85

REJESTR UMÓW, ZLECEŃ I ZAMÓWIEŃ

Rok rejestru: 2023

Pobierz dane rejestru w formacie XML

Rejestr aktualizowany 25 dnia każdego miesiąca (lub w razie zaistnienia istotnych zmian), ostatnia aktualizacja: 2023-05-25 08:43:51
(pozycje rejestru kończą się na ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego aktualizację)

Nr Data wpisania do rej. Okres obobiązywania Kontrahent Opis Kwota umowy (brutto) w zł Rodzaj dokumentu
KS.1.2023 2023-01-02 2023-01-02 - 2023-12-31 MIEJSKA KRYTA PŁYWALNIA KAPRY, ul. Andrzeja 3, 05-800 Pruszków
NIP: 5342275872
Porozumienie dotyczące rabatu przy zakupie niletu na pływalnię Kapry w Pruszkowie. Rabat dotyczy mieszkańców posiadajacych kartę Mieszkańca Gminy Michałowice 40 000,00 Umowa/Porozumienie - bez kosztowe
OA.2.2023 2023-01-02 2023-01-02 - 2023-06-30 Danuta Kamińska Sprzątanie w świetlicy w Opaczy-Kolonii 7 200,00 Umowa zlecenie
OA.3.2023 2023-01-02 2023-01-02 - 2023-06-30 Maria Krupa Sprzątanie pomieszczeń w świetlicy w Pęcicach Małych 8 100,00 Umowa zlecenie
OA.4.2023 2023-01-02 2023-01-02 - 2023-06-30 Ewa Chruściak Sprzątanie w świetlicy w Suchym Lesie 7 200,00 Umowa zlecenie
OA.5.2023 2023-01-02 2023-01-27 - 2023-05-26 JOANNA MENTEL CIASTA I KSIĄŻKI, ul. Osiedle Kazimierzowskie 25 lok. 40, 31-843 Kraków
NIP: 6782946236
Przygotowanie i poprowadzenie warsztatów kulinarnych dla dzieci, mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia 8 640,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-03-10
do umowy nr OA.5.2023
2023-03-10-2023-05-26 Aneks zwiększający liczbę uczestników biorących udział w zajęciach kulinarnych - Joanna Mentel 2 304,00 Aneks do umowy
OA.6.2023 2023-01-02 2023-01-09 - 2023-06-19 Olesia Moronova Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć zumba-fitness dla mieszkańców sołectwa Pęcice Małe 2 860,00 Umowa zlecenie
OA.7.2023 2023-01-02 2023-01-11 - 2023-04-20 Danuta Józefowicz Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych pilates dla mieszkańców sołectwa Pęcice Małe 5 100,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-03-31
do umowy nr OA.7.2023
2023-03-31-2023-06-22 Aneks wydłużający czas trwania umowy UG/OA/7/2023 z dnia 2 stycznia 2023 r. - Danuta Józefowicz 2 720,00 Aneks do umowy
OŚ.8.2023 2023-01-03 2023-01-03 - 2023-02-28 Berry Fruit Andrzej Mierzejewski, ul. Działkowa 161 lok. 15, 05-808 Parzniew
NIP: 1181299953
Usługi konserwacyjne na terenach rekreacji w Gminie Michałowice 27 060,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.9.2023 2023-01-03 2023-01-01 - 2023-12-31 TEROPLAN SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Klucznikowska 1, 32-600 Oświęcim
NIP: 5492295534
Roczy abonament za usługę FORIS – Karta Miejska (utrzymanie oprogramowania) 11 070,00 Umowa zlecenie
GK.10.2023 2023-01-03 2023-01-05 - 2023-04-30 ADAM BUJAKIEWICZ "A & M PARTNERS, EKO-PARTNER", ul. Aleja gen. Władysława Sikorskiego 18 lok. 237, 02-758 Warszawa
NIP: 5670008093
„Zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych na terenie Gminy Michałowice 2022-2023-II” 162 864,00 Umowa zlecenie
IR.11.2023 2023-01-04 2023-01-02 - 2023-12-31 Marek Długołęcki Magazynowanie, konserwacja i obsługa serwisowa 15 szt. rowerów będących własnością gminy Michałowice 9 969,15 Umowa zlecenie
GK.12.2023 2023-01-04 2023-01-09 - 2024-01-15 STANISŁAW BYSTRZYCKI INSBUD, ul. Inżynierska 3, 05-800 Pruszków
NIP: 5340020866
„Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Michałowice” Część I: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w ul. Barbary w Granicy” ZP.271.2.64.2022 1 099 370,00 Umowa o roboty budowlane
IT.13.2023 2023-01-04 2023-01-01 - 2023-12-31 ARAM SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa
NIP: 1182115317
świadczenie usługi serwisu eksploatacyjnego oprogramowania komputerowego System Ewidencji Ludności i Rejestr Wyborców 25 033,00 Umowa zlecenie
IT.14.2023 2023-01-04 2023-01-01 - 2023-12-31 XENTIVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Bakalarska 34, 02-212 Warszawa
NIP: 5222940717
Abonament za utrzymanie Systemu Komunikator Miejski LocalSpot CRM 7 306,20 Umowa zlecenie
KS.15.2023 2023-01-04 2023-01-03 - 2023-12-27 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
Dostawa kwiatów na potrzeby Urzędu Gminy Michałowice 27 000,00 Umowa zlecenie
GK.16.2023 2023-01-04 2023-01-09 - 2024-01-15 STANISŁAW BYSTRZYCKI INSBUD, ul. Inżynierska 3, 05-800 Pruszków
NIP: 5340020866
„Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Michałowice” Część II: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sarniej w Pęcicach”. ZP.271.2.64.2022 767 371,00 Umowa o roboty budowlane
GK.17.2023 2023-01-04 2023-01-09 - 2024-01-15 STANISŁAW BYSTRZYCKI INSBUD, ul. Inżynierska 3, 05-800 Pruszków
NIP: 5340020866
„Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Michałowice” Część III: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jeżynowej w Granicy”. ZP.271.2.64.2022 479 330,00 Umowa o roboty budowlane
GK.18.2023 2023-01-04 2023-01-09 - 2024-01-15 STANISŁAW BYSTRZYCKI INSBUD, ul. Inżynierska 3, 05-800 Pruszków
NIP: 5340020866
„Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Michałowice” Część IV: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w ul. Paproci, Rumiankowej, Pod Borem i bez nazwy (dz. 200/1) w Komorowie-Wsi. ZP.271.2.64.2022 1 753 840,00 Umowa o roboty budowlane
GK.19.2023 2023-01-04 2023-01-09 - 2024-01-15 ZAKŁAD USŁUGOWY MARTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 05-840 Milęcin
NIP: 5342645978
„Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Michałowice” Część V: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czapli w Opaczy-Kolonii ZP.271.2.64.2022 602 700,00 Umowa o roboty budowlane
KS.20.2023 2023-01-04 2023-01-03 - 2023-12-13 "EURO-LINGUA" OŚRODEK NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH S.C. BARTOSIAK A.,SKOLIMOWSKA A., ul. Siodlarska 12, 01-464 Warszawa
NIP: 5272162972
Kurs z języka włoskiego - Italia zawsze pasjonujaca - poznajemy jej bogactwa poprzez język - Budżet Obywatelski 26 880,00 Umowa zlecenie
OŚ.21.2023 2023-01-04 2023-01-02 - 2023-01-31 POLAMP, ul. Przemysłowa 1, 11-500 Gizycka
NIP: 8451659142
Przechowywanie elementów dekoracji świątecznych. 860,51 Zamówienie / Zlecenie
IT.22.2023 2023-01-04 2023-01-04 - 2023-01-04 CORSOFT, Andrzej Korzeniewski, ul. Trzykotki 6, 04-727 Warszawa
NIP: 9521760511
Odnowienie rocznej licencji na pakiet programów graficznych wraz z dostępem do zestawu grafik oraz zdjęć 7 131,54 Zamówienie / Zlecenie
BF.23.2023 2023-01-04 2023-01-02 - 2023-12-31 Agencja Ochrony Osób i Mienia ROMA, ul. ESTRADY 70C
NIP: 5271079795
konwojowanie wartości pieniężnych 17 000,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.24.2023 2023-01-04 2023-01-01 - 2023-12-31 MARCIN ZALEWSKI ZALER, ul. Promyka 53B, 05-800 Pruszków
NIP: 5342161513
Nadzór autorski nad systemem stron interentowych 8 856,00 Umowa zlecenie
IT.25.2023 2023-01-04 2023-01-01 - 2023-12-31 MONTEO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Plac Niepodległości 9C, 18-400 Łomża
NIP: 7182159631
Konserwacja i utrzymanie w sprawności systemu monitoringu gminnego 26 400,00 Umowa zlecenie
IT.26.2023 2023-01-04 2023-01-04 - 2023-01-04 WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
NIP: 5830018931
Odnowienie licencji SIP LEX 21 918,60 Zamówienie / Zlecenie
KS.27.2023 2023-01-04 2023-01-04 - 2023-03-28 UKS Akademia Koszykówki Komorów, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Aktywność szansą na rozwój”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 21 grudnia 2022 r. 10 000,00 Umowy dotacyjne
IT.28.2023 2023-01-09 2023-01-01 - 2023-12-31 "USŁUGI INFORMATYCZNE INFO-SYSTEM" ROMAN I TADEUSZ GROSZEK SPÓŁKA JAWNA, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 31 lok. 240, 05-120 Legionowo
NIP: 5361745379
Umowa serwisowa: utrzymanie oprogramowania księgowości budżetowej w roku 2023 33 025,50 Umowa zlecenie
OŚ.29.2023 2023-01-09 2023-01-09 - 2023-12-31 Centralne Laboratorium Pomiarowo Badawcze, ul. Rybnicka 6, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
NIP: 6331975945
Usługa w zakresie badania odpadów paleniskowych. 4 735,50 Umowa zlecenie
KS.30.2023 2023-01-10 2023-01-10 - 2023-01-10 Happy Time Ilona Dąbrowska, ul. Leśne Zacisze 10, 05-830 Stara Wieś
NIP: 5222480115
Zakup artykułów biurowych oraz gier na "I Gminny Konkurs kolęd i Pastorałek Bożonarodzeniowych" 2 112,80 Zamówienie / Zlecenie
KS.31.2023 2023-01-10 2023-01-10 - 2023-01-10 Józef Poręba, ul. Stanisława Lentza 35 lok. 38, 02-956 Warszawa
NIP: 9511559954
Usługa cateringowa dla uczestników spotkania noworocznego z przedstawicielami organizacji pozarządowymi 10 stycznia 2023. 4 900,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.32.2023 2023-01-10 2023-01-02 - 2025-05-21 PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
NIP: 9462593855
Umowa przyłączenia do sieci dystrybucyjnej nr 22-G1/UP/04159/2( oświetlenie uliczne/terenów zielonych)ul. aleja Marii Dąbrowskiej , dz.nr.ew. 716/21, Komorów 983,63 Umowa zlecenie
OA.33.2023 2023-01-10 2023-01-02 - 2023-06-30 Halyna Kwiatkowska Sprzątanie pomieszczeń w budynku przy ul. Raszyńskiej 34 9 900,00 Umowa zlecenie
OA.34.2023 2023-01-10 2023-01-01 - 2023-06-30 Jarosław Mroczek Umowa udostępnienia powierzchni magazynowej na potrzeby sołectwa Michałowice 2 400,00 Umowa najmu / dzierżawy
Aneks nr 1
z dnia 2023-03-10
do umowy nr OA.34.2023
2023-03-10-2023-12-31 Aneks wydłużający czas trwania umowy do dnia 31.12.2023 r. 2 400,00 Aneks do umowy
OA.35.2023 2023-01-10 2023-01-02 - 2023-06-30 Jolanta Karpińska Sprzątanie w świetlicy w Granicy 7 200,00 Umowa zlecenie
OA.36.2023 2023-01-10 2023-01-02 - 2023-06-30 Barbara Pietrusiak Sprzątanie pomieszczeń świetlicy w Komorowie przy ul. Ceglanej 2d 7 200,00 Umowa zlecenie
OA.37.2023 2023-01-10 2023-01-02 - 2023-06-30 Włodzimierz Kostera Sprzątanie świetlicy w Komorowie ul. Kaliszany 18 8 100,00 Umowa zlecenie
OC.38.2023 2023-01-10 2023-01-10 - 2023-01-10 Komendant Powiatowy Policji w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 8, 05-800 Pruszków
NIP:
Służby ponad normatywne 200 000,00 Umowa/Porozumienie - bez kosztowe
IR.39.2023 2023-01-10 2023-01-09 - 2023-01-19 usługi geodezyjne Witold Wielgosz, ul. wiejska 9, 05816 Reguły
NIP: 5341190085
Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej placu zabaw zlokalizowanego na terenie szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach przy ul. Szkolnej 15, działka nr ewid. 469 obręb Michałowice Osiedle, w ramach zadania budżetowego pn.: „Szkoła w Michałowicach – modernizacja obiektów szkolnych”. 615,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.40.2023 2023-01-10 2023-01-09 - 2023-06-30 Jakub Tomasz Siedlczyński Sprzątanie w świetlicy w Nowej Wsi 6 552,00 Umowa zlecenie
OA.41.2023 2023-01-10 2023-01-09 - 2023-06-14 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych taneczno-ruchowych oraz zajęć tanecznych dla mieszkańców sołectwa Reguły 22 990,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.42.2023 2023-01-10 2023-01-10 - 2023-12-20 Kwestiagustu Art. Barbara Krawczyk, ul. Warszawska 53c lok. 9, 05-822 Michalowice
NIP:
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z tańca w grupie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023. 28 875,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-02-10
do umowy nr KS.42.2023
2023-02-10-2023-12-15 Aneks nr 1 do umowy UG?KS/42/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r. bez zmiany kwoty, zmiana terminu realizacji umowy. 0,00 Aneks do umowy
OA.43.2023 2023-01-10 2023-01-09 - 2023-06-22 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych taneczno-ruchowych dla mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia 9 960,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.44.2023 2023-01-10 2023-01-10 - 2023-01-10 SALWADORE Hanna Mieszkowska, ul. Rozbrat 10 lok. 14, 00-451 Warszawa
NIP: 7011007104
Zapewnienie obsługi technicznej nagłośnienia podczas spotkania noworocznego 3 600,00 Umowa zlecenie
WUA.45.2023 2023-01-10 2023-01-11 - 2023-01-17 Przegląd Regionalny MIKAWAS Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 29, 05-500 Piaseczno
NIP: 1231415150
Dwa ogłoszenia prasowe - wyłożenia MPZP: Al. Kasztanowa cz. A, Ostoja, Graniczna, Pruszkowska cz. 2, Pruszkowska cz. 3 1 476,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.46.2023 2023-01-10 2023-01-09 - 2023-06-20 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych taneczno-ruchowych - Nowa Wieś 12 240,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.47.2023 2023-01-10 2023-01-11 - 2023-06-14 Danuta Józefowicz Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć jogi dla mieszkańców sołectwa Komorów 5 500,00 Umowa zlecenie
OA.48.2023 2023-01-10 2023-01-11 - 2023-06-14 Anna Pisarek Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć jogi dla kręgosłupa, przeznaczonych dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 3 400,00 Umowa zlecenie
OA.49.2023 2023-01-10 2023-01-10 - 2023-06-13 Kwestiagustu.art Barbara Krawczyk, ul. Warszawska 53c lok. 9, 05-822 Milanówek
NIP: 7722396815
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów tańca latino solo, dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 3 400,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.50.2023 2023-01-11 2023-01-11 - 2023-01-31 Artykuły Ogrodniczo-Przemysłowe Monika Konopka, ul. Parkowa 2, 05-816 Michałowice
NIP: 5341776537
Zakup środków ochrony roślin, nawozów, środków na owady oraz artykułów higienicznych i czystościowych. 3 500,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.51.2023 2023-01-11 2023-01-02 - 2023-12-31 INTER-MEDIA Sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 48, 05-800 Pruszków
NIP: 5342280100
Usługi dostępu do internetu dla urzedu gminy i jednostek pomocniczych. 18 819,00 Umowa zlecenie
IT.52.2023 2023-01-11 2023-01-02 - 2023-12-31 INTER-MEDIA Sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 48, 05-800 Pruszków
NIP: 5342280100
Wynajem tras transmisji danych w sieci operatora telekomunikacyjnego. 35 512,60 Umowa zlecenie
IT.53.2023 2023-01-11 2023-01-02 - 2023-12-31 BADUR PIOTR BADUROWICZ, ul. Pawłowice 27, 96-515 Teresin
NIP: 5272336886
Usługa przygotowana napisów w formacie „srt” i „vtt” do filmów wskazanych przez Zamawiającego 24 784,50 Umowa zlecenie
IT.54.2023 2023-01-11 2023-01-02 - 2023-12-31 N.K. Serwis Piotr Nowak, ul. Stefana Żeromskiego 6, 05-820 Piastów
NIP: 5212124175
Usługi konserwacji i utrzymanie w sprawności oraz wykonywania przeglądów okresowych drukarek, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych oraz kserokopiare. 15 000,00 Umowa zlecenie
IT.55.2023 2023-01-11 2023-01-11 - 2023-01-11 CORSOFT, Andrzej Korzeniewski, ul. Trzykotki 6, 04-727 Warszawa
NIP: 9521760511
Półroczne odnowienie abonamentu na oprogramowanie office 365 12 398,40 Zamówienie / Zlecenie
IT.56.2023 2023-01-11 2023-01-01 - 2023-12-31 VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań
NIP: 7811765125
Usługa wysyłki masowych wiadomości SMS 6 150,00 Umowa zlecenie
OŚ.57.2023 2023-01-12 2023-01-16 - 2023-06-16 SMILE JAMROSZ-GRUDZIŃSKA PAULINA, 62-610 Sycewo
NIP: 8982021751
„Wykonanie nasadzeń krzewów, bylin i traw w ul. Parkowej w Opaczy Małej w gminie Michałowice” 128 671,00 Umowa zlecenie
KS.58.2023 2023-01-12 2023-01-02 - 2024-12-23 Przemysław Lewandowski "TENIS 10", ul. Ignacego Kraszewskiego 9, 05-822 Milanówek
NIP: 5342157351
przygotowanie i przeprowadzenie zajęć nauki gry w tenisa dla dzieci do lat 12, mieszkańców gminy Michałowice przez wykwalifikowanych trenerów na terenie kortów tenisowych przy ul. Rekreacyjnej w Granicy 48 000,00 Umowa zlecenie
KS.59.2023 2023-01-13 2023-01-16 - 2023-12-18 MIEJSKA KRYTA PŁYWALNIA KAPRY, ul. Andrzeja 3, 05-800 Pruszków
NIP: 5342275872
udostępnienia wejścia uczestnikom na zajęcia Aqua Senior 60+ oraz wynajęcie torów na basenie rekreacyjnym na czas zajęć w ramach Programu Polityki Senioralnej na lata 2021 – 2024 40 000,00 Umowa zlecenie
KS.60.2023 2023-01-13 2023-01-16 - 2023-12-18 ACTIVA24 ANETA WIKŁACZ, ul. Starego Dębu 1, 05-806 Komorów
NIP: 5371940444
przygotowania i przeprowadzenia zajęć Aqua aerobic dla seniorów na basenie KAPRY w ramach PPS 14 100,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.61.2023 2023-01-13 2023-01-13 - 2023-02-28 Justyna Ciechomska Dozór, utrzymanie czystości i porządku na boisku - Sokołów 7 200,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-03-01
do umowy nr OŚ.61.2023
2023-03-01-2023-03-31 Dozór i utrzyamnie czystości na biosku w Sokołowie 3 600,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2023-04-01
do umowy nr OŚ.61.2023
2023-04-01-2023-04-30 Dozór i utrzymanie placów zabaw 3 600,00 Aneks do umowy
OŚ.62.2023 2023-01-13 2023-01-13 - 2023-02-28 Bogdan Maruszewski Dozór, utrzymanie czystości i porządku na boisku - Granica 8 400,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-03-01
do umowy nr OŚ.62.2023
2023-03-01-2023-03-31 Dozór i utrzymanie czytości na boisku w Granicy 4 200,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2023-04-01
do umowy nr OŚ.62.2023
2023-04-01-2023-04-30 Dozór i utrzyamnie placó zabaw 4 200,00 Aneks do umowy
KS.63.2023 2023-01-13 2023-01-16 - 2023-12-15 Joanna Wiktoria Schabowicz Zajęcia gimnastyczne bodyart dla seniorów w świetlicy wiejskiej w Suchym Lesie w ramach PPS 6 900,00 Umowa zlecenie
OŚ.64.2023 2023-01-13 2023-01-13 - 2023-02-28 Stanisław Smolak Dozór, utrzymanie czystości i porządku na placu zabaw 8 310,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-03-01
do umowy nr OŚ.64.2023
2023-03-01-2023-03-31 Dozór i utrzymanie czystości na placu zabaw i toalecie Opacz-Kolonia 4 155,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2023-04-01
do umowy nr OŚ.64.2023
2023-04-01-2023-04-30 Dozór i utrzyamnie placó zabaw 4 155,00 Aneks do umowy
OŚ.65.2023 2023-01-13 2023-01-13 - 2023-02-28 Michał Listosz Dozór i czystość na placach zabaw 8 310,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-03-01
do umowy nr OŚ.65.2023
2023-03-01-2023-03-31 Dozór i utrzymanie czystości na placu zabaw i w toalecie Michałowice 4 155,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2023-04-01
do umowy nr OŚ.65.2023
2023-04-01-2023-04-30 Dozór i utrzymanie placów zabaw 4 155,00 Aneks do umowy
OŚ.66.2023 2023-01-13 2023-01-13 - 2023-02-28 Kazimierz Melewski Dozór i czystość w toalecie 1 600,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-03-01
do umowy nr OŚ.66.2023
2023-03-01-2023-12-31 Dozór i utrzymanie czystości w toalecie usytuowanej w Komorowie ul. Turystyczna 12 500,00 Aneks do umowy
OŚ.67.2023 2023-01-13 2023-01-13 - 2023-02-28 Marian Mazur Dozór i czystość na placu zabaw 8 310,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-03-01
do umowy nr OŚ.67.2023
2023-03-01-2023-03-31 Dozór i utrzymanie czystości na placu zabaw i w toalecie Komorów ul. Kolejowa 4 155,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2023-04-01
do umowy nr OŚ.67.2023
2023-04-01-2023-04-30 Dozór i utrzymanie placów zabaw 4 155,00 Aneks do umowy
OŚ.68.2023 2023-01-13 2023-01-13 - 2023-02-28 Włodzimierz Kostera Dozór i czysto ść na placu zabaw 9 692,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-03-01
do umowy nr OŚ.68.2023
2023-03-01-2023-03-31 Dozór i utrzymanie czystości na placu zabaw oraz w toalecie Komorów ul. Główna 4 846,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2023-04-01
do umowy nr OŚ.68.2023
2023-04-01-2023-04-30 Dozór i utrzyamnie placu zabaw 4 846,00 Aneks do umowy
OŚ.69.2023 2023-01-13 2023-01-13 - 2023-02-28 Jarosław Listosz Dozór i czystość na placu zabaw 8 546,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-03-01
do umowy nr OŚ.69.2023
2023-03-01-2023-03-31 Dozór i utrzymanie czystości na placu zabaw i w toalecie w Regułach 4 273,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2023-04-01
do umowy nr OŚ.69.2023
2023-04-01-2023-04-30 Dozór, utrzymanie placów zabaw 4 273,00 Aneks do umowy
OA.70.2023 2023-01-13 2023-01-13 - 2023-12-31 Zakład Specjalistyczny Usługi DDD Grzegorz Chojnacki, ul. Bronikowskiego 55/22, 02-796 Warszawa
NIP: 9510041149
Serwis stacji deratyzacyjnych w budynku Urzędu oraz w świetlicy w Sokołowie 2 551,02 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.71.2023 2023-01-13 2023-01-13 - 2023-02-28 Bogusław Makowski Dozór i czystość na placu zabaw 8 310,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-03-01
do umowy nr OŚ.71.2023
2023-03-01-2023-03-31 Dozór i utrzyamnie czystości na placu zabaw i w toalecie Nowa Wieś ul. Spacerowa 4 155,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2023-04-01
do umowy nr OŚ.71.2023
2023-04-01-2023-04-30 Dozór i utrzyamnie placów zabaw 4 155,00 Aneks do umowy
KS.72.2023 2023-01-13 2023-01-17 - 2023-12-15 Katarzyna Kabala Zajęcia nordic walking w ramach Programu Polityki Senioralnej 6 900,00 Umowa zlecenie
OA.73.2023 2023-01-16 2023-01-11 - 2023-06-28 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych taneczno-ruchowych (pilates) dla mieszkańców sołectwa Suchy Las 2 880,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.74.2023 2023-01-16 2023-01-10 - 2023-12-31 WEBEYE Polska Sp. z o.o., ul. Wielicka 250, 30-663 Kraków
NIP: 6832026958
Usługa śledzenia GPS samochodu służbowego WPR 88827 885,60 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-04-17
do umowy nr OA.74.2023
2023-04-17-2023-12-31 Anek zwiększający wartośc umowy w związku z montażem dodatkowego urządzenia GPS 664,20 Aneks do umowy
OA.75.2023 2023-01-16 2023-01-13 - 2023-06-30 Michał Sabała Przygotowanie i prowadzenie prelekcji filmoznawczych dla mieszkańców Osiedla Komorów 4 200,00 Umowa zlecenie
OA.76.2023 2023-01-16 2023-01-14 - 2023-06-24 Mariusz Zalwowski KAMIENIARSTWO, ul. 2 sierpnia 15, 05-800 Pruszków
NIP: 5342113661
Przygotowanie i prowadzenie rozgrywek planszowych gier towarzyskich „Rodzinne granie bez prądu”, dla mieszkańców osiedla Komorów 1 440,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.77.2023 2023-01-16 2023-01-14 - 2023-06-17 Elżbieta Baur Prowadzenia warsztatów plastycznych dla dzieci, mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 4 080,00 Umowa zlecenie
OA.78.2023 2023-01-16 2023-01-16 - 2023-03-27 Pracownia Szeluszki Andrzej Szelenbaum, ul. Tomcia Palucha 11/29, 02-495 Warszawa
NIP: 5222601168
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów plastycznych dla dzieci, mieszkańców sołectwa Komorów 2 700,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.79.2023 2023-01-16 2023-01-16 - 2023-06-15 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przeprowadzenie zajęć ruchowych typu pilates dla mieszkańców sołectwa Sokołów 4 920,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.80.2023 2023-01-16 2023-01-16 - 2023-06-22 Kwestiagustu.art Barbara Krawczyk, ul. Warszawska 53c lok. 9, 05-822 Milanówek
NIP: 7722396815
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć tanecznych Latino dla młodzieży i dorosłych, mieszkańców osiedla Granica 7 310,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.81.2023 2023-01-16 2023-01-16 - 2023-06-29 Kwestiagustu.art Barbara Krawczyk, ul. Warszawska 53c lok. 9, 05-822 Milanówek
NIP: 7722396815
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć tańca latino solo oraz tańca dla młodzieży, mieszkańców Osiedla Komorów 7 560,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.82.2023 2023-01-16 2023-01-16 - 2023-05-29 Mirosław Modrzejewski Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z podstaw tańca towarzyskiego, dla mieszkańców sołectwa Michałowice 2 700,00 Umowa zlecenie
OA.83.2023 2023-01-16 2023-01-16 - 2023-06-14 Anna Nowakowska Przeprowadzenie zajęć sportowych z gimnastyki ogólnorozwojowej dla młodzieży i dorosłych, mieszkańców osiedla Michałowice 4 510,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-03-21
do umowy nr OA.83.2023
2023-03-21-2023-06-14 Aneks zmieniający godziny prowadzenia zajęć sportowych z gimnastyki ogólnorozwojowej dla młodzieży i dorosłych, mieszkańców Osiedla Michałowice 0,00 Aneks do umowy
OA.84.2023 2023-01-16 2023-01-16 - 2023-06-12 Paulina Wądołowska Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów kreatywnych dla dzieci, mieszkańców Osiedla Granica 5 184,00 Umowa zlecenie
KS.85.2023 2023-01-16 2023-01-20 - 2023-12-15 Danuta Józefowicz Zajęcia gimnastyczne zdrowy kręgosłup / joga dla seniorów 60+ w ramach Programu Polityki Senioralnej 7 050,00 Umowa zlecenie
OA.86.2023 2023-01-16 2023-01-17 - 2023-06-15 Rehabilitacja Dzieci i Niemowląt "Kids Terapia" Karolina Włazowska, ul. Szkolna 21a, 05-816 Michałowice
NIP:
Przeprowadzenie zajęć sportowych ogólnorozwojowych Pilates dla dorosłych i młodzieży, mieszkańców osiedla Michałowice 4 715,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.87.2023 2023-01-16 2023-01-17 - 2023-12-19 Paweł Nerek fitbodies.pl, ul. Rakowska 14A lok. 95, 02-237 Warszawa
NIP: 7582242985
Zajęcia biegowe z elementami treningu siłowego dla mieszkańców gminy Michalowice - na bieżni przy SP w Michałowicach 14 000,00 Umowa zlecenie
OA.88.2023 2023-01-16 2023-01-17 - 2023-06-13 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych taneczno-ruchowych dla mieszkańców sołectwa Komorów 5 040,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.89.2023 2023-01-16 2023-01-17 - 2023-06-13 Kamila Kuna Przygotowanie i prowadzenie zajęć plastycznych dla dzieci, mieszkańców Osiedla Komorów 5 852,42 Umowa zlecenie
OA.90.2023 2023-01-16 2023-01-17 - 2023-06-20 Olesia Moronova Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć zumba dla mieszkańców Osiedla Granica 2 750,00 Umowa zlecenie
OA.91.2023 2023-01-16 2023-01-17 - 2023-06-20 Ojrzyński Grzegorz Rysunek Malarstwo Rzeźba, ul. Tadeusza Kościuszki 20 lok. a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5290002061
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów twórczego rozwoju - zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym - Osiedle Granica 2 850,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.92.2023 2023-01-16 2023-01-16 - 2023-02-12 Witold Wielgosz Usługi Geodezyjne, ul. Wiejska 9, 05-816 Reguły
NIP: 5341190085
Wykonanie mapy do celów projektowych dla dz. nr ew. 426 obręb Komorów Osiedle, niezbędnej do wykonania projektu i realizacji artystycznego założenia rzeźbiarskiego popiersia Ignacego Jana Paderewskiego na placu jego imienia w Komorowie. 1 476,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.93.2023 2023-01-16 2023-01-17 - 2023-06-27 Anna Pisarek Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć jogi dla kręgosłupa - Osiedle Granica 3 740,00 Umowa zlecenie
KS.94.2023 2023-01-16 2023-01-27 - 2023-12-15 Tomag Tomasz Rachlewicz, ul. Zacisze 20, 05-802 Pruszków
NIP: 5340209807
przezwóz drużyn dzieci szkolnych z terenu Gminy Michałowice na zawody sportowe organizowane w ramach Stowarzyszenia Mazovia 7 776,00 Umowa zlecenie
OA.95.2023 2023-01-16 2023-01-17 - 2023-02-23 Karolina Krynicka Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych ogólnorozwojowych Pilates dla seniorów, mieszkańców osiedla Michałowice 1 380,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-02-16
do umowy nr OA.95.2023
2023-02-16-2023-06-15 Aneks do umowy UG/OA/95/2023 z dnia 16 stycznia 2023 r. zwiększający ilość zajęć i wydłużający czas trwania umowy - Karolina Krynicka 3 335,00 Aneks do umowy
OA.96.2023 2023-01-16 2023-01-18 - 2023-06-21 Unique Dance Szkoła Tańca i Akrobatyki Bartosz Oset, ul. Waniliowa 1 lok. 28, 05-500 Zamienie
NIP: 9492185718
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć ZUMBA, dla mieszkańców Osiedla Komorów 3 740,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.97.2023 2023-01-16 2023-01-18 - 2023-05-31 Włodzimierz Krężlewicz Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z rysunku i malarstwa dla dzieci i młodzieży, mieszkańców sołectwa Michałowice 2 635,00 Umowa zlecenie
OA.98.2023 2023-01-16 2023-01-18 - 2023-05-31 Happy Joga dla Dzieci Agnieszka Sygitowicz-Stańkowska, ul. Armii Krajowej 46, 66-100 Sulechów
NIP: 5212745374
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć ruchowo relaksacyjnych wspierających rozwój dziecka, dla mieszkańców sołectwa Michałowice 3 400,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.99.2023 2023-01-16 2023-01-18 - 2023-07-12 IMPULS - KLUB FITNESS MONIKA TRZEŚNIEWSKA, ul. Turkusowa 5, 05-806 Komorów
NIP: 5341263967
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć ruchowych typu pilates, dla mieszkańców osiedla Komorów 4 250,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.100.2023 2023-01-16 2023-01-18 - 2023-06-22 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych taneczno-ruchowych oraz zajęć nauki tańca dla mieszkańców Osiedla Granica 11 660,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.101.2023 2023-01-16 2023-01-20 - 2023-05-26 Pracownia Szeluszki Andrzej Szelenbaum, ul. Tomcia Palucha 11/29, 02-495 Warszawa
NIP: 5222601168
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów plastycznych dla dzieci, mieszkańców osiedla Michałowice 4 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.102.2023 2023-01-16 2023-01-16 - 2023-01-31 TRONIX S.C., ul. Jana Olbrachta 58A lok. 173, 01-111 Warszawa
NIP: 5272306543
Wymiana baterii w radiowych czujnikach optycznych dymu w budynku przy ul. Raszyńskiej 34 z uwagi na zły stan obecnie zainstalowanych, celem przywrócenia pełnej sprawności systemu ppoż 2 767,50 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.103.2023 2023-01-17 2023-01-16 - 2023-12-31 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA CZTERY ŁAPY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 05-326 Nowe Ręczaje
NIP: 1251724339
Usługi weterynaryjne 36 526,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.104.2023 2023-01-17 2023-01-17 - 2023-01-17 DB PRINT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Chrzanowska 32, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5272458425
" Michałowice Gminny Informator" - przygotowanie i opracowanie składu, a także druk. 90 405,00 Umowa zlecenie
KS.105.2023 2023-01-17 2023-01-22 - 2023-01-22 Michał Krzysztof Stawarski Agencja Reklamowo-Kreatywna "MAKE MUSIC AND MOVIE", ul. Błońska 6b, 05-830 Nadarzyn
NIP: 5341469456
Organizacja koncertu z okazji Dnia Babci I Dziadka w Gminie Michałowice. 7 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.106.2023 2023-01-17 2023-01-16 - 2023-12-22 Wam - consulting Małgorzata Apolinarska, ul. Niekłańska 46 lok. 47, 03-911 Warszawa
NIP: 5212900308
Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla pracowników Urzędu 22 440,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.107.2023 2023-01-17 2023-01-17 - 2023-02-06 "RES-MED 40" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Ludowa 7, 05-816 Michałowice
NIP: 5342139198
Spotkania informacyjno-edukacyjne dla dzieci i dla rodziców/opiekunów prawnych w ramach realizacji Programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Michałowicach na lata 2022-2024 7 322,00 Umowa zlecenie
KS.108.2023 2023-01-19 2023-01-18 - 2023-12-22 UKS Akademia Koszykówki Komorów, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów
NIP:
zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z piłki koszykowej realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 28 800,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.109.2023 2023-01-19 2023-01-19 - 2023-02-14 Uczniowski Klub Sportowy "Komorów", ul. Al. Marii Dąbrowskiej 12 lok. 20, 05-806 Komorów
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożutku publicznego i o wolontariacie pod tytułem "Otwarte zajęcia z tenisa stołowego dla mieszkańców Gminy Michałowice"określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez UKS "Komorów" 10 000,00 Umowy dotacyjne
KS.110.2023 2023-01-19 2023-01-19 - 2023-03-31 Uczniowski Klub Sportowy w Nowej Wsi, ul. Główna 96, 05-806 Komorów
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożutku publicznego i o wolontariacie pod tytułem "Piłkarskie ferie zimowe dla dzieci 2023"określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez UKS w Nowej Wsi 10 000,00 Umowy dotacyjne
KS.111.2023 2023-01-19 2023-01-19 - 2023-03-31 SKF ANPREL KP AMT Nowa Wieś, ul. Wiśniowa 1, 05-806 Komorów
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem "Biegam za piłką, strzelam gole, gram w obronie...."określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez SKF ANPREL 10 000,00 Umowy dotacyjne
IR.112.2023 2023-01-19 2023-01-23 - 2025-08-23 JL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Plac Tadeusza Kościuszki 1, 18-400 Łomża
NIP:
„Budowa przedszkola oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego przedszkola w Michałowicach na świetlicę wiejską” ZP.271.1.65.2022 23 960 800,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2023-04-24
do umowy nr IR.112.2023
2023-01-23-2025-08-23 ANEKS NR 1 z dn. 24.04.2023 r. - zmiana branżowych kierowników robót - bez zmiany terminu i kwoty umowy 0,00 Aneks do umowy
OŚ.113.2023 2023-01-19 2023-01-19 - 2023-01-25 MULTIPLANTA - Katarzyna Łazucka-Cegłowska, ul. Warecka 110, 05-604 Jasieniec
NIP: 5341374721
siatka leśna 2 592,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.114.2023 2023-01-19 2023-01-22 - 2023-01-29 PYLU Łukasz Pytlakowski, ul. T.Bairda 36 lok. 21, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291809297
Organizacja Zabawy karnawałowej dla dzieci w dniu 22.01.2023 r. oraz Zabawy karnawałowej dla dorosłych w dniu 29.01.2023 r., mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 3 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.115.2023 2023-01-20 2023-01-20 - 2023-06-16 BRANDENBURG SCHOOL AND EDUCATION HAKAN ÇAKAR, ul. 11 Listopada 65A, 05-816 Michałowice
NIP: 5262521139
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć jogi dla dorosłych i młodzieży, mieszkańców Osiedla Michałowice 5 250,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.116.2023 2023-01-20 2023-01-21 - 2023-06-24 Kinga Prządka Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć wzmacniająco-rozciągających inspirowanych metodą pilates w ramach zajęć Aktywny Senior, dla mieszkańców Osiedla Granica 2 860,00 Umowa zlecenie
KS.117.2023 2023-01-20 2023-01-19 - 2023-12-27 DARIUSZ KANCLERSKI, ul. Parkowa 79, 05-806 Pęcice
NIP: 5342112816
Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych na potrzeby organizowanych wydarzeń promocyjno-kulturalnych i promocyjno-sportowych. 8 000,00 Umowa zlecenie
KS.118.2023 2023-01-20 2023-01-22 - 2023-01-22 Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Stolica", ul. Pokrzywowa 5a, 04-676 Warszawa
NIP:
Zorganizowanie warsztatów dla seniorów i dzieci z technik malowania antystresowego i technik ćwiczenia pamięci realizowane w ramach Programu Polityki Senioralnej. 7 800,00 Umowa zlecenie
KS.119.2023 2023-01-20 2023-01-20 - 2023-08-25 TCD Joanna Piotrowska, ul. Żurawinowa 23 lok. B, 05-270 Marki
NIP: 5781690337
Kino Plenerowe 2023 - 5 pokazów filmowych w piątek: 30.06, 14.07, 28.07, 11.08 i 25.08 23 308,50 Umowa zlecenie
KS.120.2023 2023-01-20 2023-01-11 - 2023-12-20 PRZEDSIĘBIORSTWO ORGANIZACJI TURYSTYKI, REKREACJI I SPORTU SP. Z O. O., ul. Aleja Stanów Zjednoczonych 72 lok. 35, 04-036 Warszawa
NIP:
Warsztaty z rysunku i malarstwa pn"Namalować Świat" realizowane w ramach Budźetu Obywatelskiego na rok 2023. 23 985,00 Umowa zlecenie
OA.121.2023 2023-01-20 2023-01-19 - 2023-04-14 Mojecki-Konserwacja Zabytków Michał Mojecki, ul. Biesak 204, 25-046 Kielce
NIP: 9591482537
Wykonanie prac konserwatorskich kamiennej figury MAtki Boskiej Niepokalanej - Etap II 23 468,50 Zamówienie / Zlecenie
KS.122.2023 2023-01-20 2023-01-20 - 2023-01-27 SMJ SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Dzielna 11, 01-023 Warszawa
NIP: 5272610399
Zakup pomocy dydaktycznych na realizację zajęć dla dzieci i młodziezy z piłki koszykowej w ramach budżetu obywatelskiego 2 302,62 Zamówienie / Zlecenie
OA.123.2023 2023-01-23 2023-01-23 - 2023-06-26 Anna Błaszczyk Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć jogi dla kręgosłupa, dla mieszkańców Osiedla Komorów 3 600,00 Umowa zlecenie
OA.124.2023 2023-01-23 2023-01-23 - 2023-06-05 Anna Błaszczyk Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć jogi dla kręgosłupa, dla mieszkańców sołectwa Reguły 3 060,00 Umowa zlecenie
OA.125.2023 2023-01-23 2023-01-18 - 2023-05-31 Kwestiagustu.art Barbara Krawczyk, ul. Warszawska 53c lok. 9, 05-822 Milanówek
NIP: 7722396815
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów tańca latino solo dla mieszkańców sołectwa Michałowice 3 230,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-02-06
do umowy nr OA.125.2023
2023-02-08-2023-05-31 Aneks do umowy UG/OA/125/2023 zmieniający wynagrodzenie Wykonawcy za przeprowadzone zajęcia 320,00 Aneks do umowy
OA.126.2023 2023-01-23 2023-01-29 - 2023-05-28 JOANNA MENTEL CIASTA I KSIĄŻKI, ul. Osiedle Kazimierzowskie 25 lok. 40, 31-843 Kraków
NIP: 6782946236
Przygotowanie i poprowadzenie warsztatów kulinarnych dla dzieci, mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 9 600,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.127.2023 2023-01-23 2023-01-28 - 2023-05-27 JOANNA MENTEL CIASTA I KSIĄŻKI, ul. Osiedle Kazimierzowskie 25 lok. 40, 31-843 Kraków
NIP: 6782946236
Przygotowanie i poprowadzenie warsztatów kulinarnych dla dzieci, mieszkańców Osiedla Michałowice 14 400,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.128.2023 2023-01-23 2023-01-24 - 2023-02-24 Grażyna Socha Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć "Robótki ręczne", dla mieszkańców sołectwa Reguły 1 500,00 Umowa zlecenie
IT.129.2023 2023-01-24 2023-01-24 - 2023-01-24 MP TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Plac Niepodległości 9C, 18-400 Łomża
NIP: 7182136452
Sprzedaż oraz dostawa licencji do systemu zarządzenia monitoringiem gminnym 56 826,00 Umowa zakupu
OA.130.2023 2023-01-24 2023-01-24 - 2023-05-31 Curulis Sp z o.o., ul. Pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań
NIP: 7831691499
Przygotowanie raportu o stanie Gminy Michałowice 21 918,60 Zamówienie / Zlecenie
OA.131.2023 2023-01-24 2023-01-19 - 2023-01-20 AEDMAX Sp. z o.o., ul. Emaliowa 28E, 02-295 Warszawa
NIP: 5223118942
Zakup apteczek do świetlic 4 441,47 Zamówienie / Zlecenie
POL.132.2023 2023-01-25 2023-02-01 - 2023-02-28 Magdalena Krajnik-Partyka Doręczenie decyzji podatkowych za pokwitowaniem 7 300,00 Zamówienie / Zlecenie
POL.133.2023 2023-01-25 2023-02-01 - 2023-02-28 Artur Kostera Doręczenie decyzji podatkowych za pokwitowaniem 3 600,00 Zamówienie / Zlecenie
POL.134.2023 2023-01-25 2023-02-01 - 2023-02-28 Zdzisław Krupa Doręczenie decyzji podatkowych za pokwitowaniem 2 500,00 Zamówienie / Zlecenie
POL.135.2023 2023-01-25 2023-02-01 - 2023-02-28 Waldemar Widlicki Doręczenie decyzji podatkowych za pokwitowaniem 2 500,00 Zamówienie / Zlecenie
POL.136.2023 2023-01-25 2023-02-01 - 2023-02-28 Bartosz Lewandowski Doręczenie decyzji podatkowych za pokwitowaniem 800,00 Zamówienie / Zlecenie
POL.137.2023 2023-01-25 2023-02-01 - 2023-02-28 Edward Chruściak Doręczenie decyzji podatkowych za pokwitowaniem 390,00 Zamówienie / Zlecenie
POL.138.2023 2023-01-25 2023-02-01 - 2023-03-14 Iwona Michalska-Skrzypczuk Doręczenie decyzji podatkowych za pokwitowaniem 9 000,00 Zamówienie / Zlecenie
POL.139.2023 2023-01-25 2023-02-01 - 2023-03-14 Edyta Sawczyńska Doręczenie decyzji podatkowych za pokwitowaniem 9 000,00 Zamówienie / Zlecenie
POL.140.2023 2023-01-25 2023-02-01 - 2023-03-14 Wiesława Napierkowska Doręczenie decyzji podatkowych za pokwitowaniem 9 000,00 Zamówienie / Zlecenie
POL.141.2023 2023-01-25 2023-02-01 - 2023-03-14 Magdalena Piwek Doręczenie decyzji podatkowych za pokwitowaniem 9 000,00 Zamówienie / Zlecenie
POL.142.2023 2023-01-25 2023-02-01 - 2023-03-14 Paulina Dasiewicz Doręczenie decyzji podatkowych za pokwitowaniem 9 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.143.2023 2023-01-25 2023-01-31 - 2023-11-30 POLAMP, ul. Przemysłowa 1, 11-500 Gizycka
NIP: 8451659142
Przechowywanie elementów dekoracji świątecznych. 29 618,40 Umowa zlecenie
WUA.144.2023 2023-01-25 2023-01-25 - 2023-01-31 Przegląd Regionalny MIKAWAS Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 29, 05-500 Piaseczno
NIP: 1231415150
Ogłoszenie prasowe - wyłożenie MPZP Szczęśliwa 590,40 Zamówienie / Zlecenie
KS.145.2023 2023-01-25 2023-01-29 - 2023-01-29 Józef Poręba, ul. Stanisława Lentza 35 lok. 38, 02-956 Warszawa
NIP: 9511559954
Usługa cateringowa dla zepołu NO-Net w dniu 29.01.2023 1 338,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.146.2023 2023-01-25 2023-01-25 - 2023-03-24 Ekolevel Sp. z o.o., ul. Pszczelińska 86, 05-805 Otrębusy
NIP: 1182011109
Analiza danych zawartych w sprawozdaniach podmiotów wraz z wykonaniem sprawozdania Wójta z gospodarowania odpadami komunalnymi za 2022 rok 6 888,00 Umowa zlecenie
KS.147.2023 2023-01-25 2023-01-29 - 2023-01-29 Agencja Kamart, ul. Przyszkole 44 lok. 5, 93-552 Łódź
NIP:
Wykonanie koncertu kolęd i pastorałek w Urzędzie Gminy Michałowice oraz w Kościele w Komorowie 16 000,00 Umowa zakupu
KS.148.2023 2023-01-25 2023-01-29 - 2023-01-29 Tomag Tomasz Rachlewicz, ul. Zacisze 20, 05-802 Pruszków
NIP: 5340209807
Wykonanie usługi transportu Komorowskiego Towarzystwa Śpiewaczego 2 160,00 Umowa zlecenie
KS.149.2023 2023-01-26 2023-01-29 - 2023-01-29 SALWADORE Hanna Mieszkowska, ul. Rozbrat 10 lok. 14, 00-451 Warszawa
NIP: 7011007104
Zapewnienie obsługi technicznej nagłośnienia i oświetlenia podczas koncertu kolęd i pastorałek 3 600,00 Umowa zlecenie
GK.150.2023 2023-01-26 2023-01-31 - 2023-09-08 "BUDWEX" WASILEWSKI MIECZYSŁAW, ul. 3 Maja 89, 05-080 Truskaw
NIP: 1180959927
„Przebudowa istniejących przyłączy linii nN oraz budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego wraz z budową monitoringu miejskiego w Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie” 1 503 950,00 Umowa o roboty budowlane
IT.151.2023 2023-01-26 2023-01-26 - 2023-01-26 "ABC PRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Owsiana 12, 03-825 Warszawa
NIP: 9522069024
Przedłużenie licencji aplikacji Legislator oraz Anon 4 120,50 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.152.2023 2023-01-26 2023-02-01 - 2023-12-31 Garden Art Szczypiński Piotr, ul. Koronacyjna 40, 02-496 Warszawa
NIP: 5361345941
pełnienie obowiązków inspektora nadzoru zieleni 73 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.153.2023 2023-01-26 2023-01-26 - 2023-01-26 MARDREW MAŁA ARCHITEKTURA MIEJSKA, ul. KORCZYNA 127, 38-340 BIECZ
NIP: 7382148968
6 szt. ławek z oparciem 7 881,84 Zamówienie / Zlecenie
GK.154.2023 2023-01-26 2023-01-02 - 2023-12-31 Ryszard Kieś Instalatorstwo Elektryczne Ryszard Kieś Nadzór Inwestorski nad robotami elektrycznymi 54 000,00 Umowa zlecenie
KS.155.2023 2023-01-27 2023-01-29 - 2023-01-29 Zbigniew Józef Szymański Przygotowanie , przeprowadzeniei zarejestrowanie dzwięku dwóch koncertów kolęd i pastorałek w dniu 29.01.2023 1 400,00 Umowa zlecenie
IR.156.2023 2023-01-27 2023-01-27 - 2023-06-19 KPK_PROJEKT Krzysztof Polakowski, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 3b lok. 113, 18-300 Zambrów
NIP: 7231564769
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy parkingu na działkach nr ew. 628/5 i 628/6 przy ul. Kuchy w Regułach 23 370,00 Umowa o dzieło
IR.157.2023 2023-01-27 2023-01-23 - 2023-01-31 Leon Szeląg Montaż zasuwy burzowej w budynku przy ul. Raszyńskiej 34 w Michalowicach 1 512,90 Zamówienie / Zlecenie
PR.158.2023 2023-01-30 2023-01-23 - 2023-01-30 DB PRINT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Chrzanowska 32, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5272458425
Wykonanie ulotek informacyjnych dla mieszkańców o budżecie gminy. 1 537,50 Zamówienie / Zlecenie
KS.159.2023 2023-01-30 2023-01-27 - 2023-01-27 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Umowa licencyjna na publiczne wykonywanie kolęd i pastorałek w dniu 29.01.2023 r. 1 968,00 Umowa licencyjna
OA.160.2023 2023-01-30 2023-02-04 - 2023-02-04 Studio TED Tadeusz Mikołajczyk, ul. Puławska 176/178 lok. 20, 02-670 Warszawa
NIP:
Zapewnienia kompleksowej i stałej obsługi technicznej podczas zabawy karnawałowej organizowanej dla mieszkańców Osiedla Granica, w dniu 4 lutego 2023 r. 1 230,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.161.2023 2023-01-30 2023-02-05 - 2023-02-05 Henryka Piskurz Gruntowne sprzątnięcie Sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice wraz z kuchnią i zapleczem, holu głównego oraz toalet znajdujących się na parterze Urzędu Gminy, po Zabawie karnawałowej organizowanej dla mieszkańców Osiedla Michałowice w dniu 4 lutego 2023 r. 420,00 Umowa zlecenie
SO.162.2023 2023-01-30 2023-01-23 - 2023-12-31 Zofia Brzezińska Prowadzenie rejetru wyborców 1 500,00 Umowa zlecenie
SO.163.2023 2023-01-30 2023-01-23 - 2023-12-31 Aleksandra Myszkowska Prowadzenie rejestru wyborców 737,50 Umowa zlecenie
SO.164.2023 2023-01-30 2023-01-23 - 2023-12-31 Jolanta Krzysiak Prowadzenie rejestru wyborców 737,50 Zamówienie / Zlecenie
KA.165.2023 2023-01-31 2023-01-01 - 2023-06-30 Pracownicy UGM
NIP:
Umowa o użyczenie samochodu do celów slużbowych 92 337,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.166.2023 2023-01-31 2023-02-04 - 2023-02-04 Yaku Event&Conference Kamil Jakubczak, ul. Szczęsna 9a lok. 14, 02-454 Warszawa
NIP:
Zapewnienie kompleksowej i stałej obsługi technicznej podczas Zabawy karnawałowej organizowanej dla mieszkańców Osiedla Michałowice w dniu 4 lutego 2023 r. 3 075,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.167.2023 2023-01-31 2023-01-31 - 2024-01-31 "USŁUGI INFORMATYCZNE INFO-SYSTEM" ROMAN I TADEUSZ GROSZEK SPÓŁKA JAWNA, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 31 lok. 240, 05-120 Legionowo
NIP: 5361745379
Zakup oprogramowania UPK do obsługi księgowości 13 554,60 Zamówienie / Zlecenie
IR.168.2023 2023-01-31 2023-01-25 - 2023-04-17 Kamiński Adam INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE, ul. Akwarelowa 26, 05-825 Odrano-Wola
NIP: 5291018874
Wykonanie wyniesienia w linię ogrodzenia układu pomiarowego energii elektrycznej budynku kontenerowego przedszkola przy ul. Szkolnej 13 w Michalowicach przeznaczonego dla potrzeb gminnej świetlic wiejskiej wraz z przeprowadzeniem niezbędnej procedury formalnej w PGE Dystrybucja S.A. 11 316,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.169.2023 2023-01-31 2023-01-31 - 2023-12-31 PROJEKTSAN Bartosz Wojniak, ul. Babiego Lata 21, 05-830 Nadarzyn
NIP: 8652297786
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad robotami budowlanymi (w obiektach kubaturowych), związanymi z realizacją zadań inwestycyjnych, które zostaną wykonane dla Gminy Michałowice. 69 050,00 Umowa zlecenie
IR.170.2023 2023-01-31 2023-02-01 - 2023-03-02 usługi geodezyjne Witold Wielgosz, ul. wiejska 9, 05816 Reguły
NIP: 5341190085
Wykonanie mapy do celów projektowych dla dz. nr ew. 236/4 obręb Michałowice Osiedle, zalokalizowanej przy ul. Ludowej 7, w ramach zadania budżetowego pn.: "Bieżące remonty budynków ośrodka zdrowia". 1 230,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.171.2023 2023-02-01 2023-01-31 - 2023-02-28 NESTOR IWONA ANTCZAK, ul. Chyliczkowska 11, 05-500 Piaseczno
NIP: 1230320996
Wykonanie i montaż 3 szt. obudów koszy ze stelażem metalowym 2 952,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.172.2023 2023-02-02 2023-01-01 - 2023-12-31 Aurelia Juraszyńska Przyznanie Manuli Juraszyńska stypendium sportowego na okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w wysokości 200,00 zł miesięcznie za zajęcia II miejsca w dwójce bez sterniczek w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży (Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych) w wioślarstwie 21 - 24.07.2022 r. 2 400,00 Umowa stypendialna
KS.173.2023 2023-02-02 2023-01-01 - 2023-12-31 Aurelia Juraszyńska Przyznanie Maryli Juraszyńska stypendium sportowego na okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w wysokości 200,00 zł miesięcznie za zajęcia II miejsca w dwójce bez sterniczek w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży (Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych) w wioślarstwie 21 - 24.07.2022 r. 2 400,00 Umowa stypendialna
KS.174.2023 2023-02-02 2023-01-01 - 2023-12-31 Lidia Kuna Przyznanie Marcinowi Kunie stypendium sportowego na okres od 1.01.2023 do 31.12.2023 w wysokości 600 zł miesięcznie za powołanie do kadry narodowej juniorów PZG w golfie 7 200,00 Umowa stypendialna
KS.175.2023 2023-02-02 2023-01-01 - 2023-12-31 Matylda Kuna Przyznanie Matyldzie Kunie stypendium sportowego na okres od 1.01.2023 do 31.12.2023 w wysokości 600 zł miesięcznie za powołanie do Kadry narodowej seniorów PZG w golfie 7 200,00 Umowa stypendialna
KS.176.2023 2023-02-02 2023-01-01 - 2023-12-31 Marta Ostaszewska Przyznanie Amelii Ostaszewskiej stypendium sportowego na okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 w wysokości 450 zł miesięcznie za zajęcie II w Mistrzostwach Polski WADF w tańcu sportowym contemporary solo junior 5 400,00 Umowa stypendialna
KS.177.2023 2023-02-02 2023-01-01 - 2023-12-31 Dorota Zabrzygraj Przyznanie Zuzannie Zabrzygraj stypendium sportowego na okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 w wysokości 600 zł miesięcznie za powołanie do kadry narodowej Polskiego Związku Karate Tradycyjnego 7 200,00 Zamówienie / Zlecenie
KA.178.2023 2023-02-02 2023-02-10 - 2023-02-13 Aleksandra Burno Usunięcie z regałów wytypowanej uprzednio dokumentacji niearchiwalnej, przemieszczenia zasobu w ilości do 300 mb oraz sporządzenie spisu dokumentacji niearchiwalnej podlegającej brakowaniu w wersji elektronicznej 19 500,00 Umowa o dzieło
IR.179.2023 2023-02-02 2023-02-01 - 2024-04-01 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa
NIP: 5252496411
Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku przy ul. Kamelskiego 11 w Nowej Wsi 2 825,43 Umowa zlecenie
KS.180.2023 2023-02-03 2023-02-03 - 2023-03-31 TOWARZYSTWO KOSZYKÓWKI NOWA WIEŚ, ul. Główna 96, 05-806 Nowa Wieś
NIP: 5342617396
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności po żytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem " Koszykarskie Ferie Zimowe w Nowej Wsi 2023 10 000,00 Umowy dotacyjne
PR.181.2023 2023-02-03 2023-01-16 - 2024-12-22 MAriusz Marcysiak Obsługa fotograficzno - reporterska. 35 000,00 Umowa o dzieło
PR.182.2023 2023-02-03 2023-01-17 - 2023-12-22 MARCIN BÓJKO, Autofokus, ul. Szkolna 59, 05-816 Michałowice
NIP: 5342036788
obsługa fotograficzna i reporterska 10 000,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.183.2023 2023-02-06 2023-02-01 - 2023-02-06 Print Pol, ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP:
Wykonanie druku kart pocztowych informujących o e-BOI 1 223,85 Zamówienie / Zlecenie
OA.184.2023 2023-02-06 2023-02-26 - 2023-05-21 BRANDENBURG SCHOOL AND EDUCATION HAKAN ÇAKAR, ul. 11 Listopada 65A, 05-816 Michałowice
NIP: 5262521139
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów kulinarnych z kuchni tureckiej, dla mieszkańców sołectwa Michałowice 6 400,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.185.2023 2023-02-06 2023-02-06 - 2023-02-06 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAIKS - Zabawa karnawałowa dla dzieci - Nowa Wieś 48,81 Zamówienie / Zlecenie
OA.186.2023 2023-02-06 2023-02-06 - 2023-02-06 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAIKS - Zabawa karnawałowa - Nowa Wieś 48,81 Zamówienie / Zlecenie
KS.187.2023 2023-02-07 2023-02-20 - 2023-02-21 P.P.H.U. MAŁGORZATA OCHMAN, ul. Stefana Czarnieckiego 66 lok. 2, 05-816 Michałowice
NIP: 9222333712
Zorganizowanie dwóch spotkań dla seniorów Gminy Michałowice w celu prezentacji ich dorobku artystycznego. 36 777,00 Umowa zlecenie
FZ.188.2023 2023-02-07 2023-02-07 - 2023-02-17 Marta Piotrowska-Perz Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej zgodnej z wymogami Programu „Maluch plus na lata 2022-2029”, tj.: 1) wniosku aplikacyjnego 2) załączników i oświadczeń wymaganych w Programie 5 000,00 Zamówienie / Zlecenie
BF.189.2023 2023-02-07 2023-02-01 - 2023-12-31 Thedy$Partners sp z oo, ul. Moniuszki 1a, 00-014 Wraszawa
NIP: 1132893745
usługi doradztwa podatkowego 52 767,00 Usługi prawne
OA.190.2023 2023-02-08 2023-02-03 - 2023-12-31 POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ ŁÓDZKI, ul. Nawrot 94/96, 90-040 Łódź
NIP: 7271009554
Świadczenie usługi tłumaczeń z języka migowego poprzez Wideotłumacza 1 400,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.191.2023 2023-02-08 2023-02-08 - 2023-02-08 N.K. Serwis Piotr Nowak, ul. Stefana Żeromskiego 6, 05-820 Piastów
NIP: 5212124175
Zakup akcesoriów komputerowych 3 312,85 Zamówienie / Zlecenie
GK.192.2023 2023-02-08 2023-02-08 - 2023-02-08 Leon Szeląg konserwacja przegląd i utrzymanie przepmpowni wody zasilajacej stawa w parku w Regułach 18 000,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.193.2023 2023-02-08 2023-02-08 - 2023-12-27 URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław
NIP: 8942556799
Dostawa szczepionki Gardasil9 przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) do wskazanych przez Organizatora Programu podmiotów leczniczych realzującyh Program Polityki Zdrowotnej, skierowanego do dzieci w wieku 13 i 14 lat (w roku 2023 będą to roczniki 2009 i 2010) 135 216,00 Umowa zlecenie
OŚ.194.2023 2023-02-08 2023-02-08 - 2023-11-15 Mirosław Frączak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
KS.195.2023 2023-02-09 2023-02-09 - 2023-03-06 JM GROUP JAKUB SŁOWIK, ul. Mickiewicza 1, 05-504 Złotokłos
NIP: 1231097508
Czapki z haftem 1 375,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.196.2023 2023-02-09 2023-02-09 - 2023-06-22 Fundacja Kagi, ul. Poczty Gdańskiej 17 lok. 12, 02-495 Warszawa
NIP:
Przeprowadzenie zajęć aikido dla dzieci, mieszkańców sołectwa Reguły 4 760,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.197.2023 2023-02-09 2023-02-09 - 2023-03-06 M-LAND Mariusz Marcysiak, ul. Królowej Bony 47 H lok. 5, 02-496 Warszawa
NIP: 5661362263
usługa fotograficzna w ramach realizacji wydarzenia pn. Gminny Dzień trenera 1 300,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.198.2023 2023-02-09 2023-02-14 - 2023-05-30 IMPULS - KLUB FITNESS MONIKA TRZEŚNIEWSKA, ul. Turkusowa 5, 05-806 Komorów
NIP: 5341263967
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć ruchowych pt. zdrowy kręgosłup, dla mieszkańców Osiedla Komorów 2 550,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.199.2023 2023-02-09 2023-02-09 - 2023-02-09 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAIKS - Zabawa karnawałowa - Osiedle Granica 58,41 Zamówienie / Zlecenie
GK.200.2023 2023-02-10 2023-02-08 - 2023-12-15 Leon Szeląg usuwanie zalewisk wodnych na drogach gmnnych, poprzez ich wypompowywanie pojazdem asenizacyjnym 69 660,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.201.2023 2023-02-10 2023-02-08 - 2023-12-31 Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów, ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin
NIP: 6651004568
Prenumerata Gazety Sołeckiej 2023 2 100,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.202.2023 2023-02-10 2023-02-10 - 2023-02-28 Z.U.P.P Dromark, ul. Sułkowskiego 4a, 05-820 Piastów
NIP: 5340203696
Zakup i montaż 6 sztuk logo gminy umieszczonych na tablicach PSZOK 1 200,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.203.2023 2023-02-10 2023-02-13 - 2023-05-06 Komorowskie Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona, ul. Południow 1 lok. a, 05-806 Komorów
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności po żytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem " Aktywizacja seniorów do uczestnictwa w kulturze" 2 650,00 Umowy dotacyjne
KS.204.2023 2023-02-10 2023-04-23 - 2023-04-23 Cessanis Media Michał Cessanis, ul. Skarbka 134 lok. 58, 03-287 Warszawa
NIP: 7311451808
Wykonanie wykładu dla seniorów realizowane w ramach Programu Polityki Senioralnej Gminy Michałowice 3 075,00 Umowa zlecenie
OA.205.2023 2023-02-14 2023-03-01 - 2023-12-20 Grzegorz Śliwiński Administrowanie stroną internetową sołectwa Pęcice Małe (www.pecicemale.pl) 2 700,00 Umowa zlecenie
OA.206.2023 2023-02-14 2023-02-13 - 2023-03-04 Teatr Kamienica Fundacja Wspierania Twórczych Inicjatyw Teatralnych ATUT i S-ka Spółka Komandytowa, ul. Belwederska 3 lok. 50, 00-761 Warszawa
NIP: 5213515802
Zakup 40 szt. biletów wstępu dla mieszkańców sołectwa Opacz Mała do Teatru Kamienica na spektakl „Wariatkowo Sp. z o.o.”, który odbędzie się w dniu 4 marca 2023 r. 5 550,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.207.2023 2023-02-15 2023-02-21 - 2023-02-28 InDruk Zakład Poligraficzny InDruk Wykonanie druku plakatów upamiętniających wydarzenia 6 marca 1944 r. 651,90 Zamówienie / Zlecenie
GK.208.2023 2023-02-15 2023-02-14 - 2023-03-28 ARKADIUSZ MERCHEL ARKOM PROJEKT, ul. Ireny 126, 05-800 Pruszków
NIP: 5341109048
1. wykonanie operatu i pozwolenia wodnoprawnego na potrzeby odprowadzenia wód popłucznych z SUW Pecice 2. wykonanie zgłoszneia wodnoprawnego na potrzeby odprowadzenia wód z próbnego pompowania ujęcia dz. 403/2 w Komorowie-Wsi 17 343,00 Umowa zlecenie
PR.209.2023 2023-02-15 2023-02-15 - 2023-03-01 "BIEL-FLAG" FLAGI, BANDERY, REKLAMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. gen. Stanisława Maczka 9, 43-300 Bielsko-Biała
NIP:
Wykonanie 3 flag (gmina Michałowice, Polska, województwo mazowieckie) satynowych czterowarstwowych ze stojakiem, podstawą, uchwytami, rozpórką. 2 461,23 Zamówienie / Zlecenie
OA.210.2023 2023-02-15 2023-03-11 - 2023-03-11 Alina Malachovskaja Przygotowanie i wykonanie koncertu z okazji Dnia Kobiet, pt. „Bator Show – Duet Las Vegas”, według własnych autorskich aranżacji, w dniu 11 marca 2023 r., dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 2 130,00 Umowa o dzieło
OA.211.2023 2023-02-15 2023-03-12 - 2023-03-12 Alina Malachovskaja Przygotowanie i wykonanie koncertu z okazji Dnia Kobiet, pt. „Bator Show – Duet Las Vegas”, według własnych autorskich aranżacji, w dniu 12 marca 2023 r., dla mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia 2 130,00 Umowa o dzieło
OA.212.2023 2023-02-15 2023-02-08 - 2023-02-15 ASPOL Hanna i Leszek Olszewscy Sp. j., ul. Przemysłowa 32, 05-240 Tłuszcz
NIP:
Zakup produktów do wyrobu świec, które zostaną wykorzystane podczas warsztatów wyrobu świec sojowych, organizowanych dla mieszkańców sołectwa Michałowice 1 493,41 Zamówienie / Zlecenie
IR.213.2023 2023-02-16 2023-02-14 - 2023-02-24 Wizmax-studio KRYSTIAN CIURKOT, ul. Żeromskiego 102, 26-067 Strawczyn
NIP: 9592024759
Wykonanie wizualizacji dla koncepcji budowy szkoły podstawowej w Regułach 6 027,00 Umowa zlecenie
IR.214.2023 2023-02-16 2023-02-16 - 2023-03-02 ER-KA Renata Kowalska, ul. Aleja Wojska Polskiego 46, 05-820 Piastów
NIP:
Naprawa kominów w budynku komunalnycm rzy ul. Kasztanowej 10 B w Komorowie 5 430,40 Zamówienie / Zlecenie
IR.215.2023 2023-02-16 2023-02-16 - 2023-02-17 ER-KA Renata Kowalska, ul. Aleja Wojska Polskiego 46, 05-820 Piastów
NIP:
Montaż naczynia wzbiorczego przeponowego w istniejącej insalacji C.W.U. obsługujacej zaplecze kuchenne w szkole podstawowej w Michałowicach przy ul. Szkolnej 15 1 094,70 Zamówienie / Zlecenie
GK.216.2023 2023-02-16 2023-02-15 - 2023-04-30 "JUKOMEX" KRZYSZTOF JUCZEWSKI, ul. Stawowa 4, 05-090 Nowe Grocholice
NIP: 5221925621
Zimowe utrzymanie dróg Rejon I 119 880,00 Umowa zlecenie
GK.217.2023 2023-02-16 2023-02-15 - 2023-04-30 RAD-MAR Marek Wieteska, ul. Baśniowa 145, 05-840 Domaniewek
NIP: 5341992790
Zimowe utrzymanie dróg - Rejon II 20 034,00 Umowa zlecenie
OA.218.2023 2023-02-17 2023-04-02 - 2023-04-02 BajOLAndia Aleksandra Jakubczak, ul. Kleeberga 10, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291554087
Zapewnienie atrakcji dla dzieci i młodzieży szkolnej z sołectwa Michałowice, w postaci Wielkanocnych warsztatów tematycznych 9 700,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.219.2023 2023-02-17 2023-02-07 - 2023-02-08 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa
NIP:
zakup dwóch opraw oświetleniowych na teren strefy rekreacji w Regułach 139,98 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.220.2023 2023-02-17 2023-02-07 - 2023-02-09 MERIDA Sp. z o.o., ul. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław
NIP:
zakup pojemnika na ręczniki papierowe 302,15 Zamówienie / Zlecenie
OA.221.2023 2023-02-17 2023-03-11 - 2023-05-27 Pracownia Szeluszki Andrzej Szelenbaum, ul. Tomcia Palucha 11/29, 02-495 Warszawa
NIP: 5222601168
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów twórczych dla dzieci, mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia 1 600,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-03-20
do umowy nr OA.221.2023
2023-03-20-2023-05-27 Aneks zwiększający ilość uczestników biorących udział w warsztatach twórczych dla dzieci - Opacz Kolonia 1 215,00 Aneks do umowy
OA.222.2023 2023-02-17 2023-02-16 - 2023-02-16 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAIKS - Zabawa karnawałowa - Osiedle Michałowice 68,02 Zamówienie / Zlecenie
OA.223.2023 2023-02-17 2023-03-03 - 2023-03-03 Małgorzata Wyszomierska Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów aromaterapii, przeznaczonych dla mieszkańców sołectwa Opacz Mała 1 035,00 Umowa zlecenie
OA.224.2023 2023-02-17 2023-03-04 - 2023-03-04 Aleksandra Perkowska Przygotowanie i wykonanie przedstawienia teatralnego pt. „Złote jabłko”, dla dzieci, mieszkańców Osiedla Komorów w dniu 4 marca 2023 r. 1 230,00 Umowa zlecenie
OA.225.2023 2023-02-17 2023-03-10 - 2023-04-21 Jolanta Ploch Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć "Robótki ręczne", dla mieszkańców sołectwa Reguły 1 500,00 Umowa zlecenie
IT.226.2023 2023-02-20 2023-02-20 - 2023-02-20 N.K. Serwis Piotr Nowak, ul. Stefana Żeromskiego 6, 05-820 Piastów
NIP: 5212124175
Zakup akcesoriów komputerowych 311,44 Zamówienie / Zlecenie
KS.227.2023 2023-02-21 2023-03-17 - 2023-03-17 Sebastian Patyk przeprowadzenie sędziowania zawodów sportowych z piłki ręcznej chłopców Mazovia Cup 2 000,00 Umowa zlecenie
GK.228.2023 2023-02-21 2023-02-01 - 2023-12-29 Zakład Usług Technicznych "Sani-Tech" Adam Kmieć, ul. Radziwie 7 lok. 92, 01-164 Warszawa
NIP: 9181721511
pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót sanitarnych na obiektach liniowych 84 000,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.229.2023 2023-02-21 2023-03-17 - 2023-03-17 Hawaii Maja Radziuk catering na turniej mazovia piłka ręczna chłopców 1 750,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.230.2023 2023-02-21 2023-02-21 - 2023-04-22 PHU DAX Dariusz Parzyszek, ul. Burleska 3a, 01-939 Warszawa
NIP: 1180069760
Wykonanie Instalacji sygnalizacji pożaru w budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi 50 869,10 Umowa o roboty budowlane
IR.231.2023 2023-02-22 2023-02-21 - 2023-03-23 usługi geodezyjne Witold Wielgosz, ul. wiejska 9, 05816 Reguły
NIP: 5341190085
Wykonanie mapy do celów projektowych dla dz. nr ew. 641 obręb 0010 Pęcice, zlokalizowanej przy ul. Parkowej, w ramach zadania budżetowego pn.:"Remont pomników i miejsc pamięci narodowej" 1 107,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.232.2023 2023-02-22 2023-02-22 - 2023-12-29 AUTO LIFT Dariusz Olszak, ul. Mikołaja Reja 28, 05-806 Granica
NIP: 5341025162
Montaż i demontaż flag państwowych na terenie Gminy Michałowice 71 180,10 Zamówienie / Zlecenie
IR.233.2023 2023-02-22 2023-02-21 - 2023-04-14 Mojecki-Konserwacja Zabytków Michał Mojecki, ul. Biesak 204, 25-046 Kielce
NIP: 9591482537
Wykonanie fundamentu do kamiennej figury w ramach zadania: "Wykonanie fundamentu pod figurką - sprawy kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Sokołów (fundusz sołecki)". 4 305,00 Umowa o roboty budowlane
GR.234.2023 2023-02-22 2023-02-22 - 2023-03-15 Tomasz MULTI-GEO Szymański Zlecenie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości stanowiacej działkę nr ewid. 211, obręb ewid. Michałowice - Wieś, z podziałem na poszczególne tereny zgodnie z MPZP, bez naniesień usytuowanych na działce. 1 845,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.235.2023 2023-02-23 2023-02-23 - 2023-12-31 Elżbieta Woźniak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
KS.236.2023 2023-02-23 2023-03-01 - 2023-05-29 Koło Gospodyń Wiejskich w Pęcicach Małych - Pęciczanki rejestr nr: 1421040002, ul. Brzozowa 18, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Konwersacje w języku angielskim cz 1.”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 09 lutego 2023 r., 3 250,00 Umowy dotacyjne
Aneks nr 1
z dnia 2023-03-17
do umowy nr KS.236.2023
2023-03-01-2023-05-29 aneks do umowy UG/KS/236/2023 z dnia 23.02.2023 bez zmiany kwoty, zmiana numeru konta bankowego umowy. 0,00 Aneks do umowy
OŚ.237.2023 2023-02-23 2023-02-21 - 2023-05-01 Garden Art Szczypiński Piotr, ul. Koronacyjna 40, 02-496 Warszawa
NIP: 5361345941
inwentaryzacja dendrologiczna zabytkowej Alei w AMD 17 220,00 Umowa zlecenie
PR.238.2023 2023-02-24 2023-02-24 - 2023-02-24 FOTOSPRESS, ul. Wiosny Ludów 41 lok. 1, 02-495 Warszawa
NIP: 5271096687
Przygotowanie i opracowanie materiałów informacyjno-promocyjnych oraz publikacja na łamach czasopisma "Mocne Strony". 32 472,00 Umowa zlecenie
KS.239.2023 2023-02-27 2023-01-10 - 2023-01-10 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Umowa zlecenie
KS.240.2023 2023-02-27 2023-02-28 - 2023-03-10 LOGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. al. Wojska Polskiego 60E, 05-800 Pruszków
NIP: 5342584248
Koszulki na zawody sportowe dla młodziezy 2 520,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.241.2023 2023-02-27 2023-02-27 - 2023-02-27 JM DATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Zwoleńska 65A, 04-761 Warszawa
NIP: 5242476743
Dostawa tonerów i tuszy do drukarek w roku 2023 61 239,20 Zamówienie / Zlecenie
GR.242.2023 2023-02-27 2023-02-27 - 2023-03-03 Przegląd Regionalny MIKAWAS Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 29, 05-500 Piaseczno
NIP: 1231415150
Ogłoszenie prasowe Przegląd Regionalny Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę nr 1 Wkaz nieruchomości do oddania w najem nr 2 98,40 Zamówienie / Zlecenie
PR.243.2023 2023-02-28 2023-03-01 - 2023-12-23 MKA GROUP MILENA SKOCZYLAS, ul. Bohaterów Warszawy 4, 05-800 Pruszków
NIP: 5342232377
Publikacja na łamach gazety "Gazeta WPR" materiałów informacyjno-promocyjnych gminy Michałowice. 7 011,00 Umowa zlecenie
PR.244.2023 2023-02-28 2023-03-01 - 2023-12-23 Fundacja Ziemi Grodziskiej, ul. Wioślarska 2 lok. 2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291830759
Publikacja na łamach gazety "O! - Obiektywna Gazeta Zachodniego Mazowsza" materiałów informacyjno-promocyjnych Gminy Michałowice. 4 200,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.245.2023 2023-02-28 2023-03-01 - 2023-12-23 MikaWas Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 29, 05-500 Piaseczno
NIP: 1231415150
Usługa publikacji na łamach gazety "Przegląd Regionalny" materiałów informacyjno-promocyjnych Gminy Michałowice. 5 658,00 Umowa zlecenie
UA.246.2023 2023-02-28 2023-02-28 - 2023-03-21 Andrzej ANKOR- Korniluk wykonanie operatów szacunkowych 1 230,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.247.2023 2023-03-01 2023-02-01 - 2023-12-31 Usługi Asenizacyjne Leon Szeląg, ul. Słowikowskiego 62a, 05-090 Raszyn
NIP: 5222345423
obsługa i konserwacja Ciągłego Nadzoru GSM w gminie michałowice dla 39 obiektów. 19 787,60 Zamówienie / Zlecenie
GK.248.2023 2023-03-01 2023-02-17 - 2023-03-09 ELES-BUD Ewa Konopka-Strusińska, ul. Powstańców 4A lok. 2, 05-230 Kobyłka
NIP: 9522005248
Wymiana 2 opraw parkowych. w Regułach ul. Kuchy i Strefa Rekreacji w Michałowicach 3 690,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.249.2023 2023-03-03 2023-03-03 - 2023-07-01 Mojecki-Konserwacja Zabytków Michał Mojecki, ul. Biesak 204, 25-046 Kielce
NIP: 9591482537
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz sformułowanie programu prac konserwatorskich na potrzeby remontu pomnika Mauzoleum położonego w Pęcicach przy ul. Parkowej na działce nr ew. 641 obręb Pęcice, w ramach zadania budżetowego pn.: "Remont pomników i miejsc pamięci narodowej". 14 760,00 Umowa o dzieło
OA.250.2023 2023-03-03 2023-02-22 - 2023-02-22 ASPOL Hanna i Leszek Olszewscy Sp. j., ul. Przemysłowa 32, 05-240 Tłuszcz
NIP: 7620003321
Zakup produktów do wyrobu świec, które zostaną wykorzystane podczas warsztatów wyrobu świec sojowych, organizowanych dla mieszkańców osiedla Michałowice. 1 281,88 Zamówienie / Zlecenie
OA.251.2023 2023-03-03 2023-02-20 - 2023-02-22 Jetmar Marcin Stępień, ul. Krucza 41/43 lok. 67, 00-525 Warszawa
NIP:
Wykonanie stołu do bilarda holenderskiego celem doposażenia świetlicy w Pęcicach Małych 1 230,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.252.2023 2023-03-03 2023-02-21 - 2023-03-03 SART Sp. z o.o., ul. Czerwonych Maków 11, 05-800 Pruszków
NIP: 5342504232
Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej dotyczacej ,,Budowy świetlicy wiejskiej w Pęcicach wraz z zagospodarowaniem terenu" autorstwa arch. Marzeny Szambelan( SART Sp. z o.o) 3 321,00 Umowa zlecenie
IT.253.2023 2023-03-03 2023-03-03 - 2023-03-03 P.W. DIGITAL, ul. Fabianowska 46, 62-064 Plewiska
NIP: 7772361687
Kamera cyfrowa wraz z akcesoriami 11 732,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.254.2023 2023-03-03 2023-03-07 - 2024-01-07 FAGUS Sp. z o.o., ul. Al. Krakowska 110 lok. 114, 00-971 Warszawa
NIP: 5222843925
„Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice” 674 838,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.255.2023 2023-03-03 2023-03-03 - 2023-03-03 InDruk Zakład Poligraficzny InDruk druk 100 szt plakatów informacyjno-promocyjnych, w formacie A1, w ramach projektu "Poprawa jakości świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej w Gminie Michałowice",dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Opercyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 1 500,60 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.256.2023 2023-03-06 2023-03-06 - 2023-03-13 Z.P.U. PRINT-POL, ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP:
druk ulotek informacyjnych dla mieszkańców o gminnym programie udzielania dotacji do wymiany pieców węglowych - Lokalnym Programie Piecowym 787,20 Zamówienie / Zlecenie
IT.257.2023 2023-03-06 2023-03-06 - 2023-03-06 MWC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Kowalewicka 12, 60-002 Poznań
NIP: 7831678932
Przedłużenie licencji na usługę wsparcia technicznego dla systemu eSesja oraz systemu transmisji obrad 4 415,70 Zamówienie / Zlecenie
OA.258.2023 2023-03-06 2023-02-28 - 2023-02-28 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup artykułów spożywczych, które będą wykorzystywane podczas oficjalnych spotkań i szkoleń organizowanych w budynku Urzędu Gminy Michałowice. 2 275,64 Zamówienie / Zlecenie
PR.259.2023 2023-03-06 2023-03-06 - 2023-03-06 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup artykułów związanych z Dniem Kobiet 199,95 Zamówienie / Zlecenie
PR.260.2023 2023-03-06 2023-03-06 - 2023-03-06 Józef Poręba, ul. Stanisława Lentza 35 lok. 38, 02-956 Warszawa
NIP: 9511559954
usługa cateringowa obsługa spotkania "Stradegia Rozwoju Gminy" 1 080,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.261.2023 2023-03-06 2023-03-06 - 2023-03-06 SALWADORE Hanna Mieszkowska, ul. Rozbrat 10 lok. 14, 00-451 Warszawa
NIP: 7011007104
obsluga techniczna spotkań informacyjno-konultacyjnych dotyczacych "Paszkowianki" 6 500,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.262.2023 2023-03-06 2023-03-08 - 2023-04-05 Dorota Dziekiewicz - Pilich Wykonanie projektu graficznego aktu erekcyjnego i ręczne wpisanie tekstu na skórze, materiał własny 4 890,00 Umowa o dzieło
GK.263.2023 2023-03-07 2023-03-07 - 2023-05-08 Artur Sosnowski wykonanie analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego w celu zastosowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Środkowej i ul. Czystej w Opaczy Kolonii 12 300,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.264.2023 2023-03-07 2023-03-07 - 2023-12-07 FAGUS Sp. z o.o., ul. Al. Krakowska 110 lok. 114, 00-971 Warszawa
NIP: 5222843925
„Utrzymanie roślinności niskiej (koszenie, grabienie) na terenie gminy Michałowice” 801 554,00 Umowa zlecenie
WUA.265.2023 2023-03-07 2023-03-08 - 2023-03-15 Przegląd Regionalny MIKAWAS Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 29, 05-500 Piaseczno
NIP: 1231415150
Ogłoszenie prasowe - wyłożenie MPZP "Wiejska" 590,40 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.266.2023 2023-03-07 2023-03-08 - 2023-12-08 MULTIPLANTA - Katarzyna Łazucka-Cegłowska, ul. Warecka 110, 05-604 Jasieniec
NIP: 5341374721
„Wykonanie i pielęgnacja nasadzeń roślin kwitnących i ozdobnych na terenie gminy Michałowice” 570 515,00 Umowa zlecenie
KS.267.2023 2023-03-07 2023-03-17 - 2023-04-06 5STYL ACADEMY SP. Z O.O., ul. gen. Meriana C. Coopera 8A lok. 30, 01-315 Warszawa
NIP:
Dzień Sportu dla dzieci i młodziezy na basenie Kapry w Pruszkowie 15 000,00 Umowa zlecenie
OŚ.268.2023 2023-03-07 2023-03-07 - 2023-03-17 Z.P.U. PRINT-POL, ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP:
druk ulotek informacyjnych dla mieszkańców o uchwale antysmogowej województwa mazowieckiego 455,10 Zamówienie / Zlecenie
PR.269.2023 2023-03-07 2023-03-07 - 2023-12-28 Noska Joanna Noska Sprawowanie czynności opekuna Młodzieżowej Rady Gminy. 6 000,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.270.2023 2023-03-07 2023-03-07 - 2023-03-09 Józef Poręba, ul. Stanisława Lentza 35 lok. 38, 02-956 Warszawa
NIP: 9511559954
Usługa cateringowa związana z Dniem Kobiet 640,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.271.2023 2023-03-07 2023-03-07 - 2023-03-07 CEZARY RAJCHERT "AVL-TRADING", ul. Palisadowa 26, 01-940 Warszawa
NIP:
Zakup projektora multimedialnego z modułem bezprzewodowej transmisji 11 686,90 Zamówienie / Zlecenie
IR.272.2023 2023-03-08 2023-03-08 - 2023-06-06 PROJEKTSAN Bartosz Wojniak, ul. Babiego Lata 21, 05-830 Nadarzyn
NIP: 8652297786
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku przy ul. Władysława Kamelskiego 11 w Nowej Wsi, zlokalizowanego na działce nr ew. 202 obręb 0007 - Nowa Wieś, w ramach zadania budżetowego pn.: "Wykonanie instalacji gazowej do budynku mieszkalnego przy ul. Kamelskiego w Nowej Wsi". 4 500,00 Umowa o dzieło
OA.273.2023 2023-03-08 2023-03-08 - 2023-03-08 Iwona Kalaman Zakup obrazu pt. "Lasem malowane" 2 000,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.274.2023 2023-03-08 2023-03-08 - 2023-03-15 Filip Madaj Wykonanie analizy, weryfikacji i doradztwa technicznego przyjętych rozwiązań projektowych dla przebudowy małej architektury skateparku na terenie Gminy Michałowice na dz. nr ew. 495/2 obręb 0005 Michałowice Osiedle 1 000,00 Umowa o dzieło
KS.275.2023 2023-03-08 2023-03-03 - 2023-04-06 MIEJSKA KRYTA PŁYWALNIA KAPRY, ul. Andrzeja 3, 05-800 Pruszków
NIP: 5342275872
umowa użyczenia basenu 0,00 Umowa/Porozumienie - bez kosztowe
OA.276.2023 2023-03-08 2023-03-12 - 2023-03-12 Łódzki Teatr Piosenki Michał Wieczorek, ul. Trawiasta 15, 91-364 Łódź
NIP: 7262436794
Przygotowanie i przeprowadzenie koncertu pt. „Tango Amor”; organizowanego dla mieszkańców Osiedla Granica w dniu 12.03.2023 r. 4 000,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.277.2023 2023-03-08 2023-03-09 - 2023-03-09 D.A.P. Fruit spółka z o.o., ul. Ogińskiego 12, 05-820 Piastów
NIP: 5342341468
Zakup artykułów spożywczych na imprezę "Dzień kobiet" 337,50 Zamówienie / Zlecenie
KS.278.2023 2023-03-09 2023-03-09 - 2023-03-17 lava group, ul. Romera 4b, 02-784 Warszawa
NIP:
nagrody na turniej piłi ręcznej Mazovia Cup 17.03.2023 SP Michałowice 2 593,28 Zamówienie / Zlecenie
KS.279.2023 2023-03-09 2023-03-13 - 2023-03-16 Norton D.A.A.P. Nadulny Sp.J., ul. Elizy Orzeszkowej 11, 05-816 Reguły
NIP: 5341369772
woda i soki na turniej mazovia cup 254,42 Zamówienie / Zlecenie
OA.280.2023 2023-03-09 2023-03-06 - 2023-03-06 Piotr Rogiziński In-Plus, ul. Przemysłowa 13/26, 30-701 Kraków
NIP:
Zakup 14 szt. krzeseł obrotowych do pracy przy komputerze dla potrzeb pracowników Urzędu Gminy Michałowice, celem wymiany uszkodzonych 9 436,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.281.2023 2023-03-09 2023-03-09 - 2023-03-09 Michał Krzysztof Stawarski Agencja Reklamowo-Kreatywna "MAKE MUSIC AND MOVIE", ul. Błońska 6b, 05-830 Nadarzyn
NIP: 5341469456
Zorganizowanie i przeprowadzenie koncertu w ramach Dnia Kobiet 5 000,00 Umowa zlecenie
GK.282.2023 2023-03-09 2023-03-08 - 2023-06-07 AGENCJA DOMANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Aleja Niepodległości 46/50 lok. 70, 02-626 Warszawa
NIP: 5213236545
projekt konserwacji zbiornika wodnego w Sokołowie 14 760,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.283.2023 2023-03-09 2023-04-26 - 2023-04-26 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Umowa zlecenie
OŚ.284.2023 2023-03-10 2023-03-10 - 2023-12-15 HURTOWNIA ZOOLOGICZNA ARA Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 83B, 02-230 Warszawa
NIP: 5223134912
Zakup karmy dla zwierząt 60 000,00 Umowa zakupu
OA.285.2023 2023-03-13 2023-03-25 - 2023-03-25 Fundacja Szafa Kultury, ul. Wilcza 9, 00-538 Warszawa
NIP: 7010366031
Przygotowanie i wykonanie przedstawienia teatralnego, pt. „Spektakl po troopach”, w dniu 25 marca 2023 r., dla mieszkańców Osiedla Komorów 2 900,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.286.2023 2023-03-13 2023-03-13 - 2023-12-31 Rafał Hubicz Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
IR.287.2023 2023-03-13 2023-03-01 - 2023-04-14 Piotr Stępniak Przebudowa instalacji zasilania elektroenergetycznego lokalu mieszkalnego przy ul. Kasztanowej 8C w Komorowie 05-806 z jednofazowej na trójfazową wraz z przeprowadzeniem niezbędnej procedury formalnej w PGE Dystrybucja S.A. 9 758,75 Zamówienie / Zlecenie
IT.288.2023 2023-03-13 2023-03-13 - 2023-03-13 CEZARY RAJCHERT "AVL-TRADING", ul. Palisadowa 26, 01-940 Warszawa
NIP: 9511746834
Extender HDMI 701,10 Zamówienie / Zlecenie
IR.289.2023 2023-03-14 2023-03-14 - 2023-03-14 URZĄD GMINY W RZEKUNIU, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń
NIP: 7581742852
Umowa darowizny używanego wyposażenia skateparku w Michałowicach przy ul. 11 Listopada (dz. nr ew. 495/2) 0,00 Umowa/Porozumienie - bez kosztowe
KS.290.2023 2023-03-14 2023-03-14 - 2023-12-31 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Aleje Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem" Seniorzy 2023" 200 000,00 Umowy dotacyjne
KS.291.2023 2023-03-14 2023-02-14 - 2023-12-31 Komorowskie Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona, ul. Południow 1 lok. a, 05-806 Komorów
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem "Aktywizacja seniorów do uczestnictwa w kulturze- 2023" 20 000,00 Umowy dotacyjne
KS.292.2023 2023-03-14 2023-03-14 - 2023-03-17 Ambit, ul. Majowa 1, 05-090 Wypędy
NIP:
plansze PCV na wystawę Trenuj z pasją - sport w gminie Michałowice 2 361,60 Umowa zlecenie
KA.293.2023 2023-03-15 2023-03-14 - 2023-03-31 VICTORIA - RECYCLING Andrzej Kadłubowski, ul. Dębe 84, 05-140 Serock
NIP:
zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej należącej do Urzędu Gminy Michałowice 1 204,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.294.2023 2023-03-15 2023-03-01 - 2023-03-30 Wiedza i Praktyka Sp. z o.o., ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa
NIP:
Usługa dostępu do portalu ochrony środowiska 730,62 Zamówienie / Zlecenie
KS.295.2023 2023-03-15 2023-03-23 - 2023-04-16 UKS Akademia Koszykówki Komorów, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów
NIP:
Organizacja i przeprowadzenie turnieju EYBL w dniach 14-16.04 w SP w Komorowie 25 000,00 Umowa zlecenie
OŚ.296.2023 2023-03-15 2023-03-15 - 2023-04-30 FAGUS Sp. z o.o., ul. Al. Krakowska 110 lok. 114, 00-971 Warszawa
NIP: 5222843925
dostawa i montaż dwóch krat pod drzewa 11 523,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.297.2023 2023-03-16 2023-03-16 - 2023-08-30 Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie, ul. J.Słowackiego 11, 05-806 Komorów
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie pod tytułem" Piknik Rodzinny "Ahoj przygodo-rodzinna podróż wehikułem czasu" 11 000,00 Umowy dotacyjne
OA.298.2023 2023-03-16 2023-03-15 - 2023-04-17 Scena Capitol Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa
NIP: 5252395124
Zakup 45 szt. biletów wstępu dla mieszkańców sołectwa Opacz Mała, do Teatru Capitol na spektakl „Dwie pary do pary”, który odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2023 r. o godz. 19:00 3 105,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.299.2023 2023-03-16 2023-03-16 - 2023-12-31 Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogród Komorów „Komorowianie”, ul. Ceglana 29, 05-806 Komorów
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem " Spotkajmy się 2023" 25 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.300.2023 2023-03-16 2023-03-21 - 2023-12-21 SMILE JAMROSZ-GRUDZIŃSKA PAULINA, 62-610 Sycewo
NIP: 8982021751
Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie gminy Michałowice 519 318,00 Umowa zlecenie
OŚ.301.2023 2023-03-16 2023-03-21 - 2023-12-31 Urządzanie i utrzymanie zieleńców chirurgia drzew, ul. Ludna 7B, 05-822 Milanówek
NIP: 5290003161
„Utrzymanie roślinności wysokiej na terenie gminy Michałowice” 599 854,00 Umowa zlecenie
KS.302.2023 2023-03-16 2023-03-13 - 2023-12-31 SKF ANPREL KP AMT Nowa Wieś, ul. Wiśniowa 1, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego pod tytułem "Sport na orliku - gry i zabawy", określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w konkursie ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu za rok 2023 35 000,00 Umowy dotacyjne
KS.303.2023 2023-03-16 2023-03-10 - 2023-12-31 Koło Gospodyń Wiejskich w Opaczy-Kolonii rejestr nr: 1421040007, ul. Polna 23 lok. E, 05-816 Opacz-Kolonia
NIP:
realizacja zadania publicznego pod tytułem "Gminna Joga", określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w konkursie ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu za rok 2023 7 959,00 Umowy dotacyjne
OŚ.304.2023 2023-03-17 2023-03-21 - 2023-12-31 Berry Fruit Andrzej Mierzejewski, ul. Działkowa 161 lok. 15, 05-808 Parzniew
NIP: 1181299953
„Kompleksowa konserwacja i obsługa obiektów plenerowych zlokalizowanych na terenie Gminy Michałowice” 135 300,00 Umowa zlecenie
KS.305.2023 2023-03-20 2023-03-20 - 2023-12-31 Stowarzyszenie K40, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 40, 05-806 Komorów
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem "Salon Poezji K40 2023" 19 470,00 Umowy dotacyjne
KS.306.2023 2023-03-20 2023-03-20 - 2023-12-31 Klub sportowy ZDROWIE rejestr nr: 21, ul. Św. Antoniego 2, 05-816 Michałowice
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2023 r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie po tytułem " XVII Michałowickie Spotkania Artysrtyczne Dzieci i Młodzieży" 9 000,00 Umowy dotacyjne
OA.307.2023 2023-03-20 2023-03-14 - 2023-03-14 Norma BG, ul. Warszawska 74, 05-082 Blizne Jasińskiego
NIP: 5221040182
Zakup gabloty informacyjnej NSCL 15xA4 na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich w Pęcicach Małych 2 975,37 Zamówienie / Zlecenie
KS.308.2023 2023-03-20 2023-03-20 - 2023-12-31 Mariusz Sobczyk przyznanie stypendium sportowego tymoteuszowi Sobczykowi na okres od 1 marca 2023 do 31 grudnia 2023 w wysokości 600 zł. miesięcznie za zajęcie I miejsca w Mistrzostwach Polski IDO Jazz Dance Solo Junior 2 w dniu 29.05.2022 w Raszynie 6 000,00 Umowa stypendialna
KS.309.2023 2023-03-20 2023-03-21 - 2023-03-21 Happy Time Ilona Dąbrowska, ul. Leśne Zacisze 10, 05-830 Stara Wieś
NIP: 5222480115
Zakup gier i materiałów biurowych na patronat " W krainie bajek" 1 714,35 Zamówienie / Zlecenie
OA.310.2023 2023-03-20 2023-03-17 - 2023-03-17 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAIKS - Koncert z okazji Dnia Kobiet - Opacz Kolonia 261,99 Zamówienie / Zlecenie
OA.311.2023 2023-03-20 2023-03-17 - 2023-03-17 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAIKS - Koncert z okazji Dnia Kobiet - Nowa Wieś 261,99 Zamówienie / Zlecenie
KS.312.2023 2023-03-20 2023-03-20 - 2023-12-31 Koło Gospodyń Wiejskich "Michaśki" w Michałowicach rejestr nr: 1421040008, ul. Raszyńska 34, 05-816 Michałowice
NIP: 5342610394
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem " Michałowice z kulturą muzyczną" 20 000,00 Umowy dotacyjne
GK.313.2023 2023-03-20 2023-03-20 - 2023-05-15 IN TEC PLAN Marek Krawczyk Wykonanie dokumentacji kosztorysowo technicznje dla trzech zadań remontowych 24 354,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.314.2023 2023-03-20 2023-03-20 - 2023-03-23 Przegląd Regionalny MIKAWAS Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 29, 05-500 Piaseczno
NIP: 1231415150
publikacja ogłoszenia prasowego wykaz nieruchomości nr. 3 przeznaczone do wydzierżawienia 98,40 Zamówienie / Zlecenie
IT.315.2023 2023-03-21 2023-03-21 - 2023-03-21 KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. rtm. Witolda Pileckiego 65, 02-781 Warszawa
NIP: 5260300517
Odnowienie podpisów kwalifikowanych dla 6 pracowników 1 918,80 Zamówienie / Zlecenie
GK.316.2023 2023-03-21 2023-03-21 - 2023-04-11 GRIMA ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Erazma Ciołka 17 lok. 415, 01-445 Warszawa
NIP: 5272618797
wykonanie aktualizacji mapy do celów projektowych 3 690,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.317.2023 2023-03-22 2023-02-09 - 2024-08-09 PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
NIP: 9462593855
Przyłączenie do sieci dystrybucji obiektu: Stacja ładowania samochodów elektrycznych oraz stacja ładowania rowerów elektrycznych, Komorów ul. Kolejowa 6 872,50 Zamówienie / Zlecenie
KS.318.2023 2023-03-22 2023-03-22 - 2023-12-31 STOWARZYSZENIE KOMOROWSKIE TOWARZYSTWO ŚPIEWACZE, nr 50 w rejestrze stowarzyszeń zwykłych, ul. Mikołaja Reja 27, 05-806 Granica
NIP: 5342615664
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem " Śpiewać każdy może , a nawet powinienien" 3 500,00 Umowy dotacyjne
KS.319.2023 2023-03-22 2023-03-03 - 2023-12-31 Klub sportowy ZDROWIE rejestr nr: 21, ul. Św. Antoniego 2, 05-816 Michałowice
NIP:
realizacja zadania publicznego pod tytułem "Łucznictwo - Sportowe Michałowice" określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w konkursie ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu na rok 2023 8 000,00 Umowy dotacyjne
KS.320.2023 2023-03-22 2023-03-22 - 2023-12-31 Stowarzyszenie "Przyjazne Jutro", ul. Mikołaja Reja 1 lok. 1, 05-806 Komorów
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytulem " Michałowicki Uniwersytet Otwarty" 20 000,00 Umowy dotacyjne
KS.321.2023 2023-03-22 2023-03-03 - 2023-12-31 Klub sportowy ZDROWIE rejestr nr: 21, ul. Św. Antoniego 2, 05-816 Michałowice
NIP:
realizacja zadania publicznego pod tyt. "Taniec - Sportowe Michałowice"określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w konkursie ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu na rok 2023 12 000,00 Umowy dotacyjne
KS.322.2023 2023-03-22 2023-03-03 - 2023-12-31 FUNDACJA KRAINA OZA, ul. Wiejska 5, 05-802 Pruszków
NIP: 5342493422
realizacja zadania publicznego pod tyt. "Pierwsze kroki w Nordic Walking - idziemy po zdrowie - kontynuacjae"określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w konkursie ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu na rok 2023 22 000,00 Umowy dotacyjne
KS.323.2023 2023-03-22 2023-03-13 - 2023-11-30 Stowarzyszenie RES, wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych pod numerem 59, ul. Partyzantów 7, 05-816 Michałowice
NIP:
realizacja zadania publicznego pod tyt. "Badminton jako aktywność dla kaZdego"określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w konkursie ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu na rok 2023 10 000,00 Umowy dotacyjne
KS.324.2023 2023-03-22 2023-03-13 - 2023-12-31 Uczniowski Klub Sportowy "Komorów", ul. Al. Marii Dąbrowskiej 12 lok. 20, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego pod tyt. "zajęcia sportowe oraz organizacja masowych turniejów dla mieszkańców Gminy Michałowice "określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w konkursie ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu na rok 2023 24 000,00 Umowy dotacyjne
KS.325.2023 2023-03-22 2023-03-13 - 2023-12-31 Komorowskie Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona, ul. Południow 1 lok. a, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego pod tyt. "Gimnastyka usprawniająca Seniroów 2023"określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w konkursie ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu na rok 2023 14 000,00 Umowy dotacyjne
KS.326.2023 2023-03-23 2023-03-23 - 2023-12-31 STOWARZYSZENIE KOMOROWSKIE TOWARZYSTWO ŚPIEWACZE, nr 50 w rejestrze stowarzyszeń zwykłych, ul. Mikołaja Reja 27, 05-806 Granica
NIP: 5342615664
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalnośći pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem " A to Polska właśnie - Diamenty Polskiej Chóralistyki" 20 000,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.327.2023 2023-03-23 2023-03-23 - 2023-12-31 Stowarzyszenie ABC nr w rejestrze 45, ul. Widok 14, 05-816 Michałowice
NIP:
Realizacja zdania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem" Kultura w zgodzie z naturą" 20 000,00 Umowy dotacyjne
KS.328.2023 2023-03-23 2023-03-23 - 2023-12-31 Stowarzyszenie „Projekt Raszyn”, ul. Mieszka I, 05-090 Raszyn
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem " Tożsamość, kultura i więzi! Projekt miedzypokoleniowy" 11 540,00 Umowy dotacyjne
KS.329.2023 2023-03-23 2023-03-13 - 2023-12-31 MAZOWIECKI KLUB KARATE KYOKUSHIN, ul. Bielska 21A, 02-394 Warszawa
NIP: 5222610747
realizaca zadania publicznego pod tytułem: „Karate kyokushin – sztuka walki, sztuka życia”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcęw konkursie ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu 10 000,00 Umowy dotacyjne
KS.330.2023 2023-03-23 2023-03-13 - 2023-12-31 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Aleje Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa
NIP:
realizacja zadania publicznego pod tytułem:„Bilard hilenderski”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę 10 000,00 Umowy dotacyjne
KS.331.2023 2023-03-23 2023-03-13 - 2023-12-31 UKS Akademia Koszykówki Komorów, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Masowy sport i rekreacja dla mieszkańców Gminy Michałowice", określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę 70 000,00 Umowy dotacyjne
KS.332.2023 2023-03-23 2023-03-03 - 2023-12-01 Koło Gospodyń Wiejskich z Opaczy-Kolonii, ul. Polna 23E, 05-816 Opacz-Kolonia
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem" Spotkanie w Karolinie" 5 280,00 Umowy dotacyjne
KS.333.2023 2023-03-23 2023-03-13 - 2023-12-31 SKF ANPREL KP AMT Nowa Wieś, ul. Wiśniowa 1, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego pod tytułem "Piłka nożna jako odskocznia od codzienności”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę 20 000,00 Umowy dotacyjne
KS.334.2023 2023-03-23 2023-03-02 - 2023-11-01 Koło Gospodyń Wiejskich z Opaczy-Kolonii, ul. Polna 23E, 05-816 Opacz-Kolonia
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie pod tytułem " Ogórkiem po Pradze" 6 200,00 Umowy dotacyjne
OA.335.2023 2023-03-23 2023-04-01 - 2023-04-01 Bogusława Kaszczuk Pośrednictwo Ubezpieczeniowe, Wienitka Bogusława Kaszczuk, ul. Rynek 18, 05-840 Brwinów
NIP: 5341442291
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów rękodzieła „Wielkanocny wianek”, przeznaczonych dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 1 200,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.336.2023 2023-03-23 2023-03-23 - 2023-12-31 Stowarzyszenie „Projekt Raszyn”, ul. Mieszka I, 05-090 Raszyn
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem"Moc czasu warsztaty międzypokoleniowe" 9 000,00 Umowy dotacyjne
KS.337.2023 2023-03-23 2023-03-17 - 2023-10-30 Stowarzyszenie "Przyjazne Jutro", ul. Mikołaja Reja 1 lok. 1, 05-806 Komorów
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem " Czas na poezję" 18 000,00 Umowy dotacyjne
KS.338.2023 2023-03-23 2023-03-13 - 2023-12-31 FUNDACJA PROMOCJI REKREACJI "KIM", ul. Partyzantów 21, 05-092 Łomianki
NIP: 1181860119
realizacja zadania publicznego pod tytułem "Nordic Walking - Team Michałowicei”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę 12 000,00 Umowy dotacyjne
KS.339.2023 2023-03-23 2023-03-13 - 2023-12-31 Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" Warszawa, Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" koło Michałowice, ul. Solec 81b lok. 73a, 00-382 Warszawa
NIP:
realizacja zadania publicznego pod tytułem "Zajęcia pilates I stopnia dla mam z małymi dziećmi z Gminy Michałowicei”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę 5 000,00 Umowy dotacyjne
KS.340.2023 2023-03-23 2023-03-13 - 2023-12-31 Uczniowski Klub Sportowy JAGUAR, ul. Szkolna 15, 05-816 Michałowice
NIP:
realizacja zadania publicznego pod tytułem "Szkolenie i współzawodnictwo w piłce nożnej w duchu Fair Play”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę 32 000,00 Umowy dotacyjne
KS.341.2023 2023-03-23 2023-03-14 - 2023-11-30 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "SKALAR", ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa
NIP: 5222764918
realizacja zadania publicznego pod tytułem "Lekkoatletyka dla dzieci i młodziezy (Edycja 2)”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę 12 000,00 Umowy dotacyjne
KS.342.2023 2023-03-23 2023-03-14 - 2023-12-31 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "SKALAR", ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa
NIP: 5222764918
realizacja zadania publicznego pod tytułem "Lekkoatletyka dla dorosłych Rozbiegane Michałowice”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę 10 000,00 Umowy dotacyjne
KS.343.2023 2023-03-23 2023-03-13 - 2023-12-31 Uczniowski Klub Sportowy w Nowej Wsi, ul. Główna 96, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego pod tyt. "Piłka nożna dla dzieci i mlodzieży z Gminy Michałowice" określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w konkursie ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu na rok 2023 32 000,00 Umowy dotacyjne
KS.344.2023 2023-03-23 2023-03-13 - 2023-12-31 KLUB KOLARSKI KOMOBIKE, ul. Ireny 13, 05-806 Komorów
NIP: 5342583852
realizacja zadania publicznego pod tyt. "Działanie i rozwój Klubu Kolarskiego Komobike, Kolarstwo" określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w konkursie ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu na rok 2023 10 000,00 Umowy dotacyjne
KS.345.2023 2023-03-23 2023-03-13 - 2023-12-31 Klub sportowy ZDROWIE rejestr nr: 21, ul. Św. Antoniego 2, 05-816 Michałowice
NIP:
realizacja zadania publicznego pod tyt. "Poznajemy Karate - Sportowe Michałowice" określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w konkursie ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu na rok 2023 8 000,00 Umowy dotacyjne
KS.346.2023 2023-03-23 2023-03-14 - 2023-12-31 Klub sportowy ZDROWIE rejestr nr: 21, ul. Św. Antoniego 2, 05-816 Michałowice
NIP:
realizacja zadania publicznego pod tyt. "XVIII Turniej karate o Puchar Wójt Gminy Michałowice" określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w konkursie ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu na rok 2023 7 000,00 Umowy dotacyjne
KS.347.2023 2023-03-23 2023-03-16 - 2023-12-31 Uczniowski Klub Sportowy „FC Komorów”, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego pod tyt. "Duma Regionu - treningi piłki nożnej drużyny seniorów" określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w konkursie ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu na rok 2023 10 000,00 Umowy dotacyjne
KS.348.2023 2023-03-23 2023-03-16 - 2023-12-31 Uczniowski Klub Sportowy „FC Komorów”, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego pod tyt. "Sportowy Komorów - treningi piłki nożnej dla dzieci i młodzieży" określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w konkursie ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu na rok 2023 32 000,00 Umowy dotacyjne
KS.349.2023 2023-03-23 2023-03-17 - 2023-12-31 TOWARZYSTWO KOSZYKÓWKI NOWA WIEŚ, ul. Główna 96, 05-806 Nowa Wieś
NIP: 5342617396
realizacja zadania publicznego pod tyt. "II liga Koszykówki Kobiet w Gminie Michałowice" określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w konkursie ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu na rok 2023 35 000,00 Umowy dotacyjne
KS.350.2023 2023-03-23 2023-03-17 - 2023-12-31 TOWARZYSTWO KOSZYKÓWKI NOWA WIEŚ, ul. Główna 96, 05-806 Nowa Wieś
NIP: 5342617396
realizacja zadania publicznego pod tyt. "Gry i zabawy dla dzieci z elementami koszykówki, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w konkursie ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu na rok 2023 15 400,00 Umowy dotacyjne
KS.351.2023 2023-03-23 2023-03-20 - 2023-12-31 Stowarzyszenie ABC nr w rejestrze 45, ul. Widok 14, 05-816 Michałowice
NIP:
realizacja zadania publicznego pod tyt. "Aktywni w Dolinie Utraty 2.0 - kajakarstwo" określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w konkursie ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu na rok 2023 20 000,00 Umowy dotacyjne
KS.352.2023 2023-03-23 2023-03-20 - 2023-12-31 KLUB SPORTOWY ALPHA GYM, ul. Marii 3 B, 05-803 Pruszków
NIP:
realizacja zadania publicznego pod tyt. "Rosnę Zdrowo na Sportowo" określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w konkursie ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu na rok 2023 10 000,00 Umowy dotacyjne
KS.353.2023 2023-03-23 2023-03-20 - 2023-10-31 KLUB SPORTOWY GOLD SPORT, ul. Marii 3B, 05-803 Pruszków
NIP:
realizacja zadania publicznego pod tyt. "Odlotowe Wakacje Sportowe" określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w konkursie ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu na rok 2023 8 000,00 Umowy dotacyjne
KS.354.2023 2023-03-23 2023-03-20 - 2023-12-31 Koło Gospodyń Wiejskich „Dziewczyny z Komorowa” rejestr nr: 1421040005, ul. Leśna 12, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego pod tyt. "Sportowo i tanecznie" określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w konkursie ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu na rok 2023 9 141,00 Umowy dotacyjne
KS.355.2023 2023-03-24 2023-03-24 - 2023-12-31 FUNDACJA KRAINA OZA, ul. Wiejska 5, 05-802 Pruszków
NIP: 5342493422
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem "Ksiązka moim przyjacielem- warsztaty dla osób z autyzmem-kontynuacja 20 000,00 Umowy dotacyjne
KS.356.2023 2023-03-24 2023-03-15 - 2023-12-31 Stowarzyszenie "Reguły Fotografii", rejestr stowarzyszeń zwykłych w Starostwie w Pruszkowie nr 38, ul. Wiejska 13, 05-816 Michałowice
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem " Dzikie,piękne,michałowickie" 10 000,00 Umowy dotacyjne
KS.357.2023 2023-03-24 2023-03-24 - 2023-12-26 KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH SUCHY LAS "KOŁO KOBIET KREATYWNYCH", ul. Księdza Michała Woźniaka 6, 05-806 Suchy Las
NIP: 5342592584
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem " Podczymywanie i pielęgnowanie tradycji kulinarnych i artystycznych" 18 000,00 Umowy dotacyjne
OA.358.2023 2023-03-24 2023-04-02 - 2023-04-02 Marta Warżycka Poprowadzenie Warsztatów wielkanocnych dla mieszkańców sołectwa Reguły w dniu 02.04.2023 r. 492,00 Umowa zlecenie
KS.359.2023 2023-03-24 2023-03-24 - 2023-12-31 Polskie Zrzeszenie Instruktorów Rowerowych, ul. Słoneczna 2 lok. a, 05-806 Komorów
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2023 r. o działalnosci pożytku publicznegoi o wolontariacie pod tytułem " Z rowerem za pan brat w Gminie Michałowice" 3 920,00 Umowy dotacyjne
KS.360.2023 2023-03-24 2023-03-24 - 2023-12-31 Dziewczyny z Komorowa Koło Gospodyń Wiejskich Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem " W kręgu Historii, Tradycji dziedzictwa Kulinarnego" 49 000,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.361.2023 2023-03-24 2023-03-24 - 2023-12-30 Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" Warszawa, Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" koło Michałowice, ul. Solec 81b lok. 73a, 00-382 Warszawa
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem" Taniec i teatr - cykl warsztatów dla rodziców i dzieci z Gminy Michałowice" 6 850,00 Umowy dotacyjne
KS.362.2023 2023-03-24 2023-03-24 - 2023-12-31 Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" Warszawa, Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" koło Michałowice, ul. Solec 81b lok. 73a, 00-382 Warszawa
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem " Integracja-rewelacja. Piknik rodzinny Gminy Michałowice" 12 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.363.2023 2023-03-24 2023-03-24 - 2023-04-07 FAGUS Sp. z o.o., ul. Al. Krakowska 110 lok. 114, 00-971 Warszawa
NIP: 5222843925
Pozimowe zamiatanie pasów dróg na terenie gminy Michałowice. 132 189,00 Umowa zlecenie
OŚ.364.2023 2023-03-24 2023-03-24 - 2023-12-31 Aleksandra Stelmaszyk Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.365.2023 2023-03-24 2023-03-24 - 2023-03-31 Artykułu Ogrodniczo-Przemysłowe, ul. Parkowa 2, 05-816 Michałowice
NIP:
Zakup środków ochrony roślin, artykułów higienicznych i czystościowych 3 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.366.2023 2023-03-27 2023-03-27 - 2023-12-31 Erwin Szymański Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
GK.367.2023 2023-03-28 2023-03-01 - 2023-03-31 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.368.2023 2023-03-28 2023-03-27 - 2023-12-04 LS_Project Maciej Sikorski, ul. Okulickiego 19A lok. 15, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291668856
Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenu na dz. nr ew. 716/21 obr. Komorów Osiedle 41 143,50 Umowa zlecenie
KS.369.2023 2023-03-28 2023-05-02 - 2023-10-31 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA, ul. Szpitalna 5 lok. 19, 00-031 Warszawa
NIP: 5251972223
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem" V Półmaraton Lasy nad Utratą" 39 500,00 Umowy dotacyjne
GK.370.2023 2023-03-28 2023-03-31 - 2023-04-11 Dariusz Zyga, ul. Huta 6, 24-105 Baranów
NIP: 7161801418
Wykonanie dokumentacji kosztorysowo techniczne drógj dla zadań remontowych na terenie gminy Michałowice 7 380,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.371.2023 2023-03-29 2023-03-23 - 2023-03-24 Drukarnia "PRINT-POL", ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP: 5340028247
Wydruk kartek świątecznych 1 476,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.372.2023 2023-03-29 2023-03-30 - 2023-12-31 CHARGERSPOT PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Związkowa 26, 20-148 Lublin
NIP: 7123446458
„Przejęcie obowiązków Operatora ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie gminy wraz z dostawą systemu teleinformatycznego” 13 616,10 Umowa zlecenie
OA.373.2023 2023-03-30 2023-03-30 - 2023-05-31 KADER'S Akadiusz Biszoff, ul. Kazimierza Pużaka 3 lok. 40, 02-495 Warszawa
NIP: 5222746984
Zakup mebli do pomieszczeń Urzędu Gminy Michałowice 26 076,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.374.2023 2023-03-30 2023-04-05 - 2023-04-05 SKLEP SPOŻYWCZY PO SCHODKACH DOROTA JAKOWIECKA, IZABELA MARCZAK SPÓŁKA CYWILNA, ul. Rodzinna 26 lok. A, 05-806 Sokołów
NIP: 5342614854
Usługa cateringowa na spotkanie Wielkanocna 7 013,52 Zamówienie / Zlecenie
IT.375.2023 2023-03-30 2023-04-01 - 2023-12-31 MONITORING I OCHRONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa
NIP:
Dozór kamer w strefach monitoringu wideo 27 720,00 Umowa zlecenie
OA.376.2023 2023-03-30 2023-03-30 - 2023-04-05 Pol-Chem Rafał Żmijewski, ul. Radziejowicka 62, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291671611
Zakup środków czystości do świetlicy w Granicy 2 995,17 Zamówienie / Zlecenie
KS.377.2023 2023-03-30 2023-04-03 - 2023-04-28 Aleksandra Rochny, ul. Dobra 20 lok. 9, 05-800 Pruszków
NIP:
Umowa zlecenie do pracy do Referatu Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 4 500,00 Umowa zlecenie
IR.378.2023 2023-03-31 2023-04-17 - 2023-08-18 MK-ENERGY REALIZACJA INWESTYCJI Marcin Kamiński, 26-624 Ludwinów
NIP: 9482610054
„Modernizacja instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie” 868 709,00 Umowa o roboty budowlane
IT.379.2023 2023-03-31 2023-03-31 - 2023-03-31 CORSOFT, Andrzej Korzeniewski, ul. Trzykotki 6, 04-727 Warszawa
NIP: 9521760511
Pakiet oprogramowania projektowego 2 licencje 5 286,54 Zamówienie / Zlecenie
KS.380.2023 2023-04-03 2023-04-03 - 2024-12-31 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Aleje Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem "Humor przy okazji" 19 800,00 Umowy dotacyjne
KS.381.2023 2023-04-03 2023-04-03 - 2023-04-18 X-KOM, ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa
NIP: 9492107026
Zlecenie na zakup nagród na Gminny Festiwal Piosenki anglojęzycznej " Singing Schools" 4 095,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.382.2023 2023-04-03 2023-03-13 - 2036-12-31 PGE DYSTRYBUCJA, ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa
NIP: 7010049224
Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej nr 00683/GD/2023/URD z 13/03/2023 na Przepompownie Ścieków ul. Dzika dz.7/1 Pęcice Małe 0,00 Umowa zlecenie
GK.383.2023 2023-04-03 2022-12-20 - 2036-12-31 PGE DYSTRYBUCJA, ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa
NIP: 7010049224
Umowa o Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej nr 02228/GD/2022/URD. Oświetlenie uliczne i ścieżki ul. Kolejowa w Michałowicach 0,00 Umowa zlecenie
GK.384.2023 2023-04-03 2022-08-26 - 2036-12-31 PGE DYSTRYBUCJA, ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa
NIP: 7010049224
Umowa o Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej nr 01686/GD/2022/URD z 26.08.2022 r. SON na ul. Przytorowej podłączenie ulic Calineczki i Baśniowej w Regułach 0,00 Umowa zlecenie
OŚ.385.2023 2023-04-03 2023-03-31 - 2023-06-30 RZEKOTKA Mariola Sokólska-Połutrenko, ul. Budy Zosine 95, 96-316 Budy Zosine
NIP: 5221461038
przeprowadzenie inwentaryzacji oraz sporządzenie opinii przyrodniczych uwzględniających miejsca l egowe ptaków i nietoperzy 3 600,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.386.2023 2023-04-03 2023-04-12 - 2024-08-14 FIRMA BUDOWLANA EKOINBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Geodetów 29, 80-298 Gdańsk
NIP: 5832941945
„Budowa Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w formule zaprojektuj i wybuduj - III” 5 245 860,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2023-04-18
do umowy nr IR.386.2023
2023-04-12-2024-08-14 „Budowa Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w formule zaprojektuj i wybuduj - III” 0,00 Aneks do umowy
OA.387.2023 2023-04-04 2023-04-04 - 2023-09-30 S2 Projekt Spółka z o.o., ul. Cezaka 13 lok. 2, 95-100 Zgierz
NIP: 5252524739
Świadczenie usługi doradczej w zakresie dostępności w rmach projektu PFRON 12 000,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.388.2023 2023-04-04 2023-04-04 - 2023-05-31 MARCIN BARANOWSKI GEOMAR, ul. Nadbrzeżna 34C lok. 113, 05-850 Ożarów Mazowiecki
NIP: 8521411879
Wyznaczenie punktów granicznych dla dz. 723/1 przedłużenie ul. Skośnej w Granicy z sąsiednimi działkami od ul. Dębowej do dz. 775.; 3 936,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.389.2023 2023-04-04 2023-03-29 - 2023-05-23 Instal Diament Artur Kaniewski, ul. Zamieniecka 76, 04-158 Warszawa
NIP: 1130105784
Wymiana dewnianych drzwi zewnętrznych wejściowych od strony zachodniej w budynku przy ul. Ryżowej 90 w Opaczy Kolonii 12 000,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.390.2023 2023-04-04 2023-04-04 - 2023-04-28 Tomasz MULTI-GEO Szymański wykonanie operatu szacunkowego określające wartość nieruchomości stanowiącej dz. ewid. 7/3 oraz 75/43 komorów Wieś i Pęcice Małe. 1 845,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.391.2023 2023-04-04 2023-03-30 - 2024-04-15 PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
NIP: 9462593855
Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu przepompowni wód opadowych w ul. Przepiórki w Pęcicach Małych 1 079,96 Zamówienie / Zlecenie
IR.392.2023 2023-04-05 2023-04-05 - 2023-12-20 SAAR ARCHITEKCI - MGR INŻ. ARCH. RADOSŁAW SADOWSKI, ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa
NIP: 9521795604
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potzreb termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Michałowice 140 220,00 Umowa zlecenie
KS.393.2023 2023-04-05 2023-04-05 - 2023-04-12 Marian Dziekanowski SPRZEDAŻ KSIĄŻEK, ul. Biskupicka 56, 05-840 Brwinów
NIP: 5341943260
Zakup książek i gier na nagrody objętej patronatem Gminny Festiwal Piosenki Anglojęzycznej "Singing Schools" 2 700,00 Zamówienie / Zlecenie
POL.394.2023 2023-04-06 2023-04-07 - 2023-12-31 GETPOL Sebastian Getka, ul. Kolonijna 71, 07-230 Słopsk
NIP: 1251085804
„Wykonanie usługi polegającej na odczytywaniu wodomierzy na terenie Gminy Michałowice - II” 232 907,00 Umowa zakupu
IR.395.2023 2023-04-06 2023-04-12 - 2023-08-18 Suburbia Sp. z o.o., ul. Waniliowa 1/79, 05-500 Zamienie
NIP: 1231507975
Przebudowa zaplecza kuchennego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi 2 260 520,00 Umowa o roboty budowlane
IR.396.2023 2023-04-06 2023-04-12 - 2023-08-18 Suburbia Sp. z o.o., ul. Waniliowa 1/79, 05-500 Zamienie
NIP: 1231507975
Modernizacja Przedszkola w Nowej Wsi 1 371 560,00 Umowa o roboty budowlane
KS.397.2023 2023-04-06 2023-04-06 - 2023-04-14 OCTO SIGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Na Uboczu 2, 02-791 Warszawa
NIP: 9512506730
Zakup 48 sztuk statuetek na nagrody objęte patronatem Gminny Festiwal Piosenki Anglojęzycznej "singing Shools" 3 254,07 Zamówienie / Zlecenie
OA.398.2023 2023-04-07 2023-04-15 - 2023-04-15 Bogusława Kaszczuk Pośrednictwo Ubezpieczeniowe, Wienitka Bogusława Kaszczuk, ul. Rynek 18, 05-840 Brwinów
NIP: 5341442291
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów tworzenia „Mapy Marzeń”, przeznaczonych dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 600,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.399.2023 2023-04-07 2023-04-07 - 2023-04-28 SABO-TRANS Sebastian Kurek, ul. Jana Pawła II 55, 05-326 Poświętne
NIP:
Wymian piasku w piaskownicach na terenie Gminy Michałowice 30 000,00 Umowa zlecenie
OŚ.400.2023 2023-04-07 2023-04-07 - 2023-04-28 FAGUS Sp. z o.o., ul. Al. Krakowska 110 lok. 114, 00-971 Warszawa
NIP: 5222843925
dostawa i montaż 85 szt. budek legowych 15 984,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.401.2023 2023-04-11 2023-04-11 - 2023-04-11 Akademia Kucania Anna Sobańska, ul. Nowolipki 11a lok. 9, 00-151 Warszawa
NIP: 5252376629
Wynajęie Trzech kucyków na 3 godziny wraz z instruktorami na przejażdżki dla dzieci podczas "Gminnych dni dzieci i rodziców" 3 185,70 Zamówienie / Zlecenie
KS.402.2023 2023-04-11 2023-04-11 - 2023-04-17 DULSKI MICHAŁ SHAFT, ul. Łużycka 2a, 40-215 Katowice
NIP: 6443197996
Zakup statuetek oraz medali na konkurs "Przedszkolaki o Warszawie" 774,67 Zamówienie / Zlecenie
IR.403.2023 2023-04-12 2023-04-12 - 2023-10-12 WADZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Al. Krakowska 37, 05-090 Sękocin Nowy
NIP: 5342550858
Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu zabytkowego cmentarza z okresu I wojny światowej w Pęcicach 36 494,10 Umowa zlecenie
OŚ.404.2023 2023-04-12 2023-04-12 - 2023-06-30 Stefan Cichecki Umowa o udzielenie dotacji celowej na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Michałowice (Uchwała nr VIII/66/2011 z 7 lipca 2011 r.) 675,00 Umowy dotacyjne
IT.405.2023 2023-04-12 2023-04-12 - 2023-12-31 Antywirus.com Jolanta Pilarz-Markowska, ul. Armii Krajowej 23 lok. 13, 81-366 Gdynia
NIP:
Licencja programu antywirusowego. 3 075,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.406.2023 2023-04-12 2023-04-12 - 2023-04-28 LOGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. al. Wojska Polskiego 60E, 05-800 Pruszków
NIP: 5342584248
Zakup i montaż 3 tabliczek 30x30 na ścieżkę historyczną 922,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.407.2023 2023-04-13 2023-05-12 - 2023-05-12 BRANDENBURG SCHOOL AND EDUCATION HAKAN ÇAKAR, ul. 11 Listopada 65A, 05-816 Michałowice
NIP: 5262521139
Przygotowanie i poprowadzenie warsztatów kulinarnych z kuchni tureckiej dla mieszkańców Opaczy Małej 1 600,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.408.2023 2023-04-13 2023-04-13 - 2023-05-28 Ochotnicza Straż Pozarna w Nowej Wsi, ul. Główna 2, 05-806 Komorów
NIP: 5342221238
Przygotowanie ogniska oraz 300 porcji kiełbasek z naczyniami i pieczywem na imprezę plenerową z okazji Dnia Dziecka „Dni Dzieci i Rodziców” 3 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.409.2023 2023-04-13 2023-04-13 - 2023-05-31 ZBW ELEKTRONIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Pruszkowska 29 lok. 268, 02-119 Warszawa
NIP:
Wymiana frontów w tablicach informacyjnych w ilości 80 szt, wykonanych ze sklejki wodoodpornej bez powłoki antypoślizgowej. 28 499,10 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.410.2023 2023-04-13 2023-04-13 - 2023-05-31 FUNDACJA PROMOCJI REKREACJI "KIM", ul. Partyzantów 21, 05-092 Łomianki
NIP:
Przeprowadzenie 4 warsztatów dotyczących kompostowania na terenie gminy Michałowice 2 600,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.411.2023 2023-04-13 2023-04-13 - 2023-04-13 MM CONSULT Sp. z o.o., ul. Płocka 15C lok. 4, 01-231 Warszawa
NIP: 5272912031
WYKONANIE USŁUGI NA RZECZ GMINY MiCHALOWICE USŁUGI DORADZTWA PRZY POWOŁANIU REWITALIZACJI W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY MiCHALOWICE 7 400,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.412.2023 2023-04-13 2023-04-13 - 2023-05-28 MOBILEMACHINE ŻANETA ZALEWSKA, ul. Pasażerska 30, 05-800 Pruszków
NIP: 5341592731
Usługa gastronomiczna na "Gminne dni Dziecka i Rodzica" w parku w Regułach dnia 28 maja 2023 5 250,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.413.2023 2023-04-14 2023-04-17 - 2023-09-17 "MARGOT" Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych Małgorzata Szymańska w spadku, ul. PASAŻ URSYNOWSKI 11, 02784 WARSZAWA
NIP: 5210128223
„Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem w miejscowości Granica w Gminie Michałowice-I etap” 1 579 440,00 Umowa o roboty budowlane
OA.414.2023 2023-04-14 2023-04-11 - 2023-04-11 Firma Krajewski Krzysztof Krajewski, ul. Pruszkowska 11, 05-830 Nadarzyn
NIP: 5341029326
Zakup kopert dowodowych w ilości 80 szt. dla potrzeb pracowników Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Michałowice 4 398,48 Zamówienie / Zlecenie
OA.415.2023 2023-04-14 2023-04-17 - 2023-05-15 Pracownia Szeluszki Andrzej Szelenbaum, ul. Tomcia Palucha 11/29, 02-495 Warszawa
NIP: 5222601168
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów plastycznych dla dzieci, mieszkańców sołectwa Komorów 1 200,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.416.2023 2023-04-17 2023-04-03 - 2023-04-28 ANKER-GARDEN Piotr KOTWICA, ul. Pańska 17, 05-510 Konstancin-Jeziorna
NIP: 5262253325
Wykonanie i montaż 2 szt. tablic informacyjnych 17 712,00 Umowa zlecenie
KS.417.2023 2023-04-17 2023-05-28 - 2023-05-28 Iluzjonista Paweł Szreter, ul. 3 Maja 5 lok. 2, 42-700 Lubliniec
NIP: 5751657766
Przygotowanie i wykonanie pokzau iluzjonistycznego na pikniku "Dni Dzieci i Rodziców" w dniu 28 maja 2023 r. 2 600,00 Umowa zlecenie
KS.418.2023 2023-04-17 2023-04-17 - 2023-04-21 "SKIPPER" Andrzej Pieńkowski, ul. E. Ciołka 2 lok. 49, 01-402 Warszawa
NIP: 5272295271
statuetki i medale na zawody wędkarskie realizowane w ramach patronatu przez Klub Wędkarza w Nowej Wsi w dniach 23.04 i 30.04.2023 340,20 Zamówienie / Zlecenie
KS.419.2023 2023-04-18 2023-04-18 - 2023-04-20 NIKART Paweł Porębski, ul. Targowa 15 lok. 1, 03-727 Warszawa
NIP: 5251173841
Zakup nagród na Międzyprzedszkolny Konkurs piosenki o Warszawie "Przedszkolaki o Wrszawie" 1 199,99 Zamówienie / Zlecenie
WUA.420.2023 2023-04-18 2023-04-19 - 2023-04-26 Przegląd Regionalny MIKAWAS Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 29, 05-500 Piaseczno
NIP: 1231415150
Ogłoszenie prasowe - wyłożenie MPZP "Słoneczna" 590,40 Zamówienie / Zlecenie
UA.421.2023 2023-04-18 2023-04-18 - 2023-12-31 Jadwiga Brzyska opiniowanie spraw dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego na posiedzeniach GKUA 3 250,00 Zamówienie / Zlecenie
UA.422.2023 2023-04-18 2023-04-18 - 2023-12-31 Dariusz Korpetta opiniowanie spraw dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego na posiedzeniach GKUA 3 500,00 Zamówienie / Zlecenie
UA.423.2023 2023-04-18 2023-04-18 - 2023-12-31 Jarosław Sobol opiniowanie spraw dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego na posiedzeniach GKUA 3 000,00 Zamówienie / Zlecenie
UA.424.2023 2023-04-18 2023-04-18 - 2023-12-31 Paweł Paradowski opiniowanie spraw dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego na posiedzeniach GKUA 3 000,00 Zamówienie / Zlecenie
UA.425.2023 2023-04-18 2023-04-18 - 2023-12-31 Grzegorz Chojnacki opiniowanie spraw dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego na posiedzeniach GKUA 3 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.426.2023 2023-04-18 2023-04-18 - 2023-12-31 Krzysztof Muszynski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.427.2023 2023-04-18 2023-04-18 - 2023-12-31 Dorota Zglińska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.428.2023 2023-04-18 2023-04-18 - 2023-12-31 Halina Rukat Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
IT.429.2023 2023-04-18 2023-04-18 - 2023-04-18 KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. rtm. Witolda Pileckiego 65, 02-781 Warszawa
NIP: 5260300517
Odnowienie podpisu kwalifikowanego dla 1 pracownika 232,47 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.430.2023 2023-04-18 2023-04-18 - 2023-12-31 Swietłana Stasiak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OA.431.2023 2023-04-18 2023-04-18 - 2023-04-18 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup lampek biurkowych dla potrzeb pracowników Referatu Podatków Opłat Lokalnych i Windykacji Urzędu Gminy Michałowice 2 688,78 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.432.2023 2023-04-19 2023-04-19 - 2023-12-31 Katarzyna Kausa Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.433.2023 2023-04-19 2023-04-19 - 2024-12-31 Bohdan Łysoniewski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.434.2023 2023-04-19 2023-04-19 - 2023-12-31 Bohdan Łysoniewski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.435.2023 2023-04-19 2023-04-19 - 2023-12-30 Magdalena Dembek-Jensen Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OA.436.2023 2023-04-19 2023-04-19 - 2023-08-31 Fire Company Serwis ppoż Michał Wilkiewicz, ul. Pory 78, 02-757 Warszawa`
NIP:
Aktualizacja IBP 16 518,90 Zamówienie / Zlecenie
PR.437.2023 2023-04-19 2023-04-19 - 2023-04-28 "BIEL-FLAG" FLAGI, BANDERY, REKLAMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. gen. Stanisława Maczka 9, 43-300 Bielsko-Biała
NIP: 9372321774
Wykonanie 3 flag (gminy Michałowice, Polski, województwa mazowieckiego) satynowych czterowarstwowych ze stojakiem, podstawą, uchwytami, rozpórką. 1 996,29 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.438.2023 2023-04-19 2023-04-19 - 2023-12-31 Jan Koślacz Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
IT.439.2023 2023-04-19 2023-04-19 - 2023-04-19 ODEO SYSTEMY DŹWIĘKOWE, ul. EMILILII PLATER 1A lok. 14, 05-500 PIASECZNO
NIP: 1230457850
Dostawa i montaż sprzętu audio oraz świetlenia scenicznego w sali konferencyjnej na parterze w budynku Urzedu Gminy Michałowie 118 531,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.440.2023 2023-04-20 2023-04-20 - 2023-12-31 Dorota Kondrat Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.441.2023 2023-04-20 2023-04-20 - 2023-12-31 Elżbieta Napiórkowska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.442.2023 2023-04-20 2023-04-20 - 2023-12-31 Tomasz Banasiuk Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.443.2023 2023-04-20 2023-04-20 - 2023-12-31 Krzysztof Banasiuk Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.444.2023 2023-04-21 2023-04-21 - 2023-12-31 Andrzej Mincer Umowa o udzielenie dotacji celowej na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Michałowice (Uchwała nr VIII/66/2011 z 7 lipca 2011 r.) 1 485,00 Umowy dotacyjne
OŚ.445.2023 2023-04-21 2023-04-21 - 2023-12-31 Edyta Sawczyńska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.446.2023 2023-04-21 2023-04-21 - 2023-12-31 Hanna Damaz Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.447.2023 2023-04-21 2023-04-21 - 2023-05-12 MULTIPLANTA - Katarzyna Łazucka-Cegłowska, ul. Warecka 110, 05-604 Jasieniec
NIP: 5341374721
posadzenie bylin oraz krzewów liściastych i iglastych przy kapliczce w Regułach 5 568,70 Zamówienie / Zlecenie
OC.448.2023 2023-04-21 2023-04-21 - 2023-04-30 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Mazowiecki Oddział Wojewódzki, ul. Markowska 18a, 03-742 Warszawa
NIP: 5272406730
wysokociśnieniowy wodno-pianowy agregat gaśniczy AWP 70/40-200 33 210,00 Umowa zakupu
PR.449.2023 2023-04-21 2023-04-21 - 2023-04-21 Drukarnia "PRINT-POL", ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP: 5340028247
Druk ulotek A4 "Rozkład jazdy autobusów 553,50 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.450.2023 2023-04-21 2023-04-21 - 2023-06-30 Garden Art Szczypiński Piotr, ul. Koronacyjna 40, 02-496 Warszawa
NIP: 5361345941
wykonanie testów obciążeniowych i badań tomografem 16 211,40 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.451.2023 2023-04-21 2023-04-21 - 2023-12-31 Ewa Osiecka-Kamińska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
IT.452.2023 2023-04-24 2023-04-24 - 2026-04-24 Senetic SA, ul. ul.Kościuszki 227, 40-600 Katowice
NIP: 6342709934
Licencja dla oprogramowania „Veeam Backup Essentials Standard”. 8 190,42 Zamówienie / Zlecenie
IT.453.2023 2023-04-24 2023-04-24 - 2024-04-24 ECLIPSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Aleje Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa
NIP: 5223154903
Licencja roczna dla urządzenia sieciowego (UTM) 30 750,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.454.2023 2023-04-24 2023-04-24 - 2023-12-31 Michał Golba Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.455.2023 2023-04-24 2023-04-24 - 2023-12-31 Anna Sadzik Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.456.2023 2023-04-24 2023-04-24 - 2023-12-31 Elena Marciniak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.457.2023 2023-04-24 2023-04-24 - 2023-12-31 Artur Pintal Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.458.2023 2023-04-24 2023-04-24 - 2023-12-31 Adam Pecold Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.459.2023 2023-04-24 2023-04-24 - 2023-12-31 Daniel Zieliński Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.460.2023 2023-04-24 2023-04-24 - 2023-12-31 Krystyna Pichola Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.461.2023 2023-04-24 2023-04-24 - 2023-12-31 Ewa Barcińska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.462.2023 2023-04-24 2023-04-24 - 2023-12-31 Andrzej Wilowski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.463.2023 2023-04-24 2023-04-24 - 2023-12-31 Magdalena Jakubowska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.464.2023 2023-04-24 2023-04-24 - 2023-12-31 Magdalena Korbińska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.465.2023 2023-04-24 2023-04-24 - 2023-12-31 Marcin Proczek Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.466.2023 2023-04-25 2023-04-25 - 2023-12-31 Anna Rybicka Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
GK.467.2023 2023-04-25 2023-04-21 - 2023-09-21 AGENCJA DOMANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Aleja Niepodległości 46/50 lok. 70, 02-626 Warszawa
NIP: 5213236545
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przykrycia rowu w ul. Błękitnej/Szafirowej w Michałowicach-Wsi oraz operatów wodnoprawnych dla istniejących urządzeń wodnych (w ulicach: Leśnej w Pęcicach Małych, Ogrodowej i Dworcowej w Michałowicach, Wacława w Sokołowie, 39 360,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.468.2023 2023-04-25 2023-04-25 - 2023-12-31 Joanna Żukowska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
WUA.469.2023 2023-04-25 2023-04-26 - 2023-05-03 Przegląd Regionalny MIKAWAS Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 29, 05-500 Piaseczno
NIP: 1231415150
Ogłoszenie prasowe - wyłożenie MPZP "Michałowice dz.ew. nr 677/7" 590,40 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.470.2023 2023-04-25 2023-04-25 - 2024-12-31 Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Michałowicach-Raszynie, ul. Graniczna 6, 05-816 Reguły
NIP: 5250003870
Dzierżawa terenu pod PSZOK 49 200,00 Umowa najmu / dzierżawy
OŚ.471.2023 2023-04-25 2023-04-25 - 2023-12-31 Jonathan Steer Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.472.2023 2023-04-25 2023-04-25 - 2023-12-31 Wiesław Tyka Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.473.2023 2023-04-25 2023-04-25 - 2023-12-31 Anna Zielińska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.474.2023 2023-04-25 2023-04-25 - 2023-12-31 Maria Bielecka Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.475.2023 2023-04-26 2023-04-26 - 2023-12-31 Monika Sobczak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.476.2023 2023-04-26 2023-04-26 - 2023-12-31 Anna Michalak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.477.2023 2023-04-26 2023-04-26 - 2023-05-15 Moje Bambino Sp. z o.o., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź
NIP:
dostawę sprzętu sportowego niezbędnego do przeprowadzenia gier i zabaw sportowych podczas „Ekologicznego pikniku rodzinnego – dbamy o kondycję swoją i naszej planety” organizowanego w dniu 1 czerwca 2023 r. 3 975,20 Zamówienie / Zlecenie
IR.478.2023 2023-04-26 2023-04-24 - 2023-05-31 ARPRO Sp z o.o. (dawniej ARPRO Adam Reguła), ul. Waniliowa 1 lok. 79, 05-500 Zamienie
NIP: 1231523000
Remont sali multimedialnej w budynku Urzędu Gminy Michałowice w Regułach 86 100,00 Umowa o roboty budowlane
PR.479.2023 2023-04-26 2023-04-26 - 2023-04-26 Ambit, ul. Majowa 1, 05-090 Wypędy
NIP:
tablice informacyjne dotyczące prezentacji koncepcji szkoły w Regułach 492,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.480.2023 2023-04-26 2023-04-25 - 2023-05-15 "BUDWEX" WASILEWSKI MIECZYSŁAW, ul. 3 Maja 89, 05-080 Truskaw
NIP: 1180959927
Naprawa słupa oświetlenia ścieżki rowerowej na ścieżce wzdłóż WKD przy ul. Zielonej w Regułach. 2 638,66 Zamówienie / Zlecenie
OA.481.2023 2023-04-26 2023-04-19 - 2023-04-19 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup papieru do plotera na potrzeby pracowników Referatu Planowania Przestrzennego oraz zegarów i podnóżków na potrzeby pracowników Urzędu Gminy Michałowice 2 145,12 Zamówienie / Zlecenie
KS.482.2023 2023-04-26 2023-04-26 - 2023-05-28 MUZEUM MOTORYZACJI I TECHNIKI, ul. Warszawska 21, 05-805 Otrębusy
NIP: 5342174473
Wynajęcie Ogórka dnia 28 maja od 12:30 do 17:00 na trasie Park Reguły ul. Wiejska 11 - Szkoła Podstawowa Nowa wień ul. Główna 96 Komorów 1 836,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.483.2023 2023-04-27 2023-04-27 - 2023-12-31 Jacek Łabuda Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
GK.484.2023 2023-04-27 2023-04-28 - 2023-06-07 PAWEŁ KACZMARCZYK KAMA BIS, ul. Jana Husa 18/B lok. 207, 03-153 Warszawa
NIP: 5242355703
„Konserwacja rowów odwadniających, rzek i zbiorników na terenie gminy Michałowice – zamówienie podobne” ZP.271.2.5.2023 157 501,00 Umowa zlecenie
OA.485.2023 2023-04-27 2023-04-24 - 2023-04-25 Agregaty - Service Joanna Hildebrandt, ul. Pszeniczna 2, 64-530 Kaźmierz
NIP: 7871990110
Konserwacja i naprawa agregatu na dachu budynku Urzędu 2 607,60 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.486.2023 2023-04-27 2023-04-27 - 2023-05-15 Moje Bambino Sp. z o.o., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź
NIP:
dostawa artykułów papierniczych niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów ekologiczno-plastycznych oraz warsztatów malowania buziek podczas „Ekologicznego pikniku rodzinnego – dbamy o kondycję swoją i naszej planety” 1 750,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.487.2023 2023-04-27 2023-04-27 - 2023-06-01 Koło Gospodyń Wiejskich, ul. Leśna 12, 05-806 Komorów
NIP:
30 sztuk ręcznie malowanych toreb ekologicznych na stanowisko referatu ochrony środowiska podczas „Ekologicznego pikniku rodzinnego – dbamy o kondycję swoją i naszej planety” 780,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.488.2023 2023-04-28 2023-04-18 - 2023-08-31 BSC System Leszek Komosa, ul. Zielone Zacisze 1 lok. 214, 03-294 Warszawa
NIP: 9191290691
Dostawa i montaż kurtyny horyzontalnej wraz z lambrekinem i mechanizmem kurtynowym oraz podestu sceniacznego do Sali mulltimedialnej 46 490,20 Zamówienie / Zlecenie
OA.489.2023 2023-04-28 2023-04-18 - 2023-05-31 Office Creative Group Mariusz Antoniewicz, ul. Wyszogrodzka 10 lok. 183, 03-337 Warszawa
NIP:
Dostawa wraz z wniesieniem mebli biurowych celem wyposażenia pomieszczeń Urzędu 92 127,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.490.2023 2023-04-28 2023-04-28 - 2023-04-28 Marek Juchniewicz Remont 1 szt. pompy Grundfos FZV4.23.1.1010 15 kW zainstalowanej na przepompowni ścieków przy ul. Kolejowej w Michałowicach. 12 484,50 Zamówienie / Zlecenie
PR.491.2023 2023-04-28 2023-05-08 - 2023-05-24 P.P.U. POLMET, ul. Drozdowa 13, 42-200 Częstochowa
NIP:
medal z okazji 70 lecia gminy Michałowice 17 894,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.492.2023 2023-04-28 2023-04-21 - 2023-04-25 Exact Jolanta Trącewicz, ul. Brukowa 6, 05-092 Łomianki
NIP: 5261273159
Wykonanie i montaż systemu wystawienniczego 3 013,50 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.493.2023 2023-04-28 2023-04-26 - 2023-05-17 Delta CertaSp. z o.o., ul. Powstańców Listopadowych 29c lok. 7, 35-606 Rzeszów
NIP: 8133701898
Zamowienie 45 sztuk krzesełek na boisko sportowe w Granicy 16 605,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.494.2023 2023-04-28 2023-04-28 - 2023-05-18 Marek Długołęcki Komobike, ul. Ireny 13, 05-806 Komorów
NIP: 5342247918
zakup upominków sportowych na Finał Województwa Szkół Średnich w koszykówce mężczyzn w dniach 18-19 maja 2023 r. organizowany na hali sportowej w Szkole Podstawowej w Komorowie 2 160,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.495.2023 2023-04-28 2023-04-28 - 2023-12-31 Jarosław Mroczek Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
IR.496.2023 2023-04-28 2023-04-28 - 2023-10-24 Dorota Dziekiewicz - Pilich Wykonanie i montaż posągu popiersia Ignacego Jana Paderewskiego na placu jego imienia w Komorowie na dz. nr ewid. 426 obręb Komorów Osiedle 128 000,00 Umowa o dzieło
OŚ.497.2023 2023-04-28 2023-04-25 - 2023-12-31 Dorota Klee-Adamowicz Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne