1617

REJESTR UMÓW, ZLECEŃ I ZAMÓWIEŃ

Rok rejestru: 2022

Pobierz dane rejestru w formacie XML

Rejestr aktualizowany 25 dnia każdego miesiąca (lub w razie zaistnienia istotnych zmian), ostatnia aktualizacja: 2024-06-25 08:04:50
(pozycje rejestru kończą się na ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego aktualizację)

Nr Data wpisania do rej. Okres obobiązywania Kontrahent Opis Kwota umowy (brutto) w zł Rodzaj dokumentu
OŚ.1.2022 2021-12-23 2022-01-03 - 2022-12-31 Global Innovative Solutions, ul. Artura Grottgera 22a, 40-681 Katowice
NIP: 9542197765
Umowa abonamentowa w zakresie pomiarów jakości powietrza na terenie gminy. 23 468,40 Zamówienie / Zlecenie
IT.2.2022 2022-01-03 2022-01-01 - 2022-12-31 OŚRODEK PRODUKCYJNO WDROŻENIOWY "DOSKOMP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Stanisława Dubois 114/116, 93-465 Łódź
NIP: 7270126594
Umowa Serwisowa - opieka autorska nad pakietem oprogramowania do planowania zamówień i zarządzania budżetem. 28 413,00 Umowa zlecenie
IT.3.2022 2022-01-03 2022-01-01 - 2022-12-31 "USŁUGI INFORMATYCZNE INFO-SYSTEM" ROMAN I TADEUSZ GROSZEK SPÓŁKA JAWNA, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 31 lok. 240, 05-120 Legionowo
NIP: 5361745379
Umowa Serwisowa - opieka autorska nad oprogramowaniem systemu finansowego. 26 764,80 Umowa zlecenie
OA.4.2022 2022-01-03 2022-01-03 - 2022-12-19 OWIW Legal Ostrowski Wołyniec i Wspólnicy Adwokaci sp.k., ul. Szpitalna 8 lok. 6, 00-031 Warszawa
NIP: 5252591931
Świadczenie poradnictwa prawnego dla seniorów w ramach działań związanych z realizacją polityki senioralnej 10 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.5.2022 2022-01-04 2022-01-04 - 2022-12-31 Centralne Laboratorium Pomiarowo Badawcze, ul. Rybnicka 6, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
NIP: 6331975945
Umowa na badanie odpadów paleniskowych. 4 233,60 Zamówienie / Zlecenie
KS.6.2022 2022-01-04 2022-01-09 - 2022-01-09 Józef Poręba, ul. Stanisława Lentza 35 lok. 38, 02-956 Warszawa
NIP: 9511559954
usługa cateringowej polegającej na przygotowaniu poczęstunku dla artystów, koncerty pn. "KOLĘDOWANIE NA GÓRALSKĄ NUTĘ" 9 stycznia 2022 r. w kościele w Pęcicach o godz. 12.00 i w Kościele w Komorowie o godz. 19.00. 775,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.7.2022 2022-01-04 2022-01-01 - 2022-12-31 Jarosław Mroczek Umowa udostępnienia powierzchni magazynowej na potrzeby sołectwa Michałowice 4 800,00 Umowa najmu / dzierżawy
IT.8.2022 2022-01-04 2022-01-04 - 2022-01-04 CORSOFT, Andrzej Korzeniewski, ul. Trzykotki 6, 04-727 Warszawa
NIP: 9521760511
Odnowienie rocznej licencji na pakiet programów graficznych wraz z dostępem do zestawu grafik oraz zdjęć 6 516,54 Zamówienie / Zlecenie
OA.9.2022 2022-01-04 2022-01-23 - 2022-06-05 JOANNA MENTEL CIASTA I KSIĄŻKI, ul. Osiedle Kazimierzowskie 25 lok. 40, 31-843 Kraków
NIP: 6782946236
Przygotowanie i poprowadzenie warsztatów kulinarnych dla dzieci, mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 5 760,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-02-17
do umowy nr OA.9.2022
2022-02-17-2022-06-05 Aneks do umowy UG/OA/9/2022 zwiększający ilość uczestników warsztatów kulinarnych dla dzieci, mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 3 200,00 Aneks do umowy
OA.10.2022 2022-01-04 2022-01-10 - 2022-06-15 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych taneczno-ruchowych - Nowa Wieś 13 689,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.11.2022 2022-01-04 2022-01-22 - 2022-06-18 Laboratorium juniora Katarzyna Skomra, ul. Przeskok 3 lok. 6, 05-800 Pruszków
NIP: 9591656948
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowo-edukacyjnych dla dzieci - sołectwo Opacz Kolonia 1 200,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.12.2022 2022-01-04 2022-01-05 - 2022-06-30 Danuta Kamińska Sprzątanie w świetlicy w Opaczy-Kolonii 5 760,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-06-09
do umowy nr OA.12.2022
2022-06-09-2022-12-23 Aneks wydłużający czas trwania umowy UG/OA/12/2022 z dnia 4 stycznia 2022 - Danuta Kamińska 4 490,00 Aneks do umowy
OA.13.2022 2022-01-04 2022-01-04 - 2022-01-21 SKLEP SPOŻYWCZY PO SCHODKACH DOROTA JAKOWIECKA, IZABELA MARCZAK SPÓŁKA CYWILNA, ul. Rodzinna 26 lok. A, 05-806 Sokołów
NIP: 5342614854
Przygotowaniu poczęstunków podczas oficjalnych spotkań przedstawicieli Gminy Michałowice z przedstawicielami Gmin ościennych oraz delegacjami z innych Urzędów. 3 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.14.2022 2022-01-04 2022-01-21 - 2022-06-03 JOANNA MENTEL CIASTA I KSIĄŻKI, ul. Osiedle Kazimierzowskie 25 lok. 40, 31-843 Kraków
NIP: 6782946236
Przygotowanie i poprowadzenie warsztatów kulinarnych dla dzieci, mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia 8 640,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.15.2022 2022-01-04 2022-01-17 - 2022-06-22 POMOST Maja Niderla, ul. Majowa 14/5, 05-800 Pruszków
NIP: 5221053210
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć gimnastycznych typu PILATES dla mieszkańców sołectwa Pęcice Małe 4 400,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.16.2022 2022-01-04 2022-01-05 - 2023-12-31 Przedsiębiorstwem Usługowym „HETMAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP:
„Odbiór odpadów komunalnych z budynków Gminy Michałowice” 52 842,20 Zamówienie / Zlecenie
OA.17.2022 2022-01-04 2022-01-08 - 2022-06-18 Tomasz Jasiński Rythm Dance and Gim, ul. Środkowa, Opacz Kolonia 73, 05-816 Michałowice
NIP: 5342092870
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć tanecznych dla mieszkańców sołectwa Pęcice Małe 4 600,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.18.2022 2022-01-04 2022-01-10 - 2022-06-30 Ewa Chruściak Sprzątanie w świetlicy w Suchym Lesie 6 000,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-06-20
do umowy nr OA.18.2022
2022-06-20-2022-12-23 Aneks wydłużający czas trwania umowy UG/OA/18/2022 z 4 stycznia 2022 r. - Ewa Chruściak 6 000,00 Aneks do umowy
OA.19.2022 2022-01-04 2022-01-10 - 2022-06-30 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych taneczno-ruchowych - Opacz Kolonia 11 349,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.20.2022 2022-01-04 2022-01-05 - 2022-06-30 Maria Krupa Sprzątanie pomieszczeń w świetlicy w Pęcicach Małych 6 750,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-06-20
do umowy nr OA.20.2022
2022-06-20-2022-12-23 Aneks wydłużający czas trwania umowy UG/OA/20/2022 z dnia 4 stycznia 2022 r. - Maria Krupa 6 750,00 Aneks do umowy
OA.21.2022 2022-01-04 2022-01-10 - 2022-07-31 Irena Gdak Sprzątanie świetlicy w Regułach 6 300,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-06-20
do umowy nr OA.21.2022
2022-06-20-2022-12-23 Aneks wydłużający czas trwania umowy UG/OA/21/2022 z dnia 4 stycznia 2022 r. 4 500,00 Aneks do umowy
OA.22.2022 2022-01-04 2022-01-10 - 2022-06-30 Jakub Tomasz Siedlczyński Sprzątanie w świetlicy w Nowej Wsi 5 148,00 Umowa zlecenie
KS.23.2022 2022-01-05 2022-01-09 - 2022-01-09 Szczepan Karwowski "Góralskie koncerty muzyczne", ul. Widokowa 3, 43-370 Szczyrk
NIP: 9372213263
przygotowanie i wykonanie dwóch koncertów w dwóch kościołach pt. „KOLĘDOWANIE NA GÓRALSKĄ NUTĘ”, dla mieszkańców Gminy Michałowice - 9 stycznia 2022 r. 7 500,00 Umowa zlecenie
KS.24.2022 2022-01-05 2022-01-09 - 2022-01-09 SALWADORE Hanna Mieszkowska, ul. Rozbrat 10 lok. 14, 00-451 Warszawa
NIP: 7011007104
zapewnienie techniki scenicznej podczas organizowanych dwóch koncertów w dwóch kościołach pt. „KOLĘDOWANIE NA GÓRALSKĄ NUTĘ”, dla mieszkańców Gminy Michałowice - 9 stycznia 2022 r. 6 100,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.25.2022 2022-01-10 2022-01-25 - 2022-03-25 UKS Akademia Koszykówki Komorów, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Ferie zimowe czasem aktywnego wypoczynku”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej 30 grudnia 2021 r., 10 000,00 Umowy dotacyjne
OC.26.2022 2022-01-10 2022-01-10 - 2022-01-31 Akarpol sp. z o.o.., ul. Lwowska 47, 35-301 Rzeszów
NIP: 5170421281
zakup szorowarki Lavor Pro Dynamic 45e 7 828,95 Zamówienie / Zlecenie
KS.27.2022 2022-01-10 2022-01-13 - 2022-04-03 UKS Akademia Koszykówki Komorów, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów
NIP:
realizację zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Międzynarodowe granie szansą na rozwój”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej 30 grudnia 2021 r. 10 000,00 Umowy dotacyjne
SP.28.2022 2022-01-10 2022-01-21 - 2022-12-21 Tomag Tomasz Rachlewicz, ul. Zacisze 20, 05-802 Pruszków
NIP: 5340209807
przewóz dzieci szkolnych ma zawody organizowane w ramach stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza MAZOVIA 6 156,00 Umowa zlecenie
KS.29.2022 2022-01-10 2022-01-10 - 2022-02-28 Uczniowski Klub Sportowy "Komorów", ul. Al. Marii Dąbrowskiej 12 lok. 20, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Prowadzenie zajęć sportowych z tenisa stołowego dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych Gminy Michałowice”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej 03 stycznia 2022 r., 10 000,00 Umowy dotacyjne
SP.30.2022 2022-01-11 2022-01-12 - 2022-12-22 Katarzyna Kabala Zajęcia nordic walking dla seniorów 60+ z gminy Michałowice realizowane w ramach programu polityki senioralnej Gminy Michałowice na lata 2021-2024 7 350,00 Umowa zlecenie
SP.31.2022 2022-01-11 2022-01-11 - 2022-12-22 Paweł Nerek fitbodies.pl, ul. 11 Listopada 45, 05-816 Michałowice
NIP: 7582242985
treningi biegowe z elementami treningu siłowego dla mieszkańców Gminy Michałowice 15 750,00 Umowa zlecenie
SP.32.2022 2022-01-11 2022-01-12 - 2022-12-22 Krzysztof Wójcik Zajęcia lekkoatletyczne dla mieszkańców Gminy Michałowice 11 250,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-11-02
do umowy nr SP.32.2022
2022-11-02-2022-12-28 zwiększenie ilości zajęć 1 000,00 Aneks do umowy
OA.33.2022 2022-01-11 2022-01-12 - 2022-06-29 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych taneczno-ruchowych (pilates) dla mieszkańców sołectwa Suchy Las 2 925,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.34.2022 2022-01-11 2022-01-14 - 2022-06-30 Michał Sabała Przygotowanie i prowadzenie prelekcji filmoznawczych dla mieszkańców Osiedla Komorów 3 960,00 Umowa zlecenie
OA.35.2022 2022-01-11 2022-01-17 - 2022-07-13 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych taneczno-ruchowych oraz zajęć tanecznych dla mieszkańców sołectwa Reguły 28 015,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-02-16
do umowy nr OA.35.2022
2022-02-16-2022-07-13 Aneks do umowy UG/OA/35/2022 z dnia 16 lutego 2022 r. zmieniający terminy zajęć 0,00 Aneks do umowy
OA.36.2022 2022-01-11 2022-01-18 - 2022-06-14 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć taneczno-ruchowych dla mieszkańców sołectwa Sokołów 4 914,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-02-17
do umowy nr OA.36.2022
2022-02-17-2022-06-14 Aneks do umowy UG/OA/36/2022 z dnia 17 lutego 2022 r. zmieniający terminy zajęć 0,00 Aneks do umowy
IT.37.2022 2022-01-12 2022-01-12 - 2022-01-12 WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
NIP: 5830018931
Zakup rocznej licencji na oprogramowanie LEX Kompas Orzeczniczy. 1 254,60 Zamówienie / Zlecenie
GK.38.2022 2022-01-12 2022-01-18 - 2022-09-13 GRIMA ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Erazma Ciołka 17 lok. 415, 01-445 Warszawa
NIP: 5272618797
Opracowanie projektu zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie-Wsi 116 542,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-03-17
do umowy nr GK.38.2022
2022-03-17-2022-09-13 zmiana sposobu rozliczenia 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2022-06-28
do umowy nr GK.38.2022
2022-06-30-2022-11-08 zmiana terminu wykonania umowy i III etapu do dnia 8.11.2022 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 3
z dnia 2022-09-15
do umowy nr GK.38.2022
2022-08-25-2022-12-27 zmiana terminu wykonania umowy i III etapu 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 4
z dnia 2022-10-13
do umowy nr GK.38.2022
2022-10-13-2022-12-27 zmiana terminu etapu IIIa i IV 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 5
z dnia 2022-12-12
do umowy nr GK.38.2022
2022-11-23-2022-12-27 zmiana terminu wykonania etapu III i IV 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 6
z dnia 2022-12-22
do umowy nr GK.38.2022
2022-12-22-2023-03-21 zmiana terminu wykonania umowy do dnia 21.03.2023 r. 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 7
z dnia 2023-03-10
do umowy nr GK.38.2022
2023-03-10-2023-06-18 zmiana terminu wykonania, zmiana sposobu zapłaty wynagrodzenia 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 8
z dnia 2023-06-28
do umowy nr GK.38.2022
2023-06-16-2023-08-18 aneks terminowy 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 9
z dnia 2023-08-17
do umowy nr GK.38.2022
2023-08-17-2023-11-03 aneks terminowy 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 10
z dnia 2023-11-07
do umowy nr GK.38.2022
2023-11-03-2023-11-17 aneks terminowy 0,00 Aneks do umowy
SP.39.2022 2022-01-13 2022-01-13 - 2022-01-21 PIRUET Sp. z o.o., ul. Franciszka Marii Lanciego 10B lok. 12, 02-792 Warszawa
NIP: 5223094437
chodziki do nauki jazdy na łyżwach w związku z patronatem nad wydarzeniem kulturalno – sportowym organizowanym na lodowisku przy Szkole Podstawowej w Michałowicach 8 868,30 Zamówienie / Zlecenie
IT.40.2022 2022-01-13 2022-01-13 - 2022-01-13 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.41.2022 2022-01-13 2022-01-13 - 2022-06-20 Damian Krawczyk Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć tańca latino solo i tańca dla młodzieży, mieszkańców Osiedla Komorów 4 350,00 Umowa zlecenie
OA.42.2022 2022-01-13 2022-01-17 - 2022-06-20 Damian Krawczyk Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów ruchowych Latino dla młodzieży i dorosłych, mieszkańców osiedla Granica 6 300,00 Umowa zlecenie
OA.43.2022 2022-01-13 2022-01-13 - 2022-06-30 Barbara Pietrusiak Sprzątanie pomieszczeń świetlicy w Komorowie przy ul. Ceglanej 2d 5 650,00 Umowa zlecenie
KS.44.2022 2022-01-13 2022-01-16 - 2022-01-16 Józef Poręba, ul. Stanisława Lentza 35 lok. 38, 02-956 Warszawa
NIP: 9511559954
usługa cateringowa polegająca na przygotowaniu poczęstunku dla 10 artystów w związku z organizowanym koncertem kolęd na jazzowo. Koncert odbędzie się 16 stycznia 2022 r. w kościele w Michałowicach o godz. 19.00. 790,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.45.2022 2022-01-13 2022-01-12 - 2022-07-13 IMPULS - KLUB FITNESS MONIKA TRZEŚNIEWSKA, ul. Turkusowa 5, 05-806 Komorów
NIP: 5341263967
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć ruchowych (typu pilates, zaj. na siłowni) dla mieszkańców osiedla Komorów 4 050,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.46.2022 2022-01-13 2022-01-03 - 2022-01-28 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup 2 szt. kontenerków mobilnych trzy szufladowych wraz z piórnikiem dla potrzeb pracowników Urzędu Gminy Michałowice. 1 596,54 Zamówienie / Zlecenie
OA.47.2022 2022-01-13 2022-01-18 - 2022-06-15 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych taneczno-ruchowych oraz zajęć nauki tańca dla mieszkańców Osiedla Granica 13 685,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.48.2022 2022-01-13 2022-01-17 - 2022-07-25 Anna Błaszczyk Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć jogi dla kręgosłupa - Osiedle Komorów 3 900,00 Umowa zlecenie
OA.49.2022 2022-01-13 2022-01-15 - 2022-06-25 Mariusz Zalwowski KAMIENIARSTWO, ul. 2 sierpnia 15, 05-800 Pruszków
NIP: 5342113661
Przygotowanie i prowadzenie 6 spotkań, rozgrywek planszowych gier towarzyskich „Rodzinne granie bez prądu”, dla mieszkańców osiedla Komorów 1 440,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-06-02
do umowy nr OA.49.2022
2022-06-02-2022-12-17 Aneks do umowy UG/OA/49/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. zwiększający ilość zajęć i wydłużający czas trwania umowy - Mariusz Zalwowski Kamieniarstwo 1 200,00 Aneks do umowy
OA.50.2022 2022-01-13 2022-01-13 - 2022-01-14 ZAKŁAD ELEKTROMECHANIKI DŹWIGOWEJ KRZYSZTOF BORGUL Wymiana sterownika zasilania 24 i 48 VDC oraz akumulatora 12V w urządzeniu dźwigowym w budynku przy ul. Raszyńskiej 34, celem przywrócenia pełnej sprawności. 1 722,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.51.2022 2022-01-13 2022-01-17 - 2022-06-30 Aniela Danielewicz Usługa sprzątania budynku przy ul. Raszynskiej 34 7 575,00 Umowa zlecenie
OA.52.2022 2022-01-13 2022-01-15 - 2022-06-11 Elżbieta Baur Prowadzenie warsztatów plastycznych dla dzieci mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 6 720,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-03-03
do umowy nr OA.52.2022
2022-03-03-2022-06-11 Aneks do umowy Nr UG/OA/52/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. zmniejszający kwotę płatności za zajęcia - Elżbieta Baur Wartość umowy zmniejsza się o 394,08 zł Składki ZUS zmniejszają się o 67,74 zł 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2022-04-15
do umowy nr OA.52.2022
2022-04-15-2022-06-11 Aneks do umowy Nr UG/OA/52/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. zmniejszający ilość zajęć - Elżbieta Baur Wartość umowy zmniejsza się o 1.161,48 zł Składki ZUS zmniejszają się o 199,66 zł 0,00 Aneks do umowy
OA.53.2022 2022-01-13 2022-01-13 - 2022-01-13 Firma Krajewski Krzysztof Krajewski, ul. Pruszkowska 11, 05-830 Nadarzyn
NIP: 5341029326
Zakup druków ZPO wraz z nadrukiem nazwy Referatu dla potrzeb pracowników Referatu GK oraz PP w ilości łącznej 5.000 szt. 1 037,20 Zamówienie / Zlecenie
OA.54.2022 2022-01-14 2022-01-14 - 2022-01-31 Marcin Pakuła- PB-Matic Zakup 15.000 szt. kopert do kopertownicy dla potrzeb Referatu Podatków i Opłat Lokalnych. 2 324,70 Zamówienie / Zlecenie
OA.55.2022 2022-01-14 2022-01-18 - 2022-05-31 Kamila Kuna Przygotowanie i prowadzenie zajęć plastycznych dla dzieci mieszkańców osiedla Komorów 5 508,16 Umowa zlecenie
OŚ.56.2022 2022-01-14 2022-01-14 - 2022-12-31 Michał Kalinowski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OA.57.2022 2022-01-14 2022-01-26 - 2022-06-22 SZKOŁA TAŃCA UNIQUEDANCE MAGDA KŁOPOTOWSKA, ul. Na Uboczu 16 lok. 11, 02-791 Warszawa
NIP: 9512402025
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć ZUMBA, dla mieszkańców osiedla Komorów 3 300,00 Zamówienie / Zlecenie
OC.58.2022 2022-01-17 2022-01-01 - 2022-12-31 Komendant Powiatowy Policji w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 8, 05-800 Pruszków
NIP:
Służby ponadnomatywne policjantów Komisariatu Policji w Regułach 160 000,00 Umowa/Porozumienie - bez kosztowe
KS.59.2022 2022-01-17 2022-01-14 - 2022-12-29 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
dostawa kwiatów na potrzeby Urzędu Gminy Michałowice 37 699,80 Zamówienie / Zlecenie
KS.60.2022 2022-01-17 2022-01-14 - 2022-12-29 Tomag Tomasz Rachlewicz, ul. Zacisze 20, 05-802 Pruszków
NIP: 5340209807
transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych, na każdorazowe zlecenie Zamawiającego 4 000,00 Umowa zlecenie
OA.61.2022 2022-01-17 2022-01-21 - 2022-05-13 Damian Krawczyk Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć tańca latino solo, dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 2 250,00 Umowa zlecenie
KA.62.2022 2022-01-17 2022-01-01 - 2022-12-31 Gabinet Lekarski Wojciech Wall, ul. Promyka 40, 05-800 Pruszków
NIP:
dot. obsługi pracowników Urzędu Gminy Michałowice w zakresie badań profilatycznych wstępnych, okresowych i kontrolnych 9 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.63.2022 2022-01-17 2022-01-05 - 2022-01-09 Mariusz Janczak Wykonanie prac remontowo malarskich w pomieszczeniu Z-cy Wójta 2 550,00 Umowa zlecenie
OA.64.2022 2022-01-17 2022-01-05 - 2022-01-09 Krzysztof Muszynski Wykonanie prac remontowo malarskich w pomieszczeniu gabinetu Wójta 2 550,00 Umowa zlecenie
OA.65.2022 2022-01-17 2022-01-09 - 2022-01-09 Henryka Piskurz Gruntowe sprzatnięcie pomieszczeń po remoncie w budynku Urzędu Gminy 1 060,00 Umowa zlecenie
OA.66.2022 2022-01-17 2022-01-14 - 2022-04-15 Blue Logic Krzysztof Adamczyk, ul. Norwida 27 lok. 32, 13-200 Działdowo
NIP: 8671965326
Wykonanie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz wykonanie audytu wewnętrznego w zakresie ochrony informacji niejawnych 7 380,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.67.2022 2022-01-17 2022-01-12 - 2022-01-12 DRUKAN-ZIELARZ S.C., ul. Al. Wojska Polskiego 52A lok. 3, 05-804 Pruszków
NIP: 5340019024
Zakup artykułów biurowych z przeznaczeniem na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi przy ul. Głównej 52B 173,80 Zamówienie / Zlecenie
KS.68.2022 2022-01-17 2022-01-16 - 2022-01-16 Michał Krzysztof Stawarski Agencja Reklamowo-Kreatywna "MAKE MUSIC AND MOVIE", ul. Błońska 6b, 05-830 Nadarzyn
NIP: 5341469456
zorganizowanie koncertu kolęd we współczesnych, jazzowych aranżacjach, dla mieszkańców Gminy Michałowice 16.01.2022 r. w kościele w Michałowicach. 12 300,00 Umowa zlecenie
OA.69.2022 2022-01-17 2022-01-29 - 2022-01-29 Katarzyna Adamczyk Teatr Lalek "Czarodziej", ul. Rembielińska 8a lok. 58, 03-352 Warszawa
NIP:
Wykonanie przedstawienia teatralnego pt. "O Kasi co gąski zgubiła", dla dzieci z sołectwa Opacz-Kolonia, w dniu 29 stycznia 2022 r. 400,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.70.2022 2022-01-17 2022-01-18 - 2022-01-24 Usługi Grawerskie Magdalena Szczepaniak, ul. Ruchliwa 20, 02-182 Warszawa
NIP: 5222515500
wykonanie 140 szt. emblematów potrzeby organizacji biegu pn. „Policz się z cukrzycą” organizowanego przez ZSP im. M. Kopernika w Nowej Wsi w dniu 29.01.2022 r. 1 260,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.71.2022 2022-01-17 2022-01-29 - 2022-01-29 Katarzyna Adamczyk Teatr Lalek "Czarodziej", ul. Rembielińska 8a lok. 58, 03-352 Warszawa
NIP: 5242196392
Wykonanie przedstawienia teatralnego pt. "O Kasi co gąski zgubiła", dla dzieci z sołectwa Nowa Wieś, w dniu 29 stycznia 2022 r. 400,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.72.2022 2022-01-17 2022-01-05 - 2022-01-09 Farbomaniacy Michał Wiciński, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1/2, 05-816 Reguły
NIP: 5342269920
Zakup materiałów malarskich, naprawczych i remontowych dla potrzeb pracowników wykonujących prace remontowe w pomieszczeniach gabinetu Wójta oraz Z-cy Wójta. 2 120,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.73.2022 2022-01-17 2022-01-29 - 2022-01-29 Katarzyna Adamczyk Teatr Lalek "Czarodziej", ul. Rembielińska 8a lok. 58, 03-352 Warszawa
NIP: 5242196392
Wykonanie przedstawienia teatralnego pt. "O Kasi co gąski zgubiła", dla dzieci z sołectwa Pęcice Małe, w dniu 29 stycznia 2022 r. 400,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.74.2022 2022-01-17 2022-01-29 - 2022-01-29 Katarzyna Adamczyk Teatr Lalek "Czarodziej", ul. Rembielińska 8a lok. 58, 03-352 Warszawa
NIP: 5242196392
Wykonanie przedstawienia teatralnego pt. "O Kasi co gąski zgubiła", dla dzieci z sołectwa Komorów, w dniu 29 stycznia 2022 r. 400,00 Zamówienie / Zlecenie
UA.75.2022 2022-01-18 2022-01-18 - 2022-01-24 Andrzej ANKOR- Korniluk wykonanie operatu szacunkowego 738,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.76.2022 2022-01-18 2022-01-18 - 2022-03-15 SAAR ARCHITEKCI - MGR INŻ. ARCH. RADOSŁAW SADOWSKI, ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa
NIP: 9521795604
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla remontu schodów wraz z pochylnią dla niepełnosprawnych do budynku osrodka zdrowia zlokalizowanym w lokalu nr 1 przy ul Turkusowej 5 w Komorowie 24 587,70 Umowa o dzieło
IT.77.2022 2022-01-18 2022-02-15 - 2023-02-15 HitMe.pl Marek Bajerski, ul. Franciszka Mamuszki lok. 17A, 80-178 Gdańsk
NIP: 8792487067
Roczna opłata za domenę: komorow.pl 59,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.78.2022 2022-01-18 2022-01-18 - 2022-03-15 "RENAL BUD" ADAM CEBULA, ul. Błońska 25A, 05-870 Bieniewice
NIP: 8171449018
rozbiórka budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku inwentarskiego przy ul. Przytorowej 16 w Regułach 41 030,20 Umowa o roboty budowlane
SP.79.2022 2022-01-18 2022-01-19 - 2022-01-28 PIRUET Sp. z o.o., ul. Franciszka Marii Lanciego 10B lok. 12, 02-792 Warszawa
NIP: 5223094437
chodzików do nauki jazdy na łyżwach- patronat SP Komorów 7 958,10 Zamówienie / Zlecenie
OA.80.2022 2022-01-18 2022-01-18 - 2022-02-08 AEDMAX Sp. z o.o., ul. Sokołowska 47C, 05-806 Sokołów
NIP: 5223118942
Zakup tabliczek zewnętrznych 220 mm x 190 mm informujących o wyposażeniu budynku Urzędu Gminy w urządzenie AED. 212,79 Zamówienie / Zlecenie
OA.81.2022 2022-01-18 2022-01-17 - 2022-06-30 Włodzimierz Kostera Sprzątanie świetlicy w Komorowie ul. Kaliszany 18 6 200,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-06-21
do umowy nr OA.81.2022
2022-06-21-2022-12-23 Aneks wydłużający czas trwania umowy UG/OA/81/2022 z dnia 17 stycznia 2022 r. - Włodzimierz Kostera 6 750,00 Aneks do umowy
OA.82.2022 2022-01-19 2022-01-11 - 2022-01-14 ON TOP Group S.C., ul. Ireny 78, 05-800 Pruszków
NIP: 5342622084
Zakup maseczek medycznych jednorazowych w ilości 5.000 szt. dla potrzeb pracowników Urzędu Gminy Michałowice, wykorzystywanych podczas obsługi mieszkańców w budynku Urzędu Gminy Michałowice. 972,00 Zamówienie / Zlecenie
KA.83.2022 2022-01-19 2022-01-01 - 2022-12-31 Pracownicy UGM
NIP:
Umowa na użyczenie samochodu do celów służbowych 114 539,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.84.2022 2022-01-19 2022-01-20 - 2022-06-30 Jakub Tomasz Siedlczyński Sprzątanie w świetlicy w Granicy 4 752,00 Umowa zlecenie
OA.85.2022 2022-01-19 2022-01-24 - 2022-06-20 Mirosław Modrzejewski Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z podstaw tańca towarzyskiego - sołectow Michałowice 3 150,00 Umowa zlecenie
OA.86.2022 2022-01-19 2022-01-22 - 2022-06-04 JOANNA MENTEL CIASTA I KSIĄŻKI, ul. Osiedle Kazimierzowskie 25 lok. 40, 31-843 Kraków
NIP: 6782946236
Przygotowanie i poprowadzenie warsztatów kulinarnych dla dzieci, mieszkańców Osiedla Michałowice 14 400,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.87.2022 2022-01-19 2022-01-26 - 2022-06-13 Anna Pisarek Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć jogi dla kręgosłupa - Nowa Wieś 2 850,00 Umowa zlecenie
OA.88.2022 2022-01-19 2022-01-25 - 2022-06-21 Anna Pisarek Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć jogi dla kręgosłupa - Osiedle Granica 3 150,00 Umowa zlecenie
SP.89.2022 2022-01-20 2022-01-10 - 2022-12-23 Przemysław Lewandowski "TENIS 10", ul. Ignacego Kraszewskiego 9, 05-822 Milanówek
NIP: 5342157351
prowadzenie zajęć nauki gry tenisa dla dzieci 48 000,00 Umowa zlecenie
OA.90.2022 2022-01-20 2022-01-24 - 2022-06-20 Wiesława Koszewska Przygotowani i przeprowadzenie warsztatów "Robótki ręczne" - Osiedle Michałowice 2 000,00 Umowa zlecenie
OA.91.2022 2022-01-20 2022-01-24 - 2022-06-22 Anna Nowakowska Przeprowadzenie zajęć sportowych z gimnastyki ogólnorozwojowej dla mieszkańców osiedla Michałowice 3 655,00 Umowa zlecenie
OA.92.2022 2022-01-20 2022-01-24 - 2022-06-24 Julia Multan Przeprowadzenie zajęć sportowych ogólnorozwojowych Pilates oraz zajęć sportowych ogólnorozwojowych Pilates dla seniorów, mieszkańców osiedla Michałowice 6 715,00 Umowa zlecenie
IR.93.2022 2022-01-20 2022-01-19 - 2026-04-08 ELEKTROERGA Guzik Roman, ul. Żłota 6 lok. 55, 00-019 Warszawa
NIP:
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji instalacji elektrycznych we wszystkich budynkach Szkoły Podstawowej im. M. Dąbrowskiej w Komorowie Etap I, II, III, IV 26 445,00 Umowa o dzieło
IR.94.2022 2022-01-20 2022-01-20 - 2022-03-18 Tomasz Stanisław Wąs" Pracownia Architektoniczna", ul. Rumuńska 24, 91-336 Łódź
NIP:
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji budynków Szkoły Podstawowej im. M.Dabrwoskiej w Komorowie (dach+okna) 13 530,00 Umowa o dzieło
IR.95.2022 2022-01-20 2022-01-19 - 2022-02-18 usługi geodezyjne Witold Wielgosz, ul. wiejska 9, 05816 Reguły
NIP: 5341190085
Wykonanie mapy do celów projektowych dla dz. nr ew. 984/4 obr. Komorów Osiedle, niezbędnej do wykonania projektu remontu schodów wraz z pochylnią dla niepełnosprawnych do budynku ośrodka zdrowia przy ul. Turkusowej 5 lok. 1 w Komorowie 1 722,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.96.2022 2022-01-20 2022-01-20 - 2022-01-20 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EKO-TERM" Jerzy Cielecki, ul. Piotrkowska 240 lok. 8, 90-360 Łódź
NIP: 7290006433
Doradztow techniczne w zakresie rozwiązań technologicznych oraz dalszych kroków związanych z polepszeniem stanu obiektu, proponowanych przez firmę Moris Polska Sp. z o.o., dotyczących boiska/lodowiska przy ZSO w Komorowie 1 845,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.97.2022 2022-01-21 2022-01-18 - 2022-01-20 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup tablicy suchościeralnej 120x90 cm dla potrzeb pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej. 146,37 Zamówienie / Zlecenie
OA.98.2022 2022-01-21 2022-01-18 - 2022-01-18 BONDAN Bogdan Trzepak, ul. Sadowa 2, 05-802 Pruszków
NIP: 7342639602
Zakup artykułów spożywczych oraz artykułów chemicznych dla potrzeb Sekretariatu Wójta Gminy Michałowice. 925,64 Zamówienie / Zlecenie
OA.99.2022 2022-01-21 2022-01-29 - 2022-06-11 Laboratorium juniora Katarzyna Skomra, ul. Przeskok 3 lok. 6, 05-800 Pruszków
NIP: 9591656948
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowo-edukacyjnych dla dzieci - sołectwo Reguły 1 140,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.100.2022 2022-01-21 2022-01-26 - 2022-04-27 Włodzimierz Krężlewicz Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z rysunku dla dzieci - sołectwo Michałowice 4 200,00 Umowa zlecenie
IT.101.2022 2022-01-21 2022-01-01 - 2022-12-31 BLUE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot
NIP: 5851351185
Umowa o współpracy w zakresie udostępnienia płatnikom systemu e-płatności. 0,00 Umowa/Porozumienie - bez kosztowe
SO.102.2022 2022-01-21 2022-01-21 - 2022-12-31 Jolanta Krzysiak Prowadzenie rejestru wyborców 1 040,00 Zamówienie / Zlecenie
SO.103.2022 2022-01-21 2022-01-21 - 2022-12-31 Zofia Brzezińska Prowadzenie rejestru wyborców 2 000,81 Zamówienie / Zlecenie
OA.104.2022 2022-01-21 2022-01-28 - 2022-04-22 Rafał Szwedowski Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć Tanga dla mieszkańców Osiedla Michałowice 2 500,00 Umowa zlecenie
OA.105.2022 2022-01-21 2022-01-28 - 2022-04-22 Anna Garbacz Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć Tanga dla mieszkańców Osiedla Michałowice 2 500,00 Umowa zlecenie
OA.106.2022 2022-01-21 2022-01-28 - 2022-06-17 SZKOŁA TAŃCA UNIQUEDANCE MAGDA KŁOPOTOWSKA, ul. Na Uboczu 16 lok. 11, 02-791 Warszawa
NIP: 9512402025
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć Zumby dla mieszkańców sołectwa Michałowice 2 730,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.107.2022 2022-01-21 2022-01-26 - 2022-06-15 Happy Joga dla Dzieci Agnieszka Sygitowicz-Stańkowska, ul. Armii Krajowej 46, 66-100 Sulechów
NIP: 5212745374
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć ruchowo rekreacyjnych z elementami mindfulness dla dzieci w wieku 3-10 lat mieszkańców sołectwa Michałowice 3 800,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.108.2022 2022-01-24 2022-01-17 - 2022-12-23 MAriusz Marcysiak Obdługa fotograficzna i reproterska 28 000,00 Umowa o dzieło
Aneks nr 1
z dnia 2022-12-12
do umowy nr PR.108.2022
2022-12-12-2022-12-12 obsługa fotograficzna i reporsterska 5 300,00 Aneks do umowy
IT.109.2022 2022-01-24 2022-01-24 - 2022-01-24 Komputronik, ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań
NIP: 9720902729
Jednostka komputerowa przeznaczona do prowadzenia nagrań wideo i spotkań on-line 10 620,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.110.2022 2022-01-24 2022-01-13 - 2022-01-13 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
zakup oprawy oświetleniowej do budynku na strefie rekreacji 79,00 Zamówienie / Zlecenie
BF.111.2022 2022-01-24 2022-02-01 - 2022-12-31 Agencja Ochrony Osób i Mienia ROMA, ul. ESTRADY 70C
NIP: 5271079795
konwojowanie wartości pieniężnych 15 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.112.2022 2022-01-24 2022-01-24 - 2022-01-26 B2B Partner Sp. z o.o., ul. Królewska 65A lok. 1, 30-081 Kraków
NIP:
Zakup dwóch stojaków mobilnych na broszury 20xA4 z przeznaczeniem na uporządkowanie ulotek, gazet oraz broszur na parterze budynku Urzędu Gminy Michałowice. 1 399,74 Zamówienie / Zlecenie
IT.113.2022 2022-01-25 2022-01-25 - 2022-01-25 Tomasz Matysiak BTM-KOM, ul. Przemysłowa lok. 22, 21-400 Łuków
NIP: 8252026109
Urządzenie wielofunkcyjne Canon 2 299,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.114.2022 2022-01-25 2022-01-14 - 2022-01-24 POLAMP, ul. Przemysłowa 1, 11-500 Gizycka
NIP: 8451659142
dostawa dekoracji świątecznych 2 670,08 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.115.2022 2022-01-25 2022-01-25 - 2022-01-25 Kazar Polska, ul. Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
NIP: 5252626782
Zakup i dostawa instalacji MPE - Miejskiego Punktu Elektroodpadów. 19 999,80 Umowa zakupu
OŚ.116.2022 2022-01-25 2022-01-25 - 2022-01-25 Kazar Polska, ul. Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
NIP: 5252626782
Montaż instalacji MPE - Miejskiego Punktu Elektroodpadów na rogu ul. Raszyńskiej i Szkolnej w Michałowicach 2 126,67 Zamówienie / Zlecenie
PR.117.2022 2022-01-26 2022-01-18 - 2022-01-20 PPH Calino Barbara Połulich, ul. Ruchliwa 20, 02-182 Warszawa
NIP:
wykonanie dyplomu gratulacyjnego 212,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.118.2022 2022-01-26 2022-01-18 - 2022-12-23 MARCIN BÓJKO, Autofokus, ul. Szkolna 59, 05-816 Michałowice
NIP: 5342036788
obsluga fotograficzna i reporterska 10 000,00 Umowa zlecenie
PR.119.2022 2022-01-26 2022-01-21 - 2022-01-21 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Dostawa ramek oraz materiałów na potrzeby działań promocyjnych 1 025,69 Zamówienie / Zlecenie
OA.120.2022 2022-01-26 2022-02-15 - 2022-06-21 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych taneczno-ruchowych dla mieszkańców sołectwa Komorów 4 212,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.121.2022 2022-01-26 2022-02-14 - 2022-06-20 Laboratorium juniora Katarzyna Skomra, ul. Przeskok 3 lok. 6, 05-800 Pruszków
NIP: 9591656948
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowo-edukacyjnych dla dzieci - sołectwo Komorów 3 060,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.122.2022 2022-01-26 2022-01-28 - 2022-06-24 BRANDENBURG SCHOOL AND EDUCATION HAKAN ÇAKAR, ul. 11 Listopada 65A, 05-816 Michałowice
NIP: 5262521139
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć jogi dla mieszkańców Osiedla Michałowice 3 800,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.123.2022 2022-01-26 2022-02-16 - 2022-06-22 Magdalena Bober Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć jogi - sołectwo Komorów 3 800,00 Umowa zlecenie
PR.124.2022 2022-01-27 2022-01-26 - 2022-06-30 SYLVER ROCKET STUDIO SYLWIA JASKIERSKA, ul. Zygmunta Krasińskiego 43, 34-400 Nowy Targ
NIP:
Wykonanie ilutracji do ksiazki promocyjnej dla dzieci 13 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.125.2022 2022-01-27 2022-02-01 - 2022-12-23 Grzegorz Śliwiński Administrowanie stroną internetową sołectwa Pęcice Małe (www.pecicemale.pl) 2 090,00 Umowa zlecenie
KS.126.2022 2022-01-27 2022-02-04 - 2022-03-31 SKF ANPREL KP AMT Nowa Wieś, ul. Wiśniowa 1, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Gram, skaczę, odpoczywam…”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę 14 stycznia 2022 r. 10 000,00 Umowy dotacyjne
OC.127.2022 2022-01-27 2022-01-27 - 2022-02-28 AWARES SP. Z O.O.
NIP: 7393861888
zakup hełmów ochronnych dla OSP Nowa Wieś 37 415,40 Umowa zakupu
OŚ.128.2022 2022-01-27 2022-01-27 - 2022-04-14 Piotr woźniakiewicz doacja na zdjęcie i utylizację azbestu dz. 554 obręb Michałowice 2 700,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.129.2022 2022-01-27 2022-01-14 - 2022-01-14 Marian Dziekanowski SPRZEDAŻ KSIĄŻEK, ul. Biskupicka 56, 05-840 Brwinów
NIP: 5341943260
zakup nagród dla uczestników konkursu plastycznego w ramach kampanii społecznej „Mała książka – wielki człowiek” organizowanej przez Instytut Książki oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 2 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.130.2022 2022-01-27 2022-01-27 - 2022-12-31 Ewelina Pawłowska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OA.131.2022 2022-01-28 2022-01-01 - 2022-12-31 WEBEYE Polska Sp. z o.o., ul. Wielicka 250, 30-663 Kraków
NIP: 6832026958
Umowa śledzenia GPS samochodu służbowego WPR88827 885,60 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.132.2022 2022-01-28 2022-01-28 - 2022-12-31 Jan Kuleta Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OA.133.2022 2022-01-28 2022-01-26 - 2022-01-26 TORPAK Sp. komandytowa Krzysztof Baran, ul. Działkowa 16, 05-816 Reguły
NIP: 5340018390
Zakup 12 szt. ręczników papierowych „Tira 300” na potrzeby utrzymania czystości w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi przy ul. Głównej 52B, w związku z prowadzoną działalnością kulturalną 129,89 Zamówienie / Zlecenie
OA.134.2022 2022-01-28 2022-01-26 - 2022-01-26 MERIDA Sp. z o.o., ul. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław
NIP: 8990024020
Zakup środków czystości na potrzeby utrzymania świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi przy ul. Głównej 52B, w związku z prowadzoną działalnością kulturalną 857,38 Zamówienie / Zlecenie
OA.135.2022 2022-01-28 2022-01-28 - 2022-12-31 Zakład Specjalistyczny Usługi DDD Grzegorz Chojnacki, ul. Bronikowskiego 55/22, 02-796 Warszawa
NIP: 9510041149
Systematyczna usługa deratyzacji pomieszczeń świetlicy w Sokołowie przy ul. Wspólnoty Wiejskiej 13/1 1 997,52 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.136.2022 2022-01-31 2022-01-31 - 2022-12-31 Hanna Ciechomska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
GK.137.2022 2022-01-31 2022-01-31 - 2022-03-01 KARMAR PROJECT LESZEK BARKOWSKI, ul. Kazimierza Jarząbka 22 lok. 45, 05-500 Piaseczno
NIP: 5792030509
wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na terenie gminy Michałowice 8 610,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.138.2022 2022-01-31 2022-02-01 - 2023-11-30 USŁUGI ASENIZACYJNE LEON SZELĄG, ul. Słowikowskiego 62a, 05-090 Raszyn
NIP: 5222345423
Usługi zwiazane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody dla mieszkańcow gminy Michałowice. 2 104 990,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-11-29
do umowy nr GK.138.2022
2023-12-01-2024-02-29 Dostarczanie wody, eksploatacja , obsługa i urzymanie w gotowości Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowej położonej na terenie Gminy Mivchałowice. -215 800,00 Aneks do umowy
OŚ.139.2022 2022-01-31 2022-01-28 - 2022-12-31 WKD, ul. Batorego Stefana 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291628093
dzierżawa gruntu pos stojaki rowerowe w Opaczy-Kolonii 147,60 Umowa najmu / dzierżawy
OŚ.140.2022 2022-01-31 2022-01-31 - 2022-12-31 Dorota Zglińska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
GK.141.2022 2022-01-31 2022-02-01 - 2024-01-31 ELES-BUD Ewa Konopka-Strusińska, ul. Powstańców 4A lok. 2, 05-230 Kobyłka
NIP: 9522005248
„Stała konserwacja oświetlenia ulicznego oraz montaż i demontaż iluminacji świetlnych na terenie Gminy Michałowice” 369 216,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-12-01
do umowy nr GK.141.2022
2022-02-23-2024-02-23 Stała konserwacja oświetlenia ulicznego oraz moontażu i demontażu iluminacji świetlnych na terenie gminy Michałowice -22 363,90 Aneks do umowy
IR.142.2022 2022-01-31 2022-02-02 - 2023-07-12 "RENAL BUD" ADAM CEBULA, ul. Błońska 25A, 05-870 Bieniewice
NIP: 8171449018
Budowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach wraz z I Etapem zagospodarowania terenu 3 434 570,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2022-06-21
do umowy nr IR.142.2022
2022-06-21-2023-07-07 Aneks nr 1 - zmiana wynagrodzenia p 28 629,98 zł 28 630,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2022-11-07
do umowy nr IR.142.2022
2022-11-07-2023-07-12 Aneks nr 2- zwiększenie kwoty wynagrodzenia o 162 043,28 zł brutto 162 043,00 Aneks do umowy
Aneks nr 3
z dnia 2023-04-26
do umowy nr IR.142.2022
2023-04-26-2023-08-16 Aneks nr 3 do umowy nr UG/IR/142/2022 na "Budowę świetlicy wiejskiej w Pęcicach wraz z I Etapem zagospodarowania terenu" - zwiększający wartość wynagrodzenia (roboty dodatkowe) oraz zmieniający termin realizacji 17 417,90 Aneks do umowy
Aneks nr 4
z dnia 2023-05-29
do umowy nr IR.142.2022
2023-05-29-2023-05-31 Aneks nr 4 - zmieniający wartośc wynagrodzenia (roboty dodatkowe) 6 993,73 Aneks do umowy
Aneks nr 5
z dnia 2023-06-06
do umowy nr IR.142.2022
2023-06-06-2023-08-16 Aneks nr 5 - zmiana terminu zakończenia robót budowlanych (bez zmiany wykonania terminu Przedmiotu umowy) o dwa tygodnie 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 6
z dnia 2023-11-15
do umowy nr IR.142.2022
2023-10-25-2023-10-25 Aneks nr 6 - zmiana terminu wykonania umowy do 25.10.2023 0,00 Aneks do umowy
OA.143.2022 2022-02-01 2022-01-26 - 2022-01-26 MERIDA Sp. z o.o., ul. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław
NIP: 8990024020
Zakup 4 szt. pojemników na ręczniki składane celem wymiany uszkodzonych pojemników w łazienkach Urzędu Gminy Michałowice oraz środka do usuwania kleju na potrzeby konserwatora 1 189,41 Zamówienie / Zlecenie
OA.144.2022 2022-02-01 2022-01-24 - 2022-01-25 Firma Krajewski Krzysztof Krajewski, ul. Pruszkowska 11, 05-830 Nadarzyn
NIP: 5341029326
Zakup druków ZPO wraz z nadrukiem nazwy Referatu dla potrzeb pracowników Referatu GR, w ilości łącznej 1.000 szt. 250,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.145.2022 2022-02-01 2022-01-26 - 2022-01-26 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup materiałów technicznych na potrzeby konserwatora Urzędu Gminy, celem wykonywania drobnych prac remontowych i naprawczych 966,63 Zamówienie / Zlecenie
OA.146.2022 2022-02-01 2022-01-27 - 2022-01-27 MERIDA Sp. z o.o., ul. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław
NIP: 8990024020
Zakup pojemnika na ręczniki składane oraz dozownika mydła celem wymiany uszkodzonego sprzętu w łazienkach Urzędu Gminy Michałowice 1 015,98 Zamówienie / Zlecenie
SP.147.2022 2022-02-01 2022-01-01 - 2022-12-31 Wojciech Bodzan przyznanie stypendium sportowego dlaTomasza Bodzana na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w wysokości 300,00 zł za zajęcie I miejsca w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w koszykówce w rozgrywkach U13M w sezonie 2020/21. 3 600,00 Umowa stypendialna
OŚ.148.2022 2022-02-01 2022-02-01 - 2022-04-15 Michał Pawłowski zdjęcie i utylizacja azbestu z działki 16/3 w Regułach 607,50 Umowy dotacyjne
SP.149.2022 2022-02-01 2022-01-01 - 2022-12-31 Dorota Zabrzygraj przyznanie stypendium sportowego Zuzannie Zabrzygraj na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w wysokości 600,00 zł miesięcznie za zajęcie I miejsca w Mistrzostwach Europy w Karate Tradycyjnym. 7 200,00 Umowa stypendialna
SP.150.2022 2022-02-01 2022-01-01 - 2022-12-31 Paulina Borek przyznanie stypendium sportowego Wojciechowi Borek na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w wysokości 300,00 zł za zajęcie I miejsca w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w koszykówce w rozgrywkach U13M w sezonie 2020/21. 3 600,00 Umowa stypendialna
SP.151.2022 2022-02-01 2022-01-01 - 2022-12-31 Marta Ostaszewska przyznanie stypendium sportowego Amelii Ostaszewska na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w wysokości 600,00 zł miesięcznie za zajęcie I miejsca w Pucharze Polski w Tańcu Sportowym. 7 200,00 Umowa stypendialna
SP.152.2022 2022-02-01 2022-01-01 - 2022-12-31 Grzegorz Ziemkiewicz przyznanie stypendium sportowego Dawidowi Ziemkiewiczowi na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w wysokości 300,00 zł za zajęcie I miejsca w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w koszykówce w rozgrywkach U13M w sezonie 2020/21. 3 600,00 Umowa stypendialna
SP.153.2022 2022-02-01 2022-01-01 - 2022-12-31 Marta Ożóg przyznanie stypendium sportowego Malinie Ożóg na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w wysokości 600,00 zł miesięcznie za zajęcie II miejsca w Mistrzostwach Świata w Karate. 7 200,00 Umowa stypendialna
SP.154.2022 2022-02-01 2022-01-01 - 2022-12-31 Izabela Mroczek przyznanie stypendium sportowego Mateuszowi Mroczkowi na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w wysokości 300,00 zł za zajęcie I miejsca w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w koszykówce w rozgrywkach U13M w sezonie 2020/21. 3 600,00 Umowa stypendialna
SP.155.2022 2022-02-01 2022-01-01 - 2022-12-31 Marta Ostaszewska przyznanie stypendium sportowego Szymonowi Ostaszewski na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w wysokości 600,00 zł miesięcznie za zajęcie I miejsca Ogólnopolskich Zawodach Pływackich. 7 200,00 Umowa stypendialna
OA.156.2022 2022-02-02 2022-02-14 - 2022-06-13 Paulina Wądołowska Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów kreatywnych dla dzieci - Osiedle Granica 3 200,00 Umowa zlecenie
OŚ.157.2022 2022-02-02 2022-02-01 - 2022-02-01 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
dostawa smarów maszynowych na strefy rekreacji 71,93 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.158.2022 2022-02-02 2022-01-27 - 2022-02-01 MULTIDEKOR sp. z o.o. sp. k., ul. Noakowskiego 4, 05-820 Piastów
NIP: 1180185696
naprawa dekoracji świątecznych 1 476,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.159.2022 2022-02-02 2022-02-20 - 2022-06-12 Laboratorium juniora Katarzyna Skomra, ul. Przeskok 3 lok. 6, 05-800 Pruszków
NIP: 9591656948
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowo-edukacyjnych dla młodzieży i dorosłych - Osiedle Granica 900,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.160.2022 2022-02-02 2022-02-15 - 2022-06-14 Ojrzyński Grzegorz Rysunek Malarstwo Rzeźba, ul. Tadeusza Kościuszki 20 lok. a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5290002061
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów twórczego rozwoju - zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży - Osiedle Granica 2 550,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.161.2022 2022-02-02 2022-02-02 - 2022-02-02 CORSOFT, Andrzej Korzeniewski, ul. Trzykotki 6, 04-727 Warszawa
NIP: 9521760511
Odnowienie rocznego abonamentu na oprogramowanie biurowe 22 386,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.162.2022 2022-02-02 2022-02-26 - 2022-02-26 Agencja Teatralna VENA Agnieszka Stachurska, ul. Lasek Brzozowy 7 lok. 28, 02 -792 Warszawa
NIP: 9511780251
Przedstawienia teatralne dla dzieci z sołectwa Nowa Wieś, pt. „Bałwanek strażnik zimy” - 26.02.2022 r. 450,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.163.2022 2022-02-02 2022-02-26 - 2022-02-26 Agencja Teatralna VENA Agnieszka Stachurska, ul. Lasek Brzozowy 7 lok. 28, 02 -792 Warszawa
NIP: 9511780251
Przedstawienia teatralne dla dzieci z sołectwa Opacz Kolonia, pt. „Bałwanek strażnik zimy” - 26.02.2022 r. 450,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.164.2022 2022-02-03 2022-02-03 - 2022-02-22 ELES-BUD Ewa Konopka-Strusińska, ul. Powstańców 4A lok. 2, 05-230 Kobyłka
NIP: 9522005248
„Stała konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice” 8 060,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.165.2022 2022-02-03 2022-02-03 - 2022-05-09 KPK_PROJEKT Krzysztof Polakowski, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 3b lok. 113, 18-300 Zambrów
NIP:
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy siłowni plenerowej do workoutu na dz. nr ew. 101/6 obr. Granica w ramach Budżetu Obywatelskiego 10 000,00 Umowa zlecenie
IR.166.2022 2022-02-03 2022-02-02 - 2022-03-03 usługi geodezyjne Witold Wielgosz, ul. wiejska 9, 05816 Reguły
NIP: 5341190085
Wykonanie mapy do celów projektowych dla dz. nr ew. 716/21 obr. Komorów Osiedle, niezbędnej dla wykonania dokumentacji projektowej 1 107,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.167.2022 2022-02-03 2022-02-01 - 2022-02-09 Subito Dotacje Sp. z.o.o., ul. Kolejowa 15/17, 01-217 Warszawa
NIP: 5272944806
Wykonanie na rzecz Gminy Michałowice wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami w ramach programu "Kultura", działanie 2 "Poprawa dostępu do kultury i sztuki" w ramach MF EOG 2014-2021. 29 790,60 Umowa zlecenie
OŚ.168.2022 2022-02-04 2022-02-01 - 2022-02-28 Stanisław Smolak dozór na placu zabaw Opacz-Kolonia 2 397,71 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-04-29
do umowy nr OŚ.168.2022
2022-05-01-2022-05-31 dozór na placu zabaw 1 198,86 Aneks do umowy
OŚ.169.2022 2022-02-04 2022-02-01 - 2022-02-28 Jarosław Listosz dozór na strefie rekreacji Reguły 3 409,75 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-02-28
do umowy nr OŚ.169.2022
2022-03-01-2022-03-31 dozór na strefie rekreacji2850 3 409,75 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2022-03-31
do umowy nr OŚ.169.2022
2022-04-01-2022-04-30 dozór na strefie rekraeacji w Reguąłch ul. Wiejska 3 409,75 Aneks do umowy
Aneks nr 3
z dnia 2022-04-29
do umowy nr OŚ.169.2022
2022-05-13-2022-05-13 dozór na strefie rekreacji 1 704,88 Aneks do umowy
OŚ.170.2022 2022-02-04 2022-02-01 - 2022-02-28 Włodzimierz Kostera doór n strefie rekreacji Komorów ul. Główna 3 515,70 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-04-29
do umowy nr OŚ.170.2022
2022-05-01-2022-05-15 dozór na strefie rekreacji 1 757,85 Aneks do umowy
OŚ.171.2022 2022-02-04 2022-02-01 - 2022-02-28 Artur Kostera dozór na placu zabaw Komorów ul. Turystyczna 1 000,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-04-29
do umowy nr OŚ.171.2022
2022-05-01-2022-05-15 dozór na placu zabaw 500,00 Aneks do umowy
OŚ.172.2022 2022-02-04 2022-02-01 - 2022-02-28 Makowski Bogusław dozór na strefie rekreacji Nowa Wieś 3 339,92 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-04-29
do umowy nr OŚ.172.2022
2022-05-01-2022-05-15 dozór na strefie rekreacji 1 669,96 Aneks do umowy
OŚ.173.2022 2022-02-04 2022-02-01 - 2022-02-28 Danuta Ciechomska dozór boisko ORLIK w Sokołowie 3 796,95 Umowa zlecenie
OŚ.174.2022 2022-02-04 2022-02-01 - 2022-02-28 Marian Mazur dozór na strefie rekreacji Komorów ul. Kolejowa 3 596,56 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-04-29
do umowy nr OŚ.174.2022
2022-05-01-2022-05-15 dozór na strefie rekreacji 1 798,28 Aneks do umowy
OŚ.175.2022 2022-02-04 2022-02-01 - 2022-02-28 Piotr Uzarowicz dozór na placu zabaw w Granicy ul. Poprzeczna 2 157,94 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-02-28
do umowy nr OŚ.175.2022
2022-03-01-2022-03-31 dozór na placu zabaw 2 157,94 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2022-03-31
do umowy nr OŚ.175.2022
2022-04-01-2022-04-30 dozór na placu zabaw w Granicy ul. Poprzeczna 2 157,94 Aneks do umowy
Aneks nr 3
z dnia 2022-04-29
do umowy nr OŚ.175.2022
2022-05-13-2022-05-13 dozór na placu zabaw 1 078,97 Aneks do umowy
OŚ.176.2022 2022-02-04 2022-02-01 - 2022-02-28 Bogdan Maruszewski dozór na kompleksie boisk sportowych w Granicy 4 200,00 Umowa zlecenie
OŚ.177.2022 2022-02-04 2022-02-01 - 2022-02-28 ABG MATERIAŁY Bartosz Lewandowski, ul. Sokołów Rodzinna 39a, 05-806 Komorów
NIP: 6731708314
dozór na strefie rekreacji Michałowice ul. 11 Listopada 3 069,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-04-29
do umowy nr OŚ.177.2022
2022-05-01-2022-05-15 dozór na strefie rekreacji 1 534,50 Aneks do umowy
GR.178.2022 2022-02-04 2022-02-04 - 2022-12-31 Stefan Wall Wydzierżawienie działki w Opaczy Kolonia n 638 pod parking od Wall Stefana 54 000,00 Umowa o dzieło
GK.179.2022 2022-02-07 2022-02-01 - 2022-02-28 Stanisław Andruszkiewicz MEL-WOD-KAN Stanisław Andruszkiewicz pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót wodno-melioracyjnych, odwodnieniowych, sanitarnych w zakresie przyłączy i sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 17 000,00 Umowa zlecenie
IR.180.2022 2022-02-07 2022-02-03 - 2022-03-03 ER-KA Renata Kowalska, ul. Aleja Wojska Polskiego 46, 05-820 Piastów
NIP:
Bieżąca naprawa schodów budynku ośrodka zdrowia przy Turkusowej 5 w Komorowie 1 845,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.181.2022 2022-02-07 2022-01-03 - 2022-12-31 Ryszard Kieś Instalatorstwo Elektryczne Ryszard Kieś Nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi 48 708,00 Umowa zlecenie
GK.182.2022 2022-02-07 2022-02-09 - 2022-08-10 IN TEC PLAN Marek Krawczyk „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dróg na terenie Gminy Michałowice” w tym: część II Przebudowa ulicy Berylowej w Komorowie wraz z budową kanalizacji deszczowej część III Przebudowa ulicy Niezapominajki w Nowej Wsi z oświetleniem i elementami odwonienia część IV Remont ulicy Królewskiej w Regułach 144 600,00 Umowa zlecenie
OA.183.2022 2022-02-08 2022-02-04 - 2022-02-11 Dawmat FUHP S.C., ul. Robotnicza 19, 26-600 Radom
NIP:
Zakup elementów naprawczych i montażowych do verticali, celem wymiany uszkodzonych w pomieszczeniach Urzędu Gminy Michałowice. 2 269,80 Zamówienie / Zlecenie
IT.184.2022 2022-02-08 2022-02-08 - 2022-02-08 "ABC PRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Owsiana 12, 03-825 Warszawa
NIP: 9522069024
przedłużenie licencji aplikacji Legislator oraz Anon 3 936,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.185.2022 2022-02-09 2022-02-01 - 2022-02-03 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup etykiet uniwersalnych 52,5 x 29,7 oraz 70 x 37 dla potrzeb pracowników Referatu POL oraz Rady Gminy 301,35 Zamówienie / Zlecenie
OA.186.2022 2022-02-09 2022-02-03 - 2022-02-04 Pol-Chem Rafał Żmijewski, ul. Radziejowicka 62, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291671611
Zakup artykułów do utrzymania czystości w świetlicy osiedlowej w Granicy 651,05 Zamówienie / Zlecenie
IT.187.2022 2022-02-09 2022-02-10 - 2022-12-31 "PRAXIS ŁÓDŹ PILECKA I PETLAK" SPÓŁKA JAWNA, ul. Wólczańska 66, 90-516 Łódź
NIP: 7251020624
Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych w terminach i ilościach każdorazowo określonych przez Zamawiającego. 64 669,70 Umowa zakupu
KS.188.2022 2022-02-10 2022-02-16 - 2022-12-14 "EURO-LINGUA" OŚRODEK NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH S.C. BARTOSIAK A.,SKOLIMOWSKA A., ul. Siodlarska 12, 01-464 Warszawa
NIP:
przygotowanie i przeprowadzenie kursu języka włoskiego dla mieszkańców Gminy Michałowice realizowanego w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego pn. „Kontaktujemy się z przyjaciółmi Włochami w ich języku – nauka języka włoskiego dla poczatkujących, dla mieszkańców Gminy Michałowice” 12 800,00 Umowa zlecenie
PR.189.2022 2022-02-10 2022-02-10 - 2022-02-17 DZIŚ MAM SZCZĘŚCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. ks. Piotra Skargi 7, 05-820 Piastów
NIP: 8110008047
Wydruku dwóch plansz o wym. 70x100 cm, z pcv 5mm, które będą eksponowane na zewnątrz, na parkingu przy ul. Ceglanej w Komorowie. 295,20 Zamówienie / Zlecenie
PR.190.2022 2022-02-10 2022-02-16 - 2022-02-17 Adam Tosnowiec, ul. Nadrzeczna 7 Brwinów
NIP:
Wykonanie upominków reklamowych z logo gminy 900,00 Umowa o dzieło
BF.191.2022 2022-02-10 2022-02-01 - 2022-12-31 Thedy$Partners sp z oo, ul. Moniuszki 1a, 00-014 Wraszawa
NIP: 1132893745
doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT dla Gminy i jednostek organizacyjnych 40 590,00 Umowa zlecenie
SP.192.2022 2022-02-10 2022-02-10 - 2022-02-22 PPH Calino Barbara Połulich, ul. Ruchliwa 20, 02-182 Warszawa
NIP: 5211213250
puchary i statuetka w ramach patronatu nad Turniejem futsal organizowanym przez MRG w szkole w Komorowie w dniu 1.03.2022 r. 467,99 Zamówienie / Zlecenie
SP.193.2022 2022-02-10 2022-02-10 - 2022-02-23 lava group, ul. Romera 4b, 02-784 Warszawa
NIP:
upominki dla zawodników, opiekunów i sędziów na Turniej Futsal organizowany przez MRG w szkole w Komorowie 1.03.2022 1 668,74 Zamówienie / Zlecenie
OA.194.2022 2022-02-11 2022-02-04 - 2022-02-08 Krzysztof Muszynski Wykonanie remontu w pomieszczeniach Urzędu Gminy Michałowice 1 950,00 Umowa zlecenie
OA.195.2022 2022-02-11 2022-02-04 - 2022-02-08 Mariusz Janczak Wykonanie remontu w pomieszczeniach Urzędu Gminy Michałowice 1 950,00 Umowa zlecenie
OA.196.2022 2022-02-11 2022-02-12 - 2022-07-02 Kinga Prządka Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć wzmacniająco-rozciągających inspirowanych metodą pilates w ramach zajęć Aktywny Senior - Granica 1 718,74 Umowa zlecenie
OA.197.2022 2022-02-11 2022-02-16 - 2022-04-13 Grażyna Socha Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć "Robótki ręczne", dla mieszkańców sołectwa Reguły 2 250,00 Umowa zlecenie
KS.198.2022 2022-02-11 2022-01-03 - 2022-12-31 UKS Akademia Koszykówki Komorów, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Promocja sportu oraz aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Michałowice”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w Konkursie Ofert z zakresu Kultury fizycznej i zportu na rok 2022 27 stycznia 2022 r. oraz aktualizacji oferty złożópnej 11 lutego 2022 r. 70 000,00 Umowy dotacyjne
KS.199.2022 2022-02-11 2022-02-11 - 2022-02-28 VIS-MEDIA Grzegorz Kamiński, Iwona Kamińska Spółka Cywilna, ul. Złota 7, 87-165 Wielka Nieszawka
NIP:
3000 szt. zestawów - kopert życia w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 pn. „ Karta życia” 10 159,60 Zamówienie / Zlecenie
OA.200.2022 2022-02-14 2022-02-18 - 2022-06-24 Pracownia Szeluszki Andrzej Szelenbaum, ul. Tomcia Palucha 11/29, 02-495 Warszawa
NIP: 5222601168
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów plastycznych dla dzieci mieszkańców osiedla Michałowice 4 250,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.201.2022 2022-02-14 2022-02-07 - 2022-02-07 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup etykiet uniwersalnych 52,5 x 29,7 dla potrzeb pracowników Referatu POL Urzędu Gminy Michałowice 215,25 Zamówienie / Zlecenie
OA.202.2022 2022-02-14 2022-02-07 - 2022-02-07 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup papieru do drukarek dla potrzeb pracowników Urzędu Gminy Michałowice 2 091,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.203.2022 2022-02-14 2022-02-26 - 2022-02-26 PHU DIWAD, ul. Jesionowa 38, 05-816 Michałowice
NIP: 7952085941
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów pt. „Zrób swój niepowtarzalny łapacz snów”, przeznaczonych dla młodzieży szkolnej mieszkańców sołectwa Michałowice 3 950,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.204.2022 2022-02-14 2022-02-14 - 2022-02-24 PROMOSYSTEM Ewa Szczepanek, ul. Władysława Barbackiego 105, 33-300 Nowy Sącz
NIP: 7341529679
koszuki sportowe dla uczestników, opiekunów, sędziów i organizatorów turnieju futsal organizowanego przez MRG w SP w Komorowie 1.03.2022r. 1 594,26 Zamówienie / Zlecenie
OA.205.2022 2022-02-14 2022-02-26 - 2022-02-26 Agencja Teatralna VENA Agnieszka Stachurska, ul. Lasek Brzozowy 7 lok. 28, 02 -792 Warszawa
NIP: 9511780251
Przedstawienie teatralne dla dzieci z sołectwa Pęcice Małe, pt. „Bałwanek strażnik zimy” - 26.02.2022 r. 450,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.206.2022 2022-02-14 2022-02-14 - 2022-02-22 DELTA CERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Powstańców Listopadowych 29C lok. 7, 35-606 Rzeszów
NIP: 8133701898
naprawa piłkochwytu oraz wymians siedzisk do trybun na boisku w granicy 5 338,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.207.2022 2022-02-14 2022-02-14 - 2022-03-30 IM PRODUKCJA Wijciech Iwa i wspólnucy s.c., ul. lompy 13, 41-500 Chorzów
NIP: 6342796347
dostawa stojaka na rowery CUSTOM 210 4 951,98 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.208.2022 2022-02-14 2022-02-15 - 2022-12-31 Garden Art Szczypiński Piotr, ul. Koronacyjna 40, 02-496 Warszawa
NIP: 5361345941
„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru zieleni na terenie gminy Michałowice” 90 405,00 Umowa zlecenie
IT.209.2022 2022-02-15 2022-02-15 - 2022-02-24 CRAYON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa
NIP:
Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa licencjonowanego oprogramowania komputerowego: Windows Server 2022 Datacenter wraz z licencjami dostępowymi CAL 48 487,80 Umowa zakupu
IR.210.2022 2022-02-15 2022-02-04 - 2023-07-17 PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
NIP: 9462593855
Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu: budynek mieszkalny dwulokalowy, ul. Aleja Marii Dąbrwoksiej 12/20 lok 1 i 2 894,21 Umowa zlecenie
OA.211.2022 2022-02-15 2022-03-06 - 2022-03-06 Łódzki Teatr Piosenki Michał Wieczorek, ul. Trawiasta 15, 91-364 Łódź
NIP: 7262436794
Przygotowanie i przeprowadzenie koncertu dla mieszkańców sołectwa Pęcice Małe w dniu 06.03.2022 r., pt.„Osiecka filmowa” – opowieść o filmowym dorobku Agnieszki Osieckiej 4 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.212.2022 2022-02-15 2022-03-06 - 2022-03-06 Katarzyna Zawada Studio Artystyczne, ul. Żegocin 10, 63-304 Czermin
NIP: 6080106211
Przygotowanie i wykonanie koncertu dla mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia w dniu 06.03.2022 r., pt. „Przebojowy Koncert – Katarzyna Zawada na Dzień Kobiet” 3 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.213.2022 2022-02-15 2022-02-15 - 2022-03-12 SZTOLDO.PL Sp. z o.o. Sp.k., ul. Własna 6, 75-377 Koszalin
NIP: 6692543084
Zakup biletów dla mieszkańców sołectwa Reguły, na koncert "Karuzela gna" grany w Teatrze Scena Relax w Warszawie w dniu 12 marca 2022 r. 5 625,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.214.2022 2022-02-16 2022-02-11 - 2022-02-11 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup papieru do drukarek dla potrzeb pracowników Urzędu Gminy Michałowice 2 092,72 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.215.2022 2022-02-16 2022-02-16 - 2022-12-31 Marek Sękowski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.216.2022 2022-02-16 2022-02-16 - 2022-12-31 Halina Jackiewicz Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.217.2022 2022-02-16 2022-02-16 - 2022-12-31 Zofia Buczyńska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
IT.218.2022 2022-02-16 2022-02-16 - 2022-02-16 Komputronik, ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań
NIP: 9720902729
Czytnik kodów QR - 2 szt 1 858,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.219.2022 2022-02-16 2022-02-16 - 2022-12-31 Dariusz Czerwiński Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
KS.220.2022 2022-02-16 2022-02-07 - 2022-12-31 SKF ANPREL KP AMT Nowa Wieś, ul. Wiśniowa 1, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Sportowo na Orliku - bez barier i uprzedzeń”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w Konkursie Ofert z zakresu Kultury fizycznej i zportu na rok 2022, 19 stycznia 2022 r. 35 000,00 Umowy dotacyjne
IT.221.2022 2022-02-17 2022-03-01 - 2022-12-31 DT SOLUTION Sp. z o.o., ul. Graniczna 7, 44-240 Żory
NIP:
Przeniesienie na DT SOLUTION Sp. z o.o. praw i obowiązków wynikających z Umowy UG.IT.1985.2021 0,00 Umowa/Porozumienie - bez kosztowe
FZ.222.2022 2022-02-17 2022-02-17 - 2022-02-17 Z.U.P.P. DROMARK Marek Janaszkiewicz, ul. Sułkowskiego 4a, 05-820 Piastów
NIP: 5340203696
Tablice informacyjne/pamiatkowe do Projektów, które uzyskały dofinansowanie z budzetu wojewodztwa Mazowieckiego 4 723,20 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.223.2022 2022-02-18 2022-02-16 - 2022-04-15 usługi geodezyjne Witold Wielgosz, ul. wiejska 9, 05816 Reguły
NIP: 5341190085
wykonanie mapy do celów projektowych dz. nr ewid. 481/2 w Regułach 2 706,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.224.2022 2022-02-18 2022-02-15 - 2022-02-15 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup art. malarskich dla potrzeb konserwatora Urzędu Gminy, celem przeprowadzenia bieżących prac remontowych w budynku Urzędu Gminy Michałowice 368,11 Zamówienie / Zlecenie
POL.225.2022 2022-02-21 2022-02-25 - 2022-03-28 Anna Burak Doręczenie decyzji podatkowych za pokwitowaniem 6 000,00 Umowa zlecenie
POL.226.2022 2022-02-21 2022-02-25 - 2022-03-28 Edward Chruściak Doręczenie decyzji podatkowych za pokwitowaniem 400,00 Umowa zlecenie
POL.227.2022 2022-02-21 2022-02-25 - 2022-03-28 Artur Kostera Doręczenie decyzji podatkowych za pokwitowaniem 2 800,00 Umowa zlecenie
POL.228.2022 2022-02-21 2022-02-25 - 2022-03-28 Magdalena Krajnik-Partyka Doręczenie decyzji podatkowych za pokwitowaniem 5 000,00 Umowa zlecenie
POL.229.2022 2022-02-21 2022-02-25 - 2022-03-28 Zdzisław Krupa Doręczenie decyzji podatkowych za pokwitowaniem 2 200,00 Umowa zlecenie
POL.230.2022 2022-02-21 2022-02-25 - 2022-03-28 Bartosz Lewandowski Doręczenie decyzji podatkowych za pokwitowaniem 700,00 Umowa zlecenie
POL.231.2022 2022-02-21 2022-02-25 - 2022-03-28 Wiesława Napierkowska Doręczenie decyzji podatkowych za pokwitowaniem 8 000,00 Umowa zlecenie
POL.232.2022 2022-02-21 2022-02-25 - 2022-03-28 Magdalena Piwek Doręczenie decyzji podatkowych za pokwitowaniem 8 000,00 Umowa zlecenie
POL.233.2022 2022-02-21 2022-02-25 - 2022-03-28 Rafał Raczyński Doręczenie decyzji podatkowych za pokwitowaniem 8 000,00 Umowa zlecenie
POL.234.2022 2022-02-21 2022-02-25 - 2022-03-28 Edyta Sawczyńska Doręczenie decyzji podatkowych za pokwitowaniem 8 000,00 Umowa zlecenie
POL.235.2022 2022-02-21 2022-02-25 - 2022-03-28 Waldemar Widlicki Doręczenie decyzji podatkowych za pokwitowaniem 2 200,00 Umowa zlecenie
OA.236.2022 2022-02-21 2022-02-18 - 2022-05-23 Curulis Sp z o.o., ul. Pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań
NIP: 7831691499
Przygotowanie raportu o stanie Gminy Michałowice 15 645,60 Zamówienie / Zlecenie
SP.237.2022 2022-02-21 2022-02-21 - 2022-02-28 Norton D.A.A.P. Nadulny Sp.J., ul. Elizy Orzeszkowej 11, 05-816 Reguły
NIP: 5341369772
Zakup wody dla uczestników turnieju futsal organizowanego w SP w Komorowie w dniu 1.03.2022 182,43 Zamówienie / Zlecenie
SP.238.2022 2022-02-21 2022-02-21 - 2022-03-01 MMB S.C. Monika Balcerzak, Arkadiusz Kostrzeba, ul. Działkowa 4 A, 05-800 Pruszków
NIP:
catering dla uczestników turnieju futsal organizowanego w SP w Komorowie w dniu 1.03.2022 r. 707,78 Zamówienie / Zlecenie
POL.239.2022 2022-02-22 2022-03-01 - 2022-12-31 GETPOL Sebastian Getka, ul. Kolonijna 71, 07-230 Słopsk
NIP: 1251085804
Wykonanie usługi polegającej na odczytywaniu wodomierzy i wystawianiu faktur za zrzut ścieków i pobór wody. 149 617,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.240.2022 2022-02-22 2022-02-21 - 2022-03-01 Koło Gospodyń Wiejskich w Pęcicach Małych - Pęciczanki rejestr nr: 1421040002, ul. Brzozowa 18, 05-806 Komorów
NIP:
poczęstunek dla gości turnieju Młodzieżowej rady Gminy w dn. 01.03.2022 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.241.2022 2022-02-22 2022-02-09 - 2022-12-31 Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów, ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin
NIP: 6651004568
Prenumerata Gazety Sołeckiej 2022 1 176,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.242.2022 2022-02-22 2022-02-15 - 2022-08-15 PROJEKTSAN Bartosz Wojniak, ul. Babiego Lata 21, 05-830 Nadarzyn
NIP: 8652297786
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowcyh, wodociągowych i kanalizacyjnych nad realizacją inwestycji: Budowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach wraz z I Etapem zagospodarowania terenu"19 32 400,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-08-11
do umowy nr IR.242.2022
2023-08-11-2023-09-30 Aneks nr 1- wydłużenie okresu wykonywania umowy do 30.09.2023 0,00 Aneks do umowy
IR.243.2022 2022-02-22 2022-02-15 - 2022-08-15 j.s. Elmont Jan Smoliński, ul. Sprawiedliwości 2 lok. 4, 05-800 Pruszków
NIP:
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nad realizacją zadania "Budowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach wraz I Etapem zagospodarowania terenu" 55 350,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-01-17
do umowy nr IR.243.2022
2023-02-01-2023-02-01 Porozumienie o rozwiazaniu umowy nr UG.IR.243.2022 z dnia 15.02.2022-pełnienie obowiazkow inspektora nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznch( umowa wygasa z dniem 01.02.2023 r.) 0,00 Aneks do umowy
OŚ.244.2022 2022-02-22 2022-02-22 - 2022-02-28 Drukarnia "PRINT-POL", ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP: 5340028247
wykonanie usługi polegającej na druku ulotek informacyjnych dla mieszkańców o gminnym programie udzielania dotacji do wymiany pieców węglowych – Lokalnym Programie Piecowym 602,70 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.245.2022 2022-02-22 2022-02-22 - 2022-12-31 Lidia Maruda Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.246.2022 2022-02-24 2022-02-25 - 2022-03-04 AUTO LIFT Dariusz Olszak, ul. Mikołaja Reja 28, 05-806 Granica
NIP: 5341025162
„Demontaż dekoracji świątecznych na terenie Gminy Michałowice - II” 107 010,00 Umowa zlecenie
GK.247.2022 2022-02-24 2022-02-01 - 2022-12-31 USŁUGI ASENIZACYJNE LEON SZELĄG, ul. Słowikowskiego 62a, 05-090 Raszyn
NIP: 5222345423
Obsługa i konserwacja Stystemu Ciągłego Nadzoru GSM w gminie Michałowice. 17 994,90 Zamówienie / Zlecenie
GK.248.2022 2022-02-24 2022-02-22 - 2022-03-31 Marek Juchniewicz Remont pomp Metalchem MSK1 80 54 zainstalowanych na przepompowni ścekow przy ul. Sanatoryjnej w pęcicach Małych. 14 391,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.249.2022 2022-02-24 2022-02-24 - 2022-12-20 HURTOWNIA ZOOLOGICZNA ARA Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 83B, 02-230 Warszawa
NIP: 5223134912
dostawa karmy dla bezdomnych zwierząt 45 000,00 Umowa zakupu
OŚ.250.2022 2022-02-24 2022-02-24 - 2022-12-31 Ekolevel Sp. z o.o., ul. Pszczelińska 86, 05-805 Otrębusy
NIP: 1182011109
Analiza danych zawartych w sprawozdaniach wraz z wykonaniem sprawozdania Wójta z gospodarowania odpadami komunalnymi za 2021 r, 5 535,00 Umowa zlecenie
OA.251.2022 2022-02-24 2022-02-04 - 2022-02-04 Farbomaniacy Michał Wiciński, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1/2, 05-816 Reguły
NIP: 5342269920
Zakup art. malarskich dla potrzeb konserwatora Urzędu Gminy, celem wykonania prac remontowo malarskich w pomieszczeniu Sekretariatu Wójta Gminy Michałowice, zaplecza gabinetu Wójta oraz w Referacie Ochrony Środowiska 626,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.252.2022 2022-02-24 2022-03-02 - 2022-06-29 Danuta Józefowicz Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć jogi - sołectwo Komorów 3 600,00 Umowa zlecenie
PR.253.2022 2022-02-25 2022-02-14 - 2022-03-31 MikaWas Sp. z o.o., ul. Sierakowskiego 12A, 05-500 Piaseczno
NIP: 1231415150
Współorganziowanie II etapu projketu Perły MAzowsza 2021 3 075,00 Umowa zlecenie
PR.254.2022 2022-02-25 2022-02-25 - 2022-02-25 DB PRINT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Chrzanowska 32, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5272458425
Skład i druk biuletynu 56 088,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-07-18
do umowy nr PR.254.2022
2022-08-03-2022-08-03 Druk biuletynu 1 845,00 Aneks do umowy
PR.255.2022 2022-02-25 2022-02-21 - 2022-03-07 Good Life Sp z o.o., ul. Centralna 2, 05-816 Opacz Kolonia
NIP: 5342611991
Wykonanie wg indywiduanego rpjketu upominków reklamowych 900,00 Umowa o dzieło
PR.256.2022 2022-02-25 2022-02-28 - 2022-03-15 CITYBOARD MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa
NIP: 5251003406
Druk i ekspozycja na bilbordoize grafiki dotyczącej wydarzń w Oapczy-Kolonii - 6 marca 1944 roku. 2 091,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.257.2022 2022-02-25 2022-02-28 - 2022-08-19 Grupa KKMJ Jacek Jaworski, ul. Zygmunta Krasińskiego 21 lok. 33, 01-566 Warszawa
NIP:
Modernizacja Przedszkola w Nowej Wsi 413 794,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2022-08-22
do umowy nr IR.257.2022
2022-08-22-2022-08-22 Porozumienie o rozwiązaniu umowy o roboty budowlane nr UG/IR/257/2022 z z dnia 28.02.2022 r. "Modernizacja przedszkola w Nowej Wsi" 0,00 Aneks do umowy
IR.258.2022 2022-02-25 2022-02-28 - 2022-08-26 ER-KA Renata Kowalska, ul. Aleja Wojska Polskiego 46, 05-820 Piastów
NIP: 5222364840
Modernizacja Szkoły w Michałowicach -II 798 373,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2022-08-23
do umowy nr IR.258.2022
2022-08-23-2022-08-25 Modernizacja Szkoły w Michałowicach- Aneks nr 1 zwiększajacy wartosc wynagrodzenia o kwotę brutto 28 227,87 28 227,90 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2022-08-26
do umowy nr IR.258.2022
2022-08-26-2022-08-31 Aneks nr 2 do umowy "Mosernizacja szkoły w Michałowicach" rozszerzający przedmiot umowy ( o nowe skrzynki hydrantowe) 14 464,80 Aneks do umowy
KS.259.2022 2022-02-28 2022-04-01 - 2022-11-30 Stowarzyszenie RES, wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych pod numerem 59, ul. Partyzantów 7, 05-816 Michałowice
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Badminton jako aktywność dla każdego”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 26.01.2022 r. i aktualizacji złożonej 09.02.2022 r., 11 000,00 Umowy dotacyjne
KS.260.2022 2022-02-28 2022-01-03 - 2022-12-31 Uczniowski Klub Sportowy „FC Komorów”, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Piłka nożna to nie tylko sport, ale i pasja”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 24.01.2022 r. i aktualizacji złożonej 14.02.2022 r., 20 000,00 Umowy dotacyjne
KS.261.2022 2022-02-28 2022-02-01 - 2022-10-31 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA, ul. Szpitalna 5 lok. 19, 00-031 Warszawa
NIP: 5251972223
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „IV Półmaraton Lasy nad Utratą”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 28.01.2022 r., 30 000,00 Umowy dotacyjne
Aneks nr 1
z dnia 2022-10-21
do umowy nr KS.261.2022
2022-02-01-2022-10-31 Aneks do umowy dotacyjnej KS/261/2022 - zmiana wysokości świadczeń od uczestników zadania, wkład własny i dotacja bez zmian. 0,00 Aneks do umowy
KS.262.2022 2022-02-28 2022-05-01 - 2022-09-30 Stowarzyszenie RES, wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych pod numerem 59, ul. Partyzantów 7, 05-816 Michałowice
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Dzień Bezpieczeństwa w Gminie Michałowice” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 26.01.2022 r 15 400,00 Umowy dotacyjne
KS.263.2022 2022-02-28 2022-01-03 - 2022-12-31 Uczniowski Klub Sportowy w Nowej Wsi, ul. Główna 96, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Gry i zabawy z elementami koszykówki jako aktywizacja mentalna i ruchowa dzieci w pandemii”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 28.01.2022 r. i aktualizacji złożonej 16.02.2022 r., 14 550,00 Umowy dotacyjne
KS.264.2022 2022-02-28 2022-01-03 - 2022-12-31 TOWARZYSTWO KOSZYKÓWKI NOWA WIEŚ, ul. Główna 96, 05-806 Nowa Wieś
NIP: 5342617396
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Sportowa Gmina Michałowice. Prowadzenie zajęć sportowych w piłce koszykowej kobiet, współzawodnictwo dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz rodzin z Gminy Michałowice”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 28.01.2022 r. i aktualizacji złożonej 16.02.2022 r. 30 000,00 Umowy dotacyjne
KS.265.2022 2022-02-28 2022-01-03 - 2022-12-31 Uczniowski Klub Sportowy w Nowej Wsi, ul. Główna 96, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Gmina Michałowice przyjacielem koszykówki dzieci i młodzieży. Sparingi, mecze i udział w turniejach – kolejnym etapem przygotowania do rozgrywek koszykówki kobiet”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 28.01.2022 r. i aktualizacji złożonej 16.02.2022 r., 27 000,00 Umowy dotacyjne
KS.266.2022 2022-02-28 2022-02-01 - 2022-12-31 Komorowskie Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona, ul. Południowa 1 lok. a, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Gimnastyka usprawniająca seniorów”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 28.01.2022 r. i aktualizacji złożonej 17.02.2022 r. 15 000,00 Umowy dotacyjne
KS.267.2022 2022-02-28 2022-01-03 - 2022-12-31 FUNDACJA KRAINA OZA, ul. Wiejska 5, 05-802 Pruszków
NIP: 5342493422
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Pierwsze kroki w Nordic Walking – idziemy po zdrowie. Zajęcia sportowe dla osób z autyzmem - kontynuacja”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 28.01.2022 r. i aktualizacji złożonej 16.02.2022 r. 10 000,00 Umowy dotacyjne
KS.268.2022 2022-02-28 2022-02-01 - 2022-12-31 KLUB KOLARSKI KOMOBIKE, ul. Ireny 13, 05-806 Komorów
NIP: 5342583852
realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Działanie i rozwój Klubu Kolarskiego Komobike”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 28.01.2022 r. i aktualizacji złożonej 16.02.2022 r., 10 000,00 Umowy dotacyjne
KS.269.2022 2022-02-28 2022-03-01 - 2022-11-30 STOWARZYSZENIE SPORTOWE "KLUB GOLFOWY KOMORÓW", ul. Marii Dąbrowskiej 45, 05-806 Komorów
NIP: 5342459460
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „GOLF jest OK - 2022”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 28.01.2022 r. i aktualizacji złożonej 14 lutego 2022 r. 14 000,00 Umowy dotacyjne
KS.270.2022 2022-02-28 2022-03-01 - 2022-12-25 Stowarzyszenie "Przyjazne Jutro", ul. Mikołaja Reja 1 lok. 1, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Akademia Bezpiecznego Upadania - 2022”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 28.01.2022 r., 8 600,00 Umowy dotacyjne
KS.271.2022 2022-02-28 2022-03-01 - 2022-12-31 MAZOWIECKI KLUB KARATE KYOKUSHIN, ul. Bielska 21A, 02-394 Warszawa
NIP: 5222610747
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci, młodzieży i osób starszych w karate kyokushin”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 28.01.2022 r. i aktualizacji złożonej 21.02.2022 r., 10 000,00 Umowy dotacyjne
KS.272.2022 2022-02-28 2022-01-03 - 2022-12-31 Uczniowski Klub Sportowy w Nowej Wsi, ul. Główna 96, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 27.01.2022 r. i aktualizacji złożonej 18.02.2022 r., 20 000,00 Umowy dotacyjne
KS.273.2022 2022-02-28 2022-01-18 - 2022-12-31 SKF ANPREL KP AMT Nowa Wieś, ul. Wiśniowa 1, 05-806 Komorów
NIP:
realizację zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Piłka nożna jako kierunek rozwoju fizycznego” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 19.01.2022 r. i aktualizacji złożonej 18.02.2022 r. 20 000,00 Umowy dotacyjne
KS.274.2022 2022-02-28 2022-02-20 - 2022-05-20 Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak z siedzibą w Łomiankach, ul. Dolna 14 lok. 5, 05-092 Łomianki
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Maraton rowerowy w cyklu Mazovia MTB Marathon Michałowice 2022”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 25.01.2022 r. i aktualizacji złożonej 16.02.2022 r., zwanego dalej „zadaniem publicznym”, a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zadanie 10 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.275.2022 2022-02-28 2022-02-28 - 2022-12-31 Katarzyna Stolarczyk Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
KS.276.2022 2022-02-28 2022-03-01 - 2022-12-31 Uczniowski Klub Sportowy "Komorów", ul. Al. Marii Dąbrowskiej 12 lok. 20, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Prowadzenie zajęć sportowych oraz organizacja masowych turniejów dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych, seniorów oraz rodzin Gminy Michałowice”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 03.01.2022 r. i aktualizacji złożonej 16.02.2022 r., 20 000,00 Umowy dotacyjne
KS.277.2022 2022-02-28 2022-02-15 - 2022-12-31 FUNDACJA PROMOCJI REKREACJI "KIM", ul. Partyzantów 21, 05-092 Łomianki
NIP: 1181860119
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Nordic walking – TEAM Michałowice”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 28.01.2022 r. i aktualizacji złożonej 22.02.2022 r., 11 700,00 Umowy dotacyjne
KS.278.2022 2022-02-28 2022-04-01 - 2022-11-30 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "SKALAR", ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa
NIP:
realizację zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Lekkoatletyka dla Dzieci i Młodzieży”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 28.01.2022 r. i aktualizacji złożonej 09.02.2022 r., 12 000,00 Umowy dotacyjne
KS.279.2022 2022-02-28 2022-01-03 - 2022-12-31 Uczniowski Klub Sportowy JAGUAR, ul. Szkolna 15, 05-816 Michałowice
NIP:
realizację zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Szkolenie i współzawodnictwo w piłce nożnej w duchu Fair Play”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 26.01.2022 r. i aktualizacji złożonej 16.02.2022 r., 20 000,00 Umowy dotacyjne
KS.280.2022 2022-02-28 2022-03-01 - 2022-04-29 MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY PRUSZKÓW, ul. Polna 23, 05-800 Pruszków
NIP: 5342432780
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Aktywnie i wesoło z gimnastyką ogólnorozwojową”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 25.01.2022 r. i aktualizacji złożonej 10.02.2022 r., 3 000,00 Umowy dotacyjne
KS.281.2022 2022-02-28 2022-10-03 - 2022-12-31 Klub sportowy ZDROWIE rejestr nr: 21, ul. Św. Antoniego 2, 05-816 Michałowice
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Zadanie nr 4. XVII Turniej Karate o Puchar Wójta Gminy Michałowice”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 24.01.2022 r. i aktualizacji złożonej 16.02.2022 r., 8 000,00 Umowy dotacyjne
KS.282.2022 2022-02-28 2022-02-15 - 2022-12-31 Klub sportowy ZDROWIE rejestr nr: 21, ul. Św. Antoniego 2, 05-816 Michałowice
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Zadanie nr 1. Sportowe Michałowice - taniec”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 24.01.2022 r. i aktualizacji złożonej 16.02.2022 r. 15 000,00 Umowy dotacyjne
KS.283.2022 2022-02-28 2022-02-15 - 2022-12-31 Klub sportowy ZDROWIE rejestr nr: 21, ul. Św. Antoniego 2, 05-816 Michałowice
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Zadanie nr 2. Sportowe Michałowice - karate”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 24.01.2022 r. i aktualizacji złożonej 16.02.2022 r., 10 000,00 Umowy dotacyjne
KS.284.2022 2022-02-28 2022-03-28 - 2022-05-31 Klub sportowy ZDROWIE rejestr nr: 21, ul. Św. Antoniego 2, 05-816 Michałowice
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Zadanie nr 3. Sportowe Michałowice – Łucznictwo pod chmurką”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 24.01.2022 r. 5 150,00 Umowy dotacyjne
KS.285.2022 2022-02-28 2022-03-01 - 2022-12-30 Stowarzyszenie „Projekt Raszyn”, ul. Mieszka I, 05-090 Raszyn
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Sortowanie ważna sprawa cykl zajęć edukacyjnych dla placówek gminy Michałowice” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 28.01.2022 r. i aktualizacji złożonej 23.02.2022 r., 8 500,00 Umowy dotacyjne
KS.286.2022 2022-02-28 2022-04-01 - 2022-12-31 Koło Gospodyń Wiejskich Graniczanki z Granicy nr KGW: 1421040006, ul. Szczęśliwa 19, 05-806 Granica
NIP:
realizację zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Odkrywamy talenty” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 28.01.2022 r. i aktualizacji złożonej 22 lutego 2022 r. 8 500,00 Umowy dotacyjne
KS.287.2022 2022-03-01 2022-03-01 - 2022-12-31 Stowarzyszenie „Projekt Raszyn”, ul. Mieszka I, 05-090 Raszyn
NIP:
realizację zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Środowisko to się liczy edukacyjna gra terenowa dla młodzieży” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 28.01.2022 r. 14 200,00 Umowy dotacyjne
UA.288.2022 2022-03-01 2022-03-01 - 2022-07-31 Monika Rodak pomoc w prowadzeniu spraw związanych z procedurą planistyczną 18 590,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.289.2022 2022-03-01 2022-03-15 - 2022-12-31 Koło Gospodyń Wiejskich Gospochy z Nowej Wsi rejestr nr: 1421040004, ul. Magnolii 7, 05-806 Nowa Wieś
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Apetyt na zdrowie” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 28.01.2022 r. 11 700,00 Umowy dotacyjne
KS.290.2022 2022-03-01 2022-03-12 - 2022-06-10 SKF ANPREL KP AMT Nowa Wieś, ul. Wiśniowa 1, 05-806 Komorów
NIP:
realizację zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Warsztaty promujące zdrowy stylu życia” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 19.01.2022 r., 5 600,00 Umowy dotacyjne
KS.291.2022 2022-03-01 2022-02-15 - 2022-12-31 FUNDACJA PROMOCJI REKREACJI "KIM", ul. Partyzantów 21, 05-092 Łomianki
NIP: 1181860119
realizację zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Zielone Michałowice” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 28.01.2022 r. 14 200,00 Umowy dotacyjne
KS.292.2022 2022-03-01 2022-03-01 - 2022-12-31 Koło Gospodyń Wiejskich w Pęcicach Małych - Pęciczanki rejestr nr: 1421040002, ul. Brzozowa 18, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Konwersacje w języku angielskim 2022” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 26.01.2022 r. i aktualizacji złożonej 16 lutego 2022 r. 4 500,00 Umowy dotacyjne
Aneks nr 1
z dnia 2022-03-22
do umowy nr KS.292.2022
2022-03-01-2022-12-31 Aneks nr 1/2022 do umowy dotacyjnej nr KS/292/2022 - zmiana dotyczy numeru rachunku bankowego 0,00 Aneks do umowy
KS.293.2022 2022-03-01 2022-03-01 - 2022-11-30 Uczniowski Klub Sportowy "Komorów", ul. Al. Marii Dąbrowskiej 12 lok. 20, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Poczuj się bezpiecznie – szkolenie i warsztaty” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 27.01.2022 r. 14 500,00 Umowy dotacyjne
KS.294.2022 2022-03-01 2022-03-01 - 2022-12-31 Fundacja ART., ul. Konstruktorska 7 lok. 119, 02-673 Warszawa
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Moc pamięci – warsztaty mnemotechnik” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 28.01.2022 r. i aktualizacji złożonej 16 lutego 2022 r. 8 500,00 Umowy dotacyjne
OŚ.295.2022 2022-03-01 2022-03-01 - 2022-12-31 Anna Paczuska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OA.296.2022 2022-03-02 2022-02-24 - 2022-02-24 PRACOWNIA CUKIERNICZA ŁYSZCZ MARIAN, ul. Jesionowa 17, 05-816 Michałowice
NIP: 5340023327
Zakup wyrobów cukierniczych z przeznaczeniem na przygotowanie poczęstunku podczas spotkania organizowanego dla mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia, w dniu 24 lutego 2022 r. w świetlicy wiejskiej w Opaczy Kolonii, przy ul. Ryżowej 90 360,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.297.2022 2022-03-02 2022-03-02 - 2022-03-22 DELTA CERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Powstańców Listopadowych 29C lok. 7, 35-606 Rzeszów
NIP: 8133701898
naprawa konstrukcji nośnej piłkochwytu na boisku w Granicy 6 027,00 Umowa zlecenie
OŚ.298.2022 2022-03-02 2022-03-02 - 2022-04-15 Artykuły Ogrodniczo-Przemysłowe Monika Konopka, ul. Parkowa 2, 05-816 Michałowice
NIP: 5341776537
dostawa narzędzi ogrodniczych, malarskich i budowlanych, środków ochrony roślin 4 500,00 Umowa zakupu
IR.299.2022 2022-03-02 2022-03-02 - 2023-08-16 SART Sp. z o.o., ul. Czerwonych Maków 11, 05-800 Pruszków
NIP: 5342504232
Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizcją robót budwolanych wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach wraz z I Etapem zagospodarowania terenu" 8 856,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-12-29
do umowy nr IR.299.2022
2023-06-01-2023-08-16 Aneks nr 1 z dnia 20.06.2023 r . do umowy z dnia UG/299/2022 dotyczący sporzadzenia zmian nieistotnych do projektu budowlanego 3 690,00 Aneks do umowy
KS.300.2022 2022-03-02 2022-03-03 - 2022-03-03 Józef Poręba, ul. Stanisława Lentza 35 lok. 38, 02-956 Warszawa
NIP: 9511559954
wykonanie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu poczęstunku dla uczestników spotkania informacyjnego, uchodźców z Ukrainy. Spotkanie odbędzie się 3 marca 2022 r. w trzech miejscowościach w gminie – Regułach godz. 17.00, Komorowie godz. 18.30 i Granicy godz. 19.45. 4 425,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.301.2022 2022-03-03 2022-02-24 - 2022-02-24 AK OTRĘBUSY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, ul. Wiejska 21, 05-805 Otrębusy
NIP: 5342035576
Zakup pączków małych i dużych oraz faworków na poczęstunek pracowników oraz na potrzeby Sekretariatu Wójta z uwagi na okoliczność „Tłustego Czwartku”. 723,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.302.2022 2022-03-03 2022-03-01 - 2022-03-31 Zakład Usług Technicznych "Sani-Tech" Adam Kmieć, ul. Radziwie 7 lok. 92, 01-164 Warszawa
NIP: 9181721511
pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót sanitrnych 6 000,00 Umowa zlecenie
OA.303.2022 2022-03-03 2022-02-22 - 2022-02-25 Flint Sp. z o.o., ul. Powązkowska 59E, 01-728 Warszawa
NIP: 1180004128
Usługa serwisowa (czyszczenie, konserwacja) ekspresu do kawy będącego na wyposażeniu Referatu Promocji i polityki informacyjnej Urzędu Gminy Michałowice 184,50 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.304.2022 2022-03-03 2022-03-07 - 2022-12-31 TADEUSZ PRZYWOŹNY ZAKŁAD URZĄDZANIA I UTRZYMANIA ZIELENI, ul. Wyszogrodzka 61, 96-512 Młodzieszyn
NIP:
„Utrzymanie roślinności wysokiej na terenie gminy Michałowice” 600 000,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-09-15
do umowy nr OŚ.304.2022
2022-09-15-2022-12-30 Utrzymanie zieleni 46 403,30 Aneks do umowy
KS.305.2022 2022-03-04 2022-05-01 - 2022-12-31 Stowarzyszenie ABC nr w rejestrze 45, ul. Widok 14, 05-816 Michałowice
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Judo Dzieci”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 28.01.2022 r. i aktualizacji złożonej 16.02.2022 r., 20 000,00 Umowy dotacyjne
KS.306.2022 2022-03-04 2022-03-07 - 2022-11-29 Stowarzyszenie ABC nr w rejestrze 45, ul. Widok 14, 05-816 Michałowice
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Aktywni w Dolinie Utraty”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 28.01.2022 r. i aktualizacji złożonej 16.02.2022 r. 20 000,00 Umowy dotacyjne
Aneks nr 1
z dnia 2022-11-17
do umowy nr KS.306.2022
2022-11-17-2022-12-31 Aneks do umowy dotacyjnej nr KS/306/2022 z 7.03.2022 r. - wydłużenie czasu reazliacji zadania publicznego oraz przesunięcia między pozycjami w kosztorysie. 0,00 Aneks do umowy
KS.307.2022 2022-03-04 2022-04-01 - 2022-12-31 Stowarzyszenie ABC nr w rejestrze 45, ul. Widok 14, 05-816 Michałowice
NIP:
realizację zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Program PROM w Dolinie Utraty - podróż przez nasze dziedzictwo tu i teraz Parki Rozlewiska Ogrody Mokradła” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 27.01.2022 r. i aktualizacji złożonej 17.02.2022 r. 25 000,00 Umowy dotacyjne
KS.308.2022 2022-03-04 2022-01-03 - 2022-12-31 Fundacja ART., ul. Konstruktorska 7 lok. 119, 02-673 Warszawa
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Z Kulturą na podium” – warsztaty umiejętności kulturalnych dla uczniów klas IV-VII szkół podstawowych Gminy Michałowice, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 28.01.2022 r. i aktualizacji złożonej 16.02.2022 r. 26 040,00 Umowy dotacyjne
KS.309.2022 2022-03-04 2022-03-01 - 2022-06-30 FUNDACJA CHALLENGE EUROPE, ul. al. IX Wieków Kielc 6 lok. 17, 25-516 Kielce
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Na przekór barierom – wsparcie mieszkańców gminy Michałowice, w szczególności seniorów i osób niepełnosprawnych w zakresie dostępu do nowych technologii”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 28.01.2022 r. i aktualizacji złożonej 23.02.2022 r. 15 000,00 Umowy dotacyjne
KS.310.2022 2022-03-04 2022-01-03 - 2022-12-31 Fundacja Sofijka - edukacja i rozwój, ul. Sochaczewska 8a lok. 13, 05-840 Brwinów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Podróże z Wielkimi Polakami i Polkami”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 27.01.2022 r. i aktualizacji złożonej 21.02.2022 r. 9 000,00 Umowy dotacyjne
KS.311.2022 2022-03-04 2022-01-03 - 2022-12-31 Stowarzyszenie K40, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 40, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Salon Poezji K40”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 19.01.2022 r. i aktualizacji złożonej 16.02.2022 r. 17 000,00 Umowy dotacyjne
KS.312.2022 2022-03-04 2022-03-01 - 2022-12-31 Koło Gospodyń Wiejskich „Dziewczyny z Komorowa” rejestr nr: 1421040005, ul. Leśna 12, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Tworzymy, poznajemy i smakujemy” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 28.01.2022 r. i aktualizacji złożonej 22.02.2022 r. 14 000,00 Umowy dotacyjne
KS.313.2022 2022-03-04 2022-10-01 - 2022-12-31 Koło Gospodyń Wiejskich „Dziewczyny z Komorowa” rejestr nr: 1421040005, ul. Leśna 12, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Komorowski wehikuł czasu 2022” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 28.01.2022 r. 15 000,00 Umowy dotacyjne
KS.314.2022 2022-03-04 2022-03-15 - 2022-12-31 Koło Gospodyń Wiejskich Gospochy z Nowej Wsi rejestr nr: 1421040004, ul. Magnolii 7, 05-806 Nowa Wieś
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Klub Podróżnika” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 28.01.2022 r. 6 600,00 Umowy dotacyjne
KS.315.2022 2022-03-04 2022-04-01 - 2022-12-31 Koło Gospodyń Wiejskich Graniczanki z Granicy nr KGW: 1421040006, ul. Szczęśliwa 19, 05-806 Granica
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Zatrzymać chwilę – międzypokoleniowa sesja fotograficzna” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 28.01.2022 r. i aktualizacji złożonej 22.02.2022 r. 15 000,00 Umowy dotacyjne
KS.316.2022 2022-03-04 2022-03-01 - 2022-12-31 Koło Gospodyń Wiejskich "Michaśki" w Michałowicach rejestr nr: 1421040008, ul. Raszyńska 34, 05-816 Michałowice
NIP: 5342610394
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Śladami Paderewskiego” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 27.01.2022 r. 10 760,00 Umowy dotacyjne
KS.317.2022 2022-03-04 2022-03-01 - 2022-12-31 Koło Gospodyń Wiejskich w Pęcicach Małych - Pęciczanki rejestr nr: 1421040002, ul. Brzozowa 18, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Quest – odkryj swoją Gminę – cz. 3” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 26.01.2022 r., 5 600,00 Umowy dotacyjne
KS.318.2022 2022-03-04 2022-03-01 - 2022-12-31 Koło Gospodyń Wiejskich w Pęcicach Małych - Pęciczanki rejestr nr: 1421040002, ul. Brzozowa 18, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Wege – zdrowy styl życia” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 28.01.2022 r. 6 300,00 Umowy dotacyjne
KS.319.2022 2022-03-04 2022-03-01 - 2022-12-20 KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH SUCHY LAS "KOŁO KOBIET KREATYWNYCH", ul. Księdza Michała Woźniaka 6, 05-806 Suchy Las
NIP: 5342592584
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Podtrzymywanie i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych i artystycznych” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 28.01.2022 r. i aktualizacji złożonej 22.02.2022 r. 15 000,00 Umowy dotacyjne
KS.320.2022 2022-03-04 2022-03-01 - 2022-12-31 Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogród Komorów „Komorowianie”, ul. Ceglana 29, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Spotkajmy się 2022”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 28.01.2022 r. i aktualizacji złożonej 16.02.2022 r. 25 000,00 Umowy dotacyjne
KS.321.2022 2022-03-04 2022-01-15 - 2022-12-31 Komorowskie Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona, ul. Południowa 1 lok. a, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Aktywizacja seniorów do uczestnictwa w kulturze”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 28.01.2022 r. i aktualizacji złożonej 17.02.2022 r. 20 000,00 Umowy dotacyjne
KS.322.2022 2022-03-04 2022-03-01 - 2022-06-30 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NADARZYN-RASZYN-MICHAŁOWICE, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 lok. IX, 05-816 Reguły
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Kultura w sieci. Program szkoleniowy dla mieszkańców gminy Michałowice w zakresie kompetencji cyfrowych”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 28.01.2022 r. i aktualizacji złożonej 18.02.2022 r. 20 000,00 Umowy dotacyjne
KS.323.2022 2022-03-04 2022-01-03 - 2022-12-31 FUNDACJA KRAINA OZA, ul. Wiejska 5, 05-802 Pruszków
NIP: 5342493422
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Książka moim przyjacielem – warsztaty czytelnicze z elementami biblioterapii dla dzieci i młodzieży z autyzmem”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 28.01.2022 r. i aktualizacji złożonej 18.02.2022 r., 12 000,00 Umowy dotacyjne
KS.324.2022 2022-03-04 2022-01-03 - 2022-12-31 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Aleje Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Seniorzy 2022”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 26.01.2022 r. i aktualizacji złożonej 18.02.2022 r. 144 280,00 Umowy dotacyjne
KS.325.2022 2022-03-04 2022-03-29 - 2022-12-31 Stowarzyszenie „Projekt Raszyn”, ul. Mieszka I, 05-090 Raszyn
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Okaż kulturę szanuj naturę Cykl działań artystycznych i kulturalnych aktywizujących mieszkańców gminy Michałowice wokół tematyki ochrony środowiska”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 28.01.2022 r. i aktualizacji złożonej 23.02.2022 r., 25 000,00 Umowy dotacyjne
KS.326.2022 2022-03-04 2022-03-01 - 2022-09-15 Stowarzyszenie "Przyjazne Jutro", ul. Mikołaja Reja 1 lok. 1, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Reguły Śniadaniowe”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 28.01.2022 r. 7 920,00 Umowy dotacyjne
KS.327.2022 2022-03-04 2022-03-01 - 2022-12-31 Stowarzyszenie "Przyjazne Jutro", ul. Mikołaja Reja 1 lok. 1, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Michałowicki Uniwersytet Otwarty 2022”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 28.01.2022 r. 14 500,00 Umowy dotacyjne
Aneks nr 1
z dnia 2022-11-04
do umowy nr KS.327.2022
2022-11-04-2022-11-04 Aneks nr 1 do umowy UG/KS/327/2022 - zmiana harmonogramu działań, przesunięcia między pozycjami i zmiana wysokości świadczeń od uczestników zadania (na 0 zł). 0,00 Aneks do umowy
KS.328.2022 2022-03-04 2022-04-01 - 2022-12-31 Polskie Zrzeszenie Instruktorów Rowerowych, ul. Słoneczna 2 lok. a, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Pokochaj rower. Jednośladem po Gminie Michałowice”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 28.01.2022 r. i aktualizacji złożonej 21.02.2022 r. 18 000,00 Umowy dotacyjne
KS.329.2022 2022-03-04 2022-02-15 - 2022-12-31 Stowarzyszenie „Razem dla Rozwoju”, ul. Granicka 7, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Ojcowski Klub Michałowice - warsztaty”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 28.01.2022 r. i aktualizacji złożonej 21.02.2022 r. 14 990,00 Umowy dotacyjne
KS.330.2022 2022-03-04 2022-02-01 - 2022-12-31 Stowarzyszenie "Reguły Fotografii", rejestr stowarzyszeń zwykłych w Starostwie w Pruszkowie nr 38, ul. Wiejska 13, 05-816 Michałowice
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Portret Michałowiczanina” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 27.01.2022 r. i aktualizacji złożonej 21.02.2022 r. 15 000,00 Umowy dotacyjne
KS.331.2022 2022-03-04 2022-02-01 - 2022-12-31 Stowarzyszenie "Reguły Fotografii", rejestr stowarzyszeń zwykłych w Starostwie w Pruszkowie nr 38, ul. Wiejska 13, 05-816 Michałowice
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Michałowickie ślady przeszłości w obiektywie” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 27.01.2022 r. i aktualizacji złożonej 21.02.2022 r. 13 000,00 Umowy dotacyjne
KS.332.2022 2022-03-04 2022-04-01 - 2022-10-31 Stowarzyszenie Towarzystwo Aktywnych Sportowo i Kulturalnie; ewidencja stowarzyszeń zwykłych nr 53, ul. Agatowa 17, 05-800 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Michałowicki Turniej Brydżowy” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 28.01.2022 r. 7 000,00 Umowy dotacyjne
KS.333.2022 2022-03-04 2022-03-01 - 2022-12-31 STOWARZYSZENIE KOMOROWSKIE TOWARZYSTWO ŚPIEWACZE, nr 50 w rejestrze stowarzyszeń zwykłych, ul. Mikołaja Reja 27, 05-806 Granica
NIP: 5342615664
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Upowszechnianie kultury muzycznej” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 27.01.2022 r. i aktualizacji złożonej 22.02.2022 r. 20 000,00 Umowy dotacyjne
KS.334.2022 2022-03-04 2022-09-05 - 2022-12-31 Klub sportowy ZDROWIE rejestr nr: 21, ul. Św. Antoniego 2, 05-816 Michałowice
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Zadanie nr 1. XVI Michałowickie Spotkania Artystyczne Dzieci i Młodzieży”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 24.01.2022 r. 11 000,00 Umowy dotacyjne
KS.335.2022 2022-03-04 2022-02-21 - 2022-09-30 Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie, ul. Wiejska 12, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Jubileusz 40-lecia Przedszkola Sióstr Misjonarek”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 28.01.2022 r. i aktualizacji złożonej 21.02.2022 r. 15 000,00 Umowy dotacyjne
KS.336.2022 2022-03-04 2022-03-01 - 2022-10-31 Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" Warszawa, Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" koło Michałowice, ul. Solec 81b lok. 73a, 00-382 Warszawa
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Integracja – rewelacja. Piknik rodzinny Gminy Michałowice”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 28.01.2022 r. 15 000,00 Umowy dotacyjne
KS.337.2022 2022-03-04 2022-03-01 - 2022-12-30 Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" Warszawa, Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" koło Michałowice, ul. Solec 81b lok. 73a, 00-382 Warszawa
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Rodzicielstwo z pozytywną dyscypliną – cykl warsztatów dla rodziców z Gminy Michałowice”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 28.01.2022 r. 12 010,00 Umowy dotacyjne
FZ.338.2022 2022-03-04 2022-03-04 - 2022-03-25 Ecolexim Sp. z o.o., ul. Pawia 6, 05-500 Piaseczno
NIP: 1231275915
Wykonanie usługi opracowania na rzecz Gminy Michałowice przygotowania postępowania o udzielenie Zamówienia Publicznego dot. zakupu sprzętu i oprogramowania dla szkół z terenu Gminy Michałowice objętych realizacją Projektu pn.: „E-usługi dla szkół w ramach ZIT”. 17 200,00 Umowa zlecenie
KS.339.2022 2022-03-04 2022-01-03 - 2024-12-31 Stowarzyszenie K40, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 40, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Teatralnia K40”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 19.01.2022 r. - zadanie na 3 lata 43 915,00 Umowy dotacyjne
Aneks nr 1
z dnia 2023-02-23
do umowy nr KS.339.2022
2023-02-23-2024-12-31 Aneks nr 1 do umowy UG/KS/339/2022 z 1.03.2022 r. - bez zmiany kwot, poprawienie błedu rachunkowego 0,00 Aneks do umowy
KS.340.2022 2022-03-04 2022-01-03 - 2024-12-31 Koło Gospodyń Wiejskich w Pęcicach – O RETY, KOBIETY! nr rejestru KGW: 1421040010, ul. Zaułek 7, 05-806 Pęcice
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „zespół wokalny POZYTYWNIE NASTROJONE”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 27.01.2022 r. i aktualizacji złożonej 21.02.2022 r. - zadanie na 3 lata 60 000,00 Umowy dotacyjne
Aneks nr 1
z dnia 2023-02-23
do umowy nr KS.340.2022
2023-02-23-2024-12-31 Aneks nr 1 do umowy nr UG/KS/340/2022 z 1.03.2022 r. -bez zmiany kwot, poprawienie błędu rachunkowego. 0,00 Aneks do umowy
KS.341.2022 2022-03-04 2022-02-15 - 2024-12-31 Komorowskie Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona, ul. Południowa 1 lok. a, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Aktywne uczestnictwo seniorów w kulturze – warsztaty rękodzieła”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 28.01.2022 r. - zadanie na 3 lata 25 000,00 Umowy dotacyjne
Aneks nr 1
z dnia 2023-02-23
do umowy nr KS.341.2022
2023-02-23-2024-12-31 Aneks nr 1 do umowy nr UG/KS/341/2022 z 1.03.2022 r. - bez zmiany kwot, poprawienie błędu rachunkowego 0,00 Aneks do umowy
KS.342.2022 2022-03-04 2022-01-03 - 2024-12-31 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Aleje Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Śpiewający Seniorzy”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 26.01.2022 r. i aktualizacji złożonej 18.02.2022 r. - zadanie na 3 lata 120 000,00 Umowy dotacyjne
Aneks nr 1
z dnia 2023-02-23
do umowy nr KS.342.2022
2023-02-23-2024-12-31 Aneks nr 1 do umowy UG/KS/342/2022 z 1.03.2022 r. - bez zmiany kwot, poprawienie błędu rachunkowego. 0,00 Aneks do umowy
OA.343.2022 2022-03-04 2022-02-28 - 2022-03-04 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup regałów, wieszaków oraz drabinek aluminiowych na potrzeby doposażenia pomieszczeń magazynowych w budynkach Gminy Michałowice 6 632,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.344.2022 2022-03-07 2022-03-07 - 2022-03-18 X-KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Mariusza Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa
NIP: 9492107026
zakup upominków na turniej tenisa stołowego organizowanego w ramach stowarzyszenia gmin zachodniego mazwosza Mazovia 18.03.2022 Hala SP Komorów 1 960,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.345.2022 2022-03-07 2022-03-07 - 2022-03-16 Podarowane.pl Biedrzycki Sp.J., ul. Kasztanowa 26, 32-040 Rzeszotary
NIP: 9442247162
zakup koszulek pamiątkowych dla wszystkich uczestników turnieju tenisa stołowego organizowanego w ramach stowarzyszenia gmin zachodniego mazowsza Mazovia w dniu 18.03.2022 hala SP Komorów 658,67 Zamówienie / Zlecenie
POL.346.2022 2022-03-07 2022-03-15 - 2022-06-21 Anna Burak Prace biurowe związane z bieżącą pracą Referatu Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji m.in. wprowadzanie danych dotyczących umów dzierżawy dróg wewnętrznych do programu WYDRA; weryfikacja danych z migracji programów teleinformatycznych do obsługi opłat za odpady komunalne, wodę i ścieki oraz dzierżawę dróg wewnętrznych i zajęcie pasa drogowego 11 946,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.347.2022 2022-03-07 2022-03-07 - 2022-03-30 Ewa Wojciul wykonanie operatu szacunkowego dla dz. 560,561,633 położone w Komorowie 516,60 Zamówienie / Zlecenie
OA.348.2022 2022-03-07 2022-03-02 - 2022-03-02 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup papieru do drukarek, A3 80g, na potrzeby pracowników Referatu Promocji i polityki informacyjnej oraz wizytownika na potrzeby Sekretarza Gminy Michałowice 426,81 Zamówienie / Zlecenie
OA.349.2022 2022-03-07 2022-03-12 - 2022-03-12 IT&Business Consulting Piotr Kirylczuk, ul. Leśna 1B, 05-806 Pęcice Małe
NIP:
Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania z Okazji Dnia Kobiet, dla mieszkańców sołectwa Sokołów, podczas którego przeprowadzone zostaną warsztaty o tematyce pielęgnacji skóry kobiet i nauki makijażu, Sokołów 12.03.2022 r. 1 230,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.350.2022 2022-03-07 2022-02-08 - 2022-02-15 ON TOP Group S.C., ul. Ireny 78, 05-800 Pruszków
NIP: 5342622084
Zakup maseczek filtrujących KN 95 w ilości 4.500 szt. dla potrzeb pracowników Urzędu Gminy Michałowice, wykorzystywanych podczas obsługi mieszkańców w budynku Urzędu Gminy Michałowice 2 103,30 Zamówienie / Zlecenie
IT.351.2022 2022-03-07 2022-03-07 - 2022-04-07 SPS Sp. z o.o.,, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
NIP: 5272801567
Naprawa laptopa. 960,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.352.2022 2022-03-08 2022-03-01 - 2022-05-28 STOWARZYSZENIE SPORTOWE "KLUB GOLFOWY KOMORÓW", ul. Marii Dąbrowskiej 45, 05-806 Komorów
NIP: 5342459460
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Dzieci i Seniorzy grają w Golfa”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 14 lutego 2022 r. 10 000,00 Umowy dotacyjne
IR.353.2022 2022-03-08 2022-03-14 - 2022-06-20 GRANABUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Łacińska 4 lok. 37, 01-451 Warszawa
NIP: 5272797883
Modernizacja budynku przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach-IV 1 055 450,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2022-06-20
do umowy nr IR.353.2022
2022-06-20-2022-07-31 "Modernizacja budynku przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach"zmiana terminu relizacji umowy z 20.06.2022 na 31.07.2022 r. zwiększenie wynagrodzenia o 12 020,75 zł brutto 12 020,80 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2022-07-29
do umowy nr IR.353.2022
2022-07-29-2022-08-31 Modernizacja budynku przy ul. Raszyńskiej 34 w Michalowicach- wydłużenie terminu realizacji do 31.08.2022 r. 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 3
z dnia 2022-09-01
do umowy nr IR.353.2022
2022-08-31-2022-08-31 Modernizacja budynku przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach- Aneks nr 3 zwiększający wartośc robót o kwotę 78 067,14 zł brutto 78 067,10 Aneks do umowy
KS.354.2022 2022-03-08 2022-03-21 - 2022-11-28 Rafał Wyszyński przeprowadzenie łącznie 48 spotkań — warsztatów bębniarskich dla dużych i małych, dla młodych i dojrzałych, czyli dla każdego mieszkańca Gminy Michałowice – Zajęcia skierowane są do wszystkich mieszkańców i są realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 pn. „Bębnimy dla zdrowia i radości - warsztaty bębniarskie dla dużych i małych, dla młodych i dojrzałych, czyli dla każdego”. 20 982,20 Umowa zlecenie
UA.355.2022 2022-03-08 2022-03-08 - 2022-12-31 Dariusz Korpetta udział w posiedzeniach GKUA 2 000,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-08-31
do umowy nr UA.355.2022
2022-08-31-2022-08-31 zmiana wysokości wynagrodzenia wynikająca ze zmiany Zarządzenia 400,00 Aneks do umowy
UA.356.2022 2022-03-08 2022-03-08 - 2022-12-31 Paweł Paradowski udział w posiedzeniach GKUA 1 600,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-08-31
do umowy nr UA.356.2022
2022-08-31-2022-08-31 zmiana wysokości wynagrodzenia wynikająca ze zmiany Zarządzenia 400,00 Aneks do umowy
UA.357.2022 2022-03-08 2022-03-08 - 2022-12-31 Jarosław Sobol udziałm w posiedzeniach GKUA 1 600,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-08-31
do umowy nr UA.357.2022
2022-08-31-2022-08-31 zmiana wysokości wynagrodzenia wynikajaca ze zmiany Zarządzenia 400,00 Aneks do umowy
IR.358.2022 2022-03-08 2022-03-07 - 2022-04-04 ELEKTROERGA Guzik Roman, ul. Żłota 6 lok. 55, 00-019 Warszawa
NIP:
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy dwóch wewnętrznych linii saislających do budynku komunalnego dwulokalowego zlokalizowanego na d. nr ew. 1249 obr. Komorów Osiedle gm. Michałowice 2 214,00 Umowa zlecenie
IR.359.2022 2022-03-08 2022-03-03 - 2022-07-25 Małgorzata "Magus" Sujak Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na modernizację istniejącej kuchni w Przedszkolu w Nowej Wsi. 32 595,00 Umowa zlecenie
GK.360.2022 2022-03-09 2022-03-08 - 2022-09-07 LAMBDA TUSIŃSKI RADOSŁAW, ul. Stanisława Żółkiewskiego 8, 05-800 Pruszków
NIP: 5341058693
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Poniatowskiego na odc. od ul. Sobieskiego do ul. M. Dąbrowskiej w Komorowie 15 867,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.361.2022 2022-03-09 2022-03-01 - 2022-03-03 Print Pol, ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP:
Druk ulotki- poradnika o gminie Michałowice dla uchodźców z Ukraina 608,85 Zamówienie / Zlecenie
OA.362.2022 2022-03-09 2022-03-26 - 2022-03-26 Katarzyna Adamczyk Teatr Lalek "Czarodziej", ul. Rembielińska 8a lok. 58, 03-352 Warszawa
NIP: 5242196392
Wykonanie przedstawienia teatralnego pt. "Pinokio", dla dzieci z sołectwa Komorów, w dniu 26 marca 2022 r. 400,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.363.2022 2022-03-09 2022-03-09 - 2022-03-18 MMB S.C. Monika Balcerzak, Arkadiusz Kostrzeba, ul. Działkowa 4 A, 05-800 Pruszków
NIP: 5342489171
catering dla uczestników turnieju tenisa stołowego w ramach SGZM Mazovia w dniu 18.03.2022 671,97 Zamówienie / Zlecenie
SP.364.2022 2022-03-09 2022-03-09 - 2022-03-18 Norton D.A.A.P. Nadulny Sp.J., ul. Elizy Orzeszkowej 11, 05-816 Reguły
NIP: 5341369772
Zakup wody dla uczestników turnieju tenisa stołowego w ramach Mazovia w dniu 18.03.2022 196,82 Zamówienie / Zlecenie
OA.365.2022 2022-03-10 2022-03-10 - 2022-03-27 Studio Buffo Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa
NIP: 5260301623
Zakup 23 szt. biletów wstępu dla mieszkańców sołectwa Pęcice, do Teatru Buffo na widowisko muzyczne pt. „Polita”, które odbędzie się w dniu 27 marca 2022 r. o godz. 18:00 2 760,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.366.2022 2022-03-10 2022-03-10 - 2022-04-08 Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca MAZOWSZE im. T.Sygietyńskiego, ul. Karolin, Otrębusy, ul. Świerkowa 2 Otrębusy
NIP: 5340003046
Zakup 38 szt. biletów wstępu dla mieszkańców Sołectwa Pęcice, na Koncert Muzyki Przedwojennej, który odbędzie się 8 kwietnia 2022 r. o godz. 20:30 w Sali Widowiskowej Zespołu „Mazowsze” w Otrębusach przy ul. Świerkowej 2 4 940,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.367.2022 2022-03-10 2022-03-10 - 2022-05-25 Studio Buffo Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa
NIP: 5260301623
Zakup 29 szt. biletów wstępu do Teatru Buffo na musical „Metro”, który odbędzie się w dniu 25 maja 2022 r. o godz. 19:00. 2 645,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.368.2022 2022-03-10 2022-03-10 - 2022-12-31 Jacek Martusewicz Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OA.369.2022 2022-03-10 2022-03-26 - 2022-03-26 Katarzyna Adamczyk Teatr Lalek "Czarodziej", ul. Rembielińska 8a lok. 58, 03-352 Warszawa
NIP: 5242196392
Wykonanie przedstawienia teatralnego pt. "Pinokio", dla dzieci z sołectwa Opacz-Kolonia, w dniu 26 marca 2022 r. 400,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.370.2022 2022-03-10 2022-03-26 - 2022-03-26 Katarzyna Adamczyk Teatr Lalek "Czarodziej", ul. Rembielińska 8a lok. 58, 03-352 Warszawa
NIP: 5242196392
Wykonanie przedstawienia teatralnego pt. "Pinoki", dla dzieci z sołectwa Pęcice Małe, w dniu 26 marca 2022 r. 400,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.371.2022 2022-03-11 2022-03-26 - 2022-03-26 Katarzyna Adamczyk Teatr Lalek "Czarodziej", ul. Rembielińska 8a lok. 58, 03-352 Warszawa
NIP: 5242196392
Wykonanie przedstawienia teatralnego pt. "Pinokio", dla dzieci z sołectwa Nowa Wieś, w dniu 26 marca 2022 r. 400,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.372.2022 2022-03-11 2022-03-11 - 2022-12-31 Stanisław Hermanowicz Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OA.373.2022 2022-03-11 2022-03-04 - 2022-03-06 STANFIKS Stanisław Fiks, ul. Bodycha 13s, 05-816 Opacz-Kolonia
NIP: 5220014886
Zakup wyrobów cukierniczych z przeznaczeniem na przygotowanie poczęstunku podczas spotkania z okazji Dnia Kobiet, organizowanego dla mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia, w dniu 6 marca 2022 r. 337,15 Zamówienie / Zlecenie
OA.374.2022 2022-03-11 2022-03-04 - 2022-03-07 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup folii stretch oraz materiałów technicznych na potrzeby konserwatora Urzędu Gminy Michałowice 773,92 Zamówienie / Zlecenie
OA.375.2022 2022-03-11 2022-03-04 - 2022-03-04 BONDAN Bogdan Trzepak, ul. Sadowa 2, 05-802 Pruszków
NIP: 7342639602
Zakup artykułów spożywczych na potrzeby Sekretariatu Wójta Gminy Michałowice 1 134,81 Zamówienie / Zlecenie
OA.376.2022 2022-03-11 2022-03-01 - 2022-09-03 AUTO LIFT Dariusz Olszak, ul. Mikołaja Reja 28, 05-806 Granica
NIP: 5341025162
Montaż i demontaż flag państwowych do uchwytów przy słupach ulicznych na terenie gminy Michałowice, na budynkach świetlic oraz w miejscach pamięci narodowych 36 869,20 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-08-17
do umowy nr OA.376.2022
2022-08-17-2022-12-31 Montaż i demontaż flag państwowych do uchwytów przy słupach ulicznych na terenie gminy Michałowice, na budynkach świetlic oraz w miejscach pamięci narodowych 14 883,00 Aneks do umowy
IR.377.2022 2022-03-11 2022-03-07 - 2024-08-08 PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
NIP: 9462593855
Umowa przyłączeniowa dla obiektu-Przedszkole w Michałowicach, ul. Szkolna 13, dz. nr. ew. 278/4 11 892,90 Umowa zlecenie
IR.378.2022 2022-03-11 2022-03-07 - 2024-08-14 PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
NIP: 9462593855
Umowa przyłączeniowa dla obiektu- Szkoła Podstawowa w Regułach, ul. Kuchy, nr dz. 628/6, 628/5, 628/4, 628/9, 628/12 20 119,70 Umowa zlecenie
OŚ.379.2022 2022-03-11 2022-03-11 - 2022-03-22 HAMSTER POLSKA Sp. z o.o., ul. Pod Hałdą 37B, 44-206 Rybnik
NIP: 8842747620
naprawa toalety automatycznej w Komorowie przy ul. Turystycznej 8 500,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.380.2022 2022-03-14 2022-03-14 - 2027-03-09 Senetic SA, ul. ul.Kościuszki 227, 40-600 Katowice
NIP: 6342709934
Licencja wsparcia serwera wirtualizacji. 1 747,58 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.381.2022 2022-03-14 2022-03-14 - 2022-12-31 Anna Mazurek Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
KS.382.2022 2022-03-14 2022-03-20 - 2022-03-20 Koło Gospodyń Wiejskich w Pęcicach Małych - Pęciczanki rejestr nr: 1421040002, ul. Brzozowa 18, 05-806 Komorów
NIP:
zabawki regionalne i edukacyjne dla dzieci wykonane przez Koło oraz żywność. Zakup na potrzeby organizowanej imprezy pn. „Przywitajmy Wspólnie Wiosnę!”, 20 marca 2022 r. w parku i w świetlicy w Regułach. 1 000,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.383.2022 2022-03-14 2022-03-10 - 2022-03-14 HitMe.pl Marek Bajerski, ul. Franciszka Mamuszki lok. 17A, 80-178 Gdańsk
NIP: 8792487067
abonament roczny za domenę: michalowice.pl 59,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.384.2022 2022-03-15 2022-03-11 - 2022-03-11 DARIUSZ KANCLERSKI, ul. Parkowa 79, 05-806 Pęcice
NIP: 5342112816
zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizowanych wydarzeń kulturalno-promocyjnych. 473,50 Zamówienie / Zlecenie
IT.385.2022 2022-03-15 2022-03-15 - 2022-03-15 "MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków
NIP: 5340016439
Odbiór odpadów elektronicznych 492,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.386.2022 2022-03-15 2022-03-16 - 2022-05-16 CTR Jenda-Piotrowski s.c., ul. Edmunda Jana Osmańczyka 22 lok. 148, 01-494 Warszawa
NIP:
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy poidełek wody pitnej na terenie gminy Michałowice 24 280,20 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-05-18
do umowy nr GK.386.2022
2022-03-16-2022-05-31 Projekt budowy poidełek wody pitnej na terenie gminy Michałowice aneks terminowy nr 1 0,00 Aneks do umowy
OŚ.387.2022 2022-03-15 2022-03-15 - 2022-12-31 Ewa Wąsowska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz”. 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.388.2022 2022-03-15 2022-03-16 - 2022-12-31 Elżbieta Soboń Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz”. 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.389.2022 2022-03-15 2022-03-16 - 2022-12-31 Jacek Słaby Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz”. 900,00 Umowy dotacyjne
KS.390.2022 2022-03-15 2022-03-15 - 2022-04-15 Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak z siedzibą w Łomiankach, ul. Dolna 14 lok. 5, 05-092 Łomianki
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Zawody rowerowe w towarzystwie Rybki Mini Mini dla najmłodszych”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 16 lutego 2022 r. 10 000,00 Umowy dotacyjne
KS.391.2022 2022-03-15 2022-09-02 - 2022-11-30 FUNDACJA KRAINA OZA, ul. Wiejska 5, 05-802 Pruszków
NIP: 5342493422
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Gramy razem 2022”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 18 lutego 2022 r., 10 000,00 Umowy dotacyjne
KS.392.2022 2022-03-15 2022-06-03 - 2022-08-31 FUNDACJA KRAINA OZA, ul. Wiejska 5, 05-802 Pruszków
NIP: 5342493422
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Aktywnie 2022”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 16 lutego 2022 r., 10 000,00 Umowy dotacyjne
FZ.393.2022 2022-03-16 2022-03-16 - 2024-03-29 REVITAL-INVEST SP. Z O.O., ul. AL. JANA PAWŁA II 47 B lok. 23, 09-410 PŁOCK
NIP: 7743228359
Pełnienie funkcji Kierownika ds. Projektu w Gminie Michałowice w ramach Projektu pn.: „Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii” – zgodnie z zawartą Umową o Dofinansowanie 83 640,00 Umowa zlecenie
OA.394.2022 2022-03-16 2022-03-08 - 2022-03-11 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup etykiet uniwersalnych 210 x 297, folii do laminowania A3 i A4, na potrzeby Referatu Promocji i polityki Informacyjnej; szafki na klucze na potrzeby Referatu Ochrony Środowiska, oraz papieru do drukarek A4 80g - 50 opakowań, dla potrzeb pracowników Urzędu Gminy Michałowice 6 607,56 Zamówienie / Zlecenie
OA.395.2022 2022-03-16 2022-03-04 - 2022-03-06 Krzysztof Warszawski PHU MA.K, ul. Plutonu AK Torpedy 28, 02-495 Warszawa
NIP:
Zakup kwiatów celem wręczenia w ramach podziękowania za przygotowanie i przeprowadzenie koncertu z okazji Dnia Kobiet, organizowanego dla mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia w dniu 6 marca 2022 r. w świetlicy wiejskiej w Opaczy-Kolonii przy ul. Ryżowej 90 200,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.396.2022 2022-03-16 2022-03-18 - 2022-07-26 "MARGOT" Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych Małgorzata Szymańska w spadku, ul. PASAŻ URSYNOWSKI 11, 02784 WARSZAWA
NIP: 5210128223
Wykonanie ścieżki rowerowej w ul. Szkolnej w Michałowicach 439 938,00 Umowa o roboty budowlane
OŚ.397.2022 2022-03-16 2022-03-16 - 2022-12-31 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA CZTERY ŁAPY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 05-326 Nowe Ręczaje
NIP: 1251724339
„Usługi weterynaryjne dla zwierząt z terenu Gminy Michałowice - III” 22 755,20 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-10-03
do umowy nr OŚ.397.2022
2022-11-14-2022-11-14 „Usługi weterynaryjne dla zwierząt z terenu Gminy Michałowice - III” 8 474,94 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2022-10-12
do umowy nr OŚ.397.2022
2022-10-11-2022-12-31 Aneks 1 do umowy dot. świadczenia usług weterynaryjnych zwierząt z terenu Gminy Michałowice 12 052,80 Aneks do umowy
OŚ.398.2022 2022-03-16 2022-03-17 - 2022-12-31 Elżbieta Raczkowska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz”. 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.399.2022 2022-03-16 2022-03-17 - 2022-12-31 Elżbieta Raczkowska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz”. 900,00 Umowy dotacyjne
SP.400.2022 2022-03-16 2022-03-01 - 2022-12-31 Magdalena Zawarczyńska przyznanie stypendium sportowego Michałowi Zawarczyńskiemu na okres od 1 marca 2022 r. do 31. grudnia 2022 r. w wysokości 300,00 zł za zajęcie I miejsca w Młodziezowych Mistrzostwach polski w Koszykówce w rozgrywkach U13 w ezonie 2020/2021 3 000,00 Umowa stypendialna
KS.401.2022 2022-03-16 2022-03-17 - 2022-03-20 Łukasz Wardecki przygotowanie i obsługa spaceru ornitologicznego dla mieszkańców Gminy Michałowice w ramach wydarzenia pn. „Przywitajmy wspólnie wiosnę” 350,00 Umowa zlecenie
KS.402.2022 2022-03-17 2022-03-19 - 2022-03-20 Józef Poręba, ul. Stanisława Lentza 35 lok. 38, 02-956 Warszawa
NIP: 9511559954
przygotowanie poczęstunku dla artystów, wykonawców trzech koncertów „SOLIDARNI Z UKRAINĄ”. Koncerty odbędą się 19 i 20 marca 2022 r. 3 060,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.403.2022 2022-03-17 2022-03-21 - 2023-12-31 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
„Dostawa artykułów biurowych dla Urzędu Gminy Michałowice” 77 835,20 Zamówienie / Zlecenie
KS.404.2022 2022-03-17 2022-03-20 - 2022-03-20 Koło Gospodyń Wiejskich w Regułach, ul. Wiejska 13, 05-816 Reguły
NIP:
rękodzieła z krepiny, recyklingu dla dzieci wykonane przez Koło na potrzeby organizowanej imprezy pn. „Przywitajmy Wspólnie Wiosnę!”, 20 marca 2022 r. w parku i w świetlicy w Regułach. 1 200,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.405.2022 2022-03-17 2022-03-20 - 2022-03-20 Ochotnicza Straż Pozarna w Nowej Wsi, ul. Główna 2, 05-806 Komorów
NIP:
wykonanie usługi gastronomicznej w związku z organizowanym przez Gminę Michałowice wydarzeniem z okazji pierwszego Dnia Wiosny pn. „Przywitajmy Wspólnie Wiosnę!”, 20 marca 2022 r. (niedziela) w godz. 14-16 w parku w Regułach. Usługa obejmuje przygotowanie i obsługę ogniska. 3 500,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.406.2022 2022-03-17 2022-03-19 - 2022-03-20 Yurii Voloshynem przygotowania i wykonania trzech koncertów dla mieszkańców Gminy Michałowice według własnych autorskich aranżacji pt. „Solidarni z Ukrainą” 3 500,00 Umowa o dzieło
KS.407.2022 2022-03-17 2022-03-19 - 2022-03-20 Andriy Melnyk przygotowanie i wykonanie trzech koncertów dla mieszkańców Gminy Michałowice według własnych autorskich aranżacji pt. „Solidarni z Ukrainą” 3 500,00 Umowa o dzieło
PR.408.2022 2022-03-17 2022-03-18 - 2022-12-26 Bogdan Witek wykonanie autorskich krzyzówek 750,00 Umowa o dzieło
PR.409.2022 2022-03-17 2022-03-18 - 2022-12-26 Marcin Napierała Korekta tekstów wydawnictw Gminy Mchalowice 3 768,00 Umowa zlecenie
OA.410.2022 2022-03-18 2022-03-11 - 2022-03-18 Cantino S.C., ul. Kobierzycka 20D, 52-315 Wrocław
NIP: 8992854613
Zakup kubeczków jednorazowych ekologicznych, do dystrybutora na wodę, znajdującego się na Sali Obsługi Mieszkańca w budynku Urzędu Gminy Michałowice 1 330,56 Zamówienie / Zlecenie
OA.411.2022 2022-03-18 2022-03-17 - 2022-04-07 F.P.H.U. Magnum Anna Hemmerich, ul. Kwiatowa 7A, 05-816 Michałowice
NIP:
Zakup urządzenia Thermomix TM6, celem wyposażenia zaplecza kuchennego znajdującego się na II piętrze budynku przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach 5 498,10 Zamówienie / Zlecenie
OA.412.2022 2022-03-21 2022-03-18 - 2022-03-25 MEFA Sp. z o.o., ul. Grodziska 15, 05-870 Błonie
NIP: 5290009152
Zakup papieru termicznego do drukarek MEFA 12 (112 mm x 20 m), na potrzeby Referatu Podatków Opłat Lokalnych i Windykacji 1 894,20 Zamówienie / Zlecenie
OA.413.2022 2022-03-21 2022-03-17 - 2022-04-30 Olha Mykhailova Udzielanie obywatelom Ukrainy informacji oraz pomoc przy wypełnianiu wniosków o PESEL 5 250,35 Umowa zlecenie
OŚ.414.2022 2022-03-21 2022-03-21 - 2022-12-31 Paweł Rupiński Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz”. 900,00 Umowy dotacyjne
KS.415.2022 2022-03-21 2022-03-19 - 2022-03-20 Villa Estera Hotel Restauracja Agnieszka Zwolińska-Lech, ul. Aleje Jerozolimskie 331, 05-816 Reguły
NIP: 5221051613
wykonanie usługi gastronomicznej dla wykonawców trzech koncertów 19 i 20 marca 2022 r. według własnych autorskich aranżacji pt. „Solidarni z Ukrainą” 120,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.416.2022 2022-03-21 2022-03-26 - 2022-03-26 Stowarzyszenie Cztery Krajobrazy, ul. Baśniowa 4, 05-085 Kampinos
NIP: 1181976313
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów frotażu na torbach, dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 1 200,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.417.2022 2022-03-21 2022-03-09 - 2022-03-09 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
materiały i wyposarzenie na strefy rekreacji 2 327,22 Zamówienie / Zlecenie
OA.418.2022 2022-03-21 2022-03-26 - 2022-03-26 Bogusława Kaszczuk Pośrednictwo Ubezpieczeniowe, Wienitka Bogusława Kaszczuk, ul. Rynek 18, 05-840 Brwinów
NIP: 5341442291
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów Wielkanocnych, przeznaczonych dla mieszkańców sołectwa Sokołów 984,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.419.2022 2022-03-21 2022-07-01 - 2022-08-31 PROJEKTSAN Bartosz Wojniak, ul. Babiego Lata 21, 05-830 Nadarzyn
NIP: 8652297786
Pełnirnir obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej nad realizacją zadania: "Modernizacja szkoły w Michałowicach" 4 000,00 Umowa zlecenie
OA.420.2022 2022-03-21 2022-04-08 - 2022-04-08 Bogusława Kaszczuk Pośrednictwo Ubezpieczeniowe, Wienitka Bogusława Kaszczuk, ul. Rynek 18, 05-840 Brwinów
NIP: 5341442291
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów Wielkanocnych, przeznaczonych dla mieszkańców sołectwa Sokołów 990,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.421.2022 2022-03-21 2022-03-15 - 2022-08-02 PROJEKTSAN Bartosz Wojniak, ul. Babiego Lata 21, 05-830 Nadarzyn
NIP: 8652297786
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy sanitarnej nad realizacją zadania "Modernizacja budynku przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach" 8 000,00 Umowa zlecenie
IR.422.2022 2022-03-21 2022-07-01 - 2022-08-31 PROJEKTSAN Bartosz Wojniak, ul. Babiego Lata 21, 05-830 Nadarzyn
NIP: 8652297786
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej nad realizacją zadania "Modernizacja przedszkola w Nowej Wsi" 4 000,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-08-29
do umowy nr IR.422.2022
2022-08-29-2022-08-29 Porozumienie o rozwiazaniu umowy nr UG.IR.422.2022 -Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania Modrnizacja przedszkola w Nowej Wsi 0,00 Aneks do umowy
GK.423.2022 2022-03-21 2022-03-18 - 2022-04-01 Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych "Kujawski-Nosecki-Kunicki" s.c., ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 27 lok. 28, 05-800 Pruszków
NIP: 5340006984
wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej rowu opaskowego "B" przy zbiorniku wodnym w Komorowie Wsi 3 444,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.424.2022 2022-03-21 2022-03-16 - 2022-03-16 Zegarmistrzostwo Bartłomiej Górski, ul. Wojska Polskiego 25, 05-800 Pruszków
NIP:
Zakup zegara ściennego celem wyposażenia świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi przy ul. Głównej 52B, w związku z prowadzoną działalnością kulturalną 99,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.425.2022 2022-03-22 2022-03-22 - 2022-03-22 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
NIP: 1132453940
Usługa utrzymania technicznego systemu eUrząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza. 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.426.2022 2022-03-22 2022-03-24 - 2022-11-30 MARKFLOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., ul. Cechowa 127A, 30-685 Kraków
NIP: 6791038610
„Wykonanie pielęgnacji zieleni w ul. Szkolnej w Michałowicach – zamówienie przewidziane” 54 000,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.427.2022 2022-03-22 2022-03-23 - 2022-12-20 DROG-REM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa
NIP: 5222834010
Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Michałowice 369 704,00 Umowa o roboty budowlane
OŚ.428.2022 2022-03-22 2022-03-08 - 2022-11-30 POLAMP, ul. Przemysłowa 1, 11-500 Gizycka
NIP: 8451659142
przechowywanie dekoracji świątecznych 24 981,30 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.429.2022 2022-03-22 2022-03-22 - 2022-12-31 Janina Wojcieszko-Kowalska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz”. 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.430.2022 2022-03-22 2022-03-22 - 2022-12-31 Ewa Chmielorz Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz”. 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.431.2022 2022-03-22 2022-03-23 - 2022-12-31 Dariusz Ostaszewski Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz”. 900,00 Umowy dotacyjne
IT.432.2022 2022-03-23 2022-03-23 - 2022-03-23 KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. rtm. Witolda Pileckiego 65, 02-781 Warszawa
NIP: 5260300517
Zamówienie podpisu elektronicznego dla jednego pracownika 341,94 Zamówienie / Zlecenie
OA.433.2022 2022-03-23 2022-03-21 - 2022-03-21 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup papieru termicznego 57 mm x 20m, dla potrzeb pracowników Referatu Budżetu i Finansów Urzędu Gminy Michałowice 153,50 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.434.2022 2022-03-23 2022-03-23 - 2022-12-31 Urszula Majewska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz”. 900,00 Umowy dotacyjne
OA.435.2022 2022-03-23 2022-03-04 - 2022-03-18 ON TOP Group S.C., ul. Ireny 78, 05-800 Pruszków
NIP: 5342622084
Zakup zestawów covidowych (środki ochrony osobistej) dla potrzeb pracowników Urzędu Gminy Michałowice, wykorzystywanych podczas obsługi mieszkańców 9 399,91 Zamówienie / Zlecenie
PR.436.2022 2022-03-23 2022-03-18 - 2022-05-18 Yaroslava Kashchyna, ul. Gościnna 1C, 05-806 Granica
NIP:
Wykonywanie autorskich fotografii na potrzeby Gminy Michalowice 7 500,00 Umowa o dzieło
PR.437.2022 2022-03-23 2022-03-15 - 2022-03-23 Print Pol, ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP:
Druk ulotek 608,85 Zamówienie / Zlecenie
PR.438.2022 2022-03-24 2022-03-21 - 2022-12-22 MikaWas Sp. z o.o., ul. Sierakowskiego 12A, 05-500 Piaseczno
NIP: 1231415150
Publikacje prasowe 7 380,00 Umowa zlecenie
PR.439.2022 2022-03-24 2022-03-21 - 2022-12-22 Agencja PROFIL Gabriela Milewska-Kalinowska, ul. Stanisława Moniuszki 6 lok. 2, 05-806 Komorów
NIP: 5341201096
Publikacje prasowe 3 690,00 Umowa zlecenie
PR.440.2022 2022-03-24 2022-03-21 - 2022-12-23 Fundacja Ziemi Grodziskiej, ul. Wioślarska 2 lok. 2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291830759
Publikacje prasowe 3 000,00 Umowa zlecenie
PR.441.2022 2022-03-24 2022-03-01 - 2022-12-31 Tomag Tomasz Rachlewicz, ul. Zacisze 20, 05-802 Pruszków
NIP:
Udosptępnieni powierzchni reklamowej 12 300,00 Umowa zlecenie
PR.442.2022 2022-03-24 2022-03-21 - 2022-12-23 FOTOSPRESS, ul. Wiosny Ludów 41 lok. 1, 02-495 Warszawa
NIP:
Publikacje prasowe 27 675,00 Umowa zlecenie
PR.443.2022 2022-03-24 2022-03-21 - 2022-12-23 MKA GROUP MILENA SKOCZYLAS, ul. Bohaterów Warszawy 4, 05-800 Pruszków
NIP: 5342232377
Publikacje prasowe 7 011,00 Umowa zlecenie
KA.444.2022 2022-03-24 2022-03-18 - 2022-03-23 Burno Kamila usunięcie z regałów wytypowanej uprzednio dokumentacji niearchiwalnej, której czasokres przechowywania już minął 13 680,00 Umowa o dzieło
OA.445.2022 2022-03-24 2022-03-21 - 2022-06-30 Myroslava Ilnitska Usługa sprzątania budynku przy ul. Raszynskiej 34 4 825,00 Umowa zlecenie
GK.446.2022 2022-03-24 2022-03-29 - 2022-12-20 KATARZYNA BARTCZAK ZAKŁAD USŁUG WIELOBRANŻOWYCH KATARZYNA BARTCZAK Remont chodników, wjazdów, parkingów oraz ulic na terenie gminy Michałowice 357 090,00 Umowa o roboty budowlane
KA.447.2022 2022-03-24 2022-03-18 - 2022-03-23 Olga Miękus usunięcie z regałów wytypowanej uprzednio dokumentacji niearchiwalnej, której czasokres przechowywania już minął 13 680,00 Umowa o dzieło
IR.448.2022 2022-03-24 2022-03-25 - 2022-08-12 G&G PROJEKT Piotr Golc, ul. Dekabrystów 29/2, 42-218 Częstochowa
NIP:
„Opracowanie projektu modernizacji kuchni w szkole w Nowej Wsi” 53 800,00 Umowa zakupu
Aneks nr 1
z dnia 2022-06-20
do umowy nr IR.448.2022
2022-06-20-2022-07-29 Aneks nr 1 do umowy nr UG/IR/448/2022 z dnia 25.03.2022 r. na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej modernizacji istniejącej kuchni i stołówki w szkole w Nowej Wsi 0,00 Aneks do umowy
IR.449.2022 2022-03-25 2022-03-25 - 2022-08-05 OUTSIDE Studio Projektowe Natalia Paja, ul. Ogrodowa 10 lok. 10, 20-640 Lublin
NIP:
Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu rekreacyjnego na dz. nr ew. 716/21 obr. Komorów Osiedle 34 400,00 Umowa o dzieło
IR.450.2022 2022-03-25 2022-03-15 - 2022-08-02 Piotr Krzemiński "TERMIKO", ul. Aleja Niepodległości 137/141 lok. 9, 02-570 Warszawa
NIP: 5210335933
Pełnienie obowiązków nadzoru autorskiego nad realizacją robót budwolanych wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego: Modernizacja budynku przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach" 7 380,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-09-01
do umowy nr IR.450.2022
2022-09-01-2022-09-13 Aneks nr 1 -zwiększajacy wartość umowy o 3 690,00 zł brutto oraz zmieniajacy termin do 26 tygodni- nadzór autorski" Modernizacja budynku przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach" 3 690,00 Aneks do umowy
GK.451.2022 2022-03-25 2022-03-30 - 2022-12-20 KRUSZYWOSORT Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe, ul. MARGLOWA 83, 26-600 RADOM
NIP: 8111055304
Remont dróg tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym na terenie gminy Michałowice 172 151,00 Umowa o roboty budowlane
GK.452.2022 2022-03-25 2022-03-30 - 2022-12-20 KRUSZYWOSORT Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe, ul. MARGLOWA 83, 26-600 RADOM
NIP: 8111055304
„Równanie i profilowanie dróg gruntowych na terenie gminy Michałowice” 139 912,00 Umowa o roboty budowlane
SP.453.2022 2022-03-28 2022-04-06 - 2022-10-26 ACTIVA24 ANETA WIKŁACZ, ul. Starego Dębu 1, 05-806 Komorów
NIP: 5371940444
Zajęcia gimnastyczne dla seniorów na strefie rekreacji w Nowej Wsi w ramach Programu Polityki Senioralnej 2021 - 2024 3 000,00 Umowa zlecenie
SP.454.2022 2022-03-28 2022-04-08 - 2022-12-02 Danuta Józefowicz Zajęcia gimnastyczne (zdrowy kregosłup) dla seniorów z gminy Michałowice w ramach Programu Polityki senioralnej 2021-2024 4 650,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-11-02
do umowy nr SP.454.2022
2022-11-02-2022-12-02 zwiększenie ilości zajęć 450,00 Aneks do umowy
SP.455.2022 2022-03-28 2022-04-07 - 2022-12-23 Joanna Wiktoria Schabowicz zajęcia body art dla mieszkańców gminy Michałowice 5 400,00 Umowa zlecenie
GK.456.2022 2022-03-28 2022-03-30 - 2022-12-20 PZM WIMET JÓZEFÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Krucza 2, 05-420 Józefów
NIP: 5322094937
Wymiana i uzupełnienie znaków drogowych pionowych i poziomych na terenie gminy Michałowice 185 810,00 Umowa o roboty budowlane
IT.457.2022 2022-03-28 2022-03-28 - 2022-04-05 N.K. Serwis Piotr Nowak, ul. Stefana Żeromskiego 6, 05-820 Piastów
NIP: 5212124175
Zakup taśm termotransferowych i etykiet. 413,90 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.458.2022 2022-03-28 2022-03-28 - 2022-12-31 Adam Kłudczyński Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz”. 900,00 Umowy dotacyjne
OA.459.2022 2022-03-29 2022-03-29 - 2022-03-29 SunFlower Pracownia Florystyczna Magdalena Kieloch, ul. Polna 4C, 05-806 Nowa Wieś
NIP: 5262736377
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów tworzenia kompozycji wielkanocnych, przeznaczonych dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 2 940,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.460.2022 2022-03-29 2022-04-04 - 2022-04-20 Iwona Piecuch, ul. Kolejowa 10 lok. B, 05-816 Michałowice
NIP: 5211548200
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów tworzenia biżuterii dla kobiet - Osiedle Michałowice 1 937,25 Zamówienie / Zlecenie
GK.461.2022 2022-03-29 2022-03-30 - 2022-04-30 RAD-MAR Marek Wieteska, ul. Baśniowa 145, 05-840 Domaniewek
NIP: 5341992790
„Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Michałowice” - zamówienie dodatkowe, część I 97 956,00 Umowa zlecenie
GK.462.2022 2022-03-29 2022-03-30 - 2022-04-30 Jolanta Generalczyk „Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Michałowice” - zamówienie dodatkowe, część II 41 148,00 Umowa zlecenie
GK.463.2022 2022-03-29 2022-04-05 - 2022-10-04 BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNEJ ROLNICTWA - BIPROMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Instalatorów 23, 02-237 Warszawa
NIP: 5250002758
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej w Regułach” 79 950,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-11-30
do umowy nr GK.463.2022
2022-11-30-2022-12-31 Aneks nr 1 do Umowy (terminowy) 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2023-01-13
do umowy nr GK.463.2022
2022-12-31-2023-03-31 Aneks nr 2 do Umowy (terminowy) 0,00 Aneks do umowy
OŚ.464.2022 2022-03-29 2022-04-04 - 2022-12-05 MULTIPLANTA - Katarzyna Łazucka-Cegłowska, ul. Warecka 110, 05-604 Jasieniec
NIP: 5341374721
„Wykonanie i pielęgnacja nasadzeń roślin kwitnących i ozdobnych na terenie gminy Michałowice” 479 115,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-10-03
do umowy nr OŚ.464.2022
2022-10-03-2022-12-31 wykonanie i pielęgnacja nasadzeń roślin kwitnących 43 120,40 Aneks do umowy
OA.465.2022 2022-03-29 2022-03-22 - 2022-04-08 Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o., ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań
NIP:
Zakup biletów wstępu na Samorządowy Kongres Finansowy Local Trends, który odbędzie się w Sopocie w dniach 11-12 kwietnia 2022 r., którego uczestnikiem będzie Pani Małgorzata Pachecka Wójt Gminy Michałowice 356,70 Zamówienie / Zlecenie
GK.466.2022 2022-03-30 2022-03-30 - 2022-04-04 Leon Szeląg Wymina 5 szt. zasu wprzydomowych ora 1 szt. hydrantu na ul. Przytorowej. 184 500,00 Umowa o roboty budowlane
GK.467.2022 2022-03-30 2022-03-28 - 2022-12-31 Leon Szeląg usuwanie zalewisk wodnych na drogach gminy Michałowice 49 248,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.468.2022 2022-03-30 2022-03-30 - 2022-03-30 Z.P.U. PRINT - POL, ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP: 5340028247
Wykonanie wydruku 250 szt. promocyjnych kartek świątecznych w dwóch wersjach graficznych,z kopertami, z logiem gminy Michałowice. 1 383,75 Zamówienie / Zlecenie
KS.469.2022 2022-03-31 2022-04-03 - 2022-04-03 GRZEGORZ ROGALA MUSIC
NIP:
przygotowanie i wykonanie dwóch koncertów wielkopostnych muzyki dawnej pt. „STABAT MATER DOLOROSA” w dwóch kościołach, dla mieszkańców Gminy Michałowice - 3 kwietnia 2022 r. 12 000,00 Umowa zlecenie
KS.470.2022 2022-03-31 2022-04-03 - 2022-04-03 Józef Poręba, ul. Stanisława Lentza 35 lok. 38, 02-956 Warszawa
NIP: 9511559954
wykonanie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu poczęstunku dla 7 artystów w związku z organizowanym koncertem wielkopostnym muzyki dawnej pt. „STABAT MATER DOLOROSA”, kościół w Michałowicach - 3 kwietnia 2022 r. 723,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.471.2022 2022-03-31 2022-03-30 - 2022-04-07 PROMOSYSTEM Ewa Szczepanek, ul. Władysława Barbackiego 105, 33-300 Nowy Sącz
NIP: 7341529679
Wykonanie koszulek 40 szt. koszulek na potrzeby promocyjne Gminy, z nadrukiem herbu gminy Michałowice. 899,19 Zamówienie / Zlecenie
GK.472.2022 2022-03-31 2022-03-31 - 2022-10-28 KRZYSZTOF BYSTRZYCKI PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE INSBUD-BIS, ul. Przy Księżycu 3A lok. 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5341627547
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chabrowej w Opaczy-Kolonii i sieci wodociagowej w ul. Stawowej w Pęcicach 17 712,00 Umowa zlecenie
OA.473.2022 2022-03-31 2022-03-31 - 2022-03-31 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAIKS - Koncert z okazji Dnia Kobiet, Opacz Kolonia 06.03.2022 r. 430,50 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.474.2022 2022-03-31 2022-03-31 - 2022-12-31 Zofia Parchan Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.475.2022 2022-03-31 2022-03-31 - 2022-12-31 Urszula Gawrońska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz”. 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.476.2022 2022-03-31 2022-03-31 - 2022-12-31 Magdalena Jasińska-Korzeń Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz”. 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.477.2022 2022-03-31 2022-03-31 - 2022-12-31 Ewa Jasińska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz”. 900,00 Umowy dotacyjne
KS.478.2022 2022-03-31 2022-04-13 - 2022-11-30 Witold Błaszczyk przygotowanie i przeprowadzenie łącznie 20 spotkań — warsztatów śpiewu w grupie dla wszystkich chętnych mieszkańców Gminy Michałowice. Cel: rozśpiewanie, przypomnienie i nauczenie zróżnicowanych pieśni i piosenek, oraz integracja społeczności poprzez kulturalną komunikację werbalna i asemantyczną – stricte muzyczną. Zajęcia skierowane są do wszystkich mieszkańców i są realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 pn. „Projekt realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022- Gdzie słyszysz śpiew tam idź. Tam dobre serca mają”. 14 000,00 Umowa zlecenie
OA.479.2022 2022-03-31 2022-03-22 - 2022-03-22 Firma Krajewski Krzysztof Krajewski, ul. Pruszkowska 11, 05-830 Nadarzyn
NIP: 5341029326
Zakup 20 szt. druków Przelew-Wpłata, dla potrzeb pracowników Referatu Budżetu i Finansów 90,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.480.2022 2022-03-31 2022-04-03 - 2022-04-03 HOTEL GROMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Al. Krakowska 76, 05-090 Sękocin Stary
NIP:
wykonanie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu poczęstunku dla 7 artystów w związku z organizowanym koncertem wielkopostnym muzyki dawnej pt. „STABAT MATER DOLOROSA”, kościół w Pęcicach - 3 kwietnia 2022 r. 540,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.481.2022 2022-03-31 2022-03-25 - 2022-03-25 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup art. malarskich oraz przemysłowych na potrzeby wyposażenia pomieszczenia przeznaczonego jako punkt zbiórki odzieży oraz art. przemysłowych i higienicznych na terenie Gminy Michałowice 1 647,43 Zamówienie / Zlecenie
OA.482.2022 2022-03-31 2022-03-24 - 2022-03-24 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup 30 szt. pudeł przeprowadzkowych, na potrzeby pracowników Urzędu Gminy Michałowice 389,70 Zamówienie / Zlecenie
OA.483.2022 2022-03-31 2022-03-28 - 2022-03-28 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup tablicy suchościeralnej 90 x 120 cm, dla potrzeb pracowników Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Michałowice 356,70 Zamówienie / Zlecenie
GR.484.2022 2022-03-31 2022-03-31 - 2022-12-31 Wody Polskie, ul. Zarzecze 13 lok. B, 03 194
NIP:
użytkowanie gruntów pod wodami na terenie gminy 320,00 Umowa najmu / dzierżawy
OA.485.2022 2022-03-31 2022-03-29 - 2022-03-29 La Porte S.C., ul. Połczyńska 66, 01-337 Warszawa
NIP:
Zakup wkładki do drzwi z kompletem kluczy, na potrzeby konserwatora Urzędu Gminy Michałowice 245,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.486.2022 2022-03-31 2022-03-28 - 2022-03-28 Sklep Izabela Kolasińska, ul. Bukowa 13, 64-320 Buk
NIP:
Zakup art. plastycznych na potrzeby działań promocyjnych Gminy Michałowice 1 021,46 Zamówienie / Zlecenie
OA.487.2022 2022-03-31 2022-03-28 - 2022-03-28 Galeria Sztuki Tess, ul. Kościelna 9 Pruszków
NIP: 5340210006
Zakup art. plastycznych na potrzeby działań promocyjnych Gminy Michałowice 80,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.488.2022 2022-04-01 2022-04-01 - 2022-12-31 Zakład Usług Technicznych "Sani-Tech" Adam Kmieć, ul. Radziwie 7 lok. 92, 01-164 Warszawa
NIP: 9181721511
pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót sanitarnych 54 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.489.2022 2022-04-01 2022-04-01 - 2022-04-15 TRONIX S.C., ul. Jana Olbrachta 58A lok. 173, 01-111 Warszawa
NIP: 5272306543
Naprawa skorodowanego odcinka instalacji CT zlokalizowanego na dachu Urzędu Gminy Michałowice, celem przywrócenia pełnej sprawności instalacji 11 070,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.490.2022 2022-04-01 2022-04-01 - 2022-05-06 Tetiana Vasenda Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów kreatywnych dla dzieci, mieszkańców Osiedla Michałowice 1 406,60 Umowa zlecenie
OŚ.491.2022 2022-04-01 2022-04-01 - 2022-12-31 Monika Smolińska Przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice, dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz”. 900,00 Umowy dotacyjne
OA.492.2022 2022-04-01 2022-04-01 - 2022-04-01 Gestum Broker Sp. z o.o., ul. Krakowskie Przedmieście 4, 00-333 Warszawa
NIP:
Współpraca w dziedzinie ochrony ubezpieczeniowej - umowa na czas nieokreślony i bezkosztowa 0,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.493.2022 2022-04-04 2022-04-09 - 2022-04-24 Fundacja Luna Plus, ul. Brzezińska 15 lok. s, 03-075 Warszawa
NIP:
pokazy filmów ukraińskich 9 kwietnia 2022 r. „Gniazdo Turkawki” o godzinie 20:00 i 23 kwietnia 2022 r. „U-311 Czerkasy" o godz. 20:00. Pokazy odbędą się w sali multimedialnej Urzędu gminy Michałowice 1 000,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.494.2022 2022-04-04 2022-04-04 - 2022-05-19 ER-KA Renata Kowalska, ul. Aleja Wojska Polskiego 46, 05-820 Piastów
NIP: 5222364840
Wykonanie prac rozbiórkowych i remontowch na terenie działki przy ul. Przytorowej 16 w Regułach 49 639,10 Umowa o roboty budowlane
PR.495.2022 2022-04-04 2022-03-16 - 2022-05-31 MARCIN BÓJKO, Autofokus, ul. Szkolna 59, 05-816 Michałowice
NIP: 5342036788
Zorganizowanie studia fotograficznego wraz z wykonyaniem zdjec na potzreby nadania numery PESESL UKR 14 475,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-04-01
do umowy nr PR.495.2022
2022-04-04-2022-06-30 Zorganziuowanie studia fotograficznego wraz z wykonywaniem zdjęc na potrzeby nadania numeru PESEL dla obywateli Ukrainy 18 510,00 Aneks do umowy
OŚ.496.2022 2022-04-04 2022-04-04 - 2022-12-31 Włodzimierz Michalski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OA.497.2022 2022-04-04 2022-04-08 - 2022-04-08 Pracownia Szeluszki Andrzej Szelenbaum, ul. Tomcia Palucha 11/29, 02-495 Warszawa
NIP: 5222601168
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów twórczych o tematyce wielkanocnej dla dzieci i młodzieży, mieszkańców Osiedla Michałowice 1 350,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.498.2022 2022-04-04 2022-03-31 - 2022-04-01 SKLEP SPOŻYWCZY PO SCHODKACH DOROTA JAKOWIECKA, IZABELA MARCZAK SPÓŁKA CYWILNA, ul. Rodzinna 26 lok. A, 05-806 Sokołów
NIP: 5342614854
Usługa cateringowa podczas roboczego spotkania dotyczącego inwestycji oraz projektów realizowanych naterenie Gminy Michałowice 509,86 Zamówienie / Zlecenie
OA.499.2022 2022-04-04 2022-04-09 - 2022-04-09 Jaworski Krzysztof, ul. B. Krzywoustego 8, 82-300 Elbląg
NIP: 5781065964
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów wielkanocnych, przeznaczonych dla mieszkańców sołectwa Reguły 1 500,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.500.2022 2022-04-04 2022-04-04 - 2022-05-02 "BIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Gabriela Narutowicza 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski
NIP:
Dostawa i montaż dwóch szyb 214 x 50 w wiatach autobusowych EOS (przystanek Pęcice Kościół i Komorów Szkoła) 1 350,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.501.2022 2022-04-04 2022-04-04 - 2022-05-02 Tejbrant Polska Sp. z o.o., ul. Świętojańska 175, 07-200 Wyszków
NIP: 5842372615
Dostawa i montaż pięciu szyb 135 x 204 w wiatach autobusowych - przystanek Badylarska 01 i 02 Opacz-Kolonia 4 271,18 Zamówienie / Zlecenie
OA.502.2022 2022-04-05 2022-04-05 - 2022-04-05 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup artykułów spożywczych oraz czajników dla potrzeb pracowników Urzędu Gminy, celem wymiany przepalonych 2 087,86 Zamówienie / Zlecenie
OA.503.2022 2022-04-05 2022-04-01 - 2022-04-05 Pol-Chem Rafał Żmijewski, ul. Radziejowicka 62, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291671611
Zakup artykułów czystości, które zostaną wykorzystane podczas usługi sprzątania budynku przy ul. Raszyńskiej 34 2 720,76 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.504.2022 2022-04-05 2022-04-01 - 2022-12-31 Kazimierz Melewski utrzymanie czystości i porządku wtoalecie automatycznej przy ul. Turystycznej w Komorowie 6 300,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.505.2022 2022-04-05 2022-03-30 - 2022-07-14 PROTECT TADEUSZ CISEK I WSPÓLNICY, ul. Rudnickiego 3A lok. 13H, 01-858 Warszawa
NIP: 5270017562
Opiniowanie szczegółowych rozwiązań w zakresie ochrony przeciwpozarowej na budowie przedszkola w Regułach 7 380,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.506.2022 2022-04-05 2022-04-04 - 2022-04-27 "CAS" Sp. z o.o., ul. Pańska 98 lok. 12, 00-837 Warszawa
NIP: 5272794755
Sporządzenie Opinii dotyczącej wzrostu kosztu realizacji projektu dotyczącego budowy energoefektywnego Przedszkola w Regułach 14 760,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.507.2022 2022-04-05 2022-04-04 - 2022-05-02 KRZYSZTOF DUCKI, ul. Lawendowa 1, 05-152 Kazuń Nowy
NIP:
Dostawa i montaż oznakowania oraz urządzeń BRD, które zostało uszkodzone w wyniku zdarzenia drogowego, ul. Kasztanowa Michałowice-Wieś 7 293,90 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.508.2022 2022-04-06 2022-04-06 - 2022-12-31 Michał Wasilewski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.509.2022 2022-04-06 2022-04-06 - 2022-12-31 Anna Wasilew Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.510.2022 2022-04-06 2022-04-06 - 2022-12-31 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Umowy dotacyjne
SP.511.2022 2022-04-06 2022-04-06 - 2022-04-24 "SKIPPER" Andrzej Pieńkowski, ul. E. Ciołka 2 lok. 49, 01-402 Warszawa
NIP:
Zamówienie medali i statuetek wraz z grawerką na turnieje piłki nożnej organizowanych na orliku w Sokołowie w dniu 24 kwietnia 379,68 Zamówienie / Zlecenie
OA.512.2022 2022-04-06 2022-04-06 - 2022-04-11 SPECTO Kamila Piaścik, ul. Ludna 91, 05-822 Milanówek
NIP: 5291819893
Wykonanie pielęgnacji roślin w budynku Urzędu Gminy Michałowice. 842,40 Zamówienie / Zlecenie
GR.513.2022 2022-04-06 2022-04-06 - 2022-05-06 Geodezja Kobus Jacek, ul. Bajkowa-Mory 8, 96-330 Puszcza Mariańska
NIP:
wykonanie operatu geodezyjnego w postaci zmian gruntowych zgodnych ze stanem faktycznym dla dz. 771 w Komorowie. 1 845,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.514.2022 2022-04-06 2022-04-06 - 2022-04-29 Tomasz MULTI-GEO Szymański wykonanie operatu szacunkowego określającego 1m/2 gruntu prawa własności zajętych pod drogi gminne publiczne. 1 537,50 Zamówienie / Zlecenie
IT.515.2022 2022-04-06 2022-04-06 - 2022-04-06 Komputronik, ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań
NIP: 9720902729
Zakup zasilaczy awaryjnych UPS 3 595,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.516.2022 2022-04-07 2022-04-07 - 2022-12-31 Mariusz Szymanek Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.517.2022 2022-04-07 2022-04-07 - 2022-12-31 Zbigniew Jasiński Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.518.2022 2022-04-07 2022-04-08 - 2022-04-22 EUROWATER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Izabelińska 113, 05-080 Lipków
NIP: 5220014395
Aktualizacja dok. kosztorysowej przebudowy i rozbudowy SUW Pęcice 3 936,00 Umowa zlecenie
OA.519.2022 2022-04-07 2022-04-09 - 2022-04-09 Jarosław Mroczek Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów wielkanocnych dla dzieci i ich rodziców, mieszkańców sołectwa Michałowice 3 000,00 Umowa zlecenie
OA.520.2022 2022-04-07 2022-04-07 - 2022-04-14 SKLEP SPOŻYWCZY PO SCHODKACH DOROTA JAKOWIECKA, IZABELA MARCZAK SPÓŁKA CYWILNA, ul. Rodzinna 26 lok. A, 05-806 Sokołów
NIP: 5342614854
Usługa cateringowa podczas spotkania Wielkanocnego dla pracowników Urzędu Gminy Michałowice, które odbędzie się w dniu 14.04.2022 roku na Sali multimedialnej w budynku Urzędu Gminy Michałowice 3 666,60 Zamówienie / Zlecenie
IT.521.2022 2022-04-07 2022-04-30 - 2023-04-30 HitMe.pl Marek Bajerski, ul. Franciszka Mamuszki lok. 17A, 80-178 Gdańsk
NIP: 8792487067
abonament roczny za domenę: michalowice.eu 37,99 Zamówienie / Zlecenie
OA.522.2022 2022-04-08 2022-03-24 - 2022-03-31 Flint Sp. z o.o., ul. Powązkowska 59E, 01-728 Warszawa
NIP: 1180004128
Usługa polegającej na odkamienieniu i konserwacji ekspresu ciśnieniowego znajdującego się w Sekretariacie Wójta Urzędu Gminy Michałowice 258,30 Zamówienie / Zlecenie
OA.523.2022 2022-04-08 2022-04-05 - 2022-04-05 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup 114 szt. wody niegazowanej 0,5 l celem wykorzystania podczas obsługi obywateli Ukrainy przy stanowiskach informacyjnych oraz przy stanowiskach przeznaczonych do wydawania nr PESEL 1 681,24 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.524.2022 2022-04-08 2022-04-08 - 2022-12-31 Tomasz Januszewski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.525.2022 2022-04-11 2022-04-11 - 2022-12-31 Anna Kasprzyk Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.526.2022 2022-04-11 2022-04-11 - 2022-12-24 Agata Langner Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.527.2022 2022-04-11 2022-04-11 - 2022-12-31 Zygmunt Osiejewski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
GR.528.2022 2022-04-11 2022-04-19 - 2022-10-19 Usługi Geodezyjne Izabela Nawro, ul. Kawy 42 lok. 4, 01-496 warszawa
NIP: 5221045995
„Wykonanie mapy prawnej dla nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wieś” 18 696,00 Umowa zlecenie
GR.529.2022 2022-04-11 2022-04-19 - 2022-10-19 Usługi Geodezyjne Izabela Nawro, ul. Kawy 42 lok. 4, 01-496 warszawa
NIP: 5221045995
„Wykonanie mapy prawnej dla nieruchomości położonej w obrębie Michałowice - Osiedle” 14 760,00 Umowa zlecenie
GR.530.2022 2022-04-11 2022-04-14 - 2022-09-14 Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych "Kujawski-Nosecki-Kunicki" s.c., ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 27 lok. 28, 05-800 Pruszków
NIP: 5340006984
„Wykonanie analizy polegającej na przeprowadzeniu badań hipotecznych nieruchomości zajętych pod drogi położone w ulicy Lipowej, obręb Komorów – Osiedle-II” 5 535,00 Umowa zlecenie
FZ.531.2022 2022-04-12 2022-04-12 - 2022-04-12 Athon Partner Consulting - Mariusz Malinowski, ul. Chopina 61, 05-085 Kampinos
NIP: 1181518622
wykonania na rzecz Gminy Michałowice usługi opracowania załączników do wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla projektu pn. „Rozbudowa ul. Parkowej w Opaczy Małej, Michałowicach Wsi i Michałowicach Osiedlu” 4 920,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.532.2022 2022-04-12 2022-04-12 - 2022-04-22 „NICE SPORT 2” Jacek Ochman, ul. Łukowska 60, 04-133 Warszawa
NIP: 1250049717
upominków sportowych z nadrukiem: herbem gminy Michałowice dla uczestników Turniejów piłkarskich dla dzieci i dorosłych organizowanych w dniu 24.04.2022 r. na orliku w Sokołowie. 4 100,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.533.2022 2022-04-12 2022-04-12 - 2022-04-12 MWC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Kowalewicka 12, 60-002 Poznań
NIP: 7831678932
przedłużenie licencji na usługę wsparcia technicznego dla systemu eSesja oraz dla systemu transmisji obrad 4 415,70 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.534.2022 2022-04-13 2022-04-07 - 2022-04-07 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
zakup materiałów na strefy rekreacji, place zabaw 969,23 Zamówienie / Zlecenie
IT.535.2022 2022-04-13 2022-04-13 - 2022-04-26 PS SERWIS Piotr Skórski, ul. al. Niepodległości 16 lok. 3, 58-100 Świdnica
NIP:
Telefon IP/VOIP Yealink T31G 311,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.536.2022 2022-04-13 2022-04-13 - 2022-04-27 PARTY TINO KAMILA GÓRNIAK STANISŁAW DRZEWIECKI SPÓŁKA CYWILNA, ul. Przy Forcie 10 lok. 99, 02-495 Warszawa
NIP:
stroje taneczne dla przedszkolaków na potrzeby festiwalu tanecznego w ramach Stowarzyszenia Mazovia organizowanego w dniu 7.05.2022 910,08 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.537.2022 2022-04-13 2022-04-01 - 2022-12-31 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Umowa zlecenie
OŚ.538.2022 2022-04-13 2022-04-13 - 2022-04-22 „NICE SPORT 2” Jacek Ochman, ul. Łukowska 60, 04-133 Warszawa
NIP: 1250049717
sprzęt sportowy na biisko ORLIK w Sokołowie 2 500,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.539.2022 2022-04-14 2022-05-07 - 2022-10-01 Stowarzyszenie ABC nr w rejestrze 45, ul. Widok 14, 05-816 Michałowice
NIP: 5342609422
przygotowanie i obsługa spotkań dla seniorów w ramach Programu Polityki Senioralnej 4 880,00 Umowa zlecenie
OA.540.2022 2022-04-14 2022-04-07 - 2022-04-07 BONDAN Bogdan Trzepak, ul. Sadowa 2, 05-802 Pruszków
NIP: 7342639602
Zakup artykułów spożywczych oraz noży kuchennych na potrzeby Sekretariatu Wójta Gminy Michałowice 1 385,23 Zamówienie / Zlecenie
OA.541.2022 2022-04-14 2022-04-07 - 2022-04-07 ON TOP Group S.C., ul. Ireny 78, 05-800 Pruszków
NIP: 5342622084
Zakup osłony z plexi o wymiarach 600 x 600 mm, grubość 5 mm, dla potrzeb pracowników Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Michałowice, celem wydzielenia dodatkowego stanowiska obsługi mieszkańców 664,20 Zamówienie / Zlecenie
OA.542.2022 2022-04-14 2022-04-07 - 2022-04-07 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup materiałów technicznych na potrzeby konserwatora Urzędu Gminy, celem wykonywania drobnych prac remontowych i naprawczych 560,13 Zamówienie / Zlecenie
SP.543.2022 2022-04-14 2022-04-14 - 2022-04-22 "SKIPPER" Andrzej Pieńkowski, ul. E. Ciołka 2 lok. 49, 01-402 Warszawa
NIP: 5272295271
Statuetki na zawody wędkarskie organizowane przez Klub Wędkarza przy Radzie Sołeckiej w Nowej Wsi 207,89 Zamówienie / Zlecenie
OA.544.2022 2022-04-14 2022-04-23 - 2022-04-23 Studio Teatralne Krak-Art Grzegorz Paleczny, ul. Praska 28A lok. 23, 30-328 Kraków
NIP: 6762224853
Wykonanie autorskiego przedstawienia teatralnego pt. „Piraci i skarb pustyni”, dla dzieci z sołectwa Opacz-Kolonia, w dniu 23 kwietnia 2022 r. 450,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.545.2022 2022-04-14 2022-04-23 - 2022-04-23 Studio Teatralne Krak-Art Grzegorz Paleczny, ul. Praska 28A lok. 23, 30-328 Kraków
NIP: 6762224853
Wykonanie autorskiego przedstawienia teatralnego pt. „Piraci i skarb pustyni”, dla dzieci z sołectwa Pęcice Małe, w dniu 23 kwietnia 2022 r. 450,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.546.2022 2022-04-14 2022-04-23 - 2022-04-23 Studio Teatralne Krak-Art Grzegorz Paleczny, ul. Praska 28A lok. 23, 30-328 Kraków
NIP: 6762224853
Wykonanie autorskiego przedstawienia teatralnego pt. „Piraci i skarb pustyni”, dla dzieci z sołectwa Nowa Wieś, w dniu 23 kwietnia 2022 r. 450,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.547.2022 2022-04-14 2022-04-23 - 2022-04-23 Studio Teatralne Krak-Art Grzegorz Paleczny, ul. Praska 28A lok. 23, 30-328 Kraków
NIP: 6762224853
Wykonanie autorskiego przedstawienia teatralnego pt. „Piraci i skarb pustyni”, dla dzieci z sołectwa Komorów, w dniu 23 kwietnia 2022 r. 450,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.548.2022 2022-04-15 2022-04-19 - 2022-05-31 EWM Marcin Gębka, ul. Stefana Batorego 34 lok. 1, 26-600 Radom
NIP: 7961097197
wykonanie projektów stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem 23 985,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.549.2022 2022-04-15 2022-04-14 - 2022-04-22 Panaceum Jaszczuk Sp. J., ul. Al. Tysiąclecia 2a, 05-820 Piastów
NIP: 5342422646
dostawa leków i środków opatrunkowych na boisko ORLIK w Sokołowie 439,38 Zamówienie / Zlecenie
OA.550.2022 2022-04-15 2022-04-15 - 2022-05-25 Studio Buffo Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa
NIP: 5260301623
Zakup 4 szt. biletów wstępu do Teatru Buffo na musical „Metro”, który odbędzie się w dniu 25 maja 2022 r. o godz. 19:00 300,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.551.2022 2022-04-15 2022-04-27 - 2022-06-29 Jolanta Ploch Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć "Robótki ręczne", dla mieszkańców sołectwa Reguły 2 250,00 Umowa zlecenie
IT.552.2022 2022-04-19 2022-04-19 - 2022-04-19 GREENERIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Nad Rzeczką 21 B, 03-257 Warszawa
NIP: 5242753556
Przedłużenie 2 licencji dostepu do platformy wideokonferencji 1 842,54 Zamówienie / Zlecenie
IT.553.2022 2022-04-19 2022-04-19 - 2022-04-19 N.K. Serwis Piotr Nowak, ul. Stefana Żeromskiego 6, 05-820 Piastów
NIP: 5212124175
Skaner płaski epson 1 540,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.554.2022 2022-04-19 2022-04-24 - 2022-04-24 Wojciech Pulcyn przygotowanie i wykonanie koncertu dla mieszkańców Gminy Michałowice według własnych autorskich aranżacji pt. „Ukrainność”, 24 kwietnia 2022 r. sala multimedialna Urzędu Gminy Michałowice 1 100,00 Umowa o dzieło
KS.555.2022 2022-04-19 2022-04-24 - 2022-04-24 Paweł Iwaszkiewicz przygotowanie i wykonanie koncertu dla mieszkańców Gminy Michałowice według własnych autorskich aranżacji pt. „Ukrainność”, 24 kwietnia 2022 r. sala multimedialna Urzędu Gminy Michałowice 1 100,00 Umowa o dzieło
KS.556.2022 2022-04-19 2022-04-24 - 2022-04-24 Magdalena Warzecha przygotowanie i wykonanie koncertu dla mieszkańców Gminy Michałowice według własnych autorskich aranżacji pt. „Ukrainność”, 24 kwietnia 2022 r. sala multimedialna Urzędu Gminy Michałowice 8 800,00 Umowa o dzieło
IT.557.2022 2022-04-19 2022-04-19 - 2022-04-19 Tomasz Matysiak BTM-KOM, ul. Przemysłowa lok. 22, 21-400 Łuków
NIP: 8252026109
Zakup komputera przenośnego oraz urządzeń peryferyjnych 12 046,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.558.2022 2022-04-19 2022-04-19 - 2022-04-19 CORSOFT, Andrzej Korzeniewski, ul. Trzykotki 6, 04-727 Warszawa
NIP: 9521760511
Zakup dwóch rocznych licencji na oprogramowanie projektowe 5 286,54 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.559.2022 2022-04-20 2022-04-20 - 2022-06-15 BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNEJ ROLNICTWA - BIPROMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Instalatorów 23, 02-237 Warszawa
NIP: 5250002758
wykonanie ekspertyzy w ramach postępowania w sprawie zmiany stanu wody na gruncie na działkach nr ew. 143/23, 143/24, 146/2 w obrębie geodezyjnym Opacz-Kolonia, w gminie Michałowice 11 070,00 Umowa zlecenie
GK.560.2022 2022-04-20 2022-04-21 - 2022-12-31 LESZEK WRZOSEK BUDIKOM LESZEK WRZOSEK „Nadzór inwestorski nad robotami drogowymi, prowadzonymi na terenie Gminy Michałowice” 97 785,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-08-25
do umowy nr GK.560.2022
2022-08-29-2022-12-30 Nadzór inwestorski 6 150,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2022-11-14
do umowy nr GK.560.2022
2022-11-14-2023-06-30 nadzór inwestorski 25 500,00 Aneks do umowy
IR.561.2022 2022-04-20 2022-04-29 - 2022-06-13 "RENAL BUD" ADAM CEBULA, ul. Błońska 25A, 05-870 Bieniewice
NIP: 8171449018
Remont budynku komunalnego przy ul. Ryzowej 90 w Opaczy Kolonii 19 626,10 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2022-06-13
do umowy nr IR.561.2022
2022-04-29-2022-07-15 remont budynku komunalnego przy ul. Ryżowej 90 w Opaczy Kolonii- zmiana terminu realizacji z 13.06.2022 na : do 15.07.2022 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2022-07-11
do umowy nr IR.561.2022
2022-04-29-2022-07-31 remont budynku komunalnego przy ul. Ryzowej 90 w Opaczy Kolonii ( Aneks nr 2, wydłużenie terminu do 31.07.2022 r.) 0,00 Aneks do umowy
IR.562.2022 2022-04-20 2022-04-20 - 2022-06-04 ER-KA Renata Kowalska, ul. Aleja Wojska Polskiego 46, 05-820 Piastów
NIP: 5222364840
Wymiana drzwi wejściowych w budynku prz ul. Kasztanowej 10 B w Komorowie 5 000,00 Umowa o roboty budowlane
KS.563.2022 2022-04-20 2022-04-15 - 2022-06-30 Hufiec ZHP w Pruszkowie, ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Harcerskie wsparcie Gminnego Punktu Pomocy Rzeczowej”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 6 kwietnia 2022 r., 6 000,00 Umowy dotacyjne
IR.564.2022 2022-04-20 2022-04-04 - 2022-04-22 ER-KA Renata Kowalska, ul. Aleja Wojska Polskiego 46, 05-820 Piastów
NIP: 5222364840
Prace remontowo-adaptacyjne w budynku mieszczącym się przy Alei Marii Dąbrowskiej 18 w Komorowie 7 371,39 Umowa o roboty budowlane
GK.565.2022 2022-04-20 2022-04-25 - 2022-09-25 WOD-KAN WIĘCKOWSKI I MILEWSKI SPÓŁKA JAWNA, ul. Leszowa 7, 05-850 Konotopa
NIP: 5340005453
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy cz. I 539 970,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2022-09-23
do umowy nr GK.565.2022
2022-04-25-2022-10-25 Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Michałowice aneks nr 1 kwotowy i terminowy podpisany 23.09.2022 73 308,00 Aneks do umowy
OŚ.566.2022 2022-04-20 2022-04-20 - 2022-12-31 Sebastian Bolek Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.567.2022 2022-04-20 2022-04-20 - 2022-12-31 Zbigniew Wójtowicz Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OA.568.2022 2022-04-20 2022-04-11 - 2022-04-11 Flint Sp. z o.o., ul. Powązkowska 59E, 01-728 Warszawa
NIP: 1180004128
Usługa polegająca na odkamienieniu i konserwacji ekspresu ciśnieniowego znajdującego się w pomieszczeniu socjalnym na II piętrze budynku Urzędu Gminy Michałowice 258,30 Zamówienie / Zlecenie
OA.569.2022 2022-04-21 2022-04-13 - 2022-04-13 STANFIKS Stanisław Fiks, ul. Bodycha 13s, 05-816 Opacz-Kolonia
NIP: 5220014886
Zakup wyrobów cukierniczych z przeznaczeniem na przygotowanie poczęstunku podczas spotkania wielkanocnego, organizowanego dla mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia, w dniu 13 kwietnia 2022 r. 172,80 Zamówienie / Zlecenie
OA.570.2022 2022-04-21 2022-04-13 - 2022-04-13 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup artykułów spożywczych na potrzeby Sekretariatu Wójta Gminy Michałowice 204,47 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.571.2022 2022-04-21 2022-04-21 - 2022-12-31 Urszula Sołtysiak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
PR.572.2022 2022-04-21 2022-04-01 - 2022-12-22 MARCIN BÓJKO, Autofokus, ul. Szkolna 59, 05-816 Michałowice
NIP: 5342036788
Przygotowanie redakcyjne Biuletynu 11 505,00 Umowa zlecenie
OŚ.573.2022 2022-04-22 2022-04-22 - 2022-12-31 Anna Tereba Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.574.2022 2022-04-22 2022-04-22 - 2022-12-31 Michał Bartniak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.575.2022 2022-04-22 2022-04-22 - 2022-12-31 Mirosław Ładno Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
IR.576.2022 2022-04-22 2022-04-22 - 2022-09-09 Małgorzata "Magus" Sujak Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont budynku mieszkalnego dwulokalowego oraz zmianę sposobu użytkowania jego cześci - lokalu nr 1 z funkcji mieszkalnej na obiekt kultury służący lokalnej społeczności, zlokalizowanego na dz. nr ew. 1249 w Komorowie 36 900,00 Umowa o dzieło
OŚ.577.2022 2022-04-25 2022-04-25 - 2022-12-31 Marek Sękowski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.578.2022 2022-04-25 2022-04-25 - 2022-12-31 Beata Cupriak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.579.2022 2022-04-25 2022-04-25 - 2022-12-31 Beata Cupriak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.580.2022 2022-04-25 2022-04-25 - 2022-12-31 Beata Cupriak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.581.2022 2022-04-25 2022-04-20 - 2022-04-25 Z.P.U. PRINT - POL, ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP: 5340028247
Wykonanie wydruku 500 szt. ulotek informacyjno-promocyjnych "Budżet obywatelski", z logiem gminy Michałowice. 676,50 Zamówienie / Zlecenie
PR.582.2022 2022-04-25 2022-04-20 - 2022-04-29 GRAWERSTWO s.c.Bartosz Madejczyk, Sławomir Kopek, ul. Piaskowa 11, 39-300 Mielec
NIP: 8172053541
Wykonanie dyplomu okolicznościowego z logiem gminy Michałowiice dla mieszkanki Gminy obchodzącej 100 lat. 258,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.583.2022 2022-04-25 2022-04-22 - 2022-04-28 MERIDA Sp. z o.o., ul. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław
NIP: 8990024020
zakup mydelniczek na strefy rekreacji 698,64 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.584.2022 2022-04-26 2022-04-26 - 2022-12-31 Wojciech Kułagowski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
KS.585.2022 2022-04-26 2022-04-22 - 2022-04-22 DARIUSZ KANCLERSKI, ul. Parkowa 79, 05-806 Pęcice
NIP: 5342112816
zakup artykułów spożywczych, zgodnie z zamówienie dokonanym telefonicznie. Zakup na potrzeby organizowanych wydarzeń kulturalno-promocyjnych. 371,66 Zamówienie / Zlecenie
KS.586.2022 2022-04-26 2022-04-24 - 2022-04-24 SALWADORE Hanna Mieszkowska, ul. Rozbrat 10 lok. 14, 00-451 Warszawa
NIP: 7011007104
zapewnienie techniki scenicznej podczas organizowanego koncertu pt. „UKRAINNOŚĆ”, dla mieszkańców Gminy Michałowice 24 kwietnia 2022 r. w sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice 5 600,00 Umowa zlecenie
OA.587.2022 2022-04-26 2022-05-08 - 2022-05-08 Alina Malachovskaja Przygotowanie i wykonanie koncertu dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś, wg własnych autorskich aranżacji pt. "Na ludowo i jazzowo", w dniu 8 maja 2022 r. 1 640,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.588.2022 2022-04-26 2022-04-26 - 2022-06-15 BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNEJ ROLNICTWA - BIPROMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Instalatorów 23, 02-237 Warszawa
NIP: 5250002758
Wykonanie ekspertyzy w ramach postępowania w sprawie zmiany stanu wody na gruncie na działkach nr ew. 63/17-63/46 obręb Raszyn 01 11 070,00 Umowa zlecenie
OŚ.589.2022 2022-04-26 2022-04-28 - 2022-12-31 Berry Fruit Andrzej Mierzejewski, ul. Działkowa 161 lok. 15, 05-808 Parzniew
NIP:
„Usługi konserwacyjne na terenach rekreacji w Gminie Michałowice - II” 150 552,00 Umowa zlecenie
GK.590.2022 2022-04-27 2022-04-25 - 2022-06-06 usługi geodezyjne Witold Wielgosz, ul. wiejska 9, 05816 Reguły
NIP: 5341190085
wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu wykazów zmian danych ewidencyjnych dla działek zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Granicznej dz. nr ewid. 628/15 obręb reguły 2 706,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.591.2022 2022-04-27 2022-04-27 - 2022-05-12 PS SERWIS Piotr Skórski, ul. al. Niepodległości 16 lok. 3, 58-100 Świdnica
NIP: 8841013063
Zakup 6 telefonów IP/VOIP Yealink T31G 1 788,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.592.2022 2022-04-27 2022-04-26 - 2022-06-29 Rafał Ciechomski udzielenie dotacji na zdjęcie i utylizację azbestu Sokołów ul. Rodzinna 24 6 480,00 Umowy dotacyjne
GK.593.2022 2022-04-27 2022-04-11 - 2024-09-17 PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
NIP: 9462593855
przyłaczenie do sieci PGE o mocy 14kW - przepompownia ścieków ul. Dzika Pecica Małe dz. nr ewid. 7/1. umowa PGE nr 22-G1/UP/01625 z 11.04.2022 r. 1 251,89 Umowa zlecenie
GK.594.2022 2022-04-27 2022-04-27 - 2022-05-02 "BUDWEX" WASILEWSKI MIECZYSŁAW, ul. 3 Maja 89, 05-080 Truskaw
NIP: 1180959927
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ulicy Granicznej w Regułach na terenie Gminy Michałowice 17 749,40 Umowa o roboty budowlane
IT.595.2022 2022-04-27 2022-04-27 - 2022-05-13 GUZIK-SYSTEMY INFORMATYCZNE Henryk Guzik, ul. Spółdzielców 8, 62-510 Konin
NIP: 6651052366
Zakup 2szt. kart Gemalto IDPrime 930nc 391,54 Zamówienie / Zlecenie
OA.596.2022 2022-04-27 2022-04-27 - 2022-05-06 PIRXON SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk
NIP: 9570994350
Zakup rozszerzenia licencji programu AssetsNinja do ewidencji składników majątku o kolejne 3000 pozycji. 4 038,51 Zamówienie / Zlecenie
KS.597.2022 2022-04-28 2022-07-01 - 2022-08-26 TCD Joanna Piotrowska, ul. Żurawinowa 23 lok. B, 05-270 Marki
NIP: 5781690337
Przygotowanie pięciu pokazów filmowych w ramach Kina Plenerowego 2022i: 1.07, 15.07, 29.07, 12.08 i 26.08.2022 r. w jednym z pięciu miejsc w Gminie Michałowice. 20 085,00 Umowa zlecenie
KS.598.2022 2022-04-28 2022-04-29 - 2022-12-11 SALWADORE Hanna Mieszkowska, ul. Rozbrat 10 lok. 14, 00-451 Warszawa
NIP: 7011007104
„Michałowickie wieczory muzyczne - cykl comiesięcznych koncertów muzyki poważnej w wykonaniu uznanych artystów różnych pokoleń" 79 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.599.2022 2022-04-28 2022-04-22 - 2022-04-25 HERMES Jarosław Koć, ul. Aleje Jerozolimskie 290, 05-820 Reguły
NIP: 5341053922
Usługa mycia i odkurzania samochodu służbowego marki Skoda Superb WPR88827 oraz wymiana opon zimowych na letnie wraz z przechowaniem opon zimowych przez okres letni, celem utrzymania auta w niepogorszonym stanie technicznym 380,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.600.2022 2022-04-28 2022-04-01 - 2022-12-31 Maja Ożóg przyznanie stypendium sportowego Mai Ożóg na okres od 1 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w wysokości 600 zł za zajęcia I miejsca w Młodzieżowym Pucharze Polskiw Snowboardcrossie 5 400,00 Umowa stypendialna
IT.601.2022 2022-04-28 2022-04-28 - 2022-05-13 SYSTEM DATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Sienkiewicza 42, 39-300 Mielec
NIP: 8172031249
Dyski HDD 8TB Red Plus 7 szt. oraz 5 kieszeni dyskowych. 8 816,64 Zamówienie / Zlecenie
SP.602.2022 2022-04-28 2022-04-01 - 2022-12-31 Mariusz Sobczyk przyznanie stypendium sportowego Tymoteuszowi Sobczykowi na okres od 1 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w wysokości 600 zł za zajęcie II miejsca w Mistrzostwach Świata IDO Modern & Contemporary 5 400,00 Umowa stypendialna
GR.603.2022 2022-04-28 2022-04-28 - 2022-06-06 Andrzej ANKOR- Korniluk wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość poniewsionych nakładów na części działki nr 58/5 na której zlokalizowane sa korty 2 398,50 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.604.2022 2022-04-29 2022-04-29 - 2022-12-31 Piotr Michalski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OA.605.2022 2022-04-29 2022-04-28 - 2022-05-13 Wam - consulting Małgorzata Apolinarska, ul. Niekłańska 46 lok. 47, 03-911 Warszawa
NIP:
Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy 2 720,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.606.2022 2022-04-29 2022-05-04 - 2022-12-31 CREATIVE-SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa
NIP:
„Dostawa papieru do drukowania dla Urzędu Gminy Michałowice - V” 121 974,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.607.2022 2022-04-29 2022-04-28 - 2022-04-28 MERIDA Sp. z o.o., ul. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław
NIP: 8990024020
Zakup 4 szt. pojemników na ręczniki składane, celem wymiany uszkodzonego sprzętu w łazienkach Urzędu Gminy Michałowice 1 156,20 Zamówienie / Zlecenie
OA.608.2022 2022-04-29 2022-04-27 - 2022-04-27 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup podkładek na biurko oraz pudeł i kartonów archiwizacyjnych, na potrzeby pracowników Urzędu Gminy Michałowice 141,38 Zamówienie / Zlecenie
GK.609.2022 2022-04-29 2022-04-25 - 2022-05-05 Leon Szeląg Zakup i wymina wodomierzy skrzydełkowych do zimnej wody - 7 szt. 6 400,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.610.2022 2022-04-29 2022-04-29 - 2022-12-31 Sylwia Fudalej Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.611.2022 2022-05-02 2022-05-02 - 2022-12-31 Katarzyna Lewczuk Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
IR.612.2022 2022-05-04 2022-04-29 - 2022-05-13 PROJEKTSAN Bartosz Wojniak, ul. Babiego Lata 21, 05-830 Nadarzyn
NIP: 8652297786
Weryfikacja dokumentacji projektowej- projektu technicznego oraz wykonawczego dot. "Budowy Centrum Inicjatyw Kulturalnych" wraz z opisem stwierdzonch braków, usterek oraz nieprawidłowości w zakresie branzy sanitarnej. 4 000,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.613.2022 2022-05-04 2022-04-25 - 2024-10-11 PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
NIP: 9462593855
Umowa przyłaczenia obiektu: Zagospodarowanie rekreacjne terenu w Michałowicach, dz. nr ew. 1515/16 4 354,14 Umowa zlecenie
OŚ.614.2022 2022-05-04 2022-05-04 - 2022-12-31 Maria Grudzińska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
IT.615.2022 2022-05-04 2022-05-04 - 2022-05-04 ODEO SYSTEMY DŹWIĘKOWE, ul. EMILILII PLATER 1A lok. 14, 05-500 PIASECZNO
NIP: 1230457850
Instalacja dodatkowego stanowiska do przeprowadznia wydarzeń online w sali multimdialnej na II piętrze 3 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OC.616.2022 2022-05-05 2022-05-05 - 2022-05-20 Komendant Stołeczny Policji w Warszawie, ul. Nowolipie 2
NIP:
przekazanie środków na zakup radiowozu oznakowanego 60 000,00 Umowa/Porozumienie - bez kosztowe
OA.617.2022 2022-05-05 2022-05-04 - 2022-06-30 Piotr Wykuż Zmodernizowanie strony internetowej ZOK www.komorow.pl 952,58 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.618.2022 2022-05-05 2022-05-04 - 2022-09-21 ZAKŁAD ZWALCZANIA SZKODNIKÓW "SCORPION" - WŁODZIMIERZ PSZCZOLIŃSKI, ul. Rajska 3 lok. 46, 87-800 Włocławek
NIP: 8882334893
„Wykonanie zabiegów zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka na kasztanowcach w Gminie Michałowice” 34 560,00 Umowa zlecenie
OŚ.619.2022 2022-05-05 2022-05-04 - 2022-12-31 Bogdan Maruszewski „Dozór na boiskach terenie gminy Michałowice” cz. I „Dozór na terenie kompleksu boisk sportowych w Granicy” 33 600,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.620.2022 2022-05-05 2022-05-04 - 2022-12-31 Justyna Ciechomska „Dozór na boiskach terenie gminy Michałowice” cz. II „Dozór na terenie kompleksu boisk sportowych ORLIK w Sokołowie” 28 800,00 Umowa zlecenie
OŚ.621.2022 2022-05-06 2022-05-06 - 2022-12-31 Agnieszka Fita Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
KS.622.2022 2022-05-06 2022-05-06 - 2022-05-10 Z.P.U. Print-Pol Krzysztof Sztyk, ul. Nadarzyńska 13, 05-608 Komorów
NIP: 5340028247
druk 700 sztuk ulotek w formacie A4/DL pt. „Zaszczepiłaś w nich miłość do pasji Zaszczep ich przeciwko HPV”, materiał kreda matt 200 g, 2 strony, zadruk 4+4, bigowanie. Usługa będzie wykonana na potrzeby realizacji działań informacyjnych w ramach Programu szczepień przeciwko wirusowi HPV. 838,86 Zamówienie / Zlecenie
IR.623.2022 2022-05-06 2022-05-05 - 2022-11-30 M.O.C. Architekci sp. o.o. sp. komandytowa, ul. Pl. Grunwaldzki 8-10/636, 40-127 Katowice
NIP: 6342888581
Opracowanie dokumentacji projektowej wyposażenia wnętrz Przedszkola w Regułach przy ul. Kuchy, dz. nr ew. 628/6, 627, 436 obr. 13 Reguły 16 482,00 Umowa o dzieło
OA.624.2022 2022-05-09 2022-09-16 - 2022-12-02 JOANNA MENTEL CIASTA I KSIĄŻKI, ul. Osiedle Kazimierzowskie 25 lok. 40, 31-843 Kraków
NIP: 6782946236
Przygotowanie i poprowadzenie warsztatów kulinarnych dla dzieci, mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia 5 760,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-08-05
do umowy nr OA.624.2022
2022-09-03-2022-12-02 Aneks zmieniający termin warsztatów kulinarnych w Opaczy Kolonii - Joanna Mentel 0,00 Aneks do umowy
OA.625.2022 2022-05-09 2022-05-09 - 2022-06-30 Halyna Kwiatkowska Sprzątanie pomieszczeń w budynku przy ul. Raszyńskiej 34 2 750,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-06-09
do umowy nr OA.625.2022
2022-06-09-2022-12-23 Aneks przedłużający umowę UG/OA/625/2022 z dnia 9 maja 2022 - Halyna Kwiatkowska 8 250,00 Aneks do umowy
PR.626.2022 2022-05-09 2022-05-04 - 2022-05-04 Art Szyld Krystyna Iwan, ul. Kościelna 13, 05-800 Pruszków
NIP: 5341272535
Zakup 150 szt. chorągiewek UE, które będą wykorzystane podczas obchodów z okazji Dnia Unii Europejskiej, 09 maja 2022 r. 375,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.627.2022 2022-05-09 2022-05-09 - 2022-05-13 PROMOSYSTEM Ewa Szczepanek, ul. Władysława Barbackiego 105, 33-300 Nowy Sącz
NIP: 7341529679
8 sztuk potykaczy w formacie A1 (594 × 841 mm), profil 25 mm, konstrukcja aluminiowa w komplecie gruba folia antyrefleksyjna, system OWZ (otwierasz, wkładasz, zamykasz) oraz 8 stojaków składanych na ulotki z dwustronnym dostępem do ulotek, niska waga, półki wykonane z aluminium anodowanego, ramiona z proszkowo malowanego metalu, dół półek: gruba i trwała pleksi rozmiar A4 wraz z walizkami do każdego stojaka. Zakup na potrzeby realizowanego Programu szczepień przeciwko wirusowi HPV. Potykacze i stojaki na ulotki zostaną ustawione w trzech szkołach na terenie gminy, czterech przychodniach, które będą wykonywały szczepienia oraz przed Urzędem Gminy Michałowice. 6 285,80 Zamówienie / Zlecenie
OA.628.2022 2022-05-09 2022-05-29 - 2022-05-29 PYLU Łukasz Pytlakowski, ul. T.Bairda 36 lok. 21, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291809297
Przygotowanie i przeprowadzenie atrakcji podczas pikniku rodzinnego organizowanego z okazji Dnia Dziecka, dla mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia 5 650,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.629.2022 2022-05-09 2022-05-28 - 2022-05-28 PYLU Łukasz Pytlakowski, ul. T.Bairda 36 lok. 21, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291809297
Przygotowanie i przeprowadzenie atrakcji dla dzieci podczas pikniku organizowanego z okazji Dnia Dziecka, dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 6 450,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.630.2022 2022-05-09 2022-05-06 - 2022-06-05 GRIMA ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Erazma Ciołka 17 lok. 415, 01-445 Warszawa
NIP: 5272618797
wykonanie projektu wykonawczego utwardzenia wokół zbiornika retencyjnego w Komorowie 10 147,50 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.631.2022 2022-05-09 2022-05-09 - 2022-06-09 Z.U.P.P. DROMARK Marek Janaszkiewicz, ul. Sułkowskiego 4a, 05-820 Piastów
NIP: 5340203696
Wykonanie usługi polegającej na zakupie i montarzu tabliczek "czarny punkt wodny"oraz psy" wraz ze słupkami. 5 621,10 Umowa zlecenie
OŚ.632.2022 2022-05-10 2022-05-10 - 2022-12-31 Janusz Włodarski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
KS.633.2022 2022-05-10 2022-05-21 - 2022-05-21 Koło Gospodyń Wiejskich w Pęcicach Małych - Pęciczanki rejestr nr: 1421040002, ul. Brzozowa 18, 05-806 Komorów
NIP:
Zakup wyrobów rękodzielniczych od Koła Gospodyń Wiejskich " Pęciczanki", w ilości 20 szt. poduszek,10 szt. woreczków oraz 20 szt. opasek zdrowotnych wypełnionych ekologicznymi ziarnami i nasionami wykonanymi na imprezę " Zielono mi" 21 maja 2022 r. 1 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.634.2022 2022-05-10 2022-05-10 - 2022-06-13 PTS PLAST Smerczek Sp. j., ul. Dworcowa 10, 05806 Ornontownice
NIP: 6310112794
Zakup i dostarczenie worków czarnych bez nadruku. 3 407,10 Zamówienie / Zlecenie
OA.635.2022 2022-05-10 2022-05-28 - 2022-05-28 Soccer Factory Sport Management Mateusz Szproch, ul. Helenowska 16 lok. 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342572392
Przygotowanie i przeprowadzenie atrakcji podczas imprezy organizowanej z okazji Dnia Dziecka, dla mieszkańców sołectwa Sokołów, w dniu 28.05.2022 r. 1 200,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.636.2022 2022-05-11 2022-09-10 - 2022-12-10 Laboratorium juniora Katarzyna Skomra, ul. Przeskok 3 lok. 6, 05-800 Pruszków
NIP: 9591656948
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowo-edukacyjnych dla dzieci - sołectwo Opacz Kolonia 800,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.637.2022 2022-05-11 2022-05-28 - 2022-05-28 Laboratorium juniora Katarzyna Skomra, ul. Przeskok 3 lok. 6, 05-800 Pruszków
NIP: 9591656948
Przygotowanie i przeprowadzenie plenerowych zajęć pokazowo-warsztatowych, podczas imprezy organizowanej z okazji Dnia Dziecka dla mieszkańców sołectwa Sokołów, w dniu 28 maja 2022 r. 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.638.2022 2022-05-11 2022-05-28 - 2022-05-28 Zapiekani Emil Kałoski, ul. Brzozowa, Kąck 8, 05-462 Wiązowna
NIP:
Usługa polegająca na zapewnieniu atrakcji dla dzieci, mieszkańców sołectwa Sokołów, podczas imprezy organizowanej z okazji Dnia Dziecka w dniu 28 maja 2022 r. 2 600,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.639.2022 2022-05-11 2022-05-28 - 2022-05-28 Animacje Uśmiechu Warte Patrycja Wojtczak, ul. Wołowskiego 2 lok. 98, 05-800 Pruszków
NIP:
Usługa polegającej na zapewnieniu atrakcji dla dzieci podczas imprezy organizowanej z okazji Dnia Dziecka dla mieszkańców sołectwa Sokołów w dniu 28 maja 2022 r. 1 300,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.640.2022 2022-05-11 2022-05-21 - 2022-05-21 Koło Gospodyń Wiejskich „Dziewczyny z Komorowa” rejestr nr: 1421040005, ul. Leśna 12, 05-806 Komorów
NIP:
zakup 100 sztuk ręcznie malowanych toreb z materiału wykonanych przez Koło Gospodyń Wiejskich „ Dziewczyny z Komorowa” oraz żywności w ilości 300 sztuk porcji ciasta i 60 sztuk porcji tart warzywnych zgodnie z ofertą 5 000,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.641.2022 2022-05-11 2022-05-11 - 2022-05-11 HitMe.pl Marek Bajerski, ul. Franciszka Mamuszki lok. 17A, 80-178 Gdańsk
NIP: 8792487067
Abonament za usługę hostingową VPS 1 990,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.642.2022 2022-05-11 2022-05-15 - 2022-05-15 Pracownia Szeluszki Andrzej Szelenbaum, ul. Tomcia Palucha 11/29, 02-495 Warszawa
NIP: 5222601168
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów pt. „Kompozycje kwiatowe Zimnej Zośki”, przeznaczonych dla mieszkańców sołectwa Reguły 1 050,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.643.2022 2022-05-11 2022-06-12 - 2022-06-12 Katarzyna Zawada Studio Artystyczne, ul. Żegocin 10, 63-304 Czermin
NIP: 6080106211
Przygotowanie i wykonanie koncertu pt. „Niezapomniane utwory Anny German”, organizowanego dla mieszkańców sołectw Pęcice i Pęcice Małe w dniu 12 czerwca 2022 r. 4 000,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.644.2022 2022-05-11 2022-05-04 - 2022-05-06 Artur ARBA Kozieł Wykonanie prac montazowych w budynkach przy ul. Ryzowej 90 w Opaczy Kolonii oraz Kasztanowej 8c w Komorowie 1 230,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.645.2022 2022-05-12 2022-05-05 - 2022-05-05 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup materiałów technicznych na potrzeby konserwatora Urzędu Gminy, celem wykonywania drobnych prac remontowych i naprawczych 283,69 Zamówienie / Zlecenie
GK.646.2022 2022-05-12 2022-05-06 - 2022-12-15 Maria Górska-Zabielska opieka merytoryczna eksperta w powstaniu ścieżki geologicznej „Śladami lądolodu w gminie Michałowice 16 744,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-07-15
do umowy nr GK.646.2022
2022-07-15-2022-08-30 opis do uchwały dotyczącej ustanowienia pomnika przyrody nieożywionej głazu narzutowego zlokalizowanego w Parku w Regułach (certyfikat) 1 000,00 Aneks do umowy
OŚ.647.2022 2022-05-12 2022-05-12 - 2022-06-13 UNI-ARCZ Sp. z o.o., ul. Wiolinowa 13 lok. 32, 02-785 Warszawa
NIP: 9512444911
Papierowe woreczki na psie odchody. 2 017,20 Zamówienie / Zlecenie
PR.648.2022 2022-05-12 2022-05-12 - 2022-05-12 RAFAŁ sKĄPSKI opracowanie dwoch artykułów dotyczących historii Reguł 1 200,00 Umowa o dzieło
PR.649.2022 2022-05-12 2022-05-11 - 2022-05-12 InDruk Zakład Poligraficzny InDruk wykonanie wydruku 100 szt. plakatów na wydarzenie "Zielono mi!" 615,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.650.2022 2022-05-12 2022-05-11 - 2022-05-20 Podarowane.pl Biedrzycki Sp.J., ul. Kasztanowa 26, 32-040 Rzeszotary
NIP: 9442247162
wykonanie artykułów promocyjnych wraz z ich znakowaniem oraz dostawą 9 257,60 Zamówienie / Zlecenie
KS.651.2022 2022-05-12 2022-05-21 - 2022-05-21 EUFONIA Sebastian Grądalski, ul. Wałbrzyska 48 lok. 158, 02-739 Warszawa
NIP: 7381831723
zapewnienie obsługi technicznej imprezy plenerowej „Zielono mi”, organizowanej dla mieszkańców Gminy Michałowice, 21 maja 2022 r. 8 610,00 Umowa zlecenie
KS.652.2022 2022-05-12 2022-05-12 - 2022-05-12 EUFONIA Sebastian Grądalski, ul. Wałbrzyska 48 lok. 158, 02-739 Warszawa
NIP: 7381831723
zorganizowanie koncertu zespołu Świetliki – grupy muzycznej zaliczanej do nurtu alternatywnego rocka, poezji śpiewanej i piosenki literackiej, dla mieszkańców Gminy Michałowice 20 maja 2022 r. na terenie boiska Szkoły w Michałowicach przy ul. Szkolnej 15. 13 530,00 Umowa zlecenie
PR.653.2022 2022-05-12 2022-05-12 - 2022-06-06 P.P.H.U. Kamdo Kamila Borowska, ul. Dąbrowa 56, 85-147 Bydgoszcz
NIP: 9531248476
wykonanie odblaskowych produktów promocyjnych, z logiem gminy Michałowice 6 752,70 Zamówienie / Zlecenie
KS.654.2022 2022-05-12 2022-05-21 - 2022-05-21 Bułakowska Dorota, ul. Słowackiego 2 lok. 2, 87-640 Czernikowo
NIP:
Koncert zespółu Doris RETRO Band" RETRO& GLAMOUR" 4 920,00 Umowa o dzieło
KS.655.2022 2022-05-12 2022-05-26 - 2022-05-26 "DELPOL" EVENT PRODUCTION S.C., ul. Czerniakowska 28 lok. 18, 00-714 Warszawa
NIP:
koncetr Danuty Stankiewicz pt."GROSZKI I RÓŻE I NIE TYLKO..." 2 214,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.656.2022 2022-05-12 2022-05-22 - 2022-05-22 Katarzyna Adamczyk Teatr Lalek "Czarodziej", ul. Rembielińska 8a lok. 58, 03-352 Warszawa
NIP: 5242196392
Usługa polegająca na zapewnieniu atrakcji dla dzieci podczas imprezy organizowanej z okazji Dnia Dziecka, dla mieszkańców sołectwa Suchy Las 1 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.657.2022 2022-05-12 2022-05-11 - 2022-05-25 M&M GASTRO, ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice
NIP: 9542387023
Zakup pokrywy do maszyny do waty cukrowej, stanowiącej wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi 910,20 Zamówienie / Zlecenie
OA.658.2022 2022-05-13 2022-05-06 - 2022-05-06 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup materiałów technicznych oraz odkurzacza na potrzeby konserwatora Urzędu Gminy Michałowice, niezbędnych do wykonywania drobnych prac remontowych i naprawczych. 460,14 Zamówienie / Zlecenie
OA.659.2022 2022-05-13 2022-05-12 - 2022-05-19 PHU BESKID PLUS sp.j. Roman Tyrna, Janusz Cybuch, Bartosz Tyrna, ul. Towarowa 3, 43-400 Cieszyn
NIP: 5482075995
Zakup materiałów archiwizacyjnych bezkwasowych celem przeprowadzenia archiwizacji dokumentów urzędowych w archiwum zakładowym. 3 381,45 Zamówienie / Zlecenie
GK.660.2022 2022-05-13 2022-05-12 - 2022-05-12 IN TEC PLAN Marek Krawczyk wykonanie dokumentacji ksoztorysowej 17 000,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.661.2022 2022-05-16 2022-05-21 - 2022-05-21 Stowarzyszenie ABC nr w rejestrze 45, ul. Widok 14, 05-816 Michałowice
NIP:
przygotowanie i przeprowadzenie zabaw podwórkowych dla uczestników imprezy plenerowej „Zielono mi”, 21 maja 2022 roku organizowanej dla mieszkańców Gminy Michałowice 6 400,00 Umowa zlecenie
IT.662.2022 2022-05-16 2022-05-16 - 2022-05-16 Komputronik, ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań
NIP: 9720902729
Akcesoria do laptopa 228,90 Zamówienie / Zlecenie
IT.663.2022 2022-05-16 2022-05-16 - 2022-05-16 CORSOFT, Andrzej Korzeniewski, ul. Trzykotki 6, 04-727 Warszawa
NIP: 9521760511
narzędzie do odczytywania na głos tekstów - zkaup głosu 318,57 Zamówienie / Zlecenie
OA.664.2022 2022-05-16 2022-05-13 - 2022-05-16 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup papieru do dyplomów i zaproszeń 682,65 Zamówienie / Zlecenie
KS.665.2022 2022-05-16 2022-05-26 - 2022-05-26 SALWADORE Hanna Mieszkowska, ul. Rozbrat 10 lok. 14, 00-451 Warszawa
NIP: 7011007104
obsługa techniczna Koncertu Danuty Stankiewicz " GROSZKI I RÓŻE I NIE TYLKO..." 4 600,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.666.2022 2022-05-16 2022-05-16 - 2022-12-31 Michał Łyżwiński Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
KS.667.2022 2022-05-16 2022-06-05 - 2022-06-05 Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „PIASTUN”, ul. Mikołaja Reja 1, 05-820 Piastów
NIP: 5342131788
usługa zabezpieczenia medycznego podczas Gminnych Dni Dzieci i Rodziców w Parku w Regułach 1 200,00 Umowa zlecenie
KS.668.2022 2022-05-16 2022-06-04 - 2022-06-04 Akademia Kucania Anna Sobańska, ul. Nowolipki 11a lok. 9, 00-151 Warszawa
NIP: 5252376629
wynajęcie dwóch kucyków wraz z instruktorami na przejażdżki dla dzieci podczas Pikniku Rodzinnego organizowanego przez Gminne Przedszkole w Michałowicach, 12 czerwca 2022 r. w godz. 10-14 na terenie przedszkola w Michałowicach przy ul. Szkolnej 13. 1 722,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.669.2022 2022-05-17 2022-05-17 - 2022-12-31 Agata Skubis Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
KS.670.2022 2022-05-17 2022-05-21 - 2022-05-21 Agnieszka Senderska-Sztand Wild Bunch, ul. Sosnowa 25, 05-807 Podkowa Leśna
NIP:
przygotowanie prezentacji pt. „ZIOŁOWA BROŃ W WALCE Z KOMARAMI I KLESZCZAMI” oraz mini konkursu z nagrodami dla uczestników spotkania. Usługa zostanie wykonana podczas imprezy plenerowej „Zielono mi” trwającego w godz. 13-18, 21 maja 2022 r. na Placu Paderewskiego w Komorowie. 1 230,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.671.2022 2022-05-17 2022-05-17 - 2022-06-01 PROMOSYSTEM Ewa Szczepanek, ul. Władysława Barbackiego 105, 33-300 Nowy Sącz
NIP: 7341529679
koszulki sportowe na imprezę sportową 4 czerwca 2 224,60 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.672.2022 2022-05-17 2022-05-18 - 2022-06-15 Andrzej Krupiński Firma Usługowa JOLIDA, ul. Armii Krajowej 15, 89-100 Nakło nad Notecią
NIP: 5581009398
„Przeglądy konserwacyjne na terenach rekreacji w Gminie Michałowice” 9 594,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.673.2022 2022-05-17 2022-05-09 - 2022-05-09 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
zakup materiałów na place zabaw 1 605,95 Zamówienie / Zlecenie
KS.674.2022 2022-05-17 2022-05-17 - 2022-05-17 Akademia Kucania Anna Sobańska, ul. Nowolipki 11a lok. 9, 00-151 Warszawa
NIP: 5252376629
wykonanie usługi polegającej na wynajęciu trzech kucyków wraz z instruktorami na przejażdżki dla dzieci podczas „Gminnych dni dzieci i rodziców” 1 881,90 Zamówienie / Zlecenie
KS.675.2022 2022-05-17 2022-05-18 - 2022-06-01 X-KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Mariusza Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa
NIP: 9492107026
zakup nagród na konkurs organizowany przez Gminną Bibliotekę w Michałowicach pod patronatem Wójta 1 764,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.676.2022 2022-05-18 2022-06-11 - 2022-06-11 Katarzyna Adamczyk Teatr Lalek "Czarodziej", ul. Rembielińska 8a lok. 58, 03-352 Warszawa
NIP: 5242196392
Wykonanie przedstawienia teatralnego pt. "Smok Wawelski", dla dzieci z sołectwa Opacz-Kolonia, w dniu 11 czerwca 2022 r. 400,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.677.2022 2022-05-18 2022-05-23 - 2022-12-21 ACTIVA24 ANETA WIKŁACZ, ul. Starego Dębu 1, 05-806 Komorów
NIP: 5371940444
Prowadzenie zajęć dla seniorów na zajęciach Aqua senior 18 600,00 Umowa zlecenie
OA.678.2022 2022-05-18 2022-05-28 - 2022-05-28 Krynicka Agnieszka, ul. 11 Listopada 30, 05-816 Michałowice
NIP: 5221039061
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i obsłudze stanowiska z watą cukrową oraz stanowiska z popcornem podczas Pikniku Rodzinnego organizowanego dla mieszkańców Osiedla Michałowice, sołectwa Michałowice oraz sołectwa Opacz Mała, który odbędzie się w dniu 28 maja 2022 r. 1 180,80 Zamówienie / Zlecenie
OA.679.2022 2022-05-18 2022-06-11 - 2022-06-11 Katarzyna Adamczyk Teatr Lalek "Czarodziej", ul. Rembielińska 8a lok. 58, 03-352 Warszawa
NIP: 5242196392
Wykonanie przedstawienia teatralnego pt. "Smok Wawelski", dla dzieci z sołectwa Pęcice Małe, w dniu 11 czerwca 2022 r. 400,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.680.2022 2022-05-18 2022-05-18 - 2022-05-18 Ochotnicza Straż Pozarna w Nowej Wsi, ul. Główna 2, 05-806 Komorów
NIP:
Wykonanie usługi gastronomicznej w związku z organizowanym przez Gminę Michałowice imprezy pn. „Gminne dni dzieci i rodziców” 3 700,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.681.2022 2022-05-19 2022-05-28 - 2022-05-28 Koło Gospodyń Wiejskich "Michaśki" w Michałowicach rejestr nr: 1421040008, ul. Raszyńska 34, 05-816 Michałowice
NIP: 5342610394
Zakup własnoręcznych wypieków w ilości 200 porcji ciasta, na potrzeby Pikniku Rodzinnego organizowanego dla mieszkańców Osiedla Michałowice, sołectwa Michałowice oraz sołectwa Opacz Mała, który odbędzie się w dniu 28 maja 2022 r. 519,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.682.2022 2022-05-19 2022-06-11 - 2022-06-11 Katarzyna Adamczyk Teatr Lalek "Czarodziej", ul. Rembielińska 8a lok. 58, 03-352 Warszawa
NIP: 5242196392
Wykonanie przedstawienia teatralnego pt. "Smok Wawelski", dla dzieci z sołectwa Komorów, w dniu 11 czerwca 2022 r. 400,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.683.2022 2022-05-19 2022-05-29 - 2022-05-29 Iwona Piecuch, ul. Kolejowa 10 lok. B, 05-816 Michałowice
NIP: 5211548200
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów tworzenia biżuterii z masy polimerowej, dla mieszkańców Osiedla Granica 1 845,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.684.2022 2022-05-19 2022-05-19 - 2022-05-19 MP TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Plac Niepodległości 9C, 18-400 Łomża
NIP: 7182136452
Usługi związane z uzupełnieniem systemu monitoringu oraz wykonaniem dokumentacji projektowej 2 080,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.685.2022 2022-05-19 2022-06-04 - 2022-06-04 PRZEDSIĘBIORSTWO ORGANIZACJI TURYSTYKI, REKREACJI I SPORTU SP. Z O. O., ul. Aleja Stanów Zjednoczonych 72 lok. 35, 04-036 Warszawa
NIP:
Zapewnienie atrakcji dla dzieci, podczas Pikniku Rodzinnego w Gminnym Przedszkolu w Michałowicach, 4 czerwca 2022 r. 7 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.686.2022 2022-05-19 2022-05-28 - 2022-05-28 Happy Joga dla Dzieci Agnieszka Sygitowicz-Stańkowska, ul. Armii Krajowej 46, 66-100 Sulechów
NIP: 5212745374
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć animacyjnych dla dzieci podczas Pikniku Rodzinnego organizowanego dla mieszkańców sołectwa Michałowice, Osiedla Michałowice i Opaczy Małej 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.687.2022 2022-05-19 2022-05-28 - 2022-05-28 P.H.U Nestor Krzysztof Bieniek, ul. Bolesławicka 12, 03-325 Warszawa
NIP: 5242490803
Usługa polegająca na zapewnieniu atrakcji dla dzieci, podczas Pikniku Rodzinnego organizowanego dla mieszkańców sołectwa Opacz Mała, sołectwa Michałowice i Osiedla Michałowice w dniu 28 maja 2022 r. 5 043,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.688.2022 2022-05-19 2022-05-28 - 2022-05-28 Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi, ul. Główna 2, 05-806 Nowa Wieś
NIP: 5342221238
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu posiłku regeneracyjnego dla uczestników zabaw i konkursów odbywających się podczas Pikniku z okazji Dnia Dziecka, organizowanego dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś w dniu 28 maja 2022 r. 1 100,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.689.2022 2022-05-19 2022-05-06 - 2022-05-08 Kwiaciarnia „Wielki Błękit” Monika Filipowicz, ul. Berylowa 34, 05-806 Komorów
NIP: 9511297129
Zakup kwiatów celem wręczenia w ramach podziękowania za przygotowanie i przeprowadzenie koncertu „Na ludowo i jazzowo”, organizowanego dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś w dniu 8 maja 2022 r 120,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.690.2022 2022-05-20 2022-05-26 - 2022-05-26 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata Licencyjna ZAiKS - Koncert z okazji Dnia Matki 26.05.2022 r. 272,32 Umowa licencyjna
KS.691.2022 2022-05-20 2022-05-21 - 2022-05-21 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata Licencyjna - ZAiKS - Koncert podczas imprezy "Zielono mi" 21.05.2022 r. 553,50 Umowa licencyjna
KS.692.2022 2022-05-20 2022-05-21 - 2022-05-21 FAGUS Sp. z o.o., ul. Al. Krakowska 110 lok. 114, 00-971 Warszawa
NIP: 5222843925
Obsługę techniczną imprezy plenerowej pn. „Zielono mi, 21 maja 2022 r. na Placu Paderewskiego w Komorowie. 7 192,80 Zamówienie / Zlecenie
SP.693.2022 2022-05-20 2022-06-04 - 2022-06-04 Katarzyna Kabala przygotowanie i obsługa rajdu integracyjnego nordic walkingw ramach Gminnych Dni dzieci i rodziców 2 500,00 Umowa zlecenie
KS.694.2022 2022-05-20 2022-05-20 - 2022-05-20 CATERING COMETA Anna Bolek, ul. Polna 21C, 05-806 Nowa Wieś
NIP: 5341021833
Usługai cateringowa polegająca na przygotowaniu poczęstunku dla artystów zespołu „Świetliki” występujących 20 maja 2022 r. o godz. 19.00 na strefie rekreacji w Michałowicach przy ul. Szkolnej 553,50 Zamówienie / Zlecenie
IT.695.2022 2022-05-20 2022-05-20 - 2022-05-20 MP TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Plac Niepodległości 9C, 18-400 Łomża
NIP: 7182136452
wykonanie usługi związanej z montażem kamery w Sali konferencyjnej przeznaczonej wydarzeniom live stream 2 716,72 Zamówienie / Zlecenie
SP.696.2022 2022-05-20 2022-05-20 - 2022-05-29 "SKIPPER" Andrzej Pieńkowski, ul. E. Ciołka 2 lok. 49, 01-402 Warszawa
NIP: 5272295271
statuetki i medale na zawody wędkarskie które odbęda się 29.05.2022 w Nowej Wsi 128,45 Zamówienie / Zlecenie
SP.697.2022 2022-05-20 2022-05-20 - 2022-06-04 "SKIPPER" Andrzej Pieńkowski, ul. E. Ciołka 2 lok. 49, 01-402 Warszawa
NIP: 5272295271
medale i statuetki na zawody rowerowe pod patronaten wojta gminy 4 130,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.698.2022 2022-05-20 2022-05-20 - 2022-06-04 X-KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Mariusza Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa
NIP: 9492107026
zamowienie na zawody pod patronatem wojta gminy Michałowice 2 194,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.699.2022 2022-05-20 2022-05-23 - 2022-12-21 MIEJSKA KRYTA PŁYWALNIA KAPRY, ul. Andrzeja 3, 05-800 Pruszków
NIP: 5342275872
udostępnienie torów oraz wejście seniorów na basen na zajęciach Aqua senior w ramach Programu Polityki Senioralnej 2021-2024 43 400,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.700.2022 2022-05-23 2022-05-19 - 2022-12-31 Tomasz Gołubowicz Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.701.2022 2022-05-23 2022-05-23 - 2022-12-31 Dorota Rzewuska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
KS.702.2022 2022-05-23 2022-05-21 - 2022-05-21 Józef Poręba, ul. Stanisława Lentza 35 lok. 38, 02-956 Warszawa
NIP: 9511559954
Usługa cateringowa dla artystów koncertu 21 maja 2022 r. podczas imprezy plenerowej "Zielono mi" na Placu Paderewskiego w Komorowie 316,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.703.2022 2022-05-23 2022-06-04 - 2022-06-04 OCTO SIGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Na Uboczu 2, 02-791 Warszawa
NIP:
zakup wraz z transportem 42 sztuk Statuetek Mikrofon, Kod produktu: 2406, 42 sztuk Tabliczek, kod produktu: Tabliczka 12 napis: „Laureat Gminnego Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej Pod Patronatem Wójta Gminy Michałowice edycja 2022 (+logo gminy)” oraz 9 sztuk dodatkowych tabliczek, kod produktu: tablam, tekst tabliczki: „Nagroda Specjalna Wójta Gminy Michałowice w Gminnym Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej edycja 2022( +logo gminy)”. 2 663,64 Zamówienie / Zlecenie
GR.704.2022 2022-05-23 2022-05-23 - 2022-07-08 Geodezja Kobus Jacek, ul. Bajkowa-Mory 8, 96-330 Puszcza Mariańska
NIP:
analiza dokumentacji geodezyjnej dla nieruchomości stanowiącej dz. ewidnr 146/6 położoną w Michałowicach 1 845,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.705.2022 2022-05-23 2022-05-20 - 2022-05-27 RAD-BUD BudownictwoTomasz Rosłoniec, ul. Wrzosowa 2a, 05-830 Nadarzyn
NIP:
Wykonanie wejścia technicznego w konstrukcji aluminiowej na poziom dachu swietlicy w Pęciciach małych przy ul. Brzozowej 18 3 690,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.706.2022 2022-05-23 2022-05-23 - 2022-12-31 Lidia Kandefer Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.707.2022 2022-05-23 2022-05-23 - 2022-12-31 Piotr Szukalski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
GR.708.2022 2022-05-23 2022-05-23 - 2022-08-31 GEOPLAN S.C.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNO KARTOGRAFICZNYCH PIOTR AKSAMIT,MAREK LUBAŃSKI, ul. Polna 43A, 05-800 Pruszków
NIP: 5340023215
wykonanie opracowania geodezyjnego sprządzenie mapy z projektowanym podziałem dz. 403/1 położonej w Komorowie Wsi -wydzielenie na potrzeby budowy ujęcia wodnego. 3 075,00 Umowa o dzieło
GR.709.2022 2022-05-23 2022-05-23 - 2022-05-23 MARCIN BARANOWSKI GEOMAR, ul. Nadbrzeżna 34C lok. 113, 05-850 Ożarów Mazowiecki
NIP: 8521411879
wykonanie opracowania geodezyjnego w postaci okreslenia stanu prawnego gruntu zajętości pod drogę dz. 520/1, 520/2 ul. Królewska w Regułach 23 985,00 Zamówienie / Zlecenie
KA.710.2022 2022-05-23 2022-05-24 - 2022-05-27 Andrzej Kadłubowski VICTORIA-RECYCLING, 05-140 Dębe
NIP:
Zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej należącej do Urzędu Gminy Michałowice” 1 076,25 Umowa zlecenie
OŚ.711.2022 2022-05-23 2022-05-23 - 2022-12-31 Fundacja PERSON Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.712.2022 2022-05-24 2022-05-24 - 2022-12-31 Aleksander Rasz Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
GK.713.2022 2022-05-24 2022-05-19 - 2023-10-15 PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
NIP: 9462593855
Przyłaczenie do sieci dystrybucyjnej obiektu: Studnia głebinowa na dz. nr ewid. 326 Pęcice Umowa nr 22-G1/UP/03332 z 19.05.2022 r. 3 576,84 Umowa zlecenie
IT.714.2022 2022-05-24 2022-05-24 - 2022-05-24 CORSOFT, Andrzej Korzeniewski, ul. Trzykotki 6, 04-727 Warszawa
NIP: 9521760511
Odnowienie rocznej licencji oprogramowania AnyDesk Professional służącej do zdalnej pomocy informatycznej (jedno połączenie z dowolnym urządzeniem) 1 290,27 Zamówienie / Zlecenie
KS.715.2022 2022-05-24 2022-05-24 - 2022-05-24 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
zakup szpikulców na ognisko 294,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.716.2022 2022-05-24 2022-05-24 - 2022-12-31 Mirosław Oleksiak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.717.2022 2022-05-24 2022-05-11 - 2022-05-20 MM CONSULT Sp. z o.o., ul. Płocka 15C lok. 4, 01-231 Warszawa
NIP:
wykonanie usługi polegającej na wypracowaniu zmian do Lokalnego Programu Osłonowego „Gmina bez smogu” wraz z wnioskami i propozycją aktualizacji programu 3 900,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.718.2022 2022-05-24 2022-05-25 - 2022-07-18 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ STOŁECZNY IM. ALEKSANDRA JANOWSKIEGO W WARSZAWIE, ul. Mikołaja Kopernika 30 lok. 523, 00-336 Warszawa
NIP: 5260001944
wykonanie 500 sztuk pamiątkowych znaczków na 56 Rajd „Po Kamienistej Drodze” w Pęcicach według projektu Włodzimierza Majdewicza. Usługą będzie wykonana w związku z uroczystościami upamiętniającymi 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego oraz bitwy i egzekucji w Pęcicach, które odbędą się w Pęcicach, 24 lipca 2022 r. 8 487,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.719.2022 2022-05-24 2022-05-25 - 2022-06-03 X-KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Mariusza Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa
NIP: 9492107026
zakup nagród dla laureatów festiwalu piosenki anglojęzycznej Singing Schools 5 564,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.720.2022 2022-05-24 2022-05-25 - 2022-06-01 GADZETY.PL Szymon Więckowski Spółka komandytowa, ul. Postępu 11A, 02-676 Warszawa
NIP:
zakup opasek odblaskowych oraz butelek sportowych 1 837,62 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.721.2022 2022-05-25 2022-05-25 - 2022-12-31 Helena Tutaj Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
PR.722.2022 2022-05-25 2022-05-20 - 2022-06-07 GRAWERSTWO s.c.Bartosz Madejczyk, Sławomir Kopek, ul. Piaskowa 11, 39-300 Mielec
NIP:
Wykonanie 11 dyplomów okolicznościowych grawerowanych, z logiem gminy Michałowice, w związku z uroczystością wręczenia medali dla par z Gminy Michałowice za długoletnie pożycie małżeńskie wraz z dostawą 2 175,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.723.2022 2022-05-25 2022-05-24 - 2022-06-07 KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH SUCHY LAS "KOŁO KOBIET KREATYWNYCH", ul. Księdza Michała Woźniaka 6, 05-806 Suchy Las
NIP: 5342592584
zakup żywności regionalnej,w ramach uroczystości wręczenia medali dla par z Gminy Michałowice za długoletnie pożycie małżńskie 500,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.724.2022 2022-05-25 2022-06-05 - 2022-06-05 Iluzjonista Paweł Szreter, ul. 3 Maja 5 lok. 2, 42-700 Lubliniec
NIP: 5751657766
Przygotowanie i wykonanie pokazu iluzjonistycznego Paweł Szreter 2 200,00 Umowa zlecenie
KS.725.2022 2022-05-25 2022-05-26 - 2022-05-26 Józef Poręba, ul. Stanisława Lentza 35 lok. 38, 02-956 Warszawa
NIP: 9511559954
przygotowanie poczęstunku dla uczestników Koncertu Danuty Stankiewicz "Groszki i róże i nie tylko..." z okazji Dnia Matki. Koncert odbędzie się 26 maja 2022 r. na sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice o godz. 18:00. 1 640,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.726.2022 2022-05-25 2022-05-25 - 2022-12-31 Bartosz Pieniak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
FZ.727.2022 2022-05-25 2022-05-25 - 2022-06-10 NEOEnergetyka Sp. z o.o., ul. Kleszczowa 15A, 02-485 Warszawa
NIP:
Aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej oraz dokumentacji techniczno-obliczeniowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa energoefektywnego przedszkola w Regułach” 21 000,00 Umowa zlecenie
KS.728.2022 2022-05-25 2022-05-26 - 2022-05-26 Tatiana Vasenda przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów plastycznych dla dzieci mam uczestniczących w Koncercie Danuty Stankiewicz "Groszki i róże i nie tylko..." z okazji Dnia Matki, 26 maja 2022 r. w Urzędzie Gminy Michałowice 400,00 Umowa zlecenie
IR.729.2022 2022-05-25 2022-05-25 - 2022-07-24 ER-KA Renata Kowalska, ul. Aleja Wojska Polskiego 46, 05-820 Piastów
NIP: 5222364840
Roboty budowlane w budynku Urzędu Gminy Michałowice w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice 72 166,60 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2022-06-15
do umowy nr IR.729.2022
2022-05-25-2022-07-24 Roboty budowlane w budynku UG- wzrost wartości wynagrodzenia o 3 444,00 zł brutto 3 444,00 Aneks do umowy
OŚ.730.2022 2022-05-25 2022-05-25 - 2022-12-31 Aleksandra Krempin-Dolata Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
KS.731.2022 2022-05-25 2022-06-05 - 2022-06-05 MOBILEMACHINE ŻANETA ZALEWSKA, ul. Pasażerska 30, 05-800 Pruszków
NIP: 5341592731
wykonanie usługi – polegającej na zapewnieniu dwóch generatorów prądu na potrzeby imprezy plenerowej „Gminne Dni Dzieci i Rodziców”, 5 czerwca 2022 r. w godz. 13-18 w parku w Regułach. 2 460,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.732.2022 2022-05-26 2022-06-01 - 2022-12-31 MIEJSKA KRYTA PŁYWALNIA KAPRY, ul. Andrzeja 3, 05-800 Pruszków
NIP: 5342275872
Porozumienie dotyczące rabatu przy zakupie biletu na pływalnię Kapry w Pruszkowie. Rabat dotyczy mieszkańców posiadających kartę Mieszkańca Gminy Michałowice 10 000,00 Umowa/Porozumienie - bez kosztowe
Aneks nr 1
z dnia 2022-09-14
do umowy nr SP.732.2022
2022-09-14-2022-12-31 zwiększenie kwoty zobowiązań dot. porozumienia w sprawie korzystania z basenu mieszkańców posiadajacych Kartę Mieszkańca Gminy Michałowice 7 000,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2022-11-02
do umowy nr SP.732.2022
2022-11-02-2022-12-31 zwiększenie kwoty zobowiązań dotyczących porozumienia w sprawie korzystania z basenu mieszkańców posiadających Kartę Mieszkańca Gminy Michałowice 8 000,00 Aneks do umowy
Aneks nr 3
z dnia 2022-12-02
do umowy nr SP.732.2022
2022-12-02-2022-12-31 zwiększenie kwoty zobowiązań dot. porozumienia w sprawie korzystania z basenu mieszkańców posiadajacych Kartę Mieszkańca Gminy Michałowice 5 000,00 Aneks do umowy
KA.733.2022 2022-05-26 2022-05-27 - 2022-07-25 Aleksandra Burno „Archiwizacja dokumentacji będącej w zasobach Urzędu Gminy” kat. A 5 850,00 Umowa o dzieło
KA.734.2022 2022-05-26 2022-05-27 - 2022-07-25 Bożenna Pachucka "Archiwizacja dokumentacji będącej w zasobach Urzędu Gminy” kat. A 5 850,00 Umowa o dzieło
KA.735.2022 2022-05-26 2022-05-27 - 2022-07-25 Zofia Dwornik "Archiwizacja dokumentacji będącej w zasobach Urzędu Gminy” kat. A 5 850,00 Umowa o dzieło
KA.736.2022 2022-05-26 2022-05-27 - 2022-07-25 Bożenna Pachucka „Archiwizacja dokumentacji będącej w zasobach Urzędu Gminy” kat. B 3 510,00 Umowa o dzieło
KA.737.2022 2022-05-26 2022-05-27 - 2022-07-25 Kamila Burno „Archiwizacja dokumentacji będącej w zasobach Urzędu Gminy” kat. B 3 510,00 Zamówienie / Zlecenie
KA.738.2022 2022-05-26 2022-05-27 - 2022-07-25 Zofia Dwornik „Archiwizacja dokumentacji będącej w zasobach Urzędu Gminy” kat. B 3 510,00 Umowa o dzieło
GK.739.2022 2022-05-27 2022-05-25 - 2022-06-01 MARIAN WIĘCH USŁUGI TRANSPORTOWE MAR-TRANS, ul. Emaliowa 21, 02-295 Warszawa
NIP:
wykonanie usługi przetransprotownia głazu z miejscowości Reguły al. Jerozolimskie do Parku w Regułach przy ul. Platanowej. 2 460,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.740.2022 2022-05-27 2022-05-27 - 2022-05-27 Tomasz Matysiak BTM-KOM, ul. Przemysłowa lok. 22, 21-400 Łuków
NIP: 8252026109
Stacja dokująca niezbędna do pracy w referacie inwestycji 1 279,02 Zamówienie / Zlecenie
IR.741.2022 2022-05-27 2022-05-16 - 2022-12-30 Marek Długołęcki Obsługa serwisowa, konserwacja oraz magazynowanie 15 szt, rowerów będących własnością Gminy Michałowice 7 857,00 Umowa zlecenie
IT.742.2022 2022-05-27 2022-05-27 - 2022-05-27 ITPUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wandy 18A, 40-322 Katowice
NIP: 6412477789
Zestaw komputerowy do pracy dla referatu WUA 6 220,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.743.2022 2022-05-27 2022-05-28 - 2022-05-28 Tatiana Vasenda Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów plastycznych dla dzieci podczas Pikniku Rodzinnego organizowanego dla mieszkańców Osiedla Michałowice, sołectwa Michałowice i Opaczy Małej 355,00 Umowa zlecenie
KS.744.2022 2022-05-27 2022-06-05 - 2022-06-05 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Umowa zlecenie
OA.745.2022 2022-05-27 2022-06-11 - 2022-06-11 Katarzyna Adamczyk Teatr Lalek "Czarodziej", ul. Rembielińska 8a lok. 58, 03-352 Warszawa
NIP: 5242196392
Wykonanie przedstawienia teatralnego pt. "Smok Wawelski", dla dzieci z sołectwa Nowa Wieś, w dniu 11 czerwca 2022 r. 400,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.746.2022 2022-05-27 2022-06-12 - 2022-06-12 Animacje Uśmiechu Warte Patrycja Wojtczak, ul. Wołowskiego 2 lok. 98, 05-800 Pruszków
NIP: 5342594235
Usługa polegającej na zapewnieniu atrakcji dla dzieci podczas Pikniku Rodzinnego organizowanego dla mieszkańców Osiedla Granica w dniu 12 czerwca 2022 r. 800,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.747.2022 2022-05-27 2022-06-12 - 2022-06-12 Mobilne Imprezy - Złoty Dukat Krzysztof Postrożny, ul. Dąbrowa Chotomowska, Przyleśna 18C, 05-123 Chotomów
NIP: 1131872126
Przygotowanie i wykonanie programu artystyczno-estradowego dla dzieci, pt.„Zabawa w kratkę”, podczas Pikniku Rodzinnego organizowanego dla mieszkańców Osiedla Granica w dniu 12 czerwca 2022 r. 2 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.748.2022 2022-05-27 2022-06-12 - 2022-06-12 Fiku-Miku Agnieszka Grzegorzewska, ul. Ogrodowa 13, 96-320 Grabce Józefpolskie
NIP: 8381699431
Wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu atrakcji dla dzieci podczas Pikniku Rodzinnego organizowanego dla mieszkańców Osiedla Granica w dniu 12 czerwca 2022 r. 2 070,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.749.2022 2022-05-30 2022-05-19 - 2022-05-19 DAKTYLOVE Tamara Olkuśnik, ul. Puławska 240 lok. 4, 02-670 Warszawa
NIP: 5210325521
Zakup 40 sztuk. drożdżówek na " Drugie Śniadanie z kulturą" w Milanówku. 280,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.750.2022 2022-05-30 2022-05-30 - 2022-12-31 Paweł Kowalski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
GK.751.2022 2022-05-30 2022-05-30 - 2022-07-31 ARKADIUSZ MERCHEL ARKOM PROJEKT, ul. Ireny 126, 05-800 Pruszków
NIP: 5341109048
Projekt Robót Geologicznych dla nowego ujęcia wody z utworów czwartorzędowych 18 450,00 Umowa zlecenie
KS.752.2022 2022-05-30 2022-06-05 - 2022-06-05 Koło Gospodyń Wiejskich w Pęcicach Małych - Pęciczanki rejestr nr: 1421040002, ul. Brzozowa 18, 05-806 Komorów
NIP:
Zakup rękodzieł od Koła Gospodyń Wiejskich na imprezę " Gminne dni dzieci i rodziców" w dniu 5 czerwca 2022 w parku w Regułach. 700,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.753.2022 2022-05-30 2022-05-30 - 2022-12-31 Iwona Jagiełło Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
IR.754.2022 2022-05-30 2022-05-30 - 2022-06-15 Zakład Usług Kominiarskich Marcin Więckowski, ul. Barbary Wolniewicz 7 lok. 49, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP:
Czyszczenie przewodów kominowych (dmowych, spalinowych, wentylacyjnych) w 9 budynkach znajdujacych sie w zasobie Gminy Michałowice 1 944,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.755.2022 2022-05-30 2022-06-05 - 2022-06-05 ADVANTIS Agencja Marketingowa Józef Owczarek, ul. Dzieci Warszawy 27A lok. 79, 02-495 Warszawa
NIP: 5221467851
Wykonanie usługi kompleksowej organizacji animacjii atrakcji podczas " Gminnych dni dzieci i rodziców"w parku w Regułach 5 czerwca 2022. 24 415,50 Umowa zlecenie
OŚ.756.2022 2022-05-30 2022-05-30 - 2022-12-31 Bogusław Szymański Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.757.2022 2022-05-30 2022-05-30 - 2022-12-31 Karolina Gręda Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.758.2022 2022-05-30 2022-05-30 - 2022-12-31 Ewelina Krzesińska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
KS.759.2022 2022-05-30 2022-06-05 - 2022-06-05 KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH SUCHY LAS "KOŁO KOBIET KREATYWNYCH", ul. Księdza Michała Woźniaka 6, 05-806 Suchy Las
NIP:
Zamówienie produktów żywnościowych od KGW "Koło Kobiet Kreatywnych" na "Gminne dni dzieci i rodziców" 5 czerwca 2022 1 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.760.2022 2022-05-30 2022-05-30 - 2022-12-31 Sebastian Stańczyk Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
KS.761.2022 2022-05-30 2022-06-05 - 2022-06-05 Koło Gospodyń Wiejskich „Dziewczyny z Komorowa” rejestr nr: 1421040005, ul. Leśna 12, 05-806 Komorów
NIP:
Zakup rękodzieł od KGW "Dziewczyny z Komorowa"na "Gminne dni dzieci i rodziców" 5 czerwca 2022 w parku w Regułach. 3 000,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.762.2022 2022-05-31 2022-05-27 - 2022-05-27 DAKTYLOVE Tamara Olkuśnik, ul. Puławska 240 lok. 4, 02-670 Warszawa
NIP: 5210325521
Zakup drożdżówek w ramach spotkania "Dzień Samorządu Terytorialnego" 840,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.763.2022 2022-05-31 2022-05-25 - 2022-05-26 Marian Dziekanowski SPRZEDAŻ KSIĄŻEK, ul. Biskupicka 56, 05-840 Brwinów
NIP: 5341943260
Zakup nagród dla laureatów Gminnego Konkurs Ortograficznego pn. „Mistrz Ortografii” objętego patronatem Wójta Gminy Michałowice. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 7 czerwca 2022 r. w sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice. 1 314,80 Zamówienie / Zlecenie
KS.764.2022 2022-05-31 2022-05-25 - 2022-05-26 Marian Dziekanowski SPRZEDAŻ KSIĄŻEK, ul. Biskupicka 56, 05-840 Brwinów
NIP: 5341943260
Zakup nagród dla laureatów Gminnego Konkurs Matematycznego pn. „Mistrz Matematyki” objętego patronatem Wójta Gminy Michałowice. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 7 czerwca 2022 r. w sali multimedialnej Urzędu Gminy 1 897,20 Zamówienie / Zlecenie
KS.765.2022 2022-05-31 2022-05-31 - 2022-06-03 PAKAR Paweł Karwacki, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 2 lok. 55, 01-501 Warszawa
NIP:
Zakup nagród dla laureatów Konkurs Plastycznego pn. „Bajkowa Postać z Recyklingu” objętego patronatem Wójta Gminy Michałowice. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 6 czerwca 2022 r. w sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice. 2 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.766.2022 2022-05-31 2022-05-31 - 2022-10-30 Watersystem Serwis s.c., ul. Trakt Brzeski 127, 05-077 Zakręt
NIP:
"Wykonanie konserwacji stacjonarnej fontanny na terenie Gminy Michałowice" 31 488,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-06-22
do umowy nr OŚ.766.2022
2022-06-08-2022-10-31 konserwacja fontanny na strefie rekreacji w Michałowicach 19 680,00 Aneks do umowy
KS.767.2022 2022-05-31 2022-05-31 - 2022-06-03 Norton D.A.A.P. Nadulny Sp.J., ul. Elizy Orzeszkowej 11, 05-816 Reguły
NIP: 5341369772
zakup wody na Gminne dni dzieci i rodziców 560,84 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.768.2022 2022-05-31 2022-05-31 - 2022-12-31 Aretta Patrycja Chilimoniuk Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.769.2022 2022-05-31 2022-05-31 - 2022-12-31 Krzysztof Koziński Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.770.2022 2022-05-31 2022-06-02 - 2022-12-02 EvenTeam Andrzej Latkowski, ul. mjr. Edwarda Ziółkowskiego 14/3 lok. 11, 05-555 Tarczyn
NIP:
Konserwacja nawierzchni na strefach rekreacji, placach zabaw i boiskach 36 720,00 Umowa zlecenie
OŚ.771.2022 2022-05-31 2022-05-31 - 2022-12-31 Krzysztof Biały Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OA.772.2022 2022-05-31 2022-05-31 - 2022-05-31 Laboratorium juniora Katarzyna Skomra, ul. Przeskok 3 lok. 6, 05-800 Pruszków
NIP: 9591656948
Przygotowanie i przeprowadzenie plenerowych zajęć pokazowo-warsztatowych, podczas Pikniku Rodzinnego organizowanego dla mieszkańców Osiedla Granica, w dniu 12 czerwca 2022 r. 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.773.2022 2022-05-31 2022-05-27 - 2022-05-27 STANFIKS Stanisław Fiks, ul. Bodycha 13s, 05-816 Opacz-Kolonia
NIP: 5220014886
Zakup wyrobów cukierniczych przeznaczonych do przygotowania posiłku regeneracyjnego dla uczestników zabaw i konkursów podczas imprezy z okazji Dnia Dziecka organizowanej dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś, w dniu 28 maja 2022 r 266,40 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.774.2022 2022-06-01 2022-06-01 - 2022-12-31 Agnieszka Fita Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
GK.775.2022 2022-06-01 2022-06-01 - 2022-12-28 Biuro Projektów Infrastrukturalnych Krzysztof Suliga, ul. Tęczowa 3 lok. 6, 05-270 Marki
NIP: 6932026076
„Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy zatoki autobusowej wraz z przebudową drogi Al. Jerozolimskich w rejonie ulicy Regulskiej w Michałowicach” 119 925,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-12-28
do umowy nr GK.775.2022
2022-12-28-2023-03-27 Aneks terminowy 0,00 Aneks do umowy
OA.776.2022 2022-06-01 2022-05-27 - 2022-05-27 Firma Handlowo Usługowa MTR Adam Szadkowski, ul. Kościelna 21, 05-800 Pruszków
NIP: 5342249722
Zakup folii plandek linek i ściągaczy niezbędnych do zabezpieczenia przedmiotów podczas Pikniku z okazji Dnia Dziecka organizowanego dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś oraz innych imprez i spotkań plenerowych związanych z działalnością kulturalną prowadzoną w sołectwie Nowa Wieś 224,90 Zamówienie / Zlecenie
GK.777.2022 2022-06-01 2022-06-01 - 2022-06-30 PAWEŁ KACZMARCZYK KAMA BIS, ul. Jana Husa 18/B lok. 207, 03-153 Warszawa
NIP: 5242355703
„Konserwacja rowów odwadniających na terenie gminy Michałowice – zamówienie przewidziane” 73 641,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.778.2022 2022-06-01 2022-06-01 - 2022-12-31 Sylwester Odolski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OA.779.2022 2022-06-01 2022-05-26 - 2022-05-26 PPH "ŻEBROWSKA" Bożena Żebrowska, ul. Mariańska 18, 05-800 Pruszków
NIP: 5341212705
Zakup taśm ostrzegawczych, pachołków drogowych i drewnianych kijków niezbędnych do wydzielenia i zabezpieczenia terenu, na którym odbywać się będzie Piknik z okazji Dnia Dziecka organizowany dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś oraz inne imprezy i spotkania plenerowe związane z działalnością kulturalną prowadzoną w sołectwie Nowa Wieś 235,58 Zamówienie / Zlecenie
KS.780.2022 2022-06-01 2022-06-06 - 2022-08-31 MACIEJ PUTAJ LECH93 FHU, ul. Fabryczna 6lu lok. 3, 31-553 Kraków
NIP:
Aktywne wakacje w Gminie Michałowice 128 000,00 Umowa zlecenie
OA.781.2022 2022-06-01 2022-05-27 - 2022-05-27 Sempre Group Sp. z o.o., ul. Wiejska 13a, 05-802 Pruszków
NIP:
Zakup opakowań do popcornu celem wykorzystania podczas Pikniku z okazji Dnia Dziecka organizowanego dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś w dniu 28 maja 2022 r. 57,88 Zamówienie / Zlecenie
OA.782.2022 2022-06-01 2022-05-23 - 2022-06-06 GDI Garnolli Sp. z o.o. Sp. k., ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań
NIP:
Zakup akcesoriów gospodarstwa domowego celem doposażenia pomieszczeń budynku przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach 1 591,41 Zamówienie / Zlecenie
OA.783.2022 2022-06-01 2022-05-19 - 2022-05-25 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup bloków do flipcharta i koper bąbelkowych, na potrzeby pracowników Urzędu Gminy Michałowice oraz materiałów potrzebnych do przeprowadzenia warsztatów plastycznych dla dzieci podczas koncertu Pani Danuty Stankiewicz z okazji Dnia Matki organizowanego dla mieszkańców gminy Michałowice w dniu 26 maja 2022 r 1 166,64 Zamówienie / Zlecenie
KS.784.2022 2022-06-01 2022-06-05 - 2022-06-05 Mateusz Koperski, ul. Przyszłości 85D, 05-126 Stanisławów Pierszy
NIP: 5361935128
Organizacja atrakcji dla dzieci podczas " Gminnych dni Dzieci i Rodziców 5 czerwca 2022 w parku w Regułach 7 626,00 Umowa zlecenie
KS.785.2022 2022-06-01 2022-05-30 - 2022-06-30 "RES-MED 40" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Ludowa 7, 05-816 Michałowice
NIP: 5342139198
przygotowanie i zrealizowanie łącznie do 24 spotkań informacyjno-edukacyjnych w tym 23 dla dzieci w trzech szkołach na terenie gminy i 1 dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci w Sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice oraz prezentacji do publikacji w materiałach promocyjnych gminy w ramach realizacji Programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Michałowicach na lata 2022-2024 16 845,00 Umowa zlecenie
KS.786.2022 2022-06-01 2022-06-05 - 2022-06-05 Tetiana Vasenda Przygotowanie i przeprowadzenie kreatywnych warsztatów dla dzieci i rodziców podczas " Gminnych Dni Dzieci i Rodziców " 5 czerwca 2022 600,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.787.2022 2022-06-01 2022-05-27 - 2022-05-30 BONDAN Bogdan Trzepak, ul. Sadowa 2, 05-802 Pruszków
NIP: 7342639602
Zakup artykułów spożywczych na potrzeby Sekretariatu Wójta Gminy Michałowice 1 262,97 Zamówienie / Zlecenie
OA.788.2022 2022-06-01 2022-05-20 - 2022-05-25 Przegląd Regionalny MIKAWAS Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 29, 05-500 Piaseczno
NIP: 1231415150
Ogłoszenie prasowe - MPZP Wiejska 420,66 Zamówienie / Zlecenie
PR.789.2022 2022-06-01 2022-05-10 - 2022-05-20 Podarowane.pl Biedrzycki Sp.J., ul. Kasztanowa 26, 32-040 Rzeszotary
NIP: 9442247162
wykonanie 200 szt. koszulek promocyjnych z herbem i logiem gminy Michałowice 3 831,45 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.790.2022 2022-06-01 2022-06-01 - 2022-12-31 Ewa Karpińska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.791.2022 2022-06-01 2022-06-01 - 2022-12-31 Krzysztof Stępień Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
KS.792.2022 2022-06-01 2022-05-31 - 2024-12-15 "RES-MED 40" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Ludowa 7, 05-816 Michałowice
NIP: 5342139198
Realizator wybrany w konkursie ofert na wybór realizatorów szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) (Zarządzenie Nr 89/2022 Wójta Gminy Michałowice z 14 kwietnia 2022 r.) zobowiązuje się do realizowania szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) w populacji dziewcząt i chłopców w wieku 13-14 lat (łącznie około 841 dzieci z roczników 2008, 2009, 2010 i 2011), mieszkańców Gminy Michałowice w ramach Programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Michałowicach na lata 2022-2024, szczepionką Gardasil9. 7 200,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-05-04
do umowy nr KS.792.2022
2023-05-04-2023-12-15 Realizacja szczepień w ramach programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zkażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2022-2024 - dotyczy rocznika 2009,2010 6 150,00 Aneks do umowy
KS.793.2022 2022-06-01 2022-05-31 - 2024-12-15 Wand Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Al. Wilanowska 368, 02-665 Warszawa
NIP:
Realizator wybrany w konkursie ofert na wybór realizatorów szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) (Zarządzenie Nr 89/2022 Wójta Gminy Michałowice z 14 kwietnia 2022 r.) zobowiązuje się do realizowania szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) w populacji dziewcząt i chłopców w wieku 13-14 lat (łącznie około 841 dzieci z roczników 2008, 2009, 2010 i 2011), mieszkańców Gminy Michałowice w ramach Programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Michałowicach na lata 2022-2024, szczepionką Gardasil9. 4 800,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-05-04
do umowy nr KS.793.2022
2023-05-04-2023-12-15 Realizacja szczepień w ramach programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zkażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2022-2024 - dotyczy rocznika 2009,2010 4 200,00 Aneks do umowy
KS.794.2022 2022-06-01 2022-05-31 - 2024-12-15 "NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA - ZDROWIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Michała Drzymały 19 lok. 21, 05-800 Pruszków
NIP: 5342091474
Realizator wybrany w konkursie ofert na wybór realizatorów szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) (Zarządzenie Nr 89/2022 Wójta Gminy Michałowice z 14 kwietnia 2022 r.) zobowiązuje się do realizowania szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) w populacji dziewcząt i chłopców w wieku 13-14 lat (łącznie około 841 dzieci z roczników 2008, 2009, 2010 i 2011), mieszkańców Gminy Michałowice w ramach Programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Michałowicach na lata 2022-2024, szczepionką Gardasil9. 1 350,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-05-04
do umowy nr KS.794.2022
2023-05-04-2023-12-15 Realizacja szczepień w ramach programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zkażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2022-2024 - dotyczy rocznika 2009,2010 1 500,00 Aneks do umowy
KS.795.2022 2022-06-01 2022-05-31 - 2024-12-15 "KRUPSKA-CURYŁO, NARLOCH-RZEPA, BEDNAREK" SPÓŁKA PARTNERSKA - LEKARZE I PIELĘGNIARKA, ul. Berylowa 34, 05-806 Komorów
NIP: 5342156423
Realizator wybrany w konkursie ofert na wybór realizatorów szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) (Zarządzenie Nr 89/2022 Wójta Gminy Michałowice z 14 kwietnia 2022 r.) zobowiązuje się do realizowania szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) w populacji dziewcząt i chłopców w wieku 13-14 lat (łącznie około 841 dzieci z roczników 2008, 2009, 2010 i 2011), mieszkańców Gminy Michałowice w ramach Programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Michałowicach na lata 2022-2024, szczepionką Gardasil9. 3 150,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-05-04
do umowy nr KS.795.2022
2023-05-04-2023-12-15 Realizacja szczepień w ramach programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zkażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2022-2024 - dotyczy rocznika 2009,2010 2 400,00 Aneks do umowy
IT.796.2022 2022-06-02 2022-06-02 - 2022-06-02 N.K. Serwis Piotr Nowak, ul. Stefana Żeromskiego 6, 05-820 Piastów
NIP:
komplet tonerów do urządzenia wielofunkcyjnego canon 1 195,56 Zamówienie / Zlecenie
OA.797.2022 2022-06-02 2022-06-01 - 2022-07-31 KADER'S Akadiusz Biszoff, ul. Kazimierza Pużaka 3 lok. 40, 02-495 Warszawa
NIP: 5222746984
Dostawa wraz ze wniesieniem mebli biurowych dla potrzeb pracowników Urzędu 79 568,70 Zamówienie / Zlecenie
OA.798.2022 2022-06-02 2022-06-01 - 2022-06-30 RIKO Zakład Elektromechaniczny, ul. Powstańców 16 lok. 10, 05-800 Pruszków
NIP:
Wykonanie dodatkowego zasilania 23V w stołach konferencyjnych na Sali koferencyjnej 9 456,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.799.2022 2022-06-02 2022-06-01 - 2022-06-30 RIKO Zakład Elektromechaniczny, ul. Powstańców 16 lok. 10, 05-800 Pruszków
NIP: 5340012370
Przeniesienie stanowiska obrony cywilnej 14 184,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.800.2022 2022-06-02 2022-06-01 - 2022-07-29 Blue Logic Krzysztof Adamczyk, ul. Norwida 27 lok. 32, 13-200 Działdowo
NIP: 8671965326
Przeszkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz przeprowadzenie audytu dokumentacji 7 380,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.801.2022 2022-06-02 2022-06-02 - 2022-06-02 PROTECTIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Walerego Wróblewskiego 18 lok. 606, 93-578 Łódź
NIP: 7292706494
przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa zgodnie z zakresem oraz formularzem stanowiącym załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, 4 674,00 Umowa zlecenie
OA.802.2022 2022-06-02 2022-06-12 - 2022-06-12 Cezary Jarosław Haber Obsługa muzyczna i techniczna podczas Pikniku Rodzinnego organizowanego dla mieszkańców Osiedla Granica w dniu 12 czerwca 2022 r. 3 524,00 Umowa zlecenie
OŚ.803.2022 2022-06-02 2022-06-02 - 2022-12-31 Paweł Nerek Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OA.804.2022 2022-06-02 2022-06-11 - 2022-06-11 TCD Joanna Piotrowska, ul. Żurawinowa 23 lok. B, 05-270 Marki
NIP: 5781690337
Przygotowanie plenerowego pokazu filmowego dla mieszkańców sołectwa Reguły w dniu 11 czerwca 2022 r. 3 321,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.805.2022 2022-06-02 2022-06-03 - 2022-07-04 ECLIPSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Aleje Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa
NIP:
Dostawa urządzenia sieciowego (UTM) 61 032,60 Zamówienie / Zlecenie
OA.806.2022 2022-06-02 2022-06-12 - 2022-06-12 Bremex Sp. z o.o., ul. Zielona 14, 05-311 Dębe Wielkie
NIP:
Usługa polegająca na zapewnieniu atrakcji dla dzieci, podczas Pikniku Rodzinnego organizowanego dla mieszkańców osiedla Granica w dniu 12 czerwca 2022 r. 7 134,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.807.2022 2022-06-02 2022-06-03 - 2022-07-22 "NIVUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Hutnicza 3 lok. B-18, 81-212 Gdynia
NIP:
„Wykonanie sesji pomiarowych przepływu ścieków w kanalizacji sanitarnej” część I ZP.271.2.44.2022 17 780,00 Umowa zlecenie
GK.808.2022 2022-06-02 2022-06-06 - 2022-09-05 POLITECHNIKA WARSZAWSKA, ul. Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa
NIP:
„Wykonanie sesji pomiarowych przepływu ścieków w kanalizacji sanitarnej” część II ZP.271.2.44.2022 29 520,00 Umowa zlecenie
OŚ.809.2022 2022-06-03 2022-06-03 - 2022-12-31 Tomasz Bajan Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
AW.810.2022 2022-06-03 2022-05-04 - 2022-05-31 Monika Karkosik Wykonanie usługi w zakresie nauki jezyka polskiego dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Michałowice 1 120,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.811.2022 2022-06-03 2022-06-03 - 2022-12-31 Adam Miller Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
KS.812.2022 2022-06-06 2022-06-05 - 2022-06-05 MOBILEMACHINE ŻANETA ZALEWSKA, ul. Pasażerska 30, 05-800 Pruszków
NIP: 5341592731
wykonanie usługi gastronomicznej w postaci wyprodukowania, gofrów z bitą śmietaną lub innym jednym dodatkiem, sorbetów w kubku ozdobnym 350ml, kawy mrożonej, lodów (dwie kulki), frytek Belgijskich 200 ml (2 szt.) – w ilości 350 sztuk o wartości do 12,00 zł do wyboru przez dzieci. Usługa zostanie wykonana podczas Gminnych Dni Dzieci i rodziców 5 czerwca 2022 r. w parku w Regułach w godz. 13-18. 4 200,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.813.2022 2022-06-06 2022-06-06 - 2022-06-30 Ewa Wojciul Zgodność ze studium i kierunkami zagospodarowania przestrzennego na wartość nieruchomości położonych w obrębie ewid. Reguły. 1 722,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.814.2022 2022-06-06 2022-06-06 - 2022-12-31 Ewa Maria Odagiri Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
PR.815.2022 2022-06-07 2022-05-19 - 2022-05-19 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup 4 opakowań zszywek TYP53 oraz 2 opakowań PATAFIX WHITE. 180,58 Zamówienie / Zlecenie
FZ.816.2022 2022-06-07 2022-06-07 - 2022-06-30 4CS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa, ul. Kazimierza Wielkiego 7 lok. 5, 65-047 Zielona Góra
NIP: 9731024712
„Opracowanie raportu z realizacji „Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Michałowice na lata 2020-2040”” ZP.271.2.35.2022 12 000,00 Umowa zlecenie
FZ.817.2022 2022-06-07 2022-06-08 - 2022-08-31 ALCYONA Firma Doradcza Marzena Wistuba-Wesołek, ul. Dębowa 3 lok. 4, 44-246 Palowice
NIP: 6422459994
„Przygotowanie rozliczenia pozyskanych środków dotacji w ramach PROGRAMU SPORTOWA POLSKA - PROGRAM ROZWOJU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ EDYCJA 2021” ZP.271.2.34.2022 18 450,00 Umowa zlecenie
OŚ.818.2022 2022-06-07 2022-06-07 - 2022-06-30 Cezary Płocki Garden Usługi Ogrodnicze, ul. Gaj 1, 97-226 Żelechlinek
NIP:
naprawa systemu nawadniania w MPI Pęcice 2 600,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.819.2022 2022-06-07 2022-06-07 - 2022-06-09 MajaGift.pl Sylwia Kozłowska, ul. Adama Mickiewicza 52, 38-200 Jasło
NIP:
zakup wraz z dostawą medali i statuetek, zgodnie z ofertą. Zakup dla laureatów Jubileuszowego X Regionalnego Przeglądu Piosenki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej „Wyśpiewajmy Wiosnę”, objętego patronatem Wójt Gminy Michałowice. 1 595,51 Zamówienie / Zlecenie
GK.820.2022 2022-06-07 2022-06-08 - 2022-12-08 SANMAT USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI, ul. Żeliwna 38, 95-040 Koluszki
NIP: 7282835037
Opracowanie koncepcji odwodnienia na terenie Nowej Wsi i Granicy-II 54 120,00 Umowa zlecenie
GK.821.2022 2022-06-07 2022-06-08 - 2022-11-08 SANMAT USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI, ul. Żeliwna 38, 95-040 Koluszki
NIP: 7282835037
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Migdałowej w Opaczy-Kolonii, w gminie Michałowice 27 060,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-11-08
do umowy nr GK.821.2022
2022-06-08-2022-12-12 dokumentacja projektowa budowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Migdałowej w Opaczy-Kolonii aneks nr 1 terminowy 0,00 Aneks do umowy
FZ.822.2022 2022-06-07 2022-06-08 - 2022-06-10 4CS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa, ul. Kazimierza Wielkiego 7 lok. 5, 65-047 Zielona Góra
NIP: 9731024712
„Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020 na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych -II” ZP.271.241.2022 12 000,00 Umowa zlecenie
KS.823.2022 2022-06-08 2022-06-03 - 2022-06-06 PPH Calino Barbara Połulich, ul. Ruchliwa 20, 02-182 Warszawa
NIP: 5211213250
Zakup 4 szt. statuetek dla laureatów Gminnego Konkurs Ortograficznego pn. „Mistrz Ortografii” oraz Gminnego Konkurs Matematycznego pn. „Mistrz Matematyki” objętych patronatem Wójta Gminy Michałowice. Uroczyste wręczenie statuetek odbędzie się 7 czerwca 2022 r. w sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice. 116,01 Zamówienie / Zlecenie
IR.824.2022 2022-06-08 2022-06-08 - 2022-10-08 BODY WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Michała Sobczaka 41, 01-492 Warszawa
NIP:
Budowa siłowni plenerowej z elementami workout’u w Granicy, w gminie Michałowice 79 937,70 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-10-04
do umowy nr IR.824.2022
2022-10-04-2022-10-08 Aneks nr 1 - do umowy UG.IR.824.2022 zwiększenie kwoty o 2 000,00 zł brutto, bez zmiany terminu. 2 000,00 Aneks do umowy
KS.825.2022 2022-06-08 2022-06-01 - 2022-06-01 Piekarnia Dworak Sp.J., ul. Brwinowska 29, 05-807 Podkowa Leśna
NIP: 5340004063
Zakup żywności na Piknik Rodzinny organizowany przez Gminne Przedszkole w Michałowicach 4 czerwca 2022. 276,40 Zamówienie / Zlecenie
KS.826.2022 2022-06-08 2022-06-04 - 2022-06-04 D.A.P. Fruit spółka z o.o., ul. Ogińskiego 12, 05-820 Piastów
NIP: 5342341468
Zakup produktów spożywczych- owoców na Piknik Rodzinny organizowany przez Gminne Przedszkole w Michałowicach w dniu 04.06.2022 598,50 Zamówienie / Zlecenie
KS.827.2022 2022-06-08 2022-06-03 - 2022-06-06 Usługi Grawerskie Magdalena Szczepaniak, ul. Ruchliwa 20, 02-182 Warszawa
NIP: 5222515500
wykonanie tabliczek z nadrukiem grawerton do statuetek w ilości 4 sztuk dla laureatów Gminnego Konkursu Ortograficznego pn. „Mistrz Ortografii” oraz Gminnego Konkursu Matematycznego pn. „Mistrz Matematyki” objętych patronatem Wójta Gminy Michałowice. Uroczyste wręczenie statuetek odbędzie się 7 czerwca 2022 r. w sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice. 38,03 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.828.2022 2022-06-08 2022-06-08 - 2022-08-31 Bogdan Szamota zdjęcie i utylizacja azbestu Noa Wieś ul. Wiśniowa 31 4 500,00 Umowy dotacyjne
IT.829.2022 2022-06-08 2022-06-08 - 2022-06-08 CORSOFT, Andrzej Korzeniewski, ul. Trzykotki 6, 04-727 Warszawa
NIP: 9521760511
Odnowienie licencji na oprogramowanie projektowe 2 581,77 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.830.2022 2022-06-08 2022-06-01 - 2022-12-16 FAGUS Sp. z o.o., ul. Al. Krakowska 110 lok. 114, 00-971 Warszawa
NIP: 5222843925
„Utrzymanie roślinności niskiej na terenie gminy Michałowice - zamówienie uzupełniające” ZP.271.2.27.2022 90 450,00 Umowa zlecenie
PR.831.2022 2022-06-09 2022-06-03 - 2022-06-10 Dominik Kowalczyk WYKONANIE 3 PROJEKTÓW MURALU NA CZĘŚCI SCIANY HALI SPORTOWEJ ZLOKALIZOWANEJ PRZY SZKOLE W MICHAŁOWICACH ORAZ 1 PROJEKT NA ŚCIANIE BUDYNKU W OPACZY-KOL ONII 2 900,00 Umowa o dzieło
PR.832.2022 2022-06-09 2022-06-03 - 2022-06-30 Mikołaj Warsztocki PRZYGOTOWANIE SERII FILMÓW (MAX 4) OPOWIADAJĄCYCH O CHÓRACH FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE GMINY MICHAŁOWICE. 5 680,00 Umowa o dzieło
KS.833.2022 2022-06-09 2022-06-24 - 2022-06-24 ProArt Czesław Kosmaty, ul. Rynkowa 14 lok. b, 05-816 Michałowice
NIP: 5340015552
druku 500 sztuk folderu „PĘCICE”, 500 sztuk, 500 sztuk ulotek w formacie A4 i 100 sztuk plakatów w formacie A2 zgodnie z załączoną ofertą. Druk wykonany w związku z organizacją uroczystości upamiętniających 78. Druk materiałów informacyjno-promocyjnych na rocznice wybuchu Powstania Warszawskiego oraz bitwy i egzekucji w Pęcicach, które odbędą się w Pęcicach, 24 lipca 2022 r. 6 924,90 Zamówienie / Zlecenie
PR.834.2022 2022-06-09 2022-06-07 - 2022-06-07 DARIUSZ KANCLERSKI, ul. Parkowa 79, 05-806 Pęcice
NIP: 5342112816
ZAKUP PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH (SOKI OWOCOWE, HERBATA ORAZ KAWA) W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE. 65,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.835.2022 2022-06-09 2022-06-25 - 2022-06-25 BajOLAndia Aleksandra Jakubczak, ul. Kleeberga 10, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291554087
Zapewnienie atrakcji dla dzieci, w postaci animacji tematycznych, podczas Pikniku Rodzinnego Powitanie Lata, organizowanego dla mieszkańców sołectwa Pęcice Małe w dniu 25 czerwca 2022 r. 4 800,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.836.2022 2022-06-09 2022-06-13 - 2022-10-31 Awas-Serwis Sp. z o.o., ul. Egejska 1/34, 02-764 Warszawa
NIP: 5213177038
„Konserwacja systemu kanalizacji deszczowej i odwodnienia na terenie gminy Michałowice-II” część II „Czyszczenie separatorów ropopochodnych oczyszczających wody deszczowe, odbiór i unieszkodliwienie odpadów”. ZP.271.1.28.2022 42 948,90 Umowa zlecenie
GK.837.2022 2022-06-09 2022-06-14 - 2022-12-14 TEL-COM Tomasz Gawron, ul. Mickiewicza 21, 42-700 Lubliniec
NIP: 5751871519
Budowa monitoringu wizyjnego: obszar zbiornika wodnego „SMUG”-II 208 994,00 Umowa o roboty budowlane
OA.838.2022 2022-06-09 2022-06-25 - 2022-06-25 P.H.U Nestor Krzysztof Bieniek, ul. Bolesławicka 12, 03-325 Warszawa
NIP: 5242490803
Usługa polegająca na zapewnieniu atrakcji dla dzieci, podczas Pikniku Rodzinnego Powitanie Lata organizowanego dla mieszkańców sołectwa Pęcice Małe w dniu 25 czerwca 2022 r. 2 890,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.839.2022 2022-06-09 2022-06-25 - 2022-06-25 Art- Mar Maroila Bożek, ul. Rabsztyńska 10/12 lok. 21, 01-140 Warszawa
NIP: 5251002157
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu posiłku regeneracyjnego dla uczestników konkursów i zabaw, podczas Pikniku Rodzinnego Powitanie Lata, organizowanego dla mieszkańców sołectwa Pęcice Małe w dniu 25 czerwca 2022 r. 5 346,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.840.2022 2022-06-09 2022-09-22 - 2022-09-25 Grodziski Klub Żeglarski "Czysty Wiatr", ul. Zielony Rynek 2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291729925
Udostępnienie powierzchni reklamowej podczas regat o Puchar WuKaDki, organizowanych z okazji 95-lecia powstania Warszawskiej Kolei Dojazdowej, które odbędą się w dniach 22-25 września 2022 roku. 1 350,00 Umowa zlecenie
OŚ.841.2022 2022-06-09 2022-06-13 - 2022-06-15 KUREK WIESŁAW -ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY, ul. Jana Pawła II 55, 05-326 Poświętne
NIP:
„Wymiana piasku w piaskownicach na terenie Gminy Michałowice” ZP.271.2.19.2022 50 000,00 Umowa zakupu
Aneks nr 1
z dnia 2022-06-09
do umowy nr OŚ.841.2022
2022-06-09-2022-06-09 „Wymiana piasku w piaskownicach na terenie Gminy Michałowice” ZP.271.2.19.2022 0,00 Aneks do umowy
GK.842.2022 2022-06-09 2022-06-07 - 2022-12-14 "MARGOT" Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych Małgorzata Szymańska w spadku, ul. PASAŻ URSYNOWSKI 11, 02784 WARSZAWA
NIP: 5210128223
„Budowa parkingu „Parkuj i jedź” w Komorowie przy ul. Kolejowej ”-II 2 971 260,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2022-11-30
do umowy nr GK.842.2022
2022-11-30-2022-12-14 Aneks nr 1 do Umowy 79 149,90 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2022-12-20
do umowy nr GK.842.2022
2022-12-14-2023-01-31 Aneks nr 2 do Umowy (terminowy) 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 3
z dnia 2023-01-31
do umowy nr GK.842.2022
2023-01-31-2023-02-28 Aneks nr 3 do Umowy (terminowy) 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 4
z dnia 2023-03-02
do umowy nr GK.842.2022
2023-03-02-2023-03-31 Aneks nr 4 do Umowy (terminowy). 0,00 Aneks do umowy
OA.843.2022 2022-06-10 2022-06-07 - 2022-07-31 Cezary Płocki Garden Usługi Ogrodnicze, ul. Gaj 1, 97-226 Żelechlinek
NIP:
Wykonanie instalacji nawodnienia roślin przed budynkiem Urzędu Gminy 6 350,01 Zamówienie / Zlecenie
KS.844.2022 2022-06-10 2022-06-10 - 2022-12-23 URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław
NIP:
Zakup szczepionki przeciwko wirusowi HPV - Gardasil9 w ilości 224 dawek na potrzeby na potrzeby realizacji Programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Michałowicach na lata 2022-2024, skierowanego do dzieci w wieku 13 i 14 lat (roczniki 2008, 2009, 2010, 2011). 75 721,00 Umowa zlecenie
OA.845.2022 2022-06-10 2022-06-10 - 2022-06-30 TRONIX S.C., ul. Jana Olbrachta 58A lok. 173, 01-111 Warszawa
NIP: 5272306543
Wymiana płyty inwertera w agregacie klimatyzacyjnym DAIKIN K2 z uwagi na uszkodzenie, celem przywrócenia pełnej sprawności systemu klimatyzacji. 9 717,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.846.2022 2022-06-10 2022-06-10 - 2022-06-30 TRONIX S.C., ul. Jana Olbrachta 58A lok. 173, 01-111 Warszawa
NIP: 5272306543
Wykonanie aktualizacji systemu BMS znajdującego się w budynku Urzędu, zapewniającego sterowanie systemami zainstalowanymi w Urzędzie Gminy Michałowice, celem przywrócenia sprawności systemu, zgodnie z przedstawioną ofertą Wykonawcy. 16 974,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.847.2022 2022-06-10 2022-06-10 - 2022-12-31 Karol Blicharski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.848.2022 2022-06-10 2022-06-10 - 2022-12-31 Bartosz Gaworski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
KS.849.2022 2022-06-13 2022-06-26 - 2022-06-26 SALVUM MEDYCYNA RATUNKOWA DAMIAN KOWALCZYK, ul. Kasjopei 31, 01-934 Warszawa
NIP:
Zajęcia edukacyjne w karetce pn. „Medyczny Maluch”, dla dzieci w wieku 2-6 lat podczas imprezy gminnej „Bezpieczne wakacje” 26 czerwca 2022 r. na parkingu przy Urzędzie Gminy Michałowice. 1 600,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.850.2022 2022-06-13 2022-06-13 - 2022-06-13 Agregaty - Service Joanna Hildebrandt, ul. Pszeniczna 2, 64-530 Kaźmierz
NIP: 7871990110
Przegląd techniczny agregatu prądotwórczego 2 410,80 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.851.2022 2022-06-13 2022-06-13 - 2022-12-31 SMILE JAMROSZ-GRUDZIŃSKA PAULINA, 62-610 Sycewo
NIP:
„Wykonanie nasadzeń roślin na terenie gminy Michałowice” 255 166,00 Umowa zlecenie
GK.852.2022 2022-06-13 2022-06-14 - 2023-01-14 GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, ul. Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
NIP:
„Wykonanie aktualizacji koncepcji kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Michałowice - II” ZP.271.2.32.2022 76 260,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-01-09
do umowy nr GK.852.2022
2022-06-09-2023-02-14 Wykonanie aktualizacji koncepcji kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Michałowice-II 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2023-02-03
do umowy nr GK.852.2022
2022-06-14-2023-03-14 Aneks terminowy 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 3
z dnia 2023-03-13
do umowy nr GK.852.2022
2022-06-14-2023-04-14 Aneks Terminowy Wykonanie aktualizacji koncepcji kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Michałowice -II 0,00 Aneks do umowy
GK.853.2022 2022-06-13 2022-06-14 - 2022-07-26 Leon Szeląg „Wykonanie sesji pomiarowych przepływu ścieków w kanalizacji sanitarnej-część III” ZP.271.2.48.2022 13 357,80 Umowa zlecenie
OA.854.2022 2022-06-14 2022-06-14 - 2022-06-30 TRONIX S.C., ul. Jana Olbrachta 58A lok. 173, 01-111 Warszawa
NIP: 5272306543
Wykonanie mocowań lamp zewnętrznych – słupków oświetleniowych, celem ustabilizowania oświetlenia znajdującego się przed budynkiem Urzędu Gminy Michałowice 11 429,20 Zamówienie / Zlecenie
IT.855.2022 2022-06-14 2022-06-14 - 2022-06-14 Tomasz Matysiak BTM-KOM, ul. Przemysłowa lok. 22, 21-400 Łuków
NIP: 8252026109
Urządzenie sieciowe 890,03 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.856.2022 2022-06-14 2022-06-14 - 2022-08-15 BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNEJ ROLNICTWA - BIPROMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Instalatorów 23, 02-237 Warszawa
NIP: 5250002758
Wykonanie ekspertyzy w ramach postępowania w sprawie zmiany stanu wody na gruncie na działce nr ew. 493, położonej przy ul. Polnej 18c w Komorowie Wsi 11 685,00 Umowa zlecenie
OA.857.2022 2022-06-15 2022-06-10 - 2022-06-10 M OFFICE SPÓŁKA CYWILNA, ul. Żurawia 14, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291805721
Zakup tacek papierowych celem wykorzystania podczas Pikniku Rodzinnego organizowanego dla mieszkańców Osiedla Granica w dniu 12 czerwca 2022 r. oraz podczas innych imprez i spotkań związanych z działalnością kulturalną prowadzoną w Osiedlu Granica 67,65 Zamówienie / Zlecenie
OA.858.2022 2022-06-15 2022-06-25 - 2022-06-25 Firma Skalmierscy Jakub Skalmierski, ul. Żużlowa 84, 94-126 Łódź
NIP:
Wykonanie usługi polegającej na obsłudze konferansjerskiej i muzycznej imprezy „Wianki” organizowanej dla mieszkańców sołectwa Komorów w dniu 25 czerwca 2022 r. 2 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.859.2022 2022-06-15 2022-06-25 - 2022-06-25 Paweł Sokulski Cukiernia Lukrowana, ul. Lwowska 8, 05-820 Piastów
NIP:
Usługa polegająca na przygotowaniu posiłku regeneracyjnego dla uczestników konkursów i zabaw, podczas imprezy „Wianki” organizowanej dla mieszkańców sołectwa Komorów w dniu 25 czerwca 2022 r. 9 800,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.860.2022 2022-06-15 2022-06-15 - 2022-06-15 Polska Spółka Gazownictwa, ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa
NIP: 5252496411
Umowa przyłączenia do sieci gazowej PSG Budynku użyteczności publicznej Komorów ul Kolejiowa dz. nr 132/2 5 551,64 Umowa zlecenie
OA.861.2022 2022-06-15 2022-06-02 - 2022-06-02 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup wentylatora biurkowego na potrzeby Referatu IT oraz materiałów technicznych na potrzeby konserwatora Urzędu Gminy Michałowice 317,32 Zamówienie / Zlecenie
OA.862.2022 2022-06-15 2022-06-09 - 2022-06-09 Firma Krajewski Krzysztof Krajewski, ul. Pruszkowska 11, 05-830 Nadarzyn
NIP: 5341029326
Zakup kopert z nadrukiem logo Gminy Michałowice, na potrzeby pracowników Urzędu Gminy Michałowice 5 375,10 Zamówienie / Zlecenie
KS.863.2022 2022-06-15 2022-06-26 - 2022-06-26 Stowarzyszenie Drama per Musica, ul. Perkuna 54 lok. 14, 04-180 Warszawa
NIP: 1132857152
Wykonanie koncertu pt " Ja wiem, w kogo ja wierzę" w Parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Pęcicach. 6 500,00 Umowa zlecenie
OA.864.2022 2022-06-15 2022-06-09 - 2022-06-09 Ekon Studio Edyta Werbanowska, ul. Górczewska 228B lok. U6, 01-460 Warszawa
NIP:
Zakup granitowych stojaków do flag, które będą wykorzystywane podczas uroczystości państwowych na terenie Gminy Michałowice 2 035,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.865.2022 2022-06-15 2022-06-15 - 2022-06-27 Z.P.U. Print-Pol Krzysztof Sztyk, ul. Nadarzyńska 13, 05-608 Komorów
NIP: 5340028247
wykonanie 380 sztuk zaproszeń oraz kopert z personalizacją na potrzeby uroczystości upamiętniającej 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego oraz Bitwy i Egzekucji w Pęcicach, 24 lipca 2022 r., zgodnie z ofertą. 2 300,10 Zamówienie / Zlecenie
KS.866.2022 2022-06-15 2022-07-24 - 2022-07-24 Stowarzyszenie Dramma per Musica, ul. Perkuna 54 lok. 14, 04-180 Warszawa
NIP: 1132857152
Wykonanie koncertu patriotycznego pt. : Orlęta pęcickie 44" w związku z organizacją uroczystości upamietniajacych 78 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oraz bitwy i egzekucji w Pęcicach. 9 500,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.867.2022 2022-06-15 2022-06-15 - 2022-07-23 FEELGOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Turystyczna 2, 31-213 Kraków
NIP: 9452179077
Wykonanie 100 szt. toreb bawełnianych ecru z nadrukiem oraz 200 szt. toreb bawełnianych czarnych i granatowych z nadrukiem, zgodnie z przedstawioną ofertą. 3 382,50 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.868.2022 2022-06-15 2022-06-15 - 2022-06-20 Drukarnia PRINT-POL, ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP:
druk naklejek informacyjnych na kotły na paliwo stałe przeznaczone do wymiany w związku z zapisami uchwały „antysmogowej” województwa mazowieckiego 184,50 Zamówienie / Zlecenie
PR.869.2022 2022-06-15 2022-06-15 - 2022-06-15 DARIUSZ KANCLERSKI, ul. Parkowa 79, 05-806 Pęcice
NIP: 5342112816
Zakup owoców (jabłka oraz cytryny) w związku z organizacją akcji "Jabłko czy cytryna", która odbędzie się 15.06.2022 r. w Gminie Michałowice. 24,75 Zamówienie / Zlecenie
KS.870.2022 2022-06-15 2022-06-15 - 2022-06-27 DB PRINT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Chrzanowska 32, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5272458425
Bezkosztowa umowa o powierzeniu danych osobowych będąca integralną cześcią zlecenia nr KS/865/2022 z 15.06.2022 r. 0,00 Umowa zlecenie
KS.871.2022 2022-06-15 2022-06-15 - 2022-06-26 ACTIVA24 ANETA WIKŁACZ, ul. Starego Dębu 1, 05-806 Komorów
NIP: 5371940444
zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa nad wodą w ramach akcji "Bezpieczne Lato 2022" 3 900,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.872.2022 2022-06-17 2022-06-15 - 2022-08-20 BUDMAL - ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Tadeusza Rejtana 13, 05-270 Marki
NIP:
Pełnienie obowiązków Inspekotra Nadzoru Inwestorskiego w branzy akustycznej nad realizacją zadania "Przebudowa wraz z rozbudową sali gimnastycznej przy szkole w Michałowicach" 7 380,00 Umowa zlecenie
KS.873.2022 2022-06-20 2022-06-22 - 2022-06-24 Norton D.A.A.P. Nadulny Sp.J., ul. Elizy Orzeszkowej 11, 05-816 Reguły
NIP: 5341369772
zakup wody na aktywne wakacje 1 755,52 Zamówienie / Zlecenie
GK.874.2022 2022-06-20 2022-06-23 - 2022-09-01 Leon Szeląg Płukanie, czyszczenie, udrażnianie oraz monitoring sieci kanalizacyjnej 187 514,00 Umowa zlecenie
GK.875.2022 2022-06-20 2022-06-22 - 2022-12-22 Fal-Bruk Sp. z o.o. Sp. K., ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa
NIP: 5210527420
Rozbudowa ul. Parkowej w Opaczy Małej, Michałowicach Wsi i Michałowicach Osiedlu 3 869 580,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-11-28
do umowy nr GK.875.2022
2022-11-28-2022-12-22 Aneks nr 1 do umowy 44 289,30 Aneks do umowy
OŚ.876.2022 2022-06-20 2022-06-22 - 2022-12-31 FAGUS Sp. z o.o., ul. Al. Krakowska 110 lok. 114, 00-971 Warszawa
NIP: 5222843925
"Prace porządkowe na terenie gminy Michałowice- II” ZP.271.1.30.2022 717 822,00 Umowa zlecenie
IR.877.2022 2022-06-21 2022-06-27 - 2022-08-17 Instal Diament Artur Kaniewski, ul. Zamieniecka 76, 04-158 Warszawa
NIP:
“Modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie” Część 2 – Wymiana okien w budynku nr 1 426 662,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-08-17
do umowy nr IR.877.2022
2022-08-17-2022-08-26 Modernizacja ZSO im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie, cz. 2- wymiana okien w budynku nr 1- aneks przedłużający termin wykonania umowy do 26.08.2022 r. 0,00 Aneks do umowy
GK.878.2022 2022-06-21 2022-06-23 - 2023-02-18 Leon Szeląg „Konserwacja systemu kanalizacji deszczowej i odwodnienia na terenie gminy Michałowice-II” część I "Czyszczenie kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych” ZP.271.1.28.2022 199 581,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-12-02
do umowy nr GK.878.2022
2022-12-02-2023-02-18 wyszyszczenie studzienek ulicznych w ilości 310 szt. wraz z przykanalikiem o dł. 620 mb 19 927,30 Aneks do umowy
IT.879.2022 2022-06-22 2022-06-22 - 2022-06-22 Komputronik, ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań
NIP: 9720902729
Zakup okablowania komputerowego 807,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.880.2022 2022-06-22 2022-06-22 - 2022-06-22 INFOROFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
NIP: 5272903138
Zakup plotera wraz ze skanerem 25 830,00 Umowa zakupu
AW.881.2022 2022-06-22 2022-06-01 - 2022-06-30 Monika Karkosik Wykonanie usługi w zakresie nauki języka polskiego dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Michałowice 2 030,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.882.2022 2022-06-22 2022-06-22 - 2022-06-22 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.883.2022 2022-06-22 2022-06-22 - 2022-12-30 HE3 ENTERPRISES 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa
NIP: 5272864711
Porozumienie w sprawie wykonania nawierzchni i infrastruktury technicznej ul. Księdza Woźniaka i ul. Gromadzkiej 0,00 Umowa/Porozumienie - bez kosztowe
IT.884.2022 2022-06-22 2022-06-22 - 2022-06-22 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "GEO-SYSTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Jakuba Kubickiego 9 lok. 5, 02-954 Warszawa
NIP: 5210001965
Uaktualnienie systemu mapowego 1 894,20 Zamówienie / Zlecenie
KS.885.2022 2022-06-23 2022-06-15 - 2022-06-24 R-Gol Sp. z o.o. , ul. Górka 3d, 14-100 Ostróda
NIP: 7412132944
Wykonanie koszulek sportowych dla dzieci wraz z nadrukiem dla piłkarzy UKS FC Komorów 2 000,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.886.2022 2022-06-23 2022-06-23 - 2022-06-23 Ochotnicza Straż Pozarna w Nowej Wsi, ul. Główna 2, 05-806 Komorów
NIP:
usługa gastronomiczna w związku z organizowanym przez Gminę Michałowice wydarzeniem pn. „Bezpieczne Lato”, 26 czerwca 2022 r. (niedziela) w godz. 11-14 na parkingu przy Urzędzie Gminy Michałowice. Usługa obejmuje przygotowanie i wydanie posiłku strażackiego dla 300 osób 4 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.887.2022 2022-06-23 2022-06-20 - 2022-06-20 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup 10 szt. krzeseł Nowy Styl Locker w kolorze czarnym, na potrzeby pracowników Urzędu Gminy Michałowice 2 447,70 Zamówienie / Zlecenie
OA.888.2022 2022-06-23 2022-06-22 - 2022-06-22 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup farb odblaskowych na potrzeby Referatu OŚ oraz materiałów technicznych na potrzeby konserwatora Urzędu Gminy Michałowice 308,41 Zamówienie / Zlecenie
UA.889.2022 2022-06-23 2022-06-23 - 2022-12-31 Grzegorz Chojnacki udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 1 200,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-08-31
do umowy nr UA.889.2022
2022-08-31-2022-08-31 zmaian wysokości wynagrodzenia wynikająca ze zmiany Zarządzenia 400,00 Aneks do umowy
OŚ.890.2022 2022-06-23 2022-06-08 - 2022-12-31 Marian Mazur utrzymanie czystości i porządku w toaletach na strefach rekreacji - Komorów ul. Kolejowa 20 342,20 Umowa zlecenie
OA.891.2022 2022-06-23 2022-06-23 - 2022-06-23 Firma Krajewski Krzysztof Krajewski, ul. Pruszkowska 11, 05-830 Nadarzyn
NIP: 5341029326
Zakup druków na potrzeby kancelarii niejawnej Urzędu Gminy Michałowice 50,80 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.892.2022 2022-06-23 2022-06-08 - 2022-12-31 Włodzimierz Kostera utrzymanie czystości i porządku w toaletach na strefach rekreacji - Komorów ul. Główna 20 392,20 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.893.2022 2022-06-23 2022-06-08 - 2022-12-31 Jarosław Listosz utrzyamnie czystości i porządku toalet na strefach rekreacji - Reguły ul. Wiejska 20 462,20 Umowa zlecenie
OŚ.894.2022 2022-06-23 2022-06-08 - 2022-12-31 Michał Listosz utrzymanie czystości i porządku w toaletach na strefach rekreacji - Michałowice ul. 11 Listopada 20 342,20 Umowa zlecenie
OŚ.895.2022 2022-06-23 2022-06-08 - 2022-12-31 Stanisław Smolak utrzymanie czystości i porządku w toaletach na placach zabaw - Opacz-Kolonia ul. Ryżowa 14 357,60 Umowa zlecenie
OŚ.896.2022 2022-06-23 2022-06-08 - 2022-10-31 Makowski Bogusław utrzyamnie czystości i porządku w toaletach na strefach rekreacji m- Nowa Wieś ul. spacerowa 14 648,80 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-11-17
do umowy nr OŚ.896.2022
2022-11-17-2022-11-17 Aneks nr 1 - utrzymanie czystości i porządku w toaletach na strefach rekreacji Nowa Wieś - ul. Spacerowa 1 992,23 Aneks do umowy
KS.897.2022 2022-06-23 2022-06-25 - 2022-07-15 Parafia Wniebowzięcia N.M.P. Michałowice-Opacz, ul. Szkolna 11, 05-816 Michałowice
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Wyjazd wakacyjny 2022”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 13 czerwca 2022 r., 10 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.898.2022 2022-06-23 2022-06-23 - 2022-12-31 Renata Wrońska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
KS.899.2022 2022-06-23 2022-06-15 - 2022-08-15 Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego; HUFIEC ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO W PRUSZKOWIE, ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Harcerskie Lato 2022 dla mieszkańców Gminy Michałowice”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 23 maja 2022 r., 10 000,00 Umowy dotacyjne
KS.900.2022 2022-06-23 2022-07-01 - 2022-09-30 SKF ANPREL KP AMT Nowa Wieś, ul. Wiśniowa 1, 05-806 Komorów
NIP:
realizację zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Biegam, trenuję, odpoczywam …”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 6 czerwca 2022 r. 10 000,00 Umowy dotacyjne
KS.901.2022 2022-06-23 2022-07-01 - 2022-09-05 Uczniowski Klub Sportowy w Nowej Wsi, ul. Główna 96, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Piłkarskie lato dla dzieci 2022”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 8 czerwca 2022 r., 10 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.902.2022 2022-06-24 2022-06-20 - 2022-06-20 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
zakup materiałów na strefy rekreacji 170,86 Zamówienie / Zlecenie
KS.903.2022 2022-06-27 2022-06-27 - 2022-07-16 Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „PIASTUN”, ul. Mikołaja Reja 1, 05-820 Piastów
NIP: 5342131788
Zabezpieczenie medyczne podczas obchodów Święta Policji w Regułach 1 300,00 Umowa zlecenie
KS.904.2022 2022-06-27 2022-06-27 - 2022-07-24 Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „PIASTUN”, ul. Mikołaja Reja 1, 05-820 Piastów
NIP: 5342131788
Zabeczpieczenie medyczne podczas uroczystości w Pęcicach 1 300,00 Umowa zlecenie
OŚ.905.2022 2022-06-27 2022-06-27 - 2022-12-31 Krzysztof Fabisiak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
GK.906.2022 2022-06-27 2022-06-22 - 2022-06-24 "T O M K O R" - NADZORY I PROJEKTOWANIE Korczak Tomasz, 05-651 Wola Kukalska
NIP: 7971246411
Opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla Rozbudowy ul. Przytorowej w Regułach 1 968,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.907.2022 2022-06-27 2022-06-27 - 2022-12-31 Kinga Pieczyńska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.908.2022 2022-06-27 2022-06-27 - 2022-12-31 Mieczysław Zawłocki Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.909.2022 2022-06-27 2022-06-27 - 2022-12-31 Bartosz Chlebicki Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.910.2022 2022-06-27 2022-06-27 - 2022-12-31 Wanda Zakrocka-Orzeł Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
PR.911.2022 2022-06-27 2022-06-21 - 2022-07-15 Awih, ul. Ryżowa 96a, 05-816 Opacz-Kolonia
NIP: 1130061093
Zakup 500 szt. toreb papierowych z nadrukiem, o wymiarach 18 x 8 x 22,5 oraz 100 szt. toreb papierowych z nadrukiem, o wymiarach 54 x 15 x 46, zgodnie z przedstawioną ofertą. 929,88 Zamówienie / Zlecenie
BF.912.2022 2022-06-27 2022-06-22 - 2022-08-31 Anna Burak prace biurowe 9 329,60 Umowa zlecenie
OŚ.913.2022 2022-06-27 2022-06-27 - 2022-06-27 Artykuły Ogrodniczo-Przemysłowe Monika Konopka, ul. Parkowa 2, 05-816 Michałowice
NIP: 5341776537
dostawa nawozów, środków ochrony roślin, gaśnic na osy i nasion traw 2 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.914.2022 2022-06-27 2022-06-27 - 2022-07-28 WATERSYSTEM sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Trakt Brzeski 127, 05-077 Zakręt
NIP: 5322048050
wymiana ukłądu automatycznego uzupełniania wody w fontannie w Michałowicach 5 289,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.915.2022 2022-06-27 2022-06-27 - 2022-08-10 BUDOTECHNIKA Sp. z o.o., ul. Bierawka 2a, 44 145
NIP: 6310200133
dostawa tablicy ogłoszeniowej 8 425,50 Zamówienie / Zlecenie
KS.916.2022 2022-06-28 2022-07-16 - 2022-07-16 Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi, ul. Główna 2, 05-806 Nowa Wieś
NIP: 5342221238
Przygotowanie i wydanie posiłku strażackiego dla 500 osób podczas " Święta Policji" 16 lipca 2022 2 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.917.2022 2022-06-28 2022-06-28 - 2022-12-31 Rafał Białowąs Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
PR.918.2022 2022-06-28 2022-06-24 - 2022-06-24 BONDAN Bogdan Trzepak, ul. Sadowa 2, 05-802 Pruszków
NIP: 7342639602
Zakup truskawek oraz ciastek w związku z organizacją konferencji "Ochrona przyrody w samorządzie terytorialnym", która odbędzie się 24-25 czerwca 2022 r. w Urzędzie Gminy Michałowice. 360,90 Zamówienie / Zlecenie
PR.919.2022 2022-06-28 2022-06-24 - 2022-06-24 Józef Poręba, ul. Stanisława Lentza 35 lok. 38, 02-956 Warszawa
NIP: 9511559954
Wykonanie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu poczęstunku dla uczestników konferencji "Ochrona przyrody w samorządzie terytorialnym", zgodnie z ofertą. 4 165,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.920.2022 2022-06-28 2022-06-23 - 2022-06-23 Drukarnia PRINT-POL, ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP: 5340028247
Dodruk następujących materiałów: Raport Stop Smog - 40 sztuk, Metamorfozy - 60 sztuk, Reguły - zagospodarowanie parku - 60 sztuk, zgodnie z przedstawioną ofertą. 1 205,40 Zamówienie / Zlecenie
IT.921.2022 2022-06-28 2022-06-28 - 2022-06-28 MP TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Plac Niepodległości 9C, 18-400 Łomża
NIP: 7182136452
naprawa kamery 96,87 Zamówienie / Zlecenie
IT.922.2022 2022-06-28 2022-06-28 - 2022-06-28 FIRMA "ALTI" ANDRZEJ OLSZEWSKI, ul. Mikołaja Reja 4, 83-330 Żukowo
NIP: 5840951243
wykonanie konserwacji serwera i porządkowanie baz danych systemu Woda Milenium 2 214,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.923.2022 2022-06-28 2022-06-23 - 2022-06-25 Stowarzyszenie ABC nr w rejestrze 45, ul. Widok 14, 05-816 Michałowice
NIP:
Przeprowadzenie szkolenia i spływu w związku z konferencją pn. Ochrona przyrody w samorządzie terytorialnym 1 150,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.924.2022 2022-06-29 2022-06-28 - 2022-06-28 Drukarnia PRINT-POL, ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP: 5340028247
Druk zaproszeń na "Dzień Policji" wraz z kopertami, według specyfikacji przedstawionej w ofercie. 344,40 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.925.2022 2022-06-29 2022-06-29 - 2022-08-31 Berry Fruit Andrzej Mierzejewski, ul. Działkowa 161 lok. 15, 05-808 Parzniew
NIP: 1181299953
remint mostków w parku w Regułach 19 680,00 Umowa o roboty budowlane
PR.926.2022 2022-06-29 2022-06-28 - 2022-06-30 Uslugi Grawerskie Magdalena Szczepaniak, ul. Ruchliwa 20, 02-182 Warszawa
NIP: 5211213250
wykonanie usługi grawerowania herbu gminy Michałowice 96,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.927.2022 2022-06-29 2022-06-28 - 2022-06-30 PPH Calino Barbara Połulich, ul. Ruchliwa 20, 02-182 Warszawa
NIP:
wykonanie plakietki pamiątkowej z herbem gminy Michałowice 90,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.928.2022 2022-06-30 2022-06-27 - 2022-06-27 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup stacji lutowniczej dla potrzeb pracowników Referatu Informatyki. 89,99 Zamówienie / Zlecenie
OA.929.2022 2022-06-30 2022-06-14 - 2022-06-14 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup materiałów technicznych dla potrzeb konserwatora, celem wykonywania drobnych prac naprawczych. 106,65 Zamówienie / Zlecenie
OA.930.2022 2022-06-30 2022-06-28 - 2022-06-28 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup materiałów technicznych dla potrzeb konserwatora, celem wykonywania drobnych prac naprawczych oraz wentylatorów dla potrzeb pracowników Urzędu Gminy w związku z panującymi upałami. 1 752,28 Zamówienie / Zlecenie
OA.931.2022 2022-06-30 2022-06-28 - 2022-06-28 Pol-Chem Rafał Żmijewski, ul. Radziejowicka 62, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291671611
Zakup środków higienicznych oraz gospodarstwa domowego dla potrzeb utrzymania w czystości budynku przy ul. Raszyńskiej 34. 2 054,25 Zamówienie / Zlecenie
OA.932.2022 2022-06-30 2022-07-01 - 2022-12-31 Carnigrody Mateusz Piaścik, ul. Ludna 91b, 05-822 Milanówek
NIP:
Usługa polegającą na pielęgnacji posadzonych i obsługiwanych roślin znajdujących się na terenie budynku Urzędu Gminy Michałowice 6 652,80 Zamówienie / Zlecenie
IT.933.2022 2022-06-30 2022-06-30 - 2022-08-15 MP TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Plac Niepodległości 9C, 18-400 Łomża
NIP: 7182136452
Instalacja kamer na strefie Rekreacji w Michałowicach 24 550,80 Umowa zlecenie
KS.934.2022 2022-06-30 2022-07-12 - 2022-07-24 Norton D.A.A.P. Nadulny Sp.J., ul. Elizy Orzeszkowej 11, 05-816 Reguły
NIP: 5341369772
Zakup wody i napoju na uroczystości patriotyczne w Pęcicach 1 550,51 Zamówienie / Zlecenie
OA.935.2022 2022-06-30 2022-06-30 - 2022-06-30 HERMES Jarosław Koć, ul. Aleje Jerozolimskie 290, 05-820 Reguły
NIP: 5341053922
Usługa mycia i odkurzania samochodu służbowego WPR88827, celem utrzymania samochodu w niepogorszonym stanie. 136,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.936.2022 2022-06-30 2022-06-30 - 2022-07-22 TRONIX S.C., ul. Jana Olbrachta 58A lok. 173, 01-111 Warszawa
NIP: 5272306543
Usługa wymiany uszkodzonych kabli elektrycznych zasilających pompy na parkingu przed budynkiem Urzędu Gminy 9 594,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.937.2022 2022-06-30 2022-06-30 - 2022-06-30 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
dostawa materialow na strefy rekreacji 1 958,19 Zamówienie / Zlecenie
IT.938.2022 2022-06-30 2022-06-30 - 2022-06-30 N.K. Serwis Piotr Nowak, ul. Stefana Żeromskiego 6, 05-820 Piastów
NIP:
Zakup wtyków RJ45 31,98 Zamówienie / Zlecenie
OA.939.2022 2022-07-01 2022-06-29 - 2022-06-30 BONDAN Bogdan Trzepak, ul. Sadowa 2, 05-802 Pruszków
NIP: 7342639602
Zakup artykułów spożywczych na potrzeby Sekretariatu Wójta Gminy Michałowice. 1 844,57 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.940.2022 2022-07-01 2022-06-30 - 2022-06-30 Z.U.P.P. DROMARK Marek Janaszkiewicz, ul. Sułkowskiego 4a, 05-820 Piastów
NIP: 5340203696
wykonanie tabliczek Zakaz Kąpieli i Zakaz wyrzucania śmiecu 4 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.941.2022 2022-07-01 2022-07-01 - 2022-12-31 Agnieszka Kozłowska-Mis Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OA.942.2022 2022-07-04 2022-06-30 - 2022-08-30 RAD-BUD BudownictwoTomasz Rosłoniec, ul. Wrzosowa 2a, 05-830 Nadarzyn
NIP: 5321786018
Impregnacja elementów drewnianych tarasu przy świetlicy w Pęcicach Małych 13 906,10 Zamówienie / Zlecenie
OA.943.2022 2022-07-04 2022-06-30 - 2022-08-30 R&R Termotechnika Sp z o.o., ul. Szkolna 9 lok. 7, 05-090 Raszyn
NIP:
Naprawa ilozacji instalacji solarów na dachu budynku Urzędu Gminy 10 421,20 Zamówienie / Zlecenie
PR.944.2022 2022-07-04 2022-07-01 - 2022-07-05 InDruk Zakład Poligraficzny InDruk Wykonanie 100 sztuk plakatów na "Dzień Policji", według następującej specyfikacji: format A2, gramatura 130 g, papier niematowy. 615,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.945.2022 2022-07-04 2022-07-16 - 2022-07-16 SALWADORE Hanna Mieszkowska, ul. Rozbrat 10 lok. 14, 00-451 Warszawa
NIP: 7011007104
Zapewnienie obsługi technicznej podczas współorganizowanego przez Gminę Michałowice imprezy "Święto Policji"w dniu 16.07.2022 9 000,00 Umowa zlecenie
IR.946.2022 2022-07-04 2022-07-04 - 2022-07-25 PROJEKTSAN Bartosz Wojniak, ul. Babiego Lata 21, 05-830 Nadarzyn
NIP: 8652297786
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu istniejacych instalacji sanistarnych w budynku zlokalizowanym przy ul. 3 maja 10 w Komorowie 3 000,00 Umowa zlecenie
KS.947.2022 2022-07-04 2022-07-16 - 2022-07-16 Koło Gospodyń Wiejskich „Dziewczyny z Komorowa” rejestr nr: 1421040005, ul. Leśna 12, 05-806 Komorów
NIP: 5342601923
Zakup rękodzieł od KGW "Dziewczyny z Komorowa"na piknik "Święto Policji" w dniu 16.07.2022r. 1 600,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.948.2022 2022-07-05 2022-07-05 - 2022-07-22 Ewa Wojciul wykonanie operatu szacunkowego określającego wartośc rynkową dz. 1109/4 ul. Ireny w Komorowie 400,00 Umowa zlecenie
GK.949.2022 2022-07-05 2022-07-05 - 2022-07-05 Elektrolew UPE, ul. Brzezińska 4
NIP: 5242458389
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy i rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice 108 240,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-11-11
do umowy nr GK.949.2022
2023-01-02-2023-03-07 Aneks terminowy 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2023-01-02
do umowy nr GK.949.2022
2023-01-02-2023-01-17 Aneks terminowy 0,00 Aneks do umowy
GR.950.2022 2022-07-05 2022-07-05 - 2022-09-30 Usługi Geodezyjne Izabela Nawro, ul. Kawy 42 lok. 4, 01-496 warszawa
NIP: 5221045995
wykonanie analizy stanu prawnego nieruchomości dla dz. ewid. nr 1/5,1/29,1/2 oraz 645/1 w Nowej Wsi. 4 000,00 Umowa zlecenie
KS.951.2022 2022-07-05 2022-07-16 - 2022-07-16 GRAWERSTWO s.c.Bartosz Madejczyk, Sławomir Kopek, ul. Piaskowa 11, 39-300 Mielec
NIP: 8172053541
Wykonanie okolicznościowego dyplomu grawerowanego na współorganizowaną imprezę"Święto Policji" w dniu 16.07.2022. 213,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.952.2022 2022-07-05 2022-07-05 - 2022-12-31 Grzegorz Wodziński Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.953.2022 2022-07-05 2022-07-05 - 2022-12-31 Sławomir Walendowski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.954.2022 2022-07-05 2022-07-05 - 2022-12-31 Paweł Brola Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OC.955.2022 2022-07-06 2022-07-06 - 2022-07-06 Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi, ul. Główna 2, 05-806 Nowa Wieś
NIP: 5342221238
umowa dotycząca realizacji zadań 0,00 Umowa/Porozumienie - bez kosztowe
Aneks nr 1
z dnia 2023-09-11
do umowy nr OC.955.2022
2023-09-11-2023-09-15 umowa dotycząca realizacji zadań - zmiana nr rachunku bankowego OSP w Nowej Wsi 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2023-09-14
do umowy nr OC.955.2022
2023-09-15-2023-09-15 zmiana zakresu realizacji zadań gminy w związku z nowelizacją ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych 0,00 Aneks do umowy
OŚ.956.2022 2022-07-06 2022-07-06 - 2022-12-31 Małgorzata Janczak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.957.2022 2022-07-06 2022-07-06 - 2022-12-31 Dariusz Kraft Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.958.2022 2022-07-06 2022-07-06 - 2022-12-31 Jacek Kordys Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.959.2022 2022-07-06 2022-07-06 - 2022-12-31 Katarzyna Budner-Domańska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
KS.960.2022 2022-07-06 2022-07-16 - 2022-07-16 KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH SUCHY LAS "KOŁO KOBIET KREATYWNYCH", ul. Księdza Michała Woźniaka 6, 05-806 Suchy Las
NIP: 5342592584
Zakup żywności od KGW w Suchym Lesie "Koło Kobiet Kreatywnych"na piknik pn. "Święto Policji" 16 lipca 2022 2 100,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.961.2022 2022-07-06 2022-07-06 - 2022-12-31 Maciej Małanicz-Przybylski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.962.2022 2022-07-06 2022-07-06 - 2022-12-31 Bogumiła Dobrucka Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
PR.963.2022 2022-07-06 2022-07-04 - 2022-07-14 Podarowane.pl Biedrzycki Sp.J., ul. Kasztanowa 26, 32-040 Rzeszotary
NIP: 9442247162
Wykonanie 150 szt. lampek rowerowych V7793-02 i V7793-05 (75 szt. białych i 75 szt. czerwonych) ze znakowaniem przedstawiającym herb gminy Michałowice, wraz z dostawą. Zlecenie jest związane z organizacją Święta Policji, które odbędzie się 16 lipca 2022 r. w gminie Michałowice. 2 404,65 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.964.2022 2022-07-06 2022-07-06 - 2022-12-31 Zbigniew Zawiślak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.965.2022 2022-07-06 2022-07-06 - 2022-12-31 Adam Szczurko Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.966.2022 2022-07-06 2022-07-06 - 2022-12-31 Ryszard Ostaszewski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz 900,00 Umowy dotacyjne
KS.967.2022 2022-07-06 2022-07-16 - 2022-07-16 P.P.H.U. Małgorzata Ochman, ul. Stefana Czarneckiego 66 lok. 2, 05-816 Michałowice
NIP:
Zamówienie usługi cateringowej dla zaproszonych gości w związku z wspóorganizowanymi przez Gminę obchodami z okazji "Święta Policji" w dniu 16.07.2022 r. 12 000,00 Umowa zlecenie
OA.968.2022 2022-07-06 2022-07-01 - 2022-07-01 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup wałków tuszujących do elektronicznych kalkulatorów oraz baterii AAA dla potrzeb pracowników Urzędu Gminy Michałowice. 979,57 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.969.2022 2022-07-07 2022-07-07 - 2022-12-31 Edward Gurdak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz 900,00 Umowy dotacyjne
PR.970.2022 2022-07-07 2022-07-06 - 2022-07-07 Drukarnia PRINT-POL, ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP: 5340028247
Dodruk zaproszeń na "Dzień Policji" wraz z kopertami, według specyfikacji przedstawionej w ofercie. 393,60 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.971.2022 2022-07-07 2022-07-07 - 2022-12-31 Marzena Staniszewska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OA.972.2022 2022-07-08 2022-07-05 - 2022-07-07 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup wałków tuszujących do elektronicznych kalkulatorów oraz papieru w rolce do plotera dla potrzeb pracowników Urzędu. 472,07 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.973.2022 2022-07-08 2022-07-08 - 2022-12-31 Henryk Kaczyński Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.974.2022 2022-07-08 2022-07-08 - 2022-12-31 Anna Stachera Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.975.2022 2022-07-08 2022-07-08 - 2022-12-31 Teresa Cybulska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
KS.976.2022 2022-07-11 2022-07-24 - 2022-07-24 FAGUS Sp. z o.o., ul. Al. Krakowska 110 lok. 114, 00-971 Warszawa
NIP: 5222843925
obejmuje obsługę techniczną uroczystości patriotycznych w Pęcicach. 6 879,60 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.977.2022 2022-07-11 2022-07-11 - 2022-12-31 Piotr Ruciński Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OA.978.2022 2022-07-11 2022-07-11 - 2022-08-12 „MILANT” S. j. Zenon Pierściński, Adam Pierściński, ul. Dębowa 3, 05-822 Milanówek
NIP: 5291120957
Zakup dwóch lodówek Whirlpool SN8AM2YWR2 wraz z transportem, wniesieniem oraz utylizacją starego sprzętu 4 500,57 Zamówienie / Zlecenie
IR.979.2022 2022-07-11 2022-07-01 - 2023-10-30 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa
NIP: 5252496411
Umowa o przyłączenie do sieci gazowej budynku CIK przy ul. Kolejkowej dz. 132/2 w Komorowie 5 551,64 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-10-03
do umowy nr IR.979.2022
2023-10-03-2024-03-29 Aneks nr 1 - zmiana terminu wykonania przyłącza do dnia 29.03.2024 r. 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2024-02-23
do umowy nr IR.979.2022
2024-02-23-2024-06-30 Aneks nr 2 - zmiana terminu przyłączenia do sieci PSG- budynku CIK w Komorowie, ul. Kolejowa dz nr ew. 132/2 (umowa PSG nr 31405/06/22/W4370000/2) 0,00 Aneks do umowy
KS.980.2022 2022-07-12 2022-07-12 - 2022-07-16 Norton D.A.A.P. Nadulny Sp.J., ul. Elizy Orzeszkowej 11, 05-816 Reguły
NIP: 5341369772
zakup wody i napojów na obchody Dnia Policji 356,05 Zamówienie / Zlecenie
OA.981.2022 2022-07-12 2022-07-11 - 2022-09-30 Alpin-Jar Jarosław Popławski, ul. Zieleniec 81A, 07-140 Sadowne, Węgrów
NIP: 8241390188
Jednorazowe mycie okien, żaluzji, fasad szklanych oraz słupów i podcieni w budynku Urzędu Gminy Michałowice 25 215,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.982.2022 2022-07-12 2022-07-24 - 2022-07-24 Doradztwo Ochrona Konsulting FLIC Andrzej Rajewicz, ul. Pruszkowska 12 lok. 194, 02-119 Warszawa
NIP: 5261569569
Wykonanie usługi ochrony uroczystośći upamiętniających 78 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego oraz bitwy i egzekucji w Pęcicach 24.07.2022 1 530,00 Umowa zlecenie
KS.983.2022 2022-07-13 2022-07-11 - 2022-10-08 Koło Gospodyń Wiejskich „Dziewczyny z Komorowa” rejestr nr: 1421040005, ul. Leśna 12, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Spotkania w sportowym stylu”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 29 czerwca 2022 r., 6 000,00 Umowy dotacyjne
OA.984.2022 2022-07-13 2022-07-13 - 2022-07-31 Carnigrody Mateusz Piaścik, ul. Ludna 91b, 05-822 Milanówek
NIP: 5291765507
Przesadzenie roślin znajdujących się w budynku Urzędu Gminy Michałowice wraz z zakupem nowych doniczek z podstawkami, podłożem oraz pracami pielęgnacyjnymi 1 188,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.985.2022 2022-07-13 2022-10-01 - 2022-12-15 Klub sportowy ZDROWIE rejestr nr: 21, ul. Św. Antoniego 2, 05-816 Michałowice
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Łucznictwo dla dzieci w Szkole Podstawowej w Michałowicach”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 3 czerwca 2022 r., 8 400,00 Umowy dotacyjne
OA.986.2022 2022-07-13 2022-07-13 - 2022-08-31 Zakład Specjalistyczny Usługi DDD Grzegorz Chojnacki, ul. Bronikowskiego 55/22, 02-796 Warszawa
NIP: 9510041149
Usługa serwisu stacji deratyzacyjnych rozmieszczonych w budynku Urzędu oraz wokół budynku Urzędu Gminy Michałowice, polegający na kontroli stanu obiektu i otoczenia, usunięciu szkodników oraz pozostałości po nich, uzupełnieniu lub wymianie odpowiednich środków, czyszczeniu i dezynfekcji stacji deratyzacyjnych oraz sporządzeniu protokołu po deratyzacji. 728,16 Zamówienie / Zlecenie
OA.987.2022 2022-07-13 2022-07-11 - 2022-07-11 Gardenet serwis Monika Wojtal, Tomasz Wojtal S.c., ul. Partyzantów 114, 05-532 Chojnów
NIP:
Naprawa podkaszarki będącej na wyposażeniu świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych. 227,01 Zamówienie / Zlecenie
IR.988.2022 2022-07-14 2022-07-26 - 2022-10-04 TMB MAAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Wał Miedzeszyński 186 lok. B, 04-987 Warszawa
NIP:
Modernizacja dachu budynków w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie 580 863,00 Umowa o roboty budowlane
KS.989.2022 2022-07-14 2022-07-18 - 2022-07-18 Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi, ul. Główna 2, 05-806 Nowa Wieś
NIP: 5342221238
Wykonanie usługi gastronomicznej na organizowaną przez Gminę Michałowice imprezę integracyjną z dziećmi z Hostomeli 18.07.2022 r. 2 000,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.990.2022 2022-07-14 2022-07-24 - 2022-07-24 Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi, ul. Główna 2, 05-806 Nowa Wieś
NIP: 5342221238
Wykonanie usługi gastronomicznej dla uczestników 56. Rajdu po Kamienistej Drodze i uroczystości upamiętniających 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego oraz Bitwy i Egzekucji w Pęcicach, 24 lipca 2022 4 800,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.991.2022 2022-07-14 2022-07-14 - 2022-07-15 BONDAN Bogdan Trzepak, ul. Sadowa 2, 05-802 Pruszków
NIP: 7342639602
zakup art. spożyczych na potrzeby organizacji obchodów Swięta Policji w dniu 16.07.2022 466,45 Zamówienie / Zlecenie
KS.992.2022 2022-07-14 2022-07-11 - 2022-08-30 Stowarzyszenie Towarzystwo Aktywnych Sportowo i Kulturalnie; ewidencja stowarzyszeń zwykłych nr 53, ul. Agatowa 17, 05-800 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Dbać o zdrowie ważna sprawa więc korzystaj z tego prawa!”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 1 lipca 2022 r., 2 700,00 Umowy dotacyjne
KS.993.2022 2022-07-14 2022-07-18 - 2022-07-18 Przedsiębiorstwo Organizacji Turystyki, Rekreacji i Sportu sp zo.o., ul. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 35, 04-036 Warszawa
NIP:
Wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu atrakcji dla dzieci podczas imprezy integracyjnej z dziećmi z Hostomeli 3 690,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.994.2022 2022-07-14 2022-07-14 - 2022-08-14 USŁUGI ASENIZACYJNE LEON SZELĄG, ul. Słowikowskiego 62a, 05-090 Raszyn
NIP: 5222345423
Wymiana szaf sterowniczych i naprawa pomp na przepompowniach. 47 564,10 Umowa zlecenie
OŚ.995.2022 2022-07-14 2022-07-11 - 2022-07-30 Margot PHU, ul. Zajączki 31, 63-500 Ostrzeszów
NIP: 5140168535
zabieg mikrobiologicznej rewitalizacji gleby i systemów korzeniowych 83 szt. drzew i 60 szt. krzewów 8 062,20 Zamówienie / Zlecenie
IT.996.2022 2022-07-14 2022-07-18 - 2022-07-18 PIRXON SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk
NIP: 9570994350
Zakup rocznej opieki serwisowej systemu AssetsNinja 5 658,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.997.2022 2022-07-15 2022-07-16 - 2022-07-16 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
Wykonanie wieńca Dożynkowego w związku z organizacją Dożynek Gminnych 2022, 15 sierpnia 2022 r. w Pęcicach. 1 450,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.998.2022 2022-07-15 2022-07-15 - 2022-07-26 Tomag Tomasz Rachlewicz, ul. Zacisze 20, 05-802 Pruszków
NIP: 5340209807
zapewnienie transportu lda uczestników Rajdu po Kamienistej Drodze w 78 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego oraz bitwy w Pęcicach 1 620,00 Umowa zlecenie
FZ.999.2022 2022-07-15 2022-07-20 - 2022-09-20 Jakub Dorosz-Kruczyński Wykonanie następujących usług: a) współpraca z jednostkami uczestniczącymi w planowaniu, realizowaniu i monitorowaniu projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, b) poszukiwanie źródeł dodatkowego finansowania inwestycji Gminnych, w tym pochodzących ze środków pomocowych UE, c) przygotowanie załączników do wniosków o dofinansowanie, d) pomoc w prowadzeniu akcji informacyjnych o projektach pozyskiwania funduszy zewnętrznych, e) pomoc w przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z wytycznymi i wymaganiami konkursowymi, f) administracyjne wsparcie zespołu w trakcie procesu realizacji i rozliczania projektów. 8 000,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-09-29
do umowy nr FZ.999.2022
2022-09-20-2022-11-20 UG/FZ/99/2022 4 000,00 Aneks do umowy
KS.1000.2022 2022-07-15 2022-07-18 - 2022-07-18 Nadiia Kostiv, ul. Tadeusza kościuszki 41, 05-816 Warszawa
NIP:
Wykonanie tłumaczenia z języka polskiego na ukraiński podczas imprezy integracyjnej z dziećmi z Hostomela w dniu 18.07.222 200,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.1001.2022 2022-07-16 2022-07-16 - 2022-08-20 LOGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. al. Wojska Polskiego 60E, 05-800 Pruszków
NIP: 5342584248
Wykonanie drewnianych wieszaków na potrzeby imprez promocyjno sportowych 2 912,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1002.2022 2022-07-18 2022-07-15 - 2022-08-14 AGENCJA DOMANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Aleja Niepodległości 46/50 lok. 70, 02-626 Warszawa
NIP: 5213236545
kontrola okresowa obiektu hydrotechnicznego (zbiornika retencyjnego w Komorowie) 23 862,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1003.2022 2022-07-18 2022-07-18 - 2022-07-30 Międzykomunalna Spółka Akcyjna MUNICIPIUM, ul. Marynarska 19A, 02-674 Warszawa
NIP: 5260250110
Publikacja materiałów w gazecie samorządowej Wspólnota w wydaniu lipcowym 2022 roku nr 15. Objętość publikacji - cała strona formatu A4. Materiał zostanie zamieszczony w artykule "Ranking bogactwa samorządów 2021" 4 920,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.1004.2022 2022-07-19 2022-07-11 - 2024-12-13 PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
NIP: 9462593855
Umowa przyłączeniowa SP ZespółSzkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika, Nowa Wieś , ul. Główna 96, dz.nr ew. 543/1. 10 817,60 Umowa zlecenie
OA.1005.2022 2022-07-19 2022-07-07 - 2022-07-07 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAIKS - Piknik Rodzinny Granica 12.06.2022 r. 433,45 Zamówienie / Zlecenie
OA.1006.2022 2022-07-20 2022-07-18 - 2022-07-18 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAIKS - koncert Niezapomniane utwory Anny German, Pęcice Małe 12.06.2022 r. 492,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1007.2022 2022-07-20 2022-07-18 - 2022-07-18 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAIKS - "Wianki" Komorów 25.06.2022 r. 214,29 Zamówienie / Zlecenie
GR.1008.2022 2022-07-20 2022-07-20 - 2022-08-12 Ewa Wojciul operat szacunkowy określający wartośc poniesionych nakładów na dz. 58/5 na której usytuowabne są korty 861,00 Umowa zlecenie
KS.1009.2022 2022-07-21 2022-08-22 - 2022-12-16 Carebits sp z o.o., ul. Nowy Świat 57/59 lok. 12, 00-042 Warszawa
NIP: 5252832211
Realizacja zadania polegającego na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu domowego monitoringu KTG. 19 950,00 Umowa zlecenie
IT.1010.2022 2022-07-21 2022-07-21 - 2022-07-21 N.K. Serwis Piotr Nowak, ul. Stefana Żeromskiego 6, 05-820 Piastów
NIP: 5212124175
Zakup akcesorii komputerowe 1 775,08 Zamówienie / Zlecenie
PR.1011.2022 2022-07-21 2022-07-18 - 2022-07-22 Drukarnia "PRINT-POL", ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP: 5340028247
Druk 500 sztuk Katalogu Inwestycje (okładka - eco 150 g pół matt zadruk 4+4, środki - eco 90 g zadruk 4+4 ), zgodnie z przedstawioną ofertą. 3 874,50 Zamówienie / Zlecenie
IR.1012.2022 2022-07-21 2022-07-22 - 2022-09-20 ER-KA Renata Kowalska, ul. Aleja Wojska Polskiego 46, 05-820 Piastów
NIP: 5222364840
Roboty budowlane związane z remontem strażnicy OSP Nowa Wieś, zlokalizowanej przy ul. Głównej 2 w Nowej Wsi. 23 943,20 Umowa o roboty budowlane
OC.1013.2022 2022-07-21 2022-07-19 - 2022-08-19 Oddział Wojewódzki ZOSP RP Warszawa, ul. Markowska 18A, 03-742 Warszawa
NIP: 5272406730
zakup obuwia strażackiego na potrzeby jednostki OSP Nowa Wieś 7 550,66 Zamówienie / Zlecenie
OA.1014.2022 2022-07-21 2022-07-05 - 2022-07-08 Flint Sp. z o.o., ul. Powązkowska 59E, 01-728 Warszawa
NIP: 1180004128
Usługa polegająca na odkamienieniu i konserwacji ekspresu ciśnieniowego znajdującego się w pomieszczeniu socjalnym na II piętrze budynku Urzędu Gminy Michałowice 184,50 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1015.2022 2022-07-21 2022-07-21 - 2022-08-16 Z.U.P.P. DROMARK Marek Janaszkiewicz, ul. Sułkowskiego 4a, 05-820 Piastów
NIP: 5340203696
Przedmiot umowy obejmuje: 1) Przygotowanie tablic zgodnie z przedstawionymi do akceptacji projektami graficznymi. 2) Dostarczenie do siedziby Zamawiającego, 5 141,40 Zamówienie / Zlecenie
OA.1016.2022 2022-07-21 2022-07-07 - 2022-07-07 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup przedłużaczy na potrzeby pracowników Urzędu Gminy Michałowice 731,95 Zamówienie / Zlecenie
KS.1017.2022 2022-07-21 2022-07-24 - 2022-07-24 SALWADORE Hanna Mieszkowska, ul. Rozbrat 10 lok. 14, 00-451 Warszawa
NIP: 7011007104
Obsługa Techniczna 56 Radu po Kamienistej Drodze i uroczystości upamiętniajace 78 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego w Pecicach 24 lipca 2022 29 500,00 Umowa zlecenie
GK.1018.2022 2022-07-21 2022-07-22 - 2022-12-22 Roman Zwierzchowski „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Dzikiej w Pęcicach Małych” ZP.271.2.45.2022 351 327,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2022-09-21
do umowy nr GK.1018.2022
2022-07-22-2022-12-22 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dzikiej w Pęcicach Małych 27 771,60 Aneks do umowy
OŚ.1019.2022 2022-07-22 2022-07-22 - 2022-08-31 NOVUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno
NIP: 7451847179
dostawa i montaż zadaszenia przeciwsłonecznego na placu zabaw w Alei Samorządu Terytorialnego 7 439,07 Zamówienie / Zlecenie
KS.1020.2022 2022-07-22 2022-07-24 - 2022-07-24 Józef Poręba, ul. Stanisława Lentza 35 lok. 38, 02-956 Warszawa
NIP: 9511559954
wykonanie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu poczęstunku dla wykonawców koncertu patriotycznego podczas 56. Rajdu po Kamienistej Drodze i organizowanych uroczystości upamiętniających 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego oraz bity i egzekucji w Pęcicach, które odbędą się w Pęcicach, 24 lipca 2022 r. 232,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1021.2022 2022-07-25 2022-07-25 - 2022-07-25 Fabryka Myśli Cezary Przybył, ul. Przy Agorze 22 lok. 108, 01-930 Warszawa
NIP:
Przygotowanie opracowania wniosku o płatność końcową dla projektu „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Regułach 5 000,00 Umowa zlecenie
OA.1022.2022 2022-07-25 2022-07-25 - 2022-07-25 Mojecki-Konserwacja Zabytków Michał Mojecki, ul. Biesak 204, 25-046 Kielce
NIP:
Wykonanie prac konserwatorskich dotyczących kamiennej figury Matki Boskiej Niepokalanej, znajdującej się w Sokołowie 19 976,80 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1023.2022 2022-07-25 2022-07-25 - 2022-12-31 Wojciech Kosiński Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
GK.1024.2022 2022-07-25 2022-07-25 - 2022-08-31 BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNEJ ROLNICTWA - BIPROMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Instalatorów 23, 02-237 Warszawa
NIP: 5250002758
aktualizacja ekspertyzy z maja 2021 r. dot. zmiany stanu wody na gruncie - sprawa GK.6331.1.2019 11 070,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1025.2022 2022-07-25 2022-07-22 - 2022-08-12 TRONIX S.C., ul. Jana Olbrachta 58A lok. 173, 01-111 Warszawa
NIP: 5272306543
Wymiana płyty inwertera w agregacie skraplającym DAIKIN z uwagi na uszkodzenie, celem przywrócenia pełnej sprawności systemu klimatyzacji 9 717,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.1026.2022 2022-07-25 2022-07-25 - 2022-08-06 PROJEKTSAN Bartosz Wojniak, ul. Babiego Lata 21, 05-830 Nadarzyn
NIP: 8652297786
Weryfikacja dokumentacji projektowej-projektu wykonawczego, przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznych dla inwestycji pn.: Budowa przedszkola w Michalowicach"wraz z opisem stwierdzonych braków, usterek oraz nieprawidłowości, w zakresie branży sanitarnej. 4 500,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.1027.2022 2022-07-25 2022-07-25 - 2022-10-25 MARCIN BARANOWSKI GEOMAR, ul. Nadbrzeżna 34C lok. 113, 05-850 Ożarów Mazowiecki
NIP: 8521411879
wykonanie mapy prawnej z projektem podziału dz. 7/1 w Komorowie 2 398,50 Umowa o dzieło
OŚ.1028.2022 2022-07-26 2022-07-29 - 2022-10-29 Biuro Projektowe Agata Milanowska, ul. Ignacego Krasickiego 43, 24-100 Puławy
NIP: 7162814297
„Wykonanie dokumentacji projektowej dla nasadzeń drzew i zagonków owocowych na terenie gminy Michałowice” ZP.271.1.34.2022 72 000,00 Umowa zlecenie
FZ.1029.2022 2022-07-27 2022-07-26 - 2022-07-27 MENTOR agencja reklamy i dydaktyki sp. j., ul. Przyrowo 14 B, 78-320 Połczyn Zdrój
NIP: 6721882542
wykonanie i montaż tablic edukacyjnych w Parku, w Regułach w ramach projektu dofinansowanego w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie z zakresu Edukacji Ekologicznej pn. „Nauczmy się kochać naszą przyrodę – utworzenie ścieżki edukacyjnej i piknik edukacji ekologicznej w parku w Regułach”. 45 298,40 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-09-29
do umowy nr FZ.1029.2022
2022-08-25-2022-09-05 UG-FZ/1029/2022 45 298,40 Aneks do umowy
OA.1030.2022 2022-07-27 2022-09-10 - 2022-09-10 BajOLAndia Aleksandra Jakubczak, ul. Kleeberga 10, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291554087
Zapewnienie atrakcji dla dzieci, w postaci animacji tematycznych, podczas Pikniku Rodzinnego Pożegnanie Lata, organizowanego dla mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia w dniu 10 września 2022 r. 3 550,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1031.2022 2022-07-27 2022-07-27 - 2022-08-26 USM Sp.z o.o., ul. Mełgiewska 80, 20 234 Lublin
NIP: 7123303463
Wykonanie usługi polegającej na remoncie czujników do pomiaru pyłów zawieszonych w powietrzu 1 000,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1032.2022 2022-07-27 2022-07-28 - 2023-02-28 WOJCIECH SŁOMKA SW - TEAM, 21-450 Wola Kisielska
NIP:
„Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Pęcice, w gminie Michałowice” ZP.271.2.47.2022 2 490 000,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-02-08
do umowy nr GK.1032.2022
2022-07-28-2023-03-31 Przebudowa i rozbudowa SUW Pęcice aneks terminowy i kwotowy 112 533,00 Aneks do umowy
OŚ.1033.2022 2022-07-28 2022-07-28 - 2022-12-31 Katarzyna Grajda Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
PR.1034.2022 2022-07-28 2022-07-25 - 2022-07-29 Uslugi Grawerskie Magdalena Szczepaniak, ul. Ruchliwa 20, 02-182 Warszawa
NIP:
Wykonanie usługi grawerowania herbu gminy Michałowice. 96,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1035.2022 2022-07-28 2022-07-20 - 2022-08-31 Berry Fruit Andrzej Mierzejewski, ul. Działkowa 161 lok. 15, 05-808 Parzniew
NIP: 8942872684
renowacja mostków drewnainych w parku w Regułach oraz renowacji altan na terenie rekreacyjnym w Nowej Wsi 19 680,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1036.2022 2022-07-28 2022-07-25 - 2022-07-29 PPH Calino Barbara Połulich, ul. Ruchliwa 20, 02-182 Warszawa
NIP: 5211213250
Wykonanie jednej plakietki pamiątkowej, w zielonym etui, z herbem gminy Michałowice. 115,01 Zamówienie / Zlecenie
WUA.1037.2022 2022-07-28 2022-07-12 - 2022-07-13 Przegląd Regionalny MIKAWAS Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 29, 05-500 Piaseczno
NIP: 1231415150
Ogłoszenie prasowe - wyłożenie MPZP Centrum-Reguły i MPZP Wesoła - cz. 2 560,88 Zamówienie / Zlecenie
SP.1038.2022 2022-07-28 2022-07-29 - 2022-12-31 Kinga Wrońska przyznanie Kindze Wrońskiej nagrody za wysokie wyniki sportowe za zajęcia III miejsca w Młodziezowych Mistrzostwach Polski Juniorek w piłce halowej 2 000,00 Umowa stypendialna
UA.1039.2022 2022-07-28 2022-07-28 - 2022-07-28 Ewa Wojciul wykonanie operatów szacunkowych określających wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 3 874,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.1040.2022 2022-07-28 2022-09-10 - 2022-09-10 PYLU Łukasz Pytlakowski, ul. T.Bairda 36 lok. 21, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291809297
Usługa polegająca na zapewnieniu atrakcji dla dzieci, podczas Pikniku Rodzinnego Pożegnanie Lata organizowanego dla mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia w dniu 10 września 2022 r. 2 000,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1041.2022 2022-07-29 2022-08-01 - 2022-10-14 "MARGOT" Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych Małgorzata Szymańska w spadku, ul. PASAŻ URSYNOWSKI 11, 02784 WARSZAWA
NIP: 5210128223
„Przebudowa ul. Rekreacyjnej w Granicy – zamówienie przewidywane” ZP.271.1.43.2022 119 210,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2022-09-23
do umowy nr GK.1041.2022
2022-09-23-2022-10-14 Przebudowa ul. Rekreacyjnej w Granicy-zamówienie przewidywane Aneks do Umowy nr 1 4 059,00 Aneks do umowy
GR.1042.2022 2022-07-29 2022-07-28 - 2022-08-31 Andrzej ANKOR- Korniluk wykonanie operatu szacunkopwego określającego wartośc rynkową prawa własnosci dzi. nr. 1327/1 połozona w Michałowicach 780,00 Umowa zlecenie
OA.1043.2022 2022-07-29 2022-09-10 - 2022-09-10 Nove e-Media Piotr Niciporuk, ul. Mazowiecka 20/32, 05-077 Warszawa
NIP: 8212602854
Zapewnienie kompleksowej i stałej obsługi technicznej podczas zabawy tanecznej organizowanej dla mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia, która odbędzie się w dniu 10 września 2022 r 1 230,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1044.2022 2022-07-29 2022-08-08 - 2022-12-12 Olesia Moronova Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć zumba-fitness - sołectwo Pęcice Małe 2 160,00 Umowa zlecenie
GK.1045.2022 2022-07-29 2022-07-29 - 2022-10-14 Biuro Projektów Infrastrukturalnych Krzysztof Suliga, ul. Tęczowa 3 lok. 6, 05-270 Marki
NIP: 6932026076
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej rozbudowy ul. Turystycznej w Komorowie 36 285,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-10-19
do umowy nr GK.1045.2022
2022-10-19-2022-12-09 Aneks z zmieniający datę wykonania (dokumentacji) 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2022-11-23
do umowy nr GK.1045.2022
2022-07-29-2023-06-29 Aneks wydłużający termin realizacji zadania oraz zwiększenię wynagrodzenia za zadanie opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy ul. Turystycznej w Komorowie na odcinku od cmentarza do ul. Starego Dębu 9 840,00 Aneks do umowy
OŚ.1046.2022 2022-07-29 2022-07-29 - 2022-12-31 Katarzyna Kabala Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
KS.1047.2022 2022-08-01 2022-08-01 - 2022-10-29 Ochotnicza Straż Pozarna w Nowej Wsi, ul. Główna 2, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnosci pożytku publicznego i wolontariacie pod tytułem "Obóz szkoleniow-wypoczynkowy Młodzieży Drużyny Pożarniczej z Nowej Wsi doskonalący umiejętności pożarnicze oraz promujący kulturę fizyczną" 6 360,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1048.2022 2022-08-01 2022-08-01 - 2022-12-31 Tomasz Łoziński Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
KS.1049.2022 2022-08-02 2022-09-25 - 2022-09-25 DB4 Management Dominik Borkowicz, ul. Modrzejowska 20, 41-200 Sosnowiec
NIP: 6443564845
Wykonanie koncertu Dawida Kwiatkowskiego z zespołem podczas imprezy "Dni Gminy Michałowice" 25.09.2022 54 000,00 Umowa zlecenie
OŚ.1050.2022 2022-08-02 2022-08-01 - 2022-12-31 Spółdzielnia Kółek Rolniczychw w Michałowicach-Raszynie z/s w Jankach, ul. Falencka 1, 05-090 Raszyn
NIP: 5250003870
Dzierżawa terenu, który ma służyć jako Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 12 300,00 Umowa najmu / dzierżawy
OA.1051.2022 2022-08-02 2022-08-02 - 2022-10-15 Studio Buffo Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa
NIP: 5260301623
Zakup 50 szt. biletów wstępu dla mieszkańców sołectwa Pęcice Małe, do Teatru Buffo na koncert Wieczór Polski „Upić się warto”, który odbędzie się w dniu 15 października 2022 r. o godz. 19:00 6 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1052.2022 2022-08-02 2022-08-02 - 2022-10-15 Studio Buffo Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa
NIP: 5260301623
Zakup 30 szt. biletów wstępu dla mieszkańców sołectwa Suchy Las, do Teatru Buffo na koncert Wieczór Polski „Upić się warto”, który odbędzie się w dniu 15 października 2022 r. o godz. 19:00 3 900,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1053.2022 2022-08-02 2022-08-02 - 2022-08-22 PZM WIMET Zbigniew Wiśniewski Sp. J,, ul. Krucza 2, 05-420 Józefów
NIP: 5320000286
budowa progów spowalniających w ul. Ireny i ul. Podhalańskiej w Komorowie 49 938,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1054.2022 2022-08-02 2022-08-02 - 2022-11-15 Biuro Badawczo-Projektowe Budownictwa Komunikacyjnego "TRANSCOMP" Sp. z o.o., ul. JAGIELLOŃSKA 78, 03-301 Warszawa
NIP: 9510041669
Aktualizacja ewidencji dróg na terenie gminy Michałowice 36 285,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1055.2022 2022-08-02 2022-08-02 - 2022-09-13 IN TEC PLAN Marek Krawczyk wykonanie dokumentacji kosztorysowo technicznej 20 910,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.1056.2022 2022-08-03 2022-08-03 - 2023-08-03 ASTINO DARIUSZ KORNACKI, ul. Borowiacka 17, 85-457 Bydgoszcz
NIP: 5562431937
Roczny dostęp do aktualnej ogólnopolskiej bazy cenowej INTERCENBUD do programu kosztorysowania NORMA 971,70 Zamówienie / Zlecenie
PR.1057.2022 2022-08-03 2022-07-25 - 2022-08-01 Marta Niemojewska, ul. Andrzeja Struga 3 lok. 31, 96-300 Żyrardów
NIP: 8381871686
Wykonanie toru z okazji jubileuszu 50-lecia. 864,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1058.2022 2022-08-04 2022-08-04 - 2022-08-31 TRONIX S.C., ul. Jana Olbrachta 58A lok. 173, 01-111 Warszawa
NIP: 5272306543
Wymiana uszkodzonego zaworu pierwszeństwa wraz z przerobieniem głównego zasilania zimnej wody w budynku Urzędu Gminy Michałowice 11 931,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1059.2022 2022-08-05 2022-08-04 - 2022-08-12 Centrum meblowe MILANT, ul. Dębowa 3, 05-822 Milanówek
NIP:
Zakup lodówek celem wymiany wyeksploatowanych w budynku Urzędu Gminy Michałowice 4 500,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1060.2022 2022-08-05 2022-08-10 - 2022-11-18 "MARGOT" Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych Małgorzata Szymańska w spadku, ul. PASAŻ URSYNOWSKI 11, 02784 WARSZAWA
NIP: 5210128223
Przebudowa ulicy bocznej od ul. Długiej w Granicy, w gminie Michałowice 267 258,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2022-10-20
do umowy nr GK.1060.2022
2022-10-20-2022-11-18 Aneks nr 1 do Umowy 17 133,90 Aneks do umowy
OŚ.1061.2022 2022-08-05 2022-08-05 - 2022-08-19 POLAMP, ul. Przemysłowa 1, 11-500 Gizycka
NIP: 8451659142
Przegląd i serwis dekoracji świątecznych 11 070,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1062.2022 2022-08-05 2022-08-01 - 2022-09-24 Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca MAZOWSZE im. T.Sygietyńskiego, ul. Karolin, Otrębusy, ul. Świerkowa 2 Otrębusy
NIP: 5340003046
Zakup 34 szt. biletów wstępu dla mieszkańców sołectwa Pęcice Małe, na koncert Zespołu Mazowsze pt. „Kalejdoskop Barw Polski”, który odbędzie się 24 września 2022 r. o godz. 18:00 w Sali Widowiskowej Zespołu „Mazowsze” w Karolinie 4 420,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1063.2022 2022-08-05 2022-08-05 - 2022-08-19 GRO-Instal Krzysztof Grobelny, ul. Polna 5A, 05-806 Nowa Wieś
NIP: 5341907689
Wymiana urządzeń w sanitariatach 7 330,80 Zamówienie / Zlecenie
OA.1064.2022 2022-08-05 2022-08-01 - 2022-09-24 Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca MAZOWSZE im. T.Sygietyńskiego, ul. Karolin, Otrębusy, ul. Świerkowa 2 Otrębusy
NIP: 5340003046
Zakup 24 szt. biletów wstępu dla mieszkańców sołectwa Suchy Las, na koncert Zespołu Mazowsze pt. „Kalejdoskop Barw Polski”, który odbędzie się 24 września 2022 r. o godz. 18:00 w Sali Widowiskowej Zespołu „Mazowsze” w Karolinie 3 000,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.1065.2022 2022-08-08 2022-08-08 - 2022-09-30 Ewa Wojciul Wykonanie operatu szacunkowego okreslającego wartość nieruchomości powstałych z podziału dz. pierwotnych dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału. 11 623,50 Umowa najmu / dzierżawy
OŚ.1066.2022 2022-08-08 2022-08-08 - 2022-12-31 Anne-Marie Duk-Fabianowska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
GK.1067.2022 2022-08-08 2022-08-17 - 2023-06-17 ECO ENERGY POLAND Mariusz Staniek, ul. Górna 29b, 43-400 Cieszyn
NIP: 5482457610
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy i rozbudowy istniejącego oświetlenia ulicznego na drogach na terenie Gminy Michałowice część I „Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicy Raszyńskiej w Michałowicach na odcinku od ul. Wesołej do ul. Cichej”, część II „Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicy Szkolnej w Michałowicach na odcinku od ul. Topolowej do ul. Polnej” 245 052,00 Umowa zlecenie
GK.1068.2022 2022-08-08 2022-08-17 - 2022-12-17 ECO ENERGY POLAND Mariusz Staniek, ul. Górna 29b, 43-400 Cieszyn
NIP: 5482457610
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy i rozbudowy istniejącego oświetlenia ulicznego na drogach na terenie Gminy Michałowice część IV „Przebudowa oświetlenia ulicznego w ulicy Borowskiego w Michałowicach w ulicy Centralnej w Opaczy-Kolonii i w ulicy Radości w Michałowicach” 17 550,00 Umowa zlecenie
OA.1069.2022 2022-08-09 2022-08-12 - 2022-08-12 Yaremi de las Mercedes Kordos Przygotowanie i wykonanie koncertu według własnych autorskich aranżacji, podczas Wieczoru Kubańskiego organizowanego dla mieszkańców Osiedla Komorów w dniu 12.08.2022 r. 4 139,00 Umowa o dzieło
OŚ.1070.2022 2022-08-09 2022-08-09 - 2022-12-31 Jadwiga Pietracha Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1071.2022 2022-08-09 2022-08-12 - 2022-08-12 EUFONIA Sebastian Grądalski, ul. Wałbrzyska 48 lok. 158, 02-739 Warszawa
NIP: 7381831723
Zapewnienie obsługi technicznej podczas Wieczoru Kubańskiego organizowanego dla mieszkańców Osiedla Komorów w dniu 12.08.2022 r. 8 264,37 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1072.2022 2022-08-09 2022-08-09 - 2022-12-31 Barbara Giedrojć Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1073.2022 2022-08-09 2022-08-09 - 2022-12-31 Edyta Błaszkowska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
GK.1074.2022 2022-08-12 2022-08-18 - 2023-02-09 Biuro Projektów Infrastrukturalnych Krzysztof Suliga, ul. Tęczowa 3 lok. 6, 05-270 Marki
NIP: 6932026076
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Stara Droga w Komorowie-Wsi oraz ul. Kuropatwy i ul. Przepiórki w Pęcicach Małych” 99 261,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-03-10
do umowy nr GK.1074.2022
2023-02-08-2023-04-06 zmiana terminu umownego do dnia 06.04.2023 r. 0,00 Aneks do umowy
OŚ.1075.2022 2022-08-16 2022-08-16 - 2022-12-31 Krzysztof Muszyński Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1076.2022 2022-08-16 2022-08-16 - 2022-12-31 Łukasz Zdzieszyński Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1077.2022 2022-08-16 2022-08-16 - 2022-09-30 Krzysztof Ochman zakup zabytkowych narzędzi rolniczych 25 000,00 Umowa zakupu
OŚ.1078.2022 2022-08-17 2022-08-03 - 2022-08-31 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup materiałów na strefy rekreacji 703,35 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1079.2022 2022-08-17 2022-08-12 - 2022-09-19 Berry Fruit Andrzej Mierzejewski, ul. Działkowa 161 lok. 15, 05-808 Parzniew
NIP: 1181299953
Zakup i montaż zabawki bujanej na sprężynie typu konik na placu zabaw w Granicy 2 644,50 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1080.2022 2022-08-17 2022-08-12 - 2022-08-31 Berry Fruit Andrzej Mierzejewski, ul. Działkowa 161 lok. 15, 05-808 Parzniew
NIP: 1181299953
Uzupełnienie nawierzchni bezpiecznej na placach zabaw oraz strefach rekreacji 4 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1081.2022 2022-08-17 2022-09-06 - 2022-12-28 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych taneczno-ruchowych - Opacz Kolonia 7 488,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-10-03
do umowy nr OA.1081.2022
2022-10-03-2022-12-28 Aneks zmieniający terminy zajęć dot. umowy UG/OA/1081/2022 - Opacz Kolonia 0,00 Aneks do umowy
OA.1082.2022 2022-08-17 2022-09-01 - 2022-09-30 Barbara Pietrusiak Sprzątanie pomieszczeń świetlicy w Komorowie przy ul. Ceglanej 2d 1 000,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-09-21
do umowy nr OA.1082.2022
2022-09-21-2022-12-23 Aneks wydłużający czas trwania umowy UG/OA/1082/2022 - Barbara Pietrusiak 3 000,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2022-11-29
do umowy nr OA.1082.2022
2022-11-29-2022-12-23 Aneks zwiększający kwotę wynagrodzenia - Barbara Pietrusiak 100,00 Aneks do umowy
OA.1083.2022 2022-08-17 2022-09-01 - 2022-12-23 Jolanta Karpińska Sprzątanie w świetlicy w Granicy 4 000,00 Umowa zlecenie
FZ.1084.2022 2022-08-17 2022-08-17 - 2022-08-25 Athon Partner Consulting - Mariusz Malinowski, ul. Chopina 61, 05-085 Kampinos
NIP: 1181518622
Wykonanie na rzecz Gminy Michałowice usługi opracowania wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dotyczącego projektu „Rozbudowy ul. Prusa w Regułach”. 7 000,00 Umowa zlecenie
OA.1085.2022 2022-08-17 2022-08-17 - 2022-09-25 Studio Buffo Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa
NIP: 5260301623
Zakup 47 szt. biletów wstępu dla mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia, do Teatru Buffo na koncert Wieczór Polski „Upić się warto”, który odbędzie się w dniu 25 września 2022 r. o godz. 19:00 6 110,00 Zamówienie / Zlecenie
ZP.1086.2022 2022-08-18 2022-08-22 - 2022-09-26 Inżynieria Sanitarna Jakub Hanausek, ul. Sybiraków 41 lok. 4, 05-500 Julianów
NIP: 9512036483
Budowa poidełek wody pitnej na terenie gminy Michałowice - II 439 000,00 Umowa zlecenie
OA.1087.2022 2022-08-18 2022-08-12 - 2022-08-12 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup materiałów technicznych na potrzeby konserwatora Urzędu Gminy Michałowice 348,46 Zamówienie / Zlecenie
OA.1088.2022 2022-08-18 2022-09-07 - 2022-12-15 Danuta Józefowicz Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych pilates dla mieszkańców sołectwa Pęcice Małe 4 980,00 Umowa zlecenie
GR.1089.2022 2022-08-18 2022-08-18 - 2022-09-02 Ewa Wojciul wykonanie opinii dotyczącej zmiany planu miejscowego dla dz. 560/14, 560/15 w Regułach. 738,00 Zamówienie / Zlecenie
ZP.1090.2022 2022-08-19 2022-08-23 - 2022-09-21 ZAKŁAD USŁUG TERENOWYCH, BUDOWLANYCH I PORZĄDKOWYCH "MARGOT" MAŁGORZATA SZYMAŃSKA w spadku, ul. Pasaż Ursynowski 11, 02-784 Warszawa
NIP: 5210128223
Remont dróg na terenie Gminy Michałowice płytami typu „JOMB”- zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót 37 500,00 Umowa zlecenie
KS.1091.2022 2022-08-22 2022-08-23 - 2022-08-26 "P&P" P. Karolak P. Gąsiorowski i wspólnicy SP J, ul. Pałacowa 25, 05-816 Michałowice
NIP: 5242359569
zakup stojaków na śmieci na potrzeby organizowanych imprez 2 260,30 Zamówienie / Zlecenie
KS.1092.2022 2022-08-22 2022-09-25 - 2022-09-25 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA NOWA WIEŚ Wykonanie usługi gastronomicznej dla uczestników imprezy "Dni Gminy Michałowice" zaplanowane na 25 września 2022 r. 5 000,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1093.2022 2022-08-22 2022-09-10 - 2022-09-10 CCTrans Paweł Cichecki, ul. Parkowa 38, 05-806 Pęcice Małe
NIP: 6581947967
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu poczęstunku podczas Święta Pieczonego Ziemniaka organizowanego dla mieszkańców sołectwa Sokołów 5 400,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1094.2022 2022-08-22 2022-09-10 - 2022-09-10 Zapiekani Emil Kałoski, ul. Brzozowa, Kąck 8, 05-462 Wiązowna
NIP: 5321854139
Wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu atrakcji dla dzieci podczas imprezy Święto Pieczonego Ziemniaka organizowanej dla mieszkańców sołectwa Sokołów. 2 600,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1095.2022 2022-08-22 2022-09-10 - 2022-09-10 Łódzki Teatr Piosenki Michał Wieczorek, ul. Trawiasta 15, 91-364 Łódź
NIP: 7262436794
Przygotowanie i przeprowadzenie spektaklu muzycznego dla mieszkańców sołectwa Sokołów, pt. „Ach to boskie, włoskie życie” w ramach imprezy Święto Pieczonego Ziemniaka 4 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1096.2022 2022-08-22 2022-08-22 - 2022-12-31 Zygmunt Parol Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
KS.1097.2022 2022-08-22 2022-09-25 - 2022-09-25 Akademia Kucania Anna Sobańska, ul. Nowolipki 11a lok. 9, 00-151 Warszawa
NIP: 5252376629
Wynajęcie czterech kucyków wraz z instruktorami na przejażdżki dla dzieci podczas imprezy „Dni Gminy Michałowice ” w dniu, 25 września 2022 3 690,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.1098.2022 2022-08-22 2022-08-22 - 2022-12-31 INTER-MEDIA Sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 48, 05-800 Pruszków
NIP: 5342280100
„Świadczeniu usług dostępu do Internetu” dla Budynku Przedszkola w Regułach w ramach zadania budżetowego pn.: „Budowa kompleksu edukacyjnego w Regułach - przedszkole” 1 499,37 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1099.2022 2022-08-22 2022-08-22 - 2022-12-31 Ewa Kąkol Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1100.2022 2022-08-22 2022-08-22 - 2022-12-31 Izabela Sicińska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1101.2022 2022-08-23 2022-09-03 - 2025-09-02 "COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP", ul. Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
NIP: 5260214686
„Świadczenie usług ubezpieczeń mienia, ubezpieczenia OC oraz ubezpieczeń komunikacyjnych na rzecz Urzędu Gminy Michałowice i jednostek organizacyjnych i stowarzyszenia-III” ZP.271.1.46.2022 288 962,00 Umowa zlecenie
OA.1102.2022 2022-08-23 2022-08-23 - 2022-09-09 TRONIX S.C., ul. Jana Olbrachta 58A lok. 173, 01-111 Warszawa
NIP: 5272306543
Wymiana płyty sterowania modułem PC1135-1(B) w agregacie DAIKIN RXYQ18P9W1B na dachu Urzędu Gminy Michałowice jednostka DAIKIN oznaczenie K2 14 022,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1103.2022 2022-08-23 2022-08-12 - 2022-08-26 ProArt Czesław Kosmaty, ul. Rynkowa 14 lok. b, 05-816 Michałowice
NIP: 5340015552
Aktualizacja tablic informacyjnych w budynku Urzędu Gminy Michałowice. 799,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.1104.2022 2022-08-23 2022-08-10 - 2022-08-26 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup taśm woskowych oraz etykiet termotransferowych do drukarek Zebra GK420T dla potrzeb pracowników referatu Informatyki. 811,74 Zamówienie / Zlecenie
OA.1105.2022 2022-08-23 2022-09-03 - 2025-09-02 Balcia Insurance S.E. Spółka Europejska Oddział w Polsce, ul. Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa
NIP: 1080016534
„Świadczenie usług ubezpieczeń mienia, ubezpieczenia OC oraz ubezpieczeń komunikacyjnych na rzecz Urzędu Gminy Michałowice i jednostek organizacyjnych i Stowarzyszenia - II” ZP.271.1.42.2022 części 2: „Ubezpieczenia komunikacyjne dla Urzędu Gminy Michałowice, jednostek organizacyjnych i OSP”, 35 835,00 Umowa zlecenie
OA.1106.2022 2022-08-23 2022-09-03 - 2025-09-02 Balcia Insurance S.E. Spółka Europejska Oddział w Polsce, ul. Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa
NIP: 1080016534
„Świadczenie usług ubezpieczeń mienia, ubezpieczenia OC oraz ubezpieczeń komunikacyjnych na rzecz Urzędu Gminy Michałowice i jednostek organizacyjnych i Stowarzyszenia - II” ZP.271.1.42.2022 część 3: „Ubezpieczenie NNW Strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej” 5 643,00 Umowa zlecenie
WUA.1107.2022 2022-08-23 2022-08-24 - 2022-08-30 Przegląd Regionalny MIKAWAS Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 29, 05-500 Piaseczno
NIP: 1231415150
Ogłoszenie prasowe - wyłożenie MPZP Al. Kasztanowa cz. A 560,88 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1108.2022 2022-08-23 2022-08-23 - 2022-12-31 Monika Rakowska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1109.2022 2022-08-23 2022-08-23 - 2022-12-31 Marcin Kaczmarczyk Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
PR.1110.2022 2022-08-23 2022-08-22 - 2022-08-24 InDruk Zakład Poligraficzny InDruk Wykonanie 80 sztuk plakatów "Fundusze" według następującej specyfikacji: format A2, gramatura - 130 g, papier niematowy. 738,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1111.2022 2022-08-24 2022-08-16 - 2023-04-25 Biuro Usług Projektowych "KANPRO" inż. Jan Wojcieski, ul. Radzymińska 36/38/40 lok. 11, 03-752 Warszawa
NIP: 5361005286
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Poniatowskiego, Kasztanowej i Borowskiego w Michałowicach-Wsi 49 938,00 Umowa o dzieło
Aneks nr 1
z dnia 2023-04-25
do umowy nr GK.1111.2022
2023-04-25-2023-06-20 Aneks nr 1 do umowy (terminowy) 0,00 Aneks do umowy
SP.1112.2022 2022-08-24 2022-08-26 - 2022-12-31 Robert Siewierski przyznanie Poli Siewierskiej stypendium na okres od 1 sierpnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w wysokości 600,00 zł miesięcznie za powołanie do Kadry Narodowej PZLA w siedmioboju na rok 2022. 3 000,00 Umowa stypendialna
KS.1113.2022 2022-08-24 2022-08-24 - 2022-08-24 Marian Dziekanowski SPRZEDAŻ KSIĄŻEK, ul. Biskupicka 56, 05-840 Brwinów
NIP: 5341943260
zakup ośmiu książek o Polsce dla delegacji włoskiej 464,02 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1114.2022 2022-08-24 2022-08-24 - 2022-12-31 Marcin Wakuła Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
KS.1115.2022 2022-08-24 2022-08-24 - 2022-08-24 TOP MARK CENTRE S.C. MAREK MAJEWSKI,SYLWIA MAJEWSKA, ul. Urbanistów 1 lok. 51, 02-397 Warszawa
NIP:
zakup ośmiu książek o Polsce dla delegacji włoskiej 312,02 Zamówienie / Zlecenie
OA.1116.2022 2022-08-24 2022-08-23 - 2022-10-08 Teatr Kamienica Fundacja Wspierania Twórczych Inicjatyw Teatralnych ATUT i S-ka Spółka Komandytowa, ul. Belwederska 3 lok. 50, 00-761 Warszawa
NIP: 5213515802
Zakup biletów wstępu dla mieszkańców sołectwa Opacz Mała do Teatru Kamienica - 40 szt. na spektakl „Lekko nie będzie”, który odbędzie się w dniu 24 września 2022 r. o godz. 19:30 i 40 szt. na spektakl „Upiór w kuchni”, który odbędzie się w dniu 8 października 2022 r. o godz. 19:30 11 200,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1117.2022 2022-08-25 2022-09-02 - 2022-11-25 Biuro Projektów Infrastrukturalnych Krzysztof Suliga, ul. Tęczowa 3 lok. 6, 05-270 Marki
NIP: 6932026076
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Stara Droga w Komorowie-Wsi 31 980,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-02-23
do umowy nr GK.1117.2022
2023-02-23-2023-03-31 Aneks nr 2 do umowy 1117/2022 0,00 Aneks do umowy
OA.1118.2022 2022-08-25 2022-08-23 - 2022-08-26 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup podnóżków dla potrzeb pracowników 536,28 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1119.2022 2022-08-25 2022-08-25 - 2022-12-31 Alina Dąbkowska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1120.2022 2022-08-25 2022-08-25 - 2022-12-31 Piotr Fugiel Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
KS.1121.2022 2022-08-25 2022-08-25 - 2022-08-25 DARIUSZ KANCLERSKI, ul. Parkowa 79, 05-806 Pęcice
NIP: 5342112816
zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizowanych wydarzeń promocyjno-kulturalnych 616,80 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1122.2022 2022-08-25 2022-08-25 - 2022-12-31 Ignacy Wardal Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
SP.1123.2022 2022-08-25 2022-08-25 - 2022-09-01 "SKIPPER" Andrzej Pieńkowski, ul. E. Ciołka 2 lok. 49, 01-402 Warszawa
NIP: 5272295271
zakup statuetek i medali na potrzeby turnieju piłkarskiego organizowanego w ramach patronatu w dniu 4 wrzesnia 2022 r. 303,35 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1124.2022 2022-08-25 2022-08-25 - 2022-12-31 Elżbieta Gawron Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
KS.1125.2022 2022-08-29 2022-09-25 - 2022-09-25 Koło Gospodyń Wiejskich w Pęcicach Małych - Pęciczanki rejestr nr: 1421040002, ul. Brzozowa 18, 05-806 Komorów
NIP: 5342591076
Zakup rękodzieł wykonanych przez Koło Gospodyń Wiejskich „Pęciczanki na "Dni Gminy Michałowice" 1 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1126.2022 2022-08-29 2022-08-22 - 2022-08-24 BONDAN Bogdan Trzepak, ul. Sadowa 2, 05-802 Pruszków
NIP: 7342639602
Zakup artykułów spożywczych na potrzeby Sekretariatu Wójta Gminy Michałowice. 508,84 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1127.2022 2022-08-29 2022-08-29 - 2022-12-31 Mariusz Pisarski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
KS.1128.2022 2022-08-29 2022-08-29 - 2022-09-09 Management Rafał Wielądek, ul. Korkowa 101, 04-519 Warszawa
NIP:
zakup koszulek i kubków na turniej pod patronatem Pani Wójt w dniu 10.09.2022 pod nazwą "spotkanie po latach" 3 090,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1129.2022 2022-08-29 2022-08-29 - 2022-12-31 Szymon Matysiak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1130.2022 2022-08-29 2022-08-25 - 2022-08-29 Pol-Chem Rafał Żmijewski, ul. Radziejowicka 62, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291671611
Zakup artykułów czystości dla potrzeb sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń w budynku przy ul. Raszyńskiej 34 oraz dla potrzeb konserwatora celem wykonywania bieżących prac konserwacyjnych. 712,64 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1131.2022 2022-08-29 2022-08-29 - 2022-12-31 Piotr Rowiński Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
KS.1132.2022 2022-08-30 2022-08-30 - 2022-09-08 Norton D.A.A.P. Nadulny Sp.J., ul. Elizy Orzeszkowej 11, 05-816 Reguły
NIP: 5341369772
zakup wody na potrzeby imprez promocyjno - sportowych 1 525,78 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1133.2022 2022-08-30 2022-08-30 - 2022-09-30 NOVUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno
NIP: 7451847179
Zakup i montarz zadaszenia na piaskownic e typu żagiel. 3 156,55 Zamówienie / Zlecenie
KS.1134.2022 2022-08-30 2022-08-30 - 2022-09-02 R-Gol Sp. z o.o. , ul. Górka 3d, 14-100 Ostróda
NIP: 7412132944
zakup piłek (nagrody) na potrzeby turnieju organizowanego pod patronatem pani wójt w dniu 04.09.2022 na boisku w Sokołowie 870,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1135.2022 2022-08-30 2022-08-30 - 2022-12-31 Piotr Tokarski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
KS.1136.2022 2022-08-30 2022-08-30 - 2022-09-02 Management Rafał Wielądek, ul. Korkowa 101, 04-519 Warszawa
NIP: 9522084940
Zakup nagród na turniej pn. "Koniec wakacji w kat.open 26+" organizowany w dniu 4.09.2022 naboisku w Sokołowie 1 700,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1137.2022 2022-08-30 2022-08-30 - 2022-09-14 PROMOSYSTEM Ewa Szczepanek, ul. Władysława Barbackiego 105, 33-300 Nowy Sącz
NIP: 7341529679
zakup koszulke gminnych z logo i herbem gminy Michałowice 1 425,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.1138.2022 2022-08-31 2022-09-02 - 2022-12-30 RN Projekt Roman Nalewajko, ul. Czerniakowska 26 lok. 6, 00-714 Warszawa
NIP:
Opracowanie wariantowej koncepcji projektowej dla budowy Zespołu Przychodni Zdrowia w Regułach 108 240,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-11-04
do umowy nr IR.1138.2022
2022-11-04-2023-01-31 Aneks nr 1 do umowy nr UG/IR/1138/2022 zmieniający termin realizacji 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2023-01-31
do umowy nr IR.1138.2022
2023-02-01-2023-03-14 Aneks nr 2 do umowy nr UG/IR/1138/2022 zmieniający termin realizacji 0,00 Aneks do umowy
OA.1139.2022 2022-08-31 2022-08-29 - 2022-12-06 Wam - consulting Małgorzata Apolinarska, ul. Niekłańska 46 lok. 47, 03-911 Warszawa
NIP: 5212900308
Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Gminy 11 560,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1140.2022 2022-08-31 2022-08-31 - 2023-01-20 KAM-ARCHITEKCI.PL Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 20B, 44-270 Rybnik
NIP: 6423201631
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy automatycznej toalety publicznej dla osób niepełnosprawnych na parkingu przy ul. Dworcowej w Michałowicach 19 680,00 Umowa o dzieło
Aneks nr 1
z dnia 2023-01-26
do umowy nr GK.1140.2022
2023-01-20-2023-04-20 Aneks nr 1 do Umowy (terminowy) 0,00 Aneks do umowy
BF.1141.2022 2022-08-31 2022-09-01 - 2022-10-31 Anna Burak 1) prace biurowe związane z wypłatą świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy; 8 400,00 Umowa zlecenie
KS.1142.2022 2022-08-31 2022-09-01 - 2022-09-09 X-KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Mariusza Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa
NIP: 9492107026
Zakup nagród na biegi pn. Lasy nad Utratą organizowane 17.09.2022 2 908,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1143.2022 2022-08-31 2022-09-01 - 2022-12-01 MKL-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Magazynowa 11A lok. 38, 02-652 Warszawa
NIP: 5213802418
„Utwardzenie terenu przy zbiorniku retencyjnym położonym w Komorowie-Wsi – zamówienie przewidywane - II” ZP.271.1.48.2022 608 850,00 Umowa o roboty budowlane
GK.1144.2022 2022-09-01 2022-09-09 - 2022-12-23 LAMBDA TUSIŃSKI RADOSŁAW, ul. Stanisława Żółkiewskiego 8, 05-800 Pruszków
NIP: 5341058693
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociagowej w ul. Sokołowskiej w Sokołowie, w gminie Michałowice 26 937,00 Umowa zlecenie
OA.1145.2022 2022-09-01 2022-09-18 - 2022-12-31 MOTION PICTURE LICENSING COMPANY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Chocimska 12 lok. 9, 00-791 Warszawa
NIP: 5213506996
Zakup licencji uprawniajacej do wielokrotnego publicznego wyświetlania filmów objętych licencją dla potrzeb Osiedla Komorów 1 623,60 Umowa licencyjna
KS.1146.2022 2022-09-01 2022-09-01 - 2022-09-09 "SKIPPER" Andrzej Pieńkowski, ul. E. Ciołka 2 lok. 49, 01-402 Warszawa
NIP: 5272295271
medale i statuetki na wydarzenie sportowe organizowane pod patronatem pani wójt w Granicy w dniu 10.09.2022 410,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1147.2022 2022-09-01 2022-08-25 - 2022-08-25 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAIKS - "Wieczór Kubański" Komorów 12.08.2022 r. 509,10 Zamówienie / Zlecenie
OA.1148.2022 2022-09-01 2022-09-04 - 2022-12-04 JOANNA MENTEL CIASTA I KSIĄŻKI, ul. Osiedle Kazimierzowskie 25 lok. 40, 31-843 Kraków
NIP: 6782946236
Przygotowanie i poprowadzenie warsztatów kulinarnych dla dzieci, mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 6 400,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1149.2022 2022-09-01 2022-09-05 - 2022-12-20 Jakub Tomasz Siedlczyński Sprzątanie w świetlicy w Nowej Wsi 3 744,00 Umowa zlecenie
PR.1150.2022 2022-09-01 2022-09-01 - 2022-09-24 Dominik Kowalczyk Wykonanie muralu - hala sportowa szkoła w Michałowicach 32 601,00 Umowa o dzieło
OŚ.1151.2022 2022-09-01 2022-08-31 - 2022-09-30 MULTIPLANTA - Katarzyna Łazucka-Cegłowska, ul. Warecka 110, 05-604 Jasieniec
NIP: 5341374721
dokumentacja koncepcyjna dla terenów zieleni w Opaczy-Kolonii 15 042,90 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1152.2022 2022-09-01 2022-08-31 - 2022-09-21 ART-Matal, ul. jabłoniowa 124, 83-331 Łapino Kartuskie
NIP: 5891592239
kosze na smieci i stojaki rowerowe 11 685,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1153.2022 2022-09-02 2022-09-02 - 2022-09-02 Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „PIASTUN”, ul. Mikołaja Reja 1, 05-820 Piastów
NIP: 5342131788
zabezpieczenie medyczne podczas dwudniowej imprezy gminnej „Dni Gminy Michałowice” 24-25.09.2022 r. Raguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1. 5 800,00 Umowa zlecenie
KS.1154.2022 2022-09-02 2022-09-25 - 2022-09-25 Dom Opowieści Daria Spychała, ul. Trzech Diamentów 4 lok. 15, 43-300 Bielsko-Biała
NIP:
Wykonanie spektaklu i warsztatów przez "Teatr Miejsca Roberta Poryzińskiego"podczas Dni Gminy Michałowice w dniu 25 września 2022. 4 300,00 Umowa zlecenie
KS.1155.2022 2022-09-02 2022-09-25 - 2022-09-25 ACTIVA24 ANETA WIKŁACZ, ul. Starego Dębu 1, 05-806 Komorów
NIP: 5371940444
poprowadzenie wartatów dla mieszkańców z zakresu pierwszej pomocy w ramach Dnia Gminy Michałowice w dniu 25.09.2022 3 900,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1156.2022 2022-09-02 2022-10-04 - 2022-10-04 Cessanis Media Michał Cessanis, ul. Skarbka 134 lok. 58, 03-287 Warszawa
NIP:
Wyłady " Sardynia-Żyj ponad sto lat" w ramach Programu Polityki Senioralnej 1 500,00 Umowa zlecenie
OA.1157.2022 2022-09-02 2022-09-02 - 2024-12-31 Voltra Energy Sp z o.o., ul. Reymonta 12E/47, 05-250 Radzymin
NIP:
Przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę paliwa gazowego na potrzeby Klienta w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r., 5 879,40 Zamówienie / Zlecenie
KS.1158.2022 2022-09-02 2022-09-10 - 2022-09-10 Małgorzata Baj-Gołdyń UFFO BUFFO, ul. Dołhobrody 125, 22-200 Hanna
NIP:
Zapewnienie programu rozrywkowego podczas imprezy "Piknik Strażacki" w dniu 10.09.2022 10 500,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1159.2022 2022-09-02 2022-09-10 - 2022-09-10 MONIKA ZBIGNIEW PISKALSKI, ul. Stołeczna 204, 05-860 Święcice
NIP:
Zapewnienie i wykonanie kompleksowej organizacji animacji i atrakcji podczas Pikniku Strażackiego w dniu 10.09.2022 19 500,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1160.2022 2022-09-02 2022-09-07 - 2022-12-20 KRUSZYWOSORT Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe, ul. MARGLOWA 83, 26-600 RADOM
NIP: 8111055304
„Remont dróg tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym na terenie gminy Michałowice – zamówienie przewidziane” 85 940,10 Umowa o roboty budowlane
GK.1161.2022 2022-09-02 2022-09-07 - 2022-12-20 KRUSZYWOSORT Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe, ul. MARGLOWA 83, 26-600 RADOM
NIP: 8111055304
„Równanie i profilowanie dróg na terenie gminy Michałowice – zamówienie przewidziane” 69 771,80 Umowa o roboty budowlane
OA.1162.2022 2022-09-02 2022-09-09 - 2022-09-11 Alpin-Jar Jarosław Popławski, ul. Zieleniec 81A, 07-140 Sadowne, Węgrów
NIP: 8241390188
Mycie chemiczne i ciśnieniowego kostki granitowej przed wejściem do budynku Urzędu Gminy Michałowice. 5 535,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1163.2022 2022-09-02 2022-10-15 - 2022-12-31 Uczniowski Klub Sportowy "Komorów", ul. Al. Marii Dąbrowskiej 12 lok. 20, 05-806 Komorów
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „XVII Mikołajkowy turniej tenisa stołowego o puchar Wójta Gminy Michałowice”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 22 sierpnia 2022 r 10 000,00 Umowy dotacyjne
KS.1164.2022 2022-09-02 2022-09-15 - 2022-12-15 Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" Warszawa, Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" koło Michałowice, ul. Solec 81b lok. 73a, 00-382 Warszawa
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Rodzicielstwo z pozytywna dyscypliną”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 25 lipca 2022 r 6 000,00 Umowy dotacyjne
OA.1165.2022 2022-09-02 2022-08-31 - 2022-09-02 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup papieru w rolkach do plotera dla potrzeb pracowników referatu Planowania Przestrzennego. 1 249,68 Zamówienie / Zlecenie
KS.1166.2022 2022-09-02 2022-09-10 - 2022-12-08 Koło Gospodyń Wiejskich „Dziewczyny z Komorowa” rejestr nr: 1421040005, ul. Leśna 12, 05-806 Komorów
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Roztańczona Gmina Michałowice”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 24 sierpnia 2022 r. 4 000,00 Umowy dotacyjne
IT.1167.2022 2022-09-05 2022-09-05 - 2022-09-05 UNIGUARD SECURITY SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Osiedle Gaj 25 lok. 18, 32-540 Trzebinia
NIP: 6793176279
Rozbudowa monitoringu na terenie ROD Granica 30 500,10 Zamówienie / Zlecenie
GK.1168.2022 2022-09-05 2022-09-08 - 2022-10-08 AGENCJA WSPIERANIA OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Grunwaldzka 66 lok. 3, 60-312 Poznań
NIP: 7811884924
Aktualizacja analizy ryzyka ujecia wody SUW Komorów, w gminie Michałowice 5 535,00 Umowa zlecenie
GR.1169.2022 2022-09-05 2022-09-05 - 2022-10-05 Ewa Wojciul wykonanie operatu szacunkowego określającego wartośc rynkowa działek na Ireny w celu zbycia nieruchomości zajetych przez właścicieli. 7 020,00 Umowa zlecenie
GK.1170.2022 2022-09-05 2022-09-08 - 2022-12-20 KATARZYNA BARTCZAK ZAKŁAD USŁUG WIELOBRANŻOWYCH KATARZYNA BARTCZAK „Remont chodników, wjazdów, parkingów oraz ulic na terenie gminy Michałowice- zamówienie przewidziane” 111 495,00 Umowa o roboty budowlane
IR.1171.2022 2022-09-05 2022-08-29 - 2022-09-12 LS_Project Maciej Sikorski, ul. Okulickiego 19A lok. 15, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291668856
Wykonanie wizualizacji zagospodarowania terenu przy zbiorniku retencyjnym w dolinie rzeki Raszynki w Michałowicach 8 886,75 Umowa zlecenie
GK.1172.2022 2022-09-05 2022-09-05 - 2022-09-19 ELES-BUD Ewa Konopka-Strusińska, ul. Powstańców 4A lok. 2, 05-230 Kobyłka
NIP: 9522005248
Wymiana 7 opraw parkowych 3 333,30 Zamówienie / Zlecenie
KS.1173.2022 2022-09-06 2022-09-06 - 2022-09-09 Norton D.A.A.P. Nadulny Sp.J., ul. Elizy Orzeszkowej 11, 05-816 Reguły
NIP: 5341369772
Zakup wody mineralnej 619,92 Zamówienie / Zlecenie
PR.1174.2022 2022-09-06 2022-09-01 - 2022-09-05 STUDIO PLASTYCZNE FX ALDONA WOLSKA, ul. Długa 23O, 05-270 Marki
NIP:
wykonanie 5 nasadek na mikrofony 830,25 Zamówienie / Zlecenie
PR.1175.2022 2022-09-06 2022-09-01 - 2022-09-05 Firma Usługowo - Handlowa "AMBIT" Michalec Bogdan, ul. Lotnicza 7a, 05-816 Michałowice
NIP:
wykonanie tablicy zenwętrznej promocyjnej oraz dwóch banerów promocyjnych z herbem gminy Michałowice 307,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.1176.2022 2022-09-06 2022-10-07 - 2022-10-08 Hotel Rozdroże, ul. Aleja Liipowa 37, 99-416 Nieborów
NIP:
Usługa hotelarsko - gastronomiczna podczas szkolenia pracowników Urzędu Gminy MIchałowice 29 514,10 Zamówienie / Zlecenie
PR.1177.2022 2022-09-06 2022-09-07 - 2022-10-15 Sławomir Kasjaniuk Przygotowanie i przeprowadzenie spaceru ornitologicznego w parku w Regułach. 500,00 Umowa o dzieło
OA.1178.2022 2022-09-06 2022-10-07 - 2022-10-08 Grobus Paweł Węglarz, ul. Sienkiewicza 17, 05-600 Grójec
NIP:
Usługa transportowa na szkolenie pracowników Urzędu Gminy Michałowice 3 444,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.1179.2022 2022-09-06 2022-09-06 - 2022-09-06 N.K. Serwis Piotr Nowak, ul. Stefana Żeromskiego 6, 05-820 Piastów
NIP: 5212124175
Zakup kompletu tonerów do drukarki 1 516,59 Zamówienie / Zlecenie
PR.1180.2022 2022-09-06 2022-09-02 - 2022-09-09 DZIŚ MAM SZCZĘŚCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. ks. Piotra Skargi 7, 05-820 Piastów
NIP:
Wykonanie 380 szt. teczek promocyjnych na gratulacje, pisma, itp. z herbem gminy Michałowice. 2 795,05 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1181.2022 2022-09-06 2022-09-06 - 2022-12-31 Elżbieta Gustakowska-Smolak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
KS.1182.2022 2022-09-06 2022-09-25 - 2022-09-25 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Umowa licencyjna na publiczne wykonanie utworów z repertuaru ZAiKS podczas koncertu Dawida Kwiatkowskiego 6 642,00 Umowa zlecenie
GK.1183.2022 2022-09-06 2022-09-09 - 2022-10-19 PAWEŁ KACZMARCZYK KAMA BIS, ul. Jana Husa 18/B lok. 207, 03-153 Warszawa
NIP: 5242355703
„Konserwacja rowów odwadniających, rzek i zbiorników na terenie gminy Michałowice” 340 201,00 Umowa zlecenie
GK.1184.2022 2022-09-06 2022-09-08 - 2022-09-08 DROG-REM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa
NIP: 5222834010
„Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej – zamówienie przewidywane” 184 222,00 Umowa o roboty budowlane
OŚ.1185.2022 2022-09-06 2022-09-06 - 2022-09-09 Piknik Event Wiesława Hirsz, ul. Jagiellonki 6 lok. 16, 92-414 Łódź
NIP:
wykonanie i dostarczenie ekogier z logo Gminy Michałowice na piknik ekologiczny organizowany w dniu 24 września 2022 r. w Regułach oraz inne działania z zakresu edukacji ekologicznej 2 140,20 Zamówienie / Zlecenie
IR.1186.2022 2022-09-06 2022-09-05 - 2023-12-29 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa
NIP: 5252496411
Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej do Budynku Użyteczności Publicznej Centrum Opekuńczo Mieszkalne, Reguły, ul. Kuchy dz. nr ew. 628/4 5 147,76 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-06-21
do umowy nr IR.1186.2022
2023-06-21-2023-12-29 Aneks nr 1 do umowy o przyłaczenie nr 46995/08/22/W4370000/1 ( budynek COM w Regułach- wydłuzenie przyłącza) 3 836,89 Aneks do umowy
OŚ.1187.2022 2022-09-06 2022-09-06 - 2022-09-09 Agencja Reklamowa Ksr, ul. Tytoniowa 20 lok. 7, 04-228 Warszawa
NIP:
wykonanie i dostarczenie ekogadżetów z logo Gminy Michałowice na piknik ekologiczny organizowany w dniu 24 września 2022 r. w Regułach 2 143,08 Zamówienie / Zlecenie
OA.1188.2022 2022-09-07 2022-09-12 - 2022-11-16 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych taneczno-ruchowych - Nowa Wieś 5 265,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-11-15
do umowy nr OA.1188.2022
2022-11-15-2022-11-22 Aneks wydłużający czas trwania umowy do 22 listopada 2022 r. 0,00 Aneks do umowy
OA.1189.2022 2022-09-07 2022-09-05 - 2022-09-05 HERMES Jarosław Koć, ul. Aleje Jerozolimskie 290, 05-820 Reguły
NIP: 5341053922
Usługa mycia i odkurzania samochodu służbowego WPR88827 152,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1190.2022 2022-09-07 2022-09-12 - 2022-12-12 Laboratorium juniora Katarzyna Skomra, ul. Przeskok 3 lok. 6, 05-800 Pruszków
NIP: 9591656948
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowo-edukacyjnych dla dzieci - sołectwo Komorów 2 340,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1191.2022 2022-09-07 2022-09-13 - 2022-12-13 Anna Pisarek Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć jogi dla kręgosłupa - Osiedle Granica 1 950,00 Umowa zlecenie
OA.1192.2022 2022-09-07 2022-09-13 - 2022-12-20 Kwestiagustu.art Barbara Krawczyk, ul. Warszawska 53c lok. 9, 05-822 Milanówek
NIP:
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów tańca latino solo, dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 2 100,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1193.2022 2022-09-07 2022-09-14 - 2022-12-14 Anna Pisarek Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć jogi dla kręgosłupa - Nowa Wieś 1 950,00 Umowa zlecenie
OA.1194.2022 2022-09-07 2022-09-07 - 2022-12-21 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych taneczno-ruchowych (pilates) dla mieszkańców sołectwa Suchy Las 1 872,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1195.2022 2022-09-07 2022-09-09 - 2022-12-23 Michał Sabała Przygotowanie i prowadzenie prelekcji filmoznawczych dla mieszkańców Osiedla Komorów 2 800,00 Umowa zlecenie
OA.1196.2022 2022-09-07 2022-09-14 - 2022-12-21 IMPULS - KLUB FITNESS MONIKA TRZEŚNIEWSKA, ul. Turkusowa 5, 05-806 Komorów
NIP: 5341263967
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć ruchowych (typu pilates, zaj. na siłowni) dla mieszkańców osiedla Komorów 2 550,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1197.2022 2022-09-07 2022-09-07 - 2022-12-31 Dziewczyny z Komorowa Koło Gospodyń Wiejskich zamówienie 30 sztuk ręcznie malowanych toreb ekologicznych na stanowisko referatu ochrony środowiska w czasie pikniku strażackiego OSP w Nowej Wsi organizowanego w dniu 10 września 2022 r. 750,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1198.2022 2022-09-07 2022-09-12 - 2022-12-15 Kwestiagustu.art Barbara Krawczyk, ul. Warszawska 53c lok. 9, 05-822 Milanówek
NIP: 7722396815
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć tanecznych Latino dla młodzieży i dorosłych, mieszkańców osiedla Granica 4 200,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1199.2022 2022-09-07 2022-09-25 - 2022-09-25 KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH SUCHY LAS "KOŁO KOBIET KREATYWNYCH", ul. Księdza Michała Woźniaka 6, 05-806 Suchy Las
NIP: 5342592584
Okazjonalna lokalna żywność wykonana przez Koło Gospodyń Wiejskich w Suchym Lesie „Koło Kobiet Kreatywnych, zgodnie z ofertą. Zakup na potrzeby organizowanej imprezy Dni Gminy Michałowice 25 września 2022 r. w Regułach na terenie przy Urzędzie Gminy Michałowice. 7 600,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1200.2022 2022-09-08 2022-09-08 - 2022-09-08 LOGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. al. Wojska Polskiego 60E, 05-800 Pruszków
NIP: 5342584248
wykonanie z montażem 11 sztuk tabliczek 30x30 cm z dibondu oraz jednej tablicy z mosiądzu grawerowanej o wymiarach 50x50, zgodnie z projektem. Usługa zostanie wykonana na potrzeby uroczystości upamiętniającej uczestników konspiracji z czasów II Wojny Światowej i Powstańców Warszawskich z Michałowic. Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Pięciu Powstańcom Warszawskim – mieszkańcom Michałow odbędzie się 2 października 2022 r. o godz. 12.30 przed budynkiem biblioteki publicznej im. Zbigniewa Herberta w Michałowicach, ul. Raszyńska 34. 9 378,75 Zamówienie / Zlecenie
KS.1201.2022 2022-09-08 2022-09-08 - 2022-09-08 Antare Sp z o.o., ul. Białobrzeska 15, 02-370 Warszawa
NIP: 7010904008
wykonanie jednej planszy/tablicy informacyjnej upamiętniającej uczestników konspiracji z czasów II Wojny Światowej i Powstańców Warszawskich z Michałowic.Usługa zostanie wykonana na potrzeby uroczystości upamiętniającej uczestników konspiracji z czasów II Wojny Światowej i Powstańców Warszawskich z Michałowic, która odbędzie się 2 października 2022 r. o godz. 12.30 przed budynkiem biblioteki publicznej im. Zbigniewa Herberta w Michałowicach, ul. Raszyńska 34. 2 275,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.1202.2022 2022-09-08 2022-09-10 - 2022-09-10 STANFIKS Stanisław Fiks, ul. Bodycha 13s, 05-816 Opacz-Kolonia
NIP: 5220014886
Wykonanie usługi gastronomicznej podczas spotkania organizowanego dla seniorów, mieszkańców Osiedla Michałowice 320,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1203.2022 2022-09-08 2022-09-05 - 2022-09-07 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup tablic korkowo – suchościeralnych dla potrzeb pracowników Urzędu oraz kabli wykorzystywanych podczas prezentacji i szkoleń przeprowadzanych w Urzędzie Gminy Michałowice. 637,09 Zamówienie / Zlecenie
OA.1204.2022 2022-09-08 2022-09-08 - 2022-09-12 P.P.H.U. Kamdo Kamila Borowska, ul. Dąbrowa 56, 85-147 Bydgoszcz
NIP: 9531248476
Zakup kamizelek odblaskowych z nadrukiem dla potrzeb pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej. 131,61 Zamówienie / Zlecenie
SP.1205.2022 2022-09-08 2022-09-08 - 2022-12-31 Krzysztof Kamil Mroczek przyznanie Krzysztofowi Kamilowi Mroczkowi nagrody za wysokie wyniki sportowe za zajęcie I miejsca podczas Mistrzostw Polski Młodzików w Kajak Polo 2 000,00 Umowa stypendialna
KS.1206.2022 2022-09-08 2022-09-08 - 2022-12-22 WAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Aleja Wilanowska 368C lok. U4, 02-665 Warszawa
NIP: 5291653576
Szczepienia dla mieszkańców - Grypa 2022 - PPS 8 500,00 Umowa zlecenie
KS.1207.2022 2022-09-08 2022-09-08 - 2022-12-22 "NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA - ZDROWIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Michała Drzymały 19 lok. 21, 05-800 Pruszków
NIP: 5342091474
Szczepienia dla mieszkańców - Grypa 2022 - PPS 3 230,00 Umowa zlecenie
KS.1208.2022 2022-09-08 2022-09-08 - 2022-12-22 "KRUPSKA-CURYŁO, NARLOCH-RZEPA, BEDNAREK" SPÓŁKA PARTNERSKA - LEKARZE I PIELĘGNIARKA, ul. Berylowa 34, 05-806 Komorów
NIP: 5342156423
Szczepienia dla mieszkańców - Grypa 2022 - PPS 11 900,00 Umowa zlecenie
KS.1209.2022 2022-09-08 2022-09-08 - 2022-12-22 "RES-MED 40" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Ludowa 7, 05-816 Michałowice
NIP: 5342139198
Szczepienia dla mieszkańców - Grypa 2022 - PPS 12 325,00 Umowa zlecenie
OA.1210.2022 2022-09-08 2022-09-11 - 2022-09-11 DreamFun Przemysław Lewiński, ul. Gościniec Warecki 57, 05-540 Nowinki
NIP:
Przygotowanie i przeprowadzenie atrakcji podczas Pikniku Rodzinnego organizowanego dla mieszkańców Osiedla Komorów w dniu 11 września 2022 r. 4 700,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-09-09
do umowy nr OA.1210.2022
2022-09-11-2022-10-30 Aneks zmieniający termin wykonania umowy UG/OA/1210/2022 0,00 Aneks do umowy
OA.1211.2022 2022-09-09 2022-09-05 - 2022-11-27 STAO Stanisław Wójcik, ul. Krasnobrodzka 10 lok. 68, 03-214 Warszawa
NIP:
Zakup 50 szt. biletów wstępu dla mieszkańców sołectwa Komorów, do Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie na stand-up Piotra Bałtroczyka 4 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1212.2022 2022-09-09 2022-09-02 - 2022-11-12 Artex Jachimowicz S.K.A., ul. Wał Miedzeszyński 38 g, 04-987 Warszawa
NIP:
Zakup 50 szt. biletów wstępu dla mieszkańców sołectwa Komorów, do Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie na spektakl „Cudowna terapia” 5 000,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1213.2022 2022-09-09 2022-09-12 - 2023-07-12 ECO ENERGY POLAND Mariusz Staniek, ul. Górna 29b, 43-400 Cieszyn
NIP: 5482457610
„Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy i rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice” dla części III pn. „Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicy 3 Maja w Michałowicach na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Parkowej” w ramach zadania budżetowego„ Przebudowa ul. Raszyńskiej, 3 Maja i Szkolnej w Michałowicach wraz z usunięciem kolizji sieci nN” 113 400,00 Umowa zlecenie
GK.1214.2022 2022-09-09 2022-09-12 - 2022-11-12 "BUDWEX" WASILEWSKI MIECZYSŁAW, ul. 3 Maja 89, 05-080 Truskaw
NIP: 1180959927
„Wymiana przewodów oświetlenia drogowego w Michałowicach i w Komorowie” 121 015,00 Umowa o roboty budowlane
KS.1215.2022 2022-09-09 2022-09-09 - 2022-09-29 PROMOSYSTEM Ewa Szczepanek, ul. Władysława Barbackiego 105, 33-300 Nowy Sącz
NIP: 7341529679
zakup koszulek na potrzeby Rajdu Pecickiego w dniu 29.09.2022 1 027,35 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1216.2022 2022-09-09 2022-09-07 - 2022-09-30 Grden Art Projektowanie i urządzanie ogrodów Piotr Szczypiński, ul. Koronacyjna 40, 02-496 Warszawa
NIP:
Wykonanie testu obciążeniowego jesiona prz ul. Wiejskiej w Regułach 1 230,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1217.2022 2022-09-09 2022-09-09 - 2022-09-30 BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNEJ ROLNICTWA - BIPROMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Instalatorów 23, 02-237 Warszawa
NIP: 5250002758
Wykonanie ekspertyzy w ramach postępowania w sprawie zmiany stanu wody na gruncie na działce nr ew. 133/14 położonej przy ul. Brzozowej 11a w Nowej Wsi 11 685,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1218.2022 2022-09-09 2022-09-14 - 2022-10-26 Danuta Józefowicz Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć jogi dla mieszkańców sołectwa Komorów 1 400,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-10-26
do umowy nr OA.1218.2022
2022-10-26-2022-12-21 Aneks zwiększający ilość zajęć jogi dla mieszkańców sołectwa Komorów 1 600,00 Aneks do umowy
OA.1219.2022 2022-09-09 2022-09-16 - 2022-12-16 Pracownia Szeluszki Andrzej Szelenbaum, ul. Tomcia Palucha 11/29, 02-495 Warszawa
NIP: 5222601168
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów plastycznych dla dzieci mieszkańców osiedla Michałowice 3 900,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1220.2022 2022-09-09 2022-09-13 - 2022-12-15 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych taneczno-ruchowych oraz zajęć nauki tańca dla mieszkańców Osiedla Granica 8 815,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-09-26
do umowy nr OA.1220.2022
2022-09-26-2022-12-15 Aneks do umowy UG/OA/1220/2022 zmniejszający ilość zajęć sportowych taneczno-ruchowych 0,00 Aneks do umowy
KS.1221.2022 2022-09-09 2022-09-07 - 2022-09-09 Mariusz Jankiewicz Przygotowanie instrukcji przeciwpożarowej na imprezę 25.09.2022 r. 2 220,00 Umowa o dzieło
OA.1222.2022 2022-09-09 2022-09-17 - 2022-12-17 Kinga Prządka Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć wzmacniająco-rozciągających inspirowanych metodą pilates w ramach zajęć Aktywny Senior - Granica 1 260,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-09-16
do umowy nr OA.1222.2022
2022-09-17-2022-12-17 Aneks zmieniający godziny trwania zajęć, umowa UG/OA/1222/2022 - Kinga Prządka 0,00 Aneks do umowy
OA.1223.2022 2022-09-09 2022-09-15 - 2022-12-15 Kwestiagustu.art Barbara Krawczyk, ul. Warszawska 53c lok. 9, 05-822 Milanówek
NIP: 7722396815
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć tańca latino solo dla mieszkańców Osiedla Komorów 2 380,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-09-26
do umowy nr OA.1223.2022
2022-09-26-2022-12-19 Aneks rozszerzający zakres umowy o zajęcia tańca dla młodzieży mieszkańców Osiedla Komorów 2 040,00 Aneks do umowy
OA.1224.2022 2022-09-09 2022-09-19 - 2022-12-14 Anna Nowakowska Przeprowadzenie zajęć sportowych z gimnastyki ogólnorozwojowej dla mieszkańców osiedla Michałowice 2 250,00 Umowa zlecenie
OŚ.1225.2022 2022-09-12 2022-08-23 - 2022-09-12 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup materiałów i wyposażenia na boiska, strefy rekreacji i place zabaw. 591,66 Zamówienie / Zlecenie
KS.1226.2022 2022-09-12 2022-09-09 - 2022-09-10 Marta Niemojewska, ul. Andrzeja Struga 3 lok. 31, 96-300 Żyrardów
NIP: 8381871686
wykonanie tortu w związku z uroczystością 45-lecia Koła PZERiI w Michałowicach 10 września 2022 r. 1 377,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1227.2022 2022-09-12 2022-09-12 - 2022-10-14 SELION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Marszałkowska 115 lok. 338, 00-102 Warszawa
NIP:
Wykonanie wydruku 500 szt. książki promocyjnej dla dzieci "Gmina Michałowice. Mój zielony dom" wraz z dostawą. 22 050,00 Umowa zlecenie
OŚ.1228.2022 2022-09-12 2022-09-08 - 2022-12-31 Powiat Pruszkowski, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków
NIP: 5342405501
pomoc finansowa AMD 100 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1229.2022 2022-09-12 2022-09-12 - 2022-09-14 ZAKŁAD ELEKTROMECHANIKI DŹWIGOWEJ KRZYSZTOF BORGUL Naprawa urządzenia dźwigowego (windy) zainstalowanego w budynku Urzędu Gminy Michałowice, który uległ awarii. 2 853,60 Zamówienie / Zlecenie
WUA.1230.2022 2022-09-12 2022-09-14 - 2022-09-20 Przegląd Regionalny MIKAWAS Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 29, 05-500 Piaseczno
NIP: 8212190475
Ogłoszenie prasowe - wyłożenie MPZP "Ostoja" 514,14 Zamówienie / Zlecenie
SP.1231.2022 2022-09-12 2022-09-22 - 2022-10-08 Katarzyna Kabala przygotowanie i poprowadzeni wraz z obsługą rajdu sportowo - historycznegoNordic Wakling w ramach upamiętnienia wydarzeń historycznych z 1944 skierowanego do mieszkańców gminy Michałowice 800,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1232.2022 2022-09-12 2022-09-14 - 2022-12-31 FAGUS Sp. z o.o., ul. Al. Krakowska 110 lok. 114, 00-971 Warszawa
NIP: 5222843925
„Utrzymanie roślinności niskiej na terenie gminy Michałowice” 335 115,00 Umowa zlecenie
GK.1233.2022 2022-09-12 2022-09-15 - 2023-03-15 APJ Obsługa Inwestycji Piotr Kurczych, ul. Ceglana 6 lok. 20, 05-803 Pruszków
NIP: 5341589195
„Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 719 w miejscowości Nowa Wieś” 307 254,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-10-07
do umowy nr GK.1233.2022
2022-09-15-2023-06-15 Aneks terminowy 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2023-06-07
do umowy nr GK.1233.2022
2023-06-07-2023-06-29 aneks terminowy - do 29.06.2023 r. 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 3
z dnia 2023-06-28
do umowy nr GK.1233.2022
2023-06-28-2023-11-29 aneks terminowy 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 4
z dnia 2023-11-28
do umowy nr GK.1233.2022
2023-11-28-2023-12-29 aneks terminowy 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 5
z dnia 2023-12-28
do umowy nr GK.1233.2022
2023-12-28-2024-03-26 zmiana terminu umowy 0,00 Aneks do umowy
OŚ.1234.2022 2022-09-13 2022-08-31 - 2022-09-13 Z.U.P.P Dromark, ul. Sułkowskiego 4a, 05-820 Piastów
NIP: 5340203696
Zakup i montarz tabliczek z nazwami ulic. 3 700,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.1235.2022 2022-09-13 2022-09-13 - 2022-10-13 Marek Lewandowski i Szymon Ruban ARGON s.c., ul. Malownicza 22 lok. 1, 02-272 Warszawa
NIP: 5222854225
Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Urzędu Gminy Michałowice w Regułach 38 572,80 Umowa o roboty budowlane
OA.1236.2022 2022-09-13 2022-09-19 - 2022-12-08 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych taneczno-ruchowych oraz zajęć tanecznych dla mieszkańców sołectwa Reguły 14 427,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1237.2022 2022-09-13 2022-09-19 - 2022-12-15 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przeprowadzenie zajęć ruchowych typu pilates dla mieszkańców sołectwa Sokołów 2 925,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1238.2022 2022-09-13 2022-09-19 - 2022-12-19 Happy Joga dla Dzieci Agnieszka Sygitowicz-Stańkowska, ul. Armii Krajowej 46, 66-100 Sulechów
NIP: 5212745374
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć ruchowo relaksacyjnych wspierających rozwój dziecka, dla mieszkańców sołectwa Michałowice 2 800,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1239.2022 2022-09-13 2022-08-23 - 2022-08-23 Flint Sp. z o.o., ul. Powązkowska 59E, 01-728 Warszawa
NIP: 1180004128
usługa odkamienienia ekspresu do kawy w budynku Urzędu UGminy Michałowice. 319,80 Zamówienie / Zlecenie
GK.1240.2022 2022-09-13 2022-09-12 - 2022-09-26 ELES-BUD Ewa Konopka-Strusińska, ul. Powstańców 4A lok. 2, 05-230 Kobyłka
NIP: 9522005248
Wymiana 3 słupów oświetlenia ulicznego uszkodzonych w wyniku kolizji drogowej. 12 337,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1241.2022 2022-09-13 2022-09-17 - 2022-09-17 7 Życzeń Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa
NIP:
Usługa organizacji Pikniku Rodzinnego dla mieszkańców sołectw Pęcice i Pęcice Małe 25 500,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1242.2022 2022-09-14 2022-09-12 - 2022-09-16 PPH Calino Barbara Połulich, ul. Ruchliwa 20, 02-182 Warszawa
NIP: 5211213250
zakup statuetek dla uczestników Turnieju Tenisowego objętego patronatem Wójta Gminy Michałowice, który odbędzie się 17 września 2022 r. na kortach w Pęcicach przy ul. Pęcickiej 10, godz. 12.00-16.00. 384,06 Zamówienie / Zlecenie
KS.1243.2022 2022-09-14 2022-09-14 - 2022-09-16 Usługi Grawerskie Magdalena Szczepaniak, ul. Ruchliwa 20, 02-182 Warszawa
NIP: 5222515500
12 grawerowanych tabliczek na statuetki zgodnie z zamówieniem dla uczestników Turnieju Tenisowego objętego patronatem Wójta Gminy Michałowice, który odbędzie się 17 września 2022 r. na kortach w Pęcicach przy ul. Pęcickiej 10, godz. 12.00-16.00. 83,98 Zamówienie / Zlecenie
KS.1244.2022 2022-09-14 2022-09-12 - 2022-09-16 JOWIŚ BABY Marcinkowski Daniel, ul. Józefa Piłsudskiego 27A, 05-600 Grójec
NIP:
Zakup upominków dla uczestnikówTurnieju Tenisowego objętego patronatem Wójta Gminy Michałowice, który odbędzie się 17 września 2022 r. na kortach w Pęcicach przy ul. Pęcickiej 10, godz. 12.00-16.00. 2 039,91 Zamówienie / Zlecenie
KS.1245.2022 2022-09-14 2022-09-14 - 2022-09-30 Z.U.P.P Dromark, ul. Sułkowskiego 4a, 05-820 Piastów
NIP: 5340203696
wykonanie wraz z montażem 3 tabliczek w ramce SIM w kolorystyce zbliżonej do słupków i tabliczek z nazwą ścieżki im. „Piątka z Michałowic” o wymiarach około 40x40 cm, zgodnie z przesłanym projektem. Usługa zostanie wykonana na potrzeby uroczystości upamiętniającej uczestników konspiracji z czasów II Wojny Światowej i Powstańców Warszawskich z Michałowic, która odbędzie się 2 października 2022 r. o godz. 12.30 przed budynkiem biblioteki publicznej im. Zbigniewa Herberta w Michałowicach, ul. Raszyńska 34. 1 402,20 Zamówienie / Zlecenie
KS.1246.2022 2022-09-14 2022-09-14 - 2022-09-16 Z.P.U. Print-Pol Krzysztof Sztyk, ul. Nadarzyńska 13, 05-608 Komorów
NIP: 5340028247
druk 150 sztuk zaproszeń z kopertami, zgodnie z przesłanym projektem. Materiał kreda 300 g, 4 strony, zadruk 4+4, bigowanie i wkładanie do kopert. Usługa zostanie wykonana na potrzeby uroczystości upamiętniającej uczestników konspiracji z czasów II Wojny Światowej i Powstańców Warszawskich z Michałowic, która odbędzie się 2 października 2022 r. o godz. 12.30 przed budynkiem biblioteki publicznej im. Zbigniewa Herberta w Michałowicach, ul. Raszyńska 34. 651,90 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1247.2022 2022-09-14 2022-09-14 - 2022-09-14 TRANSPORT I HANDEL MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I PRZEMYSŁOWYCH SABINA SZCZODRY, ul. Spacerowa 2, 05-816 Michałowice
NIP: 5341228480
transport zabytkowych maszyn rolniczych z Reguł ul. Wiejska 26 wraz z rozładunkiem na dz. ew. 416/4 w Regułach. Dodatkowo wkopanie 3 szt. gołębników 6 027,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.1248.2022 2022-09-15 2022-09-20 - 2022-12-19 ER-KA Renata Kowalska, ul. Aleja Wojska Polskiego 46, 05-820 Piastów
NIP: 5222364840
„Remont budynku przy ulicy 3 maja 10 w Komorowie” 228 557,00 Umowa o roboty budowlane
PR.1249.2022 2022-09-15 2022-09-15 - 2022-11-30 Katarzyna Stygińska Korodynowanie działań zwiazanych z projektem pt.:„Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja” 1 182,50 Umowa zlecenie
OA.1250.2022 2022-09-15 2022-09-15 - 2022-09-23 Dla-Przemysłu.pl, ul. Jerzmanowska 17G/2, 54-530 Wrocław
NIP:
Zakup słupków z taśmą ostzregawczą, głowic do słupków oraz barierek harmonijkowych dla potrzeb pracowników Urzędu Gminy Michałowice 5 060,82 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1251.2022 2022-09-15 2022-09-15 - 2022-09-22 Hurtownia ogrodnicza Bogdan Królik, ul. Rolna 13, 64-412 Chrzypsko Wielkie
NIP: 7871459633
dostawa cebulek kwiatowych 19 988,10 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1252.2022 2022-09-15 2022-09-15 - 2022-09-28 Hurtownia ogrodnicza Bogdan Królik, ul. Rolna 13, 64-412 Chrzypsko Wielkie
NIP: 7871459633
cebule kwiatowe 24 818,40 Zamówienie / Zlecenie
PR.1253.2022 2022-09-15 2022-09-13 - 2022-09-26 Beata Kaszyca Prowadzenie animacji podczas konsultacji społeczncyh realizowanych w ramach II etapy projketu pt.: „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja”. 2 250,00 Umowa zlecenie
IT.1254.2022 2022-09-15 2022-09-15 - 2022-09-15 INFOROFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
NIP: 5272903138
Zakup urzadzenia wielofunkcyjnego dla biura podawczego 7 257,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1255.2022 2022-09-15 2022-09-24 - 2022-09-25 AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA "DOZÓR" - ZBIGNIEW GOŹDZIECKI, ul. Słoneczna 57A, 87-800 Włocławek
NIP:
1) opracowania planu zabezpieczenia imprezy masowej oraz do ochrony fizycznej imprezy 25 września 2022r. w Regułach, czyli zapewnienia bezpieczeństwa, porządku publicznego, monitorowanie wszelkich niepokojących wydarzeń oraz usuwania wszelkich zagrożeń podczas imprezy masowej – Koncertu Dawida Kwiatkowskiego z zespołem, 2) ochrony fizycznej przedstawienia taneczno-muzycznego 24 września 2022 r. oraz festynu 25 września 2022 r. , czyli zapewnienia bezpieczeństwa, porządku publicznego, monitorowanie wszelkich niepokojących wydarzeń oraz usuwania wszelkich zagrożeń. 24 415,50 Umowa zlecenie
PR.1256.2022 2022-09-15 2022-09-07 - 2022-09-15 Print Pol, ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP:
Druk zaproszeń oraz ulotek 535,05 Zamówienie / Zlecenie
KS.1257.2022 2022-09-15 2022-09-24 - 2022-09-24 Stowarzyszenie K40, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 40, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja wydarzenia kulturalnego podczas Dni Gminy Michałowice 2022, pt. Gang Tango - „TANGOSPHERE”, 24 września 2022 r. Reguły 9 900,00 Umowa zlecenie
PR.1258.2022 2022-09-15 2022-09-13 - 2022-09-26 Karolina Proszkowska Prowadzenia spotkań z mieszkańcami podczas konsultacji, które odbywaja się w ramach II etapu projketu Prowadzenia spotkań z mieszkańcami podczas konsultacji, które odbywają się w ramach II etapu projektu pt.: „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II 322,50 Umowa zlecenie
GK.1259.2022 2022-09-16 2022-09-20 - 2022-11-21 ARINEA Sp. z o.o., ul. Borek, ul.Działkowa 11B, 62-872 Kalisz
NIP: 9680990666
Wyposażenie ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów w niezbędne elementy techniczne, montaż odbojników i oznakowania oraz uzyskanie pozytywnego wyniku badania wstępnego UDT 24 483,20 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-12-14
do umowy nr GK.1259.2022
2022-12-14-2022-12-28 Doposażenie stacji ładowania pojazdów 7 933,50 Aneks do umowy
OŚ.1260.2022 2022-09-16 2022-09-24 - 2022-09-24 Piknik Event Wiesława Hirsz, ul. Jagiellonki 6 lok. 16, 92-414 Łódź
NIP:
przeprowadzenie warsztatów dotyczących ochrony powietrza w czasie pikniku ekologicznego 24 września 2022 r. w Regułach 13 776,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1261.2022 2022-09-16 2022-09-15 - 2022-09-17 Sklep spożywczy u Darka Dariusz Kanclerski, ul. Parkowa 79, 05-806 Komorów Pęcice
NIP: 5342112816
zakup art. spożywczych na potrzeby organizowanych wydarzeń promocyjno - sportowych 353,75 Zamówienie / Zlecenie
OA.1262.2022 2022-09-16 2022-09-18 - 2022-09-18 Koło Gospodyń Wiejskich "Michaśki" w Michałowicach rejestr nr: 1421040008, ul. Raszyńska 34, 05-816 Michałowice
NIP: 5342610394
Zakup własnoręcznych wypieków w ilości 300 porcji ciasta, oraz regionalnych wyrobów ziemniaczanych, na potrzeby Pikniku Rodzinnego "Pożegnaj lato z ziemniakiem", organizowanego dla mieszkańców Osiedla Michałowice, sołectwa Michałowice oraz sołectwa Opacz Mała, który odbędzie się w dniu 18 września 2022 r. 1 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1263.2022 2022-09-16 2022-09-24 - 2022-09-24 Paweł Sokulski Cukiernia Lukrowana, ul. Lwowska 8, 05-820 Piastów
NIP: 5342081429
Usługa polegającej na zapewnieniu atrakcji dla dzieci, w postaci animacji tematycznych (malowanie buziek, gry i zabawy, materiały niezbędne do przeprowadzenia atrakcji) oraz przygotowaniu posiłku regeneracyjnego dla uczestników konkursów i zabaw, podczas Pikniku Rodzinnego „Pożegnanie lata” organizowanego dla mieszkańców sołectwa Komorów w dniu 24 września 2022 r. 16 190,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1264.2022 2022-09-16 2022-09-24 - 2022-09-25 AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA "DOZÓR" - ZBIGNIEW GOŹDZIECKI, ul. Słoneczna 57A, 87-800 Włocławek
NIP: 8881701562
wygrodzenie sceny o wymiarach 10x12m z zapleczem dla artystów (na froncie sceny płotki ciężkie) i strefy dla publiczności o powierzchni 750m kwadratowych na imprezę 24-25 września 2022 r. „Dni Gminy Michałowice” w Regułach. 4 797,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1265.2022 2022-09-16 2022-08-31 - 2022-08-31 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup materiałów i wyposażenia na boiska, strefy rekreacji i place zabaw na terenie gminy Michałowice, budowa podestu dla płazów. 372,14 Zamówienie / Zlecenie
KS.1266.2022 2022-09-16 2022-09-25 - 2022-09-25 MOBILEMACHINE ŻANETA ZALEWSKA, ul. Pasażerska 30, 05-800 Pruszków
NIP: 5341592731
300 sztuk talonów na menu z foodtrucka dla dzieci, uczestników imprezy plenerowej „Dni Gminy Michałowice” 25 września 2022 r. na terenie parkingu przy budynku Urzędu Gminy Michałowice w godz. 13-18. 3 600,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1267.2022 2022-09-16 2022-09-24 - 2022-09-24 Firma Skalmierscy Jakub Skalmierski, ul. Żużlowa 84, 94-126 Łódź
NIP: 7272451105
Wykonanie usługi polegającej na obsłudze konferansjerskiej i muzycznej Pikniku Rodzinnego „Pożegnanie lata” organizowanego dla mieszkańców sołectwa Komorów w dniu 24 września 2022 r. 2 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1268.2022 2022-09-16 2022-09-24 - 2022-09-24 Katarzyna Adamczyk Teatr Lalek "Czarodziej", ul. Rembielińska 8a lok. 58, 03-352 Warszawa
NIP: 5242196392
Wykonanie przedstawienia teatralnego pt. "Wars i Sawa", dla dzieci z sołectwa Pęcice Małe, w dniu 24 września 2022 r. 450,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1269.2022 2022-09-16 2022-09-24 - 2022-09-24 Katarzyna Adamczyk Teatr Lalek "Czarodziej", ul. Rembielińska 8a lok. 58, 03-352 Warszawa
NIP: 5242196392
Wykonanie przedstawienia teatralnego pt. "Wars i Sawa", dla dzieci z sołectwa Nowa Wieś, w dniu 24 września 2022 r. 450,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1270.2022 2022-09-16 2022-08-30 - 2022-08-30 Artykuły Ogrodniczo-Przemysłowe Monika Konopka, ul. Parkowa 2, 05-816 Michałowice
NIP: 5341776537
Zakup środków ochrony roślin, nawozów, środków na owady oraz artykułów czystościowych. 1 508,90 Zamówienie / Zlecenie
OA.1271.2022 2022-09-16 2022-09-24 - 2022-09-24 Katarzyna Adamczyk Teatr Lalek "Czarodziej", ul. Rembielińska 8a lok. 58, 03-352 Warszawa
NIP: 5242196392
Wykonanie przedstawienia teatralnego pt. "Wars i Sawa", dla dzieci z sołectwa Komorów, w dniu 24 września 2022 r. 450,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1272.2022 2022-09-16 2022-09-24 - 2022-09-24 Katarzyna Adamczyk Teatr Lalek "Czarodziej", ul. Rembielińska 8a lok. 58, 03-352 Warszawa
NIP: 5242196392
Wykonanie przedstawienia teatralnego pt. "Wars i Sawa", dla dzieci z sołectwa Opacz-Kolonia, w dniu 24 września 2022 r. 450,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1273.2022 2022-09-16 2022-09-21 - 2022-09-25 "PRZEDSIĘBIORSTWO ORGANIZACJI TURYSTYKI, REKREACJI I SPORTU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Aleja Stanów Zjednoczonych 72 lok. 35, 04-036 Warszawa
NIP: 1132329186
„Organizacja i koordynacja atrakcji dla uczestników imprezy gminnej Dni Gminy Michałowice 2022” 61 500,00 Umowa zlecenie
OŚ.1274.2022 2022-09-16 2022-09-16 - 2022-09-30 MULTIPLANTA - Katarzyna Łazucka-Cegłowska, ul. Warecka 110, 05-604 Jasieniec
NIP: 5341374721
dostawa i posadzenie 39 szt. drzew gatunek acer 21 900,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1275.2022 2022-09-16 2022-04-15 - 2022-12-31 PGE Obrót S.A., ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa
NIP: 8130268082
Umowa kompleksowa sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenia usługi dystrybucji nr 1N/1279/2022/14300098- Przedszkole ul. Kuchy 9, Reguły 0,00 Umowa zlecenie
OA.1276.2022 2022-09-16 2022-09-21 - 2022-12-28 Włodzimierz Krężlewicz Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z rysunku i malarstwa dla dzieci i młodzieży, mieszkańców sołectwa Michałowice 2 325,00 Umowa zlecenie
OA.1277.2022 2022-09-16 2022-09-23 - 2022-12-16 BRANDENBURG SCHOOL AND EDUCATION HAKAN ÇAKAR, ul. 11 Listopada 65A, 05-816 Michałowice
NIP: 5262521139
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć jogi dla dorosłych i młodzieży, mieszkańców Osiedla Michałowice 2 880,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1278.2022 2022-09-16 2022-09-24 - 2022-12-17 Laboratorium juniora Katarzyna Skomra, ul. Przeskok 3 lok. 6, 05-800 Pruszków
NIP: 9591656948
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowo-edukacyjnych dla dzieci - sołectwo Reguły 800,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1279.2022 2022-09-16 2022-09-20 - 2022-12-13 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych taneczno-ruchowych dla mieszkańców sołectwa Komorów 2 808,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1280.2022 2022-09-16 2022-09-21 - 2022-12-28 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1281.2022 2022-09-16 2022-09-20 - 2022-12-15 RehaSoul Julia Multan, ul. Lipowa 51 lok. 293, 05-802 Pruszków
NIP:
Przeprowadzenie zajęć sportowych ogólnorozwojowych Pilates dla dorosłych i młodzieży oraz zajęć sportowych ogólnorozwojowych Pilates dla seniorów, mieszkańców osiedla Michałowice 5 750,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1282.2022 2022-09-16 2022-09-20 - 2022-12-13 Ojrzyński Grzegorz Rysunek Malarstwo Rzeźba, ul. Tadeusza Kościuszki 20 lok. a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5290002061
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów twórczego rozwoju - zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym - Osiedle Granica 1 800,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1283.2022 2022-09-16 2022-09-19 - 2022-12-19 Mirosław Modrzejewski Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z podstaw tańca sportowego dla mieszkańców sołectwa Michałowice 2 100,00 Umowa zlecenie
OA.1284.2022 2022-09-19 2022-09-19 - 2022-09-23 TRONIX S.C., ul. Jana Olbrachta 58A lok. 173, 01-111 Warszawa
NIP: 5272306543
Osuszenie pomieszczenia sali multimedialnej 2 460,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1285.2022 2022-09-19 2022-09-29 - 2022-10-20 Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogród Komorów „Komorowianie”, ul. Ceglana 29, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „MŁYNARSKI INSPIRUJE”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 5 września 2022 r., 3 500,00 Umowy dotacyjne
IR.1286.2022 2022-09-19 2022-07-08 - 2022-12-31 PGNiG Obrót Detaliczny sp. z oo, ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa
NIP: 5272706082
Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego nr 010/2022/7152/UWS do obiektu Przedszkola. ul. Kuchy 9 w Regułach 128 495,00 Umowa zlecenie
OA.1287.2022 2022-09-19 2022-09-19 - 2022-10-30 TRONIX S.C., ul. Jana Olbrachta 58A lok. 173, 01-111 Warszawa
NIP: 5272306543
Wykonanie inwentaryzacji i aktualizacji gniazd prądowych oraz podłączeń w rozdzielniach w budynku Urzędu Gminy wraz z naniesieniem zmian w schematach i projektach posiadanych przez Zamawiającego. 8 610,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.1288.2022 2022-09-19 2022-09-19 - 2022-09-19 MP TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Plac Niepodległości 9C, 18-400 Łomża
NIP: 7182136452
Naprawa systemu monitoringu 2 852,14 Zamówienie / Zlecenie
OA.1289.2022 2022-09-19 2022-09-19 - 2022-10-30 TRONIX S.C., ul. Jana Olbrachta 58A lok. 173, 01-111 Warszawa
NIP: 5272306543
Naprawa usterek wykazanych podczas wykonywania pomiarów elektrycznych w budynku Urzędu Gminy Michałowice, celem przywrócenia pełnej sprawności instalacji oraz dostosowaniem do obowiązujących przepisów technicznych. 23 714,40 Zamówienie / Zlecenie
OA.1290.2022 2022-09-19 2022-09-13 - 2022-09-13 Firma Krajewski Krzysztof Krajewski, ul. Pruszkowska 11, 05-830 Nadarzyn
NIP: 5341029326
Zakup 10 szt. druków „Rozliczenie zaliczki” na potrzeby pracowników Referatu Budżetu i Finansów Urzędu Gminy Michałowice 50,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.1291.2022 2022-09-19 2022-09-19 - 2022-09-19 KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. rtm. Witolda Pileckiego 65, 02-781 Warszawa
NIP: 5260300517
Odnowienie podpisów elektronicznych 782,28 Zamówienie / Zlecenie
OA.1292.2022 2022-09-19 2022-09-12 - 2022-09-15 NS Capital Group Sp. z o.o., ul. 3 Maja 75, 05-800 Pruszków
NIP: 5342434112
Wykonanie usługi prania 40 szt. koców świetlicowych będących na wyposażeniu świetlicy w Nowej Wsi, wykorzystywanych podczas imprez, spotkań oraz zajęć sportowych organizowanych dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 1 476,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1293.2022 2022-09-19 2022-09-19 - 2022-10-30 TRONIX S.C., ul. Jana Olbrachta 58A lok. 173, 01-111 Warszawa
NIP: 5272306543
Wymianęa płyty inwertera w centrali wentylacyjnej N2W2 w agregacie skraplającym DAIKIN ERQ250Q7W1B z uwagi na awarię, celem przywrócenia pełnej sprawności systemu wentylacji w budynku Urzędu. 11 985,10 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1294.2022 2022-09-19 2022-09-13 - 2022-09-14 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup materiałówna strefy rekreacji, place zabaw i boiska. 299,88 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1295.2022 2022-09-19 2022-09-13 - 2022-09-14 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup środków czystości na boiska, strefy rekreacji i place zabaw. 2 239,26 Zamówienie / Zlecenie
KS.1296.2022 2022-09-19 2022-09-25 - 2022-09-25 Koło Gospodyń Wiejskich „Dziewczyny z Komorowa” rejestr nr: 1421040005, ul. Leśna 12, 05-806 Komorów
NIP:
okazjonalne wyroby rękodzieła Koło Gospodyń Wiejskich „Dziewczyny z Komorowa” na potrzeby Dni Gminy Michałowice 25 września 2022 r. 2 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1297.2022 2022-09-19 2022-09-19 - 2022-12-31 Halina Hałajec Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1298.2022 2022-09-19 2022-09-02 - 2022-10-01 Adria Art Sp. z o.o., ul. ks. Piotra Skargi 13, 85-018 Bydgoszcz
NIP:
Zakup 50 szt. biletów wstępu dla mieszkańców sołectwa Komorów, do Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie na spektakl „Dobrze się kłamie” 6 000,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.1299.2022 2022-09-20 2022-09-27 - 2023-09-27 LSLABS Maciej Tomaka, ul. Rolnicza 41, 42-274 Aleksandria Pierwsza
NIP: 9271758535
Zamówienie rocznego dostępu standard do portalu szukio.pl 1 095,93 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1300.2022 2022-09-20 2022-09-20 - 2022-12-31 Elżbieta Wysocka Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OA.1301.2022 2022-09-20 2022-09-19 - 2022-12-19 Paulina Wądołowska Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów kreatywnych dla dzieci - Osiedle Granica 1 950,00 Umowa zlecenie
OŚ.1302.2022 2022-09-20 2022-09-20 - 2022-12-31 Alfreda Zawadzka Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1303.2022 2022-09-20 2022-09-20 - 2022-12-31 Witold Korzeniewski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
KS.1304.2022 2022-09-20 2022-09-24 - 2022-09-25 Józef Poręba, ul. Stanisława Lentza 35 lok. 38, 02-956 Warszawa
NIP: 9511559954
Usługa cateringowa polegająca na przygotowaniu poczęstunku dla wykonawców koncertów 24 września (6 osób) i 25 września (16 osób) 2022 r. organizowanych w ramach Dni Gminy Michałowic. 2 476,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.1305.2022 2022-09-20 2022-09-21 - 2023-09-21 PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO BUDOWLANE INŻ-WOD-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. płk Stanisława Nowickiego 8, 20-817 Lublin
NIP: 9462637854
„Przebudowa skateparku w Michałowicach w formule „zaprojektuj i wybuduj-V” 1 179 020,00 Umowa o roboty budowlane
OŚ.1306.2022 2022-09-20 2022-09-20 - 2022-12-31 Konrad Ciechomski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OA.1307.2022 2022-09-20 2022-10-12 - 2022-10-12 Iwona Piecuch, ul. Kolejowa 10 lok. B, 05-816 Michałowice
NIP: 5211548200
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów tworzenia biżuterii z masy polimerowej, dla mieszkańców sołectwa Opacz Mała 1 107,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1308.2022 2022-09-21 2022-09-23 - 2022-09-23 Józef Poręba, ul. Stanisława Lentza 35 lok. 38, 02-956 Warszawa
NIP: 9511559954
usługa cateringowa polegającej na przygotowaniu poczęstunku dla gości uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego budowy nowego przedszkola przy ul. Kuchy w Regułach, 23 września 2022 r. 2 410,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1309.2022 2022-09-21 2022-09-21 - 2022-12-31 Remigiusz Rott Umowa o udzielenie dotacji celowej na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Michałowice (Uchwała nr VIII/66/2011 z 7 lipca 2011 r.) 1 125,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1310.2022 2022-09-21 2022-09-21 - 2022-12-31 Piotr Korzeniowski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1311.2022 2022-09-21 2022-09-21 - 2022-12-31 Anna Zielińska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1312.2022 2022-09-21 2022-10-08 - 2022-12-03 JOANNA MENTEL CIASTA I KSIĄŻKI, ul. Osiedle Kazimierzowskie 25 lok. 40, 31-843 Kraków
NIP: 6782946236
Przygotowanie i poprowadzenie warsztatów kulinarnych dla dzieci, mieszkańców Osiedla Michałowice 7 600,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1313.2022 2022-09-21 2022-09-21 - 2022-12-31 Jerzy Grobelny Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1314.2022 2022-09-21 2022-09-21 - 2022-12-31 Joanna Kaźmierak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1315.2022 2022-09-21 2022-09-21 - 2022-12-31 Ewa Bocianowska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1316.2022 2022-09-21 2022-10-02 - 2022-10-02 STANFIKS Stanisław Fiks, ul. Bodycha 13s, 05-816 Opacz-Kolonia
NIP: 5220014886
Wykonanie usługi gastronomicznej dla uczestników wydarzenia upamiętniającego poległych w Powstaniu Warszawskim, organizowanego dla mieszkańców Osiedla Michałowice, 300,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1317.2022 2022-09-22 2022-09-22 - 2022-12-31 Piotr Łęczycki Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1318.2022 2022-09-22 2022-09-16 - 2022-09-22 MT-NADRZĘDZIA ALEKSANDRA MANCINI, ul. Wschodnia 3, 05-090 Raszyn
NIP: 5342618941
Zakup upominków w postaci narzędzi i zestawów ogrodowych oraz konewek dla mieszkańców Gminy Michałowice, biorących udział pikniku ekologicznym w dniu 24.09.2022 r. 5 013,36 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1319.2022 2022-09-22 2022-09-22 - 2022-12-31 Joanna Świetlik Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1320.2022 2022-09-22 2022-09-22 - 2022-09-22 Marzenna Walkowicz Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1321.2022 2022-09-22 2022-09-22 - 2022-12-31 Rafał Bohdanowicz Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1322.2022 2022-09-22 2022-09-22 - 2022-12-31 Maciej Cyganek Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
KS.1323.2022 2022-09-22 2022-09-23 - 2022-09-25 Z.U.P.P Dromark, ul. Sułkowskiego 4a, 05-820 Piastów
NIP: 5340203696
wprowadzenie w terenie oznakowania zgodnie z przesłanym projektem czasowej organizacji ruchu. Usługa zostanie wykonana w związku z organizacją Dni Gminy Michałowice 25 września 2022 r. w Regułach. 7 626,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1324.2022 2022-09-22 2022-09-22 - 2022-09-22 Lidia Wiśnik Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1325.2022 2022-09-22 2022-09-22 - 2022-12-31 Paweł Nerek Umowa o udzielenie dotacji celowej na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Michałowice (Uchwała nr VIII/66/2011 z 7 lipca 2011 r.) 7 875,00 Umowy dotacyjne
KS.1326.2022 2022-09-22 2022-09-25 - 2022-09-25 FAGUS Sp. z o.o., ul. Al. Krakowska 110 lok. 114, 00-971 Warszawa
NIP: 5222843925
obsługa techniczna imprezy Dni Gminy Michałowice w Regułach na terenie przy budynku Urzędu Gminy Michałowice, 25 września 2022 r. (niedziela) Usługa obejmuje obsługę techniczną imprezy: rozstawienie pawilonów, stołów, krzeseł, ławek, koszy na śmieci, utrzymywanie czystości podczas trwania imprezy oraz posprzątanie po imprezie. 4 276,80 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1327.2022 2022-09-22 2022-09-22 - 2022-09-22 Barbara Oprzadek Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
KS.1328.2022 2022-09-22 2022-09-20 - 2022-09-22 PBS Piotr Krasnodębski opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu w związku z organizacją Dni Gminy Michałowice w dniach 24-25.09.2022r. ul. na parkingu przy ul. Kuchy w Regułach, w zakresie wyłączania z ruchu ul. Kuchy w Regułach. 4 920,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1329.2022 2022-09-22 2022-09-22 - 2022-12-31 Maciej Dembowski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1330.2022 2022-09-22 2022-09-22 - 2022-12-31 Małgorzata Rodak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
KS.1331.2022 2022-09-23 2022-09-29 - 2022-09-29 Galeria Sztuki Tess, ul. Kościelna 9 Pruszków
NIP: 5340210006
Zakup materiałów na " XIX Rajd Pęciki i imprezy towarzyszące" w dniu 29 września 2022 r. 634,10 Zamówienie / Zlecenie
KS.1332.2022 2022-09-23 2022-09-29 - 2022-09-29 Happy Time Ilona Dąbrowska, ul. Leśne Zacisze 10, 05-830 Stara Wieś
NIP: 5222480115
Zakup materiałów papierniczo- biurowych na " XIX Rajd Pęcicki i imprezy towarzyszące" organizowany w dniu 29 września 2022 r. 455,55 Zamówienie / Zlecenie
KS.1333.2022 2022-09-23 2022-09-29 - 2022-09-29 Marian Dziekanowski SPRZEDAŻ KSIĄŻEK, ul. Biskupicka 56, 05-840 Brwinów
NIP: 5341943260
Zakup książek o tematyce Powstania Warszawskiego na "XIX Rajd Pęcicki i imprezy towarzyszące" organizowany 29 września 2022 r. 1 380,01 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1334.2022 2022-09-23 2022-09-23 - 2022-09-30 FAGUS Sp. z o.o., ul. Al. Krakowska 110 lok. 114, 00-971 Warszawa
NIP: 5222843925
przygotowanie terenu pod nasadzenia 21 492,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1335.2022 2022-09-23 2022-09-23 - 2022-12-31 Małgorzata Gajzler Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
IR.1336.2022 2022-09-23 2022-09-27 - 2023-01-25 REVITA ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Dewajtis 5 lok. 7, 01-815 Warszawa
NIP:
“ Remont zabytkowego cmentarza z okresu I wojny światowej w Pęcicach” ZP.271.1.53.2022 140 483,00 Umowa o roboty budowlane
KS.1337.2022 2022-09-26 2022-09-17 - 2022-09-17 Leopard Piotr Dobrowolski, ul. Aleje Jerozolimskie 271, 05-816 Michałowice
NIP: 5251221161
zlecenie na zakup nagród na Turniej Tenisowy oraz piknik z Okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka pn " Sportowy Przedszkolak" 1 150,05 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1338.2022 2022-09-26 2022-09-24 - 2022-09-24 Pękala Handel Wielobranżowy Mieczysław Pękala Pokaz młócenia zborza podczas imprezy - Eko Pikniku 2022. Młócenie zborza cepami, oddzielanie ziaren od plew (przetakami), ręczne mielenie ziaren żarnami, konkurs młócenia zboża cepami, obsługa atrakcji, transport, montaż i demontaż sprzętu. 4 920,00 Umowa zlecenie
OŚ.1339.2022 2022-09-26 2022-09-26 - 2022-12-31 Paweł Kęska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1340.2022 2022-09-26 2022-10-02 - 2022-10-02 PYLU Łukasz Pytlakowski, ul. T.Bairda 36 lok. 21, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291809297
Przygotowanie i przeprowadzenie atrakcji dla dzieci podczas pikniku organizowanego z okazji Pożegnania lata-Powitania jesieni, dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 6 450,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1341.2022 2022-09-26 2022-10-03 - 2022-12-19 Anna Błaszczyk Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć jogi dla kręgosłupa - Osiedle Komorów 2 040,00 Umowa zlecenie
OŚ.1342.2022 2022-09-26 2022-09-28 - 2022-10-31 MULTIPLANTA - Katarzyna Łazucka-Cegłowska, ul. Warecka 110, 05-604 Jasieniec
NIP: 5341374721
„Wykonanie nasadzeń krzewów, bylin i traw w Gminie Michałowice” 79 789,30 Umowa zlecenie
OA.1343.2022 2022-09-27 2022-09-21 - 2022-12-28 Unique Dance Szkoła Tańca i Akrobatyki Bartosz Oset, ul. Waniliowa 1 lok. 28, 05-500 Zamienie
NIP:
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć ZUMBA dla mieszkańców sołectwa Michałowice 1 950,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.1344.2022 2022-09-27 2022-09-27 - 2022-10-26 MKM Market Małgorzata Modzelewska, ul. Zdziarska 83Z/8 lok. 2, 03-289 Warszawa
NIP: 5311424182
„Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy Michałowice” 56 907,20 Umowa zlecenie
OA.1345.2022 2022-09-27 2022-10-01 - 2022-10-01 Łódzki Teatr Piosenki Michał Wieczorek, ul. Trawiasta 15, 91-364 Łódź
NIP: 7262436794
Przygotowanie i przeprowadzenie koncertu dla mieszkańców Osiedla Michałowice, pt. „Chłopcy silni jak stal”, podczas którego zaprezentowane zostaną najważniejsze piosenki z Powstania Warszawskiego 1 500,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1346.2022 2022-09-27 2022-09-13 - 2022-09-26 Paulina Starczewska Moderowanie spotkań z mieszkańcami podczas konsultacji, które odbywaja się w ramach II etapu projketu Prowadzenia spotkań z mieszkańcami podczas konsultacji, które odbywają się w ramach II etapu projektu pt.: „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II 2 500,00 Umowa zlecenie
OA.1347.2022 2022-09-27 2022-09-22 - 2022-09-22 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAIKS - Piknik Rodzinny Opacz Kolonia 10.09.2022 r. 48,81 Zamówienie / Zlecenie
PR.1348.2022 2022-09-27 2022-09-13 - 2022-09-26 katarzyna Zantonowicz Prowadzenie spotkań z mieszkańcami podczas konsultacji, które odbywają się w ramach II etapu projektu pt.: „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II 967,50 Umowa zlecenie
PR.1349.2022 2022-09-27 2022-09-13 - 2022-09-26 Zofia Przetakiewicz-Hanusek Prowadzenie spotkań z mieszkańcami podczas konsultacji, które odbywają się w ramach II etapu projektu pt.: „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II 322,50 Umowa zlecenie
PR.1350.2022 2022-09-27 2022-09-07 - 2022-09-08 FOTOSPRESS, ul. Wiosny Ludów 41 lok. 1, 02-495 Warszawa
NIP: 5271096687
Publikacjea prasowa dotycząca uruchomienia punktu konsultacyjnego w związku z konsultacjami społecznymi mpzp Al. Kasztanowa - część A Agricola . Punkt został uruchomiony w ramach projektu pt. Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym - II edycja" 2 767,50 Zamówienie / Zlecenie
PR.1351.2022 2022-09-27 2022-09-05 - 2022-09-08 Print Pol, ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP: 7292706494
Skład i druk materiałów promocyjnych dotyczących uruchomienia punktu konsultacyjnego w związku z konsultacjami społecznymi mpzp Al. Kasztanowa - część A „Agricola”. Punkt został uruchomiony w ramach projektu pt. Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym - II edycja"”. 1 761,68 Zamówienie / Zlecenie
PR.1352.2022 2022-09-27 2022-09-20 - 2022-09-24 Piotr Wróblewski Opracowanie merytorycznie i graficznie projektów dwóch typów ulotek w formacie A4, składanych na 3 części. 2. Ulotki zostaną przygotowane w związku z organizacją rowerowej gry terenowej pt. „Aktywni i mobilni – tak dla czystego powietrza” w ramach zadania pn. Weź głęboki oddech – oddychaj czystym powietrzem” programu „ Mazowsze dla czystego powietrza 2022”. 1 489,00 Umowa o dzieło
PR.1353.2022 2022-09-27 2022-09-21 - 2022-09-24 "STUDIO IO" RAFAŁ PUDŁO, ul. Szara 1A, 05-816 Michałowice-Wieś
NIP:
Wydruk po 500 sztuk dwóch typów ulotek w formacie A4, składanych na 3 części, w związku z organizacją rowerowej gry terenowej pt. „Aktywni i mobilni – tak dla czystego powietrza” w ramach zadania pn. Weź głęboki oddech – oddychaj czystym powietrzem” programu „ Mazowsze dla czystego powietrza 2022” 1 525,20 Zamówienie / Zlecenie
PR.1354.2022 2022-09-27 2022-09-22 - 2022-09-24 Koło Gospodyń Wiejskich "Michaśki" w Michałowicach rejestr nr: 1421040008, ul. Raszyńska 34, 05-816 Michałowice
NIP: 5342610394
Sprzedaż eco potraw, które będą przeznaczone dla uczestników gry terenowej pt. „Aktywni i mobilni – tak dla czystego powietrza”. Gra terenowa jest organizowana w ramach zadania pn. Weź głęboki oddech – oddychaj czystym powietrzem” programu „ Mazowsze dla czystego powietrza 2022”. 1 500,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1355.2022 2022-09-27 2022-09-22 - 2022-09-24 Stowarzyszenie Aktywnie, Bezpiecznie, Ciekawie, ul. Widok 14, 05-816 Michałowice
NIP:
Zorganizowanie gry terenowej pt. „Aktywni i mobilni – tak dla czystego powietrza”. Gra terenowa zostanie przeprowadzona w ramach zadania pn. Weź głęboki oddech – oddychaj czystym powietrzem” programu „ Mazowsze dla czystego powietrza 2022”. Zorganizowanie obejmuje: opracowanie programu, przeporwadzenie i obsługa gry 24 wrzęsnia 2022 r., zakup nagród dla uczestników, zorganziowanie stanowiska z produktami rolnymi i pieczywem. 6 300,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1356.2022 2022-09-27 2022-09-22 - 2022-09-24 Koło Gospodyń Wiejskich „Dziewczyny z Komorowa” rejestr nr: 1421040005, ul. Leśna 12, 05-806 Komorów
NIP:
Zamówienie okazjonalnych wyrobów rękodzieła. Zakup na potrzeby organizowanego stanowiska na Eco Pikniku pn. „Weź głęboki oddech – oddychaj czystym powietrzem” programu „ Mazowsze dla czystego powietrza 2022. 650,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1357.2022 2022-09-27 2022-09-22 - 2022-09-24 Koło Gospodyń Wiejskich w Regułach, ul. Wiejska 13, 05-816 Reguły
NIP:
rękodzieło Koło Gospodyń Wiejskich „Reguły”, zgodnie z ofertą. Zakup na potrzeby organizowanego stanowiska na Eco Pikniku pn. „Weź głęboki oddech – oddychaj czystym powietrzem” programu „ Mazowsze dla czystego powietrza 2022”, który odbędzie się 24 września 2022 r. w Regułach na terenie przy Urzędzie Gminy Michałowice. 2 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1358.2022 2022-09-27 2022-09-15 - 2022-09-15 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup artykułów spożywczych z przeznaczeniem na oficjalne zebrania i spotkania przedstawicieli Urzędu Gminy Michałowice i Wójta Gminy Michałowice 755,42 Zamówienie / Zlecenie
OA.1359.2022 2022-09-27 2022-09-20 - 2022-09-20 Flint Sp. z o.o., ul. Powązkowska 59E, 01-728 Warszawa
NIP: 1180004128
Usługa odkamienienia ekspresu do kawy w budynku Urzędu Gminy Michałowice. 258,30 Zamówienie / Zlecenie
PR.1360.2022 2022-09-27 2022-09-22 - 2022-09-24 Grupa Seraf Art & Marketing Janusz Serafin, ul. Warsztatowa 11, 04-803 Warszawa
NIP: 1132246394
Przeprowadzenie warsztatów dotyczących pozyskiwania energii elektrycznej za pomocą energoroweru, z wyciskarka do soku, dla uczestników rowerowej gry terenowej pt. „Aktywni i mobilni – tak dla czystego powietrza” w ramach zadania pn. Weź głęboki oddech – oddychaj czystym powietrzem” programu „ Mazowsze dla czystego powietrza 2022”– 24 września 2022 r., godz. 12.00-16.00. 2 792,10 Zamówienie / Zlecenie
IT.1361.2022 2022-09-27 2022-09-27 - 2022-12-16 PANCERNIK.IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Ignacego Paderewskiego 35, 40-281 Katowice
NIP:
Wykonanie analiz konfiguracji sieci urzędu, Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych z zakresu zabezpieczeń i konfiguracji sieci teleinformatycznych. 10 578,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1362.2022 2022-09-27 2022-09-27 - 2022-12-31 Olga Dyszkiewicz Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
KS.1363.2022 2022-09-27 2022-09-24 - 2022-09-25 SALWADORE Hanna Mieszkowska, ul. Rozbrat 10 lok. 14, 00-451 Warszawa
NIP: 7011007104
Zapewnienie techniki estradowej w zawiązku z organizacją Koncertu „Tangosphere" 24 września 2022 r. i koncertu Dawida Kwiatkowskiego z zespołem 25 września 2022 r. realizowanych w ramach Dni Gminy Michałowice 2022 21 000,00 Umowa zlecenie
KS.1364.2022 2022-09-27 2022-09-24 - 2022-09-24 Tele i Radiomechanika w Zakresie Nagłaśniania Imprez Estradowych Bogdan Modzelewski, ul. 1-go Maja 14 lok. 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki
NIP: 5341047548
Zapewnienie techniki scenicznej podczas koncertu Gang Tango „Tangosphere" 24 września 2022 r. organizowanego w ramach Dni Gminy Michałowice 2022 28 000,00 Umowa zlecenie
PR.1365.2022 2022-09-27 2022-09-22 - 2022-11-30 Lediberg Sp. z o.o., ul. Arkuszowa 154/156, 01-934 Warszawa
NIP: 7811640412
Wykonanie 400 sztuk kalendarzy ksiazkowych 9 126,60 Zamówienie / Zlecenie
OA.1366.2022 2022-09-27 2022-09-28 - 2022-09-28 Suburbia Sp. z o.o., ul. Waniliowa 1/79, 05-500 Zamienie
NIP:
Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Michałowice 33 579,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1367.2022 2022-09-27 2022-09-27 - 2022-09-27 DARIUSZ KANCLERSKI, ul. Parkowa 79, 05-806 Pęcice
NIP: 5342112816
Sprzedaż art. spozywczych na potrzeby punktu konsultacyjnego w związku z konsultacjami społecznymi mpzp Al. Kasztanowa - część A „Agricola”. Punkt został uruchomiony w ramach projektu pt. Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym - II edycja"”. 200,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1368.2022 2022-09-27 2022-09-25 - 2022-09-25 Tele i Radiomechanika w Zakresie Nagłaśniania Imprez Estradowych Bogdan Modzelewski, ul. 1-go Maja 14 lok. 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki
NIP: 5341047548
Zapewnienie techniki scenicznej podczas koncertu Dawida Kwiatkowskiego z zespołem 25 września 2022 r. 42 110,30 Umowa zlecenie
PR.1369.2022 2022-09-27 2022-09-22 - 2022-11-30 Civis Polonus, ul. ul. Bellotiego 5 lok. 47, 01-022 Warszawa
NIP: 5252103104
Akademii Młodego Lidera - cykl 5 warszttaów w ramach działania "Mazowsze dla młodziezy" 22 386,00 Umowa zlecenie
PR.1370.2022 2022-09-27 2022-09-22 - 2022-09-23 Ambit, ul. Żwirowa 7, 05-090 Raszyn
NIP:
druk 13 plansz o wymiarach 70x100, do eksponowania na zewnatrz. Plansze tworzą wystawę pt. Dziłamy razem dla ochorny środoiwska i bezpieczeństwa z policją, OSP i ngo 1 918,80 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1371.2022 2022-09-28 2022-09-28 - 2022-12-31 Żukowska, ul. Popiełuszki 17, 05-816 Michałowice
NIP:
Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1372.2022 2022-09-28 2022-09-28 - 2022-10-10 M3Ziolek Sp z o.o., ul. Topiel 6 lok. 20, 00-350 Warszawa
NIP:
Naprawa elewacji na świetlicy w Opaczy-Kolonii polegającą na przyklejeniu odpadających płyt elewacyjnych. 3 480,90 Zamówienie / Zlecenie
KS.1373.2022 2022-09-28 2022-09-29 - 2022-09-29 Ochotnicza Straż Pozarna w Nowej Wsi, ul. Główna 2, 05-806 Komorów
NIP:
wykonanie usługi gastronomicznej dla uczestników „XIX Rajdu Pęcickiego” organizowany przez ZSP im Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi w dniu 29 września 2022 r. 2 000,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1374.2022 2022-09-28 2022-09-28 - 2022-09-30 Z.P.U. Print-Pol Krzysztof Sztyk, ul. Nadarzyńska 13, 05-608 Komorów
NIP: 5340028247
Druk broszury, zgodnie z projektem na potrzeby uroczystości upamiętniającej uczestników konspiracji z czasów II Wojny Światowej i Powstańców Warszawskich z Michałowic, która odbędzie się 2 października 2022 r. o godz. 12.30 przed budynkiem biblioteki publicznej im. Zbigniewa Herberta w Michałowicach, ul. Raszyńska 34. 553,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.1375.2022 2022-09-29 2022-10-08 - 2022-10-08 Kwestiagustu.art Barbara Krawczyk, ul. Warszawska 53c lok. 9, 05-822 Milanówek
NIP: 7722396815
Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu animacji tanecznych podczas koncertu organizowanego dla mieszkańców Osiedla Komorów, w dniu 8 października 2022 r. 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1376.2022 2022-09-29 2022-10-22 - 2022-10-22 Top Travel S.C., ul. Al. Wojska Polskiego 20A lok. 28, 05-800 Pruszków
NIP:
Organizacja wyjazdu mieszkańców sołectwa Suchy Las do Torunia, mającego na celu poznawanie kultury oraz dziedzictwa narodowego i jego wartości. 9 700,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1377.2022 2022-09-29 2022-09-29 - 2022-10-28 ' SZTUKA OGRODÓW ' JANUCIK JANUSZ, ul. Pszczółczyn 22, 18-204 Kobylin Borzymy
NIP: 7220000595
kompleksowa modernizacja bram wjazdowych do ROD Komorów w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców"- Mazowsze dla działkowców 2022 47 970,00 Umowa zlecenie
GK.1378.2022 2022-09-29 2022-09-29 - 2022-10-28 ' SZTUKA OGRODÓW ' JANUCIK JANUSZ, ul. Pszczółczyn 22, 18-204 Kobylin Borzymy
NIP: 7220000595
kompleksowa modernizacja terenu ROD Michałki przy bramie wjazdowej w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców"- Mazowsze dla działkowców 2022 47 232,00 Umowa zlecenie
OA.1379.2022 2022-09-29 2022-10-05 - 2022-12-21 Unique Dance Szkoła Tańca i Akrobatyki Bartosz Oset, ul. Waniliowa 1 lok. 28, 05-500 Zamienie
NIP: 9492185718
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć ZUMBA, dla mieszkańców Osiedla Komorów 2 040,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1380.2022 2022-09-29 2022-09-28 - 2022-12-22 Robert Marczak wykonywanie autorskich fotografii oraz relazji z gminnych wydarzeń 1 500,00 Umowa o dzieło
OŚ.1381.2022 2022-09-30 2022-09-30 - 2022-12-31 Sebastian Rola Umowa o udzielenie dotacji celowej na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Michałowice (Uchwała nr VIII/66/2011 z 7 lipca 2011 r.) 1 687,50 Umowy dotacyjne
IT.1382.2022 2022-09-30 2022-09-28 - 2022-09-30 Komputronik, ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań
NIP: 9720902729
Mysz bezp Dell. 2 sztuki 158,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1383.2022 2022-09-30 2022-10-08 - 2022-10-08 EUFONIA Sebastian Grądalski, ul. Wałbrzyska 48 lok. 158, 02-739 Warszawa
NIP: 7381831723
Zapewnienia obsługi technicznej podczas koncertu organizowanego dla mieszkańców Osiedla Komorów w dniu 8 października 2022 r. 3 936,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.1384.2022 2022-09-30 2022-09-30 - 2023-01-25 Robert Kowalik LINGUA PROJEKT Robert Kowalik, ul. Tarczyńska 73A, 96-321 Ojrzanów
NIP:
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nad realizacją robót budowlanych - Remont zabytkowego cmentarza z okreswu I wojny światowej w Pęcicach". 4 305,00 Umowa zlecenie
OA.1385.2022 2022-09-30 2022-10-04 - 2022-12-20 Olesia Moronova Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć zumba dla mieszkańców Osiedla Granica 1 375,00 Umowa zlecenie
OA.1386.2022 2022-09-30 2022-10-04 - 2022-12-13 Kamila Kuna Przygotowanie i prowadzenie zajęć plastycznych dla dzieci mieszkańców Osiedla Komorów 3 442,60 Umowa zlecenie
IT.1387.2022 2022-09-30 2022-10-01 - 2022-10-31 MONTEO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Plac Niepodległości 9C, 18-400 Łomża
NIP:
Dozór kamer monitoringu. 2 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1388.2022 2022-09-30 2022-10-01 - 2022-12-17 Elżbieta Baur Prowadzenia warsztatów plastycznych dla dzieci, mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 2 129,38 Umowa zlecenie
OA.1389.2022 2022-09-30 2022-10-08 - 2022-10-08 Patryk Walczak Przygotowanie i wykonanie koncertu według własnych autorskich aranżacji pt. „Potańcówka z Nicponiami”, podczas spotkania organizowanego dla mieszkańców Osiedla Komorów w dniu 8 października 2022 r. 6 000,00 Umowa o dzieło
OŚ.1390.2022 2022-09-30 2022-09-30 - 2022-12-31 Agnieszka Starościak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
IT.1391.2022 2022-09-30 2022-09-30 - 2022-09-30 "HORIZON" SZYMON GLONEK, ul. Radosna 8, 97-221 Rokiciny-Kolonia
NIP: 7732147373
zakup dyktafonu 455,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1392.2022 2022-10-03 2022-10-03 - 2022-12-31 Artur Leśniewski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
IR.1393.2022 2022-10-04 2022-10-04 - 2022-11-14 Alpin-Jar Jarosław Popławski, ul. Zieleniec 81A, 07-140 Sadowne, Węgrów
NIP: 8241390188
Wykonanie niezbędnych odrywek, badan " in situ" wraz z odtworzeniem fragmentów isniejacej elewacj trójwarswowej budynkuUrzędu Gminy Michałowice 22 166,10 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2022-11-22
do umowy nr IR.1393.2022
2022-11-22-2022-11-22 Porozumienie o rozwiązaniu umowy UG/IR/1393/2022, ( w ramach umowy wykonano i rozliczono roboty na wartość 8 963,24 zł brutto) 0,00 Aneks do umowy
IR.1394.2022 2022-10-04 2022-09-30 - 2022-10-31 MAROK MARIUSZ OKUŃ, ul. Cicha 7, 05-800 Pruszków
NIP: 5341811676
Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego elewacji budynku Urzedu Gminy Michałowice w Regułach 12 546,00 Umowa zlecenie
PR.1395.2022 2022-10-04 2022-09-06 - 2022-09-10 Aha Studio, ul. Wspólna 5, 05-090 Janki
NIP:
wykonanie dyplomu haftowanego 240,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1396.2022 2022-10-04 2022-10-04 - 2022-12-31 Marta Stefańska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1397.2022 2022-10-04 2022-09-30 - 2022-10-02 Kwiaciarnia Bożena Charazińska, ul. Szkolna 18, 05-816 Michałowice
NIP: 5341990087
Zakup kwiatów celem złożenia podczas uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej Powstańców Warszawskich z Michałowic 190,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1398.2022 2022-10-04 2022-10-22 - 2022-10-22 Studio Teatralne Krak-Art Grzegorz Paleczny, ul. Praska 28A lok. 23, 30-328 Kraków
NIP: 6762224853
Wykonanie przedstawienia teatralnego pt. „Urodziny Kubusia Puchatka”, dla dzieci z sołectwa Opacz-Kolonia, w dniu 22 października 2022 r. 470,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1399.2022 2022-10-04 2022-10-04 - 2022-12-31 Wojciech Dębiński Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1400.2022 2022-10-04 2022-10-04 - 2022-12-31 Barbara Dąbrowska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1401.2022 2022-10-05 2022-10-05 - 2022-12-31 Alicja Bartniczak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1402.2022 2022-10-05 2022-10-08 - 2022-12-10 Bogusława Kaszczuk Pośrednictwo Ubezpieczeniowe, Wienitka Bogusława Kaszczuk, ul. Rynek 18, 05-840 Brwinów
NIP: 5341442291
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów artystycznych dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 3 825,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1403.2022 2022-10-05 2022-10-16 - 2022-10-16 Dorota Iwona Bębenek Przygotowanie i wykonanie koncertu pt. "Kobieta po przejściach" z autorskim scenariuszem oraz własną aranżacją, poświęconego twórczości Agnieszki Osieckiej, organizowanego dla mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia w dniu 16 października 2022 r. 3 000,00 Umowa o dzieło
OA.1404.2022 2022-10-05 2022-10-16 - 2022-10-16 Mateusz Tadeusz Dudek Przygotowanie i wykonanie autorskiej oprawy wokalno-muzycznej wg własnej aranżacji, podczas koncertu pt. „Kobieta po przejściach”, poświęconego twórczości Agnieszki Osieckiej, organizowanego dla mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia w dniu 16.10.2022 r. 2 000,00 Umowa o dzieło
OŚ.1405.2022 2022-10-05 2022-10-05 - 2022-12-31 Adam Kaźmierak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
IR.1406.2022 2022-10-05 2022-09-28 - 2022-09-29 ARBUD INVESTMENT SP. Z O.O., ul. AL. WOJSKA POLSKIEGO 43, 26-600 RADOM
NIP: 9482597537
Wykonanie dodatkowych zabezpieczeń przejść p. poż. (12 przejść sanitarnych oraz 4 komplety przejść elektrycznych) oraz wymiana drzwi do piwnicy na drzwi p.poż. w budynku Szkoły Podstawowej w Michałowicach w ramach zadania budżetowego pn.: „Szkoła w Michałowicach – modernizacja obiektów szkolnych”. 7 398,52 Zamówienie / Zlecenie
OA.1407.2022 2022-10-06 2022-10-06 - 2022-10-30 TRONIX S.C., ul. Jana Olbrachta 58A lok. 173, 01-111 Warszawa
NIP: 5272306543
Usługa montażu przesłon w ilości 7 sztuk w toaletach męskich znajdujących się w budynku Urzędu Gminy Michałowice oraz deflektorów do klimatyzatorów zapobiegających nadmiernemu dmuchaniu zimnym powietrzem 4 449,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1408.2022 2022-10-06 2022-10-06 - 2022-10-13 ELES-BUD Ewa Konopka-Strusińska, ul. Powstańców 4A lok. 2, 05-230 Kobyłka
NIP: 9522005248
Podłączenie tablicy interaktywnej "Ptasie radio" 1 197,47 Zamówienie / Zlecenie
GK.1409.2022 2022-10-06 2022-10-06 - 2022-10-13 "RABBIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław
NIP:
Wymiana oprogramowania i rezonatora kwarcowego. 399,75 Zamówienie / Zlecenie
GK.1410.2022 2022-10-10 2022-10-06 - 2022-12-31 Leon Szeląg konserwacja, przegląd i utrzymanie przepompowni wody zasilającej staw w parku przy ul. Platanowej w Regułach 5 412,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1411.2022 2022-10-10 2022-10-06 - 2022-12-15 Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych "Kujawski-Nosecki-Kunicki" s.c., ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 27 lok. 28, 05-800 Pruszków
NIP: 5340006984
wykonanie aktualizacji opracowania dotyczącego rozgraniczenia wód rzeki Utraty od pozostałych wód. 3 517,80 Zamówienie / Zlecenie
IR.1412.2022 2022-10-10 2022-09-27 - 2025-02-22 PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
NIP: 9462593855
Przyłączenie do sieci Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, ul. Kuchy dz. nr ew, 628/4( umowa PGE nr 22-G1/UP/05318 z dnia 27.09.2022 r. 4 023,95 Umowa zlecenie
OŚ.1413.2022 2022-10-10 2022-10-10 - 2022-11-30 Kazar Polska, ul. Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
NIP: 5252626782
Zakup pojemników zewnętrznych na odpady zmieszane Urban Bin 24 538,50 Umowa zakupu
OA.1414.2022 2022-10-10 2022-10-22 - 2022-10-22 Studio Teatralne Krak-Art Grzegorz Paleczny, ul. Praska 28A lok. 23, 30-328 Kraków
NIP: 6762224853
Wykonanie przedstawienia teatralnego pt. „Urodziny Kubusia Puchatka”, dla dzieci z sołectwa Pęcice Małe, w dniu 22 października 2022 r. 470,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1415.2022 2022-10-10 2022-10-22 - 2022-10-22 Studio Teatralne Krak-Art Grzegorz Paleczny, ul. Praska 28A lok. 23, 30-328 Kraków
NIP: 6762224853
Wykonanie przedstawienia teatralnego pt. „Urodziny Kubusia Puchatka”, dla dzieci z sołectwa Nowa Wieś, w dniu 22 października 2022 r. 470,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1416.2022 2022-10-10 2022-10-22 - 2022-10-22 Studio Teatralne Krak-Art Grzegorz Paleczny, ul. Praska 28A lok. 23, 30-328 Kraków
NIP: 6762224853
Wykonanie przedstawienia teatralnego pt. „Urodziny Kubusia Puchatka”, dla dzieci z sołectwa Komorów, w dniu 22 października 2022 r. 470,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1417.2022 2022-10-10 2022-11-12 - 2022-11-12 Łódzki Teatr Piosenki Michał Wieczorek, ul. Trawiasta 15, 91-364 Łódź
NIP: 7262436794
Przygotowanie i przeprowadzenie koncertu dla mieszkańców sołectwa Pęcice Małe, pt. „Radość listopadowej nocy”, upamiętniającego 104 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości 3 000,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1418.2022 2022-10-10 2022-10-10 - 2022-10-24 "RABBIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław
NIP: 8982117675
Zakup zegarów astronomicznych oświetlenia ulicznego 29 szt.Rabbit microBLUE GPS. 24 232,80 Zamówienie / Zlecenie
OA.1419.2022 2022-10-11 2022-10-11 - 2022-11-30 KADER'S Akadiusz Biszoff, ul. Kazimierza Pużaka 3 lok. 40, 02-495 Warszawa
NIP: 5222746984
Zakup dwóch szafek na segregatory z roletą dla potrzeb pracowników Spraw Obywatelskich. 4 034,40 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1420.2022 2022-10-11 2022-10-11 - 2022-10-15 FUNDACJA PROMOCJI REKREACJI "KIM", ul. Partyzantów 21, 05-092 Łomianki
NIP: 1181860119
Przeprowadzenie warsztatów stolarskich, polegających na budowie 10 szt. budek lęgowych dla ptaków podczas pikniku Nauczmy sie kochać przyrodę. 1 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1421.2022 2022-10-11 2022-10-11 - 2022-11-30 Home & Garden, ul. Ceramiczna 15, 64-920 Piła
NIP: 7642696171
Zakup namiotów handlowych 300x450 cm w ilości 3 sztuk oraz namiotów handlowych 300x300 cm w ilości 3 st. wraz ze ściankami w kolorze zielonym dla potrzeb pracowników Urzędu, wykorzystywanych podczas organizacji imprez i pikników. 8 454,04 Zamówienie / Zlecenie
OA.1422.2022 2022-10-11 2022-10-11 - 2022-11-30 Gastromix II S.C., ul. Śląska 2, 43-430 Skoczów
NIP:
Zakup ławek cateringowych w ilości 6 szt. wykorzystywanych podczas organizacji imprez i pikników. 1 217,70 Zamówienie / Zlecenie
OA.1423.2022 2022-10-11 2022-10-11 - 2022-11-30 Firma Krajewski Krzysztof Krajewski, ul. Pruszkowska 11, 05-830 Nadarzyn
NIP: 5341029326
Zakup zwrotek z Ordynacją podatkową w ilości 20 tys. szt. dla potrzeb pracowników Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Gminy Michałowice. 3 444,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1424.2022 2022-10-11 2022-10-23 - 2022-10-23 Jakub Michał Bryszewski Przygotowanie i przeprowadzenie koncertu jazzowego dla mieszkańców Osiedla Granica 1 230,00 Umowa zlecenie
OŚ.1425.2022 2022-10-11 2022-10-11 - 2022-12-31 Witold Syrwid Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1426.2022 2022-10-12 2022-10-12 - 2022-12-31 Witold Korzeniewski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1427.2022 2022-10-12 2022-10-12 - 2022-12-31 Radosław Wysocki Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
PR.1428.2022 2022-10-12 2022-10-11 - 2022-10-11 BONDAN Bogdan Trzepak, ul. Sadowa 2, 05-802 Pruszków
NIP: 7342639602
Gmina Michałowice zleca dostawe produktów spożywczych (ciastka oraz owoce) w zwiazku z organziowanymi warsztatami pn. Akademia Młodego Lidera w ramach projketu Mazowsze dla Młodzieży 172,28 Zamówienie / Zlecenie
IT.1429.2022 2022-10-12 2022-10-12 - 2022-10-28 PAWEŁ OCHYŃSKI CSG SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Kraków
NIP: 6793163992
Zakup 10 szt. akumulatorów do zasilaczy awaryjnych. 829,50 Zamówienie / Zlecenie
IT.1430.2022 2022-10-12 2022-10-12 - 2022-10-28 PS SERWIS Piotr Skórski, ul. al. Niepodległości 16 lok. 3, 58-100 Świdnica
NIP: 8841013063
Zakup 6 telefonów IP/VOIP Yealink T31G 1 860,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1431.2022 2022-10-13 2022-10-13 - 2022-12-31 Anna Michałowska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
KA.1432.2022 2022-10-13 2022-10-12 - 2022-11-14 Robert Tomaszewski Umowa zlecenie pomocnicze prace biurowe 3 467,20 Umowa zlecenie
KA.1433.2022 2022-10-13 2022-10-12 - 2022-11-14 Bożena Radzanowska Umowa zlecenie pomocnicze prace biurowe 3 467,20 Umowa zlecenie
OA.1434.2022 2022-10-13 2022-10-22 - 2022-10-22 GreenTerra Monika Spychalska, ul. Berylowa 39, 05-806 Komorów
NIP: 5321060729
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z aromaterapii, dla mieszkańców Osiedla Michałowice 900,00 Zamówienie / Zlecenie
KA.1435.2022 2022-10-13 2022-10-12 - 2022-11-14 Alicja Kot Umowa zlecenie pomocnicze prace biurowe 3 467,20 Umowa zlecenie
KA.1436.2022 2022-10-13 2022-10-12 - 2022-11-14 Damian Bojarski Umowa zlecenie pomocnicze prace biurowe 3 467,20 Umowa zlecenie
KA.1437.2022 2022-10-13 2022-10-12 - 2022-11-14 Marta Jasiuk Umowa zlecenie pomocnicze prace biurowe 3 467,20 Umowa zlecenie
OA.1438.2022 2022-10-13 2022-10-04 - 2022-10-06 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup podnóżków oraz tablicy suchościeralnej dla potrzeb pracowników Urzędu Gminy Michałowice. 1 122,99 Zamówienie / Zlecenie
OA.1439.2022 2022-10-13 2022-10-04 - 2022-10-13 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup materiałów technicznych dla potrzeb konserwatora, celem wykonywania drobnych prac naprawczych oraz pudeł kartonowych do przechowywania dokumentacji w budynku Urzędu Gminy Michałowice. 1 319,55 Zamówienie / Zlecenie
OA.1440.2022 2022-10-13 2022-10-13 - 2022-11-18 Marcin Pakuła- PB-Matic Zakup kopert do kopertownicy oraz samoklejących z nadrukiem oraz płynu do zaklejania kopert dla potrzeb pracowników referatu POL. 5 553,45 Zamówienie / Zlecenie
KS.1441.2022 2022-10-13 2022-10-03 - 2022-10-04 TOMASZ WILK WOLF CAR, ul. Rybnicka 75, 02-432 Warszawa
NIP:
odholowanie po imprezie plenerowej - Dni Gminy Michałowice porzuconych 9 samochodów osobowych i 2 dostawczych na parking przy kolejce WKD. 4 551,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1442.2022 2022-10-13 2022-10-18 - 2022-11-22 P.P.U.H. Budowa i Naprawa Dróg Efekt Sp. z o.o., ul. Szomańskiego 8, 02-495 Warszawa
NIP: 5220020266
Przebudowa nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Michałowice 1 270 590,00 Umowa o roboty budowlane
OA.1443.2022 2022-10-14 2022-10-23 - 2022-10-23 Tomasz Justyniarski Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania autorskiego dla mieszkańców Nowej Wsi, w dniu 23.10.2022 r. 1 500,00 Umowa o dzieło
OA.1444.2022 2022-10-14 2022-10-14 - 2022-10-14 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAIKS - Piknik Rodzinny Komorów 24.09.2022 r. 114,16 Zamówienie / Zlecenie
GK.1445.2022 2022-10-14 2022-10-13 - 2022-11-30 ' SZTUKA OGRODÓW ' JANUCIK JANUSZ, ul. Pszczółczyn 22, 18-204 Kobylin Borzymy
NIP:
Remont ogrodzenia na parkingu Parkuj i Jedź w Komorowie przy ul. Ceglanej 19 999,80 Umowa o roboty budowlane
OŚ.1446.2022 2022-10-14 2022-10-14 - 2022-12-31 Anna Wypych Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1447.2022 2022-10-14 2022-10-10 - 2022-11-12 Ż&K Proskene Sp. z o.o. Sp. k, ul. Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
NIP: 1132748701
Zakup 35 szt. biletów wstępu dla mieszkańców sołectwa Opacz Mała, do Teatru 6 Piętro w Warszawie na spektakl „Sinatra 100+”, który odbędzie się w dniu 12 listopada 2022 r. o godz. 19:00 2 800,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1448.2022 2022-10-17 2022-10-17 - 2022-12-31 Bożena Szymkiewicz Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
KS.1449.2022 2022-10-17 2022-10-26 - 2022-10-26 USŁUGI DORADCZE ARTUR GLUZIŃSKI, ul. Tomcia Palucha 31 lok. 72, 02-495 Warszawa
NIP: 5222637870
Szkolenie w Urzędzie Gminy Michałowice w zakresie przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolntariacie, 26 października 2022 r. 1 200,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1450.2022 2022-10-17 2022-10-17 - 2022-12-31 Małgorzata Sobótka Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1451.2022 2022-10-17 2022-10-17 - 2022-12-31 Anna Paczuska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1452.2022 2022-10-17 2022-10-17 - 2022-12-31 Maria Gębarowska-Prusak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1453.2022 2022-10-17 2022-10-17 - 2022-12-31 Sylwia Krajewska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
KS.1454.2022 2022-10-17 2022-11-11 - 2022-11-11 P.H.U.P. "ASPOL" ADAM STUDNICKI, ul. Ordonówny 3, 41-209 Sosnowiec
NIP:
Zakup wraz z dostawą 500 sztuk kokard narodowych. Zakup na potrzeby organizowanych imprez patriotycznej z okazji Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2022 r. 550,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1455.2022 2022-10-17 2022-10-17 - 2022-12-31 Swietłana Stasiak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1456.2022 2022-10-17 2022-10-17 - 2022-12-31 Krzysztof Kujawa Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1457.2022 2022-10-17 2022-10-17 - 2022-12-31 Barbara Dymek Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
IR.1458.2022 2022-10-17 2022-10-17 - 2022-10-19 ARIA ARIA BIELIŃSKI KRZYSZTOF Przegląd kotłów gazowych Junkers w budynku socjalnym Łąkowa 18 lok. 1 orz w budynku komunalnym przy ul. Ryzowej 90 w Opaczy Kolonii 750,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1459.2022 2022-10-17 2022-11-11 - 2022-11-11 Michał Krzysztof Stawarski Agencja Reklamowo-Kreatywna "MAKE MUSIC AND MOVIE", ul. Błońska 6b, 05-830 Nadarzyn
NIP: 5341469456
Zorganizowanie koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu pani Iwony Kmiecik wraz z udziałem akompaniujących jej muzyków dla mieszkańców Gminy Michałowice w związku z obchodami Święta Niepodległości 8 000,00 Umowa zlecenie
KS.1460.2022 2022-10-17 2022-11-27 - 2022-11-27 EUFONIA Sebastian Grądalski, ul. Wałbrzyska 48 lok. 158, 02-739 Warszawa
NIP: 7381831723
Zorganizowania koncertu Aloszy Awdiejewa w programie „Niech żyje Odessa”, 27 listopada 2022 r. 19 926,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1461.2022 2022-10-17 2022-10-17 - 2022-12-31 Michał Michniewicz Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1462.2022 2022-10-18 2022-10-03 - 2022-10-06 "MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków
NIP: 5340016439
Odbiór substancji niebezpiecznych które straciły swoją ważność i opakowań po zużytych substancjach (farby, lakiery, środki do dezynfekcji, środki chemiczne) z budynku Urzędu Gminy Michałowice 6 026,40 Zamówienie / Zlecenie
IR.1463.2022 2022-10-18 2022-10-07 - 2025-02-09 PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
NIP: 9462593855
Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu:Przedszkole w Nowej Wsi, ul. Głowna 52 A 11 842,10 Umowa zlecenie
FZ.1464.2022 2022-10-18 2022-10-18 - 2022-10-31 MS Project, ul. bursowa 8, 05-800 Pruszkow
NIP: 5342219980
1. Przedmiotem umowy jest przygotowanie rozliczenia umowy pożyczki nr 3050/2022/Wn07/OA-ew-ku/P z 3 sierpnia 2022 roku oraz umowy dotacji nr 3049/2022/Wn07/OA-ew-ku/D z 3 sierpnia 2022 roku dotyczącej realizacji zadania pn. „Budowa energoefektywnego przedszkola w Regułach”, o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia (w formie pożyczki/dotacji) pn. „Budowa energoefektywnego przedszkola w Regułach” w ramach programu priorytetowego nr 5.6.2. „Budownictwo Energooszczędne Część 2) PUSZCZYK – Niskoemisyjne budynki użyteczności publicznej” 27 675,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-11-09
do umowy nr FZ.1464.2022
2022-10-31-2022-12-15 zgodnie z umową UG/FZ/1464/2022 27 675,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2022-12-15
do umowy nr FZ.1464.2022
2022-12-15-2022-12-28 Na podstawie § 10 ust.1 umowy nr UG/FZ/1464/2022 § 2. otrzymuje brzmienie: „Przedmiot umowy będzie wykonywany w terminie: od dnia zawarcia umowy do 28 grudnia 2022 r.” 27 675,00 Aneks do umowy
OŚ.1465.2022 2022-10-19 2022-10-19 - 2022-12-31 Agata Kapturzak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
PR.1466.2022 2022-10-19 2022-10-10 - 2022-10-12 Beata Kropielnicka, ul. Bolesława Prusa 10 lok. 55, 05-800 Pruszków
NIP: 5641507497
usługa cateringowa dot. warsztatów pn. Akademia Mlodych Liderów Gminy Michałowice w zwiazku z organziowanymi warsztatami pn. Akademia Młodego Lidera w ramach projketu Mazowsze dla Młodzieży 918,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1467.2022 2022-10-19 2022-10-18 - 2022-10-18 Interplus Sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa
NIP: 5271337122
Zakup środków do czyszczenia stołów i ławek cateringowych oraz usuwania graffiti i napisów z przystanków, ławek oraz znaków drogowych dla potrzeb konserwatora Urzędu. 1 331,95 Zamówienie / Zlecenie
OC.1468.2022 2022-10-19 2022-10-19 - 2022-11-30 Oddział Wojewódzki ZOSP RP Warszawa, ul. Markowska 18A, 03-742 Warszawa
NIP:
zakup rękawic strażackich technicznych Cestus DEEP III Pro (5 par) 1 300,00 Zamówienie / Zlecenie
OC.1469.2022 2022-10-19 2022-10-19 - 2022-11-30 Oddział Wojewódzki ZOSP RP Warszawa, ul. Markowska 18A, 03-742 Warszawa
NIP:
zakup obuwia strażackiego Rosenbauer Boros B4 (1 komplet), Rosenbauer Twister (1 komplet), Haix Fire Eagle (2 komplety) 5 768,70 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1470.2022 2022-10-19 2022-10-07 - 2022-12-31 Zennon Szeller Umowa o udzielenie dotacji celowej na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Michałowice (Uchwała nr VIII/66/2011 z 7 lipca 2011 r.) 7 200,00 Umowy dotacyjne
OC.1471.2022 2022-10-19 2022-10-19 - 2022-11-30 Oddział Wojewódzki ZOSP RP Warszawa, ul. Markowska 18A, 03-742 Warszawa
NIP:
zakup rękawic strażackich bjowych PROLINE III (5 par) 1 550,00 Zamówienie / Zlecenie
OC.1472.2022 2022-10-19 2022-10-19 - 2022-10-31 FIRE-MAX SP. Z O.O., ul. Al. Jerozolimskie 224, 02-495 Warszawa
NIP: 5210083845
akumulator Li-on 25,2 V/9Ah (1szt.), ładowarka samochodowa 12V-24V do nożyco-rozpieraczy eWXT (1szt.) 8 018,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1473.2022 2022-10-20 2022-10-19 - 2022-12-31 Monika Jaszczuk Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
GK.1474.2022 2022-10-20 2022-10-17 - 2022-12-15 Biuro Projektów Infrastrukturalnych Krzysztof Suliga, ul. Tęczowa 3 lok. 6, 05-270 Marki
NIP: 6932026076
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wiaty rowerowej na 20 rowerów na parkingu przy Al. Topolowej w Regułach 3 690,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1475.2022 2022-10-20 2022-10-25 - 2022-11-29 KRUSZYWOSORT Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe, ul. MARGLOWA 83, 26-600 RADOM
NIP: 8111055304
Remont dróg na terenie gminy Michałowice płytami typu JOMB 386 178,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2022-12-16
do umowy nr GK.1475.2022
2022-12-16-2023-03-15 Aneks nr 2 terminowy 0,00 Aneks do umowy
OŚ.1476.2022 2022-10-21 2022-10-17 - 2022-12-31 Maciej Kowal Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1477.2022 2022-10-21 2022-10-14 - 2022-10-16 Krzysztof Warszawski PHU MA.K, ul. Plutonu AK Torpedy 28, 02-495 Warszawa
NIP: 5221663339
Zakup kwiatów celem wręczenia w ramach podziękowania za przygotowanie i przeprowadzenie koncertu pt. „Kobieta po przejściach”, organizowanego dla mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia w dniu 16 października 2022 r. w świetlicy wiejskiej w Opaczy Kolonii przy ul. Ryżowej 90 99,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1478.2022 2022-10-21 2022-10-21 - 2022-10-21 Usługi Asenizacyjne Leon Szeląg, ul. Słowikowskiego 62a, 05-090 Raszyn
NIP: 5222345423
Remont 3 szt. pomp Grundfos oraz wymiana 4 szt. zestawów naprawczych rurociągów tłocznych. 19 944,40 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1479.2022 2022-10-21 2022-10-21 - 2022-12-31 Henryk Lenarczyk Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OA.1480.2022 2022-10-21 2022-11-05 - 2022-11-05 Iwona Piecuch, ul. Kolejowa 10 lok. B, 05-816 Michałowice
NIP: 5211548200
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów tworzenia biżuterii z masy polimerowej, dla mieszkańców Osiedla Michałowice 1 476,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1481.2022 2022-10-24 2022-10-24 - 2022-11-14 "P&P" P. Karolak P. Gąsiorowski i wspólnicy SP J, ul. Pałacowa 25, 05-816 Michałowice
NIP: 5242359569
Zakup worków na odpady w kolorach do segregacji, które będą wykorzystywane podczas organizacji pikników, spotkań oraz imprez na terenie Gminy Michałowice. 293,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.1482.2022 2022-10-24 2022-10-24 - 2022-10-24 MP TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Plac Niepodległości 9C, 18-400 Łomża
NIP: 7182136452
serwis monitoringu w świetlicy - Suchy Las 637,14 Zamówienie / Zlecenie
OA.1483.2022 2022-10-24 2022-10-24 - 2022-11-14 Amtex Drukarnia Wielkoformatowa, ul. Staszica 1, 05-800 Pruszków
NIP:
Zakup 8 szt. potykaczy Sign A1 dla potrzeb pracowników Urzędu celem umieszczania plakatów i informacji o planowanych wydarzeniach na terenie Gminy Michałowice. 3 788,40 Zamówienie / Zlecenie
OA.1484.2022 2022-10-24 2022-10-24 - 2022-11-30 Gastromix II S.C., ul. Śląska 2, 43-430 Skoczów
NIP: 5481067189
Zakup stołów cateringowych wraz z obrusami celem wymiany uszkodzonych, które wykorzystywane będą podczas organizacji imprez, spotkań i szkoleń w budynku Urzędu Gminy Michałowice. 6 677,06 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1485.2022 2022-10-24 2022-10-24 - 2022-12-31 Piotr Gendek Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1486.2022 2022-10-24 2022-10-24 - 2022-12-31 Agnieszka Augustynowicz Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
KS.1487.2022 2022-10-24 2022-11-11 - 2022-11-11 Ochotnicza Straż Pozarna w Nowej Wsi, ul. Główna 2, 05-806 Komorów
NIP:
przygotowanie posiłku strażackiego - grochówki dla 500 osób, zgodnie z ofertą. Usługa będzie wykonana podczas pikniku patriotycznego w czasie uroczystości z okazji Święta Niepodległości, na terenie przy kościele parafialnym w Michałowicach, ul. Szkolna 11, 11 listopada 2022 r. 4 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1488.2022 2022-10-24 2022-10-24 - 2022-11-30 TRONIX S.C., ul. Jana Olbrachta 58A lok. 173, 01-111 Warszawa
NIP: 5272306543
Wymianę zestawów zapalająco jonizacyjnych, uszczelek pod komorami spalania oraz spustów kondensatu w trzech kotłach gazowych Buderus zainstalowanych w budynku Urzędu Gminy Michałowice, celem utrzymania w pełnej sprawności oraz wykonania zaleceń pokontrolnych i serwisowych urządzeń wykonanych przed sezonem grzewczym. 8 856,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1489.2022 2022-10-24 2022-10-06 - 2022-10-15 MULTIPLANTA - Katarzyna Łazucka-Cegłowska, ul. Warecka 110, 05-604 Jasieniec
NIP: 5341374721
dostawa i posadzenie 20 gatunków roślin na terenie parku w Regułach 11 314,90 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1490.2022 2022-10-24 2022-10-24 - 2022-11-04 Emultimex Sp. z o.o., ul. Peowiaków 9, 22-400 Zamość
NIP:
Zakup grzejnika elektrycznego Dimpleź H260E 2000W - 3 szt. do zawieszenia w toaletach na strefie rekreacji w Michałowicach. 1 918,80 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1491.2022 2022-10-24 2022-10-24 - 2022-11-30 ZKR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Poznańska 354 lok. 13, 05-850 Ożarów Mazowiecki
NIP:
Prace konserwatorskie figury znajdującej się w Regułach w okolicy stacji WKD przy alei Powstańców Warszawy. 6 150,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1492.2022 2022-10-24 2022-10-24 - 2022-12-10 Berry Fruit Andrzej Mierzejewski, ul. Działkowa 161 lok. 15, 05-808 Parzniew
NIP: 1181299953
Wykonanie naprawy powierzchni bezpiecznej wokół urządzeń siłowni plenerowej u zbiegu ulic Wesołej i Kolejowej w miejscowości Michałowice-Wieś. 7 687,50 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1493.2022 2022-10-25 2022-10-25 - 2022-12-31 Wiesława Koszewska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
KS.1494.2022 2022-10-25 2022-11-11 - 2022-11-11 Stowarzyszenie Kawalerii Ochotniczej im. 23 Pułku Ułanów Grodzieńskich, ul. PIĘKNA 10B lok. 4, 96-300 ŻYRARDÓW
NIP:
Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu 30 minutowego pokazu musztry konnej w związku z obchodami Święta Niepodległości, 11 listopada 2022 r. 4 200,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1495.2022 2022-10-25 2022-11-10 - 2022-11-11 Cukiernia Jarzyna Bartłomiej Jarzyna, ul. Grodziska 3a, 05-840 Brwinów
NIP: 5341425594
Przygotowanie poczęstunku dla uczestników obchodów święta niepodległości - 200 sztuk rogali świętomarcińskich w związku z obchodami święta niepodległości 11 listopada 2022 r. 3 300,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1496.2022 2022-10-25 2022-10-24 - 2022-11-30 ASKLEPIOS MAŁGORZATA JANIA, ul. Przyjaciół Żołnierza 120, 71-670 Szczecin
NIP: 8521068335
zakup i dostawa 4 szt. donic betonowych 11 005,20 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1497.2022 2022-10-25 2022-10-17 - 2022-10-28 SMILE JAMROSZ-GRUDZIŃSKA PAULINA, 62-610 Sycewo
NIP: 8982021751
dostawa i montaż obrzeży eko bord 13 648,10 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1498.2022 2022-10-25 2022-10-25 - 2022-12-31 Anna Janicka Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
IT.1499.2022 2022-10-25 2022-10-25 - 2022-10-25 CartPoland Maciej Twardowski, ul. Olszowa 5, 05-300 Wólka Mińska
NIP: 8220012110
Zakup 1000 szt. kart mieszkańca 6 373,86 Zamówienie / Zlecenie
OA.1500.2022 2022-10-25 2022-10-21 - 2022-10-21 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAIKS - Koncert "Potańcówka z Nicponiami" - Komorów Osiedle 08.10.2022 r. 738,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.1501.2022 2022-10-25 2022-10-25 - 2022-12-20 Baranowski, ul. Nadbrzeżna 34C lok. 113, 05-850 Ożarów mazowiecki
NIP: 8521411879
wykonanie mapy prawnej z projektem podziału nieruchomości stanowiącej dz. nr 272/1 w Sokołowie Bąkiewicz 2 398,50 Zamówienie / Zlecenie
KS.1502.2022 2022-10-25 2022-10-21 - 2022-10-21 Sklep spożywczy u Darka Dariusz Kanclerski, ul. Parkowa 79, 05-806 Komorów Pęcice
NIP: 5342112816
Zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizowanych imprez kulturalno -promocyjnych. 542,72 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1503.2022 2022-10-26 2022-10-26 - 2022-12-31 Alicja Kwiecień Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
SP.1504.2022 2022-10-26 2022-10-01 - 2022-12-31 Aurelia Juraszyńska przyznanie Manuli Juraszyńskiej stypendium sportowego na okres od 1 października do 31 grudnia 2022 r. w wysokości 600 zł miesięcznie za powołanie do Kadry Narodowej PZTW w wioślarstwie na rok 2022 1 800,00 Umowa stypendialna
SP.1505.2022 2022-10-26 2022-10-01 - 2022-12-31 Aurelia Juraszyńska przyznanie Maryli Juraszyńskiej stypendium sportowego na okres od 1 października do 31 grudnia 2022 r. w wysokości 600 zł miesięcznie za powołanie do Kadry Narodowej PZTW w wioślarstwie na rok 2022 1 800,00 Umowa stypendialna
SP.1506.2022 2022-10-26 2022-10-01 - 2022-12-31 Lidia Kuna przyznanie Marcinowi Kunie stypendium sportowego na okres od 1 października do 31 grudnia 2022 r. w wysokości 600 zł miesięcznie za powołanie do Kadry Narodowej juniorów PZG w golfie na rok 2022 1 800,00 Umowa stypendialna
SP.1507.2022 2022-10-26 2022-10-01 - 2022-12-31 Matylda Kuna przyznanie Matyldy Kuny stypendium sportowego na okres od 1 października do 31 grudnia 2022 r. w wysokości 600 zł miesięcznie za powołanie do Kadry Narodowej seniorów PZG na rok 2022 1 800,00 Umowa stypendialna
OA.1508.2022 2022-10-27 2022-11-26 - 2022-11-26 Fundacja Szafa Kultury, ul. Wilcza 9, 00-538 Warszawa
NIP:
Przygotowanie i wykonanie przedstawienia teatralnego dla dzieci i rodziców, pt. „Kto pokona smoka" - Osiedle Komorów, 26 listopada 2022 r. 1 900,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1509.2022 2022-10-27 2022-10-27 - 2022-10-27 Iwona Piecuch, ul. Kolejowa 10 lok. B, 05-816 Michałowice
NIP: 5211548200
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów tworzenia biżuterii z masy polimerowej, dla mieszkańców sołectwa Michałowice 738,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1510.2022 2022-10-27 2022-10-26 - 2022-10-26 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAIKS - Koncert "Kobieta po przejściach - twórczość Agnieszki Osieckiej" - Opacz Kolonia 16.10.2022 r. 615,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1511.2022 2022-10-27 2022-11-15 - 2022-11-22 P.P.H.U. Małgorzata Ochman, ul. Stefana Czarneckiego 66 lok. 2, 05-816 Michałowice
NIP: 9222333712
Zorganizowanie trzech imprez " Fajfy Michałowickie" dla seniorów Gminy Michałowice 46 110,00 Umowa zlecenie
OŚ.1512.2022 2022-10-27 2022-10-27 - 2022-12-31 Ilona Stryczyńska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1513.2022 2022-10-27 2022-11-02 - 2022-12-14 Jolanta Ploch Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć "Robótki ręczne", dla mieszkańców sołectwa Reguły 1 750,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-11-21
do umowy nr OA.1513.2022
2022-11-21-2022-11-23 Aneks zmniejszający ilość zajęć "Robótki ręczne" - Ploch Jolanta 0,00 Aneks do umowy
PR.1514.2022 2022-10-27 2022-10-24 - 2022-10-26 PPH Calino Barbara Połulich, ul. Ruchliwa 20, 02-182 Warszawa
NIP: 5211213250
Wykonanie plakietki pamiątkowej z eznaczkiem zawierającym herb gminy Michałowice. 106,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1515.2022 2022-10-27 2022-10-24 - 2022-10-26 Usługi Grawerskie Magdalena Szczepaniak, ul. Ruchliwa 20, 02-182 Warszawa
NIP: 5222515500
Wykonanie usługi grawerowania herbu gminy Michałowice. 106,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.1516.2022 2022-10-27 2022-10-26 - 2022-11-04 "SKIPPER" Andrzej Pieńkowski, ul. E. Ciołka 2 lok. 49, 01-402 Warszawa
NIP: 5272295271
Medale na potrzeby Niepodległościowego Turnieju Piłki Noznej na orliku w Sokołowie 300,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1517.2022 2022-10-27 2022-11-30 - 2023-05-30 KARPIUK KONRAD F.H.U. CAR-BUD, ul. Ogródkowa 1/30, 20-067 Lublin
NIP:
„Zakup samochodu elektrycznego stanowiącego mobilne laboratorium do badań powietrza w gminie Michałowice” ZP.271.1.55.2022 248 214,00 Umowa zakupu
OA.1518.2022 2022-10-28 2022-10-28 - 2022-11-30 LOGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. al. Wojska Polskiego 60E, 05-800 Pruszków
NIP: 5342584248
Zakup flag typu winder wraz z akcesoriami z logo Gminy Michałowice, które będą wykorzystywane podczas organizacji imprez i pikników na terenie Gminy Michałowice. 3 653,10 Zamówienie / Zlecenie
OA.1519.2022 2022-10-28 2022-10-25 - 2022-10-25 KRYSTYNA IWAN ~ART.SZYLD~, ul. Kościelna 13, 05-800 Pruszków
NIP: 5341272535
Zakup podstaw do flag wraz z masztami oraz flagami, które będą wykorzystywane podczas oficjalnych obchodów świąt i uroczystości patriotycznych oraz podczas oficjalnych wizyt przedstawicieli Gmin i władz ościennych. 2 686,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1520.2022 2022-10-28 2022-10-24 - 2022-10-24 Cezary Płocki Garden Usługi Ogrodnicze, ul. Gaj 1, 97-226 Żelechlinek
NIP:
Przedmuchanie zewnętrznego nawodnienia roślin przed budynkiem Urzędu Gminy Michałowice, celem zabezpieczenia instalacji na okres zimowy. 300,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1521.2022 2022-10-28 2022-10-28 - 2022-10-28 Z.U.P.P Dromark, ul. Sułkowskiego 4a, 05-820 Piastów
NIP: 5340203696
Wykonanie i montaż tabliczek z nazwami ulic. 5 682,60 Zamówienie / Zlecenie
IR.1522.2022 2022-10-28 2022-10-27 - 2022-10-31 ŁUKASZ PODKAŃSKI, SERWIS URZĄDZEŃ GAZOWYCH, ul. Warszawska 36 lok. 36, 05-806 Granica
NIP: 5342157635
Przegląd kotłów gazowych w 8 lokalach w budynku komunalnym przy ul. Mazurskiej 67 w Komorowie 2 160,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.1523.2022 2022-10-28 2022-10-27 - 2022-11-18 MARBA-SPORT M.Mocarski Sp.Komandytowa, ul. Gdyńska 69 A, 80-209 Miszewko
NIP:
Zakup upominków na turniej koszykarski organizowany 7.12.2022 w SP Komorów 2 360,80 Zamówienie / Zlecenie
GK.1524.2022 2022-10-31 2022-11-03 - 2022-12-15 "MARGOT" Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych Małgorzata Szymańska w spadku, ul. PASAŻ URSYNOWSKI 11, 02784 WARSZAWA
NIP: 5210128223
„Przebudowa ul. Niezapominajki w Nowej Wsi” 913 153,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2022-12-19
do umowy nr GK.1524.2022
2022-12-15-2023-01-31 Aneks nr 1 do Umowy (terminowy) 0,00 Aneks do umowy
OŚ.1525.2022 2022-10-31 2022-10-31 - 2022-11-18 MULTIPLANTA - Katarzyna Łazucka-Cegłowska, ul. Warecka 110, 05-604 Jasieniec
NIP: 5341374721
dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu zieleni przy ul. Okrężnej w Komorowie 5 535,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1526.2022 2022-11-02 2022-11-15 - 2022-11-22 PIOTR KŁOS, ul. Rzeckiego 4 lok. 22, 05-804 Pruszków
NIP: 5341370657
Wykonanie usługi przewozu osób imprezy kulturalnej - Fajfy Michałowickie w dniach 15,17,22 listopada 2022 r. 6 700,00 Umowa zlecenie
IR.1527.2022 2022-11-02 2022-11-15 - 2022-11-15 ARIA ARIA BIELIŃSKI KRZYSZTOF Usunięcie usterek stwierdzonych podczas przeglądów pieców gazowych w Opaczy Koloni w budynku przy ul. Łąkowej 18 lok.1 oraz przy ul. Ryżowej 90 880,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.1528.2022 2022-11-02 2022-11-03 - 2022-12-15 Kobus Filip Czajka, ul. gen. Tadeusza Pełczyńskiego 20a lok. 41, 01-471 Warszawa
NIP: 5212835491
Przeprowadzenie okresowych kontroli rocznych stanu technicznego budynków będących w zasobie gminy Michałowice 9 471,00 Umowa zlecenie
OŚ.1529.2022 2022-11-02 2022-11-02 - 2022-12-31 Marta Nowakowska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz". 900,00 Umowy dotacyjne
WUA.1530.2022 2022-11-02 2022-11-03 - 2022-11-08 Przegląd Regionalny MIKAWAS Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 29, 05-500 Piaseczno
NIP: 1231415150
Ogłoszenie prasowe - wyłożenie MPZP "Słoneczna" i "Wacława" 654,36 Zamówienie / Zlecenie
IT.1531.2022 2022-11-02 2022-11-02 - 2022-11-02 "ABC PRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Owsiana 12, 03-825 Warszawa
NIP: 9522069024
Odnowienie usługi serwisowej dla systemu Baza Aktów Własnych (publikacja uchwał oraz zarządzeń) 848,70 Zamówienie / Zlecenie
GR.1532.2022 2022-11-02 2022-11-02 - 2022-12-09 Szymański Tomasz, ul. Sadowa 6, 05-800 Pruszków
NIP:
zlecenie dotyczące wartości rynkowej 1/2 ograniczonego prawa rzeczowego służebności przesyłu w postaci sieci telekomunik. gazowych i energetycznych na terenie Gminy 2 460,00 Zamówienie / Zlecenie
OC.1533.2022 2022-11-03 2022-10-21 - 2022-12-31 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa
NIP:
przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie z przeznaczeniem na remont dachu 60 000,00 Umowa/Porozumienie - bez kosztowe
Aneks nr 1
z dnia 2022-12-16
do umowy nr OC.1533.2022
2022-12-16-2022-12-31 przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie z przeznaczeniem na remont dachu 60 000,00 Aneks do umowy
BF.1534.2022 2022-11-03 2022-11-01 - 2022-12-31 Anna Burak 1) prace biurowe związane z wypłatą świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy 8 400,00 Umowa zlecenie
GK.1535.2022 2022-11-03 2022-11-04 - 2023-03-04 "BUDWEX" WASILEWSKI MIECZYSŁAW, ul. 3 Maja 89, 05-080 Truskaw
NIP: 1180959927
„Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice” 811 360,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2023-06-01
do umowy nr GK.1535.2022
2023-06-01-2023-06-01 Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice. Aneks nr. 1 - doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Regulska w Regułach i wymiana 49 szt. opraw na led. 78 833,70 Aneks do umowy
OA.1536.2022 2022-11-03 2022-11-19 - 2022-11-19 Katarzyna Adamczyk Teatr Lalek "Czarodziej", ul. Rembielińska 8a lok. 58, 03-352 Warszawa
NIP: 5242196392
Wykonanie przedstawienia teatralnego pt. "Złota Kaczka", dla dzieci z sołectwa Opacz-Kolonia, w dniu 19 listopada 2022 r. 450,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1537.2022 2022-11-03 2022-11-19 - 2022-11-19 Katarzyna Adamczyk Teatr Lalek "Czarodziej", ul. Rembielińska 8a lok. 58, 03-352 Warszawa
NIP: 5242196392
Wykonanie przedstawienia teatralnego pt. "Złota Kaczka", dla dzieci z sołectwa Pęcice Małe, w dniu 19 listopada 2022 r. 450,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1538.2022 2022-11-03 2022-11-19 - 2022-11-19 Katarzyna Adamczyk Teatr Lalek "Czarodziej", ul. Rembielińska 8a lok. 58, 03-352 Warszawa
NIP: 5242196392
Wykonanie przedstawienia teatralnego pt. "Złota Kaczka", dla dzieci z sołectwa Komorów, w dniu 19 listopada 2022 r. 450,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1539.2022 2022-11-03 2022-11-19 - 2022-11-19 Katarzyna Adamczyk Teatr Lalek "Czarodziej", ul. Rembielińska 8a lok. 58, 03-352 Warszawa
NIP: 5242196392
Wykonanie przedstawienia teatralnego pt. "Złota Kaczka", dla dzieci z sołectwa Nowa Wieś, w dniu 19 listopada 2022 r. 450,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1540.2022 2022-11-04 2022-11-02 - 2022-11-28 Ż&K Proskene Sp. z o.o. Sp. k, ul. Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
NIP: 1132748701
Zakup 40 szt. biletów wstępu dla mieszkańców sołectwa Pęcice, do Teatru 6 Piętro w Warszawie na spektakl „Szkło kontaktowe”, który odbędzie się w dniu 28 listopada 2022 r. o godz. 19:30 4 000,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1541.2022 2022-11-04 2022-10-21 - 2022-10-21 BONDAN Bogdan Trzepak, ul. Sadowa 2, 05-802 Pruszków
NIP: 7342639602
Dostawa produktów spożywczych dla uczestników spotkań młodzieży w ramach Akademii Młodych Liderów Gminy Michałowice, które odbędą się w związku z przygotowanymi przez nich projektami. 137,27 Zamówienie / Zlecenie
OA.1542.2022 2022-11-04 2022-11-26 - 2022-11-26 PYLU Łukasz Pytlakowski, ul. T.Bairda 36 lok. 21, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291809297
Organizacja Zabawy Andrzejkowej w dniu 26.11.2022 r. dla mieszkańców sołectwa Sokołów 1 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1543.2022 2022-11-04 2022-11-19 - 2022-11-19 PYLU Łukasz Pytlakowski, ul. T.Bairda 36 lok. 21, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291809297
Organizacja Zabawy Andrzejkowej w dniu 19.11.2022 r. dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 1 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1544.2022 2022-11-04 2022-11-26 - 2022-11-26 Robert Krzysztof Dziekański Przygotowanie i wykonanie autorskiego programu artystycznego-oprawy muzycznej Zabawy Andrzejkowej według własnych aranżacji, organizowanego dla mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia w dniu 26.11.2022 r. 2 660,00 Umowa o dzieło
IT.1545.2022 2022-11-04 2022-11-04 - 2022-11-04 KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. rtm. Witolda Pileckiego 65, 02-781 Warszawa
NIP: 5260300517
Odnowienie 3 podpisów elektronicznych na nowych kartach 656,82 Zamówienie / Zlecenie
PR.1546.2022 2022-11-04 2022-11-02 - 2022-11-10 Mark - Witold Rowicki, ul. ul. Królewicza Jakuba lok. 105 , 02-956 Warszawa
NIP: 5270106515
Wykonanie dodruku 500 sztuk wizytówek (papier 400 g, tłoczenie), zgodnie z przedstawioną ofertą. 590,40 Zamówienie / Zlecenie
GK.1547.2022 2022-11-04 2022-11-04 - 2022-11-21 KPK_PROJEKT Krzysztof Polakowski, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 3b lok. 113, 18-300 Zambrów
NIP: 7231564769
opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem w miejscowości Granica 9 594,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1548.2022 2022-11-04 2022-10-31 - 2022-11-03 InDruk Zakład Poligraficzny InDruk Wykonanie druku 100 sztuk plakatów "11 listopada Święto Niepodległości Polski", zgodnie z przedstawioną ofertą. 615,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1549.2022 2022-11-04 2022-11-04 - 2022-11-04 X-KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Mariusza Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa
NIP: 9492107026
zakup słuchawek na zawody sportowe organizowane na hali w Szkole Podstawowej w Komorowie w ramach rozgrywek gmin zachodniego mazowsza Mazovia 518,01 Zamówienie / Zlecenie
KS.1550.2022 2022-11-04 2022-11-04 - 2022-11-14 PROMOSYSTEM Ewa Szczepanek, ul. Władysława Barbackiego 105, 33-300 Nowy Sącz
NIP: 7341529679
Wykonanie 40 szt. koszulek bawełnianych oraz 70 sztuk koszulek sportowych bahrain, zgodnie z ofertą. Usługa zostanie wykonana w związku jubileuszem 20-lecia współpracy z gminą partnerska Vico nel Lazio. 3 181,50 Zamówienie / Zlecenie
KS.1551.2022 2022-11-04 2022-11-14 - 2022-12-14 Stowarzyszenie "Przyjazne Jutro", ul. Mikołaja Reja 1 lok. 1, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: Organizacja wystawy z okazji jubileuszu współpracy gmin partnerskich Michałowice i Vico nel Lazio, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 27 października 2022 r. 10 000,00 Umowy dotacyjne
KS.1552.2022 2022-11-04 2022-11-14 - 2022-12-14 Stowarzyszenie "Przyjazne Jutro", ul. Mikołaja Reja 1 lok. 1, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: Organizacja cyklu spotkań „Współpraca międzynarodowa w obszarze kultury – nowe perspektywy”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 27 października 2022 r. 10 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1553.2022 2022-11-07 2022-11-07 - 2022-12-31 Kamil Anikiej Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
KS.1554.2022 2022-11-07 2022-11-09 - 2022-11-09 e-dyplomy Zbigniew Spychała, ul. Warszawska 106a lok. 22, 05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP: 8221439431
Zakup dyplomów i nagród na Gminny Festiwal Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej „ Śpiewamy dla Ojczyzny” organizowany przez Szkołę Podstawową w Michałowicach w dniu 9 listopada 2022 r. 2 038,49 Zamówienie / Zlecenie
KS.1555.2022 2022-11-07 2022-11-11 - 2022-11-11 MICHAŁ SADŁOWSKI, ul. Kolejowa 9, 05-806 Komorów
NIP: 5342007692
Wykonanie usługi cateringowej w postaci ciepłego grzańca bezalkoholowego dla mieszkańców Gminy Michałowice, uczestników uroczystości związanych z obchodami Święta Niepodległości, 11 listopada 2022 r., zgodnie z ofertą. 4 800,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.1556.2022 2022-11-07 2022-11-07 - 2022-12-12 Baranowski, ul. Nadbrzeżna 34C lok. 113, 05-850 Ożarów mazowiecki
NIP: 8521411879
wykonanie dokumentacji geodezyjnej regulacja granic ulic Bukowa, Jaworowa, Raszyńska i bez nazwy 9 840,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.1557.2022 2022-11-07 2022-11-07 - 2022-11-15 PIŁKA W GRZE PAWEŁ SKÓRA, ul. Stanisława Worcella 11 lok. 9, 50-448 Wrocław
NIP:
przeprowadzenie pokazu trików piłkarskich z inerakcją widowni w ramach uroczystego otwarcia hali sportowej w Michałowicach w dniu 15.11.2022 1 800,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.1558.2022 2022-11-07 2022-11-07 - 2022-12-20 Ewa Wojciul zlecenie na wykonanie osiem operatów szacunkowych określających watrość rynkową nieruchomości gruntowych powstałych z podziału na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej 5 166,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1559.2022 2022-11-07 2022-11-02 - 2022-11-02 Prointool S.c., ul. Sobieskiego 64/20, 02-930 Warszawa
NIP:
Zakup akumulatorowych takerów dla potrzeb pracowników Urzędu Gminy Michałowice, wykorzystywanych podczas wieszania plakatów i informacji na gminnych tablicach ogłoszeniowych. 1 956,34 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1560.2022 2022-11-07 2022-11-07 - 2022-12-31 Aleksandra Nowak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
PR.1561.2022 2022-11-08 2022-11-04 - 2022-11-07 Drukarnia "PRINT-POL", ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP: 5340028247
Wykonanie druku 150 sztuk zaproszeń w kopertach - "Otwarcie Hali Sportowej", według następującej specyfikacji: format - 150 x 150 mm, materiał - kreda 300 g, ilość stron - 4, zadruk - 4+4, bigowanie + składanie, konfekcjonowanie. 848,70 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1562.2022 2022-11-08 2022-11-08 - 2022-12-31 Małgorzata Łazik Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1563.2022 2022-11-08 2022-11-08 - 2022-12-27 TADEUSZ PRZYWOŹNY ZAKŁAD URZĄDZANIA I UTRZYMANIA ZIELENI, ul. Wyszogrodzka 61, 96-512 Młodzieszyn
NIP: 8371103193
„Utrzymanie roślinności wysokiej na terenie gminy Michałowice – zamówienie przewidziane” 97 340,40 Umowa zlecenie
GK.1564.2022 2022-11-08 2022-11-17 - 2022-12-27 "MARGOT" Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych Małgorzata Szymańska w spadku, ul. PASAŻ URSYNOWSKI 11, 02784 WARSZAWA
NIP: 5210128223
„Przebudowa ulicy Dzikiej w Pęcicach Małych w Gminie Michałowice" 479 956,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2022-12-27
do umowy nr GK.1564.2022
2022-12-27-2023-03-31 Aneks nr 1 terminowy 0,00 Aneks do umowy
KS.1565.2022 2022-11-08 2022-11-08 - 2022-11-08 Sklep spożywczy u Darka Dariusz Kanclerski, ul. Parkowa 79, 05-806 Komorów Pęcice
NIP: 5342112816
zakup artykułów spożywczych. Zakup na potrzeby organizowanych wydarzeń kulturalno-promocyjnych 272,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.1566.2022 2022-11-08 2022-11-08 - 2022-11-16 DEZALD SP. Z O.O., ul. Elizy Orzeszkowej 4, 38-300 Gorlice
NIP:
zakup breloczków, upominków dla dzieci w ramach udzielonego patronatu nad wydarzeniem sportowym organizowanym w związku otwarcia hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Michałowicach w dniu 16.11.2022 575,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.1567.2022 2022-11-08 2022-11-08 - 2022-11-08 e-dyplomy Zbigniew Spychała, ul. Warszawska 106a lok. 22, 05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP: 5223154903
medale z wstążką,puchary i dyplomy w ramach patronatu nad wydarzeniem sportowym organizowanym w związku otwarciem hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Michałowicach w dniu 16.11 1 162,60 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1568.2022 2022-11-09 2022-11-03 - 2022-11-30 Z.U.P.P. DROMARK Marek Janaszkiewicz, ul. Sułkowskiego 4a, 05-820 Piastów
NIP: 5340203696
Zakres prac składających się na Przedmiot umowy obejmuje: 1) Przygotowanie tablic zgodnie z przedstawionymi do akceptacji projektami graficznymi. 2) Dostarczenie do siedziby Zamawiającego, 34 191,50 Zamówienie / Zlecenie
GK.1569.2022 2022-11-09 2022-11-09 - 2022-11-09 Janusz Janucik Remont dachu w budynku SUW komorow przy ul. Turystycznej. 11 992,50 Zamówienie / Zlecenie
KS.1570.2022 2022-11-09 2022-11-08 - 2022-11-14 Zofia Pilich Wykonanie rzeźby z brązu autorskiego projektu, która będzie symbolem 20-letniej współpracy Gminy Michałowice z gminą włoską Vico nel Lazio. 2 000,00 Umowa o dzieło
OA.1571.2022 2022-11-09 2022-12-10 - 2022-12-10 Jaworski Krzysztof, ul. B. Krzywoustego 8, 82-300 Elbląg
NIP: 5781065964
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów świątecznych, w ramach imprezy Mikołajkowej, przeznaczonych dla dzieci, mieszkańców sołectwa Sokołów, w dniu 10 grudnia 2022 r. 1 400,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.1572.2022 2022-11-09 2022-11-10 - 2022-11-15 BALUR SP. Z O.O., ul. Aleja Wyścigowa 14A lok. U4, 02-681 Warszawa
NIP:
zakup balonów kolorowych dla dzieci w ramach udzielonego patronatu nad wydarzeniem sportowym organizowanym w związku otwarciem hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Michałowicach w dniu 16 listopada. 147,60 Zamówienie / Zlecenie
IT.1573.2022 2022-11-09 2022-11-09 - 2023-11-09 HitMe.pl Marek Bajerski, ul. Franciszka Mamuszki lok. 17A, 80-178 Gdańsk
NIP: 8792487067
abonament roczny za domenę: michałowice.pl 138,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1574.2022 2022-11-09 2022-11-08 - 2022-11-08 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAIKS - koncert jazzowy - Osiedle Komorów 23.10.2022 r. 212,79 Zamówienie / Zlecenie
KS.1575.2022 2022-11-10 2022-11-15 - 2022-11-15 Józef Poręba, ul. Stanisława Lentza 35 lok. 38, 02-956 Warszawa
NIP: 9511559954
Wykonanie osób usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu poczęstunku dla gości uroczystości otwarcia hali sportowej w Szkole Podstawowej im Jana Pawła w Michałowicach. 12 550,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1576.2022 2022-11-10 2022-12-10 - 2022-12-10 Katarzyna Adamczyk Teatr Lalek "Czarodziej", ul. Rembielińska 8a lok. 58, 03-352 Warszawa
NIP: 5242196392
Usługa polegająca na zapewnieniu atrakcji dla dzieci, mieszkańców sołectwa Suchy Las, podczas imprezy organizowanej z okazji Świąt Bożego Narodzenia, w dniu 10.12.2022 r. 2 000,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1577.2022 2022-11-10 2022-11-11 - 2022-11-11 Józef Poręba, ul. Stanisława Lentza 35 lok. 38, 02-956 Warszawa
NIP: 9511559954
wykonanie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu poczęstunku dla wykonawców koncertu podczas imprezy patriotycznej z okazji Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2022 r. w Michałowicach 244,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.1578.2022 2022-11-10 2022-11-10 - 2022-11-30 Ewa Wojciul wykonanie analizy wpływu zmian pmzp obowiązującwego obecnie z wartościa planu miejscowego będącego w opracowaniu do nieruchomości w Regułach. 738,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.1579.2022 2022-11-10 2022-11-10 - 2022-11-10 Ewa Wojciul wykonanie wyceny nieruchomości z naniesieniami w celu ustalenia odszkodowania dz. stanowiacej drogę 678/14 w Opaczy 552,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.1580.2022 2022-11-10 2022-11-08 - 2022-11-08 AP-POL Porcelana24 Sp z o.o., ul. Bukowa 11, 05-270 Marki
NIP:
Zakup zastawy stołowej w postaci filiżanek wraz ze spodeczkami, szklanek oraz łyżeczek do herbaty, które będą wykorzystywane podczas oficjalnych spotkań, narad oraz szkoleń w budynku Urzędu Gminy Michałowice. 1 466,60 Zamówienie / Zlecenie
OA.1581.2022 2022-11-10 2022-11-08 - 2022-11-08 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup kontenerków podbiurkowych dla potrzeb pracowników Urzędu Gminy Michałowice. 3 685,08 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1582.2022 2022-11-10 2022-11-10 - 2022-11-30 Kazar Polska, ul. Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
NIP: 5252626782
montaż siedmiu pojemników zewnętrznych na odpady zmieszane Urban Bin o pojemności 110 litrów 3 075,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1583.2022 2022-11-10 2022-11-14 - 2022-12-20 WOLTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Henryka Sienkiewicza 103, 05-082 Stare Babice
NIP: 1182228323
„Wymiana przewodów oświetlenia drogowego w Komorowie” 46 740,00 Umowa o roboty budowlane
OA.1584.2022 2022-11-10 2022-12-11 - 2022-12-11 Krzysztof Romanowski Teatr Katarynka, ul. Jana Heweliusza 11 lok. 811, 80-890 Gdańsk
NIP: 8672220114
Usługa polegająca na zapewnieniu atrakcji dla dzieci podczas zabawy Mikołajkowej, organizowanej dla mieszkańców sołectwa Reguły w dniu 11.12.2022 r. 3 000,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1585.2022 2022-11-10 2022-11-01 - 2022-12-31 Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" Warszawa, Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" koło Michałowice, ul. Solec 81b lok. 73a, 00-382 Warszawa
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o dzialalności pożytku punlicznego i o wolontariacie pod tytułem" Pozytywna dyscyplina- cykl warsztatów dla nauczycieli ze szkoły na terenie Gminy Michałowice". 9 985,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1586.2022 2022-11-14 2022-11-11 - 2022-11-14 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna - ZAiKS - Koncert pieśni patriotycznych 11 listopada 2022 984,00 Umowa licencyjna
OA.1587.2022 2022-11-14 2022-11-18 - 2022-11-18 Jaworski Krzysztof, ul. B. Krzywoustego 8, 82-300 Elbląg
NIP: 5781065964
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów serowarskich, przeznaczonych dla mieszkańców Osiedla Michałowice 1 900,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1588.2022 2022-11-14 2022-11-20 - 2022-11-27 BRANDENBURG SCHOOL AND EDUCATION HAKAN ÇAKAR, ul. 11 Listopada 65A, 05-816 Michałowice
NIP: 5262521139
Przygotowanie i poprowadzenie 2 warsztatów kulinarnych z kuchni tureckiej dla mieszkańców sołectwa Komorów 2 600,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1589.2022 2022-11-15 2022-11-16 - 2022-11-19 Fast Go Company Monika Kubacka, ul. Annopol 2 lok. 88, 03-236 Warszawa
NIP: 7742811370
Wykonanie usługi polegającej na zakupie biletu lotniczego dla delegacji Gminy Michałowice w związku z „20- leciem Partnerstwa Gminy Michałowice i Vico Nel Lazio” 1 409,58 Zamówienie / Zlecenie
KS.1590.2022 2022-11-15 2022-11-15 - 2022-11-15 Fast Go Company Monika Kubacka, ul. Annopol 2 lok. 88, 03-236 Warszawa
NIP: 7742811370
Wykonanie usługi polegającej na zakupie biletu lotniczego dla delegacji Gminy Michałowice w związku z „20- leciem Partnerstwa Gminy Michałowice i Vico Nel Lazio” 2 200,67 Zamówienie / Zlecenie
KS.1591.2022 2022-11-15 2022-11-15 - 2022-12-31 Koło Gospodyń Wiejskich „Dziewczyny z Komorowa” rejestr nr: 1421040005, ul. Leśna 12, 05-806 Komorów
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontoriacie pod tytułem " Wybieraj Zdrowie"określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez KGW " Dziewczyny z Komorowa 10 000,00 Umowy dotacyjne
FZ.1592.2022 2022-11-15 2022-11-16 - 2022-12-22 ALCYONA Firma Doradcza Marzena Wistuba-Wesołek, ul. Dębowa 3 lok. 4, 44-246 Palowice
NIP: 6422459994
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Gminy Michałowice świadczyć usługi: 1) Pomoc w rozliczaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych, współfinansowanych ze środków zewnętrznych. 2) Przygotowanie sprawozdań końcowych, wniosków o płatność, raportów z realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. 3) Przygotowanie niezbędnych załączników – opisów do dokumentów księgowych przedstawianych do rozliczeń w ramach projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. 12 300,00 Zamówienie / Zlecenie
KA.1593.2022 2022-11-15 2022-11-15 - 2022-12-14 NAUKA-ORGANIZACJA I TECHNIKA KAZIMIERZ MANISTA, ul. OS. KSIĄŻĄT MAZ. 12 lok. 16, 06-500 MŁAWA
NIP:
Przeprowadzenie szkolenia okresowego bhp dla osób kierujących pracownikami i osób zajmujących stanowiska robotnicze 810,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1594.2022 2022-11-16 2022-11-26 - 2022-11-26 BajOLAndia Aleksandra Jakubczak, ul. Kleeberga 10, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291554087
Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów i zabaw integracyjnych dla uczestników Zabawy Andrzejkowej organizowanej dla mieszkańców sołectwa Michałowice dniu 26 listopada 2022 r. 1 200,00 Zamówienie / Zlecenie
UA.1595.2022 2022-11-16 2022-11-16 - 2022-11-16 Jadwiga Brzyska udział w posiedzeniach GKUA 650,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1596.2022 2022-11-16 2022-11-16 - 2022-12-10 Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia, ul. Słowackiego 19a, 01-592 Warszawa
NIP:
Zakup 40 szt. biletów wstępu dla mieszkańców sołectwa Pęcice, do Teatru Komedia w Warszawie na spektakl „O sole Mio, czyli nikt nie kocha tak jak tenor + Najlepsze z najlepszych”, który odbędzie się w dniu 10 grudnia 2022 r. o godz. 19:00 6 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1597.2022 2022-11-16 2022-11-04 - 2022-12-04 Adria Art Sp. z o.o., ul. ks. Piotra Skargi 13, 85-018 Bydgoszcz
NIP: 9671422655
Zakup 50 szt. biletów wstępu dla mieszkańców sołectwa Komorów, do Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie na spektakl „Pikantni”, który odbędzie się w dniu 4 grudnia 2022 r. 4 760,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1598.2022 2022-11-17 2022-11-18 - 2023-06-18 GRANAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Sady Żoliborskie 3 lok. 137, 01-770 Warszawa
NIP: 5252432090
„Rozbudowa ulicy Skowronków w Pęcicach Małych wraz z odwodnieniem” 2 658 600,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2023-06-19
do umowy nr GK.1598.2022
2023-06-19-2023-06-30 Aneks nr 1 do Umowy 40 798,40 Aneks do umowy
OA.1599.2022 2022-11-17 2022-11-15 - 2022-11-15 Pol-Chem Rafał Żmijewski, ul. Radziejowicka 62, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291671611
Zakup środków czystości na potrzeby sprzątania budynku przy ul. Raszyńskiej 34, celem utrzymania porządku w budynku i wokół niego. 2 805,94 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1600.2022 2022-11-17 2022-11-17 - 2022-12-09 ASKLEPIOS MAŁGORZATA JANIA, ul. Przyjaciół Żołnierza 120, 71-670 Szczecin
NIP: 8521068335
ławka miejska parkowa 6 242,25 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1601.2022 2022-11-17 2022-11-17 - 2022-12-15 F.P.H. ART-METAL Sp.J., ul. Jabłoniowa 124, 83-331 Łapino Kartuskie
NIP:
stojaki rowerowe z maskownicą 9 146,28 Zamówienie / Zlecenie
KS.1602.2022 2022-11-17 2022-11-17 - 2022-11-21 TADEX CENTRUM DRUKU CYFROWEGO TADEUSZ ZWIERZCHOWSKI, ul. Działkowa 9, 05-804 Pruszków
NIP:
Druk 8 plansz przedstawiających polskich wynalazców. 500,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1603.2022 2022-11-18 2022-11-16 - 2022-11-19 Tomag Tomasz Rachlewicz, ul. Zacisze 20, 05-802 Pruszków
NIP: 5340209807
Wykonanie usługi transportowej na lotniko delegacji Gminy Michałowice w związku z wylotem do Włoch. 1 728,00 Umowa zlecenie
KS.1604.2022 2022-11-18 2022-11-14 - 2022-11-14 Art Szyld Krystyna Iwan, ul. Kościelna 13, 05-800 Pruszków
NIP: 5341272535
Zakup Taśmy okolicznościowej i nożyczek na potrzeby organizowanych imprez promocyjno kulturalnych 137,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1605.2022 2022-11-18 2022-11-14 - 2022-11-30 Antare Sp z o.o., ul. Białobrzeska 15, 02-370 Warszawa
NIP: 7010904008
Gmina Michałowice zleca wykonanie i montaż tablicy dwustronnej. Tablica będzie postawiona przy szpalerze drzew, które zostały zasadzone w ramach akcji zostań „Zielonym przyjacielem gminy Michałowice” ramach zadania pn. Weź głęboki oddech – oddychaj czystym powietrzem” programu „ Mazowsze dla czystego powietrza 2022”. 2 583,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1606.2022 2022-11-18 2022-11-14 - 2022-11-15 Aha Studio, ul. Wspólna 5, 05-090 Janki
NIP:
Wykonanie proporca z okazji jubileuszu 20.lecia wspólpracy pomiędzy gmina Michalowice a Vico Nel Lazio 250,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1607.2022 2022-11-18 2022-11-17 - 2022-11-21 Marta Niemojewska, ul. Andrzeja Struga 3 lok. 31, 96-300 Żyrardów
NIP: 8381871686
Wykonanie tortu z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 2022 718,20 Zamówienie / Zlecenie
PR.1608.2022 2022-11-18 2022-11-17 - 2022-12-15 Antare Sp z o.o., ul. Białobrzeska 15, 02-370 Warszawa
NIP: 7010904008
Gmina Michałowice zleca wykonanie i montaż 2 tablic w parku w Regułach informujacych o pozyskanych zasobach powiększenia parku o nowe tereny. 4 920,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1609.2022 2022-11-18 2022-11-17 - 2022-11-25 Piknik Event Wiesława Hirsz, ul. Jagiellonki 6 lok. 16, 92-414 Łódź
NIP: 7281121092
dwóch wykładów z warsztatami w ramach zadania pn. Weź głęboki oddech – oddychaj czystym powietrzem” programu „ Mazowsze dla czystego powietrza 2022” 3 950,00 Zamówienie / Zlecenie
UA.1610.2022 2022-11-18 2022-11-18 - 2022-11-18 Andrzej ANKOR- Korniluk wykonanie operatu szacunkowego 861,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.1611.2022 2022-11-18 2022-11-18 - 2022-11-18 TMSYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków
NIP: 9452152144
Zakup oprogramowania specjalistycznego StarCad z wieczysta licencją sieciową 2 634,66 Zamówienie / Zlecenie
OA.1612.2022 2022-11-19 2022-11-04 - 2022-11-04 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup artykułów spożywczych z przeznaczeniem na organizację oficjalnych zebrań, spotkań oraz narad przedstawicieli Urzędu Gminy Michałowice i Wójta Gminy Michałowice 934,77 Zamówienie / Zlecenie
OA.1613.2022 2022-11-19 2022-11-27 - 2022-11-27 Julia Gąsiorowska Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów tworzenia kompozycji kwiatowych, dla mieszkańców sołectwa Opacz Mała 1 500,00 Umowa zlecenie
OA.1614.2022 2022-11-19 2022-12-11 - 2022-12-11 Julia Gąsiorowska Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów Bożonarodzeniowych, w ramach spotkania świątecznego organizowanego dla mieszkańców sołectwa Opacz Mała 2 000,00 Umowa zlecenie
OA.1615.2022 2022-11-19 2022-11-26 - 2022-11-26 Nove e-Media Piotr Niciporuk, ul. Mazowiecka 20/32, 05-077 Warszawa
NIP: 8212602854
Zapewnienie kompleksowej i stałej obsługi technicznej podczas zabawy andrzejkowej organizowanej dla mieszkańców Osiedla Granica, która odbędzie się w dniu 26 listopada 2022 r 1 107,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1616.2022 2022-11-19 2022-11-26 - 2022-11-26 AGENCJA ARTYSTYCZNA MOSQUITO DARIUSZ ORŁOWSKI-TRYZNO, ul. Ignacego Daszyńskiego 36 lok. 6, 05-800 Pruszków
NIP: 5341667363
Oprawa artystyczna i muzyczna Zabawy Andrzejkowej, organizowanej dla mieszkańców sołectwa Michałowice w dniu 26.11.2022 r. 3 800,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.1617.2022 2022-11-21 2022-11-25 - 2022-12-15 MMB S.C. Monika Balcerzak, Arkadiusz Kostrzeba, ul. Działkowa 4 A, 05-800 Pruszków
NIP: 5342489171
Usługa cateringowa na poczestunek dla uczestników Turnieju Koszykówki Chłopców w SP w Komorowie w dniui 15.12.2022 w ramach Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza Mazovia 1 699,83 Zamówienie / Zlecenie
GK.1618.2022 2022-11-21 2022-11-23 - 2023-07-12 Biuro Projektów Infrastrukturalnych Krzysztof Suliga, ul. Tęczowa 3 lok. 6, 05-270 Marki
NIP: 6932026076
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg na terenie Gminy Michałowice” części I pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Komorowskiej w Pęcicach Małych”, części II pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Piachy w Pęcicach na odcinku od Parkowej do Sokołowskiej”, części III pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie” części IV pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Norwida w Komorowie Wsi” 333 576,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-06-19
do umowy nr GK.1618.2022
2023-06-19-2023-06-19 Aneks do umowy nr UG/GK/1618/2022 z dnia 23.11.2022 dotyczący zmiany terminu wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej dla częsci II do 29 paźdznierka 2023r. oraz zmiana warunków płatności 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2023-11-09
do umowy nr GK.1618.2022
2023-10-29-2023-12-31 Aneks nr 2 do umowy nr UG/GK/1618/2022 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 3
z dnia 2024-02-05
do umowy nr GK.1618.2022
2024-02-19-2024-03-07 Aneks do umowy zmieniający termin realizacji 0,00 Aneks do umowy
SP.1619.2022 2022-11-21 2022-11-25 - 2022-12-15 Norton D.A.A.P. Nadulny Sp.J., ul. Elizy Orzeszkowej 11, 05-816 Reguły
NIP: 5341369772
zakup wody i napojów na potrzeby turnieju piłki koszykowej chłopców w ramach Stowarzyszenia Mazovia na hali w SP Komorów 15.12.2022 855,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1620.2022 2022-11-21 2022-12-04 - 2022-12-04 Modern Forms sp. z o.o., ul. Dobrzechów 446B, 38-100 Strzyżów
NIP: 8191668858
Zakup medali, pucharów, statuetek na turniej piłkarski pt. „Mikołajki z Komorowem” organizowany przez Uczniowski Klub Sportowy w dniu 4 grudnia 2022 r w Hali Sportowej Znicz. 4 489,50 Zamówienie / Zlecenie
OC.1621.2022 2022-11-21 2022-11-09 - 2022-11-30 Delta Service Stanisław Echilczuk, Iwona Kuziuk, Robert Wargenau spółka jawna, ul. Marecka 66A, 05-220 Zielonka
NIP: 1251093241
dostawa zestawu przewodów hydraulicznych do agregatu hydraulicznego 13 402,10 Umowa zakupu
WUA.1622.2022 2022-11-22 2022-11-23 - 2022-11-29 Przegląd Regionalny MIKAWAS Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 29, 05-500 Piaseczno
NIP: 1231415150
Ogłoszenie prasowe - wyłożenie MPZP "Regulska" 560,88 Zamówienie / Zlecenie
KS.1623.2022 2022-11-22 2022-11-22 - 2022-12-04 MONIKA ZBIGNIEW PISKALSKI, ul. Stołeczna 204, 05-860 Święcice
NIP: 5341590956
Organizacja warsztaów i atrakcji podczas Mikołajek 4 grudnia 2022 r. na terenie OSP w Nowej Wsi. 18 200,00 Umowa zlecenie
PR.1624.2022 2022-11-22 2022-11-22 - 2022-11-30 P.P.H.U. Kamdo Kamila Borowska, ul. Dąbrowa 56, 85-147 Bydgoszcz
NIP: 9531248476
Wykonanie odblaskowych gadżetów promocyjnych z logiem gminy Michałowice. 3 062,70 Zamówienie / Zlecenie
GK.1625.2022 2022-11-22 2022-11-17 - 2022-11-24 ELES-BUD Ewa Konopka-Strusińska, ul. Powstańców 4A lok. 2, 05-230 Kobyłka
NIP: 9522005248
Wymiana słupa aluminiowego wraz z oprawą w Regułach Al. Jerozolimskie przejście dla pieszych 3 728,60 Zamówienie / Zlecenie
GK.1626.2022 2022-11-22 2022-11-17 - 2022-12-23 ELES-BUD Ewa Konopka-Strusińska, ul. Powstańców 4A lok. 2, 05-230 Kobyłka
NIP: 9522005248
Wymiana uszkodzonego słupa oświetlenia drogowego w Komorowie ul. Dębowa róg Skośnej 3 278,32 Zamówienie / Zlecenie
KS.1627.2022 2022-11-22 2022-11-22 - 2022-12-04 "PRZEDSIĘBIORSTWO ORGANIZACJI TURYSTYKI, REKREACJI I SPORTU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Aleja Stanów Zjednoczonych 72 lok. 35, 04-036 Warszawa
NIP: 1132329186
Organizacja warsztaów i atrakcji podczas Mikołajek 4 grudnia 2022 r. na parkingu przed Urzędem Gminy Michałowice 20 602,50 Umowa zlecenie
KS.1628.2022 2022-11-22 2022-12-01 - 2022-12-16 Klinika Promotus, ul. Pruszkowska 44, 05-806 Granica
NIP: 5342505059
Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu o tematyce zdrowia dla seniorów realizowane w ramach Programu Polityki Senioralnej 1 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1629.2022 2022-11-22 2022-11-15 - 2022-11-21 HERMES Jarosław Koć, ul. Aleje Jerozolimskie 290, 05-820 Reguły
NIP: 5341053922
Przegląd techniczny samochodu służbowego marki Skoda Superb WPR 88827, polegający na wymianie opon na sezon zimowy, filtrów, olejów oraz materiałów eksploatacyjnych, celem utrzymania pojazdu w pełnej sprawności. 4 537,92 Zamówienie / Zlecenie
GK.1630.2022 2022-11-22 2022-11-17 - 2024-03-16 PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
NIP: 9462593855
przyyłaczenie do sieci dystrybucyjnej studni głebinowej na dz. 326 w Pecicach 5 901,79 Umowa zlecenie
KS.1631.2022 2022-11-22 2022-11-22 - 2022-11-22 Art Szyld Krystyna Iwan, ul. Kościelna 13, 05-800 Pruszków
NIP: 5341272535
Zakup Taśmy okolicznościowej na organizowane imprezy promocyjno -kulturalne. 160,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1632.2022 2022-11-22 2022-11-27 - 2022-11-27 Henryka Piskurz Gruntowne sprzątnięcie Sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice wraz z kuchnią i zapleczem, holu głównego oraz toalet znajdujących się na parterze Urzędu Gminy, po Zabawie Andrzejkowej organizowanej dla mieszkańców sołectwa Michałowice w dniu 26 listopada 2022 r. 420,00 Umowa zlecenie
OA.1633.2022 2022-11-22 2022-12-03 - 2022-12-03 BajOLAndia Aleksandra Jakubczak, ul. Kleeberga 10, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291554087
Zapewnienie atrakcji dla dzieci, w postaci animacji tematycznych, podczas Zabawy Mikołajkowej organizowanej dla dzieci z sołectwa Pęcice Małe w dniu 03.12.2022 r. 3 900,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1634.2022 2022-11-23 2022-11-15 - 2022-12-16 Marek Długołęcki Komobike, ul. Ireny 13, 05-806 Komorów
NIP:
Dostawa dwóch skuterów elektrycznych wraz z akcesoriami dla potrzeb pracowników Urzędu Gminy 27 489,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1635.2022 2022-11-23 2022-12-22 - 2022-12-22 Klinika Promotus, ul. Pruszkowska 44, 05-806 Granica
NIP: 5342505059
Przygotowanie i zrealizowanie 40 bonów rehabilitacyjnych dla seniorów zwycięsców konkursu realizowane w ramach Programu Polityki Senioralnej. 19 900,00 Umowa zlecenie
GK.1636.2022 2022-11-23 2022-11-21 - 2023-05-21 LAMBDA TUSIŃSKI RADOSŁAW, ul. Stanisława Żółkiewskiego 8, 05-800 Pruszków
NIP: 5341058693
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 1) przebudowa urządzeń wodnych na dz. nr ew. 57 w Regułach, 2) rozbudowa kanalizacji deszczowej na dz. nr ew. 885 w Nowej Wsi, 3) budowa systemu chłonnno-rozsaczającego w Turkusowej w Komorowie, 4) budowa odwodnienia skarzyżowania ulic Leśnej w Pęcicach Małych i ks. Woźniaka w Suchym Lesie 65 067,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-05-22
do umowy nr GK.1636.2022
2023-05-22-2023-06-28 aneks terminowy 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2023-06-27
do umowy nr GK.1636.2022
2023-06-27-2023-09-28 aneks terminowy 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 3
z dnia 2023-09-26
do umowy nr GK.1636.2022
2023-09-26-2023-11-28 aneks terminowy 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 4
z dnia 2023-11-20
do umowy nr GK.1636.2022
2023-11-20-2023-11-28 aneks zmniejszający wartość umowy o kwotę 9 225,00 zł brutto 0,00 Aneks do umowy
OA.1637.2022 2022-11-23 2022-11-23 - 2022-12-20 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć taneczno-ruchowych dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 1 170,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1638.2022 2022-11-23 2022-11-29 - 2022-12-14 Grażyna Socha Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć "Robótki ręczne", dla mieszkańców sołectwa Reguły 750,00 Umowa zlecenie
KS.1639.2022 2022-11-23 2022-11-26 - 2022-12-08 MONIKA ZBIGNIEW PISKALSKI, ul. Stołeczna 204, 05-860 Święcice
NIP: 5341590956
Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów i zajęć z gier planszowych dla seniorów w ramach Programu polityki senioralnej 6 000,00 Umowa zlecenie
OA.1640.2022 2022-11-24 2022-11-26 - 2022-11-26 SKLEP SPOŻYWCZY PO SCHODKACH DOROTA JAKOWIECKA, IZABELA MARCZAK SPÓŁKA CYWILNA, ul. Rodzinna 26 lok. A, 05-806 Sokołów
NIP: 5342614854
Przygotowanie poczęstunku, stanowiącego posiłek regeneracyjny dla uczestników konkursów i zabaw, podczas spotkania Andrzejkowego organizowanego dla mieszkańców sołectwa Reguły w dniu 26.11.2022 r. 1 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1641.2022 2022-11-24 2022-12-10 - 2022-12-10 Agencja Teatralna VENA Agnieszka Stachurska, ul. Lasek Brzozowy 7 lok. 28, 02 -792 Warszawa
NIP: 9511780251
Wykonanie przedstawienia teatralnego pt. „Szopka Krakowska”, dla dzieci z sołectwa Opacz-Kolonia, w dniu 10 grudnia 2022 r. 480,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1642.2022 2022-11-24 2022-11-22 - 2022-12-09 DORADZAMY.EU Marcin Domanowski, ul. Topolowa 21B, 87-720 Ciechocinek
NIP: 8911442853
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla trzech projektów gminy Michałowice (w tym: Studium Wykonalności Inwestycji, załączniki wymagane w ramach konkursu) planowanych do współfinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, tj. : Cześć 1. Zagospodarowanie terenu wokół zbiorników retencyjnych w Michałowicach oraz zbiornika wodnego w Komorowie. Cześć 2. Odwodnienie Pęcic i Pęcic Małych. Cześć 3. Zagospodarowanie przestrzeni parku w Regułach oraz centrum Komorowa. 93 480,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2022-12-08
do umowy nr FZ.1642.2022
2022-11-22-2022-12-16 §1 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Gminy Michałowice opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla trzech projektów gminy Michałowice (w tym: Studium Wykonalności Inwestycji, opisy to wniosku o dofinansowanie, załączniki wymagane w ramach konkursu) planowanych do współfinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, tj.: Cześć 1. Zagospodarowanie terenu wokół zbiorników retencyjnych w Michałowicach oraz zbiornika wodnego w Komorowie. Cześć 2. Zagospodarowanie przestrzeni parku w Regułach oraz centrum Komorowa. – zwane dalej Przedmiotem umowy. §4 Termin wykonania Przedmiotu dla każdej części Przedmiotu Umowy ustala się od dnia jej podpisania do dnia 16 grudnia 2022 roku. §5 Za wykonanie Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie netto 51 000,00 zł + 23% VAT, co daje kwotę brutto 62 730,00 zł 62 730,00 Aneks do umowy
SP.1643.2022 2022-11-24 2022-11-24 - 2022-12-02 JM GROUP JAKUB SŁOWIK, ul. Mickiewicza 1, 05-504 Złotokłos
NIP:
czapki dla uczestników turnieju koszykówki w ramach SGZM Mazovia w dniu 15.12.2022 r w SP w Komorowie 2 950,16 Zamówienie / Zlecenie
KS.1644.2022 2022-11-24 2022-11-24 - 2022-12-04 JM GROUP JAKUB SŁOWIK, ul. Mickiewicza 1, 05-504 Złotokłos
NIP: 1231097508
wykonanie 150 szt. czapek zimowych model: B45 z naszywką skórzaną z herbem oraz nazwą „Gmina Michałowice”, które będą upominkiem dla uczestników Kiermaszu Świątecznego i odbywających się w tym dniu atrakcji świątecznych, 4 grudnia 2022 r. 3 503,66 Zamówienie / Zlecenie
PR.1645.2022 2022-11-24 2022-11-18 - 2022-11-21 BALUR SP. Z O.O., ul. Aleja Wyścigowa 14A lok. U4, 02-681 Warszawa
NIP: 5213913112
wykonanie balonów z helem z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 2022. 642,21 Zamówienie / Zlecenie
PR.1646.2022 2022-11-24 2022-11-21 - 2022-11-22 BONDAN Bogdan Trzepak, ul. Sadowa 2, 05-802 Pruszków
NIP: 7342639602
dostawę artykułów dla uczestników spotkań młodzieży w ramach Akademii Młodych Liderów Gminy Michałowice 126,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1647.2022 2022-11-24 2022-11-17 - 2022-11-18 DARIUSZ KANCLERSKI, ul. Parkowa 79, 05-806 Pęcice
NIP: 5342112816
dostawę artykułów dla uczestników spotkania młodzieży - „Magiczny wieczór” 277,10 Zamówienie / Zlecenie
PR.1648.2022 2022-11-24 2022-11-17 - 2022-11-18 KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH SUCHY LAS "KOŁO KOBIET KREATYWNYCH", ul. Księdza Michała Woźniaka 6, 05-806 Suchy Las
NIP: 5342592584
usługę polegającą na przygotowaniu poczęstunku (popcorn + wata cukrowa) dla uczestników spotkania młodzieży - „Magiczny wieczór”- 550,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1649.2022 2022-11-24 2022-11-18 - 2022-11-24 TCD Joanna Piotrowska, ul. Żurawinowa 23 lok. B, 05-270 Marki
NIP: 5781690337
projekcja filmu - "Magiczny wieczór" 738,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1650.2022 2022-11-24 2022-12-11 - 2022-12-11 Mobilne Imprezy - Złoty Dukat Krzysztof Postrożny, ul. Dąbrowa Chotomowska, Przyleśna 18C, 05-123 Chotomów
NIP: 1131872126
Przygotowanie i wykonanie imprezy artystycznej Spotkanie ze Świętym Mikołajem, pt. „Mikołaj po Warszawsku”, organizowanej dla dzieci, mieszkańców Osiedla Granica w dniu 11 grudnia 2022 r. 2 000,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1651.2022 2022-11-24 2022-11-24 - 2022-11-24 SKLEP SPOŻYWCZY PO SCHODKACH DOROTA JAKOWIECKA, IZABELA MARCZAK SPÓŁKA CYWILNA, ul. Rodzinna 26 lok. A, 05-806 Sokołów
NIP:
usługa gastronomiczna w postaci 30 sztuk porcji barszczu z pasztecikami dla MotoMikołajów na zakończenie przejazdu po gminie, którego finał będzie miał miejsce podczas Kiermaszu Świątecznego w Regułach, 4 grudnia 2022 r. 356,40 Zamówienie / Zlecenie
PR.1652.2022 2022-11-24 2022-11-18 - 2022-12-02 FEELGOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Turystyczna 2, 31-213 Kraków
NIP: 9452179077
200 sztuk toreb promocyjnych 2 591,61 Zamówienie / Zlecenie
PR.1653.2022 2022-11-24 2022-11-18 - 2022-11-22 P.P.H.U. Małgorzata Ochman, ul. Stefana Czarneckiego 66 lok. 2, 05-816 Michałowice
NIP: 9222333712
usługa gasrtonomiczna 1 386,72 Zamówienie / Zlecenie
PR.1654.2022 2022-11-24 2022-11-18 - 2022-11-29 LOGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. al. Wojska Polskiego 60E, 05-800 Pruszków
NIP: 5342584248
39 sztuk tabliczek z dibondu, w ramach projektu "Weź głęboki oddech" 863,46 Zamówienie / Zlecenie
PR.1655.2022 2022-11-24 2022-11-18 - 2022-11-30 LOGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. al. Wojska Polskiego 60E, 05-800 Pruszków
NIP: 5342584248
Wykonanie tabliczki z plexi o wymiarach 22x22 cm wraz z montażem na dystansach na ladzie w przedszkolu w Michałowicach. 221,40 Zamówienie / Zlecenie
PR.1656.2022 2022-11-24 2022-11-18 - 2022-12-02 Brodowski owoce Wiesław Broniarz, ul. Ul. Kazimierza Wielkiego 4 lok. 21, 96-200 Rawa Mazowiecka
NIP: 8351126653
Wykonanie upominków reklamowych z logo gminy. 2 644,50 Zamówienie / Zlecenie
PR.1657.2022 2022-11-24 2022-11-23 - 2022-11-25 Z.P.U. PRINT - POL, ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP: 5340028247
Wykonanie dwóch rodzajów zaproszeń w kopertach w związku z otwarciem przedszkola w Regułach 1 439,10 Zamówienie / Zlecenie
KS.1658.2022 2022-11-25 2022-12-03 - 2022-12-03 Marian Dziekanowski SPRZEDAŻ KSIĄŻEK, ul. Biskupicka 56, 05-840 Brwinów
NIP: 5341943260
Zakup nagród na Gminy Konkurs Artystyczny „ W Krainie Mickiewiczowskich Ballad” organizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny im Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi w dniu 3 grudnia 2022r. 3 600,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1659.2022 2022-11-25 2022-11-25 - 2022-11-28 PAWEŁ KACZMARCZYK KAMA BIS, ul. Jana Husa 18/B lok. 207, 03-153 Warszawa
NIP: 5242355703
awaryjne usuniecie przetamowań (tam bobrowych) wraz z utylizacja wydobytego materiału na rzekach Utrata (szt. 2) w m. Pęcice i Rszynka (szt. 2) w m. Michałowice 7 872,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.1660.2022 2022-11-28 2022-11-28 - 2022-12-02 Zakład Usług Kominiarskich Marcin Więckowski, ul. Barbary Wolniewicz 7 lok. 49, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 8381230680
Czyszczenie przewodów kominowych w 9 budynkach komunalnych będących w zasobie Gminy Michałowice 1 944,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1661.2022 2022-11-28 2022-11-28 - 2022-12-28 "MARGOT" Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych Małgorzata Szymańska w spadku, ul. PASAŻ URSYNOWSKI 11, 02784 WARSZAWA
NIP: 5210128223
„Rozbudowa i remont urządzeń odwadniających na terenie Gminy” ZP.271.2.62.2022 144 832,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2022-12-27
do umowy nr GK.1661.2022
2022-12-27-2023-01-13 zmiana terminu wykonania umowy do dnia 13.01.2023r. 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2023-01-12
do umowy nr GK.1661.2022
2023-01-12-2023-01-30 Aneks nr 2 do umowy (terminowy) 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 3
z dnia 2023-02-01
do umowy nr GK.1661.2022
2023-01-27-2023-03-03 Aneks nr 3 do umowy (terminowy do 03.03.2023 r.) 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 4
z dnia 2023-03-03
do umowy nr GK.1661.2022
2023-03-03-2023-03-31 zmiana terminu wykonania do31.03.2023 0,00 Aneks do umowy
OA.1662.2022 2022-11-28 2022-12-03 - 2022-12-03 KD Group Sp z o.o., ul. Stanisława Bodycha 41 lok. AB, 05-816 Michałowice
NIP: 7010720610
Przygotowanie i poprowadzenie Zabawy Mikołajkowej dla dzieci i ich rodziców, mieszkańców sołectwa Opacz Mała, w dniu 03.12.2022 r. 12 100,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1663.2022 2022-11-28 2022-11-25 - 2022-11-25 DARIUSZ KANCLERSKI, ul. Parkowa 79, 05-806 Pęcice
NIP: 5342112816
Zakup artykułów spożywczych. Zakup na potrzeby organizowanych wydarzeń kulturalno-promocyjnych. 630,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1664.2022 2022-11-28 2022-11-28 - 2022-12-09 MULTIPLANTA - Katarzyna Łazucka-Cegłowska, ul. Warecka 110, 05-604 Jasieniec
NIP: 5341374721
posadzeneie 7 szt. drzew 3 402,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1665.2022 2022-11-28 2022-11-25 - 2022-11-26 STANFIKS Stanisław Fiks, ul. Bodycha 13s, 05-816 Opacz-Kolonia
NIP: 5220014886
Zakup wyrobów cukierniczych przeznaczonych do przygotowania posiłku regeneracyjnego dla uczestników Zabawy Andrzejkowej, organizowanej dla mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia, w dniu 26 listopada 2022 r. 172,10 Zamówienie / Zlecenie
OA.1666.2022 2022-11-28 2022-11-26 - 2022-11-26 Czaplar Usługi Gastronomiczne Rafał Czaplarski, ul. Kolejowa 28B, 05-806 Komorów
NIP: 5342309915
Przygotowanie poczęstunku, stanowiącego posiłek regeneracyjny dla uczestników konkursów i zabaw, podczas spotkania Andrzejkowego organizowanego dla mieszkańców sołectwa Sokołów w dniu 26.11.2022 r. 2 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1667.2022 2022-11-28 2022-12-10 - 2022-12-10 Agencja Teatralna VENA Agnieszka Stachurska, ul. Lasek Brzozowy 7 lok. 28, 02 -792 Warszawa
NIP: 9511780251
Wykonanie przedstawienia teatralnego pt. „Szopka Krakowska”, dla dzieci z sołectwa Pęcice Małe, w dniu 10 grudnia 2022 r. 480,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1668.2022 2022-11-28 2022-12-10 - 2022-12-10 Agencja Teatralna VENA Agnieszka Stachurska, ul. Lasek Brzozowy 7 lok. 28, 02 -792 Warszawa
NIP: 9511780251
Wykonanie przedstawienia teatralnego pt. „Szopka Krakowska”, dla dzieci z sołectwa Komorów, w dniu 10 grudnia 2022 r. 480,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1669.2022 2022-11-28 2022-12-10 - 2022-12-10 Agnieszka Pieścik-Jek Florist Art, ul. Ks. Trojdena 8, 05-800 Pruszków
NIP: 7971785881
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dekoracji świątecznych „Wianek na drzwi”, w dniu 10 grudnia 2022 r., przeznaczonych dla mieszkańców Osiedla Granica 4 612,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.1670.2022 2022-11-29 2022-12-16 - 2022-12-16 Agnieszka Pieścik-Jek Florist Art, ul. Ks. Trojdena 8, 05-800 Pruszków
NIP: 7971785881
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów tworzenia dekoracji na świąteczny stół, w dniu 16 grudnia 2022 r., przeznaczonych dla mieszkańców Osiedla Granica 3 997,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.1671.2022 2022-11-29 2022-12-11 - 2022-12-11 BajOLAndia Aleksandra Jakubczak, ul. Kleeberga 10, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291554087
Zapewnienie atrakcji dla dzieci, w postaci animacji tematycznych, podczas Zabawy Mikołajkowej organizowanej dla dzieci z sołectwa Michałowice w dniu 11 grudnia 2022 r. 7 700,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1672.2022 2022-11-29 2022-12-11 - 2022-12-11 Katarzyna Adamczyk Teatr Lalek "Czarodziej", ul. Rembielińska 8a lok. 58, 03-352 Warszawa
NIP: 5242196392
Wykonanie przedstawienia teatralnego dla dzieci z sołectwa Komorów, pt. „Pomocnik Świętego Mikołaja”, połączonego z animacjami zabawami i konkursami świątecznymi oraz spotkaniem ze Świętym Mikołajem, w dniu 11 grudnia 2022 r. 1 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1673.2022 2022-11-29 2022-11-21 - 2022-11-21 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup przedłużaczy 245,41 Zamówienie / Zlecenie
KS.1674.2022 2022-11-29 2022-11-15 - 2022-11-15 Sklep spożywczy u Darka Dariusz Kanclerski, ul. Parkowa 79, 05-806 Komorów Pęcice
NIP: 5342112816
zleca zakup artykułów spożywczych. Zakup na potrzeby organizowanych wydarzeń kulturalno-promocyjnych 937,70 Zamówienie / Zlecenie
OA.1675.2022 2022-11-29 2022-11-28 - 2022-12-17 Pracownia Szeluszki Andrzej Szelenbaum, ul. Tomcia Palucha 11/29, 02-495 Warszawa
NIP: 5222601168
Przygotowanie 70 szt. upominków świątecznych dla dzieci, mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia. Upominki zostaną przekazane dzieciom biorącym udział w zabawach i konkursach podczas Balu Choinkowego organizowanego w dniu 17 grudnia 2022 r. w świetlicy wiejskiej w Opaczy Kolonii przy ul. Ryżowej 90 5 600,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1676.2022 2022-11-29 2022-12-02 - 2022-12-23 BRANDENBURG SCHOOL AND EDUCATION HAKAN ÇAKAR, ul. 11 Listopada 65A, 05-816 Michałowice
NIP: 5262521139
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych dla młodzieży, mieszkańców sołectwa Komorów 770,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1677.2022 2022-11-29 2022-11-21 - 2022-12-03 Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca MAZOWSZE im. T.Sygietyńskiego, ul. Karolin, Otrębusy, ul. Świerkowa 2 Otrębusy
NIP: 5340003046
Zakup 38 szt. biletów wstępu dla mieszkańców sołectwa Reguły, na spektakl pt. „Dajcie mi Tenora”, który odbędzie się 3 grudnia 2022 r. o godz. 18:00 w Sali Widowiskowej Zespołu „Mazowsze” w Karolinie 5 282,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1678.2022 2022-11-29 2022-11-29 - 2022-11-29 X-KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Mariusza Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa
NIP: 9492107026
Nagrody w konkursie -"Kartka Świąteczna na Boże Narodzenie" 946,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1679.2022 2022-11-29 2022-12-13 - 2022-12-13 Pracownia Szeluszki Andrzej Szelenbaum, ul. Tomcia Palucha 11/29, 02-495 Warszawa
NIP: 5222601168
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów tworzenia wianków Bożonarodzeniowych, przeznaczonych dla mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia, w dniu 13 grudnia 2022 r. 6 235,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.1680.2022 2022-11-29 2022-11-29 - 2022-12-20 ER-KA Renata Kowalska, ul. Aleja Wojska Polskiego 46, 05-820 Piastów
NIP: 5222364840
Remont pomieszczenia łazienki lokalu komunalnego nr 1 w budynku przy ul. Mazurskiej 67 w Komorowie 6 581,48 Umowa o roboty budowlane
OA.1681.2022 2022-11-29 2022-12-17 - 2022-12-17 Auto Raf Rafał Telak, ul. Baczki 1, 07-130 Łochów
NIP: 8241656663
Przygotowanie i przeprowadzenie animacji Mikołajkowych podczas Balu Choinkowego organizowanego dla dzieci, mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia w dniu 17.12.2022 r. 2 500,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1682.2022 2022-11-30 2022-12-04 - 2022-12-04 Ochotnicza Straż Pozarna w Nowej Wsi, ul. Główna 2, 05-806 Komorów
NIP:
wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i obsłudze ogniska dla 250 osób w związku z organizacją Mikołajek z OSP Nowa Wieś - 4 grudnia 2022 r. w godz. 11-14. 2 000,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1683.2022 2022-11-30 2022-12-04 - 2022-12-04 MICHAŁ SADŁOWSKI, ul. Kolejowa 9, 05-806 Komorów
NIP: 5342007692
wykonanie usługi cateringowej w postaci gorącej czekolady, grzańca bezalkoholowego i kruchych pierniczków pakowanych pojedynczo w torebki papierowe dla 300 osób, uczestników Kiermaszu Świątecznego przed Urzędem Gminy Michałowice, 4 grudnia 2022 r., 7 995,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1684.2022 2022-11-30 2022-12-01 - 2022-12-26 Przedsiębiorstwo Techniczno - Handlowo - Usługowe "ARPO" Janusz Jakubowski, ul. Rzemieślnicza 1E, 86-300 Grudziądz
NIP: 8760200565
„Dostawa pomp do ulicznych i przydomowych przepompowni ścieków na potrzeby Gminy Michałowice” cz. I i cz. III 123 856,00 Umowa zakupu
GK.1685.2022 2022-11-30 2022-12-01 - 2022-12-26 "PRESKPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Łódzka 34A, 05-870 Bramki
NIP: 9570710157
„Dostawa pomp do ulicznych i przydomowych przepompowni ścieków na potrzeby Gminy Michałowice” cz. II 18 511,50 Umowa zakupu
S.1686.2022 2022-11-30 2022-11-21 - 2023-05-31 HANDEL ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI ADAM BARTNICKI, ul. Wenus 1, 05-306 Kozerki
NIP: 8221913418
Usługi odbioru, transportu i dystrybucji paliwa stałego dla mieszkańców Gminy Michałowice 50 000,00 Umowa zlecenie
GK.1687.2022 2022-11-30 2022-12-01 - 2022-12-29 KJM BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Sochaczewska 35 lok. 4, 05-840 Brwinów
NIP: 5342582002
Wymiana zasuw i hydrantów oraz inne prace na sieci wodociągowej 341 288,00 Umowa o roboty budowlane
OA.1688.2022 2022-12-01 2022-12-04 - 2022-12-04 JOANNA MENTEL CIASTA I KSIĄŻKI, ul. Osiedle Kazimierzowskie 25 lok. 40, 31-843 Kraków
NIP: 6782946236
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów wypiekania i dekoracji pierniczków w dniu 4 grudnia 2022 r., dla mieszkańców Osiedla Granica 1 650,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1689.2022 2022-12-01 2022-12-01 - 2022-12-01 ON TOP Group S.C., ul. Ireny 78, 05-800 Pruszków
NIP: 5342622084
Zakup ochraniaczy na obuwie, związany z dniami otwartymi i otwarciem przedszkola. 89,96 Zamówienie / Zlecenie
OA.1690.2022 2022-12-01 2022-12-11 - 2022-12-11 PYLU Łukasz Pytlakowski, ul. T.Bairda 36 lok. 21, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291809297
Zapewnienie atrakcji dla dzieci, w postaci animacji tematycznych, podczas Zabawy Choinkowej organizowanej dla dzieci z sołectwa Nowa Wieś w dniu 11 grudnia 2022 r. 3 300,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1691.2022 2022-12-01 2022-12-01 - 2022-12-01 Joanna Kowalewska, ul. Centralna 2, 05-816 Opacz-Kolonia
NIP:
Wykonanie 10 pater ozdobnych w kolorze czerwonym i zielonym, opatrzone logo gminy Michałowice, wykorzystywane w działaniach promocyjnych. 1 596,00 Umowa o dzieło
PR.1692.2022 2022-12-01 2022-12-01 - 2022-12-01 Adam Tosnowiec, ul. Nadrzeczna Krosna-Parcela 7, 05-840 Brwinów
NIP:
Wykonanie 15 upominków promocyjnych - świec ekologicznych z przykrywką drewnianą z logo gminy Michałowice. 975,00 Umowa o dzieło
OA.1693.2022 2022-12-01 2022-12-04 - 2022-12-04 JOANNA MENTEL CIASTA I KSIĄŻKI, ul. Osiedle Kazimierzowskie 25 lok. 40, 31-843 Kraków
NIP: 6782946236
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów kuchni świątecznej, przeznaczonych dla mieszkańców Osiedla Granica, w dniu 4 grudnia 2022 r. 1 450,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1694.2022 2022-12-01 2022-12-02 - 2022-12-15 Uczniowski Klub Sportowy „FC Komorów”, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontoriacie pod tytułem " Mikołajki z Komorowem"określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez UKS FC Komorów 2 500,00 Umowy dotacyjne
IR.1695.2022 2022-12-01 2022-12-02 - 2023-03-03 RAD-MAR Marek Wieteska, ul. Baśniowa 145, 05-840 Domaniewek
NIP: 5341992790
„Budowa górki saneczkowej w Regułach gmina Michałowice” ZP.271.1.67.2022 264 800,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2023-01-12
do umowy nr IR.1695.2022
2023-01-12-2023-02-19 Wydłuzenie terminu realizacji umowy do dnia 19.02.2023 r. bez zmiany wysokosci wynagrodzenia ( protokół koniecznosci nr 1) 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2023-02-17
do umowy nr IR.1695.2022
2023-02-19-2023-03-03 Wydłużenie terminu realizacji umowy do dnia 03.03.2023 r. bez zmiany wysokości wynagrodzenia (aneks nr 2) 0,00 Aneks do umowy
OA.1696.2022 2022-12-01 2022-12-17 - 2022-12-17 Łódzki Teatr Piosenki Michał Wieczorek, ul. Trawiasta 15, 91-364 Łódź
NIP: 7262436794
Przygotowanie i przeprowadzenie koncertu „Wieczór wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek”; organizowanego dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś, w dniu 17 grudnia 2022 r. 3 200,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1697.2022 2022-12-01 2022-12-02 - 2023-04-30 RAD-MAR Marek Wieteska, ul. Baśniowa 145, 05-840 Domaniewek
NIP: 5341992790
„Zimowe utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych na terenie gminy Michałowice 2022-2023 r. część II pn. „Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Michałowice Rejon II”, 413 177,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-02-01
do umowy nr GK.1697.2022
2023-02-01-2023-04-30 Aneks zwiekszający do umowy - Zimowe utrzymanie dróg Rejon II 41 317,70 Aneks do umowy
GK.1698.2022 2022-12-01 2022-12-02 - 2023-04-30 "JUKOMEX" KRZYSZTOF JUCZEWSKI, ul. Stawowa 4, 05-090 Nowe Grocholice
NIP: 5221925621
„Zimowe utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych na terenie gminy Michałowice 2022-2023 r.” częśćI pn. „Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Michałowice Rejon I”, 369 360,00 Umowa zlecenie
OA.1699.2022 2022-12-02 2022-11-30 - 2022-11-30 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup masy szpachlowej dla potrzeb konserwatora budynku 107,94 Zamówienie / Zlecenie
KS.1700.2022 2022-12-02 2022-12-04 - 2022-12-04 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjne - piosenki świąteczne - Kiermasz 4.12 127,56 Umowa licencyjna
OA.1701.2022 2022-12-02 2022-12-17 - 2022-12-17 Jacek Piotr Jackowski Wykonanie dzieła polegającego na przygotowaniu i poprowadzeniu autorskiego muzycznego programu świątecznego, podczas spotkania świątecznego organizowanego dla mieszkańców sołectwa Reguły w dniu 17 grudnia 2022 r. 1 500,00 Umowa o dzieło
OA.1702.2022 2022-12-02 2022-12-02 - 2022-12-02 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZIAKS - Zabawa Andrzejkowa Opacz Kolonia 48,81 Zamówienie / Zlecenie
OA.1703.2022 2022-12-02 2022-12-02 - 2022-12-02 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAIKS - Zabawa Andrzejkowa w Sokołowie 184,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.1704.2022 2022-12-02 2022-12-02 - 2022-12-02 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAIKS - Zabawa Andrzejkowa w Nowej Wsi 184,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.1705.2022 2022-12-02 2022-12-02 - 2022-12-16 Pracownia Szeluszki Andrzej Szelenbaum, ul. Tomcia Palucha 11/29, 02-495 Warszawa
NIP: 5222601168
Wykonanie usługi polegającej na poprowadzeniu warsztatów świątecznych, przeznaczonych dla dzieci i dorosłych, mieszkańców Osiedla Michałowice 700,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1706.2022 2022-12-02 2022-12-06 - 2022-12-06 Iwona Piecuch, ul. Kolejowa 10 lok. B, 05-816 Michałowice
NIP: 5211548200
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów tworzenia biżuterii z masy polimerowej, dla mieszkańców Osiedla Michałowice w dniu 06.12.2022 r. 738,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1707.2022 2022-12-02 2022-12-10 - 2022-12-10 Agencja Teatralna VENA Agnieszka Stachurska, ul. Lasek Brzozowy 7 lok. 28, 02 -792 Warszawa
NIP: 9511780251
Wykonanie przedstawienia teatralnego pt. „Szopka Krakowska”, dla dzieci z sołectwa Nowa Wieś w dniu 10 grudnia 2022 r. 442,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1708.2022 2022-12-02 2022-11-28 - 2022-12-01 INVENTINI SP. Z O.O., ul. tOWAROWA 14, 44-338 Jastrzębie-Zdrój
NIP: 6423185168
Naprawa dmuchanej bramy pneumatycznej wykorzystywanej podczas imprez gminnych 276,75 Zamówienie / Zlecenie
S.1709.2022 2022-12-02 2022-12-02 - 2022-12-31 POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice
NIP: 6342834728
sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych 150 000,00 Umowa zakupu
KS.1710.2022 2022-12-05 2022-12-02 - 2022-12-12 JM GROUP JAKUB SŁOWIK, ul. Mickiewicza 1, 05-504 Złotokłos
NIP: 1231097508
wykonanie 200 szt. czapek zimowych (4 kolory) model: B45 z naszywką skórzaną z herbem oraz nazwą „Gmina Michałowice” 3 933,54 Zamówienie / Zlecenie
KS.1711.2022 2022-12-05 2022-12-02 - 2022-12-04 SALWADORE Hanna Mieszkowska, ul. Rozbrat 10 lok. 14, 00-451 Warszawa
NIP: 7011007104
Zapewnienia techniki podczas Kiermaszu Świątecznego dla mieszkańców Gminy Michałowice, 4 grudnia 2022 r. na terenie parkingu przed Urzędem Gminy Michałowice. 10 700,00 Umowa zlecenie
OA.1712.2022 2022-12-05 2022-12-10 - 2022-12-10 MICHAŁ SADŁOWSKI, ul. Kolejowa 9, 05-806 Komorów
NIP: 5342007692
Usługa polegająca na przygotowaniu poczęstunku dla uczestników spotkania świątecznego, organizowanego dla mieszkańców Osiedla Komorów w dniu 10 grudnia 2022 r. 2 020,03 Zamówienie / Zlecenie
OA.1713.2022 2022-12-05 2022-12-05 - 2022-12-10 Koło Gospodyń Wiejskich „Dziewczyny z Komorowa” rejestr nr: 1421040005, ul. Leśna 12, 05-806 Komorów
NIP:
Zakup własnoręcznych wypieków w ilości 180 porcji ciasta, na potrzeby spotkania świątecznego organizowanego dla mieszkańców Osiedla Komorów w dniu 10 grudnia 2022 r 796,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1714.2022 2022-12-05 2022-12-10 - 2022-12-10 MICHAŁ SADŁOWSKI, ul. Kolejowa 9, 05-806 Komorów
NIP: 5342007692
Usługa polegająca na udostępnieniu sali bankietowej celem organizacji spotkania świątecznego przeznaczonego dla mieszkańców Osiedla Komorów, w dniu 10 grudnia 2022 r. 580,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1715.2022 2022-12-06 2022-12-06 - 2022-12-06 2M Corp Marcin Dłuzewski, ul. Spacerowa 1A, 05-822 Milanówek
NIP: 5291653725
Usługa polegajaća na połozeniu płytek w pomieszczeniu męskiej toalety na I piętrze w budynku Urzędu Gminy Michałowice 5 904,00 Zamówienie / Zlecenie
WUA.1716.2022 2022-12-06 2022-12-07 - 2022-12-13 Przegląd Regionalny MIKAWAS Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 29, 05-500 Piaseczno
NIP: 1231415150
Ogłoszenie prasowe - wyłożenie MPZP "Wiejska" 560,88 Zamówienie / Zlecenie
OA.1717.2022 2022-12-06 2022-12-05 - 2022-12-05 Florakropka Maria Warszawska, ul. Bolesława Prusa 12 lok. 105, 05-800 Pruszków
NIP: 5222347416
Zakup stroików dekoracyjnych świątecznych celem udekorowania pomieszczeń Urzędu Gminy Michałowice na okres Świąt Bożego Narodzenia. 1 900,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1718.2022 2022-12-06 2022-12-05 - 2022-12-05 SKLEP SPOŻYWCZY PO SCHODKACH DOROTA JAKOWIECKA, IZABELA MARCZAK SPÓŁKA CYWILNA, ul. Rodzinna 26 lok. A, 05-806 Sokołów
NIP: 5342614854
Usługa cateringowej dla pracowników Urzędu Gminy Michałowice z okazji Świąt Bożego Narodzenia w dniu 21 grudnia, polegającej na serwowaniu ciepłych i zimnych posiłków, napojów, kawy, herbaty oraz ciasta. 7 041,60 Zamówienie / Zlecenie
PR.1719.2022 2022-12-06 2022-12-06 - 2022-12-06 Civis Polonus, ul. ul. Bellotiego 5 lok. 47, 01-022 Warszawa
NIP: 5252103104
Szkolenie 2-dniowe doa nowej kadencji Młodzieżowej Rady Gminy 5 043,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1720.2022 2022-12-06 2022-12-11 - 2022-12-11 Pracownia Szeluszki Andrzej Szelenbaum, ul. Tomcia Palucha 11/29, 02-495 Warszawa
NIP: 5222601168
Usługa polegająca na przygotowaniu i poprowadzeniu warsztatów kulinarnych dla dzieci i młodzieży szkolnej z sołectwa Michałowice w dniu 11.12.2022 r. 3 592,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.1721.2022 2022-12-06 2022-12-06 - 2022-12-15 Tomasz Prasolik zorganizowanie i przeprowadzenie sędziowania zawodów sportowych z koszykówki na hali sportowej w ZSO w Komorowie w dniu 15.12.2022 w ramach stowarzyszenia Mazovia 4 000,00 Umowa zlecenie
KS.1722.2022 2022-12-07 2022-12-02 - 2022-12-05 Sklep spożywczy u Darka Dariusz Kanclerski, ul. Parkowa 79, 05-806 Komorów Pęcice
NIP: 5342112816
Zakup art. spożywczych na potrzeby organizowanych imprez promocyjno – sportowych 1 010,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1723.2022 2022-12-07 2022-12-18 - 2022-12-18 Pracownia Szeluszki Andrzej Szelenbaum, ul. Tomcia Palucha 11/29, 02-495 Warszawa
NIP: 5222601168
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów świątecznych dla dzieci, mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia w dniu 18 grudnia 2022 r. 6 000,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1724.2022 2022-12-07 2022-12-07 - 2022-12-07 ON TOP Group S.C., ul. Ireny 78, 05-800 Pruszków
NIP: 5342622084
zakup artykułów związanych z otwarciem przedszkola 53,98 Zamówienie / Zlecenie
OA.1725.2022 2022-12-07 2022-12-18 - 2022-12-18 Katarzyna Zawada Studio Artystyczne, ul. Żegocin 10, 63-304 Czermin
NIP: 6080106211
Usługa polegająca na przygotowaniu i wykonaniu koncertu pt. „Kolędy pastorałki i utwory świąteczne”, organizowanego dla mieszkańców Osiedla Granica w dniu 18 grudnia 2022 r. 3 000,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1726.2022 2022-12-07 2022-12-07 - 2022-12-14 PPH Calino Barbara Połulich, ul. Ruchliwa 20, 02-182 Warszawa
NIP: 5211213250
Zamawia 20 sztuk statuetek oraz 3 puchary wraz z przesyłką według załączonej oferty na 2 edycję amatorskiej Ligi Tenisowej pt. „Liga Bez Granic” 410,03 Zamówienie / Zlecenie
KS.1727.2022 2022-12-07 2022-12-07 - 2022-12-14 Uslugi Grawerskie Magdalena Szczepaniak, ul. Ruchliwa 20, 02-182 Warszawa
NIP: 5211213250
Usługa grawerowania tabliczek na puchary turnieju tenisowego pt. " Liga Bez Granic" 145,05 Zamówienie / Zlecenie
OA.1728.2022 2022-12-07 2022-12-18 - 2022-12-18 Katarzyna Zawada Studio Artystyczne, ul. Żegocin 10, 63-304 Czermin
NIP: 6080106211
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i wykonaniu koncertu pt. „Kolędy pastorałki i utwory świąteczne”, organizowanego dla mieszkańców sołectwa Sokołów w dniu 18 grudnia 2022 r. 3 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1729.2022 2022-12-07 2022-12-01 - 2022-12-04 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup przedłużaczy, wtyczek i gniazdek przeznaczonych do podłączenia dekoracji świątecznych na terenie gminy Michałowice. 835,54 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1730.2022 2022-12-07 2022-12-01 - 2022-12-05 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa
NIP: 1130089950
zakup programatora czasowego oraz innych artykułów przeznaczonych do podłączenia dekoracji świątecznych na terenie gminy Michałowice. 201,57 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1731.2022 2022-12-07 2022-12-01 - 2022-12-31 POLAMP, ul. Przemysłowa 1, 11-500 Gizycka
NIP: 8451659142
przechowanie elementów dekoracji świątecznych (zajęcie 22 miejsc paletowych). 860,51 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1732.2022 2022-12-07 2022-12-02 - 2022-12-09 POLAMP, ul. Przemysłowa 1, 11-500 Gizycka
NIP: 5291653725
zakup 150 szt. lampek LED FLASH wraz z akcesoriami do przyłączenia 22 965,60 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1733.2022 2022-12-07 2022-12-07 - 2022-12-20 Artykuły Ogrodniczo-Przemysłowe Monika Konopka, ul. Parkowa 2, 05-816 Michałowice
NIP: 8681588144
zakup środków ochrony roślin, nawozów, środków na owady oraz artykułów higienicznych i czystościowych. 2 500,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1734.2022 2022-12-07 2022-12-07 - 2022-12-07 Drukarnia "PRINT-POL", ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP: 5340028247
wydruk katalogu "Pozyskane Fundusz" w związku z 12 Forum Rozwoju Mazowsza. 479,70 Zamówienie / Zlecenie
PR.1735.2022 2022-12-07 2022-12-07 - 2022-12-07 Józef Poręba, ul. Stanisława Lentza 35 lok. 38, 02-956 Warszawa
NIP: 9511559954
usługa cateringowa polegająca na przygotowaniu poczęstunku dla gości na uroczystość otwarcia nowego przedszkole. 6 710,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1736.2022 2022-12-08 2022-12-08 - 2022-12-08 Międzykomunalna Spółka Akcyjna MUNICIPIUM, ul. Marynarska 19A, 02-674 Warszawa
NIP: 5260250110
publikacja artykułu w dwutygodniku "Wspólnota" 2 214,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.1737.2022 2022-12-08 2022-12-07 - 2022-12-20 SART Sp. z o.o., ul. Czerwonych Maków 11, 05-800 Pruszków
NIP: 5342504232
Nadzór autorski nad remontem zabytkowego cmentarza z okresu I Wojny Światowej w Pęcicach 1 107,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1738.2022 2022-12-08 2022-12-06 - 2023-12-31 FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa
NIP: 5220001895
Usługa doradcza przy przygotowaniu Strategii Rozwoju Gminy Michałowice na lata 2023-2030 34 400,00 Umowa zlecenie
SP.1739.2022 2022-12-08 2022-12-09 - 2022-12-22 lava group, ul. Romera 4b, 02-784 Warszawa
NIP:
upominki na potrzeby turnieju tenisa stołowego organizowanego w dniu 29.01.2023 r. w ZSO w Komorowie 3 337,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1740.2022 2022-12-08 2022-12-07 - 2022-12-13 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Wykonanie usługi polegającej na przygotowania i przeprowadzenia 5 zajęć sportowych taneczno-ruchowych dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 585,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.1741.2022 2022-12-08 2022-12-09 - 2022-12-23 "SKIPPER" Andrzej Pieńkowski, ul. E. Ciołka 2 lok. 49, 01-402 Warszawa
NIP: 5272295271
medale i stuteki z nadrukami na potrzeby turnieju tenisa stołowego organizowanego pod patronatem pani wójt w szkole podstawowej w Komorowie w dniu 29.01.2023 1 030,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1742.2022 2022-12-08 2022-12-08 - 2022-12-08 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAIKS - Zabawa Andrzejkowa soł. Michałowice 467,40 Zamówienie / Zlecenie
SP.1743.2022 2022-12-08 2022-12-08 - 2022-12-16 Danuta Józefowicz zajęcia gimnastyczne (zdrowy kręgosłup) dla seniorów z gminy Michałowice 300,00 Umowa zlecenie
OA.1744.2022 2022-12-08 2022-12-08 - 2022-12-08 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAIKS - Zabawa Andrzejkowa w Granicy 58,41 Zamówienie / Zlecenie
OA.1745.2022 2022-12-08 2022-12-17 - 2022-12-17 Michał Sabała Przygotowanie i przeprowadzenie 3 spotkań w ramach Komorowskiej Nocy Filmowej, organizowanej dla mieszkańców Osiedla Komorów w dniu 17 grudnia 2022 r. 1 547,66 Umowa zlecenie
KS.1746.2022 2022-12-09 2022-12-09 - 2022-12-15 W&W Racket Sports MiM Wieczorek S.C., ul. ŚW Rocha 53, 42-200 Częstochowa
NIP: 5732719992
Zakup 72 piłek tenisowych Dunlop Australian Open 2 376,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1747.2022 2022-12-09 2022-12-17 - 2022-12-17 Grupa Trampolina Aleksander Pawlicki, ul. Filtrowa 83 lok. 10, 02-032 Warszawa
NIP:
Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu turnieju gier planszowych, przeznaczonego dla mieszkańców Osiedla Komorów, opartego o współzawodnictwo w edukacyjnych, rodzinnych grach, zawierających elementy polskiej kultury, historii i przyrody 460,90 Zamówienie / Zlecenie
OA.1748.2022 2022-12-09 2022-12-09 - 2022-12-29 Copa.pl Paweł Kopala Sp. k., ul. Żeglarska 31, 66-400 Gorzów Wlkp
NIP:
Zakup 70 szt. voucherów, na podstawie których mieszkańcy sołectwa Komorów będą mogli wybrać bilet wstępu na spektakl grany w Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie 7 700,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1749.2022 2022-12-09 2022-12-17 - 2022-12-17 SKLEP SPOŻYWCZY PO SCHODKACH DOROTA JAKOWIECKA, IZABELA MARCZAK SPÓŁKA CYWILNA, ul. Rodzinna 26 lok. A, 05-806 Sokołów
NIP: 5342614854
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu poczęstunku zgodnie z ofertą, dla uczestników świątecznego spotkania opłatkowego, organizowanego mieszkańcom sołectwa Reguły w dniu 17 grudnia 2022 r. 2 484,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.1750.2022 2022-12-09 2022-12-08 - 2022-12-12 ECO TECHNOLOGIES Emil Cwalina, ul. Księcia Janusza I 26, 18-400 Łomża
NIP: 7182088345
budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku OSP w Nowej Wsi przy ul. Głównej 2 w Nowej Wsi 99 630,00 Umowa o roboty budowlane
GK.1751.2022 2022-12-09 2022-12-09 - 2023-01-20 "BUDWEX" WASILEWSKI MIECZYSŁAW, ul. 3 Maja 89, 05-080 Truskaw
NIP: 1180959927
Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego - doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Raszyńska róg 3 Maja w Michałowicach. 20 670,90 Umowa o roboty budowlane
OA.1752.2022 2022-12-09 2022-12-18 - 2022-12-18 SKLEP SPOŻYWCZY PO SCHODKACH DOROTA JAKOWIECKA, IZABELA MARCZAK SPÓŁKA CYWILNA, ul. Rodzinna 26 lok. A, 05-806 Sokołów
NIP: 5342614854
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu poczęstunku zgodnie z ofertą, dla uczestników spotkania świątecznego, organizowanego mieszkańcom sołectwa Sokołów w dniu 18 grudnia 2022 r. 1 770,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1753.2022 2022-12-09 2022-12-12 - 2022-12-26 KRUSZYWOSORT Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe, ul. MARGLOWA 83, 26-600 RADOM
NIP: 8111055304
„Remont dróg tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym na terenie gminy Michałowice- II” 139 813,00 Umowa o roboty budowlane
GK.1754.2022 2022-12-12 2022-11-22 - 2022-11-22 P.P.U.H. Budowa i Naprawa Dróg Efekt Sp. z o.o., ul. Szomańskiego 8, 02-495 Warszawa
NIP: 5220020266
Aneks zwiększający do umowy - prace brukarskie 10 447,10 Zamówienie / Zlecenie
IR.1755.2022 2022-12-12 2022-12-09 - 2022-12-15 ARIA ARIA BIELIŃSKI KRZYSZTOF Usuniecie usterki kotła gazowego marki Junkers w zakresie naprawy uszkodzonego siłownika zaworu 3-drogowego w budynku komunalnym przy ul. Łakowej 18 lok. 2 w Opaczy Kolonii 545,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.1756.2022 2022-12-12 2023-01-01 - 2023-12-31 DT SOLUTION Sp. z o.o., ul. Graniczna 7, 44-240 Żory
NIP: 5342341468
Utrzymanie usługi EcoHarmonogram na rok 2023 4 870,80 Umowa zlecenie
OA.1757.2022 2022-12-13 2022-12-08 - 2022-12-08 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup tablic magnetycznych oraz podpórek pod plecy dla potrzeb pracowników Referatu OC oraz Ochrony Środowiska. 2 081,16 Zamówienie / Zlecenie
OA.1758.2022 2022-12-13 2022-12-13 - 2022-12-29 Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera, ul. Jana Zamoyskiego 20, 03-801 Warszawa
NIP:
Zakup 33 szt. voucherów, na podstawie których mieszkańcy sołectwa Pęcice będą mogli wybrać bilet wstępu na dowolny spektakl grany w Teatrze Powszechnym w Warszawie 2 310,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1759.2022 2022-12-13 2022-12-18 - 2022-12-18 Stowarzyszenie ABC nr w rejestrze 45, ul. Widok 14, 05-816 Michałowice
NIP:
Usługa polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów wypiekania i dekoracji świątecznych pierniczków 1 040,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1760.2022 2022-12-13 2022-12-18 - 2022-12-18 SKLEP SPOŻYWCZY PO SCHODKACH DOROTA JAKOWIECKA, IZABELA MARCZAK SPÓŁKA CYWILNA, ul. Rodzinna 26 lok. A, 05-806 Sokołów
NIP: 5342614854
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu poczęstunku zgodnie z ofertą, dla uczestników koncertu kolęd i pastorałek, organizowanego dla mieszkańców sołectwa Pęcice w dniu 18 grudnia 2022 r. 1 722,60 Zamówienie / Zlecenie
WUA.1761.2022 2022-12-14 2022-12-15 - 2023-12-20 T-PROPERTY Geodezja, Wycena Nieruchomości, Urbanistyka – Renata Turek, ul. Wola Sufczyńska 20, 05-340 Kołbiel
NIP: 5321705333
Wykonanie Dokumentu Prognozy skutków finansowych uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru położonego pomiędzy ul. Wiejską i torami WKD na terenie obrębu geodezyjnego Reguły wraz z jego jednorazową aktualizacją (w sytuacji zmiany ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) 4 200,45 Umowa o dzieło
WUA.1762.2022 2022-12-14 2022-12-15 - 2023-12-20 T-PROPERTY Geodezja, Wycena Nieruchomości, Urbanistyka – Renata Turek, ul. Wola Sufczyńska 20, 05-340 Kołbiel
NIP: 5321705333
Wykonanie Dokumentu Prognozy skutków finansowych uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru "Regulska" wraz z jego jednorazową aktualizacją (w sytuacji zmiany ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) 4 200,45 Umowa o dzieło
OA.1763.2022 2022-12-14 2022-12-23 - 2022-12-23 KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH SUCHY LAS "KOŁO KOBIET KREATYWNYCH", ul. Księdza Michała Woźniaka 6, 05-806 Suchy Las
NIP: 5342592584
Zakup tradycyjnych potraw świątecznych, na potrzeby spotkania świątecznego organizowanego dla mieszkańców sołectwa Suchy Las 3 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1764.2022 2022-12-14 2022-12-18 - 2022-12-18 SKLEP SPOŻYWCZY PO SCHODKACH DOROTA JAKOWIECKA, IZABELA MARCZAK SPÓŁKA CYWILNA, ul. Rodzinna 26 lok. A, 05-806 Sokołów
NIP: 5342614854
Usługa polegająca na przygotowaniu poczęstunku zgodnie z ofertą, dla uczestników spotkania świątecznego, organizowanego dla mieszkańców sołectwa Pęcice w dniu 18 grudnia 2022 r. 4 536,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.1765.2022 2022-12-14 2022-12-05 - 2022-12-14 ODEO SYSTEMY DŹWIĘKOWE, ul. EMILILII PLATER 1A lok. 14, 05-500 PIASECZNO
NIP: 1230457850
Wykonanie dodatkowego przyłącza sygnałowego 1 943,40 Zamówienie / Zlecenie
IT.1766.2022 2022-12-14 2022-12-14 - 2022-12-31 "PRESSCOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław
NIP: 8971688084
Prenumerata kwartalna miesięcznika "IT w Administracji" 123,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1767.2022 2022-12-14 2022-12-12 - 2022-12-12 Gastromix II S.C., ul. Śląska 2, 43-430 Skoczów
NIP: 5481067189
Zakup ławek oraz stołów cateringowych, które będą wykorzystywane podczas organizacji spotkań, imprez i wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Michałowice. 1 700,50 Zamówienie / Zlecenie
GK.1768.2022 2022-12-14 2022-12-15 - 2022-12-29 DROG-REM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa
NIP: 5222834010
„Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Michałowice”-II 190 010,00 Umowa o roboty budowlane
KS.1769.2022 2022-12-15 2022-12-15 - 2022-12-28 FLAGOWA KRAINA SP. Z O.O., ul. Powstańców Śląskich 234, 44-348 Skrzyszów
NIP: 6472267386
Wykonanie dwóch banerów reklamowych (roll-up) i dwóch banerów reklamowych (Hangery), zgodnie z projektem (herb i logo Gminy Michałowice) o wymiarach 85cm x 200 cm na potrzeby promocji imprez promocyjno-kulturalnych organizowanych przez Gminę Michałowice. 1 095,44 Zamówienie / Zlecenie
KS.1770.2022 2022-12-15 2022-12-15 - 2022-12-28 Przemysław Lewandowski "TENIS 10", ul. Ignacego Kraszewskiego 9, 05-822 Milanówek
NIP: 5342157351
Zakup 25 sztuk breloczków (rakieta tenisowa + piłeczka tenisowa) dla uczestników rozgrywek Ligi Tenisowej „LIGA BE GRANIC II”, które objęte są Patronatem Wójt Gminy Michałowice. 325,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.1771.2022 2022-12-16 2022-12-16 - 2022-12-23 Norton D.A.A.P. Nadulny Sp.J., ul. Elizy Orzeszkowej 11, 05-816 Reguły
NIP: 5341369772
zakup wody na potrzeby imprez promocyjno - sportowych 3 552,86 Zamówienie / Zlecenie
KS.1772.2022 2022-12-16 2022-12-16 - 2022-12-28 lava group, ul. Romera 4b, 02-784 Warszawa
NIP:
Dostawa upominków z logo gminy, zgodnie z ofertą na potrzeby organizowanych wydarzeń promocyjno-kulturalnych. 6 996,24 Zamówienie / Zlecenie
KS.1773.2022 2022-12-16 2022-12-19 - 2022-12-28 lava group, ul. Romera 4b, 02-784 Warszawa
NIP:
upominki na potrzeby imprez promocyjno - sportowych 5 247,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1774.2022 2022-12-19 2022-12-02 - 2022-12-20 Awih, ul. Ryżowa 96a, 05-816 Opacz-Kolonia
NIP:
Wykonanie papierowych toreb reklamowych z logiem gminy Michałowice. 1 782,27 Zamówienie / Zlecenie
OA.1775.2022 2022-12-19 2022-12-19 - 2022-12-19 Elżbieta Baur Przygotowanie i prowadzenie warsztatów plastycznych „Przestrzenne kule z kordonku” przeznaczonych dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 410,34 Umowa zlecenie
PR.1776.2022 2022-12-19 2022-12-19 - 2022-12-19 Hawaii Maja Radziuk zakup usługi cateringowej związanej z dwudniowym szkoleniem Młodzieżowej Rady Gminy w dniach15-16.12. 497,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1777.2022 2022-12-19 2022-12-19 - 2022-12-19 InDruk Zakład Poligraficzny InDruk wydruk 120 sztuk plakatów w formacie A2 z życzeniami świątecznymi dla mieszkańców gminy 701,10 Zamówienie / Zlecenie
OA.1778.2022 2022-12-19 2022-12-19 - 2022-12-21 ZAKŁAD ELEKTROMECHANIKI DŹWIGOWEJ KRZYSZTOF BORGUL Naprawa urządzenia dźwigowego (windy) zainstalowanego w budynku Urzędu Gminy Michałowice, który uległ awarii, celem przywrócenia jego pełnej sprawności. Usługa polegać będzie na wymianie naprawie tablicy sterowe oraz ogranicznika prędkości wraz z wymianą aparatu wyzwalającego. 2 091,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1779.2022 2022-12-19 2022-12-19 - 2022-12-28 ZAKŁAD ELEKTROMECHANIKI DŹWIGOWEJ KRZYSZTOF BORGUL Zakup dwóch Ups-ów 1200VA do urządzeń dźwigowych zainstalowanych w budynku Urzędu Gminy Michałowice celem zapewnienia działania wind podczas zaniku zasilania w budynku 3 198,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1780.2022 2022-12-19 2022-12-19 - 2022-12-19 DARIUSZ KANCLERSKI, ul. Parkowa 79, 05-806 Pęcice
NIP: 5342112816
dostawa artykułów w związku z dwudniowym szkoleniem dla Młodzieżowej Rady Gminy - 15-16.12.2022r 325,45 Zamówienie / Zlecenie
KS.1781.2022 2022-12-20 2022-12-20 - 2022-12-20 Sklep spożywczy u Darka Dariusz Kanclerski, ul. Parkowa 79, 05-806 Komorów Pęcice
NIP: 5342112816
Zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizowanych imprez promocyjno- sportowych 550,90 Zamówienie / Zlecenie
OC.1782.2022 2022-12-20 2022-12-14 - 2022-12-31 Ochotnicza Straż Pozarna w Nowej Wsi, ul. Główna 2, 05-806 Komorów
NIP:
przekazanie dotacji celowej dla OSP w Nowej Wsi [zakup lekkiego pojazdu ratownictwa technicznego] 310 000,00 Umowy dotacyjne
OC.1783.2022 2022-12-20 2022-12-19 - 2022-12-31 P.J. TOPTECH Paweł Ciosiński, ul. Przedszkolna 31, 05-800 Pruszków
NIP: 5342133801
zakup agregatu prądotwórczego Pezal Generators PDE31RST3 64 092,80 Umowa zakupu
GK.1784.2022 2022-12-21 2022-12-20 - 2023-03-19 MKL-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Magazynowa 11A lok. 38, 02-652 Warszawa
NIP: 5213802418
dostawę i montaż: - 11 szt. ławek miejskich parkowych z oparciem, - 9 szt. koszy betonowych, - 4 szt. tablic informacyjnych, - 25 szt. stalowych tabliczek informacyjnych, - demontaż i wywiezienie istniejących ławek, - wykonanie 11 szt. zatok z kruszywa pod projektowane ławki. 70 000,00 Umowa zakupu
PR.1785.2022 2022-12-21 2022-12-12 - 2022-12-15 FOTOSPRESS, ul. Wiosny Ludów 41 lok. 1, 02-495 Warszawa
NIP: 5271096687
publikacja prasowa - życenia świateczne 738,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1786.2022 2022-12-21 2022-12-28 - 2022-12-28 KD Group Sp z o.o., ul. Stanisława Bodycha 41 lok. AB, 05-816 Michałowice
NIP: 7010720610
Przygotowanie i poprowadzenia Zabawy Sylwestrowej dla dzieci, mieszkańców sołectwa Pęcice w dniu 28 grudnia 2022 r. 4 950,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.1787.2022 2022-12-21 2022-12-19 - 2022-12-19 MMB S.C. Monika Balcerzak, Arkadiusz Kostrzeba, ul. Działkowa 4 A, 05-800 Pruszków
NIP: 5342489171
MMB SC 499,85 Zamówienie / Zlecenie
GK.1788.2022 2022-12-21 2022-12-22 - 2023-12-28 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Umowa o roboty budowlane
GK.1789.2022 2022-12-21 2022-12-22 - 2023-12-28 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Umowa o roboty budowlane
GR.1790.2022 2022-12-21 2022-12-22 - 2023-12-28 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Umowa o roboty budowlane
GK.1791.2022 2022-12-21 2022-12-22 - 2023-12-28 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Umowa o roboty budowlane
GK.1792.2022 2022-12-21 2022-12-22 - 2023-12-28 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Umowa o roboty budowlane
GK.1793.2022 2022-12-21 2022-12-22 - 2023-07-22 DPJ System Dariusz Mościcki, ul. Patriotów 110 lok. 218, 04-844 Warszawa
NIP: 7221541258
„Opracowanie projektów organizacji ruchu na terenie Gminy Michałowice - II” ZP.271.1.62.2022 202 950,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-12-20
do umowy nr GK.1793.2022
2023-12-20-2024-06-30 aneks do umowy zwiększający kwote oraz termin 20 274,00 Aneks do umowy
OA.1794.2022 2022-12-21 2023-01-01 - 2024-12-31 PGNiG Obrót Detaliczny sp. z oo, ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa
NIP: 5272706082
UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO nr 010/2022/883/PZP 6 772 140,00 Umowa zakupu
GK.1795.2022 2022-12-22 2022-12-28 - 2023-08-28 Biuro Usług Projektowych "KANPRO" inż. Jan Wojcieski, ul. Radzymińska 36/38/40 lok. 11, 03-752 Warszawa
NIP: 5361005286
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kolektora tłocznego w ulicy Aleja Topolowa w Michałowicach i Regułach, w gminie Michałowice” 97 785,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2023-08-25
do umowy nr GK.1795.2022
2022-12-28-2023-12-15 wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przewodu tłocznego sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Aleja Topolowa, aneks terminowy 0,00 Aneks do umowy
OA.1796.2022 2022-12-22 2022-12-20 - 2022-12-21 FHU Gasport, ul. Meisssnera 1, 80-462 Gdańsk
NIP:
Zakup stołu do ping-ponga wraz z asortymentem, celem wyposażenia świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych. 2 900,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1797.2022 2022-12-22 2023-01-01 - 2023-07-31 Irena Gdak Sprzątanie świetlicy w Regułach 6 650,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-01-02
do umowy nr OA.1797.2022
2023-01-02-2023-07-31 Aneks zmieniający wysokość wynagrodzenia do umowy UG/OA/1797/2022 1 330,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2023-07-07
do umowy nr OA.1797.2022
2023-07-07-2023-12-18 Aneks wydłużający czas trwania umowy UG/OA/1797/2022 - Gdak Irena 5 700,00 Aneks do umowy
OA.1798.2022 2022-12-22 2023-01-01 - 2023-03-31 Małgorzata Gąsiorowska Umowa udostępnienia powierzchni magazynowej na potrzeby sołectwa Opacz Mała 2 700,00 Umowa najmu / dzierżawy
Aneks nr 1
z dnia 2023-03-10
do umowy nr OA.1798.2022
2023-03-10-2023-12-31 Aneks wydłużający czas trwania umowy do 31.12.2023 r. 8 100,00 Aneks do umowy
OC.1799.2022 2022-12-22 2022-12-21 - 2022-12-31 FACH - POŻ SERVICE S.C JACEK SUSZYŃSKI , MICHAŁ WILCZAK, ul. Helenowska 20 lok. 5, 05-800 Pruszków
NIP: 5441454684
defibrylator AED ZOOL PLUS CPR-D, torba ratownicza R1 PSP, pilarka MS194T na wyposażenie jednostki OSP Nowa Wieś 12 000,00 Umowa zakupu
OA.1800.2022 2022-12-23 2022-12-22 - 2022-12-22 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAIKS - Koncert kolęd pastorałek i utworów świątecznych - Granica 369,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1801.2022 2022-12-23 2022-12-22 - 2022-12-22 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAIKS - Koncert kolęd pastorałek i utworów świątecznych - Sokołów 430,50 Zamówienie / Zlecenie
PR.1802.2022 2022-12-23 2022-12-12 - 2022-12-29 Produkty Polskie Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 7, 58-130 Żarów
NIP: 8842601968
Upominki reklamowe z logo gimy 9 013,44 Zamówienie / Zlecenie
PR.1803.2022 2022-12-23 2022-12-12 - 2022-12-29 lava group, ul. Romera 4b, 02-784 Warszawa
NIP:
Zestawy z logo gminy 6 469,80 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1804.2022 2022-12-23 2023-01-01 - 2023-12-31 Global Innovative Solutions, ul. Artura Grottgera 22a, 40-681 Katowice
NIP: 9542197765
Umowa abonamentowa-odczyty pomiarów jakości powietrza 28 265,40 Umowa zakupu
PR.1805.2022 2022-12-23 2022-12-19 - 2022-12-23 Wide Format Sp. z o.o., ul. Pałacowa 25, 05-816 Michałowice-Wieś
NIP:
Wykonanie roll-upów z logo gminy 1 223,85 Zamówienie / Zlecenie
KS.1806.2022 2022-12-23 2022-12-23 - 2022-12-29 Print Pol, ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP:
Druk 700 sztuk ulotek informacyjnych dotyczących szczepienia HPV. 1 377,60 Zamówienie / Zlecenie
IT.1807.2022 2022-12-23 2022-12-23 - 2022-12-30 INFOROFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
NIP: 5272903138
Komplet 5 tuszy do drukarki Canon PFI-120 1 445,25 Zamówienie / Zlecenie
OA.1808.2022 2022-12-27 2023-01-03 - 2023-12-31 FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa
NIP: 5220001895
Organizacja szkoleń dla Sekretarza Gminy - Forum Sekretarzy 2 400,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1809.2022 2022-12-27 2023-01-03 - 2023-12-31 FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa
NIP: 5220001895
Organizacja szkoleń dla pracowników kadr - Forum Pracowników Kadr 2 160,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1810.2022 2022-12-27 2023-01-03 - 2023-12-31 FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa
NIP: 5220001895
Szkolenia dla Skarbników - Forum Skarbników 2 400,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1811.2022 2022-12-27 2023-01-03 - 2023-12-31 FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa
NIP: 5220001895
Szkolenia dla Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów - Forum WBiP 1 800,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1812.2022 2022-12-27 2023-01-02 - 2023-12-31 WOLF - Technika grzewcza Sp z o.o., ul. Sokołowska 36, 05-806 Sokołów
NIP: 5321204944
Najem urządzenia do oczyszczania powietrza 4 059,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1813.2022 2022-12-27 2023-01-02 - 2023-12-31 Marcin Pakuła- PB-Matic Dzierżawa kopertownicy 6 420,60 Zamówienie / Zlecenie
OA.1814.2022 2022-12-27 2023-01-01 - 2023-12-31 ZAKŁAD ELEKTROMECHANIKI DŹWIGOWEJ KRZYSZTOF BORGUL Konserwacja urządzeń dźwigowych w budynkach Urzędu Gminy Michałowice 14 022,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1815.2022 2022-12-27 2023-01-02 - 2023-12-31 Garmond Press S.A, ul. Lubicz 3, 31-034 Kraków
NIP: 6761796725
Systematyczna dostawa prasy do Urzędu Gminy Michałowice 6 464,60 Zamówienie / Zlecenie
OA.1816.2022 2022-12-27 2023-01-01 - 2023-12-31 HR Bjorkman Maty Wejściowe Sp. z o.o., ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa
NIP: 5361794455
Wynajem i serwis mat wejściowych w budynku Urzędu Gminy Michałowice 11 100,80 Zamówienie / Zlecenie
OA.1817.2022 2022-12-27 2023-01-01 - 2023-12-31 WIKnet Piotr Glen, ul. Wierzbowa 9, 05-152 Łomna
NIP: 8671011673
Pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych 23 616,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1818.2022 2022-12-27 2023-01-01 - 2023-12-31 Carnigrody Mateusz Piaścik, ul. Ludna 91b, 05-822 Milanówek
NIP: 5291765507
Pielęgnacja posadzonych roślin w budynku Urzędu Gminy Michałowice 19 887,40 Zamówienie / Zlecenie
OA.1819.2022 2022-12-27 2023-01-02 - 2023-12-31 2M Corp Marcin Dłuzewski, ul. Spacerowa 1A, 05-822 Milanówek
NIP: 5291653725
Serwis dystrybutorów do wody 40 752,40 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-11-06
do umowy nr OA.1819.2022
2023-11-06-2023-12-31 Aneks do umowy UG/OA/1819/2022 - dodatkowy punkt serwisu 297,66 Aneks do umowy
OA.1820.2022 2022-12-27 2023-01-02 - 2023-12-31 Heute Service Sp. zo.o., ul. Wałowiccka 19A, 02-451 Warszawa
NIP: 5222919396
Uzytkowanie maszyny czyszcząco - polerującej do obuwia w budynku Urzędu Gminy Michałowice 2 361,60 Zamówienie / Zlecenie
PR.1821.2022 2022-12-28 2022-12-28 - 2022-12-28 Józef Poręba, ul. Stanisława Lentza 35 lok. 38, 02-956 Warszawa
NIP: 9511559954
Wykonanie usługi cateringowej na spotkanie z seniorami w dniu 29 grudnia 2022 r. 2 790,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.1822.2022 2022-12-28 2023-01-01 - 2023-12-31 "MRONCZ & NADSTAWEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Zdunowska 68, 63-700 Krotoszyn
NIP: 6211521532
Wynajem 6 kontenerów na boisku w Granicy 78 966,00 Umowa najmu / dzierżawy
OŚ.1823.2022 2022-12-28 2023-01-01 - 2023-02-28 FAGUS Sp. z o.o., ul. Al. Krakowska 110 lok. 114, 00-971 Warszawa
NIP: 5222843925
Prace porządkowe na terenie gminy Michałowice – zamówienie przewidziane 68 931,00 Umowa zlecenie
GK.1824.2022 2022-12-29 2023-01-01 - 2023-12-31 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Plac Sokratesa Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa
NIP: 5250005662
Dostawa wody i odbiór ścieków na potrzeby mieszkańców Gminy Michałowice. Część I Dostawa wody i odbiór ścieków ZP.271.1.82.2022 752 185,00 Umowa zakupu
Aneks nr 1
z dnia 2023-12-15
do umowy nr GK.1824.2022
2023-12-15-2023-12-31 Dostawa wody i odbiór ścieków na potrzeby mieszkancow Gminy Michałowice. 166 000,00 Aneks do umowy
GK.1825.2022 2022-12-29 2023-01-01 - 2023-12-31 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Plac Sokratesa Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa
NIP: 5250005662
Dostawa wody i odbiór ścieków na potrzeby mieszkańców Gminy Michałowice. Część II - Dostawa wody na potrzeby budynku ul. Łąkowa 18 ZP.271.1.82.2022 583,20 Umowa zakupu
GK.1826.2022 2022-12-29 2023-01-01 - 2023-12-31 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Plac Sokratesa Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa
NIP: 5250005662
"Dostawa wody i odbiór ścieków na potrzeby mieszkańców Gminy Michałowice” część III - "Dostawa wody na potrzeby budynku przy ul. Raszyńska 34" ZP.271.1.82.2022 777,60 Umowa zakupu
GK.1827.2022 2022-12-29 2023-01-01 - 2023-12-31 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Plac Sokratesa Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa
NIP: 5250005662
„Dostawa wody i odbiór ścieków na potrzeby mieszkańców Gminy Michałowice” część IV: "Odbiór ścieków z terenu Gminy Michałowice" ZP.271.1.82.2022 4 829 060,00 Umowa zakupu
GK.1828.2022 2022-12-29 2023-01-01 - 2023-12-31 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Plac Sokratesa Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa
NIP: 5250005662
„Dostawa wody i odbiór ścieków na potrzeby mieszkańców Gminy Michałowice”. Cześć V - "Dostawa wody na potrzeby poidełek zainstalowanych w ul. Topolowej, w ul. Szkolnej i ul. Dworcowej" ZP.271.1.82.2022 194,40 Umowa zakupu
GK.1829.2022 2022-12-29 2022-11-24 - 2022-12-31 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Plac Sokratesa Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa
NIP: 5250005662
Dostawa wody na potrzeby budynku przy ul. Szkolnej 13 Michałowice 77,76 Umowa zakupu
GK.1830.2022 2022-12-29 2023-01-01 - 2023-12-31 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Plac Sokratesa Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa
NIP: 5250005662
„Dostawa wody i odbiór ścieków na potrzeby mieszkańców Gminy Michałowice” Część VI - Dostawa wody na potrzeby budynku przy ul. Szkolnej 13 ZP.271.1.82.2022 3 110,40 Umowa zakupu
OA.1831.2022 2022-12-29 2023-01-01 - 2023-12-31 OWIW Legal Ostrowski Wołyniec i Wspólnicy Adwokaci sp.k., ul. Szpitalna 8 lok. 6, 00-031 Warszawa
NIP: 5252591931
Bieżąca obsługa prawna Urzędu Gminy Michałowice 154 980,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1832.2022 2022-12-29 2023-01-01 - 2023-12-31 OWIW Legal Ostrowski Wołyniec i Wspólnicy Adwokaci sp.k., ul. Szpitalna 8 lok. 6, 00-031 Warszawa
NIP: 5252591931
Poradnictwo prawne dla seniorów w ramach PPS 10 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1833.2022 2022-12-29 2023-01-01 - 2023-12-31 OWIW Legal Ostrowski Wołyniec i Wspólnicy Adwokaci sp.k., ul. Szpitalna 8 lok. 6, 00-031 Warszawa
NIP: 5252591931
Zastępstwo procesowe na rzecz Gminy Michałowice 224 721,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1834.2022 2022-12-30 2022-12-30 - 2023-12-31 WC Tron Sp. z o.o., ul. Wyb. J. Słowackiego 9, 50-406 Wrocław
NIP:
Ustawienie i obsługa kabin sanitarnych na terenie Gminy Michałowice 60 556,70 Zamówienie / Zlecenie
GR.1835.2022 2022-12-30 2022-12-30 - 2023-12-30 Stefan Wall Umowa dzierzawy na parking w opaczy Kolonia Wall Stefan 54 000,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.1836.2022 2022-12-30 2023-01-01 - 2023-12-30 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "GEO-SYSTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Jakuba Kubickiego 9 lok. 5, 02-954 Warszawa
NIP: 5210001965
Przedłużenie usługi eGmina z modułami iMPA, iRMK oraz iGeoPlan na kolejny rok tj. od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r 11 808,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1837.2022 2022-12-30 2023-01-02 - 2023-12-31 Jarosław Listosz Dozór i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 33 972,00 Umowa zlecenie
OŚ.1838.2022 2022-12-30 2023-01-02 - 2023-12-31 Tomasz Chmura Dozór i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 33 972,00 Umowa zlecenie
KA.1839.2022 2023-01-04 2023-01-01 - 2023-12-31 WAND SP. Z O.O., ul. ALEJA WILANOWSKA 368 C lok. 4, 02-665 WARSZAWA
NIP:
Usługi z zakresu medycyny w stostunku do osób posiadających skierowanie 20 000,00 Zamówienie / Zlecenie