Jesteś na: Szukajmichałowice

Znaleziono 15 podstron zawierających "michałowice"

Czy chciałeś znaleźć? Michałowice

1. Dotacja do zdjęcia i utylizacji eternitu / Michałowice / Dzieje się ... / Komunikaty / Rok 2018  |  18.07.2018 13:45

Przypominamy, że gmina Michałowice udziela dotacji na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

czytaj więcej

2. ZAWIADOMIENIE W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego jakim jest klęska suszy / Michałowice / Dzieje się ... / Komunikaty / Rok 2018  |  13.07.2018 09:20

W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego jakim jest klęska suszy na terenie województwa mazowieckiego informuję, że istnieje możliwość oszacowania strat w uprawach

czytaj więcej

3. Michałowice - ostatnie zajęcia jogi / Michałowice / Dzieje się ... / Komunikaty / Rok 2018  |  27.06.2018 11:40

Zarząd Osiedla Michałowice informuje, że we wtorek 26 czerwca odbędą się ostatnie zajęcia jogi przed wakacjami.

czytaj więcej

4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok / Bip / Urząd gminy / Informacje bieżące  |  01.06.2018 11:33

Zgodnie z uchwałą Nr XVIII/217/2016 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

czytaj więcej

5. Skarga Gminy Michałowice do WSA / Michałowice / Dzieje się ... / Komunikaty / Rok 2014  |  24.01.2014 16:10

Publikujemy do Państwa wiadomości projekt skargi Gminy Michałowice, który zostanie złożony do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

czytaj więcej

6. Informacja w sprawie w sprawie „Dobra Ziemskie Michałowice” / Michałowice / Dzieje się ... / Komunikaty / Rok 2014  |  03.04.2014 14:40

Wzór pisma dla osób, które nie są w stanie uzupełnić braków wymaganych przez Sąd w sprawie „Dobra Ziemskie Michałowice

czytaj więcej

7. PETYCJA WIELOKROTNA / Bip / Urząd gminy / Aktualności  |  14.06.2018 13:04

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PETYCJI WIELOKROTNEJ O PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE NABYCIA NIERUCHOMOŚCI LUB ZMIANIE MPZP DLA DZIAŁEK NR 560, 561 I 633 PRZY AL. STARYCH LIP I UL. SANATORYJNEJ W KOMOROWIE.

czytaj więcej

8. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2017 / Michałowice / Dzieje się ... / Komunikaty / Rok 2016

Poniżej załączony został harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Michałowice od 1 stycznia do 31 października 2017 roku. Usługę odbioru świadczyć będzie firma

czytaj więcej

9. Informacja uzupełniająca ws. postanowienia MRiRW z dnia 10.01.2014 r. / Michałowice / Dzieje się ... / Komunikaty / Rok 2014  |  13.02.2014 11:15

W dniu 13 lutego 2014 r. wpłynęła odpowiedź WSA na zapytanie dotyczące ewentualnych skutków procesowych wydania przez Ministra postanowienia uzupełniającego decyzję MRiRW z dnia 17

czytaj więcej

10. List otwarty do centralnych organów władzy publicznej / Michałowice / Dzieje się ... / Komunikaty / Rok 2014  |  12.02.2014 10:40

Informacje dotyczące listu otwartego Wójta Gminy Michałowice i mieszkańców Osiedla Michałowice do centralnych organów władzy publicznej

czytaj więcej

11. Informacja ws. postanowienia MRiRW z dnia 10.01.2014 r. / Michałowice / Dzieje się ... / Komunikaty / Rok 2014  |  12.02.2014 10:59

W dniu 10.01.2014 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał postanowienie znak GZrn-057-625-514/11, uzupełniające decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r.,

czytaj więcej

12. Szablon skargi do WSA / Michałowice / Dzieje się ... / Komunikaty / Rok 2014  |  21.01.2014 11:55

Szablon skargi do WSA na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia dotyczącej nieruchomości „Dobra Ziemskie Michałowice

czytaj więcej

13. Stanowisko Wójta i Mieszkańców Michałowic / Michałowice / Dzieje się ... / Komunikaty / Rok 2014  |  16.01.2014 09:10

Jeżeli chcieliby Państwo poprzeć wspólne stanowisko i złożyć swój podpis na liście, zapraszamy do Urzędu Gminy Michałowice, do Referatu Geodezji i Rolnictwa, pok. 208, II p. do dnia 24

czytaj więcej

14. Wzór wniosku do zwolnienia z kosztów sądowych / Michałowice / Dzieje się ... / Komunikaty / Rok 2014  |  15.01.2014 09:25

Wzór wniosku do zwolnienia z kosztów sądowych i dodatkowych związanych z wniesieniem skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi

czytaj więcej

15. Nieruchomości osób które zostały objęte decyzją MRiRW / Michałowice / Dzieje się ... / Komunikaty / Rok 2014  |  09.01.2014 14:40

Decyzja z dnia 17 grudnia 2013 r., dotycząca nieruchomości ziemskiej stanowiącej własność Barbary Grocholskiej oznaczonej jako „Dobra Ziemskie Michałowice

czytaj więcej

16. ZAWIADOMIENIE / Michałowice / Dzieje się ... / Komunikaty / Rok 2014  |  02.01.2014 08:00

W wyniku rozpoznania wniosków o ponowne rozpoznanie sprawy zakończonej decyzją Ministra z dnia 13 kwietnia 2010 r., stwierdzającej nieważność decyzji zaskarżonych przez spadkobierców

czytaj więcej