131

REJESTR UMÓW, ZLECEŃ I ZAMÓWIEŃ

Rok rejestru: 2024

Pobierz dane rejestru w formacie XML

Rejestr aktualizowany 25 dnia każdego miesiąca (lub w razie zaistnienia istotnych zmian), ostatnia aktualizacja: 2024-03-25 10:01:05
(pozycje rejestru kończą się na ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego aktualizację)

Nr Data wpisania do rej. Okres obobiązywania Kontrahent Opis Kwota umowy (brutto) w zł Rodzaj dokumentu
KP.1.2024 2024-01-02 2024-01-02 - 2024-12-31 MIEJSKA KRYTA PŁYWALNIA KAPRY, ul. Andrzeja 3, 05-800 Pruszków
NIP: 5342275872
Porozumienie dotyczące rabatu przy zakupie biletu wstępu na pływalnię Kappry w Pruszkowie. Rabat dotyczy mieszkańców posiadających Kartę Mieszkńca Gminy Michałowice. 40 000,00 Umowa/Porozumienie - bez kosztowe
IT.2.2024 2024-01-02 2024-01-02 - 2024-12-31 MONTEO SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Plac Niepodległości 9C, 18-400 Łomża
NIP: 7182163408
Konserwacja i utrzymanie w sprawności systemu monitoringu gminnego 29 040,00 Umowa zlecenie
OA.3.2024 2024-01-02 2024-01-02 - 2024-06-30 Jolanta Karpińska Sprzątanie w świetlicy w Granicy 8 400,00 Umowa zlecenie
IT.4.2024 2024-01-02 2024-01-02 - 2024-01-02 "USŁUGI INFORMATYCZNE INFO-SYSTEM" ROMAN I TADEUSZ GROSZEK SPÓŁKA JAWNA, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 31 lok. 240, 05-120 Legionowo
NIP: 5361745379
Opieka serwisowa i autorska nad oprogramowaniem finansowo-księgowym 37 638,00 Umowa zlecenie
IT.5.2024 2024-01-02 2024-01-02 - 2024-01-02 TELEVOICE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wałbrzyska 11 lok. 69, 02-739 Warszawa
NIP: 5213545720
Umowa na świadczenie usług felefonicznych, telefonii stacjonarnej i voIP. 17 200,00 Umowa zlecenie
IT.6.2024 2024-01-02 2024-01-02 - 2024-12-31 N.K. Serwis Piotr Nowak, ul. Stefana Żeromskiego 6, 05-820 Piastów
NIP: 5212124175
Konserwacja i utrzymanie w sprawności oraz wykonywanie przeglądów okresowych drukarek, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych oraz kserokopiarek. 17 000,00 Umowa zlecenie
KA.7.2024 2024-01-03 2024-01-02 - 2024-01-31 Agnieszka Tyczyńska Pomoc w prowadzeniu bieżących spraw Wieloosobowego Stanowiska ds. kadrowo-administracyjnych 5 310,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.8.2024 2024-01-03 2024-01-08 - 2024-12-16 Joanna Wiktoria Schabowicz Przygotowanie i przeprowadzenie do 47 zajęć gimnastycznych bodyart w każdy poniedziałek w terminie od 08 stycznia do 16 grudnia 2024 r. w świetlicy wiejskiej w Suchym Lesie przy ul. Ks. Woźniaka 6 8 460,00 Umowa zlecenie
KP.9.2024 2024-01-03 2024-01-10 - 2024-12-18 ACTIVE BODY MONIKA KANTORSKA, ul. R. Traugutta 42A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5260010469
Przeprowadzenie do 47 zajęć gimnastycznych: wzmacniających, rozciągających i relaksacyjnych. Zajęcia skierowane są do seniorów 60+, a ich celem jest wzmocnienie i rozciągnięcie mięśni odpowiadających za prawidłowa postawę, usprawnienie aparatu ruchu, wyrobienie odpowiednich nawyków pozwalających na komfortowe życie codzienne seniorów oraz integracja społeczna seniorów, mieszkańców gminy Michałowice. 8 460,00 Umowa zlecenie
KP.10.2024 2024-01-03 2024-01-02 - 2024-02-29 Uczniowski Klub Sportowy "Komorów", ul. Al. Marii Dąbrowskiej 12 lok. 20, 05-806 Komorów
NIP:
Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Otwarte zajęcia sportowe dla mieszkańców Gminy Michałowice”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 04.12.2023 r. 10 000,00 Umowy dotacyjne
KP.11.2024 2024-01-03 2024-01-02 - 2024-03-30 Uczniowski Klub Sportowy w Nowej Wsi, ul. Główna 96, 05-806 Komorów
NIP:
Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Ferie zimowe dla dzieci 2024”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 28.11.2023 r. 10 000,00 Umowy dotacyjne
IT.12.2024 2024-01-04 2024-01-02 - 2024-12-31 MARCIN ZALEWSKI ZALER, ul. Promyka 53B, 05-800 Pruszków
NIP: 5342161513
Konserwacja, opieka serwisowa i nadzór autorski systemu stron internetowych, wykonywanie drobnych modyfikacji systemu zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz dostosowywanie systemu do obowiązujących przepisów prawa. 8 856,00 Umowa zlecenie
OŚ.13.2024 2024-01-04 2024-01-02 - 2024-12-31 Efprinta Sp. z o.o., ul. Wspólna 41 lok. 76, 00-519 Warszawa
NIP:
prowadzenie gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego programu ogólnopolskiego „Czyste Powietrze” 153 135,00 Umowa zlecenie
KP.14.2024 2024-01-04 2024-01-15 - 2024-12-16 ACTIVE BODY MONIKA KANTORSKA, ul. R. Traugutta 42A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5260010469
Przygotowanie i przeprowadzenie do 47 zajęć Aqua aerobic dla seniorów w ramach PPS 13 160,00 Umowa zlecenie
IT.15.2024 2024-01-04 2024-01-04 - 2026-01-04 ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
NIP: 5260250995
Opłata za łącze internetowe na potrzeby monitoringu 3 603,36 Umowa zlecenie
OA.16.2024 2024-01-04 2024-01-02 - 2024-01-14 Henryka Piskurz Sprzątanie pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Michałowice Al. Powstańców Warszawy 1 3 462,48 Umowa zlecenie
OA.17.2024 2024-01-04 2024-01-10 - 2024-06-13 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych taneczno-ruchowych oraz zajęć nauki tańca dla mieszkańców Osiedla Granica 14 600,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.18.2024 2024-01-04 2024-01-12 - 2024-06-30 Michał Sabała Przygotowanie i przeprowadzenie prelekcji filmoznawczych dla mieszkańców Osiedla Komorów 4 680,00 Umowa zlecenie
OA.19.2024 2024-01-04 2024-01-13 - 2024-06-15 Kinga Prządka Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć wzmacniająco-rozciągających inspirowanych metodą pilates w ramach zajęć Aktywny Senior, dla mieszkańców Osiedla Granica 2 860,00 Umowa zlecenie
OA.20.2024 2024-01-04 2024-01-15 - 2024-06-13 Kwestiagustu.art Barbara Krawczyk, ul. Warszawska 53c lok. 9, 05-822 Milanówek
NIP: 7722396815
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć tanecznych Latino solo dla młodzieży i dorosłych, mieszkańców osiedla Granica 7 790,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.21.2024 2024-01-04 2024-01-01 - 2024-12-31 INTER-MEDIA Sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 48, 05-800 Pruszków
NIP: 5342280100
Zakup usług dostępu do sieci internet 20 176,90 Umowa zakupu
IT.22.2024 2024-01-04 2024-01-01 - 2024-12-31 INTER-MEDIA Sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 48, 05-800 Pruszków
NIP: 5342280100
Zakup usług telekomunikacyjnych dostępu do tras transmisji danych oraz świadczenie opieki serwisowej dzierżawionych połączeń światłowodowych 53 815,00 Zamówienie / Zlecenie
BF.23.2024 2024-01-05 2024-01-05 - 2024-12-31 Agencja Ochrony Osób i Mienia ROMA, ul. ESTRADY 70C
NIP: 5271079795
konwojowanie wartości pieniężnych 20 000,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.24.2024 2024-01-05 2024-01-02 - 2024-12-31 TEROPLAN SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Klucznikowska 1, 32-600 Oświęcim
NIP: 5492295534
Roczny abonament za usługę FORIS – Karta Miejska (utrzymanie oprogramowania) 11 070,00 Umowa zlecenie
OA.25.2024 2024-01-05 2024-01-04 - 2024-01-14 Małgorzata Hanna Kaczyńska sprzątanie pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Michałowice Al. Powstańców 2 769,90 Umowa zlecenie
KP.26.2024 2024-01-05 2024-01-03 - 2024-03-31 TOWARZYSTWO KOSZYKÓWKI NOWA WIEŚ, ul. Główna 96, 05-806 Nowa Wieś
NIP: 5342617396
Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Koszykarskie ferie zimowe 2024”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 20.12.2023 r. 10 000,00 Umowy dotacyjne
KP.27.2024 2024-01-05 2024-01-12 - 2024-01-19 UKS Akademia Koszykówki Komorów, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów
NIP:
Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Rozwój dzieci i młodzieży poprzez udział w zimowisku 2024”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 20.12.2023 r. 10 000,00 Umowy dotacyjne
OA.28.2024 2024-01-08 2024-01-02 - 2024-01-31 Berry Fruit Andrzej Mierzejewski, ul. Działkowa 161 lok. 15, 05-808 Parzniew
NIP: 1181299953
Zastępcze pełnienie roli konserwatora obiektów Gminy z uwagi na przedłużające się postępowanie przetargowe 9 225,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.29.2024 2024-01-08 2024-01-15 - 2024-06-03 Olesia Moronova Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć zumba-fitness dla mieszkańców sołectwa Pęcice Małe 2 600,00 Umowa zlecenie
OA.30.2024 2024-01-08 2024-01-17 - 2024-06-27 Danuta Józefowicz Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych pilates dla mieszkańców sołectwa Pęcice Małe 7 650,00 Umowa zlecenie
OA.31.2024 2024-01-08 2024-01-08 - 2024-01-31 Agencja Ochrony Osób i Mienia „Zubrzycki” Sp. z.o.o., ul. Łucka 18 lok. 1701 A, 00-845 Warszawa
NIP: 5272557222
Montaż systemu napadowego w budynku Urzędu Gminy Michałowice, celem zwiększenia poziomu bezpieczeństwa pracowników Urzędu Gminy 3 198,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.32.2024 2024-01-08 2024-01-13 - 2024-05-25 Mariusz Zalwowski KAMIENIARSTWO, ul. 2 sierpnia 15, 05-800 Pruszków
NIP: 5342113661
Przygotowanie i przeprowadzenie rozgrywek planszowych gier towarzyskich „Rodzinne granie bez prądu”, dla mieszkańców osiedla Komorów 1 800,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.33.2024 2024-01-08 2024-01-19 - 2024-06-14 Olesia Moronova Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć zumba dla mieszkańców Osiedla Granica 2 600,00 Umowa zlecenie
GK.34.2024 2024-01-08 2024-01-01 - 2024-02-29 POLAMP, ul. Przemysłowa 1, 11-500 Gizycka
NIP: 8451659142
Przechowywanie elementów dekoracji świątecznych (zajęcie 22 miejsc paletowych). 1 894,20 Zamówienie / Zlecenie
KP.35.2024 2024-01-08 2024-01-09 - 2024-01-11 USŁUGI DORADCZE ARTUR GLUZIŃSKI, ul. Tomcia Palucha 31 lok. 72, 02-495 Warszawa
NIP: 5222637870
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia wraz z materiałami z zakresu przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego. 1 200,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.36.2024 2024-01-09 2024-01-05 - 2024-01-12 ER-KA Renata Kowalska, ul. Aleja Wojska Polskiego 46, 05-820 Piastów
NIP:
Przeniesienie wyposażenia kuchni z budynku przy ul. 3 maja 10 w Komorowie do budynku przy Alei Marii Dąbrowskiej 18 w Komorowie oraz reperacja i malowanie ścian i sufitów w budynku przy ul. 3 maja 10 w Komorowie 2 952,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.37.2024 2024-01-09 2024-01-04 - 2024-03-28 Suburbia Sp. z o.o., ul. Waniliowa 1/79, 05-500 Zamienie
NIP: 1231507975
Wymiana drzwi zewnętrznych do szatni w budynku świetlicy w Nowej Wsi 5 166,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.38.2024 2024-01-09 2024-01-17 - 2024-12-31 TADEUSZ PRZYWOŹNY ZAKŁAD URZĄDZANIA I UTRZYMANIA ZIELENI, ul. Wyszogrodzka 61, 96-512 Młodzieszyn
NIP: 8371103193
„Utrzymanie roślinności wysokiej na terenie gminy Michałowice” 835 110,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.39.2024 2024-01-09 2024-01-09 - 2024-12-13 HURTOWNIA ZOOLOGICZNA ARA Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 83B, 02-230 Warszawa
NIP: 5223134912
Zakup karmy dla kotów 70 000,00 Umowa zlecenie
IT.40.2024 2024-01-09 2024-01-09 - 2024-01-09 N.K. Serwis Piotr Nowak, ul. Stefana Żeromskiego 6, 05-820 Piastów
NIP: 5212124175
Zakup akcesoriów komputerowych 1 585,47 Zamówienie / Zlecenie
OA.41.2024 2024-01-09 2024-01-15 - 2024-06-30 Barbara Pietrusiak Sprzątanie pomieszczeń świetlicy w Komorowie przy ul. Ceglanej 2d 7 700,00 Umowa zlecenie
OŚ.42.2024 2024-01-09 2024-01-08 - 2024-01-31 FAGUS Sp. z o.o., ul. Al. Krakowska 110 lok. 114, 00-971 Warszawa
NIP: 5222843925
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice 44 621,30 Umowa zlecenie
IT.43.2024 2024-01-10 2024-01-10 - 2024-01-10 WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
NIP: 5830018931
Odnowienie licencji SIP LEX 18 760,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.44.2024 2024-01-10 2024-01-09 - 2024-11-30 Szkoła Pamięci 4 Brains Magdalena Przedniczek, ul. Jana III Sobieskiego 66 lok. 24, 02-930 Warszawa
NIP: 7162716086
Cykl "Trening pamięci" w ramach PPS 22 900,00 Umowa zlecenie
IT.45.2024 2024-01-10 2024-01-24 - 2025-01-24 CORSOFT, Andrzej Korzeniewski, ul. Trzykotki 6, 04-727 Warszawa
NIP: 9521760511
Odnowienie rocznej licencji na pakiet programów graficznych wraz z dostępem do zestawu grafik oraz zdjęć 7 131,54 Zamówienie / Zlecenie
KP.46.2024 2024-01-10 2024-01-02 - 2024-06-30 Przemysław Lewandowski "TENIS 10", ul. Ignacego Kraszewskiego 9, 05-822 Milanówek
NIP: 5342157351
Przygotowanie i przeprowadzenia do 240 zajęć nauki gry w tenisa dla dzieci do lat 12, mieszkańców gminy Michałowice. 24 000,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.47.2024 2024-01-10 2024-01-11 - 2024-12-12 Katarzyna Kabala Przeprowadzenie 47 zajęć technicznych, doskonalących prawidłową technikę nordic walking wraz z kontrolą zdobytych umiejętności dla mieszkańców Gminy Michałowice we czwartek w godz. 8.45 – 10.15, w terminie od 11 stycznia do 12 grudnia 2024 r. Zajęcia skierowane są do seniorów 60+ i są realizowane w ramach Programu Polityki Senioralnej Gminy Michałowice na lata 2021-2024. 7 050,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.48.2024 2024-01-10 2024-01-12 - 2024-12-13 Danuta Józefowicz Przygotowanie i przeprowadzenie do 45 zajęć gimnastycznych w piątki w terminie od 12 stycznia 2024 r. do 13 grudnia 2024 r. w godz. 10:00 – 11:00 w świetlicy w Regułach przy ul. Wiejskiej 13 lub w innym ustalonym z Zamawiającym terminie i/lub miejscu. Zajęcia skierowane są do seniorów 60+ mieszkańców gminy Michałowice. 9 229,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.49.2024 2024-01-11 2024-01-10 - 2024-03-10 Suburbia Sp. z o.o., ul. Waniliowa 1/79, 05-500 Zamienie
NIP: 1231507975
Odtworzenie fragmentów istniejącej elewacji trójwarstwowej budynku Urzędu Gminy Michałowice w Rugułach. 35 055,00 Umowa o roboty budowlane
OŚ.50.2024 2024-01-11 2024-01-11 - 2024-12-31 Centralne Laboratorium Pomiarowo Badawcze, ul. Rybnicka 6, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
NIP: 6331975945
Badanie odpadów paleniskowych 4 735,50 Umowa zlecenie
IR.51.2024 2024-01-11 2024-01-15 - 2024-12-31 Marcin Marzec INSTAL-TECH, ul. Zacisze 11, 27-600 Sandomierz
NIP: 8641826620
„Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla budowy żłobka w miejscowości Granica, gmina Michałowice - II” 154 978,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.52.2024 2024-01-11 2024-01-12 - 2025-12-31 AWIMA SPÓŁKA JAWNA B. WIŚNIEWSKI, ul. 3 Maja 2 B lok. 22, 05-410 Józefów
NIP:
Usługi sprzątania budynków Urzędu Gminy Michałowice 895 932,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.53.2024 2024-01-11 2024-01-05 - 2024-01-05 POL-CHEM Rafał Skozycki, ul. Radziejowicka 62, 05-825 Grodziski Mazowiecki
NIP:
Zakup artykułów higienicznych na potrzeby utrzymania czystości w budynku UG Michałowice, z uwagi na przedłużające się postępowanie przetargowe 1 887,72 Zamówienie / Zlecenie
IR.54.2024 2024-01-11 2024-01-10 - 2024-02-08 KOBUS PRZEGLĄDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Łużycka 31 F, 05-092 Łomianki Dolne
NIP:
Przeprowadzenie okresowych kontroli rocznych stanu technicznego budynków bądących w zasobie Gminy Michałowice. 14 712,00 Umowa zlecenie
OA.55.2024 2024-01-12 2024-02-24 - 2024-06-22 Pracownia Szeluszki Andrzej Szelenbaum, ul. Tomcia Palucha 11/29, 02-495 Warszawa
NIP: 5222601168
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży, mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia 3 350,00 Zamówienie / Zlecenie
OC.56.2024 2024-01-12 2024-01-11 - 2024-12-31 Komendant Powiatowy Policji w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 8, 05-800 Pruszków
NIP:
służby ponadnormatywne 230 000,00 Umowa/Porozumienie - bez kosztowe
OA.57.2024 2024-01-12 2024-02-17 - 2024-06-15 Marta Skrzecz-Bigoszewska Przygotowanie i poprowadzenie warsztatów kulinarnych dla dzieci, mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia 5 600,00 Umowa zlecenie
OA.58.2024 2024-01-12 2024-01-13 - 2024-01-13 Edyta Sokół Przygotowanie i poprowadzenie warsztatów dziewiarskich, organizowanych dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 970,00 Umowa zlecenie
GR.59.2024 2024-01-12 2024-01-12 - 2024-12-31 Stefan Wall Dziarżawa terenu z przeznaczeniem pod parking w Opaczy-Kol usytuwany na dz. 638 o pow. 2100 m/2 w celu realizacji zadań własnych gminy 60 000,00 Umowa najmu / dzierżawy
KP.60.2024 2024-01-15 2024-01-09 - 2024-06-25 Paweł Nerek fitbodies.pl, ul. 11 Listopada 45, 05-816 Michałowice
NIP: 7582242985
Przeprowadzenie do 25 treningów biegowych z elementami treningu siłowego dla mieszkańców Gminy Michałowice. Zajęcia skierowane są dla pełnoletnich mieszkańców, a ich zadaniem jest wzmocnienie aktywności fizycznej, poprawa wydolności organizmu oraz wyrobienie odpowiednich nawyków pozwalających na komfortowe życie codzienne oraz integracja społeczna lokalnych mieszkańców. 7 500,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.61.2024 2024-01-15 2024-01-26 - 2027-01-26 Szoka Projekt Mateusz Szoka, ul. Partyzantów 12, 07-415 Olszewo-Borki
NIP: 7582318582
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice -część III” 121 604,00 Umowa zlecenie
OA.62.2024 2024-01-15 2024-01-15 - 2024-12-31 Kancelaria Adwokacka Adwokat Mateusz Lisowski, ul. Sprawna 7C lok. 28, 03-147 Warszawa
NIP:
Przygotowanie i przeprowadzenie 12 szkoleń dla pracowników UG Michałowice w zakresie zasad i procedur związanych ze stosowaniem prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów KPA 18 000,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.63.2024 2024-01-15 2024-01-08 - 2026-05-26 PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
NIP: 9462593855
Umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej boiska do piłki nożnej w Granicy, na działce nr ew 101/10 ( umowa nr 23-G1//UP/05530) 687,25 Umowa zlecenie
KP.64.2024 2024-01-15 2024-01-19 - 2024-04-15 FUNDACJA KRAINA OZA, ul. Wiejska 5, 05-802 Pruszków
NIP: 5342493422
Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Zima 2024”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 28.12.2023 r. 10 000,00 Umowy dotacyjne
KP.65.2024 2024-01-15 2024-01-15 - 2024-01-15 Mariusz Marcysiak Wykonanie autorskich fotografii oraz relacji na potrzeby działań promocyjnych gminy Michałowice 35 000,00 Umowa o dzieło
KP.66.2024 2024-01-15 2024-01-12 - 2024-04-05 SKF ANPREL KP AMT Nowa Wieś, ul. Wiśniowa 1, 05-806 Komorów
NIP:
Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Kontrola nad piłką, w grze w ataku i obronie”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 21.12.2023 r. 10 000,00 Umowy dotacyjne
KP.67.2024 2024-01-15 2024-01-15 - 2024-01-15 Paweł Jasiun Wykonywanie autorskich fotografii oraz relacji na potrzeby działań promocyjnych gminy Michałowice 7 000,00 Umowa o dzieło
OŚ.68.2024 2024-01-15 2024-01-22 - 2024-12-31 FAGUS Sp. z o.o., ul. Al. Krakowska 110 lok. 114, 00-971 Warszawa
NIP: 5222843925
„Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice w 2024 roku” 768 074,00 Umowa zlecenie
OŚ.69.2024 2024-01-15 2024-01-22 - 2024-12-31 FAGUS Sp. z o.o., ul. Al. Krakowska 110 lok. 114, 00-971 Warszawa
NIP: 5222843925
„Utrzymanie roślinności niskiej (koszenie, grabienie) na terenie Gminy Michałowice w 2024 roku” 853 805,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.70.2024 2024-01-16 2024-01-16 - 2024-01-19 Marta Piotrowska-Perz Opracowanie dokumentacji do umowy dotacyjnej Programu "Maluch+ " 2 500,00 Umowa zlecenie
WUA.71.2024 2024-01-16 2024-01-17 - 2024-01-24 Przegląd Regionalny MIKAWAS Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 29, 05-500 Piaseczno
NIP: 1231415150
Ogłoszenie prasowe - wyłożenie MPZP dla obszaru zbiornika retencyjnego w Pęcicach Małych oraz obszarów "Aleja Kasztanowa" - część C i część D 688,80 Zamówienie / Zlecenie
KP.72.2024 2024-01-16 2024-01-16 - 2024-01-26 FUNDACJA DOROTY STALIŃSKIEJ-"NADZIEJA", ul. Słoneczna 10, 05-822 Milanówek
NIP: 5291628087
Pakiety odblasków dla uczestników warsztatów - PPS 300,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.73.2024 2024-01-16 2024-01-16 - 2024-12-31 Katarzyna Łopata Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.74.2024 2024-01-16 2024-01-16 - 2024-12-31 Waldemar Izdebski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.75.2024 2024-01-16 2024-01-16 - 2024-12-31 Tomasz Kosiorek Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
KP.76.2024 2024-01-16 2024-01-16 - 2024-01-19 EM - ART Piotr Jezierski, ul. Owocowa 8a, 05-805 Otrębusy
NIP: 7971539403
Realizacja nagłośnienia recitalu Doroty Stalińskiej 2 362,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.77.2024 2024-01-16 2024-01-09 - 2024-01-09 Janusz Pierzchalski - Janusz Migowego, ul. Jana Olbrachta 120 lok. 37, 01-373 Warszawa
NIP:
Usługa stacjonarnego tłumaczenia na/z polskiego języka migowego podczas spotkania z mieszkańcami w dniu 13.09.2023 roku w ramach zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 1 600,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.78.2024 2024-01-16 2024-01-16 - 2024-01-19 Blue-Art Dorota Stalińska, ul. Słoneczna 10, 05-822 Milanówek
NIP: 5291001626
Warsztaty dla seniorów "Szczęśliwym być" - PPS 3 570,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.79.2024 2024-01-16 2024-01-15 - 2024-12-18 MIEJSKA KRYTA PŁYWALNIA KAPRY, ul. Andrzeja 3, 05-800 Pruszków
NIP: 5342275872
Udostępnienie wejścia uczestnikom na zajęcia Aqua Senior 60+ oraz wynajęcia torów na basenie rekreacyjnym na czas zajęć w ramach Programu Polityki Senioralnej 40 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.80.2024 2024-01-16 2024-01-08 - 2024-01-19 PB-Matic MarcinPakuła,, ul. Zimowa Nowa Iwiczna 33 lok. 3, 05-515 Mysiadło
NIP: 9511083552
Zakup kopert do kopertownicy dla potrzeb Referatu Podatków Opłat Lokalnych i Windykacji 10 548,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.81.2024 2024-01-16 2024-01-16 - 2024-03-31 Ośrodek Szkolenia i Informacji EFECT Joanna Jarosz-Opolka, ul. Al. Korfantego 19 lok. 1, 44-100 Gliwice
NIP:
Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń stacjonarnych „Zarządzanie Efektywnym Zespołem” dedykowanych osobom pełniącym funkcje kierownicze i ich zastępcom w Urzędzie Gminy Michałowice 12 450,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.82.2024 2024-01-16 2024-02-05 - 2024-06-24 Danuta Józefowicz Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć jogi dla mieszkańców sołectwa Pęcice 3 600,00 Umowa zlecenie
OA.83.2024 2024-01-16 2024-01-30 - 2024-06-11 Ojrzyński Grzegorz Rysunek Malarstwo Rzeźba, ul. Tadeusza Kościuszki 20 lok. a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5290002061
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów twórczego rozwoju - zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym - Osiedle Granica 2 550,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.84.2024 2024-01-16 2024-01-29 - 2024-06-17 Paulina Wądołowska Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów kreatywnych dla dzieci, mieszkańców Osiedla Granica 4 600,00 Umowa zlecenie
OŚ.85.2024 2024-01-17 2024-01-17 - 2024-11-15 Bogusław Kłobukowski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.86.2024 2024-01-17 2024-01-17 - 2024-11-15 Romuald Hass Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
KP.87.2024 2024-01-17 2024-01-21 - 2024-04-22 UKS Akademia Koszykówki Komorów, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów
NIP: 5342512616
Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Udział w turniejach ogólnopolskich i międzynarodowych dla dzieci i młodzieży jako forma rozwoju psychomotorycznego”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 03.01.2024 r. 10 000,00 Umowy dotacyjne
KP.88.2024 2024-01-17 2024-01-17 - 2024-01-22 Blue-Art Dorota Stalińska, ul. Słoneczna 10, 05-822 Milanówek
NIP: 5291001626
Recital "Ratuj się kto może..." 11 900,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.89.2024 2024-01-17 2024-01-29 - 2024-12-18 UKS Akademia Koszykówki Komorów, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów
NIP: 5342512616
Przygotowanie i przeprowadzenie do 179 zajęć dla mieszkańców Gminy Michałowice realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. Koszykówka dla dzieci i młodzieży. Zajęcia będą odbywały się w terminie od 29 stycznia 2024 r. do 18 grudnia 2024 r. w poniedziałek w godz. 17.30 – 19.00 oraz środę w godz. 17:00 – 18:30 i w godz. 18.30 – 20.00 na hali sportowej w Szkole Podstawowej w Michałowicach przy ul. Szkolnej 15 lub w innym ustalonym z Zamawiającym terminie i/lub miejscu 35 800,00 Umowa zlecenie
OA.90.2024 2024-01-17 2024-03-09 - 2024-03-09 Katarzyna Zawada Studio Artystyczne, ul. Żegocin 10, 63-304 Czermin
NIP: 6080106211
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i wykonaniu koncertu z okazji Dnia Kobiet, organizowanego dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś w dniu 09.03.2024 r. 3 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.91.2024 2024-01-18 2024-01-17 - 2024-01-22 Szymala Adrianna, ul. Letnia 55, 44-270 Rybnik
NIP:
Naprawa toalet w budynku sanitarnym w Regułach 1 808,10 Zamówienie / Zlecenie
OA.92.2024 2024-01-18 2024-01-30 - 2024-06-20 Rehabilitacja Dzieci i Niemowląt "Kids Terapia" Karolina Włazowska, ul. Szkolna 21a, 05-816 Michałowice
NIP: 5342651312
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych ogólnorozwojowych Pilates dla dorosłych i młodzieży, mieszkańców Osiedla Michałowice 4 485,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.93.2024 2024-01-18 2024-01-30 - 2024-06-20 Karolina Paluch Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych ogólnorozwojowych Pilates dla seniorów, mieszkańców osiedla Michałowice 4 600,00 Umowa zlecenie
OA.94.2024 2024-01-18 2024-01-29 - 2024-06-24 Anna Błaszczyk Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć jogi dla mieszkańców Osiedla Komorów 3 780,00 Umowa zlecenie
OA.95.2024 2024-01-18 2024-01-29 - 2024-06-25 IMPULS - KLUB FITNESS MONIKA TRZEŚNIEWSKA, ul. Turkusowa 5, 05-806 Komorów
NIP: 5341263967
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć ruchowych "Zdrowy kręgosłup", dla mieszkańców Osiedla Komorów 7 310,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.96.2024 2024-01-18 2024-01-30 - 2024-05-28 Kamila Kuna Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć plastycznych dla dzieci, mieszkańców Osiedla Komorów 2 880,00 Umowa zlecenie
OA.97.2024 2024-01-18 2024-02-02 - 2024-05-24 Pracownia Szeluszki Andrzej Szelenbaum, ul. Tomcia Palucha 11/29, 02-495 Warszawa
NIP: 5222601168
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów plastycznych dla dzieci, mieszkańców Osiedla Michałowice 4 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.98.2024 2024-01-18 2024-02-02 - 2024-03-08 Anna Pisarek Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć jogi dla kręgosłupa, przeznaczonych dla mieszkańców Opaczy Kolonii 1 020,00 Umowa zlecenie
OA.99.2024 2024-01-18 2024-01-31 - 2024-07-10 IMPULS - KLUB FITNESS MONIKA TRZEŚNIEWSKA, ul. Turkusowa 5, 05-806 Komorów
NIP: 5341263967
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć ruchowych typu pilates oraz zajęć zumby, dla mieszkańców Osiedla Komorów 5 440,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.100.2024 2024-01-19 2024-01-19 - 2024-01-19 DB PRINT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Chrzanowska 32, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5272458425
Przygotowanie składu wraz z opracowaniem i obróbką przesłanych zdjęć oraz druk gminnego informatora"Michałowice Gminny Informator" 90 405,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.101.2024 2024-01-19 2024-02-04 - 2024-02-04 BajOLAndia Aleksandra Jakubczak, ul. Kleeberga 10, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291554087
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu atrakcji dla dzieci, w postaci animacji tematycznych (zabawy, układy taneczne), podczas Balu Karnawałowego organizowanego dla mieszkańców Osiedla Granica w dniu 04.02.2024 2 450,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.102.2024 2024-01-19 2024-01-11 - 2024-01-18 Bagstar.pl Sp. z o.o. Sp. k., ul. Okólna 45, 05-270 Marki
NIP:
Zakup naczyń jednorazowych ekologicznych dla potrzeb Urzędu Gminy Michałowice, wykorzystywanych podczas organizacji imprez, spotkań i szkoleń 1 280,68 Zamówienie / Zlecenie
KP.103.2024 2024-01-19 2024-01-24 - 2024-04-22 Koło Gospodyń Wiejskich „Dziewczyny z Komorowa” rejestr nr: 1421040005, ul. Leśna 12, 05-806 Komorów
NIP:
Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Dobra kondycja na co dzień”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 04.01.2024 r. 10 000,00 Umowy dotacyjne
OA.104.2024 2024-01-19 2024-01-29 - 2024-06-19 Anna Nowakowska Przeprowadzenie zajęć sportowych z gimnastyki ogólnorozwojowej dla młodzieży i dorosłych, mieszkańców osiedla Michałowice 4 600,00 Umowa zlecenie
OA.105.2024 2024-01-19 2024-02-03 - 2024-02-03 Robert Dziekański Przygotowanie i wykonanie autorskiego programu artystycznego - oprawy muzycznej Balu Karnawałowego, według własnych aranżacji, organizowanego dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś w dniu 03.02.2024 r. 3 936,00 Umowa o dzieło
OA.106.2024 2024-01-19 2024-01-31 - 2024-06-12 Anna Pisarek Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć jogi dla kręgosłupa, przeznaczonych dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 2 720,00 Umowa zlecenie
OA.107.2024 2024-01-19 2024-01-31 - 2024-06-12 Kinga Prządka Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć wzmacniająco-rozciągających inspirowanych metodą pilates, dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 2 080,00 Umowa zlecenie
OA.108.2024 2024-01-19 2024-01-31 - 2024-06-19 Włodzimierz Krężlewicz Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z rysunku i malarstwa dla dzieci i młodzieży, mieszkańców sołectwa Michałowice 3 400,00 Umowa zlecenie
OA.109.2024 2024-01-19 2024-01-29 - 2024-06-17 Mirosław Modrzejewski Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z podstaw tańca towarzyskiego, dla mieszkańców sołectwa Michałowice 4 600,00 Umowa zlecenie
OA.110.2024 2024-01-19 2024-01-31 - 2024-06-19 Kwestiagustu.art Barbara Krawczyk, ul. Warszawska 53c lok. 9, 05-822 Milanówek
NIP: 7722396815
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów tańca Latino solo dla mieszkańców sołectwa Michałowice 4 600,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.111.2024 2024-01-19 2024-02-06 - 2024-06-04 Kwestiagustu.art Barbara Krawczyk, ul. Warszawska 53c lok. 9, 05-822 Milanówek
NIP: 7722396815
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów tańca latino solo, dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 2 720,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2024-02-06
do umowy nr OA.111.2024
2024-02-06-2024-06-04 Aneks do umowy UG/OA/111/2024 zmieniający wysokość stawki za zajęcia tańca latino solo dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 320,00 Aneks do umowy
OA.112.2024 2024-01-19 2024-02-02 - 2024-06-21 BRANDENBURG SCHOOL AND EDUCATION HAKAN ÇAKAR, ul. 11 Listopada 65A, 05-816 Michałowice
NIP: 5262521139
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć jogi dla dorosłych i młodzieży, mieszkańców sołectwa Opacz Mała 4 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.113.2024 2024-01-19 2024-02-03 - 2024-06-15 Elżbieta Baur Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów plastycznych dla dzieci, mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 4 500,00 Umowa zlecenie
OA.114.2024 2024-01-22 2024-01-22 - 2024-01-31 N.K. Serwis Piotr Nowak, ul. Stefana Żeromskiego 6, 05-820 Piastów
NIP: 5212124175
Zakup tonerów do drukarki znajdującej się w świetlicy w Pęcicach, która wykorzystywana jest do wydruków informacji i plakatów o wydarzeniach na terenie sołectwa Pęcice oraz wydruku niezbędnych wniosków i dokumentów związanych z funduszem sołeckim. 2 041,80 Zamówienie / Zlecenie
KP.115.2024 2024-01-22 2024-01-15 - 2024-12-31 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
Wykonawca zobowiązuję się do wykonania zamówienia polegającego na dostawie kwiatów na potrzeby Urzędu Gminy Michałowice. 28 000,00 Umowa zlecenie
OA.116.2024 2024-01-22 2024-01-22 - 2024-01-22 Office Creative Group Mariusz Antoniewicz, ul. Wyszogrodzka 10 lok. 183, 03-337 Warszawa
NIP: 5241810890
Zakup mebli stanowiących wyposażenie świetlicy wiejskiej w Pęcicach przy ul. Zaułek 7. Meble będą wykorzystywane do przechowywania akcesoriów i sprzętu związanego z działalnością kulturalną prowadzoną w sołectwie Pęcice. 23 050,20 Zamówienie / Zlecenie
KP.117.2024 2024-01-22 2024-01-15 - 2024-12-31 Dariusz Kanclerski, ul. Parkowa 79, 05-806 Komorów
NIP: 5342112816
Wykonawca zobowiązuję się do wykonania zamówienia polegającego na sprzedaży i dostawie artykułów spożywczych na potrzeby organizowanych przez Gminę Michałowice wydarzeń promocyjno-kulturalnych i promocyjno-sportowych, dla mieszkańców Gminy Michałowice. 10 000,00 Umowa zakupu
OŚ.118.2024 2024-01-22 2024-02-01 - 2024-12-31 Kostera Artur, ul. Główna 13B, 05-806 Komorów
NIP:
Utrzymanie czystości i porządku na terenie placu zabaw w Granicy i Komorowie 26 730,00 Umowa zlecenie
OŚ.119.2024 2024-01-23 2024-01-23 - 2024-12-31 Leszek Kozłowski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.120.2024 2024-01-23 2024-01-23 - 2024-12-31 Joanna Mudrowska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
KP.121.2024 2024-01-23 2024-01-23 - 2024-02-22 X-KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Mariusza Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa
NIP: 9492107026
Nagrody na Festiwal Piosenki Anglojęzycznej "Signing School" 4 979,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.122.2024 2024-01-24 2024-01-24 - 2024-01-24 ARRET Sp. z o.o., ul. Kopalniana 11, 41-807 Zabrze
NIP: 6312643550
dostawa i montaż szyb: szyba 2080x1335x10 - 3 szt. w wiacie autobusowej w Regułach (przy adresie ul. Miętowa 2) 6 446,43 Zamówienie / Zlecenie
IR.123.2024 2024-01-24 2024-01-29 - 2025-12-15 LS_Project Maciej Sikorski, ul. Okulickiego 19A lok. 15, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291668856
"Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zagospodarowania przestrzeni Parku w Regułach" 242 605,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.124.2024 2024-01-25 2024-01-25 - 2024-01-25 N.K. Serwis Piotr Nowak, ul. Stefana Żeromskiego 6, 05-820 Piastów
NIP:
Baterie do UPS 228,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.125.2024 2024-01-25 2024-01-29 - 2024-12-31 Berry Fruit Andrzej Mierzejewski, ul. Działkowa 161 lok. 15, 05-808 Parzniew
NIP: 1181299953
„Kompleksowa konserwacja i obsługa obiektów plenerowych zlokalizowanych na terenie Gminy Michałowice” 218 448,00 Umowa zakupu
OŚ.126.2024 2024-01-25 2024-02-01 - 2024-12-31 Garden Art Szczypiński Piotr, ul. Koronacyjna 40, 02-496 Warszawa
NIP: 5361345941
„Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru zieleni na terenie gminy Michałowice” 133 455,00 Umowa zlecenie
OA.127.2024 2024-01-26 2024-01-12 - 2024-01-12 Bagstar.pl Sp. z o.o. Sp. k., ul. Okólna 45, 05-270 Marki
NIP: 5242897166
Zakup naczyń jednorazowych ekologicznych dla potrzeb Urzędu Gminy Michałowice, wykorzystywanych podczas organizacji imprez, spotkań i szkoleń 2 011,05 Zamówienie / Zlecenie
OA.128.2024 2024-01-26 2024-01-17 - 2024-01-17 POL-CHEM Rafał Skozycki, ul. Radziejowicka 62, 05-825 Grodziski Mazowiecki
NIP: 5291835662
Zakup artykułów higienicznych na potrzeby utrzymania czystości w świetlicach oraz budynku przy ul. Raszyńskiej 34 4 387,70 Zamówienie / Zlecenie
KP.129.2024 2024-01-26 2024-01-26 - 2024-01-26 Agnieszka Tyczyńska Pomoc w prowadzeniu bieżących spraw w Referacie Kultury i Prromocji oraz w Wieloosobowego Stanowiska ds. kadrowo-administracyjnych 10 020,00 Zamówienie / Zlecenie
KA.130.2024 2024-01-29 2024-02-05 - 2024-02-05 NAUKA-ORGANIZACJA I TECHNIKA KAZIMIERZ MANISTA, ul. OS. KSIĄŻĄT MAZ. 12 lok. 16, 06-500 MŁAWA
NIP:
Szkolenie okresowe z zakresu bhp dla pracowników Urzędu Gminy zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, administracyjno-biurowych i robotniczych. 1 720,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.131.2024 2024-01-29 2024-01-29 - 2024-01-29 MEDIAPARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn
NIP:
Zapewnienie możliwości korzystania z "Systemu zarządzania budżetem obywtelskim" służącym do obsługi Bidzetu Obywatelskiego Gminy Michałowice na rok 2025. 7 995,00 Umowa zlecenie
KP.132.2024 2024-01-29 2024-01-29 - 2024-02-11 Michał Krzysztof Stawarski Agencja Reklamowo-Kreatywna "MAKE MUSIC AND MOVIE", ul. Błońska 6b, 05-830 Nadarzyn
NIP: 5341469456
Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania trzech koncertów kolęd i piosenek świątecznych dla mieszkańców Gminy Michałowice 24 000,00 Umowa zlecenie
OA.133.2024 2024-01-29 2024-02-07 - 2024-06-12 Danuta Józefowicz Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć jogi dla mieszkańców sołectwa Komorów 4 500,00 Umowa zlecenie
OA.134.2024 2024-01-29 2024-02-05 - 2024-06-13 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych taneczno-ruchowych oraz nauki tańca i latino solo dla mieszkańców sołectwa Reguły 18 125,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.135.2024 2024-01-29 2024-02-01 - 2024-06-13 Fundacja Kagi, ul. Poczty Gdańskiej 17 lok. 12, 02-495 Warszawa
NIP: 5222979889
Przeprowadzenie zajęć aikido dla dzieci, mieszkańców sołectwa Reguły 4 480,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.136.2024 2024-01-30 2024-02-01 - 2024-12-31 CHARGERSPOT PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Związkowa 26, 20-148 Lublin
NIP: 7123446458
Przejęcie obowiązków Operatora ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie gminy wraz z dostawą systemu teleinformatycznego 15 248,30 Umowa zlecenie
OA.137.2024 2024-01-30 2024-02-06 - 2024-06-25 POMOST Maja Niderla, ul. Majowa 14/5, 05-800 Pruszków
NIP: 5221053210
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć gimnastycznych typu pilates, dla mieszkańców sołectwa Pęcice 3 150,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.138.2024 2024-01-30 2024-02-04 - 2024-02-04 PYLU Łukasz Pytlakowski, ul. T.Bairda 36 lok. 21, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291809297
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i poprowadzeniu Zabawy karnawałowej dla dzieci, mieszkańców sołectwa Nowa Wieś w dniu 04.02.2024 r. 2 337,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.139.2024 2024-01-30 2024-02-03 - 2024-02-03 Yaku Event&Conference Kamil Jakubczak, ul. Szczęsna 9a lok. 14, 02-454 Warszawa
NIP: 9222581947
Wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu kompleksowej i stałej obsługi technicznej podczas Zabawy karnawałowej organizowanej dla mieszkańców Osiedla Michałowice i sołectwa Opacz Mała w dniu 03.02.2024 r. 3 450,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.140.2024 2024-01-30 2024-01-30 - 2024-12-31 Małgorzata Finkelsztejn Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OA.141.2024 2024-01-30 2024-02-01 - 2024-06-30 Jakub Tomasz Siedlczyński Sprzątanie w świetlicy w Nowej Wsi 6 435,00 Umowa zlecenie
OŚ.142.2024 2024-01-30 2024-01-30 - 2024-03-29 Ekolevel Sp. z o.o., ul. Pszczelińska 86, 05-805 Otrębusy
NIP: 1182011109
Analiza danych zawartych w sprawozdaniach podmiotów wraz z wykonaniem sprawozdania Wójta z gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023 rok 8 118,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.143.2024 2024-01-30 2024-01-31 - 2024-06-19 Happy Joga dla Dzieci Agnieszka Sygitowicz-Stańkowska, ul. Armii Krajowej 46, 66-100 Sulechów
NIP: 5212745374
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć psychomotorycznych wspierających rozwój dziecka, dla mieszkańców sołectwa Michałowice 4 000,00 Zamówienie / Zlecenie
UA.144.2024 2024-01-30 2024-01-30 - 2024-12-31 Dariusz Korpetta opiniowanie spraw dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego 3 500,00 Zamówienie / Zlecenie
UA.145.2024 2024-01-30 2024-01-30 - 2024-12-31 Jadwiga Brzyska opiniowanie spraw dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego 3 250,00 Zamówienie / Zlecenie
WUA.146.2024 2024-01-30 2021-06-22 - 2024-01-29 Zbigniew Bronowicki BROL Systemy Przestrzenne Sp. z o.o., ul. Strusia 4C lok. 27, 05-500 Piaseczno
NIP: 7451323424
Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy Nr UA.960.2021 z dnia 22 czerwca 2021 r., której przedmiotem było sporządzenie MPZP Wacława 0,00 Umowa/Porozumienie - bez kosztowe
UA.147.2024 2024-01-30 2024-01-30 - 2024-12-31 Grzegorz Chojnacki opiniowanie spraw dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego 3 000,00 Zamówienie / Zlecenie
UA.148.2024 2024-01-30 2024-01-30 - 2024-12-31 Paweł Paradowski opisiowanie spraw dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego 3 000,00 Zamówienie / Zlecenie
UA.149.2024 2024-01-30 2024-01-30 - 2024-12-31 Jarosław Sobol opiniowanie spraw dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego 3 000,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.150.2024 2024-01-30 2024-01-31 - 2024-02-08 OCTO SIGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Na Uboczu 2, 02-791 Warszawa
NIP: 9512506730
Wykonanie 37 stauetek oraz 3 tabliczek jako nagrody w konkursie Singing School 10.02.2024r. 2 142,90 Zamówienie / Zlecenie
IR.151.2024 2024-01-30 2024-01-30 - 2024-02-06 "CAS" Sp. z o.o., ul. Pańska 98 lok. 12, 00-837 Warszawa
NIP: 5272794755
Zlecenie na wykonanie analizy i opinii na temat roszczenia Wykonawcy - fiemy MPJ Sp. z o.o. z dnia 10.01.2024 r.., realizującego budowę CIK w Komorowie, dotyczącego zmiany wynagrodzenia. 4 428,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.152.2024 2024-01-30 2024-01-29 - 2024-02-28 Awas-Serwis Sp. z o.o., ul. Egejska 1/34, 02-764 Warszawa
NIP: 5213177038
naprawa separatora AWAS HI NG 20 7 503,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.153.2024 2024-01-30 2024-01-30 - 2024-12-31 Michał Izdebski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OA.154.2024 2024-01-30 2024-02-06 - 2024-03-12 Grażyna Socha Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć "Robótki ręczne", dla mieszkańców sołectwa Reguły 1 500,00 Umowa zlecenie
OA.155.2024 2024-01-30 2024-02-04 - 2024-02-04 Henryka Piskurz Gruntowne sprzątnięcie sali obsługi mieszkańców Urzędu Gminy Michałowice, holu głównego, kuchni znajdującej się na zapleczu sali multimedialnej oraz toalet znajdujących się na parterze Urzędu Gminy, po Zabawie karnawałowej organizowanej dla mieszkańców Osiedla Michałowice oraz mieszkańców Opaczy Małej, w dniu 3 lutego 2024 r. 420,00 Umowa zlecenie
OŚ.156.2024 2024-01-31 2024-02-07 - 2024-05-07 BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE "P-O MOST" PAWEŁ OSIECKI, ul. Bażantowa 8c, 05-552 Łazy
NIP:
"Wykonanie zabudowy toalet przenośnych" 122 994,00 Umowa zlecenie
KA.157.2024 2024-01-31 2024-02-02 - 2024-02-05 Aleksandra Burno Wykonanie dzieła w postaci usunięcia z regałów wytypowanej uprzednio dokumentacji niearchiwalnej, której czasokres przechowywania na dzień zawarcia niniejszej umowy, już minoł, przemieszczenia zasobu w ilości 300 mb oraz sporządzenia spisu dokumentacji w wersji elektronicznej. W wyniku realizacji umowy powstanie dzieło w postacji uporządkowanego, konkretnego zespołu dokumentów, pozbawionych dokumentacji niearchiwalnej, której czasokres przechowywania już minol oraz spis dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania. 19 500,00 Umowa o dzieło
KP.158.2024 2024-02-01 2024-01-01 - 2024-12-31 Wojciech Bodzan Tomasz Bodzan otrzymuje stypendium, na okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. w wysokości 300,00 zł za zajęcie I miejsca w finałach Mistrzostw Polski Kadetów (U15) w koszykówce w sezonie 2022/23. 3 600,00 Umowa stypendialna
KP.159.2024 2024-02-01 2024-01-01 - 2024-12-31 Karolina Kozłowska-Kawycz Patryk Kawycz otrzymuje stypendium sportowe na okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. w wysokości 300,00 zł za zajęcie I miejsca w finałach Mistrzostw Polski Kadetów (U15) w koszykówce w sezonie 2022/23. 3 600,00 Umowa stypendialna
KP.160.2024 2024-02-01 2024-01-01 - 2024-12-31 Marcin Kuna Marcin Kuna otrzymuje stypendium sportowe na okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. w wysokości 600,00 zł za powołanie do Kadry Narodowej Juniorów Polskiego Związku Golfa w roku 2023. 7 200,00 Umowa stypendialna
OŚ.161.2024 2024-02-01 2024-02-01 - 2024-12-31 Andrzej Miszczak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
KP.162.2024 2024-02-01 2024-01-01 - 2024-12-31 Łukasz Masewicz Jan Masewicz otrzymuje stypendium sportowe, na okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. w wysokości 300,00 zł za zajęcie I miejsca w finałach Mistrzostw Polski Kadetów (U15) w koszykówce w sezonie 2022/23. 3 600,00 Umowa stypendialna
KP.163.2024 2024-02-01 2024-01-01 - 2024-12-31 Izabela Mroczek Mateusz Mroczek otrzymuje stypendium sportowe na okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. w wysokości 300,00 zł za zajęcie I miejsca w finałach Mistrzostw Polski Kadetów (U15) w koszykówce w sezonie 2022/23. 3 600,00 Umowa stypendialna
KP.164.2024 2024-02-01 2024-01-01 - 2024-12-31 Pola Siewierska Pola Siewierska otrzymuje stypendium sportowe, na okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. w wysokości 600,00 zł za powołanie do Kadry Narodowej Polskiego Związku Lekkiej Atletyki w trójskoku na rok 2024. 7 200,00 Umowa stypendialna
KP.165.2024 2024-02-01 2024-01-01 - 2024-12-31 Magdalena Zawarczyńska Michał Zawarczyński otrzymuje stypendium sportowe, na okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. w wysokości 300,00 zł za zajęcie I miejsca w finałach Mistrzostw Polski Kadetów (U15) w koszykówce w sezonie 2022/23. 3 600,00 Umowa stypendialna
OŚ.166.2024 2024-02-01 2024-02-01 - 2024-12-31 Józef Sokół Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
KP.167.2024 2024-02-01 2024-01-01 - 2024-12-31 Grzegorz Ziemkiewicz Dawid Ziemkiewicz otrzymuje stypendium sportowe, na okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. w wysokości 300,00 zł za zajęcie I miejsca w finałach Mistrzostw Polski Kadetów (U15) w koszykówce w sezonie 2022/23. 3 600,00 Umowa stypendialna
KP.168.2024 2024-02-01 2024-01-24 - 2024-12-31 Kamila Kuna Zajęcia z rysunku i malarstwa - Projekt BO 2024 - Namalować świat 16 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.169.2024 2024-02-01 2024-02-01 - 2024-12-31 Joanna Olszewska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OA.170.2024 2024-02-01 2024-02-05 - 2024-06-30 Mariia Humeniuk Sprzątanie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Pęcicach, ul. Zaułek 7 7 875,00 Umowa zlecenie
KP.171.2024 2024-02-01 2024-02-09 - 2024-12-20 Kwestiagustu.art Barbara Krawczyk, ul. Warszawska 53c lok. 9, 05-822 Milanówek
NIP: 7722396815
Zajęcia taneczne - BO 2024 - Tanecznym krokiem przez świat 33 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.172.2024 2024-02-02 2024-02-02 - 2024-12-31 Leszek Kozłowski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
KP.173.2024 2024-02-02 2024-02-06 - 2024-10-31 Beata Kaszyca Przerpwadzenie serii warsztatów wytwarzania ceramiki - BO 2024 - Przygoda z ceramiką. 34 664,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.174.2024 2024-02-02 2024-01-31 - 2024-05-31 IGNISERWIS IGNISERWIS Teresa Demidziuk Opiniowanie szczegółowych rozwiązań w zakresie ochrony przeciwpożarowej przy realizacji inwestycji pn.: „Budowa przedszkola oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego przedszkola w Michałowicach na świetlicę wiejską” 8 610,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.175.2024 2024-02-02 2024-02-10 - 2024-02-10 Krzysztof Kotłowski Przygotowanie i wykonanie autorskiego programu artystycznego - oprawy muzycznej Zabawy Karnawałowej, według własnych aranżacji, organizowanej dla mieszkańców osiedla Granica w dniu 10.02.2024 r. 1 400,00 Umowa o dzieło
OA.176.2024 2024-02-02 2024-02-17 - 2024-06-08 Marta Skrzecz-Bigoszewska Przygotowanie i poprowadzenie warsztatów kulinarnych dla dzieci, mieszkańców sołectwa Opacz Mała 3 920,00 Umowa zlecenie
KP.177.2024 2024-02-02 2024-02-10 - 2024-04-13 "FORSAIL" M. FORNAL, P. ZAGROBELNA SPÓŁKA JAWNA, ul. Erazma Ciołka 13 lok. 110-111, 01-445 Warszawa
NIP:
Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu 9 zajęć dla mieszkańców Gminy Michałowice, realizowany w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego pn. Będziemy żeglarzami. Teoretyczny kurs na patent. Zajęcia prowadzone w dwu grupach, z podziałem na grupę młodzieży (14-18 lat) i grupę dorosłych. Dla każdej z grup będzie przeprowadzony 1 cykl (9 zajęć). 9 151,20 Zamówienie / Zlecenie
KP.178.2024 2024-02-02 2024-02-09 - 2024-12-20 Tomag Tomasz Rachlewicz, ul. Zacisze 20, 05-802 Pruszków
NIP: 5340209807
Przewóz drużyny dzieci z terenu Gminy Michałowice na zawody sportowe odbywające się w ramach Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza MAZOVIA, reprezentantów Gminy Michałowice. Wykonawca zobowiązuje się podstawić 24 osobowy autobus w zależności od potrzeby Zamawiającego. 5 940,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.179.2024 2024-02-02 2024-02-02 - 2024-02-15 Ewa Stefańska wykonanie operatu szacunkowegookreślającego wartość nieruchomości gruntowej stanowiacej dz. 105/11 wydzieloną pod ul. Herbacianą. 680,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.180.2024 2024-02-02 2024-02-16 - 2024-06-08 Marta Skrzecz-Bigoszewska Przygotowanie i poprowadzenie warsztatów kulinarnych dla dzieci, mieszkańców Osiedla Michałowice 8 400,00 Umowa zlecenie
OA.181.2024 2024-02-02 2024-02-18 - 2024-06-16 Marta Skrzecz-Bigoszewska Przygotowanie i poprowadzenie warsztatów kulinarnych dla dzieci, mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 5 600,00 Umowa zlecenie
OA.182.2024 2024-02-02 2024-02-05 - 2024-06-10 Laboratorium juniora Katarzyna Skomra, ul. Monte Cassino 4, 05-800 Pruszków
NIP:
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowo-edukacyjnych dla dzieci - sołectwo Komorów 5 400,00 Zamówienie / Zlecenie
POL.183.2024 2024-02-05 2024-02-06 - 2024-03-09 Iwona Michalska-Skrzypczuk Doręczenie za pokwitowanie decyzji podatkowych oraz informacji o zmianie nr rachunku bankowego w opłacie za odpady 9 000,00 Zamówienie / Zlecenie
POL.184.2024 2024-02-05 2024-02-06 - 2024-03-09 Wiesława Napierkowska Doręczenie za pokwitowanie decyzji podatkowych oraz informacji o zmianie nr rachunku bankowego w opłacie za odpady 9 000,00 Zamówienie / Zlecenie
POL.185.2024 2024-02-05 2024-02-06 - 2024-03-09 Piotr Pawluk Doręczenie za pokwitowanie decyzji podatkowych oraz informacji o zmianie nr rachunku bankowego w opłacie za odpady 4 153,00 Zamówienie / Zlecenie
POL.186.2024 2024-02-05 2024-02-06 - 2024-03-09 Edyta Sawczyńska Doręczenie za pokwitowanie decyzji podatkowych oraz informacji o zmianie nr rachunku bankowego w opłacie za odpady 9 000,00 Zamówienie / Zlecenie
POL.187.2024 2024-02-05 2024-02-06 - 2024-03-09 Dorota Zwierzchowska Doręczenie za pokwitowanie decyzji podatkowych oraz informacji o zmianie nr rachunku bankowego w opłacie za odpady 5 500,00 Zamówienie / Zlecenie
POL.188.2024 2024-02-05 2024-02-06 - 2024-03-09 Artur Kostera Doręczenie za pokwitowanie decyzji podatkowych oraz informacji o zmianie nr rachunku bankowego w opłacie za odpady 4 443,00 Zamówienie / Zlecenie
POL.189.2024 2024-02-05 2024-02-06 - 2024-03-09 Magdalena Piwek Doręczenie za pokwitowanie decyzji podatkowych oraz informacji o zmianie nr rachunku bankowego w opłacie za odpady 9 000,00 Zamówienie / Zlecenie
POL.190.2024 2024-02-05 2024-02-06 - 2024-03-09 Małgorzata Szczepańska Doręczenie za pokwitowanie decyzji podatkowych oraz informacji o zmianie nr rachunku bankowego w opłacie za odpady 9 000,00 Zamówienie / Zlecenie
POL.191.2024 2024-02-05 2024-02-06 - 2024-03-09 Elżbieta Dynerowicz Doręczenie za pokwitowanie decyzji podatkowych oraz informacji o zmianie nr rachunku bankowego w opłacie za odpady 5 500,00 Zamówienie / Zlecenie
POL.192.2024 2024-02-05 2024-02-06 - 2024-03-09 Paulina Dasiewicz Doręczenie za pokwitowanie decyzji podatkowych oraz informacji o zmianie nr rachunku bankowego w opłacie za odpady 5 500,00 Zamówienie / Zlecenie
POL.193.2024 2024-02-05 2024-02-06 - 2024-03-09 Magdalena Krajnik-Partyka Doręczenie za pokwitowanie decyzji podatkowych oraz informacji o zmianie nr rachunku bankowego w opłacie za odpady 9 462,50 Zamówienie / Zlecenie
POL.194.2024 2024-02-05 2024-02-06 - 2024-03-09 Waldemar Widlicki Doręczenie za pokwitowanie decyzji podatkowych oraz informacji o zmianie nr rachunku bankowego w opłacie za odpady 2 778,00 Zamówienie / Zlecenie
POL.195.2024 2024-02-05 2024-02-06 - 2024-03-09 Ireneusz Krupa Doręczenie za pokwitowanie decyzji podatkowych oraz informacji o zmianie nr rachunku bankowego w opłacie za odpady 3 262,00 Zamówienie / Zlecenie
POL.196.2024 2024-02-05 2024-02-06 - 2024-03-09 Edward Chruściak Doręczenie za pokwitowanie decyzji podatkowych oraz informacji o zmianie nr rachunku bankowego w opłacie za odpady 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.197.2024 2024-02-05 2024-02-05 - 2024-12-31 Jerzy Olejnik Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OA.198.2024 2024-02-05 2024-01-31 - 2024-01-31 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup foteli biurowych dla potrzeb pracowników Urzędu Gminy Michałowice. 6 937,16 Zamówienie / Zlecenie
KP.199.2024 2024-02-05 2024-02-05 - 2024-02-09 Małgorzata Woźniak Przygotowanie i zrealizowanie programu muzycznego oraz animacji tanecznych wraz z nagłośnieniem podczas spotkań zorganizowanych dla mieszkańców. 13 760,40 Umowa zlecenie
KP.200.2024 2024-02-05 2024-02-05 - 2024-02-09 DNS HOTELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa
NIP: 5252809749
Zorganizowanie spotkań dla seniorów - mieszkańców gminy Michałowice w ramach Programu Polityki Senioralnej 46 200,00 Umowa zlecenie
KP.201.2024 2024-02-05 2024-02-05 - 2024-02-05 PODAROWANE.PL, ul. Kasztanowa 26, 32-040 Rzeszotary
NIP: 9442247162
Wykonanie Koszulek promocyjnych z logo z okazji Kopernikaliów pod patronatem Wójt Gminy Michałowice 4 752,72 Zamówienie / Zlecenie
IR.202.2024 2024-02-06 2024-02-02 - 2024-02-09 GEOIDA Usługi Geodezyjno - Projektowe Mariusz Rudnicki, ul. Sosnowa 8, 05-123 Chotomów
NIP:
Geodezyjne wyznaczenie projektowanego boiska w miejscowości Granica, na działce nr 101/10. 1 476,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.203.2024 2024-02-06 2024-02-06 - 2025-02-06 "ABC PRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Owsiana 12, 03-825 Warszawa
NIP: 9522069024
Roczna licencja oprogramowania do edycji aktów prawnych. 3 505,50 Zamówienie / Zlecenie
IT.204.2024 2024-02-06 2024-02-06 - 2025-02-06 "ABC PRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Owsiana 12, 03-825 Warszawa
NIP: 9522069024
Roczna opłata za licencję oprogramowania do anonimizacji dokumentów. 615,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.205.2024 2024-02-06 2024-02-10 - 2024-02-10 Yaku Event&Conference Kamil Jakubczak, ul. Szczęsna 9a lok. 14, 02-454 Warszawa
NIP: 9222581947
Wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu kompleksowej i stałej obsługi technicznej podczas Zabawy karnawałowej organizowanej dla mieszkańców sołectwa Michałowice w dniu 10.02.2024 r. 3 450,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.206.2024 2024-02-06 2024-01-26 - 2024-12-31 Autofokus Marcin Bójko, ul. Szkolna 59, 05-816 Michałowice
NIP: 5342036788
Obsługa fotograficzno-reporterska 7 000,00 Umowa zlecenie
KA.207.2024 2024-02-06 2024-01-18 - 2024-12-31 PRACOWNICY UG MICHAŁOWICE
NIP:
Umowa o użyczenie samochodu do celów służbowych 176 394,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.208.2024 2024-02-07 2024-02-09 - 2024-02-16 Dariusz Zyga, ul. Huta 6, 24-105 Baranów
NIP: 7161801418
wykonanie dokumentacji projektowo technicznej dla trzech zadań remontowych na terenie gminu 6 150,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.209.2024 2024-02-07 2024-02-08 - 2024-12-31 PHU Renoma Łukasz Pietkiewicz, ul. Warszawska 49, 12-200 Pisz
NIP:
Dostawy tonerów i tuszy w roku 2024 62 148,00 Umowa zakupu
GK.210.2024 2024-02-07 2024-02-07 - 2024-12-31 Leon Szeląg konserwacja, przeglad i utrzymanie przepompowni wody zasilającej staw w parku w Regułach 19 253,20 Zamówienie / Zlecenie
OA.211.2024 2024-02-08 2024-02-07 - 2024-03-10 Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca MAZOWSZE im. T.Sygietyńskiego, ul. Karolin, Otrębusy, ul. Świerkowa 2 Otrębusy
NIP: 5340003046
Zakup 40 szt. biletów wstępu dla mieszkańców sołectwa Opacz Mała, na spektakl pt. „Królewski Balet Klasyczny – Jezioro Łabędzie”, który odbędzie się 10 marca 2024 r. o godz. 19:00 w Sali Widowiskowej Zespołu „Mazowsze” w Karolinie 6 400,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.212.2024 2024-02-08 2024-02-19 - 2025-12-31 TRONIX S.C., ul. Jana Brożka 26, 01-451 Warszawa
NIP: 5272306543
"Zapewnienie stałej obsługi technicznej budynków Gminy Michałowice” ZP.271.1.1.2024 861 198,00 Umowa zlecenie
KP.213.2024 2024-02-08 2024-01-01 - 2024-12-31 Maria Walter Kochel Łukasz Kochel otrzymuje stypendium sportowe, na okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. w wysokości 300,00 zł za zajęcie I miejsca w finałach Mistrzostw Polski Kadetów (U15) w koszykówce w sezonie 2022/23. 3 600,00 Umowa stypendialna
KP.214.2024 2024-02-08 2024-01-01 - 2024-12-31 Anna Szewczykowska Rafał Szewczykowski otrzymuje stypendium sportowe, na okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. w wysokości 600,00 zł za zajęcie I miejsca w zawodach Pucharu Najmłodszych w Rowerowej Jeździe na Orientację w kategorii wiekowej M12 w roku 2023. 7 200,00 Umowa stypendialna
GK.215.2024 2024-02-08 2024-01-01 - 2025-12-31 STOEN OPERATOR Sp.z o.o., ul. Nieświeska 52, 03-867 Warszawa
NIP: 5252386094
Umowa dystrybucyjna z firmą STOEN OPERATOR na dystrybucję energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego i dla przepompowni. 16 000,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.216.2024 2024-02-09 2024-02-06 - 2024-12-20 LASH & BROW KATARZYNA KĄPIELEWSKA, ul. Józefa Bema 2 lok. 103, 05-820 Piastów
NIP:
Warsztaty taneczno-ruchowe dla dzieci i młodzieży - BO. 27 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.217.2024 2024-02-09 2024-02-09 - 2024-12-31 Julia Dekoninck Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.218.2024 2024-02-09 2024-02-09 - 2024-12-31 Julia Dekoninck Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
KP.219.2024 2024-02-09 2024-02-09 - 2024-02-09 MEDIA PRESS Paweł Augustyniak i wspólnicy, ul. Wróblewskiego 19a, 93-578 Łódź
NIP: 7272616227
wydruk materiałów na wystawę fotograficzną - Wiesław Kaluszko 6 440,28 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.220.2024 2024-02-09 2024-02-09 - 2024-12-31 Andrzej Kucharski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” (Uchwała nr LIV/558/2023 z 28 marca 2023 r.) 900,00 Umowy dotacyjne
IR.221.2024 2024-02-09 2024-02-09 - 2024-03-01 KOBUS PRZEGLĄDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Łużycka 31 F, 05-092 Łomianki Dolne
NIP: 1182260605
Przeprowadzenie kontroli rocznej i pięcioletniej ( wraz z pomiarami elektrycznymi) budynku Zielona Willa Grabowskich zlokalizowanego w Komorowie przy ul. Krasińskiego 34 3 075,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.222.2024 2024-02-09 2024-02-09 - 2024-03-25 ER-KA Renata Kowalska, ul. Aleja Wojska Polskiego 46, 05-820 Piastów
NIP: 5222364840
Remont zaplecza sanitarnego budynku świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w m. Sokołów pzy ul. Wiejskiej 13/1, 05-806 Sokołów. 41 672,40 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2024-02-26
do umowy nr IR.222.2024
2024-02-26-2024-03-25 Aneks nr 1 - zwiększenia wynagrodzeniea zgodnie z protokołem konieczności nr 1 z dnia 23.02.2024 r. 4 059,00 Aneks do umowy
OA.223.2024 2024-02-12 2024-02-14 - 2024-06-12 Danuta Tucholska Purchała, ul. Inżynierska 47, 05-800 Pruszków
NIP:
Przygotowanie i przeprowadzenie spotkań aktywizujących dla dzieci, mieszkańców sołectwa Komorów 4 320,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.224.2024 2024-02-12 2024-02-01 - 2024-12-31 Usługi Asenizacyjne Leon Szeląg, ul. Słowikowskiego 62a, 05-090 Raszyn
NIP: 5222345423
Utrzymanie infrastuktury sieciowej, koszt kart GSM oraz chmury, konserwacja systemu , pomoc techniczna dotyczaca sorwisu jego fnkcjonowania i rozwoju. 21 756,20 Zamówienie / Zlecenie
OA.225.2024 2024-02-12 2024-03-19 - 2024-04-30 Jolanta Ploch Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć "Robótki ręczne", dla mieszkańców sołectwa Reguły 1 500,00 Umowa zlecenie
OA.226.2024 2024-02-12 2024-02-17 - 2024-06-08 Marta Skrzecz-Bigoszewska Przygotowanie i poprowadzenie warsztatów kulinarnych dla dzieci, mieszkańców sołectwa Michałowice 4 200,00 Umowa zlecenie
OA.227.2024 2024-02-12 2024-02-25 - 2024-06-16 Laboratorium juniora Katarzyna Skomra, ul. Monte Cassino 4, 05-800 Pruszków
NIP: 9591656948
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowo-edukacyjnych dla dzieci, mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia 1 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.228.2024 2024-02-12 2024-02-12 - 2024-08-31 Agnieszka Łabędzka Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” (Uchwała nr LIV/558/2023 z 28 marca 2023 r.) 900,00 Umowy dotacyjne
KP.229.2024 2024-02-12 2024-02-12 - 2024-04-30 Jetmar Marcin Stępień, ul. Krucza 41/43 lok. 67, 00-525 Warszawa
NIP: 5212861577
Wykonanie 9 stołów do bilarda holenderskiego (sjoelen) na potrzeby organizacji spotkań edukacji międzypokoleniowej w Gminie Michałowice, zgodnie z ofertą mailową z dnia 8 lutego. 7 749,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.230.2024 2024-02-12 2024-02-12 - 2024-12-31 Piotr Kalinowski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” (Uchwała nr LIV/558/2023 z 28 marca 2023 r.) 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.231.2024 2024-02-12 2024-02-12 - 2024-12-31 Anna Kalinowska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” (Uchwała nr LIV/558/2023 z 28 marca 2023 r.) 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.232.2024 2024-02-12 2024-02-12 - 2024-12-31 Adrian Łukasz Parys Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” (Uchwała nr LIV/558/2023 z 28 marca 2023 r.) 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.233.2024 2024-02-12 2024-02-12 - 2024-12-31 Adrian Łukasz Parys Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.234.2024 2024-02-12 2024-02-12 - 2024-03-11 MENTOR agencja reklamy i dydaktyki sp. j., ul. Przyrowo 14 B, 78-320 Połczyn Zdrój
NIP: 6721882542
Wykonanie brakujących elementów do gry plenerowej ,,Pamięciówka" na ścieżce edukacyjnej w parku w Regułach. 1 937,25 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.235.2024 2024-02-12 2024-02-12 - 2024-12-31 Anita Muranowicz Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” (Uchwała nr LIV/558/2023 z 28 marca 2023 r.) 900,00 Umowy dotacyjne
GK.236.2024 2024-02-13 2024-02-12 - 2024-02-21 PAWEŁ KACZMARCZYK KAMA BIS, ul. Jana Husa 18/B lok. 207, 03-153 Warszawa
NIP: 5242355703
konserwacja rowu odwadniajacego na terenie Reguł 84 870,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.237.2024 2024-02-13 2024-02-06 - 2024-12-31 Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów, ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin
NIP: 6651004568
Prenumerata Gazety Sołeckiej 2024 2 250,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.238.2024 2024-02-13 2024-02-06 - 2024-02-08 AK Otrębusy Alicja Kalińska Sp. J., ul. Wiejska 21, 05-806 Otrębusy
NIP:
Zakup pączków małych i dużych oraz faworków, na poczęstunek pracowników oraz na potrzeby Sekretariatu Wójta Gminy Michałowice z uwagi na okoliczność „Tłustego Czwartku” 1 019,94 Zamówienie / Zlecenie
OA.239.2024 2024-02-13 2024-02-18 - 2024-02-18 Marta Skrzecz-Bigoszewska Przygotowanie i poprowadzenie warsztatów kulinarnych dla dzieci, mieszkańców Osiedla Granica 1 400,00 Umowa zlecenie
GK.240.2024 2024-02-13 2024-02-14 - 2024-02-28 PRI INSBUD-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Inżynierska 3, 05-800 Pruszków
NIP: 5342590272
„Rozbudowa odwodnienia w ul. Orzeszkowej w Regułach – zamówienie podobne” ZP.271.2.2.2024 141 560,00 Umowa o roboty budowlane
KP.241.2024 2024-02-13 2024-02-13 - 2024-02-13 FOTOSPRESS, ul. Wiosny Ludów 41 lok. 1, 02-495 Warszawa
NIP: 5271096687
przygotowanie i opracowanie materiałów informacyjno-promocyjnych, publikacje prasowe 31 000,00 Umowa zlecenie
KP.242.2024 2024-02-13 2024-02-13 - 2024-02-13 Fundacja Ziemi Grodziskiej, ul. Wioślarska 2 lok. 2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291830759
Redakcja materiałów prasowych, wykonanie układu graficznego, ustalonego przez strony, korektę końcową, przygotowanie do druku, naświetlenia, druk oraz nadzór nad drukiem, kolportaż do stałych punktów rozpowszechniania - publikacja prasowa 4 200,00 Umowa zlecenie
KP.243.2024 2024-02-13 2024-02-13 - 2024-02-13 MikaWas Sp. z o.o., ul. Sierakowskiego 12A, 05-500 Piaseczno
NIP: 1231415150
Redakcja materiałów prasowych, wykonanie układu graficznego, ustalonego przez strony, korektę końcową, przygotowanie do druku, naświetlenia, druk oraz nadzór nad drukiem, kolportaż do stałych punktów rozpowszechniania - publikacja prasowa 8 487,00 Umowa zlecenie
KP.244.2024 2024-02-13 2024-02-13 - 2024-02-13 MKA GROUP MILENA SKOCZYLAS, ul. Bohaterów Warszawy 4, 05-800 Pruszków
NIP: 5342232377
Redakcja materiałów prasowych, wykonanie układu graficznego, ustalonego przez strony, korektę końcową, przygotowanie do druku, naświetlenia, druk oraz nadzór nad drukiem, kolportaż do stałych punktów rozpowszechniania - publikacja prasowa 7 011,00 Umowa zlecenie
IR.245.2024 2024-02-13 2024-02-13 - 2024-04-13 MG PROJEKT Małgorzata Szpindor, ul. Kurpiowska 19/1, 26-600 Radom
NIP: 7961391347
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy monitoringu wizyjnego w budynkach ZSO im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie 14 760,00 Umowa zlecenie
OA.246.2024 2024-02-14 2024-02-18 - 2024-02-18 Fundacja Rozowoju Pasji JoseSong, ul. Poniatowskiego 2A, 05-816 Michałowice
NIP:
Zorganizowanie Koncertu „Muzyka Miłości”, skierowanego do mieszkańców sołectwa Michałowice, sołectwa Opacz Mała oraz Osiedla Michałowice, w dniu 18.02.2024 r. 4 920,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.247.2024 2024-02-14 2024-02-14 - 2024-03-11 Doradztwo Gospodarcze Robert Szewczyk, ul. Szkolna 30b, 05-515 Nowa Wola
NIP: 1230273570
wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości stanowiącej dz. 105/11 w Regułach stanowiącej ul. Herbaciana. 2 337,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.248.2024 2024-02-14 2024-02-13 - 2024-02-15 Z.P.U. PRINT-POL, ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP:
druk poradnika dla mieszkańców dotyczącego najczęściej zadawanych pytań o uchwałę antysmogową dla Mazowsza 1 525,20 Zamówienie / Zlecenie
GK.249.2024 2024-02-14 2024-02-14 - 2024-12-31 Leon Szeląg usuwanie zalewisk wodnych na drogach 48 222,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.250.2024 2024-02-15 2024-02-15 - 2024-02-25 Anna Ozner Przygotowanie i wykonanie części wokalnej koncertu tang argentyńskich dla mieszkańców Gminy Michałowice według własnych autorskich interpretacji i aranżacji 2 000,00 Umowa o dzieło
OC.251.2024 2024-02-15 2024-02-15 - 2024-02-29 HORPOL sp. z o.o., ul. Nowa 23, 05-500 Stara Iiwiczna
NIP: 5842704230
worki polipropylenowe 50x80cm na piasek 1000szt. 1 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.252.2024 2024-02-15 2024-03-09 - 2024-03-09 Katarzyna Zawada Studio Artystyczne, ul. Żegocin 10, 63-304 Czermin
NIP: 6080106211
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i wykonaniu koncertu z okazji Dnia Kobiet, organizowanego dla mieszkańców sołectwa Pęcice Małe w dniu 9 marca 2024 r. 3 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.253.2024 2024-02-15 2024-03-10 - 2024-03-10 Katarzyna Zawada Studio Artystyczne, ul. Żegocin 10, 63-304 Czermin
NIP: 6080106211
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i wykonaniu koncertu z okazji Dnia Kobiet, organizowanego dla mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia w dniu 10 marca 2024 r. 3 500,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.254.2024 2024-02-15 2024-02-15 - 2024-02-26 Hadrian Tabęcki Przygotowanie i wykonanie konceru tang argentyńskich na własnych instrumentach (fortepian, cajon) dla mieszkańców gminy Michałowice wg własnych autorskich aranżacji 2 000,00 Umowa o dzieło
GK.255.2024 2024-02-15 2024-02-24 - 2026-02-23 ŚWIĘCKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Przejazdowa 27A, 05-800 Pruszków
NIP: 5342584900
"Stała konserwacja oświetlenia ulicznego oraz montaż i demontaż iluminacji świetlnych na terenie Gminy Michałowice" 388 188,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.256.2024 2024-02-15 2024-02-15 - 2024-04-30 Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych "Kujawski-Nosecki-Kunicki" s.c., ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 27 lok. 28, 05-800 Pruszków
NIP: 5340006984
Wykonanie opracowania geodezyjnego dot. analizy prawnej w trybie art. 713 Kodeksu napoleona 6 396,00 Umowa zlecenie
IT.257.2024 2024-02-16 2024-02-16 - 2024-02-16 MWC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Kowalewicka 12, 60-002 Poznań
NIP: 7831678932
Usługa wsparcia technicznego dla systemu eSesja oraz dla systemu transmisji obrad 4 415,70 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.258.2024 2024-02-16 2024-02-16 - 2024-12-31 Alfreda Obłąkowska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” (Uchwała nr LIV/558/2023 z 28 marca 2023 r.) 900,00 Umowy dotacyjne
KP.259.2024 2024-02-16 2024-02-16 - 2024-12-31 Noska Joanna Noska Wykonywania czynności opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Michałowice (MRG) 6 000,00 Umowa zlecenie
KP.260.2024 2024-02-16 2024-02-15 - 2024-02-26 Piotr Malicki Przygotowanie i wykonanie koncertu tang argentyńskich na własnych instrumentach (gitary) dla mieszkańców gminy Michałowice wg własnych autorskich aranżacji 2 000,00 Umowa o dzieło
KP.261.2024 2024-02-16 2024-02-15 - 2024-02-26 Grzegorz Bożewicz Przygotowanie i wykonanie koncertu tang argentyńskich na własnym bandoneonie dla mieszkańców gminy Michałowice wg własnych autorskich aranżacji. 2 000,00 Umowa o dzieło
GK.262.2024 2024-02-16 2024-02-16 - 2024-02-16 Leon Szeląg „Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody dla Mieszkańców Gminy Michałowice” ZP.271.2.1.2024 2 157 450,00 Umowa zlecenie
KP.263.2024 2024-02-19 2024-02-19 - 2024-03-29 Stowarzyszenie RES, ul. Partyzantów 7, 05-816 Michałowice
NIP: 5342633159
Zabezpieczenie medyczne turnieju piłki ręcznej odbywającego się w ramach współpracy Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza Mazovia w dniu 08.03.2024 w SP Michałowice 850,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.264.2024 2024-02-19 2024-02-19 - 2024-02-19 Marta Niemojewska, ul. Andrzeja Struga 3 lok. 31, 96-300 Żyrardów
NIP: 8381871686
Usługa wykonania Tortu z logo gminy z okazji 5-lecia Dziennego Domu Seniora+ w Komorowie 1 080,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.265.2024 2024-02-19 2024-02-05 - 2024-03-25 Biuro Projektów Infrastrukturalnych Krzysztof Suliga, ul. Tęczowa 3 lok. 6, 05-270 Marki
NIP: 6932026076
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Komorowskiej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Pecice Małe w gminie Michałowice 25 953,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.266.2024 2024-02-19 2024-02-19 - 2024-12-31 Joanna Mudrowska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
GK.267.2024 2024-02-19 2024-02-19 - 2024-11-30 POLAMP, ul. Przemysłowa 1, 11-500 Gizycka
NIP: 8451659142
Umowa na przechowywanie elementów dekoracji świątecznych. 31 032,90 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.268.2024 2024-02-19 2024-02-19 - 2024-04-30 4CS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa, ul. Kazimierza Wielkiego 7 lok. 5, 65-047 Zielona Góra
NIP: 9731024712
Wykonanie prac konserwatorskich kapliczki przydrożnej w Regułach oraz kapliczki przydrożnej w Pęcicach. 49 692,00 Umowa zlecenie
GK.269.2024 2024-02-19 2024-02-15 - 2024-02-21 Hydro-Vacuum S.A, ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudządz
NIP: 8760203813
Naprawa 1 szt. pompy siecowej do wody OPA.7.03 nr fabryczny 158035. 11 020,80 Zamówienie / Zlecenie
KP.270.2024 2024-02-19 2024-02-19 - 2024-02-19 KARNEOL Pracownia Artystyczna Krystyna Kwiatkowska, ul. Klaudyny 32 lok. 4
NIP: 1180066879
Akt Erekcyjny - CIK Komorów 2 995,05 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.271.2024 2024-02-19 2024-02-19 - 2024-12-31 Katarzyna Kubicka-Barańska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
KP.272.2024 2024-02-20 2024-02-20 - 2024-03-29 Norton D.A.A.P. Nadulny Sp.J., ul. Elizy Orzeszkowej 11, 05-816 Reguły
NIP: 5341369772
Zakup i dostarczenie 30 zgrzewek wody mineralnej o poj. 0,5 l, 20 zgrzewek wody mineralnej o poj. 1,5 l oraz 6 zgrzewek soków o poj. 1 l, zgodnie z ofertą mailową przesłaną dnia 19.02.2024 r. na potrzeby Turnieju Piłki Ręcznej Chłopców organizowanego w dniu 08.03.2024 r. na hali sportowej w szkole podstawowej w Michałowicach. 856,28 Zamówienie / Zlecenie
OA.273.2024 2024-02-20 2024-02-26 - 2024-02-27 Iwona Piecuch, ul. Kolejowa 10 lok. B, 05-816 Michałowice
NIP: 5211548200
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów tworzenia biżuterii z masy polimerowej, organizowanych dla dzieci i młodzieży, mieszkańców Osiedla Michałowice 1 350,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.274.2024 2024-02-20 2024-02-15 - 2024-02-15 Szyldy-Pieczątki Joanna Zalewska, ul. Cegielniana 9, 05-800 Pruszków
NIP: 5341505991
Wyrobienie pieczątek na potrzeby obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia Wyborów Samorządowych, zarządzonych na dzień 2024 1 490,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.275.2024 2024-02-20 2024-02-05 - 2026-07-12 PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
NIP: 9462593855
Umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu: szkoła podstawowa w Regułach,ul. Kuchy, dz. nr ew. 628/6, 628/5, 628/9, 628/12 ( NR UMOWY PGE- 24-G1/UP/00175) 41 759,60 Umowa zlecenie
KP.276.2024 2024-02-21 2024-02-21 - 2024-06-12 Witold Błaszczyk Zajęcia wokalna dla dzieci - BO Radosne śpiewanie 3 960,00 Umowa zlecenie
KP.277.2024 2024-02-22 2024-02-22 - 2024-02-22 Czaplar Usługi Gastronomiczne Rafał Czaplarski, ul. Kolejowa 28B, 05-806 Komorów
NIP: 5342309915
catering - warsztaty MRG 29 stycznia br. 600,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.278.2024 2024-02-22 2024-02-22 - 2024-02-25 Czaplar Usługi Gastronomiczne Rafał Czaplarski, ul. Kolejowa 28B, 05-806 Komorów
NIP: 5342309915
Catering - warsztaty szkolenieowe MRG 24-25 lutego br. 1 100,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.279.2024 2024-02-22 2024-02-21 - 2024-03-31 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup foteli biurowych Lion z regulowanymi podłokietnikami oraz podparciem pleców na odcinku lędźwiowym dla potrzeb pracowników Urzędu Gminy Michałowice w związku ze zmianą przepisów BHP 16 974,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.280.2024 2024-02-22 2024-03-10 - 2024-03-10 Katarzyna Zawada Studio Artystyczne, ul. Żegocin 10, 63-304 Czermin
NIP: 6080106211
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i wykonaniu koncertu pt. „Niezapomniane przeboje Anny Jantar”, organizowanego dla mieszkańców Osiedla Granica w dniu 10 marca 2024 r. 3 500,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.281.2024 2024-02-22 2024-02-22 - 2024-02-22 Special Event Ewelina Gawarska
NIP: 8212528201
Obsługa techniczna koncertu "Moje Boskie Buenos" w wykonaniu Anny Ozner oraz Tango Attack w dniu 25 lutego 2024 r. 5 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.282.2024 2024-02-22 2024-02-22 - 2024-12-31 Ewa Fortini Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
POL.283.2024 2024-02-22 2024-02-26 - 2024-12-31 GETPOL Sebastian Getka, ul. Kolonijna 71, 07-230 Zabrodzie
NIP:
„Wykonanie usługi polegającej na odczytywaniu wodomierzy na terenie Gminy Michałowice” ZP.271.2.28.2023 309 818,00 Umowa zlecenie
OŚ.284.2024 2024-02-22 2024-02-28 - 2024-12-13 MULTIPLANTA - Katarzyna Łazucka-Cegłowska, ul. Warecka 110, 05-604 Jasieniec
NIP: 5341374721
"Pielęgnacja i nasadzenia roślin kwitnących i ozdobnych na terenie gminy Michałowice" ZP.271.1.2.2024 753 908,00 Umowa zlecenie
KP.285.2024 2024-02-22 2024-02-22 - 2024-03-29 R-Gol Sp. z o.o. , ul. Górka 3d, 14-100 Ostróda
NIP: 7412132944
Wykonanie i dostawa 150 szt. koszulek bawełnianych z nadrukiem, 15 szt. toreb adidas z nadrukiem, 15 szt. ręczników adidas small oraz 15 szt. skarpet adidas zgodnie z ofertą mailową z dnia 21 lutego, na potrzeby organizacji Turnieju Piłki Ręcznej odbywającego się w ramach rywalizacji sportowej Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza „Mazovia” w dniu 08.03.2024 r. na hali sportowej w SP Michałowice. 6 823,20 Zamówienie / Zlecenie
OA.286.2024 2024-02-22 2024-03-17 - 2024-03-17 SunFlower Pracownia Florystyczna Magdalena Kieloch, ul. Polna 4C, 05-806 Nowa Wieś
NIP: 5262736377
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów tworzenia Wianka Wielkanocnego, przeznaczonych dla mieszkańców Osiedla Granica, w dniu 17.03.2024 r. 2 091,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.287.2024 2024-02-22 2024-02-22 - 2024-02-22 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Umowa licencyjna ZAIKS - Zabawa karnawałowa - Granica 10.02.2024 72,34 Zamówienie / Zlecenie
OA.288.2024 2024-02-22 2024-02-22 - 2024-02-22 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Umowa licencyjna ZAIKS - Zabawa karnawałowa - Michałowice soł. 10.02.2024 61,34 Zamówienie / Zlecenie
OA.289.2024 2024-02-22 2024-02-22 - 2024-02-22 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Umowa licencyjna ZAIKS - Zabawa karnawałowa - Nowa Wieś 03.02.2024 484,13 Zamówienie / Zlecenie
OA.290.2024 2024-02-22 2024-02-22 - 2024-02-22 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Umowa licencyjna ZAIKS - Zabawa karnawałowa - Os.Michałowice, Opacz Mała 03.02.2024 83,91 Zamówienie / Zlecenie
OA.291.2024 2024-02-22 2024-02-22 - 2024-02-22 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Umowa licencyjna ZAIKS - Koncert - Michałowice soł. Opacz Mała, Os. Michałowice 18.02.2024 605,16 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.292.2024 2024-02-23 2024-02-23 - 2024-12-31 Agnieszka Maksymowicz Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” (Uchwała nr LIV/558/2023 z 28 marca 2023 r.) 900,00 Umowy dotacyjne
KP.293.2024 2024-02-23 2024-02-23 - 2024-03-29 Sebastian Patyk Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi sędziowania zawodów sportowych na hali sportowej w Szkole Podstawowej w Michałowicach, ul. Szkolna 15 podczas Turnieju Piłki Ręcznej Chłopców, który zostanie przeprowadzany w dniu 8 marca 2024 r., w godzinach 8:30-14:30 w ramach rozgrywek Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza MAZOVIA CUP. Usługa będzie wykonana zgodnie z regulacjami Polskiego Związku Piłki Ręcznej. 2 000,00 Umowa zlecenie
OA.294.2024 2024-02-23 2024-02-23 - 2024-03-29 Office Creative Group Mariusz Antoniewicz, ul. Wyszogrodzka 10 lok. 183, 03-337 Warszawa
NIP: 5241810890
Zakup dwóch krzeseł tapicerowanych konferencyjnych bez podłokietników w kolorze czarnym, które będą wykorzystywane podczas organizowanych koncertów na Sali Multimedialnej Urzędu oraz dwóch sztuk listew maskujących do drzwi wejściowych na Salę multimedialną. 2 400,96 Zamówienie / Zlecenie
KP.295.2024 2024-02-23 2024-02-23 - 2024-02-23 Z.P.U. PRINT - POL, ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP: 5340028247
Zaproszenia na uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego CIK w Komorowie 479,70 Zamówienie / Zlecenie
KP.296.2024 2024-02-23 2024-02-26 - 2024-03-29 SMJ SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Dzielna 11, 01-023 Warszawa
NIP: 5272610399
Zakup 14 szt. piłek do koszykówki w rozmiarze 7 (Molten BG4000) oraz 4 szt. piłek do koszykówki w rozmiarze 5 (Molten BGMX5) zgodnie z ofertą mailową z dnia 22 lutego, na potrzeby prowadzonych zajęć Koszykówka dla dzieci i młodzieży projektu finansowanego z Budżetu Obywatelskiego Gminy Michałowice. 3 700,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.297.2024 2024-02-23 2024-03-16 - 2024-06-08 Pracownia Szeluszki Andrzej Szelenbaum, ul. Tomcia Palucha 11/29, 02-495 Warszawa
NIP: 5222601168
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów kreatywnych dla dzieci, mieszkańców sołectwa Sokołów 3 200,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.298.2024 2024-02-23 2024-02-23 - 2024-08-30 Iiza Nawrot Wykonanie mapy do celów prawnych, regulacja własności gruntu zajętego pod drogę, art. 73 ustawy. 16 924,00 Umowa o dzieło
OA.299.2024 2024-02-23 2024-03-03 - 2024-03-03 EMKATEL Mariusz Krysiak, ul. Wojska Polskiego 22 lok. 17, 05-822 Milanówek
NIP: 5291171771
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu koncertu muzycznego z Okazji Dnia Kobiet, organizowanego dla mieszkańców sołectwa Komorów w dniu 03.03.2024 r. 2 214,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.300.2024 2024-02-23 2024-02-20 - 2024-03-01 Inter-Dia Edgar Babayan, ul. Legionów 27, 05-252 Błonie
NIP:
Naprawa podłogi w budynku sanitarnym przy boisku w Granicy. 4 800,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.301.2024 2024-02-23 2024-02-23 - 2024-08-30 Iiza Nawrot wykonanie mapy do celów prwanych niezbędnej do regulacji zajętości własności gruntu dla ulic Żurawia Ogrodowa Kwiatowa 26 568,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.302.2024 2024-02-26 2024-02-26 - 2024-03-12 MULTIPLANTA - Katarzyna Łazucka-Cegłowska, ul. Warecka 110, 05-604 Jasieniec
NIP: 5341374721
przeprowadzenie konsultacji społecznych 2 460,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.303.2024 2024-02-26 2024-02-26 - 2024-03-04 Księgarnia ANIA Sprzedaż Książek Marian Dziekanowski, ul. Kraszewskiego 39, 05-800 Pruszków
NIP:
zakup i dostawa 30 sztuk książek edukacyjnych dla dzieci o tematyce ochrony powietrza „Co zrobić z tą chmurą smogu”, autor Małgorzata Ogonowska i Artur Rogaś, wydawnictwo Adamada 897,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.304.2024 2024-02-26 2024-02-22 - 2024-03-21 Etelma Marcin Przestrzelski, ul. Batystowa 10A lok. 4, 02-835 Warszawa
NIP: 5222805563
Wymiana opraw awaryjnych w sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 w Regułach 1 729,51 Zamówienie / Zlecenie
OA.305.2024 2024-02-27 2024-02-01 - 2024-02-16 Berry Fruit Andrzej Mierzejewski, ul. Działkowa 161 lok. 15, 05-808 Parzniew
NIP: 1181299953
Gmina Michałowice zleca zastępcze pełnienie roli konserwatora obiektów Gminy z uwagi na przedłużające się postępowanie przetargowe 5 030,70 Zamówienie / Zlecenie
KP.306.2024 2024-02-27 2024-02-27 - 2024-02-27 Print Pol, ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP:
Katalog "Magia Tatr" w związku z wystawą fotografii. 2 152,50 Zamówienie / Zlecenie
KP.307.2024 2024-02-28 2024-02-22 - 2024-02-28 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Recital Doroty Stalińskiej 19.01.2024 r. 1 463,70 Umowa licencyjna
OŚ.308.2024 2024-02-28 2024-02-28 - 2024-12-31 Marek Kwiatkowski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” (Uchwała nr LIV/558/2023 z 28 marca 2023 r.) 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.309.2024 2024-02-28 2024-02-28 - 2024-12-31 Marek Kwiatkowski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.310.2024 2024-02-28 2024-02-28 - 2024-12-31 Jan Feliks Błasiak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
KP.311.2024 2024-02-28 2024-02-28 - 2024-03-29 Hawaii Maja Radziuk Przygotowanie usługi cateringowej zgodnie z ofertą mailową z dnia 27 lutego, dla uczestników turnieju piłki ręcznej organizowanego w ramach Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza „Mazovia” w dniu 08.03.2024 r. na sali sportowej w SP Michałowice. 1 670,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.312.2024 2024-02-28 2024-02-28 - 2024-03-28 "SIM KOŁO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Adama Asnyka 35, 62-600 Koło
NIP: 6662110475
Zakup wraz z dostawą głośników bezprzewodowych ze słuchawkami zgodnie z ofertą mailową z dnia 27 lutego, na potrzeby organizowanego Turnieju Piłki Ręcznej odbywającego się w ramach rywalizacji sportowej Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza „Mazovia” w dniu 08.03.2024 r. na hali sportowej w SP Michałowice. 226,32 Zamówienie / Zlecenie
OA.313.2024 2024-02-28 2024-03-17 - 2024-03-17 EMKATEL Mariusz Krysiak, ul. Wojska Polskiego 22 lok. 17, 05-822 Milanówek
NIP: 5291171771
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu koncertu muzycznego zatytułowanego „Moja historia – piosenki Amy Winehouse”, organizowanego dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś, w dniu 17.03.2024 r. 2 214,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.314.2024 2024-02-29 2024-03-01 - 2024-03-15 Autofokus Marcin Bójko, ul. Szkolna 59, 05-816 Michałowice
NIP: 5342036788
Usługa pełnego opracowania redakcyjnego publikacji książkowej o roboczym tytule "70 lat gminy Michałowice" 3 500,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.315.2024 2024-02-29 2024-02-26 - 2024-04-26 MG PROJEKT Małgorzata Szpindor, ul. Kurpiowska 19/1, 26-600 Radom
NIP: 7961391347
Opracowanie doumentacji projektowej dotyczącej montażu układu kompensacji mocy biernej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach, ul.Szkolna 15 5 904,00 Umowa zlecenie