Wyniki wyszukiwania
Znaleziono 6192 podstron zawierających "michałowice"
1 Wyniki konsultacji społecznych w sprawie „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2019 r.
W wyniku przeprowadzonych konsultacji, na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Michałowice nr 196/2018 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie określenia formy i terminu
3 Michałowice - ostatnie zajęcia jogi
Zarząd Osiedla Michałowice informuje, że we wtorek 26 czerwca odbędą się ostatnie zajęcia jogi przed wakacjami.
4 Rozstrzygnięcie konkursu
Wójt Gminy Michałowice informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatora szczepień profilaktycznych przeciwko grypie na rok 2018
5 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok
Zgodnie z uchwałą Nr XVIII/217/2016 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
6 Skarga Gminy Michałowice do WSA
Publikujemy do Państwa wiadomości projekt skargi Gminy Michałowice, który zostanie złożony do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
7 Informacja w sprawie w sprawie „Dobra Ziemskie Michałowice”
Wzór pisma dla osób, które nie są w stanie uzupełnić braków wymaganych przez Sąd w sprawie „Dobra Ziemskie Michałowice
8 ŻEGNAJ LATO NA ROK! - ZABAWA TANECZNA W SOŁECTWIE KOMORÓW
Mieszkańcy Komorowa spotkali się w Kaliszowym Gaiku – przy muzyce i przy ognisku - pożegnali lato. Piknik „Pożegnanie lata” odbył się kolejny raz, zawsze uczestniczy
9 ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW SOKOŁOWA
Coroczne, wrześniowe zebranie mieszkańców Sokołowa odbyło się w świetlicy Oaza Spokoju. Zebranie zwołał i prowadził sołtys Sokołowa, Bartosz Lewandowski. W zebraniu
10 Zebranie mieszkańców osiedla Komorów
Zebranie mieszkańców osiedla Komorów odbyło się w szkole. Prowadził je Michał Jeżewski, przewodniczący Zarządu Osiedla Komorów. W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy osiedla,
11 Święto Pieczonego Ziemniaka w Sokołowie
W tym roku mieszkańcy Sokołowa również bawili się na Pikniku Pieczonego Ziemniaka. Jesienne spotkania przy grillu i ognisku są tradycją tej miejscowości.
12 POŻEGNANIE LATA – PĘCICE MAŁE
W sobotę, 15 września, odbył się Piknik Rodzinny – Pożegnanie Lata. Impreza zorganizowana została przez sołtysa i radę sołecką Pęcic Małych.
13 ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW PĘCIC MAŁYCH
Zebranie mieszkańców Pęcic Małych odbyło się w świetlicy, zgromadziło wielu mieszkańców, jak również mieszkańców miejscowości sąsiedzkich. Uczestniczył w nim Krzysztof
14 INFORMACJA O SKŁADZIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MICHAŁOWICACH ORAZ HARMONOGRAMIE DYŻURÓW
pokój Nr 110 I piętro budynek Urzędu Gminy Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, tel.: 22 350 91 62
15 Dotacja do zdjęcia i utylizacji eternitu
Przypominamy, że gmina Michałowice udziela dotacji na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
16 ZAWIADOMIENIE W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego jakim jest klęska suszy
W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego jakim jest klęska suszy na terenie województwa mazowieckiego informuję, że istnieje możliwość oszacowania strat
17 Informacja uzupełniająca ws. postanowienia MRiRW z dnia 10.01.2014 r.
W dniu 13 lutego 2014 r. wpłynęła odpowiedź WSA na zapytanie dotyczące ewentualnych skutków procesowych wydania przez Ministra postanowienia uzupełniającego decyzję MRiRW z dnia 17
18 List otwarty do centralnych organów władzy publicznej
Informacje dotyczące listu otwartego Wójta Gminy Michałowice i mieszkańców Osiedla Michałowice do centralnych organów władzy publicznej
19 Informacja ws. postanowienia MRiRW z dnia 10.01.2014 r.
W dniu 10.01.2014 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał postanowienie znak GZrn-057-625-514/11, uzupełniające decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r.,
20 Szablon skargi do WSA
Szablon skargi do WSA na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia dotyczącej nieruchomości „Dobra Ziemskie Michałowice