1360

REJESTR UMÓW, ZLECEŃ I ZAMÓWIEŃ

Rok rejestru: 2023

Pobierz dane rejestru w formacie XML

Rejestr aktualizowany 25 dnia każdego miesiąca (lub w razie zaistnienia istotnych zmian), ostatnia aktualizacja: 2024-05-27 09:31:49
(pozycje rejestru kończą się na ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego aktualizację)

Nr Data wpisania do rej. Okres obobiązywania Kontrahent Opis Kwota umowy (brutto) w zł Rodzaj dokumentu
KS.1.2023 2023-01-02 2023-01-02 - 2023-12-31 MIEJSKA KRYTA PŁYWALNIA KAPRY, ul. Andrzeja 3, 05-800 Pruszków
NIP: 5342275872
Porozumienie dotyczące rabatu przy zakupie niletu na pływalnię Kapry w Pruszkowie. Rabat dotyczy mieszkańców posiadajacych kartę Mieszkańca Gminy Michałowice 40 000,00 Umowa/Porozumienie - bez kosztowe
OA.2.2023 2023-01-02 2023-01-02 - 2023-06-30 Danuta Kamińska Sprzątanie w świetlicy w Opaczy-Kolonii 7 200,00 Umowa zlecenie
OA.3.2023 2023-01-02 2023-01-02 - 2023-06-30 Maria Krupa Sprzątanie pomieszczeń w świetlicy w Pęcicach Małych 8 100,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-06-30
do umowy nr OA.3.2023
2023-06-30-2023-12-18 Aneks wydłużający czas trwania umowy UG/OA/3/2023 z dnia 2 stycznia 2023 r. - Maria Krupa 8 100,00 Aneks do umowy
OA.4.2023 2023-01-02 2023-01-02 - 2023-06-30 Ewa Chruściak Sprzątanie w świetlicy w Suchym Lesie 7 200,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-06-30
do umowy nr OA.4.2023
2023-06-30-2023-12-18 Aneks wydłużający czas trwania umowy UG/OA/4/2023 z dnia 2 stycznia 2023 r. - Ewa Chruściak 7 200,00 Aneks do umowy
OA.5.2023 2023-01-02 2023-01-27 - 2023-05-26 JOANNA MENTEL CIASTA I KSIĄŻKI, ul. Osiedle Kazimierzowskie 25 lok. 40, 31-843 Kraków
NIP: 6782946236
Przygotowanie i poprowadzenie warsztatów kulinarnych dla dzieci, mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia 8 640,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-03-10
do umowy nr OA.5.2023
2023-03-10-2023-05-26 Aneks zwiększający liczbę uczestników biorących udział w zajęciach kulinarnych - Joanna Mentel 2 304,00 Aneks do umowy
OA.6.2023 2023-01-02 2023-01-09 - 2023-06-19 Olesia Moronova Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć zumba-fitness dla mieszkańców sołectwa Pęcice Małe 2 860,00 Umowa zlecenie
OA.7.2023 2023-01-02 2023-01-11 - 2023-04-20 Danuta Józefowicz Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych pilates dla mieszkańców sołectwa Pęcice Małe 5 100,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-03-31
do umowy nr OA.7.2023
2023-03-31-2023-06-22 Aneks wydłużający czas trwania umowy UG/OA/7/2023 z dnia 2 stycznia 2023 r. - Danuta Józefowicz 2 720,00 Aneks do umowy
OŚ.8.2023 2023-01-03 2023-01-03 - 2023-02-28 Berry Fruit Andrzej Mierzejewski, ul. Działkowa 161 lok. 15, 05-808 Parzniew
NIP: 1181299953
Usługi konserwacyjne na terenach rekreacji w Gminie Michałowice 27 060,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.9.2023 2023-01-03 2023-01-01 - 2023-12-31 TEROPLAN SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Klucznikowska 1, 32-600 Oświęcim
NIP: 5492295534
Roczy abonament za usługę FORIS – Karta Miejska (utrzymanie oprogramowania) 11 070,00 Umowa zlecenie
GK.10.2023 2023-01-03 2023-01-05 - 2023-04-30 ADAM BUJAKIEWICZ "A & M PARTNERS, EKO-PARTNER", ul. Aleja gen. Władysława Sikorskiego 18 lok. 237, 02-758 Warszawa
NIP: 5670008093
„Zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych na terenie Gminy Michałowice 2022-2023-II” 162 864,00 Umowa zlecenie
IR.11.2023 2023-01-04 2023-01-02 - 2023-12-31 Marek Długołęcki Magazynowanie, konserwacja i obsługa serwisowa 15 szt. rowerów będących własnością gminy Michałowice 9 969,15 Umowa zlecenie
GK.12.2023 2023-01-04 2023-01-09 - 2024-01-15 STANISŁAW BYSTRZYCKI INSBUD, ul. Inżynierska 3, 05-800 Pruszków
NIP: 5340020866
„Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Michałowice” Część I: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w ul. Barbary w Granicy” ZP.271.2.64.2022 1 099 370,00 Umowa o roboty budowlane
IT.13.2023 2023-01-04 2023-01-01 - 2023-12-31 ARAM SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa
NIP: 1182115317
świadczenie usługi serwisu eksploatacyjnego oprogramowania komputerowego System Ewidencji Ludności i Rejestr Wyborców 25 033,00 Umowa zlecenie
IT.14.2023 2023-01-04 2023-01-01 - 2023-12-31 XENTIVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Bakalarska 34, 02-212 Warszawa
NIP: 5222940717
Abonament za utrzymanie Systemu Komunikator Miejski LocalSpot CRM 7 306,20 Umowa zlecenie
KS.15.2023 2023-01-04 2023-01-03 - 2023-12-27 AVE Dorota Korbeń, ul. Stanisława Berenta 12, 05-800 Pruszków
NIP: 5272383182
Dostawa kwiatów na potrzeby Urzędu Gminy Michałowice 27 000,00 Umowa zlecenie
GK.16.2023 2023-01-04 2023-01-09 - 2024-01-15 STANISŁAW BYSTRZYCKI INSBUD, ul. Inżynierska 3, 05-800 Pruszków
NIP: 5340020866
„Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Michałowice” Część II: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sarniej w Pęcicach”. ZP.271.2.64.2022 767 371,00 Umowa o roboty budowlane
GK.17.2023 2023-01-04 2023-01-09 - 2024-01-15 STANISŁAW BYSTRZYCKI INSBUD, ul. Inżynierska 3, 05-800 Pruszków
NIP: 5340020866
„Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Michałowice” Część III: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jeżynowej w Granicy”. ZP.271.2.64.2022 479 330,00 Umowa o roboty budowlane
GK.18.2023 2023-01-04 2023-01-09 - 2024-01-15 STANISŁAW BYSTRZYCKI INSBUD, ul. Inżynierska 3, 05-800 Pruszków
NIP: 5340020866
„Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Michałowice” Część IV: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w ul. Paproci, Rumiankowej, Pod Borem i bez nazwy (dz. 200/1) w Komorowie-Wsi. ZP.271.2.64.2022 1 753 840,00 Umowa o roboty budowlane
GK.19.2023 2023-01-04 2023-01-09 - 2024-01-15 ZAKŁAD USŁUGOWY MARTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 05-840 Milęcin
NIP: 5342645978
„Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Michałowice” Część V: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czapli w Opaczy-Kolonii ZP.271.2.64.2022 602 700,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2023-11-06
do umowy nr GK.19.2023
2023-01-09-2024-01-15 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czapli w OpaczY-kOLONII 274 225,00 Aneks do umowy
KS.20.2023 2023-01-04 2023-01-03 - 2023-12-13 "EURO-LINGUA" OŚRODEK NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH S.C. BARTOSIAK A.,SKOLIMOWSKA A., ul. Siodlarska 12, 01-464 Warszawa
NIP: 5272162972
Kurs z języka włoskiego - Italia zawsze pasjonujaca - poznajemy jej bogactwa poprzez język - Budżet Obywatelski 26 880,00 Umowa zlecenie
OŚ.21.2023 2023-01-04 2023-01-02 - 2023-01-31 POLAMP, ul. Przemysłowa 1, 11-500 Gizycka
NIP: 8451659142
Przechowywanie elementów dekoracji świątecznych. 860,51 Zamówienie / Zlecenie
IT.22.2023 2023-01-04 2023-01-04 - 2023-01-04 CORSOFT, Andrzej Korzeniewski, ul. Trzykotki 6, 04-727 Warszawa
NIP: 9521760511
Odnowienie rocznej licencji na pakiet programów graficznych wraz z dostępem do zestawu grafik oraz zdjęć 7 131,54 Zamówienie / Zlecenie
BF.23.2023 2023-01-04 2023-01-02 - 2023-12-31 Agencja Ochrony Osób i Mienia ROMA, ul. ESTRADY 70C
NIP: 5271079795
konwojowanie wartości pieniężnych 17 000,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.24.2023 2023-01-04 2023-01-01 - 2023-12-31 MARCIN ZALEWSKI ZALER, ul. Promyka 53B, 05-800 Pruszków
NIP: 5342161513
Nadzór autorski nad systemem stron interentowych 8 856,00 Umowa zlecenie
IT.25.2023 2023-01-04 2023-01-01 - 2023-12-31 MONTEO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Plac Niepodległości 9C, 18-400 Łomża
NIP: 7182159631
Konserwacja i utrzymanie w sprawności systemu monitoringu gminnego 26 400,00 Umowa zlecenie
IT.26.2023 2023-01-04 2023-01-04 - 2023-01-04 WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
NIP: 5830018931
Odnowienie licencji SIP LEX 21 918,60 Zamówienie / Zlecenie
KS.27.2023 2023-01-04 2023-01-04 - 2023-03-28 UKS Akademia Koszykówki Komorów, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Aktywność szansą na rozwój”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 21 grudnia 2022 r. 10 000,00 Umowy dotacyjne
IT.28.2023 2023-01-09 2023-01-01 - 2023-12-31 "USŁUGI INFORMATYCZNE INFO-SYSTEM" ROMAN I TADEUSZ GROSZEK SPÓŁKA JAWNA, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 31 lok. 240, 05-120 Legionowo
NIP: 5361745379
Umowa serwisowa: utrzymanie oprogramowania księgowości budżetowej w roku 2023 33 025,50 Umowa zlecenie
OŚ.29.2023 2023-01-09 2023-01-09 - 2023-12-31 Centralne Laboratorium Pomiarowo Badawcze, ul. Rybnicka 6, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
NIP: 6331975945
Usługa w zakresie badania odpadów paleniskowych. 4 735,50 Umowa zlecenie
KS.30.2023 2023-01-10 2023-01-10 - 2023-01-10 Happy Time Ilona Dąbrowska, ul. Leśne Zacisze 10, 05-830 Stara Wieś
NIP: 5222480115
Zakup artykułów biurowych oraz gier na "I Gminny Konkurs kolęd i Pastorałek Bożonarodzeniowych" 2 112,80 Zamówienie / Zlecenie
KS.31.2023 2023-01-10 2023-01-10 - 2023-01-10 Józef Poręba, ul. Stanisława Lentza 35 lok. 38, 02-956 Warszawa
NIP: 9511559954
Usługa cateringowa dla uczestników spotkania noworocznego z przedstawicielami organizacji pozarządowymi 10 stycznia 2023. 4 900,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.32.2023 2023-01-10 2023-01-02 - 2025-05-21 PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
NIP: 9462593855
Umowa przyłączenia do sieci dystrybucyjnej nr 22-G1/UP/04159/2( oświetlenie uliczne/terenów zielonych)ul. aleja Marii Dąbrowskiej , dz.nr.ew. 716/21, Komorów 983,63 Umowa zlecenie
OA.33.2023 2023-01-10 2023-01-02 - 2023-06-30 Halyna Kwiatkowska Sprzątanie pomieszczeń w budynku przy ul. Raszyńskiej 34 9 900,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-06-30
do umowy nr OA.33.2023
2023-06-30-2023-12-18 Aneks wydłużający czas trwania umowy UG/OA/33/2023 z dnia 2 stycznia 2023 r. - Halyna Kwiatkowska 8 400,00 Aneks do umowy
OA.34.2023 2023-01-10 2023-01-01 - 2023-06-30 Jarosław Mroczek Umowa udostępnienia powierzchni magazynowej na potrzeby sołectwa Michałowice 2 400,00 Umowa najmu / dzierżawy
Aneks nr 1
z dnia 2023-03-10
do umowy nr OA.34.2023
2023-03-10-2023-12-31 Aneks wydłużający czas trwania umowy do dnia 31.12.2023 r. 2 400,00 Aneks do umowy
OA.35.2023 2023-01-10 2023-01-02 - 2023-06-30 Jolanta Karpińska Sprzątanie w świetlicy w Granicy 7 200,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-06-30
do umowy nr OA.35.2023
2023-06-30-2023-12-18 Aneks wydłużający czas trwania umowy do 18.12.2023 r. - Jolanta Karpińska 6 000,00 Aneks do umowy
OA.36.2023 2023-01-10 2023-01-02 - 2023-06-30 Barbara Pietrusiak Sprzątanie pomieszczeń świetlicy w Komorowie przy ul. Ceglanej 2d 7 200,00 Umowa zlecenie
OA.37.2023 2023-01-10 2023-01-02 - 2023-06-30 Włodzimierz Kostera Sprzątanie świetlicy w Komorowie ul. Kaliszany 18 8 100,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-06-30
do umowy nr OA.37.2023
2023-06-30-2023-12-18 Aneks wydłużający czas trwania umowy UG/OA/37/2023 z dnia 2 stycznia 2023 r. 7 200,00 Aneks do umowy
OC.38.2023 2023-01-10 2023-01-10 - 2023-01-10 Komendant Powiatowy Policji w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 8, 05-800 Pruszków
NIP:
Służby ponad normatywne 200 000,00 Umowa/Porozumienie - bez kosztowe
Aneks nr 1
z dnia 2023-07-01
do umowy nr OC.38.2023
2023-07-01-2023-12-31 służby ponadnormatywne 25 000,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2023-07-07
do umowy nr OC.38.2023
2023-06-01-2023-12-31 służby ponadnormatywne 200 000,00 Aneks do umowy
IR.39.2023 2023-01-10 2023-01-09 - 2023-01-19 usługi geodezyjne Witold Wielgosz, ul. wiejska 9, 05816 Reguły
NIP: 5341190085
Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej placu zabaw zlokalizowanego na terenie szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach przy ul. Szkolnej 15, działka nr ewid. 469 obręb Michałowice Osiedle, w ramach zadania budżetowego pn.: „Szkoła w Michałowicach – modernizacja obiektów szkolnych”. 615,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.40.2023 2023-01-10 2023-01-09 - 2023-06-30 Jakub Tomasz Siedlczyński Sprzątanie w świetlicy w Nowej Wsi 6 552,00 Umowa zlecenie
OA.41.2023 2023-01-10 2023-01-09 - 2023-06-14 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych taneczno-ruchowych oraz zajęć tanecznych dla mieszkańców sołectwa Reguły 22 990,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.42.2023 2023-01-10 2023-01-10 - 2023-12-20 Kwestiagustu Art. Barbara Krawczyk, ul. Warszawska 53c lok. 9, 05-822 Michalowice
NIP:
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z tańca w grupie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023. 28 875,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-02-10
do umowy nr KS.42.2023
2023-02-10-2023-12-15 Aneks nr 1 do umowy UG?KS/42/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r. bez zmiany kwoty, zmiana terminu realizacji umowy. 0,00 Aneks do umowy
OA.43.2023 2023-01-10 2023-01-09 - 2023-06-22 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych taneczno-ruchowych dla mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia 9 960,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.44.2023 2023-01-10 2023-01-10 - 2023-01-10 SALWADORE Hanna Mieszkowska, ul. Rozbrat 10 lok. 14, 00-451 Warszawa
NIP: 7011007104
Zapewnienie obsługi technicznej nagłośnienia podczas spotkania noworocznego 3 600,00 Umowa zlecenie
WUA.45.2023 2023-01-10 2023-01-11 - 2023-01-17 Przegląd Regionalny MIKAWAS Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 29, 05-500 Piaseczno
NIP: 1231415150
Dwa ogłoszenia prasowe - wyłożenia MPZP: Al. Kasztanowa cz. A, Ostoja, Graniczna, Pruszkowska cz. 2, Pruszkowska cz. 3 1 476,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.46.2023 2023-01-10 2023-01-09 - 2023-06-20 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych taneczno-ruchowych - Nowa Wieś 12 240,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.47.2023 2023-01-10 2023-01-11 - 2023-06-14 Danuta Józefowicz Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć jogi dla mieszkańców sołectwa Komorów 5 500,00 Umowa zlecenie
OA.48.2023 2023-01-10 2023-01-11 - 2023-06-14 Anna Pisarek Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć jogi dla kręgosłupa, przeznaczonych dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 3 400,00 Umowa zlecenie
OA.49.2023 2023-01-10 2023-01-10 - 2023-06-13 Kwestiagustu.art Barbara Krawczyk, ul. Warszawska 53c lok. 9, 05-822 Milanówek
NIP: 7722396815
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów tańca latino solo, dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 3 400,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.50.2023 2023-01-11 2023-01-11 - 2023-01-31 Artykuły Ogrodniczo-Przemysłowe Monika Konopka, ul. Parkowa 2, 05-816 Michałowice
NIP: 5341776537
Zakup środków ochrony roślin, nawozów, środków na owady oraz artykułów higienicznych i czystościowych. 3 500,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.51.2023 2023-01-11 2023-01-02 - 2023-12-31 INTER-MEDIA Sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 48, 05-800 Pruszków
NIP: 5342280100
Usługi dostępu do internetu dla urzedu gminy i jednostek pomocniczych. 18 819,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-08-01
do umowy nr IT.51.2023
2023-07-01-2023-12-31 dostawa internetu - Raszyńska 34 339,48 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2023-08-30
do umowy nr IT.51.2023
2023-08-31-2023-12-31 dostawa usług internetowych - świetlica sołectwa Pęcice 226,32 Aneks do umowy
IT.52.2023 2023-01-11 2023-01-02 - 2023-12-31 INTER-MEDIA Sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 48, 05-800 Pruszków
NIP: 5342280100
Wynajem tras transmisji danych w sieci operatora telekomunikacyjnego. 35 512,60 Umowa zlecenie
IT.53.2023 2023-01-11 2023-01-02 - 2023-12-31 BADUR PIOTR BADUROWICZ, ul. Pawłowice 27, 96-515 Teresin
NIP: 5272336886
Usługa przygotowana napisów w formacie „srt” i „vtt” do filmów wskazanych przez Zamawiającego 24 784,50 Umowa zlecenie
IT.54.2023 2023-01-11 2023-01-02 - 2023-12-31 N.K. Serwis Piotr Nowak, ul. Stefana Żeromskiego 6, 05-820 Piastów
NIP: 5212124175
Usługi konserwacji i utrzymanie w sprawności oraz wykonywania przeglądów okresowych drukarek, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych oraz kserokopiare. 15 000,00 Umowa zlecenie
IT.55.2023 2023-01-11 2023-01-11 - 2023-01-11 CORSOFT, Andrzej Korzeniewski, ul. Trzykotki 6, 04-727 Warszawa
NIP: 9521760511
Półroczne odnowienie abonamentu na oprogramowanie office 365 12 398,40 Zamówienie / Zlecenie
IT.56.2023 2023-01-11 2023-01-01 - 2023-12-31 VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań
NIP: 7811765125
Usługa wysyłki masowych wiadomości SMS 6 150,00 Umowa zlecenie
OŚ.57.2023 2023-01-12 2023-01-16 - 2023-06-16 SMILE JAMROSZ-GRUDZIŃSKA PAULINA, 62-610 Sycewo
NIP: 8982021751
„Wykonanie nasadzeń krzewów, bylin i traw w ul. Parkowej w Opaczy Małej w gminie Michałowice” 128 671,00 Umowa zlecenie
KS.58.2023 2023-01-12 2023-01-02 - 2024-12-23 Przemysław Lewandowski "TENIS 10", ul. Ignacego Kraszewskiego 9, 05-822 Milanówek
NIP: 5342157351
przygotowanie i przeprowadzenie zajęć nauki gry w tenisa dla dzieci do lat 12, mieszkańców gminy Michałowice przez wykwalifikowanych trenerów na terenie kortów tenisowych przy ul. Rekreacyjnej w Granicy 48 000,00 Umowa zlecenie
KS.59.2023 2023-01-13 2023-01-16 - 2023-12-18 MIEJSKA KRYTA PŁYWALNIA KAPRY, ul. Andrzeja 3, 05-800 Pruszków
NIP: 5342275872
udostępnienia wejścia uczestnikom na zajęcia Aqua Senior 60+ oraz wynajęcie torów na basenie rekreacyjnym na czas zajęć w ramach Programu Polityki Senioralnej na lata 2021 – 2024 40 000,00 Umowa zlecenie
KS.60.2023 2023-01-13 2023-01-16 - 2023-12-18 ACTIVA24 ANETA WIKŁACZ, ul. Starego Dębu 1, 05-806 Komorów
NIP: 5371940444
przygotowania i przeprowadzenia zajęć Aqua aerobic dla seniorów na basenie KAPRY w ramach PPS 14 100,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.61.2023 2023-01-13 2023-01-13 - 2023-02-28 Justyna Ciechomska Dozór, utrzymanie czystości i porządku na boisku - Sokołów 7 200,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-03-01
do umowy nr OŚ.61.2023
2023-03-01-2023-03-31 Dozór i utrzyamnie czystości na biosku w Sokołowie 3 600,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2023-04-01
do umowy nr OŚ.61.2023
2023-04-01-2023-04-30 Dozór i utrzymanie placów zabaw 3 600,00 Aneks do umowy
OŚ.62.2023 2023-01-13 2023-01-13 - 2023-02-28 Bogdan Maruszewski Dozór, utrzymanie czystości i porządku na boisku - Granica 8 400,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-03-01
do umowy nr OŚ.62.2023
2023-03-01-2023-03-31 Dozór i utrzymanie czytości na boisku w Granicy 4 200,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2023-04-01
do umowy nr OŚ.62.2023
2023-04-01-2023-04-30 Dozór i utrzyamnie placó zabaw 4 200,00 Aneks do umowy
Aneks nr 3
z dnia 2023-06-01
do umowy nr OŚ.62.2023
2023-06-01-2023-06-05 Dozór boiska 700,00 Aneks do umowy
KS.63.2023 2023-01-13 2023-01-16 - 2023-12-15 Joanna Wiktoria Schabowicz Zajęcia gimnastyczne bodyart dla seniorów w świetlicy wiejskiej w Suchym Lesie w ramach PPS 6 900,00 Umowa zlecenie
OŚ.64.2023 2023-01-13 2023-01-13 - 2023-02-28 Stanisław Smolak Dozór, utrzymanie czystości i porządku na placu zabaw 8 310,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-03-01
do umowy nr OŚ.64.2023
2023-03-01-2023-03-31 Dozór i utrzymanie czystości na placu zabaw i toalecie Opacz-Kolonia 4 155,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2023-04-01
do umowy nr OŚ.64.2023
2023-04-01-2023-04-30 Dozór i utrzyamnie placó zabaw 4 155,00 Aneks do umowy
Aneks nr 3
z dnia 2023-06-01
do umowy nr OŚ.64.2023
2023-06-01-2023-06-05 Dozór na placu zabaw 593,50 Aneks do umowy
OŚ.65.2023 2023-01-13 2023-01-13 - 2023-02-28 Michał Listosz Dozór i czystość na placach zabaw 8 310,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-03-01
do umowy nr OŚ.65.2023
2023-03-01-2023-03-31 Dozór i utrzymanie czystości na placu zabaw i w toalecie Michałowice 4 155,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2023-04-01
do umowy nr OŚ.65.2023
2023-04-01-2023-04-30 Dozór i utrzymanie placów zabaw 4 155,00 Aneks do umowy
Aneks nr 3
z dnia 2023-06-01
do umowy nr OŚ.65.2023
2023-06-01-2023-06-05 Dozór na placu zabaw 593,50 Aneks do umowy
OŚ.66.2023 2023-01-13 2023-01-13 - 2023-02-28 Kazimierz Melewski Dozór i czystość w toalecie 1 600,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-03-01
do umowy nr OŚ.66.2023
2023-03-01-2023-12-31 Dozór i utrzymanie czystości w toalecie usytuowanej w Komorowie ul. Turystyczna 12 500,00 Aneks do umowy
OŚ.67.2023 2023-01-13 2023-01-13 - 2023-02-28 Marian Mazur Dozór i czystość na placu zabaw 8 310,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-03-01
do umowy nr OŚ.67.2023
2023-03-01-2023-03-31 Dozór i utrzymanie czystości na placu zabaw i w toalecie Komorów ul. Kolejowa 4 155,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2023-04-01
do umowy nr OŚ.67.2023
2023-04-01-2023-04-30 Dozór i utrzymanie placów zabaw 4 155,00 Aneks do umowy
OŚ.68.2023 2023-01-13 2023-01-13 - 2023-02-28 Włodzimierz Kostera Dozór i czysto ść na placu zabaw 9 692,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-03-01
do umowy nr OŚ.68.2023
2023-03-01-2023-03-31 Dozór i utrzymanie czystości na placu zabaw oraz w toalecie Komorów ul. Główna 4 846,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2023-04-01
do umowy nr OŚ.68.2023
2023-04-01-2023-04-30 Dozór i utrzyamnie placu zabaw 4 846,00 Aneks do umowy
OŚ.69.2023 2023-01-13 2023-01-13 - 2023-02-28 Jarosław Listosz Dozór i czystość na placu zabaw 8 546,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-03-01
do umowy nr OŚ.69.2023
2023-03-01-2023-03-31 Dozór i utrzymanie czystości na placu zabaw i w toalecie w Regułach 4 273,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2023-04-01
do umowy nr OŚ.69.2023
2023-04-01-2023-04-30 Dozór, utrzymanie placów zabaw 4 273,00 Aneks do umowy
OA.70.2023 2023-01-13 2023-01-13 - 2023-12-31 Zakład Specjalistyczny Usługi DDD Grzegorz Chojnacki, ul. Bronikowskiego 55/22, 02-796 Warszawa
NIP: 9510041149
Serwis stacji deratyzacyjnych w budynku Urzędu oraz w świetlicy w Sokołowie 2 551,02 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.71.2023 2023-01-13 2023-01-13 - 2023-02-28 Bogusław Makowski Dozór i czystość na placu zabaw 8 310,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-03-01
do umowy nr OŚ.71.2023
2023-03-01-2023-03-31 Dozór i utrzyamnie czystości na placu zabaw i w toalecie Nowa Wieś ul. Spacerowa 4 155,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2023-04-01
do umowy nr OŚ.71.2023
2023-04-01-2023-04-30 Dozór i utrzyamnie placów zabaw 4 155,00 Aneks do umowy
Aneks nr 3
z dnia 2023-06-01
do umowy nr OŚ.71.2023
2023-06-01-2023-06-05 Dozór na placu zabaw 593,50 Aneks do umowy
KS.72.2023 2023-01-13 2023-01-17 - 2023-12-15 Katarzyna Kabala Zajęcia nordic walking w ramach Programu Polityki Senioralnej 6 900,00 Umowa zlecenie
OA.73.2023 2023-01-16 2023-01-11 - 2023-06-28 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych taneczno-ruchowych (pilates) dla mieszkańców sołectwa Suchy Las 2 880,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.74.2023 2023-01-16 2023-01-10 - 2023-12-31 WEBEYE Polska Sp. z o.o., ul. Wielicka 250, 30-663 Kraków
NIP: 6832026958
Usługa śledzenia GPS samochodu służbowego WPR 88827 885,60 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-04-17
do umowy nr OA.74.2023
2023-04-17-2023-12-31 Anek zwiększający wartośc umowy w związku z montażem dodatkowego urządzenia GPS 664,20 Aneks do umowy
OA.75.2023 2023-01-16 2023-01-13 - 2023-06-30 Michał Sabała Przygotowanie i prowadzenie prelekcji filmoznawczych dla mieszkańców Osiedla Komorów 4 200,00 Umowa zlecenie
OA.76.2023 2023-01-16 2023-01-14 - 2023-06-24 Mariusz Zalwowski KAMIENIARSTWO, ul. 2 sierpnia 15, 05-800 Pruszków
NIP: 5342113661
Przygotowanie i prowadzenie rozgrywek planszowych gier towarzyskich „Rodzinne granie bez prądu”, dla mieszkańców osiedla Komorów 1 440,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-06-23
do umowy nr OA.76.2023
2023-06-23-2023-09-30 Aneks wydłużający czas trwania umowy UG/OA/76/2023 0,00 Aneks do umowy
OA.77.2023 2023-01-16 2023-01-14 - 2023-06-17 Elżbieta Baur Prowadzenia warsztatów plastycznych dla dzieci, mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 4 080,00 Umowa zlecenie
OA.78.2023 2023-01-16 2023-01-16 - 2023-03-27 Pracownia Szeluszki Andrzej Szelenbaum, ul. Tomcia Palucha 11/29, 02-495 Warszawa
NIP: 5222601168
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów plastycznych dla dzieci, mieszkańców sołectwa Komorów 2 700,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.79.2023 2023-01-16 2023-01-16 - 2023-06-15 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przeprowadzenie zajęć ruchowych typu pilates dla mieszkańców sołectwa Sokołów 4 920,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.80.2023 2023-01-16 2023-01-16 - 2023-06-22 Kwestiagustu.art Barbara Krawczyk, ul. Warszawska 53c lok. 9, 05-822 Milanówek
NIP: 7722396815
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć tanecznych Latino dla młodzieży i dorosłych, mieszkańców osiedla Granica 7 310,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.81.2023 2023-01-16 2023-01-16 - 2023-06-29 Kwestiagustu.art Barbara Krawczyk, ul. Warszawska 53c lok. 9, 05-822 Milanówek
NIP: 7722396815
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć tańca latino solo oraz tańca dla młodzieży, mieszkańców Osiedla Komorów 7 560,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.82.2023 2023-01-16 2023-01-16 - 2023-05-29 Mirosław Modrzejewski Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z podstaw tańca towarzyskiego, dla mieszkańców sołectwa Michałowice 2 700,00 Umowa zlecenie
OA.83.2023 2023-01-16 2023-01-16 - 2023-06-14 Anna Nowakowska Przeprowadzenie zajęć sportowych z gimnastyki ogólnorozwojowej dla młodzieży i dorosłych, mieszkańców osiedla Michałowice 4 510,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-03-21
do umowy nr OA.83.2023
2023-03-21-2023-06-14 Aneks zmieniający godziny prowadzenia zajęć sportowych z gimnastyki ogólnorozwojowej dla młodzieży i dorosłych, mieszkańców Osiedla Michałowice 0,00 Aneks do umowy
OA.84.2023 2023-01-16 2023-01-16 - 2023-06-12 Paulina Wądołowska Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów kreatywnych dla dzieci, mieszkańców Osiedla Granica 5 184,00 Umowa zlecenie
KS.85.2023 2023-01-16 2023-01-20 - 2023-12-15 Danuta Józefowicz Zajęcia gimnastyczne zdrowy kręgosłup / joga dla seniorów 60+ w ramach Programu Polityki Senioralnej 7 050,00 Umowa zlecenie
OA.86.2023 2023-01-16 2023-01-17 - 2023-06-15 Rehabilitacja Dzieci i Niemowląt "Kids Terapia" Karolina Włazowska, ul. Szkolna 21a, 05-816 Michałowice
NIP:
Przeprowadzenie zajęć sportowych ogólnorozwojowych Pilates dla dorosłych i młodzieży, mieszkańców osiedla Michałowice 4 715,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.87.2023 2023-01-16 2023-01-17 - 2023-12-19 Paweł Nerek fitbodies.pl, ul. 11 Listopada 45, 05-816 Michałowice
NIP: 7582242985
Zajęcia biegowe z elementami treningu siłowego dla mieszkańców gminy Michalowice - na bieżni przy SP w Michałowicach 14 000,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-07-18
do umowy nr KS.87.2023
2023-01-17-2023-12-19 Aneks Nr 1/2023 do umowy nr UG/KS/87/2023 z dnia 17.01.2023 - wydłużenie zajęć i zwiększenie kosztu 0,00 Aneks do umowy
OA.88.2023 2023-01-16 2023-01-17 - 2023-06-13 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych taneczno-ruchowych dla mieszkańców sołectwa Komorów 5 040,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.89.2023 2023-01-16 2023-01-17 - 2023-06-13 Kamila Kuna Przygotowanie i prowadzenie zajęć plastycznych dla dzieci, mieszkańców Osiedla Komorów 5 852,42 Umowa zlecenie
OA.90.2023 2023-01-16 2023-01-17 - 2023-06-20 Olesia Moronova Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć zumba dla mieszkańców Osiedla Granica 2 750,00 Umowa zlecenie
OA.91.2023 2023-01-16 2023-01-17 - 2023-06-20 Ojrzyński Grzegorz Rysunek Malarstwo Rzeźba, ul. Tadeusza Kościuszki 20 lok. a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5290002061
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów twórczego rozwoju - zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym - Osiedle Granica 2 850,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.92.2023 2023-01-16 2023-01-16 - 2023-02-12 Witold Wielgosz Usługi Geodezyjne, ul. Wiejska 9, 05-816 Reguły
NIP: 5341190085
Wykonanie mapy do celów projektowych dla dz. nr ew. 426 obręb Komorów Osiedle, niezbędnej do wykonania projektu i realizacji artystycznego założenia rzeźbiarskiego popiersia Ignacego Jana Paderewskiego na placu jego imienia w Komorowie. 1 476,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.93.2023 2023-01-16 2023-01-17 - 2023-06-27 Anna Pisarek Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć jogi dla kręgosłupa - Osiedle Granica 3 740,00 Umowa zlecenie
KS.94.2023 2023-01-16 2023-01-27 - 2023-12-15 Tomag Tomasz Rachlewicz, ul. Zacisze 20, 05-802 Pruszków
NIP: 5340209807
przezwóz drużyn dzieci szkolnych z terenu Gminy Michałowice na zawody sportowe organizowane w ramach Stowarzyszenia Mazovia 7 776,00 Umowa zlecenie
OA.95.2023 2023-01-16 2023-01-17 - 2023-02-23 Karolina Krynicka Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych ogólnorozwojowych Pilates dla seniorów, mieszkańców osiedla Michałowice 1 380,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-02-16
do umowy nr OA.95.2023
2023-02-16-2023-06-15 Aneks do umowy UG/OA/95/2023 z dnia 16 stycznia 2023 r. zwiększający ilość zajęć i wydłużający czas trwania umowy - Karolina Krynicka 3 335,00 Aneks do umowy
OA.96.2023 2023-01-16 2023-01-18 - 2023-06-21 Unique Dance Szkoła Tańca i Akrobatyki Bartosz Oset, ul. Waniliowa 1 lok. 28, 05-500 Zamienie
NIP: 9492185718
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć ZUMBA, dla mieszkańców Osiedla Komorów 3 740,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.97.2023 2023-01-16 2023-01-18 - 2023-05-31 Włodzimierz Krężlewicz Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z rysunku i malarstwa dla dzieci i młodzieży, mieszkańców sołectwa Michałowice 2 635,00 Umowa zlecenie
OA.98.2023 2023-01-16 2023-01-18 - 2023-05-31 Happy Joga dla Dzieci Agnieszka Sygitowicz-Stańkowska, ul. Armii Krajowej 46, 66-100 Sulechów
NIP: 5212745374
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć ruchowo relaksacyjnych wspierających rozwój dziecka, dla mieszkańców sołectwa Michałowice 3 400,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.99.2023 2023-01-16 2023-01-18 - 2023-07-12 IMPULS - KLUB FITNESS MONIKA TRZEŚNIEWSKA, ul. Turkusowa 5, 05-806 Komorów
NIP: 5341263967
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć ruchowych typu pilates, dla mieszkańców osiedla Komorów 4 250,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.100.2023 2023-01-16 2023-01-18 - 2023-06-22 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych taneczno-ruchowych oraz zajęć nauki tańca dla mieszkańców Osiedla Granica 11 660,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.101.2023 2023-01-16 2023-01-20 - 2023-05-26 Pracownia Szeluszki Andrzej Szelenbaum, ul. Tomcia Palucha 11/29, 02-495 Warszawa
NIP: 5222601168
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów plastycznych dla dzieci, mieszkańców osiedla Michałowice 4 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.102.2023 2023-01-16 2023-01-16 - 2023-01-31 TRONIX S.C., ul. Jana Olbrachta 58A lok. 173, 01-111 Warszawa
NIP: 5272306543
Wymiana baterii w radiowych czujnikach optycznych dymu w budynku przy ul. Raszyńskiej 34 z uwagi na zły stan obecnie zainstalowanych, celem przywrócenia pełnej sprawności systemu ppoż 2 767,50 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.103.2023 2023-01-17 2023-01-16 - 2023-12-31 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA CZTERY ŁAPY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 05-326 Nowe Ręczaje
NIP: 1251724339
Usługi weterynaryjne 36 526,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.104.2023 2023-01-17 2023-01-17 - 2023-01-17 DB PRINT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Chrzanowska 32, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5272458425
" Michałowice Gminny Informator" - przygotowanie i opracowanie składu, a także druk. 90 405,00 Umowa zlecenie
KS.105.2023 2023-01-17 2023-01-22 - 2023-01-22 Michał Krzysztof Stawarski Agencja Reklamowo-Kreatywna "MAKE MUSIC AND MOVIE", ul. Błońska 6b, 05-830 Nadarzyn
NIP: 5341469456
Organizacja koncertu z okazji Dnia Babci I Dziadka w Gminie Michałowice. 7 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.106.2023 2023-01-17 2023-01-16 - 2023-12-22 Wam - consulting Małgorzata Apolinarska, ul. Niekłańska 46 lok. 47, 03-911 Warszawa
NIP: 5212900308
Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla pracowników Urzędu 22 440,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.107.2023 2023-01-17 2023-01-17 - 2023-02-06 "RES-MED 40" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Ludowa 7, 05-816 Michałowice
NIP: 5342139198
Spotkania informacyjno-edukacyjne dla dzieci i dla rodziców/opiekunów prawnych w ramach realizacji Programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Michałowicach na lata 2022-2024 7 322,00 Umowa zlecenie
KS.108.2023 2023-01-19 2023-01-18 - 2023-12-22 UKS Akademia Koszykówki Komorów, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów
NIP:
zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z piłki koszykowej realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 28 800,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.109.2023 2023-01-19 2023-01-19 - 2023-02-14 Uczniowski Klub Sportowy "Komorów", ul. Al. Marii Dąbrowskiej 12 lok. 20, 05-806 Komorów
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożutku publicznego i o wolontariacie pod tytułem "Otwarte zajęcia z tenisa stołowego dla mieszkańców Gminy Michałowice"określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez UKS "Komorów" 10 000,00 Umowy dotacyjne
KS.110.2023 2023-01-19 2023-01-19 - 2023-03-31 Uczniowski Klub Sportowy w Nowej Wsi, ul. Główna 96, 05-806 Komorów
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożutku publicznego i o wolontariacie pod tytułem "Piłkarskie ferie zimowe dla dzieci 2023"określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez UKS w Nowej Wsi 10 000,00 Umowy dotacyjne
KS.111.2023 2023-01-19 2023-01-19 - 2023-03-31 SKF ANPREL KP AMT Nowa Wieś, ul. Wiśniowa 1, 05-806 Komorów
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem "Biegam za piłką, strzelam gole, gram w obronie...."określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez SKF ANPREL 10 000,00 Umowy dotacyjne
IR.112.2023 2023-01-19 2023-01-23 - 2025-08-23 JL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Plac Tadeusza Kościuszki 1, 18-400 Łomża
NIP:
„Budowa przedszkola oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego przedszkola w Michałowicach na świetlicę wiejską” ZP.271.1.65.2022 23 960 800,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2023-04-24
do umowy nr IR.112.2023
2023-01-23-2025-08-23 ANEKS NR 1 z dn. 24.04.2023 r. - zmiana branżowych kierowników robót - bez zmiany terminu i kwoty umowy 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2023-09-12
do umowy nr IR.112.2023
2023-01-23-2025-08-23 ANEKS NR 2 z dn. 12.09.2023 r. - zmiana kierownika budowy i branżowych kierowników robót - bez zmian terminu i kwoty umowy 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 3
z dnia 2023-12-01
do umowy nr IR.112.2023
2023-01-23-2025-08-23 ANEKS NR 3 z dnia 01.12.2023 r. - zmiana branżowego kierownika robót - bez zmiany terminu i kwoty umowy 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 4
z dnia 2024-01-18
do umowy nr IR.112.2023
2023-01-23-2025-08-23 ANEKS NR 4 z dn. 18.01.2024 r. - zmiana branżowego kierownika robót - bez zmiany terminu i kwoty umowy 0,00 Aneks do umowy
OŚ.113.2023 2023-01-19 2023-01-19 - 2023-01-25 MULTIPLANTA - Katarzyna Łazucka-Cegłowska, ul. Warecka 110, 05-604 Jasieniec
NIP: 5341374721
siatka leśna 2 592,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.114.2023 2023-01-19 2023-01-22 - 2023-01-29 PYLU Łukasz Pytlakowski, ul. T.Bairda 36 lok. 21, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291809297
Organizacja Zabawy karnawałowej dla dzieci w dniu 22.01.2023 r. oraz Zabawy karnawałowej dla dorosłych w dniu 29.01.2023 r., mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 3 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.115.2023 2023-01-20 2023-01-20 - 2023-06-16 BRANDENBURG SCHOOL AND EDUCATION HAKAN ÇAKAR, ul. 11 Listopada 65A, 05-816 Michałowice
NIP: 5262521139
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć jogi dla dorosłych i młodzieży, mieszkańców Osiedla Michałowice 5 250,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.116.2023 2023-01-20 2023-01-21 - 2023-06-24 Kinga Prządka Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć wzmacniająco-rozciągających inspirowanych metodą pilates w ramach zajęć Aktywny Senior, dla mieszkańców Osiedla Granica 2 860,00 Umowa zlecenie
KS.117.2023 2023-01-20 2023-01-19 - 2023-12-27 DARIUSZ KANCLERSKI, ul. Parkowa 79, 05-806 Pęcice
NIP: 5342112816
Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych na potrzeby organizowanych wydarzeń promocyjno-kulturalnych i promocyjno-sportowych. 8 000,00 Umowa zlecenie
KS.118.2023 2023-01-20 2023-01-22 - 2023-01-22 Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Stolica", ul. Pokrzywowa 5a, 04-676 Warszawa
NIP:
Zorganizowanie warsztatów dla seniorów i dzieci z technik malowania antystresowego i technik ćwiczenia pamięci realizowane w ramach Programu Polityki Senioralnej. 7 800,00 Umowa zlecenie
KS.119.2023 2023-01-20 2023-01-20 - 2023-08-25 TCD Joanna Piotrowska, ul. Żurawinowa 23 lok. B, 05-270 Marki
NIP: 5781690337
Kino Plenerowe 2023 - 5 pokazów filmowych w piątek: 30.06, 14.07, 28.07, 11.08 i 25.08 23 308,50 Umowa zlecenie
KS.120.2023 2023-01-20 2023-01-11 - 2023-12-20 PRZEDSIĘBIORSTWO ORGANIZACJI TURYSTYKI, REKREACJI I SPORTU SP. Z O. O., ul. Aleja Stanów Zjednoczonych 72 lok. 35, 04-036 Warszawa
NIP:
Warsztaty z rysunku i malarstwa pn"Namalować Świat" realizowane w ramach Budźetu Obywatelskiego na rok 2023. 23 985,00 Umowa zlecenie
OA.121.2023 2023-01-20 2023-01-19 - 2023-04-14 Mojecki-Konserwacja Zabytków Michał Mojecki, ul. Biesak 204, 25-046 Kielce
NIP: 9591482537
Wykonanie prac konserwatorskich kamiennej figury MAtki Boskiej Niepokalanej - Etap II 23 468,50 Zamówienie / Zlecenie
KS.122.2023 2023-01-20 2023-01-20 - 2023-01-27 SMJ SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Dzielna 11, 01-023 Warszawa
NIP: 5272610399
Zakup pomocy dydaktycznych na realizację zajęć dla dzieci i młodziezy z piłki koszykowej w ramach budżetu obywatelskiego 2 302,62 Zamówienie / Zlecenie
OA.123.2023 2023-01-23 2023-01-23 - 2023-06-26 Anna Błaszczyk Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć jogi dla kręgosłupa, dla mieszkańców Osiedla Komorów 3 600,00 Umowa zlecenie
OA.124.2023 2023-01-23 2023-01-23 - 2023-06-05 Anna Błaszczyk Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć jogi dla kręgosłupa, dla mieszkańców sołectwa Reguły 3 060,00 Umowa zlecenie
OA.125.2023 2023-01-23 2023-01-18 - 2023-05-31 Kwestiagustu.art Barbara Krawczyk, ul. Warszawska 53c lok. 9, 05-822 Milanówek
NIP: 7722396815
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów tańca latino solo dla mieszkańców sołectwa Michałowice 3 230,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-02-06
do umowy nr OA.125.2023
2023-02-08-2023-05-31 Aneks do umowy UG/OA/125/2023 zmieniający wynagrodzenie Wykonawcy za przeprowadzone zajęcia 320,00 Aneks do umowy
OA.126.2023 2023-01-23 2023-01-29 - 2023-05-28 JOANNA MENTEL CIASTA I KSIĄŻKI, ul. Osiedle Kazimierzowskie 25 lok. 40, 31-843 Kraków
NIP: 6782946236
Przygotowanie i poprowadzenie warsztatów kulinarnych dla dzieci, mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 9 600,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.127.2023 2023-01-23 2023-01-28 - 2023-05-27 JOANNA MENTEL CIASTA I KSIĄŻKI, ul. Osiedle Kazimierzowskie 25 lok. 40, 31-843 Kraków
NIP: 6782946236
Przygotowanie i poprowadzenie warsztatów kulinarnych dla dzieci, mieszkańców Osiedla Michałowice 14 400,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.128.2023 2023-01-23 2023-01-24 - 2023-02-24 Grażyna Socha Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć "Robótki ręczne", dla mieszkańców sołectwa Reguły 1 500,00 Umowa zlecenie
IT.129.2023 2023-01-24 2023-01-24 - 2023-01-24 MP TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Plac Niepodległości 9C, 18-400 Łomża
NIP: 7182136452
Sprzedaż oraz dostawa licencji do systemu zarządzenia monitoringiem gminnym 56 826,00 Umowa zakupu
OA.130.2023 2023-01-24 2023-01-24 - 2023-05-31 Curulis Sp z o.o., ul. Pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań
NIP: 7831691499
Przygotowanie raportu o stanie Gminy Michałowice 21 918,60 Zamówienie / Zlecenie
OA.131.2023 2023-01-24 2023-01-19 - 2023-01-20 AEDMAX Sp. z o.o., ul. Sokołowska 47C, 05-806 Sokołów
NIP: 5223118942
Zakup apteczek do świetlic 4 441,47 Zamówienie / Zlecenie
POL.132.2023 2023-01-25 2023-02-01 - 2023-02-28 Magdalena Krajnik-Partyka Doręczenie decyzji podatkowych za pokwitowaniem 7 300,00 Zamówienie / Zlecenie
POL.133.2023 2023-01-25 2023-02-01 - 2023-02-28 Artur Kostera Doręczenie decyzji podatkowych za pokwitowaniem 3 600,00 Zamówienie / Zlecenie
POL.134.2023 2023-01-25 2023-02-01 - 2023-02-28 Zdzisław Krupa Doręczenie decyzji podatkowych za pokwitowaniem 2 500,00 Zamówienie / Zlecenie
POL.135.2023 2023-01-25 2023-02-01 - 2023-02-28 Waldemar Widlicki Doręczenie decyzji podatkowych za pokwitowaniem 2 500,00 Zamówienie / Zlecenie
POL.136.2023 2023-01-25 2023-02-01 - 2023-02-28 Bartosz Lewandowski Doręczenie decyzji podatkowych za pokwitowaniem 800,00 Zamówienie / Zlecenie
POL.137.2023 2023-01-25 2023-02-01 - 2023-02-28 Edward Chruściak Doręczenie decyzji podatkowych za pokwitowaniem 390,00 Zamówienie / Zlecenie
POL.138.2023 2023-01-25 2023-02-01 - 2023-03-14 Iwona Michalska-Skrzypczuk Doręczenie decyzji podatkowych za pokwitowaniem 9 000,00 Zamówienie / Zlecenie
POL.139.2023 2023-01-25 2023-02-01 - 2023-03-14 Edyta Sawczyńska Doręczenie decyzji podatkowych za pokwitowaniem 9 000,00 Zamówienie / Zlecenie
POL.140.2023 2023-01-25 2023-02-01 - 2023-03-14 Wiesława Napierkowska Doręczenie decyzji podatkowych za pokwitowaniem 9 000,00 Zamówienie / Zlecenie
POL.141.2023 2023-01-25 2023-02-01 - 2023-03-14 Magdalena Piwek Doręczenie decyzji podatkowych za pokwitowaniem 9 000,00 Zamówienie / Zlecenie
POL.142.2023 2023-01-25 2023-02-01 - 2023-03-14 Paulina Dasiewicz Doręczenie decyzji podatkowych za pokwitowaniem 9 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.143.2023 2023-01-25 2023-01-31 - 2023-11-30 POLAMP, ul. Przemysłowa 1, 11-500 Gizycka
NIP: 8451659142
Przechowywanie elementów dekoracji świątecznych. 29 618,40 Umowa zlecenie
WUA.144.2023 2023-01-25 2023-01-25 - 2023-01-31 Przegląd Regionalny MIKAWAS Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 29, 05-500 Piaseczno
NIP: 1231415150
Ogłoszenie prasowe - wyłożenie MPZP Szczęśliwa 590,40 Zamówienie / Zlecenie
KS.145.2023 2023-01-25 2023-01-29 - 2023-01-29 Józef Poręba, ul. Stanisława Lentza 35 lok. 38, 02-956 Warszawa
NIP: 9511559954
Usługa cateringowa dla zepołu NO-Net w dniu 29.01.2023 1 338,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.146.2023 2023-01-25 2023-01-25 - 2023-03-24 Ekolevel Sp. z o.o., ul. Pszczelińska 86, 05-805 Otrębusy
NIP: 1182011109
Analiza danych zawartych w sprawozdaniach podmiotów wraz z wykonaniem sprawozdania Wójta z gospodarowania odpadami komunalnymi za 2022 rok 6 888,00 Umowa zlecenie
KS.147.2023 2023-01-25 2023-01-29 - 2023-01-29 Agencja Kamart, ul. Przyszkole 44 lok. 5, 93-552 Łódź
NIP:
Wykonanie koncertu kolęd i pastorałek w Urzędzie Gminy Michałowice oraz w Kościele w Komorowie 16 000,00 Umowa zakupu
KS.148.2023 2023-01-25 2023-01-29 - 2023-01-29 Tomag Tomasz Rachlewicz, ul. Zacisze 20, 05-802 Pruszków
NIP: 5340209807
Wykonanie usługi transportu Komorowskiego Towarzystwa Śpiewaczego 2 160,00 Umowa zlecenie
KS.149.2023 2023-01-26 2023-01-29 - 2023-01-29 SALWADORE Hanna Mieszkowska, ul. Rozbrat 10 lok. 14, 00-451 Warszawa
NIP: 7011007104
Zapewnienie obsługi technicznej nagłośnienia i oświetlenia podczas koncertu kolęd i pastorałek 3 600,00 Umowa zlecenie
GK.150.2023 2023-01-26 2023-01-31 - 2023-09-08 "BUDWEX" WASILEWSKI MIECZYSŁAW, ul. 3 Maja 89, 05-080 Truskaw
NIP: 1180959927
„Przebudowa istniejących przyłączy linii nN oraz budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego wraz z budową monitoringu miejskiego w Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie” 1 503 950,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2023-06-01
do umowy nr GK.150.2023
2023-05-16-2023-09-08 Aneks nr. 1 na oświetlenie przejść dla pieszych na Al. Marii Dąbrowskiej 46 613,60 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2023-09-08
do umowy nr GK.150.2023
2023-09-08-2023-09-08 Aneks nr 2 terminowy. Wykonanie przebudowy oświetlenia ulicznego na AMD przesunięto na 31/10/2023. 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 3
z dnia 2023-10-23
do umowy nr GK.150.2023
2023-10-23-2023-10-31 Aneks nr 3 na dostawienie 2 słupów w Komorowie (ul. Lubuska i Kujawska) i budowa monitoringu na Placu Paderewskiego. 84 944,10 Aneks do umowy
IT.151.2023 2023-01-26 2023-01-26 - 2023-01-26 "ABC PRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Owsiana 12, 03-825 Warszawa
NIP: 9522069024
Przedłużenie licencji aplikacji Legislator oraz Anon 4 120,50 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.152.2023 2023-01-26 2023-02-01 - 2023-12-31 Garden Art Szczypiński Piotr, ul. Koronacyjna 40, 02-496 Warszawa
NIP: 5361345941
pełnienie obowiązków inspektora nadzoru zieleni 73 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.153.2023 2023-01-26 2023-01-26 - 2023-01-26 MARDREW MAŁA ARCHITEKTURA MIEJSKA, ul. KORCZYNA 127, 38-340 BIECZ
NIP: 7382148968
6 szt. ławek z oparciem 7 881,84 Zamówienie / Zlecenie
GK.154.2023 2023-01-26 2023-01-02 - 2023-12-31 Ryszard Kieś Instalatorstwo Elektryczne Ryszard Kieś Nadzór Inwestorski nad robotami elektrycznymi 54 000,00 Umowa zlecenie
KS.155.2023 2023-01-27 2023-01-29 - 2023-01-29 Zbigniew Józef Szymański Przygotowanie , przeprowadzeniei zarejestrowanie dzwięku dwóch koncertów kolęd i pastorałek w dniu 29.01.2023 1 400,00 Umowa zlecenie
IR.156.2023 2023-01-27 2023-01-27 - 2023-06-19 KPK_PROJEKT Krzysztof Polakowski, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 3b lok. 113, 18-300 Zambrów
NIP: 7231564769
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy parkingu na działkach nr ew. 628/5 i 628/6 przy ul. Kuchy w Regułach 23 370,00 Umowa o dzieło
IR.157.2023 2023-01-27 2023-01-23 - 2023-01-31 Leon Szeląg Montaż zasuwy burzowej w budynku przy ul. Raszyńskiej 34 w Michalowicach 1 512,90 Zamówienie / Zlecenie
PR.158.2023 2023-01-30 2023-01-23 - 2023-01-30 DB PRINT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Chrzanowska 32, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5272458425
Wykonanie ulotek informacyjnych dla mieszkańców o budżecie gminy. 1 537,50 Zamówienie / Zlecenie
KS.159.2023 2023-01-30 2023-01-27 - 2023-01-27 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Umowa licencyjna na publiczne wykonywanie kolęd i pastorałek w dniu 29.01.2023 r. 1 968,00 Umowa licencyjna
OA.160.2023 2023-01-30 2023-02-04 - 2023-02-04 Studio TED Tadeusz Mikołajczyk, ul. Puławska 176/178 lok. 20, 02-670 Warszawa
NIP:
Zapewnienia kompleksowej i stałej obsługi technicznej podczas zabawy karnawałowej organizowanej dla mieszkańców Osiedla Granica, w dniu 4 lutego 2023 r. 1 230,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.161.2023 2023-01-30 2023-02-05 - 2023-02-05 Henryka Piskurz Gruntowne sprzątnięcie Sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice wraz z kuchnią i zapleczem, holu głównego oraz toalet znajdujących się na parterze Urzędu Gminy, po Zabawie karnawałowej organizowanej dla mieszkańców Osiedla Michałowice w dniu 4 lutego 2023 r. 420,00 Umowa zlecenie
SO.162.2023 2023-01-30 2023-01-23 - 2023-12-31 Zofia Brzezińska Prowadzenie rejetru wyborców 1 500,00 Umowa zlecenie
SO.163.2023 2023-01-30 2023-01-23 - 2023-12-31 Aleksandra Myszkowska Prowadzenie rejestru wyborców 737,50 Umowa zlecenie
SO.164.2023 2023-01-30 2023-01-23 - 2023-12-31 Jolanta Krzysiak Prowadzenie rejestru wyborców 737,50 Zamówienie / Zlecenie
KA.165.2023 2023-01-31 2023-01-01 - 2023-06-30 Pracownicy UGM
NIP:
Umowa o użyczenie samochodu do celów slużbowych 92 337,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.166.2023 2023-01-31 2023-02-04 - 2023-02-04 Yaku Event&Conference Kamil Jakubczak, ul. Szczęsna 9a lok. 14, 02-454 Warszawa
NIP:
Zapewnienie kompleksowej i stałej obsługi technicznej podczas Zabawy karnawałowej organizowanej dla mieszkańców Osiedla Michałowice w dniu 4 lutego 2023 r. 3 075,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.167.2023 2023-01-31 2023-01-31 - 2024-01-31 "USŁUGI INFORMATYCZNE INFO-SYSTEM" ROMAN I TADEUSZ GROSZEK SPÓŁKA JAWNA, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 31 lok. 240, 05-120 Legionowo
NIP: 5361745379
Zakup oprogramowania UPK do obsługi księgowości 13 554,60 Zamówienie / Zlecenie
IR.168.2023 2023-01-31 2023-01-25 - 2023-04-17 Kamiński Adam INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE, ul. Akwarelowa 26, 05-825 Odrano-Wola
NIP: 5291018874
Wykonanie wyniesienia w linię ogrodzenia układu pomiarowego energii elektrycznej budynku kontenerowego przedszkola przy ul. Szkolnej 13 w Michalowicach przeznaczonego dla potrzeb gminnej świetlic wiejskiej wraz z przeprowadzeniem niezbędnej procedury formalnej w PGE Dystrybucja S.A. 11 316,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.169.2023 2023-01-31 2023-01-31 - 2023-12-31 PROJEKTSAN Bartosz Wojniak, ul. Babiego Lata 21, 05-830 Nadarzyn
NIP: 8652297786
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad robotami budowlanymi (w obiektach kubaturowych), związanymi z realizacją zadań inwestycyjnych, które zostaną wykonane dla Gminy Michałowice. 69 050,00 Umowa zlecenie
IR.170.2023 2023-01-31 2023-02-01 - 2023-03-02 usługi geodezyjne Witold Wielgosz, ul. wiejska 9, 05816 Reguły
NIP: 5341190085
Wykonanie mapy do celów projektowych dla dz. nr ew. 236/4 obręb Michałowice Osiedle, zalokalizowanej przy ul. Ludowej 7, w ramach zadania budżetowego pn.: "Bieżące remonty budynków ośrodka zdrowia". 1 230,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.171.2023 2023-02-01 2023-01-31 - 2023-02-28 NESTOR IWONA ANTCZAK, ul. Chyliczkowska 11, 05-500 Piaseczno
NIP: 1230320996
Wykonanie i montaż 3 szt. obudów koszy ze stelażem metalowym 2 952,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.172.2023 2023-02-02 2023-01-01 - 2023-12-31 Aurelia Juraszyńska Przyznanie Manuli Juraszyńska stypendium sportowego na okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w wysokości 200,00 zł miesięcznie za zajęcia II miejsca w dwójce bez sterniczek w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży (Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych) w wioślarstwie 21 - 24.07.2022 r. 2 400,00 Umowa stypendialna
KS.173.2023 2023-02-02 2023-01-01 - 2023-12-31 Aurelia Juraszyńska Przyznanie Maryli Juraszyńska stypendium sportowego na okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w wysokości 200,00 zł miesięcznie za zajęcia II miejsca w dwójce bez sterniczek w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży (Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych) w wioślarstwie 21 - 24.07.2022 r. 2 400,00 Umowa stypendialna
KS.174.2023 2023-02-02 2023-01-01 - 2023-12-31 Lidia Kuna Przyznanie Marcinowi Kunie stypendium sportowego na okres od 1.01.2023 do 31.12.2023 w wysokości 600 zł miesięcznie za powołanie do kadry narodowej juniorów PZG w golfie 7 200,00 Umowa stypendialna
KS.175.2023 2023-02-02 2023-01-01 - 2023-12-31 Matylda Kuna Przyznanie Matyldzie Kunie stypendium sportowego na okres od 1.01.2023 do 31.12.2023 w wysokości 600 zł miesięcznie za powołanie do Kadry narodowej seniorów PZG w golfie 7 200,00 Umowa stypendialna
KS.176.2023 2023-02-02 2023-01-01 - 2023-12-31 Marta Ostaszewska Przyznanie Amelii Ostaszewskiej stypendium sportowego na okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 w wysokości 450 zł miesięcznie za zajęcie II w Mistrzostwach Polski WADF w tańcu sportowym contemporary solo junior 5 400,00 Umowa stypendialna
KS.177.2023 2023-02-02 2023-01-01 - 2023-12-31 Dorota Zabrzygraj Przyznanie Zuzannie Zabrzygraj stypendium sportowego na okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 w wysokości 600 zł miesięcznie za powołanie do kadry narodowej Polskiego Związku Karate Tradycyjnego 7 200,00 Zamówienie / Zlecenie
KA.178.2023 2023-02-02 2023-02-10 - 2023-02-13 Aleksandra Burno Usunięcie z regałów wytypowanej uprzednio dokumentacji niearchiwalnej, przemieszczenia zasobu w ilości do 300 mb oraz sporządzenie spisu dokumentacji niearchiwalnej podlegającej brakowaniu w wersji elektronicznej 19 500,00 Umowa o dzieło
IR.179.2023 2023-02-02 2023-02-01 - 2024-04-01 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa
NIP: 5252496411
Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku przy ul. Kamelskiego 11 w Nowej Wsi 2 825,43 Umowa zlecenie
KS.180.2023 2023-02-03 2023-02-03 - 2023-03-31 TOWARZYSTWO KOSZYKÓWKI NOWA WIEŚ, ul. Główna 96, 05-806 Nowa Wieś
NIP: 5342617396
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności po żytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem " Koszykarskie Ferie Zimowe w Nowej Wsi 2023 10 000,00 Umowy dotacyjne
PR.181.2023 2023-02-03 2023-01-16 - 2024-12-22 MAriusz Marcysiak Obsługa fotograficzno - reporterska. 35 000,00 Umowa o dzieło
PR.182.2023 2023-02-03 2023-01-17 - 2023-12-22 MARCIN BÓJKO, Autofokus, ul. Szkolna 59, 05-816 Michałowice
NIP: 5342036788
obsługa fotograficzna i reporterska 10 000,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-07-26
do umowy nr PR.182.2023
2023-08-01-2023-12-24 Obsługa reporterska i fotograficzna 15 000,00 Aneks do umowy
PR.183.2023 2023-02-06 2023-02-01 - 2023-02-06 Print Pol, ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP:
Wykonanie druku kart pocztowych informujących o e-BOI 1 223,85 Zamówienie / Zlecenie
OA.184.2023 2023-02-06 2023-02-26 - 2023-05-21 BRANDENBURG SCHOOL AND EDUCATION HAKAN ÇAKAR, ul. 11 Listopada 65A, 05-816 Michałowice
NIP: 5262521139
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów kulinarnych z kuchni tureckiej, dla mieszkańców sołectwa Michałowice 6 400,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.185.2023 2023-02-06 2023-02-06 - 2023-02-06 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAIKS - Zabawa karnawałowa dla dzieci - Nowa Wieś 48,81 Zamówienie / Zlecenie
OA.186.2023 2023-02-06 2023-02-06 - 2023-02-06 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAIKS - Zabawa karnawałowa - Nowa Wieś 48,81 Zamówienie / Zlecenie
KS.187.2023 2023-02-07 2023-02-20 - 2023-02-21 P.P.H.U. MAŁGORZATA OCHMAN, ul. Stefana Czarnieckiego 66 lok. 2, 05-816 Michałowice
NIP: 9222333712
Zorganizowanie dwóch spotkań dla seniorów Gminy Michałowice w celu prezentacji ich dorobku artystycznego. 36 777,00 Umowa zlecenie
FZ.188.2023 2023-02-07 2023-02-07 - 2023-02-17 Marta Piotrowska-Perz Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej zgodnej z wymogami Programu „Maluch plus na lata 2022-2029”, tj.: 1) wniosku aplikacyjnego 2) załączników i oświadczeń wymaganych w Programie 5 000,00 Zamówienie / Zlecenie
BF.189.2023 2023-02-07 2023-02-01 - 2023-12-31 Thedy$Partners sp z oo, ul. Moniuszki 1a, 00-014 Wraszawa
NIP: 1132893745
usługi doradztwa podatkowego 52 767,00 Usługi prawne
OA.190.2023 2023-02-08 2023-02-03 - 2023-12-31 POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ ŁÓDZKI, ul. Nawrot 94/96, 90-040 Łódź
NIP: 7271009554
Świadczenie usługi tłumaczeń z języka migowego poprzez Wideotłumacza 1 400,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.191.2023 2023-02-08 2023-02-08 - 2023-02-08 N.K. Serwis Piotr Nowak, ul. Stefana Żeromskiego 6, 05-820 Piastów
NIP: 5212124175
Zakup akcesoriów komputerowych 3 312,85 Zamówienie / Zlecenie
GK.192.2023 2023-02-08 2023-02-08 - 2023-02-08 Leon Szeląg konserwacja przegląd i utrzymanie przepmpowni wody zasilajacej stawa w parku w Regułach 18 000,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.193.2023 2023-02-08 2023-02-08 - 2023-12-27 URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław
NIP: 8942556799
Dostawa szczepionki Gardasil9 przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) do wskazanych przez Organizatora Programu podmiotów leczniczych realzującyh Program Polityki Zdrowotnej, skierowanego do dzieci w wieku 13 i 14 lat (w roku 2023 będą to roczniki 2009 i 2010) 135 216,00 Umowa zlecenie
OŚ.194.2023 2023-02-08 2023-02-08 - 2023-11-15 Mirosław Frączak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
KS.195.2023 2023-02-09 2023-02-09 - 2023-03-06 JM GROUP JAKUB SŁOWIK, ul. Mickiewicza 1, 05-504 Złotokłos
NIP: 1231097508
Czapki z haftem 1 375,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.196.2023 2023-02-09 2023-02-09 - 2023-06-22 Fundacja Kagi, ul. Poczty Gdańskiej 17 lok. 12, 02-495 Warszawa
NIP:
Przeprowadzenie zajęć aikido dla dzieci, mieszkańców sołectwa Reguły 4 760,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.197.2023 2023-02-09 2023-02-09 - 2023-03-06 M-LAND Mariusz Marcysiak, ul. Królowej Bony 47 H lok. 5, 02-496 Warszawa
NIP: 5661362263
usługa fotograficzna w ramach realizacji wydarzenia pn. Gminny Dzień trenera 1 300,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.198.2023 2023-02-09 2023-02-14 - 2023-05-30 IMPULS - KLUB FITNESS MONIKA TRZEŚNIEWSKA, ul. Turkusowa 5, 05-806 Komorów
NIP: 5341263967
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć ruchowych pt. zdrowy kręgosłup, dla mieszkańców Osiedla Komorów 2 550,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.199.2023 2023-02-09 2023-02-09 - 2023-02-09 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAIKS - Zabawa karnawałowa - Osiedle Granica 58,41 Zamówienie / Zlecenie
GK.200.2023 2023-02-10 2023-02-08 - 2023-12-15 Leon Szeląg usuwanie zalewisk wodnych na drogach gmnnych, poprzez ich wypompowywanie pojazdem asenizacyjnym 69 660,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.201.2023 2023-02-10 2023-02-08 - 2023-12-31 Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów, ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin
NIP: 6651004568
Prenumerata Gazety Sołeckiej 2023 2 100,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.202.2023 2023-02-10 2023-02-10 - 2023-02-28 Z.U.P.P Dromark, ul. Sułkowskiego 4a, 05-820 Piastów
NIP: 5340203696
Zakup i montaż 6 sztuk logo gminy umieszczonych na tablicach PSZOK 1 200,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.203.2023 2023-02-10 2023-02-13 - 2023-05-06 Komorowskie Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona, ul. Południowa 1 lok. a, 05-806 Komorów
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności po żytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem " Aktywizacja seniorów do uczestnictwa w kulturze" 2 650,00 Umowy dotacyjne
KS.204.2023 2023-02-10 2023-04-23 - 2023-04-23 Cessanis Media Michał Cessanis, ul. Skarbka 134 lok. 58, 03-287 Warszawa
NIP: 7311451808
Wykonanie wykładu dla seniorów realizowane w ramach Programu Polityki Senioralnej Gminy Michałowice 3 075,00 Umowa zlecenie
OA.205.2023 2023-02-14 2023-03-01 - 2023-12-20 Grzegorz Śliwiński Administrowanie stroną internetową sołectwa Pęcice Małe (www.pecicemale.pl) 2 700,00 Umowa zlecenie
OA.206.2023 2023-02-14 2023-02-13 - 2023-03-04 Teatr Kamienica Fundacja Wspierania Twórczych Inicjatyw Teatralnych ATUT i S-ka Spółka Komandytowa, ul. Belwederska 3 lok. 50, 00-761 Warszawa
NIP: 5213515802
Zakup 40 szt. biletów wstępu dla mieszkańców sołectwa Opacz Mała do Teatru Kamienica na spektakl „Wariatkowo Sp. z o.o.”, który odbędzie się w dniu 4 marca 2023 r. 5 550,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.207.2023 2023-02-15 2023-02-21 - 2023-02-28 InDruk Zakład Poligraficzny InDruk Wykonanie druku plakatów upamiętniających wydarzenia 6 marca 1944 r. 651,90 Zamówienie / Zlecenie
GK.208.2023 2023-02-15 2023-02-14 - 2023-03-28 ARKADIUSZ MERCHEL ARKOM PROJEKT, ul. Ireny 126, 05-800 Pruszków
NIP: 5341109048
1. wykonanie operatu i pozwolenia wodnoprawnego na potrzeby odprowadzenia wód popłucznych z SUW Pecice 2. wykonanie zgłoszneia wodnoprawnego na potrzeby odprowadzenia wód z próbnego pompowania ujęcia dz. 403/2 w Komorowie-Wsi 17 343,00 Umowa zlecenie
PR.209.2023 2023-02-15 2023-02-15 - 2023-03-01 "BIEL-FLAG" FLAGI, BANDERY, REKLAMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. gen. Stanisława Maczka 9, 43-300 Bielsko-Biała
NIP:
Wykonanie 3 flag (gmina Michałowice, Polska, województwo mazowieckie) satynowych czterowarstwowych ze stojakiem, podstawą, uchwytami, rozpórką. 2 461,23 Zamówienie / Zlecenie
OA.210.2023 2023-02-15 2023-03-11 - 2023-03-11 Alina Malachovskaja Przygotowanie i wykonanie koncertu z okazji Dnia Kobiet, pt. „Bator Show – Duet Las Vegas”, według własnych autorskich aranżacji, w dniu 11 marca 2023 r., dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 2 130,00 Umowa o dzieło
OA.211.2023 2023-02-15 2023-03-12 - 2023-03-12 Alina Malachovskaja Przygotowanie i wykonanie koncertu z okazji Dnia Kobiet, pt. „Bator Show – Duet Las Vegas”, według własnych autorskich aranżacji, w dniu 12 marca 2023 r., dla mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia 2 130,00 Umowa o dzieło
OA.212.2023 2023-02-15 2023-02-08 - 2023-02-15 ASPOL Hanna i Leszek Olszewscy Sp. j., ul. Przemysłowa 32, 05-240 Tłuszcz
NIP:
Zakup produktów do wyrobu świec, które zostaną wykorzystane podczas warsztatów wyrobu świec sojowych, organizowanych dla mieszkańców sołectwa Michałowice 1 493,41 Zamówienie / Zlecenie
IR.213.2023 2023-02-16 2023-02-14 - 2023-02-24 Wizmax-studio KRYSTIAN CIURKOT, ul. Żeromskiego 102, 26-067 Strawczyn
NIP: 9592024759
Wykonanie wizualizacji dla koncepcji budowy szkoły podstawowej w Regułach 6 027,00 Umowa zlecenie
IR.214.2023 2023-02-16 2023-02-16 - 2023-03-02 ER-KA Renata Kowalska, ul. Aleja Wojska Polskiego 46, 05-820 Piastów
NIP:
Naprawa kominów w budynku komunalnycm rzy ul. Kasztanowej 10 B w Komorowie 5 430,40 Zamówienie / Zlecenie
IR.215.2023 2023-02-16 2023-02-16 - 2023-02-17 ER-KA Renata Kowalska, ul. Aleja Wojska Polskiego 46, 05-820 Piastów
NIP:
Montaż naczynia wzbiorczego przeponowego w istniejącej insalacji C.W.U. obsługujacej zaplecze kuchenne w szkole podstawowej w Michałowicach przy ul. Szkolnej 15 1 094,70 Zamówienie / Zlecenie
GK.216.2023 2023-02-16 2023-02-15 - 2023-04-30 "JUKOMEX" KRZYSZTOF JUCZEWSKI, ul. Stawowa 4, 05-090 Nowe Grocholice
NIP: 5221925621
Zimowe utrzymanie dróg Rejon I 119 880,00 Umowa zlecenie
GK.217.2023 2023-02-16 2023-02-15 - 2023-04-30 RAD-MAR Marek Wieteska, ul. Baśniowa 145, 05-840 Domaniewek
NIP: 5341992790
Zimowe utrzymanie dróg - Rejon II 20 034,00 Umowa zlecenie
OA.218.2023 2023-02-17 2023-04-02 - 2023-04-02 BajOLAndia Aleksandra Jakubczak, ul. Kleeberga 10, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291554087
Zapewnienie atrakcji dla dzieci i młodzieży szkolnej z sołectwa Michałowice, w postaci Wielkanocnych warsztatów tematycznych 9 700,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.219.2023 2023-02-17 2023-02-07 - 2023-02-08 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa
NIP:
zakup dwóch opraw oświetleniowych na teren strefy rekreacji w Regułach 139,98 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.220.2023 2023-02-17 2023-02-07 - 2023-02-09 MERIDA Sp. z o.o., ul. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław
NIP:
zakup pojemnika na ręczniki papierowe 302,15 Zamówienie / Zlecenie
OA.221.2023 2023-02-17 2023-03-11 - 2023-05-27 Pracownia Szeluszki Andrzej Szelenbaum, ul. Tomcia Palucha 11/29, 02-495 Warszawa
NIP: 5222601168
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów twórczych dla dzieci, mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia 1 600,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-03-20
do umowy nr OA.221.2023
2023-03-20-2023-05-27 Aneks zwiększający ilość uczestników biorących udział w warsztatach twórczych dla dzieci - Opacz Kolonia 1 215,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2023-05-15
do umowy nr OA.221.2023
2023-05-15-2023-06-10 Zmiana terminów warsztatów twórczych dla dzieci, wydłużenie umowy do dnia 10 czerwca 2023 r. - Opacz Kolonia 0,00 Aneks do umowy
OA.222.2023 2023-02-17 2023-02-16 - 2023-02-16 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAIKS - Zabawa karnawałowa - Osiedle Michałowice 68,02 Zamówienie / Zlecenie
OA.223.2023 2023-02-17 2023-03-03 - 2023-03-03 Małgorzata Wyszomierska Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów aromaterapii, przeznaczonych dla mieszkańców sołectwa Opacz Mała 1 035,00 Umowa zlecenie
OA.224.2023 2023-02-17 2023-03-04 - 2023-03-04 Aleksandra Perkowska Przygotowanie i wykonanie przedstawienia teatralnego pt. „Złote jabłko”, dla dzieci, mieszkańców Osiedla Komorów w dniu 4 marca 2023 r. 1 230,00 Umowa zlecenie
OA.225.2023 2023-02-17 2023-03-10 - 2023-04-21 Jolanta Ploch Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć "Robótki ręczne", dla mieszkańców sołectwa Reguły 1 500,00 Umowa zlecenie
IT.226.2023 2023-02-20 2023-02-20 - 2023-02-20 N.K. Serwis Piotr Nowak, ul. Stefana Żeromskiego 6, 05-820 Piastów
NIP: 5212124175
Zakup akcesoriów komputerowych 311,44 Zamówienie / Zlecenie
KS.227.2023 2023-02-21 2023-03-17 - 2023-03-17 Sebastian Patyk przeprowadzenie sędziowania zawodów sportowych z piłki ręcznej chłopców Mazovia Cup 2 000,00 Umowa zlecenie
GK.228.2023 2023-02-21 2023-02-01 - 2023-12-29 Zakład Usług Technicznych "Sani-Tech" Adam Kmieć, ul. Radziwie 7 lok. 92, 01-164 Warszawa
NIP: 9181721511
pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót sanitarnych na obiektach liniowych 84 000,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.229.2023 2023-02-21 2023-03-17 - 2023-03-17 Hawaii Maja Radziuk catering na turniej mazovia piłka ręczna chłopców 1 750,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.230.2023 2023-02-21 2023-02-21 - 2023-04-22 PHU DAX Dariusz Parzyszek, ul. Burleska 3a, 01-939 Warszawa
NIP: 1180069760
Wykonanie Instalacji sygnalizacji pożaru w budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi 50 869,10 Umowa o roboty budowlane
IR.231.2023 2023-02-22 2023-02-21 - 2023-03-23 usługi geodezyjne Witold Wielgosz, ul. wiejska 9, 05816 Reguły
NIP: 5341190085
Wykonanie mapy do celów projektowych dla dz. nr ew. 641 obręb 0010 Pęcice, zlokalizowanej przy ul. Parkowej, w ramach zadania budżetowego pn.:"Remont pomników i miejsc pamięci narodowej" 1 107,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.232.2023 2023-02-22 2023-02-22 - 2023-12-29 AUTO LIFT Dariusz Olszak, ul. Mikołaja Reja 28, 05-806 Granica
NIP: 5341025162
Montaż i demontaż flag państwowych na terenie Gminy Michałowice 71 180,10 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-09-08
do umowy nr OA.232.2023
2023-09-08-2023-12-29 Dodanie dodatkowego terminu wieszania flag 2 841,30 Aneks do umowy
IR.233.2023 2023-02-22 2023-02-21 - 2023-04-14 Mojecki-Konserwacja Zabytków Michał Mojecki, ul. Biesak 204, 25-046 Kielce
NIP: 9591482537
Wykonanie fundamentu do kamiennej figury w ramach zadania: "Wykonanie fundamentu pod figurką - sprawy kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Sokołów (fundusz sołecki)". 4 305,00 Umowa o roboty budowlane
GR.234.2023 2023-02-22 2023-02-22 - 2023-03-15 Tomasz MULTI-GEO Szymański Zlecenie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości stanowiacej działkę nr ewid. 211, obręb ewid. Michałowice - Wieś, z podziałem na poszczególne tereny zgodnie z MPZP, bez naniesień usytuowanych na działce. 1 845,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.235.2023 2023-02-23 2023-02-23 - 2023-12-31 Elżbieta Woźniak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
KS.236.2023 2023-02-23 2023-03-01 - 2023-05-29 Koło Gospodyń Wiejskich w Pęcicach Małych - Pęciczanki rejestr nr: 1421040002, ul. Brzozowa 18, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Konwersacje w języku angielskim cz 1.”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 09 lutego 2023 r., 3 250,00 Umowy dotacyjne
Aneks nr 1
z dnia 2023-03-17
do umowy nr KS.236.2023
2023-03-01-2023-05-29 aneks do umowy UG/KS/236/2023 z dnia 23.02.2023 bez zmiany kwoty, zmiana numeru konta bankowego umowy. 0,00 Aneks do umowy
OŚ.237.2023 2023-02-23 2023-02-21 - 2023-05-01 Garden Art Szczypiński Piotr, ul. Koronacyjna 40, 02-496 Warszawa
NIP: 5361345941
inwentaryzacja dendrologiczna zabytkowej Alei w AMD 17 220,00 Umowa zlecenie
PR.238.2023 2023-02-24 2023-02-24 - 2023-02-24 FOTOSPRESS, ul. Wiosny Ludów 41 lok. 1, 02-495 Warszawa
NIP: 5271096687
Przygotowanie i opracowanie materiałów informacyjno-promocyjnych oraz publikacja na łamach czasopisma "Mocne Strony". 32 472,00 Umowa zlecenie
KS.239.2023 2023-02-27 2023-01-10 - 2023-01-10 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Umowa zlecenie
KS.240.2023 2023-02-27 2023-02-28 - 2023-03-10 LOGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. al. Wojska Polskiego 60E, 05-800 Pruszków
NIP: 5342584248
Koszulki na zawody sportowe dla młodziezy 2 520,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.241.2023 2023-02-27 2023-02-27 - 2023-02-27 JM DATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Zwoleńska 65A, 04-761 Warszawa
NIP: 5242476743
Dostawa tonerów i tuszy do drukarek w roku 2023 61 239,20 Zamówienie / Zlecenie
GR.242.2023 2023-02-27 2023-02-27 - 2023-03-03 Przegląd Regionalny MIKAWAS Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 29, 05-500 Piaseczno
NIP: 1231415150
Ogłoszenie prasowe Przegląd Regionalny Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę nr 1 Wkaz nieruchomości do oddania w najem nr 2 98,40 Zamówienie / Zlecenie
PR.243.2023 2023-02-28 2023-03-01 - 2023-12-23 MKA GROUP MILENA SKOCZYLAS, ul. Bohaterów Warszawy 4, 05-800 Pruszków
NIP: 5342232377
Publikacja na łamach gazety "Gazeta WPR" materiałów informacyjno-promocyjnych gminy Michałowice. 7 011,00 Umowa zlecenie
PR.244.2023 2023-02-28 2023-03-01 - 2023-12-23 Fundacja Ziemi Grodziskiej, ul. Wioślarska 2 lok. 2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291830759
Publikacja na łamach gazety "O! - Obiektywna Gazeta Zachodniego Mazowsza" materiałów informacyjno-promocyjnych Gminy Michałowice. 4 200,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.245.2023 2023-02-28 2023-03-01 - 2023-12-23 MikaWas Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 29, 05-500 Piaseczno
NIP: 1231415150
Usługa publikacji na łamach gazety "Przegląd Regionalny" materiałów informacyjno-promocyjnych Gminy Michałowice. 5 658,00 Umowa zlecenie
UA.246.2023 2023-02-28 2023-02-28 - 2023-03-21 Andrzej ANKOR- Korniluk wykonanie operatów szacunkowych 1 230,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.247.2023 2023-03-01 2023-02-01 - 2023-12-31 Usługi Asenizacyjne Leon Szeląg, ul. Słowikowskiego 62a, 05-090 Raszyn
NIP: 5222345423
obsługa i konserwacja Ciągłego Nadzoru GSM w gminie michałowice dla 39 obiektów. 19 787,60 Zamówienie / Zlecenie
GK.248.2023 2023-03-01 2023-02-17 - 2023-03-09 ELES-BUD Ewa Konopka-Strusińska, ul. Powstańców 4A lok. 2, 05-230 Kobyłka
NIP: 9522005248
Wymiana 2 opraw parkowych. w Regułach ul. Kuchy i Strefa Rekreacji w Michałowicach 3 690,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.249.2023 2023-03-03 2023-03-03 - 2023-07-01 Mojecki-Konserwacja Zabytków Michał Mojecki, ul. Biesak 204, 25-046 Kielce
NIP: 9591482537
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz sformułowanie programu prac konserwatorskich na potrzeby remontu pomnika Mauzoleum położonego w Pęcicach przy ul. Parkowej na działce nr ew. 641 obręb Pęcice, w ramach zadania budżetowego pn.: "Remont pomników i miejsc pamięci narodowej". 14 760,00 Umowa o dzieło
Aneks nr 1
z dnia 2023-07-18
do umowy nr IR.249.2023
2023-07-18-2023-07-28 Aneks nr 1 do Umowy nr UG/IR/249/2023 z dnia 3 marca 2023 r. zmieniający termin realizacji 0,00 Aneks do umowy
OA.250.2023 2023-03-03 2023-02-22 - 2023-02-22 ASPOL Hanna i Leszek Olszewscy Sp. j., ul. Przemysłowa 32, 05-240 Tłuszcz
NIP: 7620003321
Zakup produktów do wyrobu świec, które zostaną wykorzystane podczas warsztatów wyrobu świec sojowych, organizowanych dla mieszkańców osiedla Michałowice. 1 281,88 Zamówienie / Zlecenie
OA.251.2023 2023-03-03 2023-02-20 - 2023-02-22 Jetmar Marcin Stępień, ul. Krucza 41/43 lok. 67, 00-525 Warszawa
NIP:
Wykonanie stołu do bilarda holenderskiego celem doposażenia świetlicy w Pęcicach Małych 1 230,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.252.2023 2023-03-03 2023-02-21 - 2023-03-03 SART Sp. z o.o., ul. Czerwonych Maków 11, 05-800 Pruszków
NIP: 5342504232
Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej dotyczacej ,,Budowy świetlicy wiejskiej w Pęcicach wraz z zagospodarowaniem terenu" autorstwa arch. Marzeny Szambelan( SART Sp. z o.o) 3 321,00 Umowa zlecenie
IT.253.2023 2023-03-03 2023-03-03 - 2023-03-03 P.W. DIGITAL, ul. Fabianowska 46, 62-064 Plewiska
NIP: 7772361687
Kamera cyfrowa wraz z akcesoriami 11 732,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.254.2023 2023-03-03 2023-03-07 - 2024-01-07 FAGUS Sp. z o.o., ul. Al. Krakowska 110 lok. 114, 00-971 Warszawa
NIP: 5222843925
„Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice” 674 838,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.255.2023 2023-03-03 2023-03-03 - 2023-03-03 InDruk Zakład Poligraficzny InDruk druk 100 szt plakatów informacyjno-promocyjnych, w formacie A1, w ramach projektu "Poprawa jakości świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej w Gminie Michałowice",dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Opercyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 1 500,60 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.256.2023 2023-03-06 2023-03-06 - 2023-03-13 Z.P.U. PRINT-POL, ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP:
druk ulotek informacyjnych dla mieszkańców o gminnym programie udzielania dotacji do wymiany pieców węglowych - Lokalnym Programie Piecowym 787,20 Zamówienie / Zlecenie
IT.257.2023 2023-03-06 2023-03-06 - 2023-03-06 MWC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Kowalewicka 12, 60-002 Poznań
NIP: 7831678932
Przedłużenie licencji na usługę wsparcia technicznego dla systemu eSesja oraz systemu transmisji obrad 4 415,70 Zamówienie / Zlecenie
OA.258.2023 2023-03-06 2023-02-28 - 2023-02-28 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup artykułów spożywczych, które będą wykorzystywane podczas oficjalnych spotkań i szkoleń organizowanych w budynku Urzędu Gminy Michałowice. 2 275,64 Zamówienie / Zlecenie
PR.259.2023 2023-03-06 2023-03-06 - 2023-03-06 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup artykułów związanych z Dniem Kobiet 199,95 Zamówienie / Zlecenie
PR.260.2023 2023-03-06 2023-03-06 - 2023-03-06 Józef Poręba, ul. Stanisława Lentza 35 lok. 38, 02-956 Warszawa
NIP: 9511559954
usługa cateringowa obsługa spotkania "Stradegia Rozwoju Gminy" 1 080,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.261.2023 2023-03-06 2023-03-06 - 2023-03-06 SALWADORE Hanna Mieszkowska, ul. Rozbrat 10 lok. 14, 00-451 Warszawa
NIP: 7011007104
obsluga techniczna spotkań informacyjno-konultacyjnych dotyczacych "Paszkowianki" 6 500,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.262.2023 2023-03-06 2023-03-08 - 2023-04-05 Dorota Dziekiewicz - Pilich Wykonanie projektu graficznego aktu erekcyjnego i ręczne wpisanie tekstu na skórze, materiał własny 4 890,00 Umowa o dzieło
GK.263.2023 2023-03-07 2023-03-07 - 2023-05-08 Artur Sosnowski wykonanie analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego w celu zastosowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Środkowej i ul. Czystej w Opaczy Kolonii 12 300,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.264.2023 2023-03-07 2023-03-07 - 2023-12-07 FAGUS Sp. z o.o., ul. Al. Krakowska 110 lok. 114, 00-971 Warszawa
NIP: 5222843925
„Utrzymanie roślinności niskiej (koszenie, grabienie) na terenie gminy Michałowice” 801 554,00 Umowa zlecenie
WUA.265.2023 2023-03-07 2023-03-08 - 2023-03-15 Przegląd Regionalny MIKAWAS Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 29, 05-500 Piaseczno
NIP: 1231415150
Ogłoszenie prasowe - wyłożenie MPZP "Wiejska" 590,40 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.266.2023 2023-03-07 2023-03-08 - 2023-12-08 MULTIPLANTA - Katarzyna Łazucka-Cegłowska, ul. Warecka 110, 05-604 Jasieniec
NIP: 5341374721
„Wykonanie i pielęgnacja nasadzeń roślin kwitnących i ozdobnych na terenie gminy Michałowice” 570 515,00 Umowa zlecenie
KS.267.2023 2023-03-07 2023-03-17 - 2023-04-06 5STYL ACADEMY SP. Z O.O., ul. gen. Meriana C. Coopera 8A lok. 30, 01-315 Warszawa
NIP:
Dzień Sportu dla dzieci i młodziezy na basenie Kapry w Pruszkowie 15 000,00 Umowa zlecenie
OŚ.268.2023 2023-03-07 2023-03-07 - 2023-03-17 Z.P.U. PRINT-POL, ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP:
druk ulotek informacyjnych dla mieszkańców o uchwale antysmogowej województwa mazowieckiego 455,10 Zamówienie / Zlecenie
PR.269.2023 2023-03-07 2023-03-07 - 2023-12-28 Noska Joanna Noska Sprawowanie czynności opekuna Młodzieżowej Rady Gminy. 6 000,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.270.2023 2023-03-07 2023-03-07 - 2023-03-09 Józef Poręba, ul. Stanisława Lentza 35 lok. 38, 02-956 Warszawa
NIP: 9511559954
Usługa cateringowa związana z Dniem Kobiet 640,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.271.2023 2023-03-07 2023-03-07 - 2023-03-07 CEZARY RAJCHERT "AVL-TRADING", ul. Palisadowa 26, 01-940 Warszawa
NIP:
Zakup projektora multimedialnego z modułem bezprzewodowej transmisji 11 686,90 Zamówienie / Zlecenie
IR.272.2023 2023-03-08 2023-03-08 - 2023-06-06 PROJEKTSAN Bartosz Wojniak, ul. Babiego Lata 21, 05-830 Nadarzyn
NIP: 8652297786
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku przy ul. Władysława Kamelskiego 11 w Nowej Wsi, zlokalizowanego na działce nr ew. 202 obręb 0007 - Nowa Wieś, w ramach zadania budżetowego pn.: "Wykonanie instalacji gazowej do budynku mieszkalnego przy ul. Kamelskiego w Nowej Wsi". 4 500,00 Umowa o dzieło
OA.273.2023 2023-03-08 2023-03-08 - 2023-03-08 Iwona Kalaman Zakup obrazu pt. "Lasem malowane" 2 000,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.274.2023 2023-03-08 2023-03-08 - 2023-03-15 Filip Madaj Wykonanie analizy, weryfikacji i doradztwa technicznego przyjętych rozwiązań projektowych dla przebudowy małej architektury skateparku na terenie Gminy Michałowice na dz. nr ew. 495/2 obręb 0005 Michałowice Osiedle 1 000,00 Umowa o dzieło
KS.275.2023 2023-03-08 2023-03-03 - 2023-04-06 MIEJSKA KRYTA PŁYWALNIA KAPRY, ul. Andrzeja 3, 05-800 Pruszków
NIP: 5342275872
umowa użyczenia basenu 0,00 Umowa/Porozumienie - bez kosztowe
OA.276.2023 2023-03-08 2023-03-12 - 2023-03-12 Łódzki Teatr Piosenki Michał Wieczorek, ul. Trawiasta 15, 91-364 Łódź
NIP: 7262436794
Przygotowanie i przeprowadzenie koncertu pt. „Tango Amor”; organizowanego dla mieszkańców Osiedla Granica w dniu 12.03.2023 r. 4 000,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.277.2023 2023-03-08 2023-03-09 - 2023-03-09 D.A.P. Fruit spółka z o.o., ul. Ogińskiego 12, 05-820 Piastów
NIP: 5342341468
Zakup artykułów spożywczych na imprezę "Dzień kobiet" 337,50 Zamówienie / Zlecenie
KS.278.2023 2023-03-09 2023-03-09 - 2023-03-17 lava group, ul. Romera 4b, 02-784 Warszawa
NIP:
nagrody na turniej piłi ręcznej Mazovia Cup 17.03.2023 SP Michałowice 2 593,28 Zamówienie / Zlecenie
KS.279.2023 2023-03-09 2023-03-13 - 2023-03-16 Norton D.A.A.P. Nadulny Sp.J., ul. Elizy Orzeszkowej 11, 05-816 Reguły
NIP: 5341369772
woda i soki na turniej mazovia cup 254,42 Zamówienie / Zlecenie
OA.280.2023 2023-03-09 2023-03-06 - 2023-03-06 Piotr Rogiziński In-Plus, ul. Przemysłowa 13/26, 30-701 Kraków
NIP:
Zakup 14 szt. krzeseł obrotowych do pracy przy komputerze dla potrzeb pracowników Urzędu Gminy Michałowice, celem wymiany uszkodzonych 9 436,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.281.2023 2023-03-09 2023-03-09 - 2023-03-09 Michał Krzysztof Stawarski Agencja Reklamowo-Kreatywna "MAKE MUSIC AND MOVIE", ul. Błońska 6b, 05-830 Nadarzyn
NIP: 5341469456
Zorganizowanie i przeprowadzenie koncertu w ramach Dnia Kobiet 5 000,00 Umowa zlecenie
GK.282.2023 2023-03-09 2023-03-08 - 2023-06-07 AGENCJA DOMANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Aleja Niepodległości 46/50 lok. 70, 02-626 Warszawa
NIP: 5213236545
projekt konserwacji zbiornika wodnego w Sokołowie 14 760,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.283.2023 2023-03-09 2023-04-26 - 2023-04-26 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Umowa zlecenie
OŚ.284.2023 2023-03-10 2023-03-10 - 2023-12-15 HURTOWNIA ZOOLOGICZNA ARA Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 83B, 02-230 Warszawa
NIP: 5223134912
Zakup karmy dla zwierząt 60 000,00 Umowa zakupu
OA.285.2023 2023-03-13 2023-03-25 - 2023-03-25 Fundacja Szafa Kultury, ul. Wilcza 9, 00-538 Warszawa
NIP: 7010366031
Przygotowanie i wykonanie przedstawienia teatralnego, pt. „Spektakl po troopach”, w dniu 25 marca 2023 r., dla mieszkańców Osiedla Komorów 2 900,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.286.2023 2023-03-13 2023-03-13 - 2023-12-31 Rafał Hubicz Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
IR.287.2023 2023-03-13 2023-03-01 - 2023-04-14 Piotr Stępniak Przebudowa instalacji zasilania elektroenergetycznego lokalu mieszkalnego przy ul. Kasztanowej 8C w Komorowie 05-806 z jednofazowej na trójfazową wraz z przeprowadzeniem niezbędnej procedury formalnej w PGE Dystrybucja S.A. 9 758,75 Zamówienie / Zlecenie
IT.288.2023 2023-03-13 2023-03-13 - 2023-03-13 CEZARY RAJCHERT "AVL-TRADING", ul. Palisadowa 26, 01-940 Warszawa
NIP: 9511746834
Extender HDMI 701,10 Zamówienie / Zlecenie
IR.289.2023 2023-03-14 2023-03-14 - 2023-03-14 URZĄD GMINY W RZEKUNIU, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń
NIP: 7581742852
Umowa darowizny używanego wyposażenia skateparku w Michałowicach przy ul. 11 Listopada (dz. nr ew. 495/2) 0,00 Umowa/Porozumienie - bez kosztowe
KS.290.2023 2023-03-14 2023-03-14 - 2023-12-31 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Aleje Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem" Seniorzy 2023" 200 000,00 Umowy dotacyjne
KS.291.2023 2023-03-14 2023-02-14 - 2023-12-31 Komorowskie Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona, ul. Południowa 1 lok. a, 05-806 Komorów
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem "Aktywizacja seniorów do uczestnictwa w kulturze- 2023" 20 000,00 Umowy dotacyjne
KS.292.2023 2023-03-14 2023-03-14 - 2023-03-17 Ambit, ul. Żwirowa 7, 05-090 Raszyn
NIP:
plansze PCV na wystawę Trenuj z pasją - sport w gminie Michałowice 2 361,60 Umowa zlecenie
KA.293.2023 2023-03-15 2023-03-14 - 2023-03-31 VICTORIA - RECYCLING Andrzej Kadłubowski, ul. Dębe 84, 05-140 Serock
NIP:
zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej należącej do Urzędu Gminy Michałowice 1 204,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.294.2023 2023-03-15 2023-03-01 - 2023-03-30 Wiedza i Praktyka Sp. z o.o., ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa
NIP:
Usługa dostępu do portalu ochrony środowiska 730,62 Zamówienie / Zlecenie
KS.295.2023 2023-03-15 2023-03-23 - 2023-04-16 UKS Akademia Koszykówki Komorów, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów
NIP:
Organizacja i przeprowadzenie turnieju EYBL w dniach 14-16.04 w SP w Komorowie 25 000,00 Umowa zlecenie
OŚ.296.2023 2023-03-15 2023-03-15 - 2023-04-30 FAGUS Sp. z o.o., ul. Al. Krakowska 110 lok. 114, 00-971 Warszawa
NIP: 5222843925
dostawa i montaż dwóch krat pod drzewa 11 523,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.297.2023 2023-03-16 2023-03-16 - 2023-08-30 Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie, ul. Wiejska 12, 05-806 Komorów
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie pod tytułem" Piknik Rodzinny "Ahoj przygodo-rodzinna podróż wehikułem czasu" 11 000,00 Umowy dotacyjne
OA.298.2023 2023-03-16 2023-03-15 - 2023-04-17 Scena Capitol Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa
NIP: 5252395124
Zakup 45 szt. biletów wstępu dla mieszkańców sołectwa Opacz Mała, do Teatru Capitol na spektakl „Dwie pary do pary”, który odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2023 r. o godz. 19:00 3 105,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.299.2023 2023-03-16 2023-03-16 - 2023-12-31 Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogród Komorów „Komorowianie”, ul. Ceglana 29, 05-806 Komorów
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem " Spotkajmy się 2023" 25 000,00 Umowy dotacyjne
Aneks nr 1
z dnia 2023-12-06
do umowy nr KS.299.2023
2023-12-06-2023-12-31 Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem "Spotkajmy się 2023" 0,00 Aneks do umowy
OŚ.300.2023 2023-03-16 2023-03-21 - 2023-12-21 SMILE JAMROSZ-GRUDZIŃSKA PAULINA, 62-610 Sycewo
NIP: 8982021751
Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie gminy Michałowice 519 318,00 Umowa zlecenie
OŚ.301.2023 2023-03-16 2023-03-21 - 2023-12-31 Urządzanie i utrzymanie zieleńców chirurgia drzew, ul. Ludna 7B, 05-822 Milanówek
NIP: 5290003161
„Utrzymanie roślinności wysokiej na terenie gminy Michałowice” 599 854,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-10-30
do umowy nr OŚ.301.2023
2023-10-30-2023-12-31 „Utrzymanie roślinności wysokiej na terenie gminy Michałowice” 653 840,00 Aneks do umowy
KS.302.2023 2023-03-16 2023-03-13 - 2023-12-31 SKF ANPREL KP AMT Nowa Wieś, ul. Wiśniowa 1, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego pod tytułem "Sport na orliku - gry i zabawy", określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w konkursie ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu za rok 2023 35 000,00 Umowy dotacyjne
KS.303.2023 2023-03-16 2023-03-10 - 2023-12-31 Koło Gospodyń Wiejskich w Opaczy-Kolonii rejestr nr: 1421040007, ul. Polna 23 lok. E, 05-816 Opacz-Kolonia
NIP:
realizacja zadania publicznego pod tytułem "Gminna Joga", określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w konkursie ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu za rok 2023 7 959,00 Umowy dotacyjne
OŚ.304.2023 2023-03-17 2023-03-21 - 2023-12-31 Berry Fruit Andrzej Mierzejewski, ul. Działkowa 161 lok. 15, 05-808 Parzniew
NIP: 1181299953
„Kompleksowa konserwacja i obsługa obiektów plenerowych zlokalizowanych na terenie Gminy Michałowice” 135 300,00 Umowa zlecenie
KS.305.2023 2023-03-20 2023-03-20 - 2023-12-31 Stowarzyszenie K40, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 40, 05-806 Komorów
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem "Salon Poezji K40 2023" 19 470,00 Umowy dotacyjne
KS.306.2023 2023-03-20 2023-03-20 - 2023-12-31 Klub sportowy ZDROWIE rejestr nr: 21, ul. Św. Antoniego 2, 05-816 Michałowice
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2023 r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie po tytułem " XVII Michałowickie Spotkania Artysrtyczne Dzieci i Młodzieży" 9 000,00 Umowy dotacyjne
OA.307.2023 2023-03-20 2023-03-14 - 2023-03-14 Norma BG, ul. Warszawska 74, 05-082 Blizne Jasińskiego
NIP: 5221040182
Zakup gabloty informacyjnej NSCL 15xA4 na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich w Pęcicach Małych 2 975,37 Zamówienie / Zlecenie
KS.308.2023 2023-03-20 2023-03-20 - 2023-12-31 Mariusz Sobczyk przyznanie stypendium sportowego tymoteuszowi Sobczykowi na okres od 1 marca 2023 do 31 grudnia 2023 w wysokości 600 zł. miesięcznie za zajęcie I miejsca w Mistrzostwach Polski IDO Jazz Dance Solo Junior 2 w dniu 29.05.2022 w Raszynie 6 000,00 Umowa stypendialna
KS.309.2023 2023-03-20 2023-03-21 - 2023-03-21 Happy Time Ilona Dąbrowska, ul. Leśne Zacisze 10, 05-830 Stara Wieś
NIP: 5222480115
Zakup gier i materiałów biurowych na patronat " W krainie bajek" 1 714,35 Zamówienie / Zlecenie
OA.310.2023 2023-03-20 2023-03-17 - 2023-03-17 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAIKS - Koncert z okazji Dnia Kobiet - Opacz Kolonia 261,99 Zamówienie / Zlecenie
OA.311.2023 2023-03-20 2023-03-17 - 2023-03-17 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAIKS - Koncert z okazji Dnia Kobiet - Nowa Wieś 261,99 Zamówienie / Zlecenie
KS.312.2023 2023-03-20 2023-03-20 - 2023-12-31 Koło Gospodyń Wiejskich "Michaśki" w Michałowicach rejestr nr: 1421040008, ul. Raszyńska 34, 05-816 Michałowice
NIP: 5342610394
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem " Michałowice z kulturą muzyczną" 20 000,00 Umowy dotacyjne
Aneks nr 1
z dnia 2023-06-06
do umowy nr KS.312.2023
2023-03-01-2023-12-31 Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem "Michałowice z Kulturą muzyczną" 0,00 Aneks do umowy
GK.313.2023 2023-03-20 2023-03-20 - 2023-05-15 IN TEC PLAN Marek Krawczyk Wykonanie dokumentacji kosztorysowo technicznje dla trzech zadań remontowych 24 354,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.314.2023 2023-03-20 2023-03-20 - 2023-03-23 Przegląd Regionalny MIKAWAS Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 29, 05-500 Piaseczno
NIP: 1231415150
publikacja ogłoszenia prasowego wykaz nieruchomości nr. 3 przeznaczone do wydzierżawienia 98,40 Zamówienie / Zlecenie
IT.315.2023 2023-03-21 2023-03-21 - 2023-03-21 KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. rtm. Witolda Pileckiego 65, 02-781 Warszawa
NIP: 5260300517
Odnowienie podpisów kwalifikowanych dla 6 pracowników 1 918,80 Zamówienie / Zlecenie
GK.316.2023 2023-03-21 2023-03-21 - 2023-04-11 GRIMA ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Erazma Ciołka 17 lok. 415, 01-445 Warszawa
NIP: 5272618797
wykonanie aktualizacji mapy do celów projektowych 3 690,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.317.2023 2023-03-22 2023-02-09 - 2024-08-09 PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
NIP: 9462593855
Przyłączenie do sieci dystrybucji obiektu: Stacja ładowania samochodów elektrycznych oraz stacja ładowania rowerów elektrycznych, Komorów ul. Kolejowa 6 872,50 Zamówienie / Zlecenie
KS.318.2023 2023-03-22 2023-03-22 - 2023-12-31 STOWARZYSZENIE KOMOROWSKIE TOWARZYSTWO ŚPIEWACZE, nr 50 w rejestrze stowarzyszeń zwykłych, ul. Mikołaja Reja 27, 05-806 Granica
NIP: 5342615664
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem " Śpiewać każdy może , a nawet powinienien" 3 500,00 Umowy dotacyjne
KS.319.2023 2023-03-22 2023-03-03 - 2023-12-31 Klub sportowy ZDROWIE rejestr nr: 21, ul. Św. Antoniego 2, 05-816 Michałowice
NIP:
realizacja zadania publicznego pod tytułem "Łucznictwo - Sportowe Michałowice" określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w konkursie ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu na rok 2023 8 000,00 Umowy dotacyjne
KS.320.2023 2023-03-22 2023-03-22 - 2023-12-31 Stowarzyszenie "Przyjazne Jutro", ul. Mikołaja Reja 1 lok. 1, 05-806 Komorów
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytulem " Michałowicki Uniwersytet Otwarty" 20 000,00 Umowy dotacyjne
KS.321.2023 2023-03-22 2023-03-03 - 2023-12-31 Klub sportowy ZDROWIE rejestr nr: 21, ul. Św. Antoniego 2, 05-816 Michałowice
NIP:
realizacja zadania publicznego pod tyt. "Taniec - Sportowe Michałowice"określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w konkursie ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu na rok 2023 12 000,00 Umowy dotacyjne
KS.322.2023 2023-03-22 2023-03-03 - 2023-12-31 FUNDACJA KRAINA OZA, ul. Wiejska 5, 05-802 Pruszków
NIP: 5342493422
realizacja zadania publicznego pod tyt. "Pierwsze kroki w Nordic Walking - idziemy po zdrowie - kontynuacjae"określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w konkursie ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu na rok 2023 22 000,00 Umowy dotacyjne
KS.323.2023 2023-03-22 2023-03-13 - 2023-11-30 Stowarzyszenie RES, wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych pod numerem 59, ul. Partyzantów 7, 05-816 Michałowice
NIP:
realizacja zadania publicznego pod tyt. "Badminton jako aktywność dla kaZdego"określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w konkursie ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu na rok 2023 10 000,00 Umowy dotacyjne
KS.324.2023 2023-03-22 2023-03-13 - 2023-12-31 Uczniowski Klub Sportowy "Komorów", ul. Al. Marii Dąbrowskiej 12 lok. 20, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego pod tyt. "zajęcia sportowe oraz organizacja masowych turniejów dla mieszkańców Gminy Michałowice "określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w konkursie ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu na rok 2023 24 000,00 Umowy dotacyjne
KS.325.2023 2023-03-22 2023-03-13 - 2023-12-31 Komorowskie Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona, ul. Południowa 1 lok. a, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego pod tyt. "Gimnastyka usprawniająca Seniroów 2023"określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w konkursie ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu na rok 2023 14 000,00 Umowy dotacyjne
KS.326.2023 2023-03-23 2023-03-23 - 2023-12-31 STOWARZYSZENIE KOMOROWSKIE TOWARZYSTWO ŚPIEWACZE, nr 50 w rejestrze stowarzyszeń zwykłych, ul. Mikołaja Reja 27, 05-806 Granica
NIP: 5342615664
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalnośći pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem " A to Polska właśnie - Diamenty Polskiej Chóralistyki" 20 000,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.327.2023 2023-03-23 2023-03-23 - 2023-12-31 Stowarzyszenie ABC nr w rejestrze 45, ul. Widok 14, 05-816 Michałowice
NIP:
Realizacja zdania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem" Kultura w zgodzie z naturą" 20 000,00 Umowy dotacyjne
KS.328.2023 2023-03-23 2023-03-23 - 2023-12-31 Stowarzyszenie „Projekt Raszyn”, ul. Mieszka I, 05-090 Raszyn
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem " Tożsamość, kultura i więzi! Projekt miedzypokoleniowy" 11 540,00 Umowy dotacyjne
KS.329.2023 2023-03-23 2023-03-13 - 2023-12-31 MAZOWIECKI KLUB KARATE KYOKUSHIN, ul. Bielska 21A, 02-394 Warszawa
NIP: 5222610747
realizaca zadania publicznego pod tytułem: „Karate kyokushin – sztuka walki, sztuka życia”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcęw konkursie ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu 10 000,00 Umowy dotacyjne
KS.330.2023 2023-03-23 2023-03-13 - 2023-12-31 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Aleje Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa
NIP:
realizacja zadania publicznego pod tytułem:„Bilard hilenderski”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę 10 000,00 Umowy dotacyjne
KS.331.2023 2023-03-23 2023-03-13 - 2023-12-31 UKS Akademia Koszykówki Komorów, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Masowy sport i rekreacja dla mieszkańców Gminy Michałowice", określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę 70 000,00 Umowy dotacyjne
KS.332.2023 2023-03-23 2023-03-03 - 2023-12-01 Koło Gospodyń Wiejskich z Opaczy-Kolonii, ul. Polna 23E, 05-816 Opacz-Kolonia
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem" Spotkanie w Karolinie" 5 280,00 Umowy dotacyjne
KS.333.2023 2023-03-23 2023-03-13 - 2023-12-31 SKF ANPREL KP AMT Nowa Wieś, ul. Wiśniowa 1, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego pod tytułem "Piłka nożna jako odskocznia od codzienności”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę 20 000,00 Umowy dotacyjne
KS.334.2023 2023-03-23 2023-03-02 - 2023-11-01 Koło Gospodyń Wiejskich z Opaczy-Kolonii, ul. Polna 23E, 05-816 Opacz-Kolonia
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie pod tytułem " Ogórkiem po Pradze" 6 200,00 Umowy dotacyjne
OA.335.2023 2023-03-23 2023-04-01 - 2023-04-01 Bogusława Kaszczuk Pośrednictwo Ubezpieczeniowe, Wienitka Bogusława Kaszczuk, ul. Rynek 18, 05-840 Brwinów
NIP: 5341442291
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów rękodzieła „Wielkanocny wianek”, przeznaczonych dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 1 200,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.336.2023 2023-03-23 2023-03-23 - 2023-12-31 Stowarzyszenie „Projekt Raszyn”, ul. Mieszka I, 05-090 Raszyn
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem"Moc czasu warsztaty międzypokoleniowe" 9 000,00 Umowy dotacyjne
KS.337.2023 2023-03-23 2023-03-17 - 2023-10-30 Stowarzyszenie "Przyjazne Jutro", ul. Mikołaja Reja 1 lok. 1, 05-806 Komorów
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem " Czas na poezję" 18 000,00 Umowy dotacyjne
KS.338.2023 2023-03-23 2023-03-13 - 2023-12-31 FUNDACJA PROMOCJI REKREACJI "KIM", ul. Partyzantów 21, 05-092 Łomianki
NIP: 1181860119
realizacja zadania publicznego pod tytułem "Nordic Walking - Team Michałowicei”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę 12 000,00 Umowy dotacyjne
KS.339.2023 2023-03-23 2023-03-13 - 2023-12-31 Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" Warszawa, Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" koło Michałowice, ul. Solec 81b lok. 73a, 00-382 Warszawa
NIP:
realizacja zadania publicznego pod tytułem "Zajęcia pilates I stopnia dla mam z małymi dziećmi z Gminy Michałowicei”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę 5 000,00 Umowy dotacyjne
KS.340.2023 2023-03-23 2023-03-13 - 2023-12-31 Uczniowski Klub Sportowy JAGUAR, ul. Szkolna 15, 05-816 Michałowice
NIP:
realizacja zadania publicznego pod tytułem "Szkolenie i współzawodnictwo w piłce nożnej w duchu Fair Play”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę 32 000,00 Umowy dotacyjne
KS.341.2023 2023-03-23 2023-03-14 - 2023-11-30 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "SKALAR", ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa
NIP: 5222764918
realizacja zadania publicznego pod tytułem "Lekkoatletyka dla dzieci i młodziezy (Edycja 2)”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę 12 000,00 Umowy dotacyjne
KS.342.2023 2023-03-23 2023-03-14 - 2023-12-31 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "SKALAR", ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa
NIP: 5222764918
realizacja zadania publicznego pod tytułem "Lekkoatletyka dla dorosłych Rozbiegane Michałowice”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę 10 000,00 Umowy dotacyjne
KS.343.2023 2023-03-23 2023-03-13 - 2023-12-31 Uczniowski Klub Sportowy w Nowej Wsi, ul. Główna 96, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego pod tyt. "Piłka nożna dla dzieci i mlodzieży z Gminy Michałowice" określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w konkursie ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu na rok 2023 32 000,00 Umowy dotacyjne
KS.344.2023 2023-03-23 2023-03-13 - 2023-12-31 KLUB KOLARSKI KOMOBIKE, ul. Ireny 13, 05-806 Komorów
NIP: 5342583852
realizacja zadania publicznego pod tyt. "Działanie i rozwój Klubu Kolarskiego Komobike, Kolarstwo" określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w konkursie ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu na rok 2023 10 000,00 Umowy dotacyjne
KS.345.2023 2023-03-23 2023-03-13 - 2023-12-31 Klub sportowy ZDROWIE rejestr nr: 21, ul. Św. Antoniego 2, 05-816 Michałowice
NIP:
realizacja zadania publicznego pod tyt. "Poznajemy Karate - Sportowe Michałowice" określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w konkursie ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu na rok 2023 8 000,00 Umowy dotacyjne
KS.346.2023 2023-03-23 2023-03-14 - 2023-12-31 Klub sportowy ZDROWIE rejestr nr: 21, ul. Św. Antoniego 2, 05-816 Michałowice
NIP:
realizacja zadania publicznego pod tyt. "XVIII Turniej karate o Puchar Wójt Gminy Michałowice" określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w konkursie ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu na rok 2023 7 000,00 Umowy dotacyjne
KS.347.2023 2023-03-23 2023-03-16 - 2023-12-31 Uczniowski Klub Sportowy „FC Komorów”, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego pod tyt. "Duma Regionu - treningi piłki nożnej drużyny seniorów" określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w konkursie ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu na rok 2023 10 000,00 Umowy dotacyjne
KS.348.2023 2023-03-23 2023-03-16 - 2023-12-31 Uczniowski Klub Sportowy „FC Komorów”, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego pod tyt. "Sportowy Komorów - treningi piłki nożnej dla dzieci i młodzieży" określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w konkursie ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu na rok 2023 32 000,00 Umowy dotacyjne
KS.349.2023 2023-03-23 2023-03-17 - 2023-12-31 TOWARZYSTWO KOSZYKÓWKI NOWA WIEŚ, ul. Główna 96, 05-806 Nowa Wieś
NIP: 5342617396
realizacja zadania publicznego pod tyt. "II liga Koszykówki Kobiet w Gminie Michałowice" określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w konkursie ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu na rok 2023 35 000,00 Umowy dotacyjne
KS.350.2023 2023-03-23 2023-03-17 - 2023-12-31 TOWARZYSTWO KOSZYKÓWKI NOWA WIEŚ, ul. Główna 96, 05-806 Nowa Wieś
NIP: 5342617396
realizacja zadania publicznego pod tyt. "Gry i zabawy dla dzieci z elementami koszykówki, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w konkursie ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu na rok 2023 15 400,00 Umowy dotacyjne
KS.351.2023 2023-03-23 2023-03-20 - 2023-12-31 Stowarzyszenie ABC nr w rejestrze 45, ul. Widok 14, 05-816 Michałowice
NIP:
realizacja zadania publicznego pod tyt. "Aktywni w Dolinie Utraty 2.0 - kajakarstwo" określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w konkursie ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu na rok 2023 20 000,00 Umowy dotacyjne
KS.352.2023 2023-03-23 2023-03-20 - 2023-12-31 KLUB SPORTOWY ALPHA GYM, ul. Marii 3 B, 05-803 Pruszków
NIP:
realizacja zadania publicznego pod tyt. "Rosnę Zdrowo na Sportowo" określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w konkursie ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu na rok 2023 10 000,00 Umowy dotacyjne
KS.353.2023 2023-03-23 2023-03-20 - 2023-10-31 KLUB SPORTOWY GOLD SPORT, ul. Marii 3B, 05-803 Pruszków
NIP:
realizacja zadania publicznego pod tyt. "Odlotowe Wakacje Sportowe" określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w konkursie ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu na rok 2023 8 000,00 Umowy dotacyjne
KS.354.2023 2023-03-23 2023-03-20 - 2023-12-31 Koło Gospodyń Wiejskich „Dziewczyny z Komorowa” rejestr nr: 1421040005, ul. Leśna 12, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego pod tyt. "Sportowo i tanecznie" określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w konkursie ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu na rok 2023 9 141,00 Umowy dotacyjne
KS.355.2023 2023-03-24 2023-03-24 - 2023-12-31 FUNDACJA KRAINA OZA, ul. Wiejska 5, 05-802 Pruszków
NIP: 5342493422
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem "Ksiązka moim przyjacielem- warsztaty dla osób z autyzmem-kontynuacja 20 000,00 Umowy dotacyjne
KS.356.2023 2023-03-24 2023-03-15 - 2023-12-31 Stowarzyszenie "Reguły Fotografii", rejestr stowarzyszeń zwykłych w Starostwie w Pruszkowie nr 38, ul. Wiejska 13, 05-816 Michałowice
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem " Dzikie,piękne,michałowickie" 10 000,00 Umowy dotacyjne
KS.357.2023 2023-03-24 2023-03-24 - 2023-12-26 KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH SUCHY LAS "KOŁO KOBIET KREATYWNYCH", ul. Księdza Michała Woźniaka 6, 05-806 Suchy Las
NIP: 5342592584
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem " Podczymywanie i pielęgnowanie tradycji kulinarnych i artystycznych" 18 000,00 Umowy dotacyjne
OA.358.2023 2023-03-24 2023-04-02 - 2023-04-02 Marta Warżycka Poprowadzenie Warsztatów wielkanocnych dla mieszkańców sołectwa Reguły w dniu 02.04.2023 r. 492,00 Umowa zlecenie
KS.359.2023 2023-03-24 2023-03-24 - 2023-12-31 Polskie Zrzeszenie Instruktorów Rowerowych, ul. Słoneczna 2 lok. a, 05-806 Komorów
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2023 r. o działalnosci pożytku publicznegoi o wolontariacie pod tytułem " Z rowerem za pan brat w Gminie Michałowice" 3 920,00 Umowy dotacyjne
KS.360.2023 2023-03-24 2023-03-24 - 2023-12-31 Dziewczyny z Komorowa Koło Gospodyń Wiejskich Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem " W kręgu Historii, Tradycji dziedzictwa Kulinarnego" 49 000,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.361.2023 2023-03-24 2023-03-24 - 2023-12-30 Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" Warszawa, Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" koło Michałowice, ul. Solec 81b lok. 73a, 00-382 Warszawa
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem" Taniec i teatr - cykl warsztatów dla rodziców i dzieci z Gminy Michałowice" 6 850,00 Umowy dotacyjne
KS.362.2023 2023-03-24 2023-03-24 - 2023-12-31 Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" Warszawa, Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" koło Michałowice, ul. Solec 81b lok. 73a, 00-382 Warszawa
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem " Integracja-rewelacja. Piknik rodzinny Gminy Michałowice" 12 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.363.2023 2023-03-24 2023-03-24 - 2023-04-07 FAGUS Sp. z o.o., ul. Al. Krakowska 110 lok. 114, 00-971 Warszawa
NIP: 5222843925
Pozimowe zamiatanie pasów dróg na terenie gminy Michałowice. 132 189,00 Umowa zlecenie
OŚ.364.2023 2023-03-24 2023-03-24 - 2023-12-31 Aleksandra Stelmaszyk Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.365.2023 2023-03-24 2023-03-24 - 2023-03-31 Artykułu Ogrodniczo-Przemysłowe, ul. Parkowa 2, 05-816 Michałowice
NIP:
Zakup środków ochrony roślin, artykułów higienicznych i czystościowych 3 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.366.2023 2023-03-27 2023-03-27 - 2023-12-31 Erwin Szymański Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
GK.367.2023 2023-03-28 2023-03-01 - 2023-03-31 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.368.2023 2023-03-28 2023-03-27 - 2023-12-04 LS_Project Maciej Sikorski, ul. Okulickiego 19A lok. 15, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291668856
Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenu na dz. nr ew. 716/21 obr. Komorów Osiedle 41 143,50 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-06-19
do umowy nr IR.368.2023
2023-03-27-2023-12-11 Aneks nr 1 do umowy nr UG/IR/368/2023 zmieniający termin realizacji Przedmiotu umowy 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2023-09-01
do umowy nr IR.368.2023
2023-09-01-2023-12-18 Aneks nr 2 - zmiana terminu wykonania dla Etapów 1 i 2, bez zmiany wartości wynagrodzenia 0,00 Aneks do umowy
KS.369.2023 2023-03-28 2023-05-02 - 2023-10-31 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA, ul. Szpitalna 5 lok. 19, 00-031 Warszawa
NIP: 5251972223
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem" V Półmaraton Lasy nad Utratą" 39 500,00 Umowy dotacyjne
GK.370.2023 2023-03-28 2023-03-31 - 2023-04-11 Dariusz Zyga, ul. Huta 6, 24-105 Baranów
NIP: 7161801418
Wykonanie dokumentacji kosztorysowo techniczne drógj dla zadań remontowych na terenie gminy Michałowice 7 380,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.371.2023 2023-03-29 2023-03-23 - 2023-03-24 Drukarnia "PRINT-POL", ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP: 5340028247
Wydruk kartek świątecznych 1 476,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.372.2023 2023-03-29 2023-03-30 - 2023-12-31 CHARGERSPOT PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Związkowa 26, 20-148 Lublin
NIP: 7123446458
„Przejęcie obowiązków Operatora ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie gminy wraz z dostawą systemu teleinformatycznego” 13 616,10 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-10-27
do umowy nr GK.372.2023
2023-04-01-2023-12-31 Przejęcie obowiązków Operatora ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie gminy wraz z dostawą systemu teleinformatycznego 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2023-12-29
do umowy nr GK.372.2023
2023-12-29-2024-01-31 Przejęcie obowiązków Operatora ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie gminy wraz z dostawą systemu teleinformatycznego 0,00 Aneks do umowy
OA.373.2023 2023-03-30 2023-03-30 - 2023-05-31 KADER'S Akadiusz Biszoff, ul. Kazimierza Pużaka 3 lok. 40, 02-495 Warszawa
NIP: 5222746984
Zakup mebli do pomieszczeń Urzędu Gminy Michałowice 26 076,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.374.2023 2023-03-30 2023-04-05 - 2023-04-05 SKLEP SPOŻYWCZY PO SCHODKACH DOROTA JAKOWIECKA, IZABELA MARCZAK SPÓŁKA CYWILNA, ul. Rodzinna 26 lok. A, 05-806 Sokołów
NIP: 5342614854
Usługa cateringowa na spotkanie Wielkanocna 7 013,52 Zamówienie / Zlecenie
IT.375.2023 2023-03-30 2023-04-01 - 2023-12-31 MONITORING I OCHRONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa
NIP:
Dozór kamer w strefach monitoringu wideo 27 720,00 Umowa zlecenie
OA.376.2023 2023-03-30 2023-03-30 - 2023-04-05 Pol-Chem Rafał Żmijewski, ul. Radziejowicka 62, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291671611
Zakup środków czystości do świetlicy w Granicy 2 995,17 Zamówienie / Zlecenie
KS.377.2023 2023-03-30 2023-04-03 - 2023-04-28 Aleksandra Rochny, ul. Dobra 20 lok. 9, 05-800 Pruszków
NIP:
Umowa zlecenie do pracy do Referatu Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 4 500,00 Umowa zlecenie
IR.378.2023 2023-03-31 2023-04-17 - 2023-08-18 MK-ENERGY REALIZACJA INWESTYCJI Marcin Kamiński, 26-624 Ludwinów
NIP: 9482610054
„Modernizacja instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie” 868 709,00 Umowa o roboty budowlane
IT.379.2023 2023-03-31 2023-03-31 - 2023-03-31 CORSOFT, Andrzej Korzeniewski, ul. Trzykotki 6, 04-727 Warszawa
NIP: 9521760511
Pakiet oprogramowania projektowego 2 licencje 5 286,54 Zamówienie / Zlecenie
KS.380.2023 2023-04-03 2023-04-03 - 2024-12-31 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Aleje Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem "Humor przy okazji" 19 800,00 Umowy dotacyjne
KS.381.2023 2023-04-03 2023-04-03 - 2023-04-18 X-KOM, ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa
NIP: 9492107026
Zlecenie na zakup nagród na Gminny Festiwal Piosenki anglojęzycznej " Singing Schools" 4 095,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.382.2023 2023-04-03 2023-03-13 - 2036-12-31 PGE DYSTRYBUCJA, ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa
NIP: 7010049224
Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej nr 00683/GD/2023/URD z 13/03/2023 na Przepompownie Ścieków ul. Dzika dz.7/1 Pęcice Małe 0,00 Umowa zlecenie
GK.383.2023 2023-04-03 2022-12-20 - 2036-12-31 PGE DYSTRYBUCJA, ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa
NIP: 7010049224
Umowa o Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej nr 02228/GD/2022/URD. Oświetlenie uliczne i ścieżki ul. Kolejowa w Michałowicach 0,00 Umowa zlecenie
GK.384.2023 2023-04-03 2022-08-26 - 2036-12-31 PGE DYSTRYBUCJA, ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa
NIP: 7010049224
Umowa o Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej nr 01686/GD/2022/URD z 26.08.2022 r. SON na ul. Przytorowej podłączenie ulic Calineczki i Baśniowej w Regułach 0,00 Umowa zlecenie
OŚ.385.2023 2023-04-03 2023-03-31 - 2023-06-30 RZEKOTKA Mariola Sokólska-Połutrenko, ul. Budy Zosine 95, 96-316 Budy Zosine
NIP: 5221461038
przeprowadzenie inwentaryzacji oraz sporządzenie opinii przyrodniczych uwzględniających miejsca l egowe ptaków i nietoperzy 3 600,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.386.2023 2023-04-03 2023-04-12 - 2024-08-14 FIRMA BUDOWLANA EKOINBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Geodetów 29, 80-298 Gdańsk
NIP: 5832941945
„Budowa Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w formule zaprojektuj i wybuduj - III” 5 245 860,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2023-04-18
do umowy nr IR.386.2023
2023-04-12-2024-08-14 „Budowa Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w formule zaprojektuj i wybuduj - III” 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2023-05-30
do umowy nr IR.386.2023
2023-05-30-2024-08-14 Aneks nr 2 -zmiana formy zabezpieczenia 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 3
z dnia 2023-07-06
do umowy nr IR.386.2023
2023-06-28-2024-08-14 Aneks nr 3 zmieniający zakres Etapu 1 i 2 Przedmiotu umowy 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 4
z dnia 2023-12-21
do umowy nr IR.386.2023
2023-12-21-2024-08-14 Aneks nr 4 - zmiana przedstawcieli Wykonawcy i Zamawiającego 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 5
z dnia 2024-02-16
do umowy nr IR.386.2023
2024-02-16-2024-08-14 Aneks nr 5- zmiana kierownika robót 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 6
z dnia 2024-03-26
do umowy nr IR.386.2023
2024-03-26-2024-08-14 Aneks nr 6- zwiekszenie wynagrodzenia zgodnie z protokołem konieczności nr 1 z dnia 19.02.2024 i 2 z dnia 25.03.2024 304 231,00 Aneks do umowy
OA.387.2023 2023-04-04 2023-04-04 - 2023-09-30 S2 Projekt Spółka z o.o., ul. Cezaka 13 lok. 2, 95-100 Zgierz
NIP: 5252524739
Świadczenie usługi doradczej w zakresie dostępności w rmach projektu PFRON 12 000,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.388.2023 2023-04-04 2023-04-04 - 2023-05-31 MARCIN BARANOWSKI GEOMAR, ul. Nadbrzeżna 34C lok. 113, 05-850 Ożarów Mazowiecki
NIP: 8521411879
Wyznaczenie punktów granicznych dla dz. 723/1 przedłużenie ul. Skośnej w Granicy z sąsiednimi działkami od ul. Dębowej do dz. 775.; 3 936,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.389.2023 2023-04-04 2023-03-29 - 2023-05-23 Instal Diament Artur Kaniewski, ul. Zamieniecka 76, 04-158 Warszawa
NIP: 1130105784
Wymiana dewnianych drzwi zewnętrznych wejściowych od strony zachodniej w budynku przy ul. Ryżowej 90 w Opaczy Kolonii 12 000,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.390.2023 2023-04-04 2023-04-04 - 2023-04-28 Tomasz MULTI-GEO Szymański wykonanie operatu szacunkowego określające wartość nieruchomości stanowiącej dz. ewid. 7/3 oraz 75/43 komorów Wieś i Pęcice Małe. 1 845,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.391.2023 2023-04-04 2023-03-30 - 2024-04-15 PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
NIP: 9462593855
Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu przepompowni wód opadowych w ul. Przepiórki w Pęcicach Małych 1 079,96 Zamówienie / Zlecenie
IR.392.2023 2023-04-05 2023-04-05 - 2023-12-20 SAAR ARCHITEKCI - MGR INŻ. ARCH. RADOSŁAW SADOWSKI, ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa
NIP: 9521795604
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potzreb termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Michałowice 140 220,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-05-19
do umowy nr IR.392.2023
2023-05-19-2023-12-20 Aneks nr 1 do umowy UG.IR.392/2023 zwiększający wartość o 9 840,00 zł brutto w związku z protokołem konieczności nr 1 z dnia 16.05.2023 r. 9 840,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2023-08-07
do umowy nr IR.392.2023
2023-08-02-2023-12-20 Aneks nr 2 - zmiana terminu wykonania Etapu 2 ( protokół konieczności nr 2) 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 3
z dnia 2023-08-31
do umowy nr IR.392.2023
2023-08-31-2023-09-15 Aneks nr 3- zmiana terminu wykonania Etapu 2 ( protokół konieczności nr 2). 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 4
z dnia 2023-10-16
do umowy nr IR.392.2023
2023-10-16-2023-10-27 Aneks nr 4- zmiana terminu wykonanaia dla Etapu 2 tj. do 27.10.2023 r. 0,00 Aneks do umowy
KS.393.2023 2023-04-05 2023-04-05 - 2023-04-12 Marian Dziekanowski SPRZEDAŻ KSIĄŻEK, ul. Biskupicka 56, 05-840 Brwinów
NIP: 5341943260
Zakup książek i gier na nagrody objętej patronatem Gminny Festiwal Piosenki Anglojęzycznej "Singing Schools" 2 700,00 Zamówienie / Zlecenie
POL.394.2023 2023-04-06 2023-04-07 - 2023-12-31 GETPOL Sebastian Getka, ul. Kolonijna 71, 07-230 Słopsk
NIP: 1251085804
„Wykonanie usługi polegającej na odczytywaniu wodomierzy na terenie Gminy Michałowice - II” 232 907,00 Umowa zakupu
IR.395.2023 2023-04-06 2023-04-12 - 2023-08-18 Suburbia Sp. z o.o., ul. Waniliowa 1/79, 05-500 Zamienie
NIP: 1231507975
Przebudowa zaplecza kuchennego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi 2 260 520,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2023-08-17
do umowy nr IR.395.2023
2023-04-12-2023-08-18 Aneks nr 1 do umowy UG/IR/395/2023 zmieniający wysokość wynagrodzenia 109 613,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2023-09-18
do umowy nr IR.395.2023
2023-08-18-2023-09-26 Aneks nr 2 do Umowy nr UG/IR/395/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r., zmienionej Aneksem nr 1 z 08 sierpnia 2023 r. 7 555,74 Aneks do umowy
IR.396.2023 2023-04-06 2023-04-12 - 2023-08-18 Suburbia Sp. z o.o., ul. Waniliowa 1/79, 05-500 Zamienie
NIP: 1231507975
Modernizacja Przedszkola w Nowej Wsi 1 371 560,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2023-08-17
do umowy nr IR.396.2023
2023-04-12-2023-08-18 Aneks nr 2 do Umowy nr UG/IR/396/2023 z dnia 12.04.2023 zmieniający wynagrodzenie ryszałtowa 26 820,50 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2023-08-17
do umowy nr IR.396.2023
2023-04-12-2023-08-18 Aneks nr 1 do umowy nr UG/IR/396/2023 zmieniający wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy 4 430,00 Aneks do umowy
Aneks nr 3
z dnia 2023-11-02
do umowy nr IR.396.2023
2023-11-02-2023-11-02 Korekta do Aneksu nr 2- wynagrodzenie ryczałtowe za wykonananie całego zamówienia ustala się na kwote brutto 1 402 810,78 zł 0,01 Aneks do umowy
KS.397.2023 2023-04-06 2023-04-06 - 2023-04-14 OCTO SIGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Na Uboczu 2, 02-791 Warszawa
NIP: 9512506730
Zakup 48 sztuk statuetek na nagrody objęte patronatem Gminny Festiwal Piosenki Anglojęzycznej "singing Shools" 3 254,07 Zamówienie / Zlecenie
OA.398.2023 2023-04-07 2023-04-15 - 2023-04-15 Bogusława Kaszczuk Pośrednictwo Ubezpieczeniowe, Wienitka Bogusława Kaszczuk, ul. Rynek 18, 05-840 Brwinów
NIP: 5341442291
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów tworzenia „Mapy Marzeń”, przeznaczonych dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 600,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.399.2023 2023-04-07 2023-04-07 - 2023-04-28 SABO-TRANS Sebastian Kurek, ul. Jana Pawła II 55, 05-326 Poświętne
NIP:
Wymian piasku w piaskownicach na terenie Gminy Michałowice 30 000,00 Umowa zlecenie
OŚ.400.2023 2023-04-07 2023-04-07 - 2023-04-28 FAGUS Sp. z o.o., ul. Al. Krakowska 110 lok. 114, 00-971 Warszawa
NIP: 5222843925
dostawa i montaż 85 szt. budek legowych 15 984,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.401.2023 2023-04-11 2023-04-11 - 2023-04-11 Akademia Kucania Anna Sobańska, ul. Nowolipki 11a lok. 9, 00-151 Warszawa
NIP: 5252376629
Wynajęie Trzech kucyków na 3 godziny wraz z instruktorami na przejażdżki dla dzieci podczas "Gminnych dni dzieci i rodziców" 3 185,70 Zamówienie / Zlecenie
KS.402.2023 2023-04-11 2023-04-11 - 2023-04-17 DULSKI MICHAŁ SHAFT, ul. Łużycka 2a, 40-215 Katowice
NIP: 6443197996
Zakup statuetek oraz medali na konkurs "Przedszkolaki o Warszawie" 774,67 Zamówienie / Zlecenie
IR.403.2023 2023-04-12 2023-04-12 - 2023-10-12 WADZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Al. Krakowska 37, 05-090 Sękocin Nowy
NIP: 5342550858
Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu zabytkowego cmentarza z okresu I wojny światowej w Pęcicach 36 494,10 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-10-12
do umowy nr IR.403.2023
2023-10-13-2023-11-30 Aneks nr 1- zmiana terminu wykonania umowy do 30.11.2023 r. 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2023-11-30
do umowy nr IR.403.2023
2023-11-30-2023-12-15 Aneks nr 2- zmiana terminu wykonania umowy. 0,00 Aneks do umowy
OŚ.404.2023 2023-04-12 2023-04-12 - 2023-06-30 Stefan Cichecki Umowa o udzielenie dotacji celowej na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Michałowice (Uchwała nr VIII/66/2011 z 7 lipca 2011 r.) 675,00 Umowy dotacyjne
IT.405.2023 2023-04-12 2023-04-12 - 2023-12-31 Antywirus.com Jolanta Pilarz-Markowska, ul. Armii Krajowej 23 lok. 13, 81-366 Gdynia
NIP:
Licencja programu antywirusowego. 3 075,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.406.2023 2023-04-12 2023-04-12 - 2023-04-28 LOGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. al. Wojska Polskiego 60E, 05-800 Pruszków
NIP: 5342584248
Zakup i montaż 3 tabliczek 30x30 na ścieżkę historyczną 922,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.407.2023 2023-04-13 2023-05-12 - 2023-05-12 BRANDENBURG SCHOOL AND EDUCATION HAKAN ÇAKAR, ul. 11 Listopada 65A, 05-816 Michałowice
NIP: 5262521139
Przygotowanie i poprowadzenie warsztatów kulinarnych z kuchni tureckiej dla mieszkańców Opaczy Małej 1 600,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.408.2023 2023-04-13 2023-04-13 - 2023-05-28 Ochotnicza Straż Pozarna w Nowej Wsi, ul. Główna 2, 05-806 Komorów
NIP: 5342221238
Przygotowanie ogniska oraz 300 porcji kiełbasek z naczyniami i pieczywem na imprezę plenerową z okazji Dnia Dziecka „Dni Dzieci i Rodziców” 3 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.409.2023 2023-04-13 2023-04-13 - 2023-05-31 ZBW ELEKTRONIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Pruszkowska 29 lok. 268, 02-119 Warszawa
NIP:
Wymiana frontów w tablicach informacyjnych w ilości 80 szt, wykonanych ze sklejki wodoodpornej bez powłoki antypoślizgowej. 28 499,10 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.410.2023 2023-04-13 2023-04-13 - 2023-05-31 FUNDACJA PROMOCJI REKREACJI "KIM", ul. Partyzantów 21, 05-092 Łomianki
NIP:
Przeprowadzenie 4 warsztatów dotyczących kompostowania na terenie gminy Michałowice 2 600,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.411.2023 2023-04-13 2023-04-13 - 2023-04-13 MM CONSULT Sp. z o.o., ul. Płocka 15C lok. 4, 01-231 Warszawa
NIP: 5272912031
WYKONANIE USŁUGI NA RZECZ GMINY MiCHALOWICE USŁUGI DORADZTWA PRZY POWOŁANIU REWITALIZACJI W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY MiCHALOWICE 7 400,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-07-21
do umowy nr FZ.411.2023
2023-07-21-2023-07-21 Wykonanie usługo doradztwa przy powołaniu Komitetu Rewitalizacji w ramach GPR Gminy Michałowice na lata 2023-2030 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2024-02-06
do umowy nr FZ.411.2023
2023-12-27-2024-06-30 Wykonanie na rzecz Gminy Michałowice opracowane Gminnego Programu Rewilitalizacji Gminy Michałowice lata 2020-2029 aneks nr 3 dotyczy terminu wykonania przedmiotu umowy do 30 czerwca 2024 r. 0,00 Aneks do umowy
KS.412.2023 2023-04-13 2023-04-13 - 2023-05-28 MOBILEMACHINE ŻANETA ZALEWSKA, ul. Pasażerska 30, 05-800 Pruszków
NIP: 5341592731
Usługa gastronomiczna na "Gminne dni Dziecka i Rodzica" w parku w Regułach dnia 28 maja 2023 5 250,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.413.2023 2023-04-14 2023-04-17 - 2023-09-17 "MARGOT" Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych Małgorzata Szymańska w spadku, ul. PASAŻ URSYNOWSKI 11, 02784 WARSZAWA
NIP: 5210128223
„Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem w miejscowości Granica w Gminie Michałowice-I etap” 1 579 440,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2023-09-12
do umowy nr GK.413.2023
2023-09-12-2023-09-17 Aneks nr 1 do umowy 52 182,80 Aneks do umowy
OA.414.2023 2023-04-14 2023-04-11 - 2023-04-11 Firma Krajewski Krzysztof Krajewski, ul. Pruszkowska 11, 05-830 Nadarzyn
NIP: 5341029326
Zakup kopert dowodowych w ilości 80 szt. dla potrzeb pracowników Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Michałowice 4 398,48 Zamówienie / Zlecenie
OA.415.2023 2023-04-14 2023-04-17 - 2023-05-15 Pracownia Szeluszki Andrzej Szelenbaum, ul. Tomcia Palucha 11/29, 02-495 Warszawa
NIP: 5222601168
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów plastycznych dla dzieci, mieszkańców sołectwa Komorów 1 200,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.416.2023 2023-04-17 2023-04-03 - 2023-04-28 ANKER-GARDEN Piotr KOTWICA, ul. Pańska 17, 05-510 Konstancin-Jeziorna
NIP: 5262253325
Wykonanie i montaż 2 szt. tablic informacyjnych 17 712,00 Umowa zlecenie
KS.417.2023 2023-04-17 2023-05-28 - 2023-05-28 Iluzjonista Paweł Szreter, ul. 3 Maja 5 lok. 2, 42-700 Lubliniec
NIP: 5751657766
Przygotowanie i wykonanie pokzau iluzjonistycznego na pikniku "Dni Dzieci i Rodziców" w dniu 28 maja 2023 r. 2 600,00 Umowa zlecenie
KS.418.2023 2023-04-17 2023-04-17 - 2023-04-21 "SKIPPER" Andrzej Pieńkowski, ul. E. Ciołka 2 lok. 49, 01-402 Warszawa
NIP: 5272295271
statuetki i medale na zawody wędkarskie realizowane w ramach patronatu przez Klub Wędkarza w Nowej Wsi w dniach 23.04 i 30.04.2023 340,20 Zamówienie / Zlecenie
KS.419.2023 2023-04-18 2023-04-18 - 2023-04-20 NIKART Paweł Porębski, ul. Targowa 15 lok. 1, 03-727 Warszawa
NIP: 5251173841
Zakup nagród na Międzyprzedszkolny Konkurs piosenki o Warszawie "Przedszkolaki o Wrszawie" 1 199,99 Zamówienie / Zlecenie
WUA.420.2023 2023-04-18 2023-04-19 - 2023-04-26 Przegląd Regionalny MIKAWAS Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 29, 05-500 Piaseczno
NIP: 1231415150
Ogłoszenie prasowe - wyłożenie MPZP "Słoneczna" 590,40 Zamówienie / Zlecenie
UA.421.2023 2023-04-18 2023-04-18 - 2023-12-31 Jadwiga Brzyska opiniowanie spraw dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego na posiedzeniach GKUA 3 250,00 Zamówienie / Zlecenie
UA.422.2023 2023-04-18 2023-04-18 - 2023-12-31 Dariusz Korpetta opiniowanie spraw dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego na posiedzeniach GKUA 3 500,00 Zamówienie / Zlecenie
UA.423.2023 2023-04-18 2023-04-18 - 2023-12-31 Jarosław Sobol opiniowanie spraw dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego na posiedzeniach GKUA 3 000,00 Zamówienie / Zlecenie
UA.424.2023 2023-04-18 2023-04-18 - 2023-12-31 Paweł Paradowski opiniowanie spraw dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego na posiedzeniach GKUA 3 000,00 Zamówienie / Zlecenie
UA.425.2023 2023-04-18 2023-04-18 - 2023-12-31 Grzegorz Chojnacki opiniowanie spraw dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego na posiedzeniach GKUA 3 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.426.2023 2023-04-18 2023-04-18 - 2023-12-31 Krzysztof Muszynski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.427.2023 2023-04-18 2023-04-18 - 2023-12-31 Dorota Zglińska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.428.2023 2023-04-18 2023-04-18 - 2023-12-31 Halina Rukat Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
IT.429.2023 2023-04-18 2023-04-18 - 2023-04-18 KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. rtm. Witolda Pileckiego 65, 02-781 Warszawa
NIP: 5260300517
Odnowienie podpisu kwalifikowanego dla 1 pracownika 232,47 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.430.2023 2023-04-18 2023-04-18 - 2023-12-31 Swietłana Stasiak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OA.431.2023 2023-04-18 2023-04-18 - 2023-04-18 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup lampek biurkowych dla potrzeb pracowników Referatu Podatków Opłat Lokalnych i Windykacji Urzędu Gminy Michałowice 2 688,78 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.432.2023 2023-04-19 2023-04-19 - 2023-12-31 Katarzyna Kausa Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.433.2023 2023-04-19 2023-04-19 - 2024-12-31 Bohdan Łysoniewski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.434.2023 2023-04-19 2023-04-19 - 2023-12-31 Bohdan Łysoniewski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.435.2023 2023-04-19 2023-04-19 - 2023-12-30 Magdalena Dembek-Jensen Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OA.436.2023 2023-04-19 2023-04-19 - 2023-08-31 Fire Company Serwis ppoż Michał Wilkiewicz, ul. Pory 78, 02-757 Warszawa`
NIP:
Aktualizacja IBP 16 518,90 Zamówienie / Zlecenie
PR.437.2023 2023-04-19 2023-04-19 - 2023-04-28 "BIEL-FLAG" FLAGI, BANDERY, REKLAMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. gen. Stanisława Maczka 9, 43-300 Bielsko-Biała
NIP: 9372321774
Wykonanie 3 flag (gminy Michałowice, Polski, województwa mazowieckiego) satynowych czterowarstwowych ze stojakiem, podstawą, uchwytami, rozpórką. 1 996,29 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.438.2023 2023-04-19 2023-04-19 - 2023-12-31 Jan Koślacz Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
IT.439.2023 2023-04-19 2023-04-19 - 2023-05-31 ODEO SYSTEMY DŹWIĘKOWE, ul. EMILILII PLATER 1A lok. 14, 05-500 PIASECZNO
NIP: 1230457850
Dostawa i montaż sprzętu audio oraz świetlenia scenicznego w sali konferencyjnej na parterze w budynku Urzedu Gminy Michałowie 138 871,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-06-01
do umowy nr IT.439.2023
2023-06-01-2023-06-15 przesunięcie terminu realizacji na 15.06.2023 0,00 Aneks do umowy
OŚ.440.2023 2023-04-20 2023-04-20 - 2023-12-31 Dorota Kondrat Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.441.2023 2023-04-20 2023-04-20 - 2023-12-31 Elżbieta Napiórkowska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.442.2023 2023-04-20 2023-04-20 - 2023-12-31 Tomasz Banasiuk Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.443.2023 2023-04-20 2023-04-20 - 2023-12-31 Krzysztof Banasiuk Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.444.2023 2023-04-21 2023-04-21 - 2023-12-31 Andrzej Mincer Umowa o udzielenie dotacji celowej na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Michałowice (Uchwała nr VIII/66/2011 z 7 lipca 2011 r.) 1 485,00 Umowy dotacyjne
OŚ.445.2023 2023-04-21 2023-04-21 - 2023-12-31 Edyta Sawczyńska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.446.2023 2023-04-21 2023-04-21 - 2023-12-31 Hanna Damaz Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.447.2023 2023-04-21 2023-04-21 - 2023-05-12 MULTIPLANTA - Katarzyna Łazucka-Cegłowska, ul. Warecka 110, 05-604 Jasieniec
NIP: 5341374721
posadzenie bylin oraz krzewów liściastych i iglastych przy kapliczce w Regułach 5 568,70 Zamówienie / Zlecenie
OC.448.2023 2023-04-21 2023-04-21 - 2023-04-30 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Mazowiecki Oddział Wojewódzki, ul. Markowska 18a, 03-742 Warszawa
NIP: 5272406730
wysokociśnieniowy wodno-pianowy agregat gaśniczy AWP 70/40-200 33 210,00 Umowa zakupu
PR.449.2023 2023-04-21 2023-04-21 - 2023-04-21 Drukarnia "PRINT-POL", ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP: 5340028247
Druk ulotek A4 "Rozkład jazdy autobusów 553,50 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.450.2023 2023-04-21 2023-04-21 - 2023-06-30 Garden Art Szczypiński Piotr, ul. Koronacyjna 40, 02-496 Warszawa
NIP: 5361345941
wykonanie testów obciążeniowych i badań tomografem 16 211,40 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.451.2023 2023-04-21 2023-04-21 - 2023-12-31 Ewa Osiecka-Kamińska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
IT.452.2023 2023-04-24 2023-04-24 - 2026-04-24 Senetic SA, ul. ul.Kościuszki 227, 40-600 Katowice
NIP: 6342709934
Licencja dla oprogramowania „Veeam Backup Essentials Standard”. 8 190,42 Zamówienie / Zlecenie
IT.453.2023 2023-04-24 2023-04-24 - 2024-04-24 ECLIPSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Aleje Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa
NIP: 5223154903
Licencja roczna dla urządzenia sieciowego (UTM) 30 750,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.454.2023 2023-04-24 2023-04-24 - 2023-12-31 Michał Golba Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.455.2023 2023-04-24 2023-04-24 - 2023-12-31 Anna Sadzik Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.456.2023 2023-04-24 2023-04-24 - 2023-12-31 Elena Marciniak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.457.2023 2023-04-24 2023-04-24 - 2023-12-31 Artur Pintal Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.458.2023 2023-04-24 2023-04-24 - 2023-12-31 Adam Pecold Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.459.2023 2023-04-24 2023-04-24 - 2023-12-31 Daniel Zieliński Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.460.2023 2023-04-24 2023-04-24 - 2023-12-31 Krystyna Pichola Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.461.2023 2023-04-24 2023-04-24 - 2023-12-31 Ewa Barcińska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.462.2023 2023-04-24 2023-04-24 - 2023-12-31 Andrzej Wilowski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.463.2023 2023-04-24 2023-04-24 - 2023-12-31 Magdalena Jakubowska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.464.2023 2023-04-24 2023-04-24 - 2023-12-31 Magdalena Korbińska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.465.2023 2023-04-24 2023-04-24 - 2023-12-31 Marcin Proczek Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.466.2023 2023-04-25 2023-04-25 - 2023-12-31 Anna Rybicka Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
GK.467.2023 2023-04-25 2023-04-21 - 2023-09-21 AGENCJA DOMANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Aleja Niepodległości 46/50 lok. 70, 02-626 Warszawa
NIP: 5213236545
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przykrycia rowu w ul. Błękitnej/Szafirowej w Michałowicach-Wsi oraz operatów wodnoprawnych dla istniejących urządzeń wodnych (w ulicach: Leśnej w Pęcicach Małych, Ogrodowej i Dworcowej w Michałowicach, Wacława w Sokołowie, 39 360,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-07-25
do umowy nr GK.467.2023
2023-07-25-2023-09-21 zmiana zakresu umowy 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2023-09-15
do umowy nr GK.467.2023
2023-09-15-2023-11-21 aneks terminowy 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 3
z dnia 2023-11-20
do umowy nr GK.467.2023
2023-11-20-2023-12-21 aneks terminowy oraz zmiana sposobu wypłaty wynagrodzenia 0,00 Aneks do umowy
OŚ.468.2023 2023-04-25 2023-04-25 - 2023-12-31 Joanna Żukowska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
WUA.469.2023 2023-04-25 2023-04-26 - 2023-05-03 Przegląd Regionalny MIKAWAS Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 29, 05-500 Piaseczno
NIP: 1231415150
Ogłoszenie prasowe - wyłożenie MPZP "Michałowice dz.ew. nr 677/7" 590,40 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.470.2023 2023-04-25 2023-04-25 - 2024-12-31 Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Michałowicach-Raszynie, ul. Graniczna 6, 05-816 Reguły
NIP: 5250003870
Dzierżawa terenu pod PSZOK 49 200,00 Umowa najmu / dzierżawy
OŚ.471.2023 2023-04-25 2023-04-25 - 2023-12-31 Jonathan Steer Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.472.2023 2023-04-25 2023-04-25 - 2023-12-31 Wiesław Tyka Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.473.2023 2023-04-25 2023-04-25 - 2023-12-31 Anna Zielińska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.474.2023 2023-04-25 2023-04-25 - 2023-12-31 Maria Bielecka Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.475.2023 2023-04-26 2023-04-26 - 2023-12-31 Monika Sobczak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.476.2023 2023-04-26 2023-04-26 - 2023-12-31 Anna Michalak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.477.2023 2023-04-26 2023-04-26 - 2023-05-15 Moje Bambino Sp. z o.o., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź
NIP:
dostawę sprzętu sportowego niezbędnego do przeprowadzenia gier i zabaw sportowych podczas „Ekologicznego pikniku rodzinnego – dbamy o kondycję swoją i naszej planety” organizowanego w dniu 1 czerwca 2023 r. 3 975,20 Zamówienie / Zlecenie
IR.478.2023 2023-04-26 2023-04-24 - 2023-05-31 ARPRO Sp z o.o. (dawniej ARPRO Adam Reguła), ul. Waniliowa 1 lok. 79, 05-500 Zamienie
NIP: 1231523000
Remont sali multimedialnej w budynku Urzędu Gminy Michałowice w Regułach 86 100,00 Umowa o roboty budowlane
PR.479.2023 2023-04-26 2023-04-26 - 2023-04-26 Ambit, ul. Żwirowa 7, 05-090 Raszyn
NIP:
tablice informacyjne dotyczące prezentacji koncepcji szkoły w Regułach 492,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.480.2023 2023-04-26 2023-04-25 - 2023-05-15 "BUDWEX" WASILEWSKI MIECZYSŁAW, ul. 3 Maja 89, 05-080 Truskaw
NIP: 1180959927
Naprawa słupa oświetlenia ścieżki rowerowej na ścieżce wzdłóż WKD przy ul. Zielonej w Regułach. 2 638,66 Zamówienie / Zlecenie
OA.481.2023 2023-04-26 2023-04-19 - 2023-04-19 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup papieru do plotera na potrzeby pracowników Referatu Planowania Przestrzennego oraz zegarów i podnóżków na potrzeby pracowników Urzędu Gminy Michałowice 2 145,12 Zamówienie / Zlecenie
KS.482.2023 2023-04-26 2023-04-26 - 2023-05-28 MUZEUM MOTORYZACJI I TECHNIKI, ul. Warszawska 21, 05-805 Otrębusy
NIP: 5342174473
Wynajęcie Ogórka dnia 28 maja od 12:30 do 17:00 na trasie Park Reguły ul. Wiejska 11 - Szkoła Podstawowa Nowa wień ul. Główna 96 Komorów 1 836,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.483.2023 2023-04-27 2023-04-27 - 2023-12-31 Jacek Łabuda Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
GK.484.2023 2023-04-27 2023-04-28 - 2023-06-07 PAWEŁ KACZMARCZYK KAMA BIS, ul. Jana Husa 18/B lok. 207, 03-153 Warszawa
NIP: 5242355703
„Konserwacja rowów odwadniających, rzek i zbiorników na terenie gminy Michałowice – zamówienie podobne” ZP.271.2.5.2023 157 501,00 Umowa zlecenie
OA.485.2023 2023-04-27 2023-04-24 - 2023-04-25 Agregaty - Service Joanna Hildebrandt, ul. Pszeniczna 2, 64-530 Kaźmierz
NIP: 7871990110
Konserwacja i naprawa agregatu na dachu budynku Urzędu 2 607,60 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.486.2023 2023-04-27 2023-04-27 - 2023-05-15 Moje Bambino Sp. z o.o., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź
NIP:
dostawa artykułów papierniczych niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów ekologiczno-plastycznych oraz warsztatów malowania buziek podczas „Ekologicznego pikniku rodzinnego – dbamy o kondycję swoją i naszej planety” 1 750,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.487.2023 2023-04-27 2023-04-27 - 2023-06-01 Koło Gospodyń Wiejskich, ul. Leśna 12, 05-806 Komorów
NIP:
30 sztuk ręcznie malowanych toreb ekologicznych na stanowisko referatu ochrony środowiska podczas „Ekologicznego pikniku rodzinnego – dbamy o kondycję swoją i naszej planety” 780,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.488.2023 2023-04-28 2023-04-18 - 2023-08-31 BSC System Leszek Komosa, ul. Zielone Zacisze 1 lok. 214, 03-294 Warszawa
NIP: 9191290691
Dostawa i montaż kurtyny horyzontalnej wraz z lambrekinem i mechanizmem kurtynowym oraz podestu sceniacznego do Sali mulltimedialnej 46 490,20 Zamówienie / Zlecenie
OA.489.2023 2023-04-28 2023-04-18 - 2023-05-31 Office Creative Group Mariusz Antoniewicz, ul. Wyszogrodzka 10 lok. 183, 03-337 Warszawa
NIP:
Dostawa wraz z wniesieniem mebli biurowych celem wyposażenia pomieszczeń Urzędu 92 127,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.490.2023 2023-04-28 2023-04-28 - 2023-04-28 Marek Juchniewicz Remont 1 szt. pompy Grundfos FZV4.23.1.1010 15 kW zainstalowanej na przepompowni ścieków przy ul. Kolejowej w Michałowicach. 12 484,50 Zamówienie / Zlecenie
PR.491.2023 2023-04-28 2023-05-08 - 2023-05-24 P.P.U. POLMET, ul. Drozdowa 13, 42-200 Częstochowa
NIP:
medal z okazji 70 lecia gminy Michałowice 17 894,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.492.2023 2023-04-28 2023-04-21 - 2023-04-25 Exact Jolanta Trącewicz, ul. Brukowa 6, 05-092 Łomianki
NIP: 5261273159
Wykonanie i montaż systemu wystawienniczego 3 013,50 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.493.2023 2023-04-28 2023-04-26 - 2023-05-17 Delta CertaSp. z o.o., ul. Powstańców Listopadowych 29c lok. 7, 35-606 Rzeszów
NIP: 8133701898
Zamowienie 45 sztuk krzesełek na boisko sportowe w Granicy 16 605,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.494.2023 2023-04-28 2023-04-28 - 2023-05-18 Marek Długołęcki Komobike, ul. Ireny 13, 05-806 Komorów
NIP: 5342247918
zakup upominków sportowych na Finał Województwa Szkół Średnich w koszykówce mężczyzn w dniach 18-19 maja 2023 r. organizowany na hali sportowej w Szkole Podstawowej w Komorowie 2 160,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.495.2023 2023-04-28 2023-04-28 - 2023-12-31 Jarosław Mroczek Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
IR.496.2023 2023-04-28 2023-04-28 - 2023-10-24 Dorota Dziekiewicz - Pilich Wykonanie i montaż posągu popiersia Ignacego Jana Paderewskiego na placu jego imienia w Komorowie na dz. nr ewid. 426 obręb Komorów Osiedle 128 000,00 Umowa o dzieło
Aneks nr 1
z dnia 2023-10-24
do umowy nr IR.496.2023
2023-10-24-2023-11-08 Aneks nr 1 do umowy nr UG/IR/496/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. 0,00 Aneks do umowy
OŚ.497.2023 2023-04-28 2023-04-25 - 2023-12-31 Dorota Klee-Adamowicz Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
IR.498.2023 2023-05-02 2023-04-27 - 2023-05-26 Adam ARPRO Adam Reguła Wymiana pokrycia dachowego oraz reprofilacja spadków w obrębie trzech wpustów dachowych na dachu świetlicy przy ul. Ryżowej 90 w m. Opacz- Kolonia 11 493,10 Zamówienie / Zlecenie
IR.499.2023 2023-05-02 2023-04-21 - 2025-10-12 PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
NIP: 9462593855
Umowa o przyłączenie do sieci obiektu(Umowa nr 23-G1/UP/01775 z dnia 21.04.2023 r.) - budynek mieszkalny, ul. Aleja Kasztanowa 8 C w Komorowie 33,80 Umowa zlecenie
IR.500.2023 2023-05-02 2023-04-28 - 2023-05-20 ER-KA Renata Kowalska, ul. Aleja Wojska Polskiego 46, 05-820 Piastów
NIP: 5222364840
Remont wejścia do lokalu przy ul. Kasztanowej 10B w Komorowie 7 380,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.501.2023 2023-05-02 2023-05-02 - 2023-12-31 Robert Bednarski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OA.502.2023 2023-05-02 2023-04-27 - 2023-05-12 Terg S.A., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów
NIP:
Zakup i dostawę sprzętu AGD stanowiącego wyposażenie nowego budynku świetlicy w Pęcicach z przeznaczeniem na działalność kulturalną w Sołectwie. 3 169,87 Zamówienie / Zlecenie
OA.503.2023 2023-05-02 2023-04-27 - 2023-05-12 Terg S.A., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów
NIP: 7671004218
Zakup i dostawa sprzętu AGD stanowiącego wyposażenie nowego budynku świetlicy w Pęcicach z przeznaczeniem na działalność kulturalną w Sołectwie. 11 157,10 Zamówienie / Zlecenie
KS.504.2023 2023-05-02 2023-04-28 - 2023-05-27 DAT TRADING Daniel Urbaniak, ul. Macieja Rataja 10 lok. 87, 85-791 Bydgoszcz
NIP: 5541731479
wykonanie Kapsuła czasu fi 300x500 na 70-lecie Gminy 4 624,80 Zamówienie / Zlecenie
KS.505.2023 2023-05-04 2023-05-15 - 2023-12-18 ACTIVE BODY Monika Kantorska, ul. Długa 17, 05-806 Komorów
NIP:
prowadzenie zajęć Aqua Senior na basenie 8 000,00 Umowa zlecenie
OŚ.506.2023 2023-05-04 2023-05-05 - 2024-12-31 Włodzimierz Kostera "Dozór, utrzymanie czystości i porządku na placach zabaw i boiskach zlokalizowanych na terenie Gminy Michałowice" dla Części III "Dozór i utrzymanie czystości na placu zabaw w Komorowie ul. Głowna" ZUS 4110/1 2023-6663,4, ZUS 4110/1 2024-9995,10, ZUS 4120/1 2023-949,7, ZUS 4120/1 2024-1424,55 ZUS 4120/1 2023-949,7 96 908,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.507.2023 2023-05-04 2023-04-28 - 2023-07-14 Stolarstwo Meblowe Zbigniew Bednarek, ul. Kolejowa 11, 96-320 Sosnowica
NIP: 7162702061
Wykonanie zabudowy meblowej pomieszczenia kuchni w świetlicy w Pęcicach 44 833,50 Umowa zlecenie
KS.508.2023 2023-05-04 2023-05-02 - 2023-05-12 Aleksandra Rochna Umowa zlecenie do pracy Referat Kultury, Sportu i spraw Społecznych 1 890,00 Umowa zlecenie
OŚ.509.2023 2023-05-04 2023-05-04 - 2023-12-31 Michał Sachnowski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
PR.510.2023 2023-05-04 2023-05-04 - 2023-05-04 FEELGOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Turystyczna 2, 31-213 Kraków
NIP: 9452179077
Torby bawełniane z logo na 70-lecie gminy 2 865,90 Zamówienie / Zlecenie
IT.511.2023 2023-05-05 2023-05-05 - 2023-05-05 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "GEO-SYSTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Jakuba Kubickiego 9 lok. 5, 02-954 Warszawa
NIP: 5210001965
Uaktualnienie GEO-MAP 1 894,20 Zamówienie / Zlecenie
KS.512.2023 2023-05-05 2023-12-08 - 2023-12-08 Ewa Pobłocka, ul. Barcicka 41 lok. 1, 01-839 Warszawa
NIP: 1180604791
Przygotowanie i wykonanie koncertu według autorskiego repertuaru - Ewa Pobłocka. 6 000,00 Umowa zlecenie
PR.513.2023 2023-05-05 2023-04-28 - 2023-05-12 Z.P.U. PRINT-POL, ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP:
Wykonanie zaproszeń i kopert z okazji 70-lecia gminy Michałowice oraz 100-lecia szkoły w Komorowie. 5 234,88 Zamówienie / Zlecenie
GR.514.2023 2023-05-05 2023-05-05 - 2023-09-05 Usługi Geodezyjne Izabela Nawro, ul. Kawy 42 lok. 4, 01-496 warszawa
NIP:
Wykonanie dokumentacji geodezyjnej, w tym ustalenia przebigu granic w celu rozgraniczenia nieruchomości stanowiących działki nr 1237 i 1236/2 obr. Michałowice - Osiedle. 5 412,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.515.2023 2023-05-05 2023-05-05 - 2023-08-31 FAGUS Sp. z o.o., ul. Al. Krakowska 110 lok. 114, 00-971 Warszawa
NIP: 5222843925
czterokrotne pielenie wymulczowanej przestrzeni pod drzewami w pasie drogi Alei starych Lip w Komorowie 22 410,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.516.2023 2023-05-08 2023-05-08 - 2023-12-31 Jarosław Barszczewski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OA.517.2023 2023-05-08 2023-06-11 - 2023-06-11 Auto Raf Rafał Telak, ul. Baczki 1, 07-130 Łochów
NIP: 8241656663
Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu animacji podczas imprezy organizowanej z okazji Dnia Dziecka, dla mieszkańców sołectwa Pęcice Małe w dniu 11 czerwca 2023 r. 2 300,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.518.2023 2023-05-08 2023-05-08 - 2023-05-08 P.P.H.U. Kamdo Kamila Borowska, ul. Dąbrowa 56, 85-147 Bydgoszcz
NIP: 9531248476
zawieszki i obaski odblaskowe z logo gminy 2 395,50 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.519.2023 2023-05-08 2023-05-08 - 2023-12-31 Iwona Jagiełło Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.520.2023 2023-05-08 2023-05-08 - 2023-12-31 Katarzyna Stygińska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.521.2023 2023-05-08 2023-05-08 - 2023-12-31 Maria Duczmal Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.522.2023 2023-05-08 2023-05-08 - 2023-12-31 Katarzyna Radzikowska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.523.2023 2023-05-08 2023-05-08 - 2023-12-31 Jan Landowski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OC.524.2023 2023-05-08 2023-04-28 - 2023-12-31 Komenda Stoleczna Policji w Warszawie, ul. Nowolipie 2
NIP:
przekazanie środków na zakup radiowozu – samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej 100 000,00 Umowa/Porozumienie - bez kosztowe
KS.525.2023 2023-05-08 2023-05-27 - 2023-05-27 ŻUKI PRODUCTION MIROSŁAW BALBUZA, ul. P.por. Emilii Gierczak 13 lok. 5, 85-791 Bydgoszcz
NIP: 5541530462
Koncert zespołu Żuki w dniu 27 maja 2023 r. 7 000,00 Umowa zlecenie
OŚ.526.2023 2023-05-08 2023-05-08 - 2023-12-31 Dariusz Ślepokura Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.527.2023 2023-05-08 2023-05-08 - 2023-12-15 WOL-INVEST Jakub Ciochoń, 33-150 Wola Rzędzińska 104c
NIP: 9930611760
Konserwacja nawierzchni na strefach rekreacji, placach zabaw i boiskach 48 300,00 Umowa zlecenie
OŚ.528.2023 2023-05-08 2023-05-08 - 2023-12-31 Magdalena Bielman-Sikorska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.529.2023 2023-05-08 2023-05-08 - 2023-12-31 Anna Stachera Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.530.2023 2023-05-08 2023-05-08 - 2023-12-31 Agnieszka Pigiel Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.531.2023 2023-05-09 2023-05-09 - 2023-12-31 Alicja Kozłowska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.532.2023 2023-05-09 2023-05-09 - 2023-12-31 Małgorzata Maciołek Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.533.2023 2023-05-09 2023-05-09 - 2023-12-31 Radosław Wysocki Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramch programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.534.2023 2023-05-09 2023-05-02 - 2023-06-30 BUDOTECHNIKA Sp. z o.o., ul. Bierawka 2a, 44 145
NIP: 6310200133
dostawa tablicy ogłoszeniowej 8 425,50 Zamówienie / Zlecenie
PR.535.2023 2023-05-09 2023-05-09 - 2023-05-25 Podarowane.pl Biedrzycki Sp.J., ul. Kasztanowa 26, 32-040 Rzeszotary
NIP: 9442247162
wykonanie gminnych koszulek promocyjnych z okazji 70-lecia gminy Michalowice 9 397,20 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.536.2023 2023-05-09 2023-05-09 - 2023-12-31 Dorota Kral Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
PR.537.2023 2023-05-09 2023-05-09 - 2023-05-15 Ambit, ul. Żwirowa 7, 05-090 Raszyn
NIP: 8110008047
wykonanie 2 szt. banerów promocyjnych w związku ze 100-leciem szkoły w Komorowie 258,30 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.538.2023 2023-05-09 2023-05-09 - 2023-12-31 Katarzyna Gogołkiewicz Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.539.2023 2023-05-09 2023-05-09 - 2023-10-30 Watersystem Serwis s.c., ul. Trakt Brzeski 127, 05-077 Zakręt
NIP: 5291653725
Wykonanie konserwacji fontanny stacjonarnej na terenie strefy rekreacji w Michałowicach przy ul. 11 listopada. 24 354,00 Umowa zlecenie
KS.540.2023 2023-05-09 2023-05-12 - 2023-05-17 Marek Długołęcki Komobike, ul. Ireny 13, 05-806 Komorów
NIP: 5342247918
zakup upominków na rajd rowerowy 998,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.541.2023 2023-05-09 2023-05-09 - 2023-06-30 Elektro-Energetyka Sp.zoo, ul. Odległa 17, 07-417 Ostrołęka
NIP: 5242788431
Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych w Michałowicach 70 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.542.2023 2023-05-09 2023-06-01 - 2023-06-01 PIŁKA W GRZE PAWEŁ SKÓRA, ul. Stanisława Worcella 11 lok. 9, 50-448 Wrocław
NIP: 8992699302
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu pokazu i warsztatów trików piłkarskich w ramach pikniku organizowanego z okazji Dnia Dziecka dla mieszkańców sołectwa Opacz Mała 1 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.543.2023 2023-05-09 2023-06-03 - 2023-06-03 PYLU Łukasz Pytlakowski, ul. T.Bairda 36 lok. 21, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291809297
Przygotowanie i przeprowadzenie atrakcji podczas pikniku rodzinnego organizowanego z okazji Dnia Dziecka, dla mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia w dniu 03.06.2023 r. 5 800,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.544.2023 2023-05-09 2023-06-04 - 2023-06-04 Zapiekani Emil Kałoski, ul. Brzozowa, Kąck 8, 05-462 Wiązowna
NIP: 5321854139
Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu atrakcji podczas pikniku rodzinnego organizowanego z okazji Dnia Dziecka, dla mieszkańców sołectwa Sokołów w dniu 04.06.2023 r. 3 000,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.545.2023 2023-05-09 2023-05-28 - 2023-05-28 Krzysztof Romanowski Teatr Katarynka, ul. Jana Heweliusza 11 lok. 811, 80-890 Gdańsk
NIP: 8672220114
Wykonanie spektaklu dla dzieci pn. "Morskie Opowieści"dla dzieci podczas imprezy " Dni Gminy i Rodziców. 3 500,00 Umowa zlecenie
KS.546.2023 2023-05-09 2023-05-09 - 2023-05-28 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PIASTUN", ul. Mikołaja Reja 1, 05-820 Piastów
NIP:
Zabezpieczenie medyczne podczas dwóch imprez wdniach 27 i 28 maja 2023 r. 3 300,00 Umowa zlecenie
OŚ.547.2023 2023-05-09 2023-05-08 - 2023-05-09 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa
NIP: 1130089950
zakup oprawy oświetleniowej 109,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.548.2023 2023-05-09 2023-05-13 - 2023-05-14 Petro Czyhys, ul. Ignacego Daszyńskiego 7 lok. 7, 31-537
NIP:
Przeprowadzenie trzech koncertów " Solidarni z Ukraina" z udziałem muzyków z Lwowa 10 800,00 Umowa zlecenie
OŚ.549.2023 2023-05-09 2023-05-09 - 2023-10-31 Hydroogród
NIP:
Montaż, konserwacja i demontaż trzech fontann pływających 10 863,00 Umowa zlecenie
OŚ.550.2023 2023-05-09 2023-05-09 - 2023-12-31 Krzysztof Kosieradzki Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
IT.551.2023 2023-05-09 2023-05-09 - 2023-05-09 Komputronik, ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań
NIP: 9720902729
akcesoria komputerowe 654,90 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.552.2023 2023-05-10 2023-05-10 - 2023-12-31 Mateusz Irmiński Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
KS.553.2023 2023-05-10 2023-05-10 - 2023-05-27 Koło Gospodyń Wiejskich "Michaśki" w Michałowicach rejestr nr: 1421040008, ul. Raszyńska 34, 05-816 Michałowice
NIP: 5342610394
Zakup żyności regiolanej wykonanej przez KGW "Michaski" na potrzeby uroczystości Jubileuszowej GM 27 maja 2023 r. 1 800,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.554.2023 2023-05-10 2023-05-10 - 2023-12-31 Małgorzata Gajzler Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.555.2023 2023-05-10 2023-05-10 - 2023-12-31 Aleksandra Tomaszewska-Roussiere Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.556.2023 2023-05-10 2023-05-10 - 2023-12-31 Anna Kaczorowska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.557.2023 2023-05-10 2023-05-10 - 2023-12-31 Waldemar Ciecierski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.558.2023 2023-05-10 2023-05-10 - 2023-12-31 Piotr Jaworski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
IT.559.2023 2023-05-10 2023-05-10 - 2023-05-10 CEZARY RAJCHERT "AVL-TRADING", ul. Palisadowa 26, 01-940 Warszawa
NIP: 9511746834
Zakup projektora multimedialnego z modułem bezprzewodowej transmisji 20 915,50 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.560.2023 2023-05-10 2023-05-10 - 2023-12-31 Piotr Gendek Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.561.2023 2023-05-11 2023-05-11 - 2023-12-31 Paweł Rutkowski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.562.2023 2023-05-11 2023-05-11 - 2023-12-31 Bożena Szczodrak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.563.2023 2023-05-11 2023-05-11 - 2023-12-31 Anna Wypych Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.564.2023 2023-05-11 2023-05-11 - 2023-12-31 Anna Romanowska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.565.2023 2023-05-11 2023-05-11 - 2023-12-31 Halina Pelc Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.566.2023 2023-05-11 2023-05-11 - 2023-12-31 Zbigniew Zawiślak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.567.2023 2023-05-11 2023-05-11 - 2023-12-31 Krzysztof Koziński Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.568.2023 2023-05-11 2023-05-11 - 2023-12-31 Marcin Dąbrowski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.569.2023 2023-05-11 2023-05-11 - 2023-12-31 Ewa Smuda Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.570.2023 2023-05-11 2023-05-11 - 2023-12-31 Waldemar Mikołajczyk Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.571.2023 2023-05-11 2023-05-11 - 2023-12-31 Agnieszka Maksymowicz Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.572.2023 2023-05-11 2023-05-11 - 2023-05-11 WIDE FORMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Kasztanowa 44, 05-816 Michałowice-Wieś
NIP: 5342545828
Oklejenie smogobusa 1 290,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.573.2023 2023-05-11 2023-05-11 - 2023-12-31 Anna Jachowska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.574.2023 2023-05-12 2023-05-12 - 2023-12-31 W moim Ogródeczku Elżbieta Sybilska, ul. Czarnieckiego 20 lok. 6, 05-816 Reguły
NIP:
zorganizowanie i przeprowadzenie „Ekologicznego pikniku rodzinnego – dbamy o kondycję swoją i naszej planety” organizowanego w dniu 1 czerwca 2023 r. 8 900,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.575.2023 2023-05-12 2023-05-12 - 2023-12-31 Andrzej Kubisz Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.576.2023 2023-05-12 2023-05-12 - 2023-12-31 Halina Bielec Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
KS.577.2023 2023-05-12 2023-05-12 - 2023-05-27 Galeria Sztuki Tess, ul. Kościelna 9 Pruszków
NIP: 5340210006
Zakup 4 zestawów malarskich skrzynkowych, 4 zestawy malowanie po numerach, 4 zestawy kredek akwarelowych oraz 2 zestawy akrylowe na Konkurs plastyczy dnia 27 maja 2023 2 029,60 Zamówienie / Zlecenie
KS.578.2023 2023-05-12 2023-05-12 - 2023-07-04 UKS Akademia Koszykówki Komorów, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów
NIP:
realizacja zadania publicznego pod tytułem "Aktywność szansą na rowój", określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę 10 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.579.2023 2023-05-12 2023-05-12 - 2023-12-31 Karolina Klimkowska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.580.2023 2023-05-12 2023-05-12 - 2023-12-31 Aleksandra Jasińska - Obierak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.581.2023 2023-05-12 2023-05-12 - 2023-12-31 Agnieszka Czechowska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.582.2023 2023-05-12 2023-05-12 - 2023-12-31 Irmina Pawlikowska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.583.2023 2023-05-12 2023-05-12 - 2023-12-31 Piotr Gański Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.584.2023 2023-05-12 2023-05-12 - 2023-12-31 Urszula Kozłowska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.585.2023 2023-05-12 2023-05-12 - 2023-12-31 Piotr Michalski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
PR.586.2023 2023-05-12 2023-05-10 - 2023-05-12 InDruk Zakład Poligraficzny InDruk Wykonanie wydruku dwóch rodzajów plakatów A2, po 80 szt. każdy, w zwiazku z Uroczystymi obchodami 70-lecia gminy Michałowice oraz Gminnego Dnia Dzieci i Rodziców. 1 156,20 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.587.2023 2023-05-12 2023-05-12 - 2023-12-31 Tadeusz Sztec Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
PR.588.2023 2023-05-12 2023-05-09 - 2023-05-24 Podarowane.pl Biedrzycki Sp.J., ul. Kasztanowa 26, 32-040 Rzeszotary
NIP: 9442247162
Wykonanie gadżetów promocyjnych wraz z logiem gminy Michałowice, zgodnie z ofertą. 26 684,80 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.589.2023 2023-05-12 2023-05-12 - 2023-12-31 Dorota Zaręba Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.590.2023 2023-05-12 2023-05-12 - 2023-12-31 Barbara Żak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.591.2023 2023-05-12 2023-05-12 - 2023-12-31 Leszek Retka Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
KS.592.2023 2023-05-15 2023-05-15 - 2023-05-27 KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH SUCHY LAS "KOŁO KOBIET KREATYWNYCH", ul. Księdza Michała Woźniaka 6, 05-806 Suchy Las
NIP: 5342592584
Zakup żywności regionalnej wykonanej przez KGW "Koło Kobiet Kreatywnych" na potrzeby uroczystości Jubileuszowej GM 27 maja 2023 r. 8 600,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.593.2023 2023-05-15 2023-05-27 - 2023-05-27 ADAM STANISZEWSKI ADSTAGE ADAM STANISZEWSKI Koncert zespołu Żuki w dniu 27 maja 2023 r. 2 500,00 Umowa zlecenie
KS.594.2023 2023-05-15 2023-05-27 - 2023-05-27 "PERLIK" JOACHIM PERLIK "PERLIK" JOACHIM PERLIK Koncert zespołu Żuki w dniu 27 maja 2023 r. 2 500,00 Umowa zlecenie
OŚ.595.2023 2023-05-15 2023-05-15 - 2023-12-31 Janusz Byszewski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.596.2023 2023-05-15 2023-05-15 - 2023-12-31 Teresa Węgiełek Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OA.597.2023 2023-05-15 2023-06-11 - 2023-06-11 Bastet Sp. z o.o., ul. Wspólna 35, 20-344 Lublin
NIP:
Zapewnienie atrakcji dla dzieci podczas pikniku rodzinnego organizowanego z okazji Dnia Dziecka, dla mieszkańców sołectwa Pęcice Małe w dniu 11 czerwca 2023 r. 3 690,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.598.2023 2023-05-15 2023-05-27 - 2023-05-27 PIOTR ANDRZEJEWSKI PA-PRO-PIOTR ANDRZEJEWSKI Koncert zespołu Żuki w dniu 27 maja 2023 r. 2 500,00 Umowa zlecenie
KS.599.2023 2023-05-15 2023-05-27 - 2023-05-27 "MAR - MUS" Marek Posieczek "MAR - MUS" Marek Posieczek Koncert zespołu Żuki w dniu 27 maja 2023 r. 2 500,00 Umowa zlecenie
KS.600.2023 2023-05-15 2023-05-27 - 2023-05-27 JERZY BOŁKA JERYK JERZY BOŁKA Koncert zespołu Żuki w dniu 27 maja 2023 r. 2 500,00 Umowa zlecenie
OA.601.2023 2023-05-15 2023-06-04 - 2023-06-04 Animacje Uśmiechu Warte Patrycja Wojtczak, ul. Wołowskiego 2 lok. 98, 05-800 Pruszków
NIP: 5342594235
Zapewnienie atrakcji dla dzieci podczas imprezy organizowanej z okazji Dnia Dziecka dla mieszkańców sołectwa Sokołów w dniu 04.06.2023 r. 1 300,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.602.2023 2023-05-15 2023-05-20 - 2023-05-20 PYLU Łukasz Pytlakowski, ul. T.Bairda 36 lok. 21, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291809297
Przygotowanie i poprowadzenie imprezy tanecznej „Potańcówka na dechach”, organizowanej dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś w dniu 20.05.2023 r. 2 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.603.2023 2023-05-15 2023-05-15 - 2023-12-31 Wanda Zakrocka-Orzeł Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
IT.604.2023 2023-05-15 2023-05-18 - 2024-05-18 HitMe.pl Marek Bajerski, ul. Franciszka Mamuszki lok. 17A, 80-178 Gdańsk
NIP: 8792487067
usługi hostingowe 1 990,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.605.2023 2023-05-15 2023-05-11 - 2023-05-25 TERG S.A., ul. Połczyńska 121, 01-303 Warszawa
NIP: 7671004218
Zakup i dostawę sprzętu AGD stanowiącego wyposażenie nowego budynku świetlicy w Pęcicach z przeznaczeniem na działalność kulturalną w Sołectwie. 3 399,97 Zamówienie / Zlecenie
OA.606.2023 2023-05-15 2023-05-11 - 2023-05-25 TERG S.A., ul. Połczyńska 121, 01-303 Warszawa
NIP: 7671004218
Zakup i dostawę sprzętu AGD stanowiącego wyposażenie nowego budynku świetlicy w Pęcicach z przeznaczeniem na działalność kulturalną w Sołectwie. 11 047,90 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.607.2023 2023-05-15 2023-05-15 - 2023-12-31 Dorota Mikołajczyk Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.608.2023 2023-05-15 2023-05-15 - 2023-12-31 Mateusz Styczewski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
KS.609.2023 2023-05-15 2023-08-02 - 2023-10-30 Koło Gospodyń Wiejskich „Dziewczyny z Komorowa” rejestr nr: 1421040005, ul. Leśna 12, 05-806 Komorów
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem "Aktywnie i Sportowo" 10 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.610.2023 2023-05-15 2023-05-15 - 2023-12-31 Grażyna Lebiedziewicz Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.611.2023 2023-05-15 2023-05-15 - 2023-12-31 Ewa Bocianowska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.612.2023 2023-05-15 2023-05-15 - 2023-12-31 Jacek Pańczyk Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.613.2023 2023-05-15 2023-05-15 - 2023-12-31 Anna Więcek Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
KS.614.2023 2023-05-16 2023-05-16 - 2023-05-27 Koło Gospodyń Wiejskich „Dziewczyny z Komorowa” rejestr nr: 1421040005, ul. Leśna 12, 05-806 Komorów
NIP: 5342601923
Zakup żywności regionalnej w postaci ciast wykonanej przez KGW "Dziewczyny z Komorowa" na potrzeby uroczystości Jubileuszowej GM 27 maja 2023r. 2 600,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.615.2023 2023-05-16 2023-05-16 - 2023-05-27 Koło Gospodyń Wiejskich Gospochy z Nowej Wsi rejestr nr: 1421040004, ul. Magnolii 7, 05-806 Nowa Wieś
NIP:
Zakup żywności regionalnej wykonanej przez KGW "Gospochy" na potrzeby uroczystości Jubileuszowej GM 27 maja 2023 r. 1 800,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.616.2023 2023-05-16 2023-05-16 - 2023-05-16 Dorota Dziekiewicz - Pilich Projekt medalu okolicznościowego w związku z 70leciem gminy Michałowice 2 000,00 Umowa o dzieło
KS.617.2023 2023-05-16 2023-05-28 - 2023-05-28 "PRZEDSIĘBIORSTWO ORGANIZACJI TURYSTYKI, REKREACJI I SPORTU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Aleja Stanów Zjednoczonych 72 lok. 35, 04-036 Warszawa
NIP: 1132329186
Kompleksowa organizacja animacji i atrakcji na "Dni Gminy i Rodziców" 36 285,00 Umowa zlecenie
OŚ.618.2023 2023-05-16 2023-05-16 - 2023-12-31 Urszula Gawrońska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.619.2023 2023-05-16 2023-05-16 - 2023-12-31 Ewa Jasińska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.620.2023 2023-05-16 2023-05-16 - 2023-12-31 Magdalena Jasińska - Korzeń Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
KS.621.2023 2023-05-16 2023-05-16 - 2023-05-27 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "JU-MA" Mariola Turos, ul. Armii Krajowej 30, 05-480 Karczew
NIP: 5321338426
Zakup naczyń jednorazowych na potrzeby Jubileuszu 70-lecia Gminy 1 376,80 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.622.2023 2023-05-16 2023-05-16 - 2023-12-31 Alicja Niedźwicka-Pietruczuk Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
GK.623.2023 2023-05-16 2023-05-17 - 2025-04-30 FAGUS Sp. z o.o., ul. Al. Krakowska 110 lok. 114, 00-971 Warszawa
NIP: 5222843925
„Zamiatanie i odśnieżanie na terenie Gminy Michałowice” część I „Zimowe i letnie utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych Rejon I” ZP.271.1.13.2023 2 092 220,00 Umowa zlecenie
GK.624.2023 2023-05-16 2023-05-17 - 2025-04-30 RAD-MAR Marek Wieteska, ul. Baśniowa 145, 05-840 Domaniewek
NIP: 5341992790
„Zamiatanie i odśnieżanie na terenie Gminy Michałowice” część II „Zimowe i letnie utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych Rejon II” ZP.271.1.13.2023 2 589 010,00 Umowa zlecenie
KS.625.2023 2023-05-16 2023-05-16 - 2023-08-20 Magdalena Dziołak PLATYPUS, ul. Zachariasza 2/4 lok. 63, 03-761 Warszawa
NIP:
Przygotowanie i wykonanie koncertu według autorskiego repertuaru, który odbędzie się dnia 20 sierpnia 2023 r. o godzinie 18 w Parku w Regułach 4 000,00 Umowa zlecenie
KS.626.2023 2023-05-17 2023-05-17 - 2023-05-27 Koło Gospodyń Wiejskich w Pęcicach Małych - Pęciczanki rejestr nr: 1421040002, ul. Brzozowa 18, 05-806 Komorów
NIP:
Zakup żywności regionalnej wykonanej przez KGW "Pęciczanki" na potrzeby uroczystości Jubileuszowej Gminy Michałowice 27 maja 2023 r. 6 200,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.627.2023 2023-05-17 2023-05-17 - 2023-12-31 Nataliya Galytska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
KS.628.2023 2023-05-17 2023-05-17 - 2023-05-27 X-KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Mariusza Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa
NIP: 9492107026
Zakup czytników ebook i tabletów na obchody 70-lecia Gminy Michałowice 1 991,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.629.2023 2023-05-17 2023-05-17 - 2023-05-28 MOBILEMACHINE ŻANETA ZALEWSKA, ul. Pasażerska 30, 05-800 Pruszków
NIP: 5341592731
Wynajęcie dwóch generatorów prądu na Gminny Dzień Dzieci i Rodziców 28 maja 2023 3 690,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.630.2023 2023-05-17 2023-05-22 - 2024-01-17 Leon Szeląg „Czyszczenie kanalizacji deszczowej, wpustów ulicznych i separatorów na terenie gminy Michałowice” w zakresie cz. I „Czyszczenie kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych na terenie gminy Michałowice” 177 451,00 Umowa zlecenie
PR.631.2023 2023-05-17 2023-05-17 - 2023-05-17 GRAWERSTWO s.c.Bartosz Madejczyk, Sławomir Kopek, ul. Piaskowa 11, 39-300 Mielec
NIP: 8172053541
statuetki szklane w związku z potrójnym jubileuszem szkoły w Komorowie 2 030,35 Zamówienie / Zlecenie
GK.632.2023 2023-05-17 2023-05-22 - 2023-10-31 Awas-Serwis Sp. z o.o., ul. Egejska 1/34, 02-764 Warszawa
NIP: 5213177038
„Czyszczenie kanalizacji deszczowej, wpustów ulicznych i separatorów na terenie gminy Michałowice” w zakresie cz. II „Czyszczenie separatorów ropopochodnym oczyszczających wody deszczowe, odbiór i unieszkodliwienie odpadów 50 877,40 Umowa zlecenie
KS.633.2023 2023-05-17 2023-05-17 - 2023-05-31 "SKIPPER" Andrzej Pieńkowski, ul. E. Ciołka 2 lok. 49, 01-402 Warszawa
NIP: 5272295271
zakup statuetek i medali na zawody wędkarskie dla dzieci w ramach patronatu 304,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.634.2023 2023-05-18 2023-05-08 - 2023-05-15 GRO-Instal Krzysztof Grobelny, ul. Polna 5A, 05-806 Nowa Wieś
NIP: 5341907689
Usługi hydrauliczne 8 610,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.635.2023 2023-05-18 2023-05-18 - 2023-12-31 Małgorzata Janczak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OA.636.2023 2023-05-18 2023-06-04 - 2023-06-04 Fiku-Miku Agnieszka Grzegorzewska, ul. Ogrodowa 13, 96-320 Grabce Józefpolskie
NIP: 8381699431
Wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu atrakcji dla dzieci podczas Pikniku Rodzinnego organizowanego dla mieszkańców Osiedla Granica w dniu 4 czerwca 2023 r. 1 820,00 Zamówienie / Zlecenie
PR.637.2023 2023-05-18 2023-05-18 - 2023-05-18 WKD, ul. Batorego Stefana 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291628093
emisja spotu reklamowego z okazji 70-lecia gminy Michałowice oraz 100-lecia szkoły ZSO w Komorowie 1 867,14 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.638.2023 2023-05-18 2023-05-18 - 2023-12-31 Beata Jarząbek Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.639.2023 2023-05-18 2023-05-18 - 2023-12-31 Daniel Łupiński Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
KS.640.2023 2023-05-18 2023-05-13 - 2023-05-31 Aleksandra Rochna Umowa zlecenie do ReferatuKultury, Sportu i Spraw Społecznych 3 180,00 Umowa zlecenie
OA.641.2023 2023-05-18 2023-06-01 - 2023-06-01 Krynicka Agnieszka, ul. 11 Listopada 30, 05-816 Michałowice
NIP: 5221039061
Przygotowanie i przeprowadzenie atrakcji podczas pikniku organizowanego z okazji Dnia Dziecka, dla mieszkańców sołectwa Michałowice, Osiedla Michałowice i sołectwa Opacz Mała, w dniu 01.06.2023 r. 4 034,40 Zamówienie / Zlecenie
OA.642.2023 2023-05-18 2023-06-04 - 2023-06-04 Bremex Sp. z o.o., ul. Zielona 14, 05-311 Dębe Wielkie
NIP: 5270105237
Usługa polegająca na przygotowaniu oraz obsłudze urządzeń w celu zapewnienia atrakcji podczas Pikniku Rodzinnego organizowanego dla mieszkańców Osiedla Granica w dniu 04.06.2023 r. 8 068,80 Zamówienie / Zlecenie
GK.643.2023 2023-05-18 2023-05-18 - 2023-05-18 LESZEK WRZOSEK BUDIKOM LESZEK WRZOSEK 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na wykonywaniu nadzoru inwestorskiego branży drogowej nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadań inwestycyjnych na terenie gminy Michałowice: a) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Regułach b) Przebudowa ul. Królewskiej w Regułach c) Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem w miejscowości Granica w Gminie Michałowice-I etap d) Remont ul. Ceglanej w Komorowie e) Przebudowa ulic o nawierzchni bitumicznej f) Zagospodarowanie ul. Al. Jana Pawła II w Komorowie 60 995,70 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-11-15
do umowy nr GK.643.2023
2023-11-15-2024-07-31 zmiana terminu, kwoty i zakresu zadań 43 000,00 Aneks do umowy
KS.644.2023 2023-05-18 2023-05-18 - 2023-07-09 Fundacja im.Zygmunta Noskowskiego, ul. Kiszkowskiego 1, 62-200 Piekary
NIP:
Koncert według autorskiego repertuaru w ramach zadania"Budżet Obywatelski-Plenerowe koncert w Parku w Regułach", który odbędzie się 9 lipca 2023 przez Nemesis Quartet 8 000,00 Umowa zlecenie
OŚ.645.2023 2023-05-18 2023-05-18 - 2023-12-31 Katarzyna Gizińska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
KS.646.2023 2023-05-18 2023-05-01 - 2023-12-31 Koło Gospodyń Wiejskich w Pęcicach Małych - Pęciczanki rejestr nr: 1421040002, ul. Brzozowa 18, 05-806 Komorów
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem "Wege - zdrowy styl życia" 5 290,00 Umowy dotacyjne
IT.647.2023 2023-05-19 2023-05-18 - 2023-05-18 N.K. Serwis Piotr Nowak, ul. Stefana Żeromskiego 6, 05-820 Piastów
NIP: 5212124175
Zakup akcesoriów komputerowych 747,21 Zamówienie / Zlecenie
KS.648.2023 2023-05-19 2023-05-27 - 2023-05-27 MUZEUM MOTORYZACJI I TECHNIKI, ul. Warszawska 21, 05-805 Otrębusy
NIP: 5342174473
Wynajęcie Ogórka 27 maja na 4,5 godziny 1 836,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.649.2023 2023-05-19 2023-05-27 - 2023-05-27 SALWADORE Hanna Mieszkowska, ul. Rozbrat 10 lok. 14, 00-451 Warszawa
NIP: 7011007104
Zapewnienie obsługi technicznej imprezy z okazji obchodów 70 lecia Gminy Michałowice w dniu 27 maja 2023. 22 900,00 Umowa zlecenie
KS.650.2023 2023-05-19 2023-05-28 - 2023-05-28 SALWADORE Hanna Mieszkowska, ul. Rozbrat 10 lok. 14, 00-451 Warszawa
NIP: 7011007104
Obsługa techniczna imprezy Dzień Dziecka i Rodziców w dniu 28 maja 2023 r. w Parku w Regułach 14 100,00 Umowa zlecenie
OŚ.651.2023 2023-05-19 2023-05-19 - 2023-12-31 Andrzej Bilicki Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.652.2023 2023-05-19 2023-05-19 - 2023-06-30 TAXUS UL SP. Z O.O., ul. OCHOCKA 14, 0-995 WARSZAWA
NIP: 5223004374
inwentaryzacja stanu lasu dla dz. 1249 obręb Komoró 3 240,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.653.2023 2023-05-19 2023-05-16 - 2023-05-25 Hydroogród
NIP:
Wymiana dyszy do fontanny na strefie rekreacji 1 729,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.654.2023 2023-05-19 2023-05-19 - 2023-05-19 Bogdan Michalec, ul. Majowa 1, 05-090 Wypędy
NIP:
wykonanie usługi polegającej na wykonaniu banera informacyjnego dla projektu „Ekologiczny piknik rodzinny – dbamy o kondycję swoją i naszej planety” organizowanego w dniu 1 czerwca 2023 r. 36,90 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.655.2023 2023-05-19 2023-05-19 - 2023-12-31 Ewa Chruściak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.656.2023 2023-05-19 2023-05-19 - 2023-12-31 Agnieszk Pliszek Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.657.2023 2023-05-19 2023-05-19 - 2023-05-19 POLAMP, ul. Przemysłowa 1, 11-500 Gizycka
NIP:
Przegląd i naprawa dekoracji świątecznych, wolnostojąych. 4 182,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.658.2023 2023-05-19 2023-05-22 - 2023-05-24 Jula Smakula - Cukiernictwo Artystyczne - Piotr Łyżwa, ul. Koniczyny 34a lok. 51, 05-850 Kręczki
NIP:
Usługa polegająca na przygotowaniu i poprowadzeniu warsztatów kulinarnych z okazji Dnia Matki, dla mieszkańców Osiedla Michałowice 2 214,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.659.2023 2023-05-22 2023-05-22 - 2023-12-31 Bartosz Chlebicki Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
KA.660.2023 2023-05-22 2023-05-25 - 2023-07-10 Aleksandra Burno Opracowanie materiałów archiwalnych (kat. A) i dokumentacji niearchiwalnej (kat. B) i sporządzenie ewidencji na nośniku papierowm i elektronicznym 30 000,00 Umowa o dzieło
GR.661.2023 2023-05-22 2023-05-22 - 2023-06-15 Andrzej ANKOR- Korniluk Wykonanie wyceny nieruchomości wraz z naniesieniami w celu ustalenia odszkodowania za działkę nr 678/14 połozoną w Opaczy Kolonia ul. Bodycha . 1 107,00 Umowa zlecenie
FZ.662.2023 2023-05-22 2023-05-19 - 2023-05-26 MM CONSULT Sp. z o.o., ul. Płocka 15C lok. 4, 01-231 Warszawa
NIP: 5272912031
Wykonanie na rzecz Gminy Michałowice dokumentacji aplikacyjnej zgodnej z wymogami Programu w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 7 500,00 Umowa zlecenie
GK.663.2023 2023-05-22 2023-05-22 - 2023-07-20 Biuro Projektów Infrastrukturalnych Krzysztof Suliga, ul. Tęczowa 3 lok. 6, 05-270 Marki
NIP: 6932026076
wykonanie dokumentacji projekowej kanału technologicznego w uliach Kuropatwy i Przepiórki w Pęcicach Małych 11 685,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.664.2023 2023-05-22 2023-05-22 - 2023-05-25 ZAKŁAD ELEKTROMECHANIKI DŹWIGOWEJ KRZYSZTOF BORGUL Naprawa napędu drzwi wraz z wymianą koła zębatego na wałku reduktora w urządzeniu dźwigowym zainstalowanym w budynku Urzędu Gminy Michałowice. 504,30 Zamówienie / Zlecenie
OA.665.2023 2023-05-22 2023-06-11 - 2023-06-11 Józef Poręba, ul. Stanisława Lentza 35 lok. 38, 02-956 Warszawa
NIP: 9511559954
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu posiłku regeneracyjnego dla uczestników konkursów i zabaw, podczas Pikniku Rodzinnego organizowanego z okazji Dnia Dziecka dla mieszkańców sołectwa Pęcice Małe w dniu 11 czerwca 2023 r. 4 200,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.666.2023 2023-05-22 2023-06-17 - 2023-06-17 Auto Raf Rafał Telak, ul. Baczki 1, 07-130 Łochów
NIP: 8241656663
Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu animacji podczas imprezy organizowanej z okazji Dnia Dziecka, dla mieszkańców sołectwa Suchy Las w dniu 17.06.2023 r. 2 400,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.667.2023 2023-05-22 2023-06-04 - 2023-06-04 BajOLAndia Aleksandra Jakubczak, ul. Kleeberga 10, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291554087
Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu atrakcji dla dzieci, w postaci animacji tematycznych, podczas Pikniku Rodzinnego organizowanego dla mieszkańców Osiedla Granica w dniu 04.06.2023 r. 5 450,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.668.2023 2023-05-23 2023-05-25 - 2023-05-25 Józef Poręba, ul. Stanisława Lentza 35 lok. 38, 02-956 Warszawa
NIP: 9511559954
Usługa polegająca na przygotowaniu poczęstunku dla pracowników Urzędu Gminy Michałowice z okazji obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego 2 900,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.669.2023 2023-05-23 2023-05-28 - 2023-05-28 FAGUS Sp. z o.o., ul. Al. Krakowska 110 lok. 114, 00-971 Warszawa
NIP: 5222843925
Obsługa techniczna imprezy Gminny Dzień Dzieci i Rodziców w dmiu 28 maja 2023 r. 3 196,80 Zamówienie / Zlecenie
KS.670.2023 2023-05-23 2023-05-27 - 2023-05-27 Impresariusz Michał Marcinkowski, ul. Gen Mariusza Zaruskiego 27 D lok. 9, 81-577 Gdynia
NIP:
Wykonanie usługi prowadzenia jubileuszy 70 lecia Gminy Michałowice 6 765,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.671.2023 2023-05-23 2023-05-23 - 2023-05-31 PPH Calino Barbara Połulich, ul. Ruchliwa 20, 02-182 Warszawa
NIP: 5211213250
Zamowienie wykonania statuetek i pucharów dla lauratów Konkursu pt. "Mistrz Ortografii" 1 084,93 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.672.2023 2023-05-23 2023-05-23 - 2023-12-31 Anna Płoszaj Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
PR.673.2023 2023-05-23 2023-05-10 - 2023-05-24 GRAWERSTWO s.c.Bartosz Madejczyk, Sławomir Kopek, ul. Piaskowa 11, 39-300 Mielec
NIP: 8172053541
Wykonanie 4 dyplomow okolicznościowych z herbem gminy Michałowice. 777,99 Zamówienie / Zlecenie
KS.674.2023 2023-05-23 2023-07-01 - 2023-09-20 Uczniowski Klub Sportowy w Nowej Wsi, ul. Główna 96, 05-806 Komorów
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem "Piłkarskie lato dla dzieci 2023" 10 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.675.2023 2023-05-23 2023-05-23 - 2023-12-31 Jadwiga Rybak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.676.2023 2023-05-23 2023-05-23 - 2023-12-31 Artur Szybeler Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.677.2023 2023-05-23 2023-05-23 - 2023-12-31 Barbara Czaplicka Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.678.2023 2023-05-23 2023-05-23 - 2023-12-31 Maciej Gronostajski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
KS.679.2023 2023-05-23 2023-05-23 - 2023-12-31 Koło Gospodyń Wiejskich w Pęcicach Małych - Pęciczanki rejestr nr: 1421040002, ul. Brzozowa 18, 05-806 Komorów
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem "Zielony mostek - działanie proekologiczne - poznajemy kumaki" 6 400,00 Umowy dotacyjne
OŚ.680.2023 2023-05-23 2023-05-23 - 2023-12-31 Ewa Kaczorowska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.681.2023 2023-05-23 2023-05-23 - 2023-12-31 Adam Kłudczyński Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.682.2023 2023-05-23 2023-05-23 - 2023-12-31 Artur Rozalski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
KS.683.2023 2023-05-23 2023-07-01 - 2023-09-30 SKF ANPREL KP AMT Nowa Wieś, ul. Wiśniowa 1, 05-806 Komorów
NIP:
Realizacja zadania publicznego pt. "Zabawy z pilką" określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w konkursie ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu na rok 2023 10 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.684.2023 2023-05-23 2023-05-23 - 2023-12-31 Danuta Głodek Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.685.2023 2023-05-23 2023-05-23 - 2023-12-31 Michał Wiśniewski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.686.2023 2023-05-24 2023-05-24 - 2023-12-31 Helena Tutaj Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.687.2023 2023-05-24 2023-05-24 - 2023-12-31 Elżbieta Radyńska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.688.2023 2023-05-24 2023-05-24 - 2023-12-31 Maria Radyńska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
KS.689.2023 2023-05-24 2023-05-26 - 2023-05-29 Agencja Artystyczna "Retro-Pasje" Małgorzata Retkowska, ul. Stępińska 3, 00-739 Warszawa
NIP:
Wypożycznie 10 stylizacji ( 5 stylizacji dla dorosłych i 5 dla dzieci) na obchody 70-lecia Gminy 3 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.690.2023 2023-05-24 2023-05-24 - 2023-12-31 Iwona Masłowska - Sprycha Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
KS.691.2023 2023-05-24 2023-05-27 - 2023-05-27 TADEX CENTRUM DRUKU CYFROWEGO TADEUSZ ZWIERZCHOWSKI, ul. Działkowa 9, 05-804 Pruszków
NIP: 5260106169
zamówienie druków do wystawy planszowej o historii gminy Michałowice z okazji 70--lecia 4 059,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.692.2023 2023-05-24 2023-05-24 - 2023-12-31 Grażyna Domańska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
KS.693.2023 2023-05-24 2023-05-24 - 2023-05-26 JOWIŚ BABY Marcinkowski Daniel, ul. Józefa Piłsudskiego 27A, 05-600 Grójec
NIP: 7971858640
Zakup nagród na patronat Turniej Tenisowy dla Akademii Tenisowej Bavi. 1 595,56 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.694.2023 2023-05-25 2023-05-25 - 2023-12-31 Agata Kapturzak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
KS.695.2023 2023-05-25 2023-05-27 - 2023-05-27 Antkowiak Jerzy Antkowiak Opieka artystyczna nad Pokazem mody organizowanego w ramach obchodów 70 lecia Gminy Michałowice 2 500,00 Umowa zlecenie
GR.696.2023 2023-05-25 2023-05-25 - 2023-07-14 Marcin Baranowski Wykonanie dokumentacji geodezyjnej-potwierdzenie na mapie ewid. ze stan wskazany jest zgodny ze stanem zajętości nieruchomości pod drogę publiczną.do dz. 232/2, 232/4, 232/5 2 706,00 Umowa zlecenie
KS.697.2023 2023-05-25 2023-05-27 - 2023-05-27 GRZEGORZ OLEWNIK ANG - serwis, ul. Warszawska 58B lok. 82, 02-496 Warszawa
NIP: 5211878794
Przygotowanie wystawy dot. historii Gminy Michałowice 4 305,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.698.2023 2023-05-25 2023-05-25 - 2023-12-31 Jacek Kowalski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
KS.699.2023 2023-05-26 2023-05-26 - 2023-05-27 TCD Joanna Piotrowska, ul. Żurawinowa 23 lok. B, 05-270 Marki
NIP: 5781690337
Zamówienie ekranu, projektora, stolików, rusztowań oraz obsługa techniczna na 70-lecie Gminy 2 952,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.700.2023 2023-05-26 2023-05-26 - 2023-12-31 Grażyna Przepióra Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.701.2023 2023-05-26 2023-05-29 - 2023-10-16 Leon Szeląg Płukanie, czyszczenie, udrażnianie oraz monitoring sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowice 183 575,00 Umowa zlecenie
OŚ.702.2023 2023-05-26 2023-05-26 - 2023-12-31 Andrzej Bilicki Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
GK.703.2023 2023-05-26 2023-05-29 - 2023-12-31 PZM WIMET JÓZEFÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Krucza 2, 05-420 Józefów
NIP: 5322094937
Wymiana i uzupełnienie znaków drogowych pionowych i poziomych na terenie gminy Michałowice 197 495,00 Umowa o roboty budowlane
GK.704.2023 2023-05-26 2023-05-25 - 2023-06-15 "BIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Gabriela Narutowicza 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski
NIP: 8911434084
Dostawa i montaż 2 szt. szyb: szyba 214x90 - 1 szt. i szyba 214x50 - 1 szt. w wiacie autobusowej EOS w Komorowie (przystanek Komorów Szkoła) 2 300,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.705.2023 2023-05-26 2023-05-26 - 2023-07-14 Urządzanie i utrzymanie zieleńców chirurgia drzew, ul. Ludna 7B, 05-822 Milanówek
NIP: 5341425594
Prace porządkowe na terenie przyległym do parku w Regułach (zgodnie z ofertą). 18 144,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.706.2023 2023-05-26 2023-05-23 - 2023-09-02 Usługi Asenizacyjne Leon Szeląg, ul. Słowikowskiego 62a, 05-090 Raszyn
NIP: 5222345423
zakup i montaż 55 szt. wodomierzy ultradzwi ekowych firmy Sagemcom 24 380,10 Zamówienie / Zlecenie
GK.707.2023 2023-05-26 2023-05-23 - 2023-06-02 Marek Juchniewicz, ul. Romualda Gutta 1 lok. 31, 02-777 Warszawa
NIP: 6481142135
Remont 2 szt,. pomp Grundfos SEV.80.80.40.4.51D 4,9 kW zainstalowanych na przpompown przy ul. Wąskiej 18 204,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.708.2023 2023-05-26 2023-05-26 - 2023-05-30 SOLIX Sp. z o.o., ul. Kościelna 7, 27-200 Starachowice
NIP:
dostawa monitoru witrynowego 55’ SAMSUNG OM 55 N-S wraz z dedykowanym standem, licencją oraz montażem z instalacją na potrzeby wyświetlania danych dotyczących punktu konsultacyjno-informacyjnego programu ogólnopolskiego Czyste Powietrze 16 967,80 Zamówienie / Zlecenie
IR.709.2023 2023-05-29 2023-05-24 - 2023-06-16 Zakład Usług Kominiarskich Marcin Więckowski, ul. Barbary Wolniewicz 7 lok. 49, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 8381230680
Czyszczenie przewodów kominowych w 9 budynkach będących własnością gminy Michałowice 2 235,60 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.710.2023 2023-05-29 2023-05-29 - 2023-12-31 Lucyna Maliszewska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
IR.711.2023 2023-05-29 2023-05-26 - 2023-08-24 MG PROJEKT Małgorzata Szpindor, ul. Kurpiowska 19/1, 26-600 Radom
NIP: 7961391347
Opracowanie dokumentacji projektowej doyczącej modernizacji instalacji elektrycznych w budynkach ZSO w Komorowie 34 563,00 Umowa zlecenie
IR.712.2023 2023-05-29 2023-05-26 - 2023-06-14 ER-KA Renata Kowalska, ul. Aleja Wojska Polskiego 46, 05-820 Piastów
NIP: 5222364840
Rozbiórka istniejącego ogrodzenia posesji zlokalizowanej przy ul.3 maja 10 w Komorowie 7 380,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.713.2023 2023-05-29 2023-05-26 - 2023-06-14 ER-KA Renata Kowalska, ul. Aleja Wojska Polskiego 46, 05-820 Piastów
NIP: 5222364840
Przeniesienie wraz z montażem uzywanego wyposażenia kuchni do budynku przy ul. 3 maja 10 w Komorowie 1 722,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.714.2023 2023-05-29 2023-05-29 - 2023-12-31 Władysław Bednarek Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.715.2023 2023-05-29 2023-05-29 - 2023-12-31 Małgorzata Bihun Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OA.716.2023 2023-05-29 2023-06-04 - 2023-06-04 Mamula-Ceramika i Rzemiosło Artystyczne Urszula Wicher, ul. Szczęsne, ul. Kosa 6, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP:
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów tworzenia naczyń i rzeźb w glinie, podczas Pikniku Rodzinnego organizowanego dla mieszkańców Osiedla Granica 1 400,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.717.2023 2023-05-29 2023-05-29 - 2023-05-29 BUDMAL - ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Tadeusza Rejtana 13, 05-270 Marki
NIP: 1130009431
Adaptacja akustyczna pomieszczenie stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi 7 380,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.718.2023 2023-05-29 2023-05-29 - 2023-12-31 Jerzy Zabłocki Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.719.2023 2023-05-29 2023-05-29 - 2023-05-30 RAD-MAR Łukasz Wysocki, ul. Graniczna 2, 05-816 Reguły
NIP:
dostawa kamery termowizyjnej marki BOSCH GTC 400 C PROFESSIONAL na potrzeby prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego programu ogólnopolskiego Czyste Powietrze. 4 950,00 Umowy dotacyjne
OŚ.720.2023 2023-05-29 2023-05-29 - 2023-05-30 PODAROWANE.PL, ul. Kasztanowa 26, 32-040 Rzeszotary
NIP: 9442247162
dostawa eko pamiątek dla uczestników "Ekologicznego pikniku rodzinnego - dbamy o kondycję swoją i naszej planety" organizowanego w dniu 1 czerwca 2023 r. 5 209,05 Zamówienie / Zlecenie
OA.721.2023 2023-05-29 2023-06-02 - 2023-06-30 Grażyna Socha Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć "Robótki ręczne", dla mieszkańców sołectwa Reguły 1 250,00 Umowa zlecenie
OŚ.722.2023 2023-05-29 2023-05-29 - 2023-05-31 ARTYKUŁY OGRODNICZO-PRZEMYSŁOWE, ul. Parkowa 2, 05-816 Michałowice
NIP:
dostawa materiałów ogrodniczych niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów ekologicznych podczas "Ekologicznego pikniku rodzinnego - dbamy o kondycję swoją i naszej planety" organizowanego w dniu 1 czerwca 2023 r. 1 750,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.723.2023 2023-05-30 2023-05-30 - 2023-12-31 Jacek Bedełek Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.724.2023 2023-05-30 2023-05-30 - 2023-12-31 Urszula Markiewicz Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
KS.725.2023 2023-05-30 2023-05-30 - 2023-06-16 Marian Dziekanowski SPRZEDAŻ KSIĄŻEK, ul. Biskupicka 56, 05-840 Brwinów
NIP: 5341943260
Zakup nagród na Konkurs "Mistrz matematyki" dla ucznów klas I-III Szkoły Podstawowej w Komorowie 2 932,20 Zamówienie / Zlecenie
KS.726.2023 2023-05-30 2023-05-30 - 2023-06-03 "PRZEDSIĘBIORSTWO ORGANIZACJI TURYSTYKI, REKREACJI I SPORTU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Aleja Stanów Zjednoczonych 72 lok. 35, 04-036 Warszawa
NIP: 1132329186
Umowa POTRIS na wykonanie usługi w związku z Piknikiem rodzinnym w Gminnym Przedszkolu w Michałowicach 10 000,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.727.2023 2023-05-30 2023-04-17 - 2023-12-31 SKF ANPREL KP AMT Nowa Wieś, ul. Wiśniowa 1, 05-806 Komorów
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem "Kontuzje i urazy w sporcie - jak prawidłowo trenować" 2 000,00 Umowy dotacyjne
KS.728.2023 2023-05-30 2023-05-24 - 2023-05-26 Leopard Piotr Dobrowolski, ul. Aleje Jerozolimskie 271, 05-816 Michałowice
NIP: 5251221161
Zakup nagród na patronat Turniej Tenisowy dla Akademii Tenisowej Bavi 590,40 Zamówienie / Zlecenie
GK.729.2023 2023-05-30 2023-05-31 - 2023-10-18 KJM BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Sochaczewska 35 lok. 4, 05-840 Brwinów
NIP: 5342582002
Wymiana zasuw i hydrantów oraz inne prace na sieci wodociągowej 283 609,00 Umowa o roboty budowlane
KS.730.2023 2023-05-30 2023-04-10 - 2023-12-31 Koło Gospodyń Wiejskich „Dziewczyny z Komorowa” rejestr nr: 1421040005, ul. Leśna 12, 05-806 Komorów
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem "Cyfowa niezależność" 7 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.731.2023 2023-05-30 2023-05-30 - 2023-12-31 Justyna Góralczyk Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
KS.732.2023 2023-05-30 2023-03-06 - 2023-12-31 Fundacja ART., ul. Konstruktorska 7 lok. 119, 02-673 Warszawa
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem "Nie /Sprawni" - Warsztaty Umiejętności społecznych 15 000,00 Umowy dotacyjne
GK.733.2023 2023-05-30 2023-06-02 - 2023-10-02 WOD-KAN WIĘCKOWSKI I MILEWSKI SPÓŁKA JAWNA, ul. Leszowa 7, 05-850 Konotopa
NIP: 5340005453
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chabrowej w Opaczy-Kolonii oraz w ul Radości w Michałowicach-Wsi w Gminie Michałowice 744 150,00 Umowa o roboty budowlane
KS.734.2023 2023-05-30 2023-10-02 - 2023-12-22 Koło Gospodyń Wiejskich w Pęcicach – O RETY, KOBIETY! nr rejestru KGW: 1421040010, ul. Zaułek 7, 05-806 Pęcice
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem „Międzypokoleniowe warsztaty muzyczne" 8 400,00 Umowy dotacyjne
OŚ.735.2023 2023-05-31 2023-05-31 - 2023-12-31 Wiktor Kruszewski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
KS.736.2023 2023-05-31 2023-06-14 - 2023-06-16 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "BADMIN" W GORLICACH, ul. Marcina Kromera 1 lok. 3, 38-300 Gorlice
NIP:
Zakwaterowanie i wyżywienie 14 osób podczas XX Ogólnopolskiej Licealidy w koszykówce chłopców w dniach 13-16 czerwca 2023 r. 7 115,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.737.2023 2023-05-31 2023-06-05 - 2024-03-11 WAJRAK STANISŁAW "INWESTOR" KONIN PRACOWNIA PROJEKTOWA, ul. Okólna 6, 62-510 Konin
NIP: 6650009658
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg na terenie Gminy Michałowice” 193 110,00 Umowa zlecenie
OŚ.738.2023 2023-05-31 2023-05-31 - 2023-12-31 Jan Konopka Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
GK.739.2023 2023-05-31 2023-05-31 - 2023-06-30 TEL-EKTRA TEL-EKTRA Zofia Olszewska Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej monitoringu na parkingu przy ul. Topolowej w Regułach 27 675,00 Umowa o dzieło
GK.740.2023 2023-05-31 2023-06-05 - 2023-12-18 WAJRAK STANISŁAW "INWESTOR" KONIN PRACOWNIA PROJEKTOWA, ul. Okólna 6, 62-510 Konin
NIP: 6650009658
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg na terenie Gminy Michałowice” 97 170,00 Umowa zlecenie
KA.741.2023 2023-05-31 2023-06-01 - 2023-06-30 Aleksandra Rochna wykonywanie pomocniczych prac biurowych 4 980,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.742.2023 2023-05-31 2023-05-30 - 2023-05-31 HAPPY TIME Ilona Dąbrowska, ul. Leśne Zacisze 10, 05-830 Nadarzyn
NIP:
dostawa gier o tematyce ekologicznej przeznaczonych jako nagrody dla uczestników „Ekologicznego pikniku rodzinnego – dbamy o kondycję swoją i naszej planety” organizowanego w dniu 1 czerwca 2023 r. 5 890,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.743.2023 2023-05-31 2023-05-31 - 2023-05-31 CORSOFT, Andrzej Korzeniewski, ul. Trzykotki 6, 04-727 Warszawa
NIP: 9521760511
Kontynuacja rocznej licencji pakietu oprogramowania projektowego 2 581,77 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.744.2023 2023-05-31 2023-05-31 - 2023-06-01 HAPPY TIME Ilona Dąbrowska, ul. Leśne Zacisze 10, 05-830 Nadarzyn
NIP:
dostawę artykułów spożywczych przeznaczonych dla uczestników „Ekologicznego pikniku rodzinnego – dbamy o kondycję swoją i naszej planety” organizowanego w dniu 1 czerwca 2023 r. 1 024,80 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.745.2023 2023-05-31 2023-05-31 - 2023-12-31 Zofia Chmielewska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.746.2023 2023-05-31 2023-05-31 - 2023-12-31 Krzysztof Kujawa Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.747.2023 2023-05-31 2023-05-31 - 2023-12-31 Kamila Kuna Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
GK.748.2023 2023-05-31 2023-06-05 - 2024-03-11 Biuro Projektów Infrastrukturalnych Krzysztof Suliga, ul. Tęczowa 3 lok. 6, 05-270 Marki
NIP: 6932026076
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg na terenie Gminy Michałowice” 91 389,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2024-03-06
do umowy nr GK.748.2023
2024-03-06-2024-06-24 Aneks zmieniający termin oraz kwotę wykonania umowy 23 607,00 Aneks do umowy
ZP.749.2023 2023-05-31 2023-06-05 - 2023-12-18 Biuro Projektów Infrastrukturalnych Krzysztof Suliga, ul. Tęczowa 3 lok. 6, 05-270 Marki
NIP: 6932026076
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg na terenie Gminy Michałowice” 106 518,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-09-29
do umowy nr ZP.749.2023
2023-09-29-2024-03-18 Aneks nr 1 17 835,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2024-03-15
do umowy nr ZP.749.2023
2024-03-15-2024-07-01 Aneks terminowy dotyczący ul. Zielonej w Regułach 0,00 Aneks do umowy
GK.750.2023 2023-06-01 2023-06-05 - 2023-12-18 KPK_PROJEKT Krzysztof Polakowski, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 3b lok. 113, 18-300 Zambrów
NIP: 7231564769
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg na terenie Gminy Michałowice 119 064,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-12-15
do umowy nr GK.750.2023
2023-12-15-2024-02-26 Aneks nr 1 do Umowy (terminowy) 0,00 Aneks do umowy
OŚ.751.2023 2023-06-01 2023-06-01 - 2023-12-31 Edward Olan Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.752.2023 2023-06-01 2023-06-01 - 2023-12-31 Anna Olesińska-Szypuła Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OA.753.2023 2023-06-01 2023-05-29 - 2023-05-31 ARCADIA Wyposażenie Biura Sp. z o.o., ul. Stefana Okrzei 29, 43-190 Mikołów
NIP:
Zakup dwóch szaf atestowanych MS1/A-90”K” na potrzeby pracowników Obrony Cywilnej Urzędu Gminy Michałowice 2 426,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.754.2023 2023-06-01 2023-05-31 - 2023-06-12 ELES-BUD Ewa Konopka-Strusińska, ul. Powstańców 4A lok. 2, 05-230 Kobyłka
NIP: 9522005248
Weryfikacja stanu technicznego kabla YAKY 4X25 mm2 ułozonego na działce nr 716/21 w Komoroiwe 1 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.755.2023 2023-06-01 2023-06-11 - 2023-06-11 PYLU Łukasz Pytlakowski, ul. T.Bairda 36 lok. 21, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291809297
Przygotowanie i przeprowadzenie atrakcji podczas pikniku organizowanego z okazji Dnia Dziecka, dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś w dniu 11.06.2023 r. 6 600,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.756.2023 2023-06-01 2023-06-01 - 2023-12-31 Mirosław Zezula Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
KS.757.2023 2023-06-02 2023-06-02 - 2023-06-14 PAKAR Paweł Karwacki, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 2 lok. 55, 01-501 Warszawa
NIP: 5251014781
zakup nagród na gminny konkurs ortograficzny "Mistrz Ortografii" 1 721,29 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.758.2023 2023-06-02 2023-06-02 - 2023-12-31 Karol Modrzejewski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.759.2023 2023-06-02 2023-06-02 - 2023-12-31 Mariusz Szymanek Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
PR.760.2023 2023-06-02 2023-06-02 - 2023-06-02 WKD, ul. Batorego Stefana 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291628093
Publikacja materiałów informacyjno-promocyjnych na łamach gazety "Wukadka - gazeta pasażerów" 6 150,00 Umowa zlecenie
OŚ.761.2023 2023-06-02 2023-05-30 - 2023-06-01 Dariusz Kanclerski, ul. Parkowa 79, 05-806 Komorów
NIP:
dostawa artykułów spożywczych przeznaczonych dla uczestników „Ekologicznego pikniku rodzinnego – dbamy o kondycję swoją i naszej planety” organizowanego w dniu 1 czerwca 2023 r. 1 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.762.2023 2023-06-02 2023-06-02 - 2023-12-31 Natalia Bokuń Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
KS.763.2023 2023-06-05 2023-04-30 - 2023-12-31 SKF ANPREL KP AMT Nowa Wieś, ul. Wiśniowa 1, 05-806 Komorów
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem "Bezpieczeństwo na imprezach sportowych - przed w trakcie i po 2 000,00 Umowy dotacyjne
KS.764.2023 2023-06-05 2023-03-06 - 2023-12-31 Fundacja ART., ul. Konstruktorska 7 lok. 119, 02-673 Warszawa
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem "Pierwsza Pomoc Przedmedyczna - wiem, znam i potrafię" 10 000,00 Umowy dotacyjne
IT.765.2023 2023-06-05 2023-06-05 - 2023-06-05 N.K. Serwis Piotr Nowak, ul. Stefana Żeromskiego 6, 05-820 Piastów
NIP:
Urządzenie wielofunkcyjne bizhub 6 740,40 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.766.2023 2023-06-05 2023-06-05 - 2023-06-21 Bielskie Wagi Jakub Latocha, ul. Dworcowa 22, 34-300 Żywiec
NIP: 5532349473
dostawa wagi magazynowej 500 kg na PSZOK 600,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.767.2023 2023-06-05 2023-06-05 - 2023-12-31 Jerzy Gawrysiak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OA.768.2023 2023-06-05 2023-06-24 - 2023-06-24 Firma Skalmierscy Jakub Skalmierski, ul. Żużlowa 84, 94-126 Łódź
NIP: 7272451105
Wykonanie usługi polegającej na obsłudze konferansjerskiej i muzycznej imprezy „Wianki” organizowanej dla mieszkańców sołectwa Komorów w dniu 24.06.2023 r. 4 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.769.2023 2023-06-05 2023-06-05 - 2023-12-31 Maciej Dawid Stachnio Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.770.2023 2023-06-05 2023-06-05 - 2023-12-31 Małgorzata Jaskulska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.771.2023 2023-06-05 2023-06-05 - 2023-12-31 Joanna Sawicka-Chęć Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
IR.772.2023 2023-06-06 2023-06-06 - 2023-09-04 Energy bundle Łukasz Mazanek, ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
NIP: 6472437256
Sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków będących w zasobie gminy Michałowice 19 944,40 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-09-01
do umowy nr IR.772.2023
2023-09-01-2023-09-30 Zmiana terminu wkonania umowy do 30.09.2023 r. - bez zmiany wynagrodzenia 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2023-10-02
do umowy nr IR.772.2023
2023-10-02-2023-10-31 Aneks nr 2- zmiana terminu wykonania umowy do dnia 31.10.2023 r. 0,00 Aneks do umowy
KS.773.2023 2023-06-06 2023-06-01 - 2023-12-31 Koło Gospodyń Wiejskich Gospochy z Nowej Wsi rejestr nr: 1421040004, ul. Magnolii 7, 05-806 Nowa Wieś
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem "Tańcowała igła z nitką" 7 300,00 Umowy dotacyjne
OŚ.774.2023 2023-06-06 2023-06-06 - 2024-12-31 Kristine Babayan Ziobrowska „Dozór, utrzymanie czystości i porządku na placach zabaw i boiskach zlokalizowanych na terenie Gminy Michałowice II” część VI „Dozór i utrzymanie czystości na boisku w Granicy ul. Główna” ZP.271.1.23.2023, 96 000,00 Umowa zlecenie
KS.775.2023 2023-06-06 2023-06-01 - 2023-12-31 Koło Gospodyń Wiejskich Gospochy z Nowej Wsi rejestr nr: 1421040004, ul. Magnolii 7, 05-806 Nowa Wieś
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem "Klub Kreatywnie Zakręconych - warsztaty szycia na maszynie" 3 700,00 Umowy dotacyjne
PR.776.2023 2023-06-06 2023-06-06 - 2023-06-06 Awih, ul. Ryżowa 96a, 05-816 Opacz-Kolonia
NIP:
Torby papierowe z logo gminy Michałowice 2 081,16 Zamówienie / Zlecenie
KS.777.2023 2023-06-06 2023-06-01 - 2023-06-09 NIKART Paweł Porębski, ul. Targowa 15 lok. 1, 03-727 Warszawa
NIP: 5251173841
Zakupy związane z organizacją Pikniku Rodzinnego w Przedszkolu w Michałowicach 1 993,41 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.778.2023 2023-06-06 2023-06-06 - 2023-12-31 Ignacy Wardal Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OA.779.2023 2023-06-07 2023-06-17 - 2023-06-17 RomDruk Roman Lis, ul. Batalionu Włochy 20 lok. 26, 02-482 Warszawa
NIP: 7961470874
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu zaplecza technicznego do przeprowadzenia Koncertu Kubańskiego, organizowanego dla mieszkańców Osiedla Komorów w dniu 17 czerwca 2023 r. 1 230,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.780.2023 2023-06-07 2023-06-01 - 2023-12-31 Koło Gospodyń Wiejskich w Pęcicach Małych - Pęciczanki rejestr nr: 1421040002, ul. Brzozowa 18, 05-806 Komorów
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem "Konwersacja w języku angielskim w roku 2023Cz. II" 4 750,00 Umowy dotacyjne
OA.781.2023 2023-06-07 2023-06-01 - 2023-06-02 Tomasz Matysiak BTM-KOM, ul. Przemysłowa lok. 22, 21-400 Łuków
NIP: 8252026109
Zakup tonerów do drularki w Suchym Lesie 1 074,80 Zamówienie / Zlecenie
KS.782.2023 2023-06-07 2023-04-01 - 2023-12-31 Marta Ożóg Przyznanie stypendium sportowego Malinie Ożóg na okres od 1 kwietnia 2023 do 31 grudnia 2023. W wysokości 600 zl za zajęcie I miejsca Międzynarodowych Mistrzostwach Świata w karate 5 400,00 Umowa stypendialna
KS.783.2023 2023-06-07 2023-05-11 - 2023-06-30 Koło Gospodyń Wiejskich "Michaśki" w Michałowicach rejestr nr: 1421040008, ul. Raszyńska 34, 05-816 Michałowice
NIP: 5342610394
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem "Właściwości lecznicze wód termalnych" 4 800,00 Umowy dotacyjne
KS.784.2023 2023-06-07 2023-06-01 - 2023-12-31 Polskie Zrzeszenie Instruktorów Rowerowych, ul. Słoneczna 2 lok. a, 05-806 Komorów
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem "Rowerowe wyzwania w Gminie Michałowice" 19 000,00 Umowy dotacyjne
OA.785.2023 2023-06-07 2023-06-17 - 2023-06-17 EUFONIA Sebastian Grądalski, ul. Wałbrzyska 48 lok. 158, 02-739 Warszawa
NIP: 7381831723
Zapewnienia kompleksowej i stałej obsługi technicznej podczas koncertu organizowanego dla mieszkańców Osiedla Komorów w dniu 17.06.2023 r. 3 321,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.786.2023 2023-06-07 2023-06-17 - 2023-06-17 TOCORORO LIBRE Yaremi De Las Mercedes Kordos, ul. Pastelowa 6C lok. 2, 05-270 Marki
NIP:
Przygotowanie i wykonanie Koncertu Muzyki Kubańskiej, organizowanego dla mieszkańców Osiedla Komorów w dniu 17.06.2023 r. 7 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.787.2023 2023-06-07 2023-07-04 - 2023-08-01 Jolanta Ploch Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć "Robótki ręczne", dla mieszkańców sołectwa Reguły 1 250,00 Umowa zlecenie
OŚ.788.2023 2023-06-07 2023-06-01 - 2023-06-03 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup akcesoriów do wyposażenia stref rekreacji 210,55 Zamówienie / Zlecenie
KS.789.2023 2023-06-07 2023-06-13 - 2023-06-16 Tomag Tomasz Rachlewicz, ul. Zacisze 20, 05-802 Pruszków
NIP: 5340209807
Przewóz dla 14-osobowej drużyzy koszykarskiej z LO w Komorowie podczas XX Ogólnopolskiej Licealiady w dniu 13-16 czerwca z Komorowa do Gorlic 4 860,00 Umowa zlecenie
OŚ.790.2023 2023-06-07 2023-06-07 - 2023-12-31 Dominik Matuzewicz Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.791.2023 2023-06-12 2023-06-12 - 2023-12-31 Bogumiła Seń Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.792.2023 2023-06-12 2023-06-12 - 2023-12-31 Ewa Królewska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.793.2023 2023-06-12 2023-06-12 - 2023-12-31 Beata Pietrzak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.794.2023 2023-06-12 2023-06-12 - 2023-12-31 Żanetta Paulina Madaj Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
GK.795.2023 2023-06-13 2023-06-20 - 2023-09-20 "KRUSZYWOSORT" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE Wiktor Siadaczka, ul. Marglowa 83, 26-600 Radom
NIP: 8111055304
„Zagospodarowanie Alei Jana Pawła II w Komorowie” 828 902,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2023-09-15
do umowy nr GK.795.2023
2023-09-15-2023-10-15 aneks nr 2 do umowy UG/GK/795/2023 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2023-10-02
do umowy nr GK.795.2023
2023-10-02-2023-10-15 Aneks do umowy nr UG/GK/795/2023 z dnia 20.06.2023 54 497,00 Aneks do umowy
FZ.796.2023 2023-06-13 2023-06-12 - 2023-06-15 DMW Projekt Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
NIP: 6342973938
Wykonanie na rzecz Gminy Michałowice wniosku o o dofinasowanie dla projektu pn. „Budowa przedszkola w Michałowicach” w ramach Programu „Inwestycje w oświacie – wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące jednostki systemu oświaty” 12 300,00 Umowa zlecenie
OA.797.2023 2023-06-13 2023-06-14 - 2023-09-30 Fire Company Serwis ppoż Michał Wilkiewicz, ul. Pory 78, 02-757 Warszawa`
NIP: 5213471157
Opracowanie procedur ewakuacji w Urzędzie Gminy Michałowice oraz przeszkolenie przeciwpożarowe pracowników wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji 3 690,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.798.2023 2023-06-13 2023-06-14 - 2023-09-30 AEDMAX Sp. z o.o., ul. Sokołowska 47C, 05-806 Sokołów
NIP:
Przeprowadzenie szkolenia z I pomocy przedmedycznej dla pracowników Urzędu Gminy Michałowice 6 600,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.799.2023 2023-06-13 2023-06-01 - 2023-10-30 Koło Gospodyń Wiejskich w Opaczy-Kolonii rejestr nr: 1421040007, ul. Polna 23 lok. E, 05-816 Opacz-Kolonia
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem "Zdrowe grillowanie" 4 500,00 Umowy dotacyjne
KS.800.2023 2023-06-13 2023-05-01 - 2023-12-31 Stowarzyszenie "Przyjazne Jutro", ul. Mikołaja Reja 1 lok. 1, 05-806 Komorów
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem "Wokół Puszczy" 8 200,00 Umowy dotacyjne
IT.801.2023 2023-06-13 2023-06-13 - 2026-06-13 GREENERIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Nad Rzeczką 21 B, 03-257 Warszawa
NIP: 5242753556
Przedlużene jednej licencji do platformy wideokonferencji na okres 3 lat 2 509,20 Zamówienie / Zlecenie
GK.802.2023 2023-06-13 2023-06-14 - 2023-09-15 Artur Sosnowski 1. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ul. Czystej i ul. Środkowej w Opaczy -Kolonii. 29 520,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.803.2023 2023-06-13 2023-06-05 - 2023-06-07 Pol-Chem Rafał Żmijewski, ul. Radziejowicka 62, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291671611
Zakup środków czystości do świetlicy w Sokołowie, celem utrzymania pomieszczeń w czystości. 1 028,24 Zamówienie / Zlecenie
OA.804.2023 2023-06-13 2023-06-14 - 2023-06-16 TRONIX S.C., ul. Jana Olbrachta 58A lok. 173, 01-111 Warszawa
NIP: 5272306543
Naprawa dwóch rolet zewnętrznych w świetlicy w Suchym Lesie przy ul. Ks. Woźniaka 6, celem przywrócenia jej pełnej sprawności. 4 059,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.805.2023 2023-06-14 2023-06-14 - 2023-07-10 Andrzej ANKOR- Korniluk wykonanie operatu szacunkowego okreslającego wartość dz. 845/39 budynek mieszkalny i dz. 845/23 zabudowana budynkiem gospodarczym 3 751,50 Umowa zlecenie
OA.806.2023 2023-06-14 2023-06-23 - 2023-06-23 TCD Joanna Piotrowska, ul. Żurawinowa 23 lok. B, 05-270 Marki
NIP: 5781690337
Przygotowanie plenerowego pokazu filmowego dla mieszkańców sołectwa Reguły w dniu 23 czerwca 2023 r. 3 444,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.807.2023 2023-06-14 2023-06-14 - 2023-06-18 VITA-SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Włókiennicza 90 B, 04-964 Warszawa
NIP: 1132278508
zakup nagród w współorganizowaniu Turnieju piłki nożnej planowanej w dniu 17 czerwca 2023 na boisku przy szkole w Komorowie. 3 000,00 Zamówienie / Zlecenie
GR.808.2023 2023-06-14 2023-06-14 - 2023-06-26 Tomasz MULTI-GEO Szymański wykonanie opinii określającej wartoś nieruchomości zabudowanej stanowiącej dz. ewid. 604/1 i 604/2 połozonej w Komorowie 4 800,00 Umowa zlecenie
GK.809.2023 2023-06-14 2023-06-12 - 2023-06-19 "RENAL BUD" ADAM CEBULA, ul. Błońska 25A, 05-870 Bieniewice
NIP: 8171449018
Przełozenie kabla energetycznego wraz z ułozeniem rur osłonowych i bednarki na potzreby zasilenia studni glebiowej na terenie dz. nr ew. 326 w Pęcicach 3 170,88 Umowa zlecenie
KS.810.2023 2023-06-14 2023-06-15 - 2023-12-31 Stowarzyszenie „Projekt Raszyn”, ul. Mieszka I, 05-090 Raszyn
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem "Deco eco na gorsze czasy" 14 000,00 Umowy dotacyjne
KS.811.2023 2023-06-14 2023-05-01 - 2023-12-31 Stowarzyszenie Towarzystwo Aktywnych Sportowo i Kulturalnie; ewidencja stowarzyszeń zwykłych nr 53, ul. Agatowa 17, 05-800 Komorów
NIP: 5342619082
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem "Gdy badamy - kłopotów ze zdrowiem unikamy" 10 000,00 Umowy dotacyjne
OA.812.2023 2023-06-15 2023-06-24 - 2023-06-24 Paweł Sokulski Cukiernia Lukrowana, ul. Lwowska 8, 05-820 Piastów
NIP: 5342081429
Wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu atrakcji dla dzieci, w postaci animacji tematycznych wraz z przygotowaniem posiłku regeneracyjnego dla uczestników konkursów i zabaw, podczas imprezy „Wianki” organizowanej dla mieszkańców sołectwa Komorów w dniu 24.06.2023 r. 18 500,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.813.2023 2023-06-15 2023-05-29 - 2023-05-29 Aleksandra Łozińska Nagroda za sportowe osiągnięcia - II miejsce podczas Mistrzostw Polski Juniorów w łyżwiarstwie szybkim 2 000,00 Umowa stypendialna
OA.814.2023 2023-06-15 2023-06-14 - 2023-09-30 Alpin-Jar Jarosław Popławski, ul. Zieleniec 81A, 07-140 Sadowne, Węgrów
NIP: 8241390188
Mycie ciśnieniowe budynków świetlic 34 071,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.815.2023 2023-06-15 2023-06-14 - 2023-09-30 RIKO Zakład Elektromechaniczny, ul. Powstańców 16 lok. 10, 05-800 Pruszków
NIP: 5340012370
Wykonanie przewodowych instalacji sygnałowych do siłowników 18 545,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.816.2023 2023-06-15 2023-06-25 - 2023-06-25 Jolanta Głuszek "TOP" Agencja Wystaw i Reklamy, ul. T.Bairda 8 lok. 26, 05-827 Grodzisk Mazowiecki
NIP:
Usługa polegająca na zorganizowaniu przedsięwzięcia pt. „Śniadanie na trawie z sąsiadami” oraz sąsiedzkiej wymiany garażowej dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś w dniu 25.06.2023 r. 1 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.817.2023 2023-06-15 2023-06-15 - 2023-12-31 Alicja Kalska-Adamiec Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.818.2023 2023-06-15 2023-06-15 - 2023-12-31 Witold Dziekański Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
KS.819.2023 2023-06-15 2023-06-15 - 2023-06-18 R-Gol Sp. z o.o. , ul. Górka 3d, 14-100 Ostróda
NIP:
Nagrody na turniej organizowany przez UKS FC Komorów w postaci koszulek technicznych. 2 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.820.2023 2023-06-15 2023-06-15 - 2023-12-31 Ewa Jasińska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.821.2023 2023-06-15 2023-06-15 - 2023-12-31 Adam Krawczyk Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.822.2023 2023-06-15 2023-06-15 - 2023-12-31 Wiesław Linka Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.823.2023 2023-06-15 2023-06-16 - 2024-12-31 Krystine Babayan Ziobrowska „Dozór, utrzymanie czystości i porządku na placach zabaw i boiskach zlokalizowanych na terenie Gminy Michałowice II” część IV, nazwa „Dozór i utrzymanie czystości na placu zabaw w Nowej Wsi ul. Spacerowa i strefa na Smugu” ZP.271.1.23.2023 82 992,00 Umowa zlecenie
OŚ.824.2023 2023-06-15 2023-06-16 - 2024-12-31 Ewelina Babayan „Dozór, utrzymanie czystości i porządku na placach zabaw i boiskach zlokalizowanych na terenie Gminy Michałowice II” część II, nazwa „Dozór i utrzymanie czystości na placu zabaw w Regułach ul. Wiejska” ZP.271.1.23.2023 ZUS 926014110/1 2023-5256,98, ZUS 926014110/1-2024-9011,76, ZUS 926014120/1-2023-749,25, ZUS 926014120/1-2024-1248,40 83 006,00 Umowa zlecenie
OŚ.825.2023 2023-06-15 2023-06-15 - 2023-06-30 ARTYKUŁY OGRODNICZO-PRZEMYSŁOWE, ul. Parkowa 2, 05-816 Michałowice
NIP: 5341776537
Zakup srodków ochrony roślin, mawozów, środków na owady oraz artykułów czystościowych 4 313,29 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.826.2023 2023-06-15 2023-06-15 - 2023-12-31 Marek Padło Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.827.2023 2023-06-16 2023-06-16 - 2023-12-31 Hanna Godula Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.828.2023 2023-06-16 2023-06-16 - 2023-12-31 Robert Wojciechowski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.829.2023 2023-06-16 2023-06-16 - 2023-12-31 Robert Wojciechowski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.830.2023 2023-06-16 2023-06-16 - 2023-12-31 Jolanta Szydłowska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.831.2023 2023-06-16 2023-06-16 - 2023-12-31 Cyryl Ładziński Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
IT.832.2023 2023-06-16 2023-06-16 - 2023-06-16 KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. rtm. Witolda Pileckiego 65, 02-781 Warszawa
NIP: 5260300517
Odnowienie 3 podpisów elektronicznych 896,67 Zamówienie / Zlecenie
KS.833.2023 2023-06-16 2023-04-15 - 2023-12-31 Stowarzyszenie ABC nr w rejestrze 45, ul. Widok 14, 05-816 Michałowice
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem "Razem dla Doliny Utraty 2.0." 14 000,00 Umowy dotacyjne
KS.834.2023 2023-06-16 2023-04-10 - 2023-12-31 Koło Gospodyń Wiejskich „Dziewczyny z Komorowa” rejestr nr: 1421040005, ul. Leśna 12, 05-806 Komorów
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem " Wybieramy Zdrowie" 6 100,00 Umowy dotacyjne
KS.835.2023 2023-06-16 2023-04-10 - 2023-12-31 Koło Gospodyń Wiejskich „Dziewczyny z Komorowa” rejestr nr: 1421040005, ul. Leśna 12, 05-806 Komorów
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem "Szkolenie strzeleckie" 4 600,00 Umowy dotacyjne
OŚ.836.2023 2023-06-19 2023-06-19 - 2023-12-31 Teresa Kamińska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.837.2023 2023-06-19 2023-06-19 - 2023-12-31 Maria Dobraczyńska-Kozarska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.838.2023 2023-06-19 2023-06-19 - 2023-12-31 Marta Strachalska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.839.2023 2023-06-19 2023-06-19 - 2023-12-31 Magdalena Narloch Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.840.2023 2023-06-19 2023-06-19 - 2023-12-31 Zofia Czeszejko-Sochacka Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.841.2023 2023-06-19 2023-06-19 - 2023-12-31 Maciej Pawlak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.842.2023 2023-06-19 2023-06-19 - 2023-12-31 Wojciech Burs Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.843.2023 2023-06-19 2023-06-19 - 2023-12-24 Grzegorz Chojnowski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
PR.844.2023 2023-06-19 2023-06-19 - 2023-06-19 Ambit, ul. Żwirowa 7, 05-090 Raszyn
NIP: 8110008047
tablice informacyjne - "Zielona willa" 492,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.845.2023 2023-06-19 2023-06-19 - 2023-12-31 Elżbieta Zielska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.846.2023 2023-06-19 2023-06-19 - 2023-12-31 Barbara Błaszczak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.847.2023 2023-06-19 2023-06-19 - 2023-12-31 Renata Wojciechowska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OA.848.2023 2023-06-20 2023-06-01 - 2023-06-12 KADER'S Akadiusz Biszoff, ul. Kazimierza Pużaka 3 lok. 40, 02-495 Warszawa
NIP:
Zakup mebli dla pracowników Urzędu Gminy Michałowice wraz z dostawą i wniesieniem we wskazane miejsce, celem doposażenia pomieszczeń biurowych 2 841,30 Zamówienie / Zlecenie
WUA.849.2023 2023-06-20 2023-06-21 - 2023-12-20 WYCENA NIERUCHOMOŚCI WYCENA NIERUCHOMOŚCI Joanna Szurnicka Wykonanie Dokumentu Prognozy skutków finansowych uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru "Regulska" wraz z jego jednorazową aktualizacją (w sytuacji zmiany ustaleń projektu miejscowego planu) 12 000,00 Umowa o dzieło
OŚ.850.2023 2023-06-20 2023-06-20 - 2023-12-31 Andrzej Bielecki Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.851.2023 2023-06-21 2023-06-21 - 2023-12-31 Grzegorz Radyński-Figlarz Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.852.2023 2023-06-21 2023-06-16 - 2023-08-31 Justyna Ciechomska „Dozór, utrzymanie czystości i porządku na placach zabaw i boiskach zlokalizowanych na terenie Gminy Michałowice – wolna ręka" ZP.271.1.30.2023 10 387,50 Umowa zlecenie
OŚ.853.2023 2023-06-21 2023-06-15 - 2023-08-31 Stanisław Smolak „Dozór, utrzymanie czystości i porządku na placach zabaw i boiskach zlokalizowanych na terenie Gminy Michałowice” wolna ręka ZP.271.1.32.2023 10 387,50 Umowa zlecenie
OŚ.854.2023 2023-06-21 2023-06-15 - 2023-08-31 Jarosław Listosz „Dozór, utrzymanie czystości i porządku na placach zabaw i boiskach zlokalizowanych na terenie Gminy Michałowice” wolna ręka 10 682,50 Umowa zlecenie
WUA.855.2023 2023-06-21 2023-06-21 - 2023-06-28 MikaWas Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 29, 05-500 Piaseczno
NIP: 1231415150
Ogłoszenie prasowe - zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP "Pęcice Małe" - zbiornik wodny 442,80 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.856.2023 2023-06-21 2023-06-21 - 2023-12-31 Barbara Kucharska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
IR.857.2023 2023-06-21 2023-06-21 - 2023-08-15 DELTA CERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Powstańców Listopadowych 29C lok. 7, 35-606 Rzeszów
NIP: 8133701898
Montaż urządzeń zabawowych na terenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach-Osiedlu 61 413,90 Umowa zlecenie
PR.858.2023 2023-06-21 2023-06-21 - 2023-06-21 Z.P.U. PRINT-POL, ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP:
druk katalogów "Gmina Michałowice, Inwestycje 2022" 2 029,50 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.859.2023 2023-06-22 2023-06-22 - 2023-12-31 Kazimierz Bolek Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
GK.860.2023 2023-06-22 2023-06-22 - 2023-11-22 WPW Projektowanie Instalacji Sanitarnych Małgorzata Szeliga, ul. J.Nowaka -Jeziorańskiego 47 lok. 81, 03-982 Warszawa
NIP:
„Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Michałowice – cz. I” ZP.271.2.9.2023 46 000,00 Umowa zlecenie
GK.861.2023 2023-06-22 2023-05-30 - 2025-11-09 PGE DYSTRYBUCJA, ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa
NIP:
Umowa nr 23-G1/UP/02141 o przyłączenie do sieci dystryb.- oświetlenie drogowe ul. Nadarzyńska i Spacerowa w Komorowie dz. 775/3 687,25 Umowa zlecenie
PR.862.2023 2023-06-22 2023-06-22 - 2023-06-22 Z.P.U. PRINT-POL, ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP:
wydruk katalogu Inwestycje 2022 7 933,50 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.863.2023 2023-06-22 2023-06-22 - 2023-12-31 Artur Szybeler Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.864.2023 2023-06-22 2023-06-22 - 2023-12-31 Hanna Łoniewska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
IR.865.2023 2023-06-22 2023-06-22 - 2023-08-21 Mirosław Prokopiuk PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PROKO, ul. Obwodowa 92, 84-240 Reda
NIP: 5881499478
Remont nawierzchni schodów i pochylni dla niepełnosprawnych do budynku osrodka zdrowia zlokalizowanego w lokalu 1 przy ul. Turkusowej 5 w Komorowie. 70 848,00 Umowa zlecenie
OŚ.866.2023 2023-06-22 2023-06-12 - 2023-06-23 ER-KA Renata Kowalska, ul. Aleja Wojska Polskiego 46, 05-820 Piastów
NIP:
demontaż okładzin płyt granitowych, usunięcie warstw kleju i styropianu ze schodów pomnika lotników rumuńskich i polskich w Michałowicach oraz wywiezienie powstałego gruzu 2 460,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.867.2023 2023-06-22 2023-06-22 - 2023-12-31 Katarzyna Kaźmierczak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.868.2023 2023-06-22 2023-06-22 - 2023-12-31 Krystyna Pichola Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.869.2023 2023-06-22 2023-06-22 - 2023-12-31 Agata Gan-Korncka Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.870.2023 2023-06-22 2023-06-22 - 2023-12-31 Małgorzata Jarosz Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.871.2023 2023-06-22 2023-06-22 - 2023-12-31 Jacek Rutkowski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.872.2023 2023-06-23 2023-06-23 - 2023-12-31 Michał Bruliński Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.873.2023 2023-06-23 2023-06-23 - 2023-12-31 Marcin Mużacz Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
KS.874.2023 2023-06-23 2023-06-24 - 2023-06-24 MONIKA ZBIGNIEW PISKALSKI, ul. Stołeczna 204, 05-860 Święcice
NIP: 5341590956
Zapewnienia kompleksowej organizacji animacji i atrakcji podczas Pikniku Strażackiego dla mieszkańców. 29 500,00 Umowa zlecenie
KS.875.2023 2023-06-23 2023-06-26 - 2023-08-31 TOWARZYSTWO KOSZYKÓWKI NOWA WIEŚ, ul. Główna 96, 05-806 Nowa Wieś
NIP: 5342617396
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: "Koszykarskie lato w Nowej Wsi" 3 400,00 Umowy dotacyjne
OŚ.876.2023 2023-06-26 2023-06-23 - 2023-12-31 Robert Krawczyk Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
IR.877.2023 2023-06-26 2023-06-28 - 2023-10-18 ER-KA Renata Kowalska, ul. Aleja Wojska Polskiego 46, 05-820 Piastów
NIP: 5222364840
„Przebudowa budynku mieszkalnego dwulokalowego w Komorowie oraz zmiana sposobu użytkowania jego części z funkcji mieszkalnej na obiekt kultury” 386 811,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2023-09-20
do umowy nr IR.877.2023
2023-09-20-2023-11-02 Aneks r 1- wzrost wynagrodzenia o kwotę 37 526,05 zł brutto i zmiana terminu wykonania 37 526,10 Aneks do umowy
IT.878.2023 2023-06-26 2023-06-26 - 2024-06-26 CORSOFT, Andrzej Korzeniewski, ul. Trzykotki 6, 04-727 Warszawa
NIP: 9521760511
Roczna subskrypcja na oprogramowanie do zdalnej pomocy informatycznej 1 843,77 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.879.2023 2023-06-26 2023-06-23 - 2023-12-31 Dorota Zaręba Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
GK.880.2023 2023-06-26 2023-06-27 - 2023-12-27 ZAKŁAD USŁUGOWY MARTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 05-840 Milęcin
NIP: 5342645978
„Budowa sieci wodociągowej w ul. Parkowej i ul. Jagodowej w Pęcicach oraz w ul. Sokołowskiej w Sokołowie, w gminie Michałowice” ZP.271.2.11.2023 769 980,00 Umowa o roboty budowlane
OŚ.881.2023 2023-06-26 2023-06-26 - 2023-12-31 Janusz Grobelny Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.882.2023 2023-06-26 2023-06-26 - 2023-12-31 Łukasz Budziński Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OA.883.2023 2023-06-26 2023-06-21 - 2023-06-21 Janusz Pierzchalski - Janusz Migowego, ul. Borowej Góry 3/42, 01-354 Warszawa
NIP:
Usługa stacjonarnego tłumaczenia na/z polskiego języka migowego podczas spotkania z mieszkańcami w dniu 21.06.2023 roku w ramach zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 1 600,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.884.2023 2023-06-26 2023-06-26 - 2023-12-31 Monika Hass Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.885.2023 2023-06-26 2023-06-23 - 2023-12-31 Dorota Brzezińska-Taras Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.886.2023 2023-06-26 2023-06-23 - 2023-12-31 Magdalena Falęcik Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
KS.887.2023 2023-06-26 2023-06-19 - 2023-06-26 IGMAT Michał Lalak, ul. Janusza Meissnera 8 lok. 28, 03-982 Warszawa
NIP: 1132688560
Zakup nagród na turniej piłkarski z okazji 70-lecia Gminy Michałowice dla SKF Anprel 2 700,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.888.2023 2023-06-26 2023-06-26 - 2023-12-31 Agnieszka Marzec Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.889.2023 2023-06-26 2023-06-23 - 2023-12-31 Magdalena Stasiak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
IR.890.2023 2023-06-27 2023-06-27 - 2023-07-27 ER-KA Renata Kowalska, ul. Aleja Wojska Polskiego 46, 05-820 Piastów
NIP: 5222364840
Roboty budowlane w świetlicy w Granicy 35 220,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-07-24
do umowy nr IR.890.2023
2023-06-27-2023-07-27 Aneks nr 1 do umowy UG/IR/890/2023 zmieniający zakres robót 9 975,92 Aneks do umowy
OŚ.891.2023 2023-06-27 2023-06-23 - 2023-12-31 Dorota Michalska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
KS.892.2023 2023-06-27 2023-06-24 - 2023-08-15 Hufiec ZHP w Pruszkowie, ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5272526138
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: "Harcerskie lato 2023 dla mieszkańców Gminy Michałowice” 10 000,00 Umowy dotacyjne
KS.893.2023 2023-06-27 2023-09-03 - 2023-09-04 EUFONIA Sebastian Grądalski, ul. Wałbrzyska 48 lok. 158, 02-739 Warszawa
NIP: 7381831723
Koncert zespołu Organek 3.09.2023 w Gminie Michałowice -- wykonawcy 56 580,00 Umowa zlecenie
IR.894.2023 2023-06-27 2023-06-28 - 2024-11-28 MPJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kondradowicza 59 lok. 57, 03-285 Warszawa
NIP:
„Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie - II” ZP.271.1.14.2023 13 348 200,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2023-10-13
do umowy nr IR.894.2023
2023-10-13-2024-11-28 Aneks nr 1 - ( protokół konieczności nr 1 i 2 z dnia 13.10.2023 r. ) - zwiększenie wartości umowy o roboty dodatkowe 280 700,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2023-10-30
do umowy nr IR.894.2023
2023-10-30-2024-11-28 aneks nr 2- zmiana Kierownika ds. Zieleni 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 3
z dnia 2024-01-09
do umowy nr IR.894.2023
2024-01-09-2024-11-28 Aneks nr 3 - zmiana kierownika branży sanitarnej 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 4
z dnia 2024-02-16
do umowy nr IR.894.2023
2024-02-16-2025-02-11 Aneks nr 4- zmiana terminu wykonania prac,o których mowa w §1 ust. 1 i 2 umowy do 11.02.2025 r. 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 5
z dnia 2024-03-06
do umowy nr IR.894.2023
2024-03-06-2025-02-11 Aneks nr 5 - zmiana kierownika robót branzy telekomunikacyjnej i elektrycznej 0,00 Aneks do umowy
KS.895.2023 2023-06-27 2023-09-03 - 2023-09-04 EUFONIA Sebastian Grądalski, ul. Wałbrzyska 48 lok. 158, 02-739 Warszawa
NIP: 7381831723
Koncert zespołu "Organek" w Granicy 3.09.2023 podczas imprezy "Dni Gminy Michałowice" - obsługa techniczna koncertu 55 350,00 Umowa zlecenie
OŚ.896.2023 2023-06-27 2023-06-27 - 2023-12-31 Urszula Kozłowska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
KS.897.2023 2023-06-27 2023-06-26 - 2023-07-30 Michał Krzysztof Stawarski Agencja Reklamowo-Kreatywna "MAKE MUSIC AND MOVIE", ul. Błońska 6b, 05-830 Nadarzyn
NIP: 5341469456
Umowa na organizację koncertu z Michałem Stawarskim w 79 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego dnia 30 lipca 2023 r. w Pęcicach 6 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.898.2023 2023-06-27 2023-06-26 - 2023-07-25 usługi geodezyjne Witold Wielgosz, ul. wiejska 9, 05816 Reguły
NIP: 5341190085
Wykonanie map do celów projektowych 5 904,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.899.2023 2023-06-27 2023-06-26 - 2023-08-10 7 Życzeń Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa
NIP: 5252814354
Remont pomnika lotników rumuńskich i polskich w Michałowicach przy ul. Rumuńskiej. 17 496,80 Zamówienie / Zlecenie
IR.900.2023 2023-06-27 2023-07-01 - 2023-08-31 ARPRO Sp z o.o. (dawniej ARPRO Adam Reguła), ul. Waniliowa 1 lok. 79, 05-500 Zamienie
NIP: 1231523000
„Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi” 117 546,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2023-08-25
do umowy nr IR.900.2023
2023-08-25-2023-10-16 Aneks nr 1- Zmiana terminu umowy, bez zmiany wartości wynagrodzenia ( protokół konieczności nr 1) 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2023-09-15
do umowy nr IR.900.2023
2023-09-15-2023-09-26 Aneks nr 2 - zmiana terminu wykonania do 26.09.2023 r. oraz roboty dodatkowe zgodnie z protokołem konieczności nr 2 z dnia 14.09.2023 r. 1 033,67 Aneks do umowy
OŚ.901.2023 2023-06-27 2023-06-27 - 2023-12-31 Christina Elisabeth Zeil Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.902.2023 2023-06-27 2023-06-23 - 2023-12-31 Mariola Żmudzin Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.903.2023 2023-06-27 2023-06-27 - 2023-12-31 Christina Elisabeth Zeil Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
KS.904.2023 2023-06-27 2023-06-27 - 2023-07-20 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ STOŁECZNY IM. ALEKSANDRA JANOWSKIEGO W WARSZAWIE, ul. Mikołaja Kopernika 30 lok. 523, 00-336 Warszawa
NIP: 5260001944
Zakup 500 szt. odznak okolicznościowych 57.Rajdu "Po Kamienistej Drodze" 8 487,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.905.2023 2023-06-27 2023-06-23 - 2023-12-31 Dorota Klee-Adamowicz Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.906.2023 2023-06-27 2023-06-27 - 2023-12-31 Grzegorz Czechowicz Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.907.2023 2023-06-28 2023-06-23 - 2023-12-31 Krzysztof Kranc Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.908.2023 2023-06-28 2023-06-28 - 2023-12-31 Krystyna Łabędzka Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
PR.909.2023 2023-06-28 2023-07-03 - 2023-12-23 YES WE CAN Sp. zo.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
NIP:
publikacja na łamach gazety "Wukadka" materiałów informacyjno-promocyjnych 6 150,00 Umowa zlecenie
OŚ.910.2023 2023-06-28 2023-06-28 - 2023-12-31 Urszula Moszczyńska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.911.2023 2023-06-28 2023-06-23 - 2023-12-31 Grzegorz Sadzyński Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.912.2023 2023-06-28 2023-06-28 - 2023-12-31 Łukasz Cywiński Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
GK.913.2023 2023-06-28 2023-06-30 - 2023-08-11 P.P.U.H. Budowa i Naprawa Dróg Efekt Sp. z o.o., ul. Szomańskiego 8, 02-495 Warszawa
NIP: 5220020266
„Przebudowa ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Michałowice - zamówienie podobne” 633 450,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2023-07-31
do umowy nr GK.913.2023
2023-07-31-2023-08-11 Aneks nr 1 do umowy 14 052,80 Aneks do umowy
OŚ.914.2023 2023-06-28 2023-06-23 - 2023-12-31 Marcin Dąbrowski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.915.2023 2023-06-29 2023-06-29 - 2023-12-31 Halina i Krzysztof Maciejscy Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
IR.916.2023 2023-06-29 2023-07-15 - 2023-08-12 Agnieszka Miszczyńska-Włodarczyk, ul. Krzywa 11, 05-822 Milanówek
NIP: 5342058838
Renowacja parkietu w sali multimedialnej w Urzędzie Gminy Michałowice w Regułach 28 506,50 Umowa zlecenie
OŚ.917.2023 2023-06-29 2023-06-23 - 2023-12-31 Małgorzata Mazuro Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.918.2023 2023-06-29 2023-06-23 - 2023-12-31 Marta Tymoszuk Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.919.2023 2023-06-29 2023-06-29 - 2023-12-31 Piotr Kowalczyk Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
WUA.920.2023 2023-06-29 2023-06-29 - 2023-11-20 GEOFABRYKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Prosta 19 lok. 5, 87-100 Toruń
NIP:
„Sporządzenie opracowania ekofizjograficznego dla gminy Michałowice_III” zP.271.2.12.2023 92 127,00 Umowa zlecenie
OŚ.921.2023 2023-06-29 2023-06-29 - 2023-12-31 Piotr Obłąkowski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.922.2023 2023-06-29 2023-06-23 - 2023-12-31 Elżbieta Kalinowska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
IT.923.2023 2023-06-29 2023-06-29 - 2024-06-29 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.924.2023 2023-06-29 2023-06-29 - 2023-12-31 Marta Smoczyńska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OA.925.2023 2023-06-29 2023-06-29 - 2023-06-29 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAIKS - Koncert Muzyki Kubańskiej - Osiedle Komorów 861,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.926.2023 2023-06-30 2023-06-23 - 2023-12-31 Adam Grzeczyński Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
KS.927.2023 2023-06-30 2023-06-30 - 2023-07-31 Fit and Fun Maja Ożóg, ul. Widok 14, 05-816 Michałowice
NIP: 5342623735
Umowa zlececenie Maja Ożóg na zajecia sportowo - rekreacyjne 28 300,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.928.2023 2023-06-30 2023-06-30 - 2024-07-13 CORSOFT, Andrzej Korzeniewski, ul. Trzykotki 6, 04-727 Warszawa
NIP: 9521760511
kontynuacja licencji oprogramowania biurowego 26 491,70 Zamówienie / Zlecenie
KS.929.2023 2023-06-30 2023-07-03 - 2023-07-15 Z.P.U. Print-Pol Krzysztof Sztyk, ul. Nadarzyńska 13, 05-608 Komorów
NIP: 5340028247
Wykonanie 390 zaproszeń oraz 310 kopert na potrzeby organizowanej uroczystości upamiętniającej 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego 3 296,40 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.930.2023 2023-06-30 2023-06-23 - 2023-12-31 Paulina Wądołowska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.931.2023 2023-06-30 2023-06-23 - 2023-12-31 Ryszard Olejnik Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OA.932.2023 2023-06-30 2023-07-03 - 2023-07-05 Fundacja Sofijka - edukacja i rozwój, ul. Sochaczewska 8a lok. 13, 05-840 Brwinów
NIP: 5342594548
Usługa polegająca na przeprowadzeniu 3-dniowych warsztatów letnich, o tematyce „Wakacje z Wielkimi Polkami i Polakami”, przeznaczonych dla dzieci, mieszkańców sołectwa Reguły 1 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.933.2023 2023-07-03 2023-06-23 - 2023-12-31 Julia Szediwy Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.934.2023 2023-07-03 2023-07-03 - 2023-12-31 Krzysztof Stępień Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.935.2023 2023-07-03 2023-06-23 - 2023-12-31 Anna Pilecka-Kruk Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
PR.936.2023 2023-07-03 2023-07-03 - 2023-07-03 Ambit, ul. Żwirowa 7, 05-090 Raszyn
NIP: 8110008047
opaska informacyjna na drzewa 1 307,00 Zamówienie / Zlecenie
SP.937.2023 2023-07-04 2023-07-04 - 2023-07-14 LOGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. al. Wojska Polskiego 60E, 05-800 Pruszków
NIP: 5342584248
Usługa polegająca na nadruku na koszulkach sportowych reprezentacji Gminy na II CHARYTATYWNY TURNIEJ PIŁKARSKI O PUCHAR KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W PRUSZKOWIE INSP. MICHAŁA PISARSKIEGO, w ilości 12 sztuk. 284,13 Zamówienie / Zlecenie
OA.938.2023 2023-07-05 2023-06-29 - 2023-06-30 Gastromix II S.C., ul. Śląska 2, 43-430 Skoczów
NIP: 5481067189
Dostawa 50 szt. obrusów w kolorze czarnym na stoły cateringowe, które są wykorzystywane podczas oficjalnych spotkań, szkoleń i imprez organizowanych w budynku Urzędu Gminy Michałowice. 3 154,95 Zamówienie / Zlecenie
GK.939.2023 2023-07-05 2023-07-05 - 2023-07-19 PAWEŁ KACZMARCZYK KAMA BIS, ul. Jana Husa 18/B lok. 207, 03-153 Warszawa
NIP: 5242355703
Usunięcie kożucha roślin pływajacyh (glonów) ze zbiornika wodnego w Komorowie 54 120,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.940.2023 2023-07-05 2023-07-06 - 2023-12-31 Carnigrody Mateusz Piaścik, ul. Ludna 91b, 05-822 Milanówek
NIP: 5291765507
Pielęgnacja posadzonych i obsługiwanych roślin znajdujących się na terenie budynku Urzędu Gminy Michałowice 13 905,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.941.2023 2023-07-05 2023-07-05 - 2023-08-30 Kwestiagustu.art Barbara Krawczyk, ul. Warszawska 53c lok. 9, 05-822 Milanówek
NIP: 7722396815
Przygotowanie i przeprowadzenie łącznie 18 spotkań – warsztatów z tańca w grupie dla wszystkich chętnych mieszkańców Gminy Michałowice 6 750,00 Umowa zlecenie
KS.942.2023 2023-07-05 2023-07-04 - 2023-07-30 InDruk Zakład Poligraficzny InDruk Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu druku plakatów „Pęcice”. O gramaturze 170, - w formacie A2 – 80 sztuk i w formacie A4 – 50 sztuk. 639,60 Zamówienie / Zlecenie
OA.943.2023 2023-07-05 2023-07-05 - 2023-07-05 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAIKS - Impreza "Wianki" soł. Komorów 24.06.2023 r. 143,74 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.944.2023 2023-07-06 2023-07-06 - 2023-12-31 Alicja Kozłowska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OA.945.2023 2023-07-06 2023-07-06 - 2023-09-15 RIKO Zakład Elektromechaniczny, ul. Powstańców 16 lok. 10, 05-800 Pruszków
NIP: 5340012370
Wykonanie instalacji automatycznego otwierania głównych drzwi wejściowych do budynku wraz z systemem wideo domofonu dla osób z niepełnosprawnością 16 954,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.946.2023 2023-07-06 2023-07-06 - 2023-12-31 Rafał Dębek Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.947.2023 2023-07-07 2023-07-07 - 2023-12-30 Jarosław Bąkiewicz Umowa o udzielenie dotacji celowej na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Michałowice (Uchwała nr VIII/66/2011 z 7 lipca 2011 r.) 4 500,00 Umowy dotacyjne
KS.948.2023 2023-07-07 2023-07-10 - 2023-07-20 Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Stolica", ul. Pokrzywowa 5a, 04-676 Warszawa
NIP: 9522172489
Organizacji atrakcji rowerowych w Gminie Michałowice w godzinach od 10.00 do 15.00, w dniach od 10 do 13 lipca i od 17 do 20 lipca -8 spotkań na terenie 4 otwartych stref rekreacji 30 000,00 Umowa zlecenie
GK.949.2023 2023-07-07 2023-07-06 - 2024-02-28 GRIMA ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Erazma Ciołka 17 lok. 415, 01-445 Warszawa
NIP: 5272618797
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej monitoringu przy zbiorniku retncyjnym w Komorowie-Wsi 27 060,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2024-02-21
do umowy nr GK.949.2023
2023-07-06-2024-04-30 Aneks Terminowy - Monitoring zbiornika w komorowie 0,00 Aneks do umowy
KS.950.2023 2023-07-07 2023-07-07 - 2023-07-07 Norton D.A.A.P. Nadulny Sp.J., ul. Elizy Orzeszkowej 11, 05-816 Reguły
NIP: 5341369772
Zakup wody niegazowanej 0,5l 1 532,75 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.951.2023 2023-07-07 2023-07-07 - 2023-12-31 Beata Ksel Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.952.2023 2023-07-07 2023-07-07 - 2023-12-31 Beata Ksel Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
IT.953.2023 2023-07-10 2023-07-11 - 2023-09-11 "NEO SYSTEM"-Marcin Krajewski, ul. Podgórna 80 lok. B, 87-300 Brodnica
NIP:
Zakup licencji oprogramowania i sprzętu w ramach projektu „E-usługi dla szkół w ramach ZIT” oraz programu „Cyfrowa Gmina „Granty PPGR” dla Gminy Michałowice - III. ZP.271.1.18.2023 część: I, II, III 857 150,00 Umowa zakupu
OŚ.954.2023 2023-07-10 2023-07-10 - 2023-12-31 Sławomir Kaźmierczak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.955.2023 2023-07-10 2023-07-10 - 2023-12-31 Beata Mackiewicz Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.956.2023 2023-07-10 2023-07-10 - 2023-12-31 Beata Mackiewicz Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OA.957.2023 2023-07-10 2023-07-06 - 2023-07-07 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup akcesoriów komputerowych dla potrzeb pracowników Referatu Informatyki oraz Referatu Organizacyjno – Administracyjnego. 1 990,87 Zamówienie / Zlecenie
IR.958.2023 2023-07-10 2023-07-05 - 2023-07-31 STOLARSTWO MEBLOWE Zbigniew Bednarek, ul. Kolejowa 11, 96-320 Sosnowica
NIP: 8381013617
Wykonanie maskownic otworów na przewody wentylacyjne (w świetlicy w Pęcicach) 6 937,20 Zamówienie / Zlecenie
OA.959.2023 2023-07-10 2023-07-10 - 2023-08-25 Office Creative Group Mariusz Antoniewicz, ul. Wyszogrodzka 10 lok. 183, 03-337 Warszawa
NIP: 5241810890
Dostawa mebli biurowych dla potrzeb pracowników Urzędu - krzesła na salę multimedialną 153 747,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.960.2023 2023-07-10 2023-07-06 - 2023-08-31 BSC System Leszek Komosa, ul. Zielone Zacisze 1 lok. 214, 03-294 Warszawa
NIP: 9191290691
Montaż szali bocznych z pluszu na sali multimedialnej w budynku Urzędu 6 643,37 Zamówienie / Zlecenie
OA.961.2023 2023-07-10 2023-07-10 - 2023-09-15 S2 Projekt Spółka z o.o., ul. Cezaka 13 lok. 2, 95-100 Zgierz
NIP: 5252524739
Usługa mająca na celu zwiększenie dostępności w budynku Urzędu Gminy 48 300,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.962.2023 2023-07-10 2023-07-10 - 2023-12-31 Edyta Sawczyńska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.963.2023 2023-07-10 2023-07-10 - 2023-12-31 Tomasz Łoziński Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.964.2023 2023-07-10 2023-07-10 - 2023-12-31 Katarzyna Kabala Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.965.2023 2023-07-10 2023-07-10 - 2023-12-31 Tomasz Koryl Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.966.2023 2023-07-10 2023-07-10 - 2023-12-31 Robert Bednarek Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.967.2023 2023-07-10 2023-07-10 - 2023-12-31 Rafał Zawadzki Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.968.2023 2023-07-10 2023-07-10 - 2023-12-31 Rafał Zawadzki Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
IT.969.2023 2023-07-10 2023-07-11 - 2025-07-11 KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. rtm. Witolda Pileckiego 65, 02-781 Warszawa
NIP: 5260300517
odnowienie 2 podpisów elektronicznych 489,54 Zamówienie / Zlecenie
IT.970.2023 2023-07-10 2023-07-10 - 2025-07-10 MP TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Plac Niepodległości 9C, 18-400 Łomża
NIP: 7182136452
Wykonanie nowego punktu monitoringu: zaplecze sali multimedialnej na parterze 2 692,59 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.971.2023 2023-07-10 2023-07-10 - 2023-12-31 Eliza Pepłońska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
IT.972.2023 2023-07-10 2023-07-10 - 2025-07-10 MP TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Plac Niepodległości 9C, 18-400 Łomża
NIP: 7182136452
Wykonanie naprawy monitoringu w strrefie rekreacji 1 499,99 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.973.2023 2023-07-10 2023-07-10 - 2023-12-31 Andrzej Wilowski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
WUA.974.2023 2023-07-10 2023-07-12 - 2023-07-26 Przegląd Regionalny MIKAWAS Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 29, 05-500 Piaseczno
NIP: 1231415150
Ogłoszenie prasowe - zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium dla fragmentów miejscowości Suchy Las, Sokołów, Pęcice, Granica i Nowa Wieś 442,80 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.975.2023 2023-07-10 2023-07-10 - 2023-12-31 Anita Muranowicz Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.976.2023 2023-07-10 2023-07-10 - 2023-12-31 Krzysztof Maciejski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.977.2023 2023-07-10 2023-07-10 - 2023-12-31 Łukasz Jankowski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.978.2023 2023-07-10 2023-07-10 - 2023-12-31 Urszula Moszczyńska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.979.2023 2023-07-10 2023-07-10 - 2023-12-31 Zbigniew Skręta Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.980.2023 2023-07-10 2023-07-10 - 2023-12-31 Paweł Głowala Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.981.2023 2023-07-10 2023-07-10 - 2023-12-31 Marcin Mużacz Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
KS.982.2023 2023-07-11 2023-07-15 - 2023-07-15 Firma Handlowo Usługowa "JAKUBOWSKI" TOMASZ JAKUBOWSKI, ul. Sosnowa 42, 05-807 Żółwin
NIP: 5341576726
Wykonanie usługi polegającej na wydawaniu lodów kulkowych 600 sztuk dla uczestników Święta Policji w Nadarzynie w dniu 15 lipca 2023r. na terenie Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie ul. Żółwińska 20, od godziny 13.00. 2 993,76 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.983.2023 2023-07-11 2023-07-11 - 2023-12-31 Józef Kwiatkowski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.984.2023 2023-07-11 2023-07-11 - 2023-12-31 Zbigniew Banasiuk Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.985.2023 2023-07-11 2023-07-11 - 2023-12-31 Wojciech Burs Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.986.2023 2023-07-11 2023-07-11 - 2023-12-31 Halina Kość Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.987.2023 2023-07-11 2023-07-11 - 2023-12-31 Marzena Pajączek Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
PR.988.2023 2023-07-11 2023-07-11 - 2023-07-11 Fundacja Ziemi Grodziskiej, ul. Wioślarska 2 lok. 2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291830759
publikacja materiałów informacyjno-promocyjnych dot. projektu "Poprawa jakości świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej w gminie Michałowice" 1 968,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.989.2023 2023-07-11 2023-07-11 - 2023-12-31 Leszek Retka Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice dot. zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz" (Uchwała nr LIV/558/2023 Z 28 marca 2023 r.) 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.990.2023 2023-07-11 2023-07-11 - 2023-12-31 Alicja Sawicka Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.991.2023 2023-07-11 2023-07-11 - 2023-12-31 Cyryl Ładziński Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.992.2023 2023-07-11 2023-07-11 - 2023-12-31 Sławomir Kubisa Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.993.2023 2023-07-11 2023-07-11 - 2023-12-31 Elżbieta Napiórkowska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
IR.994.2023 2023-07-11 2023-07-12 - 2026-07-12 KRZYSZTOF JANUS "ARCHIMEDIA" - PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA - ARCHITEKCI & INŻYNIEROWIE, ul. Święciańska 6, 61-132 Poznań
NIP:
„Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budowy szkoły podstawowej w Regułach” ZP.271.1.16.2023 552 270,00 Umowa zakupu
Aneks nr 1
z dnia 2023-12-06
do umowy nr IR.994.2023
2023-12-06-2026-08-28 Aneks nr 1 do Umowy nr UG.IR.994.2023 z dnia 12 lipca 2023 r., na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budowy szkoły podstawowej w Regułach. ZP.271.1.16.2023 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2024-02-21
do umowy nr IR.994.2023
2023-07-12-2026-12-08 Aneks nr 2 do Umowy nr UG.IR.994.2023 z dnia 12 lipca 2023 r., na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budowy szkoły podstawowej w Regułach. ZP.271.1.16.2023 52 096,00 Aneks do umowy
OŚ.995.2023 2023-07-11 2023-07-11 - 2023-12-31 Danuta Głodek Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.996.2023 2023-07-11 2023-07-11 - 2023-12-31 Regina Rokita Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.997.2023 2023-07-11 2023-07-11 - 2023-12-31 Karol Łepecki Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
GK.998.2023 2023-07-11 2023-07-17 - 2023-10-02 Przedsiębiorstwo Techniczno - Handlowo - Usługowe "ARPO" Janusz Jakubowski, ul. Rzemieślnicza 1E, 86-300 Grudziądz
NIP: 8760200565
„Zakup pomp na potrzeby pompowni ścieków i studni głębinowych”, w tym 1) części I pn. „Dostawa pomp głębinowych na studnie głębinowe”, 3) części III pn. „Dostawa pomp ściekowych na przydomowe przepompownie ścieków” 117 780,00 Umowa zakupu
OŚ.999.2023 2023-07-11 2023-07-11 - 2023-12-31 Agnieszka Kolankiewicz Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1000.2023 2023-07-11 2023-07-11 - 2023-12-30 Grzegorz Chojnowski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
GK.1001.2023 2023-07-11 2023-07-17 - 2023-10-02 "PRESKPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Łódzka 34A, 05-870 Bramki
NIP: 9570710157
„Zakup pomp na potrzeby pompowni ścieków i studni głębinowych”, w tym 2) części II pn. „Dostawa pomp ściekowych na przydomowe przepompownie ścieków”, 69 408,90 Umowa zakupu
OŚ.1002.2023 2023-07-12 2023-07-12 - 2023-12-31 Dorota Kral Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1003.2023 2023-07-12 2023-07-12 - 2023-12-31 Weronika Szwedowska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1004.2023 2023-07-12 2023-07-12 - 2023-12-31 Grażyna Socha Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1005.2023 2023-07-12 2023-07-12 - 2023-12-31 Dorota Sobol Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1006.2023 2023-07-12 2023-07-12 - 2023-12-31 Eugenia Sierak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1007.2023 2023-07-12 2023-07-12 - 2023-12-31 Katarzyna Mach Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1008.2023 2023-07-12 2023-07-12 - 2023-12-31 Jerzy Zabłocki Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1009.2023 2023-07-12 2023-07-12 - 2023-12-31 Irena Graczyk Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1010.2023 2023-07-12 2023-07-12 - 2023-12-31 Hanna Łoniewska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1011.2023 2023-07-12 2023-07-12 - 2023-12-31 Michał Golba Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
GK.1012.2023 2023-07-12 2023-07-17 - 2024-01-17 KATARZYNA BARTCZAK ZAKŁAD USŁUG WIELOBRANŻOWYCH KATARZYNA BARTCZAK „Remont chodników, wjazdów, parkingów oraz ulic na terenie gminy Michałowice” 344 440,00 Umowa o roboty budowlane
OŚ.1013.2023 2023-07-12 2023-07-12 - 2023-12-31 Urszula Kajszczak-Gramza Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1014.2023 2023-07-12 2023-07-12 - 2023-12-31 Marek Biskot Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1015.2023 2023-07-13 2023-07-13 - 2023-12-31 Kamil Grabek Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OA.1016.2023 2023-07-13 2023-07-12 - 2023-07-12 "AMC" Adam Maruszczak Consulting, ul. Jerzego Zaruby 15/14, 02-796 Warszawa
NIP:
Wykonanie audytu telekomunikacyjnego 7 380,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1017.2023 2023-07-13 2023-07-13 - 2023-12-31 Justyna Tellez-Kotelecka Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1018.2023 2023-07-13 2023-07-13 - 2023-12-31 Anna Witkowska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1019.2023 2023-07-13 2023-07-13 - 2023-12-31 Szymon Matysiak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
IR.1020.2023 2023-07-13 2023-07-13 - 2023-07-14 "CAS" Sp. z o.o., ul. Pańska 98 lok. 12, 00-837 Warszawa
NIP: 5272794755
Weryfikacja kosztorysu ofertowego Wykonawcy budowy Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie 2 460,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1021.2023 2023-07-14 2023-07-14 - 2023-12-31 Marcin Bielski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1022.2023 2023-07-14 2023-07-14 - 2023-12-31 Marcin Bielski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1023.2023 2023-07-14 2023-07-14 - 2023-12-31 Ekolevel Sp. z o.o., ul. Pszczelińska 86, 05-805 Otrębusy
NIP: 1182011109
Korekta rocznych sprawozdań Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 3 690,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1024.2023 2023-07-14 2023-07-20 - 2024-02-20 "KRUSZYWOSORT" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE Wiktor Siadaczka, ul. Marglowa 83, 26-600 Radom
NIP: 8111055304
„Remont dróg gruntowych tłuczniem i destruktem bitumicznym wraz z równaniem i profilowaniem nawierzchni na terenie Gminy Michałowice” ZP.271.1.25.2023 889 714,00 Umowa o roboty budowlane
GK.1025.2023 2023-07-14 2023-07-19 - 2025-01-19 ANDRZEJ LEWIŃSKI ELEKTROLEW UPE, ul. Brzezińska 4, 03-075 Warszawa
NIP: 5242458389
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice” ZP.271.1.24.2023 418 200,00 Umowa zakupu
OŚ.1026.2023 2023-07-14 2023-07-14 - 2023-12-31 Witold Dziekański Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1027.2023 2023-07-14 2023-07-14 - 2023-12-30 Parafia Rzymskokatolicka w Pęcicach, ul. Parkowa 4, 05-806 Pęcice
NIP:
Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1028.2023 2023-07-14 2023-07-14 - 2023-12-31 Parafia Rzymskokatolicka w Pęcicach, ul. Parkowa 4, 05-806 Pęcice
NIP:
Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1029.2023 2023-07-14 2023-07-14 - 2023-12-31 Tomasz Raszkowski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1030.2023 2023-07-14 2023-07-14 - 2023-12-31 Anna Skrzelińska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1031.2023 2023-07-14 2023-07-14 - 2023-12-31 Adam Wojciechowski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1032.2023 2023-07-14 2023-07-14 - 2023-12-31 Maria Wawszczak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
IR.1033.2023 2023-07-14 2023-07-14 - 2023-12-31 Biuro analiz środowiskowych Krzysztof Janus, ul. Krańcowa 59 lok. 82, 02-493
NIP:
Sporządzenie opinii orniologicznej i chiropterologicznej drzew 3 400,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1034.2023 2023-07-14 2023-07-14 - 2023-12-31 Kamil Styczewski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1035.2023 2023-07-14 2023-07-14 - 2023-12-31 Małgorzata Mazuro Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
KS.1036.2023 2023-07-14 2023-07-30 - 2023-07-30 FAGUS Sp. z o.o., ul. Al. Krakowska 110 lok. 114, 00-971 Warszawa
NIP: 5222843925
Gmina Michałowice Zleca wykonanie usługi podczas uroczystości patriotycznych w Pęcicach, 30 lipca 2023 r. Usługa obejmuje obsługę techniczną uroczystości: transport, rozstawienie pawilonów, stołów, krzeseł, koszy na śmieci (przed pomnikiem w Pęcicach) i utrzymywanie czystości podczas trwania uroczystości oraz powrotny transport sprzątanie. Usługę będzie wykonywać 8 pracowników w godzinach 07.00-16.00. Zaczynamy od załadunku w Urzędzie Gminy Michałowice: pawilony 3x3 – 4 szt., kosze – 10 szt., stoły cateringowe składane – 10 szt., krzesła cateringowe składane – 30 szt., woda do picia w zgrzewkach butelki 0,5 litra – paleta. 7 516,80 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1037.2023 2023-07-14 2023-07-14 - 2023-12-31 Agnieszka Maksymowicz Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1038.2023 2023-07-17 2023-07-17 - 2023-12-31 Jolanta Sobczak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
IR.1039.2023 2023-07-17 2023-07-17 - 2023-08-14 usługi geodezyjne Witold Wielgosz, ul. wiejska 9, 05816 Reguły
NIP: 5341190085
Wykonananie mapy do celów projektowych dla działek nr , 716/21, 716/22, 716/14, 744/3 część, 744/6 połozonych w Komorowie-Osiedlu przy ul. Al. marii Dąbrowskiej 1 230,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1040.2023 2023-07-17 2023-07-17 - 2023-12-31 Andrzej Pielech Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1041.2023 2023-07-17 2023-07-17 - 2023-12-31 Kazimierz Zalewski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1042.2023 2023-07-17 2023-07-17 - 2023-12-31 Piotr Kamiński Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1043.2023 2023-07-17 2023-07-17 - 2023-12-31 Kampio Sp. z o.o., ul. Jana Sobieskiego 9, 05-806 Komorów
NIP:
Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1044.2023 2023-07-17 2023-07-17 - 2023-12-31 Piotr Atkaczunas Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
KP.1045.2023 2023-07-17 2023-07-17 - 2023-07-17 Jakub Gostkowski praktyki studenckie 4 935,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1046.2023 2023-07-17 2023-07-17 - 2023-12-31 Karolina Klimkowska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1047.2023 2023-07-17 2023-07-17 - 2023-12-31 Beata Gruczyńska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1048.2023 2023-07-17 2023-07-17 - 2023-12-31 Beata Gruczyńska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1049.2023 2023-07-17 2023-07-13 - 2023-07-31 Artykuły Ogrodniczo-Przemysłowe Monika Konopka, ul. Parkowa 2, 05-816 Michałowice
NIP: 5341776537
zakup artykułów czystościowych 2 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1050.2023 2023-07-17 2023-07-17 - 2023-12-31 Przemysław Olszak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1051.2023 2023-07-17 2023-07-17 - 2023-12-31 Błażej Jurkowski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1052.2023 2023-07-18 2023-08-13 - 2024-08-12 PIRXON SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk
NIP: 9570994350
Opieka serwisowa systemu AssetsNinja 6 223,80 Zamówienie / Zlecenie
OA.1053.2023 2023-07-18 2023-07-17 - 2023-07-28 ZAKŁAD ELEKTROMECHANIKI DŹWIGOWEJ KRZYSZTOF BORGUL Wymiana oświetlenia wewnętrznego w windach 738,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1054.2023 2023-07-18 2023-07-18 - 2023-12-31 Krzysztof Muszyński Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1055.2023 2023-07-18 2023-07-18 - 2023-12-31 Izabela Owczarska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1056.2023 2023-07-18 2023-07-18 - 2023-12-31 Tomasz Osiński Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1057.2023 2023-07-18 2023-07-18 - 2023-12-31 Tomasz Błaszczak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
KP.1058.2023 2023-07-18 2023-07-26 - 2023-09-27 ACTIVE BODY Monika Kantorska, ul. Długa 17, 05-806 Komorów
NIP: 5260010469
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć gimnastycznych dla seniorów 60+ na terenie strefy rekreacji w Nowej Wsi 1 500,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-09-27
do umowy nr KP.1058.2023
2023-07-26-2023-10-25 Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć gimnastycznych dla seniorów 60+ na terenie strefy rekreacji w Nowej Wsi 600,00 Aneks do umowy
OŚ.1059.2023 2023-07-18 2023-07-17 - 2023-09-29 Barbara Kisiel praktyki studenckie 4 935,00 Umowa zlecenie
KP.1060.2023 2023-07-18 2023-07-18 - 2023-09-30 Ewelina Opłocka wykonywanie czynności przypisanych do Referatu Kultury i Promocji 15 219,00 Umowa zlecenie
OŚ.1061.2023 2023-07-18 2023-07-18 - 2023-12-31 Maciej Gronostajski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1062.2023 2023-07-19 2023-07-19 - 2023-09-15 ZAKŁAD ELEKTROMECHANIKI DŹWIGOWEJ KRZYSZTOF BORGUL Dostosowanie urządzeń dźwigowych celem zapewnienia dostępności 12 546,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1063.2023 2023-07-19 2023-07-19 - 2023-07-30 TRONIX S.C., ul. Jana Olbrachta 58A lok. 173, 01-111 Warszawa
NIP: 5272306543
Usługa malowania pomieszczeń świetlic 28 449,90 Zamówienie / Zlecenie
WUA.1064.2023 2023-07-19 2023-07-26 - 2023-08-02 Przegląd Regionalny MIKAWAS Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 29, 05-500 Piaseczno
NIP: 1231415150
Ogłoszenie prasowe - ponowne wyłożenie MPZP "Regulska" 541,20 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1065.2023 2023-07-19 2023-07-19 - 2023-12-31 Maria Radyńska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1066.2023 2023-07-19 2023-07-19 - 2023-12-31 Maria Dobraczyńska-Kozarska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1067.2023 2023-07-19 2023-07-19 - 2023-12-31 Łukasz Zieliński Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
GR.1068.2023 2023-07-19 2023-07-17 - 2023-09-29 Maciej Świeciński umowa zlecenia z Maciejem Świecińskim w ramach praktyk studenckich 4 935,00 Umowa zlecenie
OŚ.1069.2023 2023-07-19 2023-07-19 - 2023-12-31 Fundacja PERSON, ul. Zielona 17, 05-816 Michałowice
NIP:
Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
KP.1070.2023 2023-07-19 2023-07-19 - 2023-07-19 Z.P.U. PRINT - POL, ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP: 5340028247
Druk folderu Pęcice 2023 5 229,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1071.2023 2023-07-19 2023-07-19 - 2023-12-31 Anna Tokarzewska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1072.2023 2023-07-19 2023-07-19 - 2023-12-31 Kinga Pieczyńska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1073.2023 2023-07-19 2023-07-19 - 2023-12-31 Roman Kruszczyński Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1074.2023 2023-07-20 2023-07-18 - 2023-08-28 Studio Buffo Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa
NIP: 5260301623
Zakup biletów wstępu dla mieszkańców sołectwa Pęcice Małe, do Teatru Buffo na koncert 100 Lat Polskiej Piosenki 6 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1075.2023 2023-07-20 2023-07-20 - 2023-12-31 Dorota Sobczak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1076.2023 2023-07-20 2023-07-20 - 2023-12-31 Dariusz Seges Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1077.2023 2023-07-20 2023-07-20 - 2023-12-31 Grzegorz Czechowicz Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1078.2023 2023-07-20 2023-07-20 - 2023-12-31 Katarzyna Radzikowska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1079.2023 2023-07-20 2023-07-20 - 2023-12-31 Grzegorz Czarnecki Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1080.2023 2023-07-20 2023-07-20 - 2023-12-31 Jadwiga Głazman Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1081.2023 2023-07-20 2023-07-20 - 2023-12-31 Marek Kwietniak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
KP.1082.2023 2023-07-20 2023-07-20 - 2023-07-20 Parafia Wniebowzięcia N.M.P. Michałowice-Opacz, ul. Szkolna 11, 05-816 Michałowice
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem "Wyjazd wakacyjny 2023" 10 000,00 Umowy dotacyjne
KP.1083.2023 2023-07-20 2023-07-30 - 2023-07-30 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PIASTUN", ul. Mikołaja Reja 1, 05-820 Piastów
NIP: 5342131788
Usługa zabezpieczenia medycznego podczas Apelu Poległych 30 lipca 2023 r.przy Pomniku-Mauzoleum w Pęcicach. 1 400,00 Umowa zlecenie
OŚ.1084.2023 2023-07-20 2023-07-20 - 2023-12-31 Edyta Tsen-Tatula Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1085.2023 2023-07-20 2023-07-20 - 2023-12-31 Elżbieta Gąsior Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1086.2023 2023-07-20 2023-07-20 - 2023-12-31 Andrzej Para Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
KP.1087.2023 2023-07-20 2023-09-03 - 2023-09-03 Mariusz Jankiewicz Instrukcja postępowania w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz szkic sytuacyjny imprezy plenerowej Dni Gminy Michałowice w Granicy na terenie zielonym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi w dniu 3 września 2023 r 2 700,00 Umowa o dzieło
OŚ.1088.2023 2023-07-21 2023-07-21 - 2023-12-31 Aneta Strzemżalska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
KP.1089.2023 2023-07-21 2023-07-30 - 2023-07-30 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA NOWA WIEŚ Usługagastronomicznaj obejmująca przygotowanie posiłku i obsługę 500 uczestników „57 Rajdu po Kamienistej Drodze” w godz. 13.30-15.30 (grochówka + kajzerka + naczynia jednorazowe + sztućce) przy Pomniku-Mauzoleum w Pęcicach ul. Parkowa. 5 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1090.2023 2023-07-21 2023-07-21 - 2023-12-31 Elżbieta Skwarska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1091.2023 2023-07-21 2023-07-21 - 2023-12-31 Jarosław Janczak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1092.2023 2023-07-21 2023-07-21 - 2023-12-31 Jarosław Janczak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1093.2023 2023-07-21 2023-07-21 - 2023-12-31 Natalia Kretowicz Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1094.2023 2023-07-21 2023-07-21 - 2023-12-31 Natalia Kretowicz Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
KP.1095.2023 2023-07-24 2023-07-30 - 2023-08-01 Tomag Tomasz Rachlewicz, ul. Zacisze 20, 05-802 Pruszków
NIP: 5340209807
Usługa przewozowa: 1.zapewnienie transportu uczestników uroczystości patriotycznych 30 lipca 2023r. – bus 23-osobowy na trasie Reguły-Pęcice; odbiór uczestników o godz. 9.45 ze stacji WKD Reguły przewóz pod Pomnik-Mauzoleum w Pęcicach, a po zakończeniu uroczystości około godz. 14.00. przewóz na trasie Pomnik-Mauzoleum w Pęcicach – WKD Reguły. 2.Zapewnienie transportu delegacji wraz z wiązankami 1 sierpnia 2023r. w związku z 79 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego oraz bitwy i egzekucji w Pęcicach. Trasa objazdu: z Urzędu Gminy Michałowice godz. 9.00 do Pruszkowa – Cmentarz przy ul. Komorowskiej oraz do Warszawy na: Cmentarz Wawrzyszewski, Powązki Wojskowe, Cmentarz Bródnowski, Cmentarz Czerniakowski. 1 728,00 Umowa zlecenie
OŚ.1096.2023 2023-07-24 2023-07-24 - 2023-08-16 Z.U.P.P Dromark, ul. Sułkowskiego 4a, 05-820 Piastów
NIP: 5340203696
Wykonanie usługi polegającej na zakupie i montażu tablic „Czarny punkt wodny” oraz „Zakaz kąpieli” w języku polskim i ukraińskim 2 435,40 Zamówienie / Zlecenie
GK.1097.2023 2023-07-24 2023-07-25 - 2023-11-07 ZAKŁAD WIERTNICZY Marek Rybicki, ul. Piotra Wysockiego 9, 96-300 Żyrardów
NIP: 8381001459
„Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Komorowie-Wsi, w gminie Michałowice” 992 979,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2023-10-31
do umowy nr GK.1097.2023
2023-07-25-2023-11-07 wykonanie ujecia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w KOmorowie-Wsi na dz. nr ew. 403/2 33 778,80 Aneks do umowy
KP.1098.2023 2023-07-24 2023-07-30 - 2023-07-30 SALWADORE Hanna Mieszkowska, ul. Rozbrat 10 lok. 14, 00-451 Warszawa
NIP: 7011007104
W dniu 30 lipca 2023 r. na terenie Pomnika-Mauzoleum w Pęcicach - zabezpieczenie obsługi technicznej polegającej na: zapewnieniu hali namiotowej 15 m x 25 m, podestów estradowych 8 m x 4 m, nagłośnienia zgodnie z przesłanymi riderami, mównicy, 300 szt. krzeseł. 30 000,00 Umowa zlecenie
IT.1099.2023 2023-07-24 2023-07-26 - 2023-08-02 CEZAR CEZARY MACHNIO I PIOTR GĘBKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom
NIP:
Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach programu „Cyfrowa Gmina „Granty PPGR” dla Gminy Michałowice -IV ZP.271.1.28.2023 51 844,50 Umowa zakupu
Aneks nr 1
z dnia 2023-09-13
do umowy nr IT.1099.2023
2023-08-01-2023-08-02 Zmiana typu licencji w oferowanym oprogramowaniu 0,00 Aneks do umowy
SO.1100.2023 2023-07-24 2023-07-24 - 2023-09-22 Patrycja Wróblewska Praktyki stydenckie 4 935,00 Umowa zlecenie
OŚ.1101.2023 2023-07-24 2023-07-24 - 2023-12-31 Mateusz Kowalik Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1102.2023 2023-07-24 2023-07-24 - 2023-12-31 Martyna Bójko Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1103.2023 2023-07-24 2023-07-24 - 2023-12-31 Marta Smoczyńska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
KP.1104.2023 2023-07-24 2023-09-20 - 2023-12-15 Klub sportowy ZDROWIE rejestr nr: 21, ul. Św. Antoniego 2, 05-816 Michałowice
NIP: 1131466892
Realizacja zadania publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Sportowe Michałowice - szermierka”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Klub Sportowy "Zdrowie" 3 300,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1105.2023 2023-07-24 2023-07-24 - 2023-12-31 Piotr Kamil Maul Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1106.2023 2023-07-25 2023-07-25 - 2023-12-31 Hanna Gelo Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1107.2023 2023-07-25 2023-07-25 - 2023-12-31 Marek Piec Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
GR.1108.2023 2023-07-25 2023-07-25 - 2023-08-04 Andrzej ANKOR- Korniluk wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości przy ul. Platanowej w Regułach 1 414,99 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1109.2023 2023-07-25 2023-07-25 - 2023-12-31 Ilona Flis-Olszewska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OA.1110.2023 2023-07-25 2023-07-25 - 2023-07-28 ProArt Czesław Kosmaty, ul. Rynkowa 14 lok. b, 05-816 Michałowice
NIP: 5340015552
Wymiana grafiki na drzwiach wejściowych budynku oraz na tablicach i tabliczkach informacyjnych w budynku Urzędu Gminy Michałowice. 3 444,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1111.2023 2023-07-25 2023-07-25 - 2023-08-18 ARPRO Sp z o.o. (dawniej ARPRO Adam Reguła), ul. Waniliowa 1 lok. 79, 05-500 Zamienie
NIP: 1231523000
Montaż nagwintowanych prętów (szpilek) celem montażu szali bocznych kurtyn na Sali multimedialnej w budynku Urzędu Gminy Michałowice. 1 845,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1112.2023 2023-07-26 2023-07-26 - 2023-12-31 Grzegorz Gołos Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
GK.1113.2023 2023-07-26 2023-07-19 - 2023-10-31 USŁUGI ASENIZACYJNE LEON SZELĄG, ul. Słowikowskiego 62a, 05-090 Raszyn
NIP: 5222345423
konserwacja poidełek 7 szt 8 757,60 Zamówienie / Zlecenie
OA.1114.2023 2023-07-26 2023-07-18 - 2023-07-21 Art Szyld Krystyna Iwan, ul. Kościelna 13, 05-800 Pruszków
NIP: 5341272535
Zakup flag Polski z tunelem oraz drzewców celem wymiany podartych i brudnych flag, które zawieszane są na terenie Gminy Michałowice podczas uroczystości Państwowych. 7 950,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.1115.2023 2023-07-26 2023-07-19 - 2023-09-01 G&G PROJEKT Piotr Golc, ul. Dekabrystów 29/2, 42-218 Częstochowa
NIP: 9491844320
Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gminę Michałowice pn.: "Szkoła w Nowej Wsi - Modernizacja obiektów szkolnych" 6 519,00 Umowa o dzieło
OŚ.1116.2023 2023-07-26 2023-07-26 - 2023-12-31 Grzegorz Leple Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1117.2023 2023-07-27 2023-07-27 - 2023-12-31 Paweł Koziński Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1118.2023 2023-07-27 2023-07-27 - 2023-12-31 Paweł Piontke Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
KP.1119.2023 2023-07-27 2023-09-03 - 2023-09-03 AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA "DOZÓR" - ZBIGNIEW GOŹDZIECKI, ul. Słoneczna 57A, 87-800 Włocławek
NIP: 8881701562
Zabezpieczenie imprezy przez pracowników ochrony podczas Dni Gminy Michałowice - 3 września 2023 r. 30 688,50 Umowa zlecenie
OŚ.1120.2023 2023-07-27 2023-07-27 - 2023-12-31 Agnieszka Niewiadomska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
KP.1121.2023 2023-07-27 2023-07-31 - 2023-08-31 MACIEJ PUTAJ LECH93 FHU, ul. Fabryczna 6lu lok. 3, 31-553 Kraków
NIP: 6772219983
Realizacja 20 spotkań rekreacyjno-sportowo-turystycznych z dziećmi i młodzieżą Gminy Michałowice w ramach zadania budżetowego pn. „Organizacja imprez promocyjno-sportowych na 4 strefach” 69 864,00 Umowa zlecenie
GR.1122.2023 2023-07-27 2023-08-02 - 2023-09-01 "CAS" Sp. z o.o., ul. Pańska 98 lok. 12, 00-837 Warszawa
NIP: 5272794755
wycena wartosci obiektów budowlanych na niesionych na działce 58/4 gdzie wybudowano korty tenisowe w komorowie 24 600,00 Umowa o dzieło
OŚ.1123.2023 2023-07-28 2023-07-28 - 2023-12-31 Jacek Pańczyk Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1124.2023 2023-07-28 2023-07-28 - 2023-12-31 Andrzej Chorążyczewski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1125.2023 2023-07-28 2023-07-28 - 2023-12-31 Dorota Woźniakowska-Sierak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1126.2023 2023-07-28 2023-07-28 - 2023-12-31 Barbara Kucharska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
GK.1127.2023 2023-07-28 2023-07-27 - 2023-12-20 ARKADIUSZ MERCHEL ARKOM PROJEKT, ul. Ireny 126, 05-800 Pruszków
NIP: 5341109048
Spawowanie nadzoru i opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej z odwiertu na dz. nr ewid. 403/2 w Komorowie-Wsi 16 482,00 Umowa zlecenie
OŚ.1128.2023 2023-07-28 2023-07-28 - 2023-12-31 Klaudia Kalicka-Wróbel Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1129.2023 2023-07-28 2023-07-28 - 2023-12-31 Marcin Ptaszyński Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1130.2023 2023-07-28 2023-07-28 - 2023-12-31 Andrzej Andrusiuk Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1131.2023 2023-07-31 2023-07-31 - 2023-12-31 Łukasz Zaskurski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1132.2023 2023-07-31 2023-07-31 - 2023-12-31 Łukasz Zaskurski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
KP.1133.2023 2023-07-31 2023-07-31 - 2023-09-30 Fundacja Ziemi Grodziskiej, ul. Wioślarska 2 lok. 2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291830759
publikacja dwóch bannerów promocyjno-informacyjnych informujących o projekcie pn.: "Poprawa jakości świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej w Gminie Michałowice" na stronie internetowej: www.obiektywna.pl 300,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1134.2023 2023-07-31 2023-07-31 - 2023-12-31 Janina Ilmurzyńska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
KP.1135.2023 2023-07-31 2023-07-31 - 2023-09-24 FOTOSPRESS, ul. Wiosny Ludów 41 lok. 1, 02-495 Warszawa
NIP: 5271096687
opublikowanie na stronie internetowej gazety „Mocne Strony” (https://mocnestrony.com.pl/) bannera promocyjno-informacyjnego na górze głównej strony www, widocznego na wszystkich otwieranych stronach, o wielkości: 1150X200px (pierwsza publikacja tygodniowa w okresie: 7 sierpnia – 13 sierpnia br., druga: 4 września – 10 września br.; trzecia: 18 – 24 września), informującego o projekcie pn. „Poprawa jakości świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej w Gminie Michałowice”, dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 738,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1136.2023 2023-07-31 2023-07-31 - 2023-12-31 Aleksandra Sikora Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1137.2023 2023-07-31 2023-07-31 - 2023-12-31 Aleksandra Sikora Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1138.2023 2023-07-31 2023-07-31 - 2023-12-31 Łukasz Mackiewicz Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
WUA.1139.2023 2023-07-31 2023-07-17 - 2023-09-29 Wiktoria Piontke Wykonywanie czynności przypisanych do WUA, w tym współpraca w zakresie przygotowania analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy (baza danych GIS) oraz innych czynności z zakresu planowania przestrzennego. 4 935,00 Umowa zlecenie
OŚ.1140.2023 2023-08-01 2023-08-01 - 2023-12-31 Aleksandra Stelmaszyk Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
KP.1141.2023 2023-08-01 2023-08-01 - 2023-08-31 Uczniowski Klub Sportowy „FC Komorów”, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów
NIP: 5342475105
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Piłkarskie wakacje w Januszkowie” szczegółowo określonego w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę 12 lipca 2023 r. 3 300,00 Umowy dotacyjne
KP.1142.2023 2023-08-01 2023-08-01 - 2023-08-31 lava group, ul. Romera 4b, 02-784 Warszawa
NIP: 9512159257
Zakup nagród dla uczestników imprezy sportowej pn. V Półmaraton Lasy nad Utratą, która odbędzie się 16 września 2023 r w Gminie Michałowice 2 982,75 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1143.2023 2023-08-01 2023-08-01 - 2023-12-31 Edyta Barmentloo Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1144.2023 2023-08-01 2023-08-01 - 2023-12-31 Edyta Barmentloo Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OA.1145.2023 2023-08-02 2023-07-31 - 2023-10-06 Copa.pl Paweł Kopala Sp. k., ul. Żeglarska 31, 66-400 Gorzów Wlkp
NIP: 5993264409
Zakup 40 szt. biletów wstępu dla mieszkańców sołectwa Komorów, do Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie na spektakl, który odbędzie się w dniu 6 października 2023 r. 5 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1146.2023 2023-08-02 2023-08-02 - 2023-12-31 Michał Syga Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
KP.1147.2023 2023-08-02 2023-08-01 - 2023-09-11 MikaWas Sp. z o.o., ul. Sierakowskiego 12A, 05-500 Piaseczno
NIP: 1231415150
wykonanie usługi polegającej na opublikowaniu na stronie internetowej gazety „Przegląd Regionalny” (https://www.przegladregionalny.pl/) oraz na Facebook’u „Przeglądu Regionalnego” (https://www.facebook.com/PrzegladRegionalny) materiałów promocyjno-informacyjnych wraz z bannerem (pierwsza publikacja: 7 sierpnia br.; druga publikacja: 28 sierpnia br.; trzecia publikacja 11 września br.), informującego o projekcie pn. „Poprawa jakości świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej w Gminie Michałowice”, dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 2 583,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1148.2023 2023-08-02 2023-08-02 - 2023-08-02 DROG-REM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa
NIP: 5222834010
„Remont cząstkowym dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Michałowice” 590 031,00 Umowa o roboty budowlane
KP.1149.2023 2023-08-02 2023-08-01 - 2023-09-17 MKA GROUP MILENA SKOCZYLAS, ul. Bohaterów Warszawy 4, 05-800 Pruszków
NIP: 5342232377
wykonanie usługi polegającej na opublikowaniu na stronie internetowej regionalnego portalu informacyjnego WPR24.pl (https://wpr24.pl/) bannera promocyjno-informacyjnego o wymiarach: 1200x20px (pierwsza publikacja tygodniowa w okresie: 14 sierpnia – 20 sierpnia br., druga: 11 września – 17 września br.), informującego o projekcie pn. „Poprawa jakości świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej w Gminie Michałowice”, dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Jednocześnie w publikacji zawarty będzie link przekierowujący odwiedzającego na stronę Gminy Michałowice szczegółowo informującą o programie (https://www.michalowice.pl/e-urzad/eboi-elektroniczne-biuro-obslugi-interesanta). 1 476,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1150.2023 2023-08-02 2023-08-02 - 2023-08-31 MULTIPLANTA - Katarzyna Łazucka-Cegłowska, ul. Warecka 110, 05-604 Jasieniec
NIP: 5341374721
uzupełnienie dokumentacji projektowej - Okrężna w Komorowie 1 722,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1151.2023 2023-08-02 2023-08-02 - 2023-12-31 Wanda Szmyt Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1152.2023 2023-08-02 2023-07-31 - 2023-07-31 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
zakup bezkwasowych teczek z gumką formatu A4 w kolorze białym w ilości 1500 szt., dla potrzeb pracowników Referatu Podatków Opłat Lokalnych i Windykacji Urzędu Gminy Michałowice 4 427,99 Zamówienie / Zlecenie
OA.1153.2023 2023-08-02 2023-08-01 - 2023-10-21 Adria Art Sp. z o.o., ul. Grottgera 4 lok. 2, 85-227 Bydgoszcz
NIP:
Zakup 44 szt. biletów wstępu dla mieszkańców sołectwa Komorów, do Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie na spektakl, który odbędzie się w dniu 21 października 2023 r 4 940,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1154.2023 2023-08-02 2023-08-01 - 2023-11-12 Adria Art Sp. z o.o., ul. Grottgera 4 lok. 2, 85-227 Bydgoszcz
NIP: 9671422655
Zakup 44 szt. biletów wstępu dla mieszkańców sołectwa Komorów, do Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie na spektakl „Testosteron”, który odbędzie się w dniu 12 listopada 2023 r. 5 050,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1155.2023 2023-08-02 2023-08-01 - 2023-08-14 Hydroogród
NIP:
wymiana pompy do fontanny pływającej na strefie rekreacji. 2 214,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1156.2023 2023-08-03 2023-08-03 - 2023-12-31 Paweł Koziński Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1157.2023 2023-08-03 2023-08-03 - 2023-09-14 Berry Fruit Andrzej Mierzejewski, ul. Działkowa 161 lok. 15, 05-808 Parzniew
NIP: 1181299953
Narawa pomostu w Parku w Regułach oraz dwówch mostków 9 138,90 Zamówienie / Zlecenie
IT.1158.2023 2023-08-03 2023-08-03 - 2023-10-06 PROTECTIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Walerego Wróblewskiego 18 lok. 606, 93-578 Łódź
NIP: 7292706494
Przegląd i aktualizacja dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji 7 687,50 Umowa zlecenie
GR.1159.2023 2023-08-03 2023-08-03 - 2023-08-03 Piotr Aksamit wytyczenie punktów granicznch dz. nr 402/2 położonej w Komorowie pod budowę ujęcia wodnego. 600,00 Umowa zlecenie
OŚ.1160.2023 2023-08-03 2023-08-03 - 2023-12-31 Jacek Sierak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
WUA.1161.2023 2023-08-03 2023-08-03 - 2023-08-03 BUDPLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Augustyna Kordeckiego 20, 04-327 Warszawa
NIP: 5271107422
Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy Nr UA.162.2012 z dnia 2 kwietnia 2012 r., której przedmiotem było sporządzenie MPZP Aleja Kasztanowa 0,00 Umowa/Porozumienie - bez kosztowe
IR.1162.2023 2023-08-04 2023-08-09 - 2024-01-24 SAAR ARCHITEKCI - MGR INŻ. ARCH. RADOSŁAW SADOWSKI, ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa
NIP: 9521795604
„Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla rozbudowy z przebudową świetlicy wiejskiej w Komorowie Wsi” 125 977,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-11-15
do umowy nr IR.1162.2023
2023-11-15-2024-02-28 Aneks nr 1 - wydłużenie terminu realizacji umowy do 28.02.2024 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2024-03-20
do umowy nr IR.1162.2023
2023-08-09-2024-05-31 Aneks nr 2 - wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.05.2024 r. 0,00 Aneks do umowy
KP.1163.2023 2023-08-04 2023-09-03 - 2023-09-03 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PIASTUN", ul. Mikołaja Reja 1, 05-820 Piastów
NIP: 5342131788
Zabezpieczenie medyczne Imprezy masowej w dniu Gminy Michałowice 03.09.2023 r. 3 500,00 Umowa zlecenie
OŚ.1164.2023 2023-08-04 2023-08-04 - 2023-12-31 Katarzyna Kaczorowska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
KP.1165.2023 2023-08-04 2023-08-02 - 2023-08-14 Mark - Witold Rowicki, ul. ul. Królewicza Jakuba lok. 105 , 02-956 Warszawa
NIP: 5270106515
Wykonanie druku 200 sztuk wizytówek. 270,60 Zamówienie / Zlecenie
IR.1166.2023 2023-08-04 2023-08-04 - 2023-10-31 Małgorzata "Magus" Sujak Pełnienie nadzoru autrskiego nad realizacją inwestycji "Przebudowa budynku mieszkalnego dwulokalowego oraz zmiana sposobu użytkowania jego cześci (lokalu nr 1) z funkcji mieszkalnej na obiekt kultury służący społeczności w Komorowie" 2 500,00 Umowa zlecenie
KP.1167.2023 2023-08-04 2023-11-04 - 2023-11-04 WS Studio, ul. Piłsudskiego lok. 6/8, 05-077 Warszawa
NIP: 5242289998
wykonanie usługi polegającej na przewozie klawesynu Pani Lilianny Stawarz z ul. Białobrzeskiej w Warszawie do Urzędu Gminy Michałowic mieszczącego się przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Reguły. Czas realizacji usługi 15 października 2023 roku. 861,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1168.2023 2023-08-07 2023-08-07 - 2023-12-31 Iwona Poniatowska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
BF.1169.2023 2023-08-07 2023-08-01 - 2023-09-30 Aleksandra Czernicka 1) prowadzenie ewidencji księgowej dochodów i wydatków Urzędu; 2) prowadzenie ewidencji księgowej zaangażowania na kontach pozabilansowych na podstawie zawartych umów; 3) prace biurowe związane z bieżącą pracą Referatu Budżetu i Finansów. 6 000,00 Umowa zlecenie
GK.1170.2023 2023-08-07 2023-08-10 - 2023-11-08 PAWEŁ KACZMARCZYK KAMA BIS, ul. Jana Husa 18/B lok. 207, 03-153 Warszawa
NIP: 5242355703
„Opalowanie części linii brzegowej oczka wodnego w Sokołowie” 140 142,00 Umowa o roboty budowlane
OŚ.1171.2023 2023-08-07 2023-08-07 - 2023-12-31 Urszula Więckowska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1172.2023 2023-08-07 2023-09-01 - 2024-12-31 KierinKlin Karyna Melnyk
NIP:
„Dozór, utrzymanie czystości i porządku na placach zabaw i boiskach zlokalizowanych na terenie Gminy Michałowice III” ZP.271.1.37.2023 Część I„Dozór i utrzymanie czystości na placu zabaw w Michałowicach ul. 11-go Listopada”, część II "Dozór i utrzymanie czystości na placu zabaw w Opacz-Kolonia na rogu ul. Ryżowej/Bodycha" 134 400,00 Umowa zlecenie
OŚ.1173.2023 2023-08-07 2023-09-01 - 2024-12-31 Justyna Ciechomska „Dozór, utrzymanie czystości i porządku na placach zabaw i boiskach zlokalizowanych na terenie Gminy Michałowice III” ZPP.271.1.37.2023cześć III „Dozór i utrzymanie czystości na boisku w Sokołowie ul. Wspólnoty Wiejskiej” 72 960,00 Umowa zlecenie
OA.1174.2023 2023-08-08 2023-08-07 - 2023-08-30 TRONIX S.C., ul. Jana Olbrachta 58A lok. 173, 01-111 Warszawa
NIP: 5272306543
Wykonanie usługi polegającej na wymianie dwóch uszkodzonych wentylatorów dachowych Systemair DVSI 311 EV odpowiadających za wentylację bytową w budynku Urzędu Gminy Michałowice, celem przywrócenia jej pełnej sprawności 6 368,94 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1175.2023 2023-08-08 2023-08-08 - 2023-12-31 Andrzej Szustkiewicz Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1176.2023 2023-08-08 2023-08-08 - 2023-12-31 Grażyna Socha Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1177.2023 2023-08-09 2023-08-08 - 2023-08-18 DELTA CERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Powstańców Listopadowych 29C lok. 7, 35-606 Rzeszów
NIP: 5341425594
naprawa piłkochwytu wraz z wymianą uszkodzonych elementów mocujących zastrzały na boisku w Granicy. 10 578,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1178.2023 2023-08-09 2023-08-09 - 2023-12-31 Beata Jarząbek Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
KP.1179.2023 2023-08-10 2023-08-10 - 2023-08-10 Koło Gospodyń Wiejskich Gospochy z Nowej Wsi rejestr nr: 1421040004, ul. Magnolii 7, 05-806 Nowa Wieś
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem "Tańcowała igła z nitką - warsztaty szycia na maszynie dla dzieci" 5 720,00 Umowy dotacyjne
OA.1180.2023 2023-08-10 2023-08-16 - 2023-08-17 Monika Kłobuszewska Przygotowanie i przeprowadzenie letnich warsztatów dla dzieci, mieszkańców sołectwa Reguły 1 300,00 Umowa zlecenie
KP.1181.2023 2023-08-10 2023-11-04 - 2023-11-04 Stowarzyszenie Drama per Musica, ul. Perkuna 54 lok. 14, 04-180 Warszawa
NIP: 1132857152
Pprzygotowanie i wykonanie koncertu na własnym klawesynie według autorskiego repertuaru - 15 października 2023 r. o godz. 18.00 w Sali Multimedialnej w Urzędzie Gminy Michałowice 5 000,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-09-21
do umowy nr KP.1181.2023
2023-09-21-2023-09-21 Wykonania koncertu na własnym klawesynie według autorskiego repertuaru w dniu 4 listopada 2023 r. 0,00 Aneks do umowy
OA.1182.2023 2023-08-10 2023-06-19 - 2023-12-31 PGE Obrót S.A., ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa
NIP: 8130268082
Umowa kompleksowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji nr 1N/1073/2023/10771536 - Świetlica ul. Zaułek 7, Pęcice 5 000,00 Umowa zakupu
OŚ.1183.2023 2023-08-11 2023-08-09 - 2023-10-25 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA CZTERY ŁAPY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 05-326 Nowe Ręczaje
NIP: 1251724339
Świadczenie usług weterynaryjnych dla zwierząt właścicielskich z terenu gminy w ramach projektu Mazowsze dla zwierząt. 29 999,20 Umowa zlecenie
OŚ.1184.2023 2023-08-11 2023-08-11 - 2023-12-31 Jolanta Szydłowska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1185.2023 2023-08-11 2023-08-11 - 2023-12-31 Justyna Tellez-Kotelecka Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
GK.1186.2023 2023-08-11 2023-08-18 - 2023-11-16 DELTA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Dzielna 21 lok. 47, 01-029 Warszawa
NIP: 5272050954
„Przebudowa ul. Królewskiej w Regułach- I ETAP -II” 1 899 950,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2023-11-17
do umowy nr GK.1186.2023
2023-11-17-2023-12-13 Aneks nr 1 do umowy (terminowy) 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2023-12-13
do umowy nr GK.1186.2023
2023-12-13-2024-01-31 Aneks nr 2 do Umowy (terminowy) 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 3
z dnia 2024-02-02
do umowy nr GK.1186.2023
2024-02-02-2024-03-31 Aneks nr 3 do Umowy (terminowy) 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 4
z dnia 2024-03-12
do umowy nr GK.1186.2023
2024-03-12-2024-03-31 Aneks nr 4 do Umowy 56 052,10 Aneks do umowy
GK.1187.2023 2023-08-11 2023-08-18 - 2023-11-16 ZAKŁAD USŁUG TERENOWYCH, BUDOWLANYCH I PORZĄDKOWYCH MARGOT EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Pasaż Ursynowski 11, 02-784 Warszawa
NIP: 9512392433
Remont ulicy Ceglanej i ulicy Krótkiej w Komorowie 555 454,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2023-11-10
do umowy nr GK.1187.2023
2023-11-10-2023-11-30 Aneks nr 1 do umowy 9 600,00 Aneks do umowy
KP.1188.2023 2023-08-11 2023-09-03 - 2023-09-03 Józef Poręba, ul. Stanisława Lentza 35 lok. 38, 02-956 Warszawa
NIP: 9511559954
Wykonanie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu poczęstunku dla artystów - 3 września 2023 r. 1 150,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1189.2023 2023-08-11 2023-08-11 - 2023-12-31 Aleksnadra Sobiesak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
KP.1190.2023 2023-08-11 2023-08-11 - 2023-09-16 "SKIPPER" Andrzej Pieńkowski, ul. E. Ciołka 2 lok. 49, 01-402 Warszawa
NIP: 5272295271
Wykonanie oraz dostawa tabliczek z grawerunkiem laserowym do statuetek dla zwycięzców imprezy sportowej V Półmaraton Lasy nad Utratą, 270,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1191.2023 2023-08-11 2023-08-11 - 2023-12-31 Gabriela Frankiewicz Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1192.2023 2023-08-14 2023-08-14 - 2023-12-31 Aurelia Juraszyńska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
IR.1193.2023 2023-08-16 2023-08-10 - 2023-08-31 SWAN PAWEŁ ŁABĘDŹ, ul. 3 Maja 12B, 05-074 Halinów
NIP: 1132876540
Wykonanie przegladu instalacji wody użytkowej, centralnego ogrzewania, przeprowadzenie próby szczselności, sporządzenie protokołu stanu technicznego poszczególnych podzespołów instalacji oraz wymiana zaworu dopustowego do kotła gazowego w budynkuprzy ul. ryzowej 90 w Opaczy Kolonii 2 460,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.1194.2023 2023-08-16 2023-08-11 - 2023-08-25 Suburbia Sp. z o.o., ul. Waniliowa 1/79, 05-500 Zamienie
NIP: 1231507975
Modernizacja posadzki hallu wejściowego i schodów wewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Mikałaja Kopernika w Nowej Wsi w gminie Michałowice w ramach zadania budżetowego pn.:"Szkoła w Nowej Wsi - modernizacja obiketów szkolnych". 29 668,90 Umowa o roboty budowlane
KP.1195.2023 2023-08-16 2023-08-16 - 2023-08-16 Ambit, ul. Żwirowa 7, 05-090 Raszyn
NIP: 8110008047
wydruk tablic informacyjnych dotyczących historii architektury "Zielona Willa" 492,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1196.2023 2023-08-16 2023-08-16 - 2023-11-30 Teresa Bzinkowska wykonanie opinii w sprawie gospodarowania odpadami na terenie działek nr ew. 291/5, 291/6 i 291/9 położonych przy ul. Wacława 7 w Sokołowie 4 425,00 Umowa o dzieło
KP.1197.2023 2023-08-16 2023-08-16 - 2023-08-16 SELION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Marszałkowska 115 lok. 338, 00-102 Warszawa
NIP: 5252613756
dodruk komppletu książek "Gmina Michałowice. Mój zielony dom" 2 425,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1198.2023 2023-08-16 2023-08-16 - 2023-08-30 GASTROPROFIT Bartłomiej Trenda, ul. Wincentego Danka 8 lok. LU14, 31-229 Kraków
NIP:
Zakup warnika do wody 10L Hendi 211168 z podwójnymi ściankami, stanowiącego wyposażenie świetlicy wiejskiej w Komorowie 468,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1199.2023 2023-08-16 2023-08-16 - 2023-09-16 Fundacja Cyryla i Metodego, ul. Zamoyskiego 49 lok. 13, 03-801 Warszawa
NIP: 5222499652
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów dla ojców oraz mężczyzn przygotowujących się do tej roli. Warsztaty przeznaczone są dla mieszkańców Osiedla Michałowice 3 800,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1200.2023 2023-08-17 2023-08-16 - 2023-12-20 ŁADEKS Jarosław Skrobisz, ul. Szancera 4 lok. 2, 02-495 Warszawa
NIP:
Zakup urządzenia Thermomix TM6, celem wyposażenia świetlicy wiejskiej w Komorowie 5 999,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.1201.2023 2023-08-17 2023-08-08 - 2023-09-29 Biuro Inżynierskie Gasmont79, ul. Kopernika 8, 05-820 Piastów
NIP: 5340203495
Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej, instalacji c.o. oraz przebudowy instalacji c.w.u. wraz z dwufunkcyjnym kotłem gazowym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Kamelskiego 11, 05-806 Nowa Wieś na działce nr ew. 202 obręb 0007 - Nowa Wieś w ramach zadania budżetowego pn.: "Wykonanie instalacji gazowej do budynku mieszkalnego przy Kamelskiego 11 w Nowej Wsi". 36 558,00 Umowa o roboty budowlane
KP.1202.2023 2023-08-17 2023-08-20 - 2023-08-20 SALWADORE Hanna Mieszkowska, ul. Rozbrat 10 lok. 14, 00-451 Warszawa
NIP: 7011007104
Obsługa technicznea polegająca na: zapewnieniu zadaszenia sceny o wymiarach 3 m x 3 m, garderoby dla wykonawców (namiot 3m x 3m, stół, lustro) oraz 150 szt. krzeseł - zwanego w dalszej części umowy Przedmiotem umowy. 2 300,00 Umowa zlecenie
KP.1203.2023 2023-08-17 2023-08-17 - 2023-09-03 Koło Gospodyń Wiejskich w Pęcicach Małych - Pęciczanki rejestr nr: 1421040002, ul. Brzozowa 18, 05-806 Komorów
NIP:
Zakup wykonanych własnoręcznie przez Koło Gospodyń Wiejskich "Pęciczanki" wyrobów regionalnych. 1 000,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.1204.2023 2023-08-17 2023-08-17 - 2023-08-17 X-KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Mariusza Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa
NIP: 9492107026
Zakup wraz z dostawą słuchawek bezprzewodowych i głośników dla reprezentacji Gminy Michałowice, która zdobyła Mistrzostwo Polski w Koszykówce w kategorii do lat 15-tu. Uroczystość odbędzie się w Urzędzie Gminy Michałowice w dniu 11.09.2023 r. 2 172,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1205.2023 2023-08-18 2023-08-18 - 2023-12-31 Zbigniew Skręta Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
KP.1206.2023 2023-08-18 2023-08-18 - 2023-08-18 IntroZag Kamil Zagozdon, ul. Ks. Józefa Poniatowskiego 48, 34-300 Opole
NIP:
teczki okazjonalne, w twardej okładce z logo "Wójt Gminy Michałowice" 1 769,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1207.2023 2023-08-18 2023-09-17 - 2023-09-17 Łódzki Teatr Piosenki Michał Wieczorek, ul. Trawiasta 15, 91-364 Łódź
NIP: 7262436794
Przygotowanie i przeprowadzenie koncertu pt. „Królowa Swing”; organizowanego dla mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia w dniu 17 września 2023 r. 2 800,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1208.2023 2023-08-18 2023-08-16 - 2023-08-31 MULTIPLANTA - Katarzyna Łazucka-Cegłowska, ul. Warecka 110, 05-604 Jasieniec
NIP: 5341374721
posadzenie bylin, krzewów i roslin kwitnących przy pakpliczce w Sokołowie, przy kapliczce w Opaczy Małej, na grobie powstańca, przed urzęem gminy Michałowice 8 257,25 Zamówienie / Zlecenie
KP.1209.2023 2023-08-21 2023-09-01 - 2023-11-28 Koło Gospodyń Wiejskich w Pęcicach Małych - Pęciczanki rejestr nr: 1421040002, ul. Brzozowa 18, 05-806 Komorów
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem „Michałowice z kulturą muzyczną – spotkanie z królem rocka Frieddie Mercury” 4 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1210.2023 2023-08-21 2023-08-21 - 2023-12-31 Lena Wyleżyńska-Dębska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1211.2023 2023-08-21 2023-08-21 - 2023-12-31 Andrzej Chlebiński Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
KP.1212.2023 2023-08-22 2023-08-22 - 2023-08-22 Marian Jędras Wydanie ksiązki " Spacer po Dworskim Parku w Regułach:" 8 200,00 Umowa o dzieło
IT.1213.2023 2023-08-22 2023-08-22 - 2023-10-02 Network Security Services - Piotr Wojtasik, ul. Walerego Sławka 15 lok. 170, 30-633 Kraków
NIP: 8961369609
Wdrożenie rozwiązania agregacji logów 10 455,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.1214.2023 2023-08-23 2023-09-03 - 2023-09-03 Firma Handlowo Usługowa "JAKUBOWSKI" TOMASZ JAKUBOWSKI, ul. Sosnowa 42, 05-807 Żółwin
NIP: 5341576726
Dostarczenie i dystrybucja lodów rzemieślniczych na podstawie talonów - 600 gałek z okazji „Dni Gminy Michałowice”, 3 września 2023 r. na terenie zielonym między ulicą Szczęśliwą a Sportową w Granicy, od godziny 14.00. 2 993,76 Zamówienie / Zlecenie
OA.1215.2023 2023-08-23 2023-09-06 - 2023-09-20 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych taneczno-ruchowych (pilates) dla mieszkańców sołectwa Suchy La 1 875,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1216.2023 2023-08-23 2023-09-16 - 2023-12-02 Pracownia Szeluszki Andrzej Szelenbaum, ul. Tomcia Palucha 11/29, 02-495 Warszawa
NIP: 5222601168
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów kreatywnych dla dzieci i młodzieży, mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia 2 000,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-09-21
do umowy nr OA.1216.2023
2023-09-21-2023-12-02 Aneks zwiększający ilość uczestników biorących udział w warsztatach kreatywnych dla dzieci i młodzieży, mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia 1 530,00 Aneks do umowy
KP.1217.2023 2023-08-23 2023-08-23 - 2023-08-23 VICO TRAVEL I TECHMIX Halina Trela, ul. Czerwcowa 26 lok. 32, 26-600 Radom
NIP:
tuba na akt erekcyjny/ CIK/ COM 4 157,40 Zamówienie / Zlecenie
KP.1218.2023 2023-08-23 2023-08-23 - 2023-08-23 Podarowane.pl Biedrzycki Sp.J., ul. Kasztanowa 26, 32-040 Rzeszotary
NIP: 9442247162
300 sztuk koszylki XX Rajd Pęcicki 7 261,92 Zamówienie / Zlecenie
OA.1219.2023 2023-08-23 2023-09-23 - 2023-12-09 Marta Skrzecz-Bigoszewska Przygotowanie i poprowadzenie warsztatów kulinarnych dla dzieci, mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia 4 800,00 Umowa zlecenie
OA.1220.2023 2023-08-23 2023-09-19 - 2023-11-09 Karolina Paluch Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych ogólnorozwojowych Pilates dla seniorów, mieszkańców osiedla Michałowice 1 610,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-10-31
do umowy nr OA.1220.2023
2023-10-31-2023-12-14 Aneks zwiększający ilość zajęć i wydłużający czas trwania umowy UG/OA/1220/2023 - Karolina Paluch 1 150,00 Aneks do umowy
OA.1221.2023 2023-08-23 2023-09-23 - 2023-12-09 Marta Skrzecz-Bigoszewska Przygotowanie i poprowadzenie warsztatów kulinarnych dla dzieci, mieszkańców Osiedla Michałowice 7 440,00 Umowa zlecenie
OA.1222.2023 2023-08-23 2023-09-22 - 2023-11-03 BRANDENBURG SCHOOL AND EDUCATION HAKAN ÇAKAR, ul. 11 Listopada 65A, 05-816 Michałowice
NIP: 5262521139
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć jogi dla dorosłych i młodzieży, mieszkańców Osiedla Michałowice 1 750,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-10-31
do umowy nr OA.1222.2023
2023-10-31-2023-12-15 Aneks zwiększający ilość zajęć i wydłużający czas trwania umowy UG/OA/1222/2023 - Hakan Cakar 1 500,00 Aneks do umowy
OA.1223.2023 2023-08-23 2023-09-19 - 2023-11-16 Rehabilitacja Dzieci i Niemowląt "Kids Terapia" Karolina Włazowska, ul. Szkolna 21a, 05-816 Michałowice
NIP: 5342651312
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych ogólnorozwojowych Pilates dla dorosłych i młodzieży, mieszkańców Osiedla Michałowice 1 840,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-10-31
do umowy nr OA.1223.2023
2023-10-31-2023-12-14 Aneks zwiększający ilość zajęć i wydłużający czas trwania umowy UG/OA/1223/2023 - Karolina Włazowska 920,00 Aneks do umowy
OA.1224.2023 2023-08-23 2023-09-18 - 2023-11-08 Anna Nowakowska Przeprowadzenie zajęć sportowych z gimnastyki ogólnorozwojowej dla młodzieży i dorosłych, mieszkańców osiedla Michałowice 1 725,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-10-31
do umowy nr OA.1224.2023
2023-10-31-2023-12-13 Aneks zwiększający ilość zajęć i wydłużający czas trwania umowy UG/OA/1224/2023 - Anna Nowakowska 1 150,00 Aneks do umowy
OA.1225.2023 2023-08-23 2023-09-09 - 2023-09-09 PYLU Łukasz Pytlakowski, ul. T.Bairda 36 lok. 21, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291809297
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu atrakcji dla dzieci podczas Pikniku Rodzinnego z okazji Pożegnania Lata oraz zabawy tanecznej, organizowanych dla mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia w dniu 09.09.2023 r. 8 700,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1226.2023 2023-08-23 2023-09-04 - 2023-12-21 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych taneczno-ruchowych dla mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia 7 875,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1227.2023 2023-08-23 2023-09-01 - 2023-12-18 Danuta Kamińska Sprzątanie w świetlicy w Opaczy-Kolonii 4 800,00 Umowa zlecenie
KP.1228.2023 2023-08-24 2023-08-10 - 2023-08-31 SELION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Marszałkowska 115 lok. 338, 00-102 Warszawa
NIP: 5252613756
wykonanie usługi drukowania 300 szt. książki pt. "Gmina Michałowice. Mój zielony dom". 17 000,00 Umowa zlecenie
OŚ.1229.2023 2023-08-24 2023-08-24 - 2023-09-29 Lars Laj, ul. Migdałowa 11, 70-003 Dobra
NIP:
zakup drabinki poziomej II na plac zabaw w Regułach przy al. Samorządu Terytorialnego 3 679,55 Zamówienie / Zlecenie
OA.1230.2023 2023-08-25 2023-09-01 - 2023-12-18 Jakub Tomasz Siedlczyński Sprzątanie w świetlicy w Nowej Wsi 4 368,00 Umowa zlecenie
OA.1231.2023 2023-08-25 2023-09-24 - 2023-10-22 Marta Skrzecz-Bigoszewska Przygotowanie i poprowadzenie warsztatów kulinarnych dla dzieci, mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 2 400,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-10-12
do umowy nr OA.1231.2023
2023-10-12-2023-12-10 Aneks wydłużający czas trwania umowy UG/OA/1231/2023 - Marta Skrzecz-Bigoszewska 2 400,00 Aneks do umowy
KP.1232.2023 2023-08-25 2023-09-03 - 2023-09-03 Koło Gospodyń Wiejskich „Dziewczyny z Komorowa” rejestr nr: 1421040005, ul. Leśna 12, 05-806 Komorów
NIP: 5342601923
Zakup wykonanych własnoręcznie przez Koło Gospodyń Wiejskich "Dziewczyny z Komorowa” następujących wyrobów: - pojemniki na przybory szkolne – 150 stuk, - kwiaty z włóczki robione na szydełku – 70 sztuk, -bransoletki ozdobnych z koralików – 150 sztuk. Zakup na potrzeby z okazji „Dni Gminy Michałowice”, 3 września 2023 r. na terenie zielonym przy ul. Sportowej w Granicy, w godzinach 14.00 – 19.00. 4 680,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.1233.2023 2023-08-25 2023-09-03 - 2023-09-03 Teatr Lalek Pinokio Paweł Tudaj, ul. Kraszewskiego lok. 20, 33-300 Nowy Sącz
NIP: 7341198716
Wykonanie usługi polegającej na realizacji spektaklu lalkowego pt.,, Kruszynka" wraz z pokazem lalek 4 551,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.1234.2023 2023-08-25 2023-09-03 - 2023-09-03 FUNDACJA "AKADEMIA IWONY KALAMAN", ul. Zygmunta Augusta 11 A, 02-496 Warszawa
NIP: 5223008811
Usluga polega na przeprowadzeniu warsztatów z malarstwa intiucyjnego dla dzieci w dniu 3 września 2023 2 650,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1235.2023 2023-08-25 2023-08-25 - 2023-09-08 FAGUS Sp. z o.o., ul. Al. Krakowska 110 lok. 114, 00-971 Warszawa
NIP: 5222843925
Uprzątnięcie działki gminnej- Żwirownia 20 584,80 Zamówienie / Zlecenie
GK.1236.2023 2023-08-25 2023-08-18 - 2023-09-18 "BUDWEX" WASILEWSKI MIECZYSŁAW, ul. 3 Maja 89, 05-080 Truskaw
NIP: 1180959927
Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Parkowej w Pęcicach Małych i montaż słupa pod prowizoryczne kamery w Opaczy Kolonia na ul. Środkowej 56. 10 314,80 Umowa zlecenie
OŚ.1237.2023 2023-08-25 2023-08-25 - 2023-12-31 Erwin Szymański Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1238.2023 2023-08-25 2023-08-25 - 2023-12-31 Dagmara Obłuska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OA.1239.2023 2023-08-25 2023-08-23 - 2023-09-17 Scena Capitol Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa
NIP: 5252395124
Zakup 45 szt. biletów wstępu dla mieszkańców sołectwa Opacz Mała, do Teatru Capitol na spektakl „Prezent urodzinowy”, który odbędzie się w dniu 17 września 2023 r. o godz. 18:00 6 255,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1240.2023 2023-08-28 2023-08-28 - 2023-09-11 Makstor, ul. Stefana Starzyńskiego 3, 25-232 Kielce
NIP:
Zakup dwóch namiotów handlowych celem wykorzystywania podczas spotkań, imprez plenerowych oraz innych wydarzeń związanych z działalnością kulturalną, organizowanych dla mieszkańców sołectwa Reguły 2 850,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1241.2023 2023-08-28 2023-08-24 - 2023-08-31 MT-NADRZĘDZIA ALEKSANDRA MANCINI, ul. Wschodnia 3, 05-090 Raszyn
NIP:
zakup upominków w postaci narzędzi i zestawów ogrodniczych oraz drobnych akcesoriów rowerowych dla mieszkańców Gminy Michałowice, biorących udział w pikniku ekologicznym w dniu 2.09 w Regułach 2 146,92 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1242.2023 2023-08-29 2023-08-29 - 2023-12-31 Mirosława Sosińska Umowa o udzielenie dotacji celowej na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Michałowice (Uchwała nr VIII/66/2011 z 7 lipca 2011 r.) 3 375,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1243.2023 2023-08-29 2023-08-28 - 2023-10-31 Europejskie Centrum Jakości i Promocji sp. z o.o., ul. Potrzebna 3 lok. 5, 02-448 Warszawa
NIP: 5272555016
proces inspekcji oraz dokumentów odniesienia do procesu dla 3 szkół 6 642,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1244.2023 2023-08-29 2023-08-29 - 2023-12-31 Marcin Rzepka Umowa o udzielenie dotacji celowej na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Michałowice (Uchwała nr VIII/66/2011 z 7 lipca 2011 r.) 7 965,00 Umowy dotacyjne
KP.1245.2023 2023-08-29 2023-08-29 - 2023-08-29 Fotografia FotoRob - Robert Babczyński, ul. Dworska 11, 44-100 Gliwice
NIP:
usługa wysyłki pawerbanków solarnych- piknik ekologiczny, nasza misja mniejsza emisja 3 960,60 Zamówienie / Zlecenie
KP.1246.2023 2023-08-29 2023-08-29 - 2023-08-29 KAMDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Świecka 8, 85-040 Bydgoszcz
NIP: 9671425381
odblaski - piknik ekologiczny 1 795,80 Zamówienie / Zlecenie
KP.1247.2023 2023-08-29 2023-09-03 - 2023-09-03 Acro Academy Aneta Kajda, ul. Skoroszewska lok. 9/56, 02-495 Warszawa
NIP: 5223209691
wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu pokazów akrobatyki sportowej 1 000,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.1248.2023 2023-08-29 2023-09-02 - 2023-09-02 Koło Gospodyń Wiejskich ,, Michaśki", ul. Raszyńska lok. 34, 05-816 Michałowice
NIP:
Przygotowanie własnoręcznie produktów regionalnych na 2 września ,, Dni Gminy Michałowice" 1 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1249.2023 2023-08-29 2023-08-29 - 2023-12-31 Joanna Kołacz Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1250.2023 2023-08-29 2023-09-02 - 2023-09-02 EkoDialog Maciej Mikulski Spółka Komandytowo-Akcyjna, ul. Stępińska 48 lok. 52, 00-739 Warszawa
NIP:
przeprowadzenie akcji edukacyjnej dotyczącej uchwały antysmogowej w czasie pikniku ekologicznego „Nasza misja – mniejsza emisja” 13 300,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1251.2023 2023-08-29 2023-08-28 - 2023-09-15 WOL-INVEST Jakub Ciochoń, 33-150 Wola Rzędzińska 104c
NIP:
umycie zadaszenia trybun na boisku w Granicy 2 950,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1252.2023 2023-08-30 2023-08-30 - 2023-12-31 Oleg Bobrowski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
GR.1253.2023 2023-08-30 2023-08-30 - 2023-08-30 Piotr Rogowski wykonanie 12 operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości gruntowych powstałych z podziału działek na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej. 8 700,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.1254.2023 2023-08-30 2023-09-02 - 2023-09-02 Handel Wielobranżowy, ul. Sportowa lok. 18A, 05-090 Raszyn
NIP: 5340208676
usługa polega na pokazie kiszenia kapusty podczas imprezy Eko Pikniku 2023 w dniu 2 września 2 460,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.1255.2023 2023-08-30 2023-09-03 - 2023-09-03 Akademia Kucania, ul. Nowolipki 11a lok. 9, 00-151 Warszawa
NIP: 5252376629
usługa polega na wynajęciu trzech kucyków na 3 godziny wraz z instruktorem na przejażdżki dla dzieci w czasie ,, Dni Gminy Michałowice" 3 września 3 185,70 Zamówienie / Zlecenie
KP.1256.2023 2023-08-30 2023-09-03 - 2023-09-03 Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi, ul. Główna 2, 05-806 Nowa Wieś
NIP: 5342221238
usługa gastronomiczna obejmująca przygotowanie posiłku strażackiego dla 500 uczestników ( grochówka, kajzerka, naczynia jednorazowe, sztućce) w dniu 3 września na terenie Gminnego Ośrodka Sportu w Granicy. 5 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1257.2023 2023-08-30 2023-08-28 - 2023-09-22 KATARZYNA BARTCZAK ZAKŁAD USŁUG WIELOBRANŻOWYCH KATARZYNA BARTCZAK usługa utwardzenia nawierzchni z płyt eko przy 11 ławkach znajdujących się na terenie gminy (ułożenie, zasypanie klińcem, wyrównanie nawierzchni i wyrównanie obrzeży) oraz utwardzenie nawierzchni z kratek eko i montaż 4 ławek na terenie gminy (montaż, ułożenie kratek, zasypanie klińcem, wyrównanie nawierzchni i ustawienie obrzeży) 10 147,50 Zamówienie / Zlecenie
GK.1258.2023 2023-08-30 2023-08-31 - 2023-12-31 SANMAT USŁUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI, ul. Żeliwna 38, 95-040 Koluszki
NIP: 7282835037
"Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Michałowice – cz. II" ZP.271.2.17.2023 40 590,00 Umowa zlecenie
GK.1259.2023 2023-08-30 2023-08-31 - 2023-12-31 WOJCIECH SŁOMKA SW - TEAM, 21-450 Wola Kisielska
NIP: 8251991475
„Budowa sieci wody surowej z obudową studni głębinowej w Pęcicach” 856 000,00 Umowa o roboty budowlane
KP.1260.2023 2023-08-31 2023-09-03 - 2023-09-03 Przedsiębiorstwo Organizacji Turystyki, Rekreacji i Sportu sp zo.o., ul. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 35, 04-036 Warszawa
NIP:
Organizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży podczas Dni Gminy Michałowice organizowanego dla mieszkańców Gminy Michałowice 3 września 2023 r. na terenie zielonym Gminnego Ośrodku Sportu w Granicy. 24 354,00 Umowa zlecenie
OŚ.1261.2023 2023-08-31 2023-08-31 - 2023-12-31 Zofia Kozyra Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
KP.1262.2023 2023-08-31 2023-09-03 - 2023-09-03 SALWADORE Hanna Mieszkowska, ul. Rozbrat 10 lok. 14, 00-451 Warszawa
NIP: 7011007104
obsługi technicznej polegającej na: zapewnieniu sceny mobilnej o wymiarach 8 m x 6 m z zadaszeniem, nagłośnienie zgodnego z riderami wykonawców, 2 kpl garderoby dla wykonawców (2x namiot 6m x 3m wraz z podłogą, 25 szt. krzeseł, 4x stół, 2x lustro, 3x wieszaki), zapewnienie oświetlenia drogi wyjścia z placu po zakończeniu koncertu, transportu z i do urzędu oraz rozłożeniu i złożeniu pawilonów, stołów krzeseł, koszy na śmieci oraz utrzymaniu w czystości terenu imprezy w godzinach 8.00-22.00 22 300,00 Umowa zlecenie
KP.1263.2023 2023-08-31 2023-09-03 - 2023-09-03 MACIEJ PUTAJ LECH93 FHU, ul. Fabryczna 6lu lok. 3, 31-553 Kraków
NIP: 6772219983
Organizacja zajęć i konkursów sprawnościowych podczas Dni Gminy Michałowice organizowanego dla mieszkańców Gminy Michałowice 3 września 2023 r. na terenie zielonym Gminnego Ośrodku Sportu w Granicy. 18 819,00 Umowa zlecenie
IR.1264.2023 2023-08-31 2023-08-28 - 2023-12-31 Biuro analiz środowiskowych Krzysztof Janus, ul. Krańcowa 59 lok. 82, 02-493
NIP:
Nadzór nad wycinką drzew będących siedliskiem ptaków ( budowa CIK w Komoowie). 2 214,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1265.2023 2023-08-31 2023-08-23 - 2023-08-25 Marek Długołęcki Komobike, ul. Ireny 13, 05-806 Komorów
NIP: 5342247918
Naprawa skutera elektrycznego będącego własnością Urzędu Gminy Michałowice, celem przywrócenia jego pełnej sprawności 1 487,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1266.2023 2023-08-31 2023-09-08 - 2023-12-15 Michał Sabała Przygotowanie i prowadzenie prelekcji filmoznawczych dla mieszkańców Osiedla Komorów 2 960,00 Umowa zlecenie
OA.1267.2023 2023-08-31 2023-09-11 - 2023-10-23 Olesia Moronova Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć zumba-fitness dla mieszkańców sołectwa Pęcice Małe 910,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-10-11
do umowy nr OA.1267.2023
2023-10-11-2023-12-18 Aneks wydłużający czas trwania umowy UG/OA/1267/2023 - Olesia Moronova 1 040,00 Aneks do umowy
OA.1268.2023 2023-08-31 2023-09-13 - 2023-11-08 Anna Pisarek Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć jogi dla kręgosłupa, przeznaczonych dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 1 190,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-10-12
do umowy nr OA.1268.2023
2023-10-12-2023-12-20 Aneks wydłużający czas trwania zajęć umowa UG/OA/1268/2023 - Anna Pisarek 1 020,00 Aneks do umowy
OA.1269.2023 2023-08-31 2023-09-07 - 2023-10-26 Danuta Józefowicz Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych pilates dla mieszkańców sołectwa Pęcice Małe 2 550,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-10-11
do umowy nr OA.1269.2023
2023-10-11-2023-12-14 Aneks wydłużający czas trwania zajęć umowa UG/OA/1269/023 - Danuta Józefowicz 2 210,00 Aneks do umowy
OA.1270.2023 2023-08-31 2023-09-01 - 2023-12-18 Barbara Pietrusiak Sprzątanie pomieszczeń świetlicy w Komorowie przy ul. Ceglanej 2d 4 800,00 Umowa zlecenie
OA.1271.2023 2023-08-31 2023-08-23 - 2023-08-30 Zakład Specjalistyczny Usługi DDD Grzegorz Chojnacki, ul. Bronikowskiego 55/22, 02-796 Warszawa
NIP: 9510041149
Wykonanie usługi polegającej na dezynsekcji w pomieszczeniach Urzędu Gminy Michałowice, metodą oprysku i zamgławiania 1 894,20 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1272.2023 2023-09-01 2023-09-01 - 2023-12-31 Jadwiga Wall Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
GK.1273.2023 2023-09-01 2023-09-01 - 2023-09-05 USŁUGI ASENIZACYJNE LEON SZELĄG, ul. Słowikowskiego 62a, 05-090 Raszyn
NIP: 5222345423
Dostawa i wymiana wodomeirzy do zimnej wody na nastepującyh nieruchomościach: ul Sokołowska 49,32b,33,16. 14 341,80 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1274.2023 2023-09-01 2023-09-01 - 2023-09-02 Edukacja Ekologiczna Dagmara Hirsz, ul. Poziomkowa 16, 91-496 Łódź
NIP:
przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych w formie stanowisk w czasie pikniku ekologicznego pod nazwą „Nasza misja – mniejsza emisja” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego 36 400,00 Umowa zlecenie
OŚ.1275.2023 2023-09-01 2023-09-01 - 2023-12-31 Efprinta Sp. z o.o., ul. Wspólna 41 lok. 76, 00-519 Warszawa
NIP:
prowadzenie gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego programu ogólnopolskiego „Czyste Powietrze” zgodnie z porozumieniem zawartym między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej w Warszawie 51 168,00 Umowa zlecenie
KP.1276.2023 2023-09-01 2023-09-03 - 2023-09-03 MOBILEMACHINE ŻANETA ZALEWSKA, ul. Pasażerska 30, 05-800 Pruszków
NIP: 5341592731
1) Piknik Ekologiczny w dniu 2 września 2023 r na parkingu przy Urzędzie Gminy Michałowice w godz. 12.00-18.00, moc 50 kW. 2) Piknik Rodzinny w dniu 3 września 2023 r. na terenie zielonym między ulicą Sportową a Szczęśliwą w Granicy w godz. 8.00-20.00, moc 70 kW. 3 690,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.1277.2023 2023-09-04 2023-09-03 - 2023-09-03 MICHAŁ SADŁOWSKI, ul. Kolejowa 9, 05-806 Komorów
NIP: 5342007692
wykonanie usługi gastronomicznej – talony żywnościowe – menu z grilla dla gości honorowych (kiełbaska z grilla, bułeczka, ketchup i musztarda). Usługa będzie wykonana podczas Dni Gminy Michałowice, które odbędą się 3 września 2023 r. na terenie zielonym między ulicą Szczęśliwą a Sportową w Granicy. Gotowość ustala się na godz. 14.00. 5 400,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.1278.2023 2023-09-04 2023-09-04 - 2023-09-15 AEDMAX Sp. z o.o., ul. Sokołowska 47C, 05-806 Sokołów
NIP: 5223118942
1. Zakup i montaż dwóch zestawów defibrylatorów – AED montowanych zewnętrznie na fasadach obiektów gospodarczych stanowiących własność gminy i zlokalizowanych w strefach rekreacji nad Zalewem Komorowskim w Komorowie Wsi oraz zbiornikiem wodnym SMUG w Nowej Wsi. 2. Zakup i dostawę do Urzędu Gminy jednego przenośnego defibrylatora – AED wraz z modułem ochrony osobistej oraz krwotocznym w walizce odpornej na czynniki zewnętrzne. 20 669,10 Zamówienie / Zlecenie
IR.1279.2023 2023-09-04 2023-09-04 - 2023-10-04 ACAS Pracownia projektowa Andrzej Skrobisz, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 14c lok. 7, 41-800 Zabrze
NIP:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb modernizacji hali pneumatycznej przy ul. Szkolnej w Michałowicach 14 760,00 Umowa zlecenie
OŚ.1280.2023 2023-09-04 2023-09-04 - 2023-12-31 Pikuła Anna Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
IR.1281.2023 2023-09-04 2023-08-31 - 2023-09-08 INTER-MEDIA Sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 48, 05-800 Pruszków
NIP: 5342280100
Wykonanie zestawienia radiowego łącza internetowego w świetlicy wiejskiej przy ul. Zaułek 7 w Pęcicach 738,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1282.2023 2023-09-04 2023-09-04 - 2023-10-25 Adam Pecold Opracowanie programu i przeprowadzenie szkoleń dla mieszkańców gminy w związku z realizacją zadania pn. "Zapobeganie bezdomności zwierząt w gminie Michałowice" 10 000,00 Umowa o dzieło
OA.1283.2023 2023-09-04 2023-09-11 - 2023-12-21 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przeprowadzenie zajęć ruchowych typu pilates dla mieszkańców sołectwa Sokołów 3 750,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1284.2023 2023-09-04 2023-09-19 - 2023-12-19 Ojrzyński Grzegorz Rysunek Malarstwo Rzeźba, ul. Tadeusza Kościuszki 20 lok. a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5290002061
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów twórczego rozwoju - zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym - Osiedle Granica 1 800,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1285.2023 2023-09-04 2023-09-10 - 2023-09-10 PYLU Łukasz Pytlakowski, ul. T.Bairda 36 lok. 21, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291809297
Przygotowanie i przeprowadzenie atrakcji podczas pikniku organizowanego z okazji Pożegnania Lata, dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś w dniu 10.09.2023 r. 6 600,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1286.2023 2023-09-04 2023-09-11 - 2023-12-20 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych taneczno-ruchowych - Nowa Wieś 6 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1287.2023 2023-09-04 2023-09-16 - 2023-12-16 Kinga Prządka Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć wzmacniająco-rozciągających inspirowanych metodą pilates w ramach zajęć Aktywny Senior, dla mieszkańców Osiedla Granica 1 560,00 Umowa zlecenie
OA.1288.2023 2023-09-04 2023-09-12 - 2023-12-19 Kwestiagustu.art Barbara Krawczyk, ul. Warszawska 53c lok. 9, 05-822 Milanówek
NIP: 7722396815
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów tańca latino solo, dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 2 040,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1289.2023 2023-09-04 2023-08-30 - 2023-09-20 Z.P.U. PRINT-POL, ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP: 5340028247
wykonanie usługi polegającej na druku ulotek informacyjnych oraz broszur dotyczących informacji na temat ogólnopolskiego programu Czyste Powietrze przeznaczonych do gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego programu Czyste Powietrze. 2 054,10 Umowa zlecenie
OA.1290.2023 2023-09-05 2023-09-05 - 2023-09-22 TRONIX S.C., ul. Jana Olbrachta 58A lok. 173, 01-111 Warszawa
NIP: 5272306543
Naprawa rolety w świetlicy w Nowej Wsi 7 749,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1291.2023 2023-09-05 2023-09-05 - 2023-12-31 Robert Obłuski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1292.2023 2023-09-05 2023-09-05 - 2023-12-31 Bohdan Okoń Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” (Uchwała nr LIV/558/2023 z 28 marca 2023 r.) 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1293.2023 2023-09-05 2023-09-05 - 2023-12-31 Marta Stefańska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OA.1294.2023 2023-09-06 2023-09-05 - 2023-09-22 TRONIX S.C., ul. Jana Olbrachta 58A lok. 173, 01-111 Warszawa
NIP: 5272306543
Wymiana agregatu klimatyzacyjnego GREE zamontowanego na dachu budynku z uwagi na uszkodzenie sprężarki 9 102,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1295.2023 2023-09-06 2023-09-05 - 2023-09-29 Q100 Computera Jarosław Kustosik, ul. Gdańska 95/8, 90-613 Łódź
NIP:
Zakup 100 szt. maskownic A3 poziomych do spisów wyborców z wykorzystaniem dla Obwodowych Komisji Wyborczych podczas wyborów zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku. 2 583,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1296.2023 2023-09-06 2023-09-05 - 2023-11-30 TRONIX S.C., ul. Jana Olbrachta 58A lok. 173, 01-111 Warszawa
NIP: 5272306543
Wymiana płyty głównej w agregacie klimatyzacyjnym DAIKIN zamontowanym na dachu budynku odpowiedzialnego za chłodzenie serwerowni z uwagi na uszkodzenie płyty głównej. 12 669,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1297.2023 2023-09-06 2023-09-19 - 2023-12-19 Kamila Kuna Przygotowanie i prowadzenie zajęć plastycznych dla dzieci, mieszkańców Osiedla Komorów 2 409,82 Umowa zlecenie
OA.1298.2023 2023-09-06 2023-09-05 - 2023-12-18 Anna Błaszczyk Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć jogi dla kręgosłupa, dla mieszkańców Osiedla Komorów 2 520,00 Umowa zlecenie
GK.1299.2023 2023-09-06 2023-08-31 - 2023-10-01 ELES-BUD Ewa Konopka-Strusińska, ul. Powstańców 4A lok. 2, 05-230 Kobyłka
NIP: 9522005248
Przepięcie ścieżki rowerowej wzdłuż torów WKD w Regułach od oświetlenia ulicznego i wymiana uszkodzonego wysięgnika ośw. ulicznego w Granicy ul. Pruszkowska/Rekreacyjna 4 756,98 Zamówienie / Zlecenie
KP.1300.2023 2023-09-06 2023-08-23 - 2023-08-23 Print Pol, ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP:
Druk plakatów oraz ulotek na Ekopiknik "Nasza misja-mniejsza emisja ". 1 200,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1301.2023 2023-09-06 2023-09-18 - 2023-12-18 Kwestiagustu.art Barbara Krawczyk, ul. Warszawska 53c lok. 9, 05-822 Milanówek
NIP: 7722396815
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć tańca dla młodzieży, mieszkańców Osiedla Komorów 2 520,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.1302.2023 2023-09-06 2023-08-23 - 2023-09-01 Print Pol, ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP:
opracowanie, skład i druk ulotki harmonijki – Ścieżki rowerowe na terenie gminy Michałowice 4 120,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.1303.2023 2023-09-06 2023-09-12 - 2023-12-19 IMPULS - KLUB FITNESS MONIKA TRZEŚNIEWSKA, ul. Turkusowa 5, 05-806 Komorów
NIP: 5341263967
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć ruchowych "Zdrowy kręgosłup", dla mieszkańców Osiedla Komorów 2 550,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1304.2023 2023-09-06 2023-09-06 - 2023-12-31 Jerzy Piotr Duczyński Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OA.1305.2023 2023-09-06 2023-09-10 - 2023-09-10 DreamFun Przemysław Lewiński, ul. Gościniec Warecki 57, 05-540 Nowinki
NIP: 1231160170
Przygotowanie i przeprowadzenie atrakcji podczas Pikniku Rodzinnego organizowanego dla mieszkańców Osiedla Komorów w dniu 10 września 2023 r. 8 500,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.1306.2023 2023-09-06 2023-09-06 - 2023-09-06 KARNEOL Pracownia Artystyczna Krystyna Kwiatkowska, ul. Klaudyny 32 lok. 4
NIP: 1180066879
Wykonanie aktów erekcyjnych. 4 049,16 Zamówienie / Zlecenie
OA.1307.2023 2023-09-06 2023-09-11 - 2023-12-21 Kwestiagustu.art Barbara Krawczyk, ul. Warszawska 53c lok. 9, 05-822 Milanówek
NIP: 7722396815
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć tanecznych Latino solo dla młodzieży i dorosłych, mieszkańców osiedla Granica 4 590,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1308.2023 2023-09-06 2023-09-04 - 2023-09-18 P.U. Dising Łukasz Kwiatkowski, ul. Kwiatowa 2, 07-230 Słopsk
NIP:
Wykonanie linii kropelkującej - system podlewania roslin przy szkole w Nowej Wsi 9 225,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1309.2023 2023-09-06 2023-09-05 - 2023-09-30 FH EXPORT-IMPORT Andrzej Morawski, ul. T. Brzozy 64, 44-213 Rybnik-Kamień
NIP:
Zakup 3 szt. ławek parkowych oraz 20 szt. koszy ulicznych przeznaczonych na tereny gminy Michałowice. 9 796,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1310.2023 2023-09-06 2023-09-06 - 2023-10-10 Eco24, ul. Bobrowiecka 10 lok. 47
NIP:
Zakup 1 szt. kosza betonowego przeznaczonego na teren gminy Michałowice. 1 031,97 Zamówienie / Zlecenie
OA.1311.2023 2023-09-06 2023-09-12 - 2023-12-21 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych taneczno-ruchowych oraz zajęć nauki tańca dla mieszkańców Osiedla Granica 9 025,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1312.2023 2023-09-06 2023-09-13 - 2023-12-20 IMPULS - KLUB FITNESS MONIKA TRZEŚNIEWSKA, ul. Turkusowa 5, 05-806 Komorów
NIP: 5341263967
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć ruchowych typu pilates, dla mieszkańców Osiedla Komorów 2 380,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.1313.2023 2023-09-06 2023-09-11 - 2022-09-14 Print Pol, ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP:
Druk „zaproszenia ZANUSSI”. 172,20 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1314.2023 2023-09-07 2023-09-07 - 2023-12-31 Kamil Grabek Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” (Uchwała nr LIV/558/2023 z 28 marca 2023 r.) 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1315.2023 2023-09-07 2023-09-07 - 2023-12-31 Jonathan Steer Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1316.2023 2023-09-07 2023-09-20 - 2023-12-31 MOTION PICTURE LICENSING COMPANY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Chocimska 12 lok. 9, 00-791 Warszawa
NIP: 5213506996
Zakup licencji uprawniajacej do wielokrotnego publicznego wyświetlania filmów objętych licencją, dla potrzeb Osiedla Komorów 1 623,60 Umowa licencyjna
OA.1317.2023 2023-09-07 2023-09-17 - 2023-09-17 EMKATEL Mariusz Krysiak, ul. Wojska Polskiego 22 lok. 17, 05-822 Milanówek
NIP:
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i wykonaniu koncertu dla mieszkańców sołectwa Komorów w dniu 17 września 2023 r. 2 214,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1318.2023 2023-09-08 2023-09-04 - 2023-09-20 Z.P.U. PRINT-POL, ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP:
druku ulotek informacyjnych dotyczących uchwały antysmogowej województwa mazowieckiego „Mazowieckie powietrze nasza wspólna sprawa” przeznaczonych do wręczania mieszkańcom podczas kontroli źródeł ciepła i spalania paliw 787,20 Zamówienie / Zlecenie
OA.1319.2023 2023-09-08 2023-09-19 - 2023-12-05 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych taneczno-ruchowych dla mieszkańców sołectwa Komorów 2 750,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1320.2023 2023-09-10 2023-09-10 - 2023-09-25 Krzysztof Pietrusiak Roznioszenie ulotek informacyjnych o zmianie siedzib OKW 1 000,00 Umowa zlecenie
OA.1321.2023 2023-09-10 2023-09-08 - 2023-09-25 Kamil Żebrowski Roznoszenie ulotek o zmianie siedzib OKW 1 000,00 Umowa zlecenie
OA.1322.2023 2023-09-11 2023-09-13 - 2023-11-15 Kinga Prządka Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć wzmacniająco – rozciągających dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 1 040,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-10-11
do umowy nr OA.1322.2023
2023-10-11-2023-12-13 Aneks wydłużający czas trwania zajęć, umowa UG/OA/1322/2023 - Kinga Prządka 520,00 Aneks do umowy
OŚ.1323.2023 2023-09-11 2023-09-11 - 2023-12-31 Katarzyna Żółcińska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” (Uchwała nr LIV/558/2023 z 28 marca 2023 r.) 900,00 Umowy dotacyjne
KP.1324.2023 2023-09-11 2023-09-11 - 2023-09-11 Marta Niemojewska, ul. Andrzeja Struga 3 lok. 31, 96-300 Żyrardów
NIP: 8381871686
Wykonanie tortu na uroczystość wizyty mistrzóww Polski w koszykówce U15 582,20 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1325.2023 2023-09-11 2023-09-11 - 2023-12-31 Krzysztof Piotr Nowak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1326.2023 2023-09-11 2023-09-11 - 2023-12-31 Grzegorz Czarnecki Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1327.2023 2023-09-11 2023-09-11 - 2023-12-31 Stefania Jelnicka Umowa o udzielenie dotacji celowej na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Michałowice (Uchwała nr VIII/66/2011 z 7 lipca 2011 r.) 4 500,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1328.2023 2023-09-11 2023-09-11 - 2023-12-31 Nina Sommerfeld-Klukowska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1329.2023 2023-09-11 2023-09-11 - 2023-12-31 Radosław Ziółek Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” (Uchwała nr LIV/558/2023 z 28 marca 2023 r.) 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1330.2023 2023-09-11 2023-09-11 - 2023-12-31 Ewa Redlisiak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1331.2023 2023-09-11 2023-09-11 - 2023-12-31 Michał Piklikiewicz Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1332.2023 2023-09-11 2023-09-11 - 2023-12-31 Wiesława Wrzosek Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OA.1333.2023 2023-09-12 2023-08-25 - 2023-08-29 ProArt Czesław Kosmaty, ul. Rynkowa 14 lok. b, 05-816 Michałowice
NIP: 5340015552
Aktualizacja napisów na tablicach informacyjnych oraz drzwiach i szybach w budynku Urzędu Gminy Michałowice z uwagi na zmiany organizacyjne. 1 968,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.1334.2023 2023-09-12 2023-09-11 - 2023-09-14 Print Pol, ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP:
Druk „folderu Pęcice 2023”. 922,50 Zamówienie / Zlecenie
KP.1335.2023 2023-09-12 2023-09-12 - 2023-09-12 Koło Gospodyń Wiejskich "Michaśki" w Michałowicach rejestr nr: 1421040008, ul. Raszyńska 34, 05-816 Michałowice
NIP: 5342610394
Zakup wykonanych własnoręcznie wyrobów regionalnych na sportowe wydarzenie gminne bieg Lasy nad Utratą 16.09.2023r. 2 500,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.1336.2023 2023-09-12 2023-09-12 - 2023-09-12 Norton D.A.A.P. Nadulny Sp.J., ul. Elizy Orzeszkowej 11, 05-816 Reguły
NIP: 5341369772
zakup wody na biegi Lasy nad Utratą 16.09.2023 609,96 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1337.2023 2023-09-12 2023-09-12 - 2023-12-31 Bożena Majcher Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
KP.1338.2023 2023-09-13 2023-08-23 - 2023-08-31 COOKIE PRINTERS sp. z o.o., ul. Ul. Pałacowa 25, 05-816 Michałowice Wieś
NIP:
Wykonanie map laminowanych na potrzeby rajdu rowerowego w ramach ekopikniku „Nasza misja mniejsza emisja”. 270,60 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1339.2023 2023-09-13 2023-09-13 - 2023-12-31 Waldemar Ciecierski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” (Uchwała nr LIV/558/2023 z 28 marca 2023 r.) 900,00 Umowy dotacyjne
KP.1340.2023 2023-09-13 2023-09-13 - 2023-09-13 Management Łukasz Derejko, ul. Przecławska 1, 03-879 Warszawa
NIP: 5222824862
przygotowanie nagród na wydarzenie 09.09.2023 objęte patronaetm Wójt Gminy Michałowice 2 937,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1341.2023 2023-09-13 2023-09-13 - 2023-12-31 Henryk Lichota Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” (Uchwała nr LIV/558/2023 z 28 marca 2023 r.) 900,00 Umowy dotacyjne
KA.1342.2023 2023-09-13 2023-10-02 - 2023-11-01 Agnieszka Tyczyńska wykonanie prac biurowych związanych z bieżącą pracą Referatu Kultury i Promocji 4 183,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1343.2023 2023-09-13 2023-09-23 - 2023-09-23 Sugar Man Gustaw Padamczyk, ul. Nałęczowska 60 lok. 36, 02-922 Warszawa
NIP:
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu atrakcji dla dzieci, w postaci animacji tematycznych, podczas Pikniku Rodzinnego „Pożegnanie Lata” organizowanego dla mieszkańców sołectwa Komorów w dniu 23.09.2023 r. 2 300,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1344.2023 2023-09-13 2023-09-23 - 2023-09-23 Paweł Sokulski Cukiernia Lukrowana, ul. Lwowska 8, 05-820 Piastów
NIP: 5342081429
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu posiłku regeneracyjnego dla uczestników konkursów i zabaw, podczas Pikniku Rodzinnego „Pożegnanie Lata” organizowanego dla mieszkańców sołectwa Komorów w dniu 23.09.2023 r. 8 270,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1345.2023 2023-09-13 2023-09-23 - 2023-09-23 EMKATEL Mariusz Krysiak, ul. Wojska Polskiego 22 lok. 17, 05-822 Milanówek
NIP: 5291171771
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i wykonaniu oprawy muzycznej Pikniku Rodzinnego organizowanego dla mieszkańców sołectwa Komorów w dniu 23.09.2023 r. 4 305,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1346.2023 2023-09-13 2023-09-24 - 2023-09-24 CAT Jakub Michalski, ul. Zambrowska 11 lok. 2, 04-642 Warszawa
NIP:
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu koncertu pt. „Noc Amerykańska”, organizowanego dla mieszkańców Osiedla Granica w dniu 24.09.2023 r. 2 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1347.2023 2023-09-13 2023-09-20 - 2023-12-20 Włodzimierz Krężlewicz Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z rysunku i malarstwa dla dzieci i młodzieży, mieszkańców sołectwa Michałowice 2 210,00 Umowa zlecenie
OA.1348.2023 2023-09-13 2023-09-20 - 2023-12-20 Kwestiagustu.art Barbara Krawczyk, ul. Warszawska 53c lok. 9, 05-822 Milanówek
NIP: 7722396815
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów tańca Latino solo dla mieszkańców sołectwa Michałowice 2 600,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1349.2023 2023-09-14 2023-09-20 - 2023-11-22 Pracownia Szeluszki Andrzej Szelenbaum, ul. Tomcia Palucha 11/29, 02-495 Warszawa
NIP: 5222601168
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów plastyczno-artystycznych dla dzieci, mieszkańców sołectwa Komorów 2 400,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1350.2023 2023-09-14 2023-09-20 - 2023-11-08 Danuta Józefowicz Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć jogi dla mieszkańców sołectwa Komorów 1 500,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-10-31
do umowy nr OA.1350.2023
2023-10-31-2023-12-20 Aneks zwiększający ilość zajęć i wydłużający czas trwania umowy UG/OA/1350/2023 2 500,00 Aneks do umowy
OA.1351.2023 2023-09-14 2023-09-20 - 2023-12-20 SATTWA Ewa Zieja, ul. Indycza 2, 02-889 Warszawa
NIP:
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć psychomotorycznych wspierających rozwój dziecka, dla mieszkańców sołectwa Michałowice 2 600,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1352.2023 2023-09-14 2023-09-22 - 2023-10-27 Olesia Moronova Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć zumba dla mieszkańców Osiedla Granica 650,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-10-12
do umowy nr OA.1352.2023
2023-10-12-2023-12-15 Aneks wydłużający czas trwania umowy UG/OA/1352/2023 - Olesia Moronova 910,00 Aneks do umowy
OA.1353.2023 2023-09-14 2023-09-20 - 2023-12-20 SZKOŁA TAŃCA UNIQUEDANCE MAGDA KŁOPOTOWSKA, ul. Na Uboczu 16 lok. 11, 02-791 Warszawa
NIP: 9512402025
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć ZUMBA, dla mieszkańców Osiedla Komorów 2 210,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1354.2023 2023-09-14 2023-09-14 - 2023-12-31 Żilbert Szymański Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” (Uchwała nr LIV/558/2023 z 28 marca 2023 r.) 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1355.2023 2023-09-14 2023-09-01 - 2023-09-07 ARPRO Sp z o.o. (dawniej ARPRO Adam Reguła), ul. Waniliowa 1 lok. 79, 05-500 Zamienie
NIP: 1231523000
Wykonanie dodatkowych szpilek do szali bocznych w Sali multimedialnej budynku Urzędu Gminy Michałowice 1 845,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1356.2023 2023-09-14 2023-09-14 - 2023-12-31 Andrzej Tadeusz Grobelny Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” (Uchwała nr LIV/558/2023 z 28 marca 2023 r.) 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1357.2023 2023-09-14 2023-09-14 - 2023-12-31 Erwin Szymański Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” (Uchwała nr LIV/558/2023 z 28 marca 2023 r.) 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1358.2023 2023-09-14 2023-09-08 - 2023-10-16 Marcin Walichnowski Wykonywanie zadań koordynatora gminnego zespołu informatycznego w yborach do Sejmu i Senatu RP 1 800,00 Umowa zlecenie
OA.1359.2023 2023-09-14 2023-09-12 - 2023-10-15 Aleksandra Myszkowska Sporządzenie spisu wyborców oraz pełnienie dyżuru w dzień wyborów do Sejmu i Senatu RP 1 322,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1360.2023 2023-09-14 2023-09-12 - 2023-10-15 Jolanta Krzysiak Sporządzenie spisu wyborców oraz pełnienie dyżuru w dzień wyborów do Sejmu i Senatu RP 1 800,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1361.2023 2023-09-14 2023-09-12 - 2023-10-15 Zofia Brzezińska Sporządzenie spisu wyborców oraz pełnienie dyżuru w dzień wyborów do Sejmu i Senatu RP 2 550,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.1362.2023 2023-09-14 2023-09-14 - 2023-09-14 ODEO SYSTEMY DŹWIĘKOWE, ul. EMILILII PLATER 1A lok. 14, 05-500 PIASECZNO
NIP: 1230457850
Dodatkowe przyłącza oraz okablowanie do sali multimedialnej urzędu 5 179,53 Zamówienie / Zlecenie
GK.1363.2023 2023-09-14 2023-09-13 - 2023-09-27 AGENCJA DOMANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Aleja Niepodległości 46/50 lok. 70, 02-626 Warszawa
NIP: 5213236545
kontrola okresowa zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi na podstawie prawa budowlanego 4 920,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1364.2023 2023-09-14 2023-09-14 - 2023-12-31 Anna Biedrzycka Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1365.2023 2023-09-14 2023-09-14 - 2023-12-31 Janusz Dobrogosz Umowa o udzielenie dotacji celowej na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Michałowice (Uchwała nr VIII/66/2011 z 7 lipca 2011 r.) 5 625,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1366.2023 2023-09-14 2023-09-14 - 2023-12-31 Andrzej Dumicz Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1367.2023 2023-09-14 2023-09-30 - 2023-09-30 Przemysław Skałuba Przygotowanie i wykonanie zlecenia polegającego na nagłośnieniu i oprawie muzycznej Pikniku Rodzinnego organizowanego dla mieszkańców sołectwa Pęcice Małe w dniu 30.09.2023 r. 3 635,00 Umowa zlecenie
OA.1368.2023 2023-09-14 2023-09-11 - 2023-10-10 Jakub Tomasz Siedlczyński Wykonania gruntownego sprzątania świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi po przeprowadzonym remoncie 1 092,00 Umowa zlecenie
OŚ.1369.2023 2023-09-14 2023-09-14 - 2023-12-31 Tomasz Dutkowski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” (Uchwała nr LIV/558/2023 z 28 marca 2023 r.) 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1370.2023 2023-09-14 2023-09-18 - 2023-11-08 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych taneczno-ruchowych dla mieszkańców sołectwa Reguły 4 000,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-09-29
do umowy nr OA.1370.2023
2023-09-29-2023-12-21 Aneks zwiększający ilość zajęć sportowych taneczno-ruchowych dla mieszkańców sołectwa Reguły 7 060,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2023-10-20
do umowy nr OA.1370.2023
2023-10-20-2023-12-21 Aneks zwiększający ilość zajęć dot. umowy UG/OA/1370/2023 1 915,00 Aneks do umowy
KP.1371.2023 2023-09-14 2023-09-14 - 2023-09-28 Ambit, ul. Żwirowa 7, 05-090 Raszyn
NIP: 8110008047
Wykonanie tablic informacyjnych KOWR, w związku z obowiązkiem informacyjnym. 688,80 Zamówienie / Zlecenie
OA.1372.2023 2023-09-14 2023-09-25 - 2023-12-18 Mirosław Modrzejewski Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z podstaw tańca sportowego dla mieszkańców sołectwa Michałowice 2 990,00 Umowa zlecenie
OA.1373.2023 2023-09-14 2023-09-23 - 2023-09-23 Marta Skrzecz-Bigoszewska Przygotowanie i poprowadzenie warsztatów kulinarnych dla dzieci, mieszkańców sołectwa Opacz Mała 420,00 Umowa zlecenie
OŚ.1374.2023 2023-09-14 2023-09-14 - 2023-12-31 Jan Cuper Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
IR.1375.2023 2023-09-14 2023-09-11 - 2025-02-18 PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
NIP: 9462593855
Umowa przyłączenia do sieci dystrybucyjnej świetlicy wiejskiej w Pęcicach, ul. Zaułek 7 ( nr umowy PGE: 23-G1/UP/04313) 3 243,94 Umowa zlecenie
KP.1376.2023 2023-09-15 2023-09-15 - 2023-09-15 Ambit, ul. Żwirowa 7, 05-090 Raszyn
NIP: 8110008047
wykonanie banerów siatkowych z logo - XX Rajd Pęcicki 246,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1377.2023 2023-09-15 2023-09-23 - 2023-11-25 Elżbieta Baur Prowadzenie warsztatów plastycznych dla dzieci, mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 1 440,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-10-12
do umowy nr OA.1377.2023
2023-10-12-2023-12-16 Aneks wydłużający czas trwania umowy UG/OA/1377/2023 - Elżbieta Baur 720,00 Aneks do umowy
WUA.1378.2023 2023-09-15 2023-09-06 - 2023-09-13 Przegląd Regionalny MIKAWAS Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 29, 05-500 Piaseczno
NIP: 1231415150
Ogłoszenie prasowe - wyłożenie MPZP "Dębowa" 541,20 Zamówienie / Zlecenie
KP.1379.2023 2023-09-18 2023-09-15 - 2023-09-17 Tomasz Prasolik Obsługa sędziowska ogólnopolskiego turnieju koszykówki rocznika 2010, odbywającego się w SP w Komorowie w dniach 15-17 września 2023 5 400,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.1380.2023 2023-09-18 2023-09-15 - 2023-09-17 Grażyna Anna Ziemkiewicz Zapewnienie opieki medyczno-pielęgniarskiej podczas 18 meczy zawodów sportowych na hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20 - ogólnopolskiego turnieju koszykówki rocznika 2010 w dniach 15-17 września 2023 r. 1 800,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1381.2023 2023-09-18 2023-09-18 - 2023-12-31 Andrzej Miszczak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” (Uchwała nr LIV/558/2023 z 28 marca 2023 r.) 900,00 Umowy dotacyjne
GR.1382.2023 2023-09-18 2023-09-18 - 2023-09-18 Geodezja Kobus Jacek, ul. Bajkowa-Mory 8, 96-330 Puszcza Mariańska
NIP:
Wykonanie dokumentacji geodezyjnej w tym ustalenia przebiegu granic w celu rozgraniczenia pomięzuy nieruchomościami nr 117/3 a 1065 położone w Granicy 5 490,00 Umowa zlecenie
OŚ.1383.2023 2023-09-18 2023-09-18 - 2023-12-31 Krzysztof Woźnicki Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” (Uchwała nr LIV/558/2023 z 28 marca 2023 r.) 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1384.2023 2023-09-18 2023-09-18 - 2023-10-31 Berry Fruit Andrzej Mierzejewski, ul. Działkowa 161 lok. 15, 05-808 Parzniew
NIP:
Montaż zestawu drabinki oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku na placu zabawa przy Alei Samorzadu Terytorialnego w Regułach. 10 024,50 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1385.2023 2023-09-18 2023-09-18 - 2023-09-18 Berry Fruit Andrzej Mierzejewski, ul. Działkowa 161 lok. 15, 05-808 Parzniew
NIP: 1181299953
Zalanie taranem ubytków w nawierzchni gumowej na strefie w Komorowie oraz montaż zabawki na placu zabaw w Michałowicach. 1 968,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1386.2023 2023-09-18 2023-09-18 - 2023-11-10 BUDOTECHNIKA Sp. z o.o., ul. Bierawka 2a, 44 145
NIP: 6310200133
Dostawa tabliicy ogłoszeniowej-gabloty wolnostojącej z konstrukcją stalową typu LUNA OG - 1 szt. 9 594,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1387.2023 2023-09-18 2023-09-18 - 2023-12-31 Wiesław Chudzik Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” (Uchwała nr LIV/558/2023 z 28 marca 2023 r.) 900,00 Umowy dotacyjne
IR.1388.2023 2023-09-19 2023-09-05 - 2023-09-29 PROJEKTSAN Bartosz Wojniak, ul. Babiego Lata 21, 05-830 Nadarzyn
NIP: 8652297786
Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie instalacji gazowej do budynku mieszkalnego przy Kamelskiego 11 w Nowej Wsi" 2 200,00 Umowa o dzieło
GK.1389.2023 2023-09-19 2023-09-11 - 2023-09-21 "BUDWEX" WASILEWSKI MIECZYSŁAW, ul. 3 Maja 89, 05-080 Truskaw
NIP: 1180959927
wymianę uszkodzonego kabla oświetlenia ulicznego i opraw na ul. Przytorowej w Regułach. 5 009,72 Zamówienie / Zlecenie
KP.1390.2023 2023-09-19 2023-09-03 - 2023-09-03 TOMASZ WILK WOLF CAR, ul. Rybnicka 75, 02-432 Warszawa
NIP: 5221206895
Usługa holowania aut po imprezje plenerowej - Dni Gminy Michałowice 03.09.2023 3 075,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1391.2023 2023-09-19 2023-09-19 - 2023-12-31 Jerzy Kruk Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
IT.1392.2023 2023-09-19 2023-09-19 - 2023-09-19 N.K. Serwis Piotr Nowak, ul. Stefana Żeromskiego 6, 05-820 Piastów
NIP: 5212124175
Zakup akcesoriów komputerowych 1 991,07 Zamówienie / Zlecenie
OA.1393.2023 2023-09-19 2023-09-18 - 2023-12-18 Laboratorium juniora Katarzyna Skomra, ul. Przeskok 3 lok. 6, 05-800 Pruszków
NIP: 9591656948
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowo-edukacyjnych dla dzieci - sołectwo Komorów 2 600,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1394.2023 2023-09-19 2023-09-22 - 2023-12-15 Pracownia Szeluszki Andrzej Szelenbaum, ul. Tomcia Palucha 11/29, 02-495 Warszawa
NIP: 5222601168
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów plastycznych dla dzieci, mieszkańców Osiedla Michałowice 3 900,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1395.2023 2023-09-20 2023-09-30 - 2023-09-30 Placówka Kulturalno-Gastronomiczna-Zenon Kachel, ul. Bankowa 1, 05-806 Komorów
NIP: 5211058513
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu posiłku regeneracyjnego dla uczestników konkursów i zabaw, podczas Pikniku Rodzinnego „Pożegnanie Lata” organizowanego dla mieszkańców sołectwa Pęcice Małe w dniu 30.09.2023 r. 3 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1396.2023 2023-09-20 2023-09-18 - 2023-09-22 Ernest Bogdan Ilnicki Wykonanie prac remontowo - budowlanych na zapleczu sali multimedialnej 2 335,00 Umowa zlecenie
KP.1397.2023 2023-09-20 2023-09-18 - 2023-10-02 SKLEP112, ul. Spokojna 20 B, 33-100 Tarnów
NIP:
Wykonanie bluz ze swoim logo dla reprezentacji młodzieżowej OSP na zawody województwa mazowieckiego. 2 420,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1398.2023 2023-09-20 2023-09-20 - 2023-12-31 Lech Zawiślak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” (Uchwała nr LIV/558/2023 z 28 marca 2023 r.) 900,00 Umowy dotacyjne
IR.1399.2023 2023-09-20 2023-09-20 - 2023-11-08 SIMBA Group Sp. Z o.o., ul. Zimna 15, 20-204 Lublin
NIP: 9462647108
Dostawa i montaż urządzeń : zestawu modułowego, huśtawaki wahadłowej oraz karuzeli tarczowej na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Pęcicach 69 182,10 Umowa zlecenie
IR.1400.2023 2023-09-20 2023-09-20 - 2024-12-20 Lege Artis Łukasz Wyka, ul. Ametystowa 6 lok. 14, 20-577 Lublin Lublin
NIP: 7151683093
Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji dla budowy boiska do piłki nożnej w Granicy 39 360,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-11-20
do umowy nr IR.1400.2023
2023-11-28-2024-12-20 Aneks nr 1- zmiana terminu wykonania dla Etapu 1a 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2024-02-14
do umowy nr IR.1400.2023
2024-02-14-2024-12-20 Aneks nr 2- zmiana terminu dla Etapu 1b umowy 0,00 Aneks do umowy
OŚ.1401.2023 2023-09-20 2023-09-20 - 2023-12-31 Cezary Zieliński Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1402.2023 2023-09-20 2023-09-11 - 2023-10-10 Norma BG, ul. Warszawska 74, 05-082 Blizne Jasińskiego
NIP: 5221040182
Zakub kabin wyborczych 26 853,40 Zamówienie / Zlecenie
OA.1403.2023 2023-09-20 2023-09-11 - 2023-10-10 Norma BG, ul. Warszawska 74, 05-082 Blizne Jasińskiego
NIP: 5221040182
Zakup kabin wyborczych oraz wyposażenia świetlic 29 451,10 Zamówienie / Zlecenie
OA.1404.2023 2023-09-21 2023-10-08 - 2023-10-08 RomDruk Roman Lis, ul. Batalionu Włochy 20 lok. 26, 02-482 Warszawa
NIP: 7961470874
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu zaplecza technicznego do przeprowadzenia Koncertu Muzyki Lat 20-tych i 30-tych oraz przebojów współczesnych, w ramach wieczoru z potańcówką, organizowanego dla mieszkańców Osiedla Komorów w dniu 8 października 2023 r 812,00 Zamówienie / Zlecenie
POL.1405.2023 2023-09-21 2023-10-02 - 2023-11-30 Anna Burak Prace biurowe związane z bieżącą pracą Referatu Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji 8 084,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1406.2023 2023-09-21 2023-10-21 - 2023-10-21 Katarzyna Zawada Studio Artystyczne, ul. Żegocin 10, 63-304 Czermin
NIP: 6080106211
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i wykonaniu koncertu pt. „Niezapomniane przeboje Anny Jantar i Ireny Jarockiej”, organizowanego dla mieszkańców sołectw Pęcice Małe w dniu 21 października 2023 r 4 000,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.1407.2023 2023-09-21 2023-09-20 - 2023-09-23 Firma Handlowo Usługowa "JAKUBOWSKI" TOMASZ JAKUBOWSKI, ul. Sosnowa 42, 05-807 Żółwin
NIP: 5341576726
Obsługa cateringowa "Międzyszkolnego Turnieju Piłki Nożnej" na boisku szkolnym przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie, organizowanego przez Młodzieżową Radę Gminy. Turniej polegać b edzie na rozegraniu krótkich meczy między drużynami utworzonymi z uczniów reprezentujących SP Michałowice, ZSP Nowa Wieś, ZSO Komorów. Spotkanie zaplanowano na 40 minut. 700,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.1408.2023 2023-09-21 2023-09-20 - 2023-09-23 Stowarzyszenie RES, ul. Partyzantów 7, 05-816 Michałowice
NIP:
Obsługa medyczna "Międzyszkolnego Turnieju Piłki Nożnej" na boisku szkolnym przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie, organizowanego przez Młodzieżową Radę Gminy. Turniej polegać będzie na rozegraniu krótkich meczy między drużynami utworzonymi z uczniów reprezentujących SP Michałowice, ZSP Nowa Wieś, ZSO Komorów. Spotkanie zaplanowano na 40 minut. 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1409.2023 2023-09-21 2023-09-13 - 2023-09-13 Janusz Pierzchalski - Janusz Migowego, ul. Borowej Góry 3/42, 01-354 Warszawa
NIP: 5223259430
Usługa stacjonarnego tłumaczenia na/z polskiego języka migowego podczas spotkania z mieszkańcami w dniu 13.09.2023 roku w ramach zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 1 600,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.1410.2023 2023-09-21 2023-10-01 - 2024-10-01 LSLABS Maciej Tomaka, ul. Rolnicza 41, 42-274 Aleksandria Pierwsza
NIP: 9271758535
Zamówienie rocznego dostępu standard do portalu szukio.pl 1 291,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.1411.2023 2023-09-21 2023-09-30 - 2023-09-30 DROMIFUN JOANNA STEFANIAK Firma Turystyczno Handlowa, ul. Szaserów 120 lok. 1, 04-349 Warszawa
NIP: 1132597001
Przygotowanie i poprowadzenie atrakcji dla dzieci podczas Pikniku Rodzinnego organizowanego dla mieszkańców sołectwa Pęcice Małe w dniu 30.09.2023 r. 3 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1412.2023 2023-09-21 2023-09-21 - 2023-09-21 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAIKS - Koncert Komorów soł. 17.09.2023 r. 272,32 Zamówienie / Zlecenie
OA.1413.2023 2023-09-21 2023-10-02 - 2023-12-18 Paulina Wądołowska Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów kreatywnych dla dzieci, mieszkańców Osiedla Granica 2 530,00 Umowa zlecenie
OA.1414.2023 2023-09-21 2023-10-28 - 2023-12-10 Laboratorium juniora Katarzyna Skomra, ul. Przeskok 3 lok. 6, 05-800 Pruszków
NIP: 9591656948
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowo-edukacyjnych dla dzieci, mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia 600,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1415.2023 2023-09-22 2023-09-22 - 2023-12-31 Marcin Rzepka Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” (Uchwała nr LIV/558/2023 z 28 marca 2023 r.) 900,00 Umowy dotacyjne
GK.1416.2023 2023-09-22 2023-09-20 - 2023-10-18 ARRET Sp. z o.o., ul. Kopalniana 11, 41-807 Zabrze
NIP: 6312643550
dostawa i montaż szyby: szyba 2080x1335x10 - 1 szt. w wiacie autobusowej Wrocław w Opaczy-Kolonii (przy adresie ul. Środkowa 30) 2 882,41 Zamówienie / Zlecenie
GR.1417.2023 2023-09-22 2023-09-22 - 2023-10-27 MARCIN BARANOWSKI GEOMAR, ul. Nadbrzeżna 34C lok. 113, 05-850 Ożarów Mazowiecki
NIP: 8521411879
Wykonanie wytyczenia granicy między działkami ewid, nr 291/5 i 291/6 a dz.ewid. 291/9 położóne w Sokołowie celem określenia sladowanych odpadów. 2 583,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.1418.2023 2023-09-25 2023-09-15 - 2023-09-30 SELION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Marszałkowska 115 lok. 338, 00-102 Warszawa
NIP: 5252613756
dodruk 138 szt. książki "Gmina Michałowice. Mój zielony dom" 3 187,80 Zamówienie / Zlecenie
KP.1419.2023 2023-09-25 2023-09-23 - 2023-09-23 Krzysztof Zaussi, ul. Kaniowska 114, 01-523 Warszawa
NIP:
Spotkanie autorskie oraz pokazu filmu pt. „Liczba doskonała” dla mieszkańców Gminy Michałowice 5 000,00 Umowa o dzieło
KP.1420.2023 2023-09-25 2023-09-23 - 2023-09-23 Józef Poręba, ul. Stanisława Lentza 35 lok. 38, 02-956 Warszawa
NIP: 9511559954
Poczęstunek po spotkaniu z Krzysztofem Zanussim i projekcji filmu Liczba doskonała 6 820,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.1421.2023 2023-09-25 2023-09-27 - 2023-12-27 DELTA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Dzielna 21 lok. 47, 01-029 Warszawa
NIP: 5272050954
„Budowa parkingu przy ul. Kuchy w Regułach-II” 594 144,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2023-12-18
do umowy nr IR.1421.2023
2023-09-27-2024-01-10 Aneks nr 1 z dnia 18.12.2023 r. - terminowy 0,00 Aneks do umowy
OŚ.1422.2023 2023-09-25 2023-09-25 - 2023-12-31 Marcin Dziekan Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
OA.1423.2023 2023-09-25 2023-09-22 - 2023-10-01 Top Travel S.C., ul. Al. Wojska Polskiego 20A lok. 28, 05-800 Pruszków
NIP: 5342646021
Organizacja wyjazdu mieszkańców sołectwa Suchy Las do Wrocławia, mającego na celu poznawanie kultury oraz dziedzictwa narodowego i jego wartości. 12 600,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1424.2023 2023-09-25 2023-09-25 - 2023-10-16 FXGrail Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Złota 61, 00-819 Warszawa
NIP: 9522102721
Wykonanie na rzecz Gminy Michałowice usługi rozliczenia projektu pn. „Budowa Przedszkola w Michałowicach” dofinansowanego ze środków budżetu województwa mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego zgodnie z zawartą umową dotacji nr W/UMWM-UU/UM/RF/3276/2023 z 2 czerwca 20223 r. 3 690,00 Umowa zlecenie
GK.1425.2023 2023-09-25 2023-09-27 - 2023-11-27 ELES-BUD Ewa Konopka-Strusińska, ul. Powstańców 4A lok. 2, 05-230 Kobyłka
NIP: 9522005248
Wymiana 2 słupów oświetlenia ulicznego na Al. Samorządu Terytorialnego (przy placu zabaw) i na ul. Błękitnej 4a w Michałowicach Wsi. 6 357,02 Zamówienie / Zlecenie
IR.1426.2023 2023-09-25 2023-09-22 - 2023-12-29 LESZEK WRZOSEK BUDIKOM LESZEK WRZOSEK Nadzór inwestorski branża drogowa - Budowa parkingu przy ul. Kuchy w Regułach - parking przy przedszkolu 3 500,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-12-18
do umowy nr IR.1426.2023
2023-09-22-2024-01-10 Aneks nr 1 - terminowy Nadzór Inwestorski - Budowa Parkingu w Regułach 0,00 Aneks do umowy
GK.1427.2023 2023-09-25 2023-09-27 - 2023-12-27 DELTA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Dzielna 21 lok. 47, 01-029 Warszawa
NIP: 5272050954
„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej łączącej ulicę Złotej Rybki w Regułach z ulicą Dworcową w Michałowicach” 2 399 720,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2023-12-18
do umowy nr GK.1427.2023
2023-12-18-2024-02-27 Aneks do Umowy nr 1 (terminowy) 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2024-02-27
do umowy nr GK.1427.2023
2024-02-27-2024-04-27 Aneks do Umowy nr 2 (terminowy) 0,00 Aneks do umowy
OŚ.1428.2023 2023-09-25 2023-09-25 - 2023-10-06 Ambit, ul. Żwirowa 7, 05-090 Raszyn
NIP:
Wykonanie i montaż dwóch tablic z napisami ,,Goście" i ,,Gospodarze" 307,50 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1429.2023 2023-09-25 2023-09-25 - 2023-10-30 Berry Fruit Andrzej Mierzejewski, ul. Działkowa 161 lok. 15, 05-808 Parzniew
NIP: 1181299953
Wykonanie i naprawę fundamentu karuzeli na placu zabaw przy ul. Kolejowej w Komorowie. 2 730,60 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1430.2023 2023-09-25 2023-09-25 - 2023-12-31 Piotr Kwietniak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” (Uchwała nr LIV/558/2023 z 28 marca 2023 r.) 900,00 Umowy dotacyjne
GK.1431.2023 2023-09-25 2023-09-27 - 2023-12-15 PRI INSBUD-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Inżynierska 3, 05-800 Pruszków
NIP: 5342590272
„Budowa sieci wodociągowej w ul. Migdałowej oraz w drodze bocznej od ul. Bodycha w Opaczy-Kolonii, w gminie Michałowice” 487 325,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2023-12-06
do umowy nr GK.1431.2023
2023-09-27-2023-12-15 BUdowa sieci wodociagowej w ul. Migdałowej oraz w drodze bocznej od ul. Bodycha w Opaczy-Kolonii, w gminie Michałowice 31 960,00 Aneks do umowy
KP.1432.2023 2023-09-26 2023-10-02 - 2023-10-02 HAPPY TIME Ilona Dąbrowska, ul. Leśne Zacisze 10, 05-830 Nadarzyn
NIP: 5222480115
Dostarczenie nagród na „XX Rajd Pęcicki i imprezy towarzyszące”, które odbędą się 2 października 2023 r. w Pęcicach przy Pomniki Mauzoleum Powstańców. 959,90 Zamówienie / Zlecenie
KP.1433.2023 2023-09-26 2023-10-02 - 2023-10-02 Święty Graal Łukasz Gralak, ul. Aleja Starych Lip 28, 05-806 Komorów
NIP: 5342382958
Dostarczenie nagród na „XX Rajd Pęcicki i imprezy towarzyszące”, które odbędą się 2 października 2023 r. w Pęcicach przy Pomniki Mauzoleum Powstańców. 328,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.1434.2023 2023-09-26 2023-10-02 - 2023-10-02 Marian Dziekanowski SPRZEDAŻ KSIĄŻEK, ul. Biskupicka 56, 05-840 Brwinów
NIP: 5341943260
Dostarczenia nagród na „XX Rajd Pęcicki i imprezy towarzyszące”, które odbędą się 2 października 2023 r. w Pęcicach przy Pomniki Mauzoleum Powstańców. 1 588,56 Zamówienie / Zlecenie
KP.1435.2023 2023-09-26 2023-10-02 - 2023-10-02 Galeria Sztuki Tess, ul. Kościelna 9 Pruszków
NIP: 5340210006
Dostarczenie nagród na „XX Rajd Pęcicki i imprezy towarzyszące”, które odbędą się 2 października 2023 r. w Pęcicach przy Pomniki Mauzoleum Powstańców. 502,50 Zamówienie / Zlecenie
KP.1436.2023 2023-09-26 2023-09-26 - 2023-10-31 Katarzyna Kabala Przygotowanie rajdu sportowo-historycznego Nordic Walking w ramach upamiętnienia wydarzeń historycznych z 1944 r. 600,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1437.2023 2023-09-26 2023-09-25 - 2023-10-16 INTER-MEDIA Sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 48, 05-800 Pruszków
NIP: 5342280100
Wykonanie przyłącza teletransmisji danych do dwóch punktów monitoringu zlokalizowanych na Al. Marii Dąbrowskiej. 7 773,60 Zamówienie / Zlecenie
GK.1438.2023 2023-09-26 2023-09-25 - 2023-10-25 "BUDWEX" WASILEWSKI MIECZYSŁAW, ul. 3 Maja 89, 05-080 Truskaw
NIP: 1180959927
Demontaż 2 słupów z fotowoltaiką na Al. Powstańców Warszawy w Regułach (przy ul. Granicznej) i w Pęcicach (przejście dla pieszych przy Raszynce). 3 765,77 Zamówienie / Zlecenie
OA.1439.2023 2023-09-26 2023-09-26 - 2023-11-15 Studio Buffo Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa
NIP: 5260301623
Zakup 50 szt. biletów wstępu dla mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia, do Teatru Buffo na spektakl „100 lat polskiej piosenki”, który odbędzie się w dniu 15 listopada 2023 r. o godz. 19:00 7 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1440.2023 2023-09-26 2023-09-26 - 2023-11-18 Ż&K Proskene Sp. z o.o. Sp. k, ul. Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
NIP: 1132748701
Zakup 45 szt. biletów wstępu dla mieszkańców sołectwa Opacz Mała, do Teatru 6 Piętro w Warszawie na spektakl „Piękna Lucynda”, który odbędzie się w dniu 18 listopada 2023 r. o godz. 19:30 4 590,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1441.2023 2023-09-26 2023-10-08 - 2023-10-08 MARPLAST Marcin Janaśkiewicz, ul. Ząbkowska 40 lok. 24, 03-735 Warszawa
NIP:
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu koncertu pt. „Muzyczny Świat Louisa Armstronga”, organizowanego dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś w dniu 8 października 2023 r. 2 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1442.2023 2023-09-27 2023-09-27 - 2023-10-06 PONY Adam Pongowski, ul. Pikowa 2, 93-434 Łódź
NIP:
Zakup programatora interface USB napędu drzwi SESAMO, celem możliwości przeprogramowywania elektrycznych samozamykaczy w drzwiach wejściowych do budynku Urzędu Gminy Michałowice. 990,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1443.2023 2023-09-27 2023-09-27 - 2023-10-13 Hurtownia ogrodnicza Bogdan Królik, ul. Rolna 13, 64-412 Chrzypsko Wielkie
NIP: 7871459633
dostawa cebul kwiatowych 31 314,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1444.2023 2023-09-27 2023-09-27 - 2023-10-12 FAGUS Sp. z o.o., ul. Al. Krakowska 110 lok. 114, 00-971 Warszawa
NIP: 5222843925
iłożenie trawy z rolki na terenie dzia. eiwd. nr 469 w Michałowicach 20 109,60 Zamówienie / Zlecenie
GK.1445.2023 2023-09-27 2023-09-28 - 2026-09-28 MARIUSZ JANISZEWSKI AMR PROJEKT, ul. Nowa Wieś, Polnych Maków 41 lok. 2, 05-806 Komorów
NIP: 5342215284
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice -część II” 319 554,00 Umowa zlecenie
IT.1446.2023 2023-09-27 2023-09-27 - 2023-09-27 Komputronik, ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań
NIP: 9720902729
Akcesoria komputerowe 226,80 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1447.2023 2023-09-28 2023-09-28 - 2023-10-05 Zakład Usługowo-Projektowo-Produkcyjny DROMARK, ul. J Sułkowskiego 4a, 05-820 Piastów
NIP: 5340203696
Wykonanie usługi polegającej na wykonaniu, dostawie i montażu tablic informacyjnych i pamiątkowych dla projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych 3 136,50 Zamówienie / Zlecenie
IT.1448.2023 2023-09-28 2023-09-28 - 2023-11-17 ALVENICA Sp. z o.o., ul. Władysława Jagiełły 26 lok. 3, 31-711 Kraków
NIP:
Usługa wdrożenia systemu RCP 31 844,70 Umowa zlecenie
IT.1449.2023 2023-09-28 2023-09-28 - 2023-09-28 Komputronik, ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań
NIP: 9720902729
Urządzenie wielofunkcyjne wraz z kompletem tonerów 1 338,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.1450.2023 2023-09-28 2023-09-28 - 2023-09-28 KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. rtm. Witolda Pileckiego 65, 02-781 Warszawa
NIP: 5260300517
Odnowienie podpisów kwalifikowanych szt 2 464,94 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1451.2023 2023-09-28 2023-09-28 - 2023-10-31 ELES-BUD Ewa Konopka-Strusińska, ul. Powstańców 4A lok. 2, 05-230 Kobyłka
NIP:
Naprawa halogenów na boisku w Granicy 10 991,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.1452.2023 2023-09-28 2023-09-28 - 2024-09-28 ASTINO DARIUSZ KORNACKI, ul. Borowiacka 17, 85-457 Bydgoszcz
NIP: 5562431937
Roczny dostęp do aktualnej ogólnopolskiej bazy cenowej INTERCENBUD do programu kosztorysowania NORMA 1 094,70 Zamówienie / Zlecenie
IT.1453.2023 2023-09-28 2023-09-28 - 2023-09-28 CYFROWE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Łostowicka 25 A, 80-121 Gdańsk
NIP: 5833003628
Akcesoria do fotografi/video 463,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.1454.2023 2023-09-28 2023-09-23 - 2023-09-23 Ochotnicza Straż Pozarna w Nowej Wsi, ul. Główna 2, 05-806 Komorów
NIP: 5342221238
Przygotowanie posiłku strażackiego dla uczestników Pożegnanie Lata w miejscowości Komorów - Wieś 2 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1455.2023 2023-09-28 2023-09-28 - 2023-12-31 Przemysław Olszak Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” (Uchwała nr LIV/558/2023 z 28 marca 2023 r.) 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1456.2023 2023-09-28 2023-09-26 - 2023-09-26 Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa
NIP: 1130089950
Zakup taśmy dwustronnej oraz worków dla potrzeb konserwatora budynku w Urzędzie Gminy Michałowice. 955,44 Zamówienie / Zlecenie
GK.1457.2023 2023-09-29 2023-10-02 - 2024-04-12 Marzena Antonina Mrozowicz, ul. Dębowa 8
NIP: 9580665300
"Usługi najmu - wyroki eksmisyjne" Wynajęcie pokoju w Hostelu na ul. Dębowej 8 w Piastowie dla eksmitentów Anna Majer-Gnieciak i Witold Gnieciak. 10 980,00 Umowa najmu / dzierżawy
OA.1458.2023 2023-09-30 2023-09-29 - 2023-09-29 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAIKS - Koncert, Granica 24.09.2023 246,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.1459.2023 2023-10-02 2023-10-02 - 2023-10-02 W&W Racket Sports MiM Wieczorek S.C., ul. ŚW Rocha 53, 42-200 Częstochowa
NIP: 5732719992
Zakup z dostawą piłek tenisowych - nagród dla uczestników III Edycji Amatorskiej Ligi Tenisowej „Liga Bez Granic” realizowanej na kortach tenisowych w Granicy w terminie 16.08.2023 r. – 30.12.2023 r. objętej patronatem Wójt Gminy Michałowice. 2 037,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1460.2023 2023-10-02 2023-10-02 - 2023-10-13 Krzysztof Grobelny Naprawa uszkodzonej baterii w toalecie w budynku sanitarnym na placu zabaw przy ul. Wiejskiej w Regułach. 984,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.1461.2023 2023-10-02 2023-09-23 - 2023-09-23 "TELEWIZJA POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Jana Pawła Woronicza 17, 00-999 Warszawa
NIP: 5210412987
Udzielenie liencji na korzystanie z filmu pt. Liczpa doskonała reż Krzysztowa Zanussiego 1 230,00 Umowa licencyjna
OŚ.1462.2023 2023-10-02 2023-10-02 - 2023-12-31 Katarzyna Łopata Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
IR.1463.2023 2023-10-02 2023-09-28 - 2023-10-20 ARIA ARIA BIELIŃSKI KRZYSZTOF Przegląd pieców gazowych w budynku socjalnym przy ul. Łąkowej 18( lok. 1 i 2) w Opaczy Kolonii oraz w budynku komunalnym przy ul. Sieradzkiej 8 w Komorowie 2 500,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1464.2023 2023-10-02 2023-10-03 - 2023-11-22 PAWEŁ KACZMARCZYK KAMA BIS, ul. Jana Husa 18/B lok. 207, 03-153 Warszawa
NIP: 5242355703
„Konserwacja rowów odwadniających, rzek i zbiorników na terenie gminy Michałowice” 268 749,00 Umowa zlecenie
FZ.1465.2023 2023-10-03 2023-10-03 - 2023-10-24 ALCYONA Firma Doradcza Marzena Wistuba-Wesołek, ul. Dębowa 3 lok. 4, 44-246 Palowice
NIP: 6422459994
Wykonanie na rzecz Gminy Michałowice usługi rozliczenia projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Michałowicach wraz z salą gimnastyczną” dofinansowanego w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w ramach Programu OA-1 „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”. 17 220,00 Umowa zlecenie
OŚ.1466.2023 2023-10-03 2023-10-03 - 2023-10-30 Z.U.P.P Dromark, ul. Sułkowskiego 4a, 05-820 Piastów
NIP: 6852158491
zakup i montaż tablic i znaków dot. bezpieczeństwa na obszarach wodnych 6 424,29 Zamówienie / Zlecenie
OA.1467.2023 2023-10-03 2023-10-15 - 2023-10-15 Paweł Szczerkowski Przewodnik Turystyczny, ul. Al. Stanów Zjednoczonych 20 lok. 39, 03-964 Warszawa
NIP:
Wykonanie usługi przewodnickiej po Warszawie dla grupy mieszkańców sołectwa Nowa Wieś w dniu 15 października 2023 r. 1 100,00 Zamówienie / Zlecenie
OC.1468.2023 2023-10-03 2023-10-03 - 2023-10-31 Sintac-Polska Sp. z o.o., ul. Szpotańskiego 10, 04-760 Warszawa
NIP: 6340014317
zakup sorbentu 4 963,05 Umowa zlecenie
IR.1469.2023 2023-10-03 2023-10-11 - 2026-10-11 ARCHIBIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Rolna 8, 25-419 Kielce
NIP: 6572723659
„Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budowy Zespołu Przychodni Zdrowia w Regułach” 798 024,00 Umowa zlecenie
OŚ.1470.2023 2023-10-03 2023-10-03 - 2023-12-31 Michał Rybicki Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” (Uchwała nr LIV/558/2023 z 28 marca 2023 r.) 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1471.2023 2023-10-03 2023-10-03 - 2023-12-31 Grażyna Witkowska Umowa o udzielenie dotacji celowej na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Michałowice (Uchwała nr VIII/66/2011 z 7 lipca 2011 5 175,00 Umowy dotacyjne
KP.1472.2023 2023-10-03 2023-10-03 - 2023-10-03 Norton D.A.A.P. Nadulny Sp.J., ul. Elizy Orzeszkowej 11, 05-816 Reguły
NIP: 5341369772
Zakup i dostarczenie 15 zgrzewek wody mineralnej staropolskiej zgodnie z przesłaną ofertą mailową z dnia 03.09.2022 r. na potrzeby wydarzenia plenerowego pn. Otwarcie Skateparku w dniu 08.10.2023 r. przy ul. 11 listopada w Michałowicach. 182,47 Zamówienie / Zlecenie
KP.1473.2023 2023-10-03 2023-10-02 - 2023-10-02 Ochotnicza Straż Pozarna w Nowej Wsi, ul. Główna 2, 05-806 Komorów
NIP: 5342221238
2 października 2023 r. usługi gastronomicznej obejmującej przygotowanie posiłku strażackiego dla 300 uczestników XX Rajdu Pęcickiego w godzinach 12.00-15.00 (grochówka + kajzerka + naczynia jednorazowe + sztućce oraz ognisko z kiełbaskami) na terenie Parku w Pęcicach. 5 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1474.2023 2023-10-03 2023-10-03 - 2023-12-31 Tomasz Suliński Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
GK.1475.2023 2023-10-03 2023-10-03 - 2024-04-30 Andrzej Gołąbek firma Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii
NIP: 7261438408
„Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Michałowice na lata 2023-2038” 12 300,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1476.2023 2023-10-03 2023-10-03 - 2023-12-31 Monika Gołębiewska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1477.2023 2023-10-03 2023-10-03 - 2023-12-31 Radosław Olszewski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” (Uchwała nr LIV/558/2023 z 28 marca 2023 r.) 900,00 Umowy dotacyjne
KP.1478.2023 2023-10-03 2023-10-03 - 2023-10-03 BONDAN Bogdan Trzepak, ul. Sadowa 2, 05-802 Pruszków
NIP: 7342639602
Zakup i dostarczenie artykułów spożywczych na potrzeby wydarzenia plenerowego pn. Otwarcie Skateparku w dniu 08.10.2023 r. przy ul. 11 listopada w Michałowicach. 485,55 Zamówienie / Zlecenie
OA.1479.2023 2023-10-03 2023-10-22 - 2023-10-22 Marcin Strus Agencja Artystyczna M-ART, ul. Ponarska 6a lok. 17, 03-890 Warszawa
NIP:
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu koncertu dla mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia, podczas którego zaprezentowane zostaną utwory Zbigniewa Wodeckiego - 22.10.2023 r. 4 900,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1480.2023 2023-10-03 2023-10-03 - 2023-10-31 Zakład Usług Wielobranżowych Katarzyna Bartczak, ul. Grodziska 21, 05-830 Nadarzyn
NIP: 5220013898
Demontaż starych i montaż nowych 20 szt.koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie Komorowa Wsi oraz montaż 3 szt. ławek na ulicy Kuchy. 13 161,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1481.2023 2023-10-03 2023-10-03 - 2023-11-10 P.W. ART BUD, ul. Towarowa 28, 85-746 Bydgoszcz
NIP:
Zakup 6 koszy o pojemności 65 l, przeznaczonych na tereny gminy Michałowice. 4 417,50 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1482.2023 2023-10-03 2023-10-03 - 2023-12-31 Beata Zawadka Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” (Uchwała nr LIV/558/2023 z 28 marca 2023 r.) 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1483.2023 2023-10-03 2023-10-02 - 2023-10-16 Piotr Wykuż Wykonywanie zadań operatora informatycznej obsługi okw nr 2,3 i 6 w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na 15.10.2023 r 1 350,00 Umowa zlecenie
OA.1484.2023 2023-10-03 2023-10-02 - 2023-10-16 Jakub Sarnecki Wykonywanie zadań operatora informatycznej obsługi okw nr 8,9 i 10 w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na 15.10.2023 r 1 350,00 Umowa zlecenie
OA.1485.2023 2023-10-03 2023-10-02 - 2023-10-16 Michał Krokosz Wykonywanie zadań operatora informatycznej obsługi okw nr 11 w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na 15.10.2023 r 450,00 Umowa zlecenie
OA.1486.2023 2023-10-03 2023-10-02 - 2023-10-16 Elżbieta Dynerowicz Wykonywanie zadań operatora informatycznej obsługi okw nr 4 w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na 15.10.2023 r 450,00 Umowa zlecenie
OA.1487.2023 2023-10-03 2023-10-02 - 2023-10-16 Agnieszka Praga Wykonywanie zadań operatora informatycznej obsługi okw nr 7 w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na 15.10.2023 r 450,00 Umowa zlecenie
OA.1488.2023 2023-10-03 2023-10-02 - 2023-10-16 Agnieszka Bazga Wykonywanie zadań operatora informatycznej obsługi okw nr 1 w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na 15.10.2023 r 450,00 Umowa zlecenie
OA.1489.2023 2023-10-03 2023-10-02 - 2023-10-16 Katarzyna Jasińska Wykonywanie zadań operatora informatycznej obsługi okw nr 12 w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na 15.10.2023 r 450,00 Umowa zlecenie
OA.1490.2023 2023-10-03 2023-10-02 - 2023-10-16 Szymon Kubicki Wykonywanie zadań operatora informatycznej obsługi okw nr 5 w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na 15.10.2023 r 450,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1491.2023 2023-10-04 2023-10-03 - 2023-10-13 FXGrail Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Złota 61, 00-819 Warszawa
NIP: 9522102721
Świadczenie na rzecz Gminy Michałowice usług doradczych, wspomagających przygotowanie projektu w ramach Konkursu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 15 252,00 Umowa zlecenie
IT.1492.2023 2023-10-04 2023-10-04 - 2023-11-23 POMERANIA SERVICES GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Koszalińska 22, 77-200 Miastko
NIP: 8421771302
„Dostarczenie, wymiana i konfiguracja przełączników sieciowych z oprogramowaniem oraz wykonanie pomiaru z sieci dla Urzędu Gminy Michałowice” 169 889,00 Umowa zlecenie
OŚ.1493.2023 2023-10-04 2023-10-04 - 2023-12-31 Bohdan Łysoniewski Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” (Uchwała nr LIV/558/2023 z 28 marca 2023 r.) 900,00 Umowy dotacyjne
KP.1494.2023 2023-10-04 2023-10-04 - 2023-10-17 PAMAR CATERING S.C. Wykonanie usługi polegającej na usłudze cateringowej zgodnej z ofertą stanowiącą załącznik nr 1 z okazji Dnia Edukacji Narodowej w dniu 17 października 2023r. na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie, ul. Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów, o godzinie 16.00 3 150,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.1495.2023 2023-10-04 2023-10-04 - 2023-10-08 P2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Jana Chęcińskiego 2 lok. 68, 20-839 Lublin
NIP: 7123278156
Przygotowanie i przedstawienie pokazu akrobacji na rowerze, przeprowadzenie warsztatu technik jazdy, bezpiecznego korzystania ze skateparku i jazdy w kaskach oraz obsługa konferansjerska podczas imprezy plenerowej pn. „Otwarcie skateparku w Michałowicach”, skierowanego do mieszkańców Gminy Michałowice 3 500,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.1496.2023 2023-10-04 2023-10-04 - 2023-10-08 "CRAZY SPORT", ul. Domaniewska 17/19 lok. 133, 02-672 Warszawa
NIP: 5213826844
Przygotowanie i przedstawienie pokazu akrobacji na rolkach (wrotkach) oraz przeprowadzenie warsztatu technik jazdy na rolkach (wrotkach) i bezpiecznego korzystania ze skateparku podczas imprezy plenerowej pn. „Otwarcie skateparku w Michałowicach”, skierowanego do mieszkańców Gminy Michałowice 2 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1497.2023 2023-10-04 2023-10-04 - 2023-10-04 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAIKS - Piknik Rodzinny Komorów soł. 23.09.2023 529,52 Zamówienie / Zlecenie
OA.1498.2023 2023-10-04 2023-10-19 - 2023-12-21 Fundacja Kagi, ul. Poczty Gdańskiej 17 lok. 12, 02-495 Warszawa
NIP: 5222979889
Przeprowadzenie zajęć aikido dla dzieci, mieszkańców sołectwa Reguły 2 800,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1499.2023 2023-10-04 2023-10-21 - 2023-12-02 Laboratorium juniora Katarzyna Skomra, ul. Przeskok 3 lok. 6, 05-800 Pruszków
NIP: 9591656948
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowo-edukacyjnych dla dzieci, mieszkańców sołectwa Reguły 600,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1500.2023 2023-10-04 2023-10-08 - 2023-10-08 POLISOUND Olga Sieradzka-Wajs, ul. Ewy 7 lok. 33, 05-800 Pruszków
NIP:
Przygotowanie i wykonanie Koncertu muzyki Lat 20-tych i 30-tych oraz przebojów współczesnych, w ramach wieczoru z potańcówką, organizowanego dla mieszkańców Osiedla Komorów w dniu 8 października 2023 r. 10 578,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1501.2023 2023-10-05 2023-10-05 - 2023-10-21 EkoDialog Maciej Mikulski, ul. Stępińska 48 lok. 52, 00-739 Warszawa
NIP:
przeprowadzenie 4 akcji edukacyjnych w sołectwach (informujących o uchwale antysmogowej, promujących wymianę źródeł ciepła, termomodernizację, wspierających zachowania proekologiczne w zakresie ogrzewania indywidualnego i przyzwyczajeń transportowych 9 900,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.1502.2023 2023-10-05 2023-10-05 - 2023-10-08 Koło Gospodyń Wiejskich "Michaśki" w Michałowicach rejestr nr: 1421040008, ul. Raszyńska 34, 05-816 Michałowice
NIP: 5342610394
Własnoręcznie wykonanie wyrobów regionalnych - posiłek regeneracyjny. 1 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1503.2023 2023-10-05 2023-10-06 - 2023-11-07 Grażyna Socha Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć "Robótki ręczne", dla mieszkańców sołectwa Reguły 1 500,00 Umowa zlecenie
KP.1504.2023 2023-10-05 2023-10-05 - 2023-10-15 Ceste Jan Żuchowski
NIP: 1231502883
Przygotowanie i przedstawienie pokazu akrobacji na deskorolce oraz przeprowadzenie warsztatu technik jazdy na deskorolce i bezpiecznego korzystania ze skateparku podczas imprezy plenerowej pn. „Otwarcie skateparku w Michałowicach”, skierowanego do mieszkańców Gminy Michałowice. 800,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.1505.2023 2023-10-05 2023-10-05 - 2023-10-15 FLISEK INVESTMENTS PAWEŁ FLISEK, ul. Księdza Malinowskiego 57, 05-410 Józefów
NIP: 5322088894
Przygotowanie i przedstawienie pokazu akrobacji na hulajnodze oraz przeprowadzenie warsztatu technik jazdy na hulajnodze i bezpiecznego korzystania ze skateparku podczas imprezy plenerowej pn. „Otwarcie skateparku w Michałowicach”, skierowanego do mieszkańców Gminy Michałowice. 1 599,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1506.2023 2023-10-05 2023-10-05 - 2023-12-31 Elżbieta Musialska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” (Uchwała nr LIV/558/2023 z 28 marca 2023 r.) 900,00 Umowy dotacyjne
GK.1507.2023 2023-10-05 2023-09-25 - 2023-12-18 IN TEC PLAN Marek Krawczyk Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ul. Bodycha w Regułach 9 225,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1508.2023 2023-10-05 2023-09-25 - 2023-12-18 IN TEC PLAN Marek Krawczyk Aktualizacja opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Berylowej w Komorowie 12 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1509.2023 2023-10-05 2023-10-22 - 2023-10-22 Emilia Nieznańska, ul. Dembego 23c lok. 9, 02-796 Warszawa
NIP:
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu pokazu ludowych tańców bułgarskich podczas „Dnia Bułgarskiego” organizowanego dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś w dniu 22.10.2023 r. 2 100,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.1510.2023 2023-10-05 2023-10-06 - 2023-10-15 LOOK-TRANS Łukasz Krysa, ul. M. Kopernika 3 lok. 26, 05-827 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291700614
Usługa zabezpieczenia medycznego podczas imprezy plenerowej pn. Otwarcie Skateparku w Michałowicach w godzinach 12.00 – 16.00 w dniu 8 października przy ul. 11 listopada w Michałowicach 1 200,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1511.2023 2023-10-05 2023-09-30 - 2023-09-30 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup asortymentu na potrzeby Referatu OA 6 361,56 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1512.2023 2023-10-06 2023-10-06 - 2023-12-31 Adam Czech Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” (Uchwała nr LIV/558/2023 z 28 marca 2023 r.) 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1513.2023 2023-10-06 2023-10-06 - 2023-12-31 Katarzyna Brackertz Umowa o udzielenie dotacji celowej na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Michałowice (Uchwała nr VIII/66/2011 z 7 lipca 2011 r.) 13 500,00 Umowy dotacyjne
GK.1514.2023 2023-10-06 2023-10-06 - 2023-12-28 Voltra S.A., ul. Kuszników 38, 03-272 Warszawa
NIP: 5242958778
„Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Michałowice” 11 685,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.1515.2023 2023-10-06 2023-09-22 - 2023-11-06 Energy bundle Łukasz Mazanek, ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
NIP: 6472437256
Sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej dla 19 lokali mieszkalnych będących w zasobie Gminy Michałowice 4 674,00 Umowa zlecenie
IT.1516.2023 2023-10-06 2023-10-06 - 2023-10-06 N.K. Serwis Piotr Nowak, ul. Stefana Żeromskiego 6, 05-820 Piastów
NIP: 5212124175
Zamówienie akcesoriów komputerowych 1 290,70 Zamówienie / Zlecenie
GK.1517.2023 2023-10-06 2023-10-05 - 2023-10-19 INTER-MEDIA Sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 48, 05-800 Pruszków
NIP: 5342280100
Dostarczenie transmisji poprzez radiolinię do monitoringu na Placu Paderewskiego w Komorowie 2 337,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1518.2023 2023-10-06 2023-10-06 - 2023-12-31 Anna Strzałkowska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1519.2023 2023-10-06 2023-10-06 - 2023-12-31 Bogusław Martyniuk Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1520.2023 2023-10-09 2023-10-09 - 2023-10-09 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAIKS - Piknik Rodzinny Pęcice Małe 30.09.2023 r. 447,11 Zamówienie / Zlecenie
KP.1521.2023 2023-10-09 2023-10-18 - 2023-12-15 Holistic Body-Marcin Michalski, ul. Antoniego Sikorskiego 10, 06-100 Pułtusk
NIP: 5681625091
Przeprowadzenie w szkołach gminy Michałowice kampanii pt. "Zdrowy uczeń" obejmującej warsztaty dotyczące zdrowych nawyków żywieniowych, snu oraz korzystania z urządzeń elektronicznych. 10 000,00 Umowa zlecenie
KP.1522.2023 2023-10-09 2023-10-09 - 2023-10-19 FORMAT PIOTR STAROŃ, ul. Konwaliowa 21, 97-400 Bełchatów
NIP: 7692188471
Wykonanie obrazów karykatór - 3 szt 615,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1523.2023 2023-10-09 2023-10-09 - 2023-12-31 Agnieszka Lubańska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
GK.1524.2023 2023-10-09 2023-10-10 - 2024-01-08 PRI INSBUD-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Inżynierska 3, 05-800 Pruszków
NIP: 5342590272
„Budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy” część II 283 515,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2023-12-19
do umowy nr GK.1524.2023
2023-12-19-2024-01-26 zwiększenie wynagrodzenia o kwotę 26.898,17 zł brutto za wykonanie robót dodatkowych, oraz zmiana terminu umowy 26 898,20 Aneks do umowy
GK.1525.2023 2023-10-09 2023-10-09 - 2023-12-09 PRI INSBUD-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Inżynierska 3, 05-800 Pruszków
NIP: 5342590272
„Budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy” cz. III 54 605,10 Umowa o roboty budowlane
OŚ.1526.2023 2023-10-09 2023-10-09 - 2023-12-31 Zbigniew Rudziński Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
KP.1527.2023 2023-10-09 2023-11-07 - 2023-11-07 PHU Rafix II - PHU BAJKA Krzysztof Szaliłow, ul. Trybunalska 2, 58-100 Świdnica
NIP: 8840004895
Dostarczenie nagród na Międzyprzedszkolny Konkurs Piosenki: „Piosenka z bajki Disneya”, który odbędą się 7 listopada 2023 r. w Niepublicznym Przedszkolu Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie. 2 546,10 Zamówienie / Zlecenie
KP.1528.2023 2023-10-09 2023-10-09 - 2023-10-09 Drukarnia "PRINT-POL", ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP: 5340028247
Wydruk zaproszeń "Dzień edukacji Narodowej" 172,20 Zamówienie / Zlecenie
GK.1529.2023 2023-10-09 2023-10-10 - 2024-01-08 STANISŁAW BYSTRZYCKI INSBUD, ul. Inżynierska 3, 05-800 Pruszków
NIP: 5340020866
„Budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy” cz. I 358 791,00 Umowa o roboty budowlane
KP.1530.2023 2023-10-09 2023-09-25 - 2023-09-28 Ambit, ul. Żwirowa 7, 05-090 Raszyn
NIP: 8110008047
Tablice 100x70 cm upamiętniające 20-lecie Młodzierzowego Rajdu Pęcickiego - 16szt. 2 164,80 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1531.2023 2023-10-09 2023-10-09 - 2023-12-31 Renata Kujda Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” (Uchwała nr LIV/558/2023 z 28 marca 2023 r.) 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1532.2023 2023-10-09 2023-10-09 - 2023-12-31 Dorota Ziętek-Jaworska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” (Uchwała nr LIV/558/2023 z 28 marca 2023 r.) 900,00 Umowy dotacyjne
KP.1533.2023 2023-10-09 2023-10-09 - 2023-10-15 Creative Sp.z o.o., ul. Kasprowicza 6, 05-820 Piastów
NIP: 5342444837
Wykonanie banneru reklamowego, pucharów i medali wraz z tabliczkami zgodnie z przesłaną ofertą mailową z dnia 03.10.2023 r. na potrzeby wydarzenia sportowego pn. Pierwsze Mistrzostwa Gminy Michałowice w tenisie ziemnym organizowanego w dniach 14-15.10.2023 r. na kortach w Piastowie. 649,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1534.2023 2023-10-09 2023-10-09 - 2023-12-31 Anna Pągowska Umowa o udzielenie dotacji celowej na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Michałowice (Uchwała nr VIII/66/2011 z 7 lipca 2011 r.) 2 340,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1535.2023 2023-10-10 2023-10-10 - 2023-12-31 Mariusz Olejnik Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” (Uchwała nr LIV/558/2023 z 28 marca 2023 r.) 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1536.2023 2023-10-10 2023-10-10 - 2023-12-31 Agnieszka Czechowska Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” (Uchwała nr LIV/558/2023 z 28 marca 2023 r.) 900,00 Umowy dotacyjne
OA.1537.2023 2023-10-11 2023-10-09 - 2023-11-30 Office Creative Group Mariusz Antoniewicz, ul. Wyszogrodzka 10 lok. 183, 03-337 Warszawa
NIP: 5241810890
Dostawa wraz ze wniesieniem mebli biurowych do budynku Urzędu gminy Michałowice 66 385,60 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1538.2023 2023-10-11 2023-10-03 - 2023-10-31 Artykułu Ogrodniczo-Przemysłowe, ul. Parkowa 2, 05-816 Michałowice
NIP:
Zakup artykułów higienicznych i środków czystości. 3 800,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1539.2023 2023-10-11 2023-10-09 - 2023-10-13 KierinKlin Karyna Melnyk
NIP:
Naprawa uszkodzonych ścianek działowych w budynku sanitarnym na placu zabaw na ul. 11 listopada w Michałowicach. 500,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.1540.2023 2023-10-11 2023-10-09 - 2023-10-31 MIX-BUD MIX-BUD ALBERT GĄSIOROWSKI Przegląd kotła gazowego w budynku socjalnym przy ul. Kasztanowej 8 C oraz w budynku komunalnym przy ul. Kasztanowej 10 B w Komorowie 615,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.1541.2023 2023-10-11 2023-10-11 - 2023-10-11 MICHAŁ BESTRY MICHAŁ BESTRY INVENT Przegląd 8 szt kotłów gazowych w budynku przy ul. Mazurskiej 67 w Komorowie 2 376,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1542.2023 2023-10-11 2023-10-11 - 2023-12-31 Danuta Roik Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” 900,00 Umowy dotacyjne
GK.1543.2023 2023-10-11 2023-10-16 - 2023-12-25 ZAKŁAD USŁUG TERENOWYCH, BUDOWLANYCH I PORZĄDKOWYCH MARGOT EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Pasaż Ursynowski 11, 02-784 Warszawa
NIP: 9512392433
Przebudowa i rozbudowa ulic na terenie Gminy Michałowice” w zakresie: 1) części II - „Przebudowa ulicy Komorowskiej w Pęcicach Małych”, 2) części III -„ Rozbudowa ul. Turystycznej w Komorowie Wsi”. 388 056,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2023-12-12
do umowy nr GK.1543.2023
2023-12-12-2024-01-15 Aneks wydłużający termin do umowy UG/GK/1543/2023 0,00 Aneks do umowy
OA.1544.2023 2023-10-11 2023-10-06 - 2023-10-06 HERMES Jarosław Koć, ul. Aleje Jerozolimskie 290, 05-820 Reguły
NIP: 5341053922
Usługa wymiany wtryskiwaczy w samochodzie służbowym marki Skoda Superb WPR88827 4 108,81 Zamówienie / Zlecenie
OA.1545.2023 2023-10-11 2023-10-06 - 2023-10-10 Meblo-Płyt Zbigniew Sobiech, ul. Targowa 2, 08-400 Garwolin
NIP:
Usługa wymiany uszkodzonego blatu kuchennego w świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych 1 300,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1546.2023 2023-10-11 2023-10-06 - 2023-10-06 Office Creative Group Mariusz Antoniewicz, ul. Wyszogrodzka 10 lok. 183, 03-337 Warszawa
NIP: 5241810890
Zakup dwóch krzeseł bez podłokietników celem wyposażenia sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice, przeznaczonych dla tłumaczy języka migowego podczas spotkań i szkoleń organizowanych przez Gminę Michałowice 1 608,84 Zamówienie / Zlecenie
OA.1547.2023 2023-10-11 2023-10-05 - 2023-10-05 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup baterii oraz etui na identyfikatory, na potrzeby Referatu Organizacyjno-Administracyjnego Urzędu Gminy Michałowice 1 131,60 Zamówienie / Zlecenie
OA.1548.2023 2023-10-12 2023-10-14 - 2023-12-16 Mariusz Zalwowski KAMIENIARSTWO, ul. 2 sierpnia 15, 05-800 Pruszków
NIP: 5342113661
Przygotowanie i prowadzenie rozgrywek planszowych gier towarzyskich „Rodzinne granie bez prądu”, dla mieszkańców osiedla Komorów 960,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1549.2023 2023-10-12 2023-10-12 - 2023-10-26 GES Grażyna Stachera, ul. Myśliwska 4, 05-840 Brwinów
NIP: 5341464743
Wykonanie plakatów (PCV w formacie B2, grubość 3 mm) - 20 szt. 910,20 Zamówienie / Zlecenie
OA.1550.2023 2023-10-12 2023-10-21 - 2023-12-09 Marta Skrzecz-Bigoszewska Przygotowanie i poprowadzenie warsztatów kulinarnych dla dzieci, mieszkańców sołectwa Opacz Mała 2 580,00 Umowa zlecenie
OA.1551.2023 2023-10-12 2023-11-03 - 2023-11-04 Fundacja Cyryla i Metodego, ul. Zamoyskiego 49 lok. 13, 03-801 Warszawa
NIP: 5222499652
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów dla ojców oraz mężczyzn przygotowujących się do tej roli. Warsztaty przeznaczone są dla mieszkańców Osiedla Michałowice 3 800,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1552.2023 2023-10-13 2023-10-13 - 2023-12-31 Bogdan Michalec Ambit, ul. Majowa 1, 05-090 Wypędy
NIP:
wykonanie rollupa informacyjnego na potrzeby prowadzenia w gminie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu Czyste Powietrze 172,20 Umowy dotacyjne
IR.1553.2023 2023-10-13 2023-10-11 - 2023-10-13 ARIA ARIA BIELIŃSKI KRZYSZTOF Usunięcie ustrki kotła gazowego w budynku komunalnym przy ul. Sieradzkiej 8 lok. 4 360,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.1554.2023 2023-10-16 2023-10-16 - 2023-10-16 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 4SMART, ul. Grochowska 178/184, 04-357 Warszawa
NIP: 9512409352
Dostarczenie statuetek muzycznych na Międzyprzedszkolny Konkurs Piosenki: „Piosenka z bajki Disneya”, który odbędą się 7 listopada 2023 r. w Niepublicznym Przedszkolu Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie. 438,50 Zamówienie / Zlecenie
GK.1555.2023 2023-10-16 2023-10-13 - 2023-12-15 Biuro Badawczo-Projektowe Budownictwa Komunikacyjnego "TRANSCOMP" Sp. z o.o., ul. JAGIELLOŃSKA 78, 03-301 Warszawa
NIP: 9510041669
Aktualizacja ewidencji dróg 35 916,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1556.2023 2023-10-16 2023-10-13 - 2023-11-06 "BIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Gabriela Narutowicza 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski
NIP: 8911434084
dostawa i montaż szyb: szyba 214x50 - 3 szt. w wiacie autobusowej EOS w Regułach (przystanek Norwida 01) oraz szczebelka ławki przystankowej – 1 szt. 2 630,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1557.2023 2023-10-17 2023-10-17 - 2023-12-31 Agnieszka Kasprzak-Danis Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” (Uchwała nr LIV/558/2023 z 28 marca 2023 r.) 900,00 Umowy dotacyjne
OŚ.1558.2023 2023-10-18 2023-10-16 - 2023-12-31 Marek Seretny Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu przydomowego kompostownika w ramach programu "Kompostownik" 800,00 Umowy dotacyjne
GK.1559.2023 2023-10-18 2023-10-19 - 2024-01-01 ŚWIĘCKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Przejazdowa 27A, 05-800 Pruszków
NIP: 5342584900
"Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice" ZP.271.1.47.2023 1 046 480,00 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2023-12-12
do umowy nr GK.1559.2023
2023-12-12-2024-02-29 Aneks terminowy do 29/02/2024 r. + dodatkowe prace. Budowa oświetlenia na ul. Rzemieślniczej w Nowej Wsi i doświetlenie przejścia dla pieszych w ul. Regulskie róg Bodycha w Regułach. 54 488,90 Aneks do umowy
OA.1560.2023 2023-10-18 2023-10-20 - 2023-10-20 Pracownia Artystyczna Paulina Maksjan, ul. Iwicka 47b lok. 100, 00-735 Warszawa
NIP:
wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów kolażu, przeznaczonych dla dorosłych mieszkańców Osiedla Michałowice 1 200,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1561.2023 2023-10-18 2023-10-22 - 2023-12-17 Marta Skrzecz-Bigoszewska Przygotowanie i poprowadzenie warsztatów kulinarnych dla dzieci, mieszkańców sołectwa Michałowice 2 700,00 Umowa zlecenie
KS.1562.2023 2023-10-18 2023-10-17 - 2023-11-07 Autofokus Marcin Bójko, ul. Szkolna 59, 05-816 Michałowice
NIP: 5342036788
Wykonanie składu dwóch publikacji wraz z przygotowaniem do druku (20-lecie Rajdu Pęcickiego, Spacer po dworskim parku w Regułach) 3 118,69 Umowa zlecenie
OŚ.1563.2023 2023-10-18 2023-10-20 - 2023-11-15 MULTIPLANTA - Katarzyna Łazucka-Cegłowska, ul. Warecka 110, 05-604 Jasieniec
NIP: 5341374721
„Zagospodarowanie skwerów w Opacz-Kolonii i ulicy Okrężnej w Komorowie” ZP.271.1.45.2023 część I „Zagospodarowanie skwerów przy ulicy Zofii i przy ulicy Środkowej w Opaczy-Kolonii” część II „Zagospodarowanie ulicy Okrężnej w Komorowie” 247 746,00 Umowa zlecenie
IR.1564.2023 2023-10-18 2023-10-16 - 2023-11-15 IGNISERWIS IGNISERWIS Teresa Demidziuk Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku ZSP im. M. Kopernika w Nowej wsi, ul. Główna 96 9 840,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1565.2023 2023-10-18 2023-10-18 - 2023-12-16 Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca MAZOWSZE im. T.Sygietyńskiego, ul. Karolin, Otrębusy, ul. Świerkowa 2 Otrębusy
NIP: 5340003046
Zakup 58 szt. biletów wstępu dla mieszkańców sołectwa Pęcice Małe, na spektakl pt. „Betlejem Polskie”, który odbędzie się 16 grudnia 2023 r. o godz. 18:00 w Sali Widowiskowej Zespołu „Mazowsze” w Karolinie 6 960,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1566.2023 2023-10-18 2023-10-18 - 2023-12-16 Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca MAZOWSZE im. T.Sygietyńskiego, ul. Karolin, Otrębusy, ul. Świerkowa 2 Otrębusy
NIP: 5340003046
Zakup 64 szt. biletów wstępu dla mieszkańców sołectwa Suchy Las, na spektakl pt. „Betlejem Polskie”, który odbędzie się 16 grudnia 2023 r. o godz. 18:00 w Sali Widowiskowej Zespołu „Mazowsze” w Karolinie 7 680,00 Zamówienie / Zlecenie
WUA.1567.2023 2023-10-18 2023-10-18 - 2023-10-25 Przegląd Regionalny MIKAWAS Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 29, 05-500 Piaseczno
NIP: 1231415150
Ogłoszenie prasowe - zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia trzech miejscowych planów: Cmentarz w Pęcicach, Sołtysówka oraz Żwirki i Wigury 541,20 Zamówienie / Zlecenie
KS.1568.2023 2023-10-19 2023-10-19 - 2023-11-11 SALWADORE Hanna Mieszkowska, ul. Rozbrat 10 lok. 14, 00-451 Warszawa
NIP: 7011007104
wykonanie usługi polegającej na obsłudze technicznej uroczystości z okazji Dnia Niepodległości w dniu 11 listopada 2023r. w Michałowicach w zakresie wynajęciu i przygotowaniu: sceny z zadaszeniem o wymiarach 6 m x 3 m, nagłośnienia zgodnego z Riderem wykonawcy oraz 2 szt mikrofon bezprzewodowy. 6 000,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1569.2023 2023-10-19 2023-10-23 - 2026-10-31 USŁUGI ASENIZACYJNE LEON SZELĄG, ul. Słowikowskiego 62a, 05-090 Raszyn
NIP: 5222345423
„Konserwacja przepompowni i sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowice” 1 618 390,00 Umowa o roboty budowlane
KP.1570.2023 2023-10-19 2023-10-19 - 2023-11-30 Norton D.A.A.P. Nadulny Sp.J., ul. Elizy Orzeszkowej 11, 05-816 Reguły
NIP: 5341369772
Zakup i dostarczenie 40 zgrzewek wody mineralnej o poj. 0,5 l, 15 zgrzewek wody mineralnej o poj. 1,5 l oraz 6 zgrzewek soków o poj. 1 l, zgodnie z ofertą mailową przesłaną dnia 17.10.2023 r. na potrzeby Turnieju Koszykówki Chłopców organizowanego w dniu 21.11.2023 r. na hali sportowej w szkole w Komorowie. 960,45 Zamówienie / Zlecenie
KP.1571.2023 2023-10-19 2023-10-19 - 2023-10-19 Grażyna Anna Ziemkiewicz Usługa zabezpieczenia medycznego podczas turnieju na hali sportowej w Zespole Szkół w Komorowie, aleja M. Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów – Turniej Koszykówki Chłopców odbywający się w ramach rozgrywek Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza MAZOVIA CUP w dniu 21 listopada 2023 r. w godzinach 08.30 – 14.30. 750,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1572.2023 2023-10-19 2023-10-19 - 2023-11-10 Berry Fruit Andrzej Mierzejewski, ul. Działkowa 161 lok. 15, 05-808 Parzniew
NIP: 1181299953
Demontaż, ucięcie, dopasowanie, malowanie i montaż uszkodzonej bramy wjazdowej na boisko w Granicy. 4 305,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1573.2023 2023-10-19 2023-10-19 - 2023-10-31 Symar, ul. Piątkowska 27, 95-015 Głowno
NIP:
Zakup dwóch siatek na boisko w Granicy 980,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1574.2023 2023-10-19 2023-10-19 - 2023-10-31 GRO-Instal Krzysztof Grobelny, ul. Polna 5A, 05-806 Nowa Wieś
NIP: 5341907689
Naprawa uszkodzonej baterii w toalecie dla niepełnosprawnych w budynku sanitarnym na placu zabaw przy ul. Wiejskiej w Regułach oraz zamknięcie instalacji wodno-kanalizacyjnej na obiegu wodnym w budynku sanitariatów na strefie rekreacji przy ul. Spacerowej w Nowej Wsi. 1 476,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1575.2023 2023-10-19 2023-10-04 - 2023-10-12 MULTIPLANTA - Katarzyna Łazucka-Cegłowska, ul. Warecka 110, 05-604 Jasieniec
NIP: 5341374721
dostawa i posadzenie bylin k krzewów przy kapliczce w Pęcicach 11 828,20 Zamówienie / Zlecenie
KS.1576.2023 2023-10-19 2023-10-19 - 2023-12-22 Paweł Jasiun Wykonywanie autorskich fotografii oraz relacji na potrzeby działań promocyjnych gminy Michałowice. 2 600,00 Umowa o dzieło
Aneks nr 1
z dnia 2023-12-01
do umowy nr KS.1576.2023
2023-12-01-2023-12-30 zmiana wartości umowy na kwote 6000 zł bruto 3 400,00 Aneks do umowy
KP.1577.2023 2023-10-20 2023-10-20 - 2023-11-30 Tomasz Prasolik Zorganizowanie i przeprowadzenie sędziowania zawodów sportowych na hali sportowej w Zespole Szkół w Komorowie, aleja M. Dąbrowskiej 12/20 – Turniej Koszykówki chłopców w ramach rozgrywek Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza MAZOVIA CUP. Usługa będzie wykonana zgodnie z regulacjami Polskiego Związku Koszykówki, w tym sędziowie boiskowi oraz obsługa urządzeń mierzących czas gry/akcji i protokół zawodów przeprowadzanych w dniu 21 listopada 2023 r., w godzinach 8:30-14:30. 4 000,00 Umowa zlecenie
GK.1578.2023 2023-10-20 2023-10-19 - 2023-11-09 MR.Street Przemysław Rotuski, ul. Prusa 45a lok. 137, 05-800 Pruszków
NIP:
wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na terenie Gminy Michałowice 29 028,00 Umowa zlecenie
OŚ.1579.2023 2023-10-20 2023-10-20 - 2023-12-31 Jadwiga Wall Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (Uchwała nr XXVIII/323/2021 z 26 stycznia 2021 r.) 7 000,00 Umowy dotacyjne
OC.1580.2023 2023-10-20 2023-10-19 - 2023-12-31 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa
NIP:
przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie 30 000,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.1581.2023 2023-10-20 2023-10-20 - 2023-10-20 Zuzanna Elster Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i wykonania koncertu na swojej harfie dla mieszkańców Gminy Michałowice według własnych autorskich aranżacji oraz transport instrumentu muzycznego na koncert przed i po nim 5 000,00 Umowa o dzieło
OA.1582.2023 2023-10-23 2023-10-23 - 2023-10-23 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Opłata licencyjna ZAIKS - Koncert Osiedle Komorów 08.10.2023 r. 1 301,09 Zamówienie / Zlecenie
OA.1583.2023 2023-10-23 2023-10-23 - 2023-10-23 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Umowa licencyjna ZAIKS - Koncert Nowa Wieś, 08.10.2023 307,50 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1584.2023 2023-10-23 2023-10-19 - 2023-10-30 Z.U.P.P Dromark, ul. Sułkowskiego 4a, 05-820 Piastów
NIP: 5340203696
Wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych i pamiatkowych dla projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych 7 367,70 Zamówienie / Zlecenie
GK.1585.2023 2023-10-23 2023-10-19 - 2023-11-02 usługi geodezyjne Witold Wielgosz, ul. wiejska 9, 05816 Reguły
NIP: 5341190085
Zlecenie na wykonanie usługi polegającej na wytyczeniu pasa drogowego ul. Aksamitnej, ul. Pistacjowej w Michałowicach Wsi oraz ul. Rzemieślniczej w Nowej Wsi 6 150,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1586.2023 2023-10-24 2023-10-24 - 2023-10-28 Floks Eliza Komorowska, ul. Pęcicka 32, 05-802 Pruszków
NIP:
przeprowadzenie warsztatów drukowania 3D dla dzieci i dorosłych podczas otwarcia świetlicy w Pęcicach 1 500,00 Umowa zlecenie
OA.1587.2023 2023-10-24 2023-10-28 - 2023-10-28 Józef Poręba, ul. Stanisława Lentza 35 lok. 38, 02-956 Warszawa
NIP: 9511559954
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu posiłku regeneracyjnego dla uczestników spotkania mieszkańców sołectwa Suchy Las w dniu 28.10.2023 r. 3 000,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.1588.2023 2023-10-24 2023-10-24 - 2023-10-24 Józef Poręba, ul. Stanisława Lentza 35 lok. 38, 02-956 Warszawa
NIP: 9511559954
wykonanie usługi cateringowej w związku z konferencją w dniu 26.10.23r. 1 005,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1589.2023 2023-10-24 2023-10-24 - 2023-10-28 Józef Poręba, ul. Stanisława Lentza 35 lok. 38, 02-956 Warszawa
NIP: 9511559954
Usługa cateringowa dla 150 os. podczas otwarcia świetlicy w Pęcicach w dniu 28/10/2023r. 5 000,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1590.2023 2023-10-24 2023-10-05 - 2023-10-16 ELES-BUD Ewa Konopka-Strusińska, ul. Powstańców 4A lok. 2, 05-230 Kobyłka
NIP: 9522005248
Montaż oprawy oświetlenia drogowego na ul. Kolorowej w Michałowicach. 1 180,21 Zamówienie / Zlecenie
GK.1591.2023 2023-10-24 2023-10-10 - 2023-10-30 "BUDWEX" WASILEWSKI MIECZYSŁAW, ul. 3 Maja 89, 05-080 Truskaw
NIP: 1180959927
Dostawienie 1 słupa na ul. Piotrusia Pana w Regułach. 21 050,50 Zamówienie / Zlecenie
KS.1592.2023 2023-10-24 2023-10-24 - 2023-10-24 Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej wsi, ul. Główna 2, 05-806 Komorów
NIP: 5342221238
Obsługa cateringowa na Dzień Niepodległości obejmująca przygotowanie i podanie grochówki strażackiej z bułką dla około 300 osób. 3 500,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1593.2023 2023-10-25 2023-11-06 - 2024-07-06 P.P.U.H. Budowa i Naprawa Dróg Efekt Sp. z o.o., ul. Szomańskiego 8, 02-495 Warszawa
NIP: 5220020266
Przebudowa ulicy Tęczowej w Komorowie Wsi 2 300 100,00 Umowa o roboty budowlane
OA.1594.2023 2023-10-25 2023-10-13 - 2023-10-16 Krystyna Leloch Przygotowanie siedziby OKW zlokalizowanej w szkole w Komorowie 400,00 Umowa zlecenie
OA.1595.2023 2023-10-25 2023-10-13 - 2023-10-16 Małgorzata Kachniarz Przygotowanie siedziby OKW zlokalizowanej w szkole w Michałowicach 400,00 Umowa zlecenie
OA.1596.2023 2023-10-25 2023-10-13 - 2023-10-16 Andrzej Kowalski Przygotowanie siedziby OKW zlokalizowanej w szkole w Komorowie 400,00 Umowa zlecenie
OA.1597.2023 2023-10-25 2023-10-13 - 2023-10-16 Robert Kachniarz Przygotowanie siedziby OKW zlokalizowanej w szkole w Michałowicach 400,00 Umowa zlecenie
OA.1598.2023 2023-10-25 2023-10-13 - 2023-10-16 Tomasz Szewczyk Przygotowanie siedziby OKW zlokalizowanej w szkole w Komorowie 400,00 Umowa zlecenie
KP.1599.2023 2023-10-25 2023-10-25 - 2023-10-28 Tok Ton Małgorzata Stanowska
NIP: 7121715411
Scenariusz i wykonanie występów artystycznych podczas otwarcia świetlicy w Pęcicach 9 700,00 Umowa zlecenie
KS.1600.2023 2023-10-25 2023-10-25 - 2023-10-28 Dorota Koch Przeprowadzenie warsztatów rękodzieła artystycznego "Makramowe breloczki i zawieszki" podczas otwarcia świetlicy w Pęcicach w dniu 28/10/2023 1 200,00 Umowa zlecenie
GK.1601.2023 2023-10-26 2023-11-06 - 2024-01-15 ZAKŁAD USŁUG TERENOWYCH, BUDOWLANYCH I PORZĄDKOWYCH MARGOT EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Pasaż Ursynowski 11, 02-784 Warszawa
NIP: 9512392433
„Przebudowa i rozbudowa ulic na terenie Gminy Michałowice” w zakresie części I pn."Przebudowa ulicy Stara Droga w Komorowie" 335 113,00 Umowa o roboty budowlane
GK.1602.2023 2023-10-26 2023-10-26 - 2023-11-23 USŁUGI ASENIZACYJNE LEON SZELĄG, ul. Słowikowskiego 62a, 05-090 Raszyn
NIP: 5222345423
Dostosowanie wydajności przepompowni wód popłucznych do zapotrzebowania po rozbudowie SUW Pęcicie. 11 992,50 Zamówienie / Zlecenie
GK.1603.2023 2023-10-26 2023-10-26 - 2023-11-23 USŁUGI ASENIZACYJNE LEON SZELĄG, ul. Słowikowskiego 62a, 05-090 Raszyn
NIP: 5222345423
Wykonanie prac malarskich w pomieszczeniach SUW Pęcice. 10 824,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1604.2023 2023-10-26 2023-10-23 - 2023-10-25 Edukacja Ekologiczna Dagmara Hirsz, ul. Poziomkowa 16, 91-496 Łódź
NIP: 5342480595
Druk zaproszeń "Akt erekcyjny" na uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO w Regułach w dniu 14/11/2023 r. 528,90 Zamówienie / Zlecenie
GK.1605.2023 2023-10-26 2023-10-26 - 2023-11-01 Usługi Asenizacyjne Leon Szeląg, ul. Słowikowskiego 62a, 05-090 Raszyn
NIP: 5222345423
Remint ogrodzenia przepompowni ścieków przy ul. Stare Sady. 1 845,00 Zamówienie / Zlecenie
KS.1606.2023 2023-10-26 2023-10-27 - 2023-11-11 Michał Krzysztof Stawarski Agencja Reklamowo-Kreatywna "MAKE MUSIC AND MOVIE", ul. Błońska 6b, 05-830 Nadarzyn
NIP: 5341469456
zorganizowanie koncertu oraz śpiewania wspólnie z publicznością Pauliny Łuby oraz Rafała Grząka dla mieszkańców Gminy Michałowice w ramach wydarzenia związanego z obchodami Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2023 r. 7 000,00 Umowa zlecenie
KP.1607.2023 2023-10-26 2023-12-17 - 2023-12-17 MARCIN ZDUNIK
NIP: 1132550749
Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i wykonania koncertu na własnym wiolonczeli według autorskiego repertuaru 6 818,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1608.2023 2023-10-27 2023-10-25 - 2023-12-22 Biuro Usług Projektowych "KANPRO" inż. Jan Wojcieski, ul. Radzymińska 36/38/40 lok. 11, 03-752 Warszawa
NIP: 5361005286
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Reja w Granicy od ul. Filmowej do końca ulicy 43 050,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-12-18
do umowy nr GK.1608.2023
2023-10-25-2024-06-20 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Reja w Granicy od ul. Filmowej do końca ulicy” 43 050,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2024-01-15
do umowy nr GK.1608.2023
2023-10-25-2024-06-20 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Reja w Granicy od ul. Filmowej do końca ulicy aneks kwotowy 10 455,00 Aneks do umowy
OA.1609.2023 2023-10-27 2023-10-30 - 2023-12-18 Danuta Józefowicz Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć ruchowych „zdrowy kręgosłup”, dla mieszkańców sołectwa Pęcice 1 440,00 Umowa zlecenie
OA.1610.2023 2023-10-27 2023-11-02 - 2023-12-14 POMOST Maja Niderla, ul. Majowa 14/5, 05-800 Pruszków
NIP: 5221053210
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć gimnastycznych typu pilates, dla mieszkańców sołectwa Pęcice 910,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1611.2023 2023-10-27 2023-10-29 - 2023-10-29 Marta Warżycka Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów jesiennych kompozycji kwiatowych organizowanych dla mieszkańców sołectwa Reguły 2 948,35 Umowa zlecenie
OŚ.1612.2023 2023-10-27 2023-10-27 - 2023-10-31 InterOne Sp. z o.o., ul. Hutnicza 3, 20-218 Lublin
NIP:
Przegląd czujników do pomiaru pyłów zawieszonych w powietrzu PM 2.5 ,PM 10 1 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1613.2023 2023-10-27 2023-11-14 - 2023-12-19 Jolanta Ploch Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć "Robótki ręczne", dla mieszkańców sołectwa Reguły 1 500,00 Umowa zlecenie
KP.1614.2023 2023-10-27 2023-10-27 - 2023-11-30 JM GROUP JAKUB SŁOWIK, ul. Mickiewicza 1, 05-504 Złotokłos
NIP: 1231097508
Wykonanie 150 szt. czapek zimowych model: B45 z naszywką skórzaną z herbem Gminy Michałowice oraz 45 kominów sublimowanych z nadrukiem herbu Gminy Michałowice zgodnie z ofertą mailową z dnia 26 października, które będą upominkiem dla uczestników Turnieju piłki koszykowej organizowanego w ramach Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza „Mazovia” w dniu 21.11.2023 r. na hali sportowej w SP Komorów. 3 693,10 Zamówienie / Zlecenie
KP.1615.2023 2023-10-30 2023-10-30 - 2023-10-30 "LEDIBERG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Arkuszowa 154/156, 01-934 Warszawa
NIP: 7811640412
Kalendarze książkowe z logo UG Michałowice 9 446,40 Zamówienie / Zlecenie
KS.1616.2023 2023-10-30 2023-10-23 - 2023-10-26 Ambit, ul. Żwirowa 7, 05-090 Raszyn
NIP: 8110008047
wykonanie 10 plansz 100x70 w związku z otwarciem świetlicy w Pęcicach w dniu 28 października 2023 r 1 353,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.1617.2023 2023-10-30 2023-10-30 - 2023-10-30 Ambit, ul. Żwirowa 7, 05-090 Raszyn
NIP: 8110008047
tablice informacyjne w związku z budową Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Regułach. 405,90 Zamówienie / Zlecenie
OA.1618.2023 2023-10-30 2023-10-20 - 2023-10-25 TRONIX S.C., ul. Jana Brożka 26, 01-451 Warszawa
NIP: 5272306543
Naprawa drzwi wejsciowych do budynku Urzędu Gminy Michałowice 4 255,80 Zamówienie / Zlecenie
OA.1619.2023 2023-10-30 2023-10-20 - 2023-10-23 HERMES Jarosław Koć, ul. Aleje Jerozolimskie 290, 05-820 Reguły
NIP: 5341053922
Wykonanie serwisu olejowego i wymianie filtrów, umyciu i odkurzeniu pojazdu oraz wymianie opon na sezon zimowy wraz z przechowalnią opon w samochodzie służbowym marki Skoda Superb WPR88827, celem zachowania pojazdu w stanie niepogorszonym i zdolnym do dalszej eksploatacji. 2 196,11 Zamówienie / Zlecenie
OA.1620.2023 2023-10-30 2023-10-13 - 2023-10-16 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup kontenerków mobilnych podbiurkowych dla potrzeb pracowników Urzędu Gminy Michałowice. 3 881,88 Zamówienie / Zlecenie
OA.1621.2023 2023-10-31 2023-10-31 - 2023-10-31 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Umowa licencyjna ZAIKS - Koncert Pęcice Małe 21.10.2023 492,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.1622.2023 2023-10-31 2023-10-31 - 2023-12-15 BUDMAL - ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Tadeusza Rejtana 13, 05-270 Marki
NIP: 1130009431
Wykonanie projektu adaptacji akustycznej 7 pomieszczeń dydaktycznych (plus korytarze) oraz hali sportowej na terenie Szkoły w Nowej Wsi przy ul. Głównej 96 36 777,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2024-01-02
do umowy nr IR.1622.2023
2023-12-15-2024-01-19 Aneks nr 1- protokół konieczności nr 1 z dnia 15.12.2023 ( zmiana wynagrodzenia oraz terminu umowy) 11 685,00 Aneks do umowy
IR.1623.2023 2023-10-31 2023-10-31 - 2023-11-30 ARIA ARIA BIELIŃSKI KRZYSZTOF Przegląd kotła gazowego marki Junkers w budynku komunalnym przy ul. Ryżowej 90 w Opaczy Kolonii 500,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.1624.2023 2023-10-31 2023-10-27 - 2023-10-31 Magdalena Musiał Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacja robót budowlanych w ramach zadania ,,Modernizacja budku świetlicy w Nowej Wsi" 861,00 Umowa zlecenie
IR.1625.2023 2023-10-31 2023-10-31 - 2023-11-30 MK-ENERGY REALIZACJA INWESTYCJI Marcin Kamiński, 26-624 Ludwinów
NIP: 9482610054
Roboty uzupełniające w instalacji elektrycznej budynków ZSO w Komorowie 36 039,00 Umowa zlecenie
KP.1626.2023 2023-11-03 2023-11-03 - 2023-12-20 ACTIVE BODY MONIKA KANTORSKA, ul. R. Traugutta 42A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5260010469
Przygotowanie i przeprowadzenie do 7 zajęć gimnastycznych: wzmacniających, rozciągających i relaksacyjnych, skierowanych do seniorów 60+ 1 050,00 Umowa zlecenie
KP.1627.2023 2023-11-03 2023-11-03 - 2023-12-23 JOFFE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Pawia 12, 05-825 Mościska
NIP: 5241006490
Przygotowanie i przeprowadzenie 70 zajęć nauki gry w tenisa dla dzieci do lat 12, mieszkańców gminy Michałowice. 7 000,00 Zamówienie / Zlecenie
KA.1628.2023 2023-11-06 2023-11-24 - 2023-11-24 NAUKA-ORGANIZACJA I TECHNIKA KAZIMIERZ MANISTA, ul. OS. KSIĄŻĄT MAZ. 12 lok. 16, 06-500 MŁAWA
NIP:
Szkolenie okresowe z zakresu bhp dla pracowników Urzędu Gminy zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i administracyjno-biurowych. 4 505,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1629.2023 2023-11-06 2023-11-12 - 2023-11-12 Katarzyna Zawada Studio Artystyczne, ul. Żegocin 10, 63-304 Czermin
NIP: 6080106211
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i wykonaniu Koncertu Patriotycznego z okazji Dnia Niepodległości, organizowanego dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś w dniu 12.11.2023 r. 3 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1630.2023 2023-11-06 2023-11-11 - 2023-11-11 Przemysław Skałuba Wykonania zlecenia polegającego na przygotowania i wykonaniu Koncertu Patriotycznego organizowanego dla mieszkańców sołectwa Pęcice Małe w dniu 11.11.2023 r. 3 635,00 Umowa zlecenie
OA.1631.2023 2023-11-06 2023-11-06 - 2023-11-06 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Umowa licencyjna ZAIKS - Koncert Opacz Kolonia 22.10.2023 602,70 Zamówienie / Zlecenie
IT.1632.2023 2023-11-06 2023-11-06 - 2023-11-06 "ABC PRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Owsiana 12, 03-825 Warszawa
NIP: 9522069024
Opieka serwisowa systemu dot. obsługi bazy aktów własnych 922,50 Zamówienie / Zlecenie
IT.1633.2023 2023-11-06 2023-11-06 - 2023-11-06 EUPOL PAWEŁ OWCZARZAK EUPOL Zakup oprogramowania technicznego (WUA) wraz z silnikiem renderującym 13 543,50 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1634.2023 2023-11-06 2023-10-31 - 2023-12-18 MULTIPLANTA - Katarzyna Łazucka-Cegłowska, ul. Warecka 110, 05-604 Jasieniec
NIP: 5341374721
korekta projektu z 2020 roku zagospodarowania terenu przy ul. Spacerowej - park linearny w Michałowicach 15 948,30 Zamówienie / Zlecenie
KP.1635.2023 2023-11-06 2023-11-01 - 2023-11-03 InDruk Zakład Poligraficzny InDruk Wydruk plakarów w formacie A2 - z okazji Narodowego Święta Niepodległości. 1 230,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1636.2023 2023-11-07 2023-11-06 - 2023-11-06 ZAKŁAD ELEKTROMECHANIKI DŹWIGOWEJ KRZYSZTOF BORGUL Wymianę fotokomórki drzwi kabinowych, oświetlenia kabiny oraz kasety wezwań na II-piętrze w windzie zamontowanej w budynku przy ul. Raszyńskiej 34, celem przywrócenia pełnej sprawności urządzenia dźwigowego 1 980,30 Zamówienie / Zlecenie
KP.1637.2023 2023-11-07 2023-11-07 - 2023-11-11 ADRIAN KICZYŃSKI BLITZTEAM, ul. Wrzosowa 14, 05-075 Warszawa
NIP:
Wynajem samochodu zabytkowego na 11 listopada 2023 3 200,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.1638.2023 2023-11-07 2023-11-07 - 2023-11-11 LOOK-TRANS Łukasz Krysa, ul. M. Kopernika 3 lok. 26, 05-827 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291700614
Zabezpieczenie medyczne obchodów 11 listopada 2023r. w Michałowicach 1 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1639.2023 2023-11-07 2023-11-18 - 2023-11-18 Yaku Event&Conference Kamil Jakubczak, ul. Szczęsna 9a lok. 14, 02-454 Warszawa
NIP: 9222581947
Wykonanie usługi polegającej na zapewnienia kompleksowej i stałej obsługi technicznej podczas Zabawy andrzejkowej organizowanej dla mieszkańców sołectwa Michałowice w dniu 18 listopada 2023 r. 5 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1640.2023 2023-11-07 2023-11-18 - 2023-11-18 Marek Stawarz O!Teatr, ul. Wiosny Ludów 94D, 43-608 Jaworzno
NIP:
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i wykonaniu przedstawienia teatralnego dla mieszkańców Osiedla Komorów, pt. „Król Maciuś Pierwszy”, w dniu 18 listopada 2023 r. 1 900,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.1641.2023 2023-11-07 2023-11-07 - 2023-11-30 Suburbia Sp. z o.o., ul. Waniliowa 1/79, 05-500 Zamienie
NIP:
Wykonanie podlicznika dla kuchni w szkole podstawowej w ZSP im. M. Kopermika w Nowej Wsi, przy ul. Głównej 96 5 658,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.1642.2023 2023-11-08 2023-11-08 - 2023-11-30 Zakład Usług Kominiarskich Marcin Więckowski, ul. Barbary Wolniewicz 7 lok. 49, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 8381230680
Czyszczenie przewodów kominowych w 9 budynkach mieszkalnych będących własnością gminy Michałowice 2 235,60 Zamówienie / Zlecenie
IR.1643.2023 2023-11-08 2023-11-08 - 2023-12-08 ER-KA Renata Kowalska, ul. Aleja Wojska Polskiego 46, 05-820 Piastów
NIP: 5222364840
Remont balustrady oraz konstrukcji schodów i pochylni dla niepełnosprawnych przy budynku ośrodka zdrowia zlokalizowanego w lokalu nr 1 przy ul. Turkusowej 5 w Komorowie 42 656,40 Umowa o roboty budowlane
Aneks nr 1
z dnia 2023-12-08
do umowy nr IR.1643.2023
2023-12-08-2023-12-28 Aneks nr 1- wydłużenie terminu realizacji umowy. 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 2
z dnia 2023-12-21
do umowy nr IR.1643.2023
2023-12-21-2024-01-31 Aneks nr 2- wydłuzenie terminu realizacji umowy do 31.01.2024 r. 0,00 Aneks do umowy
Aneks nr 3
z dnia 2024-01-30
do umowy nr IR.1643.2023
2024-01-30-2024-02-28 Aneks nr 3- wydłużenie terminu realizacji do 28.02.2024 r. 0,00 Aneks do umowy
KP.1644.2023 2023-11-09 2023-11-21 - 2023-12-15 SENIORAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 57 lok. 2, 90-130 Łódź
NIP:
Warsztaty Polub się z telefonem w ramach polityki PPS. 15 221,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1645.2023 2023-11-09 2023-11-08 - 2023-12-07 Awas-Serwis Sp. z o.o., ul. Egejska 1/34, 02-764 Warszawa
NIP: 5213177038
naprawa separatora AWAS HI NG 20 zainstalowanego na parkingu przy Urzedzie Gminy 6 888,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1646.2023 2023-11-09 2023-11-18 - 2023-11-18 PYLU Łukasz Pytlakowski, ul. T.Bairda 36 lok. 21, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291809297
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i poprowadzeniu imprezy andrzejkowej, organizowanej dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś w dniu 18 listopada 2023 r. 2 200,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1647.2023 2023-11-09 2023-11-19 - 2023-11-19 Iwona Piecuch, ul. Kolejowa 10 lok. B, 05-816 Michałowice
NIP: 5211548200
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów tworzenia biżuterii z masy polimerowej, organizowanych dla mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia w dniu 19 listopada 2023 r. 1 845,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1648.2023 2023-11-09 2023-11-25 - 2023-11-25 Iwona Piecuch, ul. Kolejowa 10 lok. B, 05-816 Michałowice
NIP: 5211548200
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów tworzenia biżuterii z masy polimerowej, organizowanych dla mieszkańców sołectwa Michałowice w dniu 25 listopada 2023 r. 2 029,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.1649.2023 2023-11-09 2023-11-25 - 2023-11-25 PYLU Łukasz Pytlakowski, ul. T.Bairda 36 lok. 21, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291809297
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i poprowadzeniu zabawy andrzejkowej, organizowanej dla mieszkańców sołectwa Sokołów w dniu 25 listopada 2023 r. 2 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1650.2023 2023-11-09 2023-11-25 - 2023-11-25 Marcin Strus Agencja Artystyczna M-ART, ul. Ponarska 6a lok. 17, 03-890 Warszawa
NIP: 8212080077
Wykonanie usługi polegającej na oprawie muzycznej zabawy andrzejkowej organizowanej dla mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia w dniu 25 listopada 2023 r. 4 300,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.1651.2023 2023-11-10 2023-11-10 - 2023-11-10 MOBILEMACHINE ŻANETA ZALEWSKA, ul. Pasażerska 30, 05-800 Pruszków
NIP: 5291805721
Wynajem agregatu prądotwórczego na uroczystość odsłonięcia popiersia I.J. Paderewskiego 11.11.2023 r. 1 845,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1652.2023 2023-11-10 2023-11-10 - 2025-12-31 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
„Dostawa artykułów biurowych dla Urzędu Gminy Michałowice” ZP.271.1.49.2023 206 597,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.1653.2023 2023-11-10 2023-11-10 - 2023-11-10 SALWADORE Hanna Mieszkowska, ul. Rozbrat 10 lok. 14, 00-451 Warszawa
NIP:
Obsługa techniczna uroczystosci Świeta Niepodległości w Komorowie i Michałowicach 5 500,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.1654.2023 2023-11-10 2023-11-10 - 2023-11-24 "INSTYTUT NADZORU TECHNICZNEGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Międzyleska 4, 50-514 Wrocław
NIP:
Wykonanie inspekcji pomontażowej na zgodność urządzeń wykonanego placu zabaw przy świelicy wiejskiej w Pęcicach, z wymaganiami norm PN-EN 1176 4 206,60 Zamówienie / Zlecenie
IT.1655.2023 2023-11-10 2023-11-23 - 2025-11-23 ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
NIP: 5260250995
świadczenie usług telekomunikacyjncyh - świetlica sołectwo Komorów 3 423,60 Zamówienie / Zlecenie
KP.1656.2023 2023-11-13 2023-11-10 - 2023-11-13 lava group, ul. Romera 4b, 02-784 Warszawa
NIP:
Zakup z dostawą nagród zgodnie z ofertą mailową z dnia 7 listopada 2023 r. dla uczestników imprezy sportowej pn. Turniej Koszykówki Chłopców organizowanej w ramach Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza „Mazovia”, która odbędzie się w dniu 21 listopada 2023 r. w Zespole Szkół w Komorowie. 3 701,07 Zamówienie / Zlecenie
KP.1657.2023 2023-11-13 2023-11-09 - 2023-11-30 IGMAT Michał Lalak, ul. Janusza Meissnera 8 lok. 28, 03-982 Warszawa
NIP: 1132688560
Zakup 20 szt. koszulek sportowych, 10 szt. spodenek sportowych, 10 szt. ochraniaczy oraz 10 szt. worków na potrzeby Turnieju z okazji Dnia Niepodległości - imprezy sportowej objętej patronatem Wójt Gminy Michałowice. który odbędzie się 12.11.2023 r. na terenie boiska Orlik w Sokołowie. 2 700,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1658.2023 2023-11-13 2023-10-31 - 2023-10-31 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup artykułów biurowych dla potrzeb pracowników Urzędu Gminy Michałowice 3 067,48 Zamówienie / Zlecenie
OA.1659.2023 2023-11-13 2023-11-08 - 2023-11-08 Green Touch, ul. Wyzwolenia 124A, 85-790 Bydgoszcz
NIP:
zakup artykułów spożywczych dla potrzeb pracowników Urzędu Gminy Michałowice. 2 736,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1660.2023 2023-11-13 2023-11-13 - 2023-11-13 Podarowane.pl Biedrzycki Sp.J., ul. Kasztanowa 26, 32-040 Rzeszotary
NIP: 9442247162
Opracowanie graficzne i wykonanie smyczy do identyfikatorów dla pracowników Urzędu Gminy Michałowice 907,74 Zamówienie / Zlecenie
OA.1661.2023 2023-11-13 2023-11-26 - 2023-11-26 MARPLAST Marcin Janaśkiewicz, ul. Ząbkowska 40 lok. 24, 03-735 Warszawa
NIP: 1131880261
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu koncertu jazzowego pt. „Tribute to Nat King Cole”, organizowanego dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś w dniu 26 listopada 2023 r. 2 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1662.2023 2023-11-13 2023-12-20 - 2023-12-20 Józef Poręba, ul. Stanisława Lentza 35 lok. 38, 02-956 Warszawa
NIP: 9511559954
Usługa polegająca na przygotowaniu spotkania Wigilijnego dla pracownikówUrzędu Gminy Michałowice. 20 grudnia 2023 r. 9 125,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1663.2023 2023-11-13 2023-11-16 - 2023-12-16 STANISŁAW BYSTRZYCKI INSBUD, ul. Inżynierska 3, 05-800 Pruszków
NIP: 5340020866
„Wykonanie przykrycia rowu w ul. Błękitnej/Szafirowej w Michałowicach-Wsi” 140 000,00 Umowa o roboty budowlane
OA.1664.2023 2023-11-13 2023-11-26 - 2023-11-26 Fundacja Kamena Łódź, ul. Woronicza 12 lok. 2, 91-030 Łódź
NIP:
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów tworzenia świec sojowych, organizowanych dla mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia w dniu 26.11.2023 r. 1 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1665.2023 2023-11-14 2023-11-19 - 2023-12-03 Marta Skrzecz-Bigoszewska Przygotowanie i poprowadzenie warsztatów kulinarnych dla dzieci, mieszkańców Osiedla Granica 2 280,00 Umowa zlecenie
OA.1666.2023 2023-11-14 2023-11-15 - 2023-12-18 Olena Shutovska Sprzątanie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Pęcicach, ul. Zaułek 7 2 040,00 Umowa zlecenie
KP.1667.2023 2023-11-14 2023-11-10 - 2023-11-14 Placówka Kulturalno-Gastronomiczna-Zenon Kachel, ul. Bankowa 1, 05-806 Komorów
NIP: 5211058513
Catering dla 50 osób - wbudowanie aktu erekcyjnego pod budowę COM w Regułach w dniu 14 listopada 2023 r. 3 900,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1668.2023 2023-11-14 2023-11-14 - 2023-11-14 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Umowa licencyjna ZAIKS - Koncert Nowa Wieś 12.11.2023 430,50 Zamówienie / Zlecenie
POL.1669.2023 2023-11-15 2023-12-01 - 2023-12-29 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.1670.2023 2023-11-15 2023-11-15 - 2023-11-15 Ambit, ul. Żwirowa 7, 05-090 Raszyn
NIP: 8110008047
Tablice dibond - wystawa Paderewski, Narodowe Święto Niepodległości 1 254,60 Zamówienie / Zlecenie
GK.1671.2023 2023-11-15 2023-11-06 - 2023-11-25 "BUDWEX" WASILEWSKI MIECZYSŁAW, ul. 3 Maja 89, 05-080 Truskaw
NIP: 1180959927
Instalacja licencji w systemie monitoringu miejskiego w Komorowie na Al. Marii Dąbrowskiej na 11 kamer i na Placu Paderewskiego na 4 kamery. 10 701,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.1672.2023 2023-11-15 2023-11-15 - 2023-11-15 Brodowski owoce Wiesław Broniarz, ul. Ul. Kazimierza Wielkiego 4 lok. 21, 96-200 Rawa Mazowiecka
NIP: 8351126653
zakup upominówi reklamowych, suszone owoce z logo gminy, w związku z Kiermaszem Świątecznym 2 644,50 Zamówienie / Zlecenie
KP.1673.2023 2023-11-15 2023-11-08 - 2023-11-11 "OLSZA" OLBRYSZ SPÓŁKA JAWNA, ul. Kurantów 11, 02-873 Warszawa
NIP: 9510064245
Wykonanie i dostarczenie rogali z białym makiem na Dień Niepodległości 2023 w Michałowicach. 1 500,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.1674.2023 2023-11-15 2023-11-08 - 2023-11-10 Gaspol S.A., ul. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa
NIP: 7790020583
Zakup dwuch ogrzewaczy ogrodowych - 11 listopad 2023 r. 2 718,30 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1675.2023 2023-11-15 2023-11-15 - 2023-12-06 MARDREW MAŁA ARCHITEKTURA MIEJSKA, ul. KORCZYNA 127, 38-340 BIECZ
NIP: 7382148968
5 szt. ławek 5 235,99 Zamówienie / Zlecenie
KP.1676.2023 2023-11-15 2023-11-15 - 2023-11-15 EUFONIA Sebastian Grądalski, ul. Wałbrzyska 48 lok. 158, 02-739 Warszawa
NIP:
Obsługa techniczna uroczystosci odsłonięcia popiersia I. J. Paderewskiego 6 888,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.1677.2023 2023-11-15 2023-11-15 - 2023-11-29 Iwona Holka Kancelaria Doradcza Zamówienia Publiczne, ul. Arki Bożka 8 lok. 26, 01-464 Warszawa
NIP: 9251774092
Wykonanie kompleksowej analizy stanu faktycznego i prawnego, dot. realizacji umowy nr UG/IR/894/2023 z dnia 28.06.2023 r. na budowę Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie 7 380,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.1678.2023 2023-11-16 2023-11-16 - 2023-11-16 Antare Sp z o.o., ul. Białobrzeska 15, 02-370 Warszawa
NIP: 7010904008
Tablice informacyjne, dwustronne - Budżet Obywatelski - Rowerowy BON-TON 6 309,90 Zamówienie / Zlecenie
OA.1679.2023 2023-11-16 2023-11-15 - 2023-11-30 ZAKŁAD ELEKTROMECHANIKI DŹWIGOWEJ KRZYSZTOF BORGUL Wymiana zasilacza impulsowego 24VDC oraz kontrolera kolejności i zaniku faz zasilania w urządzeniu dźwigowym zainstalowanym w budynku Urzędu Gminy Michałowice, celem przywrócenia jego pełnej sprawności. 1 168,50 Zamówienie / Zlecenie
GK.1680.2023 2023-11-16 2023-11-21 - 2023-12-21 Fal-Bruk Sp. z o.o. Sp. K., ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa
NIP: 5210527420
„Przebudowa ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Michałowice” 1 211 550,00 Umowa o roboty budowlane
GK.1681.2023 2023-11-16 2023-11-21 - 2023-12-21 TRAFFIC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Strzelecka 5A, 05-270 Marki
NIP: 5222601843
„Budowa sygnalizacji świetlnej w ul. Czystej i Środkowej w Opaczy Kolonii” 302 546,00 Umowa o roboty budowlane
KP.1682.2023 2023-11-16 2023-11-16 - 2023-11-16 Hawaii Maja Radziuk Przygotowanie usługi cateringowej zgodnie z ofertą mailową z dnia 15 listopada dla uczestników Turnieju piłki koszykowej organizowanego w ramach Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza „Mazovia” w dniu 21.11.2023 r. na hali sportowej w SP Komorów. 1 666,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1683.2023 2023-11-16 2023-11-18 - 2023-11-18 AD Opera Sp. z o.o., ul. Plac Teatralny 1, 00-077 Warszawa
NIP:
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu posiłku regeneracyjnego dla uczestników konkursów i zabaw podczas Zabawy Andrzejkowej organizowanej dla mieszkańców sołectwa Reguły w dniu 18.11.2023 r. 2 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1684.2023 2023-11-16 2023-11-16 - 2023-12-27 Ż&K Proskene Sp. z o.o. Sp. k, ul. Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
NIP: 1132748701
Zakup 48 szt. voucherów, na podstawie których mieszkańcy sołectwa Opacz Kolonia będą mogli wybrać bilet wstępu na spektakl grany w Teatrze 6 Piętro w Warszawie 6 720,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.1685.2023 2023-11-16 2023-11-21 - 2023-12-20 KACPER CENT SolidSport, ul. Modrzejowska 78A lok. 15, 42-500 Będzin
NIP:
„Modernizacja hali pneumatycznej przy ul. Szkolnej w Michałowicach” ZP.271.1.60.2023 360 759,00 Umowa o roboty budowlane
OA.1686.2023 2023-11-16 2023-11-16 - 2023-12-12 Scena Capitol Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa
NIP: 5252395124
Organizacja spotkania dla mieszkańców sołectwa Michałowice, promującego edukację kulturalną - Teatr Capitol 12.12.2023 5 800,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1687.2023 2023-11-16 2023-11-22 - 2023-12-13 R-Comfort Michał Majewski, ul. Traugutta 12 lok. 16, 05-820 Piastów
NIP:
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Pęcice, pt. „Chemia nie musi być nudna” 1 476,00 Zamówienie / Zlecenie
WUA.1688.2023 2023-11-16 2023-11-30 - 2023-12-31 KANON Sp. z o.o., ul. Nadarzyńska 54, 05-816 Otrębusy
NIP: 9521935293
Sporządzenie dokumentu Analizy potrzeb i mozliwości rozwoju gminy Michałowice 79 335,00 Umowa o dzieło
WUA.1689.2023 2023-11-16 2023-11-22 - 2023-12-31 GIS Support Sp. z o.o., ul. Konrada Wallenroda 2F lok. 3.09, 20-607 Lublin
NIP: 9462641761
Usługa przeprowadzenia szkolenia stacjonarnego dla 5 pracowników Urzędu Gminy Michałowice dot. programu QGIS 9 950,00 Umowa zlecenie
GR.1690.2023 2023-11-16 2023-11-16 - 2023-12-15 Doradztwo Gospodarcze Robert Szewczyk, ul. Szkolna 30b, 05-515 Nowa Wola
NIP: 1230273570
wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość lokalu mieszkalnego ne 2 w Michałowicach ul. Jaworowa 7A 1 968,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.1691.2023 2023-11-16 2023-11-16 - 2023-11-16 Marta Niemojewska, ul. Andrzeja Struga 3 lok. 31, 96-300 Żyrardów
NIP: 8381871686
Dostawa tortu z grafiką na Dzień Pracownika Socjalnego 648,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.1692.2023 2023-11-16 2023-11-16 - 2023-11-16 Marta Niemojewska, ul. Andrzeja Struga 3 lok. 31, 96-300 Żyrardów
NIP: 8381871686
Dostawa tortu z grafiką na spotkanie z organizatorami Rajdu Pęcickiego 972,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1693.2023 2023-11-16 2023-11-25 - 2023-11-25 Studio TED Tadeusz Mikołajczyk, ul. Puławska 176/178 lok. 20, 02-670 Warszawa
NIP: 5252445945
Wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu kompleksowej i stałej obsługi technicznej podczas Zabawy Andrzejkowej organizowanej dla mieszkańców Osiedla Granica w dniu 25 listopada 2023 r. 1 230,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1694.2023 2023-11-16 2023-12-01 - 2023-12-04 Iwona Piecuch, ul. Kolejowa 10 lok. B, 05-816 Michałowice
NIP: 5211548200
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów tworzenia biżuterii z masy polimerowej, organizowanych dla dzieci, mieszkańców sołectwa Michałowice 3 690,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1695.2023 2023-11-16 2023-12-02 - 2023-12-02 Auto Raf Rafał Telak, ul. Baczki 1, 07-130 Łochów
NIP: 8241656663
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu animacji Mikołajkowych podczas Balu Choinkowego organizowanego dla dzieci, mieszkańców sołectwa Sokołów w dniu 02.12.2023 r. 2 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1696.2023 2023-11-16 2023-12-03 - 2023-12-03 Auto Raf Rafał Telak, ul. Baczki 1, 07-130 Łochów
NIP: 8241656663
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu animacji Mikołajkowych podczas Balu Choinkowego organizowanego dla dzieci, mieszkańców sołectwa Pęcice Małe w dniu 03.12.2023 r. 2 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1697.2023 2023-11-16 2023-12-03 - 2023-12-03 Pracownia Szeluszki Andrzej Szelenbaum, ul. Tomcia Palucha 11/29, 02-495 Warszawa
NIP: 5222601168
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu kreatywnych Warsztatów Bożonarodzeniowych dla dzieci, mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia, w dniu 03.12.2023 r. 1 800,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1698.2023 2023-11-16 2023-12-09 - 2023-12-09 Auto Raf Rafał Telak, ul. Baczki 1, 07-130 Łochów
NIP: 8241656663
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu animacji Mikołajkowych podczas Spotkania Mikołajkowego organizowanego dla dzieci, mieszkańców sołectwa Suchy Las w dniu 09.12.2023 r. 2 000,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.1699.2023 2023-11-17 2023-11-16 - 2023-12-15 Szkoła Pamięci 4 Brains Magdalena Przedniczek, ul. Jana III Sobieskiego 66 lok. 24, 02-930 Warszawa
NIP:
Przeprowadzenie cyklu "Trening pamięci" w formie wykładu otwartego oraz warsztatów na terenie gminy w ramach PPS. 3 150,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.1700.2023 2023-11-17 2023-11-17 - 2023-12-15 Edu3dkacja Arkadiusz Markowski, ul. Przeworska 7 lok. U4, 04-382 Warszawa
NIP: 5372480022
Przeprowadzenie warsztaów drukowania 3D 6 000,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.1701.2023 2023-11-17 2023-11-16 - 2023-12-30 ER-KA Renata Kowalska, ul. Aleja Wojska Polskiego 46, 05-820 Piastów
NIP: 5222364840
Montaż podlicznika energii elektrycznej dla lokalu komunalnego przy ul. marii Dąbrowskiej 12 w Komorowie 4 059,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.1702.2023 2023-11-17 2023-11-17 - 2023-11-17 Print Pol, ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP:
Druk kart pocztowych Paderewski 1 537,50 Zamówienie / Zlecenie
GK.1703.2023 2023-11-17 2023-11-21 - 2024-04-09 KPK_PROJEKT Krzysztof Polakowski, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 3b lok. 113, 18-300 Zambrów
NIP: 7231564769
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy, przebudowy i budowy dróg na terenie Gminy Michałowice – cz. II” cz. IV pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę Alei Topolowej w Michałowicach w zakresie budowy chodnika” Nr ZP.271.1.56.2023 74 784,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2024-04-08
do umowy nr GK.1703.2023
2024-04-08-2024-07-09 Aneks terminowy do umowy UG/GK/1703/2023 0,00 Aneks do umowy
GK.1704.2023 2023-11-17 2023-11-21 - 2025-08-12 Biuro Projektów Infrastrukturalnych Krzysztof Suliga, ul. Tęczowa 3 lok. 6, 05-270 Marki
NIP: 6932026076
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy, przebudowy i budowy dróg na terenie Gminy Michałowice – cz. II” Nr ZP.271.1.56.2023 część I pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę ul. Żwirki i Wigury w Opaczy Kolonii” część II pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę ul. Wąskiej w Pęcicach” część III pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi w Regułach i Michałowicach Osiedlu na odcinku od ul. Cichej do ul. Dworcowej” 299 991,00 Umowa zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2024-03-13
do umowy nr GK.1704.2023
2024-03-13-2024-11-26 Aneks zmieniający termin, kwotę oraz zmieniający warunki płatności 28 000,00 Aneks do umowy
OA.1705.2023 2023-11-17 2023-11-15 - 2023-11-15 Dawmat FUHP S.C., ul. Robotnicza 19, 26-600 Radom
NIP: 7962112094
Zakup elementów naprawczych i montażowych do verticali, 660,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1706.2023 2023-11-20 2023-11-21 - 2023-11-21 Rozalia Skierkowska-Rak Przygotowanie i poprowadzenie warsztatów dotyczących zdrowego żywienia, organizowanych dla mieszkańców sołectwa Pęcice 600,00 Umowa zlecenie
IR.1707.2023 2023-11-20 2023-11-23 - 2023-12-21 PBI ADMINISTRACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 16/18, 05-082 Stare Babice
NIP: 1181765154
Przeprowadzenie okresowych kontroli rocznych stanu technicznego budynków będących w zasobie Gminy Michałowice 8 376,30 Umowa zlecenie
KP.1708.2023 2023-11-20 2023-11-07 - 2023-11-20 ISC s.c. GORAJ-BRYLL MAŁGORZATA, BRYLL MAGDALENA, ul. Obserwatorów 3, 02-714 Warszawa
NIP:
Przeprowadzenie warsztatów animacjii poklatkowej i realizacji filmu "kartka Świąteczna" w ramach POlityki Senioralnej Gminy Michałowice w dniu 20 listopada 2023 1 500,00 Umowa zlecenie
OŚ.1709.2023 2023-11-20 2023-11-20 - 2023-12-21 ZUPP DROMARK, ul. Sułkowskiego 4 lok. a, 05-820 Piastów
NIP:
Wykonanie dwóch tablic PCV dotyczących zakazu karmienia łabędzi. 910,20 Zamówienie / Zlecenie
OA.1710.2023 2023-11-21 2023-11-25 - 2023-11-25 Yaku Event&Conference Kamil Jakubczak, ul. Szczęsna 9a lok. 14, 02-454 Warszawa
NIP: 9222581947
Wykonanie usługi polegającej na zapewnienia kompleksowej i stałej obsługi technicznej podczas Zabawy andrzejkowej organizowanej dla mieszkańców Osiedla Michałowice i sołectwa Opacz Mała w dniu 25 listopada 2023 r. 3 450,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1711.2023 2023-11-21 2023-11-26 - 2023-11-26 Henryka Piskurz Gruntowne sprzątnięcie sali obsługi mieszkańców Urzędu Gminy Michałowice, holu głównego, kuchni znajdującej się na zapleczu sali multimedialnej oraz toalet znajdujących się na parterze Urzędu Gminy, po Zabawie andrzejkowej organizowanej dla mieszkańców Osiedla Michałowice w dniu 25 listopada 2023 r 420,00 Umowa zlecenie
KP.1712.2023 2023-11-22 2023-11-21 - 2023-11-23 Tomag Tomasz Rachlewicz, ul. Zacisze 20, 05-802 Pruszków
NIP: 5340209807
Przewóz osób na cmentarz Powązki ze szkoły w Michałowicach w dniu 23-11-2023 r. 864,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.1713.2023 2023-11-22 2023-11-22 - 2023-11-22 X-KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Mariusza Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa
NIP: 9492107026
nagrody w konkursie "Kartka Świąteczna na Boże Narodzenie" 1 493,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.1714.2023 2023-11-22 2023-11-22 - 2023-11-22 MEDIA PRESS Paweł Augustyniak i wspólnicy, ul. Wróblewskiego 19a, 93-578 Łódź
NIP:
Druk kalendarzy A3 na spirali 7 011,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1715.2023 2023-11-22 2023-11-20 - 2023-11-20 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup papieru biurowego dla potrzeb pracowników Urzędu Gminy Michałowice 8 610,00 Zamówienie / Zlecenie
POL.1716.2023 2023-11-23 2023-12-01 - 2023-12-21 Anna Burak Prace biurowe związane z bieżącą pracą Referatu Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji 2 820,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1717.2023 2023-11-23 2023-11-23 - 2023-11-30 NEOEnergetyka Sp. z o.o., ul. Kleszczowa 15A, 02-485 Warszawa
NIP: 5223058499
Wykonanie usługi opracowania na rzecz gminy Michałowice aktualizacji dokumentu Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku – załącznika do wniosku o rozliczenie końcowe w ramach Programu Priorytetowego „Puszczyk” NFOŚiGW. 6 150,00 Umowa zlecenie
OA.1718.2023 2023-11-23 2023-12-03 - 2023-12-03 Pracownia Szeluszki Andrzej Szelenbaum, ul. Tomcia Palucha 11/29, 02-495 Warszawa
NIP: 5222601168
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu kreatywnych Warsztatów Bożonarodzeniowych dla dorosłych mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia 4 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1719.2023 2023-11-23 2023-12-08 - 2023-12-08 Agnieszka Pieścik-Jek Florist Art, ul. Ks. Trojdena 8, 05-800 Pruszków
NIP: 7971785881
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów dekoracji świątecznych, przeznaczonych dla mieszkańców Osiedla Granica 3 400,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.1720.2023 2023-11-23 2023-11-23 - 2023-11-30 AGENCJA WYDAWNICZO-REKLAMOWA EPOGRAF KRZYSZTOF NIEDBAŁA, ul. Traktowa 6, 05-800 Pruszków
NIP:
Kompleksowe przygotowanie zdjęć do druku i ich druku na wystawę Pani Ewa Bartniak, która odbędzie się w dniu 1 grudnia 2023 r. 4 789,62 Zamówienie / Zlecenie
GK.1721.2023 2023-11-23 2023-11-17 - 2023-12-18 MAŁETKA BARTŁOMIEJ Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Małetka, ul. Cedrowa 22, 05-074 Hipolitów
NIP: 8221977476
wykonanie koncepcji odwodnienia ul. Zielonej wraz z terenami przyległymi w Regułach 17 220,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1722.2023 2023-11-23 2023-11-23 - 2023-12-30 Booking Place Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa
NIP: 7010207841
Zakup 60 szt. biletów wstępu dla mieszkańców sołectwa Reguły, do Teatru Imka w Warszawie przy ul. Kocjana 3, na spektakl „Judy Wyznanie gwiazdy” 6 000,00 Zamówienie / Zlecenie
WUA.1723.2023 2023-11-23 2023-11-27 - 2023-12-31 3D Factory Dawid Mąkinia, ul. Pewel Wielka 57, 34-340 Jeleśnia
NIP: 5532355255
Usługa przeprowadzenia szkolenia stacjonarnego dla 5 pracowników Urzędu Gminy Michałowice dot. oprogramowania SketchUp Pro i silnika renderującego dla SketchUp 17 200,00 Umowa zlecenie
KP.1724.2023 2023-11-23 2023-11-03 - 2023-11-10 Ambit, ul. Żwirowa 7, 05-090 Raszyn
NIP: 8110008047
Wykonanie 4 tablic PCV na uroczyste wbudowanie Aktu Erekcyjnego pod budowę CUM w Regułach. 541,20 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1725.2023 2023-11-24 2023-11-20 - 2023-12-21 DMW Projekt Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
NIP: 5342341468
Wykonania na rzecz Gminy Michałowice usług: pomocy w rozliczaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych, współfinansowanych ze środków zewnętrznych; pomocy w przygotowaniu sprawozdań końcowych, wniosków o płatność, raportów z realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych; pomocy w przygotowaniu niezbędnych załączników – opisów do dokumentów księgowych przedstawianych do rozliczeń w ramach projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. 17 220,00 Umowa zlecenie
OA.1726.2023 2023-11-24 2023-12-09 - 2023-12-09 Crime Books Przemysław Piotrowski, ul. Stanisława Moniuszki 18 B lok. 40, 65-409 Zielona Góra
NIP:
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu spotkania autorskiego, organizowanego dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś w dniu 09.12.2023 r. 1 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1727.2023 2023-11-24 2024-01-01 - 2025-12-31 "MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków
NIP: 5340016439
„Odbiorze odpadów komunalnych z budynków Gminy Michałowice” 117 025,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2024-02-06
do umowy nr OA.1727.2023
2024-01-01-2025-12-31 Zmniejszenie wartości umowy z uwagi na zmianę harmonogramu odbioru odpadów 92 856,00 Aneks do umowy
KP.1728.2023 2023-11-24 2023-11-23 - 2023-11-30 Dziewczyny z Komorowa Koło Gospodyń Wiejskich wykonanie własnoręcznie przez Koło Gospodyń Wiejskich "Dziewczyny z Komorowa” dekorowanych lampionów świątecznych na światełka ledowe oraz wymiennie na tealighty 2 500,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.1729.2023 2023-11-24 2023-11-24 - 2023-11-30 Koło Gospodyń Wiejskich "Michaśki" w Michałowicach rejestr nr: 1421040008, ul. Raszyńska 34, 05-816 Michałowice
NIP: 5342610394
Przygotowanie 350 szt pierników na Kiermasz Bożonarodzeniowy pod Urzędem Gminy Michałowice w dniu 3 grudnia 2023 r. 1 000,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.1730.2023 2023-11-24 2023-11-24 - 2023-11-24 KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. rtm. Witolda Pileckiego 65, 02-781 Warszawa
NIP: 5260300517
Odnownie podpisu kwalifikowanego 232,47 Zamówienie / Zlecenie
OA.1731.2023 2023-11-24 2023-12-10 - 2023-12-10 Mobilne Imprezy - Złoty Dukat Krzysztof Postrożny, ul. Dąbrowa Chotomowska, Przyleśna 18C, 05-123 Chotomów
NIP: 1131872126
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i wykonaniu programu artystycznego Spotkanie ze Świętym Mikołajem, pt. „Święty Mikołaj u Pani Zimy”, organizowanego dla dzieci, mieszkańców Osiedla Granica w dniu 10.12.2023 r. 2 800,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.1732.2023 2023-11-24 2023-11-24 - 2023-11-30 KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W PĘCICACH MAŁYCH, ul. Brzozowa 18, 05-806 Pęcice Małe
NIP: 5342591076
Wykonanie wyrobów regionalnych na Kiermasz Bożonarodzeniowy na parkingu pod Urzędem Gminy Michałowice w dniu 3 grudnia 2023 r. - poduszeczki z ziół, ozdoby choinkowe. 1 000,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.1733.2023 2023-11-24 2023-11-24 - 2023-12-02 Divin Antoni Działowy, ul. Nadzieja 15, 30-645 Kraków
NIP: 6793231624
Wykonanie 350 par personalizowanych skarpetek na Kiermasz Świąteczny 5 811,75 Zamówienie / Zlecenie
OA.1734.2023 2023-11-27 2023-11-24 - 2023-11-24 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Umowa licencyjna ZAIKS - Koncert Pęcice Małe 11.11.2023 447,11 Zamówienie / Zlecenie
OA.1735.2023 2023-11-27 2023-12-09 - 2023-12-09 Agnieszka Pieścik-Jek Florist Art, ul. Ks. Trojdena 8, 05-800 Pruszków
NIP: 7971785881
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów stroików świątecznych, przeznaczonych dla mieszkańców Osiedla Granica, w dniu 09.12.2023 r. 3 600,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1736.2023 2023-11-27 2023-12-10 - 2023-12-10 Łódzki Teatr Piosenki Michał Wieczorek, ul. Trawiasta 15, 91-364 Łódź
NIP: 7262436794
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu koncertu pt. „Tajemnica zimowej nocy” – wieczór polskich kolęd i pastorałek, Sokołów 10.12.2023 r. 3 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1737.2023 2023-11-27 2023-12-10 - 2023-12-10 Katarzyna Zawada Studio Artystyczne, ul. Żegocin 10, 63-304 Czermin
NIP: 6080106211
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i wykonaniu koncertu pt. „Wieczór kolęd”, organizowanego dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś w dniu 10.12.2023 r. 3 500,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.1738.2023 2023-11-27 2023-11-27 - 2023-11-27 Koło Gospodyń Wiejskich w Pęcicach Małych - Pęciczanki rejestr nr: 1421040002, ul. Brzozowa 18, 05-806 Komorów
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem "Dokarmianie dzikich ptaków przy zbiornikach wodnych w Gminie Michałowice” 3 800,00 Umowy dotacyjne
OA.1739.2023 2023-11-27 2023-11-27 - 2023-12-15 Karcher Center Warszawa, ul. Poznańska 74, 05-850 Jawczyce
NIP:
Dostawa zamiatarki Karcher KM70/20 C 2SB, przeznaczonej do czyszczenia terenu na zewnątrz przed świetlicą wiejską w Pęcicach przy ul. Zaułek 7 3 690,40 Zamówienie / Zlecenie
GK.1740.2023 2023-11-27 2023-11-22 - 2023-11-29 POLAMP, ul. Przemysłowa 1, 11-500 Gizycka
NIP: 8451659142
Zakup 150 szt. lampek LED FLASH od firmy POLAMP 19 372,50 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1741.2023 2023-11-27 2023-11-10 - 2023-12-08 GRO-Instal Krzysztof Grobelny, ul. Polna 5A, 05-806 Nowa Wieś
NIP: 5341907689
Odwodnienie budynku konternerowego przy boisku w Nowej Wsi. 861,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1742.2023 2023-11-27 2023-11-24 - 2023-12-22 Zakład Usług Wielobranżowych Katarzyna Bartczak, ul. Grodziska 21, 05-830 Nadarzyn
NIP: 5220013898
zakup, dostawa i montaż stacji naprawy rowerów IBOMBO PRS-SCANDIC ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze granatowym: stacja naprawy rowerów w Regułach – 1 szt., stacja naprawy rowerów w Michałowicach – 1 szt. 9 963,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.1743.2023 2023-11-28 2023-11-06 - 2023-12-31 Uczniowski Klub Sportowy „FC Komorów”, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów
NIP:
Realizacja zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem "Jedź rowerem bezpiecznie – warsztaty dla młodzieży" 5 775,00 Umowy dotacyjne
OA.1744.2023 2023-11-28 2023-11-28 - 2023-12-20 AUTO LIFT Dariusz Olszak, ul. Mikołaja Reja 28, 05-806 Granica
NIP: 5341025162
Montaż uchwytów do flag na słupach ulicznych w Komorowie na ulicy Wiejskiej w ilości 23 szt., które wykorzystywane będą podczas flagowania Gminy podczas uroczystości państwowych i lokalnych. 3 394,80 Zamówienie / Zlecenie
GK.1745.2023 2023-11-28 2023-11-28 - 2025-03-20 PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
NIP: 9462593855
Przyłaczenie do sieci dystrybucyjnej instalacji odbiorczej Podmiotu Przyłaczanego, zakwilikowanego do V grupy przyłaczeniowej o mocy 17,00 kW (monitoring przy zbiorniku wodnym w Komorowie-Wsi) 50,70 Zamówienie / Zlecenie
IT.1746.2023 2023-11-28 2023-11-29 - 2023-12-27 JT-SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Władysława Łokietka 27, 70-255 Szczecin
NIP: 8522700002
„Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy Michałowice” 83 640,00 Umowa zlecenie
KP.1747.2023 2023-11-28 2023-12-01 - 2023-12-01 Józef Poręba, ul. Stanisława Lentza 35 lok. 38, 02-956 Warszawa
NIP: 9511559954
Wykonanie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu poczęstunku dla 30 osób: wrapy wielosmakowe - 30 szt., naleśniki szpinakowe z łososiem wędzonym- 30 szt., szynka szwarcwaldzka z rukolą i serem pleśniowym – 30 szt. oraz koreczki serowe wielosmakowe – 60 szt. Miejsce usługi: Urzędzie Gminy Michałowice. Gotowość ustala się na godzinę 18.00 . Termin wykonania: 1 grudnia 2023 r. 990,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1748.2023 2023-11-29 2023-11-28 - 2023-12-18 ZUTBiP. MARGOT EXPERT Sp. zo.o., ul. Pasaż Ursynowski 11, 02-784 Warszawa
NIP: 9512392433
wykonanie połączenia ścieżki z chodnikiem przy ul. Środkowej w Opaczy-Kolonii 30 826,30 Zamówienie / Zlecenie
OA.1749.2023 2023-11-29 2023-12-02 - 2023-12-09 Ewa Witek WWE Projekt Sport, ul. Strzygłowskiej 56 E, 04-872 Warszawa
NIP: 1130164350
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych w zakresie nauki i doskonalenia jazdy na nartorolkach dla mieszkańców sołectwa Reguły 3 300,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.1750.2023 2023-11-29 2023-11-29 - 2023-11-29 PIXEL DOG Sp. zo.o., ul. Geodetów 23C, 05-509 Józefosław
NIP:
teczka miękka z logo gminy Michałowice 3 124,20 Zamówienie / Zlecenie
OA.1751.2023 2023-11-29 2023-12-10 - 2023-12-10 BajOLAndia Aleksandra Jakubczak, ul. Kleeberga 10, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291554087
Usługa polegająca na zapewnieniu atrakcji dla dzieci, w postaci animacji tematycznych, podczas Zabawy Mikołajkowej organizowanej dla dzieci, mieszkańców sołectwa Michałowice w dniu 10.12.2023 r. 10 000,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.1752.2023 2023-11-29 2023-11-29 - 2023-11-29 Awih, ul. Ryżowa 96a, 05-816 Opacz-Kolonia
NIP:
torby papierowe z logo 1 184,49 Zamówienie / Zlecenie
OA.1753.2023 2023-11-29 2023-11-27 - 2023-12-10 Jakub Zagrobelny Przygotowanie okolicznościowych upominków w formie paczek świątecznych, które zostaną wręczone dzieciom podczas organizowanej dla mieszkańców sołectwa Michałowice zabawy choinkowej 4 485,00 Umowa zlecenie
GK.1754.2023 2023-11-29 2023-11-28 - 2023-12-15 242 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Zielona 5, 05-830 Wolica
NIP: 8212636310
Przebudowa ogrodzenia w związku z poszerzeniem pasa drogowego ul. Rzemieślniczej w Nowej Wsi 14 760,00 Umowa o roboty budowlane
KP.1755.2023 2023-11-29 2023-12-03 - 2023-12-03 TRANS-PATUMI Paweł Tuszyński
NIP: 5291598311
Wykonanie usługi polegającej na transporcie domków wystawienniczych w elementach na Kiermasz Świąteczny, który odbędzie się 3.12.2023 r. Usługa obejmuje przewóz domków z Podkowy Leśnej do Reguł i po zakończonym wydarzeniu w powrotem do Podkowy Leśnej oraz złożeniu ich w elementach na wskazanym miejscu przed Urzędem Gminy Michałowice. 3 690,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.1756.2023 2023-11-29 2023-12-03 - 2023-12-03 SNOVI TOMASZ WYDRA, ul. Gołuchowska 11 lok. 21, 01-485 Warszawa
NIP: 1132431192
wykonanie usługi – FOTOBUDKA 360 polegającej na przygotowanie programu, dojazd na miejsce realizacji, rozstawienie i demontaż na Kiermasz Świąteczny, który odbędzie się 3.12.2023 r. przed Urzędem Gminy Michałowice 2 400,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1757.2023 2023-11-30 2023-11-30 - 2025-12-31 PREZERO BAŁTYCKA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa
NIP:
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkanych nieruchomości położonych na terenie gminy Michałowice” ZP.271.1.44.2023 17 136 400,00 Umowa zlecenie
KP.1758.2023 2023-11-30 2023-12-03 - 2023-12-03 HOPart Otwarta Pracownia. Bożena Wiśniewska, ul. Legionowa 31, 05-270 Marki
NIP: 1250358418
Zapewnia dwa warsztaty podczas „Świątecznego Kiermaszu Rękodzieła" organizowanych dla mieszkańców Gminy Michałowice, odbędzie się 3 grudnia 2023 r. na terenie parkingu przed Urzędem Gminy Michałowice, al. Powstańców Warszawy 1 w Regułach; w godz. od 12.30 do 15.30. 5 700,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.1759.2023 2023-11-30 2023-12-03 - 2023-12-03 STOWARZYSZENIE NA CAŁE ŻYCIE, ul. Godebskiego 67, 05-420 Józefów
NIP: 5213526504
Pprzygotowanie i wykonanie usługi spotkania ze Świętym Mikołajem ze swoimi pomocnikami w godz. od 12.00 do 16.00 i przygotowanie świątecznej aranżacji, która będzie dostępna przez cały okres trwania imprezy, odbędzie się podczas Kiermaszu Świątecznego 3 grudnia 2023 r. na parkingu przed Urzędzie Gminy Michałowice ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, Reguły 7 500,00 Umowa zlecenie
KP.1760.2023 2023-11-30 2023-11-30 - 2023-11-30 Z.P.U. Print-Pol Krzysztof Sztyk, ul. Nadarzyńska 13, 05-608 Komorów
NIP: 5340028247
Druk katalogu :Inna Planeta" - wystawa Ewy Bartniak 1 211,55 Zamówienie / Zlecenie
KP.1761.2023 2023-11-30 2023-12-03 - 2023-12-03 SALWADORE Hanna Mieszkowska, ul. Rozbrat 10 lok. 14, 00-451 Warszawa
NIP: 7011007104
Wykonanie usługi polegającej na obsłudze technicznej Świątecznego Kiermaszu polegającego na: rozłożeniu i złożeniu 4 namiotów oraz bramy dmuchanej, agregatu prądotwórczego wraz z zasilaniem elektrycznym i oświetleniem 14 stanowisk, 1 ogrzewacza gazowego – grzybek, 10m najazdów kablowych, obciążników do 4 namiotów, rozwieszenia i podłączenia lampek świątecznych, nagłośnienia w tym 2 x mikrofon bezprzewodowy i muzyka świąteczna. Termin wykonania: 3 grudnia 2023 r. Miejsce usługi: na parkingu przed Urzędem Gminy Michałowice w Regułach. 10 200,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1762.2023 2023-11-30 2023-11-30 - 2023-11-30 Siewcy Dobra Sp. Z o.o., ul. Schweitzera Alberta 21 lok. 20, 30-695 Kraków
NIP:
Zakup specjalistycznego fotela biurowego dla potrzeb pracownika od spraw audytu i kontroli 2 157,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1763.2023 2023-12-01 2023-12-05 - 2023-12-21 PAULOKOP PAWEŁ PIETRUSZKA, ul. Grodziska 21, 05-830 Stara Wieś
NIP: 5342577395
„Remont ulicy Czapli w Opaczy-Kolonii” 348 235,00 Zamówienie / Zlecenie
Aneks nr 1
z dnia 2023-12-13
do umowy nr GK.1763.2023
2023-12-13-2024-04-30 Aneks terminowy do umowy nr UG/GK/1763/2023 dotyczący daty wykonania przedmiotu umowy 0,00 Aneks do umowy
KP.1764.2023 2023-12-01 2023-12-01 - 2023-12-03 MOBILEMACHINE ŻANETA ZALEWSKA, ul. Pasażerska 30, 05-800 Pruszków
NIP: 5341592731
Przygotowanie posiłków dla MotoMikołajów w dniu 3 grudnia 2023 r. 1 600,00 Zamówienie / Zlecenie
WUA.1765.2023 2023-12-01 2023-11-29 - 2023-12-06 Przegląd Regionalny MIKAWAS Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 29, 05-500 Piaseczno
NIP: 1231415150
Ogłoszenie prasowe - zawiadomienieo przystąpieniu do sporządzenia MPZP "Zielna" 590,40 Zamówienie / Zlecenie
KP.1766.2023 2023-12-01 2023-12-01 - 2023-12-29 Jetmar Marcin Stępień, ul. Krucza 41/43 lok. 67, 00-525 Warszawa
NIP: 5212861577
Wykonanie stołów do bilarda holenderskiego (sjoelen) na potrzeby organizacji spotkań międzypokoleniowych PPS 3 444,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1767.2023 2023-12-01 2023-12-10 - 2023-12-10 Czaplar Usługi Gastronomiczne Rafał Czaplarski, ul. Kolejowa 28B, 05-806 Komorów
NIP: 5342309915
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu poczęstunku wigilijnego, podczas spotkania wigilijnego organizowanego dla mieszkańców sołectwa Sokołów, które odbędzie się 10 grudnia 2023 2 350,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1768.2023 2023-12-04 2023-12-01 - 2023-12-04 MERIDA Sp. z o.o., ul. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław
NIP: 8990024020
Zakup elektrycznych suszarek do rąk 1 820,40 Zamówienie / Zlecenie
OA.1769.2023 2023-12-05 2023-12-09 - 2023-12-10 Trele Ukulele, ul. Gładka 29, 96-321 Żelechów
NIP:
Przygotowanie i przeprowadzenie oprawy muzycznej w postaci akompaniamentu muzycznego w dwuosobowym zespole, podczas wspólnego śpiewania kolęd, które odbędzie się w ramach świątecznego spotkania mieszkańców sołectwa Pęcice 700,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.1770.2023 2023-12-05 2023-12-05 - 2023-12-05 SYSTEM DATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Sienkiewicza 42, 39-300 Mielec
NIP: 8172031249
Rozbudowa centralnego serwera monitoringu o dodatkową przestrzeń dyskową w budynku Urzędu Gminy Michałowice 42 384,60 Umowa zlecenie
UA.1771.2023 2023-12-05 2023-12-05 - 2023-12-19 Andrzej ANKOR- Korniluk wykonanie operatu szacunkowego 1 845,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1772.2023 2023-12-05 2023-12-05 - 2023-12-05 ZAKŁAD ELEKTROMECHANIKI DŹWIGOWEJ KRZYSZTOF BORGUL Naprawa dźwigu nr DEo 108 uszkodzony motoreduktor napędu drzwi kabinowych; urwany wałek napędowy 1 599,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1773.2023 2023-12-05 2023-12-09 - 2023-12-09 Firma Impuls Michał Nadulny, ul. Helenowska 26/10, 05-800 Pruszków
NIP:
Przeprowadzenie pokazu iluzji w ramach zabawy świątecznej dla dzieci i mieszkańców osiedla Komorów 4 400,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1774.2023 2023-12-06 2023-12-12 - 2023-12-12 Naturel Marcin Jabłoński, ul. Przemysłowa 2/1, 05-831 Rozalin
NIP:
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów kulinarnych, przeznaczonych dla młodzieży i dorosłych mieszkańców Osiedla Michałowice. 2 952,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1775.2023 2023-12-06 2023-12-16 - 2023-12-16 Firma Impuls Michał Nadulny, ul. Helenowska 26/10, 05-800 Pruszków
NIP: 5341940623
Przeprowadzenie zabawy mikołajkowej dla dzieci w wieku 3-10 lat wraz z rodzicami – mieszkańców sołectwa Pęcice 5 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1776.2023 2023-12-06 2023-12-16 - 2023-12-16 Łódzki Teatr Piosenki Michał Wieczorek, ul. Liściasta 54 lok. 26, 91-357 Łódź
NIP: 7262436794
Przygotowanie i wykonanie koncertu kolęd pt. „Tajemnica zimowej nocy”, organizowanego dla mieszkańców sołectw Pęcice Małe 4 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1777.2023 2023-12-06 2023-12-16 - 2023-12-16 Krzysztof Romanowski Teatr Katarynka, ul. Jana Heweliusza 11 lok. 811, 80-890 Gdańsk
NIP: 8672220114
Zapewnieniu atrakcji dla dzieci podczas zabawy Mikołajkowej, organizowanej dla mieszkańców sołectwa Reguły 3 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1778.2023 2023-12-06 2023-12-17 - 2023-12-17 Jadwiga Małecka - Zopaska.Music, ul. Wiejska 47G, 05-805 Otrębusy
NIP:
Usługa dyrygencka podczas występu zespołu „Pozytywnie Nastrojone”,podczas spotkania świątecznego skierowanego do mieszkańców Sołectwa Reguły. 900,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.1779.2023 2023-12-06 2023-12-06 - 2023-12-06 Drukarnia "PRINT-POL", ul. Nadarzyńska 13, 05-806 Komorów
NIP: 5340028247
Wykonanie: 250 sztuk kartek Świątecznych Bożonarodzeniowych, o wymiarach 200/210 mm, bigowane na pół do formatu 100/210, na papierze 300g, w kolorze cmyk 4+4, składanie i konfekcjonowanie. 1 476,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.1780.2023 2023-12-06 2023-12-06 - 2023-12-06 Czaplar Usługi Gastronomiczne Rafał Czaplarski, ul. Kolejowa 28B, 05-806 Komorów
NIP: 5342309915
obsluga cateringowa warsztaów dla czlonków MRG 1 100,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1781.2023 2023-12-06 2023-12-09 - 2023-12-09 Pierogarnie Warszawskie, ul. Generała Hallera 10, 05-820 Piastów
NIP:
Przygotowanie poczęstunku wigilijnego, podczas spotkania wigilijnego organizowanego dla mieszkańców sołectwa Pęcice 5 184,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1782.2023 2023-12-06 2023-12-17 - 2023-12-17 Auto Raf Rafał Telak, ul. Baczki 1, 07-130 Łochów
NIP: 8241656663
Przygotowanie i przeprowadzenie animacji Mikołajkowych podczas Balu Choinkowego organizowanego dla dzieci, mieszkańców sołectwa Opacz-Kolonia 3 500,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.1783.2023 2023-12-06 2023-11-30 - 2023-12-05 BR Bogucki Sławomir, ul. Czubińska 34, 05-822 Milanówek
NIP:
wykonanie: Montaż drewnianych domków na Świąteczny Kiermasz w dniu 3.12.2023 i demontaż po wydarzeniu. Miejsce: parking przed Urzędem Gminy Michałowice. Realizacja w dniach 30.11-05.12.2023 r. 10 500,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1784.2023 2023-12-06 2023-12-17 - 2023-12-17 Pracownia Szeluszki Andrzej Szelenbaum, ul. Tomcia Palucha 11/29, 02-495 Warszawa
NIP: 5222601168
Przygotowanie drobnych, świątecznych upominków dla dzieci – mieszkańców sołectwa Opacz – Kolonia, które uczestniczyć będą w organizowanych dla nich balu choinkowym w dniu 17.12.2023 roku 6 400,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1785.2023 2023-12-06 2023-12-17 - 2023-12-17 Pracownia Szeluszki Andrzej Szelenbaum, ul. Tomcia Palucha 11/29, 02-495 Warszawa
NIP: 5222601168
Przygotowanie drobnych, świątecznych upominków dla dzieci – mieszkańców sołectwa Nowa Wieś, które uczestniczyć będą w organizowanych dla nich balu choinkowym w dniu 17.12.2023 roku 5 023,99 Zamówienie / Zlecenie
OA.1786.2023 2023-12-06 2023-12-17 - 2023-12-17 Łódzki Teatr Piosenki Michał Wieczorek, ul. Liściasta 54 lok. 26, 91-357 Łódź
NIP: 7262436794
Przygotowanie i wykonanie koncertu pt. „Być jak Sinatra”, organizowanego dla mieszkańców osiedla Granica 4 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1787.2023 2023-12-06 2023-12-17 - 2023-12-17 PYLU Łukasz Pytlakowski, ul. T.Bairda 36 lok. 21, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291809297
Przygotowanie i poprowadzenie zabawy choinkowej dla dzieci – Dzień ze Świętym Mikołajem - organizowanej dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 3 200,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1788.2023 2023-12-06 2023-12-19 - 2023-12-19 Iwona Piecuch, ul. Kolejowa 10 lok. B, 05-816 Michałowice
NIP: 5211548200
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów tworzenia biżuterii z masy polimerowej, organizowanych dla dzieci i dorosłych, mieszkańców Osiedla Granica 2 220,15 Zamówienie / Zlecenie
OA.1789.2023 2023-12-06 2023-12-14 - 2023-12-14 Iwona Piecuch, ul. Kolejowa 10 lok. B, 05-816 Michałowice
NIP: 5211548200
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów tworzenia biżuterii z masy polimerowej, organizowanych dla dzieci i młodzieży, mieszkańców osiedla Michałowice 1 537,50 Zamówienie / Zlecenie
KP.1790.2023 2023-12-07 2023-12-07 - 2023-12-29 lava group, ul. Romera 4b, 02-784 Warszawa
NIP:
Przygotowanie upominków oznakowanych herbem gminy Michałowice na potrzeby organizacji imprez promocyjno-sportowych zgodnie z ofertą mailową z dnia 29 listopada 2023 r. 5 313,24 Zamówienie / Zlecenie
OA.1791.2023 2023-12-07 2023-12-07 - 2023-12-07 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Umowa licencyjna ZAIKS - Nowa Wieś koncert Tribute To Nat King Cole 26.11.2023 307,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.1792.2023 2023-12-07 2023-12-07 - 2023-12-07 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Umowa licencyjna Zaiks - Zabawa Andrzejkowa Sokołów 25.11.2023 61,34 Zamówienie / Zlecenie
KP.1793.2023 2023-12-07 2023-12-01 - 2023-12-03 Koło Gospodyń Wiejskich "Michaśki" w Michałowicach rejestr nr: 1421040008, ul. Raszyńska 34, 05-816 Michałowice
NIP: 5342610394
Przygotowanie i wydawanie herbaty oraz gorącej czekolady dla około 300 osób na Kiermaszu Bożonarodzeniowym 2023 r. 750,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1794.2023 2023-12-07 2023-12-07 - 2023-12-07 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Umowa licencyjna Zaiks - Zabawa Andrzejkowa Nowa Wieś 18.11.2023 55,84 Zamówienie / Zlecenie
OA.1795.2023 2023-12-07 2023-12-07 - 2023-12-07 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Umowa licencyjna Zaiks - Zabawa Andrzejkowa Pęcice 18.11.2023 61,34 Zamówienie / Zlecenie
OA.1796.2023 2023-12-07 2023-12-07 - 2023-12-07 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Umowa licencyjna Zaiks - Zabawa Andrzejkowa Granica 25.11.2023 72,34 Zamówienie / Zlecenie
OA.1797.2023 2023-12-07 2023-12-07 - 2023-12-07 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Umowa licencyjna Zaiks - Zabawa Andrzejkowa Opacz - Kolonia 25.11.2023 528,90 Zamówienie / Zlecenie
OA.1798.2023 2023-12-07 2023-12-07 - 2023-12-07 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Umowa licencyjna Zaiks - Zabawa Andrzejkowa Michałowice Osiedle 25.11.2023 66,84 Zamówienie / Zlecenie
GK.1799.2023 2023-12-07 2023-12-08 - 2023-12-27 KATARZYNA BARTCZAK ZAKŁAD USŁUG WIELOBRANŻOWYCH KATARZYNA BARTCZAK „Remont chodników, wjazdów, parkingów oraz ulic na terenie gminy Michałowice -zamówienie podobne” 169 989,00 Umowa o roboty budowlane
GK.1800.2023 2023-12-07 2023-12-05 - 2023-12-19 ARRET Sp. z o.o., ul. Kopalniana 11, 41-807 Zabrze
NIP: 6312643550
dostawę i montaż szyby: szyba 2080x1335x10 - 1 szt. w wiacie autobusowej Wrocław w Opaczy-Kolonii (przy adresie ul. Środkowa 30) 2 882,41 Zamówienie / Zlecenie
KP.1801.2023 2023-12-07 2023-11-07 - 2023-11-12 JBDraft Julia Betko, ul. Mieszka I 1, 05-090 Raszyn
NIP: 5342658716
Realizacja działań rekonstrukcyjnych, warsztatów oraz wypożyczenie strojów historycznych podczas obchodów Dnia Niepodległości 11 listopada 2023 r. 13 100,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1802.2023 2023-12-07 2023-12-06 - 2023-12-31 POLAMP, ul. Przemysłowa 1, 11-500 Gizycka
NIP: 8451659142
Przechowywanie elementów dekoracji świątecznych. 947,10 Zamówienie / Zlecenie
IR.1803.2023 2023-12-08 2023-12-08 - 2023-12-28 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Umowa zlecenie
GK.1804.2023 2023-12-08 2023-12-08 - 2023-12-12 USŁUGI ASENIZACYJNE LEON SZELĄG, ul. Słowikowskiego 62a, 05-090 Raszyn
NIP: 5222345423
Wymiana wodomierza DN40 zainstalowanego na nieruchomości przy ul. Sokołowskiej 26 w Sokołowie. 2 275,50 Zamówienie / Zlecenie
GK.1805.2023 2023-12-08 2023-12-08 - 2023-12-12 Marek Juchniewicz, ul. Romualda Gutta 1 lok. 31, 02-777 Warszawa
NIP: 6481142135
wymiana ukladu SZR w rozdzieni elektrycznej nieskiego napięcia zlokalizowanej na SUW Komorów. 7 035,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1806.2023 2023-12-08 2023-12-08 - 2023-12-20 USŁUGI ASENIZACYJNE LEON SZELĄG, ul. Słowikowskiego 62a, 05-090 Raszyn
NIP: 5222345423
Zakup, dostawa i wymiana wodomierzy w tzech studniach głebinowych ujęcia wody w Komorowie. 29 601,20 Zamówienie / Zlecenie
GK.1807.2023 2023-12-08 2023-12-08 - 2024-01-08 Usługi Asenizacyjne Leon Szeląg, ul. Słowikowskiego 62a, 05-090 Raszyn
NIP: 5222345423
czyszczenie kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych 64 309,70 Zamówienie / Zlecenie
GK.1808.2023 2023-12-08 2024-01-01 - 2024-12-31 Respect Energy, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
NIP: 8762459238
Umowa Sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorcy B2B 2 995 000,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1809.2023 2023-12-08 2024-01-01 - 2024-12-31 Respect Energy, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
NIP: 8762459238
Umowa zakupu energii elektrycznej z małej lub mikro instalacji OZE 0,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1810.2023 2023-12-08 2023-12-08 - 2023-12-08 "POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA", ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
NIP:
„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu gminy Michałowice - II” ZP.271.1.66.2023 921 366,00 Umowa zakupu
GK.1811.2023 2023-12-11 2023-12-11 - 2023-12-31 PZM WIMET JÓZEFÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Krucza 2, 05-420 Józefów
NIP: 5322094937
Wymiana i uzupełnienie znaków drogowych pionowych i poziomych na terenie gminy Michałowice – zamówienie podobne 98 363,10 Umowa o roboty budowlane
GK.1812.2023 2023-12-11 2023-12-13 - 2024-01-24 USŁUGI ASENIZACYJNE LEON SZELĄG, ul. Słowikowskiego 62a, 05-090 Raszyn
NIP: 5222345423
„Płukanie, czyszczenie, udrażnianie oraz monitoring sieci kanalizacjnej na terenie Gminy Michałowice-II” 159 624,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1813.2023 2023-12-11 2023-12-14 - 2024-06-14 "MAZDROG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Marymoncka 14 lok. 10, 01-869 Warszawa
NIP: 1182176017
Wykonanie chodnika na ulicy Spacerowej w Michałowicach Osiedlu 1 782 580,00 Umowa o roboty budowlane
KP.1814.2023 2023-12-12 2023-12-12 - 2024-01-01 lava group, ul. Romera 4b, 02-784 Warszawa
NIP:
Dostawa upominków na potrzeby organizacji imprez promocyjno-sportowych zgodnie z ofertą mailową z dnia 29 listopada 2023 r. 4 519,03 Zamówienie / Zlecenie
OA.1815.2023 2023-12-12 2023-12-09 - 2023-12-09 Magdalena Charmuszko Przygotowanie i poprowadzenie warsztatów podczas świątecznego spotkania mieszkańców sołectwa Pęcice w dniu 09.12.2023 r. 3 000,00 Umowa zlecenie
KP.1816.2023 2023-12-12 2023-11-24 - 2023-12-02 Wiesław Kaluszka, ul. Piwonii 16, 05-806 Nowa Wieś
NIP:
Jednorazowe prawo do reprodukcji 14 zdjęć i projektu 14 kart kalendarza. 3 725,00 Umowa o dzieło
IT.1817.2023 2023-12-12 2023-12-12 - 2023-12-12 PUH HANT Maria Kurowska, ul. Brzoskwiniowa 30, 62-095 Murowana Goślina
NIP:
Kablel USB do czytnika Reiner CyberJack Comfort 291,51 Zamówienie / Zlecenie
GK.1818.2023 2023-12-12 2023-12-12 - 2023-12-27 PRI INSBUD-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Inżynierska 3, 05-800 Pruszków
NIP: 5342590272
remont przepustu na rowie odwadniającym R-10/2 w Sokołowie 44 280,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1819.2023 2023-12-12 2023-12-09 - 2023-12-10 KD Group Sp z o.o., ul. Stanisława Bodycha 41 lok. AB, 05-816 Michałowice
NIP: 7010720610
Przygotowanie i poprowadzenie Zabawy Mikołajkowej dla dzieci i ich rodziców, warsztatów świątecznych dla dzieci oraz organizacja spotkania wigilijnego, dla mieszkańców sołectwa Opacz Mała 18 008,30 Zamówienie / Zlecenie
OA.1820.2023 2023-12-13 2023-12-08 - 2023-12-08 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup niszczarek oraz artykułów biurowych dla potrzeb pracowników Urzędu Gminy Michałowice. 7 162,29 Zamówienie / Zlecenie
OA.1821.2023 2023-12-13 2023-12-17 - 2023-12-17 Fundacja AIP, ul. Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa
NIP:
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów fotograficznych, organizowanych mieszkańcom sołectwa Pęcice w dniu 17.12.2023 r. 1 889,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1822.2023 2023-12-13 2023-12-13 - 2023-12-27 Focus Garden Sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 10, 64-920 Piła
NIP:
Zakup wraz z dostawą 4 szt. zestawów cateringowych (stół 180 + 2x ławka) oraz 2 szt. stołów składanych cateringowych 180 cm, które wykorzystywane będą podczas organizacji spotkań, imprez oraz innych wydarzeń związanych z działalnością kulturalną prowadzoną w Osiedlu Michałowice 1 989,30 Zamówienie / Zlecenie
OC.1823.2023 2023-12-14 2023-12-13 - 2023-12-15 FIRE-MAX SP. Z O.O., ul. Al. Jerozolimskie 224, 02-495 Warszawa
NIP: 5210083845
zestaw do wyważania drzwi z pompą ręczną HTS99 14 990,00 Zamówienie / Zlecenie
OC.1824.2023 2023-12-14 2023-12-08 - 2023-12-15 Delta Service Stanisław Echilczuk, Iwona Kuziuk, Robert Wargenau spółka jawna, ul. Marecka 66A, 05-220 Zielonka
NIP: 1251093241
butle kompozytowe CYL-1860-RA EMPTY (6 szt.) 18 700,00 Zamówienie / Zlecenie
OC.1825.2023 2023-12-14 2023-12-08 - 2023-12-15 Oddział Wojewódzki ZOSP RP Warszawa, ul. Markowska 18A, 03-742 Warszawa
NIP:
drabina słupkowa drewniana szt. 1 799,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.1826.2023 2023-12-14 2023-12-17 - 2023-12-17 AD Opera Sp. z o.o., ul. Plac Teatralny 1, 00-077 Warszawa
NIP: 5252700805
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu poczęstunku wigilijnego, podczas spotkania świątecznego organizowanego dla mieszkańców sołectwa Reguły, które odbędzie się 17 grudnia 2023 r 2 300,00 Zamówienie / Zlecenie
OC.1827.2023 2023-12-14 2023-12-08 - 2023-12-15 AWARES SP. Z O.O.
NIP: 7393861888
miernik wielogazowy Altair 4XR szt. 1 4 450,00 Zamówienie / Zlecenie
OC.1828.2023 2023-12-14 2023-12-08 - 2023-12-15 Oddział Wojewódzki ZOSP RP Warszawa, ul. Markowska 18A, 03-742 Warszawa
NIP:
szafa do suszenia ubrań SSO-100 szt. 1 9 840,00 Zamówienie / Zlecenie
OC.1829.2023 2023-12-14 2023-12-08 - 2023-12-15 Delta Service Stanisław Echilczuk, Iwona Kuziuk, Robert Wargenau spółka jawna, ul. Marecka 66A, 05-220 Zielonka
NIP: 1251093241
zestaw Aparat powietrzny PROPAK F-SDC (V2), butla kompozytowa RA, maska Vision 3 z siatką nagłowną 1 kpl. 7 843,63 Zamówienie / Zlecenie
OA.1830.2023 2023-12-14 2023-12-16 - 2023-12-16 MICHAŁ SADŁOWSKI, ul. Kolejowa 9, 05-806 Komorów
NIP: 5342007692
Wykonanie usługi polegającej na udostępnieniu i udekorowaniu Sali bankietowej w lokalu „U Michała”, w Komorowie przy ul. Kolejowej 9, oraz przygotowaniu spotkania świątecznego organizowanego mieszkańcom Osiedla Komorów w dniu 16 grudnia 2023 r. 8 252,78 Zamówienie / Zlecenie
OC.1831.2023 2023-12-14 2023-12-08 - 2023-12-15 Delta Service Stanisław Echilczuk, Iwona Kuziuk, Robert Wargenau spółka jawna, ul. Marecka 66A, 05-220 Zielonka
NIP: 1251093241
zestaw aparat powietrzny F-EZ-FLO, maska AV3000, butla kompozytowa 1 kpl. 9 556,37 Zamówienie / Zlecenie
OA.1832.2023 2023-12-14 2023-12-11 - 2023-12-27 Scena Capitol Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa
NIP: 5252395124
Organizacja spotkania dla mieszkańców sołectwa Michałowice, promującego edukację kulturalną - Teatr Capitol 27.12.2023 6 640,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1833.2023 2023-12-14 2023-12-15 - 2024-01-31 DROG-REM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa
NIP: 5222834010
„Remont cząstkowym dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Michałowice - zamówienie podobne” 292 783,00 Umowa o roboty budowlane
OA.1834.2023 2023-12-14 2023-12-14 - 2023-12-27 Office Creative Group Mariusz Antoniewicz, ul. Wyszogrodzka 10 lok. 183, 03-337 Warszawa
NIP: 5241810890
Zakup mebli stanowiących wyposażenie świetlicy wiejskiej w Pęcicach przy ul. Zaułek 7 9 372,60 Zamówienie / Zlecenie
KP.1835.2023 2023-12-14 2023-12-14 - 2023-12-29 Produkty Polskie Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 7, 58-130 Żarów
NIP:
podarunkowe zestawy promocyjne z logo Gmina Michałowice 7 268,07 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1836.2023 2023-12-14 2024-01-01 - 2024-12-31 Global Innovative Solutions, ul. Artura Grottgera 22a, 40-681 Katowice
NIP: 9542197765
Świadczenie usługi w zakresie pomiarów i wizualizacji jakości powietrza. 31 069,80 Umowa zlecenie
OŚ.1837.2023 2023-12-14 2023-12-14 - 2023-12-31 FH EXPORT-IMPORT Andrzej Morawski, ul. T. Brzozy 64, 44-213 Rybnik-Kamień
NIP:
Zakup 1 szt. ławki parkowej 769,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1838.2023 2023-12-14 2023-12-14 - 2023-12-30 Berry Fruit Andrzej Mierzejewski, ul. Działkowa 161 lok. 15, 05-808 Parzniew
NIP: 1181299953
Wykonanie zabezpieczenia mostku nad kanałem w parku w Regułach 6 519,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1839.2023 2023-12-14 2023-12-14 - 2023-12-20 Yakimasport, ul. Wał Miedzeszyński 466 lok. B1, 03-994 Warszawa
NIP:
Zakup dwóch bramek piłkarskich na boisko w Granicy 6 748,00 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1840.2023 2023-12-14 2023-12-14 - 2023-12-20 Szymala Adrianna, ul. Letnia 55, 44-270 Rybnik
NIP:
Naprawa toalety automatycznej w Komorowie. 25 512,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1841.2023 2023-12-14 2024-01-01 - 2025-12-31 Agencja Ochrony Osób i Mienia „Zubrzycki” Sp. z.o.o., ul. Łucka 18 lok. 1701 A, 00-845 Warszawa
NIP: 5272557222
„Usługi ochrony obiektów Gminy Michałowice - II” ZP.271.1.69.2023 1 458 660,00 Umowa zlecenie
OA.1842.2023 2023-12-14 2023-12-16 - 2023-12-16 Marta Warżycka Przygotowanie i przeprowadzenia warsztatów kompozycji świątecznych organizowanych dla mieszkańców sołectwa Reguły w dniu 16.12.2023 r. 2 335,00 Umowa zlecenie
OA.1843.2023 2023-12-14 2023-12-17 - 2023-12-17 Izabela Lisowska Przygotowanie i poprowadzenia warsztatów o tematyce zdrowia i urody w zakresie pielęgnacji skóry twarzy - sołectwo Pęcice 1 300,00 Umowa zlecenie
OA.1844.2023 2023-12-14 2023-12-14 - 2023-12-14 Marta Skrzecz-Bigoszewska Przygotowanie i poprowadzenie warsztatów kulinarnych dla dzieci, mieszkańców Osiedla Granica 1 080,00 Umowa zlecenie
OA.1845.2023 2023-12-15 2023-12-15 - 2023-12-15 H&B Michał Bujacz, ul. Bazyliowa 11, 55-050 Sobótka
NIP:
Zakup materiałów dekoracyjnych dla potrzeb pracowników Urzędu Gminy. 3 134,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.1846.2023 2023-12-15 2023-12-14 - 2023-12-27 Klinika Promotus, ul. Pruszkowska 44, 05-806 Granica
NIP: 5342505059
Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu "jak profilaktyka zdrowia wpływa na jakość życia" w ramach Programu polityki senioralnej Gminy Michałowice na lata 2021-2024. 15 700,00 Umowa zlecenie
IT.1847.2023 2023-12-15 2024-01-01 - 2024-12-31 DT SOLUTION Sp. z o.o., ul. Graniczna 7, 44-240 Żory
NIP: 6511740801
Utrzymanie usługi Ecoharmonogram na rok 2024 5 166,00 Umowa zlecenie
OŚ.1848.2023 2023-12-15 2023-12-12 - 2023-12-14 Artykułu Ogrodniczo-Przemysłowe, ul. Parkowa 2, 05-816 Michałowice
NIP:
Zakup artykułów higienicznych i środków czystości. 4 430,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.1849.2023 2023-12-15 2023-12-15 - 2023-12-15 Maria STERCZYŃSKA Przytotowanie i wykonanie koncertu na fortepianie dla mieszkańców Gminy Michałowice 17.12.2023 3 192,00 Umowa o dzieło
IT.1850.2023 2023-12-15 2023-12-15 - 2024-12-31 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "GEO-SYSTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Jakuba Kubickiego 9 lok. 5, 02-954 Warszawa
NIP: 5210001965
Przedmiotem niniejszej umowy jest przedłużenie usługi eGmina z modułami iMPA, iRMK oraz iGeoPlan na kolejny rok tj. od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r. 11 808,00 Umowa zlecenie
OA.1851.2023 2023-12-15 2023-12-15 - 2023-12-15 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
NIP: 5251571004
Umowa licencyjna Zaiks - Wieczór kolęd Nowa Wieś 10.12.2023 r. 430,50 Zamówienie / Zlecenie
OA.1852.2023 2023-12-15 2023-12-19 - 2023-12-19 Floks Eliza Komorowska, ul. Pęcicka 32, 05-802 Pruszków
NIP:
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów tworzenia świec sojowych, organizowanych dla mieszkańców Osiedla Komorów w dniu 19 grudnia 2023 r. 1 400,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1853.2023 2023-12-18 2023-12-15 - 2023-12-15 ZAKŁAD ELEKTROMECHANIKI DŹWIGOWEJ KRZYSZTOF BORGUL Regeneracja sterownika napędu drzwi kabinowych w budynku przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach, celem przywrócenia jego do pełnej sprawności. 984,00 Zamówienie / Zlecenie
IR.1854.2023 2023-12-18 2023-12-12 - 2026-05-21 PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
NIP: 9462593855
Umowa o przyłączenie ( nr umowy z PGE 23-G1/UP/05840) do sieci dystrybucyjnej budynku dwulokalowego w Komorowie, Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20, dz. nr ew. 1249 761,27 Umowa zlecenie
OA.1855.2023 2023-12-18 2023-12-15 - 2023-12-15 Firma Krajewski Krzysztof Krajewski, ul. Pruszkowska 11, 05-830 Nadarzyn
NIP: 5341029326
Zleca wydruku zwrotek z nadrukiem dedykowanych dla Referatu Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji. 4 059,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1856.2023 2023-12-18 2023-12-15 - 2023-12-15 Firma Krajewski Krzysztof Krajewski, ul. Pruszkowska 11, 05-830 Nadarzyn
NIP: 5341029326
Wydruk kopert z nadrukiem Herbu Gminy Michałowice 6 371,40 Zamówienie / Zlecenie
KP.1857.2023 2023-12-18 2023-12-18 - 2023-12-18 Civis Polonus, ul. ul. Bellotiego 5 lok. 47, 01-022 Warszawa
NIP: 5252103104
Wykonanie usługi polegającej na realizacji zadań związanych z edukacją obywatelską w ramach projektu pn.: Akademia Młodych Liderów Gminy Michałowice. 20 613,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1858.2023 2023-12-18 2023-12-18 - 2023-12-27 R-Gol Sp. z o.o. , ul. Górka 3d, 14-100 Ostróda
NIP: 7412132944
Zakup sprzętu sportowego, który wykorzystywany będzie podczas konkursów, imprez oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych organizowanych dla mieszkańców Osiedla Komorów 3 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1859.2023 2023-12-18 2023-12-15 - 2023-12-15 TORPAK Sp. komandytowa Krzysztof Baran, ul. Działkowa 16, 05-816 Reguły
NIP: 5340018390
Zakup środków czystości wykorzystywanych do utrzymania czystości w świetlicy wiejskiej w Pęcicach w związku z przygotowaniem imprez, spotkań oraz innych wydarzeń kulturalnych organizowanych dla mieszkańców sołectwa Pęcice 303,27 Zamówienie / Zlecenie
IT.1860.2023 2023-12-18 2023-12-18 - 2023-12-20 INTER-MEDIA Sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 48, 05-800 Pruszków
NIP: 5342280100
Instalacja 3 kamer oraz zestawienie łącza transmisji danych. 3 357,90 Zamówienie / Zlecenie
WUA.1861.2023 2023-12-18 2023-12-13 - 2023-12-20 Przegląd Regionalny MIKAWAS Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 29, 05-500 Piaseczno
NIP: 1231415150
Ogłoszenie prasowe - ponowne wyłożenie MPZP Regulska 541,20 Zamówienie / Zlecenie
OA.1862.2023 2023-12-18 2024-01-02 - 2024-12-31 Zakład Specjalistyczny Usługi DDD Grzegorz Chojnacki, ul. Bronikowskiego 55/22, 02-796 Warszawa
NIP: 9510041149
Usługę serwisu stacji deratyzacyjnych rozmieszczonych w budynku Urzędu oraz wokół budynku Urzędu Gminy Michałowice, jak również w budynku świetlicy wiejskiej w Sokołowie polegający na kontroli stanu obiektu i otoczenia, usunięciu szkodników oraz pozostałości po nich, uzupełnieniu lub wymianie odpowiednich środków, czyszczeniu i dezynfekcji stacji deratyzacyjnych oraz sporządzeniu protokołu po deratyzacji 3 247,20 Zamówienie / Zlecenie
IT.1863.2023 2023-12-19 2024-01-01 - 2024-12-31 ARAM SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa
NIP: 1182115317
Świadczenie usług serwisu eksploatacyjnego oprogramowania komputerowego Systemu Ewidencji Ludności i Rejestru Wyborców 26 568,00 Umowa zlecenie
OA.1864.2023 2023-12-19 2023-12-19 - 2023-12-19 Firma Krajewski Krzysztof Krajewski, ul. Pruszkowska 11, 05-830 Nadarzyn
NIP: 5341029326
zleca zakup zwrotek z nadrukiem dedykowanych dla Referatu Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji w ilości 8 000 szt 1 476,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.1865.2023 2023-12-19 2024-01-15 - 2024-10-30 Klinika Promotus, ul. Pruszkowska 44, 05-806 Granica
NIP: 5342505059
Zrealizowanie 46 bonów rehabilitacyjncyh dla seniorów w ramach PPS. Każdy bon obejmuje pakiet 4 indywidualnych zabiegów rehabilitacyjnych w tym zabiegi fizykalne, masaż, ćwiczenia indywidualne. Koszt jednego bonu to 625 zł brutto. Realizacja w Klinice Promotus. 28 750,00 Zamówienie / Zlecenie
KP.1866.2023 2023-12-19 2023-12-19 - 2023-12-31 Małgorzata Komorowska przygotowania i wykonania koncertu na własnej harfie dla mieszkańców Gminy Michałowice według własnych autorskich aranżacji 4 521,00 Umowa o dzieło
KP.1867.2023 2023-12-19 2023-12-19 - 2023-12-31 Katarzyna Gacek-Duda Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i wykonania koncertu na własnym flecie dla mieszkańców Gminy Michałowice według własnych autorskich aranżacji. 3 457,00 Umowa o dzieło
KP.1868.2023 2023-12-19 2023-12-19 - 2023-12-31 Monika Rogozińska Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i wykonania video w trakcie koncertu Małgorzaty Komorowskiej i Katarzyny Gacek-Dudy na własnym sprzęcie. 1 064,00 Umowa o dzieło
IT.1869.2023 2023-12-19 2024-01-01 - 2024-03-31 MONITORING I OCHRONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa
NIP: 5252926745
Zdalny dozór kamer monitoringu gminnego 10 553,40 Umowa zlecenie
IR.1870.2023 2023-12-19 2024-01-01 - 2024-12-31 "MRONCZ & NADSTAWEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Zdunowska 68, 63-700 Krotoszyn
NIP: 6211521532
Wynajem kontenerów na boisku w Granicy ( w 2024 r. ) 78 966,00 Umowa najmu / dzierżawy
IR.1871.2023 2023-12-19 2024-01-01 - 2024-12-31 Marek Długołęcki Magazynowanie, konserwacja oraz obsługa serwisowa 15 szt. rowerów będących własnością Gminy Michałowice (w 2024 r.) 9 969,16 Umowa zlecenie
OA.1872.2023 2023-12-19 2023-12-18 - 2023-12-18 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
zakup foteli biurowych dla potrzeb pracowników Urzędu Gminy Michałowice. 2 312,40 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1873.2023 2023-12-20 2024-01-01 - 2025-12-31 FUNDACJA IM. 120-LECIA TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE, ul. Podkowińska 2, 01-472 Warszawa
NIP: 5212430707
Przyjmowanie bezdomnych zwierząt do schroniska 156 210,00 Umowa zlecenie
OŚ.1874.2023 2023-12-20 2024-01-01 - 2025-12-31 Pensjonat ,,Pies i Kot" Jacek Wojcieszak, ul. Potockiego 137, 96-313 Jaktorów
NIP:
Odławianie bezdomnych i wolno żyjących zwierząt z terenu Gminy Michałowice 123 984,00 Umowa zlecenie
OŚ.1875.2023 2023-12-20 2024-01-01 - 2025-12-31 Adam Cabaj, ul. i. Paderewskiego 133A, 04-438 Warszawa
NIP:
Utylizacja padłych zwierzat z terenu Gminy Michałowice 62 208,00 Zamówienie / Zlecenie
IT.1876.2023 2023-12-20 2023-12-20 - 2023-12-20 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Umowa zlecenie
GK.1877.2023 2023-12-20 2023-12-20 - 2024-03-31 "KRUSZYWOSORT" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE Wiktor Siadaczka, ul. Marglowa 83, 26-600 Radom
NIP: 8111055304
„Remont dróg gruntowych tłuczniem i destruktem bitumicznym wraz z równaniem i profilowaniem nawierzchni na terenie Gminy Michałowice” – zamówienie podobne ZP.271.1.75.2023 359 996,00 Umowa o roboty budowlane
KP.1878.2023 2023-12-20 2024-01-15 - 2024-05-10 MIASTO PRUSZKÓW, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków
NIP: 5342406015
Realizacja bonów w formie karnetów na aqua aerobic i pływanie rekreacyjne w ramach Programu polityki senioralnej gminy Michałowice na lata 2021-2024. Obejmuję realizację 32 zajęć oraz 60 bonów-karnetów. 26 900,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1879.2023 2023-12-20 2023-12-20 - 2023-12-20 M OFFICE SPÓŁKA CYWILNA, ul. Żurawia 14, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291805721
Zakup wycieraczek podłogowych, celem utrzymania czystości w świetlicy osiedlowej w Granicy w związku z prowadzoną działalnością kulturalną 1 299,99 Zamówienie / Zlecenie
KA.1880.2023 2023-12-20 2024-01-01 - 2024-12-31 WAND SP. Z O.O., ul. ALEJA WILANOWSKA 368 C lok. 4, 02-665 WARSZAWA
NIP:
Umowa o wykonywanie usług z zakresu medycyny pracy 21 000,00 Umowa zakupu
IT.1881.2023 2023-12-20 2023-12-20 - 2024-05-18 HitMe.pl Marek Bajerski, ul. Franciszka Mamuszki lok. 17A, 80-178 Gdańsk
NIP: 8792487067
dodatkowa przestrzeń dyskowa w usłudze hostingu 729,16 Zamówienie / Zlecenie
WUA.1882.2023 2023-12-21 2021-06-22 - 2023-07-07 Zbigniew Bronowicki BROL Systemy Przestrzenne Sp. z o.o., ul. Strusia 4C lok. 27, 05-500 Piaseczno
NIP:
Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy Nr UA.959.2012 z dnia 2 kwietnia 2012 r., której przedmiotem było sporządzenia MPZP Wacława 0,00 Umowa/Porozumienie - bez kosztowe
IR.1883.2023 2023-12-21 2024-01-01 - 2024-12-31 PROJEKTSAN Bartosz Wojniak, ul. Babiego Lata 21, 05-830 Nadarzyn
NIP: 8652297786
Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej nad robotami budowalnymi związanymi z realizacja zadań inwestycyjnych kubaturowych, które planowane są na terenie Gminy Michałowice w 2024 r. 126 400,00 Umowa zlecenie
OA.1884.2023 2023-12-21 2024-01-06 - 2024-12-31 Carnigrody Mateusz Piaścik, ul. Ludna 91b, 05-822 Milanówek
NIP: 5291765507
zleca usługę polegającą na pielęgnacji posadzonych i obsługiwanych roślin znajdujących się na terenie budynku Urzędu Gminy Michałowice 30 540,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1885.2023 2023-12-21 2024-01-01 - 2024-12-31 2M Corp Marcin Dłuzewski, ul. Spacerowa 1A, 05-822 Milanówek
NIP: 5291653725
Serwis dystrybutorów do wody wraz z dodatkowymi filtrami. 42 538,30 Zamówienie / Zlecenie
OA.1886.2023 2023-12-21 2024-01-01 - 2024-12-31 HR Bjorkman Maty Wejściowe Sp. z o.o., ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa
NIP: 5361794455
Wynajem i serwis mat wejściowych w budynku Urzędu Gminy Michałowice 11 067,50 Zamówienie / Zlecenie
OŚ.1887.2023 2023-12-21 2024-01-01 - 2024-12-31 WC SERWIS Polska Sp. z o.o., ul. Szybowa 20e, 41-808 Zabrze
NIP:
Ustawienie i obsługa kabin sanitarnych 50 520,70 Umowa zlecenie
OA.1888.2023 2023-12-21 2024-01-02 - 2024-12-31 POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ ŁÓDZKI, ul. Nawrot 94/96, 90-040 Łódź
NIP: 7271009554
Świadczenie usługi tłumaczeń z języka migowego poprzez Wideotłumacza 1 180,00 Zamówienie / Zlecenie
UA.1889.2023 2023-12-21 2023-12-28 - 2026-08-31 SMART FACTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Poselska 29, 03-931 Warszawa
NIP: 5223088299
Inwentaryzacja reklam w postaci przestrzennej bazy danych GIS 3D reklam (cyfrowa ewidencja reklam 3D) wraz z fotorejestracją i mobilnym skaningiem laserowym 3D na terenie Gminy Michałowice 290 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1890.2023 2023-12-21 2024-01-01 - 2024-12-31 PB-Matic MarcinPakuła,, ul. Zimowa Nowa Iwiczna 33 lok. 3, 05-515 Mysiadło
NIP: 9511083552
Dzierżawa kopertownicy 6 642,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1891.2023 2023-12-21 2024-01-01 - 2024-12-31 WIKnet Piotr Glen, ul. Wierzbowa 9, 05-152 Łomna
NIP: 8671011673
Pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych 23 616,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1892.2023 2023-12-21 2024-01-02 - 2024-12-31 FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa
NIP: 5220001895
Organizacja szkoleń dla Wójta/Burmistrza/Prezydenta Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów 1 800,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1893.2023 2023-12-21 2024-01-02 - 2024-12-31 FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa
NIP: 5220001895
Organizacja Szkoleń dla Sekretarza Gminy - Forum Sekretarzy 2 640,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1894.2023 2023-12-21 2024-01-02 - 2024-12-31 FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa
NIP: 5220001895
Organizacja szkoleń pracownikówkadr - Forum Pracowników Kadr 2 400,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1895.2023 2023-12-21 2024-01-02 - 2024-12-31 FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa
NIP: 5220001895
Szkolenia dla Skarbników - Forum Skarbników 2 640,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1896.2023 2023-12-21 2024-01-02 - 2024-12-31 Garmond Press S.A, ul. Lubicz 3, 31-034 Kraków
NIP: 6761796725
systematyczna dostawa prasy do Urzędu Gminy Michałowice 7 806,52 Zamówienie / Zlecenie
OA.1897.2023 2023-12-21 2024-01-02 - 2024-12-31 ZAKŁAD ELEKTROMECHANIKI DŹWIGOWEJ KRZYSZTOF BORGUL Konserwacja Urządzeń dźwigowych w budynkach Urzędu Gminy Michałowice 14 022,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1898.2023 2023-12-21 2024-01-01 - 2024-12-31 WEBEYE Polska Sp. z o.o., ul. Wielicka 250, 30-663 Kraków
NIP: 8992322827
Usługa śledzenia GPS samochodów służbowych nr rej WPR88827 oraz WPR2023L 1 771,20 Zamówienie / Zlecenie
OA.1899.2023 2023-12-21 2024-01-01 - 2024-12-31 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1900.2023 2023-12-21 2024-01-01 - 2024-12-31 WOLF - Technika grzewcza Sp z o.o., ul. Sokołowska 36, 05-806 Sokołów
NIP: 5321204944
Najem urządzenia do oczyszczania powietrza 2 829,00 Umowa zlecenie
OA.1901.2023 2023-12-21 2024-01-02 - 2024-06-30 Danuta Kamińska Sprzątanie w świetlicy w Opaczy-Kolonii 8 400,00 Umowa zlecenie
OA.1902.2023 2023-12-21 2024-01-10 - 2024-06-26 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych taneczno-ruchowych (pilates) dla mieszkańców sołectwa Suchy Las 3 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1903.2023 2023-12-21 2024-01-02 - 2024-06-30 Ewa Chruściak Sprzątanie w świetlicy w Suchym Lesie 8 400,00 Umowa zlecenie
OA.1904.2023 2023-12-21 2024-01-01 - 2024-06-30 Małgorzata Gąsiorowska Umowa udostępnienia powierzchni magazynowej na potrzeby sołectwa Opacz Mała 6 000,00 Umowa najmu / dzierżawy
OA.1905.2023 2023-12-21 2024-01-04 - 2024-06-27 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przeprowadzenie zajęć sportowych taneczno-ruchowych dla mieszkańców sołectwa Sokołów 6 125,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1906.2023 2023-12-21 2024-01-01 - 2024-06-30 Jarosław Mroczek Umowa udostępnienia powierzchni magazynowej na potrzeby sołectwa Michałowice 2 400,00 Umowa najmu / dzierżawy
OA.1907.2023 2023-12-21 2024-01-02 - 2024-06-20 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych taneczno-ruchowych dla mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia 10 875,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1908.2023 2023-12-27 2023-12-18 - 2023-12-18 Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska, Sokołów 33, 05-806 Komorów
NIP: 5212711056
Zakup przedłużaczy i niszczarek dla potrzeb pracowników Urzędu Gminy Michałowice 3 696,15 Zamówienie / Zlecenie
IT.1909.2023 2023-12-27 2023-12-27 - 2023-12-27 XENTIVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Bakalarska 34, 02-212 Warszawa
NIP: 5222940717
Udostępnienie i utrzymanie Systemu Komunikator Miejski LocalSpot CRM 7 306,20 Zamówienie / Zlecenie
OA.1910.2023 2023-12-27 2024-01-01 - 2024-12-31 OWIW Legal Ostrowski Wołyniec i Wspólnicy Adwokaci sp.k., ul. Szpitalna 8 lok. 6, 00-031 Warszawa
NIP: 5252591931
Zastępstwo procesowe na rzecz Gminy Michałowice 224 721,00 Usługi prawne
OA.1911.2023 2023-12-27 2024-01-01 - 2024-12-31 OWIW Legal Ostrowski Wołyniec i Wspólnicy Adwokaci sp.k., ul. Szpitalna 8 lok. 6, 00-031 Warszawa
NIP: 5252591931
Bieżąca obsługa prawna 154 980,00 Usługi prawne
OA.1912.2023 2023-12-27 2024-01-01 - 2024-12-31 OWIW Legal Ostrowski Wołyniec i Wspólnicy Adwokaci sp.k., ul. Szpitalna 8 lok. 6, 00-031 Warszawa
NIP: 5252591931
Porady prawne dla seniorów 10 000,00 Usługi prawne
OŚ.1913.2023 2023-12-28 2024-01-01 - 2024-12-31 Przychodnia Weterynaryjna ,,Cztery Łapy", ul. Nowe Ręczaje 76, 05-326 Poświętne
NIP:
Usługi weterynaryjme dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjacych z gminy Michałowice 40 344,30 Umowa zlecenie
OŚ.1914.2023 2023-12-28 2024-01-01 - 2024-12-31 Tomasz Chmura Dozór i obsługa PSZOK w Regułach przy ul. Granicznej 6 32 856,00 Umowa zlecenie
OŚ.1915.2023 2023-12-28 2024-01-01 - 2024-12-31 Włodzimierz Krawczuk Dozór i obsługa PSZOK w Regułach przy ul. Granicznej 6 31 080,00 Umowa zlecenie
OA.1916.2023 2023-12-28 2023-12-28 - 2023-12-29 AEDMAX Sp. z o.o., ul. Sokołowska 47C, 05-806 Sokołów
NIP: 5223118942
Zakup apteczek modułowych do budynku Urzędu Gminy Michałowice celem wymiany obecnych z uwagi na upływający termin ważności środków opatrunkowych i higienicznych 1 743,39 Zamówienie / Zlecenie
BF.1917.2023 2023-12-28 2024-01-01 - 2026-12-31 VELOBANK SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa
NIP:
umowa w sprawie prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Michałowice i jednostek organizacyjnych 0,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1918.2023 2023-12-29 2024-01-01 - 2024-09-30 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Plac Sokratesa Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa
NIP: 5250005662
„Dostawa wody i odbiór ścieków na potrzeby mieszkańców Gminy Michałowice”. zadanie nr 4 "Odprowadzanie ścieków z terenu gminy Michałowice" ZP.271.1.79.2023 4 403 910,00 Umowa zakupu
GK.1919.2023 2023-12-29 2024-01-01 - 2024-09-30 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Plac Sokratesa Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa
NIP: 5250005662
„Dostawa wody i odbiór ścieków na potrzeby mieszkańców Gminy Michałowice” zadanie nr 1 "Dostawa wody dla potrzeb mieszkańców Reguł, Opacz-Kolonii, Opaczy Małej, poprzez dostawę wody do punktów pomiarowych przy ul. Polnej w Michałowicach, ul. Orzeszkowej w Regułach, ul. 11 Listopada w Michałowicach oraz dostawę wody i odbiór ścieków z Oś Agricola" ZP.271.1.79.2023 723 029,00 Umowa zakupu
OŚ.1920.2023 2023-12-29 2024-01-01 - 2024-06-30 Kazimierz Melewski Dozzór i utrzymanie czystości i porządku w toalecie usytuowanej na terenie Gminy Michałowice - Komorów ul. Turystyczna 8 700,00 Umowa zlecenie
OA.1921.2023 2023-12-29 2024-01-03 - 2024-06-12 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych taneczno-ruchowych - Nowa Wieś 9 000,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1922.2023 2023-12-29 2024-01-02 - 2024-06-18 Centrum Tańca i Ruchu Dance Imperium Sp. z o.o., ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków
NIP: 5342499258
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych taneczno-ruchowych dla mieszkańców sołectwa Komorów 5 500,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1923.2023 2023-12-29 2024-01-01 - 2024-09-30 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Plac Sokratesa Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa
NIP: 5250005662
Dostawa wody i odbiór ścieków na potrzeby mieszkańców Gminy Michałowice” Zadanie III "Dostawa wody na potrzeby budynku przy ul. Raszyńska 34" ZP.271.1.79.2023 586,56 Umowa zlecenie
GK.1924.2023 2023-12-29 2024-01-01 - 2024-09-30 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Plac Sokratesa Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa
NIP: 5250005662
„Dostawa wody i odbiór ścieków na potrzeby mieszkańców Gminy Michałowice”. Zadanie II "Dostawa wody na potrzeby budynku ul. Łąkowa 18" ZP.271.1.79.2023 757,47 Umowa zakupu
GK.1925.2023 2023-12-29 2024-01-01 - 2024-09-30 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Plac Sokratesa Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa
NIP: 5250005662
„Dostawa wody i odbiór ścieków na potrzeby mieszkańców Gminy Michałowice”. 244,74 Umowa zlecenie
GK.1926.2023 2023-12-29 2024-01-01 - 2024-09-30 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Plac Sokratesa Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa
NIP: 5250005662
„Dostawa wody i odbiór ścieków na potrzeby mieszkańców Gminy Michałowice”. Zadanie VI "Dostawa wody ul. Szkolna 13, Michałowice" ZP.271.1.79.2023 1 782,93 Umowa zakupu
OA.1927.2023 2023-12-29 2024-01-02 - 2024-06-30 Halyna Kwiatkowska Sprzątanie pomieszczeń w budynku przy ul. Raszyńskiej 34 11 550,00 Umowa zlecenie
OA.1928.2023 2023-12-29 2024-01-02 - 2024-06-30 Włodzimierz Kostera Sprzątanie świetlicy w Komorowie ul. Kaliszany 18 9 450,00 Umowa zlecenie
OA.1929.2023 2023-12-29 2024-01-02 - 2024-06-30 Maria Krupa Sprzątanie pomieszczeń w świetlicy w Pęcicach Małych 9 450,00 Umowa zlecenie
GK.1930.2023 2023-12-29 2024-01-02 - 2024-12-31 Ryszard Kieś Instalatorstwo Elektryczne Ryszard Kieś Nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi na terenie Gminy Michałowice w 2024 r. 59 040,00 Zamówienie / Zlecenie
OA.1931.2023 2023-12-29 2024-01-02 - 2024-06-30 Irena Gdak Sprzątanie świetlicy w Regułach 7 980,00 Umowa zlecenie
OA.1932.2023 2023-12-29 2024-01-02 - 2024-06-30 Danuta Gajewska Sprzątanie świetlicy w Sokołowie 8 400,00 Umowa zlecenie
OA.1933.2023 2024-01-02 2024-01-02 - 2024-12-31 Heute Service Sp. zo.o., ul. Wałowiccka 19A, 02-451 Warszawa
NIP: 5222919396
Uzytkowanie maszyny czyszcząco - polerującej do obuwia w budynku Urzędu Gminy Michałowice na 2024 rok 2 361,60 Zamówienie / Zlecenie
IT.1934.2023 2024-01-02 2024-01-02 - 2024-12-31 VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań
NIP: 7811765125
Usługa wysyłki masowych wiadomości SMS 6 150,00 Zamówienie / Zlecenie
GK.1935.2023 2024-01-02 2023-12-29 - 2024-12-31 Zakład Usług Technicznych "Sani-Tech" Adam Kmieć, ul. Radziwie 7 lok. 92, 01-164 Warszawa
NIP: 9181721511
pełnienie funkji inspektora nadzoru w zakresie specjalności sanitarnej w obiektach liniowych 91 020,00 Zamówienie / Zlecenie
FZ.1936.2023 2024-01-05 2024-01-01 - 2024-08-31 POZYCJA ANULOWANA, USUNIĘTA Z REJESTRU 0,00 Zamówienie / Zlecenie