2356

REJESTR UMÓW, ZLECEŃ I ZAMÓWIEŃ

Rok rejestru: 2021

Pobierz dane rejestru w formacie XML

Rejestr aktualizowany 25 dnia każdego miesiąca (lub w razie zaistnienia istotnych zmian), ostatnia aktualizacja: 2024-03-25 10:01:05
(pozycje rejestru kończą się na ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego aktualizację)

Nr Data wpisania do rej. Okres obobiązywania Kontrahent Opis Kwota umowy (brutto) w zł Rodzaj dokumentu
IR.1.2021 2020-12-31 2021-01-04 - 2021-01-29 "PANORAMA OBIEKTY SPORTOWE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno
NIP: 7831693297
Dokończenie przebudowy boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie 801-80101-6050-0009 rok 2020 kwota 315 152,78 - niewygas 801-80101-6050-0009 rok 2021 kwota 10.000,00 801-80101-6050-0001 rok 2021 kwota 12 829,09 337 982,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2021-01-29
do umowy nr IR.1.2021
2021-01-04-2021-03-08 aneks nr 2 zmieniający termin realizacji umowy na 08.03. 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2021-03-08
do umowy nr IR.1.2021
2021-03-08-2021-03-31 aneks zmianiający termin umowy ( z 08.03 na 31.03) - dotyczy umowy UG/IR/1/2021 z dnia 04.01.2021 r. na dokończenie przebudowy boiska sportowego zlokalizowanego na terenie ZSO w Komorowie 0,00 Aneks do umowy
IT.2.2021 2020-12-31 2021-01-01 - 2021-12-31 TELEVOICE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wałbrzyska 11 lok. 69, 02-739 Warszawa
NIP: 5213545720
Umowa o świadczenie usług telefonicznych, telefoni stacjonarnej i voIP. 17 081,20 Umowa zlecenie
IT.3.2021 2020-12-31 2021-01-01 - 2021-12-31 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "GEO-SYSTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Jakuba Kubickiego 9 lok. 5, 02-954 Warszawa
NIP: 5210001965
Umowa Serwisowa - opieka autorska i utrzymanie oprogramowania: usługa eGmina (internetowy Moduł Punkty Adresowe, internetowy Moduł Mienie Komunalne, internetowy moduł Plany) 9 840,00 Umowa zlecenie
IT.4.2021 2020-12-31 2021-01-01 - 2021-12-31 VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań
NIP: 7811765125
Dostęp do systemu komputerowego umożliwiającego masową wysyłkę wiadomości SMS do mieszkańców. 6 150,00 Umowa zlecenie
IT.5.2021 2020-12-31 2021-01-01 - 2021-12-31 ARAM SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa
NIP: 1182115317
Umowa Serwisowa - opieka autorska nad oprogramowaniem: Ewidencja Ludnośc, Rejestr Wyborców 20 664,00 Umowa zlecenie
IT.6.2021 2020-12-31 2021-01-01 - 2021-12-31 FIRMA "ALTI" ANDRZEJ OLSZEWSKI, ul. Mikołaja Reja 4, 83-330 Żukowo
NIP: 5840951243
Umowa Serwisowa - opieka autorska nak oprogramowaniem systemu obsługi gospodarki komunalnej (woda, zrzut ścieków, odpady) 5 276,70 Umowa zlecenie
IT.7.2021 2021-01-04 2021-01-04 - 2021-12-31 "WEB SOLUTION" Dariusz SZULIK, ul. Graniczna 7, 44-240 Żory
NIP: 6511627921
Umowa Serwisowa - utrzymanie usługi EcoHarmonogram 4 428,00 Umowa zlecenie
IT.8.2021 2021-01-04 2021-01-04 - 2021-12-31 INTER-MEDIA Sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 48, 05-800 Pruszków
NIP: 5342280100
Świadczenie usług dostępu do Internetu 18 140,00 Umowa zlecenie
IT.9.2021 2021-01-04 2021-01-04 - 2021-12-31 "USŁUGI INFORMATYCZNE INFO-SYSTEM" ROMAN I TADEUSZ GROSZEK SPÓŁKA JAWNA, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 31 lok. 240, 05-120 Legionowo
NIP: 5361745379
Umowa Serwisowa - opieka autorska nad oprogramowaniem systemu finansowego 43 665,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.10.2021 2021-01-04 2021-01-04 - 2021-12-31 MARCIN ZALEWSKI ZALER, ul. Promyka 53B, 05-800 Pruszków
NIP: 5342161513
Umowa Serwisowa - nadzór autorski systemu stron internetowych 7 380,00 Umowa zlecenie
IT.11.2021 2021-01-04 2021-01-04 - 2021-12-31 N.K. Serwis Piotr Nowak, ul. Stefana Żeromskiego 6, 05-820 Piastów
NIP:
Konserwacja i przeglądy okresowe drukarek i kopiarek w urzędzie gminy. 15 000,00 Umowa zlecenie
IT.12.2021 2021-01-04 2021-01-04 - 2021-12-31 POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ ŁÓDZKI, ul. Nawrot 94/96, 90-040 Łódź
NIP: 7271009554
Usługi tłumaczeń języka migowego 3 690,00 Umowa zlecenie
IT.13.2021 2021-01-04 2021-01-01 - 2021-12-31 BADUR PIOTR BADUROWICZ, ul. Pawłowice 27, 96-515 Teresin
NIP: 5272336886
Przygotowanie napisów do filmów. 30 750,00 Umowa zlecenie
PR.14.2021 2021-01-04 2021-01-04 - 2021-02-05 MACIEJ ZATORSKI, ` 101 `, ul. Marii Dąbrowskiej 28, 05-806 Komorów
NIP: 5341069337
druk 450 egzemplarzy książki o życiu Henryka Kotońskiego wieloletniego mieszkańca Komorowa i dyrektora szkoły w Komorowie pt. „Henryk Kotoński. Moje życie”. 10 815,30 Zamówienie / Zlecenie
IT.15.2021 2021-01-05 2021-01-01 - 2021-12-31 TEROPLAN SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Klucznikowska 1, 32-600 Oświęcim
NIP: 5492295534
Umowa Serwisowa - utrzymanie usługi FORIS - Karta Miejska 5 239,80 Umowa zlecenie
IT.16.2021 2021-01-05 2021-01-01 - 2021-12-31 XENTIVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Bakalarska 34, 02-212 Warszawa
NIP: 5222940717
Utrzymanie systemu Komunikator Miejski LocalSpot 7 306,00 Umowa zlecenie
OŚ.17.2021 2021-01-05 2021-01-01 - 2021-12-31 Global Innovative Solutions, ul. Artura Grottgera 22a, 40-681 Katowice
NIP: 9542197765
Umowa abonamentowa w zakresie pomiarów jakości powietrza na terenie gminy 12 177,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.18.2021 2021-01-05 2021-01-01 - 2021-12-31 Centralne Laboratorium Pomiarowo Badawcze, ul. Rybnicka 6, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
NIP: 6331975945
Umowa na badanie odpadów paleniskowych 5 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.19.2021 2021-01-05 2021-01-04 - 2021-12-31 GABINET WETERYNARYJNY ~CZTERY ŁAPY~ AGNIESZKA KLIMIUK-SZAŁECKA, ul. Elizy Orzeszkowej 38, 05-820 Piastów
NIP:
usługi weterynaryjne dla zwierząt z terenu gminy Michałowice 40 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.20.2021 2021-01-05 2021-01-05 - 2021-12-20 Z.U.P.P. DROMARK Marek Janaszkiewicz, ul. Sułkowskiego 4a, 05-820 Piastów
NIP: 5340203696
wykonanie tabliczek z nazwami ulic 24 600,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.21.2021 2021-01-05 2021-01-04 - 2021-01-29 Dorota Zglińska prace polegające na obsłudze programu udzielania dotacji celowej do zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz", tj. obsługi interesantów, przyjmowania, rozpatrywania i rozliczania wniosków, udzielania informacji telefonicznych i mailowych dotyczących programu, a także innych prac administracyjnych w referacie ochrony środowiska 3 259,76 Umowa zlecenie
BF.22.2021 2021-01-05 2021-01-04 - 2021-12-31 Agencja Ochrony Osób i Mienia ROMA, ul. ESTRADY 70C
NIP: 5271079795
konwojowanie wartości pieniężnych 15 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.23.2021 2021-01-05 2021-01-04 - 2021-12-30 Jarosław Listosz Dozór i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadó Komunalnych (PSZOK) w Regułach przy ul. Granicznej 6. 29 700,00 Umowa zlecenie
OA.24.2021 2021-01-05 2021-01-04 - 2021-12-31 SIR-COM Stanisław Zajączkowski, ul. Irysowa 25 Opacz Mała
NIP:
Odbiór odpadów stałych wraz z makulaturą z budynku Urzędu Gminy Michałowice 54 561,60 Zamówienie / Zlecenie
OA.25.2021 2021-01-05 2021-01-08 - 2021-12-31 Aniela Danielewicz Usługa sprzątania budynku przy ul. Raszynskiej 34 14 904,00 Umowa zlecenie
KS.26.2021 2021-01-05 2021-01-04 - 2021-03-05 SKF ANPREL KP AMT Nowa Wieś, ul. Wiśniowa 1, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznegozgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: Sport i zabawa, połączenie zawsze na czasie, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 29 grudnia 2020 r., 10 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.27.2021 2021-01-05 2021-01-05 - 2021-12-31 Piotr Uzarowicz „Dozór na placach zabaw i boiskach na terenie gminy Michałowice” Część II - Dozór na placu zabaw w Granicy ul. Poprzeczna 23 933,50 Umowa zlecenie
OŚ.28.2021 2021-01-05 2021-01-05 - 2021-12-31 Jarosław Listosz „Dozór na strefach rekreacji na terenie gminy Michałowice” Część II Dozór na Strefie rekreacji w Regułach ul. Wiejska 40 916,90 Umowa zlecenie
OŚ.29.2021 2021-01-07 2021-01-07 - 2021-12-31 ABG MATERIAŁY Bartosz Lewandowski, ul. Sokołów Rodzinna 39a, 05-806 Komorów
NIP: 6731708314
„Dozór na strefach rekreacji na terenie gminy Michałowice” Część I Dozór na Strefie rekreacji w Michałowicach ul. 11 Listopada 36 828,00 Umowa zlecenie
OA.30.2021 2021-01-07 2021-01-07 - 2021-01-22 Metro Andrzej Lipka i Wspólnicy Sp. j., ul. Przyszłosci 21, 05-552 Łazy
NIP:
Zakup specjalistycznych wkładek do zamków celem wymiany uszkodzonych w drzwiach przeciwpożarowych znajdujących się w budynku Urzędu Gminy Michałowice. 730,72 Zamówienie / Zlecenie
OA.31.2021 2021-01-08 2021-01-04 - 2021-12-31 HR Bjorkman Maty Wejściowe Sp. z o.o., ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa
NIP: 5361794455
Wynajem oraz serwis mat wejściwoych w budynku Urzedu Gminy Michałowice 9 198,43 Zamówienie / Zlecenie
OA.32.2021 2021-01-08 2021-01-04 - 2021-12-31 2M Corp Marcin Dłuzewski, ul. Spacerowa 1A, 05-822 Milanówek
NIP: 5291653725
Serwis dystrybutorów do wody w pomieszczeniach Urzędu Gminy Michałowice 16 383,60 Zamówienie / Zlecenie
OA.33.2021 2021-01-08 2021-01-04 - 2021-12-31 2M Corp Marcin Dłuzewski, ul. Spacerowa 1A, 05-822 Milanówek
NIP: 5291653725
Serwis dystrybutorów do wody w pomieszczeniach świetlic będących własnoscią Gminy MIchałowice 16 236,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.34.2021 2021-01-08 2021-01-04 - 2021-12-31 eko-Hetman, ul. Turystyczna 38, 05-830 Nadarzyn
NIP: 5342341474
Odbiór odpadów z budynku Urzędu przy ul. Raszynskiej 34 3 862,08 Zamówienie / Zlecenie
OA.35.2021 2021-01-08 2021-01-04 - 2021-12-31 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Bieżąca dostawa materiałów biurowych dla potrzeb pracowników Urzędu Gminy Michałowice 126 000,00 Zamówienie / Zlecenie
BF.36.2021 2021-01-08 2021-01-04 - 2021-12-31 FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa
NIP: 5220001895
szkolenia w ramach Forum Skarbników 2 160,00 Umowa zlecenie
OA.37.2021 2021-01-08 2021-01-01 - 2021-12-31 WIKnet Piotr Glen, ul. Wierzbowa 9, 05-152 Łomna
NIP: 8671011673
Świadczenie usług związanych z pełnieniem obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych 23 616,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.38.2021 2021-01-08 2021-01-04 - 2021-12-31 ZAKŁAD ELEKTROMECHANIKI DŹWIGOWEJ KRZYSZTOF BORGUL Konserwacja urządzeń dźwigowych w budynkach Urzędu Gminy Michałowice 11 217,60 Zamówienie / Zlecenie
OA.39.2021 2021-01-08 2021-01-04 - 2021-12-31 Heute Service Sp. zo.o., ul. Wałowiccka 19A, 02-451 Warszawa
NIP: 5222919396
Użytkowanie urządzenia czyszcząco - polerującego do obuwia w budynku Urzędu Gminy Michałowice 2 937,24 Zamówienie / Zlecenie
SP.40.2021 2021-01-08 2021-01-11 - 2021-01-22 REKOS Witols Piskorek, ul. Magellana 7 lok. 27, 02-777 Warszawa
NIP: 9511654078
zakup plecaków dla uczestników Turnieju tenisa stołowego organizowanego przez UKS Komorów w ramach 29 finału WOŚP w dniu 31.01.2021r. w Hali sportowej w ZSO w Komorowie 1 170,96 Zamówienie / Zlecenie
OA.41.2021 2021-01-08 2021-01-04 - 2021-12-31 WEBEYE Polska Sp. z o.o., ul. Wielicka 250, 30-663 Kraków
NIP: 6832026958
Dostęp do systemu śledzenia pojazdów słuzbowych za pośrednictwem aplikacji sieciowych 885,60 Zamówienie / Zlecenie
KA.42.2021 2021-01-11 2021-01-01 - 2021-12-31 Gabinet Lekarski Wojciech Wall, ul. Promyka 40, 05-800 Pruszków
NIP: 5341068094
Obsługa pracowników UGM w zakresie badań profilaktycznych (medycyna pracy) 9 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.43.2021 2021-01-11 2021-01-07 - 2021-01-22 PPU "OTO" Tomasz Ostrowski, ul. Arkadowa 3, 02-787 Warszawa
NIP: 5210443137
Zakup zastawek scenicznych z profilu aluminiowego wraz z tkaniną molton czarna matowa z atestem ppoż o wysokości 2m i szerokości 1 m w ilości 4 szt. celem wykorzystania podczas wydarzeń organizowanych w budynku Urzędu Gminy 6 863,40 Zamówienie / Zlecenie
IR.44.2021 2021-01-11 2021-01-04 - 2021-01-22 PROJEKTSAN Bartosz Wojniak, ul. Babiego Lata 21, 05-830 Nadarzyn
NIP: 8652297786
Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej nad remontem budynku komunalnego przy ul. Kasztanowej 8C w Komorowie w ramach zadania budżetowego pn.: "Wykonanie instalacji gazowej do budynków komunalnych przy Kasztanowej 8C i 10B w Komorowie" 2 000,00 Umowa zlecenie
IR.45.2021 2021-01-11 2021-01-04 - 2021-01-22 PROJEKTSAN Bartosz Wojniak, ul. Babiego Lata 21, 05-830 Nadarzyn
NIP: 8652297786
Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej nad remontem budynku komunalnego przy ul. Kasztanowej 8C w Komorowie w ramach zadania budżetowego pn.: "Wykonanie instalacji gazowej do budynków komunalnych przy Kasztanowej 8C i 10B w Komorowie" 1 100,00 Umowa zlecenie
OA.46.2021 2021-01-12 2021-01-25 - 2021-12-31 Marcin Pakuła- PB-Matic Dzierżawa kopertownicy dla potrzeb pracowników Urzędu Gminy Michałowice 6 402,16 Zamówienie / Zlecenie
KS.47.2021 2021-01-12 2021-01-10 - 2021-02-10 UKS Akademia Koszykówki Komorów, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: Sport i rekreacja to zdrowie, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 4 stycznia 2021 r. 10 000,00 Umowy dotacyjne
OA.48.2021 2021-01-12 2021-01-04 - 2021-01-10 TRONIX S.C., ul. Jana Olbrachta 58A lok. 173, 01-111 Warszawa
NIP: 5272306543
Wykonanie ozonowania klimatyzacji oraz pomieszczeń Urzędu Gminy Michałowice, celem ochrony pracowników oraz mieszkańców przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 23 985,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.49.2021 2021-01-12 2021-01-12 - 2021-01-29 Z.U.P.P. DROMARK Marek Janaszkiewicz, ul. Sułkowskiego 4a, 05-820 Piastów
NIP: 5340203696
Wykonanie tablic informcyjnych dla zadań współfinansowanych z Funduszu Inwestycji Samorządowych 6 420,60 Zamówienie / Zlecenie
IR.50.2021 2021-01-12 2021-01-04 - 2021-04-30 PROJEKTSAN Bartosz Wojniak, ul. Babiego Lata 21, 05-830 Nadarzyn
NIP: 8652297786
Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej nad realizacją robót budowlanych polegających na "Rozbudowie z przebudową świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych" w ramach zadania "Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych" 3 600,00 Umowa o dzieło
OA.51.2021 2021-01-12 2021-01-04 - 2021-12-31 Międzykomunalna Spółka Akcyjna MUNICIPIUM, ul. Marynarska 19A, 02-674 Warszawa
NIP: 5260250110
Prenumerata czasopisma "Wspólnota 2021" 3 848,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.52.2021 2021-01-12 2021-01-08 - 2021-01-08 FIRMA KRAJEWSKI Krzysztof Krajewski, ul. Wiejska 15, 05-800 Pruszków
NIP:
Zakup rocznych kart ewidencji obecności w pracy dla potrzeb pracowników Kadr Urzędu Gminy Michałowice 38,71 Zamówienie / Zlecenie
OA.53.2021 2021-01-12 2021-01-12 - 2021-12-31 Irena Gdak Sprzątanie świetlicy w Regułach 8 625,00 Umowa zlecenie
OA.54.2021 2021-01-12 2021-01-04 - 2021-12-31 Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów, ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin
NIP: 6651004568
Prenumerata Gazety Sołeckiej 2021 1 176,00 Zamówienie / Zlecenie
OC.55.2021 2021-01-12 2021-01-12 - 2021-12-31 Komendant Powiatowy Policji w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 8, 05-800 Pruszków
NIP:
Porozumienie w sprawie zorganizowania w roku 2021 służb ponadnormatywnych policjantów Komisariatu Policji w Michałowicach, 160 000,00 Umowa/Porozumienie - bez kosztowe
IR.56.2021 2021-01-12 2021-01-02 - 2021-12-31 Clipper Sp. z o.o., ul. Pana Tadeusza 6B, 30-727 Kraków
NIP: 1130010397
Wynajęcie zestawu sześciu kontenerów składającego się z: dwóch kontenerów biurowych, dwóch kontenerów sanitarnych, jednego kontenera biurowo-sanitarnego i jednego kontenera magazynowego dz. nr ew. 101/10 Granica 74 980,80 Umowa najmu / dzierżawy
IR.57.2021 2021-01-12 2021-01-12 - 2021-01-29 MAROK MARIUSZ OKUŃ, ul. Cicha 7, 05-800 Pruszków
NIP: 5341811676
Zlecenie opracowania kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dot. naprawy ścian budynku Urzędu Gminy 1 845,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.58.2021 2021-01-13 2021-01-13 - 2021-01-13 TRONIX S.C., ul. Jana Olbrachta 58A lok. 173, 01-111 Warszawa
NIP: 5272306543
Usługa ozonowania dwóch pomieszczeń Urzędu Gminy Michałowice celem zapobiegania rozprzestrzenianiu się pandemii Covid-19 2 460,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.59.2021 2021-01-14 2021-01-01 - 2021-12-31 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Plac Sokratesa Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa
NIP: 5250005662
Dostawa wody do nieruchomości w Michałowicach przy ul. Polnej, ul. 11 Listopada dz. 495/2, ul. Orzeszkowej 1 (Reguły) oraz w Pęcicach przy ul. Armii Krajowej – Oś. Agricola i odprowadzanie ścieków z Oś. Agricola przy ul. Armii Krajowej w Pęcicach (część I) 671 000,00 Umowa zakupu
GK.60.2021 2021-01-14 2021-01-01 - 2021-12-31 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Plac Sokratesa Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa
NIP: 5250005662
Dostawa i sprzedaż wody na potrzeby budynku ul. Łąkowa 18 (część II) 600,00 Umowa zakupu
GK.61.2021 2021-01-14 2021-01-01 - 2021-12-31 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Plac Sokratesa Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa
NIP: 5250005662
Dostawa i sprzedaż wody na potrzeby budynku przy ul. Raszyńska 34 (część III) 200,00 Umowa zakupu
GK.62.2021 2021-01-14 2021-01-01 - 2021-12-31 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Plac Sokratesa Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa
NIP: 5250005662
Odprowadzanie ścieków z terenu gminy Michałowice 4 258 000,00 Umowa zakupu
UA.63.2021 2021-01-14 2021-01-15 - 2022-01-14 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Umowa zlecenie
OŚ.64.2021 2021-01-14 2021-01-14 - 2021-01-18 UAS EXPERT Marek Mordecki, ul. Ryszarda 47, 05 806 Komorów
NIP:
Zlecenie wykonania szkolenia z zakresu nowych przepisów i prawa UE obejmujących systemy bezzałogowych statków powietrznych. 2 500,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.65.2021 2021-01-15 2021-01-20 - 2021-06-14 Piotr Stankiewicz wykłady filozoficzno-dyskusyjne raz w miesiącu na platformie Zoom. 2 838,00 Umowa o dzieło
BF.66.2021 2021-01-15 2021-01-15 - 2021-01-29 ODDK Sp. z oo Gdańsk, ul. Obrońców Westerplatte 32A, 80-317 Gdańsk
NIP: 5840305419
komentarz do planu kont dla jednostek budzetowych i budzetu 330,75 Zamówienie / Zlecenie
SP.67.2021 2021-01-15 2021-02-01 - 2021-04-27 Kinga Prządka Zajęcia gimnastycze: wzmacniające, rozciągające i relaksacyjne w ramach Programu Polityki Senioralnej Gminy Michałowice – skierowane dla seniorów 60+ 1 365,00 Umowa zlecenie
OA.68.2021 2021-01-15 2021-01-08 - 2021-12-31 "PRESSCOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław
NIP: 8971688084
Prenumerata czasopisma "Przetargi publiczne" na rok 2021 432,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.69.2021 2021-01-15 2021-01-15 - 2021-01-15 "ABC PRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Owsiana 12, 03-825 Warszawa
NIP: 9522069024
przedłużenie licencji aplikacji Legislator w wersji Standard OPEN oraz licencji ABC ANON w wersji OPEN 2 398,50 Zamówienie / Zlecenie
PR.70.2021 2021-01-15 2021-01-14 - 2021-01-15 Z.P.U. Print-Pol Krzysztof Sztyk, ul. Nadarzyńska 13, 05-608 Komorów
NIP: 5340028247
Gmina zleca druk ulotki „szczepienia przeciw COVID-19” wg. specyfikacji - format a4, materiał kreda matt 150 g, zadruk 4 + 4, nakład 6 000 sztuk. 1 845,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.71.2021 2021-01-15 2021-01-14 - 2021-01-22 Mark - Witold Rowicki, ul. ul. Królewicza Jakuba lok. 105 , 02-956 Warszawa
NIP: 5270106515
Druk wizytówek - 500 szt. 393,60 Zamówienie / Zlecenie
IR.72.2021 2021-01-18 2021-01-18 - 2021-05-10 Michał Baroń Pracownia Projektowa KWADRAT Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na modernizację przedszkola w Nowej Wsi 22 361,40 Umowa o dzieło
OŚ.73.2021 2021-01-18 2021-01-18 - 2021-12-31 Włodzimierz Kostera Dozór oraz utrzymanie czystości i porządku na strefie rekreacji, w Komorowie ul. Główna - część IV 42 188,40 Umowa zlecenie
OA.74.2021 2021-01-18 2021-01-04 - 2021-12-31 OWIW Legal Ostrowski Wołyniec i Wspólnicy Adwokaci sp.k., ul. Szpitalna 8 lok. 6, 00-031 Warszawa
NIP: 5252591931
Świadczenie obsługi prawnej Gminy Michałowice 154 980,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.75.2021 2021-01-18 2021-01-04 - 2021-12-31 OWIW Legal Ostrowski Wołyniec i Wspólnicy Adwokaci sp.k., ul. Szpitalna 8 lok. 6, 00-031 Warszawa
NIP: 5252591931
Świadczenie usług prawniczych polegających na wykonywaniu zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego 206 640,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.76.2021 2021-01-19 2021-01-18 - 2021-01-18 WIDE FORMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Kasztanowa 44, 05-816 Michałowice-Wieś
NIP: 5342545828
skserowanie 1 egzemplarza mapy w kolorze na potrzeby prowadzonego postępowania dotyczącego zezwolenia na lokalizację urządzenia w pasie drogowym w związku z budową linii kablowej SN 27,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.77.2021 2021-01-19 2021-01-19 - 2021-12-24 PZM WIMET Zbigniew Wiśniewski Sp. J,, ul. Krucza 2, 05-420 Józefów
NIP: 5320000286
Wymiana i uzupełnienie znaków drogowych drogowych pionowych i poziomych 148 264,00 Umowa zlecenie
GK.78.2021 2021-01-19 2021-01-19 - 2021-03-19 POMP 4 EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wólczyńska 321, 01-919 Warszawa
NIP: 1182043552
Wykonanie ekspertyzy wodomierza nr 57504364 615,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.79.2021 2021-01-19 2021-01-04 - 2021-12-31 RUCH S.A., ul. Annopol 17A, 03-236 Warszawa
NIP:
Prenumerata czasopism: Dziennik Gazeta Prawna- wersja premium, Rzeczpospolita, Tygodnik Powszechny, na okres od stycznia do grudnia 2021 r 4 580,22 Zamówienie / Zlecenie
KS.80.2021 2021-01-19 2021-02-01 - 2021-12-31 Tomag Tomasz Rachlewicz, ul. Zacisze 20, 05-802 Pruszków
NIP: 5340209807
wykonanie usługi przewozowej: transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych, na każdorazowe zlecenie Zamawiającego, zgodnie z poleceniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 stycznia 2021 r. 5 320,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2021-02-16
do umowy nr KS.80.2021
2021-02-16-2021-12-31 Aneks do umowy UG/KS/80/2021 - ujednolicenie stawi za przewóz 1 osoby na szczepienie i z powrotem 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2021-10-18
do umowy nr KS.80.2021
2021-10-18-2021-12-31 Aneks nr 2/2021 do umowy KS/80/2021 - dodanie stawki za przewóz osób niepełnosprawnych (bez zmiany kwoty całkowitej umowy) 0,00 Aneks do umowy
OA.81.2021 2021-01-20 2021-01-05 - 2021-01-05 Pracownia Kserograficzna Sławomir Mirowski, ul. Plutonu Torpedy 41, 02-495 Warszawa
NIP:
Wykonanie wielkoformatowego wydruku mapy ewidencyjnej Zalewu Komorowskiego (wydruk w kolorze), na potrzeby pracowników Urzędu Gminy Michałowice 11,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.82.2021 2021-01-20 2021-01-20 - 2021-01-26 GRAWERSTWO s.c.Bartosz Madejczyk, Sławomir Kopek, ul. Piaskowa 11, 39-300 Mielec
NIP: 8172053541
Gmina Michałowice zleca wykonanie 2 dyplomów okolicznościowych grawerowanych 332,64 Zamówienie / Zlecenie
IT.83.2021 2021-01-20 2021-02-01 - 2021-10-31 INTER-MEDIA Sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 48, 05-800 Pruszków
NIP: 5342280100
Usługa instalacji i utrzymania radiolinii przez okres 9 miesięcy. 2 939,70 Zamówienie / Zlecenie
BF.84.2021 2021-01-20 2021-01-04 - 2021-12-31 Thedy$Partners sp z oo, ul. Moniuszki 1a, 00-014 Wraszawa
NIP: 1132893745
Świadczenie usług doradztwa podatkowego od towarów i usług VAT na rzecz Gminy 44 280,00 Umowa zlecenie
OA.85.2021 2021-01-21 2021-01-16 - 2021-01-17 Szczepański Maciej Dostarczenie ulotek informacyjnych dotyczących Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19 do nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Michałowice 900,00 Umowa zlecenie
OA.86.2021 2021-01-21 2021-01-16 - 2021-01-17 Jarosław Pawluk Dostarczenie ulotek informacyjnych dotyczących Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19 do nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Michałowice 800,00 Umowa zlecenie
OA.87.2021 2021-01-21 2021-03-01 - 2021-04-30 Blue Logic Krzysztof Adamczyk, ul. Norwida 27 lok. 32, 13-200 Działdowo
NIP:
Wykonanie dokumentacji w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych 8 610,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.88.2021 2021-01-21 2021-01-16 - 2021-01-17 Piotr Pawluk Dostarczenie ulotek informacyjnych dotyczących Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19 do nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Michałowice 1 000,00 Umowa zlecenie
OA.89.2021 2021-01-21 2021-01-16 - 2021-01-17 Jakub Świeciński Dostarczenie ulotek informacyjnych dotyczących Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19 do nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Michałowice 600,00 Umowa zlecenie
OA.90.2021 2021-01-21 2021-01-21 - 2021-01-29 Civis Polonus, ul. ul. Bellotiego 5 lok. 47, 01-022 Warszawa
NIP: 5252103104
Gmina zleca przeprowadzenie 2 szkoleń dla członków Młodzieżowej Rady Gminy Michałowice przygotowujących nowo wybranych reprezentantów do realizacji projektów 3 200,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.91.2021 2021-01-21 2021-01-21 - 2021-01-25 Aha Studio, ul. Wspólna 5, 05-090 Janki
NIP:
Gmina zleca wykonanie 3 szarf w kolorach flagi gminy Michałowice. 590,40 Zamówienie / Zlecenie
IR.92.2021 2021-01-21 2021-01-20 - 2021-02-10 YOMEX JOANNA WEJDELEK YOMEX Firma Usługowo- Handlowa WEJDELEK JOANNA Instalacja modułu powiadamiania w centrali istniejącego systemu sygnalizacji pożaru w budynku użyteczności publicznej o funkcji kulturalno-oświatowej (ze świetlicą wiejską) przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach. 2 583,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.93.2021 2021-01-21 2021-01-18 - 2021-02-04 PRACOWNIA AKUSTYCZNA Kozłowski Sp. j., ul. OPOLSKA 140, 52-014 WROCŁAW
NIP: 8992613393
Wykonanie pomiarów akustycznych wraz z projektem akustycznym w budynku świetlicy w Granicy. 7 380,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.94.2021 2021-01-21 2021-01-16 - 2021-01-17 Maciej Świeciński Dostarczenie ulotek informacyjnych dotyczących Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19 do nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Michałowice 1 100,00 Umowa zlecenie
IR.95.2021 2021-01-21 2021-01-20 - 2021-02-03 SAAR ARCHITEKCI - MGR INŻ. ARCH. RADOSŁAW SADOWSKI, ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa
NIP: 9521795604
Opracowanie wariantowej analizy przeniesienia gabinetu dentystycznego w szkole w Michałowicach 1 845,00 Umowa zlecenie
OA.96.2021 2021-01-21 2021-01-21 - 2021-01-28 B8 Barbara Adamczuk, ul. Artura Grottgera 18, 40-681 Katowice
NIP: 9541016170
Zakup kwarcowego generatora ozonu 20 g/h PRO5, stanowiącego doposażenie świetlicy wiejskiej w Suchym Lesie 2 350,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.97.2021 2021-01-21 2021-01-21 - 2021-01-21 CORSOFT, Andrzej Korzeniewski, ul. Trzykotki 6, 04-727 Warszawa
NIP: 9521760511
zakup abonamentu na oprogramowanie office 365 standard w ramach rozbudowy o dodatkowe stanowiska 5 szt 2 822,85 Zamówienie / Zlecenie
OA.98.2021 2021-01-21 2021-01-16 - 2021-01-17 Julia Pierz Dostarczenie ulotek informacyjnych dotyczących Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19 do nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Michałowice 710,00 Umowa zlecenie
OA.99.2021 2021-01-21 2021-01-16 - 2021-01-17 Wiktoria Ciechomska Dostarczenie ulotek informacyjnych dotyczących Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19 do nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Michałowice 500,00 Umowa zlecenie
OA.100.2021 2021-01-21 2021-01-16 - 2021-01-17 Jan Pędzich Dostarczenie ulotek informacyjnych dotyczących Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19 do nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Michałowice 500,00 Umowa zlecenie
GK.101.2021 2021-01-22 2021-01-22 - 2021-05-31 "JUKOMEX" KRZYSZTOF JUCZEWSKI, ul. Stawowa 4, 05-090 Nowe Grocholice
NIP: 5221925621
Zimowe utrzymanie dróg- część I 397 332,00 Umowa zlecenie
GK.102.2021 2021-01-22 2021-01-26 - 2021-05-31 Jolanta Generalczyk Zimowe utrzymanie dróg - część II 353 160,00 Umowa zlecenie
GK.103.2021 2021-01-22 2021-01-22 - 2021-05-31 Jolanta Generalczyk Zimowe utrzymanie dróg - część III - "Zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych" 293 760,00 Umowa zlecenie
PR.104.2021 2021-01-22 2021-01-22 - 2021-01-27 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
Gmina Michałowice zamawia bukiet kwiatów na gminne uroczystości. 350,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.105.2021 2021-01-22 2021-02-15 - 2022-02-15 HitMe.pl Marek Bajerski, ul. Franciszka Mamuszki lok. 17A, 80-178 Gdańsk
NIP: 8792487067
abonament za domenę: komorow.pl 59,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.106.2021 2021-01-22 2021-01-22 - 2021-02-01 MT-Projekt Sp. z .o.o., ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9, 05-600 Grójec
NIP: 7972068087
wykonanie projektu w zakresie wyniesienia na grunt części działek zajętych pod pas drogowy ul. Żwirki i Wigury w Michałowicach Osiedlu 8 610,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.107.2021 2021-01-25 2021-01-25 - 2021-02-28 TRONIX S.C., ul. Jana Brożka 26, 01-451 Warszawa
NIP: 5272306543
Wykonanie naprawy systemu alarmowego zainstalowanego w budynku Urzędu Gminy Michałowice, polegającego na zlokalizowaniu przerwy w pętli instalacji oraz jej naprawieniu, celem doprowadzenia systemu do pełnej sprawności. 9 840,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.108.2021 2021-01-25 2021-01-22 - 2021-01-27 ZAKŁAD ELEKTROMECHANIKI DŹWIGOWEJ KRZYSZTOF BORGUL Wymiana uszkodzonego motoreduktora napędu drzwi w urządzeniu dźwigowym zainstalowanym w budynku Urzędu Gminy Michałowice celem przywrócenia pełnej sprawności windy. 2 275,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.109.2021 2021-01-25 2021-01-04 - 2021-12-31 FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa
NIP: 5220001895
Szkolenia w ramach Forum Sekretarzy 2 160,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.110.2021 2021-01-25 2021-01-21 - 2021-01-21 Marcin Pakuła- PB-Matic Zakup płynu do zaklejania kopert celem uzupełnienia płynu w kopertownicy stanowiącej wyposażenie Urzędu Gminy Michałowice 184,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.111.2021 2021-01-25 2021-01-19 - 2021-01-19 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup termowentylatorów celem doposażenia pomieszczeń budynku Urzędu Gminy Michałowice, oraz artykułów technicznych wykorzystywanych przez konserwatora Urzędu Gminy 786,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.112.2021 2021-01-25 2021-01-25 - 2021-01-29 Przegląd Regionalny MikaWas Sp. z o.o., ul. Sierakowskiego 12a, 05-500 Piaseczno
NIP: 1231415150
ogłoszenie prasowe 83,64 Zamówienie / Zlecenie
GK.113.2021 2021-01-26 2021-01-26 - 2021-04-26 EUROWATER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Izabelińska 113, 05-080 Lipków
NIP: 5220014395
Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej z 2005 dot. Stacji Wodociagowej " Pęcice" 22 386,00 Umowa zlecenie
IT.114.2021 2021-01-26 2021-01-26 - 2021-02-26 MP TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Plac Niepodległości 9C, 18-400 Łomża
NIP: 7182136452
Instalacja kamery monitoringu. 995,07 Zamówienie / Zlecenie
IT.115.2021 2021-01-26 2021-01-26 - 2021-02-09 Senetic SA, ul. ul.Kościuszki 227, 40-600 Katowice
NIP: 6342709934
Zakup sześciu przewodów CISCO SPF+ 10GB 1 286,43 Zamówienie / Zlecenie
PR.116.2021 2021-01-26 2021-01-22 - 2021-01-27 Andrzej Teodoczyk Dystrybucja ulotek promocyjnych dotyczacych przebudowy zalewu w Komorowie. 650,00 Umowa zlecenie
OA.117.2021 2021-01-26 2021-01-22 - 2021-01-29 Civis Polonus, ul. ul. Bellotiego 5 lok. 47, 01-022 Warszawa
NIP:
Szkolenie dla Młodzieżowej Rady Gminy Michałowice 3 200,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.118.2021 2021-01-26 2021-01-22 - 2021-01-25 DB PRINT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Chrzanowska 32, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP:
Wykonanie druku 13 000 ulotek informacyjnych dotyczących e-urzędu, wymiany kopciuchów oraz działań na rzecz ograniczenia smogu 922,50 Zamówienie / Zlecenie
PR.119.2021 2021-01-26 2021-01-26 - 2021-01-29 Print Pol, ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP:
druk publikacji dotyczącej planowanych wydarzeń sportowych w 2021 r. 799,50 Zamówienie / Zlecenie
PR.120.2021 2021-01-26 2021-01-26 - 2021-02-10 Prograf SG, ul. Białobrzeska 15, 02-270 Warszawa
NIP: 5291653725
Wykonanie 49 plansz wystawy prac konkursu na opracowanie koncepcji przedszkola w Michałowice 2 868,85 Zamówienie / Zlecenie
PR.121.2021 2021-01-26 2021-01-27 - 2021-12-23 MAriusz Marcysiak Autorskie fotografie i relacje na potrzeby działań promocyjnych gminy. 25 000,00 Umowa o dzieło
Aneks nr 1
z dnia 2021-11-22
do umowy nr PR.121.2021
2021-12-06-2021-12-06 wykonywanie autorskich fotografii oraz realcji na potrzeby działan promocyjnych 3 000,00 Aneks do umowy
SO.122.2021 2021-01-27 2021-01-22 - 2021-12-31 Zofia Brzezińska Prowadzenie rejestru wyborców 2 000,00 Umowa o dzieło
SO.123.2021 2021-01-27 2021-01-22 - 2021-12-31 Jolanta Krzysiak Prowadzenie rejestru wyborców 911,00 Umowa o dzieło
IT.124.2021 2021-01-27 2021-01-27 - 2021-02-27 ECLIPSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Dzieci Warszawy 31 lok. 54, 02-495 Warszawa
NIP:
Rozszerzenie pakietu licencji oprogramowania do kopii zapasowych. 5 719,50 Zamówienie / Zlecenie
GK.125.2021 2021-01-27 2021-02-01 - 2021-02-28 POMP 4 EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wólczyńska 321, 01-919 Warszawa
NIP: 1182043552
Dostawa wody, eksploatacja, obsługa i utrzymanie w gotowości stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej położonej na terenie gminy Michałowice 62 437,20 Umowa zakupu
Aneks nr 1
z dnia 2021-02-24
do umowy nr GK.125.2021
2021-02-24-2021-03-31 Dostawa wody, eksploatacja, obsługa i utrzymanie w gotowości stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej położonej na terenie gminy Michałowice wraz z wymianą wodomierzy 60 112,20 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2021-03-25
do umowy nr GK.125.2021
2021-02-01-2021-06-30 "Dostawa wody, eksploatacja, obsługa i utrzymanie w gotowości stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej położonej na terenie gminy Michałowice” 184 987,00 Aneks do umowy
OA.126.2021 2021-01-28 2021-01-27 - 2021-01-27 Marka-S Sp. z o.o., ul. Królewska 65A lok. 1, 30-081 Kraków
NIP:
Zakup specjalistycznych bezpieczników elektrycznych celem wymiany uszkodzonych w rozdzielni elektrycznej w budynku Urzędu Gminy Michałowice. 495,10 Zamówienie / Zlecenie
KS.127.2021 2021-01-28 2021-02-15 - 2021-06-07 Piotr Stankiewicz wykłady z Filozofii i Retoryki raz w miesiącu na platformie Zoom - dla młodzieży 2 365,00 Umowa o dzieło
GK.128.2021 2021-01-28 2021-01-21 - 2021-12-31 Stanisław Andruszkiewicz MEL-WOD-KAN Stanisław Andruszkiewicz pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót wodno-melioracyjnych, odwodnieniowych, sanitarnych 96 000,00 Umowa zlecenie
OA.129.2021 2021-01-28 2021-01-26 - 2021-01-28 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup 3 szt. niszczarek Fellowes Automax 550C P4 dla potrzeb pracowników Urzędu Gminy Michałowice. 11 586,60 Zamówienie / Zlecenie
KA.130.2021 2021-01-28 2021-01-01 - 2021-12-31 Pracownicy UGM
NIP:
Umowy ryczałtowe na użyczenie samochodów prywatnych do celów służbowych 104 179,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.131.2021 2021-01-28 2021-01-25 - 2021-01-28 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup krzesła obrotowego Officer dla potrzeb pracowników Referatu Zamówień Publicznych 921,27 Zamówienie / Zlecenie
GK.132.2021 2021-01-28 2021-01-28 - 2021-10-15 Zbigniew Bartosik SPECJALISTYCZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA "WAGA-BART", ul. Stanisława Wojciechowskiego 37 lok. 4, 02-495 Warszawa
NIP: 5220050095
nadzór autorski remontu zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi 4 920,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.133.2021 2021-01-28 2021-01-27 - 2021-02-10 RAD-BUD BudownictwoTomasz Rosłoniec, ul. Wrzosowa 2a, 05-830 Nadarzyn
NIP: 5321786018
Wymiana stycznika w administracyjnej skrzynce elektrycznej w budynku komunalnym przy ul. Mazurskiej 67 w Komorowie gm. Michałowice 442,80 Umowa zlecenie
OA.134.2021 2021-01-28 2021-02-01 - 2021-05-31 Grzegorz Śliwiński Administrowanie stroną internetową sołectwa Pęcice Małe (www.pecicemale.pl) 760,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2021-05-06
do umowy nr OA.134.2021
2021-05-06-2021-12-24 Administrowanie stroną internetową sołectwa Pęcice Małe (www.pecicemale.pl) 1 330,00 Aneks do umowy
PR.135.2021 2021-01-28 2021-01-20 - 2021-02-28 CITYBOARD MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa
NIP:
Wykonanie i prezentacja materiałów promocyjnych na ekranie nośnika reklamowego oświetlonego w Opaczy-Kolonii. 1 820,40 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.136.2021 2021-01-29 2021-01-29 - 2021-03-26 BODYS Sp. z o.o., ul. Patriotów 174, 04-832 Warszawa
NIP:
wymiana urządzenia siłowni plenerowej na strefie rekreacji w Nowej Wsi 4 243,50 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.137.2021 2021-01-29 2021-01-29 - 2021-03-05 Zespół Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych w Warszawie, ul. Czackiego 3 lok. 5, 00-043 Warszawa
NIP:
Ekpertyza zmiany stanu wody na gruncie 7 380,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.138.2021 2021-01-29 2021-02-01 - 2021-12-27 Włodzimierz Kostera Sprzątanie świetlicy w Komorowie ul. Kaliszany 18 12 540,00 Umowa zlecenie
OA.139.2021 2021-01-29 2021-02-01 - 2021-12-27 Ewa Chruściak Sprzątanie w świetlicy w Suchym Lesie 14 850,00 Umowa zlecenie
OŚ.140.2021 2021-01-29 2021-02-01 - 2021-02-26 Dorota Zglińska obsługa programu "Wodołapacz", tj. obsługa interesantów, przyjmowanie, rozpatrywanie i rozliczanie wniosków, udzielania informacji telefonicznych i mailowych dotyczących programu, a także innych prac administracyjnych w referacie ochrony środowiska 3 431,33 Umowa zlecenie
IR.141.2021 2021-01-29 2021-01-28 - 2021-02-12 ARIA ARIA BIELIŃSKI KRZYSZTOF Przegląd (konserwacja) kotłów gazowych Junkers w budynku socjalnym przy ul. Łąkowej 18 w lokalu nr 1 i nr 2 w Opaczy-Kolonii oraz przegląd kotła gazowego Junkers w budynku komunalnym przy ul. Ryżowej 90 w Opaczy-Kolonii. 900,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.142.2021 2021-01-29 2021-01-29 - 2021-04-30 Usługi Geodezyjne Izabela Nawro, ul. Kawy 42 lok. 4, 01-496 warszawa
NIP: 5221045995
analiza ewidencji gruntów dla dz. 555 zalew 8 610,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.143.2021 2021-01-29 2021-02-01 - 2021-12-27 Danuta Kamińska Sprzątanie w świetlicy w Opaczy-Kolonii 11 000,00 Umowa zlecenie
GK.144.2021 2021-01-29 2021-01-01 - 2021-06-30 Firma Święcki Andrzej Święcki, ul. Przejazdowa 27A, 05-800 Pruszków
NIP: 5340210182
Konserwacja oświetlenia ulicznego 70 481,50 Umowa zlecenie
PR.145.2021 2021-02-01 2021-01-27 - 2021-02-08 Piotr Siwczuk Wykonanie statutek konkuru Społecznik roku 2020 1 800,00 Umowa o dzieło
POL.146.2021 2021-02-01 2021-02-03 - 2021-02-28 Edward Chruściak Rozniesienie decyzji podatkowych 400,00 Umowa zlecenie
POL.147.2021 2021-02-01 2021-02-03 - 2021-02-28 Zdzisław Krupa Rozniesienie decyzji podatkowych 2 000,00 Umowa zlecenie
POL.148.2021 2021-02-01 2021-02-03 - 2021-02-28 Waldemar Widlicki Rozniesienie decyzji podatkowych 1 700,00 Umowa zlecenie
POL.149.2021 2021-02-01 2021-02-03 - 2021-02-28 Bartosz Lewandowski Rozniesienie decyzji podatkowych 700,00 Umowa zlecenie
POL.150.2021 2021-02-01 2021-02-03 - 2021-02-28 Artur Kostera Rozniesienie decyzji podatkowych 3 000,00 Umowa zlecenie
POL.151.2021 2021-02-01 2021-02-03 - 2021-02-28 Tomasz Malinowski Rozniesienie decyzji podatkowych 2 700,00 Umowa zlecenie
POL.152.2021 2021-02-01 2021-02-03 - 2021-02-28 Grzegorz Jakuta Rozniesienie decyzji podatkowych 4 700,00 Umowa zlecenie
POL.153.2021 2021-02-01 2021-02-03 - 2021-02-28 Jolanta Krzysiak Rozniesienie decyzji podatkowych 8 000,00 Umowa zlecenie
POL.154.2021 2021-02-01 2021-02-03 - 2021-02-28 Małgorzata Szczepańska Rozniesienie decyzji podatkowych 8 000,00 Umowa zlecenie
POL.155.2021 2021-02-01 2021-02-03 - 2021-02-28 Edyta Sawczyńska Rozniesienie decyzji podatkowych 8 000,00 Umowa zlecenie
POL.156.2021 2021-02-01 2021-02-03 - 2021-02-28 Wiesława Napierkowska Rozniesienie decyzji podatkowych 8 000,00 Umowa zlecenie
POL.157.2021 2021-02-01 2021-02-03 - 2021-02-28 Magdalena Piwek Rozniesienie decyzji podatkowych 8 000,00 Umowa zlecenie
IT.158.2021 2021-02-01 2021-02-09 - 2021-02-26 Komputronik, ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań
NIP: 9720902729
Zakup 5 laptopów wraz z akcesoriami torba + mysz 23 589,50 Zamówienie / Zlecenie
PR.159.2021 2021-02-02 2021-02-01 - 2021-12-30 Tomag Tomasz Rachlewicz, ul. Zacisze 20, 05-802 Pruszków
NIP: 5341425594
Udostępnienie powierzchni reklamowej na busie , wkorzytsywanym m.in. do przewozenia dużynu sportowych z gminy Michałowice 13 530,00 Umowa zlecenie
OA.160.2021 2021-02-02 2021-02-01 - 2021-12-31 WOLF - Technika grzewcza Sp z o.o., ul. Sokołowska 36, 05-806 Sokołów
NIP:
Wynajem urządzenia Wolf AirPurifier (oczyszczacz powietrza) 1 353,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.161.2021 2021-02-02 2021-02-02 - 2021-02-10 Everprint Sp. z o.o., ul. Przydrożna 35B, 03-253 Warszawa
NIP:
Zakup tonera HP 201X CF400X Black MFP277 M252 celem wymiany w drukarce będącej na wyposażeniu świetlicy wiejskiej w Suchym Lesie 412,98 Zamówienie / Zlecenie
OA.162.2021 2021-02-02 2021-02-02 - 2021-02-10 Marcova Sp. z o.o. Sp. k, ul. Rozwadowska 30, 03-628 Warszawa
NIP:
Zakup tonera HP 201X LaserJet błękitny Oryginalny CF401X celem wymiany w drukarce będącej na wyposażeniu świetlicy wiejskiej w Suchym Lesie 532,96 Zamówienie / Zlecenie
IR.163.2021 2021-02-02 2021-02-02 - 2021-02-16 Kobolt Spółka z o.o., ul. Powstańców Śląskich 85 lok. U4
NIP:
Przeprowadzanie prób przepływu glikolu w instalacji lodowiska w Komorowie 1 230,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.164.2021 2021-02-02 2021-02-02 - 2021-02-16 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EKO-TERM" Jerzy Cielecki, ul. Piotrkowska 240 lok. 8, 90-360 Łódź
NIP: 7290006433
Przeprowadzenie próby przepływu (spadku cisnienia) w instalacji lodowiska w Komorowie 2 460,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.165.2021 2021-02-02 2021-02-02 - 2021-02-16 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EKO-TERM" Jerzy Cielecki, ul. Piotrkowska 240 lok. 8, 90-360 Łódź
NIP: 7290006433
Opracowanie oceny technicznej dotyczącej jakości tafli lodowiska w Komorowie 1 476,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.166.2021 2021-02-03 2021-01-28 - 2021-02-17 The One Group Sp. z o.o., ul. ul. Zielona 6, 95-054 Ksawerów
NIP:
Gmina Michałowice zleca wykonanie 50 szt. ręczników z logo gminy, które będą wykorzystane w celach promocyjnych 1 698,02 Zamówienie / Zlecenie
IR.167.2021 2021-02-03 2021-02-01 - 2021-06-07 Małgorzata "Magus" Sujak Opracowanie dokumentacji wielobranżowej na modernizację Szkoły Podstawowej w Michałowicach (technologia żywienia) 33 825,00 Umowa o dzieło
OA.168.2021 2021-02-04 2021-01-27 - 2021-01-27 Wide Format Sp. z o.o., ul. Pałacowa 25, 05-816 Michałowice-Wieś
NIP:
Wydruk wielkoformatowy mapy z roli w ilości 6 szt. dla potrzeb pracowników Urzędu Gminy Michałowice. 37,44 Zamówienie / Zlecenie
OA.169.2021 2021-02-04 2021-01-29 - 2021-01-29 HERMES Jarosław Koć, ul. Aleje Jerozolimskie 290, 05-820 Reguły
NIP: 5341053922
Usługa mycia i odkurzania samochodu służbowego marki Skoda Superb WPR88827, celem utrzymania go w niepogorszonym stanie. 260,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.170.2021 2021-02-04 2021-02-04 - 2021-02-12 POWER CANVAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków
NIP:
zakup opasek sportowych personalizowanych dla uczestników wyzwania sportowego pod nazwą „bieg walentynkowy” organizowanego w dniu 14.02.2021r. w gminie Michałowice. 1 925,14 Zamówienie / Zlecenie
GK.171.2021 2021-02-04 2021-02-05 - 2021-03-05 Biuro Usług Projektowych "KANPRO" inż. Jan Wojcieski, ul. Radzymińska 36/38/40 lok. 11, 03-752 Warszawa
NIP: 5361005286
Wykonanie koncepcji sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru położonego przy ul. Pęcickiej, w gminie Michałowice na odcinku od ul. Ireny w Komorowie do osiedla mieszkaniowego Pęcice Ogród w Pęcicach oraz dla odcinka w ul. Konwaliowej na terenie osiedla Agricola w Pęcicach, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami dla potrzeb przyszłych inwestycji polegających na zaprojektowaniu i budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla ww. obszaru. 10 455,00 Umowa zlecenie
OŚ.172.2021 2021-02-04 2021-02-04 - 2021-12-31 Spółdzielnia Kółek Rolniczychw w Michałowicach-Raszynie z/s w Jankach, ul. Falencka 1, 05-090 Raszyn
NIP:
Dzierżawa terenu, który ma służyć jako Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów. 29 520,00 Umowa najmu / dzierżawy
OŚ.173.2021 2021-02-04 2021-02-03 - 2021-02-03 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
zakup materiałów na strefy rekreacji, place zabaw i boiska 476,55 Zamówienie / Zlecenie
IR.174.2021 2021-02-04 2021-02-04 - 2021-02-18 JARS S.A., ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo
NIP:
Przeprowadzenie badania fizykochemicznego wody używanej do wytworzenia lodowiska przy ZSO w Komorowie 430,50 Zamówienie / Zlecenie
PR.175.2021 2021-02-04 2021-02-04 - 2021-02-11 DB PRINT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Chrzanowska 32, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5272458425
Gmina Michałowice zleca druk plakatów z informacjami o rozliczeniu PIT oraz wydarzeniach sportowych. 1 672,80 Zamówienie / Zlecenie
IR.176.2021 2021-02-04 2021-01-29 - 2021-02-12 Budownictwo Paweł Chojecki, ul. Robotnicza 39A, 05-800 Pruszków
NIP: 5341077644
Opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dotyczących remontu budynku w Nowej Wsi na ul. Spacerowej dz. nr 404/4 ob. Nowa Wieś gm. Michałowice 1 353,00 Umowa zlecenie
IR.177.2021 2021-02-04 2021-01-29 - 2021-02-12 Budownictwo Paweł Chojecki, ul. Robotnicza 39A, 05-800 Pruszków
NIP: 5341077644
Opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dotyczących remontu budynków gminnych w Komorowie na ul. Wiejskiej 19 oraz ul. 3 Maja 10 3 075,00 Umowa zlecenie
IR.178.2021 2021-02-04 2021-02-01 - 2021-02-15 Budownictwo Paweł Chojecki, ul. Robotnicza 39A, 05-800 Pruszków
NIP: 5341077644
Opracowanie przedmiaru, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robó, dotyczących remontuw budynku mieszkalnym 2 214,00 Umowa zlecenie
OA.179.2021 2021-02-04 2021-02-04 - 2021-02-12 Firma Kubuś Jerzy Seweryniak, ul. Urocza 23, 08-825 Kozery
NIP: 5291548520
Zakup 60 szt. balonów w kształcie serca, wypełnionych helem, do wykorzystania podczas imprezy pt. „Przez żołądek do serca” organizowanej dla mieszkańców sołectwa Reguły w dniu 13.02.2021 r. 480,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.180.2021 2021-02-05 2021-02-02 - 2021-03-29 Biuro Badawczo-Projektowe Budownictwa Komunikacyjnego "TRANSCOMP" Sp. z o.o., ul. JAGIELLOŃSKA 78, 03-301 Warszawa
NIP: 9510041669
wykonanie przeglądu dróg publicznych w zakresie oznakowania i widoczności przejść dla pieszych, obowiązujących limitów prędkości i prawidłowości oznakowania obszarów zabudowanych na terenie gminy Michałowice 9 840,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.181.2021 2021-02-05 2021-02-01 - 2021-12-23 Przegląd Regionalny MikaWas Sp. z o.o., ul. Sierakowskiego 12a, 05-500 Piaseczno
NIP: 1231415150
Gmina zamawia usługę polegającą na publikowaniu na łamach gazety "Przegląd Regionalny" materiałów informacyjno-promocyjnych Gminy Michałowice 7 749,00 Umowa zlecenie
PR.182.2021 2021-02-05 2021-02-01 - 2021-12-23 FOTOSPRESS, ul. Wiosny Ludów 41 lok. 1, 02-495 Warszawa
NIP: 5271096687
Gmina zamawia usługę polegającą na publikacji materiałów o Gminie michałowice na łamach gazety Mocne Strony. 15 744,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2021-11-23
do umowy nr PR.182.2021
2021-11-23-2021-12-28 publikacja prasowa 984,00 Aneks do umowy
PR.183.2021 2021-02-05 2021-02-01 - 2021-12-23 Agencja PROFIL Gabriela Milewska-Kalinowska, ul. Stanisława Moniuszki 6 lok. 2, 05-806 Komorów
NIP: 5341201096
Gmina zamawia usługę polegającą na publikowaniu na łamach gazety "Głos Pruszkowa" materiałów informacyjo-promocyjnych. 2 460,00 Umowa zlecenie
OŚ.184.2021 2021-02-05 2021-02-04 - 2021-02-04 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
zakup materiałów na strefy rekreacji, place zabaw i boiska 1 140,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.185.2021 2021-02-05 2021-02-05 - 2021-02-19 SZYMON SIKORA "BIL-CUP", ul. Gąsiorowskich 3, 60-703 Poznań
NIP: 7791011190
wykonanie i dostarczenie medali z wstążką dla uczestników wirtualnego wyzwania sportowego pod nazwą "bieg walentynkowy", który odbędzie się 14.02.2021 1 725,69 Zamówienie / Zlecenie
IT.186.2021 2021-02-08 2021-02-08 - 2021-02-08 PAWEŁ OCHYŃSKI CSG SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Kraków
NIP: 6793163992
Zakup 10 szt. akumulatów do zasilaczy awaryjnych. 479,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.187.2021 2021-02-08 2021-02-04 - 2021-02-04 BALTRADE Sp. z o.o., ul. Kartuska 493, 80-298 Gdańsk
NIP: 5840202116
Zakup ładowarki do akumulatorków wraz z zestawem akumulatorków, na potrzeby pracowników Urzędu Gminy Michałowice 360,32 Zamówienie / Zlecenie
KS.188.2021 2021-02-08 2021-01-01 - 2021-12-31 Tomasz Raszkowski przyznanie stypendium sportowego, Paulinie Raszkowskiej w wysokości 100,00 zł miesięcznie za zajęcie III miejsca w Mistrzostwach Polski Młodziczek w piłce siatkowej w 2019 r. i przejście do wyższej grupy wiekowej z Młodziczek do Kadetek w sezonie 2019/2020. 1 200,00 Umowa stypendialna
KS.189.2021 2021-02-08 2021-01-01 - 2021-12-31 Marta Ostaszewska przyznanie stypendium sportowego, Szymonowi Ostaszewskiemu w wysokości 600,00 zł miesięcznie za powołanie do Kadry Narodowej Polskiego Związku Pływackiego na rok 2021. 7 200,00 Umowa stypendialna
KS.190.2021 2021-02-08 2021-01-01 - 2021-12-31 Wojciech Niemirowicz-Szczytt przyznanie stypendium sportowego, Maksymilianowi Niemirowiczowi-Szczyttowi w wysokości 100,00 zł miesięcznie za zajęcie II miejsca w Mistrzostwach Polski U-14 w koszykówce mężczyzn w 2019 r. i przejście do kategorii starszej niż młodzik U14. 1 200,00 Umowa stypendialna
KS.191.2021 2021-02-08 2021-01-01 - 2021-12-31 Małgorzata Kowalska przyznanie stypendium sportowego, Jakubowi Kowalskiemu w wysokości 100,00 zł miesięcznie za zajęcie II miejsca w Mistrzostwach Polski U-14 w koszykówce mężczyzn w 2019 r. i przejście do kategorii starszej niż młodzik U14. 1 200,00 Umowa stypendialna
KS.192.2021 2021-02-08 2021-01-01 - 2021-12-31 Beata Jaworska przyznanie stypendium sportowego, Bartłomiejowi Jaworskiemu w wysokości 100,00 zł miesięcznie za zajęcie II miejsca w Mistrzostwach Polski U-14 w koszykówce mężczyzn w 2019 r. i przejście do kategorii starszej niż młodzik U14. 1 200,00 Umowa stypendialna
KS.193.2021 2021-02-08 2021-01-01 - 2021-12-31 Piotr Koryczan przyznanie stypendium sportowego, Agnieszce Koryczan w wysokości 600,00 zł miesięcznie za powołanie do Kadry Polskiej Unii Karate na rok 2019. 7 200,00 Umowa stypendialna
KS.194.2021 2021-02-08 2021-01-01 - 2021-12-31 Jakub Kaśnikowski przyznanie stypendium sportowego, Maksymilianowi Kaśnikowskiemu w wysokości 600,00 zł miesięcznie za powołanie do Kadry Narodowej Polskiego Związku Tenisowego na rok 2020. 7 200,00 Umowa stypendialna
KS.195.2021 2021-02-08 2021-01-01 - 2021-12-31 Jacek Wrzeszcz przyznanie stypendium sportowego, Marcie Wrzeszcz w wysokości 600,00 zł miesięcznie za powołanie do Kadry Narodowej Polskiego Związku Cheerleadingu na rok 2020. 7 200,00 Umowa stypendialna
KS.196.2021 2021-02-08 2021-01-01 - 2021-12-31 Mirosław Janik przyznanie stypendium sportowego, Adamowi Janikowi w wysokości 100,00 zł miesięcznie za zajęcie II miejsca w Mistrzostwach Polski U-14 w koszykówce mężczyzn w 2019 r. i przejście do kategorii starszej niż młodzik U14. 1 200,00 Umowa stypendialna
KS.197.2021 2021-02-08 2021-01-01 - 2021-12-31 Grzegorz Gawin przyznanie stypendium sportowego, Łucji Gawin w wysokości 100,00 zł miesięcznie za zajęcie III miejsca w Mistrzostwach Polski Młodziczek w piłce siatkowej w 2019 r. i przejście do wyższej grupy wiekowej z Młodziczek do Kadetek w sezonie 2019/2020. 1 200,00 Umowa stypendialna
KS.198.2021 2021-02-08 2021-01-01 - 2021-12-31 Marta Tafil-Dalach przyznanie stypendium sportowego, Wiktorii Dalach w wysokości 100,00 zł miesięcznie za zajęcie III miejsca w Mistrzostwach Polski Młodziczek w piłce siatkowej w 2019 r. i przejście do wyższej grupy wiekowej z Młodziczek do Kadetek i Juniorek w sezonie 2020/2021. 1 200,00 Umowa stypendialna
KS.199.2021 2021-02-08 2021-01-01 - 2021-12-31 Marta Tafil-Dalach przyznanie stypendium sportowego, Aleksandry Dalach w wysokości 100,00 zł miesięcznie za zajęcie III miejsca w Mistrzostwach Polski Młodziczek w piłce siatkowej w 2019 r. i przejście do wyższej grupy wiekowej z Młodziczek do Kadetek w sezonie 2019/2020. 1 200,00 Umowa stypendialna
IT.200.2021 2021-02-09 2021-02-09 - 2021-02-09 N.K. Serwis Piotr Nowak, ul. Stefana Żeromskiego 6, 05-820 Piastów
NIP: 5212124175
Toner CF226XC do drukarki HP 548,58 Zamówienie / Zlecenie
IT.201.2021 2021-02-09 2021-02-09 - 2021-02-09 Komputronik, ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań
NIP: 9720902729
Zakup 5 sztuk kamer internetowych Xiaomi dla pracowników podczas uczestniczenia w spotkaniach lub szkoleniach 545,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.202.2021 2021-02-11 2021-02-12 - 2021-04-09 HAMSTER POLSKA Sp. z o.o., ul. Pod Hałdą 37B, 44-206 Rybnik
NIP:
Dostawa wraz z montażem automatycznej toalety publicznej dla osób niepełnosprawnych 183 208,00 Umowa zakupu
OŚ.203.2021 2021-02-11 2021-02-11 - 2021-02-11 Zespół Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych w Warszawie, ul. Czackiego 3 lok. 5, 00-043 Warszawa
NIP:
Zlecenie wykonania uzupełnienia ekspertyzy w ramach postępowania w sprawie zmiany stanu wody na gruncie nr ewid.143/22, 143/25 i 143/26 Opacz- Kolonia. 6 150,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.204.2021 2021-02-11 2021-01-01 - 2021-12-31 Po Prostu Energia Spółka Akcyjna, ul. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
NIP:
Dostawa paliwa gazowego do budynków będących własnością Gminy Michałowice 92 730,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.205.2021 2021-02-11 2021-02-11 - 2021-03-15 Przegląd Regionalny MikaWas Sp. z o.o., ul. Sierakowskiego 12a, 05-500 Piaseczno
NIP: 1231415150
wykaz nieruchomości II,III,IV na dzierżawę lub najem na2021 83,64 Zamówienie / Zlecenie
IT.206.2021 2021-02-11 2021-02-11 - 2021-04-30 "USŁUGI INFORMATYCZNE INFO-SYSTEM" ROMAN I TADEUSZ GROSZEK SPÓŁKA JAWNA, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 31 lok. 240, 05-120 Legionowo
NIP: 5361745379
Szkolenie zakresu obsługi aplikacji finansowo księgowych. 861,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.207.2021 2021-02-12 2021-02-15 - 2021-12-10 FAGUS Sp. z o.o., ul. Al. Krakowska 110 lok. 114, 00-971 Warszawa
NIP: 5222843925
Utrzymanie roślinności niskiej na terenie gminy Michałowice” w zakresie części I 459 302,00 Umowa zlecenie
OŚ.208.2021 2021-02-12 2021-02-15 - 2021-12-30 FAGUS Sp. z o.o., ul. Al. Krakowska 110 lok. 114, 00-971 Warszawa
NIP: 5222843925
Utrzymanie roślinności niskiej na terenie gminy Michałowice” w zakresie części II 199 225,00 Umowa zlecenie
KS.209.2021 2021-02-12 2021-02-12 - 2021-02-26 UKS Akademia Koszykówki Komorów, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: Udział młodzieży w ćwierćfinale Mistrzostw Polski w koszykówce mężczyzn w kategorii juniora starszego, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 4 luty 2021 r. 10 000,00 Umowy dotacyjne
GK.210.2021 2021-02-12 2021-02-15 - 2021-06-25 Biuro Projektów Infrastrukturalnych Krzysztof Suliga, ul. Tęczowa 3 lok. 6, 05-270 Marki
NIP: 6932026076
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy parkingu „Parkuj i Jedź” w Komorowie przy ul. Kolejowej w Gminie Michałowice 73 225,00 Umowa zlecenie
IR.211.2021 2021-02-15 2021-02-11 - 2021-02-14 ZAKŁAD BUDOWNICTWA OGÓLNEGO "KARBUD" KARLICKI WOJCIECH, 96-500 Kożuszki-Parcel
NIP: 8370004394
Usunięcie awarii instalacji w budynku komunalnym w Komorowie. W ramach zadania budżetowego pn.: „Zakup usług remontowych dla istniejących budynków socjalnych i komunalnych”. 3 240,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.212.2021 2021-02-15 2021-02-11 - 2021-02-14 Jarosław Stencel, ul. Senatorska 10 lok. 86, 96500 Sochaczew
NIP: 8371631822
Usunięcie awarii instalacji w budynku komunalnym w Komorowie. W ramach zadania budżetowego pn.: „Zakup usług remontowych dla istniejących budynków socjalnych i komunalnych”. 3 780,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.213.2021 2021-02-15 2021-02-17 - 2021-06-30 Krzysztof Wójcik Przeprowadzenie treningów biegowych dla mieszkańców gm. Michałowice 4 000,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2021-06-28
do umowy nr SP.213.2021
2021-06-28-2021-12-22 Aneks nr 1 do umowy nr UG/SP/213/2021 z dnia 17 lutego 2021 - zwiększenie ilości treningów biegowych 3 600,00 Aneks do umowy
KS.214.2021 2021-02-16 2021-02-16 - 2021-02-16 1.CUKIERNIA JARZYNA S.C.GRAŻYNA JARZYNA, BARTŁOMIEJ JARZYNA 2.COFFEE GROUP S.C. PIOTR BĄK, BARTŁOMIEJ JARZYNA 3.CUKIERNIA JARZYNA Bartłomiej Jarzyna 4.KAWIARNIA JARZYNA Bartłomiej Jarzyna, ul. Grodziska 3A, 05-840 Brwinów
NIP: 5341425594
zakup artykułów cukierniczych na spotkanie z okazji uroczystego przekazania mieszkań komunalnych przy ul. Sieradzkiej, mieszkańcom gmin. 153,21 Zamówienie / Zlecenie
OA.215.2021 2021-02-16 2021-02-16 - 2021-03-15 TRONIX S.C., ul. Jana Brożka 26, 01-451 Warszawa
NIP: 5272306543
Naprawa pompy ciepła Stiebel Eltron WPF zamontowanej w świetlicy w Granicy przy ul. czeremchy 1, polegającą na wymianie styczników K1, oporników rozruchowych oraz styków pomocniczych celem przywrócenia pełnej sprawności urządzenia. 7 164,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.216.2021 2021-02-16 2021-02-16 - 2021-07-30 Paweł Nerek fitbodies.pl, ul. 11 Listopada 45, 05-816 Michałowice
NIP: 7582242985
treningi biegowe dla mieszkańców gminy Michałowice przy Szkole w Michałowicach 7 700,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2021-07-07
do umowy nr SP.216.2021
2021-07-07-2021-12-21 Aneks Nr 1/2021 do umowy Nr UG/SP/216/2021 z dnia 16 lutego 2021 r. - zwiększenie ilości treningów 5 600,00 Aneks do umowy
SP.217.2021 2021-02-16 2021-02-18 - 2021-07-30 Katarzyna Kabala zajęcia techniczne nordic walking skierowane do seniorów 60+ z gminy Michałowice. 2 760,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2021-07-07
do umowy nr SP.217.2021
2021-07-07-2021-12-23 Aneks nr 1 do umowy UK/SP/217/2021 z dnia 18 lutego 2021 - zwiększenie ilości zajęć nordic walking w ramach Programu Polityki Senioralnej Gminy Michałowice na lata 2021-2024 2 400,00 Aneks do umowy
IR.218.2021 2021-02-17 2021-02-17 - 2021-02-22 ARIA ARIA BIELIŃSKI KRZYSZTOF Usunięcie usterek stwierdzonych podczas przeglądów kotłów gazowych: - w budynku socjalnym przy ul. Łąkowej 18 w lokalu nr 1 w Opaczy-Kolonii – wmiana czujnika ciepłej wody użytkowej i pokrętła zaworu dopustowego CO - w budynku komunalnym przy ul. Ryżowej 90 w Opaczy-Kolonii – wymiana zużytych uszczelek i dekla serwisowego 560,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.219.2021 2021-02-17 2021-02-15 - 2021-02-15 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup 3 szt. kontenerków mobilnych podbiurkowych dla potrzeb pracowników Urzędu Gminy Michałowice. 2 225,07 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.220.2021 2021-02-18 2021-02-19 - 2021-12-31 Urządzanie i utrzymanie zieleńców chirurgia drzew, ul. Ludna 7B, 05-822 Milanówek
NIP: 5290003161
Utrzymanie roślinności wysokiej na terenie gminy Michałowice – zabiegi chirurgiczne i pielęgnacyjne 325 361,00 Umowa zlecenie
PR.221.2021 2021-02-18 2021-02-18 - 2021-03-04 POWER CANVAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków
NIP: 6751524327
wykonanie bluz sportowych zgodnie z nadrukiem Utraty oraz logo gminy, które będą wykorzystane w celach promocyjnych. 1 860,06 Umowa zlecenie
OA.222.2021 2021-02-18 2021-02-27 - 2021-02-27 Agencja Teatralna VENA Agnieszka Stachurska, ul. Lasek Brzozowy 7 lok. 28, 02 -792 Warszawa
NIP: 9511780251
Wykonanie przedstawienia teatralnego dla dzieci "Jak Miś Lolek szukał przyjaciół" - Nowa Wieś 430,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.223.2021 2021-02-18 2021-02-18 - 2021-02-28 PUREX Zakład Usług Remontowo - Budowlanych Krzysztof Łapiński, ul. Mikołajska 13 B lok. 1, 02-455 Warszawa
NIP:
Wykonanie zabezpieczeń potencjalnych miejsc lęgowych przed dostępem ptactwa w Szkole w Michałowicach w ramach zadania budżetowego: „Termomodernizacja Szkoły w Michałowicach”. Zlecenie dotyczy w szczególności: Zabezpieczenia potencjalnych miejsc lęgowych przed dostępem ptactwa min. poprzez niszczenie siedlisk będących obszarem rozrodu, wychowu młodych i odpoczynku, niszczenie i usuwanie gniazd, umyślne uniemożliwienie dostępu do schronień. 2 829,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.224.2021 2021-02-18 2021-02-27 - 2021-02-27 Agencja Teatralna VENA Agnieszka Stachurska, ul. Lasek Brzozowy 7 lok. 28, 02 -792 Warszawa
NIP: 9511780251
Wykonanie przedstawienia teatralnego dla dzieci "Jak Miś Lolek szukał przyjaciół" - Opacz Kolonia 430,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.225.2021 2021-02-18 2021-02-15 - 2021-12-31 Garden Art Szczypiński Piotr, ul. Koronacyjna 40, 02-496 Warszawa
NIP: 5361345941
prace związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru 64 575,00 Umowa zlecenie
OA.226.2021 2021-02-18 2021-02-27 - 2021-02-27 Agencja Teatralna VENA Agnieszka Stachurska, ul. Lasek Brzozowy 7 lok. 28, 02 -792 Warszawa
NIP: 9511780251
Wykonanie przedstawienia teatralnego dla dzieci "Jak Miś Lolek szukał przyjaciół" - Komorów soł. 430,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.227.2021 2021-02-19 2021-02-19 - 2021-02-26 GRE-ROB Import Export S.C., ul. Modularna 12 lok. 408, 02-238 Warszawa
NIP: 5222740450
dostawa środkó czystości na strefę rekreacji w Nowej Wsi i boisko w Sokołowie 2 052,61 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.228.2021 2021-02-19 2021-04-15 - 2021-10-15 GRZEGORZ DYJA "HYDROOGRÓD", ul. Prawnicza 64, 02-495 Warszawa
NIP: 5260051066
montaż, demontaż i konserwacja trzech fontann pływających na terenie zbiorników wodnych w Gminie Michałowice 6 826,50 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.229.2021 2021-02-19 2021-02-19 - 2021-11-30 POLAMP, ul. Przemysłowa 1, 11-500 Gizycka
NIP: 8451659142
Przechowanie dekoracji świątecznych 21 217,50 Zamówienie / Zlecenie
GK.230.2021 2021-02-19 2021-02-01 - 2021-12-31 Ryszard Kieś Instalatorstwo Elektryczne Ryszard Kieś Nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi w Gminie Michałowice 38 506,40 Umowa zlecenie
IR.231.2021 2021-02-19 2021-02-19 - 2021-03-19 Artur ARBA Kozieł Wykonanie uziemienia instalacji elektrycznej w budynku komunalnym przy ul. Kasztanowej 8 C w Komorowie. 648,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.232.2021 2021-02-19 2021-02-19 - 2021-03-19 Artur ARBA Kozieł Wymiana instalacji elektrycznej w budynku komunalnym przy ul. Kasztanowej 10 B w Komorowie 4 968,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.233.2021 2021-02-22 2021-02-22 - 2021-02-22 Komputronik, ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań
NIP: 9720902729
Zestaw 5 kamer Xioami oraz słuchawek z mikrofonem Microosft 1 540,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.234.2021 2021-02-23 2021-02-26 - 2021-02-26 Michał Sabała Przygotowanie i prowadzenie prelekcji filmoznawczych dla mieszkańców Osiedla Komorów 300,00 Umowa zlecenie
IR.235.2021 2021-02-23 2021-02-23 - 2022-08-20 ARBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Staroopatowska 24 lok. 52, 26-600 Radom
NIP: 9482597537
Przebudowa wraz z rozbudową Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Michałowicach w 2022 r. kwota - 3 474 843,01 4 300 000,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2021-07-21
do umowy nr IR.235.2021
2021-02-23-2022-08-20 ANEKS NR 1 z dnia 21.07.2021 r. - spisany do Umowy nr IR/235/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. dotyczącej wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Michałowicach” Zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy o kwotę 34 842,22 zł brutto, co wraz z wynagrodzeniem podtawowym daje w sumie ogólna kwotę = 7 809 685,23 zł brutto 34 842,20 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2021-08-20
do umowy nr IR.235.2021
2021-08-20-2022-08-20 ANEKS NR 2 z dnia 20.08.2021 r. Zmiana terminów pośrednich wykonania poszczególnych etapów realizacji umowy Bez zmiany terminu wykonania umowy oraz bez zmiany wartości umowy. 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 3
z dnia 2021-12-15
do umowy nr IR.235.2021
2021-02-23-2022-08-20 ANEKS NR 3 z dnia 15.12.2021 r. do Umowy nr IR/235/2021 z dnia 23.02.2021 r. Zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę 69 193,36 zł brutto. Całkowite Wynagrodzenie Wykonawcy po wprowadzeniu Aneksu nr 3 stanowi kwotę = 7 878 878,59 zł brutto 69 193,40 Aneks do umowy
Aneks nr 4
z dnia 2022-04-01
do umowy nr IR.235.2021
2021-02-23-2022-08-20 ANEKS NR 4 z dnia 01.04.2022 r do Umowy nr IR/235/2021 z dnia 23.02.2021 r. Zmiana terminu posredniego wykonania poszczególnych etapów realizacji umowy. Bez zmiany głównego terminu realizacji umowyu oraz bez zmiany wartości umowy, 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 5
z dnia 2022-06-21
do umowy nr IR.235.2021
2021-02-23-2022-10-01 ANEKS nr 5 z dnia 21.06.2022 r. do Umowy nr IR/235/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. dotyczącej wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej ZMIANA TERMINU Umowy - termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie na dzień 01.10.2022 r. w Michałowicach” 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 6
z dnia 2022-08-25
do umowy nr IR.235.2021
2022-08-25-2022-09-30 Aneks nr 6 dla zadania pn.: Przebudowa wraz z rozbudową Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Michałowicach-zwiększający wartośc umowy o 302 308,23 zł brutto. 302 308,00 Aneks do umowy
Aneks nr 7
z dnia 2022-10-05
do umowy nr IR.235.2021
2021-02-23-2022-11-30 Aneks nr 7 zwiekszający wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy o kwotę 158 264,61 zł brutto 158 265,00 Aneks do umowy
Aneks nr 8
z dnia 2022-11-09
do umowy nr IR.235.2021
2022-11-09-2022-11-30 Aneks nr 8 do umowy nr IR/235/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. dot. Rozbudowy i przebudowy sali gimnastycznej w szkole w Michałowicach, zwiększający wartość wynagroszenia (dodatkowe panele akustyczne i dodakowe wyposażenie) 47 630,30 Aneks do umowy
OŚ.236.2021 2021-02-23 2021-02-15 - 2021-02-26 KRZYSZTOF PĘCZAK ELPEN, ul. Trójkątna 3, 05-804 Pruszków
NIP: 5341068355
naprawa instalacji elektrycznej w kntenerach sanitarnych na strefach rekreacji i boiskach 506,76 Zamówienie / Zlecenie
PR.237.2021 2021-02-23 2021-02-23 - 2021-02-23 Marian Dziekanowski SPRZEDAŻ KSIĄŻEK, ul. Biskupicka 56, 05-840 Brwinów
NIP: 5341943260
zakup 5 szt. książki pt. „Mania, Mała ogrodniczka”, 5 szt. książki pt. „Bajkowo. Dziennikarze Dzieciom” i 15 szt. książki „12 miesięcy z Mają Popielarską. Kalendarium prac w ogrodzie i na tarasie.” 681,75 Zamówienie / Zlecenie
PR.238.2021 2021-02-23 2021-02-23 - 2021-02-24 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
zakup jednego bukietu kwiatów na gminne uroczystości. 250,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.239.2021 2021-02-23 2021-02-15 - 2021-12-27 Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „PIASTUN”, ul. Mikołaja Reja 1, 05-820 Piastów
NIP: 5342131788
transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych, a w przypadku braku możliwości transportu do punktów szczepień transport lekarza i pielęgniarki do pacjenta na każdorazowe zlecenie Zamawiającego 10 000,00 Umowa zlecenie
IR.240.2021 2021-02-23 2021-02-23 - 2021-03-24 FHU SEBASTIAN DRÓŻDŻ, ul. Południowa 10 lok. 18, 26-200 Końskie
NIP: 6581735254
Remont lokalu komunalnego nr 5 w budynku komunalnym przy ul. Mazurskiej 67 w Komorowie 20 685,30 Zamówienie / Zlecenie
OA.241.2021 2021-02-24 2021-03-01 - 2021-06-30 Jakub Tomasz Siedlczyński Sprzątanie w świetlicy w Nowej Wsi 3 432,00 Umowa zlecenie
OA.242.2021 2021-02-25 2021-02-11 - 2021-02-11 PPHU Artur Dróżdż, ul. Lucerny 71A, 04-687 Warszawa
NIP:
Zakup art. spożywczych dla pracowników Urzędu Gminy Michałowice w związku z obchodami "Tłustego czwartku" 924,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.243.2021 2021-02-25 2021-02-03 - 2021-02-17 ON TOP Group S.C., ul. Ireny 78, 05-800 Pruszków
NIP: 5342622084
Zakup 2 szt. dozowników automatycznych Meteor 1000 celem wymiany uszkodzonych na standach znajdujących się w budynku Urzędu Gminy Michałowice. 442,80 Zamówienie / Zlecenie
GK.244.2021 2021-02-25 2021-02-26 - 2021-04-30 Krzysztof Jenda Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztowysowej przykanalików kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Regulskiej w Regułach dz. nr ewid. 101/4 i 162/4 2 706,00 Umowa zlecenie
KS.245.2021 2021-02-25 2021-03-01 - 2021-05-30 Koło Gospodyń Wiejskich w Pęcicach – O RETY, KOBIETY! nr rejestru KGW: 1421040010, ul. Zaułek 7, 05-806 Pęcice
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Zespół wokalny KGW O RETY, KOBIETY!”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę 17 lutego 2021 r., 3 250,00 Umowy dotacyjne
OŚ.246.2021 2021-02-25 2021-02-25 - 2021-12-31 Piotr Babicz Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.247.2021 2021-02-26 2021-02-26 - 2021-12-31 Agnieszka Wierzchucka Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.248.2021 2021-02-26 2021-02-26 - 2021-12-31 Artur Stefański Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
GK.249.2021 2021-02-26 2021-02-01 - 2021-12-31 LESZEK WRZOSEK BUDIKOM LESZEK WRZOSEK Nadzór inwestorski nad robotami branży drogowej (zadania inwestycyjne i remontowo-utrzymaniowe) 77 000,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.250.2021 2021-02-26 2021-02-26 - 2021-03-26 N.K. Serwis Piotr Nowak, ul. Stefana Żeromskiego 6, 05-820 Piastów
NIP: 5212124175
Zakup tonerów do drukarek. 1 097,16 Zamówienie / Zlecenie
OA.251.2021 2021-03-01 2021-02-26 - 2021-02-26 HERMES Jarosław Koć, ul. Aleje Jerozolimskie 290, 05-820 Reguły
NIP: 5341053922
Usługa mycia i odkurzania samochodu służbowego marki Skoda Superb WPR88827, celem utrzymania go w niepogorszonym stanie oraz naprawy mechanizmu podnoszenia prawej przedniej szyby z uwagi na uszkodzenie. 560,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.252.2021 2021-03-01 2021-02-16 - 2021-02-16 Wide Format Sp. z o.o., ul. Pałacowa 25, 05-816 Michałowice-Wieś
NIP:
Wydruk wielkoformatowy rysunków w formacie A1 wraz ze składaniem w ilości 2 szt. dla potrzeb pracowników Urzędu Gminy Michałowice. 27,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.253.2021 2021-03-01 2021-02-19 - 2022-08-16 Biuro analiz środowiskowych Krzysztof Janus, ul. Krańcowa 59 lok. 82, 02-493
NIP:
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania obowiązki Inspektora Nadzoru Ornitologicznego przy realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Michałowicach” Zakres obowiązków, obejmuje: 1) nadzór ornitologiczny w zakresie zgodnym z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: WPN-I.6401.620.2020.KZ.2 z dnia 03.12.2020 r.; 2) uzgodnienie miejsca i sposobu montażu oraz parametrów technicznych skrzynek, 3 )opracowanie i złożenie do RDOŚ w Warszawie sprawozdania z realizacji zezwolenia, w tym sprawozdania z nadzoru ornitologicznego oraz dokumentacji fotograficznej potwierdzającej zawieszenie skrzynek lęgowych. 6 500,00 Umowa zlecenie
IR.254.2021 2021-03-01 2021-03-01 - 2021-03-19 Budownictwo Paweł Chojecki, ul. Robotnicza 39A, 05-800 Pruszków
NIP: 5341077644
Opracowanie przedmiaru, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dotyczących remontu w budynku komunalnym w Opaczy-Kolonii przy ul. Ryżowej 90 gm. Michałowice 1 230,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.255.2021 2021-03-01 2021-03-01 - 2021-12-31 Agnieszka Pigiel Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.256.2021 2021-03-01 2021-03-01 - 2021-12-31 Krzysztof Banasiuk Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.257.2021 2021-03-01 2021-03-01 - 2021-12-31 Tomasz Banasiuk Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
GR.258.2021 2021-03-01 2021-03-01 - 2021-11-30 Usługi Geodezyjne Izabela Nawro, ul. Kawy 42 lok. 4, 01-496 warszawa
NIP: 5221045995
Umowa wykonanie mapy prawnej art.73 Komorów Osiedle Podhalańska Żabia Klonowa 20 159,70 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.259.2021 2021-03-01 2021-03-01 - 2021-12-31 Małgorzata Zawadzka - Selim Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.260.2021 2021-03-01 2021-03-01 - 2021-12-31 Kacper Zawistowski Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
GK.261.2021 2021-03-01 2021-02-26 - 2021-06-25 AGENCJA DOMANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Aleja Niepodległości 46/50 lok. 70, 02-626 Warszawa
NIP: 5213236545
Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji wodnoprawnej dot. zastawki na rz. Raszynka w rejonie zbiornika wodnego Michałowice Wieś z zakresie odtworzenia pierwotnego piętrzenia zastawki oraz remontu urządzenia wodnego 14 760,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.262.2021 2021-03-01 2021-02-26 - 2021-05-25 AGENCJA DOMANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Aleja Niepodległości 46/50 lok. 70, 02-626 Warszawa
NIP: 5213236545
Opracowanie operatu wodnoprawnego dot. przedłużenia 5 szt. przepustów na rowach melioracyjnych w związku z wykonanie drogi do terenów zmeliorowanych wzdłuż rz. Raszynki (dz. nr ewid. 111 obręb Pęcice) 12 300,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.263.2021 2021-03-01 2021-02-24 - 2021-02-24 Firma Krajewski Krzysztof Krajewski, ul. Pruszkowska 11, 05-830 Nadarzyn
NIP: 5341029326
Zakup druków (przelew-wpłata) dla potrzeb pracowników Referatu Budżetowo – Finansowego. 80,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.264.2021 2021-03-02 2021-03-02 - 2021-03-16 N.K. Serwis Piotr Nowak, ul. Stefana Żeromskiego 6, 05-820 Piastów
NIP: 5212124175
Toner CF505XC do drukarki HP 932,34 Zamówienie / Zlecenie
OA.265.2021 2021-03-02 2021-02-26 - 2021-02-26 Wide Format Sp. z o.o., ul. Pałacowa 25, 05-816 Michałowice-Wieś
NIP:
Wydruk 2 kompletów map dla potrzeb pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej. 32,23 Zamówienie / Zlecenie
OA.266.2021 2021-03-02 2021-03-02 - 2021-03-26 Dorota Czeczelewska Firma Handlowa Panda, ul. Sidorska 117B, 21-500 Biała Podlaska
NIP: 5342422646
Zakup urządzeń medycznych (ciśnieniomierz naramienny i nadgarstkowy, pulsoksymetr, termometr bezdotykowy) w ilości po 2 szt. każdy celem wyposażenia budynku Urzędu Gminy Michałowice z przeznaczeniem dla potrzeb pracowników Urzędu oraz ochrony ich zdrowia. 790,38 Zamówienie / Zlecenie
OA.267.2021 2021-03-02 2021-03-06 - 2021-03-06 FOTO-PIKSEL Mariusz Grzelak, ul. Lencewicza 6 lok. 32, 01-493 Warszawa
NIP:
Wykonanie sesji zdjęciowej z okazji Dnia Kobiet - Reguły 984,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.268.2021 2021-03-02 2021-02-26 - 2021-03-31 Grzegorz Jakuta Wykonanie usługi polegajacej na dostarczeniu dla wskazanych przez zleceniodawcę osób umów darowizny sprzętu komputerowego oraz zebraniu podpisów wskazanych osób na umowach darowizny , z jednoczesna weryfikacja tożsamości osób podpisujacych się pod umową. 1 300,00 Umowa zlecenie
OA.269.2021 2021-03-02 2021-03-02 - 2021-05-20 Jerzy Parzewski Wykonanie dzieła autorskiego w postaci opracowania topograficznego i kartograficznego mapy do biegu na orientację, terenu o powierzchni 2,5 km2, w skali 1:10 000, z obszaru lasu na południe od miejscowości Suchy Las 3 500,00 Umowa o dzieło
PR.270.2021 2021-03-02 2021-02-22 - 2021-03-22 Firma Usługowo - Handlowa "AMBIT" Michalec Bogdan, ul. Lotnicza 7a, 05-816 Michałowice
NIP: 8110008047
Druk 6 plansz prezentujących projekt przebudowy sali sportowej w Michałowicach. 590,40 Zamówienie / Zlecenie
IR.271.2021 2021-03-02 2021-03-01 - 2021-03-15 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EKO-TERM" Jerzy Cielecki, ul. Piotrkowska 240 lok. 8, 90-360 Łódź
NIP: 7290006433
Opracowanie analizy dokumentacji dotyczącej lodowiska przy ZSO w Komorowie (analiza badań Galisza) 984,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.272.2021 2021-03-02 2021-02-08 - 2021-03-28 Adrianna Kubiak Wykoanie graiki- muralu na stacji transformatorowej w Komorowie, przy ul. Głównej . 3 279,00 Umowa o dzieło
OŚ.273.2021 2021-03-03 2021-03-03 - 2021-12-31 Zenon Podkański Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
IT.274.2021 2021-03-03 2021-03-03 - 2021-03-03 N.K. Serwis Piotr Nowak, ul. Stefana Żeromskiego 6, 05-820 Piastów
NIP: 5212124175
Zakup kserokopiarki. 7 011,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.275.2021 2021-03-03 2021-03-01 - 2021-12-31 Usługi Asenizacyjne Leon Szeląg, ul. Słowikowskiego 62a, 05-090 Raszyn
NIP: 5222345423
Obsługa i konserwacja Systemu Ciągłego Nadzoru GSM (SCN-GSM) w Gminie Michałowice. 11 400,00 Zamówienie / Zlecenie
UA.276.2021 2021-03-03 2021-03-02 - 2022-03-02 BARTOSZ PONIATOWSKI "PROJEKT: MIASTO", ul. Kwarcowa 14, 91-614 Łódź
NIP: 7251936530
„Sporządzenie projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaj materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dla Gminy Michałowice” Płatnosć w roku 2021: do kwoty 47 600,00 zł Płatnosć w roku 2022: do kwoty 25.400,00 zł 73 000,00 Umowa zlecenie
KS.277.2021 2021-03-03 2021-03-05 - 2021-03-05 Usługi Pogrzebowe Sławomir Fabijański, ul. Narodowa 10, 05-800 Pruszków
NIP: 5341836624
wykonanie i dostawa wiązanki w barwach białych i czerwonych z szarfą biało-czerwoną z napisem „Wójt i mieszkańcy Gminy Michałowice”. Wiązanka zostanie złożona pod pomnikiem ŻOŁNIERZY AK poległych w Opaczy-Kolonii 6 marca 1944 r., który znajduję się przy skrzyżowaniu ulic Stanisława Bodycha i Ryżowej. 300,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.278.2021 2021-03-03 2021-03-01 - 2021-12-28 Katarzyna Łopata Wykonywanie czynności opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Michałowice, wpsieranie członków MRG w ich obowiązkach, uczestniczenia w sesjach MRG oraz korodynowanie wspólpracy MRG z jednostakmi. 5 000,00 Umowa zlecenie
PR.279.2021 2021-03-03 2021-03-02 - 2021-12-28 DB PRINT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Chrzanowska 32, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP:
Skład i druk Biuletynu Informacyjnego Gminy Mcihałowice. 53 874,00 Umowa zlecenie
OŚ.280.2021 2021-03-04 2021-03-04 - 2021-12-31 Zbigniew Mentrak Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz" 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.281.2021 2021-03-04 2021-03-04 - 2021-12-18 Szkółkarstwo Ozdobne - Metalex Józef Grudziński, 62-610 Sycewo
NIP:
Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie gminy Michałowice 353 117,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2021-03-04
do umowy nr OŚ.281.2021
2021-03-04-2021-12-18 Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie gminy Michałowice 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2021-10-28
do umowy nr OŚ.281.2021
2021-03-04-2021-12-18 Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie Gminy Michałowice 31 780,50 Aneks do umowy
IR.282.2021 2021-03-04 2021-03-05 - 2021-08-16 ARBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Staroopatowska 24 lok. 52, 26-600 Radom
NIP: 9482597537
Modernizacja szkoły w Nowej Wsi 498 169,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2021-07-22
do umowy nr IR.282.2021
2021-03-05-2021-08-16 ANEKS NR 1 z dnia 22.07.2021 r. - do Umowy nr UG/IR/282/2021 z dnia 05 marca 2021 r. dotyczącej wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Szkoły w Nowej Wsi” Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy o dodatkową kwotę = 68 151,98 zł brutto, co w sumie z podstawową kwotą umowy, będzie stanowiło kwotę = 566 321,09 zł brutto 68 152,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2021-08-16
do umowy nr IR.282.2021
2021-08-16-2021-08-25 ANEKS NR 2 z dnia 16.08.2021 r. Zmiana terminu wykonania umowy do dnia 25.08.2021 r. Bez zmian finansowych 0,00 Aneks do umowy
OŚ.283.2021 2021-03-04 2021-03-08 - 2021-12-10 MULTIPLANTA - Katarzyna Łazucka-Cegłowska, ul. Warecka 110, 05-604 Jasieniec
NIP: 5341374721
„Wykonanie i pielęgnacja nasadzeń roślin kwitnących i ozdobnych na terenie gminy Michałowice” 453 978,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2021-03-08
do umowy nr OŚ.283.2021
2021-03-08-2021-12-10 „Wykonanie i pielęgnacja nasadzeń roślin kwitnących i ozdobnych na terenie gminy Michałowice” 0,00 Aneks do umowy
BF.284.2021 2021-03-04 2021-03-01 - 2021-04-30 Elżbieta Jarzębowska prace biurowe związane ze sporządzaniem list wypłat nalezności z tytułu umów zleceń, umów o dzieło, diet radnych i sołtysów, stypendiów sportowych, sporządzanie i przesyłanie deklaracji do ZUS i US, 11 000,00 Umowa zlecenie
IR.285.2021 2021-03-04 2021-03-09 - 2022-08-16 ARBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Staroopatowska 24 lok. 52, 26-600 Radom
NIP: 9482597537
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Michałowicach w 2021 roku kwota- 2.600.000,00 zł w 2022 roku kwota - 3.261.995,44 zł 2 600 000,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2021-09-30
do umowy nr IR.285.2021
2021-09-30-2022-08-16 Aneks nr 1 do umowy nr UG/IR/285/2021 w zakresie zmiany pośredniego terminy wykonania tj. wykonanie robót dotyczących źródeł ciepła do dnia 15.10.2021 r. 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2022-02-03
do umowy nr IR.285.2021
2021-03-09-2022-08-16 ANEKS NR 2 z dnia 03.02.2022 r. do Umowy UG/IR/285/2021 z dnia 09.03.2021 r. Dot.: Zwiększenie wynagrodzenia umownego o kwotę = 205 775,59 zł brutto Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy po wprowadzeniu Aneksu nr 2 stanowi kwotę = 6 067 771,03 zł brutto 801-80101-6050-07 205 776,00 Aneks do umowy
Aneks nr 3
z dnia 2022-11-01
do umowy nr IR.285.2021
2021-03-09-2022-08-16 Aneks nr 3 z dnia 11.08.2022 r. - zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy - roboty dodatkowe na kwotę 16 014,76 zł brutto Łączne wynagrodzenie Wykonawcy po zawarciu aneksu nr 3 wynosi = 6 083 785,79 zł brutto 16 014,80 Aneks do umowy
KS.286.2021 2021-03-05 2021-03-01 - 2021-12-31 Koło Gospodyń Wiejskich w Pęcicach Małych - Pęciczanki rejestr nr: 1421040002, ul. Brzozowa 18, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznegozgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Quest – odkryj swoją Gminę – cz. 2”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 19.01.2021 r. 12 500,00 Umowy dotacyjne
POL.287.2021 2021-03-05 2021-03-05 - 2021-12-31 GETPOL Sebastian Getka, ul. Kolonijna 71, 07-230 Słopsk
NIP:
Wykonanie usługi polegającej na odczytywaniu wodomierzy i wystawianiu faktur za zrzut ściceków i pobór wody 143 910,00 Umowa zlecenie
KS.288.2021 2021-03-05 2021-04-20 - 2021-12-20 Stowarzyszenie "Przyjazne Jutro", ul. Mikołaja Reja 1 lok. 1, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Klub Lokalnego Historyka 2021”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 28.01.2021 r. 15 800,00 Umowy dotacyjne
KS.289.2021 2021-03-05 2021-03-19 - 2021-12-31 Stowarzyszenie "Reguły Fotografii", rejestr stowarzyszeń zwykłych w Starostwie w Pruszkowie nr 38, ul. Wiejska 13, 05-816 Michałowice
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Spacery fotograficzne”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 28.01.2021 r. 9 750,00 Umowy dotacyjne
KS.290.2021 2021-03-05 2021-03-01 - 2021-12-30 Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" Warszawa, Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" koło Michałowice, ul. Solec 81b lok. 73a, 00-382 Warszawa
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Rodzicielstwo z pozytywną dyscypliną – cykl warsztatów online dla rodziców z Gminy Michałowice”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 27.01.2021 r. 10 000,00 Umowy dotacyjne
KS.291.2021 2021-03-05 2021-03-01 - 2021-11-30 Koło Gospodyń Wiejskich w Pęcicach – O RETY, KOBIETY! nr rejestru KGW: 1421040010, ul. Zaułek 7, 05-806 Pęcice
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „TU I TERAZ – PĘCICE W OBIEKTYWIE”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 28.01.2021 r. 13 650,00 Umowy dotacyjne
IT.292.2021 2021-03-05 2021-03-05 - 2021-03-05 INTER-MEDIA Sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 48, 05-800 Pruszków
NIP: 5342280100
Przewody światłowodowe 11 szt. 296,43 Zamówienie / Zlecenie
KS.293.2021 2021-03-05 2021-03-01 - 2021-12-31 Koło Gospodyń Wiejskich „Dziewczyny z Komorowa” rejestr nr: 1421040005, ul. Leśna 12, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „AKTYWNOŚĆ SPORTOWA NA CO DZIEŃ”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 28.01.2021 r. 7 960,00 Umowy dotacyjne
KS.294.2021 2021-03-05 2021-08-01 - 2021-10-30 Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak z siedzibą w Łomiankach, ul. Dolna 14 lok. 5, 05-092 Łomianki
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Maraton rowerowy w cyklu Mazovia MTB Marathon Michałowice”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 27.01.2021 r. 18 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.295.2021 2021-03-08 2021-03-08 - 2021-12-31 Marta Acar Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
SP.296.2021 2021-03-08 2021-03-08 - 2021-03-10 Marek Długołęcki zakup nagród konkursowych związanych z organizacją rywalizacji sportowej "Wirtualny rajd rowerowy" zorganizowany w dniach 6-7 marca 2021 z okazji Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn 491,80 Zamówienie / Zlecenie
OA.297.2021 2021-03-08 2021-03-08 - 2021-11-15 AUTO LIFT Dariusz Olszak, ul. Mikołaja Reja 28, 05-806 Granica
NIP: 5341025162
Montaż i demontaż flag państwowych do uchwytów przy słupach ulicznych na terenie gminy Michałowice, na budynkach świetlic oraz w miejscach pamięci narodowych 38 253,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.298.2021 2021-03-08 2021-03-08 - 2021-12-31 Anna Hemmerich Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OA.299.2021 2021-03-08 2021-03-08 - 2021-04-11 TVN społka akcyjna sp.j., ul. Wiertnicza 159, 02-952 Warszawa
NIP:
Zakup 100 kodów dostępów do platformy VOD na cztery sztuki Teatru 6 Piętro, które zostaną rozdystrybuowane po jednym komplecie dla czterech sąsiedzkich rodzin, zapewniając tym samym integrację mieszkańców sołectwa, aktywność kulturalną w dobie pandemii COVID-19, jak również pozwoli wspólnie spędzić wolny czas. 3 000,01 Zamówienie / Zlecenie
KS.300.2021 2021-03-08 2021-03-01 - 2021-12-31 SKF ANPREL KP AMT Nowa Wieś, ul. Wiśniowa 1, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Piłka nożna sposobem na codzienność”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 27.01.2021 r. i aktualizacji złożonej 02.03.2021 r., 25 000,00 Umowy dotacyjne
KS.301.2021 2021-03-08 2021-03-01 - 2021-12-31 Uczniowski Klub Sportowy "Komorów", ul. Al. Marii Dąbrowskiej 12 lok. 20, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Prowadzenie zajęć sportowych oraz organizacja masowych turniejów dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych, seniorów oraz rodzin Gminy Michałowice”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 11.01.2021 r. i aktualizacji złożonej 1.03.2021 r. 27 000,00 Umowy dotacyjne
KS.302.2021 2021-03-08 2021-01-04 - 2021-12-31 UKS Akademia Koszykówki Komorów, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Wychowanie przez sport i rekreację”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 28.01.2021 r. i aktualizacji złożonej 1.03.2021 r. 83 000,00 Umowy dotacyjne
KS.303.2021 2021-03-08 2021-01-04 - 2021-12-31 UKS Akademia Koszykówki Komorów, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Sportowa Gmina Michałowice – Turniej Finałowy Mistrzostw Polski w koszykówce mężczyzn do lat 13”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 28.01.2021 r. i aktualizacji złożonej 1.03.2021 r. 43 040,00 Umowy dotacyjne
KS.304.2021 2021-03-08 2021-03-03 - 2021-12-31 SKF ANPREL KP AMT Nowa Wieś, ul. Wiśniowa 1, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Orlik – Centrum życia sportowego Gminy”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 27.01.2021 r. i aktualizacji złożonej 03.03.2021 r. 25 000,00 Umowy dotacyjne
KS.305.2021 2021-03-08 2021-03-08 - 2021-03-08 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
zakup wraz z dostawą 250 szt. pojedynczych goździków ze wstążką dla mieszkanek Gminy Michałowice z okazji Dnia Kobiet, które w dniu 8 marca 2021 r. odwiedzą Urząd Gminy Michałowice. 1 150,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.306.2021 2021-03-09 2021-03-03 - 2021-12-31 PGNiG Obrót Detaliczny sp. z oo, ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa
NIP: 5272706082
Kompleksowe dostarczanie paliwa gazowego do budynku świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych 4 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.307.2021 2021-03-09 2021-03-10 - 2021-03-10 Michał Sabała Przygotowanie i prowadzenie prelekcji filmoznawczych dla mieszkańców Osiedla Komorów 300,00 Umowa zlecenie
GR.308.2021 2021-03-09 2021-03-09 - 2021-04-01 Doradztwo Gospodarcze Robert Szewczyk, ul. Szkolna 30b, 05-515 Nowa Wola
NIP: 1230273570
operat szacunkowy okreslający wartość dz. ew. 215/2 Sokołów i 316/1 w Pęcicach sklep 3 813,00 Zamówienie / Zlecenie
KA.309.2021 2021-03-09 2021-03-05 - 2021-03-08 KAMILA BURNO wytypowanie i usunięcie z regałów dokumentacji niearchiwalnej, której czasokres przechowywania już minął, przemieszczenia zasobu w ilości 326 mb i sporządzenie spisu dokumentów podlegających brakowaniu w wersji elektronicznej. 13 040,00 Umowa o dzieło
OA.310.2021 2021-03-09 2021-03-05 - 2021-03-05 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup artykułów technicznych wykorzystywanych przez konserwatora Urzędu Gminy Michałowice 322,99 Zamówienie / Zlecenie
KS.311.2021 2021-03-09 2021-03-15 - 2021-12-31 FUNDACJA PROMOCJI REKREACJI "KIM", ul. Partyzantów 21, 05-092 Łomianki
NIP: 1181860119
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Nordic walking – TEAM Michałowice”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 27.01.2021 r. i aktualizacji złożonej 05.03.2021 r. 8 000,00 Umowy dotacyjne
KS.312.2021 2021-03-09 2021-03-29 - 2021-12-31 Fundacja Sofijka - edukacja i rozwój, ul. Sochaczewska 8a lok. 13, 05-840 Brwinów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Odkrywamy wielkie Historie”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 27.01.2021 r. i aktualizacji złożonej w dniu 4.03.2021 r. 5 000,00 Umowy dotacyjne
OA.313.2021 2021-03-10 2021-03-01 - 2021-12-31 TAXPRESS S.C., ul. Marszałkowska 80, 00-517 Warszawa
NIP: 5272315097
Zakup prenumeraty rocznej Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych dla potrzeb pracowników Referatu Podatków i Opłat Lokalnych. 391,13 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.314.2021 2021-03-10 2021-03-10 - 2021-03-10 Ekolevel Sp. z o.o., ul. Pszczelińska 86, 05-805 Otrębusy
NIP: 1182011109
Analiza danych zawartych w sprawozdaniach rocznych wraz z wykonaniem sprawozdania wójta z gospodarwowania odpadami za 2020r. 4 797,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.315.2021 2021-03-10 2021-03-05 - 2021-03-05 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
zakup materiałów na place zabaw i strefy zabaw 895,39 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.316.2021 2021-03-10 2021-04-15 - 2021-10-15 Watersystem Serwis s.c., ul. Trakt Brzeski 127, 05-077 Zakręt
NIP: 5322091790
konserwacja fontanny na strefie rekreacji w Michałowicach 21 402,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.317.2021 2021-03-10 2021-03-08 - 2021-03-26 PRACOWNIA AKUSTYCZNA Kozłowski Sp. j., ul. OPOLSKA 140, 52-014 WROCŁAW
NIP: 8992613393
Opracowanie przedmiaru, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dot. prac poprawiających komfort akustyczny w budynku świetlicy wiejskiej w Granicy. 3 075,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.318.2021 2021-03-10 2021-03-10 - 2021-05-20 KATARZYNA BARTCZAK ZAKŁAD USŁUG WIELOBRANŻOWYCH KATARZYNA BARTCZAK remont chodników i utwardzenie nawierzchni na placach zabaw, strefach rekreacji i boiskach 40 000,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.319.2021 2021-03-10 2021-03-10 - 2021-03-31 MP TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Plac Niepodległości 9C, 18-400 Łomża
NIP: 7182136452
Remont instalacji dozoru i monitorowania w obiektach gminy michałowice (świetlica wiejska w Suchym Lesie, świetlica wiejska w Sokołowie) 24 380,40 Umowa zlecenie
PR.320.2021 2021-03-11 2021-03-04 - 2021-03-11 Z.P.U. PRINT - POL, ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP: 5340028247
wykonanie kartek pocztowych, 700 szt/ 393,60 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.321.2021 2021-03-11 2021-03-11 - 2021-04-07 usługi geodezyjne Witold Wielgosz, ul. wiejska 9, 05816 Reguły
NIP: 5341190085
wykonanie mapy do celów projektowych 1 107,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.322.2021 2021-03-11 2021-03-11 - 2021-04-07 usługi geodezyjne Witold Wielgosz, ul. wiejska 9, 05816 Reguły
NIP: 5341190085
wykonanie mapy do celów projektowych w Granicy ul. Poprzeczna 1 476,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.323.2021 2021-03-11 2021-03-11 - 2021-04-30 DELTA CERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Powstańców Listopadowych 29C lok. 7, 35-606 Rzeszów
NIP: 8133701898
wymiana szyny w tyrolce na placu zabaw w Pęcicach Małych 3 444,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.324.2021 2021-03-11 2021-03-16 - 2021-07-16 ŁUPIŃSKI MAREK TOMASZ MT ŁUPIŃSKI PRACOWNIA PROJEKTOWA, ul. Trzcinowa 1, 12-200 Pisz
NIP:
Budowa trzech odcinków przyłaczy wod. w granicy pasa drogowego ul. Dzikiej w Pecicach Małych odpowiednio do dz. nr ewid. 69/1; 69/2 i 70 17 712,00 Umowa zlecenie
PR.325.2021 2021-03-11 2021-03-08 - 2021-12-31 Marcin Napierała Korekta tekstów wydawnictw gminy Michałowice, w tym Biuletynu Informacyjnego Gminy Michałowice 4 704,00 Umowa zlecenie
PR.326.2021 2021-03-11 2021-03-11 - 2021-03-18 X-KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Mariusza Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa
NIP: 9492107026
zakup upominków dla mieszkańców gminy Michałowice, laureatów gminnego konkursu plastycznego pn. "Kartka na Wielkanoc" 833,00 Umowa zlecenie
GR.327.2021 2021-03-11 2021-03-11 - 2021-03-31 Nieruchomości Krasowscy, ul. Karolina 13, 05-530 Góra Kalwaria
NIP:
operat szacunkowy okreslający watośc dz. 163/4 Opacz Kol ul. Mokra 800,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.328.2021 2021-03-12 2021-03-12 - 2021-03-12 ŁUKASZ PODKAŃSKI, SERWIS URZĄDZEŃ GAZOWYCH, ul. Warszawska 36 lok. 36, 05-806 Granica
NIP: 5342157635
Przegląd (konserwacja) kotłów gazowych w ośmiu lokalach w budynku komunalnym przy ul. Mazurskiej 67. 2 460,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.329.2021 2021-03-12 2021-03-10 - 2021-03-12 Sławomir Kozieł OMR Grupa Badawcza, ul. Zbyszka Godlewskiego 4 lok. 47, 65-552 Zielona Góra
NIP:
Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice naboru wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.1 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną bądź rekreacyjną wskazanego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” 6 500,00 Umowa zlecenie
IT.330.2021 2021-03-15 2021-03-15 - 2021-03-24 N.K. Serwis Piotr Nowak, ul. Stefana Żeromskiego 6, 05-820 Piastów
NIP: 5212124175
Toner CF505XC do drukarki HP 932,34 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.331.2021 2021-03-15 2021-03-15 - 2021-12-31 Hanna Miller - Petryszyn Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.332.2021 2021-03-15 2021-03-15 - 2021-12-31 Hanna Miller - Petryszyn Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OA.333.2021 2021-03-15 2021-03-12 - 2021-03-12 HERMES Jarosław Koć, ul. Aleje Jerozolimskie 290, 05-820 Reguły
NIP: 5341053922
Zakup 1 szt. opony zimowej Pirelli 225/50R17 ZOPI 98V SZ3, z uwagi na uszkodzenie poprzedniej 538,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.334.2021 2021-03-15 2021-03-10 - 2021-03-15 Firma Handlowo Usługowa Nordica Katarzyna Kruk, ul. Pakuska 6, 32-300 Olkusz
NIP:
Zakup publikacji książkowych pt. „Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych”, „Klasyfikacja budżetowa 2021”, „Nowa klasyfikacja środków trwałych 2021”, „Środki trwałe 2021”, dla potrzeb pracowników Urzędu Gminy Michałowice 566,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.335.2021 2021-03-15 2021-03-15 - 2021-12-31 Iwona Masłowska - Sprycha Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.336.2021 2021-03-15 2021-03-15 - 2021-12-31 Agnieszka Wnuczak Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.337.2021 2021-03-15 2021-03-16 - 2021-12-31 Agata Misztal Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.338.2021 2021-03-15 2021-03-16 - 2021-12-31 Anna Głodkiewicz Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.339.2021 2021-03-15 2021-03-16 - 2021-12-31 Renata Dzieciątko Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
PR.340.2021 2021-03-16 2021-03-16 - 2021-03-30 POWER CANVAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków
NIP: 6751524327
zakup personalizowanych bluz i opasek sportowych z nadrukiem Utraty oraz logo gminy, które będą wykorzystane w celach promocyjnych 3 550,10 Zamówienie / Zlecenie
IR.341.2021 2021-03-16 2021-03-17 - 2021-04-15 Adam ARPRO Adam Reguła Remont budynku komunalnego przy ul. 3 Maja 10 w Komorowie 9 444,63 Umowa o roboty budowlane
IR.342.2021 2021-03-16 2021-03-17 - 2021-04-15 Adam ARPRO Adam Reguła Remont budynku komunalnego przy ul. Spacerowej dz. nr 404/4 30 541,10 Umowa o roboty budowlane
IR.343.2021 2021-03-16 2021-03-17 - 2021-04-15 Adam ARPRO Adam Reguła Remont budynku komunalnego przy ul. Wiejskiej 19 34 293,50 Umowa o roboty budowlane
IR.344.2021 2021-03-16 2021-03-01 - 2021-04-15 SAAR ARCHITEKCI - MGR INŻ. ARCH. RADOSŁAW SADOWSKI, ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa
NIP: 9521795604
Usługa pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych polegających na: budowie obiektów małej architektury - budowie wiat rowerowych przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Nowej Wsi 1 845,00 Umowa zlecenie
OA.345.2021 2021-03-16 2021-03-15 - 2021-05-24 Curulis Sp z o.o., ul. Pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań
NIP: 7831691499
Przygotowanie raportu o stanie Gminy Michałowice 15 645,60 Zamówienie / Zlecenie
IT.346.2021 2021-03-16 2021-03-16 - 2021-03-16 HitMe.pl Marek Bajerski, ul. Franciszka Mamuszki lok. 17A, 80-178 Gdańsk
NIP: 8792487067
roczna opłata za domenę: michalowice.pl 59,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.347.2021 2021-03-17 2021-03-17 - 2021-12-31 Jadwiga Lawrence Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.348.2021 2021-03-17 2021-03-17 - 2021-12-31 Martyna Zabłocka Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.349.2021 2021-03-17 2021-03-17 - 2021-12-31 Marzena Fornalik Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.350.2021 2021-03-17 2021-03-17 - 2021-12-31 Małgorzata Tomiałowicz Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.351.2021 2021-03-17 2021-03-17 - 2021-12-31 Wiesława Melewska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
KS.352.2021 2021-03-17 2021-03-17 - 2021-03-24 X-KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Mariusza Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa
NIP: 9492107026
zakup nagród zgodnie z ofertą nr 728000150373 z dnia 2021-03-16 dla mieszkańców gminy Michałowice, laureatów gminnego konkursu recytatorskiego pn. "Ja, żołnierz, poeta, czasu kurz…” organizowanego przez ZSO Komorów 2 979,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.353.2021 2021-03-17 2021-03-17 - 2021-12-31 Wojciech Wojskowicz Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
PR.354.2021 2021-03-17 2021-03-17 - 2021-03-31 Aha Studio, ul. Wspólna 5, 05-090 Janki
NIP:
Usługa wykonania haftowanego dyplomu 210,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.355.2021 2021-03-17 2021-03-17 - 2021-03-31 Wide Format Sp. z o.o., ul. Pałacowa 25, 05-816 Michałowice-Wieś
NIP:
wykonanie magnesu na samochód, z nadrukiem, format 61x61, szt. 2 325,95 Zamówienie / Zlecenie
PR.356.2021 2021-03-17 2021-03-17 - 2021-03-31 Z.P.U. PRINT - POL, ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP:
Druk pudełka z nadrukiem, szt. 50 571,95 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.357.2021 2021-03-17 2021-03-17 - 2021-12-31 Alina Jantarska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
Aneks nr 1
z dnia 2021-06-29
do umowy nr OŚ.357.2021
2021-06-29-2021-12-31 zmiana terminu obowiązywania umowy 7 000,00 Aneks do umowy
KS.358.2021 2021-03-17 2021-03-17 - 2021-03-26 Marian Dziekanowski SPRZEDAŻ KSIĄŻEK, ul. Biskupicka 56, 05-840 Brwinów
NIP: 5341943260
Zakup książek na nagrody w Gminnym Konkursie recytatorskim: Poezja K.K. Baczyńskiego „Ja żołnierz, poeta, czas kurz…” objętym patronatem Wójta Gminy Michałowice. 551,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.359.2021 2021-03-17 2021-03-18 - 2021-12-31 Katarzyna Krysicka Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.360.2021 2021-03-17 2021-03-18 - 2021-12-31 Joanna Sikora - Wołkow Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.361.2021 2021-03-17 2021-03-18 - 2021-12-31 Renata Wojciechowska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.362.2021 2021-03-18 2021-03-18 - 2021-12-31 Bożena Dębek Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.363.2021 2021-03-18 2021-03-18 - 2021-12-31 Maria Bielecka Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.364.2021 2021-03-18 2021-03-18 - 2021-12-31 Urszula Korman Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OA.365.2021 2021-03-18 2021-03-18 - 2021-04-10 Ekodrew Henryk Łosik, ul. Rębielice Szlacheckie 42, 42-165 Lipie
NIP:
Usługa wykonania 100 szt. budek lęgowych dla jerzyków, do samodzielnego montażu - sołectwo Michałowice 3 140,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.366.2021 2021-03-18 2021-03-19 - 2021-12-31 Lucyna Maliszewska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.367.2021 2021-03-18 2021-03-18 - 2021-12-31 Paweł Wróbel Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.368.2021 2021-03-18 2021-03-18 - 2021-12-31 Marcin Bruliński Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OA.369.2021 2021-03-19 2021-03-19 - 2021-06-30 PPH Rol - Mot Sp. z o.o., ul. Czachowskiego 29, 27-310 Ciepielów
NIP:
Usługa polegającą na wykonaniu, dostawie i montażu regałów przesuwnych w pomieszczeniu archiwum zakładowego w budynku Urzędu Gminy Michałowice, zgodnie z ofertą stanowiącą integralną część niniejszej umowy 42 804,00 Zamówienie / Zlecenie
UA.370.2021 2021-03-19 2021-03-19 - 2021-11-30 Zbigniew Bronowicki sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Zaciszna" 1 845,00 Umowa zlecenie
KS.371.2021 2021-03-19 2021-02-01 - 2021-12-31 Klub sportowy ZDROWIE rejestr nr: 21, ul. Św. Antoniego 2, 05-816 Michałowice
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci, młodzieży i osób starszych w karate kyokushin”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 28.01.2021 r. i aktualizacji złożonej w dniu 12.03.2021 r. 10 000,00 Umowy dotacyjne
KS.372.2021 2021-03-19 2021-03-01 - 2021-12-31 MAZOWIECKI KLUB KARATE KYOKUSHIN, ul. Bielska 21A, 02-394 Warszawa
NIP: 5222610747
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci, młodzieży i osób starszych w karate kyokushin”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 28.01.2021 r. i aktualizacji złożonej w dniu 12.03.2021 r., 12 000,00 Umowy dotacyjne
KS.373.2021 2021-03-19 2021-01-04 - 2021-12-31 FUNDACJA KRAINA OZA, ul. Wiejska 5, 05-802 Pruszków
NIP: 5342493422
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Pierwsze kroki w Nordic Walking – idziemy po zdrowie. Zajęcia sportowe dla osób z autyzmem”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 28.01.2021 r. i aktualizacji złożonej w dniu 12.03.2021 r. 20 000,00 Umowy dotacyjne
KS.374.2021 2021-03-19 2021-01-04 - 2021-12-31 FUNDACJA KRAINA OZA, ul. Wiejska 5, 05-802 Pruszków
NIP: 5342493422
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Z aparatem za pan brat – świat widziany Naszymi oczami – warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży z autyzmem”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 28.01.2021 r. i aktualizacji złożonej w dniu 12.03.2021 r. 25 000,00 Umowy dotacyjne
KS.375.2021 2021-03-19 2021-01-04 - 2021-12-31 Uczniowski Klub Sportowy JAGUAR, ul. Szkolna 15, 05-816 Michałowice
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Szkolenie i współzawodnictwo w piłce nożnej w duchu „Fair Play””, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 27.01.2021 r. i aktualizacji złożonej 09.03.2021 r., 27 000,00 Umowy dotacyjne
KS.376.2021 2021-03-19 2021-01-04 - 2021-12-31 Uczniowski Klub Sportowy w Nowej Wsi, ul. Główna 96, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Szkolenie dzieci i młodzieży oraz współzawodnictwo w piłce nożnej”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 27.01.2021 r. i aktualizacji złożonej w dniu 10.03.2021 r., 27 000,00 Umowy dotacyjne
KS.377.2021 2021-03-19 2021-01-04 - 2021-12-31 Uczniowski Klub Sportowy „FC Komorów”, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Zajęcia piłkarskie dla wszystkich”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 27.01.2021 r. i aktualizacji złożonej 09.03.2021 r. 30 000,00 Umowy dotacyjne
KS.378.2021 2021-03-19 2021-03-15 - 2021-12-31 Koło Gospodyń Wiejskich „Dziewczyny z Komorowa” rejestr nr: 1421040005, ul. Leśna 12, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „RADOŚĆ TWORZENIA I POZNAWANIA”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 28.01.2021 r. i aktualizacji złożonej w dniu 11.03.2021 r., 12 000,00 Umowy dotacyjne
KS.379.2021 2021-03-19 2021-03-01 - 2021-12-31 KLUB KOLARSKI KOMOBIKE, ul. Ireny 13, 05-806 Komorów
NIP: 5342583852
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Działanie i rozwój Klubu Kolarskiego Komobike”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 28.01.2021 r. i aktualizacji złożonej w dniu 12.03.2021 r., 18 000,00 Umowy dotacyjne
OA.380.2021 2021-03-19 2021-03-16 - 2021-03-16 OPUS Jerzy Giblewski, ul. Warszawska 50, 05-090 Dawidy
NIP:
Zakup kawy ziarnistej na potrzeby Sekretariatu Urzędu Gminy Michałowice 246,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.381.2021 2021-03-19 2021-04-01 - 2021-12-31 Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogród Komorów „Komorowianie”, ul. Ceglana 29, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Spotkajmy się”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 28.01.2021 r. i aktualizacji złożonej w dniu 12.03.2021 r. 15 000,00 Umowy dotacyjne
KS.382.2021 2021-03-19 2021-01-04 - 2021-12-31 Uczniowski Klub Sportowy w Nowej Wsi, ul. Główna 96, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „TRENINGI I MECZE KOSZYKÓWKI JAKO GŁÓWNY CZYNNIK STYMULUJĄCY ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI SPORTOWYCH I SPOŁECZNYCH W DOBIE PANDEMII”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 27.01.2021 r. i aktualizacji złożonej w dniu 11.03.2021 r., 35 000,00 Umowy dotacyjne
KS.383.2021 2021-03-19 2021-01-04 - 2021-12-31 TOWARZYSTWO KOSZYKÓWKI NOWA WIEŚ, ul. Główna 96, 05-806 Nowa Wieś
NIP: 5342617396
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „SZKOLENIE I WSPÓŁZAWODNICTWO W PIŁCE KOSZYKOWEJ KOBIET W GMINIE MICHAŁOWICE JAKO SPOSÓB NA SPEŁNIENIE POTRZEB EMOCJONALNYCH I SPOŁECZNYCH W OBECNEJ SYTUACJI PANDEMII”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 27.01.2021 r. i aktualizacji złożonej w dniu 11.03.2021 r. 40 000,00 Umowy dotacyjne
KS.384.2021 2021-03-19 2021-01-04 - 2021-12-31 Stowarzyszenie K40, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 40, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Teatralnia K40”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 21.01.2021 r. i aktualizacji złożonej w dniu 8.03.2021 r., 12 000,00 Umowy dotacyjne
KS.385.2021 2021-03-19 2021-01-04 - 2021-12-31 Stowarzyszenie K40, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 40, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Salon Poezji K40”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 21.01.2021 r. i aktualizacji złożonej w dniu 8.03.2021 r., 19 000,00 Umowy dotacyjne
KS.386.2021 2021-03-19 2021-01-04 - 2021-12-31 Stowarzyszenie K40, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 40, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Warsztaty teledyskowe dla młodzieży – „Z pomysłu … na ekran!” Edycja II”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 21.01.2021 r. i aktualizacji złożonej w dniu 8.03.2021 r. 16 000,00 Umowy dotacyjne
KS.387.2021 2021-03-19 2021-01-04 - 2021-12-31 Stowarzyszenie K40, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 40, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Warsztaty wokalne dla dzieci – KaChórek”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 21.01.2021 r. i aktualizacji złożonej w dniu 8.03.2021 r. 10 000,00 Umowy dotacyjne
KS.388.2021 2021-03-19 2021-04-01 - 2021-12-31 Polskie Zrzeszenie Instruktorów Rowerowych, ul. Słoneczna 2 lok. a, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Świeć przykładem – wsiądź na rower! Rowerem do pracy, po zdrowie i dla środowiska”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 28.01.2021 r. i aktualizacji złożonej w dniu 10.03.2021 r. 20 000,00 Umowy dotacyjne
KS.389.2021 2021-03-19 2021-05-01 - 2021-12-31 Stowarzyszenie ABC nr w rejestrze 45, ul. Widok 14, 05-816 Michałowice
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Judo Dzieci”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 28.01.2021 r. i aktualizacji złożonej 09.03.2021 r. 19 000,00 Umowy dotacyjne
KS.390.2021 2021-03-19 2021-01-04 - 2021-12-31 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Aleje Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Seniorzy 2021”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 27.01.2021 r. i aktualizacji złożonej w dniu 11.03.2021 r., 140 000,00 Umowy dotacyjne
KS.391.2021 2021-03-19 2021-03-01 - 2021-12-31 MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY PRUSZKÓW, ul. Polna 23, 05-800 Pruszków
NIP: 5342432780
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Aktywnie i wesoło z gimnastyką””, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 20.01.2021 r. i aktualizacji złożonej w dniu 10.03.2021 r 15 000,00 Umowy dotacyjne
KS.392.2021 2021-03-19 2021-04-01 - 2021-11-30 Stowarzyszenie RES, wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych pod numerem 59, ul. Partyzantów 7, 05-816 Michałowice
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Badminton jako aktywność dla każdego”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 28.01.2021 r. i aktualizacji złożonej 03.03.2021 r., 10 000,00 Umowy dotacyjne
IR.393.2021 2021-03-22 2021-03-15 - 2021-04-13 PRACOWNIA AKUSTYCZNA Kozłowski Sp. j., ul. OPOLSKA 140, 52-014 WROCŁAW
NIP: 8992613393
Opracowanie przedmiaru, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dot. prac poprawiających komfort akustyczny w budynku SP w Michałowicach. 4 920,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.394.2021 2021-03-22 2021-03-22 - 2021-06-30 ANDRZEJ MRÓZ Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "MADO", ul. Leśna 3, 08-330 Kosów Lacki
NIP:
Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz wymiana, remont i uzupełnienie punktów świetlnych, wymiana szaf sterujących, wymiana i remont linii i słupów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice 737 817,00 Umowa o roboty budowlane
OŚ.395.2021 2021-03-22 2021-03-22 - 2021-12-31 Zbigniew Banasiuk Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.396.2021 2021-03-22 2021-03-19 - 2021-09-20 Jacek Jarzębowski utylizacja i zdjęcie azbestu Pęcice ul. Parkowa 31 5 625,00 Umowy dotacyjne
OŚ.397.2021 2021-03-22 2021-03-18 - 2021-03-18 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
akup materialow na strefy rekreacji i place zabaw 701,75 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.398.2021 2021-03-22 2021-03-22 - 2021-04-15 PTS PLAST Smerczek Sp. j., ul. Dworcowa 10, 05806 Ornontownice
NIP: 6310112794
zakupworków na odpady 4 024,56 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.399.2021 2021-03-22 2021-03-22 - 2021-04-08 Terra Group - Bogusław Albinowski, ul. Wrocławska 17B, 65-427 Zielona Góra
NIP: 9280004801
dostawa kaskadowych konstrukcji kwietnikowych 11 279,10 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.400.2021 2021-03-22 2021-03-22 - 2021-05-20 DELTA CERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Powstańców Listopadowych 29C lok. 7, 35-606 Rzeszów
NIP: 8133701898
naprawa uszkodzonej konstrukcji skeat parku w Michałowicach 9 778,50 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.401.2021 2021-03-22 2021-03-22 - 2021-05-20 DELTA CERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Powstańców Listopadowych 29C lok. 7, 35-606 Rzeszów
NIP: 8133701898
remont małej architektury- koszy i ławek wraz z konserwacją elementów drewnianych ustawionych w Komorowie przy al. Marii Dąbrowskiej 13 653,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.402.2021 2021-03-22 2021-03-22 - 2021-05-31 INTER-MEDIA Sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 48, 05-800 Pruszków
NIP: 5342280100
Wykonanie instalacji systemu sieci bezprzewodowej WiFi w siedzibie Gminy Michałowice. 30 479,40 Umowa zlecenie
GK.403.2021 2021-03-22 2021-03-22 - 2021-03-22 NAPARTY Usługi Wodno-Kanalizacyjne Janusz Naparty, ul. Piaskowa 2, 05-870 Błonie
NIP: 5291288237
Wymiana oraz przezbrojenie zbiornika przydomowej przepompowni ścieków przy ul. Mokra1 w Opaczy Kolonia w Gminie Michałowice 17 980,00 Umowa zlecenie
KS.404.2021 2021-03-22 2021-03-25 - 2021-04-30 Uczniowski Klub Sportowy w Nowej Wsi, ul. Główna 96, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Udział młodzieży w Ćwierćfinale Mistrzostw Polski w koszykówce kobiet w kategorii Juniorka U17K”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 11 marca 2021 r. 10 000,00 Umowy dotacyjne
Aneks nr 1
z dnia 2021-04-16
do umowy nr KS.404.2021
2021-03-22-2021-06-20 Aneks nr 1/2021 do umowy nr UG/KS/404/2021 - zmiana terminu zakończenia realizacji zadania 0,00 Aneks do umowy
IR.405.2021 2021-03-22 2021-03-18 - 2022-08-16 Tomasz Robert Jerominko ITECH, ul. Wioślarska 8 lok. 16, 94-036 Łódź
NIP: 8381386407
Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gminę Michałowice pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach” 22 140,00 Umowa zlecenie
IT.406.2021 2021-03-22 2021-03-22 - 2021-04-30 MP TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Plac Niepodległości 9C, 18-400 Łomża
NIP: 7182136452
Konserwacja kamer gminnego monitoringu, uzupełnienie o dodatkowe punkty dozoru. 1 230,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.407.2021 2021-03-23 2021-03-17 - 2021-03-17 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup artykułów do pielęgnacji mebli skórzanych, na potrzeby konserwatora Urzędu Gminy Michałowice 242,98 Zamówienie / Zlecenie
OA.408.2021 2021-03-23 2021-03-22 - 2021-03-22 HERMES Jarosław Koć, ul. Aleje Jerozolimskie 290, 05-820 Reguły
NIP: 5341053922
Usługa naprawy zawieszenia w samochodzie służbowym marki Skoda Superb WPR88827, celem przywrócenia pełnej sprawności pojazdu. 714,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.409.2021 2021-03-23 2021-03-23 - 2021-11-30 MARCIN BARANOWSKI GEOMAR, ul. Nadbrzeżna 34C lok. 113, 05-850 Ożarów Mazowiecki
NIP: 8521411879
umowa na wykonanie mapy prawnej art.73 nabycie gruntu zajetego pod droge publiczna ul. Ryżowa Klonowa Środkowamdo ul. Bodycha w Opaczy kolonia 34 317,00 Umowa o dzieło
GR.410.2021 2021-03-23 2021-03-23 - 2021-11-30 MARCIN BARANOWSKI GEOMAR, ul. Nadbrzeżna 34C lok. 113, 05-850 Ożarów Mazowiecki
NIP: 8521411879
wykonanie mapy prawnej zajetości gruntu pod drogę publiczną art. 73 ul. Różana w Komorowie Wsi 4 612,50 Umowa zlecenie
GR.411.2021 2021-03-23 2021-03-23 - 2021-11-30 Usługi Geodezyjne Izabela Nawro, ul. Kawy 42 lok. 4, 01-496 warszawa
NIP: 5221045995
wykonanie mapy prawnej zajetości gruntu pod droge publiczną ul. Borowskiego i Opacz Mała 30 307,20 Umowa o dzieło
IR.412.2021 2021-03-23 2021-03-16 - 2021-06-30 SAAR ARCHITEKCI - MGR INŻ. ARCH. RADOSŁAW SADOWSKI, ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa
NIP:
Kompleksowe opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę budynku Szkoły Podstawowej w Michałowicach w zakresie ZSU części pomieszczeń zlokalizwoanych na I piętrze budynku A dla potrzeb pomieszczeń dydaktycznych. 28 782,00 Umowa o dzieło
GK.413.2021 2021-03-23 2021-03-23 - 2021-03-23 Marek Juchniewicz Naprawa pomp: 1) Grundfos SLV80.80.15.4.50D. – 2 szt;(ul. Polna/Targowa-naprawa). 2) KSB AMAREX nr 291401049 - 1 szt; (os. Agricola-naprawa). 3) Flygt 3102.185-0940010 1 szt; (Torfowa-naprawa). 4) Grunfodfos SLV80.80.15.4.50D(Centralna- wymiana przewodu 25 mb) w Gminie Michałowice 17 958,00 Umowa zlecenie
GK.414.2021 2021-03-23 2021-03-23 - 2021-03-23 Usługi Asenizacyjne Leon Szeląg, ul. Słowikowskiego 62a, 05-090 Raszyn
NIP: 5222345423
Naprawa uszkodzonych zaworów zwrotnych oraz pękniętego kanału tłocznego w przepompowni ścieków w Nowej Wsi przy ul. Głównej. 3 936,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.415.2021 2021-03-23 2021-03-23 - 2021-03-23 CORSOFT, Andrzej Korzeniewski, ul. Trzykotki 6, 04-727 Warszawa
NIP: 9521760511
zakup abonamentu na oprogramowanie w ramach rozbudowy o dodatkowe stanowiska 2 453,85 Zamówienie / Zlecenie
IT.416.2021 2021-03-23 2021-03-23 - 2021-03-23 MWC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Kowalewicka 12, 60-002 Poznań
NIP: 7831678932
Roczna subskrypcja eSesja - moduł Dyskusja 611,93 Zamówienie / Zlecenie
IT.417.2021 2021-03-23 2021-03-23 - 2021-03-23 MP TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Plac Niepodległości 9C, 18-400 Łomża
NIP: 7182136452
Dostawa pakietu kart dostępowych do systemu kontroli dostępu Urzędu Gminy. 750,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.418.2021 2021-03-23 2021-03-23 - 2021-12-31 Jagoda Janiszewska - Wodarczyk Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.419.2021 2021-03-24 2021-03-24 - 2021-12-31 Monika Sobczak Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.420.2021 2021-03-24 2021-03-24 - 2021-12-31 Teresa Sobiech Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OA.421.2021 2021-03-24 2021-03-18 - 2021-03-18 Kapsuła Szamana B. Nakwaski, M. Grobelny S.C., ul. Warszawska 60, 05-520 Konstancin-Jeziorna
NIP:
Zakup kawy ziarnistej na potrzeby Sekretariatu Urzędu Gminy Michałowice 253,30 Zamówienie / Zlecenie
FZ.422.2021 2021-03-24 2021-03-22 - 2021-03-30 AZ Uslugi Szkoleniowo-Doradcze Joanna Żuk, ul. Romantyczna 12, 42-620 Nakło Śląskie
NIP: 6452138622
opracowanie wniosku o dofinasowanie w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” – edycja 2021 – zwanego dalej Przedmiotem umowy. 7 380,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.423.2021 2021-03-24 2021-03-24 - 2021-12-31 Mieczysław Żenczykowski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
PR.424.2021 2021-03-24 2021-03-24 - 2021-03-24 Wide Format Sp. z o.o., ul. Pałacowa 25, 05-816 Michałowice-Wieś
NIP:
Druk plakatów A2, 100 szt.- życzenia 394,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.425.2021 2021-03-24 2021-03-24 - 2021-03-24 Print Pol, ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP:
Druk 230 szt. kartek z kapliczkami 834,56 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.426.2021 2021-03-25 2021-03-25 - 2021-12-31 Marek Gajewski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.427.2021 2021-03-25 2021-03-25 - 2021-12-31 FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA Ryszard Warchulski, ul. Rumuńska 30A, 05-816 Michałowice
NIP: 5340211750
Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.428.2021 2021-03-25 2021-03-25 - 2021-12-31 Elżbieta Kaźmierczak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.429.2021 2021-03-25 2021-03-25 - 2021-12-31 Wiktor Kruszewski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.430.2021 2021-03-25 2021-03-25 - 2021-12-31 Elżbieta Sierak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
IR.431.2021 2021-03-25 2021-03-31 - 2021-04-29 FHU SEBASTIAN DRÓŻDŻ, ul. Południowa 10 lok. 18, 26-200 Końskie
NIP: 6581735254
Remont lokalu komunalnego nr 7 i klatki schodowej w budynku komunalnym przy ul. Mazurskiej 67 w Komorowie 20 722,20 Umowa o roboty budowlane
OŚ.432.2021 2021-03-26 2021-03-26 - 2021-12-31 Bartłomiej Godzisz Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
IR.433.2021 2021-03-29 2021-03-29 - 2021-04-13 Budownictwo Paweł Chojecki, ul. Robotnicza 39A, 05-800 Pruszków
NIP: 5341077644
Opracowanie przedmiaru, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dotyczących modernizacji świetlicy w Granicy przy ul. Czeremechy 1 w zakresie zgodnym z załączoną ofertą, w ramach zadania budżetowego pn.: "Modernizacja świetlicy w Granicy" 2 000,00 Umowa zlecenie
OŚ.434.2021 2021-03-29 2021-03-29 - 2021-12-31 Jolanta Gajewska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.435.2021 2021-03-30 2021-03-30 - 2021-12-31 Paweł Jackowski Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.436.2021 2021-03-30 2021-03-30 - 2021-12-31 Halina Pelc Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.437.2021 2021-03-30 2021-03-30 - 2021-11-15 Halina Pelc Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OA.438.2021 2021-03-30 2021-03-23 - 2021-03-29 Łukasz Karczewski Wykonanie usługi polegającej na dostarczeniu mieszkańcom sołectwa Pęcice, Pęcice Małe, części sołectwa Komorów, Reguły oraz osiedla Granica maseczek w ilości 4 szt. na mieszkańca ze względu na dołączenie województwa mazowieckiego do regionów z zaostrzonymi zasadami bezpieczeństwa dotyczącymi pandemii COVID-19, w łącznej ilości 1.852 szt 3 783,00 Umowa zlecenie
OA.439.2021 2021-03-30 2021-03-23 - 2021-03-29 Krzysztof Pietrusiak Wykonanie usługi polegającej na dostarczeniu mieszkańcom sołectwa Michałowice Wieś, Michałowice Osiedle oraz Sokołów maseczek w ilości 4 szt. na mieszkańca ze względu na dołączenie województwa mazowieckiego do regionów z zaostrzonymi zasadami bezpieczeństwa dotyczącymi pandemii COVID-19, w łącznej ilości 1.355 szt. 2 771,00 Umowa zlecenie
OA.440.2021 2021-03-30 2021-03-23 - 2021-03-29 Grzegorz Jakuta Wykonanie usługi polegającej na dostarczeniu mieszkańcom sołectwa Nowa Wieś oraz części osiedla Granica maseczek w ilości 4 szt. na mieszkańca ze względu na dołączenie województwa mazowieckiego do regionów z zaostrzonymi zasadami bezpieczeństwa dotyczącymi pandemii COVID-19, w łącznej ilości 1.105 szt. 2 257,00 Umowa zlecenie
OA.441.2021 2021-03-30 2021-03-23 - 2021-03-29 Katarzyna Żebrowska Wykonanie usługi polegającej na dostarczeniu mieszkańcom części sołectwa Komorów oraz Reguły maseczek w ilości 4 szt. na mieszkańca ze względu na dołączenie województwa mazowieckiego do regionów z zaostrzonymi zasadami bezpieczeństwa dotyczącymi pandemii COVID-19, w łącznej ilości 1.130 szt. 2 308,00 Umowa zlecenie
OA.442.2021 2021-03-30 2021-03-23 - 2021-03-29 Krzysztof Muszynski Wykonanie usługi polegającej na dostarczeniu mieszkańcom sołectwa Opacz Mała, Opacz Kolonia oraz Suchy Las maseczek w ilości 4 szt. na mieszkańca ze względu na dołączenie województwa mazowieckiego do regionów z zaostrzonymi zasadami bezpieczeństwa dotyczącymi pandemii COVID-19, w łącznej ilości 700 szt. 1 429,00 Umowa zlecenie
IT.443.2021 2021-03-31 2021-03-31 - 2021-03-31 Tomasz Matysiak BTM-KOM, ul. Przemysłowa lok. 22, 21-400 Łuków
NIP: 8252026109
Zakup 20 sztuk zestawów słuchawek z mikrofonem przeznaczonych do uczestniczenia w spotkaniach, szkoleniach. 3 960,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.444.2021 2021-03-31 2021-03-30 - 2021-05-28 BODYS Sp. z o.o., ul. Patriotów 174, 04-832 Warszawa
NIP:
dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej 29 556,90 Zamówienie / Zlecenie
KA.445.2021 2021-03-31 2021-03-30 - 2021-04-21 Pharmadot Sp. z o.o., ul. Janiszowska 14 lok. 2
NIP:
Zamówienie na testy COVID-19 IGM/IGG Ab - 100 szt. tj. 4 opakowania 120,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.446.2021 2021-03-31 2021-03-31 - 2021-12-31 Mateusz Chodkowski Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
PR.447.2021 2021-03-31 2021-03-17 - 2021-04-15 Ośrodek Organizacji Szkoleń - Poligon Strażacki Agnieszka Żurek, 39-207 Brzeźnica
NIP:
udzielenie licencji na korzystanie z praw autorskich do filmu dotyczacego pierwszej pomocy oraz do informatorow "Akademia przecipożarowa" 1 230,00 Umowa licencyjna
PR.448.2021 2021-03-31 2021-03-16 - 2021-12-23 MARCIN BÓJKO, Autofokus, ul. Szkolna 59, 05-816 Michałowice
NIP: 5342036788
wykonywanie fotografii oraz relacji na potrzeby działań prmocyjnych gminy 10 000,00 Umowa zlecenie
IR.449.2021 2021-03-31 2021-03-17 - 2022-07-12 PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
NIP: 9462593855
Umowa nr 20-G1/UP/07503 z dnia 17.03.2021 r. Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu: budynek uzyteczności publicznej - szkoła w Michałowicach zwiekszenie mocy przyłączniowej po termomodernizacji: ist. 66,00 kW + proj. 63,00 kW 5 453,75 Zamówienie / Zlecenie
GK.450.2021 2021-04-01 2021-03-29 - 2021-06-19 KPK_PROJEKT Krzysztof Polakowski, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 3b lok. 113, 18-300 Zambrów
NIP: 7231564769
Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania chodnika w ul. Spacerowej w Michałowicach w ramach zadania budżetowego „Zagospodarowanie ul. Spacerowej w Michałowicach” 36 900,00 Umowa zlecenie
OA.451.2021 2021-04-01 2021-03-09 - 2021-03-11 NS Capital Group Sp. z o.o., ul. 3 Maja 75, 05-800 Pruszków
NIP: 5342434112
Usługa prania obrusów wykorzystywanych podczas imprez oraz uroczystości organizowanych przez Gminę Michałowice 211,51 Zamówienie / Zlecenie
OA.452.2021 2021-04-01 2021-04-01 - 2021-04-08 PHU BESKID PLUS sp.j. Roman Tyrna, Janusz Cybuch, Bartosz Tyrna, ul. Towarowa 3, 43-400 Cieszyn
NIP: 5482075995
Zakup teczek, pudeł, kopert, rękawiczek oraz klipsów dla potrzeb archiwizacji dokumentów w Urzedzie Gminy Michalowice, zgodnie z ofertą Wykonawcy 2 596,28 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.453.2021 2021-04-01 2021-03-31 - 2021-05-20 DELTA CERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Powstańców Listopadowych 29C lok. 7, 35-606 Rzeszów
NIP: 8133701898
wymiana siatek piłkochwytów na boisku Orlikw Sokołowie 5 166,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.454.2021 2021-04-02 2021-03-31 - 2021-04-27 Z.U.P.P. DROMARK Marek Janaszkiewicz, ul. Sułkowskiego 4a, 05-820 Piastów
NIP: 5340203696
eykonanie i dostawa tabliczek "Pisprzątaj po swoim psie" 2 583,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.455.2021 2021-04-02 2021-04-06 - 2021-04-30 Daria Kantorska Wykonywanie na rzecz Gminy Michałowice prac pomocniczych związanych z opracowywaniem dokumentacji projektowych dla projektów przygotowywanych do dofinansowania ze środków zewnętrznych. 439,20 Zamówienie / Zlecenie
AB.456.2021 2021-04-02 2021-04-02 - 2023-06-30 2PM PIOTR MUSIAŁOWSKI, ul. Sielecka 48 lok. 37, 00-738 Warszawa
NIP:
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy obiektu energoefektywnego przedszkola w Michałowicach wraz z zagospodarowaniem. w roku 2021- 184.500,00 +110.700,00 w roku 2022- 73.800,00 +184.500,00 +73.800 w roku 2023 -110.700,00 738 000,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2021-09-27
do umowy nr AB.456.2021
2021-09-27-2023-09-30 Aneks wprowadzający zmiany do umowy w zakresie przedstawicieli zamawiającego oraz miany w harmonogramie rzeczowo - finansowym w zakresie % wartości wynagrodzenia za poszczególne etapy umowy: w roku 2021 - 73 800,00 + 184 500,00 w roku 2022 -73 800,0 + 221 400,0 + 73 800,0 w roku 2023 - 110 700,0 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2021-12-02
do umowy nr AB.456.2021
2021-12-02-2023-09-30 Aneks nr 3 do umowy nr UG/AB/456/2021, zmieniający termin realizacji dla Etapu IIa i IIb 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 3
z dnia 2022-04-07
do umowy nr AB.456.2021
2022-04-07-2022-06-24 Aneks nr 4 do umowy nr UG/AB/456/2021 zmieniający kwotę wynagrodzenia (projekt wykonawczy drugi wariant) oraz termin realizacji umowy 108 860,00 Aneks do umowy
Aneks nr 4
z dnia 2022-06-27
do umowy nr AB.456.2021
2022-06-23-2022-07-22 Aneks nr 5 do umowy nr UG/AB/456/2021 z dnia 02.04.2021 r. na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy obiektu energoefektywnego przedszkola w Michałowicach zmieniający termin realizacji do 22.07. 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 5
z dnia 2022-09-26
do umowy nr AB.456.2021
2022-09-26-2023-01-16 Aneks nr 6 do umowy nr UG/AB/456/2021 z dnia 02.04.2021 r. wprowadzający Etap II przedmiotu umowy tj. wykonanie projektu budowlanego zamiennego wraz z uzyskaniem zmiany decyzji Starosty Pruszkowskiego nr 512/2022, uwzględniającego pozostawienie modułowego budynku przedszkola, a także wykonanie dokumentacji projektowej, dotyczącej przebudowy i zmiany sposobu przeznaczenia przedmiotowego budynku z funkcj przedszkola na świetlicę gminną wraz z uzyskaniem zgody arganu architektoniczno - budwolanego na powyższą zmianę 39 852,00 Aneks do umowy
OŚ.457.2021 2021-04-02 2021-04-01 - 2021-09-21 ZAKŁAD ZWALCZANIA SZKODNIKÓW "SCORPION" - WŁODZIMIERZ PSZCZOLIŃSKI, ul. Rajska 3 lok. 46, 87-800 Włocławek
NIP: 8882334893
zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka 31 590,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.458.2021 2021-04-02 2021-04-02 - 2021-05-01 Agnieszka Tober zdjęcie i utylizacja azbestu 2 362,50 Umowy dotacyjne
IR.459.2021 2021-04-06 2021-04-06 - 2021-04-25 YOMEX JOANNA WEJDELEK YOMEX Firma Usługowo- Handlowa WEJDELEK JOANNA Instalacja modułu powiadamiania w centrali istniejącego systemu sygnalizacji pożaru w budynku świetlicy w miejscowości Opacz-Kolonia gm. Michałowice. 2 583,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.460.2021 2021-04-06 2021-04-06 - 2021-04-06 HitMe.pl Marek Bajerski, ul. Franciszka Mamuszki lok. 17A, 80-178 Gdańsk
NIP: 8792487067
roczna opłata za domenę: michalowice.eu 37,99 Zamówienie / Zlecenie
IT.461.2021 2021-04-07 2021-04-07 - 2021-04-07 N.K. Serwis Piotr Nowak, ul. Stefana Żeromskiego 6, 05-820 Piastów
NIP: 5212124175
Materiały eksploatacyjne do drukarki HP 1320 666,66 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.462.2021 2021-04-07 2021-04-07 - 2021-12-31 Marianna Dąbkowska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.463.2021 2021-04-07 2021-04-07 - 2021-12-31 Jadwiga Głazman Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.464.2021 2021-04-07 2021-04-07 - 2021-12-31 Lucyna Maliszewska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.465.2021 2021-04-07 2021-04-07 - 2021-12-31 Alicja Dębniak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.466.2021 2021-04-07 2021-04-07 - 2021-12-31 Robert Smolarek Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.467.2021 2021-04-07 2021-04-08 - 2021-12-31 Anna Pieniążek Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.468.2021 2021-04-08 2021-04-08 - 2021-12-31 Leszek Czerwiński Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.469.2021 2021-04-08 2021-04-08 - 2021-12-31 Tomasz Koryl Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.470.2021 2021-04-08 2021-04-08 - 2021-12-31 Cezary Ciechomski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.471.2021 2021-04-08 2021-04-06 - 2021-04-06 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
dostawa donic na place zabaw 1 017,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.472.2021 2021-04-08 2021-04-08 - 2021-04-08 KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. rtm. Witolda Pileckiego 65, 02-781 Warszawa
NIP: 5260300517
Usługa związana z odnowieniem podpisu elektronicznego dla 5 osób 977,85 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.473.2021 2021-04-08 2021-04-08 - 2021-12-31 Grzegorz Szumrak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.474.2021 2021-04-08 2021-04-08 - 2021-12-31 Jolanta Skrzypczyk Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
IR.475.2021 2021-04-08 2021-04-08 - 2021-05-07 Adam ARPRO Adam Reguła Wymiana wpustu dachowego oraz warstwy pokrycia dachowego papą wierzchniego krycia o powierzchni około 120 m2 18 450,00 Umowa zlecenie
OŚ.476.2021 2021-04-08 2021-04-08 - 2021-12-31 Dariusz Soczewka Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OA.477.2021 2021-04-08 2021-04-06 - 2021-04-06 Apteka Beata Chmiel, ul. Parkowa 1A, 05-816 Michałowice
NIP:
Zakup preparatu dezynfekcyjnego na potrzeby Urzędu Gminy Michałowice 89,80 Zamówienie / Zlecenie
OA.478.2021 2021-04-09 2021-04-08 - 2021-04-13 Agnieszka Aleksandra Gajewska Wykonanie usługi polegającej na wykonaniu testów na przeciwciała COVID-19 pracownikom Urzędu Gminy Michałowice w ilości maksymalnej 100 szt. 470,00 Umowa zlecenie
OA.479.2021 2021-04-09 2021-04-06 - 2021-12-20 GO!BUSTERS Polska s.c., ul. Instalatorów 23, 02-237 Warszawa
NIP: 5222906382
Usługa dezynfekcji i deratyzacji pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Sokołowie z uwagi na obecność szkodników i insektów 1 600,00 Zamówienie / Zlecenie
POL.480.2021 2021-04-09 2021-04-12 - 2021-04-30 "USŁUGI INFORMATYCZNE INFO-SYSTEM" ROMAN I TADEUSZ GROSZEK SPÓŁKA JAWNA, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 31 lok. 240, 05-120 Legionowo
NIP: 5361745379
Przygotowania eksportu baz danych podatkowych w formacie XML do systemu TransGUS zgodnie z wytycznymi Głównego Urzędu Statystycznego 1 353,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.481.2021 2021-04-09 2021-04-09 - 2021-12-31 Piotr Sadłowski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
POL.482.2021 2021-04-11 2021-04-12 - 2021-04-30 FIRMA "ALTI" ANDRZEJ OLSZEWSKI, ul. Mikołaja Reja 4, 83-330 Żukowo
NIP: 5840951243
Przygotowania eksportu baz danych w zakresie odpadów oraz zbiorowego odprowadzania ścieków i zbiorowego zaopatrzenia w wodę w formacie XML do systemu TransGUS zgodnie z wytycznymi Głównego Urzędu Statystycznego 1 230,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.483.2021 2021-04-12 2021-04-09 - 2021-05-14 BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNEJ ROLNICTWA - BIPROMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Instalatorów 23, 02-237 Warszawa
NIP: 5250002758
wykonanie ekspertyzy w ramach postepowania w sprawie zmiany stanu wody na gruncie na działce nr ewid. 1016 w obrębie geodezyjnym Granica gm. Michałowice 9 963,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.484.2021 2021-04-12 2021-04-12 - 2021-12-31 Marcin Pasak Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.485.2021 2021-04-12 2021-04-12 - 2021-12-31 Agnieszka Budzyńska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OA.486.2021 2021-04-12 2021-04-20 - 2021-04-20 FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa
NIP: 5220001895
Przeprowadzenie szkolenia (warsztatu) pn. "Statuty dla sołectw i osiedli w Gminie Michałowice" oraz przygotowanie projektu statutu wypracowanego podczas szkolenia 4 845,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.487.2021 2021-04-12 2021-04-12 - 2021-09-30 Szymon Kostrzewa Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
KA.488.2021 2021-04-13 2021-04-09 - 2021-04-30 KAMILA BURNO opracowanie dokumentacji niearchiwalnej i sporzadzenie spisów zdawczo-odbiorczych 3 240,00 Umowa o dzieło
KA.489.2021 2021-04-13 2021-04-09 - 2021-04-30 ZOFIA DWORNIK opracowanie dokumentacji niearchiwalnej i sporządzenie spisów zdwczo=odbiorczych 3 240,00 Umowa o dzieło
OŚ.490.2021 2021-04-13 2021-04-13 - 2021-06-20 Tomasz Kwiatkowski zdjęcie i utylizacja azbestu - Pęcice ul. Parkowa 33 5 850,00 Umowy dotacyjne
OŚ.491.2021 2021-04-13 2021-04-13 - 2021-12-31 Jan Koślacz Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
IT.492.2021 2021-04-13 2021-04-13 - 2021-04-13 GREENERIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Nad Rzeczką 21 B, 03-257 Warszawa
NIP: 5242753556
Zakup rocznych 2 licencji dostepu do platformy wideokonferencji 1 842,54 Zamówienie / Zlecenie
GK.493.2021 2021-04-13 2021-04-13 - 2021-05-14 BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNEJ ROLNICTWA - BIPROMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Instalatorów 23, 02-237 Warszawa
NIP: 5250002758
wykonanie ekspertyzy w ramach postępowania w sprawie zmiany stanu wody na gruncie na działkach 2/2, 5/12, 5/13, 4/3, 4/4, 4/6, 4/7, 4/8 i 5/5 ze szkodą dla działek nr ew. 3/8 i 3/14 (dawna dz. nr ew. 3) w obrębie geodezyjnym Reguły, gmina Michałowice 9 717,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.494.2021 2021-04-14 2021-04-14 - 2021-04-23 ON TOP Group S.C., ul. Ireny 78, 05-800 Pruszków
NIP: 5342622084
Zakup chusteczek do dezynfekcji powierzchni (poręcze, klamki, windy, biurka) w wiaderkach pakowane po 300 szt. w ilości 45 szt. 4 261,95 Zamówienie / Zlecenie
GK.495.2021 2021-04-14 2021-04-16 - 2021-04-30 ARTPOMP Aneta Gudaszewska, ul. Grójecka 4, 96-320 Mszczonów / Badowo-Mściska
NIP: 8381604347
Wiercenie otworu małośrednicowego rozpoznawczego na dz. nr ewid. 490 w Komorowie-Wsi na potzreby studni pod ujęcie Komorów 18 443,80 Umowa zlecenie
OŚ.496.2021 2021-04-14 2021-04-14 - 2021-12-31 Andrzej Staniszkis Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.497.2021 2021-04-14 2021-04-14 - 2021-12-31 Elżbieta Lenarcik Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
IR.498.2021 2021-04-15 2021-04-12 - 2021-12-31 Zbigniew Zakład Usług Wielobranżowych Electrix Śliwiński Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy usunięciu stwierdzonych usterek instalacji elektrycznych boiska/lodowiska przy ZSO w Komorowie 3 690,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.499.2021 2021-04-15 2021-04-01 - 2021-12-31 ŁUKSZA SP.J. J.W.Ł. Łuksza, M. Gajewska, ul. Targowa 51, 05-816 Opacz Mała
NIP: 5342179111
Umowa najmu powierzchni magazynowej na potrzeby sołectwa Opacz Mała 8 856,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.500.2021 2021-04-15 2021-04-14 - 2021-08-16 SAAR ARCHITEKCI - MGR INŻ. ARCH. RADOSŁAW SADOWSKI, ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa
NIP: 9521795604
Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń: sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w najstarszej części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi wykonywanych w ramach zadania budżetowego pn.: „Modernizacja Szkoły w Nowej Wsi” 3 075,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.501.2021 2021-04-15 2021-04-15 - 2021-06-09 Pauza_Lab Joanna Szeluga, ul. Nad Rzeczką 21A, 03-257 Warszawa
NIP:
Przygotowanie i przeprowadzenie 6 spotkań-warsztatów, mających na celu wzmocnienie siły i odporności psychologicznej dla mieszkańców Osiedla Komorów 3 600,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.502.2021 2021-04-15 2021-04-15 - 2021-04-22 INVESTMENT TRADING CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Starogardzka 13, 83-250 Skarszewy
NIP:
wykonanie serca na nakrętki z logo gminy 2 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.503.2021 2021-04-15 2021-04-19 - 2021-11-12 Wacław Cichoń Firma Handlowo-Budowlana WAKBUD, ul. Wola Rzędzińska 104c, 33-150 Wola Rzędzińska
NIP: 8730000525
Konserwacja nawierzchni boisk na strefach rekreacji, placach zabaw oraz boisku "Orlik" na terenie Gminy Michałowice 37 503,00 Umowa zlecenie
GK.504.2021 2021-04-16 2021-04-12 - 2021-04-19 usługi geodezyjne Witold Wielgosz, ul. wiejska 9, 05816 Reguły
NIP: 5341190085
wykonanie usługi polegającej na wytyczeniu drogi - ul. Wacława w Sokołowie 3 075,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.505.2021 2021-04-16 2021-04-16 - 2021-04-23 TRONIX S.C., ul. Jana Olbrachta 58A lok. 173, 01-111 Warszawa
NIP: 5272306543
Wymiana drzwi przeciwpożarowych wraz z ościeżnicą w świetlicy w Sokołowie, celem przywrócenia pełnej sprawności i możliwości prawidłowego zabezpieczenia obiektu. Drzwi powinny być drzwiami zewnętrznymi metalowymi o klasie ppoż El60 RAL9016 (białe) o wymiarach 920 x 2000 mm (w świetle muru 1020 x 2050 mm) 3 936,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.506.2021 2021-04-16 2021-04-15 - 2021-07-15 Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogród Komorów „Komorowianie”, ul. Ceglana 29, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Spotkania z Komorowem”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę 9 kwietnia 2021 r. 3 013,50 Umowy dotacyjne
KS.507.2021 2021-04-16 2021-04-01 - 2021-06-29 Stowarzyszenie Aktywnie, Bezpiecznie, Ciekawie, ul. Widok 14, 05-816 Michałowice
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Fotopułapki”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę 8 kwietnia 2021 r. 10 000,00 Umowy dotacyjne
GK.508.2021 2021-04-16 2021-04-16 - 2021-04-30 Usługi Asenizacyjne Leon Szeląg, ul. Słowikowskiego 62a, 05-090 Raszyn
NIP: 5222345423
Naprawa uszkodzonych elememtów kolana stopowego, pęknietego kanału tłocznego w przepompowni ścieków w Michałowicach przy ul. Kolejowej 2 214,00 Umowa zlecenie
OŚ.509.2021 2021-04-16 2021-04-14 - 2021-11-15 Marzena Pajączek Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OA.510.2021 2021-04-16 2021-04-12 - 2021-04-23 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup 2 szt. krzeseł biurowych obrotowych dla potrzeb pracowników Referatu Spraw Obywatelskich. 1 473,54 Zamówienie / Zlecenie
OA.511.2021 2021-04-16 2021-04-19 - 2021-12-27 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Umowa zlecenie
OA.512.2021 2021-04-16 2021-04-14 - 2021-04-14 Artykuły Propagandowe Liliana Niewiadomska, Renata Stosio Sp. c., ul. Żytnia 32, 01-191 Warszawa
NIP: 5272832964
Zakup 12 szt. uchwytów ściennych na flagi na drzewcach, celem zamontowania na budynkach użyteczności publicznej Gminy Michałowice, które pozostaną wykorzystywane podczas uroczystości państwowych. 420,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.513.2021 2021-04-16 2021-04-16 - 2021-04-30 MACIEJ ZATORSKI, ` 101 `, ul. Marii Dąbrowskiej 28, 05-806 Komorów
NIP: 5341069337
druk w formacie A5, 120 str., 300 egzemplarzy książki pt. „Zaraź się” sportem. Wychowanie fizyczne w czasach pandemii. 7 537,95 Zamówienie / Zlecenie
FZ.514.2021 2021-04-16 2021-04-16 - 2021-05-15 Z.U.P.P. DROMARK Marek Janaszkiewicz, ul. Sułkowskiego 4a, 05-820 Piastów
NIP: 5340203696
wykonanie usługi polegającej na wykonaniu tablicy informacyjnej dla projektu „Poprawa jakości świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej w Gminie Michałowice” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 565,80 Zamówienie / Zlecenie
OA.515.2021 2021-04-16 2021-04-13 - 2021-04-13 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup regałów metalowych celem wyposażenia powierzchni magazynowej w budynku Urzędu Gminy oraz niezbędnych narzędzi dla potrzeb konserwatora. 2 425,30 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.516.2021 2021-04-19 2021-04-19 - 2021-12-31 Jarosław Koć Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.517.2021 2021-04-19 2021-04-19 - 2021-06-30 Paweł Sobolewski zdjęcie i utylizacja azbestu dz.29/1 Komorów 5 625,00 Umowy dotacyjne
OŚ.518.2021 2021-04-19 2021-04-19 - 2021-12-31 Elżbieta Biedrzycka Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.519.2021 2021-04-19 2021-04-19 - 2021-12-31 Wojciech Sabała Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.520.2021 2021-04-20 2021-04-20 - 2021-12-31 Joanna Sikora-Wołkow Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
GR.521.2021 2021-04-20 2021-04-20 - 2021-04-20 Andrzej ANKOR- Korniluk Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości stanowiącej działki 485/3, 495/2, 496/2 w Regułach 600,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.522.2021 2021-04-20 2021-04-20 - 2021-12-31 Barbara Kosowska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
FZ.523.2021 2021-04-20 2021-04-15 - 2022-09-30 Ecolexim Sp. z o.o., ul. Pawia 6, 05-500 Piaseczno
NIP:
1) Opracowanie projektu systemu obejmujące: 2) Doradztwo techniczne przez cały okres realizacji Projektu tj. do 30.09.2022 r. 3) Przygotowanie Opisu Przedmiotu Zamówienia: 53 874,00 Umowa zlecenie
OŚ.524.2021 2021-04-20 2021-04-20 - 2021-12-31 Marek Tober Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.525.2021 2021-04-20 2021-04-20 - 2021-12-31 Agnieszka Tober Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.526.2021 2021-04-20 2021-04-20 - 2021-12-31 Ewa Olewniczak Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.527.2021 2021-04-20 2021-04-20 - 2021-12-31 Mieczysław Kosecki Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.528.2021 2021-04-21 2021-04-21 - 2021-12-31 Monika Birnbaum Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
GK.529.2021 2021-04-21 2021-04-21 - 2021-05-24 POMP 4 EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wólczyńska 321, 01-919 Warszawa
NIP: 1182043552
Wykonanie przeglądu technicznego sprężarek firmy Atlas Copco typ SF4P 10 IEC 400 50 3 seria :API 740773 oraz API 740774 zamontowanych na SUW Komorów 1 488,30 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.530.2021 2021-04-21 2021-04-21 - 2021-12-31 Daniel Zieliński Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
IT.531.2021 2021-04-21 2021-04-21 - 2021-05-31 "USŁUGI INFORMATYCZNE INFO-SYSTEM" ROMAN I TADEUSZ GROSZEK SPÓŁKA JAWNA, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 31 lok. 240, 05-120 Legionowo
NIP: 5361745379
Rozszerzenie licencji aplikacji KSZOB o dodatkowe 2 zobowiązania wraz z instalacją i wdrożeniem. 3 813,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.532.2021 2021-04-21 2021-04-21 - 2021-12-31 Adam Dębicki Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.533.2021 2021-04-21 2021-04-21 - 2021-12-31 Jan Paczuski Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.534.2021 2021-04-21 2021-04-21 - 2021-12-31 Paweł Ruciński Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.535.2021 2021-04-21 2021-04-21 - 2021-12-31 Jacek Wiszomirski Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.536.2021 2021-04-22 2021-04-22 - 2021-12-31 Monika Krzemińska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.537.2021 2021-04-22 2021-04-22 - 2021-12-31 Katarzyna Gogołkiewicz Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.538.2021 2021-04-22 2021-04-22 - 2021-12-31 Elżbieta Krzepińska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.539.2021 2021-04-22 2021-04-22 - 2021-12-31 Stanisław Dziewicki Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.540.2021 2021-04-22 2021-04-22 - 2021-12-31 Anna Zaborska - Woźniczko Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.541.2021 2021-04-22 2021-04-22 - 2021-12-31 Zofia Czeszejko - Sochacka Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OA.542.2021 2021-04-22 2021-04-21 - 2021-04-21 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup regałów metalowych celem wyposażenia powierzchni magazynowej w budynku Urzędu Gminy Michałowice oraz narzędzi i materiałów technicznych dla potrzeb konserwatora Urzędu celem wykonywania drobnych prac remontowych i naprawczych 2 333,38 Zamówienie / Zlecenie
IR.543.2021 2021-04-22 2021-04-20 - 2021-04-21 Biuro Inzynierskie Gasmont79, ul. Kopernika 8, 05-820 Piastów
NIP: 5340203495
Sprawdzenie instalacji gazowej i systemów kominowych w celu uruchomienia dostawy gazu dla lokalu nr 5 w budynku socjalnym przy ul. Mazurskiej 67 w Komorowie, gm. Michałowice. 615,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.544.2021 2021-04-22 2021-04-22 - 2021-05-20 ABC Wyposażenia Majętny Bieńkowski Sp. j., ul. Johna Baildona 24c lok. 25, 40-115 Katowice
NIP: 6342856894
Zakup biurka komputerowego "Sławek" celem wyposażenia świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych 555,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.545.2021 2021-04-22 2021-04-23 - 2021-08-16 JANINA NOWAKOWSKA HANISAN, ul. Urszuli 37, 02-419 Warszawa
NIP: 5221661582
Pełnienie kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla nw. zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gminę Michałowice pn.: „Modernizacja szkoły w Nowej Wsi” 9 199,17 Umowa zlecenie
OŚ.546.2021 2021-04-23 2021-04-23 - 2021-12-31 Tomasz Lipert Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.547.2021 2021-04-23 2021-04-23 - 2021-12-31 Eligiusz Żendzian Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.548.2021 2021-04-23 2021-04-23 - 2021-12-31 Wojciech Dębiński Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
IR.549.2021 2021-04-23 2021-04-19 - 2021-05-14 SORTED So. z o. o., ul. Wschodnia 27 B, 05-500 Chyliczki
NIP: 1231308566
Wykonanie chodnika ok. 80 m2 chodnika przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Nowej Wsi, ul. Główna 96, 05-806 Granica 20 910,00 Umowa zlecenie
KS.550.2021 2021-04-23 2021-05-01 - 2021-07-10 Uczniowski Klub Sportowy "Komorów", ul. Al. Marii Dąbrowskiej 12 lok. 20, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Poczuj się bezpiecznie” – Warsztaty samoobrony, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 16 kwietnia 2021 r., 10 000,00 Umowy dotacyjne
KA.551.2021 2021-04-26 2021-04-23 - 2021-05-28 KAMILA BURNO Opracowanie materiałów archiwalnych (kat. A), w wyniku czego powstaną nowe zbiory archiwalne i sporządzenie spisów zdawczo-odbiorczych. 6 500,00 Umowa o dzieło
GK.552.2021 2021-04-26 2021-04-26 - 2021-05-27 ARKADIUSZ MERCHEL ARKOM PROJEKT, ul. Ireny 126, 05-800 Pruszków
NIP: 5341109048
Sprawowanie nadzoru geologicznego i opracowanie dokumentacji powykonawczej geologicznej z wykonanych dwóch małośrednicowych otworów rozpoznawczych w utworach czwartorzędowych na dz. nr ewid. 490 przy ul. Kaliszany oraz na dz. nr ewid. 403/1 przy ul. Pod Borem/Polnej w Komorowie-Wsi, gmina Michałowice wraz z uzyskaniem decyzji. 11 685,00 Zamówienie / Zlecenie
KA.553.2021 2021-04-26 2021-04-23 - 2021-05-28 ZOFIA DWORNIK opracowanie materiałów archiwalnych (kat. A) w wyniku czego powstaną nowe zbiory archiwalne. 6 500,00 Umowa o dzieło
OŚ.554.2021 2021-04-26 2021-04-26 - 2021-06-30 Mieczysłąw Żenczykowski zdjęcie i utylizacja azbestu - Michałowice dz. 271 1 237,50 Umowy dotacyjne
OŚ.555.2021 2021-04-26 2021-04-26 - 2021-06-30 Paweł Woźniak zdjęcie i utylizacja azbestu Komorów dz. 298/2 7 425,00 Umowy dotacyjne
OŚ.556.2021 2021-04-26 2021-04-26 - 2021-06-30 Danuta Ciechomska zdjęcie i utyliacja azbestu Sokołów dz. 224 5 175,00 Umowy dotacyjne
OŚ.557.2021 2021-04-26 2021-04-26 - 2021-12-31 Izabela Plis Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.558.2021 2021-04-26 2021-04-26 - 2021-12-31 Bogdan Popiołowski Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.559.2021 2021-04-26 2021-04-26 - 2021-12-31 Marta Olędzka Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.560.2021 2021-04-26 2021-04-26 - 2021-12-31 Anna Pietrasik Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OA.561.2021 2021-04-26 2021-04-26 - 2021-05-20 Mextra Group S.C., ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn Koźle
NIP:
Zakup wraz z dostawą 9 szt. stołów bankietowych i 40 szt. krzeseł konferencyjnych, które stanowić będą wyposażenie świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych i wykorzystywane będą podczas organizacji spotkań i imprez kulturalno-integracyjnych dla mieszkańców sołectwa. 6 269,93 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.562.2021 2021-04-26 2021-04-26 - 2021-12-31 Hanna Tumiłowska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OA.563.2021 2021-04-26 2021-04-26 - 2021-05-20 Mextra Group S.C., ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn Koźle
NIP: 7543039263
Zakup wraz z dostawą 10 szt. krzeseł konferencyjnych, które wykorzystywane będą podczas organizacji imprez i spotkań mieszkańców, związanych z działalnością kulturalną w sołectwie Pęcice Małe 971,09 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.564.2021 2021-04-26 2021-04-26 - 2021-12-31 Adam Krawczyk Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.565.2021 2021-04-26 2021-04-26 - 2021-12-31 Adam Krawczyk Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.566.2021 2021-04-26 2021-04-27 - 2021-12-31 Adam Wojciechowski Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
GK.567.2021 2021-04-27 2021-04-21 - 2021-04-23 Paweł Wierzbicki Naprawa uszkodzonej studni typu wavin w il. Marii Dąbrowskiej w Komorowie 2 091,00 Zamówienie / Zlecenie
BF.568.2021 2021-04-27 2021-05-01 - 2021-05-31 Elżbieta Jarzębowska prace biurowe związane ze sporządzaniem list wypłat należności z tytułu umów zleceń, umów o dzieło, diet radnych i sołtysów, stypendiów sportowych, sporządzanie i przesyłanie deklaracji ZUS i US, wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowicy. 5 500,00 Umowa zlecenie
OA.569.2021 2021-04-27 2021-04-27 - 2021-06-15 Jerzy Parzewski Wykonanie dzieła autorskiego w postaci opracowania topograficznego i kartograficznego mapy do biegu na orientację, terenu o powierzchni 0,4 km2, w skali 1:12000, z obszaru wokół Szkoły Podstawowej w Michałowicach 2 950,00 Umowa o dzieło
OŚ.570.2021 2021-04-27 2021-04-27 - 2021-12-31 Zofia Czeszejko-Sochacka Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
Aneks nr 1
z dnia 2021-07-26
do umowy nr OŚ.570.2021
2021-07-26-2021-12-31 Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 0,00 Aneks do umowy
OŚ.571.2021 2021-04-27 2021-04-27 - 2021-12-31 Jadwiga Olszak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.572.2021 2021-04-27 2021-04-27 - 2021-12-31 Fryderyk Wasienko Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OA.573.2021 2021-04-27 2021-04-27 - 2021-05-10 DIWAD Sp z o.o., ul. Inflancka 11 lok. 71, 00-189 Warszawa
NIP: 5252774235
Przygotowanie 2 kwietników w kształcie łodzi, które zostaną ustawione w przestrzeni publicznej Michałowic Wsi 1 900,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.574.2021 2021-04-27 2021-04-27 - 2021-12-31 Ewelina Krzesińska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
Aneks nr 1
z dnia 2021-09-29
do umowy nr OŚ.574.2021
2021-09-30-2021-12-31 Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Aneks do umowy
KA.575.2021 2021-04-27 2021-04-27 - 2021-05-14 VICTORIA - RECYCLING Andrzej Kadłubowski, ul. Dębe 84, 05-140 Serock
NIP:
zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej 1 572,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.576.2021 2021-04-27 2021-04-27 - 2021-12-31 Monika Skrzypczak Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
IR.577.2021 2021-04-28 2021-04-29 - 2022-08-20 Rafał Ślusarski Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie "PROSTA PROJEKT", ul. Kielecka 37, 26-020 Piotrkowice
NIP:
Pełnienie kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego - cz. I „Przebudowa wraz z rozbudową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Michałowicach” Płatność: 2021r - 66.973,50 2022r - 54.796,50 121 770,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-07-11
do umowy nr IR.577.2021
2021-04-29-2022-10-01 ANEKS TERMINOWY - WYDŁUŻENIE TERMINU UMOWY PIERWOTNEJ Z 20.08.2022 R. DO DNIA 01.10.2022 R. 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2022-10-03
do umowy nr IR.577.2021
2021-04-29-2022-11-30 ANEKS NR 2 - TERMINOWY - WYDŁUŻENIE TERMINU UMOWY PIERWOTNEJ DO DNIA 30.11.2022 R. 0,00 Aneks do umowy
IR.578.2021 2021-04-28 2021-04-29 - 2022-08-16 Rafał Ślusarski Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie "PROSTA PROJEKT", ul. Kielecka 37, 26-020 Piotrkowice
NIP: 6551120200
Pełnienie kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego - cz. II „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach” Płatność: 2021r - 54.796,50 2022r - 66.973,50 121 770,00 Umowa zlecenie
GK.579.2021 2021-04-28 2021-04-29 - 2021-08-30 Biuro Usług Projektowych Krzysztof Jenda, ul. Piaskowa 2A, 05-806 Granica
NIP: 5272297933
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Niezapominajki oraz ul. Gwiaździstej w Nowej Wsi, w gminie Michałowice 19 065,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2021-08-27
do umowy nr GK.579.2021
2021-08-27-2021-09-30 aneks terminowy 0,00 Aneks do umowy
OŚ.580.2021 2021-04-28 2021-04-28 - 2021-12-31 Kazimierz Woźniak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.581.2021 2021-04-28 2021-04-28 - 2021-12-31 Agata Kozłowska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
SP.582.2021 2021-04-28 2021-05-05 - 2021-10-27 Kinga Prządka Zajęcia gminastyczne dla seniorów na terenie Strefy Rekreacji w Opaczy - Kolonii oraz w Regułach w ramach Programu Polityki Senioralnej Gminy Michałowice na lata 2021 - 2024 5 200,00 Umowa zlecenie
SP.583.2021 2021-04-28 2021-05-05 - 2021-10-27 ACTIVA24 ANETA WIKŁACZ, ul. Starego Dębu 1, 05-806 Komorów
NIP: 5371940444
Zajęcia gimnastyczne dla seniorów na terenie Strefy Rekreacji w Nowej Wsi oraz Komorowie w ramach Programu Polityki Senioralnej Gminy Michałowice na lata 2021-2024 5 200,00 Umowa zlecenie
KS.584.2021 2021-04-29 2021-04-21 - 2021-05-15 Stowarzyszenie „Projekt Raszyn”, ul. Mieszka I, 05-090 Raszyn
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „KONSTYTUCJA– ważna sprawa”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę 21 kwietnia 2021 r. 10 000,00 Umowy dotacyjne
KS.585.2021 2021-04-29 2021-04-21 - 2021-05-15 Stowarzyszenie „Projekt Raszyn”, ul. Mieszka I, 05-090 Raszyn
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Rok 2021 – Uchwalone przez Sejm Święto Konstytucji 3 Maja” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę 21 kwietnia 2021 r. 10 000,00 Umowy dotacyjne
OA.586.2021 2021-04-29 2021-04-28 - 2021-05-15 Florada Sp. z o.o., ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 11, 05-220 Zielonka
NIP:
Zakup wraz z dostawą 100 szt. domków dla owadów pożytecznych - Osiedle Michałowice 3 879,90 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.587.2021 2021-04-29 2021-04-29 - 2021-12-31 Władysław Baksza Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.588.2021 2021-04-29 2021-04-29 - 2021-12-31 Mariusz Mierzejewski Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.589.2021 2021-04-29 2021-04-29 - 2021-12-31 Robert Bednarek Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
Aneks nr 1
z dnia 2021-07-27
do umowy nr OŚ.589.2021
2021-07-27-2021-08-06 Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 0,00 Aneks do umowy
OŚ.590.2021 2021-04-29 2021-04-29 - 2021-12-31 Ireneusz Brudziński Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
KS.591.2021 2021-04-29 2021-04-30 - 2021-04-30 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
zakup wiązanki pogrzebowej z szarfą biało-czerwoną z napisem „Wójt i Radni Gminy Michałowice – Pracownicy CUW GOPS i Urzędu”. 450,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.592.2021 2021-04-29 2021-04-29 - 2021-04-29 KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. rtm. Witolda Pileckiego 65, 02-781 Warszawa
NIP: 5260300517
Zakup zestawu podpisu kwalifikowanego 341,94 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.593.2021 2021-04-30 2021-04-30 - 2021-12-31 Ryszard Skaut Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.594.2021 2021-04-30 2021-04-30 - 2021-12-31 Władysław Kwaśny Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
GR.595.2021 2021-04-30 2021-04-01 - 2031-03-31 Dariusz Olszak dzierżawa dz. ew. nr 878, Granica, pod studnię nr 2 49 500,00 Umowa najmu / dzierżawy
AB.596.2021 2021-04-30 2021-04-29 - 2021-05-20 Katarzyna Szediw Wykonanie na rzecz Gminy Michałowice prac związanych z obsługą techniczna i popomocniczymi pracami biurowymi przy zadaniach z zakresu architektoniczno-budowlanego umowa zawarta z osobą fizyczną 5 500,00 Umowa zlecenie
AB.597.2021 2021-04-30 2021-04-30 - 2021-05-21 Tomasz Ratowski Wykonanie opracowania graficznego stanowiacego załącznik do Wniosku o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Michałowice działek nr ewid. 495*/2,485/3,496/2 w Regułach, w ramach wykonania opracowań pomocniczych niezbędnych do aplikacji zewnetrznych gminy 1 450,00 Umowa o dzieło
IR.598.2021 2021-04-30 2021-05-06 - 2022-07-14 GRUPA EKOENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 96-100 Sierakowice Prawe
NIP: 8361777984
Budowa energoefektywnego przedszkola w Regułach analityka 2021- 17 004 628,98 zł 2022- 3 000 000,00 złw tym zieleń (8%VAT) 37 772,25 zł + 2 962 227,75 zł(23% VAT) 20 004 600,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2021-12-15
do umowy nr IR.598.2021
2021-05-06-2022-07-14 ANEKS NR 1 z dnia 15.12.2021 r. do Umowy nr UG/IR/598/2021 z dnia 06.05.2021 r. zwiekszający zaangażowanie o dodatkową kwotę 126 420,31 zł brutto zgodnie z Protokołem konieczności nr 1 z dnia 07.12.2021 r. i Protokołem konieczności nr 2 z dnia 07.12.2021 r. 126 420,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2022-04-05
do umowy nr IR.598.2021
2021-05-06-2022-07-14 ANEKS NR 2 z dnia 05.04.2022 r. do Umowy UG/IR/598/2021 z dnia 06.05.2021 r. zwiększający zaangażowanie o dodatkową kwotę 131 577,58 zł brutto w stosunku do Aneksu nr 1 co w sumie stanowi zwiekszenie kwoty z Umowy o 257 997,89 zł brutto 131 578,00 Aneks do umowy
Aneks nr 3
z dnia 2022-06-14
do umowy nr IR.598.2021
2022-06-14-2022-09-09 Aneks nr 3 do umowy nr UG/IR/598/2021, dotyczacej wykonania zadania inwestycyjnego "Budowa energoefektywnego przedszkola w Regułach" Aneks zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy zmieniający harmonogram finansowania. 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 4
z dnia 2022-08-17
do umowy nr IR.598.2021
2021-05-06-2022-11-10 ANEKS NR 4 DO UMOWY UG/IR/598/2021 BUDOWA PRZEDSZKOLA W REGUŁACH ZMIANA TERMINU WYKONANIA UMOWY 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 5
z dnia 2022-10-06
do umowy nr IR.598.2021
2021-05-06-2022-11-10 Aneks nr 5 z dnia 06.10.2022 r. zwiekszający wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy o kwotę 2 821 710,80 zł brutto 2 821 710,00 Aneks do umowy
Aneks nr 6
z dnia 2022-11-16
do umowy nr IR.598.2021
2021-05-06-2022-11-17 Aneks nr 6 do umowy nr UG/IR/598/2021, zmieniający termin realizacji inwestycji na dzień 17.11.2022 r. 0,00 Aneks do umowy
GK.599.2021 2021-04-30 2021-04-26 - 2021-05-17 Michał Strąk naprawa pomp: 1. Pompownia ul. Żwirowa: Grundfos SV024CHS50B TYP: 96249070; 400 V; prąd znamionowy 5,7A; moc silnika 3,3 kW- 2. Pompownia ul. Parkowa Piachy: Grundfos SEV 80.80.40.2.51D ; Silnik 3 fazy, 4,8kW 3. Pompa popłuczyn w zbiorniku SUW Pęcice Hydro Vacuum S.A. FZB 1.02.1.2100; 1 fazowa 4. Pompownia ul. Kasztanowa: Grundfos SLV 80.80.15.4.50D.C 16 500,40 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.600.2021 2021-05-05 2021-05-05 - 2021-12-31 Marta Tymoszuk Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.601.2021 2021-05-05 2021-05-05 - 2021-12-31 Agnieszka Kalińska - Brzuska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OA.602.2021 2021-05-05 2021-04-29 - 2021-04-29 Prestige Service Grzegorz Malkiewicz, ul. Janki, Plac Szwedzki 3 lok. 37A, 05-090 Raszyn
NIP: 5342121092
Usługa polegająca na dorobieniu kluczy na potrzeby konserwatora Urzędu Gminy Michałowice 35,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.603.2021 2021-05-05 2021-04-28 - 2021-04-28 Artykuły Propagandowe Liliana Niewiadomska, Renata Stosio Sp. c., ul. Żytnia 32, 01-191 Warszawa
NIP: 5272832964
Zakup 30 szt. flag RP o wymiarach 0,75x1,20 m, wraz z drzewcami. Flagi zostaną wywieszone na budynkach świetlic wiejskich celem uczczenia ważnych uroczystości, rocznic oraz świąt państwowych. 780,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.604.2021 2021-05-05 2021-04-30 - 2021-07-30 KPK_PROJEKT Krzysztof Polakowski, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 3b lok. 113, 18-300 Zambrów
NIP: 7231564769
Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania kanału technologicznego w rejonie skrzyżowania ulic Kasztanowej i Poniatowskiego w Michałowicach w ramach zadania budżetowego „Przebudowa ul. Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesołej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach” 5 500,00 Umowa zlecenie
IT.605.2021 2021-05-05 2021-05-05 - 2021-05-30 N.K. Serwis Piotr Nowak, ul. Stefana Żeromskiego 6, 05-820 Piastów
NIP: 5212124175
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarki HP (2 x toner CF505XC) 929,88 Zamówienie / Zlecenie
IT.606.2021 2021-05-05 2021-05-05 - 2021-05-30 MP TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Plac Niepodległości 9C, 18-400 Łomża
NIP: 7182136452
Gmina Michałowice zamawia usługę instalacji kamer monitoringu: - 3 kamery w Michałowicach Wsi na skrzyżowaniu ulic Kolejowej i Kasztanowej - 1 kamera obrotowa na elewacji budynku urzędu gminy 13 795,70 Zamówienie / Zlecenie
OA.607.2021 2021-05-05 2021-04-30 - 2021-04-30 HERMES Jarosław Koć, ul. Aleje Jerozolimskie 290, 05-820 Reguły
NIP: 5341053922
Usługa mycia i odkurzania samochodu służbowego marki Skoda Superb WPR88827 oraz wymiana opon zimowych na letnie wraz z przechowaniem zimowych przez okres letni, celem utrzymania go w niepogorszonym stanie. 320,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.608.2021 2021-05-05 2021-05-05 - 2021-05-05 INTER-MEDIA Sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 48, 05-800 Pruszków
NIP: 5342280100
Gmina Michałowice zamawia usługę instalacji radiolinii do transmisji video z minimalną przepustowością 50 Mbits symetrycznie na potrzeby przyłączenia kamer do centralnego monitoringu. 2 089,77 Zamówienie / Zlecenie
SP.609.2021 2021-05-05 2021-05-05 - 2021-05-25 MS SPORT Monika Tomczyk - Łępicka, ul. Przechodnia 11 a, 05-123 Chotomów
NIP:
Zakup kurtek sportowych z logo gminy dla uczestników Turnieju piłkarskiego odbojów organizowanego w dniach 28-29.05.2021r. na orliku w Sokołowie w gminie Michałowice w ramach patronatu 5 130,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.610.2021 2021-05-05 2021-04-30 - 2021-06-16 UNI-ARCZ Sp. z o.o., ul. Wiolinowa 13 lok. 32, 02-785 Warszawa
NIP: 9512444911
dostawa ławek bujanych 8 056,50 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.611.2021 2021-05-05 2021-05-05 - 2021-05-28 BODYS Sp. z o.o., ul. Patriotów 174, 04-832 Warszawa
NIP:
naprawa urządzenia siłowni plenerowej 399,75 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.612.2021 2021-05-05 2021-04-28 - 2021-05-15 SABO-TRANS Sebastian Kurek, ul. Jana Pawła II 55, 05-326 Poświętne
NIP: 1251591677
wymiana piasku w piaskownicach 39 245,90 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.613.2021 2021-05-05 2021-04-30 - 2021-05-25 ANCON ANCON ANDRZEJ JANIA dostawa dystrybutorów na worki i woreczków na psie odchody 6 491,94 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.614.2021 2021-05-05 2021-04-30 - 2021-06-24 MIROSŁAW ZAROTYŃSKI ZANO, ul. Samuela Lindego 7A, 30-148 Kraków
NIP: 6771839413
dosrawa leżaków flash 10 141,70 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.615.2021 2021-05-05 2021-05-05 - 2021-06-26 Bartez Kaczmarek Prabucki sp.j., ul. Książęca 1, 61-361 Murowana Goślina
NIP: 7773164061
dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu przy ul. Orzeszkowej w Regułach 17 975,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.616.2021 2021-05-05 2021-05-05 - 2021-06-25 DELTA CERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Powstańców Listopadowych 29C lok. 7, 35-606 Rzeszów
NIP: 8133701898
konserwacja elementów drewnianych na terenie ogródka jordanowskiego oraz wykonanie dodatkowego 2 -stopniowego pomostu przy oczku wodnym w Komorowie Wsi przy ul. turystycznej 23 616,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.617.2021 2021-05-05 2021-05-05 - 2021-06-14 Bogdan Woźniak zdjęcie i utylizacja eternitu z dz. 198 w Sokołowie 10 215,00 Umowy dotacyjne
PR.618.2021 2021-05-05 2021-05-05 - 2021-05-05 Anrta Tębadzka Opracowanie materiałów dotycxąchcy inwestycji 700,00 Umowa o dzieło
SP.619.2021 2021-05-06 2021-05-06 - 2021-05-25 Podarowane.pl Biedrzycki Sp.J., ul. Kasztanowa 26, 32-040 Rzeszotary
NIP: 9442247162
zakup koszulek sportowych z herbem gminy Michałowice na potrzeby zorganizowania Turnieju piłki nożnej dla młodzieży w ramach Dni Sportu w Gminie Michałowice organizowanego 12 czerwca 2021 2 484,60 Zamówienie / Zlecenie
GK.620.2021 2021-05-06 2021-04-30 - 2021-08-31 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.621.2021 2021-05-06 2021-04-30 - 2021-05-24 POMP 4 EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wólczyńska 321, 01-919 Warszawa
NIP: 1182043552
Przeglad typ B sprężarki firmy Atlas Copco SF6P 10 zamontowanej na SUW Pęcice. 4 933,85 Zamówienie / Zlecenie
OA.622.2021 2021-05-06 2021-05-12 - 2021-12-30 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych taneczno-ruchowych - Opacz Kolonia 11 808,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.623.2021 2021-05-06 2021-05-06 - 2021-05-06 Firma Krajewski Krzysztof Krajewski, ul. Pruszkowska 11, 05-830 Nadarzyn
NIP: 5341029326
Zakup druków ZPO – Ordynacja Podatkowa, ZPO – Kodeks Postępowania Administracyjnego, oraz etykiet samoprzylepnych na potrzeby pracowników Referatu Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji 4 212,75 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.624.2021 2021-05-06 2021-05-04 - 2021-05-10 Dorota Czeczelewska Firma Handlowa Panda, ul. Sidorska 117B, 21-500 Biała Podlaska
NIP: 5342422646
dostawa leków i środków opatrunkowych do apteczki na ORLIK w Sokołowie 216,59 Zamówienie / Zlecenie
OA.625.2021 2021-05-07 2021-05-07 - 2021-05-21 Metro Andrzej Lipka i Wspólnicy Sp. j., ul. Przyszłosci 21, 05-552 Łazy
NIP: 5210521943
Zakup specjalistycznych wkładek do zamków celem wymiany uszkodzonych w drzwiach przeciwpożarowych znajdujących się w budynku Urzędu Gminy Michałowice. 390,62 Zamówienie / Zlecenie
GK.626.2021 2021-05-07 2021-04-30 - 2021-05-30 Przedsiębiorstwo Geotechniczne GeoGT, ul. Przerwana 11 lok. U2, 02-484 Warszawa
NIP: 8551512875
opracowanie opinii geotechnicznej na podstawie wykonania 8 otworów, co 60 m do głębokości 3,0 m wraz z pomiarem głębokości występowania wody gruntowej, niwelacji technicznej otworów i sondowania dynamicznego w piaskach. 2 214,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.627.2021 2021-05-07 2021-05-07 - 2021-06-30 WATERSYSTEM sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Trakt Brzeski 127, 05-077 Zakręt
NIP: 5322048050
wymiana żarników w lampach w fontannie na strefie rekreacji w Michałowicach 1 018,44 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.628.2021 2021-05-07 2021-05-07 - 2021-06-30 Artykuły Ogrodniczo-Przemysłowe Monika Konopka, ul. Parkowa 2, 05-816 Michałowice
NIP: 5341776537
dostawa nawozów, nasion traw, kory, środków ochrony roślin 5 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.629.2021 2021-05-07 2021-05-04 - 2021-05-10 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.630.2021 2021-05-07 2021-05-08 - 2021-06-26 Katarzyna Kabala Przeprowadzenie 8 zajęć sportowych technicznych, doskonalących prawidłową technikę nordic walking wraz z kontrolą zdobytych umiejętności, dla mieszkańców osiedla Michałowice 1 280,00 Umowa zlecenie
PR.631.2021 2021-05-10 2021-05-10 - 2021-05-24 LOGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. al. Wojska Polskiego 60E, 05-800 Pruszków
NIP: 5342584248
wykonanie i sprzedaż leżaków. 596,55 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.632.2021 2021-05-10 2021-05-10 - 2021-12-31 Grzegorz Olesiński Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
PR.633.2021 2021-05-10 2021-05-10 - 2021-05-24 LOGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. al. Wojska Polskiego 60E, 05-800 Pruszków
NIP: 5342584248
Zamówienie i sprzedaż puzzli. 3 160,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.634.2021 2021-05-10 2021-05-04 - 2021-05-10 Antare Sp z o.o., ul. Białobrzeska 15, 02-370 Warszawa
NIP: 7010904008
Plansze wystawowe zewnętrzne. 5 368,95 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.635.2021 2021-05-10 2021-05-07 - 2021-05-07 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
dostawa wyposażenia łazienek, narzędzi ogrodniczych, opasek zaciskowych na strefy rekreacji i place zabaw 1 375,87 Zamówienie / Zlecenie
OA.636.2021 2021-05-11 2021-05-17 - 2021-06-18 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych taneczno-ruchowych - Nowa Wieś 2 496,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.637.2021 2021-05-11 2021-05-11 - 2021-12-31 Tomasz Zieliński Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OA.638.2021 2021-05-11 2021-05-15 - 2021-06-13 Feniks Przemysław Steckiewicz, ul. Królewska 164, 05-502 Bogatki
NIP: 1131095160
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu nauki posłuszeństwa psów - Osiedle Michałowice 6 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.639.2021 2021-05-11 2021-05-06 - 2021-05-06 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup odzieży ochronnej roboczej dla pracowników gospodarczych wykonujących zadania zlecone przez pracowników Urzędu Gminy. 830,87 Zamówienie / Zlecenie
GR.640.2021 2021-05-11 2021-05-11 - 2021-05-31 Przegląd Regionalny MikaWas Sp. z o.o., ul. Sierakowskiego 12a, 05-500 Piaseczno
NIP: 1231415150
ogłoszenie prasowe o przetargu na dz. 320/1 w Granicy jako dołączenie do sąsiedniej nieruchomości 209,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.641.2021 2021-05-11 2021-05-07 - 2021-05-07 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup luster do zamontowania w gabinecie Z-cy Wójta Gminy oraz Sekretarza Gminy, jak również materiałów naprawczych dla potrzeb konserwatora. 1 451,59 Zamówienie / Zlecenie
OA.642.2021 2021-05-11 2021-05-07 - 2021-05-07 TuszTusz.pl Jan Ambroziński, ul. Meandra 2A, 02-791 Warszawa
NIP:
Zakup druków – polecenia księgowania (oryginał + kopia) dla potrzeb pracowników Referatu Podatków i Opłat Lokalnych. 69,90 Zamówienie / Zlecenie
GK.643.2021 2021-05-12 2021-05-10 - 2021-05-15 Firma Elektryczna usługi elektryczne Adam Adamski, ul. Władysława Reymonta 29, 96-300 Żyrardów
NIP: 8381273525
Wymiana słupa aluminiowego oświetleniowego ulicznego Michałowice Wieś, ul. Borowskiego / ul. Poniatowskiego. 2 345,04 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.644.2021 2021-05-12 2021-05-12 - 2021-12-31 Elżbieta Lenarcik Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.645.2021 2021-05-12 2021-05-12 - 2021-12-31 Małgorzata Dolota Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
IT.646.2021 2021-05-12 2021-05-12 - 2021-06-30 KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. rtm. Witolda Pileckiego 65, 02-781 Warszawa
NIP: 5260300517
Zakup zestawu podpisu kwalifikowanego - 2 szt 683,88 Zamówienie / Zlecenie
IT.647.2021 2021-05-12 2021-05-12 - 2021-06-30 N.K. Serwis Piotr Nowak, ul. Stefana Żeromskiego 6, 05-820 Piastów
NIP: 5212124175
Dostawa 6 zasilaczy awaryjnych (APC) wraz z okablowaniem. 3 755,90 Zamówienie / Zlecenie
IT.648.2021 2021-05-12 2021-05-18 - 2022-05-18 HitMe.pl Marek Bajerski, ul. Franciszka Mamuszki lok. 17A, 80-178 Gdańsk
NIP: 8792487067
Roczny abonament za usługi hostingowe 1 990,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.649.2021 2021-05-13 2021-05-12 - 2021-05-13 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
zakup wiązanki pogrzebowej z szarfą biało-czerwoną z napisem „Wójt i Radni Gminy Michałowice”. 300,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.650.2021 2021-05-13 2021-05-13 - 2021-05-30 TEATR LALEK GULIWER, ul. Różana 16, 02-548 Warszawa
NIP:
zakup105 biletów dla dzieci w wieku 3-6 lat na spektakl pt. „Brzydkie kaczątko” na podst. H. Ch. Andersena, który odbędzie się 30.05.2021 r. o godz. 14:00 i 80 biletów dla dzieci w wieku 7-13 lat na dwa spektakle pt. „Przyjaciel Automateusza” na podst. „Bajek robotów” St. Lema, które odbędą się 30.05 o godz.16:00 (40 biletów) i 17:30 (40 biletów) do Teatru Lalek Guliwer w Warszawie z okazji Dnia Dziecka. Spektakle odbędą się na wyłączność dla Mieszkańców gminy Michałowice. 8 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.651.2021 2021-05-13 2021-05-13 - 2021-12-31 Aleksandra Kwiatkowska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
SP.652.2021 2021-05-13 2021-05-13 - 2021-06-02 MS SPORT Monika Tomczyk - Łępicka, ul. Przechodnia 11 a, 05-123 Chotomów
NIP: 5361708585
Zakup odzieży sportowej z logo gminy Michałowice dla mieszkańców gminy Michałowice, uczestników Turnieju piłkarskiego dla dzieci organizowanego w ramach dnia dziecka w dniu 6.06.2021 na boisku w Sokołowie 3 000,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.653.2021 2021-05-14 2021-05-14 - 2021-06-13 ACTIVA24 ANETA WIKŁACZ, ul. Starego Dębu 1, 05-806 Komorów
NIP: 5371940444
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa podczas korzystania ze zbiorników wodnych w ramach Dni Sportu w Gminie Michałowice 13.06.2021 r. 3 900,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.654.2021 2021-05-14 2021-05-29 - 2021-05-29 Studio Teatralne Krak-Art Grzegorz Paleczny, ul. Praska 28A lok. 23, 30-328 Kraków
NIP:
Wykonanie autorskiego przedstawienia teatralnego dla dzieci z sołectwa Opacz-Kolonia, pt. „Cyrk Leśnych Robaczków” 29.05.2021 r. 420,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.655.2021 2021-05-14 2021-05-14 - 2021-05-28 All For People Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 60, 67-200 Głogów
NIP:
Zakup zestawu nagłośnieniowego BTA23A - Opacz Kolonia 3 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.656.2021 2021-05-14 2021-05-19 - 2021-12-17 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych taneczno-ruchowych oraz zajęć nauki tańca dla mieszkańców Osiedla Granica 24 468,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2021-09-14
do umowy nr OA.656.2021
2021-09-15-2021-12-15 Aneks do umowy UG/OA/656/2021 z dnia 14 maja 2021 r., zmniejszający ilość zajęć kursu tańca - Osiedle Granica 0,00 Aneks do umowy
FZ.657.2021 2021-05-17 2021-05-11 - 2021-06-30 Daria Kantorska Wykonanie na rzecz Gminy Michałowice prac pomocniczych zwiazanych z opracowywaniem dokumentacji projektowych dla projektów przygotowywanych do dofinansowania ze środków zewnętrznych. 1 464,00 Umowa zlecenie
FZ.658.2021 2021-05-17 2021-05-10 - 2021-05-21 ALCYONA Firma Doradcza Marzena Wistuba-Wesołek, ul. Dębowa 3 lok. 4, 44-246 Palowice
NIP: 6422459994
Wykonania na rzecz Gminy Michałowice kompletu załączników (zgodnych z Regulaminem naboru nr nr RPMA.04.03.02-IP.01-14-107/20) wymaganych do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III” rekomendowanego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Podziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT 4 920,00 Umowa zlecenie
GR.659.2021 2021-05-17 2021-05-17 - 2021-06-18 Andrzej ANKOR- Korniluk Wykonanie operatu szacunkowego określającego 1 m/2 działek na Ireny celem sprzedaży 1109/2,1109/3 922,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.660.2021 2021-05-17 2021-06-14 - 2021-06-14 JOANNA MENTEL CIASTA I KSIĄŻKI, ul. Osiedle Kazimierzowskie 25 lok. 40, 31-843 Kraków
NIP: 6782946236
Przygotowanie i poprowadzenie warsztatów kulinarnych dla dzieci, mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 880,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.661.2021 2021-05-17 2021-05-29 - 2021-05-29 Studio Teatralne Krak-Art Grzegorz Paleczny, ul. Praska 28A lok. 23, 30-328 Kraków
NIP: 6762224853
Wykonanie autorskiego przedstawienia teatralnego dla dzieci z sołectwa Nowa Wieś, pt. „Cyrk Leśnych Robaczków” 29.05.2021 r. 420,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.662.2021 2021-05-17 2021-05-14 - 2021-06-10 Wanda Mierzejewska zdjęcie i utylizacja azbestu Opacz -Kolonia dz. 620/2 562,50 Umowy dotacyjne
OA.663.2021 2021-05-17 2021-05-17 - 2021-05-31 ALTOM Alicja Bar-Jamrozik, ul. Łuczanowicka 17B, 31-766 Kraków
NIP:
Zakup 2 szt. dachów do namiotów o wymiarach 3x4,5 m, w kolorze czerwonym, wykonanych z grubego impregnowanego i dodatkowo podgumowanego poliestru, celem zadaszenia namiotów wykorzystywanych podczas spotkań organizowanych dla mieszkańców sołectwa Suchy Las 450,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.664.2021 2021-05-17 2021-05-17 - 2021-05-31 M&M GASTRO, ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice
NIP: 9542387023
Zakup 2 szt. stołów cateringowych o wymiarach 1820x740x740, które będą wykorzystywane podczas organizacji imprez kulturalnych oraz spotkań na terenie Urzędu Gminy Michałowice 424,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.665.2021 2021-05-17 2021-05-12 - 2021-05-20 REKOS Witols Piskorek, ul. Magellana 7 lok. 27, 02-777 Warszawa
NIP: 9511654078
dostawa haczyków do bramek 469,80 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.666.2021 2021-05-17 2021-05-17 - 2021-06-24 usługi geodezyjne Witold Wielgosz, ul. wiejska 9, 05816 Reguły
NIP: 5341190085
wykonanie mapy do do celów projektowych Nowa Wieś ul. Spacerowa dz. nr. ewid. 404/2 1 107,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.667.2021 2021-05-17 2021-05-13 - 2021-05-21 FAGUS Sp. z o.o., ul. Al. Krakowska 110 lok. 114, 00-971 Warszawa
NIP: 5222843925
przygotowanie terenu pod nasadzenia, Wiejska Komorów, Matejki Komorów, Sportowa w Nowej Wsi 10 368,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.668.2021 2021-05-18 2021-05-18 - 2021-12-31 Grażyna Warchulska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.669.2021 2021-05-18 2021-05-18 - 2021-12-31 Wojciech Sokołowski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.670.2021 2021-05-19 2021-05-19 - 2021-12-31 Tomasz Kosiorek Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.671.2021 2021-05-19 2021-05-19 - 2021-12-31 Waldemar Izdebski Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
GK.672.2021 2021-05-19 2021-05-19 - 2021-05-20 Firma Elektryczna usługi elektryczne Adam Adamski, ul. Władysława Reymonta 29, 96-300 Żyrardów
NIP: 8381273525
Wymiana słupa aluminowego wraz z oprawą oświetleniowa i fundamentem w miejscowości Nowa Wieś, ul. Piwonii. 3 444,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.673.2021 2021-05-19 2021-05-19 - 2021-12-31 Katarzyna Gizińska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
IT.674.2021 2021-05-19 2021-05-19 - 2021-12-31 "PRAXIS ŁÓDŹ PILECKA I PETLAK" SPÓŁKA JAWNA, ul. Wólczańska 66, 90-516 Łódź
NIP:
Cykliczna dostawa tonerów i tuszy do drukarek i kopiarek. 56 880,10 Umowa zakupu
OŚ.675.2021 2021-05-19 2021-05-19 - 2021-12-31 Krystyna Kacprzycka Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.676.2021 2021-05-19 2021-05-19 - 2021-12-31 Grzegorz Mroczek Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
IR.677.2021 2021-05-19 2021-05-19 - 2023-10-21 PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
NIP: 9462593855
umowa nr 20-G1/UP/06955/1 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu: świtlica wiejska w Pęcicach, ul. Zaułek 7 2 337,32 Umowa zlecenie
OA.678.2021 2021-05-20 2021-05-17 - 2021-05-21 Agencja Ochrony Osób i Mienia „Zubrzycki” Sp. z.o.o., ul. Łucka 18 lok. 1701 A, 00-845 Warszawa
NIP: 5272557222
Dokonanie przeglądu i konserwacji systemów alarmowych zainstalowanych w stacjach uzdatniania wody na terenie Gminy Michałowice wraz z ewentualną naprawą lub wymianą części eksploatacyjnych w przypadku stwierdzenia uszkodzeń bądź nieprawidłowości w działaniu systemów. 6 826,50 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.679.2021 2021-05-20 2021-05-20 - 2021-12-31 Alicja Korzeniowska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OA.680.2021 2021-05-20 2021-05-24 - 2021-07-15 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych taneczno-ruchowych dla mieszkańców sołectwa Reguły 3 840,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2021-07-15
do umowy nr OA.680.2021
2021-07-15-2021-08-31 Aneks do umowy UG/OA/680/2021 z dnia 20 maja 2021 r. wydłużający czas trwania zajęć do 31 sierpnia 2021 r. - Reguły 3 168,00 Aneks do umowy
OA.681.2021 2021-05-20 2021-06-19 - 2021-06-19 Auto Raf Rafał Telak, ul. Baczki 1, 07-130 Łochów
NIP: 8241656663
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu animacji podczas imprezy organizowanej z okazji Dnia Dziecka dla mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia 2 800,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.682.2021 2021-05-20 2021-05-20 - 2021-12-31 Alicja Zabielska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
SP.683.2021 2021-05-20 2021-05-20 - 2021-06-02 KORB-GLASS Mateusz Pasierbiński, ul. al. Wojska Polskiego 60E, 05-800 Pruszków
NIP:
wykonanie i sprzedaż statuetek szklanych na turniej piłkarski dla dzieci organizowany dnia 06.06.2021 oraz turniej piłkarski dla dorosłych organizowany dnia 12.06.2021 r., mieszkańców gminy Michałowice organizowanych na orliku w Sokołowie 189,42 Zamówienie / Zlecenie
OA.684.2021 2021-05-20 2021-05-20 - 2021-06-10 ZAZU GRUPA Przemysław Patejko, ul. Pańska 7 lok. 15, 00-124 Warszawa
NIP: 9511986231
Zakup podstawowego zestawu treningowego jako bazy do organizacji mini zawodów - Michałowice Sołectwo 10 150,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.685.2021 2021-05-20 2021-05-20 - 2021-05-20 MEDIAFORM SYLWIA GOGOWSKA, ul. Rzeźnicza 42A, 58-200 Dzierżoniów
NIP:
Zakup pucharów zawody wędkarskie organizowane przez klub Wędkarza przy Radzie Sołeckiej w Nowej Wsi w dniach 29-30.05.2021 r 236,20 Zamówienie / Zlecenie
OA.686.2021 2021-05-20 2021-05-29 - 2021-05-29 Studio Teatralne Krak-Art Grzegorz Paleczny, ul. Praska 28A lok. 23, 30-328 Kraków
NIP: 6762224853
Wykonanie autorskiego przedstawienia teatralnego dla dzieci z sołectwa Komorów, pt. „Cyrk Leśnych Robaczków” 29.05.2021 r. 420,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.687.2021 2021-05-20 2021-05-10 - 2021-06-25 PAULOKOP PAWEŁ PIETRUSZKA, ul. Grodziska 21, 05-830 Stara Wieś
NIP: 5342577395
niwelacja terenu przy ul. Orzeszkowej w Regułach 12 792,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.688.2021 2021-05-20 2021-05-20 - 2021-06-01 Marek Lewandowski i Szymon Ruban ARGON s.c., ul. Malownicza 22 lok. 1, 02-272 Warszawa
NIP: 5222854225
Dostawa i montaż dedykowanego do ochrony serwerowni głównej zapasowego systemu klimatyzacji 750/75023/6060/1 33 542,10 Umowa zakupu
OŚ.689.2021 2021-05-20 2021-05-20 - 2021-12-31 Kamila Kuna Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
IT.690.2021 2021-05-20 2021-05-20 - 2021-06-30 FIRMA "ALTI" ANDRZEJ OLSZEWSKI, ul. Mikołaja Reja 4, 83-330 Żukowo
NIP: 5840951243
Rozszerzenie funkcjonalności aplikacji finansowo-księgowej o moduł powiadomień SMS. 1 845,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.691.2021 2021-05-20 2021-06-01 - 2021-12-31 MP TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Plac Niepodległości 9C, 18-400 Łomża
NIP: 7182136452
Konserwacja systemu monitoringu na terenie Gminy Michałowice. 11 550,00 Umowa zlecenie
OŚ.692.2021 2021-05-21 2021-05-21 - 2021-12-31 Jarosław Mroczek Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.693.2021 2021-05-21 2021-05-21 - 2021-12-31 Zbigniew Zawiślak Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.694.2021 2021-05-21 2021-05-21 - 2021-12-31 Paweł Sienkiewicz Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OA.695.2021 2021-05-21 2021-05-12 - 2021-05-12 Flint Sp. z o.o., ul. Powązkowska 59E, 01-728 Warszawa
NIP: 1180004128
Odkamienienie ekspresu ciśnieniowego w sekretariacie Wójta Urzędu Gminy 258,30 Zamówienie / Zlecenie
OA.696.2021 2021-05-21 2021-05-13 - 2021-05-13 Sklep spożywczy u Darka Dariusz Kanclerski, ul. Parkowa 79, 05-806 Komorów Pęcice
NIP: 5342112816
Zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu Urzędu Gminy Michałowice 184,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.697.2021 2021-05-21 2021-05-21 - 2021-12-31 Alicja Kowalówka Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
GR.698.2021 2021-05-21 2021-05-21 - 2021-06-10 Włodzimierz Sobański operat szacunkowy okreslający wartość nieruchomości 984,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.699.2021 2021-05-21 2021-05-21 - 2021-05-21 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
wykonanie wiązanki pogrzebowej z szarfą biało-czerwoną z napisem „Wójt Gminy Michałowice”. 350,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.700.2021 2021-05-21 2021-05-20 - 2021-05-20 "GALERIA GRAFIKI I PLAKATU"S.C.ROZWADOWSKA-JANOWSKA NINA,STROKA ANDRZEJ, ul. Hoża 40, 00-516 Warszawa
NIP: 5262278845
zakup materiałów na strefy rekreacji i place zabaw 1 130,54 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.701.2021 2021-05-24 2021-05-24 - 2021-12-31 Tomasz Sipa Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.702.2021 2021-05-24 2021-05-24 - 2021-12-31 Robert Koza Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OA.703.2021 2021-05-24 2021-06-12 - 2021-06-12 JOANNA MENTEL CIASTA I KSIĄŻKI, ul. Osiedle Kazimierzowskie 25 lok. 40, 31-843 Kraków
NIP: 6782946236
Przygotowanie i poprowadzenie warsztatów kulinarnych dla dzieci, mieszkańców Osiedla Michałowice 1 650,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.704.2021 2021-05-24 2021-05-24 - 2021-05-24 N.K. Serwis Piotr Nowak, ul. Stefana Żeromskiego 6, 05-820 Piastów
NIP: 5212124175
zakup urządzenia wielofonkcyjnego hp 2 099,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.705.2021 2021-05-24 2021-06-12 - 2021-06-12 JOANNA MENTEL CIASTA I KSIĄŻKI, ul. Osiedle Kazimierzowskie 25 lok. 40, 31-843 Kraków
NIP: 6782946236
Przygotowanie i poprowadzenie warsztatów kulinarnych dla dzieci, mieszkańców sołectwa Michałowice 1 100,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.706.2021 2021-05-24 2021-05-24 - 2021-12-31 Dorota Sobolewska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
GK.707.2021 2021-05-24 2021-05-24 - 2021-07-15 MARTECH Marek Zieliński, ul. Kondratowicza 29 lok. 34, 03-285 Warszawa
NIP: 1181525622
wykonanie i zatwierdzenie projektów stałej organizacji ruchu na terenie Gminy Michałowice 16 605,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.708.2021 2021-05-24 2021-06-13 - 2021-06-13 JOANNA MENTEL CIASTA I KSIĄŻKI, ul. Osiedle Kazimierzowskie 25 lok. 40, 31-843 Kraków
NIP: 6782946236
Przygotowanie i poprowadzenie warsztatów kulinarnych dla dzieci, mieszkańców sołectwa Opacz-Kolonia 990,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.709.2021 2021-05-24 2021-05-10 - 2021-05-24 LOGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. al. Wojska Polskiego 60E, 05-800 Pruszków
NIP: 5342584248
Zamówienie i sprzedaż buttonsów. 320,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.710.2021 2021-05-24 2021-05-24 - 2021-06-04 Z.U.P.P. DROMARK Marek Janaszkiewicz, ul. Sułkowskiego 4a, 05-820 Piastów
NIP: 5340203696
Usługa polegającą na wykonaniu oraz montażu słupków informacyjnych na parkingu Urzędu Gminy Michałowice. 934,80 Zamówienie / Zlecenie
IT.711.2021 2021-05-24 2021-05-24 - 2021-05-24 PAWEŁ OCHYŃSKI CSG SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Kraków
NIP: 6793163992
Zakup 10 szt. akumulatów do zasilaczy awaryjnych. 479,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.712.2021 2021-05-24 2021-05-29 - 2021-05-29 Psychoterapia Żaneta Ryszawa, ul. Szczęśliwicka 74 lok. 2, 02-353 Warszawa
NIP: 1130383626
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów "Tańce w kręgu" dla mieszkańców Osiedla Komorów 250,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.713.2021 2021-05-24 2021-05-20 - 2021-05-20 P.P.H.U. Kamdo Kamila Borowska, ul. Dąbrowa 56, 85-147 Bydgoszcz
NIP:
Zakup kamizelek odblaskowych żółtych na potrzeby pracowników Referatu Inwestycji i Remontów, wykorzystywanych podczas odbiorów robót budowlanych na terenie Gminy Michałowice 145,14 Zamówienie / Zlecenie
OA.714.2021 2021-05-24 2021-05-19 - 2021-05-20 Sklep spożywczy u Darka Dariusz Kanclerski, ul. Parkowa 79, 05-806 Komorów Pęcice
NIP: 5342112816
Zakup wraz z dostawą owoców na potrzeby organizacji Dnia Pracownika Samorządowego 1 340,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.715.2021 2021-05-24 2021-05-20 - 2021-05-20 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup szafy ubraniowej metalowej na potrzeby konserwatora oraz pracowników gospodarczych Urzędu Gminy Michałowice 448,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.716.2021 2021-05-24 2021-05-19 - 2021-05-20 Cukiernia Jarzyna Bartłomiej Jarzyna, ul. Grodziska 3a, 05-840 Brwinów
NIP:
Zakup wyrobów cukierniczych na potrzeby organizacji Dnia Pracownika Samorządowego 1 099,99 Zamówienie / Zlecenie
IT.717.2021 2021-05-25 2021-05-25 - 2021-05-25 CORSOFT, Andrzej Korzeniewski, ul. Trzykotki 6, 04-727 Warszawa
NIP: 9521760511
Odnowienie rocznej licencji oprogramowania do zdalnej pomocy informatycznej 1 199,25 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.718.2021 2021-05-25 2021-05-25 - 2021-12-31 Adam Makowski Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.719.2021 2021-05-25 2021-05-25 - 2021-12-31 Adam Makowski Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.720.2021 2021-05-25 2021-05-25 - 2021-12-31 Sławomir Cesarek Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.721.2021 2021-05-25 2021-05-25 - 2021-12-31 Czesława Niesiobędzka Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.722.2021 2021-05-25 2021-05-24 - 2021-12-31 Elżbieta Osuchowska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OA.723.2021 2021-05-25 2021-06-04 - 2021-12-17 Anna Pisarek Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć jogi dla kręgosłupa - Osiedle Granica 4 350,00 Umowa zlecenie
OŚ.724.2021 2021-05-25 2021-05-25 - 2021-12-31 Marcin Wojtczak Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
UA.725.2021 2021-05-25 2021-05-24 - 2021-05-27 WIDE FORMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Kasztanowa 44, 05-816 Michałowice-Wieś
NIP: 5342545828
drukowanie map 100,97 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.726.2021 2021-05-25 2021-05-25 - 2021-12-31 Marek Radoliński Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OA.727.2021 2021-05-25 2021-05-19 - 2021-12-23 Maria Turczyk Sprzątanie w świetlicy w Granicy 9 700,00 Umowa zlecenie
OA.728.2021 2021-05-25 2021-05-31 - 2021-08-24 Damian Krawczyk Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć ruchowych latino dla młodzieży i dorosłych oraz zajęć tanecznych dla dzieci z elementami choreografii tanecznych - osiedle Komorów 5 167,50 Umowa zlecenie
OA.729.2021 2021-05-25 2021-06-11 - 2021-06-25 Paulina Kopestyńska Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów plastycznych (kursu malarstwa i rysunku) dla młodzieży i dorosłych - sołectwo Nowa Wieś 836,46 Umowa zlecenie
SP.730.2021 2021-05-26 2021-06-07 - 2021-12-20 ACTIVA24 ANETA WIKŁACZ, ul. Starego Dębu 1, 05-806 Komorów
NIP: 5371940444
prowadzenie zajęć Aqua dla seniorów w ramach polityki senioralnej 8 400,00 Umowa zlecenie
SP.731.2021 2021-05-26 2021-06-07 - 2021-12-20 MIEJSKA KRYTA PŁYWALNIA KAPRY, ul. Andrzeja 3, 05-800 Pruszków
NIP: 5342275872
udostępnienie wejścia oraz wynajęcie torów na prowadzenie zajęć Aqua dla seniorów mieszkańców gminy Michałowice w ramach polityki senioralnej 18 900,00 Umowa zlecenie
OA.732.2021 2021-05-27 2021-05-21 - 2021-05-21 Cantino S.C., ul. Kobierzycka 20D, 52-315 Wrocław
NIP:
Zakup kubeczków jednorazowych bio do dystrybutora na wodę, znajdującego się na Sali Obsługi Mieszkańca w budynku Urzędu Gminy Michałowice. 455,33 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.733.2021 2021-05-27 2021-05-27 - 2021-06-04 Fabryka Artykułów Turystycznych i Sportowych POLSPORT Sp. z o.o., ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 132, 05-530 Góra Kalwaria
NIP: 1230004083
dostawa siatek do bramek na boiska w gminie Michałowice 989,99 Zamówienie / Zlecenie
OA.734.2021 2021-05-27 2021-06-19 - 2021-06-19 Usługi Rozrywkowe Aleksander Wypych, ul. St. Augusta 18 lok. 10, 03-847 Warszawa
NIP:
Zapewnienie atrakcji dla dzieci w postaci karuzeli ze zwierzątkami podczas imprezy organizowanej z okazji Dnia Dziecka dla mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia 2 000,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.735.2021 2021-05-27 2021-05-27 - 2021-06-30 Tomasz Matysiak BTM-KOM, ul. Przemysłowa lok. 22, 21-400 Łuków
NIP: 8252026109
Zakup 2 aparatów telefonii voIP. 738,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.736.2021 2021-05-27 2021-06-19 - 2021-06-19 ATRAKCJODAJNIA Dęgus Daniel, ul. Kiernozka 12 lok. A, 09-540 Osmolin
NIP: 8341719328
Zapewnieniu atrakcji dla dzieci takich jak: zjeżdżalnia dmuchana Bajdocja, zamek dmuchany Tygrysek oraz fotobudka. Usługa będzie wykonana podczas imprezy organizowanej z okazji Dnia Dziecka dla mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia 2 700,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.737.2021 2021-05-27 2021-06-20 - 2021-06-20 Usługi Rozrywkowe Aleksander Wypych, ul. St. Augusta 18 lok. 10, 03-847 Warszawa
NIP: 1130134202
Zapewnienie atrakcji dla dzieci takich jak: Karuzela „Safari”, Zjeżdżalnia „Ośmiornica”, Zjeżdżalnia „Smocza Jama”, stół do gry rodzinneji, podczas imprezy organizowanej z okazji Dnia Dziecka dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 4 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.738.2021 2021-05-28 2021-05-28 - 2021-12-31 Renata Szlaga Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
PR.739.2021 2021-05-28 2021-05-24 - 2021-05-28 Marian Dziekanowski SPRZEDAŻ KSIĄŻEK, ul. Biskupicka 56, 05-840 Brwinów
NIP: 5341943260
Sprzedaż książek w celach promocji gminy. 1 307,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.740.2021 2021-05-28 2021-05-28 - 2021-05-31 Polski Druk Publishing Sp. z o.o. sk., ul. Przejazdowa 25, 05-800 Pruszków
NIP: 1070028932
wykonanie i sprzedaż 1000 szt. naklejek z herbem i nazwą Gminy Michałowice, które będą wykorzystywane w działaniach promocji gminy. 307,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.741.2021 2021-05-28 2021-05-28 - 2021-07-31 Fire Company Serwis ppoż Michał Wilkiewicz, ul. Pory 78, 02-757 Warszawa`
NIP: 5213471157
Wykonanie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Urzędu Gminy Michałowice oraz opracowaniu Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynków świetlic w Granicy, Nowej Wsi, Komorowie, Sokołowie oraz Pęcicach Małych 15 375,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.742.2021 2021-05-28 2021-05-31 - 2021-12-13 Kinga Prządka Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć wzmacniająco-rozciągających inspirowanych metodą pilates w ramach zajęć Aktywny Senior - Granica 2 224,60 Umowa zlecenie
OA.743.2021 2021-05-28 2021-06-01 - 2021-12-17 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych taneczno-ruchowych dla mieszkańców sołectwa Komorów 5 568,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.744.2021 2021-05-28 2021-06-01 - 2021-09-17 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć taneczno-ruchowych dla mieszkańców sołectwa Sokołów 2 688,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2021-07-09
do umowy nr OA.744.2021
2021-07-09-2021-12-21 Aneks do umowy UG/OA/744/2021 z dnia 28 maja 2021 r. wydłużający czas trwania zajęć do 21 grudnia 2021 r. - Sokołów 2 976,00 Aneks do umowy
SP.745.2021 2021-05-31 2021-05-31 - 2021-06-10 MEDIAFORM SYLWIA GOGOWSKA, ul. Rzeźnicza 42A, 58-200 Dzierżoniów
NIP: 8821766256
wykonanie i dostarczenie pucharów na Turniej piłkarski dla młodzieży (14-18 lat) organizowanym przez Młodzieżową Radę Gminy na boisku przy szkole w Komorowie w ramach Dni Sportu w dniu 12.06.2012 r. 104,15 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.746.2021 2021-05-31 2021-05-31 - 2021-12-31 Mariusz Wyżycki Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.747.2021 2021-05-31 2021-05-31 - 2021-12-31 Gabriela Frankiewicz Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.748.2021 2021-05-31 2021-05-27 - 2021-06-10 Firma Usługowo - Handlowa "AMBIT" Michalec Bogdan, ul. Lotnicza 7a, 05-816 Michałowice
NIP: 8110008047
wykonanie 1 291,50 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.749.2021 2021-05-31 2021-05-27 - 2021-05-27 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
zakup materiałów na strefy rekreacji, boiska i place zabaw 163,16 Zamówienie / Zlecenie
PR.750.2021 2021-05-31 2021-05-31 - 2021-05-31 Sklep spożywczy u Darka Dariusz Kanclerski, ul. Parkowa 79, 05-806 Komorów Pęcice
NIP: 5342112816
Zakup owoców w celach akcji " jabłko i cytryna " prowadzonej przy szkołach gminy Michałowice, wraz ze wsparciem Policji. 28,80 Zamówienie / Zlecenie
OA.751.2021 2021-05-31 2021-05-24 - 2021-05-24 AM GENERAL Aneta Morawska, ul. Wojska Polskiego 52 lok. 3, 05-800 Pruszków
NIP: 5341138216
Usługa polegająca na dorobieniu kluczy do furtki przy świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi, ul. Główna 52 B 230,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.752.2021 2021-05-31 2021-05-24 - 2021-05-24 AM GENERAL Aneta Morawska, ul. Wojska Polskiego 52 lok. 3, 05-800 Pruszków
NIP: 5341138216
Zakup 14 szt. etui na klucze do furtki przy świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi, ul. Główna 52 B 126,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.753.2021 2021-06-01 2021-06-01 - 2021-06-29 Krzysztof Kubiak Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych regeneracyjnych z elementami tai chi i jogi powięziowej - Osiedle Komorów 1 500,00 Umowa zlecenie
OA.754.2021 2021-06-01 2021-06-07 - 2021-08-02 Anna Błaszczyk Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć jogi dla kręgosłupa - Osiedle Komorów 1 200,00 Umowa zlecenie
OA.755.2021 2021-06-01 2021-06-10 - 2021-07-29 Damian Krawczyk Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć tańca latino solo, dla mieszkańców osiedla Komorów 1 200,00 Umowa zlecenie
SP.756.2021 2021-06-01 2021-06-01 - 2021-06-10 „NICE SPORT 2” Jacek Ochman, ul. Łukowska 60, 04-133 Warszawa
NIP: 1250049717
zakup upominków sportowych dla mieszkańców Gminy Michałowice, uczestników Turnieju piłkarskiego organizowanego w ramach Dni Sportu w dniu 12.06.2021 r. na orliku w Sokołowie w gminie Michałowice 1 700,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.757.2021 2021-06-01 2021-05-31 - 2021-06-14 usługi geodezyjne Witold Wielgosz, ul. wiejska 9, 05816 Reguły
NIP: 5341190085
wytyczenie dróg celem ich zagospodarowania stanowiących działki ewidencyjne 395/12, 393/12, 389/4, 388/11 i 389/9 w Nowej Wsi 3 690,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.758.2021 2021-06-01 2021-05-31 - 2021-10-15 TREON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Jodłowa 25, 05-806 Granica
NIP: 5342622635
Wykonanie skaningu laserowego czaszy zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi tj. wykonanie usługi polegającej na zeskanowanie czaszy zbiornika retencyjnego, grobli, rowu B w Komorowie Wsi oraz obliczeń objętości urobku wydobytego po pracach ziemnych 29 347,80 Umowa zlecenie
GK.759.2021 2021-06-01 2021-05-31 - 2021-12-23 Leon Szeląg Awaryjne usuwanie zalewisk wodnych na drogach gminy Michałowice 39 808,80 Umowa zlecenie
OA.760.2021 2021-06-01 2021-06-13 - 2021-06-13 Z Barwinkiem Magdalena Kuś, ul. F.Chopina 15 lok. 21, 38-200 Jasło
NIP:
Przygotowanie i poprowadzenie warsztatów przyrodniczych pod hasłem „Małe wędrówki w przyrodę”, skierowanych do mieszkańców Osiedla Komorów 800,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.761.2021 2021-06-01 2021-06-13 - 2021-06-25 TCD Joanna Piotrowska, ul. Żurawinowa 23 lok. B, 05-270 Marki
NIP: 5781690337
Przygotowanie 2 pokazów filmowych dla mieszkańców sołectwa Reguły - 13 czerwca 2021 r. godz. 20:30 "Wyścig marzeń"; 25 czerwca 2021 r. godz. 20:30 "Wakacje Jasia Fasoli" 4 846,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.762.2021 2021-06-01 2021-06-01 - 2021-12-20 Barbara Pietrusiak Sprzątanie pomieszczeń świetlicy w Komorowie przy ul. Ceglanej 2d 7 000,00 Umowa zlecenie
OA.763.2021 2021-06-01 2021-06-19 - 2021-07-16 Elżbieta Baur Prowadzenie warsztatów plastycznych dla dzieci - sołectwo Nowa Wieś 1 544,00 Umowa zlecenie
OA.764.2021 2021-06-01 2021-06-09 - 2021-08-25 Anna Pisarek Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć jogi dla kręgosłupa - Nowa Wieś 1 800,00 Umowa zlecenie
OA.765.2021 2021-06-01 2021-06-04 - 2021-06-18 Michał Sabała Przygotowanie i prowadzenie prelekcji filmoznawczych dla mieszkańców Osiedla Komorów 600,00 Umowa zlecenie
OA.766.2021 2021-06-01 2021-06-07 - 2021-06-21 PERFECT DRIVE ARKADIUSZ KRZAK, ul. Równoległa 5 lok. 18, 05-092 Łomianki
NIP: 1181481178
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów ceramicznych dla dzieci i dorosłych - Pęcice 3 321,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.767.2021 2021-06-01 2021-06-09 - 2021-06-23 Fundacja Akademia Samodzielności, ul. Lisi Jar 50, 05-270 Marki
NIP:
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć samodzielności i bezpieczeństwa dla dzieci w wieku 6-15 lat, mieszkańców sołectwa Pęcice 1 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.768.2021 2021-06-01 2021-06-09 - 2021-07-16 IMPULS - KLUB FITNESS MONIKA TRZEŚNIEWSKA, ul. Turkusowa 5, 05-806 Komorów
NIP: 5341263967
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć ruchowych (pilates), dla mieszkańców osiedla Komorów 1 200,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.769.2021 2021-06-01 2021-06-05 - 2021-06-05 Diana Dawidziuk Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sensoryczno-artystycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym, mieszkańców sołectwa Pęcice 550,00 Umowa zlecenie
OA.770.2021 2021-06-01 2021-06-10 - 2021-06-24 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć taneczno-ruchowych dla mieszkańców sołectwa Pęcice 288,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.771.2021 2021-06-01 2021-06-02 - 2021-07-28 SZKOŁA TAŃCA UNIQUEDANCE MAGDA KŁOPOTOWSKA, ul. Na Uboczu 16 lok. 11, 02-791 Warszawa
NIP: 9512402025
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć ZUMBA - osiedle Komorów 1 125,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.772.2021 2021-06-01 2021-06-01 - 2021-06-13 S&F Mateusz Stonio, ul. Bokserska 36/108 lok. 36, 02-682 Warszawa
NIP: 7162702061
Realizacja imprezy sportowej dla dzieci w Parku w Regułach oraz na strefie rekreacji w Regułach w dniu 12.06.2021 r. w ramach Dni Sportu 15 375,00 Umowa zlecenie
SP.773.2021 2021-06-01 2021-06-02 - 2021-06-13 Stowarzyszenie Aktywnie, Bezpiecznie, Ciekawie, ul. Widok 14, 05-816 Michałowice
NIP:
realizacja strefy kajakowej dla mieszkańców dla mieszkańców z Gminy Michałowice w ramach Dni Sportu 13.06.2021 r. 6 000,00 Umowa zlecenie
OA.774.2021 2021-06-02 2021-05-27 - 2021-05-27 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup materiałów naprawczych dla potrzeb konserwatora w Urzędzie Gminy celem wykonywania bieżących napraw i konserwacji. 1 408,92 Zamówienie / Zlecenie
PR.775.2021 2021-06-04 2021-06-02 - 2021-06-11 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.776.2021 2021-06-04 2021-06-02 - 2021-06-17 Podarowane.pl Biedrzycki Sp.J., ul. Kasztanowa 26, 32-040 Rzeszotary
NIP: 9442247162
wykonanie i sprzedaż 600 szt. koszulek z logo gminy Michałowice, które będą wykorzystywane w działaniach promocji gminy. 7 458,72 Zamówienie / Zlecenie
PR.777.2021 2021-06-04 2021-05-28 - 2021-06-11 Podarowane.pl Biedrzycki Sp.J., ul. Kasztanowa 26, 32-040 Rzeszotary
NIP: 9442247162
wykonanie i sprzedaż gadżetów z logo gminy. 7 017,52 Zamówienie / Zlecenie
PR.778.2021 2021-06-04 2021-05-28 - 2021-06-11 Podarowane.pl Biedrzycki Sp.J., ul. Kasztanowa 26, 32-040 Rzeszotary
NIP: 9442247162
wykonanie i sprzedaż 50 szt. pamięci USB z logo gminy. 872,69 Zamówienie / Zlecenie
PR.779.2021 2021-06-04 2021-05-28 - 2021-06-11 KAMDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Świecka 8, 85-040 Bydgoszcz
NIP: 9671425381
Wykonanie i sprzedaż 1350 szt. gadżetów odblaskowych,mix kolorów, z logo gminy, w celu promocji gminy. 3 729,36 Zamówienie / Zlecenie
PR.780.2021 2021-06-04 2021-06-04 - 2021-06-04 P.W. DIGITAL, ul. Fabianowska 46, 62-064 Plewiska
NIP: 7772361687
Sprzedaż akcesoriów do smartfona, które będą wykorzystywane w działaniach promocyjnych gminy, w tym m.in. transmisji filmów na fb. 415,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.781.2021 2021-06-04 2021-06-01 - 2021-11-30 NEOEnergetyka Sp. z o.o., ul. Kleszczowa 15A, 02-485 Warszawa
NIP:
Wykonania na rzecz Gminy Michałowice dokumentacji aplikacyjnej w ramach konkursu „Budownictwo energooszczędne. Część 2) PUSZCZYK – Niskoemisyjne budynki użyteczności publicznej”, dla zadania inwestycyjnego „Budowa energoefektywnego przedszkola w Regułach” - zgodnie z regulaminem i wytycznymi do konkursu. 29 889,00 Umowa zlecenie
IR.782.2021 2021-06-07 2021-06-01 - 2021-11-30 Marek Długołęcki Konserwacja i obsługa serwisowa 21 rowerów będących własnością Gminy Michałowice w okresie od 1 czerwca 2021 r. do 30 listopada 2021 r. 11 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.783.2021 2021-06-07 2021-06-07 - 2022-12-31 GLOBALECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Słoneczna 47, 80-174 Otomin
NIP:
prowadzenie usług konsultacyjno–doradczych wraz inwentaryzacją źródeł energii w budynkach i budynków w ramach działania pod nazwą „Wdrażanie działań antysmogowych – program pilotażowy” w Gminie Michałowice, ROK 2021: 200.000 zł ROK 2022: 90.000 zł 290 000,00 Umowa zlecenie
IR.784.2021 2021-06-07 2021-05-31 - 2021-07-15 Adam ARPRO Adam Reguła Modernizacja świetlicy w Granicy. 64 321,30 Zamówienie / Zlecenie
KS.785.2021 2021-06-07 2021-06-23 - 2021-06-25 MACIEJ PUTAJ LECH93 FHU, ul. Fabryczna 6lu lok. 3, 31-553 Kraków
NIP: 6772219983
przygotowanie i zrealizowanie 3 zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym w dwóch grupach dla dzieci w wieku 5 lat i w wieku 6-7 lat na terenie szkoły w Nowej Wsi 14 760,00 Umowa zlecenie
GK.786.2021 2021-06-07 2021-06-08 - 2021-12-08 LAMBDA TUSIŃSKI RADOSŁAW, ul. Stanisława Żółkiewskiego 8, 05-800 Pruszków
NIP: 5341058693
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Parkowej w Suchym Lesie, sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr ewid. 845/5 przy ul. Sieradzkiej w Komorowie i w dz. nr ewid. 269/3 przy ul. Długiej w Granicy, w gminie Michałowice 49 077,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2021-12-07
do umowy nr GK.786.2021
2021-06-08-2021-12-23 Aneks terminowy nr 1 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2021-12-23
do umowy nr GK.786.2021
2021-06-08-2022-01-14 aneks terminowy 0,00 Aneks do umowy
IR.787.2021 2021-06-07 2021-06-01 - 2021-06-14 SART Sp. z o.o., ul. Czerwonych Maków 11, 05-800 Pruszków
NIP: 5342504232
Wykonanie aktualizacji kosztorysów i przedmiatrów dla dokumentacji projektowej dot. "Budowy świetlicy wiejskiej w Pęcicach wraz z zagospodarowaniem terenu" 2 460,00 Umowa zlecenie
OA.788.2021 2021-06-07 2021-06-07 - 2021-06-07 Kwitnące Umysły Pracownia Twórczego Rozwoju i Edukacji Renata Wójcik, ul. Świerkowa 10, 57-300 Kłodzko
NIP: 8831745540
Przygotowanie i przeprowadzenie kreatywnych warsztatów geologicznych dla dzieci - Osiedle Michałowice 1 500,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.789.2021 2021-06-07 2021-06-07 - 2021-06-10 MS SPORT Monika Tomczyk - Łępicka, ul. Przechodnia 11 a, 05-123 Chotomów
NIP: 5361708585
zakup i dostarczenie nagród z nadrukiem logo gminy dla trzech zwycięskich drużyn w turnieju piłkarskim dla młodzieży z gminy Michałowice, organizowanym przez MRG w dniu 12.06.2021. na boisku przy szkole podstawowej w Komorowie 1 736,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.790.2021 2021-06-08 2021-06-08 - 2021-09-23 ZAKŁAD WIERTNICZY Marek Rybicki, ul. Piotra Wysockiego 9, 96-300 Żyrardów
NIP: 8381001459
Wykonanie odwiertu studni głębinowej na dz. nr ewid. 326 w Pęcicach na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody w Pęcicach, gmina Michałowice 332 211,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2021-09-10
do umowy nr GK.790.2021
2021-09-10-2021-09-23 aneks do umowy - zwiększenie kwoty wynagrodzenia 21 525,00 Aneks do umowy
OŚ.791.2021 2021-06-08 2021-06-01 - 2021-06-01 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
zakup materiałów na strefy rekreacji 564,77 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.792.2021 2021-06-08 2021-06-08 - 2021-07-09 ASKLEPIOS MAŁGORZATA JANIA, ul. Przyjaciół Żołnierza 120, 71-670 Szczecin
NIP:
dostawa urządzeń zabawowych 21 905,30 Zamówienie / Zlecenie
GR.793.2021 2021-06-08 2021-06-08 - 2021-06-30 Doradztwo Gospodarcze Robert Szewczyk, ul. Szkolna 30b, 05-515 Nowa Wola
NIP: 1230273570
określenie wartości nieruchomości działki ewid. 678/2 w Regułach 1 094,70 Zamówienie / Zlecenie
KS.794.2021 2021-06-09 2021-06-01 - 2021-06-30 Koło Gospodyń Wiejskich w Pęcicach – O RETY, KOBIETY! nr rejestru KGW: 1421040010, ul. Zaułek 7, 05-806 Pęcice
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Zespół wokalny KGW O RETY, KOBIETY!”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę 27 maja 2021 r. 2 200,00 Umowy dotacyjne
KS.795.2021 2021-06-09 2021-05-31 - 2021-07-31 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA, ul. Szpitalna 5 lok. 19, 00-031 Warszawa
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Test Coopera dla Wszystkich w Michałowicach – runda wiosenna”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 31 maja 2021 r. 10 000,00 Umowy dotacyjne
OA.796.2021 2021-06-09 2021-06-01 - 2021-06-01 MARGO Marek Wysocki, ul. Lechicka 4 lok. 44, 02-156 Warszawa
NIP:
Zakup 100 szt. lodów, które zostaną rozdysponowane wśród uczestników biorących udział w Dniu Dziecka organizowanym w sołectwie Suchy Las. 199,50 Zamówienie / Zlecenie
SP.797.2021 2021-06-09 2021-06-09 - 2021-06-13 Krzysztof Pietrusiak przygotowanie i poprowadzenie zajęć edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na drodze podczas miasteczka rowerowego 1 800,00 Umowa zlecenie
GK.798.2021 2021-06-09 2021-06-09 - 2021-06-09 ARKADIUSZ MERCHEL ARKOM PROJEKT, ul. Ireny 126, 05-800 Pruszków
NIP: 5341109048
Wykonanie: Operatu Wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla studni nr 2, nr 4 oraz nr 5 ujęcia Komorów oraz wykonanie wniosku do Wód Polskich zlewnia Bzury w Łowiczu celem uzyskania decyzji na usługę wodną, 14 883,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.799.2021 2021-06-09 2021-05-28 - 2021-06-01 M&M Małgorzata Dymek, ul. Komorowska 7, 05-806 Pęcice Małe
NIP: 5342072519
Zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji spotkania mieszkańców z okazji Dnia Dziecka w sołectwie Suchy Las 915,51 Zamówienie / Zlecenie
OA.800.2021 2021-06-09 2021-06-07 - 2021-06-30 Izabela Walczak Udzielenie wsparcia merytorycznego oraz przygotowania niezbędnych dokumentów przy wykonywaniu obowiązków związanych ze świadczeniami rzeczowymi oraz osobistymi realizowanych przez Urząd Gminy Michałowice 2 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.801.2021 2021-06-09 2021-06-04 - 2021-06-04 Sklep spożywczy u Darka Dariusz Kanclerski, ul. Parkowa 79, 05-806 Komorów Pęcice
NIP: 5342112816
Zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu Urzędu Gminy Michałowice 946,30 Zamówienie / Zlecenie
OA.802.2021 2021-06-09 2021-06-07 - 2021-06-07 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup artykułów technicznych celem doposażenia świetlicy Wiejskiej w Nowej Wsi, wykorzystywanych podczas organizacji imprez i spotkań mieszkańców sołectwa 2 992,16 Zamówienie / Zlecenie
OA.803.2021 2021-06-09 2021-06-09 - 2021-06-30 TRONIX S.C., ul. Jana Brożka 26, 01-451 Warszawa
NIP: 5272306543
Wymiana falownika firmy LENZE w centrali wentylacyjnej N7W7 zainstalowanej w budynku Urzędu Gminy Michałowice celem przywrócenia jej pełnej sprawności. 7 995,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.804.2021 2021-06-10 2021-06-11 - 2021-08-24 "MARGOT" Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych Małgorzata Szymańska w spadku, ul. PASAŻ URSYNOWSKI 11, 02784 WARSZAWA
NIP: 5210128223
Wykonanie ścieżki rowerowej w ulicy Szkolnej w Michałowicach 519 757,00 Umowa o roboty budowlane
OA.805.2021 2021-06-10 2021-06-10 - 2021-07-31 Oddział Wojewódzki ZOSP RP Warszawa, ul. Markowska 18A, 03-742 Warszawa
NIP:
Zakup ubrań specjalnych i sprzętu przeciw pożarowego na wyposażenie OSP w Nowej Wsi 32 945,60 Zamówienie / Zlecenie
OA.806.2021 2021-06-10 2021-06-07 - 2021-06-30 Anna Elżbieta Nowakowska Przeprowadzenie zajęć sportowych z gimnastyki ogólnorozwojowej dla mieszkańców osiedla Michałowice 680,00 Umowa zlecenie
OA.807.2021 2021-06-10 2021-06-07 - 2021-07-29 Julia Kosk Przeprowadzenie zajęć sportowych – stretching połączony z Pilates dla mieszkańców osiedla Michałowice 2 040,00 Umowa zlecenie
OA.808.2021 2021-06-10 2021-06-08 - 2021-07-29 BRANDENBURG SCHOOL AND EDUCATION HAKAN ÇAKAR, ul. 11 Listopada 65A, 05-816 Michałowice
NIP: 5262521139
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć jogi dla mieszkańców Osiedla Michałowice 2 030,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.809.2021 2021-06-10 2021-06-07 - 2021-12-20 Barbara Więch Sprzątanie w świetlicy w Pęcicach 5 600,00 Umowa zlecenie
OŚ.810.2021 2021-06-10 2021-06-10 - 2021-06-16 Drukarnia PRINT-POL, ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP:
wykonanie usługi polegającej na druku ulotek informacyjnych dla mieszkańców do dwóch gminnych programów (Lokalny Program Piecowy oraz Lokalny Program Osłonowy) 964,32 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.811.2021 2021-06-10 2021-05-31 - 2021-07-25 DELTA CERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Powstańców Listopadowych 29C lok. 7, 35-606 Rzeszów
NIP: 8133701898
wymiana urządzenia zabawowego na strefie rekreacjiw w Komorowie - Karuzela 13 407,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.812.2021 2021-06-10 2021-06-10 - 2021-06-22 Inżynieria Bezpieczeństwa Robert Mędrzycki, ul. Przejazdowa 2B, 02-496 Warszawa
NIP:
Przeszkolenie pracowników Urzędu oraz pracowników ochrony z prawidłowej obsługi systemu alarmowego zainstalowanego z budynku Urzędu Gminy Michałowice z uwagi na wprowadzone zmiany w systemie. 1 230,00 Zamówienie / Zlecenie
PS.813.2021 2021-06-10 2021-06-10 - 2021-12-23 Bogdan Witek wykonanie autorskich krzyżówek na potrzeby działań promocyjnych Gminy Michałowice, zwanych dalej Przedmiotem umowy. Będą one wykorzystywane w mediach elektronicznych i papierowych. Przede wszystkim w Biuletynie Informacyjnym Gminy Michałowice. 600,00 Umowa o dzieło
OA.814.2021 2021-06-10 2021-06-20 - 2021-06-20 Auto Raf Rafał Telak, ul. Baczki 1, 07-130 Łochów
NIP: 8241656663
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu animacji podczas imprezy organizowanej z okazji Dnia Dziecka dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 3 000,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.815.2021 2021-06-11 2021-06-01 - 2021-06-15 Ekofabryka Doradztwo w Ochronie Środowiska Jacek Mirończuk, ul. Marysińska 96 lok. 38, 91-850 Łódź
NIP:
Wykonanie na rzecz Gminy Michałowice wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi złącznikami określonymi w regulaminie konkursu do Programu OA-P1 „Zadania z zakresu ochrony powietrza” ogłoszonego przez wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla zadania ”Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Michałowicach wraz z salą gimnastyczną” 7 380,00 Umowa zlecenie
FZ.816.2021 2021-06-11 2021-06-01 - 2021-06-14 Cormet S.C. Jolanta Gacka Romuald Gacka, ul. Mieszka I 13 a, 41-400 Mysłowice
NIP:
Wykonanie na rzecz Gminy Michałowice dokumentacji aplikacyjnej w ramach programu LIFE Część 1) Wsparcie krajowe projektów LIFE w perspektywie finansowej 2021-2027” (Inkubator wniosków LIFE) 7 999,99 Umowa najmu / dzierżawy
OA.817.2021 2021-06-11 2021-06-10 - 2021-06-30 Studio Buffo Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa
NIP: 5260301623
Zakup biletów wstępu do Teatru Buffo na przedstawienie pt. "Hity Buffo" w dniu 05.07.2021 r. - Opacz Kolonia 4 800,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.818.2021 2021-06-11 2021-06-20 - 2021-06-20 Kwiaciarnia Zielono mi, Marzena Michalak, ul. Brzozowa 2, 05-806 Komorów
NIP: 8381661658
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów „Las w słoiku”, przeznaczonych dla mieszkańców sołectwa Sokołów 4 000,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.819.2021 2021-06-11 2021-06-14 - 2021-07-09 usługi geodezyjne Witold Wielgosz, ul. wiejska 9, 05816 Reguły
NIP: 5341190085
Wykonanie map do celów projektowych (4 egz.) w wersji papierowej oraz mapy numerycznej dla działki nr ew. 1272 położonej w Granicy przy ul. Czeremchy 1. 1 107,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.820.2021 2021-06-11 2021-06-11 - 2021-07-23 EL-RAT Paweł Żynda, ul. Michała Wołodyjowskiego 10A lok. 1, 05-270 Marki
NIP: 7962756940
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji PV do mocy 50 kW w budynku Urzędu Gminy Michałowice. 18 450,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.821.2021 2021-06-11 2021-06-11 - 2021-07-22 BUDOTECHNIKA Sp. z o.o., ul. Bierawka 2a, 44 145
NIP: 6310200133
wykonanie i montaż tablic ogłoszeniowych zamkniętych- 2 sztuki 11 808,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.822.2021 2021-06-11 2021-07-01 - 2021-09-30 SKF ANPREL KP AMT Nowa Wieś, ul. Wiśniowa 1, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Sport jako odpoczynek od codzienności”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 27 maja 2021 r. 10 000,00 Umowy dotacyjne
KS.823.2021 2021-06-11 2021-06-16 - 2021-09-12 Komorowskie Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona, ul. Południow 1 lok. a, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Aktywizacja seniorów do uczestnictwa w kulturze”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 24 maja 2021 r. 8 500,00 Umowy dotacyjne
KS.824.2021 2021-06-11 2021-06-10 - 2021-09-07 Komorowskie Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona, ul. Południow 1 lok. a, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Gimnastyka usprawniająca seniorów”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 24 maja 2021 r., 4 000,00 Umowy dotacyjne
OA.825.2021 2021-06-14 2021-06-10 - 2021-06-30 Scena Capitol Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa
NIP:
Zakup biletów wstępu do Teatru Capitol na przedstawienie Kabaretu Moralnego Niepokoju pt. "Tego jeszcze nie grali" w dniu 20.09.2021 r. - Opacz Kolonia 6 162,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.826.2021 2021-06-14 2021-06-10 - 2021-06-13 ADA Cezary Adamiec, ul. Rynkowa 7, 05-816 Michałowice
NIP: 5261121797
usługa gastronomiczna na lody dla uczestników rodzinnych podchodów z mapą po Gminie Michałowice 800,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.827.2021 2021-06-14 2021-06-10 - 2021-06-30 Energy2000 Sp. z o.o. Energylandia Sp. K., ul. Przytkowice 532A, 34-141 Przytkowice
NIP:
Zakup biletów jednodniowych, ważnych do 31 października 2021 r., uprawniających mieszkańców sołectwa Sokołów do wstępu do Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze 5 977,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.828.2021 2021-06-14 2021-06-19 - 2021-06-19 Krynicka Agnieszka, ul. 11 Listopada 30, 05-816 Michałowice
NIP:
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i obsłudze stanowiska z watą cukrową oraz stanowiska z popcornem podczas pikniku rodzinnego organizowanego z okazji Dnia Dziecka dla mieszkańców Osiedla Michałowice w dniu 19.06.2021 r. 959,40 Zamówienie / Zlecenie
SP.829.2021 2021-06-14 2021-06-10 - 2021-06-13 DARIUSZ KANCLERSKI, ul. Parkowa 79, 05-806 Pęcice
NIP: 5342112816
zakup wody wraz z dostawą na potrzeby organizowanego Dnia Sportu w Gminie Michałowice w dniach 12-13 czerwca 2021r 379,20 Zamówienie / Zlecenie
SP.830.2021 2021-06-14 2021-06-10 - 2021-06-12 Grażyna Anna Ziemkiewicz zapewnienie opieki medyczno-pielęgniarskiej podczas Turnieju piłki nożnej dla młodziezy na boisku przy ZSO w Komorowie podczas organizacji Dni Sportu w Gminie Michalowice 500,00 Umowa zlecenie
SP.831.2021 2021-06-14 2021-06-15 - 2021-06-20 PPH Calino Barbara Połulich, ul. Ruchliwa 20, 02-182 Warszawa
NIP: 5211213250
sprzedaż 3 pucharów wraz z tabliczką grawerską na zawody wędkarskie organizowane przez Klub Wędkarza przy Radzie Sołeckiej w Nowej Wsi w dniu 20.06.2021 r. 97,01 Zamówienie / Zlecenie
OA.832.2021 2021-06-14 2021-06-19 - 2021-06-19 Kwitnące Umysły Pracownia Twórczego Rozwoju i Edukacji Renata Wójcik, ul. Świerkowa 10, 57-300 Kłodzko
NIP: 8831745540
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów sensoplastycznych dla dzieci, mieszkańców Osiedla Michałowice podczas pikniku rodzinnego organizowanego z okazji Dnia Dziecka w dniu 19 czerwca 2021 r 1 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.833.2021 2021-06-14 2021-06-19 - 2021-06-19 Świat Przygód Grzegorz Boryca, ul. Poziomkowa 16 lok. 2, 91-496 Łódź
NIP:
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów ekologicznych dla mieszkańców Osiedla Michałowice podczas pikniku rodzinnego organizowanego z okazji Dnia Dziecka w dniu 19 czerwca 2021 r. 3 560,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.834.2021 2021-06-14 2021-06-09 - 2021-06-13 BALTRADE Sp. z o.o., ul. Kartuska 493, 80-298 Gdańsk
NIP: 5840202116
Zakup upominku dla najlepszego gminnego zawodnika turnieju podczas Dni Sportu 2021. 551,05 Zamówienie / Zlecenie
PR.835.2021 2021-06-14 2021-06-02 - 2021-06-07 P.W. DIGITAL, ul. Fabianowska 46, 62-064 Plewiska
NIP: 7772361687
Adapter oraz stabilizator do telefonu, które będą wykorzystywane w działaniach promocyjnych gminy, m.in. transmisjach filmów na fb. 1 789,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.836.2021 2021-06-14 2021-06-14 - 2021-06-14 Aha Studio, ul. Wspólna 5, 05-090 Janki
NIP: 1180010726
Gmina Michałowice zleca wykonanie i sprzedaż dyplomu haftowanego, w związku z Jubileuszem Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi. 280,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.837.2021 2021-06-14 2021-06-14 - 2021-07-14 KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. rtm. Witolda Pileckiego 65, 02-781 Warszawa
NIP: 5260300517
Gmina Michałowice zleca przedłużenie trzech certyfikatów podpisu elektronicznego. 586,71 Zamówienie / Zlecenie
OA.838.2021 2021-06-14 2021-06-19 - 2021-06-19 Świat Przygód Grzegorz Boryca, ul. Poziomkowa 16 lok. 2, 91-496 Łódź
NIP: 7271255402
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów ekologicznych dla mieszkańców sołectwa Michałowice podczas pikniku rodzinnego organizowanego z okazji Dnia Dziecka w dniu 19 czerwca 2021 r. 4 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.839.2021 2021-06-14 2021-06-19 - 2021-06-19 Świat Przygód Grzegorz Boryca, ul. Poziomkowa 16 lok. 2, 91-496 Łódź
NIP: 7271255402
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów ekologicznych dla mieszkańców sołectwa Opacz Mała, organizowanych podczas Pikniku Rodzinnego w dniu 19 czerwca 2021 r. 3 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.840.2021 2021-06-14 2021-06-14 - 2021-06-14 Koło Gospodyń Wiejskich "Michaśki" w Michałowicach rejestr nr: 1421040008, ul. Raszyńska 34, 05-816 Michałowice
NIP:
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu poczęstunku w postaci własnoręcznie wykonanych ciast, dla mieszkańców sołectwa Michałowice w ramach pikniku rodzinnego organizowanego z okazji Dnia Dziecka w dniu 19 czerwca 2021 r. 600,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.841.2021 2021-06-14 2021-06-19 - 2021-06-19 Fundacja Naukowa Twórcze Myślenie, ul. Mariana Raciborskiego 16 lok. 52, 25-640 Kielce
NIP:
Przygotowanie i przeprowadzenie 2 plenerowych pokazów naukowych, podczas Pikniku Rodzinnego organizowanego z okazji Dnia Dziecka dla mieszkańców Osiedla Michałowice w dniu 19 czerwca 2021 r. 1 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.842.2021 2021-06-14 2021-06-16 - 2021-06-23 BRANDENBURG SCHOOL AND EDUCATION HAKAN ÇAKAR, ul. 11 Listopada 65A, 05-816 Michałowice
NIP: 5262521139
Przygotowanie i poprowadzenie warsztatów kulinarnych z kuchni tureckiej dla mieszkańców Osiedla Michałowice 2 200,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.843.2021 2021-06-14 2021-06-12 - 2021-12-18 Tomasz Niedziński Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć modelarstwa dla dzieci i młodzieży w wieku 6-12 lat, mieszkańców osiedla Komorów 900,00 Umowa zlecenie
IR.844.2021 2021-06-15 2021-06-21 - 2021-07-20 Adam ARPRO Adam Reguła Wymiana okien w budynku komunalnym przy ul. Spacerowej dz nr ew. 404/4 obr. Nowa Wieś gm. Michałowice 3 426,79 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.845.2021 2021-06-15 2021-06-15 - 2021-12-31 Ewa Baksza Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.846.2021 2021-06-15 2021-06-15 - 2021-12-31 Marian Mazur Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.847.2021 2021-06-15 2021-06-15 - 2021-12-31 Krzysztof Jankowski Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.848.2021 2021-06-15 2021-06-15 - 2021-12-31 Marek Radoliński Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
IR.849.2021 2021-06-15 2021-06-15 - 2021-10-15 SAAR ARCHITEKCI - MGR INŻ. ARCH. RADOSŁAW SADOWSKI, ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa
NIP: 9521795604
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy ogrodzenia akustycznego zlokalizowanego na działce przy ul. Czeremchy 1 w Granicy. 14 514,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.850.2021 2021-06-15 2021-06-15 - 2021-08-15 POLSKA FEDERACJA NORDIC WALKING, ul. 3 Maja 40, 84-200 Wejherowo
NIP:
organizacja imprezy sportowej w ramach cykllu zawodów Puchar Polski Nordic Walking 2021 w dniu 14 sierpnia 2021 r. 20 000,00 Umowa zlecenie
OA.851.2021 2021-06-15 2021-06-27 - 2021-06-27 Łódzki Teatr Piosenki Michał Wieczorek, ul. Trawiasta 15, 91-364 Łódź
NIP:
Przygotowanie i przeprowadzenie koncertu "Królowa swing" muzyczna opowieść o Marii Koterbskiej, dla mieszkańców sołectwa Komorów w dniu 27.06.2021 r. 3 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.852.2021 2021-06-15 2021-06-19 - 2021-06-19 Świat Przygód Grzegorz Boryca, ul. Poziomkowa 16 lok. 2, 91-496 Łódź
NIP: 7271255402
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu kreatywnych warsztatów ekologicznych dla dzieci, mieszkańców Osiedla Michałowice 3 940,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.853.2021 2021-06-15 2021-06-15 - 2021-12-31 Edward Opłocki Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.854.2021 2021-06-15 2021-06-15 - 2021-12-31 Hanna Damaz Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.855.2021 2021-06-15 2021-06-15 - 2021-12-31 Wojciech Stokarski Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.856.2021 2021-06-15 2021-06-15 - 2021-12-31 Andrzej Nowicki Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.857.2021 2021-06-15 2021-06-15 - 2021-12-31 Kazimierz Chojnowski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
SP.858.2021 2021-06-15 2021-06-15 - 2021-06-22 FX SPORT SP Z O. O., ul. Waryńskiego 23, 58-500 Jelenia Góra
NIP:
zakup koszulek sportowych dla reprezentantów gminy Michałowice, mieszkańców gminy, uczestników Turnieju Finałowego Mistrzostw Polski w dniach 23-27.06.2021 r. organizowanego na hali w ZSP w Nowej Wsi 461,25 Zamówienie / Zlecenie
OA.859.2021 2021-06-15 2021-06-07 - 2021-06-07 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup artykułów technicznych wykorzystywanych przez konserwatora Urzędu Gminy Michałowice 303,90 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.860.2021 2021-06-15 2021-06-15 - 2021-12-31 Dorota Sobczak Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.861.2021 2021-06-15 2021-06-15 - 2021-12-31 Małgorzata Kowalska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.862.2021 2021-06-15 2021-06-15 - 2021-12-31 Magdalena Jordan Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.863.2021 2021-06-16 2021-06-16 - 2021-12-31 Marianna Kwiatkowska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.864.2021 2021-06-16 2021-06-16 - 2021-12-31 Magdalena Brogowska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.865.2021 2021-06-16 2021-06-16 - 2021-12-31 Dominik Orzeł Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.866.2021 2021-06-16 2021-06-16 - 2021-12-31 Maria Wawszczak Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.867.2021 2021-06-16 2021-06-16 - 2021-12-31 Robert Wiszniewski Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
GK.868.2021 2021-06-16 2021-06-14 - 2021-07-15 P.P.H.U MAXDROGI Dawid Rakoczy, ul. żywiecka 89 lok. 2, 43300 bielsko biała
NIP:
wykonanie pomiaru widoczności na dwóch przejazdach kolejowo-drogowych tj. skrzyzowanie z ul. Ryżową w Opaczy-Kolonii i skrzyżowanie z ul. Kolejową w Komorowie. 1 217,70 Zamówienie / Zlecenie
SP.869.2021 2021-06-16 2021-06-28 - 2021-08-31 MACIEJ PUTAJ LECH93 FHU, ul. Fabryczna 6lu lok. 3, 31-553 Kraków
NIP: 6772219983
Aktywne wakacje w Gminie Michałowice 127 840,00 Umowa zlecenie
OŚ.870.2021 2021-06-16 2021-06-16 - 2021-11-15 Stanisław Grudkowski Dotacja do wymiany pieca - Stanisłąw Grudkowski 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.871.2021 2021-06-16 2021-06-16 - 2021-12-31 Dariusz Zaręba Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
IR.872.2021 2021-06-16 2021-06-17 - 2021-08-16 "GRANABUD" PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE RAFAŁ GĘBAL, ul. Górczewska 116a lok. 70, 01-460 Warszawa
NIP:
„Modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie” 497 000,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2021-08-11
do umowy nr IR.872.2021
2021-08-11-2021-08-27 ZSO - Modernizacja obiektów szkolnych - Aneks nr 1 zmieniający termin umowy i kwotę (roboty dodatkowe) 89 504,80 Aneks do umowy
IT.873.2021 2021-06-16 2021-06-16 - 2021-06-16 CORSOFT, Andrzej Korzeniewski, ul. Trzykotki 6, 04-727 Warszawa
NIP: 9521760511
Odnowienie rocznej licencji na oprogramowanie projektowe 2 274,27 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.874.2021 2021-06-16 2021-06-15 - 2021-06-15 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
zakup materiałów na place zabaw 278,76 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.875.2021 2021-06-17 2021-06-17 - 2021-12-31 Olga Stanisławczyk Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
GK.876.2021 2021-06-17 2021-06-17 - 2021-06-22 Witold Wielgosz Usługi Geodezyjne, ul. Wiejska 9, 05-816 Reguły
NIP: 5341190085
wytyczenie terenu pod plac zabaw zlokalizowany w Regułach na dz. nr ewid. 616/10 w Gminie Michałowice 1 722,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.877.2021 2021-06-17 2021-06-17 - 2021-12-31 Renata Szlaga Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
GR.878.2021 2021-06-17 2021-06-17 - 2021-12-17 Usługi Geodezyjne Izabela Nawro, ul. Kawy 42 lok. 4, 01-496 warszawa
NIP: 5221045995
Wykonanie analizy polegającej na przeprowadzeniu badań hipotecznych nieruchomości zajętych pod drogi położone w obrębie Komorów-Osiedle 18 942,00 Umowa zlecenie
OA.879.2021 2021-06-17 2021-06-12 - 2021-07-12 PHU DIWAD, ul. Jesionowa 38, 05-816 Michałowice
NIP: 7952085941
Zorganizowanie strefy kibica podczas meczów polskiej reprezentacji, a także półfinału i finału Mistrzostw Europy w piłce nożnej - sołectwo Michałowice 5 500,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.880.2021 2021-06-17 2021-06-17 - 2021-06-30 Norton D.A.A.P. Nadulny Sp.J., ul. Elizy Orzeszkowej 11, 05-816 Reguły
NIP: 5341369772
zakup i dostarczenie wody niegazowanej dla dzieci, mieszkańców gminy, uczestników Aktywnych Wakacji w Gminie Michałowice 2021. 1 524,14 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.881.2021 2021-06-17 2021-06-17 - 2021-09-13 Paulina Łotys dotacja na zdjęcie i utylizację azbestu ul. Barbary Granica 1 575,00 Umowy dotacyjne
KS.882.2021 2021-06-17 2021-07-03 - 2021-07-03 "MUSIC PLEASE" Krzysztof Parczewski, ul. Wilanowska 10, 05-509 Józefosław
NIP: 1230859123
zapewnienie kompleksowej i stałej obsługi techniki scenicznej podczas występów artystycznych zorganizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie podczas wydarzenia pt. „Urodziny Biblioteki” upamiętniającego 75-lecie działalności Biblioteki objętego patronatem Wójta Gminy Michałowice, 3 lipca 2021 r. 7 749,00 Umowa zlecenie
OA.883.2021 2021-06-17 2021-06-19 - 2021-06-19 Hufiec ZHP w Pruszkowie, ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP:
Organizacja V Michałowickich Podchodów Rodzinnych dla mieszkańców sołectwa Opacz Mała organizowanych podczas Pikniku Rodzinnego w dniu 19 czerwca 2021 r. 1 200,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.884.2021 2021-06-18 2021-06-18 - 2021-08-31 AGREGATY SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Święciechowska 36, 64-115 Wilkowice
NIP: 6972084720
Przegląd i konserwacja agregatu prądotworczego 1 951,40 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.885.2021 2021-06-18 2021-06-18 - 2021-12-31 Maciej Gałecki Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OA.886.2021 2021-06-18 2021-06-08 - 2021-06-25 2M Corp Marcin Dłuzewski, ul. Spacerowa 1A, 05-822 Milanówek
NIP: 5291653725
Naprawa izolacji poziomej tarasu oraz roboty montażowe 21 057,60 Zamówienie / Zlecenie
IT.887.2021 2021-06-18 2021-07-01 - 2021-12-31 INTER-MEDIA Sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 48, 05-800 Pruszków
NIP: 5342280100
Dostęp do tras transmisji danych w sieci operatora telekomunikacyjnego na potrzeby transmisji danych z sieci monitoringu na terenie gminy. 10 036,80 Umowa najmu / dzierżawy
IT.888.2021 2021-06-18 2021-06-18 - 2021-06-18 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
NIP:
Umowa określająca zasady partnerskiej współpracy stron w zakresie rozwoju i zapewnienia utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, dostępnego pod adresem www.wrotamazowsza.pl, wdrożonych w ramach zrealizowanego projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA). 5 500,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.889.2021 2021-06-18 2021-06-15 - 2021-08-31 Krzyszczak LEGAL Mirosław Krzyszczak, ul. Plac Bankowy 2
NIP: 7121463228
Opracownie na podstwie orzekaznych danych wniosku o zatwierdzene taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 14 760,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.890.2021 2021-06-21 2021-06-21 - 2021-12-31 Kazimiera Rymkowska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
KS.891.2021 2021-06-21 2021-06-28 - 2021-07-15 Parafia Wniebowzięcia N.M.P. Michałowice-Opacz, ul. Szkolna 11, 05-816 Michałowice
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Wyjazd letni”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 8 czerwca 2021 r., 10 000,00 Umowy dotacyjne
KS.892.2021 2021-06-21 2021-07-01 - 2021-09-05 Uczniowski Klub Sportowy w Nowej Wsi, ul. Główna 96, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Piłkarskie lato dla dzieci 2021”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 8 czerwca 2021 r., 10 000,00 Umowy dotacyjne
KS.893.2021 2021-06-21 2021-06-21 - 2021-07-05 P.P.H.U. EUROBLASK-MARIOLA WYRWIAK, ul. Stefana Batorego 37B, 34-120 Andrychów
NIP: 5511273138
zakup wraz z dostawą dwóch kompletów uchwytów do sygnalizatorów (góra, dół) oraz 4 sztuk żarówek ledowych do mobilnego miasteczka ruchu drogowego. 215,25 Zamówienie / Zlecenie
KS.894.2021 2021-06-21 2021-06-19 - 2021-06-30 Uczniowski Klub Sportowy „FC Komorów”, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Zakończenie sezonu oraz 10 lat FC Komorów”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 10 czerwca 2021 r. 10 000,00 Umowy dotacyjne
OA.895.2021 2021-06-21 2021-06-10 - 2021-06-10 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup 5 szt. czajników elektrycznych bezprzewodowych o pojemności 1,7 l, dla potrzeb pracowników Urzędu Gminy Michałowice 522,75 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.896.2021 2021-06-21 2021-06-21 - 2021-12-31 Michał Kaczmarek Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.897.2021 2021-06-21 2021-06-21 - 2021-12-31 Jan Cuper Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
IR.898.2021 2021-06-21 2021-06-21 - 2021-07-21 SORTED So. z o. o., ul. Wschodnia 27 B, 05-500 Chyliczki
NIP:
Remont miejsca gromadzenia i segregowania odpadów komunalnych, wytworzonych w budynku Urzędu Gminy Michałowice tj. dostawia i montaż wiaty śmietnikowej 24 598,80 Umowa o roboty budowlane
OŚ.899.2021 2021-06-22 2021-06-22 - 2021-12-31 Marcin Traczyk Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OA.900.2021 2021-06-22 2021-06-21 - 2021-08-30 Laboratorium juniora Katarzyna Skomra, ul. Przeskok 3 lok. 6, 05-800 Pruszków
NIP: 9591656948
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowo-edukacyjnych dla dzieci - sołectwo Komorów 1 980,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.901.2021 2021-06-22 2021-06-10 - 2021-07-02 KRZYSZTOF PĘCZAK ELPEN, ul. Trójkątna 3, 05-804 Pruszków
NIP: 5341068355
naprawa instalacji elektrycznej w busynkach na terenie stref rekreacji i placach zabaw 1 610,07 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.902.2021 2021-06-22 2021-06-15 - 2021-06-15 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.903.2021 2021-06-22 2021-06-22 - 2021-07-30 DELTA CERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Powstańców Listopadowych 29C lok. 7, 35-606 Rzeszów
NIP: 8133701898
wymiana obicia ze sztucznej trawyw kabinach dla zawodników na boisku w Granicy oraz wymiana sztny tyrolki na belkę z uszami na placu zabaw w Pęcicach Małych 5 658,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.904.2021 2021-06-22 2021-06-11 - 2021-06-15 DARIUSZ KANCLERSKI, ul. Parkowa 79, 05-806 Pęcice
NIP: 5342112816
Zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizowanych wydarzeń promocyjno- kulturalnych. 104,60 Zamówienie / Zlecenie
PR.905.2021 2021-06-22 2021-06-11 - 2021-06-15 DARIUSZ KANCLERSKI, ul. Parkowa 79, 05-806 Pęcice
NIP: 5342112816
Zakup artykułów spożywczych w zw. z organizacją imprez promocyjno- kulturalnych. 107,30 Zamówienie / Zlecenie
PR.906.2021 2021-06-22 2021-06-08 - 2021-06-17 GRAWERSTWO s.c.Bartosz Madejczyk, Sławomir Kopek, ul. Piaskowa 11, 39-300 Mielec
NIP: 8172053541
wykonanie i dostawa 15 szt. dyplomów okolicznościowych grawerowanych w etui oraz 2 szt, dyplomów okolicznościowych grawerowanych z okazji jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego. 2 607,60 Zamówienie / Zlecenie
PR.907.2021 2021-06-22 2021-06-15 - 2021-06-21 STANFIKS Stanisław Fiks, ul. Bodycha 13s, 05-816 Opacz-Kolonia
NIP: 5220014886
wykonanie i dostawa 2 szt. tortów na uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie oraz na rozstrzygnięcie konkursu Społecznik Roku 2020 Gminy Michałowice. 552,50 Zamówienie / Zlecenie
PR.908.2021 2021-06-22 2021-06-21 - 2021-06-21 Norton D.A.A.P. Nadulny Sp.J., ul. Elizy Orzeszkowej 11, 05-816 Reguły
NIP: 5341369772
Zakup i dostawa wody niegazowanej na działania promocyjne gminy m.in. na wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie oraz rozstrzygnięcie konkursu na Społecznika Roku 2020 Gminy Michałowice. 91,27 Zamówienie / Zlecenie
GK.909.2021 2021-06-22 2021-06-22 - 2021-07-21 Leon Szeląg awaryjne czyszczenie kanału deszczowego z wycinką korzeni w ul. Dzikiej przy zalewie, naprawa uszkodzonej studni kanalizacji deszczowej w przywróceniem nawierzchni do stanu użytkowania orz czyszczenie rowu odwadniającego z użyciem koparko-ładowarki i ręczne czyszczenie w miejscowości Pęcice (ul. Dzika/Komorowska), czyszczenie i wycinanie korzeni z drenażu w ul. Targowej m. Opacz Mała oraz naprawa/wymiana uszkodzonej studni w ul. Polnej w m. Nowa Wieś 22 386,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.910.2021 2021-06-22 2021-06-22 - 2021-06-22 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
wykonanie i dostawa 16 szt. bukietów dla małżeństw z okazji jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego oraz 15 szt. róż dla społeczników roku 2020 Gminy Michałowice. 3 075,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.911.2021 2021-06-22 2021-06-14 - 2021-06-17 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup ramek w celach promocyjnych gminy, 453,01 Zamówienie / Zlecenie
IR.912.2021 2021-06-22 2021-06-22 - 2021-10-12 LTP Architekci Leszek Pierchliński, ul. Różany Stok 8a lok. 1, 80-177 Gdańsk
NIP:
Opracowanie wariantowej koncepcji projektowej z Programem Funkcjonalno - Użytkowym na budowę szkoły podstaowoej w Regułach 29 520,00 Umowa o dzieło
OA.913.2021 2021-06-22 2021-06-22 - 2021-08-31 ProArt Czesław Kosmaty, ul. Rynkowa 14 lok. b, 05-816 Michałowice
NIP: 5340015552
Oklejenie szyb w pomieszczeniach Urzędu Gminy Michałowice folią siatkową zapobiegającą nadmiernemu nasłonecznieniu. 442,80 Zamówienie / Zlecenie
KS.914.2021 2021-06-22 2021-06-11 - 2021-06-18 CATERING COMETA Anna Bolek, ul. Polna 21C, 05-806 Nowa Wieś
NIP: 5341021833
Gmina Michałowice zleca wykonanie usługi cateringowej w związku z wizytą Ministra Pawła Wdówika w Dziennym Domu Seniora w Komorowie. 492,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.915.2021 2021-06-22 2021-06-16 - 2021-06-16 Kwasiborska Monika, ul. Błońska 13, 05-840 Brwinów
NIP:
Zakup 20 szt. kompasów mapowych dla potrzeb Osiedla Michałowice, które zostaną przeznaczone na nagrody dla uczestników konkursów i rozgrywek organizowanych podczas Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka dla mieszkańców Osiedla Michałowice 380,07 Zamówienie / Zlecenie
OA.916.2021 2021-06-22 2021-06-18 - 2021-06-18 Kwasiborska Monika, ul. Błońska 13, 05-840 Brwinów
NIP: 5341448709
Zakup gadżetów surwiwalowych, dla potrzeb Osiedla Michałowice, które zostaną przeznaczone na nagrody dla uczestników konkursów i rozgrywek organizowanych podczas Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka dla mieszkańców Osiedla Michałowice 1 100,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.917.2021 2021-06-23 2021-06-23 - 2021-06-30 Firma Krajewski Krzysztof Krajewski, ul. Pruszkowska 11, 05-830 Nadarzyn
NIP: 5341029326
Zakup druków ZPO – Kodeks Postępowania Administracyjnego na potrzeby pracowników Referatu Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji 799,50 Zamówienie / Zlecenie
GK.918.2021 2021-06-23 2021-06-24 - 2021-10-21 PAULOKOP PAWEŁ PIETRUSZKA, ul. Grodziska 21, 05-830 Stara Wieś
NIP: 5342577395
„Równanie i profilowanie dróg gruntowych na terenie gminy Michałowice” 139 789,00 Umowa o roboty budowlane
OA.919.2021 2021-06-23 2021-06-18 - 2021-06-18 PHU DIWAD, ul. Jesionowa 38, 05-816 Michałowice
NIP: 7952085941
Zakup art. przemysłowych (węgiel drzewny, brykiet, zapałki, podpałka) oraz środków czystości celem wykorzystania podczas organizacji Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka dla mieszkańców sołectwa Michałowice 382,60 Zamówienie / Zlecenie
GK.920.2021 2021-06-23 2021-06-23 - 2021-11-23 ARKADIUSZ MERCHEL ARKOM PROJEKT, ul. Ireny 126, 05-800 Pruszków
NIP: 5341109048
Sprawowanie nadzoru geologicznego nad odwiertem studni głębinowej na dz. nr ewid. 326 w Pęcicach przy ul. Zaułek oraz opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby ujęcia i zasoby eksploatacyjne nowo odwierconej studni wraz z wnioskiem o jej zatwierdzenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 14 760,00 Umowa zlecenie
KS.921.2021 2021-06-23 2021-07-03 - 2021-07-03 P.H.U Nestor Krzysztof Bieniek, ul. Bolesławicka 12, 03-325 Warszawa
NIP: 5242490803
zapewnienie atrakcji dla dzieci podczas uroczystego otwarcia świetlicy w Pęcicach Małych, 3 lipca 2021 r. 4 083,60 Zamówienie / Zlecenie
KS.922.2021 2021-06-23 2021-07-03 - 2021-07-03 BajOLAndia Aleksandra Jakubczak, ul. Kleeberga 10, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291554087
zapewnienie atrakcji dla dzieci podczas uroczystego otwarcia świetlicy w Pęcicach Małych, 3 lipca 2021 r. 5 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.923.2021 2021-06-23 2021-06-23 - 2021-06-30 TRONIX S.C., ul. Jana Olbrachta 58A lok. 173, 01-111 Warszawa
NIP: 5272306543
Wymiana płyty głównej w jednostce zewnętrznej klimatyzacji RXYQ10P9W1B, zainstalowanej w budynku Urzędu Gminy Michałowice celem przywrócenia jej pełnej sprawności. 14 022,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.924.2021 2021-06-24 2021-06-23 - 2021-07-14 Artur ARBA Kozieł Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku komunalnym przy ul. Mazurskiej 67 w Komorowie gm. Michałowice 756,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.925.2021 2021-06-24 2021-06-28 - 2021-08-27 j.s. Elmont Jan Smoliński, ul. Sprawiedliwości 2 lok. 4, 05-800 Pruszków
NIP:
Pełnienie funcki nadzoru inwestorskiego w branzy elektroenergetycznej nad realizacją zadania: "ZSO w Komorowie - modernizacja obiektów szkolnych" 7 380,00 Umowa zlecenie
IR.926.2021 2021-06-24 2021-06-29 - 2021-08-27 j.s. Elmont Jan Smoliński, ul. Sprawiedliwości 2 lok. 4, 05-800 Pruszków
NIP:
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w branży elektroenergetycznej nad zadaniem: Budowa energoefektywnego przedszkola w Regułąch" 4 920,00 Umowa zlecenie
GR.927.2021 2021-06-24 2021-06-25 - 2021-09-25 GEOPLAN S.C.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNO KARTOGRAFICZNYCH PIOTR AKSAMIT,MAREK LUBAŃSKI, ul. Polna 43A, 05-800 Pruszków
NIP: 5340023215
Wykonanie mapy sytuacyjnej z projektowanym podziałem nieruchomości, stanowiącej działkę ewid. 628/20 o pow. 12,7576 ha, położonej w obrębie Reguły, gmina Michałowice 6 765,00 Umowa zlecenie
IR.928.2021 2021-06-24 2021-06-29 - 2021-08-27 PROJEKTSAN Bartosz Wojniak, ul. Babiego Lata 21, 05-830 Nadarzyn
NIP: 8652297786
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy sanitarnej przy inwestycji; Budowa energoefektywnego przedszkola w Regułach" 4 000,00 Umowa zlecenie
OA.929.2021 2021-06-24 2021-07-03 - 2021-07-03 Art- Mar Maroila Bożek, ul. Rabsztyńska 10/12 lok. 21, 01-140 Warszawa
NIP: 5251002157
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu poczęstunku zgodnie ze złożoną ofertą, podczas imprezy organizowanej dla dzieci z okazji Dnia Dziecka oraz spotkania integrującego mieszkańców sołectwa Pęcice Małe podczas uroczystego świętowania zakończenia prac modernizacyjnych świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych 4 374,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.930.2021 2021-06-24 2021-06-24 - 2021-06-30 X-KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Mariusza Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa
NIP: 9492107026
zakup upominku dla mieszkańca gminy za sportowy sukces i zdobycie tytułu podwójnego Mistrza Polski 599,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.931.2021 2021-06-24 2021-06-24 - 2021-06-25 Rodzinne Centrum Handlu, ul. Józefa Wybickiego 3, 05-820 Piastów
NIP: 8361290992
Zakup foliowych balonów wypełnionych helem z okazji 10 – lecia Klubu Piłkarskiego UKS FC Komorów. 35,98 Zamówienie / Zlecenie
SP.932.2021 2021-06-24 2021-07-01 - 2021-12-23 Przemysław Lewandowski "TENIS 10", ul. Ignacego Kraszewskiego 9, 05-822 Milanówek
NIP:
Przeprowadzenie zajęć nauki gry w tenisa dla dzieci z ZSP w Nowej Wsi 12 000,00 Umowa zlecenie
OA.933.2021 2021-06-24 2021-06-18 - 2021-06-18 PHU DIWAD, ul. Jesionowa 38, 05-816 Michałowice
NIP: 7952085941
Zakup 300 szt. lodów które zostaną rozdysponowane uczestnikom Pikniku Rodzinnego organizowanego dla mieszkańców sołectwa Opacz Mała 630,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.934.2021 2021-06-24 2021-06-26 - 2021-12-18 Mariusz Zalwowski KAMIENIARSTWO, ul. 2 sierpnia 15, 05-800 Pruszków
NIP: 5342113661
Przygotowanie i prowadzenie 9 spotkań, rozgrywek planszowych gier towarzyskich „Rodzinne granie bez prądu”, dla mieszkańców osiedla Komorów 2 025,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.935.2021 2021-06-24 2021-06-24 - 2021-07-09 Wydawnictwo WAK Przemysław Bogusz, ul. Kleczkowska 46 lok. 4, 50-227 Wrocław
NIP:
Zakup modeli kartonowych wykorzystywanych podczas zajęć modelarstwa organizowanych dla dzieci i młodzieży mieszkańców Osiedla Komorów 371,50 Zamówienie / Zlecenie
GK.936.2021 2021-06-25 2021-06-29 - 2021-12-15 KATARZYNA BARTCZAK ZAKŁAD USŁUG WIELOBRANŻOWYCH KATARZYNA BARTCZAK Remont chodników, wjazdów, parkingów oraz ulic terenie Gminy Michałowice 390 318,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2021-11-03
do umowy nr GK.936.2021
2021-09-30-2021-12-15 remont chodników wjazdów i parkingów na terenie gminy 26 975,90 Aneks do umowy
OŚ.937.2021 2021-06-25 2021-06-18 - 2021-07-09 DELTA CERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Powstańców Listopadowych 29C lok. 7, 35-606 Rzeszów
NIP: 8133701898
Wymiana nawierzchni poliuretanowej na strefie rekreacji w Michałowicach i na placu zabaw w Nowej Wsi przy ul. Spacerowej. 23 493,00 Umowa zlecenie
IR.938.2021 2021-06-28 2021-06-23 - 2021-06-28 LTP ARCHITEKCI LESZEK PIERZCHLIŃSKI, ul. Różany Stok 8a lok. 1, 80-177 Gdańsk
NIP: 9570877762
Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na potrzeby przygotowania wniosku o dofinansowanie na budowę centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Regułach na działce nr ew. 628/4. 35 670,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.939.2021 2021-06-28 2021-07-02 - 2021-08-27 TCD Joanna Piotrowska, ul. Żurawinowa 23 lok. B, 05-270 Marki
NIP: 5781690337
przygotowanie 5 pokazów filmowych w piątek:2.07, 16.07, 30.07, 13.08 i 27.08.2021 r. 18 204,00 Umowa zlecenie
FZ.940.2021 2021-06-28 2021-06-23 - 2021-06-30 Sławomir Kozieł OMR Grupa Badawcza, ul. Zbyszka Godlewskiego 4 lok. 47, 65-552 Zielona Góra
NIP: 6151928602
Przygotowanie wniosku o płatność dla operacji pn. "Adaptacja placu przy budynku OSP w Nowej Wsi z siedzibą w Nowej Wsi na potrzeby Centrum edukacyjnego w celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Michałowice ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej" 7 420,00 Umowa zlecenie
OA.941.2021 2021-06-28 2021-06-28 - 2021-09-30 Alpin-Jar Jarosław Popławski, ul. Zieleniec 81A, 07-140 Sadowne, Węgrów
NIP: 8241390188
Jednorazowe mycie okien, fasad szklanych i żaluzji zewnętrznych, portalu z gresu, słupów obłożonych blachą ze stali szlachetnej nierdzewnej, podbitki z blachy stalowej malowanej proszkowo oraz czyszczenie podcieni w budynku Urzedu Gminy Michałowice przy Al. Powstańców Warszawy 1 Jednorazowe wykonanie usługi polegającej na myciu okien, elewacji oraz okładziny elewacyjnej w budynku, który znajduje się w miejscowości Michałowice przy ul. Raszyńskiej 34 35 178,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.942.2021 2021-06-29 2021-07-01 - 2021-12-30 Tomasz Chmura Obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Regułach. 16 170,00 Umowa zlecenie
IR.943.2021 2021-06-29 2021-06-15 - 2021-06-22 TERMOTECHNIK PIOTR JAROSZ PIOTR JAROSZ TERMOTECHNIK Usunięcie nieszczelności instalacji gazowych w dwóch skrzynkach gazomierzowych w lokalach komunalnych w budynkach na terenie ZSO w Komorowie. 861,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.944.2021 2021-06-29 2021-07-26 - 2021-07-28 Ewa Witek WWE Projekt Sport, ul. Strzygłowskiej 56 E, 04-872 Warszawa
NIP: 1130164350
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych w zakresie jazdy na nartorolkach dla mieszkańców sołectwa Reguły 4 501,80 Zamówienie / Zlecenie
OA.945.2021 2021-06-29 2021-08-02 - 2021-08-13 ANIMATO Monika Bartłomiejczyk, ul. Szczęsne, ul. Kosa 3, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP:
Przygotowanie i przeprowadzenie letnich warsztatów dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Opaczy Kolonii 5 200,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.946.2021 2021-06-29 2021-07-07 - 2021-07-28 Twórcza Kreacja Team Karolina Wójcik-Kozłowska, ul. Partyzantów 2, 24-150 Nałęczów
NIP:
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów stolarskich dla dzieci w wieku od 6 lat, w świetlicy wiejskiej w Regułach 2 720,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2021-07-13
do umowy nr OA.946.2021
2021-07-13-2021-07-28 Aneks Nr 1/2021 do umowy UG/OA/946/2021 zmieniający wynagrodzenie za przeprowadzenie warsztatów stolarskich w zakresie tworzenia lampionów 160,00 Aneks do umowy
OŚ.947.2021 2021-06-29 2021-06-29 - 2021-07-30 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE 'MARGOT" MAŁGORZATA NIESWADBA
NIP: 5140168535
wykonanie zabiegów mikrobiologicznej rewitalizacji gleby i systemu korzeniowego debu na placu Paderweskiego, ul. Bankowej i terenie szkoły w Komorowie 13 068,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.948.2021 2021-06-29 2021-06-29 - 2021-07-02 GRAWERSTWO s.c.Bartosz Madejczyk, Sławomir Kopek, ul. Piaskowa 11, 39-300 Mielec
NIP: 8172053541
Wykonanie idostawa dyplomu okolicznościowego grawerowanego wraz z etui z okazji odejścia pracownika na emeryturę. 175,32 Zamówienie / Zlecenie
PR.949.2021 2021-06-29 2021-06-29 - 2021-07-12 TheOneGroup.pl Sp. z o.o., ul. Majowa 6, 05-092 Łomianki
NIP:
wykonanie 50 szt. ręczników z logo gminy, które będą wykorzystywane w celach promocyjnych. 1 576,86 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.950.2021 2021-06-29 2021-06-29 - 2021-12-31 Maria Miller Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.951.2021 2021-06-29 2021-06-29 - 2021-12-31 Andrzej Wiszniewski Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
UA.952.2021 2021-06-29 2021-06-22 - 2022-12-31 Zbigniew Bronowicki wykonanie projektu mpzp "Pruszkowska - część 2" 4 920,00 Umowa o dzieło
Aneks nr 1
z dnia 2022-12-29
do umowy nr UA.952.2021
2022-12-29-2023-06-30 Aneks do Umowy Nr UA.952.2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. (mpzp Pruszkowska cz. 2 - zmiana terminu Fazy II i końca umowy) 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2023-06-29
do umowy nr UA.952.2021
2023-06-29-2023-07-31 Aneks do Umowy Nr UA.592.2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. (mpzp Pruszkowska cz. 2 - zmiana terminu Fazy II i końca umowy) 0,00 Aneks do umowy
UA.953.2021 2021-06-29 2021-06-22 - 2022-12-31 Zbigniew Bronowicki wykonanie mpzp "Graniczna" 4 920,00 Umowa o dzieło
Aneks nr 1
z dnia 2022-12-29
do umowy nr UA.953.2021
2022-12-29-2023-06-30 Aneks do Umowy Nr UA.953.2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. (mpzp Graniczna - zmiana terminu Fazy II i końca umowy) 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2023-06-29
do umowy nr UA.953.2021
2023-06-29-2023-07-31 Aneks do Umowy Nr UA.953.2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. (mpzp Graniczna - zmiana terminu końca umowy) 0,00 Aneks do umowy
OŚ.954.2021 2021-06-29 2021-06-29 - 2021-12-31 Radosław Szymański Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
UA.955.2021 2021-06-29 2021-06-22 - 2022-12-31 Zbigniew Bronowicki wykomanie projektu mpzp Wesoła - część 2" 7 380,00 Umowa o dzieło
Aneks nr 1
z dnia 2022-10-31
do umowy nr UA.955.2021
2021-06-22-2022-12-31 Aneks do umowy Nr UA.955.2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. (mpzp "Wesoła - część 2" - zmiana terminu realizacji Fazy II ) 0,00 Aneks do umowy
UA.956.2021 2021-06-29 2021-06-22 - 2022-12-31 Zbigniew Bronowicki wykonanie projektu mpzp "Szkolna" 6 150,00 Umowa o dzieło
UA.957.2021 2021-06-29 2021-06-22 - 2022-12-31 Zbigniew Bronowicki wykonanie projektu mpzp "Pruszkowska - część 2" 4 920,00 Umowa o dzieło
Aneks nr 1
z dnia 2022-12-29
do umowy nr UA.957.2021
2022-12-29-2023-06-30 Aneks do Umowy Nr UA.957.2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. (mpzp Pruszkowska cz. 3 - zmiana terminu Fazy II i końca umowy) 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2023-06-29
do umowy nr UA.957.2021
2023-06-29-2023-07-31 Aneks do Umowy Nr UA.957.2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. (mpzp Pruszkowska cz. 3 - zmiana terminu końca umowy) 0,00 Aneks do umowy
UA.958.2021 2021-06-29 2021-06-22 - 2022-12-31 Zbigniew Bronowicki wykonanie projektu mpzp "Szczęśliwa" 3 690,00 Umowa o dzieło
Aneks nr 1
z dnia 2022-12-29
do umowy nr UA.958.2021
2022-12-29-2023-06-30 Aneks do Umowy Nr UA.958.2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. (mpzp Szczęśliwa - zmiana terminu Fazy II i końca umowy) 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2023-06-29
do umowy nr UA.958.2021
2023-06-29-2023-07-31 Aneks do Umowy Nr UA.958.2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. (mpzp Szczęśliwa - zmiana terminu końca umowy) 0,00 Aneks do umowy
UA.959.2021 2021-06-29 2021-06-22 - 2021-06-29 Zbigniew Bronowicki wykonanie projektu mpzp "Wacława" 11 070,00 Umowa o dzieło
Aneks nr 1
z dnia 2022-12-29
do umowy nr UA.959.2021
2022-12-29-2023-06-30 Aneks do Umowy Nr UA.959.2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. (mpzp Wacława - zmiana terminu Fazy II i końca umowy) 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2023-06-29
do umowy nr UA.959.2021
2023-06-29-2023-12-31 Aneks do Umowy Nr UA.959.2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. (mpzp Wacława - zmiana terminu Fazy II i końca umowy) 0,00 Aneks do umowy
UA.960.2021 2021-06-29 2021-06-22 - 2022-12-31 Zbigniew Bronowicki wykonanie projektu mpzp "Platanowa" 4 920,00 Umowa o dzieło
Aneks nr 1
z dnia 2022-12-29
do umowy nr UA.960.2021
2022-12-29-2023-07-31 Aneks do Umowy Nr UA.960.2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. (mpzp Platanowa - zmiana terminu Fazy II i końca umowy) 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2023-07-28
do umowy nr UA.960.2021
2023-07-28-2024-01-31 Aneks do Umowy Nr UA.960.2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. (mpzp Platanowa - zmiana terminu Fazy II i końca umowy) 0,00 Aneks do umowy
UA.961.2021 2021-06-29 2021-06-22 - 2022-12-31 Zbigniew Bronowicki wykonanie projektu mpzp "Słoneczna" 8 610,00 Umowa o dzieło
Aneks nr 1
z dnia 2022-12-29
do umowy nr UA.961.2021
2022-12-29-2023-06-30 Aneks do Umowy Nr UA.961.2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. (mpzp Słoneczna - zmiana terminu Fazy II i końca umowy) 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2023-06-29
do umowy nr UA.961.2021
2023-06-29-2023-12-31 Aneks do Umowy Nr UA.691.2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. (mpzp Słoneczna - zmiana terminu Fazy II i końca umowy) 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 3
z dnia 2023-12-21
do umowy nr UA.961.2021
2023-12-21-2024-06-30 Aneks do Umowy Nr UA.961.2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. (mpzp Wacława - zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy) 0,00 Aneks do umowy
OŚ.962.2021 2021-06-29 2021-06-29 - 2021-12-31 Grzegorz Kaczor Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OA.963.2021 2021-06-29 2021-06-29 - 2021-07-16 Marcin Pakuła- PB-Matic Zakup kopert C65 do pakowania mechanicznego z nadrukiem pieczątki – Umowa z Pocztą Polską w ilości łącznej 10.000,00 szt. z przeznaczeniem dla pracowników Referatu Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Gminy Michałowice. 1 537,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.964.2021 2021-06-29 2021-06-29 - 2021-06-30 Pol-Chem Rafał Żmijewski, ul. Radziejowicka 62, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291671611
Zakup artykułów czystości i higienicznych dla potrzeb personelu sprzątającego budynek Urzędu Gminy przy ul. Raszyńskiej 34. 1 626,16 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.965.2021 2021-06-29 2021-06-29 - 2021-12-31 Piotr Atkaczunas Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.966.2021 2021-06-29 2021-06-28 - 2021-07-30 IM PRODUKCJA Wijciech Iwa i wspólnucy s.c., ul. lompy 13, 41-500 Chorzów
NIP: 6342796347
dostawa stojaka na rowery typu custom 210 ze stali nierdzewnej 4 784,70 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.967.2021 2021-06-30 2021-06-30 - 2021-12-31 Mariusz Janaszewski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.968.2021 2021-06-30 2021-06-30 - 2021-12-31 Beata Niemirka Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
KA.969.2021 2021-06-30 2021-07-12 - 2021-07-31 Agnieszka Bazga wsparcie w prowadzeniu spraw w zakresie m.in.: decyzji środowiskowych i odbioru odpadów komunalnych 3 613,20 Zamówienie / Zlecenie
GK.970.2021 2021-06-30 2021-06-30 - 2021-06-30 Ryszard Kieś Instalatorstwo Elektryczne Ryszard Kieś Wykonanie i zatwierdzenie projektu instalacji monitoringu na Placu Paderewskiego i na ul. M.Dąbrowskiej na odcinku od ul. Berylowej do torów kolejki WKD.18300,00 22 509,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2021-12-01
do umowy nr GK.970.2021
2021-06-30-2021-12-23 aneks terminowy 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2021-12-23
do umowy nr GK.970.2021
2021-06-30-2022-06-30 aneks terminowy 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 3
z dnia 2022-08-01
do umowy nr GK.970.2021
2022-07-01-2022-10-30 Aneks terminowy 0,00 Aneks do umowy
OŚ.971.2021 2021-06-30 2021-06-30 - 2021-12-31 Maria Słaba Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OA.972.2021 2021-06-30 2021-06-25 - 2021-06-25 M&M Małgorzata Dymek, ul. Komorowska 7, 05-806 Pęcice Małe
NIP: 5342072519
Zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji imprezy z okazji Dnia Dziecka oraz spotkania integrującego mieszkańców sołectwa Pęcice Małe podczas uroczystego świętowania zakończenia prac modernizacyjnych świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych 899,79 Zamówienie / Zlecenie
KS.973.2021 2021-06-30 2021-06-28 - 2021-07-25 Stowarzyszenie Towarzystwo Aktywnych Sportowo i Kulturalnie; ewidencja stowarzyszeń zwykłych nr 53, ul. Agatowa 17, 05-800 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „W zdrowym ciele, zdrowy duch!”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 16 czerwca 2021 r., 10 000,00 Umowy dotacyjne
KS.974.2021 2021-06-30 2021-06-15 - 2021-09-15 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Aleje Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Rozśpiewany senior”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 16 czerwca 2021 r., 10 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.975.2021 2021-06-30 2021-06-30 - 2021-12-31 Teresa Osmólska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.976.2021 2021-06-30 2021-06-30 - 2021-12-31 Tomasz Łuczyński Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.977.2021 2021-06-30 2021-06-28 - 2021-06-28 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
zakup materiaów na place zabaw, boiska i strefy rekreacji 475,14 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.978.2021 2021-06-30 2021-06-30 - 2021-12-30 Renata Figat Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.979.2021 2021-06-30 2021-06-30 - 2021-12-31 Paulina Litwińczuk Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.980.2021 2021-07-01 2021-06-29 - 2021-10-15 POL-OTTO, ul. Kaczanowskiego 37, 05-802 Pruszków
NIP:
Opracowanie programu ochrony środowiska oraz raportu z realizacji programu ochrony środowiska 16 605,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.981.2021 2021-07-01 2021-07-01 - 2021-12-31 Anna Krasuska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.982.2021 2021-07-01 2021-07-01 - 2021-12-31 Andrzej Kumor Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.983.2021 2021-07-01 2021-07-01 - 2021-12-31 Aneta Kumor Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.984.2021 2021-07-01 2021-07-01 - 2021-12-31 Agata Długołęcka-Kolwas Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.985.2021 2021-07-01 2021-06-30 - 2021-06-30 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
zakup materiaow na strefy, boiska i place zabaw 181,11 Zamówienie / Zlecenie
GK.986.2021 2021-07-01 2021-07-02 - 2021-07-16 Budownictwo Paweł Chojecki, ul. Robotnicza 39A, 05-800 Pruszków
NIP: 5341077644
Wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich na:  konserwację rowów na terenie gminy Michałowice – 12 obiektów;  czyszczenie i konserwację zbiorników retencyjnych – 2 obiekty;  budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Komorowie Wsi w dwóch drogach dojazdowych do ul. Stara Droga;  budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Rekreacyjnej w Granicy. 4 182,00 Umowa zlecenie
OŚ.987.2021 2021-07-02 2021-07-02 - 2021-12-31 Radosław Zdzebel Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.988.2021 2021-07-02 2021-07-02 - 2021-12-31 Jerzy Czech Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
GK.989.2021 2021-07-02 2021-07-01 - 2021-10-31 Usługi Asenizacyjne Leon Szeląg, ul. Słowikowskiego 62a, 05-090 Raszyn
NIP: 5222345423
Dostawa wody, eksploatacja, obsługa i utrzymanie w gotowości stacji uzdatnianai wody oraz sieci wodociagowej połoóznej na terenie gminy Michałowice. 264 000,00 Umowa zlecenie
IR.990.2021 2021-07-02 2021-07-02 - 2021-11-19 KPK_PROJEKT Krzysztof Polakowski, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 3b lok. 113, 18-300 Zambrów
NIP: 7231564769
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wzgórza widokowego (budowli ziemnej) na terenie działki nr ew. 616/10 obr. 0013. 12 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OC.991.2021 2021-07-05 2021-06-02 - 2021-06-24 TRONIX S.C., ul. Jana Olbrachta 58A lok. 173, 01-111 Warszawa
NIP: 5272306543
Wykonanie ozonowania pojazdów OSP w Nowej Wsi 7 380,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.992.2021 2021-07-05 2021-07-05 - 2021-12-31 Dariusz Ostaszewski Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.993.2021 2021-07-05 2021-07-05 - 2021-12-31 Ewa Cendrowska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.994.2021 2021-07-05 2021-07-05 - 2021-12-31 Irmina Pawlikowska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.995.2021 2021-07-05 2021-07-05 - 2021-12-31 Marek Gajewski Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
GK.996.2021 2021-07-05 2021-07-05 - 2021-07-05 Marek Juchniewicz, ul. Romualda Gutta 1 lok. 31, 02-777 Warszawa
NIP: 6481142135
Wymiana uszkodzonej pompy zatapialnej zainstalowanej w zbiorniku wód popłucznych na satcji uzatniania wody w Komorowie. 2 706,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.997.2021 2021-07-05 2021-07-05 - 2021-07-08 Przegląd Regionalny MikaWas Sp. z o.o., ul. Sierakowskiego 12a, 05-500 Piaseczno
NIP: 1231415150
ogłoszenie prasowe wykaz nr 7 i nr 8 oraz 9 i 10 do oddania w najem i użyczenie 125,46 Umowa zlecenie
PR.998.2021 2021-07-05 2021-06-30 - 2021-07-03 Anna Żazcek-Siwczulk Praca artystyczna - jubileusz biblioteki w Komorowie (75-lecie). 500,00 Umowa o dzieło
OA.999.2021 2021-07-05 2021-06-18 - 2021-06-18 PHU DIWAD, ul. Jesionowa 38, 05-816 Michałowice
NIP: 7952085941
Zakup art. spożywczych przeznaczonych do przygotowania poczęstunku podczas Pikniku Rodzinnego organizowanego dla mieszkańców sołectwa Opacz Mała 180,02 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1000.2021 2021-07-05 2021-07-05 - 2021-12-31 Aleksandra Majewska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1001.2021 2021-07-05 2021-07-05 - 2021-08-10 TRONIX S.C., ul. Jana Olbrachta 58A lok. 173, 01-111 Warszawa
NIP: 5272306543
Wymiana silnika rotora centrali wentylacyjnej zainstalowanej w Świetlicy Osiedlowej w Granicy przy ul. Czeremchy 1, celem przywrócenia jej pełnej sprawności 6 396,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1002.2021 2021-07-05 2021-07-11 - 2021-07-11 Łódzki Teatr Piosenki Michał Wieczorek, ul. Trawiasta 15, 91-364 Łódź
NIP: 7262436794
Przygotowanie i przeprowadzenie koncertu pt. „Pociąg do Hollywoodź” – wieczór muzyki amerykańskiej, dla mieszkańców sołectwa Komorów w dniu 11 lipca 2021 r. 3 500,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1003.2021 2021-07-06 2021-07-05 - 2021-07-19 IN TEC PLAN Marek Krawczyk wykonanie dokumentacji kosztorysowo-budowlanej remontu ul. Łąkowej w Nowej Wsi w tym: - inwentaryzacja i pomiary wysokościowe, - projekt techniczny remontu drogi, - kosztorys i przedmiar dla zakresu robót, - specyfikacje wykonania i odbioru robót 7 380,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1004.2021 2021-07-06 2021-07-06 - 2021-12-31 Dariusz Bernaś Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
GK.1005.2021 2021-07-06 2021-07-09 - 2021-11-06 ROBOKOP Grzegorz Leonowicz, ul. DĘBOWA 8 lok. 45, 05-822 MILANÓWEK
NIP: 5291721467
„Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy ul. Zieloną a Al. Powstańców Warszawy wraz z wykonaniem oświetlenia w Gminie Michałowice” 1 389 900,00 Umowa o roboty budowlane
SP.1006.2021 2021-07-06 2021-07-06 - 2021-07-09 X-KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Mariusza Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa
NIP: 9492107026
zakup upominków dla zwycięskiej drużyny z UKS AK Komorów (zawodników, trenerów i opiekunów medycznych) za sportowy sukces i osiagnięcie tytułu Mistrza Polski w koszykówce kat U13 3 850,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1007.2021 2021-07-06 2021-06-28 - 2021-06-30 Print Pol, ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP: 8212190475
Druk katalogów inwestycje 3 936,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1008.2021 2021-07-06 2021-07-01 - 2021-07-01 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
zakup ramek oraz materiałów zwiazanaych z dziąłaniami promocyjnymi oraz prowadzonymi konsultacjami 207,05 Zamówienie / Zlecenie
KS.1009.2021 2021-07-07 2021-07-06 - 2021-07-12 ProArt Czesław Kosmaty, ul. Rynkowa 14 lok. b, 05-816 Michałowice
NIP: 5340015552
druku 500 sztuk folderu „PĘCICE”, 500 sztuk zaproszeń, 500 sztuk ulotek w formacie A4 i 100 sztuk plakatów w formacie A2. Druk wykonany w związku z organizacją uroczystości upamiętniających 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego raz Bitwy i egzekucji w Pęcicach, które odbędą się w Pęcicach, 25 lipca 2021 r. 5 744,10 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1010.2021 2021-07-07 2021-07-01 - 2021-07-31 Daria Kantorska wykonywanie na rzecz Gminy Michałowice prac pomocniczych zwiazanych z opracowwywaniem dokumentacji projektowych dla projektów przygotowywanych do dofinansowanie ze środkow zewnętrznych. 1 464,00 Umowa zlecenie
PR.1011.2021 2021-07-07 2021-07-07 - 2021-07-30 Adrianna Kubiak Praca artystyczna 0 renowacja i wykonanie graiki na stacji transformatorowej w Michalowicach 4 350,00 Umowa o dzieło
PR.1012.2021 2021-07-07 2021-07-07 - 2021-08-31 Iwona Rusek Udzielenie licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych do artykułu dotyczącego młyna nad Utratą w Komorowie 760,00 Umowa licencyjna
GK.1013.2021 2021-07-07 2021-07-22 - 2021-12-15 USŁUGI PROJEKTOWE HANNA SZUSTECKA, ul. Porzeczkowa 20, 96-500 Sochaczew
NIP:
Wykonanie dokumentacji projektowej obudowy studni głębinowej na dz. nr ewid. 326 w Pęcicach, w gminie Michałowice w tym: zasilania w energię elektryczną, zdalnego sterowania i przewodu wody surowej” 54 120,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-05-31
do umowy nr GK.1013.2021
2021-07-22-2022-06-30 Dokumentacja projektowa obudowy studni glębinowej na dz. nr ewid. 326 Aneks terminowy nr 3 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2022-06-30
do umowy nr GK.1013.2021
2022-06-07-2022-09-29 dok. proj. obudowy studni dz. 326 wraz zasilaniem 010 i przewód wody surowej aneks terminowy nr 4 0,00 Aneks do umowy
OŚ.1014.2021 2021-07-08 2021-07-01 - 2021-07-01 WIBRAM Sp. z o.o. sp. k., ul. szpitalna 44, 05-802 Pruszków
NIP: 5342540280
zakup materiałow na place zabaw i boiska 161,13 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1015.2021 2021-07-08 2021-07-07 - 2021-12-31 Jan Jankowski Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1016.2021 2021-07-08 2021-07-07 - 2021-12-31 Bartosz Czapliński Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1017.2021 2021-07-08 2021-07-07 - 2021-12-31 Krzysztof Gołąb Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
GK.1018.2021 2021-07-08 2021-07-07 - 2021-07-21 Pracownia Analiz Środowiskowych Katarzyna Lubelska-Gawryszewska, ul. Botaniczna 31A, 04-568 Warszawa
NIP: 9521841267
Przygotowanie opinii ornitologicznej przed planowaną wycinką drzew w sezonie lęgowym w ramach zadania budżetowego „Przebudowa ul. Rekreacyjnej w Granicy” 4 551,00 Umowa zlecenie
OŚ.1019.2021 2021-07-09 2021-07-07 - 2021-12-31 Marta Bieńczak Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1020.2021 2021-07-12 2021-07-07 - 2021-07-07 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
materiały na place zabaw 171,89 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1021.2021 2021-07-12 2021-07-07 - 2021-12-31 Maria Więch Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
KS.1022.2021 2021-07-12 2021-07-12 - 2021-07-22 Norton D.A.A.P. Nadulny Sp.J., ul. Elizy Orzeszkowej 11, 05-816 Reguły
NIP: 5341369772
zakup wraz z dostarczeniem wody niegazowanej – 300 zgrzewek po 6 butelek o poj. 0,5 litra w każdej i Coca cola – 2 zgrzewki po 6 puszek o poj. 0,33 litra dla uczestników 55. Rajdu po Kamienistej Drodze i uroczystości upamiętniających 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego oraz Bitwy i Egzekucji w Pęcicach, 25 lipca 2021 r. 1 469,33 Zamówienie / Zlecenie
KS.1023.2021 2021-07-12 2021-07-25 - 2021-07-25 Ochotnicza Straż Pozarna w Nowej Wsi, ul. Główna 2, 05-806 Komorów
NIP:
wykonanie usługi gastronomicznej dla uczestników 55. Rajdu po Kamienistej Drodze i uroczystości upamiętniających 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego oraz Bitwy i Egzekucji w Pęcicach, 25 lipca 2021 r. 3 800,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1024.2021 2021-07-12 2021-07-12 - 2021-08-16 TRONIX S.C., ul. Jana Olbrachta 58A lok. 173, 01-111 Warszawa
NIP: 5272306543
Wymiana inwertera od instalacji fotowoltaicznej zainstalowanej w Świetlicy Osiedlowej w Granicy przy ul. Czeremchy 1, celem przywrócenia jej pełnej sprawności 22 386,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.1025.2021 2021-07-12 2021-07-09 - 2022-07-31 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "GEO-SYSTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Jakuba Kubickiego 9 lok. 5, 02-954 Warszawa
NIP: 5210001965
Odnowienie rocznej licencji oprogramwoania geodezyjnego 1 894,20 Zamówienie / Zlecenie
IT.1026.2021 2021-07-12 2021-07-12 - 2021-07-12 180 STOPNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 2, 90-135 Łódź
NIP: 7252127790
zakup sprzętu fotograficznego wraz z akcesoriami 6 294,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1027.2021 2021-07-12 2021-07-07 - 2021-07-07 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup narzędzi i materiałów technicznych dla potrzeb konserwatora Urzędu Gminy, celem wykonywania drobnych prac remontowych i naprawczych 237,80 Zamówienie / Zlecenie
SP.1028.2021 2021-07-12 2021-07-12 - 2021-07-30 FEELGOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Turystyczna 2, 31-213 Kraków
NIP:
wykonanie i dostarczenie 300 szt. toreb bawełnianych dla uczestników imprezy sportowej - Puchar Polski Nordic Walking 2021, który odbędzie się 14.08.2021 r. w gminie Michałowice 1 996,29 Umowa zlecenie
OA.1029.2021 2021-07-12 2021-07-07 - 2021-07-07 Sklep spożywczy u Darka Dariusz Kanclerski, ul. Parkowa 79, 05-806 Komorów Pęcice
NIP: 5342112816
Zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu Urzędu Gminy Michałowice 1 231,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.1030.2021 2021-07-12 2021-08-14 - 2021-08-14 Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „PIASTUN”, ul. Mikołaja Reja 1, 05-820 Piastów
NIP: 5342131788
zabezpieczenie medyczne podczas imprezy sportowej w ramach cyklu zawodów "Puchar Polski Nordic Walking 2021", 14 sierpnia 2021 r. Suchy Las 1 500,00 Umowa zlecenie
OA.1031.2021 2021-07-12 2021-07-12 - 2021-07-30 P.P.H.U. Wamet Adrzej Walendziak, ul. Ludna 37, 05-822 Milanówek
NIP:
Wykonanie i montaż rolet materiałowych w kasetkach z prowadnicami bocznymi, które zostaną zainstalowane w świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych przy ul. Brzozowej 18 4 387,41 Zamówienie / Zlecenie
OA.1032.2021 2021-07-12 2021-07-12 - 2021-07-16 FAGUS Sp. z o.o., ul. Al. Krakowska 110 lok. 114, 00-971 Warszawa
NIP: 5222843925
Wykonanie usługi polegającej na załadunku, przewiezieniu we wskazane przez Zamawiającego miejsce oraz rozładunku asortymentu znajdującego się w pomieszczeniach budynku przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach, z uwagi na zmianę ich przeznaczenia 3 784,32 Zamówienie / Zlecenie
KS.1033.2021 2021-07-13 2021-07-12 - 2021-07-21 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ STOŁECZNY IM. ALEKSANDRA JANOWSKIEGO W WARSZAWIE, ul. Mikołaja Kopernika 30 lok. 523, 00-336 Warszawa
NIP: 5260001944
wykonanie 500 sztuk pamiątkowych znaczków na 55 Rajd „Po Kamienistej Drodze” w Pęcicach według projektu Włodzimierza Majdewicza. 7 380,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1034.2021 2021-07-13 2021-07-08 - 2021-07-08 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup 2 szt. parasoli oraz obciążników niezbędnych do ich ustawienia na zewnątrz świetlicy wiejskiej w Opaczy Kolonii 669,92 Zamówienie / Zlecenie
OA.1035.2021 2021-07-13 2021-07-09 - 2021-07-09 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup wkładek do drzwi celem wymiany uszkodzonych wkładek w drzwiach znajdujących się w budynku Urzędu Gminy Michałowice oraz materiałów technicznych na potrzeby konserwatora Urzędu Gminy, celem wykonywania drobnych prac remontowych i naprawczych 617,53 Zamówienie / Zlecenie
OA.1036.2021 2021-07-13 2021-07-13 - 2021-07-13 OPUS Jerzy Giblewski, ul. Warszawska 50, 05-090 Dawidy
NIP: 5222186404
Zakup kawy ziarnistej na potrzeby Sekretariatu Urzędu Gminy Michałowice 246,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1037.2021 2021-07-13 2021-07-13 - 2021-09-15 Artykuły Ogrodniczo-Przemysłowe Monika Konopka, ul. Parkowa 2, 05-816 Michałowice
NIP: 5341776537
zakup nawozów, środków ochrony roślin, narzędzi budowlanych i ogrodniczych, nasion traw. 5 000,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1038.2021 2021-07-13 2021-07-15 - 2022-01-15 Specjalistyczna Pracownia Projektowa WAGA-BART ZBigniew Bartosik, ul. Wojciechowskiego 37 lok. 4, 02-495 Warszawa
NIP: 5220050095
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przepławki dla ryb przy stopniu wodnym na rzece Utracie w Komorowie WPF-2021- 92 250,00 92 250,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2021-12-29
do umowy nr GK.1038.2021
2021-12-29-2022-06-15 przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie: 11 miesięcy od daty podpisania umowy 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2022-06-13
do umowy nr GK.1038.2021
2022-06-13-2022-06-29 zmiana terminu wykonania umowy: 11 miesięcy i 2 tygodnie od daty podpisania umowy tj. do dnia 29 czerwca 2022 r. 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 3
z dnia 2022-06-29
do umowy nr GK.1038.2021
2022-06-29-2022-10-14 zmiana terminu wykonania umowy: 14 miesięcy od daty podpisania umowy tj. do dnia 14 października 2022 0,00 Aneks do umowy
GK.1039.2021 2021-07-14 2021-07-13 - 2021-08-13 Witold Wielgosz Usługi Geodezyjne, ul. Wiejska 9, 05-816 Reguły
NIP: 5341190085
wykonanie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej i chodniika w ul. Parkowej w Pęcicach 7 134,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1040.2021 2021-07-14 2021-07-14 - 2021-07-30 Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa
NIP:
Zakup licencji uprawniającej do publicznego wyświetlenia filmów podczas pokazów plenerowych organizowanych dla mieszkańców osiedla Komorów 1 476,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.1041.2021 2021-07-14 2021-07-14 - 2021-10-18 Doradztwo Gospodarcze Robert Szewczyk, ul. Szkolna 30b, 05-515 Nowa Wola
NIP: 1230273570
wykonanie operatów szacunkowych określajacych wartośc nieruchomości gruntowych powstałych z podziału działek. 10 947,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1042.2021 2021-07-15 2021-07-16 - 2021-12-28 VOLTRA ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Krasnobrodzka 5, 03-214 Warszawa
NIP:
Przygptowanie i przeprowadzenie postepowania na dostawę energii elektrycznej 5 879,40 Umowa zlecenie
OŚ.1043.2021 2021-07-15 2021-07-07 - 2021-12-31 Karol Kosmalski Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
KS.1044.2021 2021-07-15 2021-06-01 - 2021-12-31 Dorota Zabrzygraj przyznanie stypendium sportowego, Zuzanna Zabrzygraj w wysokości 450,00 zł miesięcznie za zajęcie III miejsca w XXXII Mistrzostwach Polski w Karate Tradycyjnym. 3 150,00 Umowa stypendialna
KS.1045.2021 2021-07-15 2021-06-01 - 2021-12-31 Marta Ostaszewska przyznanie stypendium sportowego, Amelii Ostaszewskiej w wysokości 600,00 zł miesięcznie za zajęcie I miejsca w Pucharze Polski w Tańcu Sportowym 2021. 4 200,00 Umowa stypendialna
OA.1046.2021 2021-07-15 2021-07-15 - 2021-12-27 Maria Krupa Sprzątanie pomieszczeń w świetlicy w Pęcicach Małych 6 160,00 Umowa zlecenie
KS.1047.2021 2021-07-15 2021-07-10 - 2021-08-30 Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego; HUFIEC ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO W PRUSZKOWIE, ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Harcerskie Lato 2021 dla mieszkańców Gminy Michałowice”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dnia 28 czerwca 2021 r. 4 000,00 Umowy dotacyjne
KS.1048.2021 2021-07-15 2021-07-25 - 2021-07-25 Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „PIASTUN”, ul. Mikołaja Reja 1, 05-820 Piastów
NIP: 5342131788
zabezpieczenie medyczne podczas 55. Rajdu po Kamienistej Drodze i uroczystości upamiętniających 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego oraz bitwy i egzekucji w Pęcicach, 25.07.2021 r. 1 200,00 Umowa zlecenie
KS.1049.2021 2021-07-15 2021-07-15 - 2021-08-16 Home & Garden, ul. Ceramiczna 15, 64-920 Piła
NIP: 7642696171
zakup wraz z dostawą 6 namiotów handlowych 450 x 300 m w kolorze zielonym, 6 rynien 300 cm (kod produktu: 960324) i 6 łączników metalowych do namiotów. Zakup na potrzeby organizowanych wydarzeń promocyjno-kulturalnych. 5 859,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1050.2021 2021-07-15 2021-07-07 - 2021-12-31 Bronisława Kupicz Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz" 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1051.2021 2021-07-15 2021-07-16 - 2021-12-31 Anna Jachowska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz" 900,00 Umowy dotacyjne
KS.1052.2021 2021-07-16 2021-07-25 - 2021-07-25 „BEL CANTO” AGENCJA ARTYSTYCZNA” Bogusław Morka, ul. Piekiełko 169, 34-650 Tymbark
NIP: 5261542984
wykonanie koncertu na żywo: pt. „Uroczystości Pęcickie”, 25 lipca 2021 r. Pęcice 13 000,00 Umowa zlecenie
KS.1053.2021 2021-07-16 2021-07-24 - 2021-07-25 BrandClinic Beata Spinek, ul. Granicka 10, 05-806 Komorów
NIP: 5342025075
zapewnienie techniki scenicznej podczas koncertu pt. „Uroczystości Pęcickie” i uroczystości patriotycznych - 55. Rajdu po Kamienistej Drodze i 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oraz Bitwy i Egzekucji w Pęcicach, 25 lipca 2021 r. 27 060,00 Umowa zlecenie
FZ.1054.2021 2021-07-19 2021-07-16 - 2021-07-30 DMW Projekt Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
NIP: 6342973938
Wykonanie na rzecz gminy Michałowice usługi przygotowania Analizy efektywności inwestycji planowanych do dofinansowania w ramach Programu Inwestycji Strategicznych - Polskiego Ładu 6 519,00 Umowa zlecenie
KS.1055.2021 2021-07-19 2021-07-27 - 2021-07-27 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
wykonanie i dostarczenie 9 szt. wiązanek w barwach biało-czerwonych z szarfą biało-czerwoną i napisem „RAJD PO KAMIENISTEJ DRODZE PĘCICE 2021” w związku z 77. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego oraz bity i egzekucji w Pęcicach. Wiązanki zostaną złożone na grobach powstańców pochowanych na cmentarzu w Wilanowie 1 szt., na Powązkach 2 szt., na Bródnie 1 szt., w Pruszkowie 2 szt., w Nadarzynie 1 szt., na Wawrzyszewie 1 szt. i na Żabikowie 1 szt. 1 800,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1056.2021 2021-07-19 2021-07-25 - 2021-07-25 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
wykonanie i dostarczenie: Wieńca z szarfą: „Bohaterom Walki za Ojczyznę – Społeczeństwo Gminy Michałowice” i sześciu bukietów z róż białych i czerwonych dla artystów koncertu patriotycznego 25 lipca 2021 r. oraz dwóch Wiązanek z szarfą: „Bohaterom Walki za Ojczyznę – Społeczeństwo Gminy Michałowice”, które zostaną złożone po pomnikiem w Opaczy-Kolonii ul. Ryżowa róg Bodycha oraz w Komorowie pod krzyżem przy ul. Kotońskiego (w ogrodzeniu szkoły). W związku 55. Rajdem po Kamienistej Drodze i uroczystościami upamiętniającymi 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego oraz bity i egzekucji w Pęcicach 1 350,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1057.2021 2021-07-19 2021-07-07 - 2021-12-31 Paweł Rutkowski Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
GK.1058.2021 2021-07-19 2021-07-20 - 2021-11-20 WOD-KAN WIĘCKOWSKI I MILEWSKI SPÓŁKA JAWNA, ul. Leszowa 7, 05-850 Konotopa
NIP: 5340005453
Budowa sieci wodociągowej w Opaczy - Kolonii i Nowej Wsi 490 770,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2021-11-19
do umowy nr GK.1058.2021
2021-07-20-2021-12-15 aneks nr 1 terminowy 0,00 Aneks do umowy
OŚ.1059.2021 2021-07-19 2021-07-19 - 2021-12-31 Anna Rybicka Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1060.2021 2021-07-19 2021-07-19 - 2021-12-31 Stefan Ślusarczyk Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1061.2021 2021-07-19 2021-07-19 - 2021-12-31 Artur Rozalski Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1062.2021 2021-07-19 2021-07-16 - 2021-12-31 Piotr Różycki Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1063.2021 2021-07-19 2021-07-16 - 2021-12-31 Irena Krzesińska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1064.2021 2021-07-19 2021-07-16 - 2021-12-31 Mariusz Lorenc Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1065.2021 2021-07-19 2021-07-16 - 2021-12-31 Bartłomiej Litwińczuk Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1066.2021 2021-07-20 2021-07-20 - 2021-12-31 Cezary Karlewicz Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
IR.1067.2021 2021-07-20 2021-07-20 - 2021-09-30 NOVUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno
NIP: 7451847179
Budowa placu zabaw przy ul. Aleja Samorządu Terytorialnego w Regułach 849 238,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2021-09-30
do umowy nr IR.1067.2021
2021-09-30-2021-10-20 Aneks wydłużający termin realzacji umowy "Budowa placu zabaw przy ul. Aleja Samorządu Terytorialnego w Regułach 0,00 Aneks do umowy
OŚ.1068.2021 2021-07-20 2021-07-20 - 2021-12-31 Roland Pac Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1069.2021 2021-07-20 2021-07-20 - 2021-12-31 Paweł Suski Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1070.2021 2021-07-20 2021-07-20 - 2021-12-31 Bożena Krzemińska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1071.2021 2021-07-20 2021-07-16 - 2021-12-31 Elżbieta Murawska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1072.2021 2021-07-20 2021-07-16 - 2021-12-31 Monika Nojszewska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1073.2021 2021-07-20 2021-07-16 - 2021-12-31 Agata Mroczek Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
KS.1074.2021 2021-07-20 2021-07-23 - 2021-07-23 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
wykonanie i dostarczenie wiązanki okolicznościowej z szarfą biało-czerwoną z napisem „Wójt i Mieszkańcy Gminy Michałowice” na uroczystość z okazji Święta Policji, która odbędzie się 23 lipca 2021 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Pruszkowie. 250,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1075.2021 2021-07-20 2021-07-21 - 2021-12-31 Marek Dzieciątko Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1076.2021 2021-07-20 2021-07-21 - 2021-12-31 Ewa Dobrzańska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
KS.1077.2021 2021-07-21 2021-07-24 - 2021-07-25 Doradztwo Ochrona Konsulting FLIC Andrzej Rajewicz, ul. Pruszkowska 12 lok. 194, 02-119 Warszawa
NIP: 5261569569
zabezpieczenie fizyczne 55. Rajdu po Kamienistej Drodze i uroczystości upamiętniających 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego oraz bitwy i egzekucji w Pęcicach, 25 lipca 2021 r. Pomnik Mauzoleum w Pęcicach. 3 936,00 Umowa zlecenie
KS.1078.2021 2021-07-21 2021-07-25 - 2021-07-27 Tomag Tomasz Rachlewicz, ul. Zacisze 20, 05-802 Pruszków
NIP: 5340209807
1) zapewnienie transportu dla uczestników 55. Rajdu Po Kamienistej Drodze w 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego oraz bitwy i egzekucji w Pęcicach na trasie: WKD Reguły-Pęcice-WKD Reguły, 2) zapewnienie transportu dla delegacji z Urzędu Gminy Michałowice i współorganizatorów 55. Rajdu Po Kamienistej Drodze oraz wiązanek, które zostaną złożone na grobach powstańców pochowanych na cmentarzu w Wilanowie, na Powązkach, na Bródnie, w Pruszkowie, w Nadarzynie, na Wawrzyszewie i na Żbikowie. 1 512,00 Umowa zlecenie
OA.1079.2021 2021-07-21 2021-09-19 - 2021-12-05 JOANNA MENTEL CIASTA I KSIĄŻKI, ul. Osiedle Kazimierzowskie 25 lok. 40, 31-843 Kraków
NIP: 6782946236
Przygotowanie i poprowadzenie warsztatów kulinarnych dla dzieci, mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 3 200,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1080.2021 2021-07-21 2021-08-02 - 2021-08-13 ANIMATO Monika Bartłomiejczyk, ul. Szczęsne, ul. Kosa 3, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5341249513
Przygotowanie i przeprowadzenie letnich warsztatów musicalowych dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsii 5 200,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1081.2021 2021-07-21 2021-07-15 - 2021-07-15 MERIDA Sp. z o.o., ul. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław
NIP: 8990024020
Zakup środków czystości na potrzeby Urzędu Gminy Michałowice 265,24 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1082.2021 2021-07-21 2021-07-15 - 2021-07-15 MERIDA Sp. z o.o., ul. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław
NIP: 8990024020
zakup wyposażenia na strefy 457,61 Zamówienie / Zlecenie
IT.1083.2021 2021-07-21 2021-07-21 - 2021-08-31 INTER-MEDIA Sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 48, 05-800 Pruszków
NIP: 5342280100
Wykonanie remontu radiolinii, w tym wymiana urządzeń i okablowania. 3 565,77 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1084.2021 2021-07-22 2021-07-22 - 2021-12-31 Zuzanna Chmielowiec Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1085.2021 2021-07-22 2021-07-16 - 2021-12-31 Urszula Korman Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1086.2021 2021-07-22 2021-07-16 - 2021-12-31 Elżbieta Figurska- Chmielewska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
Aneks nr 1
z dnia 2021-09-28
do umowy nr OŚ.1086.2021
2021-09-28-2021-10-08 Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Aneks do umowy
OŚ.1087.2021 2021-07-22 2021-07-16 - 2021-12-31 Elżbieta Figurska - Chmielewska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
Aneks nr 1
z dnia 2021-09-28
do umowy nr OŚ.1087.2021
2021-09-28-2021-10-08 Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Aneks do umowy
PR.1088.2021 2021-07-23 2021-07-19 - 2021-07-23 Wide Format Sp. z o.o., ul. Pałacowa 25, 05-816 Michałowice-Wieś
NIP:
Druk plakatów dotyczących obchodów 77.rocznicy Powstania Warszawskiego w gminie Michałowice 469,86 Zamówienie / Zlecenie
PR.1089.2021 2021-07-23 2021-07-20 - 2021-07-22 Print Pol, ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP:
Druk ulotki dotyczącej wystaw „Niemy Krzyk” inspirowanej Powstaniem Warszawskim, która będzie eksponowana w urzędzie gminy od 3 sierpnia 2021 . 184,50 Zamówienie / Zlecenie
PR.1090.2021 2021-07-23 2021-07-20 - 2021-07-22 Katarzyna Balińska Biuro Tłumaczeń "Ital-Pol", ul. Reymonta 1A, 78-320 Połczyn-Zdrój
NIP: 6721874927
Tłumaczenie na język włoski tekstu na ulotki dotyczącego wystawy miejsc dziedzictwa kulturowego w gminie Michałowice 61,50 Zamówienie / Zlecenie
PR.1091.2021 2021-07-23 2021-07-20 - 2021-07-22 Wide Format Sp. z o.o., ul. Pałacowa 25, 05-816 Michałowice-Wieś
NIP:
Druk ulotek dotyczących wystawy miejsc dziedzictwa kulturowego w gminie Michałowice. 384,01 Zamówienie / Zlecenie
PR.1092.2021 2021-07-23 2021-07-22 - 2021-07-23 MKA GROUP MILENA SKOCZYLAS, ul. Bohaterów Warszawy 4, 05-800 Pruszków
NIP:
Publikacja ogłoszenia na całą stronę dotyczącego konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły w Michałowicach w Gazecie WPR – wydanie 23 lipca 2021 r 1 845,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1093.2021 2021-07-23 2021-07-20 - 2021-07-22 Marta Niemojewska, ul. Andrzeja Struga 3 lok. 31, 96-300 Żyrardów
NIP:
Wykonanie tortu z okazji jubileuszu 50-lecia 864,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1094.2021 2021-07-23 2021-07-20 - 2021-07-22 Prograf SG, ul. Białobrzeska 15, 02-270 Warszawa
NIP:
Wykonanie 15 plansz wystawy miejsc dziedzictwa kulturowego na terenie gminy Michałowice: 369,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1095.2021 2021-07-23 2021-07-20 - 2021-07-22 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP:
dostawa kwiatów z okazji jubiluszu 50-lecia 300,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1096.2021 2021-07-23 2021-07-23 - 2021-12-31 Anna Maciejewicz Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1097.2021 2021-07-23 2021-07-22 - 2021-12-31 Dorota Kubowicz Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1098.2021 2021-07-23 2021-07-26 - 2021-07-30 Wyjątkowe Urodziny Anna Serafin, ul. gen. Romana Abrahama 13 lok. 78, 03-982 Warszawa
NIP: 9521949852
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych dla dzieci, mieszkańców sołectwa Opacz - Kolonia 4 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1099.2021 2021-07-23 2021-09-17 - 2021-12-03 JOANNA MENTEL CIASTA I KSIĄŻKI, ul. Osiedle Kazimierzowskie 25 lok. 40, 31-843 Kraków
NIP: 6782946236
Przygotowanie i poprowadzenie warsztatów kulinarnych dla dzieci, mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia 5 760,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1100.2021 2021-07-23 2021-07-23 - 2021-12-31 Anna Zdanowska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
IR.1101.2021 2021-07-23 2021-07-19 - 2021-12-31 Magdalena Marquez-Vazquez, ul. Narwik 7a lok. 25, 01471 Warszawa
NIP: 5252572313
przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w wyniku skierowania sprawy przez Sąd Okręgowy w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie o sygn. akt XXVI GC 37/21 1 050,00 Umowa zlecenie
OŚ.1102.2021 2021-07-26 2021-07-22 - 2021-12-31 Wojciech Sikora Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
KS.1103.2021 2021-07-26 2021-07-25 - 2021-07-25 CATERING COMETA Anna Bolek, ul. Polna 21C, 05-806 Nowa Wieś
NIP: 5341021833
wykonanie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu poczęstunku dla wykonawców koncertu patriotycznego podczas 55. Rajdu po Kamienistej Drodze i organizowanych uroczystości upamiętniających 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego oraz bity i egzekucji w Pęcicach, które odbędą się w Pęcicach, 25 lipca 2021 r. 246,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1104.2021 2021-07-26 2021-07-26 - 2021-12-31 Maria Wojtczak Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
KS.1105.2021 2021-07-26 2021-07-20 - 2021-07-20 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup artykułów na potrzeby organizowanych wydarzeń promocyjno-kulturalnych. 974,26 Zamówienie / Zlecenie
GR.1106.2021 2021-07-26 2021-07-26 - 2021-12-31 WKD, ul. Batorego Stefana 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291628093
umowa dzierżawy na grunt stanowiązy dz. 563/2 ,563/1, 412/1,412/2, 412/3 , 412/4 remont ul. Przytorowej w Regułach 8 745,00 Umowa najmu / dzierżawy
GK.1107.2021 2021-07-27 2021-07-28 - 2021-11-30 Castor Craft Sp. z .o.o., ul. Pieńków 159, 05152 Czosnów
NIP: 1182077338
Konserwacja rowów odwadniajacych i zbiorników na terenie gminy Michałowice 225 853,00 Umowa zlecenie
OA.1108.2021 2021-07-27 2021-07-26 - 2021-08-20 TRONIX S.C., ul. Jana Olbrachta 58A lok. 173, 01-111 Warszawa
NIP: 5272306543
Naprawa skorodowanego odcinka instalacji CT zlokalizowanego na dachu Urzędu Gminy Michałowice, celem przywrócenia pełnej sprawności instalacji 14 760,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1109.2021 2021-07-27 2021-07-26 - 2021-09-30 Konrad Karwowski zdjęcie i utylizacja azbestu Komorów ul. Jana III Sobieskiego 22 1 575,00 Umowy dotacyjne
SP.1110.2021 2021-07-27 2021-07-12 - 2021-08-20 FEELGOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Turystyczna 2, 31-213 Kraków
NIP: 9452179077
wykonanie i dostarczenie 400 szt. pasów na numery startowe z nadrukiem - Półmaraton Lasy nad Utratą 2021 dla uczestników imprezy sportowej, 18 września 2021 r. 4 059,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1111.2021 2021-07-27 2021-07-26 - 2021-12-31 Jarosław Barszczewski Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1112.2021 2021-07-27 2021-07-22 - 2022-12-31 MAKLES-CONSULTING Dawid Makles, ul. Pawia 6 lok. 97, 05-500 Piaseczno
NIP:
Wykonanie na rzecz Gminy Michałowice usługi Zarządzania projektem pn.„Poprawa jakości świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej w Gminie Michałowice” dofinansowanym ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020. 2021 - 15660,36, 2022 - 31320,72 46 981,10 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-01-24
do umowy nr FZ.1112.2021
2023-01-24-2023-01-24 Wykonanie na rzecz Gminy Michalowice usługio Zarzadzania projektem zgodnie z Umową UG/FZ/1112/2021 z dnia 21 lipca 2021 30 000,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2023-06-30
do umowy nr FZ.1112.2021
2021-07-22-2023-10-31 Usługa zarządzania projektem pn." Poprawa jakości swiadczenia usług publicznych w formie elektronicznej w Gminie Michałowice" 0,00 Aneks do umowy
PR.1113.2021 2021-07-27 2021-07-15 - 2021-08-06 1.CUKIERNIA JARZYNA S.C.GRAŻYNA JARZYNA, BARTŁOMIEJ JARZYNA 2.COFFEE GROUP S.C. PIOTR BĄK, BARTŁOMIEJ JARZYNA 3.CUKIERNIA JARZYNA Bartłomiej Jarzyna 4.KAWIARNIA JARZYNA Bartłomiej Jarzyna, ul. Grodziska 3A, 05-840 Brwinów
NIP: 5341425594
Wykonanie torb z logo gminy 1 276,74 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1114.2021 2021-07-27 2021-07-26 - 2021-12-31 Irena Terebelska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1115.2021 2021-07-28 2021-07-22 - 2021-07-22 Prestige Service Grzegorz Malkiewicz, ul. Janki, Plac Szwedzki 3 lok. 37A, 05-090 Raszyn
NIP: 5342121092
zakup kluczy 114,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1116.2021 2021-07-28 2021-07-28 - 2021-12-31 Grażyna Lebiedziewicz Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
IR.1117.2021 2021-07-28 2021-07-19 - 2021-07-19 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EKO-TERM" Jerzy Cielecki, ul. Piotrkowska 240 lok. 8, 90-360 Łódź
NIP: 7290006433
Doradztwo techniczne w zakresie mediacji sądowych prowadzonych w dniu 19.07.2021 r. z firmą Moris Poslka Sp. z o.o. dotyczacych boiska/lodowiska przy ZSO w Komorowie 1 845,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1118.2021 2021-07-28 2021-07-28 - 2021-12-31 Paweł Ludew Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
IR.1119.2021 2021-07-28 2021-07-21 - 2021-12-31 PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
NIP: 9462593855
Umowa nr 21-G1/UP/02904 o przylączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu - przedszkole w Nowej Wsi (zwiększenie mocy przyłączeniowej istn. 24 kW + proj. 16 kW) 1 385,08 Umowa zlecenie
OŚ.1120.2021 2021-07-28 2021-07-28 - 2021-12-31 Stanisław Myśliwiec Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1121.2021 2021-07-28 2021-07-28 - 2021-12-31 Dariusz Małecki Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1122.2021 2021-07-28 2021-07-29 - 2021-12-31 Maria Glinicka Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1123.2021 2021-07-28 2021-07-29 - 2021-12-31 Tomasz Frączak Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
GK.1124.2021 2021-07-28 2021-07-01 - 2021-11-30 ŚWIĘCKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Przejazdowa 27A, 05-800 Pruszków
NIP: 5342584900
Stała konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice 58 734,60 Umowa zlecenie
OŚ.1125.2021 2021-07-29 2021-07-29 - 2021-12-31 Renata Weikert-Błahuta Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1126.2021 2021-07-29 2021-07-29 - 2021-12-31 Shakir Kamal Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1127.2021 2021-07-29 2021-07-29 - 2021-12-31 Piotr Błaszak Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
Aneks nr 1
z dnia 2021-09-29
do umowy nr OŚ.1127.2021
2021-09-29-2021-10-11 Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Aneks do umowy
OŚ.1128.2021 2021-07-29 2021-07-29 - 2021-12-31 Sławomir Dąbrowiecki Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1129.2021 2021-07-29 2021-07-27 - 2021-07-28 Drukarnia "PRINT-POL", ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP:
wykonanie druku ulotek informacyjnych dla mieszkańców o gminnym punkcie informacyjno-konsultacyjnym "Czyste Powietrze" 565,80 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1130.2021 2021-07-29 2021-07-29 - 2021-12-31 Agnieszka Słodkowska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1131.2021 2021-07-29 2021-09-07 - 2021-12-07 BRANDENBURG SCHOOL AND EDUCATION HAKAN ÇAKAR, ul. 11 Listopada 65A, 05-816 Michałowice
NIP: 5262521139
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć jogi dla mieszkańców Osiedla Michałowice 3 770,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1132.2021 2021-07-29 2021-09-01 - 2021-12-15 POMOST Maja Niderla, ul. Majowa 14/5, 05-800 Pruszków
NIP: 5221053210
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć gimnastycznych PILATES dla mieszkańców sołectwa Pęcice Małe 3 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1133.2021 2021-07-29 2021-07-29 - 2021-12-31 Ewa Pietrzak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
KA.1134.2021 2021-07-29 2021-09-16 - 2021-09-18 Altera Sp. z o.o., ul. Łąkowa 1
NIP:
Pakiet konferencyjny 56 875,20 Zamówienie / Zlecenie
OA.1135.2021 2021-07-29 2021-08-07 - 2021-08-28 Michał Sabała Przygotowanie i prowadzenie plenerowych prelekcji filmoznawczych w ramach cyklu Wieczorów Filmowych organizowanych dla mieszkańców Osiedla Komorów 2 320,00 Umowa zlecenie
OA.1136.2021 2021-07-29 2021-09-18 - 2021-10-16 JOANNA MENTEL CIASTA I KSIĄŻKI, ul. Osiedle Kazimierzowskie 25 lok. 40, 31-843 Kraków
NIP: 6782946236
Przygotowanie i poprowadzenie warsztatów kulinarnych dla dzieci, mieszkańców Osiedla Michałowice 4 800,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1137.2021 2021-07-29 2021-09-06 - 2021-12-15 Anna Elżbieta Nowakowska Przeprowadzenie zajęć sportowych z gimnastyki ogólnorozwojowej dla mieszkańców osiedla Michałowice 2 465,00 Umowa zlecenie
OŚ.1138.2021 2021-07-29 2021-07-29 - 2021-12-31 Alicja Kowalówka Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1139.2021 2021-07-29 2021-07-29 - 2021-12-31 Dorota Michalik Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
Aneks nr 1
z dnia 2021-09-28
do umowy nr OŚ.1139.2021
2021-09-28-2021-10-04 Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Aneks do umowy
OA.1140.2021 2021-07-29 2021-07-29 - 2021-08-12 Stalex Kazimierz Stala i Wspólnicy Sp. jawna, ul. Spisaka 11A, 02-495 Warszawa
NIP:
Zakup przedłużaczy i rozdzielnic celem wykorzystania podczas zajęć, imprez i spotkań mieszkańców organizowanych na świeżym powietrzu oraz w budynku świetlicy wiejskiej, związanych z działalnością kulturalną w sołectwie Opacz-Kolonia 1 207,55 Zamówienie / Zlecenie
OA.1141.2021 2021-07-29 2021-07-29 - 2021-08-16 Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa
NIP: 5213878781
Zakup licencji uprawniającej do publicznego wyświetlenia filmów podczas pokazów plenerowych organizowanych dla mieszkańców osiedla Komorów 1 476,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1142.2021 2021-07-29 2021-07-26 - 2021-12-31 Jakub Kotlarski Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1143.2021 2021-07-29 2021-07-30 - 2021-12-31 Wojciech Kramarek Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1144.2021 2021-07-29 2021-07-30 - 2021-12-31 Konrad Karwowski Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1145.2021 2021-07-29 2021-07-30 - 2021-12-31 Józef Kasianiuk Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1146.2021 2021-07-29 2021-07-30 - 2021-12-31 Wanda Sarna Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
IR.1147.2021 2021-07-29 2021-07-29 - 2021-09-30 Adam ARPRO Adam Reguła Wykonanie prac niezbędnych aby przywrócić obiekt do stanu zgodnego z umową o roboty budowlane nr IR-1193/2017 z dnia 18.12.2017r w budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi przy ul. Głównej 52 w ramach wykonania zastępczego 12 848,00 Umowa zlecenie
OŚ.1148.2021 2021-07-29 2021-07-30 - 2021-12-31 Teresa Kawińska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1149.2021 2021-07-29 2021-07-29 - 2021-12-31 Janina Sycha Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1150.2021 2021-07-30 2021-09-11 - 2021-09-11 Auto Raf Rafał Telak, ul. Baczki 1, 07-130 Łochów
NIP: 8241656663
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu animacji podczas imprezy "Żegnaj lato na rok" organizowanej dla mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia 2 800,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1151.2021 2021-07-30 2021-09-11 - 2021-09-11 ATRAKCJODAJNIA Dęgus Daniel, ul. Kiernozka 12 lok. A, 09-540 Osmolin
NIP: 8341719328
Zapewnieniu atrakcji dla dzieci podczas imprezy organizowanej z okazji Pożegnanie lata, dla mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia 2 200,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1152.2021 2021-07-30 2021-08-22 - 2021-08-22 Łódzki Teatr Piosenki Michał Wieczorek, ul. Trawiasta 15, 91-364 Łódź
NIP: 7262436794
Przygotowanie i przeprowadzenie koncertu pt. „Miłość Ci nic nie wybaczy” – muzyczna opowieść o Hance Ordonównie, dla mieszkańców sołectwa Pęcice Małe 4 100,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1153.2021 2021-07-30 2021-08-21 - 2021-08-21 Studio Buffo Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa
NIP: 5260301623
Zakup biletów wstępu do Teatru Buffo na koncert pt. "Wieczór rosyjski" w dniu 21.08.2021 r. - Suchy Las 3 300,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1154.2021 2021-07-30 2021-07-30 - 2021-08-05 Łukasz Bartczak Wykonanie obrzeży wokół stref upadku na placu zabaw w Pęcicach Małych 18 868,00 Umowa zlecenie
OA.1155.2021 2021-07-30 2021-08-08 - 2021-08-08 Łódzki Teatr Piosenki Michał Wieczorek, ul. Trawiasta 15, 91-364 Łódź
NIP: 7262436794
Przygotowanie i przeprowadzenie koncertu pt. „Argentico Tango Psychodelico” – wieczór tang, dla mieszkańców sołectwa Komorów 3 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1156.2021 2021-07-30 2021-07-30 - 2021-09-30 Gilowski Jerzy, ul. Obrońców Pokoju 62, 05-430 Celestynów
NIP:
wykonanie ścieżki dydaktycznej wzdłuż rzeki Raszynki 52 570,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2021-09-28
do umowy nr OŚ.1156.2021
2021-09-28-2021-10-27 wykonanie ścieżki dydaktycznej - zmiana terminu zakończenia umowy 52 570,00 Aneks do umowy
OŚ.1157.2021 2021-07-30 2021-07-30 - 2021-12-31 Mateusz Tomczyk Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OA.1158.2021 2021-07-30 2021-07-20 - 2021-07-22 2M Corp Marcin Dłuzewski, ul. Spacerowa 1A, 05-822 Milanówek
NIP: 5291653725
Wymiana dystrybutora do wody marki Hyundai Model 2021 wraz z transportem i kompletem filtrów oraz uruchomieniem i przeszkoleniem z obsługi z uwagi na uszkodzenie istniejącego. 2 921,25 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1159.2021 2021-08-02 2021-08-02 - 2021-12-31 Wojciech Kaźmierczak Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz" 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1160.2021 2021-08-02 2021-08-02 - 2021-12-31 Ewa Banasiewicz-Kaczmarczyk Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz" 900,00 Umowy dotacyjne
GK.1161.2021 2021-08-02 2021-08-05 - 2021-11-05 Usługi Brukarskie Budowa Dróg Król Józef Zbigniew w spadku, ul. Plona 25a, 05-816 Opacz-Kolonia
NIP: 5341090768
Przebudowa ulicy Wspólnej na odcinku od ul. Polnej do ul. Granicznej w miejscowości Granica i Nowa Wieś 288 904,00 Umowa o roboty budowlane
OA.1162.2021 2021-08-02 2021-07-27 - 2021-07-27 MERIDA Sp. z o.o., ul. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław
NIP: 8990024020
Zakup ręczników papierowych na potrzeby utrzymania czystości i porządku w budynku świetlicy w Opaczy Kolonii przy ul. Ryżowej 90 362,55 Zamówienie / Zlecenie
OA.1163.2021 2021-08-02 2021-07-27 - 2021-07-27 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup zamków meblowych celem wymiany uszkodzonych zamków w szafach i biurkach znajdujących się w budynku Urzędu Gminy Michałowice oraz luster i materiałów technicznych na potrzeby pracowników i konserwatora Urzędu Gminy 243,67 Zamówienie / Zlecenie
OA.1164.2021 2021-08-02 2021-07-20 - 2021-07-22 NS Capital Group Sp. z o.o., ul. 3 Maja 75, 05-800 Pruszków
NIP: 5342434112
Usługa prania obrusów wykorzystywanych podczas imprez oraz uroczystości organizowanych przez Gminę Michałowice 75,03 Zamówienie / Zlecenie
KS.1165.2021 2021-08-02 2021-07-21 - 2021-07-23 DARIUSZ KANCLERSKI, ul. Parkowa 79, 05-806 Pęcice
NIP: 5342112816
zakup artykułów spożywczych na potrzeby 55. Rajdu po Kamienistej Drodze i organizowanych uroczystości upamiętniających 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego oraz bity i egzekucji w Pęcicach, które odbędą się w Pęcicach, 25 lipca 2021 r. 907,70 Zamówienie / Zlecenie
SP.1166.2021 2021-08-03 2021-08-04 - 2021-08-20 TheOneGroup.pl Sp. z o.o., ul. Majowa 6, 05-092 Łomianki
NIP: 1182221309
Zamówienie ręczników plazowych z nadrukiem Utraty - nagrody dla zwycięzców III Półmaratonu Lasy nad Utratą oraz biegu na 5 km który odbędzie się 18.09.2021 w Suchym Lesie 2 765,04 Zamówienie / Zlecenie
OA.1167.2021 2021-08-03 2021-07-23 - 2021-07-23 Cantino S.C., ul. Kobierzycka 20D, 52-315 Wrocław
NIP: 8992854613
Zakup naczyń jednorazowych ekologicznych dla potrzeb Urzędu Gminy Michałowice, wykorzystywanych podczas organizacji imprez i spotkań. 2 272,13 Zamówienie / Zlecenie
SP.1168.2021 2021-08-03 2021-08-04 - 2021-09-14 POWER CANVAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków
NIP: 6751524327
wykonanie ibluz sportowych z nadrukiem Utraty oraz logo gminydla najlepszch zawodników biegu na 5 km oraz III półmaratonu Lasy nad Utratą, który odbędzie się 18.09.2021 r. w Suchym Lesie 3 865,11 Zamówienie / Zlecenie
OA.1169.2021 2021-08-03 2021-09-04 - 2021-09-04 PSZCZÓŁKA WIOLETA KAŁOSKA, ul. Brzozowa 8, 05-462 Kąck
NIP: 5321906600
Wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu atrakcji dla dzieci, w postaci zjeżdżalni oraz placu zabaw, podczas Święta Pieczonego Ziemniaka organizowanego w Sokołowie w dniu 4 września 2021 r. 2 200,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1170.2021 2021-08-03 2021-08-02 - 2021-08-20 Studio Buffo Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa
NIP: 5260301623
Zakup biletów wstępu do Teatru Buffo na koncert pt. "Wieczór Bałkański w Buffo" w dniu 17.10.2021 r. - Pęcice Małe 6 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1171.2021 2021-08-04 2021-08-04 - 2021-08-20 Alpin-Jar Jarosław Popławski, ul. Zieleniec 81A, 07-140 Sadowne, Węgrów
NIP: 8241390188
Usługa polegającą na ciśnieniowym czyszczeniu i umyciu płytek przed wejściem głównym do budynku Urzędu oraz lamp i opraw oświetleniowych znajdujących się na budynku Urzędu oraz w bezpośredniej odległości. 1 230,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1172.2021 2021-08-04 2021-08-04 - 2021-08-20 Agencja Ochrony Osób i Mienia „Zubrzycki” Sp. z.o.o., ul. Łucka 18 lok. 1701 A, 00-845 Warszawa
NIP: 5272557222
Konserwacja systemu alarmowego zainstalowanego w Stacji Uzdatniania Wody w Pęcicach. 1 653,12 Zamówienie / Zlecenie
OA.1173.2021 2021-08-04 2021-07-23 - 2021-08-27 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup 3 szt. krzeseł obrotowych Lion oraz 10 szt. kontenerków podbiurkowych dla potrzeb pracowników Urzędu Gminy Michałowice. 9 209,01 Zamówienie / Zlecenie
OA.1174.2021 2021-08-04 2021-08-03 - 2021-08-03 Firma Krajewski Krzysztof Krajewski, ul. Pruszkowska 11, 05-830 Nadarzyn
NIP: 5341029326
Zakup dzienników budowy dla potrzeb pracowników Referatu Inwestycji i Remontów. 490,59 Zamówienie / Zlecenie
IT.1175.2021 2021-08-04 2021-08-04 - 2021-08-04 PIRXON SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk
NIP: 9570994350
Odnowienie rocznej licencji na oprogramowanie przeznacozne do inwentaryzacji sródków trwałych 4 551,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1176.2021 2021-08-04 2021-08-04 - 2021-08-04 Łódzki Teatr Piosenki Michał Wieczorek, ul. Trawiasta 15, 91-364 Łódź
NIP: 7262436794
Przygotowanie i przeprowadzenie koncertu pt. „Z piosenką przez świat” – muzyczny miraż kultur wyczarowany w brawurowy i kunsztowny sposób przez artystów Łódzkiego Teatru Piosenki - Komorów Sołectwo 3 500,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.1177.2021 2021-08-05 2021-08-06 - 2021-09-06 BUDMAL - ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Tadeusza Rejtana 13, 05-270 Marki
NIP: 1130009431
Wykonanie pomiarów akustycznych wraz z projektem akustycznym w budynku świetlicy w Suchym Lesie 6 027,00 Umowa zlecenie
OA.1178.2021 2021-08-06 2021-08-05 - 2021-08-28 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata ZAIKS - wyświetlanie filmów na Placu Paderewskiego w Komorowie 225,49 Zamówienie / Zlecenie
OA.1179.2021 2021-08-06 2021-08-05 - 2021-08-28 Stowarzyszenie Filmowców Polskich, ul. Pańska 85, 00-834 Warszawa
NIP:
Opłata za wyświetlanie filmów na placu Paderewskiego w Komorowie (Stowarzyszenie Filmowców Polskich) 184,65 Zamówienie / Zlecenie
PR.1180.2021 2021-08-06 2021-08-02 - 2021-08-13 Print Pol, ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP: 8212190475
Druk ulotek A5, dwustronne - Kanalizacja to nie śmietnik 264,45 Zamówienie / Zlecenie
PR.1181.2021 2021-08-06 2021-08-02 - 2021-09-02 Print Pol, ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP:
Druk ulotek A5/ jednostronne - Karta Mieszkańca gminy Michałowice 141,45 Zamówienie / Zlecenie
SP.1182.2021 2021-08-09 2021-08-09 - 2021-08-14 KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH SUCHY LAS "KOŁO KOBIET KREATYWNYCH", ul. Księdza Michała Woźniaka 6, 05-806 Suchy Las
NIP: 5342592584
Przygotowanie lokalnej żywności dla uczestników imprezy sportowej pod nazwą „Puchar Polski w Nordic Walking” zgodnie z załączoną ofertą. Usługa zostanie wykonana 14 sierpnia 2021 r 750,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.1183.2021 2021-08-09 2021-08-09 - 2021-08-14 Koło Gospodyń Wiejskich w Pęcicach Małych - Pęciczanki rejestr nr: 1421040002, ul. Brzozowa 18, 05-806 Komorów
NIP:
Przygotowanie lokalnej żywności dla uczestników imprezy sportowej pod nazwą „Puchar Polski w Nordic Walking” zgodnie z załączoną ofertą. Usługa zostanie wykonana 14 sierpnia 2021 r. w Suchym Lesie 1 300,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.1184.2021 2021-08-09 2021-08-12 - 2021-08-14 SKLEP SPOŻYWCZY PO SCHODKACH DOROTA JAKOWIECKA, IZABELA MARCZAK SPÓŁKA CYWILNA, ul. Rodzinna 26 lok. A, 05-806 Sokołów
NIP:
Przygotowanie posiłku dla uczestników imprezy sportowej pod nazwą „Puchar Polski w Nordic Walking” zgodnie z załączoną ofertą mailową z dnia 4 sierpnia. Usługa zostanie wykonana 14 sierpnia 2021 r. w Suchym Lesie 3 850,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1185.2021 2021-08-09 2021-08-09 - 2021-08-28 AlterNat NATALIA KUKULSKA-DĄBRÓWKA, ul. Stanisława Moniuszki 10, 05-806 Komorów
NIP:
wykonanie koncertu Natalii Kukulskiej z zeołem, 28 sierpnia 2021 r. w Granicy 36 000,00 Umowa zlecenie
SP.1186.2021 2021-08-09 2021-08-23 - 2021-09-16 TRYUMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Władysława Grabskiego 8, 37-450 Stalowa Wola
NIP:
Medale dla uczestników biegu na 5 km i półmaratonu Lasy nad Utratą, które odbędą się 18.09.2021 r w Suchym Lesie 5 817,90 Zamówienie / Zlecenie
OA.1187.2021 2021-08-09 2021-08-09 - 2021-10-03 Agencja Artystyczna Śpiewająca Rodzina Kaczmarek Piotr Kaczmarek, ul. Konopnickiej 43, 95-040 Koluszki
NIP:
Usługa koncertowa polegającą na przygotowaniu ze strony Wykonawcy i publicznym wykonaniu przez „Śpiewającą Rodzinę Kaczmarek” programu artystycznego, składającego się z utworów słowno-muzycznych, muzycznych lub słownych 6 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1188.2021 2021-08-09 2021-09-04 - 2021-09-04 Zdzisław Marzęcki Zapewnienie kompleksowej i stałej obsługi muzycznej i technicznej podczas Święta Pieczonego Ziemniaka organizowanego dla mieszkańców Sokołowa 2 647,00 Umowa zlecenie
OA.1189.2021 2021-08-09 2021-08-09 - 2021-09-11 ARTROS ANNA ROSIŃSKA, ul. Mariana Keniga 18 lok. 27, 02-495 Warszawa
NIP: 7231563899
Zapewnienie kompleksowej i stałej obsługi technicznej podczas imprezy pt. „Żegnaj lato na rok”, która odbędzie się w Opaczy-Kolonii przy ul. Ryżowej 90, w dniu 11 września 2021 r. 2 000,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1190.2021 2021-08-09 2021-08-09 - 2021-08-13 ZOFIA OLBORSKA ZAKŁAD POLIGRAFICZNY"INDRUK", ul. Obrońców Pokoju 6A, 05-800 Pruszków
NIP: 5340010313
druk katalogu wystawy prac Andrzeja Pilicha "GENESIS" w ilości 500 sztuk 56 str. w związku z organizacją wernisażu pamięci Andrzeja Pilicha, który zaplanowany jest na 11 września 2021 r. o godz. 12.00 w Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku w Podkowie Leśnej. 5 412,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1191.2021 2021-08-09 2021-09-13 - 2021-12-13 Wiesława Koszewska Przygotowanie i przeprowadzenie 13 warsztatów „Robótki ręczne” – zwane dalej Przedmiotem umowy lub zajęciami. Zajęcia skierowane są do mieszkańców Osiedla Michałowice i mają na celu rozwijanie pomysłowości twórczej, ćwiczenie zręczności manualnych, kształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania materiałów i przedmiotów już niepotrzebnych jak również wspólne spędzanie czasu wolnego 1 523,47 Umowa zlecenie
OA.1192.2021 2021-08-09 2021-09-10 - 2021-11-19 Anna Garbacz Przygotowanie i przeprowadzenie 10 zajęć Tanga dla mieszkańców Osiedla Michałowice 2 929,75 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2021-11-05
do umowy nr OA.1192.2021
2021-11-05-2021-12-17 Aneks do umowy UG/OA/1192/2021 zwiększający ilość zajęć tanga dla mieszkańców Osiedla Michałowice z 10 do 14 1 000,00 Aneks do umowy
OA.1193.2021 2021-08-09 2021-09-10 - 2021-12-17 Pracownia Szeluszki Andrzej Szelenbaum, ul. Tomcia Palucha 11/29, 02-495 Warszawa
NIP: 5222601168
Przygotowanie i przeprowadzenie 14 spotkań – warsztatów plastycznych dla dzieci mieszkańców osiedla Michałowice 7 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1194.2021 2021-08-09 2021-09-10 - 2021-11-19 Rafał Szwedowski Przygotowanie i przeprowadzenie 10 zajęć Tanga dla mieszkańców Osiedla Michałowice 2 725,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2021-11-05
do umowy nr OA.1194.2021
2021-11-05-2021-12-17 Aneks do umowy UG/OA/1194/2021 zwiększający ilość zajęć tanga dla mieszkańców Osiedla Michałowice z 10 do 14 1 000,00 Aneks do umowy
GR.1195.2021 2021-08-10 2021-08-10 - 2021-09-30 Piotr Rogowski wykonanie operatów szacunkowych określających wzrost wartości nieruchomości gruntowej w związku z uchwalonym obecnie planem zagospodarowania przestrzennego. 7 975,00 Umowa o dzieło
OŚ.1196.2021 2021-08-10 2021-08-10 - 2021-12-31 Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSPożarnej
NIP:
Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Pruszkowie 13 200,00 Umowy dotacyjne
FZ.1197.2021 2021-08-11 2021-08-11 - 2021-09-30 Athon Partner Consulting - Mariusz Malinowski, ul. Chopina 61, 05-085 Kampinos
NIP: 1181518622
Oracowanie na rzecz Gminy Michałowice wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla projektu pn. „Rozbudowa ul. Parkowej w Opaczy Małej, Michałowicach Wsi i Michałowicach Osiedlu”. 8 610,00 Umowa zlecenie
KS.1198.2021 2021-08-11 2021-08-20 - 2021-08-20 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Umowa zlecenie
KS.1199.2021 2021-08-11 2021-08-29 - 2021-08-29 Krzysztof Romanowski Teatr Katarynka, ul. Jana Heweliusza 11 lok. 811, 80-890 Gdańsk
NIP:
przygotowanie i wykonanie spektaklu dla dzieci pt. "W Miejskiej Dżungli" podczas Dożynek Gminnych 29 sierpnia 2021 r. w Granicy 2 800,00 Umowa zlecenie
KS.1200.2021 2021-08-11 2021-08-15 - 2021-09-15 TOWARZYSTWO KOSZYKÓWKI NOWA WIEŚ, ul. Główna 96, 05-806 Nowa Wieś
NIP: 5342617396
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Lato 2021 Aktywizacja kobiet poprzez organizację obozu szkoleniowego jako etap przygotowania do rozgrywek II Ligii kobiet”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 23 czerwca 2021 r., 10 000,00 Umowy dotacyjne
KS.1201.2021 2021-08-11 2021-08-28 - 2021-08-29 BrandClinic Beata Spinek, ul. Granicka 10, 05-806 Komorów
NIP: 5342025075
zapewnienia techniki scenicznej podczas organizowanych Dni GMiny Michałowice 2021, 28-29.08.2021 r.. 84 255,00 Umowa zlecenie
GK.1202.2021 2021-08-12 2021-08-13 - 2021-10-13 MARIUSZ JANISZEWSKI AMR PROJEKT, ul. Nowa Wieś, Polnych Maków 41 lok. 2, 05-806 Komorów
NIP:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg w zakresie budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice 59 901,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2021-12-31
do umowy nr GK.1202.2021
2021-08-13-2022-03-31 aneks terminowy 0,00 Aneks do umowy
KS.1203.2021 2021-08-12 2021-08-12 - 2021-08-12 DAWNE SMAKI ANNA WOJCIESZUK, ul. Cicha 4, 05-250 Słupno
NIP:
przygotowanie i poprowadzenie stanowiska garncarskiego w ramach którego prowadzone będą warsztaty trwające maksymalnie 5-6 godzin, pokazy oraz opowiadania o glinie, dawnych metodach wypału i impregnacji naczyń. Usługa będzie wykonana podczas Dożynek Gminnych 2021, które odbędą się 29 sierpnia 2021 r. Granicy. 1 500,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1204.2021 2021-08-12 2021-09-01 - 2021-09-11 Jolanta Generalczyk ZAKŁAD USŁUG WIELOBRANŻOWYCH, ul. Wiejska 13, 05-805 Otrębusy
NIP: 5341016803
konserwacja rowów odwadniających na terenie Gminy Michałowice 80 145,50 Umowa zlecenie
KS.1205.2021 2021-08-13 2021-08-29 - 2021-08-29 Anna Gorczowska NOWE HORYZONTY, ul. Stanisława Leszczyńskiego 4 lok. 29, 50-078 Wrocław
NIP:
przygotowanie i zorganizowanie Eventu profilaktycznego pod hasłem „Szczepimy się”, 29 sierpnia 2021 r. podczas Dożynek Gminnych w Granicy. 4 900,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1206.2021 2021-08-13 2021-08-29 - 2021-08-29 Wojciech BORKOWSKI EUROPEJSKA AGENCJA SZTUKI, ul. Wilanowska 6 lok. 18a, 05-510 Konstancin-Jeziorna
NIP:
wykonanie Recitalu kabaretowego Artura Andrusa z towarzyszeniem czteroosobowego zespołu muzycznego, 29 sierpnia 2021 r. w Granicy. 29 520,00 Umowa zlecenie
PR.1207.2021 2021-08-13 2021-08-13 - 2021-09-13 Print Pol, ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP:
Druk ulotek "Debata o edukacji" w gminie Michałowice 959,40 Zamówienie / Zlecenie
KS.1208.2021 2021-08-13 2021-08-29 - 2021-08-29 KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH SUCHY LAS "KOŁO KOBIET KREATYWNYCH", ul. Księdza Michała Woźniaka 6, 05-806 Suchy Las
NIP: 5342592584
zakup okazjonalna żywności regionalnej na potrzeby organizowanych Dożynek, 29 sierpnia 2021 r. w Granicy. 8 500,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1209.2021 2021-08-13 2021-08-29 - 2021-08-29 Koło Gospodyń Wiejskich "Michaśki" w Michałowicach rejestr nr: 1421040008, ul. Raszyńska 34, 05-816 Michałowice
NIP: 5342610394
zakup okazjonalna żywności regionalnej na potrzeby organizowanych Dożynek, 29 sierpnia 2021 r. w Granicy. 1 200,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1210.2021 2021-08-13 2021-08-12 - 2021-08-18 ZBW ELEKTRONIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Pruszkowska 29 lok. 268, 02-119 Warszawa
NIP: 5220100769
Wykonanie prac projektowo-instalacyjnych, naprawa szafy sterowniczej w kontenerze technicznym i dopasowanie istniejącego systemu do nowych warunków. 5 633,40 Zamówienie / Zlecenie
GK.1211.2021 2021-08-13 2021-08-09 - 2021-08-27 Agencja Ochrony Osób i Mienia „Zubrzycki” Sp. z.o.o., ul. Łucka 18 lok. 1701 A, 00-845 Warszawa
NIP: 5272557222
Naprawa systemu alarmowego Stacji Uzdatniania Wody w Pęcicach. 1 653,12 Zamówienie / Zlecenie
KS.1212.2021 2021-08-13 2021-08-29 - 2021-08-29 Grzegorz Solka "KOSZYKARSTWO", 09-228 Śniechy
NIP:
przygotowanie i poprowadzenie pokazu waz z warsztatami wikliniarstwa podczas Dożynek Gminnych 2021, które odbędą się 29 sierpnia 2021 r. w Granicy. 1 300,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1213.2021 2021-08-13 2021-08-29 - 2021-08-29 „BREMEX” SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Korkowa 161a lok. 62, 04-549 Warszawa
NIP: 5270105237
zapewnienie atrakcji dla dzieci podczas Dożynek Gminnych 2021, które odbędą się 29 sierpnia 2021 r. w Granicy. 9 999,90 Zamówienie / Zlecenie
SP.1214.2021 2021-08-16 2021-08-16 - 2021-09-15 INVENTINI SP. Z O.O., ul. tOWAROWA 14, 44-338 Jastrzębie-Zdrój
NIP: 6423185168
Bramy dmuchana gazoszczelna z nadrukiem (herb Gminy Michałowice oraz nazwa gminy) oraz siatka zamykająca światło bramy - zakup na potrzeby imprez promocyjno -sportowych organizowanych przez Gminę Michałowice 9 065,10 Zamówienie / Zlecenie
GK.1215.2021 2021-08-16 2021-08-17 - 2021-12-17 KPK_PROJEKT Krzysztof Polakowski, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 3b lok. 113, 18-300 Zambrów
NIP: 7231564769
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem w miejscowości Granica 85 731,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2021-12-17
do umowy nr GK.1215.2021
2021-12-17-2022-06-15 Aneks nr 1 do Umowy (terminowy) 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2022-06-15
do umowy nr GK.1215.2021
2022-06-15-2022-06-27 Aneks nr 2 do Umowy 0,00 Aneks do umowy
OŚ.1216.2021 2021-08-16 2021-08-16 - 2021-12-31 Maciej Szewczykowski Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
GK.1217.2021 2021-08-16 2021-08-24 - 2021-11-24 WOD-KAN WIĘCKOWSKI I MILEWSKI SPÓŁKA JAWNA, ul. Leszowa 7, 05-850 Konotopa
NIP: 5340005453
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy 688 185,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2021-11-23
do umowy nr GK.1217.2021
2021-08-24-2021-12-15 Aneks nr 1 terminowy 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2021-12-15
do umowy nr GK.1217.2021
2021-08-24-2021-12-30 aneks terminowy nr 2 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 3
z dnia 2021-12-30
do umowy nr GK.1217.2021
2021-08-24-2022-02-28 aneks terminowy 0,00 Aneks do umowy
KS.1218.2021 2021-08-16 2021-08-28 - 2021-08-28 AK OTRĘBUSY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, ul. Wiejska 21, 05-805 Otrębusy
NIP: 5342035576
zakup wraz z dostawą 500 sztuk chlebków do święconek 30 g i chleba dożynkowego ozdobnego na potrzeby organizowanych Dożynek Gminnych 2021 w Granicy 29 sierpnia 2021 r. 357,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1219.2021 2021-08-16 2021-08-15 - 2021-11-12 Stowarzyszenie RES, wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych pod numerem 59, ul. Partyzantów 7, 05-816 Michałowice
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Bezpieczny trening”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 3 sierpnia 2021 r. 9 780,00 Umowy dotacyjne
KS.1220.2021 2021-08-17 2021-08-11 - 2021-08-12 TOMASZ KACZYŃSKI, ` DEJA VU `, ul. Henryka Kotońskiego 11, 05-806 Komorów
NIP: 5341407018
opracowanie projektu serii katalogów w tym przygotowanie do druku katalogu nr 2 pt. „Genesis” ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ Andrzej Antoni Pilich oraz okładki katalogu nr 3 pt. „MOJE BARWY” ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ Andrzej Antoni Pilich 8 487,00 Umowa zlecenie
OA.1221.2021 2021-08-17 2021-09-25 - 2021-09-25 Agencja Teatralna VENA Agnieszka Stachurska, ul. Lasek Brzozowy 7 lok. 28, 02 -792 Warszawa
NIP: 9511780251
Wykonanie przedstawienia teatralnego dla dzieci z sołectwa Opacz-Kolonia, pt. „Malutka czarownica" 450,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1222.2021 2021-08-17 2021-08-19 - 2021-08-26 Norton D.A.A.P. Nadulny Sp.J., ul. Elizy Orzeszkowej 11, 05-816 Reguły
NIP: 5341369772
zakup wody niegazowanej Primavera – 300 zgrzewek po 6 butelek o poj. 0,5 litra w każdej i Coca-cola – 2 zgrzewki po 6 puszek o poj. 0,24 litra. Zakup dla uczestników imprezy Dni Gminy Michałowice organizowanej 28-29.08.2021 r. w Granicy. 1 469,33 Zamówienie / Zlecenie
OA.1223.2021 2021-08-17 2021-08-11 - 2021-08-11 Artykuły Propagandowe Liliana Niewiadomska, Renata Stosio Sp. c., ul. Żytnia 32, 01-191 Warszawa
NIP: 5272832964
Zakup flag gminnych, unijnych oraz państwowych w różnych rozmiarach celem wymiany na masztach znajdujących się na terenie Gminy Michałowice oraz w miejscach pamięci podczas oficjalnych uroczystości 3 505,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1224.2021 2021-08-17 2021-08-13 - 2021-08-13 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup luster oraz materiałów montażowych dla potrzeb konserwatora budynku Urzędu Gminy Michałowice. 225,78 Zamówienie / Zlecenie
OA.1225.2021 2021-08-17 2021-08-12 - 2021-08-12 Tomczyk Art Jędrzej Tomczyk, ul. Nad basenem 17, 59-850 Świeradów - Zdrój
NIP:
Zakup biletów na Koncert Wiedeński dla mieszkańców Sołectwa Reguły, który odbędzie się 12.11.2021 r. w Otrębusach w Mateczniku Mazowsze 5 040,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.1226.2021 2021-08-17 2021-08-17 - 2021-08-17 KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. rtm. Witolda Pileckiego 65, 02-781 Warszawa
NIP: 5260300517
Zamówienie podpisów elektronicznych dla dwóch pracowników. 391,14 Zamówienie / Zlecenie
KS.1227.2021 2021-08-17 2021-08-28 - 2021-08-29 Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „PIASTUN”, ul. Mikołaja Reja 1, 05-820 Piastów
NIP: 5342131788
zabezpieczenie medyczne podczas Dni Gminy Michałowice 2021 w Granicy, 28-29.08.2021 r. 5 600,00 Umowa zlecenie
OŚ.1228.2021 2021-08-17 2021-08-13 - 2021-08-13 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
zakup maateriałów na place zabaw 615,63 Zamówienie / Zlecenie
KS.1229.2021 2021-08-17 2021-08-29 - 2021-08-29 P.H.U Nestor Krzysztof Bieniek, ul. Bolesławicka 12, 03-325 Warszawa
NIP: 5242490803
zapewnienie atrakcji dla dzieci w postaci dmuchańców podczas Dożynek Gminy Michałowice, 29 sierpnia 2021 r. w Granicy. 4 650,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1230.2021 2021-08-18 2021-08-29 - 2021-08-29 Akademia Kucania Anna Sobańska, ul. Nowolipki 11a lok. 9, 00-151 Warszawa
NIP: 5252376629
wynajęcie dwóch kucyków wraz z instruktorami na przejażdżki dla dzieci podczas Dożynek Gminnych 2021 w Granicy. 1 045,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.1231.2021 2021-08-18 2021-09-10 - 2021-12-17 Hakan Cakar Udostępnienie Najemcy pomieszczenie w Studio Jogi w Michałowicach przy ul. 11 Listopada 65A, o powierzchni 50 m2, z przeznaczeniem na organizację przez Najemcę warsztatów tanecznych dla mieszkańców Gminy Michałowice 980,00 Umowa najmu / dzierżawy
KS.1232.2021 2021-08-18 2021-08-29 - 2021-08-29 Koło Gospodyń Wiejskich „Dziewczyny z Komorowa” rejestr nr: 1421040005, ul. Leśna 12, 05-806 Komorów
NIP:
zakup wyrobów wykonanych przez KGW "Dziewczyny z Komorowa" na potrzeby organizowanych Dożynek, 29 sierpnia 2021 r. w Granicy. 2 000,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1233.2021 2021-08-18 2021-08-29 - 2021-08-29 Koło Gospodyń Wiejskich w Pęcicach Małych - Pęciczanki rejestr nr: 1421040002, ul. Brzozowa 18, 05-806 Komorów
NIP:
zabawki regionalne i edukacyjne dla dzieci wykonane przez Koło na potrzeby organizowanych Dożynek, 29 sierpnia 2021 r. w Granicy. 1 000,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.1234.2021 2021-08-18 2021-08-23 - 2021-09-19 Sportivio Mariusz Pęczek, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 49 lok. 14, 05-800 Pruszków
NIP: 8271404423
usługa fotograficzna na imprezie biegowej w dniu 18.09.2021 w Suchym Lesie w ramach biegu na 5 km oraz półmaratonu Lasy nad Utratą 3 321,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1235.2021 2021-08-19 2021-08-19 - 2021-09-30 SPECTO Kamila Piaścik, ul. Ludna 91, 05-822 Milanówek
NIP:
Wykonaniu pielęgnacji zieleni biurowej wraz z nasadzeniami w budynku Urzędu Gminy Michałowice, zgodnie z przesłaną ofertą 8 560,80 Zamówienie / Zlecenie
OA.1236.2021 2021-08-19 2021-08-19 - 2021-08-20 Firma Krajewski Krzysztof Krajewski, ul. Pruszkowska 11, 05-830 Nadarzyn
NIP: 5341029326
Zakup kopert C6 HK w ilości 5.000 szt. z nadrukiem herbu Gminy Michałowice dla potrzeb pracowników Urzędu Gminy. 2 152,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.1237.2021 2021-08-19 2021-08-19 - 2021-08-31 BALTRADE Sp. z o.o., ul. Kartuska 493, 80-298 Gdańsk
NIP: 5840202116
Zakup akcesoriów komputerowych (rozgałęziaczy usb i hdmi) wykorzystywanych podczas szkoleń oraz organizowanych spotkań oraz ładowarki usb do samochodu służbowego dla potrzeb pracowników Urzędu Gminy. 1 017,11 Zamówienie / Zlecenie
SP.1238.2021 2021-08-19 2021-08-23 - 2021-09-15 FEELGOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Turystyczna 2, 31-213 Kraków
NIP: 9452179077
torby bawełniane na potrzeby wydarzeń promocyjno – sportowych 5 490,72 Zamówienie / Zlecenie
OA.1239.2021 2021-08-19 2021-08-19 - 2021-09-10 Kazar Polska, ul. Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
NIP:
Zakup 3 kompletów koszy Meridian 110 do segregacji odpadów (plastik + makulatura oraz zmieszane + szkło) celem wprowadzenia segregacji odpadów w pomieszczeniach Urzędu Gminy Michałowice. 11 785,90 Zamówienie / Zlecenie
OA.1240.2021 2021-08-19 2021-08-19 - 2021-09-30 Ekofabryka, ul. Grobla 25, 66-600 Krosno Odrzańskie
NIP:
Zakup 3 szt. stacji do segregacji odpadów Modern Grafio LID 4x60 celem wprowadzenia segregacji odpadów w budynku Urzędu Gminy Michałowice. 11 217,60 Zamówienie / Zlecenie
GK.1241.2021 2021-08-19 2021-08-18 - 2021-12-17 EKOMELBUD MGR INŻ. RADOSŁAW GOSS, ul. Starbacicha 25, 96-100 Skierniewice
NIP: 8361058344
Awaryjne czyszczenie kraty na wlocie do rurociągu odchodzącego od rowu U-1 w Regułach przy ul. Wiejskiej 3 690,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1242.2021 2021-08-19 2021-08-19 - 2021-08-25 Pol-Chem Rafał Żmijewski, ul. Radziejowicka 62, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291671611
Zakup artykułów higienicznych oraz środków czystości niezbędnych do utrzymania czystości w pomieszczeniach budynku Urzędu przy ul. Raszyńskiej 34 1 929,98 Zamówienie / Zlecenie
KS.1243.2021 2021-08-20 2021-09-01 - 2021-10-15 Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogród Komorów „Komorowianie”, ul. Ceglana 29, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Młynarski Inspiruje”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę 5 sierpnia 2021 r. 2 925,00 Umowy dotacyjne
PR.1244.2021 2021-08-20 2021-08-20 - 2021-08-27 FEELGOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Turystyczna 2, 31-213 Kraków
NIP: 9452179077
torby bawełniane na potrzeby działań promocyjnych Gminy 1 362,84 Zamówienie / Zlecenie
KS.1245.2021 2021-08-20 2021-09-01 - 2021-11-30 STOWARZYSZENIE SPORTOWE "KLUB GOLFOWY KOMORÓW", ul. Marii Dąbrowskiej 45, 05-806 Komorów
NIP: 5342459460
realizację zadania publicznego pod tytułem: „Dzień Golfa w Gminie Michałowice”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 29 lipca 2021 r. 10 000,00 Umowy dotacyjne
OA.1246.2021 2021-08-20 2021-09-25 - 2021-09-25 Agencja Teatralna VENA Agnieszka Stachurska, ul. Lasek Brzozowy 7 lok. 28, 02 -792 Warszawa
NIP: 9511780251
Przedstawienia teatralne dla dzieci z sołectwa Nowa Wieś, pt. „Malutka czarownica” 450,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1247.2021 2021-08-20 2021-08-20 - 2021-12-31 Krystyna Nowakowska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1248.2021 2021-08-23 2021-08-23 - 2021-12-31 Bożena Szczodrak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
GK.1249.2021 2021-08-23 2021-08-27 - 2021-12-27 "MARGOT" Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych Małgorzata Szymańska w spadku, ul. PASAŻ URSYNOWSKI 11, 02784 WARSZAWA
NIP: 5210128223
Przebudowa ul. Rekreacyjnej w Granicy wraz z budową sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej 1 356 760,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2021-12-27
do umowy nr GK.1249.2021
2021-12-27-2022-01-31 Aneks do umowy nr 1 102 650,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2022-02-01
do umowy nr GK.1249.2021
2022-02-01-2022-04-29 Aneks do umowy nr 2 (terminowy) 0,00 Aneks do umowy
IR.1250.2021 2021-08-23 2021-08-16 - 2021-08-19 j.s. Elmont Jan Smoliński, ul. Sprawiedliwości 2 lok. 4, 05-800 Pruszków
NIP: 5341425594
Weryfikacja dokumentacji projektowej - koncepci dla inwestycji pn. Budowa przedszkola w Michałowicach" wraz z opisem stwierdzonych braków, usterek oraz nieprawidłowości, w zakresie branży i elektroenergetycznej. 1 230,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.1251.2021 2021-08-23 2021-08-16 - 2021-08-19 PROJEKTSAN Bartosz Wojniak, ul. Babiego Lata 21, 05-830 Nadarzyn
NIP: 8652297786
Weryfikacja dokumentacji projektowej - koncepcji dla inwestycji pn. "Budowa przedszola w Michałowicach" wraz z opisem stwierdzonych braków, usterek oraz nieprawidłowości, w zakresie branzy sanitarnej. 1 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1252.2021 2021-08-24 2021-08-31 - 2021-09-28 Krzysztof Kubiak Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych regeneracyjnych z elementami tai chi i jogi powięziowej - Osiedle Komorów 1 500,00 Umowa zlecenie
OA.1253.2021 2021-08-24 2021-09-18 - 2021-12-04 JOANNA MENTEL CIASTA I KSIĄŻKI, ul. Osiedle Kazimierzowskie 25 lok. 40, 31-843 Kraków
NIP: 6782946236
Przygotowanie i poprowadzenie warsztatów kulinarnych dla dzieci, mieszkańców sołectwa Michałowice 6 400,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1254.2021 2021-08-24 2021-09-15 - 2021-12-31 Jarosław Mroczek Umowa udostępnienia powierzchni magazynowej na potrzeby sołectwa Michałowice 1 400,00 Umowa najmu / dzierżawy
OA.1255.2021 2021-08-24 2021-09-25 - 2021-12-11 Tomasz Niedziński Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć modelarstwa dla dzieci i młodzieży w wieku 9+ dla mieszkańców osiedla Michałowice 600,00 Umowa zlecenie
OŚ.1256.2021 2021-08-24 2021-08-24 - 2021-12-31 Agnieszka Stępniak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OA.1257.2021 2021-08-24 2021-09-08 - 2021-12-15 Włodzimierz Krężlewicz Przygotowanie i przeprowadzenie autorskich zajęć z rysunku dla dzieci - sołectwo Michałowice 4 500,00 Umowa zlecenie
PR.1258.2021 2021-08-24 2021-08-17 - 2021-09-17 ZOFIA OLBORSKA ZAKŁAD POLIGRAFICZNY"INDRUK", ul. Obrońców Pokoju 6A, 05-800 Pruszków
NIP: 5340010313
Druk 300 plakatów A2 - 3 wzory po 100 szt. 1 020,90 Zamówienie / Zlecenie
GK.1259.2021 2021-08-24 2021-08-30 - 2021-12-15 DROG-REM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa
NIP: 5222834010
„Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Michałowice” 494 970,00 Umowa o roboty budowlane
GK.1260.2021 2021-08-24 2021-08-26 - 2021-09-25 Tomasz Łyszcz Pracownia Przyrodnicza Korona Tomasz Łyszcz wykonanie inwentaryzacji zieleni w pasie drogowym ul. Barbary w Granicy na potrzeby budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, przepompowni i przewodu tłocznego. 7 380,00 Umowa zlecenie
OA.1261.2021 2021-08-24 2021-09-10 - 2021-12-17 Happy Joga dla Dzieci Agnieszka Sygitowicz-Stańkowska, ul. Armii Krajowej 46, 66-100 Sulechów
NIP:
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć ruchowo rekreacyjnych z elementami mindfulness oraz Hatha Jogi, dla dzieci w wieku 3-10 lat mieszkańców sołectwa Michałowice 3 000,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1262.2021 2021-08-24 2021-08-28 - 2021-08-29 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
zakup wraz z dostawą dwóch bukietów kwiatów oraz kompozycji dożynkowych na organizowane Dni Gminy Michałowice 2021, 28-29 sierpnia 2021 r. w Granicy. 2 322,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1263.2021 2021-08-24 2021-08-11 - 2021-09-11 Print Pol, ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP: 5340028247
Druk zaproszeń wraz z kopertami 566,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1264.2021 2021-08-24 2021-08-29 - 2021-08-29 MOBILEMACHINE ŻANETA ZALEWSKA, ul. Pasażerska 30, 05-800 Pruszków
NIP: 5341592731
zapewnienie generatora prądu na potrzeby wydarzenia – Dożynek Gminnych 2021, w Granicy 29 sierpnia 2021 r. 1 230,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1265.2021 2021-08-24 2021-09-04 - 2021-10-30 Koło Gospodyń Wiejskich Gospochy z Nowej Wsi rejestr nr: 1421040004, ul. Magnolii 7, 05-806 Nowa Wieś
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Warsztaty serowarskie”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 29 lipca 2021 r., 9 200,00 Umowy dotacyjne
OA.1266.2021 2021-08-25 2021-08-17 - 2021-08-17 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup podnóżków oraz podstawek pod monitor dla potrzeb pracowników Urzędu Gminy Michałowice oraz rękawiczek ochronnych dla potrzeb konserwatora Urzędu. 1 697,55 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1267.2021 2021-08-25 2021-08-25 - 2021-12-31 Stanisław Dawid Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1268.2021 2021-08-25 2021-08-25 - 2021-12-31 Sławomir Walendowski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
KS.1269.2021 2021-08-25 2021-08-29 - 2021-08-29 Koło Gospodyń Wiejskich Gospochy z Nowej Wsi rejestr nr: 1421040004, ul. Magnolii 7, 05-806 Nowa Wieś
NIP:
zakup okazjonalna żywności regionalnej na potrzeby organizowanych Dożynek, 29 sierpnia 2021 r. w Granicy. 780,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1270.2021 2021-08-26 2021-08-28 - 2021-08-29 Doradztwo Ochrona Konsulting FLIC Andrzej Rajewicz, ul. Pruszkowska 12 lok. 194, 02-119 Warszawa
NIP: 5261569569
zabezpieczenie i ochrona imprezy, czyli zapewnienia bezpieczeństwa, porządku publicznego, monitorowanie wszelkich niepokojących wydarzeń oraz usuwania zagrożeń podczas - Dni Gminy Michałowice 2021, 28-29 sierpnia 2021 r. 23 247,00 Umowa zlecenie
OA.1271.2021 2021-08-26 2021-08-23 - 2021-08-25 KADER'S Akadiusz Biszoff, ul. Kazimierza Pużaka 3 lok. 40, 02-495 Warszawa
NIP: 5222746984
Zakup 60 szt. listew przymykowych do szaf na dokumenty, celem wymiany pękniętych i uszkodzonych w szafach znajdujących się w pomieszczeniach Urzędu Gminy Michałowice. 5 166,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1272.2021 2021-08-26 2021-08-28 - 2021-08-29 CATERING COMETA Anna Bolek, ul. Polna 21C, 05-806 Nowa Wieś
NIP: 5341021833
usuługa cateringowa polegająca na przygotowaniu poczęstunku dla wykonawców występujących 28 i 29 sierpnia 2021 r. podczas Dni Gminy Michałowice 2021. 3 444,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1273.2021 2021-08-26 2021-09-08 - 2021-12-15 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych taneczno-ruchowych (pilates) dla mieszkańców sołectwa Suchy Las 1 440,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1274.2021 2021-08-26 2021-08-29 - 2021-08-29 Szczepan Karwowski "Góralskie koncerty muzyczne", ul. Widokowa 3, 43-370 Szczyrk
NIP:
wykonanie oprawy muzycznej mszy świętej oraz żywiołowego koncertu pełnego góralskiej energii przez zespół Folk Kapela „Góralska Hora”, pt.: ŻYWIOŁOWY KONCERT FOLK KAPELI „GÓRALSKA HORA”– HEJ!, w ramach Dni Gminy Michałowice, 29 sierpnia 2021 r. 5 500,00 Umowa zlecenie
GK.1275.2021 2021-08-26 2021-07-26 - 2024-07-26 INNOGY STOEN OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Piękna 46, 00-672 Warszawa
NIP: 5252386094
Umowa o pzyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji elektrycznej obiektu: oświetlenie uliczne ul. Tymiankowa dz.437/8 obręb 0008, Opacz Kolonia gm. Michałowice. 208,31 Umowa zakupu
OA.1276.2021 2021-08-26 2021-08-26 - 2021-08-31 Korfed S.C. Fedyszyn, Korczowscy, ul. Blokowa 5, 43-316 Bielsko - Biała
NIP:
Zakup 20 szt. naklejek informacyjnych: „Możliwość wejścia z psem asystującym wraz z grafiką” o wymiarach 15 x 15 cm celem oznakowania budynku Urzędu oraz świetlic zgodnie z przepisami dot. dostępności. 79,09 Zamówienie / Zlecenie
OA.1277.2021 2021-08-26 2021-09-04 - 2021-09-04 CCTrans Paweł Cichecki, ul. Parkowa 38, 05-806 Pęcice Małe
NIP: 6581947967
Przygotowanie poczęstunku podczas Święta Pieczonego Ziemniaka organizowanego dla mieszkańców sołectwa Sokołów w dniu 4.09.2021 r. 3 800,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1278.2021 2021-08-26 2021-08-26 - 2021-12-31 Andrzej Kumor Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
IR.1279.2021 2021-08-26 2021-08-19 - 2021-09-18 usługi geodezyjne Witold Wielgosz, ul. wiejska 9, 05816 Reguły
NIP: 5341190085
wykonanie mapy do celów projektowych dla działki ew. 495/2 położonej w Michałowicach Osiedlu przy ul. 11-go Listopada 1 230,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1280.2021 2021-08-26 2021-08-27 - 2021-11-14 Stowarzyszenie "Przyjazne Jutro", ul. Mikołaja Reja 1 lok. 1, 05-806 Komorów
NIP:
realizację zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Bezpieczna Kobieta – warsztaty 2021”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 6 sierpnia 2021 r. 9 780,00 Umowy dotacyjne
KS.1281.2021 2021-08-26 2021-08-20 - 2021-09-30 Stowarzyszenie RES, wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych pod numerem 59, ul. Partyzantów 7, 05-816 Michałowice
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Zakup AED i sprzętu Pierwszej Pomocy –zabezpieczanie wydarzeń gminnych”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 9 sierpnia 2021 r. 9 600,00 Umowy dotacyjne
AB.1282.2021 2021-08-27 2021-08-26 - 2021-09-03 Tomasz Ratowski Wykonanie wstępnej koncepcji programowej z dominujacą funkcja sportową, w formie zamiennego załacznika graficznego do Wniosku o nieodpłatneprzekazanie na rzecz Gminy Michałowice działki nr 483 w Regułach 1 450,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1283.2021 2021-08-27 2021-08-27 - 2021-08-27 DZIŚ MAM SZCZĘŚCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. ks. Piotra Skargi 7, 05-820 Piastów
NIP: 8110008047
Wykonanie tablicy zewnętrznej PCV 3 mm o wymiarach 1000/700 dotyczącej prezentacji wozu strażackiego dla OSP Nowa Wieś 110,70 Zamówienie / Zlecenie
SP.1284.2021 2021-08-27 2021-08-27 - 2021-09-17 SZYMON SIKORA "BIL-CUP", ul. Gąsiorowskich 3, 60-703 Poznań
NIP: 7791011190
Statuetki drewniane dla uczestników III Półmaratonu Lasy nad Utratą i biegu na dystansie 5 km – Lasy nad Utratą, który odbędzie się w dniu 18 września 2021 r. w Suchym Lesie 931,19 Zamówienie / Zlecenie
SP.1285.2021 2021-08-27 2021-08-27 - 2021-09-09 PROMOSYSTEM Ewa Szczepanek, ul. Władysława Barbackiego 105, 33-300 Nowy Sącz
NIP:
koszulki poliestrowe, sportowe na potrzebę organizacji imprezy promocyjno -sportowej organizowanej przez Gminę Michałowice w dniu 13.09.2021 w Sali Urzędu Gminy Michałowice 1 139,04 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1286.2021 2021-08-27 2021-08-27 - 2021-12-31 Marek Sroka Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1287.2021 2021-08-27 2021-08-25 - 2021-08-25 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup artykułów spożywczych dla potrzeb Sekretariatu Wójta Gminy Michałowice oraz z przeznaczeniem na organizację spotkań, narad i szkoleń dla pracowników Urzędu, jak również stojaka na ulotki, foldery i druki dla potrzeb Referatu Podatków i Opłat Lokalnych. 3 095,38 Zamówienie / Zlecenie
OA.1288.2021 2021-08-27 2021-09-12 - 2021-09-12 BRANDENBURG SCHOOL AND EDUCATION HAKAN ÇAKAR, ul. 11 Listopada 65A, 05-816 Michałowice
NIP: 5262521139
Przygotowanie i poprowadzenie warsztatów kulinarnych z kuchni tureckiej dla dorosłych mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 735,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1289.2021 2021-08-27 2021-10-09 - 2021-10-09 Kwiaciarnia Zielono mi, Marzena Michalak, ul. Brzozowa 2, 05-806 Komorów
NIP: 8381661658
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów „Las w słoiku”, przeznaczonych dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 3 900,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1290.2021 2021-08-27 2021-08-27 - 2021-09-30 TRONIX S.C., ul. Jana Olbrachta 58A lok. 173, 01-111 Warszawa
NIP: 5272306543
Renowację wszystkich słupów drewnianych znajdujących się przy wejściu do budynku świetlicy w Opacz Kolonii przy ul. Ryżowej 90 z uwagi na ich dużą degradację, uszkodzenia oraz rozwarstwienia się farby. 20 910,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1291.2021 2021-08-30 2021-08-30 - 2021-12-31 Andrzej Śrutwa Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OA.1292.2021 2021-08-30 2021-09-04 - 2021-09-06 Toi Toi - Polska sp.z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa
NIP: 1180042784
Dostarczenie i obsługa 2 kabin TOI VIP (z umywalką) z serwisem początkowym i końcowym, podczas Święta Pieczonego Ziemniaka w Sokołowie 386,34 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1293.2021 2021-08-30 2021-08-30 - 2021-09-10 Plantoteka Piotr Markowski, ul. Skarszewek 30, 62-817 Skarszewek
NIP: 9680947334
opracowanie dokumentacji projektowej dla wybranych terenów zieleni Reguły Aleja Powstańców Warszawy, plac zabaw przy ul. Aeja Samorządu Terytorialnego, Komorów ul. Starego Dębu, projekt obudowy maskującej nieestetyczne toalety przenośne TOI TOI 12 300,00 Umowa zlecenie
KS.1294.2021 2021-08-30 2021-08-28 - 2021-08-29 FAGUS Sp. z o.o., ul. Al. Krakowska 110 lok. 114, 00-971 Warszawa
NIP: 5222843925
obsługa techniczna podczas Dni Gminy Michałowice 2021, 28-29 sierpnia 2021 r. 9 309,60 Zamówienie / Zlecenie
KS.1295.2021 2021-08-31 2021-09-01 - 2021-09-01 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
zakup wraz z dostawą dwóch bukietów kwiatów dla dwóch kobiet i dwóch pojedyńczych, długich róże, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 1 września 2021 r. 540,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1296.2021 2021-08-31 2021-08-30 - 2021-09-30 Katarzyna Tumiłowicz-Piotrowska dotacja na zdjęcie i utylizację azbestu ul. Mazurska 21 Komorów 3 937,50 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1297.2021 2021-08-31 2021-08-25 - 2021-08-25 „NICE SPORT 2” Jacek Ochman, ul. Łukowska 60, 04-133 Warszawa
NIP: 1250049717
dostawa piłek do gry w pilke nożną - 20 szt. 2 000,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1298.2021 2021-08-31 2021-08-28 - 2021-08-29 Wisienka Bożena Wiśniewska, ul. Parkowa 58, 05-806 Pęcice Małe
NIP: 5342136018
zakup warzyw i owoców na Dożynki Gminne 2021 w Granicy, 29 sierpnia 2021 r. 8 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1299.2021 2021-08-31 2021-09-06 - 2021-12-20 Anna Błaszczyk Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć jogi dla kręgosłupa - Osiedle Komorów 2 250,00 Umowa zlecenie
OŚ.1300.2021 2021-08-31 2021-08-30 - 2021-12-31 Artur Szybeler Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OA.1301.2021 2021-08-31 2021-09-02 - 2021-12-16 Damian Krawczyk Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć tańca latino solo, dla mieszkańców Osiedla Komorów 2 250,00 Umowa zlecenie
OA.1302.2021 2021-08-31 2021-09-01 - 2021-10-13 Anna Pisarek Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć jogi dla kręgosłupa - Nowa Wieś 1 639,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2021-10-12
do umowy nr OA.1302.2021
2021-10-12-2021-12-15 Aneks nr 1/2021 do umowy UG/OA/1302/2021 z dnia 31.08.2021 zmieniający ilość zajęć jogi - Nowa Wieś 1 341,00 Aneks do umowy
OA.1303.2021 2021-08-31 2021-09-10 - 2021-12-23 Michał Sabała Przygotowanie i prowadzenie prelekcji filmoznawczych dla mieszkańców Osiedla Komorów 2 400,00 Umowa zlecenie
OŚ.1304.2021 2021-08-31 2021-08-16 - 2021-08-23 RESPOL EXPORT-IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Bukowiecka 73, 03-893 Warszawa
NIP: 5272418733
dostawa spłuczek na place zabaw i strefy rekreacji 598,57 Zamówienie / Zlecenie
OA.1305.2021 2021-08-31 2021-09-18 - 2021-12-18 Elżbieta Baur Prowadzenie warsztatów plastycznych dla dzieci mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 5 033,08 Umowa zlecenie
KS.1306.2021 2021-08-31 2021-08-28 - 2021-08-29 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAiKS - koncert plenerowy Natalii Kukulskiej z zespołem, 28 sierpnia 2021 r. w Granicy i Recital Kabaretowy w plenerze Artura Andrusa 29 sierpnia 2021 r. w Granicy 8 058,96 Umowa licencyjna
KS.1307.2021 2021-08-31 2021-09-01 - 2021-09-01 MACIEJ PUTAJ LECH93 FHU, ul. Fabryczna 6lu lok. 3, 31-553 Kraków
NIP: 6772219983
przygotowanie zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym ze szkoły w Michałowicach w dniu 1 września 2021 r. hala na terenie boiska w Michałowicach 4 182,00 Umowa zlecenie
KS.1308.2021 2021-08-31 2021-09-04 - 2021-09-04 Michał Krzysztof Stawarski Agencja Reklamowo-Kreatywna "MAKE MUSIC AND MOVIE", ul. Błońska 6b, 05-830 Nadarzyn
NIP: 5341469456
zorganizowania koncertu zespołu Cup of Time pt. „Sztuka Wariacji” 4 września 2021 r. o godz. 14.30 w ogrodzie Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie przy ul. Kraszewskiego 3. 7 380,00 Umowa zlecenie
OŚ.1309.2021 2021-09-01 2021-09-01 - 2021-12-31 Piotr Jasiński Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1310.2021 2021-09-01 2021-09-01 - 2021-12-31 Jacek Więch Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1311.2021 2021-09-01 2021-09-01 - 2021-09-10 Schody Ridix Daniel Muczyński, ul. Główna, Nowa Wieś 67, 05-806 Komorów
NIP:
Wykonanie stołu o wymiarach blatu 80 x 120 x 60 cm, z metalowymi odkręcanymi nogami, blat z płyty wiórowej z okleinowymi krawędziami w kolorze beżu - sołectwo Nowa Wieś 492,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1312.2021 2021-09-01 2021-09-01 - 2021-09-01 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
pięć wiązanek okolicznościowych w barwach białych i czerwonych z szarfami biało-czerwonymi o treści: "Bohaterom II Wojny Światowej - Mieszkańcy Gminy Michałowice". Usługa zostanie wykonana w związku z upamiętnieniem 82. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, 1 września 2021 r. 730,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1313.2021 2021-09-02 2021-08-31 - 2021-09-10 GRE-ROB Import Export S.C., ul. Modularna 12 lok. 408, 02-238 Warszawa
NIP: 5222740450
dostawa środków czystości na strefę rekreacji w Nowej wsi i na boiska w Sokołowie i Granicy 2 419,99 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1314.2021 2021-09-02 2021-09-02 - 2021-12-31 Jacek Kordys Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OA.1315.2021 2021-09-02 2021-08-27 - 2021-09-10 Ż&K Proskene Sp. z o.o. Sp. k, ul. Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
NIP:
Zakup 50 szt. biletów wstępu do Teatru 6 Piętro na spektakl pt. „Piękna Lucynda”, który odbędzie się w dniu 29 września 2021 r. o godz. 19:30, oraz 50 szt. biletów na spektakl pt. „Niezwyciężony”, który odbędzie się w dniu 5 października 2021 r. o godz. 19:30. Bilety przeznaczone są dla mieszkańców sołectwa Komorów 10 000,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1316.2021 2021-09-02 2021-09-04 - 2021-09-05 "MUSIC PLEASE" Krzysztof Parczewski, ul. Wilanowska 10, 05-509 Józefosław
NIP: 1230859123
zapewnienie kompleksowej i stałej obsługi techniki scenicznej podczas koncertu zespołu Cup of Time pt. „Sztuka Wariacji” 4.09.2021 r. oraz podczas koncertu Steńczyk/Osiecka pt. „Moja kokaina” 5.09.2021 r. w ogrodzie Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie przy ul. Kraszewskiego 3. 15 498,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1317.2021 2021-09-02 2021-08-31 - 2021-08-31 HERMES Jarosław Koć, ul. Aleje Jerozolimskie 290, 05-820 Reguły
NIP: 5341053922
Usługa mycia i odkurzania samochodu służbowego marki Skoda Superb WPR88827 celem utrzymania go w niepogorszonym stanie. 150,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1318.2021 2021-09-02 2021-08-30 - 2021-09-30 Piotr Siwczuk Wykonanie 2 statuetek okolicznościowych z herbem gminy Michałowice z podziękowaniami dla dyrektorów szkół 786,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1319.2021 2021-09-02 2021-08-31 - 2021-08-31 Artykuły Propagandowe Liliana Niewiadomska, Renata Stosio Sp. c., ul. Żytnia 32, 01-191 Warszawa
NIP: 5272832964
Zakup tabliczki informacyjnej wypalanej z napisem „SOŁTYS” dla potrzeb Sołtysa Suchego Lasu z uwagi na zniszczenie poprzedniej. 150,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1320.2021 2021-09-02 2021-09-04 - 2021-09-04 Ochotnicza Straż Pozarna w Nowej Wsi, ul. Główna 2, 05-806 Komorów
NIP:
przygotowanie zupy strażackiej dla uczestników wydarzenia pt. „Dzień Bezpieczeństwa w Gminie Michałowice”, 4 września 2021 r. na parkingu przed Urzędem Gminy Michałowice, objętego patronatem Wójta Gminy Michałowice. 3 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1321.2021 2021-09-02 2021-09-19 - 2021-09-19 Hop-Hop Beata Klimek, ul. Szwoleżerów 40, 05-250 Stary Dybów
NIP:
Usługa polegającej na zapewnieniu atrakcji dla dzieci takich jak: Zjeżdżalnia „Smocza Jama” i dmuchaniec „Ośmiornica”, podczas imprezy organizowanej z okazji „Pożegnania lata” dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 1 800,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1322.2021 2021-09-02 2021-08-18 - 2024-01-09 PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
NIP: 9462593855
Dot.przyłączenia obiektu - Oświetlenie drogowe przy ul. Parkowej w Pęcicach nr.działki 398 259,70 Umowa zakupu
OA.1323.2021 2021-09-02 2021-09-25 - 2021-09-25 Agencja Teatralna VENA Agnieszka Stachurska, ul. Lasek Brzozowy 7 lok. 28, 02 -792 Warszawa
NIP: 9511780251
Przedstawienia teatralne dla dzieci z sołectwa Pęcice Małe, pt. „Malutka czarownica” 450,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1324.2021 2021-09-03 2021-09-11 - 2021-09-11 MOBILEMACHINE ŻANETA ZALEWSKA, ul. Pasażerska 30, 05-800 Pruszków
NIP: 5341592731
zapewnienie generatora prądu na potrzeby wydarzenia – Piknik EKO, 11 września 2021 r. parking przy Urzędzie Gminy. 1 230,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1325.2021 2021-09-03 2021-09-03 - 2021-12-31 Beata Pietrzak Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1326.2021 2021-09-03 2021-09-19 - 2021-09-19 Auto Raf Rafał Telak, ul. Baczki 1, 07-130 Łochów
NIP: 8241656663
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu animacji dla dzieci (zabawy ruchowe i muzyczne, zabawy z chustą animacyjną, wyścigi, zawody, konkurencje, zabawy zręcznościowe) podczas imprezy organizowanej z okazji Pożegnania lata, dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 1 500,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1327.2021 2021-09-03 2021-08-29 - 2021-08-29 "PIOTR" Pełka Piotr, ul. Marii Rodziewiczówny 1 lok. 190, 04-187 Warszawa
NIP:
zakup artykułów jednorazowych (kubki, mieszadła, rękawiczki, pojemniki) na potrzeby Dożynek Gminnych 2021 r., które odbędą się 29 sierpnia 2021 r., w Granicy 853,01 Zamówienie / Zlecenie
IT.1328.2021 2021-09-03 2021-09-03 - 2021-09-03 Komputronik, ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań
NIP: 9720902729
Przewody USB 25 sztuk oraz ładowarki sieciowe 75010 sztuk 797,50 Zamówienie / Zlecenie
KS.1329.2021 2021-09-06 2021-09-04 - 2021-09-05 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
zakup wraz z dostawą kwiatów ciętych dla artystów na dwa koncerty 4 i 5 września 2021 r., które odbędą się w ogrodzie Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie przy ul. Kraszewskiego 3 350,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1330.2021 2021-09-06 2021-09-06 - 2021-10-29 Krzyszczak LEGAL Mirosław Krzyszczak, ul. Plac Bankowy 2
NIP: 7121463228
Opracownie nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 8 610,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.1331.2021 2021-09-06 2021-09-06 - 2021-09-06 MEFA Sp. z o.o., ul. Grodziska 15, 05-870 Błonie
NIP: 5290009152
Zakup zasilaczy do drukarek dla inkasentów 270,60 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1332.2021 2021-09-06 2021-09-06 - 2021-09-10 Agencja Reklamowa Ksr, ul. Tytoniowa 20 lok. 7, 04-228 Warszawa
NIP:
wykonanie i dostarczenie ekogadżetów z logo Gminy Michałowice na piknik ekologiczny organizowany w dniu 11 września 2021 r. w Regułach 6 666,60 Zamówienie / Zlecenie
IT.1333.2021 2021-09-06 2021-09-06 - 2021-09-10 TV-SERVICE ANDRZEJ GÓJSKI, ul. Ostrzycka 2/4, 04-035 Warszawa
NIP: 1130016833
Diagnostyka wzmaczniacza YAMAHA 250,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1334.2021 2021-09-06 2021-09-07 - 2021-09-10 X-KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Mariusza Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa
NIP: 9492107026
zakup nagród dla mieszkańców gminy Michałowice, laureatów gminnego konkursu plastycznego pn. „EKOGMINNIAK”. 985,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.1335.2021 2021-09-06 2021-09-06 - 2021-09-18 KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH SUCHY LAS "KOŁO KOBIET KREATYWNYCH", ul. Księdza Michała Woźniaka 6, 05-806 Suchy Las
NIP: 5342592584
sprzedaż lokalnej żywności dla uczestników imprezy sportowej pod nazwą III Półmaraton i bieg na 5 km „Lasy nad Utratą” zw dniu18 września 2021 r. w Suchym Lesie 1 500,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1336.2021 2021-09-06 2021-09-11 - 2021-09-11 KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH SUCHY LAS "KOŁO KOBIET KREATYWNYCH", ul. Księdza Michała Woźniaka 6, 05-806 Suchy Las
NIP: 5342592584
Zakup żywności regionalnej na potrzeby organizowanego Pikniku EKO, 11 września 2021 r. na parkingu przy Urzędzie Gminy Michałowice. 2 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1337.2021 2021-09-06 2021-09-06 - 2021-12-31 Magdalena Anna Falęcik Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1338.2021 2021-09-07 2021-09-07 - 2021-12-31 Makowski Bogusław Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy w ramach Lokalnego Programu Piecowego 7 000,00 Umowy dotacyjne
UA.1339.2021 2021-09-07 2021-09-07 - 2021-12-31 Dariusz Korpetta udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno -Architektonicznej 710-71004-4110-1 257,85 zł 1 500,00 Zamówienie / Zlecenie
UA.1340.2021 2021-09-07 2021-09-07 - 2021-12-31 Grzegorz Chojnacki udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej 710-71004-4110-1 206,28 1 200,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.1341.2021 2021-09-07 2021-08-30 - 2022-07-29 PROJEKTSAN Bartosz Wojniak, ul. Babiego Lata 21, 05-830 Nadarzyn
NIP: 8652297786
Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa energoefektywnego przedszkola w Regułach” w ramach zadania budżetowego pn.: „Budowa kompleksu edukacyjnego w Regułach – przedszkole” 22 000,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-08-17
do umowy nr IR.1341.2021
2021-08-30-2022-11-10 ANEKS NR 1 DO UMOWY UG/IR/1341/2021 ZMIANA TERMINU WYKONANIA NADZORU BR. SANITARNEJ 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2022-11-10
do umowy nr IR.1341.2021
2022-11-10-2022-11-24 Aneks nr 2 z dnia 10.11.2022 r. wydłużający termin trwania umowy do 24.11.2022 r. 0,00 Aneks do umowy
UA.1342.2021 2021-09-07 2021-09-07 - 2021-12-31 Jadwiga Brzyska uidział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 710-71004-4110-1 206,28 1 200,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.1343.2021 2021-09-07 2021-08-30 - 2022-07-29 j.s. Elmont Jan Smoliński, ul. Sprawiedliwości 2 lok. 4, 05-800 Pruszków
NIP: 5341359727
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa energoefektywnego przedszkola w Regułach” w ramach zadania budżetowego pn.: „Budowa kompleksu edukacyjnego w Regułach – przedszkole” 47 355,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-08-17
do umowy nr IR.1343.2021
2021-08-30-2022-11-10 ANEKS NR 1 DO UMOWY UG/IR/1343/2021 NADZÓR INWESTORSKI BR. ELEKTRYCZNEJ PRZY BUDOWIE PRZEDSZKOLA W REGUŁACH ZMIANA TERMINU PEŁNIENIA NADZORU ORAZ ZMIANA WYNAGRODZENIA 14 350,00 Aneks do umowy
UA.1344.2021 2021-09-07 2021-09-07 - 2021-12-31 Bagińska Dorota
NIP:
udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 710-71004-4110-1 206,28 1 200,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.1345.2021 2021-09-07 2021-09-07 - 2021-09-17 N.K. Serwis Piotr Nowak, ul. Stefana Żeromskiego 6, 05-820 Piastów
NIP: 5212124175
Zakup 2szt telefonów CISCO VoIP 830,00 Zamówienie / Zlecenie
UA.1346.2021 2021-09-07 2021-09-07 - 2021-12-31 Jarosław Sobol udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 710-71004-4110-1 206,28 1 200,00 Zamówienie / Zlecenie
UA.1347.2021 2021-09-07 2021-09-07 - 2021-12-31 Paweł Paradowski udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 710-71004-4110-1 206,28 1 200,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.1348.2021 2021-09-07 2021-09-07 - 2021-09-15 LEWMIK.PL Robert Lewandowicz, ul. Pomorska 7, 98-170 Widawa
NIP: 7692058946
Paliki izolacyjne do odgradzania terenu na potrzeby organizacji imprez promocyjno – sportowych i kulturalnych organizowanych przez Gminę Michałowice. 257,20 Zamówienie / Zlecenie
SP.1349.2021 2021-09-07 2021-09-07 - 2021-09-16 FLAGOWA KRAINA SP. Z O.O., ul. Powstańców Śląskich 234, 44-348 Skrzyszów
NIP: 6472267386
wykonanie banerów z logo gminy na potrzeby promocyjne imprez sportowych i kulturalnych 1 616,22 Zamówienie / Zlecenie
OA.1350.2021 2021-09-07 2021-09-18 - 2021-12-31 MOTION PICTURE LICENSING COMPANY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Chocimska 12 lok. 9, 00-791 Warszawa
NIP: 5213506996
Zakup licencji uprawniajacej do wielokrotnego publicznego wyświetlania filmów objętych licencją dla potrzeb Osiedla Komorów 1 476,00 Umowa licencyjna
OŚ.1351.2021 2021-09-07 2021-09-07 - 2021-10-29 Szkółkarstwo Ozdobne - Metalex Józef Grudziński, 62-610 Sycewo
NIP: 6661138141
dostaw i montaż obrzeży EKO-BORD - 850 szt. 14 637,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1352.2021 2021-09-07 2021-09-19 - 2021-09-19 Auto Raf Rafał Telak, ul. Baczki 1, 07-130 Łochów
NIP: 8241656663
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu animacji dla dzieci (stanowiska z wielkimi bańkami mydlanymi, bańki dymne, pianowe, malowanie twarzy, kącik gier), podczas imprezy organizowanej z okazji Pożegnania lata, dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 1 200,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1353.2021 2021-09-07 2021-09-03 - 2021-09-03 OPUS Jerzy Giblewski, ul. Warszawska 50, 05-090 Dawidy
NIP: 5222186404
Zakup kawy ziarnistej do ekspresu dla potrzeb Sekretariatu Wójta. 246,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1354.2021 2021-09-07 2021-09-25 - 2021-09-25 Agencja Teatralna VENA Agnieszka Stachurska, ul. Lasek Brzozowy 7 lok. 28, 02 -792 Warszawa
NIP: 9511780251
Przedstawienia teatralne dla dzieci z sołectwa Komorów, pt. „Malutka czarownica” 450,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.1355.2021 2021-09-07 2021-09-07 - 2021-09-13 Przegląd Regionalny MikaWas Sp. z o.o., ul. Sierakowskiego 12a, 05-500 Piaseczno
NIP: 1231415150
ogłoszenie prasowe wykaz 11/2021 83,64 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1356.2021 2021-09-08 2021-09-08 - 2021-12-31 Jacek Kordys Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1357.2021 2021-09-08 2021-09-08 - 2021-12-31 Grażyna Przepióra Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
KS.1358.2021 2021-09-08 2021-09-08 - 2021-09-10 DLMarketing Dorota Winiarska, ul. Ogrodowa 26A, 05-800 Pruszków
NIP:
druk i montaż zdjęć o wymiarach 150x100 cm (dibond z nadrukiem) z montażem na potrzeby wystawy fotograficznej pn. „Autyzm ma wiele imion”., której wernisaż zaplanowany jest na 10 września 2021 r. o godz. 19.00 w CH Nowa Stacja w Pruszkowie, objętej patronatem Wójt Gminy Michałowice. 2 460,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1359.2021 2021-09-08 2021-09-11 - 2021-09-11 Dagmara Hirsz Przeprowadzenie warsztatów ekologicznych i zapewnienie atrakcji dla dzieci podczas imprezy Eko Pikniku 2021. Firma pod nazwą Edukacja Ekologiczna Dagmara Hirsz. 6 500,00 Umowa zlecenie
PR.1360.2021 2021-09-08 2021-09-02 - 2021-09-10 FEELGOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Turystyczna 2, 31-213 Kraków
NIP: 9452179077
Wykonanie toreb bawełnianych na potrzeby promocyjne 3 239,82 Zamówienie / Zlecenie
KS.1361.2021 2021-09-08 2021-09-07 - 2021-09-11 G&C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Bohdana Zaleskiego 2D lok. 22, 70-495 Szczecin
NIP:
owoce EkoPiknik 276,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1362.2021 2021-09-08 2021-09-07 - 2021-09-30 Prograf SG, ul. Białobrzeska 15, 02-270 Warszawa
NIP: 7010904008
Wykonanie tablic historycznych 3 198,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1363.2021 2021-09-08 2021-09-16 - 2021-09-16 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP:
Zakup ramek 263,91 Umowa zlecenie
KS.1364.2021 2021-09-08 2021-09-07 - 2021-09-11 Grupa Seraf Art & Marketing Janusz Serafin, ul. Warsztatowa 11, 04-803 Warszawa
NIP: 1132246394
atrakcje EkoPiknik 2 152,50 Zamówienie / Zlecenie
KS.1365.2021 2021-09-09 2021-09-04 - 2021-09-05 CATERING COMETA Anna Bolek, ul. Polna 21C, 05-806 Nowa Wieś
NIP: 5341021833
usługa cateringowa polegająca na przygotowaniu poczęstunku dla wykonawców koncertów 4 i 5 września 2021 r. które odbędą się w ogrodzie Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie przy ul. Kraszewskiego 3. 1 107,00 Zamówienie / Zlecenie
AB.1366.2021 2021-09-09 2021-09-13 - 2022-06-06 LS_Project Maciej Sikorski, ul. Okulickiego 19A lok. 15, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291668856
„Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy zbiornikach retencyjnych w dolinie rzeki Raszynki w Michałowicach” WPF 1.3.2.67 (2021-2024) 119 590,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-06-22
do umowy nr AB.1366.2021
2022-06-22-2022-09-07 Aneks nr 1 do umowy nr UG/AB/1366/2021 z dnia 13.09.2021 r. "Opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu przy zbiorniku retencyjnym w dolinie rzeki Raszynki w Michałowicach" 7 380,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2022-07-01
do umowy nr AB.1366.2021
2022-07-01-2022-08-05 Aneks nr 2 do umowy nr UG/AB/1366/2021na Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy zbiornikach retencyjnych w dolinie rzeki Raszynki w Michałowicach zmieniający termin realizacji Etapu IIIb 0,00 Aneks do umowy
IT.1367.2021 2021-09-09 2021-09-20 - 2021-11-04 "ALLTECH" - SPÓŁKA JAWNA ZDZISŁAW PAJĄK, ARTUR PAJĄK, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock
NIP: 7740013894
Dostawa 40 stacji roboczych wraz z monitorami i systemem operacyjnym do Urzędu Gminy Michałowice 219 088,00 Umowa zakupu
Aneks nr 1
z dnia 2021-10-20
do umowy nr IT.1367.2021
2021-10-20-2021-11-04 Wprowadza się załącznik nr 3, szczegółowa specyfikacja sprzętu, zmiana modelu monitora z Dell P2719H na nowszy P2722H. 0,00 Aneks do umowy
OŚ.1368.2021 2021-09-09 2021-09-09 - 2021-12-31 Joanna Reszka Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1369.2021 2021-09-09 2021-09-09 - 2021-09-13 Iwona Maria Kuczyńska - Ryczałek Wykonanie tłumaczenia z języka włoskiego na język polski dokumentów związanych z oficjalną delegacją Wójta Gminy Michałowice do miasta partnerskiego we Włoszech, w tym m.in. zaproszenia, faktury, warunków ubezpieczenia. 530,00 Umowa zlecenie
OA.1370.2021 2021-09-09 2021-09-11 - 2021-09-11 Łódzki Teatr Piosenki Michał Wieczorek, ul. Trawiasta 15, 91-364 Łódź
NIP: 7262436794
Przygotowanie i przeprowadzenie koncertu pt. „Ach, to boskie, włoskie życie” – wieczór włoski, dla mieszkańców Osiedla Granica 3 500,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1371.2021 2021-09-09 2021-09-11 - 2021-09-11 Koło Gospodyń Wiejskich w Regułach, ul. Wiejska 13, 05-816 Reguły
NIP:
sprzedaż okazjonalnych wyrobów rękodzielniczych na potrzeby organizowanego Pikniku EKO, 11 września 2021 r. 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1372.2021 2021-09-09 2021-09-09 - 2021-09-13 Pol-Chem Rafał Żmijewski, ul. Radziejowicka 62, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291671611
Zakup artykułów higienicznych oraz środków czystości niezbędnych do utrzymania czystości w pomieszczeniach budynku Urzędu przy ul. Raszyńskiej 34 1 701,07 Zamówienie / Zlecenie
OA.1373.2021 2021-09-09 2021-09-11 - 2021-12-23 Joanna Maszkiewicz Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu 4 pokazów filmowych dla dzieci i ich rodziców, wraz z konsultacją psychopedagogiczną, dla mieszkańców Osiedla Komorów 800,00 Umowa zlecenie
OA.1374.2021 2021-09-09 2021-09-13 - 2021-12-13 Laboratorium juniora Katarzyna Skomra, ul. Przeskok 3 lok. 6, 05-800 Pruszków
NIP: 9591656948
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowo-edukacyjnych dla dzieci - sołectwo Komorów 2 340,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1375.2021 2021-09-09 2021-09-11 - 2021-09-11 Fundacja Minoratio, ul. 11 Listopada 13 lok. 15, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP:
Obsługa techniczna podczas imprezy organizowanej dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś w dniu 11.09.2021 r. 1 100,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1376.2021 2021-09-09 2021-09-09 - 2021-09-09 DARIUSZ KANCLERSKI, ul. Parkowa 79, 05-806 Pęcice
NIP: 5342112816
Zakup artykułów spożywczych na potrzeby spotkań MRG 196,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1377.2021 2021-09-09 2021-09-11 - 2021-12-18 Tomasz Jasiński Rythm Dance and Gim, ul. Środkowa, Opacz Kolonia 73, 05-816 Michałowice
NIP:
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć tanecznych dla mieszkańców sołectwa Pęcice Małe 2 800,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1378.2021 2021-09-09 2021-09-14 - 2021-10-26 Damian Krawczyk Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć tańca latino solo, dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 927,50 Umowa zlecenie
OA.1379.2021 2021-09-09 2021-09-15 - 2021-12-22 IMPULS - KLUB FITNESS MONIKA TRZEŚNIEWSKA, ul. Turkusowa 5, 05-806 Komorów
NIP: 5341263967
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć ruchowych (pilates, zaj. na siłowni) dla mieszkańców osiedla Komorów 2 250,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1380.2021 2021-09-10 2021-09-10 - 2021-09-24 Zakład Specjalistyczny Usługi DDD Grzegorz Chojnacki, ul. Bronikowskiego 55/22, 02-796 Warszawa
NIP: 9510041149
Usługa serwisu stacji deratyzacyjnych rozmieszczonych w budynku Urzędu oraz wokół budynku Urzędu Gminy Michałowice, polegający na kontroli stanu obiektu i otoczenia, usunięciu szkodników oraz pozostałości po nich, uzupełnieniu lub wymianie odpowiednich środków, czyszczeniu i dezynfekcji stacji deratyzacyjnych oraz sporządzeniu protokołu po deratyzacji. 826,56 Zamówienie / Zlecenie
IR.1381.2021 2021-09-10 2021-09-09 - 2021-10-05 TerraSerwis Jarosław Jakubowski, ul. Jana Matejki 7 lok. 11, 05-400 Otwock
NIP: 5321690956
Wykonanie badań geotechnicznych - trzech odwiertów na głębokość 4 m w miejscach wskazanych przez projektanta na działce nr ew. 495/2 w Michałowicach Osiedle przy ul. 11-go Listopada wraz z opracowaniem wynkików w formie opinii geotechnicznej na potrzeby przebudowy skate parku. 1 200,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1382.2021 2021-09-10 2021-11-01 - 2021-12-31 Uczniowski Klub Sportowy "Komorów", ul. Al. Marii Dąbrowskiej 12 lok. 20, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „XVI Mikołajkowy turniej tenisa stołowego o puchar Wójta Gminy Michałowice”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 16 lipca 2021 r., 10 000,00 Umowy dotacyjne
KS.1383.2021 2021-09-10 2021-09-14 - 2021-12-14 Koło Gospodyń Wiejskich w Pęcicach – O RETY, KOBIETY! nr rejestru KGW: 1421040010, ul. Zaułek 7, 05-806 Pęcice
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Zespół wokalny KGW O RETY, KOBIETY!”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę 23 sierpnia 2021 r. 4 275,00 Umowy dotacyjne
IT.1384.2021 2021-09-10 2021-09-10 - 2021-09-24 ASTINO DARIUSZ KORNACKI, ul. Borowiacka 17, 85-457 Bydgoszcz
NIP:
Zakup oprogramowania Norma PRO z roczną aktualizacją cenników 6 285,30 Zamówienie / Zlecenie
OA.1385.2021 2021-09-10 2021-09-19 - 2021-09-19 Marta Świątek Usługa malowania buziek dzieci podczas Pikniku na pożegnanie lata, organizowanego dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 300,00 Umowa zlecenie
OA.1386.2021 2021-09-10 2021-09-18 - 2021-09-18 Nove e-Media Piotr Niciporuk, ul. Mazowiecka 20/32, 05-077 Warszawa
NIP: 8212602854
Zapewnienia kompleksowej i stałej obsługi technicznej podczas zabawy tanecznej organizowanej dla mieszkańców osiedla Granica 1 107,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1387.2021 2021-09-10 2021-10-01 - 2021-12-20 STOWARZYSZENIE SPORTOWE "KLUB GOLFOWY KOMORÓW", ul. Marii Dąbrowskiej 45, 05-806 Komorów
NIP: 5342459460
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Golf jest OK” w Szkołach Podstawowych Gminy Michałowice, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 24 sierpnia 2021 r., 10 000,00 Umowy dotacyjne
OA.1388.2021 2021-09-10 2021-10-06 - 2021-12-15 SZKOŁA TAŃCA UNIQUEDANCE MAGDA KŁOPOTOWSKA, ul. Na Uboczu 16 lok. 11, 02-791 Warszawa
NIP: 9512402025
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć ZUMBA, dla mieszkańców osiedla Komorów 1 375,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1389.2021 2021-09-10 2021-09-11 - 2021-09-11 Stowarzyszenie ABC nr w rejestrze 45, ul. Widok 14, 05-816 Michałowice
NIP:
współorganizacja Pikniku EKO, 11 września 2021 r. 2 750,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1390.2021 2021-09-10 2021-09-14 - 2021-12-14 Ojrzyński Grzegorz Rysunek Malarstwo Rzeźba, ul. Tadeusza Kościuszki 20 lok. a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5290002061
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów twórczego rozwoju - zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży - Osiedle Granica 1 680,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1391.2021 2021-09-10 2021-09-18 - 2021-09-18 Kwitnące Umysły Pracownia Twórczego Rozwoju i Edukacji Renata Wójcik, ul. Świerkowa 10, 57-300 Kłodzko
NIP: 8831745540
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów kreatywno-animacyjnych dla dzieci podczas Pikniku Sąsiedzkiego organizowanego dla mieszkańców sołectwa Michałowice w dniu 18 września 2021 r. 2 800,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1392.2021 2021-09-13 2021-09-19 - 2021-09-19 Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A., ul. Senatorska 13 lok. 15, 00-075 Warszawa
NIP:
Usługa polegająca na organizacji pikniku dla mieszkańców Pęcic wraz z usługą gastronomiczną oraz zapewnieniem atrakcji w Parku Rozrywki Julinek 9 471,60 Zamówienie / Zlecenie
OA.1393.2021 2021-09-13 2021-09-19 - 2021-09-19 Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi, ul. Główna 2, 05-806 Nowa Wieś
NIP: 5342221238
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu posiłku regeneracyjnego dla uczestników Pikniku z okazji pożegnania lata organizowanego dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 1 480,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1394.2021 2021-09-13 2021-09-13 - 2021-12-31 Olga Naparty - Małysz Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1395.2021 2021-09-13 2021-09-13 - 2021-11-30 Katarzyna Spiechowicz dotacja na zdjęcie i utylizację azbestu Micghałowice ul. Żytnia 11a 3 375,00 Umowy dotacyjne
SP.1396.2021 2021-09-13 2021-09-13 - 2021-09-13 STANFIKS Stanisław Fiks, ul. Bodycha 13s, 05-816 Opacz-Kolonia
NIP: 5220014886
Tort oraz wafle dla zawodników reprezentacji Gminy Michałowice, która zdobyła Mistrzostwo Polski w Koszykówce w kategorii do lat 13-tu w dniu 27 czerwca 2021 r. w Nowej Wsi 545,75 Zamówienie / Zlecenie
OA.1397.2021 2021-09-13 2021-09-11 - 2021-09-11 STANFIKS Stanisław Fiks, ul. Bodycha 13s, 05-816 Opacz-Kolonia
NIP: 5220014886
Zakup wyrobów cukierniczych z przeznaczeniem na przygotowanie poczęstunku podczas imprezy Żegnaj lato na rok, organizowanej dla mieszkańców sołectwa Opacz Koloniaw dniu 11 września 2021 r. 254,10 Zamówienie / Zlecenie
OA.1398.2021 2021-09-13 2021-09-10 - 2021-09-10 Firma Handlowo Usługowa MTR Adam Szadkowski, ul. Kościelna 21, 05-800 Pruszków
NIP:
Zakup artykułów przemysłowych (folia, plandeka, worki na odpady), niezbędnych do organizacji imprezy z okazji Pożegnania lata, dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 96,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1399.2021 2021-09-14 2021-09-14 - 2021-12-31 Adrianna Michno Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1400.2021 2021-09-14 2021-09-15 - 2021-11-24 MARKFLOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., ul. Cechowa 127A, 30-685 Kraków
NIP:
"Zagospodarowanie ulicy Szkolnej w Michałowicach – wykonanie nasadzeń" 864 879,00 Umowa o roboty budowlane
GK.1401.2021 2021-09-14 2021-09-14 - 2021-09-27 Marek Juchniewicz, ul. Romualda Gutta 1 lok. 31, 02-777 Warszawa
NIP: 6481142135
Naprawa pomp: Przepownia Środkowa 2 sztuki Grundfos SLV.80.80.15.4 Przepownia Tęczowa Grundfos SLV.80.80.15.4 oraz SLV.65.65.11.2,50B SUW Komorów HdroVacum S.A. FZA 14 145,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1402.2021 2021-09-14 2021-09-11 - 2021-09-11 DARIUSZ KANCLERSKI, ul. Parkowa 79, 05-806 Pęcice
NIP: 5342112816
zakup artykułów spożywczych w postaci wafli na potrzeby organizowanego Pikniku EKO, 11 września 2021 r. na parkingu przy Urzędzie Gminy Michałowice 86,40 Zamówienie / Zlecenie
OA.1403.2021 2021-09-14 2021-09-20 - 2021-12-13 Paulina Wądołowska Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów kreatywnych dla dzieci - Osiedle Granica 2 600,00 Umowa zlecenie
OA.1404.2021 2021-09-14 2021-09-20 - 2021-11-22 Damian Krawczyk Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów ruchowych Latino dla młodzieży i dorosłych, mieszkańców osiedla Granica 2 385,00 Umowa zlecenie
KS.1405.2021 2021-09-14 2021-09-01 - 2021-11-25 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA, ul. Szpitalna 5 lok. 19, 00-031 Warszawa
NIP: 5251972223
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Współorganizacja biegów „Lasy nad Utratą” 2021”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 2 września 2021 r. 10 000,00 Umowy dotacyjne
KS.1406.2021 2021-09-14 2021-09-19 - 2021-10-10 SALWADORE Hanna Mieszkowska, ul. Rozbrat 10 lok. 14, 00-451 Warszawa
NIP:
zapewnienie techniki scenicznej podczas organizowanych koncertów Papieskich - 19 września 2021 r. o godz. 11.00 w kościele w Pęcicach przy ul. Parkowej, 26 września 2021 r. o godz. 12.00 w kościele w Pruszkowie przy pl. Stefana Kard. Wyszyńskiego, 10 października o godz. 13.30 w kościele w Michałowicach przy ul. Szkolnej, a o godz. 19.00 w kościele w Komorowie przy ul. 3-Maja. 11 000,00 Umowa zlecenie
KS.1407.2021 2021-09-14 2021-09-19 - 2021-10-10 Szczepan Karwowski "Góralskie koncerty muzyczne", ul. Widokowa 3, 43-370 Szczyrk
NIP: 9372213263
przygotowanie i wykonanie koncertów w czterech kościołach o św. Janie Pawle II oraz kardynale Stefanie Wyszyńskim pt. „Nuty Góralskie św. Jana Pawła II” - 19 września 2021 r. o godz. 11.00 w kościele w Pęcicach przy ul. Parkowej, 26 września 2021 r. o godz. 12.00 w kościele w Pruszkowie przy pl. Stefana Kard. Wyszyńskiego, 10 października o godz. 13.30 w kościele w Michałowicach przy ul. Szkolnej, a o godz. 19.00 w kościele w Komorowie przy ul. 3-Maja. 13 000,00 Umowa zlecenie
OA.1408.2021 2021-09-14 2021-09-18 - 2021-09-20 PHU DIWAD, ul. Jesionowa 38, 05-816 Michałowice
NIP: 7952085941
Usługa zorganizowania Pikniku Sąsiedzkiego dla mieszkańców sołectwa Michałowice oraz przeprowadzenia Mistrzostw Michałowic Wsi w Boules 2 950,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.1409.2021 2021-09-14 2021-09-14 - 2021-09-18 PIEKARNIA PYCH JAROSŁAW, PYCH BARBARA,, ul. Jesionowa 19, 05-816 Michałowice
NIP:
zamówienie drożdżówek dla uczestników imprezy sportowej w dniu 18 września 202021 r. pod nazwą III Półmaraton i bieg na 5 km „Lasy nad Utratą”, zgodnie z załączoną ofertą mailową z dnia 25 sierpnia. 800,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.1410.2021 2021-09-14 2021-09-13 - 2021-12-21 Tomag Tomasz Rachlewicz, ul. Zacisze 20, 05-802 Pruszków
NIP: 5340209807
przewóz młodziezy szkolnej reprezentującej gminę Michałowice na zawody sportowe w ramach Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza MAZOVIA 1 458,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2021-10-21
do umowy nr SP.1410.2021
2021-10-21-2021-12-30 przewóz młodziezy szkolnej reprezentujacej gminę Michałowice na zaowdy sportowe w ramach Stowarzyszenia Gmin zachodniego Mazowsza Mazovia 486,00 Aneks do umowy
OŚ.1411.2021 2021-09-14 2021-09-14 - 2021-12-31 Kinga Gralak Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
IR.1412.2021 2021-09-14 2021-08-11 - 2023-03-15 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa
NIP: 5252496411
PRZEDSZKOLE W REGUŁACH Umowa o przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej PRZEDSZKOLA W REGUŁACH przy ul. Kuchy, dz. nr ew. 628/6, 627, 436 obr. Reguły. 23 458,20 Umowa o roboty budowlane
IR.1413.2021 2021-09-14 2021-09-15 - 2021-09-15 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EKO-TERM" Jerzy Cielecki, ul. Piotrkowska 240 lok. 8, 90-360 Łódź
NIP: 7290006433
Doradztwo techniczne w zakresie obiektu boiska / lodowiska przy ZSO w Komorowie wykonanego przez firmę MORIS Polska Sp. z o.o. w ramach zadania budżetowego: „Szkoła w Komorowie – modernizacja obiektów szkolnych”. 1 845,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1414.2021 2021-09-15 2021-09-15 - 2021-12-31 Ewa Koper - Jarosławska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1415.2021 2021-09-15 2021-09-09 - 2021-09-09 HERMES Jarosław Koć, ul. Aleje Jerozolimskie 290, 05-820 Reguły
NIP: 5341053922
Usługa pomocy drogowej wraz z zakupem i wymianą opony z uwagi na uszkodzenie oraz mycie samochodu służbowego WPR 88827 po wykonaniu naprawy, celem przywrócenia pełnej sprawności samochodu. 918,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1416.2021 2021-09-15 2021-09-14 - 2021-09-23 KORB-GLASS Mateusz Pasierbiński, ul. al. Wojska Polskiego 60E, 05-800 Pruszków
NIP: 5342508804
Wykonanie 2 winderów oraz zakup 2 szpic 607,01 Zamówienie / Zlecenie
KS.1417.2021 2021-09-15 2021-09-19 - 2021-09-19 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
zakup wraz z dostawą siedmiu pojedynczych długich róż dla artystów zespołu "Warszawskie Combo Taneczne", których koncert odbędzie się 19 września 2021 r. o godz. 17.00 na terenie zadaszonego boiska przy szkole podstawowej w Michałowicach, ul. Szkolna 15. 140,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1418.2021 2021-09-15 2021-09-15 - 2021-10-15 WOD-KAN WIĘCKOWSKI I MILEWSKI SPÓŁKA JAWNA, ul. Leszowa 7, 05-850 Konotopa
NIP:
„Wykonanie przyłącza do wody pitnej z gminnej sieci wodociągowej zlokalizowanej przy ul. Kasztanowej w Michałowicach-Wsi, gmina Michałowice” 27 000,00 Umowa o roboty budowlane
KS.1419.2021 2021-09-15 2021-09-15 - 2021-09-23 KORB-GLASS Mateusz Pasierbiński, ul. al. Wojska Polskiego 60E, 05-800 Pruszków
NIP: 5342508804
wykonanie 4 banerów "Rajd Pecicki, Nowa Wieś - Pecice", i 2 szpic wbijanych, na potrzeby Młodzieżowego Rajdu Pecickiego, 1 października 2021 r. 921,89 Zamówienie / Zlecenie
KS.1420.2021 2021-09-15 2021-09-11 - 2021-09-11 EUFONIA Sebastian Grądalski, ul. Wałbrzyska 48 lok. 158, 02-739 Warszawa
NIP: 7381831723
oprawa artystyczna wystawy prac Andrzeja Pilicha „Genesis”, 11 września 2021 r. w Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, Podkowa Leśna, ul. Gołębia 1, w ramach promocji gminy w gminach sąsiedzkich. 3 690,00 Umowa zlecenie
KS.1421.2021 2021-09-15 2021-09-19 - 2021-09-19 EUFONIA Sebastian Grądalski, ul. Wałbrzyska 48 lok. 158, 02-739 Warszawa
NIP: 7381831723
zorganizowanie koncertu zespołu „WARSZAWSKIE COMBO TANECZNE” dla mieszkańców Gminy Michałowice, 19 września 2021 r. zadaszone boisko przy szkole podstawowej w Michałowicach. 27 552,00 Umowa zlecenie
PR.1422.2021 2021-09-16 2021-09-16 - 2021-09-16 Produkty Polskie Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 7, 58-130 Żarów
NIP: 8842601968
Wykonanie upominków promocyjnych 4 920,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1423.2021 2021-09-16 2021-09-19 - 2021-09-19 WarsawBusTravel.pl Sp. z o.o., ul. Paprotki 6, 05-830 Nadarzyn/Rusiec
NIP:
Wykonanie usługi transportowej polegającej na przewozie dzieci z sołectwa Pęcice wraz z opiekunami w łącznej ilości 36 osób. Usługa zostanie wykonana w dniu 19 września 2021 r., dotyczy transportu na trasie świetlica wiejska w Pęcicach - Park Rozrywki Julinek w Lesznie k. Warszawy i z powrotem 1 404,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1424.2021 2021-09-16 2021-09-22 - 2022-05-22 INSTAL-NIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Aleja gen. Antoniego Chruściela "Montera" 106 lok. 4, 00-910 Warszawa
NIP: 1182038806
Budowa drogi wraz z odwodnieniem i zamianą rowu R-10 na rurociąg w ulicy Wspólnoty Wiejskiej w Sokołowie rok 2021- 1.777.348,25 rok 2022 - 100 000,00 1 877 350,00 Umowa o roboty budowlane
GR.1425.2021 2021-09-16 2021-09-16 - 2021-10-08 Andrzej ANKOR- Korniluk wykoananie opinii dot. wartości rynkowej ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu na dz. 775/3 komorów Osiedle 738,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.1426.2021 2021-09-16 2021-09-21 - 2021-10-12 Adam ARPRO Adam Reguła Naprawa nieszczelności dachu oraz okien budynku ZSO w Komorowie 18 843,60 Umowa zlecenie
IT.1427.2021 2021-09-16 2021-09-16 - 2021-09-16 S.C.CERBER D.BIEŃKOWSKA,R.DYBOWSKI, ul. Widok 18 lok. 10, 06-100 Pułtusk
NIP:
Rozbudowa systemu monitoringu ROD w Granicy 23 913,70 Zamówienie / Zlecenie
IR.1428.2021 2021-09-16 2021-09-20 - 2021-12-07 SAAR ARCHITEKCI - MGR INŻ. ARCH. RADOSŁAW SADOWSKI, ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa
NIP: 9521795604
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy istniejącego skateparku na działce nr ew. 495/2 przy ul. 11-go Listopada w Michałowicach. 18 450,00 Umowa zlecenie
GR.1429.2021 2021-09-16 2021-09-16 - 2021-09-21 Szymański Tomasz, ul. Sadowa 6, 05-800 Pruszków
NIP:
wykonanie opinii dotycząej wartości rynkowej ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu na dz. 628/16 położonej w Regułach 1 230,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1430.2021 2021-09-16 2021-09-20 - 2021-10-15 Marzena Bartosiewicz zdjęcie i utylizacja azbestu Sikołów ul.Rodzinna 61 2 925,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1431.2021 2021-09-16 2021-09-16 - 2021-09-30 POLAMP, ul. Przemysłowa 1, 11-500 Gizycka
NIP: 8451659142
remont dekoracji świątecznych 36 362,90 Zamówienie / Zlecenie
SP.1432.2021 2021-09-20 2021-09-15 - 2021-09-25 Sklep spożywczy u Darka Dariusz Kanclerski, ul. Parkowa 79, 05-806 Komorów Pęcice
NIP: 5342112816
Zakup art.sprożywczych (cukierki i woda) na potrzeby biegów „Lasy nad Utratą” organizowanych w dniu 18 września 2021r 647,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1433.2021 2021-09-20 2021-09-19 - 2021-09-19 CATERING COMETA Anna Bolek, ul. Polna 21C, 05-806 Nowa Wieś
NIP: 5341021833
usługa cateringowa polegająca na przygotowaniu poczęstunku dla wykonawców koncertów 19 września 2021 r. które odbędą się w kościele w Pęcicach – Koncert Papieski i na hali przy boisku w Michałowicach przy ul. Szkolnej 15 – Koncert Warszawskiego Combo Tanecznego. 1 156,20 Zamówienie / Zlecenie
KS.1434.2021 2021-09-20 2021-09-20 - 2021-09-24 PROMOSYSTEM Ewa Szczepanek, ul. Władysława Barbackiego 105, 33-300 Nowy Sącz
NIP: 7341529679
wykonanie 140 szt. koszulek z nadrukiem Rajd Pęcicki dla uczestników 18. edycji Rajdu Pęcickiego – konkursem plastycznym i poetyckim „…. Ci, co zginęli w walce” oraz gry terenowej „Pęcice 44”, 2 października 2021 r. w Pęcicach. Wydarzenie objęte jest patronatem Wójt Gminy Michałowice. 4 307,28 Zamówienie / Zlecenie
OA.1435.2021 2021-09-20 2021-09-16 - 2021-09-16 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup materiałów naprawczych dla potrzeb konserwatora Urzędu Gminy Michałowice, celem wymiany uszkodzonych klamek i zamków w drzwiach w budynku Urzędu. 302,61 Zamówienie / Zlecenie
OA.1436.2021 2021-09-21 2021-10-01 - 2021-12-20 SPECTO Kamila Piaścik, ul. Ludna 91, 05-822 Milanówek
NIP: 5291819893
Usługa polegającą na pielęgnacji posadzonych i obsługiwanych roślin znajdujących się na terenie budynku Urzędu Gminy Michałowice 2 400,84 Zamówienie / Zlecenie
OA.1437.2021 2021-09-21 2021-09-20 - 2021-10-08 2M Corp Marcin Dłuzewski, ul. Spacerowa 1A, 05-822 Milanówek
NIP: 5291653725
Wykonanie prac remontowo - budowlanych w pomieszczeniach Urzędu Gminy Michałowice. 29 151,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1438.2021 2021-09-21 2021-09-17 - 2021-12-31 Jerzy Pokropek Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1439.2021 2021-09-21 2021-09-15 - 2021-09-24 MULTIPLANTA Dariusz Cegłowski, ul. Warecka 110, 05-604 Jasieniec
NIP: 5341380176
prace polegające na wykonywaniu nadzoru inwestorskiego prac związanych z zagospodarowaniem ulicy Szkolnej w Michałowicach 6 150,00 Umowa zlecenie
OŚ.1440.2021 2021-09-21 2021-09-17 - 2021-12-31 Mirosław Markiewicz Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1441.2021 2021-09-21 2021-09-17 - 2021-12-31 Joanna Wańkowicz Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OA.1442.2021 2021-09-21 2021-09-28 - 2021-12-16 Julia Multan Przeprowadzenie zajęć sportowych – stretching połączony z Pilates dla mieszkańców osiedla Michałowice 2 975,00 Umowa zlecenie
IT.1443.2021 2021-09-21 2021-09-27 - 2022-09-27 LSLABS Maciej Tomaka, ul. Rolnicza 41, 42-274 Aleksandria Pierwsza
NIP: 9271758535
Zamówienie rocznego dostępu standard do portalu szukio.pl 947,10 Zamówienie / Zlecenie
OA.1444.2021 2021-09-21 2021-09-26 - 2021-12-19 Laboratorium juniora Katarzyna Skomra, ul. Przeskok 3 lok. 6, 05-800 Pruszków
NIP: 9591656948
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowo-edukacyjnych dla dzieci - osiedle Granica 720,00 Zamówienie / Zlecenie
OC.1445.2021 2021-09-21 2021-09-28 - 2021-10-15 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE STROBOS MATEUSZ KRZYŻOŚ, ul. Armii Krajowej 4, 32-540 Trzebinia
NIP: 6282234981
Zakup belki sygnalizacyjnej do pojazdu OSP VOLVO 5 456,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1446.2021 2021-09-21 2021-09-25 - 2021-12-11 Laboratorium juniora Katarzyna Skomra, ul. Przeskok 3 lok. 6, 05-800 Pruszków
NIP: 9591656948
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowo-edukacyjnych dla dzieci - sołectwo Reguły 760,00 Zamówienie / Zlecenie
OC.1447.2021 2021-09-21 2021-09-21 - 2021-10-06 EWT Automotive Polska, ul. Poznańska 343, 05-850 Ołtarzew
NIP:
Przegląd samochodu Mercedes-Benz 589M66 1 500,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1448.2021 2021-09-21 2021-09-21 - 2021-09-30 Usługi Asenizacyjne Leon Szeląg, ul. Słowikowskiego 62a, 05-090 Raszyn
NIP: 5222345423
Wymiana wodomierza Sprzężonego DN50 na nieruchomości przy ul. sokoowskiej 50. 9 840,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1449.2021 2021-09-21 2021-09-25 - 2021-09-25 Aleksandra Landwójtowicz-Mozol, ul. Okrężna 44, 05-506 Granica
NIP: 7711453981
Przygotowanie i przeprowadzenie lotów balonem na uwięzi, dla mieszkańców Osiedla Komorów, podczas Pikniku Rodzinnego organizowanego w dniu 25 września 2021 r. na terenie Placu Paderewskiego w Komorowie 1 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1450.2021 2021-09-21 2021-09-25 - 2021-09-25 LOCO LOOP GROUP Zuzanna Sprycha, ul. Tyniecka 12 lok. 11, 02-630 Warszawa
NIP:
Przygotowanie i poprowadzenie atrakcji dla dzieci i dorosłych, podczas Pikniku Pożegnanie Lata organizowanego dla mieszkańców sołectwa Komorów w dniu 25 września 2021 r. 21 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1451.2021 2021-09-22 2021-09-22 - 2021-09-27 Agencja Ochrony Osób i Mienia „Zubrzycki” Sp. z.o.o., ul. Łucka 18 lok. 1701 A, 00-845 Warszawa
NIP: 5272557222
Usługa polegającą na konserwacji systemu alarmowego zainstalowanego w Stacji Uzdatniania Wody w Komorowie, zdiagnozowaniu problemów i usterek oraz ponownej konfiguracji systemu 4 469,82 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1452.2021 2021-09-22 2021-09-17 - 2021-09-22 Mariusz Szymanek Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
FZ.1453.2021 2021-09-22 2021-10-01 - 2022-12-31 DMW Projekt Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
NIP: 6342973938
Wykonanie usługi zarządzania projektem pn. "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjionalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Październik-grudzień 2021 kwota 17 343,00 zl Styczeń- grudzień 2022 kwota 69 372,00 86 715,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-01-19
do umowy nr FZ.1453.2021
2023-01-19-2023-01-19 przedmiot wykonania umowy bez zmian, 60 000,00 Aneks do umowy
OA.1454.2021 2021-09-22 2021-09-25 - 2021-09-25 DROMIFUN JOANNA STEFANIAK Firma Turystyczno Handlowa, ul. Szaserów 120 lok. 1, 04-349 Warszawa
NIP: 1132597001
Przygotowanie i poprowadzenie atrakcji dla dzieci podczas Pikniku Rodzinnego organizowanego dla mieszkańców Osiedla Komorów w dniu 25.09.2021 r. 7 749,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1455.2021 2021-09-22 2021-10-01 - 2021-12-31 2M Corp Marcin Dłuzewski, ul. Spacerowa 1A, 05-822 Milanówek
NIP: 5291653725
Usługa montażu dodatkowych filtrów przy dystrybutorach do wody znajdujących się w pomieszczeniach Urzędu oraz ich serwisowania, celem wyeliminowania powstających usterek i awarii urządzeń, spowodowanych nadmierną ilością kamienia w instalacji wodnej. 2 767,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.1456.2021 2021-09-22 2021-09-21 - 2021-09-22 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup niszczarki dla potrzeb pracownika kasy Urzędu Gminy Michałowice, z uwagi na uszkodzenie urządzenia. 330,87 Zamówienie / Zlecenie
OA.1457.2021 2021-09-22 2021-09-25 - 2021-09-25 Koło Gospodyń Wiejskich „Dziewczyny z Komorowa” rejestr nr: 1421040005, ul. Leśna 12, 05-806 Komorów
NIP:
Zakup żywności regionalnej na potrzeby organizowanego Pikniku Rodzinnego dla mieszkańców Osiedla Komorów w dniu 25 września 2021 r. 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1458.2021 2021-09-22 2021-09-15 - 2021-09-16 ON TOP Group S.C., ul. Ireny 78, 05-800 Pruszków
NIP: 5342622084
Przygotowanie i realizację zestawów Covidowych dla pracowników Urzędu Gminy Michałowice ( 50 osób), które zostaną wykorzystane podczas wyjazdowego szkolenia. 1 470,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1459.2021 2021-09-22 2021-09-20 - 2021-09-20 HERMES Jarosław Koć, ul. Aleje Jerozolimskie 290, 05-820 Reguły
NIP: 5341053922
Naprawa samochodu służbowego marki Skoda Superb WPR 88827 wraz z usługą lakierowania zderzaka, celem przywrócenia pełnej sprawności. 725,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1460.2021 2021-09-22 2021-09-20 - 2021-09-20 Sklep spożywczy u Darka Dariusz Kanclerski, ul. Parkowa 79, 05-806 Komorów Pęcice
NIP: 5342112816
Zakup artykułów spożywczych dla potrzeb Sekretariatu Wójta Gminy Michałowice. 944,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.1461.2021 2021-09-22 2021-09-21 - 2021-10-21 usługi geodezyjne Witold Wielgosz, ul. wiejska 9, 05816 Reguły
NIP: 5341190085
Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wiaty śmietnikowej zlokalizowanej na terenie działki nr ew. 628/16 obr. Reguły, przy Urzedzie Gminy Michałowice 861,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1462.2021 2021-09-23 2021-09-28 - 2021-12-31 Maciej Woźniak Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.1463.2021 2021-09-23 2021-09-23 - 2021-10-23 Z.U.P.P. DROMARK Marek Janaszkiewicz, ul. Sułkowskiego 4a, 05-820 Piastów
NIP: 5340203696
Wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych dla projektu "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III" 8 708,40 Zamówienie / Zlecenie
OA.1464.2021 2021-09-23 2021-09-04 - 2021-09-04 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAIKS - Święto Pieczonego Ziemniaka Sokołów 04.09.2021 r. 325,58 Umowa licencyjna
OA.1465.2021 2021-09-23 2021-10-02 - 2021-10-02 Fundacja Cyryla i Metodego, ul. Zamoyskiego 49 lok. 13, 03-801 Warszawa
NIP:
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla ojców oraz mężczyzn przygotowujących się do tej roli. Warsztaty przeznaczone są dla mieszkańców Osiedla Michałowice 2 950,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1466.2021 2021-09-24 2021-09-28 - 2021-12-12 "MARGOT" Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych Małgorzata Szymańska w spadku, ul. PASAŻ URSYNOWSKI 11, 02784 WARSZAWA
NIP:
Przebudowa ul. Fregaty i ul. Nawigacyjnej w Regułach 527 193,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2021-12-06
do umowy nr GK.1466.2021
2021-12-06-2021-12-12 Aneks nr 1 do Umowy 50 124,50 Aneks do umowy
OC.1467.2021 2021-09-24 2021-09-24 - 2021-10-29 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Mazowiecki Oddział Wojewódzki, ul. Markowska 18a, 03-742 Warszawa
NIP:
Ubrania strażackie specjalne 1 kpl Ubrania koszrowe - 10 kpl 5 512,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.1468.2021 2021-09-24 2021-09-24 - 2021-10-08 Firma Krajewski Krzysztof Krajewski, ul. Pruszkowska 11, 05-830 Nadarzyn
NIP: 5341029326
Zakup druków ZPO z nadrukiem Ordynacja Podatkowa oraz KPA i etykiet samoprzylepnych adresowych dla potrzeb Referatu Podatków i Opłat Lokalnych. 4 298,85 Zamówienie / Zlecenie
KS.1469.2021 2021-09-24 2021-09-26 - 2021-09-26 CATERING COMETA Anna Bolek, ul. Polna 21C, 05-806 Nowa Wieś
NIP: 5341021833
poczęstunek dla wykonawców koncertu Papieskiego 26 września 2021 r. 565,80 Zamówienie / Zlecenie
OA.1470.2021 2021-09-24 2021-10-05 - 2021-10-19 Stowarzyszeniem MOTO-AUTO-KLUB Członek Rzeczywisty Polskiego Związku Motorowego, ul. Kazimierzowska 33 lok. 9, 02-572 Warszawa
NIP: 5213631247
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów mających na celu zwiększenie świadomości mieszkańców osiedla Michałowice zachowania się w nagłych sytuacjach związanych z zagrożeniem życia bądź zdrowia 1 200,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1471.2021 2021-09-24 2021-10-02 - 2021-10-03 Kocham Podróże Urszula Popławska, ul. Kiciny 5, 07-230 Zabrodzie
NIP: 5341615194
Organizacja wyjazdu dla mieszkańców sołectwa Suchy Las, mającego na celu poznawanie kultury oraz dziedzictwa narodowego i jego wartości. 12 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1472.2021 2021-09-24 2021-09-24 - 2021-10-14 Hurtownia ogrodnicza Bogdan Królik, ul. Rolna 13, 64-412 Chrzypsko Wielkie
NIP: 7871459633
dostawa cebulek kwiatowych - krokusy i narcyzy - 50 000 szt. 19 332,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1473.2021 2021-09-27 2021-09-16 - 2021-09-30 Artur Kostera dozór i utrymanie czystości - toaleta w Komorowie ul. Turystyczna 300,07 Umowa zlecenie
IR.1474.2021 2021-09-28 2021-09-23 - 2021-10-15 Małgorzata "Magus" Sujak Wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich dotyczących modernizacji szkoły w Michałowicach, sporządzonych na podstawie umowy UG.IR.167.2021 z dnia 01.2.2021 r. 738,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.1475.2021 2021-09-28 2021-09-23 - 2021-10-15 Michał Baroń Pracownia Projektowa KWADRAT Wykonanie aktualizacji kosztorysów dotyczących modernizacji przedszkola w Nowej Wsi, sporzadzoych na podstawie umowy UG.IR.72.2021 z dnia 18.01.2021 r. 738,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1476.2021 2021-09-28 2021-09-30 - 2021-12-15 "BUDWEX" WASILEWSKI MIECZYSŁAW, ul. 3 Maja 89, 05-080 Truskaw
NIP: 1180959927
„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice” 939 502,00 Umowa o roboty budowlane
OA.1477.2021 2021-09-28 2021-10-02 - 2021-10-31 Feniks Przemysław Steckiewicz, ul. Królewska 164, 05-502 Bogatki
NIP: 1131095160
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu nauki posłuszeństwa psów - Osiedle Michałowice 6 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1478.2021 2021-09-28 2021-10-02 - 2021-12-04 Studio Rysunku OZ Maria Olizar-Zakrzewska, ul. Stefana Szolc-Rogozińskiego 10, 02-777 Warszawa
NIP: 1182197189
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z rysunku i malarstwa dla dzieci i młodzieży - Pęcice 6 150,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2021-10-01
do umowy nr OA.1478.2021
2021-10-01-2021-12-04 Aneks nr 1 do umowy UG/OA/1478/2021 - regulujący stawkę podatku VAT 0,00 Aneks do umowy
OA.1479.2021 2021-09-28 2021-10-02 - 2021-10-02 Anna Głosek Przygotowanie i wykonanie występu artystycznego w postaci wybranych utworów muzycznych (śpiew + akompaniament) podczas spotkania przy ognisku, organizowanego dla mieszkańców sołectwa Reguły w dniu 2 października 2021 r. 800,00 Umowa zlecenie
GK.1480.2021 2021-09-28 2021-09-16 - 2021-11-30 Biuro Badawczo-Projektowe Budownictwa Komunikacyjnego "TRANSCOMP" Sp. z o.o., ul. JAGIELLOŃSKA 78, 03-301 Warszawa
NIP: 9510041669
aktualizacja ewidencji dróg 34 809,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1481.2021 2021-09-28 2021-10-04 - 2021-12-22 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych taneczno-ruchowych oraz kursów tańca dla mieszkańców sołectwa Reguły 10 129,20 Zamówienie / Zlecenie
GK.1482.2021 2021-09-28 2021-09-16 - 2021-10-16 ZAKŁAD USŁUG TERENOWYCH, BUDOWLANYCH I PORZĄDKOWYCH "MARGOT" MAŁGORZATA SZYMAŃSKA w spadku, ul. Pasaż Ursynowski 11, 02-784 Warszawa
NIP: 5210128223
remont ul. łąkowej w Nowej Wsi wraz z elementami odwodnienia 59 667,90 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2021-11-01
do umowy nr GK.1482.2021
2021-10-29-2021-11-10 aneks do umowy na remont ul. Łąkowej w Nowej Wsi 20 010,90 Aneks do umowy
IT.1483.2021 2021-09-28 2021-09-28 - 2021-12-31 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
NIP: 1132453940
Umowa o udzielenie dotacji B/WOJEWODZTWO/UM/CG/253/2021 na mocy Umowy w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza 5 500,00 Umowy dotacyjne
IT.1484.2021 2021-09-28 2021-09-28 - 2021-09-28 KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. rtm. Witolda Pileckiego 65, 02-781 Warszawa
NIP: 5260300517
Odnowienie 2 podpisów kwalifikowanych na starych kartach oraz jednego na nowej karcie 733,08 Zamówienie / Zlecenie
OA.1485.2021 2021-09-28 2021-09-11 - 2021-09-11 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAIKS - Żegnaj lato na rok Opacz Kolonia 11.09.2021 r. 246,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1486.2021 2021-09-28 2021-09-11 - 2021-09-11 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAIKS - Impreza taneczna Potańcówka na dechach Nowa Wieś 11.09.2021 r. 135,30 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1487.2021 2021-09-28 2021-09-28 - 2021-12-31 Anna Burak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1488.2021 2021-09-28 2021-09-28 - 2021-12-31 Piotr Kropowies Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
KS.1489.2021 2021-09-28 2021-09-28 - 2021-10-01 Święty Graal Łukasz Gralak, ul. Aleja Starych Lip 28, 05-806 Komorów
NIP:
Zakup nagród - gier plnszowych dla laureatów i zwycięzców konkursu plastycznego i poetyckiego „…. Ci, co zginęli w walce” oraz gry terenowej „Pęcice 44”, podczas 18 edycji Rajdu Pęcickiego objętego patronatem Wójta Gminy Michałowice, 1 października 2021 r. w Pęcicach. 376,95 Zamówienie / Zlecenie
KS.1490.2021 2021-09-28 2021-09-28 - 2021-10-01 Galeria Sztuki Tess, ul. Kościelna 9 Pruszków
NIP: 5340210006
Zakup nagród dla laureatów i zwycięzców konkursu plastycznego i poetyckiego „…. Ci, co zginęli w walce” oraz gry terenowej „Pęcice 44”, podczas 18 edycji Rajdu Pęcickiego objętego patronatem Wójta Gminy Michałowice, 1 października 2021 r. w Pęcicach. 755,80 Zamówienie / Zlecenie
KS.1491.2021 2021-09-28 2021-09-28 - 2021-10-01 Marian Dziekanowski SPRZEDAŻ KSIĄŻEK, ul. Biskupicka 56, 05-840 Brwinów
NIP: 5341943260
Zakup nagród - książek dla laureatów i zwycięzców konkursu plastycznego i poetyckiego „…. Ci, co zginęli w walce” oraz gry terenowej „Pęcice 44”, podczas 18 edycji Rajdu Pęcickiego objętego patronatem Wójta Gminy Michałowice, 1 października 2021 r. w Pęcicach. 844,83 Zamówienie / Zlecenie
KS.1492.2021 2021-09-28 2021-09-28 - 2021-10-01 Happy Time Ilona Dąbrowska, ul. Leśne Zacisze 10, 05-830 Stara Wieś
NIP: 5222480115
Zakup nagród dla laureatów i zwycięzców konkursu plastycznego i poetyckiego „…. Ci, co zginęli w walce” oraz gry terenowej „Pęcice 44”, podczas 18 edycji Rajdu Pęcickiego objętego patronatem Wójta Gminy Michałowice, 1 października 2021 r. w Pęcicach. 345,78 Zamówienie / Zlecenie
KS.1493.2021 2021-09-28 2021-09-28 - 2021-09-28 Ochotnicza Straż Pozarna w Nowej Wsi, ul. Główna 2, 05-806 Komorów
NIP:
przygotowanie poczęstunku w postaci grochówki dla uczestników 18. edycji młodzieżowego Rajdu Pęcickiego w Pęcicach objętego patronatem Wójta Gminy Michałowice, 1 października 2021 r. 3 500,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.1494.2021 2021-09-29 2021-09-28 - 2021-12-17 MARCIN BARANOWSKI GEOMAR, ul. Nadbrzeżna 34C lok. 113, 05-850 Ożarów Mazowiecki
NIP: 8521411879
Wykonanie mapy sytuacyjnej z projektowanym podziałem nieruchomości, stanowiącej działki nr ewid. 1109/2 oraz 1109/3, położone w obrębie ewid. Komorów-Osiedle, gmina Michałowice, uregulowanej w KW WA1P/00118912/3 celem wydzielenia działek zajętych przez właścicieli nieruchomości sąsiednich. 19 680,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1495.2021 2021-09-29 2021-10-02 - 2021-10-02 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
Zakup trzech bukietów kwiatów dla artystów koncertu literacko-muzycznego "WISEŁKA, FRĄCKOWIAK I JEGO PAN", który odbędzie się 2 października 2021 r. o godz. 18.00 w Sali multimedialnej w Urzędzie Gminy Michałowice. 450,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.1496.2021 2021-09-29 2021-10-01 - 2021-12-31 OŚRODEK PRODUKCYJNO WDROŻENIOWY "DOSKOMP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Stanisława Dubois 114/116, 93-465 Łódź
NIP: 7270126594
Umowa Serwisowa - opieka autorska nad oprogramowaniem do planowania zamówień i zarządzania budżetem. 7 103,25 Umowa zlecenie
OŚ.1497.2021 2021-09-29 2021-09-29 - 2021-12-31 Katarzyna Tumiłowicz-Piotrowska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OA.1498.2021 2021-09-29 2021-10-03 - 2021-10-03 Hello English! Martyna Kołodziejczuk, ul. Gen. Sosabowskiego 4a, 96-300 Żyrardów
NIP:
przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów „Las w słoiku”, przeznaczonych dla mieszkańców sołectwa Komorów 6 000,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.1499.2021 2021-09-30 2021-09-30 - 2021-11-06 MP TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Plac Niepodległości 9C, 18-400 Łomża
NIP: 7182136452
Rozbudowa systemu monitoringu ROD w Komorowie 16 998,80 Zamówienie / Zlecenie
IT.1500.2021 2021-09-30 2021-09-30 - 2021-10-15 MEFA Sp. z o.o., ul. Grodziska 15, 05-870 Błonie
NIP: 5290009152
Przegląd techniczny drukarki MEFA-12 196,80 Zamówienie / Zlecenie
KA.1501.2021 2021-09-30 2021-09-17 - 2021-09-17 Kancelaria Adwokacka Adwokat Mateusz Lisowski, ul. Szpitalna 8 lok. 6, 00-031 Warszawa
NIP:
Usługa doradztwa prawnego - dostęp do informacji publicznej 2 000,00 Usługi prawne
OA.1502.2021 2021-09-30 2021-10-02 - 2021-10-02 DOMEK BIAŁEGO KUCYKA EWA MUSZYŃSKA, ul. Adama 5, 05-800 Pruszków
NIP: 1180626924
Wykonanie usługi polegającej na wynajęciu dwóch kucyków wraz z instruktorami, na przejażdżki dla dzieci podczas spotkania przy ognisku organizowanego dla mieszkańców sołectwa Reguły 800,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1503.2021 2021-10-01 2021-10-02 - 2021-10-02 SKLEP SPOŻYWCZY PO SCHODKACH DOROTA JAKOWIECKA, IZABELA MARCZAK SPÓŁKA CYWILNA, ul. Rodzinna 26 lok. A, 05-806 Sokołów
NIP: 5342614854
Przygotowanie ciepłego poczęstunku w formie pierogów z różnorodnym farszem w ilości 270 szt., stanowiącego posiłek regeneracyjny dla uczestników spotkania przy ognisku organizowanego dla mieszkańców sołectwa Reguły 583,20 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1504.2021 2021-10-01 2021-10-01 - 2021-12-31 Ireneusz Krupa Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OA.1505.2021 2021-10-01 2021-10-08 - 2021-12-17 SZKOŁA TAŃCA UNIQUEDANCE MAGDA KŁOPOTOWSKA, ul. Na Uboczu 16 lok. 11, 02-791 Warszawa
NIP: 9512402025
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć Zumby dla mieszkańców sołectwa Michałowice 1 320,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.1506.2021 2021-10-04 2021-09-29 - 2021-10-02 Katarzyna Kabala Organizacja rajdu sportowo - historycznego Nordic Walking dla mieszkańców Gminy Michałowice w ramach obchodu Rajdu Pęcickiego 800,00 Umowa zlecenie
KS.1507.2021 2021-10-04 2021-10-01 - 2021-12-29 Koło Gospodyń Wiejskich w Pęcicach Małych - Pęciczanki rejestr nr: 1421040002, ul. Brzozowa 18, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Konwersacje w języku angielskim”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 21 września 2021 r., 3 000,00 Umowy dotacyjne
IR.1508.2021 2021-10-04 2021-10-04 - 2021-10-14 Piotr Krzemiński "TERMIKO", ul. Aleja Niepodległości 137/141 lok. 9, 02-570 Warszawa
NIP: 5210335933
Wykonanie aktualizacji kosztorysów dotyczących remontu budynku przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach w zakresie izolacji przeciwwodnych, pochylni dla osób niepełnosprawnych, instalacji odwodnienia budynku (2 egz.) 4 305,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1509.2021 2021-10-04 2021-10-02 - 2021-10-02 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
zamówienie wiązanki okolicznościowej w barwach białych i czerwonych z szarfą biało-czerwoną z napisem „Wójt Gminy Michałowice”, w związku z Obchodami Dnia Pamięci Więźniów Obozu Dulag 121 i Niosących Im Pomoc 2021, 2 października 2021 r. o godz. 14.00 pod Pomnikiem „Tędy przeszła Warszawa” na terenie byłego obozu Durchgangslager 121 w Pruszkowie. 200,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1510.2021 2021-10-04 2021-09-28 - 2021-10-19 Pracownia Analiz Środowiskowych Katarzyna Lubelska-Gawryszewska, ul. Botaniczna 31A, 04-568 Warszawa
NIP: 9521841267
Przeprowadzenie nadzoru ornitologicznego podczas planowanej wycinki drzew w sezonie lęgowym w ramach zadania budżetowego „Przebudowa ul. Rekreacyjnej w Granicy” 922,50 Umowa zlecenie
OŚ.1511.2021 2021-10-04 2021-10-04 - 2021-12-31 Ewa Grażyna Sitko Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1512.2021 2021-10-04 2021-10-04 - 2021-12-31 Adam Zawraczyński Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1513.2021 2021-10-04 2021-09-28 - 2021-09-28 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
dostawa materiłow i wyposażenia na strefach rekreacji 319,93 Zamówienie / Zlecenie
IT.1514.2021 2021-10-04 2021-10-05 - 2021-12-06 ODEO SYSTEMY DŹWIĘKOWE, ul. EMILILII PLATER 1A lok. 14, 05-500 PIASECZNO
NIP: 1230457850
Dostawa i instalacja sprzętu nagłośnieniowego w sali konferencyjnej (220) urzedu gminy. 18 724,30 Umowa zakupu
GK.1515.2021 2021-10-04 2021-10-07 - 2022-04-07 Inżynieria Sanitarna Jakub Hanausek, ul. Sybiraków 41 lok. 4, 05-500 Julianów
NIP: 9512036483
Budowa sieci kanalizacyjnej dla odwodnienia rejonu ulic w Pęcicach Małych-II rok 2021- 1 064 000,00 rok 2022 - 265 000,00 1 329 000,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2022-04-05
do umowy nr GK.1515.2021
2022-04-05-2022-05-31 zmiana terminu wykonania robót 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2022-05-20
do umowy nr GK.1515.2021
2022-05-20-2022-05-28 zmiana wartości wynagrodzenia na: 1 359 673,50 zł brutto, zmiana zabezpieczenia nalezytego umowy na: 67 983,68 zł 30 673,50 Aneks do umowy
Aneks nr 3
z dnia 2022-05-26
do umowy nr GK.1515.2021
2022-05-26-2022-06-11 zmiana terminu wykonania robót budowlanych 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 4
z dnia 2022-06-07
do umowy nr GK.1515.2021
2022-06-07-2022-06-11 zmianna wartości wynagrodzenia o kwotę 14 145,00 zł brutto, zmiana wartości zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o kwotę 707,25 zł 14 145,00 Aneks do umowy
GK.1516.2021 2021-10-05 2021-09-27 - 2021-12-15 IN TEC PLAN Marek Krawczyk, ul. Sochaczewskiego 4 lok. 2, 96-500 Sochaczew
NIP: 9710085370
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi ul. Bzoskwiniowej w Granicyw Gminie Michalowice 23 739,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1517.2021 2021-10-05 2021-10-05 - 2021-10-08 Paweł Wierzbicki prowadzący działalnośćHYDRO-LUX Paweł Wierzicki, ul. Echa Leśne 2/16, 05-090 Dawidy
NIP: 5342209941
Usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej oraz na podstawie protokołu konieczności zał nr 1 do umowy - usunięcie awari kanału tłocznego w ul. Topolowej. 49 200,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1518.2021 2021-10-05 2021-10-12 - 2021-12-21 Kamila Kuna Przygotowanie i prowadzenie zajęć plastycznych dla dzieci mieszkańców osiedla Komorów 3 786,86 Umowa zlecenie
OA.1519.2021 2021-10-05 2021-10-06 - 2021-11-03 Grażyna Socha Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć "Robótki ręczne" dla mieszkańców sołectwa Reguły 750,00 Umowa zlecenie
IR.1520.2021 2021-10-05 2021-10-05 - 2021-12-21 "NOTA-INSTALACJE" WOJCIECH KARAŚ, ul. Wołodyjowskiego 13, 05-802 Pruszków
NIP: 9220003146
Wykonanie czynności okresowych kontroli stanu technicznego budynków będących w zasobie Gminy Michałowice (roczne i 5-letnie). 17 822,70 Umowa zlecenie
OŚ.1521.2021 2021-10-05 2021-10-06 - 2021-12-31 Anna Kwiatkowska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
PR.1522.2021 2021-10-05 2021-09-30 - 2021-10-11 Madaj Dariusz wykonanie prac artystycznych - grafik zabytkowych kapliczek w gminie Michałowice 2 640,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1523.2021 2021-10-05 2021-10-05 - 2021-11-25 DELTA CERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Powstańców Listopadowych 29C lok. 7, 35-606 Rzeszów
NIP: 8133701898
wymiana urządzenia zabawowego - plac zabaw w Nowej Wsi; remont urządzenia zabawowego na strefe rekreacji w Komorowie przy ul. Głównej; montaż pilkochwytu i malowanie linii boiska przy placu zabaw w Sokołowie 29 704,50 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1524.2021 2021-10-05 2021-10-04 - 2021-10-30 GRZEGORZ DYJA "HYDROOGRÓD", ul. Prawnicza 64, 02-495 Warszawa
NIP: 5260051066
przebudowa skrzynek sterująco-zasilających, montaż wyąłczników RCD, zegarów dwukanałowych, systemów napowietrzania na placach zabaw w Sokołowie, Komorowie Wsi i w parku w Regułach 6 027,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1525.2021 2021-10-05 2021-10-01 - 2021-12-31 Kazimierz Melewski dozór i utrzymanie czystości w toalecie w Komorowie przy ul. Turystycznej 1 804,20 Umowa zlecenie
OŚ.1526.2021 2021-10-06 2021-10-06 - 2021-12-31 Helena Bochyńska-Kubisa Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OA.1527.2021 2021-10-06 2021-10-23 - 2021-10-23 Jaworski Krzysztof, ul. B. Krzywoustego 8, 82-300 Elbląg
NIP:
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów kuchni tradycyjnej (chleb, masło i ser), przeznaczonych dla mieszkańców sołectwa Reguły 1 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1528.2021 2021-10-06 2021-11-13 - 2021-11-13 Jaworski Krzysztof, ul. B. Krzywoustego 8, 82-300 Elbląg
NIP: 5781065964
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów serowarskich, przeznaczonych dla mieszkańców sołectwa Reguły 1 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1529.2021 2021-10-06 2021-10-06 - 2021-10-15 Hendi Polska Sp. z o.o., ul. Firmowa 12, 62-023 Robakowo
NIP:
Zakup urządzenia do popcornu, stanowiącego wyposażenie świetlicy wiejskiej w Regułach, z przeznaczeniem do wykorzystania podczas organizacji spotkań i imprez kulturalnych i integrujących mieszkańców sołectwa Reguły 921,27 Zamówienie / Zlecenie
OA.1530.2021 2021-10-06 2021-10-10 - 2021-10-10 Katarzyna Zawada Studio Artystyczne, ul. Żegocin 10, 63-304 Czermin
NIP:
Wykonanie koncertu piosenek z repertuaru Anny Jantar, dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 3 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1531.2021 2021-10-06 2021-09-28 - 2021-09-28 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup materiałów technicznych na potrzeby konserwatora Urzędu Gminy, celem wykonywania drobnych prac remontowych i naprawczych 580,20 Zamówienie / Zlecenie
KS.1532.2021 2021-10-07 2021-10-10 - 2021-10-10 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
cztery bukiety kwiatów dla artystów wykonawców Koncertów Papieskich, które odbędą się 10 października 2021 r. o godz. 12.30 w kościele w Michałowicach i o godz. 19.00 w kościele w Komorowie. 565,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1533.2021 2021-10-07 2021-10-01 - 2021-12-15 Lediberg Sp. z o.o., ul. Arkuszowa 154/156, 01-934 Warszawa
NIP: 7811640412
Druk kalendarzy na rok 2022 w formacie B5, dustronnych z logo gminy Michałowice. 8 720,70 Zamówienie / Zlecenie
GK.1534.2021 2021-10-07 2021-10-14 - 2021-12-15 P.P.U.H. Budowa i Naprawa Dróg Efekt Sp. z o.o., ul. Szomańskiego 8, 02-495 Warszawa
NIP: 5220020266
„Modernizacja i wymiana nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Michałowice” 859 700,00 Umowa o roboty budowlane
GK.1535.2021 2021-10-07 2021-10-14 - 2021-12-15 P.P.U.H. Budowa i Naprawa Dróg Efekt Sp. z o.o., ul. Szomańskiego 8, 02-495 Warszawa
NIP: 5220020266
„Remont dróg tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym na terenie gminy Michałowice” 567 030,00 Umowa o roboty budowlane
KS.1536.2021 2021-10-07 2021-10-08 - 2021-10-29 Karol Wójcicki, ul. Brzozowa Polana 4, 05-540 Kędzierówka
NIP: 1132703880
przygotowanie i przeprowadzenie 2 wykładów popularnonaukowych: 8 października 2021 r. – Ciemność dnia, światła nocy i 28 października 2021 r. – Kosmiczna rewolucja w sali multimedialnej Urzędu gminy Michałowicach w Regułach. 4 800,00 Umowa zlecenie
GK.1537.2021 2021-10-07 2021-10-06 - 2021-12-20 Biuro Usług Projektowych "KANPRO" inż. Jan Wojcieski, ul. Radzymińska 36/38/40 lok. 11, 03-752 Warszawa
NIP:
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gromadzkiej w Sokołowie, w gminie MIchałowice 48 585,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2021-12-20
do umowy nr GK.1537.2021
2021-10-06-2022-06-10 aneks terminowy 0,00 Aneks do umowy
OŚ.1538.2021 2021-10-08 2021-10-08 - 2021-12-31 Jolanta Teoludzka Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
IR.1539.2021 2021-10-08 2021-10-08 - 2021-10-11 ER-KA Renata Kowalska, ul. Aleja Wojska Polskiego 46, 05-820 Piastów
NIP: 5222364840
Czyszczenie rynien, rur spustowych oraz fragmentów dachu i wywiezienie usuniętych zanieczyszczeń z budynku DDS w Komorowie przy ul. Ceglanej 2d. 1 722,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1540.2021 2021-10-11 2021-10-01 - 2021-10-03 Krzysztof Warszawski PHU MA.K, ul. Plutonu AK Torpedy 28, 02-495 Warszawa
NIP: 5221663339
Zakup kwiatów celem wręczenia w ramach podziękowania za przygotowanie i przeprowadzenie koncertu „Śpiewającej Rodziny Kaczmarek”, organizowanego dla mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia w dniu 3 października 2021 r. w świetlicy wiejskiej w Opaczy-Kolonii przy ul. Ryżowej 90 76,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1541.2021 2021-10-11 2021-10-11 - 2021-11-29 Studio Buffo Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa
NIP: 5260301623
Zakup 28 szt. biletów wstępu do Teatru Buffo na koncert pt. „Wieczór Latynoski w Buffo”, który odbędzie się w dniu 29 listopada 2021 r. o godz. 19:00 - sołectwo Pęcie 3 360,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1542.2021 2021-10-11 2021-10-11 - 2021-10-27 Teatr Muzyczny ROMA, ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa
NIP: 5260307850
Zakup 26 szt. biletów wstępu do Teatru Muzycznego Roma na spektakl pt. „Waitress”, który odbędzie się w dniu 27 października 2021 r. o godz. 19:00 - sołectwo Pęcice 3 640,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1543.2021 2021-10-11 2021-10-11 - 2021-11-20 Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca MAZOWSZE im. T.Sygietyńskiego, ul. Karolin, Otrębusy, ul. Świerkowa 2 Otrębusy
NIP: 5340003046
Zakup 50 szt. biletów wstępu dla mieszkańców Sołectwa Pęcice, na koncert pt. „Mira i Tadeusz”, który odbędzie się 20 listopada 2021 r. o godz. 18:00 w Mateczniku Mazowsze w Otrębusach 5 000,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1544.2021 2021-10-11 2021-10-05 - 2021-10-11 DZIŚ MAM SZCZĘŚCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. ks. Piotra Skargi 7, 05-820 Piastów
NIP: 8110008047
Wykonanie i montaż grafiki na tablicę promocyjną dot. ścieżki przyrodniczej w Al. Marii Dąbrowskiej w Komorowie. 110,70 Zamówienie / Zlecenie
PR.1545.2021 2021-10-11 2021-10-06 - 2021-10-11 Marta Niemojewska, ul. Andrzeja Struga 3 lok. 31, 96-300 Żyrardów
NIP: 8381871686
Wykonanie oraz dostawę tortu okolicznościowego, z wizerunkiem Marii Dąbrowskiej. 216,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1546.2021 2021-10-11 2021-10-23 - 2021-10-23 Studio Teatralne Krak-Art Grzegorz Paleczny, ul. Praska 28A lok. 23, 30-328 Kraków
NIP: 6762224853
Wykonanie autorskiego przedstawienia teatralnego dla dzieci z sołectwa Opacz-Kolonia, pt. „Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków”, 23 października 2021 r. 420,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.1547.2021 2021-10-11 2021-10-12 - 2021-11-11 MP TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Plac Niepodległości 9C, 18-400 Łomża
NIP: 7182136452
Rozbudowa systemu monitoringu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie 49 982,30 Zamówienie / Zlecenie
IT.1548.2021 2021-10-11 2021-10-11 - 2021-10-11 N.K. Serwis Piotr Nowak, ul. Stefana Żeromskiego 6, 05-820 Piastów
NIP: 5212124175
Filtr prywatyzacyjny 287,82 Zamówienie / Zlecenie
OA.1549.2021 2021-10-11 2021-10-23 - 2021-10-23 Studio Teatralne Krak-Art Grzegorz Paleczny, ul. Praska 28A lok. 23, 30-328 Kraków
NIP: 6762224853
Wykonanie autorskiego przedstawienia teatralnego dla dzieci z sołectwa Pęcice Małe, pt. „Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków”, w dniu 23 października 2021 r. 420,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1550.2021 2021-10-11 2021-10-23 - 2021-10-23 Studio Teatralne Krak-Art Grzegorz Paleczny, ul. Praska 28A lok. 23, 30-328 Kraków
NIP: 6762224853
Wykonanie autorskiego przedstawienia teatralnego dla dzieci z sołectwa Nowa Wieś, pt. „Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków”, 23 października 2021 r 420,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1551.2021 2021-10-12 2021-10-12 - 2021-11-17 IM PRODUKCJA Wijciech Iwa i wspólnucy s.c., ul. lompy 13, 41-500 Chorzów
NIP: 6342796347
dostawa stojaka na rowery - Granica 4 784,70 Zamówienie / Zlecenie
IR.1552.2021 2021-10-12 2021-10-12 - 2021-11-10 SORTED So. z o. o., ul. Wschodnia 27 B, 05-500 Chyliczki
NIP: 1231308566
Modernizacja wybranych ścian budynku oraz wykonanie koryt typu "ACO" w ramach zadania Szkoła w Nowej Wsi - modernizacja obiektów szkolnych 51 660,00 Umowa o roboty budowlane
IT.1553.2021 2021-10-12 2021-10-12 - 2021-10-12 Komputronik, ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań
NIP: 9720902729
Karta pamięci SD 256GB Pro 369,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1554.2021 2021-10-12 2021-10-16 - 2021-11-20 PYLU Łukasz Pytlakowski, ul. T.Bairda 36 lok. 21, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP:
Organizacji Wieczorku tanecznego w dniu 16 października 2021 r. oraz Zabawy Andrzejkowej w dniu 20 listopada 2021 r., dla mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia 3 450,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1555.2021 2021-10-12 2021-10-16 - 2021-12-18 Laboratorium juniora Katarzyna Skomra, ul. Przeskok 3 lok. 6, 05-800 Pruszków
NIP: 9591656948
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowo-edukacyjnych dla dzieci - sołectwo Opacz Kolonia 600,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1556.2021 2021-10-12 2021-10-11 - 2021-10-18 Izabela Walczak Przeszkolenie pracowników zatrudnionych na Stanowisku ds. Obronności i Obrony Cywilnej ze względu na zmiany obowiązujących przepisów oraz konieczność przygotowania odpowiedniej dokumentacji związanej z obronnością 1 200,00 Umowa zlecenie
KS.1557.2021 2021-10-12 2021-10-02 - 2021-10-02 EUFONIA Sebastian Grądalski, ul. Wałbrzyska 48 lok. 158, 02-739 Warszawa
NIP: 7381831723
Zorganizowanie KONCERTU LITERACKO-MUZYCZNEGO WISEŁKA, FRĄCKOWIAK I JEGO PAN dla mieszkańców Gminy Michałowice, 2 października 2021 r., sala multimedialna Urzędu Gminy Michałowice w Regułach, przy Alei Powstańców Warszawy 1. 10 578,00 Umowa zlecenie
KS.1558.2021 2021-10-12 2021-10-10 - 2021-10-10 CATERING COMETA Anna Bolek, ul. Polna 21C, 05-806 Nowa Wieś
NIP: 5341021833
usługa cateringowa polegająca na przygotowaniu poczęstunku dla wykonawców koncertów 10 października 2021 r. które odbędą się w kościele w Michałowicach o godz. 12.30 i w kościele w Komorowie o godz. 19.00 – Koncerty Papieskie. 1 254,60 Zamówienie / Zlecenie
AB.1559.2021 2021-10-12 2021-10-12 - 2021-11-05 Baranowski, ul. Nadbrzeżna 34C lok. 113, 05-850 Ożarów mazowiecki
NIP: 8521411879
Wykonanie map do celów projektowych dla działki nr ew. 716/21 obręb Komowrów-Osiedle z pokazaniem styku - obrzeża na działąkach 716/22 i 880 w obr. Komorów-Osiedle 1 476,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.1560.2021 2021-10-12 2021-10-12 - 2021-10-26 Budownictwo Paweł Chojecki, ul. Robotnicza 39A, 05-800 Pruszków
NIP: 5341077644
Opracowanie przedmiaru, kosztorysu oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dot. remontu dyżurki strażackiej w budynku OSP NOwa Wieś. 2 214,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1561.2021 2021-10-12 2021-10-16 - 2021-11-20 Elżbieta Baur Przygotowanie i przeprowadzenie 3 spotkań – warsztatów decoupage, warsztatów ceramicznych oraz warsztatów wyrobów z masy solnej, dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 2 000,00 Umowa zlecenie
KS.1562.2021 2021-10-12 2021-10-05 - 2021-12-17 "KRUPSKA-CURYŁO, NARLOCH-RZEPA, BEDNAREK" SPÓŁKA PARTNERSKA - LEKARZE I PIELĘGNIARKA, ul. Berylowa 34, 05-806 Komorów
NIP:
szczepienia dla mieszkańców - Grypa 2021 6 000,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2021-12-14
do umowy nr KS.1562.2021
2021-12-14-2021-12-17 szczepienia dla mieszkańców Grypa 2021 - zmiana kwoty umowy 640,00 Aneks do umowy
KS.1563.2021 2021-10-12 2021-10-05 - 2021-12-17 WAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Aleja Wilanowska 368C lok. U4, 02-665 Warszawa
NIP: 5291653576
szczepienia dla mieszkańców - Grypa 2021 10 400,00 Umowa zlecenie
IR.1564.2021 2021-10-12 2021-10-12 - 2021-11-22 GSTM Grzegorz Paziewski, ul. Kazimierza Króla 41a, 04-854 Warszawa
NIP:
Wykonanie modernizacji i uruchomienie istniejącej instalacji PV o mocy 5,1 kW w ZSO w Komorowie 3 565,77 Zamówienie / Zlecenie
KS.1565.2021 2021-10-12 2021-10-05 - 2021-12-17 "NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA - ZDROWIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Michała Drzymały 19 lok. 21, 05-800 Pruszków
NIP: 5342091474
szczepienia dla mieszkańców - Grypa 2021 3 200,00 Umowa zlecenie
KS.1566.2021 2021-10-12 2021-10-05 - 2021-12-17 "RES-MED 40" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Ludowa 7, 05-816 Michałowice
NIP:
szczepienia dla mieszkańców - Grypa 2021 10 400,00 Umowa zlecenie
OŚ.1567.2021 2021-10-12 2021-10-12 - 2021-12-31 Ewa Plewko Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OA.1568.2021 2021-10-12 2021-10-11 - 2021-10-20 Wydawnictwo WAK Przemysław Bogusz, ul. Kleczkowska 46 lok. 4, 50-227 Wrocław
NIP: 8992184182
Zakup modeli kartonowych wykorzystywanych podczas zajęć modelarstwa organizowanych dla dzieci i młodzieży mieszkańców Osiedla Michałowice 485,50 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1569.2021 2021-10-12 2021-10-12 - 2021-12-31 Irena Janina Jaworska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
KS.1570.2021 2021-10-12 2021-10-25 - 2021-12-13 Piotr Stankiewicz PACEK, ul. Zagłoby 6, 05-802 Pruszków
NIP:
przygotowanie i przeprowadzenie 3 autorskich wykładów filozoficzno-dyskusyjnych: 1) 25 października 2021 r. – Moda (nie tylko odzieżowa). Próba filozoficznego spojrzenia. 2) 22 listopada 2021 r. -Konsumpcjonizm – zbawienie, czy nieszczęście współczesnego człowieka? 3) 13 grudnia 2021 r. – Koniec świata. Dlaczego wciąż go wymyślamy na nowo? Dlaczego się go boimy? Czy w końcu nadejdzie? 1 425,00 Umowa zlecenie
KS.1571.2021 2021-10-12 2021-10-10 - 2021-12-31 Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego; HUFIEC ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO W PRUSZKOWIE, ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Działalność ZHP w Gminie Michałowice”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dnia 24 września 2021 r., 4 000,00 Umowy dotacyjne
KS.1572.2021 2021-10-13 2021-10-14 - 2021-10-14 CATERING COMETA Anna Bolek, ul. Polna 21C, 05-806 Nowa Wieś
NIP: 5341021833
usługa cateringowaj polegająca na przygotowaniu poczęstunku na spotkanie z okazji Dnia Edukacji, 14 października 2021 r., 1 353,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1573.2021 2021-10-13 2021-10-13 - 2021-12-31 Krystyna Parchan Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
PR.1574.2021 2021-10-13 2021-10-15 - 2021-10-15 Izabela Tokarz Wykonanie 60 upominków promocyjnych - miody 1 411,71 Umowa o dzieło
OA.1575.2021 2021-10-13 2021-10-13 - 2021-11-30 JeRa FPH Stanisław Gabarkiewicz, ul. Słowikowksiego 31, 05-090 Raszyn
NIP:
Wykonanie mebli w pomieszczeniu aneksu kuchennego w Sekretariacie Urzędu Gminy wraz z montażem oraz demontażem istniejącej zabudowy 14 145,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1576.2021 2021-10-13 2021-10-28 - 2021-11-19 Alpin-Jar Jarosław Popławski, ul. Zieleniec 81A, 07-140 Sadowne, Węgrów
NIP: 8241390188
Mycie dwóch ścian oraz impregnacji preparatem zabezpieczającym przed porastaniem glonów, alg oraz mchów budynku Urzędu przy ul. Raszyńskiej 34. 4 920,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1577.2021 2021-10-13 2021-10-12 - 2021-10-14 Pol-Chem Rafał Żmijewski, ul. Radziejowicka 62, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291671611
Zakup artykułów higienicznych oraz środków czystości niezbędnych do utrzymania czystości w pomieszczeniach budynku Urzędu przy ul. Raszyńskiej 34 1 477,32 Zamówienie / Zlecenie
IR.1578.2021 2021-10-13 2021-10-13 - 2021-12-23 BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI MICHAŁ MACHNIKOWSKI, ul. Murmańska 7 lok. 5, 04-203 Warszawa
NIP: 5213338062
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej rozbiórkę budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego na terenie działki nr ew. 416/1 w Regułach. 7 995,00 Umowa zlecenie
IR.1579.2021 2021-10-13 2021-10-12 - 2021-11-12 Małgorzata "Magus" Sujak Opracowanie przedmiaru, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dotyczących modernizacji SP w Michałowicach. 5 781,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1580.2021 2021-10-13 2021-10-14 - 2021-10-14 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
60 sztuk pojedynczych róż ze wstążką. Zakup na spotkanie z okazji Dnia Edukacji, które odbędą się 14 października 2021 r. o godz. 14.00 w sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice. 360,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1581.2021 2021-10-14 2021-10-14 - 2021-11-14 Prograf SG, ul. Białobrzeska 15, 02-270 Warszawa
NIP: 9511057081
Gmina Michałowice zleca wykonanie 3 tablic wystawowych - grafiki kapliczki, wraz z montażem. 147,60 Zamówienie / Zlecenie
OA.1582.2021 2021-10-15 2021-10-23 - 2021-10-23 Studio Teatralne Krak-Art Grzegorz Paleczny, ul. Praska 28A lok. 23, 30-328 Kraków
NIP: 6762224853
Wykonanie autorskiego przedstawienia teatralnego dla dzieci z sołectwa Komorów, pt. „Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków”, 23 października 2021 r 420,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1583.2021 2021-10-15 2021-10-23 - 2021-10-23 Kwitnące Umysły Pracownia Twórczego Rozwoju i Edukacji Renata Wójcik, ul. Świerkowa 10, 57-300 Kłodzko
NIP: 8831745540
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów herbacianych dla dzieci mieszkańców Osiedla Michałowice 1 200,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1584.2021 2021-10-15 2021-10-24 - 2021-10-24 Łódzki Teatr Piosenki Michał Wieczorek, ul. Trawiasta 15, 91-364 Łódź
NIP: 7262436794
Przygotowanie i przeprowadzenie koncertu pt. „Muzyka spalona słońcem” – wieczór hiszpański, dla mieszkańców Osiedla Granica 5 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1585.2021 2021-10-15 2021-10-12 - 2021-10-25 Drukarnia PRINT-POL, ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP:
wykonanie usługi polegającej na druku formularzy protokołów z czynności kontrolnych w ramach przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych oraz przestrzegania przepisów o ochronie środowiska 338,25 Zamówienie / Zlecenie
OA.1586.2021 2021-10-15 2021-10-14 - 2021-10-28 Jotkel Sp. z o.o. Sp. k., ul. Wiejska 43, 63-700 Krotoszyn
NIP:
Zakup 1 szt. ławki 1000 mm z wieszakami (5 potrójnych wieszaków), nr katalogowy 24826, oraz 1 szt. ławki 1500 mm z wieszakami (7 potrójnych wieszaków), nr katalogowy 24827, stanowiących wyposażenie świetlicy wiejskiej w Regułach 1 252,14 Zamówienie / Zlecenie
OA.1587.2021 2021-10-15 2021-10-11 - 2021-10-20 DZIŚ MAM SZCZĘŚCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. ks. Piotra Skargi 7, 05-820 Piastów
NIP: 8110008047
Wykonanie usługi polegającej na wykonaniu 15 szt. tablic z krótkim zarysem historii Osiedla Michałowice oraz fotografiami przedstawiającymi ludzi i miejsca na przestrzeni lat. Tablice zostaną wykorzystane do przygotowania wystawy plenerowej, która pozwoli mieszkańcom Osiedla Michałowice poznać historię i kulturę miejscowości. 1 899,98 Zamówienie / Zlecenie
SP.1588.2021 2021-10-15 2021-11-18 - 2021-11-18 Tomasz Prasolik zorganizowanie i przeprowadzenie sędziowania zawodów sportowych na hali sportowej w ZSO w Komorowie podczas Turnieju koszykóweki chłopców w ramach stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza MAZOVIA CUP w dniu 18.11.2021 4 000,00 Umowa zlecenie
FZ.1589.2021 2021-10-15 2021-10-15 - 2021-11-15 Z.U.P.P. DROMARK Marek Janaszkiewicz, ul. Sułkowskiego 4a, 05-820 Piastów
NIP: 5340203696
Wykonanie tablic pamiatkowych dla projektów, które uzyskaly dofinansowanie z budżetu wojwództwa mazowieckiego. 11 758,80 Zamówienie / Zlecenie
KS.1590.2021 2021-10-15 2021-10-23 - 2021-10-23 EUFONIA Sebastian Grądalski, ul. Wałbrzyska 48 lok. 158, 02-739 Warszawa
NIP: 7381831723
zapewnienie techniki scenicznej podczas koncertu z programem słowno-muzycznym o nazwie "Steńczyk/Grechuta" w wykonaniu Tomasza Steńczyka wraz z zespołem, 23 października 2021 r. w hali na terenie boiska Szkoły w Michałowicach przy ul. Szkolnej 15. 9 225,00 Umowa zakupu
KS.1591.2021 2021-10-15 2021-10-24 - 2021-10-24 EUFONIA Sebastian Grądalski, ul. Wałbrzyska 48 lok. 158, 02-739 Warszawa
NIP: 7381831723
zorganizowanie koncertu orkiestry „MAMY ŚPIEWAMY” dla mieszkańców Gminy Michałowice, 24 października 2021 r. w hali na terenie boiska Szkoły w Michałowicach przy ul. Szkolnej 15. 19 680,00 Umowa zlecenie
SP.1592.2021 2021-10-15 2021-10-15 - 2021-11-02 Marek Długołęcki zakup artykułów sportowych na wydarzenia promocyjno - sportowe 1 397,28 Zamówienie / Zlecenie
OA.1593.2021 2021-10-15 2021-10-25 - 2021-10-25 Psychoterapia Żaneta Ryszawa, ul. Szczęśliwicka 74 lok. 2, 02-353 Warszawa
NIP: 1130383626
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów "Tańce w kręgu" dla mieszkańców Osiedla Komorów 250,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1594.2021 2021-10-15 2021-10-15 - 2021-12-31 Edward Czarnocki Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
IR.1595.2021 2021-10-15 2021-10-18 - 2021-11-08 INPREL Piotr Bujanowicz, ul. plk. Jana Zientarskiego 10 lok. 20, 26-600 Radom
NIP:
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej przebudowy instalacji niskoprądowej w szkole podstawowej w Michałowicach 10 455,00 Umowa o dzieło
KS.1596.2021 2021-10-18 2021-10-18 - 2021-10-18 Józef Poręba, ul. Stanisława Lentza 35 lok. 38, 02-956 Warszawa
NIP: 9511559954
przygotowanie poczęstunku na spotkanie z współorganizatorów Dożynek 2021, Eco Pikniku oraz III Półmaratonu i biegi na 5 km „Lasy nad Utratą”, 18 października 2021 r., 1 900,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1597.2021 2021-10-18 2021-10-23 - 2021-10-23 ART Tomasz Imienowski, ul. Cypriana Kamila Norwida 47, 84-240 Reda
NIP:
zorganizowanie koncertu z programem słowno-muzycznym o nazwie "Steńczyk/Grechuta" w wykonaniu Tomasza Steńczyka wraz z zespołem, 23 października 2021 r. w hali na terenie boiska Szkoły w Michałowicach przy ul. Szkolnej 15. 4 800,00 Umowa zlecenie
OA.1598.2021 2021-10-18 2021-11-14 - 2021-11-14 Katarzyna Zawada Studio Artystyczne, ul. Żegocin 10, 63-304 Czermin
NIP: 6080106211
Wykonanie koncertu patriotycznego z okazji Święta Niepodległości, dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 3 650,28 Zamówienie / Zlecenie
KS.1599.2021 2021-10-19 2021-10-18 - 2021-10-18 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
wykonanie wiązanki pogrzebowej z szarfą biało-czerwoną z napisem „Wójt i Rada Gminy Michałowice”. 200,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.1600.2021 2021-10-19 2021-10-19 - 2021-10-31 PAWEŁ OCHYŃSKI CSG SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Kraków
NIP: 6793163992
Zakup 10 szt. akumulatorów do zasilaczy awaryjnych. 599,50 Zamówienie / Zlecenie
IT.1601.2021 2021-10-19 2021-10-19 - 2021-10-31 SOFT360 MICHALSKI ŚLĘZAK SPÓŁKA JAWNA, ul. pl. Władysława Andersa 7, 61-894 Poznań
NIP: 7831826611
Zakup licencji Windwos Serwer 2012 R2 1 107,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1602.2021 2021-10-19 2021-10-19 - 2021-11-22 Print Pol, ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP: 5340028247
Gmina Michałowice zleca wykonanie 100 kompletów złożonych z kartek pocztowych z motywem kapliczek i opakowań. 842,55 Zamówienie / Zlecenie
OA.1603.2021 2021-10-19 2021-10-15 - 2021-10-15 ZAKŁAD ELEKTROMECHANIKI DŹWIGOWEJ KRZYSZTOF BORGUL Wymiana kontrolera zaniku fazy w zasilaniu dźwigu (windy) w budynku przy ul. Raszyńskiej 34 z uwagi na uszkodzenie, celem przywrócenia pełnej sprawności działania. 270,60 Zamówienie / Zlecenie
GK.1604.2021 2021-10-19 2021-10-20 - 2021-11-29 Awas-Serwis Sp. z o.o., ul. Egejska 1/34, 02-764 Warszawa
NIP: 5213177038
Konserwacja systemu kanalizacji deszczowej i odwodnienia na terenie gminy Michałowice 21 356,40 Zamówienie / Zlecenie
OA.1605.2021 2021-10-19 2021-10-24 - 2021-10-24 Mariusz Flis Przygotowanie i wykonanie koncertu pt. „Z miłości do tanga" - Nowa Wieś 5 464,00 Umowa o dzieło
GR.1606.2021 2021-10-19 2021-10-19 - 2021-11-12 Szymański Tomasz, ul. Sadowa 6, 05-800 Pruszków
NIP:
określenie wartości 1m/2 dz. 403/1 w Komorowie pod studnię głebinowa. Opiini dotyczącej wartości rynkowej ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności na dz. 75/23 w Pęcice Małe. 1 537,50 Zamówienie / Zlecenie
KS.1607.2021 2021-10-20 2021-10-23 - 2021-10-24 Józef Poręba, ul. Stanisława Lentza 35 lok. 38, 02-956 Warszawa
NIP: 9511559954
przygotowanie poczęstunku dla artystów występujących 23 października 2021 r. o godz. 18.00 – koncert Steńczyk/Grchuta i 24 października o godz. 15.00 – koncert orkiestry „Mamy śpiewamy”, boisko zadaszone przy szkole podstawowej w Michałowicach 736,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1608.2021 2021-10-20 2021-10-20 - 2021-12-31 Karolina Grobelna Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
SP.1609.2021 2021-10-20 2021-10-20 - 2021-10-27 X-KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Mariusza Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa
NIP: 9492107026
zakup upominku sportowego za osiągnięcia sportowe i promocję gminy 1 269,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1610.2021 2021-10-21 2021-10-23 - 2021-10-23 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
14 sztuk pojedynczych białych róż. Zakup dla artystów występujących 23 i 24 października 2021 r. na terenie szkoły w Michałowicach. 238,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.1611.2021 2021-10-21 2021-10-21 - 2021-11-02 Podarowane.pl Biedrzycki Sp.J., ul. Kasztanowa 26, 32-040 Rzeszotary
NIP: 9442247162
zamówienie upominków sportowych dla wszystkich zawodników, trenerów i gości - uczestników turnieju piłki koszykowej chlopców w ramach Stowarzyszenia Gmin Zachodniego mazwosza Mazovia, który odbedzie się 18.11.2021 w szkole w Komorowie 5 539,67 Zamówienie / Zlecenie
KA.1612.2021 2021-10-21 2021-11-05 - 2021-12-06 Maria Sawicka wykonywanie czynności z zakresu zadań Referatu Promocji i Polityki Informacyjnej 3 202,50 Umowa zlecenie
KA.1613.2021 2021-10-21 2021-11-05 - 2021-12-06 Elżbieta Psarska prace biurowe związane z prowadzeniem ewidencji księgowej wydatków, księgowanie wyciągów bankowych, księgowanie zaangażowania wydatków budżetowych na podstawie zawartych umów i zleceń. 3 202,50 Zamówienie / Zlecenie
KA.1614.2021 2021-10-21 2021-11-05 - 2021-12-06 Marzena Gołaszewska Pomoc w prowadzeniu spraw bieżących Referatu Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji 3 202,50 Umowa zlecenie
KA.1615.2021 2021-10-21 2021-11-05 - 2021-12-06 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Umowa zlecenie
KA.1616.2021 2021-10-21 2021-11-05 - 2021-12-06 Urszula Gąsowska Pomoc w prowadzeniu bieżących spraw Referatu Inwestycji i Remontów 3 202,50 Umowa zlecenie
KA.1617.2021 2021-10-21 2021-11-05 - 2021-12-06 Monika Rodak Pomoc w prowadzeniu bieżących spraw Referatu Planowania Przestrzennego 3 202,50 Umowa zlecenie
KA.1618.2021 2021-10-21 2021-11-05 - 2021-12-06 Piotr Zabłotniak Wykonywanie prac gospodarczych i porządkowych na terenie gminy 3 202,50 Umowa zlecenie
OA.1619.2021 2021-10-21 2021-11-06 - 2021-11-06 Jaworski Krzysztof, ul. B. Krzywoustego 8, 82-300 Elbląg
NIP: 5781065964
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów serowarskich, przeznaczonych dla mieszkańców Osiedla Michałowice 1 600,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.1620.2021 2021-10-21 2021-10-21 - 2021-10-28 X-KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Mariusza Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa
NIP: 9492107026
zakup upominków dla zwycięskiej drużyny oraz najlepszych zawodników - uczestników turnieju koszykówki chłopców w ramach Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza MAZOVIA który odbędzie się w SP w Komorowie 18.11.2021r. 2 295,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1621.2021 2021-10-22 2021-10-25 - 2021-12-23 PAULOKOP PAWEŁ PIETRUSZKA, ul. Grodziska 21, 05-830 Stara Wieś
NIP: 5342577395
„Równanie i profilowanie dróg na terenie gminy Michałowice – zamówienie uzupełniające” 59 534,10 Zamówienie / Zlecenie
GK.1622.2021 2021-10-22 2021-10-21 - 2021-11-04 NAPARTY Usługi Wodno-Kanalizacyjne Janusz Naparty, ul. Piaskowa 2, 05-870 Błonie
NIP: 5291288237
Awaryjna naprawa odwodnienia - rowu U-1 w ulicy Środkowej w m. Opacz Kolonia 62 095,50 Umowa o roboty budowlane
IR.1623.2021 2021-10-22 2021-10-22 - 2021-12-03 Adam ARPRO Adam Reguła Modernizacja świetlicy wiejskiej w Suchym Lesie (akustyka) 49 445,50 Umowa o roboty budowlane
GK.1624.2021 2021-10-25 2021-10-26 - 2021-11-09 ARINEA Sp. z o.o., ul. Borek, ul.Działkowa 11B, 62-872 Kalisz
NIP:
„Dostawa ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych dla Urzędu Gminy Michałowice” 329 322,00 Umowa o dzieło
GK.1625.2021 2021-10-25 2021-10-28 - 2021-12-23 "MARGOT" Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych Małgorzata Szymańska w spadku, ul. PASAŻ URSYNOWSKI 11, 02784 WARSZAWA
NIP: 5210128223
„Remont dróg na terenie gminy Michałowice płytami typu JOMB” 1) Część I – „Remont dróg gminnych w ul. Św. Antoniego w Opaczy-Kolonii oraz w ul. Rodzinnej w Sokołowie płytami typu JOMB” - 202.022,43 zł 2) Część II –„Remont dróg gminnych w ul. Prostej w Nowej Wsi, w ul. Bocznej od ul. Brzozowej w Komorowie, w ul. Bocznej od ul. Długiej w Granicy płytami typu JOMB” - 308.341,69 zł 510 364,00 Umowa o roboty budowlane
OA.1626.2021 2021-10-25 2021-10-14 - 2021-10-16 STANFIKS Stanisław Fiks, ul. Bodycha 13s, 05-816 Opacz-Kolonia
NIP: 5220014886
Zakup wyrobów cukierniczych z przeznaczeniem na przygotowanie poczęstunku podczas wieczorku tanecznego, organizowanego dla mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia w dniu 16 października 2021 r. 219,90 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1627.2021 2021-10-25 2021-10-25 - 2021-12-31 Jerzy Niebrzegowski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
GK.1628.2021 2021-10-25 2021-10-20 - 2021-10-29 Firma Elektryczna usługi elektryczne Adam Adamski, ul. Władysława Reymonta 29, 96-300 Żyrardów
NIP: 8381273525
Montaż brakującego po kolizji drogowej słupa doświetlenia przejścia dla pieszych typu SAL-5,5 Reguły, ul. Al. Jerozolimskie przy przejściu dla pieszych miedzy ul. Królewską, a ul. Reymonta Gmina Michałowice. 3 729,51 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1629.2021 2021-10-25 2021-10-25 - 2021-12-31 Halina Ślęzak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1630.2021 2021-10-25 2021-10-25 - 2021-12-31 Waldemar Dziembowski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OA.1631.2021 2021-10-25 2021-11-06 - 2021-11-06 Agnieszka Pieścik-Jek Florist Art, ul. Ks. Trojdena 8, 05-800 Pruszków
NIP:
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów „Las w słoiku”, przeznaczonych dla mieszkańców Osiedla Granica 6 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1632.2021 2021-10-26 2021-10-21 - 2021-10-21 Firma Krajewski Krzysztof Krajewski, ul. Pruszkowska 11, 05-830 Nadarzyn
NIP: 5341029326
Zakup dzienników budowy oraz wniosków o zaliczkę dla potrzeb pracowników Urzędu Gminy Michałowice. 1 079,45 Zamówienie / Zlecenie
OA.1633.2021 2021-10-26 2021-10-26 - 2021-11-10 Victoria-Sport W.Dudzic Sp.k., ul. Wybickiego 9, 83-050 Bąkowo
NIP:
Zakup stołu do tenisa stołowego SPONETA S1-12I o wymiarach: długość 274 cm / szerokość 152,5 cm / wysokość 76 cm, z możliwością składania, stanowiącego wyposażenie świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych, celem wykorzystania podczas organizacji spotkań i imprez kulturalno-integracyjnych dla mieszkańców sołectwa 1 069,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1634.2021 2021-10-26 2021-10-26 - 2021-11-15 Andrzej Wójcik Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OA.1635.2021 2021-10-26 2021-10-12 - 2021-10-12 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup regałów celem wyposażenia pomieszczenia magazynowego w budynku Urzędu, przedłużaczy dla potrzeb pracowników Referatu Informatyki celem prawidłowego podłączenia sprzętu komputerowego oraz materiałów naprawczych dla potrzeb konserwatora budynku Urzędu Gminy. 2 218,60 Zamówienie / Zlecenie
GK.1636.2021 2021-10-26 2021-10-26 - 2021-12-09 PAWEŁ KACZMARCZYK KAMA BIS, ul. Jana Husa 18/B lok. 207, 03-153 Warszawa
NIP:
„Konserwacja rowów odwadniających, rzek i zbiorników na terenie gminy Michałowice” część I 149 297,00 Umowa zlecenie
OA.1637.2021 2021-10-26 2021-11-06 - 2021-11-06 Jaworski Krzysztof, ul. B. Krzywoustego 8, 82-300 Elbląg
NIP: 5781065964
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów serowarskich, przeznaczonych dla mieszkańców sołectwa Michałowice 1 600,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1638.2021 2021-10-26 2021-10-26 - 2021-11-15 Katarzyna Brackertz Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
KS.1639.2021 2021-10-26 2021-10-27 - 2021-10-27 Józef Poręba, ul. Stanisława Lentza 35 lok. 38, 02-956 Warszawa
NIP: 9511559954
przygotowanie poczęstunku dla uczestników organizowanego 27 października 2021 r. o godz. 18.00 w sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice wernisażu prac malarza Jacka Szumilaka "Akwarele znad Mrówki", 1 050,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1640.2021 2021-10-26 2021-10-26 - 2021-10-26 Drukarnia "PRINT-POL", ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP: 5340028247
druk 200 szt. ulotek w formacie A5, kolory: 4+4, papier - gramatura: kreda matowa 200 g bez uszlachetnień w związku z organizowanym wernisażem prac malarza Jacka Szumilaka "Akwarele znad Mrówki" 27 października 2021 r. o godz. 18.00 w sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice wernisażem 184,50 Zamówienie / Zlecenie
KS.1641.2021 2021-10-26 2021-10-27 - 2021-10-27 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
zakup jednego bukietu kwiatów w związku z organizowanym wernisażem prac malarza Jacka Szumilaka "Akwarele znad Mrówki" 27 października 2021 r. o godz. 18.00 w sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice 100,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1642.2021 2021-10-26 2021-10-26 - 2021-10-26 Michał Krzysztof Stawarski Agencja Reklamowo-Kreatywna "MAKE MUSIC AND MOVIE", ul. Błońska 6b, 05-830 Nadarzyn
NIP: 5341469456
zorganizowanie koncertu zespołu Cup of Time pt. „Sztuka Wariacji” 6 listopada 2021 r. o godz. 13.00 w Sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice, Reguły Aleja Powstańców Warszawy 1. 11 193,00 Umowa zlecenie
OA.1643.2021 2021-10-26 2021-10-15 - 2021-10-15 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup artykułów spożywczych dla potrzeb Sekretariatu Wójta. 1 741,14 Zamówienie / Zlecenie
IT.1644.2021 2021-10-26 2021-10-26 - 2021-11-30 "ABC PRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Owsiana 12, 03-825 Warszawa
NIP: 9522069024
Dostawa licencji i wdrożenie systemu Baza Aktów Własnych. 7 764,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.1645.2021 2021-10-26 2021-11-06 - 2021-11-06 SunFlower Pracownia Florystyczna Magdalena Kieloch, ul. Polna 4C, 05-806 Nowa Wieś
NIP:
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów makramy, przeznaczonych dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 1 820,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1646.2021 2021-10-26 2021-10-27 - 2021-12-08 Inżynieria Sanitarna Jakub Hanausek, ul. Sybiraków 41 lok. 4, 05-500 Julianów
NIP: 9512036483
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Niezapominajki w Nowej Wsi, w gminie Michałowice 446 000,00 Umowa o roboty budowlane
OA.1647.2021 2021-10-27 2021-11-28 - 2021-11-28 Łódzki Teatr Piosenki Michał Wieczorek, ul. Trawiasta 15, 91-364 Łódź
NIP: 7262436794
Przygotowanie i przeprowadzenie koncertu pt. „Pociąg do Hollywoodź” – wieczór muzyki amerykańskiej - Osiedle Granica 28.11.2021 r. 3 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1648.2021 2021-10-27 2021-12-18 - 2021-12-18 Łódzki Teatr Piosenki Michał Wieczorek, ul. Trawiasta 15, 91-364 Łódź
NIP: 7262436794
Przygotowanie i przeprowadzenie koncertu pt. „Tajemnica zimowej nocy” – wieczór najpiękniejszych kolęd i pastorałek - Osiedle Granica 18.12.2021 r. 2 800,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1649.2021 2021-10-27 2021-10-27 - 2021-12-11 Szczepan Karwowski "Góralskie koncerty muzyczne", ul. Widokowa 3, 43-370 Szczyrk
NIP: 9372213263
Przygotowanie i wykonanie koncertu kolęd i pastorałek dla mieszkańców sołectwa Reguły oraz Osiedla Michałowice 5 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1650.2021 2021-10-27 2021-10-22 - 2021-10-22 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup baterii wykorzystywanych do urządzeń bezprzewodowych, sprzętu nagłaśniającego oraz zegarów dla potrzeb pracowników Urzędu oraz kalendarzy nabiurkowych (planerów) na rok 2022. 2 601,20 Zamówienie / Zlecenie
IT.1651.2021 2021-10-27 2021-10-27 - 2021-11-30 N.K. Serwis Piotr Nowak, ul. Stefana Żeromskiego 6, 05-820 Piastów
NIP: 5212124175
Dostawa dwóch urządzeń wielofunkcyjnych (kopiarka, drukarka, skaner). 11 800,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1652.2021 2021-10-27 2021-10-21 - 2021-10-21 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup tablic typu flipchart wykorzystywanych podczas organizowanych spotkaniach, wykładach i szkoleniach wraz z asortymentem oraz kalendarzy trójdzielnych na rok 2022 dla potrzeb pracowników Urzędu Gminy. 1 881,35 Zamówienie / Zlecenie
KS.1653.2021 2021-10-27 2021-10-27 - 2021-10-27 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna - koncert Steńczyk/Grechuta 23.10.2021 r. hala na terenie boiska Szkoły w Michałowicach przy ul. Szkolnej 15. 590,40 Umowa licencyjna
OA.1654.2021 2021-10-27 2021-10-20 - 2021-10-20 CORSOFT, Andrzej Korzeniewski, ul. Trzykotki 6, 04-727 Warszawa
NIP: 9521760511
Zakup pakietu Microsoft Office Home and Business 2019 Polish w licencji bezterminowej jednostanowiskowej 1 154,97 Zamówienie / Zlecenie
OA.1655.2021 2021-10-27 2021-10-20 - 2021-10-20 CORSOFT, Andrzej Korzeniewski, ul. Trzykotki 6, 04-727 Warszawa
NIP: 9521760511
Zakup pakietu Microsoft Office Home and Business 2019 Polish w licencji bezterminowej jednostanowiskowej dla osiedla Michałowice 1 154,97 Zamówienie / Zlecenie
OA.1656.2021 2021-10-27 2021-10-26 - 2021-10-26 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup baterii LR20 dla potrzeb pracowników Obrony cywilnej oraz materiały biurowe do obsługi Spisu ludności. 619,93 Zamówienie / Zlecenie
KS.1657.2021 2021-10-27 2021-10-30 - 2021-10-30 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
wieniec pogrzebowy z szarfą biało-czerwoną z napisem „Wójt, Rada, Pracownicy CUW, GOPS Urzędu Gminy Michałowice”. 700,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.1658.2021 2021-10-27 2021-10-27 - 2021-11-19 Andrzej ANKOR- Korniluk operatu szacunkowego dla dz. 628/9 połozona w Regułach oraz służebbnośc przesyłu dla dz. 326 1 857,30 Zamówienie / Zlecenie
OA.1659.2021 2021-10-28 2021-10-27 - 2021-11-19 Tomasz Matysiak BTM-KOM, ul. Przemysłowa lok. 22, 21-400 Łuków
NIP: 8252026109
Zakup komputera marki DELL Vostro 3500 wraz z akcesoriami który będzie wykorzystywany na potrzeby Osiedla Michałowice podczas organizacji imprez, zajęć i warsztatów, jak również do przygotowywania zaproszeń, plakatów i informacji o nadchodzących wydarzeniach organizowanych na terenie Osiedla Michałowice. 3 667,90 Zamówienie / Zlecenie
OA.1660.2021 2021-10-28 2021-12-05 - 2021-12-05 Hanna Strzałkowska Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania autorskiego, na którym zostanie zaprezentowana twórczość literacka (poezja) oraz malarska (ok 25 obrazów malowanych techniką olejną na płótnie) 500,00 Umowa o dzieło
OA.1661.2021 2021-10-28 2021-10-02 - 2021-10-02 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Umowa na publiczne odtwarzanie i wykonywanie utworów podczas imprezy - Reguły 121,36 Umowa licencyjna
OA.1662.2021 2021-10-28 2021-11-17 - 2021-12-15 Jolanta Ploch Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć "Robótki ręczne" dla mieszkańców sołectwa Reguły 750,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2021-12-01
do umowy nr OA.1662.2021
2021-12-01-2021-12-15 Aneks do umowy UG/OA/1662/2021 z dnia 28 października 2021 r., zwiękaszający ilość zajęć robótek ręcznych - Ploch Jolanta 1 000,00 Aneks do umowy
OA.1663.2021 2021-10-28 2021-10-16 - 2021-10-16 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Umowa na publiczne odtwarzanie i wykonywanie utworów podczas imprezy - Opacz - Kolonia 301,35 Umowa licencyjna
OA.1664.2021 2021-10-28 2021-09-18 - 2021-09-18 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Umowa na publiczne odtwarzanie i wykonywanie utworów podczas imprezy - Granica 136,16 Umowa licencyjna
KS.1665.2021 2021-10-28 2021-11-01 - 2021-12-31 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Aleje Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Muzykalny senior”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 14 października 2021 r. 10 000,00 Umowy dotacyjne
KS.1666.2021 2021-10-28 2021-10-19 - 2021-12-31 Komorowskie Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona, ul. Południow 1 lok. a, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Aktywizacja seniorów do uczestnictwa w kulturze”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 12 października 2021 r., 10 000,00 Umowy dotacyjne
OA.1667.2021 2021-10-28 2021-10-08 - 2021-10-10 Kwiaciarnia „Wielki Błękit” Monika Filipowicz, ul. Berylowa 34, 05-806 Komorów
NIP: 9511297129
Zakup kwiatów wręczanych w ramach podziękowania za przygotowanie i przeprowadzenie koncertu piosenek z repertuaru Anny Jantar, w dniu 10 października 2021 r., organizowanego dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 11,82 Zamówienie / Zlecenie
KS.1668.2021 2021-10-28 2021-11-02 - 2021-11-10 "TOP-MEDICAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Tomasza Zana 29 lok. XIX, 20-601 Lublin
NIP:
Ogólnopolski Program profilaktycznych badań ultrasonograficznych pod nazwą "NIE nowotworom u dzieci" dla dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat w dniach 9-10 listopada 2021 r. przy Urzędzie Gminy Michałowice w Regułach ul. Aleja Powstańców Warszawy 1. 12 000,00 Umowa zlecenie
IT.1669.2021 2021-10-28 2021-10-28 - 2023-10-28 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1670.2021 2021-10-29 2021-10-25 - 2021-11-25 MARTECH Marek Zieliński, ul. Kondratowicza 29 lok. 34, 03-285 Warszawa
NIP: 1181525622
wykonanie i zatwierdzenie projektów stałej organizacji ruchu na terenie gminy Michałowice 14 145,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1671.2021 2021-10-29 2021-11-27 - 2021-11-27 Kwitnące Umysły Pracownia Twórczego Rozwoju i Edukacji Renata Wójcik, ul. Świerkowa 10, 57-300 Kłodzko
NIP: 8831745540
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów o tematyce patriotycznej „Symbole Narodowe” dla dzieci mieszkańców sołectwa Michałowice 1 400,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1672.2021 2021-11-02 2021-11-29 - 2021-11-29 Psychoterapia Żaneta Ryszawa, ul. Szczęśliwicka 74 lok. 2, 02-353 Warszawa
NIP: 1130383626
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów "Tańce w kręgu" dla mieszkańców Osiedla Komorów 250,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1673.2021 2021-11-02 2021-12-04 - 2021-12-04 SunFlower Pracownia Florystyczna Magdalena Kieloch, ul. Polna 4C, 05-806 Nowa Wieś
NIP: 5262736377
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów wianków zimowych przeznaczonych dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 2 250,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1674.2021 2021-11-02 2021-11-09 - 2021-12-21 Karolina Czartoryska-Czarniecka Przeprowadzenie zajęć sportowych w plenerze „Buggylates” – pilates z wózkiem, dla mieszkańców sołectwa Reguły 3 250,00 Umowa zlecenie
KS.1675.2021 2021-11-02 2021-11-03 - 2021-11-11 ZESPÓŁ TAŃCA LUDOWEGO "PRUSZKOWIACY", ul. Bohaterów Warszawy 4, 05-800 Pruszków
NIP:
wykonanie usługi polegającej na stworzeniu choreografii poloneza do muzyki Wojciecha Kilara, przeprowadzenia dwóch prób 3 i 10 listopada 2021 r. w miejscu i o godzinie ustalonej z Zamawiającym i odtańczenia poloneza przez dwie pary w strojach podczas imprezy plenerowej z okazji Święta Niepodległości w Komorowie na Placu Paderewskiego 11 listopada 2021 r. 1 500,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.1676.2021 2021-11-02 2021-11-02 - 2021-11-16 ELEKTROERGA Guzik Roman, ul. Żłota 6 lok. 55, 00-019 Warszawa
NIP:
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji instalacji elektrycznych we wszystkich budynkach Szkoły Podstawowej im. M. Dąbrwowskiej w Komorowie - inwentaryzacja + plan modernizacji 8 610,00 Umowa o dzieło
OA.1677.2021 2021-11-02 2021-11-02 - 2021-12-23 KADER'S Akadiusz Biszoff, ul. Kazimierza Pużaka 3 lok. 40, 02-495 Warszawa
NIP: 5222746984
Zakup mebli dla potrzeb pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej oraz Referatu Budżetowo – Księgowego. 10 737,90 Zamówienie / Zlecenie
OA.1678.2021 2021-11-03 2021-11-03 - 2021-12-15 Magdalena Bober Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć jogi - sołectwo Komorów 1 260,00 Umowa zlecenie
GK.1679.2021 2021-11-04 2021-11-04 - 2021-12-09 P.H.U. JAREX Jarosław Dąbrowski, 05-600 Zalesie
NIP: 7971560998
Konserwacja rzek na terenie Gminy Michałowice 89 945,60 Umowa zlecenie
SP.1680.2021 2021-11-04 2021-10-27 - 2021-11-04 „NICE SPORT 2” Jacek Ochman, ul. Łukowska 60, 04-133 Warszawa
NIP: 1250049717
zakup upominków sportowych na potrzeby Turniejów piłki nożnej o puchar Wójt Gminy Michałowice z okazji Święta Niepodległości organizowanych 7.11.2021 na orliku w Sokołowie 4 004,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.1681.2021 2021-11-04 2021-11-03 - 2021-11-05 PPH Calino Barbara Połulich, ul. Ruchliwa 20, 02-182 Warszawa
NIP:
zakup statuetek, medali i tabliczek na potrzeby turniejów piłki nożnej ou Puchar Wójt Gminy Michałowice z okazji Święta Niepodległosci organizowanych 7.11.2021 na orliku w Sokołowie 410,13 Zamówienie / Zlecenie
KS.1682.2021 2021-11-04 2021-11-04 - 2021-11-11 P.H.U.P. "ASPOL" ADAM STUDNICKI, ul. Ordonówny 3, 41-209 Sosnowiec
NIP: 5511776253
zakup wraz z dostawą 500 sztuk kokard narodowych na potrzeby organizowanych imprez patriotycznej z okazji Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2021 r., które odbędą się na terenie przy kościele parafialnym w Michałowicach przy ul. Szkolnej 11 w godz. 12.00-15.00 i w Komorowie na Placu Paderewskiego w godz. 14.00-16.00 925,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1683.2021 2021-11-05 2021-11-10 - 2021-11-10 Cukiernia Jarzyna Bartłomiej Jarzyna, ul. Grodziska 3a, 05-840 Brwinów
NIP: 5341425594
zakup wraz z dostawą 200 sztuk rogali świętomarcińskich na potrzeby organizowanych imprez patriotycznej z okazji Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2021 r. 2 600,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1684.2021 2021-11-05 2021-11-07 - 2021-11-07 Dariusz Kołodziejczuk Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów tworzenia kompozycji ze sztucznych kwiatów w doniczce "Storczyki" - Komorów sołectwo 4 800,00 Umowa zlecenie
PR.1685.2021 2021-11-05 2021-10-26 - 2021-11-26 Agora S.A., ul. Czerska 8 lok. 10, 00-732 Warszawa
NIP: 5260305644
Gmina Michałowice zleca publikację nekrologu w "Gazecie Wyborczej". Termin wykonania usługi - do 27 października 2021 r. 399,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.1686.2021 2021-11-05 2021-11-21 - 2021-11-21 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Umowa o dzieło
PR.1687.2021 2021-11-05 2021-10-26 - 2021-11-26 MikaWas Sp. z o.o., ul. Sierakowskiego 12A, 05-500 Piaseczno
NIP: 1231415150
Gmina Michałowice zleca publikację nekrologu w "Przeglądzie Regionalnym". Termin wykonania usługi - do 27 października 2021 r. 290,28 Zamówienie / Zlecenie
OA.1688.2021 2021-11-05 2021-11-21 - 2021-11-21 Fundacja TKwadrat, ul. Marszałkowska 138 lok. 61, 00-004 Warszawa
NIP:
Organizacja spotkania dla mieszkańców sołectwa Michałowice, promującego edukację kulturalną - Teatr Kwadrat 21.11.2021 r. 8 536,20 Zamówienie / Zlecenie
UA.1689.2021 2021-11-05 2021-11-05 - 2022-12-12 Zbigniew Bronowicki Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Ostoja" 25 830,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-05-31
do umowy nr UA.1689.2021
2021-11-05-2022-12-12 Aneks do umowy nr UA.1689.2021 z dnia 05.11.2021 (mpzp Ostoja - zmiana terminu realizacji Fazy I) 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2022-12-09
do umowy nr UA.1689.2021
2022-12-09-2023-06-30 Aneks do Umowy Nr UA.1689.2021 z dnia 5 listopada 2021 r. (mpzp Ostoja - zmiana terminu końca umowy) 0,00 Aneks do umowy
KS.1690.2021 2021-11-05 2021-11-02 - 2021-11-26 Mariusz Koszuta koordynacja zadań dotyczących wystawy „Mazovia Art. 2021”, która zaplanowana jest na 26 listopada 2021 r. w sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice. 1 762,00 Umowa zlecenie
KS.1691.2021 2021-11-05 2021-11-02 - 2021-11-22 Mariusz Koszuta opracowanie projektu graficznego katalogu do wystawy „Mazovia Art. 2021” 1 312,00 Umowa o dzieło
KS.1692.2021 2021-11-05 2021-11-04 - 2021-12-31 Koło Gospodyń Wiejskich „Dziewczyny z Komorowa” rejestr nr: 1421040005, ul. Leśna 12, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Komorowski wehikuł czasu”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 25 października 2021 r., 10 000,00 Umowy dotacyjne
KS.1693.2021 2021-11-05 2021-11-06 - 2021-11-06 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
5 sztuk pojedynczych białych róż ze wstążką dla artystów z zespołu Cup Of Time „Sztuka wariacji”, których koncert odbędzie się 6 listopada o godz. 13.00 w sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice. 75,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.1694.2021 2021-11-05 2021-11-05 - 2021-11-07 Czaplar Usługi Gastronomiczne Rafał Czaplarski, ul. Kolejowa 28B, 05-806 Komorów
NIP: 5342309915
poczęstunek dla uczestników Niepodległościowych Turniejów Piłki Nożnej dla dzieci i dorosłych na orliku w Sokołowie w dniu 7.11.2021 r. 580,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.1695.2021 2021-11-05 2021-11-05 - 2021-12-01 ER-KA Renata Kowalska, ul. Aleja Wojska Polskiego 46, 05-820 Piastów
NIP: 5222364840
Remont dyżurki strażackiej w budynku remizy strażackiej OSP Nowa Wieś. 22 675,00 Umowa o roboty budowlane
SP.1696.2021 2021-11-08 2021-11-08 - 2021-11-18 Beata Kropielnicka, ul. Bolesława Prusa 10 lok. 55, 05-800 Pruszków
NIP:
cateringa dla uczestników Turnieju piłki koszykowej w ramach stowarzyszenia Mazovia w dn. 18.11.2021 w SP w Komorowie 2 592,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.1697.2021 2021-11-08 2021-11-08 - 2021-11-08 HitMe.pl Marek Bajerski, ul. Franciszka Mamuszki lok. 17A, 80-178 Gdańsk
NIP: 8792487067
Przedłużenie domeny michałowice.pl 54,12 Zamówienie / Zlecenie
PR.1698.2021 2021-11-08 2021-11-03 - 2021-11-08 InDruk Zakład Poligraficzny InDruk Druk plakatów A2 50 sztuk - Dzień Niepodległości 492,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1699.2021 2021-11-08 2021-11-05 - 2021-11-05 Drukarnia "PRINT-POL", ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP: 5340028247
Druk broszury raport działań z zakresu ochrony powietrza w gminie Michałowice. 3 628,50 Zamówienie / Zlecenie
KS.1700.2021 2021-11-08 2021-11-04 - 2021-11-04 Katarzyna Balińska Biuro Tłumaczeń "Ital-Pol", ul. Reymonta 1A, 78-320 Połczyn-Zdrój
NIP: 6721874927
wykonanie tłumaczenia z języka polskiego na język włoski zaproszenia skierowanego do zaprzyjaźnionych gmin we Włoszech 147,60 Zamówienie / Zlecenie
GK.1701.2021 2021-11-08 2021-11-09 - 2021-12-15 Leon Szeląg Płukanie, czyszczenie, udrażnianie oraz monitoring sieci kanalizacjnej na terenie Gminy Michałowice 178 600,00 Umowa zlecenie
GK.1702.2021 2021-11-08 2021-12-18 - 2021-12-18 USŁUGI ASENIZACYJNE LEON SZELĄG, ul. Słowikowskiego 62a, 05-090 Raszyn
NIP: 5222345423
Konserwacja systemu kanalizacji deszczowej i odwodnienia na terenie gminy Michałowice - cz. I "Bieżąca konserwacja systemu kanalizacji deszczowej na terenie gminy Michałowice" 240 967,00 Umowa zlecenie
KS.1703.2021 2021-11-08 2021-11-11 - 2021-11-11 LDE Łukasz Dąbrowski, ul. Wiatrakowa 8 lok. 76, 15-827 Białystok
NIP:
wykonanie na akordeonie (akompaniamentu) 10 pieśni patriotycznych podczas uroczystości 11 listopada w Komorowie przy placu Paderewskiego od godziny 15.00 do 17.00 600,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.1704.2021 2021-11-08 2021-11-08 - 2021-11-08 HitMe.pl Marek Bajerski, ul. Franciszka Mamuszki lok. 17A, 80-178 Gdańsk
NIP: 8792487067
Przedłużenie domeny pecicemale.pl 59,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1705.2021 2021-11-08 2021-11-08 - 2021-11-12 SPECTO Kamila Piaścik, ul. Ludna 91, 05-822 Milanówek
NIP: 5291819893
Usługa nasadzenia trzech roślin w dużej donicy na korytarzu na II piętrze budynku Urzędu Gminy Michałowice 864,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1706.2021 2021-11-08 2021-12-11 - 2021-12-11 SALWADORE Hanna Mieszkowska, ul. Rozbrat 10 lok. 14, 00-451 Warszawa
NIP: 7011007104
Zapewnienie techniki scenicznej podczas organizowanego koncertu Kapeli Góralska Hora w budynku Urzędu Gminy Michałowice w dniu 11 grudnia 2021 r. 3 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1707.2021 2021-11-09 2021-11-13 - 2021-11-13 Pracownia Szeluszki Andrzej Szelenbaum, ul. Tomcia Palucha 11/29, 02-495 Warszawa
NIP: 5222601168
Pprzygotowanie i przeprowadzenie warsztatów „Las w słoiku”, przeznaczonych dla mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia 2 900,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1708.2021 2021-11-09 2021-11-11 - 2021-11-11 Józef Poręba, ul. Stanisława Lentza 35 lok. 38, 02-956 Warszawa
NIP: 9511559954
wykonanie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu poczęstunku dla artystów (12 osób) występujących 11 listopada 2021 r. o godz. 13.00 w kościele w Michałowicach – koncert patriotyczny w związku z obchodami Święta Niepodległości. 762,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1709.2021 2021-11-09 2021-11-09 - 2021-11-09 MICHAŁ SADŁOWSKI, ul. Kolejowa 9, 05-806 Komorów
NIP: 5342007692
usługa cateringowa dla mieszkańców Gminy Michałowice, uczestników uroczystości związanych z obchodami Święta Niepodległości w Michałowicach na terenie kościoła parafialnego i w Komorowie na placu Paderewskiego - 11 listopada 2021 r., 3 800,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1710.2021 2021-11-09 2021-11-04 - 2021-11-30 DELTA CERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Powstańców Listopadowych 29C lok. 7, 35-606 Rzeszów
NIP: 8133701898
wymiana urządzenia zabawowego n placu bzabaw w Pęcicach Małych 11 808,00 Umowa zakupu
OA.1711.2021 2021-11-09 2021-11-09 - 2021-11-28 Scena Capitol Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa
NIP: 5252395124
Zakup biletów wstępu do Teatru Capitol na spektakl pt. „Klub Mężusiów”, w dniu 28 listopada 2021 - Suchy Las 3 570,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.1712.2021 2021-11-09 2021-11-09 - 2021-11-18 Norton D.A.A.P. Nadulny Sp.J., ul. Elizy Orzeszkowej 11, 05-816 Reguły
NIP: 5341369772
woda i napoje na turniej koszykówki w SP w Komorowie 18.11.2021 w ramach Stowarzysznia Gmin Zachodniego Mazowsza Mazovia 852,31 Zamówienie / Zlecenie
KS.1713.2021 2021-11-09 2021-11-11 - 2021-11-11 Stowarzyszenie Kawalerii Ochotniczej im. 23 Pułku Ułanów Grodzieńskich, ul. PIĘKNA 10B lok. 4, 96-300 ŻYRARDÓW
NIP:
przeprowadzenie 30 minutowego pokazu musztry konnej (6 par koni z jeźdźcami w kompletnym umundurowaniu z 1920 roku), statycznego pokazu władania lancą, dynamicznego pokazu władania lancą, zwalczania pozorników na torze białej broni i oprowadzanie dzieci w związku z obchodami Święta Niepodległości w Komorowie 11 listopada 2021 r. 4 200,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1714.2021 2021-11-09 2021-10-22 - 2021-10-24 Agnieszka Pieścik-Jek Florist Art, ul. Ks. Trojdena 8, 05-800 Pruszków
NIP:
Zakup kwiatów wręczonych w ramach podziękowania za przygotowanie i przeprowadzenie koncertu, w dniu 24 października 2021 r., organizowanego dla mieszkańców Osiedla Granica 130,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1715.2021 2021-11-09 2021-11-27 - 2021-11-27 Studio Teatralne Krak-Art Grzegorz Paleczny, ul. Praska 28A lok. 23, 30-328 Kraków
NIP: 6762224853
Wykonanie autorskiego przedstawienia teatralnego dla dzieci z sołectwa Opacz-Kolonia, pt. „Złota Rybka”, w dniu 27 listopada 2021 r. 420,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1716.2021 2021-11-09 2021-11-09 - 2021-11-30 BSC System Leszek Komosa, ul. Zielone Zacisze 1 lok. 214, 03-294 Warszawa
NIP:
Usługa wymiany taśmy w lambrekinie o długości 14 metrów, w podestach składających się na scenę w świetlicy sołeckiej w Nowej Wsi przy ul. Głównej 52 B 676,50 Zamówienie / Zlecenie
GK.1717.2021 2021-11-10 2021-11-12 - 2021-12-10 CENTRUM - BRUK RAFAŁ RATYŃSKI, ul. Dolna 38, 05-802 Pruszków
NIP: 8231617012
Remont drogi dojazdowej na działce 111 w Pęcicach w gminie Michałowice 335 904,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2021-12-10
do umowy nr GK.1717.2021
2021-12-10-2021-12-31 zmiana terminu wykonania do dnia 31.12.2021 r. 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2021-12-29
do umowy nr GK.1717.2021
2021-12-29-2022-01-10 zmiana terminu wykonania do dnia 10.01.2022 r. 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 3
z dnia 2022-01-10
do umowy nr GK.1717.2021
2022-01-10-2022-02-28 zmiana terminu wykonania umowy do dnia 28.02.2022 r. oraz zwiększenie wartości umowy do kwoty 362.121,48 zł 26 518,90 Aneks do umowy
GK.1718.2021 2021-11-10 2021-11-15 - 2021-12-20 CENTRUM - BRUK RAFAŁ RATYŃSKI, ul. Dolna 38, 05-802 Pruszków
NIP: 8231617012
„Budowa zatoki autobusowej w pasie drogowym ul. Sokołowskiej w Pęcicach-II” 279 715,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2022-03-21
do umowy nr GK.1718.2021
2022-03-21-2022-04-25 Aneks nr 4 wydłużenie terminu + zwiększenie środków za roboty dodatkowe na odwodnieniu Zatoka Sokołowska Pęcice 6 052,73 Aneks do umowy
KS.1719.2021 2021-11-10 2021-11-11 - 2021-11-11 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
wykonanie trzech większych i dwóch mniejszych wiązanek patriotycznych (z goździków) w związku z rocznicą odzyskania niepodległości z szarfą biało-czerwoną i napisem: „Bohaterom Walki za Polskę – Mieszkańcy Gminy Michałowice”, zakup zniczy (po jednym na wiązankę) oraz zakup 12 pojedynczych róż w tym 6 białych i 6 czerwonych dla artystów koncertu patriotycznego w kościele w Michałowicach, 11 listopada o godz. 13.00. 1 455,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1720.2021 2021-11-10 2021-11-11 - 2021-11-11 Kwiaciarnia Bożena Charazińska, ul. Szkolna 18, 05-816 Michałowice
NIP: 5341990087
wykonanie trzech wiązanek patriotycznych, które będą stanowiły dekorację koncertu organizowanego w ramach obchodów Święta Niepodległości 11 listopada 2021 r. w kościele w Michałowicach 750,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1721.2021 2021-11-10 2021-11-04 - 2021-11-04 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
zakup materiałów na strefy rekreacji i boiska 1 031,07 Zamówienie / Zlecenie
IT.1722.2021 2021-11-10 2021-11-10 - 2021-11-10 ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
NIP: 5260250995
Świadczenie usług telekomunikacyjnych - świetlica Sołectwo Komorów 3 318,20 Zamówienie / Zlecenie
OA.1723.2021 2021-11-11 2021-11-12 - 2021-11-12 ZAKŁAD ELEKTROMECHANIKI DŹWIGOWEJ KRZYSZTOF BORGUL Wymiana sterownika napędu drzwi kabinowych SDK 500 dźwigu (windy) w budynku Urzędu Gminy Michałowice Al. Powstańców Warszawy 1 z uwagi na uszkodzenie, celem przywrócenia pełnej sprawności działania 922,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.1724.2021 2021-11-11 2021-11-12 - 2021-11-30 AEDMAX Sp. z o.o., ul. Sokołowska 47C, 05-806 Sokołów
NIP:
Zakup zestawu defibrylator Philips HS1 + gablota QUICK Z012 wraz z elektrodami dla dzieci Philips HS1 PH4, celem zamontowania w budynku Urzędu Gminy Michałowice w ramach działania koordynatora ds. dostępności mającego na celu poprawę warunków obsługi osób ze szczególnymi potrzebami 5 915,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1725.2021 2021-11-11 2021-11-12 - 2021-11-30 „MILANT” S. j. Zenon Pierściński, Adam Pierściński, ul. Dębowa 3, 05-822 Milanówek
NIP:
Zakup zmywarki i lodówki do zabudowy oraz zlewozmywaka wraz z baterią celem zamontowania w pomieszczeniu kuchni w Sekretariacie Wójta z uwagi na prowadzony remont. 6 088,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.1726.2021 2021-11-12 2021-11-27 - 2021-11-27 PYLU Łukasz Pytlakowski, ul. T.Bairda 36 lok. 21, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291809297
Organizacja Zabawy Andrzejkowej w dniu 27 listopada 2021 r., dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 1 000,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1727.2021 2021-11-15 2021-11-15 - 2021-12-15 M-SYSTEM Marcin Szuster, ul. Osiedle Prymasa Tysiąclecia 61, 64-111 Lipno
NIP: 6972085369
Dostawa i wymianasterownika PLC, dostawa i wymian panela opertorskiego, oprogramowania nowych lementów stereownia SUW Komorów oraz uruchomienie komunaikacji SCADA. 28 905,00 Umowa zakupu
OA.1728.2021 2021-11-15 2021-11-21 - 2021-11-21 STULECIE Ałbena Grabowska, ul. Kryniczanka 1a, 05-840 Brwinów
NIP:
Przeprowadzenie spotkania autorskiego dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 1 500,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1729.2021 2021-11-16 2021-11-16 - 2021-11-16 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna - koncert zespołu Cup Of Time 6.11.2021 r. na sali multimedialnej UGM 738,00 Umowa licencyjna
IT.1730.2021 2021-11-16 2021-11-16 - 2021-11-26 N.K. Serwis Piotr Nowak, ul. Stefana Żeromskiego 6, 05-820 Piastów
NIP: 5212124175
Dostawa - akcesoria komputerowe. (drukarka etykiet i skaner kodów kreskowych) 2 766,27 Zamówienie / Zlecenie
KS.1731.2021 2021-11-16 2021-11-16 - 2021-11-16 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna - Polonez Wojciecha Kilara 11.11.2021 r. Komorów Plac Paderewskiego 121,36 Umowa licencyjna
KS.1732.2021 2021-11-16 2021-11-16 - 2021-11-23 P.P.H.U. MAŁGORZATA OCHMAN, ul. Stefana Czarnieckiego 66 lok. 2, 05-816 Reguły
NIP:
impreza kulturalna pn "Fajfy Michałowickie" - dla seniorów, mieszkańców Gminy Michałowice; 16, 18. 23 listopada 2021 r. 33 150,00 Umowa zlecenie
KS.1733.2021 2021-11-16 2021-11-11 - 2021-11-11 EUFONIA Sebastian Grądalski, ul. Wałbrzyska 48 lok. 158, 02-739 Warszawa
NIP: 7381831723
obługa techniczna Święta Niepodległości w Komorowie, 11.11.2021 r. 4 305,00 Umowa zlecenie
KS.1734.2021 2021-11-16 2021-11-11 - 2021-11-11 SALWADORE Hanna Mieszkowska, ul. Rozbrat 10 lok. 14, 00-451 Warszawa
NIP: 7011007104
Organizacja koncertu patriotycznego 11 listopada 2021 r. w kościele w Michałowicach 19 000,00 Umowa zlecenie
KS.1735.2021 2021-11-16 2021-11-04 - 2021-12-31 Koło Gospodyń Wiejskich „Dziewczyny z Komorowa” rejestr nr: 1421040005, ul. Leśna 12, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Cyfrowa niezależność”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 25 listopada 2021 r. 9 840,00 Umowy dotacyjne
GK.1736.2021 2021-11-16 2021-11-16 - 2023-12-31 ENEA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań
NIP: 7770020640
Umowa dostawy energii elektrycznej (OBIEKTY). 2022: 577 880,24 zł brutto (szacunek) 2023: 577 880,24 zł brutto (szacunek) 577 880,00 Umowa zakupu
OA.1737.2021 2021-11-17 2021-11-12 - 2021-11-14 STANFIKS Stanisław Fiks, ul. Bodycha 13s, 05-816 Opacz-Kolonia
NIP: 5220014886
Zakup wyrobów cukierniczych z przeznaczeniem na przygotowanie poczęstunku podczas koncertu patriotycznego z okazji Święta Niepodległości, organizowanego dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś w dniu 14 listopada 2021 r 137,40 Zamówienie / Zlecenie
KS.1738.2021 2021-11-17 2021-11-19 - 2021-11-19 Print Pol, ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP:
druk 250 szt. zaproszeń na wernisaż wystawy sztuki artystów młodego pokolenia Mazovia ART, który odbędzie się 26 listopada 2021 r. o godz. 18.00 w sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice 1 076,25 Zamówienie / Zlecenie
OA.1739.2021 2021-11-17 2021-11-21 - 2021-11-21 Mobilne Imprezy - Złoty Dukat Krzysztof Postrożny, ul. Dąbrowa Chotomowska, Przyleśna 18C, 05-123 Chotomów
NIP:
Przygotowanie i wykonanie interaktywnego przedstawienia połączonego z etiudą marionetkową pt. „Dziecko widzem i aktorem”, dla dzieci z Osiedla Granica w dniu 21.11.2021 r. 1 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1740.2021 2021-11-17 2021-11-21 - 2021-12-19 Laboratorium juniora Katarzyna Skomra, ul. Przeskok 3 lok. 6, 05-800 Pruszków
NIP: 9591656948
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowo-edukacyjnych dla młodzieży i dorosłych - Osiedle Granica 1 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1741.2021 2021-11-17 2021-11-20 - 2021-11-20 Agnieszka Pieścik-Jek Florist Art, ul. Ks. Trojdena 8, 05-800 Pruszków
NIP: 7971785881
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów „Obraz z mchem”, przeznaczonych dla mieszkańców Osiedla Granica 5 227,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.1742.2021 2021-11-18 2021-11-15 - 2021-12-22 S2 Projekt Spółka z o.o., ul. Cezaka 13 lok. 2, 95-100 Zgierz
NIP:
Dostawa i montaż oznakowania dla niewidomych i niedowidzących w budynku Urzędu Gminy Michałowice w ramach działań związanyzh z dostępnością 24 117,80 Zamówienie / Zlecenie
OA.1743.2021 2021-11-18 2021-11-22 - 2021-12-27 OWIW Legal Ostrowski Wołyniec i Wspólnicy Adwokaci sp.k., ul. Szpitalna 8 lok. 6, 00-031 Warszawa
NIP: 5252591931
Poradnictwo prawne dla seniorów z Gminy Michałowice w ramach działań związanyzh z realizacją polityki senioralnej 10 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1744.2021 2021-11-18 2021-11-09 - 2021-11-09 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup świetlówek, które zostaną wykorzystane do wymiany oświetlenia na placach zabaw i strefach rekreacji oraz pudeł przeprowadzkowych dla potrzeb pracowników Urzędu celem przechowywania i przenoszenia dokumentacji. 724,90 Zamówienie / Zlecenie
OA.1745.2021 2021-11-18 2021-12-11 - 2021-12-11 Leszek Kołodziejski Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania autorskiego pt. „Wieczór z akordeonem” w dniu 11 grudnia 2021 r. dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 1 000,00 Umowa o dzieło
OA.1746.2021 2021-11-18 2021-11-27 - 2021-11-27 Nove e-Media Piotr Niciporuk, ul. Mazowiecka 20/32, 05-077 Warszawa
NIP: 8212602854
Zapewnienie kompleksowej i stałej obsługi technicznej podczas zabawy andrzejkowej organizowanej dla mieszkańców osiedla Granica, która odbędzie się w dniu 27 listopada 2021 r 1 107,00 Zamówienie / Zlecenie
UA.1747.2021 2021-11-18 2021-11-18 - 2021-12-18 Piotr Rogowski wykonanie operatów szacunkowych określających wzrost wartości nieruchomości 5 520,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1748.2021 2021-11-18 2021-11-20 - 2021-11-20 JOANNA MENTEL CIASTA I KSIĄŻKI, ul. Osiedle Kazimierzowskie 25 lok. 40, 31-843 Kraków
NIP: 6782946236
Przygotowanie i poprowadzenie warsztatów kulinarnych dla dzieci, mieszkańców Osiedla Michałowice 1 900,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1749.2021 2021-11-18 2021-11-27 - 2021-11-27 Studio Teatralne Krak-Art Grzegorz Paleczny, ul. Praska 28A lok. 23, 30-328 Kraków
NIP: 6762224853
Wykonanie autorskiego przedstawienia teatralnego dla dzieci z sołectwa Pęcice Małe, pt. „Rybak i złota rybka”, w dniu 27 listopada 2021 r. 420,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1750.2021 2021-11-18 2021-12-04 - 2021-12-04 Klub Sportowy KAJA Dariusz Zwoliński, ul. Andrzeja 1, 05-800 Pruszków
NIP: 5222699256
Przygotowanie i przeprowadzenie imprezy Mikołajkowej dla dzieci z sołectwa Sokołów w dniu 04.12.2021 r. 4 000,00 Zamówienie / Zlecenie
UA.1751.2021 2021-11-19 2021-11-16 - 2021-12-17 Katarzyna Zantonowicz Wykonanie weryfikacji projektów planów miejscowych. 10 000,00 Umowa zlecenie
OA.1752.2021 2021-11-19 2021-11-09 - 2021-11-09 Międzykomunalna Spółka Akcyjna MUNICIPIUM, ul. Marynarska 19A, 02-674 Warszawa
NIP: 5260250110
Zakup kalendarza Vademecum Samorządu Terytorialnego na rok 2022 dla potrzeb Sekretarza Urzędu Gminy Michałowice. 73,43 Zamówienie / Zlecenie
OA.1753.2021 2021-11-19 2021-11-12 - 2021-11-12 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup koszy uchylnych na śmiecie 50L,kopert bąbelkowych oraz krzeseł Lion Nowy Styl dla potrzeb pracowników Urzędu Gminy Michałowice. 3 701,62 Zamówienie / Zlecenie
GK.1754.2021 2021-11-19 2021-11-19 - 2023-12-31 VEOLIA ENERGY CONTRACTING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa
NIP: 5213589769
Dostawa energii elektrycznej( OŚWIETLENIE ULICZNE) 2022- 939 122,95 zł 2023- 949 843,53 zł 939 123,00 Umowa zakupu
OŚ.1755.2021 2021-11-22 2021-11-18 - 2021-12-13 WATERSYSTEM sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Trakt Brzeski 127, 05-077 Zakręt
NIP: 5322048050
Remont fontanny na strefie rekreacji w Michałowicach 2 432,94 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1756.2021 2021-11-22 2021-11-18 - 2021-11-30 Garden Art Szczypiński Piotr, ul. Koronacyjna 40, 02-496 Warszawa
NIP: 5361345941
wykonanie testu obiążeniowego topoli przy ul. Fregaty 1 230,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.1757.2021 2021-11-22 2021-11-22 - 2021-12-20 Piotr Rogowski wykonanie 16 operatów szacunkowych okreslajacych wartość nieruchomości gruntowej powstałych z podziału nieruchomości ustalającej opłatę adiacencką. 14 320,00 Umowa zlecenie
KS.1758.2021 2021-11-22 2021-11-22 - 2021-11-22 Marta Niemojewska, ul. Andrzeja Struga 3 lok. 31, 96-300 Żyrardów
NIP: 8381871686
wykonanie wraz z dostawą tortu dla 50 osób z napisem „DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO” + herb 820,80 Zamówienie / Zlecenie
KS.1759.2021 2021-11-22 2021-11-19 - 2021-11-22 TOMASZ SOSNOWSKI USŁUGI SZKLARSKIE, ul. Andrzeja 26, 05-800 Pruszków
NIP:
oszklenie obrazu 103,32 Zamówienie / Zlecenie
KS.1760.2021 2021-11-23 2021-11-21 - 2021-11-21 Jerzy Kalina organizacja instalacji artystycznej autorskiej wystawy zatytułw godzinach ustalonych z Zamawiających na terenie kościoła w Komorowie 5 465,00 Umowa o dzieło
IT.1761.2021 2021-11-23 2021-11-23 - 2021-12-22 MP TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Plac Niepodległości 9C, 18-400 Łomża
NIP: 7182136452
Usługi związane z uzupełnieniem systemu monitoringu oraz wykonywaniem dokumentacji projektowej 4 640,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1762.2021 2021-11-23 2021-11-16 - 2021-11-23 PIOTR KŁOS, ul. Rzeckiego 4 lok. 22, 05-804 Pruszków
NIP: 5341370657
przewóz gości imprezy kulturalnej – Fajfy Michałowickie: 16, 18, 23.11.2021 r. (9 kursów) 5 000,00 Umowa zlecenie
KS.1763.2021 2021-11-23 2021-11-22 - 2021-11-26 Z.P.U. PRINT - POL, ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP: 5340028247
druk 150 egzemplarzy katalogu wystawy sztuki artystów młodego pokolenia Mazovia ART 2021, zgodnie z ofertą. Wernisaż wystawy odbędzie się 26 listopada 2021 r. o godz. 18.00 w sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice. 2 250,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1764.2021 2021-11-23 2021-11-23 - 2021-11-26 Józef Poręba, ul. Stanisława Lentza 35 lok. 38, 02-956 Warszawa
NIP: 9511559954
przygotowanie poczęstunku dla uczestników wystawy sztuki artystów młodego pokolenia Mazovia ART, 26 listopada 2021 r. 1 630,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1765.2021 2021-11-23 2021-11-02 - 2021-11-30 Dorota Dziekiewicz - Pilich Wykonanie projketu graficznego akru erekcyjnego, ręczne jego wypisanie wraz z zapenieniem materiałów. 4 760,00 Umowa o dzieło
GK.1766.2021 2021-11-23 2021-12-01 - 2021-12-20 NAPARTY Usługi Wodno-Kanalizacyjne Janusz Naparty, ul. Piaskowa 2, 05-870 Błonie
NIP: 5291288237
„Wymiana sieci, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zasuw i hydrantów oraz usuwanie awarii na SUW i sieci wodociągowej wraz z płukaniem” 318 422,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2021-12-20
do umowy nr GK.1766.2021
2021-12-01-2022-03-30 aneks terminowy 0,00 Aneks do umowy
PR.1767.2021 2021-11-23 2021-11-17 - 2021-12-18 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Gmina Michałowice zleca wykonanie 30 ramek o wymiarach 13 x 18 m 299,70 Umowa zakupu
PR.1768.2021 2021-11-23 2021-11-16 - 2021-12-17 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Gmina Michałowice zleca wykonanie 3 ramek 30 x 40, 3 ramek 40 x 50, 9 ramek 15 x 20, 2 ramek 30 x, 2 ramek 40 x. 323,13 Umowa zakupu
KS.1769.2021 2021-11-23 2021-11-26 - 2021-11-26 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
dostawa kwiatów na potrzeby wystawy sztuki artystów młodego pokolenia Mazovia ART, 26 listopada 2021 r. sala multimedialna UGM 370,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.1770.2021 2021-11-23 2021-11-23 - 2021-12-01 Podarowane.pl Biedrzycki Sp.J., ul. Kasztanowa 26, 32-040 Rzeszotary
NIP: 9442247162
zakup upominków sportowych z logo 1 426,80 Zamówienie / Zlecenie
PR.1771.2021 2021-11-23 2021-11-23 - 2021-12-03 LOGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. al. Wojska Polskiego 60E, 05-800 Pruszków
NIP: 5342584248
100 szt. czapek mikołajkowych z logo gminy. 1 845,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1772.2021 2021-11-23 2021-11-30 - 2021-11-30 Pracownia Szeluszki Andrzej Szelenbaum, ul. Tomcia Palucha 11/29, 02-495 Warszawa
NIP: 5222601168
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów świątecznych, przeznaczonych dla młodzieży i dorosłych mieszkańców Osiedla Michałowice 2 100,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1773.2021 2021-11-23 2021-12-05 - 2021-12-05 Filip Wojdak "Studio Blue", ul. Senacka 9 lok. 4, 31-002 Kraków
NIP:
Przygotowanie i przeprowadzenie koncertu pt. „Pod dachami Paryża” – piosenki Edith Piaf w tłumaczeniu Andrzeja Ożgi, wykonanie Dorota Helbin - Opacz Kolonia 4 100,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1774.2021 2021-11-23 2021-11-27 - 2021-11-27 Paradise X Sp. z o.o., ul. B. Prusa 57, 05-800 Pruszków
NIP:
Przygotowanie posiłku regeneracyjnego dla uczestników Zabawy Andrzejkowej organizowanej dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś w dniu 27.11.2021 r. 1 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1775.2021 2021-11-23 2021-12-05 - 2021-12-06 Jarosław Mroczek Wręczanie mikołajkowych prezentów dzieciom z sołectwa Michałowice w dniach 5-6 grudnia 2021 r. 800,00 Umowa zlecenie
OA.1776.2021 2021-11-23 2021-11-27 - 2021-11-27 PHU DIWAD, ul. Jesionowa 38, 05-816 Michałowice
NIP: 7952085941
Usługa zorganizowania Zabawy Andrzejkowej dla mieszkańców sołectwa Michałowice w dniu 27.11.2021 r. 3 950,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1777.2021 2021-11-23 2021-12-05 - 2021-12-05 Anna Brzezicka Przygotowanie i wykonanie autorskiej oprawy muzycznej wg własnej aranżacji, podczas spotkania autorskiego, organizowanego dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś, na którym zostanie zaprezentowana twórczość literacka oraz malarska 500,00 Umowa o dzieło
OA.1778.2021 2021-11-24 2021-11-27 - 2021-11-27 Studio Teatralne Krak-Art Grzegorz Paleczny, ul. Praska 28A lok. 23, 30-328 Kraków
NIP: 6762224853
Wykonanie autorskiego przedstawienia teatralnego dla dzieci z sołectwa Komorów, pt. „Rybak i złota rybka”, w dniu 27 listopada 2021 r. 420,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1779.2021 2021-11-24 2021-11-27 - 2021-11-27 Studio Teatralne Krak-Art Grzegorz Paleczny, ul. Praska 28A lok. 23, 30-328 Kraków
NIP: 6762224853
Wykonanie autorskiego przedstawienia teatralnego dla dzieci z sołectwa Nowa Wieś, pt. „Złota Rybka”, w dniu 27 listopada 2021 r. 420,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1780.2021 2021-11-24 2021-11-17 - 2021-11-17 Flint Sp. z o.o., ul. Powązkowska 59E, 01-728 Warszawa
NIP: 1180004128
Usługa serwisowa (czyszczenie, odkamienianie, regulacja) ekspresu do kawy w Sekretariacie Wójta. 196,80 Zamówienie / Zlecenie
OA.1781.2021 2021-11-24 2021-11-24 - 2021-12-10 MULTIPLANTA - Katarzyna Łazucka-Cegłowska, ul. Warecka 110, 05-604 Jasieniec
NIP: 5341374721
Usługa nasadzenia roślin ozdobnych wieloletnich, na rogu ulicy Ryszarda i ulicy Haliny w Komorowie 4 497,12 Zamówienie / Zlecenie
OA.1782.2021 2021-11-24 2021-12-04 - 2021-12-04 BajOLAndia Aleksandra Jakubczak, ul. Kleeberga 10, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291554087
Usługi polegającej na zapewnieniu atrakcji dla dzieci, w postaci animacji tematycznych, podczas Zabawy Mikołajkowej organizowanej dla dzieci z sołectwa Pęcice Małe 3 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1783.2021 2021-11-24 2021-11-29 - 2021-11-29 Folkloristica Liliana Cercel-Podkul, ul. Broniewskiego 101 lok. 161, 01-877 Warszawa
NIP:
Przygotowanie i przeprowadzenie Koncertu Andrzejkowego z Muzyką Cygańską, organizowanego dla mieszkańców sołectwa Pęcice 3 880,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1784.2021 2021-11-25 2021-11-01 - 2021-12-31 STOWARZYSZENIE KOMOROWSKIE TOWARZYSTWO ŚPIEWACZE, nr 50 w rejestrze stowarzyszeń zwykłych, ul. Mikołaja Reja 27, 05-806 Granica
NIP: 5342615664
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Koncerty muzyki chóralnej”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 8 listopada 2021 r., 10 000,00 Umowy dotacyjne
KS.1785.2021 2021-11-26 2021-11-26 - 2021-11-26 SALWADORE Hanna Mieszkowska, ul. Rozbrat 10 lok. 14, 00-451 Warszawa
NIP: 7011007104
zapewnienia techniki scenicznej podczas wernisażu wystawy sztuki artystów młodego pokolenia Mazovia ART 2021, 26.11.2021 r. 1 300,00 Umowa zlecenie
OA.1786.2021 2021-11-26 2021-11-19 - 2021-12-28 Booking Place Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa
NIP:
Zakup 52 szt. biletów wstępu dla mieszkańców Sołectwa Reguły, na spektakl „Niespodziewany powrót” grany w Teatrze Imka w Warszawie przy ul. Kocjana 3, w dniu 28 grudnia 2021 r. o godz. 19:00 4 440,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1787.2021 2021-11-29 2021-11-29 - 2021-12-20 Jerzy Ambroszczyk, ul. Dziadowice 3, 62-709 Malanów
NIP:
Zakup akcesoriów sportowych celem wykorzystania podczas zajęć sportowych organizowanych dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 1 610,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1788.2021 2021-11-29 2021-11-19 - 2021-11-20 STANFIKS Stanisław Fiks, ul. Bodycha 13s, 05-816 Opacz-Kolonia
NIP: 5220014886
Zakup wyrobów cukierniczych z przeznaczeniem na przygotowanie poczęstunku podczas spotkania autorskiego, organizowanego dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś w dniu 21 listopada 2021 r 184,20 Zamówienie / Zlecenie
OA.1789.2021 2021-11-29 2021-11-29 - 2021-12-17 Firma Krajewski Krzysztof Krajewski, ul. Pruszkowska 11, 05-830 Nadarzyn
NIP: 5341029326
Zakup kopert dowodowych (D-7) w ilości 8.000,00 szt. o wymiarach 249x175, papier offset 150g/m z nadrukiem 1+0 czarny dla potrzeb pracowników Referatu Spraw Obywatelskich 3 444,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1790.2021 2021-11-29 2021-11-19 - 2021-11-20 STANFIKS Stanisław Fiks, ul. Bodycha 13s, 05-816 Opacz-Kolonia
NIP: 5220014886
Zakup wyrobów cukierniczych z przeznaczeniem na przygotowanie posiłku regeneracyjnego podczas Zabawy Andrzejkowej organizowanej dla mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia, w dniu 20 listopada 2021 r. 218,30 Zamówienie / Zlecenie
GK.1791.2021 2021-11-29 2021-11-24 - 2021-12-24 PZM WIMET Zbigniew Wiśniewski Sp. J,, ul. Krucza 2, 05-420 Józefów
NIP: 5320000286
wymiana i uzupełnienie znaków drogowych pionowych i poziomych 23 921,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.1792.2021 2021-11-29 2021-11-29 - 2021-11-29 CORSOFT, Andrzej Korzeniewski, ul. Trzykotki 6, 04-727 Warszawa
NIP: 9521760511
zakup abonamentu na oprogramowanie biurowe office 365 standard 10 sztuk do konca lutego 2022 roku 1 136,52 Zamówienie / Zlecenie
IT.1793.2021 2021-11-29 2021-11-29 - 2022-12-31 INTER-MEDIA Sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 48, 05-800 Pruszków
NIP: 5342280100
Wykonanie usługi polegającej na zestawieniu przyłącza światłowodowego w budynku technicznym na działce 404/4 w Nowej Wsi (przy przedszkolu w Nowej Wsi ul. Główna 52A) przeznaczonego do transmisji do sieci internet oraz do transmisji w sieci monitoringu gminnego. Utrzymanie w okresie trwania umowy w należytym stanie technicznym wykonanych połączeń, polegające na zapewnieniu nieprzerwanej dostępności zestawionych włókien światłowodowych. 8 138,91 Zamówienie / Zlecenie
OA.1794.2021 2021-11-29 2021-11-29 - 2021-12-20 Kronos S.C. B.Ekiert, Ł.Pieprzyk, D. Włodarczyk, ul. Włókniarzy 1, 63-100 Śrem
NIP:
Zakup akcesoriów sportowych celem wykorzystania podczas zajęć sportowych organizowanych dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 859,73 Zamówienie / Zlecenie
OA.1795.2021 2021-11-29 2021-12-04 - 2021-12-04 BajOLAndia Aleksandra Jakubczak, ul. Kleeberga 10, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291554087
Usługa polegającą na udostępnieniu fotobudki celem wykonywania rodzinnych zdjęć w stylu retro podczas imprezy organizowanej dla mieszkańców sołectwa Pęcice Małe, w dniu 4 grudnia 2021 roku 400,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1796.2021 2021-11-30 2021-11-23 - 2021-11-23 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup świetlówek, które zostaną wykorzystane do wymiany oświetlenia na placach zabaw i strefach rekreacji oraz taśmy dwustronne dla potrzeb konserwatora celem zamocowania 441,60 Zamówienie / Zlecenie
GK.1797.2021 2021-11-30 2021-12-01 - 2022-01-31 ŚWIĘCKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Przejazdowa 27A, 05-800 Pruszków
NIP: 5342584900
Stała konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Michałowice- zamówienie przewidziane 23 493,80 Umowa zlecenie
PR.1798.2021 2021-11-30 2021-11-30 - 2021-12-24 MikaWas Sp. z o.o., ul. Sierakowskiego 12A, 05-500 Piaseczno
NIP: 1231415150
uczestnictwo i współorganizacja projektu "Perły Mazowsza" 3 075,00 Umowa zlecenie
KS.1799.2021 2021-11-30 2021-11-30 - 2021-12-05 Łukasz Kowalski Kodofit, ul. Orłów Piastowskich 57 lok. 10, 02-496 Warszawa
NIP:
przygotowanie i przeprowadzenie kącika fotograficznego wraz ze świąteczną dekoracją 2 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1800.2021 2021-11-30 2021-12-01 - 2021-12-17 Urządzanie i utrzymanie zieleńców chirurgia drzew, ul. Ludna 7B, 05-822 Milanówek
NIP: 5290003161
„Utrzymanie roślinności wysokiej na terenie gminy Michałowice – zabiegi chirurgiczne i pielęgnacyjne – zamówienie uzupełniające” 62 902,80 Umowa zlecenie
GK.1801.2021 2021-11-30 2021-11-15 - 2022-12-31 PANATTONI EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa
NIP:
umowa dotycząca realizacji drogi dojazdowej w Opaczy Małej 0,00 Umowa/Porozumienie - bez kosztowe
KS.1802.2021 2021-11-30 2021-11-30 - 2021-12-05 Koło Gospodyń Wiejskich w Pęcicach Małych - Pęciczanki rejestr nr: 1421040002, ul. Brzozowa 18, 05-806 Komorów
NIP:
zakup zabawek regionalnych i edukacyjnych dla dzieci wykonane przez Koło. Zakup na potrzeby organizowanego Kiermaszu Świątecznego przed Urzędem Gminy Michałowice, 5 grudnia 2021 r. 400,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1803.2021 2021-11-30 2021-11-30 - 2021-12-05 Paweł Wasiluk Odlotowa Fotobudka
NIP:
fotobudka wraz z obsługą, scenografią, nielimitowaną liczbą zdjęć uwzględniającą personalizację wydruku w postaci logo gminy Michałowice 999,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1804.2021 2021-11-30 2021-11-18 - 2021-11-19 DARIUSZ KANCLERSKI, ul. Parkowa 79, 05-806 Pęcice
NIP: 5342112816
zakup artykułów spożywczych 616,37 Zamówienie / Zlecenie
KS.1805.2021 2021-11-30 2021-11-29 - 2021-12-03 Marian Dziekanowski SPRZEDAŻ KSIĄŻEK, ul. Biskupicka 56, 05-840 Brwinów
NIP: 5341943260
zakup nagród w postaci książek, gier planszowych, zestawu farb dla laureatów i zwycięzców Konkursu Literacko-Plastyczno-Fotograficznego „Odpowiednie dać rzeczy – słowo (i obraz)!” objętego patronatem Wójt Gminy Michałowice, 3 000,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1806.2021 2021-11-30 2021-11-30 - 2021-12-15 LAMBDA TUSIŃSKI RADOSŁAW, ul. Stanisława Żółkiewskiego 8, 05-800 Pruszków
NIP:
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z instalacja odprowadzającą wody opadowe z terenu świetlicy wiejskiej zlokalizowanej na dz. nr ew. 34 oraz projektu budowlanego odwodnienia ul. Skowronków do decyzji ZRiD w Pęcicach Małych na terenie gminy Michałowice 21 525,00 Umowa zlecenie
OA.1807.2021 2021-12-01 2021-12-06 - 2021-12-27 Mirosław Modrzejewski Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z podstaw tańca towarzyskiego - sołectow Michałowice 1 100,00 Umowa zlecenie
OA.1808.2021 2021-12-01 2021-12-05 - 2021-12-05 Przemysław Skałuba Przygotowanie i wykonanie koncertu melodii świątecznych, wg własnej aranżacji, podczas plenerowej imprezy świątecznej organizowanej dla mieszkańców Osiedla Komorów 3 000,00 Umowa o dzieło
IT.1809.2021 2021-12-01 2022-01-01 - 2023-12-01 'MARKEN SYSTEMY ANTYWIRUSOWE' Marek Markowski, ul. Hieronima Derdowskiego 7, 81-369 Gdynia
NIP: 9131305785
Licencja programu antywirusowego. 9 938,52 Zamówienie / Zlecenie
OA.1810.2021 2021-12-01 2021-12-03 - 2021-12-04 Bogusława Kaszczuk Pośrednictwo Ubezpieczeniowe, Wienitka Bogusława Kaszczuk, ul. Rynek 18, 05-840 Brwinów
NIP:
Przygotowanie i przeprowadzenie świątecznych warsztatów decoupage - ozdabianie mydełek - sołectwo Sokołów 2 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1811.2021 2021-12-01 2021-12-11 - 2021-12-11 Jaworski Krzysztof, ul. B. Krzywoustego 8, 82-300 Elbląg
NIP: 5781065964
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów serowarskich, przeznaczonych dla mieszkańców sołectwa Sokołów 2 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1812.2021 2021-12-01 2021-12-05 - 2021-12-05 Jaworski Krzysztof, ul. B. Krzywoustego 8, 82-300 Elbląg
NIP: 5781065964
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów kuchni tradycyjnej (chleb, masło i ser), przeznaczonych dla mieszkańców sołectwa Sokołów 1 800,00 Zamówienie / Zlecenie
OC.1813.2021 2021-12-01 2021-12-01 - 2021-12-21 FPHU NORTEX Bednarek, ul. Mickiewicza 15A, 05-816 Michałowice
NIP: 5340014423
szafka strażacka ubraniowa szt. 5 6 457,50 Zamówienie / Zlecenie
OC.1814.2021 2021-12-01 2021-12-01 - 2021-12-21 FIRE-MAX SP. Z O.O., ul. Al. Jerozolimskie 224, 02-495 Warszawa
NIP: 5210083845
zakup nożyco-rozpieracza SC 358 eWXT 20 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1815.2021 2021-12-01 2021-12-01 - 2021-12-14 MMA Lidia Targowska, ul. Chodkiewicza 53A, 43-600 Jaworzno
NIP:
Zakup 40 szt. biletów wstępu do Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie na spektakl pt. „12 Tenorów i Ona”, który odbędzie się w dniu 14 grudnia 2021 r. o godz. 18:00. - Sokołów 4 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1816.2021 2021-12-01 2021-12-01 - 2021-12-12 Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca MAZOWSZE im. T.Sygietyńskiego, ul. Karolin, Otrębusy, ul. Świerkowa 2 Otrębusy
NIP: 5340003046
Zakup 70 szt. biletów wstępu, dla mieszkańców Sołectwa Sokołów, na koncert pt. „Betlejem Polskie”, który odbędzie się 12 grudnia 2021 r. o godz. 18:00 w Mateczniku Mazowsze w Otrębusach 7 000,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1817.2021 2021-12-01 2021-12-01 - 2022-12-31 "GRUPPO BITUMI POLAND" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. ks. Ignacego Skorupki 80, 05-091 Ząbki
NIP:
Partycypacja w kosztach wykonania dokumentacji projektowej ul. Piachy 0,00 Umowa/Porozumienie - bez kosztowe
OA.1818.2021 2021-12-01 2021-12-17 - 2021-12-17 Kwiaciarnia Zielono mi, Marzena Michalak, ul. Brzozowa 2, 05-806 Komorów
NIP: 8381661658
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów tworzenia wianków bożonarodzeniowych, przeznaczonych dla mieszkańców sołectwa Sokołów 3 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1819.2021 2021-12-01 2021-11-02 - 2021-12-31 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA CZTERY ŁAPY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 05-326 Nowe Ręczaje
NIP:
usługi weterynaryjne dla zwierząt z terenu gminy Michałowice 17 742,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2021-12-31
do umowy nr OŚ.1819.2021
2022-01-01-2022-01-31 usługi weterynaryjne 12 742,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2022-01-31
do umowy nr OŚ.1819.2021
2022-02-01-2022-02-28 zmaiana12742 terminu umowy 12 742,00 Aneks do umowy
KS.1820.2021 2021-12-01 2021-12-05 - 2021-12-05 MICHAŁ SADŁOWSKI, ul. Kolejowa 9, 05-806 Komorów
NIP: 5342007692
Wykonanie usługi cateringowej w postaci ciepłego grzańca bezalkoholowego, gorącej czekolady i pierniczków pakowanych osobno w torebki papierowe dla mieszkańców Gminy Michałowice, uczestników Świątecznego Kiermaszu 5 grudnia 2021 r. 5 166,00 Zamówienie / Zlecenie
OC.1821.2021 2021-12-01 2021-12-01 - 2021-12-21 AWARES SP. Z O.O.
NIP: 7393861888
zakup detektora wielogazowego ALTAIR 4XR z zestawe do kalibracji w ramach wsparcia rzeczowego dla Komendy Powiatowej PSP w Pruszkowie 4 947,36 Zamówienie / Zlecenie
GK.1822.2021 2021-12-01 2021-12-02 - 2021-12-23 DROG-REM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa
NIP: 5222834010
Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej- zamówienie przewidziane 172 795,00 Umowa o roboty budowlane
GK.1823.2021 2021-12-01 2021-12-01 - 2021-12-22 Usługi Asenizacyjne Leon Szeląg, ul. Słowikowskiego 62a, 05-090 Raszyn
NIP: 5222345423
wykonanie usługi polegającej na naprawie oraz poprawie akustyki istniejącej zabudowy obudowy studni wody głębinowej nr 5 typu Lange, położonej przy ul. Kaliszany w Komorowie-Wsi, w gminie Michałowice, na potrzeby SUW Komorów 7 995,00 Umowa zlecenie
OA.1824.2021 2021-12-01 2021-12-05 - 2021-12-05 GreenTerra Monika Spychalska, ul. Berylowa 39, 05-806 Komorów
NIP:
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów tworzenia zapachów świątecznych, dla mieszkańców Osiedla Komorów 800,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1825.2021 2021-12-01 2021-12-05 - 2021-12-05 MICHAŁ SADŁOWSKI, ul. Kolejowa 9, 05-806 Komorów
NIP: 5342007692
Organizacja plenerowej imprezy świąteczno-tanecznej „Magia Świąt”, dla mieszkańców Osiedla Komorów 8 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1826.2021 2021-12-02 2021-11-30 - 2021-12-14 Marnat Wojciech Perzyna, ul. Słoneczna 54, 05-555 Tarczyn
NIP: 1231162571
Dostawa wagi WT-117 300 kg 760,00 Umowa zakupu
GK.1827.2021 2021-12-02 2021-12-01 - 2021-12-20 CTR Jenda-Piotrowski s.c., ul. Edmunda Jana Osmańczyka 22 lok. 148, 01-494 Warszawa
NIP: 5223185401
„Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dzikiej w Pęcicach Małych, w gminie Michałowice” 38 991,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2021-12-20
do umowy nr GK.1827.2021
2021-12-01-2022-03-31 aneks terminowy 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2022-03-11
do umowy nr GK.1827.2021
2022-03-11-2022-04-29 aneks terminowy nr 2 0,00 Aneks do umowy
OŚ.1828.2021 2021-12-02 2022-01-01 - 2023-12-31 "MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków
NIP: 5340016439
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkanych nieruchomości położonych na terenie gminy Michałowice 16 772 900,00 Umowa zlecenie
OC.1829.2021 2021-12-02 2021-12-02 - 2021-12-02 Oddział Wojewódzki ZOSP RP Warszawa, ul. Markowska 18A, 03-742 Warszawa
NIP:
zakup 3 szt. umundurowania specjalnego Good Pro FR 10 800,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1830.2021 2021-12-02 2021-12-01 - 2021-12-10 lava group, ul. Romera 4b, 02-784 Warszawa
NIP:
upominki z logo gminy na potrzeby organizowanych wydarzeń promocyjno-kulturalnych. 9 240,56 Zamówienie / Zlecenie
SP.1831.2021 2021-12-02 2021-12-02 - 2021-12-21 POWER CANVAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków
NIP: 6751524327
Wykonanie i dostarczenie odzieży sportowej zgodnie z ofertą handlową z nadrukiem Utraty oraz logo gminy które zostaną wykorzystane jako upominki na potrzeby promocyjno – sportowe. 5 558,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.1832.2021 2021-12-02 2021-12-02 - 2021-12-04 SZCZEBLEWSKI SP Z OO SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Działkowa 2, 02-234 Warszawa
NIP:
przejazd na turniej młodzieży szkolnej na zawody Fusball organizowane przez MRG Sejmik Województwa Mazowieckiego 486,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1833.2021 2021-12-02 2021-11-25 - 2021-11-25 ~MATYS~ MAŁGORZATA STEFANIUK, ul. Kościelna 26, 05-800 Pruszków
NIP: 5341943076
Zakup artykułów gospodarstwa domowego, sztućców oraz naczyń jednorazowych wykorzystywanych podczas organizowania różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych i aktywizujących mieszkańców sołectwa Nowa Wieś – Zabawa andrzejkowa i choinkowa. 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1834.2021 2021-12-02 2021-11-25 - 2021-11-25 PUHP Dragon Sp. z o.o., ul. Błońska 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5210083377
Zakup artykułów spożywczych na poczęstunek dla uczestników koncertu z okazji dnia niepodległości, który odbył się w dniu 14 listopada br. dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś. 285,98 Zamówienie / Zlecenie
OA.1835.2021 2021-12-02 2021-12-04 - 2021-12-04 JOANNA MENTEL CIASTA I KSIĄŻKI, ul. Osiedle Kazimierzowskie 25 lok. 40, 31-843 Kraków
NIP: 6782946236
Przygotowanie i poprowadzenie warsztatów kulinarnych dla dzieci, mieszkańców Osiedla Michałowice 4 100,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1836.2021 2021-12-02 2021-11-25 - 2021-11-25 ANPREL ELECTRONICS Natalia Protasiuk, ul. Nowa Wieś, Kamelskiego 22, 05-806 Komorów
NIP: 5342541664
Zakup kabla wykorzystywanego podczas prowadzonych zajęć sportowych dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś celem podłączania telefonu i komputera i nagłaśniania prowadzonych zajęć. 18,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1837.2021 2021-12-02 2021-12-05 - 2021-12-05 Koło Gospodyń Wiejskich „Dziewczyny z Komorowa” rejestr nr: 1421040005, ul. Leśna 12, 05-806 Komorów
NIP:
Zakup żywności regionalnej na potrzeby organizowanej imprezy świąteczno-tanecznej dla mieszkańców Osiedla Komorów w dniu 5 grudnia 2021 600,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1838.2021 2021-12-02 2021-12-05 - 2021-12-05 Koło Gospodyń Wiejskich „Dziewczyny z Komorowa” rejestr nr: 1421040005, ul. Leśna 12, 05-806 Komorów
NIP:
Zakup 50 szt. stroików świątecznych wykonanych przez KGW „Dziewczyny z Komorowa”, na potrzeby organizowanej plenerowej imprezy świąteczno-tanecznej dla mieszkańców Osiedla Komorów w dniu 5 grudnia 2021 r 500,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1839.2021 2021-12-03 2021-12-05 - 2021-12-05 P.H.U Nestor Krzysztof Bieniek, ul. Bolesławicka 12, 03-325 Warszawa
NIP: 5242490803
zapewnienia atrakcji dla dzieci w postaci animatora w stroju Mikołaja z prawdziwą brodą i dwóch animatorek w strojach śnieżynek w związku z organizowanym Kiermaszem Świątecznym na parkingu przed Urzędem Gminy Michałowice 5 grudnia 2021 r. w godz. 13.30-16.30. 2 460,00 Zamówienie / Zlecenie
KA.1840.2021 2021-12-03 2021-12-02 - 2021-12-16 Green Touch, ul. Wyzwolenia 124A, 85-790 Bydgoszcz
NIP:
zamówienie dot. zakupu i dostarczenia zestawów upominkowych - 22 sztuki 5 610,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1841.2021 2021-12-03 2021-12-01 - 2021-12-10 POLAMP, ul. Przemysłowa 1, 11-500 Gizycka
NIP: 8451659142
zakup dekoracji świątecznych 79 625,40 Umowa zakupu
GK.1842.2021 2021-12-03 2021-11-29 - 2021-12-10 Zakład Usług Wielobranżowych Katarzyna Bartczak, ul. Grodziska 21, 05-830 Nadarzyn
NIP: 5220013898
Budowa progów spowalnijących na terenie Gminy Michałowice 23 370,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.1843.2021 2021-12-03 2021-12-03 - 2021-12-03 MWC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Kowalewicka 12, 60-002 Poznań
NIP: 7831678932
Subskrypcja eSesja + moduł dyskusja do dnia 21.04.2022 1 737,25 Zamówienie / Zlecenie
KA.1844.2021 2021-12-03 2021-12-03 - 2021-12-10 OWIW SP. Z O.O., ul. SZPITALNA 8, 00-031 WARSZAWA
NIP:
Usługa kształcenia zawodowego dla pracowników UGM w formie szkolenia w zakresie zasad i procedur prowadzenia postępowania administracyjnego na podstawie KPA 5 000,00 Umowa zakupu
OA.1845.2021 2021-12-03 2021-12-03 - 2021-12-23 S2 Projekt Spółka z o.o., ul. Cezaka 13 lok. 2, 95-100 Zgierz
NIP: 5252524739
Zakup 12 szt. nakładek na poręcze oraz ściany z oznaczeniami w języku Braille’a informującymi o aktualnym piętrze w budynku Urzędu dla osób niedowidzących w ramach działań związanych z dostępnością. 1 402,20 Zamówienie / Zlecenie
OA.1846.2021 2021-12-03 2021-12-03 - 2021-12-15 Wydawnictwo WAK Przemysław Bogusz, ul. Kleczkowska 46 lok. 4, 50-227 Wrocław
NIP: 8992184182
Zakup modeli kartonowych wykorzystywanych podczas zajęć modelarstwa organizowanych dla dzieci i młodzieży mieszkańców Osiedla Michałowice 102,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.1847.2021 2021-12-03 2021-12-11 - 2021-12-11 SKLEP SPOŻYWCZY PO SCHODKACH DOROTA JAKOWIECKA, IZABELA MARCZAK SPÓŁKA CYWILNA, ul. Rodzinna 26 lok. A, 05-806 Sokołów
NIP: 5342614854
Przygotowanie poczęstunku podczas koncertu organizowanego dla mieszkańców sołectwa Reguły i Osiedla Michałowice, w dniu 11 grudnia 2021 r. w Sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice w Regułach, zgodnie z ofertą z dnia 29 listopada 2021 r. 2 200,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.1848.2021 2021-12-03 2021-12-06 - 2021-12-23 WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
NIP: 5830018931
Roczna licencja na użytkowanie systemu informacji prawnej LEX Administracja MIX 19 117,90 Zamówienie / Zlecenie
OA.1849.2021 2021-12-03 2021-12-03 - 2021-12-09 Florakropka Maria Warszawska, ul. Bolesława Prusa 12 lok. 105, 05-800 Pruszków
NIP: 5222347416
Zakup stroików oraz gwiazd betlejemskich celem udekorowania pomieszczeń Urzędu Gminy Michałowice w okresie świątecznym. 2 236,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1850.2021 2021-12-03 2021-12-12 - 2021-12-12 SENSOLAND Marta Kaczmarek, ul. Szybowcowa 5, 05-090 Laszczki
NIP: 5341959539
Usługa polegająca na organizacji warsztatów żonglerki dla dzieci i młodzieży, mieszkańców sołectwa Pęcice 2 700,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.1851.2021 2021-12-06 2021-12-06 - 2021-12-06 INTER-MEDIA Sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 48, 05-800 Pruszków
NIP: 5342280100
Przyłącze radiowe na potrzeby kamer monitoringu z parkingu "Parkuj i Jedź" przy ulicy Ceglanej. 433,27 Zamówienie / Zlecenie
UA.1852.2021 2021-12-06 2021-12-07 - 2021-12-31 Monika Rodak wykonywanie prac administracyjnych w Referacie Planowania Przestrzennego 3 190,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1853.2021 2021-12-06 2021-12-01 - 2021-12-30 "MARGOT" Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych Małgorzata Szymańska w spadku, ul. PASAŻ URSYNOWSKI 11, 02784 WARSZAWA
NIP: 5210128223
Przebudowa odwodnienia w ul. Turystycznej w Komorowie Wsi 73 283,30 Umowa o roboty budowlane
OŚ.1854.2021 2021-12-06 2021-12-06 - 2021-12-15 AUTO LIFT Dariusz Olszak, ul. Mikołaja Reja 28, 05-806 Granica
NIP: 5341025162
„Montaż dekoracji świątecznych na terenie Gminy Michałowice” 88 972,00 Umowa zlecenie
GK.1855.2021 2021-12-06 2021-12-01 - 2021-12-30 "MARGOT" Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych Małgorzata Szymańska w spadku, ul. PASAŻ URSYNOWSKI 11, 02784 WARSZAWA
NIP: 5210128223
Przebudowa odwodnienia w ul. Sieradzkiej w Komorowie 14 242,70 Umowa o roboty budowlane
GR.1856.2021 2021-12-06 2021-12-06 - 2021-12-22 Piotr Rogowski wykonanie 6 operatów szacunkowych określających wartośc nieruchomości 6 570,00 Umowa o dzieło
FZ.1857.2021 2021-12-06 2021-12-06 - 2021-12-17 Subito Dotacje Sp. z.o.o., ul. Kolejowa 15/17, 01-217 Warszawa
NIP:
Wykonanie na rzecz Gminy Michałowice usługi opracowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach programu priorytetowego „Zielony transport publiczny” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 34 999,60 Umowa zlecenie
OA.1858.2021 2021-12-06 2021-12-12 - 2021-12-12 Mobilne Imprezy - Złoty Dukat Krzysztof Postrożny, ul. Dąbrowa Chotomowska, Przyleśna 18C, 05-123 Chotomów
NIP: 1131872126
Przygotowanie i wykonanie interaktywnej zabawy artystycznej pt. „Mikołaj na góralską nutę”, dla dzieci z Osiedla Granica, w dniu 12 grudnia 2021 r. 1 600,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1859.2021 2021-12-06 2021-12-06 - 2021-12-20 Arpex, ul. Narbutta 24/18, 02-541 Warszawa
NIP: 5210326727
Zakup 3 szt. stołów cateringowych prostokątnych walizka o wymiarach 180 x 74 cm, kolor biały Eco, stelaż profil metalowy, celem wyposażenia świetlicy wiejskiej w Regułach 684,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1860.2021 2021-12-06 2021-12-21 - 2021-12-21 Karol Wójcicki, ul. Brzozowa Polana 4, 05-540 Kędzierówka
NIP: 1132703880
przygotowanie i przeprowadzenie wykładu popularnonaukowego „Pierwsza gwiazdka. Astronomiczne ujęcie Świąt” dla mieszkańców Gminy Michałowice, 21 grudnia 2021 r. na sali multimedialnej UGM 2 460,00 Umowa zlecenie
OA.1861.2021 2021-12-06 2021-12-19 - 2021-12-19 Zrób Mi Mamo Martyna Brzozowska, ul. Moszyn 50, 06-100 Pułtusk
NIP:
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów rękodzieła, świątecznych ozdób techniką makramy, dla mieszkańców sołectwa Pęcice 1 780,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1862.2021 2021-12-06 2021-11-01 - 2021-12-31 Paulina Borek przyznanie stypendium sportowego dla Wojciecha Borek o na okres od 1 listopada 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w wysokości 300,00 zł miesięcznie za zajęcie I miejsca w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w koszykówce w rozgrywkach U13M w sezonie 2020/21. 600,00 Umowa stypendialna
PR.1863.2021 2021-12-06 2021-12-06 - 2021-12-14 Civis Polonus, ul. ul. Bellotiego 5 lok. 47, 01-022 Warszawa
NIP: 5252103104
Dwudniowe szkolenie dla 20 członków Młodzieżowej Rady Gminy Michałowice 4 000,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1864.2021 2021-12-07 2021-12-03 - 2021-12-15 Brodowski owoce Wiesław Broniarz, ul. Ul. Kazimierza Wielkiego 4 lok. 21, 96-200 Rawa Mazowiecka
NIP: 8351126653
Dostarczenie susoszonych owoców 1 872,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1865.2021 2021-12-07 2021-12-07 - 2021-12-15 Antare Sp z o.o., ul. Białobrzeska 15, 02-370 Warszawa
NIP: 7010904008
Wykonanie tablicy "Młyn nad Utratą" 1 537,50 Zamówienie / Zlecenie
PR.1866.2021 2021-12-07 2021-12-01 - 2021-12-15 FOTO-7 s.c. Dostawa ładowarki do baterii aparartu, statywu, pólkuli 905,41 Zamówienie / Zlecenie
PR.1867.2021 2021-12-07 2021-12-01 - 2021-12-07 Hawaii Maja Radziuk Dostawa 15 pizz na debatę młodzieży. 537,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1868.2021 2021-12-07 2021-12-07 - 2021-12-10 DMB Group Damian Brzóska, ul. Sportowa 8 lok. 15, 62-700 Turek
NIP:
Zakup 92 szt. karmników dla ptaków, do samodzielnego montażu i malowania, wraz z farbkami przeznaczonymi do pomalowania każdego z karmników. Karmniki zostaną rozdysponowane wśród uczestników zabawy choinkowej organizowanej dla mieszkańców Osiedla Granica w dniu 12 grudnia 2021 r. w świetlicy osiedlowej w Granicy przy ul. Czeremchy 1 3 300,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1869.2021 2021-12-07 2021-12-11 - 2021-12-11 Kwitnące Umysły Pracownia Twórczego Rozwoju i Edukacji Renata Wójcik, ul. Świerkowa 10, 57-300 Kłodzko
NIP: 8831745540
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów tworzenia lampionów zimowych, dla dzieci mieszkańców Osiedla Michałowice 1 200,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1870.2021 2021-12-07 2021-12-02 - 2021-12-02 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
zakup materiałów na plce zabaw, boiska i strefy rekreacji 179,97 Zamówienie / Zlecenie
OA.1871.2021 2021-12-07 2021-12-12 - 2021-12-12 Roman Holc HOTER, ul. Łukaszczyka 34 lok. 3, 02-781 Warszawa
NIP:
Usługa polegająca na zapewnieniu atrakcji w postaci animacji tematycznych, podczas Zabawy Choinkowej organizowanej dla dzieci z sołectwa Nowa Wieś 1 200,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1872.2021 2021-12-07 2021-11-29 - 2021-11-29 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
dostawa materiałów na place zabaw 999,65 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1873.2021 2021-12-07 2021-12-03 - 2021-12-03 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
wyposażenie stref rekreacji 79,98 Zamówienie / Zlecenie
OA.1874.2021 2021-12-07 2021-12-12 - 2021-12-12 Hello English! Martyna Kołodziejczuk, ul. Gen. Sosabowskiego 4a, 96-300 Żyrardów
NIP: 5342440868
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów zdobienia Pierników Bożonarodzeniowych, podczas Zabawy Choinkowej organizowanej dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 1 800,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1875.2021 2021-12-07 2021-12-05 - 2021-12-05 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAIKS - Impreza Świąteczna w Komorowie 05.12.2021 121,36 Umowa licencyjna
OA.1876.2021 2021-12-07 2021-12-03 - 2021-12-03 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAIKS - Impreza Andrzejkowa soł. Michałowice 27.11.2021 485,85 Umowa licencyjna
OA.1877.2021 2021-12-07 2021-12-03 - 2021-12-03 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAIKS - Impreza Andrzejkowa Opacz Kolonia 20.11.2021 123,00 Umowa licencyjna
OA.1878.2021 2021-12-07 2021-12-03 - 2021-12-03 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAIKS - Impreza Andrzejkowa Nowa Wieś 27.11.2021 123,00 Umowa licencyjna
OA.1879.2021 2021-12-08 2021-12-09 - 2021-12-29 Scena Capitol Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa
NIP: 5252395124
Organizacja spotkania dla mieszkańców sołectwa Michałowice, promującego edukację kulturalną - Teatr Capitol 29.12.2021 8 450,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1880.2021 2021-12-08 2021-12-08 - 2022-01-31 RAD-MAR Marek Wieteska, ul. Baśniowa 145, 05-840 Domaniewek
NIP: 5341992790
Zimowe utrzymanie dróg Rejon II 99 289,60 Umowa zlecenie
GK.1881.2021 2021-12-08 2021-12-08 - 2022-01-31 "JUKOMEX" KRZYSZTOF JUCZEWSKI, ul. Stawowa 4, 05-090 Nowe Grocholice
NIP: 5221925621
Zimowe utrzymanie dróg Rejon I 49 680,00 Umowa zlecenie
GK.1882.2021 2021-12-08 2021-12-08 - 2022-01-31 Jolanta Generalczyk Zimowe utrzymanie dróg i chodników Rejon III 41 148,00 Umowa zlecenie
OŚ.1883.2021 2021-12-08 2021-12-01 - 2021-12-01 Zakład Usług Wielobranżowych Katarzyna Bartczak, ul. Grodziska 21, 05-830 Nadarzyn
NIP: 5220013898
montaż stołów do piłkarzyków, do tenisa stołowego, stojaków na rowery, montaż i demontaż tablicy ogłoszeniowej 15 350,40 Umowa o roboty budowlane
OŚ.1884.2021 2021-12-08 2021-12-02 - 2021-12-02 Anna Paczuska zdjęcie i utylizacja azbestu Komorów dz. 135/4 3 937,50 Umowy dotacyjne
OA.1885.2021 2021-12-08 2021-12-09 - 2021-12-09 Stowarzyszenie Filmowców Polskich, ul. Pańska 85, 00-834 Warszawa
NIP: 5251288627
Opłata za wyświetlanie filmów na placu Paderewskiego w Komorowie (Stowarzyszenie Filmowców Polskich) 184,65 Umowa licencyjna
OA.1886.2021 2021-12-08 2021-12-04 - 2021-12-04 Emako.pl Sp. z o.o., ul. Ryszarda Chomicza 13F, 55-080 NOwa Wieś Wrocławska
NIP:
Zakup metalowych kwietników z miejscem na 4 doniczki dla potrzeb pracowników Referatu Budżetowo – Księgowego. 459,98 Zamówienie / Zlecenie
OA.1887.2021 2021-12-09 2021-12-12 - 2021-12-12 Dariusz Kołodziejczuk Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów Bożonarodzeniowych, podczas których twirzone będą stroiki i ozdoby świąteczne - Komorów sołectwo 4 000,00 Umowa zlecenie
OA.1888.2021 2021-12-09 2021-12-12 - 2021-12-12 Julia Gąsiorowska Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów świątecznych Bożonarodzeniowych, podczas których tworzone będą storiki i wianki świąteczne oraz ozdoby choinkowe - Opacz Mała 2 300,00 Umowa zlecenie
OA.1889.2021 2021-12-09 2021-12-11 - 2021-12-11 Katarzyna Gruszewska Przygotowanie i wykonanie autorskiego przedstawienia teatralnego pt. „Zamieszanie ze Świętami”, dla dzieci i ich rodziców, mieszkańców Osiedla Komorów w dniu 11 grudnia 2021 r. 1 500,00 Umowa o dzieło
OA.1890.2021 2021-12-09 2021-12-11 - 2021-12-11 KD Group Sp z o.o., ul. Stanisława Bodycha 41 lok. AB, 05-816 Michałowice
NIP:
Przygotowanie i poprowadzenie Zabawy Mikołajkowej dla dzieci, mieszkańców sołectwa Opacz Mała w dniu 11 grudnia 2021 r. 10 500,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1891.2021 2021-12-09 2021-12-14 - 2022-07-14 ANDRZEJ LEWIŃSKI ELEKTROLEW UPE, ul. Brzezińska 4, 03-075 Warszawa
NIP: 5242458389
Opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla usunięcia kolizji z sieciami w Alei Jana Pawła II w Komorowie Osiedle Gmina Michałowice 109 470,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-08-01
do umowy nr GK.1891.2021
2022-07-15-2022-11-15 Aneks terminowy 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2022-12-22
do umowy nr GK.1891.2021
2022-12-22-2023-04-30 Aneks terminowy nr. 2 zmiana terminu z 15.11.2022 - 30.04.2023 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 3
z dnia 2023-06-16
do umowy nr GK.1891.2021
2023-06-16-2023-06-20 Aneks zwiększający kwotę wynagrodzenia o 9 840,00 zł. brutto (zwiększenie ilości kabli światłowodowych wpływa na cenę dok. wykonawczej) 9 840,00 Aneks do umowy
OA.1892.2021 2021-12-09 2021-12-17 - 2021-12-17 Michał Sabała Przygotowanie i przeprowadzenie 2 prelekcji filmoznawczych w ramach Nocy Filmowej organizowanej dla mieszkańców Osiedla Komorów 780,00 Umowa zlecenie
GR.1893.2021 2021-12-09 2021-12-09 - 2021-12-20 Tomasz MULTI-GEO Szymański wykonanie operatu szacunkowego okreslajacego wartośc rynkową z tytu ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu dla dz. 233 Pęcice 922,50 Zamówienie / Zlecenie
KS.1894.2021 2021-12-09 2021-12-05 - 2021-12-05 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna - muzyka w tle, piosenki świąteczne podczas kiermaszu 5.12.2021 r. przed Urzędem Gminy Michałowice, 121,36 Zamówienie / Zlecenie
KS.1895.2021 2021-12-09 2021-12-04 - 2021-12-05 SALWADORE Hanna Mieszkowska, ul. Rozbrat 10 lok. 14, 00-451 Warszawa
NIP: 7011007104
zapewnienia techniki podczas Kiermaszu Świątecznego dla mieszkańców Gminy Michałowice, 5 grudnia 2021 r. parking przed Urzędem Gminy Michałowice 7 300,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1896.2021 2021-12-09 2021-12-01 - 2021-12-31 Izabela Mroczek przyznanie stypendium sportowego dla Mateusza Mroczka o na okres od 1 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w wysokości 300,00 zł miesięcznie za zajęcie I miejsca w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w koszykówce w rozgrywkach U13M w sezonie 2020/21. 300,00 Umowa stypendialna
OA.1897.2021 2021-12-09 2021-12-11 - 2021-12-11 Agnieszka Pieścik-Jek Florist Art, ul. Ks. Trojdena 8, 05-800 Pruszków
NIP: 7971785881
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów „Dekoracje Świąteczne” w dniu 11 grudnia 2021 r., przeznaczonych dla mieszkańców Osiedla Granica 5 338,20 Zamówienie / Zlecenie
OA.1898.2021 2021-12-09 2021-12-09 - 2021-12-23 EURO-NET Sp. z o.o., ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa
NIP: 5270005984
Zakup ekspresu do kawy, celem wyposażenia świetlicy wiejskiej w Regułach 1 749,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1899.2021 2021-12-09 2021-12-18 - 2021-12-18 PHU DIWAD, ul. Jesionowa 38, 05-816 Michałowice
NIP: 7952085941
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów robienia świątecznego wianka, przeznaczonych dla mieszkańców sołectwa Michałowice 3 332,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1900.2021 2021-12-10 2021-12-08 - 2022-01-10 DZIŚ MAM SZCZĘŚCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. ks. Piotra Skargi 7, 05-820 Piastów
NIP: 8110008047
Wykonanie i montaż grafik na 5 tablic promocyjnych w Granicy. Format plansz 150 x 150 2 029,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.1901.2021 2021-12-11 2021-12-03 - 2021-12-03 BONDAN Bogdan Trzepak, ul. Sadowa 2, 05-802 Pruszków
NIP: 7342639602
Zakup artykułów spożywczych dla potrzeb Sekretariatu Wójta Gminy Michałowice. 984,42 Zamówienie / Zlecenie
OA.1902.2021 2021-12-11 2021-12-07 - 2021-12-07 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup kalendarzy (planerów) na biurko dla potrzeb pracowników Urzędu Gminy Michałowice. 2 105,27 Zamówienie / Zlecenie
OA.1903.2021 2021-12-13 2021-12-18 - 2021-12-18 Studio Teatralne Krak-Art Grzegorz Paleczny, ul. Praska 28A lok. 23, 30-328 Kraków
NIP: 6762224853
Wykonanie autorskiego przedstawienia teatralnego dla dzieci z sołectwa Pęcice Małe, pt. „Zimowa Opowieść”, w dniu 18 grudnia 2021 r. 420,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1904.2021 2021-12-13 2021-12-18 - 2021-12-18 Studio Teatralne Krak-Art Grzegorz Paleczny, ul. Praska 28A lok. 23, 30-328 Kraków
NIP: 6762224853
Wykonanie autorskiego przedstawienia teatralnego dla dzieci z sołectwa Komorów, pt. „Zimowa Opowieść”, w dniu 18 grudnia 2021 r. 420,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1905.2021 2021-12-13 2021-12-18 - 2021-12-18 Studio Teatralne Krak-Art Grzegorz Paleczny, ul. Praska 28A lok. 23, 30-328 Kraków
NIP: 6762224853
Wykonanie autorskiego przedstawienia teatralnego dla dzieci z sołectwa Opacz-Kolonia, pt. „Zimowa Opowieść”, w dniu 18 grudnia 2021 r. 420,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1906.2021 2021-12-13 2021-12-19 - 2021-12-19 Auto Raf Rafał Telak, ul. Baczki 1, 07-130 Łochów
NIP: 8241656663
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i poprowadzeniu Balu Choinkowego dla dzieci mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia 2 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1907.2021 2021-12-13 2021-12-18 - 2021-12-18 Łódzki Teatr Piosenki Michał Wieczorek, ul. Trawiasta 15, 91-364 Łódź
NIP: 7262436794
Przygotowanie i przeprowadzenie koncertu pt. „Tajemnica zimowej nocy” – wieczór najpiękniejszych kolęd i pastorałek - Komorów 19.12.2021 r. 3 500,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1908.2021 2021-12-13 2021-12-08 - 2022-04-30 4CS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa, ul. Kazimierza Wielkiego 7 lok. 5, 65-047 Zielona Góra
NIP:
Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.1 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną bądź rekreacyjną wskazanego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” 11 000,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.1909.2021 2021-12-13 2021-11-23 - 2022-12-15 PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
NIP: 9462593855
umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej pbiektu: Centrum Inicjatyw Kulturalnych, dz. 132/2, Komorów, umowa: 21-G1/UP/01609/2 13 850,80 Umowa zlecenie
OA.1910.2021 2021-12-13 2021-12-19 - 2021-12-19 Pracownia Szeluszki Andrzej Szelenbaum, ul. Tomcia Palucha 11/29, 02-495 Warszawa
NIP: 5222601168
Przygotowanie 60 szt. upominków świątecznych dla dzieci, mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia 6 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1911.2021 2021-12-13 2021-12-19 - 2021-12-19 Łódzki Teatr Piosenki Michał Wieczorek, ul. Trawiasta 15, 91-364 Łódź
NIP: 7262436794
Wykonanie usługi nagłośnienia i obsługi technicznej koncertu kolęd i pastorałek który odbędzie się podczas spotkania wigilijnego organizowanego dla mieszkańców sołectwa Sokołów w dniu 19 grudnia 2021 r. 1 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1912.2021 2021-12-13 2021-12-19 - 2021-12-19 Czaplar Usługi Gastronomiczne Rafał Czaplarski, ul. Kolejowa 28B, 05-806 Komorów
NIP: 5342309915
Przygotowanie poczęstunku wigilijnego podczas spotkania wigilijnego organizowanego dla mieszkańców sołectwa Sokołów w dniu 19 grudnia 2021 r. 3 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1913.2021 2021-12-13 2021-12-13 - 2021-12-23 GES Grażyna Stachera, ul. Myśliwska 4, 05-840 Brwinów
NIP: 5341464743
Wykonanie 1 potykacza formatu A1 wymiar grafiki 60 x 85 cm wysokość 122 cm wykonanego z zatrzaskowych folii aluminiowych w szerokości 32 mm z chromowanymi plastikowymi narożnikami z folią antyrefleksyjną z PCV zabezpieczającą grafikę oraz 10 szt. plakatów na płytkach PCV o grubości 3 mm format B2 50 x 70 cm z otworami do mocowania, z rysunków dzieci z sołectwa Nowa Wieś wykonanych podczas warsztatów plastycznych. Plakaty zostaną wywieszone na ogrodzeniu terenu świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi 847,47 Zamówienie / Zlecenie
OC.1914.2021 2021-12-13 2021-12-06 - 2021-12-31 Rosenbauer sp. z o.o., ul. Konarskiego 50, 05-092 Łomianki
NIP: 1182172226
zakup elementów systemu dozowania pioany sprężonej CAFS 29 151,00 Umowa zakupu
Aneks nr 1
z dnia 2022-01-01
do umowy nr OC.1914.2021
2022-01-13-2022-03-31 aneks nr 1 do umowy nr 1914/2021 29 151,00 Aneks do umowy
OA.1915.2021 2021-12-13 2021-12-18 - 2021-12-18 TEATR TAK Dariusz Bekas, ul. Skomielna Czarna 293, 32-437 Skomielna Czarna
NIP: 6811970557
Przygotowanie i wykonanie autorskiego przedstawienia teatralnego dla dzieci z sołectwa Reguły, pt. „Grajka Mikołajka”, w dniu 18 grudnia 2021 r 2 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1916.2021 2021-12-13 2021-12-18 - 2021-12-18 BajOLAndia Aleksandra Jakubczak, ul. Kleeberga 10, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291554087
Przygotowanie i wykonanie wydarzenia artystycznego, podczas którego zorganizowane zostaną animacje tematyczne dla dzieci z sołectwa Komorów, związane z okresem Świąt Bożego Narodzenia - 18.12.2021 r. 1 200,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1917.2021 2021-12-13 2021-12-19 - 2021-12-19 Łódzki Teatr Piosenki Michał Wieczorek, ul. Trawiasta 15, 91-364 Łódź
NIP: 7262436794
Przygotowanie i przeprowadzenie koncertu kolęd i pastorałek podtrzymujących polską tradycję świętowania - Sokołów 19.12.2021 1 000,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.1918.2021 2021-12-13 2021-12-13 - 2021-12-23 PROJEKTSAN Bartosz Wojniak, ul. Babiego Lata 21, 05-830 Nadarzyn
NIP: 8652297786
Weryfikacja dokumentacji projektowej - projektu budwolnego dla inwestycji "Budowa przedszkola w Michałowicach" - branża sanitarna 2 000,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.1919.2021 2021-12-13 2021-12-13 - 2021-12-23 j.s. Elmont Jan Smoliński, ul. Sprawiedliwości 2 lok. 4, 05-800 Pruszków
NIP:
Weryfikacja dokumentacji projektowej - projektu budwolanego dla inwestycji Budowa przedszkola w Michałowicach" - branża elektroenergetyczna 2 460,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1920.2021 2021-12-14 2021-12-17 - 2021-12-17 SKLEP SPOŻYWCZY PO SCHODKACH DOROTA JAKOWIECKA, IZABELA MARCZAK SPÓŁKA CYWILNA, ul. Rodzinna 26 lok. A, 05-806 Sokołów
NIP: 5342614854
Przygotowanie poczęstunku wigilijnego dla pracowników Urzędu, w skład którego wejdą ciepłe posiłki, ciasta, kawa, herbata oraz jednorazowe naczynia i obsługa. 5 205,60 Zamówienie / Zlecenie
OA.1921.2021 2021-12-14 2021-12-13 - 2021-12-28 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup przedłużaczy dla potrzeb konserwatora, foteli, lampek biurowych oraz kontenerków podbiurkowych dla potrzeb pracowników Urzędu oraz baterii wykorzystywanych do sprzętu nagłośnieniowego w Urzędzie. 9 100,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.1922.2021 2021-12-14 2021-12-14 - 2021-12-20 PIEKARNIA KRASKA K. KARWOWSKA-DOŁĘGA G. DOŁĘGA SPÓŁKA JAWNA, ul. Aleja Legionów 145a, 18-400 Łomża
NIP:
zamówienie 25 kg sękacza na potrzeby upominków świątecznych 1 076,25 Zamówienie / Zlecenie
KS.1923.2021 2021-12-14 2021-12-01 - 2021-12-31 Magdalena Zawarczyńska przyznanie stypendium sportowego dla Michała Zawarczyńskiego na okres od 1grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w wysokości 300,00 zł miesięcznie za zajęcie I miejsca w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w koszykówce w rozgrywkach U13M w sezonie 2020/21. 300,00 Umowa stypendialna
AW.1924.2021 2021-12-14 2021-12-07 - 2021-12-24 Agnieszka Londzin przeprowadzenie kontroli doraźnej w gminnej jednostce organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych 4 000,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1925.2021 2021-12-14 2021-12-14 - 2021-12-15 Z.P.U. Print-Pol Krzysztof Sztyk, ul. Nadarzyńska 13, 05-608 Komorów
NIP: 5340028247
Druk i dostawa kart świątecznych 891,75 Zamówienie / Zlecenie
SP.1926.2021 2021-12-14 2021-12-14 - 2021-12-23 lava group, ul. Romera 4b, 02-784 Warszawa
NIP:
upominków z logo gminy, zgodnie z ofertą na potrzeby organizowanych wydarzeń promocyjno-sportowych. 4 583,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.1927.2021 2021-12-14 2021-12-06 - 2022-12-31 "PRESSCOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław
NIP: 8971688084
Prenumerata magazynu "IT w Administracji" 396,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1928.2021 2021-12-14 2021-12-13 - 2021-12-14 HERMES Jarosław Koć, ul. Aleje Jerozolimskie 290, 05-820 Reguły
NIP: 5341053922
Naprawa samochodu służbowego marki Skoda Superb WPR88827, celem przywrócenia jego pełnej sprawności. 1 926,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1929.2021 2021-12-15 2021-12-06 - 2021-12-06 PUHP Dragon Sp. z o.o., ul. Błońska 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5210083377
Zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na przygotowanie poczęstunku dla uczestników zabawy organizowanej w dniu 12 grudnia 2021 r. dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 299,66 Zamówienie / Zlecenie
OA.1930.2021 2021-12-15 2021-12-03 - 2021-12-05 EFADAFE Łukasz Pawłowicz, ul. Ozimska 184/10, 45-310 Opole
NIP:
Zakup 60 szt. klockowych kubków, które zostaną wręczone w formie upominków dzieciom uczestniczącym w przedstawieniu „Grajka Mikołajka” w dniu 18 grudnia br. organizowanym dla mieszkańców sołectwa Reguły. 1 520,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.1931.2021 2021-12-15 2021-12-15 - 2022-03-31 LS_Project Maciej Sikorski, ul. Okulickiego 19A lok. 15, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291668856
"Opracowanie dokuemntacji wykonawczej dla projektu Eog", dotyczącej zagospodarowania terenu wokół szkół w gminie Michałowice płatnośc na 2022: WPFpoz. 1.3.2.102 30 905,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-03-09
do umowy nr IR.1931.2021
2022-03-09-2022-04-29 "Opracowanie dokumentacji wykonawczej dla projektu EOG" dot. zagospodarowania terenu wokół szkół w gminie Michałowice- aneks nr 1 9 102,00 Aneks do umowy
KS.1932.2021 2021-12-15 2021-12-15 - 2021-12-15 Florakropka Maria Warszawska, ul. Bolesława Prusa 12 lok. 105, 05-800 Pruszków
NIP: 5222347416
wykonanie jednego okrągłego stroika świątecznego 250,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1933.2021 2021-12-15 2021-12-06 - 2021-12-09 PPH Calino Barbara Połulich, ul. Ruchliwa 20, 02-182 Warszawa
NIP: 5211213250
Wykonanie plakietki w etui. 212,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1934.2021 2021-12-15 2021-12-15 - 2021-12-15 Z.U.P.P. DROMARK Marek Janaszkiewicz, ul. Sułkowskiego 4a, 05-820 Piastów
NIP: 5340203696
wykonanie usługi polegającej na wykonaniu tablic pamiątkowych dla projektów, które uzyskały dofinansowanie z budżetu województwa Mazowieckiego dla OSP i szkoły. 1 722,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1935.2021 2021-12-15 2021-12-15 - 2021-12-28 WATERSYSTEM sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Trakt Brzeski 127, 05-077 Zakręt
NIP: 5322048050
wymiana wentylatorów w fontannie na strefie rekreacji w Micghałowicach 4 551,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1936.2021 2021-12-15 2021-12-09 - 2021-12-29 PPHU LEŻAKOWO Krzysztof Szewczyj, ul. Szkolna 16, 42-231 Cykarzew Stary
NIP: 9491568788
Zakup 100 szt. leżaków standard bez podłokietnika, nadruk wg załączonego wzoru. Leżaki zostaną wykorzystane podczas organizacji wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców Osiedla Komorów 7 601,40 Zamówienie / Zlecenie
OA.1937.2021 2021-12-15 2021-12-09 - 2021-12-23 FOTOLAB EXPRESS Andrzej Wroński, ul. Kościuszki 39, 05-800 Pruszków
NIP: 5341060856
Wykonanie zdjęć do kroniki nowowiejskiej, dokumentujących wydarzenia które odbyły się na terenie sołectwa oraz fotorelacji z teatrzyków dla dzieci organizowanych w sołectwie Nowa Wieś 294,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1938.2021 2021-12-15 2021-12-07 - 2021-12-07 Florist Art Agnieszka Pieścik-Jek, ul. Sasanek 1a, 05-806 Nowa Wieś
NIP: 7971785881
Zakup świątecznych artykułów dekoracyjnych, celem udekorowania świetlicy osiedlowej w Granicy w okresie świątecznym, podczas spotkań i imprez organizowanych dla mieszkańców Osiedla Gran 920,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1939.2021 2021-12-15 2021-12-13 - 2021-12-13 Mariusz Zalwowski KAMIENIARSTWO, ul. 2 sierpnia 15, 05-800 Pruszków
NIP: 5342113661
Zakup gier planszowych, które zostaną wykorzystane podczas spotkań i wydarzeń kulturalnych organizowanych dla mieszkańców Osiedla Komorów 2 200,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1940.2021 2021-12-16 2021-12-10 - 2021-12-30 Mark - Witold Rowicki, ul. ul. Królewicza Jakuba lok. 105 , 02-956 Warszawa
NIP: 5270106515
Gmina Michałowice zleca druk wizytówek - 500 szt. 584,25 Zamówienie / Zlecenie
KS.1941.2021 2021-12-16 2021-12-16 - 2021-12-16 Grzegorz Ziemkiewicz przyznanie stypendium sportowego dla Dawida Ziemkiewicza na okres od 1 grudnia do 31 grudnia 2021 r. za zajecie I miejsca w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w koszykówce w rozgrywkach U13M w sezonie 2020/21. 300,00 Umowa stypendialna
KS.1942.2021 2021-12-16 2021-12-16 - 2021-12-16 Wojciech Bodzan przyznanie stypendium sportowego dla Tomasza Bodzana na okres od 1 grudnia do 31 grudnia 2021 r. za zajecie I miejsca w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w koszykówce w rozgrywkach U13M w sezonie 2020/21. 300,00 Umowa stypendialna
OA.1943.2021 2021-12-16 2021-12-17 - 2021-12-23 HIGHER Monika Godlewska, ul. Armii Krajowej 74, 58-130 Żarów
NIP:
Zakup dwóch wózków platformowych transportowych 500kg PH501, które będą wykorzystywane podczas organizacji imprez kulturalnych na terenie sołectwa Opacz Mała do transportu niezbędnego wyposażenia i asortymentu. 798,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1944.2021 2021-12-16 2021-12-17 - 2021-12-23 MAJSTERO Paweł Kneblewski, ul. Grottgera 16, 76-200 Słupsk
NIP: 8393089141
Zakup rozdzielacza/rozdzielnicy prądowej BRENNENSTUHL 2 m, która będzie wykorzystywana podczas organizacji imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Opacz Mała, celem zapewnienia dostawy prądu do urządzeń wymagających zasilania. 379,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.1945.2021 2021-12-16 2021-12-17 - 2021-12-23 Spec Kable Monika Modelska, ul. Katowicka 33 lok. 110, 61-131 Poznań
NIP: 7822258395
Zakup przedłużaczy, które będą wykorzystywane podczas organizacji imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Opacz Mała, celem zapewnienia dostawy prądu do urządzeń wymagających zasilania. 1 306,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1946.2021 2021-12-17 2021-12-15 - 2021-12-29 NAPARTY Usługi Wodno-Kanalizacyjne Janusz Naparty, ul. Piaskowa 2, 05-870 Błonie
NIP: 5291288237
wymiana 10 m niedrożnego odcinka drenażu odwadniającego pas drogowy ulicy Ludowej w Michałowicach oraz zmiana sposobu odprowadzania wód z odwodnienia pasa drogowego i terenu przyległego do parkingu przy al. Topolowej w Regułach poprzez wykonanie studni z ujęciem powierzchniowym 35 424,20 Umowa o roboty budowlane
KS.1947.2021 2021-12-17 2021-12-17 - 2021-12-17 MICHAŁ SADŁOWSKI, ul. Kolejowa 9, 05-806 Komorów
NIP: 5342007692
dostarczenie 2 szt. czekolady Molinarii 1kg i 15 szt. mleka 1L 193,01 Zamówienie / Zlecenie
OA.1948.2021 2021-12-17 2021-12-17 - 2021-12-28 M&M GASTRO, ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice
NIP: 9542387023
Zakup warników, koszy na śmiecie, ławek cateringowych oraz wózka kelnerskiego dla potrzeb pracowników Urzędu, które będą wykorzystywane podczas organizowania oficjalnych spotkań, narad i szkoleń w Urzędzie Gminy Michałowice. 2 899,53 Zamówienie / Zlecenie
PR.1949.2021 2021-12-20 2021-12-13 - 2021-12-31 Beata Kropielnicka, ul. Bolesława Prusa 10 lok. 55, 05-800 Pruszków
NIP: 5641507497
Gmina Michałowice zleca usługę gastronomiczną na dwudniowe spotkanie Młodzieżowej Rady Gminy w Urzędzie Gminy Michałowice. Termin dostarczenia: 13 i 14 grudnia 2021 r. 1 053,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1950.2021 2021-12-20 2021-12-14 - 2021-12-31 AWIH, ul. Łopuszańska 53, 02-232 Warszawa
NIP: 1130061093
Gmina Michałowice zleca dostawę papierowych toreb reklamowych z logo gminy 1 464,93 Zamówienie / Zlecenie
PR.1951.2021 2021-12-20 2021-12-10 - 2021-12-30 InDruk Zakład Poligraficzny InDruk Gmina Michałowice zleca druk plakatów A2 110 szt. - życzenia Bożonarodzeniowe na tablice. Termin wykonania i dostawy do 23 grudnia 2021 r. 676,50 Zamówienie / Zlecenie
PR.1952.2021 2021-12-20 2021-12-16 - 2021-12-30 Fundacja Ziemi Grodziskiej, ul. Wioślarska 2 lok. 2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291830759
Gmina zleca publikację życzeń Bożonarodzeniowych w "Obiektywna Gazeta Mazowsza Zachodniego". Termin wykonania i dostawy - 22 grudnia 2021 r. 427,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1953.2021 2021-12-20 2021-12-03 - 2021-12-07 Flint Sp. z o.o., ul. Powązkowska 59E, 01-728 Warszawa
NIP: 1180004128
Usługa serwisowa (czyszczenie, odkamienianie, regulacja) ekspresu do kawy znajdującego się na II piętrze budynku Urzędu Gminy. 258,30 Zamówienie / Zlecenie
IT.1954.2021 2021-12-20 2021-12-21 - 2022-06-19 SPUTNIK SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Klinkierowa 7, 60-104 Poznań
NIP: 7792230149
Zakup oprogramowania, wdrożenie e-usług oraz zakup urządzeń do zdalnego odczytu wody na potrzeby Gminy Michałowice 2 164 370,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-06-09
do umowy nr IT.1954.2021
2022-06-09-2022-06-30 eUsługi - wdrożenie systemu usług elektronicznych (zmiana terminu wykonania) 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2022-06-27
do umowy nr IT.1954.2021
2022-06-27-2022-07-31 Zmiana terminu wykonania 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 3
z dnia 2022-10-13
do umowy nr IT.1954.2021
2022-07-31-2022-11-21 Zmiana terminu wykonania 0,00 Aneks do umowy
GK.1955.2021 2021-12-20 2022-01-01 - 2023-12-31 INNOGY STOEN OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Piękna 46, 00-672 Warszawa
NIP: 5252386094
Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego i ulicznego oraz pompowni ścieków Gminy Michałowice usytuowanych na terenie Opaczy-Kolonii 27 010,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1956.2021 2021-12-20 2022-01-01 - 2023-12-31 Agencja Ochrony Osób i Mienia „Zubrzycki” Sp. z.o.o., ul. Łucka 18 lok. 1701 A, 00-845 Warszawa
NIP: 5272557222
„Usługi ochrony obiektów Gminy Michałowice” część II „Monitoring i fizyczna ochrona w świetlicach wiejskich w Gminie Michałowice” 73 800,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-03-30
do umowy nr OA.1956.2021
2023-03-30-2023-12-31 Zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy 6 760,08 Aneks do umowy
OA.1957.2021 2021-12-20 2022-01-01 - 2023-12-31 Agencja Ochrony Osób i Mienia „Zubrzycki” Sp. z.o.o., ul. Łucka 18 lok. 1701 A, 00-845 Warszawa
NIP: 5272557222
„Usługi ochrony obiektów Gminy Michałowice” część III „Monitoring i fizyczna ochrona Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Komorowie i w Pęcicach” 428 040,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-03-30
do umowy nr OA.1957.2021
2023-03-30-2023-12-31 Zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy 39 208,40 Aneks do umowy
OA.1958.2021 2021-12-20 2022-01-01 - 2023-12-31 KERIM GRUPA Sp. z o.o. Sp. K., ul. Dzielna 11 Radom
NIP: 9482606911
„Usługi ochrony obiektów Gminy Michałowice” część I „Monitoring i fizyczna ochrona budynku Urzędu Gminy w Regułach” 432 716,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-01-01
do umowy nr OA.1958.2021
2023-01-01-2023-12-31 Aneks zwiększajacy wynagrodzenie Wykonawcy z uwagi na zmianę wynagrodzenia minimalnego 55 435,90 Aneks do umowy
PR.1959.2021 2021-12-21 2021-12-20 - 2021-12-20 BEST HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Zagrody 8A lok. 12, 30-318 Kraków
NIP:
Zakup artykułów promocyjnych 590,01 Zamówienie / Zlecenie
PR.1960.2021 2021-12-21 2021-12-09 - 2021-12-30 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
Gmina Michałowice zleca wykonanie i dostawę jednego bukietu okolicznościowego z okazji 100. rocznicy urodzin mieszkańca gminy. Termin wykonania i dostawy - 10 grudnia 2021 r. 150,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1961.2021 2021-12-21 2021-12-21 - 2021-12-29 Studio Buffo Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa
NIP: 5260301623
Zakup 25 szt. voucherów, na podstawie których mieszkańcy sołectwa Pęcice będą mogli wybrać bilet wstępu na dowolny spektakl w Teatrze Studio Buffo 3 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1962.2021 2021-12-21 2021-12-28 - 2021-12-28 Enklawa Kobiet Wioletta Lulis, ul. Al. Wojska Polskiego 16a lok. 39, 05-800 Pruszków
NIP:
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych z elementami fitness, pilates, zumby i tańca, dla mieszkańców Osiedla Granica 2 196,99 Zamówienie / Zlecenie
OA.1963.2021 2021-12-21 2021-12-17 - 2021-12-17 Florist Art Agnieszka Pieścik-Jek, ul. Sasanek 1a, 05-806 Nowa Wieś
NIP: 7971785881
Zakup kwiatów wręczonych w ramach podziękowania za przygotowanie i przeprowadzenie koncertu, w dniu 18.12.2021 r., organizowanego dla mieszkańców Osiedla Granica 360,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1964.2021 2021-12-21 2021-12-17 - 2021-12-19 STANFIKS Stanisław Fiks, ul. Bodycha 13s, 05-816 Opacz-Kolonia
NIP: 5220014886
Zakup wyrobów cukierniczych z przeznaczeniem na przygotowanie poczęstunku podczas Wieczoru Wigilijnego organizowanego dla mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia, w dniu 19 grudnia 2021 r 213,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1965.2021 2021-12-21 2021-12-17 - 2021-12-28 GRO-Instal Krzysztof Grobelny, ul. Polna 5A, 05-806 Nowa Wieś
NIP: 5341907689
uruchomienie i zamknięcie instalacji wod-kan na strefie rekreacji w Nowej Wsi i przystosowanie instalacji wod. na pomniku w Pęcicach. 2 706,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1966.2021 2021-12-21 2021-12-15 - 2021-12-23 Emporo Sp. z o.o., ul. Tyniecka 5A, 52-407 Wrocław
NIP: 9141541139
Dostawa metalowej skrzynki prostej 600x400x400 mm, nośność 100 kg 360,19 Umowa zakupu
OA.1967.2021 2021-12-21 2021-12-21 - 2021-12-28 Tomtex Sp. z o.o., ul. Radocha 4, 41-200 Sosnowiec
NIP:
Zakup kwarcowego generatora ozonu 30000mg/h WGL-30, stanowiącego wyposażenie świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych 1 599,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1968.2021 2021-12-21 2021-12-28 - 2021-12-28 Aleksandra Gazda Przygotowanie i przeprowadzenie wieczoru kolędowego dla mieszkańców sołectwa Pęcice Małe w dniu 28 grudnia 2021 r. 5 000,00 Umowa zlecenie
OA.1969.2021 2021-12-21 2021-12-21 - 2021-12-21 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAIKS - Impreza Andrzejkowa Granica 27.11.2021 136,16 Zamówienie / Zlecenie
OA.1970.2021 2021-12-21 2021-12-21 - 2021-12-21 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAIKS - Koncert Pod Dachami Paryża, Opacz Kolonia 05.12.2021 504,30 Zamówienie / Zlecenie
GK.1971.2021 2021-12-22 2021-12-16 - 2021-12-22 Marek Juchniewicz, ul. Romualda Gutta 1 lok. 31, 02-777 Warszawa
NIP: 6481142135
Dostawa i wymiana szaf sterowniczych dwóch ulicznych przepompowni ścieków. 33 087,00 Umowa zakupu
GK.1972.2021 2021-12-22 2021-12-20 - 2021-12-22 Firma Elektryczna usługi elektryczne Adam Adamski, ul. Władysława Reymonta 29, 96-300 Żyrardów
NIP: 8381273525
Wymiana słupa oświetleniowego typu SAL-75 uszkodzonego w wyniku kolizji drogowej Komorów ul. Tęczowa 4 426,40 Zamówienie / Zlecenie
OA.1973.2021 2021-12-23 2022-01-01 - 2022-12-31 WIKnet Piotr Glen, ul. Wierzbowa 9, 05-152 Łomna
NIP: 8671011673
Pełnienie obowiązków Inspektora ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Michałowice. 23 616,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1974.2021 2021-12-23 2021-12-07 - 2021-12-30 Sawicka Maria Wykonywanie prac zleconych w Referacie Promocji i Polityki Informacyjnej Urzędu Gminy Michałowice. 2 543,70 Umowa zlecenie
OA.1975.2021 2021-12-23 2021-12-06 - 2021-12-31 Piotr Zabłotniak Wykonywanie prac gospodarczych i porządkowych na terenie gminy MIchałowice 2 653,50 Umowa zlecenie
OA.1976.2021 2021-12-23 2021-12-23 - 2021-12-23 Farbomaniacy Michał Wiciński, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1/2, 05-816 Reguły
NIP: 5342269920
Zakup materiałów malarskich celem odmalowania aneksu kuchennego w Sekretariacie Wójta Gminy z uwagi na wymianę mebli. 504,50 Zamówienie / Zlecenie
IT.1977.2021 2021-12-23 2022-01-01 - 2022-12-31 TELEVOICE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wałbrzyska 11 lok. 69, 02-739 Warszawa
NIP: 5213545720
Umowa o świadczenie usług telefonicznych, telefoni stacjonarnej i voIP. 17 200,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-12-31
do umowy nr IT.1977.2021
2023-01-01-2023-12-31 Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej na rok 2023 16 200,00 Aneks do umowy
IT.1978.2021 2021-12-23 2022-01-01 - 2022-12-31 VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań
NIP: 7811765125
Dostęp do systemu komputerowego umożliwiającego masową wysyłkę wiadomości SMS do mieszkańców. 6 150,00 Umowa zlecenie
IT.1979.2021 2021-12-23 2022-01-01 - 2022-12-31 ARAM SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa
NIP: 1182115317
Umowa Serwisowa - opieka autorska nad oprogramowaniem: Ewidencja Ludnośc, Rejestr Wyborców 22 641,80 Umowa zlecenie
OA.1980.2021 2021-12-23 2021-12-22 - 2021-12-22 Sklep Spożywczy Lis Rafał, ul. M. Dąbrowskiej 26, 05-806 Komorów
NIP: 5342014350
Zakup art. spożywczych wykorzystywanych podczas spotkań mieszkańców Osiedla Komorów, związanych z działalnością kulturalną Osiedla 121,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1981.2021 2021-12-23 2021-12-21 - 2021-12-21 Auto-Rem Krzysztof Sadłowski, Paweł Kalkowski, Piotr Sadłowski, ul. Bohaterów Warszawy 27, 05-802 Pruszków
NIP:
Zakup skrzynki narzędziowej stanowiącej wyposażenie świetlicy Osiedlowej w Granicy, celem wykorzystania podczas drobnych napraw i konserwacji dokonywanych we własnym zakresie 380,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.1982.2021 2021-12-23 2022-01-01 - 2022-12-31 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "GEO-SYSTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Jakuba Kubickiego 9 lok. 5, 02-954 Warszawa
NIP: 5210001965
Umowa Serwisowa - opieka autorska i utrzymanie oprogramowania: usługa eGmina (internetowy Moduł Punkty Adresowe, internetowy Moduł Mienie Komunalne, internetowy moduł Plany) 9 840,00 Umowa zlecenie
OA.1983.2021 2021-12-23 2021-12-22 - 2021-12-22 M OFFICE SPÓŁKA CYWILNA, ul. Żurawia 14, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291805721
Zakup art. przemysłowych celem wykorzystania podczas organizacji spotkań świątecznych przeznaczonych dla mieszkańców Osiedla Granica, związanych z działalnością kulturalną Osiedla 1 100,04 Zamówienie / Zlecenie
IT.1984.2021 2021-12-23 2022-01-01 - 2022-12-31 TEROPLAN SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Klucznikowska 1, 32-600 Oświęcim
NIP: 5492295534
Umowa Serwisowa - utrzymanie usługi FORIS - Karta Miejska 5 239,80 Umowa zlecenie
IT.1985.2021 2021-12-23 2022-01-01 - 2022-12-31 "WEB SOLUTION" Dariusz SZULIK, ul. Graniczna 7, 44-240 Żory
NIP: 6511627921
Umowa Serwisowa - utrzymanie usługi EcoHarmonogram 4 428,00 Umowa zlecenie
IT.1986.2021 2021-12-27 2022-01-01 - 2022-12-31 XENTIVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Bakalarska 34, 02-212 Warszawa
NIP: 5222940717
Utrzymanie systemu Komunikator Miejski LocalSpot 7 306,20 Umowa zlecenie
OA.1987.2021 2021-12-27 2022-01-03 - 2022-12-31 FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa
NIP: 5220001895
Szkolenia w ramach Forum Skarbników 2 400,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.1988.2021 2021-12-27 2022-01-01 - 2022-12-31 MARCIN ZALEWSKI ZALER, ul. Promyka 53B, 05-800 Pruszków
NIP: 5342161513
Umowa Serwisowa - nadzór autorski systemu stron internetowych 7 380,00 Umowa zlecenie
OA.1989.2021 2021-12-27 2022-01-03 - 2022-12-31 FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa
NIP: 5220001895
Szkolenie w ramach Forum Sekretarzy 2 400,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1990.2021 2021-12-27 2022-01-03 - 2022-12-31 Marcin Pakuła- PB-Matic Dzierżawa kopertownicy 5 530,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1991.2021 2021-12-27 2022-01-03 - 2022-12-31 Heute Service Sp. zo.o., ul. Wałowiccka 19A, 02-451 Warszawa
NIP: 5222919396
Wynajem urządzenia czyszcząco - polerującego Polfix2 2 937,24 Zamówienie / Zlecenie
OA.1992.2021 2021-12-27 2022-01-03 - 2022-12-31 HR Bjorkman Maty Wejściowe Sp. z o.o., ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa
NIP: 5361794455
Usługa wymiany mat wejściowych w budynku Urzędu Gminy Michałowice 10 356,60 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1993.2021 2021-12-27 2021-12-22 - 2021-12-22 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
zakup wyposażenia na strefy rekreacji 617,37 Zamówienie / Zlecenie
IR.1994.2021 2021-12-27 2022-01-01 - 2022-12-31 Clipper Sp. z o.o., ul. Pana Tadeusza 6B, 30-727 Kraków
NIP:
Wynajem kontenerów na boisku w Granicy, dz. nr ew. 101/10 74 980,80 Umowa najmu / dzierżawy
PR.1995.2021 2021-12-27 2021-12-27 - 2021-12-28 Józef Poręba, ul. Stanisława Lentza 35 lok. 38, 02-956 Warszawa
NIP: 9511559954
Catering na spotkanie w OSP 425,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.1996.2021 2021-12-27 2021-12-21 - 2021-12-22 Biuro Inżynierskie Gasmont79, ul. Kopernika 8, 05-820 Piastów
NIP: 5340203495
sprawdzenie szczelności instalacji gazowej oraz przewodów kominowych w celu uruchomienia dostawy gazu dla lokalu nr 7 w budynku komunalnym przy ul. Mazurskiej 67 w Komorowie. 984,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1997.2021 2021-12-27 2022-01-01 - 2022-12-31 SPECTO Kamila Piaścik, ul. Ludna 91, 05-822 Milanówek
NIP: 5291819893
Pielęgnacja posadzonych i obsługiwanych roślin w budynku Urzędu Gminy Michałowice 11 404,80 Zamówienie / Zlecenie
OA.1998.2021 2021-12-27 2022-01-01 - 2022-12-31 PGNiG Obrót Detaliczny sp. z oo, ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa
NIP: 5272706082
Dostarczanie paliwa gazowego do budynków Urzędu Gminy Michałowice 336 780,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.1999.2021 2021-12-28 2022-01-01 - 2022-12-31 MP TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Plac Niepodległości 9C, 18-400 Łomża
NIP: 7182136452
Konserwacja systemu monitoringu na terenie Gminy Michałowice. 19 778,40 Umowa zlecenie
PR.2000.2021 2021-12-28 2021-12-27 - 2021-12-28 JR TRANS Renata Boniecka Dostawa sernika na spotkanie w OSP 155,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.2001.2021 2021-12-28 2022-01-01 - 2022-12-31 N.K. Serwis Piotr Nowak, ul. Stefana Żeromskiego 6, 05-820 Piastów
NIP: 5212124175
Konserwacja i przeglądy okresowe drukarek i kopiarek w urzędzie gminy. 15 000,00 Umowa zlecenie
IT.2002.2021 2021-12-28 2021-12-28 - 2021-12-28 Komputronik, ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań
NIP: 9720902729
Adapter Delock HDMI - micro HDMI 104,70 Zamówienie / Zlecenie
IT.2003.2021 2021-12-28 2022-01-01 - 2022-12-31 BADUR PIOTR BADUROWICZ, ul. Pawłowice 27, 96-515 Teresin
NIP: 5272336886
Przygotowanie napisów do filmów realizowanych w roku 2022. 23 677,50 Umowa zlecenie
OŚ.2004.2021 2021-12-28 2022-01-01 - 2023-12-31 ADAM CABAJ ADAM CABAJ „Utylizacja padłych zwierząt z terenu Gminy Michałowice” 41 472,00 Umowa zlecenie
OŚ.2005.2021 2021-12-28 2022-01-01 - 2023-12-31 JACEK WOJCIESZAK PENSJONAT "PIES I KOT" JACEK WOJCIESZAK HOTEL "PIES I KOT", ul. Potockiego 137, 96-313 Budy-Grzybek
NIP: 5341016654
„Odławianie bezdomnych i wolnożyjących zwierząt z terenu Gminy Michałowice” 95 054,40 Umowa zlecenie
OC.2006.2021 2021-12-28 2021-12-22 - 2021-12-31 AWARES SP. Z O.O.
NIP: 7393861888
hełmy ochronne 37 415,40 Umowa zakupu
IT.2007.2021 2021-12-28 2022-01-01 - 2022-12-31 POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ ŁÓDZKI, ul. Nawrot 94/96, 90-040 Łódź
NIP: 7271009554
Usługi tłumaczeń języka migowego. 2 214,00 Umowa zlecenie
OŚ.2008.2021 2021-12-28 2022-01-01 - 2023-12-31 FUNDACJA IM. 120-LECIA TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE, ul. Podkowińska 2, 01-472 Warszawa
NIP: 5212430707
„Przyjmowanie do schroniska mieszczącego się w Milanówku bezdomnych zwierząt z terenu gminy Michałowice” 137 760,00 Umowa zlecenie
OC.2009.2021 2021-12-28 2021-12-28 - 2021-12-31 Akarpol sp. z o.o.., ul. Lwowska 47, 35-301 Rzeszów
NIP: 8133629190
szorowarka Lavor Pro Dynamic 45E 7 626,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.2010.2021 2021-12-28 2022-01-01 - 2022-12-31 INTER-MEDIA Sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 48, 05-800 Pruszków
NIP: 5342280100
Świadczenie usług dostępu do Internetu w obiektach Gminy Michałowice. 18 819,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.2011.2021 2021-12-28 2021-12-29 - 2022-10-29 Fal-Bruk Sp. z o.o. Sp. K., ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa
NIP: 5210527420
„Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy i w Komorowie wraz z odwodnieniem” 2 630 970,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2022-10-06
do umowy nr GK.2011.2021
2022-10-06-2022-10-29 Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy i w Komorowie wraz z odwodnieniem Aneks nr 2 do Umowy 160 778,00 Aneks do umowy
IT.2012.2021 2021-12-29 2022-01-01 - 2022-12-31 INTER-MEDIA Sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 48, 05-800 Pruszków
NIP: 5342280100
Dostęp do tras transmisji danych w sieci operatora telekomunikacyjnego na potrzeby transmisji danych z sieci monitoringu na terenie gminy. 21 962,90 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-08-01
do umowy nr IT.2012.2021
2022-08-01-2022-12-31 Zwiększenie transmisji danych na obiektach 1 968,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2022-11-16
do umowy nr IT.2012.2021
2022-11-16-2022-11-16 Zwiększenie transmisji danych 299,00 Aneks do umowy
OA.2013.2021 2021-12-29 2022-01-01 - 2023-12-31 TRONIX S.C., ul. Jana Brożka 26, 01-451 Warszawa
NIP: 5272306543
„Zapewnienie stałej obsługi technicznej budynków Gminy Michałowice” Przedmiotem umowy objęte będą poniższe obiekty podzielone na zadania: 1) Zadanie nr I: budynek Użyteczności Publicznej o Funkcji Kulturowo - Oświatowej, przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach, 2) Zadanie nr II: Urząd Gminy Michałowice w Regułach, przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 3) Zadanie nr III: budynki świetlic 653 944,00 Umowa zlecenie
OŚ.2014.2021 2021-12-29 2021-12-28 - 2021-12-28 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
materiały na strefy rekreacji i place zabaw 440,35 Zamówienie / Zlecenie
OA.2015.2021 2021-12-29 2022-01-03 - 2022-12-31 Garmond Press S.A, ul. Lubicz 3, 31-034 Kraków
NIP:
Systematyczne dostarczanie prasy do Urzędu Gminy Michałowice 5 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.2016.2021 2021-12-29 2022-01-01 - 2022-12-31 OWIW Legal Ostrowski Wołyniec i Wspólnicy Adwokaci sp.k., ul. Szpitalna 8 lok. 6, 00-031 Warszawa
NIP: 5252591931
Usługi prawnicze polegajace na wykonywaniu zastępstwa procesowego 224 721,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.2017.2021 2021-12-29 2022-01-01 - 2022-12-31 OWIW Legal Ostrowski Wołyniec i Wspólnicy Adwokaci sp.k., ul. Szpitalna 8 lok. 6, 00-031 Warszawa
NIP: 5252591931
Obsługa prawna Gminy Michałowice 154 980,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.2018.2021 2021-12-29 2021-12-28 - 2021-12-28 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
zakup materiałów remontowych, malarskich oraz naprawczych dla potrzeb konserwatora celem przeprowadzenia prac remontowych w gabinetach Wójta oraz Z-cy Wójta 1 055,89 Zamówienie / Zlecenie
OA.2019.2021 2021-12-30 2021-12-30 - 2021-12-31 Kazar Polska, ul. Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
NIP: 5252626782
Zakup 2 szt. Koszy Meridian 110 oraz 1 szt. Meridian 87, celem wprowadzenia segregacji odpadów w pomieszczeniach Urzędu Gminy Michałowice. 5 858,49 Zamówienie / Zlecenie
OA.2020.2021 2021-12-30 2022-01-01 - 2023-12-31 Borste System Sp. z o.o., ul. Esperanto 14 lok. 1, 01-049 Warszawa
NIP:
„Sprzątanie pomieszczeń budynku Urzędu Gminy Michałowice” 349 023,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-03-30
do umowy nr OA.2020.2021
2023-03-30-2023-12-31 Zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy 16 856,90 Aneks do umowy
OA.2021.2021 2021-12-30 2021-12-30 - 2021-12-30 Agregaty - Service Joanna Hildebrandt, ul. Pszeniczna 2, 64-530 Kaźmierz
NIP:
Usunięcie usterki wycieku płynu chłodzącego w agregacie FI 30 ASCG 1 660,50 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.2022.2021 2021-12-30 2022-01-01 - 2022-03-31 Kazimierz Melewski dozor oraz utrzymanie czystości i porządku w toalecie przy ul. Turystycznej w Komorowie 2 629,80 Zamówienie / Zlecenie
OA.2023.2021 2021-12-30 2022-01-01 - 2022-06-30 ŁUKSZA SP.J. J.W.Ł. Łuksza, M. Gajewska, ul. Targowa 51, 05-816 Opacz Mała
NIP: 5342179111
Umowa najmu powierzchni magazynowej na potrzeby sołectwa Opacz Mała 6 346,80 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-06-20
do umowy nr OA.2023.2021
2022-07-01-2022-12-31 Aneks wydłużający czas trwania umowy UG/OA/2023/2021 do 31.12.2022 r. 6 346,80 Aneks do umowy
GK.2024.2021 2021-12-30 2021-12-31 - 2022-04-30 "JUKOMEX" KRZYSZTOF JUCZEWSKI, ul. Stawowa 4, 05-090 Nowe Grocholice
NIP: 5221925621
Zimowe utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych na terenie gminy Michałowice- cz. I "Zimowe utrzymanie drog na terenie gminy Michałowice Rejon I 376 920,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-02-08
do umowy nr GK.2024.2021
2022-02-11-2022-04-30 Aneks zwiekszajacy do umowy na zimowe utrzymanie dróg rejon I. 37 690,90 Aneks do umowy
GK.2025.2021 2021-12-30 2021-12-31 - 2022-04-30 RAD-MAR Marek Wieteska, ul. Baśniowa 145, 05-840 Domaniewek
NIP: 5341992790
Zimowe utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych na terenie gminy Michałowice- cz. II "Zimowe utrzymanie drog na terenie gminy Michałowice Rejon II 315 220,00 Umowa zlecenie
GK.2026.2021 2021-12-30 2021-12-31 - 2022-04-30 Jolanta Generalczyk Zimowe utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych na terenie gminy Michałowice- cz. III "Zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych na terenie gminy Michałowice" 210 600,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-02-08
do umowy nr GK.2026.2021
2022-02-08-2022-04-30 Aneks zwiększający do umowy na zimowe utrzymanie dróg rejon III. 21 058,90 Aneks do umowy
OŚ.2027.2021 2021-12-30 2022-01-01 - 2022-12-31 MTOILET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa
NIP: 5361938486
"Ustawienie i obsługa kabin sanitarnych na terenie gminy Michałowice" 47 383,90 Umowa zlecenie
OA.2028.2021 2021-12-31 2021-12-30 - 2021-12-30 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup baterii celem wykorzystania w urządzeniach bezprzewodowych oraz sprzęcie nagłośnieniowym w Urzędzie Gminy Michałowice 166,05 Zamówienie / Zlecenie
GK.2029.2021 2021-12-31 2022-01-01 - 2022-12-31 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Plac Sokratesa Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa
NIP: 5250005662
„Dostawa wody na potrzeby mieszkańców Gminy Michałowice” część I 710 079,00 Umowa zlecenie
GK.2030.2021 2021-12-31 2022-01-01 - 2022-12-31 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Plac Sokratesa Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa
NIP: 5250005662
„Dostawa wody na potrzeby mieszkańców Gminy Michałowice” część II 606,40 Zamówienie / Zlecenie
GK.2031.2021 2021-12-31 2022-01-01 - 2022-12-31 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Plac Sokratesa Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa
NIP: 5250005662
„Dostawa wody na potrzeby mieszkańców Gminy Michałowice” część III 189,50 Zamówienie / Zlecenie
GK.2032.2021 2021-12-31 2022-01-01 - 2022-12-31 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Plac Sokratesa Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa
NIP: 5250005662
„Dostawa wody na potrzeby mieszkańców Gminy Michałowice” część IV 4 509 010,00 Umowa zlecenie
IR.2033.2021 2021-12-31 2021-12-30 - 2021-12-31 Mediaexpert ME MO5 Sp.zo.o., ul. Jana Matejki 9, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP:
Zakup kuchenki elektrycznej: Amica 58EE120(W) do lokalu socjalnego przy ul. Kasztanowej 8c w Komorowie 949,99 Zamówienie / Zlecenie
IR.2034.2021 2021-12-31 2022-01-03 - 2022-07-29 LESZEK WRZOSEK BUDIKOM LESZEK WRZOSEK Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej nad realizacją zadania: "Budowa kompleksu edukacyjnego w Regułach - przedszkole" 16 000,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-08-17
do umowy nr IR.2034.2021
2021-12-30-2022-11-10 ANEKS NR 1 DO UMOWY 2034/2021 NADZÓR INWESTORSKI BR. DROGOWEJ PRZY BUDOWIE PRZEDSZKOLA W REGUŁACH ZMIANA TERMINU WYKONANIA NADZORU. 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2022-11-10
do umowy nr IR.2034.2021
2022-11-10-2022-11-24 Aneks nr 2 z dnia 10.11.2022 r. zmieniajacy termin trwania umowy do 24.11.2022 r. 0,00 Aneks do umowy
OŚ.2035.2021 2021-12-31 2022-01-03 - 2022-12-30 Jarosław Listosz Dozór i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 29 304,00 Umowa zlecenie
OŚ.2036.2021 2021-12-31 2022-01-03 - 2022-12-30 Tomasz Chmura Dozór i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 31 080,00 Umowa zlecenie
IR.2037.2021 2021-12-31 2022-01-03 - 2022-03-31 RAD-MAR Marek Wieteska, ul. Baśniowa 145, 05-840 Domaniewek
NIP: 5341992790
Wykonanie nowej bramy wjazdowej oraz furtki wraz z dojściem z kostki betonowej w ramach zadania: Szkoła w Nowej Wsi - modernizacja obiektów szkolnych" 23 985,00 Umowa zlecenie
UA.2038.2021 2021-12-31 2022-01-03 - 2022-02-28 Monika Rodak wykonywanie prac administracyjnych w Ref. Planowania Przestrzennego 6 930,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.2039.2021 2021-12-31 2021-12-31 - 2021-12-31 Tomasz Matysiak BTM-KOM, ul. Przemysłowa lok. 22, 21-400 Łuków
NIP: 8252026109
Zasilacz green cell Asus zenbook 89,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.2040.2021 2022-01-03 2022-01-01 - 2022-12-31 ZAKŁAD ELEKTROMECHANIKI DŹWIGOWEJ KRZYSZTOF BORGUL Prowadzenie konserwacji urządzeń dźwigowych 13 284,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.2041.2021 2022-01-03 2022-01-03 - 2022-12-31 2M Corp Marcin Dłuzewski, ul. Spacerowa 1A, 05-822 Milanówek
NIP: 5291653725
Serwis dystrybutoró do wody w świetlicach wiejskich i osiedlowych 17 859,60 Zamówienie / Zlecenie
OA.2042.2021 2022-01-03 2022-01-03 - 2022-12-31 2M Corp Marcin Dłuzewski, ul. Spacerowa 1A, 05-822 Milanówek
NIP: 5291653725
Serwis dystrybutorów do wody w budynku Urzędu Gminy Michałowice 20 811,60 Zamówienie / Zlecenie
OA.2043.2021 2022-01-03 2022-01-01 - 2022-12-31 WOLF - Technika grzewcza Sp z o.o., ul. Sokołowska 36, 05-806 Sokołów
NIP: 5321204944
Wynajem oczyszczacza powietrza 1 476,00 Zamówienie / Zlecenie