24.10.2017 22:40

Dzień Seniora 2017

736
Corocznie w drugiej połowie października organizowany jest Gminny Dzień Seniora. Tegoroczna uroczystość odbyła się 22 października.

Wzorem lat ubiegłych na zaproszenie Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów (PZERiI) hotel Venecia Palace gościł seniorów naszej gminy.

 

Już 613 członków liczą koła PZERiI działające na terenie naszej gminy – mówił wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka. Spotkania i wydarzenia organizowane dla seniorów z gminy Michałowice spotykają się z entuzjastycznym przyjęciem i są istotnym elementem scalającym  lokalną społeczność. Stowarzyszanie się w organizacjach i podejmowanie inicjatyw stało się wizytówką naszych seniorów. W mikro skali mamy tu doskonały przykład społeczeństwa obywatelskiego. Seniorzy usłyszeli z ust wójta wiele życzeń i nie zabrakło w nich także tych związanych z dalszą aktywnością i uczestnictwem w życiu kół oraz społeczności senioralnej. Do życzeń wójta dołączyła się również przewodnicząca rady gminy, Elżbieta Biczyk.

 

Elżbieta Ostrowska – przewodnicząca Zarządu Głównego PZERiI i Janusz Czyż – przewodniczący Oddziału Okręgowego PZERiI w Warszawie w swoim wystąpieniu podkreślili zaangażowanie zrzeszonych w kołach emerytów. Były również słowa uznania i podziękowania za pomoc i pracę samorządu naszej gminy na rzecz seniorów. 

 

Odznaczenia i dyplomy za wkład i pracę otrzymali: Ewa Adamczyk – przewodnicząca Zarządu Oddziału Rejonowego PZERiI w Michałowicach, Aleksandra Pyz-Szukalska – skarbnik Oddziału Rejonowego PZERiI w Michałowicach , Szczepan Dutkiewicz – sekretarz, Oddziału Rejonowego PZERiI w Michałowicach; Teresa Sładek - przewodnicząca Koła PZERiI w Michałowicach, Elżbieta Gospodarczyk - przewodnicząca Koła PZERiI w Nowej Wsi, członkowie michałowickiego koła - Daria Stachura, Leokadia Deliś i Elżbieta Czarnecka oraz członkowie Koła z Nowej Wsi - Stanisław Nyc, Krystyna Bilińska, Danuta Krajewska i  Zofia Laskowska.

 

W imieniu samorządu podziękowania odebrali wójt, Krzysztof Grabka oraz przewodnicząca rady, Elżbieta Biczyk. 

 

 

Jak co roku w takcie obchodów Dnia Seniora odbyła się również uroczystość uhonorowania przez wójta gminy, Krzysztofa Grabkę działających na trenie naszej gminy kół PZERiI, których przypomnijmy aktualnie jest 9. Podziękowania w imieniu wszystkich członków odebrali przewodniczący: Ewa Adamczyk –  Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI, Henryk Rybkowski – Koło nr 1 z Komorowa, Teresa Sladek – Koło nr 2 z Michałowic, Elżbieta Gospodarczyk – Koło nr 3 z Nowej Wsi, Barbara Jaśkowiec – Koło nr 4 z Reguł, Anna Taras – Koło nr 5 z Opaczy-Kolonii, Ryszard Dutkiewicz – Koło nr 6 z Granicy, Urszula Skwierczyńska – Koło nr 7 z sołectwa Komorów, Grzegorz Biedrzycki – Koło nr 8 z Sokołowa Roman Woźniak – Koło nr 9 z Pęcic Małych. 

 

Uroczystości w hotelu Venecia Palace uświetnił występ gminnych chórów „Czerwone Korale” kierowanego przez Renatę Włodarek oraz „Michałowiczanka” pod dyrekcją Piotra Gwiazdeckiego. Przepiękne piosenki, które wszyscy znamy dostarczyły seniorom wiele radości i okazji do wspólnego śpiewania. Ze specjalnym programem artystycznym wystąpiły również panie z koła emerytów i rencistów z Nowej Wsi.

 

Ostatnim punktem obchodów była niezapomniana zabawa taneczna, w której nie zabrakło konkursów i zabaw z wodzirejem Jakubem Skalmierskim z grupy DJ Show.   

 

Gminny Dzień Seniora został zorganizowany w ramach gminnej dotacji dla organizacji pozarządowych. 

 

 

 

Podobne tematy: Dzień Seniora

Zobacz także