Znaleziono w kontaktach

Referat Inwestycji i Remontów

tel: (22) 350-91-91 wewn. 7
pietro II pok. 201, 202, 203

Czynne:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Kierownik Referatu: Iwona Popowicz

 

 

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 535 podstron zawierających "remont"
1 ZP.271.2.42.2020
"Remont nawierzchni Alei Starych Lip w Komorowie"
2 Zebranie mieszkańców Nowej -Wsi
14 września w budynku świetlicy odbyło się zebranie mieszkańców Nowej Wsi, które zwołała Elżbieta Biczyk, sołtys sołectwa.
3 Zebranie mieszkańców Opaczy-Kolonii
Coroczne zebranie mieszkańców Opaczy-Kolonii, zgodnie z zarządzeniem sołtys, Grażyny Grabki, odbyło się 11 września w miejscowej świetlicy.
4 Rozpoczęto rozbudowę świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych
21 września, w obecności sołtysa Pęcic Małych - p. Zdzisława Krupy, wójt gminy Michałowice Małgorzata Pachecka zawarła umowę na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Pęcicach
5 Zebranie mieszkańców sołectwa Komorów
Zebranie mieszkańców sołectwa Komorów rozpoczęło cykl wrześniowych spotkań w naszej gminie, które corocznie organizowane są przez sołtysów i przewodniczących zarządów
6 Wrześniowe zebranie mieszkańców Suchego Lasu
10 września odbyło się zebranie z mieszkańcami sołectwa Suchy Las. Zwołał i prowadził je Edward Chruściak, sołtys Suchego Lasu. Odbyło się ono w budynku świetlicy.
7 Rusza remont zbiornika wodnego w Komorowie Wsi przy ul. Głównej
Gmina Michałowice rozpoczyna roboty budowlane w ramach zadania pn. „Remont (modernizacja) zbiornika wodnego w Komorowie Wsi przy ul. Głównej”. Celem remontu jest przywrócenie
8 Remont ul. Niecałej i przebudowa ul. Północnej
W dniu dzisiejszym (04.09.2020) rozpoczął się remont ul. Niecałej oraz przebudowa ul. Północnej w Komorowie.
9 Remont ul. Niecałej oraz przebudowa ul. Północnej w Komorowie wraz z budową odwodnienia
Przedmiotem zamówienia jest remont ulicy Niecałej oraz przebudowa ulicy Północnej w Komorowie wraz z budową odwodnienia. 2.2. W ramach zamówienia Wykonawca wykona: 1) remont
10 ZP.2712.24.2014 Remont tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym Nr sprawy: ZP.
11 Remont nawierzchni ulicy Reja w Granicy
W ramach zamówienia Wykonawca wykona: 1) remont nawierzchni, 2) przebudowę odwodnienia o długości 100 mb wraz z systemem rozsączającym.
15 Remont ulic o nawierzchni bitumicznej
1) Remont ulicy Tadeusza Borowskiego od ul. Parkowej do ul. Targowej we wsi Opacz Mała 2) Remont ulicy Mikołaja Reja od ul. Jana Kochanowskiego do ul. Śliwkowej we wsi Granica 3) Remont
16 Remont ul. Letniej w Granicy
Zakres przedmiotu umowy obejmuje m.in.: 1) wykonanie robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych, 2) mechaniczne wykonanie koryta całej szerokości jezdni i chodników
19 Remont biblioteki w Nowej Wsi
Dzięki generalnej modernizacji biblioteka składa się obecnie z przestrzennych, jasnych sal: sali głównej z księgozbiorem dla dzieci, przeznaczonej także na zajęcia edukacyjne