30.04.2015 15:50

Inwestycje wodno-kanalizacyjne

291
Ogłoszono postępowania na budowę sieci wodociągowej w Alei Topolowej w Michałowicach oraz ul. Jałowcowej w Opaczy Małej. W tej ostatniej zostanie wykonana także sieć kanalizacji sanitarnej. W Regułach zostanie przebudowany rów, znajdujący się w ul. Prusa.

Sieć wodociągowa w Alei Topolowej zostanie włączona do istniejącej sieci w ul. Szkolnej w Michałowicach.  Będzie wybudowana na odcinku o łącznej  długości 901,4 mb.  Natomiast sieć wodociągowa oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Jałowcowej w Opaczy Małej zostanie położona na długości 255 mb. Sieci zostaną włączone  do istniejących w ul. Targowej. Podczas prac wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania istniejących obiektów oraz do utrzymania ruchu publicznego. Prace powinny zostać wykonane  do końca sierpnia 2015 r. 

W Regułach, w ul. Prusa, zostanie wykonana zmiana istniejącego rowu otwartego, do którego poprzez wypusty deszczowe spływają wody opadowe z chodnika i jezdni, na rurociąg drenażowy. Przebudowa konieczna jest ze względu na zmienne średnice przepustów oraz ich przeciwne spadki dna. Prace, które przeprowadzone będą wraz z rozbiórką istniejących urządzeń, zaplanowano na odcinku 248 m. 

 

 

 

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: przetargi

Zobacz także