Jesteś na: Szukajmichałowice

Znaleziono 24 podstron zawierających "michałowice"

Czy chciałeś znaleźć? Michałowice

1. Ogłoszenia wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / Bip / Urząd gminy / Aktualności  |  20.04.2018 10:18

Wójt Gminy Michałowice zawiadamia o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice: obszaru „Długa” w

czytaj więcej

2. Planowane wyłączenia prądu / Michałowice / Dzieje się ... / Komunikaty / Rok 2018  |  19.04.2018 08:50

PGE Rejon energetyczny Pruszków informuje o planowanej przerwie w dostawie energii elektrycznej w dniach: 23 kwietnia, w miejscowości Pęcice oraz 25 kwietnia, w miejscowości Michałowice.

czytaj więcej

3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice – rekrutacja uzupełniająca / Michałowice / Dzieje się ... / Komunikaty / Rok 2018  |  04.04.2018 09:55

Od 3 kwietnia 2018 r rozpoczyna się rekrutacja dodatkowa Beneficjentów ostatecznych do Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice

czytaj więcej

4. Uwagi Gminy Michałowice do konsultacji Planu Sieci Dróg Powiatowych / Michałowice / Dzieje się ... / Komunikaty / Rok 2017  |  02.08.2017 15:05

Publikujemy treść pisma z uwagami Gminy Michałowice do konsultacji społecznych Planu Sieci Dróg Powiatowych przesłanego do Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

czytaj więcej

5. Informacje dotyczące wprowadzenia reformy edukacji w Gminie Michałowice / Michałowice / Dzieje się ... / Komunikaty / Rok 2017  |  17.02.2017 09:05

Zgodnie z nowymi przepisami oświatowymi wprowadzającymi reformę edukacji, szkoły w Gminie Michałowice czekają zmiany.

czytaj więcej

6. Stanowisko Wójta i Rady Gminy Michałowice w sprawie projektu ustawy o ustroju m. st. Warszawy / Michałowice / Dzieje się ... / Komunikaty / Rok 2017  |  10.02.2017 11:00

Podczas XX sesji Rady Gminy Michałowice, która odbyła się 9 lutego 2017 r. radni jednogłośnie przyjęli stanowisko w sprawie projektu ustawy o ustroju m.st. Warszawy

czytaj więcej

7. Dobra Ziemskie Michałowice / Michałowice / Dzieje się ... / Komunikaty / Rok 2014  |  01.07.2014 10:45

Odpowiedź WSA na listę pytań skierowaną przez Wójta Gminy Michałowice w sprawie nieruchomości ziemskiej stanowiącej własność Barbary Grocholskiej oznaczonej jako „Dobra Ziemskie

czytaj więcej

8. Gmina Michałowice wniosła o przystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania sądowego oraz złożenia własnej skargi kasacyjnej / Michałowice / Dzieje się ... / Komunikaty / Rok 2016  |  13.10.2016 09:30

Szanowni Państwo celem wsparcia sytuacji mieszkańców Gminy Michałowice Gmina Michałowice zwróciła się o wsparcie do Rzecznika Praw Obywatelskich.

czytaj więcej

9. Skarga Gminy Michałowice do WSA / Michałowice / Dzieje się ... / Komunikaty / Rok 2014  |  24.01.2014 16:10

Publikujemy do Państwa wiadomości projekt skargi Gminy Michałowice, który zostanie złożony do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

czytaj więcej

10. Informacja w sprawie w sprawie „Dobra Ziemskie Michałowice” / Michałowice / Dzieje się ... / Komunikaty / Rok 2014  |  03.04.2014 14:40

Wzór pisma dla osób, które nie są w stanie uzupełnić braków wymaganych przez Sąd w sprawie „Dobra Ziemskie Michałowice

czytaj więcej

11. Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera/ podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terenie województwa mazowieckiego do wspólnej realizacji projektu / Bip / Urząd gminy / Aktualności  |  14.12.2017 09:58

"Program wczesnego diagnozowania chorób kręgosłupa, rehabilitacji oraz walki z otyłością wśród dzieci w gminach południowo-zachodniej części województwa mazowieckiego" Gmina Miasto

czytaj więcej

12. Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki - SMOK / Michałowice / Dzieje się ... / Komunikaty / Rok 2017  |  12.12.2017 10:55

SMOK to projekt upowszechniania koszykówki realizowany wraz z Ministerstwem Sportu i Turystyki przy wsparciu Gminy Michałowice.

czytaj więcej

13. Sprzeciw przeciwko projektowi ustawy o ustroju m.st. Warszawy / Michałowice / Dzieje się ... / Komunikaty / Rok 2017  |  07.02.2017 11:55

W dniu 4 lutego 2017 r. w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu miasta stołecznego Warszawy i gmin podwarszawskich, którzy wyrazili sprzeciw wobec projektu ustawy o

czytaj więcej

14. INFORMACJA O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2017 ROKU / Michałowice / Dzieje się ... / Komunikaty / Rok 2017  |  27.01.2017 15:10

Dla mieszkańców Gminy Michałowice kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w dniach od 21 marca do 23 marca 2017 r.

czytaj więcej

15. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2017 / Michałowice / Dzieje się ... / Komunikaty / Rok 2016

Poniżej załączony został harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Michałowice od 1 stycznia do 31 października 2017 roku. Usługę odbioru świadczyć będzie firma

czytaj więcej

16. OGŁOSZENIE / Michałowice / Dzieje się ... / Komunikaty / Rok 2016  |  23.09.2016 13:55

Wójt Gminy Michałowice ogłasza rozpoczęcie konsultacji z działającymi na terenie Gminy Michałowice organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o

czytaj więcej

17. 21 września 2016 posiedzenie sądu w sprawie skargi właścicieli na decyzję MRiRW / Michałowice / Dzieje się ... / Komunikaty / Rok 2016  |  14.06.2016 13:35

Wójt Gminy Michałowice informuje, że WSA w Warszawie wyznaczył na dzień 21 września 2016 r. na godz. 09.00, sala A, posiedzenie Sądu w sprawie ze skargi właścicieli na decyzję Ministra

czytaj więcej

18. Rodzina 3+ / Michałowice / Dzieje się ... / Komunikaty / Rok 2014  |  04.07.2014 14:45

Program osłonowy dla rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice "Rodzina 3+" oraz rządowy program dla rodzin wielodzietnych

czytaj więcej

19. Informacja uzupełniająca ws. postanowienia MRiRW z dnia 10.01.2014 r. / Michałowice / Dzieje się ... / Komunikaty / Rok 2014  |  13.02.2014 11:15

W dniu 13 lutego 2014 r. wpłynęła odpowiedź WSA na zapytanie dotyczące ewentualnych skutków procesowych wydania przez Ministra postanowienia uzupełniającego decyzję MRiRW z dnia 17

czytaj więcej

20. List otwarty do centralnych organów władzy publicznej / Michałowice / Dzieje się ... / Komunikaty / Rok 2014  |  12.02.2014 10:40

Informacje dotyczące listu otwartego Wójta Gminy Michałowice i mieszkańców Osiedla Michałowice do centralnych organów władzy publicznej

czytaj więcej
1 2 »