
Zakup środków dezynfekcyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Michałowice, celem zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa 257,07 Zamówienie / Zlecenie
FZ.746.2020 2020-06-09 2020-06-09 - 2020-12-31 Jadwiga Karczmarczyk Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OA.747.2020 2020-06-09 2020-06-04 - 2020-06-04 MERIDA Sp. z o.o., ul. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław
NIP: 8990024020
Zakup środków dezynfekcyjnych, rękawic i art. przemysłowych wykorzystywanych do utrzymania i dezynfekcji pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi 331,31 Zamówienie / Zlecenie
OA.748.2020 2020-06-09 2020-06-04 - 2020-06-04 MERIDA Sp. z o.o., ul. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław
NIP: 8990024020
Zakup środków dezynfekcyjnych, rękawic i art. przemysłowych wykorzystywanych do utrzymania i dezynfekcji pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Opaczy-Kolonii 332,72 Zamówienie / Zlecenie
GK.749.2020 2020-06-10 2020-07-01 - 2020-08-05 NIVUS Sp zo.o., ul. Hutnicza 3/B lok. 18, 81-212 Gdynia
NIP:
wypożyczenie dwóch zestawów przepływomierzy PCM na okres 5 tygodni wraz z montażem i dojazdem 16 974,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.750.2020 2020-06-10 2020-06-08 - 2020-06-08 MERIDA Sp. z o.o., ul. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław
NIP: 8990024020
Zakup środków dezynfekcyjnych i art. przemysłowych wykorzystywanych do utrzymania i dezynfekcji pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Pęcicach 453,70 Zamówienie / Zlecenie
KS.751.2020 2020-06-10 2020-04-28 - 2020-12-31 Klub sportowy ZDROWIE rejestr nr: 21, ul. Św. Antoniego 2, 05-816 Michałowice
NIP:
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: „1. Roztańczone Michałowice” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 11.05.2020 r. 14 200,00 Umowy dotacyjne
IT.752.2020 2020-06-10 2020-06-10 - 2020-06-10 CORSOFT, Andrzej Korzeniewski, ul. Trzykotki 6, 04-727 Warszawa
NIP: 9521760511
Przedłużenie rocznej subskrypcji programu ty CAD 2 212,77 Zamówienie / Zlecenie
OA.753.2020 2020-06-10 2020-06-08 - 2020-06-08 ABC Higiena Andrzej Gurba, Piotr Krasowski S.C., ul. Podleśna 30, 05-075 Warszawa
NIP:
Zakup środków dezynfekcyjnych i rękawic wykorzystywanych do utrzymania i dezynfekcji pomieszczeń świetlicy osiedlowej w Granicy 437,03 Zamówienie / Zlecenie
KS.754.2020 2020-06-10 2020-04-28 - 2020-12-31 Klub sportowy ZDROWIE rejestr nr: 21, ul. Św. Antoniego 2, 05-816 Michałowice
NIP:
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: „Na sportowo rosnę zdrowo” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 11.05.2020 r. 15 000,00 Umowy dotacyjne
KS.755.2020 2020-06-12 2020-04-28 - 2020-12-31 SKF ANPREL KP AMT Nowa Wieś, ul. Wiśniowa 1, 05-806 Komorów
NIP:
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: „Piłka nożna sposobem na codzienną rutynę. Nowa rzeczywistość sportu w czasie zarazy. Próba powrotu do normalności” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 14.05.2020 r. 15 000,00 Umowy dotacyjne
KS.756.2020 2020-06-12 2020-06-01 - 2020-12-31 Uczniowski Klub Sportowy "Komorów", ul. Al. Marii Dąbrowskiej 12 lok. 20, 05-806 Komorów
NIP:
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: „Prowadzenie zajęć sportowych oraz organizacja turnieju tenisa stołowego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych Gminy Michałowice” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 19.05.2020 r. 15 000,00 Umowy dotacyjne
KS.757.2020 2020-06-12 2020-04-28 - 2020-12-31 Uczniowski Klub Sportowy JAGUAR, ul. Szkolna 15, 05-816 Michałowice
NIP:
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: „Szkolenie i współzawodnictwo w piłce nożnej w duchu Fair Play” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 19.05.2020 r. 19 000,00 Umowy dotacyjne
IT.758.2020 2020-06-15 2020-06-15 - 2020-06-15 AGREGATY SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Święciechowska 36, 64-115 Wilkowice
NIP:
Wykonanie przeglądu technicznego agregatu prądotwórczego. 1 848,69 Zamówienie / Zlecenie
IR.759.2020 2020-06-15 2020-06-15 - 2020-06-15 LABORATORIUM BUDOWLANE MP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Krzysztofa Kolumba 29, 02-288 Warszawa
NIP: 5223084611
Wykonanie badań odwodnienia budynku użyteczności publicznej przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach w ramach zadania pn. Modernizacja budynku w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach. 4 674,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.760.2020 2020-06-15 2020-06-15 - 2020-12-31 Jadwiga Zakrzewska Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
GK.761.2020 2020-06-15 2020-06-16 - 2020-07-31 "MARGOT" Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych Małgorzata Szymańska w spadku, ul. PASAŻ URSYNOWSKI 11, 02784 WARSZAWA
NIP: 5210128223
Remont ulicy Letniej w Granicy 99 172,40 Umowa o roboty budowlane
SP.762.2020 2020-06-15 2020-06-16 - 2020-06-19 KRYSTYNA IWAN ~ART.SZYLD~, ul. Kościelna 13, 05-800 Pruszków
NIP: 5341272535
zakup flag Polski i UE na potrzeby organizacji „Spaceru rodzinnego przy stawach w Pęcicach”, który odbędzie się 20 czerwca 2020 r. w godzinach 10-14. 2 350,00 Umowa zlecenie
OA.763.2020 2020-06-16 2020-06-12 - 2020-06-12 Agencja Ochrony Osób i Mienia „Zubrzycki” Sp. z.o.o., ul. Łucka 18 lok. 1701 A, 00-845 Warszawa
NIP: 5272557222
Przekonfigurowanie centrali alalrmowej w budynku przy ul. Raszyńskiej 34 307,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.764.2020 2020-06-16 2020-06-09 - 2020-06-29 Piotr Wykuż Wykonywanie zadań operatora ObKW Nr 1, Nr 2, Nr 3 podczas wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28.06.2020 r. 1 050,00 Umowa zlecenie
OA.765.2020 2020-06-16 2020-06-09 - 2020-06-29 Elżbieta Dynerowicz Wykonywanie zadań operatora ObKW Nr 4 podczas wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28.06.2020 r. 350,00 Umowa zlecenie
OA.766.2020 2020-06-16 2020-06-09 - 2020-06-29 Jakub Sarnecki Wykonywanie zadań operatora ObKW Nr 7, Nr 8, Nr 9 podczas wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28.06.2020 r. 1 050,00 Umowa zlecenie
OA.767.2020 2020-06-16 2020-06-09 - 2020-06-29 Łukasz Karczewski Wykonywanie zadań operatora ObKW Nr 5 podczas wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28.06.2020 r. 350,00 Umowa zlecenie
OA.768.2020 2020-06-16 2020-06-09 - 2020-06-29 Sylwia Przygoda Wykonywanie zadań operatora ObKW Nr 6 podczas wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28.06.2020 r. 350,00 Umowa zlecenie
OA.769.2020 2020-06-16 2020-06-09 - 2020-06-29 Marta Ostaszewska Wykonywanie zadań operatora ObKW Nr 10 podczas wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28.06.2020 r. 350,00 Umowa zlecenie
OA.770.2020 2020-06-16 2020-06-09 - 2020-06-29 Sylwia Łapińska Wykonywanie zadań operatora ObKW Nr 11 podczas wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28.06.2020 r. 350,00 Umowa zlecenie
IR.771.2020 2020-06-17 2020-06-17 - 2020-07-06 Budownictwo Paweł Chojecki, ul. Robotnicza 39A, 05-800 Pruszków
NIP: 5341077644
Opracowanie dokumentacji przetargowej/przedmiary, kosztorysy inwestorskie,specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych/ na modernizację budynku przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach 2 460,00 Zamówienie / Zlecenie
BF.772.2020 2020-06-17 2020-06-09 - 2020-06-10 MEFA Sp. z o.o., ul. Grodziska 15, 05-870 Błonie
NIP: 5290009152
Zakup papieru do drukarek dla potrzeb obsługi inkasenta 1 062,72 Zamówienie / Zlecenie
FZ.773.2020 2020-06-17 2020-06-02 - 2020-06-30 Daria Kantorska Wykonywanie na rzecz Gminy Michałowice prac pomocniczych zwiazanych z opracowaniem dokumentacji projektowych dla projektów przygotowywanych do dofinansowania ze środkow zewnętrznych. 595,00 Umowa zlecenie
SP.774.2020 2020-06-17 2020-06-17 - 2020-06-20 Stowarzyszenie ABC nr w rejestrze 45, ul. Widok 14, 05-816 Michałowice
NIP:
Przygotowanie i obsługa Spaceru rodzinnego / gry terenowej nad stawami w Pęcicach, który odbędzie się 20 czerwca 2020 r. w godz. 10.00-14.00 2 100,00 Umowa zlecenie
IT.775.2020 2020-06-18 2020-06-18 - 2020-06-30 PAWEŁ OCHYŃSKI CSG SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Kraków
NIP: 6793163992
Zakup 10 szt. akumulatów do zasilaczy awaryjnych. 479,50 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.776.2020 2020-06-18 2020-06-18 - 2020-06-30 Martyna Strałka-Dembczyńska utylizacja i zdjęcie azbestu Nowa Wieś ul. Polna 22a 2 250,00 Umowy dotacyjne
OŚ.777.2020 2020-06-18 2020-06-16 - 2020-06-16 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
zakup materiałów na strefy rekreacji i place zabaw 956,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.778.2020 2020-06-18 2020-06-18 - 2020-08-25 Paweł Nerek fitbodies.pl, ul. 11 Listopada 45, 05-816 Michałowice
NIP:
przygotowanie i przeprowadzenie treningów biegowych zaawansowanych dla mieszkańców gminy Michałowice 3 500,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-08-10
do umowy nr SP.778.2020
2020-08-10-2020-12-20 Aneks do umowy nr UG/SP/778/2020 z dnia 18 czerwca 2020r. - zwiększenie ilosci treningów biegowych dla mieszkańców Gminy Michałowice 5 250,00 Aneks do umowy
KS.779.2020 2020-06-18 2020-04-28 - 2020-12-31 UKS Akademia Koszykówki Komorów, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów
NIP:
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: „Na sportowo rosnę zdrowo” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 19.05.2020 r. 31 000,00 Umowy dotacyjne
KS.780.2020 2020-06-18 2020-04-28 - 2020-12-31 Uczniowski Klub Sportowy w Nowej Wsi, ul. Główna 96, 05-806 Komorów
NIP:
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: „Piłka nożna dla każdego – zajęcia szkoleniowe z piłki nożnej” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 19.05.2020 r 19 000,00 Umowy dotacyjne
KS.781.2020 2020-06-18 2020-04-28 - 2020-12-31 Stowarzyszenie K40, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 40, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Warsztaty przyjemności w ruchu”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 12.05.2020 r., 9 141,00 Umowy dotacyjne
KS.782.2020 2020-06-18 2020-04-28 - 2020-12-31 Stowarzyszenie K40, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 40, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Warsztaty wokalne dla dzieci - KaChórek”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 12.05.2020 r., 11 450,00 Umowy dotacyjne
KS.783.2020 2020-06-18 2020-07-06 - 2020-12-31 MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY PRUSZKÓW, ul. Polna 23, 05-800 Pruszków
NIP:
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: „Aktywnie i wesoło z gimnastyką” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 19.05.2020 r., 10 000,00 Umowy dotacyjne
Aneks nr 1
z dnia 2021-11-30
do umowy nr KS.783.2020
2021-06-07-2022-12-31 Zmiana dotyczy pośredniego terminu wykonania zakresu objętego prawem opcji dla Wykonania inwentaryzacji jak i odpowiednio Raportu. Zmiany nie mają wpływu na termin końcowy wykonania umowy. 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2021-12-20
do umowy nr KS.783.2020
2021-06-07-2022-12-31 Zmiana dotyczy pośredniego terminu wykonania zakresu objętego prawem opcji dla Wykonania inwentaryzacji jak i odpowiednio Raportu. Zmiany nie mają wpływu na termin końcowy wykonania umowy. 0,00 Aneks do umowy
KS.784.2020 2020-06-18 2020-04-28 - 2020-12-31 Stowarzyszenie K40, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 40, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Teatralnia K40” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 12.05.2020 r. 12 350,00 Umowy dotacyjne
KS.785.2020 2020-06-18 2020-04-28 - 2020-12-31 Stowarzyszenie K40, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 40, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Warsztaty teledyskowe dla młodzieży – „Z pomysłu… na ekran!”,, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 12.05.2020 r. 13 793,00 Umowy dotacyjne
KS.786.2020 2020-06-18 2020-07-01 - 2020-12-31 Stowarzyszenie Edukacyjni-Kulturalne „NDM” rejestr nr: 25, ul. S. Sempołowskiej 15 lok. 13, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Klocki i zabytki: Pałac w Pęcicach – zdalne warsztaty modelarskie dziedzictwa architektonicznego”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 18.05.2020 r. 1 350,00 Umowy dotacyjne
KS.787.2020 2020-06-18 2020-04-28 - 2020-12-31 Komorowskie Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona, ul. Południowa 1 lok. a, 05-806 Komorów
NIP:
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: „Gimnastyka usprawniająca seniorów” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 18.05.2020 r 10 000,00 Umowy dotacyjne
Aneks nr 1
z dnia 2020-12-14
do umowy nr KS.787.2020
2020-12-14-2020-12-31 Aneks nr 1/2020 do umowy UG/KS/787/2020 - aktualizacja oferty 0,00 Aneks do umowy
KS.788.2020 2020-06-18 2020-06-01 - 2020-12-31 Polskie Zrzeszenie Instruktorów Rowerowych, ul. Słoneczna 2 lok. a, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Rowerem zdrowo i bezpiecznie w Gminie Michałowice”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 19.05.2020 r. 32 722,00 Umowy dotacyjne
KS.789.2020 2020-06-18 2020-06-15 - 2020-12-31 FUNDACJA PROMOCJI REKREACJI "KIM", ul. Partyzantów 21, 05-092 Łomianki
NIP:
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: „Nordic Walking – Team Michałowice” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 19.05.2020 r 6 000,00 Umowy dotacyjne
KS.790.2020 2020-06-18 2020-06-22 - 2020-12-31 Stowarzyszenie „Projekt Raszyn”, ul. Mieszka I, 05-090 Raszyn
NIP:
realizacja zadania publicznegozgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Międzypokoleniowa eSzkoła w Gminie Michałowice”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 19.05.2020 r. 26 700,00 Umowy dotacyjne
KS.791.2020 2020-06-18 2020-04-28 - 2020-12-31 UKS Akademia Koszykówki Komorów, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Z kultura i historią za pan brat”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 19.05.2020 r. 18 000,00 Umowy dotacyjne
KS.792.2020 2020-06-18 2020-06-15 - 2020-12-31 FUNDACJA KRAINA OZA, ul. Wiejska 5, 05-802 Pruszków
NIP: 5342493422
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Kultura i dla nas 2020 – wyjazd aktywizujący kulturalnie dla dzieci k młodzieży z autyzmem”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 19.05.2020 r. 6 920,00 Umowy dotacyjne
KS.793.2020 2020-06-18 2020-06-04 - 2020-12-31 Fundacja Sofijka - edukacja i rozwój, ul. Sochaczewska 8a lok. 13, 05-840 Brwinów
NIP:
realizaca zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Wielcy Polacy znani i nieznani” – kreatywne warsztaty dla mieszkańców Gminy Michałowice, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 19.05.2020 r. 10 800,00 Umowy dotacyjne
KS.794.2020 2020-06-18 2020-06-20 - 2020-12-31 Stowarzyszenie „Razem dla Rozwoju”, ul. Granicka 7, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: Mama ma ciekawy pomysł” Poradnik edukacyjno-kulturalny dla rodziców, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 19.05.2020 r. 7 100,00 Umowy dotacyjne
KS.795.2020 2020-06-18 2020-06-01 - 2020-12-31 Koło Gospodyń Wiejskich „Dziewczyny z Komorowa” rejestr nr: 1421040005, ul. Leśna 12, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Nasze talenty i tradycje”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 19.05.2020 r. 6 250,00 Umowy dotacyjne
OA.796.2020 2020-06-18 2020-06-17 - 2020-06-17 MERIDA Sp. z o.o., ul. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław
NIP: 8990024020
Zakup środków dezynfekcyjnych i rękawic ochronnych wykorzystywanych do utrzymania i dezynfekcji pomieszczeń świetlicy przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach 297,69 Zamówienie / Zlecenie
KS.797.2020 2020-06-19 2020-06-18 - 2020-06-18 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
zakup wiązanki okolicznościowej w barwach białych i czerwonych z szarfą biało-czerwoną z napisem „Wójt, Radni i Mieszkańcy Gminy Michałowice”, która zostanie złożona na grobie Wójta Gminy Michałowice, Romana Lawrence z okazji 11. rocznicy śmierci. 200,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.798.2020 2020-06-19 2020-06-19 - 2020-06-19 Toi Toi - Polska sp.z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa
NIP: 1180042784
dostarczenie i obsługe dwóch kabin sanitarnych TOI Fresh (ze spryskiwaczem do rąk) i jednej kabiny TOI CAP dla osób niepełnosprawnych (ze spryskiwaczem do rąk) w związku z organizacją z Grupą Rękodzielników „Dobre Życie” Kiermaszu Rękodzieła – „Rękodzieło w Gminie Michałowice”, 27 czerwca 2020 r. w godz. 10.00-16.00. 603,12 Zamówienie / Zlecenie
KS.799.2020 2020-06-19 2020-04-28 - 2020-12-31 Stowarzyszenie K40, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 40, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Scena K40”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 12.05.2020 r. 14 562,00 Umowy dotacyjne
KS.800.2020 2020-06-19 2020-09-01 - 2020-12-31 Koło Gospodyń Wiejskich w Pęcicach Małych - Pęciczanki rejestr nr: 1421040002, ul. Brzozowa 18, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Chór KGW Pęciczanki”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 19.05.2020 r. 8 600,00 Umowy dotacyjne
KS.801.2020 2020-06-19 2020-04-28 - 2020-12-31 Uczniowski Klub Sportowy „FC Komorów”, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów
NIP:
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariaci wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: „Zajęcia piłkarskie bez barier” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 18.05.2020 r., 19 000,00 Umowy dotacyjne
KS.802.2020 2020-06-19 2020-06-22 - 2020-06-25 Norton D.A.A.P. Nadulny Sp.J., ul. Elizy Orzeszkowej 11, 05-816 Reguły
NIP: 5341369772
zakup wody niegazowanej Staropolanka – 42 zgrzewki po 12 szklanych butelek o poj. 0,3 litra w każdej, dla uczestników organizowanego z Grupą Rękodzielników „Dobre Życie” Kiermaszu Rękodzieła – „Rękodzieło w Gminie Michałowice”, 27 czerwca 2020 r. w godz. 10.00-16.00 na parkingu przy urzędzie. 676,75 Zamówienie / Zlecenie
KS.803.2020 2020-06-19 2020-04-28 - 2020-12-31 Uczniowski Klub Sportowy w Nowej Wsi, ul. Główna 96, 05-806 Komorów
NIP:
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: „Gmina Michałowice przyjacielem koszykówki dziewcząt” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 19.05.2020 r., 22 500,00 Umowy dotacyjne
Aneks nr 1
z dnia 2020-12-07
do umowy nr KS.803.2020
2020-12-07-2020-12-31 Aneks nr 1/2020 do umowy nr UG/KS/803/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. - aktualizacja kosztów realizacja zadania 0,00 Aneks do umowy
KS.804.2020 2020-06-19 2020-08-01 - 2020-12-31 TOWARZYSTWO KOSZYKÓWKI NOWA WIEŚ, ul. Główna 96, 05-806 Nowa Wieś
NIP:
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: „II liga koszyków kobiet w Gminie Michałowice” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 19.05.2020 r., 10 000,00 Umowy dotacyjne
Aneks nr 1
z dnia 2020-12-07
do umowy nr KS.804.2020
2020-12-07-2020-12-31 Aneks nr 1/2020 do umowy nr UG/KS/804/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. - aktualizacja kosztów realizacja zadania 0,00 Aneks do umowy
KS.805.2020 2020-06-19 2020-04-28 - 2020-12-31 MAZOWIECKI KLUB KARATE KYOKUSHIN, ul. Bielska 21A, 02-394 Warszawa
NIP:
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci, młodzieży i osób starszych w karate kyokushin” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 19.05.2020 r. 8 000,00 Umowy dotacyjne
KS.806.2020 2020-06-19 2020-06-18 - 2020-12-31 Koło Gospodyń Wiejskich „Dziewczyny z Komorowa” rejestr nr: 1421040005, ul. Leśna 12, 05-806 Komorów
NIP:
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: „Aktywność dla zdrowia” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 19.05.2020 r. 6 000,00 Umowy dotacyjne
OA.807.2020 2020-06-19 2020-06-08 - 2020-06-29 Marcin Walichnowski Wykonywanie zadań koordynatora gminnego zespołu informatycznego w Michałowicach w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28.06.2020 r. 1 500,00 Umowa zlecenie
OA.808.2020 2020-06-19 2020-06-28 - 2020-06-29 Wojciech Walichnowski Wykonywanie zadań pomocniczych w UG Michałowice podczas wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 200,00 Umowa zlecenie
OA.809.2020 2020-06-19 2020-06-08 - 2020-06-29 Michał Piwek Wykonywanie zadań pomocniczych podczas przeprowadzania wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28.06.2020 r. 1 000,00 Umowa zlecenie
OA.810.2020 2020-06-19 2020-06-22 - 2020-06-26 Krzysztof Muszynski Przygotowanie lokali wyborczych dla potrzeb Obwodowych Komisji Wyborczych nr 4,5,6,10 i 11 powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28.06.2020 r. 1 100,00 Umowa zlecenie
OA.811.2020 2020-06-19 2020-06-22 - 2020-06-26 Krzysztof Pietrusiak Przygotowanie lokali wyborczych nr 4,5,6,10 i 11 dla potrzeb Obwodowych Komisji Wyborczych na wybory Przezydenta RP zarządzonych na dzień 28.06.2020 r. 1 100,00 Umowa zlecenie
OA.812.2020 2020-06-19 2020-06-22 - 2020-06-26 Łukasz Karczewski Przygotowanie lokali wyborczych nr 4,5,6,10 i 11 dla potrzeb Obwodowych Komisji Wyborczych na wybory Przezydenta RP zarządzonych na dzień 28.06.2020 r. 1 100,00 Umowa zlecenie
OA.813.2020 2020-06-19 2020-06-08 - 2020-06-28 Zofia Brzezińska Sporządzenie spisu wyborców na dzień 16.06.2020 r., aktów pełnomocnictw oraz pełnienie dyżuru podczas wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28.06.2020 r. 900,00 Umowa zlecenie
OA.814.2020 2020-06-19 2020-06-08 - 2020-06-28 Jolanta Krzysiak Sporządzenie spisu wyborców na dzień 16.06.2020 r., aktów pełnomocnictw oraz pełnienie dyżuru podczas wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28.06.2020 r. 800,00 Umowa zlecenie
OA.815.2020 2020-06-19 2020-06-08 - 2020-06-28 Aleksandra Myszkowska Sporządzenie spisu wyborców na dzień 16.06.2020 r., aktów pełnomocnictw oraz pełnienie dyżuru podczas wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28.06.2020 r. 500,00 Umowa zlecenie
OA.816.2020 2020-06-19 2020-06-08 - 2020-06-29 Katarzyna Żebrowska Wykonywanie zadań pomocniczych podczas przeprowadzania wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28.06.2020 r. 600,00 Umowa zlecenie
OA.817.2020 2020-06-19 2020-06-26 - 2020-06-29 Andrzej Kowalski Przygotowanie lokalu wyborczego dla potrzeb Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28.06.2020 r. 300,00 Umowa zlecenie
OA.818.2020 2020-06-19 2020-06-26 - 2020-06-29 Dariusz Osiński Przygotowanie lokalu wyborczego dla potrzeb Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28.06.2020 r. 300,00 Umowa zlecenie
OA.819.2020 2020-06-19 2020-06-26 - 2020-06-29 Krzysztof Łukowski Przygotowanie lokalu wyborczego dla potrzeb Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 na wybory Przezydenta RP zarządzone na dzień 28.06.2020 r. 300,00 Umowa zlecenie
OA.820.2020 2020-06-19 2020-06-26 - 2020-06-29 Paweł Lubryczyński Przygotowanie lokalu wyborczego dla potrzeb Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28.06.2020 r. 300,00 Umowa zlecenie
OA.821.2020 2020-06-19 2020-06-26 - 2020-06-29 Przemysław Kieszek Przygotowanie lokalu wyborczego dla potrzeb Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28.06.2020 r. 300,00 Umowa zlecenie
OA.822.2020 2020-06-19 2020-06-26 - 2020-06-29 Tomasz Szewczyk Przygotowanie lokalu wyborczego dla potrzeb Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28.06.2020 r. 300,00 Umowa zlecenie
OA.823.2020 2020-06-19 2020-06-16 - 2020-07-24 POMOST Maja Niderla, ul. Majowa 14/5, 05-800 Pruszków
NIP: 5221053210
Przygotowanie i przeprowadzenie 12 zajęć gimnastycznych pilates - Pęcice Małe 1 200,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-07-24
do umowy nr OA.823.2020
2020-07-24-2020-08-13 Aneks wydłużający termin prowadzenia zajęć pilates do dnia 13.08.2020 r. - Pęcice Małe 600,00 Aneks do umowy
OA.824.2020 2020-06-19 2020-06-15 - 2020-12-31 Irena Gdak Sprzątanie świetlicy w Regułach 4 875,00 Umowa zlecenie
IR.825.2020 2020-06-22 2020-06-22 - 2020-06-22 YOMEX JOANNA WEJDELEK YOMEX Firma Usługowo- Handlowa WEJDELEK JOANNA Przebudowa instalacji systemu sygnalizacji pożaru w budynku użyteczności publicznej o funkcji kulturalno-oświatowej (ze świetlicą wiejską) przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach. 8 081,10 Zamówienie / Zlecenie
OA.826.2020 2020-06-22 2020-06-18 - 2020-06-18 Sportsrelations Tomasz Sitarek, ul. Koszykarska 5, 00-706 Warszawa
NIP: 5261248368
Zakup dozowników do środków dezynfekcyjnych oraz ściereczek do dezynfekcji poręczy klamek i włączników świateł, z przeznaczeniem dla członków OKW celem prawidłowej realizacji wytycznych Ministra Zdrowia i przeprowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2 038,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.827.2020 2020-06-22 2020-06-18 - 2020-06-18 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup artykułów biurowych z przeznaczeniem dla członków OKW powołanych do przeprowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 1 659,65 Zamówienie / Zlecenie
OA.828.2020 2020-06-22 2020-06-17 - 2020-06-17 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup artykułów biurowych z przeznaczeniem dla członków OKW powołanych do przeprowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 121,77 Zamówienie / Zlecenie
KS.829.2020 2020-06-22 2020-06-22 - 2020-06-25 Norton D.A.A.P. Nadulny Sp.J., ul. Elizy Orzeszkowej 11, 05-816 Reguły
NIP: 5341369772
zakup wody niegazowanej – 42 zgrzewek po 12 butelek o poj. 0,5 litra w każdej dla uczestników Aktywnych Wakacji w Gminie Michałowice 29.06-29.08.2020 r. 383,32 Zamówienie / Zlecenie
OA.830.2020 2020-06-22 2020-06-26 - 2020-06-29 "ELEKO" FRANCISZEK RADOMYSKI, ul. Nadarzyn 2A, 05-230 Kobyłka
NIP:
Przygotowanie lokalu wyborczego dla potrzeb Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28.06.2020 r. 300,00 Umowa zlecenie
IR.831.2020 2020-06-22 2020-06-22 - 2020-06-22 Paweł Przybysz Opracowanie końcowej ekspertyzy technicznej dotyczącej zawilgoceń w piwnicach w budynku użyteczności publicznej przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach. 9 500,00 Umowa o dzieło
KS.832.2020 2020-06-22 2020-06-29 - 2020-08-29 MACIEJ PUTAJ LECH93 FHU, ul. Fabryczna 6lu lok. 3, 31-553 Kraków
NIP:
53 spotkań rekreacyjno- sportowych z dziećmi i młodzieżą pod nazwą „Aktywne wakacje w Gminie Michałowice” organizowane na terenie otwartych strefach rekreacji w terminie od 29 czerwca do 29 sierpnia 2020 roku, w godzinach od 10:00 do 15:00 127 995,00 Umowa zlecenie
OŚ.833.2020 2020-06-23 2020-06-23 - 2020-07-15 ŚWIĘCKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Przejazdowa 27A, 05-800 Pruszków
NIP:
naprawa oświetlenia na terenie boiska ORLIK w Sokołowie 738,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.834.2020 2020-06-23 2020-06-23 - 2020-08-14 Artykuły Ogrodniczo-Przemysłowe Monika Konopka, ul. Parkowa 2, 05-816 Michałowice
NIP: 5341776537
dostawa materiałów na strefy rekreacji i place zabaw 4 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.835.2020 2020-06-23 2020-06-24 - 2020-06-30 Andrzej Bilicki dotacja na zdjęcie i utylizację azbestu 6 795,00 Umowy dotacyjne
IT.836.2020 2020-06-24 2020-06-24 - 2020-06-24 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "GEO-SYSTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Jakuba Kubickiego 9 lok. 5, 02-954 Warszawa
NIP: 5210001965
Uaktualnienie licencji GEO-MAP Pro na kolejny rok 1 894,20 Zamówienie / Zlecenie
IT.837.2020 2020-06-24 2020-06-24 - 2020-06-24 CartPoland Maciej Twardowski, ul. Olszowa 5, 05-300 Wólka Mińska
NIP: 8220012110
Karta mieszkańca 2 000 sztuk 6 415,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.838.2020 2020-06-24 2020-06-25 - 2020-12-31 PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
NIP: 9462593855
Przyłaczenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacji elektr. domu socjalnego w Komorowie ul. Mazurska/Sieradzka, dz. ewid. nr 845/1 2 770,16 Zamówienie / Zlecenie
OA.839.2020 2020-06-24 2020-06-22 - 2020-07-15 FOTOLAB EXPRESS Andrzej Wroński, ul. Kościuszki 39, 05-800 Pruszków
NIP: 5341060856
Wykonanie usługi polegającej na wykonaniu zdjęć do kroniki nowowiejskiej, dokumentujących wydarzenia odbywające się na terenie sołectwa Nowa Wieś 295,50 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.840.2020 2020-06-25 2020-06-23 - 2020-06-23 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
dostawa materiałów na place zabaw i boisko ORLIK 862,73 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.841.2020 2020-06-25 2020-06-29 - 2020-07-24 DELTA CERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Powstańców Listopadowych 29C lok. 7, 35-606 Rzeszów
NIP: 8133701898
Remont i konserwacja urządzeń w ogródkach jordanowskich, placach zabaw i strefach rekreacji 99 937,50 Umowa zlecenie
OŚ.842.2020 2020-06-25 2020-06-24 - 2020-06-24 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
dostawa wyposażenia na strefy rekreacji 2 439,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.843.2020 2020-06-25 2020-06-23 - 2020-06-23 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup folii stretch, taśmy pakowej i montażowej, opasek zaciskowych oraz taśmy ostrzegawczej, celem wykorzystania przez konserwatora Urzędu Gminy Michałowice 328,35 Zamówienie / Zlecenie
IT.844.2020 2020-06-25 2020-06-26 - 2021-12-31 SPUTNIK SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Klinkierowa 7, 60-104 Poznań
NIP:
Dostawa i wdrożenie Platformy e-Usług Publicznych Urzędu Gminy Michałowice 13 648,10 Umowa zlecenie
OA.845.2020 2020-06-25 2020-06-25 - 2020-07-10 Fire Company Serwis ppoż Michał Wilkiewicz, ul. Pory 78, 02-757 Warszawa`
NIP: 5213471157
Wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego budynku Urzędu Gminy przy ul. Raszyńskiej 34 3 075,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.846.2020 2020-06-25 2020-06-26 - 2020-07-17 Leon Szeląg Usunięcie awarii na sieci kanalizacyjnej w miejscowości Opacz Kolonia ul. Ryżowa, Bodycha oraz w miejscowości Granica - ul. Główna 96, Szkoła Podstawowa 4 182,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.847.2020 2020-06-25 2020-06-26 - 2020-06-26 TCD Joanna Piotrowska, ul. Żurawinowa 23 lok. B, 05-270 Marki
NIP: 5781690337
pokaz film pt. "Moje wakacje z Rudym" 26 czerwca 2020 r. o godz. 20.30 dla mieszkańców Gminy Michałowice 2 300,00 Umowa zlecenie
GK.848.2020 2020-06-26 2020-06-26 - 2020-07-15 LAMBDA TUSIŃSKI RADOSŁAW, ul. Stanisława Żółkiewskiego 8, 05-800 Pruszków
NIP: 5341058693
Koncepcja sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sąsiedzkiej (dla obszaru od końcówki sieci w ul. Sąsiedzkiej do granicy z gminą Nadzrzyn i gminą Raszyn) w Sokołowie na terenie gminy Michałowice 010-01010-6050-0010 - 8733,- zł 010-01010-6050-0003 - 8733,- zł 17 466,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.849.2020 2020-06-26 2020-06-19 - 2020-06-27 Joanna Elżbieta Tomaszewska Przedmiotem umowy jest usługa przygotowania i przeprowadzenia KIERMASZU RĘKODZIEŁA I RZEMIOSŁA W GMINIE MICHAŁOWICE, 27 czerwca 220 r. 200,00 Umowa zlecenie
IR.850.2020 2020-06-26 2020-06-26 - 2020-07-03 ER-KA Renata Kowalska, ul. Aleja Wojska Polskiego 46, 05-820 Piastów
NIP:
Usunięcie awarii ic.o.w bibliotece w Nowej Wsi w ramach zadania "Przedszkole w Nowej Wsi - modernizacja obiektu przedszkolnego i biblioteka" 1 476,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.851.2020 2020-06-26 2020-07-01 - 2020-08-06 Politechnika Warszawska wydził Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, ul. Nowowiejscka 20, 00-653 Warszawa
NIP:
"Analiza wielkości przepływu ścieków w wybranych punktach pomiarowych sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Michałowice" 25 830,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.852.2020 2020-06-26 2020-06-26 - 2020-08-07 POMP 4 EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wólczyńska 321, 01-919 Warszawa
NIP: 1182043552
Przegląd techniczny dmuchaw typ Aerzen typ GM 4S na SUW Komorów ul. Turystyczna 2 1 845,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.853.2020 2020-06-26 2020-06-26 - 2020-07-03 POMP 4 EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wólczyńska 321, 01-919 Warszawa
NIP:
Demontaż, oczyszczenie i ponowny montaż wodomierza głównego zlokalizowanego na terenie firmy Hillwood w Sokołowie przy ul. Gromadzkiej 5 535,05 Zamówienie / Zlecenie
FZ.854.2020 2020-06-26 2020-06-26 - 2020-12-31 Edyta Welenc Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
GK.855.2020 2020-06-29 2020-06-29 - 2020-10-29 Inżynieria Sanitarna Jakub Hanausek, ul. Sybiraków 41 lok. 4, 05-500 Julianów
NIP: 9512036483
budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej na trenie Gminy Michałowice 376 380,00 Umowa o roboty budowlane
FZ.856.2020 2020-06-29 2020-06-29 - 2020-12-31 Stanisław Obłuski Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
KS.857.2020 2020-06-29 2020-06-26 - 2020-06-27 EVENTOMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Fryderyka Chopina 28, 05-820 Piastów
NIP:
wynajem 5 szt. namiotów MASTERTENT 50s 3x3m. Wynajem na potrzeby organizacji z Grupą Rękodzielników „Dobre Życie” Kiermaszu Rękodzieła – „Rękodzieło w Gminie Michałowice”, 27 czerwca 2020 r. w godz. 10.00-16.00. 1 937,25 Zamówienie / Zlecenie
PR.858.2020 2020-06-29 2020-06-30 - 2020-06-30 Wide Format Sp. z o.o., ul. Pałacowa 25, 05-816 Michałowice-Wieś
NIP:
Druk plakatów - kampania Bilet Michalowiczanina 686,34 Zamówienie / Zlecenie
PR.859.2020 2020-06-29 2020-07-31 - 2020-07-31 Włodzimierz Majdewicz Wykonanie autorskiego projektu medalu okolicznosciowego upamiętniajaceg 30-lecie samorządu terytorialnego 1 310,00 Umowa o dzieło
FZ.860.2020 2020-06-29 2020-06-29 - 2020-12-31 Wioleta Litwińczuk Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OA.861.2020 2020-06-30 2020-06-30 - 2020-08-31 Alpin-Jar Jarosław Popławski, ul. Zieleniec 81A, 07-140 Sadowne, Węgrów
NIP: 8241390188
Jednorazowe mycie okien, fasad szklanych i żaluzji zewnętrznych, portalu z gresu, słupów obłożonych blachą ze stali szlachetnej nierdzewnej, podbitki z blachy stalowej malowanej proszkowo oraz czyszczenie podcieni w budynku Urzedu Gminy Michałowice przy Al. Powstańców Warszawy 1 18 942,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.862.2020 2020-06-30 2020-06-29 - 2020-07-31 Usługi Asenizacyjne Leon Szeląg, ul. Słowikowskiego 62a, 05-090 Raszyn
NIP: 5222345423
Konserwacja i odczyty wskazań przepływomierzy zainstalowanych na kanałach ściekowych w Gminie Michałowice 17 798,10 Zamówienie / Zlecenie
GR.863.2020 2020-06-30 2020-06-30 - 2020-07-10 Przegląd Regionlany, ul. Sierakowskiego 12a, 05-500 Piaseczno
NIP: 1231415150
Ogłoszenie prasowe -wykaz nieruchomości 5/2020 do sprzedaży wykaz nr 6/2020 do oddania w uzyczenie 83,64 Zamówienie / Zlecenie
FZ.864.2020 2020-07-01 2020-07-01 - 2020-12-31 Anna Kokorzycka Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
GK.865.2020 2020-07-01 2020-06-10 - 2020-09-30 usługi geodezyjne Witold Wielgosz, ul. wiejska 9, 05816 Reguły
NIP: 5341190085
wytyczenie południowo-wschodniej granicy ul. Spacerowej w Nowej Wsi stanowiącej działkę nr ewid. 643 na odcinku od działki 1164/4 do 427 oraz po utwardzeniu nawierzchni wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej 2 460,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.866.2020 2020-07-01 2020-06-29 - 2020-07-13 DB PRINT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Chrzanowska 32, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5272458425
Gmina Michałowice zleca wykonanie druku Katalogu prezentującego inwestycje gminne z 2019 roku.Nakład 300 Ilość stron: 24 Kolory: 4 + 4 Papier: kreda 170 g/m2 półmat Okładka kreda 250 gr/m2 półmat Termin wykonania i dostawy – do tygodnia od momentu przesłania projektu. 2 091,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.867.2020 2020-07-01 2020-06-29 - 2020-07-01 Wide Format Sp. z o.o., ul. Pałacowa 25, 05-816 Michałowice-Wieś
NIP:
Druk plakatów, format A2 453,87 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.868.2020 2020-07-01 2020-06-30 - 2020-07-15 MERIDA Sp. z o.o., ul. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław
NIP: 8990024020
dostawa dozowników do mydła 624,84 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.869.2020 2020-07-01 2020-06-30 - 2020-08-15 Beata Ruszkiewicz zdjęcie i utykiacja azbestu 787,50 Umowy dotacyjne
OA.870.2020 2020-07-02 2020-06-29 - 2020-07-03 PHU BESKID PLUS sp.j. Roman Tyrna, Janusz Cybuch, Bartosz Tyrna, ul. Towarowa 3, 43-400 Cieszyn
NIP: 5482075995
Zakup teczek, pudeł oraz klipsów dla potrzeb archiwizacji dokumentów w Urzedzie Gminy Michalowice, zgodnie z ofertą Wykonawcy 2 189,28 Zamówienie / Zlecenie
OC.871.2020 2020-07-02 2020-06-20 - 2020-07-25 PHU Kospil Elżbieta Gilr, Otylia Darmetko S.C., ul. Aleje Jerozolimskie 338, 05-820 Piastów
NIP: 5222710868
Zlecenie serwisu i naprawy pilarki spalinowej STIHL z OSP w Nowej Wsi 268,50 Zamówienie / Zlecenie
PR.872.2020 2020-07-02 2020-07-02 - 2020-07-10 Mark - Witold Rowicki, ul. ul. Królewicza Jakuba lok. 105 , 02-956 Warszawa
NIP: 5270106515
wykonanie druku wizytówek na potrzeby pracowników urzędu gminy. 1 119,30 Zamówienie / Zlecenie
KS.873.2020 2020-07-02 2020-07-03 - 2020-07-17 ProArt Czesław Kosmaty, ul. Rynkowa 14 lok. b, 05-816 Michałowice
NIP: 5340015552
druku 500 sztuk folderu „PĘCICE”, 500 sztuk zaproszeń, 500 sztuk ulotek w formacie A4 i 100 sztuk plakatów w formacie A2 w związku z organizacją uroczystości upamiętniających 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, które odbędą się w Pęcicach, 26 lipca 2020 r. 5 313,60 Zamówienie / Zlecenie
GK.874.2020 2020-07-02 2020-07-02 - 2020-12-18 DROG-REM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa
NIP:
Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Michałowice 735 872,00 Umowa o roboty budowlane
FZ.875.2020 2020-07-02 2020-06-25 - 2020-07-15 Biuro Projektów Infrastrukturalnych Krzysztof Suliga, ul. Tęczowa 3 lok. 6, 05-270 Marki
NIP: 6932026076
Wykonanie aktualizacji programu funkcjonalno-użytkowego na rzecz Gminy Michałowice dla parkingu "Parkuj i Jedź" przy ul. Kolejowej w Komorowie, będącego załącznikiem do wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów"Parkuj i Jedź" dofinansowanego w ramach RPO WM 2014-2020 6 000,00 Umowa zlecenie
IR.876.2020 2020-07-02 2020-07-06 - 2020-08-20 Grzegorz Murach P.H.U. MUREX, ul. Ceramiczna 4 lok. 10, 49-130 Tułowice
NIP:
Modernizacja budynku Szkoły w Nowej Wsi 120 194,00 Umowa o roboty budowlane
FZ.877.2020 2020-07-02 2020-07-06 - 2020-08-06 Piotr Bednarski Wykonywanie na rzecz Gminy Michałowice prac pomocniczych związanych z opracowywaniem dokumentacji projektowych dla projektów przygotowywanych do dofinansowywania ze środków zewnętrznych . 3 298,00 Umowa zlecenie
KS.878.2020 2020-07-02 2020-07-03 - 2020-08-28 TCD Joanna Piotrowska, ul. Żurawinowa 23 lok. B, 05-270 Marki
NIP: 5781690337
przygotowania 9 pokazów filmowych w piątek: 3.07, 10.07, 17.07, 24.07, 31.07, 7.08, 14.08, 21.08 i 28.08. 24 574,50 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-07-30
do umowy nr KS.878.2020
2020-07-31-2020-08-28 Aneks nr 1 do umowy UG/KS/878/2020 - Kino plenerowe, zmniejszenie kwoty. 0,00 Aneks do umowy
KS.879.2020 2020-07-03 2020-07-01 - 2020-09-30 SKF ANPREL KP AMT Nowa Wieś, ul. Wiśniowa 1, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: Zabawa poprzez sport i treningi piłkarskie określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 23 czerwca 2020 r. 8 800,00 Umowy dotacyjne
FZ.880.2020 2020-07-03 2020-07-03 - 2020-12-31 Ireneusz Szymkiewicz Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
PR.881.2020 2020-07-03 2020-07-03 - 2020-07-03 Z.P.U. PRINT - POL, ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP: 5340028247
Druk zaproszeń na wernisaż Przejście – grafika i malarstwo Andrzeja Antoniego Pilicha w ilości 150 szt. 276,75 Zamówienie / Zlecenie
UA.882.2020 2020-07-03 2020-07-02 - 2020-12-31 Dorota Bagińska udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 400,00 Zamówienie / Zlecenie
UA.883.2020 2020-07-03 2020-07-02 - 2020-12-31 Jadwiga Brzyska udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 400,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.884.2020 2020-07-03 2020-07-03 - 2020-12-21 HURTOWNIA ZOOLOGICZNA ARA Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 83B, 02-230 Warszawa
NIP: 5223134912
DOSTAWA KARMY DLA ZWIERZĄT WOLNOŻYJĄCYCH 30 140,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.885.2020 2020-07-03 2020-07-03 - 2020-07-24 DELTA CERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Powstańców Listopadowych 29C lok. 7, 35-606 Rzeszów
NIP: 8133701898
naprawa skeateparku w Michałowicach 8 487,00 Zamówienie / Zlecenie
UA.886.2020 2020-07-03 2020-07-02 - 2020-12-31 Grzegorz Chojnacki udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 400,00 Zamówienie / Zlecenie
UA.887.2020 2020-07-03 2020-07-02 - 2020-12-31 Paweł Paradowski udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznych 400,00 Zamówienie / Zlecenie
UA.888.2020 2020-07-03 2020-07-02 - 2020-12-31 Jarosław Sobol udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 400,00 Zamówienie / Zlecenie
UA.889.2020 2020-07-03 2020-07-02 - 2020-12-31 Dariusz Korpetta udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 500,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.890.2020 2020-07-03 2020-06-29 - 2020-07-30 MAX PROJEKT Witold Pietrzak, ul. DZIAŁKOWA 111 lok. 19, 05808 Parzniew
NIP: 8891214740
wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy zjazdów w bezkolizyjnej technologii z korzeniami drzew w ul. Al. Starych Lip w Komorowie 21 525,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.891.2020 2020-07-03 2020-06-23 - 2020-07-23 Julia Kosk Przeprowadzenie 13 zajęć sportowych dla mieszkańców Osiedla Michałowice 1 105,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-07-22
do umowy nr OA.891.2020
2020-07-22-2020-08-20 Aneks wydłużający termin prowadzenia zajęć pilates do dnia 20 sierpnia 2020 r. - Osiedle Michałowice 1 020,00 Aneks do umowy
OA.892.2020 2020-07-03 2020-06-10 - 2020-06-30 HERMES Jarosław Koć, ul. Aleje Jerozolimskie 290, 05-820 Reguły
NIP: 5341053922
Usługa mycia oraz odkurzania samochodu służbowego marki Skoda Superb WPR 88827 oraz uzupełnienie płynów eksploatacyjnych 165,38 Zamówienie / Zlecenie
OA.893.2020 2020-07-03 2020-06-18 - 2020-06-22 Norma BG, ul. Warszawska 74, 05-082 Blizne Jasińskiego
NIP: 5221040182
Zakup 2 tablic PCV o wymiarach 30 x 60 cm, celem aktualizacji danych teleadresowych Urzędu Gminy Michałowice 137,76 Zamówienie / Zlecenie
OA.894.2020 2020-07-03 2020-06-25 - 2020-06-25 Artykuły Ogrodniczo-Przemysłowe Monika Konopka, ul. Parkowa 2, 05-816 Michałowice
NIP: 5341776537
Zakup lejków na potrzeby konserwatora celem bieżącego uzupełniania płynów dezynfekujących w zapleczach socjalnych oraz pozostałych pomieszczeniach Urzędu Gminy Michałowice 36,01 Zamówienie / Zlecenie
GK.895.2020 2020-07-06 2020-07-01 - 2020-12-31 LAMBDA TUSIŃSKI RADOSŁAW, ul. Stanisława Żółkiewskiego 8, 05-800 Pruszków
NIP: 5341058693
Opracowanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie decyzji wodnoprawnej na odprowadzenie wód opadowych z ul. Sąsiedzkiej i z obiektów zlokalizowanych przy ul. Sąsiedzkiej dla których zostały już wydane pozwolenia wodnoprawne (Prologis i Panattoni) w ramach zadania budżetowego: „Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk.)”. 11 070,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.896.2020 2020-07-06 2020-07-06 - 2020-12-31 Katarzyna Izdebska-Białka Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.897.2020 2020-07-06 2020-07-06 - 2020-08-10 usługi geodezyjne Witold Wielgosz, ul. wiejska 9, 05816 Reguły
NIP: 5341190085
wykonanie aktualizacji map 2 214,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.898.2020 2020-07-06 2020-07-06 - 2020-08-29 Małgorzata Zawadzka-Selim zdjęcie i utylizacja azbestu 810,00 Umowy dotacyjne
OA.899.2020 2020-07-06 2020-07-06 - 2020-07-21 Corporate Image Sp. z o.o., ul. Aleja Bohaterów Września 9, 02-389 Warszawa
NIP:
Wykonanie 100 koszulek z okazjonalnym nadrukiem w związku z organizowanym happeningiem dla mieszkańców Osiedla Komorów związanym z otwarciem Skweru im. W. Młynarskiego w Komorowie w dniu 16 lipca 2020 r. 1 521,07 Zamówienie / Zlecenie
KA.900.2020 2020-07-07 2020-07-02 - 2020-08-17 Burno Kamila Opracowanie materiałów archiwalnych kat. A 1 500,00 Umowa o dzieło
KA.901.2020 2020-07-07 2020-07-02 - 2020-08-17 ZOFIA DWORNIK Opracowanie materiałów archiwalnych kat. A 1 500,00 Umowa o dzieło
KA.902.2020 2020-07-07 2020-07-02 - 2020-08-17 BOŻENNA PACHUCKA opracowanie materiałów archiwalnych kat. A 1 500,00 Umowa o dzieło
KA.903.2020 2020-07-07 2020-07-02 - 2020-07-07 KAMILA BURNO Opracowanie dokumentacji niearchiwalnej 3 200,00 Umowa o dzieło
KA.904.2020 2020-07-07 2020-07-02 - 2020-07-07 ZOFIA DWORNIK opracowanie dokumentacji niearchiwalnej 3 200,00 Umowa o dzieło
KA.905.2020 2020-07-07 2020-07-02 - 2020-07-07 BOŻENNA PACHUCKA Opracowanie dokumentacji niearchiwalnej 3 200,00 Umowa o dzieło
OŚ.906.2020 2020-07-07 2020-07-02 - 2020-07-02 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
zakup materiałów na boisko ORLIK i strefy rekreacji 1 147,36 Zamówienie / Zlecenie
OA.907.2020 2020-07-07 2020-07-10 - 2020-07-13 Andrzej Kowalski Przygotowanie lokalu wyborczego dla potrzeb Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 12.07.2020 r. 300,00 Umowa zlecenie
OA.908.2020 2020-07-07 2020-07-10 - 2020-07-13 Dariusz Osiński Przygotowanie lokalu wyborczego dla potrzeb Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 12.07.2020 r. 300,00 Umowa zlecenie
OA.909.2020 2020-07-07 2020-07-10 - 2020-07-13 Krzysztof Łukowski Przygotowanie lokalu wyborczego dla potrzeb Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 12.07.2020 r. 300,00 Umowa zlecenie
OA.910.2020 2020-07-07 2020-07-10 - 2020-07-13 Krzysztof Wiecha Przygotowanie lokalu wyborczego dla potrzeb Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 12.07.2020 r. 300,00 Umowa zlecenie
OA.911.2020 2020-07-07 2020-07-10 - 2020-07-13 Piotr Wykuż Wykonywanie zadań operatora ObKW Nr 1, Nr 2, Nr 3 podczas wyborów Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 12.07.2020 r. 1 050,00 Umowa zlecenie
OA.912.2020 2020-07-07 2020-07-10 - 2020-07-13 Elżbieta Dynerowicz Wykonywanie zadań operatora ObKW Nr 4 podczas wyborów Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 12.07.2020 r. 350,00 Umowa zlecenie
IT.913.2020 2020-07-07 2020-07-07 - 2020-07-07 INS Instruments Marcin Jastrząb, ul. Oleandry 2, 30-063 Kraków
NIP: 6842246124
Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego (12 zatokowy serwer objęty 5 letnią gwarancją) . 17 060,10 Zamówienie / Zlecenie
OA.914.2020 2020-07-07 2020-07-10 - 2020-07-13 Łukasz Karczewski Wykonywanie zadań operatora ObKW Nr 5 podczas wyborów Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 12.07.2020 r. 350,00 Umowa zlecenie
OA.915.2020 2020-07-07 2020-07-10 - 2020-07-13 Sylwia Przygoda Wykonywanie zadań operatora ObKW Nr 6 podczas wyborów Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 12.07.2020 r. 350,00 Umowa zlecenie
OA.916.2020 2020-07-07 2020-07-10 - 2020-07-13 Jakub Sarnecki Wykonywanie zadań operatora ObKW Nr 7, Nr 8, Nr 9 podczas wyborów Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 12.07.2020 r. 1 050,00 Umowa zlecenie
OA.917.2020 2020-07-07 2020-07-10 - 2020-07-13 Marta Ostaszewska Wykonywanie zadań operatora ObKW Nr 10 podczas wyborów Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 12.07.2020 r. 350,00 Umowa zlecenie
OA.918.2020 2020-07-07 2020-07-10 - 2020-07-13 Sylwia Łapińska Wykonywanie zadań operatora ObKW Nr 11 podczas wyborów Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 12.07.2020 r. 350,00 Umowa zlecenie
OA.919.2020 2020-07-07 2020-07-10 - 2020-07-13 Paweł Lubryczyński Przygotowanie lokalu wyborczego dla potrzeb Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 12.07.2020 r. 300,00 Umowa zlecenie
OA.920.2020 2020-07-07 2020-07-10 - 2020-07-13 Tomasz Szewczyk Przygotowanie lokalu wyborczego dla potrzeb Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 12.07.2020 r. 300,00 Umowa zlecenie
OA.921.2020 2020-07-07 2020-07-06 - 2020-07-13 Marcin Walichnowski Wykonywanie zadań koordynatora gminnego zespołu informatycznego w Michałowicach w wyborach Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 12.07.2020 r. 1 000,00 Umowa zlecenie
OA.922.2020 2020-07-07 2020-07-06 - 2020-07-13 Michał Piwek Wykonywanie zadań pomocniczych podczas przeprowadzania wyborów Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 12.07.2020 r. 1 000,00 Umowa zlecenie
OA.923.2020 2020-07-07 2020-07-12 - 2020-07-13 Wojciech Walichnowski Wykonywanie zadań pomocniczych w UG Michałowice podczas wyborów Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 12.07.2020 r. 200,00 Umowa zlecenie
OA.924.2020 2020-07-07 2020-07-09 - 2020-07-14 Krzysztof Pietrusiak Przygotowanie lokali wyborczych dla potrzeb Obwodowych Komisji Wyborczych nr 4,5,6,10 i 11 powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 12.07.2020 r. 700,00 Umowa zlecenie
OA.925.2020 2020-07-07 2020-07-09 - 2020-07-14 Krzysztof Muszynski Przygotowanie lokali wyborczych dla potrzeb Obwodowych Komisji Wyborczych nr 4,5,6,10 i 11 powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 12.07.2020 r. 700,00 Umowa zlecenie
OA.926.2020 2020-07-07 2020-07-09 - 2020-07-14 Łukasz Karczewski Przygotowanie lokali wyborczych dla potrzeb Obwodowych Komisji Wyborczych nr 4,5,6,10 i 11 powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 12.07.2020 r. 700,00 Umowa zlecenie
OA.927.2020 2020-07-07 2020-07-06 - 2020-07-12 Zofia Brzezińska Sporządzenie spisu wyborców na dzień 06.07.2020 r., aktów pełnomocnictw oraz pełnienie dyżuru podczas wyborów Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 12.07.2020 r. 600,00 Umowa zlecenie
OA.928.2020 2020-07-07 2020-07-06 - 2020-07-12 Jolanta Krzysiak Sporządzenie spisu wyborców na dzień 06.07.2020 r., aktów pełnomocnictw oraz pełnienie dyżuru podczas wyborów Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 12.07.2020 r. 400,00 Umowa zlecenie
OA.929.2020 2020-07-07 2020-07-06 - 2020-07-13 Katarzyna Żebrowska Wykonywanie zadań pomocniczych podczas przeprowadzania wyborów Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 12.07.2020 r. 600,00 Umowa zlecenie
OA.930.2020 2020-07-07 2020-07-06 - 2020-07-12 Aleksandra Myszkowska Sporządzenie spisu wyborców na dzień 06.07.2020 r., aktów pełnomocnictw oraz pełnienie dyżuru podczas wyborów Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 12.07.2020 r. 250,00 Umowa zlecenie
KS.931.2020 2020-07-07 2020-09-01 - 2020-11-30 FUNDACJA "OKIEM KAMERY", ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: Zajęcia filmowe dla młodzieży w Gminie Michałowice. określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 24 czerwca 2020 r. 10 000,00 Umowy dotacyjne
KS.932.2020 2020-07-08 2020-07-08 - 2020-07-26 Toi Toi - Polska sp.z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa
NIP: 1180042784
dostarczenie i obsługa pięciu kabin sanitarnych: trzech TOI Fresh i dwóch TOI CAP na 26 lipca 2020 r. do Pęcic. Dwie kabiny – jedna TOI Fresh i TOI CAP przy kościele w Pęcicach ul. Parkowa i trzy przy Pomniku Mauzoleum w Pęcicach ul. Parkowa. 859,50 Zamówienie / Zlecenie
KS.933.2020 2020-07-08 2020-07-07 - 2020-07-10 SZYMON SIKORA "BIL-CUP", ul. Gąsiorowskich 3, 60-703 Poznań
NIP:
wykonanie usługi polegającej na zaprojektowaniu, przygotowaniu i dostarczeniu 3 sztuk statuetek drewnianych WOODEN o wymiarach 10-19 cm z napisem – III miejsce w turnieju piłki nożnej „o Puchar Wójta Gminy Michałowice” Sokołów 2020 r.; 20-29 cm z napisem – II miejsce w turnieju piłki nożnej „o Puchar Wójta Gminy Michałowice” Sokołów 2020 r. i 30-39 cm z napisem – I miejsce w turnieju piłki nożnej „o Puchar Wójta Gminy Michałowice” Sokołów 2020 r., w związku z objęciem patronatem przez Panią Wójt turnieju piłki nożnej „o Puchar Wójta Gminy Michałowice”, 11 lipca 2020 r. na boisku Orlik w Sokołowie. 162,99 Zamówienie / Zlecenie
OA.934.2020 2020-07-08 2020-07-06 - 2020-07-17 TRONIX S.C., ul. Jana Olbrachta 58A lok. 173, 01-111 Warszawa
NIP: 5272306543
Wykonanie usługi wymiany falownika znajdującego się w systemie wentylacji odpowiedzialnej za wymianę powietrza w serwerowni oraz archiwum Urzędu Gminy Michałowice 7 011,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.935.2020 2020-07-09 2020-07-06 - 2020-07-06 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup wentylatorów kolumnowych celem doposażenia pomieszczeń Urzędu Gminy Michałowice, w których nie ma instalacji klimatyzacyjnych oraz zakup artykułów technicznych wykorzystywanych przez konserwatora Urzędu Gminy 1 322,16 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.936.2020 2020-07-09 2020-07-09 - 2020-09-30 Jan Kryński zdjęcie i utylizacja azbestu 3 555,00 Umowy dotacyjne
OŚ.937.2020 2020-07-09 2020-07-09 - 2020-07-30 Mateusz Ciesielski zdjęcie i utylizacja azbestu 1 912,50 Umowy dotacyjne
FZ.938.2020 2020-07-09 2020-07-09 - 2020-12-31 Krzysztof Grobelny Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
IR.939.2020 2020-07-09 2020-07-09 - 2020-07-09 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "WOMAX", ul. Zielna 3, 26-606 Radom
NIP: 7960036992
Wykonanie robót budowlanych polegających na: modernizacji świetlicy w Opaczy Kolonii w zakresie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części budynku: sali spotkań w zakresie liczby użytkowników z na osób oraz pomieszczń technicznych na pomieszczenia biurowe i pomocnicze do osób. 34 911,60 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-10-01
do umowy nr IR.939.2020
2020-10-01-2020-11-02 Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji świetlicy w Opaczy Kolonii w zakresie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części budynku: sali spotkań w zakresie liczby użytkowników z 50 na 120 osób oraz pomieszczeń technicznych na pomieszczenia biurowe i pomocnicze do 10 osób. Aneks dot. zmiany wartości przedmiotu umowy ustalony na kwotę brutto: 32 374,45 zł. 2 537,17 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2020-11-02
do umowy nr IR.939.2020
2020-11-02-2020-11-24 Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji świetlicy w Opaczy Kolonii w zakresie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części budynku: sali spotkań w zakresie liczby użytkowników z 50 na 120 osób oraz pomieszczeń technicznych na pomieszczenie biurowe i pomocnicze do 10 osób na nieruchomości w Opaczy Kolonii przy ul. Ryżowej, nr ew. 356/1 obr. 0008 gm. Michałowice. 0,00 Aneks do umowy
FZ.940.2020 2020-07-09 2020-07-09 - 2020-12-31 Włodzimierz Masiarz Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
KS.941.2020 2020-07-09 2020-07-09 - 2020-07-15 Norton D.A.A.P. Nadulny Sp.J., ul. Elizy Orzeszkowej 11, 05-816 Reguły
NIP: 5341369772
Dostarczenie wody niegazowanej Primavera – 300 zgrzewek po 6 butelek o poj. 0,5 litra w każdej i Coca cola – 2 zgrzewki po 6 puszek o poj. 0,33 litra. Zakup dla uczestników organizowanych uroczystości upamiętniających 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, 26 lipca 2020 r. w Pęcicach oraz dla uczestników Aktywnych Wakacji 2020. 1 441,95 Zamówienie / Zlecenie
FZ.942.2020 2020-07-09 2020-07-09 - 2020-12-31 Martyna Domaradzka Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
KS.943.2020 2020-07-09 2020-07-07 - 2020-07-08 Dorota Czeczelewska Firma Handlowa Panda, ul. Sidorska 117B, 21-500 Biała Podlaska
NIP: 5342422646
zakup środków opatrunkowych dla animatora sportu Orlika 2012 w Sokołowie. 227,19 Zamówienie / Zlecenie
KS.944.2020 2020-07-10 2020-07-10 - 2020-07-26 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
wykonanie i dostarczenie Wieńca z szarfą: „Bohaterom Walki za Ojczyznę – Społeczeństwo Gminy Michałowice”: 1 szt. (dostawa pod pomnik w Pęcicach) na godz. 11.00, Wiązanki z szarfą: „Bohaterom Walki za Ojczyznę – Społeczeństwo Gminy Michałowice”: 2 szt. pod pomnik w Opaczy-Kolonii ul. Ryżowa róg Bodycha oraz w Komorowie pod krzyżem przy ul. Kotońskiego (w ogrodzeniu szkoły). Usługa będzie wykonana na potrzeby organizowanych uroczystości upamiętniających 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego oraz bity i egzekucji w Pęcicach, które odbędą się w Pęcicach, 26 lipca 2020 r. 1 040,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.945.2020 2020-07-10 2020-07-10 - 2020-07-10 AGREGATY SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Święciechowska 36, 64-115 Wilkowice
NIP: 6972084720
Wykonanie prac serwisowych związanych z przeglądem technicznym agregatu prądotwórczego. 3 866,38 Zamówienie / Zlecenie
OA.946.2020 2020-07-10 2020-07-06 - 2020-07-08 Norma BG, ul. Warszawska 74, 05-082 Blizne Jasińskiego
NIP: 5221040182
Zakup dwóch tablic drukowanych PCV o wymiarach 30 cm x 60 cm z przeznaczeniem dla Obwodowych Komisji Wyborczych wyznaczonych i powołanych do przeprowadzenia wyborów powszechnych Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 12.07.2020 r 137,76 Zamówienie / Zlecenie
IT.947.2020 2020-07-10 2020-07-10 - 2020-07-10 N.K. Serwis, ul. Żeromskiego 6, 05-820 Piastów
NIP:
Akumulator żelowy do ups 2 sztuki 240,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.948.2020 2020-07-10 2020-07-10 - 2020-07-10 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup artykułów biurowych z przeznaczeniem dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12.07.2020 r. 1 485,47 Zamówienie / Zlecenie
OA.949.2020 2020-07-10 2020-07-06 - 2020-07-08 Norma BG, ul. Warszawska 74, 05-082 Blizne Jasińskiego
NIP: 5221040182
Zakup 10 szt. flag Polski, o wymiarach 70 x 112 cm z przeznaczeniem dla Obwodowych Komisji Wyborczych wyznaczonych i powołanych do przeprowadzenia wyborów powszechnych Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 12.07.2020 r., celem wywieszenia w lokalach wyborczych 233,70 Zamówienie / Zlecenie
OA.950.2020 2020-07-10 2020-07-09 - 2020-07-15 ALTMEDIA Producent Upominków Reklamowych Jarosław Olender, ul. Piłsudskiego 24, 05-840 Brwinów
NIP:
Wykonanie 150 szt. przypinek/znaczków okolicznościowych z nadrukiem „Róbmy swoje – Komorów 2020”, w związku z organizowanym happeningiem dla mieszkańców Osiedla Komorów związanym z otwarciem Skweru im. W. Młynarskiego w Komorowie w dniu 16 lipca 2020 r 236,16 Zamówienie / Zlecenie
IR.951.2020 2020-07-10 2020-07-10 - 2020-11-02 Magdalena Musiał Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji robót t budowlanych polegających na: modernizacji świetlicy w Opaczy Kolonii w zakresie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części budynku: sali spotkań w zakresie liczby użytkowników z 50 na 120 osób oraz pomieszczeń technicznych na pomieszczenia biurowe i pomocnicze do 10 osób 1 476,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.952.2020 2020-07-10 2020-07-10 - 2020-07-20 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ STOŁECZNY IM. ALEKSANDRA JANOWSKIEGO W WARSZAWIE, ul. Mikołaja Kopernika 30 lok. 523, 00-336 Warszawa
NIP: 5260001944
wykonanie 500 sztuk pamiątkowych znaczków na 54 Rajd „Po Kamienistej Drodze” w Pęcicach według projektu Włodzimierza Majdewicza. Usługą będzie wykonana w związku z uroczystościami upamiętniającymi 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego oraz bitwy i egzekucji w Pęcicach, które odbędą się w Pęcicach, 26 lipca 2020 r. 6 460,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.953.2020 2020-07-10 2020-07-10 - 2020-07-10 „NICE SPORT 2” Jacek Ochman, ul. Łukowska 60, 04-133 Warszawa
NIP: 1250049717
Zakup artykułów sportowych w związku z organizacją Turnieju piłki nożnej w kategorii open, 11 lipca 2020 r. na boisku Orlik 2012 w Sokołowie o Puchar Wójta Gminy Michałowice. 2 400,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.954.2020 2020-07-11 2020-07-10 - 2020-07-31 PPHU LEŻAKOWO Krzysztof Szewczyj, ul. Szkolna 16, 42-231 Cykarzew Stary
NIP:
Usługa wykonania 50 szt. leżaków o wymiarach 125x54x3,2 cm, z nadrukiem wg załączonego wzoru, celem wykorzystania podczas spotkań mieszkańców związanych z działalnością kulturalną Osiedla Komorów 3 837,60 Zamówienie / Zlecenie
FZ.955.2020 2020-07-13 2020-07-13 - 2020-12-31 Ewa Stypułkowska Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.956.2020 2020-07-13 2020-07-10 - 2020-09-30 Sławomir Gałka zdjęcie i utylizacja azbestu 4 590,00 Umowy dotacyjne
FZ.957.2020 2020-07-13 2020-07-13 - 2020-12-31 Aneta Matysiak Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
FZ.958.2020 2020-07-13 2020-07-13 - 2020-12-31 Agnieszka Raczyńska-Bigaj Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
GK.959.2020 2020-07-14 2020-07-14 - 2020-07-28 Marek Juchniewicz Dokonanie przeglądu pomp Grundfos zgodnie z dokumentacją techniczno - ruchową zainstalowanych w przepompowniach ścieków przy ul. Jesiennej w Nowej Wsi oraz przy ul. Kolejowej w Michałowicach, gm. Michałowice 26 076,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.960.2020 2020-07-14 2020-07-14 - 2020-09-14 Projektsan.pl Ewa Wojniak, ul. Babiego Lata 21, 05-830 Nadarzyn
NIP: 7171702422
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania instalacji gazowej do budynku komunalnego przy ul. Kasztanowej 10B w Komorowie. 3 900,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.961.2020 2020-07-14 2020-07-15 - 2020-08-14 ' SZTUKA OGRODÓW ' JANUCIK JANUSZ, ul. Pszczółczyn 22, 18-204 Kobylin Borzymy
NIP:
Przedszkole Nowa Wieś - modernizacja obiektu przedszkolnego i biblioteka 269 370,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2020-08-13
do umowy nr IR.961.2020
2020-08-13-2020-08-28 Aneks nr 1 1. Zwiększenie kwoty netto o 38 963,64 zł brutto 47 925,65 zł W rejestrze wpisano wartość brutto po zwiększeniu. 2. Zmiana terminu realizacji na dzień 28.08.2020 r. 317 296,00 Aneks do umowy
GK.962.2020 2020-07-14 2020-07-15 - 2020-11-15 PRI INSBUD-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Inżynierska 3, 05-800 Pruszków
NIP: 5342590272
Budowa sieci wodociagowej w ul. Ks. M. Woźniaka w Suchym Lesie 420 600,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2020-09-16
do umowy nr GK.962.2020
2020-07-15-2020-11-15 W ramach aneksu dokonano zwiększenia zakresu robót oraz zwiększenia kwoty wynagrodzenia o 33948 brutto. W formularzu poniżej w pozycji Wartość brutto wpisano wartość uwzględniającą zmianę. 454 548,00 Aneks do umowy
KS.963.2020 2020-07-14 2020-07-14 - 2020-07-26 FAGUS Sp. z o.o., ul. Al. Krakowska 110 lok. 114, 00-971 Warszawa
NIP: 5222843925
obsługa techniczna uroczystości patriotycznych w Pęcicach 26 lipca 2020 r. 6 955,20 Zamówienie / Zlecenie
FZ.964.2020 2020-07-14 2020-07-14 - 2020-12-31 Sylwia Krysińska Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
FZ.965.2020 2020-07-14 2020-07-14 - 2020-12-31 Małgorzata Jaworska Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
FZ.966.2020 2020-07-14 2020-07-14 - 2020-12-31 Tomasz Pietruszka Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
FZ.967.2020 2020-07-14 2020-07-13 - 2020-08-15 DMW Projekt Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
NIP: 6342973938
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej tj. wniosku o dofinansowanie , Studium wykonalności i innych niezbędnych zalacznikow do dofinansowania wramach konkursu prowdzonego przez Ministerstwwo Klimatu na "Realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach" 43 050,00 Umowa zlecenie
FZ.968.2020 2020-07-14 2020-07-13 - 2020-09-30 Tomasz Robert Jerominko ITECH, ul. Wioślarska 8 lok. 16, 94-036 Łódź
NIP:
Opracowanie dokumentacji dla potrzeb termomodernizacji Szkoly Podstawowej im. Jana Pawla II w Michałowicach w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 4.2 Efektywnośc energetyczna, typ projektów:Termomodernizacja budynkow użyteczności publicznej. 153 135,00 Umowa zlecenie
GR.969.2020 2020-07-15 2020-07-15 - 2020-07-31 MARCIN BARANOWSKI GEOMAR, ul. Nadbrzeżna 34C lok. 113, 05-850 Ożarów Mazowiecki
NIP:
Odtworzenie punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków dla działki ewid. nr101/6 położenej w obrębie Granica, gmina Michałowice 6 765,00 Umowa zlecenie
FZ.970.2020 2020-07-15 2020-07-15 - 2020-12-31 Ewa Stochwicz Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
SP.971.2020 2020-07-15 2020-07-15 - 2020-09-10 X-KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Mariusza Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa
NIP: 9492107026
zakup nagród konkursowych związanych z organizacją rywalizacji sportowej pt. Aktywne Lato w gminie Michałowicedla kobiet i mężczyzn zajmujących I, II, III miejsce w kategorii bieg i chód. 2 090,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.972.2020 2020-07-15 2020-07-15 - 2020-07-15 MARCIN ZALEWSKI ZALER, ul. Promyka 53B, 05-800 Pruszków
NIP: 5342161513
Wykonanie konserwacji i optyamalizacji serwera bazy danych Biuletynu Informacji Publicznej 1 476,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.973.2020 2020-07-15 2020-07-15 - 2020-08-14 Marek Lewandowski i Szymon Ruban ARGON s.c., ul. Malownicza 22 lok. 1, 02-272 Warszawa
NIP: 5222854225
Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach UG (II piętro) 24 132,60 Zamówienie / Zlecenie
OC.974.2020 2020-07-16 2020-07-08 - 2020-07-10 LECHPOL ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne
NIP:
zakup akcesoriów do sprzętu OSP w Nowej Wsi 605,06 Zamówienie / Zlecenie
OC.975.2020 2020-07-16 2020-07-02 - 2020-07-02 AUTO-DUKAT Jarosław Dukaczewski ; Stacja Kontroli Pojazdów; DUKAT-DOM, ul. al. Jerozolimskie 412, 05-800 Pruszków
NIP: 5340018088
Okresowe badanie techniczne samochód NISSAN WPR22JS 99,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.976.2020 2020-07-16 2020-07-15 - 2020-09-15 Paweł Przybysz Opracowanie oceny technicznej konstrukcji komina wspólnego dla budynków przy Al. Kasztanowej 8C i *B w Komorowie. 2 800,00 Umowa o dzieło
OC.977.2020 2020-07-16 2020-07-16 - 2020-07-16 AUTO-DUKAT Jarosław Dukaczewski ; Stacja Kontroli Pojazdów; DUKAT-DOM, ul. al. Jerozolimskie 412, 05-800 Pruszków
NIP: 5340018088
Okresowe badanie techniczne pojazdu MAN/V-VAN/TGE nr rej WPR3692N 149,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.978.2020 2020-07-16 2020-07-16 - 2020-11-30 Awas-Serwis Sp. z o.o., ul. Egejska 1/34, 02-764 Warszawa
NIP: 5213177038
Wykonanie corocznego czyszczenia separatorów ropopochodnych oczyszczających wody deszczowe, odbioru i unieszkodliwienia odpadów w ramach zadania budżetowego pn.: „Usuwanie awarii i konserwacja na odwodnieniu” 30 792,40 Umowa zlecenie
OŚ.979.2020 2020-07-16 2020-07-15 - 2020-07-15 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
zakup materiałów na strefy rekreacji i plce zabw 686,94 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.980.2020 2020-07-16 2020-07-16 - 2020-08-31 Jan Ochman zdjęcie i utylizacja azbestu 7 515,00 Umowy dotacyjne
OŚ.981.2020 2020-07-16 2020-07-16 - 2020-08-20 usługi geodezyjne Witold Wielgosz, ul. wiejska 9, 05816 Reguły
NIP: 5341190085
wykonanie aktualizacji map 2 460,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.982.2020 2020-07-16 2020-07-16 - 2020-07-30 KRZYSZTOF PĘCZAK ELPEN, ul. Trójkątna 3, 05-804 Pruszków
NIP: 5341068355
naprawa skrzynki elektrycznej na placu zabaw oraz wymiana zabezpieczeń elektrycznych na strefie rekreacji 623,61 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.983.2020 2020-07-16 2020-07-16 - 2020-09-15 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ART-BUD Jan Lachowski, ul. Towarowa 28, 85-746 Bydgoszcz
NIP: 5540391024
ostawa betonowego stołu na sttefę rekreacji w Michałowicach 3 705,90 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.984.2020 2020-07-16 2020-07-16 - 2020-08-20 NOVUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno
NIP:
dostawa i montaż zadaszenia trójkątnego na plac zabaw w Noej Wsi i strefę rekreacji w Michałowicach 8 461,60 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.985.2020 2020-07-17 2020-07-17 - 2020-09-15 Paweł Sobierajczyk zdjęcie i utylizacja azbestu 2 025,00 Umowy dotacyjne
IR.986.2020 2020-07-17 2020-07-15 - 2020-12-30 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa
NIP: 5252496411
Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku przy ul. Al. Kasztanowa 8C w Komorowie. 2 497,64 Zamówienie / Zlecenie
IR.987.2020 2020-07-17 2020-07-16 - 2020-12-31 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa
NIP: 5252496411
Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku przy ul. Al. Kasztanowa 10B w Komorowie. 2 497,64 Zamówienie / Zlecenie
IR.988.2020 2020-07-17 2020-07-17 - 2020-08-20 Adam ARPRO Adam Reguła Szkoła w Michałowicach – modernizacja obiektów szkolnych 399 750,00 Umowa o roboty budowlane
OŚ.989.2020 2020-07-17 2020-07-16 - 2020-07-16 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
zakup materiałów na strefy rekreacji 525,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2021-10-29
do umowy nr OŚ.989.2020
2021-11-01-2021-12-31 Dostawa wody, eksploatacja, obsługa i utrzymanie w goowości stacji uzatniania wody oraz sieci wodociagowej połooznejna terenie 128 000,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2021-12-31
do umowy nr OŚ.989.2020
2022-01-01-2022-01-31 dostawa wody eksploatacja, obsługa i utrzymanie gotowości stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej połozonej na terenie gminy Michałowice. 74 000,00 Aneks do umowy
PR.990.2020 2020-07-20 2020-07-02 - 2020-07-15 Agencja Reklamowa Petersmedia Piotr Majka, ul. Konojad ul. Główna 3, 64-060 Wolkowo
NIP:
Wykonanie upominków bidonów promocyjnych na potrzeby promocji gminy Michałowice 1 648,20 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2021-12-03
do umowy nr PR.990.2020
2021-12-03-2021-12-30 Opracowanie dokumentacji na budowę górki saneczkowej 0,00 Aneks do umowy
SP.991.2020 2020-07-20 2020-07-20 - 2020-09-10 Marek Długołęcki zakup nagród konkursowych związanych z organizacją rywalizacji sportowej pt. Aktywne Lato w gminie Michałowicedla kobiet i mężczyzn zajmujących I, II, III miejsce w kategorii rower 728,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.992.2020 2020-07-20 2020-07-20 - 2020-07-25 Toi Toi - Polska sp.z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa
NIP: 1180042784
dostarczenie i obsługa dwóch kabin sanitarnych TOI Fresh (ze spryskiwaczem do rąk) i jednej kabiny TOI CAP dla osób niepełnosprawnych (ze spryskiwaczem do rąk) w związku organizacją z Grupą Rękodzielników „Dobre Życie” Kiermaszu Rękodzieła – „Rękodzieło w Gminie Michałowice”, 25 lipca 2020 r. w godz. 10.00-18.00. 517,02 Zamówienie / Zlecenie
KS.993.2020 2020-07-20 2020-07-16 - 2020-07-17 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup artykułów przemysłowych. 287,89 Zamówienie / Zlecenie
UA.994.2020 2020-07-20 2020-07-20 - 2020-07-20 Jolanta Markert wykonanie operatów szacunkowych działek pod kątem wzrostu ich wartości z tytułu uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 12 300,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.995.2020 2020-07-20 2020-07-20 - 2020-12-18 Usługi Geodezyjne Izabela Nawro, ul. Kawy 42 lok. 4, 01-496 warszawa
NIP: 5221045995
regulacja stanu prawnego na podstawie art.73 ustawy reformujące administrację dla nieruchomości zajetych pod ulicę Harcerską w Komorowie. 9 225,00 Umowa o dzieło
KS.996.2020 2020-07-21 2020-07-21 - 2020-07-26 BrandClinic Beata Spinek, ul. Granicka 10, 05-806 Komorów
NIP: 5342025075
zapewnienie obsługi technicznej podczas 54. Rajdu Po Kamienistej Drodze w 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego oraz bitwy i egzekucji w Pęcicach, 26 lipca 2020 r. 3 075,00 Umowa zlecenie
KS.997.2020 2020-07-21 2020-07-21 - 2020-07-26 Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „PIASTUN”, ul. Mikołaja Reja 1, 05-820 Piastów
NIP: 5342131788
zabezpieczenie medycznego podczas uroczystości upamiętniających 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego oraz bitwy i egzekucji w Pęcicach, 26 lipca 2020 r. 960,00 Umowa zlecenie
KS.998.2020 2020-07-21 2020-07-21 - 2020-07-26 Doradztwo Ochrona Konsulting FLIC Andrzej Rajewicz, ul. Pruszkowska 12 lok. 194, 02-119 Warszawa
NIP:
zabezpieczenie fizyczne uroczystości upamiętniających 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego oraz bitwy i egzekucji w Pęcicach, 26 lipca 2020 r. Pomnik Mauzoleum w Pęcicach 4 100,82 Umowa zlecenie
KS.999.2020 2020-07-21 2020-07-21 - 2020-07-26 Szczeblewski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. 3 Maja 42, 05-816 Michałowice
NIP:
wykonania usługi przewozowej: zapewnienie transportu dla uczestników 54. Rajdu Po Kamienistej Drodze w 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego oraz bitwy i egzekucji w Pęcicach na trasie: Reguły-Pęcice-Reguły, 26 lipca 2020 r. 486,00 Umowa zlecenie
GK.1000.2020 2020-07-22 2020-07-22 - 2020-08-05 Usługi Asenizacyjne Leon Szeląg, ul. Słowikowskiego 62a, 05-090 Raszyn
NIP: 5222345423
Naprawa uszkodzonego kolektora tłocznego w przepompowni ścieków w Pęcicach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 230,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1001.2020 2020-07-22 2020-07-22 - 2020-07-28 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
wykonanie i dostarczenie 9 wiązanek w barwach biało-czerwonych z szarfą biało-czerwoną: „RAJD PO KAMIENISTEJ DRODZE PĘCICE 2020”. Wiązanki zostaną złożone na grobach powstańców pochowanych na cmentarzu w Wilanowie, na Powązkach, w Pruszkowie, w Nadarzynie, na Wawrzyszewie i na Żbikowie. 1 800,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1002.2020 2020-07-22 2020-07-22 - 2020-12-31 Jarosław Janczak Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup pieca gazowego w ramach prowadzenia polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). (Uchwała nr XXX/380/2018 z 15 lutego 2018 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
GK.1003.2020 2020-07-23 2020-07-23 - 2020-11-23 Zakład Usługowy "MARTEL" spółka cywilna Marek Fabisiak, Patryk Fabisiak, Paweł Fabisiak, 05-840 Milęcin
NIP:
Budowa sieci wodociągowej w ul. Jarzębinowej i w ul. Torfowej w Regułach 129 150,00 Umowa o roboty budowlane
OA.1004.2020 2020-07-23 2020-07-22 - 2020-08-21 TRONIX S.C., ul. Jana Olbrachta 58A lok. 173, 01-111 Warszawa
NIP: 5272306543
Montaż pompy do brudnej wody celem odprowadzania wód opadowych i zapobiegania zalaniu piwnicy budynku przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach 9 102,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1005.2020 2020-07-23 2020-07-22 - 2020-08-24 WES.expert Sp. z o.o. Sp.k., ul. Racławicka 69 lok. 15, 53-149 Wrocław
NIP:
Zakup 40 szt. krzeseł plastikowych CORTINA chrome w kolorze niebieskim K-31(siedzisko i oparcie wykonane z plastiku, rama krzesła metalowa, chromowana), celem doposażenia świetlicy osiedlowej w Komorowie przy ul. Ceglanej 2 D 3 454,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.1006.2020 2020-07-23 2020-07-23 - 2020-11-30 Usługi Geodezyjne Izabela Nawro, ul. Kawy 42 lok. 4, 01-496 warszawa
NIP: 5221045995
wykonanie analizy prawnej nieruchomości dla dz. 634 i 755 połozone w Regułach do Kodeksu napoleona 4 920,00 Umowa zlecenie
FZ.1007.2020 2020-07-24 2020-07-24 - 2020-08-03 Małgorzata Hanna Kaczyńska sporządzenie projektów zagospodarowania terenów w zakresie zieleni oraz małej architektury, związanych z aplikowaniem w projekcie partnerskim o dofinansowanie projektów na "Prowadzeie przez szkoły badań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków" 10 332,00 Umowa zlecenie
PR.1008.2020 2020-07-24 2020-07-03 - 2020-07-10 GRAWERSTWO s.c.Bartosz Madejczyk, Sławomir Kopek, ul. Piaskowa 11, 39-300 Mielec
NIP:
Wykonanie dyplomów okolicznościowych grawerowanych na pożegnanie 2 pracowników i dla mieszkanki obchodzącej 100 lat 595,04 Zamówienie / Zlecenie
PR.1009.2020 2020-07-24 2020-07-14 - 2020-07-17 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
Gmina Michałowice zamawia 2 bukiety kwiatów na gminne uroczystości. 260,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1010.2020 2020-07-24 2020-07-23 - 2020-07-23 ZAKŁAD ELEKTROMECHANIKI DŹWIGOWEJ KRZYSZTOF BORGUL Wykonanie naprawy motoreduktora napędu drzwi w urządzeniu dźwigowym w budynku Urzędu Gminy przy ul. Al. Powstańców Warszawy 1 w Regułach. 676,50 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1011.2020 2020-07-27 2020-07-24 - 2020-09-04 NOVUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno
NIP:
Zakup hustawki, stołu do gry w szachy i chińczyka. 14 811,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1012.2020 2020-07-27 2020-07-23 - 2020-07-29 DETROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Staszica 36 Rzuców
NIP:
eco board + zakup i posianie łąki kwietnej 16 357,70 Zamówienie / Zlecenie
KS.1013.2020 2020-07-28 2020-07-24 - 2020-07-24 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup artykułów przemysłowych na potrzeby organizowanych uroczystości patriotycznych, 26 lipca 2020 r. w Pęcicach. 214,92 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2021-12-07
do umowy nr KS.1013.2020
2021-07-22-2021-12-22 aneks terminowy nr 1 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2021-12-22
do umowy nr KS.1013.2020
2021-07-22-2022-05-31 aneks terminowy 0,00 Aneks do umowy
FZ.1014.2020 2020-07-28 2020-08-10 - 2020-11-30 Dorota Zglińska wykonywanie na rzecz Gminy Michałowice prac polegających na obsłudze programu udzielania dotacji celowej do zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz”, tj. obsługi interesantów, przyjmowania, rozpatrywania i rozliczania wniosków, udzielania informacji telefonicznych i mailowych dotyczących Programu a także innych prac niezbędnych przy obsłudze Programu 10 897,00 Umowa zlecenie
KS.1015.2020 2020-07-28 2020-07-28 - 2020-10-13 Stowarzyszenie "Przyjazne Jutro", ul. Mikołaja Reja 1 lok. 1, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: Bezpieczna Kobieta – warsztaty 2020 określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 16 lipca 2020 r. 9 533,00 Umowy dotacyjne
KS.1016.2020 2020-07-28 2020-08-04 - 2020-08-31 Uczniowski Klub Sportowy „FC Komorów”, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: Wakacje z piłką określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 23 lipca 2020 r. 4 000,00 Umowy dotacyjne
KS.1017.2020 2020-07-28 2020-08-10 - 2020-08-30 Parafia Wniebowzięcia N.M.P. Michałowice-Opacz, ul. Szkolna 11, 05-816 Michałowice
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: Wyjazd letni, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 16 lipca 2020 r. 10 000,00 Umowa o dzieło
KS.1018.2020 2020-07-28 2020-08-01 - 2020-10-15 TOWARZYSTWO KOSZYKÓWKI NOWA WIEŚ, ul. Główna 96, 05-806 Nowa Wieś
NIP: 5342617396
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: Start wychowanek Gminy Michałowice do dorosłej koszykówki II Liga kobiet, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 16 lipca 2020 r. 9 850,00 Umowy dotacyjne
KS.1019.2020 2020-07-28 2020-07-27 - 2020-09-15 Komorowskie Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona, ul. Południowa 1 lok. a, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: Aktywizacja seniorów do uczestnictwa w kulturze, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 20 lipca 2020 r. 3 000,00 Umowy dotacyjne
KS.1020.2020 2020-07-30 2020-07-30 - 2020-08-05 Norton D.A.A.P. Nadulny Sp.J., ul. Elizy Orzeszkowej 11, 05-816 Reguły
NIP: 5341369772
zakup wody niegazowanej – 42 zgrzewek po 12 butelek o poj. 0,5 litra w każdej dla uczestników Aktywnych Wakacji w Gminie Michałowice 29.06-29.08.2020 r. 383,32 Zamówienie / Zlecenie
GK.1021.2020 2020-07-30 2020-07-30 - 2020-08-06 Marek Juchniewicz Naprawa pompy zatapialnej P2, KSB Amarex N F65 - 170/042 ULG 4,2 kW zlokalizowanej w przepompowni ścieków przy ul. Azaliowej w miejscowości Pęcice, gm. Michałowice 3 505,50 Zamówienie / Zlecenie
KS.1022.2020 2020-07-30 2020-07-30 - 2020-07-31 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
wykonanie i dostarczenie wiązanki okolicznościowej z szarfą biało-czerwoną z napisem „Wójt i Radni Gminy Michałowice”, która zostanie złożona 1 sierpnia 2020 r. pod pomnikiem w Pęcicach. 350,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1023.2020 2020-07-30 2020-07-30 - 2020-08-06 Marek Juchniewicz Naprawa pompy zatapialnej P2, KSB Amarex N F65 - 170/042 ULG 4,2 kW zlokalizowanej w przepompowni ścieków przy ul. Ks. Woźniaka w miejscowości Suchy Las, gmona Michałowice 3 382,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.1024.2020 2020-07-30 2020-07-29 - 2020-07-29 HERMES Jarosław Koć, ul. Aleje Jerozolimskie 290, 05-820 Reguły
NIP: 5341053922
Usługa mycia oraz odkurzania samochodu służbowego marki Skoda Superb WPR 88827 130,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1025.2020 2020-07-30 2020-07-28 - 2020-07-28 Tomag Tomasz Rachlewicz, ul. Zacisze 20, 05-802 Pruszków
NIP: 5340209807
zapewnienie transportu 28 lipca 2020 r. dla delegacji z Urzędu Gminy Michałowice i współorganizatorów 54. Rajdu Po Kamienistej Drodze oraz wiązanek, które zostaną złożone na grobach powstańców pochowanych na cmentarzu w Wilanowie, na Powązkach, na Bródnie, w Pruszkowie, w Nadarzynie, na Wawrzyszewie i na Żbikowie. 1 080,00 Umowa zlecenie
GK.1026.2020 2020-07-31 2020-07-31 - 2020-11-30 Roman Zwierzchowski Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Michałowice -część II 433 139,00 Umowa o roboty budowlane
GK.1027.2020 2020-07-31 2020-08-01 - 2020-10-31 POMP 4 EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wólczyńska 321, 01-919 Warszawa
NIP: 1182043552
„Dostawa wody, eksploatacja, obsługa i utrzymanie w gotowości stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej położonej na terenie gminy Michałowice wraz z wymianą wodomierzy” - zamówienie uzupełniające 220 450,00 Umowa zlecenie
KS.1028.2020 2020-07-31 2020-07-31 - 2020-08-21 P.P.H.U. EUROBLASK-MARIOLA WYRWIAK, ul. Stefana Batorego 37B, 34-120 Andrychów
NIP: 5511273138
zakup oraz dostawa 25 sztuk znaków drogowych, klina do ronda, maty prostej z liniami bocznymi w związku z organizacją przez Stowarzyszenie ABC „Dnia Bezpieczeństwa” 29 sierpnia 2020 r. objętego patronatem Wójta Gminy Michałowice. 2 835,15 Zamówienie / Zlecenie
IR.1029.2020 2020-07-31 2020-07-31 - 2020-08-28 ' SZTUKA OGRODÓW ' JANUCIK JANUSZ, ul. Pszczółczyn 22, 18-204 Kobylin Borzymy
NIP: 7220000595
Modernizacja chodnika z kostki przy szkole podstawowej w Komorowie. 15 375,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1030.2020 2020-08-03 2020-07-31 - 2020-08-15 ZBW ELEKTRONIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Pruszkowska 29 lok. 268, 02-119 Warszawa
NIP:
naprawa systemu zliczania miejsc parkingowych na parkingu przy ul. Kuchy w Regułach 1 291,50 Zamówienie / Zlecenie
GK.1031.2020 2020-08-03 2020-07-31 - 2020-08-31 KATARZYNA BARTCZAK ZAKŁAD USŁUG WIELOBRANŻOWYCH KATARZYNA BARTCZAK Montaż brakujących (skradzionych) krat zabezpieczających komorę separatora na terenie zbiornika retencyjnego przy rzece Raszynce z uwagi na zagrożenie dla bezpieczeństwa osób postronnych w ramach zadania budżetowego: „Usuwanie awarii i konserwacja na odwodnieniu”. 3 505,50 Zamówienie / Zlecenie
GK.1032.2020 2020-08-03 2020-07-31 - 2020-08-31 ARTPOMP Aneta Gudaszewska, ul. Grójecka 4, 96-320 Mszczonów / Badowo-Mściska
NIP:
Wykonanie robót geologicznych polegających na wierceniu otworu małośrednicowego do głębokości ok. 93,0 metrów w ramach zadania budżetowego: „Modernizacja SUW Pęcice”. Zakres robót został określony w „Projekcie robót geologicznych na wykonanie otworu rozpoznawczego w utworach czwartorzędowych dla potrzeb budowy studni pod ujęcie na działce nr ewid. 326, obręb Pęcice, gmina Michałowice, powiat Pruszkowski, województwo Mazowieckie”. 17 158,50 Zamówienie / Zlecenie
GK.1033.2020 2020-08-04 2020-08-04 - 2020-12-04 Inżynieria Sanitarna Jakub Hanausek, ul. Sybiraków 41 lok. 4, 05-500 Julianów
NIP: 9512036483
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Królewskiej i w ul. Zacisznej w Regułach 836 400,00 Umowa o roboty budowlane
IR.1034.2020 2020-08-04 2020-08-04 - 2020-09-25 Tomasz Stocki Remont posadzki w budynku OSP w Nowej Wsi 8 677,65 Zamówienie / Zlecenie
GK.1035.2020 2020-08-04 2020-08-04 - 2020-09-30 Fal-Bruk Sp. z o.o. Sp. K., ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa
NIP: 5210527420
Przebudowa ulicy Bankowej w Komorowie 1 323 480,00 Umowa o roboty budowlane
IR.1036.2020 2020-08-04 2020-08-04 - 2020-08-31 P.H.U. OUT DOOR SŁAWOMIR LIPKA, ul. Parkowa 1A, 05-816 Michałowice
NIP: 5340206045
Wykonanie instalacji klimatyzacji oraz zasilania urządzeń klimatyzacyjnych w budynku szkoły w Nowej Wsi 98 000,20 Umowa o roboty budowlane
GK.1037.2020 2020-08-04 2020-08-06 - 2020-09-28 Adam ARPRO Adam Reguła Bieżąca konserwacja i modernizacja w szkole w Komorowie 157 502,00 Umowa o roboty budowlane
FZ.1038.2020 2020-08-05 2020-08-07 - 2020-09-07 Piotr Bednarski Wykonywanie na rzecz Gminy Michałowice prac pomocniczych związanych z opracowaniem dokumentacji projektowych dla projektów przygotowywanych do dofinansowania ze środków zewnętrznych. 3 325,00 Umowa zlecenie
OC.1039.2020 2020-08-05 2020-07-27 - 2020-08-05 FACH-POŻ SERVICE S.C. JACEK SUSZYŃSKI, MICHAŁ WILCZAK, ul. Helenowska 20 lok. 5, 05-800 Pruszków
NIP: 5342538679
Zlecenie recertyfikacji KPP dla OSP Nowa Wieś 1 000,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1040.2020 2020-08-05 2020-08-06 - 2020-09-30 ZAKŁAD USŁUG TERENOWYCH, BUDOWLANYCH I PORZĄDKOWYCH "MARGOT" MAŁGORZATA SZYMAŃSKA w spadku, ul. Pasaż Ursynowski 11, 02-784 Warszawa
NIP:
Przebudowa wraz z odwodnieniem ul. Sieradzkiej w Komorowie 324 278,00 Umowa o roboty budowlane
OA.1041.2020 2020-08-06 2020-07-24 - 2020-07-24 Kwiaciarnia „Wielki Błękit” Monika Filipowicz, ul. Berylowa 34, 05-806 Komorów
NIP: 9511297129
Zakup kwiatów wręczonych w ramach podziękowania za przygotowanie i przeprowadzenie koncertu pt. „Osiecka Filmowa” - Nowa Wieś 180,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1042.2020 2020-08-07 2020-08-03 - 2020-12-20 Usługi Asenizacyjne Leon Szeląg, ul. Słowikowskiego 62a, 05-090 Raszyn
NIP: 5222345423
usuwanie zalewisk wodnych na drogach gminnych poprzez ich wypompowywanie taborem asenizacyjnym 16 578,00 Umowa zlecenie
KS.1043.2020 2020-08-10 2020-08-10 - 2020-08-28 Karol Wójcicki, ul. Brzozowa Polana 4, 05-540 Kędzierówka
NIP:
przygotowanie i przeprowadzenie pokazu nocnego nieba wraz z komentarzami popularyzatora astronomii, 28 sierpnia 2020 r. 1 500,00 Umowa zlecenie
GK.1044.2020 2020-08-11 2020-08-03 - 2020-08-20 PAULOKOP PAWEŁ PIETRUSZKA, ul. GRODZISKA 21, 05-830 STARA WIEŚ
NIP:
wykonanie przepustu z przyczółkami oraz regulacja studni z wymianą pokrywy betonowej i wykonanie utwardzenia fragmentu drogi w ul. Czapli 17 835,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1045.2020 2020-08-11 2020-08-11 - 2020-10-31 Fan Gift, ul. Chorągwi Pancernej 22, 02-951 Warszawa
NIP:
Wykonanie 200 szt. medali na planowane w październiuku 2020 r. uroczystości 30-lecia samorządu. Medale dwustronne, średnica 70 mm 12 275,40 Zamówienie / Zlecenie
KS.1046.2020 2020-08-11 2020-08-11 - 2020-08-11 Norton D.A.A.P. Nadulny Sp.J., ul. Elizy Orzeszkowej 11, 05-816 Reguły
NIP: 5341369772
zakup wody niegazowanej – 42 zgrzewek po 12 butelek o poj. 0,5 litra w każdej. Zakup dla uczestników Aktywnych Wakacji w Gminie Michałowice 29.06-29.08.2020 r. 383,32 Zamówienie / Zlecenie
PR.1047.2020 2020-08-11 2020-08-10 - 2020-08-10 Print Pol, ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP:
Druk broszury "Park w Regułach - rewitalizacja" Format a4, lizba stron 16, nakłąd 40 szt. 295,20 Zamówienie / Zlecenie
IT.1048.2020 2020-08-11 2020-08-11 - 2020-08-11 "USŁUGI INFORMATYCZNE INFO-SYSTEM" ROMAN I TADEUSZ GROSZEK SPÓŁKA JAWNA, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 31 lok. 240, 05-120 Legionowo
NIP: 5361745379
Rozszerzenie systemu Podatki o licencję na opcję generowania formularzy 2 878,20 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1049.2020 2020-08-12 2020-08-12 - 2020-09-30 Urszula Skwierczyńska dotacja na zdjęcie i utylizację azbestu 2 700,00 Umowy dotacyjne
KS.1050.2020 2020-08-12 2020-08-12 - 2020-08-19 N.K. Serwis, ul. Żeromskiego 6, 05-820 Piastów
NIP: 5212124175
zakup 6 szt. akumulatorów żelowych 12V20Ah 166x181x76mm na potrzeby organizowanego 29 sierpnia 2020 r. przez Stowarzyszenie ABC „Dnia Bezpieczeństwa” objętego patronatem Wójta Gminy Michałowice. 852,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.1051.2020 2020-08-12 2020-08-12 - 2020-09-30 LAMBDA TUSIŃSKI RADOSŁAW, ul. Stanisława Żółkiewskiego 8, 05-800 Pruszków
NIP: 5341058693
Modernizacja przyłącza wodociągowego w Szkole w Michałowicach 23 247,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.1052.2020 2020-08-12 2020-08-12 - 2020-12-10 Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych "Kujawski-Nosecki-Kunicki" s.c., ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 27 lok. 28, 05-800 Pruszków
NIP: 5340006984
wykonanie mapy prawnej dla dz.164 ul.Wąska w Sokołowie 11 808,00 Umowa o dzieło
GR.1053.2020 2020-08-12 2020-08-12 - 2020-09-11 Andrzej ANKOR- Korniluk wykonanie operatu szacunkowego dla dz. 105/2 Michałowice wieś 615,00 Umowa zlecenie
IR.1054.2020 2020-08-12 2020-08-04 - 2020-08-31 Projektsan.pl Ewa Wojniak, ul. Babiego Lata 21, 05-830 Nadarzyn
NIP: 7171702422
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej nad wykonaniem instalacji klimatyzacji w szkole w Nowej Wsi. 2 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1055.2020 2020-08-12 2020-08-13 - 2020-12-21 KATARZYNA BARTCZAK ZAKŁAD USŁUG WIELOBRANŻOWYCH KATARZYNA BARTCZAK Remont chodników na placach zabaw, strefach rekreacji i boiskach na terenie gminy Michałowice 48 454,20 Umowa o roboty budowlane
IR.1056.2020 2020-08-12 2020-08-25 - 2020-09-02 Marek Lewandowski i Szymon Ruban ARGON s.c., ul. Malownicza 22 lok. 1, 02-272 Warszawa
NIP: 5222854225
Dostawa i montaż klimatyzatorów do pomieszczeń biurowych UG (parter). 34 159,60 Zamówienie / Zlecenie
GK.1057.2020 2020-08-12 2020-08-13 - 2020-10-31 P.P.U.H. Budowa i Naprawa Dróg Efekt Sp. z o.o., ul. Szomańskiego 8, 02-495 Warszawa
NIP: 5220020266
Remont dróg tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym i destruktem bitumicznym na terenie Gminy Michałowice 282 900,00 Umowa o roboty budowlane
OA.1058.2020 2020-08-13 2020-08-12 - 2020-09-30 Katarzyna Kabala Prowadzenie zajęć nordic walking dla mieszkańców osiedla Michałowice 2 680,00 Umowa zlecenie
GR.1059.2020 2020-08-13 2020-08-13 - 2020-08-25 Przegląd Regionlany, ul. Sierakowskiego 12a, 05-500 Piaseczno
NIP: 1231415150
wykaz nieruchomości nr 7 /2020 grunty do oddania w dzierzawę 62,73 Zamówienie / Zlecenie
IT.1060.2020 2020-08-13 2020-08-13 - 2020-09-30 MP TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Plac Niepodległości 9C, 18-400 Łomża
NIP: 7182136452
Wykonanie instalacji systemu automatyki dostępowej w obiektach Gminy Michałowice. (ul. Raszyńska 34) 24 126,80 Zamówienie / Zlecenie
PR.1061.2020 2020-08-13 2020-08-13 - 2020-08-13 Polski Druk Publishing Sp. z o.o. sk., ul. Przejazdowa 25, 05-800 Pruszków
NIP: 1070028932
Wykonanie 350 szt. teczek z herbem gminy na okładce na potrzeby przechowywania, przekazywania dokumentów. 1 235,54 Zamówienie / Zlecenie
SP.1062.2020 2020-08-13 2020-08-13 - 2020-09-13 FUNDACJA DRUKKONG, ul. Podgórna 26 lok. 54, 75-336 Koszalin
NIP: 6692556595
wykonanie usługi polegającej na zaprojektowaniu, przygotowaniu i dostarczeniu medali wraz z wstążką w kolorze białym na II Półmaraton Lasy nad Utratą oraz bieg na 5 km dla każdego uczestnika oraz statuetek z drewna dla zdobywców pierwszych trzech miejsc w półmaratonie i w biegu na 5 km w klasyfikacji kobiet i klasyfikacji mężczyzn oraz dla najszybszej mieszkanki i mieszkańca gminy w półmaratonie i w biegu na 5 km. 6 691,20 Zamówienie / Zlecenie
SP.1063.2020 2020-08-13 2020-08-13 - 2020-09-10 LOGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. al. Wojska Polskiego 60E, 05-800 Pruszków
NIP: 5342584248
Przygotowanie nadruku, wykonanie, sprzedaż oraz koszty transportu nadruku i sprzedaż 400 szt worków na potrzeby II półmaratonu "Lasy nad Utratą" oraz biegu na 5 km organizowanym 13.09.2020 r. w Komorowie. 4 674,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.1064.2020 2020-08-13 2020-08-13 - 2020-09-10 Podarowane.pl Biedrzycki Sp.J., ul. Kasztanowa 26, 32-040 Rzeszotary
NIP: 9442247162
Wykonanie i dostarczenie 100 szt. koszulek bawełnianych i 150 szt. koszulek poliestrowych, sportowych, zgodnie z zaakceptowanymi projektami w związku z organizowanym przez gminę Michałowice II Półmaratonu „Lasy nad Utratą” oraz biegu na 5 km, które odbędą się 13 września 2020 r. w Komorowie 4 135,88 Zamówienie / Zlecenie
SP.1065.2020 2020-08-13 2020-08-13 - 2020-09-13 Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „PIASTUN”, ul. Mikołaja Reja 1, 05-820 Piastów
NIP: 5342131788
Zabezpieczenie medyczne podczas II Półmaratonu Lasy nad Utratą i biegu na dystansie 5 (2 ambulanse z wyposażeniem podstawowym wraz z dwoma ratownikami medycznymi w każdej oraz punkt medyczny przy starcie/mecie biegów) 4 000,00 Umowa zlecenie
OA.1066.2020 2020-08-17 2020-09-06 - 2020-09-20 Łódzki Teatr Piosenki Michał Wieczorek, ul. Liściasta 54 lok. 26, 91-357 Łódź
NIP: 7262436794
Przeprowadzenie dwóch koncertów plenerowych dla mieszkańców Sołectwa Komorów 7 000,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1067.2020 2020-08-17 2020-08-17 - 2020-08-23 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
zakup dwóch bukietów kwiatów dla wykonawców recitalu, 23 sieprnia 2020 r. na sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice. 350,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1068.2020 2020-08-17 2020-09-26 - 2020-09-26 Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury, ul. Marszałkowska 56, 00-545 Warszawa
NIP:
Zakup biletów na spektakl "Oszuści" dla mieszkańców sołectwa Opacz - Kolonia 4 680,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1069.2020 2020-08-17 2020-08-13 - 2020-08-26 ON TOP Group S.C., ul. Ireny 78, 05-800 Pruszków
NIP:
Zakup środków do dezynfekcji dla potrzeb pracowników Urzędu. 12 579,90 Zamówienie / Zlecenie
GK.1070.2020 2020-08-17 2020-08-19 - 2020-11-30 LAMBDA TUSIŃSKI RADOSŁAW, ul. Stanisława Żółkiewskiego 8, 05-800 Pruszków
NIP: 5341058693
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Granicy oraz w Nowej Wsi 56 580,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-12-01
do umowy nr GK.1070.2020
2020-08-19-2020-12-31 Aneks terminowy 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2020-12-01
do umowy nr GK.1070.2020
2020-11-30-2020-12-31 Aneks nr 1 - terminowy obowiazuje od 30.11.2020 r. 56 580,00 Aneks do umowy
Aneks nr 3
z dnia 2020-12-31
do umowy nr GK.1070.2020
2020-12-31-2021-01-29 aneks nr 2 terminowy - obowiazuje od 31.12.2020 r. 56 580,00 Aneks do umowy
OA.1071.2020 2020-08-18 2020-08-12 - 2020-08-31 Anna Elżbieta Nowakowska Przeprowadzenie zajęć sportowych z gimnastyki ogólnorozwojowej dla mieszkańców osiedla Michałowice 595,00 Umowa zlecenie
GK.1072.2020 2020-08-18 2020-08-19 - 2020-11-30 LAMBDA TUSIŃSKI RADOSŁAW, ul. Stanisława Żółkiewskiego 8, 05-800 Pruszków
NIP: 5341058693
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Czapli w Opacz Kolonii 33 825,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-12-01
do umowy nr GK.1072.2020
2020-08-19-2020-12-31 Aneks terminowy 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2020-12-01
do umowy nr GK.1072.2020
2020-11-30-2020-12-31 aneks nr 1 - terminowy od 30.11.2020 r. do 31.12.2020 r. 33 825,00 Aneks do umowy
Aneks nr 3
z dnia 2020-12-31
do umowy nr GK.1072.2020
2020-12-31-2021-01-29 Aneks nr 2 - terminowy od 31.12.2020 r. 33 825,00 Aneks do umowy
GK.1073.2020 2020-08-18 2020-08-20 - 2020-12-15 Krzysztof Jenda Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Komorowie 66 364,60 Umowa zlecenie
OA.1074.2020 2020-08-19 2020-08-07 - 2020-08-07 ODDK Sp. z oo Gdańsk, ul. Obrońców Westerplatte 32A, 80-317 Gdańsk
NIP: 5840305419
Zakup publikacji książkowej dla potrzeb Referatu Organizacyjno – Administracyjnego pt: „Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych (z suplementem elektronicznym) 167,20 Zamówienie / Zlecenie
OA.1075.2020 2020-08-19 2020-09-05 - 2020-09-05 PSZCZÓŁKA WIOLETA KAŁOSKA, ul. Brzozowa 8, 05-462 Kąck
NIP: 5321906600
Wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu małej gastronomii oraz atrakcji dla dzieci podczas organizowanego Święta Pieczonego Ziemniaka w Sokołowie w dniu 5 września 2020 roku, polegającej na: dostarczeniu, montaż, bieżącej obsłudze oraz demontażu dmuchanych zjeżdżalni (zjeżdżalnia słoń, zamek skakaniec) oraz stanowiska z popcornem w godzinach 16.00 – 20.00 na terenie świetlicy wiejskiej w Sokołowie. 2 100,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1076.2020 2020-08-20 2020-08-20 - 2020-08-28 SZYMON SIKORA "BIL-CUP", ul. Gąsiorowskich 3, 60-703 Poznań
NIP: 7791011190
zaprojektowanie, przygotowanie i dostarczenie 3 sztuk statuetek drewnianych WOODEN o wymiarach 10-19 cm; 20-29 cm i 30-39 cm zgodnie z ofertą oraz załączonym i zaakceptowanym projektem. Usługa będzie wykonana w związku z objęciem patronatem przez Panią Wójt turnieju piłki nożnej „o Puchar Wójta Gminy Michałowice”, rocznik 2012-2013, który odbędzie się 29 sierpnia 2020 r. na boisku Orlik w Sokołowie. 162,99 Zamówienie / Zlecenie
KS.1077.2020 2020-08-20 2020-08-20 - 2020-09-13 Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „PIASTUN”, ul. Mikołaja Reja 1, 05-820 Piastów
NIP: 5342131788
zabezpieczenie medyczne podczas koncertu Haliny Mlynkovej, 13 września 2020 r. 800,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.1078.2020 2020-08-20 2020-08-19 - 2020-09-25 usługi geodezyjne Witold Wielgosz, ul. wiejska 9, 05816 Reguły
NIP: 5341190085
Uzyskanie mapy do celów projektowych dla działki nr ewid. 101/10 w Granicy. 1 722,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1079.2020 2020-08-20 2020-08-20 - 2020-09-04 DELTA CERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Powstańców Listopadowych 29C lok. 7, 35-606 Rzeszów
NIP: 8133701898
reemont połączeń konstrukcyjnych piłkochwytu na boisku w Granicy 369,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1080.2020 2020-08-20 2020-08-20 - 2020-09-04 DELTA CERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Powstańców Listopadowych 29C lok. 7, 35-606 Rzeszów
NIP: 8133701898
remont małej architektury 2 435,40 Zamówienie / Zlecenie
SP.1081.2020 2020-08-21 2020-08-21 - 2020-12-17 Katarzyna Kabala Zajęcia techniczne nordic walking skierowane do seniorów, mieszkańców Gminy Michałowice mające na celu poprawę kondycji fizycznej, integrację społeczną mieszkańców oraz poznanie okolicznej przyrody 1 920,00 Umowa zlecenie
GK.1082.2020 2020-08-21 2020-08-21 - 2020-10-30 "MARGOT" Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych Małgorzata Szymańska w spadku, ul. PASAŻ URSYNOWSKI 11, 02784 WARSZAWA
NIP: 5210128223
Remont nawierzchni ul. Reja w Granicy 747 078,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2020-11-05
do umowy nr GK.1082.2020
2020-11-05-2020-11-05 Remont nawierzchni ul. Reja w Granicy - Aneks nr 1 26 671,60 Aneks do umowy
GK.1083.2020 2020-08-21 2020-08-24 - 2020-12-31 Leon Szeląg Wykonanie systemu zdalnego monitoringu przepompowni znajdujących się na terenie Gminy Michałowice wraz z dostawą podzespołów 113 952,00 Umowa zlecenie
IR.1084.2020 2020-08-21 2020-07-06 - 2020-08-20 Grzegorz Murach P.H.U. MUREX, ul. Ceramiczna 4 lok. 10, 49-130 Tułowice
NIP: 9910181138
Modernizacja budynku Szkoły w Nowej Wsi- zwiększenie zakresu i kwoty umowy nr UG/IR/876/2020 z dnia 06.07.2020r 25 514,30 Umowa o roboty budowlane
GK.1085.2020 2020-08-21 2020-08-21 - 2020-12-15 Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych "Kujawski-Nosecki-Kunicki" s.c., ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 27 lok. 28, 05-800 Pruszków
NIP: 5340006984
Opracowanie dokumentacji dla ustalenia linii brzegowej części obwałowanej rzeki Utraty powyżej zbiornika w Komorowie oraz rozgraniczenie gruntów wodami zbiornika od pozostałych gruntów pod wodami 38 253,00 Umowa zlecenie
IR.1086.2020 2020-08-21 2020-08-21 - 2020-11-12 Projektsan.pl Ewa Wojniak, ul. Babiego Lata 21, 05-830 Nadarzyn
NIP: 7171702422
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wykonania instalacji gazowej do budynku komunalnego przy Al. Kasztanowej 8C w Komorowie. 4 600,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1087.2020 2020-08-24 2020-09-12 - 2020-09-12 Usługi Artystyczne Krzysztof Zawada, ul. Żegocin 10, 63-304 Czermin
NIP:
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu koncertu pt. Standardy muzyki rozrywkowej dla mieszkańców Opacz – Kolonii w dniu 12 września 2020 roku o godzinie 17.00. 3 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1088.2020 2020-08-24 2020-09-05 - 2020-09-05 Zdzisław Marzęcki Zapewnienie kompleksowej i stałej obsługi muzycznej i technicznej podczas Święta Pieczonego ZIemniaka w Sokołowie 2 326,00 Umowa o dzieło
IR.1089.2020 2020-08-25 2020-08-06 - 2020-10-30 j.s. Elmont Jan Smoliński, ul. Sprawiedliwości 2 lok. 4, 05-800 Pruszków
NIP: 5341359727
Nadzór inwestorski branży elektrycznej nad realizacją zadania:modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej w ZSO w Komorowie 4 920,00 Umowa zlecenie
KS.1090.2020 2020-08-25 2020-08-18 - 2020-08-20 Dorota Czeczelewska Firma Handlowa Panda, ul. Sidorska 117B, 21-500 Biała Podlaska
NIP: 5342422646
zleca zakup termometru elektronicznego Microlife, bezkontaktowego dla animatora sportu Orlika 2012 w Sokołowie. 159,90 Zamówienie / Zlecenie
KS.1091.2020 2020-08-25 2020-08-28 - 2020-08-28 BrandClinic Beata Spinek, ul. Granicka 10, 05-806 Komorów
NIP: 5342025075
zapewnienia techniki scenicznej podczas organizowanego pokazu nocnego nieba z wykorzystaniem teleskopu, 28 sierpnia 2020 r. na terenie przy suchym zbiorniku retencyjnym w Regułach. 8 610,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1092.2020 2020-08-25 2020-08-24 - 2020-09-21 Szoka Zakład Produkcyjno Usługowy
NIP:
Dostawa i montaż dwóch platform do gry terenowej CORN HOLE. 2 460,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1093.2020 2020-08-25 2020-08-24 - 2020-09-30 usługi geodezyjne Witold Wielgosz, ul. wiejska 9, 05816 Reguły
NIP: 5341190085
Wykonanie aktualizacji mapy dz. nr ewid. 26 w Suchym Lesie 1 107,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.1094.2020 2020-08-25 2020-08-24 - 2020-08-28 Grzegorz Murach P.H.U. MUREX, ul. Ceramiczna 4 lok. 10, 49-130 Tułowice
NIP: 9910181138
Wykonanie cyklinowania i lakierowania podłogi w sali rekreacyjnej w Szkole w Nowej Wsi. 17 712,40 Zamówienie / Zlecenie
PR.1095.2020 2020-08-25 2020-08-25 - 2020-08-25 Kulik M.Kempa Sp. J AdVEno, ul. ul.Bolesława Chrobrego 7, 55-100 Trzebnica
NIP:
Wykonanie 200 szt. toreb płóciennych i 35 szt. notesów z długopisem wymaganych do realizacji projjektu konsultacji społecznych MPZP obszar Kasztanowa. 2 106,31 Zamówienie / Zlecenie
OA.1096.2020 2020-08-25 2020-08-20 - 2020-08-20 BALTRADE Sp. z o.o., ul. Kartuska 493, 80-298 Gdańsk
NIP: 5840202116
Zakup ładowarki do akumulatorków wraz z zestawem akumulatorów AA oraz AAA dla potrzeb Referatu Organizacyjno – Administracyjnego, wykorzystywanych w urządzeniach bezprzewodowych w Urzędzie Gminy Michałowice 314,09 Zamówienie / Zlecenie
IT.1097.2020 2020-08-25 2020-08-25 - 2020-10-09 MP TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Plac Niepodległości 9C, 18-400 Łomża
NIP: 7182136452
Instalacja cyfrowego systemu monitoringu wizyjnego w strefie stascji WKD Michałowice 24 153,90 Umowa zlecenie
IT.1098.2020 2020-08-25 2020-08-25 - 2020-10-09 INTER-MEDIA Sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 48, 05-800 Pruszków
NIP: 5342280100
Wykonanie radiolinii na potrzeby transmisji danych na trasie Reguły-Michałowice 15 867,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.1099.2020 2020-08-25 2020-08-25 - 2020-09-13 Norton D.A.A.P. Nadulny Sp.J., ul. Elizy Orzeszkowej 11, 05-816 Reguły
NIP: 5341369772
Dostarczenie wody niegazowanej oraz napojów izotonicznych dla uczestników II półmaratonu oraz biegu na 5 km "Lasy nad Utratą", który odbędzie się 13.09.2020 r. w Komorowie 1 365,20 Zamówienie / Zlecenie
IR.1100.2020 2020-08-26 2020-08-14 - 2020-08-28 Adam ARPRO Adam Reguła Szkoła w Michałowicach- modernizacja obiektów szkolnych- zwiększenie zakresu i kwoty umowy nr UG/IR/988/2020 z dnia17 .07.2020 41 268,70 Zamówienie / Zlecenie
OA.1101.2020 2020-08-26 2020-08-26 - 2020-09-04 TRONIX S.C., ul. Jana Brożka 26, 01-451 Warszawa
NIP: 5272306543
wykonanie usługi polegającej na przepięciu dotychczasowych pomieszczeń na II piętrze zajmowanych przez firmę Parter, zgodnie ze specyfikacją 6 150,00 Zamówienie / Zlecenie
BF.1102.2020 2020-08-26 2020-08-25 - 2020-08-31 INFOR PL Spólka Akcyjna, ul. Okopowa 58 lok. 72, 01-042 Warszawa
NIP: 1180093066
prenumerata publikacji z zakresu rachunkowości budżetowej 4 923,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1103.2020 2020-08-27 2020-08-27 - 2020-08-29 RESTAURACJA CORRADO Konrad Filipowicz, ul. al. Woj. Polskiego 36A, 05-804 Pruszków
NIP: 5341935384
poczęstunek dla uczestników imprezy sportowej, w postaci dostarczonych na miejsce 25 pizz, 29 sierpnia 2020 r. na Orliku w Sokołowie. Turniej piłki nożnej „o Puchar Wójta Gminy Michałowice” dzieci z rocznika 2012-2013. 565,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1104.2020 2020-08-27 2020-08-27 - 2020-12-31 Wacława Bonder-Basiukiewicz Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gmny Michalowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymaywania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz" 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1105.2020 2020-08-27 2020-09-05 - 2020-09-05 Czaplar Usługi Gastronomiczne Rafał Czaplarski, ul. Kolejowa 28B, 05-806 Komorów
NIP: 5342309915
Przygotowanie poczęstunku w formie grilla podczas Święta Ziemniaka organizowanego dla mieszkańców sołectwa Sokołów w dniu 7.09.2020 r. 6 000,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1106.2020 2020-08-27 2020-08-27 - 2020-08-29 Toi Toi - Polska sp.z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa
NIP: 1180042784
dostarczenie i obsługa dwóch kabin sanitarnych TOI Fresh (ze spryskiwaczem do rąk) i jednej kabiny TOI CAP dla osób niepełnosprawnych (ze spryskiwaczem do rąk). Kiermasz Rękodzieła – „Rękodzieło w Gminie Michałowice”, 29 sierpnia 2020 r. w godz. 10.00-18.00. 517,02 Zamówienie / Zlecenie
SP.1107.2020 2020-08-27 2020-08-27 - 2020-09-13 EUFONIA Sebastian Grądalski, ul. Wałbrzyska 48 lok. 158, 02-739 Warszawa
NIP: 7381831723
Obsługa techniczna imprezy II Półmaraton „Lasy nad Utratą” i bieg na dystansie 5 km w dniu 13.09.2020 r. w Komorowie 2 900,00 Umowa zlecenie
SP.1108.2020 2020-08-27 2020-08-27 - 2020-09-13 Toi Toi - Polska sp.z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa
NIP: 1180042784
dostarczenie i obsługa dwóch umywalek wolnostojących oraz 8 kabin sanitarnych TOI FRESH podczas imprezy II Półmaratonu „Lasy nad Utratą” i biegu na 5 km, która odbędzie się 13 września 2020 r. w godz. 8.00-17.00, na placu Paderewskiego w Komorowie. 1 439,46 Zamówienie / Zlecenie
SP.1109.2020 2020-08-27 2020-09-02 - 2020-09-13 Jan Dołęga-Kozierowski Event Consulting, 05-505 Biały Ług
NIP: 1231134853
obsługa konferansjerskia podczas imprezy II Półmaratonu „Lasy nad Utratą” i biegu na dystansie 5 km 878,22 Umowa zlecenie
IT.1110.2020 2020-08-28 2020-08-28 - 2020-11-30 "USŁUGI INFORMATYCZNE INFO-SYSTEM" ROMAN I TADEUSZ GROSZEK SPÓŁKA JAWNA, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 31 lok. 240, 05-120 Legionowo
NIP: 5361745379
Rozszerzenie systemu finansofo księgowego o moduły obsługi zadań Referatu Geodezji i Rolnictwa 14 145,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1111.2020 2020-08-28 2020-08-28 - 2020-09-01 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
wykonanie i dostarczenie trzech wiązanek okolicznościowych w barwach białych i czerwonych z dwiema szarfami biało-czerwonymi, Usługa zostanie wykonana w związku z upamiętnieniem 81. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, 1 września 2020 r. 1 050,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.1112.2020 2020-08-28 2020-08-28 - 2020-10-31 PIRXON SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk
NIP: 9570994350
Dostawa kolektor danych wraz z licencją na aplikacje mobilną do kolektora oraz materiały eksploatacyjne do drukarki etykiet. 5 324,67 Zamówienie / Zlecenie
KS.1113.2020 2020-08-28 2020-08-28 - 2020-09-13 JG Music Joanna Gajewska-Polk, ul. Marokańska 2M, 03-977 Warszawa
NIP:
koncert Haliny Mlynkovej z Zespołem, 13 września 2020 r. na terenie przy kościele w Komorowie. 34 194,00 Umowa zlecenie
GK.1114.2020 2020-08-28 2020-08-28 - 2020-09-11 ZAKŁAD WIERTNICZY Marek Rybicki, ul. Piotra Wysockiego 9, 96-300 Żyrardów
NIP:
Wymiana awaryjna uszkodzonego zespołu pompowego w studni nr 5 w Komorowie przy ul.Kaliszany 24 600,00 Umowa zlecenie
OŚ.1115.2020 2020-08-31 2020-08-31 - 2020-09-28 Cieloch, ul. Nieapominajki 4, 05-806 Granica
NIP:
zdjęcie i utylizacja azbestu 2 092,50 Umowy dotacyjne
KS.1116.2020 2020-08-31 2020-09-01 - 2020-09-13 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
zakup jednego bukietu kwiatów dla wykonawcy koncertu plenerowego, który odbędzie się 13 września 2020 r. o godz. 19.00 na terenie przy kościelew Komorowie przy ul. 3-go Maja 9. 300,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1117.2020 2020-08-31 2020-09-05 - 2020-09-05 CCTrans Paweł Cichecki, ul. Parkowa 38, 05-806 Pęcice Małe
NIP:
Przygotowanie i obsługa stanowiska z watą cukrową podczas Święta Ziemniaka organizowanego dla mieszkanców sołectwa Sokołów 900,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1118.2020 2020-08-31 2020-09-01 - 2020-09-06 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
wykonanie i dostarczenie wieńca Dożynkowego w związku z uroczystą mszą Dożynkową, która odbędzie się 6 września 2020 r. w kościele pw. apostołów św. Piotra i Pawła w Pęcicach o godz. 11.00. 800,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1119.2020 2020-08-31 2020-08-28 - 2020-08-29 Ochotnicza Straż Pozarna w Nowej Wsi, ul. Główna 2, 05-806 Komorów
NIP:
przygotowanie żurku na potrzeby organizowanego przez Stowarzyszenie Aktywnie, Bezpiecznie, Ciekawie ABC wydarzenia „Dzień Bezpieczeństwa” 29 sierpnia 2020 r. przy ul. Szkolnej w Michałowicach.objętego patronatem Wójta Gminy Michałowice. 2 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1120.2020 2020-08-31 2020-08-31 - 2020-09-22 GRZEGORZ DYJA "HYDROOGRÓD", ul. Prawnicza 64, 02-495 Warszawa
NIP: 5260051066
dostawa i montaż podświetlanej fontanny na zbiornik wodny w Nowej Wsi 22 819,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1121.2020 2020-08-31 2020-08-28 - 2020-09-09 DELTA CERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Powstańców Listopadowych 29C lok. 7, 35-606 Rzeszów
NIP: 8133701898
Wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej w strefie upadku huśtawki na placu zabaw w Sokołowie 13 161,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1122.2020 2020-08-31 2020-09-01 - 2020-12-31 Maciej Gruczyński Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu sysytemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1123.2020 2020-08-31 2020-09-01 - 2020-12-31 Wiktor Kruszewski Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu sysytemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1124.2020 2020-08-31 2020-09-02 - 2020-12-31 Marta Wieczorek-Stawicka Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu sysytemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1125.2020 2020-08-31 2020-09-02 - 2020-12-31 Tomasz Toczewski Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu sysytemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1126.2020 2020-08-31 2020-09-02 - 2020-12-31 Grzegorz Szymik Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu sysytemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1127.2020 2020-08-31 2020-08-31 - 2020-12-31 Tomasz Szczęsny Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu sysytemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1128.2020 2020-08-31 2020-09-01 - 2020-12-31 Łukasz Pałkiewicz Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu sysytemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1129.2020 2020-08-31 2020-09-01 - 2020-12-31 Jagoda Rembelska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu sysytemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1130.2020 2020-08-31 2020-09-02 - 2020-12-31 Henryka Biłozór Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu sysytemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1131.2020 2020-08-31 2020-09-01 - 2020-12-31 Bronisław Biłozór Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu sysytemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
Aneks nr 1
z dnia 2021-11-05
do umowy nr FZ.1131.2020
2021-11-05-2021-12-16 Aneks do umowy UG/OA/1131/2021 zwiększający ilość zajęć jogi dla mieszkańców Osiedla Michałowice 435,00 Aneks do umowy
FZ.1132.2020 2020-08-31 2020-09-01 - 2020-12-31 Magdalena Olejniczak Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu sysytemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1133.2020 2020-08-31 2020-09-02 - 2020-12-31 Julian Żachowski Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu sysytemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1134.2020 2020-09-01 2020-09-01 - 2020-09-11 TRONIX S.C., ul. Jana Brożka 26, 01-451 Warszawa
NIP: 5272306543
Osuszenie przy pomocy urządzeń mechanicznych (osuszacze) pomieszczeń świetlicy w Sokołowie z uwagi na jej zalania podczas obfitych opadów deszczu, celem przywrócenia możliwości jej użytkowania. 7 509,15 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1135.2020 2020-09-01 2020-09-01 - 2020-12-31 Katarzyna Piłat Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1136.2020 2020-09-01 2020-09-01 - 2020-12-31 Marta Tafil-Dalach Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz:. 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1137.2020 2020-09-01 2020-09-04 - 2020-12-31 Rafał Mikołajczyk Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
PR.1138.2020 2020-09-01 2020-08-24 - 2020-09-04 MARCIN STADNICKI MS Trade, ul. Skotnicka 175, 30-394 Kraków
NIP: 8191183552
Gmina zleca wykonanie i dostarczenie upominków promocyjnych z logiem gminy: pióra Lamy AL-stars 25 szt. 2 629,13 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1139.2020 2020-09-01 2020-09-01 - 2020-12-31 Grzegorz Sadzyński Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu sysytemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wododłapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1140.2020 2020-09-01 2020-09-01 - 2020-12-31 Magdalena Brzezińska Przyznanie dotacji celowej z budzetu Gminy Michałowice, dotyczacej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wododłapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1141.2020 2020-09-01 2020-09-01 - 2020-12-31 Halina Rukat Przyznanie dotacji z budzetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
PR.1142.2020 2020-09-01 2020-09-01 - 2020-09-01 Kwiaciarnia „Wielki Błękit” Monika Filipowicz, ul. Berylowa 34, 05-806 Komorów
NIP: 9511297129
Gmina zamawia bukiet na gminne uroczystości. 130,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1143.2020 2020-09-01 2020-09-01 - 2020-12-31 Zbigniew Zajączkowski Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu sysytemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1144.2020 2020-09-01 2020-09-01 - 2020-12-31 Małgorzata Wejtko Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu sysytemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1145.2020 2020-09-01 2020-09-02 - 2020-12-31 Michał Sachnowski Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu sysytemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
PR.1146.2020 2020-09-01 2020-08-24 - 2020-08-31 Profiplex S.C., ul. Ołówkowa 9, 05-800 Pruszków
NIP:
Gmina Michałowice zleca wykonanie plexi do antyram prezentujących wydarzenia w gminie. 430,50 Zamówienie / Zlecenie
PR.1147.2020 2020-09-01 2020-08-26 - 2020-09-08 ZOFIA OLBORSKA ZAKŁAD POLIGRAFICZNY"INDRUK", ul. Obrońców Pokoju 6A, 05-800 Pruszków
NIP: 5340010313
Gmina Michałowice zleca wykonanie druku Katalogu prezentującego inwestycje gminne z 2019 roku. Nakląd 1500 st. Format A4. Ilość stron 24. Materiał: 80 g offset gr/m2, okładka krea 170 gr/m2, oprawa zeszytowa 2 804,40 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1148.2020 2020-09-01 2020-09-02 - 2020-12-31 Dariusz Zdzieszyński Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu sysytemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1149.2020 2020-09-01 2020-09-03 - 2020-12-31 Andrzej Chorążyczewski Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu sysytemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
GK.1150.2020 2020-09-01 2020-09-01 - 2020-09-30 INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE ZBIGNIEW BĄKIEWICZ, ul. Jodłowa 3b, 96-320 Badowo-Dańki
NIP: 5340021245
Aktualizacja i wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dotyczących budowy oświetlenia 3 444,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1151.2020 2020-09-02 2020-09-02 - 2020-09-04 EUFONIA Sebastian Grądalski, ul. Wałbrzyska 48 lok. 158, 02-739 Warszawa
NIP: 7381831723
organizacja koncertu zespołu „Leepeck”, 4 września 2020 r. o godz. 18.00 w Granicy "Granicka Polanka" 4 920,00 Umowa zlecenie
FZ.1152.2020 2020-09-02 2020-09-07 - 2020-12-31 Justyna Ewa Wszelaka Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
KS.1153.2020 2020-09-02 2020-09-02 - 2020-09-05 AK OTRĘBUSY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, ul. Wiejska 21, 05-805 Otrębusy
NIP: 5342035576
zakup wraz z dostawą 13 sztuk chlebków bez zdobień i jednego dużego chleba dożynkowego ozdobnego. Zakup na potrzeby uroczystej mszy Dożynkowej, 6 września 2020 r., która odbędzie się o godz. 11.00 w kościele pw. apostołów św. Piotra i Pawła w Pęcicach. 121,91 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1154.2020 2020-09-02 2020-09-07 - 2020-12-31 Krzysztof Rychta Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczacej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodoałapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1155.2020 2020-09-02 2020-09-02 - 2020-09-30 Fabryka Artykułów Turystycznych i Sportowych POLSPORT Sp. z o.o., ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 132, 05-530 Góra Kalwaria
NIP: 1230004083
dostawa siatek do bramek JUNIOR i SENIOR na boiska na trenie Gminy Michałowice 2 900,76 Zamówienie / Zlecenie
KS.1156.2020 2020-09-02 2020-09-02 - 2020-09-04 CATERING COMETA Anna Bolek, ul. Polna 21C, 05-806 Nowa Wieś
NIP: 5341021833
wykonanie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu poczęstunku dla wykonawców koncertu plenerowego zespołu LEEPECK, który odbędzie się 4 września 2020 r. o godz. 18.00 w Granicy „Granicka Polanka” przy ul. Poprzecznej. 184,50 Zamówienie / Zlecenie
OC.1157.2020 2020-09-02 2020-08-14 - 2020-09-13 Oddział Wojewódzki ZOSP RP Warszawa, ul. Markowska 18A, 03-742 Warszawa
NIP: 5272406730
Sprzęt i wyposażenie ratowniczo - gaśnicze dla zabezpieczenia OSP w Nowej Wsi 12 713,50 Zamówienie / Zlecenie
KS.1158.2020 2020-09-02 2020-09-02 - 2020-09-06 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, ul. Ludwika Waryńskiego 12, 00-631 Warszawa
NIP: 7010285232
przygotowanie i wykonanie oprawy muzycznej uroczystej mszy Dożynkowej w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej, 6 września 2020 r. o godz. 11.00 w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Pęcicach. 4 850,00 Umowa zlecenie
KA.1159.2020 2020-09-02 2020-09-01 - 2020-09-30 VICTORIA - RECYCLING Andrzej Kadłubowski, ul. Dębe 84, 05-140 Serock
NIP:
Zlecenie zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej 3 100,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1160.2020 2020-09-02 2020-09-04 - 2020-09-07 Toi Toi - Polska sp.z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa
NIP: 1180042784
Dostarczenia i obsługi 2 kabin TOI VIP (z umywalką) z serwisem podczas Święta Pieczonego Ziemniaka w Sokołowie 386,34 Zamówienie / Zlecenie
OA.1161.2020 2020-09-02 2020-09-02 - 2020-09-07 GRE-ROB IMPORT-EXPORT ROBERT SZATAŃSKI, ul. Modularna 12 lok. 408, 02-238 Warszawa
NIP: 5222740450
Zakup środków czystości na potrzeby utrzymania czystości i porządku w budynku świetlicy w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34, zgodnie z ofertą Wykonawcy, z uwagi na wznowienie zajęć w budynku od 1 września 2020 roku. 2 532,89 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1162.2020 2020-09-03 2020-09-03 - 2020-12-31 Sebastian Michewicz Przyznanie dotacji celowej z budzetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
GK.1163.2020 2020-09-03 2020-09-03 - 2020-10-12 Usługi Brukarskie Budowa Dróg Król Józef Zbigniew w spadku, ul. Plona 25a, 05-816 Opacz-Kolonia
NIP: 5341090768
Remont ul. Niecałej oraz przebudowa ul. Północnej w Komorowie wraz z budową odwodnienia 412 165,00 Umowa o roboty budowlane
KS.1164.2020 2020-09-03 2020-09-03 - 2020-09-17 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
zakup róż wraz z dostawą dla 11 osób (trzy kobiety, ośmiu mężczyzn – róże, białe dla mężczyzn po 1 szt., czerwone dla kobiet po 1 szt.) autorów wernisażu fotograficznego pt. „Ginące zawody w Gminie Michałowice”, który odbędzie się 17 września 2020 r. o godz. 19.00 w Urzędzie Gminy Michałowice ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, Reguły. 165,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1165.2020 2020-09-03 2020-09-01 - 2020-12-21 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć taneczno-ruchowych dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 6 620,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-09-11
do umowy nr OA.1165.2020
2020-09-11-2020-12-21 Aneks do umowy UG/OA/1165/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. zwiększający liczbę zajęć taneczno-ruchowych prowadzonych dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 900,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2020-11-03
do umowy nr OA.1165.2020
2020-11-03-2020-12-03 Aneks zwiększający ilość zajęć taneczno-ruchowych prowadzonych dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 400,00 Aneks do umowy
Aneks nr 3
z dnia 2020-11-23
do umowy nr OA.1165.2020
2020-11-23-2020-12-22 Aneks zwiększający ilość zajęć taneczno-ruchowych prowadzonych dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 1 280,00 Aneks do umowy
OA.1166.2020 2020-09-03 2020-09-01 - 2020-12-17 Anna Pisarek Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć jogi dla kręgosłupa - sołectwo Nowa Wieś 3 209,60 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-12-07
do umowy nr OA.1166.2020
2020-12-08-2020-12-17 Aneks dot. wydłużenia czasu trwania zajęć jogi w dniach 8-17 grudnia 2020 r. 197,80 Aneks do umowy
OA.1167.2020 2020-09-03 2020-09-01 - 2020-12-15 Anna Pisarek Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć jogi dla kręgosłupa - Osiedle Granica 2 400,00 Umowa zlecenie
OA.1168.2020 2020-09-03 2020-09-18 - 2020-12-18 JOANNA MENTEL CIASTA I KSIĄŻKI, ul. Osiedle Kazimierzowskie 25 lok. 40, 31-843 Kraków
NIP: 6782946236
Przygotowanie i poprowadzenie warsztatów kulinarnych dla dzieci, mieszkańców Opacz-Kolonia 3 600,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1169.2020 2020-09-03 2020-09-21 - 2020-12-21 JOANNA MENTEL CIASTA I KSIĄŻKI, ul. Osiedle Kazimierzowskie 25 lok. 40, 31-843 Kraków
NIP: 6782946236
Przygotowanie i poprowadzenie warsztatów kulinarnych dla dzieci, mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 3 200,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1170.2020 2020-09-03 2020-08-26 - 2020-09-25 "LEDIBERG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Arkuszowa 154/156, 01-934 Warszawa
NIP: 7811640412
Gmina Michałowice zleca wykonanie kalendarzy książkwoych z herbem gminy i wklejką teleadresową na 2021 rok 350 szt. oraz notesów Castelli z herbem gminy 50 szt. 9 040,50 Zamówienie / Zlecenie
PR.1171.2020 2020-09-03 2020-08-24 - 2020-09-24 Creative Sp.z o.o., ul. Kasprowicza 6, 05-820 Piastów
NIP: 5342444837
Gmina Michałowice zleca wykonanie 200 szt. teczek z gumką i sznurkiem (okładka na dyplomy) z ekoskóry z herbem gminy Michałowice. 5 461,20 Zamówienie / Zlecenie
OA.1172.2020 2020-09-03 2020-09-02 - 2020-12-16 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć taneczno ruchowych oraz nauki tańca dla mieszkańców Osiedla Granica 10 040,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1173.2020 2020-09-03 2020-08-31 - 2020-12-14 Kinga Prządka Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć wzmacniająco-rozciągających inspirowanych metodą pilates w ramach zajęć Aktywny Senior - Granica 1 271,20 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-09-21
do umowy nr OA.1173.2020
2020-09-30-2020-12-23 Aneks do umowy UG/OA/1173/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r zwiększający ilość zajęć wzmacniająco-rozciągających inspirowanych metodą pilates - osiedle Granica 1 032,85 Aneks do umowy
GK.1174.2020 2020-09-03 2020-09-04 - 2021-04-30 LAMBDA TUSIŃSKI RADOSŁAW, ul. Stanisława Żółkiewskiego 8, 05-800 Pruszków
NIP: 5341058693
"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacyjnej dla odwodnienia rejonu ulic w Pęcicach Małych" wynagrodzenie Wykonawcy w roku 2020 - 60.000,00 zł wynagrodzenie Wykonawcy w roku 2021 - 59.310,00 zł 60 000,00 Umowa zakupu
Aneks nr 1
z dnia 2021-04-30
do umowy nr GK.1174.2020
2021-04-30-2021-09-30 Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie: do 30.09.2021r. 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2021-09-30
do umowy nr GK.1174.2020
2021-09-30-2021-11-30 termin wykonania do dnia 30.11.2021 r. 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 3
z dnia 2021-11-16
do umowy nr GK.1174.2020
2021-11-16-2021-11-30 - zmiana wynagrodzenia umownego o kwotę 11 685,00 zł brutto - zmiana zabezpieczenia naeżytego wykonania umowy o kwotę 584,25 zł. 11 685,00 Aneks do umowy
Aneks nr 4
z dnia 2021-11-30
do umowy nr GK.1174.2020
2021-11-30-2021-12-31 zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 31.12.2021 r. 0,00 Aneks do umowy
OA.1175.2020 2020-09-03 2020-09-26 - 2020-09-26 Agencja Teatralna VENA Agnieszka Stachurska, ul. Lasek Brzozowy 7 lok. 28, 02 -792 Warszawa
NIP: 9511780251
Wykonanie przedstawienia teatralnego dla dzieci pt. "Jak miś Lolek szukał przyjaciół" - Opacz Kolonia 430,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1176.2020 2020-09-03 2020-09-01 - 2020-12-31 UKS Akademia Koszykówki Komorów, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów
NIP:
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: "Wychowanie przez sport i rekreację" określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 24.07.2020 r. 16 000,00 Umowy dotacyjne
FZ.1177.2020 2020-09-04 2020-09-04 - 2020-12-31 Katarzyna Stygińska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opdadowych w ramach programu "Wododłapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1178.2020 2020-09-04 2020-09-04 - 2020-12-31 Roman Żuchowski Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1179.2020 2020-09-04 2020-09-04 - 2020-12-31 Robert Wojciechowski Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1180.2020 2020-09-04 2020-09-04 - 2020-12-31 Małgorzata Krasowska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1181.2020 2020-09-04 2020-09-04 - 2020-12-31 Włodzimierz Ławniczak Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1182.2020 2020-09-04 2020-09-04 - 2020-09-07 FAGUS Sp. z o.o., ul. Al. Krakowska 110 lok. 114, 00-971 Warszawa
NIP: 5222843925
Wykonanie usługi polegającej na załadunku, przewiezieniu we wskazane przez Zamawiającego miejsce oraz rozładunku asortymentu znajdującego się w magazynie Obrony Cywilnej w piwnicy Szkoły w Michałowicach, z uwagi na przeznaczenie dotychczasowego magazynu na potrzeby Szkoły. 3 715,20 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1183.2020 2020-09-04 2020-09-04 - 2020-12-31 Elżbieta Urbanek Przyznanie dotacji celowej z budzetu Gminy Michałowice, dotyczacej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1184.2020 2020-09-04 2020-09-04 - 2020-12-31 Eugeniusz Hanc Przyznanie dotacji celowej z budzetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
GK.1185.2020 2020-09-04 2020-09-01 - 2020-09-30 MAX PROJEKT Witold Pietrzak, ul. DZIAŁKOWA 111 lok. 19, 05808 Parzniew
NIP: 8891214740
wykonanie projektów stałej organizacji ruchu 17 220,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1186.2020 2020-09-04 2020-09-04 - 2020-12-31 Dorota Zglińska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1187.2020 2020-09-04 2020-09-07 - 2020-12-31 Piotr Ławniczak Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1188.2020 2020-09-04 2020-09-07 - 2020-12-31 Przemysław Kowalski Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1189.2020 2020-09-04 2020-09-07 - 2020-12-31 Elżbieta Zielska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1190.2020 2020-09-04 2020-09-26 - 2020-09-26 Agencja Teatralna VENA Agnieszka Stachurska, ul. Lasek Brzozowy 7 lok. 28, 02 -792 Warszawa
NIP: 9511780251
Wykonanie przedstawienia teatralnego dla dzieci pt. "Jak miś Lolek szukał przyjaciół" - Nowa Wieś 430,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1191.2020 2020-09-07 2020-09-07 - 2020-09-17 ,, BIGUS" TOMASZ M. BIGUS, ul. Polna 2, 05-816 Michałowice
NIP: 7412092162
przygotowanie poczęstunku dla gości wernisażu fotograficznego pt. „Ginące zawody w Gminie Michałowice”, który odbędzie się 17 września 2020 r. o godz. 19.00 w Urzędzie Gminy Michałowice Aleja Powstańców Warszawy 1, Reguły. 1 700,00 Zamówienie / Zlecenie
OC.1192.2020 2020-09-07 2020-09-04 - 2020-09-18 Oddział Wojewódzki ZOSP RP Warszawa, ul. Markowska 18A, 03-742 Warszawa
NIP: 5272406730
Sprzęt i wyposażenie ratowniczo- gaśnicze dla jednostki OSP w Nowej Wsi 31 650,40 Zamówienie / Zlecenie
OA.1193.2020 2020-09-07 2020-09-07 - 2020-09-25 TRONIX S.C., ul. Jana Brożka 26, 01-451 Warszawa
NIP: 5272306543
Wykonanie usługi wymiany falownika znajdującego się w systemie wentylacji odpowiedzialnej za wymianę powietrza w pomieszczeniach biurowych Urzędu Gminy Michałowice celem przywrócenia pełnej sprawności działania systemu w związku z uszkodzeniem obecnego urządzenia. 7 257,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.1194.2020 2020-09-07 2020-09-07 - 2020-09-28 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Umowa o roboty budowlane
OA.1195.2020 2020-09-07 2020-09-26 - 2020-09-26 Agencja Teatralna VENA Agnieszka Stachurska, ul. Lasek Brzozowy 7 lok. 28, 02 -792 Warszawa
NIP: 9511780251
Wykonanie przedstawienia teatralnego dla dzieci pt. "Jak miś Lolek szukał przyjaciół" - Komorów 430,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1196.2020 2020-09-07 2020-09-07 - 2020-09-13 Toi Toi - Polska sp.z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa
NIP: 1180042784
dostarczenie i obsługa jednej kabin sanitarnych TOI Fresh (ze spryskiwaczem do rąk) i jednej kabiny TOI CAP dla osób niepełnosprawnych (ze spryskiwaczem do rąk).spryskiwaczem do rąk). Usługa zostanie wykonana w związku organizacją koncertu Haliny Mlynkovej na terenie parafii pw. NNMP przy ul. 3-go Maja 9 w Komorowie, 13 września 2020 r. w godz. 19-20. 384,18 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1197.2020 2020-09-07 2020-09-07 - 2020-12-31 Przemysław Nowik Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu sysytemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1198.2020 2020-09-07 2020-09-09 - 2020-12-31 Beata Cieślak-Skałecka Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu sysytemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1199.2020 2020-09-07 2020-09-08 - 2020-12-31 Bogumiła Borejszo-Jarmińska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu sysytemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1200.2020 2020-09-08 2020-09-08 - 2020-12-31 Paweł Głowala Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu sysytemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1201.2020 2020-09-08 2020-09-08 - 2020-12-31 Beata Hyżyk Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu sysytemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1202.2020 2020-09-08 2020-09-14 - 2020-12-31 Bartłomiej Ploch Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu sysytemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
KS.1203.2020 2020-09-08 2020-09-08 - 2020-09-13 CATERING COMETA Anna Bolek, ul. Polna 21C, 05-806 Nowa Wieś
NIP: 5341021833
wykonanie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu poczęstunku zgodnie z ofertą dla wykonawców koncertu Haliny Mlynkovej, 13 września 2020 r. o godz. 19.00 na terenie kościoła w Komorowie przy ul. 3-go Maja 9. 762,60 Zamówienie / Zlecenie
OA.1204.2020 2020-09-08 2020-09-08 - 2020-09-25 ZAKŁAD ELEKTROMECHANIKI DŹWIGOWEJ KRZYSZTOF BORGUL Wykonanie dokumentacji dotyczącej stopnia wykorzystania resusru dźwigów (wind) zainstalowanych w Urzędzie Gminy Michałowice w budynku przy Al. Powstańców Warszawy 1 ( 2 szt.) oraz w budynku przy ul. Raszyńskiej 34 (1 szt.), zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi UDT. 3 321,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1205.2020 2020-09-08 2020-09-06 - 2020-09-06 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAiKS za koncert 6.09.2020 r. - Zespół Pieńsni i Tańca Politechniki Warszawskiej 596,55 Umowa licencyjna
KS.1206.2020 2020-09-08 2020-09-13 - 2020-09-13 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna koncer 13.09.2020 r. - Halina Mlynkovat 4 205,86 Umowa licencyjna
FZ.1207.2020 2020-09-08 2020-09-08 - 2020-12-31 Czesław Kwiatkowski Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu sysytemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1208.2020 2020-09-08 2020-09-08 - 2020-12-31 Ewa Dalach Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu sysytemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1209.2020 2020-09-08 2020-08-31 - 2020-08-31 Artykuły Propagandowe Liliana Niewiadomska, Renata Stosio Sp. c., ul. Żytnia 32, 01-191 Warszawa
NIP: 5272832964
Zakup flag RP, EU oraz Gminy Michałowice na maszty znajdujące się przed budynkiem Urzędu Gminy w ilości po 5 szt. każdej. 1 025,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1210.2020 2020-09-08 2020-09-08 - 2020-12-31 Adam Witczak Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu sysytemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1211.2020 2020-09-08 2020-09-08 - 2020-09-18 IMPULS Wojciech Myśliwiec, ul. Karczewskiego 7, 05-870 Błonie
NIP: 8451663190
Usługi modernizacji instalacji elektrycznych i teletechnicznych w pomieszczeniach Urzędu Gminy Michałowice, zajmowanych dotychczas przez firmę PARTNER na II piętrze budynku 5 166,72 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1212.2020 2020-09-08 2020-09-08 - 2020-12-31 Jerzy Krasucki Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu sysytemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1213.2020 2020-09-08 2020-09-08 - 2020-12-31 Jerzy Krasucki Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu sysytemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
KS.1214.2020 2020-09-08 2020-09-01 - 2020-12-31 STOWARZYSZENIE KOMOROWSKIE TOWARZYSTWO ŚPIEWACZE, nr 50 w rejestrze stowarzyszeń zwykłych, ul. Mikołaja Reja 27, 05-806 Granica
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: Upowszechnianie kultury muzycznej określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 31.07.2020 r. i aktualizacji złożonej w dniu 03.09.2020 r. 31 000,00 Umowy dotacyjne
Aneks nr 1
z dnia 2020-10-14
do umowy nr KS.1214.2020
2020-10-14-2020-12-31 Aneks nr 1 - w umowie Nr UG/KS/1214/2020 z dnia 3 września 2020 r. zmianie ulega treść załącznika nr 3 Zaktualizowany harmonogram działań, nr 4 Zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania i nr 6 Zaktualizowany opis poszczególnych działań. 0,00 Aneks do umowy
KS.1215.2020 2020-09-08 2020-07-24 - 2020-12-31 Stowarzyszenie Aktywnie, Bezpiecznie, Ciekawie, ul. Widok 14, 05-816 Michałowice
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Kowale Życia Gminy Michałowice - fotograficzny portret tych, którzy kreują rzeczywistość”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 03.08.2020 r. 13 300,00 Umowy dotacyjne
KS.1216.2020 2020-09-08 2020-09-01 - 2020-12-31 KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH SUCHY LAS "KOŁO KOBIET KREATYWNYCH", ul. Księdza Michała Woźniaka 6, 05-806 Suchy Las
NIP: 5342592584
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Cudze chwalicie swego nie znacie”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 05.08.2020 r. 6 500,00 Umowy dotacyjne
KS.1217.2020 2020-09-08 2020-09-01 - 2020-12-20 FUNDACJA "OKIEM KAMERY", ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów
NIP: 5342538076
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Edukacja filmowa na wyciągnięcie ręki”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 10.08.2020 r. 7 100,00 Umowy dotacyjne
KS.1218.2020 2020-09-08 2020-07-14 - 2020-12-31 Komorowskie Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona, ul. Południowa 1 lok. a, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznegozgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „3 – Aktywizacja seniorów do uczestnictwa w kulturze”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 12.08.2020 r. 10 000,00 Umowy dotacyjne
KS.1219.2020 2020-09-08 2020-07-14 - 2020-12-31 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Aleje Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Seniorzy 2020” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 12.08.2020 r. i aktualizacji z 4.09.2020 r. 91 000,00 Umowy dotacyjne
IT.1220.2020 2020-09-08 2020-09-08 - 2020-09-08 N.K. Serwis, ul. Żeromskiego 6, 05-820 Piastów
NIP: 5212124175
Kserokopiarka cyfrowa poleasingowa wraz z kompletem tonerów 6 723,85 Zamówienie / Zlecenie
KS.1221.2020 2020-09-08 2020-07-14 - 2020-12-31 Stowarzyszenie K40, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 40, 05-806 Komorów
NIP:
realizację zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Solon Poezji K40”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 12.08.2020 r. 24 110,00 Umowy dotacyjne
KS.1222.2020 2020-09-08 2020-09-01 - 2020-12-31 Koło Gospodyń Wiejskich Graniczanki z Granicy nr KGW: 1421040006, ul. Szczęśliwa 19, 05-806 Granica
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Warsztaty serowarskie”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 13.08.2020 r. 5 650,00 Umowy dotacyjne
KS.1223.2020 2020-09-08 2020-09-01 - 2020-12-31 Koło Gospodyń Wiejskich Gospochy z Nowej Wsi rejestr nr: 1421040004, ul. Magnolii 7, 05-806 Nowa Wieś
NIP:
realizację zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Klub Aktywnej Mamy”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 13.08.2020 r. 5 760,00 Umowy dotacyjne
KS.1224.2020 2020-09-08 2020-09-01 - 2020-12-31 Koło Gospodyń Wiejskich Gospochy z Nowej Wsi rejestr nr: 1421040004, ul. Magnolii 7, 05-806 Nowa Wieś
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Klub Podróżnika” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 13.08.2020 r. 5 000,00 Umowy dotacyjne
KS.1225.2020 2020-09-08 2020-07-14 - 2020-12-31 FUNDACJA KRAINA OZA, ul. Wiejska 5, 05-802 Pruszków
NIP: 5342493422
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Spacery po Michałowicach”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 17.08.2020 r. 22 240,00 Umowy dotacyjne
KS.1226.2020 2020-09-08 2020-09-01 - 2020-12-31 Stowarzyszenie „Razem dla Rozwoju”, ul. Granicka 7, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Warsztaty dla taty”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 17.08.2020 r. 9 600,00 Umowy dotacyjne
KS.1227.2020 2020-09-08 2020-09-01 - 2020-12-31 Międzyszkolny Klub Sportowy Pruszków, ul. Polna 23, 05-800 Pruszków
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Gry i zabawy – aktywnie i wesoło”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 17.08.2020 r. 11 200,00 Umowy dotacyjne
KS.1228.2020 2020-09-08 2020-09-01 - 2020-12-31 Towrzystwo Przyjaciół Miasta Ogródu Komorów „KOMOROWIANIE”, ul. Ceglana 29, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Młynarski Inspiruje”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 17.08.2020 r. 4 100,00 Umowy dotacyjne
KS.1229.2020 2020-09-08 2020-09-04 - 2020-12-31 Fundacja Sofijka - edukacja i rozwój, ul. Sochaczewska 8a lok. 13, 05-840 Brwinów
NIP:
realizację zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Uratuj Polskę!” – Bitwa warszawska 1920 – warsztaty dla szkół, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 17.08.2020 r. 11 300,00 Umowy dotacyjne
Aneks nr 1
z dnia 2020-11-23
do umowy nr KS.1229.2020
2020-11-23-2020-12-31 Aneks Nr 1/2020 do umowy UG/KS/1229/2020 - aktualizacja oferty 0,00 Aneks do umowy
KS.1230.2020 2020-09-08 2020-09-01 - 2020-12-31 FUNDACJA "OKIEM KAMERY", ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów
NIP: 5342538076
realizację zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Wyjazdowe warsztaty filmowe dla dzieci i młodzieży”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 10.08.2020 r i aktualizacji z 9.09.2020 r. 19 930,00 Umowy dotacyjne
Aneks nr 1
z dnia 2020-11-19
do umowy nr KS.1230.2020
2020-11-19-2020-12-31 Aneks do umowy nr KS/1230/2020 z 9.09.2020 r. - aktualizacja oferty 0,00 Aneks do umowy
KS.1231.2020 2020-09-08 2020-09-01 - 2020-09-30 Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" Warszawa, Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" koło Michałowice, ul. Solec 81b lok. 73a, 00-382 Warszawa
NIP:
realizację zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Integracja – rewelacja. Piknik rodzinny Gminy Michałowice”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 17.08.2020 r. 10 500,00 Umowy dotacyjne
KS.1232.2020 2020-09-08 2020-09-01 - 2020-12-31 Koło Gospodyń Wiejskich „Dziewczyny z Komorowa” rejestr nr: 1421040005, ul. Leśna 12, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „NASZE TRADYCJE I PASJE”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 17.08.2020 r. 6 970,00 Umowy dotacyjne
FZ.1233.2020 2020-09-08 2020-09-09 - 2020-12-31 Agnieszka Marzec Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu sysytemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1234.2020 2020-09-08 2020-09-09 - 2020-12-31 Wojciech Karlewicz Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu sysytemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1235.2020 2020-09-08 2020-09-09 - 2020-12-31 Iwona Białek Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu sysytemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1236.2020 2020-09-08 2020-09-09 - 2020-12-31 Janusz Bartyzel Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu sysytemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1237.2020 2020-09-08 2020-09-08 - 2020-10-08 Piotr Bednarski Wykonywanie na rzecz Gminy Michałowice prac pomocniczych zwiazanych z opracowaniem dokumentacji projektowych dla projektów przygotowywanych do dofinansowania ze środków zewnętrznych 3 145,00 Umowa zlecenie
FZ.1238.2020 2020-09-08 2020-09-09 - 2020-12-31 Daniel Zieliński Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu sysytemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
KS.1239.2020 2020-09-08 2020-09-04 - 2020-09-04 DARIUSZ KANCLERSKI, ul. Parkowa 79, 05-806 Pęcice
NIP: 5342112816
Zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizowanych wydarzeń promocyjno-kulturalnych. 852,70 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1240.2020 2020-09-09 2020-09-09 - 2020-12-31 Andrzej Drążkiewicz Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu sysytemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1241.2020 2020-09-09 2020-09-02 - 2020-11-30 Paulina Ziółkowska Pełnienie funkcji opiekuna sali komputerowej w W Gminnej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie w ramach utrzymania w okresie trwałości projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice" 4 080,00 Umowa zlecenie
FZ.1242.2020 2020-09-09 2020-09-09 - 2020-12-31 Marian Ciećka Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu sysytemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1243.2020 2020-09-09 2020-09-09 - 2020-09-25 Tomasz Matysiak BTM-KOM, ul. Przemysłowa lok. 22, 21-400 Łuków
NIP: 8252026109
Zakup komputera DELL Vostro 3590, urządzenia wielofunkcyjnego HP Color LaserJet Pro M479fnm wraz z torbą na laptopa Dell Pro Lite Business 16’’ czarna, myszką bezprzewodową Dell WM126 czarna oraz kompletem tonerów do urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Sołectwa Michałowice, które będą wykorzystywane podczas organizowanych spotkań i imprez dla mieszkańców sołectwa, m. in. do prowadzenia zajęć edukacyjnych, wyświetlania zdjęć i drukowania niezbędnych materiałów informacyjnych i edukacyjnych dla mieszkańców. 7 447,81 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1244.2020 2020-09-09 2020-09-09 - 2020-12-31 Wiesław Skibiński Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu sysytemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
IT.1245.2020 2020-09-09 2020-09-09 - 2020-09-09 Tomasz Matysiak BTM-KOM, ul. Przemysłowa lok. 22, 21-400 Łuków
NIP: 8252026109
Mikser video z okablowaniem 2 058,50 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1246.2020 2020-09-09 2020-09-09 - 2020-12-31 Marta Ożóg Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu sysytemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1247.2020 2020-09-09 2020-09-07 - 2020-09-24 ' SZTUKA OGRODÓW ' JANUCIK JANUSZ, ul. Pszczółczyn 22, 18-204 Kobylin Borzymy
NIP: 7220000595
wykonanie ogrodzenia panelowego na strefie rekreacji w Nowej Wsi na działce w Michałowicach Wsi , wykonanie i montaż podpór pnączy , naprawa naciągów pergoli 26 568,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1248.2020 2020-09-10 2020-09-06 - 2020-09-06 BrandClinic Beata Spinek, ul. Granicka 10, 05-806 Komorów
NIP: 5342025075
zapewnienie obsługi technicznej oprawy muzycznej uroczystej mszy Dożynkowej, 6 września 2020 r. w Pęcicach. 3 690,00 Umowa zlecenie
OA.1249.2020 2020-09-10 2020-09-13 - 2020-09-13 Mariusz Flis Przygotowanie i wykonanie koncertu pt. "Popołudnie z muzyką klasyczną" - sołectwo Nowa Wieś 5 233,00 Umowa o dzieło
KS.1250.2020 2020-09-10 2020-09-10 - 2020-09-13 FAGUS Sp. z o.o., ul. Al. Krakowska 110 lok. 114, 00-971 Warszawa
NIP: 5222843925
obsługa techniczna imprezy - II Półmaraton „Lasy nad Utratą” oraz bieg na dystansie 5 km – „Lasy nad Utratą”, Komorów 13 września 2020 r. 5 346,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1251.2020 2020-09-10 2020-09-10 - 2020-09-13 Norton D.A.A.P. Nadulny Sp.J., ul. Elizy Orzeszkowej 11, 05-816 Reguły
NIP: 5341369772
Zakup wody i napojów izotonicznych dla uczestników II Półmaraton Lasy nad Utratą i biegu na 5 km – Lasy nad Utratą, 13 września 2020 r. Komorów. 723,41 Zamówienie / Zlecenie
SP.1252.2020 2020-09-10 2020-09-10 - 2020-09-13 GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Postępu 15 B, 02-676 Warszawa
NIP:
Ubezpieczenie uczestników, wolontariuszy oraz obsługi - II Półmaratonu Lasy nad Utratą oraz biegu na 5 km który odbędzie się 13.09.2020 r. w Komorowie 274,50 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1253.2020 2020-09-10 2020-09-10 - 2020-12-31 Agnieszka Kolankiewicz Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu sysytemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1254.2020 2020-09-10 2020-09-10 - 2020-12-31 Barbara Kossakiewicz-Sułkońska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu sysytemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1255.2020 2020-09-10 2020-09-11 - 2020-12-31 Iwona Jaworska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu sysytemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
GK.1256.2020 2020-09-10 2020-09-11 - 2020-11-30 MKL-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Magazynowa 11A lok. 38, 02-652 Warszawa
NIP: 5213802418
Konserwacja rowów odwadniających na terenie gminy Michalowice 112 807,00 Umowa zlecenie
GR.1257.2020 2020-09-10 2020-09-10 - 2020-12-04 Usługi Geodezyjne Izabela Nawro, ul. Kawy 42 lok. 4, 01-496 warszawa
NIP: 5221045995
Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz analizy prawnej granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ew. 555 położonej w obrebie ew. Komorów Wieś 14 760,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-12-04
do umowy nr GR.1257.2020
2020-12-04-2020-12-21 Przedłużenie terminu umowy 14 760,00 Aneks do umowy
GK.1258.2020 2020-09-10 2020-09-07 - 2020-09-11 Firma Święcki Andrzej Święcki, ul. Przejazdowa 27A, 05-800 Pruszków
NIP: 5340210182
Wymiana uszkodzonego słupa Aleja Topolowa Michałowice 6 347,24 Zamówienie / Zlecenie
PR.1259.2020 2020-09-10 2020-09-01 - 2020-09-21 Wide Format Sp. z o.o., ul. Pałacowa 25, 05-816 Michałowice-Wieś
NIP:
Druk materiałów promocyjnych dotyczących konsultacji społecznych odbywajacych sie w ramach projektu "Nowa jkakosc konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym - II edycja" 3 928,62 Zamówienie / Zlecenie
PR.1260.2020 2020-09-10 2020-09-07 - 2020-09-21 Tomasz Matysiak BTM-KOM, ul. Przemysłowa lok. 22, 21-400 Łuków
NIP: 8252026109
Dostawa komputera w związku z konsultacjami społecznymi odbywającymi się w ramach projektu "Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym - II edycja" 4 399,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1261.2020 2020-09-10 2020-09-07 - 2020-09-10 FOTOSPRESS, ul. Wiosny Ludów 41 lok. 1, 02-495 Warszawa
NIP: 5271096687
Publikacja materiałów prasowych dotyczących konsultacji społęcznych odbywajacych się w ramach projektu "Nowa jakość konsultacji spoecznych w planowaniu przestrzennym - II edycja" 1 599,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1262.2020 2020-09-10 2020-09-07 - 2020-09-10 Katarzyna Balińska Biuro Tłumaczeń "Ital-Pol", ul. Reymonta 1A, 78-320 Połczyn-Zdrój
NIP:
tłumaczenie listu na j. włoski 61,50 Zamówienie / Zlecenie
PR.1263.2020 2020-09-10 2020-09-07 - 2020-09-30 Aneta Nowacka Usługa polegającej na moderowaniu dwóch technik konsultacji społecznych, spaceru badawczego i warszatów world Cafe. Konsultacje odbywają się w ramach projektu pt.: „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja”. 750,00 Umowa zlecenie
PR.1264.2020 2020-09-10 2020-09-10 - 2020-09-22 DB PRINT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Chrzanowska 32, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP:
Skład i druk Biuletynu Informacyjnego Gminy Michałowice, wydanie wrześniowe 8 979,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1265.2020 2020-09-10 2020-09-07 - 2020-09-07 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup artykułów technicznych wykorzystywanych przez konserwatora Urzędu Gminy Michałowice 228,86 Zamówienie / Zlecenie
OA.1266.2020 2020-09-11 2020-09-18 - 2021-09-17 MOTION PICTURE LICENSING COMPANY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Chocimska 12 lok. 9, 00-791 Warszawa
NIP: 5213506996
Zakup licencji uprawniajacej do wielokrotnego publicznego wyświetlania filmów objętych licencją dla potrzeb Osiedla Komorów 1 476,00 Umowa zakupu
OA.1267.2020 2020-09-11 2020-09-11 - 2020-09-11 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAIKS - Święto Pieczonego Ziemniaka Sokołów 05.09.2020 r. 286,10 Zamówienie / Zlecenie
KS.1268.2020 2020-09-11 2020-09-11 - 2020-09-13 Doradztwo Ochrona Konsulting FLIC Andrzej Rajewicz, ul. Pruszkowska 12 lok. 194, 02-119 Warszawa
NIP: 5261569569
zabezpieczenie fizyczne koncertu plenerowego Haliny Mlynkovej - 13 września 2020 r. teren parafii pw. NNMP w Komorowie ul. 3-go Maja 9 7 367,70 Umowa zlecenie
KS.1269.2020 2020-09-11 2020-09-11 - 2020-09-13 BrandClinic Beata Spinek, ul. Granicka 10, 05-806 Komorów
NIP: 5342025075
techniki scenicznej (zadaszona scena o wymiarach 6x8 m zgodną z riderem artysty oraz ustaleniami z ekipą artysty, wyciszonym agregat prądotwórczy o mocy 80kVA wraz z obsługą, 200 szt. krzeseł, obsługę, montaż i demontaż sprzętu) podczas koncertu plenerowego Haliny Mlynkovej 13 września 2020 r. na terenie kościoła pw. NMP w Komorowie, ul. 3-go Maja 9. 13 038,00 Umowa zlecenie
KS.1270.2020 2020-09-11 2020-09-11 - 2020-09-13 Tele i Radiomechanika w Zakresie Nagłaśniania Imprez Estradowych Bogdan Modzelewski, ul. 1-go Maja 14 lok. 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki
NIP:
zapewnienia techniki scenicznej (nagłośnienie i oświetlenie zgodne z riderem artysty oraz ustaleniami z ekipą artysty, obsługę, montaż i demontaż sprzętu) podczas koncertu plenerowego Haliny Mlynkovej, 13 września 2020 r. na terenie parafii pw. NNMP w Komorowie ul. 3-go Maja 9 16 482,00 Umowa zlecenie
FZ.1271.2020 2020-09-11 2020-09-11 - 2020-12-31 Krzysztof Stępień Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu sysytemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
IT.1272.2020 2020-09-11 2020-09-14 - 2020-10-16 MP TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Plac Niepodległości 9C, 18-400 Łomża
NIP: 7182136452
Instalacja monitoringu w ogrodach działkowych w Komorowie w ramach zadania współfinansowanego ze środków „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2020” 26 737,50 Umowa zlecenie
OA.1273.2020 2020-09-11 2020-09-07 - 2020-12-21 Anna Błaszczyk Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć jogi dla kręgosłupa - Osiedle Komorów 2 124,80 Umowa zlecenie
OA.1274.2020 2020-09-11 2020-09-07 - 2020-12-07 Laboratorium juniora Katarzyna Skomra, ul. Przeskok 3 lok. 6, 05-800 Pruszków
NIP: 9591656948
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowo-edukacyjnych dla dzieci - sołectwo Komorów 2 520,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1275.2020 2020-09-11 2020-09-12 - 2020-12-19 Elżbieta Baur Prowadzenie warsztatów plastycznych dla dzieci - sołectwo Nowa Wieś 4 480,00 Umowa o dzieło
FZ.1276.2020 2020-09-11 2020-09-11 - 2020-09-25 Zakład Usługowo-Projektowo-Produkcyjny DROMARK, ul. J Sułkowskiego 4a, 05-820 Piastów
NIP:
wykonanie tablic informacyjnych dla zadania współfinansowanego przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020" 2 337,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1277.2020 2020-09-11 2020-09-14 - 2020-12-31 Leszek Tomaszewski Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu sysytemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1278.2020 2020-09-11 2020-09-04 - 2020-09-18 Paulina Kopestyńska Przygotowanie i przeprowadzenie kursu malarstwa i rysunku dla młodzieży i dorosłych - sołectwo Nowa Wieś 4 155,20 Umowa o dzieło
FZ.1279.2020 2020-09-11 2020-09-14 - 2020-12-31 Tomasz Kostempski Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu sysytemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1280.2020 2020-09-11 2020-09-14 - 2020-12-31 Katarzyna Stańczyk Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu sysytemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1281.2020 2020-09-11 2020-09-09 - 2020-12-09 Magdalena Bober Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć jogi - sołectwo Komorów 1 820,00 Umowa zlecenie
FZ.1282.2020 2020-09-11 2020-09-14 - 2020-12-31 Jacek Łabuda Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu sysytemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1283.2020 2020-09-11 2020-09-08 - 2020-12-22 IMPULS - KLUB FITNESS MONIKA TRZEŚNIEWSKA, ul. Turkusowa 5, 05-806 Komorów
NIP: 5341263967
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć ruchowych zdrowy kręgosłup, trening na siłowni, pilates) - Osiedle Komorów 5 020,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1284.2020 2020-09-11 2020-09-14 - 2020-12-31 Zbigniew Koj Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu sysytemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1285.2020 2020-09-11 2020-09-16 - 2020-12-16 SZKOŁA TAŃCA UNIQUEDANCE MAGDA KŁOPOTOWSKA, ul. Na Uboczu 16 lok. 11, 02-791 Warszawa
NIP: 9512402025
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć ZUMBA - osiedle Komorów 1 750,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1286.2020 2020-09-14 2020-09-10 - 2020-10-30 Stefan Cach dotacja na zdjęcie i utylizację azbestu ul. Graniczna 2c Reguły 1 800,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1287.2020 2020-09-14 2020-09-14 - 2020-12-31 Monika Lewek Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
KS.1288.2020 2020-09-14 2020-09-11 - 2020-09-13 Villa Estera Hotel Restauracja Agnieszka Zwolińska-Lech, ul. Aleje Jerozolimskie 331, 05-816 Reguły
NIP: 5221051613
usługa gastronomiczna dla wykonawców koncertu 13 września 2020 r. 1 129,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.1289.2020 2020-09-14 2020-09-13 - 2020-09-13 Sportivio Mariusz Pęczek, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 49 lok. 14, 05-800 Pruszków
NIP: 8271404423
Wykonanie usługi polegającej na wykonaniu usługi fotograficznej zgodnie z załączoną ofertą. Usługa będzie wykonana w związku z organizacją II Półmaratonu Lasy nad Utratą i biegu na dystansie 5 km – Lasy nad Utratą, 13 września 2020 r. w Komorowie. 2 460,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1290.2020 2020-09-14 2020-09-14 - 2020-09-16 "MUSIC PLEASE" Krzysztof Parczewski, ul. Wilanowska 10, 05-509 Józefosław
NIP:
zapewnienie kompleksowej i stałej obsługi techniki scenicznej podczas spotkania autorskiego z Katarzyną Bondą autorką bestsellerowych powieści kryminalnych, 16 września 2020 r. w ogrodzie Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie przy ul. Kraszewskiego 3. 4 686,30 Umowa zlecenie
KS.1291.2020 2020-09-14 2020-09-14 - 2020-09-20 "MUSIC PLEASE" Krzysztof Parczewski, ul. Wilanowska 10, 05-509 Józefosław
NIP: 1230859123
zapewnienie kompleksowej i stałej obsługi techniki scenicznej podczas koncertu plenerowego Antoniego Murackiego, 20 września 2020 r. na terenie świetlicy w Opaczy-Kolonii przy ul. Ryżowej 90. 5 423,30 Umowa zlecenie
KS.1292.2020 2020-09-15 2020-09-26 - 2020-09-26 Toi Toi - Polska sp.z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa
NIP: 1180042784
dostarczenie i obsługa dwóch kabin sanitarnych na potrzeby Kiermaszu Rękodzieła – „Rękodzieło w Gminie Michałowice”, 26 września 2020 r. w godz. 10.00-18.00. 517,02 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1293.2020 2020-09-15 2020-09-11 - 2020-09-14 DMW Projekt Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
NIP: 6342973938
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej , tj. wniosku o dofinansowanie, Studium Wykonalności Inwestycji i innych niezbędnych załączników w ramach konkursu prowadzonego przez Ministerstwo Klimatu na "Poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych" finansowanych ze środków MF EOG 2014-2021. 13 530,00 Umowa zlecenie
PR.1294.2020 2020-09-15 2020-08-26 - 2020-09-11 LOGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. al. Wojska Polskiego 60E, 05-800 Pruszków
NIP: 5342584248
Gmina zleca wykonanie flag typu winder z herbem gminy. 4 x windery, 2 x podstawa cieżka, 2 x podstawa wbijana 1 849,92 Zamówienie / Zlecenie
PR.1295.2020 2020-09-15 2020-09-09 - 2020-09-12 Amtex Drukarnia Wielkoformatowa, ul. Staszica 1, 05-800 Pruszków
NIP: 5342015036
Gmina Michałowice zleca wykonanie 3 szt. potykaczy Sign A1 potrzebnych do prezentowania plakatów, informacji organizacyjnych na wydarzeniach gminnych. 974,16 Zamówienie / Zlecenie
PR.1296.2020 2020-09-15 2020-09-15 - 2020-09-15 La Bambetle, ul. ul. Traktorowa 148/15, 91-204 Łódź
NIP:
Gmina zamawia 26 kompletów filiżanek ze spodkami z logo gminy 2 772,00 Zamówienie / Zlecenie
OC.1297.2020 2020-09-15 2020-09-10 - 2020-09-15 AUTO-DUKAT Jarosław Dukaczewski ; Stacja Kontroli Pojazdów; DUKAT-DOM, ul. al. Jerozolimskie 412, 05-800 Pruszków
NIP: 5340018088
Wykonanie okresowego badania technicznego pojazdu VOLVO FM 8XR. nr rej. WPR84998 z OSP w Nowej Wsi 227,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1298.2020 2020-09-15 2020-09-15 - 2020-09-18 Norton D.A.A.P. Nadulny Sp.J., ul. Elizy Orzeszkowej 11, 05-816 Reguły
NIP: 5341369772
Zakup wody dla uczestników organizowanego z Grupą Rękodzielników „Dobre Życie” Kiermaszu Rękodzieła – „Rękodzieło w Gminie Michałowice”, 26 września 2020 r. w godz. 10.00-16.00 na parkingu przy urzędzie. 383,32 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1299.2020 2020-09-15 2020-09-15 - 2020-12-31 Dominik Matuzewicz Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
KS.1300.2020 2020-09-15 2020-09-15 - 2020-12-31 Polskie Zrzeszenie Instruktorów Rowerowych, ul. Słoneczna 2 lok. a, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Bezpieczni młodzi rowerzyści, spokojni rodzice – rowerowa edukacja w szkołach Gminy Michałowice”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 17.08.2020 r. i aktualizacji w dniu 9.09.2020 r. 17 000,00 Umowy dotacyjne
FZ.1301.2020 2020-09-15 2020-09-16 - 2020-12-31 Izabela Kołpaczyńska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
SP.1302.2020 2020-09-15 2020-09-11 - 2020-09-13 EUFONIA Sebastian Grądalski, ul. Wałbrzyska 48 lok. 158, 02-739 Warszawa
NIP: 7381831723
Wynajem i dostarczenie agregatu wraz z obsługą na II Półmaraton Lasy nad Utratą oraz bieg na 5 km w dniu 13.09.2020r na Strefę rekreacji w Komorowie 861,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1303.2020 2020-09-15 2020-09-15 - 2020-09-20 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna - koncert plenerowy 20.09 Opacz-Kolonia 1 059,03 Umowa licencyjna
GK.1304.2020 2020-09-15 2020-09-15 - 2020-12-15 KPK_PROJEKT Krzysztof Polakowski, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 3b lok. 113, 18-300 Zambrów
NIP: 7231564769
Opracowanie dokumentacji projektowej "Budowy ścieżki rowerowej w ul. Szkolnej w Michałowcach Osiedlu" 36 654,00 Umowa zlecenie
OŚ.1305.2020 2020-09-15 2020-09-10 - 2020-09-14 PPHU "KAZ" Kazimierz Ciesłowski, ul. Kuleszy 11, 05-091 Ząbki
NIP: 1250551687
zakup rękawic 4 329,72 Zamówienie / Zlecenie
OA.1306.2020 2020-09-15 2020-09-14 - 2020-09-14 Łódzki Teatr Piosenki Michał Wieczorek, ul. Liściasta 54 lok. 26, 91-357 Łódź
NIP: 7262436794
Przygotowanie i przeprowadzenie koncertu pt. „Królowa swing” – muzyczna opowieść o Marii Koterbskiej - osiedle Granica 20.09.2020 2 200,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1307.2020 2020-09-16 2020-09-17 - 2020-12-31 Justyna Chmielewska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
KS.1308.2020 2020-09-16 2020-09-15 - 2020-12-31 STOWARZYSZENIE SPORTOWE "KLUB GOLFOWY KOMORÓW", ul. Marii Dąbrowskiej 45, 05-806 Komorów
NIP:
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: "Golf jest OK" określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 17.08.2020 r. 6 000,00 Umowy dotacyjne
KS.1309.2020 2020-09-16 2020-08-11 - 2020-12-31 SKF ANPREL KP AMT Nowa Wieś, ul. Wiśniowa 1, 05-806 Komorów
NIP: 9521795604
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: "Piłka nożna lekarstwem na nudę" określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 24.07.2020 r. 5 000,00 Umowy dotacyjne
OA.1310.2020 2020-09-16 2020-09-11 - 2020-09-11 AND-POL Andrzej Kowalski, ul. Lipowa 19/6, 05-803 Pruszków
NIP: 7120303020
Zakup pojemnika na wodę z kranem w ilości 2 szt., który będzie wykorzystywany podczas organizacji imprez plenerowych na terenie sołectwa Nowa Wieś 127,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1311.2020 2020-09-16 2020-09-16 - 2020-09-20 Ochotnicza Straż Pozarna w Nowej Wsi, ul. Główna 2, 05-806 Komorów
NIP:
wykonanie usługi gastronomicznej – ogniska dla uczestników Rodzinnego sprzątania lasu w Granicy. Usługa będzie wykonana 20 września 2020 r. w godz. 12.00-13.00 na placu zabaw w Granicy przy ul. Poprzecznej 2 500,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1312.2020 2020-09-16 2020-09-01 - 2020-12-31 MAZOWIECKI KLUB KARATE KYOKUSHIN, ul. Bielska 21A, 02-394 Warszawa
NIP: 5222610747
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: "Cykl bezpłatnych zajęć sprawnościowych sportowo – rekreacyjnych i z podstaw samoobrony dla dorosłych, młodzieży i dzieci" określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 13.08.2020 r. 6 000,00 Umowy dotacyjne
KS.1313.2020 2020-09-16 2020-07-14 - 2020-12-31 Uczniowski Klub Sportowy w Nowej Wsi, ul. Główna 96, 05-806 Komorów
NIP:
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: "Trenujemy i gramy – szkolenie dzieci i młodzieży w piłce koszykowej oraz uczestnictwo w rozgrywkach koszykarskich" określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 17.08.2020 r. 20 000,00 Umowy dotacyjne
KS.1314.2020 2020-09-16 2020-08-01 - 2020-12-31 TOWARZYSTWO KOSZYKÓWKI NOWA WIEŚ, ul. Główna 96, 05-806 Nowa Wieś
NIP: 5342617396
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: "Piłka koszykowa sposobem na nową rzeczywistość. Powrót do normalności i uprawiania sportu w czasie pandemii" określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 17.08.2020 r. 31 000,00 Umowy dotacyjne
Aneks nr 1
z dnia 2020-12-07
do umowy nr KS.1314.2020
2020-12-07-2020-12-31 Aneks nr 1/2020 do umowy nr UG/KS/1314/2020 z dnia 15 września 2020 r. - aktualizacja kosztów realizacja zadania 0,00 Aneks do umowy
FZ.1315.2020 2020-09-16 2020-09-16 - 2020-12-31 Maciej Polarczyk Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
KS.1316.2020 2020-09-16 2020-09-10 - 2020-12-31 Stowarzyszenie ABC nr w rejestrze 45, ul. Widok 14, 05-816 Michałowice
NIP:
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: "Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Judo Dziecii" określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 28.08.2020 r. 16 000,00 Umowy dotacyjne
FZ.1317.2020 2020-09-16 2020-09-16 - 2020-12-31 Łukasz Bartłomiej Zdzieszyński Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1318.2020 2020-09-16 2020-09-04 - 2020-09-04 PUHP Dragon Sp. z o.o., ul. Błońska 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5210083377
Zakup środków czystości oraz gospodarstwa domowego, które będą wykorzystywane do utrzymania świetlicy podczas organizacji imprez kulturalnych w sołectwie Nowa Wieś. 278,78 Zamówienie / Zlecenie
KS.1319.2020 2020-09-16 2020-07-14 - 2020-12-31 Klub sportowy ZDROWIE rejestr nr: 21, ul. Św. Antoniego 2, 05-816 Michałowice
NIP:
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: "Taneczna jesień w Michałowicach" określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 04.08.2020 r. 7 000,00 Umowy dotacyjne
KS.1320.2020 2020-09-16 2020-07-14 - 2020-12-31 Klub sportowy ZDROWIE rejestr nr: 21, ul. Św. Antoniego 2, 05-816 Michałowice
NIP:
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: "Sportowa jesień w Michałowicach" określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 04.08.2020 r. 8 000,00 Umowy dotacyjne
KS.1321.2020 2020-09-16 2020-09-01 - 2020-12-31 UKS Akademia Koszykówki Komorów, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów
NIP:
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: "Organizacja Europejskiego młodzieżowego turnieju ligowego" określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 17.08.2020 r. 57 690,00 Umowy dotacyjne
Aneks nr 1
z dnia 2020-11-04
do umowy nr KS.1321.2020
2020-11-04-2020-12-31 Aneks nr 1/2020 do umowy UG/KS/1321/2020 z 16.09.2020 r. - aktualizacja oferty 0,00 Aneks do umowy
KS.1322.2020 2020-09-16 2020-09-01 - 2020-12-31 Uczniowski Klub Sportowy "Komorów", ul. Al. Marii Dąbrowskiej 12 lok. 20, 05-806 Komorów
NIP:
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: "Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych Gminy Michałowice" określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 10.08.2020 r. 6 000,00 Umowy dotacyjne
KS.1323.2020 2020-09-16 2020-07-14 - 2020-12-31 Uczniowski Klub Sportowy w Nowej Wsi, ul. Główna 96, 05-806 Komorów
NIP:
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: "Bądź jak Ronaldo – trenuj piłkę nożną !!!" określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 12.08.2020 r 6 000,00 Umowy dotacyjne
KS.1324.2020 2020-09-16 2020-07-14 - 2020-12-31 Uczniowski Klub Sportowy „FC Komorów”, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów
NIP:
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: "Zajęcia piłkarskie sposobem na nudę" określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 17.08.2020 r 6 000,00 Umowy dotacyjne
KS.1325.2020 2020-09-16 2020-07-14 - 2020-12-31 Uczniowski Klub Sportowy JAGUAR, ul. Szkolna 15, 05-816 Michałowice
NIP:
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: "Trenuj, graj i baw się dobrze" określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 13.08.2020 r 6 000,00 Umowy dotacyjne
KS.1326.2020 2020-09-16 2020-08-01 - 2020-12-31 KLUB KOLARSKI KOMOBIKE, ul. Ireny 13, 05-806 Komorów
NIP: 5342583852
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: "Działanie Klubu Kolarskiego Komobike w czasie Pandemii" określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 17.08.2020 r 8 000,00 Umowy dotacyjne
KS.1327.2020 2020-09-16 2020-09-10 - 2020-12-31 Stowarzyszenie "Przyjazne Jutro", ul. Mikołaja Reja lok. 1, 05-806 Komorów
NIP:
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: "Akademia Bezpiecznego Upadania" określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 17.08.2020 r 8 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1328.2020 2020-09-16 2020-09-09 - 2020-09-09 ABC Higiena Andrzej Gurba, Piotr Krasowski S.C., ul. Podleśna 30, 05-075 Warszawa
NIP: 9522119621
Zakup środków czystości oraz środków do dezynfekcji, celem utrzymania czystości i porządku w świetlicy w osiedlu Granica, które będą wykorzystywane podczas organizacji imprez kulturalnych dla mieszkańców osiedla Granica. 1 862,57 Zamówienie / Zlecenie
OA.1329.2020 2020-09-16 2020-09-15 - 2020-09-15 BALTRADE Sp. z o.o., ul. Kartuska 493, 80-298 Gdańsk
NIP: 5840202116
Zakup lampki biurowej LED 7W dla potrzeb pracowników Urzędu Gminy Michałowice, celem doświetlenia stanowiska pracy oraz programatorów wewnętrznych celem montażu w kotłowni Urzędu Gminy Michałowice, celem zapewnienia dodatkowego sterowania zasilaniem oraz ogrzewaniem w Urzędzie Gminy. 177,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1330.2020 2020-09-16 2020-09-07 - 2020-09-16 Print Pol, ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP:
Wykonanie zaproszeń na wernisaż "Przejscie" 498,15 Zamówienie / Zlecenie
KS.1331.2020 2020-09-16 2020-09-15 - 2020-12-31 KLUB SPORTOWY AKADEMIA TENISOWA BAVI, ul. Pęcicka 10, 05-806 Pęcice
NIP:
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wsparto realizację zadania publicznego pod tytułem: "Be a Champion. Program rozwoju dziecka poprzez sport – tenis, koszykówka, piłka nożna, gimnastyka ogólnorozwojowa" określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 17.08.2020 r 7 981,00 Umowy dotacyjne
OA.1332.2020 2020-09-16 2020-09-14 - 2020-09-14 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup 8 szt. krzeseł obrotowych biurowych dla potrzeb pracowników Urzędu Gminy Michałowice, celem wymiany uszkodzonych. 2 154,96 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1333.2020 2020-09-16 2020-09-16 - 2020-12-31 Maria Goszczyńska-Mazaud Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1334.2020 2020-09-16 2020-09-16 - 2020-12-31 Andrzej Smolnik Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1335.2020 2020-09-16 2020-09-15 - 2020-09-15 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup materiałów naprawczych dla potrzeb konserwatora celem wykonywania bieżących napraw i remontów w budynku Urzędu Gminy Michałowice. 144,65 Zamówienie / Zlecenie
OA.1336.2020 2020-09-16 2020-09-05 - 2020-09-05 GUIDO II Tarapata Leszek, ul. Sokołowska 69, 05-806 Komorów-Pęcice
NIP: 1230086997
Zakup środków do dezynfekcji oraz drobnego wyposażenia dla potrzeb utrzymania świetlicy w Sokołowie oraz wykorzystywanych podczas organizacji imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa 889,42 Zamówienie / Zlecenie
GK.1337.2020 2020-09-16 2020-09-16 - 2020-09-16 Biuro Prac Inżynierskich Sp. z o.o., ul. Puszczyka 18 A lok. 8, 02-785 Warszawa
NIP:
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla Przebudowy drogi Alei Marii Dąbrowskiej w Komorowie 15 990,00 Umowa zlecenie
KS.1338.2020 2020-09-17 2020-09-17 - 2020-09-20 CATERING COMETA Anna Bolek, ul. Polna 21C, 05-806 Nowa Wieś
NIP: 5341021833
usługa cateringowa polegająca na przygotowaniu poczęstunku dla wykonawców koncertu plenerowego - Antoni Muracki, który odbędzie się 20 września 2020 r. o godz. 18.00 na terenie świetlicy w Opaczy-Kolonii przy ul. Ryżowej 90. 184,50 Zamówienie / Zlecenie
KS.1339.2020 2020-09-17 2020-09-17 - 2020-09-20 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
zakup róż wraz z dostawą dla wykonawców koncertu – recitalu Karoliny skrzyńskiej, który odbędzie się 20 września 2020 r. o godz. 17.00 w sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice, Reguły Aleja Powstańców Warszawy 1. 200,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1340.2020 2020-09-17 2020-09-17 - 2020-12-31 Zofia Biskot-Janda Przyznanie dotacji celowej z budzetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
GK.1341.2020 2020-09-17 2020-09-07 - 2020-12-18 ARKADIUSZ MERCHEL ARKOM PROJEKT, ul. Ireny 126, 05-800 Pruszków
NIP:
Wykonanie dokumentacji na potzreby budowy studni na dz. 326 w Pecicach 16 605,00 Umowa zlecenie
IT.1342.2020 2020-09-17 2020-09-10 - 2020-09-30 FIRMA "ALTI" ANDRZEJ OLSZEWSKI, ul. Mikołaja Reja 4, 83-330 Żukowo
NIP: 5840951243
Zakup modułu wysyłki SMS do oprogramowania Finasowo-Księgowego 1 845,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1343.2020 2020-09-17 2020-09-17 - 2020-12-31 Eliza Chrulska-Tenderenda Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1344.2020 2020-09-17 2020-09-17 - 2020-12-31 Tadeusz Sztec Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1345.2020 2020-09-17 2020-09-17 - 2020-12-31 Piotr Fajer Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
KS.1346.2020 2020-09-17 2020-09-17 - 2020-09-23 Firma Usługowo - Handlowa "AMBIT" Michalec Bogdan, ul. Lotnicza 7a, 05-816 Michałowice
NIP: 8110008047
wykonanie jednego banneru jednostronnie drukowanego o wymiarach 7 x 2,5 m informującego o zdobyciu przez reprezentację Gminy Michałowice Mistrzostwa Polski w Koszykówce do lat 14. Turniej odbył się 9-13 września 2020 r. w Radomiu. 750,30 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1347.2020 2020-09-17 2020-09-17 - 2020-12-31 Ewa Morawska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
POL.1348.2020 2020-09-17 2020-09-17 - 2020-09-30 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1349.2020 2020-09-17 2020-09-16 - 2020-11-18 Artykuły Ogrodniczo-Przemysłowe Monika Konopka, ul. Parkowa 2, 05-816 Michałowice
NIP: 5341776537
zakup materiałów i wyposażenia na strefy rekreacji 4 000,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1350.2020 2020-09-17 2020-09-17 - 2020-12-31 Aleksandra Jasińska-Obierak Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1351.2020 2020-09-17 2020-09-18 - 2020-12-31 Anna Szymańska-Piper Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1352.2020 2020-09-17 2020-09-18 - 2020-12-31 Łukasz Bartczak Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1353.2020 2020-09-17 2020-09-18 - 2020-12-31 Anna Ziółkowska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1354.2020 2020-09-17 2020-09-21 - 2020-12-31 Maria Zalewska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1355.2020 2020-09-17 2020-09-21 - 2020-12-31 Oskar Błoński Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
SP.1356.2020 2020-09-18 2020-09-24 - 2020-09-29 STANFIKS Stanisław Fiks, ul. Bodycha 13s, 05-816 Opacz-Kolonia
NIP: 5220014886
Zakup tortu 7 kg oraz wafelków na uroczyste uhonorowanie zawodników z UKS AK Komorów za zdobycie tytułu Mistrza Polski w kat U-14 w sezonie 2019/2020 490,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1357.2020 2020-09-18 2020-09-20 - 2020-09-20 WARSZTAT ANTONIEGO 2 Teresa Muracka, ul. Piotrkowska 27, 05-800 Pruszków
NIP:
organizacja koncertu plenerowego Antoniego Murackiego, 20 września 2020 r. godz. 18.00 na terenie świetlicy w Opaczy-Kolonii. 8 610,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1358.2020 2020-09-18 2020-09-18 - 2020-12-31 Barbara Pietkiewicz-Bregy Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1359.2020 2020-09-18 2020-09-16 - 2020-09-16 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
zakup donic na place zabaw 795,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1360.2020 2020-09-18 2020-09-19 - 2020-09-19 DROMIFUN JOANNA STEFANIAK Firma Turystyczno Handlowa, ul. Szaserów 120 lok. 1, 04-349 Warszawa
NIP: 1132597001
Przygotowanie i przeprowadzenie terenowej gry historycznej - Osiedle Komorów 6 000,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1361.2020 2020-09-18 2020-09-20 - 2020-09-20 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
zakup wraz z dostawą jednego bukietu kwiatów oraz trzech białych róż dla wykonawców koncertu plenerowego - Antoniego Murackiego, który odbędzie się 20 września 2020 r. na terenie świetlicy w Opaczy-Kolonii przy ul. Ryżowej 90, godz. 18.00. 260,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1362.2020 2020-09-18 2020-09-14 - 2020-12-23 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć taneczno ruchowych i kursów tańca - Reguły 7 600,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1363.2020 2020-09-18 2020-09-14 - 2020-09-21 Wiesława Koszewska Przygotowani i przeprowadzenie warsztatów "Robótki ręczne" - Osiedle Michałowice 1 500,00 Umowa zlecenie
OA.1364.2020 2020-09-18 2020-09-12 - 2020-09-12 Mariusz Marcysiak Przygotowanie reportażu i fotoreportażu dot. koncertu "Standardy muzyki rozrywkowej" w dniu 12.09.2020 - Opacz Kolonia 180,00 Umowa o dzieło
OA.1365.2020 2020-09-18 2020-09-03 - 2020-11-05 BRANDENBURG SCHOOL AND EDUCATION HAKAN ÇAKAR, ul. 11 Listopada 65A, 05-816 Michałowice
NIP: 5262521139
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć jogi - Osiedle Michałowice 2 755,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-10-08
do umowy nr OA.1365.2020
2020-10-08-2020-12-22 Aneks zwiększający liczbę zajęć jogi - osiedle Michałowice 1 885,00 Aneks do umowy
OA.1366.2020 2020-09-18 2020-09-23 - 2020-12-09 Laboratorium juniora Katarzyna Skomra, ul. Przeskok 3 lok. 6, 05-800 Pruszków
NIP: 9591656948
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowo-edukacyjnych dla dzieci - osiedle Granica 720,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1367.2020 2020-09-18 2020-09-26 - 2020-12-12 Laboratorium juniora Katarzyna Skomra, ul. Przeskok 3 lok. 6, 05-800 Pruszków
NIP: 9591656948
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowo-edukacyjnych dla dzieci - sołectwo Reguły 760,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1368.2020 2020-09-18 2020-09-18 - 2020-12-31 Marzena Stachowicz Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1369.2020 2020-09-18 2020-09-25 - 2020-10-02 IWONA PIECUCH, ul. Kolejowa 10 lok. B, 05-816 Michałowice
NIP: 5211548200
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z tworzenia biżuterii - Osiedle Michałowice 1 476,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-09-22
do umowy nr OA.1369.2020
2020-09-22-2020-10-07 Aneks do umowy UG/OA/1369/2020 z dnia 9 września 2020 r. zwiększający ilość warsztatów z tworzenia biżuterii 738,00 Aneks do umowy
OA.1370.2020 2020-09-18 2020-10-06 - 2020-12-15 Paulina Wądołowska Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów kreatywnych dla dzieci - Opacz Kolonia 1 650,00 Umowa o dzieło
OA.1371.2020 2020-09-18 2020-09-19 - 2020-12-19 JOANNA MENTEL CIASTA I KSIĄŻKI, ul. Osiedle Kazimierzowskie 25 lok. 40, 31-843 Kraków
NIP: 6782946236
Przygotowanie i poprowadzenie warsztatów kulinarnych dla dzieci - Osiedle Michałowice 7 250,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1372.2020 2020-09-18 2020-09-18 - 2020-12-18 Pracownia Szeluszki Andrzej Szelenbaum, ul. Tomcia Palucha 11/29, 02-495 Warszawa
NIP: 5222601168
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów plastycznych dla dzieci - Osiedle Michałowice 3 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1373.2020 2020-09-18 2020-09-15 - 2020-12-15 Ojrzyński Grzegorz Rysunek Malarstwo Rzeźba, ul. Tadeusza Kościuszki 20 lok. a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5290002061
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów twórczego rozwoju - zajęcia plastyczne dla dzieci - Osiedle Granica 1 560,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1374.2020 2020-09-18 2020-09-14 - 2020-12-21 CZARNY KONIK DOROTA TCHOREK, ul. Draceny 5 lok. 19, 05-850 Ożarów Mazowiecki
NIP: 5272555536
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci - Reguły 1 800,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1375.2020 2020-09-18 2020-09-22 - 2020-12-22 Magdalena Bober Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć jogi - Reguły 1 960,00 Umowa zlecenie
OA.1376.2020 2020-09-18 2020-09-02 - 2020-10-12 Anna Elżbieta Nowakowska Przeprowadzenie zajęć sportowych z gimnastyki ogólnorozwojowej dla mieszkańców osiedla Michałowice 1 020,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-10-08
do umowy nr OA.1376.2020
2020-10-08-2020-12-16 Aneks zwiększający liczbę zajęć sportowych z gimnastyki ogólnorozwojowej dla mieszkańców Osiedla Michałowice 1 530,00 Aneks do umowy
OA.1377.2020 2020-09-18 2020-09-08 - 2020-12-22 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć taneczno ruchowych - sołectwo Komorów 2 480,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2021-11-25
do umowy nr OA.1377.2020
2021-11-25-2021-12-18 Aneks do umowy UG/OA/1377/2021 z dnia 9 września 2021 r. zwiększający ilość zajęć - Pęcice Małe 200,00 Aneks do umowy
OA.1378.2020 2020-09-18 2020-09-14 - 2020-12-22 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć taneczno ruchowych - Opacz Kolonia 4 560,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1379.2020 2020-09-18 2020-09-15 - 2020-09-21 Towrzystwo Przyjaciół Miasta Ogródu Komorów „KOMOROWIANIE”, ul. Ceglana 29, 05-806 Komorów
NIP:
zakup wraz z dostawą 50 szt. książki pt. „Zwierzenia” Mai Krassowskiej oraz 10 szt. płyty „Bella e patetica”. Zakup na potrzeby wydarzeń promocyjno-kulturalnych. 2 450,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.1380.2020 2020-09-21 2020-09-21 - 2021-01-29 RAD-BUD BudownictwoTomasz Rosłoniec, ul. Wrzosowa 2a, 05-830 Nadarzyn
NIP:
Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych Płatność w 2021 roku wyniesie 20 000 zł( 921-92109-9050-8) 1 189 790,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2020-11-02
do umowy nr IR.1380.2020
2020-09-21-2021-04-30 Aneks nr 1 do umowy nr UG-IR/1380/2020 z dnia 21.09.2020 r. zmieniający wartość przedmiotu umowy (na 1 189 908,74 brutto) oraz termin realizacji (łącznie do 30.04.2021 r.) 118,98 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2021-01-29
do umowy nr IR.1380.2020
2021-01-29-2021-01-29 Aneks nr 2 - zwiększający wartość wynagrodzenia na wynagrodzenie brutto: 1 217 100,29 zł 27 191,60 Aneks do umowy
Aneks nr 3
z dnia 2021-03-15
do umowy nr IR.1380.2020
2021-03-15-2021-05-28 Aneks nr 3 do umowy nr UG-IR/1380/2020 z dnia 21 września 2020 "Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych" - zmiana terminu realizacji i wartości umowy (roboty dodatkowe) 43 302,80 Aneks do umowy
Aneks nr 4
z dnia 2021-04-23
do umowy nr IR.1380.2020
2021-04-23-2021-06-28 Aneks nr 4 do umowy nr UG-IR/1380/2020 z dnia 21.09.2020 r. "Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych" - zmiana terminu realizacji umowy 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 5
z dnia 2021-05-24
do umowy nr IR.1380.2020
2021-05-24-2021-06-27 Aneks nr 5 do umowy nr 1380/2020 - rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych - zmiana terminu realizacji robót budiwlanych na 7 czerwca 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 6
z dnia 2021-06-02
do umowy nr IR.1380.2020
2021-06-02-2021-06-28 Aneks nr 6 - "Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych" - roboty dodatkowe (zwiększenie wynagrodzenia) 196 751,00 Aneks do umowy
FZ.1381.2020 2020-09-21 2020-09-21 - 2020-12-31 Zbigniew Zagórski Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1382.2020 2020-09-21 2020-09-21 - 2020-12-31 Dariusz Ślepokura Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1383.2020 2020-09-21 2020-09-21 - 2020-12-31 Henryka Stępniak Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1384.2020 2020-09-21 2020-09-22 - 2020-12-31 Anna Głodkiewicz Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1385.2020 2020-09-21 2020-09-22 - 2020-12-31 Monika Hass Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
GK.1386.2020 2020-09-21 2020-09-21 - 2021-03-31 IN TEC PLAN Marek Krawczyk Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy lub budowy (w zalężności od zakresu opracowanej dokumentacji) drogi, ulicy Tęczowej w Komorowie Płatność w 2020 roku 50000 zł. Płatność w 2021 roku 8917 zł. (600-60016-6050-25) 58 917,00 Umowa zlecenie
FZ.1387.2020 2020-09-21 2020-09-22 - 2020-12-31 Jerzy Hass Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
GK.1388.2020 2020-09-21 2020-09-21 - 2021-03-31 IN TEC PLAN Marek Krawczyk Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi, ulicy B. Prusa w Regułach Płatność w 2020 roku 30000 zł. Płatność w 2021 roku 5055 zł.(600-60016-6050-24) 35 055,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2021-12-07
do umowy nr GK.1388.2020
2021-12-07-2021-12-29 Aneks nr 3 do Umowy (terminowy) 0,00 Aneks do umowy
FZ.1389.2020 2020-09-21 2020-09-24 - 2020-12-31 Ewa Kaleta Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1390.2020 2020-09-21 2020-09-22 - 2020-12-31 Magdalena Szustakiewicz Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1391.2020 2020-09-21 2020-09-22 - 2020-12-31 Hubert Sykulak Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1392.2020 2020-09-21 2020-09-21 - 2020-12-31 Natalia Galytska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1393.2020 2020-09-21 2020-09-21 - 2020-12-31 Joanna Ostrowska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1394.2020 2020-09-21 2020-09-22 - 2020-12-31 Jolanta Malczewska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1395.2020 2020-09-21 2020-09-23 - 2020-12-31 Jan Konopka Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1396.2020 2020-09-21 2020-09-25 - 2020-12-31 Dawid Grochecki Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1397.2020 2020-09-21 2020-09-28 - 2020-12-31 M. K. Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1398.2020 2020-09-22 2020-09-22 - 2020-12-31 Grzegorz Jakuta Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1399.2020 2020-09-22 2020-09-22 - 2020-12-31 Jarosław Koć Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
KS.1400.2020 2020-09-22 2020-09-04 - 2020-09-06 Koło Gospodyń Wiejskich „Dziewczyny z Komorowa” rejestr nr: 1421040005, ul. Leśna 12, 05-806 Komorów
NIP:
zakup dekoracji dożynkowych w związku z organizacją uroczystej mszy Dożynkowej, 6 września 2020 r. w kościele pw. apostołów św. Piotra i Pawła w Pęcicach o godz. 11.00. 350,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1401.2020 2020-09-22 2020-09-21 - 2020-09-22 Marian Dziekanowski SPRZEDAŻ KSIĄŻEK, ul. Biskupicka 56, 05-840 Brwinów
NIP:
zakup 6 szt. Poezji, 6 szt. książki „Pamiętnik z Powstania Warszewskiego” i 6 szt. płyty CD Astronomia poety. Baczyński. Zakup nagród dla laureatów i zwycięzców konkursu plastycznego i poetyckiego „…. Ci, co zginęli w walce” oraz gry terenowej „Pęcice 44”, podczas 17 edycji Rajdu Pęcickiego objętego patronatem Wójta Gminy Michałowice. 557,40 Zamówienie / Zlecenie
SP.1402.2020 2020-09-22 2020-09-22 - 2020-09-29 X-KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Mariusza Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa
NIP: 9492107026
Zakup 19 szt. słuchawek bezprzewodowych na potrzeby imprezy promocyjno – sportowej organizowanej dnia 29.09.2020 r. dla UKS Akademia Koszykówki Komorów. 3 097,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1403.2020 2020-09-22 2020-09-17 - 2020-09-17 DRUKAN-ZIELARZ S.C., ul. Al. Wojska Polskiego 52A lok. 3, 05-804 Pruszków
NIP: 5340019024
Zakup art. biurowych z przeznaczeniem na doposażenie świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi 44,80 Zamówienie / Zlecenie
OA.1404.2020 2020-09-22 2020-09-11 - 2020-09-13 Kwiaciarnia „Wielki Błękit” Monika Filipowicz, ul. Berylowa 34, 05-806 Komorów
NIP: 9511297129
Zakup kwiatów wręczonych w ramach podziękowania za przygotowanie i przeprowadzenie koncertu pt. „Popołudnie z muzyką klasyczną” 13.09.2020 r. - Nowa Wieś 187,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1405.2020 2020-09-22 2020-09-16 - 2020-09-16 NS Capital Group Sp. z o.o., ul. 3 Maja 75, 05-800 Pruszków
NIP: 5342434112
Pranie obrusów wykorzystywanych podczas imprez oraz uroczystości organizowanych przed Gminę Michałowice 158,63 Zamówienie / Zlecenie
PR.1406.2020 2020-09-22 2020-09-07 - 2020-11-30 Katarzyna Stygińska Koordynowanie działań związanych z konsultacjami społecznymi dotyczącymi sporządzenia mpzp obszaru „Aleja Kasztanowa” – Komorów, Pęcice realizowanego ramach projektu unijnego pt.: „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja” wraz z przygotowaniem podsumowania technik konsultacyjnych, wykonania sprawozdania i rozliczenia I etapu konsultacji, udział w spacerze badawczym oraz moderowanie pracy przy stolikach podczas warsztatów World Cafe. 1 458,55 Umowa zlecenie
PR.1407.2020 2020-09-22 2020-09-15 - 2020-09-22 Jadwiga Brzyska Przedmiotem umowy jest realizacja usługi polegającej na moderowaniu pracy przy stolikach podczas warsztatów World Cafe, które odbywają się w ramach projektu pt.: „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja” i dotyczą sporządzenia mpzp obszaru „Aleja Kasztanowa” Komorów, Pęcice Warsztaty odbędą się 21 września, o godz. 17:00; 220,04 Umowa zlecenie
PR.1408.2020 2020-09-22 2020-09-15 - 2020-09-29 Małgorzata Pycak Przedmiotem umowy jest realizacja usługi polegającej na moderowaniu pracy przy stolikach podczas warsztatów World Cafe oraz przeprowadzeniu badania ankietowego dotyczącego sporządzenia MPZP obszaru „Aleja Kasztanowa”- Komorów, Pęcice. które odbywają się w ramach projektu pt.: „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja”. 720,05 Zamówienie / Zlecenie
PR.1409.2020 2020-09-22 2020-09-15 - 2020-09-22 Jarosław Sobol Przedmiotem umowy jest realizacja usługi polegającej na prowadzeniu dwóch technik konsultacji społecznych (spaceru badawczego oraz warsztaów word cafe) odbywających się w ramach projektu unijnego pt.: „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja” i dotyczą sporządzenia mpzp obszaru „Aleja Kasztanowa” – Pęcice,Komrorów. 303,41 360,00 Umowa zlecenie
PR.1410.2020 2020-09-22 2020-09-15 - 2020-09-22 Tomasz Matysiak BTM-KOM, ul. Przemysłowa lok. 22, 21-400 Łuków
NIP: 8252026109
Dostawę akcesoriów komputerowych w związku z konsultacjami społecznymi, które odbywają się w ramach projektu unijnego pt.: „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja” i dotyczą obszaru "A;eja KAsztanowa" - Komorów, Pęcice. 1 498,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1411.2020 2020-09-22 2020-09-07 - 2020-09-07 Krzysztof Warszawski PHU MA.K, ul. Plutonu AK Torpedy 28, 02-495 Warszawa
NIP:
Zakup kwiatów wręczanych w ramach podziękowania za przygotowanie i przeprowadzenie koncertu pt. "Standardy muzyki rozrywkowej" organizowanego dla mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia 90,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1412.2020 2020-09-22 2020-09-21 - 2020-09-21 AM GENERAL Aneta Morawska, ul. Wojska Polskiego 52 lok. 3, 05-800 Pruszków
NIP: 5341138216
Usługa dorobieni kluczy na potrzeby konserwatora Urzędu Gminy Michałowice 28,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1413.2020 2020-09-22 2020-09-23 - 2020-12-31 Maria Szustkiewicz Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1414.2020 2020-09-23 2020-10-11 - 2020-10-11 Łódzki Teatr Piosenki Michał Wieczorek, ul. Liściasta 54 lok. 26, 91-357 Łódź
NIP: 7262436794
Przygotowanie i przeprowadzenie koncertu pt. „Mandarynki i pomarańcze” muzyczne wspomnienie o Marku Grechucie - osiedle Granica 11.10.2020 1 800,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1415.2020 2020-09-23 2020-11-08 - 2020-11-08 Łódzki Teatr Piosenki Michał Wieczorek, ul. Liściasta 54 lok. 26, 91-357 Łódź
NIP: 7262436794
Przygotowanie i przeprowadzenie koncertu pt. „Radość listopadowej nocy” upamiętniającego 102 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości - osiedle Granica 8.11.2020 2 200,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1416.2020 2020-09-23 2020-12-13 - 2020-12-13 Łódzki Teatr Piosenki Michał Wieczorek, ul. Liściasta 54 lok. 26, 91-357 Łódź
NIP: 7262436794
Przygotowanie i przeprowadzenie koncertu pt. „Tajemnica zimowej nocy” wieczór najpiękniejszych kolęd i pastorałek - osiedle Granica 13.12.2020 2 200,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1417.2020 2020-09-23 2020-10-01 - 2020-10-30 Fire Company Serwis ppoż Michał Wilkiewicz, ul. Pory 78, 02-757 Warszawa`
NIP: 5213471157
Przeprowadzenie szkolenia z I pomocy przedmedycznej dla pracowników Urzędu Gminy Michałowice 8 364,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1418.2020 2020-09-23 2020-09-23 - 2020-10-30 Fire Company Serwis ppoż Michał Wilkiewicz, ul. Pory 78, 02-757 Warszawa`
NIP: 5213471157
Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla świetlicy w Opacz-Kolonii przy ul. Ryżowej 90 2 706,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1419.2020 2020-09-23 2020-09-23 - 2020-10-16 Decofire Grupa s.c., ul. Mała Wieś 304, 30-020 Węgrzce Wielkie
NIP:
Zakup parasoli grzewczych Enders Elegance (9376) wraz z reduktorami do butli gazowych w ilości 3 szt. w ramach zadania „Zakup i dostawa sprzętu niezbędnego do rozwoju integracji społecznej sołectwa Opacz Mała”, dofinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego 1 770,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1420.2020 2020-09-23 2020-09-23 - 2020-10-16 Fortech Sp. z o.o, SP. k., ul. Chwarznieńska 29, 81-602 Gdynia
NIP:
Zakup agregatu prądotwórczego marki Honda ECT7000F o mocy znamionowej 7,0 kVA z rozruchem ręcznym o mocy 11,0 KM w ramach zadania „Zakup i dostawa sprzętu niezbędnego do rozwoju integracji społecznej sołectwa Opacz Mała”, dofinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego 5 289,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1421.2020 2020-09-23 2020-09-23 - 2020-10-16 Active Company, ul. Nowogrodzka 68, 02-014 Warszawa
NIP:
Zakup warnika do wody 450 x 450 x 470MM 2 KW o pojemności 25L, w ramach zadania „Zakup i dostawa sprzętu niezbędnego do rozwoju integracji społecznej sołectwa Opacz Mała”, dofinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego 539,97 Zamówienie / Zlecenie
OA.1422.2020 2020-09-23 2020-09-23 - 2020-10-16 Koler El-Fest, ul. Baranowicka 23, 15-554 Białystok
NIP:
Zakup grilla gazowego Koler Relish v2 5 palników 16kW ze stali nierdzewnej z miejscem na butlę, 2 x ruszt żeliwny i płyta żeliwna, w ramach zadania „Zakup i dostawa sprzętu niezbędnego do rozwoju integracji społecznej sołectwa Opacz Mała”, dofinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego 2 399,73 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1423.2020 2020-09-23 2020-09-23 - 2020-12-31 Elżbieta Gardzińska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1424.2020 2020-09-23 2020-09-23 - 2020-09-23 Marek Gardziński Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1425.2020 2020-09-23 2020-09-23 - 2020-10-16 Expondo Polska Sp. z o.. Sp. k., ul. Nowy Kisielin - Innowacyjna 7, 66-002 Zielona Góra
NIP:
Zakup maszyny do popcornu, waty cukrowej oraz zakup dodatkowego asortymentu w ramach zadania „Zakup i dostawa sprzętu niezbędnego do rozwoju integracji społecznej sołectwa Opacz Mała”, dofinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego 2 727,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1426.2020 2020-09-23 2020-09-23 - 2020-12-31 Krzysztof Bielejewski Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1427.2020 2020-09-23 2020-09-23 - 2020-12-31 Anna Verpetinskis Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1428.2020 2020-09-23 2020-09-23 - 2020-10-16 Focus Garden Sp. z o.o. SP. k., ul. Kraszewskiego 10, 64-920 Piła
NIP:
Zakup zestawu stół 180 cm (180x74x74) + 2 x ławka (180x28x44) w ilości 6 kompletów, w ramach zadania „Zakup i dostawa sprzętu niezbędnego do rozwoju integracji społecznej sołectwa Opacz Mała”, dofinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego 2 394,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1429.2020 2020-09-23 2020-09-23 - 2020-10-30 MIROSŁAW ZAROTYŃSKI ZANO, ul. Samuela Lindego 7A, 30-148 Kraków
NIP:
dostawa leżaków obrotowych flash na strefę rekreacji w Michałowicach 9 623,52 Zamówienie / Zlecenie
GR.1430.2020 2020-09-23 2020-09-22 - 2020-09-25 Przegląd Regionalny MikaWas Sp. z o.o., ul. Sierakowskiego 12a, 05-500 Piaseczno
NIP: 1231415150
ogłoszenie prasowe Przegląd regionalny 83,64 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1431.2020 2020-09-23 2020-09-23 - 2020-12-31 Krzysztof Wysmyk Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1432.2020 2020-09-24 2020-09-24 - 2020-12-31 Dorota Pociask Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1433.2020 2020-09-24 2020-09-24 - 2020-12-31 Krzysztof Wolniewicz Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1434.2020 2020-09-24 2020-09-24 - 2020-12-31 Andrzej Strulak Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1435.2020 2020-09-24 2020-09-24 - 2020-12-31 Arkadiusz Szcześniak Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1436.2020 2020-09-24 2020-09-24 - 2020-12-31 Śnieżka Abramowicz Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1437.2020 2020-09-24 2020-09-24 - 2020-12-31 Ewa Duczyńska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
IR.1438.2020 2020-09-24 2020-09-24 - 2020-10-30 COMPLEX INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Grójecka 43 lok. 1 A, 02-031 Warszawa
NIP: 5223130794
Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie 296 136,00 Umowa o roboty budowlane
FZ.1439.2020 2020-09-24 2020-09-24 - 2020-12-31 Agnieszka Mrowińska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1440.2020 2020-09-24 2020-09-24 - 2020-12-31 Magdalena Korbińska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1441.2020 2020-09-24 2020-09-25 - 2020-12-31 Elżbieta Kalinowska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1442.2020 2020-09-25 2020-09-25 - 2020-10-16 MIL-SYSTEM, ul. Jarzębinowa 84, 11-034 Stawiguda
NIP:
Zakup podłogi tanecznej typu Macarena dla potrzeb organizacji zajęć tanecznych dla mieszkańców sołectwa Opacz - Kolonia 9 965,61 Zamówienie / Zlecenie
OA.1443.2020 2020-09-25 2020-09-25 - 2020-10-16 MIL-SYSTEM, ul. Jarzębinowa 84, 11-034 Stawiguda
NIP: 7393825674
Zakup podłogi tanecznej typu Macarena dla potrzeb organizacji zajęć tanecznych dla mieszkańców sołectwa Opacz - Kolonia 9 965,61 Zamówienie / Zlecenie
OA.1444.2020 2020-09-25 2020-09-25 - 2020-10-16 Athletic Sp. z o.o., ul. Katowicka 8A, 46-201 Kluczbork
NIP:
Zakup sceny Aludeck Light 2x1 12cz HEXA wraz z asortymentem, która będzie wykorzystywana podczas organizowania imprez kulturalnych oraz przy występach teatralnych odbywających się w świetlicy wiejskiej przy ul. Ryżowej 90 organizowanych dla mieszkańców sołectwa Opacz – Kolonia. 9 016,64 Zamówienie / Zlecenie
OA.1445.2020 2020-09-25 2020-09-25 - 2020-10-16 Athletic Sp. z o.o., ul. Katowicka 8A, 46-201 Kluczbork
NIP: 6181952309
Zakup sceny zewnętrznej Aludeck Light 2x1 12cz HEXA wraz z asortymentem, regulowaną wysokoscią oraz schodami wejściowymi i barierką ochronną, która będzie wykorzystywana podczas organizowania imprez plenerowych, kulturalnych w otwartej przestrzeni dla mieszkańców sołectwa Opacz- Kolonia. 9 834,34 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1446.2020 2020-09-25 2020-09-25 - 2020-12-31 Krystyna Łabędzka Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1447.2020 2020-09-25 2020-09-25 - 2020-10-16 Arpex, ul. Narbutta 24/18, 02-541 Warszawa
NIP:
Zakup 50 szt. krzeseł cateringowych grafitowych oraz 3 szt. stołów cateringowych 180x76 cm w kolorze białym, celem doposażenia świetlicy w Pęcicach Małych, wykorzystywanych podczas organizowania imprez i wydarzeń kulturalnych. 3 993,81 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1448.2020 2020-09-25 2020-09-25 - 2020-12-31 Marta Drabio Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1449.2020 2020-09-25 2020-09-23 - 2020-09-25 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup dwóch krzeseł biurowych obrotowych Lion w kolorze czarnym dla potrzeb pracowników Urzędu Gminy Michałowice 1 596,64 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1450.2020 2020-09-25 2020-09-28 - 2020-12-31 Witold Opaliński Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1451.2020 2020-09-25 2020-09-28 - 2020-12-31 Sławomir Stępniak Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1452.2020 2020-09-25 2020-09-28 - 2020-12-31 Małgorzata Szczepanik Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1453.2020 2020-09-25 2020-09-28 - 2020-12-31 Małgorzata Jaworska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1454.2020 2020-09-25 2020-09-28 - 2020-12-31 Teresa Węgiełek Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1455.2020 2020-09-25 2020-09-29 - 2020-12-31 Katarzyna Dymura Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1456.2020 2020-09-25 2020-09-29 - 2020-12-31 Szymon Staniszkis Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1457.2020 2020-09-25 2020-09-29 - 2020-12-31 Maria Mroczek Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1458.2020 2020-09-25 2020-09-30 - 2020-12-31 Lee Jan Seberbrink Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1459.2020 2020-09-25 2020-09-30 - 2020-12-31 Dominik Budecki-Nehring Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1460.2020 2020-09-28 2020-09-28 - 2020-10-16 SUPERSOUND SP. Z O.O., ul. Połczyńska 51, 01-336 Warszawa
NIP:
Zakup mobilnego sprzętu nagłaśniającego w ramach zadania „Zakup i dostawa sprzętu niezbędnego do rozwoju integracji społecznej sołectwa Opacz Mała”, dofinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego 3 535,02 Zamówienie / Zlecenie
KS.1461.2020 2020-09-28 2020-10-02 - 2020-10-02 Toi Toi - Polska sp.z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa
NIP: 1180042784
dostarczenie i obsługai czterech kabin sanitarnych z serwisem podczas organizowanego przez Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi szkolnego 17. Rajdu Pęcickiego pod patronatem Wójta Gminy Michałowice. Uroczystości odbędą się 2 października 2020 r. przy Pomniku Mauzoleum w Pęcicach o godz. 11.00. 596,16 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1462.2020 2020-09-28 2020-09-24 - 2020-09-24 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
zakup materiałów na strefy rekreacji i place zabaw 401,98 Zamówienie / Zlecenie
OA.1463.2020 2020-09-28 2020-09-28 - 2020-10-16 MITKO Sp. z o.o., ul. Osiedle 1 Maja 16 lok. G, 44-304 Wodzisław Śląski
NIP: 6470509572
Zakup 3 szt. namiotów Mitkotent Premium3x4,5 m z 4 ścianami oraz drzwiami z oknem z nadrukiem sublimacyjnym na 4 falbabach namiotu, toreb transportowych Comfort II, oświetlenia LED – 2 lampowego do namiotów, rynien 3m oraz 4,5 m zabezpieczających połączone namioty przed przemoknięciem oraz łączników do namiotów, w ramach zadania „Zakup i dostawa sprzętu niezbędnego do rozwoju integracji społecznej sołectwa Opacz Mała”, dofinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego 14 536,10 Zamówienie / Zlecenie
IR.1464.2020 2020-09-28 2020-09-28 - 2020-10-12 DELTA CERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Powstańców Listopadowych 29C lok. 7, 35-606 Rzeszów
NIP: 8133701898
Modernizacja naiwrzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Michałowicach. 91 571,90 Umowa o roboty budowlane
KS.1465.2020 2020-09-28 2020-09-23 - 2020-09-24 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup artykułów przemysłowych na potrzeby organizowanych wydarzeń promocyjno-kulturalnych. 612,77 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1466.2020 2020-09-28 2020-09-28 - 2020-12-31 Dominika Frydrych Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1467.2020 2020-09-28 2020-09-19 - 2020-12-19 JOANNA MENTEL CIASTA I KSIĄŻKI, ul. Osiedle Kazimierzowskie 25 lok. 40, 31-843 Kraków
NIP: 6782946236
Przygotowanie i poprowadzenie warsztatów kulinarnych dla dzieci - sołectwo Michałowice 4 000,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-10-07
do umowy nr OA.1467.2020
2020-10-17-2020-12-19 Aneks zmieniający sposób rozliczenia za warsztaty kulinarne dla dzieci, z kwoty za jednego uczestnika na kwotę za jedne zajęcia 0,00 Aneks do umowy
OA.1468.2020 2020-09-28 2020-09-28 - 2020-12-14 Paulina Wądołowska Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów kreatywnych dla dzieci - Osiedle Granica 2 040,00 Umowa o dzieło
BF.1469.2020 2020-09-28 2020-09-28 - 2020-09-28 Wydawnictwo C.H.Beck, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
NIP:
publikacje finansowe uchwała budżetowa i wpf 304,30 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1470.2020 2020-09-28 2020-09-29 - 2020-12-31 Janusz Byszewski Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
KS.1471.2020 2020-09-28 2020-09-28 - 2020-09-28 Marian Dziekanowski SPRZEDAŻ KSIĄŻEK, ul. Biskupicka 56, 05-840 Brwinów
NIP: 5341943260
zakup 2 szt. Poezji. Zakup nagród dla laureatów i zwycięzców konkursu plastycznego i poetyckiego „…. Ci, co zginęli w walce” oraz gry terenowej „Pęcice 44”, podczas 17 edycji Rajdu Pęcickiego objętego patronatem Wójta Gminy Michałowice, 2 października 2020 r. w Pęcicach. 30,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1472.2020 2020-09-28 2020-09-28 - 2020-12-31 Ewa Smuda Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1473.2020 2020-09-28 2020-09-29 - 2020-12-31 Maria Osińska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
PR.1474.2020 2020-09-28 2020-09-15 - 2020-10-24 FIn Anna Płażewska, ul. Leśna 23 Brwinów
NIP:
wykonanie filmu doytyczącego 30.lecia samorzadu gminnego. 9 348,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1475.2020 2020-09-28 2020-10-03 - 2020-10-03 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
zakup wraz z dostawą jednego bukietu róż oraz 2 szt. białych róż dla mężczyzn i 2 szt. czerwonych róż dla kobiet autorów wernisażu prac Andrzeja Pilicha pt. „Przejście”, który odbędzie się 3 października 2020 r. o godz. 19.00 w Urzędzie Gminy Michałowice, Reguły Aleja Powstańców Warszawy 1. 380,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1476.2020 2020-09-28 2020-09-15 - 2020-09-30 Grupa Seraf Art & Marketing Janusz Serafin, ul. Warsztatowa 11, 04-803 Warszawa
NIP: 1132246394
Dostawa materiałów do wykorzystania podczas II etapu konsultacji społecznych, które odbywają się w ramach projektu unijnego pt.: „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja”. 500,66 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2021-12-15
do umowy nr PR.1476.2020
2021-09-30-2021-12-27 aneks terminowy 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2021-12-27
do umowy nr PR.1476.2020
2021-09-30-2022-03-31 aneks terminowy 0,00 Aneks do umowy
PR.1477.2020 2020-09-28 2020-09-23 - 2020-09-24 Print Pol, ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP:
Druk zaproszeń format 150x150 wraz z kopertami. Zaproszenia związane z obchodami 30.lecia samorządu terytorialnego. 834,56 Zamówienie / Zlecenie
OA.1478.2020 2020-09-28 2020-09-18 - 2020-12-31 Michał Sabała Przygotowanie i prowadzenie prelekcji filmoznawczych, dla mieszkańców Gminy Michałowice 2 400,00 Umowa zlecenie
OA.1479.2020 2020-09-29 2020-09-21 - 2020-12-14 POMOST Maja Niderla, ul. Majowa 14/5, 05-800 Pruszków
NIP: 5221053210
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć gimnastycznych PILATES dla mieszkańców sołectwa Pęcice Małe 1 950,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1480.2020 2020-09-29 2020-10-03 - 2020-12-19 Antonina Wędrychowska Przygotowanie i prowadzenie Animacji dla dzieci i ich rodziców w cyklu dziecięcych pokazów filmowych - Osiedle Komorów 1 200,00 Umowa zlecenie
OA.1481.2020 2020-09-29 2020-09-19 - 2020-12-19 Tomasz Niedziński Przeprowadzenie zajęć modelarstwa dla dzieci i młodzieży w wieku 7-14 lat - Osiedle Komorów 600,00 Umowa zlecenie
OA.1482.2020 2020-09-29 2020-09-17 - 2020-12-17 Julia Kosk Przeprowadzenie zajęć aktywizujących dla mieszkańców osiedla Michałowice 3 825,00 Umowa zlecenie
OA.1483.2020 2020-09-29 2020-09-16 - 2020-12-16 Włodzimierz Krężlewicz Przygotowanie i przeprowadzenie autorskich zajęć z rysunku dla dzieci - osiedle Michałowice 1 560,00 Umowa o dzieło
OA.1484.2020 2020-09-29 2020-10-17 - 2020-10-17 Studio Teatralne Krak-Art, ul. Mikołaja Jaskra 13, 31-709 Kraków
NIP: 6762224853
Przedstawienie teatralne dla dzieci pt."Nowe przygody doktora Dolittle" - Opacz Kolonia 17.10.2020 450,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.1485.2020 2020-09-29 2020-09-29 - 2020-10-06 Budownictwo Paweł Chojecki, ul. Robotnicza 39A, 05-800 Pruszków
NIP: 5341077644
Wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego na remont lokalu socjalnego w budynku przy Al. Kasztanowej 8C w Komorowie. 984,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1486.2020 2020-09-29 2020-09-29 - 2020-12-31 Dariusz Czerwiński Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1487.2020 2020-09-29 2020-09-29 - 2020-12-31 Aleksandra Rozparzyńska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1488.2020 2020-09-29 2020-09-29 - 2020-12-31 Ewa Barcińska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1489.2020 2020-09-29 2020-09-29 - 2020-12-31 Iwona Pasiewicz-Bednarska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1490.2020 2020-09-29 2020-09-30 - 2020-12-31 Wiesława Górecka Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
PR.1491.2020 2020-09-29 2020-09-29 - 2020-09-29 Podarowane.pl Biedrzycki Sp.J., ul. Kasztanowa 26, 32-040 Rzeszotary
NIP: 9442247162
Gmina Michałowice zleca wykonanie 50 szt. koszulek z logo Gminy Michałowice i XVII Pęcickiego Rajdu Młodzieżowego. Koszulki będą rozdane uczestnikom wydarzenia jako nagrody. 1 226,93 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1492.2020 2020-09-29 2020-09-29 - 2020-12-31 Marek Biskot Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1493.2020 2020-09-29 2020-09-29 - 2020-12-31 Klaudia Kalicka-Wróbel Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1494.2020 2020-09-29 2020-09-29 - 2020-12-31 Magdalena Ayling Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1495.2020 2020-09-29 2020-10-01 - 2020-12-31 Krzysztof Kubryński Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1496.2020 2020-09-29 2020-10-02 - 2020-12-31 Magdalena Dąbkowska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1497.2020 2020-09-29 2020-09-29 - 2020-10-30 RATIO Piotr Szepietowski, ul. Gwiaździsta 9, 05-074 Cisie
NIP:
dostawa i montaż 2 szt. tablic z piktogramani na strefę rekreacjiw Nowej Wsi 3 075,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1498.2020 2020-09-29 2020-10-02 - 2020-10-02 Ochotnicza Straż Pozarna w Nowej Wsi, ul. Główna 2, 05-806 Komorów
NIP:
wykonanie usługi gastronomicznej w związku z 17. edycją młodzieżowego Rajdu Pęcickiego w Pęcicach objętego patronatem Wójta Gminy Michałowice, 2 października 2020 r. 3 500,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1499.2020 2020-09-29 2020-09-29 - 2021-08-31 JAZ BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnośćią JAZ-BUD Spółka komandytowa w Białymstoku, ul. ŚWIĘTOKRZYSKA 3, 15-843 Białystok
NIP: 5422478258
partycypacja w kosztach przebudowy ul. Stanisława Bodycha w Opaczy - Koloni 0,00 Umowa/Porozumienie - bez kosztowe
PR.1500.2020 2020-09-29 2020-09-24 - 2020-10-21 Prograf SG, ul. Białobrzeska 15, 02-270 Warszawa
NIP:
Wykonanie i montaż tablicy wizualizującej zagospodarowanie Alei Samorządu Terytorialnego w Regułach 1 414,50 Zamówienie / Zlecenie
GK.1501.2020 2020-09-29 2020-09-29 - 2020-10-13 Marek Juchniewicz, ul. Romualda Gutta 1 lok. 31, 02-777 Warszawa
NIP: 6481142135
dokonanie przegladu przepompowni Parkowa , róg Piachy w Pęcicach 14 760,00 Umowa zlecenie
GK.1502.2020 2020-09-29 2020-09-29 - 2020-10-13 Marek Juchniewicz, ul. Romualda Gutta 1 lok. 31, 02-777 Warszawa
NIP: 6481142135
Przeglad przepompowni ul. Rumuńska Michałowice 14 760,00 Umowa zlecenie
GK.1503.2020 2020-09-29 2020-09-29 - 2020-10-13 Marek Juchniewicz, ul. Romualda Gutta 1 lok. 31, 02-777 Warszawa
NIP: 6481142135
przegląd przepompowni Rodzinna Sokołów 14 760,00 Umowa zlecenie
GK.1504.2020 2020-09-29 2020-09-29 - 2020-10-13 Marek Juchniewicz, ul. Romualda Gutta 1 lok. 31, 02-777 Warszawa
NIP: 6481142135
przegląd przepompowni Kasztanowa róg Koloejowej w Michałowicach-Wsi 13 407,00 Umowa zlecenie
GK.1505.2020 2020-09-29 2020-09-21 - 2020-09-28 POMP 4 EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wólczyńska 321, 01-919 Warszawa
NIP: 1182043552
usunięcie awarii przekaźnika przepięciowego na SUW Komorów 3 075,00 Umowa zlecenie
OA.1506.2020 2020-09-29 2020-10-03 - 2020-10-03 Kwitnące Umysły Pracownia Twórczego Rozwoju i Edukacji Renata Wójcik, ul. Świerkowa 10, 57-300 Kłodzko
NIP:
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów mydlarskich dla dzieci - Osiedle Michałowice 1 500,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.1507.2020 2020-09-29 2020-09-29 - 2020-10-31 LSLABS Maciej Tomaka, ul. Rolnicza 41, 42-274 Aleksandria Pierwsza
NIP: 9271758535
Zamówienie rocznego dostępu standard do portalu szukio.pl 861,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1508.2020 2020-09-29 2020-09-30 - 2020-12-31 Marcin Kwiatkowski Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1509.2020 2020-09-29 2020-09-30 - 2020-12-31 Mirosława Bzdel Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1510.2020 2020-09-29 2020-09-30 - 2020-12-31 Michał Pyter Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1511.2020 2020-09-29 2020-09-30 - 2020-12-31 Adam Pecold Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
GK.1512.2020 2020-09-30 2020-09-01 - 2020-09-30 Artur Sosnowski Wykonanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych i rowerzystów przez ul. Aleję Powstańców Warszawy przy rzece Raszynce w miejscowości Pęcice 1) wykonanie i zatwierdzenie dokumentacji technicznej wraz z uzgodnieniem ZUD, projektem elektrycznym i specyfikacją techniczną, 2) wykonanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu, 3) wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego. 19 680,00 Umowa zlecenie
FZ.1513.2020 2020-09-30 2020-09-30 - 2020-12-31 Jolanta Budzińska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1514.2020 2020-09-30 2020-10-01 - 2020-12-31 Dariusz Kurek Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1515.2020 2020-09-30 2020-10-01 - 2020-12-31 Natalia Kaźmierczak Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1516.2020 2020-09-30 2020-09-30 - 2020-12-31 Krzysztof Kotwicki Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
IT.1517.2020 2020-09-30 2020-09-30 - 2020-09-30 KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. rtm. Witolda Pileckiego 65, 02-781 Warszawa
NIP: 5260300517
Zakup zestawów podpisu elektronicznego dla 8 osób 2 735,52 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1518.2020 2020-09-30 2020-10-01 - 2020-12-31 Ewa Litmanowicz Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
KS.1519.2020 2020-09-30 2020-10-03 - 2020-10-03 Anna Lidia Błaszczyk przygotowanie i wykonanie dzieła – autorskiego wykonania oprawy muzycznej na flecie podczas wernisażu prac Andrzeja Pilicha pt. „Przejście”, 3 października 2020 r. w sali multimedialnej Urzedu Gminy Michałowice. 400,00 Umowa o dzieło
KS.1520.2020 2020-09-30 2020-10-03 - 2020-10-03 Witold Błaszczyk przygotowanie i wykonanie dzieła – autorskiego wykonania oprawy muzycznej na klawesynie podczas wernisażu prac Andrzeja Pilicha pt. „Przejście”, 3 października 2020 r. w sali multimedialnej Urzedu Gminy Michałowice. 400,00 Umowa o dzieło
KS.1521.2020 2020-09-30 2020-10-03 - 2020-10-03 Danuta Józefa Kołodziejczyk przygotowanie i wykonanie dzieła – autorskiego wykonania oprawy muzycznej na skrzypcach podczas wernisażu prac Andrzeja Pilicha pt. „Przejście”, 3 października 2020 r. w sali multimedialnej Urzedu Gminy Michałowice. 400,00 Umowa o dzieło
KS.1522.2020 2020-09-30 2020-10-03 - 2020-10-03 Mateusz Bąkowski przygotowanie i wykonanie dzieła – autorskiego wykonania oprawy muzycznej na fortepianie podczas wernisażu prac Andrzeja Pilicha pt. „Przejście”, 3 października 2020 r. w sali multimedialnej Urzedu Gminy Michałowice. 800,00 Umowa o dzieło
IT.1523.2020 2020-09-30 2020-09-30 - 2020-09-30 MWC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Kowalewicka 12, 60-002 Poznań
NIP: 7831678932
Usługa związana z utworzeniem napisów do materiału video 875,76 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1524.2020 2020-09-30 2020-09-30 - 2020-10-08 Hurtownia ogrodnicza Bogdan Królik, ul. Rolna 13, 64-412 Chrzypsko Wielkie
NIP: 7871459633
dostawa cebulek kwiatowych 50 000 szt. 15 925,70 Zamówienie / Zlecenie
GK.1525.2020 2020-09-30 2020-10-01 - 2023-07-31 Leon Szeląg Konserwacja przepompowni i sieci kanalizacyjnej i usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej oraz dokonywanie bieżących remontów na przepompowni ścieków. Klasyfikacja budżetowa: 10). 010 01010 4270 0007 „Konserwacja przepompowni i sieci kanalizacyjnej” 2020 rok -100 764,00 2021 rok – 403 056,00 2022 rok - 403 056,00 2023 rok – 235 116,00 2). 010 01010 4270 0002 „Usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej” 2020 rok -14 408,47 2021 rok – 57 633,88 2022 rok - 57 633,88 2023 rok – 33 619,77 3). 010 01010 4270 0009 „Bieżące remonty na SUW i przepompowni ścieków”. 2020 rok -11 015,74 2021 rok – 44 062,94 2022 rok - 44 062,94 2023 rok – 25 703,38 1 430 130,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-07-28
do umowy nr GK.1525.2020
2023-07-28-2023-07-28 Konserwacja przepompowni i sieci kanalziacyjnej i usuwanie awarii na sieci kanalzuiacyjnej oraz dokonywanie bieżących remontów na przepompowniach ścieków. 124 755,00 Aneks do umowy
KS.1526.2020 2020-09-30 2020-10-03 - 2020-10-03 ,, BIGUS" TOMASZ M. BIGUS, ul. Polna 2, 05-816 Michałowice
NIP: 7412092162
wykonanie usługi gastronomicznej polegającej na przygotowaniu poczęstunku zgodnie z ofertą dla gości wernisażu prac Andrzeja Pilicha „Przejście”, który odbędzie się 3 października 2020 r. o godz. 19.00 w Urzędzie Gminy Michałowice Aleja Powstańców Warszawy 1, Reguły. 2 900,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1527.2020 2020-10-01 2020-09-29 - 2020-10-10 MULTIPLANTA Dariusz Cegłowski, ul. Warecka 110, 05-604 Jasieniec
NIP: 5341380176
wykonanie nasadzeń przy ul. Bankowej i Sieradzkiej w Komorowie zgodnie z załacznikiem nr 1 do umowy 32 400,00 Umowa zlecenie
FZ.1528.2020 2020-10-01 2020-10-01 - 2020-12-31 Beata Barcińska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1529.2020 2020-10-01 2020-09-11 - 2020-12-11 Damian Krawczyk Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć tańca latino solo, dla mieszkańców osiedla Komorów 4 040,00 Umowa zlecenie
OA.1530.2020 2020-10-01 2020-09-28 - 2020-12-14 Beata Świątek Przeprowadzenie zajęć sportowych pt. „Ping Pong – Zagraj z sąsiadem” - osiedle Granica 1 164,00 Umowa zlecenie
OA.1531.2020 2020-10-01 2020-10-04 - 2020-10-04 Mariusz Flis Przygotowanie i wykonanie koncertu pt. „Najpiękniejsza muzyka filmowa” - Nowa Wieś 04.10.2020 5 233,00 Umowa o dzieło
FZ.1532.2020 2020-10-01 2020-10-01 - 2020-12-31 Joanna Chilarska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1533.2020 2020-10-01 2020-10-11 - 2020-10-11 Mariusz Flis Przygotowanie i wykonanie dwóch koncertów pt. „Melodie ze znanych i lubianych bajek” - Nowa Wieś 11.10.2020 3 000,00 Umowa o dzieło
OA.1534.2020 2020-10-01 2020-11-28 - 2020-11-29 Mariusz Flis Przygotowanie i wykonanie koncertu pt. „Najpiękniejsze tanga świata” - Nowa Wieś 5 233,00 Umowa o dzieło
Aneks nr 1
z dnia 2021-12-15
do umowy nr OA.1534.2020
2021-12-15-2022-03-31 Modernizacja nawierzchni bitumicznej. 883 770,00 Aneks do umowy
KS.1535.2020 2020-10-01 2020-10-02 - 2020-10-02 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
zakup wiązanki okolicznościowej w barwach białych i czerwonych z szarfą biało-czerwoną z napisem „Wójt Gminy Michałowice” 250,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.1536.2020 2020-10-01 2020-09-30 - 2021-01-29 Projektsan.pl Ewa Wojniak, ul. Babiego Lata 21, 05-830 Nadarzyn
NIP: 7171702422
Wykonanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, nad realizacją robót budowlanych polegających na rozbudowie z przebudową świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych. 4 000,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-12-29
do umowy nr IR.1536.2020
2020-09-30-2020-12-31 Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy nr UG/IR/1536/2020 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego świetlica wiejska w Pęcicach Małych - Zminejszenie kwotu umowy o 3600 zł brutto -3 600,00 Aneks do umowy
IR.1537.2020 2020-10-01 2020-09-30 - 2021-01-29 j.s. Elmont Jan Smoliński, ul. Sprawiedliwości 2 lok. 4, 05-800 Pruszków
NIP: 5341359727
Wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych nad realizacją robót budowlanych polegających na rozbudowie z przebudową świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych. 11 685,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.1538.2020 2020-10-01 2020-09-30 - 2021-01-29 MAROK MARIUSZ OKUŃ, ul. Cicha 7, 05-800 Pruszków
NIP: 5341811676
Wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży ogólnobudowlanej i drogowej nad realizacją robót budowlanych polegających na rozbudowie z przebudową świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych. 14 760,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1539.2020 2020-10-01 2020-10-01 - 2020-12-31 Beata Jarząbek Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
IR.1540.2020 2020-10-01 2020-10-01 - 2020-11-02 Usługi Asenizacyjne Leon Szeląg, ul. Słowikowskiego 62a, 05-090 Raszyn
NIP: 5222345423
Modernizacja odwodnienia budynku Przedszkola w Nowej Wsi, gmina Michałowice, w ramach zadania budżetowego pn.: „Przedszkole w Nowej Wsi – modernizacja obiektu przedszkolnego”. 3 530,55 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1541.2020 2020-10-01 2020-10-01 - 2020-12-31 Włodzimierz Kozłowski Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1542.2020 2020-10-01 2020-10-01 - 2020-12-31 Agnieszka Niewiadomska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1543.2020 2020-10-01 2020-10-03 - 2020-10-03 Studio Buffo Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa
NIP: 5260301623
Organizacja koncertu w plenerze pt. "Pożegnanie lata" z udziałem artystów Teatru Studio Buffo - Pęcice Małe 03.10.2020 r. 36 000,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1544.2020 2020-10-01 2020-10-03 - 2020-10-03 GO SPORT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Aleje Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa
NIP:
zakup nagród zgodnie z ofertą dla uczestników Turnieju Tenisowego o Puchar Wójta Gminy Michałowice objętego patronatem Wójta Gminy Michałowice, który odbędzie się 3 października 2020 r. na kortach w Pęcicach przy ul. Pęcickiej 10. 2 529,57 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1545.2020 2020-10-01 2020-10-01 - 2020-12-31 Rafał Kurman Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1546.2020 2020-10-01 2020-10-02 - 2020-12-31 Justyna Góralczyk Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1547.2020 2020-10-01 2020-09-25 - 2020-10-02 HERMES Jarosław Koć, ul. Aleje Jerozolimskie 290, 05-820 Reguły
NIP: 5341053922
Naprawa samochodu służbowego marki Skoda Superb o nr rejestracyjnym WPR 88827 celem przywrócenia pełnej sprawności pojazdu, wraz z myciem i odkurzaniem oraz uzupełnieniem płynów eksploatacyjnych 1 110,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1548.2020 2020-10-01 2020-09-24 - 2020-09-24 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup 3 termowentylatorów celem doposażenia pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Michałowicach, oraz artykułów technicznych wykorzystywanych przez konserwatora Urzędu Gminy 1 122,10 Zamówienie / Zlecenie
OA.1549.2020 2020-10-01 2020-09-24 - 2020-09-24 GRE-ROB IMPORT-EXPORT ROBERT SZATAŃSKI, ul. Modularna 12 lok. 408, 02-238 Warszawa
NIP: 5222740450
Zakup środków czystości celem utrzymania budynu przy ul. Raszyńskiej 34 168,01 Zamówienie / Zlecenie
OA.1550.2020 2020-10-01 2020-09-28 - 2020-09-28 ,, BIGUS" TOMASZ M. BIGUS, ul. Polna 2, 05-816 Michałowice
NIP: 7412092162
Wykonanie usługi gastronomicznej podczas oficjalnego spotkania Pani Wójt Gminy Michałowice z przedstawicielami samorządów gmin ościennych, w dniu 28 września 2020 r. 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1551.2020 2020-10-01 2020-09-18 - 2020-09-21 P.P.U.H. WiK Zawadka Sp. j., ul. Jesionowa 30, 05-816 Michałowice
NIP: 5342186766
Wymiana wkładki w drzwiach w pomieszczeniu biurowym znajdującym się na parterze budynku Urzędu Gminy Michałowice 442,80 Zamówienie / Zlecenie
OA.1552.2020 2020-10-02 2020-09-29 - 2020-09-29 MERIDA Sp. z o.o., ul. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław
NIP: 8990024020
Zakup środków czystości, które będą wykorzystywane do utrzymania świetlicy podczas organizacji imprez kulturalnych w sołectwie Nowa Wieś 170,07 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1553.2020 2020-10-02 2020-10-02 - 2020-12-31 Dariusz Czupryński Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1554.2020 2020-10-02 2020-10-02 - 2020-12-31 Anna Bolek Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
KS.1555.2020 2020-10-02 2020-10-03 - 2020-10-03 PPH Calino Barbara Połulich, ul. Ruchliwa 20, 02-182 Warszawa
NIP:
zakup medali i pucharów zgodnie z ofertą dla uczestników Turnieju Tenisowego o Puchar Wójta Gminy Michałowice objętego patronatem Wójta Gminy Michałowice, który odbędzie się 3 października 2020 r. na kortach w Pęcicach przy ul. Pęcickiej 10. 450,06 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1556.2020 2020-10-02 2020-10-02 - 2020-12-31 Katarzyna Zgiet Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
GK.1557.2020 2020-10-02 2020-10-05 - 2020-12-31 PKS Tarnobrzeg sp. z o.o., ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg
NIP: 8672056844
Świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowy linią M1 54 375,30 Umowa zlecenie
GK.1558.2020 2020-10-02 2020-10-05 - 2020-12-31 PKS Tarnobrzeg sp. z o.o., ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg
NIP: 8672056844
Świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowy linią M1.2 16 916,80 Umowa zlecenie
GK.1559.2020 2020-10-02 2020-10-05 - 2020-12-31 PKS Tarnobrzeg sp. z o.o., ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg
NIP: 8672056844
Świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowy linią M3 38 360,00 Umowa zlecenie
FZ.1560.2020 2020-10-02 2020-10-02 - 2020-12-31 Adam Lipiec Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1561.2020 2020-10-02 2020-10-02 - 2020-12-31 Ewa Bednarek Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
IT.1562.2020 2020-10-02 2020-10-02 - 2020-10-02 N.K. Serwis, ul. Żeromskiego 6, 05-820 Piastów
NIP:
Kable audio 2 sztuki 78,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1563.2020 2020-10-05 2020-10-05 - 2020-12-31 Dorota Klukowska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1564.2020 2020-10-05 2020-10-05 - 2020-12-31 Sylwester Budzik Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1565.2020 2020-10-05 2020-10-05 - 2020-12-31 Robert Latusek Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1566.2020 2020-10-05 2020-10-05 - 2020-10-05 HIT PLUS, ul. Witkowskiej 7, 05-850 Warszawa
NIP:
Naprawa rolety zewnętrznej w systemie rolokaset TPS w obiekcie świetlicy w Nowej Wsi, przy ul. Głównej 52A, z uwagi na mechaniczne uszkodzenie blokad przegubowych oraz wypchnięciem z gniazda łożyska, po którym prowadzona jest rura nawojowa 879,45 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1567.2020 2020-10-05 2020-10-05 - 2020-12-31 Małgorzata Mazuro Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1568.2020 2020-10-05 2020-10-05 - 2020-12-31 Małgorzata Bihun Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1569.2020 2020-10-05 2020-10-05 - 2020-10-16 Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki, ul. Grójecka 67, 02-094 Warszawa
NIP:
Zakup publikacji książkowej pt.” Administracja publiczna w mediach społecznościowych” dla potrzeb pracowników Urzędu Gminy 118,60 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1570.2020 2020-10-05 2020-10-06 - 2020-12-31 Krzysztof Makowski Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1571.2020 2020-10-05 2020-10-05 - 2020-10-16 Gaspol S.A., ul. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa
NIP:
Zakup grilla gazowego Campingaz 4 Series Classic LS Plus, 3500 cm² powiezrchnia do grillowania, moc grilla 12,8 kW + 2,3 kW, w ramach zadania „Zakup i dostawa sprzętu niezbędnego do rozwoju integracji społecznej sołectwa Opacz Mała”, dofinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego 2 149,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1572.2020 2020-10-06 2020-10-05 - 2020-10-23 SUPERSOUND SP. Z O.O., ul. Połczyńska 51, 01-336 Warszawa
NIP: 5223012333
Zakup sprzętu nagłaśniającego celem doposażenia świetlicy wiejskiej w Opaczy Kolonii, wykorzystywanego podczas imprez kulturalnych i spotkań organizowanych dla mieszkańców sołectwa 2 941,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1573.2020 2020-10-06 2020-10-05 - 2020-12-31 Paweł Piontke Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
IR.1574.2020 2020-10-06 2020-10-02 - 2020-10-30 SAAR ARCHITEKCI - MGR INŻ. ARCH. RADOSŁAW SADOWSKI, ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa
NIP: 9521795604
Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych polegających na: Przebudowie boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie. 1 660,50 Zamówienie / Zlecenie
IR.1575.2020 2020-10-06 2020-10-02 - 2020-10-30 MAROK MARIUSZ OKUŃ, ul. Cicha 7, 05-800 Pruszków
NIP: 5341811676
Wykonanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej nad realizacją robót budowlanych polegających na: Przebudowie boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie. 5 658,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.1576.2020 2020-10-06 2020-10-01 - 2021-01-29 SART Sp. z o.o., ul. Czerwonych Maków 11, 05-800 Pruszków
NIP: 5342504232
Wykonanie usługi pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych polegających na: „Rozbudowie z przebudową świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych”. 4 920,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2021-04-09
do umowy nr IR.1576.2020
2021-04-09-2021-05-28 Aneks dot. ilości pobytów na budowie z 10 na 22 wraz ze zmianą wynagrodzenia z kwoty brutto 4 920,00 zł na 10 824,00 zł oraz zmianą terminu. Nowy termin umowy ustala się na 28 maja 2021 r. 5 904,00 Aneks do umowy
FZ.1577.2020 2020-10-06 2020-10-06 - 2020-12-31 Władysław Bednarek Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1578.2020 2020-10-06 2020-10-06 - 2020-12-31 Barbara Żak Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1579.2020 2020-10-06 2020-10-06 - 2020-12-31 Tadeusz Zajączkowski Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1580.2020 2020-10-06 2020-10-07 - 2020-12-31 Teresa Kamińska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1581.2020 2020-10-06 2020-10-07 - 2020-12-31 Małgorzata Piętowska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1582.2020 2020-10-06 2020-10-11 - 2020-10-11 Adventure Warsaw Rafał Patla, ul. Zwoleńska 79N, 04-761 Warszawa
NIP:
Zakup biletów upoważniających do zwiedzania Warszawy zabytkowym autobusem, z przewodnikiem - sołectwo Sokołów 2 700,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1583.2020 2020-10-06 2020-10-06 - 2020-10-21 Antare Sp z o.o., ul. Białobrzeska 15, 02-370 Warszawa
NIP: 7010904008
Wykonanie i montaz 4 banerów na tablice informacyjne projektu eea grants " Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży" 1 476,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1584.2020 2020-10-06 2020-10-06 - 2020-10-27 Arpex, ul. Narbutta 24/18, 02-541 Warszawa
NIP: 5210326727
Zakup 5 szt. stołów cateringowych prostokątnych 180x76 cm w kolorze białym, celem doposażenia świetlicy w Opaczy Kolonii, wykorzystywanych podczas organizowania imprez i wydarzeń kulturalnych 608,85 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1585.2020 2020-10-06 2020-09-30 - 2020-10-09 Biuro analiz środowiskowych Krzysztof Janus, ul. Mokra Prawa 176, 96-100 Skierniewice
NIP:
Opracowania ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej niezbędnej do przeprowadzenia termomodernizacji budynków szkoły w Michałowicach dla projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Michałowicach wraz z salą gimnastyczną” ubiegającego się o dofinansowanie w ramach konkursu prowadzonego przez Ministerstwo Klimatu na „Poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych” finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 3 800,00 Umowa zlecenie
FZ.1586.2020 2020-10-06 2020-10-01 - 2022-12-31 ALCYONA Firma Doradcza Marzena Wistuba-Wesołek, ul. Dębowa 3 lok. 4, 44-246 Palowice
NIP: 6422459994
wykonania na rzecz Gminy Michałowice czynności koordynacyjnych rozliczania projektu pn. ”Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Kwota 22 140,00 do grudnia 2020 Kwota 44280,00 styczeń - grudzeiń 2021 Kwota 44280,00 styczeń - grudzień 2022 110 700,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-01-19
do umowy nr FZ.1586.2020
2023-01-19-2023-01-19 wydłuzenie terminu realizacji Umowy 60 000,00 Aneks do umowy
BF.1587.2020 2020-10-06 2020-09-30 - 2020-12-15 Zabytki Kompleksowo Dorota Gołębiewska, ul. Krzywa 10a, 05-091 Ząbki
NIP:
wykonanie gminnej ewidencji zabytków oraz programu opieki nad zabytkami 12 000,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1588.2020 2020-10-06 2020-10-07 - 2020-12-16 "NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA - ZDROWIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Michała Drzymały 19 lok. 21, 05-800 Pruszków
NIP: 5342091474
Szczepienia dla mieszkańców - grypa 2020 9 000,00 Umowa zlecenie
KS.1589.2020 2020-10-06 2020-10-07 - 2020-12-16 Wand Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Al. Wilanowska 368, 02-665 Warszawa
NIP:
Szczepienia dla mieszkańców - grypa 2020 9 000,00 Umowa zlecenie
KS.1590.2020 2020-10-06 2020-10-07 - 2020-12-16 Krupska-Curyło, Narloch-Rzepa, Bednarek spółka partnerska – lekarze i pielęgniarka , ul. Berylowa 34, 05-806 Komorów
NIP:
Szczepienia dla mieszkańców - grypa 2020 55 000,00 Umowa zlecenie
KS.1591.2020 2020-10-06 2020-10-07 - 2020-12-16 Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej RES-MED. 40 Spółka z o.o., ul. Ludowa 7, 05-816 Michałowice
NIP:
Szczepienia dla mieszkańców - grypa 2020 27 000,00 Umowa zlecenie
GK.1592.2020 2020-10-06 2020-10-06 - 2020-11-30 Fal-Bruk Sp. z o.o. Sp. K., ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa
NIP: 5210527420
Modernizacja i wymiana nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Michałowice 1 078 710,00 Umowa o roboty budowlane
OC.1593.2020 2020-10-07 2020-10-07 - 2020-10-14 VERITRADE Łukasz Zakrzewski, ul. Gruszkowa 12, 64-020 Czempiń
NIP:
Sprzęt na zabezpieczenie logistyczne dla obrony cywilnej Gminy Michałowice 1 400,00 Zamówienie / Zlecenie
OC.1594.2020 2020-10-07 2020-10-07 - 2020-10-14 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1595.2020 2020-10-07 2020-10-07 - 2021-06-15 APPIUS INŻYNIERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wolska 123 B, 05-119 Wola Aleksandra
NIP: 5361918503
Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych dotyczących wybudowania parkingu w systemie "Parkuj i Jedź" przy ul. Ceglanej w Komorowie 884 370,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2021-12-15
do umowy nr GK.1595.2020
2021-12-15-2021-12-20 Aneks nr 6 do Umowy 49 384,80 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2021-12-20
do umowy nr GK.1595.2020
2021-12-20-2022-02-28 Aneks nr 7 do Umowy (terminowy) 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 3
z dnia 2022-02-28
do umowy nr GK.1595.2020
2022-02-28-2022-04-30 Aneks nr 8 do Umowy (terminowy) 0,00 Aneks do umowy
OŚ.1596.2020 2020-10-07 2020-10-07 - 2020-10-30 RATIO Piotr Szepietowski, ul. Gwiaździsta 9, 05-074 Cisie
NIP: 7791003983
dostawa i montaż tabliczek - Bulodrom wstp wolny 738,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1597.2020 2020-10-07 2020-10-07 - 2020-11-16 BODYS Sp. z o.o., ul. Patriotów 174, 04-832 Warszawa
NIP:
naprawa urządzenia siłowni plenerowej w Nowej Wsi 430,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.1598.2020 2020-10-07 2020-10-10 - 2020-10-10 Józef Poręba, ul. Stanisława Lentza 35 lok. 38, 02-956 Warszawa
NIP: 9511559954
Przygotowaniu poczęstunku zgodnie z ofertą, na spotkanie „Biesiada sąsiedzka” organizowane dla mieszkańców sołectwa Suchy Las w dniu 10.10.2020 r. 4 338,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1599.2020 2020-10-07 2020-10-07 - 2020-12-31 Aleksandra Sycha Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1600.2020 2020-10-07 2020-09-30 - 2020-09-30 AND-POL Andrzej Kowalski, ul. Lipowa 19/6, 05-803 Pruszków
NIP: 7120303020
Zakup dwóch wazonów szklanych celem wykorzystania podczas organizowanych teatrów i przedstawień w świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na udekorowanie pomieszczeń świetlicy 105,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.1601.2020 2020-10-07 2020-10-07 - 2020-10-17 Studio Teatralne Krak-Art, ul. Mikołaja Jaskra 13, 31-709 Kraków
NIP: 6762224853
Realizację przedstawienia teatralnego w dniu 17 października 2020 r o godzinie 11.00 w świetlicy w Nowej Wsi, pt.” Doktor Dolittle” 450,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1602.2020 2020-10-07 2020-10-07 - 2020-10-23 Grill-Met Rafał Roszak, ul. Dokerska 23/17, 54-142 Wrocław
NIP:
Zakup grilla kwasoodpornego średniego 1200 x 600 z dwoma regulowanymi rusztami ze stali nierdzewnej kwasoodpornej celem doposażenia świetlicy w Opacz- Kolonii. 3 420,02 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1603.2020 2020-10-07 2020-10-08 - 2020-12-31 Paweł Niebudek Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1604.2020 2020-10-07 2020-10-08 - 2020-12-31 Anna Krzyczkowska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1605.2020 2020-10-07 2020-10-08 - 2020-12-31 Irena Domańska-Kubiak Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1606.2020 2020-10-07 2020-10-08 - 2020-12-31 Dariusz Gieroń Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1607.2020 2020-10-07 2020-10-25 - 2020-12-12 Usługi Artystyczne Krzysztof Zawada, ul. Żegocin 10, 63-304 Czermin
NIP: 6170011425
Wykonanie trzech koncertów: piosenki Anny German, piosenki z Okazji Dnia Niepodległości oraz koncert kolęd i pastorałek dla mieszkańców Sołectwa Nowa Wieś 9 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1608.2020 2020-10-08 2020-10-13 - 2020-10-16 Pracownia Szeluszki Andrzej Szelenbaum, ul. Tomcia Palucha 11/29, 02-495 Warszawa
NIP: 5222601168
Przygotowanie i przeprowadzenie dwóch warsztatów "Wianki Jesienne" dla kobiet z Osiedla Michałowice 13 i 16 października 2020 r. 440,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1609.2020 2020-10-08 2020-10-08 - 2020-12-31 Bożena Szczodrak Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1610.2020 2020-10-08 2020-10-08 - 2020-10-23 MP TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Plac Niepodległości 9C, 18-400 Łomża
NIP: 7182136452
Zakup 20 szt. breloków zbliżeniowych Satel BR-STD-3 wykorzystywanych w Urzędzie Gminy Michałowice w systemie kontroli dostępu z uwagi na konieczność rozszerzenia systemu. 250,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1611.2020 2020-10-08 2020-10-08 - 2020-12-31 Mariusz Budziński Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
GR.1612.2020 2020-10-08 2020-10-08 - 2020-10-30 Andrzej ANKOR- Korniluk wykonanie operatów szacunkowych określających wartość działek nr 462 połozoną w Michałowicach Wsi i nr 53 położoną w Opaczy małej dla potrzeb okreslenia wysokości opłaty planistycznej 1 476,00 Umowa zlecenie
GR.1613.2020 2020-10-08 2020-10-08 - 2020-10-23 Andrzej ANKOR- Korniluk wykonabnie operatu szacunkowego okreslającego wartość dz.1515/25 Michałowice Oś. i dz.483 położoną w Regułach w celu nieodpłatnego przekazania dz. przez KOWR na rzecz gminy. 1 230,00 Umowa zlecenie
FZ.1614.2020 2020-10-08 2020-10-08 - 2020-12-31 Robert Zalewski Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
GR.1615.2020 2020-10-09 2020-10-09 - 2020-12-18 Usługi Geodezyjne Izabela Nawro, ul. Kawy 42 lok. 4, 01-496 warszawa
NIP: 5221045995
Wykonanie mapy z projektem podziału działki ew. 81/9 położonej w obrębie ew. Komorów-Wieś 2 214,00 Umowa o dzieło
GK.1616.2020 2020-10-09 2020-10-09 - 2020-12-15 PRI INSBUD-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Inżynierska 3, 05-800 Pruszków
NIP: 5342590272
Budowa sieci wodosiagowej w ulicy Rodzinnej w Sokołowie 1 186 190,00 Umowa o roboty budowlane
IR.1617.2020 2020-10-09 2020-10-09 - 2020-10-20 ER-KA Renata Kowalska, ul. Aleja Wojska Polskiego 46, 05-820 Piastów
NIP: 5222364840
Modernizacja budynku przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach w ramach zadania pn.: "Modernizacja budynku przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach" W zastępstwie za Urszulę Kowalewską 21 850,70 Umowa o roboty budowlane
PR.1618.2020 2020-10-09 2020-10-01 - 2020-10-07 GRAWERSTWO s.c.Bartosz Madejczyk, Sławomir Kopek, ul. Piaskowa 11, 39-300 Mielec
NIP: 8172053541
Gmina Michałowice zleca wykonanie 6 dyplomów okolicznościowych grawerowanych na jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego oraz pożegnanie 2 pracowników 1 276,56 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1619.2020 2020-10-09 2020-10-09 - 2020-12-31 Maciej Gałecki Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1620.2020 2020-10-12 2020-10-12 - 2020-12-31 Edyta Duczyńska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
IR.1621.2020 2020-10-12 2020-10-12 - 2020-12-15 Piotr Krzemiński "TERMIKO", ul. Aleja Niepodległości 137/141 lok. 9, 02-570 Warszawa
NIP: 5210335933
Kompleksowe opracowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach. 48 585,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-12-17
do umowy nr IR.1621.2020
2020-12-15-2020-12-31 Aneks nr 1 w zakresie terminu: wykonanie dokumentacji składającej się na przedmiot umowy do 31.12.2020 r. 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2020-12-31
do umowy nr IR.1621.2020
2020-10-12-2021-04-15 aneks zmieniający termin realizacji (z 31 grudnia 2020 na 15 kwietnia 2021) - dokumentacja modernizacja budynku przy ul. Raszyńskiejj 34 0,00 Aneks do umowy
FZ.1622.2020 2020-10-12 2020-10-12 - 2020-12-31 Katarzyna Bartoszewicz Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1623.2020 2020-10-12 2020-10-12 - 2020-12-31 Aleksandra Roszkowska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1624.2020 2020-10-12 2020-10-03 - 2020-10-03 K-G System Cz.Gawryszewski Spółka jawna, ul. Kuropatwy 1, 05-806 Pęcice Małe
NIP:
Wynajem agregatu prądotwórczego celem wykorzystania podczas koncertu plenerowego organizowanego dla mieszkańców Gminy Michałowice, z powodu przerw w dostawie energii elektrycznej 900,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2021-11-03
do umowy nr OA.1624.2020
2021-10-28-2021-11-25 "Dostawa ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych dla Urzędu Gminy Michałowice” 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2022-04-01
do umowy nr OA.1624.2020
2022-03-31-2022-05-06 Dostawa ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych dla Gminy Michałowice 0,00 Aneks do umowy
OŚ.1625.2020 2020-10-12 2020-10-09 - 2020-10-14 DETROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Staszica 36 Rzuców
NIP: 6010089855
wykonanie nasadzeń na terenie przy rondzie na rogu ulic Turystycznej i Głównej w Komorowie 8 818,20 Zamówienie / Zlecenie
IR.1626.2020 2020-10-12 2020-10-12 - 2020-11-12 usługi geodezyjne Witold Wielgosz, ul. wiejska 9, 05816 Reguły
NIP: 5341190085
Wykonanie mapy do celów projektowych (4 egz. w wersji papierowej oraz na nośniku elektonicznym) dla nieruchomości położonych w Michałowicach Osiedlu przy ul. Raszyńskiej 34, stanowiących działki nr ew. 293/1, 293/3, 293/4. 1 353,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1627.2020 2020-10-12 2020-10-07 - 2020-10-16 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup dwóch krzeseł biurowych obrotowych Lion w kolorze czarnym dla potrzeb pracowników Urzędu Gminy Michałowice 1 596,54 Zamówienie / Zlecenie
OA.1628.2020 2020-10-13 2020-10-04 - 2020-10-04 Kwiaciarnia „Wielki Błękit” Monika Filipowicz, ul. Berylowa 34, 05-806 Komorów
NIP: 9511297129
Zakup kwiatów wręczonych w ramach podziękowania za przygotowanie i przeprowadzenie koncertu pt. „Najpiękniejsza muzyka filmowa” 04.10.2020 r. - Nowa Wieś 115,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.1629.2020 2020-10-13 2020-10-13 - 2020-11-06 Andrzej ANKOR- Korniluk wykonanie operatu szacunkowego dla dz. 320/1 połozonej w Granicy dla potrzeb zbycia w drodze przetarghu. 492,00 Umowa zlecenie
KS.1630.2020 2020-10-13 2020-10-19 - 2020-12-07 Piotr Stankiewicz przygotowanie i przeprowadzenie 3 spotkań autorskich – warsztatów filozoficzno-dyskusyjnych, w poniedziałek 19 października, 16 listopada i 7 grudnia 2020 r. za pomocą aplikacji Zoom. 1 419,00 Umowa o dzieło
KS.1631.2020 2020-10-14 2020-10-20 - 2020-12-31 Stowarzyszenie "Przyjazne Jutro", ul. Mikołaja Reja 1 lok. 1, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Klub Lokalnego Historyka – odkrywamy dawne dzieje naszych Małych Ojczyzn” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 2 października 2020 r. 9 100,00 Umowy dotacyjne
KS.1632.2020 2020-10-14 2020-10-29 - 2020-10-29 Stowarzyszenie K40, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 40, 05-806 Komorów
NIP:
Wieczór poetycki pt. „Salon Poezji K40 – Herbert” w wykonaniu Jerzego Radziwiłowicza (czytanie fragmentów poezji Zbigniewa Herberta), Katarzyny Łochowskiej (śpiew) oraz Marcina Mazurka (pianino elektryczne) z okazji nadania imienia Zbigniewa Herberta Bibliotece w Michałowicach, 29 października 2020 r. 5 600,00 Umowa zlecenie
GK.1633.2020 2020-10-14 2020-10-14 - 2020-10-31 PAULOKOP PAWEŁ PIETRUSZKA, ul. GRODZISKA 21, 05-830 STARA WIEŚ
NIP: 5342577395
Przebudowa ulicy Źródlanej i ulicy bez nazwy w Pęcicach 152 142,00 Umowa o roboty budowlane
OA.1634.2020 2020-10-14 2020-11-21 - 2020-11-21 Agencja Teatralna VENA Agnieszka Stachurska, ul. Lasek Brzozowy 7 lok. 28, 02 -792 Warszawa
NIP: 9511780251
Wykonanie przestawienia teatralnego pt. "Królewna i Herbatnik" - Opacz Kolonia 450,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1635.2020 2020-10-14 2020-11-21 - 2020-11-21 Agencja Teatralna VENA Agnieszka Stachurska, ul. Lasek Brzozowy 7 lok. 28, 02 -792 Warszawa
NIP: 9511780251
Wykonanie przestawienia teatralnego pt. "Królewna i Herbatnik" - Nowa Wieś 450,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1636.2020 2020-10-14 2020-10-08 - 2020-10-08 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
Gmina Michałowice zamawia 5 szt. bukietów na gminne uroczystości 650,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1637.2020 2020-10-14 2020-10-08 - 2020-10-08 STANFIKS Stanisław Fiks, ul. Bodycha 13s, 05-816 Opacz-Kolonia
NIP: 5220014886
Wykonanie tortu na uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. 195,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1638.2020 2020-10-14 2020-10-14 - 2020-12-31 Aleksandra Warsztocka Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1639.2020 2020-10-14 2020-10-14 - 2020-12-31 Ewa Kaczorowska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1640.2020 2020-10-15 2020-10-16 - 2020-10-30 Tomasz Matysiak BTM-KOM, ul. Przemysłowa lok. 22, 21-400 Łuków
NIP: 8252026109
Zakup licencji Microsoft Office Home&Business 2019 PL dla potrzeb sołectwa Michałowice 1 099,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.1641.2020 2020-10-15 2020-10-14 - 2020-10-30 Adam ARPRO Adam Reguła Naprawa dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Michałowicach (część B, w rejonie nad gabinetem dyrektora). 5 904,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1642.2020 2020-10-15 2020-10-16 - 2020-11-09 PERFECT DRIVE ARKADIUSZ KRZAK, ul. Równoległa 5 lok. 18, 05-092 Łomianki
NIP: 1181481178
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów ceramicznych dla dzieci i dorosłych - Pęcice 3 700,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1643.2020 2020-10-15 2020-10-16 - 2020-12-18 Pracownia Szeluszki Andrzej Szelenbaum, ul. Tomcia Palucha 11/29, 02-495 Warszawa
NIP: 5222601168
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów plastycznych dla dzieci, mieszkańców osiedla Michałowice, sołectwa Michałowice oraz Opaczy Małej 2 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1644.2020 2020-10-15 2020-10-03 - 2020-12-19 Feniks Przemysław Steckiewicz, ul. Królewska 164, 05-502 Bogatki
NIP:
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu nauki posłuszeństwa psów - sołectwo Reguły 6 000,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1645.2020 2020-10-15 2020-10-15 - 2020-10-22 POMP 4 EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wólczyńska 321, 01-919 Warszawa
NIP: 1182043552
Wymiana uszkodzonego sterownika agregatu pompowego na SUW Komorów 3 555,00 Umowa zlecenie
OA.1646.2020 2020-10-15 2020-10-03 - 2020-10-10 Studio Rysunku OZ Maria Olizar-Zakrzewska, ul. Stefana Szolc-Rogozińskiego 10, 02-777 Warszawa
NIP:
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z rysunku dla dzieci i młodzieży - Pęcice 1 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1647.2020 2020-10-15 2020-10-17 - 2020-12-05 Studio Rysunku OZ Maria Olizar-Zakrzewska, ul. Stefana Szolc-Rogozińskiego 10, 02-777 Warszawa
NIP: 1182197189
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z rysunku dla dzieci i młodzieży - Pęcice 4 000,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1648.2020 2020-10-15 2020-10-15 - 2020-12-31 ANDRZEJ LEWIŃSKI ELEKTROLEW UPE, ul. Brzezińska 4, 03-075 Warszawa
NIP: 5242458389
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla przebudowy dróg w zakresie budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice dla cz. II 68 880,00 Umowa zlecenie
GK.1649.2020 2020-10-15 2020-10-15 - 2020-12-31 MARIUSZ JANISZEWSKI AMR PROJEKT, ul. Nowa Wieś, Polnych Maków 41 lok. 2, 05-806 Komorów
NIP: 5342215284
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla przebudowy dróg w zakresie budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice dla cz. I 81 057,00 Umowa zlecenie
IT.1650.2020 2020-10-16 2020-10-16 - 2020-10-16 CORSOFT, Andrzej Korzeniewski, ul. Trzykotki 6, 04-727 Warszawa
NIP: 9521760511
Oprogramowanie do prowadzenia transmisji z wydarzeń oraz spotkań 1 597,77 Zamówienie / Zlecenie
OA.1651.2020 2020-10-16 2020-10-16 - 2020-10-30 Music Store Sp. z o.o., ul. Obozowa 18, 62-800 Kalisz
NIP:
Zakup pianina cyfrowego stacjonarnego Kawai KDP110B, siedziska do pianina czarny połysk GEWA 130010, statywu do mikrofonu Gravity MS 4321B oraz mikrofonu dynamicznego do wokalu Shure pga48 xlre celem doposażenia świetlicy, które będzie wykorzystywane podczas organizowanych koncertów, warsztatów i zajęć dla mieszkańców sołectwa Reguły. 4 420,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.1652.2020 2020-10-16 2020-10-16 - 2020-10-16 MWC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Kowalewicka 12, 60-002 Poznań
NIP: 7831678932
roczna subskrypcja wraz z pomocą techniczną oprogramowania eSesja dla transmisji obrad 3 207,23 Zamówienie / Zlecenie
IT.1653.2020 2020-10-16 2020-10-16 - 2020-10-16 MWC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Kowalewicka 12, 60-002 Poznań
NIP: 7831678932
Usługa związana z utworzeniem napisów do materiału video 2 234,42 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1654.2020 2020-10-19 2020-10-19 - 2020-12-31 Cezary Madycki Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1655.2020 2020-10-19 2020-10-19 - 2020-10-22 GRE-ROB Import Export S.C., ul. Modularna 12 lok. 408, 02-238 Warszawa
NIP: 5222740450
dostawa środków czystości na boisko orlik 610,15 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1656.2020 2020-10-19 2020-10-19 - 2020-10-28 KRZYSZTOF PĘCZAK ELPEN, ul. Trójkątna 3, 05-804 Pruszków
NIP: 5341068355
wykonanie zasilenia pompy fontanny pływającej na zbiornik wodny w Nowej Wsi. 3 923,70 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1657.2020 2020-10-19 2020-10-19 - 2020-10-28 Firma Elektryczna usługi elektryczne Adam Adamski, ul. Władysława Reymonta 29, 96-300 Żyrardów
NIP:
wymiana węża świetlnego wraz z zasilaczem na zbiornik wodny w Nowej Wsi 2 460,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1658.2020 2020-10-19 2020-10-19 - 2020-10-30 Multimax, ul. Peowiaków 9, 22-400 Zamość
NIP: 9222646463
Profesjonalne oczyszczacze powietrza do przedszkoli 900-90095 4300-5 112 668,00 Umowa zakupu
OA.1659.2020 2020-10-19 2020-10-12 - 2020-10-19 Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki, ul. Grójecka 67, 02-094 Warszawa
NIP: 7010414095
Zakup publikacji książkowych dla potrzeb pracowników Urzędu Gminy, pt.” Akty prawa miejscowego w procesie organizowania publicznego transportu zbiorowego”, „Publiczny transport zbiorowy przewodnik dla organów samorządu terytorialnego”, „System zarządzania ruchem na drogach w Polsce” 294,30 Zamówienie / Zlecenie
PR.1660.2020 2020-10-19 2020-10-15 - 2020-10-28 Paulina Kopestyńska, ul. ul. Armii Krajowej 40a lok. 2, 05-800 Pruszków
NIP:
Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać pracę artystyczną przedstawiającą pisarza Zbigniewa Herberta, nowego patrona biblioteki w Michałowicach, przyjętego uchwałą rady gminy, zwaną dalej Przedmiotem umowy. 3 279,00 Umowa o dzieło
OŚ.1661.2020 2020-10-19 2020-10-19 - 2020-10-30 MULTIPLANTA Dariusz Cegłowski, ul. Warecka 110, 05-604 Jasieniec
NIP: 5341380176
wykonanie prac agrotechnicznychoraz nasadzeń roslin w pasach zieleni ul. Północnej w Komorowie 17 280,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1662.2020 2020-10-19 2020-10-19 - 2020-11-09 PPU "OTO" Tomasz Ostrowski, ul. Arkadowa 3, 02-787 Warszawa
NIP:
Zakup dwóch zastawek scenicznych aluminiowych ze stelażem składanym, przenośnym 1 m x 2,2 m, kieszeń wsuwana od góry na stelaż z czarnej tkaniny molton (atest ppoż.). Zakup na potrzeby wydarzeń kulturalnych organizowanych w świetlicy w Nowej Wsi ul. Główna 52B 3 431,70 Zamówienie / Zlecenie
OA.1663.2020 2020-10-19 2020-10-23 - 2020-10-23 Łódzki Teatr Piosenki Michał Wieczorek, ul. Liściasta 54 lok. 26, 91-357 Łódź
NIP: 7262436794
Przygotowanie i przeprowadzenie koncertu pt. "Osiecka filmowa" - Opacz Kolonia 23.10.2020 r. 3 500,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1664.2020 2020-10-19 2020-11-01 - 2020-11-30 POMP 4 EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wólczyńska 321, 01-919 Warszawa
NIP: 1182043552
Dostawa wody, eksploatacja, obsługa i utrzymanie w gotowości stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej położonej na terenie gminy Michałowice 56 952,90 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1665.2020 2020-10-19 2020-10-19 - 2020-12-31 Maciej Michałowski Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
KS.1666.2020 2020-10-20 2020-10-20 - 2020-10-25 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
zakup wraz z dostawą 2 bukietów w związku z recitalem Krystyny Tkacz, który odbędzie się 25 października 2020r. w Urzędzie Gminy Michałowice w Regułach o godzinie 17.00 350,00 Zamówienie / Zlecenie
AB.1667.2020 2020-10-20 2020-10-08 - 2020-10-20 Tomasz Ratowski wykonanie opracowań pomocniczych do aplikacji zewnetrznych gminy 600,00 Umowa o dzieło
OA.1668.2020 2020-10-20 2020-10-20 - 2020-10-30 ON TOP Group S.C., ul. Ireny 78, 05-800 Pruszków
NIP: 5342622084
Zakup jednorazowych rękawiczek nitrylowych oraz vinylowych dla potrzeb Urzędu Gminy Michałowice, celem wyposażenia pracowników obsługujących mieszkańców oraz mających bezpośredni kontakt z dokumentami przekazywanym z zewnątrz, mających uchronić przed rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19. 22 464,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1669.2020 2020-10-20 2020-10-20 - 2020-10-30 ON TOP Group S.C., ul. Ireny 78, 05-800 Pruszków
NIP: 5342622084
Zakup automatycznych dozowników do płynów dezynfekcyjnych w ilości 4 szt. na standzie o wymiarach 160 cm x 20 cm, zasilanych akumulatorowo, w kolorze srebrnym malowane proszkowo z naniesioną grafiką przesłaną przez Zamawiającego. 6 642,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1670.2020 2020-10-20 2020-10-20 - 2020-10-30 GO!BUSTERS Polska s.c., ul. Instalatorów 23, 02-237 Warszawa
NIP:
Dezynfekcję i deratyzację dużej Sali w świetlicy wiejskiej w Sokołowie z uwagi na obecność szkodników i owadów na skutek zalania świetlicy i zawilgocenia jej po opadach deszczu. 450,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1671.2020 2020-10-20 2020-10-08 - 2020-11-30 IN TEC PLAN Marek Krawczyk Wykonanie koncepcji projektowej budowy ścieżki rowerowej na dz. nr ewid. 101/6 w Granicy 14 760,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1672.2020 2020-10-20 2020-10-09 - 2020-10-26 ALCYONA Firma Doradcza Marzena Wistuba-Wesołek, ul. Dębowa 3 lok. 4, 44-246 Palowice
NIP: 6422459994
Wykonanie na rzecz Gminy Michałowice (Lidera Projektu) działającego w imieniu swoich Parterów – gmin: Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Brwinów, Miasta Żyrardów, Gminy Miasta Pruszków dokumentacji aplikacyjnej (tj. wniosku o dofinansowanie, Studium Wykonalności Inwestycji i innych niezbędnych załączników wymaganych na etapie przygotowania aplikacji, a określonych w Regulaminie konkursu RPMA.04.03.02-IP.01-14-107/20) 14 000,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-11-10
do umowy nr FZ.1672.2020
2020-11-10-2020-11-26 Aneks nr 2 do umowyU G/FZ1672/2020 na wykonanie na rzecz Gminy Michałowice (Lidera Projektu) działającego w imieniu swoich Parterów – gmin: Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Brwinów, Nadarzyn, Miasta Żyrardów, Gminy Miasta Pruszków dokumentacji aplikacyjnej (tj. wniosku o dofinansowanie, Studium Wykonalności Inwestycji i innych niezbędnych załączników wymaganych na etapie przygotowania aplikacji, a określonych w Regulaminie konkursu RPMA.04.03.02-IP.01-14-107/20) zwiększenie wartości umowy z 14 000,00 zł na 16 800,00 zł 16 800,00 Aneks do umowy
FZ.1673.2020 2020-10-20 2020-10-20 - 2020-11-30 Grupa CDE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Powstańców Ślaskich 1, 43-190 Mikołów
NIP:
Opracowanie na rzecz Gminy Michałowice aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Michałowice" 12 300,00 Umowa zlecenie
GK.1674.2020 2020-10-20 2020-10-20 - 2020-12-10 Usługi Asenizacyjne Leon Szeląg, ul. Słowikowskiego 62a, 05-090 Raszyn
NIP: 5222345423
usługa polegająca na czyszczeniu i wymianie Substratu INNOLET w kratkach deszczowych w ul. Raszyńskiej i ul. Bugaj w Gminie Michałowice 14 891,40 Zamówienie / Zlecenie
GK.1675.2020 2020-10-20 2020-10-20 - 2020-11-10 Geo-Logik Wojciech Irmiński, ul. Owocowa 10, 05-806 Komorów
NIP:
geochemiczne badanie osadów dennych znajdujących sie w obszarze zbiornika wodnego na rzece Utracie przy ulicy Głównej w Komorowie Wsi 11 648,10 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1676.2020 2020-10-21 2020-10-21 - 2020-12-31 Urszula Markiewicz Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1677.2020 2020-10-21 2020-10-21 - 2020-12-31 Olga Słuckin Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1678.2020 2020-10-21 2020-10-08 - 2020-12-18 Damian Krawczyk Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć ruchowych z elementami choreografii tanecznych - osiedle Granica 2 915,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2021-12-02
do umowy nr OA.1678.2020
2021-12-02-2021-12-17 Aneks do umowy UG/OA/1678/2021 z dnia 3 listopada 2021 r. zwiększający ilość zajęć jogi - sołectwo Komorów 540,00 Aneks do umowy
OA.1679.2020 2020-10-21 2020-10-09 - 2020-10-24 Bogdan Wawrzyńczyk Przygotowanie i przeprowadzenie trzech wykładów autorskich pt. "Być kobietą - spojrzenie dojrzałego mężczyzny", "Relacje międzyludzkie - podstawa naszej egzystencji", "Cywilizacja globalna i jej wpływ na Ciebie i Twoje życie" - Nowa Wieś 1 400,00 Umowa o dzieło
OA.1680.2020 2020-10-21 2020-10-23 - 2020-10-23 Mariusz Marcysiak Przygotowanie reportażu i fotoreportażu z koncertu pt. "Osiecka filmowa organizowanego dla mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia w dniu 23.10.2020 180,00 Umowa o dzieło
OA.1681.2020 2020-10-21 2020-10-10 - 2020-10-31 Katarzyna Kabala Przygotowanie 4 zajęć aktywizujących mieszkańców osiedla Michałowice 640,00 Umowa zlecenie
OA.1682.2020 2020-10-21 2020-10-15 - 2020-10-18 Piotr Mucha Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów o tematyce pielęgnacji skóry dla kobiet "Dzień Piękna dla Kobiet", "Spotkanie z Pięknem Dojrzałym" - Osiedle Granica 2 400,00 Umowa zlecenie
OA.1683.2020 2020-10-21 2020-10-21 - 2020-11-13 Iwańscy. Krzysztof Iwański, ul. Wiśniowa 21C, 31-910 Niepołomice
NIP:
Zakup podłogi modułowej 52 m celem wyposażenia świetlicy wiejskiej w Komorowie z przeznaczeniem na organizację zajęć tanecznych i sportowych dla mieszkańców sołectwa Komorów. 9 789,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1684.2020 2020-10-21 2020-10-21 - 2020-11-13 Iwańscy. Krzysztof Iwański, ul. Wiśniowa 21C, 31-910 Niepołomice
NIP: 6781008843
Zakup sceny modułowej 48 m celem wyposażenia świetlicy wiejskiej w Komorowie z przeznaczeniem na organizację teatrzyków oraz koncertów dla mieszkańców sołectwa Komorów. 9 420,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1685.2020 2020-10-21 2020-10-21 - 2020-11-13 Iwańscy. Krzysztof Iwański, ul. Wiśniowa 21C, 31-910 Niepołomice
NIP: 6781008843
Zakup specjalistycznych obrzeży (frontów) wykorzystywanych do łączenia podłóg oraz scen modułowych, zapewniających bezpieczeństwo podczas nietypowego ustawiania sceny oraz podłogi podczas organizowania dużych imprez okolicznościowych, kulturalnych i aktywizujących mieszkańców sołectwa Komorów. 3 985,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1686.2020 2020-10-21 2020-10-16 - 2020-10-19 HERMES Jarosław Koć, ul. Aleje Jerozolimskie 290, 05-820 Reguły
NIP: 5341053922
Zakup 4 szt. opon zimowych Pirelli 225/50R17 ZOPI 98V SZ3, wyważenie opon oraz ich wymiana, zakup 1 szt. opony letniej 225/45 R17 Premiumcont Act 6 z uwagi na uszkodzenie poprzedniej, kompleksowe mycie auta oraz usługa przechowania opon letnich. Zlecenie dotyczy samochodu służbowego marki Skoda Superb o nr rejestracyjnym WPR 88827 2 757,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1687.2020 2020-10-21 2020-10-22 - 2020-12-31 Konrad Ciechomski Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
IT.1688.2020 2020-10-22 2020-10-22 - 2020-10-22 N.K. Serwis, ul. Żeromskiego 6, 05-820 Piastów
NIP: 5212124175
Kable sieciowe utp 38 sztuk różne rozmiary 375,30 Zamówienie / Zlecenie
OA.1689.2020 2020-10-22 2020-10-24 - 2020-10-24 Stowarzyszenie Cztery Krajobrazy, ul. Baśniowa 4, 05-085 Kampinos
NIP:
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z frotażu na torbach bawełnianych - Nowa Wieś 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1690.2020 2020-10-22 2020-10-22 - 2020-11-13 Tomasz Matysiak BTM-KOM, ul. Przemysłowa lok. 22, 21-400 Łuków
NIP: 8252026109
Zakup komputera DELL Vostro 3591 z oprogramowaniem Windows 10 Pro, urządzenia wielofunkcyjnego HP Color LaserJet Pro MFP M283fdn, bezprzewodowej myszki Dell WM126 czarnej oraz torby na notebooka Dell Pro Lite Business 16”, które będą wykorzystywane w świetlicy wiejskiej podczas organizacji imprez, zajęć i warsztatów, jak również do informowania mieszkańców o nadchodzących wydarzeniach organizowanych na terenie sołectwa Reguły. 5 717,80 Zamówienie / Zlecenie
OA.1691.2020 2020-10-22 2020-10-21 - 2020-10-23 ON TOP Group S.C., ul. Ireny 78, 05-800 Pruszków
NIP: 5342622084
Zakup przyłbic oraz mini przyłbic w ilości 80 szt. każdego typu dla potrzeb pracowników Urzędu Gminy Michałowice celem ochrony przed rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19. 3 247,20 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1692.2020 2020-10-22 2020-10-22 - 2020-10-22 Lech Buczyński Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1693.2020 2020-10-23 2020-10-23 - 2020-11-10 Z.U.P.P. DROMARK Marek Janaszkiewicz, ul. Sułkowskiego 4a, 05-820 Piastów
NIP:
wykonanie tablic informacyjnych dla zadań współfinansowanych przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020" oraz "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020" 1 070,10 Zamówienie / Zlecenie
PR.1694.2020 2020-10-23 2020-10-23 - 2020-11-06 Adrianna Kubiak Usługa renowacji i wykonania pracy artystycznej – muralu na stacji transformatorowej 15/0, 4kV, Komorów Szkoła nr 01-0947 . Mural będzie prezentował podobiznę patronki ZSP w Komorowie - Marię Dąbrowską oraz cytat z jej twórczości, według załączonego projektu. Mural korzystnie wpłynie na estetykę otoczenia szkoły oraz będzie mieć walory promocyjno-edukacyjne 6 011,00 Umowa o dzieło
OŚ.1695.2020 2020-10-23 2020-10-23 - 2020-12-01 POLAMP, ul. Przemysłowa 1, 11-500 Gizycka
NIP: 8451659142
zakup i dostawa elementów dekoracji świątecznych 38 005,40 Umowa zakupu
OA.1696.2020 2020-10-23 2020-10-23 - 2020-11-13 MARAX Import-Export, ul. Kuty 15, 11-610 Pozezdrze
NIP:
Zakup parasola grzewczego, tarasowego – promiennika gazowego XARAM Energy – Etna o mocy 11kW, wózka i pasa transportowego do parasola grzewczego oraz pokrowca na parasol grzewczy, celem wykorzystywania go podczas organizowania imprez kulturalnych i integrujących mieszkańców sołectwa Michałowice. 2 488,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1697.2020 2020-10-23 2020-10-15 - 2020-10-15 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
Gmina Michałowice zamawia bukiet kwiatów na gminne uroczystości. 130,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1698.2020 2020-10-23 2020-10-23 - 2020-11-13 M99 Sp. z o. Sp. k, ul. Fortuny 12A lok. 1, 01-339 Warszawa
NIP:
Zakup oświetlacza bateryjnego BBB612 LED Uplight Bar 6x12 RGBAW-UV-6 w 1 z bezprzewodowym DMX oraz statywu oświetleniowego 45kg z belką SL002 Ibiza celem wykorzystywania podczas organizacji imprez kulturalnych i integracyjnych w sołectwie Michałowice 1 178,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1699.2020 2020-10-23 2020-12-01 - 2020-12-01 MULTIDEKOR sp. z o.o. sp. k., ul. Noakowskiego 4, 05-820 Piastów
NIP: 1180185696
akup dekoracji świątcznych 32 986,90 Umowa zakupu
OŚ.1700.2020 2020-10-23 2020-10-23 - 2020-11-27 BODYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Patriotów 174, 04-832 Warszawa
NIP:
zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej 19 999,80 Umowa zakupu
PR.1701.2020 2020-10-23 2020-10-14 - 2020-10-14 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
Gmina zamawia kwiaty cięte na uroczystości gminne 1 159,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.1702.2020 2020-10-23 2020-10-23 - 2020-11-30 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EKO-TERM" Jerzy Cielecki, ul. Piotrkowska 240 lok. 8, 90-360 Łódź
NIP:
Pełnienie nadzoru nad wykonaniem przeglądu gwarancyjnego lodowiska przy ZSO w Komorowie w ramach zadania budżetowego pn.: „ZSO w Komorowie – Modernizacja obiektów szkolnych”. 1 845,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.1703.2020 2020-10-23 2020-10-23 - 2020-10-30 ZAKŁAD BUDOWNICTWA OGÓLNEGO "KARBUD" KARLICKI WOJCIECH, 96-500 Kożuszki-Parcel
NIP: 8370004394
Wykonanie odwodnienia kratki wycieraczkowej: rozkucie podestu wejściowego do budynku, montaż kratki ściekowej, montaż odpływu fi 50, odprowadzenie wody do warstw przesiąkliwych, zabetonowanie fragmentów rozkutego podestu, ponowne ułożenie płytek ceramicznych) w ramach zadania budżetowego: „Budowa budynku socjalnego”. 1 600,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1704.2020 2020-10-26 2020-10-27 - 2020-12-02 ' SZTUKA OGRODÓW ' JANUCIK JANUSZ, ul. Pszczółczyn 22, 18-204 Kobylin Borzymy
NIP: 7220000595
Przebudowa i naprawa ogrodzeń w związku z poszerzeniem pasów drogowych ulic na terenie gminy Michałowice 108 978,00 Umowa zlecenie
FZ.1705.2020 2020-10-26 2020-10-26 - 2020-12-31 Jan Siwiński Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1706.2020 2020-10-26 2020-10-26 - 2020-12-31 Anna Bobrowska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
GK.1707.2020 2020-10-26 2020-10-27 - 2020-11-03 POMP 4 EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wólczyńska 321, 01-919 Warszawa
NIP: 8212190475
Naprawa hydrostatycznych sond poziomu wody na SUW w Pęcicach oraz wymiana zabezpieczenia przeciwprzeciążeniowego w studni nr 5 w Komorowie 3 047,69 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1708.2020 2020-10-26 2020-10-26 - 2020-11-27 BODYS Sp. z o.o., ul. Patriotów 174, 04-832 Warszawa
NIP:
dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej 17 238,40 Umowa zakupu
OŚ.1709.2020 2020-10-26 2020-10-26 - 2020-10-28 Z.P.U. Print-Pol Krzysztof Sztyk, ul. Nadarzyńska 13, 05-608 Komorów
NIP:
wykonanie naklejek informacyjnych dla zadań współfinansowanych przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020" 196,80 Zamówienie / Zlecenie
OC.1710.2020 2020-10-27 2020-10-23 - 2020-10-27 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE WAMPOL S.C. JERZY KARAŚ, KRZYSZTOF SAMOJŁOWICZ, ul. Zygmunta Słomińskiego 1 lok. 24, 00-240 Warszawa
NIP:
Zakup pakietu akumulatorów dla OSP w Nowej Wsi 571,95 Zamówienie / Zlecenie
KS.1711.2020 2020-10-27 2020-10-27 - 2020-12-31 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Aleje Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Muzyka wśród seniorów” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 14 października 2020 r. 10 000,00 Umowy dotacyjne
GK.1712.2020 2020-10-27 2020-10-09 - 2020-10-30 usługi geodezyjne Witold Wielgosz, ul. wiejska 9, 05816 Reguły
NIP: 5341190085
wytyczenie drogi - ul. Wacława w Sokołowie na odcinku od ul. Sąsiedzkiej do granicy nawierzchni z tłucznia 3 075,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1713.2020 2020-10-27 2020-10-27 - 2020-12-31 Piotr Kamiński Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
IT.1714.2020 2020-10-27 2020-11-25 - 2021-11-25 HitMe.pl Marek Bajerski, ul. Franciszka Mamuszki lok. 17A, 80-178 Gdańsk
NIP: 8792487067
Opłata za domenę michałowice.pl 54,12 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1715.2020 2020-10-28 2020-10-28 - 2020-12-15 Wojciech Brodowicz dotacja na zdjęcie i utylizację azbestu 2 950,00 Umowy dotacyjne
KS.1716.2020 2020-10-28 2020-10-29 - 2020-10-29 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
zakup trzech bukietów kwiatów dla artystów w związku z organizacją wieczoru poetyckiego z okazji nadania bibliotece w Michałowicach imienia Zbigniewa Herberta, który odbędzie się 29 października 2020 r. na Sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice o godz. 18.00. 360,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1717.2020 2020-10-28 2020-10-27 - 2020-12-31 Koło Gospodyń Wiejskich w Pęcicach Małych - Pęciczanki rejestr nr: 1421040002, ul. Brzozowa 18, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Quest – odkryj swoją Gminę” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 19 października 2020 r. 6 500,00 Umowy dotacyjne
GK.1718.2020 2020-10-28 2020-10-29 - 2021-10-15 Pracownia Analiz Środowiskowych Katarzyna Lubelska-Gawryszewska, ul. Botaniczna 31A, 04-568 Warszawa
NIP:
Pełnenie nadzoru przyrodniczego podczas realizacji zadania pn. : „Remont (modernizacja) zbiornika wodnego w Komorowie Wsi przy ul. Głównej, gmina Michałowice” 44 895,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1719.2020 2020-10-28 2020-10-28 - 2020-11-20 Solidny Spaw, ul. Urbanowo 23A, 64-330 Opalenica
NIP:
Zakup paleniska wraz z akcesoriami celem wykorzystywania podczas organizowanych biesiad i spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Michałowice 1 800,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1720.2020 2020-10-28 2020-10-28 - 2020-10-30 Usługi Asenizacyjne Leon Szeląg, ul. Słowikowskiego 62a, 05-090 Raszyn
NIP: 5222345423
awaryjne czyszczenie kanału deszczowego z wycinką korzeni oraz wypoziomowanie sdtudni kanalizacyjnej w ul. Aleja Topolowa w Michałowicach 7 134,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1721.2020 2020-10-28 2020-10-28 - 2020-12-27 MOLBUD INŻYNIERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Mineralna 52, 02-274 Warszawa
NIP:
nadzór inwestorski nad inwestycją pn. "Remont rowu opaskowego "B" przy zbiorniku wodnym w Komorowie Wsi 10 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1722.2020 2020-10-28 2020-10-28 - 2020-11-20 FHU IMP-EXP MP TENT, ul. Strzelecka 19, 59-814 Pobiedna
NIP:
Zakup 1 szt. namiotu weselnego o wymiarach 3 x 4 m o zwiększonej odporności wraz z systemem mocowań przeciw wietrznych, oraz 2 szt. namiotów weselnych – imprezowych o wymiarach 3 x 6 m z maskownicami w kolorze białym z przeznaczeniem na organizowanie imprez kulturalnych i integracyjnych dla potrzeb sołectwa Michałowice. 7 204,17 Zamówienie / Zlecenie
GK.1723.2020 2020-10-29 2020-10-26 - 2020-12-15 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Umowa zlecenie
KA.1724.2020 2020-10-29 2020-11-23 - 2020-11-23 NAUKA-ORGANIZACJA I TECHNIKA KAZIMIERZ MANISTA, ul. OS. KSIĄŻĄT MAZ. 12 lok. 16, 06-500 MŁAWA
NIP:
Zlecenie dot. przeprowadzenia szkolenia okresowego bhp dla Pracodawcy i osób kierujących pracownikami 1 500,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.1725.2020 2020-10-29 2020-10-21 - 2020-10-22 PRYZMAT Krzysztof Kochański Wykonanie geodezyjnych pomiarów kontrolnych rzędnych boiska w ramach zadania budżetowego: „Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie”. 1 230,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1726.2020 2020-10-29 2020-10-01 - 2020-10-30 TRONIX S.C., ul. Jana Brożka 26, 01-451 Warszawa
NIP: 5272306543
Osuszenie pomieszczeń budynku przy ul. Raszyńskiej 34 z uwagi na duże zawilgocenie pokoi oraz piwnicy, co powoduje załączanie się systemów alarmowych i degradację materiałów i sprzętów zgromadzonych w budynku 11 392,90 Zamówienie / Zlecenie
OA.1727.2020 2020-10-29 2020-10-29 - 2020-11-20 Zakład Specjalistyczny Usługi DDD Grzegorz Chojnacki, ul. Bronikowskiego 55/22, 02-796 Warszawa
NIP: 9510041149
Usługa serwisu stacji deratyzacyjnych rozmieszczonych w budynku Urzędu oraz wokół budynku Urzędu Gminy Michałowice, polegający na kontroli stanu obiektu i otoczenia, usunięciu szkodników oraz pozostałości po nich, uzupełnieniu lub wymianie odpowiednich środków, czyszczeniu i dezynfekcji stacji deratyzacyjnych oraz sporządzeniu protokołu po deratyzacji. 578,10 Zamówienie / Zlecenie
OA.1728.2020 2020-10-29 2020-10-28 - 2020-11-10 AFSTUDIO Elżbieta Gołowacz, ul. Ignacego Łukasiewicza 20/67, 09-400 Płock
NIP:
Zakup 57 szt. koszulek sportowych celem wykorzystania podczas wydarzeń sportowych organizowanych dla mieszkańców Osiedla Komorów 1 995,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1729.2020 2020-10-30 2020-10-30 - 2020-11-10 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ART-BUD Jan Lachowski, ul. Towarowa 28, 85-746 Bydgoszcz
NIP: 5540391024
dostawa materiałów i wyposażenia na strefy reklreacji - 22 figurki piłkarzyków, rączki do stołu do gry w piłkarzyki 390,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1730.2020 2020-10-30 2020-10-30 - 2020-11-16 Z.U.P.P. DROMARK Marek Janaszkiewicz, ul. Sułkowskiego 4a, 05-820 Piastów
NIP: 5340203696
wykonanie tabliczek z napisem Zgnilec amerykański pszczół obszar zapowietrzony 1 270,70 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1731.2020 2020-10-30 2020-10-30 - 2020-12-31 Maria Niedzińska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
GK.1732.2020 2020-10-30 2020-10-30 - 2020-11-27 SORTED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wschodnia 27B, 05-500 Chyliczki
NIP: 1231308566
Remont rowu opaskowego "B" przy zbiorniku wodnym w Komorowie Wsi, gmina Michałowice w ramach zadania "Modernizacja zbiornika rerencyjnego w Komorowie Wsi - I etap 673 621,00 Umowa o roboty budowlane
GK.1733.2020 2020-10-30 2020-10-30 - 2020-11-16 Usługi Brukarskie Budowa Dróg Król Józef Zbigniew w spadku, ul. Plona 25a, 05-816 Opacz-Kolonia
NIP: 5341090768
Remont nawierzchnki w Alei Starych Lip w Komorowie 939 144,00 Umowa o roboty budowlane
OA.1734.2020 2020-10-30 2020-10-23 - 2020-10-24 Krzysztof Warszawski PHU MA.K, ul. Plutonu AK Torpedy 28, 02-495 Warszawa
NIP: 5221663339
Zakup kwiatów wręczonych w ramach podziękowania za przygotowanie i przeprowadzenie koncertu pt. „Osiecka filmowa” - Opacz Kolonia 105,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1735.2020 2020-10-30 2020-10-30 - 2020-11-06 MULTIPLANTA Dariusz Cegłowski, ul. Warecka 110, 05-604 Jasieniec
NIP: 5341380176
wykonanie nasadzeń roślin w pasach zieleni przy Placu Paderewskiego 3 000,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1736.2020 2020-10-30 2020-10-30 - 2020-10-30 CYFROWE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Łostowicka 25 A, 80-121 Gdańsk
NIP:
Dostawa akcesoriów do smartfona, które będą wykorzstywane w działaniach promocyjnych gminy, w tym m.in trnsmisji filmow na fb. 155,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.1737.2020 2020-10-30 2020-10-30 - 2020-11-30 Doradztwo Gospodarcze Robert Szewczyk, ul. Szkolna 30b, 05-515 Nowa Wola
NIP: 1230273570
Wykonanie operatu szacunkowgo określającego wartość nieruchomości oznaczonej jako działka 560 położonej w obrębie Reguły, jako niezabudowanej, w zwiazku z wprowadzeniam nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, 2 091,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1738.2020 2020-11-02 2020-10-28 - 2020-11-10 MULTIPLANTA Dariusz Cegłowski, ul. Warecka 110, 05-604 Jasieniec
NIP: 5341380176
Wykonanie projektu nasadzeń oraz usługi nasadzenia roślin ozdobnych wieloletnich prz Placu Paderewskiego w Komorowie 2 000,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1739.2020 2020-11-02 2020-11-02 - 2020-11-06 ' SZTUKA OGRODÓW ' JANUCIK JANUSZ, ul. Pszczółczyn 22, 18-204 Kobylin Borzymy
NIP: 7220000595
Posadownienie na terenie ogrodu "ROD Michałki" lamp solarnych oraz naprawa i modernizacja bramy wjazdowej 34 488,30 Umowa zlecenie
OŚ.1740.2020 2020-11-02 2020-10-23 - 2020-11-23 Ekolevel Sp. z o.o., ul. Pszczelińska 86, 05-805 Otrębusy
NIP: 1182011109
Analiza gospodarki odpadami w gminie Michałowice wraz z przygotowaneim sprawozdania. 10 947,00 Umowa zlecenie
SP.1741.2020 2020-11-02 2020-11-02 - 2020-11-10 SZYMON SIKORA "BIL-CUP", ul. Gąsiorowskich 3, 60-703 Poznań
NIP: 7791011190
zaprojektowanie, przygotowanie i dostarczenie statuetek drewnianych EKO + UV zgodnie z ofertą, w związku z objęciem patronatem przez Panią Wójt Niepodległościowego Turnieju Piłki Nożnej „o Puchar Wójta Gminy Michałowice, który odbędzie się 11 listopada 2020 r. na Orliku w Sokołowie 467,99 Zamówienie / Zlecenie
GK.1742.2020 2020-11-02 2020-10-09 - 2020-11-20 Pracownia Pomiarów Drogowych Sebastian Janoszek, ul. lajkonika 9 lok. 8, 43-300 Bielsko - Biała
NIP:
wykonanie pomiaru natężenia ruchu na dwóch przejazdach kolejowo - drogowych na terenie gminy Michałowice 2 750,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1743.2020 2020-11-02 2020-11-02 - 2020-11-20 Tonsil Sławomir Wieszczeciński, ul. Czerniejewska 11, 62-300 Września
NIP:
Zakup zestawu nagłośnieniowego przenośnego wraz ze statywem i megafonem, który będzie wykorzystywany dla potrzeb organizacji imprez kulturalnych i integrujących dla mieszkańców sołectwa Michałowice. 1 752,31 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1744.2020 2020-11-02 2020-10-30 - 2020-11-30 MULTIPLANTA Dariusz Cegłowski, ul. Warecka 110, 05-604 Jasieniec
NIP: 5341380176
wykonanie nasadzeń 94 drzew z gatunku wierzba płacząca 46 157,80 Zamówienie / Zlecenie
OA.1745.2020 2020-11-02 2020-10-07 - 2020-11-13 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup dziewięciu krzeseł biurowych obrotowych Lion w kolorze czarnym dla potrzeb pracowników Urzędu Gminy Michałowice 7 184,43 Zamówienie / Zlecenie
OA.1746.2020 2020-11-02 2020-10-28 - 2020-10-28 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup materiałów i asortymentu dla potrzeb konserwatora celem wykonywania bieżących prac naprawczych i konserwacyjnych w budynku Urzędu Gminy Michałowice. 1 484,37 Zamówienie / Zlecenie
IT.1747.2020 2020-11-02 2020-11-02 - 2020-11-02 KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. rtm. Witolda Pileckiego 65, 02-781 Warszawa
NIP: 5260300517
Usługa związana z odnowieniem podpisu elektronicznego dla 5 osób 916,35 Zamówienie / Zlecenie
GK.1748.2020 2020-11-03 2020-11-03 - 2020-12-15 ANDRZEJ LEWIŃSKI ELEKTROLEW UPE, ul. Brzezińska 4, 03-075 Warszawa
NIP: 5242458389
Wykonanie dok proj. koszt. zasilania w energię elektr. placu budowy na potrzeby studni głebinowej na dz. nr ewid. 326 w Pęcicach 7 380,00 Umowa zlecenie
KS.1749.2020 2020-11-03 2020-11-03 - 2020-11-09 X-KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Mariusza Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa
NIP: 9492107026
zakup upominków zgodnie z ofertą nr 728000055703 dla mieszkańców gminy Michałowice, laureatów II edycji konkursu wokalnego pt. „Tu w Zanie zaczynał Wojtek Młynarski”, które zostaną wręczone podczas Gali finałowej 10 listopada 2020r. 1 996,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1750.2020 2020-11-03 2020-11-03 - 2020-12-15 PRI INSBUD-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Inżynierska 3, 05-800 Pruszków
NIP: 5342590272
Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Michałowice część III 544 398,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2020-12-15
do umowy nr GK.1750.2020
2020-12-08-2020-12-31 aneks terminowy nr 1 544 398,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2020-12-31
do umowy nr GK.1750.2020
2020-12-31-2021-02-26 Aneks terminowy nr 2. Wykonano poz. budż. 010-01010-6050-0023 budowa sieci wodociagowej w dz. nr ewid. 99/35 i 101/2 w Pęcicach Małych 387 758,00 Aneks do umowy
Aneks nr 3
z dnia 2021-02-26
do umowy nr GK.1750.2020
2021-02-26-2021-04-12 Aneks nr 3 terminowy - środki niewygasające 387 740,00 Aneks do umowy
OA.1751.2020 2020-11-03 2020-11-02 - 2020-11-20 Firma Spare, ul. Aleje Jerozolimskie 261, 05-816 Michałowice
NIP:
Zakup ręcznego wózka paletowego Zakrem WRU4-2300 L-100 mm CTC dla potrzeb konserwatora celem wykonywania zadań związanych z transportem i rozładunkiem różnego rodzaju asortymentu oraz materiałów dostarczanych do Urzędu Gminy Michałowice. 1 414,50 Zamówienie / Zlecenie
GK.1752.2020 2020-11-03 2020-11-04 - 2020-11-30 PAULOKOP PAWEŁ PIETRUSZKA, ul. Grodziska 21, 05-830 Stara Wieś
NIP: 5342577395
Równanie i profilowanie dróg na terenie gminy Michałowice - zamówienie uzupełniajace 62 014,90 Umowa o roboty budowlane
OŚ.1753.2020 2020-11-03 2020-11-03 - 2020-11-20 DELTA CERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Powstańców Listopadowych 29C lok. 7, 35-606 Rzeszów
NIP: 8133701898
remont małej architektury 1 107,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.1754.2020 2020-11-04 2020-11-04 - 2020-11-04 "AKCESS-NET" FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA Cezary Małota, ul. Wośnicka 31A, 26-600 Radom
NIP: 7960011354
Przeprowadzenie powtórnego audytu ws. dostępności cyfrowej 1 597,77 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1755.2020 2020-11-04 2020-10-30 - 2020-11-25 KATARZYNA BARTCZAK ZAKŁAD USŁUG WIELOBRANŻOWYCH KATARZYNA BARTCZAK demontaż i utylizacja istniejącego ogrodzenia, montaż nowego ogrodzenia systemowego na elementach betonowych na terenie boisk w Granicy. 23 900,00 Umowa zlecenie
OŚ.1756.2020 2020-11-04 2020-10-30 - 2020-12-18 KATARZYNA BARTCZAK ZAKŁAD USŁUG WIELOBRANŻOWYCH KATARZYNA BARTCZAK demontaż istniejącej bramy i furtki wraz z utylizacjąoraz montażnoej bramy i furtki firmy WIŚNOWSKI na terenie boisk w Granicy 20 800,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1757.2020 2020-11-04 2020-11-04 - 2020-11-30 DETROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Staszica 36 Rzuców
NIP: 6010089855
przygotowanie systemu nawadniania na Miejscu Pamięci I w Pęciciach i w Komorowie przy Domu Seniora 2 152,50 Zamówienie / Zlecenie
GR.1758.2020 2020-11-04 2020-11-04 - 2020-11-27 Doradztwo Gospodarcze Robert Szewczyk, ul. Szkolna 30b, 05-515 Nowa Wola
NIP: 1230273570
Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości stanowiącej działkę ewid. 316/1 położónej w obrębie Pęcice dla potrzeb zbycia 1 217,70 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1759.2020 2020-11-04 2020-10-30 - 2020-11-06 MULTIPLANTA - Katarzyna Łazucka-Cegłowska, ul. Warecka 110, 05-604 Jasieniec
NIP: 5341374721
dostawa roślin do wykonania nasadzeń w pasach zieleni 3 000,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1760.2020 2020-11-05 2020-10-30 - 2020-11-20 Budownictwo Paweł Chojecki, ul. Robotnicza 39A, 05-800 Pruszków
NIP: 5341077644
Wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich na prace na terenie gminy 3 690,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1761.2020 2020-11-05 2020-11-05 - 2020-11-27 Z.U.P.P. DROMARK Marek Janaszkiewicz, ul. Sułkowskiego 4a, 05-820 Piastów
NIP: 5340203696
Wykonanie tablic pamiątkowych dla zadań współfinansowanych z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych 1 869,60 Zamówienie / Zlecenie
IR.1762.2020 2020-11-06 2020-11-05 - 2020-11-20 SAAR ARCHITEKCI - MGR INŻ. ARCH. RADOSŁAW SADOWSKI, ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa
NIP: 9521795604
Wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej, dotyczącej przebudowy boiska przy ZSO w Komorowie w zakresie wymiany nawierzchni, w ramach zadania budżetowego: „Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie”. 1 476,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1763.2020 2020-11-06 2020-11-06 - 2020-12-15 NAPARTY Usługi Wodno-Kanalizacyjne Janusz Naparty, ul. Piaskowa 2, 05-870 Błonie
NIP: 5291288237
Wymianie sieci, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zasuw i hydrantów oraz naprawie uszkodzeń na sieci kanalizacyjnej 422 122,00 Umowa o roboty budowlane
AB.1764.2020 2020-11-06 2020-11-06 - 2023-02-02 Natalia Wilczak Architekt Natalia Wilczak-Kucińska Architekt Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy obiektu Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie (CIK) (zwanej dalej „Inwestycją”), niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dotyczących realizacji Inwestycji wraz z nadzorem autorskim, 412 050,00 Umowa o dzieło
Aneks nr 1
z dnia 2023-10-09
do umowy nr AB.1764.2020
2023-10-09-2024-11-28 Aneks nr 2- zmiana wartości wynagrodzenia o kwotę 14 821,50 zł, zmiana terminu umowy do 28.11.2024 r. 14 821,50 Aneks do umowy
KS.1765.2020 2020-11-06 2020-11-11 - 2020-11-11 Czaplar Usługi Gastronomiczne Rafał Czaplarski, ul. Kolejowa 28B, 05-806 Komorów
NIP: 5342309915
wykonanie usługi cateringowej – poczęstunku dla uczestników imprezy sportowej, w postaci dostarczonych na miejsce 22 pizz, 11 listopada 2020 r. na Orliku w Sokołowie. 1 012,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.1766.2020 2020-11-06 2020-11-04 - 2020-11-13 ICOD.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Michała Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała
NIP:
Dostawa 24 laptopów w ramach programu Zdalna+ 66 685,70 Zamówienie / Zlecenie
OA.1767.2020 2020-11-09 2020-11-09 - 2020-11-27 Agencja Reklamowa PAM, ul. Jasnogórska 151, 31-358 Kraków
NIP:
Zakup 10 modułowych tabliczek przydrzwiowych celem montażu i wymiany grafiki w budynku Urzędu Gminy Michałowice. 1 402,20 Zamówienie / Zlecenie
IR.1768.2020 2020-11-09 2020-11-09 - 2020-12-09 MAROK MARIUSZ OKUŃ, ul. Cicha 7, 05-800 Pruszków
NIP: 5341811676
Opracowanie ekspertyzy technicznej budynku Urzędu Gminy Michałowice w ramach zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy 8 856,00 Umowa o dzieło
GK.1769.2020 2020-11-09 2020-10-26 - 2020-12-21 PRACOWNIA PROJEKTOWA "STACJA" TOMASZ PACZUSKI Wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej przezbudowy sieci nN. Aleja Marii Dąbrowskiej Komorów 47 970,00 Umowa zlecenie
GK.1770.2020 2020-11-09 2020-11-02 - 2020-11-20 Firma Elektryczna usługi elektryczne Adam Adamski, ul. Władysława Reymonta 29, 96-300 Żyrardów
NIP: 8381273525
Wymiana uszkodzonego słupa w ul. Pęcickiej 3 013,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.1771.2020 2020-11-10 2020-12-01 - 2020-12-31 Dorota Zglińska Wykonywanie prac polegajacych na obsłudze programu udzielania dotacji celowej do zalkupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystywania wód opadowych w ramach programu Wodołapacz 2 907,00 Umowa zlecenie
GR.1772.2020 2020-11-10 2020-11-10 - 2020-11-13 MARCIN BARANOWSKI GEOMAR, ul. Nadbrzeżna 34C lok. 113, 05-850 Ożarów Mazowiecki
NIP: 8521411879
wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów zmieniających użytek na drogę dla działki ewid. nr 803, położonej w obrębie ewid. Komorów-Osiedle. 2 337,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1773.2020 2020-11-10 2020-11-02 - 2020-11-30 ZAKŁAD USŁUG TERENOWYCH, BUDOWLANYCH I PORZĄDKOWYCH "MARGOT" MAŁGORZATA SZYMAŃSKA w spadku, ul. Pasaż Ursynowski 11, 02-784 Warszawa
NIP: 5210128223
wykonanie odwodnienia liniowego w ul. Sieradzkiej w Komorowie. 5 824,62 Zamówienie / Zlecenie
OA.1774.2020 2020-11-10 2020-11-03 - 2020-11-03 FIRMA POŻ-SERWIS Firma Poż-Serwis Krzysztof Śrutwa Zakup gaśnicy proszkowej GP-6x ABC oraz znaku ostrzegawczego „gaśnica” celem wymiany uszkodzonej w budynku Urzędu Gminy Michałowice przy ul. Raszyńskiej 34. 166,05 Zamówienie / Zlecenie
OA.1775.2020 2020-11-10 2020-11-02 - 2020-11-02 FIRMA POŻ-SERWIS Firma Poż-Serwis Krzysztof Śrutwa Zakup skrzyneczki na klucze do drzwi ppoż oraz znaku ostrzegawczego „klucze awaryjne” celem zainstalowania w budynku Urzędu Gminy Michałowice przy ul. Raszyńskiej 34. 61,50 Zamówienie / Zlecenie
KS.1776.2020 2020-11-12 2020-11-10 - 2020-11-10 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
wykonanie trzech wiązanek patriotycznych w związku z rocznicą odzyskania niepodległości z szarfą biało-czerwoną i napisem: „Bohaterom Walki za Polskę – Mieszkańcy Gminy Michałowice” oraz zakup zniczy, termin wykonania: 10 listopada 2020 r. 810,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1777.2020 2020-11-12 2020-11-09 - 2020-11-20 „NICE SPORT 2” Jacek Ochman, ul. Łukowska 60, 04-133 Warszawa
NIP: 1250049717
zakup artykułów sportowych na utrzymanie i wyposażenie Orlika 2012 w Sokołowie. 2 000,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1778.2020 2020-11-12 2020-11-12 - 2020-12-15 Leon Szeląg Czyszczenie kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych- zamówienie uzupełniajace 98 791,40 Umowa zlecenie
OA.1779.2020 2020-11-12 2020-11-06 - 2020-11-13 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup przesłon ochronnych z plexi oraz asortymentu niezbędnego dla pracowników Urzędu Gminy Michałowice celem wyposażenia ich stanowisk pracy zgodnie z potrzebami 5 512,54 Zamówienie / Zlecenie
SP.1780.2020 2020-11-12 2020-11-05 - 2020-11-10 „NICE SPORT 2” Jacek Ochman, ul. Łukowska 60, 04-133 Warszawa
NIP: 1250049717
zakup upominków sportowych dla uczestników Niepodległościowego Turnieju Piłki Nożnej „o Puchar Wójta Gminy Michałowice, który odbędzie się 11 listopada 2020 r. na Orliku w Sokołowie. 2 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1781.2020 2020-11-13 2020-11-16 - 2020-12-18 KADER'S Akadiusz Biszoff, ul. Kazimierza Pużaka 3 lok. 40, 02-495 Warszawa
NIP:
Zakup mebli dla potrzeb pracowników Urzędu Gminy, zgodnie z zapotrzebowaniem: 29 999,70 Zamówienie / Zlecenie
OA.1782.2020 2020-11-15 2020-11-10 - 2020-11-10 MERIDA Sp. z o.o., ul. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław
NIP: 8990024020
Zakup środków czystości na potrzeby utrzymania czystości i porządku w budynku świetlicy w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34 669,88 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1783.2020 2020-11-16 2020-11-16 - 2020-11-30 Dilectro Sp. Z O.O, ul. Skoroszewska 11 lok. 106, 02-495 Warszawa
NIP:
Zakup i dostarczenie zapasowych śmigieł oraz akumulatorów do drona Matrice 210V2 3 840,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1784.2020 2020-11-16 2020-11-18 - 2020-12-30 Zakład Usługowy "MARTEL" spółka cywilna Marek Fabisiak, Patryk Fabisiak, Paweł Fabisiak, 05-840 Milęcin
NIP: 5342487108
Budowa sieci wodociągowej w ul. Wąskiej, Zaułek i Parkowej w Pęcicach 489 540,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2020-12-29
do umowy nr GK.1784.2020
2020-12-29-2021-02-28 Aneks terminowy 489 540,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2021-02-26
do umowy nr GK.1784.2020
2021-02-26-2021-04-23 Aneks terminowy nr 2- środki niewygasające 489 540,00 Aneks do umowy
Aneks nr 3
z dnia 2021-04-16
do umowy nr GK.1784.2020
2021-04-16-2021-04-23 Aneks nr 3 - kwotowy 50 767,00 Aneks do umowy
Aneks nr 4
z dnia 2021-04-22
do umowy nr GK.1784.2020
2021-04-22-2021-05-07 aneks terminowy nr 4 0,00 Aneks do umowy
OA.1785.2020 2020-11-16 2020-11-10 - 2020-11-10 FIRMA POŻ-SERWIS Firma Poż-Serwis Krzysztof Śrutwa Zakup znaków ostrzegawczych „drzwi przesuwne” celem zainstalowania w budynku Urzędu Gminy Michałowice przy ul. Raszyńskiej 34 98,40 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1786.2020 2020-11-16 2020-11-16 - 2020-12-18 WATERSYSTEM sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Trakt Brzeski 127, 05-077 Zakręt
NIP: 5322048050
naprawa fontanny na strefie rekreacjiw Michałowicach 13 861,80 Zamówienie / Zlecenie
IR.1787.2020 2020-11-17 2020-11-17 - 2020-12-29 "NOTA-INSTALACJE" WOJCIECH KARAŚ, ul. Wołodyjowskiego 13, 05-802 Pruszków
NIP: 9220003146
Okresowa roczna kontrola stanu technicznego budynków będących w zasobie Gminy Michałowice – w zakresie zgodnym z art. 62 Prawa budowlanego 8 954,40 Zamówienie / Zlecenie
GK.1788.2020 2020-11-17 2020-11-19 - 2020-12-15 Fal-Bruk Sp. z o.o. Sp. K., ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa
NIP: 5210527420
Modernizacja i wymiana nawierzchni bitumicznych- zamówienie uzupełniajace 309 000,00 Umowa o roboty budowlane
OA.1789.2020 2020-11-17 2020-11-17 - 2020-12-11 Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków
NIP:
Zakup 12 szt. wkładek ślepych (BZV 100FS + wnętrze Basi 9000-0055 oraz uniwersalnej Basi 900-0050) dla potrzeb konserwatora Urzędu, celem wymiany głównie w drzwiach przeciwpożarowych, które muszą pozostawać otwarte zgodnie z przepisami bezpieczeństwa na terenie Urzędu Gminy Michałowice. 590,40 Zamówienie / Zlecenie
GK.1790.2020 2020-11-17 2020-11-10 - 2020-12-15 ARKADIUSZ MERCHEL ARKOM PROJEKT, ul. Ireny 126, 05-800 Pruszków
NIP: 5341109048
wykonanie dokumentacji pn. Projekt Robót Geologicznych dwóch małośrednicowych otworów rozpoznawczych na terenie obrębu Komorów Wieś na dz. nr ewid. 490 przy ul. Kaliszany oraz na dz. nr ewid. 403/1 przy ul. Pod Borem wraz z uzyskaniem zgody na wiercenia ww. otworów. Powyższe prace docelowo mają wskazać nowe ujęcie wody surowej na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody w Komorowie. 12 054,00 Umowa zlecenie
FZ.1791.2020 2020-11-17 2020-11-17 - 2020-12-17 Z.U.P.P. DROMARK Marek Janaszkiewicz, ul. Sułkowskiego 4a, 05-820 Piastów
NIP: 5340203696
wykonanie tablic pamiatkowych dla projektu "Redukcja emisji zanieczysczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu tras rowerowych - Etap II" 7 626,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1792.2020 2020-11-17 2020-11-18 - 2020-12-15 DROG-REM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa
NIP: 5222834010
Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej - zamówienie uzupełniające 365 740,00 Umowa o roboty budowlane
GK.1793.2020 2020-11-17 2020-11-18 - 2020-12-15 P.P.U.H. Budowa i Naprawa Dróg Efekt Sp. z o.o., ul. Szomańskiego 8, 02-495 Warszawa
NIP: 5220020266
Remont dróg tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym i destruktem bitumicznym na terenie Gminy Michałowice- zamówienie uzupełniające. 140 835,00 Umowa o roboty budowlane
OA.1794.2020 2020-11-18 2020-11-17 - 2020-11-20 Kulik M.Kempa Sp. J AdVEno, ul. ul.Bolesława Chrobrego 7, 55-100 Trzebnica
NIP: 9150000963
Zakup gier oraz akcesoriów do gier, które będą wykorzystywane podczas zajęć i warsztatów ogólnorozwojowych dla dzieci i dorosłych, zestawów akcesoriów do grillowania, mających na celu integrację mieszkańców i wspólne biesiadowanie, jak również akcesoriów termicznych i plażowych, wykorzystywanych podczas wspólnego, rodzinnego piknikowania, mającego na celu zacieśnianie więzi sąsiedzkich i społecznych mieszkańców sołectwa Michałowice. 2 114,35 Zamówienie / Zlecenie
OA.1795.2020 2020-11-18 2020-11-09 - 2020-11-09 HERMES Jarosław Koć, ul. Aleje Jerozolimskie 290, 05-820 Reguły
NIP: 5341053922
Usługę mycia samochodu służbowego marki Skoda WPR 88827, celem utrzymania samochodu w niepogorszonym stanie 130,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1796.2020 2020-11-18 2020-11-10 - 2020-11-10 Kwiaciarnia „Wielki Błękit” Monika Filipowicz, ul. Berylowa 34, 05-806 Komorów
NIP: 9511297129
Zakup kwiatów celem złożenia w miejscach pamięci z okazji Święta Odzyskania Niepodległości w dniu 11 listopada 2020 r. 90,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.1797.2020 2020-11-18 2020-11-18 - 2020-11-18 SPUTNIK SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Klinkierowa 7, 60-104 Poznań
NIP: 7792230149
Założenie kont developerskich do serwisu Google Play oraz Apple App Store z roczną gwarnacją na usługę. 2 706,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1798.2020 2020-11-18 2020-11-18 - 2020-11-25 POMP 4 EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wólczyńska 321, 01-919 Warszawa
NIP: 1182043552
Wymiana wodomierza głównego przy ul. Gromadzkiej 5 w Sokołowie, gm. Michałowice w ramach zadania budżetowego :"Wymiana wodomierzy i montaż urządzeń pomiarowych na sieci kanalizacyjnej" 6 838,80 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1799.2020 2020-11-19 2020-11-19 - 2020-12-18 DELTA CERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Powstańców Listopadowych 29C lok. 7, 35-606 Rzeszów
NIP: 8133701898
usinięcie graffiti i wymiana odeskowania w ławkach w Komorowie 4 059,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1800.2020 2020-11-19 2020-11-19 - 2020-12-18 DELTA CERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Powstańców Listopadowych 29C lok. 7, 35-606 Rzeszów
NIP: 8133701898
wymiana istniejacego odeskowania w ławkach stojących na Placu Paderewskiego w Komorowie 9 594,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1801.2020 2020-11-19 2020-11-16 - 2020-12-15 HOTELPARTNER24 MIL-SYSTEM SP. Z O.O. SP.K., ul. Jarzębinowa 84, 11-034 Stawiguda
NIP:
Zakup zewnętrznej podłogi tanecznej typu Macarena wykorzystywanej podczas organizacji imprez kulturalnych i plenerowych dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 9 965,59 Zamówienie / Zlecenie
OA.1802.2020 2020-11-19 2020-11-19 - 2020-12-17 HOTELPARTNER24 MIL-SYSTEM SP. Z O.O. SP.K., ul. Jarzębinowa 84, 11-034 Stawiguda
NIP: 7393930603
Zakup 4 szt. stołów i 1 szt. stołu składanego z obrusem celem doposażenia świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi wykorzystywanych podczas imprez, spotkań i wydarzeń kulturalnych organizowanych dla mieszkańców sołectwa 2 214,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1803.2020 2020-11-19 2020-11-16 - 2020-11-16 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup termowentylatorów dla potrzeb pracowników Urzędu Gminy, celem dogrzania niektórych powierzchni użytkowych, jak również detektora cyfrowego do wykrywania przewodów w ścianach dla potrzeb konserwatora, do wykorzystywania podczas wykonywania prac remontowych w pomieszczeniach Urzędu Gminy. 617,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1804.2020 2020-11-19 2020-11-16 - 2020-11-16 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup zamgławiaczy akumulatorowych wraz z ładowarką oraz dodatkowymi akumulatorami, celem wykorzystywania ich podczas dezynfekcji prowadzonej na terenie Gminy Michałowice, tj. ławki, przystanki, strefy rekreacji, place zabaw, celem ochrony zdrowia mieszkańców i zapobieganiu rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 2 568,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1805.2020 2020-11-20 2020-11-20 - 2021-02-02 AUTO LIFT Dariusz Olszak, ul. Mikołaja Reja 28, 05-806 Granica
NIP: 5341025162
montaż i demontaż dekoracji świątecznych oraz ich bieżąca konserwacja kwota 97957,20 zł płatna z budżetu roku 2020 kwota 61500,00 zł płatna z budżetu roku 2021 159 457,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1806.2020 2020-11-20 2020-11-12 - 2020-11-13 AM GENERAL Aneta Morawska, ul. Wojska Polskiego 52 lok. 3, 05-800 Pruszków
NIP: 5341138216
Wykonanie usługi polegającej na dorobieniu kluczy do świetlicy przy ul. Głównej 52 B w Nowej Wsi 215,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.1807.2020 2020-11-20 2020-11-19 - 2020-11-30 GES Grażyna Stachera, ul. Myśliwska 4, 05-840 Brwinów
NIP:
Wykonanie 20 szt. plakatów na płytkach PCV o grubości 3 mm format B2 50 x 70 cm z otworami do mocowania, z rysunków dzieci z sołectwa Nowa Wieś wykonanych podczas warsztatów plastycznych. Plakaty zostaną wywieszone na ogrodzeniu terenu świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi. 1 094,70 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1808.2020 2020-11-23 2020-11-23 - 2021-12-31 "MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków
NIP:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkanych nieruchomości położonych na terenie gminy Michałowice 8 208 840,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2021-12-01
do umowy nr OŚ.1808.2020
2021-12-01-2021-12-31 Aneks do umowy UG/OŚ/1808/2020 z 23.11.2020 na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie gminy Michałowice 820 883,00 Aneks do umowy
OA.1809.2020 2020-11-23 2020-11-23 - 2020-12-18 Woda Góry Las Sp. z o.o., ul. Strzelecka 13, 61-845 Poznań
NIP:
Zakup asortymentu wspomagającego organizowanie imprez integrujących oraz plenerowych, służących do ułatwienia rozstawiania namiotów, montażu elementów mobilnych i przenośnych dla potrzeb mieszkańców sołectwa Michałowice. 1 909,50 Zamówienie / Zlecenie
KS.1810.2020 2020-11-23 2020-11-23 - 2020-12-04 M&M GASTRO, ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice
NIP:
zakup dwóch termosów stołowych z pompka 4 L i dwóch termosów z pomkną 5 L. Zakup na potrzeby wydarzeń kulturalno-promocyjnych. 471,29 Zamówienie / Zlecenie
PR.1811.2020 2020-11-23 2020-11-16 - 2020-11-30 INVESTMENT TRADING CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Starogardzka 13, 83-250 Skarszewy
NIP:
Wykonanie i dostarczenie metalowego serca na nakrętki z logo gminy 2 183,25 Zamówienie / Zlecenie
PR.1812.2020 2020-11-23 2020-11-09 - 2020-12-22 Wydawnictwo Precjoza, ul. Wolności 48 lok. 11, 42-202 Częstochowa
NIP:
Wykonanie mapy turystycznej gminy Michałowice 1 659,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1813.2020 2020-11-23 2020-11-17 - 2020-11-19 ON TOP Group S.C., ul. Ireny 78, 05-800 Pruszków
NIP: 5342622084
Zakup środków ochrony osobistej dla potrzeb pracowników Urzędu Gminy Michałowice w postaci maseczek ochronnych, rękawiczek i płynów do dezynfekcji powierzchni oraz rąk celem zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii Covid-19, wykorzystywanych podczas obsługi mieszkańców, jak również podczas dezynfekcji przeprowadzanej na terenie całej Gminy (tj. wiaty przystankowe, ławki itp.) 10 009,90 Zamówienie / Zlecenie
OA.1814.2020 2020-11-23 2020-11-17 - 2020-11-19 Firma Krajewski Krzysztof Krajewski, ul. Pruszkowska 11, 05-830 Nadarzyn
NIP:
Zakup książek obiektu budowlanego oraz dzienników budowy dla potrzeb pracowników Referatu Inwestycji i Remontów. 1 862,53 Zamówienie / Zlecenie
OA.1815.2020 2020-11-23 2020-11-23 - 2020-12-18 HOTELPARTNER24 MIL-SYSTEM SP. Z O.O. SP.K., ul. Jarzębinowa 84, 11-034 Stawiguda
NIP: 7393930603
Zakup wewnętrznej podłogi tanecznej typu Macarena wykorzystywanej podczas organizacji zajęć tanecznych i innych imprez kulturalnych organizowanych dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 9 965,59 Zamówienie / Zlecenie
IT.1816.2020 2020-11-24 2020-11-24 - 2020-12-18 MP TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Plac Niepodległości 9C, 18-400 Łomża
NIP: 7182136452
Remon instalacji systemu alarmowego w świetlicach wiejskich: Granica, Komorów, Opacz-Kolonia, Nowa Wieś 35 010,10 Umowa zlecenie
IT.1817.2020 2020-11-24 2020-11-24 - 2020-11-24 Tomasz Matysiak BTM-KOM, ul. Przemysłowa lok. 22, 21-400 Łuków
NIP: 8252026109
4 zestawy słuchawki z mikrofonem firmy microsoft 759,60 Zamówienie / Zlecenie
OA.1818.2020 2020-11-24 2020-11-22 - 2020-11-29 Ewa Witek WWE Projekt Sport, ul. Strzygłowskiej 56 E, 04-872 Warszawa
NIP:
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych w zakresie jazdy na nartorolkach dla mieszkańców sołectwa Reguły 4 413,24 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-11-26
do umowy nr OA.1818.2020
2020-11-26-2020-12-13 Zwiększenie ilości zajęć sportowych w zakresie jazdy na nartorolkach 3 677,70 Aneks do umowy
IT.1819.2020 2020-11-24 2020-11-27 - 2020-12-07 BADUR PIOTR BADUROWICZ, ul. Pawłowice 27, 96-515 Teresin
NIP: 5272336886
Usługa tworzenia napisów do materiałów video 2 398,50 Zamówienie / Zlecenie
IR.1820.2020 2020-11-24 2020-11-24 - 2020-12-24 RAD-BUD BudownictwoTomasz Rosłoniec, ul. Wrzosowa 2a, 05-830 Nadarzyn
NIP: 5321786018
Remont budynku komunalnego zlokalizwoanego przy ul. Kasztanowej 8c w Komorowie. 40 632,60 Umowa o dzieło
Aneks nr 1
z dnia 2020-12-23
do umowy nr IR.1820.2020
2020-11-24-2020-12-31 Aneks nr 1 zmieniający termin realizacji z 23 grudnia na 31 grudnia 2020 r. - ul. Kasztanowa 8c 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2020-12-31
do umowy nr IR.1820.2020
2020-11-24-2021-01-22 Aneks nr 2 zmieniający termin realizacji inweztycji z 31 grudnia 2020 r. na 22 stycznia 2021 0,00 Aneks do umowy
IT.1821.2020 2020-11-24 2020-12-07 - 2021-12-07 HitMe.pl Marek Bajerski, ul. Franciszka Mamuszki lok. 17A, 80-178 Gdańsk
NIP: 8792487067
abonament za domenę: pecicemale.pl 59,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1822.2020 2020-11-24 2020-11-23 - 2020-11-23 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup materiałów dla potrzeb konserwatora Urzędu Gminy Michałowice wykorzystywanych podczas przeprowadzania drobnych prac naprawczych i konserwacyjnych na terenie budynku. 496,43 Zamówienie / Zlecenie
GR.1823.2020 2020-11-24 2020-11-24 - 2020-12-18 Andrzej ANKOR- Korniluk wykonanie operatu szacunkowego mokreslającego wysokość czynszu rocznego z tytułu dzierżawy cz. dz. ewi.nr 878 połozonej w Granicy. 1 353,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1824.2020 2020-11-25 2020-11-25 - 2020-12-06 CATERING COMETA Anna Bolek, ul. Polna 21C, 05-806 Nowa Wieś
NIP: 5341021833
wykonanie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu gorącej czekolady oraz pierników popakowanych w foliowe woreczkiw ilości 100 szt. w związku z Mikołajkowym spacerem po parku w Regułach przy ul. Wiejskiej 13 w godz. 11-14, 6 grudnia 2020 r. 648,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1825.2020 2020-11-25 2020-11-25 - 2020-12-10 LOGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. al. Wojska Polskiego 60E, 05-800 Pruszków
NIP: 5342584248
Wykonanie 300 szt. puzzli z logo gminy na potrzeby promocji gminy Michałowice. 3 405,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1826.2020 2020-11-25 2020-11-25 - 2020-12-05 LOGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. al. Wojska Polskiego 60E, 05-800 Pruszków
NIP: 5342584248
Wykonanie 50 szt. czapek mikołajowych z logo gminy na potrzeby promocji gminy. 799,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.1827.2020 2020-11-25 2020-11-20 - 2020-11-20 Kwiaciarnia MISS-EL Krzysztof Kotarski, ul. Plutonu AK "Torpedy" 35, 02-495 Warszawa
NIP:
Zakup kwiatów celem złożenia podczas uroczystości w sołectwie Opacz Kolonia 350,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1828.2020 2020-11-25 2020-11-23 - 2020-11-23 TECHNICA GROUP SP. Z O.O. SP.K., ul. Miłosna, Ochaby Małe 2, 43-430 Skoczów
NIP:
Zakup zastawy stołowej, podgrzewaczy gastronomicznych, warników do wody oraz kuchenki mikrofalowej, dla potrzeb mieszkańców Osiedla Michałowice, wykorzystywanych podczas organizacji imprez i zajęć aktywizujących mieszkańców 1 809,41 Zamówienie / Zlecenie
OA.1829.2020 2020-11-25 2020-11-26 - 2020-12-10 Grupa Zibi, ul. Wirażowa 119, 02-145 Warszawa
NIP: 5223113927
Zakup kolumny ALTO TX 210 oraz bongosów MEINL HB 100 VSB, celem doposażenia świetlicy wiejskiej w Opaczy Kolonii 979,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1830.2020 2020-11-25 2020-11-23 - 2020-11-23 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
zakup materiałów i wyposażenia na strefy rekreacji 567,47 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1831.2020 2020-11-25 2020-11-16 - 2020-12-18 Plantoteka Piotr Markowski, ul. Skarszewek 30, 62-817 Skarszewek
NIP: 9680947334
opracowanie dokumentacji projektowej dla wybranych terenów zieleni Reguły, Komorów, Granica, Nowa Wieś 12 300,00 Umowa zlecenie
OA.1832.2020 2020-11-26 2020-11-26 - 2020-12-18 SUNRISE Michał Rywacki, ul. Smyczkowa 4 lok. 98, 20-844 Lublin
NIP:
Zakup gier planszowych i akcesoriów do nich (szachownica do szachów plenerowych, 10 szt. gry backgammon, 10 szt. gry szachy, 10 szt. zegarów szachowych, szachy demonstracyjne, figury szachów plenerowych oraz 10 kpl podręcznika do nauki gry w szachy) celem wykorzystywania podczas spotkań rodzinnych, integracyjnych i zacieśniających więzy społeczności lokalnej mieszkańców sołectwa Michałowice, Opacz Mała i Osiedla Michałowice. 5 984,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1833.2020 2020-11-26 2020-11-26 - 2020-12-18 Sendpol Piotr Sendecki, ul. Łazienna 5, 22-500 Hrubieszów
NIP:
Zakup Defibrylatora Primedic HeartSave AED z baterią, wodoodpornej walizki na AED, apteczki walizkowej First Aid Kit X-Large oraz Fantoma Little Anne QCPR, Laerdal z przeznaczeniem na organizację warsztatów i zajęć z pierwszej pomocy przedmedycznej, jak również do wykorzystywania podczas organizacji imprez plenerowych celem edukacyjnym, szkoleniowym i zabezpieczającym dla mieszkańców Sołectwa Michałowice, Opacz – Mała oraz Osiedla Michałowice. 8 748,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1834.2020 2020-11-26 2020-11-26 - 2020-12-18 Perflow S.A., ul. Krowoderskich Zuchów 4 lok. 64, 31-272 Kraków
NIP:
Zakup podłogi koncertowej PRO-FLOR EF (Event Flooring) w kolorze szarym o powierzchni 78,78 m² celem wykorzystywania podczas organizowania imprez plenerowych, mających na celu integrację społeczności lokalnej sołectwa Michałowice, Opacz – Kolonia i osiedla Michałowice. 12 209,30 Zamówienie / Zlecenie
OA.1835.2020 2020-11-26 2020-11-26 - 2020-12-18 M99 Sp. z o. Sp. k, ul. Fortuny 12A lok. 1, 01-339 Warszawa
NIP: 5223053881
Zakup oświetlacza bateryjnego BBB612 LED Uplight Bar 6x12 RGBAW-UV-6 w 1 z bezprzewodowym DMX oraz statywu oświetleniowego 45kg z belką SL002 Ibiza celem wykorzystywania podczas organizacji imprez kulturalnych i integracyjnych w sołectwach Michałowice, Opacz Mała oraz w osiedlu Michałowice. 1 178,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1836.2020 2020-11-26 2020-11-26 - 2020-12-18 Atut Rental Sp. z o.o., ul. Lucerny 1, 04-687 Warszawa
NIP:
Zakup agregatu prądotwórczego FH3541 wraz z osprzętem (wąż do spalin, adapter, zestaw transportowy, pakiet serwisowy), który będzie wykorzystywany podczas organizowania imprez i spotkań plenerowych dla mieszkańców sołectwa Michałowice, Opacz Mała oraz osiedla Michałowice. 4 612,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.1837.2020 2020-11-26 2020-11-26 - 2020-12-18 Arpex, ul. Narbutta 24/18, 02-541 Warszawa
NIP: 5210326727
Zakup krzeseł cateringowych w ilości 20 szt., stołów cateringowych w ilości 2 szt., oraz stołów bankietowych w ilości 16 szt. celem doposażenie świetlicy w Pęcicach, które będą wykorzystywane podczas organizacji spotkań, imprez i zajęć dla mieszkańców sołectwa. 6 270,59 Zamówienie / Zlecenie
GK.1838.2020 2020-11-26 2020-12-01 - 2021-01-31 POMP 4 EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wólczyńska 321, 01-919 Warszawa
NIP: 1182043552
„Dostawa wody, eksploatacja, obsługa i utrzymanie w gotowości stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej położonej na terenie gminy Michałowice” - zamówienie uzupełniające 121 774,00 Umowa zlecenie
OA.1839.2020 2020-11-26 2020-11-26 - 2020-11-30 TRONIX S.C., ul. Jana Brożka 26, 01-451 Warszawa
NIP: 5272306543
Wykonanie usługi wymiany uszkodzonej pompy ciepłej wody Grundfos w kotłowni w budynku Urzędu Gminy Michałowice celem przywrócenia pełnej sprawności systemu doprowadzania ciepłej wody do toalet i pomieszczeń socjalnych. 2 460,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1840.2020 2020-11-26 2020-11-25 - 2020-11-25 Sklep spożywczy u Darka Dariusz Kanclerski, ul. Parkowa 79, 05-806 Komorów Pęcice
NIP:
Zakup artykułów spożywczych dla potrzeb Sekretariatu Wójta na poczęstunek zaproszonych gości, podczas spotkań, narad i szkoleń. 563,80 Zamówienie / Zlecenie
OA.1841.2020 2020-11-26 2020-11-24 - 2020-11-27 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup trzech krzeseł biurowych obrotowych Officer w kolorze czarnym dla potrzeb pracowników Urzędu Gminy Michałowice 2 579,31 Zamówienie / Zlecenie
OA.1842.2020 2020-11-26 2020-11-25 - 2020-11-25 REWIKA Magdalena Matyja-Olejnikowska, ul. Gen. Tadeusza Bora - Komorowskiego 12 lok. 89, 03-982 Warszawa
NIP:
Zakup słoików wykorzystywanych podczas warsztatów Las w słoiku, prowadzonych dla mieszkańców osiedla Michałowice. 1 703,06 Zamówienie / Zlecenie
OA.1843.2020 2020-11-26 2020-11-26 - 2020-12-18 Projekcja Sp z o.o., ul. Zwycięska 20A, 53-033 Wrocław
NIP:
Dostarczenie kina plenerowego wraz z akcesoriami, celem organizacji pokazów filmowych oraz imprez integracyjnych dla mieszkańców sołect Michałowice, Opacz - Mała oraz osiedla Michałowice 26 590,40 Umowa zakupu
KS.1844.2020 2020-11-26 2020-11-26 - 2020-12-06 S&F Mateusz Stonio, ul. Bokserska 36/108 lok. 36, 02-682 Warszawa
NIP:
Przygotowanie i przeprowadzenie kącika fotograficznego podczas rodzinnych spacerów po parku w Regułach 06.12.2020 r. 3 800,00 Umowa o dzieło
OA.1845.2020 2020-11-26 2020-11-26 - 2020-11-30 FAT BIKE Justyna Biniszewska, ul. Korczaka 4A, 07-410 Ostrołęka
NIP:
Zakup zestawów gier 7 w 1 w ilości 20 szt. dla dzieci z sołectwa Suchy Las, z przeznaczeniem jako dodatek do paczek świątecznych, które pomimo panującej Pandemii zostaną przekazane mieszkańcom sołectwa celem podtrzymania kultury i tradycji świątecznej. 980,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1846.2020 2020-11-27 2020-11-27 - 2020-11-30 ZAKŁAD ELEKTROMECHANIKI DŹWIGOWEJ KRZYSZTOF BORGUL Naprawa niesprawnego mechanizmu ogranicznika prędkości zabezpieczającego niekontrolowany ruch kabiny w urządzeniu dźwigowym zainstalowanym w budynku Urzędu Gminy Michałowice, przy Al. Powstańców Warszawy 1 1 845,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1847.2020 2020-11-27 2020-11-24 - 2020-12-04 HURTOWNIA ZOOLOGICZNA ARA Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 83B, 02-230 Warszawa
NIP: 5223134912
dostawa pompy membranowej i kamieni do napowietrzania zbiornika wodnego w parku w Regułach 120,33 Zamówienie / Zlecenie
IT.1848.2020 2020-11-27 2020-11-27 - 2020-12-18 N.K. Serwis, ul. Żeromskiego 6, 05-820 Piastów
NIP: 5212124175
Dostawa - akcesoria komputerowe. (drukarka etykiet i skaner kodów kreskowych) 1 914,26 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1849.2020 2020-11-30 2020-11-27 - 2020-12-10 Krzysztof Grobelny zakup pompy głębinowej na zbiornik wodny w Nowej Wsi 3 020,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1850.2020 2020-11-30 2020-11-27 - 2020-12-10 Krzysztof Grobelny remont i konserwacja instalacji w budynku sanitarnym na strefdie rekreacji w Nowej Wsi i na boisku Orlik w Sokołowie 3 198,00 Zamówienie / Zlecenie
UA.1851.2020 2020-11-30 2020-11-27 - 2020-11-30 Wide Format Sp. z o.o., ul. Pałacowa 25, 05-816 Michałowice-Wieś
NIP:
druk 4 map na potrzeby wykonania analizy do decyzji o warunkach zabudowy 44,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.1852.2020 2020-11-30 2020-11-30 - 2020-12-18 MP TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Plac Niepodległości 9C, 18-400 Łomża
NIP: 7182136452
Rozbudowa systemu monitorigu o dodatkowe 10 punków dozoru w budynku urzędu gminy. 19 663,20 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1853.2020 2020-11-30 2020-11-26 - 2020-11-27 Firma Usługowo - Handlowa "AMBIT" Michalec Bogdan, ul. Lotnicza 7a, 05-816 Michałowice
NIP: 8110008047
wykonanie naklejek na tabliczki informacyjne- tu nie grabimy liści 123,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1854.2020 2020-11-30 2020-11-30 - 2020-12-18 "MARGOT" Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych Małgorzata Szymańska w spadku, ul. PASAŻ URSYNOWSKI 11, 02784 WARSZAWA
NIP: 5210128223
Przebudowa drogi na dz. nr 120 w Pęcicach Małych 123 093,00 Umowa o roboty budowlane
GK.1855.2020 2020-11-30 2020-11-30 - 2020-12-15 MKL-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Magazynowa 11A lok. 38, 02-652 Warszawa
NIP: 5213802418
Czyszczenie i konserwacja zbiorników retencyjnych na terenie gminy Michałowice 48 600,00 Umowa zlecenie
GK.1856.2020 2020-11-30 2020-11-30 - 2020-12-18 "MARGOT" Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych Małgorzata Szymańska w spadku, ul. PASAŻ URSYNOWSKI 11, 02784 WARSZAWA
NIP: 5210128223
Przebudowa ul. Turystycznej wraz z budową parkingu w rejonie cmentarza w Komorowie Wsi 362 147,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2021-06-23
do umowy nr GK.1856.2020
2021-06-23-2021-06-30 Przebudowa ul. Turystycznej wraz z budową parkingu w Komorowie Wsi Aneks nr 7 do Umowy 4 958,95 Aneks do umowy
OA.1857.2020 2020-11-30 2020-11-26 - 2020-11-26 TECHNICA GROUP SP. Z O.O. SP.K., ul. Miłosna, Ochaby Małe 2, 43-430 Skoczów
NIP:
Zakup jednorazowych kubeczków dla potrzeb mieszkańców Osiedla Michałowice, wykorzystywanych podczas organizacji imprez i zajęć aktywizujących mieszkańców Osiedla 447,32 Zamówienie / Zlecenie
GK.1858.2020 2020-11-30 2020-11-30 - 2021-06-30 KPK_PROJEKT Krzysztof Polakowski, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 3b lok. 113, 18-300 Zambrów
NIP: 7231564769
opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD "Budowa ul. Skowronków w Pęcicach Małych" 78 597,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2021-12-16
do umowy nr GK.1858.2020
2021-12-16-2022-02-28 Aneks nr 1 do Umowy (terminowy) 0,00 Aneks do umowy
OA.1859.2020 2020-11-30 2020-11-26 - 2020-11-26 GLP Grzegorz Łapaj, ul. Narciarska 2F lok. 23, 31-579 Kraków
NIP:
Zakup artykułów przemysłowych przeznaczonych do wykorzystania podczas warsztatów mydlarskich organizowanych dla mieszkańców Osiedla Michałowice 473,81 Zamówienie / Zlecenie
OA.1860.2020 2020-11-30 2020-11-26 - 2020-11-26 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup regałów oraz pojemników celem doposażenia świetlicy wiejskiej w Opaczy Kolonii 1 238,97 Zamówienie / Zlecenie
IR.1861.2020 2020-11-30 2020-11-30 - 2020-12-14 Krzysztof Kaltenberg Doradztwo techniczne w zakresie dokumentacji dotyczacej boiska/lodowiska przy ZSO w Komorowie 4 980,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1862.2020 2020-11-30 2020-11-30 - 2020-12-10 Proa Individual Arkadiusz Pruszczyński, ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa
NIP:
Zakup telewizora LG model 55NANO863NA.AEU, wykorzystywanego podczas organizacji wspólnych spotkań, imprez oraz różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Opacz – Kolonia 3 199,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1863.2020 2020-11-30 2020-11-27 - 2020-12-13 JOANNA MENTEL CIASTA I KSIĄŻKI, ul. Osiedle Kazimierzowskie 25 lok. 40, 31-843 Kraków
NIP: 6782946236
Wykonanie usługi przygotowania paczek świątecznych dla dzieci z sołectwa Opacz Mała 2 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1864.2020 2020-11-30 2020-12-19 - 2020-12-19 Kocham Podróże Urszula Popławska, ul. Kiciny 5, 07-230 Zabrodzie
NIP:
Zakup biletów upoważniających mieszkańców sołectwa Sokołów do wizyty w Gospodarstwie Edukacyjnym „Cuda i Wianki” 6 280,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1865.2020 2020-12-01 2020-11-30 - 2020-12-14 M&M GASTRO, ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice
NIP:
Zakupy przemysłowe celem doposażenia świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi 8 532,28 Zamówienie / Zlecenie
KA.1866.2020 2020-12-01 2020-11-30 - 2020-12-18 KANCELARIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ARTUR WAWRYŁO, ul. MODRZEWIOWA 30 A, 05-807 PODKOWA LEŚNA
NIP:
Zlecenie przeprowadzenia szkolenia zawodowego pt.: "Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych" 4 517,86 Zamówienie / Zlecenie
PR.1867.2020 2020-12-01 2020-12-01 - 2020-12-11 Podarowane.pl Biedrzycki Sp.J., ul. Kasztanowa 26, 32-040 Rzeszotary
NIP: 9442247162
wykonanie i dostarczenie koszulek bawełnianych dla wolontariuszy z gminy Michałowice w ramach patronatu „Szlachetna Paczka” 422,00 Zamówienie / Zlecenie
AB.1868.2020 2020-12-01 2020-11-30 - 2020-12-11 Tomasz Ratowski opracowanie grafivzne do wniosku do KOWR 1 450,00 Umowa o dzieło
AB.1869.2020 2020-12-01 2020-11-30 - 2020-12-11 Bień Architekci S.C, ul. Konstruktorska 10 b lok. 15, 02-673 Warszawa
NIP: 5213703521
opracowanie pomocnicze dot. inwestycji gminy w Regułach 4 920,00 Zamówienie / Zlecenie
AB.1870.2020 2020-12-01 2020-12-01 - 2022-02-28 PGE
NIP: 9462593855
przyłącze obiektu przedszkole w Regułach 19 059,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.1871.2020 2020-12-01 2020-11-30 - 2020-12-15 HOTELPARTNER24 MIL-SYSTEM SP. Z O.O. SP.K., ul. Jarzębinowa 84, 11-034 Stawiguda
NIP: 7393930603
Zakup 5 szt. stołów składanych + obrusy w kolorze szarym, celem doposażenia świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi, wykorzystywanych podczas imprez, spotkań mieszkańców i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną w sołectwie Nowa Wieś 1 648,20 Zamówienie / Zlecenie
OA.1872.2020 2020-12-01 2020-12-01 - 2020-12-15 B8 Barbara Adamczuk, ul. Artura Grottgera 18, 40-681 Katowice
NIP:
Zakup generatora ozonu 30 g/h z wyświetlaczem LCD i pilotem, stanowiącego doposażenie świetlicy wiejskiej w Komorowie 2 850,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1873.2020 2020-12-01 2020-12-01 - 2020-12-20 Bufet Gastronomiczny Dariusz Kołodziejczuk, ul. Narbutta 86, 02-524 Warszawa
NIP: 5341232688
Usługa wykonania wianków, stroików świątecznych i ozdób choinkowych, które zostaną przekazane mieszkańcom sołectwa Komorów celem podtrzymania kultury i tradycji Świąt Bożego Narodzenia 3 174,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1874.2020 2020-12-01 2020-11-30 - 2020-11-30 MERIDA Sp. z o.o., ul. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław
NIP: 8990024020
Zakup płynu do dezynfekcji rąk oraz artykułów higienicznych na potrzeby utrzymania czystości w budynku świetlicy wiejskiej w Komorowie przy ul. Kaliszany 18 593,46 Zamówienie / Zlecenie
OA.1875.2020 2020-12-01 2020-11-30 - 2020-11-30 MERIDA Sp. z o.o., ul. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław
NIP: 8990024020
Zakup wolnostojącego zestawu do dezynfekcji rąk z dozownikiem, celem doposażenia świetlicy wiejskiej w Komorowie przy ul. Kaliszany 18, wykorzystywanego do dezynfekcji rąk podczas spotkań i imprez kulturalnych organizowanych dla mieszkańców sołectwa Komorów 647,60 Zamówienie / Zlecenie
OC.1876.2020 2020-12-02 2020-12-02 - 2020-12-30 Oddział Wojewódzki ZOSP RP, ul. Chłodna 3, 00-891 Warszawa
NIP:
Pralka i suszarka na wyposażenie OSP w Nowej Wsi 8 598,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1877.2020 2020-12-02 2020-11-09 - 2020-12-17 Madaj Dariusz Wykonanie grafiki zabytkowego miejsca w gminie Michałowice w ramach proocji dzidzictwa kuturowego. 880,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1878.2020 2020-12-02 2020-11-02 - 2020-12-22 Maciej Witkowski Wykonanie cyfrowej obróbki i korekty fotografii. 1 650,00 Umowa o dzieło
PR.1879.2020 2020-12-02 2020-11-02 - 2020-12-22 MKA GROUP MILENA SKOCZYLAS, ul. Bohaterów Warszawy 4, 05-800 Pruszków
NIP:
Publikacje prasowe 5 842,50 Umowa zlecenie
PR.1880.2020 2020-12-02 2020-11-23 - 2020-12-23 DB PRINT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Chrzanowska 32, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5272458425
Skład i druk biuletynu nr 4 9 594,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1881.2020 2020-12-02 2020-12-01 - 2020-12-28 Studio Buffo Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa
NIP: 5260301623
Zakup voucherów, na podstawie których mieszkańcy sołectwa Pęcice będą mogli wybrać bilet wstępu na wybrany spektakl w Teatrze Studio Buffo 3 720,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1882.2020 2020-12-02 2020-11-19 - 2020-12-30 Małgorzata Hanna Kaczyńska Druk ulotek - nowy plac zabaw w Regułach 442,80 Zamówienie / Zlecenie
PR.1883.2020 2020-12-02 2020-12-01 - 2020-12-23 INVESTMENT TRADING CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Starogardzka 13, 83-250 Skarszewy
NIP: 5830000724
Wykonanie metalowego serca na nakrętki 2 183,25 Zamówienie / Zlecenie
PR.1884.2020 2020-12-02 2020-12-01 - 2020-12-08 Print Pol, ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP:
Druk kartek świątecznych, dwa rodzaje. 2 075,63 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1885.2020 2020-12-02 2020-11-26 - 2020-12-11 MULTIPLANTA - Katarzyna Łazucka-Cegłowska, ul. Warecka 110, 05-604 Jasieniec
NIP: 5341374721
wykonanie uzupełnienia nasadzeń przy UG Michałowice 5 400,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.1886.2020 2020-12-02 2020-12-02 - 2020-12-21 Piotr Rogowski Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość działek po podziale dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej na terenie Gminy. 14 375,00 Umowa o dzieło
OA.1887.2020 2020-12-02 2020-11-01 - 2020-11-30 TRONIX S.C., ul. Jana Brożka 26, 01-451 Warszawa
NIP: 5272306543
Osuszenie pomieszczeń budynku przy ul. Raszyńskiej 34 z uwagi na duże zawilgocenie pokoi oraz piwnicy, co powoduje załączanie się systemów alarmowych i degradację materiałów i sprzętów zgromadzonych w budynku. 7 303,13 Zamówienie / Zlecenie
OA.1888.2020 2020-12-02 2020-12-01 - 2020-12-19 JOANNA MENTEL CIASTA I KSIĄŻKI, ul. Osiedle Kazimierzowskie 25 lok. 40, 31-843 Kraków
NIP: 6782946236
Wykonanie usługi przygotowania paczek świątecznych dla dzieci z Osiedla Michałowice 3 705,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1889.2020 2020-12-02 2020-11-30 - 2020-11-30 Cukiernia Słodkie Coś Dorota Wilewska, ul. Włodarzewska 53/2, 02-384 Warszawa
NIP:
Zakup wyrobów cukierniczych, przeznaczonych jako dodatek do paczek świątecznych. W ramach imprezy Mikołajkowej, która nie może się odbyć z uwagi na panujące obostrzenia związane z pandemią Covid-19, paczki zostaną przekazane dzieciom i seniorom mieszkańcom sołectwa Komorów, celem podtrzymania kultury i tradycji Świąt Bożego Narodzenia 3 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1890.2020 2020-12-02 2020-12-01 - 2020-12-01 Drew-Mistrz Łukasz Burdzy, ul. Szlachecka, Przyszów 24, 37-433 Boajnów
NIP:
Zakup 50 szt. karmników dla ptaków i 50 szt. budek lęgowych do samodzielnego składania, z przeznaczeniem do wykorzystania podczas warsztatów organizowanych dla mieszkańców Osiedla Michałowice 2 394,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1891.2020 2020-12-02 2020-12-01 - 2020-12-02 ŁUKSZA SP.J. J.W.Ł. Łuksza, M. Gajewska, ul. Targowa 51, 05-816 Opacz Mała
NIP:
Zakup wyrobów cukierniczych, przeznaczonych jako dodatek do paczek świątecznych dla dzieci i seniorów - Opacz Mała 4 187,40 Zamówienie / Zlecenie
OA.1892.2020 2020-12-03 2020-12-02 - 2020-12-19 Koło Gospodyń Wiejskich w Regułach, ul. Wiejska 13, 05-816 Reguły
NIP:
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu paczek świątecznych dla dzieci, mieszkańców Reguł 1 500,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.1893.2020 2020-12-03 2020-12-07 - 2020-12-10 "FIRMA RUTKOWSKI" TADEUSZ RUTKOWSKI, ul. Edmunda Krzywdy-Rzewuskiego 50, 05-800 Pruszków
NIP: 5341001316
Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie 278 825,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2020-12-07
do umowy nr IR.1893.2020
2020-12-07-2020-12-28 Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie 278 825,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2020-12-28
do umowy nr IR.1893.2020
2020-12-07-2021-03-31 Aneks nr 2 zmieniający termin realizacji inwestycji z 28 grudnia 2020 r. na 31 marca 2021 - Budowa placu zabaw przy ZSO w Komorowie 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 3
z dnia 2021-03-31
do umowy nr IR.1893.2020
2020-12-07-2021-04-12 Aneks nr 3 - zmieniający termin realziacji inwestycji z 31 marca 2021 na 12 kwietnia 2021 - Budowa placu zabaw przy ZSO w Komorowie 0,00 Aneks do umowy
SP.1894.2020 2020-12-03 2020-12-03 - 2020-12-10 X-KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Mariusza Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa
NIP: 9492107026
Zakup upominku dla mieszkanki gminy Michałowice, stypendystki sportowej za uzyskane Mistrzostwo Polski 399,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.1895.2020 2020-12-03 2020-12-04 - 2020-12-24 Projektsan.pl Ewa Wojniak, ul. Babiego Lata 21, 05-830 Nadarzyn
NIP: 7171702422
Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej nad remontem budynku komunalnego przy ul. Kasztanowej 8C w Komorowie w ramach zadania budżetowego pn.:"Wykonanie instalacji gazowej do budynków komunalnych przy Kasztanowej 8C i 10B w Komorowie 2 000,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-12-29
do umowy nr IR.1895.2020
2020-11-04-2020-12-31 Porozumienie w sprawie rozwiązania zlecenia nr IR.1895/2020 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego ul.Kasztanowa 8c Komorów. Zmniejszenie kwoty zlecenia o 2000 zł brutto -2 000,00 Aneks do umowy
OA.1896.2020 2020-12-03 2020-12-02 - 2020-12-22 JOANNA MENTEL CIASTA I KSIĄŻKI, ul. Osiedle Kazimierzowskie 25 lok. 40, 31-843 Kraków
NIP: 6782946236
Wykonanie usługi przygotowania 110 szt. jednakowych paczek świątecznych, dla mieszkańców sołectwa Sokołów 9 700,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1897.2020 2020-12-03 2020-12-02 - 2020-12-18 Visunext Poland Sp. z o.o. Sp.k., ul. Plac Matejki 19/15, 65-056 Zielona Góra
NIP:
Zakup kompaktowego rzutnika multimedialnego Acer P1555, celem doposażenia świetlicy wiejskiej w Sokołowie przy ul. Wspólnoty Wiejskiej 13 2 850,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1898.2020 2020-12-04 2020-11-23 - 2020-12-14 Dariusz Korpetta Przeprowadzenie konsultacji i opracowanie opinii dotyczącej bieżących problemów planowania i zagospodarowania przestrzennego w Gminie Michałowice. 1 780,00 Umowa zlecenie
GK.1899.2020 2020-12-04 2020-12-02 - 2020-12-14 Zakład Usług Wielobranżowych Katarzyna Bartczak, ul. Grodziska 21, 05-830 Nadarzyn
NIP: 5220013898
remont i wymiana progów spowalniających na terenie gminy 47 839,80 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1900.2020 2020-12-04 2020-12-07 - 2020-12-18 Urządzanie i utrzymanie zieleńców chirurgia drzew, ul. Ludna 7B, 05-822 Milanówek
NIP: 5290003161
Zabiegi pielęgnacyjne i chirurgiczne stosowane przy roślinności wysokiej i niskiej oraz wycinka drzew i krzewów - zamówienie uzupełniające 179 388,00 Umowa zlecenie
IT.1901.2020 2020-12-04 2020-12-04 - 2020-12-18 INTER-MEDIA Sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 48, 05-800 Pruszków
NIP: 5342280100
Modernizacja sieci teleinformatycznej budynku, instalacja nowego okablowania. 4 797,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.1902.2020 2020-12-04 2020-12-14 - 2020-12-21 SOFT360 Bartosz Michalski, ul. Święty Marcin 29 lok. 8, 61-806 Poznań
NIP:
Urząd Gminy Michałowice zamawia zgodnie z załączoną ofertą dostawę wieczystych licencji na oprogramowanie: Windows Server, Microsoft SQL Server. 25 584,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.1903.2020 2020-12-04 2020-12-04 - 2020-12-22 WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
NIP: 5830018931
Zakkup rocznego abonamentu pakietu Lex Administracja. 18 387,30 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1904.2020 2020-12-07 2020-12-04 - 2020-12-06 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
zakup kabli i przdłużaczy gumowych 377,38 Zamówienie / Zlecenie
OA.1905.2020 2020-12-07 2020-11-30 - 2020-11-30 Firma Handlowa KOL-POL Wojciech Kolebuk, ul. Stasiówka 167a, 39-200 Dębica
NIP:
Zakup czekolady w pastylkach z przeznaczeniem do wykorzystania podczas warsztatów robienia czekolady organizowanych dla mieszkańców Osiedla Michałowice 859,37 Zamówienie / Zlecenie
OA.1906.2020 2020-12-07 2020-12-02 - 2020-12-02 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup girland ogrodowych przeznaczonych do zawieszenia na zewnątrz świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi oraz pistoletu do klejenia na gorąco wykorzystywanego podczas organizacji różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych w sołectwie Nowa Wieś 334,99 Zamówienie / Zlecenie
OA.1907.2020 2020-12-07 2020-12-01 - 2020-12-01 DRUKAN-ZIELARZ S.C., ul. Al. Wojska Polskiego 52A lok. 3, 05-804 Pruszków
NIP: 5340019024
Zakup art. biurowych z przeznaczeniem na doposażenie świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi przy u. Głównej 52B 141,20 Zamówienie / Zlecenie
OA.1908.2020 2020-12-07 2020-12-02 - 2020-12-02 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup regałów i przedłużaczy celem doposażenia świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi oraz girland ogrodowych przeznaczonych do zawieszenia na zewnątrz świetlicy 883,99 Zamówienie / Zlecenie
OA.1909.2020 2020-12-07 2020-12-02 - 2020-12-02 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup baterii przeznaczonych do dozowników płynu dezynfekcyjnego ustawionych na parterze budynku Urzędu Gminy Michałowice 152,91 Zamówienie / Zlecenie
KS.1910.2020 2020-12-07 2020-12-07 - 2020-12-10 Florakropka Maria Warszawska, ul. Bolesława Prusa 12 lok. 105, 05-800 Pruszków
NIP:
wykonanie 4 stroików świątecznych 1 100,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1911.2020 2020-12-07 2020-12-03 - 2020-12-03 Mini Delikatesy Rycek, Monika Ryczywolska, ul. Pęcice Komorowska 7, 05-806 Komorów
NIP: 5342078290
Zakup artykułów spożywczych, przeznaczonych jako dodatek do paczek świątecznych. W ramach imprezy Mikołajkowej, która nie może się odbyć z uwagi na panujące obostrzenia związane z pandemią Covid-19, paczki zostaną przekazane dzieciom z sołectwa Pęcice Małe, celem podtrzymania kultury i tradycji Świąt Bożego Narodzenia 1 799,03 Zamówienie / Zlecenie
OA.1912.2020 2020-12-07 2020-12-04 - 2020-12-04 ŁUKSZA SP.J. J.W.Ł. Łuksza, M. Gajewska, ul. Targowa 51, 05-816 Opacz Mała
NIP: 5342179111
Zakup art. spożywczych, przeznaczonych jako dodatek do paczek świątecznych dla dzieci i seniorów - Opacz Mała 3 951,89 Zamówienie / Zlecenie
OA.1913.2020 2020-12-08 2020-12-07 - 2020-12-08 F.H.Daffi - Skrzypczak Tomasz, ul. Przemysłowa 12, 62-070 Zakrzewo
NIP:
Zakup maskotek Kubuś Puchatek w czapce Mikołaja, z przeznaczeniem jako dodatek do paczek świątecznych, które pomimo panującej Pandemii zostaną przekazane mieszkańcom sołectwa celem podtrzymania kultury i tradycji świątecznej. 1 010,99 Zamówienie / Zlecenie
OA.1914.2020 2020-12-08 2020-10-30 - 2020-10-30 ON TOP Group S.C., ul. Ireny 78, 05-800 Pruszków
NIP: 5342622084
Zakup mini przyłbic dla potrzeb pracowników Urzędu Gminy Michałowice, celem zapobiegania rozprzestrzenianiu się pandemii Covid-19 1 107,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1915.2020 2020-12-08 2020-12-02 - 2020-12-02 M&M Małgorzata Dymek, ul. Komorowska 7, 05-806 Pęcice Małe
NIP: 5342072519
Zakup artykułów spożywczych z przeznaczeniem na przygotowanie paczek świątecznych dla mieszkańców sołectwa Sokołów, celem podtrzymania tradycji Świąt Bożego Narodzenia w ramach działań kulturalnych. 4 449,35 Zamówienie / Zlecenie
KA.1916.2020 2020-12-08 2020-12-07 - 2020-12-14 EURO-NET SP. Z O.O., ul. MUSZKIETERÓW 15, 02-273 WARSZAWA
NIP:
Zakup zestawów INGENIO dla byłych pracowników UG Michałowice 3 799,81 Umowa zakupu
OA.1917.2020 2020-12-09 2020-12-04 - 2020-12-04 NEFERE Marta Krzyżanowska-Kurzac, ul. Dębowa 7, 42-233 Wierzchowisko
NIP: 9491757549
Zakup artykułów przemysłowych (gier, zabawek i klocków), które zostaną dołączone do świątecznych paczek dla mieszkańców osiedla Michałowice, celem podtrzymania tradycji Świąt Bożego Narodzenia. 1 707,90 Zamówienie / Zlecenie
OA.1918.2020 2020-12-09 2020-12-03 - 2020-12-03 Alibaba Import Pawan Makesh Kumar Ahuja, ul. AL. Krakowska 35, 05-090 Janki
NIP:
Zakup artykułów przemysłowych, które zostaną dołączone do mikołajkowych paczek dla mieszkańców sołectwa Opacz Mała celem podtrzymania tradycji i kultury wśród mieszkańców sołectwa. 1 599,76 Zamówienie / Zlecenie
OA.1919.2020 2020-12-09 2020-12-01 - 2020-12-03 FHU IMP-EXP MP TENT, ul. Strzelecka 19, 59-814 Pobiedna
NIP: 6131501266
Zakup 2 szt. namiotów o wymiarach 3x6 m w kolorze białym z zielonymi maskownicami, zestawu do podnoszenia ściany oraz pasem 17m w kolorze szarym z przeznaczeniem na organizację imprez plenerowych oraz kulturalnych dla mieszkańców osiedla Michałowice. 5 326,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1920.2020 2020-12-09 2020-12-09 - 2020-12-21 Kancelaria Radcy Prawnego dr Rafał Cieślak, ul. Sobieszyńska 35, 00-764 Warszawa
NIP:
Świadczenie usług doradczych na rzecz realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego polegajacych na przeprowadzeniu testowania rynku jako elementu w procesie opracowania kompleksowych analiz przedrealizacyjnych inwestycji. 24 600,00 Umowa zlecenie
OA.1921.2020 2020-12-09 2020-12-09 - 2020-12-18 Home & Garden, ul. Ceramiczna 15, 64-920 Piła
NIP:
Zakup 50 szt. krzeseł, 7 szt. stołów, 3 szt. zestawów piknikowych, 2 szt. namiotów o wymiarach 4,5 x 3 m, 2 szt. namiotów 6 x 3 m oraz 16 szt. łączników do namiotów z przeznaczeniem na organizowanie imprez kulturalnych i integrujących mieszkańców osiedla Granica. 11 756,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1922.2020 2020-12-09 2020-12-07 - 2020-12-18 Athletic Sp. z o.o., ul. Katowicka 8A, 46-201 Kluczbork
NIP: 6181952309
Zakup podestu tanecznego HEXA wraz z klamrami łączącymi oraz kostką samopoziomującą, który będzie wykorzystywany podczas organizacji imprez kulturalnych i plenerowych dla mieszkańców osiedla Granica. 9 906,67 Zamówienie / Zlecenie
OA.1923.2020 2020-12-09 2020-12-07 - 2020-12-18 Athletic Sp. z o.o., ul. Katowicka 8A, 46-201 Kluczbork
NIP: 6181952309
Zakup schodów przegubowych na scenę oraz kurtyn o wymiarach 60x105 cm prostych wraz z wózkiem transportowym, celem poprawienia walorów estetycznych i akustycznych podczas organizowania imprez kulturalnych, spektakli i teatrzyków w świetlicy osiedlowej dla mieszkańców osiedla Granica. 4 052,11 Zamówienie / Zlecenie
OA.1924.2020 2020-12-09 2020-12-07 - 2020-12-18 PPU "OTO" Tomasz Ostrowski, ul. Arkadowa 3, 02-787 Warszawa
NIP: 5210443137
Zakup zastawki scenicznej z profilu aluminiowego wraz z tkaniną molton czarna matowa z atestem ppoż o wysokości 2m i szerokości 1 m w ilości 4 szt. celem poprawienia walorów wizualnych podczas organizowanych spektakli w świetlicy osiedlowej w Granicy dla mieszkańców osiedla. 6 863,40 Zamówienie / Zlecenie
OA.1925.2020 2020-12-09 2020-12-07 - 2020-12-18 R-Gol Sp. z o.o. , ul. Górka 3d, 14-100 Ostróda
NIP: 7412132944
Zakup sprzętu sportowego w postaci pachołków oraz znaczników, które będą wykorzystywane podczas organizowanych imprez sportowych dla mieszkańców osiedla Komorów. 1 993,56 Zamówienie / Zlecenie
IT.1926.2020 2020-12-09 2020-12-09 - 2020-12-09 ITPUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Szyb Walenty 26 A, 41-700 Ruda Śląska
NIP:
Zakup sprzętu komputerowego. 3 979,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1927.2020 2020-12-09 2020-12-07 - 2020-12-08 Czajkowski Barand Sp z o.o., ul. Św. Marcina 29 lok. 8, 61-806 Poznań
NIP:
zakup artykułów piśmienniczych, które zostaną dołączone do paczek świątecznych przekazanym mieszkańcom osiedla Michałowice. 2 510,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.1928.2020 2020-12-09 2020-12-14 - 2020-12-17 ITPUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Szyb Walenty 26 A, 41-700 Ruda Śląska
NIP: 6412477789
Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy Michałowice wraz z wdrożeniem sprzętu serwerowego ZP.271.2.63.2020 - Część 1 99 738,20 Zamówienie / Zlecenie
KS.1929.2020 2020-12-09 2020-12-09 - 2020-12-16 Roman Jankowski ROMI, ul. Kościelna 42, 05-252 Dąbrówka
NIP:
Zakup 2 szt. siatek i 2 szt. obciążników do bramki na wyposażenie Orlika 2012 w Sokołowie. 1 127,84 Zamówienie / Zlecenie
OA.1930.2020 2020-12-10 2020-12-10 - 2020-12-18 M&M GASTRO, ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice
NIP: 9542387023
Zakup 6 szt. czajników elektrycznych bezprzewodowych o pojemności 1,8L (model 209981 Hendi), 4 szt. termosów stalowych konferencyjnych z pompką o pojemności 5L (model 383500 Stalgast), 2 szt. warników do napojów o podwójnych ściankach 10L o pojemności 10L (model 211168 Hendi) oraz 1 szt. podgrzewacza do czekolady o pojemności 10L (model 10011026 Royal Catering) dla potrzeb Urzędu Gminy Michałowice, które będą wykorzystywane podczas organizacji imprez kulturalnych, spektakli oraz koncertów, jak również oficjalnych spotkań i narad na terenie Urzędu Gminy Michałowice. 2 883,24 Zamówienie / Zlecenie
OA.1931.2020 2020-12-10 2020-12-10 - 2020-12-19 JOANNA MENTEL CIASTA I KSIĄŻKI, ul. Osiedle Kazimierzowskie 25 lok. 40, 31-843 Kraków
NIP: 6782946236
Wykonanie usługi przygotowania 85 szt. jednakowych paczek świątecznych, dla dzieci z sołectwa Opacz-Kolonia, w ramach działania mającego na celu podtrzymanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia, która z uwagi na panujące obostrzenia związane z pandemią Covid-19 musi przyjąć formę jedynie dostarczenia paczek mieszkańcom sołectwa. 4 500,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.1932.2020 2020-12-10 2020-12-14 - 2020-12-17 SYSTEM DATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Sienkiewicza 42, 39-300 Mielec
NIP:
Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy Michałowice wraz z wdrożeniem sprzętu serwerowego ZP.271.2.63.2020 - Część 3 32 661,40 Zamówienie / Zlecenie
IT.1933.2020 2020-12-10 2020-12-14 - 2021-01-29 APEX.IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Janka Muzykanta 60, 02-188 Warszawa
NIP:
Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy Michałowice wraz z wdrożeniem sprzętu serwerowego ZP.271.2.63.2020 - Część 2 305 040,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1934.2020 2020-12-10 2020-12-07 - 2020-12-18 DIWAD Sp z o.o., ul. Inflancka 11 lok. 71, 00-189 Warszawa
NIP:
Zakup 2 szt. stołów turystycznych składanych o wymiarach 180x74x74 wraz z 10 szt. ławek turystycznych składanych oraz 2 kompletami turystycznymi (stolik + 4 krzesła) z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych i integracyjnych na świeżym powietrzu dla mieszkańców sołectwa 2 521,93 Zamówienie / Zlecenie
GK.1935.2020 2020-12-10 2020-12-10 - 2020-12-22 ARTPOMP Aneta Gudaszewska, ul. Grójecka 4, 96-320 Mszczonów / Badowo-Mściska
NIP: 8381604347
Wykonanie odwiertu rozpoznawczego dz. 403/1 18 425,40 Umowa zlecenie
KS.1936.2020 2020-12-10 2020-12-10 - 2020-12-11 Usługi Pogrzebowe Sławomir Fabijański, ul. Narodowa 10, 05-800 Pruszków
NIP: 5341836624
wykonanie wiązanki z szarfą biało-czerwoną z napisem „Wójt i mieszkańcy Gminy Michałowice” z dostawą, 11 grudnia 2020 r. 250,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1937.2020 2020-12-10 2020-12-10 - 2020-12-10 Brodowski owoce Wiesław Broniarz, ul. Ul. Kazimierza Wielkiego 4 lok. 21, 96-200 Rawa Mazowiecka
NIP:
Gmina zleca dostarczenie owoców suszonych pakowanych w torby z logo gminy na potrzeby promocji gminy, 1 586,70 Zamówienie / Zlecenie
IR.1938.2020 2020-12-10 2020-12-10 - 2020-12-15 RAD-BUD BudownictwoTomasz Rosłoniec, ul. Wrzosowa 2a, 05-830 Nadarzyn
NIP: 5321786018
Budowa wewnętrznej instalacji gazowej, instalacji ciepłej wody użytkowej i instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy Al. Kasztanowej 10B w Komorowie. 42 939,80 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-12-17
do umowy nr IR.1938.2020
2020-12-17-2020-12-17 Aneks nr 1 w zakresie terminu: przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie: od zawarcia umowy do dnia 31.12.2020 r. 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2020-12-31
do umowy nr IR.1938.2020
2020-12-10-2021-01-22 Aneks nr 2 zmieniający termin realizacji inwestycji z 31 grudnia 2020 r. na 22 stycznia 2021 -Al.Kasztanowa 10B 0,00 Aneks do umowy
GK.1939.2020 2020-12-10 2020-12-10 - 2020-12-15 Usługi Asenizacyjne Leon Szeląg, ul. Słowikowskiego 62a, 05-090 Raszyn
NIP: 5222345423
Awaryjne usuwanie zalewisk wodnych na drogach gminnych 14 968,80 Umowa zlecenie
GK.1940.2020 2020-12-10 2020-12-10 - 2020-12-23 Usługi Asenizacyjne Leon Szeląg, ul. Słowikowskiego 62a, 05-090 Raszyn
NIP: 5222345423
Modernizacja zasilania w 6 szafach sterujących w pompowniach ścieków. 6 150,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1941.2020 2020-12-10 2020-12-10 - 2020-12-11 Florakropka Maria Warszawska, ul. Bolesława Prusa 12 lok. 105, 05-800 Pruszków
NIP: 5222347416
wykoanie jednego stroika świątecznego 250,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1942.2020 2020-12-10 2020-12-07 - 2020-12-13 Aneta Kołodziejczuk Przygotowanie 220 szt. pierników świątecznych i ozdób świątecznych z masy piernikowej, które zostaną przekazane dzieciom i seniorom mieszkańcom sołectwa Komorów, celem podtrzymania kultury i tradycji Świąt Bożego Narodzenia 2 700,00 Umowa o dzieło
OA.1943.2020 2020-12-10 2020-12-10 - 2020-12-18 FHU IMP-EXP MP TENT, ul. Strzelecka 19, 59-814 Pobiedna
NIP: 6131501266
Zakup 4 szt. namiotów o wymiarach 3x6 m w kolorze zielonymi wraz z napisem „Sołectwo Sokołów” w kolorze żółtym, który będzie wykorzystywany podczas organizowania imprez plenerowych i integrujących 3 315,99 Zamówienie / Zlecenie
OA.1944.2020 2020-12-10 2020-12-04 - 2020-12-08 PROGRESSIVE Agata Szurlej, ul. ul. Sosnowiecka 5, 52-008 Wrocław
NIP: 8991421869
Zakup herbat - 150 szt. 2 177,08 Umowa zlecenie
IR.1945.2020 2020-12-10 2020-12-10 - 2020-12-29 Witold Wielgosz Usługi Geodezyjne, ul. Wiejska 9, 05-816 Reguły
NIP: 5341190085
Wykonanie mapy do celów projektowych (4 egz. W wersji papierowej i na nośniku elektronicznym) dla cmentarza położonego na działce nr ew. 637 w Pęcicach, w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu zabytkowego cmentarza z okresu I Wojny Światowej w Pęcicach” 1 107,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1946.2020 2020-12-10 2020-12-10 - 2020-12-21 DELTA CERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Powstańców Listopadowych 29C lok. 7, 35-606 Rzeszów
NIP: 8133701898
wykoanie kontroli pomontażowej placu zabaw w Pęcicach Małych 492,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1947.2020 2020-12-10 2020-12-10 - 2020-12-15 POLAMP, ul. Przemysłowa 1, 11-500 Gizycka
NIP: 8451659142
dostawa lampek LED 3 379,36 Zamówienie / Zlecenie
KS.1948.2020 2020-12-10 2020-12-10 - 2020-12-10 ITALIAN GRILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Jesionowa 1E lok. 4, 05-816 Michałowice
NIP: 5342519989
wykonanie usługi gastronomicznej dla komisji konkursowej konkursu na koncepcję przedszkola w Michałowicach, 10.12.2020 r. 444,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1949.2020 2020-12-10 2020-12-03 - 2020-12-20 M-SYSTEM Marcin Szuster, ul. Osiedle Prymasa Tysiąclecia 61, 64-111 Lipno
NIP:
„Wykonanie monitoringu na SUW Komorów oraz dostawa i montaż sterownika PLC SUW Pęcice wraz z systemem monitoringu SCADA” 139 341,00 Umowa zlecenie
GK.1950.2020 2020-12-10 2020-12-11 - 2021-06-15 Fal-Bruk Sp. z o.o. Sp. K., ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa
NIP: 5210527420
"Budowa ścieżki rowerowej w Al. Topolowej w Michałowicach wraz z oświetleniem" umowa płatna z budżetu: 2020r - 195.800,10 2021r- 1.000,00 196 800,00 Umowa o roboty budowlane
GK.1951.2020 2020-12-11 2020-12-09 - 2020-12-28 KPK_PROJEKT Krzysztof Polakowski, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 3b lok. 113, 18-300 Zambrów
NIP: 7231564769
Wykonanie podziału działek nr ewid. 23 w Michałowicach Wsi oraz nr ewid. 215 w Michałowicach Osiedlu w ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa ul. Parkowej w Opaczy Małej i Michałowicach-Wsi”. 4 674,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1952.2020 2020-12-11 2020-12-11 - 2020-12-18 ABB24, ul. Sadowa 22E, 32-050 Skawina
NIP:
Zakup mobilnego stojaka aluminiowego TV – wózek do telewizora 32-70” 50kg CART-6, który służył będzie do zamocowania zakupionego telewizora, umożliwiając organizację imprez kulturalnych, pokazów oraz warsztatów dla mieszkańców sołectwa Opacz-Kolonia 712,99 Zamówienie / Zlecenie
KS.1953.2020 2020-12-11 2020-12-09 - 2020-12-11 DARIUSZ KANCLERSKI, ul. Parkowa 79, 05-806 Pęcice
NIP: 5342112816
zakup artykułów spożywczych na finał Szlachetnej Paczki 12-13 grudnia, objęty patronatem Wójta Gminy Michałowice. 2 150,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1954.2020 2020-12-11 2020-12-11 - 2020-12-18 Magdalena Charmuszko Przygotowanie rękodzieła w postaci ozdób świątecznych w ilości 145 szt. dla mieszkańców Sołectwa Pęcice (seniorzy oraz dzieci), które stanowić będą dodatki do paczek świątecznych. Paczki zostaną przekazane w ramach podtrzymania tradycji i kultury Świąt Bożego Narodzenia, które z uwagi na pandemię musza przybrać postać jedynie przygotowania i dostarczenia paczek 2 700,00 Umowa zlecenie
IR.1955.2020 2020-12-11 2020-12-11 - 2020-12-15 Projektsan.pl Ewa Wojniak, ul. Babiego Lata 21, 05-830 Nadarzyn
NIP: 7171702422
Pełnienie Nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej nad budową wewnętrznej instalacji gazowej, instalacji ciepłej wody użytkowej i instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy Al. Kasztanowej 10B w Komorowie. 1 100,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2020-12-29
do umowy nr IR.1955.2020
2020-12-11-2020-12-31 Porozumienie w sprawie rozwiązania zlecenia nr IR.1955/2020 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego ul.Kasztanowa 10b Komorów. Zmniejszenie kwoty zlecenia o 1100 zł brutto -1 100,00 Aneks do umowy
OA.1956.2020 2020-12-11 2020-12-11 - 2020-12-18 Aleksandra Gazda Przygotowanie rękodzieła w postaci dekoracyjnych opakowań w ilości 145 szt. dla mieszkańców Sołectwa Pęcice (seniorzy oraz dzieci), które stanowić będą opakowanie paczek świątecznych. Paczki zostaną przekazane w ramach podtrzymania tradycji i kultury Świąt Bożego Narodzenia, które z uwagi na pandemię musza przybrać postać jedynie przygotowania i dostarczenia paczek 2 000,00 Umowa zlecenie
OA.1957.2020 2020-12-11 2020-12-11 - 2020-12-18 DARIUSZ KANCLERSKI, ul. Parkowa 79, 05-806 Pęcice
NIP: 5342112816
Przygotowanie spożywczych paczek świątecznych w ilości 145 szt. składających się ze świeżych produktów spożywczych, pochodzących z bieżącej produkcji (w tym: soki, owoce, słodycze), z długim terminem ważności, które zostaną przeznaczone dla mieszkańców sołectwa Pęcice (seniorzy oraz dzieci), w ramach podtrzymania kultury i tradycji Świąt Bożego Narodzenia, która z uwagi na pandemię musi przybrać postać jedynie przygotowania i dostarczenia paczek. 5 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1958.2020 2020-12-11 2020-12-19 - 2020-12-24 DARIUSZ KANCLERSKI, ul. Parkowa 79, 05-806 Pęcice
NIP: 5342112816
Dostarczenie 145 szt. paczek świątecznych do wskazanych mieszkańców sołectwa Pęcice, które zostaną przekazane w ramach podtrzymania kultury i tradycji Świąt Bożego Narodzenia z uwagi na panujące ograniczenia związane z sytuacja pandemii Covid-19 800,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1959.2020 2020-12-11 2020-12-11 - 2021-04-30 Biuro Inzynierskie Gasmont79, ul. Kopernika 8, 05-820 Piastów
NIP: 5340203495
kompleksowa usługa inżynierska w zakresie projektowym i wykonawczym dotycząca przebudowy przyłącza i instalacji gazowej dla budynku na dz. nr ewid. 200/3 w Opaczy Małej 13 407,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1960.2020 2020-12-11 2020-12-11 - 2020-12-18 Biuro Inzynierskie Gasmont79, ul. Kopernika 8, 05-820 Piastów
NIP: 5340203495
wykoanie kompleksowej usługi inzynierskiej w zakresie wykonawczym dotyczącą przeprowadzenia regulacji szafek gazowych związanych z remontem drogi gminnyj ul. Ciszy Leśnej w Granicy 6 150,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1961.2020 2020-12-11 2020-12-11 - 2020-12-20 KATARZYNA BARTCZAK ZAKŁAD USŁUG WIELOBRANŻOWYCH KATARZYNA BARTCZAK montaż małej architektury - ławki, stojaki rowerowe, stoły do gry w szachy, leżaki obrotowe 13 530,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1962.2020 2020-12-11 2020-12-11 - 2020-12-14 MULTIDEKOR sp. z o.o. sp. k., ul. Noakowskiego 4, 05-820 Piastów
NIP: 1180185696
dostawa dekoracji świątecznych 14 725,80 Zamówienie / Zlecenie
OA.1963.2020 2020-12-11 2020-12-08 - 2020-12-08 NEFERE Marta Krzyżanowska-Kurzac, ul. Dębowa 7, 42-233 Wierzchowisko
NIP: 9491757549
Zakup artykułów przemysłowych (gier, zabawek i klocków), które zostaną dołączone do świątecznych paczek dla mieszkańców osiedla Michałowice, celem podtrzymania tradycji Świąt Bożego Narodzenia. 241,40 Zamówienie / Zlecenie
OA.1964.2020 2020-12-11 2020-12-08 - 2020-12-08 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup przedłużaczy i termowentylatorów dla potrzeb konserwatora Urzędu Gminy Michałowice wykorzystywanych podczas przeprowadzania drobnych prac naprawczych i konserwacyjnych na terenie budynku. 798,92 Zamówienie / Zlecenie
IR.1965.2020 2020-12-14 2020-12-02 - 2023-05-12 PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
NIP: 9462593855
Przylączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacji odbiorczej Gminy Michałowice zakwalifikowanej do V grupy przyłączeniowej, o mocy przyłączeniowej 23,00kW - dot. świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych przy ul. Brzozowej, dz. nr 34. 1 991,05 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1966.2020 2020-12-14 2020-12-11 - 2020-12-15 MULTIDEKOR sp. z o.o. sp. k., ul. Noakowskiego 4, 05-820 Piastów
NIP: 1180185696
dostawa lampek LED typu sople 2 218,43 Zamówienie / Zlecenie
GR.1967.2020 2020-12-14 2020-12-11 - 2020-12-21 Andrzej ANKOR- Korniluk wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomosci stanowiącej dz. ewid. nr 633/4 i 635/4 połozonej w regułach 738,00 Umowa zlecenie
KS.1968.2020 2020-12-14 2020-12-10 - 2020-12-10 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
zakup artykułów świątecznych 319,94 Zamówienie / Zlecenie
OA.1969.2020 2020-12-14 2020-12-04 - 2020-12-04 Firma Kubuś Jerzy Seweryniak, ul. Urocza 23, 08-825 Kozery
NIP:
Zakup artykułów przemysłowych (zabawek i klocków), które zostaną dołączone do świątecznych paczek dla mieszkańców sołectwa Reguły, celem podtrzymania tradycji Świąt Bożego Narodzenia 2 580,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1970.2020 2020-12-14 2020-12-01 - 2020-12-16 PZM WIMET Zbigniew Wiśniewski Sp. J,, ul. Krucza 2, 05-420 Józefów
NIP: 5320000286
wymiana i uzupełnienie znaków drogowych 19 997,30 Zamówienie / Zlecenie
IR.1971.2020 2020-12-14 2020-12-04 - 2020-12-15 RAD-BUD BudownictwoTomasz Rosłoniec, ul. Wrzosowa 2a, 05-830 Nadarzyn
NIP: 5321786018
Budowa wolnostojącego budynku rekreacji indywidualnej w formie pawilonu kontenerowego zlokalizowanego na działkach nr ew. 355/4 i 355/5 w Nowej Wsi 199 623,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2020-12-15
do umowy nr IR.1971.2020
2020-12-04-2020-12-31 Aneks nr 1 zmieniający termin realizacji z 15 grudnia na 31 grudnia 2020 - pawilon kontenrtowy w Nowej Wsi 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2020-12-31
do umowy nr IR.1971.2020
2020-12-04-2021-01-15 Aneks nr 2 zmieniający termin realizacji z 31 grudnia 2020 na 15 stycznia 2021 - kontener w Nowej Wsi 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 3
z dnia 2021-03-15
do umowy nr IR.1971.2020
2021-03-16-2021-04-23 Aneks nr4 wydłużający termin z 15 marca na 23 kwietnia 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 4
z dnia 2021-04-23
do umowy nr IR.1971.2020
2021-05-01-2021-05-25 Aneks nr 5 zmieniający termin realizacji z 23 kwietnia na 25 maja 2021r - kontener w Nowej Wsi 0,00 Aneks do umowy
OA.1972.2020 2020-12-14 2020-12-04 - 2020-12-04 Ottimo Natalia Jasińska, ul. Urbanowicka 8, 43-109 Tychy
NIP:
Zakup artykułów przemysłowych (świece), które zostaną dołączone do świątecznych paczek dla mieszkańców Osiedla Michałowice, celem podtrzymania tradycji Świąt Bożego Narodzenia 473,80 Zamówienie / Zlecenie
KS.1973.2020 2020-12-14 2020-12-15 - 2020-12-15 Florakropka Maria Warszawska, ul. Bolesława Prusa 12 lok. 105, 05-800 Pruszków
NIP: 5222347416
wykonanie jednego stroika świątecznego 200,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1974.2020 2020-12-15 2020-12-14 - 2020-12-16 Joanna Kowalewska, ul. Centralna 2, 05-816 Opacz-Kolonia
NIP:
Zakup zawieszek na choinkę. 1 359,15 Umowa o dzieło
OA.1975.2020 2020-12-15 2020-12-14 - 2020-12-23 PHU DIWAD, ul. Jesionowa 38, 05-816 Michałowice
NIP:
Przygotowanie i dostawę paczek świątecznych do potrzebujących i samotnych mieszkańców sołectwa Michałowice w ramach podtrzymania kultury i tradycji Świąt Bożego Narodzenia, które z uwagi na panującą obecnie sytuację pandemiczną muszą przyjąć formę jedynie dostarczenia paczek. 250,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1976.2020 2020-12-15 2020-12-14 - 2020-12-21 PHU DIWAD, ul. Jesionowa 38, 05-816 Michałowice
NIP: 7952085941
Zakup artykułów higienicznych oraz czystości, które zostaną dołączone do paczek świątecznych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców sołectwa Michałowice w ramach podtrzymania kultury i tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Z uwagi na obecną sytuację pandemii tradycja ta zostanie podtrzymana poprzez dostarczenie świątecznych paczek. 2 339,87 Zamówienie / Zlecenie
OA.1977.2020 2020-12-15 2020-12-14 - 2020-12-21 PHU DIWAD, ul. Jesionowa 38, 05-816 Michałowice
NIP: 7952085941
Zakup artykułów spożywczych, które zostaną dołączone do paczek świątecznych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców sołectwa Michałowice w ramach podtrzymania kultury i tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Z uwagi na obecną sytuację pandemii tradycja ta zostanie podtrzymana poprzez dostarczenie świątecznych paczek. 1 237,97 Zamówienie / Zlecenie
IT.1978.2020 2020-12-15 2020-12-15 - 2020-12-15 BADUR PIOTR BADUROWICZ, ul. Pawłowice 27, 96-515 Teresin
NIP: 5272336886
Usługa tworzenia napisów do materiałów video 1 291,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.1979.2020 2020-12-15 2020-12-15 - 2020-12-23 Prestige Sport Serwis Miron Mieczkowski, ul. Skudry 10, 05-840 Brwinów
NIP:
Zakup asortymentu sportowego wykorzystywanego podczas prowadzonych w świetlicy osiedlowej zajęć sportowych dla mieszkańców osiedla Granica, w tym: stół do ping-ponga, siatka o wyższej jakości, koc do jogi – 10 szt., rakietki do ping-ponga w ilości 28 szt., piłeczki – 200 szt. 4 197,20 Zamówienie / Zlecenie
SP.1980.2020 2020-12-16 2020-12-16 - 2020-12-21 LOGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. al. Wojska Polskiego 60E, 05-800 Pruszków
NIP: 5342584248
Wykonanie i sprzedaż puzzli dla dzieci, uczestników zajęć zimowych w 2021r. 295,10 Zamówienie / Zlecenie
KS.1981.2020 2020-12-16 2020-12-09 - 2020-12-15 Dorota Czeczelewska Firma Handlowa Panda, ul. Sidorska 117B, 21-500 Biała Podlaska
NIP: 5342422646
zakup 120 sztuk pulsoksymetrów dla kół emerytów działających na terenie Gminy Michałowice 8 400,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1982.2020 2020-12-16 2020-12-08 - 2020-12-18 Skład Magiczny Teodor Skoczyński, ul. Obrońców Pokoju 46, 05-800 Pruszków
NIP:
Usługa wydruku 1000 egzemplarzy broszury „Vademecum Osiedla Komorów”, zawierającej zasady dobrosąsiedzkiego współżycia mieszkańców Osiedla Komorów 1 845,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1983.2020 2020-12-16 2020-12-16 - 2020-12-16 Flint Sp. z o.o., ul. Powązkowska 59E, 01-728 Warszawa
NIP: 1180004128
Zakup ekspresu Saeco Lirika OTC wraz z odkamieniaczem dla potrzeb Urzędu Gminy Michałowice, który będzie wykorzystywany podczas organizacji imprez kulturalnych, spektakli oraz koncertów, jak również oficjalnych spotkań i narad na terenie Urzędu Gminy Michałowice. 2 020,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1984.2020 2020-12-16 2020-12-15 - 2020-12-28 NAPARTY Usługi Wodno-Kanalizacyjne Janusz Naparty, ul. Piaskowa 2, 05-870 Błonie
NIP: 5291288237
Wymiana zasuw i hydrantów- zamówienie uzupełniajace 112 591,00 Umowa o roboty budowlane
IR.1985.2020 2020-12-16 2020-12-16 - 2020-12-28 SART Sp. z o.o., ul. Czerwonych Maków 11, 05-800 Pruszków
NIP: 5342504232
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach zadania budżetowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu zabytkowego cmentarza z okresu I Wojny Światowej w Pęcicach”, 24 600,00 Umowa o dzieło
Aneks nr 1
z dnia 2021-05-31
do umowy nr IR.1985.2020
2021-05-31-2021-08-20 Aneks nr 2 z dnia 31.05.2021 r. do Umowy nr UG/IR/1985/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. dot. opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu zabytkowego cmentarza z okresu I Wojny Światowej w Pęcicach" w zakresie: 1. zmiany terminu umowy do dnia 20.08.2021 r. 2. zmiany wartości Umowy + 2 460,00 zł w sumie = 27 060,00 zł / brutto 2 460,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2021-08-20
do umowy nr IR.1985.2020
2021-08-20-2021-11-20 ANEKS NR 3 z dnia 20.08.2021 r. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 20.11.2021 r. Bez zmian finansowych. 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 3
z dnia 2021-11-19
do umowy nr IR.1985.2020
2020-12-16-2021-12-06 ANEKS NR 4 z dnia 19.11.2021 r. Zmiana terminu wykonywwania przedmiotu umowy do dnia 06.12.2021 r. Bez zmian finansowych 0,00 Aneks do umowy
IR.1986.2020 2020-12-16 2020-12-16 - 2020-12-28 PRACOWNIA AKUSTYCZNA Kozłowski Sp. j., ul. OPOLSKA 140, 52-014 WROCŁAW
NIP:
Wykonanie pomiarów akustycznych wraz z projektem akustycznym w Szkole Podstawowej w Michałowicach w ramach zadania budżetowego pn.: „Szkoła w Michałowicach - modernizacja obiektów szkolnych” 15 006,00 Umowa o dzieło
Aneks nr 1
z dnia 2020-12-28
do umowy nr IR.1986.2020
2020-12-16-2021-01-31 Aneks nr 1 zmieniający termin realizacji przedmiotuy umowy z 22 grudnia 2020 r. na 31 stycznia 2021 - Wykonanie pomiarów akustycznych wraz z projektem - Szkoła Podstawowa w Michałowichach 0,00 Aneks do umowy
OA.1987.2020 2020-12-16 2020-12-07 - 2020-12-11 Grzegorz Jakuta Dostarczenia ulotek informacyjnych dotyczących przebudowy zalewu w Komorowie do skrzynek pocztowych wszystkich mieszkańców Komorowa, Pęcic, Pęcic Małych oraz okolic Zalewu. 1 800,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1988.2020 2020-12-16 2020-12-11 - 2020-12-11 Firma Handlowa Niemirka Danuta Niemira, ul. Słowackiego 17B, 05-200 Wołomin
NIP:
Zakup artykułów spożywczych, które zostaną dołączone do świątecznych paczek dla mieszkańców Osiedla Michałowice, w ramach podtrzymania kultury i tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Z uwagi na obecną sytuację pandemii tradycja ta zostanie podtrzymana poprzez dostarczenie mieszkańcom świątecznych paczek 7 659,91 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1989.2020 2020-12-16 2020-12-16 - 2020-12-28 USSURI OCHRONA PRZYRODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Myśliwska 14, 05-840 Brwinów
NIP: 5342490228
dostawa budek lęgowych 900,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1990.2020 2020-12-16 2020-12-11 - 2020-12-11 Firma Handlowa Niemirka Danuta Niemira, ul. Słowackiego 17B, 05-200 Wołomin
NIP: 1250607525
Zakup artykułów spożywczych, które zostaną dołączone do świątecznych paczek dla mieszkańców Osiedla Michałowice, w ramach podtrzymania kultury i tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Z uwagi na obecną sytuację pandemii tradycja ta zostanie podtrzymana poprzez dostarczenie mieszkańcom świątecznych paczek 3 999,95 Zamówienie / Zlecenie
OA.1991.2020 2020-12-16 2020-12-16 - 2020-12-23 ON TOP Group S.C., ul. Ireny 78, 05-800 Pruszków
NIP: 5342622084
Zakup preparatu do powierzchni (koncentrat AV-20), ściereczek do dezynfekcji oraz maseczek z przeznaczeniem na dokonywanie dezynfekcji powierzchni wspólnych na terenie Gminy Michałowice (poręcze, ławki, przystanki, strefy rekreacji), celem zapobiegania rozprzestrzenianiu się pandemii Covid-19 5 116,80 Zamówienie / Zlecenie
GK.1992.2020 2020-12-16 2020-12-14 - 2020-12-28 Zakład Usług Wielobranżowych Jolanta Generalczyk, ul. wiejska 13, 05-805 Otrębusy
NIP:
zimowe utrzymanie dróg 135 000,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.1993.2020 2020-12-16 2020-12-16 - 2020-12-16 Komputronik, ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań
NIP: 9720902729
Zakup akceoriów komputerowych (słuchawki, myszki okablowanie) 3 401,70 Zamówienie / Zlecenie
GK.1994.2020 2020-12-16 2020-12-15 - 2021-06-30 KPK_PROJEKT Krzysztof Polakowski, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 3b lok. 113, 18-300 Zambrów
NIP: 7231564769
Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowy ścieżki rowerowej w ul. Szkolnej na odcinku od ul. Kolejowej do Al. Topolowej w Michałowicach Osiedlu” 51 114,00 Umowa o dzieło
GK.1995.2020 2020-12-16 2020-12-08 - 2020-12-21 Panattoni Development Europe Sp. z o.o., ul. Plac Europejski 1
NIP:
Usunięcie kolizjii linii kablowej ul. Sąsiedzkiej w Sokołowie 110 700,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1996.2020 2020-12-16 2020-12-16 - 2020-12-23 MP TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Plac Niepodległości 9C, 18-400 Łomża
NIP: 7182136452
Zakup 30 szt. breloków zbliżeniowych Satel BR-STD-3 wykorzystywanych w Urzędzie Gminy Michałowice w systemie kontroli dostępu z uwagi na konieczność rozszerzenia systemu. 387,45 Zamówienie / Zlecenie
OA.1997.2020 2020-12-16 2020-12-11 - 2020-12-11 Firma Handlowa Niemirka Danuta Niemira, ul. Słowackiego 17B, 05-200 Wołomin
NIP: 1250607525
Zakup artykułów przemysłowych (reklamówki świąteczne), przeznaczonych do zapakowania paczek świątecznych dla mieszkańców Osiedla Michałowice 120,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1998.2020 2020-12-16 2020-12-16 - 2020-12-28 TRONIX S.C., ul. Jana Olbrachta 58A lok. 173, 01-111 Warszawa
NIP: 5272306543
Wykonanie usługi wymiany uszkodzonego silnika centrali N7W7 (centrala wentylacyjna) zainstalowanej na dachu budynku Urzędu Gminy Michałowice, celem przywrócenia pełnej sprawności działania centrali. 6 519,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1999.2020 2020-12-16 2020-12-09 - 2020-12-09 DRUKAN-ZIELARZ S.C., ul. Al. Wojska Polskiego 52A lok. 3, 05-804 Pruszków
NIP: 5340019024
Zakup art. biurowych które zostaną wykorzystane podczas zajęć i warsztatów organizowanych dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 20,70 Zamówienie / Zlecenie
OA.2000.2020 2020-12-16 2020-12-16 - 2020-12-23 M99 Sp. z o. Sp. k, ul. Fortuny 12A lok. 1, 01-339 Warszawa
NIP: 5223053881
Zakup asortymentu, który będzie wykorzystywany podczas organizacji imprez kulturalnych i integracyjnych przeznaczonych dla mieszkańców osiedla Granica, w tym: podwójna wytwornica baniek B2500 BeamZ wraz z płynem do wytwornicy Bubble5L , 2 szt. mikrofonu dynamicznego Vonyx DM57A, 2 szt. statywu mikrofonowego Vonyx 160 cm, statyw oświetleniowy Most Ibiza SLB001, Mikser 16 kanałowy Power Dynamic PDM-S1604, Efekt świetlny MAX Dj10 – Jelly Moon z czerwonym i zielonym laserem, przedłużacz listwa z przełącznikiem LC6060 6x ON/OFF Ibiza, Kolumna aktywna VSA15BT 1000W BT/MP3, Kabel XLR(M) 8 m, Kabel mikrofonowy XLR/XLR AC-XMXF/5 5m. 3 783,09 Zamówienie / Zlecenie
OA.2001.2020 2020-12-16 2020-12-16 - 2020-12-23 AJ Produkty Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 8, 76-200 Słupsk
NIP:
Zakup zamykanej szafy MODULUS XL z drzwiami przesuwnymi o wymiarach 2000x1200 mm w kolorze dąb, celem wyposażenia świetlicy osiedlowej w Granicy 1 875,64 Zamówienie / Zlecenie
OA.2002.2020 2020-12-16 2020-12-15 - 2020-12-21 Spec Kable Monika Modelska, ul. Katowicka 33 lok. 110, 61-131 Poznań
NIP:
Zakup przedłużaczy z przeznaczeniem do wykorzystania podczas spotkań oraz imprez plenerowych organizowanych dla mieszkańców Osiedla Michałowice 624,40 Zamówienie / Zlecenie
OA.2003.2020 2020-12-16 2020-12-16 - 2020-12-23 Solcom IT Solarz Dariusz, ul. Dobra 21, 05-804 Pruszków
NIP:
Zakup mobilnego głośnika JBL Boombox o mocy 60 W, czas pracy na akumulatorze 24h sterowany smartfonem z zasilaniem akumulatorowym oraz sieciowym, celem wykorzystywania podczas organizowania imprez kulturalnych i integracyjnych dla mieszkańców osiedla Granica. 1 459,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.2004.2020 2020-12-16 2020-12-16 - 2020-12-21 Koło Gospodyń Wiejskich „Dziewczyny z Komorowa” rejestr nr: 1421040005, ul. Leśna 12, 05-806 Komorów
NIP:
Usługa przygotowania 22 stroików świątecznych, które zostaną przekazane mieszkańcom Osiedla Komorów celem podtrzymania kultury i tradycji Świąt Bożego Narodzenia 660,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.2005.2020 2020-12-16 2020-12-09 - 2020-12-14 PHU DIWAD, ul. Jesionowa 38, 05-816 Michałowice
NIP: 7952085941
Zakup 50 kg mandarynek, które zostaną dołączone do paczek świątecznych dostarczanych do mieszkańców osiedla Michałowice w ramach podtrzymania kultury i tradycji Świąt Bożego Narodzenia, które w obecnej sytuacji pandemii Covid-19 muszą przyjąć formę jedynie dostarczania paczek świątecznych 499,81 Zamówienie / Zlecenie
OA.2006.2020 2020-12-16 2020-12-02 - 2020-12-15 Katarzyna Skoczyńska Przygotowanie „Vademecum Osiedla Komorów” zawierającego zasady dobrosąsiedzkiego współżycia mieszkańców Osiedla Komorowa 6 700,00 Umowa o dzieło
OA.2007.2020 2020-12-16 2020-12-15 - 2020-12-15 PRACOWNIA CUKIERNICZA ŁYSZCZ MARIAN, ul. Jesionowa 17, 05-816 Michałowice
NIP: 5340023327
Zakup ciasta (keks oraz piernik) w ilości 35 szt. z przeznaczeniem do dołożenia do paczek świątecznych przygotowywanych dla mieszkańców osiedla Michałowice, które zostaną dostarczone w ramach podtrzymania tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Z uwagi na panującą sytuację pandemii Covid-19 tradycja ta musi przyjąć jedynie formę dostarczenia paczek świątecznych. 980,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.2008.2020 2020-12-17 2020-12-21 - 2020-12-21 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.2009.2020 2020-12-17 2020-12-17 - 2020-12-28 NAPARTY Usługi Wodno-Kanalizacyjne Janusz Naparty, ul. Piaskowa 2, 05-870 Błonie
NIP: 5291288237
Budowa wpustów ulicznych na terenie gminy Michałowice 102 693,00 Umowa o roboty budowlane
PR.2010.2020 2020-12-17 2020-12-17 - 2020-12-22 Antare Sp z o.o., ul. Białobrzeska 15, 02-370 Warszawa
NIP: 7010904008
Wykonanie 15 tablic pcv, format 60x90, 5 mm grubości potrzebnych do wystawy plenerowej grafik. 750,30 Zamówienie / Zlecenie
PR.2011.2020 2020-12-17 2020-12-17 - 2020-12-22 Wide Format Sp. z o.o., ul. Pałacowa 25, 05-816 Michałowice-Wieś
NIP:
Gmina Michałowice zleca druk plakatów w formacie A2 z życzeniami świątecznymi. 416,97 Zamówienie / Zlecenie
OA.2012.2020 2020-12-17 2020-12-17 - 2020-12-23 Solcom IT Solarz Dariusz, ul. Dobra 21, 05-804 Pruszków
NIP: 5342177371
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Brother DCP-J105 WIFI PL + Oryginalne tusze XL, dodatkowych tuszy, laptopa Asus F543BA 15,6” 8GB/256 GB SSD szary z Windowsem 10 wraz z oprogramowaniem Microsoft Office 2019 Home and Business celem doposażenia świetlicy osiedlowej w Granicy. 5 559,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.2013.2020 2020-12-17 2020-12-17 - 2020-12-23 THMBIP Sabina Szczodry, ul. Spacerowa 2, 05-816 Michałowice
NIP:
Zakup płyty OSB o wymiarach 120x260x12mm w ilości 13 szt. z przeznaczeniem na budowę lęgowisk dla Jerzyków przez mieszkańców sołectwa Michałowice, które następnie zostaną rozwieszone na terenie sołectwa celem zwalczania komarów. 780,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.2014.2020 2020-12-17 2020-12-18 - 2020-12-28 Leon Szeląg Płukanie, czyszczenie , udraznianie oraz monitoring sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Michałowice- zamówienie uzupełniajace 45 641,30 Umowa zlecenie
OA.2015.2020 2020-12-18 2020-12-17 - 2020-12-28 Magdalena Jarolin Zredagowanie istniejących tekstów na stronie internetowej ZOK www.komorow.pl oraz przekształcenie ich w formę bardziej dostępną i czytelną dla osób odwiedzających stronę 1 300,00 Umowa o dzieło
IT.2016.2020 2020-12-18 2020-12-18 - 2020-12-23 'MARKEN SYSTEMY ANTYWIRUSOWE' Marek Markowski, ul. Hieronima Derdowskiego 7, 81-369 Gdynia
NIP: 9131305785
Zakup pakietu 100 licencji antywirusowych. 5 870,79 Zamówienie / Zlecenie
IT.2017.2020 2020-12-18 2020-12-14 - 2021-12-14 "PRESSCOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław
NIP: 8971688084
Prenumerata magazynu "IT w Administracji" 396,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.2018.2020 2020-12-18 2020-12-28 - 2020-12-28 SPDESIGN Produkty Eventowe Sebastian Pruchniak, ul. Kościuszki 22, 78-400 Szczecinek
NIP:
Zakup ekranu projekcyjnego kino plenerowe 6,0 x 3,5 m ekran pneumatyczny w kolorze czarnym z nadrukiem w kolorze zielonym na dole siatki ekranowej o treści „Zarząd Osiedla Komorów – Gmina Michałowice” wraz z logo zarządu i gminy. Ekran będzie wykorzystywany podczas imprez kulturalnych organizowanych dla mieszkańców Osiedla Komorów 4 077,45 Zamówienie / Zlecenie
GK.2019.2020 2020-12-18 2020-12-01 - 2020-12-16 ' SZTUKA OGRODÓW ' JANUCIK JANUSZ, ul. Pszczółczyn 22, 18-204 Kobylin Borzymy
NIP: 7220000595
Wykonanie prac dodatkowych w związku z przesunięciem ogrodzenia pod poszerzenie pasów drogowych. Usunięcie karpiny, wywiezienie gałęzi, dowiezienie ziemi 17 093,50 Zamówienie / Zlecenie
IT.2020.2020 2020-12-18 2020-12-18 - 2020-12-18 CORSOFT, Andrzej Korzeniewski, ul. Trzykotki 6, 04-727 Warszawa
NIP: 9521760511
Roczny abonament oprogramowanie Adobe CC + office 365 17 672,60 Zamówienie / Zlecenie
IT.2021.2020 2020-12-18 2020-12-18 - 2020-12-18 Małgorzata Hanna Kaczyńska Okablowanie oraz przejściówki audio 433,10 Zamówienie / Zlecenie
GR.2022.2020 2020-12-18 2020-12-17 - 2020-12-23 Tomasz Łyszcz opis taksacyjny lasu dz. 803 Komorów 2 052,00 Umowa zlecenie
OA.2023.2020 2020-12-18 2020-12-16 - 2020-12-16 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup drobnych akcesoriów montażowych i naprawczych dla potrzeb konserwatora celem dokonywania prac konserwacyjnych i remontowych w budynku Urzędu Gminy Michałowice. 1 130,15 Zamówienie / Zlecenie
OA.2024.2020 2020-12-18 2020-12-11 - 2020-12-11 PHU DIWAD, ul. Jesionowa 38, 05-816 Michałowice
NIP: 7952085941
Zakup 40 kg mandarynek, 20 kg pomarańczy oraz 30 szt. suszonych fig, które zostaną dołączone do paczek świątecznych dostarczanych do mieszkańców sołectwa Opacz Mała w ramach podtrzymania kultury i tradycji Świąt Bożego Narodzenia, które w obecnej sytuacji pandemii Covid-19 muszą przyjąć formę jedynie dostarczania paczek świątecznych 549,67 Zamówienie / Zlecenie
OA.2025.2020 2020-12-18 2020-12-11 - 2020-12-11 DARIUSZ KANCLERSKI, ul. Parkowa 79, 05-806 Pęcice
NIP: 5342112816
Zakup artykułów spożywczych celem przygotowania paczek świątecznych dla mieszkańców sołectwa Pęcice, które zostaną przekazane w ramach podtrzymania kultury i tradycji Świąt Bożego Narodzenia z uwagi na panujące ograniczenia związane z sytuacja pandemii Covid-19 1 511,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.2026.2020 2020-12-18 2020-12-18 - 2020-12-28 Kraftmann Cezary Czerny, ul. Kabrioletu 4, 03-117 Warszawa
NIP:
Zakup kompaktowego projektora laserowego model Optoma ZH506e Full HD 1080p, stanowiącego wyposażenie świetlicy, wykorzystywanego podczas spotkań i imprez kulturalnych organizowanych dla mieszkańców Osiedla Komorów 9 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.2027.2020 2020-12-21 2020-12-11 - 2020-12-11 Sklep spożywczy u Darka Dariusz Kanclerski, ul. Parkowa 79, 05-806 Komorów Pęcice
NIP: 5342112816
Zakup artykułów spożywczych celem przygotowania paczek świątecznych dla mieszkańców sołectwa Pęcice, które zostaną przekazane w ramach podtrzymania kultury i tradycji Świąt Bożego Narodzenia z uwagi na panujące ograniczenia związane z sytuacja pandemii Covid-19 1 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.2028.2020 2020-12-21 2020-12-21 - 2020-12-22 MULTIDEKOR sp. z o.o. sp. k., ul. Noakowskiego 4, 05-820 Piastów
NIP: 1180185696
dostawa dekoracji świątecznych 3 936,00 Zamówienie / Zlecenie
OC.2029.2020 2020-12-21 2020-12-21 - 2020-12-31 Ochotnicza Straż Pozarna w Nowej Wsi, ul. Główna 2, 05-806 Komorów
NIP:
Pomoc finansowa na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego 100 000,00 Umowy dotacyjne
OA.2030.2020 2020-12-21 2020-12-21 - 2020-12-28 Marcin Pakuła- PB-Matic Zakup kopert C65 do pakowania mechanicznego z nadrukiem pieczątki – Umowa z Pocztą Polską oraz nadrukiem ZPO i Polecony w ilości łącznej 35.000,00 szt. (25.000 szt. ZPO, 5.000 szt. bez ZPO) z przeznaczeniem dla pracowników Referatu Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Gminy Michałowice. 3 505,50 Zamówienie / Zlecenie
OC.2031.2020 2020-12-21 2020-12-18 - 2020-12-31 Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi, ul. Główna 2, 05-806 Komorów
NIP: 5342221238
dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Nowej Wsi 25 000,00 Umowy dotacyjne
GK.2032.2020 2020-12-21 2020-12-22 - 2020-12-28 STANGL TECHNIK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Gdyńska 25, 58-100 Świdnica
NIP:
Budowa instalacji sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych i rowerzystów przez drogę powiatową nr 3114W w Alei Powstańców Warszawy w Pęcicach 179 897,00 Umowa o roboty budowlane
IR.2033.2020 2020-12-21 2020-12-22 - 2021-02-02 SORTED So. z o. o., ul. Wschodnia 27 B, 05-500 Chyliczki
NIP: 1231308566
"Budowa wiat rowerowych przy zespole szkolno – przedszkolnym w Nowej Wsi" - umowa płatna z budżetu 2021r. 475 606,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2021-01-29
do umowy nr IR.2033.2020
2020-12-22-2021-03-10 Aneks zmieniający termin realizacji umowy "Budowa wiat rowerowych przy zespole szkolno - przedszkolnym w Nowej Wsi" do dnia 10.03.2021 r. 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2021-03-10
do umowy nr IR.2033.2020
2021-03-10-2021-04-15 Aneks nr 2 do umowy UG/IR/2033/2020 z dnia 22 grudnia 2020 - budowa wiat rowerowych przy szkole w Nowej Wsi 14 297,00 Aneks do umowy
GK.2034.2020 2020-12-21 2020-12-22 - 2021-04-30 RADGOWSKI JAROSŁAW JR-SANBUD, ul. Olsztyńska 3, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291747863
Budowa odwodnienia skrzyzowania ulic Berylowej i Turkusowej w Komorowie 230 000,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2021-04-30
do umowy nr GK.2034.2020
2021-04-30-2021-04-30 Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie: do 28.05.2021 0,00 Aneks do umowy
OA.2035.2020 2020-12-21 2021-01-02 - 2023-12-21 Poczta Polska, ul. Rodzin Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
NIP: 5250007313
„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Michałowice„ Umowa płatna z budzetu: 2021r - 240.425,53 2022r - 240.425.53 2023r - 240.425.,53 721 277,00 Umowa zlecenie
GK.2036.2020 2020-12-21 2020-12-22 - 2021-08-31 GÓR - BUD Grzegorz Górski, 07-120 Górki-Grubaki
NIP:
"Przebudowa ul. Ryszarda w Komorowie" Umowa płatna z budżetu: 2020r - 1.227.413,20 2021r - 1.000 1 228 410,00 Umowa o roboty budowlane
OA.2037.2020 2020-12-21 2020-12-18 - 2020-12-18 Firma Handlowa Niemirka Danuta Niemira, ul. Słowackiego 17B, 05-200 Wołomin
NIP: 1250607525
Zakup artykułów przemysłowych (reklamówki świąteczne), przeznaczonych do zapakowania paczek świątecznych dla mieszkańców Osiedla Michałowice 69,77 Zamówienie / Zlecenie
OA.2038.2020 2020-12-21 2020-12-21 - 2020-12-21 Sklep Spożywczy Lis Rafał, ul. M. Dąbrowskiej 26, 05-806 Komorów
NIP: 5342014350
Zakup artykułów spożywczych, z przeznaczeniem na organizację spotkań mieszkańców i innych wydarzeń kulturalnych związanych z działalnością kulturalną w Osiedlu Komorów 400,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.2039.2020 2020-12-22 2020-12-14 - 2020-12-14 VENCO Ewa Michalska, ul. Podleśna 52, 01-673 Warszawa
NIP:
Zakup gier planszowych, które zostaną dołączone do świątecznych paczek dla mieszkańców Osiedla Michałowice, celem podtrzymania tradycji Świąt Bożego Narodzenia 2 567,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.2040.2020 2020-12-22 2020-12-15 - 2020-12-15 TENDOM K.Sobczyk-Osuchowska, M.Olesińska, ul. Krzywa 1, 05-805 Otrębusy
NIP: 5342521495
Zakup artykułów przemysłowych (świece), które zostaną dołączone do świątecznych paczek dla mieszkańców sołectwa Sokołów, celem podtrzymania tradycji Świąt Bożego Narodzenia 2 625,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.2041.2020 2020-12-22 2020-12-17 - 2020-12-17 FIRMA POŻ-SERWIS Firma Poż-Serwis Krzysztof Śrutwa Zakup szafki na instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, która zgodnie z wymaganiami ppoż zostanie zainstalowana w świetlicy w Opacz – Kolonii. 123,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.2042.2020 2020-12-22 2020-12-09 - 2020-12-09 Enter F.U.H. Cezary Żaromski, ul. Nowopijarska 9E, 21-400 Łuków
NIP:
Zakup sprzętu sportowego, który zostanie wykorzystany podczas wydarzeń sportowych organizowanych dla mieszkańców Osiedla Michałowice 2 037,64 Zamówienie / Zlecenie
IT.2043.2020 2020-12-22 2020-12-22 - 2020-12-22 BADUR PIOTR BADUROWICZ, ul. Pawłowice 27, 96-515 Teresin
NIP: 5272336886
Usługa tworzenia napisów do materiałów video 1 199,25 Zamówienie / Zlecenie
OA.2044.2020 2020-12-22 2020-12-18 - 2020-12-23 INVENTINI SP. Z O.O., ul. tOWAROWA 14, 44-338 Jastrzębie-Zdrój
NIP:
Zakup namiotu o wymiarach 3x6 m, na stelażu aluminiowym, zgodnie z ofertą, który będzie wykorzystywany podczas organizacji wydarzeń sportowych dla mieszkańców Osiedla Komorów 3 899,10 Zamówienie / Zlecenie
GK.2045.2020 2020-12-22 2020-12-21 - 2020-12-23 Usługi Asenizacyjne Leon Szeląg, ul. Słowikowskiego 62a, 05-090 Raszyn
NIP: 5222345423
Wymiana uszkodzonych zaworów zwrotnych na przepompowni ścieków przy ul. Głownej w nowej Wsi. 3 075,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.2046.2020 2020-12-22 2020-12-21 - 2020-12-27 Usługi Asenizacyjne Leon Szeląg, ul. Słowikowskiego 62a, 05-090 Raszyn
NIP: 5222345423
Odcinanie przyłaczy kanalziacyjnych w studniach rewizyjnych poprzez montaż korków pneumatycznych w ilości do 25 szt. w ramch zadania budżetowego "Wykonanie usługi polegjącej na odcięciu przyłaczy kanalizacyjnych." 11 992,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.2047.2020 2020-12-22 2020-12-22 - 2020-12-22 ZAZU GRUPA Przemysław Patejko, ul. Pańska 7 lok. 15, 00-124 Warszawa
NIP:
Zakup asortymentu sportowego, który zostanie wykorzystany podczas organizacji biegów na orientację dla mieszkańców Osiedla Michałowice 1 825,00 Zamówienie / Zlecenie
UA.2048.2020 2020-12-22 2020-12-22 - 2020-12-22 Wide Format Sp. z o.o., ul. Pałacowa 25, 05-816 Michałowice-Wieś
NIP:
druk map 31,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.2049.2020 2020-12-22 2020-12-21 - 2020-12-28 Kraftmann Cezary Czerny, ul. Kabrioletu 4, 03-117 Warszawa
NIP: 5222738648
Zakup sprzętu nagłośnieniowego (Amplituner Onkyo HT-S3800, Głośniki Tannoy Di5 DC Outdoor 3 szt., statyw z modułem 3 szt., okablowanie oraz pokrowce 3 szt.), który będzie wykorzystywany podczas organizacji wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców Osiedla Komorów 6 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.2050.2020 2020-12-22 2020-12-14 - 2020-12-22 Civis Polonus, ul. ul. Bellotiego 5 lok. 47, 01-022 Warszawa
NIP: 5252103104
Przeprowdzenie szkolenia dla członków Mlodzieżowej Rady Gminy 1 600,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.2051.2020 2020-12-22 2020-12-14 - 2020-12-28 Awih, ul. Ryżowa 96a, 05-816 Opacz-Kolonia
NIP:
Wykonanie toreb reklamowych z logo Gminy 1 403,43 Zamówienie / Zlecenie
PR.2052.2020 2020-12-22 2020-12-14 - 2020-12-28 lava group, ul. Romera 4b, 02-784 Warszawa
NIP:
Dostawa zestawów promocyjnych z logo gminy 5 678,49 Zamówienie / Zlecenie
OA.2053.2020 2020-12-22 2020-12-21 - 2020-12-28 Mariusz Zalwowski KAMIENIARSTWO, ul. 2 sierpnia 15, 05-800 Pruszków
NIP: 5342113661
Zakup gier planszowych, które zostaną wykorzystane podczas spotkań i wydarzeń kulturalnych organizowanych dla mieszkańców Osiedla Komorów 1 630,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.2054.2020 2020-12-22 2020-12-17 - 2020-12-29 Prograf SG, ul. Białobrzeska 15, 02-270 Warszawa
NIP:
wykonanie i montaż 4 tablic zewnetrznych 5 904,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.2055.2020 2020-12-22 2020-12-17 - 2020-12-29 Amtex Drukarnia Wielkoformatowa, ul. Staszica 1, 05-800 Pruszków
NIP:
Dostawa 3 potykaczy sign A! 974,16 Zamówienie / Zlecenie
OA.2056.2020 2020-12-22 2020-12-18 - 2020-12-18 M OFFICE SPÓŁKA CYWILNA, ul. Żurawia 14, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291805721
Zakup art. spożywczych przeznaczonych do wykorzystania podczas organizacji spotkań, imprez i zajęć aktywizujących mieszkańców Osiedla Granica. 240,36 Zamówienie / Zlecenie
OA.2057.2020 2020-12-22 2020-12-18 - 2020-12-18 M OFFICE SPÓŁKA CYWILNA, ul. Żurawia 14, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291805721
Zakup art. przemysłowych przeznaczonych do wykorzystania podczas organizacji spotkań, imprez i zajęć aktywizujących mieszkańców Osiedla Granica 1 344,39 Zamówienie / Zlecenie
AB.2058.2020 2020-12-22 2020-12-01 - 2020-12-22 "ELEKO" FRANCISZEK RADOMYSKI, ul. Nadarzyn 2A, 05-230 Kobyłka
NIP:
Konsultacje wybranych dokumentów zawartych w proj. bud. przedszkola w Regułach w zakresie efektywności energetyczne (charakterystyki) 615,00 Zamówienie / Zlecenie
AB.2059.2020 2020-12-22 2020-12-01 - 2020-12-24 PROTECT TADEUSZ CISEK I WSPÓLNICY, ul. Rudnickiego 3A lok. 13H, 01-858 Warszawa
NIP: 5270017562
Konsultacje wybranych dokumentów zawartych w proj. bud. przedszkola w Regułach w zakresie bezpieczeńśtwa pożarowego. 2 460,00 Zamówienie / Zlecenie
AB.2060.2020 2020-12-22 2020-12-01 - 2020-12-24 ARDJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Ludwika Narbutta 38 lok. 23, 02-541 Warszawa
NIP: 5220004971
Konsultacje wybranych dokumentów zawartych w proj. bud. przedszkola w Regułach w zakresie efektywności energetyczne (rozwiązania projektowe). 2 214,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.2061.2020 2020-12-22 2020-12-22 - 2020-12-22 M&M Małgorzata Dymek, ul. Komorowska 7, 05-806 Pęcice Małe
NIP: 5342072519
Zakup artykułów przemysłowych na potrzeby utrzymania czystości w budynku świetlicy wiejskiej w Sokołowie przy ul. Wspólnoty Wiejskiej 13/1, w związku z prowadzoną działalnością kulturalną w sołectwie Sokołów 2 278,85 Zamówienie / Zlecenie
OA.2062.2020 2020-12-22 2020-12-18 - 2020-12-18 M&M Małgorzata Dymek, ul. Komorowska 7, 05-806 Pęcice Małe
NIP: 5342072519
Zakup artykułów przemysłowych celem wykorzystania podczas organizacji spotkań oraz imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Sokołów 748,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.2063.2020 2020-12-23 2020-12-22 - 2020-12-22 LAP Sp. z o.o., ul. Człuchowska 86, 01-360 Warszawa
NIP:
Zleca zakup art. przemysłowych przeznaczonych do wykorzystania podczas organizacji spotkań, imprez i zajęć aktywizujących mieszkańców Osiedla Granica 615,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.2064.2020 2020-12-23 2020-12-22 - 2020-12-22 Webineo Philippe Coursier, ul. Huculska 6/1, 00-730 Warszawa
NIP:
Zakup art. przemysłowych przeznaczonych do wykorzystania podczas wydarzeń kulturalnych organizowanych dla mieszkańców Osiedla Komorów 479,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.2065.2020 2020-12-23 2020-12-22 - 2021-03-10 Michał Bitner Opracowanie dzieła pt.: "Ocena sytuacji finansowej Gminy Michałowice w latach 2012 - 2020 wraz z prognozą budżetu Gminy Michałowice na lata 2021 - 2033" 18 500,00 Umowa o dzieło
Aneks nr 1
z dnia 2021-03-05
do umowy nr OA.2065.2020
2021-03-05-2021-04-10 aneks nr 1 do umowy Nr UG/OA/2065/2020 zmieniający termin realizacji umowy na 10 kwietnia 2021 r. 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2021-04-10
do umowy nr OA.2065.2020
2021-04-10-2021-06-20 aneks nr 2 do umowy Nr UG/OA/2065/2020 zmieniający termin realizacji umowy na 20 czerwca 2021 r. 0,00 Aneks do umowy
OA.2066.2020 2020-12-23 2020-12-23 - 2020-12-23 Usługi Xerograficzne Jadwiga Ewiak, ul. Bolesława Prusa 23, 05-800 Pruszków
NIP: 5341352139
Usługa kopiowania i drukowania dokumentów o dużym formacie, jak również zakup kwitariuszy oraz dzienników dla potrzeb pracowników Urzędu Gminy Michałowice 477,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.2067.2020 2020-12-23 2020-12-28 - 2021-08-31 P.P.U.H. Budowa i Naprawa Dróg Efekt Sp. z o.o., ul. Szomańskiego 8, 02-495 Warszawa
NIP: 5220020266
Przebudowa ul. Bodycha w Opaczy-Kolonii, w gminie Michałowice Umowa płatna z budżetu 2020r - 1.339.700,00; 2021r - 1.000,00 1 340 700,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2021-06-23
do umowy nr GK.2067.2020
2021-06-23-2021-06-30 Przebudowa ul. Bodycha w Opaczy-Kolonii Aneks nr 1 do Umowy. 20 752,90 Aneks do umowy
OA.2068.2020 2020-12-23 2020-12-23 - 2021-09-15 INFAIR Dominik Kobus, ul. Puszczyka 10/55, 02-785 Warszawa
NIP:
Wykonanie analizy i diagnozy stanu zastanego wraz z analizą SWOT oraz rekomendacjami strategicznym dla gminy Michałowice 30 750,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.2069.2020 2020-12-23 2020-12-29 - 2021-10-15 MKL-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Magazynowa 11A lok. 38, 02-652 Warszawa
NIP: 5213802418
„Remont (modernizacja) zbiornika wodnego w Komorowie Wsi przy ul. Głównej, gmina Michałowice” Umowa płatna z budżetu 2020 r 4974.422,30 z 2021r - 1.000,00 4 975 420,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2021-10-15
do umowy nr GK.2069.2020
2021-10-15-2021-10-25 Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 25 października 2021 roku 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2021-10-22
do umowy nr GK.2069.2020
2021-10-22-2021-11-15 zmiana terminu umowy do dnia 15.11.2021 r., zmiana wartości umownej brutto do kwoty 5 254 755,98 zł, zmiana zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na kwotę 262 737,80 zł w tym 248 771,12 w gwarancji ubezpieczeniowej i 13 966,68 zł w gotówce. 279 334,00 Aneks do umowy
Aneks nr 3
z dnia 2021-11-08
do umowy nr GK.2069.2020
2021-11-08-2021-11-15 zmiana wartości umownej brutto do kwoty 5 298 666,98 zł, zmiana zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę 264 933,35 zł w tym w formie gwarancji ubezpieczeniowej kwota 248 771,12 zł oraz w gotówce kwota 16 162,23 zł. 43 911,00 Aneks do umowy
GK.2070.2020 2020-12-23 2020-12-29 - 2021-10-30 GÓR - BUD Grzegorz Górski, 07-120 Górki-Grubaki
NIP: 8241558245
„Rozbudowa ulicy Przytorowej w miejscowości Reguły, gm. Michałowice” umowa platna z budżetu 2020r -985.460,00zł 2021r - 1.000,00zł 986 460,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2021-11-23
do umowy nr GK.2070.2020
2021-10-30-2021-12-31 Aneks terminowy nr 1 do Umowy UG/GK/2070/2020 z 3012.2020 r. 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2021-12-29
do umowy nr GK.2070.2020
2021-12-29-2022-06-30 Aneks nr 2 do Umowy (terminowy) 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 3
z dnia 2022-07-01
do umowy nr GK.2070.2020
2022-06-27-2022-08-30 Aneks nr 3 do Umowy 197 292,00 Aneks do umowy
Aneks nr 4
z dnia 2022-08-02
do umowy nr GK.2070.2020
2022-08-02-2022-08-31 Aneks nr 4 do Umowy 95 478,30 Aneks do umowy
IR.2071.2020 2020-12-23 2020-12-22 - 2021-02-02 MAROK MARIUSZ OKUŃ, ul. Cicha 7, 05-800 Pruszków
NIP: 5341811676
Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji: budowa wiat rowerowych przy zespole szkolno - przedszkolnym w Nowej Wsi 8 610,00 Umowa zlecenie
OA.2072.2020 2020-12-23 2020-12-21 - 2020-12-28 TRONIX S.C., ul. Jana Olbrachta 58A lok. 173, 01-111 Warszawa
NIP: 5272306543
Usługa wymiany uszkodzonej pompy do brudnej wody WILO zamontowanej na parkingu Urzędu Gminy Michałowice, celem przywrócenia pełnej sprawności odprowadzania wód opadowych. 16 605,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.2073.2020 2020-12-23 2020-12-28 - 2021-06-30 "MARGOT" Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych Małgorzata Szymańska w spadku, ul. PASAŻ URSYNOWSKI 11, 02784 WARSZAWA
NIP: 5210128223
Budowa parkingu przy cmentarzu przy Al. Topolowej w Michałowicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem Płatność 577180,24 z budżetu ze środków 2020 Płatność 1000,00 z budżetu 2021 577 181,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2021-06-23
do umowy nr GK.2073.2020
2021-06-23-2021-06-30 Budowa parkingu przy cmentarzu przy Al. Topolowej w Michałowicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Aneks nr 1 do Umowy 143 950,00 Aneks do umowy
OA.2074.2020 2020-12-28 2020-12-22 - 2020-12-28 VENCO Ewa Michalska, ul. Podleśna 52, 01-673 Warszawa
NIP: 1131863682
Zakup gier planszowych, które zostaną wykorzystane podczas organizowania warsztatów z planszówek dla mieszkańców osiedla Michałowice 487,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.2075.2020 2020-12-28 2021-01-01 - 2021-12-31 MTOILET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa
NIP: 5361938486
Ustawienie i obsługa kabin sanitarnych na terenie gminy Michałowice 44 568,80 Umowa zlecenie
PR.2076.2020 2020-12-28 2020-12-10 - 2020-12-17 FOTOSPRESS, ul. Wiosny Ludów 41 lok. 1, 02-495 Warszawa
NIP: 5271096687
Gmina zleca publikację życzeń świątecznych na łamach gazety „Mocne Strony” nr 22/2020 i na stronie internetowej mocnestrony.com.pl 922,50 Zamówienie / Zlecenie
PR.2077.2020 2020-12-28 2020-12-10 - 2020-12-17 FOTOSPRESS, ul. Wiosny Ludów 41 lok. 1, 02-495 Warszawa
NIP: 5271096687
Gmina zleca publikację materiałów promocyjnych na łamach gazety „Mocne Strony” nr 22/2020 i na stronie internetowej mocnestrony.com.pl 1 599,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.2078.2020 2020-12-28 2020-12-21 - 2020-12-29 Print Pol, ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP:
Druk publikacji dotcyzącej modernizacji zalewu na rzece Utracie oraz budowy trasy rowerowej wzdłuż Raszynki 209,10 Zamówienie / Zlecenie
GK.2079.2020 2020-12-28 2020-12-29 - 2021-06-15 Inżynieria Sanitarna Jakub Hanausek, ul. Sybiraków 41 lok. 4, 05-500 Julianów
NIP: 9512036483
Budowa kanalizacji deszczowej na działkach o nr ewid. 628/13, 628/1, 624, 616/11, 616/5 wraz z rozbiórką rowu położonego na działce nr ewid. 628/1 w Regułach gm. Michałowice 1 214 010,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2021-05-14
do umowy nr GK.2079.2020
2021-05-14-2021-06-15 Aneks nr 1. Zabezpieczenie nowo wybudowanej infrastruktury drogowej w postaci sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym projektowanej drogi oraz zmiana technologii wykonania przejscia pod drogą powiatową przewiertem z zastosowaniem dadatkowej rury oslonowej 49 000,00 Aneks do umowy
GK.2080.2020 2020-12-28 2020-12-23 - 2020-12-31 MAX PROJEKT Witold Pietrzak, ul. DZIAŁKOWA 111 lok. 19, 05808 Parzniew
NIP: 8891214740
wykonanie projektów organizacji ruchu na terenie gminy 19 434,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.2081.2020 2020-12-28 2020-12-17 - 2020-12-28 Anna Żazcek-Siwczulk Projekt statuetki Społecznik Roku 1 500,00 Umowa o dzieło
OA.2082.2020 2020-12-28 2020-12-23 - 2020-12-23 M OFFICE SPÓŁKA CYWILNA, ul. Żurawia 14, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291805721
Zakup art. spożywczych przeznaczonych do wykorzystania podczas organizacji spotkań, imprez i zajęć aktywizujących mieszkańców Osiedla Granica. 350,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.2083.2020 2020-12-28 2020-12-23 - 2020-12-23 Solcom IT Solarz Dariusz, ul. Dobra 21, 05-804 Pruszków
NIP: 5342177371
Zakup ekspresu do kawy Saeco Aulika, który będzie wykorzystywany podczas organizacji, zajęć, warsztatów i imprez kulturalnych dla mieszkańców osiedla Granica 3 800,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.2084.2020 2020-12-28 2020-12-28 - 2020-12-28 PUPIL Usługi Weterynaryjne Marta Ambroziak-Dogru, ul. ks. Jana Ignacego Skorupki 5a, 05-820 Piastów
NIP: 5342149021
leczenie zwierząt wolnożyjących z terenu gminy Michałowice 1 541,16 Zamówienie / Zlecenie
OA.2085.2020 2020-12-29 2020-12-28 - 2020-12-28 Music Express K&K Jedrzejczyk Sp. j., ul. Kuchary 48, 99-314 Krzyżanów
NIP:
Zakup zestawu nagłośnieniowego w skład którego wchodzą 2 kolumny aktywne wraz z pokrowcem i okablowaniem, który będzie wykorzystywane podczas organizowania imprez plenerowych i integracyjnych dla mieszkańców sołectwa i osiedla Michałowice, jak również sołectwa Opacz Mała. 3 969,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.2086.2020 2020-12-29 2020-12-28 - 2020-12-28 Music Express K&K Jedrzejczyk Sp. j., ul. Kuchary 48, 99-314 Krzyżanów
NIP: 7772962814
Zakup zestawu nagłośnieniowego w skład którego wchodzą mikser 8 kanałowy oraz mikrofony wokalne wraz ze statywami, który będzie wykorzystywane podczas organizowania imprez plenerowych i integracyjnych dla mieszkańców osiedla Michałowice. 1 553,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.2087.2020 2020-12-29 2020-12-28 - 2020-12-28 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup kalendarzy trójdzielnych na rok 2021 dla pracowników Urzędu Gminy Michałowice. 1 179,82 Zamówienie / Zlecenie
GK.2088.2020 2020-12-30 2021-01-01 - 2021-12-31 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Umowa zakupu
GK.2089.2020 2020-12-30 2020-12-31 - 2021-12-31 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Umowa zakupu
GK.2090.2020 2020-12-30 2021-01-01 - 2021-12-31 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Umowa zakupu
GK.2091.2020 2020-12-30 2021-01-01 - 2021-12-31 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Umowa zakupu
OŚ.2092.2020 2020-12-31 2021-01-01 - 2021-12-31 FAGUS Sp. z o.o., ul. Al. Krakowska 110 lok. 114, 00-971 Warszawa
NIP: 5222843925
Roboty porządkowe na terenie Gminy Michałowice. 743 729,00 Umowa zlecenie
OŚ.2093.2020 2020-12-31 2021-01-01 - 2021-12-31 Artur Kostera Dozór na placach zabaw i boiskach na terenie gminy Michałowice - Część I - Dozór na placu zabaw „Kaliszowy Gaik” w Komorowie przy ul. Turystycznej 12 000,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2021-12-31
do umowy nr OŚ.2093.2020
2022-01-01-2022-01-31 dozór na placu zabaw 1 000,00 Aneks do umowy
OŚ.2094.2020 2020-12-31 2021-01-01 - 2021-12-31 Stanisław Smolak „Dozór na placach zabaw i boiskach na terenie gminy Michałowice” - Część III - Dozór na placu zabaw w Opacz – Kolonii 24 552,00 Umowa zlecenie
OŚ.2095.2020 2020-12-31 2021-01-01 - 2021-12-31 Justyna Ciechomska „Dozór na placach zabaw i boiskach na terenie gminy Michałowice” Część IV - Dozór na boisku ORLIK 2012 w Sokołowie przy ul. Wspólnoty Wiejskiej 38 880,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2021-12-31
do umowy nr OŚ.2095.2020
2022-01-01-2022-01-31 dozór na placu zabaw 3 796,95 Aneks do umowy
OŚ.2096.2020 2020-12-31 2021-01-01 - 2021-12-31 Bogdan Maruszewski „Dozór na placach zabaw i boiskach na terenie gminy Michałowice” Część V - Dozór na boisku w Granicy przy ul. Głównej 50 400,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2021-12-31
do umowy nr OŚ.2096.2020
2022-01-01-2022-01-31 dozór na placu zabaw 4 200,00 Aneks do umowy
OŚ.2097.2020 2020-12-31 2021-01-01 - 2021-12-31 Marian Mazur „Dozór na strefach rekreacji na terenie gminy Michałowice” Część III - Dozór na Strefie rekreacji w Komorowie ul. Kolejowa 36 828,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2021-12-31
do umowy nr OŚ.2097.2020
2022-01-01-2022-01-31 dozór na placu zabaw 3 596,56 Aneks do umowy
OŚ.2098.2020 2020-12-31 2021-01-01 - 2021-12-31 Makowski Bogusław „Dozór na strefach rekreacji na terenie gminy Michałowice” Część V - Dozór na Strefie rekreacji i placu zabaw w Nowej Wsi ul. Spacerowa 34 200,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2021-12-31
do umowy nr OŚ.2098.2020
2022-01-01-2022-01-31 dozór na placu zabaw 3 339,92 Aneks do umowy
BF.2099.2020 2020-12-31 2021-01-01 - 2023-12-31 BANK SPÓŁDZIELCZY W RASZYNIE, ul. Al. Krakowska 72, 05-090 Raszyn
NIP:
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Michałowice i jednostek organizacyjnych Cała wartosć umowy dla UG i jednostek na okres 3 lat wynosi- 158.137,00 zł Wartosc umowy dla UG na 3 lata wynosi 22.591,00 zł 7 530,33 Umowa zlecenie
IT.2100.2020 2020-12-31 2020-12-31 - 2020-12-31 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.2101.2020 2021-01-05 2021-01-02 - 2021-12-21 Z.U.P.P. DROMARK Marek Janaszkiewicz, ul. Sułkowskiego 4a, 05-820 Piastów
NIP: 5340203696
naprawa tabliczek z nazwami yulic ustawionych na terenie gminy Michałowice w roku 2021 15 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.2102.2020 2021-01-05 2021-01-01 - 2021-12-31 JACEK WOJCIESZAK PENSJONAT "PIES I KOT" JACEK WOJCIESZAK HOTEL "PIES I KOT", ul. Potockiego 137, 96-313 Budy-Grzybek
NIP: 5341016654
odławianie bezdomnych zwierząt i wolno żyjących w 2021 r. 44 944,20 Zamówienie / Zlecenie
OA.2103.2020 2021-01-05 2020-12-09 - 2020-12-09 HERMES Jarosław Koć, ul. Aleje Jerozolimskie 290, 05-820 Reguły
NIP: 5341053922
Usługa mycia samochodu służbowego marki Skoda WPR 88827, celem utrzymania samochodu w niepogorszonym stanie. 130,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.2104.2020 2021-01-05 2021-01-01 - 2021-12-31 FUNDACJA IM. 120-LECIA TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE, ul. Podkowińska 2, 01-472 Warszawa
NIP: 5212430707
przyjmowanie bezdomnych zwierząt do schroniska w 2021 r. 68 880,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.2105.2020 2021-01-05 2021-01-01 - 2021-12-31 ADAM CABAJ ADAM CABAJ zbiórka, tranport i utylizacja podłych zwierząt z terenu gminy Michałowice w 2021 r. 17 400,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.2106.2020 2021-01-05 2021-01-02 - 2021-12-20 HURTOWNIA ZOOLOGICZNA ARA Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 83B, 02-230 Warszawa
NIP: 5223134912
dostawa karmy dla kotów wolnożyjących na terenie gminy Michałowice w 2021 r. 45 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.2107.2020 2021-01-05 2021-01-01 - 2021-12-31 DELTA CERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Powstańców Listopadowych 29C lok. 7, 35-606 Rzeszów
NIP: 8133701898
kompleksowa obsługa obiektówjak place zabaw, siłownie plenerowe na terenie gminy Michałowice w 2021 r. 157 190,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.2108.2020 2021-01-26 2021-01-01 - 2021-12-31 INNOGY STOEN OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Piękna 46, 00-672 Warszawa
NIP:
Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz przepompowni ścieków. 12 562,60 Umowa zakupu