Archiwalny
07.09.2023 15:45

ZEBRANIA MIESZKAŃCÓW - harmonogram

474
Przedstawiamy terminy zebrań mieszkańców, które odbywają się we wrześniu w naszych sołectwach i osiedlach.

Podczas zebrań mieszkańcy zdecydują m.in.: o rozdysponowaniu środków funduszu sołeckiego/osiedla na 2024 r., zbierane będą propozycje do przyszłorocznego budżetu, a także sołtysi/przewodniczący zarządów przedstawią sprawozdania ze swojej działalności.

Jedno z nich, w Pęcicach Małych, już za nami.

Poniżej zaproszenia na kolejne, z proponowanym porządkiem obrad:

 • 8 września 2023 r. (piątek)  - Suchy Las, świetlica, ul. Księdza Michała Woźniaka 6; pierwszy termin - godz. 18.00; drugi termin - godz. 18.30; - Szczegóły zebrania: LINK
 • 11 września 2023 r. (poniedziałek) - sołectwo Komorów, świetlica, ul. Kaliszany 18; pierwszy termin - godz. 18.00; drugi termin - godz. 18.30; Szczegóły zebrania: LINK
 • 12 września 2023 r. (wtorek) - Opacz-Kolonia, ul. Ryżowa 90, świetlica, pierwszy termin - godz. 17.30. drugi termin - godz. 18.00; Szczegóły zebrania: LINK
 • 13 września 2023 r. (środa) - Opacz Mała, ul. Raszyńska 34, budynek gminny (sala II piętro), pierwszy termin - godz. 18.30. drugi termin - godz. 19.00; Szczegóły zebrania -LINK
 • 14 września 2023 r. (czwartek) - osiedle Granica, ul. Czeremchy 1, świetlica, pierwszy termin - godz. 18.30. drugi termin - godz. 19.00;Szczegóły zebrania: LINK
 • 15 września 2023 r. (piątek) - Reguły, al. Powstańców Warszawy 1, (sala multimedialna UG), pierwszy termin - godz. 17.30. drugi termin - godz. 18.00; Szczegóły zebrania: LINK
 • 18 września 2023 r. (poniedziałek) - Michałowice -Wieś, ul. Raszyńska 34, budynek gminny (sala II piętro), pierwszy termin - godz. 18.00. drugi termin - godz. 18.30; Szczegóły zebrania: LINK
 • 19 września 2023 r. (wtorek) - Nowa Wieś, ul. Główna 52B, świetlica, pierwszy termin - godz. 18.30. drugi termin - godz. 19.00; Szczegóły zebrania: LINK
 • 20 września 2023 r. (środa) - osiedle Komorów, al. Marii Dąbrowskiej 12/20, szkoła, pierwszy termin - godz. 18.30. drugi termin - godz. 19.00;  Szczegóły zebrania: LINK
 • 21 września 2023 r. (czwartek) Sokołów, ul. Wspólnoty Wiejskiej 1, świetlica, pierwszy termin - godz. 18.30. drugi termin - godz. 19.00;  Szczegóły zebrania: LINK
 • 22 września 2023 r. (piątek) osiedle Michałowice, ul. Szkolna 15, szkoła podstawowa, pierwszy termin - godz. 18.00. drugi termin - godz. 18.30;  Szczegóły zebrania: LINK
 • 25 września 2023 r. (poniedziałek ) sołectwo Pęcice, sala multimedialna urząd gminy, pierwszy termin - godz. 18.00. drugi termin - godz. 18.30;  Szczegóły zebrania: LINK

 

Grafika prezentuje treść komunikatu.

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także